Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Facultatea de Inginerie Specealizarea: Ingineria produselor alimentare

TEMA:

Valorificarea subproduselor i minimizarea deeurilor n procesul de fabricare a preparatelor din carne!

Student: Anul III

"oordonator :

#ac$u %&'& 1

"uprins
"apitolul I Valorificarea subproduselor i minimizarea deeurilor in industria alimentara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( I.1 Not introductiv ............................................................................................................3 I.2 Industria alimentar i mediul nconjurtor.....................................................................3 I.3 Surse generale de poluare prin pierderi de materie.........................................................5 I.4 Consumul de ap............................................................................................................. I.4.1 !pa de proces............................................................................................................." I.5 #gomotul........................................................................................................................11 I. $inimi%area deeurilor...................................................................................................11 I. .1 $inimi%area deeurilor n opera&iile de am'alare......................................................11 II! Te)nologia prelucr$rii subproduselor i deeurilor din industria c$rnii!!!!!!!!!!!!!!!!!!'% II.1 (relucrarea capetelor de 'ovine......................................................................................13 II.2 )rganele..........................................................................................................................13 II.2.1 (relucrarea organelor................................................................................................14 II.3 *e+nologia prelucrrii intestinelor..................................................................................14 II.4 Carne de la ,asonri- oric................................................................................................1 II.5 S.nge i derivate din s.nge...............................................................................................1 II. /lande endocrine..............................................................................................................10 II." Su'produse de a'ator destinate industriei c+imico1,armaceutice.....................................12 II.0 (iei.....................................................................................................................................23 II.2 (r......................................................................................................................................23 II.13 $aterial cornos................................................................................................................23 II.11 4in&i.................................................................................................................................21 II.12 /rsimi comesti'ile.........................................................................................................21 II.12.1 /rsimi te+nice..........................................................................................................22 II.13 $ucoas intestinal..........................................................................................................22 II.14 4eeuri..............................................................................................................................22 II.15 Sc+ema te+nologic de a'atori%are la porcine..................................................................23 II.1 !pele re%iduale din industria alimentar...........................................................................24 II.1" !pele re5iduale provenite din a'atoare i din intreprinderi de relucrare a crnii...............2 III! #ibliografie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%*

I! Valorificarea subproduselor i minimizarea deeurilor in industria alimentara! I!' +ot$ introductiv$

6ucrarea are ca o'iectiv pre%entarea metodelor de reducere i minimi%are a deeurilor din industria crnii- precum i valori,icarea su'produselor care re%ult n urma ,a'ricrii produselor din carne. )menirea se con,runt cu o important cri% de resurse materiale i energetice- conte7t n care cri%a alimentar se situea% n prim plan. 8n aceast situa&ie- se impune ca o msur de strigent necesitate valori,icarea n msur c.t mai mare a su'stan&elor utile din materiile secundare re%ultate n industria alimentar. 4in principalele procese te+nologice care se reali%ea% n industria crnii re%ult mai multe produse secundare- care se pot o'serva i n sc+ema te+nologic reali%at. !ceste produse secundare precum i produsele care re%ult din prelucrarea industrial a lor pot ,i utili%ate n alimenta&ia uman- pentru ,urajarea animalelor i n di,erite scopuri te+nice9 industria c+imic- industria ,armaceutic- - industria te7til etc.:.

I!% Industria alimentar$ i mediul ncon,ur$tor (oluarea repre%entat prin alterarea semni,icativ a condi&iilor de mediu ca urmare a activit&ii umane- este n str.ns rela&ie- om1mediu- n aceste condi&ii- poluarea apare ca un ,actor implicit al vie&ii. (rodusele re%ultate n urma proceselor ,i%iologice i a activit&ilor umanerepre%int deeurile care au ,ost eliminate n mediu nconjurtor. (re%en&a deeurilor a generat- n ,unc&ie de natura i cantitatea lor- modi,icarea n sens negativ a ,actorilor de mediu- contri'uind la degradarea condi&iilor de via&. Neajunsurile create de deeuri nu au ns aceeai semni,ica&ie de1a lungul ntregii e7isten&e a speciei umane. ;ltimele dou decenii marc+ea% o etap nou -e7trem de ngrijortoare a rela&iilor ntre om i mediu. 8n trecut- densitatea redus a popula&iei- precum i utili%area n e7clusivitate a produselor naturale a ,cut ca deeurile generate s ,ie n cantitate i to7icitate redus- put.nd ,i neutrali%ate n cadrul ciclurilor de trans,ormare e7istente n natur. 3

)dat cu de%voltarea industriei- cu accentuarea ur'ani%rii- n mediu natural se evacuea% deeuri n cantit&i ngrijortoare- multe din ele cu to7icitate avansat. !cest proces de degradare a ,actorilor de mediu de pe ntreg cuprinsul glo'ului a avut n ultimele decenii un mers ascedentar continuu- cantitatea de poluan&i ,iind n ascensiune. !cumularea de deeuri n ap- aer- sol n cantit&i care depesc puterea natural de trans,ormare i integrare n ,actorii de mediu- produce apari&ia de de%ec+ili're ale vie&ii naturalecare duc la dispari&ia de specii din ,lora i ,auna planetei- periclit.nd nsi via&a pe planeta noastr. <7trapol.nd dependen&a dintre poluare i creterea popula&iei- cu nevoia de +ran asigurat de industria alimentar- se poate aprecia c n secolele care urmea%- via&a poate deveni practic imposi'il. Imagin.nd omul ca pe o &int pentru poluan&ii care l asaltea% su' diverse ,orme- omul ar avea c.teva anse de supravie&uire din care = 1 !daptarea la un mediu ncrcat cu elemente poluante i deeuri- situa&ie pu&in pro'a'il- c+iar n condi&iile e7celentei adapta'ilit&i a speciei umane> 1 Corectarea erorilor care provoac poluarea- deoarece aceasta este o consecin& a utili%rii metodelor imper,ecte n procesele de produc&ie cu te+nologii risipitoare de materii prime i energie> 1 !ni+ilarea su'stan&elor poluante deversate n mediu printr1o utili%are ra&ional a su'produselor sau ini&ierea procedeelor de epurare e,icient i complet. Natura o,er ea nsi un e7trem de pre&ios ajutor n com'aterea polurii. 4eeurile se diluea% n ap i n aer- energiile se amorti%ea% p.n la nivele uneori ,r e,ect nociv. 8ntre moleculele poluan&ilor i atmos,er au loc reac&ii c+imice catali%ate la radia&iile solare- adeseori cu neutrali%area compuilor to7ici> n ap i n sol se des,oar un important proces de epurare 'iologic- activitatea de autoepurare. <c+ili'rul dintre de%voltare i mediu- n accep&ia cea mai larg- ntre de%voltarea- resurselor i ,actorilor de mediu tre'uie s se reali%e%e ast,el nc.t s nu ,ie o ,r.n- s nu periclite%e via&a omenirii i sntatea acestora- de%iderate care se pot trans,orma n realitate numai prin ac&iuni concentrate pe plan interna&ional. 8n acest conte7t- semni,icativ apare interesul acordat pro'lemelor de poluare n ansam'lul pro'lemelor de protec&ie pentru multe &ri din lume- cu men&iunea= n &rile cu un nivel de%voltatpreocuprile pentru protec&ia mediului- repre%int cele mai importante i urgente pro'leme.

