Sunteți pe pagina 1din 71

ORDIN Nr.

181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc reparti ate !inisterului "dministraiei #i Internelor $!I%$N%& !INI'%$R() "D!INI'%R"*I$I +I IN%$RN$)OR ,(-)I."% /N& !ONI%OR() O0I.I") NR. 128 din 23 august 2010 "v4nd 5n vedere prevederile art. 21 lit. b6 #i ale art. 31 alin. 716 din Ordonana de urgen a 8uvernului nr. 2192003 privind 'istemul Naional de !anagement al 'ituaiilor de (rgen: aprobat cu modificri #i completri prin )egea nr. 1192001: 5n temeiul art. ; alin. 736 din Ordonana de urgen a 8uvernului nr. <09200; privind organi area #i funcionarea !inisterului "dministraiei #i Internelor: aprobat cu modificri prin )egea nr. 1192008: cu modificrile #i completrile ulterioare: ministrul administraiei #i internelor emite urmtorul ordin& "R%. 1 'e aprob Regulamentul privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc reparti ate !inisterului "dministraiei #i Internelor: prev ut 5n ane=a care face parte integrant din pre entul ordin. "R%. 2 'tructurile din compunerea !inisterului "dministraiei #i Internelor cu atribuii 5n managementul situaiilor de urgen #i asigurarea funciilor de spri>in vor lua msurile necesare pentru aplicarea 5ntocmai a prevederilor pre entului ordin #i elaborarea procedurilor specifice de intervenie: pe tipuri de risc potenial generatoare de situaii de urgen. "R%. < .omponentele 'istemului Naional de !anagement al 'ituaiilor de (rgen care asigur funcii de spri>in pentru gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc reparti ate !inisterului "dministraiei #i Internelor vor lua msurile care se impun 5n vederea reali rii acestora: potrivit competenelor. "R%. 3 ,re entul ordin se public 5n !onitorul Oficial al Rom4niei: ,artea I. !inistrul administraiei #i internelor: ?asile -laga -ucure#ti: 12 august 2010. Nr. 181. "N$@" 1

R$8()"!$N% privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc reparti ate !inisterului "dministraiei #i Internelor .",I%O)() I Dispo iii generale "R%. 1 ,re entul regulament are drept scop stabilirea competenelor #i responsabilitilor structurilor ministerului pentru gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc al cror management a fost reparti at !inisterului "dministraiei #i Internelor: potrivit legii. "R%. 2 'tructurile din compunerea !inisterului "dministraiei #i Internelor: denumit 5n continuare !"I: cu atribuii 5n managementul situaiilor de urgen #i asigurarea funciilor de spri>in sunt& a6 Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: denumit 5n continuare I8'(A b6 Inspectoratul 8eneral al Bandarmeriei Rom4ne: denumit 5n continuare I8BRA c6 Inspectoratul 8eneral al ,oliiei Rom4ne: denumit 5n continuare I8,RA d6 Inspectoratul 8eneral al ,oliiei de 0rontier: denumit 5n continuare I8,0A e6 Inspectoratul 8eneral de "viaie al !"I: denumit 5n continuare I8"vA f6 Direcia pentru $videna ,ersoanelor #i "dministrarea -a elor de Date: denumit 5n continuare D$,"-DA g6 "dministraia Naional a Re ervelor de 'tat #i ,robleme 'peciale: denumit 5n continuare "NR','A C6 Direcia general pentru relaiile cu instituiile prefectului: denumit 5n continuare D8RI,: #i instituia prefectuluiA i6 Direcia general management operaional: denumit 5n continuare D8!OA >6 Direcia medical: denumit 5n continuare D!: prin structurile de specialitate aflate 5n coordonare9subordineA D6 Direcia general pentru comunicaii #i teCnologia informaiilor: denumit 5n continuare D8.%IA l6 Direcia general logistic: denumit 5n continuare D8). "R%. < 716 Obiectivele structurilor enumerate la art. 2: 5n ca ul apariiei unor situaii de urgen: sunt urmtoarele& a6 meninerea la niveluri acceptabile a riscurilor identificateA b6 asigurarea unui grad ridicat de protecie a populaieiA c6 asigurarea interveniei oportune: cu eficien ma=im: 5ncadrat 5n timpii de rspuns stabilii prin normativele 5n vigoareA

d6 limitarea pierderilor de viei omene#ti: a distrugerilor materiale #i a efectelor nocive e=tinse #i de durat asupra mediului 5ncon>urtorA e6 5nlturarea efectelor situaiilor de urgenA f6 asigurarea funciilor de spri>in conform domeniilor de competenA g6 continuitatea #i rspunsul gradual 5n gestionarea situaiilor de urgen generate de tipurile de risc reparti ate. 726 Obiectivele pre entate la alin. 716 se reali ea prin& a6 asumarea responsabilitii gestionrii situaiilor de urgenA b6 repartiia >udicioas a resurselor umane #i materiale 5n plan teritorial #i la obiectivele de intervenieA c6 asigurarea unui management eficient ba at pe deci ia unic a aciunilor de prevenire #i intervenieA d6 meninerea cooperrii permanente cu structurile speciali ate din cadrul 'istemului Naional de !anagement al 'ituaiilor de (rgen: denumit 5n continuare 'istem NaionalA e6 pregtirea continu a personalului prin organi area de e=erciii pe ba a unor scenarii probabile de producere a situaiilor de urgen generate de tipurile de risc reparti ateA f6 actuali area permanent a planurilor de aciune elaborate pentru gestionarea situaiilor de urgen generate de tipurile de risc reparti ate: 5n ba a conclu iilor re ultate pe timpul e=erciiilor #i leciilor 5nvate din desf#urarea interveniilor 5n situaii de urgen. .",I%O)() II 'tructuri organi atorice cu atribuii 5n managementul situaiilor de urgen "R%. 3 716 Organismele din cadrul instituiilor publice centrale cu atribuii 5n domeniul managementului situaiilor de urgen sunt& a6 .omitetul pentru situaii de urgen din cadrul !"I E denumit 5n continuare comitet ministerialA b6 .entrul de deci ie al .entrului Naional de .onducere a "ciunilor de Ordine ,ublic: denumit 5n continuare .N."O,A c6 comitetele pentru situaii de urgen organi ate la ministere #i instituii publice centrale. 726 'tructurile cu atribuii 5n domeniul gestionrii situaiilor de urgen sunt& a6 .entrul Operaional Naional: denumit 5n continuare .ON: organi at la nivelul I8'( pentru gestionarea situaiilor de urgen determinate de tipurile de risc reparti ate ministerului: inclusiv a celor generate de evenimentele publice de amploare #i care nu necesit activarea .entrului Naional de .oordonare #i .onducere a Interveniei: denumit 5n continuare .N..IA

b6 .entrul operaional de comand: denumit 5n continuare .O. din cadrul .N."O,: pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situaii de urgenA c6 centrele operaionale9operative organi ate la nivelul inspectoratelor generale: mai puin cel de la I8'(A d6 centrele operaionale #i comandamentele operaionale pentru situaii de urgen: organi ate 5n cadrul inspectoratelor >udeene9structurilor teritoriale. "R%. 1 716 !anagementul tipurilor de risc generatoare de situaii de urgen reparti ate !"I este asigurat de ctre comitetul ministerial sau .N."O,: 5n funcie de natura acestora. 726 I8'( asigur: prin .ON: gestionarea situaiilor de urgen specifice pentru urmtoarele tipuri de riscuri& a6 incendiiA b6 accidente nucleare #i9sau urgene radiologiceA c6 accidente cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentuluiA d6 e=plo ii necontrolate ale muniiei rmase din timpul conflictelor armateA e6 cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmosA f6 poluri marine 5n ona costier: 5mpreun cu !inisterul !ediului #i ,durilor. 7<6 I8BR asigur: conform actelor normative 5n vigoare: gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situaii de urgen. 736 D8RI, asigur gestionarea situaiilor de urgen 5n ca ul avarierii grave a sistemelor de gospodrire comunal. "R%. F 'tructurile aparin4nd altor ministere #i9sau instituii publice centrale prev ute 5n pre entul regulament #i care au stabilite sarcini pentru gestionarea situaiilor de urgen vor interveni potrivit planurilor de cooperare: documentelor operative e=istente la fiecare structur sau la solicitarea instituiei care coordonea aciunile de intervenie. "R%. ; /n ca ul apariiei #i a altor tipuri de risc sau ameninri ce pot genera situaii de urgen pe teritoriul Rom4niei #i9ori cu efecte transfrontaliere: neprev ute de actele normative 5n vigoare #i reparti ate !"I de ctre .omitetul Naional pentru 'ituaii de (rgen: denumit 5n continuare .omitet Naional: 5n vederea asigurrii managementului sau asigurrii unor funcii de spri>in: comitetul ministerial va lua msuri pentru reparti area #i coordonarea activitilor de gestionare a acestora cu spri>inul ministerelor #i al celorlalte organe centrale abilitate de lege. .",I%O)() III Responsabilitile structurilor din cadrul !"I cu atribuii 5n gestionarea situaiei de urgen

"R%. 8 716 'tructurile subordonate !"I asigur: 5n domeniul de competen: 5ndeplinirea unor misiuni specifice 5n scopul reali rii funciilor de spri>in reparti ate. 726 %ipurile de misiuni pe care structurile !"I le pot desf#ura 5n vederea asigurrii funciilor de spri>in stabilite 5n competen sunt prev ute 5n ane=a nr. 1. "R%. 2 716 ,entru gestionarea situaiilor de urgen din domeniul de competen al !"I: D8!O: prin .O.: are urmtoarele responsabiliti& a6 monitori area permanent a situaiei operativeA b6 gestionarea activitii de centrali are a datelor #i informaiilor referitoare la potenialele riscuri #i ameninri: a factorilor de risc la adresa ordinii #i siguranei publiceA c6 coordonarea aciunilor specifice structurilor Departamentului ordine #i siguran public pentru reali area funciilor de spri>in reparti ate: conform domeniilor de competenA d6 cooperarea cu centrele operative e=istente la nivelul 8uvernului: ministerelor #i instituiilor publice centrale: 5n vederea reali rii scCimbului operativ de date #i informaiiA e6 informarea permanent a conducerii !"I cu privire la evoluia situaiei operative #i stadiul de reali are a msurilor dispuse. 726 ,entru gestionarea evenimentelor publice de amploare: D8!O asigur: prin .O.: 5ndeplinirea atribuiilor stabilite prin documentele care reglementea organi area: funcionarea #i compunerea .N."O,. "R%. 10 D$,"-D asigur: la solicitare: punerea la dispo iie a datelor statistice privind populaia e=istent 5n onele afectate: 5n scopul organi rii #i reali rii evacurii. "R%. 11 ,entru gestionarea situaiilor de urgen: "NR',' 5ndepline#te urmtoarele misiuni& a6 asigur: ulterior primelor ;2 de ore de la 5nceperea evacurii: apa #i Crana pentru persoanele afectate: p4n la 5ncetarea situaiei de urgenA b6 pune: potrivit prevederilor legale: la dispo iia structurilor de intervenie #i a autoritilor locale resursele materialeA c6 asigur dispo itive medicale 5n vederea suplimentrii structurilor cu atribuii 5n domeniul asistenei medicale de urgenA d6 asigur: potrivit prevederilor legale 5n vigoare: locuine modulare pentru ca area temporar a persoanelor evacuateA e6 asigur diverse categorii de materiale pentru reali area funciilor de spri>in ale unor ministere #i instituii publice centraleA

f6 asigur a>utoare de prim necesitateA g6 asigur: potrivit legii: materiale #i ecCipamente din re erva de mobili areA C6 pune la dispo iie ba a de date e=istent la compartimentele sale teritoriale privind produsele #i serviciile: pe operatori economici: ce pot fi utili ate pentru intervenii 5n situaii de urgenA i6 asigur spri>inul: prin structurile sale teritoriale: instituiei prefectului 5n organi area: coordonarea #i conducerea activitilor de gestionare a situaiilor de urgen. "R%. 12 ,entru gestionarea situaiilor de urgen: D8RI, #i instituia prefectului 5ndeplinesc urmtoarele tipuri de misiuni& a6 asigur cadrul legal privind planificarea #i pregtirea resurselor #i serviciilor necesare gestionrii situaiilor de urgenA b6 dispun msurile necesare evacurii persoanelor: animalelor #i a bunurilor periclitateA c6 emit dispo iii privind transportul forelor #i mi>loacelor de intervenie: al persoanelor evacuate: precum #i al altor resurse alocateA d6 adopt msurile necesare 5n scopul asigurrii apei: a Cranei #i a condiiilor minime de sub isten pentru persoanele #i animalele evacuateA e6 5ntreprind demersurile necesare implicrii instituiilor cu atribuii 5n aciunile de reabilitare a onei afectateA f6 informea : 5n#tiinea #i averti ea populaia: autoritile #i structurile abilitate cu privire la manifestarea unor tipuri de risc #i a msurilor necesar a fi 5ntreprinse. "R%. 1< ,entru gestionarea situaiilor de urgen: D!: prin structurile de specialitate aflate 5n coordonare9subordine: 5mpreun cu unitile medicale ale !inisterului 'ntii: !inisterului "prrii Naionale #i ale !inisterului %ransporturilor #i Infrastructurii: atunci c4nd situaia o impune: 5ndepline#te urmtoarele tipuri de misiuni& a6 particip la acordarea asistenei medicale de urgen #i a celei prespitalice#ti 5mpreun cu celelalte structuri cu atribuii 5n domeniu: 5n limita resurselor avute la dispo iie: av4nduEse 5n vedere c scopul principal 5l constituie acordarea asistenei medicale personalului propriuA b6 asigur suportul teCnicoEmedical sanitar pentru 5ndeplinirea misiunilor specificeA c6 monitori ea pericolele #i riscurile specifice: precum #i efectele negative ale acestora asupra personalului !"IA d6 planific #i pregte#te resursele #i serviciile necesare asigurrii actului medical calificatA e6 particip cu speciali#ti 5n stabilirea unor msuri profilactice sau a unor one de carantin 5n vederea prevenirii 5mbolnvirilor 5n masA

f6 informea : 5n#tiinea #i averti ea cu privire la evoluia epidemiologic a into=icailor: contaminailor etc. "R%. 13 ,entru gestionarea situaiilor de urgen: D8.%I 5ndepline#te urmtoarele tipuri de misiuni& a6 reali ea cadrul organi atoric pentru asigurarea continuitii #i stabilitii comunicaiilor radio: prin fir #i date: precum #i controlul respectrii normelor de conducere: 5n secretA b6 spri>in structurile speciali ate de comunicaii #i informatic pentru asigurarea continuitii #i stabilitii comunicaiilor radio: prin fir #i date: precum #i controlul respectrii normelor de conducere: 5n secretA c6 elaborea #i verific modul de aplicare a dispo iiilor de comunicaii privind asigurarea cooperrii 5n domeniul situaiilor de urgen. "R%. 11 ,entru gestionarea situaiilor de urgen: D8) 5ndepline#te urmtoarele tipuri de misiuni& a6 asigur totalitatea bunurilor materiale necesare continurii desf#urrii activitii unitilor din structura aparatului central al !"I 5n situaii de urgenA b6 organi ea #i e=ecut lucrri de reparaii la bunurile materiale #i mi>loacele fi=e aflate 5n dotarea unitilor din structura aparatului central al !"I afectate de situaiile de urgenA c6 administrea imobilele 5n care 5#i desf#oar activitatea unitile din aparatul central al !"I #i din structura proprie #i stabile#te modul de reabilitare a acestora: 5n ca ul afectrii de ctre situaia de urgenA d6 administrea fondul locativ al !"I: din garni oana -ucure#ti: #i stabile#te modul de utili are 5n situaii de urgenA e6 organi ea #i e=ecut activitatea de asigurare cu autoveCicule #i conductori auto pentru nevoile conducerii !"I: unitilor aparatului central al !"I #i structurilor subordonate acestora: 5n vederea participrii la conducerea #i coordonarea aciunilor de intervenieA f6 organi ea #i e=ecut activiti de mentenan a mi>loacelor de transport ale unitilor aparatului central al !"I: a inspectoratelor generale9similare: precum #i a unitilor subordonate pentru participarea la aciunile de intervenie. "R%. 1F ,entru gestionarea situaiilor de urgen: I8'( #i structurile subordonate 5ndeplinesc urmtoarele tipuri de misiuni& a6 monitori ea : evaluea : cercetea cau ele producerii situaiilor de urgen din domeniul de competen #i asigur centrali area datelor #i informaiilor 5n vederea informrii .omitetului ministerial #i a .omitetului NaionalA b6 centrali ea datele #i informaiile cu privire la 5ntrebuinarea structurilor proprii 5n vederea informrii .entrului de deci ie din cadrul .N."O,A

