Sunteți pe pagina 1din 5

SISTEME CONTABILE COMPARATE

CURS 4 CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL

DIN SUA

Cadrul contabil conceptual din SUA

este elaborat de FASB cuprinde: un sistem coerent de obiective si principii fundamentale, legate intre ele, susceptibile sa conduca la formularea de norme solide si sa indice natura, rolul si limitele contabilitatii financiare si ale situatiilor financiare. obiectivul principal este de a permite functionarea eficienta a pietelor financiare si o alocare optimala a resurselor. SFAC 3 Elementele situatiilor financiare ale intreprinderiilor

SITUATIILE FINANCIARE
Cuprind: bilant contul de profit si pierdere situatia rezultatului global tabloul de finantare si tabloul de trezorerie situatia aporturilor / distribuirilor de capital note la situatiile financiare. Prezinta urmatoarele caracteristici calitative: relevanta credibilitate comparabilitate consecventa.

ELEMENTELE DIN SITUATIILE FINANCIARE


-

Active Datorii Capitaluri proprii Venituri si cheltuieli Castiguri si pierderi Rezultatul global Aporturile actionarilor Distribuirile in favoarea proprietarilor.

BAZE DE EVALUARE IN CADRUL GENERAL IASB

COSTUL ISTORIC
COSTUL CURENT / DE INLOCUIRE VALOAREA DE REALIZARE / DE DECONTARE VALOAREA ACTUALIZATA