Sunteți pe pagina 1din 193

GHEORGHE PROCOPIUC

PROBLEME
DE
ANALIZ

A MATEMATIC

A
SI
ECUATII DIFERENTIALE
IASI, 2007
Cuprins
1 Elemente de teoria spat iilor metrice 4
1.1 Spat ii metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Mult imea numerelor reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Siruri si serii 15
2.1 Siruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Principiul contract iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3 Siruri n R
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4 Serii de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5 Serii cu termeni pozitivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6 Serii cu termeni oarecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Limite de funct ii 42
3.1 Limita unei funct ii reale de o variabila reala . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 Limita unei funct ii de o variabila vectoriala . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4 Funct ii continue 49
4.1 Continuitatea funct iilor reale de o variabila reala . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 Continuitatea uniforma a funct iilor de o variabila . . . . . . . . . . . . . . 51
4.3 Continuitatea funct iilor de o variabila vectoriala . . . . . . . . . . . . . . 53
5 Derivate si diferent iale 55
5.1 Derivata si diferent iala funct iilor de o variabila . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.2 Proprietat i ale funct iilor derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3 Derivatele si diferent iala funct iilor de n variabile . . . . . . . . . . . . . . 64
6 Funct ii denite implicit 74
6.1 Funct ii denite implicit de o ecuat ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.2 Funct ii denite implicit de un sistem de ecuat ii . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.3 Transformari punctuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.4 Dependent a si independent a funct ionala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.5 Schimbari de variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2
CUPRINS 3
7 Extreme pentru funct ii de mai multe variabile 87
7.1 Puncte de extrem pentru funct ii de mai multe variabile . . . . . . . . . . 87
7.2 Extreme pentru funct ii denite implicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.3 Extreme condit ionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8 Siruri si serii de funct ii 93
8.1 Siruri de funct ii reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.2 Serii de funct ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8.3 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.4 Serii Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9 Elemente de geometrie diferent iala 104
9.1 Curbe plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.2 Curbe n spat iu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.3 Suprafet e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
10 Integrala Riemann si extinderi 122
10.1 Primitive. Integrala nedenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
10.2 Integrala denita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10.3 Integrale improprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10.4 Integrale cu parametri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
11 Integrale curbilinii 140
11.1 Lungimea unui arc de curba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
11.2 Integrale curbilinii de primul tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
11.3 Integrale curbilinii de tipul al doilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
11.4 Independent a de drum a integralelor curbilinii . . . . . . . . . . . . . . . . 146
11.5 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii . . . . . . . . . . . . . . . . 147
12 Integrale multiple 148
12.1 Integrala dubla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
12.2 Aria suprafet elor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
12.3 Integrala de suprafat a de primul tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
12.4 Integrale de suprafat a de tipul al doilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
12.5 Integrala tripla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
13 Ecuat ii diferent iale ordinare 167
13.1 Ecuat ii diferent iale de ordinul ntai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
13.2 Alte ecuat ii integrabile prin metode elementare . . . . . . . . . . . . . . . 173
13.3 Ecuat ii diferent iale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13.4 Ecuat ii carora li se poate micsora ordinul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
14 Ecuat ii si sisteme diferent iale liniare 178
14.1 Sisteme diferent iale liniare de ordinul ntai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
14.2 Sisteme diferent iale liniare cu coecient i constant i . . . . . . . . . . . . . 180
14.3 Ecuat ii diferent iale liniare de ordinul n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
14.4 Ecuat ii de ordinul n cu coecient i constant i . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
CUPRINS 4
14.5 Ecuat ia lui Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Capitolul 1
Elemente de teoria spat iilor
metrice
1.1 Spat ii metrice
1.1 Fie (G, +) un grup comutativ si p : G R
+
o funct ie ce satisface proprietat ile:
1) p(x) = 0 d.d. x = 0;
2) p(x) = p(x), x G;
3) p(x +y) p(x) +p(y), x, y G.
Sa se arate ca aplicat ia d : GG R, d(x, y) = p(x y), x, y G este o metrica
pe G.
R: Vericam ca d satisface axiomele metricii: 1
o
. d(x, y) = p(x y) 0, x, y G
pentru ca x y = x + (y) G si d(x, y) = 0 p(x y) = 0 x y = 0 x = y;
2
o
. d(x, y) = p(x y) = p(x + y) = p(y x) = d(y, x); 3
o
. d(x, y) = p(x y) =
p(x z +z y) p(x z) +p(z y) = d(x, z) +d(z, y), x, y, z G.
1.2 Fie N mult imea numerelor naturale. Sa se arate ca urmatoarele aplicat ii sunt
distant e pe N:
1) d : NN R
+
, d(m, n) = [mn[, m, n N.
2) d : N

R
+
, d(m, n) =

1
m

1
n

, m, n N

.
3) d : NN R
+
, d(m, n) =

m
1+m

n
1+n

, m, n N.
1.3 Fie R
n
= R R R, produsul cartezian constand din n 1 factori si
x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
), y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) R
n
. Sa se arate ca aplicat iile: d, , :
R
n
R
n
R
+
, denite prin:
d(x, y) =

_
n

k=1
(x
k
y
k
)
2
, (x, y) =
n

k=1
[x
k
y
k
[, (x, y) = max
k=1,n
[x
k
y
k
[
sunt metrici pe R
n
.
5
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 6
R: Pentru d se aplica inegalitatea lui Minkowski:

_
n

k=1
(a
k
+b
k
)
2

_
n

k=1
a
2
k
+

_
n

k=1
b
2
k
, a = (a
1
, a
2
, . . . , a
n
), b = (b
1
, b
2
, . . . , b
n
).
1.4 Sa se hasureze n R
2
sferele deschise S(0, r), r > 0, relative la metricile d, , .
1.5 Sa se arate ca d, , sunt metrici echivalente pe R
n
.
R: Se demonstreaza inegalitat ile:

n d n n n

n .
1.6 Sa se arate ca d : RR R
+
, d(x, y) =
|xy|
1+|xy|
, x, y R este o metrica pe R.
R: Se t ine seama ca oricare ar a, b, c 0 cu a b +c, avem:
a
1 +a
a
b
1 +b
b +
c
1 +c
c,
deoarece din 0 urmeaza

1+


1+
.
1.7 Fie d : XXR
+
o metrica pe X. Sa se arate ca aplicat ia : XXR
+
denita prin (x, y) =
d(x,y)
1+d(x,y)
este de asemenea o metrica pe X.
1.8 Sa se arate ca ntr-un spat iu metric (X, d) avem:
1) d(x
1
, x
n
)
n

i=1
d(x
i
, x
i+1
), x
1
, . . . , x
n
X, n 2.
2) [d(x, z) d(z, y)[ d(x, y), x, y, z X.
3) [d(x, y) d(x

, y

)[ d(x, x

) +d(y, y

), x, x

, y, y

X.
R: 3) d(x, y) d(x, x

) +d(x

, y) d(x, x

) +d(x

, y

) +d(y

, y).
1.9 Fie X o mult ime nevida. Sa se arate ca aplicat ia d : X X R, denita prin:
d(x, y) =
_
0, x = y
1, x ,= y
este o metrica pe X (metrica discreta pe X).
1.10 Sa se arate ca aplicat ia d : R
+
R
+
R
+
, denita prin:
d(x, y) =
_
x +y, x ,= y,
0, x ,= y
este o metrica pe R
+
.
1.11 Sa se arate ca aplicat ia d : R
n
R
n
R, denita prin:
d(x, y) =
n

k=1
1
2
k

[x
k
y
k
[
1 +[x
k
y
k
[
,
x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
), y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) R
n
este o metrica pe R
n
.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 7
1.12 Sa se arate ca urmatoarele aplicat ii sunt metrici pe mult imile indicate:
1) d : (0, ) (0, ) R, d(x, y) =

1
x

1
y

.
2) d : RR R, d(x, y) =

x
1+

1+x
2
x
y
1+

1+y
2

.
3) d : R
2
R
2
R,
d(x, y) =
_
[x
2
y
2
[, x
1
= y
1
,
[x
2
[ +[y
2
[ +[x
1
y
1
[, x
1
,= y
1
,
(metrica mersului prin jungla), unde: x = (x
1
, y
1
), y = (y
1
, y
2
).
4) d : R
2
R
2
R,
d(x, y) =
_ _
(x
1
x
2
)
2
+ (x
2
y
2
)
2
, daca exista o dreapta R
2
a.. 0, x, y ,
_
x
2
1
+x
2
2
+
_
y
2
1
+y
2
2
, n rest,
(metrica caii ferate franceze), unde: 0 = (0, 0), x = (x
1
, y
1
), y = (y
1
, y
2
).
1.13 Sa se arate ca urmatoarele aplicat ii sunt norme pe R
n
:
1) [[x[[ =

k=1
x
2
k
, x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) R
n
.
2) [[x[[ =
n

k=1
[x
k
[, x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) R
n
.
3) [[x[[ = sup[x
k
[, k = 1, n, x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) R
n
.
1.14 Fie / = A =
_
a +bi c +di
c +di a bi
_
, cu a, b, c R, i
2
= 1 si f : / R
+
,
f(A) =

det A. Sa se arate ca (/, [[ [[) este spat iu normat n raport cu norma data
prin [[A[[ = f(A).
1.15 Fie (
0
[1,e]
= f : [1, e] R, f continua pe [1, e]. Sa se arate ca aplicat ia [[ [[ :
(
0
[1,e]
R denita prin [[f[[ =
__
e
1
(f
2
(x) lnx) dx

1/2
este o norma pe (
0
[1,e]
si sa se
gaseasca norma funct iei f(x) =

x.
1.16 Fie (
1
[0,1]
= f : [0, 1] R, f derivabila cu derivata continua pe [0, 1]. Sa se
arate ca urmatoarele aplicat ii sunt norme pe (
1
[0,1]
:
1) [[f[[ = sup [f(x)[, x [0, 1] . 2) [[f[[ =
_
1
0
[f(x)[ dx.
3) [[f[[ = [f(0)[ + sup [f(x)[, x [0, 1] . 4) [[f[[ =
_
_
1
0
f
2
(x) dx
_
1/2
.
1.17 Fie mult imea X = 1, 2, 3, 4 si clasele:

1
= , X, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3,

2
= , X, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4.
1) Sa se arate ca
1
este topologie pe X dar
2
nu este topologie pe X.
2) Sa se gaseasc a sistemele de vecinatat i ale punctelor 3 si 4 din spat iul topologic
(X,
1
).
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 8
R: Se verica proprietat ile din denit ia topologiei. Pentru
2
se constata ca, de
exemplu 1 2 = 1, 2 /
2
.
1.18 Fie X = , , , si familia de mult imi:
= , , , , , , , , , , X.
Sa se arate ca este o topologie pe X si sa se determine sistemele de vecinatat i ale
punctelor , , si .
1.19 Daca X ,= si
0
= , X, atunci (X,
0
) este spat iu topologic pe X, numit
spat iul topologic nondiscret (grosier) pe X.
1.20 Daca X ,= si T(X) este mult imea tuturor part ilor mult imii X, iar
1
= T(X),
atunci (X,
1
) este spat iu topologic pe X, numit spat iul topologic discret pe X.
1.21 Daca X are mai mult de doua elemente si a X, xat, atunci = , a, X
este o topologie pe X, diferita de topologia nondiscreta si de cea discreta.
1.22 Fie X = a, b, c, d, e. Sa se precizeze care dintre urmatoarele familii de part i ale
lui X este o topologie pe X:
1)
1
= , X, a, a, b, a, c.
2)
2
= , X, a, b, c, a, b, d, a, b, c, d.
3)
3
= , X, a, a, b, a, c, d, a, b, c, d.
R:
1
si
2
nu,
3
da.
1.23 Fie = , R, (q, ), q Q. Sa se arate ca este o topologie pe R.
R: Mult imea A =

qQ
(q, ), q >

2 = (

2, ) este o reuniune de mult imi din ,


totusi ea nu apart ine lui deoarece

2 / Q.
1.24 Pe mult imea X = a, b, c urmatoarele familii de part i ale lui X sunt topologii:

1
= , X, a, b, c;
2
= , X, a, a, c;

3
= , X, b, a, c;
4
= , X, c, b, c.
1.25 Fie = , R, (, ), > 0. Sa se arate ca este o topologie pe R.
1.26 Pe mult imea X = 1, 2, 3, 4, 5 se considera topologia:
= , X, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5.
1) Sa se gaseasca punctele interioare ale mult imii A = 1, 2, 3.
2) Sa se gaseasca punctele exterioare ale mult imii A.
3) Sa se gaseasca punctele frontiera ale mult imii A.
R: 1) Int A = 1, 2 deoarece 1 1, 2 A, 2 1, 2 A. 3 nu este punct interior
lui A deoarece nu apart ine la nici o mult ime deschisa inclusa n A. 2) (A = 4, 5 si
Int (A = , deci nu exista puncte exterioare lui A. 3) Fr A = 3, 4, 5.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 9
1.27 Sa se arate ca urmatoarele familii de part i sunt topologii pe R:
1)
i
= , R, (a, ), a R, (topologia inferioara sau dreapta a lui R).
2)
s
= , R, (, a), a R, (topologia superioara sau stanga a lui R).
1.28 Sa se gaseasca interiorul, exteriorul si frontiera intervalului I = [3, ) relativ la
spat iul topologic (R,
i
), unde
i
este topologia inferioara pe R.
R: Cea mai ampla mult ime deschisa, cont inuta n I, este (3, ), deci Int A = (3, ).
(I = (, 3) si nu cont ine nici o alta mult ime deschisa n afara de mult imea vida.
Int (A = , Fr A = (, 3].
1.2 Mult imea numerelor reale
1.29 Sa se arate ca mult imea A = x
n
=
n

n +
1
n

n
+
1
n
+ 1, n N, n 2 este
marginita.
R: Din x +
1
x
2 pentru orice numar real pozitiv, rezulta x
n
> 2 + 0 + 1 = 3, adica
a = 3 este un minorant pentru A. Cum pentru n 2, 1 <
n

n < 2 si
1
n

1
2
, urmeaza
x
n
< 2 + 1 +
1
2
+ 1 =
9
2
, adica b =
9
2
este un majorant pentru A.
1.30 Sa se arate ca mult imea A

= y R, y =
x+1
x
2
+x+2
, x R este marginit a pentru
orice R si sa se determine inf A

si supA

.
R: Fie y A

. Atunci: yx
2
+ (y )x + 2y 1 = 0, care trebuie sa aiba solut ii
reale. Deci (y )
2
4y(2y 1) = 7y
2
2( 2)y +
2
0, de unde, notand cu
= 2

2
2
+ 1,:
y
_
2
7
,
2 +
7
_
.
Asadar:
inf A

= minA

=
2
7
, supA

= max A

=
2 +
7
.
1.31 Sa se determine minorant ii, majorant ii, cel mai mic element si cel mai mare
element (daca exista) ale urmatoarelor mult imi de numere reale:
1) A = sin1, sin2, sin3. 2) A =
_
1
1
n
, n N

_
.
3) A =
_
2
n
1
2
n
+1
, n N

_
. 4) A = x R, x
2
5.
5) A = x R, x 0, x
2
> 5. 6) A = x R, x
3
x 0.
7) A = x sinx, x R.
R: 1) Cum: sin2 = sin(2), sin3 = sin(3), deoarece: 0 < 3 < 1 < 2 <

2
si funct ia sinus este strict crescatoare pe
_
0,

2

, rezulta:
sin0 < sin( 3) < sin1 < sin( 2) < sin

2
si deci 0 < sin3 < sin1 < sin2 < 1. Asadar: minA = sin3, max A = sin2 si orice numar
a sin3 este un minorant, iar orice numar b sin2 este un majorant.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 10
2) Deoarece
1
n
1, rezulta ca 1
1
n
0. Deci 0 este un minorant al mult imii A si
orice numar a (, 0] este minorant. Nici un numar a > 0 nu poate minorant al
mult imii A deoarece 0 A si din denit ia minorantului ar rezulta ca a 0 (contradict ie).
Evident inf A = minA = 0. Mult imea majorant ilor este [1, ).

Intr-adevar, b 1
implica b 1
1
n
, pentru orice n N

. Daca b < 1 rezulta 1 b > 0 si atunci n N

a.. 1 b >
1
n
sau b < 1
1
n
, adica b nu ar mai majorant. Evident supA = 1, n timp
ce max A nu exista.
3) Din inegalitatea:
1
3

2
n
1
2
n
+ 1
< 1, n N

,
deducem ca mult imea miniorant ilor lui A este
_
,
1
3

, mult imea majorant ilor este


[1, ), inf A = minA =
1
3
, supA = 1, iar max A nu exista.
4) inf A = minA =

5, supA = max A =

5,
5) inf A =

5, supA = , 6) inf A = , max A = supA = 1,


7) inf A
7
= , sup A
7
= .
1.32 Sa se determine inf A, minA, supA si max A daca:
1) A = x R, x =
a+1
a
2
+a+1
, a R.
2) A = y R, y =
x
2
3x+2
x
2
+x+1
, x R.
3) A = y R, y =
3x
2
+4x

31
x
2
+1
, x R.
R: 1) Din xa
2
+ (x 1)a + x 1 = 0, cu a R, rezulta A =
_

1
3
, 1

. Deci
inf A = minA =
1
3
, sup A = max A = 1. 2) A =
_
92

21
3
,
9+2

21
3
_
. 3) A = [3, 5].
1.33 Utilizand axioma lui Arhimede, sa se arate ca pentru orice x R

exista n Z
a.. sa avem:
1) x
2
+n nx + 1. 2) x
2
2x +n.
R: 1) Inegalitatea se mai scrie: x
2
1 n(x 1). Pentru x = 1 este evidenta. Daca
x ,= 1, pentru numarul real
x
2
1
x1
= x + 1, conform axiomei lui Arhimede, exista n Z
a.. x + 1 n.
1.34 Fie [a
n
, b
n
] [a
n+1
, b
n+1
], n N

un sir descendent de segmente reale. Sa se


arate ca:
1)

n=1
[a
n
, b
n
] ,= (Cantor-Dedekind).
2) Daca b
n
a
n

1
n
, n N

, atunci exista un numar x


0
R, unic determinat, cu
proprietatea ca:

n=1
[a
n
, b
n
] = x
0
.
R: 1) Din [a
n
, b
n
] [a
n+1
, b
n+1
] rezulta ca a
n
b
m
, n, m N

. Asadar mult imea


A = a
n
, n N

este marginita superior (orice b


m
este un majorant), iar mult imea
B = b
m
, m N

este marginita inferior (orice a


n
este un minorant). Exista deci supA
si inf B si sup A inf B.

In concluzie,

n=1
[a
n
, b
n
] [supA, inf B] ,= .
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 11
2) Daca ar exista x si y cu x < y si x, y

n=1
[a
n
, b
n
], atunci din a
n
x < y b
n
rezulta: 0 < y x b
n
a
n

1
n
, adica n(y x) 1, n N

, ceea ce ar contrazice
axioma lui Arhimede aplicata numerelor y x si 1.
1.35 Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
R

+
si a
1
a
2
a
n
= 1, atunci a
1
+a
2
+ +a
n
n.
R: Folosim metoda induct iei matematice. P(2) : daca a
1
, a
2
R

+
si a
1
a
2
= 1, atunci
a
1
+a
2
2. Fie a
1
1 si a
2
1. Urmeaza (a
1
1)(a
2
1) 0 sau a
1
+a
2
1+a
1
a
2
2.
P(n) : daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
R

+
si a
1
a
2
a
n
= 1, atunci a
1
+a
2
+ +a
n
n.
P(n + 1) : daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
, a
n+1
R

+
si a
1
a
2
a
n
a
n+1
= 1, atunci
a
1
+a
2
+ +a
n
+a
n+1
n + 1.
Printre numerele a
1
, a
2
, . . . , a
n
, a
n+1
exista cel put in unul mai mare sau cel put in egal
cu 1 si cel put in unul mai mic sau cel mult egal cu 1. Fara a restrange generalitatea,
putem presupune ca acestea sunt a
1
si a
2
. Din P(2) avem ca a
1
+ a
2
1 + a
1
a
2
, de
unde deducem:
a
1
+a
2
+ +a
n
+a
n+1
1 +a
1
a
2
+a
3
+ +a
n
+a
n+1
1 +n,
deoarece a
1
a
2
, . . . , a
n
, a
n+1
sunt n numere al caror produs este 1.
1.36 Inegalitatea mediilor. Fie x
1
, x
2
, . . . , x
n
R

+
si A media aritmetica, G media
geometric a, H media armonica a celor n numere, denite prin;
A =
x
1
+x
2
+ +x
n
n
, G =
n

x
1
x
2
x
n
, H =
n
1
x
1
+
1
x
2
+
1
x
n
.
Sa se arate ca au loc inegalitat ile: H G A.
R: Din denit ia mediei geometrice avem:
x
1
x
2
x
n
G
n
= 1 sau
x
1
G

x
2
G

x
n
G
= 1.
Luand n exercit iul precedent a
k
=
x
k
G
, k = 1, n, obt inem:
x
1
G
+
x
2
G
+ +
x
n
G
n, sau
A G.

Inlocuind aici pe x
k
prin
1
x
k
, k = 1, n, gasim H G.
1.37 Inegalitatea lui Schwarz-Cauchy. Pentru orice numere reale a
1
, a
2
, . . . , a
n
si
b
1
, b
2
, . . . , b
n
are loc inegalitatea:
(a
1
b
1
+a
2
b
2
+ +a
n
b
n
)
2

_
a
2
1
+a
2
2
+ +a
2
n
_ _
b
2
1
+b
2
2
+ +b
2
n
_
,
sau

k=1
a
k
b
k

_
n

k=1
a
2
k

_
n

k=1
b
2
k
.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 12
R: Fie trinomul de gradul al doilea:
f(x) =
_
a
2
1
+a
2
2
+ +a
2
n
_
x
2
2 (a
1
b
1
+a
2
b
2
+ +a
n
b
n
) x +
_
b
2
1
+b
2
2
+ +b
2
n
_
,
care se mai scrie:
f(x) = (a
1
x b
1
)
2
+ (a
2
x b
2
)
2
+ + (a
n
x b
n
)
2
0
pentru orice x R, deci 0, ceea ce implica inegalitatea data.
1.38 Inegalitatea lui Minkowski. Pentru orice numere reale a
k
, b
k
, k = 1, n are loc
inegalitatea:

_
n

k=1
(a
k
+b
k
)
2

_
n

k=1
a
2
k
+

_
n

k=1
b
2
k
.
R: Tinand seama de inegalitatea lui Schwarz-Cauchy, avem:
n

k=1
(a
k
+b
k
)
2
=
n

k=1
a
2
k
+ 2
n

k=1
a
k
b
k
+
n

k=1
b
2
k

n

k=1
a
2
k
+ 2

_
n

k=1
a
2
k

_
n

k=1
b
2
k
+
n

k=1
b
2
k
,
sau
n

k=1
(a
k
+b
k
)
2

_
_

_
n

k=1
a
2
k
+

_
n

k=1
b
2
k
_
_
2
,
de unde, extragand radicalul rezulta inegalitatea data.
1.39 Inegalitatea lui Bernoulli. Oricare ar a [1, ) si [1, ) avem:
(1 +a)

1 +a.
R: Inegalitatea rezulta din studiul monotoniei funct iei f : [1, ) R, f(x) =
(1 +x)

x 1, observand ca aceasta are un minim egal cu 0 n x = 0.


1.40 Daca a [1, ) si n N

atunci: (1 +a)
n
1 +na.
R: Se ia n inegalitatea lui Bernoulli = n.
1.41 Daca b > 0, b ,= 1, atunci:
_
1+nb
n+1
_
n+1
> b
n
.
R: Aplicand inegalitatea lui Bernoulli, avem:
_
1 +nb
n + 1
_
n+1
=
_
b +
1 b
n + 1
_
n+1
= b
n+1
_
1 +
1 b
b(n + 1)
_
n+1
> b
n+1
_
1 +
1 b
b
_
= b
n
.
1.42 Sa se arate ca:
1)
_
1 +
1
n + 1
1
_
n+1
>
_
1 +
1
n
_
n
. 2)
_
1
1
n + 1
_
n+1
>
_
1
1
n
_
n
.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 13
R: Se ia n inegalitatea precedenta b = 1 +
1
n
, respectiv b = 1 +
1
n
.
1.43 Sa se arate ca oricare ar numerele reale a
1
, a
2
, . . . , a
n
1, de acelasi semn,
are loc inegalitatea (generalizare a inegalitat ii lui Bernoulli):
(1 +a
1
)(1 +a
2
) (1 +a
n
) 1 +a
1
+a
2
+ +a
n
.
R: Se foloseste induct ia matematica.
1.44 Inegalitatea lui Cebsev. Fie a
1
, a
2
, . . . , a
n
si b
1
, b
2
, . . . , b
n
numere reale cu
a
1
a
2
a
n
, b
1
b
2
b
n
si S = a
1
b
i
1
+ a
2
b
i
2
+ a
n
b
i
n
, n 2, unde
i
1
, i
2
, . . . , i
n
= 1, 2, . . . , n. Sa se arate ca:
a
1
b
n
+a
2
b
n1
+ a
n
b
1
S a
1
b
1
+a
2
b
2
+ +a
n
b
n
.
R: Fie j < k, i
j
< i
k
atunci (a
j
a
k
)(b
i
j
b
i
k
) 0 implica: a
j
b
i
j
+a
k
b
i
k
a
j
b
i
k
+
a
k
b
i
j
. Deci orice inversiune n mult imea i
1
, i
2
, . . . , i
n
micsoreaza suma S, ca atare
ea este maxima pentru permutarea identica 1, 2, . . . , n si minima pentru permutarea
n, n 1, . . . , 1.
1.45 Fie a
1
, a
2
, . . . , a
n
si b
1
, b
2
, . . . , b
n
numere reale cu a
1
a
2
a
n
, b
1
b
2

b
n
. Sa se arate ca:
n
_
n

i=1
a
i
b
i
_

_
n

i=1
a
i
_

_
n

i=1
b
i
_
.
R: Din exercit iul precedent rezulta ca max S =
n

i=1
a
i
b
i
. Avem deci inegalitat ile:
n

i=1
a
i
b
i
= a
1
b
1
+a
2
b
2
+ +a
n
b
n
,
n

i=1
a
i
b
i
a
1
b
2
+a
2
b
3
+ +a
n
b
1
,
.....................
n

i=1
a
i
b
i
a
1
b
n
+a
2
b
1
+ +a
n
b
n1
.
Prin adunare membru cu membru obt inem inegalitatea din enunt .
1.46 Fie a, b, c > 0. Sa se arate ca:
1)
a
b+c
+
b
a+c
b +
c
a+b
c
3
2
. 2) a +b +c
a
2
+b
2
2c
+
b
2
+c
2
2a
+
c
2
+a
2
2b

a
3
bc
+
b
3
ca
+
c
3
ab
.
R: Se aplica inegalitatea lui Cebsev:
1) pentru tripletele (a, b, c) si
_
1
b+c
,
1
a+c
,
1
a+b
_
,
2) pentru tripletele: (a
2
, b
2
, c
2
) si
_
1
c
,
1
b
,
1
a
_
, respectiv (a
3
, b
3
, c
3
) si
_
a
abc
,
b
abc
,
c
abc
_
.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 14
1.47 Inegalitatea lui Holder. Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
0, b
1
, b
2
, . . . , b
n
0, p > 1,
q > 1 si
1
p
+
1
q
= 1, atunci:
n

i=1
a
i
b
i

_
n

i=1
a
p
i
_
1/p
_
n

i=1
b
q
i
_
1/q
.
R: Daca
n

i=1
a
p
i
= 0 sau
n

i=1
b
q
i
= 0 inegalitatea este evidenta. Fie:
A =
a
p
i
n

i=1
a
p
i
, B =
b
q
i
n

i=1
b
q
i
si funct ia f : [0, ) R, denita prin: f(x) = x

x, (0, 1). Deoarece f are n


x = 1 un maxim egal cu 1 , rezulta ca: x

x 1 , x [0, ). Luam x =
A
B
si =
1
p
, deci 1 =
1
q
, deducem: A
1
p
B
1
q

A
p
+
B
q
.

Inlocuind aici A si B, sumand
apoi dupa i de la 1 la n, obt inem inegalitatea din enunt .
1.48 Sa se arate ca pentru orice n N

are loc inegalitatea:


1

2
3

3!
N

n!
(n + 1)!
2
n
.
R: Se foloseste majorarea:
k

k! =
k

1 2 k
1+2++k
k
=
k+1
k
.
1.49 Daca x
1
, x
2
, . . . , x
n
R

+
, atunci:
(x
1
+x
2
+ +x
n
)
_
1
x
1
+
1
x
2
+ +
1
x
n
_
n
2
.
R: Se foloseste inegalitatea lui Schwarz-Cauchy cu a
i
=

x
i
, b
i
=
1

x
i
, i = 1, n.
1.50 Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
R

+
, atunci:
(a
2
1
+a
1
+ 1) (a
2
n
+a
n
+ 1)
a
1
a
2
a
n
3
n
.
R: Se foloseste inegalitatea: x +
1
x
2, pentru orice x R

+
.
1.51 Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
R

+
, n 2 si S = a
1
+a
2
+ +a
n
atunci:
a
1
S a
1
+
a
2
S a
2
+ +
a
n
S a
n

n
n 1
.
R: Notam b
i
=
1
Sa
i
1, i = 1, n. Deoarece S > a
i
rezulta ca b
i
> 0. putem scrie:
(b
1
+b
2
+ +b
n
)
_
1
b
1
+
1
b
2
+ +
1
b
n
_
n
2
,
sau
n
2
n 1

_
n

k=1
a
k
__
n

k=1
b
k
_
n
_
a
1
S a
1
+
a
2
S a
2
+ +
a
n
S a
n
_
.
CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 15
1.52 Daca a, b, c R

+
, atunci:
ab
a +b
+
bc
b +c
+
ca
c +a

a +b +c
2
.
R: Se t ine seama ca
ab
a+b

a+b
4
etc.
1.53 Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
R

+
, n 2, atunci:
a
1
a
2
+
a
2
a
3
+ +
a
n1
a
n
+
a
n
a
1
n.
R: Se foloset e inegalitatea mediilor.
1.54 Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
R

+
, atunci:
(1 +a
1
)(1 +a
2
) (1 +a
n
) 2
n
.
R: Se nmult esc membru cu membru inegalitat ile: 1 +a
i
2

a
i
, i = 1, n.
1.55 Daca a, b, c R

+
, atunci: (a +b)(b +c)(c +a) 8abc.
R: Se nmult esc membru cu membru inegalitat ile: a +b 2

ab etc.
1.56 Daca a
1
, a
2
, . . . , a
n
> 0, b
1
, b
2
, . . . , b
n
> 0, atunci:
n
_
(a
1
+b
1
)(a
2
+b
2
) (a
n
+b
n
)
n

a
1
a
2
a
n
n
_
b
1
b
2
b
n
.
R: Se foloseste inegalitatea mediilor pentru numerele:
a
i
a
i
+b
i
, i = 1, n si respectiv:
b
i
a
i
+b
i
, i = 1, n si se aduna inegalitat ile obt inute.
1.57 Daca a, b, c R

+
, atunci:
a
a
b
b
c
c
(abc)
a+b+c
3
.
R: Fara a restrange generalitatea, putem presupune a b c. Din a
ab
b
ab
,
b
bc
c
bc
, a
ac
c
ac
prin nmult ire membru cu membru se obt ine inegalitatea din
enunt .
Capitolul 2
Siruri si serii
2.1 Siruri de numere reale
2.1 Folosind teorema de caracterizare cu a limitei unui sir, sa se arate ca:
1) lim
n
3 4
n
+ (4)
n
5
n
= 0. 2) lim
n
n
2
+ 2
n + 1
= +.
R: 1) Fie > 0 arbitrar. Este sucient sa aratam ca exista un rang N = N() a..

3 4
n
+ (4)
n
5
n
0

< , n > N.
Dar

34
n
+(4)
n
5
n


44
n
5
n
< pentru n >
ln

4
ln
4
5
. Asadar, putem lua
N() =
_
0, > 4,
_
ln

4
ln
4
5
_
, 4.
2) Fie > 0 arbitrar. Este sucient sa aratam ca exista un rang N = N() a..
n
2
+2
n+1
> , n > N.

Insa
n
2
+2
n+1
= n 1 +
3
n+1
> n 1 > , pentru n > 1 +. Putem lua
N() = [1 +].
2.2 Folosind teorema de caracterizare cu a limitei unui sir, sa se arate ca:
1) lim
n
n
2n 1
=
1
2
. 2) lim
n
4n + 1
5n 1
=
4
5
. 3) lim
n
n
2
2(n
2
+ 1)
=
1
2
.
2.3 Folosind criteriul lui Cauchy, sa se arate ca sirurile (x
n
)
nN
sunt convergente,
unde:
1) x
n
=
n

k=1
1
k
2
. 2) x
n
=
n

k=1
sin(kx)
2
k
, x R.
3) x
n
=
n

k=1

k
a
k
. [
k
[ < 1, k N

, a > 1.
16
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 17
R: 1) Aratam ca > 0, N() a.. [x
n+p
x
n
[ < , n > N() si p N

. Deoarece
1
(n +k)
2
<
1
(n +k) (n +k 1)
=
1
n +k 1

1
n +k
,
avem:
[x
n+p
x
n
[ =
1
(n + 1)
2
+ +
1
(n +p)
2
<
1
n

1
n +p
<
1
n
<
pentru n >
1

. Putem lua N() =


_
1

.
2) Aratam ca > 0, N() a.. [x
n+p
x
n
[ < , n > N() si p N

. Avem:
[x
n+p
x
n
[ =

sin(n + 1)x
2
n+1
+ +
sin(n +p)x
2
n+p

1
2
n+1
+ +
1
2
n+p
=
1
2
n
_
1
1
2
p
_
,
deci [x
n+p
x
n
[ <
1
2
n
< pentru n >
ln
1

ln 2
. Putem lua N() =
_
ln
1

ln 2
_
.
3) Avem
[x
n+p
x
n
[ =

n+1
a
n+1
+ +

n+p
a
n+p


[
n+1
[
a
n+1
+ +
[
n+p
[
a
n+p
<
1
a
n+1
+ +
1
a
n+p
,
deci [x
n+p
x
n
[ <
1
a
n
(a1)

_
1
_
1
a
_
p

<
1
a
n
(a1)
1 < pentru n >
ln
1
(a1)
ln a
. Putem lua
N() =
_
ln
1
(a1)
ln a
_
.
2.4 Folosind criteriul lui Cauchy, sa se arate ca sirul (x
n
)
nN
este divergent, unde
x
n
= 1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
n
.
R: Este sucient sa aratam ca exista un
0
> 0 si un p N

a.. [x
n+p
x
n
[
0
.
Se constata nsa imediat ca pentru p = n avem:
[x
2n
x
n
[ =
1
n + 1
+ +
1
2n

1
2
=
0
.
2.5 Sa se cerceteze natura urmatoarelor siruri (x
n
)
nN
cu termenii generali:
1) x
n
=
10
1
+
11
3
+ +
n + 10
2n + 1
. 2) x
n
= sinn.
R: 1) Sirul este divergent. Se observa ca:
[x
2n
x
n
[ =
n + 11
2n + 3
+ +
2n + 10
4n + 1
>
2n + 10
4n + 1
>
1
2
.
2) Presupunem ca exista limx
n
= x. Atunci avem si limx
n+1
= x, limx
n1
= x,
ceea ce implica:
lim
n
[sin(n + 1) sin(n 1)] = 0,
adica lim2 sin1 cos n = 0 sau limcos n = 0. Din sin2n = 2 sinncos n ar rezulta ca
limsin2n = 0. Dar sirul (sin2n)
nN

este un subsir al sirului (sin n)


nN

, de unde se
deduce ca limsin n = 0. Asadar am avea: lim
_
sin
2
n + cos
2
n
_
= 0. Contradict ie. Deci
sirul (x
n
) este divergent.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 18
2.6 Folosind criteriul lui Cauchy, sa se studieze natura sirurilor cu termenii generali:
1) x
n
=
n

k=1
cos k!
k (k + 1)
. 2) x
n
=
n

k=1
cos kx
a
k
, a > 1. 3) x
n
=
n

k=1
sinkx
3
k
.
2.7 Sa se calculeze limita sirului cu termenul general:
x
n
=

0
n
k
+
1
n
k1
+ +
k

0
n
h
+
1
n
h1
+ +
h
,
0
,
0
,= 0, k, h N.
2.8 Sa se calculeze limitele sirurilor:
1) x
n
=
1 + 2 + +n
n
2
. 2) x
n
=
C
k
n
n
k
. 3) x
n
=
n
2
n
.
2.9 Sa se arate ca daca [a[ < 1, atunci limna
n
= 0.
R: Deoarece [a[ < 1, exista b > 0 a.. [a[ =
1
1+b
si se dezvolta dupa binomul lui
Newton.
2.10 Fie x
1
, x
2
, . . . , x
p
numere reale pozitive. Sa se arate ca:
lim
n
n
_
x
n
1
+x
n
2
+ x
n
p
= maxx
1
, x
2
, . . . , x
p
.
R: Fie x = maxx
1
, x
2
, . . . , x
p
. Rezulta: x
n
x
n
1
+x
n
2
+ x
n
p
px
n
, adica;
x
n
_
x
n
1
+x
n
2
+ x
n
p
x
n

p.
Dar lim
n

p = 1.
2.11 Fie sirul cu termenul general:
x
n
= a +n + 1
n

k=1
k
4
+k
2
+ 1
k
4
+k
.
1) Sa se arate ca (x
n
) este convergent.
2) Sa se gaseasca rangul de la care [x
n
a[ 0, 01.
2.12 Sa se calculeze limitele sirurilor (x
n
) date prin termenii generali:
1) x
n
=

5n
2
3n + 2
4n + 1
. 2) x
n
=
_
3n + 2
3n + 5
_
n
. 3) x
n
=
2a
n
+b
n
3a
n
+ 4b
n
.
4) x
n
=
2
2
+ 4
2
+ + (2n)
2
1
2
+ 3
2
+ + (2n 1)
2
. 5) x
n
=

n + 1 2

n + 2 +

n + 3.
6) x
n
=
_
n + 2

n + 1
_
n + 4

n + 1. 7) x
n
=
3
_
n
2
+n + 1 an.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 19
8) x
n
=
_
2n
2
+ 5n + 4
3n
2
+ 2
_
6n
3n+1
. 9) x
n
=
_
n +

n + 1
n +
3

n + 2
_
n
. 10) x
n
=
_
1 +
1
n
_
3
1
_
3 +
1
n
_
2
9
.
11) x
n
=
n(1
3
+ 2
3
+ +n
3
)
(n + 2)
5
. 12) x
n
=
_
n
4
+n
2
+ 1
_
n
4
n
2
+ 1.
13) x
n
= n
k
_
_
n + 2
n + 5
1
_
. 14) x
n
= n
1
3
_
3
_
(n + 1)
2

3
_
(n 1)
2
_
.
2.13 Se considera curba formata din semicercuri de raze r,
r
3
,
r
9
,
r
27
, . . . cu centrele cer-
curilor coliniare. Sa se calculeze lungimea L
n
a liniei formate din primele n semicercuri,
precum si L = limL
n
. Care sunt valorile lui n pentru care diferent a L L
n
reprezinta
cel mult 5% din L ?
R: Avem:
L
n
=
_
r +
r
3
+
r
3
2
+ +
r
3
n1
_
=
3r
2

_
1
1
3
n
_
si L =
3r
2
. L L
n
=
3r
2

1
3
n

5
100

3r
2
, de unde 3
n
20, adica n 3.
2.14 Sa se discute dupa valorile parametrului real p:
= lim
n
n
p
_
_
n + 1
n + 2

3
_
n + 2
n + 3
_
.
R: Notam
a
n
=
_
n + 1
n + 2

3
_
n + 2
n + 3
=
_
_
n + 1
n + 2
1
_
+
_
1
3
_
n + 2
n + 3
_
.
Avem a
n
0, iar na
n

1
6
. Deci:
=
1
6
lim
n
n
p1
=
_
_
_
0, p (, 1),

1
6
, p = 1,
, p (1, ).
2.15 Sa se calculeze limita sirului (x
n
) cu termenul general:
x
n
=
sin1 +a sin2 + +a
n1
sinn
a
n
[1 + 2a + 3a
2
+ + (n + 1)a
n
]
, a > 1.
R: Din [sinx[ 1, x R, deducem:
0 < [x
n
[
(1 a)(1 a
n
)
a
n
[1 (n + 2)a
n+1
+ (n + 1)a
n+2
]
=
n
si cum pentru a > 1,
n
0, rezulta ca x
n
0.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 20
2.16 Sa se arate ca sirul cu termenul general x
n
= 1+
1
1!
+
1
2!
+ +
1
n!
este convergent.
Limita sa este numarul e.
R: Folosim criteriul lui Cauchy:
x
n+p
x
n
=
1
(n + 1)!
+
1
(n + 2)!
+ +
1
(n +p)!
=
=
1
(n + 1)!
_
1
n + 1
+
1
(n + 1)(n + 2)
+ +
1
(n + 1)(n + 2) (n +p)
_
de unde:
x
n+p
x
n
<
1
n!
_
1
n + 1
+
1
(n + 1)
2
1 + +
1
(n + 1)
p
_
<
1
n!

1
n

1
n
< ,
pentru n > N() =
_
1

.
2.17 Sa se arate ca daca a
n
a, atunci s
n
=
a
1
+a
2
++a
n
n
a.
R: Se aplica teorema lui Stolz-Cesaro.
2.18 Sa se arate ca daca sirul de numere pozitive b
n
b, atunci
p
n
=
n
_
b
1
b
2
b
n
b.
2.19 Fie (a)
n
un sir de numere pozitive. Sa se arate ca daca
lim
n
a
n+1
a
n
= lim
n
n

a
n
= .
R: Se t ine seama de egalitatea
n

a
n
=
n
_
a
1
1

a
2
a
1

a
n
a
n1
.
2.20 Sa se calculeze:
1) lim
n
n

n. 2) lim
n
n
_
(n + 1)(n + 2) (2n)
n
n
. 3) lim
n
n

n!
n
.
R: Se aplica exercit iul precedent. Se obt ine: 1) 1, 2)
4
e
, 3)
1
e
.
2.21 Sa se arate ca:
lim
n
1
p
+ 2
p
+ n
p
n
p+1
=
1
p + 1
, p N.
R: Se aplica teorema lui Stolz-Cesaro:
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
=
(n + 1)
p
(n + 1)
p+1
n
p+1
=
_
1 +
1
n
_
p
n
__
1 +
1
n
_
p
1

+
_
1 +
1
n
_
p
.
Dar limn
__
1 +
1
n
_
p
1

= p.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 21
2.22 Sa se determine limita sirului cu termenul general:
x
n
=
1
p
+ 3
p
+ + (2n 1)
p
n
p+1
, p N

.
2.23 Sa se calculeze:
lim
n
1 +

2! +
3

3! + +
n

n!
n
2
a
n
, a > 1.
R: Se aplica teorema lui Stolz-Cesaro:
lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
= lim
n
n+1
_
(n + 1)!
a
n
[(n + 1)
2
a n
2
]
=
1
a 1
lim
n
n+1
_
(n + 1)!
n + 1

n + 1
n
2
a
n
= 0.
2.24 Sa se calculeze:
lim
n
1 + (2!)
2

2 + (3!)
2

3 + + (n!)
2

n
n! (n + 1)!

n
.
R: Se aplica teorema lui Stolz-Cesaro:
lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
= lim
n
(n + 1)
n+1

n + 1
(n + 1)(n + 2)

n + 1

n
= 0.
2.25 Se da sirul (x
n
)
nN
cu termenul general:
x
n
=
n

k=0
1
(k + 1)(k + 4)
.
1) Sa se arate ca sirul este marginit si sa se calculeze supx
n
.
2) Sa se calculeze lim
_
18
11
x
n

n
.
R: 1) Din identitatea
1
(k + 1)(k + 4)
=
1
3
_
1
k + 1

1
k + 4
_
, k N,
deducem:
lim
n
x
n
= lim
n
1
3
_
11
6

1
k + 2

1
k + 3

1
k + 4
_
=
11
18
.
Din x
n+1
x
n
=
1
(n+2)(n+5)
> 0 rezulta ca sirul este crescator si deci sup x
n
=
11
18
.
2) lim
_
18
11
x
n

n
= e
1
.
2.26 Sa se determine limita urmatoarelor siruri:
1) x
n
=
3
1
3
+
5
1
3
+ 2
3
+ +
2n + 1
1
3
+ 2
3
+ +n
3
. 2) x
n
=

n
+
n

n+1
+
n+1
, , > 0.
3) x
n
=
a
n
+b
n
+ 3
n
2
n
+ 5
n
+n
, a, b 0. 4) x
n
=
1
7
n
n!

n

k=1
_
k
2
+ 3k + 9
_
.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 22
R: La 4) se t ine seama de inegalitatea k
2
+ 3k + 9 3
3

27k
3
= 9k.
2.27 Sa se calculeze limita urmatoarelor siruri:
1) x
n
=
n

(n!)
2
(2n)! 8
n
. 2) x
n
=
n

k=1
k
2
+k 1
(k + 1)!
. 3) x
n
=
n

k=1
2
k1
(k 1)
(k + 1)!
.
4) x
n
=
n

3
3n
(n!)
3
(3n)!
. 5) x
n
=
n

k=1
1

n
2
+k
. 6) x
n
=
n

k=1
_
3
_
1 +
k
2
n
3
1
_
.
R: 1) lim
a
n+1
a
n
= lim
n+1
16(2n+1)
=
1
32
. 2) Din
k
2
+k1
(k+1)!
=
1
(k1)!

1
(k+1)!
deducem ca
lim
n
n

k=1
k
2
+k 1
(k + 1)!
= lim
n
_
2
1
n!

1
(n + 1)!
_
= 2.
3) Din
2
k1
(k1)
(k+1)!
=
2
k1
k!

2
k
(k+1)!
deducem ca
lim
n
n

k=1
2
k1
(k 1)
(k + 1)!
= lim
n
_
1
2
n
(n + 1)!
_
= 1.
2.28 Sa se calculeze limitele sirurilor cu termenii generali:
1) x
n
=
(2n + 1)!!
(2n + 2)!!
. 2) x
n
=
n

k=1
k
2
+k
n
3
+k
. 3) x
n
=
n

k=1
k
2
+k 1
(k + 1)!
.
4) x
n
=
_
1 +
1
2
+
1
2
2
+ +
1
2
n
_

3 2
n
+ (1)
n
2
n
. 5) x
n
=
n

k=1
2k + 1
k
2
(k + 1)
2
.
6) x
n
=
1
n
2

_
_
C
2
n
+
_
C
2
n+1
+ +C
2
2n
_
. 7) x
n
=
1
n
3

_
n

k=1
(2k 1)
2
_
.
2.29 Sa se calculeze limita sirurilor cu termenii generali:
1) x
n
=
_
cos

n
_
n
2
. 2) x
n
=
_
1 +
3

n + 1
2

n 3
_

n3
, R.
3) x
n
=
n

k=1
1
(k 1)! +k!
. 4) x
n
=
n

k=1
k (k + 1) (k + 2)
n
4
.
2.30 Sa se calculeze limita sirului cu termenul general
x
n
= ac + (a +ab)c
2
+ (a +ab +ab
2
)c
3
+ + (a +ab + +ab
n
)c
n+1
,
a, b, c R, [c[ < 1, b ,= 1, [bc[ < 1.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 23
R: Sa observam ca se mai scrie
x
n
=
ac
1 b
[(1 +c + +c
n
) b (1 +bc + +b
n
c
n
)] .
Deci
lim
n
x
n
= lim
n
x
n
_
1 c
n+1
1 c
b
1 (bc)
n+1
1 bc
_
=
ac
(1 c)(1 bc)
.
2.31 Sa se arate ca:
0 < ln[ln(k + 1)] ln(lnk) <
1
k lnk
, k 2
si apoi sa se calculeze lim
n

k=2
1
k ln k
.
R: Inegalitatea din stanga rezulta din faptul ca funct ia lnx este strict crescatoare.
Fie f : (1, ) R, denita prin f(x) = ln(lnx). Pe ecare interval [k, k + 1], k 2,
conform teoremei lui Lagrange, exista c
k
(k, k + 1) a..
ln[ln(k + 1)] ln(lnk) =
1
c
k
lnc
k
.
Din lnk < lnc
k
< ln(k + 1) deducem:
1
(k + 1) ln(k + 1)
<
1
c
k
lnc
k
<
1
k lnk
,
deci
0 <
1
(k + 1) ln(k + 1)
< ln[ln(k + 1)] ln(ln k) <
1
k lnk
.
Sumand pentru k = 2, n rezulta ca limita este .
2.32 Sa se calculeze limita sirului cu termenul general
x
n
=
n
_
(n
2
+ 1)(n
2
+ 2
2
) (2n
2
)
n
2
.
R: Avem ca
lnx
n
=
1
n
n

k=1
ln
_
1 +
k
2
n
2
_
,
care este o suma Riemann pentru funct ia f(x) = ln(1 + x
2
) pe intervalul [0, 1], pentru
diviziunea
n
=
_
0,
1
n
,
2
n
, . . . , 1
_
, cu punctele intermediare
k
=
k
n
si deci
lim
n
lnx
n
=
_
1
0
ln(1 +x
2
) dx = ln2 2 +

2
.
2.33 Sa se calculeze limita sirului cu termenul general
x
n
=
_
_
b
a
(x a)
n
(b x)
n
dx
_1
n
, a < b.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 24
R: Notam I
m,n
=
_
b
a
(x a)
m
(b x)
n
dx. Integrand prin part i, obt inem
I
m,n
=
m
n + 1
I
m1,n+1
=
m
n + 1

m1
n + 2

1
n +m+ 1
I
0,n+m
.
Se obt ine de aici ca I
n,n
=
(n!)
2
(2n+1)!
(b a)
2n+1
, de unde limx
n
=
_
ba
2
_
2
.
2.34 Sa se calculeze lim
_
n

k=1
_
1 +
k
n
2
1
_
.
R: Deoarece
_
1 +
k
n
2
1 =
1
n
2

k

1+
k
n
2
+1
. Din
1
n
2

k
_
1 +
1
n
+ 1

1
n
2

k
_
1 +
k
n
2
+ 1

1
n
2

k
_
1 +
1
n
2
+ 1
,
sumand pentru k = 1, n, rezulta
n(n + 1)
2n
2

1
_
1 +
1
n
+ 1

_
n

k=1
_
1 +
k
n
2
1
_

n(n + 1)
2n
2

1
_
1 +
1
n
2
+ 1
,
deci sirul are limita
1
2
.
2.35 Fiind data funct ia f : R 2, 1 R, denita prin f(x) =
1
x
2
+3x+2
, sa se
calculeze limita sirului cu termenul general
x
n
= f
(k)
(1) +f
(k)
(2) + +f
(k)
(n),
unde f
(k)
este derivata de ordinul k a funct iei f.
R: Deoarece f(x) se poate scrie: f(x) =
1
x+1

1
x+2
, rezulta ca
f
(k)
(x) = (1)
k
k!
_
1
(x + 1)
k+1

1
(x + 2)
k+1
_
,
si deci
x
n
=
_
1
2
k+1

1
(n + 2)
k+1
_
(1)
k
k!
1
2
k+1
.
2.36 Sa se studieze natura sirului (x
n
) denit prin: x
1
= a [1, 2] si x
n+1
= x
2
n

2x
n
+ 2, pentru n 1.
2.37 Se dau numerele reale a
0
, b
0
, c
0
. Denim sirurile (a
n
)
nN
, (b
n
)
nN
, (c
n
)
nN
prin:
a
n+1
=
1
2
(b
n
+c
n
) , b
n+1
=
1
2
(c
n
+a
n
) , c
n+1
=
1
2
(a
n
+b
n
) .
Sa se arate ca sirurile sunt convergente la
1
3
(a
0
+b
0
+c
0
).
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 25
R: Fie x
n
= a
n
+ b
n
+ c
n
. Adunand cele trei relat ii, obt inem: x
n+1
= x
n
, deci (x
n
)
este un sir constant: x
n
= x
0
. Din a
n+1
=
1
4
(a
n1
+x
0
) rezulta ca a
n

1
3
x
0
etc.
2.38 Fie q =
1

5
2
si sirul (x
n
) denit prin: x
1
= q, x
2
= 1 + q, x
n+2
= x
n
+ x
n+1
,
n N

.
1) Sa se arate ca termenii sirului sunt n progresie geometrica.
2) Sa se arate ca are loc egalitatea

n
=

x
n+2
x
n+1
x
n
x
n
x
n+2
x
n+1
x
n+1
x
n
x
n+2

= 4 x
3n+2
.
3) Sa se calculeze limx
n
.
R: 1) Prin induct ie matematica: x
2
= 1 + q = q
2
, x
3
= x
1
+ x
2
= q
3
. Presupunem
x
n
= q
n
. Din x
n+2
= x
n
+x
n+1
= q
n
+q
n+1
= q
n
(1 +q), rezulta x
n+2
= q
n+2
.
2)
n
= q
3n
(q
6
2q
3
+ 1) = 4q
3n+2
= 4x
3n+2
. 3) Deoarece [q[ < 1, limx
n
= 0.
2.39 Sa se calculeze limita sirului:
x
1
=

a, x
n+1
=

a +x
n
, a > 0.
2.40 Sa se calculeze
lim
n
_
4n 4 2a
n

_
n
, a
n
=
_
n
1
2x
2
1 +x
2
dx, n 2.
R: Se obt ine: a
n
= 2n 2 2 arctg n +

2
, iar limita este e

.
2.41 Fie (A
n
)
nN
si (B
n
)
nN
doua siruri de numere rat ionale a..:
_
a +b

k
_
n
= A
n
+B
n

k, n 1, a, b Q
+
,

k R Q.
Sa se calculeze lim
A
n
B
n
.
R: Din A
n
+B
n

k =
_
a +b

k
_
n
si A
n
B
n

k =
_
a b

k
_
n
, urmeaza:
A
n
=
1
2
__
a +b

k
_
n
+
_
a b

k
_
n
_
, B
n
=
1
2

k
__
a +b

k
_
n

_
a b

k
_
n
_
.
Asadar lim
A
n
B
n
=

k.
2.42 Fie matricea A =
_
1 0
3 2
_
si
A
n
=
_
1 0
a
n
b
n
_
, n N

.
Sa se calculeze lim
a
n
b
n
.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 26
R: Se gaseste: a
n
= 3 (2
n
1) si b
n
= 2
n
.
2.43 Sa se calculeze limsin
2
_

n
2
+n + 1
_
.
R: Deoarece sin = sin( n), urmeaza:
sin
2
_

_
n
2
+n + 1
_
= sin
2
_

_
n
2
+n + 1 n
_
= sin
2
_

n + 1

n
2
+n + 1 +n
_
si deci limsin
2
_

n
2
+n + 1
_
= sin
2
2
= 1.
2.44 Sa se calculeze limita sirului
x
n
=
n+1
_
(n + 1)!
n

n!, n 2.
R: Fie a
n
=
(n+1)
n
n!
. Deoarece
a
n+1
a
n
=
_
1 +
1
n+1
_
n+1
e, rezulta ca
n

a
n
= e. Fie
b
n
=
n+1
_
(n + 1)!
n

n!
=
_
n + 1
n

n!
_ 1
n+1
si b
n
n
=
_
n+1
n

n!
_ n
n+1
e si
e = lim
n
_
1 +
n+1
_
(n + 1)!
n

n!
n

n!
_
n
= lim
n
_
_
_
1 +
x
n
n

n!
_
n

n!
x
n
_
_
x
n
n
n

n!
= e
e limx
n
,
deci limx
n
=
1
e
.
2.45 Sa se determine mult imea punctelor limita, limita inferioara si limita superioara
pentru sirurile date prin:
1) x
n
=
1 + (1)
n
3
+ (1)
n

2n
3n + 1
. 2) x
n
=
_
1 +
1
n
_
n

_
(1)
n
+
1
2
_
+ cos
n
2
.
R: 1) Deoarece x
n

nN
= x
2k

kN
x
2k+1

kN
si
x
2k
=
2
3
+
4k
6k + 1

4
3
, x
2k+1
=
4k + 2
6k + 4

2
3
,
rezulta ca /=
_

2
3
,
4
3
_
, liminf x
n
=
2
3
, limsupx
n
=
4
3
.
2) Deoarece x
n

nN
= x
4k

kN
x
4k+1

kN
x
4k+2

kN
x
4k+3

kN
si
x
4k
=
3
2
_
1 +
1
4k
_
4k
+ cos 2k
3
2
e + 1,
x
4k+1
=
1
2
_
1 +
1
4k+1
_
4k+1
+ cos
(4k+1)
2

1
2
e,
x
4k+2
=
3
2
_
1 +
1
4k+2
_
4k+2
+ cos
(4k+2)
2

3
2
e 1,
x
4k+3
=
1
2
_
1 +
1
4k+3
_
4k+3
+ cos
(4k+3)
2

1
2
e,
rezulta ca /=
_

1
2
e,
3
2
e 1,
3
2
e + 1
_
, liminf x
n
=
1
2
e, limsupx
n
=
3
2
e + 1.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 27
2.46 Sa se determine mult imea punctelor limita, limita inferioara si limita superioara
pentru sirurile date prin:
1) x
n
=
_
1 +
1
n
_
n(1)
n

n
2n + 1
+ cos
n
2
, n N

.
2) x
n
= 5 3 (1)
n(n+1)
2
+ sin
n
2
, n N.
3) x
n
=
1
n
n
(1)
n
+ sin
n
2
, n N

.
4) x
n
=
1 + (1)
n
2

n 1
n + 1
, n N.
5) x
n
= (1)
n(n+1)
2
cos
n
3
, n N.
2.2 Principiul contract iei
2.47 Sa se arate ca ecuat ia x
3
+ 4x 1 = 0 are o singura radacina reala si sa se
determine aproximat iile pana la ordinul trei ale radacinii.
R: Se constata imediat ca ecuat ia are o radacina pe intervalul [0, 1]. Scriind ecuat ia
sub forma echivalenta x =
1
x
2
+4
, problema revine la a arata ca aplicat ia : [0, 1] R,
(x) =
1
x
2
+4
, este o contract ie pe [0, 1]. Dar
d((x), (y)) = [(x) (y)[ =
[x +y[
(x
2
+ 4) (y
2
+ 4)
d(x, y)
1
8
d(x, y).

Intr-adevar, din [x[


x
2
+4
4
, deducem [x +y[ [x[ + [y[
1
4
_
x
2
+ 4
_
(y
2
+ 4). Deci
este o contract ie pe [0, 1], cu q =
1
8
. Sirul aproximat iilor succesive:
x
0
= 0, x
n+1
=
1
x
2
n
+ 4
, n = 0, 1, 2, . . .
ne da x
1
= 0, 25, x
2
= 0, 2461538, x
3
= 0, 2462695 etc.
2.48 Sa se arate ca ecuat ia x
3
+ 12x 1 = 0 are o singura radacina real a si sa se
calculeze aceasta radacin a cu o eroare mai mica de 0, 0001.
R: Se constata imediat ca ecuat ia are o radacina pe intervalul [0, 1]. Ca n exercit iul
precedent, se arata ca aplicat ia : [0, 1] R, (x) =
1
x
2
+12
, este o contract ie pe [0, 1],
cu q =
2
169
. Sirul aproximat iilor succesive este:
x
0
= 0, x
n+1
=
1
x
2
n
+ 12
, n = 0, 1, 2, . . .
Estimarea erorii metodei este data de
[x
n
[ <

1 q
q
n
, n N,
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 28
n care = [x
1
x
0
[.

In cazul nostru
[x
n
[ <
1
12
169
167
_
2
169
_
n
< 10
4
.
Se constata ca este sucient sa luam n = 2. Avem: x
0
= 0, x
1
=
1
12
= 0, 08 3333,
x
2
=
144
1729
= 0, 083285135.
2.49 Sa se arate ca ecuat ia sinx 10x + 1 = 0 are o singura radacina real a si sa se
calculeze aceasta radacin a cu o eroare mai mica de 0, 001.
R: Se constata imediat ca ecuat ia are o radacina pe intervalul [0, 1]. Se constata ca
aplicat ia : [0, 1] R, (x) =
1
10
(1 + sinx), este o contract ie pe [0, 1], cu q =
1
10
. Sirul
aproximat iilor succesive este:
x
0
= 0, x
n+1
=
1
10
(1 + sinx
n
) , n = 0, 1, 2, . . .
Estimarea erorii
[x
n
[ <
1
10
9
10
_
1
10
_
n
< 10
3
.
Este sucient sa luam n = 2. Avem: x
0
= 0, x
1
=
1
10
= 0, 1, x
2
=
1
10
(1 + sin0, 1) =
0, 10998.
2.50 Sa se arate ca ecuat ia x
5
+ x
3
1, 16 = 0 are o singura rad acina reala si sa se
calculeze aceasta radacin a cu o eroare mai mica de 0, 001.
2.51 Fie f : [a, b] [c, c] o funct ie derivabila pe [a, b] si a.. 0 < m f

(x) M,
x [a, b]. Ce condit ie trebuie sa ndeplineasc a numarul p (m, M) pentru ca funct ia
(x) = x
1
p
f(x), x [a, b], sa e o contract ie pe [a, b] si deci ecuat ia (x) = 0 sa aiba
o singura solut ie pe [a, b]?
R: Avem: d((x), (y)) = [(x) (y)[ = [

()[ [x y[ = [

()[ d(x, y) si pentru


ca sa e contract ie este necesar sa existe q < 1 a.. [

()[ < q.

