Sunteți pe pagina 1din 8

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

CAPITOLUL 23. SISTEME DE ECUA Ţ II

23.1.


Să se determine a astfel încît sistemele urmă toare s ă fie compatibil determinate:

2 x y z = 4

a) ax + 4 y 2 z = 11 ;

ax 2 y + 4 z = 11


3 x + ay + z = 5

b)

ax + 3 y + z = 1 ;


ax + y + 3 z = 11

ax y z 2 u = 4

6

x + 2 y + az u = 4


3 x + y + z = a

x + y + 2 z + 3 u = 1

2 x + 3 y z u =

x + y + 2 z = 1

.

1

2 x + 2 y + z = 2

c)

d)

x y + 3 z =

;

23.2. Să se determine a astfel încît sistemele urmă toare s ă fie compatibil nedeterminate:


x + 2 y + 4 z = 31

a) ax + y + 2 z = 29 ;

x + y + az = 1

b) ax y + 2 z = 4 ;

3 x y + z = 10

4 x + y + 4 z =


2

ax y + 3 z + 2 u = 4

3 x + 3 y + 3 z + au = 6

3 x y z + au = 6

3 x y + 3 z u = 6

c)


;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

  x + y + z = 2  2 x − y −
x + y + z = 2
2
x
− y − az = − 2
d)
.
x
+ 4 y + 5 z = 8
 ax + 5 y + 6 z = 10
23.3. Să se determine a ℝ astfel încît sistemele urmă toare s ă fie incompatibile:
x + 2 y + 5 z = 3
a) 
x + y + 2 z = 2
;
 3 x − 2 y + 4 z = 10
x + 2 y + az = 1
b)
ax − y + 3 z = 4 ;
x
+ y + 4 z =
− 20
x + 3 y + 2 z = 4
x + y + z = a
x
+ 2 y + z = 2
ax − y + z + 2 u = 2
x + 3 y + z + au = 5
d)  3 x − y − z + au = 6 .
 3 x − y + 3 z − u = 6
x + y + z − u = 7
23.4.
Să se rezolve sistemele urmă toare discutînd după valorile parametrului real a:
 x + 2 y + 3 z = 6
a) 
 ax + y + 4 z = 12
;
x + y + 2 z = 4
b) 
 ax + 2 y + 4 z = 8
;
 x + 2 y = 5
c) 
ax + y = 7
;
x + ( a + 1)y = 12
d) 
x + y = 3
;
 ( a + 1)x + 5 y = 12

c)   x y + 2 z =

1

;

+ ay = 7

2

x

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

  ax + y + z = 1 e)  x + ay +
ax + y + z = 1
e)  x + ay + z = 2 ;
x + y + az = 3
ax + y + z = 1
f)  x + ay + z = 1 ;
 x + y + az = 1
ax + y + z = 1
x + ay + z = a
g) 
;
 x + y + a 2 z = a 2
x − ay + z = 1
x − y + z =
− 1
h) 
;
 ax + a 2 y − z = a 2
ax + y + z = 4
i) 
x + y + z = 3 ;
 x + 2 y + z = 4
ax + 2 y + z = 1
j)  x + 2 ay + z = 2 ;
 x + 2 y + az = 1
 ax + y + z = 1
k)  x + ay + z = 2 ;
 x + y + az = 3
x + ay + 4 z = 1
l)  3 x − y + 5 z =
− 4 ;
 ax − 5 y − z = − 5
 ax − y + 4 z = 1
m) 
5
x + (a − 1)y − 4 z = 8
;
x
+ (a + 5)y − 12 z = 10
 ax + y + z = 1
n)  x + ay + z = 2 ;
x
+ y + az = 3
 (2 a + 3)x − 4 y + z = 0
o) x + ay − z = 0
;
3
x − 12 y − (2 a − 9)z = 1

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

   x + ay + a 2 z = 1 p)  x
x + ay + a 2 z = 1
p) 
x + ay + az = a ;
x + a 2 y + a 2 z = a 2
x + a 2 y + 2 az = − 2
q) 
;
2 ax + y + a 2 z = 7
a 2 x + 2 ay + z = − 5
 ( a + 3)x + y + 2 z = a
r) ax + ( a − 1)y + z = 2 a
;
 (3 a + 3)x + ay + ( a + 3)z = 3
x + y + 2 z = 5
x − 3 y + 7 z = 2
s) 
;
− x + 2 y + 3 z = 4
 ax + y + (2 a − 1)z = 12
 x + y + 4 z = − 6
 2 x − y + z = − 1
t) 
 ax + y − 3 z = 3
.
x
+ ay + z = 4
23.5. Să se rezolve sistemele urmă toare discutînd după valorile parametrilor reali a, b:
+ y + 2 z = 1
a)
x
;
 ax + y + z = b
 ax + 2 y + z = 6
b) 
;
 ax + y + z = b
 x + 2 y = 5
c)  ax + y = 7 ;
x
+ 3 y = b
ax + 2 y = 3
d) 
x + y = b
;
x + 3 y = 5
 x + y = 1
e) 
2 x + z = b
;
 xa + y + z = 4

