Sunteți pe pagina 1din 27

Dimensionarea circuitelor si coloanelor de iluminat si forta Scop: alegerea in mod optim a sectiunii conductoarelor, a aparatelor de conectare si a celor de protectie

astfel incat sa se satisfaca conditiile de stabilitate termica in regim permanent si de scurta durata la pornire, a receptorului sau grupului de receptoare electrice care trebuie alimentate. Pasul 1. Curentul de calcul circuit receptor

unde Ic - curentul de calcul kI - coeficient de incarcare PN - puterea nominala - randamentul cos - factorul de putere U' U' Uf tensiunea de faza pentru receptoare monofazate Ul tensiunea de linie pentru receptoarele bifazate pentru receptoare trifa!ate circuit utila" #trifa!at$

unde Pc - puterea ceruta

suma puterilor instalate pentru fiecare circuit afectate de coeficientul de cerere Pasul %. Curentul de pornire

IN - curentul nominal al motorului

&p = ' - ( &p = 1,) - %,) &p = 1,1 - 1,+ Pasul +.

pentru motoare asincrone cu pornire directa pentru motoare cu pornire stea - triung*i pentru motoare cu pornire reostatica Curentul de ,arf

Ipmax - curentul de pornire al celui mai mare motor (receptor) - suma curentilor de calcul mai putin circuitul cu Ipmax Pasul -. .legerea sectiunii conductoarelor

curentul ma/im admisibil al conductorului sa fie mai mare sau egal cu curentul de calcul si din tabelul 1 re!ulta sectiunea conductorului. Se ,erifica sectiunea conductorului #s$ in regim de scurta durata la pornire:

"maxadm=20 A/mm2 pentru conductoare din Al "maxadm=3 A/mm2 pentru conductoare din !u 0abelul 1 Sectiunea conductorului 1mm2" 2,' 2,)' 1 1,' %,' 3 12 13 %' +' Ima #A" pentru cablu cu conductoare din $ Cu .l 1% 113 %2 %( 1( +3 %' -' +' 32 -( (2 312' 42 1+2 112

'2 )2 4' Pasul '.

132 %22 %+2 .legerea dispo!iti,elor de protectie

1+' 1)2 %22

Solutia clasica este protectia la suprasarcina cu relee termice si la scurtcircuit cu sigurante fu!ibile. .ceasta solutie se practica inca pe scara larga dar sunt si alte sisteme de protectie , electronice, presetabile, mult mai eficiente . %e&ulile dupa care se seteaza 'alorile acestor dispoziti'e sunt tot ca la cele clasice( 5a suprasarcina - relee termiceIr) = IN 5a scurtcircuit - sigurante fu!ibileINf *= I' 6erificarea #care asigura protectia coloanei sau circuitului$ INf += 3 Imax adm = 3 ,max adm s Pasul 3. 6erificarea caderii de tensiune

6alorile caderilor de tensiune, in regim normal de functionare, fata de tensiunea nominala a retelei, trebuie sa fie de cel mult: - cand alimentarea consumatorului se face din cofretul de bransament de "oasa tensiune - +7 pentru receptoarele din instalatiile de lumina - '7 pentru restul receptoarelor - cand alimentarea consumatorului se face din transformatorul sau centrala proprie - (7 pentru receptoarele din instalatiile de lumina - 127 pentru restul receptoarelor - caderea de tensiune la pornire: ma/ 1%7

unde: 118 m" conducti'itatea conductoarelor alese #-" tensiunea de linie nominala #/" puterea transportata pe tronsonul .

Un P.

l. s.

#m" lun&imea tronsonului . #m2" sectiunea conductorului de faza pe tronsonul .