8n mod tradi&ional n multe &ri europene industria alimentar nu a ,ost supus regulilor legisla&iei mediului- privitoare la emisiile care au ,ost considerate a ,i relativ ,avora'ile- n compara&ie cu multe alte sectoare industriale. 4e%ideratul acestei industrii este orientat spre m'unt&irea per,orman&elor privitoare la protec&ia mediului nconjurtor- prin utili%area la ma7imum a materiilor prime i materialelor au7iliare- a su'produselor industriale- solu&ii care ulterior- conduc la minimi%area cantit&ii de deeuri poluante. 8n industria alimentar sunt evidente urmtoarele tendin&e pentru ,a%ele te+nologice i pentru produsele o'&inute n procesele productive- cu re,erire la= produse principale- produse intermediare- produse secundare i deeuri. I!( Surse generale de poluare prin pierderi de materiale 8n mod u%ual pierderile de materiale sunt speci,ice i individuali%ate- n ,unc&ie de ramurile industriei alimentare- deriv din urmtoarele surse principale= - Surplusul de materiale C+iar i cu cele mai per,ormante ec+ipamente de operare pentru apro7imarea c.t mai e7act a surplusului- am'alajele produselor vor depi- inevita'il limitele impuse de produsul pentru am'alat. 4atorit semni,ica&iei lui economice- surplusul este monitori%at de aparatele de control a greut&ii- n mod continuu sau ealonat. - .isipa de materiale ?isipa de produse re%ult n urma o'&inerii unor produse necorespun%toare consumului uman- ,iind considerate pierderi sau deeuri. (roducerea repetat de pierderi indic un proces te+nologic inadecvat sau o ntre&inere de,ectuoas a utilajelor. 4e e7emplu- o linie te+nologic de am'alare de sla' calitate poate cau%a o pierdere considera'il de produse ,inite i de am'alaje. - Scurgeri de lic)ide Scurgeri de produse lic+ide provenite din instala&iile te+nologice- pot ,i o surs important de pierderi de materiale- surs de deeuri- dac aceasta nu este recuperat corespun%tor. - /roduse defecte-produse returnate (rodusele care nu ndeplinesc speci,ica&ia calitativ impus de normele n vigoareindi,erent dac nu au mai ,ost e7pediate sau au ,ost returnate de la comerciali%are- pot constitui o 5

surs major de pierderi de materiale sau deeuri- dac nu sunt recuperate sau ani+ilate n mod corespun%tor. *ot n acest grup sunt incluse i produsele care au depit termenul de vala'ilitate. - /ierderi prin design necorespunz$tor ;nele ec+ipamente de proces- c+iar i cu o te+nic modern- pot cau%a pierderi de materiale i deeuri- datorit unui design necorespun%tor. - Materiale re0inute n timpul procesului de produc0ie !cest ,enomen se produce atunci c.nd produsele lic+ide sau ingredientele nu pot ,i transportate separat ctre urmtoarea etap a procesului de produc&ie. !cest ,apt se poate datora circuitelor te+nologice proiectate necorespun%tor. I!1 "onsumul de ap$ ;nele sectoare din industria alimentar utili%ea% o mare cantitate de ap- industria alimentar ,iind un mare consumator de ap pota'il de calitate- corespun%toare cerin&elor individuali%ate sectoarelor de produc&ie. 8n industria alimentar se pot distinge urmtoarele tipuri de ap= 1 ap te+nologic de proces> 1 ap industrial- de rcire- pentru producerea a'urului- etc. I!1!' Ap$ de proces !pa de proces este de,init ca ,iind apa care vine n contact direct sau indirect cu produsul alimentar- sau apa utili%at n scopuri te+nologice i care- n anumite situa&ii poate a,ecta calitatea produsului ,init. !pa de proces- n industria alimentar este utili%at pentru= 1 prepararea direct a produselor sau a altor sortimente care vin n contact direct cu produsul ,init> 1 cur&ire i de%in,ectare> 1 regenerarea ec+ipamentului i tratamentul produsului> 1 di,erite scopuri te+nologice propuse. Apa utilizat pentru prepararea direct a produselor alimentare <7emple= 1 apa utili%at la nceputul liniilor de procese continue 1 apa utili%at pe parcursul procesului de produc&ie>

1 apa utili%at pentru splarea materiei prime i a materialelor> 1 apa utili%at pentru di%olvarea ingredientelor. Apa utilizat pentru curire i dezinfectare $ajoritatea opera&iilor de cur&ire constau n anumite trepte- pentru care calitatea apei utili%ate varia%. (rincipalul pas l repre%int precur&irea cu ap- cur&irea propriu1%is cu agen&i de cur&ire- cltirea cu ap i de%in,ectarea. !pa este de asemenea necesar pentru cur&irea e7terioar a ec+ipamentelor te+nologice- a pere&ilor i duumelelor. 4e remarcat este ,aptul c apa care vine n contact direct cu produsul alimentar tre'uie s ndeplineasc aceleai condi&ii ,i%ico1c+imice i micro'iologice pe care le are apa de 'ut. Apa necesar regenerrii echipamentului i tratrii produsului !desea- utili%area unei mari cantit&i de ap este necesar pentru ndeprtarea ,ierului sau magne%iului i pentru deminerali%are. !cest tip de ap tre'uie s ai' o calitate 'acteriologic ,oarte 'un i s previn contaminarea 'acteriologic a materialelor ,iltrante. !pa tre'uie s ai' un con&inut redus de ,ier i o duritate mic 9con&inut redus de sruri de calciu i magne%iu:pentru a preveni depunerea de cruste i implicit deteriorarea ec+ipamentelor te+nologice. Calitatea apei de rcire 8n general- sistemele de rcire se con,runt cu urmtoarele pro'leme= 1 coro%iunea 9datorat o7igenului- p@ 1 ului ridicat sau sc%ut- utili%rii materialelor suscepti'ile pentru construc&ie:> 1 masa 'iologic 9alge- 'acterii:> 1 depunerea de crust 9datorat precipitrii srurilor de Ca i $g:> 1 murdrirea 9cau%at de noroi- rugin- depo%itele organice:. Msuri de reducere a consumului de ap 8n vederea reducerii consumului de ap se urmrete= 1 eliminarea utili%rii apei- dac acest lucru este posi'il> 1 reutili%area i reciclarea apei> 1 optimi%area procesului de produc&ie> 1 'un gospodrire. "