Insa

() = 1
1
p
f

(x)
si din 0 < m f

(x) M rezulta 1
M
p

() 1
m
p
< 1 (caci p (m, M)). Este
deci necesar ca 1 < 1
M
p
, adica p >
M
2
.

In concluzie, daca p (max
_
m,
M
2
_
, M),
este o contract ie pe [a, b].
Putem generaliza exercit iul precedent, presupunand p = p(x). Astfel, daca alegem
p(x) =
x x
0
f(x) f(x
0
)
, x [a, b],
se obt ine medoda coardei, iar daca alegem p(x) = f

(x) se ajunge la metoda lui Newton.


2.52 Ce condit ie trebuie sa ndeplineasca funct ia f : [a, b] R, de doua ori derivabila
pe [a, b] pentru ca funct ia (x) = x
f(x)
f

(x)
sa e o contract ie pe [a, b]?
R: Deoarece d((x), (y)) = [(x) (y)[ = [

()[ d(x, y), condit ia [

()[ q < 1
conduce la: [f(x) f

(x)[ q f
2
(x), 0 < q < 1.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 29
2.53 Sa se calculeze aproximativ
p

a, a > 0 si p = 2, 3, . . .
R: Luam f(x) = x
p
a. Atunci (x) = x
f(x)
f

(x)
=
1
p
_
(p 1) x +ax
1p

. Cum

(x) =
p1
p
(1 ax
p
) <
p1
p
, pentru x > 0, rezulta ca este o contract ie si deci putem
lua
p

a x
n+1
=
1
p
_
(p 1) x
n
+ax
1p
n

.
2.3 Siruri n R
p
2.54 Sa se calculeze limitele urmatoarelor siruri din R
3
:
1) x
n
=
_
2n
3n 1
,
_
1 +
1
n
_
2n
,

n
_
n + 1

n 1
_
_
.
2) x
n
=
_
n
2
+ 2
n
2
+ 1
,
n

n
2
, e
1
n
_
.
2.55

In R
4
se considera sirul (x
n
) denit prin relat ia de recurent a:
6x
n+3
= 11x
n+2
6x
n+1
+x
n
, n N,
cu x
0
= (0, 0, 0, 0), x
1
= (1, 9, 3, 6), x
2
= (1, 9, 7, 8). Sa se determine x
n
si sa se calculeze
limita sirului.
R: Se cauta x
n
=
n
a, cu a R
4
. Se obt ine penrtu ecuat ia caracteristica 6
3

11
2
+ 6 1 = 0, cu radacinile: 1,
1
2
,
1
3
. Deci x
n
este de forma: x
n
= a +
1
2
n
b +
1
3
n
c.
Se obt ine limita x =
_
1
2
,
9
2
,
27
2
, 9
_
.
2.4 Serii de numere reale
2.56 Sa se arate ca seria
1
1 2
+
1
2 3
+ +
1
n(n + 1)
+ =

n=1
1
n(n + 1)
este convergenta si s = 1.
R:

In adevar,
s
n
=
1
1 2
+
1
2 3
+ +
1
n(n + 1)
=
n

k=1
_
1
k

1
k + 1
_
= 1
1
n + 1
1.
2.57 Seria
1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
n
+ =

n=1
1
n
se numeste seria armonica, deoarece pentru n 2, a
n
este media armonica a termenilor
vecini a
n1
si a
n+1
. Sa se arate ca seria este divergenta si are suma +.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 30
R: Sirul (s
n
) al sumelor part iale este strict crescator si divergent, deoarece
[s
2n
s
n
[ =
1
n + 1
+
1
n + 2
+ +
1
2n

1
2
,
ceea ce arata ca (s
n
) nu este sir fundamental. Deci lims
n
= +.
2.58 Sa se arate ca seria
1 1 + 1 1 + + (1)
n1
+ =

n=1
(1)
n1
este divergenta.
R: Este o serie oscilanta deoarece sirul (s
n
) al sumelor part iale este sirul oscilant: 1,
0, 1, 0, . . ..
2.59 Seria
1 +q +q
2
+ +q
n1
+ =

n=1
q
n1
, q R
se numeste seria geometrica deoarece sirul (a
n
), a
n
= q
n1
, este o progresie geometrica
cu rat ia q. Sa se studieze natura acestei serii dupa valorile lui q.
R: Sirul sumelor part iale are termenul general
s
n
= 1 +q +q
2
+ +q
n1
=
_
1q
n
1q
, q ,= 1,
n, q = 1.
Obt inem
lim
n
s
n
=
_
1
1q
, [q[ < 1,
+, q 1.
Pentru q 1 sirul (s
n
) nu are limita. Astfel, seria geometrica cu rat ia q este convergenta
pentru [q[ < 1 si are suma
1
1q
si divergenta pentru [q[ 1.
2.60 Sa se stabileasca natura seriilor urmatoare si n caz de convergent a sa se determine
sumele lor:
1)

n=1
_
n + + 1 2

n + +

n + 1
_
, > 0.
2)

n=1
1
( +n)( +n + 1)
, R Z

.
3)

n=1
n

n
, > 1. 4)

n=1
1
15n
2
8n 3
.
5)

n=1
ln
n + 1
n
. 6)

n=1
1
n

n
.
7)

n=1
n 2
n
(n + 2)!
. 8)

n=1
2
n
[5 + (1)
n
]
n
.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 31
R: 1) Notam cu a
n
=

n +

n + 1. Se observa ca s
n
= a
n+1
a
n
. Se obt ine
suma

+ 1.
2) Folosind identitatea:
1
( +k)( +k + 1)
=
1
+k

1
+k + 1
,
se obt ine s
n
=
1
+1

1
+n+1
. Seria este convergenta si are suma
1
+1
.
3) Pentru a evalua suma part iala de ordinul n plecam de la identitatea:
x

+
x
2

2
+ +
x
n

n
=
1

n

x
n+1
x
n
x
.
Derivand n raport cu x, avem:
1

+
2x

2
+ +
nx
n1

n
=
nx
n+1
(n + 1)x
n
+
n+1

n
(x )
2
.
De aici, pentru x = 1, obt inem
s
n
=
n (n + 1) +
n+1

n
(1 )
2
.
Seria este convergenta si are suma

(1)
2
.
4) Termenul general al sirului sumelor part iale se descompune n fract ii simple astfel:
1
16k
2
8k 3
=
1
4
_
1
4k 3

1
4k + 1
_
.
Folosind aceasta identitate se obt ine s
n
=
1
4
_
1
1
4n+1
_
. Seria este convergenta si are
suma
1
4
.
5) Sirul sumelor part iale al acestei serii
s
n
=
n

k=1
ln
k + 1
k
= ln(n + 1)
are limita , deci seria este divergenta.
6) Deoarece lim
1
n

n
= 1, seria este divergenta.
7) Fie b
n
=
2
n
(n+2)!
. Atunci termenul general al seriei se scrie a
n
= nb
n
, iar (n+2)b
n
=
2b
n1
. Deci
s
n
=
n

k=1
a
k
=
n

k=1
kb
k
= 2(b
0
b
n
) = 1 2b
n
.
Dar b
n
0 deoarece seria

n=1
2
n
(n+2)!
este convergenta. Rezulta ca seria este convergenta
si are suma 1.
8) Se observa ca:

n=1
2
n
[5 + (1)
n
]
n
=
_
1
2
+
1
2
3
+
1
2
5
+
_
+
_
1
3
2
+
1
3
4
+
1
3
6
+
_
=
19
24
.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 32
2.61 Sa se arate ca urmatoarele serii sunt convergente si sa se determine sumele lor:
1)

n=1
(1)
n+1
3
n
. 2)

n=1
2
n
+ (1)
n+1
5
n
. 3)

n=1
1
4n
2
1
.
R: 1) Serie geometrica cu rat ia
1
3
si suma
1
4
. 2) Serie geometrica cu suma
5
6
. 3) Serie
telescopica cu suma
1
2
.
2.62 Sa se calculeze sumele urmatoarelor serii, stiind ca termenii sirului (a
n
) formeaza
o progresie aritmetica cu a
1
> 0 si rat ia r > 0:
1)

n=1
1
a
n
a
n+1
. 2)

n=1
1
a
n
a
n+1
a
n+2
. 3)

n=1
a
n
+a
n+1
a
2
n
a
2
n+1
.
R: 1) Pentru orice n N, avem:
1
a
n
a
n+1
=
1
r
_
1
a
n

1
a
n+1
_
.
Se obt ine o serie telescopica.
2) si 3) Analog, avem:
1
a
n
a
n+1
a
n+2
=
1
2r
_
1
a
n
a
n+1

1
a
n+1
a
n+2
_
,
a
n
+a
n+1
a
2
n
a
2
n+1
=
1
r
_
1
a
2
n

1
a
2
n+1
_
.
2.63 Sa se arate ca:
1)

n=1
3
n1
sin
3
x
3
n
=
1
4
(x sinx) . 2)

n=1
2
n
tg 2
n
x = 2 ctg 2x
1
x
.
R: 1) Multiplicam identitatea sin3 = 3 sin 4 sin
3
cu 3
n1
si luam =
x
3
n
.
Obt inem:
3
n1
sin
3
x
3
n
=
1
4
_
3
n
sin
x
3
n
3
n1
sin
x
3
n1
_
.
Punem a
n
=
3
n1
4
sin
x
3
n1
. Atunci s
n
= a
n+1
a
1
si
lim
n
s
n
=
1
4
(x sinx) .
2) Multiplicam identitatea tg = ctg 2 ctg 2 cu 2
n
si luam = 2
n
x. Obt inem:
2
n
tg 2
n
x = 2
n
ctg 2
n
x 2
n+1
ctg 2
n+1
x.
2.64 Sa se calculeze suma seriei

n=1
arctg
1
n
2
+n + 1
.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 33
R: Din
arctg x arctg y = arctg
x y
1 +xy
,
1
n
2
+n + 1
=
1
n

1
n+1
1 +
1
n

1
n+1
,
rezulta ca a
n
= arctg
1
n
arctg
1
n+1
si deci s
n
= arctg 1 arctg
1
n+1


4
.
2.65 Sa se arate ca:

p=2

n=2
1
n
p
= 1.
R: Seria
1
2
p
+
1
3
p
+ +
1
n
p
+
este convergenta pentru orice p 2, deci

p=2

n=2
1
n
p
=

n=2

p=2
1
n
p
.
Dar

p=2
1
n
p
=
1
n
2
1
1
1
n
=
1
n(n 1)
=
1
n 1

1
n
si

n=2
_
1
n 1

1
n
_
= 1 lim
n
1
n
= 1.
2.66 Sa se arate ca urmatoarele serii sunt divergente:
1)

n=1
n

2. 2)

n=1
n
n + 1
. 3)

n=1
2
n
+ 3
n
2
n+1
+ 3
n+1
.
4)

n=1
1

n + 1

n
. 5)

n=1
1

2n + 1

2n 1
.
2.67 Sa se studieze natura seriei:

n=1
a
n1
(1 +a
n1
b)(1 +a
n
b)
, a, b R

+
.
R: Deoarece termenul general al seriei se poate scrie, pentru a ,= 1:
a
n
=
1
1 a
a
n1
a
n
(1 +a
n1
b)(1 +a
n
b)
=
1
b(1 a)
(1 +a
n1
b) (1 +a
n
b)
(1 +a
n1
b)(1 +a
n
b)
,
adica
a
n
=
1
b(1 a)
_
1
1 +a
n
b

1
1 +a
n1
b
1
_
, s
n
=
1
b(1 a)
_
1
1 +a
n
b

1
1 +b
_
.
Deci

n=1
a
n1
(1 +a
n1
b)(1 +a
n
b)
=
_
_
_
1
b(a1)(b+1)
, a (1, ),
, a = 1,
1
(1a)(1+b)
, a (0, 1).
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 34
2.5 Serii cu termeni pozitivi
2.68 Fie (a
n
) un sir de numere pozitive. Sa se arate ca seria

a
n
este convergenta
d.d. seria

a
n
1+a
n
este convergenta.
R: Deoarece
a
n
1+a
n
a
n
, daca seria

a
n
este convergenta atunci si seria

a
n
1+a
n
este
convergenta.
Daca seria

a
n
1+a
n
este convergenta, atunci
a
n
1+a
n
0, deci a
n
0. Deci pentru n
sucient de mare, 0 a
n
1. Atunci
1
2
a
n

a
n
1+a
n
. Deci seria

a
n
este convergenta.
2.69 Seria

n=1
1
n

, R, numita seria lui Riemann sau seria armonica generalizata


este:
- convergenta pentru > 1;
- divergenta pentru 1.
R:

Intr-adevar, daca 0, seria este divergenta deoarece sirul termenilor ei nu
cunverge la zero.
Daca > 0, srul cu termenul general a
n
=
1
n

este descrescator si deci seria lui


Riemann are aceeasi natura cu seria

n=1
2
n

1
(2
n
)

n=1
_
1
2
1
_
n
,
care este o serie geometrica cu rat ia q = 2
1
> 0, convergenta daca q = 2
1
< 1, adica
> 1, si divergenta daca q = 2
1
1, adica 1.
2.70 Sa se arate ca seria cu termenul general a
n
=
_
n+1
2n1
_
n
este convergenta.
R: Avem:
lim
n
n

a
n
= lim
n
n

_
n + 1
2n 1
_
n
= lim
n
n + 1
2n 1
=
1
2
< 1.
2.71 Sa se arate ca seria

n=0
1
n!
este convergent a.
R:

Intr-adevar:
a
n+1
a
n
=
n!
(n + 1)!
=
1
n + 1

1
2
< 1, n 1.
Suma acestei serii este e = 2, 7182818 . . .
2.72 Sa se arate ca seria

n=0
2
n
(n+1)!
este convergenta si sa se precizeze numarul de
termeni necesar pentru a obt ine suma seriei cu o eroare mai mica de 0, 001.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 35
R: Aplicam criteriul raportului cu limita
lim
n
a
n+1
a
n
= lim
n
2
n + 2
= 0 < 1,
deci seria este convergenta. Deoarece
a
n+1
a
n
=
2
n+2

1
3
, pentru n 4, restul de ordinul n
r
n
= s s
n
=

k=n+1
a
k
a
n
_
1
3
+
1
3
2
+
_
=
1
2
a
n
=
1
2

2
n
(n + 1)!
< 10
3
,
pentru n 9.
2.73 Sa se stabileasca natura seriei:
1

ln2
+
1
3

ln3
+ +
1
n

lnn
+
R: Deoarece
n

lnn <
n

n, pentru n 2, avem ca
1
n

ln n
>
1
n

n
. Dar seria

1
n

n
este
divergenta.
2.74 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1

7n
n
2
+ 3n + 5
. 2)

n=1
1
n
n

n
. 3)

n=1
1
a
n
+n
, a > 1.
R: 1) Seria este convergenta. 2) Se aplica criteriul comparat iei cu limita. Se compara
cu seria

1
n
. Deoarece lim
1
n

n
= 1, seria este divergenta. 3) Pentru a > 1, cum
1
a
n
+n
<
1
a
n
, seria este convergenta. Pentru a = 1 seria data este seria armonica. Pentru
[a[ < 1 se aplica criteriul comparat iei cu limita. Se compara cu seria armonica. Deoarece
lim
n
a
n
+n
= 1, seria este divergenta.
2.75 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
1
n(1 +a + +a
2
+a
n
)
. 2)

n=1
a
n
n

n!
, a > 0.
R: 1) Pentru a 1, 1 +a + +a
2
+a
n
n + 1 > n. Rezulta ca
1
n(1 +a + +a
2
+a
n
)
<
1
n
2
si deci seria este convergenta.
Pentru 0 < a < 1 se aplica criteriul comparat iei cu limita. Se compara cu seria
armonica. Deoarece
lim
n
1
1 +a + +a
2
+a
n
= lim
n
1 a
1 a
n+1
= 1 a,
seria data este divergenta.
2) Deoarece
n

n! 1, avem ca
a
n
n

n!
a
n
. De aici, pentru a < 1, deducem ca seria
este convergenta.
Din
n

n!
n

n
n
= n, obt inem ca
a
n
n

n!

a
n
n
. Dar, pentru a 1, seria

a
n
n
este
divergenta. Rezulta ca seria data este divergenta.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 36
2.76 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
1
n 2
n
. 2)

n=1
arctg
n
1
n
. 3)

n=1
n
_
1 +
1
n
_
n
2
.
R: Se aplica criteriul radacinii cu limita. Seriile sunt convergente.
2.77 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
_
a
n
2
+n + 1
n
2
_
n
. 2)

n=1
a
n
_
1 +
1
n
_
n
.
R: Se aplica criteriul radacinii cu limita. Pentru a < 1 seriile sunt convergente, pentru
a > 1, seriile sunt divergente. Pentru a = 1, sirurile termenilor au limita e, deci seriile
sunt divergente.
2.78 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
a
n
_
n + 1
n
_
n
2
, a > 0.
R: Se aplica criteriul radacinii cu limita. Pentru a <
1
e
seria este convergenta, pentru
a >
1
e
, seria este divergenta. Pentru a =
1
e
, seria devine:

n=1
1
e
n
_
n + 1
n
_
n
2
.
Din e <
_
1 +
1
n
_
n+1
, obt inem:
1
e
n
_
n + 1
n
_
n
2
>
1
_
1 +
1
n
_
n
,
de unde
lim
n
1
e
n
_
n + 1
n
_
n
2
lim
n
1
_
1 +
1
n
_
n
=
1
e
> 0.
Rezulta ca seria data este divergenta.
2.79 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
n
2
2
n
. 2)

n=1
n
2
arcsin

2
n
.
3)

n=1
n!
n
n
. 4)

n=1
ntg

2
n+1
.
R: Se aplica criteriul raportului cu limita. Seriile sunt convergente.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 37
2.80 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
2 7 12 (5n 3)
5 9 13 (4n + 1)
. 2)

n=1
1 3 5 (2n 1)
2 5 8 (3n 1)
.
R: Se aplica criteriul raportului cu limita. 1) Serie divergenta. 2) Serie convergenta.
2.81 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
a
n

n!
. 2)

n=1
a
ln n
, a > 0.
R: 1) Se aplica criteriul raportului cu limita. Seria este convergenta. 2) Criteriul
raportului da dubiu. Aplicam criteriul lui Raabe-Duhamel. Se obt ine = lna. Seria
este convergenta pentru a <
1
e
si divergenta pentru a >
1
e
. Pentru a =
1
e
se obt ine seria
armonica, deci divergenta.
2.82 Sa se studieze natura seriei cu termenul general a
n
denit astfel: a
1
(0, 1),
a
n+1
= 2
a
n
1, pentru n 1.
R: Fie f : R R, denita prin f(x) = 2
x
x 1. Deoarece f

(x) = 2
x
ln2 1 si
f

(x) = 0 pentru x
0
= ln(ln2), avem tabloul de variat ie:
x 0 ln(ln2) 1
f

(x) 0 + +
f(x) 0 m 0
Deci f(x) < 0 pentru orice x (0, 1), de unde 2
x
< x + 1, x (0, 1).
Aratam, prin induct ie, ca a
n
(0, 1). Avem ca a
1
(0, 1). Presupunem ca a
n

(0, 1). Dar a
n+1
= 2
a
n
1 > 2
0
1 = 0 si a
n+1
= 2
a
n
1 < 2
1
1 = 1. Apoi:
a
n+1
a
n
= 2
a
n
a
n
1 < 0, deci este un sir descrescator si marginit. Fie = lima
n
.
Rezulta ca 2

1 = 0, cu radacinile 0 si 1. Deoarece (a
n
) este descrescator, urmeaza
ca = 0. Putem deci scrie:
lim
n
a
n+1
a
n
= lim
n
2
a
n
1
a
n
= lim
x0
2
x
1
x
= ln2 < 1
si conform criteriului raportului seria este convergenta.
2.83 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
(2n + 1)
_
( 1) ( n + 1)
( + 1)( + 2) ( +n + 1)
_
2
, R Z

.
R: Criteriul raportului da dubiu. Aplicam criteriul lui Raabe-Duhamel. Deoarece
= 4a+3, daca >
1
2
seria este convergenta, daca <
1
2
seria este divergenta, daca
=
1
2
seria devine:
4

n=1
1
2n + 1
care este divergenta.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 38
2.84 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
1
2
5
2
9
2
(4n 3)
2
3
2
7
2
11
2
(4n 1)
2
.
R: Criteriul raportului si criteriul lui Raabe-Duhamel dau dubiu. Aplicam criteriul
lui Bertrand:
lim
n
_
n
_
a
n
a
n+1
1
_
1
_
lnn = lim
n
lnn
16n
2
+ 8n + 1
= 0 < 1,
deci seria este divergenta.
2.85 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
(2n)!
4
n
(n!)
2
. 2)

n=1
2 4 6 (2n)
1 3 5 (2n 1)

1
n + 2
.
3)

n=1
lg
(n + 1)
2
n(n + 2)
. 4)

n=1
_
n +
n +
_
n
, , , , > 0.
5)

n=2
1
n lnn
. 6)

n=1
1
n(lnn) ln(lnn)
.
2.86 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
n! n
p
(q + 1) (q + 2) (q +n)
, p, q N.
2)

n=1
n!
( + 1) ( +n 1)
, > 0.
3)

n=1
cos (n) lnn

n
, R.
4)

n=1
( + 1) (2 + 1) (n + 1)
( + 1) (2 + 1) (n + 1)
, , > 0.
2.87 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
1
n!

a(a + 1) (a +n 1)b(b + 1) (b +n 1)
c(c + 1) (c +n 1)
,
cu a, b R, c R Z, numita seria hipergeometrica.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 39
R:

Incepand de la un rang N care depinde de a, b si c, termenii seriei au acelasi semn
si deci putem presupune ca seria este cu termeni pozitivi. Avem:
a
n
a
n+1
= 1 +
1 +c a b
n
+

n
n
2
,
cu

n
=
[c ab (a +b) (1 +c a b)] n
3
ab (1 +c a b) n
2
n(n +a)(n +b)
.
Sirul (
n
) este convergent, deci marginit. Conform criteriului lui Gauss, pentru c > a+b
seria este convergenta, iar pentru c a +b seria este divergenta.
2.88 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
( + 1) ( +n 1)
( + 1) ( +n 1)
x
n
, , , x > 0.
R: Se aplica criteriul raportului cu limita. Pentru x (0, 1) seria este convergenta,
pentru x (1, ) seria este divergenta. Pentru x = 1 seria este convergenta daca
b > a + 1 si divergenta daca b a + 1.
2.89 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
n! b
n
(b +a
1
) (2b +a
2
) (nb +a
n
)
,
unde b > 0, iar (a
n
) este un sir de numere reale pozitive, convergent catre a cu a ,= b.
2.6 Serii cu termeni oarecare
2.90 Sa se arate ca daca

a
2
n
este o serie convergenta, atunci seria

a
n
n
este absolut
convergenta.
R: Din
_
[a
n
[
1
n

2
0 deducem ca
|a
n
|
n

1
2
_
a
2
n
+
1
n
2
_
. Deoarece

a
2
n
si

1
n
2
sunt convergente, conform primului criteriu de comparat ie rezulta ca seria

|a
n
|
n
este
convergenta.
2.91 Sa se arate ca seria

sin nx
n

este convergenta pentru > 0.


R: Pentru > 0, sirul
n
=
1
n

este monoton descrescator la zero, iar


s
n
=
n

k=1
sinkx =
1
sin
x
2
sin
nx
2
sin
(n + 1)x
2
,
pentru x ,= 2k, cu k numar ntreg. De unde,
[s
n
[
1
[ sin
x
2
[
,
adica (s
n
) este marginit.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 40
2.92 Sa se studieze natura seriei

n=1
cos
2n
3

x
2
+n
, x R.
R: Pentru x R, sirul
n
=
1

x
2
+n
este monoton descrescator la zero, iar
s
n
=
n

k=1
cos
2n
3
=
1
sin

3
sin
n
3
cos
(n + 1)
3
,
cu [s
n
[
2

3
, deci marginit. Seria este convergenta.
2.93 Sa se arate ca seria armonica alternata
1
1
2
+
1
3

1
4
+ +
1
2n 1

1
2n
+
este convergenta si sa se determine suma sa.
R: Sirul (
1
n
) este monoton descrescator la zero. Dupa criteriul lui Leibniz seria este
convergenta. Pentru calculul sumei folosim identitatea lui Catalan-Botez :
1
1
2
+
1
3

1
4
+ +
1
2n 1

1
2n
=
1
n + 1
+
1
n + 2
+ +
1
2n
,
care, daca notam a
n
= 1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
n
, revine la: a
2n
2
_
a
n
2
_
= a
2n
a
n
. Rezulta
ca:
lim
n
s
n
=
1
n
_
1
1 +
1
n
+
1
1 +
2
n
+ +
1
1 +
n
n
_
=
_
1
0
dx
1 +x
= ln2.
2.94 Sa se arate ca seria armonica generalizata (sau seria lui Riemann) alternata

n=1
(1)
n+1
1
n

n care 0 < 1 este simplu convergenta.


R: Sirul (
1
n

) cu > 0 este monoton descrescator la zero. Dupa criteriul lui Leibniz


seria este convergenta. Pentru > 1 seria este absolut convergenta.

In concluzie, pentru
0 < 1 seria lui Riemann alternata este simplu convergenta.
2.95 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
(1)
n1
sin
1
n
. 2)

n=1
(1)
n1
arctg
1
n
.
R: Serii alternate convergente.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 41
2.96 Sa se stabileasca natura seriilor:
1)

n=1
sin
_

_
n
2
+ 1
_
. 2)

n=1
cos n
n
2
, R.
R: 1) a
n
= sin
__

n
2
+ 1 n
_
+n

= (1)
n
sin
_

n
2
+ 1 n
_
si se aplica cri-
teriul lui Leibniz.
2) Deoarece
|cos n|
n
2
<
1
n
2
, seria este absolut convergenta.
2.97 Sa se stabileasca natura seriei:

n=1
_
1 +
1
2
+ +
1
n
_

sinn
n
.
2.98 Sa se studieze convergent a absoluta si semiconvergent a seriei:

n=1
(1)
n+1
2
n
sin
2n
x
n + 1
.
R: Pentru studiul absolutei convergent e folosim criteriul radacinii. Avem:
lim
n
n
_
[a
n
[ = lim
n
2 sin
2
x
n

n + 1
= 2 sin
2
x.
Pentru 2 sin
2
x < 1 seria este absolut convergenta si deci convergenta. Pentru 2 sin
2
x = 1
obt inem seria armonica alternata care este simplu convergenta. Pentru 2 sin
2
x > 1,
termenul general al seriei nu tinde la 0, deci seria este divergenta.
2.99 Sa se efectueze produsul n sens Cauchy al seriilor absolut convergente

n=0
1
n!
,

n=0
(1)
n
1
n!
si sa se deduca de aici suma ultimei serii.
R: Seria produs

n=0
c
n
are termenul general c
n
= a
0
b
n
+a
1
b
n1
+ +a
n1
b
1
+a
n
b
0
,
adica c
0
= 1, iar, pentru n 1:
c
n
= 1
(1)
n
n!
+
1
1!

(1)
n1
(n 1)!
+
1
2!

(1)
n2
(n 2)!
+
1
(n 1)!

1
1!
+
1
n!
1 =
=
(1)
n
n!
_
1
n
1!
+
n(n 1)
2!
+ + (1)
n1
n
1!
+ (1)
n
_
=
(1)
n
n!
(1 1)
n
= 0.
Deci seria produl are suma egala cu 1. Cum

n=0
1
n!
= e, dupa teorema lui Mertens,
rezulta ca

n=0
(1)
n 1
n!
=
1
e
.
CAPITOLUL 2. SIRURI SI SERII 42
2.100 Sa se efectueze produsul n sens Cauchy al seriilor
1

n=1
_
3
2
_
n
, 1 +

n=1
_
3
2
_
n1
_
2
n
+
1
2
n+1
_
.
R: Ambele serii sunt divergente deoarece ternenii lor generali nu tind la zero. Seria
produs

n=0
c
n
are termenul general
c
n
= 1
_
3
2
_
n1
_
2
n
+
1
2
n+1
_

3
2

_
3
2
_
n2
_
2
n1
+
1
2
n
_

_
3
2
_
n
1 =
=
_
3
2
_
n1
_
2
n

_
2
n1
+ + 2
_
+
1
2
n+1
_
1
2
n
+ +
1
2
2
_

3
2
_
=
_
3
4
_
n
.
Se observa ca seria produs este convergenta, ind seria geometrica cu rat ia q =
3
4
< 1.
Rezulta de aici ca ipotezele teoremei lui Mertens sunt suciente dar nu si necesare.
Capitolul 3
Limite de funct ii
3.1 Limita unei funct ii reale de o variabila reala
3.1 Sa se calculeze:
1) lim
x
(x + 1)
2
x
2
+ 1
. 2) lim
x
3

x
2
+ 1
x + 1
.
3) lim
x5
x
2
7x + 10
x
2
25
. 4) lim
h0
(x +h)
3
x
3
h
.
5) lim
x0

1 +x 1
3

1 +x 1
. 6) lim
x4
3

5 +x
1

5 x
.
3.2 Sa se calculeze:
1) lim
x0
sin5x
sin2x
. 2) lim
xa
cos x cos a
x a
.
3) lim
x2
tg x
x + 2
. 4) lim
x
_
x 1
x + 1
_
x
.
5) lim
x0
(1 + sin x)
1
x
. 6) lim
x0
(cos x)
1
x
.
3.3 Sa se arate ca funct ia f : R 0 R, denita prin
f(x) =
1
x
cos
1
x
nu tinde catre innit cand x 0.
R: Pentru sirul x
n
=
1

2
+n
0, f(x
n
) = 0 si deci tinde la 0.
3.4 Sa se arate ca funct ia f : R R, denita prin f(x) = sinx, nu are limita pentru
x .
43
CAPITOLUL 3. LIMITE DE FUNCT II 44
3.5 Sa se determine R a.. funct ia f : (0, 2] R, denita prin
f(x) =
_ _

2
2xln(ex) +x
2
, x (0, 1),
+
x
e
, x [1, 2],
sa aiba limita n punctul x = 1.
3.6 Sa se arate ca:
1) lim
x
x
k
e
x
= 0. 2) lim
x
lnx
x
k
= 0, k N

.
3.7 Sa se cerceteze daca funct ia f : R R, denita prin f(x) = [x], are limita n
punctul x = 2.
3.8 Sa se calculeze:
1) lim
x
_
x
2
2x + 3
x
2
3x + 2
_
x+1
. 2) lim
x0
_
1 + 2 sin
2
x
_ 3
x
2
. 3) lim
x0
ln(1 + arcsin2x)
sin3x
.
4) lim
x0
e
sin 2x
e
sin x
sin2x sinx
. 5) lim
x3

x
2
2x + 6

x
2
+ 2x 6
x
2
4x + 3
.
6) lim
x2
3

x
3
5x + 3

x
2
+ 3x 9
x
2
+x 6
. 7) lim
x5

x + 4
3

x + 22
4

x + 11 2
.
8) lim
x0
3

1 +x
2

1 2x
x +x
2
. 9) lim
x0
arcsinx arctg x
x
3
.
10) lim
x1
_
arcsinx

2
_
2
1 x
2
. 11) lim
x0
_
1
x
2
ctg
2
x
_
. 12) lim
x
_
x x
2
ln
x + 1
x
_
.
13) lim
x0
1 cos x

cos 2x
3

cos 3x
x
2
. 14) lim
x0
[1 + ln(1 +x) + + ln(1 +nx)]
1
x
.
15) lim
x0
_
p

1
x
1
+p

2
x
2
+ +p

n
x
n
n
_1
x
, p
i
> 0,
i
R.
16) lim
x0
_
a
sin x
+b
tg x
2
_
1
x
, a, b > 0.
R: 1) e. 2) e
6
. 3)
2
3
. 4) 1. 5)
1
3
. 6)
7
30
. 7)
112
27
. 8)
1
2
. 9)
1
2
. 10) 1.
11)
2
3
. 12) Se ia x =
1
y
, y 0, limita este
1
2
. 13) 3. 14) e
n(n+1)
2
.
15)
n
_
p

1
1
p

2
2
p

n
n
. 16)

ab.
3.9 Sa se determine parametrul real a..
lim
x
_
_
x
2
+x + 1 +
3
_
x
3
+x
2
+x + 1 ax
_
,
sa e nita si nenula.
CAPITOLUL 3. LIMITE DE FUNCT II 45
R: Adunam si scadem x. Se obt ine a = 2 si limita egala cu
5
6
.
3.10 Sa se determine a, b, c R a..
lim
x
_
_
5x
4
+ 7x
3
8x
2
4x ax
2
bx c
_
= 0.
R: a =

5, b =
7
2

5
, c =
209
40

5
.
3.11 Sa se calculeze:
1) lim
x0
cos (xe
x
) cos (xe
x
)
x
3
. 2) lim
x0
1 cos x cos 2x cos nx
x
2
, n N

.
3) lim
x0
sinx
n
sin
n
x
x
n+2
, n 2. 4) lim
x0
tg x
n
ln
n
(1 +x)
x
n+1
. 5) lim
x0
_
(1 +x)
1
x
e
_1
x
.
R: 1) Se t ine seama ca cos cos = 2 sin
+
2
sin

2
si se obt ine limita 2. 2)
Notam
a
n
= lim
x0
1 cos x cos 2x cos nx
x
2
.
Avem ca a
1
=
1
2
si a
n
= a
n1
+
n
2
2
. Se obt ine a
n
=
n(n+1)(2n+1)
12
. 3) Funct ia se mai scrie
sinx
n
sin
n
x
x
n+2
=
sinx
n
x
n
x
n+2
+
x
n
sin
n
x
x
n+2
.
Se obt ine limita
n
6
. 4) Funct ia se mai scrie
tg x
n
ln
n
(1 +x)
x
n+1
=
tg x
n
x
n
x
n+1
+
x
n
ln
n
(1 +x)
x
n+1
.
Se obt ine limita
n
2
. 5)
1

e
.
3.12 Sa se calculeze:
1) lim
x

4
sinx
3

cos x cos x
3

sinx
ln(tg x cos 2x)
. 2) lim
x
x
2
_
e
1
x
e
1
x+1
_
.
R: 1)
3

2
6
. 2) Putem scrie
x
2
_
e
1
x
e
1
x+1
_
=
x
2
x(x + 1)
e
1
x+1

e
1
x(x+1)
1
1
x(x+1)
.
CAPITOLUL 3. LIMITE DE FUNCT II 46
3.2 Limita unei funct ii de o variabila vectoriala
3.13 Sa se gaseasc a si sa se reprezinte grac mult imile de denit ie ale urmatoarelor
funct ii de doua variabile:
1) f (x, y) =
_
1 x
2
y
2
. 2) f (x, y) = 1 +
_
(x y)
2
.
3) f (x, y) = ln(x +y) . 4) f (x, y) = x + arccos y.
5) f (x, y) =
_
1 x
2
+
_
1 y
2
. 6) f (x, y) = arcsin
y
x
.
7) f (x, y) =
_
y sinx. 8) f (x, y) = ln
_
x
2
+y
_
.
9) f (x, y) = arctg
x y
1 +x
2
+y
2
. 10) f (x, y) =
1
_
y

x
.
11) f (x, y) =
1
x y
+
1
y
. 12) f (x, y) =
_
sin(x
2
+y
2
).
3.14 Sa se gaseasca mult imile de denit ie ale urmatoarelor funct ii de trei variabile:
1) f (x, y, z) =

x +

y +

z. 2) f (x, y, z) = arcsin x + arcsin y + arcsin z.


3) f (x, y, z) = ln(xyz) . 4) f (x, y, z) = (xy)
z
. 5) f (x, y, z) = z
xy
.
6) f (x, y, z) =
_
9 x
2
y
2
z
2
. 7) f (x, y, z) = ln
_
x
2
y
2
+z
2
1
_
.
3.15 Se da funct ia f : E R, E R
2
. Sa se arate ca:
lim
(x,y)(x
0
,y
0
)
f(x, y) =
d.d. pentru orice > 0 exista un () > 0, a.. pentru orice (x, y) E pentru care
[x x
0
[ < () , [y y
0
[ < () , [f(x, y) [ < .
R: Armat ia rezulta din dubla inegalitate:
max ([x x
0
[ , [y y
0
[) |x y| ([x x
0
[ +[y y
0
[) .
3.16 Folosind denit ia, sa se demonstreze ca:
1) lim
(x,y)(2,4)
(2x + 3y) = 16. 2) lim
(x,y)(2,3)
(4x + 2y) = 2. 3) lim
(x,y)(5,)
xy
y + 1
= 1.
4) lim
(x,y)(2,2)
x
y
= 1. 5) lim
(x,y,z)(1,2,0)
(2x + 3y 2z) = 4.
CAPITOLUL 3. LIMITE DE FUNCT II 47
R: 1) Vom arata ca pentru orice > 0 exista un () > 0, a.. pentru orice (x, y) R
2
pentru care
[x 2[ < () , [y 4[ < () , [(2x + 3y) 16[ < .

Intr-adevar,
[(2x + 3y) 16[ = [2 (x 2) + 3 (y 4)[ 2 [x 2[ + 3 [y 3[ .
Fie > 0. Luam () =

6
. Atunci pentru [x 2[ < () si [y 4[ < ()
[(2x + 2y) 16[ < 2

6
+ 3

6
=
5
6
< .
2) Este sucient sa luam () =

7
. 3) () =

7
.
3.17 Sa se arate ca funct ia
f (x, y) =
x +y
x y
,
denita pentru x ,= y, nu are limita n origine.
R: Vom arata ca pentru siruri diferite convergente la 0, obt inem limite diferite. Fie
x
n
=
_
1
n
,
2
n
_
. Observam ca punctele x
n
sunt situate pe dreapta y = 2x si limf(x
n
) = 3.
Fie apoi x

n
=
_
1
n
,
1
n
_
. Punctele x

n
sunt situate pe dreapta y = x si limf(x

n
) = 0.
3.18 Sa se arate ca funct ia
f (x, y) =
y
2
+ 2x
y
2
2x
,
denita pentru y
2
,= 2x, nu are limita n origine.
R: Vom arata ca pentru siruri diferite convergente la 0, obt inem limite diferite. Fie
x
n
=
_
1
n
,
1

n
_
. Observam ca punctele x
n
sunt situate pe parabola y
2
= x si limf(x
n
) =
3. Fie apoi x

n
=
_
1
n
,
2

n
_
. Punctele x

n
sunt situate pe parabola y
2
= 4x si limf(x

n
) =
3.
3.19 Sa se demonstreze ca
lim
(x,y)(0,0)
x
2
+y
2
[x[ +[y[
= 0.
R: Se t ine seama de inegalitat ile:
0 <
x
2
+y
2
[x[ +[y[
<
x
2
+y
2
+ 2 [x[ [y[
[x[ +[y[
< [x[ +[y[ .
3.20 Sa se arate ca funct ia
f (x, y) =
x
2
y
x
4
+y
2
,
denita pentru x ,= 0 si y ,= 0, are limitele iterate n origine egale cu zero, nsa nu are
limita n origine.
CAPITOLUL 3. LIMITE DE FUNCT II 48
R:

In adevar,
lim
y0
_
lim
x0
f (x, y)
_
= 0, lim
x0
_
lim
y0
f (x, y)
_
= 0.

Insa pe parabola x
2
= my, avem
lim
(x,y)(0,0)
f (x, y) = lim
y0
my
2
(m
2
+ 1) y
2
=
m
1 +m
2
.
Pentru diferite valori ale lui m se obt in valori diferite ale limitei, deci f nu are limita n
origine.
3.21 Sa se cerceteze existent a limitelor iterate si a limitei n origine pentru urmatoarele
funct ii:
1) f (x, y) =
xy
x
2
+y
2
. 2) f (x, y) = xsin
1
y
+y cos
1
x
.
3) f (x, y) =
2x 3y +x
2
+y
2
x +y
. 4) f (x, y) =
2xy
2
2x
2
+ 5y
4
.
5) f (x, y) =
y
2
2x
y
2
+ 2x
. 6) f (x, y) =
x y + 2x
2
+y
2
x +y
. 7) f (x, y) = xcos
1
y
.
8) f (x, y) = (x +y) sin
1
x
sin
1
y
, 9) f (x, y) =
sin
_
x
3
+y
3
_
x
2
+y
2
,
10) f (x, y) =
(x +y) tg
_
x
2
+y
2
_
_
x
2
+y
2
. 11) f (x, y, z) =
xyz
x
3
+y
3
+z
3
.
12) f (x, y) =
x
2
+y
2
_
x
2
+y
2
+ 1 1
. 13) f (x, y) =
_
1 +x
2
y
2
_

1
x
2
+y
2
.
14) f (x, y) =
1 cos
_
x
2
+y
2
_
x
2
y
2
(x
2
+y
2
)
.
R: 1) Exista limitele iterate si sunt egale cu 0, dar nu exista limta n origine. 2) Nu
exista limitele iterate, deoarece sin
1
y
nu are limita pentru y 0 si cos
1
x
nu are limita
pentru x 0. Funct ia are nsa limita n origine, deoarece
0 [f (x, y)[ [x[

sin
1
y

+[y[

cos
1
x

[x[ +[y[ 0.
3) Exista limitele iterate:
lim
y0
_
lim
x0
f (x, y)
_
= 3, lim
x0
_
lim
y0
f (x, y)
_
= 2.
Daca limitele iterate exista, sunt nite si distincte nu exista limita n punct. 8) Se t ine
seama ca
[x +y[ [f (x, y)[ [x +y[ .
CAPITOLUL 3. LIMITE DE FUNCT II 49
9) Funct ia se mai scrie
f (x, y) =
sin
_
x
3
+y
3
_
x
3
+y
3

x
3
+y
3
x
2
+y
2
,
iar

x
3
+y
3
x
2
+y
2

[x[
3
+[y[
3
x
2
+y
2
< 2 ([x[ +[y[) .
3.22 Sa se calculeze
lim
(x,y)(1,0)
ln(x +e
y
)
_
(x 1)
2
+y
2
.
R: Fie (x, y) n interiorul discului cu centrul n punctul (1, 0) si de raza r. Obt inem
x = 1 +r cos , y = r sin, [0, 2). Deci
lim
(x,y)(1,0)
ln(x +e
y
)
_
(x 1)
2
+y
2
= lim
r0
ln
_
1 +r cos +e
r sin
_
r
= .
3.23 Sa se calculeze
1) lim
(x,y)(0,0)
xy

xy + 1 1
. 2) lim
(x,y)(0,2)
sinxy
x
.
R: 1) Suntem n cazul de except ie
0
0
. Rat ionalizam numitorul. Avem
lim
(x,y)(0,0)
xy

xy + 1 1
= lim
(x,y)(0,0)
_
_
xy + 1 + 1
_
= 2.
2) Avem
lim
(x,y)(0,2)
sinxy
x
= lim
(x,y)(0,2)
sinxy
xy
y = 2.
3.24 Sa se calculeze
1) lim
(x,y)(0,0)
_
x
2
+y
2
_
sin
1
xy
. 2) lim
(x,y)(0,0)
x
x +y
.
3) lim
(x,y)(,k)
_
1 +
y
x
_
x
. 4) lim
(x,y)(,)
x +y
x
2
+y
2
.
R: 1) Deoarece

_
x
2
+y
2
_
sin
1
xy

x
2
+ y
2
, limita este 0. 2) Funct ia nu are limita.
De exemplu, pe dreapta y = mx se obt ine o limita ce depinde de m. 3) Limita este e
k
.
4) Putem presupune x +y > 1. Limita este 0.
Capitolul 4
Funct ii continue
4.1 Continuitatea funct iilor reale de o variabila reala
4.1 Sa se determine real a.. urmatoarele funct ii sa e continue pe mult imile lor de
denit ie:
1) f : [1, 3] R, denita prin
f(x) =
_

2
2x +x
2
, x [1, 2),
x + 3, x [2, 3].
2) f : [0, 2] R, denita prin
f(x) =
_
6 sin (x1)
x1
, x [0, 1),
+ 5x, x [1, 2].
R: 1) =
1
3
. 2) = 1.
4.2 Sa se determine real a.. urmatoarele funct ii sa e continue n punctele indicate:
1) f : R R, denita prin
f(x) =
_
(1cos x)
x
2
, x ,= 0,

2
2
, x = 0,
, x
0
= 0.
2) f : [1, ) R, denita prin
f(x) =
_
arctg (x1)
x
2
1
, x ,= 1,

2
, x = 1,
, x
0
= 1.
3) f : R R, denita prin
f(x) =
_
(1 +x)
1
x
, x > 0,
x +e, x 0,
, x
0
= 0.
50
CAPITOLUL 4. FUNCT II CONTINUE 51
4) f : R R, denita prin
f(x) =
_
2
x+2
16
4
x
16
, x ,= 2,
, x = 2,
, x
0
= 2.
5) f : [0, ] R, denita prin
f(x) =
_
e
3x
, x [0, 1],
sin(x1)
x
2
5x+4
, x (1, ],
, x
0
= 1.
6) f : R R, denita prin
f(x) =
_

_
(x +e
x
)
1
x
, x < 0,
e
2
, x = 0,
(sinx + cos x)

x
, x > 0,
, x
0
= 0.
R: 1) 0, 1. 2)
_
0,
1
2
_
. 3) = 1. 4) =
1
2
. 5) = 3e
3
. 6) = 2.
4.3 Sa se determine punctele de discontinuitate ale funct iilor:
1) f(x) =
_
x

x, x > 0. 2) f(x) = x
_
1
x
_
, x ,= 0, f(0) = 1.
3) f(x) = xsin
1
x
, x ,= 0, f(0) = 0. 4) f(x) = x
p
arctg
1
x
, x ,= 0, f(0) = 0, p > 0.
R: 1) Discontinua n x = n
2
, n N. 2) Discontinua n x =
1
k
, cu k ntreg nenul. 3)
si 4) Funct ii continue pe R.
4.4 Sa se studieze continuitatea funct iei f : R R denita prin:
f(x) =
_
x
3
x
2
, x Q,

1
4
x, x R Q.
R: Daca x
0
R este un punct de continuitate pentru f, atunci pentru orice sir
x
n
Q, x
n
x
0
si orice sir x

n
R Q, x

n
x
0
, avem: x
3
0
x
2
0
=
1
4
x
0
, de unde
rezulta ca x
0

_
0,
1
2
_
.
4.5 Fie funct ia f : [0, 1] R, denita prin
f(x) =
_
x, x Q,
1 x, x R Q.
Sa se studieze continuitatea, sa se arate ca f ([0, 1]) este un interval si ca f nu are
proprietatea lui Darboux.
R: Punctul x
0
[0, 1] este un punct de continuitate pentru f d.d.

x
0
= 1 x
0
,
adica x
0
=
1

5
2
este singurul punct de continuitate al lui f. Pentru orice x [0, 1],

x, 1x [0, 1], deci f ([0, 1]) [0, 1]. Fie y [0, 1]. Daca y Q, exista x = y
2
(x Q)
CAPITOLUL 4. FUNCT II CONTINUE 52
a.. f(x) = y, iar daca y R Q, exista x = 1 y (x R Q) a.. f(x) = y. Asadar,
[0, 1] f ([0, 1]). Avem: f ([0, 1]) = [0, 1]. Pentru a arata ca f nu are proprietatea lui
Darboux, e intervalul
_
1
9
,
1
4

[0, 1], cu f
_
1
9
_
=
1
3
, f
_
1
4
_
=
1
2
. Consideram =
1
4

17

_
1
3
,
1
2
_
si aratam ca ecuat ia f(x) = nu are solut ii n intervalul
_
1
9
,
1
4
_
. Daca x Q,

x =
1
4

17
, da x =
1

17
/ Q, daca x R Q, 1 x =
1
4

17
, da x = 1
1
4

17
/
_
1
9
,
1
4
_
,
deoarece 1
1
4

17
>
1
4
.
4.2 Continuitatea uniforma a funct iilor de o variabila
4.6 Sa se arate ca funct ia f(x) = x
3
, x [1, 3] este uniform continua pe [1, 3].
R:

Intr-adevar,
[f(x) f(x

)[ = [x x

[ (x
2
+xx

+x
2
) < 27 [x x

[ < ,
pentru orice x, x

[1, 3] pentru care [x x

[ < (), cu () =

27
.
4.7 Sa se arate ca funct ia f : (0, ) R, denita prin
f(x) =
x
x + 1
+x,
este uniform continua pe (0, ).
R: Fie x, x

(0, ). Avem
[f(x) f (x

)[ = [x x

[
_
1 +
1
(1 +x) (1 +x

)
_
< 2 [x x

[ < ,
daca [x x

[ < () =

2
.
4.8 Sa se arate ca funct ia f : (1, ) R, denita prin
f(x) =
x
x + 1
+x,
nu este uniform continua pe (1, ).
R:

Intr-adevar, sa consideram sirurile x
n
=
n+1
n+2
, x

n
=
n
n+1
. Avem
[x
n
x

n
[ =
1
(n + 1) (n + 2)
.
Punctele x
n
si x

n
sunt oricat de apropiate pentru n sucient de mare, nsa
[f (x
n
) f (x

n
)[ = 1 +
1
(n + 1) (n + 2)
> 1,
deci funct ia nu este uniform continua.
CAPITOLUL 4. FUNCT II CONTINUE 53
4.9 Sa se arate ca funct ia f : [a, e] R, a > 0, denita prin f (x) = lnx, este uniform
continu a pe [a, e].
R: Funct ia f este continua pe intervalul [a, e] marginit si nchis, deci este uniform
continua pe acest interval.
4.10 Sa se arate ca funct ia f : (0, 1) R, denita prin f (x) = lnx, este nu uniform
continu a pe (0, 1).
R: Fie x
n
=
1
n
, x

n
=
1
n
2
+1
. Avem [x
n
x

n
[ < , dar
[f (x
n
) f (x

n
)[ =

ln
n
2
+ 1
n

.
4.11 Sa se studieze uniforma continuitate a funct iei f : R R, denita prin f (x) =
xsin
2
x
2
.
R: Fie
x
n
=
_
(4n + 1)

2
, x

n
=
_
(4n + 3)

2
.
Avem
[x
n
x

n
[ =

_
(4n + 1)

2
+
_
(4n + 3)

2
0
si
[f (x
n
) f (x

n
)[ =

_
(4n + 1)

2

_
(4n + 3)

2

0.
Dar, pentru x

n
=

2n, avem
[f (x
n
) f (x

n
)[ =

_
(4n + 1)

2

2n 0

.
Asadar, f nu este uniform continua pe R.
4.12 Sa se studieze uniforma continuitate a urmatoarelor funct ii:
1) f : (0, 1) R, f(x) = lnx. 2) f : [a, e] R, f (x) = ln x, a > 0.
3) f :
_
0,
1

_
R, f (x) = sin
1
x
. 4) f : R [1, 1] , f (x) = sinx
2
.
5) f : [0, 1] R, f (x) =
1
x
2
x 2
. 6) f : R [1, 1] , f (x) = cos x.
7) f : (0, 1) R
+
, f (x) =
1
x
. 8) f : [0, ) R, f (x) = x
2
.
R: 1) Nu. 2) Da. 3) Nu. 4) Nu. 5) Da. 6) Da, se t ine seama ca
[cos x cos x

[ 2

sin
x x

2 [x x

[ .
7) Nu, este sucient sa luam x
n
=
1
n
si x

n
=
1
n+1
. 8) Nu, este sucient sa luam x
n
= n
si x

n
= n +
1
n
.
CAPITOLUL 4. FUNCT II CONTINUE 54
4.3 Continuitatea funct iilor de o variabila vectoriala
4.13 Sa se arate ca funct ia
f (x, y) =
_
x
2
y
3
x
2
+y
2
, x
2
+y
2
,= 0,
0, x
2
+y
2
= 0,
este continua pe R
2
.
R: Funct ia este continua n orice punct n care x
2
+ y
2
,= 0, adica n orice punct cu
except ia originii. Ramane de vericat numai continuitatea n origine, ceea ce revine la a
arata ca funct ia are limita n origine si aceasta este egala cu 0. Avem, nsa:

x
2
y
3
x
2
+y
2

<
[x[ [y[
x
2
+y
2
[x[ y
2

1
2
[x[ y
2
,
deoarece x
2
+y
2
2 [x[ [y[. Deci limita funct iei este 0.
4.14 Sa se arate ca funct ia
f (x, y) =
_
sin(x
3
+y
3
)
x
2
+y
2
, x
2
+y
2
,= 0,
0, x
2
+y
2
= 0,
este continua pe R
2
.
R: Funct ia este continua n orice punct n care x
2
+ y
2
,= 0, adica n orice punct cu
except ia originii. Ramane de vericat numai continuitatea n origine, ceea ce revine la a
arata ca funct ia are limita n origine si aceasta este egala cu 0. Putem scrie:
sin
_
x
3
+y
3
_
x
2
+y
2
=
sin
_
x
3
+y
3
_
x
3
+y
3

x
3
+y
3
x
2
+y
2
.

Insa, pentru (x, y) (0, 0) avem lim


sin(x
3
+y
3
)
x
3
+y
3
= 1 si

x
3
+y
3
x
2
+y
2

[x[
3
+[y[
3
x
2
+y
2
< [x[ +[y[ .
4.15 Sa se cerceteze continuitatea funct iei
f (x, y) =
_ _
1 x
2
y
2
, x
2
+y
2
1,
0, x
2
+y
2
> 1.
R: Punem r =
_
x
2
+y
2
. Funct ia este continua pe R
2
.
4.16 Sa se arate ca funct ia
f (x, y) =
_
2xy
x
2
+y
2
, x
2
+y
2
,= 0,
0, x
2
+y
2
= 0,
este continua part ial n raport cu x si y, dar nu este continua n origine.
CAPITOLUL 4. FUNCT II CONTINUE 55
R: Fie (x
0
, y
0
) R
2
. Funct iile f (x, y
0
) si f (x
0
, y) sunt continue n orice punct.
Funct ia f (x, y) nu are limita n origine.
4.17 Sa se cerceteze continuitatea urmatoarelor funct ii:
1) f (x, y) =
_
1cos(x
3
+y
3
)
x
2
+y
2
, x
2
+y
2
,= 0,
0, x
2
+y
2
= 0.
2) f (x, y) =
_
(1 +xy)
1

x+

y
, x > 0, y > 0,
1, x = 0 sau y = 0.
R: 1) Se t ine seama ca 1 cos
_
x
3
+y
3
_
= 2 sin
2 x
3
+y
3
2
. Funct ia este continua. 2)
Putem scrie
(1 +xy)
1

x+

y
=
_
(1 +xy)
1
xy
_
xy

x+

y
si
xy

x+

xy
_
x +

y
_
. Funct ia este continua.
4.18 Sa se discute dupa valorile parametrului continuitatea urmatoarelor funct ii:
1) f (x, y) =
_
1cos

x
2
+y
2
tg (x
2
+y
2
)
, 0 < x
2
+y
2
<

2
,
, (x, y) = (0, 0) .
2) f (x, y, z) =
_
x
2
y
2
z
2
x
6
+y
6
+z
6
, (x, y, z) ,= (0, 0, 0) ,
, (x, y, z) = (0, 0, 0) .
3) f (x, y, z) =
_
3x+2yz+x
2
+yz
x+y+z
, (x, y, z) ,= (0, 0, 0) ,
, (x, y, z) = (0, 0, 0) .
4) f (x, y, z) =
_
_
_
(x+y+z)tg (x
2
+y
2
+z
2
)

x
2
+y
2
+z
2
, (x, y, z) ,= (0, 0, 0) ,
, (x, y, z) = (0, 0, 0) .
R: 1) Notam r =
_
x
2
+y
2
. Pentru r 0 avem lim
1cos

r
tg r
=
1
2
. Funct ia este
continua pe
_
0,

2
_
pentru =
1
2
.
2) Fie x = t, y = mt, z = nt, t R o dreapta prin origine. Deoarece
lim
t0
f (t, mt, nt) =

2
m
2
n
2

6
+m
6
+n
6
,
deci depinde de direct ie, rezulta ca f nu are limita n origine. Funct ia este continua pe
R
3
(0, 0, 0).
Capitolul 5
Derivate si diferent iale
5.1 Derivata si diferent iala funct iilor de o variabila
5.1 Utilizand denit ia, sa se calculeze derivatele urmatoarelor funct ii, n punctele spe-
cicate:
1) f (x) =

x + 2, x
0
= 7. 2) f (x) = ln
_
x
2
+ 5x
_
, x
0
= 1.
3) f (x) = sin3x
2
, x
0
=

. 4) f (x) = arcsin(x 1) , x
0
= 1.
5) f (x) = e
3x
, x
0
= 1. 6) f (x) = tg x, x
0
=

4
.
5.2 Sa se studieze derivabilitatea urmatoarelor funct ii, n punctele specicate:
1) f :
_

1
2
,
_
R, f (x) =
_
ln(1 + 2x) , x (
1
2
, 0],
2x, x (0, ) ,
x
0
= 0.
2) f : (0, ) R, f (x) =
_
x
2
+ 5x + 2, x (0, 2],
9
8
x +
7
4
, x (0, ) ,
x
0
= 2.
R: 1) f

(0) = 2. 2) f

(2) =
9
8
.
5.3 Sa se calculeze derivatele urmatoarelor funct ii:
1) f (x) = x
4
+ 5x
3
8. 2) f (x) = x
2
+

x
3

x.
3) f (x) = xcos x. 4) f (x) =
x1
x
2
+1
.
5) f (x) =
sin x
2+cos x
. 6) f (x) = ln
x
2
x+1
.
7) f (x) =
3
_
1x
2
1+x
2
. 8) f (x) = e
x
2
cos x
.
R: Se obt ine:
1) f

(x) = 4x
3
+ 15x
2
. 2) f

(x) = 2x +
1
2

x

1
3(
3

x)
2
.
3) f

(x) = cos x xsinx. 4) f

(x) =
x
2
2x1
(x
2
+1)
2
.
5) f

(x) =
2 cos x+1
(2+cos x)
2
. 6) f

(x) =
1
x
x+2
x+1
.
7) f

(x) =
4
3
x
(1+x
2
)
2
3
_
_
1+x
2
1x
2
_
2
.
8) f

(x) =
_
2xcos x x
2
sinx
_
e
x
2
cos x
.
56
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 57
5.4 Sa se calculeze derivatele urmatoarelor funct ii:
1) f (x) = ln
_
2 sin x + 1 +

2 sin x 1
_
. 2) f (x) =
sin x
cos
2
x
+ ln
1+sin x
cos x
.
3) f (x) =
x
2

x
2
+k +
k
2
ln
_
x +

x
2
+k
_
. 4) f (x) = 5 sh
3 x
15
+ 3 sh
5 x
15
.
5) f (x) = e
x
arctg e
x
ln

1 +e
2x
. 6) f (x) =
x
x
e
x
(xlnx x 1) .
7) f (x) =
x
2

a
2
x
2
+
a
2
2
arcsin
x
a
. 8) f (x) = log
e
2
_
x
n
+

x
2n
+ 1
_
.
R: Se obt ine:
1) f

(x) =
cos x

(4 sin
2
x1)
. 2) f

(x) =
2
cos
3
x
.
3) f

(x) =

x
2
+k. 4) f

(x) = sh
2 x
15
ch
3 x
15
.
5) f

(x) = e
x
arctg e
x
. 6) f

(x) = x
x+1
e
x
(ln x) (ln x 1).
7) f

(x) =

a
2
x
2
. 8) f

(x) =
nx
n1
2

x
2n
+1
.
5.5 Sa se calculeze derivatele urmatoarelor funct ii:
1) f (x) = ln
1+

sin x
1

sin x
+ 2 arctg
_

sinx
_
.
2) f (x) =
3
4
ln
x
2
+1
x
2
1
+
1
4
ln
x1
x+1
+
1
2
arctg x.
3) f (x) =
1
3
ln(1 +x)
1
6
ln
_
x
2
x + 1
_
+
1

3
arctg
2x1

3
.
4) f (x) = 3b
2
arctg
_
x
bx
(3b + 2x)

bx x
2
.
R: 1) f

(x) =
2
cos x

sin x
. 2) f

(x) =
x(x3)
x
4
1
. 3) f

(x) =
1
x
3
+1
.
4) f

(x) = 4x
_
x
bx
.
5.6 Sa se calculeze derivatele urmatoarelor funct ii:
1) f (x) =
arcsin x
x
+ ln
x
1+

1x
2
.
2) f (x) = ln

x
4
+x
2
+ 1 +
2

3
arctg
2x
2
+1

3
.
3) f (x) =
x
4(x
2
+1)
2
+
3x
8(x
2
+1)
+
3
8
arctg x.
4) f (x) =
5
2
_
(2x
2
+ 8x + 1)
13

2
ln
_

2 (x + 2) +
_
(2x
2
+ 8x + 1)
_
.
R: Se obt ine:
1) f

(x) =
arcsin x
x
2
. 2) f

(x) =
2x
3
+3x
x
4
+x
2
+1
.
3) f

(x) =
1
(x
2
+1)
3
. 4) f

(x) =
5x3

2x
2
+8x+1
.
5.7 Sa se arate ca derivata unei funct ii pare este o funct ie impara, iar derivata unei
funct ii impare este o funct ie para.
5.8 Sa se arate ca derivata unei funct ii periodice este o funct ie periodic a.
5.9 Sa se arate ca funct ia y = xe
x
satisface relat ia xy

= (1 x) y.
5.10 Sa se arate ca funct ia y = xe

x
2
2
satisface relat ia xy

=
_
1 x
2
_
y.
5.11 Sa se arate ca funct ia y =
1
1+x+ln x
satisface relat ia xy

= y (y lnx 1).
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 58
5.12 Sa se calculeze derivatele de ordinul doi ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x) = x
8
+ 7x
6
5x + 4. 2) f (x) = (arcsin x)
2
. 3) f (x) = e
x
2
.
4) f (x) = ln
_
x +

a
2
+x
2
_
. 5) f (x) =
_
1 +x
2
_
arctg x. 6) f (x) = sin
2
x.
R: Se obt ine:
1) f

(x) = 56x
6
+ 210x
4
. 2) f

(x) =
2
1x
2
+
2x

(1x
2
)
3
arcsinx.
3) f

(x) = 2e
x
2
+ 4x
2
e
x
2
. 4) f

(x) =
x

(a
2
+x
2
)
3
.
5) f

(x) = 2 arctg x + 2
x
x
2
+1
. 6) f

(x) = 2 cos 2x.


