Sunteți pe pagina 1din 4

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

CAPITOLUL 24. LEGI DE COMPOZI!IE


24.1. S! se arate n fiecare din urm!toarele cazuri c! mul"imea M este parte stabil! a mul"imii E n raport cu legea de compozi"ie specificat!. a) M = [2, + ! ), E = , x * y = xy " 2x " 2y + 6; b) M = [1, + ! ), E = , x * y = 2xy " 2x " 2y + 3; c) M = ( " 2, + ! ), E = , x * y = 3xy + 6x + 6y + 10; # d) M = [4, + ! ), E = , x * y = x 2 + y 2 " 16; e) M = [1,3], E = , x * y = xy " 2x " 2y + 6; f) M = (4,6), E = , x * y = xy " 5x " 5y + 30; g) M = ( 5 , + ! ), E = , x * y =
2 xy ! 6 x y!5 + xy ! 2 x y!4 + 2 ! xy 3!x!y

; ;

h) M = (2, + ! ), E = , x * y = i) M = ( " ! , 1), E = , x * y = j) M = (1,2), E = , x * y =

3xy ! 4x ! 4y 6 + ; 2xy ! 3x ! 3y 5 +

# k) M = (1, + ! ), E = , x * y = x 2 y 2 " x 2 " y 2 + 2; '!2x 4y$| &| x, y + }, E = M (), nmul!irea matricelor; (# l) M = * 2 * )# "5y 2x& %| '! x 2y$| &| x, y + }, E = M (), adunarea matricelor; (# m) M = * 2 * )# "3y 4x& %| n) M = {x + y#5| x, y + }, E = , nmul!irea numerelor reale; '!2x 3y$| &| x, y + , 4x 2 " 3y 2 = 1}, E = M (), nmul!irea matricelor; (# o) M = * 2 * )# " y 2x& %| ' '$ ' ' ' ' p) M = (1, + ! )$(2, + ! ), E = $, (x, y)*! "x , y % = (xx " x " x + 2, yy " 2y " 2y + 6); q) M = (0,1),(1, + ! ), E = , x * y = x 3ln y .

24.2. S! se arate c! urm!toarele legi de compozi"ie sunt comutative: a) x * y = 7xy " 7(x + y) + 8 pe (1, + ! ); xy ! 6 ! $ b) x * y = pe # 5 , + ! &; "2 % x y!5
+

1 sur 4

23/09/13 03:55

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

# c) x * y = x 2 + y 2 " 25 pe [5, + ! ); ' '$ ' ' d) (x, y)*! "x , y % = (x + x " 1, y + y + 1) pe $ ; e) x * y = (x " 1)
1 ! ln y ! 1 2 " %

f) nmul!irea pe M = {x + |x = a " b#10, a, b + , a 2 " 10b 2 = 1}.

$ #

' &

pe (1,2),(2, + ! );

24.3. S! se arate c! urm!toarele legi de compozi"ie nu sunt comutative: '! x y $| &| x, y + }; (# a) nmul!irea matricelor pe mul!imea: M = * * )# "2x 3y& %| '! x y $| &| x, y + }; (# b) nmul!irea matricelor pe mul!imea: M = * * )# "3x 5y& %| c) x * y = x y + 1 pe ; 2 d) x * y = x y pe .
+

24.4. S! se arate c! urm!toarele legi de compozi"ie sunt asociative: a) x * y = 7xy " 2(x + y) + 6 pe ; b) x * y = 7xy + 2(x + y) + 2 pe ; c) x * y = 7xy " 3(x + y) + 12 pe (3, + ! ); d) x * y =
x y + 1 xy +

pe ( " 1,1);

# e) x * y = x 2 y 2 " x 2 " y 2 + 2 pe (1, + ! ); '! x y $| &| x, y + }; (# f) nmul!irea matricelor pe M = * * )# "2y 3x& %| g) x * y = x 3 ! ln y pe (0,1),(1, + ! ); ' '$ ' ' ' h) (x, y)*! "x , y % = (xx + 2yy , x y + xy ') pe $; i) x * y = 1 + (x " 1)
lg y ! 1 " % # &

pe (1, + ! );

