Sunteți pe pagina 1din 296

CAPITOLUL NTI FACEREA LUMII I A OMULUI Dumnezeu a existat dintotdeauna. La nceputul timpurilor el era sin ur. !

n a"ar# de el nu exista nimic. $ici m#car %lumina%& 'un#oar#. i pe (remea aceea dumnezeu se numea %Elo)im%. A*a se spune n textul e'raic (ec)i al c#r+ii %Facerea%. ,extual& cu(-ntul %elo)im% nseamn# %zei%& *i este destul de curios c# .i'lia l nume*te a*a pe un domn care era cu des#(-r*ire sin ur. A*adar& %Elo)im%& sau %Ia)(e%& %/a(aot%& %Adonai%& cum i mai spune .i'lia n di(erse pasa0e& se plictisea 1sau %se plictiseau%2 de moarte n mi0locul )aosului ncon0ur#tor& sau %to)u (a'o)u%& cum numea .i'lia )aosul& ceea ce n traducere li'er# ar nsemna %talme*3'alme*%. i "iindc# (e*nicia3i nes"-r*it de lun #& de 'un# seam# c# %elo)imii% s3au plictisit a*a milenii *i milenii "#r# num#r. 4-n# la urm#& *i3a zis dumnezeu 1a*a i (om spune de acum ncolo& n spiritul (remurilor noi2 c#& de(reme ce este dumnezeu *i care (a s# zic# atotputernic& nu se cade s# se pr#p#deasc# de dor *i de ur-t& ci tre'uie neap#rat s# "ac# o trea'# oarecare. i s3a apucat mo*nea ul s# creeze. Ar "i putut& ce3i drept& s# le "ac# pe toate dintr3o dat#. Ei 'ine& nu5 i3a zis c# n3are rost s# se r#'easc#6 %,oate la timpul lor%. i a "#cut& la nceput& numai cerul *i 4#m-ntul. Mai 'ine zis& materia a ap#rut de la sine ndat# ce *i3a mani"estat el (oia. Ce3i drept& o materie la nceput in"orm#& pustie& plin# de umezeal#& un %talme*3'alme*%. %i p#m-ntul era "#r# c)ip *i pustiu *i ntuneric era deasupra ad-ncului& iar du)ul lui dumnezeu se purta pe deasupra apelor%& spune (ersetul 7 din primul capitol al c#r+ii %Facerea%. Care3i t-lcul acestor cu(inte& cititorul .i'liei n3are cum *i nici nu tre'uie s# *tie. i ca s# nu "ac# 'oro'oa+e dumnezeu s3a -ndit c#3i tre'uie lumin#. Ceea ce nseamn# 8 nu3i a*a9 8 c#& nainte de asta& milenii *i milenii de3a r-ndul a or'ec#it n ntuneric. $oroc c# n3a(ea de ce se lo(i& pentru c# de 0ur mpre0ur nu era nimic. %i a zis dumnezeu6 :/# "ie lumin#5; i s3a "#cut lumin#% (Facerea, I, 3). Ce "el de lumin# era aceea& .i'lia nu spune. /pune doar at-t6 %*i a (#zut dumnezeu c# lumina este 'un#%. A r#mas adic# nc-ntat de realizarea lui. 4rima lui ri0# a "ost %s# despart# lumina de ntuneric%. Ce nseamn# asta& iar#*i n3are rost s# ncerc#m a n+ele e. %i a numit dumnezeu lumina ziu#& *i ntunericul l3a numit noapte. i a "ost sear#& *i a "ost diminea+#6 ziua nt-i% (Facerea, I, 5). Dup# aceea mo*nea ul s3a apucat s# creeze... )ici+i ce9 Iar#*i cerul5 Iat# cum descrie %s"-nta% scriptur# aceast# opera+ie prin care dumnezeu a creat pentru a doua oar# cerul6 %i a "#cut dumnezeu t#ria cerului *i a desp#r+it apele care sunt dedesu'tul t#riei de apele care sunt deasupra t#riei. i s3a "#cut a*a. i a numit dumnezeu t#ria cer< *i a "ost sear#& *i a "ost diminea+#6

ziua a doua% (Facerea, I, 788). 4o(estea aceasta cu apa de %deasupra% *i de %dedesu'tul% t#riei o linde*te o eroare pro"und# a tuturor popoarelor primiti(e. !ntr3ade(#r& oamenii din (ec)ime credeau c# cerul este masi(& tare& de unde *i denumirea de %t#rie%. /e presupunea c# de partea cealalt# a t#riei se a"l# un uria* rezer(or de ap#& al c#rui "und este cerul. Ast#zi orice om cu carte *tie c# ploaia pro(ine din apa care se e(apor# de pe 4#m-nt. =aporii de ap#& condens-ndu3se& "ormeaz# norii& din care umezeala cade& su' "orm# de precipita+ii& pe supra"a+a 4#m-ntului. !ntr3o (reme se credea ns# c# ploaia este apa care cur e din rezer(orul acela de deasupra prin ni*te "erestre spe3 cial "#cute n acest scop. Aceast# p#rere& care acum ne "ace sa z-m'im comp#timitor& s3a men+inut mult# (reme. O mp#rt#*eau to+i n(#+a+ii teolo i din primele (eacuri ale cre*tinismului. Dar s# trecem mai departe. >iua a treia dumnezeu a "olosit3o pentru o munc# ale c#rei roade au "ost *i mai pre+ioase dec-t cele dinainte. i3a co'or-t pri(irile asupra apelor de 0os *i *i3a zis c# ar "i 'ine s# le adune laolalt# *i s# lase ast"el s# ias# la i(eal# p#r+ile de uscat. /upun-ndu3se (oin+ei sale& apele s3au unit n (#ile "ormate instantaneu pentru a le primi. ,ot instantaneu s3au "ormat *i ntinderile de uscat& n#l+imile de pe care apele au nceput s# cur # su' "orm# de p-raie *i r-uri spre m#ri *i lacuri. %i a numit dumnezeu uscatul p#m-nt& iar adunarea apelor a numit3o m#ri. i a (#zut dumnezeu c# este 'ine% (Facerea, I, 10). Dup# cum se (ede& de cele mai multe ori mo*ul era tare nc-ntat de trea'a lui. 8 Ia te uit#& *i zicea el& de ce nu mi3a dat n -nd s# m# apuc mai de mult de toate astea9... !n ziua aceea dumnezeu a "ost at-t de mul+umit de uscatul *i de m#rile lui& nc-t nu l3a r#'dat inima s# nu mai "ac# ce(a p-n# la c#derea nop+ii. %i a zis dumnezeu6 :/# odr#sleasc# p#m-ntul pa0i*te (erde& ier'uri a(-nd s#m-n+# n ele *i pomi roditori& care s# "ac#& dup# soiul lor& roade cu s#m-n+# n ele pe p#m-nt;. i s3a "#cut a*a% (Facerea, I, 11). $ici nu *tii cum s# te minunezi de n+elepciunea %creatorului%5 E reu de nc)ipuit mai mult# mi al# *i mai mult# pre(edere. ?-ndi+i3(# numai ce3ar "i "ost pe p#m-nt dac# dumnezeu ar "i s#dit pomi care s# rodeasc# altce(a dec-t li3i soiul. /# mul+umim ri0uliului dumnezeu c# nu ne3a dat meri care s# "ac# portocale& portocali care s# "ac# pere *i peri care s# "ac# a ri*e. Ce n3 curc#tur# ar "i ie*it5 C-nd 4#m-ntul i s3a supus *i merii au crescut& d-nd mere *i nu altce(a& dumnezeu iar#*i *i3a zis %c# este 'ine. i a "ost sear#& *i a "ost diminea+#6 ziua a treia% (Facerea, I, 12813). Dar iat# o alt# po(este ciudat#6 "#c-ndu3se lumin#& trecuser# trei zile cu dimine+ile *i serile respecti(e. i aceast# lumin#& care la s"-r*itul zilei ceda locul ntunericului nop+ii& n(#luia lumea ce se n#*tea "#r# a porni de la (reo surs# (izi'il#< de /oare nu era nc# nici pomeneal#. Aici este cazul s# reproducem un citat lun din .i'lie6 %i a zis dumnezeu6 :/# "ie lumin#tori pe 'olta cerului& ca s# despart#

ziua de noapte *i s# "ie semne ale anotimpurilor& ale zilelor *i ale anilor. i s# "ie lumin#tori pe 'olta cerului ca s# lumineze pe p#m-nt;. i s3a "#cut a*a. Deci a "#cut dumnezeu cei doi lumin#tori mari6 lumin#torul cel mai mare& ca s# st#p-neasc# ziua& *i lumin#torul cel mai mic& ca s# st#p-neasc# noaptea& precum *i stelele. i i3a pus dumnezeu pe 'olta cerului ca s# lumineze pe p#m-nt. i s# st#p-neasc# peste zi *i peste noapte *i s# despart# lumina de ntuneric. i a (#zut dumnezeu c# este 'ine. i a "ost sear#& *i a "ost diminea+#6 ziua a patra% (Facerea, I, 1419). $u ncape nici un "el de ndoial#& nu3i a*a9 Este (or'a de /oare *i de Lun#. 4rin urmare& potri(it .i'liei& separarea zilei de noapte *i alternarea lor existau nc# nainte de i(irea /oarelui& care a "ost %creat% de dumnezeu n a patra zi dup# apari+ia luminii. Atunci de ce i3a dictat %s"-ntul du)% lui Moise acele n#scociri uluitoare cu pri(ire la /oare *i lumin#9 Explica+ia este "oarte simpl#6 p-n# la s"-r*itul secolului al @=II3lea& c)iar *i n(#+a+ii credeau c# nu /oarele d# lumin#& ci c# lumina exist# de la sine& iar /oarele numai %o las# s# treac#%. 4-n# *i (estitul -nditor "rancez RenA Descartes mp#rt#*ea aceast# eroare. tiin+a i datoreaz# astronomului danez Olaus Rmer 1BCDD8BEBF2 descoperirea unui ade(#r important& complet opus celor ce se spun n .i'lie& *i anume c# lumina care se re(ars# asupra lumii noastre pro(ine de la /oare& iar propa area ei nu este instantanee. Rmer a determinat viteza luminii& sta'ilind 8 *i p-n# ast#zi lucrul acesta a "ost do(edit de nenum#rate ori 8 c# lumina str#'ate distan+a de la /oare la 4#m-nt n G minute *i BG secunde& adic# are o (itez# de aproape HFF FFF Im pe secund#. El a a0uns la aceast# descoperire o'ser(-nd *i studiind eclipsele sateli+ilor lui Jupiter& planet# care "ace parte din sistemul nostru solar. Rmer locuia pe atunci n Fran+a *i& la 77 noiem'rie BCEK& a prezentat Academiei din 4aris o comunicare despre descoperirea sa. Autorul rndurilor respective din .i'lie a "ost& desi ur& un i norant des#(-r*it n materie de astronomie. Dumnezeu ns# ar "i tre'uit s# *tie totul& c)iar *i pe (remea c-nd a "ost scris# .i'lia. Iz'itor este *i rolul extrem de nensemnat pe care .i'lia l atri'uie stelelor n pro ramul "#uririi lumii. %Cei doi lumin#tori mari% sunt considera+i /oarele *i Luna. Dar Luna nu este dec-t un satelit nensemnat al 4#m-ntului nostru5 O'scurantista carte a Facerii nici nu '#nuie*te c# Luna& 4#m-ntul *i c)iar /oarele nu nseamn# mare lucru n raport cu uni(ersul5 4-n# *i /oarele or'itor& principalul astru din lumea noastr# solar#& nu este dec-t o modest# stea& una dintre zecile de miliarde de stele care alc#tuiesc un uria* sistem stelar& alaxia noastr#. Autorul %s"-nt% nu (ede dec-t 4#m-ntul *i reduce totul la 4#m-nt. 4#m-ntul ns# nu este dec-t una dintre planete. El se mi*c# n 0urul unei stele relati( mici. I norantul autor al c#r+ii %Facerea% consider# c# aceast# stea 8 /oarele nostru& care este totu*i de B HFF FFF de ori mai mare ca 4#m-ntul 8 ar "i total dependent# de satelitul ei 4#m-ntul. Autorul nai(elor "antezii din .i'lie ar nlemni dac# ar n(ia n zilele

noastre. Ce oc)i ar desc)ide dac# ar citi orice carte de popularizare din domeniul astronomiei sau dac#& nimerind ntr3un o'ser(ator astronomic& ar (edea printr3un 'un telescop mun+ii din Lun#& petele din /oare& sateli+ii planetei Jupiter *i alte corpuri cere*ti& pe care dumnezeu cic# le3a %pus pe 'olta cerului%5 /# ne ntoarcem la .i'lie6 %i a zis dumnezeu6 :/# mi*une apele de sumedenie de 0i(ine cu (ia+# n ele *i p#s#rile s# z'oare pe p#m-nt *i pe ntinsul cerului;. i a "#cut dumnezeu c)i+ii cei mari *i toate (iet#+ile (iermuitoare de care mi*un# apele& dup# soiul lor& *i toate p#s#rile z'ur#toare& dup# soiul lor. i a (#zut dumnezeu c# este 'ine. i le3a 'inecu(-ntat dumnezeu zic-nd6 :4r#si+i3(# *i (# nmul+i+i *i umple+i apele m#rilor *i p#s#rile s# se nmul+easc# pe p#m-nt;. i s3a "#cut sear#& *i s3a "#cut diminea+#6 ziua a cincea. i a zis dumnezeu6 :/# scoat# p#m-ntul "iin+e (ii dup# "el *i "el6 do'itoace& t-r-toare *i "iare& dup# soiul lor;. i s3a "#cut a*a. i a "#cut dumnezeu "iarele p#m-ntului dup# soiul lor *i do'itoacele dup# soiul lor *i toate t-r-toarele de pe p#m-nt dup# soiul lor. i a (#zut dumnezeu c# este bine (Facerea, I, 2025). Mai 'ine nici c# se putea5 i atotputernicul me*ter *i "reca m-inile mul+umit. !l a*tepta ns# ce(a *i mai 'un. 8 ,otu*i& nici unul dintre aceste animale nu seam#n# cu mine 8 *i3a "#cut el socoteala. 8 Ce p#cat5 Eu am cap "rumos& urec)i potri(ite& pri(ire (ioaie& nas drept *i& n s"-r*it& din+i s#n#to*i. Fire*te& a* putea s# creez cu u*urin+# *i o o lind# ca s# m# uit n ea& dar cred c# ar "i mult mai 'ine s# m# admir pri(ind pe cine(a care s# semene cu mine. /tra*nic# idee5 4e p#m-nt tre'uie s# existe un animal dup# c)ipul *i asem#narea mea. !n (reme ce '#tr-nul cu eta ast"el& c-te(a dintre maimu+ele pe care le z#mislise cu pu+in nainte se d#deau tum'a la picioarele lui. 8 Ele au ce(a din c)ipul meu 8 *i3o "i zis& pro'a'il& dumnezeu. 8 Dar asta nc# nu e ceea ce mi3ar tre'ui. Ele au coad#& pe c-nd eu nu am a*a ce(a. Ce3i drept& *i printre ele sunt unele "#r# coad#& dar... tot nu3i ceea ce3mi tre'uie5 Maimu+ele continuau s# se z'en uie *i s# se str-m'e. Atunci dumnezeu a luat o 'ucat# de p#m-nt 0ila( *i s3a apucat s# modeleze un om. /e mai poate oare a"irma& dup# toate astea& c# dumnezeu este numai du) *i nu are m-ini9 .i'lia spune de asemenea c#& dup# ce l3a zidit pe om& dumnezeu %a su"lat n n#rile lui su"lare de (ia+# *i s3a "#cut Adam "iin+# (ie% (Facerea, II, 7). !n capitolul nt-i al c#r+ii %Facerea% 1(. 7E2 exist# un pasa0 con"uz din care s3ar putea conc)ide c# omul a "ost z#mislit )erma"rodit 1de am'ele sexe2 *i c# a'ia mai t-rziu dumnezeu %*i3a corectat% crea+ia. !ntr3ade(#r& despre crearea "emeii se (or'e*te a'ia la s"-r*itul capitolului al II3lea& iar n (ersetul 7E din primul capitol al .i'liei se spune6 %i a "#cut dumnezeu pe om dup# c)ipul s#u& '#r'at *i "emeie l3a "#cut& dup# c)ipul lui dumnezeu%. A*a sun#

(ersetul cu pricina& tradus textual din e'raica (ec)e. El a *i determinat apari+ia le endei "oarte r#sp-ndite despre zeii )erma"rodi+i. 4e de alt# parte& tocmai datorit# sensului s#u ec)i(oc& acest (erset a "ost ntotdeauna denaturat de t#lm#citorii cre*tini 'ine inten+iona+i . ,otu*i& ar "i o re*eal# s# d#m prea mult# nsemn#tate acestei "antezii 'i'lice< n .i'lie exist# *i destule alte pasa0e care nu tre'uie n+elese de loc *i& de alt"el& nici nu ai ce s# n+ele i. /# examin#m mai 'ine ceea ce se consider# admis de toat# lumea. De ndat# ce l3a z#mislit pe om& dumnezeu l3a proclamat re e al crea+iei *i a or anizat imediat pentru el o parad# a tuturor animalelor. %C#ci domnul dumnezeu "#cuse din p#m-nt toate (ie+uitoarele c-mpului *i toate p#s#rile cerului *i le adusese la Adam ca s# (ad# cum le (a numi< *i pe "iecare (ietate& cum era s3o numeasc# Adam& a*a era s# "ie numele ei% (Facerea, II, 19). ,re'uie s# "i "ost& desi ur& o parad# "oarte amuzant#. $ici cel mai n(#+at naturalist nu s3ar "i ncumetat s# ia! "n cazul acesta! locul lui Adam# %Umple+i p#m-ntul *i supune+i3l8 i$a spus dumnezeu lui Adam 8 *i st#p-ni+i peste pe*tii m#rii *i peste p#s#rile cerului *i peste toate (iet#+ile care se mi*c# pe p#m-nt% (Facerea, I, 28). $u stric# s# su'liniem c#& n ciuda acestei porunci a domnului& %re ele naturii% 8 omul 8 a "ost ne(oit s# lupte& *i nu ntotdeauna cu succes& mpotri(a leilor& ti rilor& ur*ilor& crocodililor& lupilor etc# Dar nu numai "iarele sunt du*manii omului. !ntrea a omenire are de su"erit *i din pricina numero*ilor parazi+i 8 pureci& p#duc)i& plo*ni+e 8& precum *i a micro'ilor aduc#tori de 'oli. .a mai mult& dumnezeu& care a creat animale de prad# amatoare de 'i"tec din carne de om& i3a poruncit n sc)im' omului s# "ie (e etarian. Cit#m din .iblie% %Iat#& (# dau (ou# toate ier'urile care au s#m-n+# n ele& de pe toat# "a+a p#m-ntului& *i to+i pomii care au roade cu s#m-n+# n ele. Acestea s# "ie )rana (oastr#% (Facerea, I, 29). =# ru #m s# re+ine+i aceast# particularitate a alimenta+iei primilor oameni# !n s"-r*it& n seara zilei a *asea& c-nd totul "usese terminat sau aproape terminat& dumnezeu& nespus de nc-ntat de munca sa& sim+indu3se o'osit& s3a -ndit s# se odi)neasc#. Cit#m6 %i a s"-r*it dumnezeu n ziua a *aptea lucrarea sa pe care o "#cuse *i s3a odi)nit n ziua a *aptea de toat# lucrarea sa pe care o "#cuse% (Facerea, 11,2). Mai departe6 %i a s#dit domnul dumnezeu o r#din#& n Eden& spre r#s#rit& *i a s#l#*luit acolo pe omul pe care l zidise... i un "lu(iu ie*ea din Eden ca s# ude r#dina *i de acolo se desp#r+ea n patru 'ra+e. $umele celui dint-i este Fison. Acesta ncon0ur# tot +inutul La(ila< acolo se a"l# aur. i aurul acestui +inut e de mare pre+. Acolo se a"l# 'deliul *i onixul. i numele "lu(iului al doilea este ?)i'on6 acesta ncon0ur# tot +inutul Cu*.

i numele "lu(iului al treilea este ,i ru& care cur e la r#s#ritul Asiriei. Iar al patrulea "lu(iu este Eu"ratul% (Facerea, II, 8, 1014). 4rin aceste am#nunte& autorul (rea s# indice precis locul unde se a"l# raiul pe p#m-nt. Dar mai 'ine s3ar "i l#sat p# u'a*& c#ci n "elul acesta se las# prins proste*te cu m-+a3n sac. ,o+i comentatorii recunosc c# Fisonul este r-ul Faz& denumit mai t-rziu AraIs. Acest r-u se a"l# n Armenia *i *i are iz(oarele ntr3unul dintre cele mai inaccesi'ile de"ileuri din Caucaz. /# admitem c# n aceste locuri se #se*te aur *i onix& dar& n orice caz& nimeni nu *tie ce este %'deliul%. 4e de alt# parte& nu poate exista nici un "el de eroare n pri(in+a "lu(iilor ,i ru *i Eu"rat. De aici reiese limpede c#& potri(it c#r+ii %Facerea%& raiul p#m-ntesc se a"la n re iunea cuprins# ntre Armenia *i IraI 1Mesopotamia2. De*i iz(oarele AraIsului& ,i rului *i Eu"ratului sunt situate relati( aproape unele de altele& totu*i aceste "lu(ii au "iecare iz(orul lui propriu. AraIsul& cel mai mare a"luent al r-ului Mura& iz(or#*te de l-n # .in )iol3Da ) 1n ,urcia2 *i cur e spre Marea Caspic#. C-t pri(e*te ,i rul *i Eu"ratul& aceste "lu(ii nu au iz(oare comune& ci se unesc departe de iz(or& (#rs-ndu3se n ?ol"ul 4ersic# n pri(in+a "lu(iului pe care cartea %Facerea% l nume*te ?)i)on& re*eala autorului %s"-nt% este de3a dreptul "antastic#. %Acesta 8 spune el 8 ncon0ur# tot +inutul Cu*%. Dar& c)iar potri(it .i'liei& +inutul lui Cu* 1"iul lui Lam *i tat#l lui $imrod2 nu este altce(a dec-t Etiopia. 4rin urmare& ?)i)onul este $ilul& care& dup# cum se *tie& nu cur e n Asia& ci n A"rica *i ntr3o direc+ie opus# ,i rului *i Eu"ratului& adic# de la sud la nord. !ntruc-t iz(oarele lui se a"l# n mun+ii A"ricii ecuatoriale& n re iunea lacului =ictoria3$Nanza& rezult# c# ntre iz(oarele sale *i ale celorlalte trei "lu(ii este o distan+# de aproape H FFF Im. Cartea %Facerea% declar# ns# c# toate ud# una *i aceea*i r#din#& r#dina Edenului. E drept& iz(oarele a dou# din aceste "lu(ii 8 ,i rul *i Eu"ratul 8 se a"l# la o distan+# de cel mult BFF Im unul de cel#lalt& dar c)iar *i aceast# distan+# este prea mare pentru o r#din#. i apoi cum poate "i numit r#din# acest teritoriu imens& cu mun+i *i st-nci a'rupte& situat ntr$una din cele mai vitre&e re&iuni ale &lobului' /# l#s#m -ndul s# ne duc# spre acest rai minunat& unde patru mari "lu(ii iz(or#sc din acela*i loc *i *i poart# apele n di"erite direc+ii. Adam se plim'# pe mo*ia lui *i ust# din plin des"#tarea tr-nd#(iei. Iat# ce3*i zice& pro'a'il& n -nd6 (unt om *i m# numesc Adam) se pare c# asta nseamn# :p#m-nt ro*u;& pentru c# am "ost "#cut din lut& ca un urcior oarecare. C-+i ani oi "i a(-nd9 M3 am n#scut acum c-te(a zile& dar& dup# cum spune o zical# '#tr-neasc#& un '#r'at are at-+ia ani c-t i arat# "a+a. Iat# de ce pot spune c#& la drept (or'ind& m3am n#scut la (-rsta de 7G de ani& a(-nd toate m#selele... .a nu& nc# nu toate m#selele. !mi lipsesc deocamdat# m#selele de minte. /unt 'ine le at& nu9 i apoi cum a* putea s# nu "iu '#iat "rumos din moment ce& cu excep+ia (-rstei *i a '#r'ii& sunt o copie "idel# a domnului& a celei mai (estite "iin+e din tot uni(ersul9 Admira+i3mi& (# ro & s#n#tatea& pri(i+i aceste 'ra+e& picioarele z(elte& mu*c)ii& 'u0orii din o'ra0i... $ici urm# de reumatism5 $u3mi pas# de nici un "el de 'oal#& nici m#car de (#rsat6

t#ticul m3a z#mislit ata (accinat. F#r# ndoial#& sunt '#iat "rumos5 i duc o (ia+# de )uzur n acest rai minunat. M# duc unde (reau& rup din copaci orice "ructe *i m#n-nc c-t ncape n mine. $u simt nici cea mai mic# o'oseal#& pentru c# nu "ac nimic. M# t#(#lesc pe iar'# numai din pl#cere. !n ziua a treia& ama'ilul meu am"itrion& dumnezeu& mi3a or anizat o mic# distrac+ie& despre care (oi p#stra o amintire pl#cut# toat# (ia+a. ,oate animalele au de"ilat prin "a+a mea6 :i pe "iecare (ietate cum o (ei numi& a*a (a "i numele ei;& mi3a spus mo*nea ul. A*a ospitalitate mai zic *i eu5 $ici nu (# nc)ipui+i c-te (ie+uitoare au de"ilat prin "a+a mea5 $3am crezut (reodat# c# exist# at-tea "iin+e pe lume. ,otu*i& nu mi3a "ost reu s# le dau nume la "iecare. Lim'a pe care o (or'esc c-t se poate de cur #tor& de*i n3am n(#+at3o niciodat# *i nic#ieri& este o lim'# neo'i*nuit de 'o at#& cu nenum#rate expresii. F#r# s# stau o clip# pe -nduri& mi3am dat seama ce nsu*iri are "iecare animal& pri(indu3l doar& *i am de"init printr3un sin ur cu(-nt particularit#+ile "iec#rei specii. 4rin urmare& numele dat de mine este n acela*i timp *i o de"ini+ie precis# *i complet#. /# lu#m& de exemplu& animalul care mai t-rziu (a "i denumit :eOuus; n latin#& :c)e(al; n "rancez#& :cal; n rom-n# etc. Ei 'ine& eu i3am dat un nume care de"ine*te cu precizie acest patruped& cu p#rul& coada *i )amul lui. A)& lim'a pe care o (or'esc nu3*i are seam#n *i ce r#u mi pare c-nd m# -ndesc c# ntr3o zi ea (a disp#rea pentru totdeauna5 4arada tuturor "iin+elor (ii a "ost admira'il#. i c-nd spun admira'il# nc# n3am spus totul. Am a(ut *i un num#r comic n pro ram& *i anume cnd au ap#rut pe*tii. ?r#dina noastr# se a"l# pe uscat& departe de +#rmul m#rii. Aici sunt numai r-uri& adic# ap# dulce. =# nc)ipui+i ce mutr# "#ceau pe*tii de mare& ne(oi+i s# urce n sus pe ,i ru *i Eu"rat pentru a mi se n"#+i*a9 Lipsa apei s#rate i sup#ra teri'il. Am r-s cu )o)ote5 Dar din cale3a"ar# de r#u au dus3o mami"erele ac(atice5 Din "ericire& t#ticului i3a (enit ideea s# l#r easc# n mod excep+ional& pentru ziua aceea& r-urile din r#dini+a mea& c# altminteri nici o 'alen# n3ar "i putut s# treac# (reodat# prin ele... $umai c-t le3am dat numele *i s# "i (#zut cum au *ters3o& d-nd de zor din not#toare pentru ca s# a0un # c-t mai cur-nd n oceanul lor. M# +ineam cu m-inile de 'urt# nu alta5 4oate c# se (or #si unii care nu (or crede aceast# po(este. $ele iui+ii (or t# #dui c# "ocile& morsele& ur*ii al'i& pin uinii au putut s# co'oare pentru aceast# parad# n (alea ,i rului *i Eu"ratului& c# tot aici s3au adunat can urul& ornitorincul& stru+ul *i emuul din Australia& ele"an+ii& rinocerii& )ipopotamii *i crocodilii din A"rica& papa alii& lamele& ali atorii& anacondele din America de /ud etc. Ei *i ce3i cu asta9 Critica nu are nici o importan+#. 4e cu(-ntul meu c# am (#zut aici& n r#dina Edenului& "oci& reni& 'alene& (ulpi polare *i alte animale din toat# lumea. C-rcota*ii (or spune6 :Dar cum au a0uns acolo specii unice de pe*ti din di"erite lacuri& de pild# pe*tele "era& care nu se #se*te dec-t n lacul Constan+a9; Ace*ti pe*ti au primit permisie special# de la dumnezeu *i s3au prezentat la parada din Eden... pe calea aerului. A"urisi+i s# "ie p# -nii care nu se declar# mul+umi+i cu aceast# explica+ie5

i& la urma urmelor& la ce nai'a m# an a0ez eu ntr3o disput# n le #tur# cu toate acestea9 Cu at-t mai r#u pentru cei care nu3mi (or da crezare c-nd a"irm c# prin "a+a mea s3au perindat toate animalele6 (erte'rate& ne3 (erte'rate& reptile. $u exist# o sin ur# insect# c#reia s# nu3i "i dat nume. Dar ceea ce m3a uimit cel mai mult a "ost un (ierme mare& al'& lun *i plat& care a ie*it u*urel c)iar din mine& un (ierme respin #tor& numit ulterior de naturali*ti tenie. Acest prost#nac lun c-t toate zilele& cum a ie*it& mi3a "#cut ndat# o plec#ciune ad-nc#. I3am dat un nume& dup# care el s3a '# at din nou n mine *i s3a instalat n#untrul meu. 4omenesc toate acestea numai pentru a "i precis. Ca s# spun drept& nici nu *tiam c# sunt locuit pe din#untru. De alt"el& locatarul meu nu m# stin )ere*te c-tu*i de pu+in. $imic nu tul'ur# (ia+a nc-nt#toare pe care o duc de cinci zile%. Primul somn al omului Adam *i pri(e*te c)ipul o lindit n apa limpede a iz(orului celor patru "lu(ii& apoi se lun e*te alene pe iar'#. 8 Ce "rumoas#3i (ia+a5 murmur# el. Dar iat#3l pe Adam c#sc-nd *i ntinz-ndu3se. O mole*eal# necunoscut# pune treptat st#p-nire pe el. Ce3o mai "i *i asta9 $u simte nici urm# de o'oseal#. Atunci ce se nt-mpl#9 $u pricepe nimic. !ncearc# un sim+#m-nt tainic& mpotri(a c#ruia nu poate lupta. 4leoapele i se lipesc. Adam doarme# *ste primul somn al omului# n timp ce Adam s"or#ie de rupe p#m-ntul& (ine Dumnezeu3tat#l. 4ri(irea lui se opre*te ndelun asupra lene*ului adormit. 8 ,re'uie s# recunosc totu*i c#& atunci c-nd m# apuc de o trea'#& o "ac stra*nic 8 spune mo*nea ul plin de mul+umire. 8 Fl#c#ul e 'ine le at. A* putea s# 0ur c# sunt c)iar eu n persoan#. ...pe c-nd eram mai t-n#r cu cteva miliarde de veacuri# Dumnezeu se apleac# *i l ciupe*te pe Adam de pulp#. La aceast# lum# di(in#& Adam r#spunde printr3un s"or#it *i mai puternic. 8 Minunat 8 continu# maestrul %Elo)im% 8& nu e ne(oie de nici un "el de anestezie. =#d c# t-n#rul meu Adam doarme destul de ad-nc6 s# tra i cu tunul *i nu3l treze*ti5 Iar acum& )ai s# m# apuc de lucru& c#ci am (enit aici cu o trea'# "oarte important#. C-t nu m3aude nimeni& pot s# m#rturisesc c# ast#zi3diminea+# am '# at de seam# c# uneori o "ac totu*i de oaie. Unde mi3 a "ost capul c-nd am z#mislit omul "#r# o to(ar#*#9 Fiec#rui animal i3am dat o "emel# sau& n orice caz& exist# "oarte pu+ine excep+ii de la aceast# re ul#. ,enia& ce3i drept& este )erma"rodit#& *i asta3i "iresc& pentru c#& dac# ar tr#i n perec+i! nici nu s$ar numi taenia solium. Dar omul de trea'# nu e o tenie5 Care (a s# zic# tre'uie s#3i "ac o soa+# *i i3o (oi "ace din propriul lui trup. Rostind aceste (or'e& dumnezeu3Ptat#l %a luat una din coastele lui *i a str-ns carnea la loc. i a "#cut domnul dumnezeu coasta pe care a luat3o din Adam "emeie *i a adus3o c#tre Adam% (Facerea, II, 2122). 4arc#3l aud url-nd pe omul trezit prin surprindere6 8 =#leu& (#leu5 Mi3a rupt o coast#5 nc)ipui+i3(# ns# mirarea lui c-nd a (#zut al#turi o p#pu*# (ie *i dr# #la*#.

8 Asta ce mai e9 8 Asta9 E "emeia ta. Am onoarea s# (# "elicit cu prile0ul c#s#toriei le itime 8 i3a r#spuns dumnezeu. 8 ndr#zne*te numai s# spui c# nu3+i place5 8 .a& drept s# spun& e dr# u+#. 8 Cred *i eu5 Ai 'a"t#5 i unde mai pui c# o cape+i "#r# soacr#5 $3am ce zice& ai noroc& nu lum#5 .i'lia spune c# Adam a exclamat6 %Aceasta este acum os din oasele mele *i carne din carnea mea. Aceasta se (a c)ema "emeie& c#ci din '#r'at a "ost luat#. 4entru aceea (a l#sa omul pe tat#l s#u *i pe mama sa *i se (a lipi de "emeia sa& *i (or "i amndoi un trup# (Facerea, II, 2324). $u mai este cazul c# coment#m aceast# exclama+ie a proasp#tului nsur#+el Adam. $ici n3ar "i putut spune alte (or'e mai curtenitoare. C-t despre coasta ce3i "usese scoas#& tre'uie amintit c#& potri(it a"irma+iei "ericitului Au&ustin! dumnezeu nu i$a mai "napoiat$o lui Adam# 4rin urmare& p-n# la urm#& Adam a r#mas in(alid& "#r# o coast#. Era (or'a& pro'a'il& de o coast# %"als#%& su'liniaz# cu ironie mu*c#toare =oltaire& %c#ci lipsa unei coaste ade(#rate ar "i "ost c-t se poate de (izi'il#%. Cartea ,acerea mai spune (II, 25): %i Adam *i "emeia lui erau amndoi oi *i nu se ru*inau%. Comentatorii cu(io*i a"irm# c# aceast# oliciune "#r# ru*ine este o do(ad# a ne(ino(#+iei str#'unilor no*tri& un semn al des#(-r*irii lor su"lete*ti. 4otri(it acestui ra+ionament al teolo ilor& ar urma s# socotim c# n des#(-r*ire su"leteasc# au tr#it to+i oamenii primiti(i& care nu purtau nici un "el de (e*minte& de pild# inca*ii din America& unele tri'uri din A"rica& locuitorii 4olineziei& Melaneziei *i al+ii. ,otu*i& c-nd au cotropit aceste +#ri& coloniali*tii spanioli& portu )ezi& "rancezi& en lezi au exterminat tri'urile '#*tina*e care tr#iau n deplin# ne(ino(#+ie& iar preo+ii cre*tini au 'inecuvntat masacrele& n#scocind 0usti"ic#ri teoretice pentru monstruoasele atrocit#+i ale %ci(ilizatorilor%. 4e de alt# parte& se a"irm# c# numai "ri ul i3a silit pe oameni s# "oloseasc# m'r#c#mintea& deoarece numai locuitorii +#rilor c#lduroase um'lau oi. !n a"ar# de aceasta& c-nd to+i um'l# oi& nim#nui nu3i este ru*ine. Ro*e*ti numai dac#3+i descoperi (reun de"ect trupesc pe care ceilal+i nu3l au.

CAPITOLUL AL -OIL*A CQDEREA N PQCAT A PRI.ILOR OA.*NI Am a0uns acum la o a(entur# uimitoare care 8 (ai5 8 a pus cap#t "ericirii lui Adam *i so+iei sale. %Apoi domnul dumnezeu a poruncit s# r#sar# din p#m-nt tot "elul de pomi& "rumo*i la (edere *i 'uni la mncare< iar n mi0locul r#dinii erau pomul (ie+ii *i pomul cuno*tin+ei 'inelui *i r#ului% (Facerea, II, 9). %i a poruncit domnul dumnezeu lui Adam< zicnd6 :Din to+i pomii r#dinii (ei mnca<

Dar din pomul cuno*tin+ei 'inelui *i r#ului s# nu m#nnci& "iindc# n ziua cnd (ei mnca din el (ei muri5;% (Facerea, II, 1617). n primul rnd! trebuie s# ar#t#m c# pentru n(#+#mntul reli ios exist# numeroase manuale& n care pasa0ele sup#r#toare din .i'lie snt trecute su' t#cere. Ast"el& credincio*ilor li se (or'e*te& de o'icei& numai despre %pomul cuno*tin+ei 'inelui *i r#ului%. =om (edea ndat# de ce clericii nu su"l# un cu(nt despre %pomul (ie+ii%. 4entru aceasta (om cita (ersetul 77 din cap. H& care& de o'icei& este omis n c#r+ile destinate oamenilor creduli. Dar deocamdat# s# ne ocup#m de "ructul care a "ost cauza c#derii n p#cat a omului. =om aminti c# mp#ratul Iulian Filozo"ul& a c#rui memorie este odioas# popilor& a "#cut n le #tur# cu acest pom minunat cte(a o'ser(a+ii. %Credem 8 scria el 8 c# dumnezeu ar "i tre'uit& dimpotri(#& s# porunceasc# omului& creaturii sale& s# m#nnce ct mai multe roade din :pomul cuno*tin+ei 'inelui *i r#ului;. Din moment ce i3a dat un cap care ndea& era necesar s#3l *i n(e+e& *i era *i mai necesar s#3l "ac# s# cunoasc# 'inele *i r#ul pentru ca s#3*i ndeplineasc# ndatoririle cum se cu(ine. Interdic+ia este a'surd# *i crud#. Este de o sut# de ori mai r#u dect dac# dumnezeu i3ar "i dat omului un stomac care nu ar "i putut s# primeasc# )ran#%. O alt# concluzie care se impune este c# dumnezeu a a(ut& pare3se& un nd ascuns *i& de "apt& s3a 'ucurat de c#derea omului n p#cat. !n eneral& Adam ar "i "ost ndrept#+it s#3i spun#6 8 /cumpul meu t#tic& dumnezeu5 Dac# nu m#3n*el& 'inele reprezint# ceea ce este "rumos din punct de (edere moral& ceea ce3+i place< iar r#ul& dimpotri(#& ceea ce este urt& ceea ce nu3+i palce. Am sau n3am dreptate9 8 Ai per"ect# dreptate& "eciora*ule& i3ar "i r#spuns %creatorul%. 8 n acest caz 8 ar "i putut continua Adam 8 d#3mi posi'ilitatea s# a"lu ce este r#ul& ca s#3l pot e(ita. C#ci ce caut# pomul acesta aici dac# n3am (oie s# m# atin de el9 Dar& n locul lui dumnezeu& r#spunsul l dau cei care3i in(oc# numele. 8 Dumnezeu 8 spun ei 8 l3a pus la ncercare pe omul a'ia n#scut. El (oia s# (ad# dac# Adam i se (a supune atunci cnd i (a cere s# renun+e la un lucru nensemnat. -ar *i aceast# a"irma+ie poate "i com'#tut# cu u*urin+#. 4otri(it specula+iilor teolo ice& dumnezeu este atot*tiutor6 el cunoa*te *i (iitorul. 4rin urmare& el ar "i tre'uit s# pre(ad# ce se (a ntmpla. i cum nimic nu se "ace "#r# (oia lui& nseamn# c# dumnezeu personal a (rut ca oamenii z#misli+i de el s# cad# n p#cat< n aceast# pri(in+# nu poate exista nici o ndoial#. !n cele ce urmeaz#& ntrea a po(este se ntoarce ntr3ade(#r mpotri(a lui dumnezeu. Iat# ce spune cartea %Facerea%6 %Ci *arpele era cel mai (iclean dintre toate "iarele cmpului pe care le "#cuse domnul dumnezeu. i el a zis c#tre "emeie6 :Ade(#rat este c# a spus dumnezeu s# nu mnca+i din to+i pomii r#dinii9; i a r#spuns "emeia *arpelui6 :Din roadele pomilor r#dinii a(em (oie s# mnc#m& Dar din rodul pomului care este n mi0locul r#dinii a spus dumnezeu6 %/#

nu mnca+i din el& nici s# nu (# atin e+i de el& ca s# nu muri+i5%; Atunci *arpele zise c#tre "emeie6 :$u (e+i muri de loc5. Dar dumnezeu *tie c#& n ziua cnd (e+i mnca din el& desc)ide3se3(or oc)ii (o*tri *i (e+i "i ca dumnezeii& cunoscnd 'inele *i r#ul;. i "emeia& (#znd c# rodul pomului este 'un de mncare *i ispititor la (edere *i de dorit& ca unul care d# n+elepciune& a luat din roadele lui *i a mncat *i a dat *i '#r'atului ei care era cu ea& *i a mncat *i el% (Facerea, III, 16). !n toat# aceast# istorisire este uimitor& n primul rnd& c# discu+ia %*arpelui% cu "emeia& nsu*i "aptul c# %*arpele% (or'ea n lim'a primilor oameni& nu este prezentat de autor ca ce(a supranatural& miraculos& nici m#car ca o ale orie. Cartea %Facerea% l prezint# pe %*arpe% tocmai ca atare. Aceast# reptil#& plin# de (iclenie *i ispit#& de(ine seduc#torul "emeii& exprimndu3se cu o u*urin+# pe care ar in(idia3o orice crai care are de nd s# pro"ite de credulitatea unei "eti*cane nai(e. arpele este descris n mod att de natural n .i'lie& nct teolo ii cre*tini& #sind (ersiunea ne(erosimil#& au socotit necesar s# corecteze 'asmul 'i'lic. Dar recti"ic#rile aduse de ei sc)im'# tot ce se spune n cartea %Facerea% n aceast# pri(in+# *i se a"l# n total# contradic+ie cu .i'lia. 4otri(it a"irma+iilor lor pe ct de *irete pe att de e(la(ioase& dia(olul a "ost cel care *i3a luat c)ip de *arpe *i a dus3o n ispit# pe so+ia lui Adam. Iat# deci cum au ntors lucrurile teolo ii& iat# ce propo(#duiesc ei ast#zi. Aceast# t#lm#cire reprezint# o e(ident# "alsi"icare a c#r+ii %Facerea%. !n primul rnd& nici un cu(nt din textul ori inal nu o"er# temei pentru o asemenea interpretare. !n al doilea rnd& ntre di"eri+ii autori ai c#r+ilor care alc#tuiesc =ec)iul testament& numai doi amintesc de dia(ol6 autorul C#r+ii lui Io(& potri(it c#ruia dia(olul s3a apucat ntr3o 'un# zi s# se certe cu dumnezeu n ceruri& precum *i autorul C#r+ii lui ,o'it< acesta (or'e*te despre du)ul r#u Asmodeu& ndr# ostit de o oarecare /ara& c#reia i3a su rumat rnd pe rnd *apte '#r'a+i. Dar aceste dou# c#r+i apar la s"r*itul .i'liei& *i nici n ele& nici n alte c#r+i nu se pomene*te nimic despre satana3Luci"er& dia(olul pe care popii l pun s# inter(in# de "iecare dat# cnd (or s# dea un caracter mai picant le endelor reli ioase *i s# m#reasc# interesul "a+# de ele. !n .i'lie nu exist# nic#ieri nici po(estea popeasc# despre satana care s3a r#z(r#tit mpotri(a lui dumnezeu *i a "ost n(ins de ar)an )elul Mi)ail. Cele spuse mai sus& ca de alt"el tot ce se re"er# la dia(ol& au "ost n#scocite mult mai trziu& dup# alc#tuirea c#r+ilor =ec)iului testament. 4e de alt# parte& unii comentatori lume+i& "ilozo"i sceptici& n oan# dup# un sim'ol oarecum u*uratic& au trans"ormat (estitul %pom al cuno*tin+ei 'inelui *i r#ului% n m#r< ei presupuneau c# ntre ul episod urm#re*te s# arate c# madam Adam! care nc# nu cunoscuse dra ostea& a primit cea dinti lec+ie n acest domeniu de la un dia(ol seduc#tor& trans"ormat ad3)oc n *arpe. Orict am rde de aceast# lum#& care de alt"el nu este cu nimic mai pre0os de alte t#lm#ciri e(la(ioase& tre'uie s# renun+#m la ea& ca *i la textul "alsi"icat de clerici. ,re'uie s# lu#m .i'lia ca atare. !n episodul de care ne

ocup#m aici este (or'a tocmai de un *arpe *i nu de un dia(ol. Ct pri(e*te aluziile amoroase atri'uite %*arpelui% seduc#tor& ele lipsesc cu des#(r*ire din textul c#r+ii %Facerea%. Este (or'a deci de un *arpe sadea. Autorul (ede acest animal cu oc)ii adep+ilor di"eritelor reli ii. !n antic)itate& *arpele era socotit un animal "oarte (iclean& de*tept *i r#ut#cios. Unele tri'uri a"ricane se nc)inau *arpelui. 4e de alt# parte& nt-mplarea cu %*arpele% (or'itor este "oarte r#spndit# n literatura oriental#6 n toate mitolo iile care au n"lorit n Asia a'und# animalele (or'itoare. La caldeeni& de pild#& pe*tele Oannes *i scotea n "ie3 care zi capul din apele Eu"ratului *i ceasuri ntre i +inea predici poporului adunat pe mal. 4e*tele d#dea di"erite s"aturi *i n(#+a poporul s# cnte cntece *i s# culti(e p#mntul. %arpele% din .i'lie nu a(ea de loc ne(oie ca s# se cui'#reasc# n el dia(olul. De alt"el& el era mult mai pu+in *iret dect ncearc# s#3l zu r#(easc# cartea %Facerea%. 4o(estea %*arpelui% se distin e printr3o nai(itate neo'i*3 nuit# *i este plin# de contradic+ii. Ast"el& n textul ori inal al .i'liei *arpele roste*te cu(intele6 %(e+i "i ca dumnezeii%. Expresia& care arat# c# este (or'a de mai mul+i dumnezei& nu se ntlne*te numai n acest pasa0 din cartea %Facerea%< (om (edea mai departe c# pn# *i dumnezeul (ec)ilor e(rei& Ia)(e& n cu(nt#rile sale& nu se socote*te drept sin urul dumnezeu. Exe e+ii cre*tini& pu*i n ncurc#tur# de (or'ele *arpelui& a"irm# c# prin cu(ntul %dumnezei% reptila i3a a(ut n (edere pe n eri. Li s3a o'iectat c# *arpele n3 a(ea de unde s# *tie de n eri. Dar& de "apt& din acela*i moti( el n3a(ea de unde s# *tie nici de %dumnezei%. $ai(itate& contradic+ii& con"uzie 8 iat# prin ce se caracterizeaz# .i'lia. $u& *arpele acesta nu este c)iar att de *iret. /"aturile lui snt "oarte incomplete. Un *arpe cu ade(#rat inteli ent ar "i tre'uit s#3i spun# "emeii6 8 M#nnc# din "ructul oprit& iar dup# aceea& imediat& m#nnc# din pomul (ie+ii& care nu3+i este de loc oprit# Dar dumnezeu9 $3a "ost oare c)iar el cauza ini+ial# a ispitei9 De ce a nzestrat el *arpele cu darul (or'irii9 F#r# acest dar& *arpele n3ar "i putut s# se n+elea # niciodat# cu "emeia. .i'lia nu citeaz# cu(intele prin care madam Adam l3a con(ins pe so+ul s#u s# m#nnce mpreun# cu ea din "ructul oprit. /# ncerc#m s# ndrept#m aceast# lips#. nc)ipui+i3(# pe prima "emeie& a c#rei curiozitate "usese strnit# de *arpe. Ea se apropie de %pomul cuno*tin+ei%& a"lat n mi0locul r#dinii& al#turi de %pomul (ie+ii%. !l pri(e*te ndelun *i nu "#r# o oarecare *o(#ial#. 8 arpele acesta& care s3a a #+at adineauri de mine& nu3i c)iar att de "rumos 8 *i spune "emeia. 8 ns#& pe cinstea mea& are maniere distinse *i un lim'a0 ncnt#tor. Cred c# a* putea s#3i urmez s"atul& pentru c#& z#u& e destul de stupid s# nu *tii nimic. ,r#im cu Adam ca ni*te *te& n timp ce am putea s# "im ca dumnezeii5 Ademenitor "ruct5 $u exist# altul mai minunat n toat# r#dina. ,otu*i& dac# *arpele m3a tras pe s"oar#& are s# "ie "oarte r#u. =ia+a e att de pl#cut#5 ,are a* a(ea po"t# s# m#nnc un m#r5 Dar dac#& din pricina l#comiei mele& (a tre'ui s# mor9 $3ar "i de loc pl#cut.

Ea d# mereu t-rcoale pomului< *arpele& pitit n apropiere& n tu"i*uri& i urm#re*te toate mi*c#rile. 8 Nu! e cu neputin+# s# murim din pricina unui "leac5 Dumnezeu3tat#l ne p#c#le*te. La urma urmei& mo*nea ul are o n"#+i*are destul de (iclean#. Dar *arpele9 arpele are un c#p*or mic *i dr# #la*& o expresie 'la0in#& iar oc)ii i scnteieaz# de inteli en+#. Mo*nea ului& "ire*te& i con(ine ca noi s# tr#im a*a toat# (ia+a& "#r# s# *tim nimic despre minunatele lucruri care reprezint# un pri(ile iu al dumnezeilor. 4rin amenin+#rile lui a urm#rit& pro'a'il& s# ne nsp#imnte. $u (rea s# *tim totul. O"& ce +i3e *i cu '#trnii #*tia5 ,o+i snt la "el5 $u tre'uie s# le dai crezare5 Femeia pune mna pe o 'anc# din r#din#& o tra e su' pom& se ca+#r# pe ea *i rupe un m#r 1spunem %m#r%& de*i .i'lia nu d# nici un "el de indica+ii n aceast# pri(in+#< dar& la urma urmelor& n3are nici o importan+# cum numim "ructul2. 4ri(e*te m#rul *i se lin e pe 'uze. arpele (ede totul< se salt# pe coad# napoia tu"i*ului *i 0oac# un cadril (ioi. .adam Adam duce m#rul la uri+#. 8 Oare cum s3o "i mncnd "ructul #sta9 ,re'uie cur#+at sau poate "i mncat cu coa0#9 Oricum& tre'uie s# "ie tare ustos. Madam Adam mai *o(#ie pu+intel. 8 A *ti totul sau a nu *ti nimic9 Aceasta e ntre'area. Cnd ne 0uc#m de3a (3a+i ascunselea cu Adam! e 'ine ceea ce "acem sau e r#u9 Ce eni m# c)inuitoare5 Oare oile tre'uie tunse sau "acem r#u dndu3le 0os lna9 8 i v"/"ie capul# 8 Dar o'iceiul lui Adam de a se sco'i cu de etul n nas este 'un sau este r#u9 4e le ea mea& ce (ia+#3i aia dac# nu *tii toate acestea5 4rinznd cura0& mu*c# din m#r. 8 =ai& (ai& (ai& ce ustos e5 Ce zemos5 A)& *mec)er '#tr-n& ne3ai interzis s# mnc#m un lucru att de 'un5 /e lun e*te pe 'anc# *i mu*c# cu *i mai mare po"t# din %"ructul oprit%. 0ine Adam! vorbind de unul sin&ur% 8 De plictiseal# am prins adineauri cara*i n ,i ru& dar& cum snt (e etarian& i3am aruncat pe dat# n Eu"rat. !*i (ede ne(asta. 8 Ei& ne(ast#& ce ron+#i acolo9 .adam Adam sare n picioare ca ars#6 8 =ai& s# nu m# cer+i& e un "ruct... din pomul... *tii& dintr3unul din cei doi pomi din mi0locul r#dinii... 8 Asta (#d eu& "ir3ar s# "ie5 E tocmai "ructul de care ne e interzis s# ne atin em. Da proast# mai e*ti& "emeie5 Ai uitat ce ne3a spus '#trnul9 8 Care '#trn9 ,#ticu9 Ala de3*i 'a # nasul n toate9 Ia uite5 Aceast# maimu+# '#tr-n# *i 'ate 0oc de noi# 8 Ce3ai spus9 8 $e3a amenin+at cu moartea& +i3aduci aminte9 8 Mi3amintesc& "ire*te& c)iar m# "urnic# pe spinare. 8 La3)a3)a& prostu+ule5 Amenin+area lui a "ost un simplu *iretlic. 8 Ce tot ndru i acolo9 Ri3ai pierdut min+ile de3a 'inelea5 8 E un *iretlic& te asi ur. A"l# c#& de cnd am mncat din m#r& am *i a0uns

s# *tiu o mul+ime de lucruri. 8 tii ce e 'ine *i ce e r#u9 tii ce e (oie *i ce nu e (oie s# "aci9 tii a'solut totul& *tii cauzele *i rosturile "iec#rui lucru9 8 Da& ncep s# *tiu& dra ul meu. /tai pu+intel< uite& *tiu cte "ire de sare se pun la un ou. 8 $u se poate5 8 tiu de ce coco*ii nc)id oc)ii cnd cnt#. 8 Uluitor5 Dar de ce 'roa*tele n3au coad# *tii9 8 Am a"lat3o c)iar adineauri. 8 Ia spune3mi5 8 4entru c# le3ar mpiedica s# stea /os# 8 M3ai "#cut pra"5 8 Mai mult dec-t att5 tiu& snt con(ins#& auzi ce3+i spun9 /nt con(ins# c# e*ti cuminte *i c# nu m3ai n*elat niciodat#. Adam este de3a dreptul 'uim#cit. 8 Mii de draci& ia uite ce n(#+at# e ne(ast#3mea5 Are per"ect# dreptate& n3am n*elat3o niciodat#. Dar dac# te3a* "i n*elat& ar "i "ost 'ine sau r#u9 8 Ar "i "ost "oarte r#u& domnule5 Foarte r#u5 l tra e c#tre ea pe 'anc#. 8 De alt"el& dra ul meu Ad#mel& numai de tine depinde ca s# a0un i tot a*a de n(#+at ca mine *i tot att de repede *i de ie"tin. Mu*c# din m#r5 i3i ntinde m#rul. 8 C)iar c# mi3era po"t#& scump# ne(estic#. Dar la ce ne (a "olosi s# "im n(#+a+i ca ni*te academicieni dac# (om muri c)iar ast#zi9 La urma urmelor& s# st#m *i s# 0udec#m6 s# mori& de pild#& peste (reo mie de ani& asta mai treac#3mear #< dar s#3+i "rn i tul ast#zi& nu& asta ar "i prea stupid5 Doamna Adam ridic# din umeri. 8 Ai aerul c# nu3+i (ine s# crezi& dra a mea& dar eu mi3aduc per"ect aminte tot ce ne3a spus t#ticul dumnezeu. Am discutat personal cu el *i te asi ur c# a (or'it "oarte serios. n #duie3mi s#3+i repet ntocmai cu(intele lui6 %Dar din pomul cuno*tin+ei 'inelui *i r#ului s# nu m#nnci& "indc# n ziua cnd (ei mnca din el (ei muri5%. Dup# cum (ezi& e "oarte clar. Dac# nu +ii la pielea ta te pri(e*te. Eu pe a mea o pre+uiesc. 8 Adame& Adame& m# "aci s# rd5 4#i ce& eu am murit& ia spune9 8 $u& e*ti nc# (ie& dar nici ziua nu s3a s"r*it& p#ze*te3te5 8 A)& ce nc#p#+-na+i snt '#r'a+ii5 4o+i s# "ii mndru& dra ul meu6 e*ti nc#p#+nat ca un m# ar. E de3a dreptul uimitor ct timp mi tre'uie s# te con(in c# mo*nea ul *i3a '#tut 0oc de noi. Uite& tu adineauri ai pomenit de academicieni. 8 Am pomenit& *i ce3i cu asta9 8 4#i ei snt ade(#rate iz(oare de n+elepciune& tu ce crezi9 8 Fire*te5 8 Ei 'ine& tocmai de aceea academicienii s"nt nemuritori # Acest ar&ument l$a "ncurcat pe Adam# /o+ia lui insista cu du)ul 'lnde+ii& dar perse(erent6 8 Lai& "#3mi pl#cerea& dra ul meu& m#nnc# din m#r5 Dup# ce ai s#

m#nnci& o s# "im amndoi ca dumnezeii 1 8 Ca dumnezeii9 8 $u mai tot pune ntre'#ri5 A*a a spus *arpele. Adam se )ot#r. Dac# *i *arpele spune... 8 .ine& d#3mi m#rul5 Mu*c# cu l#comie din el. Dou# minute se scurser# n t#cere< se auzea cum z'urau mu*tele. Deodat# Adam scoase un stri #t6 ncepuse s# cunoasc#& s# *tie... 8 Mii de draci5 8 exclam# el. 8 /ntem oi ca ni*te (iermi5 Ce ru*ine5 Femeia '#tu din palme6 8 Eu n3am nici m#car 0artiere& (ai& ce necu(iincios e5 8 /# ne3m'r#c#m& s# ne3m'r#c#m& s# ne3m'r#c#m ct mai repede... Atunci li s3au desc)is oc)ii la amndoi *i *i3au dat seama c# snt oi *i au cusut "runze de smoc)in *i *i3au "#cut pestelci% (Facerea, III, 7). Re+ine+i c# primul costum omenesc nu era din "runze de (i+#6 meritul de a culti(a (i+a de (ie i3a re(enit& potrivit 2ibliei! mai t"rziu patriar+ului Noe# Odat# m'r#ca+i& so+ii s3au pri(it unul pe altul. 8 $u ne st# c)iar a*a de r#u& o'ser(# '#r'atul. 8 Ai dreptate& "runza de smoc)in mi (ine de minune. =e*mintele acestea snt cam pr#"uite& "iindc# n3au mai "ost scuturate de cnd dumnezeu a s#dit copacii. Ia o perie& Adame5 Dar 'ucuria lor n3a +inut mult. %i au auzit um'letul domnului dumnezeu& care se plim'a n adierea serii prin r#din#& *i s3au ascuns Adam *i "emeia lui& de "a+a Domnului dumnezeu& printre pomii r#dinii% (Facerea, III, 8). Dup# cum (edem nc# o dat#& nu ncape nici o ndoial# c# dumnezeul 'i'lic este o "#ptur# cu trup6 el se plim'#& discut# ca un om. Cartea %Facerea% l prezint# pe dumnezeul s#u exact a*a cum l prezint# *i le endele p# ne# ntr3ade(#r& di"erite popoare din antic)itate *i nc)ipuiau pe zei ca pe "iin+e asem#n#toare cu oamenii. Criticii se ntrea'# n ce c)ip i s3a n"#+i*at dumnezeu lui Adam *i& mai trziu& celor cu care a stat de (or'a personal. Clericii a"irm# c# el a a(ut c)ip de om *i c# nici nu putea "i altminteri de (reme ce pe om l3a z#mislit %dup# c)ipul *i asem#narea sa%. Atunci prin ce se deose'e*te "elul n care (ec)ii e(rei *i3l nc)ipuiau pe dumnezeu de "elul n care l (#d alte reli ii& denumite cu dispre+ p# ne de propo(#duitorii cre*tinismului9 =ec)ii romani& care au adoptat credin+a recilor& *i3i nc)ipuiau de asemenea pe zei cu c)ip omenesc. Acest lucru ne "ace s# credem c# nu dumnezeu l3a creat pe om dup# c)ipul *i asem#narea sa& ci omul *i l3a nc)ipuit dup# asem#narea sa pe dumnezeu. Dar nu (om insista& c#ci a a0un e la aceast# p#rere nseamn# a3+i asi ura un loc n "ocul ?)eenii. Amintim numai o'ser(a+ia spiritual# a unui "ilozo"6 %Dac# pisicile ar a(ea dumnezeul lor& ele i3ar atri'ui o'iceiul de a prinde *oareci%. Am#nunte ca aceast# plim'are a lui dumnezeu prin r#dina Edenului demonstreaz# e(ident c# aici nici nu poate "i (or'# de o ale orie mistic#6 ntrea a relatare este "#cut# ntr3un stil ct se poate de realist.

%i a stri at domnul dumnezeu pe Adam *i i3a zis6 :Unde e*ti9;% (Facerea, III, 9). Cum#trul Adam era "stcit *i a(ea o mutr# 0alnic#< nici soa+a nu se sim+ea la lar ul ei. $u *tiau unde s# se ascund#. i apoi cum s# te ascunzi de un oc)i %atot(#z#tor%. !n urma lor& n sus& pretutindeni& r#suna c)emarea domnului& aidoma lasului unui st#pn autoritar *i aspru& care se pre #te*te s# pedepseasc# pe ro'ul s#u neascult#tor. $3a(eau ncotro. I3a prins& (or tre'ui s# recunoasc#. Cu capetele plecate& i cer iertare. %Atunci el a r#spuns6 :Auzit3am pa*ii t#i n r#din# *i m3am temut& "iindc# snt ol& *i m3am ascuns; (Facerea, III, 10). Iat#3i n "a+a st#pnului& n "a+a acestui dumnezeu care cunoa*te (iitorul& care a pre(#zut ntmplarea cu *arpele *i cu m#rul *i care se sup#r# ca *i cum n3ar "i '#nuit nimic& ca *i cum totul s3ar "i petrecut nu din (oia lui atotputernic#. Cum erau tul'ura+i& Adam *i E(a nu s3au ndit la asta. Ei se comport# ca ni*te copii prin*i cu m+a3n sac. . 8 $u eu am nceput& ea e de (in#& alt# dat# nu mai "ac5 >#u c# nu mai 3ac1 %i a zis 1domnul26 :Cine +i3a spus +ie c# e*ti ol9 $u cum(a ai mncat din pomul din care +i3am poruncit s# nu m#nnci9;. Atunci Adam a zis6 :Femeia pe care mi3ai dat3o s# "ie cu mine& ea mi3a dat din pom *i eu am mncat5;% (Facerea, III, 11812). Adam se pricepe s#3i "ac# repro*uri lui dumnezeu pentru atot*tiin+a lui6 8 Doar tu& dumnezeul meu& mi3ai dat "emeia. Oare tu nu *tiai pe cine3mi dai s#3mi "ie to(ar#*# de (ia+#9 %i a ntre'at3o domnul dumnezeu pe "emeie6 :4entru ce ai "#cut aceasta9;. Iar "emeia a r#spuns6 :arpele m3a am# it *i eu am mncat;% (Facerea, III, 13). .#trnul (a mp#r+i ndat# pedepsele. El procedeaz# dup# re ula6 cine a nceput primul& acela o s3o *i p#+easc# primul. 4#zea5 %>is3a domnul dumnezeu c#tre *arpe6 :4entru c# ai "#cut aceasta& 'lestemat s# "ii tu ntre toate do'itoacele *i ntre toate "iarele cmpului< pe pntece s# te tr#*ti *i pul'ere s# m#nnci n toate zilele (ie+ii tale5 Du*m#nie (oi pune ntre tine *i "emeie& ntre semin+ia ta *i semin+ia ei< aceasta +i (a zdro'i capul& iar tu i (ei mpun e c#lciul;% (Facerea, III, 1 815). 4edeapsa dat# *arpelui do(ede*te& "#r# putin+# de t# ad#& c# teolo ii spun minciuni o onate atunci cnd& cu mania lor de a (edea pretutindeni dia(olul& sus+in c# acesta ar "i dus3o pe "emeie n ispit#. Dac# satana ar "i "ost (ino(atul& desi ur dumnezeu l3ar "i pedepsit pe el *i nu pe *arpe. Or& pedeapsa pentru ducerea n ispit# l lo(e*te numai pe *arpe ca animal& ca %"iar#% a cmpului. Ai putea crede c# acest r#u s"etnic a a(ut cnd(a picioare& c# dumnezeu i3a t#iat picioarele *i l3a silit s# se trasc#. 4edeapsa ar "i ct se poate de nedreapt# dac# *arpele nu ar "i "ost personal complice la "apt#. /# presupunem c# un pun a* oarecare se de )izeaz# ntr3o 'un# diminea+# n om o'i*nuit& s# zicem ntr3un slu0itor al 'isericii din localitate& *i su' masca lui s#(r*e*te cine *tie ce escroc)erii. Ce se (a ntmpla dac# (a "i

prins& demascat *i dus n "a+a 0udec#+ii9 =a condamna oare 0udecata pe slu0itorul 'isericii9 .inen+eles c# nu. Ea l (a pedepsi pe ade(#ratul (ino(at. Asta3i clar ca lumina zilei. A*adar& teolo ii ar "ace 'ine dac# ar renun+a la po(estea lor cu dia(olul seduc#tor al primei "emei< aceast# po(este nu rezist# criticii. ,otu*i& dac# ei doresc s3o men+in#& tre'uie s# admit# c# dumnezeu nu a (#zut n aceast# a"acere uneltirile dia(olului& ci numai ale *arpelui& *i cu totul pe nedrept l3a l#sat pe el& ne(ino(atul& "#r# picioare. Dac# e ade(#rat c# oamenii nutresc un sim+#mnt de repulsie "a+# de *arpe& dac# e ade(#rat c#& atunci cnd ntlnesc un *arpe& ei caut# s#3i stri(easc# capul& iar *arpele ncearc# %s# le mpun #% c#lciul& n sc)im' un punct al pedepsei r#mne nendeplinit6 *erpii nu se )r#nesc cu pul'ere. $u ne r#mne dect s# presupunem c# dumnezeu a aplicat aici o %condamnare cu suspendarea pedepsei%. E de mirare c# .i'lia a uitat s# men+ioneze acest lucru. i nc# o ntre'are6 ce "el de *arpe a 0ucat rolul de seduc#tor9 arpele de cas#9 4itonul9 arpele cu oc)elari9 =ipera9 /peciile de *erpi snt "oarte numeroase5 /# admitem c# pe madam Adam a ispitit3o *arpele de cas#< s# admitem c)iar c# ar "i 0ust ca pedeapsa dat# *arpelui de cas# s# "ie aplicat# tuturor urma*ilor acestui *arpe *i& pe (iitor& to+i *erpii de cas# s# r#mn# "#r# picioare pentru a r#scump#ra (ina str#'unului lor. Dac# ns# "emeia nu ar "i iz'utit s#3l mpin # pe '#r'at la p#catul neascult#rii& ar "i "ost pedepsit# numai ea& nu3i a*a9 Dar 'ie+ii *erpi5 A re*it un sin ur *arpe de cas#& *i iat# c# cecilizul& 'oa constrictor& *arpele cu clopo+ei& pitonul& (ipera *i multe alte specii au r#mas "#r# picioare *i se tr#sc pe pntece& de*i ne(ino(#+ia lor este e(ident#5 %Apoi a zis "emeii6 :=oi nmul+i "oarte su"erin+ele sarcinii tale5 ntru dureri (ei na*te "ii< *i dorul t#u (a "i dup# '#r'atul t#u *i el te (a st#pni;% (Facerea, III, 1!). ,o+i comentatorii snt de acord c# aceast# pedeaps# nu se re"er# numai la doamna Adam! ci la toate "emeile pn# la s"r*itul lumii. F#r# a mai ar#ta ct# nedreptate *i nesocotin+# e aici din partea domnului& su'liniem n primul rnd c# dac# prima "emeie ar "i iz'utit s# reziste la (or'ele ademenitoare ale *arpelui& pe ct se pare& ea nu ar "i n#scut n c)inuri. !nseamn# c# pn# n ziua aceea ea "usese alc#tuit# cu totul alt"el de cum a(ea s# "ie n zilele primei na*teri. 4rin urmare& ntr3o sin ur# clip#& adic# exact n momentul cnd a "ost pronun+at# sentin+a& dumnezeu a trans"ormat cu totul or anismul "emeii. Iat#& ntr3ade(#r& ce nseamn# mna domnului5 Este cazul s# ar#t#m de asemenea c#& n ciuda atotputerniciei sale& dumnezeu nu a reu*it s# aduc# la ndeplinire pedeapsa pe care el a dat3o ntre ului sex "eminin6 "oarte multe "emei nasc "#r# dureri. !n al doilea rnd& nenum#rate "emei nu numai c# nu se supun '#r'a+ilor lor& ci c)iar i duc de nas *i3i +in su' papuc1 %Iar lui Adam i3a zis6 :4entru c# ai ascultat de ndemnul "emeii tale *i ai mncat din pomul din care +i3am poruncit6 %/# nu m#nnci din el5%& 'lestemat s# "ie p#mntul din pricina ta5 Cu trud# s# te )r#ne*ti din el n toate zilele (ie+ii tale5

/pini *i p#l#mid# s#3+i aduc# *i s# m#nnci 'uruienile cmpului. ntru sudoarea "e+ei tale s# m#nnci pine& pn# cnd te (ei ntoarce n p#mnt& c#ci din el ai "ost luat& c#ci pul'ere e*ti *i n pul'ere te (ei ntoarce5;% (Facerea, III, 1719). ,re'uie s# "acem acelea*i o'ser(a+ii ca mai sus. 4edeapsa dat# lui Adam tre'uia s# "ie extins# asupra tuturor '#r'a+ilor6 n aceast# pri(in+# to+i teolo ii snt de acord. Cea mai cumplit# dintre pedepse este condamnarea la moarte. Ce3i drept& acest dumnezeu admira'il uitase amenin+area pe care o "ormulase cu pu+in timp n urm#& *i anume c# cel care (a mnca din "ructul oprit (a muri c)iar n ziua cnd (a s#(r*i "apta. Dar "iindc# dumnezeu uitase de aceast# amenin+are& condamna+ii s3au 'ucurat de o amnare destul de lun #. Dac# e s# d#m crezare .i'liei& Adam a tr#it nc# SHF de ani (Facerea, ", 5). Dar dac# Adam n3ar "i mncat din m#r& el n3ar "i murit niciodat#& iar noi am "i "ost de asemenea nemuritori. Dac# dumnezeu este ntr3ade(#r a*a cum ni3l n"#+i*eaz# .i'lia& el a procedat 'ine l#sndu3l de atunci pe *arpe mut& c#ci alt"el acesta ar "i putut s# dea n (ilea anumite lucruri. ,re'uie s# su'liniem totu*i c# luarea darului (or'irii nu "i ureaz# printre pedepsele date *arpelui. =rnd3ne(rnd se mai impune o o'ser(a+ie. Este (or'a de pinea cu un mare adaos de sudoare. Foarte pro'a'il c# n (remurile primiti(e nu exista pine *i oamenii se )r#neau cu ce le c#dea n mn#. Dar s# nu c#ut#m nod n papur#5 /# admitem c# dumnezeu a a(ut n (edere (iitorul ci(ilizat. E(reii& pentru care au "ost scrise le endele 'i'lice& mncau ntr3ade(#r pine atunci cnd au trecut la o (ia+# sedentar# *i au nceput s# se ocupe cu a ricultura. Dar clericii sus+in c# .i'lia nu a "ost scris# numai pentru e(rei& c# ea ar "i o le e pentru ntrea a lume. Dar oamenii m#nnc# pine numai n +#rile unde cresc cereale. Esc)imo*ii nu cunosc "#ina. !n multe re iuni din India& America& A"rica central# *i de /ud& oamenii se )r#nesc cu "ructe *i cu animalele (nate. (e va spune poate c# dumnezeu a "olosit cu(ntul %pine% la "i urat& su'n+ele nd orice "el de mncare. Atunci de ce aceast# pedeaps# nu s3a extins ntr3ade(#r asupra tuturor9 Dac# oamenii muncii trudesc ca s#3*i a oniseasc# )rana& dac# cei care tr#iesc din roadele muncii lor tra ast"el ponoasele p#catului lui Adam& acest lucru nu este ctu*i de pu+in (ala'il pentru oamenii 'o a+i& care se des"at# cu milioanele mo*tenite5 Dar ce s# mai spunem despre slu0itorii reli iei9 E"orturile pentru a onisirea )ranei nu3i silesc s# stropeasc# cu sudoare p"inea cea de toate zilele1 0ersetul 45 este 3oarte r#u(oitor "a+# de spi+a omeneasc#. !n a"ar# de pine& omul este condamnat s# se )r#neasc# numai cu 'uruienile cmpului& deopotri(# cu animalele. Ce urmeaz# s#3i dea lui p#mntul9 %/pini *i p#l#mid#%& l amenin+# .i'lia. ,otu*i& dumnezeu a dat re*. !n ciuda poruncii lui mnioase& oamenii mai m#nnc# *i altce(a n a"ar# de pine *i ier'uri. De ce nu trimite dumnezeu "ul erele sale asupra restaurantelor& care3*i n #duie s# nscrie n meniurile lor mnc#ruri cu carne' Dar iat# ce s3a ntmplat dup# pronun+area sentin+ei6 %i a pus Adam "emeii sale numele E(a& c#ci ea a "ost mama tuturor celor (ii% (Facerea, III,

20). Acest so+ atent nu se n ri0ise pn# acum s# dea un nume so+iei sale< el i spunea pur *i simplu %"emeie%& a*a cum se (ede din (ersetul 7H& cap. al II3lea al c#r+ii %FacereaP4# Acum (om (edea c# dumnezeu nu a iz onit c)iar pe loc pe Adam *i pe E(a din raiul p#mntesc& n ciuda p#rerii r#spndite n aceast# pri(in+#. Mai nti& dumnezeu& #sind c# (e*mintele lor din "runze de smoc)in snt prea u*oare& s3a "#cut croitor6 %i a "#cut domnul dumnezeu lui Adam *i "emeii sale (e*minte de piele *i i3a m'r#cat cu ele% (Facerea, III, 21). 4entru con"ec+ionarea acestor (e*minte au tre'uit ucise ni*te animale cu totul ne(ino(ate< nseamn# deci c# primul a'ator a "ost s"in+it *i inau urat de nsu*i dumnezeu. Cum s# mai pretindem& dup# toate acestea& ca str#mo*ii no*tri s# nu "i dorit s# "oloseasc# drept )ran# carnea animalelor att de repede *i pe nea*teptate ucise *i 0upuite9 %La nai'a cu re imul (e etarian5%& *i$au spus ei! probabil! unul altuia# Iar dumnezeu i3ar "i l#sat pn# la urm# pe Adam si pe E(a sa tr#iasc# *i s# moar# n rai& dac#& ntlnindu3i dupa un timp m'r#ca+i& nu *i3ar "i adus aminte de (estitul %pom al (ie+ii% din ale c#rui roade '#r'atului *i "emeii nu le (enise ideea s# m#nnce. %i a zis domnul dumnezeu6 :Iat#& Adam s3a "#cut ca unul dintre noi& cunoscnd 'inele *i r#ul. i acum s# nu ntind# mna *i s# ia *i din pomul (ie+ii *i s# m#nnce *i s# tr#iasc# n (eci5#$ (Facerea, %I, 22). A*a l#suie*te (ersetul 77& pe care manualele de %istorie s"nt#% l trec cu totul su' t#cere. A*adar& e limpede6 cei doi # #u+i& Adam *i E(a& c#rora roadele %pomului (ie+ii% nu le erau interzise& le3au ne li0at n c)ipul cel mai prostesc. Dar dac# '#r'atului *i "emeii le3ar "i (enit ideea "ericit# de a mnca din roadele minunate& n timp ce dumnezeu le croia m'r#c#minte din piei de animale& ce stra*nic# p#c#leal# i3ar mai "i tras asprului lor 0udec#tor5 /entin+a nu ar mai "i putut "i adus# la ndeplinire *i Dumnezeu s3ar "i do(edit neputincios. $u3i a*a c#3i destul de comic# %s"nta% .i'lie cnd o cite*ti cu aten+ie9 Acest dumnezeu %unic%& pe care deodat# l ia ura pe dinainte *i (or'e*te despre existen+a ctor(a dumnezei& "#r# ndoial# c# 'ate cmpii. Dar& n a"ar# de aceasta& el& %atotputernicul%& *i recunoa*te neputincios incapacitatea de a duce la ndeplinire condamnarea la moarte& pe care tot el o pronun+ase. Ia ndi+i3(#& numai& ce3ar "i putut s# ias# de aici5 4u+in# prezen+# de spirit& pu+in# perspicacitate& *i Adam *i E(a ar "i de(enit nemuritori& n ciuda lui dumnezeu *i c)iar mpotri(a (oin+ei lui. i cum tre'uie s# se "i "elicitat& n cele din urm#& '#trnul dumnezeu& cnd *i3a adus aminte& n s"r*it& de acest 'lestemat %pom al (ie+ii%5 %Deci l3a scos domnul dumnezeu din r#dina Edenului& ca s# lucreze p#m-ntul din care "usese luat. i l3a onit pe Adam *i l3a a*ezat la r#s#ritul r#dinii Edenului. Apoi a pus )eru(imi cu sa'ie de "lac#r#& ca s# p#zeasc# drumul spre pomul (ie+ii% (Facerea, III, 2382 ). E limpede& nu3i a*a9 ,ocmai "unestul %pom al (ie+ii% l preocupa cel mai

mult pe '#trnul %Elo)im%. Adam *i E(a nu tre'uiau s# se napoieze n nici un caz acolo. Dar& la urma urmelor& ce idee a'surd# a(usese dumnezeu s# creeze acest pom9 ntr3ade(#r& "iind n stare s# cunoasc# (iitorul& dumnezeu nu putea& desi ur& s# nu *tie c# unul dintre str#mo*ii no*tri ndep#rta+i (a tre'ui s# cad# n p#cat *i c# (a "i ne(oit s#3l condamne la moarte pe el *i ntre ul neam omenesc. !n aceste condi+ii& %pomul (ie+ii% nu putea s# constituie pentru dumnezeu dect o piedic#. $u ar "i "ost mai 'ine pentru el s# nu s#deasc# de loc acest pom9 Dar )eru(imul cu sa'ie de "lac#r#& instalat la poarta r#dinii Edenului& ce n#z'tie mai e *i asta9 Oare dumnezeu nu putea s# do'oare *i s# nimiceasc# cu un sin ur cu(nt& cu un sin ur e"ort de (oin+# %pomul (ie+ii%& care de aici nainte *i pierduse orice sens9 Ei 'ine& lui dumnezeu nu i3a (enit nici aceast# idee5 (e caut# (oluntari cura0o*i5 Cine dore*te s# se nscrie ntr3o expedi+ie pentru c#utarea raiului9 De (reme ce dumnezeu s3a n ri0it de paza por+ilor Edenului& de (reme ce el a mers pn# acolo nct a luat m#suri de ap#rare att de primiti(e mpotri(a ncerc#rilor omenirii de a p#*i pe calea ce duce spre %pomul (ie+ii%& nseamn# c# raiul p#mntesc *i acest pom minunat mai exist# pe unde(a. Dac#& cercetnd re iunea ,i rului *i a Eu"ratului& (om (edea un n er cu sa'ie de "lac#r# stnd de paz# la ni*te por+i& (om putea s# exclam#m6 8 Am a0uns5 Iat# raiul creat de dumnezeu5 u De alt"el& cine este acest p#zitor9 !n (ec)iul text e(reiesc al c#r+ii %Facerea% este "olosit cu(ntul %)eru'%. Acest cu(nt nseamn# %'ou% *i pro(ine de la cu(ntul %)ara'%& care nseamn# %a ara%. =ec)ii e(rei i imitau n mare m#sur# pe 'a'iloneni 8 (ecinii *i& mai trziu& nro'itorii lor 8 n pri(in+a tradi+iei& inclusi( a celei reli ioase. De pild#& ei s3au apucat s# sculpteze 'oi uria*i& din care au "#cut ce(a asem#n#tor cu s"inc*ii& animale cu c)ip de om& pe care le3au a*ezat n l#ca*urile lor s"inte. Aceste sculpturi a(eau dou# "e+e6 una de om& alta de 'ou& precum *i aripi& picioare de om *i copite de 'ou. ,eolo ii cre*tini au modi"icat cu(ntul %)eru'% n %)eru(im%. Leru(imii snt n era*i tineri& cu 'u0ori n o'ra0i& care nu au trup *i& n enere& nu au nimic n a"ar# de un cap de copil *i dou# aripioare. !n pictura 'isericeasc# se ntlnesc mul+i n era*i dintre ace*tia. /e prea poate ca n erul portar de la intrarea raiului p#mntesc s# nu corespund# ntru totul ima inii pe care *i3au "ormat3o credincio*ii nai(i despre %)eru(imi% *i dimpotri(#& s# "ie un %)eru'% n (ec)iul n+eles al cu(ntului e'raic& cu un cap cu dou# "e+e& dintre care una de 'ou. Acest am#nunt i (a a0uta pe exploratori s#3l recunoasc# de la distan+#. /au& dac# este un )eru(im de tip cre*tin& "#r# trup *i "#r# mini& nseamn# c# el +ine sa'ia de "lac#r# n din+i& ceea ce (a atra e cu att mai mult aten+ia asupra sa. 4ersonal& nclin#m mai curnd c#tre un c)ip de portar cu un cap 0um#tate omenesc& 0um#tate 'o(in. nainte deci& n c#utarea raiului5 C)iar dac# nu (om reu*i s# p#trundem n el& c#l#toria (a "i interesant#5 =om putea& cel pu+in& s# d#m ocol r#dinii *i s# trecem raiul pe )#r+ile eo ra"ice& care pn# n prezent au aceast# lacun# esen+ial#.

CAPITOLUL AL TR*IL*A (CURT I(TORIC AL PRI.ILOR OA.*NI Capitolul al I=3lea al c#r+ii %Facerea% ncepe prin a ar#ta concis *i clar c#& dup# iz onirea din rai& %str#mo*ii% 'i'lici s3au n ri0it n primul rnd s# lase dup# ei urma*i. %i Adam a cunoscut pe E(a& "emeia sa. i ea a z#mislit *i a n#scut pe Cain *i a zis6 :Do'ndit3am un om de la dumnezeu;. Apoi& a doua oar#& a n#scut pe "ratele s#u& A'el% (Facerea, IV, 12). ,eolo ii no*tri& r#st#lm#cind n "el *i c)ip .i'lia& au #sit *i aici un moti( de dispute. Unii dintre ei& n ciuda textului reprodus mai sus care nu li se p#rea destul de limpede& snt de p#rere c# primii oameni au cunoscut dra ostea trupeasc# nc# n Eden. Al+ii sus+in c# E(a *i3a pierdut "ecioria de ndat# ce a "ost "#cut#. Al+ii& in(ocnd rndurile citate mai sus din cartea %Fa3 cerea%& a"irm# c# Adam nici nu se ndise s3o cunoasc# pe E(a nainte ca ei s# "i "ost iz oni+i din rai. Di(er en+ele nu s3au oprit ns# aici. ,eolo ii s3au mp#r+it n ta'ere *i din pricina urm#torului pretext uimitor6 dac# se consider# c# contactul con0u al dintre %primii oameni% a a(ut loc dup# plecarea lor din Eden& nu exista nici un temei s# se a"irme c# lucrul acesta s3a ntmplat imediat. Dar& n acest caz& cnd s3a ntmplat9 ,eolo ii (or s# *tie totul. Au o curiozitate de nepotolit& ndeose'i n pro'leme de "elul acesta. Ei sus+in c# Adam a amnat timp de BK *i c)iar de HF de ani s# "ac# pa*i )ot#rtori "a+# de so+ia sa. Unii a"irm#& cu aerul cel mai serios cu putin+#& c# Adam *i E(a& de comun acord *i pentru a3*i r#scump#ra p#catul& au nc#lcat a'stinen+a sexual# a'ia dup#... BKF de ani. Crede+i c# disputa s3a nc)eiat9 A)5 Ce pu+in i cunoa*te+i pe teolo i5 Unii dintre ei au descoperit o le end# potri(it c#reia Adam *i3a p#strat (ir initatea timp de BKF de ani& tot din pricina "unestului %"ruct oprit%& *i n tot acest timp a tr#it cu o oarecare Lilit& care& ca *i el& "usese pl#smuit# din lut. Din concu'ina0ul cu aceast# "emeie s3au n#scut c+i(a dia(oli. A'ia dup# mul+i ani& cnd dumnezeu i3a ridicat excomunicarea& Adam s3a c#s#torit cu E(a *i atunci a z#mislit copii3oameni. !n s"r*it& au existat *i comentatori care a"irmau c#& dup# iz onirea din Eden& dia(olul a tr#it un timp cu E(a ca so+ cu so+ie. -ar cum stau lucrurile cu na*terile E(ei9 Dr# u+ii de teolo i au #sit *i aici un material inepuiza'il pentru ra+ionamente cucernice *i cercet#ri %*tiin+i"ice%. Ei au analizat& de pild#& cu toat# seriozitatea pro'lema dac# Adam *i E(a au a(ut 'uric sau nu. -ar acestea nu snt dect am#nunte comice. /# trecem la ceea ce pare ct se poate de serios *i de esen+ial. C#ci *i ceea ce este serios n .i'lie poate s# strneasc# )azul *i s# te "ac# s# te t#(#le*ti de rs. %i A'el era p#stor de oi& iar Cain era muncitor de p#mnt% (Facerea, I", 2).

=# ro s# (# ndi+i o clip# *i s# spune+i care dintre cei doi "ii ai lui Adam l3 a ascultat& dup# p#rerea dumnea(oastr#& pe dumnezeu n ale erea pro"esiunii sale9 Fire*te& Cain& pentru c# domnul a poruncit omului s# munceasc# p#mntul *i s# se )r#neasc# exclusi( cu ceea ce produc o oarele. A'el ns# era p#stor. Dac# el cre*tea o turm# de oi& o "#cea& 'inen+eles& nu pentru ca s# le admire cum pasc& iar el s# cnte din cimpoi. El *i cre*tea oile pentru "riptur#. Dup# cum (edem& A'el a nc#lcat prescrip+iile cate orice *i clare ale lui dumnezeu. Aceasta ns# nu l3a mpiedicat s# de(in# "a(oritul domnului. >#u& scumpi teolo i& dumnezeul (ostru tre'uie +inut nu n c)iliile m#n#stirilor& ci ntr3o institu+ie medical#& destinat# persoanelor care se poart# ca el. %i dup# ct#(a (reme Cain a adus din roadele p#mntului prinos lui dumnezeu. i A'el a adus *i el din cele nti3n#scute ale oilor sale *i din r#simea lor. Iar dumnezeu a pri(it cu ndurare pe A'el *i 0ert"a lui. Iar la Cain *i la 0ert"a lui nu s3a uitat. i Cain s3a aprins de mnie *i "a+a lui s3a posomort (Facerea, I", 385). A(ea ntr3ade(#r de ce s# se ntristeze& c#ci dumnezeu se ar#tase n acest caz nedrept *i capricios . %i a ntre'at domnul pe Cain6 3:De ce te3ai aprins de mnie *i de ce s3a posomorit "a+a ta9 Oare dac# +i3e 'un# inima& nu +ii "runtea sus9 Iar dac# +i3e inima )ain#& p#catul st# la pnd# la u*a ta. i po"ta lui d# n#(al# spre tine& dar tu pune st#pnire pe el5;% (Facerea, I", !&7). .i'lia nu arat# ce i3a r#spuns Cain lui dumnezeu. ,re'uie s# recunoa*tem c# (or'ele "#r# *ir din (ersetul E ar "i putut s# pun# n ncurc#tur# pe oricine. !ntr3ade(#r& era cam reu s# dai un r#spuns. Cain nu era proroc& altminteri el ar "i putut s# spun#6 8 !nseamn# deci& '#trne dumnezeu& c# pre"era+i prinoasele de carne9 .ine5 Dar n acest caz dumnea(oastr# da+i un exemplu pe care l (or urma to+i preo+ii p# ni. Mani"esta+i usturi pe care le (or a(ea to+i idolii. Mai trziu& aceste usturi (or "i declarate rosolane *i nedemne de o di(initate... i *ti+i cine (a "ace acest lucru9 C)iar adep+ii .i'liei& slu0itorii 'isericii 5 Dar Cain n3a r#spuns nimic. Omul acesta& care depusese atta trud# s# culti(e do(leci& care aducea prinos domnului cei mai 'uni dintre pepenii s#i al'eni *i3i (edea respin*i& *i3a dat seama c# dumnezeu *i rde de el *i s3a sim+it att de 0i nit& nct pentru o clip# *i3a pierdut capul. i& n loc s# se mnie pe dumnezeul despot& capricios& *i rosolan& a t#'#rt asupra "ratelui s#u. %i a zis Cain lui A'el& "ratele s#u6 :/# mer em pe cmp5;. Iar cnd erau pe cmp& Cain a t#'#rt pe A'el& "ratele s#u& *i l3a omort% (Facerea, I", 8). /curt *i cuprinz#tor5 Cain nu era omul care s# stea mult n cump#n#. El *i po"te*te "ratele la plim'are& l duce su' un pretext oarecare n cmp& de pild# su' pretextul de a prinde "luturi& *i& cnd a0un e departe& an a0eaz# cu A'el o ceart# stupid#& apoi i arde una cu trn#copul peste sc#"rlie *i ata5 Reiese deci c# din ntrea a omenire primul care a murit a "ost c)iar Abel! 3avoritul lui dumnezeu# Ce se petrece dup# aceea n mintea lui Cain9 Este el oare n rozit de crima sa9 Ctu*i de pu+in. El se trans"orm# imediat ntr3un tl)ar nr#it& ntr3un

ade(#rat ocna*. $u are nici cele mai mici mustr#ri de con*tiin+#. /e poart# deodat# cu o cutezan+# neo'i*nuit# cu dumnezeu& nemaisim+ind n "a+a lui nici un "el de spaim#. %Atunci a r#it domnul c#tre Cain6 :Unde este A'el& "ratele t#u9;. Iar el a r#spuns6 :$u *tiu5 $u cum(a snt paznicul "ratelui meu9;% (Facerea, I", 9). Parc# (ezi acest ta'lou n "a+a oc)ilor6 dumnezeu se i(e*te de dup# un nor *i3l ntrea'# pe uci a*& iar acesta trnte*te un scuipat printre din+i& cu senin#tatea des#(r*it# a criminalului de pro"esie con(ins c# a *ters urmele crimei *i c# (a duce de nas or anele de anc)et#. Dumnezeu nu a sc#pat ns# din (edere nici unul dintre am#nuntele ntmpl#rii6 oc)iul lui di(in a "ost *i de ast# dat# la n#l+ime. %Atunci domnul zise6 :Ce3ai "#cut5 ?lasul sn elui "ratelui t#u stri # c#tre mine din p#mnt;% (Facerea, I", 10). E limpede6 Cain (a "i pedepsit cu asprime. Dumnezeu l 'lestem# *i declar#6 %Cnd (ei munci p#mntul& s# nu3+i mai dea (la a lui5 >'uciumat *i "u ar s# "ii pe p#mnt5% (Facerea, I", 12). Cain este condamnat s# plece n 'e0enie& s# nu ai'# nici cas#& nici mas#& s# pri'e easc# *i s# se z'uciume (e*nic. Dar n #dui+i& (# ro & scumpe dumnezeu5 Dac# n pri'e ia sa el nu (a cunoa*te nici odi)na& nici lini*tea& cum (a putea el s# "ie n acela*i timp a ricultor9 /e *tie doar c# aceast# ndeletnicire cere ca omul s# stea ntr3un loc. Cum (a putea el s# munceasc# p#mntul c)iar dac# presupunem c# nu se (a 'ucura de roadele lui9 ,otu*i Cain cel 'i'lic a luat toat# po(estea n serios& s3a speriat de mama3 "ocului *i& de spaim#& a uitat c)iar c# omenirea e alc#tuit# n total din trei oameni6 p#rin+ii lui *i el. Lui i se *i n#zare c# n timpul pri'e iei ar putea "i ucis& de dup# col+& de niscai(a criminali. %i a zis Cain c#tre domnul6 :F#r#dele ea mea este prea mare ca s# mi se mai ierte5 Iat#& ast#zi tu m# alun i de pe "a+a acestui p#mnt *i tre'uie s# m# ascund de tine. R#t#citor *i "u ar (oi "i pe p#mnt& iar cine (a da peste mine m# (a ucide5;% (Facerea, I", 1381 ). i deodat# mnia domnului se mai potoli. 4ierznd sim+ul realit#+ii& dumnezeu l ia pe Cain su' protec+ia sa& mpotri(a unor uci a*i inexisten+i. Dac# nici asta nu e aiureal#& ar "i interesant de *tiut ce este9 %Ci i3a r#spuns dumnezeu6 :$u a*a5 Oricine (a ucide pe Cain (a c#dea su' n*eptit# r#z'unare5:i a pus dumnezeu lui Cain un semn& ca nimeni care3l (a #si s# nu3l omoare% (Facerea, I", 15). Acum& "#r# s# (rei& te a*tep+i s# urmeze po(estirea p#+aniilor lui Cain din timpul pri'e iei. Dar nu se ntmpl# a*a. Dimpotri(#& iese la i(eal# c# nimeni nu se +inea mai mult de cas# dect acest %pri'ea %# %i a purces Cain din "a+a lui dumnezeu *i s3a s#l#*luit n p#mntul $od& la r#s#rit de Eden. i a cunoscut Cain pe "emeia sa *i a z#mislit *i a n#scut pe Eno). i s3a apucat *i a zidit o cetate *i cet#+ii i3a pus numele Eno)& dup# numele "iului s#u% (Facerea, I", 1!817). Din (ersetele de mai sus a"l#m c# Cain s3a c#s#torit< autorul nu ne spune ns# cu cine. Un lucru e limpede6 Adam *i E(a au a(ut "iice& c#rora .i'lia nu

le3a "#cut cinstea s# le pomeneasc# numele& iar Cain s3a c#s#torit cu una dintre surorile sale. $u3i (om "ace ns# nici o (in# din asta6 0udecnd dup# %s"nta scriptur#%& incestul era o'li atoriu n primele (remuri ale omenirii. Dar ceea ce ne "ace s# s#rim n sus de uimire este ora*ul ntemeiat de Cain. Asta3i prea de tot5 Un (a a'ond construie*te un ora*5 i de unde& m# ro & a luat el muncitori9 Ce unelte a "olosit pentru lucr#rile de construc+ie9 i& n s"r*it& de unde a luat Cain locuitori pentru a popula (estitul s#u ora*9 Cu(iosul autor al %s"intei scripturi% nu s3a s"iit s# mint# aici cu cea mai mare neru*inare. !n (ersetele urm#toare snt enumera+i urma*ii lui Cain. /o+ia lui Eno) l3a n#scut pe Irad< Irad a "ost tat#l lui Me)uiael< lui Me)uiael i s3a n#scut Metu*ael. !n le #tur# cu aceste persoane se cunosc numai numele lor. Lui Metu*ael i s3a n#scut un oarecare Lame)& care n materie de c#s#torie a "ost mai nes#+ios dect no'ilii lui str#mo*i. =enera'ilul Lame) este in(entatorul poli amiei< pentru nceput& el *i ia dou# so+ii. De la so+ia sa Ada are doi "ii& pe nume Ia'el *i Iu'al& iar de la so+ia sa Rila a a(ut un "iu& pe ,u'alcain& *i o "iic#& $aama. /e pare c# "iii lui Iabel au pre"erat& n locul ora*ului construit de str#mo*ul lor Cain& aerul curat al cmpului& pentru c# ei snt primii de pe p#mnt care au s#l#*luit n corturi ('. 20). Ct despre "iii lui Iu'al& lor& dimpotri(#& le3a pl#cut ora*ul< tot ei au "ost *i cei mai (eseli din "amilie6 iu'eau muzica. Iu'al %a "ost p#rintele tuturor celor ce cnt# din c)itar# *i din "laut% ('. 21). Poli&amul Lame+ era! pe c"t se pare& cam s#rac cu du)ul. Cartea %Facerea% citeaz# una dintre cu(nt#rile lui& care& ce3i drept& are calitatea c# e scurt#. ,otu*i& nici un comentator n3a putut s3o explice (reodat# ca lumea6 %Ci Lame) zis3a c#tre "emeile sale6 :...Femei ale lui Lame)& lua+i aminte la spusa mea6 am ucis un om pentru rana mea *i un '#ietan pentru (n#taia mea5 i dac# (a "i de *apte ori r#z'unat Cain& atunci Lame) (a "i de *aptezeci *i *apte de ori;% (Facerea, I", 2382 ). Aceast# cu(ntare a impresionat n cel mai nalt rad pe cele dou# doamne. Fiind& pesemne, cu totul uluite& ele nu au cerut nici cea mai mic# explica+ie la aceast# nentrecut# l#ud#ro*enie. n continuare& %scriptura% trece direct la nre istrarea actului de na*tere al lui /et& cel de3al treilea "iu al lui Adam# %i Adam a cunoscut iar#*i pe "emeia sa *i ea a n#scut un "iu *i i3a pus numele /et& :c#ci 8 a zis ea 8 mi3a dat dumnezeu alt# odrasl# n locul lui A'el pe care l3a omort Cain;. i lui /et de asemenea i3a n#scut un "iu& c#ruia i3a pus numele Eno*. Atunci au nceput oamenii s# c)eme numele domnului% (Facerea, I", 2582!). Capitolul urm#tor& al =3lea& este consacrat exclusi( enealo iei lui $oe& care se tra e din Adam prin /et. Urma*ii lui Cain snt l#sa+i deoparte *i ulterior nu se mai (or'e*te de ei. ?#sim urm#toarea dez(oltare a ar'orelui enealo ic& n care snt date numai numele "iilor mai mari6 /et& Eno*& C)enan& Ma)alaleel& Iared& Eno)& Matusalem& Lame)& $oe. Cel mai interesant lucru din acest capitol snt datele re"eritoare la lon e(itatea neo'i*nuit# a tuturor acestor patriar)i6 Adam a(ea

BHF de ani cnd i s3a n#scut /et *i a mai tr#it nc# GFF de ani< /et a murit la (-rsta de SB7 ani< Eno* a tr#it SFK ani& C)enan SBF ani. Cel mai tn#r a murit Lame)& tat#l lui $oe< acest Lame) 1care nu tre'uie con"undat cu 'i amul Lame) cel plin de ciud#+enii2 *i3a dat s"-r*itul n cea de3a EEE3a prim#(ar# a (ie+ii sale. Eno)& "iul lui Iared& a "ost cel mai a'il dintre to+i6 el nici n3a mai murit. %i Eno) era n (-rst# de *aizeci *i cinci de ani cnd i s3a n#scut Matusalem. i Eno) a um'lat n c#ile domnului& dup# ce i s3a n#scut Matusalem& trei sute de ani *i a a(ut "ii *i "iice. Deci au "ost toate zilele lui Eno) trei sute *aizeci *i cinci de ani. i "iindc# Eno) um'la "n c#ile domnului& nu s3a mai (#zut& c#ci dumnezeu l$a luat la sine (Facerea, ", 2124). E un caz de toat# minun#+ia5 $3are importan+# cum l3au explicat teolo ii6 nimic nu ne mai mir#. Cupa de onoare pentru lon&evitate i$a revenit lui .atusalem! 3iul lui *no+! cel care a 3ost luat de viu "n ceruri6 #sta a a(ut o s#n#tate de "ier& nu alta5 A tr#it n a'stinen+# sexual# BGE de ani *i numai dup# asta *i3a permis s#3l aduc# pe lume pe Lame) al doilea. Apoi a mai tr#it nc# EG7 de ani& de ast# dat# dnd do(ad# de (irilitate pn# la s"r*itul (ie+ii sale% %i a mai tr#it Matusalem& dup# ce i s3a n#scut Lame)& *apte sute optzeci *i doi de ani *i a a(ut "ii *i "iice% (Facerea, ", 2!). !n total& SCS de ani5 =# ro s# nu (# ndoi+i6 pe atunci aceasta era durata (ie+ii. Dar ce (e+i spune despre $oe& "iul lui Lame)9 Lame) i3a pus "iului s#u numele $oe& zicnd6 :Acesta ne (a mn ia de munca *i de truda minilor noastre& cunate de p#mntul pe care l3a 'lestemat dumnezeu5;% (Facerea, ", 29). %i $oe era n (rst# de cinci sute de ani *i i s3au n#scut lui $oe6 /em& Lam *i Ia"et% (Facerea, ", 32). /# tr#ie*ti pn# la (rsta de KFF de ani *i a'ia atunci s# te apuci s#3+i s#ru+i ne(asta9 De alt"el& mai 'ine mai trziu dect niciodat#5 Mult# cerneal# a "ost risipit# n le #tur# cu lon e(itatea neo'i*nuit# a patriar)ilor din cartea %Facerea%. ,eolo ii catolici& dndu3*i seama ct de reu (or "i n )i+ite aceste o o*i& s3au str#duit s# "ereasc# po(estirile din cartea %s"nt#% de di(erse n+ep#turi ironice< ei a"irm# c# prin ani tre'uie s# se n+elea #& poate& doar perioadele de re(olu+ie ale Lunii& pentru c#& zice3se& n epoca aceea timpul se socotea numai n luni. !n "elul acesta ar reie*i c# Matusalem a tr#it numai GF de ani. Dar "anaticii tur'a+i& care (or s# cread# n minunea lon e(it#+ii primilor oameni& i3au pus la respect pe ace*ti comentatori. Ei sus+in sus *i tare c# anii 'i'lici tre'uie socoti+i de cte B7 luni& c#ci altminteri le endele 'i'lice ar de(eni cu totul ridicole. De pild#& potri(it c#r+ii %Facerea%& A(raam a murit %la '#trne+e "ericite& '#trn *i s#tul de zile%& la (rsta de BEK de ani (Facerea, ((", 788). Dac# am socoti ace*ti ani dup# perioadele de re(olu+ie ale Lunii& ar rezulta c# A(raam a tr#it numai BD ani *i E luni. /au s# lu#m alte exemple6 .i'lia spune c# Eno*& C)enan *i Ma)alaleel au a(ut primii "ii la (rsta de SF& EF *i& respecti(& CK de ani. Dac# am socoti dup# perioadele de re(olu+ie ale Lunii& ar tre'ui s# admitem c# ace*ti

str#'uni au a(ut copii la (-rsta de E ani *i 0um#tate& K ani *i BF luni *i& respecti(& K ani *i K luni. !n s"-r*it& potri(it textului 'i'lic& $a)or a a(ut urma*i la (rsta de 7S de ani. /e poate oare admite& exclam# unul dintre cu(io*ii exe e+i& ca $a)or s# "i a(ut numai 7 ani *i K luni cnd i s3a n#scut primul "iu9 .inen+eles& stima+i slu0itori ai cultului& c# .i'lia socote*te anul de B7 luni. Dar n acest caz e ct se poate de amuzant c# n#tn ul de $oe a a*teptat s# mplineasc# KFF de ani pentru ca& n s"r*it& s#3*i nceap# (ia+a sexual#.

CAPITOLUL AL PATRUL*A A=E$,URILE AMOROA/E ALE !$?ERILOR 4E 4QMNT $e apropiem de unul dintre cele mai interesante pasa0e din .i'lie& a c#ror suprimare din scurtele manuale de %istorie s"nt#% caracterizeaz# cum nu se poate & mai 'ine neru*inarea clericilor *i ndemnarea cu care "alsi"ic# do mele credin+ei. %/"in+ii% p#rin+i ai 'isericii sus+in sus *i tare c# .i'lia este o carte %di(in#%& c# ea a "ost scris# direct dup# dictarea lui dumnezeu& c# tot ce st# scris n ea este ade(#rul ade(#rat& ade(#rul cel mai des#(r*it& ade(#rul suprem& *i c# aceast# carte merit# cea mai sincer# (enera+ie. Atunci se pune ntre'area6 de ce clericii nu dau credincio*ilor posi'ilitatea s# cunoasc# n ntre ime aceast# carte& "#r# s# suprime din ea nici un (erset9 C#r+ile %s"inte% tre'uie citite a*a cum snt. C#ci dac# e (or'a s# se scoat# un pasa0 sau altul care (ine n contradic+ie cu unele puncte din *tiin+ele teolo ice proclamate do me ale credin+ei& atunci ar "i mai simplu s# "ie aruncat# la co* toat# car3 tea. Ea nu mai este atunci o carte s"nt#& ci o carte demn# de dispre+. O minciun# dintr3un pasa0 oarecare constituie un ar ument su"icient pentru a dezmin+i ori inea di(in# a ntre ii c#r+i. i iat# c# propo(#duitorii reli iei& dup# ce pomenesc numele lui $oe& trec imediat la po(estea cu potopul& a"irmnd c# des"rnarea oamenilor l3a sup#rat pe dumnezeu *i l3a "#cut s# trimit# potopul asupra tuturor& cu excep+ia unei sin ure "amilii al c#rei cap ar "i r#mas om drept. -ar cele de mai sus nu corespund de loc cu 2iblia1 *a spune altceva# n primele patru versete din capitolul al 0I3lea al c#r+ii %Facerea% se arat# care a "ost ade(#rata pricin# a stric#ciunii oamenilor. Domnilor clerici& nu a(e+i dreptul s# trece+i su' t#cere acest episod din a (oastr# %s"nt# scriptur#%5 Dac# el (# pune n ncurc#tur#& cu att mai r#u6 %s"ntul du)% n3ar "i tre'uit s# dicteze asemenea lucruri autorului %4entateu)ului%. Lapul este amar& dar s"in+ii *i n(#+a+ii p#rin+i ai 'isericii l3au n )i+it o dat#< acum e rndul dumnea(oastr# s#3l n )i+i+i. Lapul pe care teolo ii din zilele noastre se str#duiesc s# nu3l n )it#& ci s#3l scuipe pe "uri*& const# din primele (ersete ale capitolului al =I3lea din cartea %Facerea%. %Iar dup# ce oamenii au nceput s# se nmul+easc# pe "a+a p#mntului *i li s3au n#scut "ete& Atunci au (#zut "iii lui dumnezeu c# "etele oamenilor snt "rumoase *i *i3

au luat de ne(este& din toate& pe acelea pe care *i le3au ales. i a zis domnul6 :$u (a r#mne du)ul meu n oameni pururea& "iindc# snt trup. Drept aceea zilele lor s# "ie o sut# dou#zeci de ani5; Iar "n vremea aceea erau pe p#mnt uria*ii& mai ales dup# ce "iii lui Dumnezeu intrar# la "iicele oamenilor *i le n#scur# "ii. Ace*tia snt (ite0ii cei (esti+i din (ec)ime% (Facerea, "I, 18 ). De*i cartea %Facerea% nu ne3a istorisit po(estea z#mislirii n erilor& iat# totu*i c# este a doua oar# cnd ea aminte*te despre aceste "iin+e des#(*ite6 prima dat# a "ost (or'a de %)eru'ul% pus de santinel# la por+ile Edenului. De aceea nu stric# s# spunem cte(a cu(inte despre credin+a n n eri la (ec)ii e(rei. Cre*tinii& a c#ror reli ie e preluat# din credin+a e(reilor& au n#scocit do me noi& despre care n .i'lie nu exist# nici urm#. Ast"el& pe de3a3ntre ul n#scocit# este po(estea r#z(r#tirii dia(olului /atana *i a n"rn erii lui de c#tre ar)an )elul Mi)ail. ntruct noi examin#m aici .i'lia mai ales din punctul de (edere al credin+ei cre*tine& nu putem trece cu (ederea aceast# pro'lem#. 4otri(it do melor teolo ilor cre*tini& ntr3o 'un# zi st#pnul cerurilor& dumnezeu& *i3a "#cut socoteala c# nu se cu(ine ca el& atotputernicul& s# se mul+umeasc# numai cu crearea cerului *i a p#mntului. De (reme ce a populat p#mntul& de ce n3ar popula *i cerul9 4e timpuri i se urse cu )aosul. Dar *i mai mult i s3a urt cu sin ur#tatea din rai. i ntruct era me*ter n a crea& literalmente din nimic& o mul+ime de lucruri amuzante *i c)iar "iin+e nsu"le+ite& a pl#smuit n eri meni+i s#3i alc#tuiasc# o societate pl#cut#. Dumnezeu *i3a comandat& de asemenea& un "otoliu cu 'lazon& ca s# ai'# pe ce sta cnd prezida adunarea cereasc#. 4entru a3l distra pe dumnezeu& n erii cnt# nencetat. Ca "iin+e supranaturale& 'inen+eles& nu o'osesc niciodat# *i snt totdeauna n (oce. Dar iat# c# unul dintre n eri& un "l#c#u pe care clericii l3au poreclit Luci"er3satana& a pus oc)ii pe tronul preas"ntului *i *i3a "#cut socoteala c# n3 ar "i r#u s# ocupe el "otoliul preziden+ial n locul atotputernicului creator. Aceast# inten+ie criminal# a p#rut o lum# "oarte reu*it# unora dintre n eri& care& pesemne& se s#turaser# s# tot "ac# necontenite (ocalize *i ast"el s3au al#turat ndr#zne+ului& n timp ce ma0oritatea co(r*itoare a n erilor erau mpotri(a uneltirilor lui. Un oarecare Mi)ail& numit ar)an )elul& adic# %mai3 marele peste n eri%& *i3a asumat sarcina de a ap#ra interesele domnului. El a preluat comanda o*tii cere*ti *i i3a tras o c)el"#neal# zdra(#n# satanei. !n erul r#z(r#tit a "ost aruncat n iad& o %mp#r#+ie% su'teran# creat# instantaneu pentru el. ,ot acolo s3au pr#'u*it *i complicii lui& iar dumnezeu *i3 a reluat locul n "otoliul preziden+ial. Aceasta este le enda pe care clericii au trans"ormat3o n do m# a credin+ei pentru enoria*ii lor n"iora+i de roaz#& c#ci& la urma urmelor& episodul urm#re*te mai ales s# insu"le spaim# oamenilor credincio*i6 p#zi+i3 (#& oi+e e(la(ioase5 Dac# nu (# (e+i supune poruncilor domnilor clerici& (e+i z'ura pe urma n erilor r#i& de3a dreptul n iad. !n (ec)iul text e'raic al .i'liei& acolo unde se (or'e*te despre dia(ol&

adic# n acele c#r+i care au "ost scrise& indiscuta'il& dup# capti(itatea din .a'ilon 1la mai 'ine de o mie de ani dup# le endara existen+# a lui Moise2& principalul demon este satana. Ct pri(e*te dia(olii& ei snt pur *i simplu du)uri rele& a(nd ns# aceea*i n"#+i*are ca dumnezeu *i cei din prea0ma lui. Alt# explica+ie nu se mai d#. Ei nu snt ctu*i de pu+in prezenta+i ca ni*te r#z(r#ti+i& iz oni+i din raiul ceresc *i prin*i n lan+uri de zidurile iadului de "oc. Ast"el& n le enda lui Io(& du)ul r#u& satana& se plim'# prin cer ca la el acas# *i c)iar& cnd i (ine c)e"& se ia la )ar+# cu dumnezeu. =#znd c# ace*ti dia(oli din ultimele c#r+i ale .i'liei se simt att de 'ine *i nu su"er# din pricina c)inurilor din iad& criticii au remarcat c# aceasta corespunde credin+elor caldeenilor *i per*ilor& ale c#ror c#r+i dateaz# dintr3o perioad# anterioar# c#r+ilor e(reilor. De aici s3a tras concluzia c# e(reii& n timpul ndelun atei capti(it#+i din .a'ilon& au ad#u at la credin+ele lor unele din credin+ele popoarelor n mi0locul c#rora le3a "ost dat s# tr#iasc#. De alt"el& nsu*i numele pe care e(reii l3au dat dia(olului principal poart# pecetea reli iei caldeene sau a celei 'a'ilonene6 %satana% nu este un cu(nt e'raic& ci un cu(nt caldeean *i nseamn# %ur#%. Prin urmare! dumnezeu a ascuns poporului evreu ales de el nu numai povestea cu complotul de la curte pus la cale de un num#r de n eri& ci c)iar *i numele ade(#rat al c#peteniei r#z(r#ti+ilor. .i'lia nu3i spune nic#ieri Luci3er# $umele acesta i l3au dat cre*tinii. Dar p#rin+ii *i n(#+a+ii 'isericii s3au str#duit n "el *i c)ip s# #seasc# (reo indica+ie cu pri(ire la Luci"er n =ec)iul testament. 4entru aceasta ei au recurs la un "als& reu*ind s#3i p#c#leasc# destul de 'ine pe credincio*i& care nu citesc .i'lia personal& ci numai o ascult# cnd le3o citesc *i le3o r#st#lm#cesc oamenii de pro"esie. Falsul tre'uie dat n (ilea *i l ru #m pe cititor s# ne ierte c# (om "ace o di resiune scurt#& dar necesar#. ,eolo ii a"irm# c# n prorocirea lui Isaia ((I", 12) este (or'a de Luci"er& su' numele lui ade(#rat& *i citeaz# nceputul (ersetului& "alsi"icndu3l ns# cu a0utorul traducerii latine a .i'liei. n acest capitol& Isaia& n"uriat c# 'a'ilonenii +in att de mult poporul lui n capti(itate& d# "ru li'er mniei sale patriotice *i prezice re elui .a'ilonului c# mp#r#+ia lui se (a pr#'u*i *i pra" *i pul'ere se (a ale e de ea. ns# domnul se (a ndura de Iaco' 8 exclam# Isaia 8 *i (a ale e nc# o dat# pe Izrail& pe care l (a statornici n patria lui... ,u (ei cnta cntecul acesta de ocar# mpotri(a mp#ratului .a'ilonului *i (ei zice6 :Cum s3a s"r*it cu tiranul *i cum s3a curmat cu c)inul nostru9;. Domnul a s"#rmat toia ul celor "#r#dele e *i sceptrul st#pnitorilor... Cum ai c#zut tu din ceruri& stea str#lucitoare& "iu al re(#rsatului zorilor9 Ai "ost do'ort la p#mnt& tu care asterneai la p#mnt toate neamurile9... i numai tu ai "ost z(rlit departe de mormntul t#u ca un str( urcios& acoperit cu r#m#*i+ele celor uci*i *i ciopr+i+i de sa'ie< tu zaci& alt"el dect cei po or+i n ropni+e de piatr#& ca un str( storco*it n picioare# ,u nu te (ei po or cu ei n mormnt& "iindc# tu ai pustiit +ara ta *i pe poporul t#u l3ai m#cel#rit. $iciodat# nu (a mai "i (or'a despre odrasla "#r#dele ii5% (Isaia, (I", 1, ,5,12,19, 20).