5.13 Sa se calculeze derivatele de ordinul n ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x) = e
ax
. 2) f (x) =
1
xa
. 3) f (x) =
1
x
2
a
2
.
4) f (x) = cos x. 5) f (x) = sinx. 6) f (x) = ln
2x
x
2
1
.
7) f (x) = 2
x
. 8) f (x) =
1
x
2
3x+2
. 9) f (x) = ln(ax +b) .
10) f (x) = e
ax
e
bx
. 11) f (x) =
1
ax+b
. 12) f (x) = (1 +x)

.
R: 3) Se t ine seama de identitatea:
1
x
2
a
2
=
1
2a
_
1
xa

1
x+a
_
.
4) f
(n)
(x) = cos
_
x +
n
2
_
. 5) f
(n)
(x) = sin
_
x +
n
2
_
.
6). f

(x) =
x
2
+1
x(x
2
+1)
si se scrie fract ia ca suma de fract ii simple.
7) f
(n)
(x) = 2
x
ln
n
2.
8) f (x) =
1
x2

1
x1
, se obt ine f
(n)
(x) = (1)
n
n!
_
1
(x2)
n+1

1
(x1)
n+1
_
.
9) f
(n)
(x) = (1)
n1 (n1)!a
n
(ax+b)
n . 10) f
(n)
(x) = e
ax
e
bx
(a +b)
n
.
11) f
(n)
(x) = (1)
n
n!a
n
(ax+b)
n+1
.
12) Avem: f
(n)
(x) = ( 1) ( n + 1) (1 +x)
n
.
5.14 Fie f (x) = x
2
e
3x
. Sa se calculeze f
(10)
(x).
R: Se aplica formula lui Leibniz. Se obt ine: f
(10)
(x) = 3
9
e
3x

_
3x
2
+ 20x + 30
_
.
5.15 Fie f (x) = x
2
sinx. Sa se calculeze f
(20)
(x).
R: Se aplica regula lui Leibniz. Se obt ine: f
(20)
(x) = x
2
sinx 40xcos x 380 sinx.
5.16 Utilizand regula lui Leibniz, sa se calculeze derivatele de ordinul n ale funct iilor:
1) f (x) = x e
x
. 2) f (x) = x
2
e
2x
. 3) f (x) =
_
1 x
2
_
cos x.
4) f (x) =
1+x

x
. 5) f (x) = x
3
lnx.
5.17 Se considera funct ia polinomiala f (x) = x
4
+ x
3
+ x
2
+ x + 1. Sa se calculeze
suma: S =
4

k=1
1
x
k
2
, unde x
k
sunt radacinile ecuat iei f (x) = 0.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 59
R: Din f (x) = (x x
1
) (x x
2
) (x x
3
) (x x
4
), prin derivare, deducem:
f

(x)
f (x)
=
4

k=1
1
x x
k
.
Deci S =
f

(2)
f(2)
=
49
31
.
5.18 Sa se determine cu cat se modica (aproximativ) latura unui patrat daca aria sa
creste de la 9 m
2
la 9, 1 m
2
.
R: Daca x este aria patratului si y latura sa, atunci y =

x. Se dau: x
0
= 9, h = 0, 1.
Cresterea laturii patratului este data de:
y y
0
dy = f

(x) h =
1
2

9
0, 1 = 0, 016 m.
5.19 Sa se gaseasca cresterea yy
0
si diferent iala dy ale funct iei y = 5x+x
2
n punctul
x
0
= 2, daca h = 0, 001.
R: y y
0
= 0, 009001 si dy = 0, 009.
5.20 Sa se calculeze diferent iala funct iei y = cos x n punctul x
0
=

6
, pentru h =

36
.
5.21 Sa se calculeze diferent iala funct iei y =
2

x
n punctul x
0
= 9, pentru h = 0, 01.
5.22 Sa se calculeze diferent ialele funct iilor:
1) f (x) =
1
x
n
. 2) f (x) = xlnx x. 3) f (x) =
x
1x
.
4) f (x) = ln
1x
1+x
. 5) f (x) = x
2
e
x
. 6) f (x) = e
x
sinx.
R: Se obt ine:
1) df (x) =
n
x
n+1
dx. 2) df (x) = lnxdx. 3) df (x) =
1
(1x)
2
dx.
4) df (x) =
2
x
2
1
dx. 5) df (x) = x(2 x) e
x
dx. 6) df (x) = e
x
(sinx + cos x) dx.
5.23 Sa se calculeze diferent ialele de ordinul doi ale funct iilor:
1) f (x) =

1 x
2
. 2) f (x) = arccos x. 3) f (x) = sinxlnx.
4) f (x) =
1
x
lnx. 5) f (x) = x
2
e
x
. 6) f (x) = e
x
sinx.
5.24 Sa se arate ca:
d
n
(arctg x) = (1)
n1
(n 1)!
(1 +x
2
)
n/2
sin
_
narctg
1
x
_
dx
n
.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 60
5.2 Proprietat i ale funct iilor derivabile
5.25 Sa se determine abscisele punctelor de extrem ale funct iilor:
1) f (x) = 2 cos x +x
2
. 2) f (x) = x
2
(x 12)
2
. 3) f (x) =
x
2
2x+2
x1
.
4) f (x) =
3
_
(x
2
1)
2
. 5) f (x) = 2 sin2x + sin4x. 6) f (x) = 2 cos
x
2
+ 3 cos
x
3
.
R: 1) x
0
= 0 este punct de minim.
2) x
1
= 0, x
2
= 12 sunt puncte de minim, x
3
= 6 este punct de maxim.
3) x
1
= 0 este punct de maxim, x
2
= 2 este punct de minim.
4) x
1,2
= 1 sunt puncte de minim, x
3
= 0 este punct de maxim.
5) x
k
=

6
+k sunt puncte de minim, x

k
=

6
+k sunt puncte de maxim, k Z.
6) x
k
= 12k si x

k
= 12
_
k
2
5
_
sunt puncte de maxim, y
k
= 6 (2k + 1) si
y

k
= 12
_
k
1
5
_
sunt puncte de minim, k Z.
5.26 Fie a
1
, a
2
, . . . , a
n
(0, ) si a
x
1
+ a
x
2
+ + a
x
n
n pentru orice x R. Sa se
arate ca atunci a
1
a
2
a
n
= 1.
R: Fie funct ia f : R R, denita prin f (x) = a
x
1
+ a
x
2
+ + a
x
n
. Avem ca
f (x) n = f (0), x R, deci x
0
= 0 este un punct de minim pentru f si conform
teoremei lui Fermat: f

(0) = 0.
5.27 Fie a, b (0, ) 1 a.. a
x
2
b +b
x
2
a 2ab, pentru orice x R. Sa se arate
ca ab = 1.
R: Fie unct ia f : R R, denita prin f (x) = a
x
2
b + b
x
2
a. Avem ca f (x)
2ab = f (1), x R, deci x
0
= 1 este un punct de minim pentru f si conform teoremei
lui Fermat: f

(1) = 0.
5.28 Sa se studieze aplicabilitatea teoremei lui Rolle pentru funct ia f :
_
0,

2

R,
denita prin
f (x) =
_
cos x, x
_
0,

4

,
sinx, x
_

4
,

2

.
R: Funct ia nu este derivabila n

4
.
5.29 Sa se studieze aplicabilitatea teoremei lui Rolle pentru funct iile f : [0, 2] R,
denite prin:
1) f (x) = [x 1[ . 2) f (x) = [x 1[
3
.
R: 1) Nu. 2) Da, c = 1.
5.30 Sa se studieze aplicabilitatea teoremei lui Rolle pentru funct iile f :
_

2
,

2

R,
denite prin:
1) f (x) = [sinx[ . 2) f (x) =

sin
3
x

.
R: 1) Nu. 2) Da, c = 0.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 61
5.31 Sa se arate ca polinomul lui Legendre P
n
(x) =
d
n
dx
n
_
x
2
1
_
n
are n radacini dis-
tincte n intervalul (1, 1).
R: Se aplica de n ori teorema lui Rolle funct iei f (x) =
_
x
2
1
_
n
.
5.32 Fie f : [a, b] R o funct ie continua pe [a, b], derivabila pe (a, b) si a.. f (a) =
f (b). Sa se arate ca exista c (a, b) a.. f (a) f (c) = f

(c) (c a).
R: Se aplica teorema lui Rolle funct iei g (x) = (x a) f (x) xf (a) pe intervalul
[a, b].
5.33 Fie numerele reale a
0
, a
1
, a
2
, . . . , a
n
care verica relat ia
a
0
1
+
2a
1
2
+
2
2
a
2
3
+ +
2
n
a
n
n + 1
= 0.
Sa se arate ca funct ia f :
_
1, e
2

R, denita prin f (x) = a


0
+a
1
lnx+a
2
ln
2
x+ +
a
n
ln
n
x se anuleaza cel put in ntr-un punct din intervalul
_
1, e
2
_
.
R: Se aplica teorema lui Rolle funct iei g (x) = a
0
lnx +
a
1
ln
2
x
2
+ +
a
n
ln
n+1
x
n+1
.
5.34 Fie f : [a, b] R o funct ie continua pe [a, b], derivabila pe (a, b). Sa sea arate ca
exista c (a, b) a.
f

(c) =
a +b 2c
(c a) (c b)
.
R: Se aplica teorema lui Rolle funct iei g (x) = e
f(x)
(x a) (x b) pe intervalul [a, b].
5.35 Se considera funct ia f : [1, 1] R, denita prin:
f (x) =
_
x
2
+mx +n, x [1, 0] ,
px
2
+ 4x + 4, x (0, 1].
Sa se determine m, n, p R a.. f sa satisfaca ipotezele teoremei lui Rolle pe intervalul
[1, 1] si sa se gaseasca valoarea constantei c n acest caz.
R: n = 4, m = 4, p = 7, c =
2
7
.
5.36 Fie f, g : [a, b] R doua funct ii continue pe [a, b], derivabile pe (a, b) si cu
f (a) = f (b). Sa se arate ca ecuat ia f (x) g

(x) + f

(x) = 0 are cel put in o solut ie n


intervalul (a, b).
R: Fie h : [a, b] R, denita prin h(x) = f (x) e
g(x)
, care este o funct ie Rolle. Exista
deci c (a, b) a.. h

(c) = 0. Dar h

(x) = f

(x) e
g(x)
+f (x) g

(x) e
g(x)
.
5.37 Fie f : [a, b] R o funct ie de trei ori derivabila pe [a, b] a.. f (a) = f (b) = 0 si
f

(a) = f

(b) = 0. Sa se arate ca exista cel put in un punct c (a, b) a.. f

(c) = 0.
R: Aplicam teorema lui Rolle. Exista d (a, b) a.. f

(d) = 0. Exista apoi c


1
(a, d)
si c
2
(d, b) a.. f

(c
1
) = 0 si

f

(c
2
) = 0. Deci exista c (c
1
, c
2
) a.. f

(c) = 0.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 62
5.38 Sa se cerceteze aplicabilitatea teoremei lui Lagrange pentru funct ia f : [0, 1] R,
denita prin f (x) =

x
2
+ax, a > 0, si n caz armativ sa se determine constanta c
corespunzatoare.
R: Da, c =
1
2
_
a +

a
2
+a
_
(0, 1).
5.39 Sa se cerceteze aplicabilitatea teoremei lui Lagrange pentru funct iilor f, denite
prin:
1) f (x) =
_
x, x [1, 2] ,
x
2
4
+ 1, x (2, 3].
2) f (x) =
_
x
2
, x [0, 1] ,
2x 1, x (1, 2].
3) f (x) =
_
x + 1, x (0, 3],
x
2
+ 1, x [4, 0] .
4) f (x) =
_
3x
2
2
, x [0, 1] ,
1
x
, x (1, 2].
R: 1) Da, f

(c) =
9
8
, c =
9
4
. 2) Da, c =
3
4
. 3) Da, c =
13
36
. 4) Da, c
1
=
1
2
, c
2
=

2.
5.40 Sa se determine abscisa c a unui punct n care tangenta la gracul funct iei f :
R R, denita prin
f (x) =
_
x+2
2
, x 0,

x + 1, x > 0,
este paralela cu coarda care uneste punctele de pe grac de abscise x
1
= 4 si x
2
= 3.
R: c =
13
36
.
5.41 Sa se arate ca
3

30 3 <
1
9
.
R: Se aplica teorema lui Lagrange funct iei f : [27, 30] R, denita prin f (x) =
3

x.
5.42 Sa se gaseasca solut iile reale ale ecuat iei (a 1)
x
+ (a + 3)
x
= a
x
+ (a + 2)
x
, cu
a > 1.
R: Ecuat ia se mai scrie: a
x
(a 1)
x
= (a + 3)
x
(a + 2)
x
. Consideram funct ia f :
(0, ) R, denita prin f (t) = t
x
, pentru x R, xat. Aplicam teorema lui Lagrange
pe intervalele [a 1, a] si [a + 2, a + 3]. Exista deci c
1
(a 1, a) si c
2
(a + 2, a + 3)
a.. f (a) f (a 1) = f

(c
1
) si f (a + 3) f (a + 2) = f

(c
2
). Din f

(c
1
) = f

(c
2
) cu
c
1
,= c
2
, rezulta x
1
= 0, x
2
= 1.
5.43 Fie f o funct ie de doua ori derivabila ntr-o vecinatate V a punctului a R. Sa
se arate ca pentru orice h sucient de mic exista punctele p, q V a..
f (a +h) f (a h)
2h
= f

(p) ,
f (a +h) 2f (a) +f (a h)
h
2
= f

(q) .
5.44 Sa se cerceteze aplicabilitatea teoremei lui Cauchy pentru funct iile f si g, denite
prin:
1) f, g : [1, e] R, f (x) = lnx, g (x) =
e
x
.
2) f, g : [2, 5] R, f (x) =
_
x + 3, x [2, 1),
x
4
+
7
4
, x [1, 5] ,
g (x) = x.
3) f, g : [0, 3] R, f (x) =
_
x
3
3
x
2
+ 1, x [1, 3] ,
x +
4
3
, x [0, 1] ,
g (x) = x.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 63
R: 1) Da, c =
e
e1
. 2) Da, c =
1
16
. 3) Da, c =
2

2
3
+ 1.
5.45 Sa se calculeze, utilizand regula lui l

Hospital:
1) lim
x0
tg xx
xsin x
. 2) lim
x1
x
x
x
ln xx+1
. 3) lim
x0
ln(sin 2x)
ln(sin 3x)
.
4) lim
x
x
n
e
ax
, a > 0. 5) lim
x0
_
ctg x
1
x
_
. 6) lim
x0
_
(1+x)
1
x
e
_1
x
.
7) lim
x0
_
1
x
2
ctg
2
x
_
. 8) lim
x
_
x x
2
ln
1+x
x
_
. 9) lim
x1
_
tg
x
4
_
tg
x
2
.
R: 1) 2. 2) 2. 3) 1. 4) 0. 5) 0. 6)
1
2
. 7) Putem scrie:
1
x
2
ctg
2
x =
sin
2
x x
2
cos
2
x
x
2
sin
2
x
si se aplica de patru ori regula lui l

Hospital. Se obt ine


2
3
. 8) Luam x =
1
t
, cu t 0
pentru x . Se obt ine
1
2
. 9)
1
e
.
5.46 Sa se calculeze, utilizand regula lui l

Hospital:
1) lim
x0
tg x xsinx
x sinx
. 2) lim
x
x[lnx ln(x + 1)] + 1
ex[ln(ex + 1) lnx] 1
.
R: 1) 5. 2) e.
5.47 Sa se dezvolte polinomul f (x) = x
3
2x
2
+3x +5 dupa puterile binomului x 2.
R: f (x) = 11 + 7 (x 2) + 4 (x 2)
2
+ (x 2)
3
.
5.48 Sa se determine o funct ie polinomiala de gradul trei a.. f (0) = 1, f

(0) = 1,
f

(0) = 2 si f

(0) = 6.
R: Polinomul Taylor al funct iei f este f (x) = 1 +x +x
2
+x
3
.
5.49 Sa se gaseasca primii 5 termeni din dezvoltarea Taylor a funct iei f (x) = e
x
dupa
puterile binomului x + 1.
R: P
4
(x) =
1
e
+
1
e
(x + 1) +
1
2e
(x + 1)
2
+
1
6e
(x + 1)
3
+
1
24e
(x + 1)
4
.
5.50 Sa se gaseasca primii 5 termeni din dezvoltarea Taylor a funct iei f (x) = ln x dupa
puterile binomului x 1.
R: P
4
(x) = (x 1)
1
2
(x 1)
2
+
1
3
(x 1)
3

1
4
(x 1)
4
.
5.51 Sa se evalueze eroarea comisa n aproximarea:
e 2 +
1
2!
+
1
3!
+
1
4!
.
R: Avem ca: e
x
= 1 +
1
1!
x +
1
2!
x
2
+
1
3!
x
3
+
1
4!
x
4
+ R
4
(x), unde R
4
(x) =
x
5
5!
e
x
, cu
(0, 1). Pentru x = 1, [R
4
(1)[
3
5!
=
1
40
.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 64
5.52 Sa se scrie formula Mac-Laurin de ordinul n pentru funct iile:
1) f (x) = e
x
, x R. 2) f(x) = sinx, x R.
3) f(x) = cos x, x R. 4) f(x) = ln(1 +x), x (1, ).
5) f(x) = (1 +x)

, x (1, ), R.
R: Avem dezvoltarile:
1) e
x
=
n

k=0
x
k
k!
+
x
n+1
(n+1)!
e
x
.
2) sinx =
n

k=1
(1)
k1 x
2k1
(2k1)!
+ (1)
n x
2n+1
(2n+1)!
sin(x).
3) cos x =
n

k=0
(1)
k x
2k
(2k)!
+ (1)
n+1 x
2n+2
(2n+2)!
cos(x).
4) ln(1 +x) =
n

k=1
(1)
k1 x
k
k
+ (1)
n x
n+1
(n+1)(1+x)
n+1
.
5) (1 + x)

= 1 +
n

k=1
(1)(k+1)
k!
x
k
+
(1)(n)
(n+1)!
x
n+1
(1 + x)
n+1
, cu
(0, 1).
5.53 Sa se determine n N astfel ca polinomul Taylor de gradul n n punctul x
0
= 0
asociat funct iei f (x) = e
x
sa aproximeze funct ia pe intervalul [1, 1] cu trei zecimale
exacte.
R: Avem
[R
n
(x)[ =
[x[
n+1
(n + 1)!
e
x
<
1
1000
, [x[ 1.
Dar cum x < 1, e
x
< e < 3 si deci [R
n
(x)[ <
3
(n+1)!
<
1
1000
pentru n 6.
5.54 Sa se scrie formula Mac-Laurin de ordinul n pentru funct ia f (x) =

a +x, a > 0,
x > a.
R: Funct ia se mai scrie: f (x) =

a
_
1 +
x
a
_1
2
. Se obt ine:
f (x) =

a
_
1 +
x
2a
+
n

k=2
(1)
k1
1 3 (2k 3)
k! 2
k
_
x
a
_
k
_
+R
n
(x) .
5.55 Sa se determine n N astfel ca valorile polinomului Taylor de gradul n n punctul
x
0
= 0 asociat funct iei f (x) =

1 +x, pe intervalul [0, 1], sa nu difere de f (x) cu mai


mult de
1
16
.
R: Avem
[R
n
(x)[ =
1 3 (2n 1)
(n + 1)! 2
n+1

x
n+1
(1 +x)
n+
1
2

1 3 (2n 1)
(n + 1)! 2
n+1
<
1
16
.
Se obt ine n 2.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 65
5.56 Utilizand formula Mac-Laurin sa se calculeze urmatoarele limite:
1) lim
x0
e
x
+e
x
sin
2
x2
x
4
. 2) lim
x0
ln(1+2x)sin 2x+2x
2
x
3
.
3) lim
x0
sin xsin a
xa
. 4) lim
x0
1

1+x
2
cos x
tg
4
x
.
5) lim
x0
cos xe

x
2
2
x
4
.
R: 1)
1
12
. 2) 4. 3) cos a. 4)
1
3
. 5)
1
12
.
5.3 Derivatele si diferent iala funct iilor de n variabile
5.57 Utilizand denit ia, sa se calculeze derivatele part iale ale urmatoarelor funct ii, n
punctele specicate:
1) f (x, y) = x
3
3x
2
y + 2y
3
n (1, 1) . 2) f (x, y) =
xy
x+y
n (1, 1) .
3) f (x, y) =
_
sin
2
x + sin
2
y n
_

4
, 0
_
. 4) f (x, y) = ln
_
1 +x +y
2
_
n (1, 1) .
5) f (x, y) =
_
x
2
y
2
n (2, 1) . 6) f (x, y) = ln
_
x y
2
_
n (4, 1) .
R: Se obt ine:
1) f

x
(1, 1) = 3, f

y
(1, 1) = 3. 2) f

x
(1, 1) =
1
2
, f

y
(1, 1) =
1
2
.
3) f

x
_

4
, 0
_
=
1
2

2, f

y
_

4
, 0
_
= 0. 4) f

x
(1, 1) =
1
3
, f

y
(1, 1) =
2
3
.
5) f

x
(2, 1) =
2

3
, f

y
(2, 1) =
1

3
. 6) f

x
(4, 1) =
1
3
, f

y
(4, 1) =
2
3
.
5.58 Sa se calculeze derivatele part iale ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x, y) = x
3
+y
3
3axy. 2) f (x, y) =
xy
x+y
.
3) f (x, y) =
_
x
2
y
2
. 4) f (x, y) =
x

x
2
+y
2
.
5) f (x, y) = ln
_
x +
_
x
2
+y
2
_
. 6) f (x, y) = arctg
y
x
.
7) f (x, y) = e
sin
y
x
. 8) f (x, y) = arcsin
_
x
2
y
2
x
2
+y
2
.
R: Se obt ine:
1) f

x
(x, y) = 3x
2
3ay, f

y
(x, y) = 3y
2
3ax.
2) f

x
(x, y) =
2y
(x+y)
2
, f

y
(x, y) =
2x
(x+y)
2
.
3) f

x
(x, y) =
x

x
2
y
2
, f

y
(x, y) =
y

x
2
y
2
.
4) f

x
(x, y) =
y
2

(x
2
+y
2
)
3
, f

y
(x, y) =
x
2

(x
2
+y
2
)
3
.
5) f

x
(x, y) =
1

x
2
+y
2
, f

y
(x, y) =
y

x
2
+y
2

x+

x
2
+y
2

.
6) f

x
(x, y) =
y
x
2
+y
2
, f

y
(x, y) =
x
x
2
+y
2
.
7) f

x
(x, y) =
y
x
2
e
sin
y
x
cos
y
x
, f

y
(x, y) =
1
x
e
sin
y
x
cos
y
x
.
8) f

x
(x, y) =
xy

2
(x
2
+y
2
)

x
2
y
2
, f

y
(x, y) =
x
2

2
(x
2
+y
2
)

x
2
y
2
.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 66
5.59 Sa se calculeze derivatele part iale ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x, y) = y
y
x
sin
y
x
. 2) f (x, y) = arcsin
_
x
2
y
2
x
2
+y
2
.
3) f (x, y) = arctg

x
y
. 4) f (x, y) = xyarctg
x+y
1xy
.
5) f (x, y, z) =
xyz

x
2
+y
2
+z
2
. 6) f (x, y, z) = e
x
y
e

z
y
.
7) f (x, y, z) = e
xyz
cos
y
xz
. 8) f (x, y, z) = (sin x)
yz
.
5.60 Sa e calculeze derivatele part iale ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x, y) = ln
_
xy
2
+x
2
y
_
+
_
1 + (xy
2
+x
2
y)
2
.
2) f (x, y) =
_
1
_
x+y
xy
_
2
+ arcsin
_
x+y
xy
_
.
5.61 Sa se calculeze, utilizand denit ia, urmatoarele derivate part iale de ordinul doi:
1)

2
f
yx
(1, 1) , unde f (x, y) =
_
x
2
+y
2
. 2)

2
f
xy
(2, 2) , unde f (x, y) =
3
_
x
2
y.
3)

2
f
xy
_

4
, 0
_
, unde f (x, y) = xsin(x +y) . 4)

2
f
xy
(1, 1) , unde f (x, y) = xy lnx.
R: 1) Deoarece

2
f
yx
(1, 1) = lim
y1
f
x
(1, y)
f
x
(1, 1)
y 1
,
se obt ine
1
2

2
. 2)
1
9
. 3)

2
2
_
1

4
_
. 4) 1.
5.62 Sa se calculeze derivatele part iale ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x, y, z) = x
3
y
2
z + 2x 3y +z + 5. 2) f (x, y, z) = (xy)
z
.
3) f (x, y, z) =
_
x
2
+y
2
+z
2
. 4) f (x, y, z) = z
xy
.
R: Se obt ine:
1) f

x
(x, y, z) = 3x
2
y
2
z + 2, f

y
(x, y, z) = 2x
3
yz 3, f

z
(x, y, z) = x
3
y
2
+ 1.
2) f

x
(x, y, z) =
z
x
(xy)
z
, f

y
(x, y, z) =
z
y
(xy)
z
, f

z
(x, y, z) = (xy)
z
ln(xy).
3) f

x
(x, y, z) =
x

x
2
+y
2
+z
2
, f

y
(x, y, z) =
y

x
2
+y
2
+z
2
,
f

z
(x, y, z) =
z

x
2
+y
2
+z
2
.
4) f

x
(x, y, z) = y z
xy
lnz, f

y
(x, y, z) = xz
xy
lnz, f

z
(x, y, z) =
xy
z
z
xy
.
5.63 Sa se arate ca urmatoarele funct ii sunt omogene si apoi sa se verice relat ia lui
Euler:
1) f (x, y) = ax
2
+ 2bxy +cy
2
. 2) f (x, y) =
x+y
3

x
2
+y
2
.
3) f (x, y) =
x
x
2
+y
2
. 4) f (x, y) =
_
x
2
y
2
_
ln
xy
x+y
.
5) f (x, y) =
_
x
2
+y
2
_
sin
y
x
. 6) f (x, y) =
_
x
2
y
2
_
e
y
x
.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 67
5.64 Sa se arate ca daca u = f (x, y, z) este o funct ie omogena de gradul de omogenitate
m, care admite derivate part iale de ordinul doi continue pe T R
3
, atunci:
1) x

2
f
x
2
+y

2
f
xy
+z

2
f
xz
= (m1)
f
x
.
2) x
2

2
f
x
2
+y
2

2
f
y
2
+z
2

2
f
z
2
+ 2xy

2
f
xy
+ 2yz

2
f
yz
+ 2zx

2
f
zx
= m(m1) f.
5.65 Sa se arate ca funct iile date mai jos satisfac egalitat ile scrise n dreptul lor:
1) z = ln
_
x
2
+xy +y
2
_
, x
z
x
+y
z
y
= 2.
2) z = xy +xe
y
x
, x
z
x
+y
z
y
= xy +z.
3) u = (x y) (y z) (z x) ,
u
x
+
u
y
+
u
z
= 0.
4) u = x +
x y
y z
,
u
x
+
u
y
+
u
z
= 1.
5) u = ln
_
x
3
+y
3
+z
3
3xyz
_
,
u
x
+
u
y
+
u
z
=
1
x +y +z
.
5.66 Se da funct ia:
f (x, y) =
_
y
2
ln
_
1 +
x
2
y
2
_
, y ,= 0,
0, y = 0.
Sa se arate ca desi nu sunt satisfacute ipotezele teoremei lui Schwarz, totusi

2
f
xy
(0, 0) =

2
f
yx
(0, 0) .
R: Sa observam ca teorema lui Schwarz da condit ii suciente nu si necesare pentru
egalitatea derivatelor mixte.
Deoarece pentru x > 1, ln x > x, avem
0 < y
2
ln
_
1 +
x
2
y
2
_
= 2y
2
ln

1 +
x
2
y
2
< 2y
2

1 +
x
2
y
2
= 2 [y[
_
x
2
+y
2
,
deci
lim
(x,y)(0,0)
f (x, y) = f (x, y) = 0,
apoi
f
x
(x, y) =
_
2xy
2
x
2
+y
2
, y ,= 0,
0, y = 0,
f
y
(x, y) =
_
2y ln
_
1 +
x
2
y
2
_

2xy
2
x
2
+y
2
, y ,= 0,
0, y = 0,
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 68
si

2
f
xy
(0, 0) = lim
x0
f
x
(x, 0)
f
x
(0, 0)
x
= 0,

2
f
yx
(0, 0) = lim
y0
f
x
(0, y)
f
x
(0, 0)
y
= 0.
Dar

2
f
yx
(x, y) =
_
4x
3
y
(x
2
+y
2
)
2
, y ,= 0,
0, y = 0,
nu este continua n origine.
5.67 Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul doi ale funct iilor:
1) f (x, y) = 2x
2
3xy y
2
. 2) f (x, y) =
_
x
2
a
2
+
y
2
b
2
.
3) f (x, y) = ln
_
x
2
+y
_
. 4) f (x, y) =
_
2xy +y
2
.
5) f (x, y) = arctg
x+y
1xy
. 6) f (x, y) = (arcsinxy)
2
.
7) f (x, y, z) =
_
x
2
+y
2
+z
2
. 8) f (x, y, z) = xy +yz +zx.
5.68 Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul doi, n origine, ale funct iei:
f (x, y) = (1 +x)
m
(1 +y)
n
.
R: f
xx
(0, 0) = m(m1), f
xy
(0, 0) = mn, f
yy
(0, 0) = n(n 1).
5.69 Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul m+n:

m+n
f

m
yx
n
(x, y) , unde : 1) f (x, y) =
x +y
x y
. 2) f (x, y) =
_
x
2
+y
2
_
e
x+y
.
R: 1) Prin induct ie dupa n si apoi dupa m, se obt ine:

m+n
f
y
m
x
n
(x, y) = (1)
n
2 (m+n 1)!
mx +ny
(x y)
m+n+1
.
2) Se obt ine:

m+n
f
y
m
x
n
(x, y) =
_
x
2
+y
2
+ 2 (mx +ny) +m(m1) +n(n 1)

e
x+y
.
5.70 Sa se arate ca funct iile:
1) u = arctg
y
x
, 2) u = ln
1
r
, unde r =
_
(x a)
2
+ (y b)
2
,
satisfac ecuat ia lui Laplace:

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 69
5.71 Sa se arate ca funct ia u = Asin(at +) sinx satisface ecuat ia undelor:

2
u
t
2
a
2

2
u
x
2
= 0.
5.72 Sa se arate ca funct ia
u =
1
_
t
_
3
e

x
2
+y
2
+z
2
t
satisface ecuat ia caldurii:
u
t
=
1
4
_

2
u
x
2
+

2
u
y
2
+

2
u
z
2
_
.
5.73 Se da funct ia f (x, y) = x
2
+xyy
2
. Sa se gaseasca variat ia si diferent iala funct iei
n punctul (x
0
, y
0
).
R: Variat ia funct iei este:
f (x, y) f (x
0
, y
0
) = [(2x
0
+y
0
) h + (x
0
2y
0
) k] +
_
h
2
+hk k
2
_
.
Deci diferent iala este df (x
0
, y
0
) = (2x
0
+y
0
) h + (x
0
2y
0
) k.
5.74 Se da funcatia f (x, y) = x
2
y. Sa se calculeze variat ia si diferent iala funct iei n
punctul (x
0
, y
0
) = (1, 2), pentru: 1) (h, k) = (1, 2), 2) (h, k) = (0, 1; 0, 2).
5.75 Utilizand denit ia, sa se arate ca urmatoarele funct ii sunt diferent iabile n punctele
specicate:
1) f (x, y) = (x 1)
2
+y
2
n (1, 1) . 2) f (x, y) = x
2
+ (y 2)
2
n (1, 1) .
3) f (x, y) =
z

x
2
+y
2
n (3, 4, 5) . 4) f (x, y) = ln
_
x
3
+y
3
_
n (0, 1) .
R: 1) Pentru orice (h, k) R
2
, avem
f (1 +h, 1 +k) f (1, 1) = 2k +
_
h
2
+k
2
_
= 2k +(k, h)
_
h
2
+k
2
,
cu (k, h) =

h
2
+k
2
0, pentru (k, h) (0, 0), iar df (1, 1) = 2k.
5.76 Sa se arate ca n origine, funct ia
f (x, y) =
_
xy

x
2
+y
2
, x
2
+y
2
,= 0,
0, x
2
+y
2
= 0,
este continua, admite derivate part iale, nsa nu este diferent iabila.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 70
R: Din
0 <
[xy[
_
x
2
+y
2
<
[xy[
_
y
2
= [x[ ,
deducem ca f este continua n origine. Utilizand denit ia se arata ca funct ia are derivate
part iale n origine egale cu 0.
Sa aratam ca funct ia nu este diferent iabila n origine. Daca ar diferent iabila n
origine, ar avea loc egalitatea:
f (x, y) 0 = 0 (x 0) + 0 (y 0) +(x, y)
_
x
2
+y
2
,
n care (x, y) sa aiba limita n origine egala cu 0. Dar din egalitatea precedenta rezulta
(x, y) =
xy
x
2
+y
2
, funct ie care nu are limita n origine.
5.77 Sa se cerceteze daca funct ia f (x, y) =
_
x
2
+y
2
este diferent iabila n origine.
R: Funct ia nu admite derivate part iale n origine, deci nu este diferent iabilan origine.
5.78 Sa se calculeze diferent ialele funct iilor:
1) f (x, y) = x
3
+y
3
3xy. 2) f (x, y) = x
2
y
3
.
3) f (x, y) =
x
2
y
2
x
2
+y
2
. 4) f (x, y) = sin
2
x + sin
2
y.
5) f (x, y) = ln
_
x
2
+y
2
_
. 6) f (x, y) = arctg
y
x
+ arctg
x
y
.
R: 1) df (x, y) =
_
3x
2
3y
_
dx +
_
3y
2
3x
_
dy.
5.79 Sa se calculeze diferent ialele funct iilor:
1) f (x, y, z) = xyz. 2) f (x, y, z) =
_
x
2
+y
2
+z
2
.
3) f (x, y, z) = arctg
xy
z
2
. 4) f (x, y, z) =
_
xy +
x
y
_
z
.
R: df (x, y, z) = yz dx +zxdy +xy dz.
5.80 Sa se gaseasca cu cat se modica (aproximativ) volumul unui con avand raza bazei
x = 10 cm si nalt imea y = 30 cm daca raza se micsoreaza cu 1 mm, iar nalt imea creste
cu 3 mm.
R: Volumul conului este V =

3
x
2
y. Variat ia volumului este data de:
V V
0
dV =

3
_
2xy dx +x
2
dy
_
=

3
(600 0, 1 + 100 0, 3) = 10 cm
3
.
5.81 Sa se calculeze aproximativ (1, 02)
3,01
.
R: Consideram funct ia z = x
y
. Luam x
0
= 1, y
0
= 3, h = 0, 02 si k = 0, 01. Putem
scrie:
z z
0
dz = x
y
0
1
0
y
0
h +x
y
0
0
lnx
0
k = 3 0, 02 + 0 0, 01 = 0, 06.
Deci z 1 + 0, 06 = 1, 06.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 71
5.82 Sa se calculeze diferent ialele de ordinul doi ale funct iilor:
1) f (x, y) = cos xy. 2) f (x, y) =
_
x
2
+y
2
. 3) f (x, y) = e
xy
.
4) f (x, y) = lnxy. 5) f (x, y, z) = xyz. 6) f (x, y, z) = e
x
sinyz.
R: 1) d
2
f (x, y) =
_
y
2
dx
2
+ 2xy dxdy +x
2
dy
2
_
cos xy.
5.83 Sa se calculeze diferent iala de ordinul doi a funct iei f(x, y, z) = sin(x 2y +z).
5.84 Sa se calculeze diferent iala de ordinul n a funct iei f (x, y) = e
ax+by
.
R: Se obt ine: d
n
f (x, y) = e
ax+by
(a dx +b dy)
n
.
5.85 Aplicand formula de derivare a funct iilor compuse, sa se calculeze F

(x
0
), stiind
ca F (x) = f (u(x) , v (x)) n care:
1) f (u, v) = u +uv, u(x) = cos x, v (x) = sinx, x
0
=

4
.
2) f (u, v) = e
u2v
, u(x) = x
2
, v (x) = x
2
2, x
0
= 2.
5.86 Sa se gaseasca
dz
dt
daca:
1) z = e
3x+2y
, x = cos t, y = t
2
.
2) z =
x
y
, x = e
t
, y = lnt.
3) z = lnsin
x

y
, x = 3t
2
, y =

t
2
+ 1.
5.87 Sa se gaseasca
dz
dt
daca:
1) z = e
x
2
+y
2
, x = a cos t, y = a sint. 2) z =
1
2
ln
x
y
, x = tg
2
t, y = ctg
2
t.
5.88 Sa se gaseasca
du
dt
daca:
1) u = xyz, x = t
2
+ 1, y = lnt, z = tg t.
2) u =
z

x
2
+y
2
, x = Rcos t, y = Rsint, z = H.
5.89 Sa se gaseasca
dz
dx
daca z = u
v
, unde u = sinx, v = cos x.
5.90 Sa se gaseasca
z
x
si
dz
dx
daca z = x
y
, unde y = (x).
5.91 Sa se gaseasca
z
x
si
z
y
, daca z = f (u, v), unde u = x
2
+y
2
si v = e
xy
.
5.92 Sa se gaseasca
z
u
si
z
v
, daca z = arctg
x
y
, unde x = usinv si y = ucos v.
5.93 Sa se gaseasca
z
u
si
z
v
, daca z = f (u), unde u = xy +
y
x
.
5.94 Sa se arate ca daca = f
_
x
2
+y
2
+z
2
_
, unde:
x = Rcos ucos v, y = Rcos usinv, z = Rsinu,
atunci:

u
= 0 si

v
= 0.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 72
5.95 Sa se arate ca daca z = f (x +ay), unde f este o funct ie diferent iabila, atunci
z
y
= a
z
x
.
5.96 Sa se arate ca funct ia w = f (u, v), unde f este o funct ie diferent iabila si u =
x +at, v = y +bt, satisface ecuat ia:
w
t
= a
w
x
+b
w
y
.
5.97 Sa se arate ca funct ia z = yf
_
x
2
y
2
_
, unde f este o funct ie diferent iabila,
satisface ecuat ia:
1
x
z
x
+
1
y
z
y
=
z
y
2
.
5.98 Sa se arate ca funct ia z = xy+f
_
y
x
_
, unde f este o funct ie diferent iabila, satisface
ecuat ia:
x
z
x
+y
z
y
= xy +z.
5.99 Sa se arate ca funct ia z = e
y
f
_
ye
x
2
2y
2
_
, unde f este o funct ie diferent iabila,
satisface ecuat ia:
_
x
2
y
2
_
z
x
+xy
z
y
= xyz.
5.100 Sa se arate ca funct ia z = xf
_
y
x
_
+g
_
y
x
_
, unde f si g sunt o funct ii de doua ori
diferent iabile, satisface ecuat ia:
x
2

2
z
x
2
+ 2xy

2
z
xy
+y
2

2
z
y
2
= 0.
5.101 Sa se arate ca funct ia z = f (xy) +

xy g
_
y
x
_
, unde f si g sunt o funct ii de
doua ori diferent iabile, satisface ecuat ia:
x
2

2
z
x
2
y
2

2
z
y
2
= 0.
5.102 Sa se arate ca funct ia z = f (x +g (y)) satisface ecuat ia:
z
x

2
z
xy
=
z
y

2
z
x
2
.
5.103 Sa se gaseasc a d
2
z daca:
1) z = f (u) , u = x
2
+y
2
. 2) z = u
v
, u =
x
y
, v = xy.
3) z = f (u, v) , u = ax, v = ay. 4) z = f (u, v) , u = xe
y
, v = ye
x
.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 73
5.104 Sa se calculeze diferent ialele de ordinul doi ale funct iilor compuse:
1) F (x) = f
_
x
2
, lnx
_
. 2) F (x, y) = f
_
x
2
,
x
y
_
.
3) F (x, y, z) = f
_
x +y +z, x
2
+y
2
+z
2
_
.
5.105 Sa se gaseasc a polinomul Taylor de gradul 3 asociat funct iei
f(x, y) =
_
x
2
+y
2
n punctul (1, 1).
R:Polinomul Taylor de gradul 3 asociat funct iei f este:
T
3
(x, y) =

2 +
1
1!
1

2
[(x 1) +(y 1)] +
1
2!
1
2

2
[(x 1)
2
2(x 1)(y 1) +(y 1)
2
]

1
3!
1
4

2
[(x 1)
3
(x 1)
2
(y 1) (x 1)(y 1)
2
+ (y 1)
3
].
5.106 Sa se gaseasca polinomul Taylor de gradul n asociat funct iei f(x, y) = e
x+y
n
punctul (1, 1).
R: Avem:
T
n
(x, y) = 1 +
n

k=1
1
k!
[(x 1) + (y + 1)]
k
=
n

k=0
k

i=0
1
i!(k i)!
(x 1)
ki
(y + 1)
i
.
5.107 Sa se gaseasc a o valoare aproximativa a numarului (1, 1)
1,2
.
R: Polinomul Taylor de gradul 3 asociat funct iei f(x, y) = x
y
, x > 0, y > 0, n
punctul (1, 1) este:
T
3
(x, y) = 1 +
1
1!
(x 1) +
1
2!
[2(x 1)(y 1)] +
1
3!
[3(x 1)
2
(y 1)].
Putem atunci scrie f(1, 1; 1, 2) T
3
(1, 1; 1, 2) = 1, 1021.
5.108 Sa se dezvolte polinomul
f (x, y) = x
3
2y
3
+ 3xy
dupa formula lui Taylor n vecin atatea punctului (1, 2).
R: Avem:
f (x, y) = 9 (x 1) 21 (y 2) + 3 (x 1)
2
+ 3 (x 1) (y 2) 12 (y 2)
2
+
+(x 1)
3
2 (y 2)
3
.
CAPITOLUL 5. DERIVATE SI DIFERENT IALE 74
5.109 Sa se dezvolte polinomul
f (x, y) = x
2
+ 2xy + 3y
2
6x 2y 4
dupa formula lui Taylor n vecin atatea punctului (2, 1).
R: f (x, y) = 1 (x + 2)
2
+ 2 (x + 2) (y 1) + 3 (y 1)
2
.
5.110 Sa se dezvolte polinomul f (x, y, z) = x
2
+y
2
+z
2
+ 2xy yz 4x 3y z + 4
dupa formula lui Taylor n vecin atatea punctului (1, 1, 1).
5.111 Se da polinomul f (x, y, z) = x
2
+ y
2
+ z
2
2xy 2xz 2yz. Sa se dezvolte
f (x +k, y +h, z +) dupa formula lui Taylor n vecin atatea punctului (x, y, z).
5.112 Sa se gaseasc a polinoamele Taylor de gradul 3 asociate, n origine, funct iilor:
1) f (x, y) = e
x
siny. 2) f (x, y) = cos xcos y.
R: 1) T
3
(x, y) = y +xy
1
6
y
3
+
1
2
x
2
y. 2) T
3
(x, y) = 1
1
2
y
2

1
2
x
2
.
5.113 Sa se gaseasc a polinomul Taylor de gradul 2 asociat funct iei
f (x, y) =
_
x
2
+y
2
n punctul (1, 1).
R: Avem
T
3
(x, y) =

2+

2
1!
[(x 1) + (y 1)]+
1
2!
1
2

2
_
(x 1)
2
2 (x 1) (y 1) + (y 1)
2
_
.
5.114 Sa se deduca formule aproximative (exacte pan a la termeni de gradul doi n x si
y) pentru funct iile:
1) f (x, y) = arctg
1x
1y
, 2) f (x, y) =
_
(1+x)
m
+(1+y)
n
2
,
daca [x[ si [y[ sunt mici n comparat ie cu unitatea.
Capitolul 6
Funct ii denite implicit
6.1 Funct ii denite implicit de o ecuat ie
6.1 Sa se arate ca ecuat ia F (x; y) = y
3
xy
2
xy +x
2
= 0:
1) Admite o innitate de solut ii y = f (x), f : [0, ) [0, ).
2) Admite numai patru solut ii continue y = f (x), f : [0, ) [0, ).
3) Exista o vecinatate U a punctului x
0
= 4 si o vecinatate V a punctului y
0
= 2, n
care ecuat ia F (x; y) = 0 admite o singura solut ie y = f (x), f : U V , continu a pe U,
care satisface condit ia f (4) = 2.
R: 1) Ecuat ia se mai scrie: (y x)
_
y
2
x
_
= 0. Deci, pentru orice , R, cu
0 , funct iile y = f (x), f : [0, ) [0, ), denite prin:
f (x) =
_
x, x [, ),

x, n rest,
f (x) =
_
x, x [, ),
x, n rest.
2) Cele patru solut ii continue pe [0, ) sunt:
f
1
(x) = x, f
2
(x) =

x, f
3
(x) =
_
x, x [0, 1),

x, x [1, ),
f
4
(x) =
_
x, x [0, 1),
x, x [1, ).
3) Deoarece F

y
(4; 2) = 8 ,= 0, daca luam U = (1, ) si V = (1, ), funct ia
f (x) =

x este continua si f (4) = 2.


6.2 Sa se arate ca ecuat ia F (x, y; z) = x
2
+ y
2
z
2
3xyz = 0 admite numai doua
solut ii z = z
1
(x, y) si z = z
2
(x, y) continue si diferent iabile pe o vecinatate a punctului
(0, 1).
R: Ecuat ia F (0, 1; z) = 1 z
2
= 0 are radacinile z
1
= 1 si z
2
= 1, iar F

z
(x, y; z) =
(2z + 3xy), a.. F

z
(0, 1; 1) = 2, F

z
(0, 1; 1) = 2. Deci exista doua funct ii continue
si diferent iabile pe o vecinatate a punctului (0, 1) care satisfac condit iile z
1
(0, 1) = 1 si
respectiv z
2
(0, 1) = 1. Derivatele lor part iale sunt date de:
z
x
=
2x 3yz
2z + 3xy
,
z
y
=
2y 3xz
2z + 3xy
.
75
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 76
Valorile lor n punctul (0, 1) sunt:
z
1
x
(0, 1) =
3
2
,
z
1
y
(0, 1) = 1,
z
2
x
(0, 1) =
3
2
,
z
2
y
(0, 1) = 1.
6.3 Sa se calculeze
dy
dx
si
d
2
y
dx
2
daca
1) F (x; y) =
_
x
2
+y
2
_
3
3
_
x
2
+y
2
_
+ 1 = 0.
2) F (x; y) = ln
_
x
2
+y
2
a arctg
y
x
= 0, a ,= 0.
3) F (x; y) = x
2
+y
2
+ ln
_
x
2
+y
2
_
a
2
= 0.
R: 1)
dy
dx
=
x
y
si
d
2
y
dx
2
=
x
2
+y
2
y
3
. 2)
dy
dx
=
x+ay
axy
,
d
2
y
dx
2
=
(a
2
+1)(x
2
+y
2
)
(axy)
3
.
3)
dy
dx
=
x
y
,
d
2
y
dx
2
=
x
2
+y
2
y
3
.
6.4 Sa se calculeze
dy
dx
,
d
2
y
dx
2
si
d
3
y
dx
3
daca
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 = 0.
R:
dy
dx
=
b
2
x
a
2
y
,
d
2
y
dx
2
=
b
4
a
2
y
3
si
d
3
y
dx
3
=
3b
6
x
a
4
y
5
.
6.5 Sa se calculeze
dy
dx
daca F (x; y) = y
x
y + 1 = 0.
R:
dy
dx
=
y
x
ln x
1xy
x1
.
6.6 Ecuat iile:
1) F (x, y; z) = x
3
+ 2y
3
+z
3
3xyz 2y + 3 = 0,
2) F (x, y; z) = xcos y +y cos x +z cos x 1 = 0,
3) F (x, y; z) = x +y +z e
z
= 0,
4) F (x, y; z) = z
2
xe
y
ye
z
ze
x
= 0,
denesc funct ii z = z (x, y). Sa se calculeze:
z
x
si
z
y
.
R: 1)
z
x
=
x
2
yz
xyz
2
,
z
y
=
6y
2
3xz2
3(xyz
2
)
.
2)
z
x
=
z cos xcos y
cos xy sin z
,
z
y
=
x sin ycos z
cos xy sin z
.
3)
z
x
=
z
y
=
1
e
z
1
. 4)
z
x
=
e
y
+ze
x
2zye
z
e
x
,
z
y
=
xe
y
+e
z
2zye
z
e
x
.
6.7 Ecuat iile:
1) xe
y
+ye
x
+ze
x
= 1, 2) x z + arctg
y
z x
= 0, 3) sin xy e
xy
x
2
y = 0.
denesc funct ii z = z (x, y). Sa se calculeze
z
x
.
R: 1)
z
x
= y z e
yx
. 2)
z
x
= 1. 3)
z
x
=
y(e
xy
+2xcos xy)
x(e
xy
+xcos xy)
.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 77
6.8 Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul ntai si cele de ordinul al doilea ale
funct iei z = z (x, y) denita de ecuat ia
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1 = 0.
R:
z
x
=
c
2
x
a
2
z
,
z
y
=
c
2
y
b
2
z
,

2
z
x
2
=
c
4
(b
2
y
2
)
a
2
b
2
z
3
,

2
z
xy
=
c
4
xy
a
2
b
2
z
3
,

2
z
y
2
=
c
4
(a
2
x
2
)
a
2
b
2
z
3
.
6.9 Sa se calculeze dz si d
2
z daca funct ia z = z (x, y) este denita de ecuat ia:
x
2
+y
2
+z
2
= a
2
.
R: dz =
x
z
dx
y
x
dy, d
2
z =
y
2
a
2
z
3
dx
2
2
xy
z
3
dxdy +
x
2
a
2
z
3
dy
2
.
6.10 Sa se calculeze dz si d
2
z n punctul (2, 0; 1) daca funct ia z = z (x, y) este denita
de ecuat ia:
2x
2
+ 2y
2
+z
2
8xz z + 8 = 0.
R: dz (2, 0) = 0, d
2
z (2, 0) =
4
15
_
dx
2
+dy
2
_
.
6.11 Funct ia z = z (x, y) este denita de ecuat ia (y +z) sinz y (x +z) = 0. Sa se
arate ca
z sinz
z
x
y
2
z
y
= 0.
R: Avem:
z
x
=
y
sinz +y cos z +z cos z y
,
z
y
=
sinz x z
sinz +y cos z +z cos z y
.
6.12 Funct ia z = z (x, y) este denita de ecuat ia x
2
+y
2
+z
2
= (ax +by +cz), unde
este o funct ie derivabila si a, b, c sunt constante. Sa se arate ca
(cy bz)
z
x
+ (az cx)
z
y
= bx ay.
6.13 Funct ia z = z (x, y) este denita de ecuat ia F (x az, y bz) = 0, unde F este o
funct ie diferent iabila iar a si b sunt constante. Sa se arate ca
a
z
x
+b
z
y
= 1.
6.14 Ecuat ia F (x + 2y, y 2x) = 0 deneste funct ia y = y (x). Sa se calculeze y

(x)
si y

(x).
6.15 Ecuat ia F (sinx +y, cos y +x) = 0 deneste funct ia y = y (x). Sa se calculeze
y

(x) si y

(x).
6.16 Ecuat ia
ln
_
x
2
+y
2
+z
2
_
+ arcsin(ax +by +cz) = 1
deneste funct ia z = z (x, y). Sa se calculeze
z
x
,
z
y
,

2
z
xy
.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 78
6.17 Ecuat ia F
_
x +
z
y
, y +
z
x
_
= 0 deneste funct ia z = z (x, y). Sa se arate ca:
x
z
x
+y
z
y
= z xy.
6.18 Ecuat ia F
_
x
z
,
y
z
_
= 0 deneste funct ia z = z (x, y). Sa se arate ca:
x
z
x
+y
z
y
= z.
6.2 Funct ii denite implicit de un sistem de ecuat ii
6.19 Sistemul
_
F(x; y, z) = x
2
+y
2
z
2
= 0,
G(x; y, z) = x
2
+ 2y
2
+ 3z
2
5 = 0,
deneste funct iile y = y (x), z = z (x). Sa se calculeze y

(x), z

(x), y

(x) si z

(x).
R: Din sistemul: x+yy

zz

= 0, x+2yy

+3zz

= 0, se obt ine: y

=
4x
5y
, z

=
x
5z
.
Derivand din nou si nlocuind y

si z

, obt inem:
y

=
4
25
5y
2
+ 4x
2
y
3
, z

=
1
25
x
2
5z
2
z
3
.
6.20 Sistemul
_
F(x; y, z) = cos x + cos y + cos z a = 0,
G(x; y, z) = x
3
+y
3
+z
3
b = 0,
deneste funct iile y = y (x), z = z (x). Sa se calculeze y

(x), z

(x).
R: Din sistemul: sinx +y

siny z

sinz = 0, x
2
+y
2
y

+z
2
z

= 0, obt inem:
y

=
x
2
sinz z
2
sinx
y
2
sinz z
2
siny
, z

=
x
2
siny y
2
sinx
z
2
siny y
2
sinz
.
6.21 Sistemul xyz = a, x + y + z = b deneste funct iile y = y (x), z = z (x). Sa se
calculeze dy, dz, d
2
y si d
2
z.
R: Din: yzdx +xzdy +xydz = 0 si dx +dy +dz = 0 se obt ine:
dy =
y (x z)
x(y z)
dx, dz =
z (x y)
x(y z)
dx,
d
2
y = d
2
z = 2yz
x
2
+y
2
+z
2
xz xy yz
x
2
(y z)
3
dx
2
.
6.22 Sistemul
_
F(x, y; u, v) = u +v x y = 0,
G(x, y; u, v) = xu +yv 1 = 0,
pentru x ,= y, deneste pe u si v ca funct ii de x si y. Sa se calculeze derivatele part iale
ale funct iilor u = u(x, y) si v = v(x, y).
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 79
R: Pentru a calcula derivatele part iale ale funct iilor u = u(x, y) si v = v(x, y), derivam
cele doua ecuat ii n raport cu x si apoi cu y. Se obt in sistemele liniare:
_
u
x
+v
x
= 1,
xu
x
+yv
x
= u,
_
u
y
+v
y
= 1,
xu
y
+yv
y
= v,
al caror determinant este
D(F, G)
D(u, v)
=

1 1
x y

= y x ,= 0.
Aplicand regula lui Cramer se obt ine:
u
x
=
y +u
y x
, v
x
=
x +u
y x
, u
y
=
y +v
y x
, v
y
=
x +v
y x
.
6.23 Sistemul
_
F(x, y; u, v) = u x y = 0,
G(x, y; u, v) = uv y = 0,
deneste pe u si v ca funct ii de x si y. Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul ntai
si doi ale funct iilor u = u(x, y) si v = v(x, y).
6.24 Sistemul
_
F(x, y; u, v) = x +y +u +v a = 0,
G(x, y; u, v) = x
3
+y
3
+u
3
+v
3
b = 0,
deneste pe u si v ca funct ii de x si y. Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul ntai
si doi ale funct iilor u = u(x, y) si v = v(x, y).
R: Obt inem:
u
x
=
v
2
x
2
u
2
v
2
, v
x
=
x
2
u
2
u
2
v
2
, u
y
=
v
2
y
2
u
2
v
2
, v
y
=
y
2
u
2
u
2
v
2
.
6.25 Sistemul
_
F(x, y; u, v) = u +v x = 0,
G(x, y; u, v) = u yv = 0,
deneste pe u si v ca funct ii de x si y. Sa se calculeze du, dv, d
2
u si d
2
v.
R: Din: du +dv = dx si du y dv = v dy, se obt ine:
du =
1
1 +y
(y dx +v dy) , dv =
1
1 +y
( dx v dy) ,
d
2
u = d
2
v =
2
(1 +y)
2
_
dxdy v d
2
y
_
.
6.26 Sistemul (u, v) = x, (u, v) = y deneste pe u si v ca funct ii de x si y. Sa se
calculeze
u
x
,
v
x
,
u
y
,
v
y
.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 80
R: Derivand cele doua ecuat ii n raport cu x, obt inem:

u
u
x
+

v
v
x
= 1,

u
u
x
+

v
v
x
= 0.
Daca
D(,)
D(u,v)
,= 0, obt inem:
u
x
=

u
D(,)
D(u,v)
,
v
x
=

v
D(,)
D(u,v)
.
6.27 Sa se gaseasca z
x
si z
y
daca:
1) x = ucos v, y = usinv, z = cv. 2) x = u +v, y = u v, z = uv.
R: 1) z
x
= cv
x
=
cy
x
2
+y
2
, z
y
= cv
y
=
cx
x
2
+y
2
. 2) z
x
=
1
2
x, z
y
=
1
2
y.
6.3 Transformari punctuale
6.28 Fie E = (0, ) [0, 2) R
2
si F = R
2
(0, 0). Sa se arate ca transformarea
punctuala:
x = r cos , y = r sin, (r, ) E,
este regulata pe E si sa se determine inversa sa n vecinatatea punctului
_
1,

4
_
E.
R: Determinantul funct ional al transformarii este
D(x, y)
D(r, )
=

cos r sin
sin r cos

= r ,= 0, (r, ) E.
Deci n orice punct cu except ia originii, transformarea este regulata si inversa ei este
r =
_
x
2
+y
2
, = arctg
y
x
.
6.29 Fie E = (0, ) [0, 2) R R
3
si F = R
3
(0, 0, z) , z R. Sa se arate ca
transformarea punctuala:
x = r cos , y = r sin, z = z,
este regulata pe E si sa se determine inversa sa n vecinatatea punctului
_
1,

4
, 0
_
E.
R: Determinantul funct ional al transformarii este
D(x, y, z)
D(r, , z)
=

cos r sin 0
sin r cos 0
0 0 1

= r ,= 0, (r, , z) E.
Deci n orice punct cu except ia celor de pe axa Oz este regulata si inversa ei este
r =
_
x
2
+y
2
, = arctg
y
x
, z = z.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 81
6.30 Fie E = (0, ) [0, 2) (0, ) R
3
si F = R
3
(0, 0, z) , z R. Sa se arate
ca transformarea punctuala:
x = r cos sin, y = r sinsin, z = r cos , (r, , ) E,
este regulata pe E si sa se determine inversa sa n vecinatatea punctului
_
1,