c6 asigur informarea #i educarea preventiv a populaiei #i averti area acesteia: 5n#tiinarea autoritilor administraiei publice: prin intermediul mi>loacelor teCnice specifice: despre posibilitatea9iminena producerii situaiilor de urgenA d6 particip la misiuni de cutare: descarcerare #i salvare a persoanelor: cu forele #i mi>loacele proprii #i9sau 5n cooperare cu cele aparin4nd altor structuri cu atribuii 5n domeniuA e6 particip la evacuarea persoanelor: populaiei sau bunurilor periclitate: prin aciuni ce se concreti ea 5n asigurarea msurilor de evacuare #i: dup ca : instalarea taberelor de sinistrai: participarea la transportul populaiei #i al unor categorii de bunuriA f6 particip la aciuni de distrugere a poarelor de gCea sau de dega>are a elementelor care blocCea cursurile de apA g6 particip la acordarea asistenei medicale de urgen prin intermediul modulelor '!(RD organi ate 5n cadrul serviciilor de urgen profesionisteA C6 5ntocme#te: 5n cooperare cu structurile cu atribuii 5n domeniu: concepia privind evacuarea #i particip la reali area msurilor de asigurare a proteciei persoanelorA i6 particip: cu mi>loace proprii: la aciunile de transport al apei #i Cranei pentru persoanele #i animalele evacuateA >6 asigur logistica interveniei structurilor proprii #i punerea la dispo iia altor structuri: potrivit reglementrilor 5n domeniu: a unor categorii de teCnic: materiale #i ecCipamenteA D6 desf#oar misiuni de locali are: limitare a propagrii: stingere #i licCidare a consecinelor incendiilorA l6 particip la misiuni de decontaminare a populaiei contaminate: cu mi>loace speciali ate: #i9sau a punctelor de decontaminare cu personal: teCnic #i ecCipament recunoscute din timp 5n profil teritorialA m6 notific autoritile competente din rile afectate 5n legtur cu riscul de accidente cu efecte transfrontaliereA n6 neutrali ea efectele materialelor periculoase prin efectuarea aciunilor de asanare a muniiilor nee=plodate din timpul conflictelor militareA o6 particip la locali area: limitarea #i licCidarea consecinelor situaiilor de urgen de amploare #i intensitate deosebit alturi de alte componente ale 'istemului NaionalA p6 asigur funcionarea 'ecretariatului permanent al .omitetului consultativ pentru depoluare marin din cadrul Inspectoratului pentru 'ituaii de (rgen GDobrogeaG al Budeului .onstanaA H6 planific #i pregte#te resursele proprii 5n vederea 5ndeplinirii misiunilor specifice. "R%. 1; ,entru 5ndeplinirea funciilor de spri>in pe timpul gestionrii situaiilor de urgen: I8,R #i structurile subordonate e=ecut urmtoarele tipuri de misiuni&

a6 stabilesc #i comunic: prin efectivele aflate 5n serviciu: primele date #i informaii privind efectele situaiilor de urgen ce afectea ona de competenA b6 monitori ea pericolele #i riscurile specifice: precum #i efectele negative ale acestoraA c6 informea : 5n#tiinea #i averti ea structurile abilitate cu privire la posibilitatea producerii unor evenimente cu caracter infracional: a unor acte antisociale sau de tulburare a ordinii publiceA d6 stabilesc #i transmit cile de acces ce pot fi utili ate de forele speciali ate de intervenie #i aplic msurile de inter icere a circulaieiA e6 particip: alturi de structurile speciali ate ale componentelor 'istemului Naional: la determinarea #i la evaluarea efectelor #i stabilirea: potrivit competenelor: a cau elor producerii unor situaii de urgenA f6 particip la asigurarea msurilor de protecie a populaiei: fluen #i diri>are a circulaiei pe timpul evacurii persoanelor sau bunurilor periclitate #i la securi area onelor afectate de producerea situaiei de urgenA g6 particip: atunci c4nd situaia o impune: la neutrali area efectelor unor materiale periculoase: cu structurile speciali ate din subordine: potrivit competenelor #i dotriiA C6 particip: cu structurile speciali ate: la misiuni de cercetare #i determinare a contaminrii de natur cCimic: biologic: radiologic #i nuclear 7.-RN6A i6 particip: alturi de alte structuri cu atribuii 5n domeniu: la asigurarea climatului de ordine #i siguran publicA >6 asigur logistica interveniei structurilor proprii #i punerea la dispo iia altor structuri: potrivit reglementrilor 5n domeniu: a unor categorii de teCnic: materiale #i ecCipamenteA D6 planific #i pregtesc resursele proprii 5n vederea 5ndeplinirii misiunilor specificeA l6 particip la mobili area populaiei apte de munc: a mi>loacelor de transport #i teCnice: 5n vederea folosirii lor 5n aciunile de intervenie. "R%. 18 716 ,entru 5ndeplinirea funciilor de spri>in pe timpul gestionrii situaiilor de urgen: I8BR #i structurile subordonate e=ecut urmtoarele tipuri de misiuni& a6 stabilesc #i comunic: prin efectivele aflate 5n serviciu: primele date #i informaii privind efectele situaiilor de urgen ce afectea ona de competenA b6 informea : 5n#tiinea #i averti ea structurile abilitate cu privire la posibilitatea apariiei unor situaii conflictuale: care pot conduce la tulburarea ordinii publiceA c6 particip: atunci c4nd situaia o impune: la aciuni de cutare #i salvare a persoanelor captive 5n medii ostile vieii sau declarate dispruteA d6 monitori ea pericolele #i riscurile specifice: precum #i efectele negative ale acestoraA

e6 asigur securitatea onelor 5n care se desf#oar aciuni cu public numerosA f6 asigur securi area #i supravegCerea onelor afectate9evacuateA g6 particip: atunci c4nd situaia o impune: la transportul unor categorii de fore #i mi>loace de intervenie: al persoanelor evacuate #i al altor resurse: precum #i la distribuirea apei #i Cranei pentru persoanele #i animalele afectate sau evacuateA C6 asigur msuri de ordine public #i de protecie a onelor 5n care sEa produs sau e=ist pericolul iminent de producere a unor situaii de urgen #i restabilesc ordinea public 5n ona afectat #i 5n imediata vecintate a acesteiaA i6 asigur logistica interveniei structurilor proprii #i punerea la dispo iia altor structuri: potrivit reglementrilor 5n domeniu: a unor categorii de teCnic: materiale #i ecCipamenteA >6 planific #i pregtesc resursele proprii. 726 ,entru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situaii de urgen: I8BR #i structurile subordonate 5ndeplinesc misiunile stabilite prin actele normative 5n vigoare care reglementea activitatea 5n domeniu. "R%. 12 ,entru 5ndeplinirea funciilor de spri>in pe timpul gestionrii situaiilor de urgen: I8,0 #i structurile subordonate e=ecut urmtoarele tipuri de misiuni& a6 stabilesc #i comunic: prin efectivele aflate 5n serviciu: primele date #i informaii privind efectele situaiilor de urgen ce afectea ona de competenA b6 informea : 5n#tiinea #i averti ea cu privire la manifestarea unor situaii deosebite din domeniul de competen: precum #i la efectele negative ale acestora: 5n ona de responsabilitateA c6 informea : 5n#tiinea #i averti ea cu privire la manifestarea 5n ona de responsabilitate a unor situaii de urgenA d6 particip: potrivit cadrului normativ 5n vigoare: la cutarea: salvarea #i evacuarea persoanelor aflate 5n ona de competenA e6 particip cu personal #i logistica din dotare: conform competenelor legale: la meninerea ordinii publice 5n ona de competenA f6 particip: potrivit competenelor: la asigurarea transportului unor categorii de fore #i mi>loacelor de intervenie sau: dup ca : al persoanelor evacuateA g6 planific #i pregte#te resursele 5n vederea asigurrii interveniei structurilor propriiA C6 intensific: atunci c4nd situaia o impune: supravegCerea #i controlul 5n punctele de trecere a frontiereiA i6 asigur meninerea ordinii #i lini#tii publice 5n punctele de trecere a frontiereiA >6 permite trecerea frontierei de stat: pe ba a aprobrilor legale: a persoanelor care prsesc ona afectat: asigur4nd respectarea locurilor de trecere #i a rutelor de deplasareA

D6 asigur facilitarea trecerii frontierei de stat a formaiunilor speciali ate de intervenie #i a asistenei umanitare din partea altor state. "R%. 20 ,entru 5ndeplinirea funciilor de spri>in pe timpul gestionrii situaiilor de urgen: I8"v #i structurile subordonate e=ecut urmtoarele tipuri de misiuni& a6 particip 5n cadrul unor misiuni de recunoa#tere la monitori area efectelor situaiilor de urgen: a evoluiei situaiei operative #i a pagubelor produseA b6 planific #i pregtesc resursele #i serviciile 5n vederea 5ndeplinirii misiunilor de specialitateA c6 particip la aciunile de cutare #i salvare a persoanelorA d6 asigur evacuarea sau: dup ca : transportul pe calea aerului a9al persoanelor #i9sau bunurilor periclitateA e6 particip la aciuni de locali are #i stingere a incendiilorA f6 particip: 5n funcie de dotrile teCnice e=istente: la misiuni de monitori are a contaminrii radioactiveA g6 asigur: atunci c4nd situaia o impune: evacuarea pe calea aerului a persoanelor rniteA C6 asigur logistica interveniei structurilor proprii #i punerea la dispo iia altor structuri: potrivit reglementrilor 5n domeniu: a unor categorii de teCnic: materiale #i ecCipamenteA i6 asigur transportul: 5n timp oportun: al persoanelor desemnate s conduc #i s coordone e aciunile de intervenieA >6 asigur transportul materialelor de prim necesitate 5n onele i olate. .",I%O)() I? Responsabilitile structurilor din subordinea9coordonarea instituiilor publice centrale cu care se cooperea 5n gestionarea situaiei de urgen din domeniul de competen al !"I "R%. 21 Instituiile publice centrale: structurile private #i organi aiile neguvernamentale asigur funcii de spri>in pentru gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc aflate 5n responsabilitatea !"I: prin structuri aflate 5n subordine sau coordonare: potrivit prevederilor legale #i9sau Cotr4rii .omitetului Naional. "R%. 22 716 !inisterul "griculturii #i De voltrii Rurale: denumit 5n continuare !"DR: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeosebi 5n situaia producerii unor evenimente deosebite determinate de incendii: accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmos: fr a se limita numai la acestea.

726 'tructurile din subordine9coordonare #i administrare asigur 5ndeplinirea urmtoarelor misiuni& a6 asigur evaluarea riscurilor specifice 5n situaia producerii unor situaii de urgenA b6 monitori ea situaiile determinate de producerea unor situaii de urgen: 5n special a celor care pot afecta vegetaia 5nalt sau alte culturi agricoleA c6 particip cu efectivele #i mi>loacele proprii la aciuni de limitare a propagrii: stingerii incendiilor: inclusiv a incendiilor 5n mas sau de mare amploareA d6 particip la distribuirea Cranei #i apei pentru animalele evacuateA e6 supravegCea gradul de contaminare a culturilor #i p#unilor #i evaluea efectele directe #i indirecte asupra oamenilor #i animalelorA f6 evaluea riscurile determinate de contaminarea radioactiv a culturilor agricoleA g6 particip: la solicitare: cu efectivele #i mi>loacele proprii la aciuni de decontaminareA C6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. 2< !inisterul "facerilor $=terne: denumit 5n continuare !"$: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I 5ndeosebi 5n situaia producerii unor evenimente deosebite determinate de accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: fr a se limita numai la acestea: 5ndeplinind urmtoarele misiuni& a6 culege datele #i informaiile privind situaiile de urgen determinate de accidente nucleare #i9sau urgene radiologice ori alte situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: cu efect transfrontalier: #i asigur colaborarea cu organismele autori ate 5n domeniu la nivel internaionalA b6 5n#tiinea autoritile abilitate din statele vecine despre situaiile de urgen de natur nuclear #i9sau radiologic ori alte situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: cu efect transfrontalier: produse pe teritoriul naionalA c6 asigur gestionarea informaiilor despre victimeEpersoane de alt cetenie dec4t cea rom4n pentru situaiile de urgen produse pe teritoriul naionalA d6 asigur gestionarea informaiilor despre victimeEpersoane de cetenie rom4n pentru situaiile de urgen produse pe teritoriul naional al altui statA e6 asigur spri>in: potrivit legii: 5n 5ntreprinderea demersurilor de solicitare9acordare de asisten internaional 5n domeniul situaiilor de urgenA f6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. 23 !inisterul "prrii Naionale: denumit 5n continuare !"pN: asigur spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I:

5ndeosebi 5n situaia producerii unor evenimente deosebite determinate de accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: accidente cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentului: e=plo ii necontrolate ale muniiei rmase din timpul conflictelor armate: cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmos: poluri marine 5n ona costier: evenimente publice de amploare care pot genera situaii de urgen: fr a se limita numai la acestea: 5ndeplinind urmtoarele misiuni& a6 particip la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor situaii de urgenA b6 particip: la solicitare: la misiuni de cutareEsalvareA c6 particip: la solicitare: la misiuni de evacuare a populaiei #i a unor categorii de bunuriA d6 asigur pregtirea unor capaciti de spitali are 5n vederea prelurii persoanelor rnite: iradiate #i9sau contaminateA e6 asigur participarea: alturi de alte structuri cu atribuii 5n domeniu: la instalarea spitalelor de campanieA f6 asigur acordarea prin structuri de specialitate a asistenei medicale de urgenA g6 particip: la solicitare: potrivit disponibilitilor: la misiuni de cercetare .-RNA C6 particip: potrivit disponibilitilor #i 5n condiiile legii: cu subuniti speciali ate: autospeciale: mi>loace #i materiale consumabile pentru decontaminare: la misiuni de decontaminare a populaiei: a unor categorii de teCnic #i mi>loace de transport sau a cilor de comunicaii rutiereA i6 particip: la solicitare: la misiuni de supravegCere a gradului de contaminare 5n mediul urban #i rural: evaluare a efectelor contaminrii #i supravegCere a gradului de contaminareA >6 particip: la solicitare: la misiuni de verificare a decontaminrii populaiei: teCnicii: cilor de transport #i a cldirilor cu personalul #i teCnica din unitile speciali ateA D6 particip: la solicitare: la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor e=plo ii necontrolate ale muniiei rmase din timpul conflictelor armateA l6 asigur: la solicitare: intervenia operativ cu mi>loace #i materiale: 5n vederea neutrali rii efectelor unor materiale periculoaseA m6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. 21 !inisterul .ulturii #i ,atrimoniului Naional: denumit 5n continuare !.,N: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice prote>rii patrimoniului cultural naional. "R%. 2F !inisterul .omunicaiilor #i 'ocietii Informaionale: denumit 5n continuare !.'I: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din

domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit de tipul accidentelor nucleare #i9sau urgenelor radiologice: fr a se limita numai la acestea: 5ndeplinind urmtoarele misiuni& a6 asigur: cu spri>inul 'erviciului de %elecomunicaii 'peciale al !"I #i al celorlalte componente ale sistemului naional de aprare: ordine public #i siguran naional: funcionarea reelei de comunicaiiEinformatic pentru structurile implicate 5n gestionarea situaiilor de urgenA b6 asigur legturile de telecomunicaii speciale: potrivit solicitrilorA c6 particip alturi de 'erviciul de %elecomunicaii 'peciale: !"I: !"pN #i operatorii de telefonie mobil la asigurarea reelelor de comunicaii de cooperare interinstituionalA d6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. 2; !inisterul $conomiei: .omerului #i !ediului de "faceri: denumit 5n continuare !$.!": prin structurile proprii #i9sau cele din coordonare: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: de tipul cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmos: avariere grav a sistemelor de gospodrire comunal: accidente cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentului: fr a se limita numai la acestea: 5ndeplinind urmtoarele misiuni& a6 monitori ea : atunci c4nd se dispune aceast msur: prin operatorii economici de profil: obiectivele sau instalaiile economice surs de risc cCimic: de incendiu #i e=plo ii: care pot avea efecte asupra infrastructurii reelelor de transport: energiei electrice: ga elor naturale: lucrrilor CidroteCnice: precum #i 5n domeniul asigurrii funcionrii corespun toare a sistemelor de gospodrire comunalA b6 particip: prin operatorii economici din subordine9coordonare: la evaluarea riscurilor asupra populaiei #i mediului ca urmare a nefuncionrii sau funcionrii necorespun toare a obiectivelor economiceA c6 asigur: prin operatorii economici de profil: refacerea operativ a avariilor produse 5n reelele de transport #i distribuie a energiei electrice #i a ga elor naturaleA d6 asigur: prin operatorii speciali ai: furni area energiei electrice pentru iluminat: 5ncl ire #i alte utiliti pentru populaia afectat sau 5n spri>inul gestionrii situaiei de urgenA e6 asigur: 5n limita posibilitilor teCnice #i a dotrilor: energia electric #i termic 5n taberele de sinistrai9evacuaiA f6 asigur refacerea operativ a avariilor produse 5n reelele de transport aparin4nd reelelor de utiliti publiceA

g6 particip: potrivit competenelor: la monitori area activitilor 5n domeniul nuclearA C6 particip alturi de .N."N #i operatorii economici de pe teritoriul naional la evaluarea9cercetarea cau elor producerii accidentului nuclear9urgenei radiologiceA i6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. 28 !inisterul $ducaiei: .ercetrii: %ineretului #i 'portului: denumit 5n continuare !$.%': asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: de tipul accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmos: avariere grav a sistemelor de gospodrire comunal: accidente cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentului: fr a se limita numai la acestea: reali 4nd urmtoarele misiuni& a6 particip: prin "genia 'paial Rom4n: alturi de alte structuri cu atribuii: la evaluarea riscurilor determinate de cderi de obiecte din atmosfer sau din cosmos: cu prioritate pentru cele care dein surse radioactive9nucleareA b6 particip la aciunile de informare #i educare preventiv a populaiei 5nainte #i pe timpul manifestrii unor situaii de urgenA c6 pune la dispo iia autoritilor locale unele spaii de ca are #i Crnire: 5n vederea ca rii temporare a persoanelor evacuateA d6 particip la elaborarea programelor de evaluare #i progno a dispersiei norului radioactiv #i a onelor de contaminareA e6 efectuea : prin structurile de specialitate: msurtori ale radioactivitii terenului: cldirilor: factorilor de mediu 5n onele contaminate radioactiv #i transmite datele obinute: pe ba a procedurilor propriiA f6 elaborea proceduri #i metode de colectare: transport #i depo itare a de#eurilor radioactive: cu autori area .N."NA g6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. 22 !inisterul !ediului #i ,durilor: denumit 5n continuare !!,: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: de tipul accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: accidente cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentului: cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmos: poluri marine 5n ona costier: avariere grav a sistemelor de gospodrire comunal: incendii: altele dec4t cele la fondul forestier: fr a se limita numai la acestea: reali 4nd urmtoarele misiuni&