,re'uie s# "ii de o neo'r#zare "#r# mar ini pentru a a"irma c# aici Isaia (or'e*te despre Luci"er3satana. Este (or'a& "ire*te& despre re ele .a'ilonului *i numai despre el< pasa0ul (#de*te o explozie de mnie& ur# *i amenin+#ri la adresa lui $a'ucodonosor& nro'itorul poporului e(reu. /# (edem acum n ce c)ip %s"ntul% Ieronim& care a tradus .i'lia n lim'a latin#& a "alsi"icat textul. 4ro"itnd de "aptul c# Isaia compar# pe re ele .a'ilonului cu Lucea"#rul 1planeta =enus2& c#ruia la e(rei i se spunea Lelel 1>ori2 *i la romani Luci"er 1D#t#tor de lumin#2& el *i3a permis s# expun# prima parte a (ersetului B7 n latin# n "elul urm#tor6 %Tuomodo cecidisti de coelo Luci"er& Oui mane orie'aris% 1%Cum ai c#zut tu din ceruri& Luci"er& tu care te ridicai diminea+a%2. ,extul e(reiesc autentic& men+ionnd numele lui Lelel& (or'e*te despre re ele .a'ilonului. Re ele este comparat cu Lucea"#rul& cu planeta 0enus# ,eolo ii exclam# ns# cu un aer trium"#tor6 %Dec#derea lui Luci3er este men+ionat# n .i'lie5 nsu*i Isaia (or'e*te despre asta%. Ce nemaipomenit# neo'r#zare5 Repet#m6 n (ec)ile c#r+i %s"inte% ale e(reilor nu este pomenit nimic care s# semene cu le enda r#z(r#tirii *i n"rn erii lui Luci"er5 Re(enim la n erii din capitolul al *aselea al c#r+ii %Facerea% *i recur em din nou la iz(oare tot att de s"inte ca cele de mai nainte& n care (om #si unele am#nunte cu pri(ire la concu'ina0ul acestor locuitori cere*ti cu "rumoasele "iice ale oamenilor. Manualele *colare de %istorie s"nt#%& alc#tuite spre "olosin+a muritorilor de rnd& nu con+in& 'inen+eles& nici cea mai mic# aluzie cu pri(ire la a(enturile pe care le dau n (ilea cele patru (ersete citate mai sus& dar aceste patru (ersete nu snt *terse din .i'lie. Asta nc# nu3i totul6 slu0itorii reli iei au pentru ei& *i numai pentru ei& nc# o carte& pe care o +in n mare cinste& "#r# a o r#spndi ns# pe lar . Este Cartea lui Eno). Eno) 8 cred c# n3a+i uitat de el 8 este patriar)ul care a tr#it HCK de ani& pe care dumnezeu l3a ndr# it *i l3a ridicat la ceruri %n carne *i oase%& ca 6upiter pe 7animede # ,otu*i& potri(it unei le ende& Eno) a scris& zice3se& o carte pe care& din "ericire& n3a luat3o cu el n rai. Eno) a l#sat cartea prin testament "iului s#u Matusalem& iar $oe a luat pre+iosul manuscris cu el n co3 ra'ie. E drept& (reme ndelun at# nimeni nu a (#zut aceast# carte a lui Eno). /e a"irm# c# pe %timpul apostolilor% 1adic# cu nou#sprezece (eacuri n urm#2& ea exista& dar nu se *tie unde. O do(ad# n acest sens exist# n $oul testament. Epistola so'orniceasc# a apostolului Iuda spune urm#toarele ('. 1 815): %Dar *i Eno)& al *aptelea de la Adam& a prorocit despre ace*tia 1despre p#c#to*i. 8 )ota trad.), zicnd6 :Iat#& (enit3a domnul ntru zecile de mii de s"in+i ai lui& ca s# "ac# 0udecat# mpotri(a tuturor *i s# mustre pe to+i necredincio*ii...;%. -in moment ce %s"ntul apostol% citeaz# aceast# carte& nseamn# c# o cunoa*te5 i (reme de cte(a (eacuri teolo ii *i3au pus ntre'area6 %Ce s3a ntmplat cu cartea lui Eno)9% !n cele din urm#& sco+ianul Jaco' .ruce& un c#l#tor destul de cunoscut& a #sit aceast# (estit# carte n A'isinia 1Etiopia2. De "apt& el a dat peste o le end# etiopiana& pentru c#& la urma urmelor& e

pu+in pro'a'il ca le endarul Eno) s#3*i "i scris istorisirile n lim'a etiopiana. Dar (ede+i ct e de 'ine s# ai o %pro(iden+# di(in#% cnd te ocupi de teolo ie5 Minunata carte scris# de Eno) n lim'a (or'it# nainte de p#+ania cu %turnul lui .a'el% a a(ut o soart# "ericit#. De*i aceast# lim'# primiti(# a disp#rut pe nea*teptate *i pentru totdeauna& ea *i3a #sit un traduc#tor n rndurile (ec)ilor e(rei. Apoi aceast# traducere e'raic#& cunoscut#& zice3se& de apostoli *i de p#rin+ii 'isericii& a disp#rut "#r# urme. i deodat# un sco+ian oarecare #se*te& la s"r*itul secolului al @=III3lea& manuscrisul ei complet n A'isinia. +i mul+umim mult& %pro(iden+# di(in#%5 +i mul+umim din su"let5 2ruce a donat manuscrisul descoperit 'i'liotecii Uni(ersit#+ii Ox"ord& spre 'ucuria de nedescris a teolo ilor. Au nceput s# apar# traduceri. !n BGHG a "ost editat# o traducere en lez#& "#cut# de ar)iepiscopul irlandez Ric+ard La8rence # Cartea lui Eno) se mparte n BB capitole. 4o(estirea despre dra ostea n erilor pentru "iicele oamenilor se a"l# n cap. 7. %Cum num#rul oamenilor crescuse mult& ei a(eau "iice "oarte "rumoase. i cei mai str#lucitori dintre n eri s3au ndr# ostit de ele *i din pricina asta au "ost tr+i n multe re*eli. i n"l#c#rndu3se ei& *i3au zis6 :/# mer em pe p#mnt *i s# ne ale em "emei dintre cele mai "rumoase "iice ale oamenilor;. Atunci /emiazas& pe care dumnezeu l "#cuse prin+ peste n erii cei mai str#3 lucitori& le3a zis6 ndul acesta este 'un& dar m# tem c# (oi nu (e+i cuteza s#3l n"#ptui+i *i (oi "i ne(oit s# am eu sin ur copii de la "rumoasele "iice ale oamenilor. i to+i i3au r#spuns6 0ur#m s# aducem la ndeplinire ndul nostru *i 'lestema+i s# "im dac#3l (om nc#lca. i s3au le at ei prin 0ur#mnt. i au "ost ei la nceput dou# sute. i s3a ntmplat asta pe (remea cnd tr#ia Iared& tat#l lui Eno). i au purces ei laolalt#& *i s3au po ort din ceruri& *i au urcat pe muntele Lermon& muntele 0ur#mintelor. i iat# numele celor dou#zeci mai de seam# dintre ei6 /emiazas& Atarcu"& Arasiel& Lo'a'iel& Loramam& Ramiel& /ampsi)& >ac)inel& .alc)iel& Azac)iel& Farmar& Amariel& Ana )emas& ,)auzail& /amiel& /a3rinas& Eumiel& ,iriel& Iumiel& /ariel. Ei *i al+ii& *i mul+i al+ii nc#& *i3au luat "emei de ne(este n anul BBEF de la "acerea lumii. i din aceste cununii s3au n#scut uria*i...% Aici& "ire*te& nu se spune nici un cu(nt despre r#z(r#tirea mpotri(a lui dumnezeu6 pur *i simplu& c+i(a crai cere*ti& n "runte cu prin+ul /emiazas& care nu este nici Luci3er! nici satana& au plecat n c#utare de a(enturi amoroase pe p#mnt *i nimic mai mult. E drept c#& atunci cnd exemplul lor a "ost urmat de mul+i n eri& dumnezeu& (#zndu3se p#r#sit& a nceput s# 'om'#ne. Dar el a mai r#'dat nc# mult# (reme *i nu s3a n"uriat. Ct despre pricina marii lui mnii& care n cele din urm# a r#'u"nit& n aceast# pri(in+# cartea lui Eno) *i cartea %Facerea% se contrazic. Aici e ce(a putred. Ia s# (edem5 4otri(it c#r+ii %Facerea%& n urma rela+iilor dintre n eri *i "rumoasele "emei p#mntene& oamenii au de(enit peste m#sur# de ro'i+i c#rnii. Acesta este& dup# p#rerea noastr#& un domeniu n care teolo ii se pricep& ntr3ade(#r& dac# "rumoaselor "ete le3a pl#cut )r0oneala *i erau att de nes#+ioase& n erii& ca "iin+e supranaturale& puteau s# le satis"ac# ntr3o m#sur# tot supranatu3

ral#< acest lucru ar "i tre'uit s#3i determine pe ri(alii n erilor& muritorii de rnd& s# le urmeze pilda& ceea ce nu ar "i "ost tocmai u*or. Dar ce3l pri(e*te asta pe dumnezeu.9 am ntre'a noi. $u le3a poruncit oare el oamenilor s# se nmul+easc#9 Cartea lui Eno) prezint# lucrurile n alt# lumin#& n erii& a0un nd t#tici "erici+i pe p#mnt& au prins s# se intereseze de odraslele lor *i s3au do(edit mentori cu totul neo'i*nui+i. Ei i3au deprins pe copiii lor nu numai s# *le"uiasc# pietre pre+ioase& dar i3au n(#+at *i ma ia& *i arta de a prezice (iitorul dup# a*trii cere*ti. !n a"ar# de aceasta& ei le3au ini+iat *i pe i'o(nicele lor n tainele cele mari. Urm#rile snt limpezi6 domni*oarele i'o(nice ale n erilor *i "iii lor nele itimi 8 uria*ii 8 s3au ridicat curnd deasupra celorlal+i oameni. !nc)ipui+i3(# cte po+i "ace cnd cuno*ti ma ia5 %i p#mntul pln ea& *i se umpluse de stri #te de durere%. Mi*ca+i de %su"erin+ele% p#mntului& patru dintre n eri l3au ru at pe dumnezeu s# pun# cap#t acestor nenorociri. !ntre timp& domnul Azazel 8 un n er c#s#torit cu o "at# de pe p#mnt 8 s3a certat cu /emiazas& i3a tras un toc de '#taie *i a luat locul c#peteniei )aimanalelor cere*ti. Dumnezeu l3a trimis pe n erul Ra"aUl s#3l n"rn # pe n erul Azazel& *i Azazel al nostru a "ost nc)is de Ra"aUl ntr3o pe*ter# din pustiul Dodoel. 4n# la urm# dumnezeu a #sit c#& oricum ai suci3o& e ne(oie de un potop. 4entru a3i mpiedica pe uria*i s# se ndeletniceasc# cu ma ia& el a )ot#rt s# nece toat# lumea& inclusi( pe oamenii simpli& care nu a(eau dect de su"erit din pricina acestor (r#0itori. !n ce3i pri(e*te ns# pe n eri& care se duseser# s# )oin#reasc# *i s# se dedea la des"ru pe p#mnt& el i3a rec)emat n ceruri *i le3a poruncit pe (iitor s# stea locului *i s# nu se mai +in# de 'lestem#+ii. E de presupus c# tocmai atunci n erii au de(enit "iin+e "#r# sex. 4entru a se asi ura mpotri(a unor noi *otii posi'ile din partea lor& dumnezeu i3a o'li at& pesemne& s# renun+e la or anele respecti(e& a*a cum "#ceau re ii orientali cu to+i cei care ndeplineau o anumit# "unc+ie n )aremurile lor. De ea'a elimin# clericii acest episod din scurtele lor manuale de %istorie s"nt#%. E 'ine ca oamenii s# *tie& cel pu+in& de ce au de(enit n erii eunuci. $enorocitul Azazel& uitat n pe*tera unde3l aruncase Ra3a9l! s3a necat& 'inen+eles& n timpul inunda+iei uni(ersale. /# (#rs#m deci o lacrim# pentru trista lui soart#. Mai pute+i spune oare c# nu ns#*i pro(iden+a a "ost aceea care a a0utat s# "ie re #sit# Cartea lui Eno)5 4e scurt& ea nu i3a stn0enit de loc pe primii cre*tini6 apostolul Iuda o citeaz#< unii dintre p#rin+ii 'isericii au (or'it *i ei despre ea ca de o carte "oarte cunoscut#. Cartea lui Eno) a "ost n mare cinste la cre*tini pn# n secolul al I=3lea. Mai trziu ns#& (#znd c# %Eno)% con"irm# *i explic# 'ine cele patru (ersete sup#r#toare din capitolul al *aselea al c#r+ii %Facerea%& clericii au eliminat cartea lui Eno) din .i'lie. Dup# ce am (#zut cum *i3i nc)ipuiau e(reii pe n eri& reiese limpede c# 'iserica cre*tin# a adus modi"ic#ri importante acestei teorii. Cu toate acestea& ea recunoa*te c# poporul e(reu a "ost ales de dumnezeu *i socote*te c#r+ile lui reli ioase drept %s"inte% *i %indiscuta'ile%. E(reii i mp#r+eau pe n eri dup# o scar# ierar)ic# cu zece trepte6 B2

cado*imii& sau preas"in+ii< 72 o"amimii 8 cei iu+i< H2 oralimii 8 cei puternici< D2 *asmalimii 8 n erii3"l#c#ri< K2 sera"imii 8 "n&erii$sc"ntei) :; mala+imii 8 solii< E2 elo)imii 8 di(inii< G2 'enelo)imii 8 "iii domnului< S2 )eru(imii 8 n erii3 'oi< BF2 ie*imii 8 cei nsu"le+i+i. Dar papa ?ri ore I i3a mp#r+it pe n eri cu totul alt"el. Din porunca lui %prea3s"nt#%& cre*tinismul a adoptat mp#r+irea n erilor n trei trepte cu cte trei ran uri "iecare6 prima treapt# 8 sera"imii& )eru(imii *i ntist#t#tori< a doua treapt# 8 "or+ele& puterile *i st#pnirile< *i a treia treapt# 8 principiile& ar)an )elii *i n erii simpli. De aici se (ede ct de mare este puterea papii6 nu e lum# s# ai dreptul de a sc)im'a rnduiala ran urilor cere*ti. 4reo+ii cre*tini a"irm# c# e(reii nu n+ele eau c#r+ile lor %s"inte% *i c# nici acum nu3*i n+ele reli ia& nu cunosc %credin+a ade(#rat#%. Ia ndi+i3(# *i dumnea(oastr#& e(reii %n3au '#nuit niciodat#% c# Isaia& r#stindu3se la re ele .a'ilonului& du*manul lor& *i %prezicndu3i% ziua cnd i se (a n#rui puterea& a a(ut n (edere nu c#derea acestui re e& ci le enda str#(ec)e a r#z(r#tirii lui Luci"er mpotri(a lui Dumnezeu5 i ce # #u+i erau ra'inii dac# nu au iz'utit s# citeasc# acest lucru printre rnduri5 i3apoi& n a"ar# de asta 8 spun popii cre*tini 8& n .i'lia e(reilor mai exist# o mul+ime de lucruri pe care ei nici nu le '#nuiesc. De pild#& %s"nta treime%. !ncerca+i s# con(in e+i pe un e(reu credincios s# se nc)ine unui dumnezeu cu trei "e+e. O s# (# pierde+i timpul de poman#6 are s# (# rd# n nas. Are s# (# r#spund# c#& dac# dumnezeu ar "i "ost o trinitate& ar "i m#rturisit acest lucru lui Moise& patriar)ilor& prorocilor. El (a sus+ine& cu .i'lia n mn#& c# nici un cu(nt din ea nu "ace aluzie la existen+a %s"intei treimi%& pe care el o socote*te de nen+eles& *i c#& dimpotri(#& %s"nta scriptur#% prezint# persoana lui dumnezeu ca unic# *i indi(izi'il#. !n "a+a acestei %lipse de perspicacitate%& teolo ul cre*tin zm'e*te cu condescenden+# *i ridic# din umeri. Lui& (ede+i dumnea(oastr#& i snt de a0uns primele dou# (ersete din cartea %Facerea% pentru a do(edi c# %s"nta treime% a existat n toate (remurile *i c# lucrul acesta este cu des#(r*ire limpede. El are s# (i le citeze cu un aer trium"#tor6 %La nceput& a "#cut dumnezeu cerul *i p#mntul. i p#mntul era "#r# c)ip *i pustiu *i ntuneric era deasupra ad"ncului! iar du+ul lui dumnezeu se purta pe deasupra apelor # Aceasta este traducerea "idel# a textului e'raic. Dumnea(oastr# nu (ede+i aici pe dumnezeu3tat#l& dumnezeu3"iul *i dumnezeu3du)ul9 !ntr3ade(#r& la prima (edere nu prea se z#resc& dar pune+i3 (# oc)elari de teolo *i (e+i deslu*i& cu "oarte mult# u*urin+#& %s"nta treime%. Cu n #duin+a dumnea(oastr# (om "olosi ca oc)elari ra+ionamentul "ericitului Au ustin din minunata lui carte $*e cantico no'o$ (ca+. "II). $u exist# nimic mai con(in #tor dect acest ra+ionament. ,o+i clericii l socotesc pe Au ustin "#clia teolo iei. Expresia %la nceput%& care este nceputul (remurilor i al lucrurilor& nseamn# %dumnezeu3"iul%. =re+i o do(ad#9 Desc)ide+i Apocalipsul s"ntului Ioan ,eolo ul& carte din Noul testament! cap# al III$lea% <ristos este numit aici "nceputul zidirii lui dumnezeu ('. 1 ). Desc)ide+i E(an )elia lui Ioan& cap. al

=III3lea6 ntre'at de e(rei %cine e*ti tu9%& Iisus a r#spuns6 %Ceea ce (# spun de la nceput% ('. 25). Prin urmare& primul (erset din cartea %Facerea% ar tre'ui citit n "elul urm#tor6 %!n dumnezeu3"iul& care este nceputul& dumnezeu3tat#l a "#cut cerul *i p#mntul%. %A+i (#zut%& primele dou# persona0e ale %s"intei treimi%& dar nc# nu3l (ede+i pe al treilea& nu3i a*a9 A(e+i pu+intic# r#'dare5 4une+i3(# din nou oc)elarii s3"ntului Au&ustin# Al treilea persona0& dumnezeu3du)ul& se #se*te n (ersetul al doilea& la s"r*it6 %du)ul lui dumnezeu se purta pe deasupra apelor%. Acest %du)% nu (# spune nimic9 %Du)ul% acesta este dumnezeu s3"ntul du+ # De aceea traducerea textului e'raic ar "i urm#toarea6 %!n dumnezeu3"iul& nceputul tuturor lucrurilor& dumnezeu3tat#l a "#cut cerul *i p#mntul< dar p#mntul era n )aos& ntunericul l n(#luia& *i dumnezeu3du)ul se purta pe deasupra apelor # i ndi+i3(# numai c# e(reii n3au "ost n stare s# (ad# asta n primele dou# (ersete din propria lor .i'lie5 O asemenea miopie este cu ade(#rat neo'i*nuit#5 Admira+i pe %dumnezeu3du)ul%& care n epoca )aosului *i pierdea (remea numai pentru a se purta pe deasupra apelor. =rnd3ne(rnd& se impune totu*i ntre'area6 este oare ntr3ade(#r %s"ntul du)% porum'el9 Dup# p#rerea noastr#& e o cioar# (opsit#5

CAPITOLUL AL CINCIL*A POTOPUL .ON-IAL Cartea %Facerea% este "oarte rezer(at# n descrierea am#nuntelor re"eritoare la crimele *i p#catele s#(r*ite pe p#mnt de c#tre urma*ii lui Adam n timpul con(ie+uirii n erilor cu "emeile. Ea spune doar att6 %i... a (#zut domnul c# s3a nmul+it r#utatea oamenilor pe p#mnt *i c# toat# nc)ipuirea cu etelor inimii lor este numai *i numai spre r#utate n toat# (remea...% (Facerea, "I, 5). /3o spunem "#r# ncon0ur6 urma*ii lui Adam uitaser# pesemne s#3*i "ac# cu re ularitate ru #ciunile de diminea+# *i de sear#& c#ci nimic nu sup#r# atta pe dumnezeu ca ne li0area ru #ciunilor. De alt"el& orice preot are s# (# spun#& dac# n3o *ti+i& c# cine uit# s# se roa e este ata s# cad# n orice p#cat. %I3a p#rut r#u lui dumnezeu c# a "#cut pe om pe p#mnt *i s3a m)nit n inima sa. Atunci a rostit domnul6 :$imici3(oi& de pe "a+a p#mntului pe omul pe care l3am zidit& *i pe om *i do'itoacele *i trtoarele *i p#s#rile cerului& c#ci mi pare r#u c# le3am zidit;% (Facerea, "I, !&7). Dumnezeu se c#ie*te5 Iat# un lucru nu tocmai o'i*nuit. Durerea mo*nea ului era din cale3a"ar# de mare& c#ci i3a ntunecat mintea *i l3a "#cut s# ia )ot#rrea de a nimici nu numai pe oameni& dar *i toate do'itoacele& care

erau cu des#(r*ire ne(ino(ate *i nu p#c#tuiser# n nici un "el. /3ar p#rea c# pentru dumnezeu& a(nd n (edere atotputernicia lui& cel mai simplu ar "i "ost s#3i sc)im'e pe oameni< dar& dup# cum (om (edea& el pre"er# s#3i "nece. ,re'uie s# recunoa*tem c# purtarea lui nu e tocmai p#rinteasc#5 Ci Noe a a3lat +ar "n oc+ii domnului (Facerea, "I, 8). *l era om drept *i "#r# pri)an# n (eacul s#u...% ('. 9). i iat# c# dumnezeu a (enit n (izit# la $oe& ca s#3l pre(in# asupra catastro"ei pe care o punea la cale *i s#3i dea posi'ilitatea s# se sal(eze. %Atunci a r#it dumnezeu c#tre $oe6 :/"r*itul a toat# "#ptura st# ata n "a+a mea& c#ci p#mntul s3a umplut de silnicie. Deci iat# eu i (oi nimici o dat# cu p#mntul. F#3+i o cora'ie din lemn de c)iparos. Cora'ia s3o "aci cu c#m#ru+e *i s3o un i pe din#untru *i pe din a"ar# cu smoal#. Iat# *i m#sura dup# care s3o "aci6 trei sute de co+i s# "ie lun imea cor#'iei& cincizeci de co+i l#r imea *i treizeci de co+i n#l+imea ei. /# "aci cor#'iei r#su"l#tori *i s# le croie*ti la un cot de la acoperi* n 0os& iar u*a cor#'iei s3a pui ntr3o latur#. /3o "aci cu trei rnduri de c#m#ri6 rndul de 0os& al doilea *i al treilea. i eu iat# (oi aduce potopul apelor pe p#mnt& ca s# pr#p#desc tot trupul de su' cer& care are n el du) de (ia+#& *i tot ce se a"l# pe p#mnt s# piar#. i eu (oi nc)eia le #mntul meu cu tine5 Iar tu intr# n cora'ie& tu *i "eciorii t#i *i "emeia ta. i din toate (ie+uitoarele& din toat# "#ptura& cte dou# din toate s# 'a i n cora'ie& ca s# r#mn# n (ia+# cu tine< parte '#r'#teasc# *i parte "emeiasc# s# "ie5 Din tot soiul de p#s#ri *i de do'itoace *i din tot soiul de trtoare ale p#mntului6 cte o perec)e din toate s# (ie la tine ca s# r#mn# n (ia+#. Iar tu ia cu tine din orice "el de )ran# care e 'un# de mncat *i adun3o n cora'ie& ca s# a(e+i de mncare (oi *i do'itoacele;. i $oe a "#cut toate ntocmai a*a cum i3a poruncit dumnezeu% (Facerea, "I, 1322). Construirea cor#'iei a durat o sut# de ani. Dumnezeu nu i3a poruncit lui $oe s# pre(in# *i pe ceilal+i oameni asupra celor ce urmau s# se ntmple. 4rin urmare& e de presupus c# patriar)ul *i "amilia lui au "#cut pre #tirile n secret. Oamenii tre'uie s# se "i mirat& "ire*te& (#znd c# $oe construie*te n mi0locul cmpului o cora'ie uria*# de HFF de co+i& ceea ce reprezint# cam BKF m& adic# lun imea unui (apor destul de mare. Unii l socoteau& pro'a'il& pe mo*nea ne'un *i3l luau peste picior. Dar '#trnul nu se sup#ra de loc de lumele lor *i lucra de zor. Cei o sut# de ani ct a durat construirea cor#'iei nu ni se (or p#rea un termen prea lun dac# ne (om ndi la miile de pro'leme le ate de aceast# construc+ie& pe care .i'lia le trece su' t#cere. Ast"el& cei trei "ii ai lui $oe au "ost& pro'a'il& ne(oi+i s# ntreprind# c#l#torii "oarte lun i& n di"erite col+uri ale lumii& pentru a aduce de acolo animale care nu tr#iau prin partea locului. !ntruct tre'uiau s# ai'# ri0# s# nu "ie mnca+i de lei& ti ri& crocodili *i de alte animale n"rico*#toare& ei au "ost ne(oi+i s# n(e+e me*te*u ul m'lnzitorilor

*i dresorilor. ,re'uia& de asemenea& pre #tit# o cantitate nsemnat# de produse alimentare& inclusi( carne pentru nenum#ratele animale de prad#& "n& rne& "ructe etc# E de presupus c# lemnul din care a "ost "#cut# cora'ia era de cea mai 'un# esen+#. Dac# cine(a s3ar apuca acum s# iroseasc# o sut# de ani pentru construirea unei cor#'ii& nu s3ar #si un lemn att de rezistent nct s# nu putrezeasc# nainte de terminarea construc+iei< pupa s3ar "ace pra" *i pul'ere pn# ar "i construit# prora& ast"el c# totul ar tre'ui mereu luat de la nceput. C"nd corabia a 3ost &ata! dumnezeu i$a spus lui Noe6 %Intr# tu *i toat# casa ta n cora'ie& c#ci numai pe tine te3am cunoscut drept naintea mea n neamul acesta% (Facerea, "II, 1). Din cele ce3a spus mai departe reiese c# dumnezeu a dat uit#rii dispozi+iile sale ini+iale. Dup# cum se (ede din citatul de mai sus& dumnezeu i spusese patriar)ului s# nu ia cu el mai mult dect o perec)e din "iecare specie de animale. !n ultima clip# ns#& %mo*ul% a modi"icat pro ramul6 %Din toate do'itoacele cele curate ia cu tine cte *apte perec)i& parte '#r'#teasc# *i parte "emeiasc#& iar din do'itoacele necurate cte o perec)e& parte '#r'#teasc# *i parte "emeiasc#% (Facerea, "II, 2). .i'lia nu arat# dac# dumnezeu i3a explicat lui $oe dup# ce semne a "#cut aceast# mp#r+ire n %curate% *i %necurate%. O alt# carte ns#& %Le(iticul%& care este atri'uit# lui Moise& arat# (ca+. (I) care do'itoace erau socotite de c#tre e(rei %curate% *i %necurate%. Dintre patrupede& %curate% erau acelea care au copita despicat# *i care rume #. C#mila *i iepurele& care& de*i rume #& nu au copita despicat#& snt socotite animale %necurate%< porcul& care& de*i are copita despicat#& nu rume #& este socotit *i el un animal %necurat%. Dintre p#s#ri& dumnezeu a declarat %necurate%6 (ulturul& uliul& z rip+orul *i *oimul& cor'ul& stru+ul& )u)urezul& pesc#ru*ul& eretele& 'u"ni+a& le'#da& pelicanul& strcul *i alte cte(a. Dumnezeu3tat#l l3a anun+at pe $oe c# potopul (a ncepe dup# *apte zile. 4atriar)ul urma s# mai toceasc# pu+intel *tiin+ele naturale pentru a *ti dac# s# ia cu el doi sau *apte cocori& doi sau *apte ele"an+i& doi sau *apte rinoceri& doi sau *apte )ipopotami etc. %Iar cnd s3au mplinit *apte zile& apele potopului au pornit pe p#mnt. !n anul *ase sute al (ie+ii lui $oe& n luna a doua& n ziua a *aptesprezecea a lunii& n ziua aceea +*nir# toate iz(oarele marelui adnc *i st#(ilarele cerului se cr#par#% (Facerea, "II, 10811). De aici se (ede limpede c# %du)ul s"nt% st#ruia s# nt#reasc# credin+a c# exist# un mare rezer(or de cealalt# parte a cerurilor care se ole*te printr3un "el de ecluze# %i a +inut ploaia pe p#mnt patruzeci de zile *i patruzeci de nop+i. n ziua aceea a intrat $oe n cora'ie *i mpreun# cu el6 /em& Lam *i Ia"et& "eciorii lui $oe& "emeia lui $oe *i cele trei "emei ale "iilor s#i. Apoi tot "elul de "iare *i tot "elul de do'itoace *i tot soiul de trtoare care se tr#sc pe p#mnt *i tot "elul de p#s#ri *i tot "elul de p#s#rele *i de z'ur#toare% (Facerea, VIL 1214). Ce mai cora'ie& ce mai cora'ie5 Dac# adun#m toate zilele indicate n

capitolul acesta *i n capitolele urm#toare& reiese c# $oe& "amilia lui *i toate do'itoacele pe care le sal(ase au stat pe cora'ie HSH de zile. ,eolo ii nu arat# n ce "el opt oameni au putut s# )r#neasc# *i s# adape& timp de mai 'ine de un an& toat# aceast# r#din# zoolo ic# *i s# ntre+in# *i 'oxele curate. Unde mai pui c# tre'uiau s# ai'# ri0# *i de pr#sil#5 !nc)ipui+i3(# numai de ct# carne a "ost ne(oie pentru )rana tuturor acestor animale5 Ce munc# extraordinar# tre'uie s# "i depus $oe& so+ia& "iii *i nurorile lui ca s# cure+e corabia de &unoi1 Dumnezeu personal a "erecat u*ile %cor#'iei%6 %Apoi dumnezeu a nc)is u*a dup# el% (Facerea, "II, 1!). Cnd cora'ia a nceput s# pluteasc#& apele %au crescut uria*e pe p#mnt& a"ar# din cale& nct to+i mun+ii cei nal+i& de su' tot cerul& "ur# acoperi+i. Cu cincisprezece co+i deasupra lor se ridicar# apele...% (Facerea, VII, 1920). E reu s#3*i "ac# cine(a o idee precis# despre aceast# cantitate de ap#& ndeose'i dac# se +ine seama c# cea mai mare adncime cunoscut# nou# din Oceanul 4aci"ic 1depresiunea din re iunea insulelor Mariane2 dep#*e*te BB Im& iar cel mai nalt munte de pe lo'ul p#mntesc& Ciomolun ma 1E(erest2 din Limalaia& *i are (r"ul la G GGF m deasupra ni(elului m#rii. %Atunci pieri toat# "#ptura care se mi*c# pe p#mnt6 p#s#ri& do'itoace *i "iare& ct *i toate (iet#+ile care mi*un# pe p#mnt& precum *i to+i oamenii. ,oate (ie+uitoarele de pe uscat cu su"lare de (ia+# n n#rile lor& toate pierir#. Ast"el au "ost strpite toate "#pturile de pe "a+a p#mntului& de la om pn# la do'itoc& pn# la trtoare& pn# la p#s#rile cerului< strpite au "ost de pe p#mnt *i au r#mas numai $oe *i cu cei ce se a,lau cu el "n corabie# i au crescut apele pe p#mnt (reme de o sut# cincizeci de zile% (Facerea, "II, 2182 ). $umai pe*tii& "erice de ei& pluteau "#r# ri0# n (iitoarea dezl#n+uit#5 Dar toate au un s"r*it6 %i dumnezeu *i3a adus aminte de $oe *i de toate "iarele *i de toate do'itoacele care erau cu el n cora'ie& *i dumnezeu a l#sat s# 'at# v"nt pe p#mnt *i apele au nceput s# scad#. i s3au nc)is iz(oarele adncului *i st#(ilarele cerului *i ploaia din cer a contenit. i apele de pe p#mnt au dat napoi pu+in cte pu+in& *i dup# o sut# *i cincizeci de zile au sc#zut de tot. Iar n luna a *aptea& n ziua a *aptesprezecea a lunii! corabia s$a oprit pe muntele Ararat# i apele au sc#zut mereu3mereu& pn# n luna a zecea& iar n luna a zecea& n cea dinti zi a lunii& s3au ar#tat (r"urile mun+ilor% (Facerea, "III, 185). Cte minuni surprinz#toare cuprind aceste cte(a rnduri5 Mai nti a(em pl#cerea s# rennoim cuno*tin+a cu acest a rea'il v"nt al domnului%& care nu mai a(usese nimic de lucru de cnd nu mai era )aos *i pe care exe e+ii l identi"ic# cu %du)ul domnului%. %La nceput%& a*a cum se spune n .i'lie& el %se purta pe deasupra apelor%. Acum ns#& pentru a z(nta apele potopului& %dumnezeu3tat#l% a dat drumul sus3amintitului %du) s"nt% 1%(nt al

domnului%2& pe care %scriptura% ni3l n"#+i*eaz# n c)ip de %porum'el di(in% 1sau& dac# (re+i& cioar# (opsit# di(in#2 *i i ncredin+eaz# o sarcin# cu totul irealiza'il#6 s# z(nte apele aduse de potopul mondial. De alt"el& era a'solut necesar s# inter(in# cine(a din %preas"nta treime%& deoarece nici unul dintre (nturile o'i*nuite n3ar "i reu*it s# sece (reodat# o cantitate att de mare de ap#. De (reme ce pe timpul potopului ni(elul apei dep#*ise cu BK co+i cei mai nal+i mun+i de pe p#mnt& reiese& dup# unele calcule& c# n total se adunase o cantitate de ap# ec)i(alent# cu (olumul a B7 oceane mondiale n r#m#dite unul peste altul. A*adar& potopul poate "i socotit drept cea mai extraordinar# dintre minunile s#(r*ite de dumnezeu& c#ci dup# ce a creat aceste noi oceane de necuprins 1ceea ce nu se poate spune c# ar "i o scamatorie o'i*nuit#2& le3a z(ntat numai cu simpla lui su"lare. !nc)ipui+i3(# ce pl#mni tre'uie s# "i a(ut acest %porum'el%5 O alt# minune care& nici ea& nu poate trece neo'ser(at#6 n a *aptesprezecea zi din luna a *aptea& cora'ia lui $oe s3a oprit pe (r"ul muntelui Ararat& care are o n#l+ime de K BKC m& n timp ce mun+ii mai nal+i dect Araratul& ca& de pild#& cele BD (r"uri ale Limalaiei& cu o n#l+ime de peste G FFF m& *i alte (r"uri din America de /ud& din A"rica& au ie*it deasupra apelor a'ia n ziua nti a lunii a zecea& adic# cu *ase s#pt#mni mai trziu. O minune cu totul remarca'il#5 4o(estirea 'i'lic# despre s"r*itul potopului cuprinde& n a"ar# de aceasta& *i 'asmul ct se poate de nai( cu cor'ul *i porum'elul& care& de alt"el& nu pre3 zint# nici un interes. $oe a dat drumul mai nti %cor'ului%& care %a ie*it& ducndu3se *i ntorcndu3se& pn# ce s3au uscat apele de pe p#mnt%. Apoi el %a dat drumul unui porum'el%& care %n3a #sit unde s#3*i odi)neasc# talpa piciorului *i s3a ntors la $oe n cora'ie%. $oe i3a dat drumul din nou& dup# E zile& *i de ast# dat# porum'elul s3a napoiat& +innd n cioc o ramur# de m#slin. $oe a priceput atunci c# %apele au sc#zut de pe p#mnt%. 4atriar)ul& spune .i'lia& mplinise atunci CFB ani. Dumnezeu i3a spus c# e timpul s# ias# din cora'ie. De'arcarea animalelor a a(ut loc& pro'a'il& ntr3o ordine exemplar#. !n a"ar# de aceasta& e de presupus 1de*i .i'lia n3o spune2 c# apa s#rat# s3a desp#r+it pe loc de apa dulce 1o nou# minune52& pentru ca rurile& lacurile *i m#rile s# poat# reintra n al'iile lor& a*a cum 3usese mai "nainte# Ct pri(e*te pe*tii& ei s3au napoiat din nou n apele respecti(e& potri(it cu cerin+ele naturii lor. %i a zidit $oe un 0ert"elnic lui dumnezeu *i a luat din toate (ie+uitoarele curate *i din toate p#s#rile curate *i le3a adus ardere de tot pe /ert3elnic# i a mirosit dumnezeu mirosul cu 'un# mireasm# *i a zis dumnezeu n cu etul s#u6 :De acum nainte nu (oi mai 'lestema p#mntul din pricina omului& pentru c# pl#smuirile inimii omului snt rele din tinere+ea lui *i nu (oi mai nimici toate (ie+uitoarele precum am "#cut;% (Facerea, VIII, 2021). Cu acest prile0& mo*nea ul a catadicsit s#3i dea lui $oe *i copiilor lui o 'inecu(ntare clasa nti *i le3a n #duit pe (iitor s# m#nnce& n a"ar# de cereale& *i orice alt# )ran#. %i dumnezeu a 'inecu(ntat pe $oe *i pe "eciorii lui *i le3a zis6 :Fi+i roditori *i (# nmul+i+i *i umple+i p#mntul.

i team# de (oi *i roaz# de (oi s# domneasc# peste toate (ie+uitoarele p#mntului *i peste toate p#s#rile cerului. ,ot ce mi*c# pe p#mnt *i to+i pe*tii m#rii snt da+i n mna (oastr#. ,ot ce se mi*c# *i ce tr#ie*te s# (# "ie (ou# de mncare& precum (3am dat *i toat# iar'a (erde. $umai carnea& cu puterea ei de (ia+#& adic# cu sn ele ei& s# n3o mnca+i. i ne re*it& pentru sn ele (ostru& pentru (ia+a (oastr#& (oi cere r#z'unare< de la oricare "iar# (oi cere acest sn e& c)iar *i din mna omului& din mna "ratelui s#u& cu r#z'unare (oi cere (ia+a omului. Cine (ars# sn e omenesc& prin mn# de om sn ele lui se (a (#rsa& c#ci dup# c)ipul s#u a "#cut dumnezeu pe om;% (Facerea, I(, 18!). Cum %mo*nea ul% *i luase an a0amentul s# nu mai nece oamenii& tre'uia pus# o semn#tur# su' aceast# tranzac+ie. /emn#tura di(in# a "ost curcu'eul& inau urat pentru prima dat# n aceast# zi memora'il#. Pus$am "n nori curcu'eul meu& ca s# "ie semnul le #mntului ntre mine *i p#mnt. Iar cnd (oi r#m#di nori deasupra p#mntului si se va ar#ta curcu'eul n nori& Atunci mi (oi aduce aminte de le #mntul care este ntre mine *i (oi *i toate (ie+uitoarele de tot soiul = (Facerea, I(, 1315). 4recau+ia nu era de prisos& c#ci nici dumnezeu nu tre'uie s# se 'izuie prea mult pe memoria sa5 /u'liniem& n treac#t& c# textul %s"nt% spune6 %curcu'eul meu%& %pus3am n nori curcu'eul meu%. ,oate acestea arat# limpede c# pn# atunci nu existase nici un "el de curcu'eu. i cum curcu'eul se "ormeaz# prin re"rac+ia *i re"lec+ia razelor solare n pic#turile de ap#& este limpede c# n decursul (eacurilor care se scurseser# ntre perioada "acerii lumii *i potop nu se practicase de loc udarea p#mntului cu a0utorul ploii< copacii *i plantele cre*teau de la sine *i "ie c# le era su"icient# sudoarea care picura de pe "runtea omului& "ie c# (a a'ondul de Cain& cel care zidea ora*e& construise pe ntre ul lo' p#mntesc o re+ea de iri a+ie arti"icial#.

CA4I,OLUL AL A/ELEA 4READRE4,UL $OE I URMAII LUI .LA?O/LO=IRI DE DUM$E>EU Istoria potopului este completat# cu dou# episoade interesante6 'e+ia lui $oe *i %turnul .a'el # %i a nceput $oe s# munceasc# p#mntul *i a s#dit (ie. i a '#ut (in *i s3a m'#tat *i s3a dez(elit n cortul s#u. i a (#zut Lam& tat#l lui Canaan! oliciunea p#rintelui s#u *i s3a dus s# le spun# celor doi "ra+i ai s#i& care erau a"ar#. Atunci au luat /em *i Ia"et o mantie *i& punnd3o amndoi pe umerii lor& au mers de3a3nd#ratelea *i au acoperit oliciunea p#rintelui lor& iar "e+ele lor erau ntoarse& a*a nct n3au (#zut oliciunea p#rintelui lor% (Facerea, I(, 2023).

A*adar& /em *i Ia"et s3au purtat respectuos& a*a cum se cu(ine s# se poarte ni*te "ii de trea'# care *i3au (#zut tat#l 'eat. Lam& dimpotri(#& s3a purtat ca un mitocan. i& 'inen+eles& 'lestemul nu s3a l#sat mult a*teptat< dar s# (ede+i asupra cui a c#zut. %i s3a trezit $oe din 'e+ia lui *i a a"lat ceea ce i "#cuse lui "eciorul s#u cel mai tn#r# i atunci $oe a zis6 :.lestemat s# "ie Canaan5 /# "ie ro'ul ro'ilor "ra+ilor s#i5; i a ad#u at6 :.inecu(ntat s# "ie domnul& dumnezeul lui /em& *i Canaan s# "ie ro'ul lui5 Dumnezeu s# dea ntindere lui Ia"et *i s# locuiasc# n corturile lui /em& iar Canaan s# "ie ro'ul lui5;% (Facerea, IX, 2427). A*a a "ost 'lestemat tn#rul Canaan& cu toate c# el nu3*i '#tuse de loc 0oc de 'unicul s#u. E de presupus c# $oe nc# nu %se trezise% complet %din 'e+ia lui% cnd a rostit 'lestemul. Cu toate acestea& dumnezeu l$a con3irmat # ,eolo ii sus+in c# $oe a dat Asia lui /em& Europa lui Ia"et& iar A"rica lui Lam. Canaan *i Lam au dat na*tere ne rilor *i ne roizilor. ,ocmai de aceea& zice3se& urma*ii lor au tre'uit s# de(in# ro'i ai europenilor. /e pune ntre'area6 n ce "el cei trei "ii ai lui $oe& n#scu+i din acela*i tat# *i din aceea*i mam#& au putut s# de(in# ntemeietorii a trei rase di"erite9 ,otu*i& tre'uie s# ne ploconim n "a+a lui dumnezeu *i n "a+a %s"intei scripturi% *i s# socotim c# din /em se tra asiaticii cu pielea al'en#& din Ia"et europenii cu pielea al'#& iar din Lam *i Canaan a"ricanii cu pielea nea r#. Dar atunci din cine se tra pieile ro*ii din America9 /au %s"ntul du)% a uitat s# di(ul e aceasta autorului c#r+ii %Facerea% sau tre'uie s# admitem c# aztecii *i mo)icanii din America n3 au a(ut tat#. /# trecem acum la (estitul 'asm cu turnul .a'el. %i tot p#mntul a(ea un sin ur rai *i acelea*i cu(inte. i s3a ntmplat c#& pornind oamenii din r#s#rit& au #sit un *es n +inutul inear *i s3au s#l#*luit n el. i *i3au zis ei ntre ei6 :=eni+i ncoace5 /# "acem c#r#mizi *i s# le ardem n "oc5# i s3au slu0it de c#r#mizi n loc de piatr# *i de catran n loc de muruial#. i au zis6 :Laidem s# ne cl#dim o cetate *i un turn al c#rui (r" s# a0un # pn# la cer...; Atunci s3a po ort domnul ca s# (az# cetatea *i turnul pe care l zideau "iii oamenilor. i a zis domnul6 :Iat#& ei snt un sin ur popor *i o sin ur# lim'# au cu to+ii. i acesta e numai nceputul lucr#rilor& dar nimic nu le (a r#mnea ne"#cut din toate cte *i (or pune n minte s# "ac#. Laidem s# ne po orm *i s# amestec#m pe loc raiul lor& ast"el ca s# nu se mai n+elea # n lim'# unii cu al+ii5; i i3a mpr#*tiat dumnezeu pe ei de acolo pe toat# "a+a p#mntului *i ei au contenit cu ziditul cet#+ii. -e aceea i s$a pus numele 2abel! de vreme ce acolo amestecat3a dumnezeu raiul a tot p#mntul *i de acolo i3a risipit dumnezeu pe "a+a p#mntului ntre % (Facerea, XI, 19).

Unii teolo i a"irmau cu t#rie *i plini de sine c#& n momentul cnd "usese distrus de dumnezeu& %turnul .a'el% atinsese o n#l+ime de un Iilometru *i 0um#tate& adic# ar "i "ost de zece ori mai nalt dect cea mai mare piramid# din E ipt& piramida lui Meops 1BDE m2. Cu toate acestea& piramidele s3au p#strat& pe cnd din randioasa construc+ie care poart# denumirea de %turnul .a'el% nu a r#mas nici urm#. 4entru o n#l+ime de B KFF m ar "i "ost necesar *i un "undament neo'i*nuit de mare. /e pune ntre'area6 cum a putut s# dispar# o cl#dire att de uria*#9 Autorul c#r+ii %Facerea% a uitat s# dea o ex3 plica+ie n aceast# pri(in+#. i nc# ce(a6 pe atunci& potri(it .i'liei ns#*i& nu puteau s# existe un num#r su"icient de oameni care s# nal+e o construc+ie att de important# *i nici care s# cunoasc# me*te*u urile necesare acestei lucr#ri. Aceast# istorisire tre'uie pri(it# drept una dintre cele mai mari %minuni% reli ioase5 O minune tot att de uluitoare o constituie apari+ia pe nea*teptate a unui mare num#r de lim'i *i dialecte. %Comentatorii 8 spune =oltaire 8 au cercetat ce lim'i s3au n#scut n urma acestei dispers#ri a popoarelor& dar n3 au dat niciodat# aten+ie lim'ilor (ec)i (or'ite de oamenii de pe teritoriul ce se ntinde din India pn# n Japonia. Ar "i "oarte interesant s# num#r#m cte dialecte se (or'esc n prezent pe supra"a+a lo'ului. !n ce pri(e*te America& cunoa*tem peste HFF de dialecte& iar pe continentul nostru peste H FFF. Fiecare pro(incie c)inez# are lim'a sa proprie. Locuitorii 4eIinului n+ele reu pe cei din Manton& iar un indian de pe coasta Mala'ar nu n+ele e pe un indian din .enares. De alt"el& popula+ia p#mntului n3a a(ut )a'ar de minunea cu :turnul .a'el;< ea a "ost cunoscut# doar de scriitorii e(rei antici%. /trne*te cea mai mare mirare "aptul c# importantele e(enimente istorice& pe care .i'lia le pune la 'aza na*terii omenirii& nu snt de loc cunoscute de nici unul dintre celelalte popoare. Ar "i de n+eles ca recii& romanii& e iptenii& caldeenii& per*ii& indienii& c)inezii s# nu "i *tiut nimic de ?)edeon& /amson sau despre (reun alt erou al unui tri' e(reiesc. Dar dac# acestor popoare le snt necunoscute pn# *i numele lui Adam *i $oe& asta e cu totul altce(a. De (reme ce potopul a nimicit tot ce era pe p#mnt *i $oe a perpetuat semin+ia omeneasc#& acest patriar) ar "i tre'uit s# "ie cunoscut de istoricii tuturor popoarelor. Cum se "ace c# numele lui Adam *i al E(ei& al lui Cain *i A'el& al lui Eno) *i Matusalem& al lui Lame)& $oe& /em& Lam *i Ia"et nu au "ost nscrise pe toate per amentele& ci "i ureaz# numai n c#r+ile micului popor e(reu9 Cnd (eteranii marii na(i a+ii din timpul potopului s3au mpr#*tiat n di"eritele col+uri ale p#mntului *i au dat na*tere unor noi popoare& ei au uitat& ntr3un mod ciudat& a'solut totul6 *i cum a "#cut dum3 nezeu %cerul *i p#mntul%& *i cum au tr#it n rai primii oameni. Mai mult c)iar& au uitat pn# *i numele primilor oameni. $umai e(reii au +inut minte totul& iar de la ei po(e*tile 'i'lice s$au transmis *i celorlalte popoare. $ici meritul de a "i culti(at (i+a de (ie nu l3a putut sal(a pe $oe de uitarea eneral#& c#ci un num#r uria* de oameni l cinstesc pe .ac)us ca p#rinte al (inului. n ce pri(e*te potopul& criticii snt de acord c# a "ost o calamitate local# ct se poate de "ireasc#. Ei a"irm# c# au existat pro'a'il multe alte inunda+ii de acest en& do(ad# mitul lui Deucalion la recii antici.

Dac# potopul ar "i "ost o catastro"# de propor+ii mondiale& cuteaz# s# a"irme criticii& numele lui $oe ar "i "ost *i el cunoscut n toat# lumea& pe cnd numele lui Deucalion *i Utnapi*tim 8 eroul unei le ende caldeene 8 ar "i "ost date uit#rii. Este de asemenea curios c# Lesiod *i Lomer nu pomenesc nici un cu(nt nici despre Adam& nici despre $oe& de*i unul a "ost p#rintele& iar cel#lalt sal(atorul neamului omenesc. Aceast# rezer(# este mai mult dect uluitoare& c#ci& pe 'un# dreptate& nu se poate admite ca %porum'elul di(in% s# "i mers cu misti"icarea pn# acolo nct s# dea primului om& precum *i sal(atorului omenirii de la nec& nume cu totul ntmpl#toare& n#scocite& care au de(enit cunoscute numai din 2iblie#

CA4I,OLUL AL A4,ELEA CUCER$ICA =IARQ A /FNTULUI PATRIAR< A0RAA. Cititorul *i aminte*te& desi ur& )ot#rrea lui dumnezeu ca (ia+a omului s# nu dep#*easc# B7F de ani (Facerea, "I, 3). !n ciuda acestei )ot#rri cate orice a domnului& /em s3a nc#p#+nat s# tr#iasc# CFF de ani (Facerea, (I, 10811), Arpac*ad DHG de ani (v. 1213), ela) DHH de ani ('. 1 815), *ber >:> de ani (v. 16 17), 4ele *i Reu "iecare cte 7HS de ani (v. 1821), (eru& ?@A de ani (v. 2223), Na+or 4>5 de ani (v. 2425), Tera+ ?AB ani ('. 32). 4rin ace*ti opt descenden+i ai lui /em a0un em la A(raam& care are un rol uimitor de mare n le endele despre (ia+a poporului e(reu. .i'lia nu arat# de ce dumnezeu3tat#l l3a ndr# it pe nea*teptate pe acest A(raam& care la nceput se numea& simplu& A(ram 1cu un sin ur %a%2. A(ram ducea o (ia+# lini*tit# n +ara Laran& cnd& ntr3o 'un# diminea+#& i s3a n"#+i*at dumnezeu *i i3a poruncit s#3*i "ac# 'a a0ul. %i dumnezeu a zis lui A(ram6 :Ie*i din +ara ta *i din nemetul t#u *i din casa tat#lui t#u *i du3te n +ara pe care +i3o (oi ar#ta. i (oi "ace din tine popor mare *i te (oi 'inecu(nta *i (oi m#ri numele t#u& nct (ei "i 'inecu(ntare *i pentru al+ii. i (oi 'inecu(nta pe cei ce te 'inecu(nteaz#& iar pe cine te 'lestem# i (oi 'lestema& *i se (or 'inecu(nta ntru tine toate neamurile p#mntului;% (Facerea, (II, l&3). De*i a(ea EK de ani& A(ram era att de credul& nct n3a cerut nici un "el de explica+ie n le #tur# cu aceast# propunere surprinz#toare. i3a adunat 'oar"ele *i a pornit la drum "#r# s# *tie ncotro se duce. !l nso+eau so+ia sa /arai& nepotul s#u Lot cu so+ia *i cte(a slu i. Cara(ana urma s# "ac# un drum de cte(a sute de Iilometri nainte de a a0un e n +ara Canaanului. Aceasta era +ara pe care dumnezeu (oia s# i3o arate neap#rat lui A(ram& ca s#3*i mplineasc# "# #duiala c# ea (a apar+ine urma*ilor lui. C#l#torii no*tri au um'lat mult# (reme pe ntinderi nisipoase& "#r# pic de (erdea+#. Ca s# mai prind# cura0 *i s#3*i nt#reasc# credin+a& patriar)ul nomad a n#l+at un 0ert"elnic n mi0locul pustiului *i a nceput s# se nc)ine lui dumnezeu& ru ndu3l s#3l duc# ct mai curnd la destina+ie& c#ci

picioarele lui '#trne se resim+eau& pesemne& destul de tare de pe urma acestui drum lun . Dup# ce a str#'#tut +inutul Canaanului *i alte +inuturi cara(ana s3a ndreptat spre miaz#zi *i n cele din urm# a a0uns n E ipt. %Iar pe cnd se apropia ca s# intre n E ipt& zis3a c#tre /arai& "emeia sa6 :Ascult#& eu *tiu c# tu e*ti "emeie "rumoas# la c)ip. Iar c"nd te$or vedea e&iptenii (or spune6 %Asta e "emeia lui%. i pe mine m# (or omor& iar pe tine te (or l#sa cu (ia+#. /pune deci c# e*ti sor#3mea& ca s#3mi mear # 'ine& n )atrul t#u& *i s# scap cu (ia+# mul+#mit# +ie5;. i& a0un nd A(ram n E ipt& e iptenii prinser# de (este c# "emeia era tare mndr#. i au (#zut3o dre #torii lui "araon *i au l#udat3o naintea lui *i "emeia a "ost luat# n casa lui "araon. Iar pe A(ram l3au nc#rcat de daruri& n )atrul ei& *i i3au dat turme *i cirezi& asini& ro'i *i roa'e& asine *i c#mile (Facerea, XII, 1116). Aceasta este& "ire*te& o a(entur# e(la(ioas# *i plin# de n(#+#minte6 %s"nta scriptur#% nu3l condamn# de loc pe str#'unul ntre+inut. Unii exe e+i au condamnat cu asprime purtarea lui A(ram& dar s"ntul Au&ustin l$a luat pe patriar) su' protec+ia sa. Men+ion#m n treac#t c# /arai a(ea pe atunci CK de ani6 nici (rsta naintat#& nici lun a c#l#torie prin pustiu nu3i *tir'iser#& 'ine3 n+eles& ctu*i de pu+in nurii. Aceasta este& "ire*te& o nou# %minune% reli ioas#. Mai trziu& cnd /arai (a a(ea SF de ani& (om (edea c# ea (a mai "i r#pit# de un re e *i din pricina "rumuse+ii ei uimitoare. Numai ce a pus 3araonul mna pe 'ine conser(at '#'u+#& pre #tindu3se s#3i pun# coarne so+ului ei& c# de ndat# oc)iul atot(#z#tor al lui dumnezeu a '# at de seam# ce se ntmpla n )aremul m#riei3sale. %re ele E iptului%. %Dar dumnezeu a '#tut cu pedepse rele pe "araon *i casa lui& din pricina "emeii lui A(ram& /arai. Atunci a c)emat "araon pe A(ram *i i3a zis6 :Ce este aceasta ce mi3ai "#cut9 De ce nu mi3ai spus c# ea este "emeia ta9 De ce ai rostit6 %Este sora mea%9 i eu era s3o iau de so+ie5 i acum iat#3+i "emeia5 Ia3o *i du3te5; i i3a dat "araon oameni care s#3l petreac# *i l3au petrecut a"ar# din E ipt& pe el *i pe "emeia lui *i toat# a(erea lui (Facerea, (II, 17820). A(ram al nostru a pornit iar#*i la drum. Acum ns# %era tare 'o at6 a(ea turme& ar int *i aur% (Facerea, (III, 2), lucru ct se poate de "iresc& deoarece nu napoiase "araonului nimic din ceea ce primise cnd *i pusese la mezat nevasta# %i a mers din popas n popas& dinspre miaz#zi pn# la .etel& pn# la locul unde "usese cortul s#u la nceput& ntre .etel *i Ai% (Facerea, (III, 3). !n timpul acestei noi pere rin#ri a a(ut loc o ceart# ntre p#storii lui A(ram *i cei ai lui Lot. .unicul *i nepotul *i3au mp#r+it 'o #+iile& continund totu*i s# men+in# cea mai strns# prietenie. A(ram s3a )ot#rt s# se a*eze n +inutul Canaanului& n timp ce Lot a co'ort n (alea Iordanului *i s3a a*ezat n /odoma& unde %*i3a ntins corturile #

Dup# ct(a timp& ni*te re i& printre care *i cel al /odomei& au pornit r#z'oi ntre ei. !n cursul acestei nc#ier#ri Lot a "ost luat prizonier. .unicul A(ram& care ntre timp *i sc)im'ase nc# o dat# domiciliul& mutndu3*i corturile n Le'ron& a a"lat aici aceast# (este trist# pentru el. Inima i s3a umplut de o s"nt# indi nare *i a )ot#rt s#3*i eli'ereze ruda. Cu acest prile0 a ie*it la i(eal# de ce era n stare patriar)ul nostru. Acest nomad& care nu a(ea nici un petic de p#mnt propriu& +inea& pe ct se (ede& un mare num#r de slu i6 n .i'lie se spune c# el a narmat din rndurile lor HBG oameni *i cu aceast# mn# de slu i a "#cut zo' %armatele% celor mai puternici patru re i de prin partea locului6 Amra"el& re ele inearului& Arioc& re ele Elasarului& C)edarlaomer& re ele Elamului& *i ,idal& re ele din ?utim. $imic de zis5 .iruin+a a "ost att de mare& nct el %a urm#rit pe du*mani pn# la Dan 1care& n treac#t "ie spus& pe (remea aceea nc# nu exista. 8 -...). i acolo& dup# ce *i3a mp#r+it oamenii n cete& noaptea& el *i ro'ii s#i& au i/0it pe re i *i i3au "u #rit... i au luat napoi toat# prada& *i au luat napoi *i pe Lot& nepotul s#u& *i tot a(utul lui& a*i0derea *i pe "emei *i poporul% (Facerea, (I", 1 81!). Anii se scur eau *i pe A(ram l cuprindea tot mai mult n ri0orarea. El se "r#mnta mereu ntre'ndu3se cum ar putea s# ai'# urma*i9 Cnd se (a mplini "# #duiala dat# de dumnezeu potri(it c#reia el tre'uia s# de(in# p#rintele unui popor mare9 %Dup# aceste ntmpl#ri& cu(ntul domnului s3a descoperit lui A(ram n (edenie *i i3a zis6 :$u te teme& A(rame5 Eu snt scutul t#u *i r#splata ta (a "i mare "oarte5;. Atunci A(ram i3a r#spuns6 :Doamne dumnezeule& ce3mi (ei da tu mie& "iindc# eu m# trec din (ia+# "#r# copii& iar slu a mea n#scut# n cas#& Eliezer din Damasc& (a "i mo*tenitorul meu9; i a ad#u at A(ram6 :Iat#& tu nu mi3ai dat urma* *i acum un ro' din cas# (a "i mo*tenitorul meu5; Dar iat# cu(ntul domnului c#tre A(ram& *i i3a spus6 :$u acesta (a "i mo*tenitorul t#u& ci acel ce (a ie*i din m#runtaiele tale& acela (a "i mo*tenitorul t#u5; i l3a scos din cort a"ar# *i i3a zis6 :Ia uit#3te la cer *i num#r# stelele dac# po+i s# le numeri5; i a mai zis6 :Att de mul+i (or "i urma*ii t#i5;% % (Facerea, (", l&5). Avram i$a dat crezare domnului *i s3a )ot#rt s# mai a*tepte. %/arai& "emeia lui A(ram& nu3i n#scuse nici un "iu *i a(ea o roa'# e ipteanc# pe care o c)ema A ar. i /arai i3a zis lui A(ram6 :Iat#& dumnezeu m3a n r#dit ca s# nu nasc< intr# deci la roa'a mea. 4oate c# (ei a(ea copii de la ea;. i A(ram a ascultat de ndemnul "emeii sale /arai% (Facerea, ("I, 182). !nseamn# c# ea a(ea de nd s# n"ieze pe copilul roa'ei sale. 4otri(it unui o'icei oriental& tat#l sau mama luau copilul respectiv pe &enunc+i# Actul acesta servea ca ritual al "n3ierii# %Deci /arai& "emeia lui A(ram& a luat pe A ar e ipteanca& roa'a sa& cnd se mpliniser# zece ani de cnd A(ram locuia n p#m-ntul Canaan& *i a dat3o '#r'atului ei A(ram& ca so+ie. i a intrat la A ar *i ea a z#mislit. Cnd a (#zut c# a r#mas rea& st#pn#3

sa a sc#zut n cinste n oc)ii ei. Atunci (arai a zis c#tre A(ram6 :Ocara mea s# cad# asupra ta5 Eu nsumi am pus pe roa'a mea la snul t#u& *i dac# a (#zut c# a r#mas rea& eu am a0uns de nimica toat# n oc)ii ei5 Dumnezeu s# "ie 0udec#tor ntre mine *i tine5; Dar A(ram i3a r#spuns "emeii sale /arai6 :Iat# roa'a ta e n mna ta5 F# cu ea cum crezi c# e mai 'ine5; i /arai a strunit3o aspru *i ea a "u it din "a+a ei% (Facerea, XVI, 36). $u3i a*a c#3i tare cu(ioas# *i plin# de n(#+#minte (ia+a acestui %s"nt str#'un%9 Din "ericire& un n er a ntlnit3o pe A ar n pustiu *i i3a dat cura0. ntoarn#3te la st#pna ta 8 ia spus "n&erul domnului 8 *i smere*te3te su' mna ei5... =oi nmul+i cu prisos s#mn+a ta& nct s# nu se poat# num#ra de mult# ce (a "i5 ... Iat# tu por+i n sn *i (ei na*te un "iu *i3i (ei da numele Izmail& "iindc# auzit3a domnul necazul t#u% (Facerea, XIV, 911). %i cnd A(ram a "ost n (rst# de nou#zeci *i nou# de ani i s3a ar#tat dumnezeu *i i3a r#it6 :Eu snt dumnezeul cel atotputernic< um'l# ntru lumina "e+ei mele *i "ii "#r# pri)an#5 =oi statornici le #mntul meu ntre mine *i tine *i te (oi nmul+i din ce n ce mai mult5; Atunci a c#zut A(ram cu "a+a la p#mnt *i domnul a (or'it cu el *i i3a spus6 =*u "nsumi! iat#& "ac le #mntul meu cu tine6 (ei "i p#rintele a mul+ime de popoare. i de aici nainte nu te (a mai c)ema A(ram& ci (a "i numele t#u A(raam& c#ci +i3am )#r#zit s# "ii p#rintele a o mul+ime de popoare. i3+i (oi da +ie road# trupului numeroas# "oarte *i (oi ridica din tine noroade& *i re i (or ie*i din coapsele tale. i (oi statornici le #mntul meu ntre mine *i tine *i urma*ii t#i de dup# tine n (eacurile lor& spre (e*nic le #mnt& ca eu s# "iu dumnezeul t#u *i al semin+iei tale de dup# tine. i3+i (oi da +ie *i urma*ilor t#i +ara pri'e iei tale& tot p#mntul Canaan! n st#pnire (e*nic#& *i eu (oi "i dumnezeul lor5; Apoi zis3a domnul c#tre A(raam6 :Iar tu p#ze*te le #mntul meu& tu *i urma*ii t#i& n (eacurile lor. Acesta este le #mntul meu ntre mine *i (oi *i urma*ii t#i de dup# tine& pe care s#3l p#stra+i6 toat# partea '#r'#teasc# s# se taie mpre0ur. i anume s# t#ia+i mpre0ur trupul (ostru *i acesta s# "ie semnul le #mntului dintre mine *i (oi. C"nd va 3i de opt zile! orice +runc de partea '#r'#teasc# dintre (oi s# "ie t#iat mpre0ur n neam de neam& att ro'ul n#scut n cas# ct *i cel cump#rat cu ar int din orice neam str#in *i care nu este din semin+ia ta6 /# "ie t#iat mpre0ur ro'ul n#scut n casa ta& ca *i cel cump#rat cu ar intul t#u. Ast"el semnul le #mntului meu s# "ie pe trupul (ostru semn al unui le #mnt (e*nic. Iar '#r'atul net#iat mpre0ur& care nu *i3a t#iat mpre0ur trupul s#u& acest su"let s# "ie strpit din poporul s#u& ca unul care a stricat le #mntul meu5;

i a zis iar#*i domnul c#tre A(raam6 :/arai& "emeia ta& s# nu se mai c)eme /arai& ci /ara s# "ie numele ei. i eu (oi 'inecu(nta3o& *i3+i (oi da din ea un "ecior< (oi 'inecu(nta3o *i (a "i matc# de noroade *i st#pnitori de neamuri (or odr#sli din ea;. Atunci Avraam a c#zut cu "a+a la p#mnt& a zm'it *i a zis n inima sa6 :Oare cui(a de o sut# de ani s#3i mai (in# "ecior *i /ara& la nou#zeci de ani& o s# mai "ie mam#9; i a r#it A(raam c#tre domnul6 :Fie ca Izmail s# ai'# zile n "a+a ta5; Dar domnul i3a r#spuns6 :Cu ade(#rat /ara& "emeia ta& +i (a na*te un "iu *i3i (ei pune numele Isaac& *i eu (oi nc)eia le #mntul meu cu el& le #mnt (e*nic pentru urma*ii lui de dup# el. i cu Izmail te3am ascultat5 Iat#& l3am 'inecu(ntat *i3i (oi da road# trupului& *i3l (oi nmul+i peste m#sur#< *i (a odr#sli doisprezece (oie(ozi *i (oi "ace din el un popor mare. Dar le #mntul meu l (oi nc)eia cu Isaac& pe care +i3l (a na*te /ara la anul pe (remea aceasta5 # i a s"r*it de (or'it cu el *i s3a n#l+at domnul de ln # A(raam% (Facerea, XVII, 122). $u po+i citi "#r# sentimentul celei mai pro"unde (enera+ii aceast# descriere a apari+iei dumnezeului omniprezent n "a+a lui A(raam. Autorul ei a "ost& cu si uran+#& inspirat de %s"ntul du)%5 Clericii nu mai tre'uie s# se mai str#duiasc# s# demonstreze acest lucru& c#ci ndul domnului atin e aici culmi la care nici un muritor de rnd nu ar putea (isa (reodat#. Lui Alexandru Macedon& de pild#& nu i3ar "i trecut niciodat# prin minte& atunci cnd a nc)eiat alian+a cu re ii indieni& s# le propun# s# se taie mpre0ur *i s#3i taie mpre0ur pe to+i supu*ii lor n semn de prietenie (e*nic#. Iar cnd $apoleon l3a m'r#3 +i*at& la ,ilsit& pe +arul Alexandru I& el s3a ndit s# cons"in+easc# prietenia sa cu Rusia numai prin ura comun# "a+# de An lia. Dac# mare*alul Murat& care l nso+ea pe st#pnul de atunci al Europei& i3ar "i spus6 %/ire& n loc de a3l ru a pe +ar s#3*i pun# semn#tura pe tratatul de alian+# militar#& cere+i3i ca mine el s# s#(r*easc# asupra sa *i asupra tuturor mem'rilor statului s#u ma0or ritualul t#ierii mpre0ur& c#ci prepu+urile lor (or "i cea mai 'un# c)ez#*ie a unei alian+e trainice ntre cele dou# imperii%& $apoleon ar "i '#nuit c# Murat *i3a ie*it din min+i *i l3ar "i dat n ri0a celor mai 'uni medici ai s#i. Dar Alexandru Macedon *i $apoleon nu erau dect simpli oameni. $umai ra+iunea di(in# poate c# conceap# ideea unei alian+e (e*nice 'azate pe t#ierea mpre0ur a or anelor sexuale& ritual care s# se transmit# din neam n neam. Dar dac# t#ierea mpre0ur este de ori ine di(in#& atunci de ce cre*tinii au renun+at totu*i la ea9 !n ce3l pri(e*te pe %s"ntul% patriar)& el a ndeplinit "#r# *o(#ial# cererea %preanaltului%. %Atunci a luat A(raam pe Izmail& "iul s#u& *i pe to+i ro'ii n#scu+i la el n cas# *i pe to+i cei cump#ra+i cu ar intul s#u& toat# partea '#r'#teasc# din loata casei lui A(raam& *i a t#iat mpre0ur trupul lor& c)iar n ziua aceea& precum (or'ise dumnezeu cu el. i A(raam era n (rst# de nou#zeci *i nou# de ani cnd a "ost t#iat

mpre0ur. Iar Izmail& "iul s#u& era n (rst# de treisprezece ani cnd a "ost t#iat mpre0ur. !n una *i aceea*i zi& au "ost t#ia+i mpre0ur A(raam *i Izmail& "iul s#u. i to+i '#r'a+ii casei sale& ro'i n#scu+i n cas# sau ro'i cump#ra+i cu ar int de prin str#ini& au "ost t#ia+i mpre0ur mpreun# cu el% (Facerea, ("II, 23827). Cum mai pot a"irma acum cre*tinii c# reli ia lor se 'azeaz# pe reli ia poporului e(reu dac# ei nu ndeplinesc toate prescrip+iile s"inte ale acestei reli ii9 4n# *i Iisus a "ost supus ritualului t#ierii mpre0ur. 4repu+ul lui este (enerat ca una dintre cele mai pre+ioase relic(e n catedrala s"ntului Ioan de Lateran din Roma. Mai mult c)iar6 acest prepu+ s3a nmul+it printr3o %minune% ct se poate de eni matic#& dar cu att mai surprinz#toare6 n prezent aceea*i relic(# se #se*te la C)arroux 1ln # 4oitiers2& la 4uN3en3=elaN& la Coulom'es 1n apropiere de C)artres2& la C)-lons3sur3Marne& la An(ers *i la Lildes)eim< n a"ar# de aceasta& ziua n care domnul a "ost %t#iat mpre0ur% este s#r'#torit# de 'iseric#& potri(it calendarului re orian& n prima zi a anului6 B ianuarie. n critica sa la adresa cre*tinismului& mp#ratul Iulian Filozo"ul a remarcat c# adep+ii noului cult ncalc# prescrip+iile reli iei mozaice *i& cu toate acestea& se socotesc "ii credincio*i ai acestei reli ii. El a ar#tat c# exist# o deose'ire n ritualuri& c# au "ost des"iin+ate 0ert"ele& c# a "ost nc#lcat# le ea cu pri(ire la consumarea c#rnii& s#r'#torirea sm'etei a "ost mutat# pentru ziua urm#3 toare etc. etc. !n le #tur# cu t#ierea "mpre/ur! el scrie% %=# ntre'& alileeni& de ce nu s#(r*i+i asupra (oastr# ritualul t#ierii mpre0ur9 $u a poruncit oare Iisus ca le ea s# "ie mplinit# ntocmai9 :/# nu socoti+i c# am (enit s# stric le ea sau prorocii< n3am (enit s# stric& ci s# "mplinescC (1'an23elia de la 4atei, ", 17). i n continuare tot el a spus6 :...Cel ce (a strica una din aceste porunci& "oarte mici& *i (a n(#+a a*a pe oameni& "oarte mic se (a c)ema ntru mp#r#+ia cerurilor; ('. 19). Or& dac# Iisus a poruncit ntr3adins s# "ie mplinit# ntocmai le ea *i a statornicit pedepse pentru cei care ncalc# cea mai mic# cerin+# a le ii& atunci cu ce (# 0usti"ica+i (oi& alileeni& care nc#lca+i aceast# le e9 Ori Iisus nu a spus ade(#rul& ori (oi nc#lca+i le ea%. mpotriva acestei o'ser(a+ii a lui Iulian a "#cut o'iec+ii %s"ntul% C)iril. ,re'uie s# recunoa*tem c# ar umentele acestui %s"nt% snt sla'e *i (rednice de mil#. %,#ierea mpre0ur este de prisos 8 spune el 8 dac#3i respin em n+elesul spiritual. Dac# este ne(oie ca oamenii s# se supun# t#ierii mpre0ur *i dac# dumnezeu 'lameaz# *i condamn# prepu+ul& de ce nu i3a "#cut pe oameni c)iar de la nceput a*a cum dore*te s#3i (ad#9 La aceast# prim# cauz# a inutilit#+ii t#ierii mpre0ur ad#u #m pe a doua6 nici un trup omenesc care nu este sc)ilodit de 'oli sau de o di"ormitate nu are nimic de prisos *i nimic care s#3i lipseasc#< natura a "#cut totul n mod ra+ional& per"ect *i necesar. i cred c# trupul omenesc ar su"eri dac# i s3ar t#ia (reuna dintre p#r+ile sale naturale. Oare creatorul uni(ersului nu *tia ce este "olositor *i 'ine9 Oare nu

dup# asta s3a c#l#uzit el atunci cnd a "#cut trupul omului de (reme ce toate celelalte "#pturi au "ost "#cute per"ecte9 Care este "olosul t#ierii mpre0ur9 4oate c# unii& pentru a lua ap#rarea acestui o'icei& (or spune ceea ce spun e(reii *i unii idolatri6 t#ierea mpre0ur& zic ei& se "ace pentru a men+ine trupul curat *i n ri0it. Eu nu mp#rt#*esc aceast# p#rere. Cred c# ritualul acesta 0i ne*te natura& care nu a creat nimic de prisos *i ne"olositor. Dimpotri(#& tot ce ni se pare n ea (icios *i necinstit este necesar *i cu(iincios& mai ales dac# temper#m patimile trupe*ti< tre'uie s# suport#m toate po(erile trupului *i s# l#s#m prepu+ul s# acopere iz(orul na*terii< c#ci mai 'ine este s# nc)idem cu totul acest iz(or p#c#tos dect s# pn #rim natura prin inter(en+ia cu+itului. $atura trupului nu tul'ur# mintea%. A*adar& %s"ntul% C)iril ntrea'# la ce "olose*te t#ierea mpre0ur dac# i se respin e sensul mistic. !mp#ratul Iulian ar "i putut s#3i r#spund# cu u*urin+# episcopului Alexandriei urm#toarele6 nu "olose*te la nimic& dac# dori+i& dar nu despre asta3i (or'a. !ntre'area este dac# a poruncit dumnezeu patriar)ului A(raam s# s#(r*easc# t#ierea mpre0ur ca un semn (e*nic *i trainic al alian+ei sale cu el *i cu adep+ii credin+ei lui. Din textul %s"intei scripturi% reiese c# aceasta a "ost inten+ia lui dumnezeu *i c# el a exprimat3o ct se poate de precis *i de limpede. Mai trziu& Moise& urmnd porunca domnului& a rennoit le ea t#ierii mpre0ur . Iisus Lristos& care spunea c# a (enit pentru a mplini le ea *i nu pentru a o nc#lca& n3a a"irmat niciodat# c# ar "i necesar s# se des"iin+eze t#ierea mpre0ur. E(an )eli*tii nu scriu nic#ieri c# el s3ar "i pronun+at (reodat# pentru des"iin+area acestui ritual. Dac# a*a stau lucrurile& de ce cre*tinii s3au socotit scuti+i de aceast# le e scurt timp dup# moartea dumnezeiescului lor le iuitor9 ,eolo ii cre*tini in(oc# cele spuse de %s"ntul apostol 4a(el%& *i anume c# %t#ierea mpre0ur este tre'uincioasa numai n inim#%. Dar 4a(el nsu*i& dup# cum spune n cartea %Faptele s"in+ilor apostoli% (("I, 3), l3a t#iat mpre0ur pe ucenicul s#u recul ,imotei& respectnd ntocmai indica+iile le ii e(reie*ti. A*adar& el socotea c# t#ierea mpre0ur este necesar# *i "olositoare9 Atunci de ce mai trziu %s"ntul% 4a(el *i3a sc)im'at p#rerea9 O "i "ost la mi0loc o re(ela+ie di(in#9 4a(el nu ne spune nimic n aceast# pri(in+#. O "i de(enit el pe urm# mai n(#+at9 Dac# e s# admitem asta& tre'uie s# admitem& de asemenea& c# (reme destul de ndelun at# el a "ost un i norant& c)iar pe cnd era apostol. 0oltaire spune6 %n(#+a+ii nu au dat nici un "el de 0usti"ic#ri plauzi'ile t#ierii mpre0ur. Unii consider# c# acest ritual contri'uie la men+inerea cur#+eniei trupe*ti. 4esemne c# n3au asistat niciodat# la acest ritual. Altminteri ar *ti ct de nensemnat este rezultatul opera+iei *i ct de u*or ar putea ea s# "ie nlocuit# cu o sp#l#tur# o'i*nuit#& care este mult mai la ndemn# *i mai pu+in prime0dioas#& c#ci se ntmpl# ca copiii s# moar# de pe urma acestei opera+ii. /e mai spune c#& ntruct e(reii tr#iau ntr3o clim# "oarte cald#& le ea (oia s# prentmpine urm#rile c#ldurii excesi(e care ar "i putut s# duc# la apari+ia unor pl# i pe or anul sexual. $u este eDact1 n 4alestina nu e mai cald dect n sudul Europei. !n 4ersia e mult mai cald& iar n India sau n A"rica e *i mai cald *i totu*i locuitorii acestor +#ri nu s3au ndit niciodat# s# se supun# t#ierii

mpre0ur din moti(e de s#n#tate. Ade(#rata cauz# a t#ierii mpre0ur este c# preo+ii din di"erite +#ri& n inten+ia de a aduce 0ert"# zeilor o anumit# parte a trupului& *i "ac pe corp crest#turi& ca& de pild#& preo+ii .ellonei sau ai lui Marte< al+ii se scopesc& ca preo+ii Ci'elei< al+ii *i 'at cuie n dos< "ac)irii *i pun inele pe or anele sexuale< al+ii i 'iciuiesc pe credincio*i& a*a cum "#cea& de pild#& iezuitul ?irard cu Cat)erine CadiEre# Preo+ii )otento+i *i taie& n cinstea zeilor lor& unul dintre testicule *i pun n locul lui un )emotoc de ier'uri aromate. E iptenii supersti+io*i se mul+umeau s# aduc# 0ert"# lui Osiris numai o 'ucat# din prepu+. E(reii& care au preluat de la e ipteni "oarte multe ritualuri& au introdus ritualul t#ierii complete mpre0ur *i continu# s#3l practice *i n ziua de ast#zi. Ara'ii *i etiopienii au practicat acest lucru n (remuri str#(ec)i. ,urcii& n(in #torii ara'ilor& au preluat de la ei o'iceiul& n timp ce cre*tinii o'i*nuiesc s# cu"unde copilul n ap# sau s#3l stropeasc#. ,oate acestea snt la "el de lo ice *i tre'uie s#3i plac# "oarte mult celui de sus%& nc)eie 0oltaire# Dar s# nu mai insist#m. /# re(enim la patriar)ul nostru. El tre'uie s# "i "ost destul de nedumerit de )ot#rrea ciudat# pe care o luase dumnezeu de a sc)im'a numele lui *i pe3al so+iei sale. Era cu att mai ciudat& cu cit sc)im'area n sine era "oarte nensemnat#6 A(raam n loc de A(ram& /ara n loc de /arai. Dumnezeul e(reilor *i al cre*tinilor este ntr3ade(#r *u u'#+5 i& ntr3ade(#r& din acest moment .i'lia de(ine din ce n ce mai amuzant#. %Domnul s3a ar#tat iar#*i lui A(raam& la ste0arul Mamre& pe cnd el st#tea la u*a cortului& su' z#pu*eala zilei. i ridicndu3*i oc)ii *i pri(ind& iat# trei '#r'a+i st#teau naintea lui< *i cnd i3a (#zut& a aler at din u*a cortului ntru ntmpinarea lor *i s3a nc)inat pn# la p#mnt% (Facerea, XVIII, 12). Discu+ia care a urmat dup# aceea este destul de interesant#6 e aici un amestec att de nea*teptat al sin ularului cu pluralul& nct e de presupus c# patriar)ul nu3*i cuno*tea 'ine lim'a sau ntr3ade(#r i era "oarte cald5 %i a rostit6 :Doamne& dac# am a"lat )ar n oc)ii t#i& nu trece cu (ederea pe ro'ul t#u5 n #dui+i s# (# aduc# pu+in# ap# *i sp#la+i3(# pe picioare< apoi odi)ni+i3(# su' copac. Iar eu (# (oi aduce un codru de pine ca s# (# nt#ri+i inimile< pe urm# (ede+i3(# de drum. Alt"el& de ce (3a+i "i a'#tut pe la ro'ul (ostru9; Iar ei au r#spuns6 :A*a s# "aci precum ai zis;% (Facerea, ("III, 385). ,eolo ii presupun c#& dac# Dumnezeu a (enit n ziua aceea la A(raam nso+it de doi n eri& el a "#cut asta pentru a n"#+i*a toate cele trei "e+e ale %s"intei treimi%. A(raam nu poseda ns# su'tilitatea teolo ilor *i nu a n+eles acest lucru& dup# cum& de alt"el& pn# la teolo ii cre*tini nu l3a n+eles nici unul dintre prorocii e(rei. %i A(raam a intrat n sr n cort& la /ara& *i i3a r#it6 :Ia de ra'# trei sea de lamur# de "#in#& "r#mnt# *i "# turte5;% (Facerea, ("III, !). Unii traduc#tori contemporani ai .i'liei scriu6 %Ia trei m#suri de "#in#%. Ei "olosesc ntr3adins aceast# expresie ne'uloas#& c#ci ceea ce %s"ntul du)% i3a dictat autorului c#r+ii %Facerea% e de3a dreptul nemaipomenit. !n textul e'raic

se spune6 %e"a%& iar e"a are peste 7K de litri. Ce cantitate neo'i*nuit# de pine5 Ce3i drept& n Orient exista o'iceiul de a osp#ta pe musa"iri cu un sin3 ur "el de mncare& care& n sc)im'& era ser(it din 'el*u < totu*i& pe ct se pare& patriar)ul i3a luat pe oaspe+ii s#i drept ni*te mnc#i nentrecu+i. Dar asta nc# nu e totul6 %Apoi A(raam a aler at la cireada& a luat un (i+el tn#r *i ras *i l3a dat slu ii ca s# dea zor s#3l pre #teasc#< A luat unt *i lapte *i (i+elul pe care3l #tise *i le3a pus naintea drume+ilor& iar el a stat n picioare n "a+a lor& su' copac& pe cnd ei mncau. Ci ei l$au "ntrebat% =Unde este (ara! 3emeia ta9; i el a r#spuns6 :nl#untru& n cort;. Atunci a zis unul: :=oi (eni ne re*it iar la tine& cnd (a "i anul& *i iat# /ara& "emeia ta& (a a(ea un "iu;. Dar /ara asculta din u*a cortului& n dosul lui. i A(raam *i /ara erau '#trni& nainta+i n (rst#& iar cu /ara contenise rostul z#mislirii. i /ara a rs n inima ei *i a zis6 :Dup# ce am a0uns '#trn#& s#3mi mai "ie a z'urda9 Iar st#pnul meu e un mo*nea 5; Atunci domnul a r#it lui A(raam6 :4entru ce a rs /ara *i3a zis6 %cu ade(#rat na*te3(oi eu un "iu a*a '#trn# cum snt9% Este la dumnezeu (reun lucru cu neputin+#9 4e (remea aceasta& cnd se (a mplini anul& (oi (eni iar la tine& *i /ara (a a(ea un "iu5; /ara a t# #duit *i a zis6 :$3am rs;& c# o apucase "rica< dar el i3a r#spuns6 :.a nu5 Ai rs5;% (Facerea, XVIII, 715). E destul de interesant s# urm#rim aceast# discu+ie dintre dumnezeu *i A(raam& c#ci am#nuntele ei pot& ntr3ade(#r& s# te n(eseleasc# prin nai(itatea lor. Autorul c#r+ii %Facerea% descrie cu atta precizie tot ce s3a ntmplat *i tot ce s3a spus de parc# ar "i "ost de "a+#. E limpede c# a "ost inspirat de sus& altminteri ar "i un simplu mincinos. Unii comentatori contemporani& pe care ridicolul *i nai(itatea tuturor acestor am#nunte i3a pus n mare ncurc#tur#& se str#duiesc s# demonstreze c# ntrea a po(estire are un caracter ale oric< ei propun s# se n+elea # c# dumnezeu *i n erii care s3au n"#+i*at lui A(raam ar 3i simulat po"t# de mncare& dar c# n3au mncat nimic& pre"#cndu3se numai c# m#nnc#. L#sa+i3o 'alt#5 .i'lia tre'uie luat# a*a cum este& le r#spundem noi< c#ci dac# am accepta t#lm#cirile teolo ilor& c#rora unele pasa0e din .i'lie li se par de necrezut& ar tre'ui s# (edem numai ale orii n ntrea a %s"nta scriptur#%& nseamn# atunci c# nimic din ceea ce po(este*te %porum'elul% nu s3a petrecut n realitate9 C# totul nu este dect o aparen+#9 C# .i'lia di(in# este un (is& o n#scocire9 Iat#& domnilor propo(#duitori& unde (# duc aceste ra+ionamente5 E mult mai simplu s# admitem c# dumnezeu& despre care *tim c# %zide*te din +#rna p#mntului%& %d# su"lare de (ia+#% *i %um'l#%& are de asemenea o'iceiul de a mnca& de a 'ea& de a mistui )rana etc.& 'a c)iar nu este scutit de su"erin+ele pe care le pricinuie*te z#pu*eala& aidoma prietenului s#u A(raam& care& adineauri& i (orbea at"t de "ncurcat! adres"ndu$i$ se c"nd la sin&ular! c"nd la plural# Dup# mas# au "#cut cu to+ii o mic# plim'are6 %Apoi acei oameni se scular# de acolo *i3*i ndreptar# oc)ii n partea

/odomei& iar A(raam mer ea cu ei ca s#3i petreac#. i domnul a zis n sine6 :Ascunde3(oi de A(raam ceea ce snt pe cale s# "ac& O dat# ce A(raam (a "i ne re*it un popor mare *i (a0nic *i ntru el 'inecu(nta3se3(or toate popoarele p#mntului;% (Facerea, XVIII, 1618). ,oate popoarele p#mntului snt 'inecu(ntate ntru A(raam5 Att comentatorii e(rei ct *i cei cre*tini (#d n acest text a"irma+ia c# exist# un sin ur dumnezeu al ntre ului p#mnt& care& ce3i drept& este dumnezeul lui A(raam& dar cre*tinii nu3l cedeaz# pe %patriar)% e(reilor. Dar ce anume planuri *i "#cuse dumnezeu3tat#l n pri(in+a c#rora se ntre'a dac# este sau nu este cazul s# i le dest#inuie patriar)ului "a(orit9 Dup# ce s3a ndit 'ine *i a cump#nit totul& dumnezeu a )ot#rt c# nu "ace s# se 0oace cu A(raam de3a (3a+i ascunselea. i iat# c# atunci A(raam& zice3se& *i3ar "i dat seama c# cei trei c#l#tori& care i n"ulecaser# un (i+el *i GF I de "#in#& "#r# a mai pune la socoteal# produsele lactate& erau "iin+e supranaturale *i c# printre ei se a"la *i (ec)iul lui prieten& dumnezeu n persoan#. Atunci domnul a r#it6 :De (reme ce stri #tul mpotri(a /odomei *i ?omorei este mare *i p#catul lor roza( de reu& M# po or acum s# (#d dac# "aptele lor snt ntocmai precum arat# stri area a0uns# pn# la mine& iar de nu& (oi (edea5;: (Facerea, XVIII, 2021). Dumnezeu nu era un administrator de duzin#6 nu3i pl#cea s# se ncread# or'e*te n rapoartele poli+iei sale. /e (a spune& poate& c#& n calitate de dumnezeu atot*tiutor& lui nu putea s#3i scape nimic *i& prin urmare& *tia ntotdeauna cum s# procedeze& "#r# s# mai ai'# ne(oie de (reo anc)et#. Dar s# nu uit#m c# toate acestea se petrec la o or# "oarte c#lduroas# a zilei *i c# mistuirea mesei copioase care3i "usese ser(it# adineauri su' oc)ii no*tri ar "i putut ntr3ade(#r s# ntunece ntruct(a mintea lui di(in#. %De acolo& ceilal+i doi '#r'a+i se ndreptar# *i luar# calea spre /odoma. Dar A(raam mai r#mase pe loc n "a+a domnului. i A(raam s3a apropiat *i a r#it6 :$imici3(ei tu pe cel drept o dat# cu cel p#c#tos9 4oate c# se a"l# cincizeci de drep+i n#untrul cet#+ii< oare pr#p#di3(ei tu *i nu (ei cru+a locul pentru cei cincizeci de drep+i din#untru9 Departe de tine s# "aci un lucru ca acesta... s#3i mear # celui drept la "el cu nele iuitului5 Departe de tine5 Judec#torul a tot p#mntul oare nu (a "ace dreptate'C Atunci domnul a zis6 :Dac# la /odoma #sesc cincizeci de drep+i n#untrul cet#+ii& eu (oi cru+a tot +inutul n )atrul lor5; Dar A(raam a r#spuns *i a zis6 :Iat# am cutezat s# (or'esc cu domnul& de*i nu snt dect pul'ere *i cenu*#5 4oate c# din cei cincizeci de drep+i (or lipsi cinci. Pierde$vei tu! pentru li+sa acestor cinci& toat# cetatea9; i domnul a r#it6 :$u o (oi pierde dac# #sesc n ea patruzeci *i cinci5;% (Facerea, ("III, 22828).

Discu+ia continu# pe acela*i ton ('. 29832). Avraam se str#duie*te s# smul # noi *i noi concesii6 de la DK de drep+i el trece la DF& la HF& apoi la 7F. !n cele din urm#& dumnezeu nu (rea s# mai lase nimic *i declar# c# nu se "ace ali*(eri*ul cu mai pu+in de BF drep+i. Acesta este ultimul lui cu(nt5 %i a purces domnul& dup# ce a s"r*it de (or'it cu A(raam& iar A(raam s3a ntors la cortul s#u% (Facerea, ("III, 33).

CAPITOLUL AL OPTUL*A (,$,UL /,RQ.U$ LO, Dumnezeu& care adineauri (oise s# (ad# totul personal& nu s3a dus cu nso+itorii s#i6 din expunerea care urmeaz# reiese c# s3a ntors %acas#%. %i cei doi n eri au sosit n /odoma c#tre sear#. Iar Lot *edea n poarta /odomei. Cum i3a (#zut& Lot s3a sculat ca s#3i ntmpine *i s3a nc)inat pn# la p#mnt. i a r#it6 :Ro u3(#& st#pnii mei& a'ate+i3(# n casa ro'ului (ostru *i mne+i noaptea *i sp#la+i3(# pe picioare& iar mine scula+i3(# *i mer e+i n calea (oastr#;. Dar ei au zis6 :.a nu& ci (om mnea pe uli+#;. Dar el a st#ruit mult de ei *i s3au a'#tut la el *i au #zduit n casa lui. i le3a pre #tit cin# *i le3a copt azime& *i ei au osp#tat. $u apucaser# ns# s# se culce& cnd oamenii din cetate& adic# din /odoma& ncon0urar# casa de la tn#r pn# la '#trn& tot poporul& din toate 3undurile# i au c)emat pe Lot *i i3au spus6 :Unde snt oamenii care au (enit la tine n azd# acum noaptea9 Adu3i la noi ca s#3i cunoa*tem5; i Lot a ie*it la ei la u*# *i u*a a tras3o dup# el. i a zis Lot6 :=# ro & "ra+ilor& nu s#(r*i+i (reo ur ie5 Iat#& am dou# "ete care nu *tiu de '#r'at. 4e ele le (om scoate la (oi *i "ace+i cu ele ce (e+i (rea& numai nu pricinui+i acestor oameni nici o sup#rare& o dat# ce au (enit la um'ra acoperi*ului meu5; Iar ei stri ar#6 :D#3te napoi5;. i ad#u ar#6 :Acesta& sin ur& care s3a aciuat la noi ca (enetic& (rea s# ne "ie 0udec#tor5 ,e (om struni mai zdra(#n dect pe aceia5; i d#dur# 'uzna peste Lot *i se apropiar# s# spar # u*a. Atunci cei doi '#r'a+i ntinser# mna *i '# ar# pe Lot la ei n cas# *i nc)iser# u*a. Iar pe cei de la u*a casei i lo(ir# cu or'ire& de la cel mai mic pn# la cel mai mare& a*a nct ei se isto(ir# c#utnd u*a% (Facerea, XIX, 111). A "ost necesar s# reproducem n ntre ime *i ntocmai tot acest pasa0 din cartea %Facerea%6 s# nu uit#m c# aceste rnduri au "ost scrise dup# dictarea %s"ntului du)% n persoan#5 4e de alt# parte& nu stric# s# reproducem *i comentariile lui 0oltaire% %Acest pasa0 din textul 'i'lic pune la ncercare mintea omeneasc# mai mult dect oricare altul. Dac# ace*ti doi n eri sau doi dumnezei erau "#r# trup& nseamn# c# ei luaser# o n"#+i*are trupeasc# de o "rumuse+e irezisti'il#& din moment ce au reu*it s# inspire unui popor ntre o dorin+# att de ori'il#. !ntr3

ade(#r& ndi+i3(# numai6 '#trni *i copii& adolescen+i *i maturi& to+i locuitorii de sex '#r'#tesc& "#r# excep+ie& s3au adunat r#mad# n 0urul casei pentru a s#(r*i un p#cat odios cu cei doi n eri. $u este n "irea omului s# s#(r*easc# de3a (alma aceast# 'lestem#+ie& pentru care& de o'icei& se caut# un loc retras *i lini*tit. Locuitorii /odomei ns# i cer pe cei doi n eri a*a cum r#z3 (r#ti+ii cer pine n timp de "oamete. !n mitolo ia p# n# nu exist# nimic asem#n#tor cu aceast# tic#lo*ie de nen+eles. ,eolo ii care a"irm# c# cei trei c#l#tori cere*ti& dintre care doi au (enit n /odoma& erau dumnezeu3tat#l& dumnezeu3"iul *i dumnezeu3s"ntul du)& "ac ca crima locuitorilor /odomei s# "ie *i mai respin #toare& iar toat# po(estea *i mai de nen+eles%. 4ropunerea "#cut# de Lot locuitorilor cet#+ii de a lua pe cele dou# "iice ale sale ne(ino(ate n locul acestor n eri sau a acestor dumnezei nu este mai pu+in re(olt#toare . ,otul do(ede*te imoralitatea omului drept *i s"nt despre care pn# acum nu (or'e*te nici una dintre c#r+i. ,eolo ii #sesc c# exist# ce(a comun ntre aceast# ntmplare *i le enda lui Filemon *i .aucis . Dar aceast# le end# nu are nimic indecent< ea este mult mai instructi(#. >eus3Iupiter *i Lermes3Mercur pedepsesc un ora* pentru c# locuitorii nu au "ost ospitalieri< le enda ne aminte*te c# a(em datoria de a "i 'uni *i omeno*i< ea nu are nimic r#u sau ur"t# Unii a"irm# c# %s"ntul% autor a (rut s# scrie ce(a mai tare dect le enda lui Filemon *i .aucis& pentru a inspira *i mai mult dez ust "a+# de un p#cat "oarte r#spndit n +#rile calde. Dar ara'ii din pustiul /odomei a"irm# c# toate cara(anele care trec pe acolo le o"er# destule "ete *i ei nu cer niciodat# '#ie+i. 4o(estea cu cei doi n eri nu este prezentat# aici ca o ale orie< nu& ctu*i de pu+in< totul& a'solut totul este precis5 De alt"el& nici nu se (ede ce ale orie s3ar putea extra e de aici n "a(oarea $oului testament& pentru care& potri(it a"irma+iilor %p#rin+ilor 'isericii%& =ec)iul testament ser(e*te drept %prototip%. /# urm#rim n continuare textul %s"nt% al c#r+ii di(ine& pe care sntem datori s3o socotim ade(#rat#& c#ci alt"el am s#(r*i un p#cat de moarte. =om #si pasa0e *i mai teri'ile dect cel de mai sus5 %Atunci cei doi '#r'a+i r#ir# c#tre Lot6 :Dac# mai ai pe cine(a aici 8 (reun inere& "iii t#i *i "iicele tale *i pe c+i ai n cetate 8 scoate3i din acest loc;% 5Facerea, (I(, 12). Ce rost a(eau aceste ntre'#ri9 Oare n erii nu *tiau din cine era alc#tuit# "amilia lui Lot9 %C#ci noi (om nimici locul acesta& "iindc# stri #tul mpotri(a locuitorilor lui s3a nte+it naintea domnului *i domnul ne3a trimis ca s#3l pierdem5 i a ie*it Lot *i a nceput s# (or'easc# cu inerii s#i& care erau s# ia pe "etele sale& *i le3a spus6 :/cula+i5 Ie*i+i din locul acesta& "iindc# domnul e ata s# pr#p#deasc# cetatea # Dar inerii s#i credeau c# Lot lume*te. Ci cnd s3au re(#rsat zorile& n erii d#dur# zor lui Lot zicnd6 :/coal#3te5 Ia pe "emeia ta *i pe cele dou# "iice ale tale& care se a"l# aici& ca s# nu pieri *i tu pentru "#r#dele ea cet#+ii5; Dar Lot z#'o(indu3se& cei doi '#r'a+i l apucar# de mn# pe el *i pe "emeia lui *i pe cele dou# "ete ale lui c#ci dumnezeu (oia s#3l cru+e& *i3l scoaser#

a"ar# *i3l l#sar# n "a+a cet#+ii. Iar dup# ce i3au scos a"ar#& a zis unul: :Fu i ca s# scapi cu (ia+#5 $u te uita nd#r#t *i nu te opri nic#ieri n acest timp5 Fu i la munte ca s# nu pieri5; -ar Lot le$a r#it6 :$u a*a& st#pne5 Iat# a a"lat ro'ul t#u )ar n oc)ii t#i *i tu ai m#rit milosti(irea ta& pe care mi3ai ar#tat3o mie& sc#pndu3mi (ia+a& dar eu nu (oi putea s# "u la munte "#r# s# nu m# a0un # pierea *i s# nu mor. Ci iat#5 Cetatea aceasta aproape este ca s# "u n ea *i e "oarte mic#. n #duie*te3m# s# "u ntr3nsa. A*a e c# e mic#9 i (oi sc#pa cu (ia+#5; i i3a r#spuns6 :Iat# c#3+i mplinesc *i aceast# ru #minte& ca s# nu pr#p#desc cetatea de care mi3ai r#it. D# zor *i "u i acolo& "iindc# nu pot s# mplinesc porunca pn# cnd nu (ei a0un e tu n cetate5; 4entru aceea s3a numit numele cet#+ii6 Roar. Cnd soarele a r#s#rit deasupra p#mntului& a intrat *i Lot n Roar. Atunci domnul a turnat asupra /odomei *i asupra ?omorei ploaie de pucioas# *i de 3oc de la domnul din cer# i a pr#p#dit cet#+ile acelea *i tot +inutul *i pe to+i locuitorii cet#+ilor *i tot ce cre*tea pe cmpie. Ci 3emeia lui -ot s3a uitat nd#r#t *i s3a pre"#cut n stlp de sare. i s3a sculat A(raam a doua zi de diminea+# *i s3a dus la locul unde st#tuse naintea domnului. i a c#utat spre /odoma *i ?omora *i spre toat# cmpia +inutului *i a pri(it& *i iat#6 "um ros se ridica de pe p#mnt ca "umul dintr3un cuptor% (Facerea, XIX, 1328). !n ce pri(e*te ?omora& teolo ii recur la ar umentele cele mai ciudate& c#utnd s# demonstreze c# p#catul acestui ora* era diametral opus p#catului /odomei. !n .i'lie nu exist# nic#ieri nici cea mai mic# aluzie n aceast# pri(in+#. ,otul este pur *i simplu o n#scocire a teolo ilor. Acum putem n+ele e ce %stri #t% se ridicase din /odoma *i din ?omora pn# la ceruri& cum spusese dumnezeu3tat#l n discu+ia cu A(raam6 n /odoma se (#itau "emeile p#r#site< n ?omora& dimpotri(#& urlau '#r'a+ii p#r#si+i. Dar atunci se pune ntre'area6 de ce mnia cereasc# a pr#p#dit pe "emeile din /odoma *i de ce '#trnul dumnezeu nu i3a cru+at pe nenoroci+ii '#r'a+i din ?omora& care *i a*a erau destul de m)ni+i din pricina nclina+iilor ne"ire*ti ale ne(estelor lor9 !n acela*i timp& e limpede c# cei doi domni din /odoma& care se pre #teau s# se c#s#toreasc# cu "iicele lui Lot& nu c#zuser# n p#catul pederastiei< c#s#toria lor "usese att de "erm sta'ilit#& att de aproape de a "i cele'rat#& nct %omul s"nt% le *i spunea % ineri%. %/"ntul% autor nu arat# nic#ieri c# inerii lui Lot ar "i c#zut m#car ct de ct n p#catul ru*inos din pricina c#ruia au pierit sodomi+ii mpreun# cu cetatea lor< ei nu "i ureaz# n loata care a (rut s#3i siluiasc# pe n eri. .i'lia& dimpotri(#& ne "ace s# credem c# ei& ca oameni cumsecade& au stat amndoi acas#& c#ci Lot s3a dus s#3i trezeasc# pentru ca s#3i ia cu el. ,otu*i& *i ei au pierit mpreun# cu to+i ceilal+i. Ct despre "emeia lui Lot& tre'uie s# recunoa*tem c# ea a pl#tit scump

pornirea ei de comp#timire care a "#cut3o s# se uite nd#r#t la ora*ul natal& n care& poate& r#m#seser# p#rin+ii ei. 4re"acerea ei ntr3un stlp de sare a "ost con"irmat# de unii scriitori e(rei *i cre*tini din primele (eacuri ale erei noastre. Istoricul e(reu Iosi" Fla(iu ne asi ur#& n cartea sa %Antic)it#+i iudaice%& c# a (#zut acest stlp *i c# pe (remea lui stlpul putea "i (#zut de oricine. /cepticii presupun c# e(reii din partea locului au cioplit pur *i simplu o statuie de sare& lansnd (ersiunea c# este "emeia lui Lot. /3au #sit destul de multe sculpturi din sare care au d#inuit (reme ndelun at#. 4e de alt# parte& s"ntul Irineu a mers prea departe cnd a a"irmat c# %"emeia lui Lot nu este un trup pieritor< ci& de*i r#mne (e*nic n "orm# de stlp de sare& ea continu# totu*i s# ai'# periodul o'i*nuit%. ,ertulian& un teolo (estit *i care se 'ucur# de "oarte mult# autoritate la catolici& a"irm# n %4oemul /odomei% acela*i lucru *i cu tot atta certitudine. Aceast# minune a r#mas ns# necunoscut# romanilor cnd au (enit n 4alestina6 cnd au cucerit Ierusalimul& ei nu au mani"estat nici cea mai mic# dorin+# de a mer e s# (ad# miraculosul stlp de sare& *i aceasta din simplul moti( c# un asemenea stlp nu exista. $ici 4ompei& nici ,itus& nici Adrian nu au auzit (reodat# despre Lot& despre so+ia lui& despre cele dou# "iice& despre A(raam& *i& n eneral& despre nici un mem'ru al acestei preacu(ioase "amilii. Iar n prezent pelerinii care se duc s# se nc)ine %relic(elor% 'i'lice nu #sesc n mpre0urimile M#rii Moarte nici un "el de statuie6 nici de sare& nici de 'itum. Musulmanilor de prin partea locului nu le3a dat n nd s# "a'rice una ca s# le "ac# pe plac pelerinilor. !n sc)im'& ei le arat# ste0arul Mamre la a c#rui um'r# dumnezeu *i cei doi n eri au mncat un (i+el ntre *i o imens# cantitate de pine& 'rnz#& unt *i smntn#. Marele eo ra" rec /tra'on& care a tr#it n epoca n care cre*tinii plaseaz# le enda na*terii lui Iisus& a studiat n am#nun+ime Asia Mic# *i ndeose'i 4alestina& descriind3o ct se poate de exact. 4rintre altele& el a stu3 diat re iunea /odomei *i a M#rii Moarte. Dar el nu men+ioneaz# nimic despre stlpul de sare pe care Iosi" Fla(iu se zice c# l3ar "i (#zut cu c+i(a ani mai trziu. Ceea ce descrie nep#rtinitorul c#l#tor /tra'on este "oarte interesant6 %Exist# destul de multe temeiuri pentru a tra e concluzia c# aceast# re iune a c#zut prad# "ocului6 stnci arse& numeroase cr#p#turi& p#mnt pr0olit& ruri care r#spndesc o miasm# respin #toare *i pretutindeni& n mpre3 0urimi& ruine de locuin+e. ,oate acestea te "ac s# dai crezare celor ce po(estesc locuitorii& *i anume c#& pe (remuri& aici au "ost treisprezece ora*e cu capitala /odoma. Dar& din pricina unui cutremur& a erup+iei (ulcanilor *i a unor torente de ap# sul"uroas#& lacul a n )i+it aceast# +ar# *i au r#mas doar stncile ca martori ai catastro"ei. Unele ora*e au "ost n )i+ite de ape& altele au "ost p#r#site de locuitori& care& c#utndu3*i sal(area& s3au mpr#*tiat% (6tra0on, $7eo2ra,ia$, cartea a ("I&a, ca+. II). Cele de mai sus nu seam#n# de loc cu po(estirea din cartea %Facerea%6 %Atunci domnul a turnat asupra /odomei *i asupra ?omorei ploaie de pucioas# *i de "oc de la domnul din cer%. Merit# s# "ie su'liniate cele ce se spun n cap. al @I=3lea al c#r+ii

%Facerea%6 %Dar (alea /idim era plin# cu pu+uri de smoal#. i au mpuns la "u # re ii /odomei *i ?omorei *i au c#zut n ele& iar c+i au mai r#mas au "u it n mun+i% ('. 10). .i'lia recunoa*te c# solul de aici era plin de smoal# nc# nainte de catastro"#. n(#+a+ii au prile0ul s# constate nc# o dat# c# %porum'elul di(in% *i3a '#tut 0oc r#u de tot de autorul %s"nt%. !ntrea a natur# din acest pustiu poart# pecetea unei catastro"e eolo ice& de pe urma c#reia tre'uie s# "i su"erit tot ce era (iu& n cazul cnd acolo tr#ia ce(a. Ast"el& Marea Moart#& n care se (ars# Iordanul& are o supra"a+# de S7F Im?& o lun ime de BFF Im *i m#soar# 7F Im n partea ei cea mai lat#. Apele Iordanului snt "n )i+ite n ntre ime de Marea Moart#& care nu are nici un "el de scur ere. 1Ara'ii o numesc .a)r3Lut.2 Apa aceasta se e(apor#& c#ci alt"el nu se poate explica unde dispare& a(nd n (edere c# ni(elul ei r#mne acela*i. Marea se a"l# cu HS7 m su' ni(elul oceanului *i are o adncime maxim# de aproape DFF m. Aerul "ier'inte *i uscat din aceast# depresiune& unic# n "elul ei 1ESH m2& poate a'sor'i o cantitate uria*# de (apori de ap#. /traturile de p#mnt ml#*tinos din mpre0urimi& *isturile 'ituminoase mpr#*tiate pretutindeni& desele cutremure& toate acestea arat# c# re iunea respecti(# nu a "ost& pro'a'il& locuit# niciodat#. !n Marea Moart#& care este uimitor de s#rat# 1circa 7CV sare2& nu exist# (ia+# or anic#. ?eolo ii consider# c# aceasta e una dintre cele mai adnci depresiuni de pe uscat& o pr#'u*ire a scoar+ei p#mnte*ti cu aproape un Iilometru "a+# de re iunea ncon0ur#toare. Aceast# depresiune nu a "ost pro(ocat# de o cauz# exterioar#& ci de una interioar#. Dac# +inem neap#rat s# credem c# %porum'elul% nu a putut s#3*i 'at# 0oc de %s"ntul% autor al c#r+ii %Facerea%& dac# (rem cu orice pre+ s# socotim (eridic# istoria cu ploaia de "oc c#zut# din cer pentru a nimici oamenii (ino(a+i& ntr3un loc& de pFdFrastie *i& n cel#lalt& de les'ianism& tre'uie totu*i s# recunoa*tem c# dumnezeu& de*i etern& s3a cam apucat totu*i s# n*ire o o*i. !ntr3ade(#r& oare nu el a 0urat lui $oe c# ndurarea lui nu3i (a mai n #dui niciodat# s#3i nimiceasc# pe oameni9 Oare nu el a 0urat cu mna pe curcu'eu c# nu (a mai trimite (reodat# potopul9 Dar a 0ura c# renun+i la potop *i pe urm# s# nlocuie*ti torentele de ap# cu torente de "oc este oare o politic# cinstit# din partea lui dumnezeu9 /# urm#rim mai departe extraordinara po(estire din cartea %Facerea%. %/"ntul% autor spune c# Lot& care nu c#zuse n p#catul concet#+enilor s#i& a "ost sal(at de la pieire& ca *i nepri)#nitele lui "iice3"ecioare. Dar tot aici autorul ne d# admira'ile exemple de (irtute pe care le o"er# aceast# %s"nt# "amilie%. /u'liniem c# noul episod 'i'lic nu con+ine nici un cu(nt de repro'are la adresa celor trei "u ari din /odoma. %4orum'elul di(in% are specialitatea sa6 el po(este*te cele mai respin #toare necu(iin+e cu atta senin#tate& de parc# n3ar exista nimic mai simplu pe lume. /u' pana %s"ntului% autor& pn# *i incestul pare un o'icei patriar)al ct se poate de o'i*3 nuit. /# ne ierte cititorul c# mai reproducem un citat& dar el este necesar& *i tre'uie s#3l d#m n "orma cea mai exact#& pentru a demonstra ce este %s"nta scriptur#%& cea mai s"nt# dintre toate c#r+ile& temelia *i reazemul celei mai

e(la(ioase credin+e *i a trei reli ii6 mozaismul& cre*tinismul *i islamismul. ns# Lot a plecat din Roar *i s3a s#l#*luit n munte& mpreun# cu cele dou# "iice ale sale& c#ci se temea s# mai locuiasc# n Roar. i s3a a*ezat ntr3o pe*ter# cu cele dou# "iice ale sale. Atunci "iica cea mai mare a zis c#tre cea mai mic#6 :,at#l nostru e '#trn *i nu e nici un '#r'at n (ecin#tate& care s# (ie la noi dup# o'iceiul a tot p#mntul. Laidem s# m'#t#m cu (in pe tat#l nostru *i s# intr#m la el& ca s# a(em de la tat#l nostru urma*i5; i au m'#tat cu (in pe tat#l lor n noaptea aceea *i a intrat "ata cea mare *i s3a culcat cu tat#l s#u *i el n3a *tiut nici cnd s3a culcat ea& nici cnd s3a sculat. Apoi& a doua zi& "ata cea mare a zis c#tre mezina ei6 :Iat# m3am culcat ast#3noapte cu tat#l meu. /#3l m'#t#m cu (in *i la noapte& *i intr# *i tu *i culc#3te cu el& ca s# a(em de la tat#l nostru urma*i;. Deci ele m'#tar# cu (in *i n noaptea aceea pe tat#l lor *i s3a dus "ata cea mai mic# *i s3a culcat cu el& *i el n3a *tiut nici cnd s3a culcat ea& nici cnd s3a sculat. i amndou# "etele lui Lot au r#mas ns#rcinate de la tat#l lor. i cea mai mare a n#scut un "iu *i i3a pus numele Moa'. Acesta este p#rintele moa'i+ilor de ast#zi. Iar cea mai mic# a n#scut *i ea un "iu *i i3a pus numele Amon. Acesta este p#rintele amoni+ilor de ast#zi% (Facerea, XIX, 3038). C)iar dac# textul a "ost dictat de %s"ntul du)% de sus& asta nu3l mpiedic# s# "ie odios. A(entura lui Lot *i a "iicelor lui nu a putut s# scape criticii 0uste a lui 0oltaire# /# ne retra em *i s#3i d#m lui cu(ntul. Ideile acestui mare om snt utile *i n prezent& deoarece nc# mai d#inuiesc pre0udec#+ile reli ioase& do mele credin+ei *i adep+ii acti(i ai reli iei care (enereaz# .i'lia ca pe %cu(ntul s"nt al domnului%. %,extul 'i'lic 8 scrie =oltaire 8 nu spune ce a "#cut Lot cnd *i3a (#zut so+ia pre"#cut# n stlp de sare< de asemenea el nu men+ioneaz# numele "iicelor lui Lot. Ideea de a3*i m'#ta tat#l pentru :a se culca cu el; n pe*ter# este destul de ori inal#. .i'lia nu arat# de unde au #sit ele (in& dar n sc)im' a"l#m c# Lot le3a posedat pe amndou#& "#r# s# "i '# at de seam# nici cnd au (enit& nici cnd au plecat. E "oarte reu s# posezi o "emeie& ndeose'i o "ecioar#& "#r# s#3+i dai seama. Este un caz pe care nu ne ncumet#m s#3l explic#m. E de nen+eles& de asemenea& de ce "iicele lui Lot erau att de n ri0orate de (iitorul omenirii& c#ci lui A(raam i se n#scuse de0a Izmail de la A ar& popoarele erau mpr#*tiate& iar ora*ul Roar& din care plecaser# cele dou# "ete& era la o arunc#tur# de '#+%. i de la cine au procurat ele (in dac# nu de la crciumarii de prin partea locului9 =oltaire atra e aten+ia asupra asem#n#rii dintre aceast# istorisire *i le enda MNrr)ei& care l3a do'ndit pe Adonis de la tat#l ei CNniras. %n cazul acesta 8 spune el 8 a(em de3a "ace cu o imita+ie a le endei antice a lui

CNniras *i a MNrr)ei%. Dar n timp ce MNrr)a a "ost pedepsit# pentru crima ei& "iicele lui Lot au "ost r#spl#tite cu cea mai mare 'inecu(ntare din punctul de (edere al teolo iei6 ele au de(enit mame ale unei numeroase posterit#+i .

CA4I,OLUL AL $OUQLEA (,RI,UL CU=IOA/EI I/,ORII A LUI A=RAAM& %/FNTUL PRI*T*N AL LUI -U.N*G*U ,#mia+i5 Intr# din nou n scen# A(raam& patriar)ul ntre+inut& dispus oricnd s# rreia procedeul care l3a a0utat s# se m'o #+easc# att de repede n E ipt. %i a pornit A(raam de acolo spre plaiurile de miaz#zi *i s3a oprit ntre Cade* *i ur *i (remelnic *i3a ntins corturile n ?)erar. Ci A(raam zicea despre /ara& "emeia sa6 :Ea este sora mea5; 1C#ci i era team# s# spun# c# este so+ia lui& ca s# nu3l ucid# locuitorii cet#+ii din pricina ei.2 Atunci A'imelec& re ele ?)erarului& a trimis *i a luat3o pe /ara. Dar dumnezeu a (enit la A'imelec noaptea n (is *i i3a (or'it6 :Iat# tu (ei muri& din pricina "emeii pe care ai luat3o& c# ea este le at# cu '#r'at5; Ci A'imelec nu se apropiase de /ara *i a r#spuns6 :Doamne& oare ucide3 (ei tu *i pe omul cel drept9 $u mi3a spus c)iar el6 %ea e sora mea%& *i ea n3a zis a*i0derea6 %el e "ratele meu%9 F#r# inim# (iclean# *i cu mini curate am "#cut aceasta1C Atunci i3a r#spuns dumnezeu n (is6 :tiu *i eu c# "#r# inim# (iclean# ai "#cut3o& de aceea te3am p#zit s# nu p#c#tuie*ti mpotri(a mea *i nu te3am l#sat s# te atin i de ea. Deci acum d# napoi pe "emeie '#r'atului ei& c#ci el este proroc *i se (a ru a pentru tine ca s# r#mi cu (ia+#< iar dac# n3o (ei da napoi& s# *tii c# (ei muri "#r# re*& tu *i to+i ai t#i;. i A'imelec s3a sculat dis3de3diminea+# *i a c)emat la sine pe to+i dre #torii s#i *i a po(estit& n auzul lor& toat# aceast# pricin#. Iar ace*ti oameni s3au sp#imntat roza(. Apoi A'imelec a c)emat pe A(raam *i i3a zis6 :Ce trea'# ne3ai "#cut9 i cu ce am p#c#tuit eu mpotri(a ta ca s# aduci asupra mea *i asupra st#pnirii mele o (in# att de mare9 Fapte care nu se "ac ai s#(r*it "a+# de mine1C i a mai zis A'imelec lui A(raam6 :Ce ai socotit tu cnd ai "#cut lucrul acesta9; Atunci a r#spuns A(raam6 :M3am ndit a*a6 de 'un# seam# c# "ric# de dumnezeu nimeni nu are n +inutul acesta *i m# (or omor din pricina "emeii mele. De alt# parte& ea este cu ade(#rat sora mea& c#ci este "iica tat#lui meu& dar nu *i "iica mamei mele< *i a putut s# "ie "emeia mea. Iar cnd dumnezeu m3a mnat s# pri'e esc din casa tat#lui meu& atunci i3 am spus ei6 :F# pentru mine aceast# 'un#tate *i& pretutindeni pe unde (om a0un e& s# zici despre mine6 el e "ratele meu5; i a luat atunci A'imelec (ite mici *i (ite mari& *i ro'i *i roa'e *i le3a

d#ruit lui A(raam *i i3a dat napoi pe /ara& "emeia lui. i i3a mai zis A'imelec6 :Iat#& +ara mea st# n "a+a ta< locuie*te unde (ei socoti c# e mai 'ine;. Iar /arei i3a spus6 :Iat#& d#ruit3am "ratelui t#u o mie de sicii de ar int< aceasta s#3+i "ie desp# u'ire pentru toate cte +i s3au ntmplat< *i "a+# de to+i te3ai do(edit dreapt#5; Atunci A(raam s3a ru at lui dumnezeu *i dumnezeu a t#m#duit pe A'imelec *i pe "emeia lui *i pe roa'ele lui< *i ele au a(ut copii. Fiindc# dumnezeu oprise de isto( orice z#mislire n casa lui A'imelec& din pricina /arei& "emeia lui A(raam% (Facerea, ((, 118). /# nu uit#m c# pe (remea aceea "rumoasa /ara a(ea SF de ani '#tu+i pe muc)e (Facerea, ("II, 17). /e impun cte(a o'ser(a+ii6 a spus oare A(raam ade(#rul asi urndu3l pe A'imelec c# /ara este n acela*i timp *i so+ia *i sora lui9 Dac# da& nseamn# c# a(em de3a "ace cu nc# un incest %cu(ios%. Lalal %s"nt# scriptur#%5 Dar mai este ce(a6 dac# n toat# a"acerea asta A'imelec "ace impresia unui om cumsecade& A(raam& dimpotri(#& indi"erent su' ce un )i l3am pri(i& ne apare ca un indi(id du'ios. C)iar dac# e "rate de sn e cu /ara& acest am#nunt tot nu 0usti"ic# codo*lcul *i minciunile lui. 4entru el& sora3so+ie este o surs# de (enituri. El a min+it t#inuind calitatea sa de so+. Iar explica+ia pe care o d# cnd 0osnicul lui *iretlic iese la i(eal# ni3l arat# ca pe un cazuist di'aci& demn de a purta titlul de %candidat% sau c)iar de %doctor% n teolo ie. !n oc)ii oamenilor cinsti+i el nu #se*te nici o scuz#& c)iar dac# a(ea dezle are de p#cat "iind oarecum constrns de e(enimente. 4e de alt# parte& acest patriar) "a(orit al domnului& acest om norocos ocrotit de nsu*i dumnezeu& este el oare ntr3ade(#r "ratele /arei& a*a cum a declarat deodat#9 ,oate celelalte pasa0e din .i'lie par s# do(edeasc# contrarul. !n episodul cu "araonul din E ipt& A(raam recur e pentru prima dat# la strata ema care l3a m'o #+it. Dar cnd "araonul i arunc# n "a+# c# l3 a n*elat& lui nu3i dau prin minte 0usti"ic#rile in(ocate ulterior6 cinstea de a le auzi pentru prima dat# i re(ine lui A'imelec. Ai zice c# nu este dect o n#scocire nea*teptat#& cea dinti idee care i3a trecut prin cap %s"ntului proroc% la auzul acuza+iilor aspre pe care i le aducea re ele ?)erarului. De ce nu s3a 0usti"icat n acela*i mod "a+# de "araon9 Mai mult& %s"ntul du)% se contrazice cate oric. !n cap. al @I3lea el ne3a "#cut cuno*tin+# cu "amilia lui ,era)& tat#l lui A(raam6 %,era) a a(ut pe A(raam& pe $a)or *i pe Laran< Laran a a(ut pe Lot. Dar Laran a murit n zilele lui ,era)& tat#l s#u& n patria sa& n cetatea Ur din Caldeea. Iar A(ram *i $a)or *i3au luat so+ii. 4e "emeia lui A(ram o c)ema /arai *i pe "emeia lui $a)or o c)ema Milca& "iica lui Laran 8 tat#l Milc#i *i tat#l Isc#i% ('. 27829). Cu alte cu(inte& $a)or s3a c#s#torit cu nepoata sa. Dac# /ara ar "i "ost "iica lui ,era) *i sor# cu A(raam& $a)or *i Laran& autorul n3ar "i pre etat s# ne spun# *i acest lucru& enumernd att de am#nun+it le #turile de rudenie din "amilia lui ,era). !n a"ar# de aceasta& .i'lia spune de3a dreptul c# /ara este nora lui ,era)6 %i ,era) a luat pe A(ram& "iul s#u& *i pe Lot& "iul lui Laran& nepotul s#u& *i pe

/arai& nora sa& "emeia lui A(ram& "iul s#u *i a plecat cu ei din cetatea Ur a caldeilor& ca s# se duc# n p#mntul Canaan< dar a0un nd n Laran& s3au a*ezat acolo. Iar zilele lui ,era) au "ost dou# sute *i cinci ani. i a murit ,era) n Laran% (Facerea, 11, v. 3132). A*adar& "#r# s# se s"iasc# ctu*i de pu+in de a ap#rea ca so+ incestuos n oc)ii lui A'imelec& A(raam a min+it pentru a #si o 0usti"icare a(enturii sale. Iar dac# el s3a )ot#rt s# dez(#luie re elui ?)erarului ade(#rul pe care i3l ascunsese "araonului& *i toate acestea constituie realitatea& nseamn# c# %s"ntul du)%& dictnd cartea %Facerea%& s3a mpotmolit n minciuni *i contradic+ii. .inen+eles c# toate acestea snt pur# n#scocire& iar s"ntul autor un cretin stn aci. !n oan# dup# misti"ic#ri *i compl#cndu3se n po(e*ti imorale *i am'i ue& %s"ntul du)% dicteaz# tot ce3i trece prin cap& iar prost#nacul de autor nre istreaz# impertur'a'il tot ce aude 8 mr*#(ii *i 'asme rote*ti 8& "#r# s#3i pese ctu*i de pu+in de contradic+iile *i con"uziile e(idente& 'a c)iar de situa+iile imposi'ile din punct de (edere "izic. Cum se "ace c# autorul tuturor acestor rnduri din .i'lie nu *i3a dat seama c# (icleanul %porum'el% *i 'ate 0oc de el punndu3l s# numeasc# %p#mntul ?)erar% re at. 4otri(it descrierilor "#cute de eo ra"ii din antic)itate& ?)erarul este o mic# (ale nisipoas#& "#r# pic de (e eta+ie& un pustiu n rozitor& n care n3a putut tr#i niciodat# un su"let de om. !nseamn# deci c# A'imelec era re ele unui pustiu9 i ct# (reme a +inut3o el pe /ara n casa lui "#r# ca doamna A'imelec s# ncerce s#3i scoat# oc)ii9 Iat# nc# un episod care ilustreaz# ct de neru*inate snt lumele %s"ntului du)%. Acest episod a a(ut loc dup# distru erea /odomei *i nainte ca dumnezeu s#3*i "i +inut "# #duiala dat# la ste0arul Mamre. Cap. al @@I3lea ncepe n "elul urm#tor6 %i domnul a cercetat pe /ara& precum a "ost (or'it& *i a mplinit "a+# de ea ceea ce "# #duise. Deci ea a z#mislit *i i3a n#scut lui A(raam un "iu& la '#trne+e& la (remea pe care i$o sorocise dumnezeu ('. 182). Cum aceast# na*tere a a(ut loc la un an dup# ce dumnezeu *i cei doi n eri se n"#+i*aser# la ste0arul Mamre& nseamn# c# A(raam a "ost n ?)erar n perioada primelor trei luni dup# potopul de "oc& dac# socotim c# /ara a a(ut o sarcin# normal# de nou# luni. i c)iar dac# admitem c# A(raam a stat n ?)erar n tot decursul acestor trei luni& se pune ntre'area cum a "ost cu putin+# ca so+ia *i roa'ele m#riei3sale re ele A'imelec s# 'a e de seam#& ntr3un r#stimp att de scurt& c# au de(enit sterpe& c# dumnezeu le %nc)isese pntecele oprind de isto( orice z#mislire%& ca s# "olosim lim'a0ul ele ant al autorului %s"nt%. 4o+i oare s# te con(in i dintr3o dat# c# nu mai e*ti n stare sa "aci copii9 ,re'uie s# recunoa*tem mpreun# cu teolo ii& pe care nu3i mir# nici o minune orict ar "i de dez ust#toare& c# dumnezeu a "#cut o lum# destul de sinistr#& de*i& ce3i drept& "oarte ori inal#. nc)ipui+i3(# ce mutr# au "#cut re ele pustiului *i supu*ii lui cnd au (#zut c# ne(estele lor au %pntecele nc)ise%5 ?luma aceasta tre'uie s# li se "i p#rut "oarte r#ut#cioas#. E lesne de n+eles de ce A'imelec& pentru a pune cap#t acestei calamit#+i& i3a dat lui

A(raam tot ce *i3a putut el dori *i a spus prorocului *i so+iei3surorii lui6 %C#ra+i3 (# ct mai repede de3aici5% Dup# %minunea% cu %pntecele nc)ise%& inepuiza'ila carte %Facerea% ne o"er# minunea cu le)uzia /arei& doamna n (rst# de nou#zeci de ani& care de mult# (reme pierduse capacitatea de a a(ea copii. u u'#+ mai e porum'elul acesta1 Iar acum alt# po(este6 A(raam& c#p#tnd un "iu le itim& l d# pe u*# a"ar# pe Izmail& pe care l a(usese cu +iitoarea sa. %i A(raam a pus "iului s#u care i se n#scuse& pe care /ara i3l n#scuse& numele Isaac. i A(raam a t#iat mpre0ur pe "iul s#u Isaac cnd a "ost n (rst# de opt zile& precum i3a "ost poruncit dumnezeu. Iar A(raam era n (rst# de o sut# de ani cnd a a(ut pe Isaac& "iul s#u. i /ara a r#it6 :dumnezeu m3a "#cut prile0 de petrecere. Oricine (a auzi (a rde pe socoteala mea5; i a mai zis6 :Cine ar "i putut s# spun# lui A(raam c# /ara (a mai al#pta copii9 i totu*i i3am n#scut un "ecior la '#trne+e5; i pruncul a crescut *i a "ost n+#rcat. Iar A(raam a "#cut un osp#+ mare n ziua cnd a "ost n+#rcat Isaac. Ci (ara a (#zut pe "iul A&arei e iptencei& pe care ea i3l n#scuse lui A(raam& cum se z'en uia cu "iul s#u Isaac. i a zis lui A(raam6 :Iz one*te pe roa'a aceasta *i pe "iul ei& c#ci nu se cu(ine ca "iul roa'ei acesteia s# "ie mo*tenitor mpreun# cu "iul meu& cu Isaac5; i cu(ntul acesta i3a c#zut "oarte reu lui A(raam cu pri(ire la "iul s#u. ns# dumnezeu i3a (or'it lui A(raam6 :$u te am#r n tine din pricina '#iatului *i a roa'ei tale. ,ot ceea ce +i (a spune /ara& ascult# de lasul ei& c#ci numai cei din Isaac se (or socoti urma*ii t#i. Dar *i pe "iul roa'ei l (oi "ace popor& c#ci este tot s#mn+a ta;. Atunci s3a sculat A(raam dis3de3diminea+# *i a luat pine *i un 'urdu" de ap# *i i le3a dat A arei& punndu3le pe um#rul ei o dat# cu copilul& *i a iz onit3 o. Iar ea a plecat *i s3a r#t#cit n pustiul .eer*e'a. i cnd s3a s"r*it apa din 'urdu"& a lep#dat pe copil su' un stu" de m#r#cini. i a pornit *i s3a a*ezat n prea0ma lui& dep#rtare ca la o '#taie de s# eat#& "iindc# zicea ea6 :/# nu (#d cum moare copilul5; i stnd n prea0ma lui& a ridicat lasul *i a plns. i a auzit dumnezeu durerea copilului *i n erul lui dumnezeu a stri at pe A ar din cer *i i3a zis6 :Ce ai& A ar9 $u te teme5 C#ci a auzit dumnezeu durerea copilului acolo unde se a"l#. /coal#3te& ia copilul *i +ine3l 'ine de mn#& c#ci (oi "ace din el un popor mare5; i Dumnezeu desc)ise oc)ii ei *i (#zu un iz(or de ap#. i ea se duse *i umplu 'urdu"ul cu ap# *i d#du copilului s# 'ea. Iar dumnezeu "u cu acest copil< *i el se "#cu mare *i locui n pustie *i "u un arca* iscusit.

i a locuit n pustia 4aran< iar maic#3sa i3a luat lui "emeie din +ara E iptului% (Facerea, ((I, 3821). Iz onirea primului n#scut *i a mamei sale A ar cu un col+uc de pine *i un 'urdu" de ap# 8 aceast# "apt# cu ade(#rat inuman#& 0osnic# 8 apare ca deose'it de re(olt#toare din partea unui domn att de puternic& care 'iruise cinci re i cu a0utorul a HBG slu i *i care se m'o #+ise de pe urma cu(ioaselor le #turi ale so+iei sale cu re ii E iptului *i ?)erarului. Iat# cum arat# porun3 cile n le #tur# cu 'un#tatea *i moralitatea propo(#duite de %s"nta scriptur#%5 n continuare& cartea %Facerea% ne relateaz# c# marele patriar) a tr#it (reme ndelun at# n +ara "ilistenilor. Dar A(raam& care era att de "ericit dup# ce c#p#tase un "iu de la '#trna *i mult iu'ita lui /ara& nu se a*tepta la "arsa urt# pe care se pre #tea s# i3o 0oace ocrotitorul lui& atotputernicul *i atot*tiutorul dumnezeu. %+i iu'e*ti nespus odrasla& o& prorocul inimii mele9 Ei 'ine& pentru ca s#3mi "ii pe plac& o (ei ucide%. Iat# surpriza nea*teptat# pe care dumnezeu i3a rezer(at3o alesului s#u. E drept& totul "usese o lum#< preanaltului i pl#cea s# se mai distreze cte un pic5 Mo*nea ul (oia! pro'a'il& s# (ad# ce mutr# (a "ace A(raam& uluit la auzul acestor cu(inte. /# reproducem textul ori inal& c#ci prea e "rumos5 %Iar dup# acestea& dumnezeu a pus la ncercare pe A(raam *i i3a r#it6 :A(raame5;. Iar el a r#spuns6 :Iat#3m#5;. i a rostit domnul: :Ia pe "iul t#u& pe sin urul t#u "iu& acela pe care l iu'e*ti& pe Isaac& *i du3te n +inutul Moria *i adu3l acolo 0ert"#& ardere de tot& pe unul din mun+ii pe care +i3l (oi ar#ta;. i s3a sculat A(raam n zorii zilei *i a pus samarul pe asinul s#u *i a luat pe doi ro'i ai s#i *i pe Isaac& "iul s#u& *i a spart lemne pentru arderea de tot *i a pornit *i a (enit la locul pe care i l3a ar#tat dumnezeu. Iar a treia zi& A(raam& ridicndu3*i oc)ii& a (#zut locul de departe. i a zis A(raam c#tre oamenii s#i6 :/ta+i (oi aici& ln # asin& iar eu *i '#iatul (om mer e pn# acolo *i ne vom "nc+ina! apoi ne vom "ntoarce la voi1C i a luat A(raam lemnele pentru 0ert"# *i le3a pus n crc# "iului s#u *i a luat n mna sa "ocul *i cu+itul *i au pornit amndoi mpreun#. Atunci Isaac a desc)is ura c#tre A(raam& tat#l s#u& *i a zis6 :,at#5 ;. i el i3a r#spuns6 :Da& "iul meu9;. Apoi a zis Isaac6 W=#d "ocul *i lemnele& dar unde este oaia pentru 0ert"#9X R#spuns3a A(raam6 :Dumnezeu (a a(ea ri0# de oaia pentru 0ert"#& copilul meu5;. i au mers nainte& amndoi& mpreun#. i a a0uns la locul pe care i l3a ar#tat dumnezeu< *i a cl#dit A(raam acolo 0ert"elnic *i a a*ezat lemnele< apoi a le at pe Isaac& "iul s#u& *i l3a pus pe 0ert"elnic deasupra lemnelor. Apoi A(raam *i3a ntins mna *i a apucat cu+itul ca s# 0un )ie pe "iul s#u. -ar atunci "n&erul domnului a stri at c#tre el din cer *i i3a zis6 :A(raame5 A(raame5;. i el a r#spuns6 :Iat#3m#5;. i i3a r#it6 :$u ntinde mna ta asupra copilului *i nu3i "ace nici un r#u5 C#ci acum *tiu c# te temi de dumnezeu *i n3ai cru+at& pentru mine& pe "iul t#u& pe sin urul t#u "iu5;

Atunci A(raam& ridicndu3*i oc)ii& s3a uitat *i iat# n dosul s#u un 'er'ec& care se prinsese cu coarnele ntr3o leas# de m#r#cini< *i s3a dus A(raam *i a luat 'er'ecul *i l3a adus ardere de tot n locul "iului s#u. i a numit A(raam locul acela6 Ia)(e)ire& de unde se zice *i ast#zi6 :!n muntele unde domnul se arat#;. i a stri at n erul domnului& din cer& pe A(raam a doua oar#. i i3a zis6 :M# 0ur pe mine nsumi 8 r#it3a domnul 8& de (reme ce tu ai "#cut lucrul acesta *i n3ai cru+at pe "iul t#u& pe sin urul t#u "iu6 ,e (oi 'inecu(nta cu prisosin+#... i se (or 'inecu(nta ntru semin+ia ta toate popoarele p#mntului& pentru cu(ntul c# ai ascultat de lasul meu5; Apoi s3a ntors A(raam la oamenii s#i *i s3au sculat *i au plecat cu to+ii pn# la .eer*e'a. i a locuit A(raam n .eer*e'a% (Facerea, ((II, 1819). Criticii su'liniaz# c# A(raam& care l implorase pe dumnezeu s# cru+e pe locuitorii /odomei *i ai ?omorei ce3i erau str#ini& nu i3a n#l+at nici o ru # ca s#3i cear# ndurare *i ocrotire pentru "iul s#u. Ei l n(inuiesc pe patriar) c# ar "i min+it din nou cnd a zis c#tre oamenii s#i6 %eu *i '#iatul (om mer e pn# acolo *i ne (om nc)ina& apoi ne (om ntoarce la (oi5%. De (reme ce A(raam se pre #tea s# urce pe munte pentru a3l n0un )ia *i a3l arde pe Isaac& nu putea s# ai'# n acela*i timp inten+ia de a se ntoarce cu el. Era o minciun# a unui 'ar'ar& n timp ce n cazurile anterioare am a(ut de3a "ace cu minciunile unui codo* nes#+ios care3*i d#dea ne(asta pe 'ani. Pe de alt# parte& a"l#m cu mirare c#& nainte de a porni la drum& '#trnul de o sut# de ani spar e sin ur o cantitate de lemne su"icient# pentru un ru 6 ca s# arzi un om pe ru & e ne(oie nu de un 'ra+ de lemne ude& ci de cel pu+in un car de lemne uscate. !nseamn# deci c# lemnele necesare care "useser# sparte de A(raam au "ost mai nti nc#rcate pe asin *i pe cele dou# slu i& care au c#rat aceast# po(ar# mai 'ine de dou# zile. i c)iar dac# lemnele au "ost nc#rcate numai pe asin& se pune ntre'area6 cum a putut& dup# aceea& Isaac& un '#iat de BH ani& s# ia n crc# o asemenea po(ar# *i s3o duc# sin ur9 /e mai spune c# %"ocul% 8 un man al oarecare 8 pe care A(raam l3a luat cu sine pentru a aprinde ru ul nu putea& 'inen+eles& s# cuprind# at+ia c#r'uni nct s# nu se stin # pn# n momentul cnd a(eau ei s# a0un # la locul arderii3 de3tot& c#ci n clipa cnd patriar)ul *i "iul s#u *i3au luat r#mas 'un de la slu i muntele Moria a'ia se z#rea n dep#rtare. !n s"r*it& se mai "ace o'ser(a+ia c# acest (estit munte Moria& pe care mai trziu a "ost construit templul din Ierusalim& nu este dect o stnc# ola*#< pe ea n3a crescut niciodat# nici cea mai mic# tu"#& iar tot +inutul din 0urul Iersualimului era plin de 'olo(ani *i ntotdeauna lemnele se aduceau acolo din alte p#r+i. ns# toate acestea nu l3au mpiedicat pe dumnezeu s# pun# la ncercare credin+a lui A(raam& iar pe A(raam s# c*ti e& prin ascultarea sa& o 'un#(oin+# deose'it# din partea lui dumnezeu. =om (edea mai departe c#& atunci cnd 0udec#torul Ie"tae (a aduce 0ert"# pe "iica sa& nici un n er nu (a inter(eni. Ce3i drept& Ie"tae nu se ndeletnicea cu codo*lcul *i& pro'a'il& din aceast# pricin# nu a "ost (rednic s# do'ndeasc# %s"in+enia% aceea deose'it# prin care se remarc# n reli ia

cre*tin#& mozaic# *i musulman# A(raam& %prietenul lui dumnezeu%. Cap. al @@III3lea ne istorise*te c# /ara a murit n (rst# de B7E de ani n Le'ron& n +ara Canaan# Ca s3o poat# nmormnta& A(raam a cump#rat de la un oarecare domn E"ron pe*tera Macpela *i a pl#tit scump pentru ea. E"ron i3 a spus6 %O +arin# care re!u"ete patru sute de sicii de ar int& ce poate ea s# nsemneze pentru noi amndoi9 Deci n roap# pe moarta ta5 Atunci A(raam a ascultat de E"ron *i a cnt#rit lui E"ron ctimea de ar int pe care o spusese n auzul "iilor lui Let& adic# patru sute de sicii de ar int& dup# pre+uirea ne u+#toreasc#% (Facerea, XXIII, 1516). /trne*te mirare c# A(raam& despre care .i'lia spune n repetate rnduri c# era un om "oarte 'o at& nu are nici un petic de p#mnt propriu. Criticii remarc#& de asemenea& ca destul de ciudat "aptul c# se pomene*te de o moned# '#tut#& care are %pre+uire ne u+#toreasc#%. $u numai pe (remea 'i'licului A(raam nu a existat moned# n +ara Canaan& dar n enere e(reii din antic)itate n3au '#tut niciodat# monede. Din capitolul al @@=3lea (edem c# str#'unul nostru mpo(#rat de ani a )ot#rt s# se consoleze& lundu3*i o nou# soa+#& pe C)etura. 4atriar)ul a(ea pe atunci cel pu+in BDF de ani. $u stric# s# amintim c# /ara l socotise de mult pe A(raam prea '#trn pentru a mai "i n stare s# "ac# copii& c)iar *i atunci cnd el a(ea %numai% BFF de ani& *i c# a "ost ne(oie de un miracol ceresc pentru ca el s# de(in# tat#. i& totu*i& cu aceast# C)etura A(raam a a(ut& "#r# nici un "el de inter(en+ie %di(in#%& nc# *ase "ii6 >imran& Ioc*an& Medan& Midian& I*'ac *i /ua). !n s"r*it& ntr3o 'un# sear#& n cel de3al BEK3lea an al (ie+ii (Facerea, ((", 7), patriar)ul *i3a dat o'*tescul s"r*it& l#snd toat# a(u+ia lui Isaac. Celorlal+i copii le3a "#cut numai unele daruri. %/"ntul% codo* a "ost nmormntat al#turi de /ara& n pe*tera Macpela.