4
, 0
_
E.
R: Determinantul funct ional al transformarii este
D(x, y, z)
D(r, , z)
=

sin cos r cos cos r sin sin


sin sin r cos sin r sin cos
cos r sin 0

= r
2
sin ,= 0.
Deci n orice punct cu except ia celor de pe axa Oz este regulata si inversa ei este
r =
_
x
2
+y
2
+z
2
, = arctg
y
x
, = arccos
z
_
x
2
+y
2
+z
2
.
6.31 Se da transformarea punctuala f : R
2
R
2
denita prin:
u = x
2
+y
2
, v = x
2
y
2
.
1) Sa se gaseasca imaginea mult imii E =
_
(x, y) R
2
[ x > 0, y > 0
_
prin transfor-
marea f .
2) Sa se arate ca transformarea f este regulata ntr-o vecinatate a punctului (1, 1).
3) Sa se gaseasca inversa transformarii f .
R: 1) F =
_
(u, v) R
2
u +v > 0, u v > 0
_
. 2)
D(u,v)
D(x,y)
(1, 1) = 8 ,= 0. 3) Inversa
transformarii f este:
x =
1

u +v, y =
1

u v.
6.32 Sa se arate ca transformarea punctuala f : R
2
R
2
denita prin:
u = sin(x +y) , v = y
3
,
nu este regulata pe mult imea D =
_

4
,

4

4
,

4

.
R:
D(u,v)
D(x,y)
= 3y
2
cos (x +y) = 0 pentru y = 0 sau x +y =

2
.
6.33 Sa se arate ca transformarea:
x = cos cos , y = cos sin,
este regulata pe mult imea E =
_
(, ) [ 0 < <

2
, R
_
. Sa se calculeze:

x
,

x
,

y
,

y
,
n punctul (x
0
, y
0
) =
_
1
2
,
1
2
_
, imaginea prin transformarea data a punctului (
0
,
0
) =
_

4
,

4
_
.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 82
R: Determinantul funct ional al transformarii este
D(x, y)
D(, )
=

sincos cos sin


sinsin cos cos

= 2 sin cos ,= 0, (, ) E.
Inversa transformarii este: = arccos
_
x
2
+y
2
, = arctg
y
x
, iar:

x
_
1
2
,
1
2
_
=

x
_
1
2
,
1
2
_
=

y
_
1
2
,
1
2
_
=

y
_
1
2
,
1
2
_
= 1.
6.34 Fie transformarea: x = r cos sin, y = r sinsin, z = r cos , (r, , ) R
3
.
1) Sa se determine punctele n care transformarea este regulata.
2) Sa se calculeze jacobianul transformarii inverse si derivatele r
xx
,
yy
,
zz
n
punctul (x
0
, y
0
, z
0
) = (0, 1, 0).
R: 1) Jacobianul transformarii este:
D(x, y, z)
D(r, , )
=

cos sin r sinsin r cos cos


sinsin r cos sin r sincos
cos 0 r sin

= r
2
sin.
Transformarea este regulata daca r ,= 0 si ,= k, k Z.
2) Jacobianul transformarii inverse n punctul (0, 1, 0) este:
D(r, , )
D(x, y, z)
(0, 1, 0) =
1
D(x,y,z)
D(r,,)
_
1,

2
,

2
_ = 1.
Transformarea inversa este:
r =
_
x
2
+y
2
+z
2
, = arctg
y
x
, = arccos
z
_
x
2
+y
2
+z
2
.
Iar: r
xx
(0, 1, 0) = 1,
yy
(0, 1, 0) = 0,
zz
(0, 1, 0) = 1.
6.4 Dependent a si independent a funct ionala
6.35 Sa se arate ca funct iile:
1) f (x, y, z) = x +y +z, g (x, y, z) = x
2
+y
2
+z
2
, h(x, y, z) = xy +xz +yz.
2) f (x, y, z) = x +y +z, g (x, y, z) = x y +z, h(x, y, z) = 4xy + 4yz.
sunt funct ional dependente pe R
3
.
R: 1) Matricea funct ionala
_
_
x y z
2x 2y 2z
y +z x +z x +y
_
_
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 83
are rangul mai mic decat 3. Relat ia de dependent a funct ionala este: g = f
2
2h.
2) Matricea funct ionala
_
_
1 1 1
1 1 1
4y 4x + 4z 4y
_
_
are rangul mai mic decat 3. Relat ia de dependent a funct ionala este: h = f
2
g
2
.
6.36 Sa se arate ca funct iile:
f (x, y, z) = ln
_
x
2
+y
2
+z
2
_
,
g (x, y, z) = arctg
_
x
y

y
x
+z
_
,
sunt funct ional independente pentru x > 0, y > 0, z > 0.
R: Matricea funct ionala
_
_
2x
x
2
+y
2
+z
2
2y
x
2
+y
2
+z
2
2z
x
2
+y
2
+z
2
1
y
+
y
x
2
1+(
x
y

y
x
+z)
2

x
y
2

1
x
1+(
x
y

y
x
+z)
2
1
1+(
x
y

y
x
+z)
2
_
_
are rangul 2.
6.37 Sa se arate ca funct iile:
f (x, y, z) = x +y +z,
g (x, y, z) = x
3
+y
3
+z
3
+ 6xyz,
h(x, y, z) = xy (x +y) +yz (y +z) +zx(z +x) ,
sunt funct ional dependente pe R
3
si sa se gaseasca relat ia de dependent a funct ional a.
R: Matricea funct ionala
_
_
1 1 1
3x
2
+ 6yz 3y
2
+ 6xz 3z
2
+ 6xy
y
2
+z
2
+ 2x(y +z) z
2
+x
2
+ 2y (z +x) x
2
+y
2
+ 2z (x +y)
_
_
are rangul mai mic decat 3. Relat ia de dependent a funct ionala este: f
3
= g + 3h.
6.38 Daca funct iile f, g, h sunt derivabile si inversabile, atunci funct iile: u = f
_
y
z
_
,
v = g
_
z
x
_
, w = h
_
x
y
_
, denite pe D = R (0, 0, 0), sunt funct ional dependente pe D.
R: Matricea funct ionala
_
_
0
1
z
f


y
z
2
f

z
x
2
g

0
1
x
g

1
y
h


x
y
2
h

0
_
_
are rangul mai mic decat 3.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 84
6.39 Sa se arate ca funct iile:
f (x, y, z) = xy z,
g (x, y, z) = xz +y,
h(x, y, z) =
_
x
2
+ 1
_ _
y
2
+z
2
_

_
x
2
1
_
yz x
_
y
2
z
2
_
,
sunt funct ional dependente pe R
3
si sa se gaseasca relat ia de dependent a funct ional a.
R: Matricea funct ionala are rangul mai mic decat 3. Relat ia de dependent a funct io-
nala este:
h = f
2
fg +g
2
.
6.40 Sa se arate ca funct iile:
f
1
(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) = x
1
+x
2
x
3
,
f
2
(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) = x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
+x
2
4
,
f
3
(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) = 2x
1
x
2
2x
1
x
3
2x
2
x
3
x
2
4
,
sunt funct ional dependente pe R
4
.
R: Rangul matricei funct ionale este mai mic decat 3. Relat ia de dependent a funct io-
nala este:
f
2
+f
3
= f
2
1
.
6.41 Sa se arate ca funct iile:
f
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = x
1
+x
2
+ +x
n
,
f
2
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = x
2
1
+x
2
2
+ +x
2
n
,
f
3
(x
1
, x
2
, . . . , x
4
) = x
1
x
2
+x
1
x
3
+ +x
n1
x
n
,
sunt funct ional dependente pe R
4
.
R: Rangul matricei funct ionale este mai mic decat 3. Relat ia de dependent a funct io-
nala este:
f
2
+ 2f
3
= f
2
1
.
6.5 Schimbari de variabile
6.42 Sa se efectueze schimbarea de variabila independent a x =
1
t
n ecuat ia:
x
2
d
2
y
dx
2
+ 2x
dy
dx
+
a
2
x
2
y = 0.
R: Deoarece:
dt
dx
=
1
x
2
= t
2
si
d
2
t
dx
2
=
2
x
3
= 2t
3
, avem:
dy
dx
=
dy
dt
dt
dx
= t
2
dy
dt
,
d
2
y
dx
2
=
d
2
y
dt
2
_
dt
dx
_
2
+
dy
dt
d
2
t
dx
2
= t
4
d
2
y
dt
2
+ 2t
3
dy
dt
si deci ecuat ia devine:
d
2
y
dt
2
+a
2
y = 0.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 85
6.43 Sa se efectueze schimbarea de variabila independenta indicata n urmatoarele ecu-
at ii pentru funct ia y = y (x):
1) x
2
y

2y = x
2
+
1
x
, x = e
t
.
2) x
3
y

x
2
y

+ 2xy

2y = x
3
+ 3x, x = e
t
.
3)
_
1 +x
2
_
2
y

+ 2x
_
1 +x
2
_
y

+y = 0, x = tg t.
4) (1 +x)
3
y

+ 3 (1 +x)
2
y

+ (1 +x) y = ln(1 +x) , x = e


t
1.
5)
_
1 x
2
_
y

xy

+y = 0, x = cos t.
R: Notam
dy
dt
= y. Se obt ine: 1) y y 2y = e
2t
+e
t
,
2)
...
y
4 y + 5 y 2y = e
3t
+ 3e
t
. 3) y + y = 0. 4) y 2 y +y = te
t
.
5) y + y = 0.
6.44 Sa se efectueze schimbarea variabilei independente n urmatoarele ecuat ii pentru
funct ia y = y (x), luand drept noua variabila independenta funct ia t = t (x) indicata:
1) (1 +x)
2
y

+ (1 +x) y

+y = 4 cos [ln(1 +x)] , t = ln(1 +x) .


2) x
_
1 +x
2
_
y

_
1 x
2
y

1 +x
2
_
y

3x
3
y
2
= 0, t =

1 +x
2
.
R: 1) Notam
dy
dt
= y. Se obt ine: 1) y + y = 4 cos t. 2) y +y y y
2
= 0.
6.45 Funct ia y = y (x) verica ecuat ia
x
2
y

+ 4xy

+
_
2 x
2
_
y = 4x.
Sa se gaseasca ce devine aceasta ecuat ie daca se efectueaza schimbarea de variabila de-
pendent a y =
1
x
2
z, unde z = z (x).
R: z

z = 4x.
6.46 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente indicata n urmatoarele ecu-
at ii pentru funct ia z = z (x, y):
1) y
z
x
x
z
y
= 0, u = x, v = x
2
+y
2
.
2) x
z
x
+y
z
y
= z, u = x, v =
x
y
.
3) x
z
x
+
_
1 +y
2
z
y
= xy, u = lnx, v = ln
_
y +
_
1 +y
2
_
.
4) (x +y)
z
x
(x y)
z
y
= 0, u = ln
_
x
2
+y
2
, v = arctg
x
y
.
R: 1)
z
u
= 0. 2) u
z
u
z = 0. 3)
z
u
+
z
v
= e
u
shv. 4)
z
u

z
v
= 0.
6.47 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente x = r cos , y = r sin n
ecuat ia lui Laplace:

2
z
x
2
+

2
z
y
2
= 0.
R: Se obt ine:

2
z
r
2
+
1
r
2

2
z

2
+
1
r
z
r
= 0.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 86
6.48 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente x = r cos , y = r sin n
ecuat ia:
y
2

2
z
x
2
2xy

2
z
xy
+x
2

2
z
y
2
x
z
x
y
z
y
= 0.
R: Se obt ine:

2
z

2
= 0.
6.49 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente indicata n urmatoarele ecu-
at ii pentru funct ia z = z (x, y):
1) x
2
2
z
x
2
y
2
2
z
y
2
= 0, u = xy, v =
x
y
.
2)

2
z
x
2
a
2
2
z
y
2
= 0, u = ax +y, v = ax +y.
3)

2
z
x
2
4

2
z
xy
+ 3

2
z
y
2
, u = 3x +y, v = x +y.
R: 1)

2
z
uv
=
1
2u
z
v
. 2)

2
z
uv
= 0. 3)

2
z
uv
= 0.
6.50 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente u = sin x + x y, v =
x sinx +y, n ecuat ia:

2
z
x
2
+ 2 cos x

2
z
xy
sin
2
x

2
z
y
2
sinx
z
y
= 0.
R:

2
z
uv
= 0.
6.51 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente u = x
2
y
2
, v =
y
x
, n
ecuat ia:
xy

2
z
x
2
+
_
x
2
+y
2
_

2
z
xy
+xy

2
z
y
2
y
z
x
x
z
y
= 0.
R: u

2
z
uv

z
v
= 0.
6.52 Sa se efectueze schimbarea de variabile independente x = r cos , y = r sin n
ecuat ia:
dy
dx
=
x +y
x y
.
R: Din
sin dr+r cos d
cos drr sin d
=
cos +sin
cos sin
, se obt ine:
dr
d
= r.
6.53 Sa se efectueze schimbarea de variabile u = x
2
+y
2
, v =
1
x
+
1
y
, w = lnz (x +y),
n ecuat ia:
y
z
x
x
z
y
= (y x) z.
R: Se obt ine:
w
v
= 0.
6.54 Sa se efectueze schimbarea de variabile u = x, v =
1
y
, w =
1
z

1
x
, n ecuat ia:
x
2
z
x
+y
2
z
y
= z
2
.
CAPITOLUL 6. FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 87
R: Se obt ine:
w
u
= 0.
6.55 Sa se efectueze schimbarea de variabile u = x +y, v =
x
y
, w =
z
x
, n ecuat ia:

2
z
x
2
2

2
z
xy
+

2
z
y
2
= 0.
R: Se obt ine:

2
w
v
2
= 0.
6.56 Sa se efectueze schimbarea de variabile u = x + y, v = x y, w = xy z, n
ecuat ia:

2
z
x
2
+ 2

2
z
xy
+

2
z
y
2
= 0.
R: Se obt ine:

2
w
u
2
=
1
2
.
Capitolul 7
Extreme pentru funct ii de mai
multe variabile
7.1 Puncte de extrem pentru funct ii de mai multe
variabile
7.1 Sa se determine punctele de extrem ale funct iilor:
1) f(x, y) = x
3
+ 3xy
2
15x 12y. 2) f(x, y) = x
2
+xy +y
2
3x 6y.
3) f(x, y) =
1
2
xy + (47 x y)
_
x
3
+
y
4
_
. 4) f(x, y) = x
3
+y
3
+ 3xy.
R: 1) Punctele stat ionare sunt solut iile sistemului:
f
x
= 3(x
2
+y
2
5) = 0,
f
y
= 6(xy 2) = 0,
adica: (2, 1), (2, 1), (1, 2), (1, 2). Derivatele de ordinul doi sunt:

2
f
x
2
= 6x,

2
f
xy
= 6y,

2
f
y
2
= 6x.

In punctul (2, 1),


1
= 12 > 0,
2
= 108 > 0, (2, 1) este un punct de minim, f(2, 1) =
28.

In punctul (2, 1),
1
= 12 < 0,
2
= 108 > 0, (2, 1) este un punct de
maxim, f(2, 1) = 28.

In punctele (1, 2), (1, 2),
2
= 108 < 0. Nu sunt puncte
de extrem.
2) Un punct stat ionar: (0, 3).
1
= 2 > 0,
2
= 3 > 0. Punctul (0, 3) este un punct
de minim si f
min
= f (0, 3) = 9.
3) Un punct stat ionar: (21, 20).
1
=
2
3
< 0,
2
=
47
144
> 0. Punctul (21, 20) este
un punct de maxim si f
max
= f (21, 20) = 282.
4) Un punct stat ionare: (0, 0), (1, 1). Punctul (0, 0) nu este punct de extrem.
Punctul (1, 1) este un punct de maxim si f
max
= f (1, 1) = 1.
88
CAPITOLUL 7. EXTREME PENTRU FUNCT II DE MAI MULTE VARIABILE 89
7.2 Sa se determine punctele de extrem ale funct iei
f(x, y) = xy +
50
x
+
20
y
, x > 0, y > 0.
R: Punctele stat ionare sunt solut iile sistemului:
f
x
= y
50
x
3
= 0,
f
y
= x
20
y
2
= 0.
Se obt ine un singur punct stat ionar (5, 2). Derivatele de ordinul doi sunt:

2
f
x
2
=
100
x
3
,

2
f
xy
= 1,

2
f
y
2
=
40
y
3
.
Deci
1
=
4
5
> 0,
2
= 3 > 0. Punctul (5, 2) este un punct de minim si
f
min
= f (5, 2) = 30.
7.3 Sa se gaseasca extremele funct iilor:
1) z = (x 1)
2
+ 2y
2
. 2) z = x
2
+xy +y
2
2x y.
3) z = (x 1)
2
2y
2
. 4) z = x
3
y
2
(6 x y) , x > 0, y > 0.
5) z = xy
_
1
x
2
3

y
2
3
. 6) z = x
4
+y
4
2x
2
+ 4xy 2y
2
.
7) z = 1
_
x
2
+y
2
_
2/3
. 8) z =
_
x
2
+y
2
_
e
(x
2
+y
2
)
.
R: 1) z
min
= z (1, 0) = 0. 2) z
min
= z (1, 0) = 1 3) Nu are extreme.
4) z
max
= z (3, 2) = 108.
5) Puncte stat ionare: (0, 0),
_
0,

3
_
,
_

3, 0
_
, (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1).
Extreme: z
max
= z (1, 1) = z (1, 1) =
1
3

3, z
min
= z (1, 1) = z (1, 1) =
1
3

3.
6) z
min
= z
_
2,

2
_
= z
_

2,

2
_
= 8. 7) z
max
= z (0, 0) = 1.
8) z
min
= z (0, 0) = 0.

In punctele cercului x
2
+y
2
= 1, z
max
=
1
e
.
7.4 Sa se gaseasca extremele funct iilor:
1) z =
1+x+y

1+x
2
+y
2
2) z =
_
x
2
+y
2
_
e
2x+3y
, x 0, y 0.
3) z = x
3
+y
3
9xy + 27. 4) z = sinx + siny + cos (x +y) , x, y
_
0,

2

.
5) z = x
4
+y
4
+ 2x
2
y
2
8x + 8y.
R: 1) z
max
= z (1, 1) =

3. 2) z
min
= z (0, 0) = 0.
3) (0, 0) nu este punct de extrem, z
min
= z (3, 3) = 0.
4)
_

2
,

2
_
nu este punct de extrem, z
max
= z
_

6
,

6
_
=
3
2
.
5) z
min
= z (1, 1) = 12.
7.5 Sa se gaseasca extremele funct iilor:
1) f (x, y, z) = x
2
+y
2
+z
2
+ 2x + 4y 6z.
2) f (x, y, z) = x
3
+y
2
+z
2
+ 12xy + 2z.
3) f (x, y, z) = sinx + siny + sinz sin(x +y +z) , x, y, z (0, ) .
CAPITOLUL 7. EXTREME PENTRU FUNCT II DE MAI MULTE VARIABILE 90
R: 1) Un punct stat ionar: (1, 2, 3). d
2
f (1, 2, 3) = 2
_
dx
2
+dy
2
+dz
2
_
este
o forma patratica pozitiv denita si deci punctul (1, 2, 3) este un punct de minim,
f
min
= f (1, 2, 3) = 14.
2) Doua puncte stat ionare: (0, 0, 1), (24, 144, 1).

Insa
d
2
f (x, y, z) = 6xdx
2
+ 2 dy
2
+ 2 dz
2
+ 24 dxdy,
iar: d
2
f (0, 0, 1) = 2 dy
2
+ 2 dz
2
+ 24 dxdy = 2 (dy + 6 dx)
2
72 dx
2
+ 2 dz
2
, forma
patratica nedenita, deci (0, 0, 1) nu este punct de extrem,
d
2
f (24, 144, 1) = 144 dx
2
+ 2 dy
2
+ 2 dz
2
+ 24 dxdy = (12 dx +dy)
2
+dx
2
+ 2dz
2
,
forma patratica pozitiv denita si deci punctul (24, 144, 1) este un punct de minim,
f
min
= f (24, 144, 1) = 6913.
3) f
max
= f
_

2
,

2
,

2
_
= 4.
7.2 Extreme pentru funct ii denite implicit
7.6 Sa se gaseasca extremele urmatoarelor funct ii z = f (x, y), denite implicit prin
ecuat iile:
1) F (x, y; z) = x
2
+y
2
+z
2
2x + 4y 6z 11 = 0.
2) F (x, y; z) = x
3
y
2
+z
2
3x + 4y +z 8 = 0.
R: 1) Sistemul:
F
x
= 2x 2 = 0, F
y
= 2y + 4 = 0, F = x
2
+y
2
+z
2
2x + 4y 6z 11 = 0,
are solut iile: (1, 2; 2) si (1, 2; 8). Ecuat ia F (x, y; z) = 0 deneste doua funct ii:
z = z
1
(x, y) si z = z
2
(x, y).
Pentru z = z
1
(x, y):
A
11
=
F
xx
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
=
1
5
, A
12
=
F
xy
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
= 0,
A
22
=
F
yy
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
=
1
5
si deci
1
=
1
5
> 0,
2
=
1
25
> 0, deci (1, 2) este un punct de minim, z
min
=
z
1
(1, 2) = 2.
Pentru z = z
2
(x, y):
A
11
=
F
xx
(1, 2; 8)
F
z
(1, 2; 8)
=
1
5
, A
12
=
F
xy
(1, 2; 8)
F
z
(1, 2; 8)
= 0, A
22
=
F
yy
(1, 2; 8)
F
z
(1, 2; 8)
=
1
5
si deci
1
=
1
5
< 0,
2
=
1
25
> 0, deci (1, 2) este un punct de maxim, z
max
=
z
2
(1, 2) = 8.
2) Sistemul:
F
x
= 3x
2
3 = 0, F
y
= 2y + 4 = 0, F = x
3
y
2
+z
2
3x + 4y +z 8 = 0,
CAPITOLUL 7. EXTREME PENTRU FUNCT II DE MAI MULTE VARIABILE 91
are solut iile: (1, 2; 2), (1, 2; 1), (1, 2; 3), (1, 2; 2). Ecuat ia F (x, y; z) = 0 deneste
doua funct ii: z = z
1
(x, y) si z = z
2
(x, y), ecare avand cate doua puncte stat ionare.
Pentru z = z
1
(x, y), n primul punct:
A
11
=
F
xx
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
=
6
5
, A
12
=
F
xy
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
= 0, A
22
=
F
yy
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
=
2
5
si deci
1
=
6
5
< 0,
2
=
12
25
< 0, deci (1, 2) nu este un punct de de extrem.

In
punctul al doilea:
A
11
=
F
xx
(1, 2; 1)
F
z
(1, 2; 1)
= 2, A
12
=
F
xy
(1, 2; 1)
F
z
(1, 2; 1)
= 0, A
22
=
F
yy
(1, 2; 1)
F
z
(1, 2; 1)
=
2
3
.
Deci
1
= 2 > 0,
2
=
4
3
> 0, deci (1, 2) este un punct de minim, z
min
= z
1
(1, 2) = 1.
Pentru z = z
2
(x, y), n primul punct:
A
11
=
F
xx
(1, 2; 3)
F
z
(1, 2; 3)
=
6
5
, A
12
=
F
xy
(1, 2; 3)
F
z
(1, 2; 3)
= 0, A
22
=
F
yy
(1, 2; 3)
F
z
(1, 2; 3)
=
2
5
si deci
1
=
6
5
> 0,
2
=
12
25
< 0, deci (1, 2) nu este un punct de extrem.

In punctul
al doilea:
A
11
=
F
xx
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
= 2, A
12
=
F
xy
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
= 0,
A
22
=
F
yy
(1, 2; 2)
F
z
(1, 2; 2)
=
2
3
si deci
1
= 2 < 0,
2
=
4
3
> 0, deci (1, 2) este un punct de minim, z
max
=
z
1
(1, 2) = 2.
7.7 Sa se gaseasca extremele urmatoarelor funct ii z = f (x, y), denite implicit prin
ecuat iile:
1) F (x, y; z) =
x
2
12
+
y
2
4
+
z
2
3
1 = 0.
2) F (x, y; z) =
x
2
3
+
y
2
4

z
2
25
+ 1 = 0.
R: 1) Sistemul F
x
= 0, F
y
= 0, F = 0, are solut iile
_
0, 0;

3
_
,
_
0, 0;

3
_
.
Ecuat ia F (x, y; z) = 0 deneste doua funct ii: z = z
1
(x, y) si z = z
2
(x, y), z
min
=
z
1
(0, 0) =

3, z
max
= z
2
(0, 0) =

3.
2) Sistemul F
x
= 0, F
y
= 0, F = 0, are solut iile (0, 0; 5), (0, 0; 5).
Ecuat ia F (x, y; z) = 0 deneste doua funct ii: z = z
1
(x, y) si z = z
2
(x, y), z
min
=
z
1
(0, 0) = 5, z
max
= z
2
(0, 0) = 5.
7.8 Sa se gaseasca extremele urmatoarelor funct ii z = f (x, y), denite implicit prin
ecuat iile:
1) F (x, y; z) = 4xy z
2
4x 4y + 8 = 0.
2) F (x, y; z) = 5x
2
+ 6y
2
+ 7z
2
4xy + 4yz 10x + 8y + 14z 6 = 0.
R: 1) Sistemul F
x
= 0, F
y
= 0, F = 0, are solut iile (0, 0; 2), (0, 0; 2).
CAPITOLUL 7. EXTREME PENTRU FUNCT II DE MAI MULTE VARIABILE 92
7.3 Extreme condit ionate
7.9 Sa se gaseasca extremele condit ionate ale urmatoarelor funct ii:
1) z = xy, pentru x +y 1 = 0. 2) z = x + 2y, pentru x
2
+y
2
5 = 0.
3) z = x
2
+y
2
, pentru
x
2
+
y
3
= 1. 4) z = cos
2
x + cos
2
y, pentru y x =

4
.
5) z = x
2
+y
2
, pentru
x
a
+
y
b
= 1. 6) z =
1
x
+
1
y
, pentru
1
x
2
+
1
y
2
=
1
a
2
.
R: 1) Construim funct ia lui Lagrange: L(x, y; ) = xy +(x +y 1). Sistemul:
L
x
= y + = 0, L
y
= x + = 0, L

= x +y 1 = 0
are solut ia: x
0
=
1
2
, y
0
=
1
2
,
0
=
1
2
. Fie (x, y) = L(x, y;
1
2
) = xy
1
2
(x +y 1).
Atunci
d
2

_
1
2
,
1
2
_
= dxdy.

Insa dx +dy = 0 si deci d


2

_
1
2
,
1
2
_
= dx
2
< 0. z
max
= z
_
1
2
,
1
2
_
=
1
4
.
2) z
max
= z (1, 2) = 5, z
min
= z (1, 2) = 5.
3) z
min
= z
_
18
13
,
12
13
_
=
36
13
.
4) z
max
= z
_
7
8
+k,
9
8
+k
_
=
2+

2
2
,
z
min
= z
_
3
8
+k,
5
8
+k
_
=
2

2
2
.
5) z
min
= z
_
ab
2
a
2
+b
2
,
a
2
b
a
2
+b
2
_
=
a
2
b
2
a
2
+b
2
.
6) z
max
= z
_
a

2, a

2
_
= 4a
2
, z
min
= z
_
a

2, a

2
_
= 4a
2
.
7.10 Sa se gaseasca extremele condit ionate ale urmatoarelor funct ii:
1) z = xy, pentru 2x + 3y 5 = 0.
2) z = x
2
+y
2
, pentru
_
x

2
_
2
+
_
y

2
_
2
= 9.
3) z = 6 4x 3y, pentru x
2
+y
2
= 1.
4) z = cos
2
x + cos
2
y, pentru x y =

4
, x, y
_
0,

4
_
.
R: Avem:
1) L(x, y; ) = xy +(2x + 3y 5), =
5
3
, z
max
= z
_
5
4
,
5
6
_
=
25
24
.
2)
1
=
5
3
, z
max
= z
_
5

2
2
,
5

2
2
_
= 25,
2
=
1
3
,
z
min
= z
_

2
2
,

2
2
_
= 1.
3)
1
=
5
2
, z
max
= z
_

4
5
,
3
5
_
= 11,
2
=
5
2
, z
min
= z
_
4
5
,
3
5
_
= 1.
4) z
max
= z
_
3
8
,

8
_
= 1.
7.11 Sa se gaseasca extremele condit ionate ale urmatoarelor funct ii:
1) u = x 2y + 2z, pentru x
2
+y
2
+z
2
= 9.
2) u = x
2
+y
2
+z
2
, pentru
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
= 1, a > b > c.
3) u = xy
2
z
3
, pentru x + 2y + 3z = 6, x > 0, y > 0, z > 0.
4) u = xy +xz +yz, pentru xyz = 1, x > 0, y > 0, z > 0.
5) u = x +y +z, pentru
1
x
+
1
y
+
1
z
= 1, x > 0, y > 0, z > 0.
CAPITOLUL 7. EXTREME PENTRU FUNCT II DE MAI MULTE VARIABILE 93
R: Avem:
1) u
min
= u(1, 2, 2) = 9, u
max
= u(1, 2, 2) = 9.
2) u
max
= u(a, 0, 0) = a, u
min
= u(0, 0, c) = c. 3) u
max
= u(1, 1, 1) = 1.
4) u
min
= u(1, 1, 1) = 3. 5) u
min
= u(3, 3, 3) = 9.
7.12 Sa se gaseasca extremele condit ionate ale urmatoarelor funct ii:
1) u = xyz, pentru x +y +z = 5, xy +xz +yz = 8, x y z > 0.
2) u = xyz, pentru x +y +z = 0, x
2
+y
2
+z
2
= 1.
R: 1) Funct ia lui Lagrange:
L(x, y, z; , ) = xyz +(x +y +z 5) +(xy +xz +yz 8) ,
are punctele stat ionare:
_
7
3
,
4
3
,
4
3
;
16
9
,
4
3
_
si (2, 2, 1; 4, 2).
u
max
= u
_
7
3
,
4
3
,
4
3
_
=
112
27
, u
min
= u(2, 2, 1) = 4.
2) u
min
=
1
3

6
, u
max
=
1
3

6
.
7.13 Sa se gaseasca extremele condit ionate ale urmatoarelor funct ii:
1) u = x
4
+y
4
+z
4
, pentru x +y +z = 3.
2) u = x
3
+y
3
+z
3
, pentru x
2
+y
2
+z
2
= 3, x > 0, y > 0, z > 0.
7.14 Sa se determine dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic a..:
1) Aria totala sa e egala cu 2a
2
si volumul maxim.
2) Suma celor trei dimensiuni egala cu a si aria totala maxima.
3) Volumul egal cu a
3
si aria totala minima.
R: Avem:
1) 1
max
= 1
_
a

3
,
a

3
,
a

3
_
=
a
3

3
9
.
2) /
max
= /
_
a
3
,
a
3
,
a
3
_
=
2
3
a
2
.
3) /
min
= /(a, a, a) = 6a
2
.
Capitolul 8
Siruri si serii de funct ii
8.1 Siruri de funct ii reale
8.1 Se da sirul de funct ii (f
n
), f
n
(x) =
_
n
2
e

nx
2
2
. Sa se determine mult imea de
convergent a si funct ia limita.
R: Deoarece:
lim
n
f
n
(x) =
_
0, x R 0 ,
, x = 0,
rezulta ca mult imea de convergent a este A = R 0, iar funct ia limita: f (x) = 0.
8.2 Sa se arate ca sirul de funct ii f
n
(x) =
x
2
n+1
, x R, este simplu convergent pe R
catre f(x) = 0.
R:

Intr-adevar,
x
2
n+1
< d.d. n >
x
2

. Deci
N(, x) =
_ _
x
2

_
, < x
2
,
0, x
2
.
8.3 Sa se arate ca sirul de funct ii f
n
(x) =
cos nx
n
2
+1
, x [0, ], este uniform convergent
catre f(x) = 0.
R:

Intr-adevar,

cos nx
n
2
+1

< daca
1
n
2
+1
< , adica d.d. n
2
>
1

. Deci
N() =
_ _
1

, < 1,
0, 1.
8.4 Sa se arate ca sirul de funct ii f
n
(x) =
sin nx
n

, x R cu > 0, este uniform


convergent pe R catre f(x) = 0.
R:

Intr-adevar,

sin nx
n

1
n

0.
94
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 95
8.5 Sa se arate ca sirul de funct ii f
n
(x) =
1
ne
nx
, x [0, ), este uniform convergent
pe [0, ) catre f(x) = 0.
R: Pentru x 0, e
nx
1 si deci 0 < f
n
(x) <
1
n
0.
8.6 Se da sirul de funct ii f
n
(x) =
x
2
n
2
+x
4
, x [1, ). Sa se calculeze lim
n
f
n
(x) =
f (x). Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
) este uniform convergent pe [1, ) catre f.
R: 0 < f
n
(x) =
2nx
2
n
2
+x
4

1
2n
<
1
2n
0.
8.7 Se da sirul de funct ii f
n
(x) =
x
n+x
, x (0, ). Sa se calculeze lim
n
f
n
(x) =
f (x). Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
) nu este uniform convergent pe (0, ) catre f.
R: f (x) = 0, nsa pentru x
n
= n, f
n
(x
n
) =
1
2
.
8.8 Se da sirul de funct ii f
n
(x) =
x
n+x
, x [3, 4]. Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
)
este uniform convergent pe [3, 4] catre funct ia f (x) = 0, x [3, 4].
R: Pentru 3 x 4, avem: 0 < f
n
(x)
4
n+3
<
4
n
0.
8.9 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), f
n
(x) =
x
3
x
3
+n
3
, nu este uniform convergent pe
(0, ).
R: f (x) = 0, nsa pentru x
n
= n, f
n
(x
n
) =
1
2
.
8.10 Se da sirul de funct ii (f
n
), f
n
: R R, denite prin: f
n
(x) =
n

n=0
x
k
. Sa se
arate ca mult imea de convergent a a sirului este A = (1, 1), nsa sirul nu este uniform
convergent pe (1, 1). Sa se gaseasc a o mult ime de convergent a uniforma.
R:Deoarece, f
n
(x) =
1
1x
+
x
n+1
x1
, pentru x ,= 1, rezulta ca f
n
(x) este divergent
pentru [x[ > 1, este convergent pentru [x[ < 1. Apoi, f
n
(1) = n + 1 , f
n
(1) =
1
2
(1 + (1)
n
) este un sir divergent. Deci mult imea de convergent a a sirului este A =
(1, 1) si funct ia limita este f (x) =
1
1x
.
Daca sirul ar uniform convergent pe (1, 1), pentru orice > 0 ar exista un N ()
a..

x
n+1
x1

< pentru orice n > N () si orice x (1, 1), inegalitate echivalenta cu:
n + 1 >
1
ln
1
|x|
_
ln
1

ln[x 1[
_
, dar sup
|x|<1
_
ln
1

ln
1
|x|
+
ln
1
|x1|
ln
1
|x|
_
= +.
Pentru orice interval [a, a] (1, 1), putem lua
N () =
_
ln
1

ln
1
|a|
_
si deci sirul (f
n
) este uniform convergent pe orice interval [a, a] (1, 1).
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 96
8.11 Se da sirul de funct ii (f
n
), f
n
: R R, denite prin: f
n
(x) = 1 +x
2n
.
1) Sa se gaseasc a mult imea de convergent a a sirului si funct ia limita.
2) Sa se arate ca sirul nu este uniform convergent pe (1, 1).
3) Sa se gaseasc a o mult ime de convergent a uniforma.
R: 1) A = [1, 1], iar funct ia limita este:
f (x) =
_
1, x (1, 1) ,
2, x 1, 1 .
3) Sirul (f
n
) este uniform convergent pe orice interval [a, a] (1, 1).
8.12 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), f
n
: R R, denite prin:
f
n
(x) =
n

k=1
sinkx
k
3
,
este uniform convergent pe R, iar limita sa este o funct ie continua cu derivata continua
pe R.
R: Aplicam criteriul lui Cauchy:
[f
n+p
(x) f
n
(x)[
p

k=1
1
(n +k)
3
<
p

k=1
1
(n +k)
2
<
p

k=1
1
(n +k 1) (n +k)
<
1
n
.
Analog se arata ca sirul (f

n
), f

n
(x) =
n

k=1
cos kx
k
2
, este uniform convergent pe R. Deci
f

(x) = lim
n
n

k=1
cos kx
k
2
.
8.13 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), denite prin f
n
(x) =xarctg (nx), este uniform
convergent pe [0, ).
R: Aplicam criteriul lui Cauchy:
[f
n+p
(x) f
n
(x)[ = x [arctg ((n +p) x) arctg (nx)[ = x arctg
px
1 + (n +p) nx
2
<
< x arctg
px
(n +p) nx
2
x
p
(n +p) nx
=
p
(n +p) n
<
1
n
.
8.14 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), denite prin f
n
(x) =
sin nx
n
2
, converge uniform
pe R catre funct ia f(x) = 0.
R: Se va observa ca

sin nx
n
2

1
n
2
.
8.15 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), denite prin f
n
(x) =
sin
2
nx
n+1
, x [0, ], este
uniform convergent catre funct ia f(x) = 0 si ca desi funct iile f
n
si f sunt derivabile pe
[0, ], sirul derivatelor f

n
(x) =
n
n+1
sin2nx nu este convergent pe [0, ].
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 97
R:

Intr-adevar, pentru x =

4
sirul f

n
_

4
_
este divergent.
8.16 Se da sirul de funct ii (f
n
), f
n
(x) =
x
1+n
2
x
2
, x [1, 1]. Sa se cerceteze daca se
poate aplica sirului (f
n
) teorema de derivare termen cu termen.
R: Sirul este convergent pe [1, 1] la funct ia f (x) = 0. Sirul derivatelor:
f

n
(x) =
1 n
2
x
2
(1 +n
2
x
2
)
2
, are lim
n
f

n
(x) =
_
1, x = 0,
0, x [1, 1] 0
si nu este uniform convergent pe [1, 1]. Deci nu se poate aplica sirului (f
n
) teorema de
derivare termen cu termen.
8.17 Se da sirul (f
n
), f
n
(x) =
1
n
arctg x
n
, x R. Sa se arate ca:
_
lim
n
f
n
(x)
_

x=1
,= lim
n
f

n
(1) .
R: Deoarece mult imea valorilor funct iei arctg x este intervalul
_

2
,

2
_
, rezulta ca
[arctg x[ <

2
si deci:
0 [f
n
(x)[ =

1
n
arctg x
n

<
1
n


2
,
de unde deducem ca sirul este convergent pe R la funct ia f (x) = 0 si deci: f

(1) = 0.
Pe de alta parte:
lim
n
f

n
(1) = lim
n
_
x
n1
1 +x
2n
_
x=1
=
1
2
.
8.18 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), f
n
: [0, 1] R, denite prin: f
n
(x) = nxe
nx
2
este convergent, nsa
lim
n
_
1
0
f
n
(x) dx ,=
_
1
0
lim
n
f
n
(x) dx.
R:

Intr-adevar,
lim
n
_
1
0
f
n
(x) dx = lim
n
_
1
2

1
2e
n
_
=
1
2
,
_
1
0
lim
n
f
n
(x) dx = 0.
8.19 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), f
n
: [0, 1] R, denite prin: f
n
(x) =
n
2
x
3
e
n
2
x
3
este convergent, nsa
lim
n
_
1
0
f
n
(x) dx ,=
_
1
0
lim
n
f
n
(x) dx.
R:

Intr-adevar,
lim
n
_
1
0
f
n
(x) dx = lim
n
_
1
3

1
3e
n
2
_
=
1
3
,
_
1
0
lim
n
f
n
(x) dx = 0.
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 98
8.20 Sa se arate ca sirul de funct ii (f
n
), f
n
: [0, 1] R, denite prin: f
n
(x) =
nx(1 x)
n
nu este uniform convergent pe [0, 1], totusi
lim
n
_
1
0
f
n
(x) dx =
_
1
0
lim
n
f
n
(x) dx.
R: Sirul este convergent pe [0, 1] la funct ia f (x) = 0. Dar, pentru x
n
=
1
n
0,
f
n
(x
n
) =
_
1
1
n
_
n

1
e
,= 0,
deci convergent a nu este uniforma. Pe de alta parte:
_
1
0
f
n
(x) dx = n
_
1
0
x(1 x)
n
dx =
n
(n + 1) (n + 2)
0,
_
1
0
lim
n
f
n
(x) dx = 0.
8.2 Serii de funct ii
8.21 Sa se determine mult imea de convergent a a urmatoarelor serii de funct ii:
1)

n=1
_
n + 1
n
_
n
_
1 x
1 2x
_
n
. 2)

n=1
sin
n
x
n

, R. 3)

n=2
(1)
n
lnn
_
1 x
2
1 +x
2
_
n
.
R: 1) Aplicam criteriul radacinii: A = (, 0)
_
2
3
, +
_
. 2) Aplicam criteriul
radacinii: A = R
_

2
+ 2k
_
, R. Pentru x =

2
+ 2k, obt inem seria armonica
generalizata, convergenta daca > 1, iar pentru x =

2
+2k, obt inem seria armonica
generalizata alternanta, convergenta daca > 0. 3) Aplicand criteriul raportului obt inem
o serie convergenta pentru: x R0. Pentru x = 0 seria este de asemenea convergenta.
Deci A = R.
8.22 Sa se determine mult imea de convergent a a urmatoarelor serii de funct ii:
1)

n=1
(1)
n
n + 1
n
2
+n + 1
_
x
2
2
1 2x
2
_
n
. 2)

n=1
n + 1
(n
3
+n + 1)

1
ln(n
2
+ 1)

_
x
3
2x
_
n
,
R.
R: 1) Din

x
2
2
12x
2

< 1 rezulta x (, 1) (1, +). Pentru x = 1 seria este


convergenta, conform criteriului lui Leibniz. Deci: A = (, 1] [1, +). 2) Din

x
3
2x

< 1 rezulta ca seria este convergenta pentru orice R pentru:


x
_

1 +

5
2
, 1
_

_
1

5
2
,
1 +

5
2
_

_
1,
1 +

5
2
_
.
Pentru x
_

1+

5
2
,
1+

5
2
, 1
_
seria este convergenta daca
1
6
, iar pentru x
_
1,
1

5
2
,
1+

5
2
_
seria este convergenta daca >
1
2
.
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 99
8.23 Sa se determine mult imea de convergent a a urmatoarelor serii de funct ii:
1)

n=1
(1)
n
1

3
n

n
2
+ 1
tg
n
x. 2)

n=0
(1)
n

n
2
+ 1
n
2
+n + 1
_
4x 1
x + 3
_
n
.
R: 1) A =
_

3
,

3

. 2)
_

2
5
,
4
3

.
8.24 Sa se studieze convergent a urmatoarelor serii de funct ii, pe mult imile indicate:
1)

n=1
sinnx

n
, x [, 2 ] , (0, ) . 2)

n=1
cos
2n
3

x
2
+n
, x R.
R: Din criteriul lui Dirichlet rezulta ca seriile sunt uniform convergente pe mult imile
indicate.
8.25 Sa se studieze convergent a urmatoarelor serii de funct ii, denite pe R:
1)

n=1
(1)
n
x
2
1 +n
3
x
4
, 2)

n=1
arctg
2x
x
2
+n
4
. 3)

n=1
_
e
_
1 +
1
n
_
n
_
cos nx
n + 1
.
R: 1) Din
_
1 x
2

n
3
_
2
0 pentru orice x R, deducem ca [f
n
(x)[
1
2

n
3
,
x R si n N

.

In baza criteriului lui Weierstrass, rezulta ca seria este absolut si
uniform convergenta pe R. 2) Deoarece [f
n
(x)[ arctg
1
n
2
, x R si n N

.

In baza
criteriului lui Weierstrass, rezulta ca seria este absolut si uniform convergenta pe R. 3)
Deoarece [f
n
(x)[ <
3
n
2
, x R si n N

.

In baza criteriului lui Weierstrass, rezulta
ca seria este absolut si uniform convergenta pe R.
8.26 Sa se studieze convergent a simpla si uniforma a urmatoarelor serii de funct ii, pe
mult imile indicate:
1) x +

n=1
_
x
1 +nx

x
1 + (n 1) x
_
, x [0, 1] . 2) 1 +

n=1
_
x
n
x
n1
_
, x
_
0,
1
2
_
.
R: 1) s
n
(x) =
x
1+nx
0, deci seria este convergenta la funct ia f (x) = 0 pe [0, 1].
Apoi, din: [s
n
(x) 0[ <
1
n
, x [0, 1], rezulta ca seria este uniform convergenta pe
[0, 1].
2) s
n
(x) = x
n
0 si [s
n
(x) 0[ [x[
n

_
1
2
_
n
, rezulta ca seria este uniform
convergenta pe
_
0,
1
2

.
8.27 Sa se arate ca seria de funct ii:

n=1
_
nx
1 +n
2
x
2

(n 1) x
1 + (n 1)
2
x
2
_
,
este convergenta pe [0, 1] la o funct ie continua, dar nu este uniform convergenta pe [0, 1].
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 100
R: 1) Sirul: s
n
(x) =
nx
1+n
2
x
2
converge la funct ia f (x) = 0 pe [0, 1] care este continua.
Pe de alta parte, oricare ar n N, pentru x
n
=
1
n
, avem: [s
n
(x) 0[ =
1
2
. Asadar,
exista un > 0 a.. oricare ar n N, [s
n
(x) 0[ pentru cel put in un punct din
intervalul [0, 1]. Deci seria nu este uniform convergenta pe [0, 1].
8.28 Sa se studieze convergent a simpla si uniforma a urmatoarelor serii de funct ii, pe
mult imile indicate:
1)

n=1
_
nx
1+n+x

(n1)x
n+x
_
, x [0, 1].
2)

n=1
_
nx
1+nx

(n1)x
(n)1+x
_
, x [0, 1].
3)

n=1
_
nxe
nx
(n 1) xe
(n1)x

, x [0, 1].
4)

n=1
(1)
n+1
x
2
(1+x)
n , x R.
5)

n=1
_
x
n
x
2n
x
n1
+x
2n2
_
, x [0, 1].
6)

n=1
(1)
n+1
x
2
+n
, x R.
R: 1) Uniform convergenta. 2) Simplu convergenta. 3) Simplu convergenta. 4) Con-
form criteriului lui Cauchy, seria este uniform convergenta pe R. 5) Simplu convergenta.
6) Uniform convergenta.
8.29 Sa se arate ca seriile urmatoare sunt uniform convergente pe mult imile indicate:
1)

n=1
x
n
n
2
, x [1, 1] . 2)

n=1
sinnx
2
n
, x R. 3)

n=1
(1)
n1
x
n

n
, x [0, 1] .
R: 1) Din [x[ 1, rezulta

x
n
n
2

1
n
2
.
2)

sin nx
2
n

1
2
n
, pe R.
3)

(1)
n1
x
n

n
, pe [0, 1].
8.30 Aplicand derivarea si integrarea termen cu termen sa se gaseasca sumele urma-
toarelor serii de funct ii denite pe intervalul (1, 1):
1)

n=1
nx
n1
. 2)

n=1
1
n
x
n
. 3)

n=1
(1)
n1
n
x
n
. 4)

n=0
(1)
n
2n + 1
x
2n+1
. 5)

n=1
n
2
x
n1
.
R: Seria de funct ii

n=0
x
n
este convergenta pe intervalul marginit (1, 1) si are ca
suma funct ia f (x) =
1
1x
.
1) Derivand termen cu termen seria

n=0
x
n
obt inem

n=1
nx
n1
=
1
(1x)
2
.
2) Integrand termen cu termen seria

n=0
x
n
obt inem

n=1
1
n
x
n
= ln(1 x).
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 101
3) Trecand pe x n x n 2) obt inem

n=1
(1)
n1
n
x
n
= ln(1 x).
4) Trecand x n x
2
n seria

n=0
x
n
obt inem convergenta

n=0
(1)
n
x
2n
a carei suma
este
1
1+x
2
. Integrand termen cu termen aceasta serie, obt inem

n=0
(1)
n
2n + 1
x
2n+1
= arctg x.
5)

n=0
n
2
x
n1
=
x(1+x)
(1x)
3
.
8.31 Sa se arate ca:
_
1
0
_

n=1
_
x
n
x
2n
x
n1
+x
2n2
_
_
dx =

n=1
_
1
0
_
x
n
x
2n
x
n1
+x
2n2
_
dx.
R: Seria

n=1

n=1
_
x
n
x
2n
x
n1
+x
2n2
_
are ca suma funct ia f (x) = 0, deci
_
1
0
f (x) dx = 0. Pe de alta parte:

n=1
_
1
0
_
x
n
x
2n
x
n1
+x
2n2
_
dx =

n=1
_
1
n + 1

1
n
+
1
2n 1

1
2n + 1
_
= 0.
8.3 Serii de puteri
8.32 Sa se calculeze raza de convergent a a urmatoarelor serii de puteri:
1)

n=1
n
2
n
x
n
. 2)

n=1
n

(x 1)
n
. 3)

n=1
(2n)!
(n!)
2
(x + 3)
n
.
R: 1) = lim
n
n
_
[a
n
[ = lim
n
n
_
n
2
n
=
1
2
, deci r = 2. 2) = lim
n
n
_
[a
n
[ =
lim
n
n

= 1, deci r = 1. 3) = lim
n

a
n+1
a
n

= 4, deci r =
1
4
.
8.33 Sa se determine intervalul de convergent a si sa se studieze convergent a la capetele
intervalului, pentru urmatoarele serii de puteri:
1)

n=0
x
n
(n + 1) 3
n
. 2)

n=0
(1)
n
x
n
5
n

n + 1
. 3)

n=0
2
n
(x + 2)
n
(2n + 1)
2

3
n
. 4)

n=1
(x 1)
n
(2n 1) 2
n
.
R: 1) [3, 3). 2) (5, 5]. 3)
_
2

3
2
, 2 +

3
2
_
. 4) [1, 3).
8.34 Sa se determine intervalul de convergent a si sa se studieze convergent a la capetele
intervalului, pentru urmatoarele serii de puteri:
1)

n=2
(1)
n

n
2
+ 1
n ln

n
x
n
, > 1. 2)

n=1
1 5 9 (4n 3)
n!
x
n
.
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 102
R: 1) r = 1.

In punctul x = 1 seria este convergenta, conform criteriului lui Leibniz.

In punctul x = 1 seria este convergenta, conform criteriului lui Bertrand. Deci intervalul
de convergent a este [1, 1].
2) r =
1
4
.

In punctul x =
1
4
seria este divergenta, conform criteriului lui Raabe-
Duhamel, iar n punctul x =
1
4
seria este convergenta, conform criteriului lui Leibniz.
Deci intervalul de convergent a este
_

1
4
,
1
4
_
.
8.4 Serii Taylor
8.35 Sa se arate ca:
1) e
x
= 1 +
1
1!
x +
1
2!
x
2
+ +
1
n!
x
n
+ , x R.
2) sin x =
1
1!
x
1
3!
x
3
+
1
5!
x
5
+ (1)
n1
1
(2n1)!
x
2n1
+ , x R.
3) cos x = 1
1
2!
x
2
+
1
4!
x
4
+ (1)
n
1
(2n)!
x
2n
+ , x R.
4) ln(1 +x) = x
1
2
x
2
+
1
3
x
3
+ (1)
n1
1
n
x
n
+ , x (1, 1].
8.36 Sa se arate ca pentru orice R si x (1, 1) are loc dezvoltarea binomiala:
(1 +x)

= 1 +

1!
x +
( 1)
2!
x
2
+ +
( 1) ( n + 1)
n!
x
n
+ .
8.37 Sa se stabileasca formula lui Euler: e
ix
= cos x +i sinx, x R.
8.38 Sa se gaseasca seriile Mac-Laurin ale funct iilor:
1) chx =
e
x
+e
x
2
,
2) sh x =
e
x
e
x
2
.
R: Se obt ine:
1) chx = 1 +
1
2!
x
2
+
1
4!
x
4
+ +
1
(2n)!
x
2n
+ , x R.
2) sh x =
1
1!
x +
1
3!
x
3
+
1
5!
x
5
+ +
1
(2n + 1)!
x
2n+1
+ , x R.
8.39 Sa se gaseasca seriile Mac-Maurin ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x) =
3
(1x)(1+2x)
. 2) f (x) = a
x
, a > 0.
3) f (x) = cos (x +) . 4) f (x) = sin
2
x.
5) f (x) = ln(2 +x) .
R: 1) Putem scrie:
f (x) =
1
1 x
+
2
1 + 2x
=

n=0
_
1 + (1)
n
2
n+1

x
n
, [x[ <
1
2
.
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 103
2) Se obt ine:
f (x) = 1 +

n=0
ln
n
a
n!
x
n
, x R.
3) Set ine seama ca: f (x) = cos xcos sinxsin. 4) Set ine seama ca: f (x) =
1
2
(1 cos x). 5) Funct ia se mai poate scrie: f (x) = ln2 +ln
_
1 +
x
2
_
, pentru x (2, 2].
8.40 Aplicand derivarea si integrarea termen cu termen, sa se gaseasca seriile Mac-
Laurin ale urmatoarelor funct ii:
1) f (x) = (1 +x) ln(1 +x) . 2) f (x) = arctg x.
3) f (x) = arcsin x. 4) f (x) = ln
_
x +

1 +x
2
_
.
R: 1) Deoarece f

(x) = ln(1 +x), t inand seama de dezvoltarea funct iei ln(1 +x),
prin integrare obt inem:
(1 +x) ln(1 +x) =
1
1 2
x
2

1
2 3
x
3
+ + (1)
n
1
n(n 1)
x
n
+ , x (1, 1].
2) Avem ca: f

(x) =
1
1+x
2
=
_
1 +x
2
_
1
. Dar, nlocuind n dezvoltarea binomiala,
pentru = 1, pe x prin x
2
, obt inem:
f

(x) =

n=0
(1)
n
x
2n
,
care prin integrare, da:
arctg x =

n=0
(1)
n
1
2n + 1
x
2n+1
, x (1, 1) .
3) Avem ca: f

(x) =
1

1x
2
=
_
1 x
2
_
1/2
. Dar, nlocuindn dezvoltarea binomiala,
pentru =
1
2
, pe x prin x
2
, obt inem:
f

(x) = 1 +

n=1
(2n 1)!!
(2n)!!
x
2n
,
care prin integrare, da:
arcsinx = x +

n=1
(2n 1)!!
(2n)!!
1
2n + 1
x
2n+1
, x (1, 1) .
4) Avem ca: f

(x) =
1

1+x
2
=
_
1 +x
2
_
1/2
. Dar, nlocuindn dezvoltarea binomiala,
pentru =
1
2
, pe x prin x
2
, obt inem:
f

(x) = 1 +

n=1
(1)
n
(2n 1)!!
(2n)!!
x
2n
,
CAPITOLUL 8. SIRURI SI SERII DE FUNCT II 104
care prin integrare, da:
ln
_
x +
_
1 +x
2
_
= x +

n=1
(1)
n
(2n 1)!!
(2n)!!
1
2n + 1
x
2n+1
, x (1, 1) .
8.41 Sa se gaseasca seriile Mac-Laurin ale funct iilor:
1) f (x) =
_
x
0
e
t
2
dt, 2) f (x) =
_
x
0
arctg t
t
dt, 3) f (x) =
_
x
0
ln(1 +t)
t
dt.
R: 1)

Inlocuind n dezvoltarea funct iei e
x
pe x prin t
2
si integrand ntre 0 si x,
obt inem:
_
x
0
e
t
2
dt =

n=0
(1)
n
1
n!
1
2n + 1
x
2n+1
, x R.
2)

Inlocuind n dezvoltarea funct iei arctg x pe x prin t, mpart ind prin t si integrand
ntre 0 si x obt inem:
_
x
0
arctg t
t
dt =

n=0
(1)
n
1
(2n + 1)
2
x
2n+1
, x [1, 1] .
3)

Inlocuindn dezvoltarea funct iei ln(1 +x) pe x prin t, mpart ind prin t si integrand
ntre 0 si x obt inem:
_
x
0
ln(1 +t)
t
dt =

n=1
(1)
n1
1
n
2
x
n
, x [1, 1] .
8.42 Sa se determine parametrii reali si a.. seriile:
1)

n=1
n
_
arctg
1
n
+ ln
_
1 +
1
n
_


n
+

n
2
_
. 2)

n=1
n
_
1 +e
1
n
+

n
+
1
n
2
_
sa e convergente.
R: 1) Se folosesc dezvoltarile n serii de puteri ale funct iilor arctg x si ln(1 +x) si se
gaseste = 2 si =
1
2
. 2) Se foloseste dezvoltarea lui e
x
si se obt ine = 1 si =
3
2
.
Capitolul 9
Elemente de geometrie
diferent iala
9.1 Curbe plane
9.1 Sa se gaseasca ecuat ia locului geometric al punctelor M din plan pentru care pro-
dusul distant elor la doua puncte date F
1
si F
2
, cu d(F
1
, F
2
) = 2c, este o constanta egala
cu a
2
( ovalele lui Cassini).
R: Alegem ca axa Ox dreapta F
1
F
2
, originea n mijlocul segmentului [F
1
F
2
]. Atunci
F
1
(c, 0), F
2
(c, 0). Pentru un punct oarecare al locului, M(x, y), avem:
d(M, F
1
) =
_
(x +c)
2
+y
2
, d(M, F
2
) =
_
(x c)
2
+y
2
.
Prin ipoteza d(M, F
1
) d(M, F
2
) = a
2
. De aici, dupa efectuarea calculelor, obt inem:
(x
2
+y
2
)
2
2c
2
(x
2
y
2
) = a
4
c
4
.
Pentru c = 0 se obt ine un cerc de raza a. Pentru c = a curba se numeste lemniscata lui
Bernoulli : (x
2
+y
2
)
2
= 2a
2
(x
2
y
2
). Luand x = r cos , y = r sin, obt inem ecuat ia n
coordonate polare a lemniscatei: r
2
= 2a
2
cos 2, cu
_
0,

4

_
3
4
,
5
4

_
7
4
, 2

.
9.2 Se da un cerc de diametru [[

OA[[ = 2a si tangenta n A. O coarda variabila care


trece prin O ntalneste cercul n P si tangenta n Q. Sa se gaseasca locul geometric al
punctului M de pe coarda pentru care

OM =

PQ (cissoida lui Diocles).


R: Fie x = 2a ecuat ia tangentei n A, y = tx o dreapta variabila prin origine si
(x a)
2
+ y
2
= a
2
ecuat ia cercului. Atunci: Q(2a, 2at), P
_
2a
1+t
2
,
2at
1+t
2
_
. Daca M(x, y)
este un punct curent al locului, scriind ca r =

OM =

PQ, gasim: x =
2at
2
1+t
2
, y =
2at
3
1+t
2
,
t R. Ecuat ia implicita a curbei este x(x
2
+y
2
) = 2ay
2
.
9.3 Dreapta x = a ntalneste axa Ox n punctul A si o dreapta oarecare prin O n
B. Pe dreapta OB se iau de o parte si de alta a lui B segmentele [BM
1
] si [BM
2
] a..
105
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 106
d(B, M
1
) = d(B, M
2
) = d(A, B). Sa se gaseasc a locul geometric al punctelor M
1
si M
2
.
Sa se dea o reprezentare parametrica a curbei loc geometric (strofoida).
R: Fie A(a, 0), B(a, ). Punctele M
1
, M
2
, A apart in cercului cu centrul n B si raza
, de ecuat ie: (x a)
2
+ (y )
2
=
2
. Dreapta (AB) are ecuat ia: y =

a
x. Eliminand
pe obt inem ecuat ia inplicita a locului: x(x a)
2
(2a x)y
2
= 0. Ecuat ia explicita a
curbei este:
y =
_
x(x a)
2
2a x
, x [0, 2a).
Punand
y
xa
= t, obt inem reprezentarea parametrica: x =
2at
2
1+t
2
, y =
at(t
2
1)
1+t
2
, t R.
9.4 Extremitat ile segmentului [AB] de lungime a alunec a pe axele Ox si Oy perpendi-
culare. Paralelele la axe prin A si B se intalnesc n C. Din C se coboara perpendiculara
CM pe AB. Sa se gaseasca locul geometric al punctului M (astroida).
R: Fie A(, 0), B(0, ) cu
2
+
2
= a
2
. Atunci: (AB)
x

+
y

1 = 0 sau x+y =
0. Cum C(, ) si v = N(, ) rezulta: (CM) (x ) (y ) = 0. Luand: =
a cos t, = a sint, obt inem reprezentarea parametrica a curbei: x = a cos
3
t, y = a sin
3
t,
t [0, 2). Eliminand parametrul t se gaseste ecuat ia implicita: x
2/3
+y
2/3
= a
2/3
.
9.5 Un cerc ((C, R) se rostogoleste fara alunecare pe axa Ox, adica [[

OI[[ = lg arc IM
(I ind punctul de contact). Sa se gaseasca locul geometric al unui punct M invariabil
legat de acest cerc (cicloida).
R: Fie t unghiul dintre

CI si

CM. Atunci: x
I
= lg arc OI = Rt si: x = x
I
Rsint,
y = R Rcos t. Se obt ine: r = R(t sint)i +R(1 cos t)j, t R.
9.6 Se dau: un cerc cu centrul n punctul C si raza d(O, C) = 2a si mediatoarea segmen-
tului [OC]. O coarda variabila care trece prin O ntalneste cercul n P si mediatoarea
segmentului [OC] n Q. Sa se gaseasca locul geometric al punctelor M de pe coarda
pentru care

OM =

PQ (trisectoarea lui Mac Laurin).