9:;U5I ;:<:9.5: Cate,a reglementari din normati,ul: Proiectarea si e/ecutarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1222 6ca si 1'22 6cc <P - I) - 2% -IC:C=< S.5a proiectarea si e/ecutarea instalatiilor electrice se respecta pre,ederile legii 4281443 si legii 128144' referitoare la cerintele de calitate : re!istenta si stabilitate siguranta in e/ploatare siguranta la foc igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului i!olatie termica, *idrofuga si economie de energie protectie impotri,a !gomotului Instalatiile electrice la consumator trebuie astfel reali!ate incat sa nu afecte!e siguranta utili!atorilor si a bunurilor. Instalatiile electrice trebuie reali!ate astfel incat sa se e,ite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utili!atorii sa nu fie in pericol de a suferi arsuri. Conductoarele acti,e inclusi, conductorul neutru ale circuitelor electrice trebuie sa fie i!olate si prote"ate impotri,a supracurentilor printr-unul sau mai multe dispo!iti,e de protectie. Instalatiile electrice trebiue dispuse astfel incat sa fie e/cluse orice influiente intre acestea si celelalte instalatii ale cladirilor. 0oate materialele folosite pentru pentru protectie #tuburi, plinte, canale, etc.$ i!olare, mascare #placi, capace, dale, etc$ suporturi #console, poduri, bride, cleme, etc.$trebuie sa fie incombustibile sau greu combustibile. <u se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utila"e pe care se poate sa apara condens. >ac e/ceptie instalatiile electrice in e/ecutie inc*isa cu grad de protectie minim IP ++, reali!ate din materiale re!istente la astfel de conditii. ?ontarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu i!olatie normala, a cablurilor fara intar!iere la propagarea flacarii, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor si ec*ipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP '-, se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elemente de distantare care pot fi : - straturi de tencuiala de minim 1 cm grosime sau placi din materiale

electroi!olante incombustibile cu grosime de min 2.' cm, cu o latime care depaseste cu cel putin + cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica - elemente de sustinere din materiale incombustibile care distantea!a elementele de instalatie electricaa cu cel putin + cm fata de elementul combustibil ?asurile pentru e,itarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatie electrica. Se inter!ice montarea directa pe elementele de constructie din materiale combustibile a cablurilor armate sau nearmate cu sau fara intar!iere la propagarea flacarii, a conductoarelor electrice nei!olata sau cu i!olatie din materiale combustibile, si a aparatelor electrice cu grad de protectie mai mic decat IP '-. In ca!urile in care mai multe dispo!iti,e de protectie se inserea!a intr-o distributie, caracteristicile lor se aleg astfel incat sa fie asigurata selecti,itatea protectiei. In ca!ul unei a,arii sa functione!e protectia cea mai apropiata de aceasta, i!oland doar portiunea respecti,a, fara a scoate de sub tensiune intreaga instalatie. Intre curentii nominali ai fu!ibililor a doua sigurante consecuti,e, diferenta sa fie de cel putin doua trepte. Se pre,ad dispo!iti,e de actionare manuale sau automate pentru asigurarea scoaterii de sub tensiune a conductoarelor acti,e in ca! de incendiu. Dispo!iti,ele de protectie, in ca! de incendiu, trebuie sa se gaseasca la ni,elul ec*ipamentelor de prote"at, iar organul de mane,ra trebuie sa fie usor de recunoscut si usor accesibil. Se inter!ice tra,ersarea cosurilor si canalelor de fum cu conductoare, cabluri si bare electrice, tuburi de protectie sau alte elemente ale instalatiei electrice. .legerea metodelor si a mi"loacelor de e/ecutare a legaturilor electrice trebuie sa se faca in functie de materialul si sectiunea conductoarelor sau barelor si de caracteristicile mediului. Se inter!ice e/ecutarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau te,ilor de protectie sau a trecerilor prin elementele de constructie. In incaperile in care in tuburile sau te,ile de protectie poate patrunde sau se poate colecta apa de condensatie acestea se montea!a, pe traseele ori!ontale, in panta de 2,'.1 7 intre doua do!e. 0rebuie e,itata montarea tuburilor pe pardoseala combustibila a podurilor. In acest ca! tuburile trebuie sa fie metalice. Se inter!ice montarea do!elor si cutiilor de deri,atie pe pardoseala podurilor. :le se instalea!a in incaperile de la ultimul eta" al cladirii sau daca nu este posibil, pe peretii podurilorsau pe partile laterale ale grin!ilor.