CAPITOLUL AL G*C*L*A (,$,UL /,RQ.U$ I/AAC I CO4III DQRUIRI LUI DE DUM$E>EU 0om (edea ndat# cum s3a mplinit "# #duiala domnului cu pri(ire la %marea nmul+ire% a urma*ilor lui A(raam. Dup# moartea /arei *i nainte de a se c#s#tori cu C)etura& patriar)ul s3a ndeletnicit cu rostuirea "iului s#u pre"erat. Acest e(eniment& extrem de important pentru cercet#rile e(la(ioase *i pentru educa+ia reli ioas# *i moral#& este descris n cap. al @@I=3lea al c#r+ii %Facerea%. $a)or& "ratele lui A(raam& se c#s#torise cu nepoata sa& Milca (Facerea, (I, 29). Acestui domn $a)or nu3i pl#cea s# r#t#ceasc# prin pustiu& ca "ratelui s#u& *i s3a s#l#*luit n roditoarea MAsopotamie. Acolo Milca i3a n#scut opt "eciori. Dar cum ace*ti opt plozi nu3i erau de a0uns& *i3a luat *i o +iitoare& pe nume Reuma& care i3a mai adus patru "ii (Facerea, ((II, 2082 ). La rndul lor& ace*ti copii s3au nmul+it. Unuia dintre ei& .etuel& i s3au n#scut La'an *i Re'eca. Celei din urm# i3a "ost dat s# de(in# mai trziu& din mila lui dumnezeu&

doamna Isaac. ntr3o 'un# diminea+#& '#trnul A(raam a c)emat la sine pe starostele slu ilor sale& care era totodat# *i administratorul principal al ntre ii sale a(eri. Cartea %Facerea% i spune numai o dat# pe nume& Eliezer& iar mai departe l nume*te pur *i simplu %ro'%. Iat# ce i3a spus A(raam %ro'ului%6 %4une mna ta su' coapsa mea *i 0ur#3mi pe domnul dumnezeul cerului *i dumnezeul p#mntului cum c# nu3i (ei lua "emeie "iului meu dintre "iicele canaani+ilor& n mi0locul c#rora s#l#*luiesc& ci te (ei duce n +ara mea& la neamurile mele& *i c# de acolo pe+i3(ei "emeie "iului meu Isaac5% (Facerea, ((I", 2& ). Comentatorii sceptici s3au distrat mult pe seama acestui ritual al 0ur#mntului. !ntr3ade(#r& textul e'raic (ec)i al acestei p#r+i din .i'lie spune "#r# ocol6 %Ia n mna ta or anele mele enitale%. !n(#+a+ii etno ra"i explic# acest lucru prin "aptul c# or anele enitale '#r'#te*ti erau n mare cinste nu numai datorit# ritualului t#ierii mpre0ur& care le le a de dumnezeu& ci *i pentru moti(ul c# ele& ca iz(or al nmul+irii semin+iei omene*ti *i c)ez#*ie a 'inecu(nt#rii dumnezeie*ti& erau un semn al "or+ei& al puterii. Orict de ciudat ar p#rea acest ritual al 0ur#mntului& tre'uie s# ne ploconim cu respect n "a+a lui& pentru c# nu putem s# ne ndoim c# toate acestea au "ost dictate de %s"ntul du)%. De "iecare dat# cnd n edi+iile moderne ale .i'liei se ntlne*te cu(ntul %coaps#%& el tre'uie n+eles n sens ale oric. Ast"el& citind c# unul dintre conduc#tori a ie*it din %coapsa% sau din semin+ia lui Iuda& a(em de3a "ace cu o denaturare inten+ionat# a textului& c#ci copiii nu se nasc din %coaps#%. !n a"ar# de aceasta& dup# cum am o'ser(at n repetate rnduri& %porum'elul di(in% nu se s"ie*te niciodat# s# spun# lucrurilor pe ade(#ratul lor nume& orict de tari ar "i cu(intele la care tre'uie s# recur #. %i ro'ul a pus mna sa su' coapsa lui A(raam& st#pnul s#u& *i s3a 0urat n pricina aceasta% (Facerea, ((I", 9). Dup# aceasta& lund zece c#mile& el a plecat n Mesopotamia. A(ea ce(a de mers5 Cnd Eliezer a a0uns aproape de cetatea n care socotea s# #seasc# pe rudele st#pnului s#u& era isto(it de o'oseal# *i de sete. Din "ericire& a ntlnit o 'runet# dr# #la*# care se ducea la o "ntn# de dincolo de por+ile cet#+ii. Aceast# tn#r# ama'il# i3a (enit n a0utor lui Eliezer *i i3a dat s# 'ea *i lui& *i c#milelor lui. Acum e rndul nostru s# ne nduio*#m de pro(iden+a di(in#6 'runeta cu pricina nu era alta dect Re'eca& "iica lui .etuel& nepoata lui A(raam. Dup# ce i3a d#ruit un inel de aur *i dou# 'r#+#ri& Eliezer s3a in"ormat cu cine %are onoarea%. Cnd a auzit cine este& Eliezer a r#mas 'uimac5 Re'eca l3a condus acas# *i i3a "#cut cuno*tin+# cu tat#l *i cu "ra+ii ei. Administratorul lui A(raam le3a explicat c# a s#(r*it lun a lui c#l#torie cu scopul de a #si n Mesopotamia o soa+# pentru Isaac. .inen+eles& .etuel *i La'an au exclamat6 8 Aici se (ede mna domnului5 Fie ca Re'eca s# plece ct mai curnd cu tine *i s# de(in# soa+a "iului st#pnului t#u. Eliezer& 'ucuros c# a ndeplinit att de repede *i de u*or ns#rcinarea primit#& i3a dat Re'ec#i inele de aur *i (e*minte 'o ate< totodat# a umplut de

daruri pe "ra+ii ei *i pe maic#3sa. Mama "etei (oise s# amne plecarea cu (reo zece zile& dar Re'eca a declarat c# se r#'e*te *i c# dore*te s# a0un # ct mai curnd la lo odnicul ei necunoscut. E reu& "ire*te& s# admitem c# Eliezer ar "i a(ut asupra sa o "oto ra"ie a tn#rului Isaac. Cu toate acestea& ct ai 'ate din palme Re'eca s3a ndr# ostit de el pn# peste cap. La rndul s#u& Isaac& de*i nu *tia ce soa+# i (a aduce Eliezer& *i n enere nu *tia dac#3i (a aduce o soa+#& era nespus de ndr# ostit6 zi *i noapte st#tea la drumul mare n a*teptarea cara(anei. $e putem nc)ipui ce 'ucurie pe capul lui cnd& ntr3o 'un# diminea+#& Eliezer s3a napoiat& *i nu cu minile oale. Administratorul a prezentat un raport complet asupra c#l#toriei sale& iar tinerii s3au aruncat unul n 'ra+ele celuilalt. %i Isaac a dus3o pe Re'eca n cortul /arei& maic#3sa< *i a luat3o pe Re'eca *i a "ost "emeia lui *i a iu'it3o. i ast"el s3a mn iat Isaac dup# moartea maicii sale% (Facerea, ((I", !7). La nceput& toat# sr uin+a *i toate s"or+#rile prea3dreptului Isaac se pierdeau n zadar6 el nu iz'utea s# de(in# tat# att de repede cum ar "i dorit3 o. Aceasta a "ost de a0uns pentru ca& n cartea %Facerea%& Re'eca s# "ie n(inuit# de sterpiciune. !ntotdeauna "emeile snt (ino(ate5 %i s3a ru at Isaac domnului pentru "emeia sa& c#ci era stearp#& *i domnul i3a ascultat ru #ciunea lui& *i Re'eca& "emeia lui& a z#mislit% (Facerea, ((", 21). ntre noi "ie (or'a& dumnezeu& pe ct se (ede& "#cea "asoane& c#ci oare nu el i "# #duise lui A(raam nenum#ra+i urma*i9 i oare nu pro(iden+a i3o alesese pe Re'eca de so+ie "iului lui A(raam9 De aici reiese c# dumnezeu nu putea s#3i "i dat lui Isaac o so+ie stearp# "#r# a3*i "i c#lcat cu(ntul. Dac# el %a nc)is pntecele% *i acestei ne"ericite& tot el l (a desc)ide& silindu3l mai nti s# se c)inuiasc# pu+intel *i pe urma*ul lui A(raam& "a(oritul s#u ntre+inut. ,otu*i au "ost *i complica+ii6 -ar pruncii se mpun eau n pntecele ei *i ea a zis6 :Dac# e a*a& de ce mi3a mai (enit aceast# sarcin#9# i s3a dus s# caute r#spuns la domnul% (Face& rea, ((", 22). (3ntul% autor a uitat s# arate unde anume s3a dus Re'eca s# stea de (or'# cu domnul. %/"nta s"intelor%& o desp#r+itur# a templului asem#n#toare altarului din 'isericile cre*tine& nu "usese nc# in(entat#. 4n# acum dumnezeu ap#rea unde (oia *i cnd (oia. 4e p#mnt nu existau "iliale ale 'irourilor lui cere*ti. Cu toate acestea& Re'eca a iz'utit s#3l ntre'e pe dumnezeu *i el nu a pre etat s3o l#mureasc#6 %Dou# neamuri snt n pntecele t#u *i dou# popoare desp#r+i3se3(or c)iar din m#runtaiele tale< *i unul din cele dou# popoare (a "i mai zdra(#n dect cel#lalt& iar cel mai mare (a slu0i celui mai mic5% (Facerea, ((", 23). n cele din urm# a (enit momentul na*terii. Re'eca a sim+it& "ire*te& dureri drept pedeaps# pentru l#comia E(ei. Iar c"nd s$a "mplinit sorocul s# nasc#& iat# c# a(ea n pntece doi emeni. i a ie*it cel dinti 8 ro*cat& p#ros peste tot ca un co0oc< *i i3au pus numele Esau. i dup# aceea a ie*it "ratele s#u& care se +inea cu mna de c#lciul lui Esau& *i i3au pus numele Iaco'. Iar Isaac era n (rst# de cincizeci de ani cnd

Re'eca i3a n#scut ace*ti copii% (Facerea, XXV, 2426). Foarte rar se ntmpl# ca un copil& cnd se na*te& s# se +in# cu mna de c#lciul celuilalt. Att de rar& nct acesta este pn# acum sin urul caz cunoscut. Dar dac# asemenea lucruri nu se mai ntmplaser# niciodat# *i ni3 c#ieri& nu tre'uie s# tra em concluzia c# nu se puteau ntmpl# pe acea (reme. Aceste capricii ale domnului nu reprezint# mare lucru n compara+ie cu minunile pe care le (om ntlni mai departe. Esau a "ost declarat copilul cel mai mare. /e *tie c#& n unele cazuri 0uridice complicate& se sta'ile*te c# primul n#scut dintre emeni este cel care apare pe lume al doilea. !n spri0inul acestei solu+ii se aduce urm#torul ar ument6 cel care a "ost conceput primul tre'uie& n mod "iresc& s# ocupe un loc mai ndep#rtat n pntecele mamei. 4rin urmare& Iaco' tre'uia socotit cel mai mare. Dar ace*ti copii se '#tuser# atta n pntecele mamei& nct& pro'a'il& *i sc)im'aser# nu o sin ur# dat# locurile5 $im#nui nu i3a dat prin cap s# rezol(e pro'lema prin tra ere la sor+i. Au #sit c# e mult mai simplu s# "ie socotit ca ntiul3n#scut acela care a (#zut primul lumina zilei. De alt"el& n scurt timp& Iaco' i3a smuls lui Esau dreptul de nti3n#scut. %i pruncii s3au "#cut mari< *i a "ost Esau me*ter (n#tor& un r#scolitor al cmpiei& pe cnd Iaco' a "ost om pa*nic& locuitor n corturi. Ci Isaac iu'ea pe Esau "iindc#3i pl#cea (natul& iar Re'eca iu'ea mai mult pe Iaco'. ntr3o zi& pe cnd Iaco' *i "ier'ea o "iertur#& Esau a (enit de pe cmp s"r*it de o'oseal#. Atunci Esau a zis lui Iaco'6 :D#3mi s# m#nnc& te ro & din aceast# "iertur# ro*cat#& c#ci snt s"r*it de o'oseal#5;. 4entru aceea s3a numit el Edom. Dar Iaco' a r#spuns6 :=inde3mi ast#zi mie dreptul t#u de nti3n#scut;. Esau i3a r#spuns6 :Iat#& snt ata s# mor& c#ci la ce3mi "olose*te acest drept de nti3n#scut9;. I3a zis Iaco'6 :F#3mi ast#zi 0ur#mnt5;. i el s3a 0urat *i *i3a (ndut dreptul s#u de nti3n#scut lui Iaco'. Atunci Iacob i$a dat lui *sau pine *i "iertur# de linte. i el a mncat *i a '#ut *i apoi s3a sculat *i a plecat. Ast"el a dispre+uit Esau dreptul s#u de nti3 n#scut% (Facerea, XXV, 2734). $u ne (om opri asupra ciud#+eniei acestui soi de disput# ntr3o epoc# n care nu exista dreptul primului n#scut6 a'ia mult mai trziu %dumnezeu a poruncit% ca "iul cel mai mare s# primeasc# o parte du'l# din mo*tenire. ,re'uie ns# s# su'liniem ct de 0osnic# a "ost comportarea lui Iaco'6 potri(it textului %s"nt%& Esau murea de "oame *i Iaco' pur *i simplu a a'uzat de si3 tua+ia rea n care se #sea "ratele s#u. 4urtarea aceasta nu are nici o 0usti"icare. De alt"el& nsu*i numele de Iaco' nseamn# %cel care a n*elat%. 4e ct se (ede el *i3a meritat din plin numele& c#ci& ntr3ade(#r& i3a dat la cap lui Esau ca s#3i ia locul. Iaco' nu s3a mul+umit s#3*i (nd# att de scump "iertura de linte6 ca un tl)ar& care caut# s# stoarc# de la (ictima sa pre+ul de r#scum3 p#rare& el smul e de la "ratele s#u de sn e 0ur#mntul c# acesta renun+# la drepturile sale< el l ruineaz# pentru un 'lid de linte. Dar acesta nu este sin urul r#u pe care i3l (a "ace. i iat# c# tr ul acesta& n urma c#ruia

"l#mndul a "ost n*elat n c)ip att de cinic& aceast# tranzac+ie nul# n sine& aceast# renun+are pe care orice tri'unal ar anula3o ca "iind o'+inut# prin *anta0& a "ost apro'at# de dumnezeu& de dumnezeul drept#+ii& ocrotitorul celor sla'i *i r#z'un#torul celor asupri+i. El l3a recunoscut pe Iaco' ca de+in#tor le itim al "aimoaselor drepturi de nti3n#scut *i a aprobat ruinarea lui *sau# Dup# ct(a timp& Isaac s3a do(edit un "iu (rednic al lui A(raam& continuatorul %tradi+iilor pioase% ale %prea3dreptului% ales al lui dumnezeu. !n +ar# a iz'ucnit "oametea *i Isaac a plecat n ?)erar& unde& orict ar p#rea de ciudat& continua s# domneasc# acela*i A'imelec pe care .i'lia& nu se *tie de ce& l nume*te deodat# re e al "ilistenilor. E(ident& dumnezeu ar "i putut s# dea lui Isaac *i "amiliei lui pine& dar a pre"erat s#3i o"ere numai o apari+ie a sa& n timpul c#reia l3a tratat cu o cu(ntare asem#n#toare acelora cu care l tratase n repetate rnduri pe A(raam6 %i (oi nmul+i semin+ia ta ca stelele cerului *i (oi da semin+iei tale toate aceste locuri *i se (or 'inecu(nta ntru semin+ia ta toate noroadele p#mntului%. !ntr3un cu(nt& acela*i cntec (ec)i *i cunoscut5 %Deci Isaac a locuit n ?)erar. i l3au ntre'at oamenii din partea locului despre "emeia sa& ns# el a r#spuns6 :Ea este sora mea;. Iar dup# ce a petrecut el acolo zile ndelun ate& A'imelec& re ele "ilistenilor& s3a uitat a"ar# pe "ereastr# *i iat# c# Isaac mn ia pe Re'eca& so+ia sa. Atunci A'imelec a c)emat pe Isaac *i i3a zis6 :F#r# ndoial#& ea este so+ia ta& atunci de ce mi3ai spus6 ea este sora mea9; Dar Isaac i3a r#spuns6 :Fiindc# m3am ndit ca nu cum(a s# "iu ucis din pricina ei;. Atunci i3a zis A'imelec6 :De ce ne3ai "#cut una ca aceasta9 4u+in ar "i lipsit ca (reunul din popor s# se culce cu "emeia ta *i ar "i adus peste noi o (in# rea5; Atunci Abimelec a dat "ntre&ului popor porunca aceasta6 :Oricine se (a atin e de omul acesta *i de "emeia lui (a "i pedepsit cu moartea;% (Facerea, (("I, ,!&l1). =edem deci c# A'imelec nu a uitat minunea cu pntecele %nc)ise%& de*i de la ntmplarea cu /ara se scurseser# aproape GF de ani. Este ns# destul de ciudat c# .i'lia& de*i su'liniaz# c# "ilistenii i (enerau pe zeii lor *i nu pe dumnezeul lui A(raam *i al lui Isaac& a"irm# totu*i c# re ele lor p# n recuno*tea pe dumnezeul e(reilor *i s"in+enia poruncilor lui. Ce ncurc#tur# mai e *i asta9 %i Isaac a sem#nat n +inutul acela *i a scos n acel an de o sut# de ori mai mult& "iindc# domnul l 'inecu(ntase% (Facerea, (("I, 12). i a*a e prea de tot c# Isaac a putut s# semene ntr3o +ar# n care nu st#pnea nici o palm# de p#mnt. Dar dac# ne amintim c# +inutul ?)erar e un pustiu n care nu exist# nimic n a"ar# de nisip *i pietre& %minunea% ne apare ca "iind *i mai mare6 s# o'+ii pe nisip o recolt# %de o sut# de ori mai mare% dect ceea ce ai ns#mn+at5 Cele mai roditoare p#mnturi din lume dau arareori c)iar *i o recolt# de dou#zeci *i cinci de ori mai mare dect cantitatea de r#un+e ns#mn+at#. $imic de zis6 lui Isaac i mer ea din plin5 .i'lia spune c# s3a m'o #+it repede. Cu asemenea recolte nici nu3i de mirare5 Filistenii au nceput s#3l pizmuiasc# pe %s"ntul str#'un% *i au n"undat cu

pietre toate "ntnile s#pate odinioar# de A(raam. /3au iscat certuri *i A'imelec l3a ru at pe Isaac s#3*i ia t#lp#*i+a. Acesta a plecat& s3a s#l#*luit n (ale *i a s#pat din nou "ntnile pe care le s#pase tat#l s#u. $oi certuri& o nou# n"#+i*are a lui dumnezeu& care i3a dat cura0 lui Isaac< un nou tratat de pace cu A'imelec< n s"r*it& un c)e" stra*nic. Cititorul n+ele e c# l scutim de am#nunte plictisitoare& de*i ele snt& 'inen+eles& %s"inte%. Ct despre Esau& cnd a "ost n (rst# de DF de ani& %*i3a luat de so+ie pe Iudita& "iica lui .eeri Leteul& *i pe .asemat& "iica lui Elon Leteul% : (Facerea, XXVI, 3435).

CAPITOLUL AL UN(PR*G*C*L*A (,$,UL /,RQ.U$ IACO. I 4QCQTO(UL LUI ,RAT* *(AU Isaac a0unsese la '#trne+e *i oc)ii lui sl#'iser#& c# nu mai putea s# (ad#< atunci a c)emat pe Esau& "iul s#u cel mare& *i i3a r#it< :Fiul meu5; i Esau i3a r#spuns6 :Iat#3m#5#. >is3a el6 :=ezi5 am a0uns la '#trne+e *i nu *tiu ziua cnd (oi muri. -eci acum ia3+i armele tale& tol'a ta cu s# e+i *i arcul t#u *i ie*i pe cmp *i (neaz#3mi ce(a (nat. i "#3mi o mncare ustoas#& cum mi place mie& *i adu3mi3o s# m#nnc& ca su"letul meu s# te 'inecu(nteze mai nainte de a muri5; i Re'eca a auzit ce a (or'it Isaac cu Esau& "iul s#u. i Esau a pornit pe cmp& ca s# (neze (nat *i s#3l aduc#. Atunci Re'eca a zis lui Iaco'& "iul3s#u6 ::Ascult#5 Am auzit pe tat#l t#u (or'ind cu Esau& "ratele t#u& *i spunndu3i a*a6 %Adu3mi (nat *i pre #te*te3mi o mncare ustoas# ca s# m#nnc *i s# te 'inecu(ntez& n "a+a domnului& mai nainte de a muri5% Ci acum& copilul meu& ascult# de lasul meu *i "# a*a cum +i (oi porunci5 -u$te la tur# *i ia3mi de acolo doi iezi "rumo*i din care s# #tesc mncare ustoas# tat#lui t#u& a*a cum "i place# Iar tu (ei duce3o tat#lui t#u s# m#nnce& ca el s# te 'inecu(nteze mai3 nainte de a muri5; Dar Iaco' a r#spuns maicii sale Re'eca6 :=ezi c# Esau& "ratele meu& este p#ros& pe cnd eu snt neted. ,at#l meu poate c# m# (a pip#i *i (oi trece n oc)ii lui drept un n*el#tor *i (oi aduce peste capul meu 'lestem *i nu 'inecu(ntare;. Dar maica lui i3a r#spuns6 :.lestemul t#u s# (in# peste mine& "iule& tu numai ascult# de cu(-ntul meu *i du3te *i adu3mi5; i el s3a dus *i a luat iezii *i i3a adus maic#3si. Iar maic#3sa a #tit o mncare ustoas#& a*a cum i pl#cea lui Isaac. Apoi Re'eca a luat (e*mintele cele mai 'une ale "iului s#u mai mare& Esau& pe care le a(ea la ea n cas#& *i a m'r#cat cu ele pe Iaco'& "eciorul ei mai mic. Iar pieile iezilor le$a n"#*urat pe minile lui *i pe partea neted# a tului.

Apoi a dat n mna "iului ei Iaco' mncarea cea ustoas# *i pinea pe care o "#cuse. i el s3a dus la tat#3s#u *i i3a zis6 :,at#5;. Iar el i3a r#spuns6 :Iat#3m#< cine e*ti tu& "iul meu9; R#spuns3a Iaco' tat#lui s#u6 :Eu snt Esau& ntiul t#u n#scut. Am "#cut precum mi3ai zis< scoal#3te& acum& *i m#nnc# din (natul meu& ca s# m# 'inecu(nteze su"letul t#u5; Atunci Isaac a zis "iului s#u6 :Cum de ai #sit a*a de ra'# (nat& "iul meu9;. >is3a el6 :Fiindc# domnul dumnezeul t#u mi3a scos (natul nainte5; i Isaac a zis lui Iaco'6 :Apropie3te s# te pip#i& "iul meu. Oare tu& acesta& e*ti "iul meu Esau sau nu9; i s3a apropiat Iaco' de Isaac& tat#l s#u& iar el l3a pip#it *i a zis6 :?lasul este lasul lui Iacob! dar m"inile s"nt m"inile lui *sau1C Ast"el el nu l3a cunoscut& "iindc# minile lui erau p#roase ca minile "ratelui s#u Esau. Atunci l3a 'inecu(-ntat. i i3a zis6 :,u e*ti cu ade(#rat "iul meu Esau9; i el i3a r#spuns6 :Eu snt5;. Apoi a zis% =0ino aproape de mine ca s# m#nnc din (natul "iului meu *i ca s# te 'inecu(nteze su"letul meu5; i s3a apropiat de el *i a mncat. i i3a turnat lui (in *i a '#ut. Dup# aceea i3a zis Isaac& tat#l s#u6 :Apropie3te *i m# s#rut#& "iul meu5;. i el s3a apropiat *i l3a s#rutat. i Isaac a mirosit mirosul (e*mintelor lui *i l3a 'inecu(ntat *i a zis6 :Iat#& mirosul "iului meu este ca mirosul unei +arine pe care a 'inecu(ntat3o dumnezeu. Dumnezeu s#3+i dea +ie din rou# cerului *i din r#simea p#mntului *i 'el*u de ru *i de (in. .../# "ii st#pn peste "ra+ii t#i *i s# se nc)ine +ie "eciorii mamei tale;% (Facerea, (("II, 1829). Cele spuse mai sus merit# cte(a o'ser(a+ii. Dar s# (edem mai nti s"r*itul acestei po(estiri instructi(e. %Cnd Isaac ispr#(ise cu 'inecu(ntarea lui Iaco' *i Iaco' de3a'ia ie*ise din "a+a tat#lui s#u Isaac& a sosit *i Esau& "ratele s#u& de la (n#toare. i a "#cut *i el o m-ncare ustoas# *i a adus3o tat#lui s#u *i i3a spus6 :/# se scoale p#rintele meu *i s# m#nnce din (natul "iului s#u& ca s# m# 'inecu(nteze inima ta;. Dar Isaac& tat#l s#u& l3a ntre'at6 :Cine e*ti tu9;. Iar el i3a r#spuns6 :Eu snt "eciorul t#u& ntiul t#u n#scut& Esau5 ; Atunci Isaac "u cuprins de spaim# *i de cutremur mare *i r#i6 :Cine a "ost atunci acela care a (nat (natul *i mi l3a adus *i am mncat din toate mai nainte ca s# (ii tu *i eu l3am 'inecu(ntat9 i 'inecu(ntat (a r#mnea5;. Auzind Esau cu(intele tat#lui s#u& a stri at cu stri #t mare *i am#rt peste m#sur# *i a zis p#rintelui s#u6 :.inecu(nteaz#3m#& tat#& *i pe mine5;. Ci el a r#spuns6 :Fratele t#u a (enit cu (icle*u *i a luat 'inecu(ntarea ta5; i a zis Esau6 :Cu drept cu(nt se nume*te el Iaco'& c#ci m3a n*elat de dou# ori cu asta6 mi3a luat dreptul de nti3n#scut *i iat#& acum& mi3a luat

'inecu(ntarea mea ;. Apoi a ntre'at6 :$3ai p#strat *i pentru mine o 'inecu(ntare9; Isaac i3a r#spuns *i a zis lui Esau6 :Iat#. l3am pus st#pn peste tine *i pe to+i "ra+ii lui i3am "#cut ro'ii lui *i l3am d#ruit cu ru *i cu (in. Rie acum ce pot s#3+i mai "ac& "iul meu9; Dar Esau i3a r#spuns tat#lui s#u6 :Oare numai aceast# sin ur# 'inecu(ntare ai tu& tat#9 .inecu(n3teaz#3m# *i pe mine& p#rintele meu5XX. i Esau *i3a ridicat lasul *i a plns. Atunci Isaac& tat#l s#u& i3a r#spuns *i a r#it6 :Iat#& departe de +arinile rase "i3(a palo*ul t#u *i departe de roua cerului de sus) Cu sa'ia ta +i (ei a onisi traiul *i (ei "i ro' "ratelui t#u< *i (a (eni o 'reme cnd& adunndu3+i puterile& (ei scutura 0u ul lui de pe rumazul t#u;% (Facerea, (("II, 3040). i cu asta& 'asta5 Esau n3a mai primit 'inecu(ntarea. Fac apel la papa de la Roma *i la to+i patriar)ii cre*tini6 ori po(estea cu Isaac& Re'eca& Esau *i Iaco' este o minciun# ridicol# *i %s"ntul du)%& inspiratorul .i'liei& caut# s#3i induc# n eroare pe credincio*i& dndu3le un exemplu de lume proaste *i ar#tndu3le c# n materie de reli ie unor oameni nai(i po+i s# le spui tot ce po"te*ti< ori toat# aceast# istorisire este ade(#rat#& *i atunci dumnezeu nu este dect un # #u+#& pentru c# nimic nu3l silea s# le e 'inecu(nt#rile sale de 'inecu(nt#rile acestui ramolit de Isaac& pe care Iaco' l3a tras pe s"oar#. !n am'ele cazuri& li'er3cu et#torii n3au de ce se s"ii6 ei pot s#3*i 'at# 0oc ct po"tesc de teolo i& de episcopi& de papa& de patriar)i& de s"in+i& de proroci *i c)iar de dumnezeu3tat#l& care este cel mai za)arisit dintre to+i. ntr3ade(#r& dup# cum reiese din textul %s"nt%& 'inecu(ntarea dat# de Isaac nu a "ost o 'inecu(ntare p#rinteasc# o'i*nuit#& adic# o urare de "ericire pe care un tat# o "ace "iului s#u< dimpotri(#& ea a "ost un act solemn *i "ormal& cu consecin+e ct se poate de precise& asemenea oric#rui act reli ios *i 0uridic& a(nd (aloarea unui act de notariat. De*i 'inecu(ntarea a "ost numai (er'al#& ea a(ea (aloarea unui document scris n "a(oarea aceluia c#ruia i "usese adresat#. i asta indi"erent cine era aceast# persoan#& c#ci o 'inecu(ntare reli ioas# nu poate "i nici anulat#& nici luat# napoi. %/"nta scriptur#% ne spune c# Isaac a "ost pro"und m)nit cnd a a"lat c# este (ictima unei n*el#ciuni. El a "ost "oarte ntristat de "apta tic#loas# a lui Iaco'& dar nu putea ndrepta ceea ce "usese s#(r*it. Iaco' a "urat *i a luat cu el 'inecu(ntarea destinat# lui Esau< cu att mai r#u pentru Esau. Avem de$a 3ace aici cu un e(ident delict de drept comun. Orice tri'unal l3ar declara pe Iaco' (ino(at de n*el#ciune. El ar "i condamnat& dup# cum ar "i condamnat# *i mama sa& Re'eca& care a "ost nu numai complice& ci *i insti atoare la un delict s#(r*it cu premeditare. 4e de alt# parte& orict de condamna'il# *i pasi'il# de pedeaps# penal# ar "i n*el#ciunea care a a(ut drept scop *i consecin+# pri(area lui Esau de un 'un att de nsemnat ca o 'inecu(ntare 'o at# n 'unuri p#mnte*ti& s# (edem n ce mod *i de ce a c#zut Isaac att de u*or n capcan#. Cum s3a putut ntmpla asta9 .i'lia spune c# '#trnul recunoscuse lasul lui Iaco'6 el

*o(#ie& se ndoie*te& ciule*te urec)ile *i& cu toate acestea& se las# n*elat& ca cel din urm# n#t#r#u& printr3un truc& printr3un arti"iciu ct se poate de simplu. El a*teapt# s# i se aduc# (nat& i place (natul& (natul este m-ncarea lui pre"erat#& *i aceasta este una dintre pricinile pentru care el l iu'e*te mai mult pe (n#torul Esau< dar cnd i se ser(e*te carne de ied& lim'a lui& att de sensi'il# la ustul (natului& nu e n stare s# deose'easc# o cioz(rt# de oaie de o aripioar# de "azan. M#i dr#cie5 ?roza(# 'uc#t#reas# tre'uie s# "i "ost Re'eca asta5 4e ct se pare ns#& nu numai ustul '#trnului Isaac s3a alterat 'rusc< i s3au tocit *i sim+ul mirosului *i sim+ul pip#itului. Re'eca acoperise minile *i tul lui Iaco' cu o 'lan# de ied& dar& orict de p#ros ar "i "ost Esau& nu putea s# "ie la "el de p#ros ca un animal. Lui Isaac nu3i d# prin nd s# pip#ie restul trupului6 el simte mirosul m'r#c#mintei lui Esau *i nimic mai mult. ,otu*i& ar "i tre'uit s# simt# numai mirosul 'l#nii unui animal proasp#t ucis. At"t despre ramolitul Isaac# Dar cum se "ace c# dumnezeu a le at 'inecu(nt#rile sale sacre *i in(iola'ile de 'inecu(nt#rile nt-mpl#toare& re*ite ale lui Isaac& extorcate printr3o n*el#ciune pe care numai cel din urm# pap#3lapte n3ar "i putut s3o descopere *i s3o n+elea #9 Dumnezeu ni se n"#+i*eaz# aici ca scla( al unei simple "ormalit#+i& lipsit# de orice nsemn#tate& *i aceast# mpre0urare "ace din %atotputernicul crmuitor al ntre ii lumi% un (rednic to(ar#* al ramolitului pap#3lapte Isaac. Aceste o'ser(a+ii snt (ala'ile numai n cazul cnd admitem c# ntre ul episod este (erosimil. Dar toat# po(estea este pur# n#scocire& de aceea 'iserica nu tre'uie s# ni3l prezinte pe %porum'elul% ei ca pe un autor serios& cerndu3ne s# ne nc)in#m lui< aceast# z'ur#toare& "ie c# 'i uie ca un papa al care a dat n mintea copiilor& "ie c#3i o cioar# (opsit# care n*ir# cai (erzi pe pere+i. 4ersonal& nclin#m spre aceast# din urm# (ersiune. Esau& sup#rat 1a(ea *i de ce52 de "aptul c# 'inecu(ntarea nou3nou+# "# #duit# lui str#lucea pe capul unui tic#los& s3a 0urat s#3l ucid# pe Iaco'. nsp#imntat#& Re'eca l3a s"#tuit pe Iaco' s#3*i ia picioarele la spinare ct mai e timp. Iaco'& care nu era un mare (iteaz& n3a a*teptat s# i se spun# de dou# ori. Re'eca i3a propus s# se re"u ieze la "ratele ei& La'an& iar '#trnul Isaac l3a s"#tuit s# pro"ite de acest prile0 *i s# se nsoare cu una dintre (eri*oarele lui (Facerea, (("II, 1846$ XXVIII, 15). !n timp ce Iaco' a plecat n Mesopotamia& Esau s3a dus n %+ara lui Izmail% *i s3a nsurat acolo cu "iica lui Ma)alat< dup# ct se (ede& primele dou# sau trei ne(este nu3i erau de a0uns5 i iat#3l pe Iaco' n drum spre Laran. %i a a0uns 8ntr&un loc *i a mas acolo& c#ci soarele as"in+ise& *i a luat o stan# de piatr# din pietrele locului *i a pus3o c#p#ti *i s3a culcat s# doarm# n locul acela. i a (isat un (is< *i iat#& n (isul s#u& o scar# era proptit# de p#mnt& iar cu (r"ul ei atin ea cerul& iar n erii domnului se suiau *i se po orau pe scar#. i deodat# domnul a stat deasupra ei *i a r#it6 :Eu snt domnul dumnezeul lui A(raam& p#rintele t#u& *i dumnezeul lui Isaac. 4#mntul pe care

stai tu culcat +i$l (oi da +ie *i semin+iei tale. ...i iat# eu (oi "i cu tine *i te (oi p#zi n toate c#ile tale *i te (oi duce napoi n +inutul acesta *i nu te (oi p#r#si pn# ce nu (oi mplini cele ce +i3am "# #duit;. i s3a de*teptat Iaco' din somnul s#u *i a zis6 :Cu ade(#rat domnul este n locul acesta *i eu n3am *tiut9; i s3a cutremurat Iaco' *i a rostit6 :Ct este de n"rico*at locul acesta5 Aici este cu ade(#rat casa lui dumnezeu *i aici este poarta cerului5;. Iar diminea+a Iaco' s3a sculat *i a luat piatra care3i slu0ise de c#p#ti *i a pus3o ca stlp de pomenire *i a turnat untdelemn n (r"ul lui. i a pus locului aceluia numele .etel& ns# numele cet#+ii& la nceput& "usese Luz. i Iaco' a "#cut domnului aceast# 0uruin+#6 :Dac# domnul dumnezeu (a "i cu mine *i m# (a p#zi pe calea aceasta pe care mer *i3mi (a da pine *i (e*minte s# m# m'rac& i de m# (oi ntoarce s#n#tos n casa tat#lui meu& domnul (a "i dumnezeul meu. Iar piatra aceasta pe care am n#l+at3o stlp de pomenire (a a0un e loca*ul lui dumnezeu *i din toate cele ce mi (ei da mie +i (oi da zeciuial#;% (Facerea, XXVIII, 1122). $u ne (om apuca s# contest#m existen+a ora*ului Luz sau .etel< ne (om mul+umi doar s# spunem n treac#t c# nici un eo ra" n3a auzit niciodat# de asemenea ora*. Dar ceea ce ne strne*te& ntr3ade(#r& o uimire plin# de respect este iste+imea *i spiritul practic al acestui uluitor Iaco'6 el l3a tras pe s"oar# pe "ratele s#u mai mare& Esau& pe '#trnul s#u tat# or'& Isaac& *i& indi3 rect& c)iar pe dumnezeu< dar& n acela*i timp& el nu (rea ca acesta din urm# s#3l duc# cum(a de nas *i de aceea i pune condi+ii precise *i clare n pri(in+a (iitoarelor rela+ii dintre ei. Dumnezeul str#mo*ilor i o"erise c)iar adineauri un spectacol senza+ional6 n eri "#cnd exerci+ii acro'atice pe o scar# *i i "# #duise& ntr3o cu(ntare "rumoas#& mun+i de aur& marea cu sarea. 4rimul sentiment pe care l3a a(ut Iaco' a "ost o team# amestecat# cu respect< dar el se lini*te*te repede la ndul c# totul nu e dect un (is. i atunci i spune dumnezeului str#mo*ilor s#i6 dac# mi (ei da )ran# *i m'r#c#minte& (ei "i dumnezeul meu *i m# (oi nc)ina +ie. Aceast# idee poate "i expus# *i n "elul urm#tor6 %Dac# nu3mi (ei da nimic& atunci& amice& ai s# r#mi *i tu cu 'uzele um"late%. El i "# #duie*te domnului zeciuial#6 o s#3i dea coarnele cu condi+ia ca dumnezeu s#3i dea 'oul. /# "ie ntr3un ceas 'un5 Criticii compar# aceast# atitudine a lui Iaco' cu o'iceiurile unora dintre popoarele din antic)itate care *i aruncau idolii n ru atunci cnd ace*tia nu le trimiteau ploaie la (reme sau nu3i a0utau la (n#toare. Am cunoscut personal o '#trn# credincioas# care l pedepsea pe %s"ntul% Iosi" cnd nu c*ti a la loterie. Ea ntorcea c)ipul lui cu "a+a la perete< aceast# cre*tin# 'un# era "oarte pioas#& dar *ireat#& *i se tr# ea& pro'a'il& n linie direct# din Iaco'. Dup# aceast# p#+anie& Iaco' *i3a continuat drumul# ntr3o 'un# zi& pe cmp& la o "ntn# unde se ad#pau (itele& i s3a o"erit prile0ul de a "ace cuno*tin+# cu o cio'#ni+# dr# #la*#. i cnd colo& ce s# (ezi6 cio'#ni+a era

tocmai Ra)ila& (eri*oara lui. .i'lia se repet# destul de des cnd "antezia autorilor ei se epuizeaz#6 Eliezer& tot datorit# amestecului %pro(iden+ei%& a ntlnit3o la "ntn# pe Re'eca& pe care nu o cuno*tea& dar pe care plecase s$o caute# Ra)ila& "iica mai mic# a lui La'an& l3a condus pe curtenitorul ei (#r la tat#l s#u. Acolo a "#cut cuno*tin+# cu ntrea a onorat# "amilie. Fiica mai mare! Lia! spune .i'lia& a(ea %oc)i stin*i% *i nu a tul'urat ctu*i de pu+in inima lui Iaco'. Ra)ila& dimpotri(#& i3a pl#cut din capul locului< ea& a*a cum o descrie % ra+ios% scriptura %inspirat# de dumnezeu%& era %mndr# la "#ptur# *i "ru3 moas# la c)ip%. Iaco' *i3a mp#rt#*it impresiile unc)iului La'an *i acesta i3a spus cte(a (or'e d#t#toare de speran+e. Dar acest La'an era un om nu mai pu+in practic dect Iaco'. El i3a spus3o lui Iaco' pe "a+#6 8 Dra ul meu5 =rei s# te c#s#tore*ti cu Ra)ila9 $3am nimic mpotri(#& dar mai nti tre'uie s3o c*ti i. 8 i cum s# "ac asta& unc)iule' 8 /# slu0e*ti la mine ca ser(itor (reme de *apte ani& ca s#3mi pot da seama dac# e*ti '#iat muncitor *i om cumsecade. ,r ul s3a "#cut. =reme de *apte ani& unc)iul l3a pus la ncercare pe nepot& dndu3i s# "ac# toate muncile mai rele de pe ln # cas#. ,ermenul a expirat. A (enit ziua nun+ii. 4otri(it o'iceiului e(reilor& "a+a miresei era acoperit# cu un (#l des. Iaco' tresalt# ca un pe*ti*or. La'an& cu un aer solemn& plin de importan+#& a ndeplinit personal n a"acerea asta ndatoririle de o"i+er al st#rii ci(ile& ca *i pe acelea de ra'in. El a declarat c#s#toria s#(r*it#& spre marea satis"ac+ie a lui Iaco'. Ceremonia a "ost ct se poate de solemn#. Acum e 'ine s# cit#m textul autentic& dictat de %s"ntul du)%6 %Atunci La'an a adunat pe to+i oamenii din partea locului *i a "#cut osp#+. Dar seara La'an a luat pe Lia "iica sa *i a dus3o la Iaco'< iar el a intrat la ea. i La'an i3a dat pe >ilpa& roa'a sa& "etei sale Lia ca roa'#. Ci "#cndu$se ziu#& iat#6 era Lia# Atunci Iacob a zis lui Laban% =Ce e aceasta ce mi3ai "#cut9 Oare nu +i3am slu0it pentru Ra)ila9 Atunci de ce m3ai n*elat9; ns# La'an i3a r#spuns6 :Aici la noi nu este o'iceiul s# m#rit#m pe mezina naintea celei nti3n#scute. mpline*te aceast# s#pt#mn# de nunt# *i +i (oi da *i pe cealalt#& pentru slu0'a pe care (ei "ace3o la mine nc# *apte ani de aci nainte5XX i Iaco' a "#cut a*a *i a mplinit acea s#pt#mn# de nunt#. Iar La'an i3a dat lui pe Ra)ila& "iic#3sa& de "emeie. i La'an i3a dat pe .il)a& roa'a sa& "iicei sale Ra)ila ca roa'#. i Iaco' a intrat *i la Ra)ila *i a iu'it3o pe Ra)ila mai mult dect pe Lia *i a slu0it lui La'an nc# al+i *apte ani% (Facerea, XXIX, 2230). Ast"el& Iaco'& care l n*elase pe tat#l *i pe "ratele s#u& a "ost el nsu*i n*elat& pe merit& de c#tre unc)iul s#u. Ce3i drept& e cam reu de n+eles cum se "ace c# Iaco'& care& n decursul celor *apte ani ct a stat acolo& a(usese timpul s# cunoasc# destul de 'ine pe amndou# (eri*oarele sale& *i ndeose'i pe cea iu'it#& a petrecut o noapte ntrea # cu Lia "#r# s# '#nuiasc# n*el#ciunea *i creznd c# se a"l# cu Ra)ila. Dar nu se cade s# ne ndoim n

pri(in+a celor de mai sus6 doar ni le spune %s"nta scriptur#%5 %Dar (#znd domnul c# Lia este oropsit#& a desc)is pntecele ei& pe cnd Ra)ila era stearp#% (Facerea, ((I(, 31). $u e r#u5 Dar lucrul cel mai interesant ni3l spune .i'lia n urm#toarele patru (ersete. Am a"lat mai sus c# Iaco' *i3a ndeplinit ndatoririle con0u ale "a+# de Lia numai n decursul primei s#pt#m-ni dup# cununie< cu toate acestea& Lia i3a adus& unul dup# altul& patru "ii6 Ru'en& /imeon& Le(i *i Iuda. %Iar cnd a (#zut Ra)ila c# nu "ace copii lui Iaco'& ea a prins pizm# pe sor#3sa *i a zis c#tre Iaco'6 :D#3mi copii& iar de nu& eu mor5;. Atunci Iaco' s3a aprins de mnie mpotri(a Ra)ilei *i a certat3o6 :/nt eu oare n locul lui dumnezeu& care +i3a oprit road# pntecului9#. Ci ea a zis6 :Iat# roa'a mea .il)a. Intr# la ea *i (a na*te pe enunc)ii mei *i ast"el (oi a(ea *i eu copii de la ea;. i i3a dat pe .il)a roa'a ei de "emeie *i Iaco' a intrat la ea# Iar .il)a a z#mislit *i i3a n#scut lui Iaco' un "ecior. Atunci zis3a Ra)ila6 :Dumnezeu mi3a dat dreptate *i a ascultat de lasul meu *i mi3a d#ruit mie un "iu;< pentru aceea i3a pus numele Dan. i iar a z#mislit *i a n#scut .il)a& roa'a Ra)ilei& al doilea 3ecior lui Iacob# i a zis Ra)ila6 :Lupte pentru 'inecu(ntarea lui dumnezeu am dus cu sor#3mea *i am 'iruit5;. i i3a pus numele $a"tali. Dar (#znd Lia c# a stat *i nu mai na*te& a luat pe >ilpa& roa'a sa& *i a dat3 o lui Iaco' de "emeie. i a n#scut >ilpa& roa'a Liei& un "ecior lui Iaco'. Iar Lia a zis6 :$oroc5;. i i3a pus numele ?ad. i a n#scut >ilpa& roa'a Liei& al doilea "ecior lui Iaco'. Iar Lia a zis atunci6 :Ferice de mine& c#ci "etele m# (or "erici C# i i3a pus numele A*er% (Facerea, (XX, 113). Oare acest teDt edi3icator mai are nevoie de comentarii' Totul este limpede1 Continuarea este *i mai instructi(#. 4entru a o n+ele e tre'uie c# ar#t#m c#& potri(it unor credin+e (ec)i& r#spndite pe alocuri *i n zilele noastre& r#d#cina de mandra or# ar "i e"icace mpotri(a impoten+ei. Aceast# r#d#cin# cu "orm# 'izar# se preteaz# cu u*urin+# la cele mai o'scene compara+ii. De acest lucru au pro"itat *arlatanii din toate timpurile pentru a recomanda r#d#cina de mandra or# ca talisman< din ea se mai prepara o licoare care tre'uia s# ser(easc# drept elixir al dra ostei. %/"ntul du)% nu a sc#pat ocazia de a se distra *i i3a dictat autorului c#r+ii %Facerea% o nou# n#scocire& menit# s# nt#reasc# credin+a n pretinsele calit#+i a"rodiziace ale mandra&orei# %i Ru'en s3a dus la cmp& la seceri*ul rului& *i a #sit meri*oare de mandra or# *i le3a adus mamei sale& Lia# Atunci Ra)ila a zis c#tre Lia% :D#3mi te ro din mandra orele aduse de "iul t#u5 Ci Lia i3a r#spuns6 :Oare nu e destul c# mi3ai luat pe '#r'atu3meu9 Acum (rei s# iei *i mandra orele "iului meu9; Dar Ra)ila i3a zis6 :.ine atunci6 s# doarm# cu tine n noaptea aceasta& n sc)im'ul mandra orelor "iului t#u5; i Iaco' (enind seara de la cmp& Lia i3a ie*it ntru ntmpinare *i i3a spus6 :Intr# la mine& c#ci te3am cumparat cu mandra orele "iului meu5;. i el a dormit cu ea n noaptea aceea.

Iar dumnezeu a auzit pe Lia *i ea a z#mislit *i i3a n#scut lui Iaco' al cincilea "ecior. i a zis Lia6 :D#ruitu3mi3a dumnezeu plata mea& "iindc# am dat '#r'atului meu pe roa'a mea;. i i3a pus numele Isa)ar% (Facerea, XXX, 1418). Dr# u+& nu3i a*a95 Lia a mai a(ut un "iu& c#ruia i3a pus numele >e'ulon& *i o "iic#& Dina& de*i .i'lia nu arat# n ce mpre0ur#ri *i datorit# c#rui "apt Iaco' *i3a mai 'iruit de dou# ori repulsia pe care o nutrea "a+# de aceast# so+ie a sa. Ct despre Ra)ila& e de presupus c# ori mandra ora *i3a "#cut e"ectul& ori dumnezeu s3a )ot#rt c)iar el %s#3i desc)id# pntecele%< "apt e c# *i ea a z#mislit *i a n#scut un "iu& pe Iosi". Nu tre'uie s# ne nc)ipuim c# Iaco' a suportat resemnat cei BD ani ct a sp#lat (asele *i a "recat du*umelele n casa domnului La'an6 .i'lia po(este*te c# mult# (reme a clocit el r#z'unarea mpotri(a lui La'an& unc)iul *i socrul s#u& *i n cele din urm# i$a copt$o# !n primul rnd& i3a 0ucat unul din (estitele sale ren )iuri tic#loase6 i3a cerut lui La'an s#3i dea lui to+i mieii *i iezii care se (or na*te 'rum#rii& (#r a+i *i t#rca+i& *i La'an a consim+it& "iind "erm con(is c# Iaco' (a tre'ui s# a*tepte mult *i 'ine ca s# se petreac# asemenea minuni. Dar el nu a +inut seama de s"nta *i 'i'lica (iclenie a iu'itului s#u inere. Acesta& dup# cum spune %s"nta scriptur#%& a luat nuiele de plop& de mi dal *i de paltin& le3a 0upuit de coa0# *i a pus apoi nuielele n ad#p#toarele cu ap# %unde (eneau oile s# se adape< *i ele se mperec)eau cnd (eneau s# se adape% (Facerea, (((, 38). Urmarea a "ost c#& n turmele lui La'an& mieii *i iezii se n#*teau 'rum#rii& (#r a+i *i t#rca+i. La'an nu pricepea cum se ntmpl# asta& dar pentru c# "# #duise a "ost ne(oit s#3i d#ruiasc# lui Iaco' to+i ace*ti miei neo'i*nui+i. $e consider#m o'li a+i s# recomand#m amatorilor de oi (#r ate acest mi0loc de selec+ie& extrem de simplu *i care nu d# re*. Miraculoasa re+et#& ca *i modul ei de ntre'uin+are& snt arantate de marca %porum'elul s"nt%. $emul+umindu3se cu trucul prin care3l deposedase pe La'an de nou# zecimi din turmele lui& ntr3o 'un# diminea+# (icleanul Iaco'& "#r# s#3i dea de *tire& a luat3o din loc *i dus a "ost. A "u it cu toat# "amilia lui tn#r#& dar destul de numeroas#. /o+iile lui Iaco' i3au apro'at planurile& 'a c)iar mai mult6 Ra)ila& plecnd de acas#& i3a *terpelit tat#lui s#u to+i idolii. La'an era desperat. El porne*te n urm#rirea inerelui *i a "iicelor sale *i3i a0un e din urm#. Cu toat# elocin+a sa& nu reu*e*te s#3l con(in # pe Iaco' s# se ntoarc#. Cel pu+in napoiaz#3mi idolii& i spune el& %de ce ai "urat tera"imii mei%9 (Facerea, (((I, 30). Iaco' nu n+ele e despre ce3i (or'a. El propune lui La'an s#3i cerceteze 'a a0ul. !n timp ce tat#l cerceta eamantanele Liei& Ra)ila a '# at idolii su' *aua c#milei& s3a urcat n *a *i l3a ru at pe taic#3s#u s3o ierte c# nu s3a sculat naintea lui& spunndu3i6 %/# nu "ie cu '#nat n oc)ii domnului meu c# nu pot s# m# scol naintea "e+ei tale& "iindc# tocmai acum mi3a sosit necazul o'i*nuit al "emeilor% . La'an a c#utat& a c#utat cu de3 am#nuntul& dar n3a #sit tera"imii. !n cele din urm#& dup# o scen# destul de "urtunoas#& inerele *i socrul s3au desp#r+it& "#r# a uita totu*i s# adune o mo(il# de pietre& pentru ca ele s# stea m#rturie n+ele erii lor reciproce ca pe

(iitor s# nu3*i mai "ac# r#u unul altuia. Descrierea "u ii lui Iaco'& a urm#ririi lui de c#tre La'an *i& n s"r*it& a acordului de pace ocup# tot capitolul al HHHI$lea# !n urm#toarele dou# capitole este descris# c#l#toria lui Iaco' la napoiere n +ara Canaanului. Iaco' l ntlne*te pe Esau *i ntre ei are loc o mp#care mi*c#toare. .i'lia descrie un nou truc al celui de sus. 4asa0ul acesta merit# reprodus< aici se arat# cum dumnezeu& (rnd s#3l 'at# pe Iaco'& ncaseaz# el nsu*i un toc de '#taie n ciuda atotputerniciei sale. /o+ul Liei& al Ra)ilei& al >ilpei *i .il)ei *i3a condus cara(ana prin (adul rului Ia'oc. Lucrurile s3au petrecut noaptea. %i Iaco' a r#mas sin ur. Atunci un om s3a luptat cu el pn# la re(#rsatul zorilor& i dac# a (#zut c# nu poate s#3l 'iruiasc#& atunci l3a lo(it peste nc)eietura *oldului *i s3a scrntit nc)eietura *oldului lui Iaco' n lupt# cu acel '#r'at. i i3a zis acela6 :D#3mi drumul& c#ci se lumineaz# de ziu#;. Ci Iaco' a r#spuns6 :W$u3+i (oi da drumul pn# ce nu m# (ei 'inecu(nta5; Atunci acela l3a ntre'at6 :Care este numele t#u9;. i Iaco' a spus6 :Iaco'5;. >is3a acela6 :$umele t#u nu (a mai "i Iaco'& ci Izrail& pentru c# te3ai luptat cu dumnezeu *i cu oamenii *i ai 'iruit5;. Dar Iaco' a ntre'at *i a zis6 :/pune3mi& te ro & numele t#u5;. R#spuns3a6 :De ce ntre'i de numele meu9;. i l3a 'inecu(ntat pe el acolo. Atunci Iacob a pus acelui loc numele Peniel! 3iindc#& zicea el6 :Am (#zut pe dumnezeu "a+# c#tre "a+# *i am sc#pat cu (ia+#5;. i soarele r#s#rea n "a+a lui cnd el a trecut de 4eniel *i Iaco' *c)iop#ta din *old% (Facerea, (((II, 25831). Criticii su'liniaz# c# numele de Izrail pe care dumnezeu l3a dat lui Iaco' era numele unuia dintre n erii din mitolo ia caldeean#. Le enda e'raic# spune c# acest nume nseamn# %tare mpotri(a lui dumnezeu%. Filon& un scriitor e(reu "oarte n(#+at 1secolul I& e.n.2& a"irm# c# acesta este un nume caldeean& nu e(reiesc& *i nseamn# %cel ce a (#zut pe dumnezeu%. Oricum ar "i& nu po+i s# cite*ti aceast# po(estire "#r# s# zm'e*ti. E reu s# admi+i ca ntr3o mitolo ie oarecare& n a"ar# de cea mai a'surd# dintre ele& omul s# "ie n"#+i*at att de puternic nct s#3i poat# tra e o '#taie zdra(#n# unui zeu. i unde mai pui c# Iaco' nu numai c# a rezistat& dar a *i 'iruit& n ciuda "aptului c# dumnezeu i3a scrntit nc)eietura *oldului. /# trecem la o alt# a(entur# cu(ioas# *i instructi(#. Cititorul a (#zut c# Lia a n#scut *ase "eciori& iar a *aptea oar# a n#scut o "at#& Dina. 4e de alt# parte& cunoa*tem cu precizie ct a stat Iaco' n casa lui La'an. Cu prile0ul certei care a a(ut loc n timpul "u ii& el i3a spus socrului s#u6 %... Am slu0it paisprezece ani pentru cele dou# "iice ale tale& iar *ase ani pentru turmele tale...% (Facerea, (((I, 1). Primul 3iu de la Lia! Ruben! a putut s# se nasc# numai n anul al optulea. Iar dac# ne amintim c# Lia nu a n#scut cel pu+in (reme de doi ani 1pentru perioada aceasta ea i3a mprumutat3o lui Iaco' pe slu0itoarea sa& >ilpa2& tre'uie s# presupunem c# Dina s3a n#scut n al *aisprezecelea an al *ederii lui Iaco' n casa lui La'an. 4rin urmare& n

momentul cnd Iaco' l3a p#r#sit pe socrul s#u& Dina a(ea cel mult patru ani. Aceast# remarc# este necesar# pentru c# .i'lia ne (a ar#ta ndat# ce pasiune (iolent# a strnit Dina n inima unuia dintre "iii re elui dup# sosirea n +ara Canaanului& adic# ndat# dup# "aimoasa lupt# dintre Iaco' *i dumnezeu *i dup# mp#carea eu Esau. P %i a a0uns Iaco' cu pace la /i)em& n +ara Canaanului... *i *i3a a*ezat ta'#ra la r#s#ritul cet#+ii. Iar peticul de p#mnt unde *i3a n"ipt +#ru*ii cortului l3a cump#rat din mna "iilor lui Lemor& p#rintele lui /i)em& pe pre+ de o sut# de c)esite% (Facerea, XXXIII, 1819). Tocmai acest /i)em s3a ndr# ostit lulea de Dina& care nu a(ea dect patru ani. %Dina& "ata Liei& pe care ea o n#scuse lui Iaco'& a ie*it ntr3o zi ca s# (az# pe "etele din partea locului. i (#znd3o /i)em& "iul lui Lemor Le(eul& st#pnul +inutului& a r#pit3o *i s3a culcat cu ea *i a umilit3o. i inima lui s3a lipit de Dina& "ata lui Iaco'& *i i3a c#zut dra # "ata *i i3a (or'it copilei de la inim#. i a (or'it /i)em cu Lemor& tat#l s#u& ast"el6 :4e+e*te$mi de "emeie pe aceast# "at#5;% (Facerea, (((I", l& ). Re ele Lemor s3a dus n petit la Iaco'. La drept (or'ind& /i)em ar "i tre'uit s#3*i cear# iertare pentru c# procedase cu atta 'rutalitate. Dar el era )ot#rt s# mplineasc#& n sc)im'& toate cererile pe care i le (a "ormula Iaco'. .i'lia las# s# se n+elea # c# Iaco' nu era pus pe )ar+# *i ar "i "ost ata s# se mpace& dar "ra+ii Dinei nici nu (oiau s# aud# de propunerea lui /i)em de a3*i r#scump#ra p#catul prin c#s#torie. %:Iar "eciorii lui Iaco'& (enind de la cmp *i auzind (estea& s3au m)nit oamenii *i s3au aprins roaznic de mnie c# acela "#ptuise a*a ocar# n Izrail& culcndu3se cu "ata lui Iaco'& lucru care nu se cu(enea s#3l s#(r*easc#. i a intrat Lemor n (or'# cu ei *i le3a spus6 :/u"letul "iului meu /i)em se s"r*e*te dup# "ata (oastr#< da+i3i3o& (# ro & de "emeie. i (# ncuscri+i cu noi5 4e "etele (oastre da+i3ni3le nou# *i pe "etele noastre lua+i3(i3le (oi& i locui+i cu noi5 i p#mntul s# "ie la ndemna (oastr#< s#l#*lui+i3(# n el& "ace+i ne o+ n el *i c*ti a+i n el mo*ii;. Atunci a r#it /i)em c#tre tat#l "etei *i c#tre "ra+ii ei6 :De a* a"la )ar n oc)ii (o*tri& *i orice mi (e+i spune (# (oi da. Cere+i de la mine ct de mult pre+ de r#scump#rare *i daruri de nunt# *i eu (i le (oi da ntocmai cum (e+i spune. !ns# da+i3mi pe "at# de "emeie5; Atunci "iii lui Iaco' r#spunser# cu (icle*u lui /i)em *i lui Lemor& tat#l s#u& (or'ind a*a "iindc# /i)em necinstise pe Dina& sora lor. Deci ei au zis c#tre aceia6 :$oi nu putem s# "acem acest lucru ca s# d#m pe sora noastr# dup# un om net#iat mpre0ur& "iindc# ar "i o ru*ine pentru noi. $umai ntr3un "el putem s# ne n(oim cu (oi& dac# (e+i "ace ca noi *i (e+i t#ia mpre0ur pe to+i '#r'a+ii (o*tri. Atunci (# (om da pe "etele noastre& iar pe "etele (oastre le (om lua noi *i (om locui mpreun# cu (oi *i (om a0un e un sin ur popor.

Iar de nu ne (e+i da ascultare ca s# (# t#ia+i mpre0ur& noi (om lua pe "ata noastr# *i (om pleca;. i cu(intele lor pl#cur# lui Lemor *i lui /i)em& "eciorul lui Lemor. i tn#rul nu z#'o(i s# ndeplineasc# lucrul& c#ci iu'ea pe "ata lui Iaco' *i era cel mai cu (az# din toat# casa tat#lui s#u% (Facerea, XXXIV, 719). Dup# aceasta& Lemor *i "iul s#u au adunat poporul lor *i i3au adus la cuno*tin+a propunerea ce li se "#cuse. Alian+a cu "amilia lui Iaco' a "ost acceptat# n unanimitate& n aceea*i zi& to+i '#r'a+ii s3au t#iat mpre0ur. ,otu*i& %a treia zi& pe cnd ei se a"lau n dureri& cei doi "eciori ai lui Iaco'& /imeon *i Le(i& "ra+ii Dinei& puser# mna pe sa'ie *i intrar# cu ndr#zneal# n cetate *i uciser# pe to+i '#r'a+ii& Iar pe Lemor *i pe /i)em& "iul s#u& i trecur# prin ascu+i*ul s#'iei< apoi luar# pe Dina din casa lui /i)em *i plecar#. Feciorii lui Iaco' t#'#rr# pe cei uci*i *i pr#dar# cetatea& "iindc# necinstiser# pe sora lor. Deci luar# turmele *i cirezile lor *i asinii lor *i tot ce #sir# n cetate *i tot ce #sir# n +arin#6 ,oat# a(erea lor< *i pe to+i copiii lor *i pe "emeile lor i luar# ro'i *i pr#dar# tot ce era prin case;% (Facerea, XXXIV, 2529). =or'ind omene*te& iar nu n lim'a0 'i'lic& toate acestea nseamn# o tic#lo*ie n rozitoare. Att "iii ct *i oamenii lui Iaco' s3au purtat ca ni*te tl)ari *i nemernici "a+# de poporul care i primise "r#+e*te *i care din prietenie acceptase pn# *i t#ierea mpre0ur& cel mai a'surd dintre ritualurile reli ioase. $ici un uci a* nu a "ost (reodat# mai per"id& mai tic#los *i mai crud. Dar roz#(ia crimei trece pe planul al doilea "a+# de ne(erosimilitatea ei. Aici scepticii (#d nc# o dat# o misti"icare din partea s"ntului %porum'el%. /imeon *i Le(i& care puseser# la cale acest m#cel respin #tor& erau doi '#ie+a*i cu ca* la ur# nc#6 /imeon se n#scuse la nou# ani dup# ce Iaco' se an a0ase la La'an& iar Le(i la zece ani< prin urmare& ei a(eau zece *i& respecti(& unsprezece ani cnd& potri(it .i'liei& au m#cel#rit sin uri& cu spadele& pe re ele Lemor& pe prin+ul /i)em *i pe to+i supu*ii lor de sex '#r'#tesc. Ce3i drept& /imeon *i Le(i a(eau n (inele lor sn ele unui om care iz'utise s#3i tra # o ciom# eal# c)iar *i celui atotputernic5 ,re'uie s# "i "ost& pro'a'il& ni*te *tren ari roza( de (oinici. Cu o asemenea c#lire *i putere "izic# ar "i "ost n stare s# "ac# *i mai mult. Cap. al @@@=3lea din cartea %Facerea% po(este*te c# Iaco'& ntristndu3se deodat# de "aptul c# "emeile lui erau idolatre *i zicndu3*i c# acest lucru ar putea s#3i aduc# nenorocire& %a zis casnicilor s#i *i tuturor celor ce erau cu el6 :Lep#da+i pe dumnezeii cei str#ini care snt n mi0locul (ostru *i (# cur#+a+i *i (# primeni+i (e*mintele (oastre;%. >is *i "#cut5 Ra)ila& Lia& >ilpa& .il)a *i ceilal+i au dat idolii lor lui Iaco'& care i3a n ropat su' un ste0ar din apropierea ora*ului de(astat cu pu+in timp n urm#. Dumnezeul Ia)(e& ncntat de aceast# "apt# minunat#& a tul'urat min+ile locuitorilor +#rii *i ei nu i3au urm#rit pe "iii lui Iaoob# !n acest capitol l (edem nc# o dat# pe dumnezeu ar#tndu3se *i +innd un discurs& dar a(em de3a "ace cu o reluare a aceluia*i cntec (ec)i *i plicticos.

Apoi& spre prim#(ar#& Iaco' a0un e cu c)iu cu (ai pe drumul mare care duce la E"rata. Aici Ra)ila a n#scut *i a murit n c)inurile "acerii. %Iar cnd a "ost s#3 *i dea su"letul& c#ci a murit& i3a pus numele6 .en3Oni 1"iul durerii mele. 8 -...). Dar tat#l s#u l3a numit =eniamin% 1"iul coapsei mele drepte. 8 -. ..). Iacob a "n&ropat$o pe scumpa sa Ra)ila *i a pus pe mormntul ei o piatr# pe care musulmanii o arat# *i n zilele de ast#zi. Iar n timp ce Iaco' o 0elea pe Ra)ila& tn#rul Ru'en& "iul cel mai mare al Liei. a pro"itat de starea de deprimare a tat#lui s#u *i s3a "uri*at la una dintre "emeile patriar)ului< el a iz'utit s3o seduc# pe .il)a. Cnd Iaco' a a"lat c# "iul lui i3a pus coarne& a n3 c)is oc)ii *i nu s3a mniat& cel pu+in nu *i3a dat mnia pe "a+# 1%*i a primit (estea cu m)nire%2. !n cele din urm#& Iaco' a a0uns n (alea Mamre *i a #sit acolo pe tat#l s#u& Isaac. Acesta a murit la (rsta de BGF de ani. !nmormntarea i3au "#cut3o Esau *i Iaco'& consemneaz# pe scurt .i'lia. A*adar& Iaco' era capul unei "amilii mari& ca *i Esau. Cap. al @@@=I3lea al c#r+ii %Facerea% ne o"er# un *ir de date& de o importan+# co(r*itoare *i care necesit# s# "ie %pro"und studiate% de teolo i& cu pri(ire la enealo ia acestuia din urm#. Este o list# uria*# de nume dintre cele mai nea*teptate *i nemaiauzite. Criticii semnaleaz# n acest capitol& ca *i n cel anterior& dou# (ersete care do(edesc o dat# mai mult c# primele cinci c#r+i din .i'lie nu pot "i atri'uite n nici un caz lui Moise. =ersetul BS din cap. al @@@=3lea spune6 Ra)ila %a "ost nmormntat# pe calea c#tre E"rata& adic# la .etleem%. Dar ora*ul despre care este (or'a nu putea s# poarte numele de E"rata pe (remea lui Moise6 aceast# denumire i3a "ost dat# ora*ului de c#tre un oarecare Cale'& care a numit ast"el micul or#*el ntemeiat de el n cinstea so+iei sale E"rata& iar Cale' a "ost contemporan cu Iosua& succesorul lui Moise. 4rin urmare& Moise nu putea s# cunoasc# ora*ul E"rata. Cu att mai pu+in putea s# cunoasc# Moise ora*ul .etleem& deoarece aceast# nou# denumire a ora*ului E"rata a ap#rut cu cte(a (eacuri mai trziu. 0ersetul @4 din cap# al @@@=I3lea al c#r+ii %Facerea% demonstreaz# e(ident ntrea a "alsitate a a"irma+iilor teolo ilor& care sus+in c# Moise ar "i autorul acestor c#r+i. Acest (erset& care (ine dup# o n*iruire a urma*ilor lui Esau& sun# ast"el6 %Iat# acum re ii care au st#pnit +ara Edomului mai nainte ca s# "i st#pnit (reun re e peste "iii lui Izrail...%. Este e(ident c# aceste rnduri nu au putut s# "ie scrise dect dup# ce a domnit m#car primul re e e(reu& adic# dup# /aul. /# admitem c# ntr3un document oarecare s3ar descoperi urm#torul pasa06 %4rin+ii men+iona+i au crmuit cu mult nainte ca Fran+a s# "i de(enit repu'lic#%. E(ident& nimeni nu s3ar ndoi c# aceast# nsemnare a ap#rut& n orice caz& dup# r#sturnarea puterii re ale din Fran+a.

CAPITOLUL AL -OI(PR*G*C*L*A AMERI,OAREA CARIERQ A (,NTULUI IO(I, C*L ,RU.O( /# trecem acum la istoria lui Iosi"& al c#rei nceput este expus n cap. al

@@@=II3lea din cartea %Facerea%. Dintre to+i "iii lui Iaco'& copilul pre"erat era Iosi"& c#ruia el i3a d#ruit ni*te (e*minte "oarte "rumoase. Iosi" a l#sat n urm# o reputa+ie de t#lm#citor de (ise. El a p#*it "oarte de(reme pe aceast# cale. !nc# la (rsta de BE ani& Iosi" *i uimea rudele. Din ne"ericire pentru el& Iosi" a a(ut nai(itatea de a t#lm#ci cu las tare propriile sale (ise& iar din (isele acestea ie*ea ntotdeauna c# soarta tre'uia s#3l ridice n sl#(i pe el *i s#3i umileasc# pe cei unsprezece "ra+i ai lui. O dat# a (isat c#& pe cnd le au snopi la cmp& snopul lui s3a ridicat *i a continuat s# stea n picioare& iar snopii "ra+ilor s#i s3au prosternat n "a+a snopului s#u. Alt# dat# i s3au ar#tat n (is soarele& luna *i unsprezece stele& care (eniser# ca s#3l asi ure de respectul lor cel mai pro"und. Aceast# manie a lui Iosi" a nceput n cele din urm# s#3i scoat# din s#rite pe "ra+ii s#i. i cnd ntr3o 'un# diminea+# Iaco' l3a trimis la ei n (alea Dotan& unde p#*teau (itele& nou# dintre "ra+i *i3au pus n nd s#3i "ac# de petrecanie l#ud#rosului. Dar Ru'en s3a mpotri(it omorului. De aceea Iosi" a "ost numai dez'r#cat *i aruncat n "undul unei "ntni secate. !ntre timp s3a apropiat o cara(an# de ne u+#tori. 4otri(it o'iceiului 'i'lic& %s"ntul% autor ncurc# lucrurile numindu3i cnd izmaili+i& cnd madiani+i& ceea ce nu e nici pe departe acela*i lucru& dar asupra acestui punct nu ne (om opri. A(nd mustr#ri de con*tiin+# la ndul c# tn#rul ar putea s# moar# de "oame n "undul "ntnii& Iuda le3a propus "ra+ilor s#i s# nc)eie o mic# a"acere comercial# al c#rei o'iect s# "ie Iosi"6 nesu"eritul pala(ra iu s# "ie (ndut ro'. Ar "i un act relati( umanitar *i totodat# a(anta0os. >is *i "#cut5 Izmaili+ii& sau madiani+ii& l3au cump#rat pe tn#r pentru dou#zeci de monede de ar int. Iosi" a "ost scos din "ntn#& ne u+#torii *i3au luat n primire mar"a si au dus3o cu ei. Ru'en *i =eniamin n3au participat la aceast# tranzac+ie. =eniamin& "iind prea tn#r& r#m#sese acas#< ct despre Ru'en& el s3a ndep#rtat de "ra+ii s#i 8 autorul nu spune "n ce scop 8 de ndat# ce Iosi" a "ost aruncat n "ntn# *i& n momentul cnd a "ost nc)eiat# a"acerea cu ne u+#torii a"la+i n drum pe3 acolo& el nu era de "a+#. 4o(estirea 'i'lic# ne permite s# tra em concluzia c# Ru'en a(ea inten+ia tainic# de a3l scoate pe Iosi" din "ntn# *i de a3l readuce n casa p#rinteasc#. A "ost "oarte m)nit cnd a #sit "ntn# oal#. A (enit "u a la "ra+ii s#i *i le3a spus6 %.#iatul nu mai este5 i eu ncotro s3o apuc9%. Dar ei& "#+arnici *i (icleni ca ni*te slu0itori ai reli iei& reu*iser# s# stropeasc# cu sn e proasp#t de ied "rumoasa m'r#c#minte multicolor# a "ratelui lor *i au trimis3o lui Iaco' cu urm#torul mesa06 %Iat# ce am #sit. =ezi dac# este tunica "iului t#u sau nu5%. Iaco' a exclamat6 %E tunica "iului meu5 O "iar# s#l'atic# l3a mncat5 Iosi" a "ost s"*iat& a "ost s"*iat5...% .#trnul era desperat. La nceput& el *i3a rupt (e*mintele& apoi %*i3a pus sac n 0urul coapselor sale *i a 0elit pe "iul s#u zile multe%. Cu lacrimi n oc)i& el nu mai contenea s# repete6 %=oi pln e pn# m# (oi po or la "iul meu n eol5% (Facerea, XXXVII, 3335). ntre timp& ne u+#torii l3au dus pe Iosi" departe& n E ipt& *i acolo l3au (ndut unui dre #tor sus3pus. %/"ntul% autor i spune ast"el6 %4uti"ar& dre #torul lui "araon& c#petenia eunucilor% . !n continuare& ntr3unul din capi3

tolele urm#toare& %Facerea% ne arat# c# acest eunuc a(ea so+ie *i o "iic#. Dar s# nu anticip#m. !n timp ce Iosi" tr#ia n ro'ie la 4uti"ar& a a(ut loc n "amilia lui Iuda& cel de3al patrulea "iu al lui Iaco'& o serie ntrea # de e(enimente "oarte importante& cu(ioase *i edi"icatoare din punct de vedere reli&ios% %!n (remea aceea& Iuda s3a desp#r+it de "ra+ii s#i *i n urm# s3a aciuat pe ln # un om din Adulam pe care l c)ema Lira. i Iuda a (#zut acolo pe "ata unui canaanit cu numele ua *i a luat3o de "emeie *i a intrat la ea% (Facerea, XXXV III,12). Atra e luarea aminte "aptul c# orict le interzisese dumnezeu patriar)ilor s#3*i ia "emei din rndurile idolatrelor& *i ndeose'i din rndurile a"urisitelor de canaanite& patriar)ii se nc#p#+neaz# totu*i s# "ac# ce3i taie capul. Aceasta nu3i mpiedic# ns# ctu*i de pu+in s# r#mn# "a(ori+ii lui Dumnezeu. Ulterior& cre*tinii& nsu*indu3*i toate a'surdit#+ile *i imoralit#+ile din .i'lie& au "#cut& pentru enealo ia lui Iisus& ale erea cea mai uluitoare6 ei au umplut lista str#mo*ilor lui cu idolatri *i adulteri. %i ea a z#mislit *i a n#scut un "iu pe care Iuda l3a numit Ir. i a z#mislit iar#*i *i a n#scut alt "iu *i maic#3sa i3a pus numele Onan. i a mai n#scut nc# un "iu *i ea l3a numit ela. i Iuda& cnd "emeia i3a n#scut acest "iu& era la C+ezib# i Iuda a luat "emee ntiului s#u n#scut Ir *i numele ei era ,amara. ns# Ir& ntiul3n#scut al lui Iuda& a "ost r#u n oc)ii domnului *i domnul l3a ucis% (Facerea, ((("III, 38E2. ,eolo ii au dat do(ad# de mult# perspicacitate n le #tur# cu "aptele lui Ir& despre care .i'lia (or'e*te att de pu+in< +innd seama de s"r*itul acestei istorisiri *i a(nd n (edere c# dumnezeu (oia s# ai'# de la Iuda pe %mesia% al s#u& Lristos& teolo ii presupun cu e(la(ie c# Ir a tr#it cu "emeia lui... dup# moda locuitorilor /odomei. Dumnezeu l3a ucis pe Ir& spun ei& pentru c# el pro3 ceda ast"el ca s# nu ai'# copii. O do(ad# n acest sens o o"er# c)iar textul %s"intei scripturi%6 %A "ost r#u n oc)ii domnului%. Or& tocmai aceasta este expresia pe care a "olosit3o dumnezeu cnd *i3a re(#rsat mnia asupra so3 domi+ilor. Oricum ar 3i! Tamara n3a a(ut noroc cu so+ii ei. %Atunci Iuda a zis lui Onan6 :Intr# tu la "emeia "ratelui t#u *i o ia dup# datoria le(iratului *i ridic# urma*i "ratelui t#u5; (Facerea, ((("III, 8). 4otri(it unui o'icei e(reiesc& copiii care se n#*teau dintr3o asemenea le #tur# erau socoti+i urma*i ai celui mort *i nu ai ade(#ratului tat#. %Dar Onan *tia c# ace*ti urma*i nu (or "i ai lui< de aceea& de cte ori intra la "emeia "ratelui s#u& *i risipea s#mn+a pe p#mnt& ca s# nu dea urma*i "ratelui s#u. Ci "apta pe care o "#cea el a "ost urcioas# n oc)ii domnului *i domnul l3a ucis *i pe el% (Facerea, ((("III, 9&l0). Iat# de unde se tra e *i cu(ntul %onanie%. !ntemeietorul acestei per(ersit#+i este unul dintre eroii biblici# %Atunci Iuda a zis c#tre Tamara! nora sa6 :R#mi (#du(# n casa tat#lui t#u pn# cnd se (a "ace mare ela& "iul meu5; C#ci se ndea el6 :$u cum(a s# moar# *i el ca "ra+ii s#i ;. Deci Tamara s$a dus *i a locuit n casa tat#lui ei.

i dup# ce a trecut mult# (reme& a murit "ata lui ua& "emeia lui Iuda< iar Iuda& mn indu3se& s3a suit la ,imna& la tunz#torii oilor sale& el *i Lira& prietenul s#u din Adulam. i i s3a spus ,amarei ast"el6 :Iat#& socrul t#u se suie la ,imna& la tunsul oilor1C# Atunci *i3a dez'r#cat (e*mintele de (#du(ie *i s3a acoperit cu un (#l *i s3a n"#*urat n el *i s3a a*ezat la r#spntia satului Enaim& care se a"l# pe drumul spre ,imna< c#ci ea (#zuse c# ela s3a "#cut mare *i ea nu i3a "ost dat# lui ca so+ie. Iar dac# a (#zut3o Iuda& el a luat3o drept o des"rnat#& "iindc# ea *i acoperise "a+a. i el s3a a'#tut la ea din cale *i a zis6 :Laide& (reau s# intru la tine5;& "iindc# el nu *tia c# este nor#3sa. Dar ea i3a r#spuns6 :Ce3mi (ei da mie ca s# intri la mine'C# Atunci el a zis% =+i (oi trimite un ied din caprele turmei mele;. Ea a ad#u at6 :Dar s#3mi la*i (reun z#lo & pn# ce3mi (ei trimite;. A ntre'at Iuda6 :Ce z#lo s#3+i las9; >is3a ea6 :Inelul t#u cu pecete *i 'rul t#u *i toia ul t#u din mna ta;. i el i le3a dat. i a intrat la ea *i a r#mas rea cu el. Apoi ea s3a sculat *i s3a dus *i& lep#dndu3*i (#lul& s3a m'r#cat iar#*i n (e*mintele ei de (#du(ie. Ci Iuda a trimis iedul& dndu3l n mna prietenului s#u Lira din Adulam& ca s# ia z#lo ul de la acea "emeie. Dar el n3a #sit3o. Atunci el a ntre'at pe oamenii locului zicnd6 :Unde este acea "emeie des"rnat# care *edea ln a Enaim n drum9;. Dar ei i3au spus6 :4e aici n3a "ost nici o "emeie des"rnat#5;. Atunci <ira Adulamitul s$a "ntors la Iuda *i i3a spus6 :$3am #sit3o5 .a nc# oamenii din partea locului m3au ncredin+at c# pe acolo n3a "ost nici o "emeie des"rnat#5;. Atunci a zis Iuda6 :/# *i le +ie5 $umai s# nu m# "ac# de ocar#& c#ci& iat#& eu i3am trimis iedul acesta *i tu nu ai #sit$o1C# ns# dup# (reo trei luni de zile& i s3a adus lui Iuda aceast# (este6 =Tamara! nora ta& a c#zut n des"rnare. i iat# a r#mas rea din des"rnare;. Atunci a r#it Iuda6 :/coate+i3o a"ar# ca s# "ie ars#;. Dar pe cnd ea era scoas# a"ar#& a trimis socrului s#u aceast# (or'#6 :Eu am r#mas rea cu omul care este st#pnul acestor lucruri;. i a mai zis6 :Uit#3te& te ro & 'ine ale cui snt6 acest inel *i acest 'ru *i acest toia 5;. i Iuda s3a uitat 'ine *i a rostit6 :Ea este mai dreapt# dect mine& de (reme ce nu am dat3o de so+ie lui ela& "iul meu5;. ns# el nu a mai cunoscut3 o. i cnd a "ost ca s# nasc#& iat# n pntecele ei erau doi emeni. i n ceasul na*terii& unul dintre emeni *i3a scos mna a"ar#. Atunci moa*a a apucat3o *i a le at de ea un "ir de a+# ro*ie& zicnd6 :Acesta a ie*it cel dinti;. Iar dup# ce el *i3a tras mna napoi& iat# c# a ie*it *i "rate3s#u. Atunci a zis moa*a6 :Ce sp#rtur# ai "#cut5;. i i3au pus numele Fares.

Dup# aceea a ie*it "ratele s#u& care a(ea la mn# "irul staco0iu& *i i3au pus numele >era)% (Facerea, XXXVIII, 1130). $u putem "i n(inui+i c#& su' pretextul de a expune esen+a (reunui e(eniment oarecare& ne3am limita la o relatare succint# care ar denatura textul %s"nt%. Dimpotri(#& se (or #si& pro'a'il& destui cititori care (or spune c# ar "i "ost mai 'ine dac# am "i relatat e(enimentul pe scurt& n tr#s#turile lui esen+iale& *i n sc)im' am "i dez(oltat mai amplu critica. Dar& a(nd n (edere caracterul operei care constituie o'iectul analizei de "a+#& credem c# un scurt rezumat *i are sensul numai atunci cnd este (or'a de episoade ale c#ror am#nunte nu prezint# mare importan+#. Cnd ns# %s"nta scriptur#% citeaz# cazuri ca a(enturile ,amarei& este a'solut necesar s# le reproducem "#r# a omite a'solut nimic. $u tre'uie s# uit#m c# totul a "ost dictat de %s"ntul du)% n persoan#5 i e ne(oie de mai mult# lumin# pentru a scoate la iveal# toate perlele cuprinse n textul %s"nt%. Critica nu tre'uie s# o"ere teolo ilor posi'ilitatea de a le spune cititorilor c# snt n*ela+i prin denaturarea %s"intei scripturi%. ,oate cele relatate n po(estea cu ,amara constituie o parte inte rant# a c#r+ii %s"inte% *i 'iserica nu le renea #& n ciuda caracterului lor urt& ne(erosimil *i indecent. La urma urmelor! este 3oarte ciudat c# ,amara& c#reia i mersese att de prost cu primii doi so+i& a +inut s# "ie a tat#lui lor numai pentru moti(ul c# acesta uitase s#3i dea de so+ pe cel de3al treilea "iu al s#u& a*a cum "# #3 duise. %Ea *i pune (#lul ca s# semene cu o "emeie des"rnat# 8 spune =oltaire 8 pe ct# (reme *tim c# (#lul a "ost ntotdeauna un (e*mnt al "emeilor cinstite. Este ade(#rat c# n ora*ele mari& unde des"rul este "oarte r#spndit& prostituatele a*teapt# trec#torii pe str#zi& a*a cum se ntmpl# la Londra& la 4aris& la =ene+ia& la Roma< dar e cu totul de necrezut ca n pr#p#dita *i s#raca +ar# Canaan "emeile des"rnate s# "i a*teptat pe trec#tori la r#spntie de drumuri. !n a"ar# de aceasta& e "oarte ciudat ca un patriar) s# "i acceptat s# se dea n dra oste cu o "emeie des"rnat# n plin# zi& la drumul mare& riscnd s# "ie (#zut de to+i trec#torii. i& n s"r*it& e cu totul de necrezut ca Iuda& care era un str#in n Canaan *i nu a(ea acolo nici cea mai mic# proprietate& s# "i a(ut cutezan+a de a porunci s# "ie ars# nora lui pentru moti(ul c# e ra(id# *i ca imediat& tot din porunca lui& s# "ie ridicat un ru & ca *i cum el ar "i 0udec#torul *i st#pnul acestei +#ri%. Dup# po(estea cu Tamara! .i'lia re(ine la Iosi". ?#sim aici un episod care seam#n# uimitor cu le enda lui ,eseu& Fedra *i Lipolit. Autorul %s"nt% ne relateaz# c# 4uti"ar& 'o atul eunuc *i dre #tor care l cump#rase pe Iosi"& era c#s#torit *i c#& de*i nu se nc)ina dumnezeului lui Iosi"& nu a ntrziat s# recunoasc# c# acest dumnezeu l a0uta pe ro'ul s#u n toate tre'urile6 %i st#pnul s#u (edea c# domnul este cu Iosi"& c#ci orice ncepea el& domnul prin mna lui aducea la 'un s"r*it% (Facerea, (((I(, 3). Aceast# constatare nu l3a "#cut pe dre #tor s# treac# la credin+a e(reiasc#& dar %el a l#sat pe mna lui Iosi" tot ce a(ea *i& a(ndu3l pe el& nu se mai n ri0ea de nimic altce(a dect de mncarea pe care o mnca. Iar Iosi" era mndru la "#ptur# *i "rumos la c)ip.

i dup# toate aceste "apte petrecute& "emeia st#pnului s#u *i3a pus oc)ii pe Iosi" *i i3a spus6 :Culc#3te cu mine5;. El ns# n$a voit! ci i$a r#spuns "emeii st#pnului s#u6 :Iat#& st#pnul meu& de cnd m# are pe mine& nu mai duce ri0# de ce este n casa lui *i toate cte are le3a dat pe mna mea. Nu este nimeni mai mare dec"t mine "n casa aceasta *i nu m3a oprit de la nimic& doar numai de la tine& "iindc# e*ti "emeia lui. Deci cum s# s#(r*esc eu aceast# mare nele iuire *i s# p#c#tuiesc naintea lui dumnezeu9;. i m#car c# ea st#ruia de Iosi" zi cu zi& el nu3i d#dea ascultare s# se culce ln # ea sau s# stea cu ea. Iar ntr3o zi& intrnd el n cas# ca s#3*i ndeplineasc# lucrul s#u *i "iindc# nimeni dintre oamenii casei nu era acolo n#untru& Ea l3a apucat de )ain# *i i3a zis6 :Culc#3te cu mine5;. Atunci el a l#sat )aina n mna ei *i a "u it a"ar#% (Facerea, XXXIX, 612). Cnd s3a napoiat 4uti"ar& so+ia lui i3a po(estit toat# t#r#*enia pe de3a3 ndoaselea6 %A (enit peste mine ro'ul e(reu pe care ni l3ai adus n cas#& (oind s#3*i 'at# 0oc de mine& dar cnd am nceput s# stri din r#sputeri *i s# c)em a0utor& atunci el a l#sat )aina lui ln # mine *i a "u it a"ar#5% (Facerea, XXXIX, 1718). 4uti"ar& a"lnd despre acest pretins atentat& s3a n"uriat att de r#u& nct& nemai(oind s# aud# nici un "el de explica+ii din partea lui Iosi"& a poruncit imediat ca el s# "ie aruncat n nc)isoarea unde erau +inu+i ntemni+a+ii mp#ratului. Dar 8 o& s"nt# pro(iden+#5 8 s3a ntmplat c# mai3marele nc)isorii l3a ndr# it pe ro'ul e(reu. !n scurt timp& el a m'un#t#+it soarta lui Iosi"& numindu3l mai mare peste ceilal+i osndi+i& ast"el c# nimic nu se "#cea n temni+# "#r# *tirea lui Iosi". Mai trziu& dup# un timp pe care %s"ntul% autor nu3l precizeaz#& pitarul *i pa)arnicul re elui au c#zut n diz ra+ie *i au a0uns to(ar#*i de nc)isoare cu Iosi". ntr3o 'un# diminea+#& #sindu3i am#r+i& Iosi" i3a ntre'at ce3i apas#. Ei au r#spuns6 %Am (isat "iecare cte un (is *i nu e nimeni care s# ni le tlcuiasc#5%. Dar Iosi" a r#it c#tre ei6 %Oare tlcuirile nu (in de la dumnezeu9 /pune+i3mi (isele (oastre5% Atunci c#petenia pa)arnicilor po(esti (isul s#u lui Iosi" (or'ind a*a6 %:/e "#cea& n (isul meu& c# n "a+a mea era un 'utuc de (ie. i 'utucul a(ea trei curpeni *i mi se p#rea c# nmu ure*te *i d# "loare& iar ciorc)inii a0unser# stru uri cop+i. i se "#cea c# am n mn# cupa lui "araon *i luam stru uri *i3i storceam n cup# *i d#deam cupa n mna lui "araon5;. Atunci Iosi" i3a spus6 :Iat# tlcul (isului6 cei trei curpeni de (i+# snt trei zile. 4este trei zile "araon (a n#l+a capul t#u *i te (a pune iar n dre #toria ta *i (ei da cupa lui "araon n mna lui& precum "#ceai mai nainte cnd erai pa)arnicul lui. Ci tu adu3+i aminte de mine cnd +i (a mer e iar#*i 'ine *i arat#3mi3te milosti(& (or'ind despre mine lui "araon& *i scoate3m# din temni+a aceasta) C#ci eu am "ost "urat din +ara e(reilor& iar aici n3am "#cut nimic r#u& de*i

m3au (rt n aceast# temni+#;. i (#znd mai3marele pitarilor c# tlcuirea era 'un#& a r#it lui Iosi"6 :i mie& n somnul meu& mi se p#rea c# duc pe capul meu trei panere cu pine al'#. Iar n panerul de deasupra erau tot "elul de lucruri de mncare pentru "araon& "#cute de pitar& iar p#s#rile ciu uleau din panerul de pe capul meu;. Atunci Iosi" i3a r#spuns *i i3a zis6 :Iat# tlcuirea (isului t#u6 cele trei panere snt trei zile) 4este trei zile& "araon (a n#l+a capul t#u *i te (a pune n spnzur#toare& iar p#s#rile (or s"*ia carnea de pe tine5;%. (Facerea, XL. 819). 4rezicerile lui Iosi" s3au mplinit ntocmai& dar "ericitul pa)arnic nu *i3a mai amintit de el. Au trecut doi ani< %re ele E iptului% a a(ut *i el un (is care l3a intri at roza( de tare. El a (isat c# st# pe malul unui "lu(iu din care au ie*it *apte (aci rase& iar dupa ele *apte (aci sla'e& *i (acile sla'e le3au n )i+it pe cele rase. ,rezindu3se& a adormit din nou *i a (isat *apte spice "rumoase& crescute pe un sin ur pai& *i alte *apte spice seci& care le3au n )i+it pe cele dinti. Faraonul *i "r#mnta creierii& c#utnd s# #seasc# tlcul tainic al acestui (is du'lu. El a cerut p#rerea tuturor n+elep+ilor *i (racilor din +ara lui< r#spunsul unanim a "ost c# (isul re elui este tot att de nen+eles pe ct este de neo'i*nuit. Atunci pa)arnicul *i3a amintit de to(ar#*ul s#u de nc)isoare& i3 a (or'it "araonului despre el *i acesta l3a c)emat ndat# la sine. Iosi3 a t#lm#cit c"t se poate de simplu *i aceste (ise6 amndou# (isele au un sin ur tlc. Cele *apte (aci rase *i cele *apte spice pline nseamn# *apte ani de 'el*u < cele *apte (aci sla'e *i cele *apte spice seci nseamn# *apte ani de secet#. i tre'uie ca re ele s# caute un om n+elept *i priceput care s# crmuiasc# re atul E iptului *i s# numeasc# slu0'a*i o'li a+i s# p#streze n "iecare an a cincea parte din ntrea a recolt#. /"atul a pl#cut "araonului *i mini*trior lui. i atunci re ele le3a spus6 %4utea3(om oare s# #sim un alt '#r'at la "el cu acesta ntru care s#l#*luie*te du)ul lui dumnezeu9%. Apoi& adresndu3se lui Iosi3! a ad#u at6 %De (reme ce dumnezeu +i3a descoperit +ie toate aceste lucruri& nimeni nu este mai priceput *i mai n+elept dect tine5%. Cu acest prile0& el i3a dat lui Iosi" inelul s#u& l3a m'r#cat n )ain# de (ison& i3a pus n 0urul tului un lan+ de aur *i a poruncit s# "ie urcat n tr#sura sa& iar oamenii s#i s# stri e6 %:n &enunc+i #. Ast"el l3a pus pe el st#pn peste toat# +ara *&iptului (Facerea, (-I, 38, 39, 2, 3). Dar asta nc# nu3i totul6 la cererea re elui& Iosi" *i3a sc)im'at numele *i de atunci s3a numit %Ra"nat34anea)%. Apoi "araonul l3a c#s#torit& *i nu (e+i )ici niciodat# pe cine i3a dat de so+ie %maiestatea3sa%. .i'lia ne3a o"erit ce(a mai sus prile0ul de a ne uimi de "aptul c# 4uti"ar a(ea o so+ie& cu toate c#& dup# cum l#suie*te textul e'raic (ec)i& autentic& el era eunuc. Dar %porum'elul% ne3a rezer(at nc# o surpriz#6 n timpul ct Iosi" a "ost ntemni+at& acest eunuc& care a(ea o so+ie att de "ocoas#& *i3a sc)im'at cariera. !n cap. al @@@=II3lea *i al @@@I@3lea l (edem c#petenie a #rzii mp#r#te*ti& iar n cap. al @LI3lea l re #sim preot la Leliopolis *i tat# al unei "ete. Reiese deci c# n acest timp

doamna 4uti"ar de(enise mam#< aceast# mpre0urare ne "ace s# presupunem c# zeii e iptenilor se pricepeau *i ei s# "ac# %minuni%. Cnd ai de3a "ace cu c#r+i %s"inte%& indi"erent de mitolo ia c#rora le apar+ine& tre'uie s# te a*tep+i la orice. /# nu ne mir#m deci c# uluitoarea .i'lie nu3l mai trateaz# pe 4uti"ar drept eunuc. 4ro'a'il c# o ru #ciune adresat# s"ntului Anton i3a dat posi'ilitatea de a re #si ceea ce pierduse pe (remuri . A*a se "ace c# 4uti"ar& a0uns preot ntr3 un ora* e iptean deose'it de sacru& Leliopolis& n ora*ul consacrat zeului /oarelui& de(ine tat#l un i "eti+e ncnt#toare& pe nume Asineta. Crescnd *i de(enind an de an tot mai "rumoas#& micu+a se mplinise& exact la (remea cnd urma sa "ie nsurat Iosi"& primul ministru al %re atului E iptului%. Ast"el ea a de(enit doamna Ra"nat34anea). $ici nu mai *tii cum s# te minunezi de prea3dreapta 0udecat# a "araonului6 (irtuosul Iosi" su"erise crncen din pricina prostiei lui 4uti"ar *i a tic#lo*iei "ocoasei lui ne(este. $ici c# putea "i n#scocit# o satis"ac+ie mai mare& o repara+ie mai ec)ita'il# pentru 0i nirea adus# sim+#mintelor lui Iosi"& care su"erise "#r# (in#& dect aceea de a3l c#s#tori cu "iica lor. Aceast# parte a istoriei lui Iosi" ne n #duie s# "acem unele re"lec+ii care con"irm# o idee expus# la nceputul c#r+ii de "a+#. Am remarcat c# .i'lia "olose*te cu(ntul %elo)imi%& %dumnezei%& cnd descrie "acerea lumii *i n multe alte ocazii. E(reii din antic)itate se nc)inau numai unui sin ur zeu& c#ruia i spuneau Ia)(e& socotindu3l mai presus de to+i zeii. Ei nu3l mpart pe acest zeu suprem n trei p#r+i& a*a cum "ac cre*tinii. Folosirea cu(ntului %dumnezei% arat# ns# c# e(reii recuno*teau odinioar# existen+a *i a altor zei n a"ar# de Ia)(e. Alte popoare credeau n zeii lor proprii& de tri'. E(reii cre3 deau *i n puterea supranatural# a acestor zei& "#r# s# (ad# n ei dia(oli *i alte du)uri %necurate%. Dar mndria na+ional# i3a "#cut s# a"irme c# Ia)(e era mai puternic dect to+i ceilal+i zei. Iat# de ce .i'lia scoate n e(iden+# puterea neo'i*nuit# a dumnezeului lui Iosi". 4uti"ar& pa)arnicul& "araonul *i mini*trii lui& ntr3un cu(nt to+i e iptenii amesteca+i n aceast# a"acere& au o credin+# care nu se aseam#n# cu credin+a lui Iosi". Dar ei nu3i p#r#sesc pe zeii lor pe moti( c# Iosi"& inspirat de dumnezeul Ia)(e& este mai clar(#z#tor dect preo+ii e ipteni. Fiecare r#mne cu reli ia lui6 credin+a unora nu (ine n contradic+ie cu credin+a celorlal+i. Iosi" r#mne credincios lui Ia)(e c)iar dup# ce se c#s#tore*te cu "iica unui preot p# n *i "ace cas# 'un# cu Asineta& de*i ea nici nu are de nd s# m'r#+i*eze credin+a mozaic#. Din acest punct de (edere& episodul de mai sus este "oarte semni"icati(. Iosi" nu se "olose*te de puterea lui& aproape suprem#& n scopul de a recruta noi adep+i pentru reli ia sa. E mul+umit s# *tie c# Ia)(e posed# o "or+# supranatural# *i c# este mult mai puternic dect toate di(init#+ile poporului de su' administra+ia lui. Ara'ii *i e(reii au a(ut un iz(or comun al le endelor din care se tra %istoriile s"inte% ale reli iilor lor. Minunata po(este a lui Iosi" era cunoscut# n 4alestina *i n Ara'ia nainte de a "i "ost scris# .i'lia. Cu timpul& s3au sc)im'at doar unele am#nunte& dar le enda ca atare s3a p#strat *i la popoarele care se tra din Ara'ia. Ast"el& potri(it Coranului& 4uti"ar nu era

eunuc& iar Asineta exista& dar era un prunc cnd mam#3sa l3a n(inuit pe Iosi" c# a atentat la cinstea ei. Aceast# "eti+# s3a do(edit "oarte n+eleapt# nc# din "ra ed# copil#rie. ntr3un rnd& tat#l i3a po(estit "etei ntmplarea cu ne(asta lui *i cu Iosi". Amintirea acestui incident l3a c)inuit mult# (reme. El p#strase c)iar *i (estita )ain# pe care so+ia lui o smulsese de pe Iosi" *i care se cam rupsese n timpul nc#ier#rii. Una dintre slu i l3a s"#tuit pe 4uti"ar s3o ntre'e pe Asineta ce p#rere are ea despre toat# aceast# po(este. Feti+a& care a'ia ncepea s# (or'easc#& a spus6 %Ascult#& tat# 5 Dac# mama a rupt (e*mntul lui Iosi" n "a+#& e o do(ad# c# Iosi" a (rut s3o siluiasc#& iar dac# (e*mntul este rupt la spate& nseamn# c# mama mea a aler at dup# Iosi"%. .i'lia *i Coranul recunosc ntr3un las c# Asineta a "ost o so+ie model. !n cursul primilor *apte ani de 'el*u ea i3a n#scut lui Iosi" doi "ii6 Manase *i E"raim. Apoi au (enit cei *apte ani de "oamete& dar e iptenii n3au a(ut de su"erit& pentru c# Iosi"& pre(#z#tor& construise )am'are n di"erite col+uri ale +#rii *i le umpluse cu rne n anii de 'el*u . E iptul a "ost att de 'o at n ceasul ncerc#rilor& nct din di"erite alte +#ri& lo(ite *i ele de "oamete& oamenii (eneau acolo dup# rne.

CAPITOLUL AL TR*I(PR*G*C*L*A CU=IOA/A RQ>.U$ARE A LUI IO/IF La s"atul tat#lui lor& to+i "iii lui Iaco'& cu excep+ia lui =eniamin& au plecat n E ipt dup# rne. Cu o ncnt#toare nai(itate& .i'lia las# s# se n+elea # c# Iosi"& crmuitorul marelui stat e iptean& asista personal cnd se mp#r+eau rnele la cara(anele de str#ini& care (eneau de pe toat# "a+a p#mntului. Cum se "ace c# primul ministru iz'utea s# se ocupe de asemenea am#nunte& .i'lia nu ne3o spune. !n orice caz& Iosi" i3a recunoscut pe "ra+ii s#i& dar ei nu l3 au recunoscut. El s3a purtat cu ei destul de aspru& iar n tot timpul ct au stat n +ar# nu s3a #sit nici un e iptean care s# le spun# c# cel mai popular om de stat& 'ine"#c#torul E iptului& este un compatriot de3al lor. i nici el nu s3a dat n (ilea . 4#strndu3*i inco nitoul& Iosi" i3a n(inuit mai nti pe cei zece "ra+i ai s#i de spiona0. Ace*tia& 'inen+eles& au respins acuza+ia. 8 Am "ost doisprezece "ra+i 8 au spus ei 8& unul a murit& iar al unsprezecelea& cel mai mic& a r#mas acas# cu tata. 8 A*5 =or'# s# "ie5 8 a replicat Iosi". 8 A+i (enit aici ca spioni& ca s# cerceta+i punctele sla'e prin care poporul (ostru ar putea s# dea n#(al# aici *i s# cucereasc# +ara. $u prea e de n+eles cum ar "i putut poporul e(reu 8 alc#tuit pe atunci dintr3o sin ur# "amilie& cea a lui Iaco'& c#ci Esau& deposedat de 'inecu(ntare& de(enise c#petenia edomi+ilor 8 s# pun# st#pnire pe E ipt& un stat ntins& cu o popula+ie dens#& *i puternic& care& datorit# rezer(elor sale de rne& a0unsese& dup# cum arat# n scornelile lor autorii 'i'lici& rnarul ntre ii lumii. Dar s# urm#rim n continuare cu(ntarea lui Iosi".

8 Ca s# (edem dac# spune+i ade(#rul 8 a zis el 8 am s# (# 'a pe to+i la nc)isoare& cu excep+ia unuia dintre (oi& care (a pleca acas# ca s#3l aduc# aici pe "ratele mai mic. i Iosi" i3a '# at ia nc)isoare pe to+i zece. Dup# trei zile& "ra+ii au "ost adu*i din nou n "a+a lui# 8 M3am r#z ndit 8 le3a spus el. 8 $umai unul dintre (oi (a r#mne aici ca ostatic& iar ceilal+i ntoarce+i3(# acas#. 4ute+i s# lua+i *i rnele pe care le3 a+i cump#rat. Dar s# (# napoia+i nentrziat cu "ratele (ostru mai mic& c#ci alt"el ostaticul (a muri n nc)isoare. Ca ostatic a 3ost ales (imeon# Iosi3 l$a le&at n lan+uri n prezen+a celorlal+i "ra+i& iar lor le3a dat drumul. !n acela*i timp& el a poruncit oamenilor s#i s# le pun# pe "uri*& n sacii cu ru& 'anii cu care ei pl#tiser# rul cump#rat. 4e drum& unul dintre "ra+ii lui Iosi"& des"#cnd sacul ca s# dea de mncare asinului& a r#mas uimit cnd *i3a #sit 'anii n ura sacului< la "el s3au petrecut lucrurile *i cu ceilal+i "ra+i *i uimirea lor s3a trans"ormat n spaim#. A0un*i n Canaan! ei i3au po(estit lui Iaco' toat# p#+ania lor. La nceput& Iaco' a re"uzat s# se despart# de tn#rul =eniamin& dar cnd s3au terminat 'ucatele aduse din E ipt s3a l#sat nduplecat de st#ruin+ele lui Iuda. 8 Dac#3i ne(oie s#3l trimit pe acest "iu& "ace+i cum (re+i (oi. Lua+i roadele cele mai de "al# ale +#rii *i duce+i ce(a 'alsam& ce(a miere& smirn# *i t#mie& "isticuri *i mi dale< totodat# lua+i de dou# ori mai mul+i 'ani dect a+i #sit n sacii (o*tri& c#ci& pe semne& aici e o re*eal#& *i da+i toate acestea n dar omului acela. i iat#3i din nou n E ipt. Cnd Iosi" a (#zut c# =eniamin este cu ei& le3a "#cut o primire "oarte "rumoas#& l3a pus n li'ertate pe /imeon *i a or anizat n cinstea lor un osp#+ 'o at. Ei au (rut s# napoieze 'anii cu(eni+i pentru prima cump#r#tur#& dar Iosi" nu i3a primit& sus+innd c# nu are lips# la cas#. 8 Dumnezeu 8 le3a zis el pre"#cndu3se c# nu *tie nimic 8 e cel care a pus 'anii n sacii (o*tri. Acest 'asm 'anal este expus n cap. al @LIII3lea al c#r+ii %Facerea%. Cu toat# 'un#tatea *i m#rinimia sa& Iosi3 era nclinat spre (icle*u uri *i misti"ic#ri. !n timp ce "ra+ii lui c)e"uiau *i nc)inau n s#n#tatea m#rinimosului ministru& el a poruncit ispra(nicului casei sale s# 'a e pe "uri* minunata lui cup# de ar int ntre lucrurile lui =eniamin. Dup# aceasta li s3a n #duit s# plece. Dar c"nd caravana a/unsese destul de departe! Iosi3 a trimis n urma lor un deta*ament de 0andarmi c#l#ri& nso+it de ispra(nicul s#u. Acesta le3a repro*at celor BB e(rei c# au r#spl#tit 'inele cu r#u. 8 =oi a+i "urat 8 le3a spus el 8 cea mai pre+ioas# cup# a crmuitorului& %cu care el )ice*te5% (Facerea, (-I", 5). Cele de mai sus ne dau dreptul s# presupunem c# %s"ntul% Iosi3 a 3ost inventatorul &+icitului "n ca3ea# Fiii lui Iaco' respin n(inuirea *i arat# c# ei& care au adus napoi din Canaan 'anii #si+i n sacii lor& nu s3ar "i murd#rit "urnd o cup#. Ei se n(oiesc s# r#mn# ro'i n E ipt dac# "unesta cup# (a "i descoperit# la (reunul dintre ei *i c)iar propun ca cel (ino(at s# "ie sortit mor+ii. /e "ace o perc)ezi+ie eneral#. =# pute+i nc)ipui uimirea *i spaima c#l#torilor no*tri cnd cupa a

"ost descoperit# ntre lucrurile lui =eniamin. $u era nimic de "#cut6 "urtul era e(ident5 Adu*i napoi la curte& "ra+ii lui Iosi" erau despera+i. -in "ericire pentru ei& Iosi" consider# c# p#c#leala durase destul. Ei le dez(#lui cine este *i le declar# c# le iart# totul. A "ost o nemaintlnit# explozie de 'ucurie. i nu e ne(oie s# ne ncord#m prea mult mintea ca s# ne nc)ipuim ce c)e" a tras ministrul cu prile0ul deznod#mntului "ericit al ntre ii ntmpl#ri# !n toat# po(estirea asta& interesant este un am#nunt6 .i'lia l n"#+i*eaz# tot timpul pe =eniamin ca pe un '#ie+a*& ca *i cum n3ar "i crescut. Cu toate acestea& dac# re(enim la istoria na*terii lui& care a costat (ia+a Ra)ilei& de(ine limpede c# =eniamin era mai tn#r dect Iosi" cu cel mult patru sau cinci ani. !ntr3ade(#r& Iosi" a(usese BE ani cnd l (nduser# "ra+ii lui n ro'ie< episodul cu ,amara& care a "ost rnd pe rnd so+ia celor doi "ii ai lui Iuda& mai m'r#+i*eaz# un inter(al de (reo 7K de ani. 4rin urmare& pe (remea cnd "ra+ii lui Iosi" l3au #sit n E ipt& acesta a(ea aproape cincizeci de ani. Micu+ul =eniamin nu mai era nici pe departe mic. Dar .i'lia este de o'icei "oarte sla'# n materie de socoteli. Acesta este punctul ei cel mai vulnerabil# Faraonul 'i'lic a "ost "oarte "ericit cnd a a"lat c# premierul sau *i3a ntlnit "ra+ii. Iosi" i3a ru at s# plece ct mai curnd *i s#3l aduc# pe Iaco' cu ntrea a lui "amilie& pe care el a(ea de nd s3o instaleze n ?o*en& cel pu+in pentru urm#torii cinci ani de "oamete. Re ele a apro'at aceast# idee. %i "araon zise lui Iosi"6 :/pune "ra+ilor t#i6 "ace+i ast"el5 !nc#rca+i do'itoacele (oastre *i pleca+i *i (# duce+i n +ara Canaanului< i lua+i pe p#rintele (ostru *i "amiliile (oastre *i (eni+i la mine& *i (# (oi da (ou# partea cea mai 'un# din p#mntul E iptului *i (e+i mnca r#simea +#rii. Iar tu ai porunc# s# le spui6 lua+i3(# care din +ara E iptului pentru copiii (o*tri *i pentru "emeile (oastre *i& lund pe p#rintele (ostru& (eni+i5 i s# nu (# par# r#u dup# ospod#riile (oastre& c#ci partea cea mai 'un# din toat# +ara E iptului (a "i a (oastr#5;% (Facerea, (-", 11820). $ici nu mai e ne(oie s# spunem ct de 'ucuros a "ost Iaco' cnd a a"lat c# "iul lui este (iu *i ce (ia+# duce5 La (estea aceasta& Iaco' a c#zut n nesim+ire& iar cnd *i3a re(enit a exclamat6 %M# (oi duce s#3l (#d nainte ca s# mor5%. $u se poate s# nu3l socotim ntruct(a ciudat pe acest "araon care "# #duie*te s# le dea unor str#ini tot ce este mai 'un n E ipt. Dar& cel pu+in& nimeni nu3l (a n(inui c# a "ost nerecunosc#tor "a+# de Iosi". i iat#3l pe '#trnul Iaco' pornind spre +ara n care iu'itul lui "iu& Iosi"& era crmuitor. Iosi" i3a ie*it n ntmpinare n tr#sura lui cea mai luxoas# *i ei s3au m'r#+i*at unul pe altul& (#rsnd lacrimi de 'ucurie. ,oat# po(estea aceasta este att de mi*c#toare& nct& citind3o& e reu 8 nu3i a*a9 8 s#3+i st#pne*ti lacrimile5 !n continuare urmeaz# un mic calcul6 %,oate su"letele care au intrat cu Iaco' n E ipt& urma*ii ie*i+i din coapsele lui Iaco'& peste tot au "ost *aizeci *i *ase% (Facerea, (-"I, 2!). Mai re+ine+i nc# *i urm#toarele6 Iosi" le3a spus "ra+ilor s#i *i tuturor ru'edeniilor sale6 %i dac# o "i s# (# c)eme "araon *i (a zice6 :Care este

ndeletnicirea (oastr#9;& (oi s# r#spunde+i6 :Ro'ii t#i snt cresc#tori de (ite& din tinere+ile noastre *i pn# acum& att noi ct *i p#rin+ii no*tri;& ca (oi s# pute+i s# locui+i n p#mntul ?o*en. C#ci pentru e ipteni urciune este orice cio'an de oi% (Facerea, XLVI, 3334). Iar 3araon i3a spus lui Iosi"6 %,at#l t#u *i "ra+ii t#i au (enit la tine5 4#mntul E iptului st# naintea ta. /#l#*luie*te n partea cea mai m#noas# a +#rii pe tat#l t#u *i pe "ra+ii t#i6 s#l#*luiasc# n +inutul ?o*en. i dac# *tii c# se a"l# ntre ei oameni destoinici& pune3i scutari peste turmele de pe mo*iile mele5% (Facerea, XLVII, 56). 4rin urmare& "araonul a(ea (ite. Iar mai departe (om (edea c# *i poporul lui are destule (ite. De unde a luat3o deci .i'lia c# e iptenii i urau att de mult pe cresc#torii de (ite9 Iaco'& "iind prezentat "araonului& l3a 'inecu(ntat< mo*nea ul a(ea pe atunci BHF de ani. Iosi" a dat tat#lui s#u *i "ra+ilor s#i cele mai m#noase p#mnturi *i i apro(iziona mereu cu alimente& c#ci n toat# lumea era lips# de 'ucate& dar cel mai r#u& zice3se& "oametea lo(ise E iptul *i Canaanul.

