Sunteți pe pagina 1din 64

Sheet1

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c Setul de


intrebari
"Autorizatiile de infiintare" se acorda in Realizarea de noi capacitatii energetice Retehnologizarea capacitatilor Reviziile si reparatiile curente efectuate
conditiile legii energiei electrice, pentru: A.13.1 energetice existente asupra capacitatilor energetice
A.13.1
3 condensatoare avand capacitatea 25 microF 250 microF 50 microF E 97
C1=100 microF, C2=50 microF,
C3=100 microF legate in paralel, au
capacitatea echivalenta.
A doua legea lui Kirchhoff, pentru o L+N-1 ecuatii distincte L-N +1 ecuatii distincte N-L+1 ecuatii distincte E 17
retea electrica cu N noduri si L laturi, ne
furnizeaza, pentru analiza unui circuit
electric:
Accesoriile LEA joasa tensiune. vopsire smaltuire zincare N 133
(console, suporturi, armaturi) se A.36
protejeaza prin:
Accesul in posturile de transformare din din interiorul cladirii de regula, numai din exteriorul cladirii din subsolul sau demisolul cladirii 3-NT 274
interiorul blocurilor de locuinte si al A.5.4.9. printr-o incapere tampon
cladirilor publice se va face: A.5.4.9.
Accesul la reteaua electrica de interes Obligatia unor persoane fizice sau Obligatia unor persoane fizice sau Dreptul unor persoane fizice sau juridice L 167
public este definit ca fiind: juridice de a se racorda, in conditiile juridice de a consuma energie electrica de a se racorda si de a folosi, in
legii, la retelele electrice de transport sau achizitionata de pe piata de energie conditiile legii, retelele electrice de
de distributie electrica in regim concurential transport si de distributie A.3.1

Acoperisurile si planseele cladirilor si scandura acoperita cu tabla beton armat beton sau scandura 3-NT 272
incaperilor in care se gasesc instalatii A.5.1.6.b.
electrice trebuie sa fie executate din:
Actiunea vantului si chiciurei asupra produce eforturi mult mai mari decat produce eforturi mult mai mici decat produce eforturi comparabile cu cele pe N122
armaturilor, consolelor si izolatoarelor: cele pe conductoare sau stalpi cele pe conductoare sau stalpi si aceste stalpi sau conductoare
eforturi se pot neglija
A.21
Activitatea de furnizare a energiei facturarea si incasarea contravalorii calculul tarifelor aplicabile categoriilor aprobarea contractelor-cadru de L234
electrice implica urmatoarele servicii: energiei electrice, intermedierea relatiei de consumatori furnizare a energiei electrice
consumatorului cu operatorul de retea
A.63
Adancimea de pozare a cablurilor cu 0,8 m 0,5 m 1,2 m 3-NT314
tensiunea nominala mai mare de 20 kV, A.5.3.1.a
in conditii normale, nu trebuie sa fie mai
mica de:
Adancimea de pozare in conditii 0,5-0,6 m 0,7-0,8 m 0,9-1,0 m 3-NT305
normale a cablurilor cu tensiunea A.5.3.1.a
nominala pana la 20 kV inclusiv va fi,
de regula, cel putin de:
Adancimea de pozare in conditii 1-1,2 m A 1,3-1,5 m 1,5-1,7 m 3-NT306
normale a cablurilor cu tensiunea 5.3.1. a
nominala peste 20 kV va fi, de regula,
cel putin de:
Adaugarea unui circuit suplimentar la o curentul corespunzator sectiunii curentul corespunzator frontierei curentul corespunzator frontierei termice 1 fara
LEA existenta se justifica economic economice economice raspuns
atunci cand curentul acesteia depaseste:
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor numai de sarcinile in regim normal de numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor in regim N102
de protectie in cazul motoarelor se face functionare normal si de pornire
tinandu-se seama: A.5.4.2
Alegerea traseelor liniilor electrice 5-10 ani 10-15 ani pana in 5 ani 2 fara
aeriene trebuie sa se bazeze pe o raspuns
conceptie de dezvoltare si sistematizare
in perspectiva a retelelor din zona
respectiva, tinand seama de o
perspectiva de:
Alimentarea de rezerva a consumatorilor recomandata obligatorie la latitudinea consumatorului N49
echipati cu instalatii electrice pentru A.3.4.3
prevenirea si stingerea incendiilor este:

Alunecarea s a unui motor asincron are cuprinse intre 1 si 0 cuprinse intre -1 si 0 diferite de marimile indicate mai sus E163
valori:
Amplasarea aparatelor cu ulei in este interzisa este permisa in anumite conditii este permisa, dar nu se recomanda N16
interiorul tablourilor electrice: A.5.2.57
Amplasarea aparatelor, echipamentelor se admite se admite conditionat este interzisa N77
si receptoarelor electrice in locuri in care A.5.2.7
ar putea fi expuse direct la apa, ulei,
substante corozive, caldura sau socuri
mecanice:
Amplasarea instalatiilor electrice de este interzisa, cu unele exceptii este permisa intotdeauna nu exista in prescriptiile energetice o N14
conexiuni si distributie in interiorul A2.7. prevedere in acest sens
incaperilor de cabluri:
Amplasarea instalatiilor electrice pentru in centrul de putere al amplasamentului evitand utilizarea terenurilor agricole in toate cazurile pe terenuri apartinand 3-NT260
alimentarea unor consumatori, se face, sau forestiere domeniului public
de regula:
Amplasarea instalatiilor electrice sub se admite nu se admite A se admite conditionat N46
conducte sau utilaje pe care poate sa 3.3.6.
apara condens:
Analizele de fiabilitate a instalatiilor analize calitative analize cantitative analize economice 3 fara
energetice sunt: raspuns
ANRE - Autoritatea Nationala de Aproba reglementari tehnice si Stabileste metodologia de urmarire si Concesioneaza bunurile apartinand L193
Reglementare in domeniul Energiei este comerciale obligatorii pentru operatorii control in vederea respectarii de catre patrimoniului public aferente sectorului
abilitata prin lege si cu urmatoarele economici din sectorul energiei operatorii economici a sistemului de energiei electrice
competente: A 11.2.h preturi si tarife la energia electrica
ANRE aproba reglementari cu caracter Doar reglementari tehnice Doar reglementari comerciale Atat reglementari tehnice cat si L187
obligatoriu pentru operatorii economici reglementari comerciale
din sectorul energiei electrice si anume: A 11.2.h.
ANRE emite autorizatii de infiintare liniilor si statiilor electrice de transport liniilor si statiilor de distributie a liniilor electrice de distributie a energiei L200
pentru realizarea si/sau retehnologizarea: al energiei electrice A energiei electrice, cu tensiune nominala electrice cu tensiune nominala de 20 kV
15.1.b de 110 kV A 15.1.c.

Pag.1 /64
Sheet1

ANRE emite licente pentru Prestarea serviciilor publice de transport Activitatea de administrare a pietelor Realizarea de noi capacitatii energetice L201
si distributie a energiei electrice centralizate de producere a energiei electrice si
A15.2.b.d A15.2.e energiei termice in cogenerare

ANRE emite licente pentru: Exploatarea comerciala a capacitatilor Reabilitarea capacitatilor de producere, Retehnologizarea capacitatilor de L202
energetice de producere a energiei transport si distributie a energiei producere, transport si distributie a
electrice si a energiei termice in electrice energiei electrice
cogenerare A15.2.a
ANRE emite licente pentru: Activitatea de instruire profesionala a Prestarea serviciului public de distributie Prestarea serviciului de sistem A15.2.c L203
personalului care lucreaza in instalatiile a energiei electrice
electrice din cadrul Sistemului
Electroenergetic National
ANRE emite licente pentru: Activitatea de administrare a pietelor Activitatea de instruire profesionala a Activitatea de furnizare a energiei L204
centralizate personalului care lucreaza in instalatiile electrice
A15.2.e. electrice din cadrul Sistemului A15.2.f
Electroenergetic National
ANRE este: Agentie nationala de reglementare in Autoritatea Nationala de Reglementare Autoritatea Nationala de Reglementare L177
domeniul energiei termice pentru Serviciile Publice de Gospodarie in domeniul Energiei A3.2.
Comunala
ANRE exercita controlul asupra Respectarea reglementarilor emise si a Respectarea legislatiei privind Gestiunea patrimoniului public L188
operatorilor economici din sectorul sistemului de preturi si tarife in vigoare securitatea si sanatatea in munca
energiei electrice cu privire la: in sectorul energiei electrice A11.2.i.
ANRE poate aplica sanctiuni Comiterea unei fapte prevazute in Desfasurarea activitatii in baza unui Desfasurarea de activitati fara contracte L137
contraventionale in cazul in care Regulamentul de autorizare ca fiind carnet de electrician autorizat emis in legale in vigoare (contract individual de
electricianul autorizat comite una dintre permisa baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu munca semnat cu un angajator sau
urmatoarele abateri: valabilitate prelungita pana in 2009 contract de prestari servicii, in cazul in
care este persoana fizica autorizata de
autoritatile administratiei locale)
A72/76

ANRE poate aplica sanctiuni Comiterea unei fapte prevazute in Desfasurarea activitatii in baza unui Desfasurarea de activitati fara contracte L138
contraventionale unui electrician Regulamentul de autorizare ca fiind carnet de electrician autorizat emis in legale, in vigoare (contract individual de
autorizat pentru: interzisa baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu munca semnat cu un angajator sau
A76 valabilitate prelungita pana in 2009 contract de prestari servicii, in cazul in
care este persoana fizica autorizata de
autoritatile administratiei locale)
A72/76

ANRE poate aplica sanctiuni Operatorul economic savarseste una Operatorul economic savarseste una Operatorul economic nu transmite lunar L105
contraventionale unui operator economic dintre contraventiile stabilite in legea dintre infractiunile stabilite in legea sinteza activitatii desfasurate
atestat, daca: energiei electrice energiei electrice
ANRE poate retrage Atestatul acordat operatorul economic nu indeplineste operatorul economic nu indeplineste una ANRE nu are competenta de a retrage L104
daca: criteriile de bonitate financiara din obligatiile definite ca "esentiale" de Atestatele emise
corespunzatoare procedurii aplicabile catre ANRE, conform prevederilor
Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici A52.2.c
ANRE poate retrage Atestatul detinut de Operatorul economic a executat lucrari ANRE nu poate dispune retragerea Operatorul economic a prezentat in L107
un operator economic daca: fara personal calificat, autorizat si in Atestatelor emise anexa la cererea de atestare/ reatestare
numar minim corespunzator pentru tipul informatii neconforme cu realitatea
de atestat detinut A55.2.d
A55.2.c

ANRE poate retrage Atestatul detinut de Operatorul economic solicita acest lucru Operatorul economic a prezentat in ANRE nu poate dispune retragerea L108
un operator economic daca: anexa la cererea de atestare/ reatestare Atestatelor emise
informatii neconforme cu realitatea
A55.2.d.

Apropierea axului LEA de joasa este interzisa la o distanta mai mica de este permisa conditionat (doar in este interzisa N150
tensiune de constructii in care se 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui "cazurile obligate" in care nu se poate
prelucreaza sau depoziteaza substante mai inalt stalp din zona A105 respecta distanta minima, cu tratarea de
combustibile, inflamabile sau cu pericol comun acord intre unitatile care
de incendiu (explozie): administreaza linia si constructia)
A105
Apropierea LEA de joasa tensiune fata respectand o distanta pe verticala de in functie de categoria de pericol de respectand o distanta pe orizontala de N152
de cladiri se realizeaza: minim 2 m, masurata la sageata sau incendiu a cladirii minim 1 m intre un stalp al LEA si orice
deviatie maxima A117 parte a unei cladiri A117
Arborele de defectare este o schema de stare de insucces data stare de succes data stare critica Dan C.
calcul care se construieste in raport cu o:

Armaturile, clemele, piesele de fixare arc electric solicitari electromagnetice solicitari mecanice si termice Dan C.
ale conductoarelor din centralele si
instalatii electrice se verifica la:
Armaturile, clemele, piesele de fixare se verifica la solicitari mecanice se verifica la solicitari termice nu trebuie verificate la solicitari in Dan C.
ale conductoarelor din centralele si conditii de scurtcircuit
statiile electrice in conditii de
scurtcircuit:
Asupra terenurilor aflate in proprietatea drept de utilizare gratuita drept de proprietate drept de servitute legala A20.3 L207
tertilor, cuprinse in zonele de protectie si
de siguranta ale capacitatilor energetice,
se stabileste pentru detinatorul
capacitatilor energetice:
Atestatele emise de ANRE pentru La proiectarea si executarea de lucrari pe Numai la proiectarea si executarea de Numai la efectuarea de lucrari de 3-L101
desfasurarea activitatilor operatorilor niveluri de joasa, medie si inalta lucrari pe niveluri de joasa si medie incercari de echipamente electrice
economici in instalatii electrice instituie tensiune tensiune
competente:
Atributiile principale ale operatorilor de Operatorii de distributie presteaza Operatorii de distributie presteaza Operatorii de distributie asigura L29
distributie, conform prevederilor serviciul public pentru toti utilizatorii serviciul de distributie doar pentru serviciul public de distributie a energiei
Codului tehnic al retelelor electrice de retelelor electrice de distributie, utilizatorii retelelor electrice de electrice doar consumatorilor de energie
distributie (Codul RED), sunt: permitand accesul nediscriminatoriu la distributie cu care au incheiat un electrica vulnerabili
retelele electrice de distributie oricarui contract de furnizare a energiei electrice
solicitant care indeplineste cerintele
tehnice prevazute in Cod
A1.4.1.

Pag.2 /64
Sheet1

Atunci cand sarcina maxima a unei mai mica decat sarcina maxima atinsa in mai mare decat sarcina maxima atinsa in egala cu sarcina maxima atinsa in final 4 fara
viitoare LEA creste cu o anumita rata in final final raspuns
prima parte a perioadei de analiza,
sarcina maxima de calcul utilizata
pentru stabilirea sectiunii economice a
liniei este
Atunci cand se compenseaza energia scade nu se modifica creste E143
electrica reactiva prin baterii de
condensatoare, tensiunea in reteaua
electrica:
Autoritatea Nationala de Reglementare avizele tehnice de racordare racordarea la retelele electrice de interes calitatea executiei instalatiilor interioare L163
in domeniul Energiei analizeaza si A8(2) public A8(2) ale cladirilor civile
solutioneaza prin procedura
necontencioasa eventualele contestatii
cu privire la:
Autoritatea ce are ca atributii elaborarea Ministerul Economiei si Finantelor Autoritatea Nationala de Reglementare CN Transelectrica SA L189
si aplicarea regulamentului pentru in domeniul Energiei A11.2.m
atestarea operatorilor economici care
proiecteaza si executa instalatii electrice,
este:
Autoritatea ce are ca atributii elaborarea Ministerul Economiei si Finantelor Autoritatea Nationala de Reglementare Operatorul de distributie (filiale, L190
si aplicarea regulamentului pentru in domeniul Energiei A11.2.m sucursale ale SC Electrica SA sau
autorizarea electricienilor care societati rezultate ca urmare a procesului
proiecteaza si executa instalatii electrice, de privatizare)
este:
Autorizarea electricienilor care unor norme specifice aprobate prin regulamentului de autorizare aprobat de regulamentului de atestare a operatorilor L113
desfasoara activitati de exploatare a Hotarare de Guvern ANRE, de catre angajatori, in economici, care au calitatea de operator
instalatiilor electrice se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr de retea, fiind titulari ai licentelor
baza: 319/2006 a securitatii si sanatatii in specifice, de desfasurare a activitatilor
munca de transport sau distributie a energiei
A10.1 electrice
Autorizarea electricienilor pentru Ministerul invatamantului Operatorul de distributie ANRE, in baza Legii 13/ 2007 si a unui L110
proiectarea si executarea de instalatii regulament specific
electrice racordate la SEN, se face de
catre:
Autorizarea unui electrician se promovarii unui examen de autorizare A promovarii unui concurs de autorizare, unui interviu in fata unei comisii ANRE L111
realizeaza in urma: 20 cu numar limitat de locuri
Autorizatiile de infiintare se acorda 0,4 kV 20 kV 110 kV L199
pentru realizarea sau retehnologizare A15.1.c
retelelor electrice cu tensiunea de linie
nominala mai mare sau egala cu:
Avizul tehnic de racordare trebuie pentru orice loc nou de consum nu este obligatorie pentru o durata mai nu este obligatorie pentru o putere 3-L93
obtinut: A6 mica de 6 luni ceruta sub 100 kW
Bateriile de condensatoare de joasa in interior in exterior in interior pana la puteri de 250 kVAr 3-NT322
tensiune se recomanda sa se instaleze: A4.4.4. pe treapta
Bateriile de condensatoare pot fi 0,4 kV A4.1.4 20 kV 110kV 3-NT331
montate in instalatiile electrice de: A4.1.4
Bobinele de reactanta pentru in retelele de 400kV pe tertiarele AT-urilor de 400/220/20 kV in retelele de 110 kV 3-NT323
compensare se racordeaza de regula: A4.101 A4.1.1.

Bobinele de stingere din statiile electrice compensarea curentilor capacitivi compensarea factorului de putere dotari PSI E120
de transformare sunt echipamente
pentru:
Bobinele pentru limitarea curentilor de rezistenta mare inductanta mare inductanta mica E194
scurtcircuit au:
Bransamentul electric este partea din firida de bransament coloana electrica punctul de delimitare intre distribuitor N38
instalatia de distributie a energiei si consumator, reprezentat de bornele
electrice cuprinsa intre linia electrica si: contorului
A1.2.1
Ca elemente de separare in zonele de sigurante fuzibile orice tip de intreruptor aparate debrosabile N18
lucru se folosesc: A3.7 A3.7
Cablurile de energie cu ecran comun 6 kV inclusiv 10 kV inclusiv 20 kV inclusiv 3-NT 299
peste izolatia conductoarelor ( cu camp A4.2.5
neradial ) se pot utiliza pana la tensiunea
de:
Cablurile de telemecanica se realizeaza Cupru Aluminiu Cupru sau Aluminiu (normele tehnice 3-NT310
din: A4.2.2 nu precizeaza)
Cablurile electrice pozate in sol, in 15 cm 25 cm A8.1.5 30 cm 3-NT295
apropierea mansoanelor, trebuie
protejate fata de acestea prin amplasarea
lor la o distanta minima de:
Caile de curent ce nu se pot realiza in Cu A5.1.3.b Al otel N29
executie etansa, in incaperi si in spatii
din exterior cu mediu corosiv, pot fi
realizate intotdeauna din:
Caile de curent din instalatiile electrice instalatiile exterioare de 6-400 kV statiile de 6-20 kV instalatiile interioare de 110 kV 5 fara
de inalta tensiune se vor realiza, de raspuns
regula, din conductoare neizolate
flexibile in:
Caile de curent din instalatiile electrice in instalatiile exterioare de 6-400 kV sub forma de bare in statiile de 6-20 kV sub forma de tevi in instalatiile 6 fara
de inalta tensiune se vor realiza, de interioare de 110 kV raspuns
regula, din conductoare neizolate rigide,
astfel:
Calculul curentilor de scurtcircuit in valorile tensiunii de alimentare impedantele elementelor componente ale reteaua de 110 kV buclata N11
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV constante retelei constante A9.c
se face considerand: A9.c
Calculul curentilor de scurtcircuit in impedanta pozitiva egala cu impedanta impedanta pozitiva mai mare decat impedanta pozitiva mai mica decat N12
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV negativa A9.L impedanta negativa impedanta negativa
se face considerand:
Calculul curentilor de scurtcircuit in scurtcircuitul este departe de generator scurtcircuitul este aproape de generator scurtcircuitul este alimentat intr-un N10
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV A9.a singur punct al retelei de alimentare cu
se face in urmatoarele conditii: energie electrica A9.a
Calitatea de autoritate contractanta MEF - Ministerul Economiei si ANRE - Autoritatea Nationala de ANRSC - Autoritatea Nationala de L223
privind concesionarea bunurilor si Finantelor A6.f Reglementare in domeniul Energiei Reglementare in domeniul Serviciilor
serviciilor din sectorul energiei electrice Comunale
o are

Pag.3 /64
Sheet1

Calitatea de electrician autorizat gradul Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) L120
III (A sau B) acorda titularilor de de instalatii electrice cu putere instalata de instalatii electrice cu putere instalata de instalatii electrice cu putere instalata
legitimatie urmatoarele competente: oricat de mare este tehnic realizabila si oricat de mare este tehnic realizabila si maxima de 100 kW si la o tensiune
la o tensiune nominala de cel mult 20 la o tensiune nominala mai mica de 220 nominala de cel mult 20 kV
kV A19.e.f kV
Calitatea energiei electrice se refera la frecventa, amplitudinea si variatia flicker si armonici metodologia de stabilire e tarifelor L237
totalitatea caracteristicilor energiei tensiunii
electrice referitoare la:
Campul electrostatic este descris prin: intensitatea campului electric inductia electrica Dan inductia magnetica E7
C.
Campul magnetic poate fi produs: numai de magneti permanenti numai de electromagneti de magneti permanenti si de E136
electromagneti
Campuri fara surse sunt: campul curentilor de conductie campul de inductie electrica campul de inductie magnetica E99
Cand este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza numai protectia deconecteaza toti consumatorii protectia deconecteaza o jumatate dintre E124
consumatorul defect consumatori
Cantitatea de caldura produsã la trecerea direct proportionala cu sectiunea direct proportionala cu patratul invers proportionala cu rezistenta E169
curentului electric printr-un conductor conductorului intensitatii curentului conductorului
este:
Cantitatea de electricitate cu care se aceeasi cu care se incarca fiecare suma capacitatilor fiecarui element in egala cu de doua ori cantitatea de E11
incarca o baterie de n condensatoare element component parte electricitate cu care se incarca fiecare
montate in serie, fiecare de capacitate C, condensator
este:
Capacitatea de interconexiune este Instalatiile si echipamentele prin care se Instalatiile si echipamentele prin care se Ansamblul instalatiilor si L171
definita ca fiind reprezentata de: realizeaza racordarea mai multor realizeaza conectarea a doua sau a mai echipamentelor prin care se realizeaza
consumatori la retelele electrice de multor sisteme electroenergetice A3.4. tranzit de energie electrica intre doua
interes public zone ale sistemului electroenergetic
national
Capacitatea de serviciu Cs a unei linii Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C E98
electrice aeriene simetrice, avand
capacitatile C12=C23=C31 =C este:
Capacitatea echivalenta a 2 2C C/2 C E10
condensatoare, fiecare avand capacitatea
C, montate in serie este egala cu:

Carcasele bateriilor de condensatoare: trebuie legate prin conductoare de nu trebuie sa fie legate la pamant trebuie legate la pamant numai in N28
protectie la pamant anumite situatii
A4.7.6.
Care dintre materialele electrotehnice aluminiu cupru ambele admit aceeasi densitate de curent E174
admit o densitate de curent mai mare:
Care dintre relatiile urmatoare este inductia electrica = permitivitatea x inductia electrica = intensitatea inductia electrica=sarcina x intensitatea E8
adevarata: intensitatea campului electric campului electric/ permitivitate campului electric
Care element nu se foloseste la reglarea bobina de compensare transformatorul rezistorul E178
tensiunii in retelele electrice:
Care este energia consumata de o 200 Wh 400 Wh 800 Wh E185
rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care
trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Cate grade de competenta sunt prevazute 4 grade de competenta (I, II, III si IV) 5 grade de competenta (I, II, III, IV si V) 3 grade de competenta (A, B si C) L117
in regulamentul de autorizare a A18 (2)
electricienilor elaborat si aprobat de
ANRE, indiferent de tipul de autorizare?
Cele mai des utilizate pentru serviciile motoarele de curent continuu motoarele sincrone motoarele asincrone E90
interne ale centralelor electrice sunt:
Centrala electrica de cogenerare este doar a energiei electrice doar a energiei termice energiei electrice si termice L181
ansamblul de instalatii, constructii si A3.7.
echipamente necesare pentru
producerea:
Centralele eoliene fac parte din categoria da pana in prezent, nu s-au reglementat nu 3-L148
capacitatilor energetice pentru care se 7 fara
stabilesc zone de protectie si siguranta? raspuns