Eliminarea utilizrii apei !tunci c.nd este ,e%a'il- eliminarea apei este o op&iune demn de luat n consideraree7empli,icate prin= 1 condi&ionarea uscat a cerealelor> 1utili%area decojirii uscate n ca%ul ,ructelor i legumelor- cu ajutorul unor instrumente mecanice> 1 utili%area circuitelor nc+ise de rcire- care previne eliminarea cantit&ii majoritare de ap u%at> 1 utili%area transportului mecanic- uscat- n locul celui pe ap. Optimizarea proceselor, reciclarea i reutilizarea apei 1 utili%area unei presiuni mari la un volum mic- n ca%ul cur&irii podelelor i a ec+ipamentului e7terior> 1 utili%area surselor alternative de ap9 ap de ploaie- apa din r.uri:> 1 utili%area opera&iilor n contra A curent> 1 instalarea unei supra,e&e de condensare n cadrul evaporatoarelor> 1 optimi%area opera&iilor de cur&ire. 4esignul noilor procese i ec+ipamente iau n considerare minimi%area utili%rii apei i reciclarea- reutili%area la ma7imum a acesteia> c.teva e7emple din industria alimentar= 1 minimi%area riscului de producere a supra1plinului> 1 minimi%area producerii de deeuri la 'en%ile transportoare> 1 evitarea umplerii la ma7imum a containerelor> 1 utili%area sitelor la canalele colectoare- n scopul separrii particulelor solide> 1 ,acilitarea unei opera&ii de cur&ire e,iciente> 1 ncorporarea sistemelor de monitori%are> 1 asigurarea optimi%rii utili%rii apei i a su'stan&elor c+imice> 1 crearea de conducte de ap- valve i instrumente accesi'ile pentru ntre&inere. Recircularea apei !pa recirculat este apa utili%at nc o dat- pentru aceeai aplica&ie- ns ,r o puri,icare intermediar. <7emple= 1 recuperarea a'urului condensat de la 'oilere> 0

1 recircularea apei de splare> Reutilizarea apei ?eutili%area apei const n utili%area apei implicate n aceleai aplica&ii sau n altele- c+iar dup o cur&ire intermediar. <7emple= 1 reutili%area apei necesar unei opera&ii de cur&ire- pentru un nou proces de cur&ire> 1 reutili%area condensului creat n timpul opera&iilor de concentrare> O bun gospodrire ) 'un gospodrire implic metode ce necesit costuri reduse- dar care au un rol esen&ial n m'unt&irea procesului de produc&ie i a ntre&inerii utilajelor. <7emple= 1 instalarea aparatelor de msur i control- care s monitori%e%e consumul> 1 luarea de msuri prompte pentru evitarea scurgerilor> 1 instalarea aparatelor de control a apei stocate n re%ervoare> 1 instalarea ec+ipamentelor pentru tratarea apei 9,iltre pentru ndeprtarea ,ierului i micorarea durit&ii apei:> 1 optimi%area consumului de ap prin monitori%area presiunii i a condi&iilor de pulveri%are a acesteia. 4ei industria alimentar este un sector e7trem de diversi,icat- sursele sigure de ap u%at sunt comune multor instala&ii= 1 splarea materiilor prime> 1 nmuierea materiilor prime> 1 apa utili%at pentru transportul materiilor prime i deeurilor> 1 cur&irea liniilor te+nologice de proces- a ec+ipamentelor i spa&iilor de lucru> 1 cur&irea containerelor> 1 apa utili%at la 'oilerele cu a'ur> 1 apa utili%at n sistemele de rcire> 1 ng+e&area apei de%g+e&ate> 1 scurgerea apei de ploaie. 2

4 Emisiile !n aer sub form de gaze i "apori <misiile su' ,orm de ga%e i vapori se pot grupa n dou categorii= cele provenite direct din procesul de produc&ie i cele din a,ara procesului de produc&ie= di,u%e i nt.mpltoare,ugitive9scurgerile de la tancurile de depo%itare- de la conducte- valve etc.:. 4intre acesteaemisiile provenite direct din procesul de produc&ie tre'uie tratate> n momentul n care emisiile ga%oase nt.mpltoare o'iectivul principal este prevenirea i minimali%area lor. Sursele de emisie a ga%elor i vaporilor din industria alimentar sunt= a: <misiile ga%oase provenite de la racordurile de evacuare a acestora= 1 ga%ele eli'erate prin &evile apar&in.nd ec+ipamentului de proces- ca de e7emplu cele provenite n urma opera&iilor de ,ier'ere> 1 ga%ele provenite de la ec+ipamentele de cur&ire sau ncl%ire- utili%ate la nceputul i s,.ritul opera&iilor> 1 ga%ele provenite n urma opera&iilor de depo%itare- transport- ncrcare i descrcare a produselor- a materiilor prime i intermediare> 1 ga%ele provenite de la ec+ipamentele de control- ca de e7emplu ,iltre- incineratoare> 1 pierderea de ga%e provenite de la unele dispo%itive de siguran&9valve- racorduri:> 1 ga%ele provenite de la sistemele generale de ventila&ie. ': <misiile ,ugitive= 1 emisiile de la ec+ipamentele de proces eli'erate pe supra,e&e largi sau prin ,erestre> 1 emisiile de la ,lcri. c:<misiile nt.mpltoare- ca de e7emplu = 1 dispersarea componen&ilor odori%an&i din apa u%at> 1 ,umatul> 1 vaporii pierdu&i n timpul depo%itrii- umplerii i golirii tancurilor pentru solven&i>