Se inter!ice montarea do!elor in incaperi pentru bai sau dusuri, grupuri sanitare.. 5egaturile conductoarelor electrice trebuie e/ecutate numai in do!e. Instalatiile electrice interioare se alimentea!a din reteaua publica de "oasa tensiune printr-un dis"unctor de bransament. Intrerupatoarele si comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lampilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de minim 12 .. Se admit intrerupatoare cu un curent nominal de 3. in ca!ul in care circuitul alimentea!a un corp de iluminat cu o singura lampa fluorescenta. In cladirile de locuit se pre,ad in fiecare incapere de locuit cel putin doua pri!e. In dependinte #bucatarie, ,estibul, culuar, oficiu, bo/a etc$ se pre,ad pri!e dupa necesitati. Pri!ele trebuie montate pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la a/ul aparatului pana la ni,elul pardoselii finite : peste %m, la scoli, in clase peste 1,'m in camere de copii in crese, gradinite, camine, spitale de copii si alte cladiri similare peste 2,1m, in alte incaperi decat grupuri sanitare, dusuri, bai, spalatorii si bucatarii, indiferent de natura pardoselii :ste obligatorie folosirea pri!elor cu contact de protectie in incaperi cu pardoseala conductoare electric #mo!aic, ciment, gresie etc$. In incaperi din clasa . : ' #PC$ si in incaperi in care se utili!ea!a aparatura de calcul. .paratele de comanda a conectarii si deconectarii circuitelor de forta se aleg si se montea!a astfel incat sa intrerupa simultan toate conductoarele de fa!a ale circuitului. Se admite intreruperea conductorului neutru numai daca intreruperea lui se reali!ea!a simultan sau dupa intreruperea conductoarelor de fa!a. Sigurantele fu!ibile trebuie sa fie calibrate si in e/ecutie inc*isa. Se inter!ice folosirea sigurantelor fu!ibile ca aparate de conectare si deconectare. Sigurantele automate cu filet si intrerupatoarele automate se pot utili!a atat pentru separarea cat si pentru conectare si deconectare sub sarcina. 0ablourile cu puteri instalate mai mari de %2 &@ inclusi, si tablourile santierelor, se pre,ad cu dis"unctor general. :ste admisa racordarea prin pri!e la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominala pana la % &@. 9eceptoarele cu puteri peste % &@, se pot racorda prin pri!e sau prin racorduri fi/e, iar pentru conectarea si deconectarea acestora, receptoarele se pre,ad cu dispo!iti,e de actionare #de e/emplu contactoare$ pe circuitul fi/ de alimentare, daca receptorul nu este ec*ipat cu intrerupator de catre producator. Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de pri!e.

Se admit do!e comune pentru circuitele de iluminat, pri!e, de comanda si semnali!are, daca circuitele respecti,e functionea!a la aceeasi tensiune. Circuitele si do!ele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de cele ale iluminatului de siguranta. De regula puterea ma/ima instalata pe circuit #de iluminat normal$ este de + k@ pentru un circuit monofa!at si de ( k@ pentru un circuit trifa!at. Corpurile de iluminat ec*ipate cu lampi cu descarcari in ,apori metalici se pre,ad cu dispo!iti,e pentru imbunatatirea factorului de putere. Dispo!iti,ele pentru suspendarea corpurilor de iluminat #carlige, de ta,an, bolturi, dibluri etc$ se aleg astfel incat sa poata suporta fara deformari o greutate egala cu de ' ori greutatea corpului de iluminat respecti,, dar nu mai putin decat 12 kg. .limentarea cu energie electrica a fiecarui receptor electric de forta trebuie sa se faca prin circuit separat. Se admite alimentarea mai multor receptoare electrice de forta de aceeasi natura printr-un circuit pre,a!ut cu protectie comuna la scurtcircuit, daca puterea totala instalata a acestor receptoare nu depaseste 1' k@. Pornirea motoarelor se face : direct pana la -k@ 8 %%26 si ',' k@ 8 +(26 cu aparate de pornire peste aceste puteri 8 tensiuni ?otoarele electrice alimentate prin circuite separate trebiue pre,a!ute pe toate fa!ele cu dispo!iti,e automate de protectie la scurtcircuit #sigurante fu!ibile etc$ si cu dispo!iti,e de comanda si detectie automata a suprasarcinilor #contactoare cu relee termice etc$. In incaperi cu bai sau dusuri ec*ipamentele si aparatele electrice trebuie sa aiba cel putin urmatoarele grade de protectie : ,olumul 2 : IPA), ,olumul 1 : IPA-, ,olumul % : IPA +. In ,olumele 2, 1 si % nu este permisa amplasarea do!elor de legaturi.