CAPITOLUL AL PAI(PR*G*C*L*A !$RELEA4,A C!RMUIRE A LUI IO/IF !$ E?I4, Dori+i s# *ti+i cu ct# n+elepciune a crmuit Iosi" statul9 Este o istorie "oarte cu(ioas#. %i Iosi" a adunat to+i 'anii care se #seau n +ara E iptului *i n +ara Canaanului pe rul pe care3l cump#ra lumea *i el a adus ar intul n casa lui "araon. Dar cnd 'anii din E ipt *i din Canaan s3au ispr#(it& atunci au (enit to+i e iptenii la Iosi"& stri nd6 :D#3ne pine5 De ce s# murim n "a+a ta9 Fiindc# 'ani nu mai a(em 1#. Dar Iosi" le3a r#spuns6 :Aduce+i (itele (oastre *i (# (oi da (ou# ru pentru (itele (oastre& dac# 'anii s3au ispr#(it5;. Deci au adus (itele lor la Iosi" *i Iosi" le3a dat 'ucate drept pre+ul cailor *i al turmelor *i al cirezilor *i al asinilor. Ast"el Iosi" i3a +inut cu pine n anul acela n sc)im'ul (itelor lor% (Facerea, (-"II, 1 817). Lua+i aminte c# ac+iunea se petrece n al treilea an de "oamete6 seceta era att de n#prasnic#& nct rnele nu mai cresc de trei ani. Dac# p#mntul re"uz# s# dea ru& 'inen+eles nu d# nici ier'uri. Atunci se pune ntre'area6 cu ce s3au )r#nit toate aceste (ite& pe care& potri(it .i'liei& e iptenii& %care urau% cre*terea (itelor& nici n3ar "i tre'uit s# le ai'#9 i mai uimitor este c# %s"ntul% autor nu pomene*te nici un cu(nt despre re(#rs#rile periodice ale $ilului& pe care se 'azeaz# a ricultura n E ipt. Aceast# omisiune este ns# su"icient# pentru a ne da seama c# toat# istoria cu %cei *apte ani de secet#% este pur# n#scocire# E cu neputin+# ca $ilul s# nu se "i re(#rsat (reme de *apte ani la rnd. Dac# s3ar "i ntmplat ast"el& n"#+i*area +#rii s3ar "i sc)im'at pentru totdeauna

*i ar "i tre'uit ca tot cursul superior al $ilului& care n "iecare an se umple din 'el*u cu ap# de pe urma ploilor tropicale toren+iale& s# "i "ost 'arat cu un st#(ilar uria*. Dar n acest caz toat# Etiopia s3ar "i trans"ormat ntr3o mare mla*tin#. /au& dac# ploile care cad anual n zona cald# ar "i ncetat pentru *apte ani& atunci zona tropical# *i ecuatorial# a A"ricii ar "i de(enit de nelocuit. E(ident aceasta ar "i "ost o catastro"# care ar "i sc)im'at multe re iuni de pe planeta noastr#. Despre ea ar "i tre'uit s# se pomeneasc# ce(a n istoria e iptenilor& popor mult mai (ec)i dect e(reii& care nota am#nun+it e(enimentele din trecutul s#u. %Iar cnd s3a s"r*it anul acela& au (enit la el& n anul al doilea& *i au r#it c#tre el6 :$u (om ascunde de st#pnul nostru c# o dat# ce 'anii s3au ispr#(it *i turmele *i cirezile au trecut n mna st#pnului nostru& nu ne mai r#mne altce(a n "a+a lui dect trupurile noastre *i o oarele noastre. De ce s# pierim su' oc)ii t#i noi cu p#mnturile noastre9 Cump#r#3ne pe noi *i o oarele noastre& pe 'ucate& a*a nct s# "im cu +arinile noastre ro'i ai lui "araon& *i d#3ne s#mn+# de sem#nat& ca s# tr#im n loc s# murim& iar o oarele s# nu r#mn# pustii5;. Ast"el Iosi" a cump#rat pentru "araon tot p#mntul E iptului& c#ci e iptenii (indeau "iecare o orul s#u& deoarece "oametea i 'ntuia cumplit. i p#mntul a a/uns al lui 3araon# Ct despre popor& el l3a "#cut io'a de la o mar ine pn# la cealalt# a E iptului. $umai mo*iile preo+ilor nu le3a cump#rat& c#ci preo+ii a(eau (enituri rnduite de c#tre "araon *i se ntre+ineau din aceste (enituri pe care le d#duse lor "araon. 4entru aceea n3au (ndut mo*iile lor. Atunci Iosi" a rostit c#tre popor6 :Iat#& (3am cump#rat pe (oi ast#zi mpreun# cu +arinile (oastre pentru "araon. Iat# la ndemna (oastr# s#mn+#< apuca+i3(# *i sem#na+i +arinile5 ns# la seceri* s# da+i a cincea parte lui "araon& iar patru p#r+i s# "ie ale (oastre& pentru sem#natul o orului *i pentru demncarea (oastr# *i a celor din ospod#riile (oastre *i pentru )rana copiilor (o*tri5; Atunci ei au r#spuns6 :,u ne3ai sc#pat (ia+a5 De am #sit )ar n oc)ii st#pnului nostru& s# "im ro'ii lui "araon5%& (Facerea. XLVII, 1825). Aceast# manier# de a crmui +ara ar "i tre'uit& la drept (or'ind& s#3i asi ure lui Iosi" "aima de exploatator crud *i nu pe aceea de 'ine"#c#tor& cum l n"#+i*eaz# .i'lia. Dac# toat# aceast# po(este este ade(#rat# *i dac# e iptenii crezuser# ntr3ade(#r n 'ine"acerile crmuitorului E iptului n primii ani de "oamete& mai trziu& cnd exploatarea c#reia ei i3au c#zut (ictim# atinsese culmile ar#tate mai sus& nai(itatea lor n3ar mai 3i avut nici un 3el de scuze# Istoria omenirii nu cunoa*te nici un exemplu de asemenea ac+iuni din partea unui om de stat. Un ministru care ar proceda n "elul acesta& indi"erent de +ara n care s3ar ntmpla lucrurile& ar strni o re(olt# eneral# *i nu ar sc#pa de mnia dreapt# a poporului. Din "ericire& aceast# istorie crud# nu este dect un simplu 'asm stupid. Ar "i "ost prea a'surd s# cumperi toate (itele din +ar# ntr3o (reme cnd p#mntul

nu d# iar'# pentru )rana lor. Iar dac# p#*unile ar "i putut s# dea ce(a iar'#& atunci *i o oarele ar "i putut s# produc# recolt#. /olul E iptului este nisipos *i numai re(#rs#rile $ilului pot "ace s# creasc# (e eta+ia. Dac# admitem c# (reme de *apte ani aceste re(#rs#ri nu au a(ut loc& atunci ar "i tre'uit s# piar# *i toate (itele. Mai mult& pe (remea aceea era a'ia al patrulea an de "oamete& *i atunci ce rost ar "i a(ut s# i se dea poporului semin+e care nu puteau s# rodeasc# nimic (reme de nc# trei ani la rnd9 Ace*ti *apte ani de secet# reprezint# una dintre cele mai "antastice minciuni pe care ni le o"er# *iretul %porum'el% n cartea %Facerea%. Remarca'il mai este *i respectul pe care %s"ntul% autor l nutre*te "a+# de preo+ii e ipteni6 ei snt sin urii pe care Iosi" i mena0eaz#< p#mnturile lor snt li'ere. Dup# c#derea n ro'ie a ntre ului popor& numai ei se )r#nesc pe spinarea poporului n"ometat. Dar .i'lia cuprinde n(#+#minte reli ioase pe care %reprezentan+ii lui dumnezeu pe p#mnt% caut# s# le 'a e n capul oamenilor. i n acest episod .i'lia ncearc# s# insu"le popoarelor respect "a+# de preo+ii oric#rui cult *i ai oric#rei reli ii. 4reo+ii nu tre'uie s# se m#nnce ntre ei. O mn# spal# pe alta5 %4orum'elul% cel cu o ori+e po(este*te mai departe c# Iaco' a stat n E ipt BE ani& unde a *i murit& *i c# el a tr#it n total BDE de ani. Dou# capitole ntre i (Facerea, XLVIII " XLIX) snt consacrate 'inecu(nt#rilor pe care patriar)ul le3a mp#r+it cu d#rnicie de pe patul s#u de moarte. El a 'inecu(ntat pe to+i cei B7 "ii ai s#i care se adunaser# la c#p#tiul lui. O'ser(nd n odaie doi necunoscu+i& a ntre'at cine snt. Iosi" i3a r#spuns c# snt "iii s#i. Ca s# (ede+i6 n cei BE ani ct a tr#it patriar)ul n aceast# +ar#& lui Iosi" nu i3a dat prin cap s#3i prezinte "amilia5 .inecu(nt#rile pe care Iaco' le3a dat "iilor s#i nu snt lipsite de unele repro*uri *i de spirit de r#z'unare. Ast"el& Ru'en& care3i pusese coarne tat#lui s#u& a pierdut n ziua aceea drepturile sale de nti3n#scut. %Ru'en& tu e*ti nti3n#scutul meu6 mndria mea *i pr a puterii mele< cel dinti n cinste *i cel dinti n (irtute5 Clocotitor ca marea& nu (ei a(ea ntietatea& c#ci te3ai urcat n patul tat#lui t#u. i atunci l3ai pn #rit5 /3a suit n a*ternutul meu5% (Facerea, (-I(, 38 ). !n ziua aceea '#trnul Iaco' a mai l#sat nc# o dat# s# se (ad# c# el "usese adept al c#s#toriei micu+ei sale Dina cu prin+ul /i)em *i c# n sinea lui dezapro'ase m#celul s#(r*it de /imeon *i Le(i& c#ci nu a trecut asupra lor drepturile de nti3n#scut& pe care le luase lui Ru'en& *i& n a"ar# de aceasta& a condamnat cu asprime silniciile lor. %/imeon *i Le(i 8 ce mai "ra+i5 4alo*ele lor snt sculele cruzimii. /u"lete al meu& nu te '# a n punerile lor la cale5 $u te uni cu adunarea lor& tu& sla(a mea5 C#ci n mnia lor ucis3au oameni *i& ca s#3*i "ac# c)e"ul lor& au olo it tauri5 .lestemat# "ie mnia lor& c#ci a "ost (i0elioas#& *i tur'area lor& c#ci a "ost crncen#5 !mp#r+i3i3(oi pe ei ntru Iaco' *i3i (oi mpr#*tia ntru Izrail5% (Facerea, XLIX, 57). ,eolo ii consider# pro"etice toate cu(intele rostite de Iaco' pe patul de moarte. Cu att mai interesant este s# (edem mai departe c# a*a3numi+ii urma*i ai lui Le(i nu au "ost de loc (itre i+i de soart#. ,ocmai ei au "ost aceia

care au c#p#tat ca mo*tenire Izrailul& cu toate a(anta0ele *i privile&iile# La drept (or'ind& cel pre"erat ar "i tre'uit s# "ie Iosi"& ntiul3n#scut de la mult iu'ita Ra)ila& Iosi"& mn ierea '#trne+ilor lui Iaco'& iz(orul 'ucuriei lui& iz(orul 'el*u ului ntre ii lui case. i& cnd colo& lucrurile s3au petrecut exact pe dos6 cel ales a "ost Iuda. Iuda& care i a++ase pe "ra+ii s#i s#3l (nd# pe Iosi" ne ustorilor a"la+i n trecere prin partea locului. Iuda3incestuosul s3a do(edit mai apropiat inimii p#rinte*ti dect (irtuosul Iosi". Lui i3a transmis '#trnul Iaco' patriar)atul& care constituia o parte a mo*tenirii sale di(ine. %4e tine& Iudo& l#uda3te3(or "ra+ii t#i. Mna ta (a sta rea pe rumazul du*manilor t#i. Iar "iii tat#lui t#u nc)ina3se3(or +ie. 4ui de leu e*ti tu& Iudo& cnd te ridici de pe prad#& "iul meu5 El ndoaie enunc)ii *i se culc# aidoma leului *i leoaicei. Cine l (a scula pe el5 /ceptrul din Iuda nu (a lipsi nici toia ul crmuirii dintre picioarele sale& pn# ce nu (a (eni mp#ciuitorul *i de el asculta3(or popoarele. El (a le a de 'utucul de (i+# asinul s#u *i de coarda (i+ei mnzul asinei sale< el (a sp#la n (in (e*mntul s#u *i mantia sa n sn ele ciorc)inilor. Oc)ii s#i (or "i ro*ii ca (inul *i din+ii s#i al'i ca laptele% (Facerea, XLIX, 812). Ceilal+i au primit 'inecu(nt#ri destul de simple. Ct despre Iosi"& de*i el nu a mo*tenit titlul de patriar) al lui Iaco'& totu*i a a(ut parte de cte(a (or'e 'une. %De la dumnezeul p#rin+ilor t#i 8 el s# "ie a0utorul t#u5 8 *i de la cel atotputernic 8 el s# te 'inecu(nteze5 8 (eni3(or asupra ta 'inecu(nt#ri din naltele ceruri& 'inecu(nt#ri din adncul cel dedesu't& 'inecu(nt#rile snilor *i ale pntecelui5 Iar 'inecu(nt#rile tat#lui t#u co(r*esc 'inecu(nt#rile str#mo*ilor mei& pn# la (r"urile colinelor celor (e*nice5 Fie ele asupra capului lui losi"& asupra cre*tetului celui ce este principe ntre "ra+ii s#i5% (Facerea, XLIX, 2526). n s"r*it& Iaco' i3a pus pe "iii s#i s#3i promit# c# (or scoate r#m#*i+ele lui p#mnte*ti din E ipt *i3l (or nmormnta n pe*tera Macpela& n +ara Canaan& al#turi de A(raam& /ara& Isaac& Re'eca *i Lia. %i dup# ce a ispr#(it Iaco' aceste porunci c#tre "iii s#i& si3a strns picioarele n pat *i& dndu3*i du)ul& a "ost ad#u at la poporul s#u% (Facerea, (-I(, 33). 4atriar)ului poli am i s3au "#cut onoruri neo'i*nuite6 a "ost m'#ls#mat& transportat n Canaan *i i s3a "#cut o nmormntare clasa nti. Dac# e s# d#m crezare cap. al L3lea *i ultimul din cartea %Facerea%& e iptenii au purtat doliu dup# el timp de EF de zile. Iosi" a tr#it pn# la s"r*itul zilelor sale n m#re+ie& ntre+innd pe "ra+ii s#i *i numeroasele lor "amilii. El era ncon0urat de nepo+i *i str#nepo+i *i a murit n (rst# de BBF ani. !n reli ia cre*tin#& lui Iosi" i se spune ..s"nt *i drept%.

CAPITOLUL AL CINCI(PR*G*C*L*A .OI(*! (,NTUL 0QGQTOR -* -U.N*G*U ! NOUL ,A0ORIT AL -O.NULUI

Ie*irea% este cartea care ne relateaz# "u a e(reilor din E ipt *i ndelun ata lor pri'e ie pe ntinderile nisipoase ale peninsulei /inai< ea este completat# de c#r+ile %Le(iticul%& %$umerii% *i %Deuteronomul%. .i'lia spune c# ndelun ata c#l#torie a e(reilor a durat DF de ani. 4ri(i+i )arta Ara'iei *i 4alestinei. E(reii au p#r#sit E iptul %n "a+a .aal+e"onului% (Ie"rea, XIV, 2, 9), care n zilele noastre se nume*te /uez. n acest loc se zice c# ei ar "i trecut Marea Ro*ie. !n continuare& au mers de3a lun ul malului r#s#ritean al ol"ului (uez *i au co'ort pn# la Ra"idim& tra(ersnd masi(ul muntos /inai. !n partea de miaz#zi a peninsulei /inai au cotit spre miaz#noapte3r#s#rit& c#tre La+erot 1n prezent Ain3el3A)dar2. 4ornind de aici spre miaz#noapte& au ocolit Marea Moart# pe la r#s#rit *i au a0uns n cele din urm# la Ieri)on. ,ot acest drum nu are nici o mie de Iilometri. Unui olo nu i3ar "i tre'uit nici trei luni pentru a3l str#'ate& c)iar dac# ar "i "#cut popasuri destul de dese prin )anurile ntlnite n drum. E(reii ns# au pierdut DF de ani pentru aceast# c#l#torie. $u ne r#mne dect s# lu#m lucrurile a*a cum snt *i s# rdem de minciunile o onate pe care %di(ina cioar# (opsit#% le ser(e*te credincio*ilor. Credincio*ii nu stau s# analizeze lucrurile *i n )it "#r# *o(#ial# toate o o*ile. Dac#& citind cartea %Ie*irea%& ei *i3ar da osteneala s# 0udece un pic& ar #si cel pu+in surprinz#tor c# Moise 8 a*a3numitul autor al acestei c#r+i 8& care& zice3se& a "ost crescut n E ipt *i a tr#it acolo mul+i ani& nu a spus n ea nici un cu(nt despre monumentele& mora(urile& le ile& reli ia& politica& istoria acestui stat (estit& care n (remurile acelea ndep#rtate se a"la pe culmile ci(iliza+iei. E iptenii contemporani cu Moise se situeaz# n primele rnduri ale popoarelor ci(ilizate din antic)itate. !n epoca aceea& ora*ele ,e'a *i Mem"is& despre a c#ror existen+# se pare c# autorul %Ie*irii% nu *tie nimic& erau n plin# str#lucire. El nici nu pomene*te despre aceste ora*e "rumoase *i 'o ate& care n epoca aceea erau "oarte cunoscute. Ct despre crmuitorii care domneau pe atunci n E ipt& autorul %s"nt% i nume*te pe to+i& "#r# deose'ire& "araoni& ne*tiind& pro'a'il& c# acesta nu este un nume. 4rin cu(ntul %"araon% e iptenii desemnau pe re ii lor& a*a cum 0aponezii "olosesc pentru a denumi pe su(eranii lor cu(ntul %miIado%. =or'ind despre di"eri+i re i e ipteni *i atri'uindu3le e(enimente situate n timp la distan+# de (eacuri ntre i& Moise nu3i pomene*te dect cu numele lo'al de %"araon%. El procedeaz# ca un pseudoistoric care& n n#scocirile sale re"eritoare la istoria Rusiei& de exemplu& i3ar spune simplu %maiestatea3sa +arul% *i lui I(an cel ?roaznic& *i lui 4etru I& *i lui $icolaie I& "#r# a le men+iona numele< un asemenea istoric ar "i pur *i simplu un i norant& care ar strni rsul tuturor. Atunci cum putem pri(i cu seriozitate pe autorul %Facerii% sau al %Ie3 *irii%9 El cunoa*te *i n*iruie cu precizie pe to+i su(eranii cei mai m#run+i *i mai nensemna+i cnd este (or'a de re ate complet necunoscute& cu neputin+# de (eri"icat& iar n unele cazuri cu totul n#scocite& ca& de pild#& /odoma& ?omora *i ?)erarul. Dar cnd este (or'a despre un stat istorice*te important& care a existat ntr3ade(#r& cum a "ost E iptul& cuno*tin+ele lui di(ine snt att de minime& nct nu se ncumet# s# spun# dac# "araonul de3 spre care (or'e*te se numea ,utmes& Amen)otep sau Ramses. El (ine cu

date am#nun+ite atunci cnd nu e cu putin+# s# "ie controlat *i (or'e*te n "raze enerale cnd tre'uie s# e(ite orice preciz#ri care ar putea s#3i dema*te scornelile. ,eolo ii& care au proclamat %4entateu)ul% drept expresie suprem# a ade(#rului& nu au pre(#zut descoperirile sa(an+ilor e iptolo i *i au sta'ilit lini*ti+i durata existen+ei ntre ii lumi pe 'aza po(e*tilor 'i'lice. Ast"el& dup# num#r#toarea anilor adoptat# de romano3catolici& %"acerea lumii% a a(ut loc cu DFFD ani nainte de a*a3numita na*tere a lui Lristos& iar potopul mondial n anul H7SC. Or! .enFs! un comandant de o*ti e iptean care a ntemeiat prima dinastie de "araoni cunoscut#& a unit E iptul ntr3un re at puternic cu H#7FF de ani nainte de nceputul erei cre*tine. Monumentele istorice din E ipt au "ost scoase la i(eal# *i desci"rate& cronica (eacurilor nscris# pe pietrele templelor *i o'eliscurilor a "ost citit#& se cunoa*te istoria marilor "araoni& a templelor& a ora*elor. %Ie*irea% e(reilor din E ipt& pe care teolo ii o plaseaz#& n timp& c#tre nceputul secolului al @=3lea .e.n.& ar "i tre'uit s# ai'# loc pe timpul domniei "araonului ,utmes al III3lea sau Amen)otep al III3lea. Dar istoria acestor domnii nu corespunde de loc cu po(e*tile din cartea %Ie*irea%. Ace*ti crmuitori puternici au supus Etiopia& Ara'ia& Mesopotamia& Canaanul& $ini(e *i insula Cipru. Ei luau tri'ut de la 'a'iloneni& "enicieni& armeni. Armatele lor repurtaser# (ictorii pn# departe n Asia apusean#. /e cunoa*te o list# lun # de re i *i popoare su'0u ate de "araonii e ipteni n acele (remuri. $ici unul dintre "araoni nu a a(ut o moarte att de lipsit# de lorie cum ar reie*i din scornelile .i'liei. Aceste considera+ii preliminare ne (or a0uta s# n+ele em mai 'ine le enda lui Moise. A*adar& cei CC de e(rei s3au nmul+it "oarte mult n E ipt %*i +ara s3a umplut de ei (Ie"rea, I, 7). Faraonul care domnea pe acele (remuri 'i'lice uitase cu des#(r*ire ser(iciile pe care Iosi" le adusese odinioar# E iptului. Acest "araon era "oarte crud. 1!l (om indica prin %numele% pe care i l3a dat autorul %s"nt%.2 El a c)emat pe cele dou# moa*e e(reice 8 doamna i"ra *i doamna 4ua 8& care a(eau de cliente pe toate compatrioatele lor& *i le3a ordonat ca& atunci cnd mo*esc prunci e(rei de sex '#r'#tesc& s#3i omoare. Moa*ele nu s3au supus ordinului dat de "araon& iar cnd acesta le3a ntre'at de ce au l#sat '#ie+ii n (ia+#& ele au r#spuns6 %Fiindc# "emeile e(reice nu snt ca "emeile e iptence< ele snt zdra(ene6 mai nainte ca s# (in# la ele moa*a& ele au *i n#scut% (Ie"rea, I, 19). Atunci "araonul a dat ordin ca '#ie+ii e(rei nou3n#scu+i s# "ie neca+i. $u e reu s# ne nc)ipuim ct# disperare a strnit acest ordin n "amiliile e(reie*ti. El era cu att mai u*or de realizat& cu ct ne"erici+ii urma*i ai lui Iaco' se a"lau n stare de ro'ie& "iind lipsi+i de orice ap#rare6 purtarea crud# a slu0'a*ilor "araonului le r#pea drepturile omene*ti o'i*nuite< ei ndeplineau muncile cele mai rele (Ie"rea, I, 1'('4). i iat# c# o mam# e(reic# din semin+ia lui Le(i a iz'utit s# ascund# (reme de trei luni pe "iul ei nou3n#scut. $ea(nd posi'ilitatea s#3l +in# ascuns mai departe *i temndu3se s# nu "ie prt#& a luat un co* de papur#& l3a uns cu smoal#& a pus copilul n co*& a a*ezat co*ul n stu"& pe malul "lu(iului *i a

poruncit surorii mai mari a copilului s# supra(e )eze din dep#rtare co*ul. !n timpul acesta& "iica "araonului& nso+it# de prietenele sale& a (enit la $il s# se scalde. %/"ntul% autor uit# s# pream#reasc# eroismul tinerei prin+ese *i tare3i p#cat c# n3o "ace6 sc#ldatul n $il& care mi*un# de crocodili& nsemna din partea tinerei "ete o "apt# de eroism demn# de toat# admira+ia cititorului& n a"ar# de aceasta& curtea "araonului se #sea la Mem"is 1pe cursul mi0lociu al $ilului2& iar de la Mem"is pn# n %+inutul ?o*en% Ila nord$est de Mem"is2& unde tr#iau e(reii& e o distan+# de peste GF Im. Orice s3ar zice& prin+esa a ap#rut tocmai la momentul potri(it5 Deoarece nimic nu se "ace "#r# (oia lui dumnezeu atot*tiutorul& nseamn# c# to+i micii e(rei au "ost mnca+i de crocodili cu consim+#mntul lui< ct despre copilul acesta& el l3a sal(at a(nd n (edere planurile sale de (iitor. /e n+ele e c# dumnezeu n persoan# a trimis pe "iica "araonului s# se scalde att de departe& dup# ce mai nti i3a insu"lat un dispre+ re esc "a+# de crocodili *i de )ipopotami. i lucrurile s3au ntmplat a*a cum a dorit %pro(iden+a%6 prin+esa a #sit lea #nul plutitor& a "ost mi*cat# de plnsul copilului *i a '#nuit pe dat# c# este (or'a de un micu+ e(reu. Atunci s3a apropiat mama copilului. Fiica "araonului i3a ncredin+at pruncul ca s#3l al#pteze& "# #duindu3i s#3i pl#teasc# pentru asta *i s3a ndep#rtat "ericit# c# a "#cut o "apt# 'un#. Mai trziu& dup# ce a n+#rcat copilul& mama l3a adus prin+esei. Aceasta s3a ata*at de copil& i3a dat numele de Moise& ceea ce& zice3se& ar nsemna %cel scos din ap#%& *i a inter(enit cu atta c#ldur# pentru el la re e& nct "araonul& cu toat# cruzimea lui& a consim+it ca micu+ul s# "ie crescut la curte. Moise strnea admira+ia re elui& a "iicei lui *i a curtenilor. F#r# ndoial#& l a*tepta un (iitor str#lucit. !ntr3un rnd ns#& (#znd c# un e iptean '#tea pe un e(reu& Moise l3a ucis pe e iptean. ?ndindu3se la urm#rile pe care putea s# le ai'# crima& Moise a )ot#rt s# se ascund# n +ara Madian. Aceast# +ar# se a"la n partea de sud$est a peninsulei (inai# *a nu tre'uie con"undat# cu alte dou# pro(incii care n .i'lie poart# aceea*i denumire. Despre ele se (a (or'i mai departe. 4e acestea .i'lia le plaseaz# pe una la miaz#noapte de Marea Elat 1n prezent ol"ul AIa'a2& iar pe cealalt# la r#s#rit de Marea Moart#. Aceste +#ri Madian snt ncurcate r#u de tot n .i'lie. Ai zice c# %s"ntul du)% a pierdut )arta eo ra"ic# *i s3a 'izuit numai pe memoria sa& e(ident "oarte sla'#& *i mai ales pe credulitatea *i pe nai(itatea credincio*ilor. !n Madianul nr. B& Moise a "#cut cuno*tin+# cu un preot p# n& pe nume Ietro& tat# a *apte "ete& dintre care una& "rumoasa /e"ora& l3a capti(at pe tn#rul "u ar. $unt#& o lun # lun# de miere *i iat#3l pe Moise al nostru tat# "ericit al unui '#ie+el dolo"an& c#ruia i se d# numele de ?)er*om. !ntre timp& "araonul se trans"ormase n mumie& dar succesorul lui continua politica sa crud# "a+# de e(rei *i c)iar n#sprise po(erile ro'iei lor. Atunci dumnezeu& care& ca *i Moise& uitase m#car s# se ndeasc# la nenorocirea e(reilor& *i3a adus aminte deodat# de alian+a pe care o nc)eiase cu A(raam& Isaac *i Iaco'. 4reotul Ietro a(ea o turm# *i uneori l trimitea pe inerele s#u s# pasc# (itele. !ntr3un rnd& Moise a0unse cu turmele sale pe muntele Lore'& a"lat pe

podi*ul /inai& dar destul de departe de muntele /inai. Deodat# a (#zut n "a+a lui& la mar inea drumului& un desi* de m#r#cini cuprins de "l#c#ri. ,otu*i& m#r#cinii cu pricina nu se mistuiau. Moise st#tea cu ura c#scat#. i %a stri at c#tre el dumnezeu din mi0locul desi*ului% (Ie"rea, III, ) *i i3a poruncit s#3*i scoat# nc#l+#mintea. Moise s3a supus. Atunci dumnezeu l3a (estit c#3i d# o misiune nalt#& *i anume l trimite la "araon ca s#3i propun# s# le dea li3 'ertate e(reilor *i s#3i lase s# plece din E ipt& lucru la care& de alt"el& "araonul nu (a consim+i nainte de a (edea minunile s#(r*ite de Moise. Moise urma de asemenea s# ridice moralul compatrio+ilor s#i. El a ntre'at ar#tarea cum se nume*te. %Atunci dumnezeu a rostit c#tre Moise6 :Eu snt cel ce snt;. Apoi a ad#u at6 :A*a s# spui "iilor lui Izrail6 cel ce se nume*te %Eu snt% m3a trimis la (oi;% (Ie"rea, III, 14). 4rintre s"aturile re"eritoare la (iitoarea plecare din E ipt& dumnezeu i3a dat *i urm#torul6 %Ci "iecare "emeie s# cear# de la (ecina sa *i de la aceea cu care petrece n cas# odoare de ar int& *i odoare de aur& *i m'r#c#minte cu care s# m'r#ca+i pe "iii (o*tri *i pe "iicele (oastre& *i a*a s# pr#da+i pe e ipteni5% (Ie"rea. III, 22). Dup# aceea& cnd Moise *i3a exprimat temerea c# numai pe cu(nt nu3l (or crede nici e(reii *i cu att mai pu+in "araonul& dumnezeu& "#r# s# stea pe nduri& l3a nzestrat cu darul de a "ace %minuni%. ,oia ul pe care inerele lui Ietro l +inea n mn# s3a pre"#cut n *arpe *i apoi din nou n toia . i dumnezeu i3a mai zis lui Moise6 %=r# mna ta n sn5% Moise s3a supus& dar& cnd a scos3o a"ar#& a constatat c#& de lepr#& mna se "#cuse al'# ca z#pada. Dup# aceasta& din porunca domnului& el a (rt iar#*i mna n sn *i de ast# dat# a scos3o complet s#n#toas#. De asemenea& dumnezeu l3a n(#+at pe Moise s# pre"ac# apa n sn e *i sn ele n ap#. ,otu*i& Moise mai *o(#ia6 el i3a spus domnului c# 'l'iala sa l mpiedic# s# "ie un 'un orator *i s# nsu"le+easc# poporul. Dumnezeu a nceput s# se mnie& dar nu a (indecat 'l'iala lui Moise& ceea ce ar "i "ost mai 'ine& ci i3a dat n a0utor pe Aaron& "ratele lui. Remarc#m n treac#t c# Aaron tr#ise n E ipt "#r# s# se ascund# *i nu se *tie de loc n ce "el mama lui l3a sal(at pe acest "iu. !n urma tratati(elor duse cu ar#tarea& Moise *i3a luat r#mas 'un de la socrul s#u *i a plecat de la el& lund cu sine pe so+ia sa *i pe copiii s#i. %i pe drum s3a ntmplat c#& "iind ntr3un )an& domnul a dat peste Moise *i a c#utat s#3l omoare. Atunci /e"ora a luat o piatr# ascu+it# *i a t#iat mpre0ur pe "iul s#u *i& atin nd picioarele lui Moise& i3a zis6 :Cu ade(#rat tu e*ti pentru mine un so+ de sn e;% (Ie"rea, IV, 24825). Acest est l3a dezarmat pe dumnezeu *i Moise a putut s#3*i continue drumul.

CA4I,OLUL AL AI/4RE>ECELEA CU0IOA(A I(TORIE A CELOR >ECE 4LQ?I ALE E?I4,E$ILOR

Aaron& pre(enit pro'a'il de dumnezeu& a ie*it n nt-mpinarea lui Moise& a a"lat de la el am#nuntele misiunii ncredin+ate lor *i apoi au plecat amndoi la "araon. Dar re ele n3a +inut seama de loc de spusele celor doi "ra+i< dimpotri(#& persecu+iile mpotri(a e(reilor s3au nte+it. !n continuare& cartea %Ie*irea% relateaz# c# Aaron& (enind din nou la "araon& a aruncat& potri(it s"atului pe care i3l d#duse domnul& toia ul s#u la p#mnt. 4e dat# toia ul s3a pre"#cut n *arpe. Dar preo+ii e ipteni& con(oca+i de ur en+# la "a+a locului& *i3 au aruncat *i ei toie ele la p#m-nt *i toie ele lor s3au pre"#cut *i ele n *erpi. arpele lui Aaron a n )i+it ns# pe *erpii (r#0itorilor de la curte. Dar nici dup# aceast# minune "araonul nu s3a ar#tat dispus s# redea li'ertatea e(reilor. A doua zi& Aaron& lo(ind cu toia ul s#u& a pre"#cut apele $ilului n sn e& %naintea oc)ilor lui "araon%. .i'lia adau # c# (r#0itorii de la curte au reu*it s# "ac# *i ei acela*i lucru. ,o+i pe*tii au murit& iar e iptenii s3au apucat s# sape "ntni n prea0ma $ilului ca s# #seasc# ap# de '#ut& dar "#r# succes. Autorul %s"nt% uit# s# explice cum *i procurau ap# e(reii. Apoi a a(ut loc o in(azie a 'roa*telor& dar (r#0itorii de la curte& pro'a'il din am'i+ie& au "#cut *i ei aceasta scamatorie. .roa*tele au acoperit tot p#mntul E iptului. Dup# 'roa*te au urmat +n+arii. ,oat# supra"a+a E iptului era acoperi# de +n+ari. Apoi +ara a nceput s# mi*une de t#uni. De ast# dat#& (r#0itorii de la curte n3au mai reu*it s# repete %minunile% cu +n+arii *i cu t#unii. ,otu*i& inima "araonului s3a n(rto*at ca piatra *i el nu i3a l#sat pe e(rei s# plece (Ie"rea, VIII). A cincea pla # a "ost o cium# care a cur#+at to+i caii& asinii& c#milele& 'oii *i oile e iptenilor. Dar "araonul nici nd s# se nduplece. A *asea pla #6 Moise *i Aaron au az(rlit un pumn de "unin ine naintea "araonului *i pe dat# to+i e iptenii s3au acoperit de 'u'oaie. A *aptea pla #6 un ura an de rindin# *i de "oc a distrus toate sem#n#turile *i ntrea a (e eta+ie de pe tot p#m-ntul E iptului& cu excep+ia +inutului ?o*en& unde tr#iau e(reii. Dup# "iecare n#past#& "araonul se n(oia s# le dea drumul e(reilor& dar apoi *i retr# ea cu(ntul (Ie"rea, IX). A opta pla #6 nori de l#custe au pustiit tot ceea ce mai r#m#sese dup# rindin#. 1E reu totu*i s# ne nc)ipuim ce3ar "i putut s# mai r#mn#.2 Faraonul se c#ie*te *i& drept urmare& (ntul ridic# stolurile de l#custe *i le arunc# n Marea Ro*ie. Faraonul *i mai calc# o dat# cu(ntul *i iar nu le d# e(reilor drumul. A noua pla #6 E iptul este cu"undat ntr3un ntuneric att de des& nct puteai s#3l pip#i cu mna. Faraonul se )ot#r#*te s#3i dea drumul lui Moise *i compatrio+ilor lui& dar (rea s# p#streze pentru sine turmele lor& care nu su"eriser# de loc de pe urma acestui torent de calamit#+i (Ie"rea, X). Ca s# termine o dat#& dumnezeu trimite %n eri pierz#tori% cu porunca s# nimiceasc# pe to+i nti3n#scu+ii e ipteni. Dar& pentru a e(ita e(entualele re*eli 1con"orm pro ramului& m#celul tre'uia s# ai'# loc noaptea2& n "iecare cas# e(reiasc# s3a mncat miei *i e(reii au "#cut pe u*ile locuin+elor lor semne cu sn e de miel. A*a a "ost statornicit# s#r'#toarea e(reiasc# a pa*telui. E de presupus c# n erii& care au trecut pe la miezul nop+ii prin ora*ele e iptene& tre'uie s# "i a(ut asupra lor spade pentru m#cel#rirea pruncilor *i

"elinare pentru cercetarea u*ilor. $u noi& ci ns#*i .i'lia i zu r#(e*te att de realist pe n eri. Ce stra*nic tre'uie s# "i rs di(inul %porum'el% dictnd aceste o om#nii5 i iat# c#& %la miezul nop+ii& domnul a lo(it pe to+i nti3n#scu+ii din +ara E iptului& de la nti3n#scutul lui "araon& st#t#tor pe tronul lui& pn# la nti3 n#scutul ntemni+atului& care st# n temni+#& *i toat# pr a do'itoacelor. i s3a sculat noaptea "araon& el *i to+i s"etnicii s#i *i to+i e iptenii& *i a "ost 0elanie mare n E ipt& c#ci nu era nici o cas# n care s# nu "ie un mort% (Ie"rea, XII, 2930). Faraon a trimis dup# Moise *i Aaron *i a nceput s#3i roa e s# plece ct mai curnd din E ipt& mpreun# cu toat# semin+ia lor. %4e de alt# parte& "iii lui Izrail& "#cur# dup# cu(ntul lui Moise6 cerur# cu mprumut de la e ipteni (ase de ar int *i (ase de aur *i (e*minte. Iar domnul a dat poporului )ar n oc)ii e iptenilor& ca s# le dea ce au cerut. i ast"el au 0e"uit pe e ipteni% (Ie"rea, XII, 3536). !n continuare& %Ie*irea% po(este*te c# "amiliile e(reilor& care de pe (remea lui Iaco' continuaser# s# tr#iasc# n ?o*en& s3au adunat& nainte de plecare& la Rameses. De acolo s3au ndreptat spre miaz#zi& c#tre /ueot. !n total erau ca la CFF FFF numai '#r'a+i& %a"ar# de copii%. E(reilor li s3a al#turat *i a plecat cu ei o % loat# mare *i amestecat#%. i a(eau ei multe (ite de tot soiul. Moise n3a uitat s# ia cu el *i osemintele lui Iosi3# Dup# aceea e(reii au a0uns la .aal+e"on I(uez;! unde s3au oprit pe malul m#rii. Locul indicat de .i'lie este extremitatea de miaz#noapte a ol"ului (uez# A*adar& c)iar dac# e(reii ar "i a(ut de trecut (reo ap#& nu putea "i (or'a dect despre apa din canalul "araonilor& care unea pe atunci $ilul cu %+ara lacurilor amare%. Cnd Moise *i compatrio+ii lui au pornit la drum& pe "araon& care a(ea o minte de o inconstan+# cu ade(#rat 'i'lic#& l3a apucat din nou p#rerea de r#u c# a r#mas "#r# ni*te supu*i att de 'uni& care i aduseser# attea n#paste. %Atunci "araon a pus s# n)ame carul s#u *i lu# oastea cu sine. i mai lu# *ase sute de care alese& precum *i toate celelalte care ale E iptului& *i n toate erau lupt#tori (ite0i... Ast"el e iptenii i urm#rir# cu to+i caii *i carele lui "araon *i cu to+i c#l#re+ii *i armata lui *i i a0unser# acolo unde erau t#'#r+i aproape de 4i)a)irot& ln # mare& n "a+a .aal+e"onului% (Ie"rea, XIV, 67, 9). /e pune ntre'area6 de unde au ap#rut aceast# ca(alerie *i toate aceste care dup# ce pla a a cincea nimicise& "#r# nici o excep+ie& to+i caii& asinii& c#milele *i 'oii e iptenilor9 Continund s# n*ire (erzi *i uscate& .i'lia relateaz# c# Moise i3a trecut repede pe e(rei peste mare ca pe uscat6 printr3o simpl# ridicare a toia ului& el a despicat apele n dou#. !n simplitatea sa 'i'lic#& "araonul *i3a zis c# poate s3o ia *i el pe acela*i drum. El a p#*it pe %"undul m#rii% cu toat# oastea lui& dar a p#+it3o5 Moise a lo(it nc# o dat# cu toia ul& exact n clipa cnd to+i e iptenii se a"lau n mi0locul m#rii. %Iar apele& (enind napoi& au acoperit carele *i pe c#l#re+i *i toat# oastea lui "araon care intrase dup# Izrail n mare& *i din ei to+i n3a mai r#mas nici unul% (Ie"rea, XIV, 28). /u'liniem c# "araonul pornise n urm#rirea e(reilor nu ca s#3i nimiceasc#&

ci cu inten+ia de a3i ntoarce napoi. E(reii num#rau CFF FFF de oameni s#n#to*i *i narma+i& iar n total 8 dac# punem la socoteal# '#trnii& "emeile& surorile& copiii *i % loata mare *i amestecat#% care li se al#turase 8 erau& pro'a'il& nu mai pu+in de H FFF FFF de oameni. 4entru a lua n capti(itate o asemenea mas# de oaimeni& ar "i "ost ne(oie de o armat# *i mai numeroas#. E de presupus c# "araonul se a"la n "runtea unei o*tiri uria*e. Ce3i drept& dumnezeu nimicise pe nti3n#scu+ii din "iecare "amilie& dar *i cei mai mici ar "i putut s# poarte arme. Dup# cum apune .i'lia& masele poporului *i3au urmat re ele. /# nu uit#m c#& nainte de plecare& e(reii i 0e"uiser# pe e ipteni *i e "oarte pu+in proi'a'il ca (reunul dintre cei 0e"ui+i s# "i stat la nduri *i s# nu "i pornit n urm#rirea )o+ilor. E de presupus deci c# milioane de e ipteni s3au necat mpreun# cu "araonul lor. Dar nici unul dintre autorii e ipteni nu pomene*te nic#ieri (reun cuv"nt despre aceast# calamitate n rozitoare& dup# cum nu pomene*te nici despre (reuna dintre cele zece pl# i care au lo(it re atul E iptului. Unii teolo i ncearc# s# spun# c# aici ar "i o c)estie de mndrie na+ional#. /# admitem c# ar "i a*a5 Dar cum stau lucrurile cu celelalte popoare ale lumii9 Cum s3a putut ntmpla ca nici ele s# nu "i auzit (reodat# nimic despre aceste e(enimente n rozitoare9 /# nu uit#m c# acest potop i antic a dezro'it dintr3o dat# BBK re i care pl#teau tri'ut "araonului Amen)otap5 4n# *i Lerodot& c#ruia i se spune %p#rintele istoriei% *i care citeaz# attea date din (ia+a E iptului& pe care l3a studiat admira'il& nu pomene*te nici un cu(nt despre tra ica pieire a acestei uria*e armate e iptene. .i'lia& "#r# a se s"ii ctu*i de pu+in de a'surditatea (#dit# a %minunatei ie*iri%& istorise*te c# urma*ii lui Iaco'& 'ucurndu3se *i (eselindu3se& erau ct pe3aci s# plesneasc# de atta rs. .aria! sora lui Moise *i a lui Aaron! a luat dairaua *i a nceput s# c-nte. Dup# ea& toate "emeile s3au pornit s# d#n+uiasc# de 'ucurie. Cap. al @=3lea relateaz#& de asemenea& c# Moise a alc#tuit numaidect& c)iar n timipul mar*ului& un cntec n cinstea lui dumnezeu& pe care l3a cntat ntre ul Izrail. /# nu uit#m c# dansatorii *i cnt#re+ii Izrailului reprezentau n total o ec)ip# artistic# cu un e"ecti( de (reo H FFF FFF de oameni. Cu(intele *i melodia au "ost n(#+ate ntr3o clipit#. 4#cat pentru cine n3a asistat la acest concert5 ,re'uie s# "i "ost admira'il.

CA4I,OLUL AL A4,E/4RE>ECELEA *0R*II RQ,QCE/C DF DE ANI PRIN PU(TIU! POTRI0IT CU0NTULUI -O.NULUI i iat#3i pe e(rei r#t#cind prin acea parte a Ara'iei care este acoperit# cu pietre *i 'olo(ani. Rinta c#l#toriei este Canaanul& acela*i (ec)i Canaan care3i atr#sese nc# pe primii patriar)i. !n de"initi(& de ce s# nu se statorniceasc# unde(a ca s# duc# o (ia+# sedentar#& cel pu+in acum& cnd se strnseser# to+i laolalt#9 In(ocnd spusele lui dumnezeu& Moise i3a asi urat c# p#mntul

acesta este neo'i*nuit de roditor . Att doar c# aceast# +ar# era reu de #sit& pentru c# drumuri nu existau& iar 'usola nc# nu "usese in(entat#. Din "eri3 cire& un nor ceresc a trecut n "runtea poporului e(reu *i l3a c#l#uzit zi *i noapte6 ziua c#l#uza era un stlp de ntuneric& iar noaptea un stlp de "oc. %/"nta scriptur#% spune c# n ace*ti %stlpi% se ascundea nsu*i dumnezeu. Acest procedeu de conducere prin pustiu a(ea& 'inen+eles& multe a(anta0e& dar n acela*i timp prezenta *i unele incon(eniente. !ntr3ade(#r& adeseori e(reii ar "i a(ut& poate& c)e" s# se *i odi)neasc#& dar nu era c)ip6 norul *i (edea de drum mai departe. Ce era de "#cut9 /# piard# o c#l#uz# att de pre+ioas#9 C#ci un nor nu poate "i +inut cu mna. Deci& (rei& nu (rei& 'ate drumul zi *i noapte5 Acest '#trn *u u'#+ 8 dumnezeu 8 *i3a #sit o nou# distrac+ie pl#cut#. /# (ede+i ce i3a tr#snit prin cap. Ca s# mear # de la /uez la Ieri)on& c#l#uza di(in# ar "i tre'uit s# se ndrepte spre miaz#noapte& c#tre +#rmurile M#rii Mediterane. Dar& n loc s#3i diri0eze spre miaz#noapte& dumnezeu i3a purtat pe e(rei prin partea de miaz#zi a peninsulei /inai. Exact ca *i cum& (rnd s# conduci pe cineva de la Paris "n 2el&ia! l$ai urca "n trenul LJon$.arsilia# Dar s# "im drep+i6 de*i dumnezeu a lun it nenc)ipuit de mult drumul poporului e(reu& n sc)im' i3a o"erit unele distrac+ii. Ast"el& din .aal+e"on el i3 a condus pe e(rei n partea de apus a pustiului /ur& unde ei au r#t#cit (reme de trei zile "#r# s# #seasc# nici o pic#tur# de ap#. ntr3un loc& numit Mara& e(reii au "ost pl#cut surprin*i de susurul unui iz(or 'o at. /3au repezit s# 'ea& dar 8 (ai5 8 apa era amar#. %i poporul a prins a crti mpotri(a lui Moise& zicnd6 :Ce (om 'ea9;. Atunci el a stri at c#tre domnul& *i domnul i3a ar#tat un lemn *i Moise l3a aruncat n ap# *i apele s3au ndulcit. Acolo! domnul a dat +o+orului rnduieli *i porunci *i acolo l3a pus la ncercare. i a rostit6 :Dac# (ei asculta cu luare3aminte de lasul domnului dumnezeului t#u *i (ei "ace ceea ce este drept n oc)ii lui *i (ei asculta de poruncile lui *i (ei p#zi toate le ile lui& eu nu (oi aduce asupra ta nici una din '#t#ile pe care le3am adus asupra E iptului& c#ci eu snt domnul& cel ce te (indec# pe tine;. i au a0uns la Elim *i erau acolo dou#sprezece iz(oare de ap# *i *aptezeci de palmieri. i ei *i3au a*ezat ta'#ra acolo ln # ap#% (Ie"rea, XV, 24827). Ca s# ad#posteasc# %micu+ul% rup de oameni& printre care numai '#r'a+i narma+i erau CFF FFF& ace*ti EF de palmieri tre'uie s# "i "ost destul de departe unul de altul *i tre'uie s# "i a(ut ni*te "runze nenc)ipuit de mari. A*a ies uneori la i(eal# nemaipomenitele o ori+e ale %s"in+ilor% autori& care nu se dau n l#turi de la nici un "el de exa er#ri. 4#r#sind Eliimul& e(reii *i3au continuat drumul spre miaz#zi pn# au a0uns n pustiul /in& care se a"l# pe pantele de miaz#zi ale colinelor de pe +#rmul ol"ului (uez# !n urma acestei deplas#ri spre miaz#zi au a0uns ln # muntele /inai. Acolo natura este deose'it de m#rea+#& dar cu des#(-r*ire s#l'atic#. Rezer(ele de alimente pe care e(reii putuser# s# le ia cu ei se epuizaser# de mult& iar n acest pustiu p#c#tos nu exista nici o crcium# *i nici o 'er#rie. Cei H FFF FFF de emi ran+i au nceput s# crteasc#6 %Ci toat# o'*tea "iilor lui

Izrail crti n pustie mpotri(a iui Moise *i a lui Aaron. Ast"el "iii lui Izrail ziceau c#tre ei6 :Mai 'ine muream de mna domnului n +ara E iptului& cnd *edeam ln # oalele cu carne *i mncam pine de ne s#turam5 Dar (oi ne3a+i adus n pustietatea aceasta ca s# moar# de "oame toat# loata;% (Ie"rea, XVI, 283). *vreii i$ar 3i 3#cut& cu si uran+#& de petrecanie lui Moise dac# dumnezeu nu i3ar "i dat putin+a s# mplineasc# dorin+ele acestor nenoroci+i prin ni*te %minuni% pe care n zilele noastre nici un scamator nu ar putea s# le repete. Deodat#& n acest pustiu au ap#rut prepeli+e& stoluri ntre i de prepeli+e. i cum e(reii nu a(eau cu ei cuptoare& e de presupus c# prepeli+ele acestea le c#deau pe mas# ata "ripte. Dar asta nc# nu3i totul6 %...Iar a doua zi diminea+a& mpre0urul ta'erei c#zuse un strat de rou#. Ci& dup# ce s3a ridicat stratul de rou#& iat# pe "a+a pustiei ce'a m#run+el *i r#un+os& m#run+el ca c)iciura cnd este pe p#mnt. Deci& (#znd3o "iii lui Izrail& au zis unii c#tre al+ii6 :Ce e aceasta9;& c#ci nu *tiau ce este. Dar Moise le3a r#spuns6 :Aceasta este pinea pe care dumnezeu (3a dat (ou# s3o mnca+i5;... i "iii lui Izrail i3au pus numele :man#;& *i ea sem#na cu s#mn+a de coriandru6 era al'# *i a(ea ust de turt# cu miere% (Ie"rea, XVI, 1315,31). Din acela*i capitol a"l#m c# poporul e(reu a nceput s# primeasc# n "iecare diminea+# ra+ia zilnic# de man# n to+i cei DF de ani de pri'e ie *i to+i se lin eau pe de ete. =enera+ia pe care o nutrim "a+# de %s"ntul du)% nu tre'uie s# ne mpiedice s# preciz#m c# man# nu se #se*te numai n peninsula /inai& ci *i n multe alte p#r+i ale lo'ului& *i anume6 n Cala'ria& 4ersia& ,urcia etc.& "iind "olosit# ca un pur ati( destul de 'un. Reiese deci c# dumnezeu se n ri0ea nespus de s#n#tatea e(reilor6 m'ui'ndu3i& el (e )ea totodat# ca nu cum(a s# se constipe. Dar s# administrezi oamenilor pur ati( zi de zi (reme de DF de ani& cum se arat# limpede n (ersetul HK din cap. al @=I3lea de a*a ce(a nu poate "i n stare dect inima plin# de dra oste a %tat#lui ceresc%5 *vreii s$au pomenit acum ln # stnca Lore' *i din nou au nceput s# su"ere de sete. Asediat de compatrio+ii s#i& Moise a lo(it cu toia ul n stnc#. 4e dat# de acolo a +*nit ap# *i cei H FFF FFF de emi ran+i& dup# ce *i3au potolit setea& s3au apucat s#3*i instaleze corturile. Dar i a*tepta o surpriz# nepl#cut#. 4rin p#r+ile acelea se a"la Amalec *i poporul lui& c#rora nu le3au pl#cut urma*ii lui Iaco'. E cazul s# ar#t#m c# Amalec era urma*ul lui Esau6 de la prima lui so+ie& Ada& Esau a a(ut pe "iul s#u mai mare& Eli"az& iar Eli"az l3a a(ut pe Amalec de la +iitoarea sa ,imna. Cum se "ace c# acest Amalec r#m#sese n (ia+# pn# atunci9 %4orum'elul% a uitat s# dea %s"ntului% autor cu(enita explica+ie& iar acesta nu s3a ndit c# lucrurile ar putea s# strneasc# mirare. !ns#*i existen+a acestui Amalec este un lucru c"t se poate de ciudat& c#ci& pentru ca urma*ii celor B7 "ii ai lui Iaco' s# "i apucat s# de(in# un popor care s# poat# s# dea din rndurile sale CFF FFF de oameni narma+i& ar "i tre'uit s# se succead# multe enera+ii. !n s"r*it& ns#*i .i'lia spune c# ntre sosirea lui Iaco' *i a "iilor lui n E ipt *i e(eni3 mentele expuse n cartea %Ie*irea% s3au scurs DHF de ani. 4rin urmare& *i Amalec ar "i tre'uit s# ai'# (reo DFF de ani cnd i3a atacat pe e(rei n pustiul

/inai. Dar se pare c# s3"ntul autor nu se mpiedic# de acest am#nunt6 po(ara unei (rste naintate. F#r# pic de mirare& cu aerul cel mai netul'urat *i mai lini*tit& el tr#nc#ne*te despre a(enturile r#z'oinice ale lui Amalec *i ale semin+iei lui. Orice s$ar zice! acest Amalec a 3ost! "#r# ndoial#& un om n rozitor. El a '# at o spaim# de moarte n e(reii no*tri. Ca s# respin # atacul du*manului& Moise i3a ordonat lui Iosua& "iul lui $un& care comanda ntrea a oaste a emi ran+ilor& s# adune pe cei mai 'uni solda+i ai s#i& iar el& mpreun# cu Aaron *i Lur& s3au retras pe un deal din (ecin#tate. ,ot timpul ct a durat '#t#lia& Moise a stat cu 'ra+ele ridicate. Ct# (reme st#tea el n aceast# pozi+ie& 'iruiau e(reii& dar de ndat# ce %*i l#sa minile n 0os& 'iruiau amaleci+ii% (Ie"rea, ("II, 11). !n cele din urm#& o'osind s# +in# mereu minile n sus& a ru at pe Aaron *i Lur s#3i spri0ine 'ra+ele %pn# la apusul soarelui% ('. 12). 4n# la s"r*it& Iosua a tras domnului& Amalec *i semin+iei lui o ciom# eal# zdra(#n#. Iar Iosua a trecut pe amaleci+i *i pe poporul lor prin ascu+i*ul s#'iei% (Ie"rea, XVII, 13). n cap. al @=III3lea l (edem pe %preotul% Ietro din Madian n (izit# la inerele s#u Moise. Moise i3a po(estit socrului s#u %minunile% *i p#+aniile din timpul "u ii e(reilor din E ipt *i asta l3a ispitit pe %preot% s# treac# la credin+a lui Moise. %Acum cunosc *i eu c# domnul este mai mare dect to+i dumnezeii...% ('. 11). i Ietro a adus o 0ert"# dumnezeului Ia)(e. !nainte de a se napoia acas#& Ietro i3a dat inerelui s#u cte(a po(e+e& recomandndu3i& printre altele& s# renun+e la o parte din atri'u+iile sale& trecndu3le n seama unor su'ordona+i care s# "ie c#petenii peste mii& peste sute etc. Moise a #sit s"atul admira'il *i a statornicit imediat o scar# ierar)ic#. Aceasta este epoca n care Moise& imitnd tot pe e ipteni *i alte popoare& a n"iin+at ta ma slu0itorilor cultului& c#rora le3a acordat o mul+ime de pri(ile ii. /emin+ia lui Le(i& din care "#cea parte *i el& a de(enit o cast# preo+easc#& iar Aaron& "ratele lui mai mare! a devenit cel dinti mare3preot. A*a a "ost or anizat& potri(it .i'liei& cultul mozaic. ,oate cele ar#tate mai sus au "ost ndeplinite& zice3se& din porunca lui dumnezeu& cu care Moise a stat de (or'# pe muntele /inai. ?inerele lui Ietro s3a c#+#rat sin ur pn# n (r" *i acolo '#trnul dumnezeu i3a dat zece porunci& care a(eau s# de(in# mai trziu temelia credin+ei reli ioase a poporului e(reu. !n acele momente& muntele /inai era ncon0urat de str#lucirea unor "ocuri cere*ti n"rico*#toare *i din toate p#r+ile se auzeau tunete *i z omote de nenc)ipuit& semne (#dite c# se s#(r*eau e(enimente importante. Dumnezeu i3a dictat lui Moise *i le ile ci(ile. ,ratati(ele dintre Moise *i dumnezeul e(reilor au +inut cte(a zile. %i domnul a dat lui Moise& dup# ce a s"r*it (or'irea cu el pe muntele /inai& cele dou# ta'le ale le ii& ta'le de piatr#& scrise cu de etul lui dumnezeu% (Ie"rea, XXXI, 18). !n timp ce a(ea loc audien+a pe care dumnezeu i3o acordase lui Moise& e(reii& nerecunosc#tori& uitnd cu des#(r*ire m#re+ul repertoriu de minuni care "useser# s#(r*ite n "olosul lor& 'a dnd uit#rii pn# *i "aptul c# li se

n"#+i*ase dumnezeu nsu*i& au turnat un (i+el de aur *i au nceput s# i se nc)ine. !n toat# po(estea asta cel mai ciudat este c# (i+elul de aur a "ost "#cut pentru ei c)iar de "ratele lui Moise& marele3preot Aaron. Aaron a cerut n acest scop de la "emei *i "ete toate iu(aerurile *i toate podoa'ele lor de aur. $u se arat# ce sculptori& turn#tori *i 'i0utieri au lucrat n pustiu pentru s"in+ia3 sa preotul rene at. Acest idol colosal& pentru a c#rui construire ar "i "ost ne(oie de luni de munc# din partea unei "a'rici serioase& a "ost "#cut de pri'e ii no*tri din pustiu numai ntr3o sin ur# noapte. $u e reu s# ne nc)ipuim ndrept#+ita mnie care l$a cuprins pe .oise c"nd! cobor"nd de pe munte cu documentele divine 8 cele dou# ta'le ale le ii 8 la su'suoar#& a (#zut (i+elul de aur *i pe e(rei aducndu3i 0ert"e n acompaniament de cntece *i dansuri& *i toate acestea su' conducerea s"ntului s#u asociat& Aaron. %...Atunci a iz'ucnit mnia lui Moise *i a z(rlit din mn# ta'lele *i le3a "#cut +#nd#ri la poalele muntelui% (Ie"rea, XXXII,19). Descrierea procesului de distru ere a odiosului (i+el merit# s# "ie citat# textual6 Moise %a luat (i+elul pe care3l "#cuser# *i l3a ars n "oc *i l3a s"#rmat pn# l3a "#cut pul'ere< dup# aceea l3a risipit n apa *i cu apa aceea a ad#pat pe "iii lui Izrail% (Ie"rea, XXXII, 20). ,re'uie s# recunoa*tem c# nu oricui i este dat s# poat# pre"ace aurul n %pul'ere% aruncndu3l n "oc. /ecretul acestei opera+ii a "ost cunoscut& pe ct se pare& numai de Moise *i de nimeni altcine(a. !n a"ar# de aceasta& .i'lia ne ncuno*tin+eaz# c# pul'erea de aur se poate 'ea dizol(nd3o n ap#& ceea ce iar nu3i o trea'# prea simpl#. !n eneral& aurul se dizol(# cu sul". $u e reu s# ne nc)ipuim ct de re+oas# era aceast# '#utur#5 Dar cel mai minunat este aici "aptul c# Moise nu s3a apucat s#3l n(inuiasc# pe Aaron& care "#cuse ido3 lul& ci a poruncit le(i+ilor 8 care mpreun# cu "ratele lui erau& la urma urmelor& mai (ino(a+i dect ceilal+i pentru ceea ce se ntmplase 8 s# se narmeze *i s# dea iama prin ta'#r#& uci nd %"iecare pe "ratele s#u *i "iecare pe aproapele s#u& "iecare pe ruda sa5% .i'lia spune c# preo+ii au ucis& pentru propriile lor p#cate& (reo H FFF de oameni (Ie"rea, XXXII, 27828). Dup# ce s3a potolit& dumnezeu i3a poruncit lui Moise s# construiasc# un ta'ernacol 8 un "el de cort 8 *i s#3l a*eze n a"ara ta'erei& pentru ca %prorocul% s# poat# s# stea la tai"as cu dumnezeu ori de cte ori (a a(ea c)e"& "#r# ca s# "ie ne(oie s# se ca+ere de "iecare dat# pe munte. Iat# cum s3au petrecut lucrurile. %i dup# ce Moise intra n cort& stlpul de nor se po ora *i st#tea la u*a cortului< iar n (remea aceasta& domnul (or'ea cu Moise. i tot poporul +inea oc)ii la stlpul de nor care st#tea la u*a cortului& apoi tot poporul se scula n picioare *i se nc)ina pn# la p#mnt& "iecare la u*a cortului s#u. i domnul (or'ea cu Moise "a+# c#tre "a+#& precum (or'e*te un om cu prietenul s#u% (Ie"rea, XXXIII, 911). De(enind prieten apropiat al lui dumnezeu& Moise a )ot#rt s# tra # "oloase de pe urma rela+iilor de prietenie cu atotputernicul %creator% al ntre ii lumi. El a prins cura0 *i l3a ru at pe dumnezeu s# i se arate n toat# m#re+ia lui. Cum a ntmpinat dumnezeu aceast# ru #minte9 Manualele de %istorie s"nt#% ocolesc cu ri0# acest pasa0 din .i'lie. $oi (om recur e nc# o

dat# la un lun citat. Moise i3a spus lui dumnezeu6 %:Atunci te ro arat#3mi sla(a ta5;. Domnul l3a ntmpinat cu (or'a6 :Des"#*ura3(oi m#re+ia mea n "a+a ta *i (oi stri a numele domnului naintea ta& c#ci snt ndur#tor cu cine (reau s# "iu ndur#tor *i miluiesc pe cel pe care (reau s#3l miluiesc;. Apoi a zis domnul6 :,u nu po+i s# (ezi "a+a mea& c#ci nu se poate om care s# m# (ad# *i s# r#mn# (iu;. i a mai zis domnul6 :Iat# aici un loc n prea0ma mea. ,u s# stai ntre stnci! i cnd (a trece sla(a mea& te (oi pune n cr#p#tura unei stnci *i (oi pune mna mea n dreptul t#u pn# ce (oi trece. Iar dup# ce (oi lua mna mea& atunci tu m# (ei (edea din spate& dar "a+a mea nu poate s3o (ad# nimeni;% (Ie"rea, XXXIII, 1823). Acest pasa0 din %s"nta scriptur#% ar tre'ui s# "ie citit cu deose'it# aten+ie de to+i cei care ascult# cu smerenie ce tr#nc#nesc propo(#duitorii reli iei despre dumnezeu n eneral *i despre dumnezeul 'i'lic n special. ntruct Moise sp#rsese ta'lele le ii& dumnezeu a 'ine(oit s# ra(eze altele. $u se *tie de ce a doua edi+ie nu a "ost scoas# n cortul descoperirii< pro'a'il din punct de (edere te)nic aceast# munc# nu putea "i ndeplinit# dect n (r"ul muntelui /inai& unde Moise a "ost ne(oit s# se ca+ere din nou. El a petrecut acolo alte DF de zile *i DF de nop+i& "#r# s# m#nnce *i "#r# s# 'ea. Iar c"nd .oise s$a po&or"t din muntele /inai *i cele dou# ta'le ale le ii erau n mna lui& po orndu3se din munte Moise& el nu *tia c# o'razul lui str#luce*te& "iindc# (or'ise dumnezeu cu el. Deci (#zndu3l pe Moise Aaron *i to+i "iii lui Izrail& iat# c# o'razul lui str#lucea. Atunci ei s3au temut s# se apropie de el% (Ie"rea, XXXIV, 29830). Acela*i lucru se ntmpla *i de "iecare dat# cnd ie*ea din cortul descoperirii6 din aceast# pricin#& Moise este n"#+i*at de o'icei cu dou# "ascicule de raze pe "runte& sem#nnd cu dou# coarne. Cartea %Ie*irea% se nc)eie cu *ase capitole 1@@@=3@L2 n care snt expuse nenum#rate le i e(reie*ti m#runte *i "oarte m#runte& care i3au "ost dictate lui Moise de c#tre dumnezeu n persoan#.

CAPITOLUL AL OPT(PR*G*C*L*A CART*A A TR*IA A LUI .OI(*! L*0ITICUL Cartea %Le(iticul%& alc#tuit# din 7E de capitole& nu prezint# nici un interes. Dintre episoade& ea con+ine numai descrierea s"in+irii lui Aaron *i a "iilor lui ca preo+i (ca+. "III), precum *i cu(ioasa istorie a lui $ada' *i A'iu care *i3au aprins c#delni+a naintea lui dumnezeu cu "oc str#in& lucru pentru care dumnezeu i3a ars de (ii n "a+a templului (ca+. (). Cartea %Le(iticul% este& n "ond& o n*iruire lun # *i plicticoas# a tot "elul de 0ert"e& slu0'e reli ioase *i ritualuri ale e(reilor. %/"ntul% autor *i expune (ederile asupra preo+iei& asupra do'itoacelor %curate% *i %necurate%& asupra di"eritelor "eluri de

spurc#ciuni. 4rintre altele el (or'e*te mult despre lepr# *i despre lepro*i& atest# s"in+enia preo+ilor& porunce*te din nou s# "ie respectate s#r'#torile& s# "ie aduse 0ert"# cele dinti roade& analizeaz# am#nun+it di"erite cur#+iri& *i mai ales cur#+irea "emeilor dup# na*tere (ca+. (II), (or'e*te despre )ulirea domnului& cernd ca ea s# "ie pedepsit# cu moartea etc. etc. Un loc important este acordat pra(ilelor (ie+ii ci(ile. E un amal am de prescrip+ii inconsec(ente *i ciudate& la a c#ror lectur# te apuc# un c#scat de3+i trosnesc "#lcile. ,ocmai n aceast# carte iepurele este declarat do'itoc %necurat%& pentru c# el& de*i rume #& totu*i nu are %copita% despicat# ((I, K8!): %s"ntul% autor& a luat cu nai(itate mi*carea iute a 'uzelor *i nasului iepurelui drept ac+iune de rume are. n cartea Leviticul s"nt eDplicate! din punct de vedere reli&ios! di3erite boli# n eDaminarea acestei probleme! s3"ntul autor este pe c"t de inepuizabil! pe at"t de respin #tor. Unele dintre re(ela+iile lui snt cu totul monstruoase6 %...Dac# cel ce are scur ere (a scuipa pe unul care e curat& acesta s#3*i spele (e*mintele *i s# se scalde *i (a "i necurat pn# seara% (-e'iticul, (", 8). Dar un domn care su"er# de scur ere se poate cur#+a cu a0utorul... credin+ei. =# nc)ipui+i& poate& c# .i'lia i prescrie (reun tratament9 $3a+i )icit5 %Cnd cel care are scur ere se (a (indeca de scur erea sa& s# numere *apte zile pn# la cur#+irea sa *i s#3*i spele (e*mintele *i s# se scalde la ru *i (a "i curat. Apoi a opta zi s#3*i ia dou# turturele sau doi pui de porum'el *i s# (in# n "a+a domnului& la u*a cortului descoperirii& *i s# le dea preotului% (Lev"t"cu'), XV, 1314). .i'lia i spune 'olna(ului cum s# procedeze dup# ce se (a ns#n#to*i& dar este neputincioas# s#3l a0ute n (reun "el s# se (indece de 'oal#. Interesante snt unele opreli*ti. ,re'uie s# recunoa*tem c# %s"ntul% le iuitor arat# desc)is ct de re(olt#toare erau pe atunci mora(urile urma*ilor lui Iaco'. !n cap. al @@3lea snt n*iruite toate soiurile de des"ru posi'ile *i pentru "iecare dintre ele pedeapsa cu moartea. !n acest capitol& dumnezeu spune pn# *i urm#toarele6 %...Cine se (a culca cu o "emeie care are o'iceiul ei "iresc *i (a descoperi oliciunea ei& atunci el a dez olit scur erea ei *i ea *i3a dez olit iz(orul sn elui ei. Amndoi s# "ie strpi+i din mi0locul poporului lor% ('. 18). Iat#& n nc)eiere& cte(a recomand#ri care pot ser(i drept model n ce pri(e*te stilul c#r+ii %Le(iticul%& %inspirat de dumnezeu%. 4asa0ul acesta tre'uie citit cu cea mai mare (enera+ie& c#ci cu(intele respecti(e le roste*te nsu*i dumnezeu6 %$imeni s# nu se apropie de nici una din rudele sale ca s#3i descopere oliciunea. Eu snt domnul5 7oliciunea p#rintelui t#u& adic# oliciunea mamei tale& s# n3o descoperi& c# e mama ta. /# nu descoperi oliciunea ei. ?oliciunea "emeii tat#lui t#u s# n3o descoperi& c#ci este oliciunea tat#lui t#u. 7oliciunea surorii tale& "iica tat#lui t#u& sau "iica maicii tale& "ie n#scut# n cas# sau a"ar# din cas#& s# nu descoperi oliciunea lor. ?oliciunea "etei "iului t#u sau oliciunea "iicei "iicei tale& s# n3o descoperi&

c#ci este oliciunea ta. 7oliciunea 3etei 3emeii p#rintelui t#u& n#scut# din p#rintele t#u *i deci sor# cu tine& oliciunea ei s# n3o descoperi. ?oliciunea surorii p#rintelui t#u s# n3o descoperi& c# este de un sn e cu p#rintele t#u. ?oliciunea surorii mamei tale s# n3o descoperi& c# este de un sn&e cu mama ta# ?oliciunea "ratelui p#rintelui t#u s# n3o descoperi *i de "emeia lui s# nu te apropii& c#ci este m#tu*a ta. ?oliciunea nurorii tale s# n3o descoperi& c#ci este "emeia "iului t#u< s# nu descoperi oliciunea ei. ?oliciunea "emeii "ratelui t#u s# n3o descoperi& c#ci este oliciunea "ratelui t#u. ?oliciunea unei "emei *i a "iicei ei s# nu descoperi< pe "iica "iului ei *i pe "iica "iicei ei s# nu le iei& ca s# descoperi oliciunea lor& c#ci snt rude de sn e *i este nele iuire. Femeie& o dat# cu sora ei& s# nu iei& ca s# le "aci du*mance& descoperind oliciunea uneia ln # cealalt# care este nc# n (ia+#% (-e'iticul, ("III, !818). Ct# cucernicie *i nalt# +inut# moral# n toate cele expuse mai sus5 Att doar c# ns#*i .i'lia spune nu o dat# c# %preacu(io*ii s"in+i% *i %prieteni ai domnului% nc#lcau destul de des aceste prescrip+ii.

CA4I,OLUL AL $OUQ/4RE>ECELEA CART*A A PATRA A LUI .OI(*! NU.*RII Cartea %$umerii% se nume*te ast"el pentru c# primele patru capitole cuprind num#r#toarea e(reilor n a doua lun# a celui de3al doilea an al pri'e iei lor. $um#rul total al e(reilor narma+i se ridica la CFH#BBA ()umerii, I, !). Celelalte H7 de capitole ale c#r+ii continu# descrierea r#t#cirii e(reilor prin pustiu. ,otu*i& *i n aceast# carte se ntlnesc tot soiul de pra(ile& pe ct de nensemnate *i m#runte& pe att de monotone< 0um#tate din cap. al =III3lea se ocup#& de pild#& de "elul n care tre'uie aprinse candelele. !n cartea %$umerii% se pot #si& printre altele& recomand#ri pentru so+ii elo*i care3*i '#nuiesc so+iile c# le pun coarne& dar care& din di"erite moti(e& nu le3au prins asupra "aptului. Discutnd din nou cu Moise& dumnezeu i3a spus6 %...Dac# o "emeie m#ritat# (a a0un e des"rnat# *i necredincioas# "a+# de so+ul ei *i un altul se (a culca cu ea *i lucrul (a "i t#inuit "a+# de '#r'atul ei& *i ea s3a ntinat n ascuns "#r# s# "i "ost (reun martor *i nici s# "i "ost prins#...& atunci s# (in# cu "emeia lui la preot *i s# aduc# dar o zecime dintr3o e"# de "#in# de orz... 4reotul s# ia ap# s"in+it# ntr3un (as de lut *i pul'ere de pe pardoseala s"ntuiui loca* *i s# o pun# n ap#...% Apoi %preotul s# 0ure pe "emeie *i s#

spun#6 :Dac# nu s3a culcat nimeni cu tine *i dac# nu te3ai des"rnat ca s# te ntinezi "iind cu '#r'at& s# r#mi ne(#t#mat# de aceast# ap# amar# aduc#toare de 'lestem< iar dac# tu te3ai des"rnat "iind cu '#r'at *i te3ai spurcat *i un alt '#r'at s3a culcat cu tine dect '#r'atul t#u 8 *i preotul s3o 0ure cu 0ur#mntul aduc#tor de 'lestem *i s#3i spun# "emeii 86 s# te 'lesteme *i s# te "ac# de 'at0ocur# domnul n mi0locul poporului t#u& s#3+i sl#'easc# *oldurile *i pntecele s# +i se um"le& iar apa aceasta aduc#toare de 'lestem s# intre n m#runtaiele tale...; Iar "emeia s# r#spund#6 :Amin5 Amin5;. Apoi preotul s# dea "emeii s# 'ea apa cea aduc#toare de 'lestem... ca s#3i aduc# (#t#mare... i pe cnd ea (a 'ea ap#& se (a ntmpla 8 dac# s3a ntinat *i n3a "ost credincioas# '#r'atului ei 8 c# apa cea aduc#toare de 'lestem (a intra ntr3nsa ca s#3i aduc# (#t#mare6 pntecele ei se (a um"la& *oldurile i (or c#dea& iar ea (a "i 'lestemat# n mi0locul norodului ei: (*u#er"", V, 12, 13, 17,1922, 24, 27). Aceast# rnduial# di(in# este numit# de dumnezeu %rnduiala slu0'ei pentru '#nuial#%. /# re(enim acum la e(rei& care& su' conducerea lui Moise& *i continu# drumul prin pustiu. 4otri(it poruncii domnului& Moise *i3a comandat dou# trm'i+e de ar int& cu care se d#deau semnalele de plecare. !n aceast# perioad# a c#l#toriei& e(reii socotind& pe 'un# dreptate& c# mana sin ur# nu este su"icient# pentru )ran#& ntr3o 'un# zi au nceput s# crteasc# *i au cerut carne. Da3+i3mi (oie5 Oare nu ne3a spus %porum'elul s"nt% n cartea %Ie*irea% ((.II, 38) c# emi ran+ii no*tri& p#r#sind E iptul& au luat cu ei nenum#rate turme9 Au "ost& ce3i drept& cte(a cazuri cnd dumnezeu a cerut s# i se aduc# 0ert"# nti3n#scu+ii de la oi& pe timpul cnd e(reii s3au tot n(rtit (reme de (reun an pe la poalele muntelui /inai. E drept& de asemenea& c# Aaron *i le(i+ii 1preo+ii2 au sacri"icat (ite& aducndu3le 0ert"# n cinstea (i+elului de aur. Dar au "ost t#iate ntr3ade(#r toate (itele9 ,re'uie s# recunoa*tem c# cele ar#tate mai sus snt a'solut de nen+eles6 cnd %s"ntul du)% descrie 0ert"ele aduse n pustiu& e(reii au toate (itele pe care le luaser# din E ipt. Dar de ndat# ce po(estirea lui trece la alte "apte& aceia*i e(rei su"er# de "oame *i se )r#nesc numai cu mana pur ati(#. $u ne (om n #dui s# insinu#m c# %porum'elul s"nt% se contrazice6 ar nsemna s# de"#im#m& s# )ulim pe dumnezeu5 /ntem doar ne(oi+i s# tra em concluzia c#& pro'a'il& nenum#ratele turme "useser# mncate de dumnezeu n timpul 0ert"elor *i c# %s"ntul du)% a uitat s# ne (or'easc# despre asta. Oricum ar "i "ost& de (reme ce e(reii& dup# ce au p#r#sit re&iunea muntelui (inai! au cerut carne tn uindu3se amarnic nseamn# c# nu mai a(eau nici un 'ou& nici o oaie& nici un 'er'ec& nici un miel. Moise a adus aceste re(endic#ri la cuno*tin+a lui dumnezeu. %Atunci s3a pornit o (i"orni+# de la domnul *i a adus prepeli+e de la mare *i le3a trntit la p#mnt ln # ta'#r# cale de o zi ntr3o parte *i cale de o zi n cealalt# parte& n (ecin#tatea ta'erei& strat ca de doi co+i pe "a+a p#mntului% ()umerii, (I, 31). /e n+ele e de la sine c# dumnezeu3tat#l a tre'uit s# "ac# aceast# concesie poporului s#u& c# doar pentru el )r#niser# e(reii nenum#ratele lor turme ca s# i le aduc# 0ert"#. $u e reu s# ne nc)ipuim ce c)e" s3au pre #tit

s# tra # e(reii5 %Dar carnea era nc# ntre din+ii lor *i nu ispr#(iser# +nc de m"ncat c"nd m"nia domnului se aprinse mpotri(a poporului *i '#tu domnul poporul cu '#taie mare "oarte. i numele locului aceluia s3a c)emat C)i'rot3 Lataa(a& c#ci acolo a "ost n ropat poporul cel nt#rtat de po"t#% ()umerii, (I, 3383 ). nt#rtarea a constat n "aptul c# au (rut s# m#nnce carne5 4entru asta au "ost pedepsi+i e(reii. Dup# aceea c#l#torii s3au ndreptat spre miaz#noapte. Re iunea n care au intrat emi ran+ii este numit# n .i'lie pustiul 4aran6 ea este situat# n partea de nord3est a peninsulei /inai. %/"ntul% autor a "#cut ce3a "#cut *i a mai plasat *i n aceast# re iune o +ar# Madian. Moise a poruncit e(reilor s# se opreasc# *i a trimis iscoade cte una din "iecare semin+ie. Aceste iscoade au a0uns pn# la Le'ron& la apus de Marea Moart#& n inima Canaanului& care n (remea aceea era locuit de amori+i. Dup# DF de zile& iscoadele s3au napoiat& prezentndu3*i raportul& iar pentru a3*i ade(eri spusele& au adus roade minunate6 rodii& smoc)ine *i stru uri. Ciorc)inii de stru uri erau att de mari& nct era ne(oie de c+i(a oameni ca s#3i duc#. Era o do(ad# indiscuta'il# a "ertilit#+ii +#rii pe care (isau s# pun# mna emi ran+ii no*tri (ca+. (III). Dar continuarea raportului prezentat de iscoade a a(ut asupra e(reilor e"ectul unui du* rece& care a potolit pe dat# po"tele lor# 8 $ic#ieri nu am (#zut roade att de minunate 8 au spus iscoadele 8& numai c# locuitorii +#rii snt ni*te (oinici roza( de puternici& iar ora*ele lor snt mpre0muite cu ziduri tari. %Acolo am (#zut uria*i& pe "eciorii lui Erat< din neamul uria*ilor. i noi eram n oc)ii no*tri ca *i n oc)ii lor ca ni*te l#custe5% ()umerii, (III, 33). >ece dintre iscoade sus+ineau c# ar "i mai 'ine s# nu se mear # n aceast# +ar# minunat#. 4oporul era cu totul de p#rerea lor. $umai Iosua *i Cale' socoteau c# +ara pe care au (#zut3o era prea minunat# ca s# nu n3 cerce s3o cucereasc#. Ei au declarat c# ar merita s#3*i ncerce norocul *i c#& la urma urmei& cine nu risc# nu c*ti #. Dar cum poporul nu mp#rt#*ea entuziasmul lor& dumnezeu a declarat c# to+i e(reii& cu excep+ia lui Iosua *i Cale'& (or muri nainte de a a0un e la +inta c#l#toriei lor6 Cte(a zile mai trziu au ap#rut amaleci+ii *i canaani+ii& care le3au tras e(reilor o '#taie sor# cu moartea (ca+. (I"). Printre evenimentele descrise "n cartea Numerii merit# s# "ie amintit complotul pus la cale de Core& Datan *i A'iram& care& mpreun# cu 7KF de p#rta*i de3ai lor& au )ot#rt c# Moise *i Aaron nu snt (rednici s# r#mn# n "runtea le(i+ilor. 4e cei trei comploti*ti i3a n )i+it deodat# p#mntul& care s3a cr#pat su' ei< au disp#rut *i ei *i "amiliile lor& iar cei 7KF de e(rei p#rta*i de3ai lor au "ost mistui+i de "ocul %ie*it de la domnul%. !n a"ar# de aceasta& dumnezeu a a'#tut o ur ie peste capul a BD#EFF de emi ran+i care nu luaser# parte la complot6 ace*ti nenoroci+i au murit *i ei. i atunci le(i+ii au aprins t#mie ca mul+umire domnului (ca . XVIXVII). Dup# aceasta& potri(it poruncii domnului& Moise a ru at pe (oie(ozii semin+iilor s#3i aduc# cte un toia de lemn uscat& aidoma toia ului pe care Aaron l a(ea ntotdeauna asupra sa< pe "iecare toia era nscris numele

semin+iei respecti(e. ,oate toie ele au "ost a*ezate n cortul descoperirii& iar la r#mada lor a "ost ad#u at cel de3al doisprezecelea toia & adus de semin+ia lui Le(i& pe care era scris numele lui Aaron. A doua zi& spre marea mirare a tuturor& toia ul lui Aaron n"lorise& n timp ce restul toie elor nu se sc)im'aser# de loc. Acest toia era nc#rcat cu "lori *i c)iar cu mi dale coapte5 %Minunea% a ar#tat limpede c# dumnezeu spri0in# preo+ia lui Aaron. 4oporul s3a socotit con(ins *i a "# #duit ca pe (iitor s# nu3i mai pizmuiasc# pe le(i+i (ca+. ("II). /e pune ntre'area6 dac# minunea a "ost att de con(in #toare& de ce a a'#tut dumnezeu ur ia *i moartea peste BD#KAA de oameni care nu 3useser# (ino(a+i de nici un complot9 Cap. @I@ din cartea %$umerii% este consacrat n ntre ime unui episod "oarte %important%6 dumnezeu a cerut s# "ie n0un )iat# pentru el o 0uncan# ro*ie& "#r# cusur *i "#r# racil#& *i care s# nu "i "ost n0u at#. /3a #sit 0uncana& a "ost adus# la preotul Eleazar& iar cu sn ele 0uncanei t#iate el a stropit %de *apte ori partea de dinainte a cortului descoperirii% ('. ). !n cap. al @@3lea se spune c# drume+ii au a0uns din nou n pustiul /in. 4rin partea locului nu era pic de ap#. Din nou crtire *i r#z(r#tire n popor& o nou# lo(itur# cu toia ul n stnc#& din nou ap# 8 o nou# %minune%5 %i a ridicat Moise mna sa *i a lo(it stnca de dou# ori cu toia ul *i a ie*it ap# mult# din care a '#ut o'*tea *i do'itoacele% ('. 11). $u poate "i (or'a de o re*eal#& nu3i a*a9 De*i emi ran+ii duceau lips# de carne& totu*i a(eau turme 'erec)et5 !n continuare& dumnezeu le3a poruncit lui Moise& Aaron *i Eleazar& "iul lui& s# urce pe muntele Lor. Dup# ce a a0uns n (r"& Moise& con"ormndu3se dispozi+iilor primite de sus& l3a dez'r#cat pe Aaron de (e*mintele lui *i a m'r#cat cu ele pe Eleazar& iar Aaron a murit pe dat#. El a(ea atunci B7H de ani. n acest pustiu %domnea% un oarecare Arad. A"lnd de apropierea e(reilor& el a pornit cu r#z'oi mpotri(a lor& a zdro'it numeroasa lor armat# *i a luat prizonieri. Adnc ndurerat& poporul e(reu a adresat domnului urm#toarea ru #6 %Dac# tu (ei da poporul acesta n mna mea& atunci eu +i (oi a"ierosi cet#+ile lui. i domnul a ascultat de lasul lui Izrail *i i3a supus pe canaani+i...% 1@@Y& 23). !n a doua '#t#lie& emi ran+ii no*tri i3au n(ins pe canaani+i& i3au trecut prin ascu+i*ul s#'iei *i au distrus ora*ele lor& a*a cum i "# #duiser# lui dumnezeu. Dup# aceea s3au ndreptat c#tre miaz#zi *i din nou s3au a"undat n pustiul 4aran. De ast# dat#& pentru c# au nceput s# crteasc# iar#*i& milosti(ul dumnezeu a slo'ozit asupra lor %*erpi (enino*i% care %au mu*cat poporul *i mul+ime de lume a murit din Izrail%. Atunci Moise a "#cut un *arpe de aram# *i l3a atrnat sus pe un stlp. i "iecare dintre cei mu*ca+i& cnd se uita la *arpele de aram#& se (indeca pe dat# (((I, !89). Dup# ce au mai r#t#cit un timp prin pustiu& e(reii s3au pomenit din nou n partea de miaz#noapte& n apropiere de amori+i& care tr#iau su' st#pnirea re elui (inon# E(reii i3au or anizat ntre ului popor amorit o cu(ioas# 'aie de

sin&e! %trecndu3i prin ascu+i*ul s#'iei%. %Re ele .asanului%& O & a "ost *i el n"rnt *i omort& ca *i to+i supu*ii lui. 4oporul domnului a mai pus st#pnire pe un teritoriu ('. 21835). Emi ran+ii din E ipt au a0uns acum pe +#rmurile de miaz#zi ale M#rii Moarte. Ei a(eau de trecut un mic lan+ de mun+i care "orma rani+a +#rii urma*ilor lui Moa'& "iul patriar)ului Lot& pe care el l3a a(ut de la "iica sa dup# o minunat# noapte de 'e+ie. Dar +ara Moa' se n(ecina la r#s#rit cu +ara Madian 1pentru a treia oar# Madian52& iar madiani+ii *i "iii Moa'ului tr#iau n 'un# (ecin#tate. Re ele Moa'ului& pe nume .alac& a"lnd c# e(reii se apropie de capital#& s3 a r#'it s# se s"#tuiasc# cu mini*trii s#i *i cu al+i c+i(a n+elep+i. Iat# ce )ot#rre au luat. 4e (remea aceea& n ora*ul 4etor tr#ia un oarecare .ileam& "iul lui .eor& a c#rui meserie era s# prezic# (iitorul *i s# nduplece soarta nendur#toare. .alac a )ot#rt s# trimit# o dele a+ie la .ileam ca s# capete de la el o 'inecu(ntare pentru moa'iteni *i pentru alia+ii lor& madiani+ii& "#r# a uita s#3i cear#& totodat#& 'lestem stra*nic mpotri(a e(reilor. La nceput .ileam a re"uzat s# plece ca s# dea 'inecu(ntarea re elui .alac& poporului s#u *i alia+ilor lui. Cu toate acestea& mai trziu i s3a p#rut c# dumnezeu i n #duie s# satis"ac# cererea lui .alac. .ileam a pornit la drum& mpreun# cu dele a+ia care (enise dup# el. i iat#3l mer nd ia(a*3ia(a* pe asina lui& cnd deodat# aceasta a (#zut un n er& narmat cu o sa'ie& care3i t#ia drumul. Asina a luat3o razna peste cmp ca s# e(ite ntlnirea cu n erul. %Atunci .ileam a lo(it asina ca s# se ntoarc# iar pe drum. !ns# n erul i3a ie*it nainte pe un drumea n ust ntre (ii& cu zid de o parte *i de alta. i cnd asina a (#zut pe n erul domnului& s3a mpins n perete *i a strns piciorul lui .ileam de perete& iar el a nceput s3o 'at#. Atunci n erul domnului a trecut mai departe *i a stat ntr3un loc *i mai strmt& "#r# potec# de crmit nici la dreapta& nici la stn a. Asina ns#& cnd a (#zut pe n erul domnului& s3a cinc)it su' .ileam. i .ileam s3a prins de mnie *i a nceput s# lo(easc# asina cu toia ul. Domnul atunci a desc)is ura asinei *i ea a zis c#tre .ileam6 :Ce +i3am "#cut +ie de m3ai '#tut de trei ori9; i .ileam a r#spuns asinei6 :Fiindc# +i3ai ar#tat z'urd#lnicia cu mine& de3 a* "i a(ut o sa'ie n mn# te3a* "i omort 1#. Asina a zis lui .ileam6 :Oare eu nu snt asina ta pe care ai c#l#rit din tinere+ile tale *i pn# n ziua de azi9 Fost3am eu deprins# s# m# port a*a cu tine9; i el a r#spuns6 :$u5;. Atunci domnul a desc)is oc)ii lui .ileam *i& cnd a (#zut pe n erul domnului stnd n drum& cu sa'ia scoas# n mn#& a c#zut n enunc)i *i s3a nc)inat cu "a+a la p#mnt. i n erul domnului a zis c#tre el6 :4entru ce ai '#tut asina ta de trei ori9 Iat# eu +i3am ie*it nainte ca un potri(nic ca s#3+i tai drumul. Dar asina ta m3a (#zut *i s3a dat n l#turi din "a+a mea de trei ori. De nu s3 ar "i dat n l#turi& te3a* "i omort pe tine& iar pe ea a* "i l#sat3o cu (ia+#5;. i .ileam a zis c#tre n erul domnului6 :4#c#tuit3am "iindc# n3am *tiut c# tu stai naintea mea n drum. i acum& dac# acesta este lucru r#u& m# (oi ntoarce;.

i n erul domnului a spus lui .ileam6 :Du3te cu '#r'a+ii aceia *i numai ce3+i (oi spune +ie& aceea s# r#ie*ti5;. i .ileam a plecat cu (oie(ozii Moa'ului% (*un"er"", XXII, 2335). Urmarea a "ost c# poporul e(reu a primit o tripl# 'inecu(ntare din ura lui .ileam& spre marea "urie a re elui Moa'ului& care a exclamat6 %:Eu te3am c)emat s# 'lestemi pe du*manii mei& dar iat# c# tu i3ai 'inecu(ntat pn# acum de trei ori5 Fu i deci n +inutul t#u5 Am zis c# te (oi nc#rca de cinste& dar iat# c# domnul te3a lipsit de ea5:% ()u#er"", XXIV, 1011). =om (edea ndat# cum l3au r#spl#tit e(reii pe .ileam pentru 'inecu(nt#rile lui. Re ele .alac a dat uit#rii mnia *i s3a "#cut 'un ca pinea cald#6 cap. al @@=3lea ne relateaz# c# urma*ii lui Iaco' s3au instalat "oarte lini*ti+i printre "iii Moa'u3lui *i madiani+i. Armata de CFF FFF de o*teni narma+i& care "usese ata s#3i nimiceasc# att pe supu*ii ct *i pe alia+ii re elui .alac& nici nu se mai ndea la '#t#lii. F#r# armisti+iu& "#r# tratati(e& s3a nsc#unat pacea6 po3 porul e(reu s3a contopit prietene*te cu (ecinii s#i& madiani+ii *i "iii Moa'ului. %Dup# ce Izrail s3a a*ezat n /itim& a nceput poporul s# se des"rneze cu "iicele Moa'ului. Ele po"teau poporul la 0ert"ele dumnezeilor lor& iar el mnca *i se nc)ina dumnezeilor lor% (*u#er"", XXV, 12). Lucrul acesta& 'inen+eles& nu con(enea le(i+ilor& c#rora preo+ii p# ni le luau pinea de la ur#. Atunci& Fineas& "iul marelui preot Eleazar& (#znd c# un e(reu& pe nume >imri& intrase n casa "rumoasei madianite Coz'i& a intrat dup# el %n c#mara cea pentru "emei *i i3a str#puns pe amndoi n pntece& pe izrailitean *i pe "emeia lui% ('. 8). Cu pu+in nainte& dumnezeu trimisese pe capul poporului s#u drept pedeaps# o nou# molim#6 7D.FFF de oameni apucaser# s# moar#. Lo(itura de spad# a lui Fineas l3a 'ucurat nespus pe dumnezeu *i el a st#(ilit nentrziat epidemia. Atunci dumnezeu i3a poruncit "#r# ocol lui Moise s# pre #teasc# exterminarea eneral# a "iilor Moa'ului *i a madiani+ilor ('. 1!818). nainte de a aduce la "ndeplinire acest plan al domnului& Moise a "#cut un nou recens#mnt& c#ci trecuser# mai 'ine de HG de ani de cnd e(reii plecaser# din E ipt. !n decursul acestor HG de ani& poporul e(reu se nnoise& c#ci& a*a cum am su'liniat mai nainte& dumnezeu i a(ertizase pe emi ran+i c# nici unul dintre cei care au p#r#sit E iptul nu (a intra n %p#mntul "# #duin+ei%& cu excep+ia lui Iosua *i Cale'. /tatistica lui Moise a anun+at din nou un num#r de CFB#EHF de oameni %de la dou#zeci de ani *i mai (rstnici% n stare s# poarte arme& de ast# dat# "#r# a3i mai pune la socoteal# pe le(i+i& al c#ror num#r se ridica la 7H#AAA (ca+. (("I). %Izrail% a dus la ndeplinire %porunca domnului%. !n acest scop au "ost *i cte BFFF de oameni din "iecare semin+ie& n total B7#FFF de %r#z'un#tori ai domnului (ca+. (((I). Cel mai r#u au p#+it3o madiani+ii6 au "ost nimici+i to+i '#r'a+ii acestui popor& printre care *i %cinci re i ai lor%. E(reii %au trecut prin ascu+i*ul s#'iei% *i pe .ileam& "iul lui .eor& acest minunat proroc care doar cu pu+in timp n urm# le d#duse 'inecu(ntarea sa. %Apoi "iii lui Izrail au luat n ro'ie pe "emeile *i pe copiii madiani+ilor& iar (itele& turmele *i toat# 'o #+ia lor le3au 0e"uit. Ora*elor din a*ez#rile lor *i

ta'erelor lor de corturi le3au dat "oc% ()umerii, (((I, 9810). Dar lui Moise i s3a p#rut c# m#celul acesta nu este de a0uns *i el s3a sup#rat %pe c#peteniile o*tirii& pe (oie(ozii cei peste mii *i pe *uta*i& care se ntorceau de la lupt#& *i i3a ntre'at Moise6 :/nt (ii toate "emeile9... Acum omor+i to+i copiii& precum *i toate "emeile care au cunoscut '#r'at& iar toate "etele care n3au cunoscut '#r'at s# le l#sa+i cu (ia+# pentru (oi;% (*u#er"", XXXI, 1415, 1718). /3a "#cut num#r#toarea pr#zii *i s3a constatat c# se capturaser#6 oi *i capre 8 CEK.FFF de capete& (ite mari 8 E7.FFF de capete& asini 8 CB.FFF de capete& *i "emei %care nu cunoscuser# '#r'at% 8 H7.FFF (v. 3135). O parte din aceast# prad# a "ost l#sat# lui dumnezeu& printre care *i H7 de "ete madianite ('. 0). Celelalte capitole ale c#r+ii %$umerii% nu cuprind nimic interesant6 pra(ile re"eritoare la mo*tenire& re uli pentru aducerea 0ert"elor n zilele de s#r'#toare *i prescrip+ii re"eritoare la (iitoarea mp#r+ire a %p#mntului "# #duin+ei%. ,oate acestea snt repetate n Cartea lui Iosua& "iul lui $un& cu am#nunte *i mai plictisitoare.

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECILEA CART*A A CINC*A A LUI .OI(*! -*UT*RONO.UL Deuteronomul%& cartea a cincea *i ultima din %4entateu)%& prezint# *i mai pu+in interes dect c#r+ile %Le(iticul% *i %$umerii%. Aci snt repetate& su' "orm# de cu(nt#ri rostite& zice3se& de Moise& di"erite le i care au "ost expuse anterior. !n prima cu(ntare& care se ntinde pe parcursul a D capitole& se rezum# tot ce s3a ntmplat din momentul ie*irii din E ipt *i li se reaminte*te e(reilor ce %torent de 'ine"aceri% a re(#rsat dumnezeu asupra lor. !n cu(ntarea a doua& care este expus# n 7B de capitole& se repet# ceea ce pentru poporul e(reu constituie codul lui de le i ci(ile *i reli ioase. Apoi urmeaz# un *ir ntre de condi+ii pri(ind ndeplinirea le ilor< e(reii (or "i 'inecu(nta+i *i totul le (a mer e din plin dac# (or asculta de poruncile dom3 nului< dimpotri(#& toate 'lestemele (or c#dea pe capetele lor *i cele mai "elurite *i numeroase pedepse se (or a'ate asupra lor dac# (or nc#lca poruncile lui. Deoarece %s"ntul% autor a a(ut ri0# s# atra # luarea3aminte c# prin ura lui Moise (or'e*te nsu*i dumnezeu& tre'uie s# d#m cte(a exemple de elocin+# di(in#. %=e*mintele tale nu s3au n(ec)it *i picioarele tale nu s3au 'obotit vreme de patruzeci de ani (*euteronomul, "III, ). Iat# %o minune% care& desi ur& nu este mai pu+in admira'il# dect toate celelalte %minuni% reli ioase *i despre care nu s3ar putea spune c# nu este amuzant#. 4otri(it celor dou# recens#minte amintite de noi mai sus& printre emi ran+i se num#rau CFF#FFF de o*teni& att n momentul ie*irii din E ipt ct *i n momentul cnd au sosit n +ara lui Moa'. !n Moa' nu au mai a0uns cei

care ie*iser# din E ipt& ci urma*ii lor. ?enera+iile mai (rstnice muriser#& %potri(it cu(ntului domnului%. Rinnd seama de num#rul celor narma+i& se poate socoti c# din E ipt au plecat H.FFF.FFF de oameni& dac# ad#u #m '#trnii& "emeile& "etele& '#ie+ii. Dac# aceste H.FFF.FFF de oameni *i3au #sit moartea n pustiu n decursul celor patruzeci de ani nseamn# c# *i cele H.FFF.FFF de rnduri de (e*minte& sc)im'uri de ru"e *i perec)i de nc#l+#minte au "ost transmise de la unii la al+ii. Dar& dup# ultimul recens#mnt& o*tenii erau CFB#EHF& "#r# a3i mai pune la socoteal# pe le(i+i& al c#ror num#r se ridica la 7H#AAA de oameni# Dac# presupunem c# "iecare o*tean *i "iecare le(it a(ea numai cte o sin ur# so+ie& c# "iecare "amilie a(ea doar cte trei copii& c# numai 0um#tate dintre so+i a(eau ta+i *i mame& reiese c# num#rul celor care sosiser# n Moa' se ridica la (reo D#BAA#FFF de oameni. Ei to+i tre'uiau m'r#ca+i *i nc#l+a+i. Acest calcul "ace ca %minunea% s# "ie cu att mai m#rea+# *i mai eni matic#& deoarece nseamn# c# a "ost ne(oie ca '#trnul dumnezeu s# "ac# rost de unde(a din pustiu& pentru poporul s#u& de circa B.KFF.FFF de perec)i de nc#l+#minte de ata& "#r# a mai pune la socoteal# acela*i num#r de rnduri de )aine '#r'#te*ti *i "emeie*ti. De alt"el& %s"ntul% Iustin& r#spunznd la aceste o'ser(a+ii ale scepticilor& sus+ine& n %Dialo cu iudeul ,ri"on%& nu numai c# (e*mintele e(reilor nu s3au uzat n timpul r#t#cirii lor de DF de ani prin pustiu& pe ar*i+# *i pe ploaie& ci c)iar& mai mult& c# (e*mintele copiilor lor cre*teau pe ei *i se l#r eau ca prin minune pe m#sur# ce& o dat# cu (rsta& li se dez(oltau trupurile. Iar %s"ntul% Ieronim spune& n epistola a @@@=III3a& c)iar urm#toarele6 %n (an *i n(#+aser# '#r'ierii meseria< ei nu au "#cut uz de ea (reme de patruzeci de ani petrecu+i n pustiu& pentru c# e(reilor nu le cre*tea nici p#rul& nici un )iile%. 4oate c# cel pu+in aceste cu(inte au s# (# con(in #& n s"r*it& *i au s# (# "ac# s# crede+i n %minunile dumnezeie*ti%5 Men+ion#m acum o porunc# a domnului care nu (a strni mirarea nim#nui6 %4#ze*te3te ca nu cum(a s# treci cu (ederea pe le(it n toate zilele (ie+ii tale de pe p#mntul t#u5% (*euteronomul, (II, 19). Dac# ne amintim c# le(i+ii snt "e+e 'iserice*ti& sensul celor spuse aici de(ine cum nu se poate mai limpede5 %Cnd (ei porni la r#z'oi mpotri(a (r#0ma*ilor t#i *i domnul dumnezeul t#u +i3i (a da n mna ta *i$i vei duce "n robie! Dac# printre roa'e (ei (edea o "emeie "rumoas# la c)ip *i te (ei ndr# i de ea ca s3o iei de ne(ast#& Ad#3o n casa ta *i ea s#3*i tund# p#rul *i s#3*i taie un )iile& /#3*i lepede )aina de roa'# de pe ea *i s# locuiasc# n casa ta. Apoi s# pln # pe tat#l s#u *i pe mama sa o lun# de zile& dup# care s# intri la ea *i tu s# "ii so+ul ei& iar ea s#3+i "ie so+ie. i dac# nu3+i (a mai "i dra #& s#3i dai drumul& dar s# n3o (inzi pe ar int& nici s# te por+i r#u cu ea& "iindc# ai umilit3o% (*euteronomul, ((I, 1081 ). * ct se poate de cu(ios& nu3i a*a9 %Famenul *i scopitul s# nu intre n o'*tea domnului% (*euteronomul, ((III, 2). Orice comentarii s"nt de prisos1 C"nd I"n timpul unei campanii militare. 8 -. ..) se (a a"la cine(a din ai t#i

necurat din pricina unei ntmpl#ri de noapte& s# ias# a"ar# din ta'#r# *i s# nu mai intre n ea& iar cnd (a da ndesear# s# se spele cu ap# *i la as"in+itul soarelui s# intre n ta'#r#% (*euteron,#u', XXIII, 1112) =# Cu alte cu(inte& nseamn# c# el nu (a lua parte la '#t#lie. =oltaire a socotit c# nu stric# s# "ac# unele o'ser(a+ii n le #tur# cu aceasta. %Mul+i cunosc#tori ai artei militare a"irm# 8 spune el 8 c# mai ales oamenii tineri& s#n#to*i au (isuri erotice *i c# ordinul de a3i ndep#rta pentru o zi ntrea # din armat# ar "i "ost "oarte nec)i'zuit *i prime0dios& deoarece& de o'icei& tocmai n timpul zilei a(eau loc luptele. Un ordin de acest "el ar "i ncura0at la*itatea. !n s"r*it& e mult mai u*or s# te speli n cortul t#u sau c)iar n ta'#r#& unde po+i s# #se*ti ap#& dect s# pleci din ta'#r# *i s# cau+i ap# dumnezeu *tie unde%. Dumnezeu rnduie*te pentru poporul s#u pn# *i "elul n care s#3*i "ac# ne(oile n timp de r#z'oi6 %La o parte din ta'#r# s# "ie un loc unde s# te duci a"ar#. /# ai la ndemn# o lopat# *i& cnd te (ei duce a"ar#& s# sapi unde(a *i acolo s# acoperi necura+ia ta. C#ci domnul dumnezeul t#u cutreier# ta'#ra ta ca s# te ocroteasc# *i s# dea pe (r#0ma*ii t#i n mna ta< de aceea ta'#ra ta s# "ie s"nt# *i s# nu se (ad# ntr3nsa nimic de ocar#& ca s# nu3*i ntoarc# "a+a de la tine% (-euter,n,#u', XXIII, 1315). tim de0a c# dumnezeu are mini de care se ser(e*te pentru a crea& c# are picioare pentru a se plim'a pe planeta noastr# oricnd #se*te de cu(iin+#< nu cu mult n urm# am a"lat c# are un spate *i c# i l3a ntors lui Moise< el are un nas cu care %simte mirosurile pl#cute%. Acum a"l#m c# nasul domnului nu ser(e*te numai ca podoa'# a "e+ei %creatorului% lumii& pentru a e(ita s# strneasc# rsul prin lipsa acestui detaliu natural al o'razului. $u& este un nas ade(#rat5 Dup# cum lui dumnezeu i place s# m#nnce zdra(#n 1aminti+i3(# de (estitul prnz o"erit de A(raam2& el& ntr3una din zilele %"acerii%& *i3a creat pentru propriile sale ne(oi un nas care %simte mirosurile pl#cute% *i nu su"er# mirosurile urte. /# nu nc)idem cartea %Deuteronomul%& n care snt expuse poruncile domnului& nainte de a ne opri *i asupra urm#torului pasa06 %Cnd se (or lua la )ar+# doi oameni& oarecine cu "ratele s#u& *i "emeia unuia se (a apropia s# scape pe '#r'atul ei din mna celui care3l 'ate *i (a ntinde mna *i3l (a apuca de partea ru*inoas#& s#3i tai mna "#r# mil#% (-euter,n,#u', XXV, 1112). Iat# ce nseamn# s# "ii dumnezeu atot*tiutor5 El a pre(#zut totul& a'solut totul5 Dumnezeu i3a mai declarat lui Moise c#& dup# ce (or intra n %p#mntul "# #duin+ei%& compatrio+ii lui (or tre'ui s# consacre doi mun+i unui ritual destul de ciudat6 pe unul dintre ei& numit ?arizim& (a "i 'inecu(ntat poporul< pe cel#lalt munte& care se nume*te E'al& se (or rosti tot soiul de 'lesteme. i acum iat# cte(a exemple de amenin+#ri dumnezeie*ti& extrase din cap. @@=III6 %/# trimit# domnul peste tine 'lestem& aiurire *i amenin+are n tot lucrul pe care3l (ei ncepe& pn# ce (ei pieri *i curnd nu (ei mai "i& din pricina "aptelor tale& c#ci m3ai p#r#sit% ('. 20)9 %/# te 'at# domnul cu o"tic#& cu "ri uri&

cu aprindere& cu ar*i+#& cu r#z'oi& cu t#ciune *i cu n #l'enirea )oldelor *i s# te urm#reasc# pn# te (or nimici% (o. 22)9 %/# te 'at# domnul cu 'u'oaiele E iptului& cu trn0i& cu lepr#& cu rap#n& de care s# nu te po+i t#m#dui% ('. 27)9 %/# te 'at# domnul cu ne'unie& cu or'ire *i cu n+epenirea inimii% ('. 28)9 %/# te lo ode*ti cu "emeie *i altul s3o ia de so+ie% ('. 30)9 %/# te 'at# domnul cu 'u'e rele peste enunc)i *i peste *olduri& din t#lpi *i pn#3n cre*tet% ('. 35)9 %/# "ii de spaim#& de po(este *i de 'at0ocur# pentru toate neamurile% '. 37)9 %/# semeni mult# s#mn+# pe o or& dar s# aduni pu+in& *i l#custele s# ai'# parte de ea% ('. 38)9 %Fii *i "iice s# ai& dar s# nu "ie ai t#i& ci s# se duc# n ro'ie% ('. 1)9 %/# porneasc# domnul mpotri(a ta un neam de departe& de la mar inile p#mntului& precum (ine (ulturul n z'or& neam a c#rui lim'# n3o n+ele i& neam crunt& care s# nu3*i ridice oc)ii spre '#trn& iar de cel tn#r s# nu3i "ie mil#% ('. 98KF2 *i a*a mai departe pn# la s"r*itul capitolului. Dintre toate aceste pedepse cu care dumnezeu amenin+# poporul s#u& nici una nu este o pedeaps# spiritual#. E(ident& poporul domnului nu cuno*tea pedepsele 'isericii cre*tine. Acest lucru tre'uie su'liniat& dup# cum tre'uie su'liniat *i "aptul c# nic#ieri n =ec)iul testament nu se (or'e*te despre iad& nici despre pur atoriu. Am (#zut mai nainte c# dumnezeu a(ea ri0# de latrinele e(reilor& n sc)im' nu am o'ser(at nic#ieri ca el s# se "i preocupat de su"letele lor. Cu(intele %nemurirea su"letului% nu se ntlnesc n nici una dintre c#r+ile %s"inte% din care *i3au mprumutat cre*tinii reli ia. Dup# amenin+#ri urmeaz# un "ra ment istoric6 Moise& care atinsese (rsta de B7F de ani& renun+# la mputernicirile sale n "a(oarea lui Iosua& "iul lui $un& spre deose'ita nemul+umire a marelui preot Eleazar& *i3i porunce*te lui Iosua s#3i duc# pe e(rei n +ara Canaan. l scutim pe cititor de cntarea pe care3o intoneaz# Moise cnd *i ia r#mas 'un de la compatrio+ii s#i. =om trece& de asemenea& *i peste 'inecu(nt#rile pe care el le d# "iec#reia dintre semin+iile lui Izrail. /upunndu3se poruncii primite de sus& eroul 'i'lic urc# n cele din urm# pe muntele $e'o& unde3l a*teapt# moartea& dar de unde& nainte %de a3*i da o'*tescul s"r*it%& el poate s# (ad# %p#mntul "# #duin+ei%. Reli ia cre*tin#& ca *i cea mozaic#& sus+ine ntr3un las c# %4entateu)ul% este opera lui Moise. /# nu cum(a s# (# dea prin nd s# a"irma+i c# cele cinci c#r+i comentate de noi au 3ost scrise de altcine(a. Dac# (# (a trece prin minte s# a"irma+i asemenea lucruri& (e+i "i excomunica+i. Aceste cinci c#r+i& sus+in cu nc#p#+nare teolo ii& au "ost scrise& de la primul *i pn# la ultimul rnd& de Moise dup# dictarea %porum'elului di(in%. O carte o'i*nuit#& o carte omeneasc#& s3ar "i nc)eiat n acest caz n momentul n care Moise a urcat pe muntele $e'o. !n ultim# instan+#& un om o'i*nuit ar "i scris urm#toarele rnduri6 %/imt c# m# duc< pun pana 0os& c#ci mi se apropie s"r*itul%. Dar Moise este un scriitor %s"nt%. El nu putea s# "ac# a*a ce(a. De aceea& n ultimul capitol al c#r+ii %Deuteronomul% el nsu*i eterni3 zeaz# moartea sa& nmormntarea sa& durerea poporului *i c)iar adau #& cu ama'ilitate& cte(a cu(inte de laud# postum# la adresa sa. %i a murit Moise& ro'ul lui dumnezeu& n +ara Moa'ului& dup# porunca domnului. i a "ost n ropat n (ale& tot n +ara Moa'ului& n dreptul .et3 4eorului& *i nimeni nu *tie mormntul lui pn# n ziua de azi... i "iii lui Irzail au

plns pe Moise n '#r# anul Moa'ului treizeci de zile. i dup# ce au s"r*it zilele de 0elire pentru Moise& Iosua& "iul lui $un& s3a umplut de du)ul n+elepciunii& "iindc# Moise *i pusese minile peste el. i au ascultat de el "iii lui Izrail *i s3au purtat precum poruncise lui Moise domnul. i nu s3a mai sculat n Izrail pro"et ca Moise& pe care s#3l "i cunoscut domnul "a+# c#tre "a+#...% (*euteronomul, (((IV, 56, 810). Citind aceste rnduri& unii ar putea s# clatine din cap nencrez#tori6 s3ar p#rea c# nu Moise le3ar "i scris. Dar re*it5 ,eolo ii (# (or demonstra c# acesta este stilul lui Moise& 'a c)iar *i n capitolele anterioare el nu a "olosit niciodat# persoana nti& ci ntotdeauna persoana a treia cnd a (or'it despre sine. Din moment ce 'iserica *i3a spus cu(ntul& nu mai ncape nici o o'iec+ie5 Iar p#rerea precis# a 'isericii a "ost expus# de n(#+atul teolo 4aul ?uArin n urm#toarele cu(inte6 %4entateu)ul% este denumirea eneral# a primelor cinci c#r+i din .i'lie. Autorul %4entateu)ului% este Moise. %4entateu)ul% este autentic *i autenticitatea lui este tot att de incontesta'il# ca *i autenticitatea celor mai autentice c#r+i. Ea este tot att de incontesta'il# ca ns#*i existen+a lui Moise. $u putem s# ne #m autenticitatea unei c#r+i pe care o socote*te ca atare credin+a str#(ec)e a unui popor ntre & a c#rui istorie ea a descris3o& ale c#rui le iuiri *i al c#rui cult ea l3a creat& ndeose'i cnd aceast# carte are caracterul de antic)itate care i este atri'uit. E cu neputin+# ca ea s# "i "ost conceput# *i scris# de altcine(a dect de autorul al c#rui nume l poart#. Acesta este %4entateu)ul%. Credin+a str#(ec)e a poporului e(reu& spiritul antic)it#+ii prin care se distin e aceast# carte& imposi'ilitatea unei su'stituiri& toate acestea demonstreaz# autenticitatea ei. Moise a scris %4entateu)ul% su' inspira+ia %s"ntului du)% 1Enciclopedia catolic#& ed. "rancez#& (oi. 0! pa&# :LA; # /# ne nclin#m& "ra+ilor& *i s# nu ne mai mir#m de nimic5

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI I U$ULEA %/FI$,ELE% I/4RQ=I ALE 4READRE4,ULUI IO/UA& FIUL LUI $U$& CQ4E,E$IA LUI I>RAIL Dup# moartea lui Moise& conduc#tor al poporului e(reu a a0uns Iosua& "iul lui $un. Ca e(reii s# mai prind# ni+ic# inim#& dumnezeu a (enit ndat# n (izit# la Iosua *i i3a "#cut c-te(a "# #duin+e tipice pentru .i'lie. %...Ci tu scoal#3te *i treci acest Iordan& mpreun# cu tot poporul& n +ara pe care eu (oi da3o "iilor lui Izrail. ,ot +inutul pe care3l (a c#lca talpa piciorului (ostru (i3l (oi da (ou#& precum am "# #duit lui Moise< Din mar inea pustiului *i a acestui Li'an& pn# la "lu(iul cel mare al Eu"ratului& toat# +ara )eti+ilor *i pn# la uria*a mare spre soare3apune6 acestea (or "i )otarele voastre# $imeni nu (a putea s#3+i stea +ie& mpotri(# n toate zilele (ie+ii tale5

4recum am "ost cu Moise& (oi "i *i cu tine< nu te (oi l#sa *i nici nu te (oi p#r#si. Fii tare *i '#r'#tos& pentru c# tu (ei da n st#pnire acestui popor +ara pe care& cu 0ur#m-nt& am "# #duit p#rin+ilor lor c# le (oi da3o% (:artea lui Iosua, I, 28!). $u era prima dat#& dup# ie*irea din E ipt& cnd dumnezeu repeta "# #duiala dat# odinioar# lui A(raam& Isaac *i Iaco'. Ce mp#r#+ie uria*# "# #duise el cu 0ur#mnt poporului s#u5 ,oate p#mnturile )ot#rnicite de peninsula /inai& Marea Mediteran# *i Eu"rat5 Aceast# mp#r#+ie tre'uia s# "i "ost mai mare c)iar dect Asiria. Dar ce "aliment r#sun#tor a dat dumnezeu& ct de 0osnic *i3a nc#lcat el cu(ntul5 E(reii au pus st#pnire pe un teritoriu in"im& *i asta dup# nenum#rate c)inuri. Ct despre malurile Eu"ratului care le "usese "# #duit& ei au tr#it acolo nu ca st#pni& ci ca 0alnici prizonieri de r#z'oi& n rea ro'ie la 'a'iloneni. Iar %marele% lor "lu(iu n3a "ost dect nenorocitul Iordan # Ce a "#cut succesorul lui Moise drept r#spuns la porunca Domnului9 %Dup# aceea& Iosua& "iul lui $un& a trimis n tain# din itim& doi oameni& iscoade& *i le3a poruncit a*a6 :Duce+i3(# *i iscodi+i +ara *i Ieri)onul5;. Iar ei s3 au dus *i au intrat "n casa unei 3emei des3rnate pe care o c)ema Ra)a' *i au mas acolo% (:artea lui Iosua, II, 1). Unele traduceri ale .i'liei o numesc pe doamna Ra)a' )an i+#! ns# textul 'i'lic autentic arat# c# Ra)a' tr#ia din (enitul pe care i3l aduceau "armecele ei "emeie*ti. De ce aceast# inexactitate n traduceri9 Oare nu pentru c# sus3pomenita Ra)a' "i ureaz# n e(an )elie printre str#mo*ii lui Iisus Lristos9 %Atunci re ele Ieri)onului i3a trimis "emeii Ra)a' aceast# porunc#6 :/coate a"ar# pe oamenii care au (enit la tine *i au intrat n casa ta& c#ci ei au (enit s# iscodeasc# toat# +ara5;. Atunci "emeia aceea a luat pe cei doi oameni *i i3a ascuns& apoi a zis6 :Ade(#rat este c# ace*ti oameni au (enit la mine& dar n3am *tiut de unde snt# Iar cnd a venit (remea s# se nc)id# por+ile *i s3a ntunericit& oamenii au plecat& ns# ncotro au apucat ace*ti oameni nu *tiu< lua+i-(# dup# ei de ra'#& c#ci i (e+i a0un e5;% (:artea lui Iosua, II, 38K2. Dup# plecarea poli+iei re ale& Ra)a' a nc)eiat o n+ele ere cu cei doi spioni. Ea le3a comunicat c# +ara a *i auzit despre minunile %ie*irii e(reilor din E ipt% *i c# locuitorii se tem nespus de armata e(reiasc#. Cei doi spioni i3au dat& la rndul lor& un semn distincti( care a(ea s#3i ser(easc# pentru sal(area (ie+ii ei *i a casei ei n timpul (iitoarei cuceriri *i distru eri a Ieri)onului. Apoi spionii au co'ort pe o "rn )ie pe "ereastr#& deoarece casa Ra)a'ei se a"la %n zidul cet#+ii% ('. 982 ). %Ce l3a determinat 1pe Iosua2 8 remarc# =oltaire 8 s# recur # la ser(iciile acestei nenorocite& din moment ce dumnezeu i "# #duise cu ura lui s#3i dea spri0in *i a0utor& din moment ce el nu putea s# nu "ie si ur c# dumnezeu se (a lupta pentru el9 El era n "runtea unei armate de CFF.FFF de oameni *i a trimis DF.FFF de oameni s# cucereasc# Ieri)onul& un ora* care n3a "ost

niciodat# nt#rit *i care apar+inea unui popor att de inexperimentat n me*te*u ul armelor& nct pn# *i capitala *i3o a*ezase n (ale& nea(nd n "elul acesta posi'ilitatea de a o ap#ra n mod serios. Din Ieri)on au mai r#mas n prezent doar cte(a coli'e 0alnice& care ser(esc drept ad#post celor HFF de locuitori ai s#i%. !n le #tur# cu Ra)a'& teolo ul Calmet a pus& la timpul s#u& urm#toarea ntre'are6 s3a "#cut oare ea (ino(at# de minciun# atunci cnd a a"irmat c# iscoadele e(reie*ti plecaser# n timp ce acestea se #seau nc# la ea9 El #sea c# Ra)a' procedase 'ine. %Fiind in"ormat# 8 scrie acest teolo 8 asupra planurilor domnului de a3i nimici pe canaani+i *i de a da p#mntul lor e(reilor& ea nu putea s# se mpotri(easc# acestor planuri "#r# a p#c#tui n "a+a domnului< n a"ar# de aceasta& ea era con(ins# de 'unele inten+ii ale domnului *i cuno*tea "aptele nedrepte ale canaani+ilor. 4rin urmare& ea nu ar "i putut s# procedeze nici mai drept& nici mai n+elept%. n(#+atul FrAret i3a r#spuns6 %Dac# lucrurile stau a*a& nseamn# c# "emeia Ra)a' a "ost *i ea inspirat# de dumnezeu& ca *i Iosua& ceea ce este destul de ciudat. Mai curnd ar tre'ui s# recunoa*tem c# aceast# Ra)a'& tr#dndu3*i patria *i dnd3o pe mna unui popor str#in *i 'ar'ar& a "ost pur *i simplu o creatur# criminal#& (rednic# de cea mai aspr# pedeaps#%. Mai departe Iosua a poruncit e(reilor s# porneasc# mpotri(a Ieri)onului< pentru aceasta ei tre'uiau& n primul rnd& s# treac# Iordanul. 4reo+ii& care purtau %c)i(otul le #mntului%& mer eau n "runtea poporului. Ei au p#*it cu cura0 n ap#& ca ni*te oameni pro"und ncredin+a+i c# nu se poate s# nu se ntmple o minune. De ndat# ce *i3au udat picioarele& apele "lu(iului s3au oprit& parc# ar "i "ost z# #zuite de un st#(ilar ne(#zut. 4reo+ii au r#mas n mi0locul "lu(iului pn# a trecut tot poporul e(reu. !n amintirea acestei minuni& B7 pietre mari au "ost a*ezate pe malurile Iordanului. Apoi& de ndat# ce %c)i(otul le #mntului% a a0uns pe malul drept& apele au nceput s# cur # din nou prin al'ia "lu(iului (ca . III " I"). A"lnd despre aceste minuni& re ii di"eritelor popoare din (ecin#tate& pn# la +#rmurile M#rii Mediterane& au "ost cuprin*i de desperare. n momentul acela! dumnezeu i3a atras luarea3aminte lui Iosua c# de pe (remea %ie*irii din E ipt% ritualul t#ierii mpre0ur& statornicit de dumnezeu %pentru (ecie%& nu mai "usese practicat. .i'lia nu l#mure*te cauzele acestui "enomen ciudat& ci se mul+ume*te s# ne pun# n "a+a unui "apt mplinit. $ici unul dintre copiii de sex '#r'#tesc care se n#scuser# n pustiu nu "usese supus opera+iei. Or& pe atunci poporul e(reu num#ra n total (reo D#AAA#AAA de su3lete de ambele seDe! deci aproDimativ ?#AAA#FFF de '#r'a+i. !nc)ipui+i3(# ce cantitate uria*# de piele a "ost t#iat#& dup# porunca lui Iosua& de pe mem'rele procreatoare5 .i'lia nume*te destul de plastic locul unde a "ost s#(-r*it# aceast# opera+ie6 %Dealul t#ierii mpre0ur%. Dup# BD zile a "ost pa*tele& *i e(reii au a(ut destule rne pentru a3*i pre #ti azime< de atunci %s3a oprit si mana% (", 12). 4otri(it instruc+iunilor di(ine& armata e(reiasc# a mpresurat Ieri)onul *i (reme de *ase zile solda+ii au m#r*#luit amenin+#tor pe su' zidurile ora*ului&

iar preo+ii au cntat din tr-m'i+e. Asedia+ii erau extrem de mira+i de acest procedeu de lupt#& dar nu s3au predat. !n ziua a *aptea& potri(it acelora*i instruc+iuni& au mai ocolit de *apte ori& cu tot ec)ipamentul de lupt#& zidurile cet#+ii& de ast# dat# n acompaniamentul unei alte muzici& mai puternice& nso+ite de stri #tele ntre ului popor& *i atunci zidurile Ieri)onului s3au pr#'u*it. Iosua a dat porunc# s# "ie extermina+i to+i locuitorii6 '#r'a+i *i "emei& copii *i '#trni& 'a c)iar *i %'oii& oile *i asinii%. Au "ost cru+a+i numai "emeia Ra)a' *i rudele ei& pe care le adunase n casa sa. %Iar cetatea au ars3o cu "oc mpreun# cu tot ce era ntr3nsa& a"ar# de ar int *i de aur *i de sculele de aram# *i de "ier& pe care le3au (#rsat n (istieria casei domnului% (:artea lui Iosua, "I, 2 ). %E cu putin+# oare 8 scria lordul .olin 'roIe 8 ca dumnezeu& p#rintele tuturor oamenilor& s# "i c#l#uzit un 'ar'ar setos de sn e9 Dac# aceast# po(este n3ar "i att de a'surd#& ar "i din cale3a"ar# de odioas#%. /# nu uit#m c# autorul acestor cu(inte a "ost unul dintre cei mai de seam# *i mai respecta+i '#r'a+i de stat ai An liei. !n calitate de ministru de externe& lordul .olin 'roIe a "ost ade(#ratul inspirator *i "#uritor al (estitei p#ci de la Utrec)t& care a pus cap#t ndelun atelor r#z'oaie sn eroase ale lui Ludo(ic al @I=3lea. /e poate spune c# aceasta a "ost o "apt# m#rea+#& mndria (ie+ii lui. El a redat Europei pacea& crend totodat# condi+ii ct mai drepte cu putin+# pentru toate statele. E 'ine s# amintim meritele acestui om respecta'il& care "ace cinste omenirii *i care a "olosit eniul s#u pentru a pune cap#t extermin#rii reciproce a popoarelor< e necesar s# "acem acest lucru pentru a nc)ide ura "anaticilor care ar (rea s# (ad# n citatul reprodus mai sus cu(inte de )ul# la adresa domnului rostite de un nele iuit o'scur. Lordul .olin 'roIe a spus despre .i'lie6 %Ar nsemna s# )ulim pe dumnezeu *i s#3i 0i nim pe oameni dac# am pri(i cu seriozitate aceast# 0alnic# mpletire de o ori+e& n care "iecare cu(nt este ori culmea ridicolului! ori culmea ororii # Dup# spusele %s"ntului% autor& cucerirea *i distru erea Ieri)onului au a(ut ca rezultat or anizarea unor comploturi mpotri(a lui %Izrail%. =#znd ce n+ele e poporul e(reu prin cucerire *i cum se poart# el cu ora*ele cucerite& re ii de prin partea locului s3au ndit c# e mult mai 'ine s#3i nimiceasc# pe cotropitori dect s# a*tepte pn# ce cotropitorii i (or nimici pe ei. n consecin+#& ei au nc)eiat o alian+# *i au luat un *ir de )ot#rri "oarte importante (ca+. I(). Lor le$a sc#pat ns# un am#nunt care a(ea o nsemn#tate %sacr#%6 dumnezeu era de partea lui Iosua. Dumnezeu a sem#nat panic# n rndurile trupelor lor *i Izrail %i3a n"rnt cu rea n"rn ere la ?)i'eon *i i3a urm#rit pe drumul de costi*# c#tre .et)oron *i i3a m#cel#rit pn# la Azeca *i pn# la Mac)eda% ((, 10). Mai mult dect att& milosti(ul dumnezeu& mpins& pe ct se pare& de am'i+ie& a luat parte personal la '#t#lie6 %i pe cnd ei "u eau de dinaintea "iilor lui Izrail pe po(rni*ul de la .et)oron& domnul a pornit peste ei rindin# mare din cer pn# la Azeca& a*a nct cei care au murit& au murit mai mul+i de rindin# dect cei pe care "iii lui Izrail i3au ucis cu sa'ia ('. 11).