13

I!2! 3gomotul 8n industria alimentar- %gomotul este generat de ctre sistemele de ventila&ie i poate ,i transmis la distan&e considera'ile. (rincipala cau% a %gomotului mai pere&ilor. Nivelele de %gomot n sistemele de ventila&ie pot ,i reduse .Cea mai comun cale este a'sor'&ia %gomotului. ) alt posi'ilitate o repre%int ncapsularea surselor generatoare de sunete. ) capsul- n general- este alctuit dintr1un metal acoperit cu un material a'sor'ant- care re&ine par&ial sau n totalitate sursele de %gomot. I!4 Minimizarea deeurilor ;nul dintre principalele o'iective ale legisla&iei actuale a mediului l constituie minimi%area deeurilor. 4eeurile pot ,i su' ,orm solid- lic+id sau ga%oas. $inimi%area acestora are un e,ect po%itiv asupra mediului nconjurtor c.t i asupra costurilor de produc&ie. !utorit&ile competente tre'uie s ia msurile necesare care s asigure c instala&iile sunt ,olosite n aa ,el nc.t s ,ie evitat producerea de deeuri- iar n ca%ul n care deeurile se produc- ele tre'uie s ,ie reciclate- iar n ca%ul n care condi&iile te+nico1economice nu permit acest lucru- s ,ie depo%itate n spa&ii special amenajate- n scopul evitrii sau reducerii oricrui impact asupra mediului nconjurtor. Iat c.teva te+nici care pot ,i aplicate pentru reutili%area sau reciclarea materialelor= 1 reutili%area coproduselor n scopuri ,urajere sau de ,ertili%are a solului> 1 recuperarea a'urului condensat i reutili%area lui> 1 reutili%area pra,ului recuperat> 1 recuperarea energiei> 1 dispersia anumitor deeuri pe sol. I!* Minimizarea deeurilor n opera0iile de ambalare (revenirea polurii datorate deeurilor provenite de la am'alajele poate ,i ndeplinit prin minimi%area am'alajelor= reducerea am'alajelor- reutili%area i reciclarea acestora. poate ,i cau%at de e7citarea ,recven&ei naturale a canalelor pere&ilor i ncruciarea re%onan&elor ntre conductele

11

<ste necesar a ,i utili%at o mrime optim a am'alajelor- care s ia n calcul mrimea,orma i greutatea produsului de am'alat- cerin&ele de distri'u&ie i selectarea materialului am'alajului9s nu compromit protec&ia produsului am'alat- s nu1l contamine%e i s asigure conservarea lui pe o anumit perioad:. ;n design de,ectuos sau o linie de am'alare necorespun%toare pot cau%a pierderi n valoare de apro7imativ 4B din totalul produc&iei. (entru m'unt&irea e,icien&ei productivit&ii i reducerii deeurilor se urmrete utili%area mainilor individuale de am'alare- speci,ice ,iecrui produs ,a'ricat. ;nele deeuri provenite de la opera&ia de am'alare sunt inevita'ile. Segregarea deeurilor poate produce oportunit&i pentru reciclarea deeurilor i reducerea volumului acestora. !cest proces poate ,i simpli,icat prin depo%itarea +.rtiei- lemnului- plasticului- alimentelor n locuri speciale de depo%itare- sau prin implicarea unor procese comple7e. 4e e7emplu- compania 4evon 4essert 9;C: a conceput o main care separ deeurile de am'alaje- la s,.ritul liniei de produc&ie. !ceasta ,ace posi'il ca am'alajele din carton plasticat s ,ie compacte i reciclate- iar deeurile din produse solide s ,ie n amestec cu deeurile de alimente lic+ide- i comerciali%ate ca +ran pentru porci. ?e%ultatul a dus la reducerea cantit&ii de deeuri i a pierderilor de materiale.

"apitolul II
II!' Te)nologia prelucr$rii subproduselor i deeurilor din industria c$rnii 8n industria crnii n paralel cu produsele principale care sunt carnea i grsimile- re%ult si o parte din su'produse secundare ce cuprind su'produse i deeuri de a'ator. Su'produsele se casi,ic n dou categorii= comesti'ile sau alimentare i su'produse necomesti'ile sau te+nice . !ceast clasi,icare este relativ- ntruc.t o parte din su'produse pot ,i ,olosite at.t n scop alimentar c.t i te+nic.

12

"lasificarea subproduselor de abator! Tabelul +r!' Su'produse comesti'ile Su'produse necomesti'ile Cap 9cu pr&ile sale (iei i pr material componente: )rgane (icioare i co%i 4i,erite por&iuni ale tu'ului digestiv Doric )ase II!% cornos9coarne ung+ii: 4in&i /rsime te+nic /lande endocrine Eumri $ucoas intestinal

4eeuri deeuri grase= con,iscri grasecurtiri de piele- re'uturi jumri- ma&e groase. 4eeuri negrese= crnuri coniscate-organe si 'ur&i necomesti'ile-cur&itura 'ur&i i piei-cur&ituri ma&e.

/relucrarea capetelor de bovine

Capetele de 'ovine- se cur&- se ndepartea% 'u%ele i &easta- recolt.ndu1se creerul i glandele. Se desprinde carnea de oase care se valori,ic su' ,orm de carne lucru de pe cp&.ni ,iind categorisit la carne vit cat. III. )asele se valori,ic la sec&ia de ,in ,urajer sau se livrea% la ,a'ricile speceali%ate n prelucrarea oaselor. Capul de porc- dup oprire i p.rlire- se despic i se recoltea% creerul- apoi se valori,ic prin ciontolire sau ,ier'ere la di,erite preparate din carne.

II!( 5rganele

4in punct de vedere nutritional- organele repre%inta cel mai valoros su'produs de a'ator. )rganele au o valoare alimentara 9nutritiva si energetica: mare- proprietati organoleptice deose'ite si posi'ilitati multiple de valori,icare 9 in stare proaspata sauF si prin industriali%are:.

1 1

4in categoria organelor ,ac parte = ,icatul- creierul- rinic+ii- inima- splina- plamaniilim'a- testicolele 9,uduliile: si ugerul. (relucrarea organelor o'tinute in a'ator consta- in general- in= indepartarea c+eagurilor de sange i a &esutului gras- ndepartarea cordoanelor vasculare i a unor &esuturi adiacente- spalare atent. 13

)pera&iile de ,inisare 9,asonare: tre'uie e,ectuate cu multa aten&ie.