a6 particip la evaluarea riscului contaminrii radioactive9cCimice a solului: apei #i aeruluiA b6 particip la evaluarea riscului contaminrii cu substane poluante a solului #i apei 5n ona costierA c6 monitori ea factorii de mediu: 5n special direcia #i vite a v4ntuluiA d6 informea autoritile #i populaia cu privire la evoluia situaiei meteorologice #i CidrologiceA e6 particip cu speciali#ti: potrivit competenelor #i tipului situaiei de urgen: la aciuni de stabilire a perimetrelor de securitate9siguranA f6 verific #i monitori ea calitatea apei potabile #i factorilor de mediuA g6 supravegCea gradul de contaminare a culturilor: fondului forestier #i p#unilor #i evaluea efectele directe #i indirecte asupra oamenilor: animalelor #i mediuluiA C6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. <0 !inisterul 'ntii: denumit 5n continuare !': asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind urmtoarele misiuni& a6 monitori ea starea de sntate a populaiei: supravegCea gradul de contaminare #i evaluea efectele asupra sntiiA b6 evaluea riscurile 5mbolnvirii 5n mas a populaiei: ale apariiilor unor epidemii: pandemii sau contaminri de produse vegetaleA c6 evaluea riscurile contaminrii radioactive a aerului: solului #i apeiA d6 evaluea riscul de 5mbolnvire9into=icare9contaminare pe timpul manifestrii situaiilor de urgen specificeA e6 particip la evaluarea riscurilor contaminrii cCimice a produselor vegetale #i de origine animalA f6 informea #i asigur educarea preventiv a populaiei cu privire la modul de protecie individual #i colectivA g6 particip la aciunile de stabili are #i tria> medicalA C6 particip la salvarea persoanelor contaminate9into=icate #i dispuse 5n onele contaminate: atunci c4nd nu este posibil evacuarea acestora de ctre structurile de intervenieA i6 particip la transportul sanitar #i evacuarea cu mi>loace de intervenie specifice a persoanelor care au suferit afeciuniA >6 coordonea #i9sau particip la aciunile de stabili are #i tria> medical: transport sanitar #i evacuare cu mi>loace de intervenie specifice a persoanelor contaminate sau dispuse 5n one de planificare la urgenA D6 gestionea informaiile despre victime #i rnii de cetenie rom4n #i strin: internai 5n reeaua sanitar sau care necesit tratament de specialitate #i sunt contaminai cCimic: radioactiv ori sufer de boala de iradiere #i sunt internate 5n unitile spitalice#ti propriiA

l6 particip la acordarea primului a>utor medical de urgenA m6 asigur pregtirea unor capaciti de spitali are: 5n vederea prelurii persoanelor rnite: iradiate: rnite #i contaminateA n6 asigur primul a>utor prespitalicesc #i asistena medical pentru structurile de intervenie operativA o6 asigur preluarea medicamentelor #i a instrumentarului: precum #i a altor materiale sanitarEfarmaceutice provenite din a>utoare internaionale #i distribuirea acestora ctre structurile abilitateA p6 stabile#te msurile profilactice specificeA H6 verific #i monitori ea calitatea apei potabileA r6 particip cu personal speciali at: teCnic #i ecCipamente pentru efectuarea decontaminrii persoanelor rniteA s6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. <1 !inisterul %ransporturilor #i Infrastructurii: denumit 5n continuare !%I: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: de tipul incendiilor: accidentelor nucleare #i9sau urgene radiologice: accidentelor cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentului: cderilor de obiecte din atmosfer #i din cosmos: polurilor marine 5n ona costier: avarierii grave a sistemelor de gospodrire comunal: fr a se limita numai la acestea: reali 4nd urmtoarele misiuni& a6 monitori ea : prin structurile din subordine9coordonare: situaiile de urgen produse 5n apropierea cilor de comunicaii rutiere: feroviare sau a obiectivelor aerieneA b6 monitori ea cile de transport #i transporturile efectuate: potrivit competenelor: #i asigur informarea atunci c4nd apar bloca>e: avarierea acestora sau alte disfuncii de interes operativ 5n domeniul situaiilor de urgenA c6 asigur transportul: atunci c4nd situaia o impune: cu respectarea reglementrilor legale 5n vigoare: a populaiei #i a unor categorii de materiale din onele afectate sau posibil a fi afectate de producerea unor situaii de urgen de amploareA d6 asigur transportul: atunci c4nd situaia o impune: cu respectarea reglementrilor legale 5n vigoare: a populaiei #i a unor categorii de materiale din localitile de unde se dispune evacuareaA e6 asigur transportul: atunci c4nd situaia o impune: cu respectarea reglementrilor legale 5n vigoare: a animalelor din localitile unde se dispune evacuareaA f6 particip prin structurile din subordine9coordonare: potrivit prevederilor legale 5n vigoare: atunci c4nd situaia o impune: la transportul unor categorii de fore #i mi>loace 5n9din onele de intervenieA

g6 asigur msurile de siguran #i de control al circulaiei: potrivit domeniului de competenA C6 particip la elaborarea graficului #i variantelor de transport al populaiei #i al bunurilor materiale care se evacuea A i6 particip cu personalul propriu: teCnica #i ecCipamentele de splare a garniturilor de tren la efectuarea decontaminrii radioactive a acestora: potrivit preci rilor furni ate de structurile abilitateA >6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. <2 'erviciul Rom4n de Informaii: denumit 5n continuare 'RI: asigur funciile de spri>in 5n situaia producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: de tipul evenimente de natur .-RN: e=plo ii necontrolate ale muniiei rmase din timpul conflictelor armate: evenimente publice de amploare care pot genera situaii de urgen. 'tructurile 'RI particip la 5nlturarea efectelor situaiilor de urgen: la solicitare: 5n msura disponibilitii. "R%. << 'erviciul de %elecomunicaii 'peciale: denumit 5n continuare '%': asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: prin participarea la urmtoarele tipuri de misiuni& a6 asigur: cu spri>inul !.'I: !"I #i al celorlalte componente ale sistemului naional de aprare: ordine public #i siguran naional: funcionarea reelei de comunicaiiEinformatic pentru structurile implicate 5n gestionarea situaiilor de urgenA b6 asigur legturile de telecomunicaii speciale potrivit solicitrilorA c6 particip alturi de !.'I: !"I: !"pN #i operatorii de telefonie mobil la asigurarea reelelor de comunicaii de cooperare interinstituionalA d6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. <3 "utoritatea Naional 'anitar ?eterinar #i pentru 'igurana "limentelor: denumit 5n continuare "N'?'": asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit: de tipul accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: accidente cCimice cu implicaii 5n afara amplasamentului: cderi de obiecte din atmosfer #i din cosmos: poluri marine 5n ona costier: fr a se limita numai la acestea: reali 4nd urmtoarele misiuni& a6 monitori ea contaminarea produselor vegetale #i animaleA

b6 verific #i monitori ea calitatea apei potabile: e=puse contaminrii radioactive sau cCimiceA c6 5n#tiinea autoritile despre strile potenial generatoare de situaii de urgen ca urmare a contaminrii cu substane cCimice to=ice industriale: radioactive sau ali poluaniA d6 5n#tiinea autoritile asupra strilor potenial generatoare de situaii de urgen ca urmare a polurii 5n ona costierA e6 evaluea riscurile privind contaminarea de natur cCimic sau radioactiv a aerului: solului #i apeiA f6 evaluea riscurile apariiilor unor epidemii9pandemii sau contaminri de produse vegetale ca urmare a producerii contaminriiA g6 particip cu personal: teCnic #i ecCipamente pentru efectuarea decontaminrii animalelorA C6 asigur participarea cu personal: teCnic #i ecCipamente pentru efectuarea decontaminrii animalelor: atunci c4nd situaia o impuneA i6 asigur supravegCerea gradului de contaminare cu substane cCimice industriale9radioactive sau poluani #i evaluarea efectelor asupra sntii animale #i umaneA >6 asigur coordonarea activitilor de ecarisare a teritoriului de animalele decedate ca urmare a producerii unor situaii de urgenA D6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. <1 .omisia Naional pentru .ontrolul "ctivitilor Nucleare: denumit 5n continuare .N."N: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice 5n ca ul producerii unor situaii de urgen de amploare #i intensitate deosebit de tipul accidente nucleare #i9sau urgene radiologice: fr a se limita numai la acestea: reali 4nd urmtoarele misiuni& a6 5n#tiinea autoritile cu responsabiliti 5n domeniu despre strile potenial generatoare de situaii de urgen din domeniul nuclear9radiologic: precum #i despre iminena producerii unui eveniment cu surs naional sau cu efecte transfrontaliereA b6 5n#tiinea autoritile internaionale #i rile vecine 5n legtur cu producerea unei situaii de urgen determinate de contaminarea radiologic sau nuclear: potrivit conveniilor internaionale 5n domeniuA c6 monitori ea activitile 5n domeniul nuclearA d6 monitori ea obiectivele surs de risc nuclear #i9sau radiologic: precum #i transporturile de combustibil nuclear #i materiale radioactiveA e6 monitori ea pericolele #i riscurile cu efecte transfrontaliere semnalate 5n plan e=tern #i asigur colaborarea cu organismele autori ate 5n domeniu: la nivel naionalA f6 evaluea riscurile de natur radiologic #i nuclearA

g6 particip la evaluarea9cercetarea cau elor producerii situaiilor de urgen din domeniul nuclear9radiologicA C6 pune la dispo iie: la solicitare: speciali#ti care s asigure: potrivit competenelor: consilierea factorilor de deci ie. "R%. <F 'ocietatea Naional de .ruce Ro#ie: denumit 5n continuare 'N.R: asigur funciile de spri>in 5n ca ul producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: prin asigurarea urmtoarelor misiuni& a6 asigur gestionarea: alturi de alte structuri abilitate: a informaiilor despre victime E persoane cu cetenie rom4n sau alt cetenie #i cooperarea cu structurile de profil internaionaleA b6 particip la primirea #i ca area persoanelor evacuateA c6 particip la instalarea taberelor de evacuai9refugiaiA d6 particip la acordarea primului a>utor prespitalicescA e6 asigur preluarea: potrivit legii: a unor categorii de medicamente #i instrumentar medical #i a altor materiale sanitarEfarmaceutice #i produse de u veterinar provenite din a>utoare internaionale #i distribuirea acestora ctre structurile abilitateA f6 asigur constituirea #i gestionarea unor bnci date: precum #i de materiale #i alimente necesare a>utorrii populaiei afectate de producerea unor situaii de urgenA g6 particip la asigurarea msurilor profilactice specifice: 5n vederea prevenirii 5mbolnvirilor 5n masA C6 asigur: contra cost: apa #i alte categorii de alimente de prim necesitate #i medicamente pentru persoanele aflate 5n imposibilitatea de a se deplasa: fr plata serviciilor de transport sau9#i asisten la domiciliuA i6 particip la asigurarea msurilor necesare pentru reali area proteciei populaiei 5n adposturi colectiveA >6 asigur ca area temporar a persoanelor evacuateA D6 particip la asigurarea asistenei umanitare de urgen. "R%. <; .elelalte componente ale 'istemului Naional de !anagement al 'ituaiilor de (rgen 7'N!'(6 asigur funciile de spri>in 5n situaia producerii unor situaii de urgen din domeniul de competen al !"I: 5ndeplinind misiuni specifice potrivit domeniului de competen. "R%. <8 716 !"I 5ndepline#te funcii de spri>in pentru asigurarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaii de urgen: gestionate de alte ministere #i instituii publice centrale: potrivit reglementrilor 5n vigoare. 726 !isiunile asociate funciilor de spri>in pe care !"I le are 5n responsabilitate #i care pot fi 5ndeplinite de ctre structurile din subordinea9coordonarea ministerului sunt prev ute 5n ane=a nr. 1.

.",I%O)() ? .onducerea #i coordonarea "R%. <2 Ordinele9Dispo iiile privind 5ntrebuinarea structurilor din subordinea9coordonarea !"I pentru gestionarea unor situaii de urgen din domeniul de competen #i reali area funciilor de spri>in constituie atributul& a6 comandanilor9#efilor structurilor teritoriale: 5n ca ul aciunilor de intervenie estimate a se desf#ura 5n ona de competenA b6 inspectorilor generali 7similari6: 5n ca ul aciunilor de intervenie 5n care sunt necesare fore #i mi>loace din afara onei de competen a structurii teritoriale. "R%. 30 716 ,entru a asigura permanenta informare a .omitetului ministerial 5n ca ul producerii situaiilor de urgen: transmiterea informaiilor se reali ea prin rapoarte operative preliminare: de intervenie #i de evaluare a interveniei. 726 Raportarea aciunilor de intervenie se efectuea de ctre organismele nominali ate la art. 3 #i are ca scop informarea operativ a structurilor de conducere. 'e reali ea prin culegerea: anali area #i prelucrarea informaiilor #i datelor transmise pe timpul organi rii: pregtirii #i desf#urrii aciunilor de intervenie: 5n vederea concentrrii oportune #i coordonrii unitare a forelor #i mi>loacelor: precum #i pentru aprecierea desf#urrii interveniei. 7<6 /n stare de normalitate sau 5n situaia 5n care nu sunt activate centrele pentru coordonarea #i conducerea interveniei: rapoartele operative #i cele de intervenie se primesc #i se transmit: pe cale ierarCic: potrivit preci rilor ordinelor #i dispo iiilor de linie ale ministrului administraiei #i internelor #i ale secretarului de stat: #ef al Departamentului ordine #i siguran public: respectiv ale secretarului de stat pentru relaia cu instituiile prefectului: sau rapoartelor stabilite prin arCitectura 'istemului de !anagement Informaional pentru 'ituaii de (rgen: denumit 5n continuare '!I'(: la nivel naional: ministerial #i >udeean. 736 Raportarea operativ se va face imediat #i pe timpul producerii situaiei de urgen: folosind mi>loacele de comunicaii #i informatic. 716 Rapoartele privind producerea unei situaii de urgen #i cele referitoare la 5ntrebuinarea structurilor pe timpul asigurrii misiunilor din domeniul de competen al I8'( vor fi transmise ctre .ON. 7F6 Rapoartele privind producerea unei situaii pe linia ordinii #i siguranei publice #i cele cu privire la 5ntrebuinarea structurilor vor fi transmise ctre .O.9.N."O,. 7;6 Rapoartele privind producerea situaiilor de urgen determinate de avarierea grav a sistemelor de gospodrire comunal vor fi transmise ctre D8RI, din cadrul !"I.

786 Informaiile ce vor fi centrali ate #i care vor constitui ba a de date 5n vederea elaborrii rapoartelor ctre .omitetul Naional: .omitetul ministerial sau .entrul de deci ie al .N."O,: dup ca : sunt cele prev ute 5n ane=a nr. 2. "R%. 31 716 .onducerea structurilor !"I care 5ndeplinesc misiuni ca urmare a producerii unor situaii de urgen este asigurat de ctre .omitetul ministerial sau .N."O,: dup ca . 726 .onducerea structurilor inspectoratelor generale9similar este asigurat de ctre inspectorul general9similar. 7<6 .onducerea inspectoratelor >udeene9similar este asigurat de ctre inspectorul #ef9similar. 736 .onducerea nemi>locit a operaiunilor de intervenie se asigur de comandantul aciunii: 5mputernicit potrivit legii: care poate fi a>utat 5n 5ndeplinirea sarcinilor de ctre grupa operativ #i punctul operativ avansat. 716 ,4n la sosirea la faa locului a comandantului aciunii: conducerea operaiunilor se asigur de comandantul sau de #eful formaiunii de intervenie din serviciul de urgen: cu spri>inul repre entanilor autoritii administraiei publice locale sau al patronului: dup ca . 7F6 Raportarea privind evoluia situaiei operative se reali ea ierarCic p4n la nivelul conducerii !"I prin inspectoratele generale. "R%. 32 716 .oordonarea se reali ea prin centrele operaionale ale structurilor cu atribuii: dup cum urmea & a6 pentru situaiile de urgen din domeniul riscurilor naturale: teCnologice sau biologice care nu presupun evenimente publice de amploare #i pot genera situaii de urgen: de ctre .entrul Operaional NaionalA b6 pentru evenimente publice de amploare ce pot genera situaii de urgen: de ctre .entrul operativ de conducere al .N."O,A c6 la nivelul inspectoratelor generale9similar: de ctre centrele operaionale9dispecerate: respectiv .ON 5n ca ul I8'(A d6 la nivel >udeean coordonarea structurilor de intervenie se reali ea prin centrele operaionale ale inspectoratelor >udeene pentru situaii de urgen sau al altor structuri: dup ca . 726 ,entru gestionarea situaiilor de urgen de amploare #i comple=itate ridicat: potrivit procedurilor 5n vigoare: se activea urmtoarele structuri de coordonare9conducere a interveniei& a6 .entrul Naional de .oordonare #i .onducere a Interveniei: denumit 5n continuare .N..I: cu sediul 5n localitatea .iolpani #i bacDEupEul dispus 5n localul I8'( din -ucure#tiA b6 centrele >udeene de coordonare #i conducere a interveniei: denumite 5n continuare .B..I: cu locaiile stabilite de ctre fiecare inspectorat pentru situaii de urgen.