Dar Iosua a #sit c# 'iruin+a lui nu este deplin#. %Atunci a r#it Iosua c#tre domnul 8 adic# n ziua cnd domnul ia dat pe amori+i n mna "iilor lui Izrail 8 r#it3a n "a+a lui Izrail6 :/oare& stai n loc deasupra ?)i'eonului *i tu& Lun#& n (alea Aialonului5;. i soarele s3a oprit *i luna a stat n loc& pn# ce poporul s3a r#z'unat mpotri(a du*manilor s#i5 Oare acestea nu stau scrise n :Cartea Dreptului;9 Deci soarele a stat n loc n mi0locul cerului *i nu s3a zorit s# apun# aproape o zi ntrea #. i n3a mai "ost alt# zi ca aceea& nici mai nainte& nici pe urm#& ca domnul s# dea ascultare unui las de om. =ezi c# domnul se lupta pentru Izrail% ((, 1281 ). Citind aceast# po(estire& r#mi mirat c#& dup# rindina de pietre care a c#zut peste capetele du*manilor& Iosua a mai a(ut ne(oie s# recur # la o nou# minune *i s# opreasc# n loc /oarele *i Luna. 4o(estirea spune c# astrul zilei era nc# destul de sus pe cer. /3ar p#rea c# ar mai "i "ost destul timp pentru a3i nimici pn# la c#derea nop+ii pe to+i "u arii pe drumul c#tre .et)oron& c)iar dac# am admite c# unii dintre ei sc#paser# nelo(i+i de pietrele cere*ti. Ce3i drept& s3ar putea ca teolo ii s# o'iecteze c# unii "u ari aler au att de repede nct ar "i tre'uit mai mult de *apte ceasuri pentru ai a0un e din urm#. Dar *tiin+a nu a iz'utit nc# s# explice n ce "el /oarele& care& dup# cum se *tie& nu se n(rte*te n 0urul 4#mntului& *i3a oprit mersul. De asemenea e cu neputin+# de n+eles cum se "ace c# o zi care a "ost de dou# ori mai lun # dect toate celelalte n3a pro(ocat nici cele mai mici tul'ur#ri n mi*carea planetelor *i n re ularitatea eclipselor. Aceast# m#rea+# %minune% a lui Iosua a strnit multe rsete n rndurile oamenilor cul+i. /e spune c# un om de *tiin+# n(inuit c# sus+ine n(#+#tura lui Copernic despre mi*carea 4#mntului n 0urul /oarelui ar "i dat inc)izitorilor urm#torul r#spuns plin de iste+ime6 %4ro'a'il c# tocmai dup# minunea n"#ptuit# de Iosua& "iul lui $un& /oarele nu se mai mi*c# n 0urul 4#mntului%. n "runtea armatei amori+ilor care a "ost nimicit# n timpul acestui dezastru 'i'lic& se a"lau cinci re i. Ei s3au sal(at& ne"iind lo(i+i nici de rindina de pietre& nici de s#'iile e(reilor& *i s3au ascuns ntr3o pe*ter# ('. 1!). A3lnd despre aceasta& Iosua a poruncit ca intrarea n pe*ter# s# "ie astupat# cu pietre mari ('. 18). Cei cinci re&i au "ost prin*i ca ntr3o curs#. Apoi Iosua a poruncit ca pietrele s# "ie date la o parte *i cei cinci re i s# "ie sco*i a"ar#. Dup# aceea Iosua a dat c#pitanilor s#i urm#toarea porunc#6 %Apropia+i3(# *i pune+i picioarele (oastre pe ruma0ii acestor re i5%. Re ii n"rn+i au "ost uci*i& iar cada(rele lor ridicate n cinci spnzur#tori. /eara ele au "ost transportate din nou n pe*ter#& care a "ost iar#*i nc)is# cu pietre mari. %/"ntul% autor ne ncredin+eaz# cu toat# seriozitatea c# aceste pietre a*a au r#mas %pn# n ziua de ast#zi% ('. 22821). Ct despre Iosua& el a continuat cu(ioasele sale ispr#(i6 %Ast"el Iosua a supus tot +inutul& muntele& $e )e'ul& *esul& poalele mun+ilor *i pe to+i re ii lor& nel#snd pe nimeni s# scape *i nimicind toat# su"larea& a*a precum poruncise domnul dumnezeul lui Izrail% ((, 0).

4e to+i re ii care mai r#m#seser# el i3a urm#rit pn# la /idon *i i3a m#cel#rit& nct n3a mai sc#pat nici unul. %...Cailor le3a t#iat (inele de la picioare& iar carelor le3a dat "oc. Apoi Iosua s3a ntors napoi *i a cuprins La+orul& iar pe re ele lui l3a ucis cu sa'ia. 8 La+orul mai nainte "usese ora*ul de "runte din toate acele re ate. 8 i au trecut prin ascu+i*ul s#'iei toate su"letele din cetate& dndu3le pieirii& "#r# s# mai r#mn# nici o su"lare& iar cetatea La+orului a nimicit3o cu "oc% ((I, 98772. %Mult# (reme a dus Iosua r#z'oi cu re ii ace*tia% ('. 18). %,ot atunci a purces Iosua *i a strpit pe enac)i+ii de la munte...% ('. 21). %i n3au mai r#mas enac)i+i n +ara "iilor lui Izrail& att c+i au mai r#mas acolo& dect numai n ?aza& n ?at *i n A*dod% ('. 22). %...4este tot6 treizeci *i unu de re i%& nc)eie .i'lia descrierea acestor cu(ioase ispr#(i ale %s"ntului preadrept% Iosua& "iul lui $un ((II, 2 ). M#i& dr#cie5 /# n"rn i HB de re i5 E destul de mult pentru o +ar# care se ntinde doar pe c+i(a zeci de Iilometri5 Cnd& n s"-r*it& %popoarele% care tr#iau pe %p#mntul "# #duin+ei% au "ost nimicite complet& e(reii au a0uns sin urii lui st#pni. $u le mai r#mnea dect s#3l mpart#& lucru pe care l3au *i "#cut. De la cap# al @III3lea pn# la cap. al @@I3lea inclusi(& %Cartea lui Iosua% descrie pn# n cele mai mici am#nunte teritoriile care au "ost date "iec#rei %semin+ii%. !n aceste capitole snt n*irate un num#r imens de %ora*e%. Ca s# ne d#m seama de %num#rul% lor e destul s# ar#t#m c# numai semin+ia lui Iuda a primit mai 'ine de BFF de ora*e& "#r# a mai pune la socoteal# satele. .i'lia precizeaz# denumirile tuturor acestor ora*e ((", 20, !3). Le(i+ii au primit DG de ora*e& dintre care *ase a*a3numite %cet#+i de sc#pare% (ca+. ((8((I). Dumnezeu a sta'ilit personal aceast# ci"r# pentru ei6 le(i+ii& spusese el& (or ocupa DG de ora*e mpr#*tiate pe p#mntul celor B7 semin+ii< ei (or tr#i n aceste ora*e& iar mpre0urimile lor s# le "ie izlazuri pentru (ite. !n a"ar# de aceasta& izlazurile ora*elor pe care le (or c#3 p#ta le(i+ii se (or ntinde pn# la 7.FFF de co+i n 0ur (ca+. ((("). Cele *ase %cet#+i de sc#pare% erau destinate s# ser(easc# drept ad#post pentru uci a*ii care au s#(r*it un omor "#r# premeditare. Lordul .olin 'roIe presupune c# aceste pasa0e din .i'lie nu au putut s# "ie scrise dect de un le(it nes#+ios *i i norant *i numai n perioada interre nului& adic# mult mai trziu dect pe (remea lui Iosua& "iul lui $un. Iat# cum *i "ormuleaz# acest nditor considerentele6 %poporul e(reu n3a a(ut niciodat#& nici c)iar n anii de cea mai mare putere& DG de ora*e nt#rite. E pu+in pro'a'il ca m#car Irod& sin urul re e puternic s# le "i a(ut. Ierusalimul de pe (remea lui Da(id era sin ura a*ezare a e(reilor care ar "i putut s# poarte denumirea de ora*. Micul popor nomad al e(reilor nu a a(ut nici un "el de ora*e& nici pe (remea lui Iosua& nici c)iar pe (remea 0udec#torilor. Lun a list# de ora*e din :Cartea lui Iosua; nu este dect o minciun# ridicol#... Le(itul& care a "#cut un "als scriind cu mult# importan+# toate acestea& pretinde c# n st#pnirea le(i+ilor au mai "ost date alte C ora*e care ser(eau de ad#post pentru uci a*i. Ce ncura0are minunat# *i nea*teptat# pentru criminali5 $u *tii de ce s# te re(ol+i mai mult6 de repartizarea inutil# a DG de ora*e preo+ilor n inima pustiului& ori de a'surditatea pe care o reprezint# construirea a *ase ora*e care tre'uiau s# ser(easc#& n acela*i pustiu& drept

re"u iu pentru uci a*i # Aceast# "aimoas# mp#r+ire presupune aproximati( CFF de ora*e pentru toate semin+iile lui Izrail. !n ce pri(e*te scornelile reli ioase& ntr3ade(#r nici c)iar %s"ntul du)%& inspiratorul .i'liei& nu cunoa*te m#sura5 Re+ine+i& totodat#& c# ntre ul acest teritoriu are dou# rade lon itudine n partea sa cea mai lat# *i dou# rade *i 0um#tate latitudine n partea sa cea mai lun #& *i asta ntr3o epoc# n care e(reii se a"lau n culmea puterii& adic# nicidecum pe (remea lui Iosua. Cnd mp#r+irea a "ost terminat#& Iosua *i3a considerat misiunea ndeplinit# *i a murit %n (rst# de o sut# *i zece ani% (((I", 29). Capitolele c#r+ii lui repet# ntr3una c# dup# %'iruin+ele lui str#lucite%& el nu a l#sat n (ia+# nici un om din rndurile popoarelor n"rnte# Dar *i mai interesant este c#& dup# moartea lui Iosua ntlnim n .i'lie pe to+i ace*ti du*mani 8 care au "ost nimici+i pn# la unul 8 mai puternici dect oricnd *i c)iar mai numero*i.

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI l DOILEA CU0IOA(A INTRO-UC*R* N (,NTA I/,ORIE A JUDECQ,ORILOR I>RAILULUI Cartea %Judec#torilor%& urm#toarea dup# %Cartea lui Iosua% 17B de capitole2& ncepe s# descrie& c)iar din primul capitol& r#z'oiul dus de semin+iile lui Iuda *i /imion mpotri(a a BF.FFF de canaani+i& care erau condu*i de un re e pe nume Adoni3.ezec. .inen+eles& sa'ia lui Izrail a n"rnt toate aceste )oarde care nu se *tie de unde ap#ruser#. Ct despre Adoni3 .ezec& nainte de a muri& a "ost supus unei cazne6 i s3au t#iat de etele mari de la mini *i de la picioare. Atunci Adoni3.ezec a zis6 %:aptezeci de re i cu de etele cele mari t#iate& de la mini *i de la picioare& strn eau "irimituri su' masa mea5 Dup# cum am "#cut eu& a*a mi3a r#spl#tit *i mie dumnezeu;. Apoi l3au dus n Ierusalim *i a murit acolo% (:artea ;udect,r"',r, I, 7). Acest Adoni3.ezec tre'uie s# "i "ost& pe ct se pare& un monar) extrem de puternic& de (reme ce el luase n capti(itate *i nro'ise EF de re i. Capitala lui& dup# cum spune .i'lia& se numea .ezec. i iat#3ne din nou n "a+a unui "apt curios6 nici acest ora*& nici acest st#pnitor teri'il& nici ntrea a lui mp#r#+ie nu snt cunoscute de istorici. Este un lucru ct se poate de surprin3 z#tor& deoarece uria*a mas# su' care cei EF de re i sc)ilodi+i adunau "irimituri ar "i putut s#3i aduc# lui Adoni3.ezec o "aim# (e*nic# *i s#3l "ac# cunoscut n ntrea a lume. Oricum ar "i& dac#3i ad#u #m pe ace*ti EF de re i la cei HB de re i care "useser# nimici+i mai nainte de Iosua& (om c#p#ta n total un num#r de BF7 re i& n a"ar# de crudul Adoni3.ezec& *i& prin urmare& BF7 re ate n +ara Canaanului. Dac# arunc#m o pri(ire pe )art# *i mp#r+im acest mic teritoriu n BFF de p#r+i& "iec#ruia dintre cele BF7 re ate le re(in nu mai mult de BFF87FF de Iilometri p#tra+i. Ar p#rea cam pu+in pentru un re at. ns# cum

%s"nta scriptur#% spune numai ade(#rul& e de presupus c# ace*ti BF7 re i tre'uie s# "i "ost tare strmtora+i n teritoriile lor *i& prin urmare& e(reii a(eau datoria s# "ac# rnduial# *i s# se a*eze n %p#mntul "# #duin+ei% n locul canaani+ilor# Dar mai e *i altce(a care i contrariaz# pe sceptici6 cum se "ace c# dumnezeu& de*i atotputernic& nu a reu*it s# le (in# de )ac unora dintre canaani+i9 Dup# ce Iosua i exterminase pe to+i pn# la unul& ei au crescut din nou& ca din p#m-nt& n aceast# +ar# extraordinar#. %Iar domnul era cu Iuda& *i el a pus st#pnire pe partea muntoas#& dar pe locuitorii din *es n3a putut s#3i oneasc#& "iindc# ei a(eau c#ru+e de "ier% (1,19). 4ro'a'il c# rezer(ele de pietroaie pe care dumnezeu le a(usese n ceruri se epuizaser# pn# atunci. Dac# examinezi mai temeinic acest pasa0 din .i'lie& (rnd3ne(rnd tre'uie s# te ntre'i cum ar "i putut canaani+ii& care se sal(aser# datorit# carelor de lupt#& s# se "oloseasc# de ele& c#ci n aceast# +ar#& acoperit# n ntre ime de mun+i *i de stnci& deplasarea n carele de lupt# era cu des#(r*ire imposi'il#. Dup# cum se *tie din istorie& carele de lupt# au "ost in(entate n re iunile de *es. Cei dinti au "olosit aceast# in(en+ie 'a'ilonenii *i per*ii& dar mult mai trziu& a'ia la trei (eacuri dup# perioada lui Iosua& "iul lui $un. Cap. al II3lea *i al IlI3lea ale c#r+ii %Judec#torilor% arat# c# e(reii nu3i erau nici acum recunosc#tori lui dumnezeu& moti( pentru care n scurt timp el i3a pedepsit cu o n"rn ere *i cu ro'ia. Dup# moartea lui Iosua& e(reii au ales 0udec#tori care tre'uiau s#3i crmuiasc#. Aceast# perioad# din istoria lor nu a "ost dintre cele mai str#lucite. Fiii lui Izrail %au p#r#sit pe domnul dumnezeul p#rin+ilor lor& care3i scosese din +ara E iptului& *i au pornit dup# al+i dumnezei dintre dumnezeii popoarelor (ecine *i s3au nc)inat acestora *i au nt#rtat pe domnul. Deci au p#r#sit pe domnul *i au slu0it lui .aal *i astartelor% (II, 12813). %Ast"el& "iii lui Izrail au locuit n mi0locul canaani+ilor *i )eti+ilor& *i amori+ilor& *i perezi+ilor& *i )e(i+ilor& *i ie'usi+ilor< *i au luat "etele acestora de "emei... *i s3au nc)inat dumnezeilor lor% (III, K8!). 4entru a aprecia mai 'ine aceste c#s#torii ciudate& amintim nc# o dat# c# armata de :AA#AAA de oameni a e(reilor& condus# de Iosua& exterminase pe to+i locuitorii acestei +#ri pn# la unul. Dac# Moise odinioar# mai cru+ase (ia+a a H7.FFF de "ecioare& succesorul lui n3a l#sat n (ia+# nici o "iin+#6 %nici om& nici (it#%. Atunci aprinsu$s$a m"nia domnului "mpotri(a lui Izrail *i i3a dat (ndu+i n mna lui Cu*an3Ri*ataim& re ele Mesopotamiei& *i au ro'it "iii lui Izrail lui Cu*an3Ri*ataim timp de opt ani% (III, 8). !n le #tur# cu acest pasa0 din .i'lie& criticul en lez Zolston declara c# tre'uie ales ntre istoria 0udec#torilor *i istoria lui Iosua& "iul lui $un& una dintre ele "iind ine(ita'il "als#& c#ci ntre aceste dou# c#r+i %s"inte%P exist# contradic+ii '#t#toare la oc)i *i pasa0e care se exclud reciproc. %E cu neputin+# 8 scria el 8 ca e(reii s# "i c#zut n ro'ie ndat# dup# ce armata lor de CFF.FFF de oameni a nimicit pe to+i locuitorii Canaanului. Cine este acest

Cu*an3Ri*ataim& re ele Mesopotamiei& care pune deodat# n lan+uri pe "iii lui Izrail9 Cum a (enit el din ndep#rtata lui +ar#9 De ce nu se *tie nimic despre campania lui9 E drept& n textul :s"int; se spune c# aceasta a "ost o pedeaps# pe care dumnezeu a trimis3o e(reilor pentru c# se c#s#toreau cu "emei din neamul canaani+ilor *i le d#deau pe "iicele lor de so+ii '#r'a+ilor canaani+i. Dar nu este de loc su"icient s# se spun# c# n(in #torii au 'iruit datorit# "aptului c# au r#mas credincio*i *i c# n"rn+ii au "ost n(in*i numai pentru p#catele lor. $u exist# popor napoiat care s# nu poat# in(oca acela*i lucru. i niciodat# n3o s# putem n+ele e cum un popor& care num#ra D.FFF.FFF de oameni *i a(ea o armat# de CFF.FFF de osta*i& a putut s# "ie trt n ro'ie pe acela*i teritoriu pe care nu de mult l cucerise. La "el e cu neputin+# ca aceste impresionante mul+imi de r#z'oinici s# "i nimicit "#r# urm# pe to+i (ec)ii locuitori& iar dup# aceea s# se "i sta'ilit& prin c#s#torii& le #turi strnse ntre cotropitori *i popoarele exterminate. $imeni n3ar putea s# se ridice n ap#rarea unui asemenea noian de contradic+ii%. n continuare! "n cartea %Judec#torilor% se spune c# dup# G ani 0udec#torul Otniel i3a scos pe e(rei din ro'ie *i c# ei l3au ucis pe Cu*an3Ri*ataim& re ele Mesopotamiei ('. 98BF2. Dar .i'lia nu d# nici un "el de indica+ii cu pri(ire la aceast# lupt#& care tre'uie s# "i "ost "oarte crncen# *i despre care& de alt"el& nici un istoric n3a auzit (reodat# ce(a. Patruzeci de ani mai t"rziu ('. 1181 ), e(reii au c#zut n ro'ia re elui Moa'ului& E lon& de*i potri(it aceleia*i .i'lii& re atul Moa'ului ncetase de mult s# mai existe& iar locuitorii lui 8 madiani+ii *i moa'i+ii 8 "useser# n repetate rnduri extermina+i de e(rei pn# la unul. Ro'ia la moa'i+i a durat BG ani. Acestei ro'ii i3a pus cap#t E)ud& despre care .i'lia spune doar c# %era st-n aci%. Aducnd ntr3o zi da0dia lui E lon& l3a ru at pe re e s#3l primeasc# sin ur n %'iroul% lui& su' pretextul c# are s#3i mp#rt#*easc# un secret. Dndu3i crezare& E lon s3a nc)is cu el n camer#& iar E)ud %i3a n"ipt n pntece% pumnalul *i a plecat& "#r# s# "i "ost o'ser(at de cine(a ('. 21822). Acest act terorist i3a nsu"le+it pe e(rei< ei s3au r#z(r#tit *i au ucis dintre moa'i+i %ca la zece mii de oameni%. 4entru o perioad# de GF de ani n +ar# s3a statornicit pacea. %Iar dup# el 1E)ud2 a "ost am ar& "iul lui Anat& care a ucis *ase sute de "ilisteni cu o tn0al# de 'oi. i a "ost *i el un li'erator al lui Izrail% (III, 31). E(reii au "ost& dup# aceea& ro'ii re elui Ia'in& al Canaanului. Din "ericire& o oarecare doamn# De'ora& o (enera'il# pro"et#& l3a po"tit la ea pe unul .arac& i3a a++at '#r'#+ia& ca *i eroismul a BF.FFF de solda+i din semin+ia lui >e'ulon *i $e"tali& *i i3a condus la lupt#. ,rupele lui Ia'in& care erau comandate de % eneralul% /isera& au "ost c#s#pite c)iar de la prima ciocnire cu trupele conduse de .arac *i De'ora. Comandantul suprem /isera a "u it *i s3a ascuns n cortul Iaelei& "emeia lui Le'er& despre care %s"ntul% autor spune c# era c)enit. Ama'ila Iaela& c#reia dumnezeu i *optise cte(a (or'e calde& i3a o"erit c)iar ea ad#post lui /isera. Ea a ie*it n ntmpinarea lui *i i3a spus6 %Intr#& st#pne& intr# la mine& "ii "#r# team#5% (I", 18). Ea l3a acoperit pe /isera cu o (elin+# *i i3a dat s# 'ea lapte. /isera a adormit. Atunci Iaela a luat un +#ru* de cort *i un ciocan& s3a

apropiat tiptil de el *i i3a '#tut +#ru*ul n tmpl#& nct l3a +intuit la p#mnt. %Atunci iat# s3a i(it .arac& care urm#rea pe /isera& *i Iaela a ie*it ntru n3 tmpinarea lui *i i3a zis6 :=ino s#3+i ar#t pe omul pe care3l cau+i;% (I", 22). C"t despre re&ele Iabin! evreii nu au "ntrziat s#3l ucid# prin acela*i procedeu cunoscut *i cons"in+it n repetate r-nduri de dumnezeu. Cu acest prile0& doamna De'ora a intonat unul dintre cele mai minunate cntece ale sale (ca+. "). !l scutim pe cititor de aceast# plicticoas# *i e(la(ioas# tr#nc#neal# r#z'oinic#. $ecazurile e(reilor nu s3au terminat nici de ast# dat#. Au ap#rut madiani+ii 1alte "antome52& care3*i puseser# n nd s# otr#(easc# (ia+a ne"erici+ilor urma*i ai lui Iaco'. Ace*tia& de*i nu ro'eau propriu3zis la madiani+i& erau totu*i mpila+i *i o'idi+i n "el *i c)ip de ei6 cnd sem#nau *i munceau ndelun n n#de0dea s# culea # o recolt# m'el*u at#& madiani+ii n#(#leau pe o oarele lor& c#l#ri pe nenum#rate c#mile& *i le pr#p#deau sem#n#turile. Madiani+ii luau cu ei 'oii& asinii& (itele mici *i le pustiau r#dinile. $e"erici+ii de e(rei au "ost ne(oi+i& zice3se& s# se s#l#*luiasc# n pe*terile din mun+i ca s#3*i pun# la ad#post (ia+a amenin+at# de tur'a+ii pri onitori ("I, l&7). ,oate aceste necazuri au +inut (reme de *apte ani& pn# cnd& n cele din urm#& 'unul dumnezeu& "#cndu3i3se mil# de poporul s#u& a )ot#r-t s# scoat# la i(eal# un nou erou. Iar pentru ca exemplul s# "ie *i mai uluitor& el s3a oprit asupra unui tn#r pl#pnd& pe nume ?)edeon& care era att de sla' *i de pipernicit& nct a'ia de putea s# "ac# "a+# muncii acas# la taic#3s#u. i iat# c# ntr3o 'un# diminea+# %n erul domnului% i s3a ar#tat lui ?)edeon %*i i3a spus6 :Domnul este cu tine& (iteaz plin de putere5; ("I, 12). 7+edeon nu l$a crezut pe cuv"nt! mai ales c"nd a a"lat c# el urmeaz# s# eli'ereze pe Izrail de su' 0u ul madiani+ilor. %:Dac# ntr3ade(#r am a"lat )ar n oc)ii t#i& atunci d#3mi un semn de ncredin+are c# tu e*ti cel ce (or'e*ti cu mine. M# ro s# nu pleci de aici pn# ce nu (oi (eni la tine *i3+i (oi scoate darul meu *i3l (oi pune naintea ta;. i a zis domnul6 :R#mnea3(oi pn# ce te (ei ntoarce5;. i ?)edeon s3a dus acas# *i a #tit un ied *i azime dintr3o e"# de "#in#. i carnea a pus3o ntr3un paner& iar zeama a turnat3o ntr3o oal# *i le3a adus la el& acolo su' ste0ar& *i i le3a pus dinainte. Atunci n erul domnului a rostit c#tre el6 :Ia carnea *i azimele *i pune3le pe stnca aceasta& iar# zeama (ars3o peste ele;. i el a "#cut ntocmai. Atunci "n&erul domnului a "ntins v"r3ul toia&ului care era "n mna lui *i a atins cu el carnea *i azimele. i a iz'ucnit "oc din stnc# *i a mistuit carnea *i azimele& iar n erul domnului a pierit din oc)ii lui% ("I, 17821). Atunci ?)edeon a c)emat zece dintre cele mai 'une slu i ale tat#lui s#u *i& noaptea& a plecat s# d#rme altarul lui .aal *i s# taie copacii dintr3o dum'ra(# consacrat# zeilor madiani+ilor< din aceste lemne el a "#cut un 0ert"elnic *i pe el a adus 0ert"# lui dumnezeu un taur ntre . Mare a "ost mnia locuitorilor ora*ului cnd au (#zut c# 0ert"elnicul lui .aal este d#rmat& iar p#durea s"nt# este t#iat#. Dar ntruct Ioa*& tat#l lui ?)edeon& n3a (rut s#3l

dea pe "iul s#u pe mna lor& o mnie crunt# a cuprins pe to+i du*manii lui Izrail *i %to+i madiani+ii *i amaleci+ii *i "iii R#s#ritului% s3au unit& au trecut Iordanul *i au t#'#rt n *esul Izrael. %Ci du)ul domnului l3a nt#rit pe ?)edeon...%P ("I, 3 ). ,otu*i& ?)edeon mai *o(#ia& ntre'ndu3se dac# dumnezeu l3a ales ntr3 ade(#r pe el ca s# n"rn # pe (r#0ma*ii lui Izrail. El a adunat semin+iile lui Manase& A*er& >e'ulon *i $e"tali& pe care se 'izuia cel mai .mult& *i l3a ru at pe dumnezeu s# "ac# o minune care s#3i do(edeasc# nendoielnic c# l prote0eaz# ntr3ade(#r. %Iar ?)edeon a r#it c#tre dumnezeu6 :Dac# ntr3ade(#r tu (rei s# mntuie*ti prin mna mea pe Izrail dup# cum ai rostit& Iat# eu (oi pune pe arie un 'ra+ de ln#. Dac# roua (a c#dea numai pe 'ra+ul de ln# *i tot p#mntul (a "i uscat& atunci (oi *ti c# tu (rei s# mntuie*ti prin mna mea pe Izrail dup# cu(ntul t#u5;. i a*a s3a ntmplat6 cnd el se scul# diminea+a *i strnse 'ra+ul de ln# *i stoarse rou# din ln#& ie*i o cup# plin# de ap#. Atunci ?)edeon r#i c#tre dumnezeu6 :/# nu se aprind# mnia ta mpotri(a mea dac# (oi mai (or'i nc# o dat# *i dac# (oi mai "ace nc# o ncercare cu lna< s# r#m-n# uscat# numai lna& iar pe tot p#mntul s# cad# rou#;. Iar dumnezeu& n noaptea aceea& a "#cut ntocmai& *i 'ra+ul de ln# a r#mas uscat< el sin ur& iar pe tot p#mntul c#zuse rou#% ("I, 3!8 0). Iat# ni*te minuni ntr3ade(#r supradutmnezeiesti5 .#nuiesc c# *i d(. snte+i plini de admira+ie. =estea despre aceste admira'ile minuni s3a r#spndit n Izrail *i ntre ul popor *i3a exprimat dorin+a de a mer e s# lupte al#turi de ?)edeon. Dar entuziasmul n3a +inut mult. Deoarece ntr3una din c)em#rile sale eroul spusese6 %Cui i este "ric# *i tremur# s# se ntoarc#%& n total r#m#seser# cu el doar BF.FFF de oameni& iar ceilal+i pro"itaser# de aceast# n #duin+# *i se ntorseser# la (etrele lor. Dar dumnezeu socotea c# *i ace*ti BF.FFF snt prea mul+i& *i& urmndu3i s"atul& ?)edeon a ales o mn# de (ite0i care tre'uiau s#3l nso+easc# n lupt#. El a poruncit la to+i cei BF#FFF de solda+i s# co'oare la iz(or *i s# 'ea ap# din el. !n timp ce o*tenii 'eau ap#& el i urm#rea cu aten+ie ncordat#. Iat# despre ce era (or'a6 Domnul r#ise %c#tre ?)edeon6 :4e to+i cei ce (or linc)i ap# cu lim'a precum linc)e*te cinele s#3i pui la o parte< pe to+i cei ce se (or pune n enunc)i ca s# 'ea s#3i pui iar#*i la o parte;. i num#rul celor ce au linc)it apa din pumnii du*i la ur# a "ost trei sute de in*i& pe cnd to+i ceilal+i din loat#& ca s# 'ea ap#& s3au pus n enunc)i. Ci Domnul a rostit c#tre ?)edeon6 :Cu cei trei sute de in*i care au linc)it apa (# (oi mntui pe (oi *i eu (oi da pe Madian n mna ta< iar tot norodul cel#lalt duc#3se "iecare la (atra sa5;% ("II, K87). A*adar& ?)edeon a oprit numai pe cei HFF de in*i %eare linc)eau precuim linc)e*te cinele%& contnd& pro'a'il& c#& n momentul cnd (a "i ne(oie& ei (or a(ea col+i de cine. i acum& (# ro & aten+ie5 /# nu pierde+i nici un rnd din po(estirea care ne relateaz# despre noile ispr#(i 'i'lice6 (e+i (edea c#

Alexandru Macedon& Iuliu Cezar& $apoleon au "ost ni*te pap#3lapte pe ln # ?)edeon& c#petenia armatei maiest#+ii3sale %mp#ratul ceresc # ,a'#ra madiani+ilor se a"la 0os n (ale. Eroul nostru i3a mp#r+it pe cei HFF care linc)iser# n trei cete *i a dat "iec#ruia cte un 'ucium& un urcior *i o tor+#. %i ?)edeon le3a spus6 :Uita+i3(# la mine *i "ace+i ntocmai< *i iat# cnd eu (oi a0un e la cap#tul ta'erei& atunci precum (oi "ace eu ntocmai "ace+i *i (oi. Cnd eu (oi suna din 'ucium cu to+i cei de ln # mine& *i (oi s# suna+i la "el din 'ucium de 0ur mpre0urul ta'erei *i s# stri a+i6 pentru domnul *i pentru ?)edeon5;% ("II, 17818). Apoi au a*teptat c#derea nop+ii. ?)edeon& mpreun# cu cei HFF de in*i& au co'ort spre ta'#ra madiani+ilor. Ei s3au strecurat tiptil pn# la a(anposturi. Apoi& dup# ce "iecare dintre ei *i3a aprins tor+a *i a pus3o n urcior& ?)edeon *i solda+ii lui au nceput deodat# s# sune din 'uciume *i s3au apucat s# spar # cu z omot urcioarele& nso+ind aceste opera+ii cu stri #te& printre care cel mai tare r#suna lozinca %s"nt#% amintit# mai sus. ,rezi+i de aceast# larm#& madiani+ii s3au nsp#imntat peste m#sur# *i& nen+ele nd ce se petrece& s3au m#cel#rit unii pe al+ii aproape n ntre ime. !n continuare& .i'lia "ace num#r#toarea (ictimelor acestui m#cel6 doi % enerali% madiani+i 8 Ore' *i >ee' 8 au "ost uci*i de '#r'a+ii din E"raim& iar pe doi %re i% 8 >e'a) *i Ralmuna 8 i3a ucis ?)edeon cu m-na lui. Iat# ce spune textul %s"nt%6 %Iar >e'a) *i Ralmuna erau n Carcor& mpreun# cu o*tirile lor& ca la cincisprezece mii de oameni& to+i c+i mai r#m#seser# din toat# ta'#ra "iilor R#s#ritului& c#ci c#zuser# o sut# dou#zeci de mii de oameni purt#tori de sa'ie% ("III, 10). Reiese c# madiani+ii& amaleci+ii *i celelalte popoare r#s#ritene care t#'#rser# n (alea Izrael num#rau n total BHK.FFF de oameni. Era deci o ta'#r# destul de ntins#5 O ta'#r# pentru o sut# de mii de oameni necesit# o supra"a+# de peste BK Iilometri p#tra+i. /olda+ii lui ?)edeon au stat %"iecare la locul lui%. 4rin urmare& pentru ca s# "i mpresurat ta'#ra& cei HFF de in*i %care linc)iser# precum linc)e*te cinele% au tre'uit s# se n*ire la inter(ale de cel pu+in KF8EF m. Lucrurile se petreceau noaptea. /e pune ntre'area6 cum au putut ei s# se (ad# unul pe altul la o asemenea distan+# *i s# repete mpreun# esturile domnului ?)edeon cnd acesta s3a apucat s# spar # urciorul9 i& la urma urmelor& ce impresie lamenta'il# tre'uie s# "i produs spar erea a HFF de urcioare de3a lun ul unei linii de BK87F Im5 ,rei sute de oameni& c)iar dac# ar "i intrat n ta'#r# n rnduri strnse& tot nu ar "i produs un e"ect prea mare pe o supra"a+# de BK Iilometri p#tra+i. Or& oamenii lui ?)edeon erau mpr#*tia+i *i au stat pe linia exterioar# a nt#riturilor. Deci cu att mai mult nu s3a putut o'+ine nici un e"ect. Iste+ul plan al lui ?)edeon nu a 0ucat& n toat# po(estea asta& nici cel mai mic rol. i dac# el a putut s# duc# ntr3ade(#r la (reun rezultat& aceasta este pur *i simplu una dintre cele %mai mari minuni reli ioase% *i nimic mai mult. 4ro'a'il c# dumnezeu a strnit cu cele HFF de 'uciume o larm# tot att de mare ca *i cu HFF.FFF de 'uciume& a intensi"icat de mii de ori z omotul urcioarelor sparte *i a multiplicat stri #tele celor HFF de r#z'oinici& prin ecouri& aidoma unor tunete. De alt"el .i'lia nu d# nici o l#murire n aceast# pri(in+#. E limpede c#& a*a cum se prezint#&

po(estirea %porum'elului% di(in este un 'asm ne(erosimil *i& n acela*i timp& ridicol. Oricum ar "i& dup# aceast# neo'i*nuit# "apt# de arme& ?)edeon a a0uns extrem de popular n Izrail. Compatrio+ii lui i3au propus s# domneasc# peste ei. Dar eroul nostru s3a do(edit o "ire pe ct de modest#& pe att de practic#. El a renun+at la onorurile de su(eran *i& n sc)im'& le3a cerut cu modestie6 %...Da+i3mi "iecare cerceii pe care i3a+i luat prad#...%. i reutatea acestor cer3 cei& care nu i3au "ost re"uza+i& a "ost de B EFF de sicii de aur (VIII, 2226). n continuare a"l#m c# ?)edeon a "ost poli am *i a a(ut EF de copii de la o +iitoare care st#tea n /i)em& el a a(ut un "ecior pe nume A'imelec. .i'lia ne relateaz# c# acest A'imelec a c#s#pit ntr3o 'un# zi pe to+i "ra+ii s#i %pe aceea*i piatr#%& cu excep+ia celui mai mic& Iotam& care a iz'utit s# se "ac# ne(#zut. Locuitorii /i)emului& "oarte mndri de acest concet#+ean al lor& "iul lui ?)edeon& l3au proclamat re e. Dar dup# trei ani& A'imelec *i3a pierdut popularitatea. !n capitala lui au nceput %tul'ur#ri re(olu+ionare%& a++ate de un oarecare ?aal. A'imelec a ocupat ora*ul r#z(r#tit *i a m#cel#rit ntrea a popula+ie. C#peteniile r#scoalei s3au ascuns n turnul /i)emului *i el l3a mpresurat& apoi i3a dat "oc. Ct(a timp mai trziu A'imelec a mpresurat *i ora*ul ,e'e+< dar acolo el a "ost pocnit n cap cu o piatr# de moar#& pe care o "emeie a aruncat3o asupra lui de pe zidul cet#+ii. Dup# cum '#nuie*te oricine& acest pietroi a "#cut terci capul %re elui%. ,otu*i& A'imelec a reu*it s# c)eme pe scutierul s#u *i s#3i spun#6 %/coate sa'ia *i ucide3m#& ca s# nu zic# lumea despre mine6 :L3a omort o "emeie5;% (I(, 5 ). Ca s#3i "ac# pe plac %re elui%& tn#rul l3a str#puns cu sa'ia. Dup# cum se (ede& A'imelec nu era lipsit de am'i+ie *i a +inut s# *i3o mani"este c)iar *i cu +easta s"#rmat#. A*a *i3a s"r*it zilele (estitul "iu al lui ?)edeon. Dup# el& .i'lia i men+ioneaz# pe domnii ,ola *i Iair& care au "ost 0udec#tori ai Izrailului6 unul timp de 7H de ani& altul timp de 77 de ani. Despre ultimul& .i'lia spune c# a(ea HF de "ii& care c#l#reau pe HF de asini tineri. !n a"ar# de acest am#nunt %s"nt%& nu se mai spune nimic despre ei.

CAPITOLUL AL -OUQG*CI I ,REILEA /FI$RII JUDECQ,ORI IEF,AE I /AM/O$ $enum#ratele lec+ii pe care le primiser# nu le3au "ost de "olos e(reilor6 ei a(eau mereu nclina+ii p# ne *i adeseori p#r#seau cultul dumnezeului lor 8 Ia)(e 8 *i se nc)inau altor dumnezei& de*i se pare c# n3ar "i tre'uit nicidecum s# uite ct de scump i costase nc)inarea la .aal& Astarte& la (i+el *i la al+i idoli& pe care '#t#iosul dumnezeu 'i'lic era extrem de elos. C#znd din nou n idolatrie& ei au "ost iar#*i pedepsi+i cu ro'ia< acum au "ost da+i pe mna amoni+ilor. A*adar& pentru a *asea oar# e(reii cad n ro'ie c)iar n +ara pe care armata lor de CFF.FFF de oameni o cucerise& n +ara a c#rei popula+ie Iosua o nimicise odinioar# pn# la ultimul om. Dup# BG ani de ro'ie& e(reii au a"lat din nou %ndurare% n oc)ii domnului *i el i3a c#p#tuit cu un nou eli3

'erator. %Ie"tae alaaditul era viteaz mare! dar era 3eciorul unei 3emei des3rnate. i ?alaad era tat#l lui Ie"tae. !ns# *i "emeia lui ?alaad i n#scuse lui "eciori< *i cnd "eciorii ei se "#cur# mari& alun ar# pe Ie"tae& spunndu3i6 :,u nu (ei mai a(ea parte de mo*tenire n casa tat#lui nostru& "iindc# tu e*ti "eciorul altei "emei5;. Atunci Ie"tae "u i din "a+a "ra+ilor s#i *i se s#l#*lui n +inutul ,o'< *i se aciuar# ln # Ie"tae oameni "#r# c#p#ti& care ie*eau cu el dup# plea*c#% ((I, 183). Aceast# c#petenie de tl)ari de(eni alesul lui dumnezeu# ,re'uie s# recunoa*tem c# Ie"tae a(ea totu*i o calitate6 era un p#rinte admira'il. A(ea o sin ur# "at# *i "#cea s# (ezi cum o r#s"#+a& ct de mult o iu'ea& ct o di(iniza *i cum o cople*ea n "iecare zi cu daruri de pre+. !ntre noi "ie vorba! pe el! ca bandit! aceste daruri nu$l costau prea scump# ntr3o zi& concet#+enii lui l3au ru at s#3*i ia sarcina de a scutura 0u ul n care i +ineau amoni+ii. El a primit propunerea *i a pornit la lupt#. i cum nici un "el de tl)#rie nu exclude pietatea& Ie"tae s3a ru at lui dumnezeu *i i3a "#cut 0uruin+# s#3i aduc# 0ert"#& dac#3i (a d#rui 'iruin+a& pe cel dinti om pe care3l (a ntlni la napoierea n ora*ul s#u. 4entru dumnezeu& "ire*te& nu era nimic mai simplu dect s# aran0eze o 'iruin+# pentru prote0atul s#u. i cum& pe de o parte& '#trnul /a(aot l ndr# ise pe Ie"tae& iar pe de alt# parte i l#sa ura ap# cnd se ndea la 0ert"a ce3i "usese 0uruit#& el a nzecit puterile (oie(odului e(reu *i acesta i3a "#cut "#rme pe amoni+i. Au "ost distruse 7F de ora*e5 Mare a "ost ns# uimirea eroului 'iruitor cnd s3a napoiat n ora*ul s#u Mi+pa. Un cor de "ete tinere& %cu c)im(ale *i d#n+uind n )or#%& a ie*it s# salute pe 'iruitor& iar n "runtea "etelor se a"la "iica iu'it# a lui Ie"tae& care& 'inen+eles& nu '#nuia nimic despre 0uruin+a pe care o "#cuse tat#l ei. Un tl)ar nu are nimic n a"ar# de cu(ntul s#u de onoare. /oarta "etei era )ot#rt#. De alt"el& ea ns#*i se resemna repede s# "ie adus# 0ert"#< l ru # doar pe tat#l ei s#3i )#r#zeasc# dou# luni %ca s#3*i pln # "ecioria% *i le primi& c#ci pentru "etele acestui popor se socotea ca cea mai mare nenorocire s# moar# "#r# s# se "i d#ruit (reodat# unui '#r'at. Dar cum mai cuteaz# clericii s# a"irme& dup# aceast# istorie& c# poporul lui Dumnezeu nu aducea ca 0ert"# oameni9 Ca *i Molo) al "enicienilor *i al carta inezilor& dumnezeul e(reilor& adic# dumnezeul o"icial de ast#zi al cre*tinilor& primea cu pl#cere 0ert"e de carne *i sn e omenesc& "#r# s# simt# repulsia *i oroarea "ireasc# pe care tre'uie s3o trezeasc# 0ert"ele de acest "el. Ie"tae nu s3a m#r init s# se r#"uiasc# cu amoni+ii. El i3a mai "#cut domnului pl#cerea de a nimici *i D7.FFF de in*i c)iar din semin+ia lui& care a(eau o pronun+ie di"erit#. E"raimi+ii& se spune n .i'lie& rosteau %sa%& %se%& %si% n loc de %*a%& %*e%& %*i%. Ie"tae *i3a adunat solda+ii ln # un (ad al Iordanului *i acolo... Dar& s# cit#m textul autentic& c#ci prea e "rumos pasa0ul5 %Apoi alaadi+ii au pus st#pnire& n partea e"raimi+ilor& pe (adurile Iordanului< *i cnd unul din "u arii e"raimi+i zicea6 :Las#3m# s# trec dincolo;& atunci l ntre'au alaadi+ii6 :Ce e*ti tu9 E"raimit9; Dac# el zicea6 W$u snt5X& ei i spuneau6 :Atunci ia zi i''olet;& iar acela zicea :/i''olet;& "iindc# nu putea s# rosteasc# ntocmai# Atunci puneau mna pe el *i3l 0un )iau la (adu3

rile Iordanului. Ast"el au c#zut n zilele acelea dintre e"raimi+i patruzeci *i dou# de mii de oameni% ((II, K8!). /implu& "rumos *i e(la(ios5 Ie"tae a "ost 0udec#tor (reme de *ase ani& apoi a murit. /uccesorii lui au "ost I'+an& Elon *i A'don. Despre ei se spune doar c+i copii au adus pe %lume%6 I'+an& de pild#& a(ea HF de "eciori *i HF de "ete5 Acum ne$am apropiat de istoria vestitului (amson! <ercule 'i'lic. Filistenii& despre care pn# acum n3am auzit aproape nimic& apar pe nea*teptate n scen# *i ncep s# dea mult de "urc# poporului ales. Ace*ti %necredincio*i% n primul rnd i ro'esc pe e(rei pe o perioad# de DF de ani *i le pricinuiesc o mul+ime de su"erin+e. Cnd dumnezeu )ot#r c# e timpul s# se ocupe din nou de eli'erarea "iilor lui Izrail& el s3a apucat de trea'#& "olosind acela*i (ec)i procedeu6 a trimis un n er la un oarecare domn Manoe din seinin+ia lui Dan& a c#rui "emeie era stearp#. Dup# (izita n erului& doamna Manoe s3a sim+it ns#rcinat# . !n erul a pus pe (iitoarea mam# s# 0ure c# "iul ei nu3*i (a tunde niciodat# p#rul. Doamna Manoe a n#scut. $u sntem n stare s# descriem "ericirea domnului Manoe. El i3a dat acestui "iu numele de /amson (ca+. (III). nc# din "ra ed# copil#rie& '#ie+a*ul a dat do(ad# de o "or+# supranatural#. ntr3un rnd& din pur amuzament& a ucis un leu care sem#na roaz# n toat# re iunea. A0uns la maturitate& a )ot#rt s# se nsoare *i& orict de ciudat ar p#rea acest lucru pentru un ales al domnului& *i3a exprimat dorin+a s# ia de so+ie o "ilisteanc#. Ct nu i3au amintit p#rin+ii c# le ea lui Moise opre*te c#s#toriile cu "ete idolatre5 /amson o +inea pe3a lui& spunnd c# "iecare re ul# tre'uie s# ai'# *i o excep+ie *i& pn# la urm#& s3a c#s#torit cu aleasa inimii sale# !n timpul osp#+ului de nunt#& care a +inut cte(a zile& el le3a spus o )icitoare tinerilor din "amilia so+iei sale. Au pus r#m#*a pe HF de c#m#*i *i pe acela*i num#r de rnduri de )aine pe care tre'uia s# le dea cel care pier3 dea. ,n#ra mireas#& care +inea tare mult ca rudele ei s# c*ti e acest num#r important de (e*minte& noaptea& pe cnd era n pat cu /amson& l3a tras de lim'#& a a"lat r#spunsul *i l3a comunicat tinerilor "ilisteni. 4ierznd r#m#*a ul& /amson n3a a(ut ce "ace *i a tre'uit s# pl#teasc#. 4entru aceasta& el a plecat la Ascalon< acolo s3a luat la )ar+# cu HF de "ilisteni& i3a ucis 8 ceea ce pentru el& ca ales al domnului& n3a constituit& 'ine3 n+eles& nici o reutate 8& le3a luat m'r#c#mintea *i *i3a ac)itat cinstit datoria de onoare. !n ceea ce o pri(ea pe so+ia lui& care ncepuse s#3l duc# de nas& aici pe /amson l a*tepta o surpriz#. $unta*ii erau a'ia n a *aptea zi de c)e". /ocrul& "#r# s#3l pre(in# pe /amson& o d#duse pe tn#ra mireas# altui "l#c#u& pe care /amson l socotea drept cel mai 'un prieten al s#u (ca+. (I"). $e'#nuind tr#darea& /amson& care um'lase )oinar (reme de cte(a zile& a (enit la so+ia lui cu ndul s#3i d#ruiasc# un ied. Dar n pra ul od#ii i3a ie*it n cale socrul s#u *i nu l3a l#sat s# intre n#untru6 %:...Am ndit cu temei n mintea mea c# n3o mai iu'e*ti *i atunci am dat3o de so+ie (ornicelului t#u de la nunt#. Dar sora ei mai mic# nu este oare mai "rumoas# dect ea9 /# "ie so+ia ta n locul ei .; ns# /amson i3a r#spuns6 :De data aceasta (oi "i "#r# (in# "a+# de "ilisteni dac# le (oi "ace r#u5;: ((", 23). i /amson a nceput s# se r#z'une cu e(la(ie pe ntre ul popor "ilistean.

Iat# care a "ost prima r#z'unare a alesului lui dumnezeu6 a prins HFF de (ulpi 1nici mai mult& nici mai pu+in52& %a luat apoi tor+e *i& punnd (ulpile coad# la coad#& a le at cte o tor+# la mi0loc& ntre cozi. Apoi a aprins tor+ele *i a dat drumul (ulpilor n )oldele "ilistenilor *i a pr0olit ast"el *i snopii *i rul nc# nesecerat& 'a *i (iile *i m#slinii% ((", 85). ndurera+i de nenorocirea care3i lo(ise& "ilistenii& a"lnd ade(#ratele cauze ale acestei r#z'un#ri& s3au dus la socrul lui /amson *i l3au ars de (iu pe '#trn mpreun# cu "iica lui& creznd c# ast"el (or mai potoli mnia lui /amson. $ici pomeneal#6 el le3a declarat c# r#z'unarea lui este ndreptat# mpotri(a tuturor "ilistenilor& "#r# deose'ire& *i c# acesta este a'ia nceputul. %Apoi... i3a '#tut crncen peste "luiere *i peste coapse% ('. 8). .i'lia nu ne spune unde& cnd *i n ce mpre0ur#ri a a(ut loc '#taia *i dac# /amson a "#cut aceast# ispra(# sin ur sau mpreun# cu al+i e(rei. Oricum& situa+ia se complic#6 acum "ilistenii 8 pro'a'il cei care sc#paser# cu picioarele te"ere 8 se pre #tir# s#3i m#cel#reasc# pe e(rei. ntre timp& /amson *i mutase s#la*ul pe o stnc#. ,rei mii de oameni din semin+ia lui Iuda (enir# la el *i3i repro*ar# c# a adus noi nenorociri pe capul poporului e(reu *i c# din pricina lui i3au mpresurat "ilistenii& mpotri(a c#rora e(reii nu snt n stare s# lupte. 8 ti+i ce9 8 le3a spus /amson. 8 Le a+i3m# zdra(#n *i da+i3m# pe mna du*manilor no*tri. Atunci ei au s# (# lase n pace. >is *i "#cut. Filistenii au "ost tare 'ucuro*i cnd le3a "ost predat "l#c#ul care le "#cuse attea necazuri. Dar a'ia apucaser# du*manii trium"#tori s# pun# mna pe /amson& c# el a rupt lan+urile care l le au& a luat de 0os o "alc# de m# ar *i i3a "#cut terci pe cei B.FFF de "ilisteni care3l p#zeau. Dup# acest exerci+iu atletic& /amson a sim+it o oarecare o'oseal# *i sete. Dar lucrurile se petrecuser# n cmp desc)is *i& de 0ur mpre0ur pn# la orizont& nu se z#rea nici o "ntn#. %Ci /amson murea de sete. i a stri at c#tre domnul *i s3a tn uit6 :D#ruit3ai prin mna ro'ului t#u aceast# mare iz'#(ire *i acum s# mor de sete *i s# cad n mna celor net#ia+i mpre0ur9; Atunci dumnezeu despic# pe*tera din Le)i *i din ea +*ni ap# *i /amson *i stmp#r# setea *i du)ul lui se n(ior# *i el prinse putere% (XV, 1819). Aceste ispr#(i i3au adus lui /amson postul de 0udec#tor suprem al Izrailului *i el a ndeplinit aceast# "unc+ie (reme de 7F de ani. E cazul s# su'liniem c#& n "unc+ia sa de 0udec#tor& /amson nu a mani"estat nici un "el de austeritate n materie de mora(uri6 acest ales al domnului "rec(enta casele de toleran+# n (#zul tuturor. ntr3o 'un# zi& el a a(ut o a(entur# care ar "i putut s# se s"r*easc# "oarte prost pentru el dac# dumnezeu nu l3ar "i prote0at... c)iar *i n timpul a(enturilor amoroase. Iat# despre ce este (or'a. /amson continua s# ndr# easc# "ilistencele. !ntr3un rnd el s3a dus la ?aza& ora* nt#rit& care apar+inea du*manilor lui Izrail& *i %a (#zut acolo o "emeie des"rnat# *i a intrat la ea. i ea a spus locuitorilor din ?aza6 :/amson a (enit aici5;. Iar# ei l3au ncon0urat de toate p#r+ile *i s3au a+inut toat# noaptea aceea la poarta cet#+ii *i au stat lini*ti+i toat# noaptea& zicnd n ndul lor6 :Cnd s3o lumina de ziu#& s#3l omorm5;. ns# /amson a

dormit pn# la miezul nop+ii& iar la miezul nop+ii s3a sculat *i a n)#+at cele dou# canaturi ale por+ii cet#+ii& mpreun# cu amndoi stlpii lor& *i& sco+ndu3le cu z#(or cu tot& le3a pus pe um#r *i le3a dus pe (r"ul muntelui din "a+a Le'ronului *i le3a l#sat acolo% (("I, 183). Ca un muieratic incori i'il& ntr3o 'un# zi /amson s3a ndr# ostit din nou& *i de ast# dat# tot de o "ilisteanc#& pe nume Dalila& pe care a cunoscut3o n timp ce se plim'a pe malul rului /orec. Cnd du*manii lui au a"lat c# el s3a ndr# ostit de aceast# "rumuse+e& i3au o"erit "etei o sum# uria*# pentru ca ea s# dea pe mna lor pe iu'itul ei ct mai (l# uit cu putin+#. Dalila n3a ncercat s# um'le cu dedesu'turi6 ea l3a ntre'at "#+i* pe /amson care este secretul puterii lui. Lercule al e(reilor s3a l#sat prins n curs# att de proste*te& nct este a'solut necesar s# reproducem din nou& ntocmai& pasa/ul respectiv din teDtul s3"nt % %Atunci Dalila a r#it c#tre /amson6 :/pune3mi& te ro & n ce st# puterea ta cea mare *i cu ce ar tre'ui s# "ii le at ca s# te domole*ti9;. i /amson i3a r#spuns6 :Dac# m3ar le a cu *apte coarde crude *i nc# neuscate& a* pierde puterea *i a* a0un e ca ori*icare om5;. Atunci c#peteniile "ilistenilor i3au adus *apte coarde proaspete *i nc# neuscate *i ea l3a le at cu ele. i du*manii care l pndeau *edeau la ea ntr3o odaie. Atunci ea i3a stri at :/amsoane& "ilistenii dau peste tine1#. Dar el rupse coardele& cum se rupe o s"oar# de cl+i cnd d# de para "ocului. Ast"el puterea lui r#mase necunoscut#. >is3a Dalila lui /amson6 :Iat# tu m3ai am# it *i mi3ai spus minciuni. /pune3mi& te ro & acum cu ce ar tre'ui s# te le e9;. R#spunsu3i3a /amson6 :Dac# m3ar le a cu "unii noi care n3au slu0it nc# la nimic& a* a0un e "#r# putere *i m3a* "ace ca orice om;. Atunci Dalila a luat "unii noi *i l3a le at cu ele *i i3a stri at6 :/amsoane& "ilistenii dau peste tine5;. Iar du*manii st#teau la pnd# ntr3o odaie. Dar el le3 a rupt de pe 'ra+ele sale ca pe o a+#. >is3a iar Dalila lui /amson6 :4n# acum m3ai am# it *i mi3ai spus minciuni< spune3mi& te ro & cu ce ar tre'ui s# te le e9;. R#spuns3a el6 :Dac# ai +ese n pnza ta cele *apte *u(i+e din capul meu *i le3ai 'ate cu (#talele& a* pierde puterea mea *i a* a0un e ca orice om;. i ea l3a adormit *i a +esut cele *apte *u(i+e din capul lui n pnza ei< i le3a '#tut cu (#talele *i pe urm# i3a stri at6 :/amsoane& "ilistenii dau peste tine5;. Ci el s3a de*teptat din somnul lui *i a smuls *i r#z'oiul *i +es#tura. Iar puterea lui a r#mas necunoscut#. Atunci i3a zis Dalila6 :Cum zici tu6 %Eu te iu'esc%& cnd inima ta nu este a mea9 Iat# c# de trei ori pn# acum m3ai am# it *i nu mi3ai spus n ce st# puterea ta cea mare5;. Deci ea& )#r+uindu3l cu (or'ele ei n toate zilele *i c)inuindu3l& su"letul lui s3a am#rt de moarte. i3i desc)ise toat# inima lui *i3i spuse6 :.riciul n3a trecut peste capul meu& "iindc# eu snt nazireu al lui dumnezeu din pntecele maicii mele< dac# mi3ar rade cine(a p#rul capului& atunci puterea mea s3ar duce de la mine *i a* sl#'i *i a* a0un e ca ori*icare om5;.

Deci (#znd Dalila c# el i3a dez(#luit toat# inima lui& a trimis *i a c)emat pe (oie(ozii "ilistenilor& spunndu3le6 :De data aceasta (eni+i ncoace& c#ci mi3 a dest#inuit toat# inima lui5;. i au (enit la ea (oie(ozii "ilistenilor *i i3au adus& in minile lor& siclii de ar int. Apoi ea a adormit pe /amson pe enunc)ii ei *i a c)emat pe un om care a ras cele *apte *u(i+e de pe capul lui /amson. i /amson prinse a sl#'i *i puterea lui l p#r#si. Atunci a stri at Dalila6 :/amsoane& "ilistenii dau peste tine5;. i el s3a de*teptat din somnul lui *i s3a ndit6 :=oi sc#pa din capcan# *i de ast# dat# *i m# (oi li'era5;. Dar el nu *tia c# domnul l p#r#sise. Deci "ilistenii au pus mna pe el *i i3au scos oc)ii *i l3au po ort la ?aza *i l3au "erecat n lan+uri de aram#. i el acum n(rtea la o r*ni+# n nc)isoare% (XVI, 621). E reu s# ticluie*ti o po(este mai stupid#. !n acest episod& de la primul *i pn# la ultimul rnd& totul este a'surd. O asemenea po(este nu amuz# nici c)iar pe copiii cei mai prostu+i. Lordul .olin 'roIe a"irma c# "alca de m# ar& care "i ureaz# n po(estirea despre /amson& apar+inea& pro'a'il& autorului %s"nt%. A(em de3a "ace cu o imita+ie rosolan# *i stn ace a le endei p# ne a lui <ercule# ,ot ast"el& le enda sacri"ic#rii I"i eniei l3a inspirat pe autorul 'asmului despre Ie"tae& care a adus3o 0ert"# pe "iica sa. Ce3i drept& teolo ii insinueaz# c# mai curnd mitolo ia reac# a copiat *i a denaturat .i'lia. Dar acest neru*inat "als al unor mincino*i de pro"esie este in"irmat de date precise& dintre care unele snt "urnizate c)iar de ei. Dup# propriile lor a"irma+ii& cartea %Judec#torilor% a "ost scris# de (amuil pe timpul re&elui (aul# Or! la &reci mitul lui <ercule circula cu mult nainte de r#z'oiul ,roiei& iar ntre r#z'oiul ,roiei *i ale erea lui /aul ca re e a trecut o perioad# de mai 'ine de 7FF de ani. !n a"ar# de aceasta& le enda p# n# este conceput# *i expus# ntr3o alt# manier#6 s"-r*itul lui <ercule este mai pu+in a'surd dec-t s"r*itul lui /amson. /emizeul din mitolo ia reac# "usese att de capti(at de "rumuse+ea Om"alei& nct nu se mai ndea la "aptele sale de arme *i d#duse uit#rii o'i*nuin+a de a um'la )oinar. El s3a statornicit ln # iu'ita sa& care a c#p#tat o mare in"luen+# asupra lui. !n timp ce re ina LNdiei se amuza #tindu3se cu (e*mintele celui ce su rumase leul din $emeea *i narmndu3se cu )ioa a teri'il# a eroului& acesta& a*ezat la picioarele "rumoasei *i m'r#cat cu (e*minte "emeie*ti& ncerca s# toarc# ln#& rupea "usele *i primea rznd pal3 mele cu care3l rati"ica (oioasa lui i'o(nic#. Acest episod caracterizeaz# n destul# m#sur# in"luen+a pe care o poate c#p#ta "emeia iu'it# asupra '#r'atului& c)iar cnd acesta este un erou. Dar ale oria nu dep#*e*te limitele posi'ilului *i r#mne pn# la s"r*it (erosimil#. C)iar dac# Lercule d# uit#rii demnitatea sa& tre'uie s# recunoa*tem c# este (or'a de rela+iile dintre doi ndr# osti+i care se amuz#. Ei c#l#toresc tra(esti+i6 Om"ala uit# *i ea unde i este re atul *i3l duce pe Lercule s# petreac# noaptea cu ea ntr3o pe*ter#& a"lat# departe de palatul ei. ntr3o 'un# zi& Lercule o n*al# pe Om"ala *i se ndr# oste*te de o con"ident# a ei.

Apoi urmeaz# alte a(enturi amoroase ale eroului mitolo ic. !n cele din urm#& De0aneira& so+ia lui Lercule& cuprins# de desperare pentru c# el nu mai contenea s3o n*ele& i trimite tunica centaurului $essus& socotind3o un talisman care ar "i n stare s#3i redea '#r'atul u*uratic *i s#3l "ac# s#3*i ndeplineasc# ndatoririle de so+. i Lercule& c)inuit de su"erin+ele pe care i le pricinuie*te tunica lipit# de trup *i pe care el nu poate s# *i3o mai scoat#& )ot#r#*te s# se sinucid# ca s# pun# cap#t c)inurilor6 el nal+# un ru uria*& i d# "oc *i se arunc# n "l#c#ri. Este nendoielnic c# po(estea lui /amson *i a Dalilei reprezint# o imita+ie a a(enturilor lui Lercule *i Om"alei. Cu toate acestea& ne n #duim s# presupunem c# %s"ntul du)% ar "i putut s#3i prezinte pe eroii s#i mult mai 'ine dect a "#cut3o. /amson& pe ct se (ede& nu are ncredere n i'o(nica sa *i& n r#spunsurile pe care i le d# cu pri(ire la ade(#ratele iz(oare ale puterii lui& o minte n trei rnduri. Dar de*i (#zuse de trei ori c# dest#inuirea ade(#rului ar putea s#3l duc# la o ciocnire ade(#rat# cu du*manii& cnd i'o(nica l ntrea'# a patra oar#& el dez(#luie acestei "emei tic#loase *i per"ide taina lui cea mai scump#. E aici o a'surditate care 'ate la oc)i sau acest 0udec#tor al Izrailului a "ost cel din urm# dintre n#t#r#i. $u mai (or'im de "aptul c# e de nen+eles de ce& dup# ce *i3a pierdut puterea& /amson a "ost silit& n capti(itate& s# n(rteasc# zi de zi o rea piatr# de r*ni+#. /3ar p#rea c#& dimpotri(#& acum ar "i "ost prile0ul s# "ie umilit& punndu3l s# "ac# o trea'# "emeiasc#& cum s3a ntmplat cu Lercule& care a "ost pus s# toarc#. Dar cu ct mer i mai departe& cu att lucrurile se ncurc# mai r#u *i descoperi n aceast# le end# tot mai multe u umanii. De (reme ce "ilistenii a"laser# c# puterea prizonierului lor st# n c)ica lui& dac3ar "i "ost ct de ct precau+i& ar "i tre'uit s#3l rad# n cap cel pu+in o dat# pe s#pt#mn#. Dar ei nu s3au ndit s# "ac# lucrul acesta. I3au l#sat s#3i creasc# din nou p#rul *i nici c# le p#sa. %ns# p#rul capului s#u& dup# ce "usese ras& a nceput s# creasc#% (("I, 22). Curnd dup# aceea "ilistenii or anizeaz# o mare "esti(itate n cinstea dumnezeului lor& Da on. /amson este adus din temni+# n uria*ul palat n care erau %trei mii de su"lete& '#r'a+i *i "emei%. 4rizonierul a "ost plasat ntre doi pila*tri care sus+ineau cl#direa 152. %i /amson apuc# pila*trii cei doi& de la mi0loc& pe care era cl#dit templul *i s3a proptit n ei& de unul cu mna dreapt# *i de altul cu mna stn #. i a stri at /amson6 :4iar# (ia+a mea o dat# cu "ilistenii5;. i cu toat# puterea a dat 'rnci stlpilor *i templul s3a pr#'u*it peste (oie(ozi *i peste tot norodul care se a"la acolo& a*a nct mor+ii pe care i3a ucis la moartea sa au "ost mai mul+i dect aceia pe care i3a ucis pe cnd era n (ia+#% (XVI, 2930). $u tre'uie s# ai nici un "el de atrac+ie pentru credin+ele p# ne pentru a recunoa*te c# moartea lui Lercule este mai poetic# *i mai interesant# dect moartea lui /amson. Iar dac# e s# compari (ia+a celor doi eroi& ispr#(ile lui /amson apar ct se poate de lamenta'ile. Cum ar putea ele s# 'ucure inima unui credincios care le consider# din punct de (edere reli ios9 C#ci dac#& potri(it .i'liei& /amson i snope*te n '#t#i pe "ilisteni *i d# "oc )oldelor lor& el nu o "ace ctu*i de pu+in din pricin# c# n el clocote*te ura na+ional# mpotri(a

poporului care asupre*te pe "ra+ii lui *i nici pentru a r#z'una pe dumnezeul 'i'lic& pus n um'r# de zeul Da on al "ilistenilor. El d# curs unui sentiment de ur# personal# *i "ace acest lucru dup# ce (reme ndelun at# a tr#it n cele mai 'une rela+ii cu asupritorii "ra+ilor s#i. Atins la punctul cel mai sensi'il prin "aptul c# "ilisteanca de care era ndr# ostit "usese so+ia lui numai *ase zile& iar apoi& dintr3un capriciu al socrului& de(enise so+ia unuia dintre cei mai 'uni prieteni ai s#i& din r#z'unare re(ars# asupra "ilistenilor (eninul urii personale. Mai mult& el dispre+uie*te "ecioarele lui Izrail *i *i caut# mereu "emei printre "ilistence. De dumnezeu nici c#3i pas# lui /amson. <ercule! dimpotri(#& este un ade(#rat erou na+ional al ?reciei. C)iar dac# nu socotim reale "aptele lui eroice& totu*i le endele despre aceste "apte snt inspirate de cele mai no'ile sentimente. Faptele lui eroice nu snt ctu*i de pu+in numai o mani"estare a "or+ei 'rutale6 Lercule "olose*te ntotdeauna aceast# "or+# pentru a lua ap#rarea celor sla'i& *i "ace acest lucru cu o m#rinimie care str3ne*te toat# admira+ia. !n tinere+e& Lercule a ntlnit n drumul s#u =iciul *i =irtutea& care& lund c)ipul a dou# "emei "rumoase& c#utau "iecare s#3l atra #. Ce ale ere a "#cut Lercule9 Una dintre ele i3a "luturat prin "a+a oc)ilor mii de ispite capa'ile s# ademeneasc# pe un tn#r< ea i3a ndreptat pri(irile spre un drum lar & '#t#torit *i pres#rat cu "lori& n timp ce cealalt# a c#utat s#3l atra # pe o c#r#ruie n ust#& cotit# *i pr#p#stioase. Cu un discern#m-nt ne"iresc pentru (rsta lui& "iul Alcmenei a pre"erat poteca =irtu+ii& n ciuda reut#+ilor ei. El a n+eles c# aceasta este calea spre "ericire& n timp ce la cap#tul drumului lar *i ispititor l3ar "i a*teptat remu*c#ri dureroase. C)iar dac# to+i papii *i patriar)ii in"aili'ili *i3ar spar e pl#mnii urlnd c# p# nismul este opera dia(olului& ei nu (or putea totu*i ne a c# aceast# ale orie p# n# este p#truns# de la un cap#t la altul de cea mai nalt# mora3 litate. Apoi Lercule *i petrece toat# (ia+a n lupt# cu titanii *i cu mon*trii *i ac+ioneaz# ntotdeauna spre 'inele oamenilor. El lupt# mpotri(a a tot soiul de calamit#+i care lo(esc omenirea *i nimice*te pe cei mai cruzi tl)ari. Aceast# paralel# este zdro'itoare pentru eroul .i'liei. ,re'uie s# "ii plin de idei reli ioase preconcepute sau s# "ii un pios cretin ca s#3l pre"eri pe /amson lui Lercule. !n#l+ndu3l pe acesta din urm# pe altarele lor& p# nii se nc)inau unui erou simpatic. .iserica ns#& punndu3i pe credincio*i s# (enereze pe i'o(nicul Dalilei ca pe un s"nt& ca pe un ales al domnului& le ntunec# minitea& i n*al# cu cinism& plasnd n ultim# instan+# aureola s"in+eniei pe capul unui indi(id destul de respin #tor *i du'ios.

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI I 4A,RULEA E=LA=IOA/A I MORALA I/,ORIE A U$UI LE=I, Cartea %Judec#torilor% se nc)eie cu o istorie e(la(ioas#. Un le(it 1slu0itor al reli iei2 a(ea o +iitoare. 4ornind la drum& aceast# preacinstit# perec)e s3a

oprit n %ora*ul% (eniaminit ?)i'eea& n casa unui mo*nea care i3a po"tit primitor pe cei doi str#ini s# prnzeasc#. /# citim acum textul %s"nt%. Dar pe cnd ei *i (eseleau inima& iat# c# locuitorii cet#+ii& oameni spurca+i& au ncon0urat casa *i& iz'ind n u*#& au prins s# stri e c#tre '#tr-n& st#pnul casei6 :/coate a"ar# pe omul care a (enit n casa ta& ca s#3l cunoa*tem5;. Atunci st#pnul casei a ie*it la ei *i le3a (or'it6 :$u a*a& "ra+ilor& (# ro nu s#(r*i+i aceast# 'lestem#+ie. De (reme ce omul acesta a intrat n casa mea& nu s#(r*i+i asemenea tic#lo*ie5 Iat#& "ata mea care e "ecioar# *i +iitoarea lui& le (oi scoate a"ar#& s# le smeri+i *i s# "ace+i cu ele ce (e+i (rea< dar cu omul acesta s# nu "ace+i aceast# nele iuire5# ns# acei oameni nu (oir# s#3l asculte. Atunci omul a luat pe +iitoarea sa *i a scos3o a"ar# la ei< *i ei au cunoscut3o *i au 'at0ocorit3o toat# noaptea pn# diminea+a. i cnd s3au re(#rsat zorile& au l#sat3o. i a (enit "emeia& n "aptul dimine+ii& *i a c#zut la u*a omului unde se a"la st#pnul ei *i a r#mas acolo pn# la ziu#. Iar diminea+a& cnd s3a sculat st#pnul ei *i a desc)is u*a casei *i a ie*it ca s# porneasc# la drum& iat# +iitoarea lui z#cea la u*# cu m"inile pe pra&# i el i3a zis6 :Lai s# mer em;. Dar nu i3a r#spuns nimeni. Atunci el a pus3 o pe m# ar *i a plecat *i s3a dus omul n +inutul s#u. A0un nd n casa sa& a luat cu+itul *i& punnd mna pe le*ul +iitoarei sale& a m'uc#t#+it3o m#dular cu m#dular n dou#sprezece 'uc#+i *i a trimis3o n tot cuprinsul lui Izrail% (XIX, 2229). Lordul 2olin&broMe! coment"nd acest episod! spune c# el este la prima (edere o copie a po(e*tii cu locuitorii /odomei care au (oit s# siluiasc# doi n eri. (e pune "ntre'area6 unde se mai poate #si oare& n a"ar# de cartea atri'uit# %s"-ntului du)%& ce(a mai respin #tor dect cazul acestui preot care& dup# o'iceiul slu0itorilor orientali ai 'isericii& a(ea pro'a'il o 'ar'# mare *i r#s"irat#& acoperit# de pra"ul drumului lun pe care l str#'#tuse& *i care totu*i inspira patimi nes#n#toase ntre ii popula+ii '#r'#te*ti a ora*ului9 Ct pri(e*te )ot#rrea de a trimite cte o 'ucat# din trupul "emeii moarte "iec#ruia din cele B7 tri'uri e(reie*ti& ea este& de asemenea& "#r# precedent *i nu strne*te dect dez ust. 4rin urmare& tre'uiau ec)ipa+i B7 soli *i trimi*i cu aceste daruri n rozitoare. Dar unde se a"lau cele B7 semin+ii9 Cui urma s#3i "ie nmnat#& n cadrul "iec#rei semin+ii& a dou#sprezecea parte din cada(ru& de (reme ce semin+iile tr#iau n ro'ie& su' 0u ul "ilistenilor& "#r# s# ai'# c#petenii o"iciale9 %Atunci au ie*it to+i "iii lui Izrail *i o'*tea s3a adunat toat# ca un sin ur om& din Dan pn# n .eer*e'a *i +inutul ?alaad& naintea domnului la Mi+pa. i s3au n"#+i*at naintea domnului to+i (oie(ozii poporului 8 toate semin+iile lui Izrail 8 n adunarea poporului lui dumnezeu& patru sute de mii de pedestra*i mnuitori de sa'ie% (20, 12). $3a+i uitat& desi ur& c# toate acestea se petrec imediat dup# moartea lui /amson& cnd "ilistenii i mai +ineau pe e(rei n cea mai crunt# ro'ie. Cum s3au

adunat cele B7 semin+ii9 Cum au n #duit nro'itorii s# ai'# loc o adunare att de numeroas# de oameni narma+i9 .i'lia nu l#mure*te acest lucru< ai zice c# %porum'elul s"nt% a uitat cu des#(r*ire de situa+ia de plns a poporului ales. Cu toate acestea& pentru a pronun+a o sentin+# mpotri(a unei crime s#(r*ite pe p#imntul "ilistenilor& e(reii ar "i tre'uit s# cear# n #duin+a lor< acesta este un drept al st#pnilor& pe care ei l3au p#zit ntotdeauna cu str#*nicie. Ce(a mai departe .i'lia spune c# 7K#KAA de in*i purt#tori de sa'ie% ('. 15) din semin+ia lui =eniamin s3au ridicat n ap#rarea (ino(a+ilor. Celelalte BB semin+ii au trimis >AA#AAA de oameni mnuitori de sa'ie *i to+i r#z'oinici ('. 17). %Dac# ad#u #m la acest num#r de o*teni 8 spune 0oltaire 8 '#trnii& "emeile *i copiii& tre'uie s# consider#m c# num#rul tuturor e(reilor se ridica la B#KAA#FFF de oameni& "#r# a mai pune la socoteal# pe preo+i%. Dar pentru a +ine n ro'ie un num#r att de mare de oameni& printre care erau D7C#FFF de in*i narma+i& ar "i "ost necesar# o armat# de cel pu+in GFF#FFF de oameni. i apoi cum au l#sat st#pnii armele ro'ilor lor& cnd n Cartea nti a Re ilor ((III, 19) se arat# c# "ilistenii nu n #duiau e(reilor s# ai'# nici un "ierar& de team# s# nu3*i "ac# s#'ii *i l#nci& *i c# to+i "iii Izrailului erau ne(oi+i s# se adreseze st#pnilor lor 8 "ilistenii 8 de "iecare dat# cnd a(eau ne(oie s#3*i ascut# uneltele ospod#re*ti9% !n care dintre aceste dou# pasa0e contradictorii a "#cut %porum'elul di(in% o lum# mai reu*it#9 !n care anume din (ersete *i 'ate 0oc %s"ntul du)% mai r#u de credulitatea *i de nai(itatea credincio*ilor9 =om (edea ndat# ce *ir de m#celuri a pro(ocat aceast# siluire n mas# a +iitoarei le(itului. La adunarea celor DFF#FFF de oameni narma+i& preotul e(reu a po(estit tot ce s3a ntmplat. /u'liniem n treac#t c#& pentru a lua cu(ntul la o adunare att de numeroas#& ar "i tre'uit s# ai un las destul de puternic# .i'lia citeaz# cu(ntarea cu pricina. Amintind n treac#t *i n expresii (oalate excita+ia locuitorilor ?)i'eii& c#reia era ct pe3aci s#3i cad# (ictim# el nsu*i& le(itul a cerut s#3i "ie r#z'unat# i'o(nica. %4e +iitoarea mea au c)inuit3 o& nct a *i murit%& a exclamat el. $u stric# s# su'liniem c# n prima po(estire se spune c# to+i '#r'a+ii din ora* ar "i siluit3o pe "emeia aceea nenorocit#& iar n cu(ntarea i'o(nicului p# u'a* %porum'elul% relateaz# c# %din tot acest norod erau *apte sute de in*i ose'i+i& *i anume stn aci< to+i ace*tia nimereau cu piatra din pra*tie "irul de p#r *i nu d#deau re*% (((, 1!). Admira'il5 $u3i a*a9 Re(olt#toarea siluire s#(r*it# de c#tre to+i '#r'a+ii din ora*ul ?)i'eea a durat toat# noaptea& *i numai o sin ur# noapte5 Dac#3i socotim (ino(a+i numai pe ace*ti *apte sute de o*teni zdra(eni *i dac# +inem seama c# n 4alestina noaptea nu +ine mai mult de zece ceasuri& tre'uie s# recunoa*tem c# +iitoarea le(itului a "ost siluit# de EF de oameni pe or#. Dup# toate acestea& mai pute+i oare ne a c# .i'lia este ntr3ade(#r cartea celor mai uluitoare %minuni%& cu ade(#rat unice n lume9 irul de m#celuri care au urmat dup# aceast# crim# n rozitoare nu este mai pu+in uluitor.

-eci 3iii lui Izrail s$au sculat de cu noapte *i au t#'#rt n 0urul ?)i'eii. i '#r'a+ii din Izrail au ie*it la lupt# cu =eniamin *i s3au rnduit n linie de '#taie mpotri(a celor din ?)i'eea. Atunci au dat n#(al# (eniamini+ii din ?)i'eea *i au do'ort la p#mnt din Izrail& n ziua aceea& dou#zeci *i dou# de mii de in*i 1@@& 19821). Mai e oare de mirare c# dumnezeu ocrote*te anume semin+ia (eniamini+ilor care a +inut partea (ino(a+ilor mpotri(a tuturor celorlalte semin+ii ale Izrailului (enite s#3l apere pe p# u'a*9 %i a ie*it =eniamin din ?)i'eea& n ziua a doua& ntru ntmpinarea lor *i au do'ort la p#mnt& din "iii lui Izrail& nc# optsprezece mii de in*i& to+i purt#tori de sa'ie% 1@@& 25). A*adar& au *i "ost trecu+i prin sa'ie DF#FFF de ap#r#tori ai unei cauze drepte. Ce n rozitor5 Dar sta+i s# (ede+i s"r*itul. Fiii Izrailului (or ie*i 'iruitori *i asta are s# ne consoleze. /in urul lucru care poate s# ne ndurereze este num#rul cu ade(#rat "antastic de e(rei care au "ost omor+i c)iar de "ra+ii lor de sn e. Oastea evreilor a do'ndit n cele din urm# 'iruin+a& dar nu "iindc# s3a '#tut pentru o cauz# dreapt#& ci numai datorit# lui Fineas& "iul lui Eleazar *i nepotul lui Aaron. El a n#l+at cu acest prile0 o ru # "ier'inte c#tre dumnezeu. Fineas95 Care (a s# zic# '#trnul nostru prieten Fineas& nc# n3a murit9 i& totu*i& ce mult timp a trecut de cnd n3am mai auzit nimic despre el5 %i au (enit mpotri(a ?)i'eii zece mii de '#r'a+i ale*i din tot Izrailul *i lupta a "ost crncen#< *i (eniamini+ii n3au sim+it c# pr#p#dul d# n#(al# peste ei. C#ci domnul '#tu pe =eniamin naintea lui Izrail *i izraili+ii nimicir# din =eniamin& n ziua aceea& dou#zeci *i cinci de mii *i o sut# de in*i& to+i mnuitori de sa'ie... Atunci au (#zut (eniamini+ii c# snt n"rn+i% (((, 3 83!). Atunci ei au 3u it din "a+a izraili+ilor spre c#r#rile pustii. Dar oastea Izrailului i urm#rea pas cu pas. E(reii i3au ncon0urat pe %"iii =eniaminului% *i i3 au urm#rit pn# la Meno)a *i i %(nar#& zdro'indu3i... pn# pe dealurile ?)e'ei& spre r#s#rit%. i %"iii =eniaminului%& "iind mpresura+i de du*manii lor& au pierdut BG#AAA de oameni ('. 28 ). Cei sc#pa+i cu (ia+# au "u it spre stnca Rimon *i "iii lui Izrail au trecut prin sa'ie acolo nc# K.FFF& pe care i3au a0uns din urm#& iar apoi au continuat urm#rirea pn# la ?)ideom *i %mai uciser# dintre ei nc# dou# mii% ('. 5). ase sute de in*i au sc#pat ad#postindu3se pe stncile Rimon *i au r#mas acolo patru luni. Iar "iii lui Izrail& napoindu3se de pe cmpul de '#t#lie& au t#iat cu ascu+i*ul s#'iei tot ce sc#pase cu (ia+# n ?)i'eea6 *i locuitorii& *i (itele. Ei au dat "oc& de asemenea& tuturor ora*elor *i satelor tri'ului =eniamin ('. 78 8). !n aceast# po(estire& %s"ntul du)%& care irosea cu atta u*urin+# (ie+ile oamenilor& pe ct se (ede s3a cam ncurcat. Cu pu+in nainte el ne ncuno*tin+ase c# solda+ii tri'ului =eniamin erau la num#r 7K.EFF& inclusi( lupt#torii de elit# din ?)i'eea. Dar& dac# nu re*im la socoteal#& pn# acum KF.FFF de in*i din semin+ia =eniaminului "useser# uci*i n '#t#lii& care s3au succedat cu o repreziciune ame+itoare. 4rin urmare& "ie c# n timpul luptelor "iii =eniaminului se nmul+eau n asemenea m#sur# nct num#rul lor se du'lase& aceasta "iind o %minune% deose'it de interesant#& "ie c# %s"ntul

du)%& dictnd aceste n#scociri& uitase re ulile adun#rii& *i n acest caz %minunea% este *i mai uluitoare5 Interesant# este n aceast# istorisire *i apari+ia 'inecunoscutului nostru Fineas. $e pomenim cu el deodat#& ntr3o clip# cnd nimeni nu se a*tepta s#3l mai (ad#& cnd to+i tre'uie s#3l "i socotit& *i nu "#r# temei& *ters din controalele celor (ii. $e mn iasem de mult cu ndul c# el "usese nmormntat& dac# nu al#turi de 'unicul s#u Aaron& cel pu+in al#turi de tat#l s#u Eleazar. Dar nici pomeneal# de a*a ce(a5 $e3am ntristat de poman#. =ersetul 7G din cap. al @@3lea al c#r+ii %Judec#torilor% exclude posi'ilitatea oric#rei erori6 nu este (or'a de cine(a cu acela*i nume& pentru c# Fineas care l3a ru at pe dumnezeu s# d#ruiasc# "iilor Izrailului 'iruin+# asupra %"iilor =eniaminului nu este altul dec"t ,ineas! 3iul lui *leazar! 3iul lui Aaron### nc# nu pricepe+i despre ce este (or'a9 Atunci "ace+i socoteala pe de ete *i (e+i r#mne ului+i. Este acela*i Fineas despre care am citit c# n timpul (ie+ii lui Moise i3a str#puns cu lancea pe e(reul >imri *i pe "rumoasa madianit# Coz'i n clipa n care aceast# perec)e scotea suspine amoroase. Cartea %$umerii%& care n cap. al @@=3lea ne prezint# o dare de seam# o"icial# asupra "aptei eroice a acestui le(it& l *i nume*te Fineas& %"iul lui *leazar! 3iul lui Aaron### (v. 7 " 11). Dup# cum *i aminte*te cititorul& "aptele acestea s3au petrecut n Moa'& nainte de sosirea e(reilor n %p#mntul "# #duin+ei& cu mult nainte de trecerea Iordanului. 4rin urmare& de atunci 8 de pe timpul mor+ii lui >imri pn# la m#celul or anizat mpotri(a semin+iei lui =eniamin 8 a curs mult# ap#. Acest m#cel a a(ut loc dup# moartea lui /amson. Cu el se nc)eie cartea %Judec#torilor%. nc# nu a+i uitat desi ur! c#& dintre e(reii care atinseser# (rsta de 7F de ani n momentul ie*irii din E ipt& eneralul Iosua *i domnul Cale' "useser# sin urii c#rora dumnezeu le "# #duise c# (or p#*i pe p#mntul Canaanului. 4e de alt# parte& .i'lia spune c# Iosua a tr#it BBF ani. Dac# adun#m cei DF de ani ct a r#t#cit el prin pustiu cu cei 7F de ani pe care3i a(ea n momentul trecerii prin Marea Ro*ie& rezult# c#& atunci cnd i3a luat locul lui Moise& Iosua a(ea CF de ani. 4rin urmare& el i3a comandat *i i3a crmuit pe e(rei (reme de (reo KF de ani. -ar c"t timp s$a scurs de la trecerea e(reilor peste Iordan& su' conducerea lui Iosua& *i pn# la nimicirea %"iilor =eniaminului%9 Crmuirea lui Iosua a durat KF de ani. !n cartea %Judec#torilor%& cap. al II3 lea& (. BF& se spune c# a tr#it o enera+ie ntrea # %care nu cuno*tea nici pe domnul *i nici "aptele pe care le "#cuse domnul%. /# socotim& pentru aceast# enera+ie& 7F de ani. Urmeaz# apoi prima ro'ie a e(reilor su' re ele Mesopotamiei6 G ani. Eli'erarea& crmuirea 0udec#torului Otniel6 DF de ani. A doua ro'ie& pe timpul re elui E lon6 BG ani. Datorit# 0udec#torului E)ud& 0u ul a "ost scuturat *i poporul e(reu a c#p#tat un lun r# az6 GF de ani. Urmeaz# a treia ro'ie& pe timpul re elui Ia'in6 7F de ani. =ictoria lui De'ora *i a lui .arac *i un nou r# az6 DF de ani. O nou# apari+ie a madiani+ilor& a patra ro'ie6 E ani. Fapta eroic# a lui ?)edeon *i eli'erarea de su' madiani+i6 DF de

ani de pace. E(reii cad din nou n ro'ie& dar de ast# dat# su' 0u ul propriului lor tiran& A'imelec6 H ani. Crmuirea 0udec#torului ,ola6 7H de ani. Crmuirea 0udec#torului Iair6 77 de ani. A *asea ro'ie& la amoni+i6 BG ani. Eli'erarea datorit# lui Ie"tae *i crmuirea acestui 0udec#tor6 C ani. Crmuirea pa*nic# a celor trei 0udec#tori6 I'+an 8 E ani. Elon 8 BF ani *i A'don 8 G ani. A *aptea ro'ie& la "ilisteni6 DF de ani. Faptele eroice *i crmuirea lui /amson6 7F de ani. !n total6 DGF de ani5 Iat# ct timp s3a scurs de cnd au trecut peste Iordan e(reii& n rndurile c#rora se a"la *i Fineas& care3l nso+ea pe tat#l s#u Eleazar& *i pn# la moartea lui (amson# Concluzie6 preotul Fineas a a(ut cel pu+in KFF de ani cnd a n#l+at domnului ru a pentru "iii Izrailului mpotri(a %"iilor =eniaminului%& implornd r#z'unarea lui dumnezeu pentru +iitoarea le(itului& pe care masculii tur'a+i din ora*ul ?)i'eea o siluiser# de *apte sute de ori n decursul unei sin ure nop+i5 Dar de ce textul 'i'lic uit# s# men+ioneze (rsta precis# a marelui preot Fineas9 4u+in# exactitate ar "i prins tare 'ine aici. Alt"el& scepticii ar putea s# spun# c# %porum'elul s"nt%& certndu3se cu aritmetica& a uitat *i cronolo ia 8 cronolo ia o"icial# *i sacr#5 Mai mare ru*inea5 Cele BB semin+ii ale Izrailului& dup# ce au trecut prin sa'ie semin+ia =eniaminului& s3au c#it n scurt# (reme pentru ac+iunile lor distru #toare. E(reii se tn uiau zicnd6 %4entru ce& doamne dumnezeul lui Izrail& s3a ntmplat aceasta n Izrail& ca s# lipseasc# ast#zi din Izrail o semin+ie9% Dup# aceea *i3au adus aminte de cei CFF de "ii ai =eniaminului& care duceau o (ia+# sear'#d#& ascun*i pe stnca Rimon. De ce s# nu de(in# ei s#mn+a din care s# creasc# din nou copacul =eniaminului9 .un# idee& dar... c)iar n momentul cnd ncepuser# ac+iunile du*m#noase din Mi+pa& e(reii "#cuser# pe ne ndite le #mnt s# nu dea niciodat# "iicele Izrailului de so+ii celor din semin+ia =eniaminului (((I, 1). /3au apucat atunci s# caute o ie*ire din aceast# situa+ie di"icil#. i iat# c# un om de*tept le3a dat o su estie6 s# se intereseze& s# caute *i de 'un# seam# c# se (or #si "amilii care n3au "ost la Mi+pa n clipa n care a "ost "#cut le #mntul. Au nceput cercet#rile. /3a descoperit c# e(reii din ora*ul Ia'e* nu luaser# parte la mitin ul care adoptase rezolu+ia cu pri(ire la exterminarea %"iilor =eniaminului%. Atunci a nceput exterminarea 'unilor e(rei care locuiau n Ia'e*& *i oamenii trimi*i acolo cu aceast# cu(ioas# misiune s3au potolit numai dup# ce din toat# popula+ia ora*ului n3au r#mas dect DFF de "ecioare pe care le3au trimis pe stnca Rimon. Locuitorii stncii au '# at ns# de seam# c# num#rul de "emei pe care l primiser# era prea mic& c# dou# sute dintre %"iii =eniaminului% "useser# nedrept#+i+i la mp#r+eal#. /e crea din nou o situa+ie ncordat#. Atunci '#trnii *i3au adus aminte de marea s#r'#toare care urma s# se pr#znuiasc# n cinstea domnului n ora*ul /ilo *i au luat urm#toarea )ot#rre n+eleapt#6 %"iilor =eniaminului% care nu c#p#taser# ne(este s# li se n #duie s# r#peasc# "emei n timpul ceremoniilor reli ioase *i a ser'#rilor populare din /ilo. Ace*tia au r#pit& pentru a3*i satis"ace pl#cerile& 7FF de d#n+uitoare din /ilo. ,a+ii *i mamele "etelor nu a(eau dreptul s# protesteze *i& cu excep+ia lor&

toat# lumea a "ost mul+umit#. !ndat# dup# aceasta& urma*ii =eniaminilor au re"#cut *i au rezidit ora*ele lor arse. Acest mod de re3acere a unui tri' ntre a p#rut destul de ciudat tuturor criticilor. Dar cum criticii snt nele iui+i& ce (aloare pot a(ea o'ser(a+iile lor9 %C)i(otul le #mntului% se #sea la /ilo n timpul ser'#rii& deci nsu*i dumnezeu "usese de "a+#. i dac# el nu s3a apucat s# (erse "oc *i par# care s#3i "i n )i+it pe criminali& mai e oare ne(oie de (reo alt# do(ad# a 'un#(oin+ei lui "a+# de r#pitorii ncnt#toarelor "ete9 Rine+i3(# ura& criticilor5 4loconi+i3(# n "a+a c#ilor necunoscute ale %proniei% di(ine5

CAPITOLUL AL DOUQ>ECI I CI$CILEA MICQTOAR*A I-ILQ A LUI RU, 8 /F!$,A /,RQ.U$Q A UNUI II(U( <RI(TO( Am a0uns la o istorisire din .i'lie care stoarce lacrimi de nduio*are. Este (or'a despre Rut *i $oemina. Cu su"letul plin de duio*ie reproducem aceast# istorisire . R#mas# (#du(#& $oemina *i3a pierdut pe cei doi "ii ai s#i& c#s#tori+i cu moa'itence. Una dintre nurorile $oeminei s3a l#sat nduplecat# de soacr#3 sa *i %s3a ntors c#tre poporul ei%& pe cnd cealalt#& Rut& i3a spus6 %...ncotro (ei mer e tu& (oi mer e *i eu *i unde (ei mnea tu& (oi mnea *i eu< poporul t#u (a "i poporul meu *i dumnezeul t#u& dumnezeul meu% (.artea /ut, I, 1516). $oemina *i Rut erau att de s#race& nct socoteau "ericit# ziua n care reu*eau s# adune de pe o orul cui(a o mn# de spice de orz r#mase de la secer#tori. i s3a ntmplat 1ce %pronie milosti(#%52 ca Rut s# se apuce s# adune spice pe +arina unui oarecare .ooz& pe care .i'lia ni3l prezint# cu respect ca pe un om %cu 'un# stare% (11! 1). i n loc s3o alun e pe Rut& a*a cum i n #duia le ea& .ooz i3a zis6 %:.../# *tii c# am poruncit slu ilor mele s# nu se atin # de tine. i dac# +i este sete& du3te la urcioare *i 'ea din apa pe care au scos3o slu ile;. Atunci ea a c#zut cu "a+a la p#mnt *i s3a nc)inat n "a+a lui *i a r#it c#tre el6 :...Fie s# #sesc mereu& doamne& )ar n oc)ii t#i& c#ci tu m3ai mn iat *i cu(intele tale au mers la inima roa'ei tale& cu toate c# eu nu snt nici ct una din slu0itoarele tale5;: (II, 9, 10, 13). .o #tanul .ooz %s3a m'unat% pn# ntr3atta& nct c)iar a po"tit3o pe Rut s# prnzeasc# cu slu ile lui6 %:...M#nnc# la masa mea *i ntin e 'uc#tura ta n o+et;. ...Ea mnc# *i se satur# *i i mai prisosi...% ('. 1 ). ter e+i3(# lacrimile de nduio*are5 Urmeaz# pilde *i mai mi*c#toare de %'un#tate% reli ioas#. A"lnd de pe ce +arin# adunase nor#3sa spice *i unde prnzise& $oemina '#tu din palme de uimire *i3i spuse6 %Omul acesta ne este rud#< este unul din neamurile cu drept de r#scump#rare "a+# de noi% ('. 20). i iat# c# n capul soacrei se n#scu planul cu(ios de a3*i da nora dup# aceast# %rud#% 'o at#. %Dup# acestea& soacra ei& $oemina& i3a zis6 :/e cu(ine s#3+i caut un ad#post& ca s#3+i "ie 'ine.

Ci acum& .ooz& cu ale c#rui slu0itoare ai "ost& este ne re*it rud# cu noi. i iat# c# el (ntur# n noaptea aceasta orzul la arie# ,u deci spal#3te *i un e3te cu miresme& ia pe tine (e*mintele cele "rumoase *i co'oar#3te la arie. $u te ar#ta omului pn# nu (a s"r*i de mncat *i de '#ut. Iar cnd se (a culca& tu s# 'a i de seam# unde s3a culcat *i du3te *i ridic# p#tura de pe picioarele lui *i culc#3te acolo. i el +i (a spune ce s# "aci;. i Rut a zis c#tre ea6 :,ot ce mi3ai spus& (oi ndeplini;. i s3a po ort la arie *i a "#cut n totul cum i3a poruncit soacr#3sa. Ci .ooz& dup# ce mncase *i '#use *i inima lui se n(eselise& s3a dus s# se culce ln # o mo(il# de 'oa'e. i Rut a (enit tiptil *i a ridicat p#tura de pe picioarele lui *i s3a culcat acolo. ns#& spre miezul nop+ii& .ooz a tres#rit de "ric# *i& di'uind cu mna& iat# c# o "emeie era culcat# la picioarele lui. i a ntre'at6 :Cine e*ti tu9;. R#spuns3a ea6 :Eu snt Rut& roa'a ta. !ntinde poala (e*mntului t#u peste roa'a ta& c#ci tu mi e*ti rud# cu drept de r#scump#rare;. >is3a el6 :.inecu(ntat# s# "ii tu de domnul& "iica mea5 Dra ostea ta cea din urm# co(r*e*te pe cea de la nceput& "iindc# nu te3ai dus dup# oameni tineri& nici s#raci& nici cu stare. Ci acum& "iica mea& nu te teme< toate cte ai spus +i (oi "ace...;% (III, 111). ,otu*i& .ooz& respectnd ntocmai pra(ilele 'i'lice& care statorniceau cum se pot lua noi so+ii din rndul rudelor r#mase (#du(e& i3a spus c# mai exist# nc# un '#r'at care e rud# *i mai apropiat# cu ea *i cu $oemina. Dar '#r'atul acela& nu se *tie de ce& renun+ase la ncnt#toarea moa'iteanc#. Atunci .ooz a adunat poporul *i a (estit c# el o ia pe Rut. %...i a intrat la ea *i domnul i3a dat sarcin# *i a n#scut un "ecior. Atunci au r#it "emeile c#tre $oemina6 :.inecu(ntat s# "ie domnul care nu te3a l#sat& ast#zi& "#r# r#scump#r#tor5 4omenit s# "ie numele lui Izrail5 El s#3+i mprosp#teze su"letul *i s# ai'# ri0# de tine la '#trne+ea ta< c#ci pe el l3a n#scut nora ta...; i i3au pus numele O'ed. El este tat#l lui Iesei& tat#l lui -avid (I", 1317). Aceasta este po(estea 'i'lic# plin# de n(#+#minte a lui Rut& nor# exemplar#& *i a $oeminei& cea mai de trea'# dintre toate soacrele. !n treac#t& tre'uie s# aducem prinosul nostru de admira+ie m#rinimiei lui .ooz& care& ndat# ce Rut i3a c#zut cu tronc& i3a n #duit s# m#nnce cu secer#torii lui& s# ntin # %'uc#tura n o+et% ca s# nu i se opreasc# n t. Criticii #sesc& totu*i& ciudat "aptul c# 'o #tanul .ooz& n loc s# mne peste noapte acas#& s3a lun it la arie a*a cum "ac muncitorii de rnd dup# seceri*. Dar *i mai ciudat li se pare c# Rut s3a culcat pe "uri* ln # .ooz& a*a cum po(este*te autorul acestei %istorii s"inte%. Ei (#d la autorul .i'liei semnele unui ust destul de du'ios cnd el o sile*te pe tn#ra "emeie s# "ac# lucruri necu(iincioase "#r# a se ru*ina. Dac# acest .ooz& spun ei& ca rud# cu drept de r#scump#rare& era dator s3o ia de so+ie pe Rut& $oemina& care i +inea loc de mam#& ar "i a(ut datoria s3o dea n c#s#torie n c)ip cinstit. Ea nu

ar "i tre'uit s3o n(e+e meseria de tr"#. !n a"ar# de aceasta& $oemina ar "i tre'uit s# *tie *i sin ur# c# exist# o rud# mai apropiat# dect .ooz *i acestei rude ar "i tre'uit s# i se adreseze. nc# ce(a6 se *tie c# 'iserica cre*tin# sus+ine c# Iisus Lristos se tra e din Da(id& prin urmare din .ooz *i Rut. .ooz se tra e n linie direct# din Fares& n#scut din incestul s#(r*it de ,amara& care s3a pre"#cut n "emeie des"rnat# pentru a3l ademeni pe socrul ei& Iuda. !n a"ar# de aceasta& .ooz nsu*i este "iul lui /almon *i al Ra)a'ei& o "emeie des"rnat# din Ieri)on. Ct despre Rut& ea este moa'iteanc# *i& prin urmare& "ace parte dintr3un tri' care se tra e din incestul s#(r*it de Lot cu 3iica sa mai mare# ,otu*i& n toat# po(estea asta& cel mai interesant lucru pentru un cercet#tor este c#& dictnd %Cartea Rut%& %porum'elul% din nou nu a '# at de seam# c# minciuna lui rosolan# iese la i(eal# pretutindeni. ntre /almon& so+ul Ra)a'ei& *i Iesei& tat#l lui -avid! nu mai exist#& n ordine cronolo ic#& dect .ooz *i O'ed. Dar Ra)a' *i /almon snt contemporani cu Iosua& "iul lui $un< Ra)a' s3a c#s#torit cu /almon dup# cucerirea Ieri)onului. 4e de alt# parte& O'ed a tr#it pe timpul ar)iereului Eli& iar succesorul lui Eli& /amuil& a "ost contemporan cu Iesei< crmuirea 0udec#torilor ia s"r*it cu /amuil& care a dat 'inecu(ntarea celui dinti re e e(reu& /aul& apoi l3a r#sturnat *i %l3a uns re e% pe Da(id. Cronolo ia c#r+ii %Rut% (ine cate oric n contradic+ie cu Cartea lui Iosua& "iul lui $un& *i cu cartea ..Judec#torilor%. Materialmente este cu neputin+# s# "i a(ut loc a*a cum e descris n aceste din urm# c#r+i& lun ul *ir de calamit#+i ndurate de poporul e(reu& de r#z'oaie (ictorioase *i de ndelun ate *i numeroase ro'ii alternnd cu st#ri de independen+#& perioad# care a durat pn# la moartea lui /amson& adic# DGF de ani& *i paralel /almon *i .ooz 8 care au tr#it la "nceputul acestei perioade 8 s# "i "ost contemporani cu s"r*itul ei.

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI l A/ELEA (,NTUL PROROC (A.UIL A tr#it n (remurile 'i'lice un om pe nume Elcana& care a a(ut dou# so+ii ct se poate de le itime6 Ana *i 4enina. Dintre ele& cea dinti nu a a(ut copii. !n "iecare zi& ntre cele dou# so+ii a(eau loc discu+ii dintre cele mai peni'ile& pentru c# proli"ica 4enina& care era respin #toare ca p#catul *i acr# ca o+etul& rdea de sterpiciunea Anei. 4entru a pune cap#t acestei st#ri de lucruri& Ana a )ot#rt s# "ac# un pelerina0 reli ios. Dar unde s# se duc#9 .i'lia spune c# %c)i(otul le #mntului% se a"la pe atunci la /ilo& su' paza ar)iereului Eli& a celor doi "ii ai lui *i a lui Fineas. 1Acesta nu tre'uie con"undat cu Fineas& "iul lui Eleazar2. Elcana n3a stat mult pe nduri *i a pornit cu "amilia lui spre /ilo. A0uns# la /ilo& %ori de cte ori se ducea la casa domnului... ea pln ea *i nu mai mnca. !ns# Elcana& '#r'atul ei& i zicea6 :Ano& de ce pln i *i de ce nu m#nnci9 i de ce +i3e inima rea9 Oare nu snt eu mai de pre+ pentru tine dect

zece "eciori9; i odat# Ana& dup# ce mncase *i dup# ce '#use n /ilo& s3a sculat *i a (enit n "a+a domnului. Iar Eli& ar)iereul& *edea pe scaun ln # unul din u*orii casei domnului. i cum era cu su"letul am#rt& se ru a naintea domnului& (#rsnd lacrimi. i ea a "#cut o 0uruin+# *i a zis6 :Doamne /a(aot5 Dac# (ei c#uta spre 0alea roa'ei tale *i3+i (ei aduce aminte de mine *i nu (ei uita pe roa'a ta *i (ei da roa'ei tale o ml#di+# de parte '#r'#teasc#& eu l (oi s"in+i domnului pentru toate zilele (ie+ii lui *i 'riciul nu se (a atin e de capul lui;. Dar pe cnd ea st#ruia n ru #ciunea ei naintea domnului& Eli a luat seama la ura ei. ns# "iindc# Ana se ru a n ndul ei *i numai 'uzele ei se mi*cau& iar lasul ei nu se auzea& Eli a crezut c# este 'eat#. De aceea Eli a r#it c#tre ea6 :Ct# (reme mai +ine 'e+ia ta9 Du3te *i treze*te3te5;% (:artea 8nt8i a lui 6a&muil, I, 781 ). Ana nu *i3a pierdut cump#tul *i i3a explicat cu (ioiciune c# nu a '#ut %nici (in& nici '#utur# m'#t#toare...%. Dndu3*i seama de re*eala pe care o "#cuse& ar)iereul s3a interesat de Ana. /e *tie cam cum se ntmpl# minunile de "elul aceleia pentru care se ru a Ana. Aceea*i metod# ncercat# se practic# *i n zilele noastre. $u e reu de )icit ce s3a ntmplat. Cu n #duin+a lui Elcana& so+ul e(la(ioasei "emei care se tn uia ntr3una& Eli a po"tit ne(asta stearp# s#3i "ac# o (izit# n loca*ul s"nt. Ce3i drept& Ana a cam *o(#it& dar so+ul a lini*tit3o6 du3te& i3a zis el& cu domnul acesta< el o s#3+i dea s# +ii talismanul s"nt *i asta o s#3+i "ie de "olos. !n "elul acesta Ana a "ost admis# %n s"ntul loca*%. Deoarece Ana ntrzia s# ias# din templu& Elcana s3a a*ezat s# se odi)neasc# ln # colonada exterioar#. !n cele din urm#& scumpa3i so+ioar# a ap#rut nso+it# de O"ni *i Fineas& "iii preotului. Ei l3au ncredin+at pe 'unul Elcana c# nu ncape nici un "el de ndoial# c# de ast# dat# dumnezeu& cu atotputernicul lui )ar& (a mplini ru #mintea Anei. i& ce3i drept& dup# nou# luni& n "amilia lui Elcana a ap#rut un copil roto"ei *i zdra(#n& c#ruia i3au dat numele /amuil. 4lin# de 'ucurie& Ana repet# 0uruin+a ei de a nu t#ia niciodat# (reun "ir de p#r de pe capul acestui copil att de mult a*teptat. C"nd (amuil a mai crescut& Ana l3a dus la ar)iereul Eli. .#iatul a "ost consacrat domnului *i pus s# cnte n corul templului *i s# p#zeasc# altarul. Eli a ncredin+at pe mam#& cu cu(ntul s#u de %proroc%& c# pe '#iat l a*teapt# o carier# neo'i*nuit#. Ana cea 'un# la su"let era att de mul+umit#& nct pe dat#& "#r# s# se mi*te din loc& a alc#tuit o cntare lun #& care este expus# n ntre ime n cap. al II3lea. Cititorul tre'uie s# ne "ie recunosc#tor c# trecem peste ea "#r# s3o reproducem. Dar nu putem s# trecem su' t#cere (ersetele pline de indi nare n care %s"ntul du)% n"iereaz# purtarea domnilor O"ni *i Fineas& doi %tic#lo*i% care pricinuiau mari necazuri lui dumnezeu6 ns# "eciorii lui Eli erau oameni (icleni care nu (oiau s# *tie de domnul& nici de ndatoririle preo+ilor "a+# de popor. Ori de cte ori cine(a aducea o 0ert"#& (enea slu a preotului& n (reme ce carnea "ier'ea& cu o "urculi+# cu trei

din+i n mn#& *i o n"i ea n cazan sau n oal#& sau n tin ire& sau n 'lid *i ct scotea "urculi+a lua preotul pentru sine. i ast"el se purtau ei cu to+i izraili+ii care (eneau s# aduc# 0ert"# acolo n /ilo. .a c)iar mai nainte ca s# ard# r#simea& (enea slu a preotului *i m'ia pe cel care aducea 0ert"#6 :D#3i preotului carne de "ript& "iindc# el nu (rea s# ia de la tine carnea "iart#& ci crud#;. i 0ac omul i r#spundea6 :/tai s# ard# mai nti r#simea *i e ur# ia3+i ct +i po"te*te su"letul;& cel#lalt i lua (or'a6 :$u& ci s#3mi dai acum& iar dac# nu3mi dai& iau cu sila5;. Ast"el p#catul acestor tineri era roza( de mare naintea domnului& "iindc# ei dispre+uiau prinoasele domnului% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, <I, 1217). Dar asta nc# nu3i totul5 Feciorii lui Eli %se culcau cu "emeile care "#ceau de slu0'# la u*a cortului descoperirii% ('. 22). Ar+iereul cuno*tea toate aceste "apte re(olt#toare ale "eciorilor s#i& dar calmul pro"esional de slu0itor al reli iei& care era con(ins c# credincio*ii (or n )i+i totul& l "#cea s# pri(easc# n t#cere aceste "apte ale "eciorilor s#i& att de o'i*nuite pentru clerici# Odat#& cu aceast# indi nare l#uda'il#& .i'lia arat# n acela*i capitol c# mama lui /amuil *i (izita cu re ularitate "eciorul n /ilo. %i Eli a 'inecu(ntat pe Elcana *i pe so+ia lui& zicnd6 :D#ruiasc#3+i domnul& copii din "emeia aceasta& n locul celui a"ierosit& pe care tu l3ai mprumutat domnului;. Ei au plecat pe urm# acas#. Domnul ns# a cercetat pe Ana *i ea a z#mislit *i a n#scut nc# trei "eciori *i dou# "ete. Iar copilul /amuil cre*tea su' paza domnului% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, II, 20821 ;# /cepticii *i (or nc)ipui& pro'a'il& c# m#rirea "amiliei lui Elcana a a(ut loc cu contri'u+ia lui O"ni *i Fineas. Dar credincio*ii (or o'iecta c# numai dumnezeu /a(aot a 'inecu(ntat3o pe dr# #la*a Ana *i c# tocmai n aceasta consta )arul& n timp ce "eciorii lui Eli& care se culcau cu alte pelerine& erau ni*te tic#lo*i ordinari. Ar "i "ost un mare sacrile iu s# pun# mna pe "emeile 'inecu(ntate de domnul& un sacrile iu& poate& tot att de mare ca *i acela de a '# a "urculi+a n oala s"nt#& n care "ier'ea carnea 0ert"it# lui dumnezeu. %i copilul /amuil slu0ea domnului su' oc)ii lui Eli. Iar n zilele acelea cu(ntul domnului era scump *i ar#t#rile erau sin&uratice# i odat# Eli st#tea culcat n culcu*ul s#u. i oc)ii lui ncepuser# s# se ntunece& ast"el c# nu putea s# mai (ad# 'ine. Candela'rul domnului nc# nu se stinsese *i /amuil dormea n loca*ul domnului& unde se a"la c)i(otul lui dumnezeu. Atunci domnul stri #6 :/amuile5 /amuile5;. Iar el r#spunse6 :Iat#3m#5;. i a aler at la Eli *i a zis6 :Iat#3m#5 M3ai stri at9;. Dar Eli a zis6 :$u te3am c)emat. !ntoarce3te *i te culc#5;. i el s3a dus *i s3a culcat. ns# domnul iar#*i l3a stri at6 :/amuile5:. i s3a sculat /amuil *i s3a dus la Eli *i i3a zis6 :Iat#3m#5 M3ai c)emat9;. Ci r#spuns3a Eli6 :$u te3am c)emat& "iul meu< ntoarce3te *i te culc#5;. Dar /amuil nu cuno*tea nc# pe domnul *i cu(ntul domnului pn# atunci nu i se descoperise. i domnul a stri at a treia oar# pe /amuil *i el s3a sculat *i a aler at la Eli *i i3a zis6 :Iat#3m#5 M3ai c)emat9;. Atunci *i3a dat seama Eli s# domnul era

cel care stri a la copil. Deci zis3a Eli c#tre /amuil6 :Du3te *i te culc#5 i dac# te (a mai c)ema& tu s# zici6 =or'e*te& doamne& c# ro'ul t#u ascult#5;. i /amuil s3a dus *i s3a culcat n culcu*ul s#u# i a (enit domnul *i a stat n dreptul lui *i l3a stri at ca *i mai nainte6 :/amuile5 /amuile5;. Ci /amuil i3a r#spuns6 :=or'e*te& c#ci ro'ul t#u ascult#5;. i domnul a zis c#tre /amuil6 :Iat#& eu snt ata s# "ac n Izrail un lucru pe care oricine l (a auzi i (or +iui amndou# urec)ile;. !n ziua aceea (oi ade(eri cu Eli tot ceea ce am (or'it despre casa lui de la nceput *i pn# la s"r*it. Iar tu s#3i dai de *tire c# eu (oi pedepsi casa lui n (e*nicie& pentru "#r#dele e& "iindc# a *tiut c# "iii s#i )uleau pe dumnezeu *i el nu i3a +inut de r#u. 4entru aceea m3am 0urat pentru casa lui Eli& c# nele iuirea casei lui Eli nu se (a ierta n (eac nici cu 0ert"e& nici cu prinoase5;u (:artea 8nt8i a lui 6amuil, III, 181 ). Diminea+a& ar)iereul a (rut s# a"le cum s3a s"r*it a(entura din timpul nop+ii< (# pute+i nc)ipui n ce ncurc#tur# era tn#rul le(it& discipolul lui. Eli a nceput s# st#ruie& cernd s#3i spun# tot ade(#rul& *i n cele din urm# /amuil *i3a dat drumul la ur# cu toat# sinceritatea. Atunci /amuil i3a mp#rt#*it lui toat# descoperirea& "#r# s#3i t#inuiasc# ce(a. Iar Eli i3a zis6 :El este domnul< "ac# ceea ce (a socoti cu cale5;. i /amuil cre*tea *i domnul era cu el *i nu l#sa s# cad# pe p#mnt nici unul din cu(intele lui. i a "ost cu(ntul lui /amuil c#tre tot Izrailul *i tot Izrailul din Dan pn# n .eer*e'a *tia c# /amuil a "ost ade(erit s# "ie proroc al domnului% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, III, 18820). Aceast# prim# parte a 'asmului cu (estitul proroc& care a "ost& n acela*i timp& *i ultimul dintre 0udec#torii Izrailului& a strnit unele o'ser(a+ii critice. !n le #tur# cu cartea atri'uit# lui /amuil& ,rFret a emis urm#toarele considerente. El rele(a o re*eal# pe care n3ar "i "#cut3o nici un istoric serios& *i anume c# cititorului nu i se spune a'solut nimic cu pri(ire la situa+ia eneral# a poporului despre care este (or'a. !ntr3ade(#r& este "oarte reu s#3 +i dai seama ce teritoriu ocupau e(reii pe (remea preotului Eli& unde anume tr#iau ei& dac# mai erau ro'i sau numai tri'utari ai "enicienilor& pe care scriitorii e(rei i noran+i& n treac#t "ie spus& se nc#p#+neaz# s#3i numeasc# "ilisteni. Autorul a "ost& pe ct se pare& un preot pe care l interesau n exclusi(itate pro'lemele pro"esiunii lui& pe toate celelalte considerndu3le 3leacuri# Autorul (or'e*te de ora*ul /ilo& ar#tnd c# aici ar "i "ost re*edin+a ar)iereului Eli. !n le #tur# cu acesta& =oltaire "ace o'ser(a+ia c# satul denumit /ilo apar+inea "enicienilor *i c# e pu+in pro'a'il ca ei s# "i tolerat acolo un mare preot al unei credin+e str#ine. C)iar dac# %c)i(otul le #mntului% se a"la n acel sat& el nu a putut s# "ie p#strat acolo dect n tain#& pentru c#& a*a cum (om a"la din cele ce urmeaz#& "ilistenii au pus mna pe el a'ia mult mai trziu& n urma unei '#t#lii destul de crncene. Dar atunci

cum se explic# pelerina0ul e(reilor la /ilo9 !n descrierea peripe+iilor lui /amuil& autorul las# s# se n+elea # c# dumnezeu nu3i onora pe e(rei cu con(or'iri tot att de des ca mai nainte. Aici se mani"est# din nou ideolo ia tuturor popoarelor primiti(e& care credeau c#& atunci cnd un popor e n"rnt& dumnezeul lui e *i el n"rnt& iar cnd poporul se ridic# din nou& se ridic# *i dumnezeul lui. Mul+i socot c#& dac# dumnezeul e(reilor *i cre*tinilor este ntr3ade(#r creatorul lumii& atunci el a "ost pus s# 0oace& n ultim# instan+#& un rol ct se poate de in rat6 st# ntr3o lad#& de unde& la miezul nop+ii& c)eam# de trei ori n zadar un '#iat nainte de a3i spune ce (rea. Zoolston *i exprim# mirarea n le #tur# cu "aptul c# micul /amuil nu a reu*it s# deose'easc# lasul %atotputernicului%& pe moti( c# dumnezeu nu st#tuse nc# niciodat# de (or'# cu el. Fire*te& e reu %s# recuno*ti% un las dac# pn# atunci nu l3ai mai auzit. Dar& exprimndu3se ast"el& autorul %s"nt% l prezint# pe dumnezeul s#u ca a(nd las omenesc *i nc# un las cu un anu3 mit tim'ru& ntocmai dup# cum lasul "iec#rui om are particularit#+ile sale. Aceasta poate "i considerat# nc# o do(ad# c# e(rei *i3l nc)ipuiau pe dumnezeul lor ca "iind ntrupat *i (edeau n el numai un om superior& care tr#ia de o'icei n nori *i co'ora din cnd n cnd pe p#mnt pentru a3*i (izita "a(ori+ii& uneori ocrotindu3i& alteori p#r#sindu3i& aci 'iruitor& aci n(ins. ntr3un cu(nt& la "el ca zeii ?reciei antice *i ca al+i zei %p# ni%. Iat# c# tn#rul /amuil a crescut& dar %s"ntul porum'el% tot nu a pus cap#t purt#rii inadmisi'ile a lui O"ni *i Fineas. Au mai continuat ei oare s#3*i 'a e "urculi+a n cazanul lui dumnezeu9 tim numai c# /amuil le3a spus totul "iilor lui Izrail< a*adar& condamnarea lui Eli *i a "amiliei lui de(enise %un secret al lui Polic+inelle # Asta nu i3a mpiedicat ns# pe credincio*i s# continue s# aduc# o"rande preotului condamnat *i "eciorilor lui. 4oate c# ace*tia& de teama pedepsei& au renun+at la o'iceiurile lor urte. tim ns# c# dumnezeul 'i'lic este "oarte ranc)iunos. i iat# ce s3a ntmplat mai departe. Aici tre'uie s# reproducem textual %cu(ntul domnului%6 %i a ie*it Izrail ntru ntmpinarea "ilistenilor ca s# se lupte... Atunci "ilistenii s3au rnduit n *ir de lupt# mpotri(a lui Izrail *i& ncin ndu3se lupta& Izrail "u '#tut de "ilisteni& care uciser# din oastea des"#*urat# n cmpie ca la patru mii de in*i. Cnd poporul se ntoarse n ta'#r#& '#trnii lui Izrail ntre'ar#6 :De ce oare ne3a n"rnt domnul ast#zi prin mna "ilistenilor9 /# ne aducem din /ilo c)i(otul le #mntului domnului& ca s# (in# n mi0locul nostru *i s# ne mntuiasc# din mna (r#0ma*ilor no*tri5;. Deci poporul a trimis la /ilo *i au adus de acolo c)i(otul le #m"ntului domnului (avaot! cel ce *ade pe )eru(imi. i cei doi "eciori ai lui Eli& O"ni *i Fineas& erau acolo& ln # c)i(otul le #mntului lui dumnezeu. Iar cnd c)i(otul le #mntului domnului sosi n ta'#r#& to+i "ii lui Izrail pornir# un stri #t de 'ucurie att de mare& nct se z udui p#mntul. Cnd "ilistenii auzir# z omotul acestui stri #t de 'ucurie& ei ntre'ar#6 :Ce nsemneaz# stri #tul acesta mare de 'ucurie n ta'#ra e(reilor9;. i a"lar# c# c)i(otul domnului a sosit n ta'#r#.