Centralele termoelectrice fac parte din dupa caz, in functie de tipul nu, zonele de protectie si siguranta se da 3-L 147
categoria capacitatilor energetice pentru combustibilului stabilesc doar pentru liniile electrice de 8 fara
care se stabilesc zone de protectie si medie si inalta tensiune raspuns
siguranta?
Cine analizeaza si avizeaza indeplinirea Operatorul de Transport si de Sistem ANRE Operatorul de distributie local L212
conditiilor tehnice de racordare la A37.4.c.
retelelor electrice de transport?
Circuitele de joasa tensiune de curent nu pot fi grupate pe acelasi panou se recomanda sa nu fie grupate pe este admisa gruparea pe acelasi panou N22
alternativ, de curent continuu sau de (dulap), neconditionat acelasi panou (dulap) (dulap), in anumite conditii
tensiuni diferite A4.4.7.
Circulatia campului magnetic pe un suma algebrica a curentilor care strabat zero suma caderilor de tensiune de-a lungul E25
contur inchis este egala cu: conturul conturului
CN de Transport al Energiei Electrice serviciul de transport al energiei administrarea pietei de energie electrica masurarea energiei electrice pe piata en- 3-L78
Transelectrica SA este societatea electrice si serviciul de sistem, in A9.b detail (cu exceptia punctelor de
comerciala de interes national care calitate de operator de transport si de masurare care se incadreaza in categoria
desfasoara activitati specifice precizate sistem (TSO) A)
in Codul tehnic al retelei electrice de A9.a
transport (Codul RET), cum ar fi:
CN de Transport al Energiei Electrice masurarea energiei electrice pe piata en- masurarea energiei electrice pe piata serviciul de transport al energiei 3-L79
Transelectrica SA este societatea detail (cu exceptia punctelor de angro de energie electrica, in calitate de electrice si serviciul de sistem, in
comerciala de interes national care masurare care se incadreaza in categoria operator de masurare A9.d calitate de operator de transport si de
desfasoara urmatoarele activitati A) sistem (TSO)
specifice precizate in Codul tehnic al A9.a
retelei electrice de transport (Codul
RET):
Codul tehnic al retelei electrice de Elaborat de CN TEE Transelectrica SA Elaborat de ANRE si aprobat prin Ordin Elaborat de ANRE si aprobat prin 3-L76
transport (Codul RET) este: si aprobat prin Ordin al presedintelui al ministrului Economiei si Finantelor Hotarare a Guvernului
ANRE
Codul tehnic al retelelor electrice de SC ELECTRICA SA, in calitate de ANRE - Autoritatea Nationala de CN TRANSELECTRICA SA L30
distributie (Codul RED) este administrat elaborator Reglementare in domeniul Energiei
de:
Codul tehnic al retelelor electrice de Guvernul Romaniei Ministerul Economiei si Finantelor ANRE L23
distributie (Codul RED), reglementare
ce este parte constitutiva a legislatiei
secundare, este aprobat de catre:

Pag.4 /64
Sheet1

Codul tehnic al retelelor electrice de la care actionar principal este statul la care actionar majoritar nu este statul tuturor operatorilor de distributie, L28
distributie reglementeaza activitatea roman roman indiferent de actionarul majoritar
operatorilor de distributie:
Coloanele electrice colective pot 10 apartamente 20 de apartamente A 30 de apartamente N41
alimenta cel mult: 2.1.6.
Compensarea puterii reactive se aplica operatorului de distributie operatorului de masurare consumatorilor industriali si similari 3-NT330
in instalatiile electrice ale:
Compensatoarele statice pentru reglajul in nodurile de sistem de 400 kV in statiile de evacuare a puterii din in nodurile de interconexiune ale SEN 3-NT324
puterii reactive se vor instala prioritar in: centrale
A 4.1.1.
Compensatoarele statice sau sincrone, in statiile de inalta tensiune in statiile de medie tensiune nu exista nici o prevedere legala care sa Dan C.
pentru reglajul tensiunii si puterii reglementeze acest aspect
reactive, se vor instala:
Componenta simetrica directa produce, cuplul util cuplul de franare oscilatii ale rotorului E57
in cazul unui motor electric:
Concesiunea, in domeniul energiei, are Bunuri proprietate publica sau privata Activitati si servicii publice de interes Bunurile utilizate in activitatea de L208
ca obiect: ale statului national din domeniul energiei electrice furnizare a energiei electrice
A25.1. A 25.1.
Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aiba aceeasi sectiune pe toata pot avea doua sectiuni daca lungimea pot avea doua sectiuni daca lungimea N35
lungimea lor A3.2.1. coloanelor depaseste 15m coloanelor depaseste 10m
Conductoarele izolate pot fi utilizate la 110 kV 110 kV, numai in terenuri silvice medie tensiune A26 3-NT226
liniile electrice de:
Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsita rosie albastra galbena NT284
cu culoarea: A6.8.7.b
Conductorul de protectie al coloanelor in cazul firidelor de bransament, la bara in cazul tablourile de distributie ale doar daca sectiunile conductoarelor nu N37
electrice individuale trebuie sa fie legat de legare la pamant A3.2.3. consumatorilor, la borna de legare la au valoare constanta pe toata lungimea
la pamant: pamant de pe rama metalica a tablourilor
A3.2.3.
Conductorul neutru se leaga la dulia la borna din interior la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a N99
lampii: duliei A5.3.23.
Conductorul profilat este un conductor a elipsa cerc patrat 3-NT318
carui sectiune transversala nu are forma A2.6.1.e
de:
Conform Legii lui Coulomb, forta de direct proportionala cu patratul distantei invers proportionala cu patratul distantei direct proportionala cu distanta E4
atractie sau de repulsie care se exercita
intre sarcinile electrice este:
Constanta de timp a unui circuit format RC R/C 1/(RC) E33
dintr-un rezistor de rezistenta R inseriat
cu un condensator de capacitate C, este:

Constatarea si sanctionarea in conditiile Legii nr 318/ 2003 in conditiile Legii nr 13/ 2007 ANRE nu poate dispune aplicarea de L106
contraventiilor in sectorul energiei amenzi Operatorilor economici, decat cu
electrice se fac: acordul acestora
Constituie contraventie: refuzul clientilor de a permite accesul la nerespectarea obligatiilor de producere sustragerea de energie electrica L229
grupurile de masurare A86.1.i si/sau de ofertare conform prevederilor
legale A86.1.j
Constituie infractiune: Executarea de sapaturi sau lucrari de Deteriorarea, modificarea fara drept a Nerespectarea reglementarilor emise de L228
orice fel in zonele de protectie a instalatiilor energetice sau sustragerea de ANRE
instalatiilor, fara consimtamantul componente ale acestora
prealabil al proprietarului acestora A85.3.
Construirea LEA joasa tensiune. peste este intotdeauna interzisa este permisa conditionat (doar in este intotdeauna permisa N155
ape curgatoare, lacuri sau canale "cazurile obligate" in care nu se poate
navigabile sau in zona de protectie a respecta distanta minima, cu tratarea de
acestora: comun acord intre unitatile care
administreaza linia si constructia)
A123
Consumatorii casnici nu platesc energia daca au o putere maxima contractata mai daca au o putere maxima contractata mai indiferent de puterea maxima contractata L248
electricã reactivã: mica de 30 kW mica de 50 kW A122(3)
Consumatorii pot conveni cu furnizorul minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni L252
sistarea temporara a energiei electrice, A55
pentru o perioada de:
Consumatorul care detine o retea fara a obtine nici un fel de acord al cu acordul ANRE cu acordul operatorului de distributie L246
electrica de distributie proprie poate operatorului de retea, furnizorului sau care detine contract de concesiune
racorda la aceasta un alt consumator: ANRE exclusiva in zona respectiva
Consumatorul casnic este consumatorul Utilizeaza energie electrica in Utilizeaza energiei electrice pentru cumpara energie electrica pentru L240
care: exclusivitate pentru iluminatul artificial functionarea receptoarelor electrocasnice consumul propriu al gospodariei sale,
din propria locuinta si din afara acesteia, din propria locuinta, precum si pentru excluzand consumul aferent activitatilor
fiind racordat la o retea electrica realizarea de activitati comerciale sau comerciale sau profesionale
monofazata de joasa tensiune prestarea de servicii A4.8.
Consumatorul eligibil de energie Consumatorul de energie electrica care Consumatorul de energie electrica ce Consumatorul de energie electrica L182
electrica este definit de Legea energiei poate sa aleaga furnizorul de energie poate achizitiona energie electrica doar obligat sa achizitioneze energia electrica
electrice, ca fiind: electrica si sa contracteze direct cu de pe piata reglementata la preturi de achizitie reglementate
acesta energia necesara, avand acces la
retelele de transport si/sau de distributie
A3.17.
Consumatorul eligibil de energiei Consumatorul ce cumpara energie Consumatorul ce cumpara energie Consumatorul de energie electrica care L168
electrica este: electrica la tarife reglementate electrica pentru consumul propriu si are poate sa aleaga furnizorul si sa
dreptul de a revinde surplusul pe piata contracteze direct cu acesta energia
de energie electrica necesara, avand acces la retelele de
transport si/sau de distributie
A3.17.
Contoarele cu preplata trebuie inspectate o data la doi ani A196 o data pe an o data la trei ani 3-L22
de catre Operatorul de masurare si citite
local cel putin:
Contorul de energie electrica montat un sigiliu doua sigilii trei sigilii 3-L5
intr-un punct de masurare de categoria B A111
trebuie prevazut cu:
Contorul de energie electrica montat un sigiliu doua sigilii A158 trei sigilii 3-L12
intr-un punct de masurare de categoria C
trebuie prevazut cu:
Contractarea energiei electrice cu tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã puterea instalatã in receptoarele proprii L243
consumatorii casnici si asimilati acestora
se face tinandu-se seama de:

Pag.5 /64
Sheet1

Contributia motoarelor asincrone, la 10% 5% 15% N2


curentul initial de scurtcircuit I"k in A14
cadrul retelelor de joasa tensiune, poate
fi neglijata daca nu este mai mare de
....... din curentul de scurtcircuit initial
calculat fara influenta motoarelor:
Conventia de exploatare este un act manevrele ce se executa si eventualele punctul de delimitare patrimoniala intre realizarea conducerii operative prin L233
juridic prin care sunt precizate aspecte despagubiri ce se pot acorda in cazul instalatii si conditiile de exploatare si dispecer
legate de: unui incident intretinere a instalatiilor A4.17.
Conventia de exploatare, anexa la consumator si producator operator de retea si consumator A208(2) furnizor si producator L232
contractul de furnizare a energiei
electrice, este un act juridic incheiat
intre:
Coordonarea izolatiei echipamentelor metoda conventionala metoda statistica oricare dintre cele doua metode 3-NT8
din retelele electrice avand tensiunea cea A5.2.1.a prezentate la variantele a) si b)
mai ridicata 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face
utilizand:
Coordonarea izolatiei echipamentelor doar metoda conventionala doar metoda statistica oricare dintre metoda conventionala sau 3-NT9
din retelele electrice avand tensiunea cea metoda statica A5.2.1.b
mai ridicata Us > 245 kV se face
utilizand:
Coridorul de acces din fata sau din 0,5 m 0, 8 m 1m N89
spatele unui tablou se prevede cu o A5.2.70
latime de cel putin … masurata intre
punctele cele mai proeminente ale
tabloului si elementele neelectrice de pe
traseu
Corpurile de iluminat echipate cu lampi gratar protector dispozitiv pentru imbunatatirea legatura la un conductor de protectie N95
cu descarcari in vapori metalici se factorului de putere
prevad in orice tip de incapere cu: A5.3.25
Cresterea factorului de putere la mijloace naturale A4.2.8. baterii de condensatoare fixe baterii de condensatoare in trepte 3-NT328
consumatorii industriali si similari se
recomanda a fi facuta cu prioritate prin:
Criteriile de promovare a energiei Promovarea utilizarii eficiente a Asigurarea accesului concurential al Promovarea utilizarii surselor L225
electrice produse in centrale electrice de combustibililor A71 energiei electrice produse in cogenerare regenerabile
cogenerare de inalta eficienta au in A71
vedere:
Cu ajutorul metodei componentelor calculul curentilor de scurtcircuit calculul curentilor de scurtcircuit calculul tensiunii retelei 9 fara
simetrice se face: simetrici nesimetrici raspuns
Culoarea verde-galben pentru izolatia faza nul de lucru nul de protectie E184
conductoarelor si cablurilor se foloseste
pentru marcarea conductorului de:

Culoarul de trecere a liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice aeriene Zona adiacenta liniei electrice aeriene Suprafata terestra ce cuprinde zona de L183
aeriene este format din: avand 100 m latime in plan orizontal situata la 10 m deasupra acesteia protectie si zona de siguranta
A3.20.
Culorile lampilor care indica pozitia verde pentru pozitia deschis alb pentru pozitia deschis alb pentru pozitia inchis N32
aparatului de conectare trebuie sa fie: A4.9.11. A4.9.11.
Curentul care circula printr-un circuit de 31,5 A 44 A 53,4 A E107
curent alternativ, avand rezistenta r = 3
ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele
caruia se aplica o tensiune de 220 V
este:
Curentul de scurtcircuit reprezinta: curentul nominal admisibil supracurentul rezultat dintr-un supracurentul rezultat dintr-un Dan C.
scurtcircuit datorat unei conectari scurtcircuit datorat unui defect
incorecte intr-un circuit electric
Curentul din circuitul statoric al unui cu tensiunea intre faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate E88
generator este direct proportional: Dan C.
Curentul electric alternativ poate fi termice chimice de inductie E40
produs numai prin fenomene:
Curentul electric generat prin deplasarea curent electric de conductie curent electric de convectie curent electric de deplasare (Maxwell) E100
cu viteza v a unui corp incarcat cu o
sarcina electrica se numeste:

Curentul permanent de scurtcircuit valoarea efectiva a curentului de curentul de scurtcircuit in momentul valoarea medie a curentului de Dan C.
reprezinta: scurtcircuit care ramane dupa trecerea functionarii protectiei scurtcircuit dintre momentul producerii
fenomenelor tranzitorii scurtcircuitului si momentul functionarii
protectiei
Curentul produs intr-un circuit care intotdeauna nesinusoidal intotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de E65
contine elemente neliniare si care este natura elementelor neliniare
alimentat cu o tensiune sinusoidala este:
Curentul rezultat prin aplicarea unei mai putin deformat decat tensiunea care mult mai deformat decat tensiunea care sinusoidal E70
tensiuni nesinusoidale la bornele unei i-a dat nastere i-a dat nastere
bobine este:
Curentul rezultat prin aplicarea unei mult mai deformat decat tensiunea care sinusoidal mai putin deformat decat tensiune care i- E69
tensiuni nesinusoidale la bornele unui i-a dat nastere a dat nastere
condensator este:
Daca doua conductoare parcurse de densitatea de curent scade in partile densitatea de curent creste in partile mai densitatea de curent este uniforma pe E84
curenti in acelasi sens sunt asezate apropiate ale conductoarelor departate ale conductoarelor ambele parti ale conductoarelor
paralel, unul langa altul:
Daca la un circuit al unei statii de 6 sau scade de 1,41 ori ramane constanta creste de 1,73 ori E123
20 kV care functioneaza cu neutrul
izolat apare o punere monofazatã netã la
pamant, tensiunea fata de pamant a
celorlalte doua faze:
Daca o forta electromotoare E, montata un curent - (minus) I un curent I un curent I/2 E53
in latura AB a unei retele pasive,
produce in latura CD a retelei un curent
I, montarea f.e.m. E in latura CD va
produce:
Daca printr-un condensator circula un defazata cu 90 de grade in urma defazata cu 90 de grade inaintea in faza cu curentul E42
curent alternativ sinusoidal, la bornele curentului curentului
sale se produce o cadere de tensiune:
Daca se calculeaza curentii de impedantele in ohmi si in unitati relative impedantele in ohmi si in unitati relative impedantele in ohmi se modifica, dar 10 fara
scurtcircuit in puncte cu tensiuni se modifica nu se modifica impedantele in unitati relative nu se raspuns
diferite: modifica

Pag.6 /64
Sheet1

Deasupra incaperilor in care se pot afla nu se amplaseaza transformatoare nu se amplaseaza transformatoare cu se pot amplasa transformatoare cu 3-NT269
simultan mai mult de 50 persoane: A5.1.2. puteri peste 63 kVA izolatie electrica uscata sau cu fluide
incombustibile A5.1.2.
Delimitarea zonelor de siguranta ale cerinte privind siguranta obiectivelor evenimentele accidentale determinate de dispecerizarea energiei electrice la nivel L146
capacitatilor energetice are in vedere, pe invecinate angajatii operatorului national 11 fara
langa caracteristicile capacitatilor raspuns
energetice, si:
Densitatea economica de curent (jec) determinata statistic de calcul masurata 12 fara
reprezinta o marime: raspuns
Densitatile economice de curent normate materialul conductorului sarcina maxima numarul de ore de utilizare a sarcinii 13 fara
depind de maxime raspuns
Densitatile economice de curent normate sarcina de calcul tipul conductorului (izolat, neizolat) si tensiunea nominala a liniei 14 fara
depind de de tipul izolatiei conductorului raspuns
Descarcatoarele cu oxid de zinc supratensiunilor supracurentilor solicitarilor mecanice E 118
protejeaza echipamentele din retele
impotriva:
Descarcatoarele cu oxizi de zinc sunt protectiei personalului de exploatare protectiei impotriva supratensiunilor protectiei impotriva supracurentilor Dan C.
echipamente destinate: impotriva electrocutarii
Deschiderea nominala intre stalpii LEA semisuma deschiderilor reale adiacente distanta masurata pe orizontala intre deschiderea conventionala, la care N120
de joasa tensiune. este definita ca fiind: unui stalp axele a doi stalpi punctele de prindere ale conductoarelor
se gasesc in acelasi plan orizontal,
terenul este plan, iar la sageata maxima
gabaritul la sol al liniei este cel minim
Cap.2
Diagrama bloc este o schema logica care stare de succes data stare de insucces data stare critica 15 fara
se construieste in raport cu o: raspuns
Diferenta de potential la bornele a n suma diferentelor de potential la diferenta de potential la bornele fiecarui diferenta de potential a unui condensator E12
baterii de condensatoare montate in serie bornele fiecarui condensator condensator in parte impartita la n
este egala cu:
Dimensionarea bransamentelor se puterilor instalate ale aparatelor puterii absorbite, care se determina in criteriilor constructive N33
efectueaza pe baza: electrocasnice existente la consumator functie de puterea totala instalata si de
un coeficient de simultaneitate
A2.1.1.
Dimensionarea conductoarelor numai de sarcinile in regim normal de numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor in regim N103
circuitelor de alimentare in cazul functionare normal si de pornire A5.4.2.
motoarelor se face tinandu-se seama:
Dimensionarea sau verificarea in nu este obligatorie este obligatorie, indiferent de tensiunea este obligatorie numai pentru liniile cu 3-Dan C.
conditiile curentilor de scurtcircuit a nominala a liniei tensiune nominala mai mare de 20 kV A se verifica
liniilor electrice aeriene cu tensiunea acest raspuns
nominala mai mica de 110 kV:
Din considerente mecanice, 25 mmp 20 mmp 16 mmp A28 3-NT228
conductoarele funie de otel ale liniilor
electrice aeriene cu tensiuni mai mari de
1 kV vor avea urmatoarele sectiuni
minime:
Din considerente mecanice, 16 mmp 25 mmp 35 mmp 3-NT227
conductoarele funie din aluminiu-otel, A28
aliaje de aluminiu-otel si aliaje de
aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu
tensiuni mai mari de 1 kV vor avea
urmatoarele sectiuni minime:
Din punct de vedere al modului de cu racordare directa cu racordare indirecta, prin puncte de cu racordare indirecta prin puncte de 16 fara
racordare la statiile electrice de 110kV/ conexiuni alimentare raspuns
20 kV, retelele electrice de medie
tensiune se vor realiza:
Din punct de vedere al solicitarilor la la solicitari electromagnetice la solicitari mecanice la efectele termice Dan C.
scurtcircuit, cablurile electrice se
verifica la:
Din punct de vedere al solicitarilor la solicitari mecanice efecte termice solicitari electromagnetice 17 fara
scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, raspuns
profile) se verifica la:
Dispozitivele pentru suspendarea peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat, de 3 ori greutatea corpului de iluminat N100
corpurilor de iluminat (carlige, bolturi, dar nu mai putin de 10 kg A5.3.27. utilizat
dibluri, etc) se aleg astfel incat sa
suporte fara deformari:
Dispunerea barelor colectoare in in plan vertical in plan vertical, iar in cazuri bine in plan orizontal, iar in cazuri bine N130
tablourile de joasa tensiune se motivate, in plan orizontal motivate in plan vertical
recomanda sa se faca: A4.8.10.
Distanta de izolare in aer intre partile cel putin 50 mm 75 mm 100 mm N87
sub tensiune neizolate ale tabloului si A5.2.64.
elemente de constructie (usi pline,
pereti) trebuie sa fie de:
Distanta dintre bornele de marcaj pe 100 m A8.2.5. 120 m 80 m 3-NT308
traseele rectilinii ale cablelor pozate in
afara zonelor locuite din localitati va fi
de:
Distanta intre nivelul pardoselii si partea 0,3 m 0,4 - 0,5 m 1m N44
inferioara a firidelor de bransament A3.11.
trebuie sa fie de:
Distanta maxima admisa intre doua 3m 4m 5m N63
suporturi consecutive pentru sustinerea Anexa 5
izolatoarelor de fixare a conductoarelor
electrice de joasã tensiune pe peretii
cladirilor este de:
Distanta minima de izolare in aer Ao intre partile conductoare rigide aflate intre partile conductoare rigide aflate intre partile conductoarelor flexibile sub 3-NT262
reprezinta distanta minima: sub tensiune si apartinand unor faze sub tensiune si elementele legate la tensiune si alte parti sub tensiune sau
diferite pamant A5.2.2. legate la pamant

Distanta minima pe verticala de la 4m A64 3m 2,5 m N134


fasciculul torsadat al LEA joasa
tensiune., montat pe stalpi, in punctul de
sageata maxima, la sol, trebuie sa fie de:

Distanta pe verticala dintre conductorul 10 m 4m 15 m L 160


cel mai apropiat de arbori si varful 18 fara
arborilor, pentru o linie de 110 kV, raspuns
trebuie sa fie de cel putin:

Pag.7 /64
Sheet1

Distanta pe verticala dintre conductorul 5 m 1m 15 m L 158


cel mai apropiat de arbori si varful 19 fara
arborilor, pentru o linie de 20 kV, raspuns
trebuie sa fie de cel putin:
Distantele maxime de rezemare, 40 cm in montaj orizontal si 80 cm in 50 cm in montaj orizontal si 100 cm in 60 cm in montaj orizontal si 100 cm in 3-NT290
respectiv de fixare a cablurilor nearmate, montaj vertical montaj vertical A5.1.2.a montaj vertical
in lipsa indicatiilor furnizorului, sunt:

Documentatia anexata cererii de emitere de valoarea capitalului social, in cazul categoria de utilizator din care face parte de puterea instalata a echipamentelor L89
a avizului tehnic de racordare are o persoanelor juridice solicitantul A15 (1) utilizatorului
structura ce depinde de:
Doua functii periodice sinusoidale sunt raportul perioadelor lor este un numar au aceeasi perioada raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 E67
armonice intre ele daca: intreg oarecare
Doua sisteme de fazori trifazati au aceleasi componente directe au aceleasi componente inverse au aceleasi componente homopolare E58
oarecare, care au varfuri comune si
origini diferite care se descompun in
componente simetrice:
Drept criteriu de siguranta in egal cu mai mic decat mai mare decat 20 fara
dimensionarea retelei de medie tensiune raspuns
se va considera ca timpul de intrerupere,
in caz de avarie pe ambele cai de
alimentare a unui consumator va fi ........
timpul necesar remedierii avariei pe una
din caile de alimentare si separarii
celeilalte cai avariate
Drept criteriu de siguranta in mai mic decat egal cu mai mare decat 21 fara
dimensionarea retelei de medie tensiune raspuns
se va considera ca timpul de intrerupere,
in caz de avarie simpla va fi ........ timpul
necesar izolarii elementului avariat si
realimentarii tronsoanelor neafectate

Dublarea lanturilor de izolatoare pentru traversarea drumurilor si cailor ferate traversarea barelor colectoare A4.1.5.c traversarea canalizarii localitatii 3-NT260
suspendarea conductoarelor flexibile, A4.1.5.a
este obligatorie la:
Durata de valabilitate a Atestatelor De la 1 la 5 ani A36(6) Nelimitata Provizorie de la 1 la 12 luni L103
emise de ANRE este:
Durata de viata a lampilor cu creste odata cu cresterea frecventei scade odata cu scaderea tensiunii scade odata cu cresterea tensiunii E193
incandescenta;
Efectul pelicular al curentului este incalzirea materialelor prin inductie eliminarea dezechilibrelor din reteaua eliminarea distorsiunilor undelor de E83
utilizat in: electrica curent
Efectul pelicular al unui curent care unor curenti simetrici paraziti indusi in unor forte electromotoare induse datorita capacitatii conductorului fata de pamant E82
strabate un conductor masiv se conductor variatiei curentului
datoreaza:
Elaborarea de programe de eficienta Guvernului Romaniei Ministerului de resort (Ministerul Autoritatii Nationale de Reglementare in L222
energetica si de promovare a resurselor Economiei si Finantelor) domeniul Energiei
regenerabile de energie este o atributie a: A4(1)/4(2)

Elaborarea planului de dezvoltare a Prognoza de consum pe o perspectiva de Ofertele de productie de energie Natura surselor de producere a energiei L62
retelelor electrice de distributie, conform 3 ani, pusa la dispozitie de furnizori si electrica ale producatorilor existenti electrice
prevederilor Codului tehnic al retelelor consumatori A6.4.1.a
electrice de distributie (Codul RED), are
la baza ca date de intrare:
Electricianul autorizat pentru gradul I, De a proiecta si executa instalatii De a proiecta si executa instalatii De a proiecta si executa instalatii L121
tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu putere instalata de cel mult electrice cu putere instalata de cel mult electrice cu putere instalata de cel mult
10 kW si la o tensiune nominala mai 100 kW si la o tensiune nominala mai 10 kW si la o tensiune nominala maxima
mica de 1 kV A19.a/b mica de 1 kV de 20 kV
Electricianul autorizat pentru gradul II, De a proiecta si executa instalatii De a proiecta si executa instalatii De a proiecta si executa instalatii L122
tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu putere instalata de cel mult electrice cu orice putere instalata tehnic electrice cu orice putere instalata tehnic
10 kW si la o tensiune nominala mai realizabila si la o tensiune nominala mai realizabila si la o tensiune nominala
mica de 1 kV mica de 1 kV A19.c/d maxima de 20 kV
Electricianul autorizat pentru gradul III, De a proiecta si executa instalatii De a proiecta si executa instalatii De a proiecta si executa instalatii L123
tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu orice putere instalata tehnic electrice cu orice putere instalata tehnic electrice cu orice putere instalata tehnic
realizabila si la o tensiune nominala realizabila si la o tensiune nominala realizabila si la o tensiune nominala
maxima de 110 kV maxima de 6 kV maxima de 20 kV A19.e/f
Electricianul autorizat pentru gradul IV, De a proiecta si executa instalatii De a executa instalatii electrice cu orice De a proiecta si executa instalatii L124
tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu orice putere instalata tehnic putere instalata tehnic realizabila si la o electrice cu orice putere instalata tehnic
realizabila si la orice tensiune nominala tensiune nominala maxima de 220 kV realizabila si la o tensiune nominala
standardizata A19.g/h maxima de 110 kV
Electricienii autorizati de ANRE pentru A B C L116
proiectare au autorizatii de tip: A18(1)a
Electricienii care doresc sa solicite Sa transmita la ANRE o cerere si Sa transmita la ANRE o cerere si Sa transmita la ANRE o cerere si L112
autorizarea, pentru a fi acceptati la documentatie anexata, din care sa reiasa documentatie anexata, din care sa reiasa
documentatie anexata, din care sa reiasa
examen trebuie sa indeplineasca doar calificarea profesionala doar experienta practica in domeniul atat calificarea cat si experienta
urmatoarele conditii: instalatiilor electrice profesionala in domeniul instalatiilor
electrice A24
Electrificarea localitatilor se realizeaza doar din bugetele locale doar din bugetul de stat din bugetele locale, bugetul de stat sau L196
cu fonduri: din alte fonduri legal constituite A12.1
Energia electrica reactiva: este o energie electrica complementara, se poate transforma in energie mecanica se poate transforma in energie E168
care serveste la magnetizarea luminoasa
bobinajelor
Energia electromagnetica produsa de 1/2 L i 1/2 Li **2 Li E29
curentul i care parcurge un circuit care
contine o inductanta L este egala cu:
Energia electrostatica a unui conductor 1/2 q V qV 2qV E13
izolat in spatiu, incarcat cu o sarcina q si
aflat la un potential V este egala cu:
Energia transmisa de undele S=E+H S=HxE S=ExH E86
electromagnetice cu intensitatea
campului electric E si intensitatea
campului magnetic H se propaga dupa
un vector:
Enuntul "sarcinile electrice nu pot fi legea conservarii sarcinii electrice legea lui Coulomb legea lui Laplace E1
create si nici distruse, ci doar mutate"
reprezinta:

Pag.8 /64
Sheet1

Enuntul "suma algebrica a fortelor Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz E184
electromotoare dintr-o bucla a unei
retele electrice este egala cu suma
algebrica a caderilor de tensiune din
bucla" reprezinta:
Este admisa racordarea prin prize la 0,5 kW 1 kW 2 kW N91
circuitul de alimentare al receptoarelor A5.2.86.
electrice cu putere nominala pana la:
Este interzis electricianului autorizat: Sa proiecteze instalatii electrice in cazul Sa proiecteze instalatii electrice in cazul Sa verifice proiecte de instalatii electrice L134
in care detine doar autorizatie de tip A in care nu detine o autorizatie de tip A tehnologice de medie tensiune, daca nu
detine atestat de "verificator de proiecte"
emis de MEC
Este interzis electricianului autorizat: Sa semneze documentatii de orice fel Sa racordeze noi puncte de consum de Sa realizeze lucrari de instalatii electrice L136
pentru proiecte sau lucrari pe care nu le- energie electrica la instalatiile electrice, in baza unor documentatii de proiectare
a realizat sau supravegheat fara a avea aprobarea operatorului de realizate de alti electricieni autorizati
retea
Este obligatorie protectia la suprasarcini instalatii din incaperi din categoriile instalatii de comanda, semnalizare instalatii de comutare si similare Dan C.
pentru: celor cu risc de incendiu sau de explozie

Eventualele contestatii ale avizelor de catre organele ierarhice ale de catre operatorul de distributie care a de catre ANRE 3-L97
tehnice de racordare emise pentru puteri emitentului emis avizul A31
mai mari de 100 kW se rezolva astfel:

Examenul de autorizare consta: in sustinerea unei probe scrise, constand intr-un interviu sustinut in fata unei in participarea la un concurs, fiind L129
in 2 subiecte: un chestionar cu 30 de Comisii ANRE, urmat de rezolvarea necesara obtinerea unui punctaj minim
intrebari si o aplicatie numerica unei probleme si o aplicatie practica de 30 puncte
A34
Exceptand cazurile bine justificate, in in cladire de zid de tip aerian nu are importanta 22 fara
zonele rurale, posturile de transformare raspuns
de abonat vor fi:
Exceptand cazurile justificate tehnic si conductoare de aluminiu neizolate conductoare izolate torsadate nu are importanta 23 fara
economic, retelele aeriene de joasa raspuns
tensiune vor fi realizate cu:
Executarea de lucrari de proiectare sau Constituie contraventie si se Este permisa pentru instalatiile electrice Constituie doar abatere L100
de executare a instalatiilor electrice fara sanctioneaza de utilizare
Atestat valabil emis de ANRE: Dan C
Expresia B x i x l , unde i este o forta o tensiune o rezistenta E22
intensitatea curentului care strabate un
conductor de lungime l, situat
perpendicular pe campul de inductie
magnetica de marime B, reprezinta:
Expresia matematica a legii lui Ohm I=U/R I = UxR I=U-R E183
pentru o portiune de circuit este:
Extinderea domeniului de masurare la rezistente aditionale shunturi bobine inseriate E132
ampermetre se realizeaza cu:
Extinderea domeniului de masurare la shunturi rezistente aditionale condesatoare montate in paralel E133
voltmetre se realizeaza cu:
Factorul de atenuare al unui circuit R/L L/R 1 E32
format dintr-un rezistor de rezistenta R
inseriat cu o bobina de inductanta L,
alimentate de o forta electromotoare
constanta este egal cu:
Fiabilitatea instalatiilor tehnologice cu instalatii de sine statatoare in ansamblu cu instalatiile primare care in norme nu se fac precizari 24 fara
elemente in regim de asteptare se poate le solicita raspuns
analiza considerandu-le:
Fisa de solutie este elaborata de: utilizatori operatorul de distributie orice consultant de specialitate L71
A13(2)
Fluxul electric total, emis de o sarcina valoarea numerica 2q valoarea numerica q valoarea numerica q/2 E9
electrica de valoare q printr-o suprafata
inchisa care o inconjoara, este egal cu:
Folosirea armaturilor de protectie 110 kV 220 kV 400 kV 3-NT231
impotriva arcului electric este A37 A37
obligatorie la liniile electrice aeriene cu
tensiunea nominala de:
Folosirea armaturilor de protectie 20 kV 110 kV 220 kV si 400 kV 3-NT230
impotriva arcului electric este A37
obligatorie la liniile electrice aeriene cu
tensiuni nominale de:
Folosirea conductoarelor jumelate in reducerea pierderilor Corona reducerea solicitarilor mecanice ale reducerea curentilor de scurtcircuit E180
constructia LEA are ca scop principal: stalpilor
Folosirea elementelor conductoare ale permisa interzisa obligatorie N52
constructiei, pentru dubla functie de A4.1.41
protectie si de neutru este:
Formula de calcul a frecventei produsa f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n E148
in sistemul electroenergetic de un
generator cu n [rot/min] si p perechi de
poli este:
Formula e = B l v, unde e este forta teoremelor Biot-Savart legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic E201
electromotoare, B este inductia
magnetica, l este lungimea unui
conductor, v este viteza de deplasare a
acestuia, reprezinta o forma particulara
a:
Forta care se exercita asupra unui forta electromagnetica (Laplace) forta electrodinamica forta magnetomotoare E103
conductor rectiliniu, parcurs de curentul
i, aflat in campul de inductie magnetica
B se numeste:
Forta care se exercita intre doua forta electrocinetica forta electrodinamica forta magnetomotoare E102
conductoare strabatute de curenti
electrici se numeste:

Pag.9 /64
Sheet1

Forta electomotoare de inductie care direct proportionala cu variatia in timp a invers proportionala cu variatia in timp a dependenta de modul in care este produs E105
apare intr-un circuit inchis, prin variatia fluxului magnetic fluxului magnetic fluxul magnetic
fluxului magnetic, este:

Forta electrodinamica exercitata intre este direct proportionala cu distanta r este invers proportionala cu distanta r nu depinde de distanta dintre E21
doua conductoare filiforme, paralele, dintre conductoare dintre conductoare conductoare
lungi, aflate la distanta r, strabatute de
cate un curent:
Forta F care se exercita asupra unei F=E/q F=qE F=q/E E31
sarcini electrice q aflata intr-un camp
electric de intensitate E are expresia:
Frecventa unei marimi periodice este amplitudinii perioadei fazei E37
inversul:
Frontiera economica se foloseste in proiectarea liniilor electrice, pentru in exploatarea liniilor electrice, pentru in exploatarea liniilor electrice, pentru 25 fara
alegerea sectiunii conductoarelor verificarea limitei de incarcare stabilirea oportunitatii realizarii unui raspuns
economica circuit nou (LEA noua)
Functionarea contoarelor de inductie are curentii turbionari efectul termic al curentului electric forta electrostatica E187
la bazã:
Functionarea in doua faze a unui supraincalzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate E134
transformator trifazat are ca efect:
Functionarea in suprasarcinã a unui un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil E153
transformator reprezinta:
Functionarea transformatoarelor fenomenul inductiei electromagnetice efectul termic al curentului electric curentii turbionari E186
electrice are la bazã:
Furnizorul de energie electrica este Consum fraudulos de energie Neplata facturii curente de energie Neplata abonamentului radio-tv L218
indreptatit sã rezilieze contractul de A90.a
furnizare a energiei electrice in caz de:
Furnizorul de energie electrica este Neplata abonamentului radio-tv Neplata facturii curente de energie Neplata repetata a facturii de energie L219
indreptatit sã rezilieze contractul de A90.b
furnizare a energiei electrice in caz de:
Furnizorul de energie electrica este Consum fraudulos de energie Neplata facturii curente de energie Neplata repetata a facturii de energie L217
indreptatit sã rezilieze contractul de A90.a A90.b
furnizare a energiei electrice numai in
caz de:
Furnizorul de energie electrica este Consum de energie mai mare decat cel Plata cu intarziere a facturilor Consum fraudulos de energie, neplata L220
indreptatit sã rezilieze contractul de aferent puterii aprobate prin avizul repetata a facturilor sau in alte situatii
furnizare a energiei electrice numai in tehnic de racordare prevazute de legislatia in vigoare
caz de: A90.b
Furnizorul de ultima optiune este definit Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Un operator economic ale carui actiuni L180
de legea energiei electrice, ca fiind: presta serviciul public de distributie a presta serviciul de furnizare, in conditii sau parti sociale sunt detinute in
energiei electrice, in orice conditii specifice reglementate A3.25 totalitate de statul roman
Henry este unitatea de masura pentru: fluxul magnetic inductanta inductia magnetica E27
imbinarea conductoarelor din instalatiile cu suruburi prin lipire prin sudare 3-NT283
de inalta tensiune se poate face: A6.7.1.f A6.7.1.f
imbinarea tuburilor de protectie a admisa interzisa admisa doar pentru tuburi cu diametru N71
conductoarelor electrice la trecerile prin A5.1.103. mai mic de 16 mm
elemente de constructie este:
in 95% din saptamana frecventa trebuie 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4% L63
sa se incadreze in banda: A4.4.4.1.
in calculul curentilor de scurtcircuit in rezistentele de contact impedantele de defect A9.d impedantele de scurtcircuit N8
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV A9.d
nu sunt luate in considerare:
in calculul curentilor de scurtcircuit in capacitatile liniilor impedantele de scurtcircuit admitantele paralele (sarcinile) A9.h N9
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV A9.h
sunt neglijate:
in calculul curentilor de scurtcircuit, in fiecare impedanta la treapta de tensiune toate impedantele la aceeasi treapta de toate impedantele la tensiunea la care 25 fara
cazul schemelor cu mai multe trepte de corespunzatoare tensiune are loc defectul raspuns
tensiune, cuplate prin transformatoare,
impedantele pot fi raportate:
in calculul curentilor de scurtcircuit, se admite intotdeauna egalitatea lor se admite egalitatea lor in cazul unui se admite egalitatea lor in cazul unui 26 fara
pentru valorile impedantelor directa si scurtcircuit aproape de generator scurtcircuit departe de generator raspuns
inversa:
In calculul curentilor de scurtcircuit, cuptoarelor electrice cu arc masinilor rotative transformatoarelor 27 fara
valorile impedantelor directa si inversa raspuns
difera esential numai in cazul:
in camerele de copii din crese, gradinite, peste 1m peste 1,5 m peste 2m N82
spitale de copii, prizele trebuie montate A5.2.19.
pe pereti la urmatoarele inaltimi
masurate de la axul aparatului la nivelul
pardoselii finite:
in caz de consum fraudulos de energie, Va fi sanctionat contraventional Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati L221
consumatorul: contravaloarea energiei electrice
consumate
in cazul aparitiei fenomenului de numai energie activa energie activa si reactiva numai energie reactiva E47
rezonanta intr-un circuit de curent
alternativ, alimentat de la o sursa,
aceasta furnizeaza circuitului:
in cazul aparitiei unor divergente cu parcurgerea procedurii de mediere la inregistrarea unei actiuni in justitie parcurgerea procedurii de mediere la L162
privire la racordarea la retelele electrice nivelul operatorului de retea A8.4 nivelul Ministerului Economiei si
sau emiterea de avize de amplasament, Finantelor
intre un solicitant si o subunitate sau
unitate a unui operator de retea,
declansarea procedurii de solutionare a
neintelegerii se va face numai dupa:
in cazul centralelor electrice (CTE, CET, in punctele de referinta in punctele de interfata in oricare dintre punctele precizate la 28 fara
CT si CHE), indicatorii care se refera la variantele a) si b) raspuns
primirea din retea a energiei electrice
necesare pentru alimentarea serviciilor
proprii se vor evalua:
in cazul circuitelor de curent alternativ, valorile instantanee ale tensiunilor si valorile efective ale tensiunilor si modulele fazorilor asociati tensiunilor si E45
teoremele lui Kirchhoff sunt intotdeauna curentilor curentilor curentilor
satisfacute pentru: Dan C are varianta ca buna

Pag.10 /64
Sheet1

in cazul conexiunii in stea la tensiunea de linie este egala cu tensiunea curentul de linie este egal cu 1,73 x tensiunea de linie este egala cu 1,73x E189
transformator: de faza curentul de faza tensiunea de faza
in cazul consumatorilor racordati direct 3 kW 4 kW 5,5 kW N105
la reteaua de joasa tensiune a A5.4.5.a
distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor monofazate se admite pentru
o putere de pana la:
in cazul consumatorilor racordati direct 4 kW 5,5 kW 7,5 kW N104
la reteaua de joasa tensiune a A5.4.5.a
distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor trifazate se admite pentru o
putere de pana la:
in cazul consumului fraudulos de un an pentru consumatorii casnici si 6 6 luni pentru toti consumatorii 6 luni pentru consumatori casnici si un L255
energie electrica, perioada de recalculare luni pentru ceilalti consumatori an pentru ceilalti consumatori
va fi de: A142(4)
in cazul echiparii stalpilor liniilor trebuie sa aiba toate aceeasi tensiune pot avea tensiuni diferite A57(c) pot avea tensiuni diferite cu maximum 3-NT238
electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 10% intre ele
1 kV, cu mai multe circuite, acestea:
in cazul exprimarii in unitati relative, aceeasi impedanta de baza acelasi curent la aceeasi putere de baza si tensiune de 29 fara
toate impedantele trebuie raportate la: baza raspuns
in cazul folosirii unui intrerupator trebuie prevazut cu protectie de minima nu trebuie prevazut cu protectie de poate fi prevazut sau nu cu protectie de N86
general automat al tabloului general de tensiune minima tensiune minima tensiune, in functie de optiunea
distributie, acesta: A5.2.50 proiectantului
in cazul in care electricianul autorizat isi Legitimatia este declarata nula, intr-un Legitimatia este declarata nula, intr-un Legitimatia este declarata nula, intr-un L142
pierde legitimatia, la solicitarea sa, ziar local si titularul achita tariful de ziar local si titularul achita o penalitate ziar local si titularul achita un tarif de
ANRE poate emite un duplicat, daca: autorizare aprobat in cuantum de 500 RON indiferent de emitere a duplicatului, conform
gradul si tipul de autorizare prevederilor din regulamentul de
autorizare A86
in cazul in care functionarea in paralel a se prevad blocaje corespunzatoare se monteaza indicatoare de securitate in cazuri extreme, cand nu se pot realiza N17
doua sau a mai multor surse este pentru impiedicarea conectarii in paralel blocaje, se admite montarea de
interzisa, pentru a se evita aceasta A3.2. indicatoare de securitate A3.2.
schema:
in cazul in care rezultanta unui sistem de sistemul nu are componenta simetrica sistemul nu are componenta simetrica sistemul are componenta simetrica E59
fazori (de tensiune sau de curent) este inversa homopolara directa
nula: Dan C are varianta asta
in cazul in care temperatura minima se admite cu conditia prevederii unei nu se admite se admite in cazul in care aparatele au N15
poate fi sub +5°C, montarea aparatelor incalziri locale ulei
in statiile de joasa tensiune: A2.12.N1
in cazul LEA joasa tensiune. cu in coronament orizontal A66 in coronament vertical, in cazuri intotdeauna in coronament vertical N36
conductoare neizolate, conductoarele justificate
vor fi montate: A66
in cazul pornirii stea triunghi a 1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire la E179
motoarelor asincrone, curentul de conexiunea triunghi conexiunea triunghi conexiunea triunghi
pornire la conexiunea stea este:
in cazul producerii unui scurtcircuit are o valoare practic constanta pe toata are o valoare ce variaza in timp are o amplitudine variabila numai in 30 fara
departe de generator componenta durata scurtcircuitului prima parte a scurtcircuitului raspuns
periodica alternativa a curentului de
scurtcircuit:
in cazul producerii unui scurtcircuit intr- creste tensiunea de alimentare a creste impedanta echivalenta a creste curentul de alimentare a instalatiei E171
o instalatie, are loc urmatorul fenomen: instalatiei instalatiei

in cazul punerii nete la pamant a fazei S tensiunea pe fazele R si T ramane tensiunea pe fazele R si T creste la cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe E151
intr-o retea de 20 kV cu neutrul izolat: neschimbata , iar tensiunea fazei defecte valoarea tensiunii de linie iar pe faza S faza defecta S ramane neschimbata
S se apropie de 0 se apropie de 0
in cazul scaderii sau intreruperii ele autopornesc, indiferent de tipul pentru a reporni necesita dispozitiv de ele autopornesc numai daca au rotor in E95
tensiunii de alimentare, motoarele constructiv al rotorului in scurtcircuit pornire dubla colivie
asincrone se pot opri, iar la restabilirea
tensiunii:
in cazul sistemelor de masurare de este obligatorie nu este obligatorie se face cu acordul consumatorului 3-L18
categoria C, pentru consumatorii casnici A148
inregistrarea energiei reactive:
in cazul sistemelor de protectie si defecte ce conduc la refuzuri de defecte ce conduc la lipsa de solicitare defecte ce conduc la actionari eronate 31 fara
automatizari, indicatorii de fiabilitate se actionare (false sau neselective) raspuns
calculeaza in raport cu:
in cazul sistemului de citire automata la 400 zile 200 zile 300 zile 3-L9
nivelul punctului central, indecsii se A79
stocheaza in baza de date pe o perioada
de minim:
in cazul stalpilor speciali de 110 kV mai 10 Ω 5Ω 4Ω 3-NT11
inalti de 40 m, rezistenta prizei de A6.2.6.b
pamant masurata la 50 Hz, nu trebuie sa
depaseasca valoarea de:
in cazul statiilor de conexiune sau de defect partial defect simplu defect complet 32 fara
transformare, in care sectiile de bare raspuns
sunt conectate intre ele printr-un
intrerupator a carui defectare conduce la
pierderea ambelor sectii, aceasta
defectare va fi considerata:
in cazul unui scurtcircuit aproape de valorile componentei alternative a valoarea curentului de trecere curentul de scurtcircuit de soc 33 fara
generator trebuie determinate: curentului de scurtcircuit la timpul zero, raspuns
in regim permanent, precum si la timpul
de rupere
in cazul unui scurtcircuit aproape de mai mic decat curentul de scurtcircuit mai mare decat curentul de scurtcircuit egal cu curentul de scurtcircuit simetric 34 fara
generator, intr-un sistem cu generatoare, simetric de rupere Ib simetric de rupere Ib de rupere Ib raspuns
posturi de transformare, motoare, etc.,
curentul de scurtcircuit permanent Ik
este:
in cazul unui scurtcircuit aproape de componenta periodica alternativa a componenta periodica alternativa a componenta periodica alternativa a 35 fara
generator: curentului de scurtcircuit are o valoare curentului de scurtcircuit are o valoare
curentului de scurtcircuit are o valoare raspuns
practic constanta pe durata ce variaza in timp practic constanta pe durata
scurtcircuitului scurtcircuitului numai daca generatorul
nu are reglaj automat de tensiune
in cazul unui scurtcircuit departe de valoarea componentei simetrice de ca a valoarea componentei alternative a valoarea de varf a curentului de 36 fara
generator, de regula prezinta interes: curentului de scurtcircuit curentului de scurtcircuit la timpul zero scurtcircuit raspuns
in cladirile de locuit se prevad in fiecare cel putin o priza cel putin doua prize cel putin trei prize N81
incapere de locuit: A5.2.19.