7<6 .N..I poate funciona parial sau total 5ncadrat: conform procedurilor de activare pe fa e: astfel& a6 galben E alert& toate atribuiile privind gestionarea situaiei de urgen aflate 5n aceast fa se transfer personalului din tura de serviciu de la .N..I: care se suplimentea cu speciali#ti din structurile speciali ate ale I8'(A activitatea se desf#oar: conform procedurilor: 5n spaiile alocate .N..IA b6 portocaliu E activare parial a .N..I& personalul din fa a precedent E galben: care se suplimentea cu speciali#ti din alte structuri speciali ate ale I8'(: precum #i cu repre entani ai instituiilor publice centrale responsabile sau care 5ndeplinesc funcii de spri>in 5n gestionarea tipului de risc manifestat: conform legislaiei 5n vigoareA activitatea se desf#oar 5n spaiile alocate .N..I: conform procedurilorA c6 ro#u E activare total& personalul din fa a precedent E portocaliu este suplimentat: p4n la 5ncadrarea complet prev ut 5n organigrama .N..I: cu speciali#ti din cadrul tuturor instituiilor publice centrale cu atribuii 5n managementul situaiilor de urgen: conform legislaiei 5n vigoareA activitatea se desf#oar 5n spaiile alocate .N..I: conform procedurilor. 736 )a nivel >udeean9al municipiului -ucure#ti E .entrul operaional >udeean9al municipiului -ucure#ti care 5#i desf#oar activitatea pe timp de normalitate 5#i cre#te capacitatea de management prin alertarea personalului din structurile proprii #i din alte structuri speciali ate: activ4nduEse .B..I: respectiv .!-..I. 716 "t4t la nivel naional: c4t #i la nivel >udeean: .omitetul Naional: respectiv comitetele >udeene9al municipiului -ucure#ti pentru situaii de urgen: funcionea 5n aceea#i locaie cu .N..I: respectiv .B..I9.!-..I: atunci c4nd evoluia situaiei de urgen va impune activarea centrelor: 5n ba a procedurilor aprobate: pe cele < fa e. "R%. 3< 716 'tructurile din subordinea9coordonarea !"I: prin centrele operaionale9dispecerate: asigur pregtirea: organi area: coordonarea #i cooperarea pe timpul aciunilor de rspuns: precum #i elaborarea planurilor de intervenie #i cooperare #i a procedurilor specifice de intervenie: corespun tor tipurilor de risc generatoare de situaii de urgen: evideniate 5n planurile de anali #i acoperire a riscurilor. 726 .ooperarea structurilor din subordinea9coordonarea !"I se va reali a prin centrele operaionale9dispecerate. 7<6 Responsabilitatea privind modul de conducere #i coordonare a structurilor revine conductorilor instituiilor: potrivit competenelor conferite de lege. 736 /n toate situaiile de urgen: la organi area cooperrii se vor specifica modalitile de intervenie #i relaionarea forelor care au atribuii 5n domeniu. 716 Informaiile privind producerea situaiilor de urgen se primesc 5n centrul operaional9dispeceratul structurilor teritoriale ale instituiilor din cadrul !"I: de regul: prin sistemul unic de apeluri 5n situaii de urgen E 112.

7F6 /ntre centrele operaionale9operative legturile de comunicaii trebuie reali ate astfel 5nc4t s asigure comunicarea cu .N..I: .N."O,: .ON din cadrul I8'(: ."N(R din cadrul I8'(: centrele operaionale pentru situaii de urgen ale structurilor din subordinea ministerului: cu cele ale ministerelor #i instituiilor publice centrale #i centrele operative >udeene implicate: cu comandantul aciunii: punctul de comand mobil 5naintat #i #efii de dispo itive. .",I%O)() ?I Documente operative #i de conducere "R%. 33 716 /n vederea punerii 5n aplicare a prevederilor pre entului regulament: structurile cu atribuii 5n gestionarea situaiilor de urgen #i asigurarea funciilor de spri>in elaborea : fr a se limita la acestea: urmtoarele documente& a6 la nivelul instituiilor publice centrale& 1. planuri9protocoale de cooperareA 2. planul de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA <. standarde operaionaleA 3. proceduri specificeA b6 la nivelul I8'(& 1. planuri9protocoale de cooperareA 2. planuri de intervenie pe tipuri de riscA <. planul de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA 3. concepia general privind planificarea: pregtirea: organi area #i desf#urarea aciunilor de rspunsA 1. rapoarte operativeA F. scCema cu riscurile teritorialeA ;. catalogul naional cuprin 4nd clasificarea localitilor: a instituiilor: a operatorilor economici #i a obiectivelor speciale din punctul de vedere al proteciei civileA 8. metodologii: norme: normative: regulamente: instruciuniA 2. standarde operaionaleA 10. proceduri pentru gestionarea situaiilor de urgenA 11. Carta cu organi area interveniei la nivel naionalA 12. planul de evacuare 5n situaii de urgen #i cel 5n ca de conflict armatA 1<. ordine pentru intervenie9evacuareA c6 la nivelul celorlalte inspectorate generale 7similare6& 1. planuri9protocoale de cooperareA 2. planuri de protecie #i intervenie 5n situaii de protecie civilA <. planuri de evacuareA

3. planul de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA 1. metodologii: norme: normative: regulamente: instruciuniA F. standarde operaionaleA ;. proceduri pentru gestionarea situaiilor de urgenA d6 la nivelul inspectoratelor pentru situaii de urgen >udeene9al municipiului -ucure#ti& 1. planuri9protocoale de cooperareA 2. planuri de intervenie pe tipuri de riscA <. planuri operative de intervenieA 3. planuri operative de intervenie la obiectivele de riscA 1. planul de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA F. concepia specific privind planificarea: pregtirea: organi area #i desf#urarea aciunilor de rspunsA ;. scCema cu riscurile teritoriale din ona de competenA 8. planul de 5n#tiinare #i alarmareA 2. catalogul local cuprin 4nd clasificarea localitilor: a instituiilor: a operatorilor economici #i a obiectivelor speciale din punctul de vedere al proteciei civileA 10. proceduri pentru gestionarea situaiilor de urgenA 11. Carta cu organi area interveniei 5n ona de competenA 12. planurile de evacuare 5n situaii de urgen #i cele 5n ca de conflict armatA e6 la nivelul inspectoratelor >udeene9al municipiului -ucure#ti 7altele dec4t inspectoratele >udeene9al municipiului -ucure#ti pentru situaii de urgen6& 1. planuri9protocoale de cooperareA 2. planuri de protecie #i intervenie 5n situaii de protecie civilA <. planuri de evacuareA 3. planuri operative de intervenieA 1. planul de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA F. Carta cu 5ntrebuinarea forelor #i mi>loacelor. 726 /n vederea 5ndeplinirii responsabilitilor specifice: conductorii instituiilor pot decide 5ntocmirea #i a altor tipuri de documente. "R%. 31 'cCema flu=ului informaional pentru managementul situaiilor de urgen din domeniul de competen al !"I este prev ut 5n ane=a nr. <. .",I%O)() ?II Dispo iii finale "R%. 3F

"tribuiile comitetelor ministeriale #i ale centrelor operative: precum #i competenele acestora sunt cele prev ute de legislaia specific domeniului situaiilor de urgen. "R%. 3; Detalierea rolului: locului #i responsabilitilor structurilor repre entate 5n .N..I sunt preci ate 5n regulamentul de organi are #i funcionare al acestuia: elaborat de I8'( #i aprobat prin Cotr4re a 8uvernului. "R%. 38 "ne=ele nr. 1 E < fac parte integrant din pre entul regulament. "N$@" 1 la regulament %ipuri de misiuni pe care structurile !inisterului "dministraiei #i Internelor le pot desf#ura 5n vederea asigurrii funciilor de spri>in stabilite 5n competen I. !onitori area pericolelor #i riscurilor specifice: precum #i a efectelor negative ale acestora& 1. !onitori area pericolelor a6 monitori area obiectivelor economice surs de risc cCimicA b6 cercetarea #i monitori area contaminrii cCimice #i radioactive potrivit dotrii #i competenelorA c6 monitori area riscurilor care pot produce evenimente publice de amploare ce pot genera situaii de urgenA d6 monitori area incendiilor la fondul forestierA e6 monitori area incendiilor: mai puin cele la fondul forestierA f6 participarea la monitori area inundaiilorA g6 monitori area cilor de comunicaii ca urmare a producerii fenomenului de poleiA C6 participarea la monitori area polurilor 5n ona marin #i costierA i6 monitori area unor evenimente datorate avarierii sistemului de gospodrire comunalA >6 monitori area onelor 5n care au fost descoperite muniii nee=plodate din timpul conflictelor militareA D6 monitori area efectelor situaiilor de urgen determinate de accidente de amploare pe cile de transportA l6 monitori area obiectivelor economice surs de risc la incendii #i e=plo iiA m6 monitori area elementelor de infrastructur critic naional #i9sau european specifice. 2. $valuarea riscurilor& a6 contaminri cCimice: biologice: radioactive ale aerului: solului #i apeiA b6 cutremure: alunecri: prbu#iri de teren 5n one locuite: miniere: cu elemente de infrastructur #i one nepopulateA

c6 e=plo ii #i incendiiA d6 cderi de obiecte din atmosfer sau din cosmosA e6 contaminri de produse vegetale #i produse de origine animal: epi ootii #i oono eA f6 avarierea grav a sistemelor de gospodrire comunalA g6 atacuri teroriste #i managementul consecinelor acestoraA C6 blocarea sau surprinderea persoanelor #i9sau animalelor 5n medii ostile vieiiA i6 evenimente publice de amploareA >6 avalan#eA D6 inundaii: accidente grave. <. .ercetarea cau elor producerii unor situaii de urgen #i evaluarea aciunilor de prevenire #i rspuns 5n situaii de urgen& a6 anali area condiiilor care au determinat producerea unei situaii de urgenA b6 anali area modului 5n care structurile cu atribuii #iEau 5ndeplinit sarcinile legaleA c6 anali area aciunilor desf#urate 5n vederea prevenirii unei situaii de urgenA d6 anali area disfunciilor aprute pe timpul gestionrii situaiei de urgen: care au determinat agravarea situaiei gestionate sau apariia unora complementareA e6 determinarea posibilitii producerii situaiilor de urgen 5n domeniile de competen pentru care se asigur monitori area #i evaluarea pericolelor #i riscurilor specifice. 3. .entrali area datelor #i informaiilor 5n vederea informrii structurilor de management stabilite la nivelul ministerului& a6 primirea9transmiterea rapoartelor preliminare: a celor de situaie operativ #i de evaluare a intervenieiA b6 centrali area: anali area #i prelucrarea datelor furni ate prin rapoarte la nivelul unitii9subunitiiA c6 transmiterea datelor #i informaiilor ctre structurile ierarCic superioareA d6 5ntocmirea sinte elor operative 5n vederea informrii .omitetului ministerial pentru situaii de urgen sau .entrului de deci ie al .N."O,A e6 elaborarea sinte elor operative 5n vederea informrii .omitetului Naional pentru 'ituaii de (rgen. II. Informarea: 5n#tiinarea #i averti area& 1. Informarea #i educarea preventiv a populaiei a6 pregtirea #i pre entarea de lecii 5n sistemul educaional de toate gradeleA b6 pregtirea #i pre entarea de informri #i materiale documentare 5n cadrul sistemului instituional de pregtire a personalului propriuA

c6 pregtirea #i pre entarea prin massEmedia a unor materiale cu caracter instructivEeducativA d6 generali area #i promovarea e=perienei po itive prin mi>loacele la dispo iia structurilorA e6 informarea celorlalte autoriti despre probabilitatea producerii unei situaii de urgen: efectele probabile: modul de cooperare #i msurile de protecie ce trebuie adoptateA f6 coordonarea aciunilor de formare #i pregtire profesional a personalului de specialitate cu atribuii 5n domeniul situaiilor de urgen 5n calitate de autoritate de reglementare. 2. /n#tiinarea autoritilor administraiei publice& a6 despre strile potenial generatoare de situaii de urgenA b6 despre iminena producerii situaiilor de urgen: atunci c4nd se dein informaii 5n acest sensA c6 despre situaiile de urgen cu efect transfrontalier: atunci c4nd se dein informaii 5n acest sens 5naintea operatorilor economici surs de riscA d6 despre probabilitatea producerii situaiei de urgen: efectele probabile: modul de cooperare #i msurile de protecie ce trebuie adoptate. <. "verti area populaiei& a6 5n ceea ce prive#te iminena manifestrii unei situaii de urgenA b6 transmiterea ctre populaie #i structurile interesate a unor informaii privind producerea unor situaii de urgen cu efecte asupra populaiei #i mediului. III. ,lanificarea #i pregtirea resurselor #i serviciilor& a6 pregtirea din timp a capabilitilor ce vor aciona 5n folos propriu #i 5n spri>inul autoritilor administraiei publice locale: la solicitareA b6 meninerea 5n permanent stare de funcionare a mi>loacelor teCnice: ecCipamentelor #i materialelor destinate intervenieiA c6 pregtirea continu a personalului asupra modului de aciuneA d6 punerea la dispo iie a resurselor umane: financiare #i materiale 5n vederea desf#urrii misiunilor de intervenie. I?. Reali area legturilor de comunicaii #i informatic& 'tructurile !"I au atribuii numai 5n ceea ce prive#te asigurarea misiunilor specifice 5n folosul capabilitilor proprii #i nu 5n spri>inul altor instituii cu atribuii 5n managementul situaiilor de urgen: acest tip de misiuni put4nd fi e=ecutate: la ordin: cu spri>inul teCnic #i logistic al componentelor 'N!'( care au 5n dotare mi>loace teCnice adecvate. ?. .utarea: descarcerarea #i salvarea persoanelor #i animalelor& a6 cutarea persoanelor aflate 5n dificultate sau date dispruteA b6 salvarea9descarcerarea persoanelor surprinse 5n medii ostile vieiiA

c6 participarea la aciuni de salvare a persoanelor blocate9surprinse la 5nlimiA d6 participarea la aciuni de distrugere a poarelor de gCea sau de dega>are a elementelor care blocCea cursurile de apA e6 asigurarea msurilor de stabili are #i tria> medical pentru persoanele care au fost afectate fi ic: contaminate sau into=icate ca urmare a producerii unor situaii de urgenA f6 participarea la cutarea #i salvarea animalelor surprinse 5n medii ostile vieiiA g6 transport sanitar #i evacuare cu mi>loace de intervenie specificeA C6 salvarea persoanelor aflate 5n pericol #i surprinse pe mare sau 5n ona de litoralA i6 scoaterea persoanelor decedate din locuri greu accesibileA >6 deblocarea persoanelor surprinse 5n locuine: subsoluri sau lifturi: c4nd nu e=ist alte posibiliti teCnice de accesA D6 gestionarea informaiilor despre victime E persoane cu cetenie rom4nA l6 gestionarea informaiilor despre victime E persoane de alt cetenie dec4t cea rom4n. ?I. $vacuarea persoanelor: populaiei: bunurilor materiale #i a valorilor de patrimoniu periclitate& a6 asigurarea msurilor pentru evacuareA b6 evidena populaiei evacuateA c6 evacuarea de urgen: pe calea aerului: apei sau rutier: a cetenilor aflai 5n pericol #i9sau a unor categorii de bunuri materialeA d6 participarea la evacuarea persoanelor #i9sau animalelor 5n afara onelor contaminate cCimic: biologic: radiologic: nuclear sau cu pericol de e=plo ii ori into=icriA e6 evacuarea populaiei e=istente 5n interiorul perimetrului de securitate9siguranA f6 asigurarea primirii #i ca rii persoanelor evacuate9refugiateA g6 instalarea taberelor de evacuai9refugiaiA C6 transportul populaiei din onele afectate de situaii de urgenA i6 participarea la evacuarea valorilor culturale importante #i a bunurilor de patrimoniuA >6 securitatea onelor evacuateA D6 controlul #i 5ndrumarea circulaieiA l6 evacuarea fondului arCivistic naionalA m6 asigurarea condiiilor de sub isten 5n taberele de evacuai9refugiaiA n6 transportul: atunci c4nd situaia o impune: al personalului de intervenie aparin4nd ecCipelor internaionale sau al unor mi>loace teCnice aparin4nd acestoraA

o6 asigurarea proteciei persoanelor cu funcii de conducere din instituiile fundamentale ale statului 5n locurile 5n care acestea vor fi evacuate #i a pa ei noilor sedii de lucru: precum #i a re#edinelor puse la dispo iieA p6 recepia #i depo itarea unor categorii de bunuri evacuate9valori de patrimoniu. ?II. "cordarea asistenei medicale de urgen& a6 suplimentarea capacitii de spitali are pentru fiecare unitate spitaliceasc proprie: din subordine sau coordonareA b6 instalarea spitalelor de campanieA c6 instalarea unor puncte de prim a>utor 5n afara unitilor spitalice#tiA d6 instalarea unor puncte de tria> medical 5n afara unitilor spitalice#tiA e6 asigurarea asistenei medicale pentru structurile de intervenie operativA f6 acordarea asistenei medicale de urgen persoanelor afectate de producerea situaiilor de urgenA g6 acordarea primului a>utor prespitalicescA C6 preluarea medicamentelor: a instrumentarului #i a altor materiale sanitarE farmaceutice #i produse de u veterinar provenite din a>utoare internaionale #i distribuirea acestora ctre structurile abilitateA i6 acordarea asistenei medicale de urgen pentru ecCipele de intervenie aparin4nd structurilor naionale sau internaionale participante la gestionarea situaiei de urgenA >6 asigurarea de medicamente #i instrumentar medical. ?III. ,revenirea 5mbolnvirilor 5n mas& a6 securitatea onelor de carantinA b6 utili area unor antidoturi #i9sau vaccinuri9seruriA c6 marcarea9semnali area unor raioane9itinerare inter ise accesului fr adoptarea unor msuri de protecie specificeA d6 e=ecutarea decontaminrii la ie#irea din onele afectateA e6 e=ecutarea de anali e de laboratorA f6 aciuni cu caracter informativA g6 alte msuri specifice stabilite de autoritile sanitare. I@. )ocali area #i stingerea incendiilor& a6 locali area: limitarea propagrii: stingerea incendiilor #i licCidarea consecinelor acestora: inclusiv a incendiilor 5n masA b6 locali area #i stingerea incendiilor la fondul forestier. @. Neutrali area efectelor materialelor periculoase& a6 stabilirea perimetrelor de securitate9siguranA b6 intervenia operativ cu mi>loace #i materiale 5n vederea neutrali rii efectelor unor materiale periculoaseA