II!(!' /relucrarea organelor )rganele repre%int su'produse comesti'ile cele mai valoroase- datorit con&inutului lor n proteine- vitamine i sruri minerale. 1 (relucrarea lim'ilor= const n detaarea lor de pe cap- lucru practicat la 'ovine i porcine. 6a ovine lim'a se livrea%a odat cu capul. 6im'a se separ de slung i de &esutul gras. 6im'a- lungul- si &esutul ras separate pe categorii se trimit la rcire- deeurile 9nodulii lim,atici: sunt utili%ate n scop ,urajer. 1 1 1 1 1 1 1 Creerul se recoltea% dup despicarea cutiei craniene- este nvelit n ,olie de material plastic i trimis la re,rigerare1congelare Gicatul se recoltea%a imediat dup eviscerare- este supus e7amenului sanitar1veterinarapio se cur& prin ,asonare i apoi este trimis la re,rigerare. 4up scoaterea di cavitatea toracic se sec&ionea% se ndeprtea% c+eagurile de s.ngese spal cu ap rece i se trimite la re,rigerare. (lm.nii dup recoltare i control sanitar1veterinar se prelucrea% prin ndeprtarea tra+eii- a vaselor mari de s.nge- a resturilor de grsime apio se trimit la rcire. Splina - se recolte% la eviscerare i dup controlul sanitar1veterinarsi ,asonare se trimite la re,rigerare. ;gerul- n scop comesti'il se valori,ic numsi ugerul de 'ovine adulte- provenit de la animale sntoase. *esticulele H se recolea%a n timpul jupuirii ini&iale- colect.ndu1se n tvi i se trimit la re,rigerare congrlare

II!1 Te)nologia prelucr$rii intestinelor (relucrarea n m&ri e are urmtoarele etape te+nologice= des,acerea tac.mului de ma&e 9i%olarea rectului i a ve%icii urinare- urmata de des,acerea intestinelor de pe me%enter:-golirea de con&inut 9manual sau cu maini preva%ute cu val&uri:- degresarea 9manual-cu cu&itul sau mecanic- cu perii rotative:- ntoarcerea 9se ,ace numai la intestine su'&iri-pentru laimuire:-cali'rare- msuraresortare-9i ,ormare legaturi:- conservare 9prin srare sau uscare:. 14

<7ist la aceasta ora numeroase linii de prelucrare a ma&elor 9inclusiv de produc&ie rom.neasc:. Ie%icile urinare- dupa separare de 'um'ar- se scurg de con&inut- se spal 9la interior i la e7terior:- se cur& de &esut muscular i de seroas n jurul g.tului uretrei- se men&inrein ap rece 24 +-se degresea%a se nmoaie din nou n ap rece i se usuc. $em'ranele unor organe interne se recoltea%a imediat dupa tierea animalului se nmoaie la 331433C- se degresea% 9de o'icei manual- cu un cu&it de lemn cu supra,a& neted:- se spal- se rcesc i se conserv9prin srare sau uscare:.

6enumirea i caracteristicile diferitor segmente ale tubului digestiv care se prelucreaz$ la Sec0ia de m$0$rie Tabel +r!% 4enumirea 4enumirea anatomic comercial KmL <so,ag Intestine su'&iri cecum colon reclum Ii%ic urinar Jeregu $a&e su'&iri Gund ?otocol 'um'ar 'ic Jovine lungime diametru KcmL 4-3 30123 41 -5 0123 1 KmL KcmL 3-313-5 13125 3-213-4 2-313-5 3-511-3 3-1513-4 (orcine 6ungime diametru 3-3 2-514 5113 4113 1 1 KmL 1 22120 1-411-5 2-513-5 3-513-0 3-113-2 ovine lungime diametru KcmL

3-413-0 20144 3-"12-3 5-5112 3-313-0 3-1513-23

1 1-512-5 4-31 -3 1-412-2 2-313-3 1

II!2 "arne de la fason$ri7 oric !ceste su'produse sunt comesti'ile dac prelucrarea a ,ost ,cut corespun%tor. <le se recoltea% se depo%itae% la re,rigerare i se trans,er - de o'icei- n sec&iile de preparate din carne. 15

II!4 S8nge si derivate din s8nge S.ngele este un produs de mare valoare- cu o compo%i&ie c+imic apropiat de cea a unei crni de vit sla' 9ta'elul nr.3:- care are multiple utili%ri = n industria alimentar- industria ,armaceutic- industria uoar- industria c+imic i ca surs de ,urajare.

"ompozi0ia c)imic$ a s8ngelui comparativ cu carnea de vit$ slab$ Tabel nr!( Componen&i B !p (roteine /luco% /rsime Sruri minerale s.nge 03123 1"-33 3-3" 3-35 3-34 Carne de vit sla' "5-3 23-3 1 3-3 1-2

S.ngele recoltat cu ajutorul cu&itului tu'ular- se sta'ili%ea% 9cu e7cep&ia s.ngelui la care se urmrete o'&inerea serului: i se re,rigerea%a. S.ngele se utili%ea% n urmtoarele scopuri= !limentare= a:S.ngele integral sta'ili%at. Se utili%ea%a ca adaos n unele preparate din carne 9to'es.ngerate:- ca adjuvant de colorare la unele preparate din carne care utili%ea% adausuri mari de derivate proteice.9concentrate sau i%olate proteice: ': (lasm 9lic+id sau uscat:. Se utili%ea% ca adaos la preparatele din carne. c: Concentrat eritrocitar 9pigment de s.nge: . Se utili%ea% la preparatele din carne- ca adjuvant de culoare- n special atunci c.nd se utili%ea%a derivate proteice. d: Ser sanguin 9lic+id sau uscat:. Se utili%ea%- deasemeni- la preparatele din carne. $edicamentoase 9,armaceutice:= a: @idroli%in 9din s.nge integral:. ': !minopeptid 9din s.nge integral sau din al'umin alimentar:. c: Gerin. d: *rom'in. 1