R: Fie y = tx ecuat ia secantei, (x 2a)
2
+y
2
= 4a
2
ecuat ia cercului si x = a ecuat ia
mediatoarei. Atunci: P
_
4a
1+t
2
,
4at
1+t
2
_
, Q(a, at). Scriind ca r =

OM =

PQ, obt inem
ecuat iile parametrice ale locului: x = a
t
2
3
t
2
+1
, y = at
t
2
3
t
2
+1
, t R. Ecuat ia carteziana
implicita este x(x
2
+y
2
) a(y
2
3x
2
) = 0.
9.7 Se da cercul C(O, a) si punctul A pe cerc. Fie P si Q doua puncte pe cerc ai caror
vectori de pozit ie

OP si

OQ fac cu

OA unghiurile 2 si respectiv . Sa se gaseasca
locul geometric al punctelor M de intersect ie a tangentelor n P si Q la cerc (Trisectoarea
lui Longchamps).
R:

In reperul n care axa Ox are direct ia si sensul lui

OA, avem P(a cos 2, a sin2),


Q(a cos , a sin) si deci tangentele n cele doua puncte au ecuat iile:
xcos 2 +y sin2 a = 0, xcos y sin a = 0.
Eliminand pe ntre cele doua ecuat ii, observand ca y = xtg , se obt ine ecuat ia
carteziana implicita a curbei: x(x
2
y
2
) a(x
2
+y
2
) = 0.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 107
9.8 Curba x = x(t), y = y(t) se numeste unicursala daca x(t) si y(t) sunt funct ii
rat ionale de t. Sa se arate ca o curba data printr-o reprezentare implicita de forma:

n
(x, y) +
n1
(x, y) = 0, unde
k
(x, y) este un polinom omogen de gradul k, este o
curba unicursala.
R: Luand y = tx, se obt ine reprezentarea parametrica:
x =

n1
(1, t)

n
(1, t)
, y = t

n1
(1, t)

n
(1, t)
.
9.9 Curba descrisa de un punct M situat pe un cerc de raza R, care se rostogoleste fara
alunecare pe un cerc x de raza R
0
, cele doua cercuri ind tangente exterior, se numeste
epicicloida. Sa se gaseasca o reprezentare parametrica a curbei.
R: O reprezentare parametrica a curbei este
x = (R
0
+R) cos t Rcos
R
0
+R
R
t, y = (R
0
+R) sint Rsin
R
0
+R
R
t.

In particular, daca R = R
0
, curba se numeste cardioida si are ecuat ia carteziana
(x
2
+y
2
2Rx)
2
= 4R
2
(x
2
+y
2
).
9.10 Curba descrisa de un punct M situat pe un cerc de raza R, care se rostogoleste
far a alunecare pe un cerc x de raza R
0
, cele doua cercuri ind tangente interioare, se
numeste hipocicloida. Sa se gaseasca o reprezentare parametrica a curbei.
R: O reprezentare parametrica a curbei este
x = (R
0
R) cos t +Rcos
R
0
R
R
t, y = (R
0
R) sint Rsin
R
0
R
R
t.
Pentru R
0
= 3R curba se numeste hipocicloida lui Steiner, iar pentru R
0
= 4R curba
obt inuta este astroida de ecuat ie carteziana x
2/3
+y
2/3
= R
2/3
0
.
9.11 Figura de echilibru a unui r greu si omogen, exibil dar inextensibil ale carui
capete sunt xate n doua puncte se numeste lant isor. Sa se gaseasca ecuat ia carteziana
explicita a curbei.
R: Ecuat ia sa carteziana explicita este y = a ch
x
a
.
9.12 Curba plana descrisa de un punct care se misca uniform pe o dreapta n rotat ie
uniforma n jurul unui punct x al ei O se numeste spirala lui Arhimede. Sa se gaseasca
ecuat ia explicita, n coordonate polare, a curbei.
R: Ecuat ia curbei este r = a.
9.13 Curba plana descrisa de un punct care se misca cu viteza proport ionala cu distan-
t a parcursa pe o dreapta n rotat ie uniforma n jurul unui punct x al ei O se numeste
spirala logaritmica. Sa se gaseasc a ecuat ia explicita a curbei, n coordonate polare.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 108
R: Ecuat ia curbei este r = ke
m
.
9.14 Sa se gaseasca ecuat iile tangentei si normalei la curbele:
1) x = t
3
2t, y = t
2
+ 1 n punctul M
0
(1).
2) x = a cos
3
t, y = a sin
3
t (astroida) n punctul M(t).
3) x = a(t sint), y = a(1 cos t) (cicloida) n punctul M(t).
4) y = x
2
+ 4x + 3, n punctele de abscise 1, 0, 1.
5) y = tg x, n punctele de abscise 0,

4
.
6) F(x, y) = x
3
+y
3
3axy = 0 (foliul lui Descartes) n M
0
_
3a
2
,
3a
2
_
.
7) F(x, y) = x(x
2
+y
2
) ay
2
= 0 (cissoida lui Diocles) n M
0
_
a
2
,
a
2
_
.
8) F(x, y) = (x
2
+ y
2
)
2
2a
2
(x
2
y
2
) = 0 (lemniscata lui Bernoulli) n punctul
M
0
(x
0
, y
0
).
9)
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 = 0,
x
2
a
2

y
2
b
2
1 = 0, y
2
= 2px n punctul M
0
(x
0
, y
0
) de pe curba.
R: 1) Ecuat iile tangentei si normalei ntr-un punct M
0
(t
0
) al curbei x = x(t), y = y(t)
sunt:
x x(t
0
)
x

(t
0
)
=
y y(t
0
)
y

(t
0
)
, x

(t
0
)(x x(t
0
)) +y

(t
0
)(y y(t
0
)) = 0.
Dar, x(1) = 1, y(1) = 2, x

(1) = 1, y

(1) = 2, deci:
x+1
1
=
y2
2
, x + 1 + 2(y 2) = 0.
2) x

(t) = 3a cos
2
t sint, y

(t) = 3a sin
2
t cos t, ecuat ia tangentei: xsint + y cos t
a sint cos t = 0, ecuat ia normalei: xcos t +y sint a(1 2 cos
2
t) = 0.
3) x

(t) = a(1 cos t), y

(t) = a sint, ecuat ia tangentei: xsint y(1 cos t) a(t


sint) sint +a(1 cos t)
2
= 0, ecuat ia normalei: (1 cos t)x +y sint at(1 cos t).
6) Ecuat iile tangentei si normalei ntr-un punct M
0
(x
0
, y
0
) al curbei F(x, y) = 0 sunt:
F

x
(x
0
, y
0
)(x x
0
) +F

y
(x
0
, y
0
)(y y
0
) = 0,
x x
0
F

x
(x
0
, y
0
)
=
y y
0
F

y
(x
0
, y
0
)
.
F(
3a
2
,
3a
2
) = 0, M
0
apart ine curbei. F

x
_
3a
2
,
3a
2
_
= F

y
_
3a
2
,
3a
2
_
=
9
4
a
2
. Ecuat ia tangentei:
x +y 3a, ecuat ia normalei: x y = 0.
7) F
_
a
2
,
a
2
_
= 0, M
0
apart ine curbei. 4x 2y a = 0, 2x + 4y 3a = 0.
8) F

x
(x, y) = 4x(x
2
+y
2
a
2
), F

y
(x, y) = 4y(x
2
+y
2
+a
2
).
9) Ecuat iile tangentelor:
x
0
x
a
2
+
y
0
y
b
2
1 = 0,
x
0
x
a
2

y
0
y
b
2
1 = 0, y
0
y = p(x +x
0
).
9.15 Sa se scrie ecuat iile tangentelor la curba (() x = t
2
1, y = t
3
+1, t R, paralele
cu dreapta (D) 2x y + 3 = 0.
R: r

(t) N = 0, r

(t) = 2ti + 3t
2
j, N(2, 1), 4t 3t
2
= 0, t
1
= 0, t
2
=
4
3
, r

(0) = 0,
M
1
(1, 1) este punct singular, r

_
4
3
_
=
8
3
(i + 2j). Tangenta n M
2
_
7
9
,
91
27
_
are ecuat ia:
54x 27y + 49 = 0.
9.16 Sa se scrie ecuat iile tangentelor la curba (() x = t
3
, y = t
2
, care trec prin punctul
M
0
(7, 1).
R: M
0
/ (. r

(t) = 3t
2
i + 2tj. O dreapta prin M
0
de direct ie r

are ecuat ia:


(D)
x + 7
3t
2
=
y + 1
2t
, t ,= 0.
Punctul M(t
3
, t
2
) D, daca t
3
+ 3t 14 = 0, cu radacina t = 2, deci ecuat ia tangentei
este: x 3y + 4 = 0.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 109
9.17 Fie T
0
si respectiv N
0
punctele n care tangenta si normala n punctul M
0
, de
abscisa x
0
, al curbei y = f(x), ntalnesc axa Ox si P
0
proiect ia punctului M
0
pe axa
Ox. Sa se arate ca segmentele: tangenta [M
0
T
0
], normala [M
0
N
0
], subtangenta [T
0
P
0
]
si subnormala [P
0
N
0
] sunt date de:
_
_
_

M
0
T
0
_
_
_ =

f(x
0
)
f

(x
0
)

_
1 +f
2
(x
0
),
_
_
_

M
0
N
0
_
_
_ = [f(x
0
)[
_
1 +f
2
(x
0
),
_
_
_

P
0
T
0
_
_
_ =

f(x
0
)
f

(x
0
)

,
_
_
_

P
0
N
0
_
_
_ = [f(x
0
)f

(x
0
)[ .
R: Tangenta si normala n punctul M
0
(x
0
, f(x
0
)) au ecuat iile:
y f(x
0
) = f

(x
0
)(x x
0
), x x
0
+f

(x
0
)(y f(x
0
)).
Facand pe y = 0, se obt in coordonatele punctelor T
0
si N
0
.
9.18 Tractricea este curba cu proprietatea ca n ecare punct al ei, segmentul tangenta
are lungimea constanta a. Sa se gaseasca ecuat ia acestei curbe.
R: Din [
y
y

[
_
1 +y
2
= a rezulta:
dx
dy
=

a
2
y
2
|y|
, de unde prin integrare gasim:
x(y) =
_
a ln
a +
_
a
2
y
2
y

_
a
2
y
2
_
, y [a, a].
O reprezentare parametrica a curbei se obt ine luand y = a sint, t
_

2
,

2

:
_
x =
_
ln tg
t
2
+ cos t
_
, y = a sint, t
_

2
, 0

,
x =
_
ln ctg
t
2
cos t
_
, y = a sint, t
_
0,

2

.
9.19 Sa se gaseasca punctele multiple si ecuat iile tangentelor n aceste puncte ale curbe-
lor:
1) x(x
2
+y
2
) 2ay
2
= 0 (cissoida lui Diocles).
2) (x
2
+y
2
)(y a)
2
b
2
y
2
= 0 (concoida lui Nicomede)
3) (2a x)y
2
= x(x a)
2
(strofoida).
4) (x
2
+y
2
)
2
2a
2
(x
2
y
2
) = 0 (lemniscata lui Bernoulli).
5) (x
2
+y
2
2ax)
2
4a
2
(x
2
+y
2
) = 0 (cardioida).
R: 1) O(0, 0) este punct de ntoarcere, ecuat ia tangentei: y = 0.
2) O(0, 0) pentru b > a este nod, ecuat iile tangentelor: y =
a

b
2
a
2
x, pentru b < a
este punct izolat, iar pentru b = a este punct de ntoarcere, ecuat ia tangentei: x = 0.
3) M
0
(a, 0) este nod, ecuat iile tangentelor: y = (x a).
4) O(0, 0) este nod, ecuat iile tangentelor: y = x.
5) O(0, 0) este punct de ntoarcere, ecuat ia tangentei: y = 0.
9.20 Sa se calculeze lungimea arcului de curba:
1) y =
1
4
x
2

1
2
lnx, x [1, 4]. 2) x = 8at
3
, y = 3a(2t
2
t
4
), t [0,

2].
3) r = a(1 + cos ), [0, 2). 4) x = a cos
3
t, y = a sin
3
t, t
_
0,

2

.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 110
R: 1) Daca y = f(x), x [a, b], atunci: s =
_
b
a
_
1 +f
2
(x) dx, deci:
s =
1
2
_
4
1
1+x
2
x
dx = 2 ln2 +
15
2
.
2) Daca x = x(t), y = y(t), t [a, b], atunci: s =
_
b
a
_
x
2
(t) +y
2
(t) dt, deci:
s = 12a
_

2
0
t
_
1 +t
2
_
dt = 24a.
3) ds =

dr
2
+r
2
d
2
= 2a

cos

2

d, deci s = 2a
_

cos

2

d = 8a.
4) s = 3a
_
2
0
sint cos tdt =
3
2
a.
9.21 Sa se calculeze curbura curbei:
1) x = a cos t, y = b sint. 2) x = a cht, y = b sht. 3) y = sinx.
4) y
2
= 2px. 5) y = a ch(
x
a
). 6) y = lnx.
R: 1) Pentru o curba data printr-o reprezentare parametrica x = x(t), y = y(t),
curbura are expresia:
(t) =
[x

(t)y

(t) x

(t)y

(t)[
(x
2
(t) +y
2
(t))
3/2
.
Se obt ine: =
ab
(a
2
sin
2
t+b
2
cos
2
t)
3/2
. 2) =
ab
(a
2
sh
2
t+b
2
ch
2
t)
3/2
.
3) Pentru o curba data prin reprezentarea y = f(x), curbura are expresia:
(x) =
[f

(x)[
(1 +f
2
(x))
3/2
.
Se obt ine: =
|sin x|
(1+cos
2
x)
3/2
. 4) =

p
(p+2x)
3/2
= p
2
/(y
2
+p
2
)
3/2
. 5) =
a
y
2
.
9.22 Sa se gaseasca curbura unei curbe data prin ecuat ia implicita F(x, y) = 0, ntr-un
punct ordinar al ei.
R: Presupunem F
y
,= 0, atunci y

(x) =
F
x
F
y
. Se obt ine:
=

F
xx
F
2
y
2F
xy
F
x
F
y
+F
yy
F
2
y

(F
2
x
+F
2
y
)
3/2
.
9.23 Sa se gaseasca punctele n care curbura ia o valoare extrema (varfurile curbei):
1) x = at d sint, y = a d cos t. 2) y = e
x
R: 1) (t) = d
|a cos td|

(a
2
2ad cos t+d
2
)
3
,

(t) = a
sin t(a
2
+ad cos t2d
2
)

(a
2
2ad cos t+d
2
)
3
, pentru a cos t
d > 0 si

(t) = a
sin t(a
2
+ad cos t2d
2
)

(a
2
2ad cos t+d
2
)
3
, pentru a cos t d < 0, M
min
((2k + 1)a, a + d),
M
max
(2ka, a d), k Z.
2) (x) =
e
x

(1+e
2x
)
3
,

(x) =
e
x
(12e
2x
)

(1+e
2x
)
3
, M
max
_

1
2
ln2,
1

2
_
.
9.24 Sa se gaseasca curbura unei curbe data n coordonate polare prin ecuat ia: r = r().
R: Deoarece x = r cos , y = r sin, o reprezentare parametrica a curbei este: x =
r() cos , y = r() sin. Se obt ine =
[r
2
+2r
2
rr

[
(r
2
+r
2
)
3/2
.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 111
9.25 Sa se gaseasca nfasuratoarele familiilor de curbe plane:
1) (x )
2
+y
2
= a
2
. 2) (x )
2
+ (y )
2
=
2
.
3) xcos +y sin p = 0. 4) y
2
= (x )
3
.
5) y
3
= (x )
2
. 6) 3(y )
2
2(x )
3
= 0.
7) (1
2
)x + 2y a = 0. 8)
2
(x a) y a = 0.
R: 1) Se elimina ntre ecuat iile: F(x, y) = 0 si F

(x, y) = 0. Se obt ine: y = a.


2) x = 0, y = 0. 3) x
2
+y
2
= p
2
.
4) y = 0 este locul geometric al punctelor singulare.
5) y = 0 este locul geometric al punctelor singulare.
6) y = x este locul geometric al punctelor singulare, x y =
2
9
este nfasuratoarea.
7)
_
x
a
2
_
2
+y
2
=
a
2
4
. 8) y
2
+ 4a(x a) = 0.
9.26 Sa se gaseasca nfasuratoarea unei familii de drepte care formeaza cu axele de
coordonate un triunghi de arie constanta 2a.
R: Daca si sunt taieturile dreptei pe axe, atunci [[ = 4a si F(x, y, ) =
4ax +
2
y 4a = 0, F

(x, y, ) = 2y 4a = 0. Rezulta: xy = a
2
.
9.27 Sa se gaseasca nfasuratoarea unei familii de drepte pe care axele de coordonate
determina un segment de lungime constanta a.
R: Daca si sunt taieturile dreptei pe axe, atunci
2
+
2
= a
2
sau = a cos t,
= a sint. Deci: F(x, y, t) = xsint + y cos t a sint cos t = 0, F
t
(x, y, t) = xcos t
y sint a cos 2t = 0. Se obt ine astroida: x = a cos
3
t, y = a sin
3
t.
9.28 Sa se gaseasca ecuat iile evolutei curbelor:
1) x = a cos t, y = b sint. 2) x = a cht, y = b sht.
3) y = x
2
. 4) y = lnx.
R: 1) x =
c
2
a
cos
3
t, y =
c
2
b
sin
3
t, c
2
= a
2
b
2
. 2) x =
c
2
a
ch
3
t, y =
c
2
b
sh
3
t,
c
2
= a
2
+ b
2
. 3) Luam x = t, y = t
2
. Obt inem: x = 4t
3
, y = 3t
2
+
1
2
. 4) Luam x = t,
y = lnt. Obt inem: x = 2t +
1
t
, y = lnt t
2
1.
9.29 Sa se gaseasca evolventa curbelor:
1) x
2
+y
2
= a
2
. 2) x = t, y =
t
2
4
.
3) y = a ch
x
a
care trece prin v arful ei.
R: 1) s = at, x = a cos t (k at) sint, y = a sint + (k at) cos t.
2) x =
t
2
+
2

t
2
+4
_
k ln(t +

t
2
+ 4)
_
, y =
t

t
2
+4
_
k ln(t +

t
2
+ 4)
_
.
3) Se obt ine tractricea: x = a
_
lntg
x
a
+ cos t
_
, y = a sint.
9.30 Sa se gaseasca ramurile innite si asimptotele curbelor:
1) x =
2t
(t1)(t2)
, y =
t
2
(t1)(t3)
. 2) x =
2t1
t
2
1
, y =
t
2
t1
.
3) x =
t
2
t1
, y =
t
t
2
1
. 4) xy
2
y
2
4x = 0.
5) (x
2
y
2
)(x y) = 1.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 112
R: 1) Ramuri innite pentru: t = 1, t = 2, t = 3. Asimptota orizontala: y = 4,
verticala: x = 3. Asimptota oblica: y =
1
4
x
1
4
.
2) y =
1
2
, x = 0, y = 2x +
1
2
. 3) x =
1
2
, y = 0, 2x 4y 3 = 0.
4) Luand y = t se obt ine reprezentarea parametrica: x =
t
2
t
2
4
, y = t. Asimptote:
y = 2, x = 1.
5) Luand x y = t se obt ine reprezentarea parametrica: x =
1+t
3
2t
2
, y =
1t
3
2t
2
.
Asimptote: y = x.
9.31 Sa se studieze variat ia si sa se reprezinte grac curbele:
1) x = t
3
+ 3t, y = 3t
2
.
2) x =
3at
1+t
3
, y =
3at
2
1+t
3
sau x
3
+y
3
= 3axy (foliul lui Descartes).
3) x
3
xy
2
+ 2y
2
= 0.
4) x = r(2 cos t + cos 2t), y = r(2 sint sin2t) (hipocicloida lui Steiner).
R: 1) 1. t R, lim
t
x(t) = , lim
t
y(t) = +. Curba are doua ramuri
innite. 2. x(t) = 0 pentru t
1
= 0, t
2,3
=

3, y(0) = 0, y(

3) = 9, y(t) = 0
pentru t
1
= 0, x(0) = 0. Curba intersecteaza axa Oy n doua puncte O(0, 0), A(0, 9).
3. Curba nu este periodica. 4. x(t) = x(t), y(t) = y(t), curba este simetrica fat a
de axa Oy. 5. x

(t) = 3(t
2
1), x

(t) = 0 pentru t = 1, x(1) = 2, y(1) = 3,


y

(t) = 6t, y

(t) = 0 pentru t = 0, x(0) = 0, y(0) = 0. 6. Ecuat ia implicita a curbei este:


F(x, y) = 27x
2
y
3
+ 18y
2
81y = 0, F

x
= 54x, F

y
= 3(y
2
12y + 27) si F

x
= 0,
F

y
= 0, F = 0 pentru x
0
= 0, y
0
= 9, M
0
(0, 9) este nod cu m
2
= 3
2
. 7. Tabelul de
variat ie:
t

3 1 0 1

3 +
x

0 + + + 0
x + 0 2 0 2 0
y

0 + + + + + +
y + 9 3 0 3 9 +
8. Nu exista asimptote.
2) t R 1. Curba este simetrica fat a de prima bisectoare, O(0, 0) nod, x = 0,
y = 0 tangente n origine. Tabelul de variat ie:
t 1 0
1
3

2
3

2 +
x

+ + + + + + 0
x 0 [ 0 a
3

4 a
3

2 0
y

0 + + + 0
y 0 [ 0 a
3

2 a
3

4 0
Asimptota: x +y +a = 0.
3) Luand y = tx se obt ine reprezentarea parametrica: x =
2t
2
t
2
1
, y =
2t
3
t
2
1
. Curba
este simetrica fat a de axa Ox. O(0, 0) este punct de ntoarcere. Tabelul de variat ie:
t

3 1 0 1

3
x

+ + + + + + 0
x 2 3 [ 0 [ 3 2
y

+ + 0 0 0 + +
y 3

3 [ 0 [ 3

3
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 113
Are trei asimptote: x = 2, x y + 1 = 0, x +y + 1 = 0.
4) t [0, 2]. Curba este simetrica fat a de axa Ox.
x

(t) = 2r sint(1 + 2 cos t), x

(t) = 0 t
_
0,
2
3
, ,
4
3
, 2
_
,
y

(t) = 2r(1 cos t)(1 + 2 cos t), y

(t) = 0 t
_
0,
2
3
,
4
3
, 2
_
.
t = 0, t =
2
3
, t =
4
3
puncte singulare. Tabelul de variat ie:
t 0
2
3

4
3
2
x

0 0 + 0 0 + 0
x 3r
3
2
r r
3
2
r a
y

0 + 0 0 + 0
y 0
3

3
2
r 0
3

3
2
r 0
9.2 Curbe n spat iu
9.32 Se numeste elice curba descrisa de un punct de pe cilindrul x
2
+ y
2
= a
2
a carui
proiect ie n planul Oxy se deplaseaza cu viteza unghiulara constanta si a carui proiect ie
pe axa Oz se deplaseaza cu viteza constanta. Sa se gaseasca o reprezentare parametrica
a elicei si ecuat iile proiect iilor elicei pe planele de coordonate.
R: Proiect ia punctului M(x, y, z) de pe cilindru n planul Oxy are coordonatele:
x = a cos , y = a sin cu
d
dt
= , = const, deci = t. Proiect ia punctului M pe axa
Oz are cota z cu
dz
dt
= k, deci z = kt. Se obt ine reprezentarea parametrica: x = a cos t,
y = a sint, z = kt. Daca se ia ca parametru, obt inem reprezentarea: x = a cos ,
y = a sin, z = b, cu b =
k

. Ecuat iile proiect iilor pe planele de coordonate sunt: pe


Oxy : x
2
+y
2
= a
2
, z = 0, pe Oyz : y = a sin
z
b
, x = 0, pe Ozx : x = a cos
z
b
, y = 0.
9.33 Un punct M se deplaseaza pe o generatoare a unui cilindru circular cu viteza
proport ionala cu drumul parcurs. Cilindrul se roteste n jurul axei sale cu viteza un-
ghiulara constanta. Sa se gaseasca ecuat iile parametrice ale curbei descrise de punctul
M.
R: x = a cos , y = a sin, z = be
k
.
9.34 Sfera de raza R si cilindrul circular de raz a
R
2
, care trece prin centrul sferei,
se intersecteaz a dupa o curba numita fereastra lui Viviani. Sa se gaseasca ecuat iile
carteziene implicite ale curbei, precum si o reprezentare parametrica a acesteia.
R: Alegem originea reperului n centrul sferei, axa Oz paralela cu axa cilindrului, axa
Ox trecand prin centrul cilindrului. Se obt ine: x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
, x
2
+ y
2
Rx = 0.
Deoarece ecuat ia cilindrului se scrie: (x
R
2
)
2
+ y
2
=
R
2
4
, luand: x
R
2
=
R
2
cos t,
y =
R
2
sint, obt inem:
x =
R
2
(1 + cos t), y =
R
2
sint, z = Rsin
t
2
.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 114
9.35 O dreapta prin origine, care nu este perpendiculara pe axa Oz, se roteste n jurul
acesteia cu viteza unghiulara constant a. Curba descrisa de un punct M care se de-
plaseaz a pe aceasta dreapta: 1) cu viteza constanta se numeste elice conica. 2) cu viteza
proport ionala cu distant a parcursa, d(O, M), se numeste spirala conica. Sa se gaseasca
ecuat iile parametrice ale acestor curbe.
R: Daca (r, , ) sunt coordonatele sferice ale punctului M, avem: = const,
_
,=

2
_
,
d
dt
= , deci = t.
1)
dr
dt
= k, deci r = kt. Obt inem: x = kt sin cos t, y = kt sin sint, z = kt cos
sau, notand: a =
k

sin, b =
k

cos , gasim reprezentarea parametrica: x = acos ,


y = asin, z = b.
2)
dr
dt
= mr, deci r = r
0
e
mt
, obt inem reprezentarea: x = ae
k
cos , y = ae
k
sin,
z = be
k
, n care k =
m

, a = r
0
sin, b = r
0
cos .
9.36 Axele a doi cilindri circulari, de raze a si b, se taie sub un unghi drept. Cilindrii
se intersecteaza dupa doua curbe nchise numite bicilindrice. Sa se gaseasca ecuat iile
carteziene implicite ale lor si o reprezentare parametrica. Sa se studieze cazul a = b.
R: x
2
+y
2
= a
2
, y
2
+z
2
= b
2
. O reprezentare parametrica (cu a b):
x = a cos t, y =
_
b
2
a
2
sin
2
t, z = a sint.
Pentru b = a se obt in doua elipse.
9.37 Se dau curba: r = a(sint + cos t)i + a(sint cos t)j + be
t
k si punctul ei M
0
(0).
Sa se gaseasca ecuat iile tangentei si ecuat ia planului normal n M
0
.
R: Deoarece r(0) = a(ij)+bk, r

(0) = a(i+j)bk, ecuat iile tangentei n M


0
la curba
se scriu
xa
a
=
y+a
a
=
zb
b
, iar ecuat ia planului normal va a(xa)+a(y+a)b(zb) = 0.
9.38 Se dau curba: y = 2e
x
, z = 3 ln(x + 1) si punctul M
0
(0, 2, 0) situat pe curba. Sa
se gaseasca ecuat iile tangentei si ecuat ia planului normal n M
0
.
R: Deoarece f

(0) = 2, g

(0) = 3, ecuat iile tangentei n M


0
vor
x
1
=
y2
2
=
z
3
, iar
ecuat ia planului normal: x + 2(y 2) + 3z = 0.
9.39 Se dau curba: F(x, y, z) = x
2
+ y
2
10 = 0, G(x, y, z) = y
2
+ z
2
25 = 0 si
punctul M
0
(1, 3, 4). Sa se gaseasca ecuat iile tangentei si ecuat ia planului normal n M
0
.
R: Deoarece gradF(x, y, z) = 2xi + 2yj, grad G(x, y, z) = 2yj + 2zk si deci v =
4(12i 4j + 3k), ecuat iile tangentei se scriu
x1
12
=
y3
4
=
z4
3
, iar ecuat ia planului
normal: 12(x 1) 4(y 3) + 3(z 4) = 0.
9.40 Se da curba r =3 cos t i + 3 sint j + 4t k (elicea circulara). Sa se scrie ecuat iile
axelor si planelor reperului Frenet atasat curbei ntr-un punct M(t) al acesteia.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 115
R: Deoarece r

= 3 sin t i = 3 cos t j +4k, ds = [[r

(t)[[ dt = 5 dt. Deducem ca t =


s
5
.
Avem deci
r = 3 cos
s
5
i+3 sin
s
5
j+
4
5
s k, r =
3
5
sin
s
5
i+
3
5
sin
s
5
j+
4
5
k, r =
3
25
cos
s
5
i
3
25
sin
s
5
j,
ncat
t =
1
5
(3 sin t i + 3 cos t j + 4 k), n = cos t isint j, b =
1
5
(4 sint i 4 cos t j + 3 k).
Ecuat iile axelor sunt:
- ecuat iile tangentei:
x 3 cos t
3 sint
=
y 3 sint
3 cos t
=
z 4t
4
,
- ecuat iile normalei principale:
x 3 cos t
cot t
=
y 3 sint
sint
=
z 4t
0
,
- ecuat iile binormalei:
x 3 cos t
4 sin t
=
y 3 sint
4 cos t
=
z 4t
3
.
Ecuat iile planelor sunt:
- ecuat ia planului normal: 3xsint + 3y cos t + 4z 16t = 0,
- ecuat ia planului recticator: xcos t +y sint 3 = 0,
- ecuat ia planului osculator: 4xsint 4y cos t + 3z 12t = 0.
9.41 Sa se gaseasca ecuat iile tangentelor si planelor normale la curbele:
1) x =
1
cos t
, y = tg t, z = at, pentru t =

4
.
2) x = e
t
, y = e
t
, z = t
2
, pentru t = 1.
3) x = e
t
cos t, y = e
t
sint, z = e
t
, pentru t = 0
4) x = a(t sint), y = a(1 cos t), z = 4a sin
t
2
, pentru t =

2
.
R: 1)
x

2
=
y1
2
=
z
a
2
a
. 2)
xe
e
=
ye
1
e
1
=
z1
2
.
3) x = y + 1 = z. 4) x
a
2
( 4) = y =
1

2
z a.
9.42 Sa se gaseasca punctele curbei x = 3t t
3
, y = 3t
2
, z = 3t +t
3
, n care tangenta
la curba este paralela cu planul (P) 3x +y +z + 2 = 0.
R: M
1
(2, 12, 14), M
2
(2, 3, 4).
9.43 Sa se gaseasca ecuat iile tangentei si planului normal la elicea x = 2 cos t, y =
2 sin t, z = 4t, n punctul M
0
(0).
R: x = 2, 2y z = 0; y + 2z = 0.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 116
9.44 Sa se gaseasc a curba de intersect ie a tangentelor la curba: x = t, y = t
2
, z = t
3
,
cu planul Oxy.
R: 4y = 3x
2
, z = 0.
9.45 Sa se arate ca curba: x = e
t/

2
cos t, y = e
t/

2
sint, z = e
t/

2
este situata pe
conul: x
2
+y
2
z
2
= 0 si ntalneste generatoarele sale sub un unghi de 45
o
.
R: F(e
t/

2
cos t, e
t/

2
sint, e
t/

2
) = 0. Generatoarea prin M(t) are ecuat iile:
x
e
t/

2
cos t
=
y
e
t/

2
sint
=
z
e
t/

2
.
cos =
vr

(t)
||v||||r

(t)||
=

2
2
, deci: = 45
0
.
9.46 Sa se gaseasca ecuat iile tangentei si planului normal la curba: x
2
+y
2
+z
2
= R
2
,
x
2
+y
2
Rx = 0 (fereastra lui Viviani) ntr-un punct M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) al acesteia.
R: Ecuat iile tangentei:
xx
0
2y
0
z
0
=
yy
0
z
0
(R2x
0
)
=
zz
0
Ry
0
, iar ecuat ia planului normal:
2y
0
z
0
x +z
0
(R 2x
0
)y Ry
0
z = 0.
9.47 Fie data curba (() r = r(t) si e t(t) =
r

(t)
||r

(t)||
versorul tangentei la curba. Se
numeste indicatoare sferica a tangentelor la curba ( curba de ecuat ie: r = t(t). Sa se
gaseasca indicatoarea sferica a tangentelor la elicea r = a(i cos t +j sint) +btk.
R: Cercul: x
2
+y
2
=
a
2
a
2
+b
2
, z =
b

a
2
+b
2
.
9.48 Sa se arate ca daca toate planele normale la o curba n spat iu trec printr-un punct
x, atunci curba este situata pe sfera cu centrul n acel punct (curba se numeste sferica).
R: Daca C(a, b, c) apart ine planului normal:
x

(t)(x x(t)) +y

(t)(y y(t)) +z

(t)(z z(t)) = 0,
atunci [(x(t) a)
2
+ (y(t) b)
2
+ (z(t) c)
2
]

= 0 sau
(x(t) a)
2
+ (y(t) b)
2
+ (z(t) c)
2
= R
2
.
9.49 Sa se gaseasca ecuat iile tangentei si planului normal la curba: x
2
= 2az, y
2
= 2bz,
n punctul ei M
0
(x
0
, y
0
, z
0
).
R: Ecuat iile tangentei:
xx
0
ay
0
=
yy
0
by
0
=
zz
0
x
0
y
0
, iar ecuat ia planului normal: ay
0
(x
x
0
) +by
0
(y y
0
) +x
0
y
0
(z z
0
) = 0, cu x
2
0
+y
2
0
> 0.
9.50 Sa se gaseasca ecuat iile planelor osculatoare ale curbei: x = t, y = t
2
, z = t
3
, care
trec prin punctul A(2,
1
3
, 6).
R: r

(t) r

(t) = 6t
2
i 6tj + 2k. Ecuat ia planului osculator n punctul M(t, t
2
, t
3
)
este: (P) 3t
2
(xt) 3t(y t
2
) +(z t
3
) = 0. A P daca 6t
2
t
3
+t 6 = 0, se obt ine:
t
1
= 1, t
2
= 6, t
3
= 1.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 117
9.51 Sa se gaseasca ecuat ia planului osculator al curbei: x = a cos t, y = b sint, z = e
t
,
n punctul M
0
(0).
R: bx +ay +abz = 2ab.
9.52 Sa se gaseasca ecuat ia planului osculator la curba de intersect ie a sferei x
2
+y
2
+
z
2
= 9 cu cilindrul hiperbolic x
2
y
2
= 3 n punctul M
0
(2, 1, 2).
R: Daca y = f(x), z = g(x) este o reprezentare explicita a curbei, cu x = 2, f(2) = 1,
g(2) = 2, din f
2
(x) + g
2
(x) = 9 x
2
si f
2
(x) = x
2
3, gasim: f(x)f

(x) + g(x)g

(x) =
x, f(x)f

(x) = x, f(x)f

(x) + g(x)g

(x) = 1, f(x)f

(x) + f
2
(x) = 1, de unde:
f

(2) + 2g

(2) = 2, f

(2) = 2, f

(2) + 2g

(2) = 9, f

(2) = 3. Deci: f

(2) = 2,
g

(2) = 2, f

(2) = 3, g

(2) = 3, N = 3(4i j +k) si planul osculator are ecuat ia:


4x y +z 9 = 0.
9.53 Sa se arate ca curba: x = e
t
cos t, y = e
t
sint, z = 2t este situata pe suprafat a:
x
2
+y
2
e
z
= 0 si ca planul osculator al curbei se confunda cu planul tangent la suprafat a.
R: F(e
t
cos t, e
t
sint, 2t) = 0. r

(t) r

(t) = 2e
t
(2i cos t + 2j sint e
t
k),
iar gradF(e
t
cos t, e
t
sint, 2t) = e
t
(2i cos t + 2j sint e
t
k).
9.54 Sa se demonstreze ca tangentele la curba r = a(i cos t +j sint) +be
t
k intersecteaza
planul Oxy dupa un cerc.
R: r

= a(i sint + j cos t) + be


t
k. Ecuat iile tangentei:
xa cos t
a sin t
=
ya sin t
a cos t
=
zbe
t
be
t
.
Pentru z = 0 se obt ine curba: x = a(cos t + sint), y = a(sint cos t), a carei ecuat ie
implicita este: x
2
+y
2
= 2a
2
.
9.55 Sa se demonstreze ca planele normale n orice punct al curbei: r = a(1 cos t)i +
aj sint + 2akcos
t
2
trec printr-un punct x si sa se determine acest punct.
R: xsint +y cos t z sin
t
2
= 0, O(0, 0, 0).
9.56 Sa se determine versorii tangentei, normalei principale si binormalei, precum si
ecuat iile planelor normal, recticator si osculator al curbelor (, n punctele indicate:
1) r = e
t
i +e
t
j +tk

2, M
0
(0) (.
2) r = ti +t
2
j +e
t
k, M
0
(0) (.
3) r = ti +
t
2
2
j +
t
2
2
k, M
0
(1) (.
4) r = (t
2
1)i +t
2
j klnt, M
0
(1) (.
9.57 Sa se determine punctele curbei: r =
1
t
i + tj + (2t
2
1)k prin care se pot duce
binormale perpendiculare pe dreapta: x +y = 0, z = 4x.
R: t
3
3t 2 = 0, t
1
= t
2
= 1, t
3
= 2.
9.58 Sa se determine punctele de pe curba: r =
1
t
i+j ln[t[ +tk unde normala principala
este paralela cu planul: 5x + 2y 5z 4 = 0.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 118
R: 2t
4
5t
3
+ 5t 2 = 0, t
1
= 2, t
2
=
1
2
, t
3,4
= 1.
9.59 Sa se gaseasc a lungimea arcului elicei: x = a cos t, y = a sint, z = bt, cuprins
ntre punctul de intersect ie cu planul Oxy si un punct arbitrar M(t).
R: s = t

a
2
+b
2
.
9.60 Sa se gaseasca lungimea unei spire a curbei: x = a(t sint), y = a(1 cos t),
z = 4a cos
t
2
, marginit a de doua puncte consecutive ale sale de intersect ie cu planul Oxz.
R: s = 2a

2
_
2
0
sin
t
2
dt = 8a

2.
9.61 Sa se gaseasca lungimea arcului curbei: x
3
= 3a
2
y, 2xz = a
2
, cuprins ntre planele
y =
a
3
, y = 9a.
R: Cu: x = t, y =
1
2a
2
t
3
, z =
a
2
2t
, obt inem: s =
_
3a
a
_
t
2
a
2
+
a
2
2t
2
_
dt = 9a.
9.62 Sa se arate ca lungimea curbei nchise: x = cos
3
t, y sin
3
t, z = cos 2t este 10.
R: s = 4
5
2
_
/2
0
sin2tdt = 10.
9.63 Sa se gaseasca lungimea arcului curbei: x = a cht, y = a sht, z = at, cu ex-
tremit at ile n punctele M
0
(0), M(t).
R: s = a

2 sht.
9.64 Sa se gaseasca expresia elementului de arc al unei curbe:
1) n coordonate cilindrice. 2) n coordonate sferice.
R: 1) ds
2
= dr
2
+r
2
d
2
+dz
2
. 2) ds
2
= dr
2
+r
2
d
2
+r
2
sin
2
d
2
.
9.65 Sa se calculeze curbura si torsiunea curbelor:
1) x = a cht, y = a sh t, z = at. 2) x = a cos t, y = a sint, z = bt.
3) x = t cos t, y = t sint, z = bt. 4) x = e
t
, y = e
t
, z = t

2.
5) x = 2t, y = lnt, z = t
2
. 6) x = cos
3
t, y = sin
3
t, z = cos 2t.
R: 1) = =
1
2a ch
2
t
. 2) =
a
a
2
+b
2
, =
b
a
2
+b
2
.
3) =
2
1+a
2
. 4) = =

2
(e
t
+e
t
)
2
.
5) = =
2t
(1+2t
2
)
2
. 6) =
3
25 sin t cos t
, =
4
25 sin t cos t
.
9.66 Sa se arate ca urmatoarele curbe sunt plane si sa se gaseasca ecuat iile planelor ce
le cont in:
1) x =
1 +t
1 t
, y =
1
1 t
2
, z =
1
1 +t
.
2) x = a
1
t
2
+b
1
t +c
1
, y = a
2
t
2
+b
2
t +c
2
, z = a
3
t
2
+b
3
t +c
3
.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 119
R: 1) (r

, r

, r

) = 0. Daca Ax+By+Cz+D = 0 este planul ce cont ine curba, atunci:


Ax(t) +By(t) +Cz(t) +D = 0 pentru t R 1, +1, de unde: x 4y + 2z + 1 = 0.
2) (r

, r

, r

) = 0. Planul curbei:

x c
1
y c
2
z c
3
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3

= 0.
9.67 Sa se gaseasca ecuat iile intrinseci ale curbelor:
1) x = a cht, y = a sht, z = at. 2) x = ct, y = c

2 ln t, z =
c
t
.
R: 1) = =
a
2a
2
+s
2
. 2) = =
c

2
4c
2
+s
2
.
9.68 Sa se arate ca exista un vector a.. formulele lui Frenet sa se scrie sub forma:

t = t, n = n,

b = b.
R: Formulele lui Frenet sunt:

t = n, n = t + b,

b = n. Luam =
t +n +b. Se obt ine: = t +b.
9.3 Suprafet e
9.69

In planul Oxz se da curba (() x = f(u), z = g(u), u I R. Sa se gaseasca
o reprezentare parametrica a suprafet ei de rotat ie obt inuta prin rotirea curbei ( n jurul
axei Oz.
R: Punctul M (f (u) , 0, g (u)) ( descrie cercul de ecuat ii:
x
2
+y
2
+z
2

_
f
2
(u) +g
2
(u)

= 0, z = g (u) , sau x
2
+y
2
f
2
(u) = 0, z = g (u) .
Rezulta reprezentarea parametrica: x = f(u) cos v, y = f(u) sinv, z = g(u), (u, v)
I [0, 2).
9.70 Sa se gaseacsa cate o reprezentare parametrica pentru suprafet ele de rotat ie obt i-
nute prin rotirea curbei ( n jurul axei Oz, daca curba ( este:
1) Cercul x = a +b cos u, y = 0, z = b sinu, (a > b), u [0, 2).
2) Lant isorul x = a ch
u
a
, y = 0, z = u, u R.
3) Tractricea x = a sinu, y = 0, z = a(lntg
u
2
+ cos u), u
_

4
,

4
_
.
R: 1) Torul x = (a + b cos u) cos v, y = (a + b cos u) sinv, z = b sinu, (u, v)
[0, 2) [0, 2).
2) Catenoidul x = a ch
u
a
cos v, y = a ch
u
a
sinv, z = u, (u, v) R[0, 2).
3) Pseudosfera x = a sinucos v, y = a sinusinv, z = a(lntg
u
2
+ cos u), (u, v)
_

4
,

4
_
[0, 2).
9.71 Numim elicoid suprafat a generata de o curba ( (numita prol) n miscare de
rotat ie n jurul unei axe () si n acelasi timp de translat ie paralela cu aceasta axa,
vitezele acestor miscari ind proport ionale. Sa se gaseasc a ecuat iile elicoidului.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 120
R: Daca se ia axa Oz drept axa de rotat ie si se presupune ca la momentul t = 0 curba
( este situata n planul Oxz, deci x = f(u), y = 0, z = g(u). Avem: x = f(u) cos v,
y = f(u) sinv,
dz
dt
= a
dv
dt
, cu a = const si z [
t=0
= g(u). Ecuat iile elicoidului sunt:
x = f(u) cos v, y = f(u) sinv, z = g(u) +av.
9.72 Un elicoid se numeste (1) normal sau (2) oblic dupa cum prolul este o dreapta
perpendiculara sau nu pe axa de rotat ie. Sa se gaseasca ecuat iile acestora.
R: 1) Ecuat iile prolului sunt: x = u, y = 0, z = 0, ecuat ia elicoidului normal:
x = ucos v, y = usinv, z = av.
2) Ecuat iile prolului sunt: x = u, y = 0, z = mu, m ,= 0, ecuat ia elicoidului oblic:
x = ucos v, y = usinv, z = mu +av.
9.73 Pe suprafat a: x = u+cos v, y = usinv, z = u, se da punctul M
0
de coordonate
parametrice u
0
= 1, v
0
=

2
.
1) Sa se scrie ecuat iile tangentelor si planelor normale la curbele u = 1 si v =

2
.
2) Sa se gaseasca unghiul dintre curbele u = 1 si v =

2
n M
0
.
3) Sa se arate ca curba: u = sinv si curba u = 1 admit o tangenta comuna n M
0
.
R: 1)
x1
1
=
y
0
=
z
0
,
x1
1
=
y
1
=
z

, x 1 = 0, x +y +z (1 +
2
) = 0.
2) cos =
1

2+
2
. 3) Curba: x = sinv cos v, y = 0, z = cos v admite ca tangenta
n M
0
dreapta D.
9.74 Sa se gaseasca ecuat iile planelor tangente si normalelor la suprafet ele:
1) x = 2u v, y = u
2
+v
2
, z = u
3
v
3
, n punctul M
0
(3, 5, 7).
2) x = u +v, y = u v, z = uv, n punctul M
0
de coordonate parametrice (2, 1).
3) z = x
3
+y
3
, n punctul M
0
(1, 2, 9).
4) x
2
+y
2
+z
2
168 = 0, n punctul M
0
(3, 4, 12).
5) x
2
2y
2
3z
2
4 = 0, n punctul M
0
(3, 1, 1).
6)
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1 = 0, n punctul M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) de pe suprafat a.
R: 1) N = r
u
r
v
, u
0
= 2, v
0
= 1, 18x + 3y 4z 41 = 0. 2) 3x y 2z 4 = 0.
3) N = pi qj +k, cu p = f

x
, q = f

y
, 3x +12y z 18 = 0. 4) N = F
x
i +F
y
j +F
z
k,
3x + 4y + 12z 169 = 0. 5) 3x 2y + 3z 4 = 0. 6)
x
0
x
a
2
+
y
0
y
b
2
+
z
0
z
c
2
1 = 0.
9.75 Sa se gaseasca ecuat ia planului tangent la:
1) Pseudosfera x = a sinucos v, y = a sinusinv, z = a
_
lntg
u
2
+ cos u
_
.
2) Elicoidul normal x = ucos v, y = usinv, z = au.
3) Torul x = (7 + 5 cos u) cos v, y = (7 + 5 cos u) sinv, z = 5 sinu, n punctul
M
0
(u
0
, v
0
), cu cos u
0
=
3
5
, cos v
0
=
4
5
, u
0
, v
0

_
0,

2
_
.
R: 1) xcos ucos v +y cos usinv z sinu +a(lntg
u
2
) sinu) = 0.
2) axsinv ay cos v +uz auv = 0,
xucos v
a sin v
=
yusin v
a cos v
=
zav
u
.
3) 12x + 9y + 29z 230 = 0.
9.76 Sa se gaseasca ecuat ia planului tangent suprafet ei: xyz = 1, paralel cu planul:
x +y +z = 0.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 121
R: y
0
z
0
= 1, x
0
z
0
= 1, x
0
y
0
= 1, cu x
0
y
0
z
0
= 1, M
0
(1, 1, 1), x +y +z 3 = 0.
9.77 Sa se arate ca planele tangente la suprafat a xyz = a
3
formeaza cu planele de
coordonate un tetraedru de volum constant.
R: Planul tangent la suprafat an punctul ei M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) are ecuat ia: y
0
z
0
x+z
0
x
0
y+
x
0
y
0
z 3a
3
= 0. Se obt ine 1 =
9a
3
2
.
9.78 Sa se arate ca planele tangente la suprafat a z = x
3
+y
3
n punctele M
0
(, , 0)
formeaz a un fascicul.
R:
2
(x +y) z = 0.
9.79 Sa se gaseasca prima forma fundamentala a urmatoarelor suprafet e de rotat ie:
1) x = f(u) cos v, y = f(u) sinv, z = g(u).
2) x = Rcos ucos v, y = Rcos usinv, z = Rsinu (sfera).
3) x = a cos ucos v, y = a cos usinv, z = c sinv (elipsoidul de rotat ie).
4) x = a chucos v, y = a chusinv, z = c shu (hiperboloidul cu o panza).
5) x = a sh ucos v, y = a shusinv, z = c shu (hiperboloidul cu doua panze).
6) x = ucos v, y = usinv, z = u
2
(paraboloidul de rotat ie).
7) x = Rcos v, y = Rsinv, z = u (cilindrul circular).
8) x = ucos v, y = usinv, z = ku (conul circular).
9) x = (a +b cos u) cos v, y = (a +b cos u) sinv, z = b sinu (torul).
10) x = a ch
u
a
cos v, y = aa ch
u
a
sinv, z = u (catenoidul).
11) x = a sinucos v, y = a sinusinv, z = a
_
lntg
u
2
+ cos u
_
(pseudosfera).
R: Prima forma fundamentala a suprafet ei este (dr) = Edu
2
+ 2Fdudv + Gdv
2
,
unde E = r
2
u
, F = r
u
r
v
, G = r
2
v
. Se obt ine:
1) (du, dv) = (f
2
(u) +g
2
(u))du
2
+f
2
(u)dv
2
. 2) (du, dv) = R
2
(du
2
+ cos
2
v dv
2
).
3) (du, dv) = (a
2
sin
2
u +c
2
cos
2
u)du
2
+a
2
cos
2
udv
2
.
4) (du, dv) = (a
2
sh
2
u +c
2
ch
2
u)du
2
+a
2
ch
2
udv
2
.
5) (du, dv) = (a
2
ch
2
u +c
2
sh
2
u)du
2
+a
2
sh
2
udv
2
.
6) (du, dv) = (1 +u
2
)du
2
+u
2
dv
2
. 7) (du, dv) = du
2
+R
2
dv
2
.
8) (du, dv) = (1 +k
2
)du
2
+u
2
dv
2
. 9) (du, dv) = b
2
du
2
+ (a +b cos u)
2
dv
2
.
10) (du, dv) = ch
2 u
a
du
2
+a
2
ch
2 u
a
dv
2
. 11) (du, dv) = a
2
ctg
2
udu
2
+a
2
sin
2
udv
2
.
9.80 Se da suprafat a: x = u
2
+v
2
, y = u
2
v
2
, z = uv.
1) Sa se gaseasca prima forma fundamentala a suprafet ei.
2) Sa se calculeze elementul de arc al curbelor: u = 2, v = 1, v = au.
3) Sa se calculeze lungimea arcului curbei v = au cuprins ntre punctele sale de
intersect ie cu curbele u = 1, u = 2.
R: 1) (du, dv) = (8u
2
+v
2
)du
2
+ 2uvdudv + (8v
2
+u
2
)dv
2
.
2) ds =
_
(du, dv) = 2

2v
2
+ 1dv, ds =

8u
2
+ 1du, ds = 2u

2a
4
+a
2
+ 2du.
3) s = 3

2a
4
+a
2
+ 2.
9.81 Sa se gaseasca unghiul dintre liniile u + v = 0, u v = 0 de pe elicoidul normal:
x = ucos v, y = usinv, z = av.
CAPITOLUL 9. ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENT IAL

A 122
R: cos =
_
1 a
2
_
/
_
1 +a
2
_
.
9.82 Sa se gaseasca unghiul dintre liniile v = 2u, v = 2u de pe o suprafat a a carei
prima forma fundamentala este (du, dv) = du
2
+dv
2
.
R: cos = 3/5.
9.83 Sa se gaseasc a unghiul dintre liniile v = u + 1, v = 3 u de pe suprafat a: x =
ucos v, y = usinv, z = u
2
.
R: cos = 2/3.
9.84 Sa se gaseasca aria triunghiului curbiliniu marginit de liniile u = av si v = 1 de
pe o suprafat a a carei prima forma fundamentala este (du, dv) = du
2
+ (u
2
+a
2
)dv
2
.
R: Elementul de arie al suprafet ei r = r(u, v) este: dS =

EGF
2
dudv.