c6 evacuarea local a populaiei e=istente 5n interiorul perimetrului de securitate. @I. "sigurarea transportului forelor #i mi>loacelor de intervenie: persoanelor evacuate #i altor resurse& a6 elaborarea concepiei privind variantele de transport #i constituirea parcului de mi>loace necesare reali rii acesteiaA b6 diri>area circulaiei #i asigurarea securitii rutiereA c6 stabilirea #i pregtirea punctelor de 5mbarcare a evacuailor din onele afectateA d6 reali area graficului de transport #i asigurarea mi>loacelor necesare pentru efectuarea evacuriiA e6 supravegCerea: fluidi area #i controlul circulaiei autoA f6 transportul resurselor necesare pentru intervenie #i asisten de prim necesitate 5n situaii de urgenA g6 participarea la transportul apei: Cranei: medicamentelor #i al altor materiale de prim necesitate 5n folosul unor colectiviti umaneA C6 participarea la aciuni de transva are a unor licCide dintrEun re ervor 5n altul: potrivit caracteristicilor mi>loacelor teCnice din dotareA i6 asigurarea transportului forelor #i mi>loacelor de intervenie #i al altor resurseA >6 participarea cu mi>loace speciali ate la transportul unor categorii de personal: teCnic #i materialeA D6 spri>in pentru personalul serviciului de ambulan 5n transportul de persoane supraponderale aflate 5n situaii critice de sntateA l6 asigurarea transportului unor categorii de materiale #i mi>loace teCnice aparin4nd ecCipelor internaionale participante la intervenie pe teritoriul naionalA m6 asigurarea transportului urban necesar pentru reali area evacuriiA n6 controlul #i evidena autoevacurii. @II. "sigurarea apei #i Cranei pentru persoanele #i animalele afectate sau evacuate& a6 participarea la asigurarea #i transportul apei #i Cranei pentru persoanele #i animalele evacuateA b6 participarea la asigurarea #i transportul apei #i Cranei pentru animalele evacuateA c6 distribuirea apei #i9sau Cranei pentru persoanele afectate sau evacuate #i9sau pentru animalele evacuateA d6 participarea: la ordin: la asigurarea: contra cost: a apei: alimentelor de prim necesitate #i medicamentelor pentru persoanele aflate 5n imposibilitatea de a se deplasa: fr plata serviciilor de transport sau9#i asisten la domiciliuA

e6 participarea la asigurarea apei #i Cranei pentru persoanele #i9sau animalele dispuse 5n one cu restricii privind consumul unor categorii de alimente sau licCide. @III. "sigurarea ca rii #i adpostirii persoanelor afectate sau evacuate& a6 asigurarea proteciei persoanelor cu funcii de conducere din instituiile fundamentale ale statului 5n locurile 5n care acestea vor fi evacuate #i a pa ei noilor sedii de lucru: precum #i a re#edinelor puse la dispo iieA b6 asigurarea msurilor necesare pentru reali area proteciei populaiei 5n adposturi colectiveA c6 asigurarea ca rii temporare a membrilor de familieA d6 asigurarea ca rii personalului aparin4nd ecCipelor internaionale participante la intervenie pe teritoriul naional. @I?. "sigurarea energiei pentru iluminat: 5ncl ire #i alte utiliti& a6 asigurarea: 5n limita posibilitilor teCnice #i a dotrilor: a energiei electrice #i termice 5n taberele de sinistrai9evacuaiA b6 asigurarea: 5n limita posibilitilor teCnice #i a dotrilor: a energiei electrice #i termice 5n punctele9raioanele de intervenie. @?. $fectuarea depolurii #i decontaminrii& a6 supravegCerea gradului de contaminare 5n perimetrul raioanelor de intervenieA b6 aplicarea msurilor de limitare a 5mpr#tierii substanelor poluante sau to=ice pentru asigurarea proteciei populaiei surprinse 5n perimetrul raioanelor de intervenieA c6 participarea cu personal speciali at: teCnic #i ecCipamente pentru efectuarea depolurii #i decontaminriiA d6 stabilirea prioritilor pentru monitori area gradului de contaminare #i centrali area datelor privind contaminareaA e6 asigurarea operativ a forelor #i mi>loacelor de spri>in: precum #i a materialelor necesare pentru reali area decontaminrii populaiei #i a cilor rutiereA f6 efectuarea decontaminrii populaieiA g6 supravegCerea gradului de contaminare 5n mediul urban #i rural: evaluarea efectelor #i reali area decontaminriiA C6 supravegCerea gradului de contaminare: evaluarea efectelor #i depoluarea marin #i costier: 5n ca de poluare cu Cidrocarburi #i alte substane duntoareA i6 splarea carosabilului care pre int scurgeri de combustibil re ultat din evenimente de circulaie sau accidentaleA >6 ecarisarea teritoriuluiA D6 stabilirea prioritilor pentru efectuarea decontaminrii #i depoluriiA l6 decontaminarea terenurilor #i a re ervaiilor.

@?I. !eninerea #i restabilirea ordinii publice& a6 meninerea ordinii publice #i asigurarea pa ei 5n taberele de evacuai9refugiaiA b6 intensificarea msurilor de ordine public #i a celor de combatere a infraciunilor #i a altor fapte antisociale 5n onele9raioanele afectate de producerea situaiilor de urgenA c6 pa a sau protecia unor categorii de materiale rmase 5n localitile9raioanele afectate de producerea situaiilor de urgen #i din care populaia a fost evacuatA d6 asigurarea securitii convoaielor cu a>utoare umanitareA e6 organi area dispo itivelor de blocare a onei afectate: aplicarea msurilor de inter icere a circulaiei #i diri>area acesteia pe alte ruteA f6 asigurarea: prin misiuni specifice: a interveniei forelor #i mi>loacelor speciali ate 5n onele afectateA g6 meninerea ordinii publice pe timpul desf#urrii de manifestri: 5ntruniri sau alte activiti de amploareA C6 restabilirea ordinii publice c4nd aceasta a fost tulburat prin orice fel de aciuni sau fapte care contravin legilor 5n vigoareA i6 spri>inirea activitii de evacuare a populaieiA >6 asigurarea proteciei populaiei #i a unor categorii de materiale pe timpul evacuriiA D6 asigurarea climatului de ordine #i siguran public 5nainte: pe timpul #i dup finali area unor aciuni de intervenieA l6 asigurarea securitii locurilor: punctelor: raioanelor de depo itare a unor categorii de teCnic: materiale: ecCipamente: alimente etc. primite 5n vederea a>utorrii persoanelor afectate de producerea unor situaii de urgen sau participanilor la aciuni de intervenie de amploareA m6 asigurarea proteciei9securitii ecCipelor internaionale participante la aciuni de intervenie pe teritoriul naional. @?II. )ogistica interveniilor& a6 asigurarea ba ei materiale pentru reali area funciilor de spri>in 5n raport cu domeniul de activitate: precum #i pentru obiectivele din coordonare9subordine sau de sub autoritatea acestuiaA b6 5ntocmirea #i actuali area: potrivit legislaiei 5n vigoare: a planurilor de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA c6 actuali area #i modificarea: dup ca : potrivit reglementrilor legale 5n vigoare: a normativelor teCnice #i9sau a unor inventare de completeA d6 aplicarea: potrivit prevederilor legale: a procedurilor de acCi iii a unor categorii de materiale #i teCnic prin proceduri simplificateA

e6 asigurarea carburanilor #i9sau unor piese de scCimb pentru mi>loacele teCnice ale ecCipelor de intervenie internaionale care acionea 9au acionat pe teritoriul naional. @?III. Reabilitarea onei afectate& a6 restabilirea strii de normalitateA b6 participarea la activiti de scoatere a apei din subsoluri #i incinteA c6 dega>area de aluviuni: animale moarte #i alte materialeA d6 participarea: alturi de alte structuri cu atribuii 5n domeniu: la 5nlturarea de pietre9st4nci c ute pe carosabilA e6 participarea: alturi de alte structuri cu atribuii 5n domeniu: la dega>area de panouri publicitare care parial sEau desprins din sistemele de prindere #i pot accidenta: prin cdere definitiv: persoane sau pot provoca daune materialeA f6 dega>area de arbori care sunt c ui sau pre int riscuri de cdere #i care pot pune 5n pericol viaa #i sntatea persoanelorA g6 evacuri de ap din f4nt4ni sau puuri unde se constat c e=ist riscul de ameninare a vieii oamenilor prin 5mbolnviriA C6 5ndeprtarea de elemente constructive din acoperi#urile construciilor care: prin cdere: pot pune 5n pericol viaa oamenilorA i6 evacuarea de ap re ultat din ploi: scurgeri: p4n freatic: topirea pe ii care a inundat curi: subsoluri: canale: beciuri etc.A >6 participarea la evaluarea pagubelor materiale produse de efectele situaiilor de urgen. @I@. "cordarea de a>utoare de prim necesitate: despgubiri #i asisten social: psiCologic #i religioas& a6 acordarea de a>utoare umanitare de prim necesitate pentru populaia afectatA b6 asigurarea asistenei umanitare de urgenA c6 acordarea de a>utoare #i despgubiri financiare pentru populaie: operatori economici: instituii #i uniti administrativEteritoriale afectateA d6 acordarea asistenei psiCologice prin structurile speciali ate #i 'N.R din Rom4nia: cu spri>inul .olegiului ,siCologilor sau al altor organi aii profesionale. "N$@" 2I6 la regulament I6 "ne=a nr. 2 este reprodus 5n facsimil. 'I%("*I" ,RI?IND D"%$)$ .$N%R")IJ"%$ ,$ %I!,() 8$'%IONKRII 'I%("*II)OR D$ (R8$N*K 8$N$R"%$ D$ %I,(RI)$ D$ RI'. ,ROD('$ /N ,$RIO"D" .................

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - incendii B - accidente nucleare i/sau urgene radiologice C - accidente chimice cu implicaii n afara amplasamentului - a!arierea gra! a sistemelor de gospodrire comunal " - e#plo$ii necontrolate ale muniiei rmase n timpul conflictelor militare % - e!enimente publice de amploare care pot genera situaii de urgen & - poluri marine n $ona costier ' - cderi de obiecte din atmosfer i din cosmos ( - accidente majore pe cile de transport ) - cutremure puternice * - alunecri de teren + - cderi masi!e de $pad, polei i blocaje de gheuri pe unre - - accidente, a!arii, e#plo$ii i incendii n industrie . - accidente chimice cu implicaii pe amplasament / - a!arii gra!e la magistralele de transport ga$e, produse petroliere, energie electric 0 - accidente de construcii hidrotehnice 1 - alunecri i prbuiri de teren la e#ploatri miniere, inclusi! la cele cu implicaii asupra infrastructurii reelelor de transport a energiei i ga$elor naturale 2 - incendii la fondul forestier S - secet 3 - cderi de grindin 4 - in!a$ii de duntori 5 - contaminri de culturi !egetale 6 - fenomene meteorologice periculoase 7 - poluri ale cursurilor de ap interioare 8 - epidemii 9 - a!arii gra!e la sistemele de comunicaii i informatic : - epi$ootii ; - contaminri de produse !egetale i animale <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<< =. = etalii = =r> = = = = = =c = = =r = = =t> = = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = 4(06+ S(46A5("( " 62&".5? = 4/4A+= = =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =A=B=C= ="=%=&='=(=)='=+=-=.=/= 0= 1= 2= S= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= := ;= = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = @ = A =

= = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =B=C=D=E=F=G=H=I=A=A=A=A=A=A=A=AG=AH=AI=B@=BA=BB=BC=BD=BE=BF=BG=BH=BI= C@ = = = = = = = = = = =@=A=B=C=D=E=F= = = = = = = = = = = = = = = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = A= 4(06+ " ";AS426 +A CA2" S" 2"%"2? = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = B= 4(06+ " 7(26S = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K =K =K =K =K =K =K =K =K = =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = C= 4(06+ " S6BS4A.5" 0/+6A.4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = = = =K= = = =K=K=K= = = =K =K =K = =K = = = = = =/ = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = D= )6 "5" A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = E= +/CA+(4?5( A%"C4A4" din care: = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = F= -6.(C(0(( 3( /2A3" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = G= C/-6." = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = H= +/C> L. CA2A.4(.?/(.4"2;(S S4A5(/.A2"/(;/+A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K= = =K= = = = = = =K= = = = =K =K = = = =K = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = I= C62S62( " A0? A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K=K= =K=K= = =K=K=K= = =K=K= = = =K = =K =K =K = =K = =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = A@= 0"2S/A." "C" A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K= = =K= = = = = = = = = = = = = =K =K = =K =K =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AA= 2?.(5( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K= = =K= = = = = = = = = = = =K = =K =K = =K =K =K = =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AB= 0"2S/A." (S0?264" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K= = =K= =K= = = = = = = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AC= 0"2S/A." "7AC6A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K= = = = = = = = = = = = = = =K =K =K =K = =K = =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AD= 0"2S/A." SA+7A4": = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K= = = = = = = = = = = = = = = = =K =K = =K = =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

= AE= 0"2S/A." (;/+A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =K =K =K =K = =K = =K = =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AF= 0"2S/A." C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K= =K= = = = =K=K= = = =K =K = =K =K = = =K =K = =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AG= 0"2S/A." 7ACC(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K=K= = =K=K= = = = = =K= = = = = =K =K =K = = = = =K =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AH= 4AB"2" " S(.(S42A5( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = =K= = = = = =K=K= = = = = =K = =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = AI= 0"2S/A." CA;A4" L. 4AB"2" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = =K=K= =K= = = =K = =K =K = =K = =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = B@= A.(-A+" SA+7A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BA= A.(-A+" -/A24" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = =K= = =K = = = = = = =K =K =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BB= A.(-A+" C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= = = = = =K=K= = = = = =K= =K= = =K = =K =K = = = =K =K =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BC= 0A&6B" -A4"2(A+" 02/ 6S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BD= 26-62( .A5(/.A+" B+/CA4" ML.C'(S"N = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K = =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BE= 26-62( )6 "5"." B+/CA4" ML.C'(S"N = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K = =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BF= 26-62( C/-6.A+"/S42?;( B+/CA4" ML.C'(S"N = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K = =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BG= 26-62( .A5(/.A+" C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K=K=K= = =K=K=K= =K= =K =K =K =K =K = = =K =K = =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BH= 26-62( )6 "5"." C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K=K=K= = =K=K=K= =K= =K =K =K =K =K = = =K =K = =K = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = BI= C?( %"2A4" B+/CA4" ML.C'(S"N = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

= C@= 26-62( .A5(/.A+" A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CA= 26-62( )6 "5"." A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CB= 26-62( C/-6.A+"/S42?;( A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CC= C?( %"2A4" A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K = =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CD= +/C6(.5" (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = =K=K= = = = =K = =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CE= +/C6(.5" A7A2(A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = =K=K= = = = =K = =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CF= +/C6(.5" C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K=K= =K= =K=K=K= = =K=K =K =K =K =K =K =K =K = =K =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CG= A."9" &/S0/ ?2"34( (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= = =K=K=K= = =K= = = = = =K=K= = = = =K = =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CH= A."9" &/S0/ ?2"34( A7A2(A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = =K=K= = = = =K = =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = CI= A."9" &/S0/ ?2"34( C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K=K= =K= =K=K=K= = =K=K =K =K =K =K =K =K =K = =K =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = D@= 0/ 62( (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DA= 0/ 62( A7A2(A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DB= 0/ 62( C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K=K= =K= =K=K=K= = =K=K =K =K =K =K =K =K =K = =K =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DC= 0/ "5" (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DD= 0/ "5" A7A2(A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = =K= = = = =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

= DE= 0/ "5" C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K=K= =K= =K=K=K= = =K=K =K =K =K =K =K =K =K = =K =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DF= C+? (2( A+" A -> 06B+(C" (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = =K= = = = = K= =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DG= C+? (2( A+" A -> 06B+(C" A7A2(A4"/A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K= = = =K= = = = = = =K= = = = = K= =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DH= C+? (2( A+" /0> "C/./-(C( (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = = = = = = = K= =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = DI= C+? (2( A+" /0> "C/./-(C( A7A2(A4"/A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K= = = =K= = = = = = = = = = = = K= =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = E@= (.S4(465(( C6+462A+" (S426S" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K=K= = =K= = = = = = =K= = = = = K= =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EA= (.S4(465(( C6+462A+" A7A2(A4"/A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = =K=K= = = =K= = = = = = =K= = = = = K= =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EB= %O.4O.(/S62S" " A0? A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= =K= = =K=K= = = = =K= =K=K=K= = = = = =K =K =K = = =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EC= 6;(." " A0? 3( S4A5(( " "062A2" A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = =K=K= = = = =K= =K=K=K= = = = = =K =K =K = = =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = ED= 0? 62( A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K=K= =K= = =K=K=K=K=K= =K =K =K =K =K = = = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EE= S602A%"5" A&2(C/+" A%"C4A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = =K=K= = = = =K= =K=K=K= =K = = = = = = =K =K =K =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EF= S602A%"5" A&2(C/+" (.6. A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K=K=K=K=K=K=K=K= =K=K= =K=K=K= =K =K =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EG= S602A%"5" C/.4A-(.A4" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= = = =K=K= = = =K=K=K=K= = =K =K =K =K =K = = =K = =K =K =K = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EH= 0?36.( (.6. A4" MhaN = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =K=K=K= =K =K =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = EI= %O."5" (.6. A4" MhaN = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =K=K=K= =K =K =K =K =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

= F@= +/CA+(4?5( %?2? "."2&(" "+"C42(C? = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= =K= =K= =K= =K= = = = =K= = = = = = =K =K = =K =K =K =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FA= +/CA+(4?5( %?2? +"&?462( 4"+"%/.(C" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =K= =K= =K= =K= =K= = = =K=K= = = = =K = =K =K = =K =K = =K =K =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FB= %/25"+" S426C462(+/2 CA2" A6 (.4"27".(4 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FC= -A( din care = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FD= (&S6 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FE= (&)) = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FF= (&0% = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FG= (&02 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FH= alte structuri -A( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = FI= A+4" S426C462( din care = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =/ =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = G@= ->Ap>. = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GA= -4( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GB= -"C-A = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GC= -A 2 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GD= --0 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

= GE= -S = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GF= -CS( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GG= A.S7SA = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GH= -CC0. = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = GI= -"C4S = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = H@= S4S = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HA= C.CA. = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HB= S00 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HC= (SC = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HD= S.C22 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HE= A -(.(S42A5(A +/CA+? = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HF= 7/+6.4A2( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HG= A+4" CA4"&/2(( " %/25" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HH= -()+/AC" %/+/S(4" din care: = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = =J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = HI= A64/S0"C(A+" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