24.5. S! se arate c! urm!toarele legi de compozi"ie nu sunt asociative: a) x * y = xy " 5(x + y) + 10 pe ; b) x * y = xy + 2x + y + 5 pe ; c) x * y = x y + 5 pe ; x y d) x * y = 2 + 2 pe ! {1}.
x + y

2 sur 4

23/09/13 03:55

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

24.6. S! se calculeze elementul neutru fa"! de legea: a) x * y = xy " 3x " 3y + 12 pe (3, + ! ); xy b) x * y = pe (0,1); c) x * y =
2xy ! x ! y 1 + x y + pe ( " 1 xy +

1,1);

d) nmul!irea pe M = {x + y#3| x, y + , x 2 " y 2 = 1}; '! sin ! $| *# cos! &| 2 &| ! + }; e) nmul!irea pe M = (# *# & )"" 2sin! cos!%| | f) x * y = x 3ln y pe (0,1),(1, + ! ); # g) x * y = x 2 y 2 " x 2 " y 2 + 2 pe (1, + ! ).

24.7. S! se arate c! nu exist! element neutru fa"! de legea: a) x * y =


4xy 3 + 4x 4y 4 + + 2

pe ( " ! , " 3 );
2

b) x * y = x y + xy " x 2 ; 0* y = y pe ; c) x * y = xy " 2x " 2y + 6 pe ("! , 1),(3, + ! ).

24.8. S! se studieze simetrizabilitatea elementelor urm!toarelor mul"imi n raport cu legile de compozi"ie specificate: a) M = , x * y = x + y + 2; # b) M = [4, + ! ), x * y = x 2 + y 2 " 16; c) M = [5,7], x * y = xy " 6x " 6y + 42; d) M = , x * y = 2xy " 2 (x + y) +
5 7 25

e) (0,1),(1, + ! ), x * y = x 3 ! ln y ; '!x 2y$| &|x, y + , x % 0, y % 0}; nmul!irea matricelor; (# f) * * )# "y x & %| g) (0,1); x * y =
xy 2xy ! x ! y 1 + 2

h) {x + y#3| x, y + , x " 3y 2 = 1}; nmul!irea; i) {x + y#5| x, y + }; nmul!irea.

24.9. Fiind definite pe mul"imea M legile de compozi"ie * #i , studia"i dac! legea este sau nu distributiv! fa"! de legea * n fiecare din cazurile urm!toare.

3 sur 4

23/09/13 03:55

le:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg...

1 a) M = {2k + 1| | k + }, x * y = x + y " 1, x y = (xy " x " y + 3); 2


3

b) M = (0, + ! ), x * y = xy, x y = x ln "y ; # # c) M = [0, + ! ), x * y = x 2 + y 2 + 2, x y = x 2 y 2 + x 2 + y 2 + 2; # # d) M = [ " 1 , 1 ], x * y = x 1 " y 2 + y 1 " x 2 , x y = sin(arcsinx - arcsiny);


2 2

! ' '$ ' '$ ' ' ' ' ' e) M = $ , (x, y)*! "x , y % = (x + x , y + y ), (x, y) "x , y % = (xx , xy + x y + yy '); f) M = [0, + ! ), x * y = #xy, x y = #xy.

24.10. Fie * o lege de compozi"ie asociativ! definit! pe mul"imea E. S! se demonstreze c! dac! a * x = x * a #i a * y = y * a, atunci are loc rela"ia: a *(x * y) = (x * y)* a.

24.11. Fie legea de compozi"ie definit! pe prin: x * y = axy " b(x + y) + c, a, b, c + . Ce rela!ie trebuie s" existe ntre a, b, c pentru ca legea de compozi!ie s" fie asociativ"?

24.12. Fie legea de compozi"ie definit! pe prin: x * y = xy + ax + by + c, a, b, c + . S" se arate c" * este asociativ" dac" #i numai dac" a = b #i a 2 = a + c. [Salt la cuprins]

4 sur 4

23/09/13 03:55