In ,olumul + se adminte instalarea pri!elor numai in una din urmatoarele ,ariante :

alimentate indi,idual prin transformator de separatie alimentate cu o tensiune foarte "oasa de protectie prote"ate printr-un dispo!iti, de protectie la curent diferential re!idual de cel mult +2 m. <ici un intrerupator sau pri!a nu trebuie sa se gaseasca la mai putin de 2,32 m de usa desc*isa a unei cabine de dus. Circuitele pentru alimentarea instalatiilor "acu!!i trebuie pre,a!ute cu protectie diferentiala de cel mult +2 m.. In cladirile noi care urmea!a sa fie dotate cu firme luminoase se pre,ad firide speciale in care se amplasea!a dispo!iti,ele de conectare si comanda. 5a blocurile de locuinte, coloana pentru alimentarea tabloului principal al ascensorului trebuie racordata la tabloul comun de lumina si forta, fara a se pre,edea intrerupator de tablou. 9:.5IB.9:. P9.C0IC. Dupa stabilirea unor aspecte teoretice #tema data de proprietar, sc*ema de ansamblu, sc*ema i!ometrica, dimensionarea circuitelor si coloanelor etc.$, se reali!ea!a dupa ca! urmatoarele operatii: Instalatii sub tencuiala 1. 0rasarea pe perete a locului ,iitoarei instalatii electrice cu stabilirea locurilor de intrerupator, pri!a, do!e de ramificatie, etc. detalii Se stabilesc locurile pentru prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat, tabloul general, in functie de preferintele proprietarului si respectind regulile de montare ale acestora, sau se respecta proiectul existent. Tuburile si tevile se instaleaza pe trasee verticale si/sau orizontale. Nu se admit trasee oblice decat in cazuri speciale (ex. casa scarilor).

%. :/ecutarea trecerilor prin pereti. detalii Se realizeaza prin perforarea acestora cu ajutorul unui burghiu cu diametrul mai mare sau egal cu cel al tubului !" de trecere. Daca peretele este din caramida sau alte materiale nu foarte dure, se poate folosi o teava crenelata si ciocanul +. 9eali!area coturilor din P6C #daca este ca!ul$. detalii #a instalatiile aparente se recomanda folosirea coturilor din !", care pot fi realizate din bucati de tub !" prin incalzire cu o lampa cu gaz sau cu benzina si, cu oarecare indemanare, se curbeaza la unghiul dorit. Se realizeaza mufarea pieselor (tronsoane de tuburi si coturi) prin acelasi procedeu de incalzire si modelare. #a celelalte tipuri de instalatii se pot folosi tuburi flexibile atat pentru realizarea coturilor cit si pentru realizarea traseelor drepte. -. Practicarea canalelor pentru circuite si a locurilor pentru do!e #de ramificatie si de aparat$ in tencuiala. detalii Se reali!ea!a in modul clasic cu dalta si ciocanul, respectand dimensiunile tuburilor si do!elor. De asemenea se pot reali!a folosind unelte mai e,oluateC poli!or ung*iular, masina de gaurit cu percutie, fre!e speciale etc. '. ?ontarea sectiunilor de tub, cu conductoarele introduse, a do!elor si fi/area lor. detalii $. Se masoara traseul care urmeaza a fi executat (intre doze), pe canalul din tencuiala. %. Se sectioneaza din tubul flexibil o bucata de lungime determinata la

punctul $ sau se construieste acea sectiune din tub !" si coturi !" (daca este cazul). &. Se introduc conductoarele (in numar corespunzator) de lungime egala cu cea a tubului plus %' cm la fiecare capat. (. Se fixeaza aceste tuburi in canalul dintre cele doua doze cu ajutorul unor prize din gips. ). Se fixeaza dozele in locasurile din tencuiala tot cu gips. "apetele tubului trebuie sa ajunga pana in doza (pentru ca inlocuirea ulterioara a conductoarelor sa se faca cu usurinta).