Pag.11 /64
Sheet1

in conformitate cu prevederile legii Sursele solare A61.b Sursele eoliene Energia electrica obtinuta prin arderea L224
energiei electrice, sunt considerate surse A61.a combustibililor fosili
regenerabile de energie:
in conformitate de prevederile normelor este recomandata (pentru utilizarea nu este recomandata se admisa in cazul in care exploatarea 37 fara
tehnice, montarea unor instalatii cu corespunzatoare a spatiului incaperii) instalatiilor electrice se face de catre raspuns
tensiuni diferite in aceeasi incapere: aceeasi organizatie
in contractele de furnizare a energiei 3 MW 10 MW 100 kW L245
electrice, se prevad intotdeauna valori A47(1)
orare ale cantitatilor de energie electricã
activã contractate, daca puterea electrica
contractatã este mai mare de:
in echipamentul electric, uleiul izoleaza partile sub tensiune intre ele si stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de E176
electroizolant are urmatoarele functii: fatã de masã intrerupatoare actionare
in functie de profilul statiilor electrice poate fi cu bare simple nesectionate este intotdeauna cu bare duble sectionate poate fi cu bare simple sectionate 38 fara
110 kV/MT, schema electrica pentru raspuns
partea de MT:
in functie de puterea contractatã, 50 kW 100 kW 200 kW L242
consumatorii, altii decat cei casnici, pot A12.a
fi mari consumatori, cand puterea
contractatã depaseste:
in functie de raportul R/X (in care R este creste la scaderea raportului R/X creste la cresterea raportului R/X nu depinde de raportul R/X 39 fara
partea reala, iar X, coeficientul partii raspuns
imaginare a impedantei complexe a caii
de scurtcircuit de la sursa la locul
defectului) factorul pentru calculul
valorii de varf a curentului de
scurtcircuit:
in incaperi cu praf, scame sau fibre 100 grade C 150 grade C 200 grade C N94
combusibile, se aleg corpuri de iluminat A5.3.19
pe suprafata carora temperatura este de
cel mult:
in incaperi de locuit si similare se 1m 0,5 m circa 0,3 m N69
recomanda ca traseele tuburilor A5.1.9.
orizontale pe pereti sa fie distantate fata
de plafon la:
in incaperile cu bai sau cu dusuri este volumul 1de protectie volumul 2 de protectie volumul 3 de protectie A7.2.7 N114
permisa amplasarea dozelor de legaturi
numai in:
in incaperile de productie electrica, este obligatorie prevederea iluminatului se poate prevedea iluminat natural si nu se admit luminatoare 3-NT266
conform prescriptiilor energetice natural artificial A5.1.13.
aplicabile: A5.1.13.
in instalatiile de joasa tensiune, legarea din motive economice pentru diminuarea suprasolicitarilor pentru securitatea muncii E166
la pamant este justificatã: echipamentelor electrice
in LEA joasa tensiune. se utilizeaza de metal lemn beton armat, prefabricati A35 N129
regula, stalpi din:
in locuinte se prevede cate un circuit de minimum 2 kW minimum 2,5 kW minimum 3 kW N96
priza separat pentru receptoare cu puteri A5.3.8.
de:
in operarea sistemelor de masurare, masurarea energiei electrice si a furnizarea energiei electrice achizitionarea valorilor marimilor 3-L21
Operatorii de masurare a energiei marimilor specifice pentru determinarea masurate
electrice indeplinesc urmatoarele functii serviciilor de sistem tehnologice A26.b
de baza: A26.a
in punctele de delimitare distribuitor/ +/- 5% din tensiunea contractata +/ - 10% din tensiunea contractata art +/ - 12% din tensiunea contractata L55
consumator, limitele in care trebuie sa se 4.4.4.2
incadreze tensiunea, in 95% din
saptamana, sunt:
in punctele de masurare de categoria B exclusiv contoare electronice A89 exclusiv contoare de inductie contoare electronice sau contoare de 3-L6
se utilizeaza: inductie
in retelele cu neutrul izolat, curentul de se neglijeaza nu exista se calculeaza pe baza de formula N7
scurtcircuit monofazat: A16.c
in retelele electrice aeriene de inalta rezistentele retelelor reactantele retelelor reactantele capacitive ale retelelor 40 fara
tensiune, pentru calculul curentilor de raspuns
scurtcircuit, in toate schemele se
neglijeaza:
in timpul scurtcircuitului bifazat, aproape de generator departe de generator indiferent unde apare, numai daca este N6
impedanta de succesiune negativa este A16.b A16.b cu punere la pamant
aproximativ egala cu impedanta de
succesiune pozitiva, in cazul in care
scurtcircuitul apare:
in tubul de portelan al unei sigurante de de a consolida elementele fuzibile de a mari puterea de rupere a sigurantei de a mentine temperatura constanta a E148
inalta tensiune, nisipul are rolul: sigurantei
in vederea autorizarii pentru ambele Trebuie sa indeplineasca conditiile de Trebuie sa indeplineasca conditiile de Trebuie sa fi fost autorizati in prealabil L127
tipuri de autorizare (A si B), calificare si experienta profesionale, calificare si experienta profesionale, in baza Ordinului MIC nr34 din 1999
electricienii: cumulate, pentru fiecare tip de cumulate, pentru fiecare tip si sustin un
autorizare si sustin examene separate singur examen A31
pentru fiecare dintre aceste tipuri
in vederea inscrierii la examenul de Optional (solicitantul decide daca il Nerelevant Un document obligatoriu din dosar, care L126
autorizare, electricianul trebuie sa transmite sau nu) trebuie intocmit corelat cu informatiile
transmita in documentatia anexata continute in carnetul de munca
cererii de autorizare o lista de lucrari; A24.d
acest document este:
in volumul 2, in cazul incaperilor cu bai 0 I II N115
sau dusuri, se admite montarea A7.2.8.
receptoarelor numai daca sunt de clasa
de protectie:
in volumul 3, in cazul incaperilor cu bai este totdeauna admisa nu este admisa cu nici o conditie este admisã conditionat N116
sau dusuri, instalarea prizelor: A7.2.9.
in zonele cu circulatie redusa, valoarea 12,5 kV/m 30 kV/m 20 kV/m 3-NT7
intensitatii campului electric la 1,8m de A5.1.3.5.b
suprafata solului nu trebuie sa
depaseasca:
in zonele urbane cu densitate mare a in cablu subteran aerian cu cheltuieli de investitie minime 41 fara
constructiilor, retelele de joasa tensiune raspuns
vor fi proiectate:
inaltimea minima a conductoarelor de cel putin 2m stabilita in conformitate cu prevederile de cel putin 3 m 3-NT263
liniilor electrice la iesire din spatiile de normativului PE 104 A4.3.11.
productie electrica de exterior este:

Pag.12 /64
Sheet1

incadrarea punctelor de masurare energia electricã consumatã in ultimele puterea maximã contractatã, pentru energia electricã anualã contractatã, 3-L1
aferente locurilor de consum in una 12 luni, pentru locurile de consum orice loc de consum pentru locurile de consum noi
dintre categoriile A, B, C, se face existente
considerand:
incalcarea reglementarilor tehnice si Infractiune Contraventie Abatere
comerciale emise/ aprobate de ANRE A86.1.a
constituie:
incalzirea infasurarilor statorice ale temperatura mediului ambiant tensiunea intre faze pierderile Joule-Lenz E87
generatoarelor electrice este determinata
in principal de:
Incintele statiilor electrice pot fi lampi cu vapori de sodiu lampi cu incandescenta lampi cu vapori de mercur 42 fara
prevazute cu instalatii electrice de raspuns
iluminat folosind:
Indicatorii de fiabilitate ai instalatiilorindicatori de performanta, care se indicatori evaluati, obtinuti prin calcule indicatori economici 43 fara
energetice sunt: determina in baza unor inregistrari ale previzionale pentru un interval de timp raspuns
comportarii de-a lungul unui interval de dat
timp parcurs
Indiferent de tipul coronamentului LEA 0,15 m 0,5 m 2m N137
joasa tensiune. sau zona meteorologica, A69
distanta minima intre conductoarele
neizolate, in punctele de prindere nu va
fi mai mica decat:
Inductanta de serviciu a unei linii puterea reactiva absorbita intr-un puterea reactiva produsa de un element pierderile Joule disipate intr-un element E73
electrice lungi este definita prin: element de linie infinit mic de linie infinit mic de linie infinit mic
Inductanta proprie a unei bobine prin fluxul propriu al bobinei inductia magnetica forta electromotoare E28
care trece un curent de intensitate i este
raportul intre ....... si acest curent
ingradirile de protectie definitive, pline 1,5 m 2m 2,5 m 3-NT264
sau cu plasa, din incinta unei instalatii A4.3.2.
electrice amplasate in exterior trebuie sa
aiba inaltimea de cel putin:
innadirea cablurilor de comanda si nu este permisa este permisa pentru inlaturarea este permisa cand lungimea traseului 3-NT307
control deranjamentelor cablurilor in functiune este mai mare decat lungimea de
A8.1.4. fabricatie a cablului respectiv
A8.1.4.
Instalarea bateriilor de condensatoare in incaperi separate in dulapuri speciale in orice spatiu N27
poate fi facuta: A7.1.16 A7.1.16.
Instalarea conductoarelor electrice in este interzisa este admisa este admisa numai pentru conductoare N65
tuburi sau tevi montate in pamant: A.5.1.64. de cupru
Instalatia de ventilatie de avarie din cuprinde cel putin 3 ventilatoare trebuie sa asigure intr-o ora schimbarea cuprinde cel putin 2 ventilatoare de mare NT273
incaperea unei instalatii de distributie ce unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul putere
contine echipamente cu volum mare de incaperii A5.1.9.
ulei:
Instalatiile de legare la pamant ale otel-aluminiu otel galvanizat otel 44 fara
liniilor electrice de medie tensiune vor fi raspuns
proiectate din:
Instalatiile de legare la pamant constituie tensiunilor de atingere si de pas defectarii aparatului de comutatie defectelor de izolatie 45 fara
principalul mijloc de protectie impotriva raspuns
accidentelor datorate:
Instalatiile electrice din cladiri situate in din materiale electroizolante flexibile metalice N117
zona litoralului se protejeaza in tuburi: A7.3.2.
Intensitatea campului electric intr-un raportul dintre forta exercitata asupra derivata in raport cu spatiul cu semn raportul dintre tensiunea aplicata unui E204
anumit punct se masoara prin: unei sarcini electrice in acel punct si schimbat a potentialului in acel punct conductor si rezistenta acestuia
marimea sarcinii
Intensitatea campului magnetic intr-un invers proportionala cu r direct proportionala cu patratul lui r direct proportionala cu r E26
punct exterior unui conductor rectiliniu
strabatut de curentul continuu de
intensitate i, aflat la distanta r de
conductor este:
intrerupatoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare atat pentru separare cat si pentru numai pentru deconectare sub sarcina 46 fara
conectare si deconectare sub sarcina raspuns
intrerupatoarele si comutatoarele din 6A minim 10 A minim 16 A N80
circuitele electrice pentru alimentarea A5.2.16.
lampilor fluorescente se aleg pentru un
curent nominal de:
intrerupatoarele, comutatoarele cu cel putin 1 m cel putin 1,25 m cel putin 1,5 m N83
carcasa metalica nelegata la pamant sau A5.2.26.
conductor de protectie si prizele fara
contact de protectie se instaleaza in
incaperi de productie, fata de elemente
metalice in legatura cu pamantul, la o
distanta de:
intrerupatoarele, comutatoarele si 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului N79
butoanele de lumina se monteaza, fata A5.2.15.
de nivelul pardoselii finite, la inaltimea
de:
intrerupatoarele, comutatoarele, si numai pe conductoarele de faza numai pe conductorul de nul pe faza sau pe nul, nu are importanta N78
butoanele de lumina trebuie montate: A5.2.15.
intreruperea conductorului de protectie este permisa nu este permisa de regula nu este permisa, cu exceptia N23
prin aparate de conectare: anumitor cazuri A4.5.3.
intr-o retea cu neutrul legat la pamant, monofazat trifazat bifazat E160
valoarea cea mai mare a intensitatii
curentului de scurtcircuit, pentru acelasi
punct de defect, corespunde, de regulã,
defectului:
intr-un circuit de curent alternativ in 0.8 0,75 4/3 E108
care puterea activa absorbita este 4 kW
iar puterea reactiva este de 3 kVAr,
factorul de putere este:
intr-un circuit electric monofazat cu inainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt in faza) cu 90 de grade in urma E140
caracter inductiv tensiunea este defazata
fata de curent:
intr-un circuit format dintr-un rezistor de curentul creste instantaneu la valoarea curentul nu circula prin acest circuit curentul ajunge la valoarea U/R dupa un E191
rezistenta R in serie cu o bobina de U/R timp
inductanta L, in momentul alimentarii de
o sursa de curent continuu cu tensiune
U:

Pag.13 /64
Sheet1

intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta 20 A 500 A 95 A E112


R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o
tensiune de 100 V, curentul este de:
intr-un circuit R-L serie de curent 170V 30 V 122 V E115
alternativ, tensiunea la bornele
rezistorului este de 100 V, iar tensiunea
la bornele bobinei este de 70 V.
Tensiunea la bornele circuitului R-L
este:
intr-un circuit serie format dintr-un reactanta totala a circuitului X este > 0 reactanta totala a circuitului X este <0 reactanta totala a circuitului este =0 E43
rezistor de rezistenta R, o bobina de
inductanta L si un condensator de
capacitate C, curentul din circuit este
defazat in urma tensiunii la borne daca:
intr-un conductor curentul alternativ are uniforma mai mare in centrul conductorului mai mare la periferia conductorului E202
densitatea:
Intr-un tor (solenoid de forma circulara integral in campul magnetic din volumul integral in campul magnetic din afara 1/2 din energie este inmagazinata in E30
bobinat), energia magnetica produsa de torului torului volumul torului, iar 1/2 in afara torului
un curent care strabate bobinajul torului
este localizata:
invelisurile metalice de etanseizare ale pot servi drept conductor de nul pot servi drept conductor de nul, dar nu pot servi drept conductor de nul 47 fara
cablurilor de joasa tensiune : numai in anumite conditii raspuns
Inversa rezistentei echivalente a n suma rezistentelor celor n rezistoare suma inverselor rezistentelor celor n suma patratelor rezistentelor celor n E51
rezistoare legate in paralel este egala cu: rezistoare rezistoare
Izolatoarele din centralele si statiile la solicitari electromagnetice la solicitari mecanice in conditiile de arcul electric 48 fara
electrice se verifica la: scurtcircuit raspuns
La alegerea schemei si structurii 3 - 4 ani 5 - 9 ani 10 - 20 ani 49 fara
retelelor electrice de distributie, avand in raspuns
vedere asigurarea consumului de energie
electrica a zonei alimentate pentru o
perspectiva de:
La bateriile de condensatoare 200 kVAr 150 kVAr 250 kVAr 3-NT326
automatizate si fractionate puterea pe A4.4.3.
treapta la joasa tensiune va fi de
maximum:
La bateriile de condensatoare 250 si 1000 kVAr 1000 si 4800 kVAr 500 si 2000 kVAr 3-NT327
automatizate si fractionate puterea pe A4.4.3.
treapta la medie tensiune va fi cuprinsa
intre:
La calculul curentilor de scurtcircuit, de regula, se neglijeaza se recomanda sa se tina seama de ea se are in vedere numai pentru Dan C.
impedanta consumatorilor racordati in consumatori cu puteri peste 10 MW
paralel cu calea de scurtcircuit:
La circuitele electrice pentru alimentarea aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru A5.1.3.a N55
receptoarelor de importanta deosebita
(receptoare din blocul operator al
spitalelor, iluminat de siguranta, etc)
materialul conductoarelor este:

La consumatorii alimentati din posturi 10 % din putere transformatoarelor din 20 % din puterea transformatoarelor din 30 % din puterea transformatoarelor din N106
de transformare proprii, puterea celui post post A5.4.6. post
mai mare motor care porneste direct, nu
va depasi:
La consumatorii alimentati direct din pana la 30 A pana la 50 A pana la 20 A N50
reteaua furnizorului de energie electrica, A3.4.9.
instalatiile electrice se executa cu
distributie monofazata, pentru valori ale
curentilor:
La determinarea incarcarilor normate zona meteorologica si tipul de presiunea dinamica de baza data de vant, doar greutatea unitara a fasciculului N121
pentru calculul mecanic al LEA de joasa amplasament valorile temperaturii aerului si (conductoarelor)
tensiune. se ia in considerare: A9 coeficientii de corectie a vitezei vantului
si grosimii stratului de chiciura
A9
La determinarea valorii de varf a se recomanda sa se tina seama de este obligatoriu sa se tina seama de nu exista in norme o prevedere Dan C.
curentului de scurtcircuit, daca exista prezenta acestor aparate prezenta acestor aparate aplicabila in aceasta situatie
aparate limitatoare de curent:
La dimensionare, din considerente 20 mmp 16 mmp 35 mmp N128
mecanice se recomanda ca sectiunile A31
minime ale conductoarelor LEA joasa
tensiune. neizolate, din aluminiu, pentru
alimentarea consumatorilor, sa fie:
La dimensionare, din considerente 16 mmp 25 mmp 30 mmp N127
mecanice se recomanda ca sectiunile A31
minime ale conductoarelor LEA joasa
tensiune. neizolate, din otel-aluminiu
utilizate in alimentarea consumatorilor,
sa fie:
La dimensionarea conductoarelor, prin 10% 15% 5% N123
calculul mecanic al conductoarelor LEA A25
joasa tensiune., la diferite ipoteze de
functionare, se urmareste ca rezistentele
de calcul sa nu fie depasite in punctele
de prindere ale conductorului in cleme,
cu mai mult de:
La dimensionarea LEA cu stalpi comuni se stabileste in functie de deschiderea nu va fi niciodata mai mica de 1,5 m va fi de minim 1 m, indiferent de N142
pentru joasa si medie tensiune, distanta dintre stalpi deschiderea dintre stalpi
pe verticala intre conductorul inferior al A79
liniei de medie tensiune, la conditia de
sageata maxima, si conductorul superior
al liniei de joasa tensiune
La dimensionarea LEA cu stalpi comuni distanta pe stalp intre elementele liniei distanta pe stalp intre elementele liniei circuitul de joasa tensiune se monteaza N141
pentru joasa si medie tensiune: de medie si joasa tensiune va fi de de medie si joasa tensiune va fi de sub circuitul de medie tensiune
minim 3 m minim 1,5 m A77 A77
La dimensionarea LEA de joasa ipoteza temperaturii maxime A26 ipoteza incarcarii cu chiciura ipoteza vantului maxim N124
tensiune, sageata maxima a LEA se
calculeaza in:

Pag.14 /64
Sheet1

La dimensionarea LEA joasa tensiune. 30 cm nu este normata 50 cm N140


avand un circuit cu conductoare A75
neizolate si un circuit cu conductoare
izolate torsadate, distanta minima intre
cele doua circuite trebuie sa fie de:
La dimensionarea LEA joasa tensiune. 30 cm 50 cm nu este normata N139
cu doua circuite cu conductoare izolate A73
torsadate, distanta minima dintre
fascicule trebuie sa fie:
La dimensionarea LEA joasa tensiune. 6 m 3m 10 m N138
distanta minima pe verticala de la A71
conductoare, in punctul de sageata
maxima si suprafata solului, in zonele cu
circulatie frecventa, trebuie sa fie de:

La dimensionarea LEA joasa tensiune. la in zona de protectie a drumului, in afara zonei de protectie a drumului in zona de protectie numai cu acordul N146
traversarile si apropierile fata de neconditionat A94 unitatii care administreaza drumul si
drumurile situate in afara localitatilor, luarea masurilor stabilite de comun
stalpii LEA joasa tensiune. se acord A94
amplaseaza:
La dimensionarea LEA joasa tensiune. se face cu respectarea unei distante nu se admite se admite in conditii de siguranta marita N145
traversarea cu linia peste cai ferate in minime pe verticala de 7 m A 90
zona statiilor, depourilor de locomotive,
a atelierelor de material rulant:
La dimensionarea LEA joasa tensiune., 2 2,5 1,5 N132
daca incarcarile rezultate prin calcul A54
depasesc momentul maxim al stalpului
si se monteaza o ancora, dimensionarea
acesteia se face la incarcari de calcul cu
un coeficient de siguranta de:
La dimensionarea LEA joasa tensiune., 500 daN 100 daN 250 daN N130
la determinarea incarcarilor tuturor A43
stalpilor, se ia in considerare o incarcare
suplimentara provenita din greutatea
montorului si a dispozitivelor de montaj,
cu valoarea recomandata de:
La dimensionarea LEA joasa tensiune., 0,2 m 0,1 m nu este normata N147
la traversarile si apropierile fata de A95
drumurile situate in interiorul
localitatilor (urbane sau rurale), stalpii
LEA joasa tensiune. se amplaseaza la o
distanta minima de bordura de:
La dimensionarea liniilor electrice de realizarea unor fundatii speciale deschiderea nu va depasi 80% din interzicerea innadirii conductoarelor A84 N144
joasa tensiune, se are in vedere ca valoarea deschiderii calculate A84
masura de siguranta:
La dimensionarea retelelor electrice de puterea activa instalata puterea activa pentru care se puterea pentru care au fost dimensionate 50 fara
distributie, puterea activa de calcul (Pc) dimensioneaza un element de retea la se instalatiile interioare ale consumatorilor raspuns
este definita ca fiind: va racorda un grup de "n" consumatori
La dimensionarea retelelor electrice de Suma puterilor reactive maxime Valoarea puterii reactive Suma puterilor reactive maxim absorbite 51 fara
distributie, puterea reactiva de calcul (Q) individuale absorbite de receptoarele corespunzatoare functionarii cu un la un moment dat de un grup de raspuns
este definita ca fiind: dintr-un grup, intr-o perioada de timp factor de putere unitar receptoare sau de consumatori
data
La dimensionarea sau verificarea liniilor rezistentei echivalente a instalatiei de rezistentei arcului electric rezistentei echivalente la locul de defect Dan C.
electrice aeriene pentru defecte cu legare la pamant
punere la pamant, se recomanda luarea
in considerare a:
La dimensionarea stalpilor se admite o 10% 5% 3% 3-NT243
depasire a rezistentelor de calcul cu A58
maximum :
La executarea liniilor electrice aeriene nu se face daca s-au executat conform nu se face fiind inclusa constructiv in se face conform normelor specifice 3-NT253
cu tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea proiectului conductorul de nul al retelei A126
valorilor rezistentelor de dispersie ale
prizelor de pamant:
La executia unei cutii terminale, pentru de trei ori a cutiei respective o singura data a cutiei respective A5.1.4.de doua ori a cutiei respective 3-NT317
rezerve se prevad urmatoarele lungimi
minime necesare refacerii:
La expirarea duratei de valabilitate a Se va prezenta la sediul ANRE pentru a Se va prezenta la sediul ANRE pentru a in cazul in care doreste continuarea L141
legitimatiei de electrician autorizat, viza legitimatia pentru o noua perioada viza prelungirea valabilitatii legitimatiei activitatii in calitate de electrician
titularul: de 5 ani, cu plata tarifului corespunzator pentru o perioada de doar 3 ani, cu plata autorizat, va sustine un nou examen, cu
gradului si tipului de autorizare a 50% din tariful corespunzator gradului respectarea prevederilor Regulamentului
si tipului de autorizare de autorizare
La functionarea in gol a unei linii creste fata de tensiunea la sursa scade fata de tensiunea la sursa nu se modifica E76
electrice tensiunea la capat: proportional cu patratul lungimii liniei proportional cu lungimea liniei
La generatorul sincron viteza de rotatie a mai mare mai mica egala E131
campului magnetic al statorului fata de
viteza de rotatie a rotorului masinii este:

La LEA 110 kV cu stalpi sub 40 m 30° 45° 60° 3-NT10


unghiul de protectie va fi, pe toata A6.1.3.
lungimea liniei, de maxim:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni la fiecare stalp de intindere la fiecare stalp special la fiecare stalp 3-NT251
mai mari de 1 kV, conductoarele de A120
protectie se leaga la pamant:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni 5% 10% 15% 3-NT232
mai mari de 1 kV, in cazul izolatoarelor A38
strapungibile, numarul de izolatoare
dintr-un lant, determinate pe baza
tensiunilor nominale de tinere se
mareste cu:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni prin ruperea unui element de izolator prin ruperea unui element de izolator prin ruperea a doua elemente de izolator 3-NT235
mai mari de 1 kV, in cazul lanturilor dintr-o ramura din doua ramuri dintr-o ramura
multiple de intindere, verificarea A44
elementelor de izolatoare si a clemelor si
armaturilor componente, la gruparea
speciala de incarcari (regim de avarie) se
face:

Pag.15 /64
Sheet1

La liniile electrice aeriene cu tensiuni este acelasi ca la stalpii de intindere din considerente mecanice, este mai mic pentru un grad marit de siguranta, este 3-NT234
mai mari de 1 kV, pentru stalpii inalti, la decat la stalpii de intindere mai mare decat la stalpii de intindere
marile traversari, nivelul de izolatie: A41
La liniile electrice aeriene cu tensiuni stalpi de intindere stalpi de sustinere de tip intarit stalpi de sustinere de tip normal 3-NT236
mai mari de 1 kV, se folosesc cleme cu A57.a
eliberarea conductorului, respectiv
cleme sau legaturi cu tractiune limitata,
la:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni stalpi de intindere stalpi de sustinere de tip intarit stalpi de sustinere de tip normal 3-NT237
mai mari de 1 kV, se folosesc cleme sau A57.a
legaturi cu retinerea conductorului, la:

La liniile electrice aeriene de 110 kV, mai mare cu o unitate decat la lanturile mai mic cu o unitate decat la lanturile de egal cu cel de la lanturile de sustinere 3-NT233
numarul de izolatoare din lanturile de de sustinere A39 sustinere
intindere, formate din elemente tip capa-
tija, se considera:
La liniile electrice aeriene de medie conifere foioase tari alte specii 3-NT248
tensiune se pot utiliza stalpi de lemn din: A104 A104

La masina sincrona turatia variaza in creste cand sarcina creste scade cand sarcina scade ramane constanta la variatia sarcinii E129
functie de sarcina astfel:
La o instalatie cu mai multe direct proportionala cu capacitatea invers proportionala cu capacitatea nu depinde de capacitate E141
condensatoare conectate in serie,
caderea de tensiune pe fiecare
condensator este:
La o masina electrica asincrona turatia cu sarcina cu frecventa cu curentul de excitatie E158
variaza:
La pornirea motoarelor electrice reducerea vibratiilor rotorului reducerea curentului electric absorbit de reducerea tensiunii la bornele de E161
asincrone se urmareste: motor alimentare ale motorului
La pozarea cablurilor de energie si de necesara refacerii de doua ori a cutiei necesara refacerii de trei ori a cutiei necesara refacerii o singura data a cutiei 3-NT303
comanda - control se va prevedea la terminale terminale terminale A5.1.4.
cutiile terminale o rezerva de cablu
avand lungimea minima:
La realizarea planseelor in coridoarele nu se admit denivelari se admit denivelari de maxim 5% se admit denivelari de maxim 10% 3-NT261
incaperilor de productie electrica: A5.1.16.
La realizarea tablourilor si barelor de 10 mm 15 mm 20 mm N19
distributie, distanta minima de izolare in A5.2.62.
aer intre piesele fixe sub tensiune ale
diferitelor faze, precum si intre acestea
si parti metalice legate la pamant trebuie
sa fie de cel putin:
La stabilirea numarului de circuite 3 kW pe un circuit monofazat si 8 kW 1 kW pe un circuit monofazat si 5 kW 5 kW pe un circuit monofazat si 10 kW N93
pentru iluminat normal se va respecta pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat
conditia de a nu se depasi o putere totala A5.3.5.
instalata de:
La stabilirea zonei de protectie a unui nu se delimiteaza zona de protectie a numarul de personal calificat alocat tipul constructiv al acestuia 3-L153
post de transformare se au in vedere: acestui tip de capacitate energetica executarii lucrarilor de mentenanta 52 fara
raspuns
La stabilirea zonei de siguranta a unei tensiunile nominale de contur nu se delimiteaza zona de siguranta a tensiunea cea mai inalta din cadrul 3-L152
statii electrice se au in vedere: acestui tip de capacitate energetica acesteia 53 fara
raspuns
La stalpii terminali cu mai multe in conditiile montarii numai a circuitelor in conditiile montarii circuitelor de pe nu se fac verificari la stalpii terminali cu 3-NT246
circuite, verificarile se fac: de pe o singura parte a stalpului ambele parti ale stalpului mai multe circuite
tabel I7 nota3
La tragerea a trei cabluri monofazate minimum 1,5 minimum 2,5 minimum 2,8 3-NT293
printr-un tub de protectie, pentru a se A5.4.2.c
evita griparea, raportul dintre diametrul
interior al tubului si diametrul exterior al
unui cablu trebuie sa fie:
La transformatoarele la care comutarea pe infasurarea de tensiune mai mica, pe infasurarea de tensiune mai mare, pe oricare dintre infasurari E135
ploturilor se face cu transformatorul in deoarece tensiunea este mai mica deoarece curentul este mai mic
sarcina, comutatorul de ploturi se
monteaza:
La traversarea si apropierea LEA joasa 1 m 0,3 m 2m N154
tensiune. cu conductoare neizolate fata A121
de poduri, baraje, diguri, trebuie
respectata o distanta minima de:
La trecerea prin plansee (in interior) sau 1 m 1,5 m 2m 3-NT292
la trecerea din pamant in aer (in exterior) A5.2.1.
cablurile montate in spatii de productie
sau cu pericol de deteriorari mecanice se
protejeaza pe o inaltime de:
La un transformator cu grupa de tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero E138
conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem
simetric de tensiuni, intre neutru si
pamant, in regim normal si simetric de
functionare avem:
La verificarea stabilitatii termice a totala (echivalenta) partii de aluminiu partii de otel 54 fara
conductorului de otel-aluminiu se ia in raspuns
considerare sectiunea:
Latimea zonei de protectie si de 55 m 81 m 25 m 3-L159
siguranta a unei linii de 220 kV este de: 55 fara
raspuns
Latimea zonei de protectie si de 75 m 100 m 55 m 3-L157
siguranta a unei linii de 400 kV este de: 56 fara
raspuns
LEA 110 kV se vor realiza de regula cu de portelan compozita de sticla 57 fara
izolatie raspuns
LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni linia cu tensiune mai mica se va monta se va prevedea deconectarea automata la armaturile metalice ale tuturor stalpilor N148
cu medie tensiune se realizeaza cu deasupra liniei cu tensiune mai mare puneri simple la pamant ale liniei de se vor lega la conductorul de nul
respectarea unor prevederi cum ar fi: medie tensiune A98 A98
Legarea conductoarelor la aparate, 16 mmp 10 mmp 6 mmp N61
masini, elemente metalice fixe, se face A5.1.38
prin strangere mecanica cu suruburi in
cazul conductoarelor cu sectiuni mai
mici sau egale cu:

Pag.16 /64
Sheet1

Legarea in serie a maselor materialelor interzisa obligatorie la latitudinea executantului N51


si echipamentelor legate la conductoare A4.1.44.
de protectie este:
Legaturile barelor se executa: numai prin sudare numai cu ajutorul suruburilor cu ajutorul suruburilor, clemelor sau N60
prin sudare A5.1.37.
Legaturile conductoarelor de protectie numai prin sudare numai prin insurubari, cu contrapiulite si prin sudare sau prin insurubari cu N62
trebuie executate: saiba elastica contrapiulite si inele de siguranta (saiba
elastica) A5.1.40.
Legaturile conductoarelor din aluminiu prin rasucire si matisare prin cleme speciale, prin presare cu prin lipire cu cositor N59
pentru imbinari sau derivatii trebuie sa scule speciale sau prin sudare
se faca: A5.1.34.
Legaturile conductoarelor din cupru minimum 8 spire o lungime a legaturii de cel putin 1 cm minimum 10 spire, o lungime a legaturii N58
pentru imbinari sau derivatii care se fac de cel putin 2 cm si sa se cositoreasca
prin rasucire si matisare trebuie sa aiba: A5.1.33.
Legaturile electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau tevilor de in interiorul golurilor din elementele de numai in doze sau cutii de legatura N56
izolate pentru imbinari sau derivatii se protectie constructie A5.1.29.
fac:
Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un u=Ri u= L di/dt du=i/C dt E198
circuit de curent alternativ monofazat
inductiv are forma:
Legea energiei electrice nr. 13/2007 doar al energiei electrice doar al energiei termice Energiei electrice si al energiei termice L164
creaza cadrul de reglementare pentru produse in cogenerare
desfasurarea activitatilor in sectorul:
Legea lui Coulomb exprimã: forta de interactiune dintre corpuri fluxul electric printr-o suprafata sferica diferenta de potential intre doua puncte E203
punctuale incarcate cu sarcini electrice
Legea lui Ohm pentru o portiune de doar in curent continuu doar in curent alternativ indiferent de natura circuitului E111
circuit este valabila:
Legile lui Kirchhoff se aplica: numai circuitelor liniare numai circuitelor cu elemente neliniare circuitelor liniare si circuitelor neliniare E20
Legitimatia de electrician autorizat 3 ani 4 ani 5 ani L131
eliberata de ANRE este valabila pentru o A64
perioada de:
Legitimatia de electrician autorizat De executare de instalatii electrice cu De executare de instalatii electrice cu De proiectare de instalatii electrice cu L125
gradul IIIB confera urmatoarele orice putere instalata tehnic realizabila, orice putere instalata tehnic realizabila, orice putere instalata tehnic realizabila,
competente titularului: la o tensiune nominala maxima de 20 la o tensiune nominala maxima de 220 la o tensiune nominala maxima de 20
kV A19f kV kV
Legitimatiile de electrician autorizat pot De tip G (general) pentru instalatii De tip A (pentru proiectare) si de tip B De tip U (universal) pentru instalatii L118
fi: electrice (pentru executare) de instalatii electrice electrice de utilizare
A18.1.a/b
Limitele de rezistenta la foc ale peretilor 0,5 h 1h 1,5 h 3-NT285
si planseelor incaperilor ce adapostesc A5.15. tabel 5.1.
echipament electric cu pana la 60 kg ulei
pe cuva sunt de:
Linia electrica directa este: Linia electrica ce leaga o capacitate Linia electrica prin care se transmite Linia electrica ce leaga un producator de L169
energetica de productie izolata de un energia electrica de la producator catreenergie electrica si/sau furnizor de
client izolat mai multi consumatori energie, in scopul alimentarii directe a
A3.29 sediilor proprii sau a clientilor eligibili
ai acestora A3.29.
Liniile electrice subterane (LES) fac nu, zonele de protectie si siguranta se da, indiferent de tensiunea nominala de doar LES avand tensiunea nominala de 3-L150
parte din categoria capacitatilor stabilesc doar pentru liniile electrice functionare 220 kV 58 fara
energetice pentru care se stabilesc zone aeriene (LEA) raspuns
de protectie si siguranta?
Lucrarile pentru realizarea instalatiilor de catre operatorul de retea, cu forte de catre utilizator se contracteaza de catre operatorul de 3-L98
cuprinse intre punctul de racordare si proprii retea cu agenti economici atestati in
punctul de delimitare la racordarea unui A40(1) conditiile legii
utilizator se executa astfel: A40(1)
Marimea adimensionala care reprezinta constanta de propagare a liniei constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei E75
variatia pe care o sufera amplitudinea si
faza undei de tensiune sau curent cand
parcurge 1 km de linie (lunga ) se
numeste:
Marimea caracteristica circuitelor impedanta reluctanta permeanta E35
magnetice si care este analoaga cu
rezistenta circuitelor electrice se
numeste:
Marimea periodica alternativa este o 1 0% 1,5 E39
marime a carei valoare medie in
decursul unei perioade este egala cu:
Marirea cuplului de pornire si prin deconectarea si reconectarea lor la prin utilizarea motoarelor cu rotorul in prin utilizarea motoarelor cu rotorul in E93
micsorarea curentului de pornire la reteaua de alimentare dubla colivie colivie cu bare inalte
motoarele asincrone cu rotorul in
scurtcircuit se face:
Masurile pentru evitarea contactului numai la montarea aparenta a numai la montarea sub tencuiala a atat la montarea aparenta cat si la N18
direct cu materialul combustibil al elementelor de instalatii electrice elementelor de instalatii electrice montarea ingropata
elementelor de instalatii electrice se A3.3.9.
aplica:
Materialele feromagnetice au mai mica decat 1 putin mai mare decat 1 mult mai mare decat 1 E199
permeabilitatea relativa:
Metoda transfigurarii retelelor electrice reduce pierderile de putere activa in retea simplifica structura retelelor echivalente diminua consumul specific de material E167
este folosita pentru a: pentru a reduce volumul de calcule conductor
Miezul magnetic al rotorului unei masini reducerea curentilor turbionari reducerea tensiunii electromotoare din motive constructive E139
electrice asincrone se realizeaza din tole induse
pentru:
Montarea de dispozitive antivibratore pe se face in cazul trecerii LEA prin zone in cazul folosirii conductoarelor de nu sunt necesare la executarea de LEA 3-NT254
conductoarele active si de protectie ale plane deschise, cu deschideri de peste protectie cu fibra optica inglobata
LEA: 120 m, conditionat A128.a A128.c

Montarea dozelor de trecere este 10 m 15 m 20 m N43


obligatorie in cazul in care lungimea A3.2.10.
coloanelor in linie dreapta, pe
orizontala, depaseste:
Montarea fasciculelor de conductoare este intotdeauna interzisa este admisa conditionat (cu conditia ca este admisa neconditionat N153
izolate torsadate ale LEA joasa tensiune. intre fasciculul si peretele combustibil se
pe elemente de cladire din materiale interpune un material incombustibil)
combustibile: A119

Pag.17 /64
Sheet1

Montarea fasciculelor LEA joasa peretii trebuie sa fie din materiale distanta de la fascicul la sol sa fie de este interzisa montarea pe peretii N136
tensiune. pe fatadele cladirilor se va necombustibile si rezistenti din punct de minimum 2 m incaperilor in care au loc procese
realiza cu respectarea urmatoarelor: vedere mecanic A65 termice
A65
Montarea pe materiale combustibile a interzisa admisa admisa doar cu conditia interpunerii de N48
conductoarelor electrice cu izolatie materiale incombustibile A3.3.9.
normala este:
Montarea pe stalpii LEA joasa tensiune. este interzisa este permisa numai cu acordul unitatii este permisa neconditionat N131
a diverselor obiecte ca panouri, placarde, Dan C. are varianta asta care exploateaza linia electrica
cabluri, reclame, etc.: respectiva
Montarea sigurantelor pe conductoarele este interzisa este permisa este interzisa numai in cazul in care N25
instalatiei de protectie: A4.2.23. conductorul de protectie este folosit
drept conductor de nul
Montarea surselor de putere reactiva 0,98 0,95 0,92 3-NT329
specializate (baterii de condensatoare, cap.1
compensatoare sincrone) se face cand
factorul de putere este mai mic de:
Montarea tuburilor de protectie a este strict interzisa este admisa fara restrictii trebuie evitata se poate face exceptie N70
conductoarelor electrice pe pardoseala pentru tuburi metalice
combustibila a podurilor: A5.1.92.
Montarea, pe conductoarele de protectie, interzisa permisa in anumite conditii la latitudinea consumatorului N54
a unor elemente care pot produce A4.2.23.
intreruperea circuitului este:
Motoarele electrice alimentate prin numai cu dispozitiv de protectie la numai cu protectie la suprasarcini, de regula, cu dispozitive de protectie la N107
circuite separate trebuie prevazute pe scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 pentru puteri mai mici de 5 kW scurtcircuit si dispozitive de protectie la
toate fazele: kW suprasarcina A5.4.8.
Motoarele sincrone se utilizeaza rar nu permit variatia turatiei in limite largi excitatoarea cu colector din circuitul au randament mai mic decat al celorlalte E94
pentru antrenarea mecanismelor de acestora este un element putin fiabil tipuri de motoare
servicii proprii din centralele electrice
deoarece:
Neintelegerile privind racordarea intotdeauna pe cale amiabila in conformitate cu prevederile unei intotdeauna in justitie L161
utilizatorilor la retelele electrice de proceduri specifice aprobate de ANRE
interes public, dintre operatorii de Ord.
distributie si solicitanti, se solutioneaza: 18/2004
Nivelul de izolatie a cablurilor este doar ale tensiunilor nominale ale doar ale rigiditatii dielectrice tensiunilor nominale ale cablurilor si 3-NT296
caracterizat de valorile: cablurilor rigiditatii dielectrice A4.2.1.
Nivelul de tensiune in sistem se regleaza incarcarea generatoarelor cu putere incarcarea generatoarelor cu putere utilizare de compensatoare sincrone E147
prin: activa reactiva Dan C. are varianta asta
Normativul privind alegerea izolatiei, instalatiilor electrice pentru tractiunea instalatiilor electrice din medii explozive instalatiilor electrice cu tensiunea NT4
coordonarea izolatiei si protectia electrica nominala mai mare de 1000V
instalatiilor electroenergetice de c.a. A2.1.
impotriva supratensiunilor se aplica:
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind numai pentru dimensionarea sectiunilor numai pentru verificarea gradului de pentru dimensionarea sectiunilor Dan C.
determinarea sectiunii economice a economice ale liniilor electrice noi incarcare a sectiunilor liniilor electrice
economice ale liniilor electrice noi si
conductoarelor in instalatii electrice de existente in exploatare pentru verificarea gradului de incarcare
distributie de 1 - 110 kV” se aplica a sectiunilor liniilor electrice existente in
exploatare
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind LEA cu tensiuni pana la 220 kV inclusiv LEA cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv LEA cu tensiuni pana la 110 kV inclusiv 59 fara
determinarea sectiunii economice a raspuns
conductoarelor in instalatii electrice de
distributie de 1 - 110 kV” se aplica la
proiectarea de
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind linii electrice aeriene cu tensiuni pana la linii electrice subterane (in cablu) cu linii electrice subterane (in cablu) cu Dan C.
determinarea sectiunii economice a 110 kV inclusiv tensiuni pana la 110 kV inclusiv tensiuni pana la 20 kV inclusiv
conductoarelor in instalatii electrice de
distributie de 1 - 110 kV” se aplica la
proiectarea de
Nu este obligatorie dimensionarea sau daca sunt prevazute cu intreruptoare daca sunt prevazute cu intreruptoare daca sunt prevazute cu sigurante fuzibile 60 fara
verificarea in conditiile curentilor de automate manuale raspuns
scurtcircuit a circuitelor electrice cu
tensiune nominala pana la 1 kV inclusiv:
O linie electrica foarte lunga se care alimenteaza un receptor cu functionand in scurtcircuit ca o linie functionand in gol E81
comporta ca o linie: impedanta egala cu impedanta sa
caracteristica
O linie electrica lunga functionand in produce putere reactiva absoarbe putere reactiva nu produce si nu absoarbe putere E77
gol: reactiva
O linie electrica lunga functionand in absoarbe putere reactiva produce putere reactiva nu produce si nu absoarbe putere E78
scurtcircuit: reactiva
O retea electrica de distributie este Reteaua electrica cu tensiunea de linie Reteaua electrica cu tensiunea de linie Reteaua electrica cu tensiunea de linie L173
definita ca fiind: nominala strict mai mare de 220 kV nominala strict mai mare de 110 kV nominala pana la 110 kV inclusiv
A3.52.
O retea electricã trifazatã de medie deplasarea neutrului cresterea curentilor de scurtcircuit nici un efect E197
tensiune are neutrul transformatoarelor
tratat prin bobina. Pentru regimul
normal de functionare sa se precizeze
efectul bobinei:
O siguranta mai mare in alimentarea retele radiale retele buclate cu functionare radialã retele buclate E162
consumatorilor de energie electrica se
realizeaza prin:
O sursa de tensiune cu f.e.m. E si ZY=1 J=YE Z=Y E54
impedanta interioara Z poate fi inlocuita
printr-o sursa de curent de intensitate J
si admitanta interioara Y, daca sunt
indeplinite conditiile:
Obligatiile aferente serviciului public numai prin licenta, act juridic acordat de numai prin reglementari, acte atat prin acte juridice (licenta si/ sau L206
sunt impuse operatorilor economici ANRE pentru exploatarea comerciala a (normative) tehnice si/ sau comerciale, autorizatie de infiintare), cat si prin
reglementati de ANRE prin urmatoarele capacitatilor energetice aplicabile activitatii desfasurate reglementari tehnice si comerciale,
tipuri de acte: acordate/ emise de ANRE
Obtinerea avizului tehnic de racordare este obligatorie pentru orice loc nou de nu este obligatorie pentru o durata mai nu este obligatorie pentru o putere 3-L92
de catre un utilizator: consum A6 mica de 6 luni ceruta sub 100 kW