e: Gero+ematogen 9din elemente ,igurate :. ,: !minoaci%i 9din s.nge integral sau din al'umin alimentar:. g: Ser sanguin n scopuri terapeutice 9 din s.nge integral:. +: (iepton 9din ,i'rin :. *e+nice= a: (lasma uscat. Se utili%ea% n industrii diverse =industria pielritului 9tratamentul pieilor:-industria +.rtiei 9adjuvant pentru cresterea re%isten&ie la ap pentru ntrirea luciului i a culorii:-industria ,otogra,ic 9,otoemulsii- +.rtie ,oto:- industria te7til 9aglutinant de vopseluri- apret: i industria lemnului cleiuri superioare. ': S.nge integral. Se utili%ea% in industria c+imic 9la ,a'ricarea maselor plastice- o'&inerea cr'unelui de s.nge- o'&inerea cleiului de s.nge:. Gurajere= se utili%ae% s.nge integral- s.nge coagulat i des+idratat par&ial sau ,in de s.nge- o'&inut prin uscare. (relucrarea s.ngelui se va ,ace di,eren&iat- n ,unc&ie de destina&ia ulterioar. Cel mai ,recvent- cu e7cep&ia societ&ilor care au sec&ie separat de prelucrare a s.ngelui- se reali%ae% n a'ator pregtirea preliminar= 1s.nge integral nesta'ili%at- re,rigerat> 1 s.nge integral sta'ili%at- re,rigerat> 1 ,rac&iuni 9plasm i concentrat eritrocitar: re,rigerate sau congelate.

II!* 9lande endocrine /landele endocrine- alturi de di,erite organe i &esuturi destinate o'&inerii unor principii activi utili%ati n scopuri ,armaceutice- se constituie- n primul r.nd- n su'produse cu destina&ie c+imico1,armaceutic. !ceste su'produse tre'uie s ,ie recoltate nimai de la animale per,ect sntoase. ?ecoltarea glandelor endocrine se ,ace n cel mult 33 minute de la s.ngerare- ,asonarea i conservarea ,c.ndu1se dup instruc&iuni speci,ice. 4easemeni- organele i tesuturile- recoltate n 1"

scopuri c+imico1,armaceutice- se cur& de aderente i se congelea% rapid pe sortimente 9ma7im 2 + postsacri,icare :. )'serva&ie= Se mai recoltea%- pentru industria ,armaceutic- i urmtoarele= mduva spinriiglo'ul ocular- tra+ee- duoden- mem'rane seroase- laim 9mucoas intestinal: sau mucoas stomacal- toate conservate prin congelare.

Subproduse de abator destinate industriei c)imico-farmaceutice Tabel nr!1 /landa -organul sau &esutul @ipo,i%a greutatea Jovine 212-5 g porcine 3-5g <pi,i%a Jovine 3-2g (orcine 3-3g $etode de conservare Congelaredes+idratare n aceton- lio,ili%are 4es+idratare n aceton pur 10 o'serva&ii Se recoltea% n 33 minute postsacri,icare Se recoltea%a n 33 minute postsacri,icare

*iroida (aratiroide *imusul Suprarenale (ancreas *esticole )vare

Jovine 15123g Jovine =0113 'uc.de 3-213-5 g. ,iecare Ii&el 23133g. Jovine 12113g. (orcine 3g Jovine 253g (orcine 133g *urai 31533g Jer'eci 21333g Jovine 13133g )vine 213g

Congelare- srare In aceton pur Srare Congelare-srare Congelare rapid Congelare Congelare

Crier- mduvioare Cord (lm.ni Gicat

?inic+i Splin Jil

Jovine 533g (orcine 133g Jovine 112-5Mg Jovine 215Mg Jovine 1-51 Mg (orcine 1-5Mg )vine 1-1Mg Jovine 3-511Mg Jovine 3- 11-2Mg 231"3g

Congelare Congelare Congelare Congelare

?ecoltare 23133 minute postsacri,icare ?ecoltare 23133 minute postsacri,icare Se recoltea% numai la tineret 'ovi su' luni 8n recipiente nc+ise 9se ,eresc de lumin: Nu se utili%ea% ustensile metalice Jovine su' 2 ani i 'er'eci su' 1 an Se recoltea% mpreun cu ligamentele- vasele i &esuturile ce le leag de oviducte Scop ,armaceutic 111 In special de 'ovine Industria ,armaceutic

Getui de 51 luni sau mai mari

10 Mg

Congelare Congelare 6a 3153C cu conservant9toluen sau ,ormol 3-511B: Congelare rapid

11 11 Colectare in 'idoane la cel mult 2 + de la desprinderea ve%icii 8n containere de rcire

II!: /iei (ieile su,er c.teva tratamente preliminarii n a'ator- dup care sunt e7pediate spre industria speci,ic . *ratamentele preliminarii constau n= 1 1 Cur&ire de murdrii- c+eaguri i &esut muscular aderent 9cur&irea se ,ace la ma7im o or postsacri,icare:- ,c.ndu1se i ,asonarea 9eliminare 'ot- 'u%e- pinteni- s,.rcuri etc.:> Conservarea pieilor 9se aplic la ma7im patru ore primvara1toamna i ase ore iarna se aplic trei srari succesive= 11cu sare n cantitate de 15 B ,a& de greutatea pielii12

men&inerea 24140 + pa gratare nclinate> 21dup scurgera de saramur- se ,ace cu sare n propor&ie de 23B ,a&a de greutatea pielii srarea dur.nd 23133 %ile> 31se scutura 'ine i se srea% cu sare n proportie de 2B ,a& de greutatea pielii- pielea put.nd ,i stocat la 31 23oC NO03B nc 33145 %ile.

II!; /$r (rul poate ,i recoltat prin smulgere 9nainte sau dup oprire la t'crii:sau prin depilare. )rcare ar ,i procedeul de recoltare- prul recoltat tre'uie protejat cu insecticide- la depo%itare. (rul recoltat prin smulgere se sortea%- si leag mnunc+iuri si se usuc 9 primele 2 ore lama7in 43oC i apoi 13112 ore la "3oC. (rul re%ultat la depilare se spal- se centri,ug+ea%- degresea% 9sol. 2B acid sul,ona,tenic la 531 3oC- apoi sol. 3-5B Na)@ i sul,ur de sodiu 3-31B:- splare 9ap cald i rece :- uscare 9 31 "3oCore:. ;tili%rile prului sunt diverse= perii- pensule- 'idinele- discuri de lustruit metale i sticle arcuuri- umpluturi canapele ,otolii.

II!'& Material cornos Se recoltea% coarnele i ung+iile 9ongloanele:. Se o'&ine tesutul cornos prin de%melci%are i de%ongulare. *ecile crnoase se spal i se usuc la 33143oC timp de 13112 ore apoi se sortea%. $aterialul cornos se utili%ea% pentru prelucrri arti%anale- nasturi- piepteni .a.