3. 9eali!area legaturilor in do!ele de ramificatie. detalii $. Se scurteaza toate conductoarele la $) * %' cm astfel incat sa fie egale. %. Se dezizoleaza toate conductoarele pe o portiune de ) * + cm, avand grija sa nu se ciupeasca conductorul. &. Se realizeaza legaturile prin rasucirea cu patentul a celor %,& max ( conductoare (din "u) care urmeaza sa faca contact electric. #egaturile se pot executa cu ajutorul clemelor de legatura. #egaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele din cupru se fac prin rasucire si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale. #egaturile conductoarelor din cupru executate prin rasucire si matisare trebuie sa aiba minim $' spire, o lungime a legaturii egala cu $' ori diametrul conductorului dar de cel putin % cm si se cositoresc. #egaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele din aluminiu se fac prin cleme speciale cu suprafete de strangere striate si elemente elastice. Se interzice executarea legaturilor electrice prin simpla rasucire. #egaturile intre conductoare de cupru si conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale (cupal). ,n ambele cazuri trebuie sa se realizeze un contact electric bun cu o rezistenta electrica de contact cat mai mica, astfel incat sa se evite

incalzirea acestora in sarcina. ,n capitolul scheme utile sunt prezentate cele mai reprezentative situatii particulare ale unei instalatii electrice si conexiunile necesare. (. Se formeaza capetele (se taie drept) si se izoleaza cu doua straturi de banda de izolat (daca nu se folosesc cleme). ). ?ontarea aparatelor si receptoarelor #intrerupatoare, pri!e, corpuri de iluminat, tablou general etc.$ detalii -paratele de obicei au borne de legatura. $. #a cele cu doua borne (intrerupator simplu, priza fara contact de protectie, lustra simpla etc.) . doua borne * doua fire * fara comentarii. %. #a aparatele cu trei borne * la prize cu contact de protectie acesta se leaga la conductorul de protectie (impamantare) al instalatiei care este de culoare verde*galben. "elelalte doua borne (asezate simetric) se vor conecta la firul de faza si respectiv de nul. * la intrerupatoare duble, lustre cu comanda dubla, etc. trebuie identificata borna comuna (cu ohmetrul) dupa care se conecteaza ca in schema. rinderea aparatelor si a receptoarelor trebuie sa fie realizata corespunzator folosindu*se dispozitivele de prindere aflate in dotarea fiecarui aparat. Se monteaza toate capacele si aparatorile de protectie. #a capetele libere ale tuburilor si tevilor metalice care intra in corpuri de iluminat sau in echipamente electrice se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductoarelor. (. 6erificarea instalatiei. detalii ,. !erificarea prin examinarea vizuala urmareste daca/ au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva electrocutarii au fost instalate bariere sau alte elemente impotriva propagarii focului alegerea si reglajul dispozitivelor de protectie s*au executat corect au fost prevazute dispozitivele de separare si comanda materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si folosite corespunzator conexiunile conductoarelor au fost realizate corect