Pag.18 /64
Sheet1

Operator de distributie este o persoana Care detine si exploateaza reteaua Care intretine si dezvolta reteaua Care detine, sub orice titlu, o retea L184
juridica: electrica de iluminat public electrica de transport al energiei electrica de distributie si este titulara a
electrice unei licente de distributie prin care
raspunde de operarea, asigurarea
intretinerii si dezvoltarea retelei de
distributie intr-o anumita zona
A3.34.
Operatorii economici care asigura MEF - Ministerul Economiei si ANRE - Autoritatea Nationala de ANRSC - Autoritatea Nationala de L194
servicii de masurare a energiei electrice Finantelor Reglementare in domeniul Energiei A2 Reglementare in domeniul Serviciilor
sunt atestati de: Comunale
Operatorul de distributie asigura sosirea 24 ore din momentul anuntarii 10 ore din momentul anuntarii 2 ore din momentul anuntarii L53
echipei de interventie in mediul rural, intreruperii alimentarii cu energie intreruperii alimentarii cu energie intreruperii alimentarii cu energie
astfel incat, restabilirea tensiunii sa se electrica electrica electrica
faca in maximum: A4.4.3.1.5
Operatorul de distributie este obligat sa La toate sesizarile transmise in scris in termen de 30 zile calendaristice in termen de 5 zile lucratoare L57
raspunda la sesizarile efectuate de A4.4.5.1.
utilizatorii retelelor de distributie:
Operatorul de distributie este obligat sa La toate sesizarile transmise in scris in termen de 3 zile lucratoare in reglementarile aprobare nu exista nici L58
raspunda la sesizarile efectuate de A4.4.5.1. o prevedere cu privire la acest aspect
utilizatorii retelelor de distributie:
Operatorul de distributie: Exploateaza, retehnologizeaza, Monitorizeaza siguranta in functionare a incaseaza contravaloarea energiei L215
reabiliteaza si dezvolta retelele electrice retelelor electrice de distributie, precum electrice furnizate
de distributie, cu respectarea si indicatorii de performanta ai
reglementarilor tehnice in vigoare serviciului de distributie
A4.2.1.a A4.2.1.g.
Operatorul de masurare a energiei este unic poate fi oricare furnizor poate fi oricare producator 3-L4
electrice vehiculate prin puncte de
masurare de categoria A:
Operatorul de retea va comunica in scris capacitatea retelei electrice nu permite prin racordare s-ar incalca normele in nu a fost respectat avizul de 3-L95
solicitantului imposibilitatea de a emite racordarea vigoare amplasament
aviz tehnic de racordare si motivele A25a A25b
justificate ale refuzului in situatia in
care:
Operatorul de transport si de sistem are exploateaza, retehnologizeaza, exploateaza, retehnologizeaza, exploateaza, retehnologizeaza, L211
urmatoarele atributii principale: reabiliteaza si dezvolta instalatiile din reabiliteaza si dezvolta instalatiile din reabiliteaza si dezvolta instalatiile de
retelele electrice de transport, instalatiile retelele electrice de distributie masurare si contorizare a transferului de
de masurare si contorizare a transferului energie spre consumatorii casnici
de energie A37.4.a

Operatorul de transport si de sistem este: Orice persoana care detine, sub orice Orice persoana care detine, sub orice Persoana juridica proprietara a retelelor L170
titlu, o retea electrica de transport si este titlu o retea electrica de distributie si electrice de transport, pe care le
titulara a unei licente de transport prin este titulara unei licente de distributie exploateaza in baza licentei pentru
care raspunde de operarea, asigurarea furnizarea energiei electrice
intretinerii si dezvoltarea retelei de
transport A3.34
Operatorul economic aflat in Poate solicita Atestat provizoriu emis de Nu poate solicita Atestat emis de ANRE Poate efectua doar de lucrari de incercari L102
reorganizare judiciara, care nu detine ANRE A14 de echipamente electrice
atestate emise de ANRE:
Ordinea de asezare a cablurilor electrice distributie joasa tensiune, distributie de distributie de medie tensiune, fir-pilot distributie joasa tensiune, fir-pilot 3-NT304
sub trotuare, dinspre partea cu cladiri medie tensiune, fir-pilot pentru pentru telemecanica, distributie joasa pentru telemecanica, distributie de
inspre zona carosabila, este: telemecanica, iluminat public tensiune, iluminat public medie tensiune, iluminat public
A5.3.2.b
Ordinea de asezare a cablurilor pe comanda control, energie 0,4 kV, energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie comanda control, energie 20 kV, 3-NT291
rastele, pe grupe de tensiune, de sus in energie 6/ 10 kV, energie 20 kV 0,4 kV, comanda-control pag.43 energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV
jos, este: fig.1
Ordinea de merit este ordinea in care un Pretului ofertat [lei/MWh] Puterii instalate Capacitatii de a dispune rapid de o L185
producator de energie electrica este luat A3.39. anumita putere
in considerare pentru acoperirea cererii
de energie in Sistemul Electroenergetic
National, pe baza:
Pe piata concurentiala cu amanuntul, Contracte bilaterale la preturi Contracte bilaterale la tarife fixe Contracte bilaterale la preturi negociate L209
furnizorii vand energie electrica reglementate
clientilor eligibili prin
Pentru aparatele de comutatie si este neglijabila numai pentru aparate cu este neglijabila se calculeaza pe baza de formula N1
protectie din circuitele electrice de joasa izolatie in SF6 anexa 10
tensiune, valoarea reactantei:
Pentru asigurarea selectivitatii, intre doua trepte, pe scara standardizata a o treapta, pe scara standardizata a trei trepte, pe scara standardizata a E154
curentii nominali a doua sigurante de acestor curenti acestor curenti acestor curenti
acelasi tip inseriate trebuie sa fie o
diferenta de:
Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse PVC polietilena reticulata (XLPE) polietilena 3-NT287
intre 10 - 30 kV se recomanda alegerea A4.3.1. A4.2.4.
izolatiei din:
Pentru calculul curentilor de scurtcircuit impedante identice cu ale retelei directe impedante diferite de ale retelei directe impedante diferite de ale retelei directe E60
intr-o retea prin metoda componentelor pentru elemente statice pentru masini rotative pentru elemente statice
simetrice, reteaua inversa se compune
din:
Pentru calculul curentilor de scurtcircuit curentul de scurtcircuit simetric de curentul de scurtcircuit permanent Ik curentul de scurtcircuit de soc N4
trifazat simetric, in cazul unui rupere Ib A16.a.3.
scurtcircuit departe de generator, A16.a.3.
curentul de scurtcircuit initial I"k este
egal cu:
Pentru calculul curentilor de scurtcircuit, in schemele de secventa homopolara in schemele de secventa directa in schemele de secventa inversa 61 fara
susceptanta capacitiva a liniilor se raspuns
neglijeaza:
Pentru compensarea factorului de putere baterii de condensatoare bobine de reactanta filtre de armonici 3-NT333
din retelele de 400 kV, se utilizeaza: A4.1.1.

Pentru compensarea individuala a care sa nu depaseasca 70% din care sa nu depaseasca 80% din care sa nu depaseasca 90% din 3-NT321
motoarelor asincrone de medie si joasa consumul de energie reactiva al consumul de energie reactiva al consumul de energie reactiva al
tensiune se recomanda conectarea la motorului in gol motorului in gol motorului in gol
bornele acestora a unor baterii de A4.3.8.
condensatoare cu puteri:

Pag.19 /64
Sheet1

Pentru compensarea puterii reactive in 1% 2% 3% 62 fara


retelele electrice de medie tensiune, raspuns
numarul de trepte al bateriei de
condensatoare va fi astfel determinat
incat socul de tensiune ce apare pe
barele de medie tensiune sa nu
depaseasca:
Pentru conductorul de protectie al 50 mmp 150 mmp 100 mmp N36
coloanelor electrice colective se A3.2.2.
foloseste o platbanda de otel zincat sau
vopsit, avand sectiunea minima de cel
putin:
Pentru constructia LEA joasa tensiune. este interzisa este admisa in zonele de amplasament I este admisa pentru lucrari de reparatii, in N125
utilizarea conductoarelor din otel- (campii, dealuri, litoralul marii sau al baza unor justificari tehnico-economice
aluminiu sau aliaje de aluminiu, lacurilor, amplasamente cu obstacole
neizolate: mai mici de 10 m) A29.
Pentru constructia LEA joasa tensiune. este interzisa este admisa in zonele de amplasament I este admisa in zonele de amplasament II N126
utilizarea conductoarelor din otel- (campii, dealuri, litoralul marii sau al (localitati, cu exceptia centrelor marilor
aluminiu sau aliaje de aluminiu, lacurilor, amplasamente din zone orase, precum si amplasamente din zone
neizolate: construite, cu obstacole mai mici de 10 construite, cu obstacole mai mari de 10
m) A29. m)
Pentru consumatorii care prezinta regim baterii de condensatoare fractionate surse statice de putere reactiva reglabile motoare sincrone 3-NT325
deformant sau fluctuatii rapide de cu tiristoare A4.3.2.
sarcina (fliker), se recomanda utilizarea
de:
Pentru cordoanele flexibile pentru 50% din lungimea necesara pentru a (5 -10) % din lungimea necesara pentru 20% din lungimea necesara pentru a N76
instalatiile electrice mobile, se prevad evita solicitarea la tractiune a evita solicitarea la tractiune A5.1.156 evita solicitarea la tractiune
lungimi suplimentare egale cu:
Pentru depasirea puterii aprobate prin aplica un preaviz, apoi intrerupe ii da consumatorului doua preavize, apoi ii aplica preaviz consumatorului, apoi il L250
avizul tehnic de racordare, furnizorul: furnizarea energiei electrice ii aplica penalizari actioneaza in justitie
consumatorului A200(1)a
Pentru dimensionarea sau verificarea curentul dinamic nominal curentul de scurtcircuit termic echivalent valoarea la varf a curentului de 63 fara
diferitelor elemente ale instalatiilor scurtcircuit raspuns
electrice la efectele mecanice ale
curentului de scurtcircuit, se ia in
considerare:
Pentru dimensionarea stalpilor in regim ruperea conductoarelor in conditiile unui ruperea conductoarelor in conditiile de ruperea conductoarelor in conditiile de 3-NT245
de avarie se considera, ca ipoteza de vant perpendicular pe linie, simultan cu vant in lungul liniei, simultan cu vant in lungul liniei, fara depunere de
calcul: depunere de chiciura A73 depunere de chiciura A73 chiciura

Pentru echipamentele cu tensiunea cea tensiunea nominala de tinere la impuls tensiunea nominala de tinere de scurta tensiunea nominala de tinere la impuls 3-NT6
mai ridicata mai mare decat 245 kV, de trasnet A3.22.a durata la frecventa industriala de comutatie A3.22.b
nivelul nominal de izolatie se defineste
prin:
Pentru echipamentele cu tensiunea cea tensiunea nominala de tinere la impuls tensiunea nominala de tinere de scurta tensiunea nominala de tinere la impuls 3-NT5
mai ridicata mai mica sau egala cu 245 de trasnet A3.22.a durata la frecventa industriala A3.22.a de comutatie
kV, nivelul nominal de izolatie se
defineste prin:
Pentru furnizarea de energie electrica este o conditie obligatorie nu este obligatoriu se incheie in conformitate cu contractul - L251
contractul de furnizare: cadrul aprobat de ANRE
Pentru instalatii electrice cu tensiuni Numai pentru realizarea de linii si statii Numai pentru retehnologizarea liniilor si Atat pentru realizarea liniilor si statiilor 64 fara
nominale mai mari sau egale cu 110 kV, electrice de transport noi statiilor electrice de transport existente electrice de transport noi, cat si pentru raspuns
"Autorizatiile de infiintare" se acorda de retehnologizarea celor existente
catre ANRE:
Pentru limitarea curentilor de marita micsorata divizatã in mai multe unitati E196
scurtcircuit, puterea totalã instalatã intr-
o statie trebuie:
Pentru limitarea solicitarilor termice ale 2,5 s 1,5 s 1,0 s 65 fara
echipamentelor si cailor parcurse de raspuns
curentii de scurtcircuit, in cazul retelelor
de 110 kV, timpul de actionare a
protectiilor nu trebuie sa depaseasca:
Pentru limitarea solicitarilor termice ale 2,5 s 1,5 s 1,0 s 66 fara
echipamentelor si cailor parcurse de raspuns
curentii de scurtcircuit, in cazul retelelor
de 220 si 400 kV, timpul de actionare a
protectiilor nu trebuie sa depaseasca:

Pentru limitarea solicitarilor termice ale 2,5 s 1,5 s 1,0 s 67 fara


echipamentelor si cailor parcurse de raspuns
curentii de scurtcircuit, in cazul retelelor
pana la 110 kV, timpul de actionare a
protectiilor nu trebuie sa depaseasca:

Pentru materialele magnetice, relatia este liniara este o egalitate este neliniara E34
dintre inductia magnetica si intensitatea
campului magnetic:
Pentru micsorarea pierderilor de putere se executa piesele metalice din tole de se realizeaza piesele din tole cu adaus de se evita plasarea pieselor metalice E85
prin curenti turbionari in piesele otel subtiri izolate intre ele siliciu pentru marirea rezistivitatii masive in campuri magnetice variabile
metalice mari parcurse de fluxuri
magnetice variabile:
Pentru o linie electrica aeriana cu este diferit de zona de protectie a liniei este diferit de zona de siguranta a liniei coincide cu zona de siguranta si cu zona 3-NT255
tensiune mai mare de 1 kV, culoarul de de protectie ale liniei A134
trecere (de functionare):
Pentru o linie electrica care alimenteaza se numeste putere caracteristica sau este independenta de lungimea liniei este independenta de tensiunea liniei E79
un receptor ce are impedanta egala cu putere naturala
impedanta caracteristica a liniei, puterea
activa la extremitatea receptoare:
Pentru o linie electrica care alimenteaza energiile reactive, inductiva si energia reactiva inductiva este mai mare energia reactiva capacitiva este mai E80
un receptor ce are impedanta egala cu capacitiva, se compenseaza decat cea capacitiva mare decat cea inductiva
impedanta caracteristica a liniei:
Pentru o putere aparenta data puterea cand factorul de putere =1 cand factorul de putere = 0 cand U = U max E155
activa are valoarea maxima:

Pag.20 /64
Sheet1

Pentru orice tip de post de transformare, sunt diferite in functie de tipul coincid nu se delimiteaza zona de siguranta a L156
punct de alimentare, cabine de capacitatii energetice acestor tipuri de capacitati energetice 68 fara
sectionare prevazute cu echipament raspuns
uscat, zona de protectie si zona de
siguranta:
Pentru posturi de transformare aeriene mai mare cu 50% decat zona de protectie 20 m de la limita zonei de protectie nu se normeaza L155
pe stalpi, dotate cu echipament cu ulei, 69 fara
zona de siguranta este: raspuns
Pentru posturi de transformare aeriene nu se delimiteaza zona de protectia a egala cu conturul fundatiei stalpului egala cu conturul fundatiei stalpului si L154
pe stalpi, zona de protectie este: acestui tip de capacitate energetica proiectia pe sol a platformei suspendate 70 fara
raspuns
Pentru protectia instalatiilor de transport Sa consume energie electrica prin Sa efectueze constructii de orice fel in Sa efectueze sapaturi de orice fel in zona L213
al energiei electrice se interzice instalatii racordate direct la cele ale zona de siguranta a instalatiilor, fara de siguranta a retelelor electrice de
persoanelor fizice sau juridice: retelei electrice de transport avizul de amplasament al operatorului transport, fara acordul operatorului de
de transport si de sistem A39.a transport si de sistem A39.b
Pentru protectia instalatiilor de transport Sa consume energie electrica prin Sa racordeze fara respectarea Sa limiteze sau sa ingradeasca, prin L214
al energiei electrice se interzice instalatii racordate direct la cele ale reglementarilor aplicabile, instalatiile executia de imprejmuire, prin constructii
persoanelor juridice: retelei electrice de transport proprii la cele ale retelei electrice de ori prin orice alt mod, accesul
transport reprezentantilor operatorului de
transport si de sistem la propriile
instalatii A39.f

Pentru protejarea retelelor electrice de Li se interzice sa efectueze constructii Li se interzice sa limiteze sau sa Li se permite depozitarea de materiale L216
distributie persoanelor fizice si juridice: de orice fel in zona de siguranta a ingradeasca prin executia de pe culoarul de trecere si in zonele de
acestora, fara avizul de amplasament al imprejmuire sau prin constructii accesul protectie si de siguranta ale instalatiilor,
operatorului de retea A46.a la instalatii al OD A46.f fara acordul operatorului de retea, cu
conditia sa fie proprietar al terenului

Pentru sistemele de masurare de 0,5 pentru energia activa si 2 pentru 0,2S pentru energia activa si 1 pentru 2 pentru energia activa si 3 pentru 3-L19
categoria A se utilizeaza contoare energia reactiva energia reactiva A34 energia reactiva
electronice cu clasa de exactitate:
Pentru sistemele de masurare de o data la doi ani o data pe an A63o data la trei ani 3-L14
categoria A, este obligatorie inspectarea
contoarelor si a concentratoarelor de
catre Operatorul de masurare si
efectuarea unei citiri locale cel putin:
Pentru sistemele de masurare de 0,25V 0,05V 0,5V 3-L8
categoria A, sectiunea si lungimea A45
circuitelor care asigura legatura dintre
transformatoarele de tensiune pentru
masurare si contoare trebuie astfel alese
incat caderile de tensiune pe aceste
circuite sa nu fie mai mari de:
Pentru sistemele de masurare de tensiunile si curentii de pe toate cele trei tensiunile si curentii de pe toate cele trei curentii de pe doua sau trei faze si 3-L17
categoria B masurarea se face folosind: faze, la inalta si joasa tensiune A95 faze, la joasa, medie si inalta tensiune tensiunile dintre faze, la medie tensiune
A95
Pentru sistemele de masurare de o data la doi ani o data pe an o data la trei ani 3-L15
categoria B, este obligatorie inspectarea A121
contoarelor si a concentratoarelor de
catre Operatorul de masurare si
efectuarea unei citiri locale cel putin:
Pentru sistemele de masurare de o data la doi ani o data pe an o data la trei ani A169 3-L16
categoria C, este obligatorie inspectarea
contoarelor si a concentratoarelor de
catre Operatorul de masurare si
efectuarea unei citiri locale cel putin:
Pentru sistemele de masurare de numai in format numeric prin intermediul impulsurilor generate numai prin intermediul impulsurilor 3-L20
categoriile B si C, este permisa de contoare sau in format numeric generate de contoare
transmiterea informatiei de la contoare A106 si A156
la concentratoare:
Pentru un element de instalatie care se scurtcircuitul trifazat fara punere la scurtcircuitul trifazat cu punere la natura defectului practic posibil care 71 fara
dimensioneaza sau se verifica in conditii pamant pamant conduce la solicitarea cea mai mare a raspuns
de scurtcircuit se ia in considerare: elementului

Pentru utilizatorii permanenti perioada maximum 20 de ani de la data emiterii minimum 20 de ani de la data emiterii minimum 25 de ani de la data emiterii 3-L96
de valabilitate a avizului tehnic de A29(1)
racordare este de:
Peretele de separatie intre celule la plin numai pentru inaltimea plin pe toata inaltimea celulei plin pe o inaltime de cel mult 2 m 3-NT271
statiile interioare de medie tensiune se intrerupatorului A5.1.27.
va prevedea:
Permeabilitatea este o marime: magnetica electrica mecanica E24
Permitivitatea este o marime: electrica magnetica chimica E2
Persoana juridica care are calitatea de CN de Transport al Energiei Electrice Autoritatea Nationala de Reglementare Ministerul Economiei si Finantelor 3-L80
administrator al Codului tehnic al retelei Transelectrica SA in domeniul Energiei
electrice de transport (Codul RET), este: A13

Pierderea de putere activa intr-un patratul frecventei patratul tensiunii retelei patratul curentului E170
element de retea (transformator, LEA,
LEC) , la aceeasi putere aparentã
vehiculatã, este direct proportionalã cu:
Pierderile de putere activã si reactivã pe patratul curentului patratul tensiunii patratul puterii active E165
o linie electricã, la aceeasi putere Dan C.
aparentã vehiculatã, sunt invers
proportionale cu:
Pierderile de putere intr-o line electrica mai mici egale mai mari E50
prin care se transporta o putere activa P
la un factor de putere =0,9, fata de cazul
cand se transporta aceeasi putere la un
factor de putere=0,8 sunt:
Planificarea dezvoltarii retelelor 5 ani 10 ani 15 ani L60
electrice de distributie se face pe baza A6.5.3.
unui studiu de dezvoltare in perspectiva
pe o durata maxima de:

Pag.21 /64
Sheet1

Planificarea dezvoltarii retelelor 3 ani 5 ani 7 ani L59


electrice de distributie se face pe baza A6.1.4.
unui studiu de dezvoltare in perspectiva,
pe o durata medie de:
Planificarea dezvoltarii si modernizarii Ministerul de resort, cu consultarea Operatorii de distributie, titulari de ANRE, in calitate de administrator al L64
retelelor electrice de distributie se face ANRE si a operatorilor de distributie licente acordate de ANRE Codului tehnic al retelelor electrice de
de catre: A6.1.1. distributie (Codul RED)
Planul de situatie cu amplasarea in zona Avizat de catre organismele competente, Avizat de ANRE Avizat de catre operatorul de retea, 3-L90
a locului de consum, care face parte din potrivit legii A15e anterior depunerii cererii
documentele necesare solicitarii unui
aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Platforma unui post de transformare 1,5 m 2,5 m 3,5 m 3-NT275


aerian, amplasat pe 2 stalpi, trebuie A6.3.2.h
montata la o inaltime de:
Plintele de distributie din PVC trebuie 3 cm fata de pervazuri din material 1 cm fata de pervazuri din material 15 cm fata de pervazuri din material N72
montate la distante de minim: combustibil si 10 cm fata de pardoseala combustibil si 5 cm fata de pardoseala combustibil si 20 cm fata de pardoseala
A5.1.130
Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV stalp/ stalpi cutie de distributie 3-NT257
Postul de transformare de stalp este pe o constructie speciala de stalpi direct pe stalpii liniilor electrice aeriene in cabina metalica sau zidita 3-NT258
acela al carui echipament, inclusiv A1.2.2.m. A1.2.2.m
transformatorul, este instalat in exterior:

Posturile de transformare de retea un singur transformator cu doua transformatoare nu are importanta 72 fara
urbana de tip interior vor fi proiectate raspuns
cu:
Posturile de transformare situate in nu vor avea ferestre pot avea ferestre protejate cu plasa de pot avea ferestre prevazute cu sticla 3-NT265
mediul rural sau cele cu regim de A5.1.12. sarma armata
constructie similar in mediul urban:
Posturile electrice de transformare fac nu, zonele de protectie si siguranta se nu, zonele de protectie si siguranta se da 3-L149
parte din categoria capacitatilor stabilesc doar pentru statiile electrice de stabilesc doar pentru liniile electrice 73 fara
energetice pentru care se stabilesc zone conexiune si transformare raspuns
de protectie si siguranta?
Potentialul scalar in punctul M este egal aducerea acestuia de la infinit in pct. M aducerea acestuia din punctul M la transportul acestuia din pct. M la infinit E5
cu lucrul mecanic efectuat cu un corp origine
incarcat cu sarcina q pentru:
Pozarea cablurilor se recomanda a fi in fluxuri separate pentru cablurile de in fluxuri separate pentru cablurile de intr-un singur flux, indiferent de 3-NT302
facuta: comanda control si telemecanica fata de energie de tensiuni diferite A5.1.3. tensiune, pentru utilizarea eficienta a
cele de energie A5.1.3. spatiului disponibil
Prevederile normativului pentru cladirilor agricole si horticole protectiei cladirilor impotriva trasnetelor depozitelor de materiale pirotehnice si N45
proiectarea si executarea instalatiilor A1.1.e explozive
electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a.
si 1500V c.c., indicativ I7-2002, se
aplica la proiectarea si executarea
instalatiilor electrice aferente:
Prevederile normativului privind indicatorilor evaluati, obtinuti prin indicatorilor de performanta, care se unor indicatori economici 74 fara
metodele si elementele de calcul al calcule previzionale pentru un interval determina in baza unor inregistrari ale raspuns
sigurantei in functionare a instalatiilor de timp dat comportarii de-a lungul unui interval de
energetice se refera la evaluarea: timp parcurs
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o N-1 relatii distincte N relatii distincte N+1 relatii distincte E16
retea electrica buclata cu N noduri, ne
da, pentru curentii care circula prin
retea:
Prin adaugarea, pe toate laturile pornind circulatia de curenti existenta anterior in se pot modifica curentii din laturile cu se modifica circulatia de curenti din E52
din acelasi nod al unei retele buclate, a retea nu se modifica f.e.m. adaugate laturile pe care nu se adauga f.e.m.
unor forte electromotoare (f.e.m.) egale
si la fel orientate fata de nod (teorema
lui Vaschy):
Prin consumatori industriali se inteleg: societatile comerciale si regiile sediile administrative ale societatilor societatile comerciale care desfasoara L253
autonome din domeniul industrial comerciale activitate de comert cu bunuri
A71(1)
Prin delimitarea zonelor de protectie ale exploatarea corespunzatoare a minimizarea expunerii capacitatilor cheltuieli minime de exploatare 3-L144
capacitatilor energetice se asigura: capacitatilor energetice energetice la riscuri tehnologice Dan C.
Prin delimitarea zonelor de protectie ale asigurarea parametrilor nominali de asigurarea exploatarii corespunzatoare a
micsorarea pierderilor in posturile de 3-L143
capacitatilor energetice se urmareste: functionare a capacitatilor energetice capacitatilor energetice transformare Dan C.
Prin delimitarea zonelor de siguranta ale asigurarea parametrilor nominali de protectia capacitatilor energetice minimizarea riscurilor pentru siguranta 3-L145
capacitatilor energetice se urmareste: functionare a capacitatilor energetice persoanelor si a bunurilor din apropierea 75 fara
capacitatii energetice raspuns
Prin grup de masurare a energiei ansamblul format din contorul de ansamblul format din transformatoarele doar transformatorul de masurare L235
electrice se intelege: energie electrica si elementele de de masurare si contorul de energie
securizare electrica, precum si toate elementele
intermediare, inclusiv elementele de
securizare A4.22.
Prin incaperile instalatiilor electrice cu se admite nu se admite nu se admite, exceptand trecerea 3-NT268
tensiuni peste 1 kV, trecerea conductelor A5.1.17. conductelor cu apa calda, folosind tevi
cu fluide: sudate, fara flanse Dan C
are varianta asta
Principalele elemente feromagnetice Fierul, nichelul si cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul E106
sunt:
Principalul avantaj al motoarelor curentul mic de pornire pornirea fara dispozitiv de pornire cuplul de pornire foarte bun E92
asincrone cu rotorul in scurtcircuit cu
simpla colivie il constituie:
Principalul avantaj al motoarelor de permit reglarea in limite largi a turatiei nu necesita intretinere permanenta prezinta o constructie simpla si robusta E91
curent continuu il constituie faptul ca:
Printre activitatile desfasurate de Gestionarea, exploatarea, mentenanta, Dispecerizarea energiei electrice la nivel Aprobarea tarifelor de distributie a
operatorul de distributie se numara si modernizarea si dezvoltarea instalatiilor national energiei electrice, stabilite in functie de
urmatoarele activitati: electrice aflate in patrimoniu (linii structura cheltuielilor
electrice, statii de transformare, puncte
de alimentare, posturi de transformare,
instalatii de protectie si automatizare
etc) A3.2.1.a
Printre activitatile desfasurate de Gestionarea, exploatarea, mentenanta, Asigurarea tranzitarii energiei electrice Dispecerizarea energiei electrice la nivel
operatorul de distributie, precizate in modernizarea si dezvoltarea instalatiilor prin retelele electrice de 110 kV aflate in national
Codul retelelor electrice de distributie proprii din retelele electrice de patrimoniu propriu A3.2.1.c
(Codul RED), se numara si urmatoarele distributie A3.2.1.a
activitati:

Pag.22 /64
Sheet1

Printre competentele Autoritatii Elaborarea si aprobarea regulamentului Elaborarea normelor de securitatea si Elaborarea regulamentului privind L195
Nationale de Reglementare in domeniul de desemnare a furnizorului de ultima sanatate in munca pentru operatorii racordare a utilizatorilor la retelele
Energiei se regasesc: optiune economici din sectorul energiei electrice electrice de interes public A11.2.g

Printre obiectivele Codului tehnic al Stabilirea unui set de reguli si norme stabilirea cerintelor tehnice pentru stabilirea cerintelor tehnice pentru 3-L77
retelei electrice de transport (Codul pentru conducerea prin dispecer a grupurile nedispecerizabile grupurile dispecerizabile racordate la
RET) sunt incluse: Sistemului Electroenergetic National reteaua electrica de distributie A6.g
A6.b
Printre obiectivele Codului tehnic al Stabilirea unui set de reguli si norme in Stabilirea responsabilitatilor si Stabilirea unui set de reguli si norme in L25
retelelor electrice de distributie (Codul vederea asigurarii accesului utilizatorilor obligatiilor operatorilor de distributie si vederea asigurarii accesului utilizatorilor
RED) se regasesc: la retelele electrice de distributie ale tuturor utilizatorilor retelelor la retelele electrice de transport
A1.2.2.a electrice de distributie A1.2.2.b
Printre obiectivele Codului tehnic al Stabilirea unui set de reguli si norme in Stabilirea cerintelor tehnice pentru Stabilirea Standardului de performanta L26
retelelor electrice de distributie (Codul vederea asigurarii accesului utilizatorilor racordarea utilizatorilor la retelele pentru serviciul de distributie a energiei
RED) se regasesc: la retelele electrice de transport electrice de distributie electrice A1.2.2.c
A1.2.2.d
Printre obiectivele Codului tehnic al Stabilirea cerintelor pentru dezvoltarea Stabilirea unui set de reguli si norme in Stabilirea interfetelor si a fluxurilor L27
retelelor electrice de distributie (Codul retelelor electrice de distributie vederea asigurarii accesului utilizatorilor informationale dintre operatorii de
RED) se regasesc: A1.2.2.e la retelele electrice de transport distributie si operatorul de transport si
de sistem si utilizatorii retelelor electrice
de distributie A1.2.2.f

Printre obiectivele de baza ale Legii Asigurarea accesului nediscriminatoriu Promovarea utilizarii surselor noi si Determinarea solutiilor de racordare a L166
energiei electrice nr. 13/2007 se si reglementat la retelele electrice de regenerabile de energie utilizatorilor la retelele electrice de
regasesc: interes public A2.b A2.h interes public
Printre obligatiile operatorului de Obligatia ca in termen de maximum 7 Obligatia ca in termen de maximum 30 Obligatia ca in termen de maximum 45 L36
distributie precizate in Codul retelelor zile calendaristice de la primirea unei zile calendaristice de la primirea unei zile calendaristice de la primirea unei
electrice de distributie (Codul RED) solicitari de contractare a serviciului de solicitari de contractare a serviciului de solicitari de contractare a serviciului de
sunt incluse: distributie din partea unui titular de distributie din partea unui titular de distributie din partea unui titular de
licenta sau consumator eligibil racordat licenta sau consumator eligibil racordat licenta sau consumator eligibil racordat
la RED, sa faca o oferta si in cazul la RED, sa faca o oferta si in cazul la RED, sa faca o oferta si in cazul
acceptarii acesteia, sa incheie contractul acceptarii acesteia, sa incheie contractul acceptarii acesteia, sa incheie contractul
A3.2.6.

Printre responsabilitatile si obligatiile Administrarea documentatiei tehnice si a Obligatia ca in termen de maximum 7 Asigurarea integrala, din surse proprii de L35
operatorului de distributie precizate in normelor care reglementeaza zile calendaristice de la primirea unei producere a energiei electrice, cantitatea
Codul retelelor electrice de distributie proiectarea, functionarea, intretinerea si solicitari de contractare a serviciului de corespunzatoare pierderilor tehnice din
(Codul RED) sunt incluse: dezvoltarea instalatiilor componente ale distributie din partea unui titular de retele
retelelor electrice de distributie licenta sau consumator racordat la RED,
A3.2.2. sa faca o oferta si in cazul acceptarii
acesteia, sa incheie contractul A3.2.6.

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt in constructie capsulata cu contact de protectie in executie sub tencuiala N97
intotdeauna: A5.3.9.
Probabilitatea de neraspuns a anclansarii k AAR=0,2 k AAR=0,1 k AAR=0,05 76 fara
automate a rezervei este: raspuns
Probabilitatea de neraspuns a k RAR=0,20-0,25 k RAR=0,25-0,3 k RAR=0,3-0,4 77 fara
reanclansarea automata rapida pentru raspuns
LEA 110kV este:
Producerea dublei puneri la pamant a curentul prin circuitul rotoric creste tensiunile electromotoare nu mai sunt apar scantei la periile colectorului E89
bobinajului rotoric al unui generator foarte mult sinusoidale
sincron are urmatoarele efecte negative.

Proiectarea unor retele electrice care au este interzisa este admisa conditionat este intotdeauna admisa 78 fara
neutrul tratat diferit de alte retele cu care raspuns
urmeaza a fi legate galvanic:
Promovarea examenului de autorizare se Minim 20 de puncte la chestionar si 3 Minim 24 de puncte la chestionar si 3 Minim 12 de puncte la chestionar si 2 L130
face obtinand: puncte la aplicatia numerica, pentru puncte la aplicatia numerica, indiferent puncte la aplicatia numerica, pentru
gradele I si II, respectiv 25 de puncte la de gradul de autorizare (I, II, III sau IV) gradele I si II, respectiv 15 de puncte la
chestionar si 3 puncte la aplicatia A55 chestionar si 3 puncte la aplicatia
numerica pentru gradele III si IV numerica pentru gradele III si IV
Protectia cablurilor impotriva curentilor doar in anumite cazuri speciale cu sigurante fuzibile cu relee de protectie 3-NT313
de scurtcircuit se realizeaza: A5.1.7. A5.1.7
Protectia la supracurenti a bateriilor de intreruptoare manuale sigurante fuzibile intreruptoare automate care permit N26
condensatoare de joasa tensiune se A7.1.12 intreruperea curentilor capacitivi
realizeaza prin :
Protectia la tensiune nula sau la tensiune se prevede la fiecare motor se admite utilizarea in comun a unui este interzisa utilizarea in comun a unui N109
minima, atunci cand este necesara: A5.4.11. dispozitiv de protectie, pentru mai multe dispozitiv de protectie
motoare, in anumite conditii A5.4.11

Protectia motoarelor la suprasarcina nu 0,6 kW 1,1 kW 2,5 kW N108


este obligatorie conditionat pentru puteri A5.4.9.
ale acestora de pana la:
Protectia posturilor de transformare noi descarcatoare cu rezistenta variabila pe descarcatoare cu coarne paratrasnete 3-NT12
de 3-35 kV cu intrare aeriana, impotriva baza de oxizi metalici A7.2.7.
loviturilor directe de trasnet si impotriva
undelor de supratensiune de trasnet care
se propaga pe LEA se realizeaza cu:

Puncte de masurare de categoria A sunt mai mica de 100 MVA mai mare de 100 MVA egala cu 100 MVA 3-L10
cele utilizate pentru masurarea energiei A16.a
electrice vehiculate pe circuite cu putere
nominala:
Puncte de masurare de categoria A sunt peste 100 GWh sub 50 GWh sub 100 GWh 3-L7
cele utilizate pentru masurarea energiei A16.a
electrice vehiculate pe circuitele care
alimenteaza locuri de consum de energie
electrica avand un consum anual:

Puncte de masurare de categoria B sunt mai mica de 100 MVA mai mare de 100 MVA egala cu 100 MVA 3-L11
cele utilizate pentru masurarea energiei A16.b
electrice vehiculate pe circuite cu putere
nominala:

Pag.23 /64
Sheet1

Puncte de masurare de categoria C sunt peste 200 MWh sub 200 MWh peste 300 MWh 3-L3
cele utilizate pentru masurarea energiei A16.c
electrice vehiculate pe circuitele care
alimenteaza locuri de consum de energie
electrica avand un consum anual:

Punctele de delimitare pentru blocurile bornele de iesire din contoare, montate bornele de iesire din contoare, montate bornele de iesire din contoare, montate 3-L91
de locuinte nou-construite vor fi la: in apartamentele blocului centralizat, la limita zonei de proprietate centralizat, la parter sau pe palier
asupra terenului, in exteriorul A28(6)
constructiei
Punctul de alimentare este: statie de conexiuni de medie tensiune, statie de transformare 110kV/20 kV sau post de transformare 20kV/ 0,4 kV 3-NT256
destinata alimentarii unor posturi de statie de conexiuni si transformare de
transformare A1.2.2.1. 110 kV/ 20kV
Punctul de delimitare intre instalatiile intotdeauna ca punctul unei retele intotdeauna ca punctul unei retele intotdeauna ca punctul fizic in care este L238
electrice este definit: electrice in care se delimiteaza electrice in care se afla instalat grupul de racordat un utilizator
patrimonial instalatiile electrice ale masurare a energiei electrice tranzitate
utilizatorului de cele ale operatorului de
retea A4.38.
Punctul de masurare a energiei electrice punct al unei retele electrice care punct al unei retele electrice unde se afla punct fizic din reteaua electrica la care L239
este definit ca: delimiteaza patrimonial instalatiile instalat grupul de masurare a energiei se racordeaza un utilizator
electrice ale utilizatorilor de cele ele electrice A4.39
operatorilor de retea
Puterea activa instalata (Pi) a unui valoarea maxima a puterii absorbite suma puterilor nominale ale tuturor valoarea medie a puterii absorbite Dan C.
consumator reprezinta: receptoarelor
Puterea bateriei de condensatoare de 40% din puterea nominala a 30% din puterea nominala a 20% din puterea nominala a 3-NT332
joasa tensiune, fara aparataj de transformatorului transformatorului transformatorului
deconectare propriu, racordata la bornele A4.3.7.
unui transformator ca baterie fixa pentru
compensarea consumului de putere
reactiva de mers in gol, trebuie sa fie
mai mica de 100 kVAr si nu trebuie sa
depaseasca:
Puterea electrica reactiva: permite definirea limitelor de utilizare produce transformarea energiei electrice este variatia in timp a energiei E41
ale unui aparat electric in energie mecanica magnetice si electrice
Puterea nominala a unui motor electric puterea activã absorbitã de motor de la puterea activã transmisã prin intrefierul puterea mecanicã debitatã de motor la E182
se defineste astfel: retea cand este alimentat la Un si motorului cand este alimentat la Un si arbore cand este alimentat la Un si
absoarbe In absoarbe In absoarbe In
Puterea reactiva a bateriei de cel mult 70% din puterea de mers in gol cel mult 80% din puterea de mers in gol cel mult 90% din puterea de mers in gol N113
condensatoare in cazul compensarii a receptorului a receptorului a receptorului A7.1.9.
locale (individuale) la receptoare de
putere mare (motor asincron,
transformator) trebuie sa compenseze:
Puterea transformatorului care se 100 kVA 160 kVA 250 kVA 3-NT278
monteaza in posturi pe stalpi nu va A6.3.2.i
depasi, de regula:
Racordarea la bornele receptoarelor a se realizeaza obligatoriu cu posibilitate se poate realiza direct, fara aparataj de se realizeaza obligatoriu cu posibilitate 3-NT320
bateriilor de condensatoare de joasa de deconectare manuala deconectare propriu, conditionat de deconectare automata
tensiune cu puteri sub 100 kVAr: A4.3.7.
Racordul electric este partea din linia electrica aeriana sau subterana si firida de bransament si coloana sau coloana electrica si bornele contorului N39
bransament cuprinsa intre: firida de bransament A1.2.2. colonele electrice montat la consumator
Racordurile electrice aeriene si 20 A 30 A 40 A N40
coloanele electrice individuale se A2.1.5.
executa monofazat pentru valori ale
curentilor pana la:
Racordurile si coloanele electrice se 0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile electrice 5 % pentru racordurile electrice N34
dimensioneaza astfel incat sa fie subterane, respectiv 1% pentru subterane, respectiv 5% pentru subterane, pentru racordurile electrice
indeplinite conditiile de cadere de racordurile electrice aeriene si pentru racordurile electrice aeriene si pentru aeriene si pentru coloanele electrice
tensiune. Acestea nu trebuie sa coloanele electrice colective sau coloanele electrice colective sau colective sau individuale
depaseasca: individuale A2.1.4. individuale
Ramificatiile din distributiile cu oriunde pe traseul conductelor nu la mai mult de 1 m fata de zona de numai in zonele de fixare pe suporturi N64
conductoare electrice libere se executa: fixare pe suport A5.1.60.
Raportul de transformare RT/XT in scade creste ramane constant N3
functie de marimea transformatorului: A15.b
Raportul nominal de transformare al raportul dintre tensiunea primara si raportul dintre curentul primar si raportul dintre tensiunea primara si E159
unui transformator de putere este: secundara de mers in gol secundar la sarcina nominala secundara la sarcina nominala
Raza minima de curbura a unui cablu de 15 x diametrul cablului 25 x diametrul cablului 30 x diametrul cablului 3-NT316
20 kV cu izolatie din material sintetic, Anexa 5
este:
Reactanta supratranzitorie a unui motor direct proportionala cu curentul de invers proportionala cu curentul de invers proportionala cu patratul E175
este: pornire pornire tensiunii de alimentare
Reactanta supratranzitorie longitudinala cu 5s inaintea scurtcircuitului in momentul scurtcircuitului cu 10 s dupa producerea scurtcircuitului 79 fara
a masinii sincrone este reactanta raspuns
calculata:
Realizarea liniilor aeriene de joasa este permisa daca troleibuzele sunt este interzisa este permisa daca la dimensionarea N143
tensiune pe aceiasi stalpi cu instalatii prevazute cu limitator de cursa care sa stalpilor se tine seama si de incarcarile
pentru transportul in comun: retina captatoarele la deconectarea datorate instalatiilor de transport in
accidentala a acestora de la linia de comun si distantele intre circuite sunt
contact A82. cele reglementate A82

Refuzul clientilor de a permite accesul la Contraventie Infractiune Tentativa de infractiune L231


grupurile de masurare constituie: A86.1.a
Regimul de functionare a retelelor strans buclat in zone cu densitate de buclat, in zone cu densitate de consum radial 80 fara
electrice de joasa tensiune va fi: consum mare medie raspuns
Regimul deformant este un regim undele de curent si tensiune nu sunt undele de curent si de tensiune sunt undele de curent si tensiune sunt E66
energetic in care: periodice ambele periodice si nesinusoidale periodice iar una este nesinusoidala
Reglarea puterii active debitate de tensiunea de excitatie admisia agentului primar la turbina curentul statoric E157
generatorul sincron se face variind:
Reglarea puterii reactive debitate de modificarea curentului de excitatie deschiderea aparatului director al deconectarea rezistentei de stingere E188
generatorul sincron se face prin: turbinei
Regulamentul de autorizare a De tip E pentru executie De tip A sau B pentru proiectare si Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci L119
electricienilor defineste urmatoarele respectiv executare doar grade de autorizare
tipuri de autorizatii: A18a/b
Regulamentul de furnizare a energiei furnizorilor si consumatorilor de tranzactiilor de pe piata angro de relatiilor comerciale dintre producatori L241
electrice la consumatori se aplicã: energie electrica energie electrica si furnizori
A2

Pag.24 /64
Sheet1

Regulamentul pentru atestarea Hotarare de guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al presedintelui ANRE in baza 3-L99
operatorilor economici care proiecteaza Legii 13/ 2007
si executa instalatii electrice din
sistemul electroenergetic este aprobat
prin:
Regulamentul pentru autorizarea Hotarare de guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al presedintelui ANRE L109
electricienilor care proiecteaza si A11(2)m
executa instalatii electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat prin:
Regulamentul privind racordarea Elaborat de ANRE si aprobat prin Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin Elaborat de Ministerul de resort L191
utilizatorilor la retelele electrice de hotarare a Guvernului Romaniei al presedintelui ANRE
interes public este: A11.2.q
Regulatorul automat de tensiune (RAT) deconectarea automatã a liniilor la conectarea automatã a unui modificarea curentului (tensiunii) de E195
asigurã: suprasarcinã transformator de rezervã excitatie la generatoarele sincrone
Relatia intre curentii de linie si de fazã curentul de linie este mai mare de 1,73 curentul de linie este egal cu curentul de curentul de fazã este mai mare de de E190
in sisteme cu generatoare si receptoare ori decat curentul de fazã fazã 1,73 ori decat curentul de linie
conectate in triunghi este:
Releul termic se foloseste pentru: protejarea motoarelor electrice la protejarea generatoarelor si motoarelor protejarea motoarelor electrice impotriva E122
scurtcircuit electrice impotriva punerii la pamant suprasarcinilor
Responsabilitatea asigurarii serviciul de orice producator de energie electrica CN Transelectrica SA SC Electrica SA, inclusiv actuale sau 3-L85
sistem apartine urmatoarei persoane racordat la SEN A31 foste filiale
juridice titulare de licenta:
Responsabilitatile operatorului de Administrarea documentatiei tehnice si Obligatia ca in termen de maximum 45 Asigurarea integrala, din surse proprii de L34
distributie precizate in Codul retelelor normelor care reglementeaza zile calendaristice de la primirea unei producere a energiei electrice, cantitatea Dan C.
electrice de distributie (Codul RED) proiectarea, functionarea, intretinerea si solicitari de contractare a serviciului de corespunzatoare pierderilor tehnice din
includ: dezvoltarea instalatiilor componente ale distributie din partea unui titular de retele
retelelor electrice de distributie licenta sau consumator racordat la RED,
sa faca o oferta si in cazul acceptarii
acesteia, sa incheie contractul