Atunci 3ilistenii se n"rico*ar#& c#ci cu etau6 :A (enit dumnezeu n ta'#r# la ei5XX. i mai ziceau6 :=ai de noi5 C#ci niciodat# nu s3a mai ntmplat una ca asta9 =ai de noi5 Cine ne (a mntui din mna acestui dumnezeu atotputernic9 Acesta este acel dumnezeu care a '#tut pe e ipteni cu tot "elul de pedepse *i cu cium#5 Fi+i dr0i& "ilistenilor& *i '#r'#to*i& ca s# nu a0un e+i ro'i la e(rei& cum au a0uns ei ro'i la (oi. Fi+i '#r'a+i *i lupta+i3(#5;. i "ilistenii se luptar# *i Izrail "u n(ins *i d#du "u a "iecare la cortul s#u *i m#celul "u cumplit& c#ci din Izrail c#zur# treizeci de mii de pedestra*i. C)i(otul lui dumnezeu "u luat *i cei doi "eciori ai lui Eli& O"ni *i Fineas& murir#. Atunci un om din =eniamin aler # "u a de pe cmpul de '#taie *i a0unse la /ilo n aceea*i zi& cu (e*mintele s"*iate *i cu pul'ere pe cap. i a0un nd el& iat# c# Eli st#tea pe scaun ln # poart# *i iscodea uli+a& c#ci inima lui tremura de ri0# pentru c)i(otul lui dumnezeu. i cnd intr# acel om n cetate *i spuse (estea& toat# cetatea ncepu s# stri e cumplit. i a auzit Eli cumplitul stri #t *i a ntre'at6 :Ce (a s# zic# aceast# zar(#9;. Atunci omul (eni pe "u # *i$i spuse lui *li ce se "nt"mplase# Ci Eli era n (rst# de nou#zeci *i opt de ani *i oc)ii lui erau stin*i& a*a nct nu putea s# mai (ad#. Omul acela i3a spus lui Eli6 :Eu snt care am (enit ast#zi de3a "u a de la '#t#lie5;. i Eli l3a ntre'at6 :Ce (este aduci tu& "iul meu9#. Atunci (estitorul i3a spus a*a6 :Izrail a "u it din "a+a "ilistenilor *i poporul a trecut printr3un m#cel cumplit< c)iar cei doi "ii ai t#i& O"ni *i Fineas& au murit& iar c)i(otul lui dumnezeu a "ost luat prad#;. -ar c"nd omul a pomenit de c+ivotul lui dumnezeu! 1li s3a r#sturnat din 0il+ul s#u peste cap& acolo ln # poart#& *i& "rn ndu3*i tul& a murit& c#ci Eli era '#trn *i reoi. i "usese 0udec#tor peste Izrail patruzeci de ani. $ora lui Eli& so+ia lui Fineas& era ns#rcinat# *i ata s# nasc#< *i cnd a auzit (estea c# c)i(otul lui dumnezeu a "ost luat *i c# socrul ei *i '#r'atul ei au murit& a n enunc)eat *i a n#scut& c#ci durerile na*terii o n#p#diser#. Iar n ceasul mor+ii& "emeile care st#teau n prea0ma ei i ziceau6 :$u te teme& c#ci ai n#scut un "ecior;. ns# ea nu r#spundea *i nu lua aminte. i i3a pus copilului numele Ica'od& c#ci zicea ea6 :/3a dus sla(a din Izrail;& pentru pierderea c)i(otului lui dumnezeu& a socrului ei *i a '#r'atului ei. i ea mai zise6 :/3a dus sla(a din Izrail& c#ci luat a "ost c)i(otul lui dumnezeu5;% (:artea 8nt8i a lui 6a&muil, I", 122). Autorul s3"nt nu ne spune nici cum s3au r#z(r#tit e(reii mpotri(a nro'itorilor lor "ilisteni& nici care a "ost pricina r#z'oiului& nici ce teritoriu ocupau e(reii. El arat# numai c#& cu toat# prezen+a %c)i(otului le #mntului%& HF.FFF de e(rei au "ost nimici+i. %Cum e de crezut 8 spune 0oltaire 8 c# un popor a"lat n ro'ie *i care a su"erit pierderi att de mari a putut s# se ridice att de repede9% Criticii l3au '#nuit ntotdeauna pe autorul %s"nt% c# are tendin+a de a exa era att cnd descrie succesele ct *i cnd descrie insuccesele. !n acest

pasa0 din .i'lie& pe el l preocup# mult mai mult prosl#(irea lui /amuil dect clari"icarea istoriei e(reilor. !n zadar ne3am a*tepta s# (edem o descriere "idel# a +#rii e(reilor< mpre0ur#rilor n care a a(ut loc r#z(r#tirea< a cet#+ilor sau& cel pu+in& a pe*terilor n care s#l#*luiau ei< a m#surilor de ap#rare pe care le3au luat< a (oie(ozilor care i3au condus la lupt#& 8 nimic din toate aceste am#nunte importante *i esen+iale5 ,ocmai de aici .olin 'roIe tra e concluzia c# le(itul care a "ost autorul acestei istorisiri a scris a*a cum scriau c#lu #rii medie(ali6 notnd anumite e(enimente n spiritul (ederilor lor. i =oltaire adau # cu ironia lui mu*c#toare6 %F#r# ndoial#& /amuil& a0un nd un pro"et c#ruia dumnezeu i (or'ise nc# din copil#rie& prezenta mult mai mare nsemn#tate dect cei HF.FFF de oameni uci*i& pe care domnul nu i3a onorat niciodat# cu cu(ntul s#u. Iat#& pro'a'il& de ce s"nta scriptur# i descrie pe prorocii e(rei mult mai am#nun+it dect descrie poporul e(reu%. i acum aten+ie& cititorule5 /# "im ct se poate de serio*i5 $e apropiem de un pasa0 din .i'lie care te predispune la (eselie tot att de pu+in ca *i piciorul arti"icial al unui in(alid. Este (or'a de po(estea cu 'u'oaiele de aur. =# ro s# nu rde+i5 E o c)estiune "oarte serioas# *i& "ire*te& ct se poate de e(la(ioas# pentru c# este po(estit# de %s"ntul du)%. 4entru a3i pedepsi pe O"ni *i pe Fineas& care (reme ndelun at# *i3au '# at "urculi+ele n crati+ele domnului& dumnezeu3tat#l *i3a "#cut planul ca ei s# cad# pe minile "ilistenilor cu (estitul s#u %c)i(ot al le #mntului%. O"ni *i Fineas p#zeau c)i(otul& adic# l p#zeau pe dumnezeu nsu*i& dar el a (oit 1a*a e (oia de nen+eles a domnului52 ca amndoi le(i+ii s# "ie omor+i pentru el mpreun# cu al+i HF.FFF de e(rei& cu toate c# ace*tia nu3*i '# aser# niciodat# "urculi+a n crati+a lui. Era o pedeaps# senza+ional#5 !n cele din urm#& dndu3se sin ur pe mna p# nilor "ilisteni& dumnezeu a s#(r*it un sacrile iu mpotri(a lui nsu*i. 4oate c# toat# po(estea asta nu (i se pare lo ic#& n sc)im'& ea este di(in# *i orice teolo poate s# (# con"irme acest lucru# /u'liniem mai nti c# ace*ti "ilisteni& care n pri(in+a cucerniciei erau n "ond oameni de trea'#& au mani"estat cel mai mare respect *i "a+# de dumnezeul "iilor lui Izrail a0uns prizonierul lor. Am (#zut mai sus cum i nsp#imnta puterea lui. /tr#ini de "anatismul nen #duitor care ndeamn# la )ulirea odoarelor s"inte ale celorlalte reli ii& ei au ncon0urat lada dumnezeului e(reilor cu toate onorurile. Dac# un Jupiter sau un .uda ar "i a0uns pe minile inc)izitorilor cre*tini& ei l3ar "i aruncat n roapa cu l#turi. Filistenii& dimpotri(#& *tiind c# n %c)i(otul% care a0unsese pe mna lor n urma unei '#t#lii sn eroase s#l#i*luia dumnezeul e(reilor& au mutat cu tot "astul lada s"nt# n A*dod& unde se #sea unul dintre cele mai "rumoase temple ale "ilistenilor6 templul zeului Da on. Acolo au a*ezat %c)i(otul le #mntului%& n locul cel mai de cinste al sanctuarului& c)iar al#turi de Da on. 4ro'a'il c# "ilistenii 0udecau cam a*a6 dumnezeul izraili+ilor e un dumnezeu de prim ran . $oi *tim ce minuni a "#cut el cnd a tre'uit s#3i scoat# pe e(rei din E ipt< dac# am a(ut norocul s# punem mna pe el& apoi s# c#ut#m s#3i acord#m toat# cinstea pentru ca s#3i c*ti #m 'un#(oin+a< s#3l

cinstim la "el ca pe Da on< un zeu ocrotitor n plus nu stric# niciodat#. Dar (ai5 Ace*ti "ilisteni nai(i au nimerit3o ca Ieremia cu oi*tea6 "oarte curnd& ei au sim+it pe propria lor piele ce caracter urt a(ea dumnezeul 'i'lic. !n seara cnd au '# at %c)i(otul% n templul din A*dod& preo+ii lui Da on s3au napoiat la casele lor& l#snd peste noapte pe zeul lor ntre patru oc)i cu dumnezeul e(reilor. Dac#& n locul lui Ie)o(a& dumnezeul e(reilor& "enicienii ar "i a(ut norocul s# pun# mna pe un Anu'is e iptean sau pe un Ormuzd persan& sau pe un Apolo rec& toate s3ar "i s"r*it cu 'ine att n noaptea aceea ct *i n nop+ile urm#toare. Am'ii dumnezei ar "i stat prietene*te la tai"as *i ar "i po(estit unul altuia tot soiul de n#zdr#(#nii din domeniul smintelii reli ioase a credincio*ilor respecti(i *i apoi s3ar "i culcat lini*ti+i. Ei ar "i de(enit 'uni prieteni *i locuitorii A*dodului ar "i tr#it n ti)n# *i 'el*u . Dar nici pomeneal# de a*a ce(a5 .#trnul crcota* /a(aot a pro"itat de lipsa preo+ilor zeului Da on *i l3a tratat ca pe un concurent apri < +inea "oarte mult s# demonstreze c# e mai puternic dect idolul o"icial al "ilistenilor. Or& Da on era& n "ond& un zeu 'la0in< el nu punea pe nimeni s#3i aduc# 0ert"e omene*ti *i& n eneral& era 'un la inim#. A*adar& el tre'uie s# "i "ost peste m#sur# de mirat cnd& n puterea nop+ii& Ie)o(a a +*nit pe nea*teptate din lad#& s3a repezit la el ca tur'at *i l3a do'ort la p#mnt. .i'lia nu descrie am#nuntele acestei ntmpl#ri nocturne& dar din text reiese limpede c# a*a s3au petrecut lucrurile. %Dup# aceea& "ilistenii au luat c)i(otul lui dumnezeu *i l3au adus din E'en3Laezer la A*dod. i lund "ilistenii c)i(otul lui dumnezeu l3au (rt n templul lui Da on *i l3au a*ezat ln # Da on. Dar& sculndu3se a*dodenii a doua zi de cu noapte *i intrnd n templu& iat# c# Da on st#tea trntit cu "a+a la p#mnt naintea c)i(otului domnului. Atunci ei l3au luat pe Da on *i l3au a*ezat la locul lui% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, ", l&3). A doua noapte a "ost *i mai "n&rozitoare dec"t prima# Ie+ova era nciudat c# tre'uie s# mpart# adora+ia a*dodenilor cu Da on. 4oate c#& n sinea lui& el *i d#dea seama c# in(idia sa este ridicol#& iar manierele sale rosolane& c#ci toat# ziulica a stat lun it lini*tit n "undul c)i(otului. A)& dac# oamenii e(la(io*i din (remea aceea ar "i (#zut deodat# cum iese dumnezeu din lad#& dac# el ar "i "#cut m#car pu+in# a ita+ie n rndurile lor5 A*dodenii ar "i renun+at atunci la cultul idolului lor. Dar nu& lucrurile nu s3au ntmplat ast"el5 Domnul /a(aot st#tea lun it ct se poate de lini*tit *i nu se ar#ta. El "ier'ea de ciud# n t#cere. A*tepta s# r#mn# sin ur& "#r# martori& pe ntuneric& pentru ca s# lase s#3i r#'u"neasc# proasta dispozi+ie& s#3*i potoleasc# ciuda. De ast# dat# Da on a ncasat3o r#u de tot6 %i iar#*i sculndu3se ei a doua zi de diminea+#& iat# c# Da on z#cea trntit cu "a+a la p#mnt naintea c)i(otului domnului& iar capul lui Da on *i amndou# minile lui z#ceau pe pra t#iate& a*a nct r#m#sese din Da on numai trunc)iul% (:artea 8ntii a lui 6amuil, ", ). Toate acestea nu puteau& "ire*te& s# nu3i tul'ure pe locuitorii ora*ului. ,otu*i& ei din nou nu *i3au dat seama ce s3a ntmplat *i& n cur#+enia lor su"leteasc#& nu '#nuiau nici pe departe c# autorul actelor de (andalism din

timpul nop+ii era cel ce s#l#*luia n lada s"nt#. Dar o roaznic# ur ie i3a lo(it n curnd. Iar tre'uie s# cit#m textul autentic6 %Iar mna domnului s3a l#sat rea peste a*dodeni *i i3a nsp#imntat& "iindc# a '#tut cu 'u'e rele *i A*dodul& *i +inutul din 0urul lui% ('. C[. Atunci au n+eles a*dodenii c# numai mna dumnezeului lui Izrail a putut s# le pricinuiasc# o asemenea nenorocire. .#trnii au poruncit ca %c)i(otul le #mntului% s# "ie mutat n alt loc. !n acest scop a "ost ales ora*ul ?at. /osirea %c)i(otului% la ?at a "ost marcat# pe dat# prin apari+ia de 'u'e rele la to+i locuitorii din acest ora*. Din ?at %c)i(otul% a "ost trimis la Ecron& unde calamitatea s3a repetat. $enorocita +ar# ndura& pe ct se (ede& su"erin+e rele su' lo(iturile %ur iei domnului%. %Iar oa3 menii care nu mureau erau c)inui+i de 'u'oaie *i tn uirea cet#+ii se ridica pn# la cer% ('. 12). =reme de *apte luni "ilistenii au tot mutat %c)i(otul domnului%& aduc#tor de nenorociri& dintr3un ora* n altul *i pretutindeni apari+ia acestui 'rlo al lui dumnezeu era nso+it# de r#spndirea aceleia*i 'oli rele *i c)inuitoare. !n cele din urm#& "ilistenii au )ot#rt s# se s"#tuiasc# cu pro"e+ii. Ace*tia erau preo+i ai unei reli ii %"alse%& 'inen+eles "als# din punctul de (edere al cre*ti3 nismului. Cu toate acestea& ei s3au do(edit proroci minuna+i5 Filistenii s3au )ot#rt s# napoieze %c)i(otul%. %i ei au r#spuns6 :Dac# (e+i trimite napoi c)i(otul dumnezeului Iui Izrail& s# nu3l trimite+i "#r# nici un dar& ci aduce+i3i 0ert"# pentru (in#< atunci (# (e+i lecui *i (e+i a"la de ce m"na lui nu se tra&e "napoi de la voi1C# Ei au ntre'at6 :Ce "el de 0ert"# pentru (in# s#3i aducem9;. i ei au r#spuns6 :Dup# num#rul (oie(ozilor "ilistenilor6 cinci 'u'oaie de aur *i cinci *oareci de aur& c#ci '#taia a "ost una peste to+i& *i peste norod& *i peste (oie(ozii (o*tri. Face+i deci c)ipurile 'u'oaielor (oastre *i c)ipurile *oarecilor (o*tri care (# stric# +arina *i da+i m#rire dumnezeului lui Izrail< poate c# *i (a lua mna de peste (oi& de peste dumnezeii (o*tri *i de peste +ara (oastr#. C#ci de ce a+i mpietrit inima (oastr#& precum e iptenii *i "araon *i mpietriser# inima lor9 i numai dup# ce s3a r#z'unat pe ei& au dat drumul poporului *i el s3a dus. Deci acuma pune+i mna *i "ace+i un car nou *i lua+i dou# 0uncane care al#pteaz#& nen0u ate nc#& apoi n0u a+i 0uncanele la car< *i (i+eii care se +in dup# ele aduce+i3i napoi n +arc. 4e urm#& lua+i c)i(otul domnului *i3l pune+i n car& iar lucrurile de aur pe care i le da+i ca 0ert"# pentru (in# pune+i3le ntr3o l#di+# al#turi de c)i(ot *i da+i3i drumul s# se duc#. i uita+i3(#6 dac# c)i(otul apuc# n sus pe drumul c#tre +ara lui& adic# spre .et*eme*& el este cel ce ne3a pricinuit nou# acest mare pr#p#d& iar de nu& (om *ti c# nu mna sa ne3a lo(it& ci a "ost cu noi numai o ntmplare1C (:artea 8nt8i a lui 6amuil, "I, 389). Citind aceast# po(este& +i aminte*ti "#r# s# (rei de /ara& cea n (rst# de SF de ani& pe care re ele ?)erarului o luase pentru "rumuse+ea ei& socotind3o sora lui A(raam. =# aminti+i c#& pna cnd re ele nu i3a dat drumul so+iei patriar)ului& din porunca domnului toate "emeile din Ierar) au a(ut %pntecele

nc)is%. De ast# dat#& de etul domnului i3a lo(it cu 'u'oaie pe "ilisteni. De ce acest ciudat dumnezeu 'i'lic a iertat codo*oiul lui Avraam! unicul vinovat de nenorocirea ?)erarului9 /e *tie doar c# el speculase "armecele so+iei sale& dnd3o drept sor#. i de ce acela*i dumnezeu i3a pedepsit pe "ilisteni pentru c# au pus st#pnire pe el& lundu3l cu c)i(ot cu tot9 Doar el sin ur s3a l#sat luat. /"nt# tain# *i di(in# con"uzie5 Filistenii au dat ascultare s"atului pro"e+ilor lor. Ei au "#cut cinci *oareci de aur *i cinci 'u'oaie de aur& reprezentnd 0ert"a adus# de cele cinci ora*e principale6 A*dod& ?at& Ascalon& ?aza *i Ecron. Au urcat c)i(otul *i aceste 0ert"e ntr3un car& au n0u at la el dou# 0uncane c#rora le3au luat (i+eii *i le3au dat drumul s# mear # sin ure peste cmp. %Iar 0uncanele au pornit de3a dreptul c#tre drumul care duce la .et*eme* *i mer eau ntins pe acela*i drum *i mu eau& "#r# s# se a'at#& nici la dreapta& nici la stn a. Iar (oie(ozii "ilistenilor au mers n urma lor pn# n +inutul .et*eme*ului% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, "I, 12). Ct de minunate snt toate acestea *i ct# dreptate au credincio*ii s# se mndreasc# cu do mele unei reli ii att de admira'ile5 .i'lia cu ade(#rat nu duce lips# de proroci. 4n# *i pro"e+ii "ilisteni& "ii ai unui popor 'lestemat& snt considera+i proroci ade(#ra+i. Fiecare +ar# *i are prorocii s#i& *i autorii .i'liei& "iind ei n*i*i proroci& *i respect# titlul c)iar *i cnd este (or'a de idolatri str#ini cu aceea*i pro"esie. Cu puterea3i neo'i*nuit#& dumnezeu "ace lucruri supranaturale& inspirnd c)iar pe pro"e+ii *i pe prorocii unor reli ii %"alse%< un exemplu n aceast# pri(in+# este .ileam. Dumnezeu nu re"uza minunile nici (r#0itorilor *i nici ma ilor de credin+# potri(nic# lui& a*a cum am (#zut din exemplul (r#0itorilor e ipteni care au *tiut s# repete unele dintre minunile lui Moise. Dar 0uncanele care duceau napoi %c)i(otul% le #mntului& oare nu reprezint# ele o minune str#lucit#9 Ele se duc din .et*eme*& la e(rei& de capul lor& sin ure& c#l#uzite numai de de etul ne(#zut al domnului5 $3au de(enit oare *i ele pro"ete9 4entru dumnezeu totul e cu putin+#5 Amintim& printre altele& de %asina lui .ileam%& care vorbea cu &las omenesc# %Iar cei din .et*eme* erau tocmai la seceri*ul rului& n (ale. i ei ridicndu3*i oc)ii lor au (#zut c)i(otul *i i3au ie*it cu 'ucurie nainte. i carul a (enit pn# n +arina lui Iosua din .et*eme* *i s3a oprit acolo. Iar acolo era o piatr# mare< *i ei au despicat lemnele carului& iar 0uncanele le3au adus ardere de tot domnului. Iar le(i+ii d#duser# 0os c)i(otul domnului *i l#di+a de ln # el& n care erau lucrurile de aur& *i le puseser# pe piatra cea mare. i n aceea*i zi oamenii din .et*eme* au adus arderi de tot *i au 0ert"it 0ert"e domnului% 1Cartea int8i a lui 6amuil, "I, 1315). i asta nc# nu3i tot5 De mult# (reme dumnezeu nu pre"#cuse n scrum *i nu nimicise pe nimeni din rndurile poporului e(reu. Cu ce ar "i putut el s#3*i marc)eze mai 'ine napoierea n %snul Izrailului% dect printr3un m#cel9 >is *i "#cut5 .ucur#3se *i (eseleasc#3se inimile credincio*ilor5 %ns# domnul '#tu pe locuitorii din .et*eme* "iindc# se uitaser# la c)i(otul domnului& lo(ind din popor cincizeci de mii *i *aptezeci de in*i& iar poporul se tn ui& "iindc# domnul i lo(ise cu aceast# lo(itur# mare% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, "I, 19).

Lui dumnezeu& n eneral& nu3i plac lumele *i el nu su"er# s# se mani"este o curiozitate inutil# cnd este (or'a de persoana lui. $3a declarat oare el n attea rnduri c#& cu excep+ia unor cazuri rare& oricine i (a (edea "a+a (a muri9 A*a c# ace*ti ur#3casc# din .et*eme* "useser#& la urma urmelor& pre(eni+i. /pune+i& (# ro & ce idee stupid# mai e *i asta6 s# te ui+i n %c)i(ot%9 E(ident& "ilistenii au "ost mult mai respectuo*i *i *i3au st#pnit dorin+a de a ridica capacul l#zii %s"inte%. De aceea s3a *i mul+umit dumnezeu s# le trimit# numai... 'u'oaie. Mai "acem n treac#t *i o alt# remarc#6 de*i ora*ul .et*eme* este cu totul necunoscut n eo ra"ie& totu*i tre'uie s# "i "ost& pro'a'il& un ora* "oarte nsemnat de (reme ce acolo se puteau #si numai KF#FEF de curio*i care au *i "ost nimici+i pe loc. Aceast# moarte nea*teptat# a attor mii de locuitori din .et*eme* ne arat# o dat# n plus cine este %s"ntul du)%. /# st#m strm' *i s# 0udec#m drept. Materialmente este cu neputin+# ca KF.FEF de oameni s# se str-n # toat# n 0urul unui %c)i(ot%& to+i n acela*i timp. $u3i a*a9 /# admitem c# BF& 7F& dac# (re+i HF de oameni au ridicat n acela*i timp& to+i deodat#& capacul *i *i3 au a+intit pri(irile n lad#. Ace*ti HF de curio*i& care au "#cut primii trea'a asta& au pl#tit pe loc pentru ndr#zneala lor *i au c#zut tr#sni+i. /# admitem c# al+i HF de oameni nu au n(#+at nimic din p#+ania celor preceden+i *i au repetat "apta lor cutez#toare& cu acela*i rezultat "atal pentru ei. /# admitem c# a mai existat *i o a treia serie de nen"rica+i. Dar& n cele din urm#& locuitorilor din .et*eme* tre'uie s# le "i "ost tot mai reu s# se apropie de %c)i(ot%& "iind ne(oi+i s# p#*easc# peste cada(re pentru a arunca o pri(ire n lada %s"nt#%. ,re'uie s# ai& ntr3ade(#r& o doz# serioas# de nc#p#+nare ca s# dore*ti s# "ii nimicit pe loc cnd (ezi ce urm#ri are aceast# curiozitate. Orict de nc#p#+na+i ar "i "ost ns# ace*ti locuitori din .et*eme*& totu*i& (rnd3 ne(rnd& n cele din urm# ar "i tre'uit s# se opreasc#& pentru c# mormanul de cada(re ar "i "#cut pur *i simplu %c)i(otul% inaccesi'il. Mai curnd ar tre'ui s# admitem contrarul6 de ndat# ce au c#zut primele zeci de oameni& spaima "ireasc# a determinat mul+imea s# se mpr#*tie n panic#. $um#rul men+ionat n textul %s"nt% este& "ire*te& peste m#sur# de exa erat. !n pri(in+a asta nu ncape nici un "el de ndoial#. La cele EF de (ictime admisi'ile& %porum'elul s"nt% pur *i simplu a mai ad#u at& dintr3un un urit& alte cincizeci de mii. /per#m s# nu uimim pe nimeni amintind c#& potri(it .i'liei& locuitorii din .et*eme* care au mai sc#pat te"eri de pe urma m#celului s3au r#'it s# trimit# %c)i(otul% ct mai departe. ,extul spune c# l3au trimis n C)iriat3Iearim. Lada aduc#toare de moarte a r#mas acolo 7F de ani. A'ia dup# ce s3a scurs acest inter(al de timp& dumnezeu a )ot#rt n cele din urm# s# d#ruiasc# poporului s#u ales 'iruin+a asupra "ilistenilor ntre Mi+pa *i .et3Car (:artea 8ntii a lui 6amuil, "II, 11). Ct despre /amuil& el a continuat s# "ie 0udec#tor al Izrailului. !ndeplinind "# #duin+a "#cut# de mama sa& el nu *i3a tuns p#rul. .i'lia adau # c# el a reu*it s# c*ti e dra ostea e(reilor prin tot soiul de "apte 'une *i c# se 'ucura de o popularitate uria*#. Mai trziu& cnd "iul Anei a m'#trnit& el a numit pe

cei doi "eciori ai s#i& Ioil *i A'ia& ca a0utoare ale sale. Dar ace*ti (ite0i nu prea "#ceau& pro'a'il& mai multe parale dect O"ni *i Fineas. %Fiii s#i nu um'lau n c#ile sale& ci se l#sau ndupleca+i de po"ta de c*ti & luau mit# *i 0udecau strm'% (:artea 8nt8i a lui 6amuil, "III, 3). i& lucru curios& dumnezeu& care a ucis pe "emeia lui Eli& de ast# dat# nu *i3a a'#tut "ul erele asupra nele iui+ilor& orict de scandaloas# *i de re(olt#toare era purtarea acestor "ii ai lui /amuil< 0udec#torii care luau mit# nu lezau interesele personale ale lui dumnezeu *i de aceea& n oc)ii lui& crimele lor erau o nimica toat# n compara+ie cu sacrile iile pe care le "#ptuiau O"ni *i Fineas& care ndr#zniser# s#3*i (re "urculi+a n crati+a domnului nsu*i.

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI I A4,ELEA URCAREA 4E ,RO$ l /F!$,A !$CORO$ARE A RE?ELUI /AUL& U$/UL DOM$ULUI Ar 3i o &re*eal# s# ne nc)ipuim c# istoria lui /amuil se termin# n momentul cnd& cople*it de '#trne+e& a "ost ne(oit s#3i pun# pe "eciorii s#i 0udec#tori peste Izrail6 /amuil a 0ucat un rol conduc#tor pn# la s"r*itul (ie+ii sale. =om mai a(ea prile0ul s#3l (edem ac+ionnd ct timp (a tr#i *i c)iar dup# moarte. ntr3o 'un# diminea+#& '#trnii din Izrail s3au strns laolalt# *i au (enit la /amuil ca s#3i cear# un re e6 8 4opoarele (ecine au re i< de ce nu am a(ea *i noi9 Dup# ce s3a s"#tuit cu dumnezeu& prorocul le3a n"#+i*at ntr3o lumin# nu tocmai "a(ora'il# puterea re al#. 8 =re+i un re e9 8 le spuse el '#trnilor. 8 .ine5 Dar s# *ti+i care (or "i n#ra(urile *i o'iceiurile re elui6 ....El (a lua pe "eciorii (o*tri *i3i (a pune la carul lui *i3i 'a ,ace c#l#re+ii s#i& ca s# aler e naintea carului s#u& *i3i (a pune c#pitani peste mii *i peste cte cincizeci& s# are o oarele sale *i s# secere )oldele sale *i s#3i pre #teasc# arme de r#z'oi *i arme pentru carele sale. i (a lua pe "etele (oastre ca s#3i pre #teasc# miresme& s# #teasc# 'ucatele *i s# coac# pinea. i el (a lua cale mai 'une din +arinile& din (iile *i din m#slini*urile (oastre *i le (a d#rui slu0itorilor s#i. Apoi (a lua zeciuial# din sem#n#turile (oastre *i din pod oriile (oastre *i le (a d#rui curtenilor s#i *i ro'ilor s#i. =a lua iar#*i pe ro'ii (o*tri *i pe roa'ele (oastre *i pe "eciorii (o*tri cei mai 'uni *i pe asinii (o*tri *i3i (a ntre'uin+a la lucrul s#u. =a lua zeciuial# din turmele (oastre *i (oi (e+i "i ro'ii lui. i dac# (e+i stri a n ziua aceea de r#ul re elui (ostru& pe care (i l3a+i ales& domnul nu (# (a r#spunde n ziua aceea5 % (6amuil I, VIII, 1118). Cu toat# elocin+a sa& /amuil nu iz'uti s#3*i con(in # ascult#torii. ,re'uie s# recunoa*tem c# n cu(ntarea sa& pe de3a3ntre ul 0ust#& mpotri(a re alit#+ii& se resimte puternic sup#rarea pe care i3o pricinuie*te dorin+a

e(reilor de a n r#di puterea preo+ilor. =ede+i d(.& n nai(itatea lor& e(reii& pe care preo+ii lor i 0ecm#neau att de 'ine& cereau acum s# li se sc)im'e 0ecm#nitorul. 4n# la urm#& dumnezeu i spuse prorocului s#u6 %Ascult# de cu(ntul lor *i pune re e peste ei% ('. 22). Cui i )#r#zise deci dumnezeu prima coroan# a lui Izrail9 %Era un om din semin+ia lui =eniamin& care se numea C)i*& "iul lui A'iel& "iul lui ,eror& "iul lui .ecorat& "iul lui A"ia)& '#r'at din =eniamin& cu 'un# stare. i el a(ea un "iu al c#rui nume era /aul& "ecior prea "rumos& nct nimeni din "iii lui Izrail nu era mai "rumos dect el. De la um#rul s#u n sus& el co(r*ea cu n#l+imea sa tot poporul (6amuil I, I(, 182). /aul era un tn#r "oarte simplu< p#*tea asinele tat#lui s#u. C)i* l trimise& nso+it de un ar at& s# caute asinele. Ei au r#t#cit zadarnic prin mpre0urimi. /lu a l s"#tui 1 ntre'e un %(#z#tor% unde s3au pierdut asinele. /aul i3a r#spuns c# %(#z#torul% tre'uie pl#tit& iar ei nu au ce s#3i duc#. 8 $u "ii "n&ri/orat 8 i r#spunse ar atul. 8 !n mna mea se #se*te un s"ert de siclu de ar int< l (oi da %omului lui dumnezeu%. !n continuare& .i'lia po(este*te c# /aul *i slu a sa au a0uns la cetate *i au ntre'at unde st# %(#z#torul%& iar ni*te "ete de prin partea locului le3au ar#tat casa n care tr#ia acest %(#z#tor%. /aul *i nso+itorul s#u au mers ntr3acolo. ns# domnul& cu o zi mai nainte de sosirea lui /aul& n*tiin+ase pe /amuil *i3i spusese6 :Mine& pe (remea aceasta& trimite3(oi la tine un '#r'at din +inutul lui =eniamin< iar tu s#3l un i (oie(od peste poporul meu& Izrail. El (a sc#pa pe poporul meu din mna "ilistenilor. C#ci am (#zut 0alea poporului meu *i stri #tul lui a a0uns pn# la mine5; Iar cnd /amuil (#zu pe /aul& domnul zise c#tre /amuil6 :Iat# omul despre care +i3am (or'it< acesta (a st#pni peste poporul meu5;% (v. 1517). /aul l ntre'# pe /amuil unde st# %(#z#torul%. /amuil i r#spunse c# el e %(#z#torul% *i3l po"ti pe /aul la mas#. !n ziua aceea& %(#z#torul% a(ea HF de oaspe+i. La mas#& el i dete lui /aul locul de cinste& iar 'uc#tarul i aduse 'ucate #tite anume pentru el. 4entru a3i lua de ri0#& /amuil l anun+# pe /aul c# m# #ri+ele au "ost #site *i c#& a0un nd acas#& le (a a"la la tat#l s#u. Iar a doua diminea+#& nainte de a se desp#r+i& /amuil unse cu mir capul lui /aul *i3i spuse c# a de(enit re e *i c# %du)ul domnului% a n#(#lit peste el. i& ntr3ade(#r& a*a a "ost6 "iul lui C)i* s3a sc)im'at cu totul. El a de(enit altul. Rentors la casa p#rinteasc#& z#ri c)iar n "a+a por+ii scumpele sale m# #ri+e. Aceasta a a(ut asupra sa e"ectul de a3l "ace imediat s# proro3 ceasc#& *i prorocea cu atta si uran+#& de parc# ar "i "ost dintotdeauna prezic#tor de meserie *i de parc# toat# (ia+a numai asta ar "i "#cut (6amuil I, 10, 181!). 4e (remea aceea %c)i(otul s"nt% se a"la la Mi+pa. /amuil strnse aici poporul lui Izrail< %porum'elul s"nt% nu ne spune nici cnd a a(ut loc aceast# adunare *i nici cum a putut o mul+ime de milioane de oameni s# se n3 truneasc# ntr3o sin ur# cetate. i /amuil %a rostit c#tre "iii lui Izrail6 :A*a r#ie*te domnul& dumnezeul lui

Izrail6 Eu am scos pe Izrail din E ipt *i (3am mntuit pe (oi din mna e iptenilor *i din mna tuturor mp#ra+ilor care (# asupreau. Dar (oi ast#zi a+i dispre+uit pe dumnezeul (ostru& care (3a sc#pat din toate nenorocirile *i strmtor#rile (oastre& *i a+i rostit c#tre el6 %$u5 Ci pune un re e n capul nostru5% Lai5 n"#+i*a+i3(# naintea domnului dup# semin+iile (oastre *i dup# neamurile (oastre5; i /amuil apropie toate semin+iile lui Izrail *i semin+ia lui =eniamin c#zu la sor+i. Apoi a apropiat semin+ia lui =eniamin dup# "amiliile ei *i a c#zut la sor+i "amilia matri+ilor. 4e urm# a apropiat "amilia lui .icri& ins cu ins& *i sor+ul a c#zut pe /aul& "eciorul lui C)i*. Dar l3au c#utat pretutindeni *i nu s3a #sit% (v. 1821). /amuil nu i3a spus poporului6 %/aul mi3a "ost ar#tat de dumnezeu cu pu+in n urm# *i l3am *i uns cu mir. El s# (# "ie re e%. 4rocedura tra erii la sor+i era "olosit# pentru a prentmpina in(idiile *i nemul+umirile. /t#pn pe soart# era dumnezeu& *i '#trnul proroc nu a(ea de ce s# se team#6 putea "i si ur c# alesul (a "i /aul. C#ci dumnezeu nu putea& l#snd ale erea la (oia ntmpl#rii& "#r# nici o m#sluire& "#r# nici un a'uz& s# anuleze %s"nta un ere%& s#(r*it# de curnd asupra alesului s#u. /# ne amintim ns# acum de %prorocia% lui Iaco'& care "# #duise sceptrul re esc semin+iei lui Iuda (Facerea, XLIX, 8 " ur#.). A*adar& dumnezeu uitase cu totul de aceast# prorocie n momentul instituirii monar)iei e(reie*ti. Dar s# n3a(e+i nici o team#< *i (a reaminti de ea mai trziu. =om (edea curnd cum coroana trece de pe capul lui /aul pe capul unuia dintre urma*ii lui Iuda. Ast"el& uitarea di(in# (a "i ndreptat# *i %prorocia% patriar)ului se (a mplini totu*i. Deocamdat# ns# poporul se nclin# n "a+a rezultatelor ale erii. Dar n clipa aceea alesul nu putea "i #sit. 8 Unde este /aul9 Ce s3a "nt"mplat cu (aul' Aceste "ntre'#ri treceau din ur# n ur#. A "ost ntre'at nsu*i dumnezeu& pentru ca s# se a"le de la el dac# /aul (a "i #sit pn# la urm#. %Iar domnul a r#spuns6 :Iat#3l& el s3a ascuns ntre po(erile de drum;. Atunci ei au aler at *i l3au adus de acolo& *i& stnd el n mi0locul poporului& era mai nalt dect tot poporul de la um#rul s#u n sus. i /amuil a rostit c#tre tot poporul6 :Uita+i3(# la acela pe care *i l3a ales domnul& c# nu e nici unul la "el cu el n tot poporul5; Atunci tot poporul a stri at de 'ucurie *i a zis6 :tr#iasc# re ele5;% ('. 2282 ). Din (ersetele care urmeaz# reiese c# /amuil a "ost la nceput primul ministru al noului monar). El a alc#tuit principalele le i ale re atului e(reiesc *i pre+iosul s#u manuscris a "ost pus la p#strare n %c)i(otul s"nt%. Dar curnd au ie*it la i(eal# di(er en+e ntre /aul *i /amuil. A trecut cam o lun#. Re ele /aul& nai( *i deloc mndru& nu era nicidecum o ntrupare a tiranului nemilos& cu al c#rui despotism /amuil i amenin+ase pe e(rei pentru a3i con(in e s# nu3*i mai doreasc# un monar). !n loc s#3*i ntemeieze o curte pompoas#& s#3 *i construiasc# un palat scump& s# se ncon0ure cu curteni m'r#ca+i n aur& "iul lui C)i* se ntoarse la ospod#ria sa *i continu# s# tr#iasc# +#r#ne*te. 4e

(remea aceea& $a)a*& re ele amoni+ilor& *i pusese n nd s# cucereasc# ora*ul Ia'e* al e(reilor. %...i a mpresurat Ia'e*3?alaad. Atunci to+i locuitorii din Ia'e* au spus lui $a)a*6 :F# le #mnt cu noi *i noi (om "i supu*ii t#i5; Dar $a)a* amonitul le3a r#spuns6 :$umai a*a (oi nc)eia le #mnt cu (oi& anume6 s#3i scot "iec#ruia oc)iul drept *i s# ponosesc cu aceast# ocar# tot Izrailul;. Atunci '#trnii din Ia'e* au zis6 :D#3ne r# az de *apte zile ca s# trimitem soli n tot cuprinsul lui Izrail& *i dac# nu (a "i nimeni s# ne scape& atunci ne (om supune +ie;. i au (enit solii la ?)i'eea lui /aul *i au istorisit toat# pricina n auzul poporului *i tot poporul& n#l+ndu3*i lasul& a plns% (6amuil I, (I, 18 ). ,ocmai atunci re ele /aul se ntorcea de la +arin# cu 'oii s#i. %Atunci du)ul lui dumnezeu a n#(#lit peste /aul; *i mnia lui s3a aprins roza(. i a luat o perec)e de 'oi *i i3a "#cut 'uc#+i *i le3a trimis& prin mna solilor& n tot cuprinsul lui Izrail cu aceast# (or'#6 :A*a (or "i ciorpr+i+i 'oii celui care nu (a (eni dup# /aul *i dup# /amuil5; i spaima domnului a c#zut peste popor *i au purces ca un sin ur om. i /aul i3a num#rat la .ezec& *i "iii lui Izrail erau trei sute de mii& iar '#r'a+ii din Iuda treizeci de mii. Apoi a r#it c#tre solii care (eniser#6 :A*a s# spune+i celor din Ia'e*3 ?alaad6 %Mine& cnd soarele (a arde& (# (a sosi mntuirea%;. i au (enit solii *i au n*tiin+at pe oamenii din Ia'e*< *i ei s3au 'ucurat. i cei din Ia'e* au trimis (or'# lui $a)a*6 :Mine ne d#m n mna (oastr# *i "ace+i cu noi cum (e+i #si de cu(iin+#;. Iar a doua zi /aul a mp#r+it poporul n trei ta'ere *i au p#truns n mi0locul ta'erei amoni+ilor la stra0a dimine+ii *i au zdro'it pe amoni+i pn# ce s3a n"ier'ntat ziua. i c+i au mai r#mas s3au risipit& a*a nct n3au mai r#mas dintre ei doi laolalt#% ('. !811). Aceast# %s"nt#% ispra(# a %re elui3plu ar% a strnit entuziasmul poporului. E(reii au s#r'#torit str#lucita (ictorie a %uria*ei% lor %o*tiri% *i& dup# cum spune .i'lia& %s3au (eselit acolo cu (eselie mare% ('. 12815). Criticii nu au "ost ctu*i de pu+in uimi+i c# re ele /aul& care se a"la n "runtea unui popor pu+in numeros& se ocupa cu plu #ritul *i cu n ri0irea turmelor tat#lui s#u. Dar ei re"uz# s# admit# c# un ast"el de %re e% putea ridica n cinci zile o o*tire de HHF.FFF de oameni ntr3o epoc# n care e(reii& dup# cum arat# nsu*i autorul& tr#iau su' 0u ul "ilistenilor& ntr3o epoc# n care& potri(it .i'liei& poporul e(reu nu a(ea nici s#'ii& nici suli+e *i n care nro'itorii nu3i n #duiau s# ai'# nici un sin ur instrument din "ier *i nici m#car s#3*i repare o unealt# metalic# "#r# o ncu(iin+are special# (2a#u"' I, XIII, 1922). %i ?uli(er con+ine ast"el de 'asme 8 scrie lordul .olin 'roIe 8& dar la el nu #sim ast"el de contradic+ii%. n cap# 4? este redat# cu(ntarea plin# de nemul+umire a lui /amuil& care& pe moti( c# e '#trn& (rea s# se retra #. Cu aceasta se nc)eie crmuirea 0udec#torilor *i ncepe epoca re ilor. Dar /amuil nu s3a retras de la tre'uri de

'un#(oie6 n cu(ntarea sa& el declar# c#& cernd un re e& e(reii au ad#u at un nou p#cat la mul+imea (ec)ilor lor p#cate. Dar nu3i nimic& nc)eie /amuil& o dat# ce a(e+i un re e& p#stra+i3l< el este unsul domnului. 4rincipalul este ca poporul s#3*i sporeasc# zelul reli ios. 4entru a le do(edi din nou e(reilor ct de apropiat este de dumnezeu& /amuil n"#ptuie*te& "#r# s# se mi*te de la locul s#u& una dintre minunile care nu se ntlnesc dect n .i'lie. /amuil %a rostit c#tre tot poporul Izrail6 :...Ci acum sta+i locului *i pri(i+i acest lucru n#prasnic pe care domnul l (a s#(r*i naintea oc)ilor (o*tri. $u sntem acum la seceri*ul rului9 Ci eu (oi stri a c#tre domnul ca s# trimit# tunete *i ploaie. i (oi (e+i cunoa*te *i (e+i (edea ct de mare este naintea domnului re*eala pe care a+i s#(r*it3o cnd a+i cerut re e pentru (oi5; i /amuil a stri at c#tre domnul *i domnul a slo'ozit tunete *i ploaie n ziua aceea *i s3a sp#imntat "oarte ntre poporul naintea domnului *i naintea lui /amuil% (2a#u"' I, XII, 1618). Dup# aceea '#trnul proroc se retrase& "# #duind ns# compatrio+ilor s#i c# nu3i (a uita niciodat# n ru #ciunile sale. Retra erea lui /amuil sem#na ns# cum nu se poate mai 'ine cu un tertip diplomatic. A"lnd despre remanierile din componen+a % u(ernului re al%& "ilistenii au nceput s# se pre #teasc# pentru noi incursiuni. Aceasta nu era de natur# s# ridice moralul supu*ilor lui /aul. Cei HHF.FFF de o*teni pe care3i a(usese cu pu+in timp nainte n 0urul s#u s3au topit ca sarea n ap#. %Atunci "ilistenii s3au strns *i ei ca s# se r#z'oiasc# cu Izrail& a(nd trei mii de care *i *ase mii de c#l#re+i *i popor numeros ca nisipul de pe +#rmul m#rii. i ei au pornit *i au t#'#rt la Micma*& spre r#s#rit de .et3A(en. Cnd au (#zut izraili+ii c# au a0uns la strmtoare& c#ci poporul era strns din toate p#r+ile& atunci au nceput s# se ascund# n pe*teri *i n #urile p#mntului *i n cr#p#turile stncilor *i n ocni+e *i n "ntni "#r# ap#. Iar mult popor a trecut Iordanul n +inutul ?ad *i ?alaad< ns# /aul st#tea pe loc n ?)il al& iar tot poporul& de "ric#& "u ise de ln # el% (2a#u"' 1, XIII, 57). /aul socoti c# este de "olos s# aduc# o 0ert"# lui dumnezeu. /amuil l anun+# c# (a (eni c)iar el s#3l slu0easc# pe domnul. %i el a a*teptat *apte zile pn# la (remea pe care i$o 3,tr+1e /amuil. Dar /amuil n3a (enit la ?)il al *i poporul s3a mpr#*tiat de ln # el. Atunci /aul a zis6 :Aduce+i la mine 0ert"a pentru ardere3de3tot *i 0ert"ele de pace;. i el a adus arderea3de3tot. Dar a'ia ispr#(ise de adus arderea3de3tot& cnd iat# (eni *i /amuil. Atunci /aul ie*i ca s#3l ntmpine *i s#3i zic# 'un sosit. Dar /amuil i zise6 :Ce3ai "#cut tu9; /aul i3a r#spuns6 :Cnd am (#zut c# poporul se risipe*te de ln # mine *i tu n3ai sosit la (remea )ot#rt#& iar "ilistenii se strnseser# n Micma*& Atunci mi3am zis6 acum "ilistenii se (or co'or peste mine n ?)il al *i eu n3am cerut nc# ndurarea domnului. Drept aceea m3am silit pe mine nsumi *i am adus arderea3de3tot;. i /amuil i3a spus lui /aul6 :Ai lucrat ne'une*te5 $3ai p#zit porunca domnului dumnezeului t#u pe care +i3o d#duse. C#ci acum domnul ar "i nt#rit

domnia ta peste Izrail n (eac de (eac. Iar acum domnia ta nu (a d#inui& c# domnul *i3a c#utat un '#r'at dup# inima sa *i domnul l3a )ot#rt s# "ie domn peste poporul s#u& "iindc# tu n3ai p#zit ce +i3a poruncit domnul;. Apoi /amuil s3a sculat *i s3a pornit din ?)il al *i s3a dus n drumul s#u. Iar r#m#*i+a o*tirii a mers dup# /aul& ca s# ntmpine o*tirea du*man#. i cnd a a0uns n ?)e'a& n =eniamin& /aul a num#rat poporul care se a"la ln # el *i era ca la *ase sute de oameni% ('. 8815). Pentru un re&e care avusese "nainte sub porunca sa o oaste de @AA#FFF& aceast# ceat# era ridicol de mic#. ntre noi "ie (or'a& tre'uie s# recunoa*tem c# /amuil nu "#cuse dect s# dea do(ad# de rea3(oin+#. .i'lia nu3l n"#+i*eaz# nic#ieri n rolul de mare preot< marele preot era %A)ia& "iul lui A)itu'& "ratele lui Ica'od& "iul lui Fineas& "eciorul lui Eli% (6amuil I, (I", 3). /amuil era un simplu preot *i proroc. /aul a(ea acelea*i calit#+i& deoarece ncepuse %s# proroceasc#% dup# ce "usese uns. 4rin urmare& /aul nu s#(r*ise nici o re*eal#& socotindu3se n drept s# aduc# 0ert"a. 4e de alt# parte& nu a(e+i impresia c# /amuil& care p#rea s# nu se mpace cu retra erea sa de la conducere n "a(oarea re elui& ntrziase dinadins pentru a a(ea pretext s#3l do0eneasc# pe /aul *i s#3l "ac# urt de popor9 Dac# cine(a nu a urzit nici un "el de intri i ca s# o'+in# domnia asupra lui Izrail acesta este& desi ur& "iul lui C)i*& /aul& modestul p#stor de asine. Orice s3ar zice& situa+ia nu era de loc m'ucur#toare. %i n tot p#mntul Izrail nu se #sea nici un "ierar& pentru c# "ilistenii c)i'zuiser#6 :$u cum(a s#3*i "ac# e(reii s#'ii sau suli+e5; A*a nct to+i izraili+ii se co'orau la "ilisteni ca s#3*i ascut# care "ierul plu ului& care toporul& care securea& care 'oldul pentru 'oi& Cnd li se tocise "ierul plu ului sau ura toporului& sau ura securii& sau cnd era (or'a s# "ac# (r" 'oldului de mnat 'oii. A*a se "ace c# n ziua '#t#liei de la Micma* nu se #sea nici o sa'ie *i nici o lance n mna nici unuia din poporul r#z'oinic care era cu /aul *i cu Ionatan< ci a(eau numai /aul *i "eciorul s#u Ionatan% (2a#u"' I, XIII, 1922). Este limpede c# "or+ele erau ine ale6 tre'uie s# credem c# cei HHF.FFF de o*teni care i zdro'iser# cu un an n urm# pe amoni+i n mpre0urimile Ia'e*ului erau *i ei lipsi+i de arme. 4e semne& (ictoria lor o )ot#rse atunci num#rul. Dar cu CFF de oameni& care erau *i "#r# arme& situa+ia era cu totul alta *i este lesne de n+eles c# /aul nu tre'uie s# "i ar#tat prea 'ine atunci cnd i3a ntlnit pe "ilisteni la Micma*. Din "ericire& tn#rul Ionatan& "iul re elui& era un (oinic "#r# seam#n *i totodat# '#iat )ot#rt. ntr3o 'un# diminea+#& "#r# s#3i spun# o (or'# tat#lui s#u& el *i lu# scutierul *i se ndrept# cu el spre a(anposturile o*tirii "ilistene. Acolo au z#rit ni*te osta*i du*mani ce3*i "#cuser# ta'#ra pe un loc mai nalt care domina stncile# Filistenii i3au z#rit *i ei *i au zis6 %:Iat#& e(reii ies din (izuinele n care st#teau ascun*i5; i au r#it oamenii din stra0# c#tre Ionatan *i c#tre scutierul s#u *i le3au stri at6 :/ui+i3(# la noi s# (# spunem ce(a5; Atunci Ionatan a rostit c#tre scutierul s#u6 :Urc#3te dup# mine& c#ci domnul i3a dat n mna lui Izrail5;

i Ionatan s$a urcat 0e(a 4u"'ea, cu scutierul dup# el& iar "ilistenii o rupser# la "u # n "a+a lui Ionatan *i el i lua n sa'ie *i scutierul& n urma lui& i ucidea. i aceasta a "ost ntia lupt# crncen# pe care au dat3o Ionatan *i scutierul s#u& do'ornd ca la dou#zeci de oameni pe o ntindere ct o 0um#tate de po on& adic# att ct poate ara o perec)e de 'oi ntr3o zi% (2a#u"' I, XIV, 1114). ,ot atunci /aul& care l c)emase pe marele preot A)ia& se pre #tea s# "ie de "a+# la aducerea 0ert"elor. Deodat# s3a auzit un z omot dinspre ta'#ra o*tirii "ilistene. %Dar iat# c# ntre "ilisteni "iecare tr5ea cu sa'ia n cel#lalt ntr3o n(#lm#*eal# cu# '"t. Iar e(reii care erau cu "ilistenii mai dinainte *i care plecaser# cu ei la '#t#lie au "u it *i ei& ca s# se uneasc# cu izraili+ii din 0urul lui /aul *i lui Ionatan. Iar to+i acei izraili+i care se ascunseser# prin mun+ii E"raim cnd prinser# de (este c# "ilistenii "u se luar# *i ei dup# "ilisteni *i se nc#ierar# la lupt#. Ast3el domnul a m"ntuit pe Izrail "n ziua aceea& iar lupta s3a ntins pn# la .et)oron% ('. 20823). ?ndi+i3(# numai6 c)iar %pn# la .et)oron%5 A*a (ictorie mai zic *i eu5 %Oamenii din Izrail erau slei+i& ns# /aul a s#(r*it n ziua aceea o mare ne'unie& c#ci el a le at poporul cu 'lestem& zicnd6 :.lestemat s# "ie acela care (a pune n ur# demncare pn# disear# *i pn# nu3mi (oi r#z'una mpotri(a du*manilor mei5; i nimeni din popor n3a ustat demncare. -ar pe c"mp se a3lau 3a&uri de miere# i a a0uns loata la "a uri *i iat# mierea cur ea din ei# ns# nimeni nu *i3a adus mna la ur#& "iindc# poporul se temea de 0ur#mnt. Ionatan ns# nu auzise de 0ur#mntul cu care tat#l s#u le ase poporul< *i el a ntins (r"ul toia ului din m"na sa *i l$a v"r"t "ntr$un 3a&ure de miere *i apoi *i3a adus mna la ur#. Atunci oc)ii s#i s3au luminat n(iora+i. Dar un o*tean a desc)is ura *i a zis6 :,at#l t#u a le at poporul cu 0ur#mnt& zicnd6 %.lestemat s# "ie acela care (a pune ast#zi demncare n ur#5%; Iar poporul era sleit de o'oseal#. R#spuns3a Ionatan6 %,at#l meu tul'ur# +ara. Ia uita+i3(# cum s3au luminat oc)ii mei "iindc# am ustat pu+in din mierea aceasta. O& dac# poporul ar "i mncat ast#zi s# se sature din prada du*manilor s#i pe care a #sit3o5 4e cnd acum& n"rn erea "ilistenilor n3a ie*it prea mare% ('. 2 830). Autorul %s"nt% po(este*te mai departe c# poporul isto(it %a n#(#lit asupra pr#zilor *i au n*"#cat oi& 'oi& (i+ei *i i3au n0un )iat acolo pe loc *i poporul a mncat carnea cu sn e. i i3au dat de (este lui /aul *i i3au spus6 :Iat# poporul a p#c#tuit naintea domnului "iindc# a mncat carne cu sn e;. Ci el a r#it6 :A+i s#(r*it nele iuire5 Rosto oli+i spre mine& acum& o piatr# mare5; i iar#*i a zis /aul6 :mpr#*tia+i3(# n popor *i spune+i3le6 aduce+i la mine "iecare 'oul s#u *i "iecare oaia sa *i n0un )ia+i3le aici *i mnca+i3le *i nu

p#c#tui+i mpotri(a domnului mncnd carnea mpreun# cu sn ele5; i tot poporul aduse& n noaptea aceea& "iecare (ita pe care o a(ea la ndemn# *i o 0un )ie acolo% ('. 3283 ). =# da+i seama ce m#cel s3a "#cut9 %i /aul a zidit un 0ert"elnic domnului< acesta era ntiul 0ert"elnic pe care l3 a zidit domnului. Apoi zis3a /aul6 :/# ne co'orm la noapte *i s# ur#r"# pe "ilisteni *i s#3i nimicim pn# se (a lumina de ziu# *i s# nu l#s#m din ei nici unul;. Iar ei au r#spuns6 :F# tot ce +i se pare c# este 'ine;. Dar ar)iereul a zis6 :/# ne apropiem& nti& aici de dumnezeu5; Deci /aul a ntre'at pe dumnezeu6 :/# m# po or& oare ca s# ur#re1c pe 3ilisteni' i vei da tu "n m"na lui Izrail'C ns# domnul nu i3a dat r#spuns n ziua aceea% ('. 35837). !n zadar *i lipi /aul urec)ea de %c)i(otul s"nt% pe care marele preot A)ia poruncise s#3l aduc# n acest loc< n zadar n#d#0duia el s# aud# de acolo lasul domnului. Dumnezeu se nc#p#+na *i nu scotea o (or'#. /aul *i d#du seama atunci c# '#trnul este nemul+umit. Ce putuse s#3l supere pe /a(aot9 Marele preot A)ia& nepotul lui Fineas& nu mncase& pare3se& din (asul %s"nt%& deoarece el nu putea s# nu *tie c# aceast# nele iuit# l#comie l costase (ia+a pe 'unicul s#u. /aul se sim+ea *i el ne(ino(at de orice p#cat. El nu s#(r*ise nimic condamna'il< cel pu+in .i'lia nu ne spune a*a ce(a. Ionatan& care mncase miere& ne*tiind de 'lestemul ta3 t#lui s#u& era *i el& "ire*te& ne(ino(at. !n a"ar# de aceasta& nu se *tie dac# dumnezeu a apro'at cu ade(#rat acest 'lestem nes#'uit al lui /aul. C#ci a opri o*tirea s# m#nnce n ziua unei '#t#lii este o prostie "#r# mar ini. 4rin urmare& dac# dumnezeu putea "i nemul+umit de ce(a& se p#rea c# pricina nu putea "i dect n popor& care n )i+ise toate (itele "ilistenilor "#r# a l#sa s# se scur # sn ele& cum pre(edea le ea. .i'lia nu ne spune& de alt"el& c# e(reii ar "i "#cut o indi estie. /e pare c# a(eau un or anism de "ier *i un stomac de dimensiuni %di(ine%. Oricum ar 3i! dumnezeu re"uza s# r#spund#. A*adar& tre'uia #sit (ino(atul. %Atunci a r#it el 1/aul2 c#tre ntre ul Izrail6 :=oi s# sta+i de aceast# parte& iar eu cu Ionatan& "iul meu& de cealalt# parte; i poporul i3a r#spuns lui /aul6 :F# cum crezi c# este 'ine5; Apoi /aul s3a ru at domnului6 :Dumnezeule al lui Izrail& de ce n3ai r#spuns ast#zi ro'ului t#u9 Dac# (ina aceasta o am eu sau "iul meu Ionatan& "# s# ias# urim& iar dac# p#catul acesta l3a s#(r*it poporul t#u Izrail& atunci "# s# ias# tumim;. i sor+ul c#zu pe Ionatan *i pe /aul& iar poporul "e" 0"n 4nu"a'. i zise iar#*i /aul6 :Arunca+i sor+ul ntre mine *i Ionatan& "iul meu;& *i sor+ul c#zu pe Ionatan. 1i pe cine (a ar#ta sor+ul acela (a muri. i spuse poporul lui /aul6 :$u (a "i a*a5; Dar /aul r#mase )ot#rt. i aruncar# sor+ul ntre el *i Ionatan& "iul s#u.2 Atunci /aul r#i c#tre Ionatan6 :/pune3mi ce ai "#cut9; Iar Ionatan i3a spus *i i3a m#rturisit6 :Drept e c# am ustat pu+in# miere& cu (r"ul toia ului ce era n mna mea. Iat#3m#5 /nt ata s# mor1C

Ci r#spuns3a /aul6 :A*a s#3mi "ac# mie dumnezeu *i mai r#u dect att dac# nu (ei muri& Ionatane5; Dar poporul a stri at c#tre /aul6 :/# moar# Ionatan& care a adus aceast# mare mntuire n Izrail9 Fereasc# dumnezeu5 =iu e domnul. $ici un p#r din capul lui s# nu cad# pe p#mnt5 C#ci doar cu a0utorul lui dumnezeu a 'iruit el ast#zi5; Ast"el poporul sc#p# pe Ionatan de la moarte% ('. 08 5). n continuarea acestei extrem de cu(ioase *i importante po(estiri& a"l#m c# "ilistenii au a0uns cu 'ine acas# *i c# s3au mai r#z'oit de multe ori cu e(reii %ct a tr#it /aul% ('. 52). Un anumit timp& a c#rui durat# nu este indicat# de autorul %s"nt%& domnia "iului lui C)i* a "ost lorioas#. Cap. al @I=3lea ne spune n nc)eiere cine erau cei mai de seam# mem'ri ai "amiliei lui /aul. =om men+iona aici numai c#& n a"ar# de Ionatan& /aul a mai a(ut doi "ii *i dou# "iice& pe Mera' *i pe Micol. Cu aeeste dou# domni+e (om mai a(ea prile0ul s# ne ntlnim.

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI l O4,ULEA 4QCA,UL RE?ELUI /AUL I 4EDE4/IREA LUI DE CQ,RE 4REAMILO/,I=UL DUM$E>EU !n cap. al @=3lea& '#trnul /amuil reapare n scen#6 el ndeamn# s# se declare r#z'oi amaleci+ilor& de*i ace*tia erau ct se poate de pa*nici. %Dup# acestea& /amuil a r#it lui /aul6 :,rimisu3m3a domnul s# te un pe tine re e peste poporul s#u Izrail. Deci acum ascult# rostul cu(intelor domnului. A*a r#ie*te /a(aot6 +inut3am minte ceea ce a "#cut Amalec lui Izrail& cum i s3a pus piedic# n cale atunci cnd a ie*it din E ipt. 4entru aceea du3te *i lo(e*te pe Amalec *i nimice*te3i toate cte are *i nu3 l cru+a de loc *i ucide tot6 *i '#r'at *i "emeie& *i copil *i "#tul care su e& 'ou *i oaie& *i c#mil# *i asin;% (6amuil 8, (", 183). 4n# *i criticii cei mai modera+i (or'esc cu oroare *i dez ust despre acest pasa0 din 2iblie# %Cum9 8 exclam# credinciosul lord .olin 'roIe. 8 /#3l sile*ti pe creatorul uni(ersului s# po oare n nu *tiu ce col+ pierdut al acestui nenorocit lo' terestru numai ca s# le spun# e(reilor6 8 ti+i& tocmai mi3am amintit c# acum (reo cinci sute de ani un popor micu+ nu a (rut s# (# lase s# trece+i prin posesiunile sale. =re+i s# declara+i un r#z'oi crncen nro'itorilor (o*tri& "ilistenii& mpotri(a c#rora (3a+i r#sculat. 4#r#si+i aceast# lupt# rea *i porni+i mai 'ine un r#z'oi mpotri(a acelui mic popor care s3a mpotri(it cnd(a str#mo*ilor (o*tri pentru c# (oiau s#3i pustiasc# p#mnturile. Ucide+i '#r'a+i& "emei& copii *i '#trni. Distru e+i (itele mari *i mici& c#milele *i asinii< c#ci& a(nd n (edere r#z'oiul care (# a*teapt# mpotri(a puternicului re at al "ilistenilor& este "oarte "olositor pentru (oi s# nu a(e+i nici (ite mari& nici mici ca s# (# )r#ni+i& nici m# ari& nici c#mile care s# (# duc# po(erile...%. Or& .i'lia *i continu# netul'urat# po(estirea6

Atunci (aul a c+emat poporul cel r#z'oinic *i l3a num#rat n ,elam *i au "ost doil# sute de mii de pedestra*i *i zece mii de c#l#re+i% ('. ). Ei& 'ra(o5 Iat# c# acum /aul are ce(a mai multe o*ti dect n pr#p#dita aia de ta'#r# de la ?)il al& unde r#m#seser# doar (reo CFF de oameni. De alt"el nu *tim ce s3o "i nt-mplat cu restul de B7F#FFF de o*teni n "runtea c#rora luptase /aul la nceputul domniei sale. $u de mult ns# oastea e(reilor num#ra HHF.FFF de eroi& care (eniser# s# lupte mpotri(a amoni+ilor "#r# a a(ea nici o sin ur# arm#. Acum au r#mas doar 7BF#FFF. Unde au disp#rut ceilal+i B7F#FFF9 /# "i c#zut cum(a pe cmpul de '#taie9 =ai& iu'ite %porum'el%& ct de sla'# +i3e memoria5 =ictoria o*tirii e(reie*ti a "ost total# *i str#lucit#. Amaleci+ii au "ost zdro'i+i :de la La(ila pn# la ur;. /aul a luat o mul+ime de prizonieri& iar e(reii i3au exterminat "#r# mil#. ,otu*i& /aul l3a cru+at pe re ele A a al amaleci+ilor& socotind pe semne c# era cazul s# mani"este o oarecare indul en+# "a+# de un om de acela*i ran cu el. Aceast# clemen+# i3a displ#cut lui dumnezeu. /a(aot i3a ap#rut lui /amuil *i i3a zis6 %mi pare r#u c# am pus pe /aul re e& "iindc# el nu mai um'l# dup# mine *i poruncile mele nu le3a ndeplinit%. i s3a m)nit /amuil *i s3a tn uit domnului %toat# noaptea% ('. 11). Care au "ost urm#rile apari+iei di(ine *i ale tn uirilor s"*ietoare de %o noapte ntrea #% ale lui /amuil9 Acest capitol din .i'lie este redat de 0oltaire n drama sa %/aul%. /cena se petrece la ?)il al *i ac+iunea ncepe cu un dialo ntre re ele e(reilor *i .aza& con"identul s#u. 2aza# 8 O m#re+e /aul5 O& tu& cel mai puternic dintre re i& care domne*ti peste trei lacuri& pe o ntindere de peste cinci sute de stadii& tu& n(in #torul marelui A a & re ele amaleci+ilor& ai c#rui c#pitani c#l#reau cei mai puternici m# ari5 ,u& care "#r# ndoial# (ei supune ntre p#mntul le ii tale& cum a "# #duit dumnezeu de attea ori e(reilor5 Ce am#r#ciune te3a putut tul'ura n acest no'il trium" *i n aceste mari speran+e9 /aul. 8 O& scumpul meu .aza5 De o mie de ori "ericit e cel care pa*te n pace turmele 'e)aitoare ale lui =eniamin *i stoarce stru urele dulce n (alea En adi5 =ai5 Am c#utat asinele tat#lui meu *i am #sit un re at< de atunci n3 am mai cunoscut dect am#r#ciune. Ar "i "ost mai 'ine dac#& dimpotri(#& a* "i c#utat un re at *i a* "i #sit asine. Dup# cum *tii& /amuil m3a uns din (oia domnului. El a "#cut totul pentru a mpiedica poporul s#3*i alea # un alt re e *i& de ndat# ce am "ost ales& a de(enit cel mai crunt dintre du*manii mei. 2aza. 8 ,re'uia s# te a*tep+i la aceasta< el era preot& pe cnd tu erai o*tean. El a crmuit naintea ta. Oamenii *i ur#sc ntotdeauna urma*ii. /aul. 8 4utea el& oare& n#d#0dui s# crmuiasc# mai departe9 !*i luase ca a0utoare pe nedemnii s#i "ii& des"rna+i *i (enali& care scoteau la mezat dreptatea. ,ot poporul s3a r#sculat pn# la urm# mpotri(a acestei puteri a preo+ilor. Re ele a "ost ales prin tra ere la sor+i6 semnele s"inte au anun+at (rerea cerului& poporul a ncu(iin+at3o& iar /amuil s3a n rozit. $u3i a0un e c# ur#*te n mine pe st#pnitorul ales de cer< el ur#*te *i prorocul din mine. C#ci el *tie c# am *i eu darul de a "i (#z#tor& ca *i el& *i c# prorocesc la "el cu dnsul. $oua zical# r#spndit# n Izrail c# %/aul "ace parte *i el din ta ma prorocilor% sup#r# auzul s#u. /pre nenorocirea mea& el este nc# respectat& e

preot& *i de aceea e prime0dios. .aza. 8 M#ria3ta& te3ai nt#rit prea 'ine prin 'iruin+ele pe care le3ai c*ti at& iar re ele A a & str#lucitul t#u prizonier& +i este aici o c)ez#*ie si ur# pentru credin+a poporului& la "el de ncntat de 'iruin+a& ca *i de 'un#tatea ta... Iat# c# este adus n "a+a ta. (Intr 65a5, 7"t 0e ,ten".) A a . 8 Milosti(e *i puternice n(in #tor& ntruc)ipare a re ilor care *tiu s# n"rn&# *i s# ierte& m# prostern la picioarele tale s"inte5 4orunce*te ce r#scump#rare s# dau. De3acum nainte +i (oi "i (ecin& aliat credincios& (asal supus. =#d n tine pe 'ine"#c#torul *i st#pnul meu. M# (oi nc)ina *i (oi iu'i n tine c)ipul dumnezeului t#u& care pedepse*te *i iart#. /aul. 8 M#re+e re e& pe care nenorocirea l "ace *i mai mare5 $u mi3am "#cut dect datoria& sc#pndu3+i (ia+a6 re ii tre'uie s#3i respecte pe cei de3o seam# cu ei. Cel ce se r#z'un# dup# 'iruin+# nu merit# s# "ie n(in #tor. $u )ot#r#sc nici o r#scump#rare pentru tine& c#ci este de nepre+uit. E*ti li'er5 ,ri'utul pe care3l (ei pl#ti lui Izrail (a "i mai curnd un semn de prietenie dect de supunere. A*a tre'uie s# se mpace re ii ntre ei. A&a&# 8 Ct# (irtute5 Ct# '#r'#+ie5 Ce putere ai tu asupra inimii mele5 =oi tr#i *i (oi muri ca supus al marelui /aul. !ntre ul meu re at este al t#u. (6 are 2a#u"', +nc,n8urat 0e re,!".) /aul. 8 /amuil& ce *tiri mi aduci9 =ii oare n numele domnului& n numele poporului sau n propriul t#u nume9 (amuil. 8 n numele lui dumnezeu1 (aul. 8 Care este (oia lui9 /amuil. 8 !mi porunce*te s#3+i spun c# se c#ie*te de a te "i "#cut re e. /aul. 8 Dumnezeu se c#ie*te9 $u se pot c#i dect cei ce re*esc. Dumnezeu ns# nu re*e*te. /amuil. 8 Dar el se poate c#i de a "i a*ezat pe scaunul domniei pe cei ce re*esc. /aul. 8 Dar ce om nu re*e*te9 /pune& ce (in# am9 /amuil. 8 De a "i iertat un re e. A&a . 8 Cum a*a9 /ocoti+i o nele iuire cea mai "rumoas# dintre (irtu+i9 (amuil (lui A2a2). 8 ,aci& nu )uli5 (-ui 6aul.) /aul& tu care ai "ost re e al e(reilor& nu +i3a poruncit oare domnul& prin ura mea& s#3i ucizi pe to+i amaleci+ii "#r# a cru+a nici "emei& nici "ete& nici su ari9 A a . 8 Dumnezeul t#u a poruncit aceasta9 ?re*e*ti5 =rei s# spui dia(olul t#u5 (amuil (ctre re,!"). 8 4re #ti+i3(# s#3mi da+i ascultare. Dar tu& /aul& l3ai ascultat pe dumnezeu9 /aul. 8 $u mi3am nc)ipuit ca o ast"el de porunc# s# "ie temeinic#6 m3am ndit c# 'un#tatea este prima nsu*ire a "iin+ei supreme& c# o inim# milosti(# nu poate s#3i "ie nepl#cut#. /amuil. 8 Ai re*it& necredinciosule6 dumnezeu te respin e5 /ceptrul t#u (a trece n alte mini. 2aza (lui 6aul). 8 Ce o'r#znicie5 /t#pne& d#3mi (oie s#3l pedepsesc pe acest preot neomenos. /aul. 8 /# nu o "aci cum(a. $u (ezi& oare& c# tot poporul l urmeaz# *i c#

(om "i nimici+i dac# (oi ncerca s# m# mpotri(esc& c#ci n ade(#r am "# #duit... .aza. 8 Ai "# #duit oare un lucru att de n rozitor9 /aul. 8 Ei 'ine& spune+i& preo+ilor& ce tre'uie s# "ac9 (amuil. 8 +i (oi ar#ta cum tre'uie s# te supui lui dumnezeu. (+nt,rc+n0u( 1e 1 re re,!".) O& preo+i s"in+i& copii ai lui Le(i5 Ar#ta+i3(# aici r(na6 aduce+i o mas# *i culca+i3l pe ea pe acest re e s#3l t#iem mpre0ur. (9re,!"" +' a uc e 65a5, +' 'ea5 "(' +nt"n0 e #a1.) A&a . 8 Ce (re+i de la mine& mon*tri nemilo*i9 (aul. 8 4reas"inte /amuil& "n numele domnului ### (amuil. 8 /# nu roste*ti numele lui& e*ti ne(rednic. R#mi aici& +i porunce*te dumnezeu. /# "ii martor la aceast# 0ert"# care +i (a r#scump#ra& poate& (ina. A&a& (lui 6amuil). 8 A*adar& m# dai mor+ii9 O& moarte& ct e*ti de amar#5.## /amuil. 8 Da& e*ti ras5 i 0ert"a i (a "i cu att mai pl#cut# domnului. A a . 8 =ai& /aul& ct te pln pentru c# e*ti supus unor ast"el de mon*tri. (amuilIlui A2a2). 8 Ascult#& p# ne5 =rei s# de(ii e(reu9 =rei s# "ii t#iat mpre0ur9 A a . 8 i dac# m# (oi ar#ta destul de sla' ca s# trec la credin+a ta& mi (ei cru+a (ia+a9 /amuil. 8 $u5 =ei a(ea mul+umirea de a muri e(reu& *i e destul. A a . 8 Lo(i+i deci& c#l#ilor5 /amuil. 8 Da+i3mi aceast# secure& n numele domnului. i& n timp ce3i (oi t#ia un 'ra+& t#ia+i3i un picior& *i a*a mai departe 'ucat# cu 'ucat#. (9re,!"" ',ve1c, +# reun cu 2a#u"', +n nu#e'e 0,#nu'u".) A a . 8 Ce moarte5 Ce c)inuri5 Ce 'ar'ari5 /aul. 8 ,re'uie oare s# "iu martor la aceast# n rozitoare "#r#dele e9 .aza. 8 Dumnezeu te (a pedepsi pentru c# ai n #duit3o. (amuil (ctre re,!"). 8 Lua+i de aici acest trup *i aceast# mas#. /# "ie arse r#m#*i+ele acestui necredincios& iar c#rnurile lui s# "ie 'at0ocorite de slu ile voastre1 (-ui 6aul). i tu& re e& n(a+# o dat# pentru totdeauna c# ascultarea este mai presus de 0ert"#. (aul (ca0e +ntr(un 8e!). 8 Mor5 $u (oi supra(ie+ui la atta roz#(ie *i ru*ine5% Ar "i o re*eal# s# ne nc)ipuim c# aceast# relatare literar# ar con+ine (reo exa erare. Cap. al @=3lea din Cartea nti a lui /amuil descrie cu o cruzime "#r# seam#n cum este asasinat A a de c#tre preot& care conduce personal aceast# tortur#. ,otodat#& /amuil l3a anun+at pe /aul c# din clipa aceea el este detronat& c# dumnezeu l3a respins. %i /amuil s3a ntors ca s# plece. Atunci /aul l3a apucat de poala mantiei *i mantia se rupse. >isu3i3a /amuil6 %Rupt3a domnul domnia lui Izrail ast#zi de la tine *i a dat3o unui aproape al t#u& care este mai 'un dect tine% "u. 7E828). Apoi& "#r# a mai pierde timp& /amuil s3a ndreptat spre .etleem. Aici el c)eam# la sine pe un anume Iesei& urma* al lui .ooz *i al lui Rut& *i tot neamul s#u. Dup# ce s3au cur#+at cu to+ii *i au adus 0ert"e& /amuil i zise lui Iesei6 %:At+ia snt to+i "l#c#ii t#i9; >is3a Iesei6 :.a a mai r#mas mezinul& dar

iat# c# pa*te oile5; Atunci /amuil a poruncit lui Iesei6 :,rimite s#3l aduc#& pentru c# nu (om sta la mas# pn# ce nu (a (eni aici;. Deci a trimis 1Iesei2 *i l3a adus. i el era '#lan& cu oc)i "rumo*i *i mndru la (edere. Atunci i3a zis domnul6 :/coal#3te *i3l un e& c# acesta este5; i /amuil a luat cornul cu mir *i l3a uns n mi0locul "ra+ilor s#i& *i du)ul domnului a (enit n#(alnic peste Da(id din ziua aceea *i de aci nainte. Iar /amuil s3a sculat *i s3a dus la Rama. Dup# acestea& du)ul domnului s3a dus de la /aul *i un du) r#u de la domnul l c)inuia% (6amuil I, ("I, 1181 ). Criticii men+ioneaz# "aptul uimitor c# dumnezeu s3a apucat s# stea de (or'# cu /amuil acas# la tat#l lui -avid! de 3a+# cu al+ii& *i c# nici m#car nu se *tie exact dac# a "ost sau nu o %(iziune%. ,eolo ii snt de p#rere c# dumnezeu i3a (or'it prorocului s#u prin lasul l#untric. Dar cum puteau s#3*i dea seama atunci cei de "a+# c# /amuil ndeplinea o porunc# deose'it# a lui dumnezeu' =oltaire remarc#6 %/aul domnea deoarece /amuil i unsese capul cu mir. 4rin urmare& cnd "#cu acela*i lucru cu Da(id& tat#l s#u& mama *i "ra+ii s#i *i to+i cei de "a+# tre'uiau s#3*i dea seama c# el "ace un nou re e *i c#& prin aceasta& ntrea a "amilie risc# s#3*i atra # r#z'unarea lui /aul. Aici este ce(a care nu mer e5 % !n teatrul popular italian nu exista scen# mai comic# dect cu(ioasa apari+ie a preotului cu clondirul cu ulei n 'uzunar& sosit n casa unui +#ran pentru a3l un e pe '#lanul "l#c#u cu scopul de a "ace o re(olu+ie n stat. $ici statul& nici "l#c#ul nu merit# altce(a dect s# "i ureze ntr3o comedie primiti(#. %Atunci slu0itorii lui /aul i3au zis6 :Iat# un du) r#u de la domnul te tul'ur#5 Deci m#ria3ta s# porunceasc# slu0itorilor s#i care snt n "a+a ta s# caute pe cine(a care s# *tie s# cnte din )arp#. i ori de cte ori du)ul cel r#u de la dumnezeu (a (eni peste tine& acela (a cnta cu mna sa *i +ie +i (a "i mai 'ine5; i /aul a zis c#tre slu0itorii s#i6 :C#uta+i3mi un me*ter n )arp# *i aduce+i3l la mine;. Atunci unul dintre copiii de cas#& r#spunznd& a zis6 :Iat#& eu cunosc un "iu al lui lesei .etleemitul& me*ter n )arp#& (iteaz *i (oinic& ndemnatic n lupt# *i iscusit la (or'# *i '#r'at c)ipe*& *i domnul este cu elC# Atunci (aul a trimis crainici la Iesei *i i3au spus6 :,rimite3mi pe -avid! "iul t#u& care p#ze*te oile;. Iar Iesei a luat un asin nc#rcat cu pine *i un 'urdu" de (in *i un ied *i le3a trimis lui /aul prin -avid! "iul s#u. Ast3el veni -avid la /aul *i se n"#+i*# naintea lui *i3i "u tare dra lui /aul *i a0unse scutierul lui. i /aul i3a trimis lui Iesei aceast# (or'#6 :/# r#mn#& te ro & -avid ln # mine& c#ci a a"lat )ar n oc)ii mei5; i atunci cnd du)ul cel r#u de la dumnezeu (enea peste /aul! -avid *i lua )arpa *i cnta cu de etele sale *i /aul se r#corea *i3i era mai 'ine *i du)ul cel r#u se ducea de la el% (v. 1523). Ce aiureal#5 -avid! pe care autorul l n"#+i*eaz# drept un simplu p#stor& este totodat# un cnt#re+ talentat *i cunoscut n +ar#. -avid ne este prezentat

ca "iind "oarte tn#r& aproape un copil< cum se poate spune atunci despre el c# este %un '#r'at (iteaz *i (oinic%9 Apoi& oare slu0itorul lui /aul& care este att de 'ine in"ormat despre -avid! nu a a"lat c# /amuil l unsese *i c# situa+ia lui de muzicant la curte comport# un pericol9 i oare nu snt ridicole darurile pe care Iesei le trimite *e"ului statului6 un sac de pine& un 'urdu" de (in *i un ied9 Ce s# mai spunem& n s"r*it& despre dumnezeu& care3*i petrece timpul dndu3i lui /aul o criz# de ner(i *i lecuindu3l cu muzica ri(alului s#u9 ,otul e o a'surditate *i o prostie5

CA4I,OLUL AL DOUQ>ECI l $OUQLEA (,$,A LE?E$DQ DE/4RE /LQ=I,A .IRUI$RQ A LUI DA=ID A/U4RA $ECREDI$CIO/ULUI ?OLIA, Capitolul al H0II$lea din Cartea nti a lui /amuil descrie am#nun+it lupta dintre -avid *i ?oliat. %!n (remea aceasta "ilistenii *i3au strns laolalt# o*tirile pentru lupt# *i s3au adunat la /oco din Iuda *i au t#'#rt ntre /oco *i Azeca& la E"es3Damim. Atunci /aul *i r#z'oinicii din Izrail s3au adunat *i au t#'#rt n =alea /te0arului *i s3au a*ezat n *ir de '#t#lie& ca s# dea piept cu "ilistenii. i "ilistenii st#teau pe muntele din partea aceasta& iar izraili+ii st#teau pe muntele din partea cealalt#& iar la mi0loc era o (ale# i a ie*it din rndul "ilistenilor un lupt#tor al c#rui nume era ?oliat& din ?at& *i care era nalt de *ase co+i *i o palm#. i n cap a(ea un coi" de aram# *i era m'r#cat ntr3o plato*# de solzi& iar reutatea plato*ei era de cinci mii de sicii de aram#. 4este "luierele picioarelor a(ea turetci de aram# *i o suli+# de aram# pe umerii s#i. i topori*tea suli+ei sale era ct un dru de +es#tor& iar (r"ul suli+ei cnt#rea *ase sute de sicii de "ier. i scutierul lui mer ea nainte. Apoi s3a oprit *i a nceput s# stri e spre rndurile izraili+ilor& zicndu3le6 :De ce ie*i+i *i (# a*eza+i n *ir de '#t#lie9 $u snt eu "ilistean *i (oi ro'ii lui /aul9 Ale e+i3(# un '#r'at care s# co'oare la mine. Dac# (a putea s# se lupte cu mine *i s# m# ucid#& atunci noi s# (# "im ro'i< iar dac# eu l (oi 'irui pe el *i$l (oi ucide& atunci (oi s# ne "i+i ro'i *i s# ne slu0i+i nou#;. i mai zicea "ilisteanul6 :Eu am ru*inat ast#zi rndurile r#z'oinicilor lui Izrail. Da+i3mi mie un '#r'at ca s# ne r#z'oim mpreun#5; i auzind /aul *i tot Izrailul aceste cu(inte ale "ilisteanului& au r#mas ncremeni+i *i au "ost cuprin*i de mare "ric#% (6amuil I, XVII, ''"). /# clari"ic#m pu+in descrierea lui ?oliat. 4lato*a sa din solzi cnt#rea& cum ni se spune& K FFF de sicii de aram#& adic# peste GF I & iar suli+a CFF de sicii de "ier& cam BF I . A*adar& el c#ra aproape SF I & *i aceasta nu era dect o parte din armamentul s#u. Acest uria*& care pe deasupra era nalt de peste H m& nu tre'uie s# ni se

par# neo'i*nuit acum& dup# ce i3am cunoscut pe i an+ii din cartea %Facerii%. E drept& n zilele noastre nu se mai a"l# oameni cu o ast"el de constitu+ie< corpul omului este ast"el alc#tuit& nct& dac# atin e o n#l+ime prea mare& aceasta are urm#ri dintre cele mai d#un#toare pentru toate "unc+iunile or anismului& *i uria*ul ar "i sla' *i aproape incapa'il s# se apere. 0oltaire o'ser(# ironic c# ?oliat tre'uie considerat drept un monstru& creat special de dumnezeu pentru a ser(i la n#l+area 'ecisnicului -avid# %i cei trei "eciori mai mari ai lui Iesei porniser# dup# /aul... Iar -avid era cel mai mic *i cei trei "ra+i mai mari ai lui plecaser# dup# /aul. -avid ns# se ducea *i se ntorcea de ln # /aul& ca s# pasc# oile tat#lui s#u la .etleem% ('. 13815). Destul de curios c# acest Da(id& pe care re ele l "#cuse scutierul s#u& *i l#sa ndatoririle n toiul r#z'oiului pentru a mer e s# pasc# oile. %Iar "ilisteanul se apropia n "iecare diminea+# *i n "iecare sear# *i s3a ar#tat a*a patruzeci de zile. >is3a Iesei c#tre Da(id& "iul s#u6 :Ia pentru "ra+ii t#i o e"# din aceste 'oa'e pr#0ite *i aceste zece plini *i du3le de ra'# n ta'#r# la "ra+ii t#i< Iar aceste o oloaie de ca* du3le c#peteniei din mia lor. i ntrea'# de s#n#tatea "ra+ilor t#i *i adu un z#lo de la ei;. Ci /aul *i ei *i to+i '#r'a+ii din Izrail erau n =alea /te0arului& prin*i n lupt# cu "ilistenii. -eci -avid s3a sculat dis3de3diminea+#& a l#sat oile n seama unui paznic& a pus po(ara pe spate *i a plecat& precum i poruncise Iesei. i a sosit n ta'#ra carelor de r#z'oi tocmai cnd oastea& ie*ind n *iruri de '#taie& clocotea de stri #te r#z'oinice. i Izrail *i "ilistenii s3au ntocmit de lupt#& stnd ostile "a+# n "a+#. Atunci Da(id a dat n ri0# po(ara din spate3i paznicului po(erilor *i a aler at n rndurile lupt#torilor *i& a0un nd& a ntre'at pe "ra+ii s#i de s#n#tate. Dar pe cnd (or'ea el cu ei& iat# c# ie*i din rndurile "ilistenilor uria*ul ?oliat& "ilisteanul din ?at& *i spuse acelea*i cu(inte ca mai nainte< *i Da(id le auzi# Iar to+i oamenii din Izrail& cnd l3au (#zut pe ?oliat& au "u it de dinaintea lui& sp#imntndu3se roza(. i oamenii din Izrail ziceau6 :=#zut3a+i pe acest om care a ie*it din rnd9 El iese ca s# "ac# de ru*ine pe Izrail& ns# pe acela care3l (a omor& re ele l (a d#rui cu mari a(eri *i i (a da de so+ie pe "iica sa *i (a scuti casa tat#lui s#u de orice da0die n Izrail;. Atunci -avid a ntre'at pe cei din prea0ma lui *i a zis6 :Ce se (a ntmpla cu omul care (a ucide pe "ilisteanul acesta *i (a ridica ocara lui Izrail9 Cine este acest "ilistean net#iat mpre0ur ca s# "ac# de rs ostile dumnezeului celui (iu9; i poporul i3a r#spuns n acela*i c)ip& zicnd6 :A*a parte (a a(ea omul care3l (a ucide5; ('. 1!827). Din acest pasa0 al .i'liei nu reiese ctu*i de pu+in c# Da(id era dornic s# se lupte din dra oste de patrie. !l ispitea mai mult dorin+a de m#rire. %Atunci Da(id a r#it c#tre /aul.6 :Cura0ul st#pnului meu s# nu se

pr#'u*easc#5 Ro'ul t#u se (a duce s# se lupte cu acest "ilistean5; Dar /aul i3a r#spuns lui -avid% :,u nu po+i s# te duci mpotri(a acestui "ilistean s# te 'a+i cu el& "iindc# tu e*ti '#etan& pe cnd el este r#z'oinic din tinere+ea lui;. -avid ns# i3a zis lui /aul6 :!n (remea cnd ro'ul t#u p#*tea oile tat#lui s#u *i cnd (enea leul ori ursul *i r#pea o oaie din turm#& Eu t#'#ram pe el *i3l lo(eam *i3i smul eam prada din ur#& iar dac# se ridica mpotri(a mea& l apucam de &"t *i3l lo(eam pn# ce l omoram. Ro'ul t#u a omort *i lei *i ur*i& *i acest "ilistean net#iat mpre0ur (a "i ca unul dintre ei& "iindc# el a de"#imat o*tirea (iului dumnezeu5; i a zis iar#*i -avid% :Domnul cel ce m3a sc#pat din )iarele leului *i din la'ele ursului m# (a sc#pa din mna acestui "ilistean5; Atunci /aul a rostit c#tre -avid% :Du3te *i domnul s# "ie cu tine;% ('. 32837). Re&ele /aul era uluit *i a*a ar "i "ost oricine n locul lui& att era de ne(erosimil# po(estea acestui '#iat. !nc)ipui+i3(# pentru o clip# c# snte+i martorii unei ast"el de ntmpl#ri6 un leu sau un urs r#pe*te o oaie din turma '#trnului Iesei *i "u e cu prada. !n acest moment& cio'#na*ul porne*te pe urma )o+ului *i3i ia oaia napoi& lo(indu3l cu minile *i cu picioarele& oriunde nimere*te *i apucndu3l de "#lci. Ce ta'lou5 /e mai #sesc oare unde(a ast"el de ispr#(i n a"ar# de .i'lie9 O& ,artarin& se pare c# ai n(#+at din .i'lie5 Din istorisirea (ie+ii lui /amson am a"lat c# n 4alestina existau lei. Aceasta a "ost o surpriz# pentru cititor. Dar o dat# cu Da(id ntlnim n 4alestina *i ur*i. $aturali*tii sus+in c# acolo unde tr#iesc ur*i nu se prip#*esc lei& *i in(ers. Dar ce ne pas# de naturali*ti95 nseamn# c# *tiin+a lor e "als#. O& %di(inule porum'el%5 $u3+i mai r#mne dect s# ne po(este*ti despre ur*i care tr#iesc la ecuator *i despre leii de la polul nord. %i /aul m'r#c# pa -avid eu (e*mintele sale *i3i puse n cap coi" de aram# *i3i d#du o plato*#. Apoi -avid se ncinse cu sa'ia lui /aul peste (e*minte *i se ncerc# s# um'le& c#ci nu era deprins cu ele 1cu ast"el de arme2. i a zis Da(id c#tre /aul6 :$u pot s# um'lu cu plato*a asta& c#ci nu snt deprins cu eaC# -eci -avid a lep#dat3o de pe el% ('. 38839). $u era o'i*nuit s# poarte arme9 Foarte 'ine5 Dar atunci de ce3l laud# (ersetul BG din capitolul precedent pe Da(id ca "iind %ndemnatic n lupt#%& %(iteaz *i (oinic%9 %Dup# aceea *i3a luat toia ul n mn# *i *i3a ales cinci pietre netede din pru *i le3a pus n traista3i cio'#neasc# 8 tol'a lui 8 *i cu pra*tia n mn# s3a apropiat de "ilistean. Iar "ilisteanul (enea ntins *i se tot apropia de Da(id& iar omul care3i ducea scutul mer ea naintea lui ('. 08DBJ. /cutierul lui ?oliat9 Acesta este amintit numai n textul complet al .i'liei. El dispare ns# din manualele de %istorie s"nt#%& *i ?oliat apare acolo ca un simplu pedestra*. De ce ciunte*te 'iserica actual# textul %s"nt%9 /cutierul uria*ului "ilistean nu merit# de loc s# "ie des"iin+at ntr3un mod att de sama(olnic. !n armatele din trecut exista un soldat care l nso+ea pe o"i+erul c#lare *i se ocupa de armele lui< n zilele noastre i s3ar spune ordonan+#. 4rin urmare& dac# ?oliat a(ea un scutier nseamn# c# era o"i+er de ca(alerie n armata "ilistenilor. .i'lia ne spune n mai multe locuri c# "ilistenii a(eau o c#l#rime considera'il#. Dar acest indescripti'il %porum'el% 8 cioar# (opsit# a

uitat s# ne spun# ce dimensiuni a(ea calul lui ?oliat. Calul acesta al lui ?oliat tre'uia s# "ie *i el uria*. %/"nta scriptur#% nu ne spune ns# ce +ar# producea asemenea arm#sari "enomenali& capa'ili s# poarte n spinare un c#l#re+ nalt de H m. O re reta'il# omisiune 5 /# re(enim la textul 'iblic# %i "ilisteanul& uitndu3se *i (#znd pe -avid! l3a dispre+uit& "iindc# era un '#ietan& '#lan *i "rumos la c)ip. i "ilisteanul a stri at la -avid% :Cine snt eu de (ii tu la mine cu toie e9; i "ilisteanul 'lestem# pe Da(id n numele dumnezeilor s#i. Apoi "ilisteanul rosti c#tre Da(id6 :=ino la mine& c#ci am s# dau carnea ta p#s#rilor cerului *i "iarelor cmpiei5; ns# Da(id r#spunse "ilisteanului6 :,u (ii mpotri(a mea cu sa'ie& cu suli+# *i cu +#poi& dar eu (in mpotri(a ta n numele domnului /a(aot& dumnezeul o*tirilor lui Izrail& pe care tu le3ai de"#imat. !n ziua aceasta domnul te (a da n mna mea *i eu te (oi r#pune *i3+i (oi lua capul *i (oi da str(ul t#u *i str(urile o*tirii "ilistenilor& c)iar ast#zi& p#s#rilor cerului *i "iarelor p#mntului& a*a nct tot p#mntul s# *tie c# n Izrail este dumnezeu. i toat# aceast# lume adunat# s# n+elea # c# nu cu sa'ia *i cu suli+a mntuie*te domnul& "iindc# r#z'oiul acesta este lucrul domnului *i el (# (a da pe (oi n minile noastre; i cnd "ilisteanul se porni *i merse *i se apropie ca s# n"runte pe Da(id& Da(id cu r#'ire aler # din rndurile o*tirii ca s# dea piept cu "ilisteanul. i Da(id (r mna n traist# *i lund de acolo o piatr# o n(rti cu pra*tia *i iz'i pe "ilistean n "runte& a*a nct piatra i p#trunse n "runte *i el c#zu cu "a+a la p#mnt. Ast"el Da(id 'irui pe "ilistean cu pra*tia *i cu piatra& iz'indu3l pe "ilistean *i omorndu3l *i "#r# s# "i a(ut Da(id sa'ie n mna lui. Apoi Da(id a aler at *i& stnd deasupra "ilisteanului a pus mna pe sa'ia lui& a scos3o din teac# *i l3a ispr#(it& t#indu3i capul cu ea. Iar "ilistenii& (#znd c# uria*ul lor a murit& au luat3o la "u #. Atunci '#r'a+ii lui Izrail *i ai lui Iuda au n#(#lit cu stri #te r#z'oinice *i au urm#rit pe "ilisteni pn# la ?at *i pn# la por+ile Ecronului& a*a nct r#ni+ii "ilistenilor au c#zut pe calea de la aaraim pn# la ?at *i pn# la Ecron. Iar dup# ce "iii lui Izrail au (enit napoi de la urm#rirea "ilistenilor& au pr#dat ta'#ra lor. i -avid a luat capul 3ilisteanului *i l3a adus la Ierusalim& iar armele lui le3a pus n cortul lui% ('. 285 ). /top5 A*adar& acest tn#r -avid a(ea *i un cort9 Iar capul uria*ului "ilistean l3a dus& solemn& la Ierusalim. i mai curios& pentru c# pe (remea aceea Ierusalimul nu apar+inea nc# e(reilor. =om (edea mai departe n ce "el a "ost cucerit acest ora*& c)iar de c#tre -avid! care a a0uns re e dup# moartea lui /aul. De alt"el ne3am o'i*nuit de mult cu contradic+iile din %s"nta scriptur#%. %Ci /aul& cnd a (#zut pe -avid ie*ind ntru ntmpinarea "ilisteanului& a ntre'at pe A'ner& c#petenia o*tirii6 :A'ner& al cui "ecior este tn#rul acesta9; Dar A'ner i3a r#spuns6 W4e (ia+a m#riei3tale dac# *tiu5; >is3a re ele6

:ntrea'# tu al cui "ecior este '#ietanul acesta5; i ntorcndu3se Da(id de la n"rn erea "ilistenilor& l3a luat A'ner *i l3a dus naintea lui /aul& *i Da(id +inea n mn# capul "ilisteanului. Atunci l3a ntre'at /aul6 :Al cui e*ti tu& "l#c#ule9; i Da(id i3a r#spuns6 :/nt "eciorul ro'ului t#u Iesei .etleemiteanulCNN (v. 5558). Ce 'azaconie mai e *i asta9 Unde este capul %inspiratorului di(in% al .i'liei9 !n capitolul precedent ni s3a po(estit pn# n cele mai mici am#nunte c# /aul& pentru a3*i calma ner(ii& a dorit s# ai'# un om care s#3i cnte din )arp#. Unul dintre slu0itorii s#i i3a #sit un ast"el de om6 era Da(id& *i re ele i cuno*tea "amilia. Mai mult& /aul trimisese un crainic la Iesei pentru a3l ru a pe mo*nea s#3i lase "iul& care3i pl#cuse att de mult. %4orum'elul% ne3a mai spus c# Da(id se ntorcea adeseori de la /aul la .etleem *i c#& n eneral& "#cea na(eta ntre curtea re elui *i turmele p#rinte*ti. i iat# c#& deodat#& nici /aul& nici A'ner& nici altul dintre slu0itorii re elui nu *tiu cine este Da(id& cel care lupt# mpotri(a lui ?oliat5 L#utarul re elui& cel care i des"at# auzul& scutierul s#u& a de(enit deodat# un necunoscut95 Ce s# ne nc)ipuim despre aceast# alimatie9 Era oare n toate min+ile cel care a dictat acest capitol9 A(em toate moti(ele s# ne ndoim5 /# tra em aceste concluzii din po(estire *i s# continu#m instructi(a noastr# lectur#. F#r# a se tul'ura ctu*i de pu+in din cauza contrazicerilor sale& autorul %s"nt% ne po(este*te c# de ast# dat# /aul nu i3a mai n #duit lui Da(id s# se ntoarc# la casa p#rinteasc#. 4e de alt# parte& Ionatan s3a sim+it 'rusc cuprins de o mare prietenie pentru tn#rul cnt#ret din )arp# de la curte& despre a c#rui existen+# se pare c# nu *tiuse nici el nimic pn# atunci. %i Ionatan a le3 at cu -avid le #mnt de prietenie& c#ci l iu'ea ca pe sine nsu*i. Ast"el Ionatan s3a dez'r#cat de mantia care era pe el *i i3a dat3o lui Da(id& asemenea *i zaua sa& sa'ia sa& arcul s#u *i 'rul s#u% (6amuil I, ("III, 38 ). A*a prietenie mai zic *i eu5 Ce3*i (or "i zis % eneralul% A'ner& tot statul s#u ma0or& curtenii *i suita (#znd c# %prin+ul mo*tenitor% se despoaie pn# la c#ma*# *i3*i d#ruie*te armeie *i )ainele n(in #torului lui ?oliat9 /pre re retul nostru& .i'lia uit# s# citeze o'ser(a+iile celor care au "ost martori ai acestui spectacol neo'i*nuit#

CAPITOLUL AL TR*IG*CIL*A LU4,A 4E$,RU ,RO$ I /EM$UL DOM$ULUI DUM$E>EU A nceput o nou# (ia+# pentru tn#rul pe care /amuil l unsese re e *i care deocamdat#& ne(oind s# ri(alizeze cu /aul& se mul+umea cu slu0'a de scutier *i de cnt#re+ la )arp#. Dar& cu toat# modestia sa! -avid a "#cut curnd pe %maiestatea3sa% re ele /aul s# se nec#0easc#. %i (enind ei cu Da(id care se ntorcea de la n"rn erea "ilistenilor& au ie*it "emeile de prin toate cet#+ile lui Izrail& cntnd *i d#n+uind ntru ntmpinarea re elui /aul& cu timpane& cu c)iote de (eselie *i cu c)im(ale. i "emeile r#spundeau una alteia& cntnd&

d#n+uind *i r#ind6 :/aul a '#tut miile sale& ns# Da(id ale sale zeci de mii;% (6amuil 1, ("III, !87). Fire*te& este reu s# admitem c# r#posatul ?oliat& orict ar "i "ost de uria*& s# "i (alorat ct zeci de mii de oameni. /aul& care se distinsese n r#z'oi prin multe ispr#(i (ite0e*ti& a #sit c# o(a+iile n cinstea scutierului *i )arpistului s#u dep#*eau limitele 'unului3sim+ *i luau un caracter ire(eren+ios "a+# de el. %Atunci /aul se aprinse "oarte de mnie& c#ci acest cu(nt l 0i nea. i el zise6 =Lui -avid "i dau zecile de mii! iar mie numai miile# i mai lipse*te doar domnia;. i din ziua aceea nainte /aul pri(i pe -avid eu oc)i pizma*i. Dar a doua zi n#(#li spre /aul du)ul cel r#u& trimis de dumnezeu& *i el um'la prin cas# z'uciumndu3se. Ci Da(id cnta din )arp#& ca n toate zilele& iar /aul a(ea suli+a n mn#. i /aul a az(rlit cu suli+a& ndind6 :=oi pironi pe -avid de perete=# *a'id +n1 1e :er" 0"n :a!a 'u" 0e 0,u ,r"; (v.811 ). Dup# ct(a timp& pentru a3l ndep#rta pe tn#r de ln # el& re ele l numi c#pitan peste o mie ('. 13). Iar Da(id& c#ruia toate i mer eau din plin& a nceput s# c*ti e tot mai mult# popularitate n rndurile "iilor lui Izrail. $umele s#u a nceput s# treac# din ur# n ur#. =om (edea curnd c# nsu*i dumnezeu a sporit num#rul do(ezilor protec+iei pe care i3o acorda lui Da(id. C)emndu3l odat# pe Da(id la dnsul& /aul i zise6 %Iat# (reau s#3+i dau de so+ie pe Mera'& "ata mea cea mai mare& numai s#3mi "ii (iteaz *i s# duci r#z'oaiele domnului5% ('. 17). !n adncul su"letului s#u& /aul n#d#0duia c#& pn# la urm#& "ilistenii l (or ucide pe Da(id. Da(id ns# i r#spunse lui /aul6 %Cine snt eu *i care este spi+a neamului tat#lui meu n Izrail ca s# "iu eu inerele re elui9% ('. 18). El continua s# ascund# c# /amuil l unsese re e. %Dar a*a s3a "#cut c# la (remea cnd era s3o dea pe Mera'& "iica lui /aul& lui Da(id de so+ie& "u m#ritat# cu Adriel Me)olatitul ('. 19). Autorul nu ne spune de ce. %i Micol& "ata lui /aul& iu'ea pe Da(id *i& cnd lucrul i "u adus la cuno*tin+# lui /aul& el #si (estea pe plac... /aul zise lui -avid a doua oar#6 :Acum tu (ei "i inerele meu5%;(v. 2021). Din cele ce urmeaz# putem tra e concluzia c# n(in #torul lui ?oliat ar "i "ost 'ucuros s# se nsoare c)iar de ndat# cu "rumoasa Micol. /e pare ns# c# lui /aul i3a p#rut r#u c#3*i d#duse att de repede consim+#mntul6 de ndat# ce a"l# despre dorin+a tn#rului de a se nsura& el ncepu s#3i pun# condi+ii cu totul irealiza'ile. $imeni nu (a )ici (reodat# ce di"icult#+i a n#scocit /aul. %/aul a zis atunci6 A*a s#3i spune+i lui -avid% re ele nu +ine la daruri de nunt#& ci (oie*te o sut# de t#ieri mpre0ur de "ilisteni...% ('. 25). Cu alte cu(inte& re ele nu a(ea de nd s#3i dea zestre "iicei sale. Dup# p#rerea sa& Da(id tre'uia s# aduc# zestre. i ce anume9 O sut# de t#ieri mpre0ur5 Este cu totul de nen+eles la ce putea ser(i o asemenea cantitate n ospod#ria tinerilor nsur#+ei sau pentru ne(oile re elui. %...i mai nainte ca s# se mplineasc# zilele& Da(id s3a sculat *i s3a dus el cu osta*ii lui *i a omort dou# sute dintre "ilisteni *i Da(id a adus ce3a "ost t#iat mpre0ur *i le3a dat re elui& toate la num#r& ca s# a0un # inerele

re elui. Iar /aul d#du pe "iica sa Micol lui -avid de so+ie% ('. 2!827). $e putem nc)ipui adunarea la care a "ost semnat contractul matrimonial *i scena cnd %notarul re elui% in(entaria solemn cele dou# sute de 'uc#+i t#iate mpre0ur& iar ndr# ostita Micol un urea cu capul pe um#rul lui -avid! ncntat# la culme de acest minunat dar de nunt#. Dar "ilistenii au socotit c# nu le (ine de loc la ndemn# ca e(reii s# um'le pe la ei ca ntr3un "el de depozit central pentru a "ace rost de circumcizii. R#z'oiul a iz'ucnit din nou. %i (oie(ozii "ilistenilor n#(#leau mereu& dar& cnd n#(#leau ei& Da(id a(ea mai mare iz'nd# dect to+i curtenii lui /aul& ast"el c# numele s#u a0unse la mare sla(#% ('. 30). ,ocmai pe atunci au nceput s# de(in# tot mai dese accesele de +icneal# ale re elui. R#mne totu*i de nen+eles de ce se str#duie*te atta autorul %s"nt% s#3l zu r#(easc# pe acest monar) ne"ericit n cele mai respin #toare culori. 4otri(it aceluia*i text 'i'lic& nsu*i dumnezeu "#cea cteodat# ca du)ul r#u s# n#(#leasc# asupra ne"ericitului /aul& cu alte cu(inte nsu*i dumnezeu l scotea din min+i. $ici un dement nu este (ino(at de ac+iunile sale& *i cu att mai pu+in /aul. %,otu*i& /aul a spus lui Ionatan& "iul s#u& *i tuturor slu0itorilor s#i c# (oie*te s# omoare pe -avid# Ci Ionatan& "iul lui /aul& a(ea mare dra oste c#tre -avid# Atunci Ionatan a dat de veste lui -avid! zic"nd% :4#rintele meu& /aul& caut# s# te ucid#;% (6amuil I, (I(, 182). ,otodat#& Ionatan s3a str#duit s#3i mpace pe cei doi du*mani6 %Ast"el& Ionatan (or'i de 'ine pe -avid c#tre /aul& tat#l s#u& *i3i spuse6 :/# nu p#c#tuiasc# re ele mpotri(a ro'ului s#u -avid! c#ci el n3a p#c#tuit mpotri(a ta& iar "aptele lui au "ost de mare "olos pentru tine& Fiindc# el *i3a pus (ia+a n prime0die *i a r#pus pe "ilistean *i ast"el domnul a d#ruit& prin mna lui o mare iz'nd# ntre ului Izrail. ,u ai (#zut *i te3ai 'ucurat. Atunci de ce (rei s#3+i "aci p#cat cu sn e ne(ino(at *i s# omori pe Da(id "#r# nici un temei9; i /aul a dat ascultare raiului lui Ionatan *i /aul s3a 0urat6 :4e domnul cel (iu c# nu (a "i ucis5; i Ionatan a c)emat pe -avid *i i3a mp#rt#*it toate aceste (or'e. Apoi Ionatan a dus pe -avid la /aul *i el a slu0it n "a+a lui ca *i mai nainte% ('. 87). *ste limpede c# ura l p#r#sea pe monar) de ndat# ce era n stare normal# *i c# numai n timpul acceselor& %cnd dumnezeu "#cea s# n#(#leasc# peste el du)ul cel r#u%& /aul continua s# se ndeasc# la uciderea inerelui s#u. ntre timp& r#z'oiul cu 3ilistenii era "n toi& iar tn#rul muzician le pricinua din cnd n cnd du*manilor& ntre dou# serenade& n"rn eri zdro'itoare. %Dar du)ul cel r#u de la domnul a (enit iar peste /aul. i el st#tea n palatul s#u& cu suli+a n mn#& pe cnd Da(id cnta din )arp#% ('. 9). Cititorul (a )ici *i sin ur ce tre'uia sa se ntmple6 %i /aul a c#utat s# pironeasc# cu suli+a pe -avid de perete& dar el s3a "erit din "a+a lui /aul& a*a nct el a n"ipt suli+a n zid. Iar Da(id a "u it *i a sc#pat% ('. 10).

,n#rul )arpist *i comandant de o*ti a c#utat sc#pare la iu'itoarea sa so+ie& care *i3a dat osteneala s#3l mn ie. !n noaptea aceea ns#& %trimis3a /aul oameni& acas# la Da(id& ca s#3l pndeasc# *i s#3l omoare pn# diminea+a. Micol ns#& so+ia lui Da(id& l3a (estit *i i3a spus6 :Dac# nu3+i scapi (ia+a n noaptea aceasta& mine (ei "i omort;. Atunci .icol l$a slobozit pe -avid pe "ereastr# n 0os *i el s3a dus *i a "u it *i a sc#pat. Apoi Micol a luat un tera"im *i l3a pus n pat *i i3a pus la cap un smoc de p#r de capr# *i l3a n(elit cu o mantie# ,rimi+nd deci /aul pe oamenii s#i ca s# ia pe -avid! ea a spus% =*ste bolnav1C i iar#*i a trimis /aul pe soli ca s# (az# pe -avid! poruncindu3le6 :Aduce+i3 l la mine cu pat cu tot ca s#3l omor5; Dar cnd solii (enir#& iat# n pat era tera"imul *i la cap a(ea smocul de p#r de capr#. Atunci /aul a ntre'at pe Micol6 :De ce m3ai am# it ntr3acest c)ip *i ai dat drumul du*manului meu ca s# scape9; Dar Micol i3a r#spuns lui /aul6 :El mi3a zis6 las#3m# s# m# duc& c# de nu te omor5;% ('. 118"I). $u tre'uie s# sc#p#m din (edere c# red#m cea mai s"nt# dintre c#r+i& o oper# di(in#& temelia temeliilor credin+ei& care pretinde s#3i supun# pe to+i oamenii le ilor sale. Dar putem oare #si unde(a o po(estire mai stupid# dect aceasta9 Aceast# anecdot# cu tra(estitul nu este 'un# nici m#car ca su'iect pentru cel mai ie"tin (ode(il. Ea este su' ni(elul celor mai proaste reprezenta+ii de la 'ar#cile de 'lci. De team# s# nu ne pr#0im pentru totdeauna n "ocul )eenii sntem& totu*i& datori s# credem c# Micol l3a a0utat pe so+ul ei& Da(id& unsul lui dumnezeu& s# "u # pe "ereastr# *i a pus n locul lui 8n a*ternut un manec)in cu o piele de capr# n cap. Era oare aceast# piele de capr# o'i*nuita scu"ie de noapte a lui -avid' n teDtul ebraic! manec+inul acesta este desemnat prin cu(ntul %tera"im%. !n cele mai multe edi+ii moderne ale .i'liei& el se traduce prin %statuie%. Dar %tera"im% nseamn#& propriu3zis& %idol%. A*adar& Micol mai a(ea idoli9 *i nc)ipuia ea oare c# uci a*ii trimi*i de tat#l ei (or "i att de creduli nct s# ia un idol drept so+ul ei9 i n#d#0duia ea oare c# 'ucata de p#r de capr# cu care acoperise capul idolului s#u (a putea s# treac# drept coa"ura so+ului ei9 Iat# un "oarte "rumos su'iect de examen pentru respecta'ilii domni teolo i# Mai departe& po(estirea 'i'lic# de(ine de3a dreptul delirant#6 %Ast"el -avid a "u it *i a sc#pat *i s3a dus la /amuil& la Rama& *i i3a istorisit toate cte i "#cuse /aul. Apoi s3a dus cu /amuil *i au locuit la "r#+ia prorocilor n Rama. i i3au adus lui /aul aceast# (este6 :Iat#& -avid este la "r#+ia prorocilor n Rama5; Atunci /aul a trimis soli ca s# prind# pe -avid! dar c8nd ei (#zur# ceata prorocilor care proroceau *i pe /amuil care st#tea n "runtea lor& du)ul lui dumnezeu (eni peste trimi*ii lui /aul *i se sim+ir# *i ei pro"e+i. i i3au spus lui /aul acest lucru *i el a trimis alt rnd de soli *i du)ul prorocesc i3a insu"lat *i pe aceia. Dar /aul a mai trimis nc# o dat# al treilea rnd de soli *i au pro"e+it *i ace*tia.

Atunci (aul s$a aprins de mnie *i s3a dus el nsu*i la Rama *i a a0uns la "ntna cea mare& care este pe aria de pe colina ple*u(#& *i a nceput s# ntre'e6 :Unde snt /amuil *i -avid'W i unul i3a r#spuns6 :Iat#& snt la "r#+ia prorocilor n Rama # ns#& pe cnd se ducea de acolo spre "r#+ia prorocilor n Rama& du)ul lui dumnezeu a n#(#lit *i asupra lui *i& mer nd pe cale& prorocea& pn# cnd a a0uns la "r#+ia prorocilor n Rama. i aruncndu3*i *i el )ainele de pe el& se z'uciuma ca un pro"et naintea lui /amuil *i a z#cut ol la p#mnt toat# ziua aceea *i toat# noaptea. 4entru aceea a r#mas (or'a6 :Oare *i /aul este printre proroci9;% ('. 1882 ). Am reprodus n mod inten+ionat& cu(nt cu cu(nt& acest text extra(a ant. /e nume*te proroc un om care se apuc# s# prezic# (iitorul. 4rin urmare& tre'uie s# "ii inspirat de dumnezeu pentru a spune ce e(enimente se (or ntmpla n (iitor# A*a n+ele credincio*ii cu(ntul %proroc%. De o'icei prorocul se m#r ine*te s# prezic# un anumit "apt6 i se adreseaz# o ntre'are unui oracol& iar oracolul r#spunde. /au %omul lui dumnezeu% se duce n (reun ora* sau la curtea unui re e *i i prezice o catastro"# sau (reun e(eniment "ericit. A*a procedeaz# prorocii& adic# cei care se dau drept inspira+i *i ini+ia+i n cunoa*terea lucrurilor celor mai tainice. $im#nui ns# nu3i (a (eni n nd s#3 *i nc)ipuie o ntrea # "r#+ie& adic# o ntrea # adunare de proroci& care s# de'iteze ntr3una prorociri asemenea unei "ntni arteziene. Cel mult ntr3o cas# de ne'uni5 4n# *i str#0erii de(in proroci *i se al#tur# lui /amuil& lui Da(id *i celorlal+i& ncepnd s# "ac# pro"e+ii mpreun# cu ei. !n s"r*it& c)iar /aul& care a pornit s#3 *i caute inerele ca s#3l omoare& ncepe s# proroceasc# pe drum& se despoaie aproape n ntre ime n adunarea s"in+ilor sau a prorocilor& care url# cu to+ii n cor. Aceasta seam#n# cum nu se poate mai 'ine cu ta'loul clinic al demen+ei. 2oulan&er! un n(#+at din secolul al @=III3lea& a "#cut o'ser(a+ia c# aceast# istorie prosteasc# seam#n# cu po(estea unui 0udec#tor de la +ar# din .retania de 0os. Acesta a trimis aprodul s# caute pe un martor. Martorul st#tea la crcium# *i 'ea& iar aprodul a r#mas cu el. Judec#torul a trimis un al doilea aprod& care s3a a*ezat *i el s# 'ea. !n s"r*it& 0udec#torul a pornit c)iar el& dar s3a al#turat celorlal+i *i s3a m'#tat. 4rocesul a "ost amnat. n cap. al @@3lea ni se po(este*te c# -avid a "u it de la "r#+ia prorocilor *i s3a ascuns la Ionatan. Ionatan a ncercat din nou s#3l apere mpotri(a dezl#n+uitului /aul cnd acesta a ncetat s# mai proroceasc#. Ap#rarea aceasta a a(ut loc cu prile0ul unui osp#+ dat de re e n cinstea %lunii noi%. /aul a '# at de seam# c# locul lui -avid de la mas# a r#mas ol *i atunci Ionatan *i3a nceput pledoaria. Dar re ele nu (oi s# aud# nimic *i se "#cu staco0iu de m"nie# %Dar Ionatan a r#spuns lui /aul& tat#l s#u& zicnd6 :4entru ce tre'uie s# moar#9 Ce a s#(r*it el9;. Atunci /aul a z(rlit cu suli+a dup# el ca s#3l ucid#& *i Ionatan n+elese c# dinspre partea tat#lui s#u era lucru )ot#rt s# ucid# pe -avid# -eci Ionatan s3a sculat de la mas# n"ier'ntat de mnie *i nu ust# demncare a doua zi dup# lun# nou#& c#ci era m)nit din pricina lui -avid *i

pentru ocara pe care i3o "#cuse tat#l s#u% (6amuil I, HH! 3234). Ionatan porni s#3*i pre(in# cumnatul c# nu (a reu*i s# n"rn # nc#p#+narea re elui. Iar -avid l ascult# *i& %c#znd cu "a+a la p#mnt& se nc)in# de trei ori. Apoi cei doi prieteni se s#rutar# unul pe altul *i plnser# unul n 'ra+ele celuilalt& Da(id mai cu seam# pln nd cu )o)ote% ('. 1). -avid s$a dus la preotul A)imelec& care tr#ia la $o'e& pentru a3i cere ad#post. 4reotul l primi& l )r#ni cu pine s"in+it#& dar l "#cu s# n+elea # c# nu3i poate aranta securitatea. i deoarece tn#rul )arpist& nainte de a3*i lua (alea& l ru # pe A)imelec s#3i dea o arm# ca s# se poat# ap#ra n caz de ne(oie& preotul i r#spunse6 %:/a'ia lui ?oliat "ilisteanul& pe care tu l3ai r#pus n =alea /te0arului& iat#3o& e n(elit# ntr3un (e*mnt *i pus# n dosul e"odului< de (oie*ti s3o iei& ia3o& c#ci alta dect aceasta nu se a"l# aici;. Iar -avid a r#spuns6 :$u mai este alta la "el ca ea< d#3mi3o5; (6amuil I, ((I, 10). -avid plec# cu sa'ia lui ?oliat *i se ndrept# spre ?at& ora* "ilistean n care domnea re ele Ac)i*< el spera c# du*manul lui Izrail i (a acorda protec+ie. Apropiindu3se de ?at& el a "ost recunoscut de c+i(a slu0itori ai lui Ac)i*. Aceasta a "ost su"icient pentru a3l "ace pe Da(id s# treac# printr3o mare spaim#. =a (rea oare re ele "ilistean s#3l a0ute n ne"ericirea sa9 Acest lucru i se p#rea cu totul ndoielnic. Da(id %se temu "oarte de Ac)i*& re ele ?atului. De aceea el s3a pre"#cut ne'un naintea lor *i se slu+ea ca un zmintit n minile lor *i '#tea to'a n por+i *i l#sa s#3i cur # scuipatul n 'ar'#. Ci re ele Ac)i* a zis c#tre curtenii s#i6 3:=ede+i 'ine c# este un om ne'un5 De ce l3a+i adus la mine9;% (v. 1314). %i a plecat Da(id *i de acolo *i *i3a #sit ad#post n cet#+uia Adulam& *i& auzind "ra+ii s#i *i toat# casa tat#lui s#u& s3au po ort acolo la el. Apoi s3au strns ln # el tot "elul de o'i0dui+i *i to+i c+i a(eau c#m#tari pe capul lor *i to+i c+i erau cu inima am#rt#& iar Da(id era c#petenia lor< a*a nct se adunar# n 0urul lui ca la patru sute de in*i% (6amuil I, ((II, 182). Dup# aceea& ncredin+nd re elui Moa'ului pe '#trnii s#i p#rin+i& Da(id porni la r#z'oi. !ntre -avid *i socrul s#u ncepu un r#z'oi "#+i*. /aul a"l# despre primirea pe care preotul A)imelec i3o "#cuse lui -avid# Atunci /aul c)em# n "a+a 0udec#+ii sale pe A)imelec *i pe to+i preo+ii. %>is3a /aul c#tre el6 :De ce a+i uneltit mpotri(a mea& tu *i "eciorul lui Iesei& dndu3i de m-ncare *i sa'ie *i ntre'nd pe dumnezeu pentru el ca s# se r#scoale mpotri(#3mi du*m#ne*te& precum se (ede ast#zi9;. ns# A)imelec r#spunse re elui ast"el6 :Dar cine ntre to+i slu0itorii t#i este credincios ca Da(id9 ?inerele re elui& c#pitanul paznicilor t#i *i cu mare cinste n casa ta5 Oare n ziua aceea nceput3am eu s# ntre' pentru el pe dumnezeu9... /# nu scoat# re ele nici o (in# ro'ului s#u& nici ntre ii case a tat#lui meu& "iindc# ro'ul t#u nu *tie nimic din toat# aceast# pricin#& nici pu+in& nici mult5XX. Dar re ele a rostit6 :A)imelec& (ei muri "#r# nici o (or'#& tu *i toat# casa tat#lui t#u;% ('. 1381!). 4aznicii re elui au re"uzat ns# s# aduc# la ndeplinire aceast# sentin+# de moarte& nendr#znind s# ridice mna mpotri(a slu0itorilor lui dumnezeu.

%Atunci re ele a poruncit lui Doe 6 :Apropie3te tu *i lo(e*te pe preo+i;. i Doe Edomitul s3a apropiat *i a t#'#rt asupra preo+ilor *i a omort n ziua aceea optzeci *i cinci de in*i care purtau e"odul de in. Asemenea *i $o'e& cetatea preo+ilor& o trecu prin ascu+i*ul s#'iei& *i '#r'at& *i "emeie& *i copil& *i prunc de ++#& *i 'oi& *i asini& *i oi& toate prin ascu+i*ul s#'iei% ('. 18819). > nou# )ecatom'# s"nt#5 Unul dintre "iii lui A)imelec& numit A'iatar& a sc#pat de m#cel *i a reu*it s# i se al#ture lui Da(id& care i3a zis6 %R#mi la mine *i nu te teme& "iindc# cine um'l# s#3+i ia (ia+a ta um'l# s#3mi ia *i (ia+a mea. Ln # mine e*ti n 'un# paz#5% ('. 23). (curt#m expunerea pe ct este cu putin+#. Dar manualele de %istorie s"nt#%& ntocmite pentru credincio*i& snt at-t de incomplete& nct tre'uie s# reconstituim& cu a0utorul unor citate textuale din .i'lie& o mul+ime de episoade pe care oamenii 'isericii le trec& ncurca+i& su' t#cere. /traniile am#nunte ale %s"intei scripturi% nu snt lipsite cteodat# de cel mai picant interes. $e3am str#dui s# "im *i mai scur+i dac# ar "i (or'a de o alt# carte& de o carte o'i*nuit#. Dar aici a(em de3a "ace cu scrierea lui dumnezeu nsu*i *i nu ndr#znim s# trecem peste perlele di(ine& att de numeroase n minunatul scrin care se nume*te =ec)iul testament. Fiul lui Iesei ncepu s# pri'e easc# prin pustiul >i". E"ecti(ul adun#turii care l urma a sporit cu nc# 7FF de oameni. /aul urm#rea aceast# ceat#& dar nu reu*ea s3o a0un #. ,otu*i& Da(id a a(ut o ntlnire cu Ionatan ntr3o p#dure. i3au 0urat amndoi unul altuia dra oste *i prietenie (e*nic#. A"lnd c# "ilistenii au pornit iar#*i la r#z'oi& /aul ntrerupse urm#rirea inerelui s#u pentru a lupta mpotri(a du*manului na+ional. Filistenii au "ost respin*i& iar re ele porni iar#*i mpotri(a lui Da(id& care3*i instalase %cartierul eneral% n de*ertul En adi& de unde *i des"#*ura rodnica acti(itate. Da& cu ade(#rat rodnic#& deoarece& dup# cum ne spune ns#*i .i'lia& "iul lui Iesei s3a trans"ormat ntr3un autentic *e" al unei 'ande de tl)ari6 a strns CFF de cu+itari *i& cu toat# aceast# adun#tur#& cutreiera mun+ii *i (#ile& necru+nd nici prieteni& nici du*mani& 0e"uind *i despuind pe to+i cei ce3i ie*eau n cale. De dou# ori /aul& care a(ea cu dnsul H#AAA de solda+i de elit#& a a0uns "oarte aproape de -avid# n amndou# cazurile& inerele a dat do(ad# de o mi*c#toare m#rinimie. Am'ele episoade snt prea amuzante ca s# nu le cit#m. 4e cnd dicta aceast# po(estire& %porum'elul di(in% era ntr3o dispozi+ie ct se poate de 'un#. C#ci& din moment ce dumnezeu conduce totul& nu i3ar "i "ost reu s#3i dea lui Da(id prile0ul de a3*i mani"esta m#rinimia n mpre0ur#ri mai pu+in cara )ioase. Dac# aceste a(enturi snt rote*ti& explica+ia const# n "aptul c# %s"nta treime% a (rut pur *i simplu s# se mai distreze un pic *i s# mai introduc# o lum# n aceast# dictare plicticoas#. De alt"el& nu inten+ion#m ctu*i de pu+in s# r#pim acestor a(enturi caracterul lor di(in6 'ine c# snt scoase din ade(#rata %istorie s"nta%. A*adar& nainte cu iritatele textuale6 %i /aul a luat trei mii de '#r'a+i ale*i din tot Izrailul *i a pornit n urm#rirea lui Da(id *i a oamenilor lui pn# la r#s#rit de stncile caprelor s#l'atice. i n drum a dat de o stn# de oi. Acolo era o pe*ter#. i /aul a intrat

nl#untru ca s#3*i "ac# ne(oile< iar Da(id eu oamenii s#i erau poposi+i n "undul pe*terii. Atunci nso+itorii lui Da(id i ziser#6 :Iat# ziua despre care +i3a (or'it domnul6 %Iat# eu +i (oi da n mn# pe du*manul t#u ca s# "aci cu el cum (ei crede de cu(iin+#%;. Iar -avid s3a sculat *i a t#iat pe "uri* poala mantiei lui /aul. Dar pe urm# inima lui -avid se z'#tea n el& "iindc# t#iase poala mantiei lui (aul# i zicea c#tre oamenii s#i6 :Fereasc#3m# domnul s# "ac una ca aceasta st#pnului meu& unsului domnului& ca s# ridic mna mea mpotri(a lui& "iindc# el unsul domnului este;. i -avid do0eni pe oamenii s#i cu cu(inte aspre *i nu3i l#s# s# ta'ere asupra lui /aul. Iar /aul a ie*it din pe*ter# *i *i3a (#zut de drum. ns# dup# acestea -avid se ridic# *i ie*i din pe*ter# *i& stri nd dup# /aul& i zise6 :Doamne& m#ria3ta5; i /aul s3a uitat n urm#3i& iar -avid a c#zut cu "a+a la p#mnt *i s3a nc+inat# Atunci -avid a r#it c#tre /aul6 :De ce ascul+i tu (or'ele oamenilor care spun6 %Iat# c# -avid caut# s#3+i "ac# r#u9% Iat#& ast#zi (#d oc)ii t#i c# domnul te3a dat pe tine n mna mea& acolo n pe*ter#& dar& la ndemnul ca s# te omor& eu te3am cru+at pe tine *i am r#spuns6 %$u (oi ntinde mna mea mpotri(a st#pnului meu& c#ci el este unsul domnului%. Ci acum& p#rinte& pri(e*te *i (ezi poala mantiei3tale n mna mea5 Fiindc# am t#iat poala mantiei tale *i nu te3am omor-t. !n+ele e *i (ezi& prin urmare& c# din partea mea nu e nici o r#utate *i nici o nele iuire *i c# eu n3am p#c#tuit mpotri(a ta& pe cnd tu pnde*ti (ia+a mea ca s3o iei. Domnul s# 0udece ntre mine *i tine *i domnul s# m# r#z'une mpotri(a ta& dar mna mea nu se (a ridica mpotriva ta# 4recum spune zicala din '#trni6 %Din cel "#r#dele e iese "#r#dele ea%& dar mna mea nu se (a ridica mpotri(a ta. Dup# cine a pornit cu r#z'oi re ele lui Izrail9 4e cine urm#re*ti tu9 Un cine mort& un purice. Domnul s# "ie 0udec#tor *i s# 0udece ntre mine *i tine *i s# cerceteze *i s# apere pricina mea *i s#3mi scoat# dreptatea din mna ta5; Iar dup# ce -avid a s"r*it de (or'it aceste (or'e c#tre /aul& r#it3a /aul6 :$u este oare acesta lasul t#u& Da(ide& "iule9;. i /aul a nceput s# pln # cu +o+ote# Apoi a zis c#tre -avid% :,u e*ti mai drept dect mine& "iindc# mi3ai r#spl#tit cu 'ine& pe cnd eu +i3am r#spl#tit cu r#u. i tu ai do(edit azi 'inele pe care mi l3ai "#cut& ntruct domnul m3a dat n mna ta *i tu nu m3ai omort. C#ci dac# #se*te cine(a pe (r#0ma*ul s#u l (a l#sa oare s#3*i mear # drumul cu 'ine9 Ci domnul s# te noroceasc# pentru ceea ce tu ast#zi ai s#(r*it "a+# de mine. i acum& iat#& *tiu c# tu ntr3ade(#r (ei "i re e *i c# re atul lui Izrail (a prop#*i n mna ta.