In cazul
nostru: dS =

u
2
+a
2
dudv. Deci
/ =
_
1
0
__
av
av
_
u
2
+a
2
du
_
dv = a
2
_
2
3

1
3

2 + ln
_
1 +

2
_
_
.
9.85 Sa se gaseasc a aria patrulaterului curbiliniu marginit de liniile u = 0, u = a, v = 0
si v = 1 de pe elicoidul normal: x = ucos v, y = usinv, z = av.
R: / =
1
2
a
2
_
2 + ln(1 +

2)
_
.
Capitolul 10
Integrala Riemann si extinderi
10.1 Primitive. Integrala nedenita
10.1 Sa se calculeze integralele:
1)
_
_
6x
2
+ 8x + 3
_
dx. 2)
_
_
2pxdx. 3)
_
dx
n

x
.
4)
_
dx

8 x
2
. 5)
_
dx
x
2
+ 7
. 6)
_
dx
x
2
10
.
R: 1) 2x
3
+ 4x
2
+ 3x +C, 2)
2
3
x

2px +C, 3)
n
n1
x
1
1
n
+C,
4) arcsin
1
4
x

2 +C, 5)
1

7
arctg
x

7
+C, 6)
1
2

10
ln

10
x+

10

+C.
10.2 Sa se calculeze integralele:
1)
_
xdx
(x 1) (x + 1)
2
. 2)
_
dx
x
3
2x
2
+x
. 3)
_
dx
2x
2
+ 3x + 2
.
4)
_
dx
(x
2
+ 4x + 5)
2
. 5)
_
dx
x
4
+ 1
. 6)
_
x
4
dx
x
3
1
.
R: 1)
1
4
ln

x1
x+1


1
2(x+1)
+C. 2) ln

x
x1


1
x1
+C.
3)
2

7
arctg
1

7
(4x + 3) +C. 4)
1
2
x+2
x
2
+4x+5
+
1
2
arctg (x + 2) +C.
5)
1
8

2 ln
x
2
+x

2+1
x
2
x

2+1
+
1
4

2arctg
_
x

2 + 1
_
+
1
4

2arctg
_
x

2 1
_
+C.
6)
1
2
x
2
+
1
3
ln(x 1)
1
6
ln
_
x
2
+x + 1
_
+
1
3

3arctg
1

3
(2x + 1) +C.
10.3 Sa se calculeze, efectuand schimbarea de variabila indicata:
1)
_

lnx
x
dx, t = lnx. 2)
_
e
x
e
x
+ 1
dx, t = e
x
.
123
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 124
3)
_
dx

1 25x
2
, t = 5x. 4)
_
x
3
dx

1 x
8
, t = x
4
.
5)
_
cos x
a
2
+ 2 sin
2
x
dx, t =
1
a
sinx. 6)
_
dx
sin
2
x + 2 cos
2
x
, t =
1
2
tg x.
7)
_
cos x
_
2 + cos (2x)
dx, t =
_
2
3
sinx. 8)
_
xdx

1 +x
4
, t
2
= 1 +
1
x
4
.
R: 1)
2
3
ln
3
2
x +C. 2) ln(e
x
+ 1) +C.
3)
1
5
arcsin5x +C. 4)
1
4
arcsinx
4
+C.
5)
1
|a|

2
arctg
_

2
|a|
sinx
_
+C. 7)
1
2

2 arcsin
_
1
3

6 sin x
_
+C.
8)
1
2
ln
_
x
2
+

1 +x
4
_
+C.
10.4 Sa se calculeze integralele:
1)
_
x
_
1 x
2
_
1 +x
4
dx. 2)
_
2
x

1 4
x
dx. 3)
_ _

x +
1
3

x
_
2
dx.
4)
_
2
x
3
2x
5
3x
dx. 5)
_
(tg x + ctg x)
2
dx. 6)
_
x

1 x
2
e
arcsin x
dx.
7)
_
ln
3
x
x
2
dx. 8)
_
e
ax
cos (bx) dx. 9)
_
_
x
2
+ 1dx.
10)
_
_
9 x
2
dx. 11)
_
x

1 x
3
dx. 12)
_
_
x
2
+x + 1dx.
R: 1)
1
2
arctg x
2

1
4
ln
_
1 +x
4
_
+C. 2) t = 2
x
, da:
1
ln 2
arcsint +C.
3)
1
2
x
2
+
12
7
(
6

x)
7
+ 3
3

x +C. 4)
1
ln 2+3 ln 5+2 ln 3
2
x
3
2x
5
3x
+C.
5) tg x ctg x +C. 6) t = arcsinx, da:
1
2
e
t
(sin t cos t) +C.
7)
ln
3
x
x

3
x
ln
2
x
6
x
lnx
6
x
+C.
8)
a
a
2
+b
2
e
ax
cos bx +
b
a
2
+b
2
e
ax
sinbx +C.
9)
1
2
x
_
(x
2
+ 1) +
1
2
ln
_
x +
_
(x
2
+ 1)
_
+C.
10)
1
2
x
_
(9 x
2
) +
9
2
arcsin
1
3
x +C. 11) t
2
= x
3
, da:
2
3
arcsint +C.
12)
1
4
(2x + 1)

x
2
+x + 1 +
3
8
ln
_
x +
1
2
+

x
2
+x + 1
_
+C.
10.5 Sa se gaseasca formule de recurent a pentru integralele:
1) I
n
(x) =
_
sin
n
xdx. 2) J
n
(x) =
_
cos
n
xdx.
R: 1) I
n
(x) =
n1
n
I
n2
(x)
1
n
sin
n1
xcos x, n 2.
2) J
n
(x) =
n1
n
J
n2
(x) +
1
n
cos
n1
xsinx, n 2.
10.6 Sa se gaseasca formule de recurent a pentru integralele:
1) I
n
(x) =
_
dx
cos
n
x
. 2) I
n
(x) =
_
x
n
e
x
dx.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 125
R: 1) I
n+2
(x) =
1
(n+1) cos
n+1
x
+
n
n+1
I
n
(x). 2) I
n
(x) = x
n
e
x
+nI
n1
(x).
10.7 Sa se calculeze integralele:
1)
_
_
x
2
+ 3x 2dx. 2)
_
x
4
+ 1
x
3
+ 1
dx. 3)
_
dx
x
3
+x
5
.
4)
_
x + 1
x
4
+x
2
+ 1
dx. 5)
_
dx
x(x + 1) (x + 2)
. 6)
_
3x 1
x
2
4x + 8
dx.
7)
_
dx
(x
2
+ 1)
2
. 8)
_
x
2
+ 1
(x 1)
3
(x + 3)
dx. 9)
_
dx
2x
2
+ 3x + 2
.
R: 1)
1
4
(2x + 3)
_
(x
2
+ 3x 2) +
1
8
arcsin(2x 3) +C.
2)
1
2
x
2
+
2
3
ln(x + 1)
1
3
ln
_
x
2
x + 1
_
+C.
3)
_
dx
x
3
+x
5
=
1
2x
2
lnx +
1
2
ln
_
x
2
+ 1
_
+C.
4)
1
4
ln
_
x
2
+x+1
x
2
x+1
_

1
6

3arctg
1

3
(2x + 1) +
1
2

3arctg
1

3
(2x 1) +C.
5)
1
2
lnx ln(x + 1) +
1
2
ln(x + 2) +C.
6)
3
2
ln
_
x
2
4x + 8
_
+
5
2
arctg
x2
2
+C. 7)
1
2
x
x
2
+1
+
1
2
arctg x +C.
8)
1
4(x1)
2

3
8(x1)
+
5
32
ln
x1
x+3
+C. 9)
2

7
arctg
1

7
(4x + 3) +C.
10.8 Sa se calculeze integralele:
1)
_
x +

x
2
+x + 1
x + 1 +

x
2
+x + 1
dx. 2)
_
sin

x + cos

x sin2

x
dx. 3)
_
3x + 2

x
2
+x + 2
dx.
4)
_
dx

x (
4

x + 1)
10
. 5)
_
dx
x
4

1 +x
2
. 6)
_
dx
5 + 4 sin x
.
7)
_
dx
2 sin x cos x + 5
. 8)
_
dx
sin2x cos 2x
. 9)
_
tg
7
xdx.
10.9 Sa se calculeze integralele:
1)
_
dx
x
3

x
2
+ 1
. 2)
_
dx
4

x
4
+ 1
. 3)
_
3
_
1 +
4

xdx.
4)
_
dx
(1 +x)

1 +x +x
2
. 5)
_
x + 1

x
2
+ 4x + 5
dx. 6)
_
1 + sinx
1 + cos x
e
x
dx.
10.10 Sa se calculeze integralele:
1)
_
_
e
3x
e
x
_
dx
e
4x
e
3x
+ 2e
2x
e
x
+ 1
. 2)
_
cos x cos 3x cos 6xdx.
3)
_
x
2
+x + 1
x
2
+ 1
e
arctg x
dx. 4)
_
2x 5
(x 1) (x 2) (x 3) (x 4) +a
dx, a > 1.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 126
R: 1) ln
e
2x
e
x
+1
e
2x
+1
+C. 2)
1
8
_
1
2
sin4x +
1
4
sin8x + sin2x +
1
5
sin10x
_
.
3) xe
arctg x
+C. 4)
1

a1
arctg
x
2
5x+5

a1
+C.
10.11 Sa se calculeze integralele:
I (x) =
_
sin2x

3 + sin4x
dx, J (x) =
_
cos 2x

3 + sin4x
dx.
R: I (x) +J (x) =
1
2
arcsin
_
2 cos 4x
_
+C
1
, I (x) J (x) =
1

3 + sin4x +C
2
.
10.12 Sa se calculeze integralele:
I (x) =
_
sinx
e
x
+ sinx + cos x
dx, J (x) =
_
e
x
+ cos x
e
x
+ sinx + cos x
dx.
R: Se calculeaza J (x) +I (x) si J (x) I (x).
10.13 Sa se calculeze integralele:
1)
_
x
3
+ 2x
2
+ 3x + 4

x
2
+ 2x + 2
dx. 2)
_
x
4
+ 4x
2

x
2
+ 4
dx.
R: 1) Integrala se poate pune sub forma:
_
x
3
+ 2x
2
+ 3x + 4

x
2
+ 2x + 2
dx =
_
x
2
+x +
_
_
x
2
+ 2x + 2 +
_
dx

x
2
+ 2x + 2
.
Derivand si identicand coecient ii, obt inem: =
1
3
, =
1
6
, =
7
6
, =
5
2
. Gasim:
_
1
3
x
2
+
1
6
x +
7
6
_
_
x
2
+ 2x + 2 +
5
2
ln

x + 1 +
_
x
2
+ 2x + 2

+C.
2)
_
1
4
x
3
+
1
2
x
_
x
2
+ 4 2 ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+C.
10.14 Sa se calculeze integralele binome:
1)
_
dx
x
3

x
2
+ 1
. 2)
_
dx
4

x
4
+ 1
. 3)
_
xdx
_
1 +
3

x
2
. 4)
_
3
_
1 +
4

x
dx.
R: 1)
m+1
n
= 0, se efectueaza schimbarea de variabila: x
2
+ 1 = t
3
si se obt ine:
3
2
_
tdt
t
3
1
=
1
2
ln
t 1

t
2
+t + 1
+
1
2

3 arctan
1
3
(2t + 1)

3 +C.
2)
m+1
n
+p = 0, se efectueaza schimbarea de variabila: 1 +x
4
= t
4
si se obt ine:

_
t
2
t
4
1
dt =
1
4
ln
_
t + 1
t 1
_

1
2
arctg t +C.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 127
3)
m+1
n
= 3, se efectueaza schimbarea de variabila: 1 +x
2
3
= t
2
si se obt ine:
3
_
_
t
2
1
_
2
dt =
3
5
t
5
2t
3
+ 3t +C.
4)
m+1
n
= 2, se efectueaza schimbarea de variabila: 1 +x
1
4
= t
3
si se obt ine:
12
_
t
3
_
t
3
1
_
dt =
12
7
t
7
3t
4
+C.
10.15 Sa se calculeze integralele binome:
1)
_
x
3
_
2x
2
+ 1
_

3
2
dx. 2)
_
dx
x
2
3
_
(x
3
+ 2)
5
.
3)
_
dx

x
3
3
_
1 +
4

x
3
. 4)
_
3

x
_
5x
3

x + 3dx.
10.2 Integrala denita
10.16 Sa se arate ca:
1) lim
n
n
n

k=1
1
n
2
+k
2
=

4
. 2) lim
n
n

k=1
1
n +k
= ln2.
R: Se va observa ca:
1) lim
n
n
n

k=1
1
n
2
+k
2
=
_
1
0
1
1 +x
2
dx. 2) lim
n
n

k=1
1
n +k
=
_
1
0
1
1 +x
dx.
10.17 Sa se calculeze limitele urmatoarelor siruri:
1) a
n
=
1
n
5
n

k=1
k
4
. 2) a
n
=
1
n
2
n

k=1
k
2
n +k
.
3) a
n
=
1
n
2
n

k=1
e
k
2
n
2
. 4) a
n
=
1
n
n

k=1
_
1 +
k
2
n
2
.
10.18 Sa se calculeze, aplicand formula lui Leibniz-Newton:
1)
_
1
0
1
1 +x
dx. 2)
_
x
x
e
t
dt. 3)
_
x
0
cos t dt.
4)
_
1
0
x
x
2
+ 3x + 2
dx. 5)
_
4
1
1 +

x
x
2
dx. 6)
_
1
2
x
x
2
+ 4x + 5
dx.
7)
_
1
0
x
3
x
8
+ 1
dx. 8)
_
3

6
ctg xdx. 9)
_
1
0
chxdx.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 128
R: 1) ln2. 2) e
x
e
x
. 3) sinx. 4) 2 ln3 3 ln2. 5)
7
4
. 6)
1
2
ln2
1
2
.
7)
1
16
. 8)
1
2
ln3. 9)
1
2
_
e e
1
_
.
10.19 Sa se arate ca:
I
n
=
_
2
0
sin
n
xdx =
_
2
0
cos
n
xdx, I
n
=
n 1
n
I
n2
.
10.20 Sa se gaseasc a o formula de recurent a pentru integrala:
J
n
=
_
1
0
_
1 x
2
_
n
dx.
R: Efectuand schimbarea de variabila x = sint, se obt ine J
n
= I
2n+1
, de unde:
J
n
=
2n
2n+1
J
n1
.
10.21 Sa se calculeze:
1)
_
1
0
x
2
e
x
dx. 2)
_
b
a
_
(x a) (x b)dx. 3)
_

0
x
2
cos xdx.
4)
_
1
0
x + 1

1 +x
2
dx. 5)
_
1
0
dx
e
x
+e
x
. 6)
_
4
0
x
_
x
2
+ 9dx.
7)
_
4
0
ln(1 + tg x) dx. 8)
_
1
0
x
2
arctg xdx. 9)
_

0
x
2
sin
2
xdx.
R: 1) e 2. 2)

8
(b a)
2
. 3) 2. 4)

2 1 + ln
_
2 + 1
_
.
5) arctge
1
4
. 6)
98
3
. 7)

8
ln2. 8)
1
6
_

2
1 + ln2
_
. 9)

2
6


4
.
10.22 Sa se calculeze:
1)
_
2
0
e
x
max
_
1, x
2
_
dx. 2)
_
3
2
dx
(x + 1)

x
2
1
. 3)
_
2
2
minx 1, x + 1 dx.
4)
_
e
1
sin(lnx)
x
dx. 5)
_
2
0
dx

x + 1 +
_
(x + 1)
3
. 6)
_
3

3
xsinx
cos
2
x
dx.
R: 1) 2e
2
e. 2)
1

2

1

3
. 3) 2. 4) 1 cos 1. 5)

6
. 6) 2
_
2
3
ln
_
tg
5
12
__
.
10.23 Sa se calculeze:
1) I =
_
2

2
cos x
(2 cos
2
x) (e
x
+ 1)
dx. 2) I =
_
2n
0
sin(x + sinx) dx, n N

.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 129
R: 1) Avem, succesiv:
I =
_
0

2
cos x
_
1 + sin
2
x
_
(e
x
+ 1)
dx +
_
2
0
cos x
_
1 + sin
2
x
_
(e
x
+ 1)
dx =
=
_
2
0
cos x
1 + sin
2
x
dx = arctg (sin x)[

2
0
=

4
.
2) Efectuam schimbarea de variabila: x = t +n si obt inem succesiv:
I =
_
n
n
sin[t +n + sin(t +n)] dt =
_
n
n
sin[n + (t + (1)
n
sint)] dt =
= (1)
n
_
n
n
sin[t + (1)
n
sint] dt = 0,
deoarece integrantul este o funct ie impara.
10.24 Sa se arate ca:
lim
0
_

1 cos kx
1 cos x
dx = k, k Z.
R: Notam I (k) =
_

1cos kx
1cos x
dx. Se constata ca:
I (k + 1) +I (k 1) = 2I (k) + 2
_

cos kxdx,
de unde: lim
0
[I (k + 1) 2I (k) +I (k 1)] = 0. Cum lim
0
I (1) = , presupunand
ca lim
0
I (k 1) = (k 1) si lim
0
I (k) = k, rezulta prin induct ie, ca
lim
0
I (k + 1) = (k + 1) .
10.25 Sa se calculeze integrala:
I
m,n
=
_
b
a
(x a)
m
(b x)
n
dx, cu m, n N.
R: Integrand prin part i, se obt ine formutla de recurent a: I
m,n
=
m
n+1
I
m1,n+1
, de
unde rezulta:
I
m,n
=
n!m!
(n +m+ 1)!
(b a)
n+m+1
.
10.26 Daca a < b si n N

, sa se arate ca:
lim
n
_
_
b
a
(x a)
n
(b x)
n
dx
_1
n
=
1
4
(b a)
2
.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 130
R: Din exercit iul precedent avem ca:
I
n,n
=
(n!)
2
(2n + 1)!
(b a)
2n+1
,
de unde rezulta ca
lim
n
n
_
I
n,n
= (b a)
2
lim
n
n

(n!)
2
(2n + 1)!
=
1
4
(b a)
2
.
10.27 Fie f : [0, 1] R o funct ie continua. Sa se arate ca:
_

0
x f (sinx) dx =
_

0
f (sin x) dx.
R:

Intr-adevar,
_

0
x f (sinx) dx =
_
2
0
x f (sin x) dx +
_

2
x f (sinx) dx.
Efectuand n cea de-a doua integrala schimbarea de variabila: x = t, obt inem:
_

2
x f (sinx) dx =
_
2
0
f (sinx) dx
_
2
0
x f (sinx) dx.
10.28 Fie f : [0, a] R

+
o funct ie integrabila. Sa se arate ca:
_
a
0
f (x)
f (x) +f (a x)
dx =
a
2
.
R: Fie:
I (a) =
_
a
0
f (x)
f (x) +f (a x)
dx, J (a) =
_
a
0
f (a x)
f (x) +f (a x)
dx.
Evident: I (a)+J (a) = a. Efectuandn integrala J (a) schimbarea de variabila x = at,
obt inem ca J (a) = I (a). Deci, I (a) =
a
2
.
10.29 Sa se calculeze integralele:
1)
_
2
0
(cos x)
sin x
(cos x)
sin x
+ (sin x)
cos x
dx. 2)
_
2
0
sin
2
x + sinx
sinx + cos x + 1
dx.
R: 1) Fie f (x) = (cos x)
sin x
. Atunci, f
_

2
x
_
= (sin x)
cos x
si conform exercit iului
precedent valoarea integralei este

4
. 2) Fie f (x) = sin
2
x + sinx. Atunci, f
_

2
x
_
=
cos
2
x + cos x si deci valoarea integralei este

4
.
10.30 Fie f : [1, 1] R o funct ie continua cu proprietatea ca f (x) + f (x) = ,
pentru orice x [1, 1]. Sa se calculeze integrala:
I =
_
(2n+1)
0
f (cos x) dx.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 131
R: Efectuam schimbarea de variabila: x = (2n + 1) t. Obt inem:
I =
_
(2n+1)
0
f (cos t) dt.
Dar: f (cos t) = f (cos t) si deci I =
2n+1
2

2
.
10.31 Fie f : R
+
R
+
o funct ie continua strict crescatoare pe R
+
si f (0) = 0. Sa
se stabileasca inegalitatea lui Young:
_
a
0
f (x) dx +
_
b
0
f
1
(y) dy ab, a, b R
+
.
R: Fie S
x
aria suprafet ei cuprinsa ntre gracul funct iei f, axa Ox si dreapta x = a
si S
y
aria suprafet ei cuprinsa ntre gracul funct iei f, axa Oy si dreapta y = b. Evident:
S
x
+S
y
ab, de unde inegalitatea ceruta.
10.32 Fie F (x) =
_
x
3
0
e
t
2
dt. Sa se calculeze F

(x).
R: Notam cu G(t) o primitiva a funct iei e
t
2
, deci a.. G

(t) = e
t
2
. Atunci:
F (x) = G(t)[
x
3
0
= G
_
x
3
_
G(0) , de unde, F

(x) = 3x
2
G

(x) = 3x
2
e
x
6
.
10.33 Fie f : R R o funct ie derivabila pe R, denita prin: f (x) =
_
arctg x
0
e
tg
2
t
dt.
Sa se calculeze f

(x) si sa se arate ca:


_
1
0
xf (x)
e
x
2
dx +
1
2e
_
1
0
e
x
2
1 +x
2
dx =

8
.
R: Se constata ca f (0) = 0 si f

(x) =
e
x
2
1+x
2
. Integrand prin part i, avem:
_
1
0
xf (x)
e
x
2
dx =
1
2
f (x) e
x
2

1
0
+
1
2
_
1
0
e
x
2
f

(x) dx =

8

f (1)
2e
.
10.34 Fie f (x) =
_

x
1
x
cos t
2
dt, x > 0. Sa se calculeze f

(x).
R: f

(x) =
1
2

x
cos x +
1
x
2
cos
1
x
2
.
10.35 Sa se determine funct iile derivabile f : [0, ) R, care verica relat ia:
x +
_
x
0
f (t) dt = (x + 1) f (x) .
R: f (0) = 0 si prin derivarea relat iei date, obt inem: 1 + f (x) = [(x + 1) f (x)]

, de
unde: f

(x) =
1
x+1
. Deci f (x) = ln(1 +x).
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 132
10.36 Fara a calcula efectiv integrala, sa se arate ca:
0
_
1
0
ln
e
x
+ 1
2
dx ln
e + 1
2
.
R: Fie f (x) = ln
e
x
+1
2
. Din: f

(x) > 0 pe R, rezulta: f (0) < f (x) < f (1) etc.


10.37 Fie f : [0, 1] [a, b] o funct ie continua pe [0, 1]. Sa se arate ca daca:
_
1
0
f (x) dx = 0, atunci
_
1
0
f
2
(x) dx ab.
R: Se integreaza pe [0, 1] inegalitatea: [f (x) a] [f (x) b] 0.
10.38 Fie f : [a, b] R o funct ie derivabila, cu derivata continua, a..
f

(x) 1 +f
2
(x) , x [a, b] .
Sa se arate ca: b a < .
R: Se integreaza pe [a, b] inegalitatea:
f

(x)
1 +f
2
(x)
1, x [a, b]
si se t ine seama de faptul ca:

2
< arctg <

2
, pentru orice R.
10.39 Daca f : R R este o funct ie continua si periodica, de perioada T, atunci:
_
x+T
x
f (t) dt =
_
T
0
f (t) dt, x R.
R: Fie F : R R, denita prin F (x) =
_
x+T
x
f (t) dt. Deoarece F

(x) = f (x +T)
f (x) = 0, rezulta ca F (x) = C. Pentru x = 0 obt inem C =
_
T
0
f (t) dt.
10.40 Fie I
n
=
_
1
0
x
2n
1+x
dx. Se cere:
1) Sa se arate ca pentru orice n N are loc inegalitatea: 0 I
n

1
2n+1
.
2) Sa se calculeze lim
n
I
n
.
3) Folosind identitatea:
1 x +x
2
x
3
+ x
2n1
=
1
1 +x

x
2n
1 +x
,
sa se arate ca:
lim
n
_
1
1
2
+
1
3

1
4
+
1
2n
_
= ln2.
10.41 Fie P (x) = a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
n
x
n
. Sa se arate ca exista c (0, 1) a..
P (c) = a
0
+
a
1
2
+
a
2
3
+ +
a
n
n + 1
.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 133
R: Aplicam prima formula de medie integralei
_
1
0
P (x) dx.
10.42 Fie f : [0, 1] R o funct ie continua care satisface condit ia:
6
_
1
0
f (x) dx = 2a + 3b + 6c.
Sa se arate ca exista x
0
(0, 1) a.. f (x
0
) = ax
2
0
+bx
0
+c.
R: Fie g : [0, 1] R denita prin: g (x) = 6
_
f (x) ax
2
+bx +c

. Se constata
imediat ca
_
1
0
g (x) dx = 0. Pe de alta parte, din teorema de medie, rezulta ca exista
x
0
(0, 1) a..
_
1
0
g (x) dx = g (x
0
).
10.43 Fie f : [0, 1] R o funct ie continua care satisface condit ia:
_
1
0
f (x) dx =
1
3
.
Sa se arate ca exista c (0, 1) a.. f (c) = c
2
.
R: Condit ia din enunt se mai scrie:
_
1
0
_
f (x) x
2

dx = 0 si se aplica teorema de
medie.
10.44 Fie f : [0, 1] R o funct ie derivabila, cu derivata continua pe [0, 1]. Sa se arate
ca exista c (0, 1) a..
_
1
0
f (x) dx = f (0) +
1
2
f

(c) .
R: Avem:
_
1
0
f (x) dx = (x 1) f (x)[
1
0

_
1
0
(x 1) f

(x) dx,
dar, conform formulei de medie, exista c (0, 1) a..
_
1
0
(x 1) f

(x) dx = f

(c)
_
1
0
(x 1) dx =
1
2
f

(c) .
10.45 Fie f : [0, 1] R o funct ie de doua ori derivabila, cu derivata f

continua pe
[0, 1]. Sa se arate ca exista c (0, 1) a..
_
1
0
f (x) dx = f (0) +
1
2
f

(0) +
1
6
f

(c) .
R: Se integreaza de doua ori prin part i si se aplica teorema de medie.
10.46 Sa se determine funct iile continue f : [0, ) R care verica egalitatea
sin
__
x
0
f (t) dt
_
=
x
1 +x
, x > 0.
R: Din egalitatea data rezulta:
_
x
0
f (t) dt = arcsin
x
1 +x
, de unde f (x) =
1
(1 +x)

1 + 2x
.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 134
10.47 Fie f : [a, b] R o funct ie continua pe [a, b]. Sa se arate ca exista c (a, b)
pentru care:
a
_
c
a
f (x) dx +b
_
b
c
f (x) dx =
_
b
a
xf (x) dx.
R: Fie funct ia F : [a, b] R, denita prin: F (t) =
_
t
a
f (x) dx, derivabila cu F

(t) =
f (t), x [a, b]. Avem, succesiv:
_
b
a
xf (x) dx =
_
b
a
xF

(x) dx = xF (x)[
b
a

_
b
a
F (x) dx = b
_
b
a
f (x) dx
_
b
a
F (x) dx.
Conform teoremei de medie exista c (a, b) a..
_
b
a
F (x) dx = (b a) F (c).
10.48 Fie f : [0, 1] R o funct ie continua pe [0, 1] pentru care exista n N

a..
_
1
0
f (x) dx = 1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
n
.
Sa se arate ca exista x
0
(0, 1) a.. f (x
0
) =
1x
n
0
1x
0
.
R: Fie g : [0, 1] R, denita prin:
g (x) = f (x)
_
1 +x +x
2
+ +x
n1
_
.
Se constata imediat ca
_
1
0
g (x) dx = 0, deci dupa teorema de medie exista x
0
(0, 1)
a.. g (x
0
) = 0.
10.3 Integrale improprii
10.49 Sa se studieze natura si n caz de convergent a sa se calculeze integralele improprii:
1) I
n
=
_

0
dx
(a
2
+x
2
)
n
, a > 0, n N

. 2) I
n
=
_
a
0
x
n

a
2
x
2
dx, a > 0, n N.
R: 1) Aplicam Criteriul I. Deoarece [f (x)[ x
2n
=
x
2n
(a
2
+x
2
)
n 1, x (0, ), cum
= 2n > 1 si M = 1, rezulta ca integrala este convergenta. Avem apoi:
I
1
=

2a
, I
n
=
1
a
2
2n 3
2 (n 1)
I
n1
, n 2.
2) Aplicam Criteriul II. Deoarece [f (x)[ (a x)
1
2
=
x
n

a+x

a
n

a
, x (0, a), cum
=
1
2
< 1 si M =
a
n

a
, rezulta ca integrala este convergenta. Avem apoi:
I
1
=

2
, I
n
= a
2
n 1
n
I
n1
, n 2.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 135
10.50 Sa se studieze natura si n caz de convergent a sa se calculeze integralele improprii:
1) I =
_

1
1
x

x
2
1
dx. 2) I =
_

a
1
x

x
2
+ 1
dx, a > 0. 3) I =
_

1
lnx
x

dx.
R: 1) Scriem integrala ca suma de doua integrale, una pe intervalul
_
1,

si a doua
pe intervalul [

2, ). Pentru prima integrala =


1
2
< 1, M =
1

2
, pentru a doua
integrala = 2 > 1, M =

2, deci ambele integrale sunt convergente. Se obt ine I =2
.
2) Convergenta si I =
1
2
ln
a
2
+1
a
2
1
. 3) Convergenta pentru > 1 si I =
1
(1)
2
, divergenta
pentru 1.
10.51 Sa se studieze natura si n caz de convergent a sa se calculeze integralele improprii:
1) I =
_

1
dx
x(x + 1)
. 2) I =
_
2
0
dx
(1 +x
2
)

4 x
2
. 3) I =
_
1
1
x 1
3

x
5
dx.
R: 1) Convergenta si I = ln2. 2) Convergenta si I =

2

5
. 3) Divergenta.
10.52 Sa calculeze integralele:
1) I =
_
2
0
dx
4 3 cos x
. 2) I =
_

0
dx
sin
4
x + cos
4
x + sin
2
xcos
2
x
.
R: 1) Efectuam schimbarea de variabila x = +u si obt inem:
I =
_

du
4 + 3 cos u
=
_

2 dt
t
2
+ 7
=
2

7
.
2) Scriind integrala ca suma a doua integrale, una pe
_
0,

2

si a doua pe
_

2
,

cu
schimbarea de variabila t = tg x, se obt ine:
I = 2
_

0
1 +t
2
t
4
+t
2
+ 1
dt =
2

3
.
10.53 Sa calculeze integralele:
1) I
n
=
_

0
e
x
x
n
dx. 2) I =
_

0
arctg x
(1 +x
2
)
3
2
dx. 3) I =
_

0
xlnx
(1 +x
2
)
3
dx.
4) I =
_
b
a
dx
_
(x a) (b x)
, a < b. 5) I =
_
1
1
ln(2 +
3

x)
3

x
dx. 6) I =
_

1

x
(1 +x)
2
dx.
7) I =
_
b
a
xdx
_
(x a) (b x)
, a < b. 8) I =
_
e
1
dx
x

lnx
. 9) I =
_
1
0
ln(1 x) dx.
R: 1) I
n
= nI
n1
, deci I
n
= n!. 2) Deoarece

arctg x
(1+x
2
)
3
2

x
3
<

2
, x(0, ), integrala
este convergenta. Integrand prin part i, obt inem: I =

2
1. 3) I =
1
8
. 4) I = .
5) I = 6 9 ln

3. 6) I =
1
4
( + 2). 7) I =

2
(a +b). 8) I = 2. 9) I = 1.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 136
10.54 Sa calculeze integralele:
1) I =
_

0
e
x
cos (x) dx, > 0. 2) I =
_ 1
e
0
dx
xln
2
x
. 3) I =
_
5
3
x
2
dx
_
(x 3) (5 x)
.
4) I =
_
1
0
dx
1 x
2
+ 2

1 x
2
. 5) I =
_
1
1
dx
(2 x)

1 x
2
. 6) I =
_
1
0
x
2
dx
3
_
(1 x
2
)
5
.
7) I =
_

1
dx
2x +
3

x
2
+ 1 + 5
. 8) I =
_
4
2
3 + cos x
(x 2)
2
dx. 9) I =
_
2
0
ln(cos x) dx.
R: 1) I =

2
+
2
. 2) I = 1. 3) I =
33
2
. 4) I =

3

3
. 5) I =

3
.
6) Divergenta. 7) Divergenta. 8) Divergenta.
9) Efectuam schimbarea de variabila x =

2
2t si obt inem:
I = 2 ln2
_
4
0
dt + 2
_
4
0
ln(sint) dt + 2
_
4
0
ln(cos t) dt.

In ultima integrala efectuam schimbarea de variabila t =2
u. Rezulta I =

2
ln2.
10.55 Fie f : [0, ) R o funct ie continua pe [0, ) si integrala improprie ( integrala
lui Froullani):
I =
_

0
f (ax) f (bx)
x
dx, o < a < b.
1) Sa se arate ca daca exista lim
x
f (x) = k R, atunci integrala I este convergent
si I = [f (0) k] ln
b
a
.
2) Daca exista lim
x
f (x) nu este nita, dar
_

f (x) dx este convergenta pentru


orice > 0, atunci integrala I este convergenta si I = f (0) ln
b
a
.
R: 1) Pentru orice [t
1
, t
2
] [0, ) avem:
_
t
2
t
1
f (ax) f (bx)
x
dx =
_
t
2
t
1
f (ax)
x
dx
_
t
2
t
1
f (bx)
x
dx =
=
_
at
2
at
1
f (u)
u
du
_
bt
2
bt
1
f (u)
u
du = f (c
1
)
_
bt
1
at
1
du
u
f (c
2
)
_
bt
2
at
2
du
u
= [f (c
1
) f (c
2
)] ln
b
a
,
cu c
1
[at
1
, bt
1
] si c
1
[at
2
, bt
2
]. Daca t
1
0 si t
2
, atunci c
1
0 si c
2
,
deci: f (c
1
) f (0), iar f (c
2
) k.
2) Fie F : (0, ) R o primitiva a funct iei
f(x)
x
pe (0, ). Pentru orice t (0, ),
avem:
_

t
f (ax) f (bx)
x
dx =
_

at
f (u)
u
du
_

bt
f (u)
u
du = F (bt) F (at) =
=
_
bt
at
f (u)
u
du = f (c) ln
b
a
,
cu c [at, bt]. Daca t 0, atunci c 0, deci: f (c) f (0).
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 137
10.56 Folosind integrala lui Froullani, sa se calculeze:
1) I =
_

0
e
ax
e
bx
x
dx, a, b > 0. 2) I =
_

0
1
x
ln
p +qe
ax
p +qe
bx
dx, a, b, p, q > 0.
3) I =
_

0
e
a
2
x
2
e
b
2
x
2
x
dx, ab ,= 0. 4) I =
_

0
sinax sinbx
x
dx, a, b > 0.
5) I =
_

0
cos ax cos bx
x
dx, a, b > 0. 6) I =
_

0
arctg (ax) arctg (bx)
x
dx.
R: 1) I = ln
b
a
. 2) I = ln
p+q
p
ln
b
a
. 3) I = ln

b
a

.
4) I = 0. 5) I = ln
b
a
. 6) I =

2
ln
a
b
.
10.57 Sa se calculeze integrala lui Euler-Poisson: I =
_

0
e
x
2
dx.
R: Pe intervalul (1, ) avem:
_

1
e
x
2
dx <
_

1
e
x
dx =
1
e
, iar pe intervalul [0, 1]
avem o integrala denita. Deci integrala data este convergenta. Observam ca pentru
x > 0 are loc egalitatea:
_

0
xe
x
2
y
2
dy =
_

0
e
y
2
dy = I. Putem scrie succesiv:
I
2
= I
_

0
e
x
2
dx =
_

0
Ie
x
2
dx =
_

0
__

0
xe
x
2
y
2
dy
_
e
x
2
dx =
=
_

0
__

0
xe
x
2
(y
2
+1)
dx
_
dy.
Efectuand schimbarea de variabila t = x
2
_
y
2
+ 1
_
, obt inem:
I
2
=
1
2
_

0
_
1
y
2
+ 1
_

0
e
t
dt
_
dy =
1
2
_

0
dy
y
2
+ 1
=

2
.
Rezulta ca I =

2
.
10.58 Sa se calculeze integralele lui Fresnel:
I
c
=
_

0
cos x
2
dx, I
s
=
_

0
sinx
2
dx.
R: Efectuand schimbarea de variabila t = x
2
, obt inem:
I
c
=
_

0
cos t

t
dt, I
s
=
_

0
sint

t
dt,
care sunt convergente. Putem nsa scrie:
I
c
iI
s
=
_

0
_
cos x
2
i sinx
2
_
dx =
_

0
e
ix
2
dx.
Cu schimbarea de variabila ix
2
= u
2
, gasim: I
c
iI
s
=
1
2
(1 i)
_

2
, de unde:
I
c
= I
s
=
1
2
_

2
.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 138
10.4 Integrale cu parametri
10.59 Sa se calculeze integralele:
1) I (y) =
_
y
0
ln(1 +xy)
1 +x
2
dx. 2) I (m, n) =
_
1
0
x
m
ln
n
xdx.
R: 1) Deoarece:
I

(y) =
ln
_
1 +y
2
_
1 +y
2
+
_
y
0
x
(1 +xy) (1 +x
2
)
dx =
ln
_
1 +y
2
_
2 (1 +y
2
)
+
y
1 +y
2
arctg y,
prin integrare, obt inem:
I (y) =
_
y
0
_
ln
_
1 +t
2
_
2 (1 +t
2
)
+
t
1 +t
2
arctg t
_
dt =
1
2
(arctg y) ln
_
1 +y
2
_
.
2) Derivand egalitatea
_
1
0
x
m
dx =
1
m+1
de n ori n raport cu m, gasim
I (m, n) = (1)!
n!
(m+ 1)
n+1
.
10.60 Sa se calculeze integralele:
1) I
n
(y) =
_

0
dx
(x
2
+y)
n+1
, y > 0, n N. 2) I (k, y) =
_

0
e
kx
sin(xy)
x
dx.
R: 1) Avem succesiv:
I
0
(y) =

2

y
, I
1
(y) =
1
2

2y

y
, . . . , I
n
(y) =
1 3 5 (2n 1)
2 4 6 (2n)


2y
n

y
.
2) Pentru k ,= 0, derivand n raport cu y si integrand de doua ori prin part i, avem:
I

(k, y) =
_

0
e
kx
cos (xy) dx =
k
k
2
+y
2
.
Deci, I (k, y) = arctg
y
k
. Pentru k = 0, avem:
I (0, y) =
_

0
sin(xy)
x
dx =
_
_
_

2
, y < 0,
0, y = 0,

2
, y > 0.
10.61 Sa se calculeze integralele:
1) I (y) =
_

0
e
x
2

y
2
x
2
dx, y > 0.
2) I (y) =
_
2
0
arctg (y sinx) dx.
3) I (y) =
_
1
0
arctg (xy)
x

1x
2
dx.
4) I (y) =
_
1
0
arctg (xy)
x(1+x
2
)
dx.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 139
R: 1) Derivand n raport cu y, avem:
I

(y) = 2
_

0
e
x
2

y
2
x
2
y
x
2
dx = 2
_

0
e

y
2
z
2
z
2
dz = 2I (y) ,
n urma schimbarii de variabila x =
y
z
. De aici rezulta: I (y) = Ce
2y
. Pentru y = 0,
obt inem C = I (0) =

2
. Deci I (y) =

2
e
2y
. 2) I (y) =

2
ln
_
y +
_
1 +y
2
_
.
3) I (y) =

2
ln
_
y +
_
1 +y
2
_
. 4) I (y) =

2
ln(1 +y).
10.62 Sa se calculeze integralele:
1) I (, ) =
_
2
0
ln
_

2
sin
2
x +
2
cos
2
x
_
dx, , > 0.
2) I (y) =
_
2
0
ln
1 +y cos x
1 y cos x
dx
cos x
, [y[ < 1. 3) I (y) =
_
2
0
ln
_
y
2
sin
2
x
_
dx, y > 1.
R: 1) I (, ) = ln
+
2
. 2) I (y) = arcsiny. 3) I (y) = ln
y+

y
2
1
2
.
10.63 Sa se arate ca integrala lui Euler de spet a a doua:
(p) =
_

0
x
p1
e
x
dx, p R.
este convergenta pentru p > 0 si divergenta pentru p 0. Sa se stabileasca relat iile:
(p + 1) = p(p), pentru p > 0 si (n + 1) = n!.
R: Putem scrie:
(p) =
_
1
0
x
p1
e
x
dx +
_

1
x
p1
e
x
dx.
Prima integrala este convergenta daca 1 p < 1, adica p > 0, ind improprie de spet a a
doua, cu e
1
< x
1p
_
x
p1
e
x
_
1, pe [0, 1]. A doua integrala este convergenta pentru
orice p, deoarece lim
x
x

_
x
p1
e
x
_
= 0, p R.
10.64 Sa se arate ca integrala lui Euler de prima spet a:
B(p, q) =
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx, p, q R,
este convergenta pentru p > 0 si q > 0 si divergenta pentru p 0 sau q 0. Sa se
stabileasc a relat iile:
B(p, q) =
(p) (q)
(p +q)
, p, q > 0, B(m, n) =
(m1)! (n 1)!
(m+n 1)!
, m, n N

.
CAPITOLUL 10. INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI 140
R: Putem scrie:
B(p, q) =
_ 1
2
0
x
p1
(1 x)
q1
dx +
_
1
1
2
x
p1
(1 x)
q1
dx.
Fie m
1
, M
1
marginile funct iei (1 x)
q1
pe
_
0,
1
2

. Atunci:
0 < m
1
x
1p
_
x
p1
(1 x)
q1

M
1
.
Rezulta ca prima integrala este convergenta daca p > 0, q R. Fie apoi m
2
, M
2
marginile funct iei x
p1
pe
_
1
2
, 1

. Atunci:
0 < m
2

p1
(1 x)
1q
_
x
p1
(1 x)
q1

M
2
.
Rezulta ca a doua integrala este convergenta daca q > 0, p R. Deci B(p, q) este
convergenta daca p > 0 si q > 0.
Capitolul 11
Integrale curbilinii
11.1 Lungimea unui arc de curba
11.1 Sa se calculeze lungimile urmatoarelor drumuri:
1) x = ln
_
t +

1 +t
2
_
, y =

1 +t
2
, t [0, 1] .
2) x = a cos
3
t, y = a sin
3
t, t [0, 2] .
R: 1) Avem x

(t) =
1

1+t
2
, y (t) =
t

1+t
2
, deci
L =
_
1
0
_
1
1 +t
2
+
t
2
1 +t
2
dt =
_
1
0
dt = 1.
2) Avem x

(t) = 3a cos
2
t sint si y

(t) = 3a sin
2
t cos t, deci
L = 3a
_
2
0
[sint cos t[ dt = 6a
_
2
0
sin2t dt = 6a.
11.2 Sa se calculeze lungimile urmatoarelor drumuri:
1) x = lntg
t
2
, y = ln
_
1 + sint
1 sint
, t
_

6
,

3
_
.
2) x = 5 sint sin5t, y = 5 cos t cos 5t, t [0, 2] .
R: 1) Avem x

(t) =
1
sin t
, y

(t) =
1
cos t
. Atunci
L =
_
3

6
_
1
sin
2
t
+
1
cos
2
t
dt = ln3.
2) Avem x

(t) = 5 cos t 5 cos 5t, y

(t) = 5 sin t 5 sin5t, deci


L = 5

2
_
2
0

1 cos 3t dt = 10
_
2
0
[sin3t[ dt = 60
_
3
0
sin3t dt = 40.
141
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 142
11.3 Sa se calculeze lungimile urmatoarelor drumuri:
1) x = e
at
(a sinbt b cos bt) , y = e
at
(a cos bt +b sinbt) , t [0, 1] , a, b > 0.
2) x =
t
2
[sin(ln t) cos (ln t)] , y =
t
2
[sin(lnt) + cos (ln t)] , t [1, 2] .
3) x =
_
3t
2
6
_
sint
_
t
3
6t
_
cos t, y =
_
3t
2
6
_
cos t +
_
t
3
6t
_
sint,
t [2, 2] .
R: 1) L =
a
2
+b
2
a
(e
a
1). 2) L = 1. 3) L = 8
4
.
11.4 Sa se calculeze lungimile urmatoarelor drumuri:
1)
_
_
_
x = t,
y =

2 ln(cos t) ,
z = tg t t,
t
_

4
,

4
_
. 2)
_
_
_
x = tg t,
y = ctg t,
z =

2 ln(tg t) ,
x
_

4
,

3
_
.
R: 1) L = 2. 2) L =
2

3
3
.
11.2 Integrale curbilinii de primul tip
11.5 Sa se calculeze integralele curbilinii de primul tip, pe arcele de curba (, indicate:
1) I =
_
C
xy ds, (() x = t, y = t
2
, t [1, 1] .
2) I =
_
C
y
2
ds, (() x =
1
4
t
4
, y = t, t [0, 2] .
3) I =
_
C
_
y (2 y) ds, (() x = t sint, y = 1 cos t, t
_
0,

2

.
4) I =
_
C
x
2
y
2
ds, (() x = a cos
3
t, y = a sin
3
t, a > 0, t [0, 2] .
R: 1) Deoarece ds =

1 + 4t
2
dt, avem
I =
_
1
1
t
3
_
1 + 4t
2
dt = 0,
integrantul ind o funct ie impara si intervalul de integrare este simetric fat a de origine.
2) Deoarece ds =

t
6
+ 1 dt, avem
I =
_
2
0
t
2
_
t
6
+ 1 dt =
1
3
_
8
0
_
u
2
+ 1 du =
4
3

65 +
1
6
ln
_
8 +

65
_
.
3) Deoarece ds =
_
(1 cos t)
2
+ sin
2
t dt = 2 sin
t
2
dt, avem
I = 2
_
2
0
sint sin
t
2
dt = 4
_
2
0
sin
2
t
2
cos
t
2
dt =
4
3

2
.
4) Obt inem:
I =
3a
5
2
7
_
2
0
[sin2t[
7
dt =
3a
5
2
5
_
2
0
sin
7
2t dt,
deoarece funct ia [sin2t[
7
este periodica, de perioada

2
. Efectuam schimbarea de variabila
u = cos 2t si obt inem:
I =
3a
5
2
6
_
1
1
_
1 u
2
_
3
du =
3
70
a
5
.
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 143
11.6 Sa se calculeze integrala curbilinie I =
_
C
_
x
2
+y
2
ds, unde ( este cercul de
ecuat ie x
2
+y
2
= ax.
R: O reprezentare parametrica a cercului ( este: x =
a
2
(1 + cos t), y =
a
2
sint,
t [0, 2]. Se obt ine I = 2a
2
.
11.7 Sa se calculeze integralele curbilinii de primul tip, pe arcele de curba (, indicate:
1) I =
_
C
_
x
2
+y
2
ds, (() x = r (cos t +t sint) , y = r (sint t cos t) , t [0, 2] .
2) I =
_
C
_
x
2
+y
2
_
n
ds, (() x = a cos t, y = a sint, t [0, 2] .
3) I =
_
C
[xy[ ds, (() x = a cos t, y = b sint, a, b > 0, t [0, 4] .
R: 1) I =
r
2
3
_
_
1 + 4
2
_
3
1
_
. 2) I = 2a
2n+1
. 3) I =
8ab(a
2
+ab+b
2
)
3(a+b)
.
11.8 Sa se calculeze integralele curbilinii de primul tip, pe arcele de curba (, indicate:
1) I =
_
C
_
x
2
+y
2
_
lnz ds, (() x = e
t
cos t, y = e
t
sint, z = e
t
, t [0, 1] .
2) I =
_
C
_
x
2
+y
2
+z
2
_
1
ds, (() x = a cos t, y = a sint, z = bt, t [0, 2] .
3) I =
_
C
xy
2
z ds, (() x = t, y =
1
3

8t
3
, z =
1
2
t
2
, t [0, 1] .
4) I =
_
C
_
x
2
+y
2
_
z ds, (() x = t cos t, y = t sint, z = t, t [0, 1] .
R: 1) Deoarece ds =

3e
t
dt, rezulta I =

3
9
_
2e
3
+ 1
_
. 2) I =

a
2
+b
2
ab
arctg
2b
a
. 3)
I =
5
42
. 4) I =
4

3
5
+
8

2
15
.
11.9 Sa se calculeze integrala curbilinie I =
_
C
(x +y +z) ds, unde ( = (
1
(
2
, cu:
((
1
)
_
_
_
x = r cos t,
y = r sint,
z = 0,
t
_
0,

2
_
, ((
2
)
_
_
_
x = 0,
y = r t,
z = t,
t [0, r] .
R: I =
_
2 +

2
_
r
2
.
11.10 Sa se calculeze integrala curbilinie I =
_
C
_
2y
2
+z
2
ds, unde ( este cercul de
ecuat ie x
2
+y
2
+z
2
= a
2
, y = x.
R: O reprezentare parametrica a curbei este: x =
a

2
cos t, y =
a

2
cos t, z = a sint,
t [0, 2]. Se obt ine: I = 2a
2
.
11.11 Sa se calculeze masa / rului material cu densitatea liniara (x, y) = 1 + x,
care este imaginea curbei:
(() x = t, y =
1
2
t
2
, t [0, 1] .
R: Deoarece ds =

1 +t
2
dt, avem
/=
_
1
0
(1 +t)
_
1 +t
2
dt =
7
6

2 +
1
2
ln
_
1 +

2
_

1
3
.
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 144
11.12 Sa se calculeze masele relor materiale care au densitat ile liniare si reprezentarile
parametrice urmatoare:
1) (x, y, z) =
4

2y, (() x =
3
8
t
8
, y =
1
2
t
8
, z =

11
3
t
3
, t [0, 1] .
2) (x, y, z) =

2y, (() x = t, y =
1
2
t
2
, z =
1
3
t
3
, t [0, 1] .
3) (x, y, z) = x, (() x = cht, y = sh t, z = t, t [0, ln2] .
R: 1) /=
3
5
+
11
100
ln11. 2) /=
1
8
_
3

3 1 +
3
2
ln
3+2

3
3
_
.
3) /=

2
2
_
15
16
+ ln2
_
.
11.13 Sa se calculeze masa / si centrul de greutate G ale relor materiale cu den-
sitat ile liniare si reprezent arile parametrice urmatoare:
1) (x, y) = 1, (() x = Rcos t, y = Rsint, R > 0, t [0, ] .
2) (x, y) = 1, (() x = R(t sint) , y = R(1 cos t) , R > 0, t [0, ] .
3) (x, y) =

y, (() x = R(t sint) , y = R(1 cos t) , R > 0, t [0, 2] .


4) (x, y) = 1, (() x = Rcos
3
t, y = Rsin
3
t, R > 0, t
_
0,

2

.
R: 1) /= R, G
_
0,
2R

_
. 2) /= 4R, G
_
4
3
R,
4
3
R
_
.
3) /= 2R

2R, G
_
R,
3
2
R
_
. 4) /=
3
2
R, G
_
2
5
R,
2
5
R
_
.
11.14 Sa se calculeze masa / si centrul de greutate G ale relor materiale cu den-
sitat ile liniare si reprezent arile parametrice urmatoare:
1) (x, y, z) = 1, (() x = a cos t, y = a sint, z = bt, t [0, 2] .
2) (x, y, z) =
|z|
2
, (() x = 4t
5
, y =

15 t
4
, z = 2t
3
, t [1, 1] .
R: 1) /= 2

a
2
+b
2
, G(0, 0, b). 2) /= 7, G
_
0,
68
7

15
, 0
_
.
11.3 Integrale curbilinii de tipul al doilea
11.15 Sa se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea, pe arcele de curba (, indi-
cate:
1) I =
_
C
xy dx y
2
dy, (() x = t
2
, y = t
3
, t [0, 1] .
2) I =
_
C

1 x
2
dx +xdy, (() x = cos t, y = 2 sin t, t
_

2
,

2

.
3) I =
_
C
ye
x
dx, (() x = ln
_
1 +t
2
_
, y = 2arctg t t, t [0, 1] .
4) I =
_
C
x
2
y dy xy
2
dx, (() x =

cos t, y =

sint, t
_
0,

2

.
R: 1) Deoarece: dx = 2t dt, dy = 3t
2
dt, avem: I =
_
1
0
_
2t
6
3t
8
_
dt =
1
21
.
2) Deoarece: dx = sint, dy = 2 cos t dt, obt inem I = . 3) I =
8
3
. 4) I =

4
.
11.16 Sa se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea:
1) I =
_
C
x
2
dyy
2
dx
x
3

x
2
+y
3

y
2
, (()
_
x = r cos
3
t,
y = r sin
3
t,
t
_
0,

2

.
2) I =
_
C
(arcsiny) dx +x
3
dy, (()
_
x = t,
y =

1 t
2
,
t [1, 1] .
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 145
R: 1) I =
3
16
r
3

r. 2) I =
3
8
2.
11.17 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea I =
_
C
(x +y) dx(x y) dy,
unde ( este curba simpla, nchis a si orientata pozitiv, care are drept imagine triunghiul
cu varfurile n punctele O(0, 0), A(1, 1), B(0, 2) si ambele capete n origine.
R: Avem: ( = (
1
(
2
(
3
, cu: ((
1
) x = t, y = t, t [0, 1], ((
2
) x = 2 t, y =
t, t [1, 2], ((
3
) x = 0, y = 2 t, t [0, 2].

Incat: I =
_
1
0
2t dt +
_
2
1
(4 + 2t) dt +
_
2
0
(2 +t) dt = 2.
11.18 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea I =
_
C
2xdy 3y dx, unde
( este curba simpla, nchisa si orientata pozitiv, care are drept imagine dreptunghiul cu
varfurile n punctele A(1, 2), B(3, 1), C (2, 5) si ambele capete n punctul A.
R: I =
35
2
.
11.19 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea
I =
_
C
dx +dy
max [x[ , [y[
,
unde ( este curba simpla, nchis a si orientata pozitiv, care are drept imagine triunghiul
cu varfurile n punctele A(1, 1), B(2, 1), C (2, 1), D(1, 1) si ambele capete n
punctul A.
R: I = 1.
11.20 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea I =
_
C
ydx(x a) dy, unde
( este curba simpla, nchisa si orientata pozitiv, care are drept imagine elipsa:
(x a)
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1, a, b > 0
si ambele extremitat i n origine.
R: O reprezentare parametrica a curbei ( este: x = a (1 + cos t), y = b sint, t
[, ]. Se obt ine I = 2ab.
11.21 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea I =
_
C
_
x
2
y
2
_
dx, unde (
este arcul din parabola y = x
2
cuprins ntre punctele O(0, 0) si A(2, 4).
R: I =
56
15
.
11.22 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea I =
_
C
_
x y
2
_
dx +2xy dy,
unde ( este curba simpla, nchis a si orientata pozitiv, care are drept imagine conturul
domeniului plan delimitat de curbele: y
2
= 8x, 9x
2
+ y
2
= 1 si y = 0, situat n primul
cadran.
R: Varfurile conturului sunt: O(0, 0), A
_
1
3
, 0
_
, B
_
1
9
,
2

2
3
_
. Se obt ine I =
80
243
.
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 146
11.23 Sa se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea, pe arcele de curba (, indi-
cate:
1) I =
_
C
y dx xdy +
_
x
2
+y
2
+z
2
_
dz, (()
_
_
_
x = t cos t + sint,
y = t sint + cos t,
z = t + 1,
t [0, ] .
2) I =
_
C
(y z) dx + (z x) dy + (x y) dz, (()
_
_
_
x = a cos t,
y = a sint,
z = bt,
t [0, 2] .
R: 1) Deoarece: dx = t sint dt, dy = t cos t dt, dz = dt, x
2
+y
2
+z
2
= 2t
2
+2t +2, se
obt ine I =
3
+
2
+ 2. 2) I = 2a (a +b).
11.24 Sa se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea, pe arcele de curba (, indi-
cate:
1) I =
_
C
xdx +xy dy +xyz dz, (() x = e
t
, y = e
t
, z =

2 t, t [0, 1] .
2) I =
_
C
z

a
2
x
2
dx +xz dy +
_
x
2
+y
2
_
dz, (()
_
_
_
x = a cos t,
y = a sint,
z = bt,
t
_
0,

2

.
R: 1) I =
1
2
e
2
+
1
e

1
2
. 2) I =
a
2
b
2
( 1).
11.25 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea
I =
_
C
_
y
2
+z
2
dx +
_
z
2
+x
2
dy +
_
x
2
+y
2
dz,
unde ( este curba simpla care are drept imagine segmentul [AB] cu: A(1, 1, 1) si
B(2, 2, 2), iar primul capat n A.
R: I =
15

2
2
.
11.26 Sa se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea
I =
_
C
(y 2z) dx (z x) dy + (2x y) dz,
unde ( este curba simpla de ecuat ii: (()
_
x
2
+y
2
+z
2
= a
2
,
x y +z = 0,
cu a > 0 si ambele capete
n punctul A
_
a

2
, 0,
a

2
_
.
R: O reprezentare parametrica a curbei ( este:
(() x =
a

2
cos t +
a

6
sint, y =
2a

6
sint, z =
a

6
sint
a

2
cos t, t [0, 2] .
Se obt ine I =
4a
2

3
.
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 147
11.4 Independent a de drum a integralelor curbilinii
11.27 Constatand n prealabil ca expresia de sub semnul integrala este o diferent iala ex-
acta, sa se calculeze urmatoarele integrale curbilinii, n care s-au specicat numai capetele
curbei de integrare:
1) I =
(1,3)
_
(2,1)
y dx +xdy. 2) I =
(2,0)
_
(0,2)
y
2
e
x
dx + 2ye
x
dy.
3) I =
(2,3)
_
(1,1)
(x + 3y) dx + (3x +y) dy. 4) I =
(2,1)
_
(0,0)
2xy dx +x
2
dy.
R: 1) Cum P (x, y) = y, Q(x, y) = x si
P
x
=
Q
y
= 1, rezulta ca valoarea integralei
nu depinde de curba recticabila cu capetele n punctele (2, 1) si (1, 3). Fie A
1
(2, 1),
A
2
(1, 1) si A
3
(3, 1). Alegem pentru integrare curba simpla ( = (
1
(
2
, n care (
1
are
ca imagine segmentul A
1
A
2
paralel cu axa Ox, iar (
2
are ca imagine segmentul A
2
A
3
paralel cu axa Oy, avand reprezentarile parametrice:
((
1
)
_
x = t,
y = 1,
t [2, 1] , ((
2
)
_
x = 1,
y = t,
t [1, 3] .
Obt inem: I =
_
C
y dx+xdy =
_
C
1
y dx+xdy +
_
C
2
y dx+xdy =
_
1
2
dt +
_
3
1
dt = 1. Se
observa usor ca funct ia U (x, y) = xy este o primitiva a expresiei diferent iale y dx+xdy,
adica dU = dx +xdy si deci I = U (1, 3) U (2, 1) = 1.
2) I = 4. 3) I =
41
2
. 4) I = 4.
11.28 Constatand n prealabil ca expresia de sub semnul integrala este o diferent iala ex-
acta, sa se calculeze urmatoarele integrale curbilinii, n care s-au specicat numai capetele
curbei de integrare:
1) I =
(5,12)
_
(3,4)
x dx+y dy
x
2
+y
2
. 2) I =
(9,1)
_
(
1
2
,2)
1
2
_
y
x
dx +
1
2
_
x
y
dy.
3) I =
(3,2)
_
(1,2)
y
2
(xy)
2
dx
x
2
(xy)
2
dy. 4) I =
(3,0)
_
(
1
3
,2)
y
1+xy
dx +
x
1+xy
dy.
R: 1) I = ln
13
5
. 2) I = 2. 3) I = 4. 4) I = ln3.
11.29 Constatand n prealabil ca expresia de sub semnul integrala este o diferent iala ex-
acta, sa se calculeze urmatoarele integrale curbilinii, n care s-au specicat numai capetele
curbei de integrare:
1) I =
(2,3,1)
_
(1,1,0)
yz dx +xz dy +xy dz. 2) I =
(2,1,3)
_
(1,1,2)
xdx y
2
dy +z dz.
3) I =
(3,4,5)
_
(0,0,0)
x dx+y dy+z dz

x
2
+y
2
+z
2
. 4) I =
(0,3,4)
_
(1,2,2)
xdx+y dy+z dz
(x
2
+y
2
+z
2
)
3
2
.
CAPITOLUL 11. INTEGRALE CURBILINII 148
R: 1) Cum: P (x, y, z) = yz, Q(x, y, z) = xz, R(x, y, z) = xy, avem:
R
y
=
Q
z
= x,
P
z
=
R
x
= y,
Q
x
=
P
y
= z,
deci expresia de sub semnul integrala este o diferent iala exacta si integrala curbilinie nu
depinde de drum. Fie A
1
(1, 1, 0), A
2
(2, 1, 0), A
3
(2, 3, 0), A
4
(2, 3, 1). Alegem pentru
integrare curba simpla ( = (
1
(
2
(
3
, n care (
1
are ca imagine segmentul A
1
A
2
paralel
cu axa Ox, (
2
are ca imagine segmentul A
2
A
3
paralel cu axa Oy, (
3
are ca imagine
segmentul A
3
A
4
paralel cu axa Oy, avand reprezentarile parametrice:
((
1
)
_
_
_
x = t,
y = 1,
z = 0,
t [1, 2] , ((
2
)
_
_
_
x = 2,
y = t,
z = 0,
t [1, 3] , ((
3
)
_
_
_
x = 2,
y = 3,
z = t,
t [0, 1] .
Obt inem: I =
_
2
1
0 dt +
_
3
1
0 dt +
_
1
0
6 dt = 6. 2) I =
10
3
. 3) I = 5

2. 4) I =
2
15
.
11.30 Constatand n prealabil ca expresia de sub semnul integrala este o diferent iala ex-
acta, sa se calculeze urmatoarele integrale curbilinii, n care s-au specicat numai capetele
curbei de integrare:
1) I =
(5,3,1)
_
(7,2,3)
yz dx+zx dy+xy dz
(xyz)
2
. 2) I =
(2,2,2)
_
(1,1,1)
y
2
z
2
dx+2x
2
z dy+2x
2
y dz
(2x+yz)
2
.
3) I =
(2,6,3)
_
(1,3,1)
y
z
dx +
x
z
dy
xy
z
2
dz. 4) I =
(2,2,4)
_
(1,1,5)
z (dx+dy)(x+y)dz
x
2
+y
2
+z
2
+2xy
.
R: 1)I =
9
2
. 2) I =
2
3
. 3) I = 7. 4) I =

2
.
11.5 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii
11.31 Sa se calculeze, cu ajutorul integralei curbilinii, aria domeniului plan marginit
de:
1) Elipsa: x = a cos t, y = b sint, t [0, 2].
2) Astroida: x = a cos
3
t, y = a sin
3
t, t [0, 2).
3) Cardioida: x = a (2 cos t cos 2t), y = a (2 sint sin2t), t [0, 2].
4) Foliul lui Descartes: x =
3at
1+t
3
, y =
3at
2
1+t
3
, t (0, ).
R: 1) Deoarece xdy y dx = ab dt, avem / =
1
2
_
2
0
ab dt = ab.
2) Deoarece xdy y dx =
3a
4
sin
2
2t dt, avem / =
3a
2
8
_
2
0
sin
2
2t dt =
3a
2
8
. 3)
/ = 6a
2
. 4) / =
3a
2
2
.
Capitolul 12
Integrale multiple
12.1 Integrala dubla
12.1 Sa se calculeze integralele duble:
1) I =
__
D
ln(x +y) dxdy, unde D = (x, y) , 0 x 1, 1 y 2 .
2) I =
__
D
cos y
1+sin x sin y
dxdy, unde D =
_
(x, y) , 0 x

2
, 0 y

2
_
.
3) I =
__
D
_
cos
2
x + sin
2
y
_
dxdy, unde D =
_
(x, y) , 0 x

4
, 0 y

4
_
.
4) I =
__
D
e
x+sin y
cos y dxdy, unde D = [0, ]
_
0,

2

.
5) I =
__
D
x
2
1+y
2
dxdy, unde D = [0, 1] [0, 1] .
R: 1) Funct ia de sub semnul integrala este continua. Domeniul D este un dreptunghi.
Aplicam formula de reducere la integrale iterate, n ordinea y, x. Avem:
I =
_
1
0
dx
_
2
1
ln(x +y) dy =
_
1
0
[(x + 2) ln(x + 2) (x + 1) ln(x + 1) 1] dx,
deci I =
9
2
ln3 4 ln2
3
2
.
2) Domeniul D este un dreptunghi. Aplicam formula de reducere la integrale iterate,
n ordinea x, y. Avem mai ntai, efectuand schimbarea de variabila t = tg
x
2
:
_
2
0
cos y
1 + sinxsiny
dx =
_
1
0
2 cos y dt
t
2
+ 2t siny + 1
= 2arctg
1 + siny
cos y
2y =

2
y.
Apoi,
_
2
0
dy
_
2
0
cos y
1 + sinxsiny
dx =
_
2
0
_

2
y
_
dy =
1
8

2
.
3) I =
_
4
0
dx
_
4
0
_
cos
2
x + sin
2
y
_
dy =
1
16

2
. 4) I = (e 1) (e

1). 5) I =

12
.
12.2 Sa se calculeze integralalele iterate:
1) I =
_
1
0
dx
_
1
0
_
x
3
+ 2xy
_
dy. 2) I =
_
2
1
dx
_
1
0
1
x+y
dy.
3) I =
_
1
1
dx
_
1
0
y
1+x
2
y
2
dy. 4) I =
_
1
0
dx
_
1
0
x
2
1+y
2
dy.
R: 1) I =
3
4
. 2) I = 3 ln3 4 ln2. 3) I =
1
2
ln2. 4) I =
1
12
.
149
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 150
12.3 Sa se calculeze integralele duble:
1) I =
__
D
y dxdy
(1+x
2
+y
2
)
3
2
, unde D = [0, 1] [0, 1] .
2) I =
__
D
x
2
y cos
_
xy
2
_
dxdy, unde D =
_
0,

2

[0, 2] .
3) I =
__
D
x
2
ye
xy
dxdy, unde D = [0, 1] [0, 2] .
4) I =
__
D
dxdy
(x+y+1)
2
, unde D = [0, 1] [0, 1.
R: 1) I = ln
2+

2
1+

3
. 2) I =

16
. 3) I = 2. 4) I = ln
4
3
.
12.4 Sa se transforme integrala dubla I =
__
D
f (x, y) dxdy n integrale simple iterate,
pentru urmatoarele domenii:
1) D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
2x
_
.
2) D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
4, x
2
+
1
4
y
2
1, x 0
_
.
R: 1) D este un domeniu simplu n raport cu axa Oy:
D = (x, y),
_
2x x
2
y
_
2x x
2
, x [0, 2],
deci I =
_
2
0
dx
_

2xx
2

2xx
2
f (x, y) dy.
2) D este un domeniu simplu n raport cu axa Ox:
D = (x, y),
_
1
1
4
y
2
x
_
4 y
2
, y [2, 2],
deci I =
_
2
2
dy
_

4y
2

1
1
4
y
2
f (x, y) dx.
12.5 Sa se calculeze urmatoarele integrale iterate:
1) I =
_
1
1
dx
_
x
x
xdy. 2) I =
_
1
0
dx
_

x
x
2

xy dy. 3) I =
_
R
R
dy
_

R
2
y
2

R
2
y
2
3x
2
y
2
dx.
R: 1) I =
4
3
. 2) I =
4
27
. 3) I = 2R
6
_
2

2
sin
2
t cos
4
t dt =

8
R
6
.
12.6 Sa se calculeze integrala dubla: I =
__
D
(x y) dxdy, unde D este domeniul plan
marginit de curbele de ecuat ii: y = 2 x
2
si y = 2x 1.
R: I =
64
15
.
12.7 Sa se calculeze integralele duble pe domeniul D marginit de curbele indicate:
1) I =
__
D
(x + 2y) dxdy, y = x, y = 2x, x = 2, x = 3.
2) I =
__
D
_
x
2
+y
2
_
dxdy, y = x, x = 0, y = 1, y = 2.
3) I =
__
D
_
3x
2
2xy +y
_
dxdy, x = 0, x = y
2
, y = 2.
4) I =
__
D
y lnxdxdy, xy = 1, y =

x, x = 2.
5) I =
__
D
(cos 2x + siny) dxdy, x = 0, y = 0, 4x + 4y = .
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 151
R: 1) I =
76
3
. 2) I = 5. 3) I =
244
21
. 4) I =
5
8
(ln4 1). 5) I =
1
4
_
+ 1 2