II!'' 6in0i Se recoltea% de la animalele n v.rsta de pana la doi ani. <7strac&ia lor se e,ectuea% la cel mult o or post scri,icare. 4in&ii se pstrea% n pungi cu ap si g+ea& p.na la am'alaream'alarea ,c.ndu1se n pungi de polietilen. Conservarea se ,ace prin congelare 9115...110oC: pentru ma77im 33 de %ile. II!'% 9r$simi "omestibile

23

Sursa principal o repre%int porcinele i n mai mic msur- 'ovinele. (onderea grasimii recupera'ile ,a& de greutatea vie varia% n ,unc&ie de specie- starea de ngraare i categoria de v.rst. Gorma cea mai utili%at este valori,icarea i conservarea prin topire- dei sunt situa&ii n care poate ,i utili%ata ca atare la preparatele din carne.

/onderea gr$similor nerecuperabile! Tabel nr!2 Gelul grsimii Calitatea animalului seu Jovine adulte

cal.I cal.II cal.III

B ,a& de greutatea vie 5-2 3-3 1-" 3-3 2-2 1-2 2-0 1-2 3-3 1-4 1-0 1-3 4-3 1"-3

$.n%a&i

cal.I cal.II cal.III

)vine Jatali

cal.I cal.II cal.I cal.II

J.%are )s.n% slnina

(orcine (orci de carne (orci de carne

cal.I cal.II

(relucrarea grsimilor- e7ecutat ntr1un regim discontinuu sau continuu- cuprinde urmatoarele etape= cur&ire1sortare1mrun&ire1topire1separare de jumri i impurita&i 9cu sau ,ar de%odori%are:1 rcire1am'alare. ) categoria aparte o constitue seul 9de la 'ovine: i untur 9de la porcine- o'&inut prin topirea majoritar a os.n%ei:. !cestea pot ,i utili%ate n sector alimentar sau te+nic. II!'%!' 9rasimi te)nice

21

Se o'&in prin topirea deeurilor i con,iscatelor grase. /rsimea te+nic reali%at 9minim 23B s. gras- ma7im 0B ap- ma7im 3 B impirit&i: se depo%itea% n 'utoaie- livr.ndu1se pentru industriali%are 9unsori- spun:. II!'( Mucoas$ intestinal$

Se recoltea% de la porc- cu destina&ie ,armaceutica i se conserv cu sare i ,enol 9e7= 133 Mg mucoas- 3"-5 Mg sare- 12-5 Mg sol. ,enol 13B:. Se am'alea% in 'idoane i se patrea%a la re,rigerare. II!'1 6eeuri

4eeurile i con,iscatele sunt destinate ,a'ricrii de ,ain ,urajer- unde unele put.nd ,i tratate sever prin tratament termic 9sterili%are: i introduse condi&ionat n consum. Ga'ricare ,inii ,urajere se ,ace din di,erite categorii- inclusiv o ,ain ,urajer din s.nge integral recoltat la s.ngerarea 9n 'a%ine de s.ngerare:. ;n ,actor deose'it l repre%inta stocarea 9care tre'uie s ,ie minima: p.n la intrarea n ,a'rica&ie. 4e o'icei- circula&ia deeurilor i con,iscatelor se ,ace n sistem nc+is- pentru o 'un protec&ie sanitar1veterinar. 8n esen&a- se o'serv c e7ist posi'ilita&i multiple de valori,icare a su'produselor- posi'ilita&i care nu tre'uiesc ratate sau ingnorate- dac inginerul de industrie alimentar va dori s conduc e,icient te+nologia de a'ator. II!'2 Sc)ema te)nologic$ de abatorizare a porcinelor

?eceptie clitativcaliativ i cantitativa (regtirea animalului pentru tiere !somare 22

S.ngerare

Control i prelucrare s.nge

)prire par&ial 4epilare (.rlire par&ial Eupuire <viscerare

)prire total 4epilare par&ial (.rlire

*oaletare Control i prelucrare ma&e i organe

4espicare *oaletare uscat *oaletare umed $arcareFc.ntrire (relucrare ,rigori,ic

II!'4 Apele reziduale din industria alimentar$ !pele re%iduale din industria alimentar sunt apele de transport i splare a materiei primeapele te+nologice- apele de condens sau de rcire- apele de la splarea i de%in,ec&ia slilor de ,a'rica&ie- a utilajelor i am'alajelor- apele de la instala&iile sanitare. 23

!cestea au n componen&a cantit&i importante de re%iduuri solide- compuse din resturi de materie prim- produse ,inite re'utate- resturi neutili%a'ile din produse etc.- si a,ectea% apele receptoare prin impuri,icarea cu materie organic degrada'il- care implic reducerea con&inutului o7igenului di%olvat din ap. 8 m'oga&irea apei cu materii nutritive introduse su' ,orm mineral sau ca re%ultat al minerali%rii materiilor organice determin o ,orm indirect de poluare1eutro,i%are care se mani,est printr1 general a calitatii apei. o produc&ie crescut de alge si de alte plante acvatice- ce pot in,luenta negativ via&a celorlalte vietuitoare din ape si pot produce deteriorarea

(oluarea apelor re%iduale poate ,i mineral 9nisip- particule de pam.nt- saruri minerale- aci%i i 'a%e di%olvate:- organic 9resturi de plante- ,ructe- uleiuri vegetale: sau micro'iologic 9microorganisme vii ca drojdiile- mucegaiurile etc.:. /radul de poluare a unei ape re%iduale se urmrete inainte i dup epurare prin determinarea p@1 ului- suspensiilor solide- consumului 'ioc+imic de o7igen 9CJ)5:- consumului c+imic de o7igen 9CC):- pre%en&a a%otului- pre%ent srurilor 9sul,i&i- sul,a&i- cloruri:- pre%enta metalelor 9Cu- CrNi- @g- !g- Co- #n- Na- C- !l- Cd :- pre%enta su'stan&elor organice greu 'iodegrada'ile 9cianuritoluen- anilin- 'en%en- na,talin- ,ur,ural- compusi +idro7iaromatici:- pre%enta microorganismelor de diverse tipuri- unele contri'uind la procesul de epurare- iar altele la im'olnavirea oamenilor i a animalelor. 8n ca%ul a'atoarelor- apele re%iduale re%ultate n urma proceselor speci,ice au un continut ,oarte ridicat de materii organice in solu&ie si suspensie- iar temperatura varia%a intre 33 si 43PC. !pele re%iduale din aceste unita&i de&in i cantit&i mari de a%ot i ,os,or. 4eversarea la aceasta temperatur ,avori%ea% descompuneri aero'e ,oarte rapide- care consuma o7igenul- iar- ulteriordescompunerea poate continua anaero' si este inso&it de mirosuri ,oarte neplacute. !pele re%iduale contaminate pot ,avori%a transmiterea unor microorganisme patogene ca Salmonella$5co'acterium 9g. tu'erculosis: etc.