-rept aceea& 0ur#3mi naintea domnului c# nu (ei strpi pe urma*ii mei dup# moartea mea *i c# nu (ei nimici numele meu din casa p#rintelui meu5;. i -avid "#cu acest 0ur#mnt lui /aul. Dup# aceea /aul s3a dus la casa sa& iar -avid *i oamenii s#i s3au suit n creasta muntelui (6amuil I, ((I", 3823). /cena este cum nu se poate mai patetic#& de*i este reu de n+eles de ce& n auton0osirea sa! -avid se compar# cu un cine mort *i cu un purice. Episodul ar "i "ost cu ade(#rat m#re+ dac# s3ar "i produs n alte mpre0ur#ri. Dar ndi+i3(#6 /aul este cru+at de -avid n pe*tera n care intrase pentru a3*i "ace ne(oile5 %/"ntul du)% ar "i putut crea un alt decor pentru m#rinimia lui -avid# Dar o dat# ce i3a pl#cut lui dumnezeu ca mpre0ur#rile s# "ie tocmai acestea& tre'uie s# recunoa*tem c# el mani"est# aici o inspira+ie creatoare de un ust destul de du'ios. Clericii url# mpotri(a unora dintre c#r+ile lui Emile >ola n care acest cele'ru romancier naturalist descrie mirosul urt pe care3l exal# un +#ran. Dar romanele lui >ola nu snt c#r+i s"inte *i nim#nui nu3i (a trece (reodat# prin nd s# ntemeieze pe ele o reli ie. Dar s# nu mai insist#m. A doua oar# "eciorul lui Iesei d#du do(ad# de m#rinimie n mpre0ur#ri ntruct(a di"erite. 4e (remea cnd /aul *i oastea sa *i "#cuser# ta'#ra la Lac)ila& Da(id& nso+it de un oarecare A'i*ai& a reu*it s# p#trund# noaptea n cortul re elui. De ast#dat# dumnezeu a "ost complicele direct al "a(oritului s#u -avid# %i iat# /aul st#tea *i dormea n ocolul carelor& iar lancea lui st#tea n"ipt# n p#mnt la c#p#tiul lui& n (reme ce A'ner *i osta*ii dormeau n 0urul lui. A'i*ai atunci a zis c#tre -avid% ODumnezeu +i3a dat ast#zi n mn# pe du*manul t#u& deci acum las#3m# s#3l pironesc n p#mnt cu lancea lui& dintr3 o sin ur# iz'itur#& c#ci de3a doua nu mai am ne(oie;. ns# -avid a r#spuns lui A'i*ai6 :/# nu3l omori& c#ci cine ar putea s#3*i ntind# mna mpotri(a unsului domnului *i s# r#mn# nepedepsit9;. i -avid a ad#u at6 :4e domnul cel (iu& c# domnul l (a lo(i6 sau i (a sosi ziua *i (a muri& sau (a porni n r#z'oi *i (a pieri. /# m# p#zeasc# domnul s# ridic mna mea mpotri(a unsului domnului. Dar ia& te ro & suli+a de la c#p#tiul lui *i urciorul cu ap# *i s# plec#m;. Ast"el Da(id lu# suli+a *i urciorul cu ap# de la c#p#tiul lui /aul *i plecar#. i nimeni n3a (#zut *i nimeni n3a *tiut *i nimeni nu s3a de*teptat pentru c# to+i erau adormi+i& ntruct un somn reu de la domnul c#zuse peste ei. Apoi -avid a trecut de cealalt# parte *i a stat pe (r"ul muntelui la mare dep#rtare& a*a nct un loc lar era "ntre ei# i -avid a stri at c#tre osta*i *i c#tre A'ner& "iul lui $er& *i a nceput s# le zic#6 :$u r#spunzi nimic& A'ner9; Ci A'ner a r#spuns *i a zis6 :Cine e*ti tu care z'ieri la re e9; ns# -avid a urmat vorba lui Abner6 :,u e*ti '#r'at *i cine mai este ca tine n Izrail5 Atunci de ce n3ai p#zit pe st#pnul t#u& pe re ele9 C#ci a (enit cine(a din popor ca s# omoare pe re ele& st#pnul t#u. $u e de nici o laud# pentru tine acest lucru pe care l3ai "#cut. 4e domnul cel (iu& (oi snte+i (rednici de moarte& ca unii care n3a+i p#zit pe st#pnul (ostru& pe unsul domnului. C#ci ia te uit# *i (ezi unde se a"l# suli+a re elui *i

urciorul cu ap# care erau la c#p#tiul lui5;& Atunci (aul a cunoscut &lasul lui -avid *i a zis6 :$u este oare acesta lasul t#u& "iule -avid'; R#spuns3a Da(id6 :?lasul meu este doamne& m#ria3 ta;% (2a#u"' I, XXVI, 717). Acest episod se termin# ca *i cel precedent& cu sin ura deose'ire c# "iul lui Iesei nu se mai asemuie*te cu un cine mort& ci doar cu un purice< totodat#& el restituie lancea& p#strndu3*i numai urciorul cu ap# al re elui. /e pune ntre'area de ce "ace parte /aul dintre eroii 'lestema+i ai .i'liei. Dac# 0udec#m dup# criterii omene*ti& acest re e ne "ace n ansam'lu impresia unui om destul de cumsecade6 accesele lui de "urie mpotri(a lui Da(id snt un rezultat al in"luen+ei %du)ului r#u% *i apoi nsu*i "eciorul lui Iesei este un indi(id destul de 0alnic. Atunci cnd /aul nu se a"l# su' nrurirea %du)ului r#u%& n starea lui o'i*nuit# *i "ireasc#& cruzimea i repu n#< n a"ar# de aceasta& re ele e patriot& pe cnd Da(id 1cum (om (edea mai departe2 intr#& mpreun# cu adun#tura lui& n slu0'a "ilistenilor. Dar... dar oamenii 'isericii ne spun c# ra+iunea o'i*nuit# nu poate "i aplicat# aici& c# este ne(oie neap#rat de una de inspira+ie di(in# *i c# tot ce pri(e*te credin+a tre'uie crezut pe cu(nt.

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI I U$ULEA TRI(TUL (,RI, AL $ELE?IUI,ULUI /AUL Dumnezeu nu sc#pa niciodat# prile0ul de a ar#ta c#3l ocrote*te pe Da(id& deoarece acesta era un om care i pl#cea ntru3totul. Admira+i& 'un#oar#& po(estea lui $a'al *i a lui A'i ail. $e (om str#dui s# rezum#m nara+ia 'i'lic#& +inndu3ne dup# %textul s"nt% *i eliminnd doar repet#rile *i lun imile. Era n Maon un '#r'at "oarte 'o at. i se a"la pe muntele Carmel la tunsul oilor. Omul se numea $a'al& iar pe so+ia sa o c)ema A'i ail. A trimis -avid zece (oinici la $a'al& cerndu3i s# le dea %ceea ce l las# inima%. $a'al le r#spunse6 %Cine este -avid'... Ast#zi snt multe slu i care au "u it de la st#pnii lor. $u cum(a am s# iau eu pinea mea *i (inul meu *i carnea pe care am 0un )iat3o pentru tunz#torii mei& ca s3o dau unor oameni despre care nu *tiu de unde snt9... Iar Da(id a poruncit oamenilor s#i6 :!ncin e+i3(# "iecare cu sa'ia5;... i -avid la "el s3a ncins cu sa'ia. i s3au suit dup# -avid ca la patru sute de in*i& iar dou# sute au r#mas ln # po(erile lor... A'i ail porni de ra'# *i lu# dou# sute de pini *i dou# 'urdu"uri cu (in& cinci oi pre #tite& cinci sea de 'oa'e pr#0ite& o sut# de ciorc)ini de stru uri usca+i *i dou# sute de *iruri de smoc)ine& *i pe toate le nc#rc# pe asini%. F#r# s#3i spun# nimic so+ului ei& porni n ntmpinarea lui Da(id. %=#znd A'i ail pe Da(id& s3a po ort de ra'# de pe asin *i s3a plecat naintea lui Da(id *i i s3a nc)inat pn# la p#mnt%... Da(id a r#it c#tre A'i ail6 %.inecu(ntat "ie domnul dumnezeul lui Izrail& care te3a trimis pe tine ast#zi ntru ntmpinarea mea. i 'inecu(ntat# "ie n+elepciunea ta *i 'inecu(ntat# "ii tu c# m3ai oprit n ziua aceasta& ca s# n3a0un la (#rsare de sn e *i s#3mi

scot dreptatea sin ur... Dac# nu te3ai "i r#'it s#3mi (ii nainte ntru ntmpinare& n3ar mai "i r#mas din casa lui $a'al& pn# cnd se lumina de ziu#& nici un pui de om5...% Peste vreo zece zile& $a'al muri. %i auzind Da(id despre moartea lui $a'al& a stri at6 :.inecu(ntat "ie domnul& care m3a r#z'unat de ocara adus# mie de $a'al& iar... r#utatea lui $a'al i3a ntors3o lui n cap5; Apoi -avid a trimis cu(nt c#tre A'i ail c# *i3o (a lua lui de so+ie... i ea s3a sculat *i apoi s3a nc)inat cu "a+a la p#mnt *i a rostit6 :Iat#& roa'a ta (rea s# "ie slu0itoarea ta& ca s# spele picioarele ro'ilor st#pnului meu5; i s3a sculat de ra'# *i A'i ail a nc#lecat pe asin *i cinci dintre roa'ele sale au pornit dup# ea. i a mers dup# trimi*ii lui -avid *i a a0uns so+ia lui. i pe A)inoam din Izrail& -avid *i3o luase de so+ie *i au "ost amndou# so+iile lui. Iar /aul m#ritase pe "iica sa Micol& "emeia lui -avid! cu 4alti& "iul lui Lai* din ?alim (6amuil I, XXV, 244). Dac# s3ar scrie istoria unui tl)ar la drumul mare& ea nu ar ar#ta alt"el dect aceast# po(estire. Entuziasmat# de Da(id& .i'lia l n"#+i*eaz# pe $a'al drept un om rosolan *i crud. Dar purtarea lui -avid nu este mai pu+in re(olt#toare. i nsu*i dumnezeu a luat parte la uciderea so+ului& urt so+iei sale. 4rin aceast# inter(en+ie nele iuit#& dumnezeu a 'inecu(ntat totodat# adulterul lui Da(id& s"ntul s#u %uns%. Curioas# moral#5 4e (remea aceea muri /amuil. %.../amuil muri< *i s3a adunat tot Izrailul *i l3au 0elit *i l3au n ropat la mo*ia lui& n Rama% ('. 1). Dar moartea nu l3a mpiedicat& cum nu3l mpiedicase nici pe Moise& s# descrie n cartea sa e(enimente petrecute dup# o'*tescul s#u s"r*it. ,re'uie s# recunoa*tem c# n aceast# pri(in+# /amuil 'ate recordul sta'ilit de Moise. Acesta se m#r inise doar s#3*i descrie propria nmormntare *i durerea poporului. !n sc)im'& scrierea postum# a lui /amuil cuprinde s"r*itul domniei lui /aul *i ntrea a domnie a lui -avid# n @5 de capitole se relateaz# e(enimente pe care autorul le3a (#zut dup# moartea sa5 Minunea minunilor . Cum este cu putin+# ca /amuil& care a (#zut toate acestea cu oc)ii su"letului s#u din naltul cerurilor& s#3*i "i scris cartea cu minile trupului s#u pieritor& mort *i n ropat cu cinste9 Este o tain# di(in#. $u (om ncerca s#3i #sim dezle area *i ne (om mul+umi cu "aptul c# r#posatul proroc a consim+it de 'un#(oie s# "ie cronicarul domniei celor doi re i pe care i unsese. %/amuil% ne comunic# "#r# pic de indi nare c# %Da(id se scul# *i trecu& el *i cu cei *ase sute de in*i care erau cu el& la Ac)i*& "iul lui Maoc& re ele ?atului% (6amuil I, (("II, 2). Ac)i* i3a d#ruit cetatea Ricla & ca s# se sta'ileasc# aici& iar unsul domnului a tr#it aici un an *i patru luni n mi0locul du*manilor poporului s#u. %i Da(id *i oamenii s#i porneau n sus *i n#(#leau asupra )e*uri+ilor *i perezi+ilor *i amaleci+ilor& c#ci ace*tia snt locuitorii +inutului care se ntinde de la ,alam pn# c#tre /ur *i pn# c#tre E ipt. Iar ori de cte ori Da(id '#tea acest +inut& nu l#sa n (ia+# nici '#r'at& nici "emeie& *i le lua turmele *i cirezile& *i asinii& *i c#milele& *i (e*mintele& *i apoi se ntorcea iar#*i la Ac)i*... Deci Da(id nu l#sa n (ia+# nici '#r'a+i& nici "emei& ca s# nu "ie ne(oie s#3i aduc# la ?at. Fiindc# *i zicea6 :$u cum(a s# ne (#deasc# *i s# spun#6 a*a a "#cut Da(id5; Aceasta a "ost c)i'zuiala lui n

toat# (remea ct a stat n +inutul "ilistenilor. Iar Ac)i* a(ea ncredere n Da(id *i cu eta6 %El a a0uns s# "ie urt de c#tre poporul s#u& de c#tre Izrail< ast"el (a r#mne pururea slu a mea5% ('. 8812). Cum (# place acest s"nt uns& cel mai mare dintre str#mo*ii domnului nostru Iisus Lristos& "a(oritul lui dumnezeu9 Criticii amintesc c# la nceput el a "#cut pe prostul n "a+a re elui "ilistean< "ire*te& aceasta nu este o metod# din cale a"ar# de 'un# pentru a3i inspira ncrederea re elui pe care se pre #tea s#3l ser(easc# pe cmpul de '#taie& cum s3a ntmplat ulterior. Dar& adau # criticii& modul n care Da(id l3a ser(it pe re e& 'ine"#c#torul s#u& este *i mai pu+in o'i*nuit6 el l "ace s# cread# c#3i 0e"uie*te pe e(rei& pe cnd n realitate el i 0e"uie*te *i3i ucide pe alia+ii re elui. El distru e tot& i ucide pe to+i "#r# a cru+a nici copiii& de team# s# nu3l denun+e. Dar cum a "ost cu putin+# ca timp de BC luni Ac)i* s# nu a"le nimic despre toate acestea9 ,re'uia s# "i "ost *i mai prost dect se pre"#cuse odinioar# Da(id. De alt"el& teolo ii nu snt ctu*i de pu+in mira+i de comportarea acestui %uns al domnului%< ei sus+in c# este cu totul lipsit de nsemn#tate dac# *i extermina *i3*i nimicea alia+ii deoarece ace*tia erau p# ni. Ei (#d c)iar n Da(id un exponent al mniei di(ine *i i iart# toate p#catele& ridicndu3i n sla(# %s"in+enia%. n capitolul urm#tor& "ilistenii se pre #tesc de campanie mpotri(a e(reilor& iar Da(id se trans"orm# din scutier *i inere al re elui e(reu /aul n comandant al #rzii re elui "ilistenilor. Aici ne apropiem de "aimosul episod cu (r#0itoarea din Endor. -eci 3ilistenii s3au adunat *i au (enit *i au t#'#rt la unem& n (reme ce /aul& adunnd ntre ul Izrail& a t#'#rt pe muntele ?)il'oa. Dar /aul& (#znd ta'#ra "ilistenilor& a "ost cuprins de "ric# *i inima lui s3a cutremurat "oarte. i /aul a ntre'at pe domnul& ns# domnul nu i3a dat r#spuns& nici prin (ise& nici prin urim& nici prin proroci. Atunci /aul a poruncit oamenilor s#i6 :C#uta+i3mi o "emeie care c)eam# du)urile& ca s# m# duc la ceea *i s3o ntre';. Iar oamenii s#i i3au r#spuns6 :Iat#& o "emeie care c)eam# du)urile se a"l# n Endor;. Atunci /aul *i3a sc)im'at n"#+i*area *i s3a m'r#cat cu alte )aine *i a pornit nto(#r#*it de doi oameni. i au a0uns la "emeie n ceas de noapte. i 6aul a zis6 :,e ro & )ice*te3mi& c)emnd du)urile *i scoate3mi pe acela pe care +i$l voi spuneC# Femeia ns# a r#spuns6 :,u tre'uie s# *tii ceea ce a "#cut /aul& cum adic# a strpit pe c)em#torii de du)uri *i pe (racii din +ar#. Atunci de ce mi ntinzi curs# *i (rei s# m# omori9; Dar /aul i se 0ur# pe domnul& zicnd6 :4e domnul cel (iu& nu (ei a(ea nici o (in# din pricina aceasta5; i "emeia a zis6 :i pe cine (rei s# +i$l aduc9; R#spuns3a /aul6 :4e /amuil s# mi3l aduci5; Dar cnd "emeia z#ri pe /amuil& a scos un +ip#t roaznic *i a zis c#tre /aul6 :De ce m3ai am# it9 Fiindc# tu e*ti (aulC#

Ci re ele a zis c#tre ea6 :$u te teme5 Ce (ezi9; R#spuns3a "emeia c#tre /aul6 :=#d o ar#tare dumnezeiasc# ie*ind din p#mnt5; i a ntre'at3o 6aul: :Cum arat# la "a+#9; R#spuns3a "emeia6 :E un om '#trn care se ridic# *i este n"#*urat ntr3o mantie;. Atunci a n+eles /aul c# este /amuil *i a c#zut cu "a+a la p#mnt *i s3a nc)inat. Atunci /amuil a rostit c#tre /aul6 :De ce mi tul'uri lini*tea ca s# m# aduci ncoace9; Iar /aul a r#spuns6 :/nt n mare cump#n#& pentru c# "ilistenii au pornit r#z'oi mpotri(a mea *i dumnezeu s3a dep#rtat de la mine *i nu3mi mai r#spunde nimic& nici prin proroci& nici prin (ise. 4entru aceea te3am c)emat& ca s# m# n(e+i ce tre'uie s# "ac5; ?r#it3a /amuil6 :Dar de ce m# ntre'i o dat# ce domnul s3a dep#rtat de la tine *i a a0uns (r#0ma*ul t#u9 C#ci domnul a "#cut a*a precum a spus prin raiul meu& adic# domnul a smuls domnia din mna ta *i a dat3a aproapelui t#u& lui -avid# De (reme ce tu n3ai ascultat porunca domnului *i n3ai adus la ndeplinire )ot#rrea crncenei lui mnii mpotri(a lui Amalec& pentru acest cu(nt domnul +i3a "#cut aceasta ast#zi. .a nc# domnul (a da *i pe Izrail& o dat# cu tine& n mna "ilistenilor. Iar mine tu *i "eciorii t#i (e+i "i la mine< *i o*tirea lui Izrail (a da3o domnul n mna "ilistenilorC# Atunci /aul& n rozindu3se "oarte& s3a pr#'u*it deodat# la p#mnt& ct era el de lun & *i din pricina cu(intelor lui /amuil& *i din pricin# c# era (l# uit de putere& ntruct nu mncase nimic o zi ntrea # *i o noapte ntrea #. Atunci 3emeia aceea s3a apropiat de /aul *i& (#zndu3l att de cuprins de spaim#& i3a r#it6 :Iat#& roa'a ta& a ascultat de lasul t#u *i mi3am pus (ia+a n prime0die *i am ndeplinit porunca pe care mi3ai dat3o. Deci acum& te ro & ascult# *i tu lasul roa'ei tale *i n #duie s#3+i pun dinainte pu+in demncare s# m#nnci& ca s# ai putere n tine cnd (ei porni la drum;.. Ci el nu se n(oia *i zicea6 :$u (reau s# m#nnc5; ns# slu0itorii s#i& precum *i "emeia& au st#ruit de el *i el le3a ascultat s"atul *i s3a sculat de la p#mnt *i a *ezut pe pat. Iar "emeia a(ea la casa ei un (i+el n r#*at *i ea l3a 0un )iat de ra'#& apoi a luat "#in# *i& "r#mntnd3o& a "#cut din ea azime. i le3a pus naintea lui /aul *i naintea slu0itorilor lui< iar ei& dup# ce au mncat& s3au sculat *i au plecat c+iar "n noaptea aceea (6amuil I, (("III, 825). Acest episod a strnit numeroase dispute n rndurile teolo ilor. Ct pri(e*te pe comentatorii sceptici& ace*tia s3au distrat copios pe seama lui. Ce3i drept& a(eau *i de ce. ,otdeauna *i pretutindeni& escrocii *i *arlatanii au a'uzat de credulitatea oamenilor nai(i& silindu3i s# pl#teasc# scump tot soiul de r#spunsuri misterioase *i& 'inen+eles& n#scocite. Iat# ns# c# aici /aul nu3i d# o para c)ioar# (r#0itoarei& 'a c)iar ea l osp#teaz# *i sacri"ic# n cinstea sa un (i+el n r#*at. 4rezic#torii& )icitoarele& (r#0itorii arat# de o'icei ce(a neclar& care

posed# capacitatea de a se mi*ca datorit# unui truc secret *i nu ntotdeauna destul de in enios. =r#0itoarea din Endor nu3*i d# ns# nici aceast# mic# osteneal#6 ea se m#r ine*te s# spun# c# (ede o um'r#& iar /aul o crede pe cu(nt. n orice alt# carte& cu excep+ia s"intei scripturi 8 spune =oltaire 8& aceast# relatare ar trece drept o po(este o'i*nuit#& 'a c)iar prost construit#. Dar o dat# ce autorul este acela*i :du) s"nt;& po(estea este incontesta'il# *i merit# tot atta considera+ie ca *i restul%. Ct pri(e*te pe teolo i& ace*tia& de*i nu se ndoiesc de ade(#rul episodului& nu *tiu precis pe cine anume a c)emat (r#0itoarea. !n scrierea& sa %Dialo cu ,ri"on Iudeul%& s"ntul Iustin admite c# n (remurile de demult& cu n(oirea special# a lui dumnezeu& (r#0itorii puteau c)ema su"letele pro"e+ilor *i ale dreptcredincio*ilor& care se a"lau toate n iad& n po"ida (ie+ii pioase duse de ei pe p#mnt& *i care au r#mas acolo pn# cnd a (enit Iisus nsu*i pentru a le scoate& dup# cum sus+in teolo ii cre*tini. 4rin urmare& dup# s"ntul Iustin& (edenia din Endor putea s# "ie c)iar su"letul lui /amuil. Un alt p#rinte al 'isericii& Ori ene& mer e *i mai departe6 el spune c# (r#0itoarea ar "i adus nu numai su"letul lui /amuil& ci *i trupul s#u. O do(ad# a realit#+ii (edeniei este m'r#c#mintea. Aceasta le d# prile0 curio*ilor s# pun# ntre'area dac# exist# n enere )aine n iad *i ndeose'i dac# s"nt nein3lamabile# ,eolo ii contemporani au renun+at la a"irma+iile nai(e din primele (eacuri ale cre*tinismului< ei *i dau 'ine seama de latura ridicol# a interpret#rilor lui Ori ene *i Iustin& dup# care (r#0itoarele *i (r#0itorii& aceste unelte ale dia(olului& a(eau puterea s#3i c)eme pn# *i pe %s"in+i%. Ei declar# c# (r#0itoarea l3ar "i adus pe dia(ol& care s3a dat drept /amuil. ,extul 'i'lic pledeaz# clar mpotri(a acestor t#lm#ciri cazuistice. .i'lia repet# n mai multe rnduri6 %/amuil a rostit c#tre /aul%& %/aul s3a n rozit de cu(intele lui /amuil% *i& n s"r*it& /amuil ntrea'#6 %De ce mi tul'uri lini*tea9% 4e de alt# parte& se mai pune o pro'lem#& care nu este tocmai u*or de rezol(at. /aul este n"#+i*at ca un om pe care apas# pecetea 'lestemului din ziua n care el a ar#tat clemen+# prizonierului s#u& re ele A a . De aceea credincio*ii (#d n el un condamnat. $umele primului re e al lui Izrail a "ost de attea ori 'lestemat de preo+i& nct i n roze*te pe mul+i. Dac# citim cu luare aminte textul %sacru%& ncepem s# a(em impresia c# dumnezeu s3ar "i dezmin+it pe sine nsu*i n ultima clip#& iar /aul a "ost mntuit. /amuil i spune6 %...Mine tu *i "eciorii t#i (e+i "i la mine%. Or& /amuil se a"la n iadul celor drep+i. 4otri(it teolo iei cre*tine& au existat dou# iaduri pn# la n(ierea lui Iisus Lristos6 iadul celor )uli+i& care n )i+ise pe Core& Datan *i A'iram& *i iadul celor ale*i& n care patriar)ii& prorocii *i to+i s"in+ii =ec)iului testament a*teptau ca %n(ierea lui Lristos% s# le desc)id# %por+ile cerurilor%. 4rin urmare& dac# /aul a a0uns la /amuil& aceasta se putea ntmpla numai n iadul celor drep+i< a*adar& n po"ida 'lestemului& /aul a "#cut parte totu*i dintre cei ale*i. !n s"r*it& iat# ce ar mai "i putut simpli"ica mult toate aceste ndoieli6 a(em oare con(in erea "erm# c# /aul *i /amuil au existat (reodat# cu ade(#rat9

$u este oare ntrea a lor istorie nc# o misti"icare a autorilor .i'liei9 Li'er3 cu et#torii rele(# c# numai c#r+ile e'raice men+ioneaz# pe acest re e *i pe acest proroc& dar c# cronicile ora*ului ,ir& care (or'esc despre /olomon& nu pomenesc nici un cu(nt despre Da(id. Ce3i de "#cut9 Exist# destul de mul+i oameni care se mir# de t#cerea contemporanilor n le #tur# cu numeroase persona0e aduse n scen# de %istoricul sacru%. Exist# destul de mul+i oameni c#rora le este reu s# n )it# anumite po(estiri ale .i'liei& cum snt6 lupta tn#rului Da(id eu ?oliat cel nalt de peste H m& zestrea de 7FF de circumcizii "ilistene "#cute de Da(id *i predate cu in(entar lui /aul ca dar de nunt# pentru "iica sa *i attea altele. Cnd la toate acestea se mai adau # *i (r#0itoarea din Endor& ntrea a a'surditate de(ine *i mai reu de di erat. La urma urmelor& totul are o limit#5 ntre timp! -avid *i continua slu0'a n armata "ilistenilor& dar n spatele "rontului. Cap. al @@I@3lea ne po(este*te c# *e"ii ta'erei din A"ec nu erau prea mul+umi+i de "aptul c# el se a"la n rndurile o*tirii *i3i cereau re elui Ac)i* s#3l ndep#rteze. !n timpul acestor ne ocieri& amaleci+ii au dat "oc cet#+ii Ricla & unde tr#ia s"ntul uns al domnului. ntorcndu3se din ta'#ra "ilistean#& Da(id *i cei CFF de tl)ari ai s#i nu *i3au mai #sit so+iile *i copiii< amaleci+ii i duseser# n ro'ie ((((, 183). Cele dou# so+ii ale lui -avid 8 A'i ail *i A)inoam 8 se a"lau printre roa'e. -avid a pornit s#3i urm#reasc# pe amaleci+i& i3a a0uns din urm# *i i3a ucis pe to+i& iar pe capti(i i3a eli'erat *i i3a dus acas#. 4rima carte a lui /amuil se nc)eie prin descrierea mor+ii lui /aul. Acesta a dat lupta mpotri(a "ilistenilor pe muntele ?)il'oa. O*tirea lui Izrail a "ost n"rnt#. %Ci "ilistenii au urm#rit de aproape pe /aul *i pe "iii s#i *i au ucis "ilistenii pe Ionatan *i pe A'inada' *i pe Malc)i*ua& "eciorii lui /aul. i lupta mpotri(a lui /aul a "ost crncen#& c#ci arca*ii cu s# e+ile lor l3au nimerit *i a "ost reu r#nit n (intre. Atunci /aul a r#it c#tre scutierul s#u6 :,ra e sa'ia *i str#pun e3m# cu ea& ca s# nu soseasc# ace*ti p# ni *i s# m# str#pun # ei *i s#3*i "ac# rs de mine5; Dar scutierul s#u n3a (oit& c#ci era plin de spaim#. i /aul a luat sa'ia *i s3a aruncat n ea. Iar cnd scutierul a (#zut cum a murit /aul& s3a aruncat *i el n sa'ie *i a murit ln # /aul... Iar cnd izraili+ii din cet#+ile *esului *i din cet#+ile de ln # Iordan au prins de (este c# osta*ii din Izrail au "u it *i c# /aul *i cu "eciorii lui au murit& ei au n#pustit cet#+ile lor *i au pornit n 'e0enie. i au (enit "ilistenii *i s3au a*ezat n ele. Ci a doua zi& cnd au (enit "ilistenii ca s# 0e"uiasc# pe cei uci*i& au #sit pe /aul *i pe cei trei "eciori ai lui z#cnd pe muntele ?)il'oa. Atunci i3au t#iat capul *i l3au despuiat de arme *i au trimis soli ca s# le plim'e prin +inutul "ilistenilor *i s# (esteasc#& prin capi*tile idolilor lor *i poporului& aceast# (este de bucurie# i au pus armele lui n capi*tea Astartei& iar le*ul lui l3a spnzurat de zidul .et*eanului.

ns# auzind locuitorii din Ia'e*3?alaat cele ce "#cuser# "ilistenii lui /aul& Au purces cu to+ii& c+i erau oameni de lupt#& *i au mers toat# noaptea *i au luat le*ul lui /aul *i le*urile "eciorilor lui de pe zidurile .et*eanului *i s3au ntors la Ia'e* *i acolo le3au ars. Apoi le3au adunat oasele *i le3au n ropat su' ste0arul din Ia'e* si au +inut post de *apte zile% (6amuil I, XXXI, 213). Cartea a doua a lui /amuil ncepe cu po(estirea mor+ii lui /aul& dar expune acest e(eniment cu totul alt"el. Contradic+ia este "la rant#. Ea d# din nou n (ilea neru*inarea cu care %porum'elul s"nt% *i reprezentan+ii s#i *i 'at 0oc de credincio*i. %Iar dup# moartea lui /aul& ntorcndu3se Da(id de la n"rn erea amaleci+ilor& a r#mas dou# zile n Ricla %. 1Autorul de %inspira+ie di(in#% a *i uitat c# acest ora* "usese total mistuit de incendiu cu cte(a zile n urm#.2 (6amuil II, 1,1), %i iat# c#& a treia zi& un om sosi din ta'#r#& de la /aul& cu )ainele s"*iate *i cu pul'ere pe cap *i& a0un nd naintea lui Da(id& c#zu la p#mnt *i se nc)in#. :De unde (ii9; 8 l3a "ntrebat -avid *i acela i3a r#spuns6 :Am "u it din ta'#ra izraili+ilor5; L3a ntre'at iar#*i -avid% :Cum stau lucrurile9 ,e ro spune3mi5; R#spuns3 a el6 3:Oastea a "u it din lupt# *i mul+i din oaste au c#zut *i au murit. i nsu*i /aul *i "eciorul s#u Ionatan snt mor+i5; Ci Da(id a zis c#tre tn#rul care3i aducea aceast# (este6 :De unde *tii tu c# /aul *i Ionatan& "eciorul s#u& snt mor+i9; ,n#rul cel cu (estea i3a spus atunci6 :M# a"lam din ntmplare pe muntele ?)il'oa *i iat# pe /aul& spri0inindu3se n suli+#& dar iat# *i care *i c#l#re+i care l a0un eau din urm#;. Iar el& c#utnd napoi *i z#rindu3m#& m3a stri at< i3am r#spuns6 :Iat#3m#5; M3a ntre'at6 :Cine e*ti tu9; i i3am r#spuns6 : /nt amalecit;. Atunci mi3a zis6 :=ino ncoace la mine *i omoar#3m#& c#ci mp#ien0eneala mor+ii m3a cuprins& dar (ia+a mea este nc# n mine5; i m3am apropiat de el *i l3am ucis& c#ci mi d#deam seama c#& dup# pr#'u*irea lui& nu putea s# mai tr#iasc#. Apoi am luat coroana care era pe capul lui *i 'r#+ara de pe 'ra+ul lui *i adusu3le3am st#pnului meu. Atunci -avid *i3a apucat (e*mintele *i le3a s"*iat& *i la "el au "#cut si oamenii care erau cu el. i au 0elit *i au plns *i au +inut post pn# seara pentru /aul *i pentru Ionatan& "eciorul s#u& *i pentru poporul lui Iuda *i pentru casa lui Izrail& pentru c# de sa'ie c#zuser#. Dup# aceea a ntre'at -avid pe t"n#rul care3i adusese (estea6 :De unde e*ti tu9; R#spuns3a el6 :/nt "eciorul unui amalecit aciuat n Izrail5 i -avid a rostit c#tre el6 :Cum nu te3ai temut s# ntinzi mna ta *i s# omori pe unsul lui dumnezeu9; Atunci -avid a c+emat pe unul din voinici *i i3a poruncit6 :Apropie3te *i do'oar#3l;. i l3a lo(it *i a murit% (6arauil II, II, 181!).

Dup# aceea -avid a compus un cntec de 0ale 1.i'lia l reproduce2 n le #tur# cu soarta crunt# a lui /aul *i a lui Ionatan. =om cita din el numai un mic "ra ment6 %Jale rea este n mine dup# tine& "rate3meu Ionatane5 C#ci mult mi3ai "ost tu dra . Mai de pre+ mi3era iu'irea ta dect dra ostea "emeilor% ('. 2!).

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI I DOILEA URCAREA 4E ,RO$ I ?LORIOA/A DOM$IE A /F$,ULUI I .LAJI$ULUI RE?E -A0IAm a0uns acum la epoca n care ncepe cu ade(#rat istoria& mai mult sau mai pu+in autentic#& a poporului e(reu. O dat# cu (remea lui /aul& ceea ce era du'ios *i neclar n aceast# istorie dispare oarecum ncetul cu ncetul. La drept (or'ind& (om ntlni *i n cele ce urmeaz# multe %minuni% neo'i*nuite *i uluitoare. Dar aceste %minuni% (or mpodo'i doar 'io ra"ia unor persona0e a c#ror existen+# nu tre'uie ntotdeauna contestat#. C#r+ile care alc#tuiesc .i'lia suscit# contro(erse mari. ,eolo ii sus+in c# aceste c#r+i au "ost scrise de di"erite persona0e& care relateaz# e(enimente de pe timpul lor6 %4entateu)ul% i este atri'uit lui Moise& Iosua este socotit autorul c#r+ii lui Iosua& /amuil autorul celor dou# c#r+i care i poart# numele. Acreditnd aceast# (ersiune& teolo ii se str#duiesc s#3i dea .i'liei o aparen+# de autenticitate. Ei tur'eaz# de mnie cnd li se spune c# toate acestea au "ost scrise cu mult dup# e(enimentele relatate n .i'lie& mai ales dup# ro'ia 'a'ilonean#. Pentru a con3irma opiniile oamenilor de *tiin+# care au criticat .i'lia& este cazul s# cit#m aici n treac#t o "raz# din Cartea a doua a lui /amuil& care ne permite& o dat# mai mult& s# do(edim ct de "als# este pozi+ia teolo ilor6 %care se a"l# scris n :Cartea celui Drept;% (I, 18). Aceea*i %Carte a celui Drept% este men+ionat# *i de Iosua n le #tur# cu miracolul opririi n loc a /oarelui *i a Lunii6 %Oare acestea nu stau scrise n :Cartea Dreptului;9 Deci soarele a stat n loc& n mi0locul cerului& *i nu s3a zorit s# apun# aproape o zi ntrea #%(losua, (, 13). Dac# Iosua nsu*i nu este un persona0 le endar& atunci %miracolul% s#u s3a ntmplat cu (reo KFF de ani nainte de domnia lui -avid# 4rin urmare& este "izice*te imposi'il ca Iosua s# citeze& n cartea scris# de el& o alt# carte care reproduce cntecul de 0ale al lui -avid pentru /aul *i pentru Ionatan& compus cu KFF de ani mai trziu. Aceast# %Carte a celui Drept%& pe care .i'lia o pomene*te de mai multe ori& a "ost distrus# de preo+ii e(rei< ei n*i*i au nimicit3o& dar spun c#& %din ne"ericire& s3a pierdut%. Existen+a ei era sup#r#toare& deoarece do(edea limpede c# =ec)iul testament nu "usese scris treptat *i consecuti( de Moise& /amuil& Da(id etc.& care ar "i notat e(enimente de pe (remea lor. Cele dou# (ersete 'i'lice pe care le3am con"runtat mai sus do(edesc ntr3 un mod nendoios "alsi"ic#rile %s"inte% *i ne permit s# )icim a cui mn# a

operat aici. -avid! pe care /amuil l unsese de mult re e& a nceput s# se considere re e a'ia dup# moartea lui /aul< numai atunci el s3a apucat s#3*i (#deasc# m#re+ia re easc#. El a nceput prin a se s"#tui cu dumnezeu ce ora* s#3*i alea # drept re*edin+# a domniei sale. Iar dumnezeu i3a spus de3a dreptul6 %La Le'ron% (6amuil II, II, 1). Apoi el a adresat o c+emare poporului! dar numai conduc#torii semin+iei lui Iuda l3au recunoscut %*i l3au uns acolo pe -avid re&e peste casa lui Iuda ('. ). *ra a doua un&ere# Dup# aceea Da(id s3a instalat la Le'ron& mpreun# cu A'i ail *i cu A)inoam. Dorind& pesemne& s3o uite pe prima sa so+ie& Micol& "iica lui /aul& el a nlocuit3o cu patru so+ii noi6 La )ita& A'ital *i E la& precum *i Maaca& "iica maiest#+ii3sale ,almai& re ele ?)e*urului (6amuil II, III, 285). E de presupus c# toate aceste *ase so+ii re ale duceau cas# 'un#. -avid avea nevoie de un comandant suprem. $u l3a+i uitat pe A'i*ai& cel care l nso+ise noaptea n ta'#ra de la ?)i'eat3Lac)ila& unde "uraser# mpreun# lancea *i urciorul de ap# al lui /aul. A'i*ai a(ea doi "ra+i& pe Ioa' *i pe Asael. -avid l3a pus pe Ioa' n "runtea o*tirii sale. =om a(ea prile0ul s# (edem ce rol important (a 0uca acesta su' domnia lui -avid# %i timpul ct -avid a stat re e n Le'ron& st#pnind peste casa lui Iuda& a "ost *apte ani *i *ase luni% ?(6omnii II, II, 11). 4e de alt# parte ns#& A'ner& "ostul %comandant suprem% al lui /aul& nu l3a recunoscut pe alesul semin+iei lui Iuda. El a n"#+i*at poporului pe I*'o*et& "iul mai mic al lui /aul. Recunoscut de celelalte unsprezece semin+ii ale lui Izrail& I*'o*et a luat *i el titlul de re e *i *i3a ntemeiat capitala la .a+anaim! unde a domnit "n total doi ani# A*adar& r#z'oi ci(il5 /3au ntlnit la )ele*teul din ?a'aon. A'ner i3a propus lui Ioa' o lupt# dreapt# ntre B7 "l#c#i din tri'ul lui =eniamin *i tot at+ia partizani ai lui -avid# Ioab a 3ost de acord# %i s3au n)#+at de p#r unul cu altul *i "(au +n:" t sa'ia n coast# unul altuia *i s3au pr#'u*it cu to+ii% ('. 1!). Dup# aceea s3a pornit nc#ierarea eneral#. 4artizanii lui -avid *i3au pus pe "u # du*manii. =#zndu3se n"rnt& a luat3o la "u # *i A'ner. El a "ost urm#rit de Asael& "ratele lui Ioa'& care %era iute de picior ca o azel# din cmpie% ('. 18). %Ci Asael a urm#rit de aproape pe A'ner *i nu s3a a'#tut din mersul lui nici la dreapta& nici la stn a& +inndu3se pe urmele lui A'ner. Atunci A'ner s3a uitat napoi *i a ntre'at6 :,u e*ti oare& Asael9; i acesta a r#spuns6 :Eu snt5; >is3a c#tre el A'ner6 :A'ate3te ori la dreapta& ori la stn a *i pune mna pe unul din "l#c#i *i i3a+i armele de pe el5; Dar Asael n3a (oit s# se a'at# *i s# nu3l mai urm#reasc#. i A'ner a mai zis nc# o dat# c#tre Asael6 :D#3te la o parte de dinapoia mea5 De ce (rei s# te do'or la p#mnt9 i pe urm# cum (oi ridica oc)ii mei c#tre Ioa'& "ratele t#u9; ns# el n3a (oit s# se dea n l#turi. Atunci A'ner& ntorcnd suli+a& l3a lo(it n pntece *i suli+a i3a ie*it prin spate *i a c#zut acolo *i a murit unde a c#zut. i to+i c+i soseau la locul unde se pr#'u*ise *i murise Asael se opreau locului.

ns# p#rta*ii lui -avid au '#tut *i au ucis din =eniamin *i din oastea lui A'ner trei sute *aizeci de in*i. La urm# au ridicat pe Asael *i l3au nmormntat n mormntul p#rintelui s#u din .etleem. i au mers Ioa' *i oamenii s#i toat# noaptea *i li s3a luminat de ziu# la Le'ron% (v. 1923, 3132). Ar "i "ost p#cat s# omitem descrierea acestei cele're '#t#lii& c#ci toate acestea& "iind din %istoria s"nt#% dictat# c)iar de dumnezeu& prostiile di(ine de "elul celor citate mai sus cap#t# o deose'it# semni"ica+ie *i merit# s# "ie men+ionate. $u tre'uie s# pierdem niciodat# din (edere c# n numele acestor a'surdit#+i *i prostii& proclamate s"inte& slu0itorii reli iei snt socoti+i n multe +#ri "unc+ionari ai statului& se 'ucur# de pri(ile ii& 'anii strn*i de la popula+ie se c)eltuiesc pentru ntre+inerea lor& ca *i cum ar "i speciali*ti n cele mai no'ile *tiin+e sau n(#+#tori ai celor mai n#l+#toare *i mai utile ade(#ruri. !n timpul ct cele BB semin+ii re"uzaser# s# recunoasc# pe Da(id re e& acesta *i nt#rise dinastia& "#cnd copii. /"ntul %uns% al lui Dumnezeu nu3*i pierdea (remea. %i i s3au n#scut lui -avid n Le'ron ace*ti 1*ase2 "eciori% (6amuil II, III, 2). Abner a trecut de partea lui -avid din cauza unei "emei. =om reproduce aceast# anecdot# %sacr#%. %Ci /aul a(usese o +iitoare& anume Ri+pa& "iica lui Aia 1*i a intrat la ea A'ner2& *i odat# I*'o*et a zis c#tre A'ner6 :De ce ai intrat la +iitoarea tat#lui meu9; Atunci A'ner s3a umplut de mnie pentru aceste cu(inte ale lui I*'o*et *i a zis6 :Ce snt eu azi9 Cap de cine n slu0'a lui Iuda9 Eu care m3am purtat cu credin+# "a+# de casa lui /aul& p#rintele t#u& "a+# de "ra+ii lui *i de prietenii lui *i nu te3am l#sat s# cazi n minile lui Da(id5 i tu ast#zi m# #se*ti (ino(at din pricina unei "emei5 A*a s# "ac# dumnezeu lui A'ner *i attea s#3i mai adau e dac# nu (oi lucra pentru -avid! a*a precum i s3a 0urat dumnezeu. Adic# s# nl#tur st#pnirea de la casa lui /aul *i s# ridic tronul lui -avid peste Izrail *i peste Iuda& de la Dan *i pn# la .eer*e'a;. Iar I*'o*et n3a putut s#3i mai r#spund# nici un cu(nt lui A'ner& "iindc# i era "ric# de el. i A'ner a trimis soli la -avid! la Le'ron& cu ntre'area6 :A cui e +ara9; *i s#3i spun#6 :F# le #mnt cu mine *i iat# mna mea (a "i cu tine& ca s# aduc tot Izrailul de partea ta;. R#spuns3a -avid% :4rea 'ine< (oi nc)eia le #mnt cu tine# ns# cer de la tine un lucru& anume6 tu nu (ei (edea "a+a mea pn# ce nu (ei aduce pe Micol& "iica lui /aul& atunci cnd (ei (eni s# te n"#+i*ezi naintea mea;. Apoi -avid a trimis soli la I*'o*et& "iul lui /aul& zicnd6 :D#3mi pe "emeia mea& pe Micol& pe care am do'ndit3o cu o sut# de t#ieri mpre0ur "ilistene;. Iar I*'o*et a trimis *i a luat3o de la '#r'atul ei& de la 4altiel& "iul lui Lai*. i '#r'atul ei a mers cu ea *i& mer nd& pln ea n urma ei& pn# ce3au a0uns la .a)urim. Atunci A'ner a rostit c#tre el6 :4leac#5 ntoarce3te acas#5; i s3a ntors acas#% (v. 716). Iat# cum *i3a redo'ndit Da(id so+ia nr. B& pe care se pare c# o iu'ea. De

alt"el& aceasta nu l3a determinat s# le iz oneasc# pe celelalte *ase. Ct pri(e*te pe A'ner& tr#darea sa "a+# de I*'o*et nu i3a adus noroc. Cnd el s3a ndreptat spre Le'ron& la "iul lui Iesei& era nso+it de 7F de slu0itori. Da(id a dat un osp#+ n cinstea lui& apoi l3a l#sat s# plece n pace *i l3a trimis s# "ac# a ita+ie n rndurile e(reilor cum c# Da(id este sin urul lor re e le itim. A"lnd despre aceasta& Ioa' *i3a c)emat (oinicii& care l3au prins pe drum pe A'ner *i l3au adus la Le'ron su' pretext c# Da(id mai are s#3i comunice ce(a. Acolo %Ioa' l3a luat la o parte& ln # poart#& ca s#3i r#iasc# nestin )erit *i acolo l3a lo(it n pntece% ('. 27). /n ele lui Asael "usese r#z'unat. A3l"nd despre acest omor! -avid a declarat c# n3are nici un amestec. 8 Fie ca sn ele lui A'ner s# cad# n capul lui Ioa'& a exclamat el. El i3a "#cut c)iar o nmormntare somptuoas# "ostului comandant suprem al o*tirii du*manului s#u ('. 20839). /itua+ia lui I*'o*et nu era de in(idiat< cei mai mul+i dintre partizanii s#i l3 au p#r#sit. Doi dintre c#pitanii s#i& .aana *i Reca'& s3au strecurat n nc#perea lui n ar*i+a zilei& pe cnd *i dormea somnul de dup#3amiaz# *i l3au su rumat. Mndri de aceast# ispra(# roza(# *i contnd pe r#splat# din partea re elui& i3au adus lui Da(id capul lui I*'o*et. Drept r#splat#& Da(id a poruncit nti s# li se taie minile *i picioarele& iar apoi s#3i spnzure mpreun# pe mar inea )ele*teului de ln # Le'ron. Capul lui I*'o*et a "ost n ropat la Le'ron& n mormntul lui A'ner (ca+. I"). Dup# ce a domnit *apte ani *i 0um#tate la Le'ron& Da(id a mai domnit al+i treizeci *i trei de ani la Ierusalim& care apar+inea ie'usi+ilor *i pe care l3a cucerit dup# ce toate cele B7 semin+ii ale lui Izrail s3au unit su' sceptrul s#u. Da(id a tr#it n cetatea c#reia i3a zis cetatea lui Da(id *i unde a cl#dit nt#rituri de 0ur mpre0ur *i pn# n#untru. Liram& re ele ,irului& a trimis dul )eri *i cioplitori n piatr# %ca s#3i cl#deasc# palat lui Da(id% (2a#u"' II, V, 911). Rele(#m c# cronicile ,irului nu pomenesc nimic despre aceast# solie *i nu amintesc nic#ieri numele lui Da(id. Oricum ar "i& istoria poporului e(reu sedentar ncepe& propriu3zis& o dat# cu cucerirea Ierusalimului. 4n# atunci& e(reii au dus o (ia+# r#t#citoare. Ierusalimul era situat n drumul cara(anelor care "#ceau ne o+ cu "enicienii. 4ozi+ia lui era "oarte 'un#. Ce3i drept& solul este pietros *i sterp& dar n sc)im' cele trei coline pe care este a*ezat Ierusalimul l nt#reau considera'il din punct de (edere militar. /e pare c# Da(id nu a(ea nimic din cele necesare construirii unor case mai mult sau mai pu+in trainice& din moment ce re ele ,irului& Liram& i3a trimis *i c)erestea& *i cioplitori n piatr#& *i dul )eri. Este ns# de nen+eles cum a putut Da(id s#3i pl#teasc# lui Liram *i care erau n enere rela+iile dintre ei. %Da(id 8 spune =oltaire 8 era "n 3runtea unui popor care tre'uia s# "ie "oarte s#rac dup# ndelun ata sa ro'ie. 4rada pe care iz'utise s3o strn # n timpul incursiunilor sale nu putea s#3l m'o #+easc# prea mult& deoarece nici el nu pomene*te c# ar "i 0e"uit (reun ora* mai 'o at. 4n# la urm#& istoria e(reilor nu ne d# nici un "el de am#nunte n le #tur# cu situa+ia de atunci a

Iudeii *i nu *tim a'solut nimic cum a procedat Da(id ca s#3*i u(erneze +ara%. De ndat# ce Da(id s3a (#zut st#pn peste Ierusalim *i peste mpre0urimile lui pn# la o distan+# de 7K3HF Im&%*i3a mai luat alte +iitoare *i "emei n Ierusalim... i lui -avid i se mai n#scur# '#ie+i *i "ete% ('. 13). Dup# ce *i3a pus la cale tre'urile personale& -avid s3a apucat s# se ndeasc# *i la o locuin+# cu(iincioas# pentru dumnezeu& mai exact pentru %c)ivotul s3"nt # %Dup# acestea& -avid a adunat nc# o dat# pe to+i "runta*ii din Izrail& n num#r de treizeci de mii. i s3a sculat -avid *i a purces cu tot poporul r#z'oinic care era cu el la .aalat n Iuda& ca s# aduc# de acolo c)i(otul lui dumnezeu& care se nume*te cu numele domnului /a(aot& cel ce *ade pe +eruvimi# i au nc#rcat c)i(otul lui dumnezeu ntr3un car nou& ridicndu3l din casa lui A'inada'& care era n (r"ul dealului. Iar Uza *i A)io& "eciorii lui A'inada'& nso+eau carul cel nou% (6amuil II, VI, 13). Dar cnd corte iul a a0uns n dreptul ariei lui $acon& 'oii erau ct pe3aci s# r#stoarne %c)i(otul%. Uza l3a prins cu minile. Atunci s3a aprins mpotri(a lui Uza mnia lui dumnezeu pentru aceast# cutezan+# *i l3a lo(it cu moartea& c)iar acolo& %ln # c)i(ot% ('. !87). %i s3a n"rico*at Da(id naintea domnului n ziua aceea *i a r#it6 :Cum (a mai putea a0un e la mine c)i(otul dom3 nului9; Deci -avid n3a (rut s# aduc# la el c)i(otul domnului& n cetatea lui -avid! ci l$a dus "n casa lui Obededom din 7at (v. 910). Dac# autorul acestei p#r+i a .i'liei nu este /amuil& este totu*i un slu0itor al cultului& deoarece din relatarea sa reiese deose'it de (#dit ri0a de a interzice mirenilor neini+ia+i s# atin # %c)i(otul%. Am mai asistat la n ro3 zitoarea exterminare a celor KF.FEF de 'etsamiteni curio*i& lo(i+i de o moarte "ul er#toare pentru c# aruncaser# o pri(ire n lada %sacr#%. 4entru a inspira mai mult# team#& autorul nu s3a l#sat tul'urat de lipsa de (erosimilitate a anecdotei sale. La urma urmelor& slu0itorii reli iei i atri'uie lui dumnezeu cu mult# indi"eren+# "apte de o re(olt#toare nedreptate. 4rincipalul este s# ne temem de el5 Iat#& 'un#oar#& %c)i(otul%& care& orict (a "i "ost de di(in& nu tre'uia s# "i a(ut un (olum prea mare o dat# ce putuse "i nc#rcat ntr3un car o'i*nuit. Carul acesta tre'uia s# "i "ost "oarte n ust din moment ce putuse s# se strecoare prin de"ileurile de la ?aza pn# la Ierusalim. ns#& lucru curios& nu preo+ii snt cei care nso+esc lada %s"nt#%. Dac# +inem seama c# nu s3au luat de loc m#suri de precau+ie pentru a "eri po(ara de accidentele drumului& (om (edea c# piosul Uza& care re+inuse %c)i(otul% cnd era s# cad#& "#cuse o "apt# 'un#& dar "usese3r#spl#tit cu o moarte su'it# pentru zelul s#u reli ios. Este o cruzime e(ident#. /cepticii& n "runte cu lordul .olin 'roIe& au su'liniat c# aceast# po(estire este o o"ens# adus# unui dumnezeu %milosti(%. Dac# a(ea cine(a (reo (in#& ace*tia erau le(i+ii& care l#saser# c)i(otul n (oia soartei& *i nu mireanul care l spri0inise. =ede+i ns# c# tocmai cu istorii dintre acestea se ntre+ine n poporul i norant credin+a n pri(ile iile %sacre% pe care dumnezeu le3a acordat castei preo+ilor.

nc# o o'ser(a+ie6 acest nceput crunt al domniei lui Da(id arat# o dat# mai mult c#& pe (remea aceea& poporul e(reu era pe ct de s#rac& pe att de primiti( *i c# n realitate el nu a(ea nici m#car o cas# ca lumea n care s#3*i poat# ad#posti o'iectele de cult. Domnul O'ededom& numit p#zitor al %c)i(otului%& s3a "erit n "el *i c)ip s#3l atin #6 %i domnul a 'inecu(ntat pe O'ededom *i toat# casa lui% ('. 11). Dup# trei luni& -avid i3a cerut lui O'ededom %c)i(otul%. Acesta a "ost mutat la Ierusalim. Ceremonia mut#rii s3a des"#*urat cu mare solemnitate& iar re ele *i3a exprimat cu acest prile0 marea sa 'ucurie. %Iar Da(id d#n+uia din toate puterile naintea domnului *i era ncins cu e"od de in su'+ire% ('. 1 ). 4esemne c#& n 'ucuria sa& *i3a n #duit& s# ridice piciorul mai sus dect se cu(enea *i a dez olit... ceea ce era mai 'ine s# nu dez oleasc#. Micol& so+ia sa nr. B& nu *i3 a t#inuit ndurile n aceast# pri(in+# dup# ce cutia %sacr#% a "ost n s"r*it instalat# n locul ce3i "usese pre #tit. %i s3a ntors Da(id s#3*i 'inecu(nteze casa& iar Micol& "iica lui /aul& i3a ie*it n ntmpinare *i i3a spus6 :Ct# cinste *i3a "#cut ast#zi re ele lui Izrail dez olindu3se naintea oc)ilor roa'elor ro'ilor s#i& precum s3ar dez oli un om de nimic5;% ('. 20). !n sc)im'& dumnezeu a "ost "oarte satis"#cut de (ioiciunea lui -avid# *l a mers pn# acolo& nct a pedepsit3o pe Micol pentru c# "usese neatent# n ziua aceea cu so+ul ei. Drept pedeaps#& %Micol& "iica lui /aul& n3a a(ut nici un copil pn# cnd a murit% ('. 23). -avid a (rut s# cl#deasc# un templu n cinstea lui Ia)(e& ns# dumnezeul e(reilor s3a mpotri(it& deoarece rezer(ase aceast# cinste lui /olomon (6amuil II, "II). Cap# al 0III$lea este consacrat victoriilor lui -avid# %Iar dup# acestea -avid a '#tut pe "ilisteni *i i3a supus& *i -avid a cuprins ?atul cu a*ez#rile lui din mna "ilistenilor. Apoi a n"rnt pe moa'i+i *i& dup# ce i3a do'ort la p#mnt& i3a m#surat cu "unia& *i anume cu dou# "unii6 cu una ca s# "ie uci*i *i cu alt# "unie ca s# r#mn# n (ia+#. Ast"el moa'i+ii au a0uns ro'ii lui -avid *i 'irnici% ('. l&2). Pe urm# -avid a '#tut pe Ladadezer& "eciorul lui Re)o'& re ele din ,o'a& cnd acesta pornise s#3*i nt#reasc# st#pnirea la Eu"rat. i -avid i3a luat o mie *apte sute de c#l#re+i *i dou#zeci de mii de piota*i. i Da(id t#ie (inele tuturor cailor de la carele de r#z'oi *i nu l#s# dect o sut#. Cnd sirienii din Damasc au s#rit ntr3a0utorul lui Ladadezer& re ele ,o'ei& Da(id a n"rnt dou#zeci *i dou# de mii de sirieni. i -avid a pus crmuitori peste sirienii din Damasc *i sirienii au a0uns ro'ii lui -avid *i aduc#tori de da0die. Ast"el domnul i d#dea lui Da(id iz'nd# orincotro se ndrepta. Atunci a luat -avid scuturile de aur pe care le a(eau osta*ii lui Ladadezer *i le3a adus la Ierusalim% ('. 387). Apoi -avid a nc)eiat o alian+# cu un oarecare ,ou& re ele Lamatului& tot att de necunoscut n istorie ca *i cel a c#rui o*tire o zdro'ise -avid# Acesta a n(ins %Edomul& Moa'ul& amori+ii& "ilistenii& amaleci+ii...& 1pe2 Ladadezer& "eciorul lui Re)o'& re ele din ,o'a. i Da(id *i "#cu *i mai mare nume&

ntorcndu3se de la n"rn erea sirienilor& c#ci '#tu optsprezece mii de edomi+i n =alea /#rii% (v. 1213). $ici un istoric nu pomene*te despre aceste (ictorii ale lui -avid din /iria *i pn# la Eu"rat. De asemenea nimeni nu *tie de re ele Ladadezer. Dac# -avid *i3ar "i extins st#pnirea pn# la malurile Eu"ratului& el ar "i "ost unul dintre cei mai puternici domnitori ai epocii. Aceste pretinse (ictorii ale conduc#torului unui mic popor& ale unui %re e% care poseda doar un sin ur ora*& *i acesta cl#dit doar pe 0um#tate& snt minciuni o onate *i s"runtate. -avid a purtat r#z'oi *i mpotri(a amoni+ilor (ca+. (). R#z'oiul a iz'ucnit n urma unei lume de prost ust a re elui amonit Lanun. C+i(a e(rei c#l#toreau prin p#mnturile sale. %Atunci Lanun a prins pe dre #torii lui Da(id *i le3a tuns '#r'ile pe 0um#tate *i le3a retezat (e*mintele pe 0um#tate& pn# la coapse& *i apoi le3a dat drumul% ('. ). Este limpede pentru oricine c# amoni+ii *i3au primit pedeapsa cu(enit#.

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI l ,REILEA A0*NTURIL* A.OROA(* AL* (,NTULUI -A0I-! 4ROROC I RE?E AL E=REILOR Cu pu+in nainte& %s"nta scriptur#% i3a enumerat pe "iii lui -avid n#scu+i la Ierusalim (6amuil II, ", 1 81!). 4rintre ei este amintit *i /olomon. !mpre0ur#rile na*terii acestui "iu al lui -avid s"nt descrise n cap. @I. O dat#& n timpul unei plim'#ri& re ele a z#rit de departe o "emeie "rumoas# care se sc#lda. Cu toat# s"in+enia sa& el a sim+it imediat im'oldul de a o pri(i mai de aproape. Atunci -avid trimise ca s# cerceteze n pri(in+a "emeii. Dar el *i zise6 :Aceasta este .at*e'a& "iica lui Eliam& so+ia lui Urie Leteul;. Ci -avid trimise soli ca s3o aduc#. i ea (eni la el *i el se culc# cu ea. Iar ea tocmai se cur#+ise de necur#+enia ei. Apoi s3a ntors acas#. Iar "emeia a r#mas rea *i a trimis (or'# *i a (estit pe -avid *i i3a spus6 :Am r#mas rea5 ;. Apoi -avid i$a trimis lui Ioa' porunc#6 :,rimite3mi pe Urie Leteul;. i Ioa' trimise pe Urie la -avid# (osind Urie la el! -avid l ntre'# ce "ace Ioa'& cum se lupt# oastea *i cum mer e r#z'oiul. Apoi -avid i3a poruncit lui Urie6 :4o oar#3te n casa ta *i spal#3te pe picioare 1#. i Urie a ie*it din palatul domnesc *i dup# el porni un dar de la masa lui (od#. Dar Urie se culc# la poarta palatului domnesc& mpreun# cu to+i casnicii st#pnului s#u& *i nu se po or la el acas#. i i3au spus lui -avid (estea6 :Urie nu s3a dus la el acas#5; Atunci -avid a zis lui Urie% =Ai venit de pe drum) de ce nu te$ai po&or"t "n casa ta'C# R#spuns3a Urie lui -avid% :Cnd c)i(otul *i Izrail *i Iuda locuiesc n corturi *i eneralul meu Ioa' *i o*tenii st#pnului meu stau t#'#r+i n cmp desc)is&

cum o s# m# duc eu la mine acas#& s# m#nnc& s# 'eau *i s# m# culc cu ne(ast#3mea9 4e (ia+a ta *i pe (ia+a su"letului t#u& c# trea'a aceasta nu (oi "ace3o5;. ?r#it3a -avid lui Urie6 :Mai stai *i ast#zi aici *i mine +i (oi da drumul;. Deci Urie r#mase n Ierusalim *i n ziua aceea. Iar a doua zi Da(id l c)em# la mas# *i %rie mnc# *i '#u naintea lui *i *a'id l m'at#. ns# seara %rie ie*i s# se culce n culcu*ul s#u mpreun# cu casnicii st#pnului s#u& dar acas# nu se duse. A doua zi de diminea+#& -avid scrise o scrisoare lui Ioa' *i o trimise prin mna lui Urie. Iar n scrisoare el scria a*a6 :Du pe Urie unde 'a ,i lupta cea mai apri #& apoi da+i napoi din spatele lui& ca s# "ie lo(it *i s# moar#5;. Cnd Ioa' mpresur# cetatea& puse pe Urie n locul unde *tia c# snt lupt#tori mai (ite0i. Atunci osta*ii din cetate "#cur# un iure* *i se nc#ierar# cu Ioa' *i din oastea lui -avid c#zur# c+i(a osta*i& iar Urie Leteul muri *i el. 4e urm# Ioa' trimise (estea lui -avid eu toate am#nuntele luptei. Atunci el d#du aceast# porunc# trimisului6 :Dup# ce (ei ispr#(i de spus re elui toate mpre0ur#rile luptei& Dac# (a iz'ucni mnia re elui *i (a stri a la tine6 %De ce (3a+i apropiat de cetate ca s# (# lupta+i9 $u *tia+i (oi c# (# (or arunca pietre n cap9 C# doar cine a omort pe A'imelec& "iul lui Ieru'aal9 $u i3a az(rlit oare o "emeie o piatr# de r*ni+# de pe zid *i a murit la ,e'e+9 Atunci de ce (3a+i apropiat de ziduri9% ,u ns# s# r#spunzi6 ro'ul t#u Urie a murit *i el5;: (6amuil II, (I, 321). Trimisul a "ndeplinit porunca# Rostit$a -avid c#tre sol6 :A*a s# spui lui Ioa'6 nu3+i "ie inima rea din aceast# pricin#& "iindc# a*a m#nnc# sa'ia& cnd pe unul& cnd pe altul. Indr0e*te3te la lupt# mpotri(a cet#+ii *i d#3o la p#mnt. A*a s#3l m'#r'#tezi5;. i "emeia lui Urie a auzit c# Urie& so+ul ei a murit *i *i3a 0elit so+ul. Iar dup# ce zilele de 0ale au trecut& a trimis -avid *i a luat3o la el n cas#. Ast"el a a0uns so+ia lui *i a n#scut un "ecior. Dar aceast# "apt# pe care o s#(r*ise Da(id a "ost "apt# rea n oc)ii domnului% ('. 25827). Dumnezeu a trimis la re e pe prorocul $atan& care i3a po(estit urm#toarea para'ol#6 un mare 'o #ta*& care a(ea turme numeroase& a ad#postit odat# la el un drume+ *i i3a dat s# m#nnce carnea unei oi pe care o "urase de la un s#rac n loc s# o ia din 'o atele sale turme. -avid a "ost indi nat de aceast# mr*#(ie a 'o #ta*ului& dar $atan i3a t#iat (or'a6 %,u e*ti omul acela5 A*a roste*te domnul dumnezeul lui Izrail6 :Eu te3am uns pe tine re e al lui Izrail *i eu te3am sc#pat din mna lui /aul. Datu3+i3am casa domnului t#u *i la snul t#u pe "emeile st#pnului t#u. Datu3+i3am casa lui Izrail *i a lui Iuda *i& dac# aceasta ar "i "ost prea pu+in& a* mai "i ad#u at attea *i attea5 4entru ce ai dispre+uit cu(ntul domnului *i ai "#cut ceea ce ur isesc oc)ii mei9...; Atunci a r#it -avid lui $atan6 :4#c#tuit3am naintea domnului5; R#spuns3a $atan lui -avid% :i totu*i dumnezeu a iertat p#catul t#u6 nu (ei muri. Ci "iindc# prin "apta aceasta tu ai dispre+uit pe domnul&

pruncul ce +i s3a n#scut (a tre'ui s# moar#;% (6amuil II, XII, 79, 1314). 4rorocul pleac# plin de demnitate. Urmeaz# ru #ciunile *i postul lui Da(id& iar dup# *apte zile moartea pruncului# %i -avid c)em# n s"ntul loca* milosti(irea lui dumnezeu pentru prunc. i +inu post *i& intrnd n cas#& mase noaptea 0os& n(elit n sac. Iar '#trnii de la curtea lui (enir# ndat# la el ca s#3l scoale de 0os& ns# el nu (oi *i nici nu puse nimic n ur#. A *aptea zi pruncul muri... 4e urm# Da(id a mn iat pe .at*e'a& so+ia lui& *i a intrat la ea *i ea a z#mislit *i a n#scut un "ecior *i el i3a pus numele /olomon *i domnul l iu'ea. i domnul i3a trimis (or'# prin $atan prorocul *i i3a pus numele Iedidia& dup# cu(ntul domnului% ('. 1!818, 2425). Iat#& "#r# ndoial#& un episod dintre cele mai instructi(e. =oltaire men+ioneaz# c# o "emeie adulter# nu s3ar "i putut m#rita cu amantul ei& asasinul so+ului ei le itim dect n cazul cnd %in"aili'ilul% pap# de la Roma i3ar "i acordat o dispens# special#. 4apii au aceast# putere. Dar este cu totul incontesta'il c# la nici un popor ci(ilizat uci a*ul nu are (oie s# ia de so+ie pe (#du(a (ictimei sale. Aici mai exist# o di"icultate6 dac# (om considera c#snicia lui -avid eu .at*e'a nele itim#& nu (om mai putea sus+ine c# Iisus Lristos este urma*ul le itim al lui -avid! a*a cum l prezint# enealo ia din e(an )elie. Dac#& dimpotri(#& l (om socoti urma* le itim nseamn# s# c#lc#m n picioare le ile eneral3umane& iar o dat# cu ele *i le ile reli iei. Dac# c#s#toria lui Da(id eu .at*e'ea este o crim# nsemnat# c# Lristos are o ori ine cu totul impur#& deoarece $oul testament l "ace s# descind# din /olomon . 4entru a solu+iona aceast# dilem# att de rea& teolo ii se re"er# la poc#in+a lui Da(id prin care *i3ar "i r#scump#rat %p#catul%. Dar %poc#in+a% a "ost de "oarte scurt# durat#& iar (#du(a (ictimei sale a continuat s# r#mn# pe ln # el. 4rin urmare& el *i3a a ra(at crima. Aceasta este o nou# di"icultate& pe care teolo ii nu o pot ocoli& *i aici ei recur iar#*i& ca ntotdeauna n ca3 zurile rele& la necesitatea credin+ei oar'e n %nep#trunsa (oin+# a lui dumnezeu%. La drept (or'ind& n cazul de "a+# este "oarte reu s# ne d#m seama de aceast# %(oin+# a lui dumnezeu%. Dumnezeu& care l omorse pe '#trnul $a'al pentru a "acilita primul adulter al lui Da(id& s3a mniat deodat# cnd scumpul s#u %uns% s3a "#cut (ino(at de asasinarea lui Urie. Credem c# Da(id ar "i tre'uit s#3l roa e *i aici pe dumnezeu s# se ocupe sin ur de asasinat *i s# i&o dea pe .at*e'a tot att de simplu *i "#r# osteneal# din partea lui cum i3 o d#duse cnd(a pe A'i ail. Atunci dumnezeu nu ar "i a(ut de ce s# se supere. Apoi mnia lui dumnezeu este destul de curioas#. /e pare c# era "urios din moment ce l3a trimis pe prorocul $atan s#3l amenin+e pe -avid eu pedepse crunte. ,otu*i& aceasta nu3l mpiedic# s# pri(easc# 'ine(oitor c#snicia lui Da(id eu so+ia (ictimei sale& deoarece el *i mani"est# imediat dra ostea pentru /olomon& pe care aceast# (#du(# l n#scuse lui Da(id. El se m#r ine*te s# treac# pedeapsa pentru p#catul asasinului asupra unui prunc

nou3n#scut& c#ruia i ia (ia+a. A*adar& mul+umit# acestei com'ina+ii stranii& dar 'inen+eles di(ine& Da(id iese 'asma curat#. De "apt nu este c)iar a*a. El este iertat prin moartea pruncului< dar el nu este iertat deoarece amenin+area c# so+iile *i +iitoarele sale se (or culca cu al+ii n (#zul ntre ului Izrail r#mne n picioare *i& dup# cum (om (edea& ea (a "i adus# par+ial la "ndeplinire# ntre timp& Ioa' lupta mpotri(a cet#+ii amonite Ra'a& pe care o cuceri. Da(id s3a deplasat acolo pentru a intra n st#pnirea %ora*ului%. %i a luat cununa idolului Milcom de pe capu3i *i din ea Da(id *i3a "#cut una pe capul lui< *i ea cnt#rea un talant de aur *i a(ea pe ea o piatr# nestemat#& care a "ost pus# pe capul lui Da(id. i el a scos din cetate mare mul+ime de prad#% ('. 30). Un talant nseamn# HC I de aur. Este de neconceput ca un om s# poarte n cap o ast"el de coroan#6 ea l3ar "i stri(it pn# *i pe 'i'licul ?oliat. Dup# ce i3a n(ins pe amoni+i& re ele lui Izrail *i al lui Iuda *i3a supus prizonierii la cele mai nenc)ipuite torturi. Era (or'a despre aceia*i locuitori ai Ra'ei care l sc#paser# pe Da(id de inoportunul Urie. Dumnezeu l iertase pe 0um#tate pe -avid# -ar dumnezeu l$a ales pe -avid pentru a "ace din el r#z'un#torul s#u mpotri(a propriilor lui complici "#r# (oie& care erau cu totul ne(ino(a+i& deoarece se a"lau n le itim# ap#rare. Dac# tre'uia cine(a s# pl#teasc#& acesta era Ioa' care nu 0ucase un rol tocmai onora'il n aceast# po(este. %Iar poporul din cetate l3a scos a"ar# *i l3a pus la cor(ezi& cu "er#str#ul *i cu m'l#ciul de "ier *i cu securea& *i s# lucreze la cuptoarele de c#r#mid#. i a*a a "#cut cu toate cet#+ile amoni+ilor. Apoi Da(id& mpreun# cu toat# oastea& s3a ntors la Ierusalim% ('. 31). Ar "i de dorit ca toate aceste 'ar'arii inima ina'ile s# "ie ni*te n#scociri tot att de a'surde ca *i coroana de HC I . Istoria nu cunoa*te exemple ale unei cruzimi att de mari *i de premeditate6 numai cartea %sacr#%& .i'lia& po(este*te *i laud# a*a ce(a5 Un prea n(#+at teolo catolic& 'enedictinul Calmet& scrie6 %Este de presupus c# -avid a urmat le ile r#z'oiului& o'i*nuite pe timpul s#u& deoarece s"nta scriptur# nu i le repro*eaz# toate acestea lui -avid! ci consider# c# ntrea a sa comportare& cu excep+ia cazului lui Urie& a "ost corect# *i irepro*a'il#%. %Aceast# scuz# ar "i (ala'il# n istoria ti rilor *i a panterelor 8 r#spunde Luet. 8 Ce om ar putea #si o scuz# potri(it# pentru o atare cruzime9 Or& acest om este "a(oritul lui dumnezeu. Indi"erent dac# aceast# istorie este ade(#rat# sau doar n#scocit#& o ast"el de n(#+#tur# reli ioas# nu poate "i dect condamnat#. i ce s# credem despre cei care *i3au luat misiunea de a con(in e poporul c# o ast"el de s#l'#ticie inuman# este o "apt# lorioas# *i meritorie9%. !n toat# %istoria% lui -avid! ororile se +in lan+. %Iar dup# acestea A'salom& "iul lui -avid! av"nd o sor# prea "rumoas#& care se c)ema Tamara! Amnon! tot 3iul lui -avid! s3a ndr# ostit de ea. i Amnon era c)inuit reu *i ata s# cad# 'olna( de dra ul sor#3si Tamara! c#ci ea era "ecioar# *i lui Amnon i se p#rea lucru cu neputin+# s#

apuce pe (reo cale cu ea. i Amnon a(ea un prieten& anume Ionada'& "iul lui imea& "ratele lui -avid! *i Ionada' era un om tare iscusit. Deci el zise lui Amnon6 :De ce e*ti tu& o principe& att de a'#tut zi de zi9 $u (rei s#3mi spui mie9;. R#spuns3a lui Amnon6 :Iu'esc pe Tamara! sora lui Absalom! 3ratele meuC# Atunci i3a spus Ionada'6 :Culc#3te n patul t#u *i "#3te c# e*ti 'olna(. i cnd tat#l t#u (a (eni s# te (ad#& s#3l ro i6 A* (rea s# (in# ,amara& sor#3mea& ca s#3mi dea ce(a de mncare. i s# #teasc# mncarea naintea oc)ilor mei& ca s# (#d si eu *i s# m#nnc din m"na ei1C (6amuil II, XIII, 15). Istoria cunoa*te mai multe incesturi asem#n#toare cu cel al lui Amnon. Oricum ar "i& nu este de presupus s# "i "ost copiate unul dup# altul6 aceste "enomene erau destul de r#spndite la toate popoarele din antic)itate. Dar iat# ce este deose'it de curios aici6 Amnon *i3a m#rturisit pasiunea criminal# (#rului s#u Ionada'. /e (ede c# "amilia lui Da(id era tare des"rnat# dac# unul dintre "iii s#i& care putea s# ai'# oricte i'o(nice (oia& a dorit neap#rat s3 o posede pe propria sa sor# *i s# "ie a0utat de (#rul s#u. Amnon a urmat s"atul lui Ionada' *i totul s3a ntmplat cum pre(#zuse acesta. =enind s#3*i (iziteze "iul& re ele i ascult# ru #mintea *i& socotind c# este un capriciu ne(ino(at de om 'olna( pe care nu are moti( s#3l re"uze& *i3a trimis "iica s#3i #teasc# de mncare. %i ast"el Tamara a (enit n cas# la Amnon& "ratele ei& *i el era culcat. Ci ea a luat coc# *i a "r#mntat3o *i a "#cut turte naintea oc)ilor lui *i a pus turtele la "oc. Apoi a luat ti aia *i a r#sturnat3o naintea lui. ns# el n3a (oit s# m#nnce *i a stri at6 :/# ias# to+i din "a+a mea;. i au ie*it to+i de la el. >is3a Amnon c#tre Tamara% :Adu3mi de mncare n iatac& s# m#nnc din mna ta;. i Tamara a luat turtele pe care le "#cuse *i le$a dus 3ratelui ei Amnon! "n iatac# Dar cnd a (enit ln # el s#3i dea s# m#nnce& el a prins3o *i i3a spus6 :=ino5 Culc#3te cu mine& sor#3mea5;. R#spuns3a ea6 :$u a*a& "rate3meu5 $u m# lua cu sila& c#ci nu se "ace a*a n Izrail5 $u s#(r*i aceast# tic#lo*ie1 C#ci ncotro m# (oi duce eu cu ocara mea9 Iar tu (ei "i n Izrail ca unul dintre netre'nici. Ci (or'e*te acum cu re ele& c#ci el nu se (a mpotri(i s# m# dea dup# tine;. ns# el n3a (oit s# asculte de ru #min+ile ei& ci& "iind mai (rtos dect ea& a luat3o cu de3a sila *i s3a culcat cu ea. i Amnon sim+i pentru ea o ur# mare din cale a"ar#& c# era mai mare ura cu care o ura dect dra ostea cu care o iu'ise. i atunci Amnon a stri at la ea6 :/coal#3te5 Du3te 1#. i ea a zis c#tre el6 :$u& "ratele meu& c#ci& dac# m# one*ti& mai mare este nele iuirea aceasta dect cealalt# pe care ai s#(r*it3o cu mine;. Dar el n3a (oit s#3i dea nici o ascultare. Ci a c)emat pe copilul s#u de cas# care3l slu0ea *i i3a poruncit6 :Alun 3o pe aceasta de la mine a"ar# *i nc)ide u*a dup# ea;% ('. 8817).

Ce p#rere ai& cititorule9 $u3i a*a c# este o po(estire "oarte potri(it# pentru o carte %sacr#% pe care a dictat3o c)iar dumnezeu9 %Atunci ,amara *i3a pus cenu*# pe cap *i )aina cea lun # de pe ea& cea cu mneci& a s"*iat3o *i s3a apucat cu minile de cap *i a pornit s# mear # *i s# +ipe pe cnd mer ea% ('. 19). A'salom& n#scut& ca *i ea& din Maaca& a patra so+ie a lui -avid! a l#sat n urma sa o amintire %pletoas#%. Este nc# un persona0 'i'lic& cele'ru datorit# coamei sale6 p#rul s#u era mai lun dect al lui /amson *i al lui (amuil# A3l"nd c# Tamara "usese siluit#& A'salom a ncercat nti s3o consoleze. Cit#m6 Nu cum(a Amnon& "ratele t#u& a "ost cu tine9 Dar acum& sora mea& lini*te*te3te& c#ci e "ratele t#u. $u3+i "ie inima rea pentru aceasta ('. 20). Cu toate aceste vorbe bune! Tamara a r#mas nemn iat#. Ct pri(e*te pe Da(id& a"lnd ce n+elesese Amnon prin mncarea ustoas# a ,amarei& a "ost cuprins de o mare mnie& care i3a trecut ns# repede6 c#ci Da(id *i cuno*tea propriile sale mici p#cate n aceast# pri(in+#. %A'salom ns# nu (or'i cu Amnon nici n r#u& nici n 'ine& dar A'salom ura pe Amnon% ('. 22). A'salom *i3a t#inuit ura doi ani ('. 23). Dup# acest timp& cnd puse s#3i tund# oile la .aal3La+or& el a pre #tit cu acest prile0 un mare osp#+ la care *i3a po"tit *i "ra+ii& inclusi( pe Amnon. /iluitorul incestuos a '#ut peste m#sur# *i pe cnd era 'eat a "ost ucis ('. 2 829). %Este o nele iuire n rozitoare s# te culci cu propria ta sor# 8 spune =oltaire. 8 Este o rosol#nie "#r# mar ini s3o alun i dup# ce ai necinstit3o n acest "el. Dar s#3+i ucizi mi*ele*te "ratele n timp ce l3ai in(itat la un osp#+ este incontesta'il o crim# tot att de mare%. ,o+i "ra+ii lui A'salom& martori ai acestui "ratricid& s3au sculat r#'i+i de la mas#& au nc#lecat pe catrii lor *i au luat3o la "u #& temndu3se parc# s# nu ai'# soarta lui Amnon. Este prima dat# cnd apar catrii n istoria e(reilor. Un teolo care su"erea de mania de a (edea extraordinarul c)iar n e(enimente cu totul o'i*nuite 8 (ec)ea noastr# cuno*tin+#& inepuiza'ilul Calmet 8 arat# n comentariul s#u la .i'lie c# %n 4alestina catrii nu snt rezultatul ncruci*#rii m# arilor cu iepele& ci se nasc din masculi *i din "emele de catr% 152. Aceast# noutate surprinz#toare a strnit rsul lui =oltaire& care i r#spunde 'enedictinului6 %Calmet citeaz# aici p#rerea lui Aristotel< dar el ar "i "#cut& "#r# ndoial#& mai 'ine dac# s3ar "i s"#tuit cu un cresc#tor de (ite. Cunoa*tem mai mul+i c#l#tori care ne asi ur# c# Aristotel a re*it& iar o dat# cu el a re*it *i (enera'ilul p#rinte Calmet. !n zilele noastre nu exist# nici un naturalist care s# cread# n pretinsele rase de catri. Un m# ar ncruci*at cu o iap# poate da un catr "rumos< ns# natura se opre*te aici& iar catrul nu are capacitatea de a z#misli. -e ce i$a dat :pro(iden+a; or&ane de reproducere' (e spune c# ea nu "ace nimic "#r# rost< totu*i lucrul cel mai inutil din lume snt or anele de re3 producere ale catrului. De alt"el& situa+ia este aceea*i ca pentru mamelele '#r'atului care exist# *i ele numai de "orm#%. -avid l3a plns mult timp pe Amnon *i a condamnat pe "a+# crima lui A'salom. De aceea A'salom s3a expatriat6 el *i3a #sit re"u iul la re ele din ?)e*ur& 'unicul s#u& *i a r#mas la el trei ani. Ioa' a recurs la un *iretlic

pentru a3l "ace s# se ntoarc#. iretlicul a reu*it *i el l3a adus la Ierusalim. Dar Da(id a re"uzat s#3*i (ad# "iul. %i '#r'at "rumos ca A'salom *i "oarte l#udat nu se a"la altul n tot Izrailul. De la talpa piciorului pn# n cre*tetul capului nu #seai la el nici un cusur. Iar cnd *i tundea p#rul& *i se tundea din an n an& c#ci l mpo(#ra p#rul& *i de aceea l tundea& reutatea p#rului capului s#u era de dou# sute de sicii& dup# cntarul re elui. i i s3au n#scut lui A'salom trei "ii *i o "iic#& pe care a numit3o Tamara *i care era tare mndr# la (edere 1*i a de(enit so+ia lui Ro'oam& "iul lui /olomon& *i i3a n#scut pe A'ia2. i a stat A'salom n Ierusalim doi ani& dar "a+a re elui n3a (#zut3o. Dup# aceea A'salom a trimis s# c)eme pe Ioa'& ca s#3l ndemne s# se duc# la re e< ns# Ioa' n3a (oit s# (in# la el. Deci a trimis *i a doua oar# *i tot n3a (oit s# (in#. Atunci A'salom a zis slu0itorilor s#i6 :=ede+i c# +arina lui Ioa' este (ecin# cu mine *i are pe ea )olde de orz. Duce+i3(# *i da+i3i "oc;. i slu0itorii lui A'salom au dat "oc lanului. i au (enit ro'ii lui Ioa' la el cu (e*mintele s"*iate *i i3au spus6 :Oamenii lui A'salom au aprins o parte din )old#;. Deci atunci s3a sculat Ioa' *i a (enit la A'salom acas# *i l3a ntre'at6 :De ce au dat "oc oamenii t#i )oldei de pe +arina mea9;. R#spuns3a A'salom lui Ioa'6 :Iat#& am trimis la tine oameni care s#3+i spun#6 (ino ncoace ca s# te trimit la re e *i s#3l ntre'i de ce am (enit din ?)e*ur. Mi3ar "i "ost mai la ndemn# s# "i r#mas acolo5 Ci acum (reau s# (#d "a+a re elui< *i dac# mi #se*te (reo (in#& s# m# dea mor+ii5;. Deci Ioa' s3a dus la re e *i i3a mp#rt#*it toate acestea. Apoi re ele l3a c)emat pe A'salom *i el a (enit la re e *i el s3a nc)inat& cu "a+a la p#mnt& naintea re elui. Atunci re ele a s#rutat pe A'salom% (2a#u"' II, XIV, 2533). 4urtarea lui A'salom "a+# de Ioa' este mai pu+in s#l'atic# dect tot restul& dar ea este extrem de urt#. $ic#ieri& n a"ar# de .i'lie& nu a dat cine(a (reodat# "oc o oarelor unui comandant de o*ti *i prim3ministru numai pentru a3l "ace s# (in# s# stea de (or'#. Curioas# metod# de a o'+ine o audien+#5 %Dup# acestea A'salom *i3a n0 )e'at car *i arm#sari *i cincizeci de (oinici& care aler au naintea lui% (6amuil II, (", 1). Apoi el a c#utat s#3*i c*ti e popularitate& "# #duind norodului dreptate *i& n cele din urm#& %a "urat inima '#r'a+ilor izraili+i% ('. !). Dup# patru ani& A'salom i spuse lui Da(id6 %:Duce3m3a* s# ndeplinesc& la Le'ron& 0uruin+a cu care m3am le at cu domnul...; i re ele i3a r#spuns6 :Du3te cu pace5;... i a trimis A'salom iscoade n toate semin+iile lui Izrail cu aceast# *ta"et#6 :Cnd (e+i auzi lasul trm'i+ei& atunci s# stri a+i6 A'salom s3a ridicat re e n Le'ron5#. Iar mpreun# cu A'salom au purces din Ierusalim dou# sute de '#r'a+i& care "useser# po"ti+i *i mer eau n toat# ne(ino(#+ia lor *i care nu *tiau de aceast# punere la cale% ('. 7811). Atunci Da(id a spus slu0itorilor s#i care se a"lau cu el la Ierusalim6 %:/cula+i3(# s# "u im& c#ci nu (a "i pentru noi alt# sc#pare din "a+a lui A'salom. >ori+i3(# *i pleca+i ca nu cum(a& zorindu3se el& s# ne a0un # *i s#

aduc# pr#p#d peste noi *i s# treac# cetatea prin ascu+i*ul s#'iei5;. Curtenii re elui au r#it c#tre re e6 WOrice cale ar ale e st#pnul nostru& re ele& iat# ro'ii t#i stau la porunc# 5@. i a ie*it re ele pe 0os *i toat# casa lui *i a l#sat zece +iitoare s# p#zeasc# palatul. Ast"el a ie*it re ele a"ar#& cu to+i curtenii s#i dup# el *i s3au oprit la casa cea de la mar ine. i toat# oastea lui mer ea pe ln # el& precum *i to+i cre+ii *i pletii& pe cnd to+i cei din ?at& *ase sute de oameni care (eniser# pe 0os dup# el din ?at& mer eau naintea re elui% ('. 1 818). Lordul .olin 'roIe po(este*te c#& atunci cnd con"esorul unui eneral en lez i3a citit acestuia pasa0ul de mai sus al .i'liei& eneralul i3a smuls cartea din mn#& a dat cu ea de p#mnt *i a exclamat6 %Mii de tr#snete5 Ce la* (rednic de plns este nenorocitul #sta de -avid dac# a luat3o la "u # cu un re iment ntre de solda+i5 $u& eu a* "i "#cut calea3ntoars#& l3a* "i a0uns din urm# pe acest A'salom *i l3a* "i spnzurat ca pe un cine de primul copac5%. %Cnd re ele a sosit la .a)urim... a ie*it de acolo un om din neamul *i din casa lui /aul& anume imei... i pe cnd (enea ncoace& 'lestema necontenit. Apoi a nceput s# arunce cu pietre dup# Da(id *i dup# to+i slu0itorii re elui& m#car c# toat# oastea *i to+i (oinicii mer eau pe dreapta *i pe stn a lui Da(id. i printre 'lestemele lui& imei stri a ast"el6 :Car#3te& car#3te& uci a*ule *i om de nimic5;... Ast"el Da(id *i oamenii s#i au mers n calea lor, n (reme ce imei mer ea pe coasta din "a+#& n dreptul lui Da(id& *i 'lestema necontenit *i arunca cu pietre nspre Da(id *i z(rlea cu +#rn# dup# el% (6a& muil II, ("I, B8E&13). Criticii men+ioneaz# c#& dac# autorul ar "i "ost un scriitor o'i*nuit& el ar "i dat anumite am#nunte despre re'eliunea lui A'salom< el ne3ar "i spus de ce "or+e dispunea acesta& din ce cauz# Da(id& r#z'oinic sl#(it& a "u it ntr3un mod att de ru*inos din Ierusalim nc# nainte ca "iul s#u r#z(r#tit s# se "i ar#tat n "a+a por+ilor ora*ului. Am *ti dac# Ierusalimul era sau nu "orti"icat& am *ti de ce nu a opus poporul nici o rezisten+# lui A'salom. Este oare cu putin+# ca un tiran att de crud ca nemilosul Da(id& care *i t#ia cu "er#str#ul du*manii n3 (in*i& i "#rmi+a n r*ni+e& i ardea n cuptoare& s# "u # din capitala sa ca un copil pln #re+ "#r# s# "ac# nici cea mai mic# ncercare de a reprima r#scoala nesupusului s#u "iu9 Dar cazul cu acest imei& care az(rle nepedepsit n re e cu pietre *i +#rn# n timp ce re ele este ncon0urat de un num#r att de mare de oameni narma+i *i c)iar de ntrea a popula+ie a Ierusalimului& nu este oare *i el una dintre n#scocirile cele mai ne(erosimile ale %porum'elului s"nt%9 ,e ntre'i cte3odat# citind asemenea 'ali(erne ntr3o carte de reli ie& unde "iecare cu(nt tre'uie crezut su' amenin+area anatemiz#rii& dac# toate acestea nu snt cum(a un (is. %Ci A'salom cu to+i '#r'a+ii lui Izrail au sosit n Ierusalim& nso+it de A)ito"el. A)ito"el i3a spus lui A'salom6 :Intr# la +iitoarele tat#lui t#u& pe care el le3a l#sat ca s# p#zeasc# palatul. i cnd (a auzi tot Izrailul c# ai nt#rtat ur ia tat#lui t#u& prinde3(or cura0 to+i cei ce s3au dat de partea ta;. Atunci au

ntins pentru A'salom un cort pe terasa palatului *i a intrat A'salom la +iitoarele tat#lui s#u n "a+a ntre ului Izrail% (v. 15, 2122). Criticii nu snt de p#rere c# rela+iile n pu'lic cu toate concu'inele re elui ar "i "ost o metod# potri(it# pentru a c*ti a popularitate. De asemenea& ei re"uz# s# cread# c# A'salom& orict ar "i "ost de tn#r& era n stare s# repete rnd pe rnd& n (#zul ntre ii popula+ii a Ierusalimului& aceste ncerc#ri de a cuceri dra ostea poporului& culcndu3se cu toate cele zece concu'ine ale tat#lui s#u. Dar mai limpede dect orice este c# autorului %sacru%& care a compus cartea de 'az# a reli iei cre*tine& i place s# se 'a e n istorii imorale *i erotice. Dup# incestul lui Amnon& ni se o"er# zece incesturi ale lui A'salom. Din ce n ce mai 'ine5 !n aceast# %s"nt#% .i'lie ie*im dintr3o indecen+# ca s# d#m peste o murd#rie. A)ito"el i3a mai dat *i un alt s"at lui A'salom6 s# strn # B7.FFF de '#r'a+i *i s# porneasc# imediat n urm#rirea lui Da(id. Dar un anume Lu*ai l3a s"#tuit s# adreseze mai nti o proclama+ie ntre ului Izrail& de la Dan pn# la .eer*e'a. Acest din urm# s"at i3a pl#cut mai mult lui A'salom. M)nit pentru c# nu i se d#duse ascultare& A)ito"el s3a sinucis. 4n# la urm#& r#scula+ii au "ost n"rn+i n codrul lui E"raim& unde 7F.FFF de solda+i ai lui A'salom au "ost uci*i de o*tirea re elui& comandat# de Ioa'. !n timp ce "u ea c#lare pe un catr& "iul lui Da(id *i3a ncurcat p#rul ntre ramurile unui ste0ar *i a r#mas atrnat& n timp ce catrul a "u it de su' el. Ioa' a mplntat trei s#'ii n trupul lui A'salom. Acest episod pare cam tras de p#r& nu3i a*a9 Da(id ns#& a"lnd despre moartea "rumosului tn#r& a (#rsat multe lacrimi& repetnd mereu6 %Copilul meu A'salom5 A'salom& copilul meu5% De ast# dat# nu au mai urmat alte discursuri "une're. i ast"el -avid se ntoarse n capitala sa. La "esti(it#+i el l3a iertat pe imei, cel care aruncase cu pietre n el. A mai a(ut loc apoi o r#scoal# a lui /e'a< ea a "ost n"rnt#& iar oamenii la care acesta se ad#postise i3au t#iat capul. !n s"r*it& a mai existat un oarecare %c#pitan% Amasa& pe care A'salom l "#cuse % eneral%. Ioa' s3a apropiat de el& pre"#cndu3se prieten& *i& n timp ce (or'eau& %Ioa' l3a apucat pe Amasa cu mna dreapt# de 'ar'# ca s#3l s#rute. Ci Amasa n3a '# at de seam# sa'ia care era n mna stn # a lui Ioa'. i Ioa' l3a lo(it cu ea n pntece *i i3a (#rsat m#runtaiele pe p#mnt *i& "#r# ca s#3l mai lo(easc# a doua oar#& Amasa a #ur"t; (2a#u"' II, XX, 910). Toate acestea con"irm# mereu marea (aloare educati(# *i moral# a %s"intei scripturiPP a mozaicilor *i cre*tinilor& pe care ateii n3ar "i n stare s3o n+elea #5

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI I 4A,RULEA UL,IMELE >ILE I 4IO/UL /FRI, AL /FNTULUI R*7* -A0Ii a "ost n zilele lui -avid "oamete& trei ani unul dup# altul. Atunci -avid a c#utat "a+a domnului. Iar domnul a r#spuns :/n e (#rsat apas# asupra lui /aul *i asupra casei lui& "iindc# /aul a m#cel#rit pe )i'eoni+i;. Deci re ele a c)emat pe )i'eoni+i *i a r#it c#tre ei. ?)i'eoni+ii nu erau

din "iii lui lzrail& ci din r#m#*i+a amoritilor *i& m#car c# izraili+ii li se le aser# cu 0ur#mnt c# i (or cru+a& /aul c#uta s#3i strpeasc#& n r(na lui pentru "iii lui lzrail *i pentru Iuda. i a ntre'at Da(id pe )i'eoni+i6 :Ce s# "ac pentru (oi *i ce ispa*# s# (# dau ca s# 'inecu(nta+i mo*tenirea domnului9;. >is3au lui )i'eoni+ii6 :$u e (or'a de ar int ori de aur ntre noi *i /aul *i casa lui& *i nu st# n putin+a noastr# s# ucidem pe nimeni din lzrail;. Ci el a zis6 :Ceea ce (e+i spune (oi& aceea (# (oi ndeplini;. R#spuns3au ei re elui6 :Omul care ne3a strpit *i a n#zuit s# ne nimiceasc#& a*a nct s# nu mai )#l#duim n tot cuprinsul lui lzrail& Din urma*ii lui s# ni se dea *apte oameni ca s#3i spnzur#m naintea domnului& n ?)i'eon& pe muntele domnului;. i re ele a rostit6 :i voi da1C# ns# re ele a cru+at pe Me"i'o*et& "iul lui Ionatan& "iul lui /aul& din pricina 0ur#mntului "#cut n numele domnului care era ntre ei& ntre -avid *i Ionatan& "iul lui /aul. Ci re ele a luat pe cei doi "eciori ai Ri+pei& "iica lui Aia& pe care i n#scuse lui /aul& pe Armoni *i pe Me"i'o*et& cum *i pe cei cinci "eciori ai lui Micol& "iica lui /aul& pe care ea i n#scuse lui Adriel& "eciorul lui .arzilai din A'el3Me)ola. i i3a dat n mna )i'eoni+ilor *i ei i3au spnzurat naintea domnului& pe munte. i au c#zut& c"te *apte& mpreun#. i au murit n cele dinti zile ale seceri*ului& cnd ncepe seceri*ul orzului% (6amuil II, ((I, 189). Acest pasa/ din 2iblie i$a pus "ntotdeauna "n ncurc#tur# pe teolo i& c#ci n istoria lui /aul nu ni se spune nic#ieri c# el ar "i "#cut cel mai mic r#u )i'eoni+ilor. Dimpotri(#& /amuil l3a mustrat mereu pentru m#rinimia *i 'un#tatea pe care le ar#tase "a+# de popoarele ncon0ur#toare. $u am uitat c# %prorocul% l3a detronat pe /aul tocmai pentru c# acesta nu exterminase total cte(a tri'uri care tr#iau n +ar#6 amaleci+ii& amoreii& edomi+ii etc. De alt"el /aul era ori inar din ?)i'eon *i este cu totul "iresc ca el s#3*i "i cru+at concet#+enii< dac# el i3ar "i nimicit pe )i'eoni+i& care nu erau de credin+a e(reilor& .i'lia ar "i men+ionat nendoios aceast# ispra(# cucernial# n capitolele consacrate lui /aul. Acest masacru att de nea*teptat "ace impresia c# -avid ar "i c#utat un pretext pentru a sc#pa de ultimii urma*i ai celui ce3l precedase pe tron. Dar episodul este att de ne(erosimil& nct pn# *i autorul s3a ncurcat. /aul i3o d#duse de so+ie lui Adriel Me)olalitul pe "iica sa mai mare& Mera'& *i nu pe Micol (6amuil I, ("III, 19)9 ct pri(e*te pe Micol& cnd Da(id a n*elat3o *i s3a nsurat cu A'i ail *i cu A)inoam& /aul a dat3o de so+ie lui 4alti& "iul lui Lai* (((", ). Ulterior! -avid a luat$o "napoi de la Palti (6amuil II, III, 1 81!). 4oate c# autorul %sacru% se re"er# aici la Micol *i la "iii pe care i3a n#scut de la un alt '#r'at& nu de la -avid# *ste reu s# admitem ns# c# un scriitor inspirat de dumnezeu *i3ar "i pierdut memoria *i l3ar "i con"undat pe 4altiel cu Adriel Me)olalitul& so+ul lui Mera'. Ct pri(e*te "oametea care a sec#tuit +ara timp de trei ani su' domnia lui -avid! tre'uie s# spunem de la 'un nceput c# n re iunile acelea nu exista "enomen mai o'i*nuit dect recoltele proaste. C#r+ile %s"inte% (or'esc "oarte des despre "oamete n 4alestina. =om ntlni n repetate rnduri perioade de

"oamete n aceast# trist# +ar#& unde au "ost ntotdeauna mult mai mul+i 'olo(ani sterpi dect (e eta+ie )r#nitoare. Cu *i mai mult# uimire a"l#m c# nsu*i dumnezeu i3a spus lui Da(id c# aceast# "oamete a "ost trimis# deoarece /aul a(usese& cu atta timp n urma& inten+ii urte "a+# de un popor care nu era %poporul lui dumnezeu%. ,re'uie s# recunoa*tem& mpreun# cu to+i criticii& c#& printre numeroasele crime ale lui Da(id& aceasta este de3a dreptul )idoas#. $u putem in(oca pentru 0usti"ica3 rea ei nici patima& nici r#t#cirea. Este pur *i simplu o tic#lo*ie s# dai porunc# s# "ie spnzura+i "#r# moti( doi "ii nele itimi ai lui /aul& care nu pretindeau *i nu puteau s# pretind# nimic. i o dat# ce el se rentorsese de 'un#(oie la Micol& pe care o p#r#sise& era o cruzime respin #toare s# predea )i'eoni+ilor pe "iii ei ca s# "ie uci*i. Mr*#(ia acestei crime se m'in# cu a'surditatea ei6 Da(id pred# *apte oameni ne(ino(a+i unui mic popor de care nu a(ea moti( s# se team#& el& puternicul n(in #tor al tuturor du*manilor s#i. n aceast# "apt#& spun criticii 1lordul .olin 'roIe& Luet& FrAret& =oltaire2& (edem o 'ar'arie oare ar re(olta pn# *i pe un s#l'atic. ns# Da(id mai adau # la cruzimea sa sper0urul& deoarece i 0urase lui /aul c# nu (a r#pi niciodat# (ia+a (reunuia dintre urma*ii s#i (6amuil I, ((I", 22823). C#utnd s# 0usti"ice acest sper0ur& teolo ii arat# c# Da(id nu i3a spnzurat el pe "iii lui Ri+pa *i ai lui Micol& ci i3a predat )i'eoni+ilor. Aceast# scuz# nu "ace dect s# rele(e cruzimea *i 0osnica "#+#rnicie a teolo ilor& ap#r#torii .i'liei. Cap. al @@II3lea con+ine un cntec al lui -avid# n capitolul urm#tor a(em un alt cntec. Aici #sim cte(a tr#s#turi de caracter no'ile ale prietenilor re elui6 %.enaia& "iul lui Ie)oiada& '#r'at (iteaz& cu multe "apte (ite0e*ti& de "elul lui din Ca'e+eel< el a r#pus pe cei doi "ii ai lui Ariei din Moa'. ,ot el a co'ort *i a r#pus leul din "undul unei "ntni ntr3o zi cnd nin ea. ,ot el a ucis un e iptean& o namila de om< *i m#car c# e ipteanul a(ea o suli+# n mn#& el s3a dus la e iptean cu un toia *i i3a smuls e ipteanului suli+a din mn# *i l3a omort cu suli+a lui. Aceste "apte s#(r*it3a .enaia& "iul lui Ie)oiada& *i era (estit... (6amuil II, ((III, 20822).$ 4#cat c# autorul a uitat s# ne spun# n ce loc s3a ntmplat aceast# a(entur# cu ade(#rat remarca'il# cu leul ucis ntr3o zi cind nin ea< z#pada este att de rar# n +#rile unde tr#iesc lei& nct .enaia a procedat 'ine )ot#rnd s# nu3*i piard# timpul *i omornd de ndat# "iara6 el se temea c# z#pada se (a topi repede... su' razele criticii. Dorind s# a"le num#rul supu*ilor s#i& -avid! inspirat de dumnezeu& a )ot#rt s# "ac# un recens#mnt n Izrail *i n Iuda. Aceast# trea'#& pe ct de lun # pe att de plicticoas#& a "ost dus# la 'un s"r*it n nou# luni *i dou#zeci de zile (2a#u"' II, XXIV, 18). %Atunci Ioa' a ncredin+at re elui num#rul care ie*ise la num#r#toarea poporului& *i n Izrail erau opt sute de mii de r#z'oinici mnuitori de sa'ie& iar n Iuda erau cinci sute de mii de in*i% ('. 9). Dar a'ia se terminase num#r#toarea popula+iei& cnd Da(id *i3a dat seama c# s#(r*ise ast"el un mare p#cat. .i'lia nu ne spune de ce tre'uia ca acest recens#mnt s#3i atra # re elui mnia lui dumnezeu& dar ea ne spune c# '#trnul era "oarte

sup#rat. %...Iar cu(ntul domnului s3a ndreptat c#tre ?ad (#z#torul *i i3a zis6 :Du3te *i r#ie*te lui Da(id6 a*a roste*te domnul5 ,rei lucruri +i pun nainte. Ale e3+i unul dintre ele ca s# +i3l ade(eresc5;. Deci ?ad a (enit la Da(id *i i3a dat de (este *i i3a spus6 :Ce (rei9 /# 'ntuie *apte ani "oametea n +ar#& ori s# "u i trei luni dinaintea du*manului t#u *i el s# te urm#reasc#& ori s# se a'at# peste +ar# trei zile de cium#9 Acum nde*te3te *i (ezi ce r#spuns s# duc celui ce m3a trimis 1#(', 118 13). Aici se impun cte(a o'ser(a+ii importante. !n primul rnd& nsu*i textul spune clar6 %Dar mnia domnului s3a aprins nc# o dat# mpotri(a lui Izrail *i a nt#rtat pe Da(id mpotri(a lor& zicnd6 Laide& num#r# pe Izrail *i pe Iuda% ('. 1). Ulterior ns# dumnezeu este *i mai sup#rat *i #se*te de cu(iin+# s# trimit# o nenorocire poporului& pentru c# se ndeplinise ceea ce el nsu*i i ceruse lui Da(id s# "ac#. Iat# deci c# %s"nta scriptur#% ni3l n"#+i*eaz# iar#*i pe dumnezeu ca pe un du*man al neamului omenesc& care se ocup# cu a*ezarea unor curse *i capcane n calea oamenilor. n al doilea rnd& n %4entateu)%& nsu*i dumnezeu a poruncit de trei ori s# se "ac# un recens#mnt. !n al treilea rnd& nu exista nimic mai "olositor *i mai ra+ional& de*i e "oarte reu& dect e"ectuarea unei e(iden+e precise a popula+iei6 aceast# porunc# a lui -avid a "ost nu numai plin# de pre(edere *i de n+elepciune& dar *i sacr#& deoarece i "usese inspirat# de dumnezeu. !n al patrulea rnd& to+i criticii remarc# completa a'surditate a a"irma+iei c# -avid a(ea B.HFF.FFF de osta*i n micu+a sa +ar#6 dac# (om considera c# o cincime din popula+ie consta din osta*i& nseamn# c# 4alestina a(ea o popula+ie de C#BAA#FFF de locuitori. Or& n a"ar# de e(rei& mai tr#iau acolo canaani+ii *i "ilistenii. !n al cincilea rnd& Cartea nti a Cronicilor& care este *i ea o parte canonic# a .i'liei& la "el ca toate celelalte& c#r+i& *i care contrazice de "oarte multe ori alte opere ale %inspira+iei di(ine%& d# ci"ra de B#BKA#AAA de osta*i 1@@I& K2& ceea ce "ace s# creasc# ntr3un mod *i mai ne(erosimil num#rul popula+iei e(reie*ti. !n al *aselea rnd& criticii snt de p#rere c# este o ocupa+ie pueril# *i a'surd#& cu totul ne(rednic# de m#re+ia lui dumnezeu& ca s#3l trimit# pe %prorocul 7ad la prorocul -avid pentru a3l pune s# alea # ntre mai multe pedepse. Criticii (#d n aceast# cruzime dumnezeiasc# o 'at0ocur# *i un lanumit iz de po(este oriental#& cu totul nepotri(it# ntr3o carte n care nsu*i dumnezeu %a inspirat% "iecare pa in# . /# (edem acum care a "ost ale erea re elui. %R#spuns3a -avid lui ?ad6 :/nt la mare cump#n#5 /# c#dem mai 'ine n mna domnului& c#ci mari snt ndur#rile lui& dar n mna oamenilor s# nu mai cad5;%. Ast"el alese Da(id ciuma& *i era tocmai (remea seceri*ului de ru cnd ncepu '#taia n popor. Deci domnul slo'ozi ciuma n Izrail& de diminea+# pn# la (remea )ot#rt#. i au murit din popor& din Dan pn# n .eer*e'a& *aptezeci de mii de oameni.

i domnul trimise un n er la Ierusalim ca s#3l pustiasc#. ns# domnului i3a p#rut r#u de acest pr#p#d *i a poruncit n erului care ucidea poporul6 :Destul acum5 ,ra e3+i mna napoi5;. Iar n erul domnului se #sea la aria lui Ara(na Ie'useul. Ci -avid! (#znd pe n erul care pr#p#dea poporul& a rostit c#tre domnul *i s3a tn uit6 :Iat#& eu am p#c#tuit *i "#r#dele e am "#cut. Dar aceste oi ce au "#cut9 4orneasc# mna ta mpotri(a mea *i mpotri(a "amiliei mele5;. i n aceea*i zi (enit3a ?ad la Da(id *i i3a spus6 :Du3te *i cl#de*te domnului un 0ert"elnic pe aria lui Aravna Iebuseul1C ('. 1 818). -avid s3a supus. Ara(na a dat toate cele necesare pentru aducerea 0ert"ei& %*i a zidit acolo Da(id 0ert"elnic domnului *i a adus arderi de tot *i 0ert"e de pace... i ast"el s3a milosti(it domnul de +ar# *i '#taia a "ost curmat# din Izrail% ('. 25). /# re(enim la o'ser(a+iile comentatorilor sceptici. Ciuma care extermin# n trei zile EF.FFF de oameni apare ca o pedeaps# di(in# cu totul de nen+eles "a+# de poporul iu'it cu care dumnezeu are de3a "ace zi de zi. Aceast# pedeaps# pare *i mai pu+in 0usti"icat# dac# ne ndim c# ea lo(e*te poporul pentru o "#r#dele e s#(r*it# numai de Da(id *i c# aceast# "#r#dele e consta ntr3o m#sur# de stat n+eleapt#& care& pe deasupra& mai era inspirat# de dumnezeu. Cu aceast# cium# se nc)eie Cartea a doua a lui /amuil. Cartea nti a Re ilor& care i urmeaz#& ncepe cu descrierea ultimelor zile ale lui -avid *i se ntrerupe n epoca ro'iei 'a'ilonene. ,radi+ia talmudic# atri'uie aceast# scriere prorocului Ieremia. 4#rerea aceasta& adoptat# de ma0oritatea ra'inilor *i a (ec)ilor teolo i cre*tini& *i3a #sit ap#r#tori *i mai trziu. Al+i teolo i snt de p#rere c# autorul c#r+ii ar "i .aru)& un discipol al lui Ieremia. 4entru e(rei ns#& ca *i pentru cre*tini& autorul ei este& 'inen+eles& tot dumnezeu. Acesta (a "i punctul de (edere pe care l (om adopta *i noi. $e (om str#dui s# dez(#luim perlele di(ine care ni se o"er# *i n aceast# carte *i (om scoate n e(iden+# tot ceea ce nu rezist# 'unului3sim+ *i ra+iunii. %i re ele Da(id era '#trn& '#trn de zile& *i cu toate c#3l n(eleau cu (elin+e& tot nu3i mai era cald. Atunci dre #torii i3au spus6 A/# c#ut#m pentru st#pnul nostru re e o tn#r# "ecioar#& care s#3l slu0easc# pe re e *i s#3i "ie n ri0itoare& iar cnd se (a culca la pieptul s#u& s#3i "ie cald domnului meu re e5;. i au c#utat n toat# +ara lui Izrail o "at# "rumoas# *i au #sit pe A'i*a unamita& pe care au adus3o la re e. i "ata era tare mndr# . i a "ost n ri0ind de re e *i i slu0ea lui& dar re ele nu a cunoscut$o (Be2i I, I, ?l& ). Aceast# "ecioar#3plapum# este o ade(#rat# re(ela+ie& care "ace cinste ima ina+iei %porum'elului s"nt%. .enedictinul Calmet& care credea or'e*te n toate misti"ic#rile .i'liei& men+ioneaz# c# "rumoasa "ecioar# era pe deplin capa'il# s# nsu"le+easc# pe un '#trn de EF de ani 1ct a(ea pe atunci Da(id2. 4entru a con"irma po(estirea sacr#& sa(antul c#lu #r ne spune c# un medic i3 a recomandat mp#ratului FrAdAric .ar'arosa s# doarm# cu '#ie+i *i s#3i a*eze pe piept. Dar este reu s# +ii un '#iat pe piept toat# noaptea. De

aceea& adau # Calmet& s3au "olosit cu succes& n acela*i scop& c#+ei. $ici m#car /olomon& "iul lui -avid! nu a dat crezare a"irma+iei 'i'lice c# re ele s3ar "i nc#lzit doar pe ln # "rumoasa unamita. =om (edea mai trziu c# el a poruncit s# "ie ucis "ratele s#u mai mare& Adonia& care se "#cuse (ino(at de a "i cerut mna lui A'i*a & lucru pe care /olomon l3a considerat drept dorin+# de a se c#s#tori cu (#du(a sau cu i'o(nica tat#lui s#u. Adonia era 3iul <a&+itei! pe care Da(id o luase de so+ie naintea .at*e'ei& mama lui /olomon. Dup# moartea lui A'salom cel pletos& Adonia era cel mai mare dintre "iii re elui *i considera c#& de drept& coroana i (a re(eni lui. Curtenii ns# doreau s#3l (ad# re e pe /olomon. F#r# a mai a*tepta moartea tat#lui lor& cei doi principi *i disputau n pu'lic& "#r# nici o ru*ine& tronul. ns# Adonia& "iul La )itei& s3a tru"it *i cu eta6 :Eu (oi "i re e5;. i *i3a pre #tit car *i c#l#re+i *i cincizeci de oameni care s# aler e naintea lui! Fiindc# tat#l s#u nu3l +inuse de r#u n (remea (ie+ii lui *i nici nu3i zisese6 :De ce "aci a*a9#. Dar *i el era tare "rumos la c)ip *i "usese n#scut dup# A'salom. El se n+elesese cu Ioa'& "iul lui Reruia& *i cu A'iatar ar)iereul! care era de partea lui Adonia# 4e cnd Radoc ar)iereul& mpreun# cu .enaia& "iul lui Ie)oiada& pro"etul $atan& imei *i Rei& (ite0ii lui -avid! nu +ineau cu Adonia. i Adonia a "#cut osp#+ la 4iatra arpelui& care se a"l# ln # Ci*meaua Ro )el& cu (ite mici *i mari *i (i+ei ra*i& *i a po"tit pe to+i "ra+ii lui& "eciorii re elui& *i pe to+i '#r'a+ii din Iuda care slu0eau pe re e. Iar pe pro"etul $atan& pe .enaia& pe (ite0i *i pe /olomon& "ratele lui& nu i3a po"tit. Atunci a zis $atan c#tre .at*e'a& mama lui /olomon% =Ai auzit! cred& c# Adonia& "iul La )itei& s3a "#cut re e "#r# ca domnul nostru -avid s# *tie ce(a9 i iat# acum& (ino s# te s"#tuiesc cum s#3+i scapi (ia+a ta *i (ia+a "iului t#u /olomon;. ntr# ndat# la re ele -avid *i i spune6 :Oare nu te3ai 0urat tu& m#ria3ta& roa'ei tale *i nu mi3ai "# #duit6 %Fiul t#u (a "i dup# mine re e *i (a *edea pe tronul meu9 4entru ce a a0uns re e acum Adonia9% i n (reme ce tu (ei r#i cu re ele& eu (oi intra dup# tine *i3+i (oi nt#ri spusele tale5;% ('. 581 ). Dac# +inem seama c# Adonia nu s3a proclamat re e& ci era doar pretendent *i a(ea partizani& cum a(ea de alt"el *i /olomon& putem spune c# pro"etul $atan era un mincinos *i un intri ant mr*a(6 el pune la cale& m3 preun# cu .at*e'a& neru*inata (#du(# a lui Urie cel asasinat& o strata em# +intind s# r#peasc# coroana mo*tenitorului direct& *i acest om s"nt recur e la calomnie pentru a3*i atin e scopul. 4oate c# ordinea succesiunii la tron nu era nc# 'ine sta'ilit# la e(rei. Dar este cu totul "iresc ca Adonia& "iind cel mai n (rst#& s#3i urmeze la tron tat#lui s#u& cu att mai mult cu ct nu "usese n#scut de o +iitoare sau de o "emeie str#in#& ca /olomon. Dreptul s#u "usese recunoscut de cele dou# persona0e mai importante ale statului6 comandantul suprem *i marele preot. 4rin urmare& dac# '#trnul re e a )ot#rt cu ade(#rat ca /olomon s#3i urmeze

la domnie& a "#cut3o& pro'a'il& pentru a "i pe placul so+iei sale. Da(id a dat crezare denun+urilor calomnioase ale lui .at*e'a *i $atan. %4e urm# re ele Da(id a poruncit6 :C)ema+i pe Radoc ar)iereul& pe pro"etul $atan *i pe .enaia& "iul lui Ie)oiada5; i ei au intrat naintea re elui. Atunci re ele le3a poruncit6 :Lua+i cu (oi pe dre #torii st#pnului (ostru *i sui+i c#lare pe /olomon& "iul meu& pe catrul meu *i s# (# duce+i cu el pn# 0os la ?)i)on. i acolo Radoc ar)iereul *i pro"etul $atan s#3l un # re e peste Izrail *i s# suna+i din trm'i+# *i s# stri a+i6 :,r#iasc# re ele /olomon5;% ('. 3283 ). A (enit& n "ine& ceasul mor+ii lui -avid# Iat# ce spune re ele nainte de a muri "iului .at*e'ei& pe care poruncise s#3l un # solemn nc# n timpul (ie+ii sale6 %,u *tii ce mi3a "#cut mie Ioa'& "iul lui Reruia& ...cum a (#rsat n (reme de pace sn e ca n r#z'oi *i a p#tat cu sn e ne(ino(at 'rul de pe coapsele mele *i nc#l+#mintea din picioarele mele. /# te por+i cu el dup# socotin+a ta& ca s# nu se po oare cu pace n eol c#runte+ea lui% (/e5" I, II, 56). %:Dar iat# c# tu ai ln # tine pe imei& "iul lui ?)era& veniaminitul din 2a+urim# *l m$a blestemat cu crunt blestem "n ziua c"nd pornisem spre Ma)anaim. i mi3a ie*it n ntmpinare la Iordan& de aceea m3am le at cu 0ur#mnt n "a+a domnului *i am zis6 %$u te (oi omor cu sa'ia5% Dar tu s# nu3l cru+i& c#ci e*ti om n+elept *i (ei *ti ce s#3i "aci ca s# po ori c#runte+ea lui cu sn e n eol;. Apoi -avid a adormit cu p#rin+ii s#i *i a "ost n ropat n cetatea lui -avid# 0remea c"t a domnit -avid peste Izrail a "ost de patruzeci de ani6 *apte ani n Le'ron *i treizeci *i trei de ani n Ierusalim% ('. 8811). -avid a murit precum a tr#it. Acest ales al domnului a dat do(ad# de o re(olt#toare lips# de recuno*tin+#& poruncind s# "ie ucis eneralul s#u Ioa'& cel mai credincios dintre slu0itorii s#i& c#ruia i datora *i coroana. 4e patul de moarte& el comite un sper0ur cu un respin #tor cinism& amestecat cu "#+#rnicie& mpotri(a lui imei& pe care spunea c#3l iertase pentru a3*i "ace un renume de re e m#rinimos *i c#ruia i "# #duise c# nu3i (a lua (ia+a. Desi ur c# 'iserica l scuz# pe -avid! tot prin &ura benedictinului Calmet# *l o 3ace n expresii care merit# s# "ie reproduse6 -avid se "olosise de marile ser(icii ale lui Ioa' *i impunitatea pe care i3o asi urase un timp att de ndelun at a "ost o r#splat# pentru de(otamentul s#u nestr#mutat< aceste considerente ns# nu3l scuteau pe -avid de o'li a+ia de a pedepsi crima *i de a "ace dreptate mpotri(a lui Ioab # /e *tie c# Ioa' s#(r*ise o crim# ra(#& anume atunci cnd ndeplinise porunca lui -avid n pri(in+a lui Urie& l#sndu3l sin ur n locul cel mai prime0dios al '#t#liei. .iserica l scuz# pe Da(id& dar nu3l scuz# pe Ioa'. %4e de alt# parte 8 continu# 'enedictinul 8& /olomon nu a(ea de ce s# "ie recunosc#tor& iar acest re e se socotea ndrept#+it s#3l dea mor+ii pe Ioa'& deoarece "#cea parte dintre adep+ii lui Adonia%. Concluzia% -avid e un s3"nt! iar (olomon un n+elept. n toate este (oin+a domnului5 Este admira'il c# 'iserica cre*tin# a (rut neap#rat ca Iisus Lristos s# descind# din Da(id *i din /olomon. Am mai ntlnit cte(a persona0e stranii

n enealo ia lui %mesia% ns# ace*ti doi re i nu3i ntrec oare pe to+i cei preceden+i9 Dac# 'iserica ar "i #sit m#car anumite circumstan+e atenuante5 $icidecum. Ea trece cu 'uretele peste "#r#dele ile lui -avid *i "ace din el un str#mo* onora'il *i demn de in(idiat. El este un model pentru re i *i se 'ucur#& ca atare& de respectul unanim al teolo ilor. El este proclamat s"nt ntre s"in+i. !n timpul litur )iilor snt cnta+i %psalmii% s#i a'surzi. Mai mult& 'iserica 8 *i ea a proclamat acest lucru n numeroasele ei concilii 8 (ede n Da(id ntruparea uman# a lui Iisus& adic# a "iului lui dumnezeu& al doilea mem'ru al %s"intei treimi%.