2
_
.
12.8 Sa se calculeze integralele duble pe domeniul D, unde D este interiorul triunghiului
cu varfurile n punctele indicate:
1) I =
__
D
xdxdy, A(2, 3) , B(7, 2) , C (4, 5) .
2) I =
__
D
_
4x
2
y
2
dxdy, O(0, 0) , A(1, 0) , B(1, 1) .
R: 1) I = 26. 2) I =
1
3
_

3
+

3
2
_
.
12.9 Sa se calculeze integralele duble:
1) I =
__
D
(1 y) dxdy, unde D =
_
(x, y) , x
2
+ (y 1)
2
1, y x
2
, x 0
_
.
2) I =
__
D
([x[ +[y[) dxdy, unde D = (x, y) , [x[ +[y[ 1 .
3) I =
__
D
dxdy

x
, unde D =
_
(x, y) , y
2
8x, y 2x, y + 4x 24
_
.
R: 1) I =
1
15
. 2) I =
4
3
. 3) I = 15

2.
12.10 Sa se calculeze integralele duble pe domeniul D marginit de curbele indicate:
1) I =
__
D
(x +y) dxdy, y = x
2
, y = x.
2) I =
__
D
x
2
dxdy

x
2
+y
2
, x = 0, y = 1, y =
3

2, y = x.
3) I =
__
D
arcsin

x +y dxdy, x +y = 0, x +y = 1, y = 1, y = 1.
4) I =
__
D
x
3
y
dxdy, y = 4, y = x
2
, y =
1
4
x
2
.
R: 1) I =
3
20
. 2) I =
1
6
_
2 ln
_
1 +

2
_
. 3) I =

4
. 4) I = 30.
12.11 Sa se calculeze
I =
_ _
D
dxdy
1 +y cos x
, unde D =
_
0,

2
_
[0, ]
si apoi sa se deduc a valoarea integralei:
J () =
_

0
ln(1 +cos x)
cos x
dx, (0, 1) .
R: Integrand n ordinea y, x, avem:
I =
_
2
0
dx
_

0
dy
1 +y cos x
=
_

0
ln(1 +cos x)
cos x
dx = J () .
Schimband ordinea de integrare si punand tg
x
2
= t, y = cos 2, obt inem:
I =
_

0
dy
_
2
0
dx
1 +y cos x
= 2
_ 1
2
arccos

4
sin2 d
_
1
0
2
sin2
d (ttg )
1 +t
2
tg
2

,
de unde, I = J () =

2
8

1
2
(arccos )
2
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 152
12.12 Sa se calculeze aria domeniului plan marginit de parabolele: y
2
= 10x + 26 si
y
2
= 10 6x.
R: Parabolele se intersecteazan punctele: (1, 4) si (1, 4). Considerand domeniul
simplu n raport cu aza Ox, putem scrie:
D =
_
(x, y) ,
y
2
26
10
x
10 y
2
6
, y [4, 4]
_
,
deci / =
__
D
dxdy =
_
4
4
dy
_
10y
2
6
y
2
26
10
dx =
1024
45
.
12.13 Sa se calculeze aria domeniului plan marginit de elipsa
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1.
R: Considerand domeniul simplu n raport cu axa Oy, avem
D =
_
(x, y) ,
b
a
_
a
2
x
2
y
b
a
_
a
2
x
2
, x [a, a]
_
,
deci
/ =
_ _
D
dxdy =
_
a
a
dx
_ b
a

a
2
x
2

b
a

a
2
x
2
dy = 2
b
a
_
a
a
_
a
2
x
2
dx = ab.
12.14 Sa se calculeze aria domeniului plan marginit de curbele de ecuat ii x = y
2
2y,
x +y = 0.
R: / =
1
6
.
12.15 Sa se calculeze volumul corpului marginit de planele de coordonate, planul x+y =
1 si paraboloidul eliptic z = 2x
2
+y
2
+ 1.
R: D = (x, y) , 0 y 1 x, x [0, 1] si deci:
1 =
_ _
D
(2x
2
+y
2
+ 1) dxdy =
_
1
0
dx
_
1x
0
(2x
2
+y
2
+ 1) dy =
3
4
.
12.16 Sa se calculeze volumul corpului marginit de planele x = 1, z = 0 si paraboloidul
hiperbolic z = x
2
y
2
.
R: D = (x, y) , x y x, x [0, 1] si deci
1 =
_ _
D
(x
2
y
2
) dxdy =
_
1
0
dx
_
x
x
(x
2
y
2
)dy =
1
3
.
12.17 Sa se calculeze volumul corpului marginit de planele y = x, y = 0, z = 0 si
cilindrul x
2
+z
2
= a
2
, situat n primul octant.
R: 1 =
_
a
0
dx
_
x
0

a
2
x
2
dy =
1
3
a
3
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 153
12.18 Sa se calculeze volumul corpului marginit de elipsoidul
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
= 1.
R: 1 = 8
_
a
0
dx
_ b

1
x
2
a
2
0
c
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
dy =
4
3
abc.
12.19 Sa se calculeze, trecand la coordonate polare, urmatoarele integrale duble:
1) I =
__
D
_
x
2
+y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
4
_
.
2) I =
__
D
sin
_
x
2
+y
2
_
dxdy, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
a
2
, x 0
_
.
3) I =
__
D
_
a
2
x
2
y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
ax
_
.
4) I =
__
D
_
x
2
+y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , ax x
2
+y
2
2ax
_
.
R: 1) Trecand la coordonate polare x = r cos , y = r sin, cum J (r, ) = r, avem:
I =
_ _
D
r
2
drd, unde D

= (r, ) , 0 r 2, [0, 2]
si deci: I =
_
2
0
dr
_
2
0
r
2
d =
16
3
. 2) I =
_
a
0
dr
_ 3
2

2
r sinr
2
d =
1
2

_
1 cos a
2
_
.
3) Trecand la coordonate polare avem:
I =
_ _
D
r
_
a
2
r
2
drd, unde D

=
_
(r, ) , 0 r a cos ,
_

2
,

2
__
si deci:
I = 2
_
2
0
d
_
a cos
0
r
_
a
2
r
2
dr =
2
3
a
3
_
2
0
_
1 sin
3

_
d =
1
9
a
3
(3 4) .
4) Trecand la coordonate polare avem:
I =
_
2
0
d
_
2a cos
a cos
r
2
dr =
7
3
a
3
_
2
0
cos
3
d =
14
9
a
3
.
12.20 Sa se calculeze integrala I pe domeniul D marginit de curbele de ecuat ii indicate:
1) I =
__
D
sin

x
2
+y
2

x
2
+y
2
dxdy, x
2
+y
2
=

2
9
, x
2
+y
2
=
2
.
2) I =
__
D
dxdy, xy = 1, xy = 2, y = x, y = 3x.
R: 1) Trecand la coordonate polare avem: D

=
_

3
,

[0, 2] si deci:
I =
_ _
D
sinr drd =
_
2
0
d
_

3
sinr dr = 3.
2) Efectuam schimbarea de variabile: x =
_
u
v
, y =

uv, avem: J (u, v) =
1
2v
.
Rezulta I = ln

3.
12.21 Sa se calculeze aria domeniului plan marginit de curbele de ecuat ii: xy = a,
xy = b (0 < a < b), y = x, y = x (0 < < ) si situat n primul cadran.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 154
R: Efectuam schimbarea de variabile: u = xy, v =
y
x
, D

= [a, b] [, ]. Deoarece
J (u, v) =
1
2v
, avem:
/ =
_ _
D
dxdy =
_ _
D
1
v
dudv =
b a
2
ln

.
12.22 Sa se calculeze aria domeniului plan marginit de curbele de ecuat ii: xy = a,
xy = b (0 < a < b), x
2
= y, x
2
= y (0 < < ).
R: / =
ba
3
ln

.
12.23 Sa se calculeze integralele duble urmatoare, efectuand schimbari de variabile co-
respunz atoare:
1) I =
__
D
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1
_
.
2) I =
__
D
_
(x
2
+y
2
)
3
dxdy, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
a
2
, y 0
_
.
3) I =
__
D
_
x
2
+y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) ,
2
x
2
+y
2
4
2
_
.
4) I =
__
D
_
x
2
+y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , ax x
2
+y
2
a
2
, x 0, y 0
_
.
5) I =
__
D
_
x
2
+y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , ax x
2
+y
2
2ax, y 0
_
.
R: 1) I =
2
3
ab. 2) I =
1
5
a
5
. 3) I =
14
3

4
. 4) I =
a
3
3
_

2

2
3
_
. 5) I =
14
9
a
3
.
12.24 Sa se calculeze integralele duble urmatoare, efectuand schimbari de variabile co-
respunz atoare:
1) I =
__
D
ln(x
2
+y
2
)
x
2
+y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , 1 x
2
+y
2
e
2
_
.
2) I =
__
D
e
(x
2
+y
2
)
dxdy, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
4
_
.
3) I =
__
D
_
4 x
2
y
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) , 1 x
2
+y
2
4
_
.
4) I =
__
D
ln
_
x
2
+y
2
_
dxdy, unde D =
_
(x, y) , e
2
x
2
+y
2
e
4
_
.
R: 1) I = 2. 2) I =
_
1
1
e
4
_
. 3) I = 2

3. 4) I = e
2
_
3e
2
1
_
.
12.25 Sa se calculeze urmatoarele integrale duble:
1) I =
__
D
arcsin

x
2
+y
2
2
dxdy, unde D =
_
(x, y) ,
2
x
2
+y
2
4
2
_
.
2) I =
__
D
(x
2
+y
2
)dxdy

4(x
2
+y
2
)
2
, unde D =
_
(x, y) ,
1
2
x
2
+y
2
1
_
.
R: 1) I =
3
_
7
3

1
2

3
_
. 2) Trecand la coordonate polare, avem:
D

=
_
(r, ) , 0 r
_
2
1 + sin
2

, 0 2
_
si deci I =
__
D
r
3

4r
4
drd = 4arctg

2 ln3.
12.26 Sa se calculeze volumul corpului limitat de suprafet ele de ecuat ii z
2
= xy,

x +

y = 1, z = 0.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 155
R: Daca D =
_
(x, y) ,

x +

y 1
_
, atunci 1 =
__
D

xy dxdy. Efectuand schim-


barea de variabile: x = u
2
, y = v
2
, (u, v) , cu
= (u, v) , 0 u 1 v, 0 v 1 ,
cum J (u, v) = 4uv, gasim: 1 =
4
3
_
1
0
v
2
(1 v)
3
dv =
1
45
.
12.27 Sa se determine masa si coordonatele centrului de greutate ale placii plane omo-
gene ( (x, y) = const.), care ocup a domeniul:
1) D =
_
(x, y) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1, x 0, y 0
_
.
2) D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
a
2
, x
2
+y
2
ax, y 0
_
, a > 0.
R: 1) /=
1
3
a
2
b, G
_
4a
3
,
4b
3
_
. 2) /=
3
8
a
2
, G
_

a
6
,
14a
9
_
.
12.28 Sa se determine coordonatele centrelor de greutate ale placilor plane omogene
marginite de urmatoarele curbe:
1) y
2
= 4x + 4, y
2
= 2x + 4.
2) 9x
2
+ 25y
2
225 = 0, 3x + 5y = 15, x 0, y 0.
R: 1) G
_
2
5
, 0
_
. 2) G
_
10
3(2)
,
2
2
_
.
12.29 Sa se determine coordonatele centrului de greutate ale placii plane de densitate
supercial a (x, y) = y, marginita de curbele: y = x
2
si y = 1.
R: G
_
0,
5
7
_
.
12.30 Sa se calculeze momentele de inert ie n raport cu axele de coordonate si n raport
cu originea ale placii plane de densitate superciala (x, y) = xy, care ocupa domeniul
D = (x, y) , x +y 1, x 0, y 0 .
R: I
x
= I
y
=
1
120
, I
0
=
1
60
.
12.31 Sa se calculeze momentele de inert ie n raport cu axele de coordonate si n ra-
port cu originea ale placilor plane omogene, care ocupa domeniile plane marginite de
urmatoarele curbe:
1) y = x
2
, x = y
2
.
2) x
2
+y
2
= ay, a > 0.
3)

x +

y =

a, x = 0, y = 0, a > 0.
R: 1) I
x
= I
y
=
3
35
, I
0
=
6
35
. 2) I
x
=
5
64
a
4
, I
y
=
1
64
a
4
, I
0
=
3
32
a
4
. 3)
I
x
= I
y
=
1
84
a
4
, I
0
=
1
42
a
4
.
12.32 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu axa Oy a placii plane de densi-
tate superciala (x, y) =
1
x
4
, care ocupa domeniul marginit de curbele de ecuat ii:

x +

y = a,

x +

y = b, x =
2
y, x =
2
y, 0 < a < b, 0 < < .
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 156
R: Efectuam schimbarea de variabile:

x+

y = u,
x
y
= v, D

= [a, b]
_

2
,
2

. Se
obt ine I
y
= 2

2
ln
b
a
.
12.33 Utilizand formula lui Green, sa se calculeze urmatoarele integrale curbilinii, pe
curbele nchise (, parcurse n sens direct:
1) I =
_
C
_
x
2
+y
2
dx + y
_
xy + ln
_
x +
_
x
2
+y
2
__
dy, unde ( este conturul drep-
tunghiului D = [1, 4] [0, 2].
2) I =
_
C
e
x
2
+y
2
(y dx +xdy), unde ( este cercul x
2
+y
2
= 1.
3) I =
_
C
(xy y) dx + (xy +x) dy, unde ( este frontiera domeniului plan
D =
_
(x, y) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1
_
, a > 0, b > 0.
4) I =
_
C
(x y) dx +dy, unde ( este frontiera domeniului plan
D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
2x, y 0
_
.
5) I =
_
C
y
2
dx +x
2
dy, unde ( este frontiera domeniului plan
D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
1, y 0
_
.
6) I =
_
C
_
x
2
+y
2
dx +y
_
xy + ln
_
x +
_
x
2
+y
2
__
dy, unde
(() x = 1 + cos t, y = 1 + sin t, t [0, 2].
7) I =
_
C
2
_
x
2
+y
2
_
dx + (x +y)
2
dy, unde ( este conturul triunghiului cu varfurile
n punctele A(1, 1), B(2, 2), C (1, 3).
8) I =
_
C
y
3
dx + x
3
dy, unde ( este conturul cercului cu centrul n origine si raza
egal a cu 1.
9) I =
_
C
e
x
2
+y
2
[cos (2xy) dx + sin(2xy) dy], unde (()
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 = 0.
R: 1) Deoarece: P (x, y) =
_
x
2
+y
2
si Q(x, y) = y
_
xy + ln
_
x +
_
x
2
+y
2
__
,
obt inem: I =
__
D
y
2
dxdy = 8. 2) I = 2e. 3) I = 2ab. 4) I =
1
2
. 5) I =
4
3
.
6) I =
5
4
. 7) I =
4
3
. 8) I =
3
2
. 9) I = 0.
12.2 Aria suprafet elor
12.34 Sa se determine aria port iunii din sfera (o) x
2
+y
2
+z
2
= a
2
, a > 0, situata n
interiorul cilindrului x
2
+y
2
= ay.
R: Datorita simetriei, aria ceruta este de patru ori aria port iunii situata n primul
octant, pentru care avem:
f (x, y) =
_
a
2
x
2
y
2
, p =
f
x
=
x
_
a
2
x
2
y
2
, q =
f
y
=
y
_
a
2
x
2
y
2
,
denita pe D
_
(x, y) , x
2
+y
2
a
2
, x 0, y 0
_
. Deci S = 4a
__
D
dxdy

a
2
x
2
y
2
. Tre-
cand la coordonate polare, avem: D

=
_
(r, ) , 0 r a sin, 0

2
_
. Se obt ine
S = 2a
2
( 2).
12.35 Sa se determine aria port iunii din conul (o) z =
_
x
2
+y
2
, situata n interiorul
cilindrului de ecuat ie: x
2
+y
2
= 2x.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 157
R: S =
__
S
dS =
__
D
_
1 +p
2
+q
2
dxdy =

2
__
D
dxdy =

2.
12.36 Sa se calculeze aria suprafet ei:
(o) x = tg ucos v, y = tg usinv, z =
sinu
2 cos
2
u
+
1
2
ln
1 + sinu
cos u
+v,
(u, v) =
_
0,

4

[0, 2].
R: S =
__

A
2
+B
2
+C
2
dudv =
8
3
.
12.37 Sa se calculeze aria port iunii din paraboloidul de rotat ie (o) z = x
2
+y
2
, situata
n interiorul cilindrului: x
2
+y
2
= r
2
.
R: S =
__
D
_
1 + 4x
2
+ 4y
2
dxdy =

6
_
_
(4r
2
+ 1)
3
1
_
.
12.38 Sa se gaseasca aria port iunii din paraboloidul eliptic (o) z =
x
2
2a
+
y
2
2b
, a > 0,
b > 0, situata n interiorul cilindrului eliptic:
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= c
2
.
R: S =
2
3
ab
__
1 +c
2
_
1 +c
2
1

.
12.39 Sa se calculeze aria port iunii din cilindrul parabolic (o) x
2
= 2z, marginita de
planele de ecuat ii: x = 2y, y = 2x, x = 2

2.
R: S = 13.
12.40 Sa se gaseasca aria port iunii din paraboloidul hiperbolic (o) x = 1 y
2
z
2
,
situata n interiorul cilindrului de ecuat ie: y
2
+z
2
= 1.
R: Proiectam suprafat a n planul Oyz:
S =
_ _
D
_
1 + 4y
2
+ 4z
2
dydz =
1
6
_
5

5 1
_
.
12.41 Sa se calculeze aria port iunii din cilindrul parabolic (o) z = x
2
, marginita de
planele de ecuat ii: x +y =

2, x = 0, y = 0.
R: S =
5
6
+

2
4
ln
_
3 + 2

2
_
.
12.42 Sa se calculeze aria port iunii din cilindrul (o) x
2
+z
2
= a
2
, situata n interiorul
cilindrului de ecuat ie: x
2
+y
2
= a
2
.
R: Datorita simetriei, aria cautata este de opt ori aria port iunii din primul octant, de
ecuat ie: z =

a
2
x
2
, denita pe domeniul D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
a
2
, x 0, y 0
_
,
S = 8a
_ _
D
dxdy

a
2
x
2
= 8a
2
_
2
0
1 cos
sin
2

d = 16a
2
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 158
12.3 Integrala de suprafat a de primul tip
12.43 Sa se calculeze integralele de suprafat a de primul tip:
1) I =
__
S
(x +y +z) dS, unde o este suprafat a cubului ale carui fet e apart in
planelor de coordonate si planelor x = 1, y = 1, z = 1.
2) I =
__
S
_
x
2
+y
2
_
dS, unde o este sfera x
2
+y
2
+z
2
= a
2
.
3) I =
__
S
_
x
2
+y
2
dS, unde o este suprafat a laterala a conului
x
2
a
2
+
y
2
a
2

z
2
b
2
= 0,
0 z b.
R: 1) Scriem integrala ca suma integralelor pe cele sase fet e ale cubului. I = 9.
2) O reprezentare parametrica a sferei este: x = a cos ucos v, y = a sinucos v, z =
a sinv, cu (u, v) = [0, 2]
_

2
,

2

, iar |r
u
r
v
| = a
2
cos v. Deci:
I = a
4
_ _

cos
3
ududv =
8
3
a
4
.
3) O reprezentare parametrica a conului este: x = av cos u, y = av sinu, z = bv, cu
(u, v) = [0, 2] [0, 1], iar |r
u
r
v
| = av

a
2
+b
2
. Deci:
I = a
2
_
a
2
+b
2
_ _

v
2
dudv =
2
3
a
2
_
a
2
+b
2
.
12.44 Sa se calculeze integralele de suprafat a de primul tip:
1) I =
__
S
_
y
2
z
2
+z
2
x
2
+x
2
y
2
_
dS, unde o este port iunea din conul z =
_
x
2
+y
2
,
situata n interiorul cilindrului x
2
+y
2
2x = 0.
2) I =
__
S
z dS

x
2
+y
2
+a
2
, unde o este port iunea din paraboloidul 2az = x
2
+y
2
, situata
ntre planele z = 0 si z = h (a > 0, h > 0).
3) I =
__
S
dS

x
2
+y
2
+4z
2
, unde: o =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
= a
2
, z 0
_
.
4) I =
__
S
z dS, unde: o = (x, y, z) , x = ucos v, y = usinv, z = v, (u, v) , cu
= [0, a] [0, 2].
5) I =
__
S
_
x
2
+y
2
_
dS, unde o este suprafat a conica z
2
= x
2
+ y
2
, cuprinsa ntre
planele z = 0 si z = 1.
R: 1) I =
29
8

2. 2) I = h
2
. 3) I =
2
3
a

3 ln
_
2 +

3
_
.
4) I =
2
_
a

a
2
+ 1 + ln
_
a +

a
2
+ 1
_
. 5) I =
1
2

2.
12.45 Sa se determine masa suprafet ei omogene ( =
0
): (o) z =
1
h
_
x
2
+y
2
_
, 0
z h, h > 0.
R: /=
0
__
S
dS =
0
__
D
_
1 +
4
h
2
(x
2
+y
2
) dxdy =
1
6

0
h
2
_
5

5 1
_
, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
h
2
_
.
12.46 Sa se determine masa suprafet ei (o) z =
1
2
_
x
2
+y
2
_
, 0 z 1, avand densi-
tatea superciala (x, y, z) = z.
R: / =
__
S
zdS =
1
2
__
D
_
x
2
+y
2
_ _
1 +x
2
+y
2
dxdy =
2
15

_
6

3 + 1
_
, unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
2
_
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 159
12.47 Sa se determine masa suprafet ei cubului 0 x 1, 0 y 1, 0 z 1, avand
densitatea superciala (x, y, z) = xyz.
R: /=
3
4
.
12.48 Sa se gaseasca coordonatele centrului de greutate al suprafet ei omogene z = x
2
+
y
2
, situata n interiorul cilindrului x
2
+y
2
x = 0.
R: G
_
0, 0,
16
19
_
.
12.49 Sa se determine masa si coordonatele centrului de greutate ale suprafet ei omogene
( = 1): (o) z =
_
1 x
2
y
2
, x 0, y 0, x +y 1.
R: /=
1
2

_
2 1
_
si G
_
1
4

2,
1
4

2,
1

_
2 + 1
__
.
12.50 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu axa Oz al suprafet ei omogene
( =
0
): (o) x
2
+y
2
+z
2
= a
2
, z 0.
R: I
z
=
4
3
a
4

0
.
12.51 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu axa Oz al suprafet ei omogene
( =
0
): (o) z =
_
x
2
+y
2
, 0 z h, h > 0.
R: I
z
=
1
2
h
4

2.
12.4 Integrale de suprafat a de tipul al doilea
12.52 Sa se calculeze integralele de suprafat a de tipul al doilea:
1) I =
__
S
yz dydz + zxdzdx + xy dxdy, unde o este fat a exterioara a tetraedrului
marginit de planele de coordonate si de planul x +y +z = a (a > 0).
2) I =
__
S
z dxdy, unde o este fat a exterioara a elipsoidului
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
= 1.
3) I =
__
S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy, unde o este fat a exterioara a emisferei x
2
+
y
2
+z
2
= a
2
, z 0.
R: 1) Scriem integrala ca suma integralelor pe cele patru fet e ale tetraedrului:
(o
z
) z = 0, D
z
= (x, y) , x 0, y 0, x +y a ,
(o
x
) x = 0, D
x
= (y, z) , y 0, z 0, y +z a ,
(o
y
) y = 0, D
y
= (z, x) , z 0, x 0, z +x a ,
n care perechile o
z
si D
z
, o
x
si D
x
, o
y
si D
y
au orientari diferite, iar o
0
, fat a cont inuta
n planul x +y +z = a, a carei proiect ii pe planele de coordonate consta n D
z
, D
x
, D
y
,
avand aceeasi orientare cu o
0
. Astfel
_ _
S
xy dxdy =
_ _
S
z
xy dxdy +
_ _
S
0
xy dxdy =
_ _
D
xy dxdy +
_ _
D
xy dxdy = 0.
Rezultate identice avem pentru ceilalt i doi termeni. Deci I = 0.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 160
2) Integrala sa reduce la
I =
_ _
D
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
dxdy,
unde D
z
=
_
(x, y) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1
_
. Se obt ine I =
4
3
abc. 3) I =
1
2
a
4
.
12.53 Sa se calculeze integralele de suprafat a de tipul al doilea:
1) I =
__
S
y dydz+z dzdx+3xdxdy, unde o este fat a interioara a sferei x
2
+y
2
+z
2
=
a
2
, situata n primul octant.
2) I =
__
S
x
2
y
2
z dxdy, unde o este fat a exterioara a emisferei x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
,
z 0.
3) I =
__
S
xz dydz+yz dzdx+
_
x
2
+y
2
_
dxdy, unde o este fat a superioara a suprafet ei
(o) z = x
2
+y
2
, care se proiecteaza ortogonal pe planul Oxy n domeniul
D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
1
_
.
4) I =
__
S
dxdy

4x
2
+y
2
+1
, unde o este fat a exterioara a paraboloidului (o) z = 4x
2
+y
2
,
0 z 1.
5) I =
__
S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy, unde o este fat a exterioara a tetraedrului cu
varfurile n punctele O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C (0, 0, 1).
6) I =
__
S
_
x
2
+y
2
_
z dxdy, unde o este fat a exterioara a paraboloidului (o) z =
x
2
+y
2
, situata n interiorul cilindrului x
2
+y
2
= 1.
7) I =
__
S
dydz
x
+
dzdx
y
+
dxdy
z
, unde o este fat a exterioara a elipsoidului (o)
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
= 1.
R: 1) Deoarece cos =
x
a
, cos =
y
a
, cos =
z
a
, avem
I =
1
a
_ _
S
(xy +yz + 3zx) dS,
cu (o) x = a cos usinv, y = a sinusinv, z = a cos v, (u, v)
_
0,

2

_
0,

2

. Deoarece
dS = a
2
sinv dudv, se obt ine I = 2a
3
. 2) I =
2
105
R
7
. 3) Versorul normalei la suprafat a
n punctul M (x, y, z) este n =
1

1+4x
2
+4y
2
(2xi 2yj +k), a..
I =
_ _
S
_
x
2
+y
2
_
(1 2z)
_
1 + 4x
2
+ 4y
2
dS =

6
.
4) Deoarece cos =
1

1+64x
2
+4y
2
, urmeaza ca I =
__
D
dxdy

4x
2
+y
2
+1
=
_
1

2
_
,
unde D =
_
(x, y) , 4x
2
+y
2
1
_
. 5) I =
1
12
. 6) I =
25
84
. 7) O reprezentare parametrica
a elipsoidului este (o) x = a cos usinv, y = b sinusinv, z = c cos v, (u, v) , cu
= [0, 2] [0, ]. Rezulta
I =
_
bc
a
+
ca
b
+
ab
c
__ _

sinv dudv =
4
abc
_
b
2
c
2
+c
2
a
2
+a
2
b
2
_
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 161
12.54 Utilizand formula lui Stokes, sa se calculeze urmatoarele integrale curbilinii, pe
curbele nchise (, parcurse n sens direct:
1) I =
_
C
(x + 3y + 2z) dx+(2x +z) dy+(x y) dz, unde ( este conturul triunghiului
cu varfurile n punctele A(2, 0, 0), B(0, 3, 0), C (0, 0, 1).
2) I =
_
C
x
2
y
3
dx +dy +z dz, unde (() x
2
+y
2
= r
2
, z = 0.
3) I =
_
C
(y +z) dx+(z +x) dy+(x +y) dz, unde (() x
2
+y
2
+z
2
= a
2
, x+y+z = 0.
4) I =
_
C
_
y
2
+z
2
_
dx +
_
z
2
+x
2
_
dy +
_
x
2
+y
2
_
dz, unde (() x
2
+ y
2
+ z
2
= 4x
2
,
x
2
+y
2
= 2x, z 0.
5) I =
_
C
(z y) dx + (x z) dy + (y x) dz, unde ( este conturul triunghiului cu
varfurile n punctele A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C (0, 0, c).
6) I =
_
C
y
2
dx + z
2
dy + x
2
dz, unde (() x
2
+ y
2
+ z
2
= a
2
, x
2
+ y
2
= ax (curba lui
Viviani).
7) I =
_
C
(y z) dx + (z x) dy + (x y) dz, unde (() x
2
+y
2
= 1, x +z = 1.
8) I =
_
C
xdx + (x +y) dy + (x +y +z) dz, unde (() x = a sint, y = a cos t, z =
a (sint + cos t), t [0, 2].
9) I =
_
C
dx
1+x
2
+
y dy

x
+xdz, unde (() x
2
+y
2
= 2x, x +y +z = 0.
R: 1) Deoarece F(x, y, z) = (x + 3y + 2z) i+(2x +z) j+(x y) k si rot F = 2i+j
k, o ind suprafat a triunghiului cu varfurile n punctele A(2, 0, 0), B(0, 3, 0), C (0, 0, 1)
din planul
x
2
+
y
3
+
z
1
1 = 0 si deci n =
1
7
(3i + 2j + 6k), rezulta I =
__
S
(nrot F) dS = 5.
2) I =
1
8
r
6
. 3) I = 0. 4) Deoarece cos =
x2
2
, cos =
y
2
, cos =
z
2
, rezulta
I =
__
D
(z y) dS = 4. 5) I = ab +bc +ca. 6) Avem
I = 2
_ _
D
_
x +y +
xy
_
a
2
x
2
y
2
_
dxdy =

4
a
3
,
cu D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
ax
_
. 7) I = 4. 8) I = a
2
. 9) I = .
12.5 Integrala tripla
12.55 Sa se calculeze integralele triple:
1) I =
___
V
x
3
y
2
z dxdydz, unde V = (x, y, z) , 0 x 1, 0 y x, 0 z xy.
2) I =
___
V
x
2
dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1
_
.
3) I =
___
V
z dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1, z 0
_
.
R: 1) I =
_
1
0
dx
_
x
0
dy
_
xy
0
x
3
y
2
z dz =
1
110
. 2) Domeniul spat ial V este simplu n
raport cu axa Oz, deci
V =
_
(x, y, z) , c
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
z c
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
, (x, y) D,
_
unde D =
_
(x, y) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1
_
. Deci
I =
_ _
D
dxdy
_
c

1
x
2
a
2

y
2
b
2
c

1
x
2
a
2

y
2
b
2
x
2
dz = 2c
_ _
D
x
2
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
dxdy.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 162
Domeniul plan D este simplu n raport cu axa Oy, deci
D =
_
(x, y) , b
_
1
x
2
a
2
y b
_
1
x
2
a
2
, x [a, a]
_
,
ncat
I = 2c
_
a
a
dx
_
b

1
x
2
a
2
b

1
x
2
a
2
x
2
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
dy = bc
_
a
a
x
2
_
1
x
2
a
2
_
dx =
4
15
a
3
bc.
3) I =
1
4
abc
2
.
12.56 Sa se calculeze integralele triple:
1) I =
___
V
dxdydz
(1+x+y+z)
3
, unde V este tetraedrul delimitat de planele de coordonate si
planul x +y +x = 1.
2) I =
___
V
xyz
(1+x
2
+y
2
+z
2
)
4
dxdydz, unde V = [0, 1] [0, 1] [0, 1].
3) I =
___
V
dxdydz

(1+x
2
+y
2
z)
3
, unde
V
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
z, x
2
+y
2
1, z 0
_
.
4) I =
___
V
z dxdydz, unde
V =
_
(x, y, z) , 0 x
1
2
, x y 2x, 0 z
_
1 x
2
y
2
_
.
5) I =
___
V
x
2
dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
R
2
_
.
6) I =
___
V
x
x
2
+y
2
+z
2
+a
2
dxdydz, unde: V = (x, y, z) [ x
2
+ y
2
+ z
2
R
2
, x
0, y 0, z 0.
7) I =
___
V
z
_
x
2
+y
2
dxdydz, unde V este domeniul marginit de cilindrul x
2
+y
2
=
2x si planele y = 0, z = 0, z = a (a < 0).
R: 1) Domeniul V este simplu n raport cu axa Oz:
I =
_ _
D
dxdy
_
1xy
0
dz
(1 +x +y +z)
3
=
1
2
_ _
D
_
1
(1 +x +y)
2

1
4
_
dxdy,
unde D = (x, y) , 0 y 1 x, x [0, 1], deci
I =
1
2
_
1
0
_
1
1 +x

3 x
4
_
dx = ln

2
5
16
.
2) I =
_
1
0
dx
_
1
0
dy
_
1
0
xyz
(1+x
2
+y
2
+z
2
)
4
dz =
1
192
. 3) Domeniul V este simplu n raport cu
axa Oz:
I =
_ _
D
dxdy
_
x
2
+y
2
0
dz
(1 +x
2
+y
2
z)
3
2
= 2
_ _
D
_
1
_
1 +x
2
+y
2
_

1
2
_
dxdy,
unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
1
_
. Trecand la coordonate polare, avem I = 2
_
2

2 3
_
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 163
4) I =
_ 1
2
0
dx
_
2x
x
_

1x
2
y
2
0
z dz =
1
2
_ 1
2
0
_
x
10
3
x
3
_
dx =
7
192
. 5) Trecem la coordo-
nate sferice:
_
_
_
x = r cos sin,
y = r sinsin,
z = r cos ,
(r, , ) [0, R] [0, 2] [0, ] .
Deoarece J(r, , ) = r
2
sin, avem
I =
_
_
R
0
r
4
dr
_
__
2
0
cos
2
d
___

0
sin
3
d
_
=
4
15
R
5
.
6) Trecem la coordonate sferice:
_
_
_
x = r cos sin,
y = r sinsin,
z = r cos ,
(r, , ) [0, R]
_
0,

2
_

_
0,

2
_
.
Deoarece dxdydz = r
2
sin drdd, avem
I =
_
2
0
d
_
2
0
d
_
R
0
r
3
sin
2
cos
r
2
+a
2
dr =

8
_
R
2
+a
2
ln
a
2
a
2
+R
2
_
.
7) Trecem la coordonate cilindrice: x = r cos , y = r sin, z = z, (r, , z) V

, unde
V

=
_
(r, , z) , 0 r 2 cos , 0

2
, 0 z a
_
. Deoarece J (r, , z) = r, avem
I =
_ _ _
V

zr
2
drddz =
_ _
D
drd
_
a
0
zr
2
dz =
a
2
2
_ _
D
r
2
drd,
unde D

=
_
(r, ) , 0 r 2 cos , 0

2
_
, deci
I =
a
2
2
_
2
0
d
_
2 cos
0
r
2
dr =
4a
2
3
_
2
0
cos
3
d =
8a
2
9
.
12.57 Sa se calculeze urmatoarele integrale triple:
1) I =
___
V
xyz dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de sfera x
2
+y
2
+z
2
=
1, situat n primul octant.
2) I =
___
V
xy
2
z
3
dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de suprafet ele z =
xy, y = x, x = 1, z = 0.
3) I =
___
V
(2x + 3y z) dxdydz, unde V este prisma triunghiulara marginit a de
planele x = 0, y = 0, z = 0, z = a, x +y = b, cu a, b > 0.
4) I =
___
V
_
x
2
+y
2
+z
2
_
3
dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de cilin-
drul x
2
+y
2
= 1 si planele y = 0, y = 1.
5) I =
___
V
_
1 + (x
2
+y
2
+z
2
)
3
2
dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
1
_
.
6) I =
___
V
_
x
2
+y
2
_
dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de suprafet ele
2z = x
2
+y
2
, z = 2.
7) I =
___
V
_
x
2
+y
2
_
z dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de paraboloi-
dul z = x
2
+y
2
si sfera x
2
+y
2
+z
2
= 6.
8) I =
___
V
z dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de conul
z =
a
R
_
x
2
+y
2
si planul z = a, cu a, R > 0.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 164
R: 1) I =
1
48
. 2) I =
1
364
. 3) I =
1
12
ab
2
(10b 3a). 4) I =
3
2
. 5) I =
8
9

_
2

2 1
_
.
6) I =
16
3
. 7) I =
8
3
. 8) I =
1
4
a
2
R
2
.
12.58 Sa se calculeze urmatoarele integrale triple:
1) I =
___
V
dxdydz
x
2
+y
2
+z
2
, unde V este domeniul spat ial marginit de sferele x
2
+y
2
+z
2
=
1, x
2
+y
2
+z
2
= 4, z 0.
2) I =
___
V
_
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
_
dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1
_
.
3) I =
___
V
_
x
2
+y
2
+z
2
_
dxdydz, unde
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
z
2
, x
2
+y
2
+z
2
a
2
, z > 0
_
.
4) I =
___
V
_
x
2
+y
2
+z
2
_
dxdydz, unde
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
2az, x
2
+y
2
+z
2
3a
2
_
, cu a > 0.
5) I =
___
V
_
x
2
+y
2
+z
2
dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
x
_
.
6) I =
___
V
x
2
dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de suprafet ele z = ay
2
,
z = by
2
cu y > 0 si 0 < a < b si de suprafet ele z = x, z = x, 0 < < si z = h,
h > 0.
7) I =
___
V
x dxdydz
(x
2
+y+z+1)
3
, unde
V = (x, y, z) , x +y +z 1, x 0, y 0, z 0.
8) I =
___
V
z
3
dxdydz
(y+z)(x+y+z)
, unde
V = (x, y, z) , x +y +z 1, x 0, y 0, z 0.
9) I =
___
V
_
1
_
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
_
dxdydz, unde
V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1
_
.
10) I =
___
V
z dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
8, x
2
+y
2
z
2
, z 0
_
.
11) I =
___
V
_
x
2
+y
2
+z
2
dxdydz, unde V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
z
_
.
12) I =
___
V
dxdydz

x
2
+y
2
+z
2
, unde
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
4, x
2
+y
2
+z
2
16
_
.
13) I =
___
V
_
x
2
+y
2
+z
2
_
dxdydz, unde V este domeniul spat ial marginit de sfera
x
2
+y
2
+z
2
= 9 si conul z =
_
x
2
+y
2
.
R: 1) Se trece la coordonate sferice. Avem V

= [1, 2] [0, 2]
_
0,

2

, I = 2. 2)
Se trece la coordonate sferice generalizate:
_
_
_
x = ar cos sin,
y = br sinsin,
z = cr cos ,
(r, , ) [0, 1] [0, 2] [0, ] .
Deoarece J(r, , ) = abcr
2
sin, rezulta I =
4
5
abc. 3) I =
1
5
a
5
_
2

2
_
. 4) I =
1
5
a
5
_
18

3
97
6
_
. 5) I =
1
10
. 6) I =
2
27
_
1

3

1

3
__
1

a

1

b
_
h
4

h. 7) I =
1
4
ln

2+
1

7
arctg
1

7
+
1
2

3
_
arctg

3 arctg
1

3
_
. 8) I =
1
64
. 9) I =
1
4

2
abc. 10) I = 8. 11)
I =
1
10
. 12) I = 24. 13) I =
243
5

_
2

2
_
.
12.59 Sa se calculeze, cu ajutorul integralei triple, volumul domeniului spat ial
V =
_
(x, y, z) , x 0, y 0, z 0, z 1 y
2
, x +y 1
_
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 165
R: 1 =
___
V
dxdydz =
_
1
0
dx
_
1x
0
dy
_
1y
2
0
dz =
5
12
.
12.60 Sa se calculeze, cu ajutorul integralei triple, volumul domeniului spat ial marginit
de suprafet ele
1) y
2
= 4a
2
3ax, y
2
= ax, z = h.
2) x
2
+y
2
+z
2
= a
2
, x
2
+y
2
= ax.
3) y = x
2
, y = 1, x +y +z = 3, z = 0.
R: 1) 1 =
32
9
a
2
h. 2) 1 =
1
9
(3 4) a
3
. 3) 1 =
_
1
1
dx
_
1
x
2
dy
_
3xy
0
dz =
16
5
.
12.61 Utilizand formula lui Gauss-Ostrogradski, sa se calculeze urmatoarele integrale
de suprafat a pe suprafet ele nchise o ce marginesc domeniile spat iale V , n ind versorul
normalei la fat a exterioara:
1) I =
__
S
x
3
y
2
dydz +x
2
y
3
dzdx + 3z dxdy, unde o este frontiera domeniului spat ial
V marginit de paraboloizii z = x
2
+y
2
, z = 6 x
2
y
2
, 0 z 6.
2) I =
__
S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy, unde o este frontiera domeniului spat ial
V = [0, a] [0, a] [0, a], a > 0.
3) I =
__
S
x
3
dydz +y
3
dzdx +z
3
dxdy, unde o este sfera x
2
+y
2
+z
2
= a
2
.
4) I =
__
S
2x
2
yz dydz +z
2
dzdx+xyz
2
dxdy, unde o este frontiera domeniului spat ial
V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1, z 0
_
.
5) I =
__
S
xdydz + y dzdx + z dxdy, unde o este frontiera piramidei delimitata de
planele x = 0, y = 0, z = 0, x +y +z = a.
6) I =
__
S
_
x
2
cos +y
2
cos +z
2
cos
_
dS, unde o este frontiera domeniului spat ial
V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
a
2

z
2
b
2
, 0 z b
_
.
7) I =
__
S
yz dydz + zxdzdx + xy dxdy, unde o este frontiera unui domeniu spat ial
V .
8) I =
__
S
xyz (xdydz +y dzdx +z dxdy), unde o este frontiera domeniului spat ial
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
2
a
2
, x 0, y 0, z 0
_
.
9) I =
__
S
x
3
dydz + x
2
y dzdx + x
2
z dxdy, unde o este frontiera domeniului spat ial
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
R
2
, 0 z a
_
, a > 0.
10) I =
__
S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy, unde o este sfera (x a)
2
+ (y b)
2
+
(z c)
2
= R
2
.
11) I =
__
S
xdydz+y dzdx+
_
x
2
+y
2
dxdy, unde o este frontiera domeniului spat ial
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
+z
1
4
,
_
x
2
+y
2
z 2
_
x
2
+y
2
_
.
12) I =
__
S
y
2
z dydz + xz dzdx + x
2
dxdy, unde o este frontiera domeniului spat ial
V marginit de paraboloidul z = x
2
+y
2
, cilindrul x
2
+y
2
= 1, situat n primul octant.
13) I =
__
S
x
2
dydz +y
2
dzdx +z
2
dxdy, nde o este frontiera tetraedrului cu varfurile
n punctele O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C (0, 0, 1).
R: 1) Deoarece F(x, y, z) = x
3
y i +x
2
y
3
j +3z k si div F = 3
_
2x
2
y
2
+ 1
_
, putem scrie
I =
_ _ _
V
(div F) d = 3
_ _ _
V
_
2x
2
y
2
+ 1
_
dxdydz =
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 166
=
_ _
D
dxdy
_
6x
2
y
2
x
2
+y
2
_
2x
2
y
2
+ 1
_
dz,
unde D =
_
(x, y) , x
2
+y
2
3
_
. Se obt ine I =
297
8
. 2) I = 3a
4
. 3) I =
12
5
a
5
. 4)
I =
3
2
abc
2
. 5) I =
1
2
a
3
. 6) I =
1
2
a
2
b
2
. 7) I = 0. 8) I =
1
8
a
6
. 9) I =
5
4
aR
4
. 10)
I =
8
3
R
3
(a +b +c). 11) I =
1
96

_
8
3+2

2

20
9+4

5
_
. 12) I =
1
8
. 13) I =
1
12
.
12.62 Sa se calculeze masa cubului de densitate (x, y, z) = x + y + z, care ocup a
domeniul spat ial V = [0, a] [0, a] [0, a], a > 0.
R: /=
3
2
a
4
.
12.63 Sa se calculeze masa corpului de densitate (x, y, z) = x, care ocupa domeniul
spat ial V marginit de suprafet ele x
2
= 2y, y +z = 1, 2y +z = 2.
R: /=
8
35

2.
12.64 Sa se calculeze coordonatele centrului de greutate ale corpului omogen care ocupa
domeniul spat ial
V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1, x 0, y 0, z 0
_
.
R: G
_
3a
8
,
3b
8
,
3c
8
_
.
12.65 Sa se calculeze coordonatele centrului de greutate ale corpului omogen care ocupa
domeniul spat ial marginit de suprafet ele x
2
+y
2
= z, x +y +z = 0.
R: G
_

1
2
,
1
2
,
5
6
_
.
12.66 Sa se calculeze coordonatele centrului de greutate ale corpului omogen care ocupa
domeniul spat ial
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
2z, x +y z
_
.
R: G
_
1, 1,
5
3
_
.
12.67 Sa se calculeze coordonatele centrului de greutate ale corpului omogen care ocupa
domeniul spat ial
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
a
2
, z by, z 0
_
, b > 0.
R: G
_
0,
3
16
a,
3
32
ab
_
.
12.68 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu axa Oz al corpului omogen
( = 1), care ocupa domeniul spat ial marginit de suprafet ele x
2
+y
2
+z
2
= 2, x
2
+y
2
= z
2
,
z 0.
R: I
z
=
4
15

_
4

2 5
_
.
CAPITOLUL 12. INTEGRALE MULTIPLE 167
12.69 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu axele de coordonate si n raport
cu originea ale piramidei omogene ( = 1), marginita de planele de coordonate si de
planul x +y +z = 1.
R: I
x
= I
y
= I
z
=
1
30
, I
0
=
1
20
.
12.70 Sa se calculeze momentele de inert ie n raport cu planele de coordonate ale cor-
pului omogen ( = 1), care ocupa domeniul spat ial marginit de suprafet ele
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=
z
2
c
2
,
z = c, c > 0.
R: I
yz
=
1
5
a
3
bc, I
zx
=
1
5
ab
3
c, I
xy
=
1
5
abc
3
.
12.71 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu axa Oz al corpului omogen
( = 1), care ocupa domeniul spat ial
V =
_
(x, y, z) ,
x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
, 0 z h
_
, h > 0.
R: I
z
=
1
5

ab
c
2
h
5
.
12.72 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu planul Oxy al corpului avand
densitatea (x, y, z) =
z
(x
2
+y
2
+2z
2
+a
2
)
2
, care ocupa domeniul spat ial
V =
_
(x, y, z) , x
2
+y
2
z
2
, 0 z a
_
, a > 0.
R: I
xy
=
1
12
a
2
ln
_
16
3
27
a
4
_
.
12.73 Sa se calculeze momentul de inert ie n raport cu originea al corpului omogen
marginit de sfera de raza 2 cu centrul n origine.
R: I
0
=
128
5
.
Capitolul 13
Ecuat ii diferent iale ordinare
13.1 Ecuat ii diferent iale de ordinul ntai
13.1 Sa se integreze ecuat ia (t
2
x
2
) dt 2txdx = 0 si apoi sa se determine curba
integrala care trece prin punctul (1, 1).
R: Avem P(t, x) = t
2
x
2
, Q(t, x) = 2tx si P
x
= Q
t
= 2x, deci membrul stang al
ecuat iei date este o diferent iala exacta. Atunci integrala generala este data de
_
t
t
0
(
2
x
2
0
) d 2
_
x
x
0
t d = C, (t
0
, x
0
) D.
sau
1
3
t
3
tx
2
= C. Solut ia particulara care satisface condit ia init iala data este t
3
3tx
2
+
2 = 0.
13.2 Sa se gaseasca integrala particular a a ecuat iei
_
t +e
t
x
_
dt + e
t
x
_
1
t
x
_
dx = 0,
care verica condit ia init ial a x(0) = 2.
R:
1
2
t
2
+xe
t
x
= 2.
13.3 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale care provin din anularea unei di-
ferent iale exacte:
1)
_
3t
2
+ 6tx
2
_
dt +
_
6t
2
x + 4x
3
_
dx = 0.
2) (t +x) dt + (t + 2x) dx = 0.
3)
_
t
2
+ 2t +x
2
_
dt + 2txdx = 0.
4)
_
t
3
3tx
2
+ 2
_
dt
_
3t
2
x x
2
_
dx = 0.
5) (e
t
+x + sin x) dt + (e
x
+t +t cos x) dx = 0.
6) (t +x 1) dt + (e
x
+t) dx = 0.
7)
_
x
t
2
+x
2
x
_
dt +
_
e
x
t
t
t
2
+x
2
_
dx = 0.
8)
_
tg x
x
sin
2
t
_
dt +
_
ctg t +
t
cos
2
x
_
dx = 0.
R: 1) t
3
+ 3t
2
x
2
+x
4
= C. 2)
1
2
t
2
+tx +x
2
= C. 3)
1
3
t
3
+t
2
+tx
2
= C.
4)
1
4
t
4

3
2
t
2
x
2
+2t +
1
3
x
3
= C. 5) e
t
+tx+t sinx+e
x
= C. 6) e
x
+
1
2
t
2
+txt = C.
7) arctg
t
x
tx +e
x
= C. 8) t tg x +xctg t = C.
168
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 169
13.4 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale care provin din anularea unei di-
ferent iale exacte:
1)
_
e
t+x
+ 3t
2
_
dt +
_
e
t+x
+ 4x
3
_
dx = 0, cu x(0) = 0.
2) (arcsint + 2tx) dt +
_
t
2
+ 1 + arctg x
_
dx = 0.
3)
_
lnx 5x
2
sin5t
_
dt +
_
t
x
+ 2xcos 5t
_
dx = 0, cu x(0) = e.
4) [sin x + (1 x) cos t] dt + [(1 +t) cos x sint] dx = 0.
5)
_
2txe
t
2
+ lnx
_
dt +
_
e
t
2
+
t
x
_
dx = 0, cu x(0) = 1.
6) (t +x + 1) dt +
_
t x
2
+ 3
_
dx = 0.
7) (sintx = txcos tx) dt +t
2
cos txdx = 0.
8)
_
t
3
+tx
2
_
dt +
_
t
2
x +x
3
_
dx = 0.
R: 1) e
t+x
+t
3
+x
4
= 1. 2) t arcsint +

1 t
2
+t
2
x+xarctg xln

1 +x
2
+x = C.
3) t lnx +x
2
cos 5t = e
2
. 4) (1 +t) sinx + (1 x) sint = C. 5) xe
t
2
+t lnx = 1.
6)
1
2
t
2
+t +tx
1
3
x
3
= 3x = C. 7) t sintx = C. 8) t
4
+ 2t
2
x
2
+x
4
= C.
13.5 Sa se determine solut ia ecuat iei (x
2
+ 1)dt + (2t + 1)x
2
dx = 0, care trece prin
punctul (1, 0).
R: Separand variabilele, avem
1
2t+1
dt +
x
2
x
2
+1
dx = 0, cu solut ia generala
1
2
ln(2t + 1) +x arctg x = C.
Solut ia particulara care sasface condit ia data este
1
2
ln(2t + 1) +x arctg x =
1
2
ln3.
13.6 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale cu variabile separabile:
1) xdt +t dx = 0. 2) tx

x = x
3
.
3) txx

= 1 t
2
. 4) tg t sin
2
xdt + ctg xcos
2
t dx = 0.
5) dx =
_
t
2
+ 1
_ _
x
2
+ 1
_
dt. 6)
_
t
2
1
_
x

tx = 0.
7) x

+ sin(t +x) = sin(t x) . 8) x

= sh (t +x) + sh (t x) .
R: 1) Ecuat ia se mai scrie, separand variabilele:
1
t
dt +
1
x
dx = 0. De unde ln[t[ +
ln[x[ = ln[C[, sau tx = C.
2) t
2
_
1 +x
2
_
= Cx
2
. 3) x
2
2 lnt +t
2
= C. 4) ctg
2
x = tg
2
t +C.
5) x = tg
_
1
3
t
3
+t +C
_
. 6) x
2
= C
_
t
2
1
_
. 7) ln

tg
x
2

+ 2 sin t = C.
8) x = ln[tg (cht +C)].
13.7 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale cu variabile separabile, cu condit iile
init iale precizate:
1) (1 +e
t
) xx

= e
t
, cu x(0) = 1.
2)
_
1 +e
2t
_
x
2
dx = e
t
dt, cu x(0) = 0.
3) x

+ cos (t + 2x) = cos (t 2x) , cu x(0) =4
.
4) e
1+t
2
thxdt
1
t1
e
2t
dx = 0, cu x(1) =

2
.
5) x

= e
t+x
+e
tx
, cu x(0) = 0.
6) x(t + 2) dt +t (x 1) dx = 0, cu x(1) = 1.
7) t
_
x
6
+ 1
_
dt +x
2
_
t
4
+ 1
_
dx = 0, cu x(0) = 1.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 170
R: 1) x
2
= 1 + 2 ln
1+e
t
2
. 2)
1
3
x
3
+

4
= arctg e
t
. 3) ln[tg x[ = 4 (1 cos t).
4) lnsin
2
x = e
(x1)
2
1. 5) x = ln
_
e
t
+

4
1
_
. 6) t +x + 2 lnt lnx = 2.
7) 3arctg t
2
+ 2arctg x
3
=

2
.
13.8 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale cu variabile separabile:
1) (cos t sint + 1) x

= cos x sinx 1. 2) 2t

1 x
2
= x

_
1 +t
2
_
.
3) e
t
sin
3
x +
_
1 +e
2t
_
(cos x) x

= 0. 4) x
2
(sint) +
_
cos
2
t
_
(lnx) x

= 0.
5) x

= sin(t x) . 6) x +tx

= a (1 +tx) .
7) (tx 1)
2
tx

+
_
t
2
x
2
+ 1
_
x = 0. 8) t

1 +x
2
+x

1 +t
2
x

= 0.
R: 1) tg
x
2
= C
_
1 + tg
x
2
_ _
1 tg
t
2
_
. 2) x = sin
_
C ln
_
1 +t
2
_
.
3) arctg e
t
=
1
2 sin
2
x
+C. 4) x = (1 + lnx +Cx) cos t. 5) t +C = ctg
_
xt
2
+

4
_
.
6) 1 +tx = Ce
at
. 7) Cu schimbarea de funct ie u = tx, obt inem x
2
= Ce
tx
1
tx
.
8)

1 +t
2
+

1 +x
2
= C.
13.9 Sa se determine un factor integrant si sa se integreze ecuat ia
(t
3
sinx 2x)dt + (t
4
cos x +t)dx = 0.
R: Avem P
x
= t
3
cos x 2, Q
t
= 4t
3
cos x + 1 si deci
1
Q
_
P
x

Q
t
_
=
3
t
este funct ie numai de t. Ca atare avem
1

d
dt
=
3
t
si o solut ie particulara este =
1
t
3
.

Inmult ind ecuat ia cu , obt inem


_
sinx
2x
t
3
_
dt +
_
t cos x +
1
t
2
_
dx = 0
a carei solut ie generala este t sinx +
x
t
2
= C.
13.10 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale stiind ca admit un factor integrant
de forma = (t):
1)
_
2tx +t
2
x +
1
3
x
3
_
dt +
_
t
2
+x
2
_
dx = 0.
2)
_
t +x
2
_
dt 2txdx = 0.
3) (t sinx +xcos x) dt + (t cos x xcos x) dx = 0.
4) (t + sint + sinx) dt + cos xdx = 0.
R: 1) = e
t
, xe
t
_
t
2
+
1
3
x
2
_
= C. 2) =
1
t
2
, ln [t[
1
t
x
2
= C.
3) = e
t
, (t sinx +xcos x sinx) e
t
= C.
4) = e
t
, 2e
t
sinx + 2e
t
(t 1) +e
t
(sint cos t) = C.
13.11 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale stiind ca admit un factor integrant
de forma = (x):
1) x(1 +tx) dt t dx = 0. 2) xdt
_
t +x
2
_
dx = 0.
3) 2tx(lnx) dt +
_
t
2
+x
2

1 +x
2
_
dx = 0. 4)
_
1 + 3t
2
sinx
_
dt tctg xdx = 0.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 171
R: 1) =
1
x
2
,
t
x
+
1
2
t
2
= C. 2) t = x(x +C).
3) =
1
x
, t
2
ln[x[ +
1
3
_
x
2
+ 1
_3
2
= C. 4) =
1
sin x
,
t
sin x
+t
3
= C.
13.12 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale stiind ca admit un factor integrant
de forma indicata:
1) (t x) dt + (t +x) dx = 0, =
_
t
2
+x
2
_
.
2) tx
2
dt +
_
t
2
x t
_
dx = 0, = (tx)
3)
_
2t
3
+ 3t
2
x +x
2
x
3
_
dt +
_
2x
3
+ 3tx
2
+t
2
t
3
_
dx = 0, = (t +x) .
4)
_
t
2
+x
2
+ 1
_
dt 2txdx = 0, =
_
x
2
t
2
_
.
5) (t tx) dt +
_
t
2
+x
_
dx = 0, =
_
t
2
+x
2
_
.
6)
_
3t + 2x +x
2
_
dt +
_
t + 4tx + 5x
2
_
dx = 0,
_
t +x
2
_
.
R: 1) =
1
t
2
+x
2
,
1
2
ln
_
t
2
+x
2
_
arctg
t
x
= C. 2) tx ln[x[ = C.
3) t
3
+tx +x
3
= C (t +x). 4) =
_
x
2
t
2
+ 1
_
2
, x
2
t
2
+ 1 = Cx.
5) =
_
t
2
+x
2
_3
2
, x 1 = C

t
2
+x
2
. 6) = t +x
2
, (t +x)
_
t +x
2
_
2
= C.
13.13 Sa se gaseasca solut ia ecuat iei omogene t
2
+ 2x
2
= txx

, care satisface condit ia


init iala x(1) = 2.
R:Cu schimbarea de variabila x = ty, ecuat ia devine
ydy
1+y
2
=
dt
t
, cu solut ia generala
t = C
_
1 +y
2
.

Inlocuind pe y, avem t
2
= C

t
2
+x
2
. Condit ia init iala determina pe
C =
1

5
. Solut ia particulara cautata este t
2

5 =

t
2
+x
2
.
13.14 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale omogene:
1) tx

= x t. 2) tx

= x +te
x
t
. 3) tx

= t x.
4) t
2
x

= x(t x) . 5) tx

= x +ttg
x
t
. 6) (t x) x

= t +x.
7) tx

= x +t cos
2 x
t
. 8) 2t
2
x

= t
2
+x
2
. 9) txx

+ 2tx +t
2
= 0.
R: 1) Prin schimbarea de funct ie x = ty ecuat ia se transforma ntr-o ecuat ie cu
variabile separabile: y

=
1
t
, de unde x = t ln
C
t
.
2) Se obt ine ty

= e
y
, de unde x = t lnln
C
t
.
3) Se obt ine ty

= 1 2y, de unde x =
C
t

t
2
. 4) t = Ce
t
x
.
5) sin
x
t
= Ct. 7) tg
x
t
= ln(Ct). 8) 2t = (t x) ln(Ct). 9) ln [t +x[ +
t
t+x
= C.
13.15 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale omogene, cu condit iile init iale
precizate:
1) tx

sin
x
t
+t = xsin
x
t
, cu x(1) = 0.
2) t
2
x

= x
2
+tx +t
2
, cu x(1) = 2.
3) 4tx
_
t
2
+x
2
_
x

+x
4
+ 6t
2
x
2
+t
4
, cu x(1) = 0.
4)
_
x 3t sin
3t
x
_
x

+ 3xsin
3t
x
= 0, cu x
_

3
_
= 1.
R: Avem:
1) te = e
cos
x
t
. 2) arctg
x
2t
2 ln [t[ =

4
. 3) t
5
+10t
3
x
2
+5tx
4
= 1. 4) ln[x[cos
3t
x
= 1.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 172
13.16 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale reductibile la ecuat ii omogene:
1) (t +x 3) x

= t x + 1. 2) (t 2x + 3) x

= 2t 4x + 1.
3) (t x + 4) x

+t +x 2 = 0. 4) (2t + 2x 1) x

+t +x + 1 = 0.
5) (t x 2) x

+t +x = 0. 6) (3t 7x 3) x

= 3x 7t + 7.
7) (3t + 2x 5) x

+ 2t + 3x 5 8) (4t + 2x + 1) x

+ 8t + 4x + 1 = 0.
9) (t 2x + 3) x

+ 2t +x 1 = 0. 10) (6t + 2x 10) x

= 2t + 9x 20.
R: 1) t
2
2tx x
2
+ 2t + 6x = C. 2) (1 3t + 6x)
10
9
e
4t2x
3
= C.
3) t
2
+ 2tx x
2
4t + 8x = C. 4) t + 2x + 3 ln[t +x 2[ = C.
5) x
2
2tx t
2
+ 4x = C. 6) (t +x 1)
5
(t x 1)
2
= C.
7) x
2
+ 3tx +t
2
5t 5x = C. 8) (4t + 2x + 1)
2
= 4t +C.
9) t
2
+tx x
2
t + 3x = C. 10) (x 2t)
2
= C (t + 2x 5).
13.17 Sa se integreze ecuat ia liniara neomogena x

= xtg t + cos t, t R

2
+n.
R: Ecuat ia omogena corespunzatoare, x

= xtg t, are solut ia generala x(t) = C


1
cos t
,
t R

2
+ n. Cautam pentru ecuat ia neomogena o solut ie particulara de forma
x

(t) = u(t)
1
cos t
. Se obt ine pentru u ecuat ia u

= cos
2
t, de unde u(t) =
1
2
t +
1
4
sin2t.