,,. !erificarea prin incercari se efectueaza de preferinta in urmatoarea ordine/ continuitatea conductorului de protectie rezistenta de izolatie a conductoarelor separarea circuitelor alte incercari impuse de proiect rocedurile de verificare sunt detaliate in normativul ,0 * %''% 4. Punerea sub tensiune. # DDDD $ detalii unerea sub tensiune se realizeaza prin legarea circuitului sau coloanei la tabloul de alimentare (faza, nul, impamantare) si cuplarea sigurantelor automate sau disjunctorului general. Sigurantele trebuie sa fie calibrate si de valoarea stabilita in proiect. 111 2espectati regulile de protectie a muncii 111 Instalatii pe tencuiala #aparente$ 1. 0rasarea pe perete a locului ,iitoarei instalatii electrice cu stabilirea locurilor de intrerupator, pri!a, do!e de ramificatie, etc. detalii %. :/ecutarea trecerilor prin pereti. detalii +. 9eali!area coturilor din P6C #daca este ca!ul$. detalii -. ?ontarea do!elor de ramificatie prin fi/are cu dibluri si *otsuruburi. '. ?ontarea bratarilor de sustinere a instalatiei. vezi bratara originala 3. ?ontarea sectiunilor de tub, cu conductoarele introduse si prinderea acestora cu bratarile. ). 9eali!area legaturilor in do!ele de ramificatie. detalii (. ?ontarea aparatelor si receptoarelor #intrerupatoare, pri!e, corpuri de iluminat, tablou general etc.$ detalii 4. 6erificarea instalatiei. detalii 12. Punerea sub tensiune. # DDDD $ detalii Instalatii sub rigips I. Inainte de a monta placile din rigips: 1. 0rasarea pe perete a locului ,iitoarei instalatii electrice cu stabilirea locurilor de intrerupator, pri!a, do!e de ramificatie, etc. Se notea!a coordonatele locurilor de intrerupator, pri!a, do!a de ramificatie pentru identificarea lor dupa montarea placilor de rigips. detalii %. :/ecutarea trecerilor prin pereti. detalii +. ?ontarea cablurilor #cu sau fara tuburi de protectie$ sub sc*eletul de sustinere al placilor din rigips, pentru traseele pre,a!ute pe pereti si pentru cele pre,a!ute pentru ta,an. Se lasa re!e,e de cablu la capete suficiente pentru a a"unge in do!ele montate pe placa de rigips.

II. Dupa montarea placilor din rigips: 1. Se practica gauri circulare de diametru egal cu cel al do!elor speciale pentru rigips, in locurile date de coordonaatele de la punctul I.1. %. Se montea!a do!ele de ramificatie si de aparat, care sunt de acelasi tip. +. 9eali!area legaturilor in do!ele de ramificatie. detalii -. ?ontarea aparatelor si receptoarelor #pri!e, intrerupatoare, spoturi etc$. detalii '. 6erificarea instalatiei. detalii 3. Punerea sub tensiune # DDDD $ detalii SCE:?: U0I5:

Sc*eme de tratare a conductoarelor: nul de lucru si de protectie.

:A:?P5: :/emplul 1: Instalatia electrica pentru % camere de locuit. 0ema: Sa se proiecte!e si sa se reali!e!e instalatia electrica in % camere de locuit #fig. 1$ cu urmatoarele dotari: - in prima incapere: - un corp de iluminat, comandat de un intrerupator la intrare - doua pri!e duble - in a doua incapere: - trei corpuri de iluminat, comandate astfel: doua dintre ele de un intrerupator dublu la intrare si celalalt de un intrerupator simplu situat in apropierea corpului de iluminat - patru pri!e duble - aparatele electrice care ,or fi utili!ate sunt: fier de calcat, filtru de cafea, frigider, tele,i!or. - instalatia electrica ,a fi aparenta

fig. 1 Dimensionarea coloanei Ic Pc8Ucos#o$med consideram cos#o$med 2,(' C Pc &cPi cu coeficientul de cerere &c 1, ca!ul cel mai defa,orabil C Pi t, (2 @C Pi fier de calcat %222@C Pi filtru cafea (22@C Pi iluminat -22@. Ic #(2F%222F(22F-22$8#%%2G2,('$ 1),'- . Se adopta conductor din Cu masi, cu sectiunea de %,' mm% #>H %,'$ Se montea!a o siguranta fu!ibila de %2. #5>I %'8%2$ Dimensionarea circuitelor Circuit fier de calcat #pri!e$ Ic %2228%%2 4,24 . Circuit de iluminat Ic 1228%%2 2,-' . Se adopta #din moti,e de re!istenta mecanica$ conductor din Cu masi, cu sectiunea de 1,' mm% #>H 1,'$ pentru circuitele de iluminat si conductor din Cu masi, cu sectiunea de %,' mm% #>H %,'$ pentru circuitele de pri!a. 9eali!area sc*emei de principiu si a sc*emei i!ometrice. Se adopta sc*ema de pricipiu din fig.% si corespun!ator sc*ema i!ometrica din fig. +.