= I@= A64/S0"C(A+" " &".(6/64(+A)" &2"+" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IA= -()+/AC" " "SCA2C"2A2" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IB= -()+/AC" " 42A.S0/24 = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IC= -()+/AC" " (+6-(.A4/&26062( "+"C42/&"." = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = ID= -/4/0/-0" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IE= B?2C( M3A+60", A+4" 4(062( " A-BA2CA5(6.(N = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IF= A-B6+A.5" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IG= A64/S0"C(A+" " "C/.4A-(.A2" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = IH= "+(C/04"2" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= = II= A+4" -A4"2(A+" 3( 64(+A)" = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<= =A@@= SC624? "SC2("2" A "7".(-".46+6( = = = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J = =<<<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<= <<<<<=

.4mpurile aferente casetelor gri 5ncCis au fost marcate cu I. .4mpurile aferente casetelor gri descCis au fost marcate cu L. .4mpurile aferente casetelor gri au fost fost marcate cu 9. NO%K& .4mpurile colorate nu se completea 0igura 1)e=& 'ituaia privind datele centrali ate pe timpul gestionrii situaiilor de urgen "N$@" <I6 la regulament I6 "ne=a nr. < este reprodus 5n facsimil.
%+69 (.%/2-A5(/.A+ <<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>= =>>>>>>>>>>>>>>>>>> : ---------------------------P= C>.>S>6> =Q------: : = >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>= = = : : = : =<<<<<<<<<<= = : <<<<<<<<<<< : = : <<<<<<<<<< R : <<<<<<=<<<<<< : =

: = = = : :

= = =

=->A>(>

= :

:>>>P=

C>->S>6>=<<<<<<<<<<<= =

----:-P= C>.>C>C>(> :

=Q:--= =

=<<<<<<<<<<=

=<<<<<<<<<<<<<= :

: = R :: : = : R R R : = (nstituii= : = = :: : <<<<<<<<<<<<<!< : = = = : = i = : = = :: : = =Q-:----=--=-------=--:--= structuri = <!<<<=<<<<<<<< = :: :>P=->A>(>- >&>->/>= : = = = : = din = = = = :: = C>.>C>A>/>0>=>>:>>>>=>>=>>>>>>>=>>:>P= aparatul = = = = :: =<<<<<<<<<<<<<<<= : = = = : = central al= = =Q- :: R : = = = : = ->A>(> = =(nstituii ale= :: = -------:---= = : = = =administraiei=Q---::----------=----=-------:------= : = = =publice = :: <<<=<<<<!<<<<<<<!< = : = = =centrale =Q---::-----P= =Q->->->->->->=->:-P= = = = :: =(>&>S>6> =Q------------=--:-P= = = =Q->-::->->-P= C>/>. = = : = <<<<<<<<<<<= =<<<<<<<<<<<<<<= ::>>>>>P= S>4h>0> C>.>S>6>= = : R: : R : = = = : =: : = : =<<<<<<<<<<<<<<<<<<= = : =: : = : : R R : = : =: : = : : = <>=<:<><><><><><><><><><><>=<>:<><><><> =: : = : : = > = : <<<<<<<<<< = : = =: : = :>>>>>>>>:>=>=>>=>:>>>>>P= =Q>>>=>>: > =: : = : = > = : = C>)>S>6> =Q- = = =: : = <<<<!<=<!< = : --P= =>>=>=>>>>>>>>>>>:>> =: : = = == : = =<<<<<<<<<<= = = = : =: : = =6>S>(>S>6>== : = : : R <<<<=<= <<< > : =: : = =<<<<<<<<<<== : = : : = = = = : =: : = R R = : = : : = =C>)>C>C>(>= Q---- > : =: : = = = = : = : : = =<<<<<<<<<<=Q-- = = : =:

<!<<<=<<<<<<< > = = : = : : =<< R = = > : =: = = = <<<!<<<=<!<<=<<<<<!< :>>>> = = = = = : =: = = > = = : = = <<<=<= <!<!<=! =Structuri =Q->->->->= (>S>6>-C/) = : = = = = =subordonate =Q-----------P= (>S>6>->B>-C>/>->B>=Q---:-=--=----P= Structuri = =instituiilor=Q->->->->->-P=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=Q->-:-=>-=>->-P= judeene = =publice = R R R : R R : = = = ale -A( = =centrale = = = : : = = <<!<=<<=<<< = <<<<<<<<<<<<<= = = = > : : = = = = = = = : : = =<<= C>+>S>6> = =<<<<<<<<<<<<<= = > : : =<<<<<<<<<<<= = = : : = R : = > : : = : <<<=<=<:< <!<=<<<<< = : = = = = = : = S>7>S>6>=Q->-P= S>0>S>6>= = : =<<<<<<<<<= =<<<<<<<<<= = : R =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= : :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>: +egend <<<<<<<<<<<<< ->->->->->->>>>>>>>>>>>>> (nformare/2aportare Cooperare eci$ie

0igura 2)e=& 'cCema flu=ului informaional EEEEEEEEEEEEEEE ORDON"N*K D$ (R8$N*K Nr. 21 din 11 aprilie 2003 privind 'istemul Naional de !anagement al 'ituaiilor de (rgen Text n vigoare ncepnd cu data de 10 martie 2005 REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI & #EA!' Text actua(i)at n *a)a acte(or normative modi+icatoare, pu*(icate n !onitoru( O+icia( a( Romniei, "artea I, pn- (a . martie 2005: / Legea nr0 1512005, prin care a +o2t apro*at- cu modi+ic-ri Ordonan3a de urgen3- a 4uvernu(ui nr0 21120050 "v4nd 5n vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaional #i 5ndeosebi a celor 5ndreptate 5mpotriva intereselor statelor membre ale N"%O: 5n special cele provocate simultan: cu efecte dramatice asupra vieii #i sntii

unui numr din ce 5n ce mai mare de persoane: a#a cum au fost cele din %urcia: Rusia #i seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2003 din 'pania: soldate cu apro=imativ 200 de mori #i 1.100 de rnii: 5n conte=tul geostrategic actual #i al multiplicrii: pe de o parte: #i al cre#terii gravitii: pe de alt parte: a riscurilor nonmilitare la adresa securitii naionale: pe fondul accelerrii tendinelor de globali are: al scCimbrilor climatice radicale: al de voltrii e=perimentelor #tiinifice cu efecte imprevi ibile: al diversificrii activitilor economice legale E #i nu numai E care utili ea : produc #i comerciali ea substane periculoase: av4nd 5n vedere persistena: 5n domeniul managementului prevenirii #i gestionrii situaiilor de urgen: a unui sistem instituional parial 5ncCegat: cu funcionare temporar #i care se activea abia la momentul producerii situaiilor de urgen E incapabil s asigure un rspuns adecvat noilor provocri la adresa securitii naionale: pentru a asigura instituirea: 5n cel mai scurt timp: a unui cadru legal modern #i a unor mecanisme manageriale perfecionate: menite s asigure: 5n mod unitar #i profesionist: aprarea vieii #i sntii populaiei: a mediului 5ncon>urtor: a valorilor materiale #i culturale importante: pe timpul producerii unor situaii de urgen: care s permit restabilirea rapid a strii de normalitate: #i in4nd seama de necesitatea accelerrii procesului de integrare a Rom4niei 5n structurile europene #i euroatlantice: 5n temeiul art. 111 alin. 736 din .onstituia Rom4niei: republicat: 8uvernul Rom4niei adopt pre enta ordonan de urgen. .",. 1 Dispo iii generale "R%. 1 716 'istemul Naional de !anagement al 'ituaiilor de (rgen: denumit 5n continuare 'istem Naional: se 5nfiinea : se organi ea #i funcionea pentru prevenirea #i gestionarea situaiilor de urgen: asigurarea #i coordonarea resurselor umane: materiale: financiare #i de alt natur necesare restabilirii strii de normalitate. 726 'istemul Naional este organi at de autoritile administraiei publice #i se compune dintrEo reea de organisme: organe #i structuri abilitate 5n managementul situaiilor de urgen: constituite pe niveluri sau domenii de competen: care dispune de infrastructur #i de resursele necesare pentru 5ndeplinirea atribuiilor prev ute 5n pre enta ordonan de urgen. "R%. 2 /n sensul pre entei ordonane de urgen: termenii #i e=presiile folosite au urmtorul 5neles&

a6 situaia de urgen E eveniment e=cepional: cu caracter nonmilitar: care prin amploare #i intensitate amenin viaa #i sntatea populaiei: mediul 5ncon>urtor: valorile materiale #i culturale importante: iar pentru restabilirea strii de normalitate sunt necesare adoptarea de msuri #i aciuni urgente: alocarea de resurse suplimentare #i managementul unitar al forelor #i mi>loacelor implicateA b6 amploarea situaiei de urgen E mrimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia 5n care sunt ameninate sau afectate viaa persoanelor: funcionarea instituiilor statului democratic: valorile #i interesele comunitiiA c6 intensitatea situaiei de urgen E vite a de evoluie a fenomenelor distructive #i gradul de perturbare a strii de normalitateA d6 2tarea poten3ia( generatoare de 2itua3ii de urgen3- / comp(ex de +actori de ri2c care, prin evo(u3ia (or necontro(at- 7i iminen3a amenin3-rii, ar putea aduce atingere vie3ii 7i 2-n-t-3ii popu(a3iei, va(ori(or materia(e 7i cu(tura(e importante 7i +actori(or de mediu8 e6 iminena ameninrii E parametrii de stare #i timp care determin declan#area inevitabil a unei situaii de urgenA f6 starea de alert E se declar potrivit pre entei ordonane de urgen #i se refer la punerea de 5ndat 5n aplicare a planurilor de aciuni #i msuri de prevenire: averti are a populaiei: limitare #i 5nlturare a consecinelor situaiei de urgenA g6 managementul situaiei de urgen E ansamblul activitilor desf#urate #i procedurilor utili ate de factorii de deci ie: instituiile #i serviciile publice abilitate pentru identificarea #i monitori area surselor de risc: evaluarea informaiilor #i anali a situaiei: elaborarea de progno e: stabilirea variantelor de aciune #i implementarea acestora 5n scopul restabilirii situaiei de normalitateA C6 monitori area situaiei de urgen E proces de supravegCere necesar evalurii sistematice a dinamicii parametrilor situaiei create: cunoa#terii tipului: amplorii #i intensitii evenimentului: evoluiei #i implicaiilor sociale ale acestuia: precum #i a modului de 5ndeplinire a msurilor dispuse pentru gestionarea situaiei de urgenA i6 factor de risc E fenomen: proces sau comple= de 5mpre>urri congruente: 5n acela#i timp #i spaiu: care pot determina sau favori a producerea unor tipuri de riscA 96 tipuri de ri2c / ca)uri de +or3- ma9or- determinate de incendii, cutremure, inunda3ii, accidente, exp(o)ii, avarii, a(unec-ri 2au pr-*u7iri de teren, m*o(n-viri n ma2-, pr-*u7iri a(e unor con2truc3ii, in2ta(a3ii ori amena9-ri, e7uarea 2au 2cu+undarea unor nave, c-deri de o*iecte din atmo2+er- ori din co2mo2, tornade, ava(an7e, e7ecu( 2ervicii(or de uti(it-3i pu*(ice 7i a(te ca(amit-3i natura(e, 2ini2tre grave 2au evenimente pu*(ice de amp(oare determinate ori +avori)ate de +actori de ri2c 2peci+ici8 greve(e nu pot +i con2iderate tipuri de ri2c n condi3ii(e pre)entei ordonan3e de urgen3-8

D6 gestionarea situaiilor de urgen E identificarea: 5nregistrarea #i evaluarea tipurilor de risc #i a factorilor determinani ai acestora: 5n#tiinarea factorilor interesai: averti area populaiei: limitarea: 5nlturarea sau contracararea factorilor de risc: precum #i a efectelor negative #i a impactului produs de evenimentele e=cepionale respectiveA l6 intervenia operativ E aciunile desf#urate: 5n timp oportun: de ctre structurile speciali ate 5n scopul prevenirii agravrii situaiei de urgen: limitrii sau 5nlturrii: dup ca : a consecinelor acesteiaA m6 evacuarea E msur de protecie luat 5n ca ul ameninrii iminente: strii de alert ori producerii unei situaii de urgen #i care const 5n scoaterea din onele afectate sau potenial a fi afectate: 5n mod organi at: a unor instituii publice: ageni economici: categorii sau grupuri de populaie ori bunuri #i dispunerea acestora 5n one #i localiti care asigur condiii de protecie a persoanelor: bunurilor #i valorilor: de funcionare a instituiilor publice #i agenilor economici. "R%. < ,rincipiile managementului situaiilor de urgen sunt& a6 previ iunea #i prevenireaA b6 prioritatea proteciei #i salvrii vieii oamenilorA c6 respectarea drepturilor #i libertilor fundamentale ale omuluiA d6 asumarea responsabilitii gestionrii situaiilor de urgen de ctre autoritile administraiei publiceA e6 cooperarea la nivel naional: regional #i internaional cu organisme #i organi aii similareA f6 transparena activitilor desf#urate pentru gestionarea situaiilor de urgen: astfel 5nc4t acestea s nu conduc la agravarea efectelor produseA g6 continuitatea #i gradualitatea activitilor de gestionare a situaiilor de urgen: de la nivelul autoritilor administraiei publice locale p4n la nivelul autoritilor administraiei publice centrale: 5n funcie de amploarea #i de intensitatea acestoraA C6 operativitatea: conlucrarea activ #i subordonarea ierarCic a componentelor 'istemului Naional. "R%. 3 716 ,e durata situaiilor de urgen sau a strilor potenial generatoare de situaii de urgen se 5ntreprind: 5n condiiile legii: dup ca : aciuni #i msuri pentru& a6 averti area populaiei: instituiilor #i agenilor economici din onele de pericolA b6 declararea strii de alert 5n ca ul iminenei ameninrii sau producerii situaiei de urgenA c6 punerea 5n aplicare a msurilor de prevenire #i de protecie specifice tipurilor de risc #i: dup ca : Cotr4rea evacurii din ona afectat sau parial afectatA

d6 intervenia operativ cu fore #i mi>loace special constituite: 5n funcie de situaie: pentru limitarea #i 5nlturarea efectelor negativeA e6 acordarea de a>utoare de urgenA f6 instituirea regimului strii de urgen: 5n condiiile prev ute de art. 2< din .onstituia Rom4niei: republicatA g6 solicitarea sau acordarea de asisten internaionalA C6 acordarea de despgubiri persoanelor >uridice #i fi iceA i6 alte msuri prev ute de lege. :26 "e timpu( 2t-rii de a(ert- 2e pot di2pune orice m-2uri care 2unt nece2are pentru n(-turarea 2t-rii de +or3- ma9or-0 :;6 !-2uri(e prev-)ute (a a(in0 :26 tre*uie 2- +ie propor3iona(e cu 2itua3ii(e care (e/au determinat 7i 2e ap(ic- cu re2pectarea condi3ii(or 7i (imite(or prev-)ute de (ege0 736 "ciunile #i msurile prev ute la alin. 716: 726 #i 7<6 se stabilesc 5n regulamente: planuri: programe sau 5n documente operative aprobate prin deci ii: ordine ori dispo iii emise conform reglementrilor 5n vigoare. "R%. 1 "utoritile #i organismele din componena 'istemului Naional cooperea : 5n e=ercitarea atribuiilor specifice: at4t 5ntre ele: c4t #i cu alte instituii #i organisme din afara acestuia: din ar sau din strintate: guvernamentale sau neguvernamentale. .",. 2 Organi area 'istemului Naional "R%. F 'istemul Naional are 5n compunere& a6 comitete pentru situaii de urgenA b6 Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgenA c6 servicii publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenA d6 centre operative pentru situaii de urgenA e6 comandantul aciunii. "R%. ; 716 .omitetele pentru situaii de urgen sunt& a6 .omitetul Naional pentru 'ituaii de (rgenA b6 comitetele ministeriale #i ale altor instituii publice centrale pentru situaii de urgenA c6 .omitetul !unicipiului -ucure#ti pentru 'ituaii de (rgenA d6 comitetele >udeene pentru situaii de urgenA e6 comitetele locale pentru situaii de urgen. 726 .omitetele pentru situaii de urgen sunt organisme interinstituionale de spri>in al managementului #i se 5ntrunesc semestrial #i ori de c4te ori situaia impune.

"R%. 8 716 .omitetul Naional pentru 'ituaii de (rgen: denumit 5n continuare .omitet Naional: se constituie #i funcionea sub conducerea nemi>locit a ministrului administraiei #i internelor #i sub coordonarea primuluiEministru. 726 .omitetul Naional este un organism interministerial format din persoane cu putere de deci ie: e=peri #i speciali#ti desemnai de ministerele cu atribuii comple=e 5n gestionarea situaiilor de urgen. 7<6 Organi area #i funcionarea .omitetului Naional se stabilesc prin Cotr4re a 8uvernului: la propunerea ministrului administraiei #i internelor. "R%. 2 716 )a ministere #i la alte instituii publice centrale cu atribuii 5n gestionarea situaiilor de urgen se constituie #i funcionea sub conducerea mini#trilor: respectiv a conductorilor instituiilor publice centrale: comitete ministeriale pentru situaii de urgen: denumite 5n continuare comitete ministeriale. 726 .omitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conductorului instituiei publice centrale: dup ca : #i are 5n componen persoane cu putere de deci ie: e=peri #i speciali#ti din aparatul propriu al ministerului #i din unele instituii #i uniti aflate 5n subordinea acestuia: cu atribuii 5n gestionarea situaiilor de urgen. 7<6 /n componena comitetului ministerial: la solicitarea ministrului respectiv: pot fi cooptai #i repre entani ai altor ministere #i instituii cu atribuii 5n domeniu. "R%. 10 716 )a nivelul municipiului -ucure#ti se constituie: sub conducerea prefectului: .omitetul !unicipiului -ucure#ti pentru 'ituaii de (rgen. 726 Din comitetul prev ut la alin. 716 fac parte primarul general: primarii de sectoare: #efi de servicii publice deconcentrate: descentrali ate #i de gospodrie comunal: manageri ai unor instituii: regii autonome #i societi comerciale care 5ndeplinesc funcii de spri>in 5n gestionarea situaiilor de urgen: precum #i manageri ai agenilor economici care: prin specificul activitii: constituie factori de risc potenial generatori de situaii de urgen. 7<6 Organi area: atribuiile #i funcionarea comitetului prev ut la alin. 716 se stabilesc prin ordin al prefectului. "R%. 11 716 )a nivelul >udeelor se constituie: sub conducerea prefecilor: comitete >udeene pentru situaii de urgen: denumite 5n continuare comitete >udeene. 726 Din comitetul >udeean fac parte pre#edintele consiliului >udeean: #efi de servicii deconcentrate: descentrali ate #i de gospodrie comunal #i ali manageri ai unor instituii #i societi comerciale de interes >udeean care 5ndeplinesc funcii de spri>in 5n gestionarea situaiilor de urgen: precum #i manageri ai agenilor economici care: prin specificul activitii: constituie factori de risc potenial generatori de situaii de urgen.