In consecint a, solut ia generala a ecuat iei date este


x(t) = C
1
cos t
+ (
1
2
t +
1
4
sin2t)
1
cos t
, t R

2
+n.
13.18 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii liniare de ordinul ntai:
1) x

xctg t + 2t sint = 0. 2)
_
1 +t
2
_
x

+x arctg t = 0.
3) x

+ax be
pt
= 0, a, b, p R. 4) tx

1
t+1
x t + 1 = 0.
5)
_
t
2
1
_3
2
x

t
3
+ 3tx

t
2
1 = 0. 6)

1 +t
2
x

+x +t

1 +t
2
= 0.
7) t
_
t
3
+ 1
_
x

+
_
2t
3
1
_
x =
t
3
2
t
. 8) x

n
t+1
x = e
t
(t + 1)
n
, n N.
R: 1) x(t) = t
2
sint +C sint. 2) x(t) = arctg t 1 +Ce
arctg t
.
3) x(t) =
b
a+p
e
pt
+Ce
at
, pentru p ,= a si x(t) = (bt +C) e
at
, pentru p = a.
4) x(t) = t + 1 +
C
t+1
e
t
. 5) x(t) =
1
4
_
C t
4
_ _
t
2
1
_

3
2
.
6) x(t) =
1
t+

1+t
2
_
ln
_
t +

1 +t
2
_
+C
_
.
7) x(t) =
1
t
+
Ct
t
3
+1
. 8) x(t) = (e
t
+C) (t + 1)
n
.
13.19 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii liniare de ordinul ntai, cu condit iile init iale
precizate:
1) x

=
x
1t
2
t 1, cu x(0) = 0. 2) tx

+x = e
t
, cu x(a) = b (a ,= 0) .
3) tx

nx = t
n+1
lnt, cu x(1) = 0. 4) x

cos
2
t +x tg t = 0 cu x(0) = 0.
5) tx

nx = t
n+1
e
t
, cu x(1) = 1. 6) tx

+
_
2t
2
1
_
x = 2t
2
1, cu x(1) = 1
1
e
.
R: 1) x(t) =
_
1
2
t

1 t
2
+
1
2
arcsint
_
_
1+t
1t
. 2) x(t) =
1
t
(e
t
e
a
+ab).
3) x(t) =
1
4
_
t
n
t
n+2
_
+
1
2
t
n+2
ln[t[. 4) x(t) = 1 + tg t +e
tg t
.
5) x(t) = t
n
(e
t
e + 1). 6) x(t) = 1 te
t
2
.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 173
13.20 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Bernoulli:
1) tx

+x +t
t
x
2
= 0. 2) 2txx

x
2
+t = 0.
3) 3tx

= x
_
1 +t sint 3x
3
sint
_
. 4) x

= 2tx +t
3

x.
5) x

= tx tx
3
. 6) tx

+x = x
2
lnt.
7) 3tx
2
x

2x
3
= t
3
. 8) 2x

sint +xcos t = x
3
sin
2
t.
R: 1) x
_
t
2
+Ct
_
= 1. 2) x
2
= t ln
C
t
. 3) x
3
(3 +Ce
cos t
) = t.
4) x =
_
Ce
t
2
2

t
2
+2
2
_
2
. 5)
_
1 +Ce
t
2
_
x
2
= 1. 6) x(1 +Ct + ln t) = 1.
7) x
3
= t
3
+Ct
2
. 8) x
2
(C t) sint = 1.
13.21 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Bernoulli:
1) 3t
2
dt =
_
t
3
+e
x
_
dx. 2) txdt +
_
t
2
+x
2
+ 1
_
dx.
3) tx

+x = t
3
x
4
. 4)
_
t
2
lnx t
_
dx = xdt.
5) tx

+ 2x = 3t
3
x
4
3
. 6) x

2t
1+t
2
x = 4

1+t
2
arctg t.
R: 1) t
3
e
x
= x +C. 2) x
4
+ 2t
2
x
2
+ 2x
2
= C. 3) tx
3
_
3 ln
C
t
= 1.
4) t (1 Cx + lnx) = 1. 5) x

1
3
= Ct
2
3

3
7
t
3
. 6) x(t) =
_
1 +t
2
_ _
C + arctg
2
t
_
2
.
13.22 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Bernoulli, cu condit iile
init iale precizate:
1) x

+x = e
t
2

x, cu x(0) =
9
4
.
2)
_
t
3
+ 1
_
x

+ 3t
2
x = x
2
_
t
3
+ 1
_
2
sint, cu x(0) = 1.
3)
_
x
2
+ 2x +t
2
_
x

+ 2t = 0, cu x(1) = 0.
4) 2
_
t
2
1
_
xx

tx
2
= t
_
t
2
1
_
, cu x
_
2
_
=

2.
5) x

xcos t = x
n1
sin2t, n ,= 1, n N 1, 2 , cu x() = 1.
R: 1) x(t) = e
t
_
1
2
e
t
+ 1
_
2
. 2) x(t) =
1
(t
3
+1) cos t
. 3) t
2
+x
2
= e
x
.
4) x
2
= t
2
1 +

t
2
1. 5) x
1n
= 2 sin t +
2
n1
+
n3
n1
e
(n1) sin t
.
13.23 Sa se arate ca ecuat iile diferent iale de tip Riccati de forma t
2
x

= at
2
x
2
+btx+c,
a, b, c R, admit solut ii particulare de forma x

(t) = t
1
, daca (b + 1)
2
4ac 0.
Sa se integreze apoi ecuat iile diferent iale:
1) 2t
2
x

= t
2
x
2
+ 1. 2) 4t
2
_
x

+x
2
_
+ 1 = 0.
3) t
2
x

+ (2 tx)
2
= 0. 4) t
2
x

= t
2
x
2
+tx + 1.
R:

Intr-adevar, x

(t) = t
1
este solut ie daca a
2
+ (b + 1) + c = 0, ecuat ie care
are radacini reale daca (b + 1)
2
4ac 0. 1) O solut ie particulara este x

(t) = t
1
.
Efectuand schimbarea de funct ie x =
1
t
+
1
y
, obt inem ecuat ia liniara 2t
2
y

= 2ty t
2
,
a carei solut ie generala este: y (t) =
t
2
(C lnt). Deci, x(t) =
1
t
+
2
t(Cln|t|)
.
2) x(t) =
1
2t
+
1
t(C+ln|t|)
. 3) x(t) =
1
t
+
3t
2
t
3
+C
. 4) x(t) =
1
t
+
1
t(Cln|t|)
.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 174
13.24 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Riccati, stiind ca admit
solut iile particulare indicate:
1) x

x
2
+ 2e
t
x = e
t
+e
2t
, x

(t) = e
t
.
2) tx

x
2
+ (2t + 1) x = t
2
+ 2t, x

(t) = t.
3) x

+x
2
sint = 2
sin t
cos
2
t
, x

(t) =
1
cos t
.
4)
_
t
2
1
_
x

+x
2
2tx + 1 = 0, x

(t) = t.
5) t
2
x

+t
2
x
2
+tx = 4, x

(t) =
2
t
.
6)
_
1 +t
3
_
x

x
2
t
2
x = 2t, x

(t) = t
2
.
7) x

x
2

1
t
x + 9t
2
= 0, x

(t) = 3t.
8) t
2
_
x

+x
2
_
2 (tx 1) = 0, x

(t) =
2
t
.
R: 1) x(t) = e
t
+
1
Ct
. 2) x(t) = t +
1
Ct+1
. 3) x(t) =
1
cos t
+
3 cos
2
t
3Ccos
3
t
.
4)
1
xt
=
1
2
ln

t1
t+1

+C. 5) x(t) =
2
t
+
4
Ct
5
t
. 6) x(t) = t
2
+
1+t
3
Ct
.
7) x(t) = 3t +
t
6Ce
3t
2
1
. 8) x(t) =
2
t
+
1
t(Ct1)
.
13.25 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale de tip Riccati, stiind ca admit
solut iile particulare de forma x

(t) = t
n
, R, n N:
1) t (2t 1) x

+x
2
+ (4t + 1) x + 4t = 0. 2)
_
t
5
1
_
x

+ 2tx
2
t
4
x 3t
2
= 0.
R: 1) n = 1, = 2, x(t) =
4Ct
3
1
Ct
4
t
. 2) n = 3, = 1, x(t) =
Ct
3
1
t
2
C
.
13.2 Alte ecuat ii integrabile prin metode elementare
13.26 Sa se integreze ecuat ia x = a
n
(x

)
n
+a
n1
(x

)
n1
+ +a
1
x

+a
0
.
R: Punem x

= p. Atunci dx = p dt, dt =
1
p
dx, de unde
t =
_
1
p
(na
n
p
n1
+ (n 1)a
n1
p
n2
+ +a
1
) dp.
Solut ia generala este data de
_
t =
n
n1
a
n
p
n1
+
n1
n2
a
n1
p
n2
+ +a
2
p +a
1
lnp +C,
x = a
n
p
n
+a
n1
p
n1
+ +a
1
p +a
0
, p > 0.
13.27 Sa se integreze ecuat ia x = (x

)
2
tg x

.
R: t = ptg p ln(cos p) +C, x = p
2
tg p.
13.28 Sa se integreze ecuat iile:
1) x
2
3
+ (x

)
2
3
= 1. 2) x
2
5
+ (x

)
2
5
= a
2
5
, a ,= 0.
R: 1) Luam x = cos
3
si x

= sin
3
. Rezulta t = 3 + 3tg + C, x = cos
3
. 2)
Luam x = a sin
5
si x

= a cos
5
. Rezulta t = 5
_
1
3
tg
3
tg +
_
+C, x = a sin
5
.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 175
13.29 Sa se integreze ecuat iile:
1) t = 2x

+e
x

. 2) t = x

sinx

+ cos x

.
3) t =
_
2 (x

)
2
2x

+ 1
_
e
2x

. 4) t = x

sinx

.
R: 1) Punem x

= p. Atunci t = 2p +e
p
, dx = p dt = (2p +pe
p
) dp. Solut ia generala
este data de
t = 2p +e
p
, x = p
2
+ (p 1)e
p
+C.
2) t = p sinp + cos p, x =
_
p
2
2
_
sinp + 2p cos p +C.
3) t =
_
2p
2
2p + 1
_
e
2p
, x =
_
2p
3
3p
2
+ 3p
3
2
_
e
2p
+C.
4) t = p sinp, x =
_
p
2
1
_
sinp +p cos p +C.
13.30 Sa se integreze ecuat ia Lagrange x = 2tx

+ (x

)
2
.
R: Punem x

= p. Atunci x = 2tp + p
2
si diferent iem: dx = 2p dt + 2t dp + 2p dp.
Dar dx = p dt si deci
dt
dp
=
2
p
t 1, care este o ecuat ie liniara, a carei solut ie generala,
pentru p ,= 0, este t =
C
p
2

p
3
, ncat solut ia generala a ecuat iei date se scrie
t =
C
p
2

p
3
, x =
2C
p
+
p
2
3
, p R 0.
Pentru p = 0 se obt ine x(t) 0, care este o solut ie singulara.
13.31 Sa se integreze ecuat ia Clairaut x = tx

+ (x

)
n
.
R: Punem x

= p si derivand obt inem: p = tp

+p +np
n1
p

sau p

(t +np
n1
) = 0.
Avem: p

= 0, p = C, care da solut ia generala x(t) = Ct + C


n
. Sau t = np
n1
,
x = (1 n)p
n
, care reprezinta o integrala singulara.
13.32 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii de tip Lagrange sau Clairaut:
1) x = 2tx

+ lnx

. 2) x = t (1 +x

) + (x

)
2
. 3) x = 2tx

+ sinx

.
4) x =
3
2
tx

+e
x

. 5) x = 2t + (x

)
2
4x

. 6) x = (x

)
3
+t (x

)
2
.
7) x = (x

)
2
+t (x

)
2
. 8) x = tx

+
_
1 + (x

)
2
. 9) x = 1 +tx

+ (x

)
2
.
10) x = 2tx

4 (x

)
3
. 11) x = tx

+x

(1 x

) . 12) t (x

)
2
xx

= 1.
R: 1) t =
C
p
2

1
p
, x + lnp +
2C
p
2, p > 0.
2) t = 2 (1 p) +Ce
p
, x = [2 (1 p) +Ce
p
] (1 +p) +p
2
.
3) t =
C
p
2

cos p
p
2

sin p
p
, x =
2C
p

2 cos p
p
sinp, p ,= 0 si x = 0, solut ie singulara.
4) t =
C
p
3
2e
p
_
1
p

2
p
2
+
2
p
3
_
, x =
3C
2p
2
2e
p
_
1
3
p
+
3
p
2
_
, p ,= 0.
5) t = 2p +C, x = p
2
+ 2C si x = 2t 4, solut ie singulara.
6) t =
1
(p1)
2
_
C p
3
+
3
2
p
2
_
, x =
p
2
(p1)
2
_
C +p
p
2
2
_
si x = 0, x = t + 1, solut ii
singulare.
7) t =
1
(p1)
2
1, x =
Cp
2
(p1)
2
si x = 0, x = t + 1, solut ii singulare.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 176
8) x = Ct +

1 +C
2
si t
2
+x
2
= 1, solut ie singulara.
9) x = Ct + 1 +C
2
si t = 2p, x = 1 p
2
, solut ie singulara.
10) t = 3p
2
+Cp
2
, x = 2p
3
2Cp
1
, p ,= 0 si x = 0, solut ie singulara.
11) x = Ct +C (1 C) si t = 2p 1, x = p
2
, solut ie singulara.
12) t = Cx +C
2
si x
2
+ 4t = 0, solut ie singulara.
13.33 Sa se integreze ecuat iile:
1) xx

+ (t x) x

t = 0. 2) (x

)
2
(2x +t) x

+ 2tx = 0.
R: 1) Ecuat ia se mai scrie: t (x

1) +xx

(x

1) = 0, deci x

= 1 sau t = xx

. De
unde: x = t +C
1
sau x
2
+t
2
= C
2
.
2) Ecuat ia se mai scrie: t (x

2x) = x

(x

2x), deci x

= 2x sau x

= t. De unde
x = C
1
e
2t
sau x =
1
2
t
2
+C
2
.
13.34 Sa se integreze ecuat ia (x

)
2
+tx

+ 3x +t
2
= 0.
R: Punem x

= p, avem p
2
+ tp + 3x + t
2
= 0. Derivam n raport cu t: 2pp

+ p +
tp

+ 3p + 2t = 0 sau (2p + 1)(p

+ 2) = 0. Din p

= 2 urmeaza p = 2t + C, de unde
solut ia generala
x(t) =
1
3
[t
2
+t(C 2t) + (C 2t)
2
], t R.
Apoi t = 2p si x = p
2
, care reprezinta o integrala singulara.
13.35 Sa se integreze ecuat ia t =
1
x

x + (x

)
n
.
R: Punem x

= p, avem t =
1
p
x+p
n
. Derivamn raport cu x. Obt inem
dp
dx
(np
n1

1
p
2
) = 0. Deci
dp
dx
= 0, p = C, de unde solut ia generala t(x) =
1
C
x +C
n
, sau x = np
n+1
,
t = (n + 1)p
n
, care reprezinta o integrala singulara.
13.3 Ecuat ii diferent iale de ordin superior
13.36 Sa se gaseasc a solut ia ecuat iei x
(5)
= 0, care satisface condit iile init iale:
x(0) = 1, x

(0) = 0, x

(0) = 1, x
(3)
(0) = 0, x
(4)
(0) = 1.
R: Solut ia generala este x(t) =
C
1
4!
t
4
+
C
2
3!
t
3
+
C
3
2!
t
2
+
C
4
1!
t + C
5
. Condit iile init iale
precizate conduc la solut ia particulara x(t) =
1
24
t
4

1
2
t
2
+ 1, t R.
13.37 Sa se gaseasc a solut ia generala a ecuat iei x

=
1
t
.
R: x(t) = t ln[t[ +C
1
t +C
2
.
13.38 Sa se determine solut ia ecuat iei x

= sin t, care satisface condit iile init iale


x(0) = 1, x

(0) = 1, x

(0) = 0.
R: Prin trei integrari succesive obt inem solut ia generala x(t) = cos t+
1
2
C
1
t
2
+C
2
t+C
3
.
Solut ia problemei lui Cauchy este x(t) = cos t +t
2
t.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 177
13.39 Sa se gaseasc a solut ia generala a ecuat iei t = x

+ lnx

.
R: Punem x

= . Atunci t = + ln. Avem dx

= dt = (1 +
1

) . Se obt ine
solut ia generala t = + ln, x =
1
6

3
+
3
4

2
+C
1
( + ln ) +C
2
.
13.40 Sa se gaseasc a solut ia generala a ecuat iei t = e
x

(x

)
2
.
R: Punem x

= . Atunci t = e


2
. Avem dx

= dt = (e

2) d. De unde
x

= e

2
3

3
+ C
1
. Apoi dx = x

dt =
_
e

2
3

3
+C
1
_
(e

2) d. De
unde
x =
_
1
2

3
4
_
e
2
+
_
2 2
2
3

3
+C
1
_
e

+
4
15

5
C
1

2
+C
2
.
13.41 Sa se integreze ecuat iile: 1) x

= 1 (x

)
2
. 2) (x

)
2
+ (x

)
2
= 1. 3) (x

)
2
=
2x

.
R: 1) O reprezentare parametrica a ecuat iei este: x

= , x

= 1
2
. Din dx

= d
si dx

=
_
1
2
_
dt, obt inem dt =
1
1
2
d. Deci t =
1
2
ln

1+
1

+ C
1
. Din dx = dt =

1
2
d, de unde x =
1
2
ln

1
2

+C
2
.
2) O reprezentare parametrica a ecuat iei este: x

= cos , x

= sin. Din dx

=
sin d si dx

= sin dt, rezulta dt = d, deci t = + C


1
. Din dx

= cos dt =
cos d, urmeaza x

= sin + C
2
, iar din dx = (sin +C
2
) dt = (sin C
2
) d,
deducem x = cos C
2
+C
3
.
3) Luam x

= 2. Atunci x

= 2
2
. Din dx

= 4 d si dx

= 2 dt, rezulta
dt = 2 d, deci t = 2 + C
1
. Din dx

= 2
2
dt = 4
2
d, urmeaza x

=
4
3

3
+ C
2
, iar din
dx =
_
4
3

3
+C
2
_
dt = 2
_
4
3

3
+C
2
_
d, deducem x =
2
3

4
+ 2C
2
+C
3
.
13.42 Sa se integreze ecuat ia x
(3)
x
(4)
= 1.
R: O reprezentare parametrica este x
(3)
= , x
(4)
=
1

, ,= 0. Obt inem dx
(3)
= d,
dx
(3)
=
1

dt, deci dt = d. Se obt ine solut ia generala


t =
1
2

2
+C
1
, x =
1
105

7
+
1
8
C
1

1
2
C
2

2
+C
3
.
13.4 Ecuat ii carora li se poate micsora ordinul
13.43 Sa se integreze ecuat ia x
(n)
sint x
(n1)
cos t + 1 = 0.
R: Punem x
(n1)
= u si ecuat ia se transforma ntr-o ecuat ie liniara n u: u

sint
ucos t +1 = 0. Cu solut ia u(t) = cos t +C
1
sint. Deci x
(n1)
= cos t +C
1
sint, cu solut ia
generala:
x(t) = cos
_
t
n 1
2

_
+C
1
sin
_
t
n 1
2

_
+
C
2
(n 2)!
t
n2
+ +
C
n1
1!
t +C
n
.
13.44 Sa se integreze ecuat ia xx

(x

)
2
= x
2
.
CAPITOLUL 13. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE 178
R: Ecuat ia nu cont ine pe t explicit. Punem x

= u, x

= u
du
dx
si obt inem ecuat ia
xu
du
dx
= u
2
+ x
2
, care este o ecuat ie omogena. Luand u = xy, obt inem y dy =
1
x
dx, de
unde y
2
= 2 ln [x[ +C
1
, deci x

= x

2 ln x +C
1
, cu solut ia x = e
1
2
((tC
2
)
2
C
1)
.
13.45 Sa se integreze ecuat iile: 1) txx

+t (x

)
2
xx

= 0. 2) t
2
xx

= (x tx

)
2
.
R: Ecuat iile sunt omogene n x, x

, x

. 1) Cu schimbarea de funct ie
x

x
= u, obt inem
x

= xu, x

= x(u
2
+u

) si deci ecuat ia devine tu

u+2tu
2
= 0. Rezulta x = C
2

t
2
+C
1
.
2) x = C
2
te

C
1
t
.
13.46 Sa se integreze ecuat ia t
2
xx

+t
2
(x

)
2
5txx

+ 4x
2
= 0.
R: Ecuat ia este omogena de ordinul patru n t, x, dt, dx, d
2
x.

Impart ind prin t
2
se
poate pune sub forma
x
t
tx

+ (x

)
2
5
x
t
x

+ 4
_
x
t
_
2
= 0. Punem t = e

, x = tu
si ecuat ia devine uu

+ (u

)
2
2uu

= 0. Luand acum u

= p obt inem ecuat ia liniara


dp
du
+
1
u
p 2 = 0, cu solut ia p (u) =
1
u
_
u
2
+C
1
_
. Deci u

=
1
u
_
u
2
+C
1
_
. De unde
u
2
() = C
2
e
2
C
1
. Rezulta x
2
= t
2
_
C
2
t
2
C
1
_
.
Capitolul 14
Ecuat ii si sisteme diferent iale
liniare
14.1 Sisteme diferent iale liniare de ordinul ntai
14.1 Se da sistemul:
x

=
3
t
x
1
t
y, y

=
1
t
x
1
t
y, t > 0.
Sa se verice ca:
x
1
=
1
t
2
, y
1
=
1
t
2
, x
2
=
1
t
2
lnt, y
2
=
1
t
2
(1 + ln t),
formeaz a un sistem fundamental de solut ii si sa se scrie solut ia generala a sistemului.
R: Solut ia generala este:
x(t) =
1
t
2
(C
1
+C
2
lnt) , y(t) =
1
t
2
(C
1
lnt +C
2
(1 + ln t)) .
14.2 Se da sistemul:
x

=
1
t
x +
1
t
y, y

=
4
t
x +
3
t
y + 2, t > 0.
Sa se verice ca:
x
1
= t, y
1
= 2t, x
2
= t lnt, y
2
= t(1 + 2 lnt),
formeaz a un sistem fundamental de solut ii si sa se scrie solut ia generala a sistemului.
R: O solut ie particulara a sistemului este: x

(t) = t ln
2
t, y

(t) = 2t(ln
2
t + lnt).
179
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 180
14.3 Se da sistemul:
tx

= x +y, ty

= y +
t
(t + 1)
2
ln(t + 1), t > 0.
Sa se verice ca:
x
1
= t, y
1
= 0, x
2
=
1
t
, y
2
=
2
t
,
formeaz a un sistem fundamental de solut ii si sa se scrie solut ia generala a sistemului.
R: O solut ie particulara a sistemului este: x

= ln(t + 1), y

=
t
t+1
ln(t + 1).
14.4 Se da sistemul:
x

=
4
t
x
4
t
2
y +
1
t
, y

= 2 x
1
t
y +t, t (0, ).
Sa se verice ca: x
1
(t) = 1, y
1
(t) = t si x
2
(t) = 2t
2
, y
2
(t) = t
3
, t (0, ), formeaza un
sistem fundamental de solut ii si sa se scrie solut ia generala a sistemului.
R: Deoarece W(t) = t
3
,= 0, cele doua solut ii formeaza un sistem fundametal de
solut ii pentru sistemul dat si deci solut ia generala a sistemului omogen corespunzator
este
x(t) = C
1
+ 2C
2
t
2
, y(t) = C
1
t +C
2
t
3
.
Cautam pentru sistemul neomogen o solut ie particulara de forma
x

(t) = u(t) + 2t
2
v(t), y(t) = t u(t) +t
3
v(t).
Derivand si nlocuind n sistem, obt inem
u

+ 2t
2
v

=
1
t
, u

+t
3
v

= t,
sau, rezolvand n privint a lui u

si v

:
u

= 2
1
t
, v

=
1
t
2
+
1
t
3
,
de unde, prin integrare u(t) = 2t lnt, v(t) =
1
t

1
2t
2
.

Inlocuind n x

(t) si y

(t),
obt inem solut ia particulara a sistemului neomogen
x

(t) = 4t 1 lnt, y

(t) = 3t
2

1
2
t t lnt
si deci solut ia generala a sistemului neomogen este
x(t) = C
1
+ 2C
2
t
2
+ 4t 1 lnt, y(t) = C
1
t +C
2
t
3
+ 3t
2

1
2
t t lnt, t > 0.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 181
14.2 Sisteme diferent iale liniare cu coecient i con-
stant i
14.5 Sa se determine solut ia generala a sistemului diferent ial liniar omogen cu coeci-
ent i constant i:
x

= 3y 4z, y

= z, z

= 2x +y.
R: Matricea transformarii liniare asociate este
A =
_
_
0 3 4
0 0 1
2 1 0
_
_
.
Ecuat ia caracteristica a transformarii liniare T este
3
76 = 0, cu radacinile
1
= 1,

2
= 2,
3
= 3, simple. Deci transformarea T poate adusa la expresia canonica.
Vectorii proprii corespunzatori sunt
u
1
= (1, 1, 1), u
2
= (5, 2, 4), u
3
= (5, 1, 3).
Deci funct iile
x
1
(t) = e
t
(1, 1, 1), x
2
(t) = e
2t
(5, 2, 4), x
3
(t) = e
3t
(5, 1, 3)
formeaza un sistem fundamental de solut ii. Solut ia generala a sistemului se scrie atunci
_
_
_
x(t) = C
1
e
t
+ 5C
2
e
2t
+ 5C
3
e
3t
,
y(t) = C
1
e
t
+ 2C
2
e
2t
+ C
3
e
3t
, t R.
z(t) = C
1
e
t
+ 4C
2
e
2t
3C
3
e
3t
,
14.6 Sa se determine solut ia general a a sistemului
x

= y, y

= x.
R: Ecuat ia caracteristica este
2
+ 1 = 0 si deci
1
= i,
2
= i, iar vectorii proprii
corespunzatori u
1
= (1, i), u
2
= (1, i). Un sistem fundamental de solut ii (complexe) va

x
1
(t) = (e
it
, ie
it
), x
2
(t) = (e
it
, ie
it
).
Prin schimbarea precedenta, obt inem sistemul fundamental de solut ii (reale)
y
1
(t) = (cos t, sint), y
2
(t) = (sin t, cos t),
ncat, solut ia generala a sistemului diferent ial dat se va scrie
x(t) = C
1
cos t +C
2
sint, y(t) = C
1
sint +C
2
cos t.
14.7 Sa se determine solut iile generale ale sistemelor:
1)
_
x

= x +y,
y

= x y.
2)
_
x

= 3x + 8y,
y

= x 3y.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 182
R: Avem:
1) x(t) = C
1
e
t

2
+C
2
e
t

2
, y (t) = C
1
_
2 1
_
e
t

2
C
2
_
2 + 1
_
e
t

2
.
2) x(t) = 4C
1
e
t
2C
2
e
t
, y (t) = C
1
e
t
+C
2
e
t
.
14.8 Sa se determine solut ia sistemului: x

= 2x + y, y

= x + 2y, care satisface


condit iile init iale: x(0) = 1, y (0) = 3.
R: x(t) =
1
e
3t
e
t
, y (t) = 2e
3t
+e
t
.
14.9 Sa se determine solut ia general a a sistemului x

= y, y

= x + 2y.
R: Ecuat ia caracteristica este ( 1)
2
= 0 si deci
1
= 1, cu m
1
= 2, iar vectorul
propriu corespunzator u
1
= (1, 1). Transformarea liniara T nu poate adusa la expresia
canonica. Cautam atunci solut ia generala sub forma x(t) = (a +bt)e
t
, y(t) = (c +dt)e
t
.
Derivand si nlocuind n sistem, obt inem pentru a, b, c, d sistemul: a + b = c, b = d,
a c + d = 0, b 2c + d = 0, care este compatibil dublu nedeterminat. Luand a = C
1
,
b = C
2
, gasim c = C
1
+C
2
, d = C
2
a.. solut ia generala va
x(t) = (C
1
+C
2
t)e
t
, y(t) = (C
1
+C
2
+C
2
t)e
t
.
14.10 Sa se rezolve sistemul liniar: x

= Ax, n care:
A =
_
_
2 1 0
1 0 2
0 1 2
_
_
.
R: Valorile proprii ale matricei A sunt:
1
= 2, m
1
= 1, u
1
= (2, 0, 1),
2
= 1, m
2
= 2,
u
2
= (1, 1, 1). O solut ie a sistemului este x
1
(t) = (2, 0, 1)e
2t
. Corespunzator valorii
proprii
2
= 1, m
2
= 2, cautam o solut ie de forma: x(t) = (a
1
+b
1
t, a
2
+b
2
t, a
3
+b
3
t)e
t
.
Se obt ine prin identicare: x(t) = (C
2
+C
3
t, C
2
C
3
+C
3
t, C
2
+C
3
t)e
t
. Solut ia generala
este:
_
_
_
x(t) = 2C
1
e
2t
+ (C
2
+C
3
t)e
t
,
y(t) = (C
2
C
3
+C
3
t)e
t
,
z(t) = C
1
e
t
+ (C
2
+C
3
t)e
t
.
14.11 Sa se rezolve sistemele de ecuat ii diferent iale omogene:
1)
_
x

= 2x +y,
y

= x + 4y.
2)
_
x

= x 5y,
y

= 2x y.
3)
_
x

= 5x y,
y

= x + 3y.
R: 1)
2
6 + 9 = 0,
1
= 3, m
1
= 2. Cautam solut ia sub forma:
x(t) = (a
1
+b
1
t, a
2
+b
2
t)e
3t
. Se obt ine:
x(t) = (C
1
+C
2
t)e
3t
, y(t) = (C
1
+C
2
+C
2
t)e
3t
.
2)
2
+ 9 = 0,
1
= 3i,
2
= 3i. Se obt in solut iile complexe:
x
1
(t) =
_
1
2
+
3
2
i, 1
_
e
3it
, x
2
(t) =
_
1
2

3
2
i, 1
_
e
3it
.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 183
Dar:
_
1
2
(x
1
(t) +x
2
(t)) =
_
1
2
cos 3t
3
2
sin3t, cos 3t
_
,
1
2i
(x
1
(t) x
2
(t)) =
_
1
2
cos 3t +
3
2
sin3t, sin3t
_
,
sunt solut ii liniar independente
reale.
Deci:
_
x(t) = C
1
_
1
2
cos 3t
3
2
sin3t
_
+C
2
_
3
2
cos 3t +
1
2
sin3t
_
,
y(t) = C
1
cos 3t +C
2
sin3t.
3) x(t) = (C
1
+C
2
+C
2
t) e
4t
, y (t) = (C
1
+C
2
t) e
4t
.
14.12 Sa se rezolve sistemele de ecuat ii diferent iale omogene:
1)
_
x

= 4x 3y,
y

= 3x + 4y.
2)
_
x

= 12x 5y,
y

= 5x + 12y.
3
_
x

= x 5y,
y

= 2x y.
R: Avem:
1) x(t) = (C
1
cos 3t C
2
sin3t) e
4t
, y (t) = (C
1
sin3t +C
2
cos 3t) e
4t
.
2) x(t) = (C
1
cos 5t C
2
sin5t) e
12t
, y (t) = (C
1
sin5t +C
2
cos 5t) e
12t
.
3) x(t) = C
1
cos 3t + (5C
2
3C
1
) sin3t, y (t) = C
2
sin3t + (2C
1
3C
2
) cos 3t.
14.13 Sa se rezolve sistemele de ecuat ii diferent iale omogene:
1)
_
_
_
x

= 3x y +z,
y

= x + 5y z,
z

= x y + 3z.
2)
_
_
_
x

= 2x +y,
y

= x + 3y z,
z

= x + 2y + 3z.
3)
_
_
_
x

= x +y +z,
y

= x y +z,
z

= x +y +z.
R: 1)
3
11
2
+ 36 36 = 0,
1
= 2,
2
= 3,
3
= 6. Se obt ine:
_
_
_
x(t) = C
1
e
2t
+C
2
e
3t
+C
3
= C
1
e
2t
+C
2
e
3t
+C
3
e
6t
,
y(t) = C
2
e
3t
2C
3
e
6t
,
z(t) = C
1
e
2t
+C
2
e
3t
+C
3
e
6t
.
2)
3
8
2
+ 22 20 = 0, valorile proprii: 2, 3 +i, 3 i si deci:
_
_
_
x
1
(t) = (1, 0, 1) = (1, 0, 1) e
2t
,
x
2
(t) = (1, 1 +i, 2 i)e
(3+i)t
,
x
3
(t) = (1, 1 i, 2 +i)e
(3i)t
.
Solut ia reala este:
_
_
_
x(t) = C
1
e
2t
+ (C
2
cos t +C
3
sint)e
3t
,
y(t) = (C
2
(cos t sint) +C
3
(cos t + sin t)) e
3t
,
z(t) = C
1
e
2t
+ (C
2
(2 cos t + sint) C
3
(cos t 2 sin t)) e
3t
.
3)
_
_
_
x(t) = C
1
e
2t
C
2
e
2t
+C
3
e
t
,
y (t) = C
1
e
2t
+C
2
e
2t
+C
3
e
t
,
z (t) = 2C
1
e
2t
C
3
e
t
.
14.14 Sa se rezolve sistemele de ecuat ii diferent iale omogene:
1)
_
_
_
x

= 2y,
y

= 2z,
z

= 2x.
2)
_
_
_
x

= y +z,
y

= z +x,
x

= x +y.
3)
_
_
_
x

= 6x 12y z,
y

= x 3y z,
z

= 4x + 12y + 3z.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 184
R: Avem:
1)
_
_
_
x(t) = C
1
e
t
sint

3 +C
2
e
t
cos t

3 +C
3
e
2t
,
y (t) =
1
2
_
C
1
+C
2

3
_
e
t
sint

3 +
1
2
_
C
1

3 C
2
_
e
t
cos t

3 +C
3
e
2t
,
z (t) =
1
2
_
C
1
C
2

3
_
e
t
sint

3
1
2
_
C
1

3 +C
2
_
e
t
cos t

3 +C
3
e
2t
.
2) x(t) = C
1
e
t
+C
2
e
2t
, y (t) = (C
1
+C
3
) e
t
+C
2
e
2t
, z (t) = C
2
e
2t
+C
3
e
t
.
3)
_
_
_
x(t) = 2C
1
e
t
+
7
3
C
2
e
2t
+ 3C
3
e
3t
,
y (t) = C
1
e
t
+C
2
e
2t
+C
3
e
3t
,
z (t) = 2C
1
e
t

8
3
C
2
e
2t
3C
3
e
3t
.
14.15 Sa se rezolve sistemul omogen, cu condit iile init iale precizate:
_
_
_
x

= 8y,
y

= 2z,
z

= 2x + 8y 2z,
_
_
_
x(0) = 4,
y (0) = 0,
z (0) = 1.
R: x(t) = 4e
2t
2 sin4t, y (t) = e
2t
cos 4t, z (t) = e
2t
2 sin4t.
14.16 Sa se determine solut ia generala a sistemelor de ecuat ii diferent iale liniare neo-
mogene:
1)
_
x

= 2x +y + 2e
t
,
y

= x + 2y + 3e
4t
.
2)
_
x

= 2x + 4y + cos t,
y

= x 2y + sint.
R: Avem:
1) x(t) = C
1
e
t
+C
2
e
3t
+te
t
e
4t
, y(t) = C
1
e
t
+C
2
e
3t
(t + 1)e
t
2e
4t
.
2) x(t) = C
1
t +C
2
+ 2 sint, y(t) = 2C
1
t C
1
2C
2
3 sin t 2 cos t.
14.17 Sa se determine solut ia problemei lui Cauchy pentru sistemul:
x

= x +y, y

= 2x + 4y,
cu condit iile init iale: x(0) = 0, y(0) = 1.
R: x(t) = (1 t) cos t sint, y(t) = (t 2) cos t +t sint.
14.18 Sa se determine solut ia generala a sistemelor diferent iale liniare cu coecient i
constant i:
1)
_
x

= y + 1,
y

= x + 1.
2)
_
x

= 2x 4y + 1 + 4t,
y

= x +y +
3
2
t
2
.
3)
_
x

= 3x
1
2
y 3t
2

1
2
t +
3
2
,
y

= 2y 2t 1.
R: Avem:
1) x(t) = C
1
e
t
+C
2
e
t
1, y(t) = C
1
e
t
C
2
e
t
1.
2) x(t) = C
1
e
2t
+ 4C
2
e
3t
+t +t
2
, y(t) = C
1
e
2t
+C
2
e
3t

1
2
t
2
.
3) x(t) = C
1
e
2t
+C
2
e
3t
+t +t
2
, y(t) = 2C
1
e
2t
+ 1 +t.
14.19 Sa se determine solut ia generala a sistemelor diferent iale liniare cu coecient i
constant i:
1)
_
x

= 4x + 6y,
y

= 2x + 3y +t.
2)
_
x

= y +e
3t
,
y

= x + 2e
3t
.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 185
R: Avem:
1) x(t) =
3
2
C
1
+ 2C
2
e
7t

3
7
t
2

6
49
t
6
343
, y (t) = C
1
+C
2
e
7t

3
49
t +
2
7
t
2

3
343
.
2) x(t) = C
1
e
t
+C
2
e
t
+
1
8
e
3t
, y (t) = C
1
e
t
+C
2
e
t
+
5
8
e
3t
.
14.20 Sa se rezolve urmatoarele sisteme, cu condit iile init iale precizate:
1)
_
x

= 2x +y,
y

= x + 2y,
_
x(0) = 1,
y (0) = 3.
2)
_
x

= 3x + 8y,
y

= x 3y,
_
x(0) = 6,
y (0) = 2.
R: Avem:
1) x(t) = 2e
3t
e
t
, y (t) = 2e
3t
+e
t
.
2) x(t) = 4e
t
+ 2e
t
, y (t) = e
t
e
t
.
14.21 Sa se rezolve urmatoarele sisteme, cu condit iile init iale precizate:
1)
_
x

= y +t,
y

= x +e
t
,
_
x(0) = 1,
y (0) = 0.
2)
_
x

= 3x y + sin t,
y

= 4x + 3y + cos t,
_
x(0) = 1,
y (0) = 1.
R: Avem:
1) x(t) =
3
4
e
t
+
5
4
e
t
1 +
1
2
e
t
t, y (t) =
5
4
e
t

5
4
e
t
+
1
2
e
t
t t.
2) x(t) =
9
26
cos t
3
13
sint +
75
104
e
5t
+
5
8
e
t
, y (t) =
21
26
cos t
1
26
sint
75
52
e
5t
+
5
4
e
t
.
14.22 Sa se determine solut ia generala a sistemelor diferent iale liniare cu coecient i
constant i:
1)
_
_
_
x

= 2x +y 2z t + 2,
y

= x + 1,
z

= x +y z + 1 t.
2)
_
_
_
x

= 4x + 2y + 5z + 4t 2e
t
4,
y

= 6x y 6z 6t 6,
z

= 8x + 3y + 9z 3e
t
+ 8t 9.
R: Avem:
1)
_
_
_
x(t) = C
1
e
t
+C
2
sint +C
3
cos t,
y(t) = C
1
e
t
+C
2
cos t C
3
sint +t,
z(t) = C
2
sint +C
3
cos t + 1.
2)
_
_
_
x(t) = C
1
e
2t
+ (C
2
t +C
2
+C
3
)e
t
+t,
y(t) = 2C
1
e
2t
+ 3C
2
e
t
+e
t
,
z(t) = 2C
1
e
2t
+ (C
2
t +C
3
) e
t
+ 1.
14.3 Ecuat ii diferent iale liniare de ordinul n
14.23 Se da ecuat ia diferent iala liniara omogen a de ordinul al doilea:
x

+a
1
(t)x

+a
2
(t)x = 0, t I.
Sa se arate ca daca
_
x
1
(t), x
2
(t)
_
formeaz a un sistem fundamental de solut ii al carui
wronskian este W(t), atunci W este solut ie a ecuat iei diferent iale: W

+ a
1
(t)W = 0 si
sa se deduca formula lui Abel - Ostrogradski - Liouville:
W(t) = W(t
0
) exp
_

_
t
t
0
a
1
(t)dt
_
, t
0
I.
Generalizare.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 186
R: Avem:
_
x
i
_

+a
1
(t)
_
x
i
_

+a
2
(t)x
i
= 0, pentru i = 1, 2. Dar,
W

(t) =
d
dt

x
1
x
2
_
x
1
_

_
x
2
_

x
1
x
2
a
1
_
x
1
_

a
1
_
x
2
_

= a
1
(t)W(t).
14.24 Se da sistemul de funct ii liniar independente
_
x
1
(t), x
2
(t)
_
. Sa se arate ca ecuat ia
diferent ial a liniara omogena a carei solut ie generala este:
x(t) = C
1
x
1
(t) +C
2
x
2
(t),
cu C
1
si C
2
constante arbitrare, este:

x
1
(t) x
2
(t) x
_
x
1
(t)
_

_
x
2
(t)
_

_
x
1
(t)
_

_
x
2
(t)
_

= 0.
Generalizare.
R: Derivand x(t) de doua ori, prin eliminarea lui C
1
si C
2
ntre cele trei relat ii se
obt ine ecuat ia din enunt .
14.25 Sa se formeze ecuat ia diferent iala omogena al carui sistem fundamental de solut ii
este:
1) x
1
= sint, x
2
= cos t.
2) x
1
= e
t
, x
2
= te
t
.
3) x
1
= t, x
2
= t
2
.
4) x
1
= e
t
, x
2
= e
t
sint, x
3
= e
t
cos t.
R: 1) x

+x

= 0. 2) x

2x

+x = 0. 4) x

2tx

+2x = 0. 4) x

3x

4x

2x = 0.
14.26 Sa se arate ca ecuat ia diferent iala x

+ a
2
x = 0, a R 0 admite solut iile
x
1
(t) = cos at, x
2
(t) = sinat si sa se scrie solut ia generala.
R: Wronskianul sistemului
_
x
1
(t), x
2
(t)
_
este
W(t) =

cos at sinat
a sinat a cos at

= a ,= 0.
Deci
_
x
1
(t), x
2
(t)
_
formeaza un sistem fundamental de solut ii pentru ecuat ia data, iar
solut ia ei generala este
x(t) = C
1
cos at +C
2
sinat, t R.
cu C
1
, C
2
constante arbitrare.
14.27 Sa se integreze ecuat ia x

+ a
2
x = cos at, a R 0. Sa se gaseasca solut ia
problemei lui Cauchy cu condit iile init iale x
_

a
_
= 0, x

a
_
=

2a
.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 187
R: Solut ia generala a ecuat iei omogene asociate este
x(t) = C
1
cos at +C
2
sinat, t R.
Cautam o solut ie particulara pentru ecuat ia neomogena sub forma
x

(t) = u
1
(t) cos at +u
2
(t) sinat, t R.
n care u

1
(t) si u

2
(t) verica sistemul
u

1
cos at +u

2
sinat = 0, au

1
sinat +au

2
cos at = cos at.
Rezulta
u

1
=
1
2a
sin2at, u

2
=
1
2a
(1 + cos 2at).
De unde, pana la constante aditive arbitrare, obt inem
u
1
(t) =
1
4a
2
cos 2at, u
2
(t) =
1
2a
t +
1
4a
2
sin2at.
Avem deci solut ia particulara
x

(t) =
1
4a
2
cos at +
1
2a
t sinat, t R.
Solut ia generala a ecuat iei date se scrie atunci
x(t) = C
1
cos at +C
2
sinat +
1
4a
2
cos at +
1
2a
t sinat, t R.
cu C
1
, C
2
constante arbitrare. Solut ia problemei lui Cauchy cu condit iile init iale x
_

a
_
=
0, x

a
_
=

2a
, cum C
1
=
1
4a
2
, C
2
= 0, este x(t) =
t
2a
sinat.
14.28 Sa se integreze urmatoarele ecuat ii stiind ca ecuat iile omogene corespunzatoare
admit solut iile indicate:
1) (2t + 1)x

+ 4tx

4x = (2t + 1)
2
, x
1
= t, x
2
= e
2t
.
2) (t
2
+ 1)x

2tx

+ 2x = 2(t
2
+ 1)e
t
, x
1
= t, x
2
= t
2
1.
3) tx

= x

tx

+x = t
2
, x
1
= t, x
2
= e
t
, x
3
= e
t
.
R: Avem:
1) x(t) = C
1
t +C
2
e
2t
+t
2

1
2
t +
1
4
.
2) x(t) = C
1
t +C
2
_
t
2
1
_
+ (t 1)
2
e
t
.
3) x(t) = C
1
t +C
2
e
t
+C
3
e
t
+t
2
+ 2.
14.29 Sa se integreze ecuat ia x

+
2
t
x

+x = 0, daca x
1
(t) =
sin t
t
este o solut ie partic-
ulara.
R: Se face schimbarea de variabila dependenta x = x
1
y. Se obt ine:
x(t) =
1
t
(C
1
sint +C
2
cos t).
14.30 Sa se integreze ecuat ia t
2
(lnt 1)x

tx

+x = 0, daca x
1
(t) = t este o solut ie
particular a.
R: x(t) = C
1
t C
2
lnt.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 188
14.4 Ecuat ii de ordinul n cu coecient i constant i
14.31 Sa se gaseasc a solut iile generale ale ecuat iilor diferent iale liniare de ordinul al
doilea cu coecient i constant i:
1) x

5x

+ 6x = 0. 2) x

9x = 0. 3) x

= 0.
4) x

+x = 0. 5) x

2x

+ 2x = 0. 6) x

+ 4x

+ 13x = 0.
R: 1) Ecuat ia caracteristica r
2
5r + 6 = 0, are radacinile r
1
= 2, r
2
= 3. Solut ia
generala este x(t) = C
1
e
2t
+C
2
e
3t
. 2) x(t) = C
1
e
3t
+C
2
e
2t
. 3) x(t) = C
1
+C
2
e
t
.
4) x(t) = C
1
cos t+C
2
sint. 5) x(t) = e
t
(C
1
cos t +C
2
sint). 6) x(t) = e
2t
(C
1
cos 3t+
C
2
sin3t).
14.32 Sa se integreze ecuat ia x

+x =
1
cos t
, t R k +

2
.
R: Ecuat ia omogena x

+ x = 0 are ecuat ia caracteristica r


2
+ 1 = 0, cu radacinile
r
1
= i, r
2
= i. Solut ia generala a ecuat iei omogene este deci
x(t) = C
1
cos t +C
2
sint.
Cautam o solut ie particulara pentru ecuat ia neomogena sub forma
x

(t) = u
1
(t) cos t +u
2
(t) sint,
cu u

1
cos t +u

2
sint = 0, u

1
sint +u

2
cos t =
1
cos t
, de unde u

1
= tg t, u

2
= 1 si deci
u
1
(t) = ln[ cos t[, u
2
(t) = t,
ncat, solut ia generala a ecuat iei neomogene va
x(t) = C
1
cos t +C
2
sint + cos t ln[ cos t[ +t sint.
14.33 Sa se gaseasca solut iile generale ale ecuat iilor diferent iale liniare cu coecient i
constant i de ordinul al doilea, neomogene:
1) 2x

x = 4te
2t
. 2) x

2x

+x = te
t
. 3) x

+x = t sint.
4) x

+x = t
2
+t. 5) x

+x

= t 2. 6) x

x = te
2t
.
7) x

7x

+ 6x = sint. 8) x

+ 4x = t sin2t. 9) x

+ 3x

+ 2x = t sint.
R: 1) Se cauta o solut ie particulara de forma: x

(t) = e
2t
(At +B). Se obt ine
x(t) = C
1
e
t
+C
2
e

t
2
+e
2t
_
4
5
t
28
25
_
.
2) Se cauta o solut ie particulara de forma: x

(t) = t
2
e
t
(At +B). Se obt ine
x(t) = (C
1
+C
2
t) e
t
+
1
6
t
3
e
t
.
3) Se cauta o solut ie particulara de forma: x

(t) = t[(At +B) cos t + (Ct +D) sint].


Se obt ine
x(t) = C
1
cos t +C
2
sint
t
2
4
cos t +
t
4
sint.
4) x(t) = 2 +t +t
2
+C
1
cos t +C
2
sint.
5) x(t) = C
1
+C
2
e
t
3t +
1
2
t
2
.
6) x(t) = C
1
e
t
+C
2
e
t
+
1
3
_
t
4
3
_
e
2t
.
7) x(t) = C
1
e
t
+C
2
e
6t
+
7
74
cos t +
5
74
sint.
8) x(t) = C
1
cos 2t +C
2
sin2t
1
8
t
2
cos 2t +
1
16
t sin2t +
1
64
cos 2t.
9) x(t) = C
1
e
2t
+C
2
e
t
+
_

3
10
t +
17
50
_
cos t +
_
1
10
t +
3
25
_
sint.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 189
14.34 Sa se gaseasca solut iile generale ale ecuat iilor diferent iale liniare cu coecient i
constant i de ordinul al doilea, neomogene:
1) x

+x

= 4t
2
e
t
. 2) x

+ 10x

+ 25x = 4e
5t
.
3) x

6x

+ 9x = 25e
t
sint. 4) x

+ 2x

+ 5x = e
t
cos 2t.
R: Avem:
1) x(t) = C
1
+C
2
e
t
+
_
2t
2
6t + 7
_
e
t
.
2) x(t) = (C
1
+C
2
t) e
5t
+ 2t
2
e
5t
.
3) x(t) = C
1
e
3t
+C
2
e
3t
t + (4 cos t + 3 sint) e
t
.
4) x(t) = C
1
e
t
cos 2t +C
2
e
t
sin2t +
1
4
te
t
sin2t.
14.35 Sa se gaseasca solut iile generale ale ecuat iilor diferent iale liniare cu coecient i
constant i de ordin mai mare decat doi:
1) x

13x

+ 12x

= 0 2) x

+x = 0. 3) x
(4)
2x

= 0.
4) x

3x

+ 3x

x = 0. 5) x
(4)
+ 8x

+ 16x = 0. 6) x
(4)
2x

+x = 0.
7) x

2x

3x

= 0. 8) x

+ 2x

+x

= 0. 9) x

+ 4x

+ 13x

= 0.
R: Avem:
1) x(t) = C
1
+C
2
e
t
+C
3
e
12t
.
2) x(t) = C
1
e
t
+e
t
2
_
C
2
cos

3
2
t +C
3
sin

3
2
t
_
.
3) x(t) = C
1
+C
2
t +C
3
e
t

2
+C
4
e
t

2
.
4) x(t) = e
t
_
C
1
+C
2
t +C
3
t
2
_
.
5) x(t) = (C
1
+C
2
t) cos 2t + (C
3
+C
4
t) sin2t.
6) x(t) = (C
1
+C
2
t) e
t
+ (C
3
+C
4
t) e
t
.
7) x(t) = C
1
+C
2
e
t
+C
3
e
3t
.
8) x(t) = C
1
+ (C
2
+C
3
t) e
t
.
9) x(t) = C
1
+ (C
2
cos 3t +C
3
sin3t) e
2t
.
14.36 Sa se gaseasca solut iile generale ale ecuat iilor diferent iale liniare cu coecient i
constant i:
1) x

+ 4x

+ 5x = 0. 2) x
(5)
2x
(4)
+ 2x

4x

+x

2x = 0.
3) x
(4)
+ 4x

+ 8x

+ 8x

+ 4x = 0. 4) x
(4)
4x

+ 5x

4x

+ 4x = 0.
R: Avem:
1) x(t) = (C
1
cos t +C
2
sint) e
2t
.
2) x(t) = (C
1
+C
2
t) cos t + (C
3
+C
4
t) sint +C
5
e
2t
.
3) x(t) = [(C
1
+C
2
t) cos t + (C
3
+C
4
t) sint] e
t
.
4) x(t) = C
1
cos t +C
2
sint + (C
3
+C
4
t) e
2t
.
14.37 Sa se gaseasc a solut ia generala a ecuat iei
x
(4)
+ 2x

+ 5x

+ 8x

+ 4x = 40e
t
+ cos t.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 190
R: Ecuat ia caracteristica r
4
+ 2r
3
+ 5r
2
+ 8r + 4 = 0 are radacinile r
1
= r
2
= 1 si
r
3
= 2i, r
4
= 2i. Solut ia generala a ecuat iei omogene se scrie
x(t) = (C
1
+C
2
t)e
t
+C
3
cos 2t +C
4
sin2t, t R.
Deoarece r = 1 este radacina dubla pentru ecuat ia caracteristica, vom cauta o solut ie
particulara de forma
x

(t) = At
2
e
t
+Bcos t +C sint.
Introducand n ecuat ie si identicand coecient ii, se gaseste A = 4, B = 0, C =
1
6
si deci
solut ia generala a ecuat iei neomogene va
x(t) = (C
1
+C
2
t)e
t
+C
3
cos 2t +C
4
sin2t + 4t
2
e
t
+
1
6
sint, t R.
14.38 Sa se gaseasca solut iile generale ale ecuat iilor diferent iale liniare cu coecient i
constant i de ordin mai mare decat doi, neomogene:
1) x
(4)
2x

+x

= e
t
. 2) x
(4)
2x

+x

= t
3
.
3) x

+x

x = t
2
+t. 4) x

= 12t
2
+ 6t.
R: 1) Se cauta x

(t) = At
2
e
t
. Rezulta x(t) = C
1
+C
2
t +
_
C
3
+C
4
t +
t
2
2
_
e
t
.
2) Se cauta x

(t) = t
2
_
A+Bt +Ct
2
+Dt
3
_
. Rezulta
x(t) = (C
1
+C
2
t) + (C
3
+C
4
t) e
t
+ 12t
2
+ 3t
3
+
1
2
t
4
+
1
20
t
5
.
3) x(t) = C
1
cos t +C
2
sint +C
3
e
t
1 3t t
2
.
4) x(t) = C
1
+C
2
t +C
3
e
t
15t
2
5t
3
t
4
.
14.39 Sa se gaseasc a solut ia particulara a ecuat iei:
x

+ 2x

+ 2x

+x = t,
care verica condit iile init iale: x(0) = 0, x

(0) = 0, x

(0) = 0.
R: x(t) = e
t
+e

t
2
_
cos

3
2
t +
1

3
sin

3
2
t
_
+t 2.
14.5 Ecuat ia lui Euler
14.40 Sa se integreze ecuat iile Euler:
1) t
2
x

+tx

+x = 1. 2) t
2
x

+ 3tx

+x = 0.
3) t
2
x

4tx

+ 6x = t. 4) t
2
x

+ 2tx

6x = 0.
5) t
2
x

2tx

+ 2x = t
2
2t + 2. 6) t
2
x

tx

3x = t.
R: Avem:
1) x(t) = C
1
cos (lnt) +C
2
sin(lnt) + 1.
2) x(t) = (C
1
+C
2
lnt)
1
t
.
3) x(t) = C
1
t
3
+C
2
t
2
+
1
2
t.
4) x(t) = C
1
t
2
+C
2
1
t
3
.
5) x(t) = C
1
t +C
2
t
2
t
2
+ 2t lnt + 1 +t
2
lnt + 2t.
6) x(t) = C
1
1
t
+C
2
t
3

1
4
t.
CAPITOLUL 14. ECUAT II SI SISTEME DIFERENT IALE LINIARE 191
14.41 Sa se integreze ecuat iile Euler:
1) (t 2)
2
x

3 (t 2) x

+ 4x = t 2.
2) t
3
x

t
2
x

+ 2tx

2x = t
3
+ 2t.
3) (4t 1)
2
x

2 (4t 1) x

+ 8x = 0.
4) (t + 1)
3
x

+ 3 (t + 1)
2
x

+ (t + 1) x = 6 ln(t + 1) .
R: Avem:
1) x(t) = t 2 + [C
1
+C
2
ln(t 2)] (t 2)
2
.
2) x(t) = C
1
t +C
2
t
2
+C
3
t lnt +
1
4
t
3
t
_
ln
2
t + 2 ln t + 2
_
.
3) x(t) = C
1
_
(4t 1) +C
2
(4t 1).
4) x(t) =
C
1
t+1
+
C
2
t+1
ln(t + 1) +
1
t+1
ln
3
(t + 1).
14.42 Sa se gaseasc a solut ia particulara a ecuat iei:
t
2
x

= tx

+x = 2t,
care verica condit iile init iale: x(1) = 0, x

(1) = 1.
R: x(t) = t
_
lnt + ln
2
t
_
.
Bibliograe
[1] Lia Aram a, T. Morozanu, Culegere de probleme de calcul diferent ial si integral,
Vol. I, Editura Tehnica, Bucuresti, 1967.
[2] V. Barbu, Ecuat ii diferent iale, Editura Junimea, Iasi, 1985.
[3] G. N. Berman, A Problem Book in Mathematical Analysis, Mir Publishers,
Moscow,1980.
[4] Gh. Bucur, E. C ampu, S. G ain a, Culegere de probleme de calcul diferent ial si
integral, Vol. II si III, Editura Tehnica, Bucuresti, 1967.
[5] I. Burdujan, Elemente de algebra liniara si geometrie analitica, Rotaprint IPI,
1982.
[6] N. Calistru, Gh. Ciobanu, Curs de analiza matematica, Rotaprint IPI, 1988.
[7] G. Chilov, Analyse mathematique,

Editions Mir, Moscou, 1984.
[8] S. Chirit a, Probleme de matematici superioare, Editura Didactica si pedagogica,
Bucuresti, 1989.
[9] A. Corduneanu, Ecuat ii diferent iale cu aplicat ii n electrotehnica, Editura FA-
CLA, Timisoara, 1981.
[10] A. Corduneanu, A. L. Pletea, Not iuni de teoria ecuat iilor diferent iale, Editura
MATRIX ROM, Bucuresti, 1999.
[11] B. Demidovich, Problems in mathematical analysis, Mir Publishers, Moscow, 1981.
[12] N. Donciu, D. Flondor, Analiza matematica. Culegere de probleme, Editura
ALL, Bucuresti, 1993.
[13] N. Gheorghiu, T. Precupanu, Analiza matematica, Editura Didactica si peda-
gogica, Bucuresti, 1979.
[14] M. Krasnov, A. Kiselev, G. Makarenko, E. Shihin, Mathematical Analysis
for Engineers, Vol. I and II, Mir Publishers, Mosvow, 1990.
[15] V. A. Kudryavtsev and B. P. Demidovich, A Brief Course of Higher Mathe-
matics, Mir Publishers, Moscow, 1978.
192
BIBLIOGRAFIE 193
[16] Gh. Moros anu, Ecuat ii diferent iale. Aplicat ii, Editura Academiei, Bucuresti, 1989.
[17] C. P. Nicolescu, Teste de analiza matematica, Editura Albatros, Bucuresti, 1984.
[18] M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiza matematica, Vol. I, Editura
Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1966
[19] Gh. Procopiuc, Matematica, Univ. Tehnica Gh. Asachi Iasi, 1999.
[20] Gh. Procopiuc, Gh. Slabu, M. Ispas, Matematica, teorie si aplicat ii, Editura
Gh. Asachi Iasi, 2001.
[21] M. Ros culet, Analiz a matematica, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti,
1984.
[22] Ioan A. Rus, Paraschiva Pavel, Gh. Micula, B. B. Ionescu, Probleme de
ecuat ii diferent iale si cu derivate part iale, Editura Didactica si pedagogica, Bu-
curesti, 1982.
[23] A. A. Shestakov, A Course of Higher Mathematics, Mir Publishers, Moskow,
1990.
[24] Gh. Siretchi, Calcul diferent ial si integral, Vol. 1, Not iuni fundamentale, Ed. st.
si Encicl., Bucuresti, 1985.
[25] Gh. Siretchi, Calcul diferent ial si integral, Vol. 2, Exercit ii, Ed. St. si Encicl.,
Bucuresti, 1985.
[26] Rodica Tudorache, Culegere de probleme de analiza matematica, Vol. I, Calculul
diferent ial, Univ. Tehnica Gh. Asachi Iasi, 2000.
[27] Rodica Tudorache, Culegere de probleme de analiza matematica, Vol. II, Calculul
integral, Univ. Tehnica. Gh. Asachi Iasi, 2001.

S-ar putea să vă placă și