fig.%

fig. + <ecesar de materiale:

tabelul 1 <r crt Denumire 1 Do!e pe tencuiala P0 % 0ub P6C =1Conductor >H %,' culoare - ,erde-galben #pt + pri!a de pamant$ Conductor >H %,' culoare - maro ' Conductor >H %,' culoare - albastru 3 Conductor >H 1,' culoare - rosu ) Ianda de i!olat ( Diblu cu Eotsurub -/'2 4 Iratari sau tablite de prindere 12 Pri!a dubla P0 11 Intrerupator simplu P0 1% Intrerupator dublu P0 1+ Corp de iluminat #lustra, aplica etc$

U? buc m m m m m buc buc buc buc buc buc buc

Cantitate 4 +3 %' %' %' +% % )' +3 3 % 1 -

Scule necesare ?asina de gaurit, burgiu =( cu placuta ,idia, lampa de ben!ina #pentru reali!area coturilor din tub P6C$, patent, cutit sau cleste de de!i!olat, surubelnite, burg*iu =%2 sau tea,a crenelata si ciocan #pentru reali!area celor doua treceri prin perete$, manusi, indicator de tensiune, indicator de continuitate sau in locul ultimelor doua, un multimetru. 9eali!area efecti,a Se ,or e/ecuta in ordine urmatoarele operatii: 1. 0rasarea pe perete a locului ,iitoarei instalatii %. :/ecutarea trecerilor prin perete +. 9eali!area coturilor din tub P6C -. ?ontarea do!elor '. ?ontarea bratarilor 3. 9eali!area si montarea sectiunilor de tub cu conductoarele introduse ). 9eali!area legaturilor in do!e (. ?ontarea aparatelor si receptoarelorC intrerupatoare, pri!e, corpuri de iluminat

4. 6erificarea instalatiei 12. Punerea sub tensiune # DDDD $ 0oate aceste operatii sunt descrise detaliat in capitolul reali!area practica la sectiunea instalatii aparente, de aceea nu ,om insista decat asupra punctelor 3 si ) unde apar cate,a situatii particulare. 3. Conform sc*emei din fig. + numarul, tipul si culoarea conductoarelor pe sectiuni este urmatoarea: tabelul % <r crt De la - pana la <umar de conductoare si culoarea tabloul general - do!a 1 do!a 1 - pri!a 1 do!a 1 - do!a % do!a % - pri!a % + conductoare >H %,': do!a +- do!a 1 ,erde-galben 1 do!a ' - pri!a + 1 albastru do!a 3 - pri!a 1 maro do!a 3 - do!a ) do!a ) - pri!a ' do!a ) - do!a ( do!a ( - pri!a 3 do!a % - lampa 1 do!a + - intrerupatorul 1 do!a ' - lampa % % do!a 3 - lampa + % conductoare >H 1,' culoarea rosie do!a ( - do!a 4 do!a 4 - intrerupatorul + do!a 4 - lampa + conductoare >H %,': 1 ,erde-galben do!a % - do!a + + 1 albastru do!a ' - do!a 3 1 maro 1 conductor >H 1,' culoare rosie + conductoare >H %,': 1 ,erde-galben do!a - - do!a ' 1 albastru 1 maro % conductoare >H 1,' culoare rosie ' do!a - - intrerupatorul % + conductoare >H 1,' culoare rosie