7<6 Organi area: atribuiile #i funcionarea comitetelor >udeene se stabilesc prin ordine ale prefecilor. ART0 12 :16 La nive(u( municipii(or, ora7e(or, 2ectoare(or municipiu(ui <ucure7ti, precum 7i a( comune(or 2e con2tituie, 2u* conducerea primaru(ui, comitete (oca(e pentru 2itua3ii de urgen3-, denumite n continuare comitete (oca(e0 :26 $in comitetu( (oca( +ac parte un viceprimar, 2ecretaru( comunei, ora7u(ui, 2ectoru(ui 2au municipiu(ui, dup- ca), 7i repre)entan3i ai 2ervicii(or pu*(ice 7i ai principa(e(or in2titu3ii 7i agen3i economici din unitatea admini2trativ/ teritoria(- re2pectiv-, precum 7i manageri 2au conduc-tori ai agen3i(or economici, +i(ia(e(or, 2ucur2a(e(or ori puncte(or de (ucru (oca(e, care, prin 2peci+icu( activit-3ii, con2tituie +actori de ri2c poten3ia( generatori de 2itua3ii de urgen3-0 :;6 Organi)area, atri*u3ii(e 7i +unc3ionarea comitete(or (oca(e 2e 2ta*i(e2c prin di2po)i3ie a primaru(ui0 ART0 1; :16 In2pectoratu( 4enera( pentru =itua3ii de >rgen3-, ca organ de 2pecia(itate din 2u*ordinea !ini2teru(ui Admini2tra3iei 7i Interne(or, a2igur- coordonarea unitar- 7i permanent- a activit-3i(or de prevenire 7i ge2tionare a 2itua3ii(or de urgen3-0 726 /n cadrul Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen se organi ea inspecia de prevenire: centrul operaional naional #i alte structuri adecvate pentru managementul situaiilor de urgen: 5ncadrate cu personal speciali at pe tipuri de riscuri: 5n comunicaii: informatic #i relaii publice. 7<6 .entrul operaional 5ndepline#te permanent funciile de monitori are: evaluare: 5n#tiinare: averti are: prealarmare: alertare #i coordonare teCnic operaional la nivel naional a situaiilor de urgen. 736 Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: prin centrul operaional naional: asigur secretariatul teCnic permanent al .omitetului Naional: prelu4nd 5n acest sens: la data desfiinrii .omisiei 8uvernamentale de "prare /mpotriva De astrelor: secretariatul teCnic permanent al acesteia. 716 Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen asigur: potrivit competenelor legale: cooperarea #i repre entarea la nivel naional 5n domeniile proteciei civile: aprrii 5mpotriva incendiilor #i gestionrii situaiilor de urgen. "R%. 13 716 'erviciile publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgen: denumite 5n continuare servicii de urgen profesioniste: constituite ca servicii deconcentrate: care funcionea ca inspectorate >udeene #i al municipiului -ucure#ti: asigur 5n onele de competen coordonarea: 5ndrumarea #i controlul activitilor de prevenire #i gestionare a situaiilor de urgen. 726 /n cadrul serviciilor de urgen profesioniste se organi ea inspecii de prevenire: centre operaionale #i alte structuri adecvate pentru gestionarea

situaiilor de urgen: 5ncadrate cu personal speciali at pe tipuri de riscuri: 5n comunicaii: informatic #i relaii publice. 7<6 .entrele operaionale prev ute la alin. 726 5ndeplinesc permanent funciile prev ute la art. 1< alin. 7<6 la nivelul >udeelor: respectiv al municipiului -ucure#ti. 736 'erviciile de urgen profesioniste: prin centrele operaionale: asigur secretariatele teCnice permanente ale comitetelor >udeene #i al .omitetului !unicipiului -ucure#ti pentru 'ituaii de (rgen. 716 'erviciile publice de urgen asigur: potrivit competenelor legale 5n unitile administrativEteritoriale 5n care funcionea : cooperarea 5n domeniile proteciei civile: aprrii 5mpotriva incendiilor #i gestionrii situaiilor de urgen. ART0 15 :16 La nive(u( mini2tere(or, a( a(tor in2titu3ii pu*(ice centra(e cu atri*u3ii n ge2tionarea 2itua3ii(or de urgen3-, a( municipii(or / cu excep3ia municipiu(ui <ucure7ti /, ora7e(or, 2ectoare(or municipiu(ui <ucure7ti 7i comune(or 2e con2tituie centre operative pentru 2itua3ii de urgen3-, denumite n continuare centre operative0 726 )a ministerele #i instituiile publice centrale cu atribuii #i funcii de spri>in comple=e 5n prevenirea #i gestionarea situaiilor de urgen: prev ute 5n ane=a nr. 1: centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanent. 7<6 .entrele operative prev ute la alin. 726 5ndeplinesc permanent funciile prev ute la art. 1< alin. 7<6: 5n domeniile de competen: ale ministerelor #i instituiilor publice centrale respective. 736 .entrele operative prev ute la alin. 726 se constituie din personalul aparatului propriu al autoritii respective: prin ordin al ministrului: conductorului instituiei publice centrale sau prin dispo iie a primarului. 716 .entrele operative asigur secretariatele teCnice ale comitetelor constituite la nivelul autoritilor publice centrale sau locale prev ute la alin. 716. "R%. 1F 716 /n situaii de urgen: coordonarea unitar la locul producerii evenimentului e=cepional a aciunii tuturor forelor stabilite pentru intervenie se reali ea de ctre o persoan 5mputernicit: dup ca : de ctre .omitetul Naional: ministerial: >udeean sau al municipiului -ucure#ti: 5n funcie de natura #i gravitatea evenimentului #i de mrimea categoriilor de fore concentrate: denumit comandantul aciunii. 726 .omandantul aciunii poate fi a>utat 5n 5ndeplinirea sarcinilor de ctre grupa operativ #i punctul operativ avansat: constituite potrivit reglementrilor 5n vigoare. "R%. 1; 'tructura organi atoric: atribuiile: funcionarea #i dotarea comitetelor: centrelor operaionale #i centrelor operative pentru situaii de urgen se stabilesc pe ba a regulamentuluiEcadru aprobat prin Cotr4re a 8uvernului.

"R%. 18 716 'istemul de comunicaii: de prelucrare automat #i de stocare a datelor necesare funcionrii 'istemului Naional se asigur prin mi>loace proprii ale !inisterului "dministraiei #i Internelor: ale celor din dotarea !inisterului .omunicaiilor #i %eCnologiei Informaiei: 'erviciului de %elecomunicaii 'peciale #i ale altor componente ale sistemului naional de aprare. 726 !odalitile de utili are a sistemului prev ut la alin. 716 se stabilesc prin protocoale de colaborare. "R%. 12 ,rincipalele funcii de spri>in pe care le pot 5ndeplini ministerele: celelalte organe centrale #i unele organi aii neguvernamentale 5n prevenirea #i gestionarea situaiilor de urgen sunt prev ute 5n ane=a nr. 2. .",. < "tribuiile componentelor 'istemului Naional "R%. 20 .omitetul Naional are urmtoarele atribuii principale& a6 e=aminea #i propune spre adoptare 8uvernului ,lanul naional de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgenA b6 anali ea #i supune spre aprobare 8uvernului RegulamentulEcadru de organi are: funcionare #i dotare a comitetelor: centrelor operaionale #i centrelor operative pentru situaii de urgen: precum #i flu=ul informaionalE deci ionalA c6 declar: cu acordul primuluiEministru: starea de alert la nivel naional sau la nivelul mai multor >udee: coordonea gestionarea situaiilor de urgen #i declar 5ncetarea strii de alertA d6 Cotr#te: cu acordul primuluiEministru: punerea 5n aplicare a planurilor de evacuare: la propunerea comitetelor ministeriale: >udeene sau al municipiului -ucure#tiA e6 propune 8uvernului: prin ministrul administraiei #i internelor: instituirea de ctre ,re#edintele Rom4niei a Gstrii de urgenG 5n onele afectate: 5n ba a solicitrilor primite de la comitetele >udeene sau al municipiului -ucure#ti: #i urmre#te 5ndeplinirea msurilor stabilite 5n acest sensA f6 propune 8uvernului solicitarea9acordarea de asisten umanitar internaional 5n ca ul situaiilor de urgen cu impact deosebit de grav: pe ba a anali elor 5ntocmite de Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgenA g6 coordonea : pe teritoriul naional: activitatea forelor internaionale solicitate pentru re olvarea situaiilor de urgen: 5ndeosebi 5n domeniul 5nlturrii efectelor distructive ale de astrelor: 5n conformitate cu prevederile legii rom4neA

C6 propune 8uvernului includerea 5n bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaiilor de urgen: inclusiv pentru operaionali area 'istemului Naional #i a structurilor de intervenie 5n afara frontierelor de stat: 5n cadrul structurilor speciali ate ale organismelor internaionale cu atribuii 5n domeniuA i6 stabile#te reparti area principalelor funcii de spri>in pe care le asigur ministerele: celelalte organe centrale #i organi aiile neguvernamentale privind prevenirea #i gestionarea situaiilor de urgen: care se aprob prin Cotr4re a 8uvernuluiA >6 iniia elaborarea de acte normative pentru gestionarea situaiilor de urgen #i le avi ea pe cele elaborate de comitetele ministeriale: >udeene #i al municipiului -ucure#tiA D6 anali ea #i supune spre aprobare 8uvernului scoaterea de la re ervele de stat a unor produse #i bunuri materiale necesare spri>inirii autoritilor administraiei publice locale #i populaiei afectate de de astre sau alte situaii de urgenA l6 stabile#te modul de cooperare a structurilor 'istemului Naional cu alte autoriti #i organisme ale statului rom4n sau internaionale abilitate 5n managementul strilor e=cepionaleA m6 coordonea informarea opiniei publice privind managementul situaiilor de urgenA n6 5ndepline#te orice alte atribuii stabilite potrivit legii. "R%. 21 .omitetele ministeriale au urmtoarele atribuii principale& a6 informea .omitetul Naional: prin Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: privind strile potenial generatoare de situaii de urgen #i iminena ameninrii acestoraA b6 elaborea regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc din domeniile de competen ale ministerelor #i celorlalte instituii publice centrale cu atribuii 5n gestionarea situaiilor de urgen #i le pre int spre avi are Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen #i .omitetului NaionalA c6 evaluea situaiile de urgen produse 5n domeniile de competen: stabilesc msuri specifice pentru gestionarea acestora: inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgen din domeniile de competen ale ministerelor: #i propun: dup ca : declararea strii de alert sau instituirea strii de urgenA d6 anali ea #i avi ea planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane: materiale #i financiare necesare gestionrii situaiilor de urgenA e6 informea .omitetul Naional #i colegiile ministerelor asupra activitii desf#urateA f6 5ndeplinesc orice alte atribuii #i sarcini stabilite de lege sau de .omitetul Naional.

"R%. 22 .omitetele >udeene au urmtoarele atribuii principale& a6 informea .omitetul Naional: prin Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: privind strile potenial generatoare de situaii de urgen #i iminena ameninrii acestoraA b6 evaluea situaiile de urgen produse 5n unitile administrativEteritoriale: stabilesc msuri #i aciuni specifice pentru gestionarea acestora #i urmresc 5ndeplinirea lorA c6 declar: cu acordul ministrului administraiei #i internelor: starea de alert la nivel >udeean sau 5n mai multe localiti ale >udeului #i propun instituirea strii de urgenA d6 anali ea #i avi ea planurile >udeene pentru asigurarea resurselor umane: materiale #i financiare necesare gestionrii situaiilor de urgenA e6 informea .omitetul Naional #i consiliul >udeean asupra activitii desf#urateA f6 5ndeplinesc orice alte atribuii #i sarcini stabilite de lege sau de .omitetul Naional. "R%. 2< .omitetul !unicipiului -ucure#ti pentru 'ituaii de (rgen are urmtoarele atribuii principale& a6 informea .omitetul Naional: prin Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: privind strile potenial generatoare de situaii de urgen #i iminena ameninrii acestoraA b6 evaluea situaiile de urgen produse pe teritoriul municipiului -ucure#ti: stabile#te msuri #i aciuni specifice pentru gestionarea acestora #i urmre#te 5ndeplinirea lorA c6 declar: cu acordul ministrului administraiei #i internelor: starea de alert pe teritoriul municipiului -ucure#ti #i propune instituirea strii de urgenA d6 anali ea #i avi ea planul municipal pentru asigurarea resurselor umane: materiale #i financiare necesare gestionrii situaiilor de urgenA e6 informea .omitetul Naional #i .onsiliul 8eneral al !unicipiului -ucure#ti asupra activitii desf#urateA f6 5ndepline#te orice alte atribuii #i sarcini stabilite de lege sau de organismele #i organele abilitate. "R%. 23 .omitetele locale au urmtoarele atribuii principale& a6 informea prin centrul operaional >udeean: respectiv al municipiului -ucure#ti: privind strile potenial generatoare de situaii de urgen #i iminena ameninrii acestoraA b6 evaluea situaiile de urgen produse pe teritoriul unitii administrativE teritoriale: stabilesc msuri #i aciuni specifice pentru gestionarea acestora #i urmresc 5ndeplinirea lorA

c6 declar: cu acordul prefectului: starea de alert pe teritoriul unitii administrativEteritorialeA d6 anali ea #i avi ea planul local pentru asigurarea resurselor umane: materiale #i financiare necesare gestionrii situaiei de urgenA e6 informea comitetul >udeean #i consiliul local asupra activitii desf#urateA f6 5ndeplinesc orice alte atribuii #i sarcini stabilite de lege sau de organismele #i organele abilitate. "R%. 21 Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen are urmtoarele atribuii principale& a6 anali ea : evaluea #i monitori ea tipurile de risc: efectuea progno e asupra evoluiei acestora 5n scopul identificrii strilor potenial generatoare de situaii de urgen: propun4nd totodat msuri pentru averti area populaiei #i prevenirea agravrii situaieiA b6 asigur coordonarea aplicrii unitare: pe 5ntreg teritoriul rii: a msurilor #i aciunilor de prevenire #i gestionare a situaiilor de urgenA c6 asigur informarea operativ a ministrului administraiei #i internelor #i a instituiilor interesate asupra strilor potenial generatoare de situaii de urgen sau producerii situaiilor de urgen 5n teritoriu: printrEun sistem informaional propriuA d6 coordonea derularea programelor naionale de pregtire 5n domeniul aprrii 5mpotriva de astrelorA e6 coordonea activitile de prevenire #i de intervenie desf#urate de serviciile publice comunitare profesioniste: precum #i constituirea grupelor operative pentru coordonarea #i spri>inul rspunsului 5n situaii de urgen 5n onele grav afectateA f6 transmite #i urmre#te 5ndeplinirea deci iilor .omitetului NaionalA g6 asigur informarea populaiei prin massEmedia despre iminena ameninrii ori producerea situaiilor de urgen: precum #i asupra msurilor 5ntreprinse pentru limitarea sau 5nlturarea efectelor acestoraA C6 asigur coordonarea teCnic #i de specialitate a centrelor operaionale #i a centrelor operative #i asigur meninerea permanent a flu=ului informaional cu acesteaA i6 cooperea cu organismele de profil pe plan internaional: pe ba a conveniilor la care statul rom4n este parte: #i urmre#te respectarea acestor convenii 5n domeniul situaiilor de urgenA >6 avi ea #i propune .omitetului Naional: spre aprobare: planurile de intervenie: de cooperare sau de asisten teCnic cu alte structuri ori organi aii internaionale: 5n vederea 5mbuntirii managementului situaiilor de urgenA D6 constituie #i gestionea ba a de date cu privire la situaiile de urgen #i pune la dispo iia instituiilor interesate datele #i informaiile solicitate pentru soluionarea situaiilor de urgenA

l6 avi ea regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de risc: elaborate de comitetele ministeriale: #i le pre int spre aprobareA m6 acord asisten teCnic de specialitate autoritilor publice centrale #i locale privind gestionarea situaiilor de urgenA n6 propune ministrului administraiei #i internelor participarea cu fore #i mi>loace la 5nlturarea efectelor situaiilor de urgen 5n afara teritoriului rii: potrivit tratatelor: acordurilor #i 5nelegerilor internaionale la care Rom4nia este parteA o6 coordonea planificarea resurselor necesare gestionrii situaiilor de urgen la nivel naional #i elaborea proiectul planului de asigurare cu resurse umane: materiale #i financiare pentru astfel de situaiiA p6 elaborea rapoarte #i alte documente pentru informarea .omitetului Naional: primuluiEministru: .onsiliului 'uprem de "prare a *rii: ,re#edintelui Rom4niei #i comisiilor de specialitate ale ,arlamentuluiA H6 cooperea cu celelalte organe ale statului abilitate 5n managementul strii de urgen: strii de asediu sau al altor stri e=cepionaleA r6 funcionea ca punct naional de contact 5n relaiile cu organismele #i organi aiile internaionale guvernamentale #i neguvernamentale cu responsabiliti 5n domeniul situaiilor de urgenA s6 elaborea RegulamentulEcadru privind organi area: atribuiile: funcionarea #i dotarea comitetelor: centrelor operaionale #i centrelor operative pentru situaii de urgenA t6 informea .olegiul !inisterului "dministraiei #i Internelor asupra activitii desf#urateA u6 5ndepline#te orice alte atribuii stabilite de .omitetul Naional sau de primulEministru privind managementul situaiilor de urgen #i prin regulamentul propriu de organi are #i funcionare. "R%. 2F 'erviciile de urgen profesioniste au urmtoarele atribuii principale& a6 organi ea #i desf#oar activiti specifice de prevenire a situaiilor de urgenA b6 particip la identificarea: 5nregistrarea #i evaluarea tipurilor de risc #i a factorilor determinani ai acestora #i 5ntocmesc scCemele cu riscurile teritoriale din onele de competen: pe care le supun aprobrii prefecilorA c6 e=ercit coordonarea: 5ndrumarea #i controlul teCnic de specialitate al activitilor de prevenire #i gestionare a situaiilor de urgenA d6 acord asisten teCnic de specialitate privind gestionarea situaiilor de urgenA e6 monitori ea prin centrele operaionale evoluia situaiilor de urgen #i informea operativ prefecii #i Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgenA f6 planific: organi ea #i desf#oar pregtirea pentru rspuns: 5n ca ul situaiilor de urgen: a subunitilor de intervenie din subordineA