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

  ax + y + z = 4 f)  x + by +
ax + y + z = 4
f) 
x + by + z = 3 ;
x + 2 by + z = 4
ax + by + z = 1
g)  x + aby + z = b ;
 x + by + az = 1
x
+ ay + a 2 z = 1
h) 
x
+ ay + abz = a
;
 bx + a 2 y + a 2 bz = a 2 b
 ax + by + 2 z = 1
i) ax + (2 b − 1)y + 3 z = 1
;
 ax + by + (b + 3)z = 2 b − 1
x + ay + a 2 z = a 3
j) 
;
x + by + b 2 z = b 3
x + y + z = 1
x + y + z = 1
k) ax + by + z = 1
;
 a 2 x + b 2 y + z = 1
 ax + y + z = b
l)  x + ay + z = a ;
x
+ y + az = 1
2 x − 3 y + z =
− 1
ax + 2 y − 3 z = 0
m) 
 x − 12 y + 11 z =
;
− 1
4 x − 15 y + 9 z = b
x + y + z = 2
2
x − y − 2 z =
− 2
n)
.
 ax + 4 y + 5 z = b
 2 x + 5 y + 6 z = 10
23.6. Să se rezolve sistemele urmă toare discutînd după valorile parametrilor reali a, b, c:

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg


x + y + z = 1

a 2 x + b 2 y + c 2 z = 3

ax + (a + 1)y + (a + 2)z = a + 3

x + cy + c 2 z = c 3


x + ay + a 2 z = a 3

c)


x + by + b 2 z = b 3


x + cy + c 2 z = c 3

x + y + z = 1

;

a 2 x + b 2 y + z = c 2


ax + by + cz = 1

e) cx + ay + bz = 1 ;

bx + cy + az = 1


ax + y + z = 1

f) x + by + z = 1 .

x + y + cz = 1

23.7. Să se rezolve sistemele urmă toare discutînd după valorile parametrilor reali a, b, c, d:

x + y + z = 1

a 2 x + b 2 y + c 2 z = d 2


ax + y + z = b

b) x + ay + z = c ;

x + y + az = d

23.8. Să se rezolve sistemele urmă toare discutînd după valorile parametrilor reali

corespunză tori:


ax + y + z = 0

a) x + ay + z = 0 ;

x + y + az = 0

a)

ax + by + cz = 2

;

b)

bx + (b + 1)y + (b + 2)z = b + 3

;

d)

ax + by + z = c

;

a)

ax + by + cz = d

;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

  ax + y + z = 0 b)  x + y +
ax + y + z = 0
b) 
x + y + z = 0 ;
 x + 2 y + z = 0
ax + y + z = 0
 x + y + a 2 z = 0
ax + 2 y + z = 0
d)  x + 2 ay + z = 0 ;
 x + 2 y + az = 0
ax + y + z = 0
e) 
x + by + z = 0 ;
 x + 2 by + z = 0
x + y + z = 0
 a 2 x + b 2 y + z = 0
 x + y + z = 0
 a 2 x + b 2 y + c 2 z = 0
ax + y + z = 0
h)  x + by + z = 0 .
 x + y + cz = 0
23.9. Să se determine parametri reali corespunz ă tori astfel încît sistemele s ă aibă soluţii
diferite de soluţia zero:
 ax + y + z = 0
a)  x + ( a + 1)y + z = 0 ;
x + y + 4 z = 0
 x + ( a − 1)y + z = 0
b) 
x + 2 y + az = 0
;
2 x + y + z = 0
 ax + ( a + 1)y + z = 0
c) 
x + 2 y + 3 z = 0
;
2 x + y − z = 0

c)

x + ay + z = 0

;

f)

ax + by + z = 0

;

g)

ax + by + cz = 0

;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

  ax + by + z = 0 d)  x + y +
ax + by + z = 0
d) 
x + y + z = 0
;
2 x − y + z = 0
ax + y + z = 0
e)  x + by + z = 0 ;
 x + y + z = 0
 x + y + z = 0
 a 2 x + b 2 y + c 2 z = 0
[Salt la cuprins]

f)

ax + by + cz = 0

.