:/plicatii : - 0ronsoanele de la punctul 1 din tabelul de mai sus au ne,oie de cele trei conductoare pentru a reali!a alimentarea pri!elor si de a transmite mai departe alimentarea cu energie electrica #fa!a - maro, nul - albastru, pamantare - ,erde galben$. - 0ronsoanele de la punctul % au ne,oie dedoua conductoare pentru ca alimentea!a corpurile de iluminat sau reali!ea!a legarea intrerupatoarelor simple. -0ronsoanele de la punctul + au ne,oie de cele trei conductoare ca la punctul 1 pentru a transmite mai departe alimentarea cu energie electrica iar celalalt conductor reali!ea!a comanda corpului de iluminat 1 respecti, +. - 0ronsonul - are ne,oie de cela trei conductoare care transmit mai eparte alimentarea si de inca doua, unul pentru comanda corpului de iluminat %, iar celalalt pentru transmiterea comen!ii corpului de iluminat +. - 0ronsonul ' are ne,oie de cele trei conductoare pentru conectarea corespun!atoare a intrerupatorului %, pentru a comanda corpurile de iluminat % si +. Sc*ema de principiu se poate ,edea in fig. -.

fig. :/emplul %: Instalatia electrica a unui maga!in #florarie$ 0ema: Sa se modifice instalatia e/istenta in urma lucrarilor de moderni!are #ta,an fals din rigips, bolta despartitoare intre camere$ - in prima incapere - inlocuirea corpului de iluminat ,ec*i cu 3 spoturi ingropate in ta,an - adaugarea unei pri!e - montarea a doua spoturi pe bolta

- in a doua incapere - inlocuirea corpului de iluminat ,ec*i cu - spoturi ingropate in ta,an

fig. ' Plan florarie <u se redimensionea!a circuitele considerandu-se corespun!atoare 9eali!area sc*emelor de principiu si a celor i!ometrice

fig. 3

fig. )

fig. (

fig. 4 <ecesar de materiale: tabelul + <r crt Denumire 1 Do!e sub tencuiala S0 % Do!a aparat + Cablu +/%,' Cablu %/1,' ' 0ub P6C =1% 3 Cleme -mm ) Ianda de i!olat ( Spoturi ingropate 4 Spoturi aplicate #cu picior$ 12 Intrerupator simplu S0 11 Pri!a dubla S0 1% Ipsos

U? buc buc m m m buc buc buc buc buc buc kg

Cantitate 1 % + %2 + %% 1 12 % 1 1 1

Scule necesare ?asina de gaurit, fre!a #pentru reali!area gaurilor in rigips$, patent, cutit sau cleste de de!i!olat, surubelnite, ciocan si dalta #pentru reali!area

traseelor sub tencuiala$, indicator de tensiune, indicator de continuitate sau in locul ultimelor doua, un multimetru. 9eali!area efecti,a Se ,or efectua in ordine urmatoarele operatii: 1. Se scoate de sub tensiune instalatia #se scot sigurantele$ si se ,erifica lipsa tensiunii. # DDDD $ %. Se trasea!a traseele si locul do!elor de ramificatie si de aparat. +. Se sapa in tencuiala traseele, locul do!ei de ramificatie si al do!elor de aparat pentru pri!a si intrerupator. -. Se montea!a do!ele si tuburile P6C cu cablurile introduse. '. Se demontea!a corpurile de iluminat ,ec*i. 3. Se prelungeste cablul de alimentare al fiecarui corp de iluminat, folosindu-se cate doua cleme de legaturaC #sau se inlocuieste complet, ,arianta recomandata$ ). Se montea!a ta,anul fals, se finisea!a, se practica gaurile pentru spoturi etc. (. Se introduc cablurile de alimentare pentru spoturi conform sc*emelor #fig. ( sau fig. 4$ 4. Se montea!a spoturile folosind cleme pentru legarea cablurilor de alimentare. 12. Se montea!a pri!a si intrerupatorul. 11. Se reali!ea!a legaturile in do!a de ramificatie. 1%. Se ,erifica instalatia. 1%. Se pune sub tensiune. # DDDD $ 5egaturile in do!a se fac ca in fig. 12

fig. 12