Sunteți pe pagina 1din 9

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

CAPITOLUL 21. DETERMINAN Ţ I 21.1. Să se calculeze urmă torii determinanţi: | x y
CAPITOLUL 21. DETERMINAN Ţ I
21.1. Să se calculeze urmă torii determinanţi:
|
x
y
x + y |
|
a)
|
|
y x + y
x
|
|
;
|
|
x
+ y
x
y
|
|
1
1
1
|
|
b)
|
a
b
c
|
|
;
|
|
| a 3
b 3 c 3 |
|
a + b
b + c
c + a |
|
|
|
|
|
|
|
| a b 3 + c 3 c 3 + a 3
3 + b 3
|
|
ab
bc
ca
|
|
|
|
bc + ca ab + ac ab + bc
d)
|
|
|
;
2
|
c
a 2
b 2
|
|
|
(b + c) 2
a 2
a 2
|
|
|
|
e)
;
|
|
b 2
(c + a ) 2
b 2
|
|
2
|
c
c 2
(a + b ) 2
|
| − a
|
c + a a + b |
|
f)
| b + c
− b
a + b .
|
|
|
|
b
+ c c + a
− c
|
21.2. Să se rezolve ecua ţiile urmă toare:
| x + 2
x
x
|
|
a)
|
|
x x + 2
x
| = 0;
|
|
|
x
x
x + 2 |
| − 1
x
x |
b)
|
|
x
− 1
x | = 0;
|
|
|
|
x
x
− 1 |

c)

a 2 + b 2

b 2 + c 2

|

c 2 + a 2 ;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

| x + 1 x + 7 x − 2 | | c) | x
| x + 1
x + 7
x − 2 |
|
c)
| x + 2
|
x − 3
x + 5 | = 0;
|
|
|
7
6
7
|
|
|
d)
2
3
4
|
| x − 1
|
x
2 x + 1 | = 0;
|
|
| x + 8
2 x + 6
x + 4 |
|
1
x
x + 1 |
|
e) |
− x
1
x + 2 | = 0;
|
|
|
| − x − 1
− x − 2
1
|
|
|
1 − x
1 + x
1 − x 2
|
|
|
f) |
| 2 − x
|
= 0;
2 + x
4 − x 2 |
|
| 3 − x
3 + x
9 − x 2 |
| 1
1 + x
1 + 2 x |
|
g) |
1 2 + x
4 + 2 x | = 0;
|
|
|
| 1
3 + x
9 + 2 x |
|
1
1
1
|
|
|
x
x + 1
|
|
| x 3
(x + 1) 3
(x + 2) 3 |
| x
1
1
1 |
|
|
1 x
1
1
|
|
i) = 0;
|
|
1
1
x
1
|
|
| 1
1
1
x |
| x − 1
1
2
3
|
|
|
|
|
1
x − 1
1
2
|
j)
2
= 0.
|
2
x − 1
1
|
|
| 3
3
3
x − 1
|
21.3. Fă r ă a dezvolta, s ă se demonstreze urmă toarele egalităţi:
| a − b a 1 − b 1 a 2 − b 2 |
|
|
|
|
b − c b 1 − c 1 b 2 − c 2
a) |
|
= 0;
|
|
| c − a c 1 − a 1 c 2 − a 2
|

h)

|

x + 2

| = 0;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

| a b c | | b) | a + b + c a +
|
a
b
c
|
|
b)
|
a + b + c a + b + c a + b + c
| = 0;
|
|
|
| a 2 − bc
b 2 − ac
c 2 − ab
|
|
1
1
1
|
| ab bc ca |
|
|
|
|
|
|
c) |
|
2 c ab 2 bc 2 ;
a 2 b 2 c 2
| =
|
a
|
|
|
|
| ac bc ab
|
|
ac 2 abc a b 2
|
|
|
bc a 2 a 2
| bc ab ca |
|
|
|
|
|
|
d) |
ab ca bc =
|
|
|
;
| b 2 ca b 2 |
|
|
|
ca bc ab
|
2
|
c
c 2 ab
|
|
|
|
|
ab a + b a 2 + b 2
ab a + b
(a + b ) 2
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
e)
;
|
|
bc b + c b 2 + c 2
|
|
bc b + c
(b + c) 2
|
|
|
| ca c + a c 2 + a 2
|
a + b
b + c
c + a |
| a
b
c |
|
|
|
|
a 1 + b 1
b 1 + c 1 c 1 + a 1
|
|
|
|
f)
= 2 a 1
b 1
c 1 ;
|
|
|
a
b 2 + c 2 c 2 + a 2
|
|
|
|
|
|
2 + b 2
|
|
a 2 b 2 c 2 |
|
|
a
− 1
a
a
+ 1
|
|
a
a 2 − 1
a
− 1
|
|
+ 1
|
|
b
− 1
b
b
g) |
+ 1
| = 0;
|
b
b 2 − 1
b
− 1
|
+ 1
|
|
|
c
− 1
c
c
|
+ 1
|
|
c
c 2 − 1
c
− 1
+ 1
|
|
2
ab
a 2 + b 2 a + b
|
|
|
|
h)
= 0;
| a 2 + b 2
2 ab
a + b |
|
|
|
a + b
a + b
2
|
|
|
a 2
b 2
c 2
|
|
|
|
i) |
= 0.
(b + c) 2
(c + a ) 2
(a + b ) 2 |
|
|
| − a + b + c
a − b + c
a + b − c |
21.4. Fă r ă a dezvolta, s ă se arate c ă urmă torii determinanţi se reduc la determinanţi de tip
Vandermonde:

|

| ca c + a

(c + a ) 2

|

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

| 1 1 1 | | | a + b b + c c +
|
1
1
1
|
|
|
a
+ b b + c c + a
a)
|
|
;
|
|
|
c 2
a 2
b 2
|
|
1
1
1
|
|
|
b)
|
a
b
c
|
;
|
|
|
a
( b + c)
b ( c + a )
c( a + b )
|
| 1 a + b ab |
c)
|
|
1 b + c bc
|
|
;
|
|
|
1
c + a ca
|
|
1
1
1
|
|
a
b
c
d)
|
|
|
|
|
.
| b
2 + c 2
c 2 + a 2
a 2 + b 2
|
21.5. Să se demonstreze urmă toarele inegalităţi:
|
|
1 a a 2
|
|
|
|
a)
|
1 1
b |
≥ 0, a , b ∈ ℝ + * ;
a
|
|
|
|
1
1 1
| a 2
b
|
|
1 − a − b
c
c
|
|
b)
|
|
a 1 − b − c
a
|
b b
1 − a − c
| ≥ 0, a , b , c ∈ ℝ;
|
|
|
|
|
bc − a 2 ca − b 2 ab − c 2
|
|
|
|
c)
≥ 0, a , b , c ∈ ℝ;
| ca − b 2 ab − c 2 bc − a 2 |
|
|
| ab − c 2 bc − a 2 ac − b 2
|
|
|
a 2
2 ab
b 2
|
|
|
|
d)
ac ad + bc bd ≥ 0, a , b , c, d ∈ ℝ;
|
|
|
|
2
|
c
2 cd
b 2
|
|
|
a 3
3 a 2
3 a
1
|
|
|
|
| a 2
a 2 + 2 a
2 a + 1
1 |
e)
≥ 0, a ∈ ℝ;
|
|
a
2 a + 1
a + 2
1
|
|
|
| | 1
3
3
1
|

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

| x y 0 1 | | | − y x − 1 0 |
| x
y
0
1
|
|
|
− y
x
− 1
0
|
|
e) |
| ≥ 0, x, y ∈ ℝ.
|
0 x
− y
| 1
| − 1
0
y
x |
21.6. Să se demonsterze c ă dac ă a , b , c, x, y, z ℝ, astfel încît a + b + c + x + y + z ≤ 0 atunci:
| x + a y + b z + c |
|
|
|
|
x + b y + c z + a ≥ 0.
|
|
| x + c y + a z + b |
21.7. Să se calculeze determinantul:
|
|
a 1 a 2 a 3
|
|
|
|
, ş tiind c ă numerele a 1 , a 2 ,
,
a 9 sunt:
| a 4 a 5 a 6 |
|
|
| a 7 a 8 a 9 |
a) în progresie aritmetic ă;
b) în progresie geometric ă .
21.8. Să se determine a ℝ astfel încît ecua ţia:
|
2 − a
a − x
x − 1 |
|
|
|
|
1 − x 2
x 2
− 1
|
| = 0
| 2 − a − 2 x x + a x − 2
|
s ă aib ă o ră d ă cin ă dublă numă r întreg.
21.9. Să se calculeze detereminanţii de ordin n urmă tori:
| x
a
a
a |
|
|
a x
a
a
|
|
|
a)
|
|
a a
x
a ;
|
|
|
|
|
|
a a
a
x
|