24

8n a,ara de con&inutul ridicat de materie organic uor degrada'il si de su'stan&e eutro,i%antemulte dintre apele re%idule de la a'atoare- prelucrarea crnii con&ine cantit&i mari de grsimi a cror deversare in apele receptoare tre'uie impiedicat. (rima etap n epurarea apelor este recuperarea grsimii 9separatoare: pentru ,olosirea acesteia la ,a'ricarea spunurilor. ) metoda de indepartare a apelor re%iduale de la a'atoare este amestecarea acestora cu re%iduurile solide oreneti 9gunoiul:- care le a'sor'- urmat de compostare. (entru prevenirea putre,actiei se adaug var. <purarea ,i%ico1c+imic se reali%ea% prin coagulare cu sul,at de aluminiu 9333 mgFl: si var 9533mgFl: si decantare. Namolul o'&inut devine un 'un ingrasam.nt in urma compostrii. <tapa 'iologica se reali%ea%a prin ,olosirea de irigatii sau dirijat in 'io,iltre sau instala&ii cu namol activ. 4e asemenea- procestorii apelea% la companiile speciali%ate in epurarea apelor re%iduale- a celor ,olosite in circuitele de rcire- a apelor pota'ile etc. Sam'rina #a+aria- director te+nic in cadrul NC@ ?om.nia- companie care activea%a in domeniul tratarii apelor industriale- spune ca su'stan&ele ,olosite cel mai ,recvent n epurarea apei u%ate provenite de la ,a'ricile de procesare carne sunt cele coagulante 9clorura sau sul,at ,eric etc.:- polimeri- su'stante pentru neutrali%area p@1ului 9acid si 'a%:. (oate ,i necesar reducerea cantita&ii de grsimi- cu ajutorul unor en%imeF'acterii specialespune #a+aria. !ceasta a e7plicat ca ,iecare 'ene,iciar din industria alimentar si non alimentar are o'ligaia s instale%e cel pu&in o sta&ie de pre1epurare 9daca are in apropiere o statie de epurare municipala:. 8n ca%ul unita&ilor noi- care acum se construiesc- in a'sen&a unei sta&ii de epurare n proiect nu se eli'erea% avi%ele F autori%a&iile necesare construc&iei sau ,unctionrii- a mai preci%at repre%entantul NC@ ?om.nia.

II!'* Apele reziduale provenite din abatoare i din ntreprinde rile de prelucrare a c$rnii
!pele re%iduale provenite de la sacri,icarea i jupuirea animale lor- splarea tu'ului digestivprelucrarea crnii- grsimilor i pieilor au un con&inut ,oarte ridicat de materii organice 9n solu&ie i suspen sie:- cantit&i mari de a%ot i ,os,or i o temperatur n general de 33143QC. 4eversarea la aceast temperatur ,avori%ea% instalarea unui proces de descompunere aero'- ,oarte rapid- care consum

25

o7igenul. ;neori- descompunerea aero' se continu anaero'- proces nso&it i de eli'erarea unor mirosuri neplcute. 4e asemenea- tre'uie men&ionat posi'ilitatea transmiterii prin aceste ape a unor germeni patogeni 9#almonella, M$cobacterium etc:. (e l.ng cele pre%entate- un component deloc neglija'il din apele re%iduale provenite din a'atoare i ntreprinderile de prelucrare a crnii l constituie grsimile- a cror deversare n apele receptoare tre'uie mpiedicat. Iolumul apelor re%iduale- raportat la numrul de animale sacri ,icate- varia% n limite ,oarte largi i depinde de capacitatea a'atoru lui i de specia animalelor sacri,icate. Caracteristicile apelor re%iduale provenite din a'atoare i din n treprinderile de prelucrare a crnii sunt pre%entate n ta'elul Nr.

"aracteristicile apelor reziduale provenite din abatoare i din n treprinderile de prelucrare a c$rnii: tabel nr!4
Indicatori Iolum- m3Fcap p@- unit&i de p@ ?e%iduu total- mgFl $aterii n suspensie- mgFl CJ)5- mgFl !%ot total- mgFl /rsimi- mgFl Abatoare vite 1-5 "-4 4133 023 12533 154 20 3523 "23 1 333 122 153 porci 3-54 /roduse din carne 2-"" 1 1 53 223 13" 1

(rima etap n epurarea apelor re%iduale este recuperarea grsi mii 9trecerea prin separatoare:- care va ,i ,olosit la ,a'ricarea spunu rilor. ) metod de ndeprtare a apelor re%iduale din a'atoare este amestecarea acestora cu re%iduurile solide oreneti- care le a'sor'- urmat de compostare. (entru a preveni putre,ac&ia se adaug var. <purarea ,i%ico1c+imic se reali%ea% prin coagulare cu sul,at de aluminiu 9333mgFl: i var 9533mgFl:- urmat de decantare. 8n urma compostrii- nmolul o'&inut devine un 'un ngrm.nt. <tapa

'iologic a epurrii se reali%ea% prin ,olosirea la iriga&ii sau dirijat n 'io,iltre sau n instala&ii cu nmol activ

III #ibliografie=
1 1 1 1 1 --*e+nologia si controlul n industria crniiRR Con,.dr. ing. Se+leanu C. Iiorel ;niversitatea --4unarea de EosRRdin /ala&i t+nologia crnii --!'atori%areRR +ttp=FFSSS.,a'ricadecarne.roFepurareaTapelorTre%idualeTinTindustriaTcarniiUart234.+tml +ttp=FFSSS.scritu'e.comFmedicinaFalimentatie1nutritieFIN4<(!?*!?<!1 ?<#I4;;?I6)?16IC@25231 2310.p+p $acoveanu $.- Cio'anu 4.- 6eonte $.- Nede,, I.- 6ungulescu /.- $inimi%area sc%mintelor te+nologice n industria alimentar prin valori,icarea su'produselor alimentare- vol. I- II- III- <d. *e+nica1In,o- C+iinu- 2335

4r.ing. (etru !le7e /alati 12

2"