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI I CI$CILEA PIOA(A I NRELEAPTA DOMNIE A .AI*(TQRII$(AL* R*7*LUI (OLO.ON i /olomon s3a suit pe tronul lui -avid! p#rintele s#u& *i domnia lui s3a nt#rit "oarte% (Be2i 1,11, 12). $u mai este cazul c# ad#u #m& acum cnd cunoa*tem mora(urile 'i'lice& c# primul lucru pe care l3a "#cut noul re e a "ost s# scape de Adonia *i de cele dou# persona0e mai de seam# ale poporului izraelit care ar "i pre"erat s# (ad# coroana pe "runtea "iului La )itei. Adonia nu mai (isa la domnie< n3 +elesese demult c# partida era pierdut#6 tot ceea ce3i mai tre'uia din mo*tenirea lui Da(id era tn#ra "ecioar# care nc#lzise oasele pu+in respecta'ilului s#u tat#. Era ndr# ostit de "rumoasa A'i*a . El& "iul cel mai mare *i mo*tenitorul direct& cerea s#3i "ie dat# "rumoasa slu0itoare a p#rintelui s#u& ca sin ur# compensa+ie pentru daunele su"erite prin pierderea coroanei. Aceast# dra oste& care nu a(ea n sine nici o importan+#& a ser(it ns# drept pretext pentru una dintre primele )ot#rri %n+elepte% ale lui /olomon6 el a poruncit ca Adonia s# "ie ucis& de*i acesta se ar#ta supus *i se mp#case cu pierderea tronului. Adonia& care era simplu *i nai(& a ru at3o pe .at*e'a s#3l a0ute n planurile sale amoroase. %Atunci Adonia& "iul La )itei& a (enit la .at*e'a& mama lui /olomon 1*i i s3a nc)inat2. i ea l3a ntre'at6 :Cu nd 'un (ii tu9; i el i3a r#spuns6 :Cu nd 'un5; i el i3a zis6 :Am o (or'# cu tine5; i ea i3a r#spuns6:/pune5; :,u *tii c# a mea a "ost domnia *i spre mine erau a+inti+i oc)ii ntre ului Izrail ca s# m# "ac# re e! dar domnia a trecut la "ratele meu& c#ci de la domnul i3a "ost dat a*a. Acum am s#3+i "ac o ru #minte< s# nu3+i ntorci "a+a de la mine5... Roa #3l pe re ele /olomon s# nu3*i ntoarc# "a+a *i s#3mi dea pe A'i*a unamita de "emeie;. i ea i3a r#spuns6 :.ine5 Am s# (or'esc cu re ele pentru tine5; Dar cnd a intrat .at*e'a la re ele /olomon ca s#3i (or'easc# pentru Adonia& s3a sculat re ele *i s3a dus naintea ei *i i s3a nc)inat& *i a st#tut pe tronul s#u. i a "ost pus un tron *i pentru mama re elui *i ea a stat de3a dreapta lui.

i ea a nceput s# zic#6 :Am s#3+i "ac o mic# ru #minte& s# nu3+i ntorci "a+a5; i re ele a r#spuns6 :Cere& maica mea& c#ci nu3mi (oi ntoarce "a+a5; i ea a urmat cu (or'a6 :/#3i dai de "emeie lui Adonia& "ratele t#u& pe A'i*a unamita5; Atunci re ele /olomon a r#spuns mamei sale a*a6 :De ce ceri tu pentru Adonia pe A'i*a unamita9 Cere mai de ra'# domnia& c#ci el este "rate mai mare dect mine& "iindc# de partea lui este *i A'iatar ar)iereul *i Ioa'& "iul lui Reruia5; i s3a 0urat re ele /olomon pe dumnezeu *i a zis6 :A*a s#3mi "ac# mie dumnezeu *i a*a s# am parte dac# ceea ce a r#it Adonia n3a r#it spre pierzarea lui5 Dar (iu este domnul& care m3a nt#rit *i m3a suit pe tronul lui -avid! tat#l meu& care mi3a ntemeiat cas# precum mi3a "# #duit< ast#zi Adonia (a muri5; i ndat# a trimis re ele /olomon pe .enaia& "iul lui Ie)oiada& care l3a lo(it *i l3a omort% ('. 13&25). Acum era rndul preotului A'iatar< dar acesta nu a "ost ucis. /olomon& care cuno*tea "oarte 'ine pre0udec#+ile poporului& nu a (rut s# (erse sn ele unui preot. Ar "i "ost reu s# spun# c# acest asasinat i3ar "i "ost inspirat c)iar de dumnezeu. %Iar ar)iereului A'iatar i3a spus re ele6 :Du3te la mo*ia ta n Anatot& c#ci e*ti (rednic de moarte& dar ast#zi nu te (oi omori& "iindc# ai purtat c)i(otul domnului dumnezeu naintea lui Da(id& tat#l meu *i ai p#timit tot ceea ce a p#timit *i tat#l meu5; i l3a iz onit /olomon pe A'iatar& s# nu mai "ie ar)iereu al domnului...% ('. 2!827). !n sc)im'& pentru loa' el nu a mai a(ut& 'inen+eles& nici un pic de cru+are5 C"nd vestea despre aceasta a a0uns la Ioa' 8 c#ci Ioab trecuse de partea lui Adonia *i nu +inuse cu /olomon 8 a "u it Ioa' la cortul domnului *i s3a apucat de coarnele /ert3elnicului# i i3au dat de *tire lui /olomon... Atunci a trimis /olomon pe .enaia& "iul lui Ie)oiada& cu porunca6 :Du3te de3l omoar#5; i s3a dus .enaia n cortul domnului *i i3a zis6 :A*a zice re ele6 Ie*i5; i el a r#spuns6 :$u ies& ci aici (reau s# mor5; Atunci s3a ntors .enaia la re e cu r#spunsul acesta6 :Iat# ce r#ie*te Ioa' *i iat# ce mi3a r#spuns5; Atunci re ele i3a spus6 :F#3i precum a r#it. Omoar#3l *i n roap#3l& ca s# dep#rtezi de mine *i de casa tat#lui meu sn ele pe care l3a (#rsat Ioa'5 i s# ntoarc# domnul n capul lui sn ele (#rsat n zadar& "iindc# a omort pe cei doi '#r'a+i mai drep+i *i mai 'uni dect el& *i i3a ucis cu sa'ia "#r# *tirea tat#lui meu6 pe A'ner& "iul lui $er& c#pitanul o*tirii lui Izrail& *i pe Amasa& "iul lui Ieter& c#petenia o*tirii lui Iuda. i sn ele lor (#rsat s# cad# n capul lui Ioa' *i al semin+iei lui n (eci& iar -avid! semin+ia lui& neamul lui *i tronul lui s# ai'# de3a pururi pace de la domnul5; i a plecat .enaia& "iul lui Ie)oiada& *i l3a lo(it *i a murit. i el a "ost n ropat la conacul lui n pustie% (v. 2834). 0oltaire spune n le #tur# cu aceasta c# nici nu mai era ne(oie s# se adau e (reo alt# crim# la cele s#(r*ite6 /olomon *i ncepe domnia cu un

sacrile iu. Dar ceea ce tre'uie s# par# cu deose'ire straniu dup# attea roz#(ii& este c# dumnezeu& care lo(ise cu moartea pe cei KF.FEF de oameni pentru c# aruncaser# o pri(ire n %c)i(otul% s#u& nu r#z'un# de loc acest o'iect s"nt atunci cnd este trans"ormat n e*a"od pentru comandantul de o*ti care i d#ruise coroana lui Da(id. /# mer em mai departe. %Atunci re ele /olomon a pus pe .enaia& "iul lui Ie)oiada& peste o*tire *i pe Radoc ar)iereul "n locul lui Abiatar### 4e urm# re ele a trimis s# c)eme pe imei *i i3a zis6 :>ide*te3+i cas# n Ierusalim *i locuie*te ntr3nsul& iar de aici s# nu mai ie*i nic#ieri5; Iar n ziua cnd (ei ie*i *i (ei trece apa C)edronului& s# *tii c# (ei "i omort *i sn ele (#rsat de tine se (a ntoarce n capul t#u5; Atunci imei a r#spuns re elui6 :.un este cu(ntul& *i precum a poruncit st#pnul meu& a*a (a "ace ro'ul t#u5; i a locuit imei n Ierusalim mult# (reme. Iar dup# un r#stimp de trei ani& doi din ro'ii lui imei au "u it n ?at la Ac)i*& "iul lui Maaca& re ele din ?at... Atunci s3a sculat imei *i a pus samarul pe asinul lui *i a plecat n ?at la Ac)i* ca s#3*i caute ro'ii. i a plecat imei *i *i3a adus ro'ii din ?at% ('. HK8 0). A3lnd (olomon despre aceasta& i3a dat porunc# credinciosului s#u .enaia& care s3a dus *i l3a omort pe imei ('. !). Mai departe a"l#m c# re ele /olomon a nc)eiat o alian+# cu re ele E iptului *i a primit c)iar de so+ie pe "iica acestuia. .i'lia nu ne comunic# numele acestui re e e iptean& ci se mul+ume*te s#3i spun# "araonul6 aceasta do(ede*te limpede c# este (or'a despre o c#s#torie le endar#. 4e (remea aceea /olomon *i3a cl#dit un palat& a nceput s# nal+e templul *i s# "orti"ice ora*ul& n a*teptarea nc)eierii construc+iei templului& re ele a plecat s# se roa e la ?)i'eon& unde se a"la cel mai important sanctuar al re atului. Acolo dumnezeu l3a nzestrat cu darul n+elepciunii. Episodul este destul de interesant6 n ?)i'eon& domnul i s3a ar#tat lui /olomon n (is de noapte *i i3a zis dumnezeu6 :Cere ce s#3+i dau5; Atunci /olomon i3a r#spuns6 :,u +i3ai ar#tat ndur#rile tale cele mari c#tre -avid! p#rintele meu& "iindc# el a um'lat naintea ta n ade(#r& n cucernicie *i ntru nepri)#nirea inimii *i i3ai p#strat mereu ndur#rile tale *i i3ai dat un "ecior care ast#zi st# pe tronul lui... Dar eu snt om tn#r *i nu *tiu calea (ie+ii mele. i "iindc# ro'ul t#u se a"l# n mi0locul poporului t#u pe care l3ai ales& popor mare& care nu se poate num#ra& nici socoti din pricina mul+imii& 4entru aceasta d# inim# n+ele #toare ro'ului t#u& ca s# st#pneasc# poporul t#u *i s# ose'easc# 'inele de r#u& c#ci cine ar putea s# domneasc# peste poporul t#u cel a"ar# din cale de mare9; i i3a pl#cut domnului cu(ntul& c# /olomon i3a cerut tocmai acest lucru# De aceea dumnezeu i3a r#spuns6 :Fiindc# ai cerut numai acest lucru *i n3 ai cerut (ia+# lun #& nici 'o #+ie *i nici (ia+a (r#0ma*ilor t#i! ci ai cerut

n+elepciune ca s# "aci dreptate& Iat# c#3+i ndeplinesc cu(ntul t#u5 Iat# c#3+i (oi da n+elepciune *i pricepere& ca s# "ii cum n3a mai "ost altul naintea ta *i cum nici nu se (a i(i dup# tine. Dar *i ceea ce n3ai cerut +i (oi da6 'o #+ie *i m#rire& nct nici unul dintre mp#ra+ii din (remea ta nu (a "i ca tine. Iar daca vei umbla "n c#ile mele *i (ei p#zi le ile *i poruncile mele& precum a um'lat Da(id& p#rintele t#u& +i (oi da *i (ia+# lun #;. C"nd s$a de*teptat /olomon din somn& iat# c# ,usese vis cu t"lc (Be2i I, III, 515). A*adar& este (or'a despre un (is. Dumnezeu& care nu a*teptase ca A(raam& Iaco' sau al+ii s# adoarm# pentru a li se ar#ta& ncepe s#3*i sc)im'e o'iceiurile pe (remea lui /olomon *i a*teapt# ca acesta s#3l (ad# n (is. Fie *i a*a. Dar atunci cum s3au a"lat toate acestea9 nseamn# c# /olomon a po(estit cui(a (isul. i ast"el& de la unul la altul& trecnd din ur# n ur#& aceast# po(estire a a0uns pn# la autorul C#r+ii nti a Re ilor& care a tr#it pe (remea ro'iei 'a'ilonene. Destul de curios& nu3i a*a9 ,eolo ii (or spune 8 acesta este calul lor de '#taie5 8 c# apari+ia lui dumnezeu n (is nu mic*oreaz# caracterul di(in al (iziunii6 'iserica recunoa*te (ise di(ine *i (ise dia'olice. =isul unui om& sus+in slu0itorii reli iei& poate s# "ie rezultatul unei in"luen+e %supranaturale% *i nu ce(a ntmpl#tor. /# accept#m pentru o clip# aceast# tez#. /# admitem c# dumnezeu i s3a ar#tat ntr3ade(#r lui /olomon. ,otu*i& /olomon dormea *i deci nu era su3 "icient de con*tient pentru a r#spunde sau a (or'i. Dac# papa de la Roma s3 ar (edea n (is su' aspectul unui pro"anator care atenteaz# la cele s"inte& nici unul dintre cardinalii s#i nu i3ar "ace o (in# din aceasta. Dac# /olomon *i3ar "i ales n (is loria *i 'o #+ia& aceasta nu ar "i a(ut nici o importan+#. Ar "i "ost mai 'ine dac# dumnezeu& punnd ntre'#rile& i3ar "i l#sat lui /olomon timpul s# se trezeasc# *i atunci acesta *i3ar "i dat *i mai 'ine seama ce anume tre'uie s#3i r#spund# lui dumnezeu. R#spunsul unui om treaz care ale e n+elepciunea *i le dispre+uie*te pe toate celelalte ar "i "ost meritoriu. Dar& din moment ce dormea& r#spunsul este "#r# (aloare6 el nu nseamn# a'solut nimic. ,otu*i& acest neasemuit dumnezeu a "ost ncntat. i ast"el& nzestrat cu n+elepciunea pe care o ceruse *i o primise n (is& /olomon nu a ntrziat s#3i uimeasc# pe izraili+i prin minunata sa dreptate *i prin mintea sa ascu+it#. 4entru a do(edi neo'i*nuita sa n+elepciune& .i'lia ne po(este*te o sin ur# anecdot#& cea despre cearta dintre dou# "emei care n#scuser# n aceea*i cas#& la inter(al de trei zile una "a+# de alta& doi copii. Unul dintre copii ns# a murit. O "emeie n(inuie*te pe cealalt# c# ar "i "urat noaptea pe "iul ei cel (iu *i l3ar "i nlocuit cu cada(rul copilului propriu& pe care& din ne'# are de seam#& l n#'u*ise n somn. Re ele a "ost ru at s# solu+ioneze cearta. Mama acuzat# de su'stituire 0ur# c# pruncul cel (iu pe care l3a adus n "a+a 0udec#+ii este al ei< cealalt# 0ur# cu tot atta c#ldur# c# pruncul i apar+ine *i cere s#3i "ie restituit. Atunci /olomon porunce*te s# se aduc# o sa'ie *i sa "ie t#iat n dou# copilul& dndu3se "iec#rei mame cte o 0um#tate. !n acea clip# r#sun# stri #tul

de roaz# al mamei ade(#rate& care cere ca pruncul s#3i "ie l#sat celei ce3l "urase& numai s# nu "ie omort. Aceasta din urm#& dimpotri(#& se tr#deaz# prin urm#toarele cu(inte lipsite de n+elepciune6 8 /# nu "ie nici al meu& nici al t#u5 ,#ia+i3l5 Dar porunca lui /olomon nu era menit# dect s# le pun# la ncercare. El a )ot#rt ca mama ade(#rat# s#3*i recapete copilul ('. 1!828). Credincio*ii cad n admira+ie c"nd predicatorii le po(estesc de pe am(on aceast# anecdot#. Dar /olomon putea s# se dispenseze de aceast# roaznic# ncercare6 era su"icient s# se adreseze oric#rei moa*e& care i3ar "i spus "#r# reutate ce copil se n#scuse n a0un *i care intrase n ziua a patra a (ie+ii. Dar s# nu c#ut#m nod n papur# *i s# ne nc)in#m n "a+a %neasemuitei n+elepciuni% a lui /olomon. =om spune numai c# exist# o puzderie de ast"el de anecdote& la toate popoarele au existat 0udec#tori care m'inau a erimea min+ii cu simplitatea. $e (om m#r ini numai la dou# cazuri. Judec#torii despre care (a "i (or'a nu au primit n somn de la dumnezeu darul n+elepciunii. Un om s3a c#+#rat n (r"ul unei clopotni+e pentru a "ace o repara+ie. A a(ut )inionul s# se pr#'u*easc#& dar *i norocul s# nu p#+easc# nimic. !n sc)im'& c#derea sa i3a "ost "atal# omului peste care a c#zut6 acesta a murit. Rudele celui ucis l3au adus n "a+a 0udec#+ii pe cel ce c#zuse. Ei l3au n(inuit de omor *i au cerut ori s# "ie pedepsit cu moartea& ori s# "ie pus s# pl#teasc# o desp# u'ire. Cum tre'uia rezol(at# aceast# pricin#9 ,re'uia dat# o oarecare satis"ac+ie rudelor celui omort. ,otodat#& 0udec#torul nu se considera ndrept#+it s# acuze de omor& "ie *i in(oluntar& pe omul care "usese el nsu*i (ictima unui accident. Judec#torul a poruncit aceleia dintre rudele mortului care era mai insistent# n pln ere *i care cerea r#z'unare mai z omotos dect ceilal+i s# se urce n (r"ul clopotni+ei *i s# se arunce de acolo asupra prtului& uci a*ul "#r# (oie& pe care l3a silit s# se a*eze exact n locul unde *i d#duse su"letul mortul. $ici nu mai tre'uie s# spunem c# reclamantul insistent a renun+at imediat la preten+iile sale a'surde. Al doilea caz curios s3a ntmplat cu un 0udec#tor rec. Un tn#r rec strn ea 'ani pentru a3i da curtezanei ,eo nida& pe care (oia s3o cucereasc#. ntre timp a (isat ntr3o noapte c# se 'ucur# de "armecele ei. ,rezindu3se& el )ot#r c# nu are rost s# c)eltuiasc# 'ani pentru o sin ur# clip# de pl#cere. La timpul s#u& le (or'ise prietenilor despre inten+iile sale amoroase& iar acum i n*tiin+a despre (isul *i )ot#rrea sa de a renun+a la pl#cerea de a de(eni amantul ,eo nidei. Curtezana& o"ensat# de aceast# ntors#tur# *i mai ales sup#rat# c# pierde 'anii& l3a dat pe tn#r n 0udecat#& cernd daune. Ea sus+inea c#3*i p#strase dreptul asupra sumei pe care tn#rul a(ea de nd s# i3o o"ere& deoarece tot ea i satis"#cuse dorin+a& de*i n (is. Judec#torul& care nu era un /olomon& a dat o )ot#rre n "a+a c#reia preo+ii no*tri snt ne(oi+i s# se ncline6 acest p# n& pe care dumnezeu nu3l luminase cu raza ade(#ratei cucernicii& i3a poruncit tn#rului rec s# aduc# 'anii "# #dui+i *i s#3i arunce ntr3un 'azin pentru ca ast"el curtezana s# se poat# 'ucura de sunetul *i de aspectul monedelor de aur& dup# cum *i el se bucurase de dra&ostea ei iluzorie#

4ariez c# dac# %s"ntului du)%& c#ruia i plac istorioarele (esele *i pip#rate& i3ar "i (enit n nd po(estirea de mai sus& el ar "i introdus3o n .i'lie *i ar "i trecut3o la acti(ul n+elepciunii lui /olomon. Din p#cate& dup# cum reiese din tot con+inutul .i'liei& ima ina+ia sa este destul de s#r#c#cioas#. Dup# anecdota cu 0udecata& Cartea nti a Re ilor trece la enumerarea celor mai importan+i slu0itori ai lui /olomon. Cititorul nu ne (a lua n nume de r#u dac# (om omite aceste (ersete plicticoase. !n sc)im'& ce(a& mai departe& (om #si unele am#nunte interesante n le #tur# cu loria *i cu 'o #+ia "iului lui Da(id. %Iuda *i Izrailul erau mul+i ca nisipul m#rii< mncau& 'eau *i se (eseleau. i /olomon st#pnea toate re&atele de la 3luviul 1u,ratului pn# n +ara "ilistenilor *i pn# la rani+a E iptului& care i aduceau daruri *i au "ost supuse lui /olomon n tot timpul (ie+ii lui% (Be2i I, I", 209 ", 1). Aici %s"ntul du)% se ntrece cu luma dac# +inem seama c# nu mai este (or'a despre (remurile ndep#rtate cu pri(ire la care istoricii nu dispun de nici un "el de date6 cine a auzit c-nd(a ca e(reii s# "i st#pnit +inuturile de la Eu"rat *i pn# la Marea Mediteran#9 4ro'a'il c# ei cuceriser# un col+i*or de p#mnt printre stncile *i pe*terile 4alestinei de la .eer*e'a pn# la Dan< dar nu se *tie de nic#ieri ca /olomon s# "i cucerit sau s# "i do'ndit& indi"erent cum& m#car un sin ur Iilometru p#trat dincolo de )otarele 4alestinei. Dimpotri(#& %re ele E iptului% poseda o parte a 4alestinei& iar cte(a +inuturi cananeene nici nu erau su' ascultarea lui /olomon. De unde deci aceast# mult l#udat# putere9 %/olomon a(ea ne(oie pentru )ran# pe "iecare zi de treizeci de cori de lamur# de "#in# *i de *aizeci de cori de "#in# de rnd& zece (ite mari& n r#*ate& dou#zeci de (ite de sunat& o sut# de oi& n a"ar# de cer'i& c#prioare& c#priori *i *te n r#*ate% ('. 283). Ei dr#cie5 Ct# l#ud#ro*enie5 !n orice caz& cei pe care /olomon i po"tea la mas# nu riscau s# moar# de "oame. Anumi+i teolo i& n ri0ora+i de aceste exa er#ri (#dite& au interpretat lucrurile n sensul c# /olomon& imitndu3i pe re ii .a'ilonului& *i )r#nea slu0itorii *i c# aceasta este su'n+eles n textul %sacru%. $enorocirea este ns# c# m#runtul re e e(reu sem#na tot atta cu re ele .a'ilonului ct sem#na un mic mo*ier cu re ele Fran+ei. %/olomon a(ea patruzeci de mii de iesle de cai pentru carele lui *i dou#sprezece mii de c#l#re+i% ('. !). Aceste DF.FFF de iesle snt *i mai admira'ile dect cei HF de 'oi *i cele BFF de oi care alc#tuiau ra+ia zilnic# a maiest#+ii3sale re elui lui Izrail *i al lui Iuda. n+elepciunea lui /olomon ntrecea n+elepciunea r#s#ritenilor *i era mai presus dect toat# n+elepciunea E iptului. El era mai n+elept dect ori*icine dintre edomi+i& dect Etan Ezra)itul& dect Leman& Calcol *i Darda& "iii lui Ma)ol& iar numele lui era (estit la toate neamurile (ecine. /olomon a rostit trei mii de pro(er'e& iar cnt#ri& o mie *i cinci% ('. 10,12). Fire*te& nimeni nu *tie cine au "ost ace*ti Etan *i Leman& *i Calcol& *i -arda! care snt pu*i aici cu atta si uran+a pentru a "i compara+i cu /olomon *i pe care autorul %s"nt% i citeaz# cu un aplom' impertur'a'il& ca *i cum ar "i (or'a despre n+elep+i cunoscu+i n lumea ntrea #. Aceast# manier# de a se

re"eri la cele'rit#+i necunoscute nim#nui& la care recur e din cnd n cnd %s"-nta scriptur#%& este una dintre do(ezile cele mai caracteristice pentru spiritul de n*el#ciune premeditat#& sin urul %spirit% pe care cercet#torul nep#rtinitor l poate considera c# i3a inspirat pe autorii ntre ii c#r+i. Ct pri(e*te cele H#FFF de pro(er'e *i cele B#FFK cnt#ri& din ele s3au p#strat numai cte(a& *i acestea doar atri0uite lui 6olomon. Ar "i "ost totu*i mai 'ine& remarca =oltaire& ca acest re e s# se "i ocupat toat# (ia+a numai de scrierea unor ode e'raice& n loc s# (erse sn ele "ratelui s#u. $e apropiem de cele'rul templu de la Ierusalim& pentru construirea c#ruia i3au tre'uit lui /olomon E ani& plus al+i BH pentru cl#direa palatului. Cartea nti a Re ilor consacr# acestui su'iect patru capitole. =om urm#ri sumar ceea ce este mai important. %!n (remea aceea a trimis Liram& re ele ,irului& dre #tori din partea sa lui /olomon& "iindc# a"lase c# "usese uns re e n locul tat#lui s#u& c#ci Liram 3usese prieten cu -avid n toat# (remea. Dup# aceasta a trimis cu(nt /olomon c#tre Liram6 :,u *tii c# -avid! p#rintele meu& n3a putut s# zideasc# templu ntru sla(a numelui domnului dumnezeului s#u& din pricina r#z'oaielor cu popoarele (ecine& pn# cnd domnul nu le$a supus sub picioarele lui# Dar acum& cnd domnul dumnezeul meu mi3a dat lini*te de 0ur mpre0ur& "#r# du*mani *i "#r# ntmpl#ri nea*teptate& Iat# c# mi3am pus n nd s# zidesc templu ntru sla(a domnului dumnezeului meu& precum a rostit domnul c#tre -avid! tat#l meu6 %Fiul t#u pe care +i3l (oi da urma* la tron n locul t#u& el s# zideasc# templu pentru prosl#(irea numelui meu5% 4orunce*te deci s# mi se taie cedrii din Li'an *i slu ile mele s# "ie cu slu ile tale. i sim'ria lor +i3o (oi pl#ti ct zici& "iindc# tu *tii c# la noi nu se #sesc oameni pricepu+i ca sidonienii la t#iatul copacilor...; Atunci Liram i3a dat lui /olomon lemn de cedru *i de c)iparos& att ct i3a "ost (oia& i /olomon i3a dat lui Liram dou#zeci de mii de cori de ru pentru )rana casei lui *i dou#zeci de mii de 'a+i de untdelemn de m#sline... i /olomon a )ot#rt zile de clac# n tot Izrailul. i cei ce tre'uiau s# "ac# zile de clac# erau treizeci de mii de oameni. 4e ace*tia i3a trimis n Li'an cte zece mii pe lun# cu rndul6 o lun# st#teau n Li'an *i dou# acas#. Iar Adoniram era c#petenie peste cl#ca*i. i mai a(ea /olomon n munte *aptezeci de mii de sala)ori *i optzeci de mii de pietrari& A"ar# de trei mii *i trei sute de lo o"e+i...% ('. 15820, 2425, 2730). %i templu pe care l3a zidit re ele /olomon pentru domnul era lun de *aizeci de co+i& lat de dou#zeci *i nalt de treizeci de co+i% (Be2i I, "I, 2). Cotul e(reiesc (ec)i m#sura K7 cm& la "el ca *i cel e iptean. 4rin urmare& cl#direa era lun # de HB m& lat# de BF&K m *i nalt# de BK&K m. %i a "#cut templului "erestre cu ratii dese de "ier. Apoi a n#l+at ln # zidul templului o cl#dire cu caturi n 0urul pere+ilor templului& n /urul s3intei s3intelor#

:atul de 0os era de cinci co+i de lar & 3el de la mi/loc de *ase co+i *i cel de3 al treilea de *apte co+i& *i s3au "#cut pric)iciuri pe din a"ar# de 0ur mpre0ur& a*a ca rinzile s# nu str#pun # pere+ii templului% ('. 58!). %La cl#direa palatului s#u a lucrat /olomon treisprezece ani% (Be2i I, "II, 1). Atunci a strns /olomon pe '#trnii lui Izrail *i pe to+i (oie(ozii semin+iilor& capii "amiliilor "iilor lui Izrail...& n Ierusalim& ca s# aduc# c)i(otul le #mntului domnului... Dup# ce s3au strns to+i '#trnii lui Izrail& preo+ii au ridicat c)i(otul... i preo+ii au dus n#untru c)i(otul le #mntului domnului la locul lui *i l3au pus n s"nta s"intelor su' aripile )eru(imilor... Atunci re ele *i tot Izrailul au adus 0ert"# naintea domnului. /olomon a adus 0ert"# de pace dom3 nului dou#zeci *i dou# de mii de (ite mari *i o sut# dou#zeci de mii de (ite mici. Re ele *i "iii lui Izrail au s"in+it templu n "elul acesta% (Be2i I, VIII, 1, 3, 6, 6263). Am#nuntele cuprinse n aceste patru capitole snt (#dit *i mult exa erate. ,oate aceste descrieri di(ine se topesc ca z#pada su' razele soarelui de ndat# ce le supunem unei analize mai mult sau mai pu+in serioase. BGH.HFF de oameni& "#r# a3i num#ra pe pietrari *i pe ceilal+i lucr#tori care (or ap#rea mai trziu& snt ocupa+i numai cu lucr#rile pre #titoare pentru construc+ia templului& proiectat s# "ie lun de HB&K m *i lat de BF&K m. Ace*ti constructori pierd *apte ani pentru ridicarea unei cl#diri nalte de numai trei eta0e *i care ocup# o supra"a+# de H7K metri p#tra+i. Iat# ni*te ci"re care l (or "ace s# sar# n sus pe oricine are o idee c)iar extrem de super"icial# despre arta construc+iilor. $enum#ra+ii muncitori ai lui /olomon erau& pare3se& ni*te lene*i "#r# perec)e. /au poate c#& ne"iind pl#ti+i& se n(rteau de colo3colo "#r# s# "ac# nimic. -imensiunile indicate de Cartea nti a Re ilor nu concord# cu cele date n Cartea a doua a Cronicilor (ca+. 3, )9 c)iar *i aceste nepotri(iri din textele scriitorilor %s"in+i% ar "i su"iciente pentru a ne "ace s# ne ntre'#m dac# nsu*i textul de 'az# nu este o a'surditate (#dit#. !n a"ar# de aceasta& este cu neputin+# s# nu te t#(#le*ti de rs citind descrierile acestor eta0e *i aripi ridicate n#untrul cl#dirii *i care ies cu cte un cot una "n a3ara celeilalte! catul de dedesubt 3iind cu 4 metru mai "n&ust dect cel de deasupra lui. Este de3a dreptul uluitor5 Iar "erestrele laterale& lar i n#untru *i n uste n a"ar#& snt *i ele o "rumoas# n#scocire ar)itectonic#. Festi(itatea s"in+irii templului ncununeaz# n mod demn descrierea zidirii lui. Ast"el de 0ert"e nu tre'uiau aduse prea des. !n "elul acesta se poate a0un e *i la o "oamete. /ocoti+i reutatea "iec#rui 'ou de BFF I *i a(e+i 7#?AA#FFF I de carne de (it#& la oare mai ad#u a+i nc# 7#AAA#FFF I carne de oaie. ,oate acestea au "ost "ripte cu totul "#r# rost& numai pentru a dila mirosul %s"nt% al domnului dumnezeu. i aceste D#?AA#FFF I de carne snt 0ert"a pe care a adus3o numai /olomon5 .i'lia su'liniaz# n mod deose'it c# o'*tea lui Izrail a adus 0ert"e de (ite mari *i mici a c#ror mul+ime era att de mare& nct nu poate "i socotit# *i num#rat# (Be2i I, "III, 5). Dac# dumnezeu ar "i r#mas nemul+umit dup# toate acestea ar "i dat do(ad# de un caracter cu ade(#rat imposi'il. Iat# de ce %domnul s3a ar#tat lui /olomon a doua oar#& a*a cum i se ar#tase la 7+ibeon (Be2ii I, I(, 2).

Aceast# "raz# ne n #duie s# credem c# a doua i(ire a lui dumnezeu s3a ntmplat *i ea n (is. Dar "iul lui -avid se mul+umea *i cu att *i nu cerea apari+ii mai palpa'ile. $u3i (om "ace nici noi repro*uri lui dumnezeu. Fie *i a*a< dac# (rea n (is& n (is s# "ie. !n toate este %(oia domnului%5 R#splata dumnezeiasc# pentru /olomon a constat dintr3un mic toast pe care dumnezeu l3a rostit la urec)ea re elui adormit. ,oastul poate "i rezumat n urm#toarele cu(inte simple6 dac# tu *i cu poporul t#u (e+i continua s# m# cinsti+i& toate (or mer e 'ine< dar dac# (# (e+i nc)ina& tu sau supu*ii t#i& (reunui alt zeu& (a "i (ai de (oi5 ntr$un cuv"nt! tot vec+iul c"ntec# %/olomon a dat lui Liram& re ele ,irului 8 adic# Liram& re ele ,irului& care a0utase pe /olomon cu lemn de cedru& de c)iparos *i cu aur dup# (oia lui 8& i3a d#ruit dou#zeci de ora*e n +inutul ?alileii. Cnd ns# Liram a (enit din ,ir ca s# (ad# ora*ele pe care i le d#duse /olomon& nu i3au pl#cut. i i3a zis6 :Ce "el de ora*e snt acestea pe care mi le3ai dat& "rate9;% ('. 118BH2. Este cu totul de nen+eles de unde a luat re ele /olomon 7F de ora*e ca s# i le d#ruiasc# prietenului s#u Liram6 /amaria nc# nu exista& Ieri)onul era un s#tuc 0alnic& /i)em *i .etel nu "useser# nc# reconstruite dup# distru ere& ele "iind re"#cute a'ia su' Iero'oam. Iat# toate %ora*ele% ?alileii de pe (remea aceea. %/olomon re ele a alc#tuit un stol de cor#'ii la E+ion3?)e'er& ln # Elat& pe +#rmul M#rii Ro*ii& n +ara Edomului. Liram a trimis pe cor#'iile lui /olomon oamenii s#i& cor#'ierii s#i& deprin*i cu marea& s# nso+easc# oamenii lui /olomon& *i ei au a0uns la O"ir *i au adus de acolo aur& patru sute dou#zeci de talan+i& pe care l d#dur# re elui /olomon% (', 2!828). Pentru a$i 3ace pe credincio*i s# n )it# o ori+a cu "lota maiest#+ii3sale re elui /olomon& tre'uia indicat& 'inen+eles& *i un port a"lat pe +#rmurile de su' st#pnirea sa. Autorul nu a ndr#znit s# amena0eze acest port pe coasta M#rii Mediterane& deoarece aici toate porturile apar+ineau "enicienilor *i erau 'ine cunoscute. $#scocind un port E+ion3?)e'er n "undul ol"ului Elat al M#rii Ro*ii& adic# n estul peninsulei /inai& misti"icatorul %sacru% putea "i si ur c# n3o s# se #seasc# nimeni care s# descopere caracterul "antezist al acestui port. !n eo ra"ia 'i'lic#& E+ion3?)e'er are acela*i rol ca "aimo*ii n+elep+i 'i'lici Etan& Leman& Calcol *i Darda n istoria .i'lic#. Ct pri(e*te rezultatele expedi+iei "lotei lui /olomon n O"ir& o +ar# care a r#mas pn# ast#zi nedescoperit#& n ciuda zeloaselor c#ut#ri ale celor mai 'ine inten+iona+i istorici *i eo ra"i& acestea erau cu totul nensemnate n compara+ie cu m#re+ia *i cu luxul pe care le descriu capitolele precedente. $u merita& m#ria3ta& s# armezi o "lot# pentru ca& dup# ntoarcerea ei& s#3+i aduc# o nimica toat# de D7F de talan+i de aur5 4entru un st#pnitor care a(ea DF#FFF de iesle pentru caii de la curte *i care *i permitea distrac+ii cu(ioase de "elul 0ert"irii a D#?AA#FFF I de carne la o sin ur# "esti(itate& aceast# sum# este un "leac. Rine+i seama de c)eltuielile expedi+iei& care a durat doi ani. .ene"iciul net se (a reduce la o nimica toat#. >#u c# nu merita ca aceast# prostie s# "ie men+ionat# ca un act remarca'il al n+elepciunii politice *i al m#re+iei cur+ii re elui /olomon. /#rmane %du) s"nt%5 ntre noi "ie (or'a& snt clipe cnd co'ori "oarte 0os&

cnd co'ori 0os de tot de la n#l+imea lumelor tale n#stru*nice a c#ror "antastic# ndr#zneal# este cteodat# de3a dreptul randioas#. Pentru a3i lini*ti pe cititorii credincio*i& ne (om r#'i s# spunem c# %porum'elul% *i3a ndreptat re*eala n cap. al I@3lea din Cartea a doua a Cronicilor& parte important# a =ec)iului testament& tot att de %autentic#% si de %s"nt#% ca *i restul .i'liei. A"l#m de aici c# pe atunci %ctimea de aur care i sosea lui /olomon ntr3un an era de *ase sute *aizeci *i *ase de talan+i de aur% ('. 13). Mai departe6 %i re ele a mai poruncit s# "ac# un tron mare de "ilde*& m'r#cat n aur curat& cu *ase trepte& o podno0# de aur +intuit# de tron& cu rezem#tori de o parte *i de alta& *i doi lei tol#ni+i ln # "iecare rezem#toare& *i cu doisprezece lei pe cele *ase trepte& *ase de o parte *i *ase de alta& cum nu se mai a"la n nici o mp#r#+ie. ,oate cupele de '#ut ale re elui /olomon erau de aur...& c#ci ar intul n (remea lui /olomon n3a(ea nici un pre+& de (reme ce cor#'iile re elui se duceau la ,ar*i* cu oamenii lui Liram *i o dat# la trei ani se ntorceau de la ,ar*i* nc#rcate cu aur *i ar int& "ilde*& maimu+e *i p#uni. i re ele /olomon a ntrecut pe to+i mp#ra+ii p#mntului n 'o #+ie *i n+elepciune. Din care pricin# to+i mp#ra+ii p#mntului c#utau s# (ad# "a+a lui /olomon *i s# asculte n+elepciunea lui& pe care dumnezeu o pusese n inima lui% ('. 21823). %i re ele a adus "n Ierusalim ar&int mult ca pietrele### ('. 27). n s3r*it5 /# "ie ntr3un ceas 'un& l#ud#rosule cu c)ip de %du) s"nt%5 .a mai mult6 Cartea nti a Cronicilor ne ncredin+eaz# c# /olomon a primit *i de la p#rintele s#u o mo*tenire de in(idiat& care se ci"ra la mii de talan+i de aur& de ar int& de aram# etc# (ca+. ((I(). 0oltaire s3a distrat calculnd totalurile *i con(ertindu3le n moneda din timpul s#u. %Ceea ce -avid i3a l#sat lui /olomon dup# cum spunea .i'lia 8 scrie el 8 reprezint# exact BG miliarde de li(re "ranceze. Ceea ce /olomon a strns el nsu*i se poate e(alua cam la aceea*i sum#. Este destul de comic s# ne nc)ipuim pe un 'iet prin+i*or posed-nd HC de miliarde de li(re& sau aproximati(3un miliard *i 0um#tate de lire sterline%. .i'lia ne3a comunicat c# to+i mp#ra+ii p#mntului (eneau n (izit# la Ierusalim pentru a i se nc)ina lui /olomon *i pentru a3i aduce daruri. 4oate (or spune unii c# era cazul ca autorul %sacru% s#3*i dea osteneala de a numi m#car pe unul dintre ace*ti mp#ra+i6 aceasta ar "i "#cut o 'un# impresie. Dar indica+iile precise l stin )eresc prea mult pe autor< orict ar "i de mincinos& %porum'elul s"nt% a sim+it ne(oia s# nu spun# lucrurile pn# la cap#t& pentru ca minciuna sa s# nu "ie dat# prea u*or n (ilea&# ,otu*i& dat "iind c# tre'uia pn# la urm# s# numeasc# m#car pe unul dintre monar)ii care (eneau n pelerina0& .i'lia ne o"er# memora'ila (izit# a unei %st#pnitoare prea3puternice%& o oarecare %re in# din /a'a%. Cap. al @3lea din Cartea nti a Re ilor este consacrat aproape n ntre ime acestui e(eniment& ca *i cap. al I@3lea din Cartea a doua a Cronicilor. Ct despre +ara a c#rei st#pnitoare era aceast# doamn#& pro'lema a suscitat numeroase contro(erse n rndurile teolo ilor. Din ne"ericire& nici unul dintre ace*ti %sa(an+i% nu a putut s# ne spun# cu precizie n ce loc al lo'ului se a"l# +ara pe care nu o pomene*te dect .i'lia.

A*adar& %cnd a auzit re ina din /a'a despre "aima lui /olomon& cum *i despre templul n numele domnului& a (enit ca s#3l ispiteasc# prin cimilituri. i ea a pornit la Ierusalim cu o "oarte mare suit#< cu c#mile nc#rcate cu miresme& cu mult aur *i cu pietre nestemate. i s3a dus la /olomon ca s#3i spun# tot ce a(ea pe inim#. i re ele /olomon i3a dat r#spuns la toate ntre'#rile ei *i nici o ntre'are& orict de n(#luit#& n3a r#mas pentru ea "#r# r#spuns. i cnd a (#zut re ina din /a'a toat# n+elepciunea lui /olomon *i palatul pe care l zidise& Mnc#rile de la masa lui& +inuta dre #torilor lui& purtarea slu ilor lui *i m'r#c#mintea lor& pa)arnicii lui& precum *i arderile de tot... n3a mai putut s#3 *i n"rn # du)ul& i a zis c#tre /olomon6 :Ade(#rat# este "aima pe care am auzit3o n +ara mea despre po(e+ele tale *i despre n+elepciunea ta& dar n3am crezut spuselor pn# n3am (enit *i n3am (#zut cu oc)ii mei. Iat# ns# c# nici m#car 0um#tate nu este din ceea ce a0unsese pn# la mine5 !n+elepciunea *i 'o #+ia ta ntrec cu mult "aima despre care am auzit eu5;% (Be2i I, (, 187). La plecare& %re ina% i3a d#ruit lui /olomon lucrurile rare *i de pre+ pe care le adusese *i a mai ad#u at B7F de talan+i de aur. La rndul s#u& alantul /olomon a cople*it3o cu daruri. El i3a dat re inei din /a'a %tot ceea ce a dorit *i a cerut& a"ar# de ceea ce& dup# d#rnicia re easc#& i3a d#ruit ei ('. 13). Aceast# "aim# lar # nu putea s# nu d#uneze su"letului lui /olomon. Dumnezeu i d#ruise n+elepciunea *i nu i3a mai luat3o napoi< dar .i'lia men+ioneaz# ca nceput al dec#derii sale rela+iile de prietenie pe care "iul lui Da(id le3a nn#dit cu e iptenii& cu amoni+ii& cu locuitorii /idonului *i cu al+ii. Erau& "#r# ndoial#& prietenii pu+in recomanda'ile. Re&ele (olomon a iubit! pe ln # "iica lui "araon& multe "emei str#ine6 moa'ite& amonite& edomite& sidoniene *i )etite& din neamurile despre care domnul zisese "iilor lui Izrail6 :/# nu (# amesteca+i cu ele *i nici ele s# nu se amestece cu (oi& ca s# nu ademeneasc# inima (oastr# c#tre dumnezeii lor5; Dar /olomon tocmai pe acestea le3a ndr# it. i a a(ut el *apte sute de domni+e *i trei sute de +iitoare% (Be2i, I, (I, 13). Este cunoscut c# dumnezeu nu pri(ise de loc cu oc)i r#i poli amia multora dintre patriar)ii *i prorocii s#i. 4entru a nu mer e prea departe& putem reaminti c# Da(id "olosise din plin aceast# n #duin+# a lui dumnezeu. Dar tre'uie s# recunoa*tem c# /olomon a a'uzat. O mie de "emei& care au "ost cu toate iu'ite& adic# au tr#it pe ln # el nu numai de oc)ii lumii5 O mie de "emei pe care le m'r#ca *i le dez'r#ca5 Ct de mult tre'uie s#3l "i o'osit toate acestea5 i s3a ntmplat ceea ce tre'uia s# se ntmple& adic# ceea ce dumnezeu& n calitatea sa de "iin+# care *tie (iitorul mai 'ine dect oricare altul& *tia dinainte. 4entru a "ace pe placul celor EFF de prin+ese str#ine& /olomon a nceput s# aduc# 0ert"e zeilor lor. 4e o colin# din (ecin#tatea Ierusalimului& el a construit o capi*te lui C)emo*& dumnezeul moa'i+ilor& *i lui Molo)& idolul urcios al amoni+ilor. Astarte *i Milcom au "ost *i ei adora+i (v. 48). Dumnezeu3tat#l& care la "acerea lumii i n(inuise pe Adam *i pe E(a

pentru c# doriser# s# cunoasc# 'inele *i r#ul& era& dimpotri(#& ncntat de /olomon& care dorise *i el s# cunoasc# acela*i lucru. Dumnezeu i3a d#ruit n3 +elepciunea& nso+indu3*i darul cu mii de 'inecu(nt#ri. !n toate acestea tre'uie s# (edem o indica+ie istoric# din care reiese c# pe atunci e(reii nu a(eau un cult reli ios precis *i 'ine sta'ilit. Este ipoteza cea mai pro'a'il#. Dac# ei ar "i a(ut un cult& autorul %sacru% nu ar "i po(estit c# Iaco' *i Esau au luat "emei p# ne< /amson nu s3ar "i nsurat cu o "ilistean# etc. Criticii se re"er# la aceste a'surdit#+i pentru a su'linia c#. nici o carte a e(reilor nu a "ost scris#& n "orma n care a a0uns pn# la noi& de c#tre un contemporan al e(enimentelor pe care le relateaz#. Ei spun c#& su' domnia lui /olomon& e(reii a'ia ncepeau s# se constituie ntr3un stat. Acestui popor i era per"ect indi"erent dac# re ele s#u se nc)in# unui zeu pe care3l c)eam# C)emo*& sau Molo)& sau Adonai& sau Ia)(e... Oricum ar "i& .i'lia ni3l prezint# pe dumnezeu "oarte iritat. Rezultatul acestei sup#r#ri a "ost c# s3a ar#tat a treia oar# lui /olomon. De ast# dat# nu se mai spune c# i s3a ar#tat n (is. /cena este n"#+i*at# cu "oarte mult# (ioiciune6 dumnezeu l cople*e*te pe n+eleptul /olomon cu repro*uri aspre pentru c# nu mai este de*tept& de*i nu i3a "ost luat napoi darul n+elepciunii. Fiul lui Da(id prime*te o s#puneal# n toat# le ea. %Fiindc# te3ai r#zle+it pn# ntr3atta *i nu mai p#ze*ti le #mntul meu *i le ile mele pe care +i le3am poruncit& (oi s"*ia re atul t#u *i3l (oi da slu ii tale% (Be2i I, (I, 11). .#trnul este att de "urios& nct se (ede cum i se mpletice*te lim'a n ur#& deoarece adau # imediat ('. 12): %Dar n (remea (ie+ii tale nu (oi "ace3o& pentru Da(id& p#rintele t#u& ci l (oi s"*ia din mna "iului t#u%. Remarca+i c#& pn# n momentul despre care este (or'a& Ro'oam& "iul re elui& nc# nu iz'utise s# p#c#tuiasc# prin nimic. /e pune atunci ntre'area6 dac# el i r#mne credincios lui dumnezeu& iar cel ce p#c#tuie*te e numai /olomon& de ce tre'uie s# pl#teasc# Ro'oam oalele sparte9 Dac#& dup# urcarea sa pe tron& el (a s#(r*i acelea*i "#r#dele i ca *i tat#l s#u& el (a tre'ui s# "ie pedepsit& dar& 'inen+eles& pentru propriile sale p#cate. De ce i spune dumnezeu lui /olomon c# "iul s#u (a pl#ti pentru el9 >#u& +i (ine s# crezi c#& nzestrndu3l pe "iul lui Da(id cu n+elepciunea sa di(in#& dumnezeu i3a dat att de mult& nct nu i3a mai r#mas aproape nimic pentru propriile sale ne(oi. A*adar& dumnezeu i3a declarat ritos lui /olomon c# nu3i (a s"*ia re atul n timpul (ie+ii. ,otu*i& .i'lia adau # imediat6 %Atunci a sculat domnul un (r#0ma* mpotri(a lui /olomon& pe Ladad Edomitul. Acesta era de (i+# de domn din Edom% 5'. 1 ). (curta istorie a acestui <adad contrazice "n mod 3la&rant tot ceea ce o preced#. Ct de ramolit tre'uie s# "i "ost autorul %sacru% dac# *i3a notat tot ceea ce i dicta %porum'elul mincinos%. Dup# cum ni se comunic#& Ladad era nc# un prunc *i se a"la n Edom cnd Ioa'& % eneralisimul% re elui Da(id& i3a exterminat pe to+i '#r'a+ii din aceast# +ar#< el a iz'utit s# scape de m#cel *i s# se re"u ieze n E ipt& unde l nso+iser# c+i(a slu0itori ai tat#lui s#u. Faraonul i3a dat azil& s3a mprietenit cu el& i3a d#ruit o cas# *i o mo*ie destul de mare *i l3a c#s#torit cu sora so+iei sale. %/"nta scriptur#% nu a dat pn# acum numele nici unui "araon. De ast#dat# ns# ea ne comunic# numele unei prin+ese e iptene6 ,a)penes& sora re inei.

$u mai e cazul s# ad#u #m c# nici un istoric nu pomene*te nic#ieri (reun cu(nt despre existen+a ei. 4rin urmare& Ladad este cumnatul "araonului. $u pierde+i din (edere c# toate acestea se petreceau pe timpul domniei lui -avid# .i'lia ne spune mai departe c#& de ndat# ce Ladad a a"lat despre moartea lui Ioa'& *i3a luat r#mas 'un de la re ele E iptului *i s3a ntors n Edom& de(enind unul dintre du*manii de care dumnezeu s3a "olosit ca s#3l pedepseasc# pe /olomon pentru apuc#turile sale p# ne. Ladad i3a "#cut "oarte mult r#u lui /olomon. Cap# al HI$lea din Cartea "nt"i a Re&ilor spune ('. ): $8n (remea '#trne+ii% lui /olomon& acesta *i3a n #duit s#3*i nduplece inima spre slu0irea altor zei *i s3a ndep#rtat de cultul lui Ia)(e< iar ce(a mai departe ('. 1) a"l#m c# el a domnit DF de ani. /# admitem c# credin+a lui /olomon "a+# de Ia)(e a durat (reo HF de ani *i c# ultimii BF ani ai domniei sale au "ost ani de p#cat. Rezult# atunci "ie c# Ladad& acest "la el al domnului& cumnatul "araonului& nu a auzit timp de trei decenii nimic despre moartea lui Da(id& ceea ce este cu att mai imposi'il cu ct imediat dup# urcarea sa pe tron /olomon a luat de so+ie o "iic# a re elui E iptului& deci o rud# apropiat# a lui Ladad& "ie c# Ladad nu *i3a pierdut (remea *i a trecut prin sa'ie re atul Izrailului la scurt timp dup# urcarea pe tron a lui /olomon. Dar atunci este culmea curiozit#+ii ca /olomon s# "i "ost pedepsit pentru p#catele sale cu HF de ani nainte de a le "i s#(r*it. Dar iat# ce(a mai precis6 %Apoi domnul a mai ridicat mpotri(a lui un alt (r#0ma*& pe Rezon& "iul lui Eleiada& care "u ise de la Ladadezer& st#pnul s#u din ,o'a... i a "ost du*manul lui Izrail n toat# (remea domniei lui /olomon% ('. 23, 25). Acest Rezon& re e al /iriei& care a "#cut atta r#u lui /olomon n tot cursul domniei acestuia n Iudeea& arat# ct se poate de limpede c# re ele att de n+elept *i la nceput att de credincios lui Ia)(e a "ost pedepsit n tinere+e pentru p#catele pe care a(ea s# le "ac# a'ia la '#trne+e *i c# autorul %sacru% se contrazice cnd spune 1cap. I", '. 209 cap# ", '. 1) c# /olomon a st#pnit de la Eu"rat pn# la Marea Mediteran#. ?inerele re elui E iptului *i al altor *ase sute nou#zeci *i nou# de re i a mai a(ut destul de "urc# *i cu propriii s#i supu*i. %Asemenea *i Iero'oam& "iul lui $a'at...& dre #tor al lui /olomon& s3a r#z(r#tit mpotri(a re elui... Iat# din care pricin# a ridicat el mna mpotri(a re elui6 /olomon ncepuse s# zideasc# Milo *i a astupat sp#rturile cet#+ii lui Da(id& p#rintele s#u. Iero'oam ns# era om de ispra(# *i "iindc# /olomon a (#zut c# tn#rul este ndemnatic la lucru& l3a pus supra(e )etor peste cei ce "#ceau cor(oad# din semin+ia lui Iosi". n (remea aceea Iero'oam a ie*it din Ierusalim *i pro"etul A)ia din /ilo l3a ntlnit pe drum. A)ia era m'r#cat cu )ain# nou#. i pe cmp erau numai ei doi# Atunci A)ia s3a dez'r#cat de )aina lui cea nou# *i a s"*iat3o n dou#sprezece 'uc#+i. i a zis lui Iero'oam6 :Ia3+i zece 'uc#+i& "iindc# a*a zice domnul

dumnezeul lui Izrail6 iat#& eu (oi s"*ia re atul din mna lui /olomon *i3+i (oi da +ie zece semin+ii& i numai o semin+ie s#3i r#mn# lui& pentru -avid! ro'ul meu& *i pentru Ierusalim& cetatea pe care am ales3o din toate semin+iile lui Izrail...% ((I, 2!832) Am mai (#zut c# un le(it *i3a t#iat n B7 'uc#+i +iitoarea cnd aceasta a murit la ?)i'a& necinstit# ntr3o noapte de EFF de tic#lo*i. Iat# acum *i un proroc care3*i s"*ie )ainele 1'ine c# numai )ainele52 n B7 'uc#+i pentru a3l con(in e pe Iero'oam c# dumnezeu i n #duie s# ridice o r#zmeri+# *i c#& dintre cele B7 semin+ii ale lui Izrail& i d#ruie*te lui nu mai pu+in de BF. Acest proroc A)ia& remarc# =oltaire& ar "i putut pune la cale conspira+ii mpotri(a lui /olomon cu c)eltuieli mai mici dect sacri"iciul )ainelor sale noi& cu att mai mult cu ct dumnezeu nu prea *i r#s"#+a prorocii cu m'r#c#minte nou#. /au poate c# A)ia *i "#cea socoteala c#& dup# ce se (a urca pe tron& Iero'oam l (a desp# u'i. nc# o o'ser(a+ie care tre'uie neap#rat "#cut#6 dintre cei trei du*mani pe care dumnezeu i3a ridicat mpotri(a lui /olomon& numai Iero'oam s3a r#sculat cu ade(#rat contra lui pentru c# *i rene ase credin+a *i trecuse la p# nism *i tot el este sin urul care a e*uat. Ceilal+i doi du*mani l3au urm#rit pe /olomon cu cruzime *i succes *i i3au pricinuit "oarte multe am#r#ciuni& spaime *i umilin+e. R#scoala lui Iero'oam s3a terminat printr3un e*ec total. /olomon a (rut s#3l omoare pe Iero'oam& ns# acesta a "u it n E ipt& unde a r#mas pn# la moartea lui /olomon ('. 0). !n (ersetul DB al capitolului al @l3lea este men+ionat# moartea st#pnului celor EFF de so+ii *i HFF de +iitoare. $u ni se spune ns# dac# s3a ntors pe calea %cea dreapt#% sau dac# a murit ca un p# n "#r# dumnezeu. De aceea teolo ii au purtat multe dispute n 0urul pro'lemei dac# %n+eleptul% /olomon este sau nu 'lestemat. 4#rerile lor snt mp#r+ite. O alt# lacun# "oarte sup#r#toare este t#cerea .i'liei n pri(in+a numeroaselor c#s#torii ale sl#(itului re e. Este "oarte u*or de spus c# /olomon ntre+inea ca so+ii le itime EFF de prin+ese str#ine& pro(enind din di(erse case domnitoare *i care erau adepte ale unor reli ii %urte%. Ar "i ns# interesant s# a(em unele descrieri ale ceremoniilor *i "esti(it#+ilor nup+iale care au nso+it aceste c#s#torii. /# admitem c# r#t#cirile reli ioase ale lui /olomon& care l3au adus la p# nism& au durat zece ani& ceea ce ar "i "oarte mult. Atunci aceste EFF de prin+ese& care erau so+iile sale le itime& ar "i tre'uit s# d#ruiasc# cur+ii lui /olomon un spor anual mediu de EF de su"lete& ceea ce ar "i nsemnat cam o c#s#torie re al# la "iecare cinci zile. Cum (# place o +ar# care ar petrece zece ani n "esti(it#+i pu'lice nentrerupte& ar da recep+ii n cinstea unor persoane sus3puse& ar "ace sc)im'uri de ama'ilit#+i diplomatice etc.9 4#cat c# pe atunci nu exista almana)ul ?ot)a& c#ci am "i cunoscut numele celor KAA de dinastii care domneau pe vremea aceea#

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI l A/ELEA *HPR*(IA (UPR*.Q A !$RELE4CIU$II .I.LICE $u putem nc)eia istoria lui /olomon "#r# s# ne oprim asupra celor patru c#r+i care3i snt atri'uite *i care "ac parte *i ele din .i'lie6 %4ro(er'ele lui /olomon%& %Ecleziastul%& %Cntarea cnt#rilor% *i %!n+elepciunea lui /olomon%. Cartea %4ro(er'ele lui /olomon% este o cule ere de cu et#ri *i maxime 'anale& a'surde& lipsite de ust *i& la drept (or'ind& "#r# nici o (aloare. Este reu de crezut c# un re e luminat a putut alc#tui o cule ere de sentin+e printre care s# nu "ie nici una re"eritoare& 'un#oar#& la metodele de crmuire& la politic#& la mora(urile *i la o'iceiurile de la curte. Cu et#torii din epoca noastr# snt mira+i (#znd c# lucrarea consacr# capitole ntre i "emeilor pierdute care ademenesc pe trec#torii de pe strad#< ei nu snt entuziasma+i de sentin+e n enul urm#toarelor6 %...,rei lucruri nu se pot s#tura& 'a *i al patrulea care niciodat# nu zice :a0un e5;6 *eolul& pntecele sterp& p#mntul care nu se satur# de ap# *i "ocul care nu zice niciodat# :de a0uns5;% (Cro'er0e, (((, 1581!). %,rei lucruri mi se par minunate& 'a c)iar patru pe care nu pot s# le p#trund cu mintea6 calea (ulturului pe cer& urma *arpelui pe stnc#& mersul cor#'iei n inima m#rii *i calea omului la o "ecioar#% ('. 18819). %4atru snt do'itoacele cele mai mici de pe p#mnt *i care snt cele mai n+elepte6 "urnicile& norod "#r# putere& care *i a onisesc (ara )rana lor< *a"anii& neam sla'& care *i a*az# s#la*ul lor n stnci< l#custele& care nu au mp#rat *i cu toate acestea stolurile lor ies cu rnduial#< u*terul& care se poate prinde cu mna *i& care p#trunde n palatele mp#ra+ilorPP (v. 2428). *ste oare cu putin+# 8 ntrea'# =oltaire 8 s# atri'uim ast"el de prostii unui mare re e& cel mai n+elept dintre muritori9% Cartea %n+elepciunea lui /olomon% are un stil mai serios. ,otu*i& criticii snt de p#rere c# toat# aceast# carte "ace impresia unei cule eri plicticoase *i ener(ante de locuri comune. =oltaire men+ioneaz# c# %ast"el de lucr#ri nu snt "#cute pentru a respecta re ulile zadarnice ale elocin+ei *i nu pot str#luci printr3un con+inut de 'un# calitate. Ele snt scrise pentru a ne instrui *i nu pentru a ne pl#cea. ,re'uie s# lupt#m mpotri(a repulsiei "ire*ti pe care ne3o pro(oac# lectura lor%. Cartea %Ecleziastul% este cu totul de alt# natur#. Cel n al c#rui nume se deap#n# po(estirea n aceast# scriere ne apare ca un om dezam# it de ispitele m#re+iei& o'osit de pl#ceri *i saturat de cunoa*tere. El a "ost luat drept un epicurian. !n "iecare pa in# el repet# ca piosul *i necredinciosul snt supu*i acelora*i (icisitudini& c# omul nu se deose'e*te prin nimic de animal& c# este mai 'ine s# nu te na*ti dect s# tr#ie*ti& c# nu exist# nici un "el de alt# (ia+# *i c# nimic nu este mai 'un *i mai cuminte dect s# te 'ucuri n pace de roadele muncii tale *i de so+ia iu'it#. %/e poate 8 remarc# 0oltaire 8 ca /olomon s# "i +inut ast"el de cu(nt#ri cte uneia dintre so+iile sale. /e a"irm# c# acestea ar "i "ost repro*urile amare pe care *i le "#cea sin ur. Dar aceste maxime& cu un aer ntruct(a li'ertin& nu seam#n# de loc cu un repro* *i ar nsemna s# ne 'atem 0oc de autor dac# am n+ele e din operele sale tocmai contrarul a ceea ce spune #

Ct pri(e*te %Cntarea cnt#rilor%& merit# s# reproducem cte ce(a din cele opt capitole ale ei. %/#rut#3m# cu s#rut#rile urii tale& c#ci dezmierd#rile tale snt mai pl#cute dect (inul. Miresmele tale m'#ls#meaz# dulce *i mireasm# re(#rsat# este numele t#u& de aceea "ecioarele te iu'esc& Ia3m#5 Ia3m# cu tine5 Laidem s# aler #m5 Re ele m3a dus n c#m#rile sale. !ntru tine tres#lta3 (om *i (eseli (om "i "oarte5 Iar dezmierd#rile tale mai mult dect (inul le (om sl#(i. Cei ce te iu'esc te iu'esc cu tot dreptul... Mi te nc)ipui *i te asem#n& dra a mea& cu o mnz# n)#mat# la carul lui "araon. Dra i se (#d o'ra0ii t#i& al#turea de cercei& *i din stratul de m#r ele6 tul t#u5 F#uri3(om pentru tine l#ntu0ele aurite *i coloane de ar&int### C"t e*ti de "rumoas#& dra a mea& ct de "rumoas# e*ti5 4orum'i+e3s oc)ii t#i5 Ct de "rumos e*ti tu& o& prea iu'itul meu& *i ct de dr# #la*5 i ct de proasp#t# este coli'a noastr# de "runz#ri5... Cedrii (ii snt rinzile casei noastre *i pere+ii ei snt c)iparo*i% (.+ntarea c+ntr"',r, I, 28 , 98 11,15&l7). /nt narcisul din cmpie& crinul din (lcele snt. 4recum este crinul ntre spini& a*a este ntre "ete dra a mea. 4recum este m#rul ntre copacii din p#dure& a*a ntre cei tineri este iu'itul meu. i la um'ra lui am stat cu mare dor *i rodul lui e dulce n cerul urii mele. El m3a dus n casa de osp#+ *i "lamura cu care m3a n(elit este iu'irea. Da+i3mi stru uri ca s# prind putere& da+i3mi mere ca s# m# n(iorez& c#ci snt 'olna(# de iu'irea lui. 4etreac#3*i 'ra+ul stn pe dup# capul meu *i cu cel drept s# m# cuprind# strns5 O& "iice din Ierusalim& 0uru3(# pe cer'oaicele *i pe azelele cmpiei& nu trezi+i& nu scula+i pe dra a mea pn# ce nu3i (a "i (oia5... Alesul meu (or'e*te *i zice c#tre mine6 :/coal# n sus& iu'ita mea& scoal# n sus& "rumoasa mea& *i (ino dup# mine5... 4orum'i+a mea& cu cui' n cr#p#turi de stnc# *i n pere+i pr#p#stio*i ad#postit#& arat#3mi "a+a ta *i lasul t#u m# las# s#3l ascult& c#ci lasul t#u e dulce *i "a+a ta "rumoas#5...% (II, v. 17, 10, 14). %C#utat3am noaptea n a*ternutul meu& c#utat3am pe acela dup# care inima mea tn0e*te& c#utatu3l3am& ns# nu l3am a"lat. i m3am sculat atunci *i am cutreierat cetatea& uli+ele *i r#spntiile lar i *i am c#utat pe acela dup# care inima mea tn0e*te& l3am c#utat& ns# n3am dat de el. 4aznicii care "ac de paz# n cetate m3au ntlnit *i eu i3am ntre'at6 :=#zut3a+i oare pe acela dup# care inima mea tn0e*te9; Dar a'ia m# dep#rtasem de ei *i am #sit pe alesul su"letului meu *i m3am prins de el *i nu i3am mai dat drumul pn# ce nu l3am adus n casa mamei mele& n c#mara celeia ce m3a n#scut. O& "iice din Ierusalim& 0uru3(# pe cer'oaicele *i pe azelele cmpiei& nu trezi+i& nu scula+i pe dra a mea pn# ce nu3i (a "i (oia5% (ca+. KKK! v. 15). %Ct e*ti de "rumoas#& dra a mea& ct de "rumoasa e*ti5 Oc)ii t#i snt porum'i+e& prin ma)ram#. 4#rul t#u po oar#3mi3se& ca pe coastele de munte caprele din ?alaad. Din+ii t#i asemenea snt unei turme de oi tunse& care ies din sc#ld#toare& "#cnd dou# *iruri strnse *i cu nici o *tir'itur#. Ale tale 'uze snt cordelu+e de por"ire& ura ta3i ncnt#toare& iar o'ra0ii t#i6 inima unei rodii despicate& su' ma)ram#3+i. ?tul t#u nc)ipuie*te *i aminte*te turnul 8 al lui Da(id mp#ratul 8 zidit ca s# "ie cas# de odoare luate n lupt#& *i de el atrn# scuturi& una mie& toate scuturi de (ite0i. Iar# cei doi sni ai t#i6 ca doi pui de

emeni snt ai unei azele ce pasc printre crini... Ct de dulce& ct de dra #& cnd dezmierzi& e*ti sora mea& mireasa mea. i mai dulce dect (inul dulce3i mn ierea ta5 i mireasma ta pl#cut#3i mai presus de orice mir. Ale tale 'uze snt ca un "a ure de miere< miere cur e& lapte cur e de su' lim'a ta& iu'ito& iar (#lurile tale au mireasma pa0i*tilor din Li'an% (ca+. I", '. 18 5,1011). %Adormisem& dar n mine inima st#tea de stra0#. Ce se aude9 Este lasul celui dra 5 i 'ate3n u*#. :/ora mea& iu'ita mea& desc)ide3mi5 ,urtureaua mea...; Ci iu'itul meu *i3a (rt mna prin "erestruica u*ii *i inima mi s3a z'#tut n mine. i m# scol ca s#3i desc)id celui dra & pe cnd smirna de pe mini picur#& pe cnd de etele mele las# stropii de mireasm# pe ncuietoarea u*ii. i am desc)is pentru cel dra & dar iu'itul meu plecase5...%1F& 2, 46). %i unde s3a dus iu'itul t#u& o& cea mai "rumoas# dintre "ete9 /pre ce parte a luat3o alesul t#u& ca s#3l c#ut#m *i noi cu tine9 4rea3iu'itul meu s3a po ort n r#din#& la r#zoarele m'#ls#mate& ca s#3*i pasc# oile n r#din# *i s# culea # crini. Eu snt a lui& a celui ce mi3e dra & *i el este al meu *i *i pa*te oile ntre crini% ("I, l&3). %...Ct de "rumoase snt& n sandalele lor& picioarele tale& o domni+#5 Rotund# este coapsa ta ca un colan& lucru din mn# de me*teri iscusi+i. 4ntecele t#u e ca un potir n(oit *i din care (inul nu lipse*te& *i trupul t#u e ca un snop de ru& ncins cu crini. i snii t#i& al#turi& snt ca doi pui de ciut#& ca doi pui emeni ai unei azele. ?tul t#u e turn de "ilde*... Ca "inicul e*ti de dreapt# *i ciorc)ini de stru uri c#+#ra+i snt snii t#i5 i "ac n mine planuri6 m# (oi sui n 3inie *i ramurile lui prin mn# le (oi trece. O& snii t#i de3ar "i ciorc)inii care atrn# *i su"lul urii tale mirosul merelor5 i s#rutarea ta& ca (inul cel mai dulce& s#3mi cur # molcomit& s# alunece pe 'uze *i pe din+i. Eu snt a lui& a celui ce mi3e dra & *i el mi poart# dorul. /# mer em la cmp& alesul meu mult dra & *i s# petrecem noaptea n c#tune< iar dis3de3diminea+# porni3(om n pod orii s# (edem dac# (ia prinde s# nmu ureasc#& dac# 'o'ocii se desc)id *i dac# rodiii au dat n "loare. i acolo +i (oi da dezmierd#rile mele...% (ca . VII, v. 25, 813). %O& de3ai "i "ost "ratele meu *i s# "i supt la snul mamei mele& de te3a* "i ntlnit pe a"ar# unde(a& a* "i putut s# te s#rut *i nimeni n3ar "i a(ut cu(nt s# m# dispre+uiasc#5 ,e3a* "i luat *i te3a* "i dus n casa mamei mele. i +i3a* "i dat s# 'ei (in dres cu mirodenii& (in de rodii. 4etreac#3+i 'ra+ul stn pe dup# capul meu *i cu cel drept s# m# cuprind# strns5 O& "iice ale Ierusalimului& 0uru3(# pe cer'oaicele *i pe azelele cmpiei& s# nu trezi+i& s# nu scula+i pe dra a mea pn# ce nu3i (a "i (oia5... A(em o sor# mic# *i sni nu are nc#& *i ce (om "ace cu sora noastr# cnd (or (eni s3o pe+easc#9% ("III, l& , 8). A*a arat# %C-ntarea cnt#rilor%& cele'r# prin "rumuse+ile ei *i care a pro(ocat attea contro(erse. Oamenii "#r# pre0udec#+i *i "#r# r#t#ciri reli ioase (#d n aceast# scriere erotic# o simpl# roman+# n ustul epocii. ns# teolo ii& att mozaici ct *i cre*tini& snt de alt# p#rere. Cei dinti a"irm# cu "anatism c# iu'itul despre care (or'e*te poetul nu este nimeni altul dect... dumnezeu& iar lo odnica& iu'ita& crinul (#ilor este... poporul lui Izrail. %Cntarea cnt#rilor% este interpretat# ca o istorie ale oric# a poporului e(reu din momentul %ie*irii din E ipt% *i pn# la (enirea lui %mesia%& cnd se spune

c# (a "i ridicat pentru a treia oar# templul din Ierusalim. 4entru 0usti"icarea acestei interpret#ri au "ost "olosite toate complica+iile& toate con"uziile& ntrea a cazuistic# a ,almudului& prescurt#ri de cu(inte *i nlocuirea unor cu(inte prin altele care sun# asem#n#tor. Ct pri(e*te pe teolo ii cre*tini& n special pe cei catolici& ace*tia sc)im'# cu totul explica+ia n(#+a+ilor e(rei *i a"irm# cu aerul cel mai serios c# acest poem erotic este rodul celei mai s"inte inspira+ii& o carte pro"etic#& n care iu'irea lui Lristos pentru 'iseric# *i a 'isericii pentru dumnezeiescul ei ntemeietor& considerat drept so+ul ei& este n"#+i*at#& ce3i drept& ntr3o "orm# ndr#znea+#& dar expresiile ndr#zne+e snt puri"icate prin semni"ica+ia mistic# *i pot scandaliza numai mintea nele iuit# a li'er3cu et#torilor. 4rima interpretare mistic# n acest sens apar+ine unui p#rinte al 'isericii& Ori ene& care a scris n le #tur# cu aceasta un amplu comentariu. Este destul de amuzant s# constat#m c# onoarea acestei mari descoperiri i apar+ine aceluia dintre p#rin+ii 'isericii care *i3a c*ti at loria nu numai prin pro"unzimea min+ii *i prin de(otamentul s#u "a+# de reli ie& ci *i prin "aptul c# s3a castrat. 4e urmele austerului Ori ene au mers to+i exe e+ii cre*tini& ntre ul cler& 'ucuros c# ast"el are prile0ul s#3i sileasc# pe credincio*ii nai(i s# n )it# unul dintre cele mai roza(e )apuri ale .i'liei. i iat# c#& datorit# acestui truc in enios& %Cntarea cnt#rilor% este n"#+i*at# n m#n#stiri c#lu #ri+elor ca o'iect de medita+ie *i de calmare a s-n elui lor n"ier'ntat. $e putem da u*or seama care este ade(#ratul e"ect al acestui poem asupra nenorocitelor "emei z#(orte& al c#ror misticism& mai mult sau mai pu+in isteric& le su ereaz# c# "iecare dintre ele ar "i lo odnica lui Lristos. !n sin ur#tatea c)iliilor lor t#cute& s#rmanele c#lu #ri+e se identi"ic# cu 'iserica& lo odnica celui prea iu'it& *i se las# prad# unor (is#ri al c#ror con+inut nu este &reu de &+icit# 4entru a nt#ri *i mai mult n mintea credincio*ilor aceast# interpretare a'surd#& oamenii 'isericii au dat titluri celor opt capitole ale %Cnt#rii cnt#rilor%. Din aceste titluri se simte (iclenia *i 'i otismul teolo ilor. Iat#3le6 Capitolul I. /o+ia *i declar# dra ostea pentru so+& iar so+ul dra ostea pentru so+ie. Capitolul al II$lea# Cuv"ntul bisericii despre Iisus <ristos# Capitolul al III3lea. Cum l caut# 'iserica pe Iisus Lristos *i cum se 'ucur# dup# ce l3a #sit. Capitolul al I=3lea. Frumuse+ea so+iei& descris# mistic n expresii plastice. Capitolul al =3lea. Re retul so+iei de a nu "i r#spuns cum se cu(ine la c#ut#rile so+ului ei< ea descrie "rumuse+ea so+ului. Capitolul al =I3lea. Dialo ntre Iisus Lristos *i 'iseric#. Capitolul al =II3lea. Alt# descriere mistic# a "rumuse+ii so+iei< dra ostea credincioas# a 'isericii pentru Iisus Lristos. Capitolul al =lIII3lea. Dra ostea reciproc# dintre 'iseric# *i Iisus Lristos. /# nc)eiem aceast# parte a cercet#rii noastre& citndu3l pe =oltaire6 %Deoarece :Cntarea cnt#rilor; este considerat# de clerici drept o ale orie a c#sniciei (e*nice dintre Iisus Lristos *i 'iserica sa 8 *i tre'uie s# recunoa*tem c# ale oria este un pic cam pip#rat# 8& am dori "oarte mult s#

*tim ce tre'uie s# n+ele em din cu(intele6 :A(em o sor# mic# *i sni nu are nc#...;%

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI l A4,ELEA (,$,A I/,ORIE A RE?ILOR LUI I>RAIL I AI LUI IUDA Mostenitorul tronului lui /olomon a "ost "iul s#u Ro'oam. /3ar putea crede c# totul a(ea s# mear # strun#& deoarece autorul %sacru% tocmai ne comunicase c# niciodat# izraili+ii nu au "ost att de "erici+i ca su' domnia lui /olomon& cnd era aur din a'unden+#& iar 'un#starea societ#+ii era att de mare& nct ar intul nu (alora mai mult dect pietrele de pe drum. Dar& dup# cum ne3am putut da seama tot timpul& %porum'elul di(in% are memoria "oarte scurt#6 lui i "ace o deose'it# pl#cere s#3*i 'at# 0oc de nai(itatea dreptcredincio*ilor. Acum .i'lia ne po(este*te cu tot calmul c# poporul e(reiesc s3a strns la /i)em *i i3a (or'it dup# cum urmeaz# "iului lui /olomon6 %4#rintele t#u a pus 0u reu pe noi. U*ureaz# munca cea rea *i 0u ul reu care l3a pus pe rumazul nostru *i3+i (om slu0i +ie5% (Be2i, I, (II, ) Ro'oam s3a s"#tuit cu '#trnii& "o*tii dre #tori ai tat#lui s#u. Ace*tia au recunoscut c# de"unctul pusese d#ri cu ade(#rat prea mari *i *i3au exprimat p#rerea c# ar "i 'ine s# mai reduc# 'irurile& pentru ca poporul s# nu murmure mpotri(a dinastiei. Dar re ele s3a s"#tuit *i cu tineri de (rsta lui& cu care crescuse mpreun#. Ace*tia au "ost de p#rere contrar# ('. !810). i atunci cnd reprezentan+ii poporului& n "runtea c#rora se a"la Iero3'oam& rentors din E ipt& au (enit la Ro'oam dup# r#spuns& acesta le3a spus6 %De etul meu cel mic este mai reu dect coapsele tat#lui meu5... Dac# tat#l meu (3a pus 0u reu& eu (# (oi pune unul *i mai reu< tat#l meu (a '#tut cu 'ice& iar eu (# (oi 'ate cu )arapnice5%('. 10811). Fire*te& Ro'oam nu *i3a cucerit prin aceast# cu(ntare dra ostea poporului. .i'lia se r#'e*te ns# s# ne spun# c# dumnezeu a a(ut ri0# %ca s# se ade(ereasc# cu(ntul pe care l (or'ise& prin ura lui A)ia din /ilo& c#tre Iero'oam& "iul lui $a'at% ('. 15). Rezult#& a*adar& c# nimeni altul dect dumnezeu le3a inspirat tinerilor prieteni ai noului re e s"aturile lipsite de n+elepciune *i l3a or'it pe Ro'oam& nct acesta *i3a n #duit s# spun# reprezentan+ilor poporului prostiile citate mai sus. .inen+eles& poporul era ct se poate de nemul+umit *i s3a ntors murmurnd la s#la*urile sale. Iar Ro'oam& care l3a trimis pe Adoniram& principalul strn #tor al d#rilor& s#3i aduc# impozitele& a "ost curnd ntristat de *tirea c# n +ar# au nceput tul'ur#ri *i c# omul s#u de ncredere c#zuse (ictim# unui act terorist. Aceasta a speriat3o ntr3atta pe maiestatea3sa& nct& dup# cum spune .i'lia& %a'ia a a(ut (reme s# se urce n carul s#u *i a "u it la Ierusalim% ('. 18). %i cnd a a"lat tot Izrailul c# Iero'oam s3a ntors& a trimis *i l3a c)emat la o'*te *i l3au pus re e peste tot Izrailul& iar cu casa lui Da(id n3a mai r#mas nimeni dect sin ur# semin+ia lui Iuda 1*i a lui =eniamin2. Apoi Ro'oam a (enit

la Ierusalim *i a adunat toat# semin+ia lui Iuda *i semin+ia lui =eniamin& o sut# optzeci de mii de o*teni& ca s# porneasc# cu r#z'oi mpotri(a casei lui Izrail *i s# ntoarc# re atul de partea lui Ro'oam& "iul lui /olomon% ('. 20821). Iar#*i exa er#ri ridicole5 Un pr#p#dit de re i*or al unei 0um#t#+i de popor mic *i aproape s#l'atic a strns o oaste de BGF.FFF de oameni5 Cine (a crede a*a ce(a9 %Atunci a "ost cu(ntul domnului c#tre emaia& omul lui dumnezeu& a*a6 :/pune lui Ro'oam& "iul lui /olomon& re ele Iudei& *i la toat# casa lui Iuda *i =eniamin *i la tot poporul care a mai r#mas5 A*a zice domnul6 $u pleca+i *i nu (# r#z'oi+i cu "ra+ii (o*tri& "iii lui Izrail5 /# se ntoarc# "iecare la casa sa& c#ci de la mine a pornit )ot#rrea aceasta 5# i cnd au auzit cu(ntul domnului s3 au ntors acas#& dup# cu(ntul lui% ('. 2282 ). A*adar& re atul e(reiesc s3a mp#r+it n dou# re ate& care au nceput de atunci s# se numeasc# ast"el6 Izrail& n "runte cu Iero'oam& *i Iuda& peste care domnea Ro'oam. ,re'uie s# credem c# /i)em& unde s3a strns poporul pentru a3*i exprima re(endic#rile c#tre "iul lui /olomon& nu exista ca ora*& deoarece .i'lia spune mai departe6 %Iero'oam a nt#rit /i)emul de pe muntele E"raim *i l3a "#cut cetatea sa domneasc#. Apoi a plecat de acolo *i a nt#rit 4enuelul% ('. 25). Crede+i cum(a c# Iero'oam& "ostul slu0itor& i era recunosc#tor lui dumnezeu pentru c#3l "#cuse re e9 $icidecum5 El s3a r#'it s# comande doi (i+ei de aur noi *i i3a a*ezat pe unul la .etel& iar pe cel#lalt n Dan& *i a poruncit poporului lui Izrail6 este prea reu *i prea departe pentru (oi s# (# duce+i pn# la Ierusalim pentru ru #ciune *i 0ert"#. Iat#& (# pute+i nc)ina acestor (i+ei de aur& c#ci ei (3au scos din E ipt. 4oporul Izrailului a "ost "oarte mul+umit& iar Iero'oam a construit *i alte capi*ti pentru di"eri+i idoli< el a numit noi preo+i& care nu a(eau nimic comun cu semin+ia lui Le(i& *i a nceput c)iar el personal s# o"icieze ca preot ('. 2!833). Dac# aceast# relatare este ade(#rat#& ea constituie o nou# do(ad# c# pe (remea aceea reli ia e(reilor nu era ctu*i de pu+in 'ine sta'ilit#. Acest popor mic *i sc)im'# credin+a& dup# cum se (ede& de la o clip# la alta *i o "ace de repetate ori n perioada care se situeaz# ntre le endara sa ie*ire din E ipt *i epoca lui Ezdra. Cu acest prile0 re+ine+i inexplica'ila sa nclina+ie pentru (i+ei ca ntrupare a di(init#+ii5 $u a+i uitat& cred& c# dumnezeu a exterminat 7H.FFF de oameni ca pedeaps# pentru (i+elul de aur al lui Aaron< n acest caz& pentru cei doi (i+ei ai lui Iero'oam& dumnezeu ar "i tre'uit s# stri(easc# cel pu+in DC.FFF de izraili+i. De ast# dat# se ntmpl# ns# cu totul altce(a. %Iat# c# a (enit un om al lui dumnezeu din Iuda& 1Iosi" Fla(iu l nume*te prorocul Adda. 8 -. ..)..., n .etel& tocmai cnd Iero'oam st#tea la 0ert"elnic ca s# aduc# t#mieri. Atunci el a predicat din porunca domnului mpotri(a 0ert"elnicului *i a zis6 :Jert"elnice& 0ert"elnice5 A*a roste*te domnul6 Iat# c# se (a na*te un (l#star casei lui Da(id& care se (a c)ema Iosia& *i (a 0ert"i deasupra ta pe to+i preo+ii templelor de pe n#l+imi& care aduc t#mie deasupra ta& *i oase de oameni (or "i arse pe tine5; n acela*i timp a dat *i un semn *i a rostit6 :Acesta (a "i semnul pentru

ceea ce a zis domnul6 Iat#& 0ert"elnicul acesta (a cr#pa& iar cenu*a cea ras# de pe el se (a risipi5; i cnd re ele Iero'oam a auzit cu(ntul pro"etului pe care l3a stri at mpotri(a 0ert"elnicului de la .etel& *i3a ntins mna de la 0ert"elnic *i a zis6 :4rinde+i3l5; Dar mna pe care o ntinsese s3a uscat *i nu putea s3o mai tra # napoi. i a cr#pat *i 0ert"elnicul *i s3a risipit de pe el cenu*a cea ras#& adic# acesta era semnul pe care3l d#duse omul lui dumnezeu din porunca domnului. Atunci a nceput re ele s# spun# omului lui dumnezeu6 :m'uneaz#3l pe domnul dumnezeul t#u *i roa #3te pentru mine ca s# pot strn e mna la loc5; Atunci omul lui dumnezeu a c)emat ndurarea domnului& *i m"na re&elui s$a tras la loc ca mai "nainte# Apoi re ele a zis omului lui dumnezeu6 :Intr# la mine n#untru *i n(ioreaz#3te *i3+i (oi da un dar5;% (Be2i I, XIII, 17). 4rorocul ns# a(ea instruc+iuni "oarte precise de la dumnezeu& care i poruncise6 %/# nu m#nnci pine& nici s# nu 'ei ap# *i nici s# te ntorci pe drumul pe care ai (enit5% ('. 9). De aceea el a re"uzat prnzul *i darurile *i s3a ntors n re atul lui Iuda& *i anume& %el a apucat pe alt drum *i nu s3a ntors pe drumul pe care (enise la .etel ('. 10). Minunea cu 'ra+ul paralizat este& 'inen+eles& un "leac n compara+ie cu minunile despre care ni s3au po(estit attea pn# acum. Din "ericire& (om a(ea curnd prile0ul s#3l ntlnim pe prorocul Ilie& *i atunci (om (edea minuni mai de soi5 Ct pri(e*te interdic+ia pentru %omul lui dumnezeu% de a accepta )ran# pe p#mnturile lui Iero'oam& aceasta arat# o dat# n plus c# teritoriile re elui nu erau din cale a"ar# de ntinse. Un om care de0unase n /amaria putea u*or& mer nd pe 0os& s# a0un # pn# la cin# la Ierusalim. Cu att mai mult& "ire*te& un proroc& care era& pro'a'il& o'i*nuit s# duc# o (ia+a modest#& putea u*or s# renun+e la de0un n .etel& care era mai aproape de Ierusalim dect /amaria. %Dar n .etel locuia un pro"et '#trn. i au (enit "iii lui la el *i i3au po(estit tot ceea ce "#cuse omul lui dumnezeu n (#zul tuturor n .etel& precum *i cu(intele pe care i le3a spus re elui. 4e cnd ei po(esteau tat#lui lor& tat#l lor i$a "ntrebat% =ncotro a apucat9; i "iii lui i3au ar#tat calea pe care apucase omul lui dumnezeu care venise din Iuda# Atunci el a dat porunc# "iilor s#i6 :4une+i samarul pe asin5; i ei l3au pus& iar el a nc#lecat pe asin. i el i3a r#spuns6 :$u pot s# m# ntorc cu tine& c#ci su' un ste0ar... Atunci l3a m'iat pe el6 WLai cu mine acas# ca s# te osp#tezi5P i el i3a r#spuns :$u pot s# m# ntorc cu tine& c#ci nu3mi este n #duit s# m#nnc pine& nici s# 'eau ap# cu tine n locul acesta& Fiindc# mi s3a spus prin porunca domnului6 :/# nu m#nnci& nici s# nu 'ei acolo ap# *i nici s# nu te ntorci pe drumul pe care ai (enit5; Dar el i3a zis6 :i eu snt pro"et ca *i tine *i n erul mi3a spus prin cu(ntul domnului a*a6 :ntoarce3l din drum la tine acas#& ca s# m#nnce *i s# 'ea5; ns# el l min+ea.

Atunci el s$a "ntors! a mncat *i a '#ut n casa lui% (v. 1119). $e re+ine aten+ia "aptul c# de ndat# ce un om a zis despre sine c# este proroc i s3a dat crezare pe cu(nt. $e mai amintim c#& pe timpul lui /aul& prorocii pri'e eau n crduri. De ndat# ce '#trnul din .etel i3a declarat c#l#torului c# i este con"rate& acesta a acceptat s# m#nnce n casa lui. %Dar pe cnd ei st#teau la mas#& a "ost cu(ntul domnului c#tre pro"etul care l ntorsese din drum# i acesta a stri at c#tre omul lui dumnezeu care (enise din Iuda6 :A*a zice domnul6 "iindc# te3ai r#z(r#tit mpotri(a poruncii domnului *i n3ai p#zit porunca pe care +i3a poruncit3o domnul dumnezeul t#u& i te3ai ntors *i te3ai osp#tat *i ai '#ut n locul acela n care +i3a poruncit s# nu m#nnci pine& nici s# nu 'ei ap#& trupul t#u nu (a "i pus n mormntul p#rin+ilor t#i5; Dup# ce el a mncat *i a '#ut& pro"etul care l ntorsese din cale i3a pus samarul pe asin. i el a pornit la drum. Dar pe drum i3a ie*it nainte un leu *i l3a omort& *i )oitul lui sta aruncat n drum cu asinul *i cu leul ln # el. Din nt-mplare& c+i(a drume+i care treceau pe acolo& (#znd trupul lui aruncat n drum *i leul stnd ln # el& au (enit *i au dat de (este n cetatea n care locuia pro"etul cel '#trn. -ar c"nd a auzit pro3etul care "l ntorsese din drum a zis6 :Acela este omul lui dumnezeu care a nesocotit porunca domnului *i pentru aceasta domnul l3a dat n )earele leului...; Apoi a spus "eciorilor s#i6 :4une+i samarul pe asin5; i ei l3au pus. i el a plecat *i a #sit )oitul lui aruncat n drum& iar leul *i asinul stnd al#turi de el. Leul nu mncase )oitul *i nici nu s"*iase pe asin. Atunci pro"etul a ridicat trupul omului lui dumnezeu& l3a pus pe asin *i l3a dus n cetatea '#trnului pro"et& ca s#3l 0eleasc# *i s#3l n roape. i i3a pus trupul n mormntul lui *i ei l3au plns6 :O& "ratele meu5; Iar dup# ce l3au n ropat& el a zis "iilor s#i6 :La moartea mea s# m# n ropa+i n mormntul n care a "ost n ropat omul lui dumnezeu *i oasele mele s# le pune+i ln # oasele lui;...% ('. 20831). Aceasta este trista istorie a ne"ericitului c#l#tor& care nu poate "i n(inuit n mod serios pentru "aptul c#& sim+indu3se n"ometat& pro"itase de in(ita+ia mincinoas# a unui om care se d#duse drept con"ratele s#u *i care nu a a(ut apoi nimic de su"erit& de*i mncase *i el mpreun# cu %prorocul%. Acest s#rman %om al lui dumnezeu% nu pare s# "i 0ucat un rol prea de seam# n istoria di(in#6 dac# nu ar "i "ost ntmplarea cu leul *i cu acest remarca'il asin& care a stat att de netul'urat *i plin de de(otament de ard# ln # cada(rul st#pnului s#u& posteritatea nu ar "i a"lat nimic despre el. Dar ce s3a ntmplat cu Iero'oam9 /3ar putea crede c# incidentul cu 'ra+ul paralizat 'rusc *i tot att de 'rusc re"#cut tre'uia s#3l (indece de pasiunea lui criminal# pentru (i+eii de aur< n plus& ce putea "i mai n"rico*#tor dect moartea omului lui dumnezeu& care& 'inen+eles& i3a "ost adus# la cuno*tin+#9 i totu*i 8 e de necrezut5 8 Iero'oam %tot nu s3a ntors cu poc#in+# de la calea lui cea rea& *i a "#cut iar#*i din poporul de 0os preo+i pentru capi*tile de pe n#l+imi& c#ci pe oricare (oia *i punea mna ca s# "ie preo+i pentru

capi*tile de pe n#l+imi% ('. 33). Este limpede c# acest su"let mpietrit nu putea s# scape de o pedeaps# exemplar#. 4e cine a lo(it ns# pedeapsa di(in#9 4e Iero'oam cum(a9 $u5 Ea s3a a'#tut asupra micului s#u "iu& numit A)ia. Copilul s3a m'oln#(it pe nea*teptate. 4e Iero'oam l3a str#"ul erat un nd6 s# cear# s"atul prorocului A)ia& cel care i d#ruise zece 'uc#+i din )aina sa ca semn al str#lucitului s#u (iitor. Aici lipsa de lo ic# a re elui Izrailului ia propor+ii "antastice. El *tie ce nseamn# atotputernicia *i atot*tiin+a lui dumnezeu. ,otu*i& adresndu3se lui A)ia pentru a o'+ine prin mi0locirea lui de la dumnezeu ns#n#to*irea copilului& el *i "ace planul de a3l tra e pe s"oar# pe omul %s"nt%. Iero'oam *i trimite au usta sa soa+# la /ilo& de )iznd3o n preala'il& a*a nct A)ia s# n3o poat# recunoa*te. El *i nc)ipuie c# (a "i su"icient ca ea s#3i (or'easc# despre copilul cel 'olna( "#r# a3*i dez(#lui identitatea. i iat3o pe doamna Iero'oam a0uns# la /ilo. i& culmea& .i'lia ne mai spune c# A)ia %nu putea s# (ad#& "iindc# oc)ii i sl#'iser# de '#trne+e% 1.Re ri I, (I", ). A*adar& oricum am lua lucrurile& de )izarea era cu totul inutil#. %Dar domnul i spusese lui A)ia6 : Iat#& "emeia lui Iero'oam (ine s# te ntre'e pe tine& c#ci "iul ei este 'olna(. Cnd (a (eni& s#3i spui a*a *i a*a& c#ci ea (ine n )aine sc)im'ate;. i a'ia a auzit A)ia z omotul pa*ilor ei& *i n clipa cnd a intrat pe u*# i3a zis6 :Intr#& "emeie a lui Iero'oam5 4entru ce te3ai m'r#cat n )aine str#ine9 /nt trimis s#3+i (estesc "apte crncene5;%(". 5&!). Urmeaz# un discurs lun & plin de repro*uri amare la adresa lui Iero'oam *i a celor doi (i+ei& prorocirea unor roz#(ii *i nenorociri pentru casa re al#< nu este dat uit#rii nici '#ie+elul cel 'olna(& o'iectul consulta+iei. %Acum& scoal# *i pleac# acas#5 i cnd picioarele tale (or p#*i n cetate& copilul (a muri% ('. 12). $e"ericita re in# se ntoarce zdro'it# la ,ir+a& unde se a"la %curtea re al#%. %...i cnd a p#*it pra ul casei& copilul murise% ('. 17). ?ndi+i3(# numai6 cu un pic de inteli en+#& maiestatea3sa ar "i putut e(ita catastro"a. Ar "i "ost su"i3 cient s# treac# prin ora* pe catali e. !n acest caz& ea nu ar "i pus piciorul n ora*. Dar dra ostea matern# a mpiedicat3o s# se ndeasc# la aceasta. Aici Cartea nti a Re ilor ne trimite la Cartea a doua a Cronicilor. A"l#m de acolo (ca+. (III) c# A'ia& re ele Iudei& "iul lui Ro'oam& a purtat r#z'oi cu Iero'oam. Re ele A'ia a(ea DFF.FFF de osta*i ale*i& iar Iero'oam a(ea GFF.FFF de o*teni& de asemenea ale*i. %...Au c#zut uci*i din Izrail cinci sute de mii de oameni pe ales% ('. 17). !ntr3un cu(nt& un m#cel sacru5 !n s"r*it& dup# 77 de ani de domnie! Ieroboam a adormit### mpreun# cu p#rin+ii s#i% 1.Re i I, (I", 20). Dumnezeu3tat#l& care ucisese pe unul dintre "iii lui Iero'oam& pe micu+ul A)ia& l#sase n (ia+# 8 uituc cum l *tim din .i'lie 8 pe un alt "iu& pe $ada'& care a mo*tenit tronul p#rintesc. Ct despre Ro'oam& acesta s3a purtat tot att de urt "a+# de dumnezeu ca *i Iero'oam. %i a "#cu Ro'oam "apte rele n oc)ii domnului *i a z#d#rt r(na lui& mai mult dect au "#cut p#rin+ii lui& prin p#catele pe care el le3a s#(r*it. C#ci *i ei *i3au zidit 0ert"elnice pe n#l+imi *i stlpi cu pisanii idole*ti& *i a*ere pe orice colin# mai nalt# *i su' orice copac (erde. Erau de asemenea *i des"rnate n +ar#& *i ei se luau dup# toate tic#lo*iile neamurilor pe care domnul le iz onise din "a+a "iilor lui Izrail% (v. 2224).

%!n anul al cincilea al domniei lui Ro'oam& i*ac& mp#ratul E iptului 1este pentru prima dat# cnd .i'lia citeaz# numele unui "araon. 8 L. ,.2& s3a suit cu r#z'oi mpotri(a Ierusalimului. i a luat (istieriile templului domnului& precum *i comorile cur+ii domne*ti< deci el a pr#dat tot. i a mai luat *i toate scuturile cele de aur pe care le "#cuse /olomon% ('. 2582!). Iat# ce spune n aceast# pri(in+# 0oltaire% %Anumi+i sa(an+i sus+in c# acest i*ac ar "i "ost marele "araon /esostris< al+i savan+i demonstreaz# c# /esostris s3a n#scut cu B#FFF de ani naintea 'i'licului i*ac& iar cei mai de seam# sa(an+i do(edesc c# nici /esostris nu a existat (reodat#. Exist# un ar ument care ne "ace s# credem c# nu /esostris a "ost cel care a 0e"uit Ierusalimul& *i anume& dup# .i'lie& el nu ar "i pr#dat /i)emul& Ieri)onul& /amaria *i cei doi (i+ei de aur& n timp ce Lerodot ne po(este*te c# marele /esostris a pr#dat tot p#mntul%. Lui Ro'oam i3a urmat "iul s#u A'ia& care a domnit doar trei ani& dar care nu *i3a pierdut n zadar acest timp scurt6 potri(it C#r+ii a doua a Cronicilor& el a ucis ntr3o sin ur# lupt# KFF.FFF de osta*i din armata re elui lui Izrail. %i Iero'oam nu *i3a mai (enit n "ire ct a tr#it A'ia. i dumnezeu l3a lo(it *i el a murit. A'ia ns# a a0uns puternic. i *i3a luat paisprezece "emei& care i3au n#scut dou#zeci *i doi de '#ie+i *i *aisprezece "ete% (.r,n"c" II, XIII, 2021). /# "acem o socoteal#. A'ia a domnit trei ani& dup# cum ne spune Cartea nti a Re ilor ((", '. 2). !n primul an s3a r#z'oit cu Iero'oam. Ce zici& cititorule& despre cei 77 de "ii ai acestui A'ia& precum *i despre cele BC "iice& n total HG de copii& n#scu+i n doi ani de cele BD so+ii ale sale9 . Ce (remuri "ericite5 Ce s"nt# "ecunditate5 -intre cei ?? de 3ii ai lui Abia i$a urmat la tron Asa# *l a domnit la Ierusalim >4 de ani# Pe mama lui o c+ema .aaca! 3iica lui Absalom ('. 10). Asa s3a urcat pe tron& dar& deoarece era minor& re atul Iudei a "ost u(ernat un timp de c#tre mama sa. %i Asa a "#cut "apte 'une n oc)ii domnului... El a alun at pe to+i des"rna+ii din +ar# *i a nimicit to+i idolii pe care i "#cuser# p#rin+ii s#i. Ci a "#cut mai mult& c#ci *i pe mama sa a co'ort3 o de la (rednicia de re in#& "iindc# "#cuse pentru A*era un c)ip de ocar#. Asa a s"#rmat acest c)ip de ocar# *i l3a ars n lunca C)edronului. $umai loca*urile de nc)inare de pe n#l+imi nu le3a stricat. Inima lui Asa a "ost nedezlipit# de domnul n toat# (ia+a lui% (v. 1114). A "ost oare r#spl#tit Asa9 =e+i (edea ndat#. !n primul rnd& dac# e s# d#m crezare C#r+ii a doua a Cronicilor (ca+. (I"), el a a(ut de luptat mpotri(a unei n#(#liri du*mane& *i nc# ce n#(#lire5 %Asa a a(ut oaste de trei sute de mii de oameni din Iuda& narma+i cu scuturi *i l#nci& iar din =eniamin dou# sute optzeci de mii de purt#tori de scuturi *i tr# aci din arcuri& to+i lupt#tori (ite0i. Atunci >era) Etiopianul a ie*it mpotri(a lor cu un milion de oameni *i trei sute de care de r#z'oi *i a naintat pn# la Mare*a. Dar Asa i3a ie*it nainte *i s3a a*ezat n linie de '#taie n (alea de la miaz#noapte de Mare*a... Atunci domnul a lo(it pe etiopieni naintea lui Asa *i naintea lui Iuda& iar etiopienii o luar# la oan#. i Asa i3a urm#rit mpreun# cu poporul lui pn# la ?)erar *i au c#zut at+ia etiopieni nct n(a #a" 1c at aproape nimeni cu (ia+#... Asa *i cu ai lui luar# o 'o at# prad#% (v. 79, 1112).

Acest episod este cu att mai remarca'il& cu ct distan+a dintre Etiopia *i Ierusalim este imens#. Aceast# o*tire de KGF.FFF de oameni pe care o ridic# numai dou# semin+ii e(reie*ti este tot att de minunat# ca *i armata de B.FFF.FFF de oameni a etiopienilor. /e pune ntre'area6 cum a n #duit re ele e iptean i*ac& sau /esostris& ca toate aceste )oarde s# treac# prin teritoriul s#u9 /au poate c# etiopienii au trecut din A"rica n Asia... pe calea aerului9 i nc# o r#splat# i3a "ost )#r#zit# de dumnezeu3tat#l scumpului s#u prieten Asa6 %La (remea de '#trne+e... el s3a m'oln#(it de picioare% (Be2i I, (", 23). Autorul $sacru$ (or'e*te despre aceast# 'oal# ct se poate de concis< se pare c# 'oala i3a "ost trimis# lui Asa numai pentru a3i spori meritele p#mnte*ti. Dup# ce a domnit DB de ani& el a adormit cu p#rin+ii s#i& iar locul lui l3a luat "iul s#u Iosa"at. Dar s# (edem ce s3a ntmplat "n acest timp "n re&atul Izrail# $ada'& "iul lui Iero'oam& %a "#cut "apte rele n oc)ii domnului *i a um'lat pe calea tat#lui s#u *i s3a ter"elit n p#catul lui cu care a "#cut s# p#c#tuiasc# pe Izrail% ('. 2!). *l a domnit doar un an (v. 25 " 28). Complotul unui oarecare .ae*a din casa lui Isa)ar l3a costat (ia+a *i tronul. .inen+eles& .ae*a s3a proclamat re e< el a domnit 7D de ani& n care timp s3a purtat tot att de urt "a+# de domnul /a(aot ca *i Iero'oam *i $ada' ('. 3383 ), 4n# la urm#& cel de sus s3a plictisit. El a intrat n tratati(e cu un anume Ie)u *i i3a comunicat c# a luat )ot#rrea de a strpi dinastia lui .ae*a. Acesta& dup# cum se presupune& a murit lini*tit n patul s#u& iar "iul lui& Ela& a domnit doi ani& dup# care a "ost ucis de un oarecare >imri. Dup# aceast# ispra(#& >imri a pus la cale o lo(itur# de stat& a ocupat tronul *i a exterminat ntrea a "amilie a lui .ae*a& %nct n3a mai r#mas nimeni de parte '#r'#teasc#& nici rude& nici prieteni... dup# cu(ntul domnului...% (Be2i I, XVI, 1112). >imri s3a men+inut ns# la domnie doar *apte zile. Un anume Omri a pornit o r#scoal# mpotri(a lui >imri# Acesta& con(in ndu3se c# rolul s#u ca 'ici al lui dumnezeu s3a terminat& *i3a pus sin ur cap#t zilelor. Omri a stat pe tron B7 ani. %El a cump#rat muntele /amariei de la emer& cu doi talan+i de ar int& *i a nt#rit muntele& iar cetatea pe care a zidit3o a numit3o /amaria& dup# numele lui emer& st#pnul muntelui% ('. 2 ). Cam n aceea*i epoc#& Liel din .etel a zidit din nou Ieri)onul ('. 3 ). %Marii re i% ai Izrailului& care dispuneau de armate de sute de mii de oameni& nu au a(ut& a*a dup# cum reiese din .i'lie& ora*e mai ca lumea nainte de a "i cl#dit /amaria& Ieri)onul *i /i)emul. Acesta este un nou prile0 ca s# ne con(in em c# 'lestemul aruncat cnd(a asupra Ieri)onului nu (alora nici o para c)ioar#& deoarece "usese prorocit c# ora*ul acesta nu se (a ridica niciodat# din ruine .

CA4I,OLUL AL ,REI>ECI I O4,ULEA RQ>.OI$ICELE I/4RQ=I ALE 4ROROCULUI ILIE& CEL CU ,RQ/$E,UL N .$Q

Am a0uns acum la A)a'& nele iuitul A)a'& "iul lui Omri. 4ro"esorii de %istorie sacr#% le cer ele(ilor lor s#3i 'lesteme numele. $oi ns# tre'uie s# recunoa*tem c# o dat# cu apari+ia acestui re e& .i'lia rede(ine interesant#& l (om ntlni imediat *i pe neasemuitul proroc Ilie& sin urul om care s3a urcat n ceruri pe un car de "oc& la care erau n)#ma+i cai tot de "oc. %A)a'& "iul lui Omri. a a0uns re e al Izrailului... *i a domnit... timp de dou#zeci *i doi de ani n /amaria. i A)a'... a s#(r*it "apte rele n oc)ii domnului& mai multe dect to+i nainta*ii s#i. Dar nu s3a mul+umit numai c# s3a t#(#lit n p#catele lui Iero'oam& ...ci *i3a luat de so+ie pe Iza'ela& "iica lui Et'aal& re ele /idonului& *i a nceput s# se nc)ine lui .aal *i s#3l cinsteasc#% (/e5" I, XVI, 2931). Dumnezeu l3a iertat pe Da(id pentru c#s#toria cu .at*e'a& pe al c#rei so+ l asasinase< el a pri(it cu 'un#(oin+# c#s#toria lui /olomon cu "iica re elui E iptului< cnd ns# A)a' a ndr#znit s# ia de so+ie pe Iza'ela& "iica re elui /idonului& el a considerat aceasta drept o crim# n rozitoare. $ele iuitul re e nu s3a mul+umit cu o'i*nui+ii (i+ei de aur c#rora s# li se nc)ine6 %...A n#l+at un 0ert"elnic n templul lui .aal pe care l zidise n /amaria% ('. 32). Dar aceasta nc# nu este tot1 n rozi+i3(#& dreptcredincio*ilor6 %Dar a mai "#cut A)a' *i o a*er# *i a mai s#(r*it A)a' *i alte tic#lo*ii& cu care a n"uriat pe domnul dumnezeul lui Izrail mai mult dect to+i re ii& nainta*ii s#i% ('. 33). 4e scurt& re alul so+ al Iza'elei se str#duia s#3i "ac# n ciud# lui dumnezeu *i nu mai putea de pl#cere cnd reu*ea s#3l scoat# din "ire pe '#trn. Fire*te& n aceste condi+ii se impunea un proroc de mare clas#. i dumnezeu a )ot#rt s#3i opun# ultranele iuitului A)a' pe ar)is"ntul Ilie ,es'iteanu. %Atunci Ilie ,es'iteanul& din Res'a ?alaadului& a zis lui A)a'6 :=iu este domnul dumnezeul lui Izrail& naintea c#ruia slu0esc& c# nu (a "i n anii ace*tia rou# ori ploaie dect prin cu(ntul urii mele5;% (Be2i 1, ("II, 1). Dup# ce i3a spus aceasta& Ilie& plin de maiestate& a "#cut stn a3 mpre0ur..i'lia nu ne spune ns# ce atitudine a a(ut A)a' "a+# de aceast# *tire. %i a "ost cu(ntul domnului c#tre Ilie *i i3a spus6 :4leac# de aici *i porne*te spre r#s#rit *i acolo ascunde3te n z#(oiul prului C)Arit& care cur e la r#s#rit de Iordan. Acolo s# 'ei ap# din pru& iar cor'ilor le3am dat porunc# s#3+i aduc# demncare5; i a pornit de acolo *i a "#cut dup# cu(ntul domnului... Cor'ii i aduceau diminea+a *i seara pine *i carne& iar ap# 'ea el din p"r"u ('. 28!). ?ndul de a3i )r#ni pe s"in+i cu a0utorul cor'ilor i3a inspirat ulterior pe mul+i dintre in(entatorii de (ie+i ale s"in+ilor pustnici. .un#oar#& pustnicul 4a(el& timp de CF de ani ct a stat n pe*tera de la ,e'aida& *i3a primit ra+ia de o 0um#tate de pine pe zi de la un cor'. Cnd 4a(el mplinise (rsta de BHF de ani*ori& pustnicul Antonie& un tn#r de (reo SF de ani& l3a (izitat n pe*tera sa. i iat# c# cor'ul a adus pentru de0unul celor doi s"in+i o pine ntrea #. ,oate acestea snt pe deplin autentice5 Cel pu+in s"ntul Ieronim ne d# cu(ntul s#u de cinste c# a*a a "ost cu ade(#rat5 /# ne ntoarcem la Ilie.

%Iar dup# un r#stimp prul a secat& "iindc# nu mai c#zuse ploaie pe p#mnt. Atunci a "ost cu(ntul domnului c#tre el *i i3a poruncit6 :/coal#3te *i porne*te spre (arepta /idonului *i locuie*te acolo& c#ci iat# am poruncit unei "emei (#du(e s#3+i dea demncare5; i el s3a sculat *i a pornit spre /arepta /idonului. i cnd a a0uns la poarta cet#+ii& s3a ntlnit cu o "emeie care aduna lemne. Atunci el a c)emat3o *i i3a spus6 :Ad#3mi pu+in# ap# din urciorul t#u& ca s# 'eau5; i cnd ea se pornise s# aduc#& el a stri at *i i3a zis6 :Ad#3mi *i o 'ucat# de pine5; Dar ea i3a r#spuns6 :=iu este domnul dumnezeul t#u& c# nu am nimic copt n cuptor5 Mi3a r#mas numai o mn# de "#in# ntr3un c)uip *i pu+in untdelemn ntr3un urcior. i iat# c# dup# ce (oi strn e (reo dou# lemne& m# (oi duce acas# s# #tesc ce(a demncare pentru mine *i pentru "iul meu& *i apoi s# mnc#m *i s# murim5C Dar Ilie i3a r#spuns6 :$u te teme5 Du3te *i "# dup# cum ai zis& dar din ceea ce ai "#3mi *i mie o turt# mic# *i ad#3o ncoace& iar pentru tine *i "iul t#u "# la urm#. C#ci a*a zice domnul dumnezeul lui Izrail6 "#ina cea din c)iup s# nu se s"r*easc# *i untdelemnul din urcior s# nu lipseasc# pn# n ziua cnd domnul (a da ploaie pe "a+a p#mntului5; i ea a plecat *i a "#cut dup# cu(ntul lui Ilie& *i ea *i "iul ei *i casa ei au a(ut demncare mult# (reme6 F#ina din c)iup nu s3a s"r*it *i nici untdelemnul din urcior n3a secat& dup# cu(ntul domnului pe care l r#ise prin ura lui Ilie. Ci dup# toate acestea& "iul "emeii& st#pna casei& s3a m'oln#(it de o 'oal# tare rea& nct *i3a dat su"letul. Atunci ea i3a spus lui Ilie6 :Ce s# "ac cu tine& omule al lui dumnezeu9 Ai (enit la mine s#3mi aduci aminte de p#catul meu *i s# omori pe "iul meu9; Dar el i3a r#spuns6 :D#3mi pe "iul t#u5; i el l3a luat de la pieptul ei *i l3a dus n odaia de sus n care locuia el *i l3a pus pe patul lui& i a stri at c#tre domnul *i a zis6 :Doamne dumnezeul meu& (rei s# "aci r#u c)iar "emeii acesteia (#du(e& unde locuiesc eu& de ai n #duit s# moar# "iul ei9; Apoi s3a ntins de trei ori peste copil *i a stri at c#tre domnul *i a zis6 :Doamne dumnezeul meu& ntoarce su"letul acestui copil "ntr$"nsul1C i domnul a ascultat de lasul lui Ilie *i a ntors su"letul copilului ntr3nsul *i el a n(iat. Apoi Ilie a luat copilul cu el *i l3a co'ort din odaia de sus *i l3a dat mamei lui *i i3a zis6 :Iat#& "iul t#u este (iu5; Atunci 3emeia i3a r#spuns lui Ilie6 :Acum cred c# tu e*ti omul lui dumnezeu si cu(ntul lui dumnezeu care este n ura ta este ade(#rat5;% ('. 782 ). Acest proroc este un model de perspicacitate! deoarece a &+icit de la cea dinti pri(ire c# "emeia care strn ea lemne era (#du(#. 4oate c# se (or #si unii s# se mire c# el a nceput prin a cere pentru el sin ur tot restul de pine

al acestei "emei s#rmane. /3ar putea crede c# (#du(a& de*i de credin+# p# n#& a(ea mai mult# ncredere n cu(intele necunoscutului care (or'ea n numele dumnezeului lui Izrail dect credea nsu*i prorocul n "# #duielile dumnezeului s#u. Dar teolo ii sus+in c# toate acestea snt doar aparente6 Ilie a pus3o la ncercare pe "emeie& iar minunea s3a "#ptuit spre "olosul ei& tocmai pentru c# ea nu a *o(#it& ci a crezut de ndat#. Dac# ea ar "i re"uzat s#3i dea lui Ilie ultima ei m'uc#tur#& "ire*te c# minunea nu s3ar "i produs. =ede+i ns# c# minunea "usese prezis# de dumnezeu. Cum putea ea deci s# nu se s#(r*easc#9 A(em aici un cerc (icios *i zadarnic ne str#duim s# n+ele em aceast# n#scocire 'i'lic#. Este ce(a de domeniul supranaturalului& ininte3 li i'ilului& din care cauz# intr# n competen+a s"in+ilor p#rin+i. De alt"el merit# mai curnd s# "ie cercetate minunile s#(r*ite uneori de dumnezeu& pro'a'il cu scop de reclam#& n rndurile popoarelor care nu credeau n el. ns# necredincio*ii nu cedau *i nu se con(erteau la credin+a %ade(#rat#% nici dup# aceste minuni. .un#oar#& .i'lia nu ne spune c# (#du(a din /arepta ar "i trecut la credin+a e(reilor. ,oate popoarele antic)it#+ii& care recuno*teau existen+a multor zei& admiteau c# ace*tia comunic# o parte din puterea lor unor ale*i& anume ma ilor e ipteni& persani& 'a'iloneni& iar cte3odat# c)iar unor idolatri o'i*nui+i& cum a "ost .alaam. Fiecare dintre ace*ti (r#0itori *i p#streaz# ritualul *i cultul s#u. Ast"el se explic# le endele 'i'lice dup# care "araonul& (#znd minunile lui Moise& a recunoscut puterea dumnezeului s#u& dar nu *i3a sc)im'at reli ia. =#du(a din /arepta l3a recunoscut pe dumnezeul e(reiesc "#r# a socoti ns# necesar s# treac# la alt# credin+#. %i dup# alt r#stimp a "ost cu(ntul domnului c#tre Ilie n anul al treilea6 :Du3te *i te n"#+i*eaz# naintea lui A)a'& c#ci (oi trimite ploaie pe p#mnt5;% (Be2i I,("III, 1). A*adar& trei ani de zile nu plouase. %i Ilie s3a dus s# se n"#+i*eze lui A)a'... cnd "oametea a0unsese n#prasnic# n /amaria...% ('. 2). /e n+ele e c#& dup# trei ani de secet#& era "oamete. Dar de ce 'ntuia "oametea mai r#u n /amaria dect n orice alt# parte9 %A)a' a c)emat la sine pe O'adia& c#petenie peste casa sa. 8 O'adia era tare cinstitor de dumnezeu. C"nd Izabela a omor"t pe pro"e+ii domnului& O'adia a luat o sut# de pro"e+i *i a ascuns cte cincizeci ntr3o pe*ter#& unde le3a dat de mncare pine *i ap#. i A)a' i3a zis lui O'adia6 :Caut# cu de3am#nuntul n +ar#& la toate iz(oarele de ap# *i la toate praiele& poate se a"l# ce(a iar'# ca s# sc#p#m cu (ia+# caii *i catrii *i s# nu r#mnem "#r# (ite;. i *i3au mp#r+it +ara ca s# o cutreiere6 A)a' um'la sin ur ntr3o parte& iar O'adia tot sin ur ntr3alt# parte. (v. 36). $e (ine reu s# ni3l nc)ipuim pe re e p#r#sindu3*i palatul *i pornind s# caute nutre+ pentru cai. Fire*te& el putea s# trimit# pe cine(a dintre slu0itorii s#i. /au poate c#& n urma cruntei mizerii pe care au pricinuit3o cei trei ani de secet#& re ele A)a' *i concediase toat# curtea *i slu0itorii& p#strndu3l numai pe mai3marele lor9 Lucrul cel mai neo'i*nuit este c# se mai a"lau iz(oare& praie *i ruri. Cmpiile erau sterpe din cauza lipsei de ploaie& este limpede< aceea*i secet# tre'uia s# atin # ns# praiele *i iz(oarele despre care A)a' i

(or'e*te lui O'adia. Este curios c# nici unul dintre credincio*ii care citesc .i'lia nu3*i pune (reuna dintre aceste ntre'#ri. /# mer em mai departe. !n c#utarea ier'ii& O'adia l ntlne*te pe Ilie *i se nc)in# n "a+a lui. 4rorocul i porunce*te s#3i anun+e lui A)a' iminenta sa (izit#. Aceast# porunc# l3a alarmat ntr3un mod straniu pe O'adia& care 0udeca ast"el6 %Dar dac#& dup# ce m# (oi "i desp#r+it de tine& du)ul domnului te (a duce dumnezeu *tie ncotro *i cnd eu m# (oi n"#+i*a s# dau de *tire lui A)a' *i nu te (a #si aici& atunci (oi "i omort5% ('. 12). /e pare c# nai(ul O'adia se temea att de mult de dumnezeu& nct '#nuia o per"idie pn# *i n cu(intele prorocului. Din "ericire& Ilie iz'uti s#3l lini*teasc# *i s#3l ncura0eze& "# #duindu3i c# se (a ar#ta neap#rat nc# n aceea*i zi lui A)a'. %i s3a dus O'adia naintea lui A)a' *i i3a dat de (este. i A)a' a pornit n ntmpinarea lui Ilie# Cnd A)a' a dat cu oc)ii de Ilie i3a zis6 :,u e*ti oare cel ce aduci nenorocire peste Izrail9; Dar Ilie i3a r#spuns6 :$u eu snt cel ce aduce nenorocire peste Izrail& ci tu *i casa tat#lui t#u& "iindc# a+i p#r#sit poruncile domnului *i um'la+i dup# .aali. i acum trimite *i strn e tot Izrailul la mine& n muntele Carmel& precum *i pe pro"e+ii lui .aal& patru sute cincizeci& *i pe cei patru sute de pro"e+i ai A*erei& care m#nnc# la masa Iza'elei5 Atunci A+ab a trimis "n tot cuprinsul lui Izrail *i a adunat pe to+i pro"e+ii n muntele Carmel. Apoi Ilie s3a apropiat de tot poporul *i a cu(ntat6 :Ct# (reme (e+i um'la *c)iop#tnd pe amndou# picioarele9 Dac# domnul este dumnezeu& um'la+i dup# el. Iar dac# este .aal& atunci um'la+i dup# el5; Dar poporul nu i3a dat nici un r#spuns... :Eu sin ur am r#mas pro"et al domnului& iar pro"e+i ai lui .aal snt patru sute cincizeci 1*i patru sute ai A*erei2. Aduce+i aici doi (i+ei. /#3*i alea # ei un (i+el pe care s#3l taie 'uc#+i *i s#3l pun# pe lemne& dar "oc s# nu pun#. i eu (oi lua pe cel#lalt& l (oi t#ia 'uc#+i *i3l (oi pune pe lemne& iar "oc nu (oi pune. =oi s# (# ru a+i la dumnezeii (o*tri *i eu m# (oi ru a domnului. i dumnezeul care (a r#spunde cu "oc& acela s# "ie dumnezeu. i tot poporul a r#spuns6 :.un este cu(ntul5; Atunci Ilie a zis c#tre pro"e+ii lui .aal6 :Ale e+i un (i+el *i pre #ti+i3l mai nti (oi pentru 0ert"#& "iindc# (oi snte+i mai mul+i. Apoi s# c)ema+i pe dumnezeul (ostru& dar s# nu pune+i "oc;. i ei au luat (i+elul care li s3a adus& l3au #tit pentru 0ert"# *i au c)emat numele lui .aal de diminea+# *i pn# la amiaz#6 :.aale& auzi3ne5; Dar nu se auzea nici las& nici mi*care. Atunci ei au nceput s# 0oace mpre0urul 0ert"elnicului pe care3l "#cuser#. Dar la amiaz# Ilie a nceput s#3*i 'at# 0oc de ei *i zicea6 :/tri a+i cu las tare& c#ci el este dumnezeu5 4oate se ndeletnice*te cu ce(a sau s3a dus ncotro(a& sau c#l#tore*te& sau doarme& ca s# se trezeasc# din somn5; i ei au nceput s# stri e cu las tare *i3*i "#ceau scri0ilituri dup# rnduial#

cu s#'ii *i cu l#nci pn# cnd sn ele +*nea din ei% ('. 1!828). Criticii semnaleaz# c# muntele Carmel se a"la pe teritoriul sidonienilor *i c# re atul /idonului nu tre'uie con"undat cu re atul Izrailului. 4uteau oare supu*ii lui A)a'& r#spunznd la pro(ocarea prorocului Ilie& s# se ntruneasc# ntr3un loc care apar+inea altui re at9 Muntele Carmel "i ureaz# n aceast# po(estire numai pentru c# %porum'elul s"nt% nu e prea tare n eo ra"ie. Criticii arat# mai departe c#& dac# ar "i s# credem n realitatea acestui episod *i s#3l accept#m a*a cum este relatat& ar rezulta din el n mod (#dit c# poporul era "oarte con*tiincios *i cinstit din moment ce a admis n unanimitate propunerea lui Ilie. Este tot atit de e(ident c# preo+ii s#i& pe care .i'lia l 'lameaz# atta& credeau la "el n .aalul lor ca *i Ilie n dumnezeul s#u& o dat# ce *i3au "#cut r#ni cu s#'ii *i cu suli+e *i *i3au (#rsat sn ele pentru a o'+ine "ocul din cer. Dar din po(estiri ridicole *i "anteziste de acest "el tre'uie totu*i s# tra em concluzii corecte cu pri(ire la istoria poporului e(reu. Dup# ce anecdotele 'i'lice snt epurate de %minuni% *i de alte ornamente "anteziste& mai r#mne un oarecare material util& c)iar dac# e "oarte pu+in. De exemplu& din expunerea de mai sus reiese c# poporul lui Izrail *i poporul lui Iuda se nc)inau& la urma urmelor& aceluia*i dumnezeu& numai c# i ziceau alt"el. Izrail a(ea (i+ei de aur& iar Iuda tauri de aur& pe care /olomon i a*ezase n sanctuare *i care au r#mas acolo pn# la distru erea Ierusalimului *i a templului de c#tre %"araonul i*ac%. Din text reiese c# Izrail nu se nc)ina cu ade(#rat (i+eilor s#i& deoarece se spune c# se nc)ina lui .aal. !ns# cu(ntul %.aal%& %.el%& %.al% nsemna %domn%& ca *i %Adonai%& %Elo)a%& %/a(aot%& %Ia)(e%. Ritualul aducerii 0ert"elor era acela*i. Deose'irea era numai aceea dintre interesele e oiste ale preo+ilor. Erezia Izrailului consta n "aptul c# izrailitenii nu (oiau s#3*i "ac# ru #ciunile *i s# aduc# 0ert"e la Ierusalim& unde st#pnea semin+ia lui Iuda& ci *i3au "#cut sanctuare la ei acas#. %Iar dup#3amiaz# au nceput s# stri e din toate puterile pn# la (remea prinosului de sear#. Dar nu s3a auzit nici las& nici mi*care& nici semn de luare aminte.. Atunci Ilie Tesbiteanul a zis poporului ntre 6 :Apropia+i3(#5; i tot poporul s3a dat ln # el. i el a dres 0ert"elnicul cel d#rmat al domnului. i Ilie a luat dou#sprezece pietre& dup# num#rul celor dou#sprezece semin+ii ale "iilor lui Iaco'& c#tre care "usese cu(ntul domnului6 :Israil s#3+i "ie numele5; i cu pietrele a cl#dit un 0ert"elnic n numele domnului *i a "#cut un *an+ lat ca un r#zor pentru dou# sea de s#mn+# mpre0urul 0ert"elnicului. Apoi a rnduit lemnele& a t#iat (i+elul 'uc#+i *i l3a pus deasupra lemnelor& i a zis6 :Umple+i patru ciu'ere cu ap# *i turna+i peste arderea de tot *i peste lemne;. i au "#cut ntocmai... Iar apa a ncon0urat 0ert"elnicul *i *an+ul era *i el plin de ap#. ns# pe la (remea prinosului de sear#& pro"etul Ilie s3a apropiat *i a zis6 :Doamne& dumnezeul lui A(raam& al lui Isaac *i al lui Izrail& descopere3te ast#zi c# tu e*ti dumnezeu n Izrail *i eu snt ser(ul t#u& iar tot ceea ce am "#cut ast#zi este dup# porunca ta5

Auzi3m#& doamne5 Auzi3m#& ca s# cunoasc# poporul acesta c# tu e*ti domnul dumnezeu *i c# tu e*ti acela care le ntorci inima napoi5XX Atunci a c#zut "oc de la domnul& care a mistuit arderea de tot& lemnele& pietrele *i p#mntul& *i a sor'it *i apa care era n *an+. i cnd a (#zut poporul& a c#zut cu "a+a la p#mnt *i a zis6 :Domnul! el este dumnezeu1 -omnul! el este dumnezeu1C Iar Ilie a zis6 :4rinde+i pe pro"e+ii lui .aal5 $ici unul din ei s# nu scape5; i i3au prins. Dup# aceasta Ilie i3a po ort la apa C)i*onului *i acolo i3a 0un )iat% (v. 2940<. Unii oameni de *tiin+# sus+in c# Ilie ar "i un persona0 ale oric *i c#& n realitate& nu a existat niciodat# un proroc Ilie. Dar c)iar dac# Ilie a tr#it& spun criticii& nu a existat niciodat# un om mai lipsit de omenie. C#ci& potri(it textului& pro"e+ii lui .aal credeau cu tot atta ardoare n dumnezeul lor ca *i el n al s#u& iar credin+a lor era tot att de tare ca *i a sa. Ei erau credincio*i dumnezeului *i re elui lor. Era cea mai crud# nedreptate s# le ia (ia+a. i cum a n #duit re ele Izrailului aceast# execu+ie n mas#9 Aceasta nsemna s# se condamne pe sine nsu*i. !n s"r*it& Ilie tre'uia s# +in# seama c# aceast# minune nemai(#zut# 8 apari+ia din senin a unui "ul er care a aprins ntr3o clip# (i+elul& lemnele& pietrele *i apa din *an+ 8 i3ar "i pus& 'inen+eles& pe nduri pe prorocii eretici *i i3ar "i ntors& "#r# ndoial#& pe calea cea dreapt#. C#ci el era dator s# se n ri0easc# de poc#in+a p#c#to*ilor *i nu s#3i ucid#. Dup# ce i3au necat pe pro"e+ii lui .aal n apele C)i*onului& %Ilie a zis lui A)a'6 :Du3te& m#nnc# *i 'ea& c#ci se aude ropot de ploaie5;% 1"u. 1). $u a+i uitat c# timp de trei ani toate popoarele p#mntului a*teptaser# cu ner#'dare ploaia cea 'ine"#c#toare. 4rin urmare& Ilie i3a comunicat lui A)a' o *tire m'ucur#toare. Dar el min+ea& sus+innd c# se aude z omotul torentelor& deoarece deocamdat# nu se auzea nc# nimic& dup# cum rezult# din (ersetul urm#tor6 %i A)a' a plecat s# m#nnce *i s# 'ea& iar Ilie s3a suit pe (r"ul Carmelului *i s3a cinc)it& nct capul i3a a0uns ntre enunc)i% ('. 2). Prorocul avea pe semne! talente acrobatice1 %i i3a poruncit slu ii sale6 :Urc#3te *i arunc#3+i pri(irea spre mare5; i el s3a dus *i s3a uitat n zare *i a zis6 :$imic5;. Dar el i3a poruncit6 :ntoarce3te de *apte ori5; Dar la a *aptea oar# a (enit cu r#spuns6 :Iat# c# se i(e*te din mare un nor mic ct podul palmei5; Atunci Ilie i3a spus6 :Du3te de ra'# *i spune3i lui A)