Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE PRIVIND OFERTA DE COLARIZARE A

ACADEMIEI FORELOR TERESTRE "NICOLAE BLCESCU"


LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICEN
- ANUL UNIVERSITAR 2013-2014
- LOCURI FINANATE DE LA BUGET -
(Baz: art. 138, alin. (5), art. 176, alin. (3) i art. 200, alin. (2) din Legea educaiei nainale nr. 1!2011)
1. Concursul de admitere se organizeaz pentru domeniul de studii universitare de licen(, ,"tiine #ilitare, in$r#aii i rdine %u&lic n
vederea ocuprii numrului de locuri pentru fiecare beneficiar, specificat n 'lanul de clarizare (n in)tituiile #ilitare de (n*#+nt (n anul de
(n*#+nt 2013,201-, aprobat de ministrul aprrii na(ionale.
2. n baza prevederilor art. 3, alin. (4) din .tr+rea de /u*ern nr. 606 din 2005 privind organizarea programelor de studii universitare
n institu(iile militare de nv(mnt superior din subordinea M.Ap.N., modificat prin ../. nr. 072!2000, ncepnd cu seria 2012-2015 yi a
art. 6 din .tr+rea 1enatului uni*er)itar al 2cade#iei 3relr 4ere)tre 56iclae Blce)cu5 nr. 253 din 27.06.2012, reparti(ia studen(ilor pe
arme/servicii/specialit(i militare n cadrul studiilor universitare de licen( se va efectua n urma concursului de admitere, la nceputul anului
I de studii, pe baza op(iunilor personale exprimate n ordinea strict descresctoare a mediilor generale de admitere yi a rezultatelor examinrii
medicale yi psihologice.
1 din 4
BENEFICIAR: 7868149:;L 2'<:<:88 62=8>62L9
1. ?ncur)ul de ad#itere )e rganizeaz %entru cu%area nu#rului de lcuri a%r&ate %entru d#eniul de )tudii uni*er)itare de licen,
@"tiine #ilitare, in$r#aii i rdine %u&licA, %e categrii de candidai (&iei!$ete).
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICEN
PROGRAMUL DE
STUDII/SPECIALIZAREA
UNIVERSITAR
ARMA
NR.
LOCURI/ARM
TOTAL
LOCURI
BIEI FETE
"tiine #ilitare, in$r#aii i rdine %u&lic 7anage#entul rganizaiei
Infanterie (001) 38 10 48
Poliie militar (208) 10 2 12
Artilerie i rachete (009) 30 10 40
Geniu (014) 10 3 13
omunicaii i informatic (01!) 18 " 24
Informaii #entru a#rare (43) 10 2 12
Auto (00") 12 $ 12
TOTAL DOMENIU 128 33 161
NOT:
1. 'entru lcurile alcate, recrutarea i )elecia %re#ergtare de)$urrii cncur)ului de ad#itere (n 2cade#ia 3relr 4ere)tre 56iclae
Blce)cu5 )e rganizeaz de ctre:
$ Birurile de 8n$r#are i :ecrutare BudeeneC
$ ?entrele Dnale de 1elecie i >rientare.
2 din 4
BENEFICIAR: 19:E8?8;L :>7F6 G9 863>:72=88
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICEN
PROGRAMUL DE
STUDII/SPECIALIZAREA
UNIVERSITAR
ARMA
NR.
LOCURI/ARM
TOTAL
LOCURI
"tiine #ilitare, in$r#aii i rdine %u&lic 7anage#ent ecn#ic,$inanciar Intenden (110) 1 1
TOTAL DOMENIU 1 1
NOT:
1. 'entru lcurile alcate, recrutarea i )elecia %re#ergtare de)$urrii cncur)ului de ad#itere (n 2cade#ia 3relr 4ere)tre 56iclae
Blce)cu5 )e rganizeaz de ctre )tructurile a&ilitate ale 1er*iciului :#+n de 8n$r#aii.
BENEFICIAR: 7868149:;L 2G786814:2=898 "8 8649:69L>:
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICEN
PROGRAMUL DE
STUDII/SPECIALIZAREA
UNIVERSITAR
ARMA
NR.
LOCURI/ARM
TOTAL
LOCURI
"tiine #ilitare, in$r#aii i rdine %u&lic
7anage#entul rganizaiei
Geniu (014) 1 1
omunicaii i informatic (01!) 4 4
7anage#ent ecn#ic,$inanciar
%inane$conta&ilitate (114) 1! 17
Intenden (110) 3 3
TOTAL DOMENIU 25 25
NOT:
1. 'entru lcurile alcate, recrutarea i )elecia %re#ergtare de)$urrii cncur)ului de ad#itere (n 2cade#ia 3relr 4ere)tre 56iclae
Blce)cu5 )e rganizeaz de ctre )tructurile a&ilitate ale 7ini)terului 2d#ini)traiei i 8nternelr.
2. Lcurile alcate *r $i cu%ate de candidai de a#&ele )eHe (n $uncie de rezultatele cncur)ului de ad#itere.
3 din 4
BENEFICIAR: 2G786814:2=82 62=8>62L< 2 '968496?82:9L>:
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICEN
PROGRAMUL DE
STUDII/SPECIALIZAREA
UNIVERSITAR
ARMA
NR.
LOCURI/ARM
TOTAL
LOCURI
"tiine #ilitare, in$r#aii i rdine %u&lic 7anage#ent ecn#ic,$inanciar
%inane$conta&ilitate (114) 10 10
Intenden (110) 10 10
TOTAL DOMENIU 20 20
NOT:
1. 'entru lcurile alcate, recrutarea i )elecia %re#ergtare de)$urrii cncur)ului de ad#itere (n 2cade#ia 3relr 4ere)tre 56iclae
Blce)cu5 )e rganizeaz de ctre )tructurile a&ilitate ale 2d#ini)traiei 6ainale a 'enitenciarelr.
p. COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORELOR TERESTRE
,NICOLAE BLCESCU
Colonel,
prof.univ.dr. Robert STNCIULESCU
4 din 4