g6 fac propuneri comitetelor pentru situaii de urgen #i Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen privind gestionarea #i managementul situaiilor de urgenA C6 urmresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaiilor de urgen #i a planurilor de intervenie #i de cooperare specifice tipurilor de riscuriA i6 asigur transmiterea operativ a deci iilor: dispo iiilor #i ordinelor #i urmresc meninerea legturilor de comunicaii 5ntre centrele operaionale #i operative implicate 5n gestionarea situaiilor de urgen: precum #i cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgen #i cu dispeceratele proprii serviciilor #i forelor care intervin 5n acest scopA >6 centrali ea solicitrile de resurse necesare pentru 5ndeplinirea funciilor de spri>in pe timpul situaiilor de urgen #i le 5naintea organismelor #i organelor abilitateA D6 gestionea ba a de date referitoare la situaiile de urgen din onele de competenA l6 5ndeplinesc orice alte atribuii #i sarcini privind gestionarea situaiilor de urgen: prev ute de lege sau stabilite de organismele #i organele abilitate. "R%. 2; 716 .entrele operative cu activitate permanent au urmtoarele atribuii principale& a6 centrali ea #i transmit operativ la centrul operaional al Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen date #i informaii privind apariia #i evoluia strilor potenial generatoare de situaii de urgenA b6 monitori ea situaiile de urgen #i informea Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen #i celelalte centre operaionale #i operative interesateA c6 urmresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaiilor de urgen #i a planurilor de intervenie #i cooperare specifice tipurilor de riscuriA d6 asigur transmiterea operativ a deci iilor: dispo iiilor #i ordinelor: precum #i meninerea legturilor de comunicaii cu centrele operaionale #i operative implicate 5n gestionarea situaiilor de urgen: cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgen #i cu dispeceratele proprii serviciilor #i forelor care intervin 5n acest scopA e6 centrali ea solicitrile de resurse necesare pentru 5ndeplinirea funciilor de spri>in pe timpul situaiilor de urgen #i fac propuneri pentru asigurarea lorA f6 gestionea ba a de date referitoare la situaiile de urgenA g6 5ndeplinesc orice alte atribuii #i sarcini privind managementul situaiilor de urgen: prev ute de lege #i 5n regulamentulEcadru menionat la art. 1;. 726 .entrele operative care se constituie numai la declararea strii de alert: pe timpul funcionrii lor: 5ndeplinesc atribuii similare celor prev ute la alin. 716. Documentele #i ba a de date referitoare la situaiile de urgen: deinute de aceste centre operative: se gestionea permanent de ctre persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autoritilor respective. "R%. 28

Instituiile cu atribuii 5n domeniul aprrii: ordinii publice #i siguranei naionale au obligaia: potrivit competenelor lor: s transmit Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen sau: dup ca : direct ministrului administraiei #i internelor ori primuluiEministru datele #i informaiile referitoare la situaiile potenial generatoare de situaii de urgen: precum #i despre evoluia #i consecinele acestora. "R%. 22 Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen asigur transmiterea deci iilor luate de 8uvern sau de .omitetul Naional ctre autoritile administraiei publice centrale #i locale: 5n vederea gestionrii: 5n mod unitar: a situaiilor de urgen. .",. 3 "sigurarea resurselor umane: materiale #i financiare '$.*I(N$" 1 Resursele umane "R%. <0 716 Resursele umane necesare funcionrii 'istemului Naional se asigur prin intermediul autoritilor #i instituiilor administraiei publice centrale #i locale. 726 ,ersonalul Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: centrelor operaionale #i al centrelor operative este 5nvestit cu e=erciiul autoritii publice: pe timpul #i 5n legtur cu 5ndeplinirea atribuiilor de serviciu: 5n limitele competenelor stabilite prin lege. "R%. <1 716 Numrul de posturi al Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen se stabile#te prin organigrama #i regulamentul de organi are #i funcionare ale acestuia: aprobate prin Cotr4re a 8uvernului: #i se asigur prin redistribuire 5n cadrul numrului de posturi aprobat !inisterului "dministraiei #i Internelor prin legile bugetare anuale. 726 Numrul de posturi pentru centrele operaionale din structura serviciilor de urgen profesioniste >udeene #i al municipiului -ucure#ti se stabile#te prin ordin al ministrului administraiei #i internelor la propunerile prefecilor: 5n limitele stabilite prin regulamentulEcadru prev ut la art. 1;. 7<6 Numrul de posturi pentru centrele operative cu activitate permanent se stabile#te prin ordin al mini#trilor respectivi: 5n limitele stabilite prin regulamentulEcadru prev ut la art. 1;. '$.*I(N$" a 2Ea Resursele materiale "R%. <2

716 .Celtuielile curente #i de capital ale Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen se finanea de la bugetul de stat: prin bugetul !inisterului "dministraiei #i Internelor. 726 .Celtuielile curente #i de capital ale centrelor operaionale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanea din bugetul !inisterului "dministraiei #i Internelor #i9sau din bugetele consiliilor >udeene: respectiv al .onsiliului 8eneral al !unicipiului -ucure#ti: pe ba a normelor aprobate prin Cotr4re a 8uvernului. 7<6 .Celtuielile curente #i de capital ale centrelor operative se finanea : dup ca : din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale: pe ba a normelor aprobate prin Cotr4re a 8uvernului. 736 "cCi iionarea bunurilor #i serviciilor necesare funcionrii 'istemului Naional se face conform legislaiei 5n vigoare. '$.*I(N$" a <Ea Resursele financiare "R%. << 0ondurile bne#ti pentru reali area #i desf#urarea activitilor de management al situaiilor de urgen la nivel central #i local se asigur din bugetul de stat #i9sau din bugetele locale: dup ca : precum #i din alte surse interne #i internaionale: potrivit legii. "R%. <3 716 'alari area #i alte drepturi ale personalului din centrele operaionale se stabilesc #i se acord potrivit prevederilor legale prev ute pentru personalul 5ncadrat 5n Inspectoratul 8eneral pentru 'ituaii de (rgen: respectiv 5n serviciile de urgen profesioniste. 726 'alari area #i alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanent se stabilesc #i se acord potrivit prevederilor legale prev ute pentru funcionarii publici din ministerele respective. "R%. <1 0inanarea aciunilor de 5nlturare a efectelor #i consecinelor situaiilor de urgen se efectuea potrivit legii. .",. 1 'anciuni "R%. <F Nerespectarea prevederilor pre entei ordonane de urgen atrage: potrivit dispo iiilor legale: rspunderea administrativ: contravenional sau penal: dup ca . "R%. <;

.onstituie contravenii la prevederile pre entei ordonane de urgen urmtoarele fapte& a6 neconstituirea comitetelor pentru situaii de urgenA b6 neconstituirea centrelor operative pentru situaii de urgenA c6 neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de riscuriA d6 neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionrii situaiilor de urgenA e6 ne5ntocmirea planurilor de evacuareA f6 ne5ntocmirea planurilor de intervenie #i de cooperareA g6 netransmiterea mesa>elor de averti are a populaiei despre declararea strii de alert 5n ca ul situaiilor de urgen sau pentru evacuare. "R%. <8 716 .ontraveniile prev ute la art. <; se sancionea dup cum urmea & a6 cu amend de la <0.000.000 lei la 10.000.000 lei faptele prev ute la lit. a6 #i b6A b6 cu amend de la 20.000.000 lei la <0.000.000 lei faptele prev ute la lit. c6: d6: e6 #i f6A c6 cu amend de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei faptele prev ute la lit. g6. 726 'anciunile contravenionale se aplic persoanelor fi ice sau >uridice: dup ca . "R%. <2 .onstatarea contraveniilor #i aplicarea sanciunilor se fac de ctre personalul Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgen #i al serviciilor publice comunitare profesioniste cu atribuii de 5ndrumare: control #i constatare a 5nclcrii prevederilor pre entei ordonane de urgen: anume desemnat de inspectorul general. ART0 50 ontraven3ii(or prev-)ute (a art0 ;. (e 2unt ap(ica*i(e prevederi(e Ordonan3ei 4uvernu(ui nr0 212001 privind regimu( 9uridic a( contraven3ii(or, apro*at- cu modi+ic-ri 7i comp(et-ri prin Legea nr0 1?012002, cu modi+ic-ri(e 7i comp(et-ri(e u(terioare0 .",. F Dispo iii finale #i tran itorii "R%. 31 716 Regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de riscuri se aprob prin ordin comun al ministrului administraiei #i internelor #i al ministrului care coordonea managementul situaiilor de urgen specifice riscurilor respective.

726 Reglementrile prev ute la alin. 716 se aprob 5n termen de F0 de ile de la intrarea 5n vigoare a pre entei ordonane de urgen #i se public 5n !onitorul Oficial al Rom4niei: ,artea I. "R%. 32 Declararea strii de alert 5n ca ul situaiilor de urgen la nivel naional sau pe teritoriul mai multor >udee se public 5n !onitorul Oficial al Rom4niei: ,artea I: iar la nivel >udeean sau al municipiului -ucure#ti: 5n !onitorul Oficial al autoritii administrativEteritoriale respective. "R%. 3< 'erviciile publice pentru situaii de urgen #i celelalte fore: organe #i organi aii prev ute 5n regulamentele: planurile: programele #i documentele operative pentru gestionarea situaiilor de urgen rspund: potrivit dispo iiilor legale: de 5ndeplinirea aciunilor: msurilor: funciilor de spri>in #i sarcinilor ce le revin. "R%. 33 716 ,e msura constituirii organismelor: organelor #i structurilor din compunerea 'istemului Naional: acestea preiau: corespun tor prevederilor pre entei ordonane de urgen: atribuiile comisiilor de aprare 5mpotriva de astrelor: comisiilor de protecie civil #i ale comisiilor de evacuare: iar comisiile respective 5#i 5ncetea activitatea. 726 !i>loacele teCnice #i de comunicaii: precum #i documentele comisiilor prev ute la alin. 716 se predau noilor structuri pe ba de protocol. "R%. 31 716 ,e timpul situaiilor de urgen: societile comerciale periclitate sau afectate constituie celule de urgen: care conlucrea cu structurile 'istemului Naional. :26 Acte(e admini2trative emi2e pe timpu( 2au n (eg-tur- cu 2itua3ii(e de urgen3-, cu excep3ia ce(or care prive2c raporturi(e cu "ar(amentu(, precum 7i a acte(or de comandament cu caracter mi(itar, pot +i atacate (a in2tan3e(e 9udec-tore7ti, n condi3ii(e (egii contencio2u(ui admini2trativ0 "R%. 3F "ne=ele nr. 1 #i 2 fac parte integrant din pre enta ordonan de urgen. "R%. 3; ,entru integrarea 5n ansamblul legislaiei a dispo iiilor pre entei ordonane de urgen: 5n termen de 180 de ile de la publicarea acesteia: 8uvernul Rom4niei va modifica sau va propune modificarea: dup ca : a urmtoarelor acte normative& a6 )egea proteciei civile nr. 10F9122F: cu modificrile #i completrile ulterioareA b6 )egea apelor nr. 10;9122F: cu modificrile ulterioareA c6 )egea nr. 1<29122; privind recCi iiile de bunuri #i prestrile de servicii 5n interes publicA

d6 )egea nr. 3;;9200< privind pregtirea economiei naionale #i a teritoriului pentru aprareA e6 Ordonana de urgen a 8uvernului nr. 191222 privind regimul strii de asediu #i regimul strii de urgenA f6 Ordonana de urgen a 8uvernului nr. F39200< pentru stabilirea unor msuri privind 5nfiinarea: organi area: reorgani area sau funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 8uvernului: a ministerelor: a altor organe de specialitate ale administraiei publice centrale #i a unor instituii publice: cu modificrile ulterioareA g6 Ordonana 8uvernului nr. 3;91223 privind aprarea 5mpotriva de astrelor: aprobat prin )egea nr. 12391221: cu modificrile #i completrile ulterioareA C6 Ordonana 8uvernului nr. 8892001 privind 5nfiinarea: organi area #i funcionarea serviciilor publice comunitare pentru situaii de urgen: aprobat cu modificri #i completri prin )egea nr. <F<92002A i6 Motr4rea 8uvernului nr. F<191221 privind culegerea de informaii #i transmiterea deci iilor 5n ca ul aprrii 5mpotriva de astrelorA >6 Motr4rea 8uvernului nr. 3<89122F privind aprobarea Regulamentului de organi are #i funcionare a .omisiei centrale pentru prevenirea #i aprarea 5mpotriva efectelor seismice #i alunecrilor de teren: cu modificrile ulterioareA D6 Motr4rea 8uvernului nr. 2029122; privind aprobarea Regulamentului de organi are #i funcionare a .omisiei 8uvernamentale de "prare /mpotriva De astrelor: cu modificrile ulterioareA l6 Motr4rea 8uvernului nr. 2109122; privind aprobarea Regulamentului de organi are #i funcionare a .omisiei .entrale pentru "prarea /mpotriva Inundaiilor: 0enomenelor !eteorologice ,ericuloase #i "ccidentelor la .onstrucii MidroteCnice: cu modificrile ulterioareA m6 Motr4rea 8uvernului nr. 2229122; privind organi area #i conducerea aciunilor de evacuare 5n cadrul proteciei civileA n6 Motr4rea 8uvernului nr. F<29122; privind aprobarea Regulamentului de organi are #i funcionare a .omisiei centrale pentru incendii 5n masA o6 Motr4rea 8uvernului nr. F<891222 privind aprobarea Regulamentului de aprare 5mpotriva inundaiilor: fenomenelor meteorologice periculoase #i accidentelor la construciile CidroteCnice #i a NormativuluiEcadru de dotare cu materiale #i mi>loace de aprare operativ 5mpotriva inundaiilor #i gCeurilorA p6 Motr4rea 8uvernului nr. 1.08892000 pentru aprobarea Regulamentului de aprare 5mpotriva incendiilor 5n masA H6 Motr4rea 8uvernului nr. F;392002 privind aprobarea Regulamentului de organi are #i funcionare a .omisiei centrale pentru e=plo ii mari la suprafa #i 5n subteran: accidente cCimice #i avarii deosebit de grave la conducte magistrale #i urbaneA r6 Motr4rea 8uvernului nr. 2F;9200< privind aprobarea Regulamentului de organi are #i funcionare a .omisiei centrale pentru asisten medical de urgen 5n ca de de astre #i epidemii.

"N$@" 1 )I'%" ministerelor #i instituiilor publice 5n cadrul crora se constituie #i funcionea centre operaionale sau centre operative pentru situaii de urgen cu activitate permanent 1. !inisterul "dministraiei #i Internelor: 5n cadrul& E Inspectoratului 8eneral pentru 'ituaii de (rgenA E serviciilor publice comunitare pentru situaii de urgen. 2. !inisterul "prrii Naionale <. !inisterul "facerilor $=terne 3. !inisterul %ransporturilor: .onstruciilor #i %urismului 1. !inisterul $conomiei #i .omerului F. !inisterul "griculturii: ,durilor #i De voltrii Rurale ;. !inisterul !ediului #i 8ospodririi "pelor 8. !inisterul 'ntii 2. !inisterul .omunicaiilor #i %eCnologiei Informaiei 10. 'erviciul Rom4n de Informaii 11. 'erviciul de %elecomunicaii 'peciale 12. 'erviciul de ,rotecie #i ,a 1<. Oficiul .entral de 'tat pentru ,robleme 'peciale "N$@" 2 ,RIN.I,")$)$ 0(N.*II D$ ',RIBIN pe care le pot 5ndeplini ministerele: celelalte organe centrale #i unele organi aii neguvernamentale 5n prevenirea #i gestionarea situaiilor de urgen
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .r> %uncii de sprijin crt> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< A> -onitori$area pericolelor i riscurilor specifice, precum i a efectelor negati!e ale acestora B> (nformarea, ntiinarea i a!erti$area C> 0lanificarea i pregtirea resurselor i ser!iciilor D> Comunicaii i informatic E> Cutarea, descarcerarea i sal!area persoanelor F> "!acuarea persoanelor, populaiei sau bunurilor periclitate G> Acordarea asistenei medicale de urgen H> 0re!enirea mboln!irilor n mas I> +ocali$area i stingerea incendiilor A@> .eutrali$area efectelor materialelor periculoase AA> Asigurarea transportului forelor i mijloacelor de inter!enie, persoanelor e!acuate i altor resurse AB> "fectuarea lucrrilor publice i inginereti la construciile, instalaiile i amenajrile afectate

AC> Asigurarea apei i hranei pentru persoanele i animalele afectate sau e!acuate AD> Asigurarea ca$rii i adpostirii persoanelor afectate sau e!acuate AE> Asigurarea energiei pentru iluminat, ncl$ire i alte utiliti AF> "fectuarea depolurii i decontaminrii AG> -eninerea i restabilirea ordinii publice AH> +ogistica inter!eniilor AI> 2eabilitarea $onei afectate B@> Acordarea de ajutoare de prim necesitate, despgubiri i asisten social i religioas <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

EEEEEEEEEEEEEEE