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

| a 1 1 1 | | | | | 1 a 1 1 |
|
a
1
1
1 |
|
|
|
|
1 a
1
1
|
|
b)
1 1
a
1
;
|
|
|
|
|
|
| 1
1
1
a |
|
0
1
1
1 |
|
|
1 0
1
1
|
|
|
|
c)
1 1
1
0
;
|
|
|
|
|
|
|
1 0
1
1
|
| − 10
a
a
a
|
|
|
a − 10
a
a
|
|
|
d) |
a a
− 10
a
;
|
|
|
|
|
|
|
a
a
a
− 10 |
| 1 + a 1
a n
|
a 2
a 3
|
|
|
|
a
1 + a 2
a n
|
|
1
a 3
|
e) |
a
1 + a 3
a n
|
|
;
1
a 2
|
|
|
|
|
|
1 + a n |
| |
a 1
a 2
a 3
|
| 1
1
1
1
|
|
| 1
|
1 + a n
1
1
|
|
1
|
|
1
1
1 + a n
1
f) |
|
|
;
|
|
2
|
|
|
|
|
|
2
1
1
1
1 + a n
|
|
|
|
x n − 1
1
x
x 2
|
|
|
|
|
|
x x 2 x 3
1
|
|
g)
;
|
|
x 2
x 3 x 4
x
|
|
|
|
|
|
| x n − 1
x n − 2
1
1
|

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

| x 1 | a 1 a 2 | a n − 1 | |
| x
1 |
a 1 a 2
|
a n − 1
|
|
|
a
x
|
1
a 2
|
|
a
x
1
|
1
a 2
a n − 1
h) |
|
|
.
|
|
|
|
|
x
1 |
a 1 a 2 a 3
|
|
|
|
|
a
a n
1
1
a 2 a 3
|
21.10. Se dă determinantul de ordin n:
| 1 + a 1
1
1
1
|
|
|
|
|
1 1 + a 2
1
1
|
|
|
|
D n =
1 1 + a 3
1
1
, a 1 , a 2 ,
, a n ∈ ℝ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 1
1
1 + a n
|
Să se arate că D n = a n D n − 1 + a 1 ⋅ a 2 ⋅
⋅ a n − 1.
21.11. Să se calculeze determinantul de ordin n:
|
x
x
x |
a 1
|
|
|
x
x
x
|
|
a 2
|
|
|
x x
x
.
|
|
a 3
|
|
|
|
|
|
|
x x
x
a n
|
21.12. Să se arate că determinantul:

a n 1

1

|

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

|

|
|

|

|
|

0 a

a 2

a

0

1

a n 1

|

1 0

a n 2 |

|

a

|

|

1

1

a n 3

|

|

a 2

a

|

|

|

|

|

nu depinde de a, unde a 0.

21.13. Să se calculeze determinantul:

|
|

x 1 x 2 x 3

|
|

|

|

|

|

x 2 x 3 x 1 |

|

,

|

x 3 x 1 x 2 |

unde x 1 , x 2 , x 3 sunt ră d ă cinile ecuaţiei x 3 + px + q = 0.

21.14. Să se arate că oricare ar fi matricea pă tratic ă de ordinul n cu elemente numere reale,

(

are loc inegalitatea det I + A

2 ) 0 , unde I este matricea unitate de ordin n.

21.15. Să se determine toate matricile A =







a b

1

c

  cu a , b , c pentru care det A 

(

21.16. Fie A M n ( ) ş i B = A

t A .

a) Să se arate c ă pentru n = 4, detB 0; b) Să se calculeze detB, dac ă n este impar.

3 A

2 ) = 1 .

21.17. Se consideră o matrice pă trată de ordin n cu elemente reale, A = ( a ij ) . Fie X matricea

pă trată de ordin n ce are toate elementele egale cu numă rul real x. Să se arate c ă :

det(A + X ) det(A X ) (detA) 2 .

|
|

1 1

0

|
|

|

a n 1

a n 2

a n

3

|

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

21.18. Fie A o matrice pă tratic ă de ordinul n * care verific ă rela ţia A 3 = A + I , unde I este

matricea unitate de ordinul n. Să se arate c ă detA > 0 .

21.19. Fie A M n ( ) o matrice cu proprietatea că pentru orice t , det(tA + I ) = det( A + tI ) ,

unde I este matricea unitate. Să se arate c ă dac ă n este par atunci det(tA + I ) = det( A + tI )

ş i det( t A 2 + I ) = det( A 2 + tI ) , oricare ar fi t .

21.20. Fie A, B două matrici de ordinul n 2 , n = 4 k , k , cu elemente numere reale ş i cu

proprietatea c ă : A 2 + B 2 = 0 . Să se arate că det(AB BA) 0 .

[Salt la cuprins]