Retea electrica de interes public este o cel putin 3 utilizatori cel putin 2 utilizatori cel putin un utilizator L186
retea electrica la care sunt racordati: A3.53.
Reteaua electrica de transport al energiei Proprietate privata a unei persoane Proprietate publica a statului A35.2. Proprietate privata a statului L210
electrice si terenurile pe care este juridice
amplasata, sunt:
Reteaua electrica de transport este: Reteaua electrica cu tensiunea de linieReteaua electrica de interes national si Reteaua electrica de interes national si L174
nominala mai mica decat 110 kV strategic cu tensiunea de linie nominala strategic cu tensiunea de linie nominala
mai mare de 110 kV A3.54. cel mult egala cu 110 kV
Reteaua electrica este definita ca fiind: Ansamblul de linii, inclusiv elementele Ansamblul instalatiilor electroenergetice Ansamblul de linii electrice destinate L172
de sustinere si de protectie a acestora, interconectate conectarii unui producator de energie
statiile electrice si alte echipamente electrica de un utilizator al sau
electroenergetice conectate intre ele
A3.51.
Retele electrice de distributie publica retelele electrice de 110 kV destinate retelele electrice destinate exclusiv statii de transformare 110 kV/20 kV 81 fara
cuprind: evacuarii energiei electrice produse in alimentarii cu energie electrica a destinate alimentarii zonelor urbane si raspuns
centralele electrice consumatorilor industriali rurale
Retelele electrice de distributie de medie cu neutrul izolat pentru curenti cu neutrul tratat pentru curenti capacitivi normele tehnice nu contin prevederi 82 fara
tensiune pot functiona: capacitivi mai mici de 10 A mai mari de 10 A privind tratarea neutrului in functie de raspuns
marimea curentilor capacitivi
Retelele electrice de medie tensiune, cu PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 83 fara
racordare indirecta prin puncte de medie tensiune la statiile electrice de 20 kV direct la barele de medie tensiune 20 kV la barele punctului de conexiune, raspuns
conexiuni la statiile electrice de transformare prin puncte de alimentare ale statiei electrice care, la randul lui, este alimentat din
110kV/20kV, sunt acelea in care: statia electrica prin linii de medie
tensiune care au sau nu alte sarcini pe
ele
Retelele electrice medie tensiune, cu PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de PT 20/0,4 kV sunt racordate la statiile PT 20/0,4 kV racordate la statiile 84 fara
racordare directa la statiile electrice de 20 kV la barele de medie tensiune ale electrice prin intermediul punctelor de electrice sunt destinate exclusiv raspuns
110kV/20kV, sunt acelea in care: statiei electrice conexiuni alimentarii consumatorilor de tip casnic
Rezerva de reglaj primar trebuie sa se 10 s 50 s 30 s 3-L86
poata mobiliza automat si integral in: Definitii.
Rezerva de reglaj secundar este rezerva abaterea frecventei de la valoarea de abaterea soldului SEN de la valoarea de abaterea tensiunii de la valoarea 3-L87
care poate fi integral mobilizata la: consemn consemn nominala
Def.
Rezistenta de izolatie a instalatiei numai intre conductoarele active luate 2 numai intre fiecare conductor activ si atat intre conductoarele active luate 2 N111
electrice se masoara intotdeauna: cate 2 pamant cate 2, cat si intre fiecare conductor
activ si pamant A6.9.
Rezistenta de izolatie a pardoselii se cca. 0,5 m de elementul conductor cca. 1 m de elementul conductor cca. 2 m de elementul conductor N112
masoara in cel putin trei locuri, dintre accesibil in incapere accesibil in incapere accesibil in incapere
care unul aflat la: A6.11.
Rezistenta de izolatie a unui circuit cu mai mica de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ N110
tensiune nominala > 500 V se masoara A6.9.
in c.c. si trebuie sa aiba o valoare:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare , 5 ohm 066 ohm 6 ohm E113
avand fiecare rezistenta de 2 ohm,
montate in serie este:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, 3 ohm 1 ohm 9 ohm E114
avand fiecare rezistenta de 3 ohm,
montate in paralel, este:
Rezistenta in timp la foc a peretelui 3 ore 5 ore 7 ore 3-NT276
dintre transformatoarele de putere, va fi A6.3.2.d
cel putin:
Rezistivitatea unui conductor electric natura materialului lungime, direct proportional masa, direct proportional E126
depinde de:
Rezonanta se obtine intr-un circuit reactantele inductiva si capacitiva in reactanta inductiva este mai mare decat reactanta capacitiva este mai mare decat E46
electric de curent alternativ daca: valoare absoluta sunt egale reactanta capacitiva reactanta inductiva
Rolul conservatorului de ulei la de a asigura o suprafata de contact a de a asigura spatiul necesar dilatarii si de a face posibila umplerea cu ulei a E149
transformatoarele de forta este: uleiului cu aerul mai mica contractarii uleiului transformatorului
Rolul dominant pentru reglarea nivelului circulatia de putere activa circulatia de putere reactiva nici una din cele doua E164
de tensiune pe o linie electrica il are:
Sanctiunile contraventionale aplicate de Retragerea autorizarii cu drept de Retragerea autorizarii fara drept de Avertisment verbal
ANRE electricienilor autorizati pot fi prezentare la o noua examinare prezentare la o noua examinare Dan C. are si varianta asta
asociate cu una dintre urmatoarele A75 A75
masuri:

Pag.25 /64
Sheet1

Sarmele de otel utilizate la realizarea se protejeaza impotriva coroziunii prin se protejeaza impotriva coroziunii cu nu se protejeaza impotriva coroziunii 3-NT229
conductoarelor funie de otel si a inimii zincare clasa 2-a A30 grund epoxidic
de otel a conductoarelor aluminiu - otel
destinate liniilor electrice aeriene cu
tensiuni mai mari de 1 kV:
Schema echivalenta de calcul in cazul schemele de secventa directa, inversa, schemele de secventa directa, inversa si schemele de secventa directa si inversa E61
producerii unui scurtcircuit al unei faze homopolara conectate in paralel homopolara conectate in serie conectate in paralel
a retelei trifazate direct la pamant
(monofazat) se compune din:
Schema echivalenta de calcul in cazul schema de secventa directa schemele de secventa directa si inversa schemele de secventa directa, inversa si E63
producerii unui scurtcircuit intre doua conectate in paralel homopolara conectate in paralel
faze ale unei retele izolat de pamant se
compune din:
Schema echivalenta de calcul in cazul schemele de secventa directa, inversa si schema de secventa directa schemele de secventa directa si inversa E62
producerii unui scurtcircuit trifazat al homopolara conectate in serie conectate in paralel
unei retele izolat de pamant se compune
din:
Schema echivalenta de calcul in cazul schema de secventa directa inseriata cu schema de secventa directa schema de secventa directa inseriata cu E64
producerii unui scurtcircuit trifazat al triplul impedantei arcului schema de secventa inversa
unei retele la pamant cu arc se compune
din:
Schema pentru calculul curentilor de pentru toate cele trei faze, in ambele numai pentru o faza, in ambele cazuri doar in cazul scurtcircuitelor simetrice, 85 fara
scurtcircuit, daca se aplica teoria cazuri numai pentru o faza raspuns
componentelor simetrice in cazul
scurtcircuitelor simetrice si nesimetrice,
se intocmeste:
Scopul "Codului tehnic al retelelor De a promova si impune regulile si De a promova si impune regulile si De a promova si impune regulile si L241
electrice de distributie" este: cerintele de ordin comercial in vederea cerintele de ordin tehnic minimale cerintele de ordin tehnic minimale
bunei functionari a pietei de energie pentru o functionare sigura, stabila si pentru o functionare sigura, stabila si
electrica economica a retelelor electrice de economica a retelelor electrice de
distributie, in beneficiul tuturor transport in beneficiul tuturor
utilizatorilor acestora A1.2.1. utilizatorilor acestora
Scurtcircuitul departe de generator componentei simetrice de ca ramane componentei simetrice de ca scade componentei simetrice de ca se dubleaza 86 fara
reprezinta un scurtcircuit in timpul practic constanta raspuns
caruia valoarea:
Se admit doze comune pentru circuitele daca acestea functioneaza la aceeasi intotdeauna daca puterea instalata pe fiecare circuit N92
de iluminat normal, de prize, de tensiune nu depaseste 2 kW
comanda si de semnalizare: A5.3.2.
Se admite alimentarea a mai multor 8 kW 10 kW 15 kW N101
receptoare electrice de forta de aceeasi A5.4.1.
natura (de ex. motoare) prin acelasi
circuit prevazut cu protectie comuna la
scurtcircuit, daca puterea totala instalata
nu depaseste:
Se admite conditionat instalarea, in 1260 kVA inclusiv 1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv 3-NT280
incaperi comune cu instalatiile de A6.3.f
distributie de inalta si joasa tensiune, de
cel mai simplu tip, a doua
transformatoare de putere in ulei cu o
putere totala de:
Se admite montarea la etajul I al 400 kVA 630 kVA 1000 kVA 3-NT279
cladirilor a transformatoarelor de putere A6.3.b
cu ulei, conditionat, cand acestea au
puteri de pana la:
Se considera ca un transformator sarcina transformatorului este foarte curentul primar si curentul secundar sunt cand o infasurare este conectata la retea, E152
functioneaza in gol atunci cand: mica foarte mici iar cealalta este deschisa
Se considera o intrerupere in alimentarea situatia in care tensiunea efectiva in situatia in care tensiunea efectiva in situatia in care tensiunea efectiva in L236
cu energie electrica: punctul de delimitare devine mai mica punctul de delimitare devine mai mica punctul de delimitare devine mai mica
decat 5% din tensiunea nominala a decat 1% din tensiunea nominala a decat 10% din tensiunea nominala a
retelei in punctul respectiv retelei in punctul respectiv A4.25 retelei in punctul respectiv

Se pot utiliza contoare cu preplata A B C 3-L13


pentru punctele de masurare de A190
categoria:
Se prevad prize artificiale de pamant toti stalpii LEA din zonele cu circulatie toti stalpii speciali ai LEA din zonele cu toti stalpii cu aparataj ai LEA din zonele 3-NT252
pentru dirijarea potentialelor la: frecventa A125 circulatie redusa cu circulatie redusa A125
Se prevede accesul pe la ambele capete 10 m 3m 5m N90
pe coridoarele din dreptul tablourilor de A5.2.75
distributie formate din mai multe
panouri avand o lungime mai mare de:
Se recomanda ca legaturile pentru 50 A 100 A 75 A N21
curenti din interiorul tablourilor de joasa A5.2.58.
tensiune sa fie realizate din bare pentru
curenti mai mari de:
Se recomanda ca montarea instalatiilor in aceeasi incapere in incaperi separate nu exista in prescriptiile energetice o N13
electrice de interior cu tensiunea pana la A2.6. astfel de recomandare
si peste 1000V sa fie amplasate:
Se recomanda ca numarul de mansoane 2 bucati 4 bucati 5 bucati 3-NT294
de legatura pe 1 km de linie nou- A8.1.3.
construita, pentru cabluri cu tensiuni de
1-30 kV, sa fie de maximum:
Se va prevedea o rezerva de cablu la lungimea necesara refacerii o data a lungimea necesara refacerii de doua ori lungimea necesara refacerii de trei ori a 3-NT289
pozarea cablurilor de energie si de mansonului a mansonului respectiv mansonului respectiv
comanda control, avand, la mansoane, A5.1.4.
lungimea minima:
Sectionarea barelor colectoare in statiile de limitare a curentilor de scurtcircuit de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de putere E181
electrice are scopul:
Sectiunea economica (densitatea in proiectarea liniilor electrice, pentru in exploatarea liniilor electrice, pentru in exploatarea liniilor electrice, pentru 87 fara
economica) se foloseste: alegerea sectiunii conductoarelor verificarea limitei de incarcare stabilirea oportunitatii realizarii unui raspuns
economica circuit nou (LEA noua)
Sectiunea economica a conductoarelor cheltuieli de investitii minime cheltuieli de exploatare minime cheltuieli totale minime 3-NT298
cablurilor este sectiunea pentru care se A4.2.d
realizeaza un regim optim economic,
corespunzator unor:
Sectiunea nominala a unui conductor valorile rotunjite ale sectiunilor ambelor valoarea sectiunii celei mai mari dintre valoarea exacta a sectiunii N119
funie alcatuit din doua metale se metale Cap.2 cele doua (aferente celor doua metale) conductorului, luata cu 2 zecimale
exprima prin:

Pag.26 /64
Sheet1

Sectiunea unui cablu se calculeaza in puterea absorbita de consumatori tipul terenului pe care se amplaseaza coeficientii de cerere si simultaneitate 3-NT309
functie de: A3.1.6. A3.1.6.
Sectiunile cablurilor de comanda – 1 mmp 1,5 mmp 2,5 mmp 3-NT301
control, din cupru, folosite la circuitele A4.3.1.
secundare ale transformatoarelor de
curent, nu trebuie sa fie mai mici de:
Sectiunile transversale ale coloanelor 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp N42
electrice colective din blocurile de A2.1.7.
locuinte nu trebuie sa depaseasca, in
cazul utilizarii aluminiului:
Sectiunile transversale minime admise 1 mmp pt conductoarele de cupru si 2,5 1,5 mmp pt conductoarele de cupru si 4 2,5 mmp pt conductoarele de cupru si 4 3-NT288
ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mmp pt conductoarele de aluminiu mmp pt conductoarele de aluminiu mmp pt conductoarele de aluminiu
mai mici de: A4.3.1.
Sensul puterii deformante intr-un circuit de la generator spre bobina intotdeauna de la bobina spre generator poate avea oricare sens, in functie de E68
format dintr-un generator care produce o incarcarea generatorului
unda sinusoidala si o bobina cu miez de
fier saturat este:
Separatorul, ca echipament in cadrul de a proteja circuitul la supracurenti de a separa vizibil un circuit de a masura nivelul de izolatie E172
unei statii electrice, are rolul:
Serviciile de sistem asigurate de tehnologice, furnizate de utilizatorii auxiliare functionale, care exprima activitatea 3-L82
operatorul de transport si de sistem (CN RET operationala a CN TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA SA) sunt: A29 SA A28(1)
Serviciile de sistem tehnologice sunt sistemele de reglaj primar al frecventei rezervele de putere consumatorii nedispecerizabili, care pot 3-L83
realizate folosindu-se ca resurse: fi deconectati la dispozitia CN 88 fara
TRANSELECTRICA SA raspuns
Serviciile de sistem tehnologice, reglarea tensiunilor in reteaua electrica retehnologizarea statiilor electrice aflate compensarea consumului propriu 3-L84
asigurate de operatorul de transport si de de transport A29.c in patrimoniul CN TRANSELECTRICA tehnologic (CPT) din reteaua electrica
sistem (CN TRANSELECTRICA SA) SA de transport A29.d
includ:
Serviciul de distributie a energiei ale carui activitati specifice se a carui realizare a fost concesionata de ale carui activitati specifice se L31
electrice este un serviciu public: desfasoara in conformitate cu catre autoritatile administratiei publice desfasoara in conformitate cu conditiile
prevederile Legii serviciilor publice de locale de pe raza carora sunt amplasate licentei de distributie acordate de
gospodarire comunala retelele electrice de distributie ANRE, in baza legii energiei electrice
A3.1.1.
Serviciul de sistem aflat in functionarea in siguranta a SEN administrarea pietei de energie electrica, restaurarea functionarii Sistemului 3-L81
responsabilitatea operatorului de A26(2)a prin OPCOM Electroenergetic National dupa un
transport si de sistem (CN colaps total sau al unei zone
TRANSELECTRICA SA) are scopul de A26(2)d
a asigura:
Sigurantele automate cu filet se pot numai pentru separare atat pentru separare cat si pentru numai pentru deconectare sub sarcina N84
utiliza: conectare si deconectare sub sarcina
A5.2.37.
Sigurantele cu capac filetat trebuie sa fie conductoarele de alimentare sa fie conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare sa fie N24
montate in asa fel incat: legate la suruburile de contact consumatori sa fie legate la suruburile legate la duliile filetate
de contact
Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la defecte la face trecerea din linie electrica aeriana asigura protectia personalului E173
scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga in line electrica in cablu
durata
Sigurantele electrice sunt aparate cresterea tensiunii peste o valoare limita cresterea curentului peste o valoare scaderea curentului sub o valoare limita E130
electrice care impiedica: limita
Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate supratensiuni supracurenti defect de izolatie E117
pentru protectie la:
Singurele marimi fizice reale in curent marimile efective de curent sau de marimile instantanee de curent sau de valorile medii de curent sau de tensiune E74
alternativ sunt: tensiune tensiune
Sistarea furnizarii energiei electrice la cel putin 3 zile inainte cel putin 5 zile inainte cel putin 10 zile inainte L249
un consumator pentru intarzieri la plata A152.(1)
facturii aferente va fi obligatoriu
preavizata cu:
Sistemele de bare colectoare precum si faza L1 - rosu inchis, faza L2 - galben, faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L1 - rosu inchis, faza L2 - negru, N31
derivatiile acestora, din tablourile faza L3 - albastru inchis faza L3 - rosu inchis faza L3 - galben
electrice de joasa tensiune se marcheaza A5.1.42.b
prin vopsire, astfel:
Sistemele simetrice de fazori in care se corespund unor realitati fizice reprezinta artificii de calcul numai sistemul direct corespunde unei E56
descompun sistemele de tensiuni sau de realitati fizice
curenti dezechilibrati:
Sistemul de evacuare a uleiului din cuva 10 cm 20 cm 30 cm 3-NT281
unui transformator, se realizeaza prin A6.6.2.
tevi cu diametrul de:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem intotdeauna simetric este nesimetric daca fazele sunt neegal este simetric daca fazele sunt egal E49
electric trifazat racordat la un generator incarcate incarcate
electric care produce tensiuni
electromotoare simetrice este:
Sistemul Electroenergetic National Totalitatea liniilor si statiilor electrice Ansamblul instalatiilor electroenergetice Sistemul electroenergetic situat pe L175
(SEN) este definit ca fiind: interconectate, indiferent de nivelul de interconectate prin care se realizeaza teritoriul national si care constituie
tensiune numai transportul si distributia energiei infrastructura de baza utilizata in comun
electrice de participantii la piata de energie
electrica A3.60.
Sistemul Electroenergetic National Totalitatea instalatiilor de producere a Sistemul electroenergetic situat pe Totalitatea liniilor si statiilor electrice L176
(SEN) este definit ca fiind: energiei electrice de pe teritoriul teritoriul national si care constituie interconectate, indiferent de nivelul de
national infrastructura de baza utilizata in comun tensiune
de participantii la piata de energie
electrica A3.61.
Solicitantii se pot adresa operatorului la prin intermediul operatorului pietei de prin intermediul unui titular de licenta direct sau prin intermediul unui 3-L94
reteaua caruia doresc sa se racordeze, in energie electrica de furnizare A13.a consultant de specialitate atestat
vederea obtinerii avizului tehnic de A13.b/c
racordare:
Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatorii noi de tip "consumator utilizatorii noi care se racordeaza la utilizatorii noi care sunt distribuitori sau L65
fisa de solutie pentru: casnic" individuali, indiferent de puterea retelele electrice avand tensiune au grupuri generatoare indiferent de
solicitata A14.a nominala de 110 kV sau mai mare tensiunea retelei la care se racordeaza
Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii de tip "consumatori" care se utilizatorii de tip "consumator casnic" L66
fisa de solutie pentru: au grupuri generatoare indiferent de racordeaza la retele electrice de medie individuali, indiferent de puterea
tensiunea retelei la care se racordeaza sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata A14.a
solicitata, daca solutia de racordare este
unica si evidenta A14.c

Pag.27 /64
Sheet1

Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatori existenti care solicita un spor utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii care, prin tipul lor si L67
fisa de solutie pentru: de putere ce poate fi acordat prin au grupuri generatoare indiferent de caracteristicile echipamentelor
instalatiile de racordare existente, tensiunea retelei la care se racordeaza instalatiilor de utilizare si/sau al
indiferent de tensiunea retelei la care proceselor tehnologice, impun
sunt racordati necesitatea unei analize pentru stabilirea
A14.d impactului racordarii asupra retelei si a
celorlalti utilizatori si stabilirea
masurilor pentru incadrarea acestui
impact in limitele normate
Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatorii perturbatori utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii de tip "consumatori" care se L68
fisa de solutie pentru: au grupuri generatoare indiferent de racordeaza la retele electrice de medie
tensiunea retelei la care se racordeaza sau joasa tensiune, indiferent de puterea
solicitata, daca solutia de racordare este
unica si evidenta A14.c

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii noi care se racordeaza la utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii cu o putere de 25 kVA L69
un studiu de solutie pentru: retelele electrice avand tensiune au grupuri generatoare indiferent de
nominala de 110 kV sau mai mare tensiunea retelei la care se racordeaza
A17.a A17.b

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii de tip consumatori care utilizatori existenti care solicita un spor utilizatorii perturbatori A17.c L70
un studiu de solutie pentru: solicita o putere mai mica de 30 kVA, de putere ce poate fi acordat prin
indiferent de categoria din care fac parte instalatiile de racordare existente,
din punct de vedere al activitatii lor indiferent de tensiunea retelei la care
sunt racordati
Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii de tip consumatori care utilizatorii care, prin tipul lor si utilizatorii noi care se racordeaza la L72
un studiu de solutie pentru: solicita o putere mai mica de 30 kVA, caracteristicile echipamentelor retelele electrice avand tensiune
indiferent de categoria din care fac parte instalatiilor de utilizare si/sau al nominala de 110 kV sau mai mare
din punct de vedere al activitatii lor proceselor tehnologice, impun A17.a
necesitatea unei analize pentru stabilirea
impactului racordarii asupra retelei si a
celorlalti utilizatori si stabilirea
masurilor pentru incadrarea acestui
impact in limitele normate
A17.e
Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii care solicita modificarea / utilizatorii de tip "consumatori" care se utilizatorii de tip consumatori care L73
un studiu de solutie pentru: imbunatatirea instalatiilor de racordare racordeaza la retele electrice de medie solicita o putere mai mica de 30 kVA,
existente sau cresterea gradului de sau joasa tensiune, indiferent de puterea indiferent de categoria din care fac parte
siguranta in punctul de delimitare, daca solicitata, daca solutia de racordare este din punct de vedere al activitatii lor
lucrarile necesare nu pot fi stabilite prin unica si evidenta
fisa de solutie A17.d
Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatori existenti care solicita un spor utilizatorii de tip "consumator casnic" utilizatorii care se racordeaza la retelele L74
un studiu de solutie pentru: de putere ce poate fi acordat prin individuali, indiferent de puterea electrice avand tensiune nominala de
instalatiile de racordare existente, solicitata 110 kV sau mai mare A17.a
indiferent de tensiunea retelei la care
sunt racordati
Stabilirea numarului de prize 1 kW 1,5 kW 2 kW N98
monofazate in cladirile de locuit si A5.3.8.
social-culturale se face considerand o
putere instalata pe circuit de:
Stabilirea sectiunilor economice ale investitii minime consumuri proprii tehnologice minime cheltuieli totale actualizate minime 89 fara
LEA are la baza un calcul economic raspuns
bazat pe criteriul:
Stalpii de interventie se dimensioneaza: numai in regim normal numai in regim de avarie in regim normal si de avarie 3-NT244
A59.
Stalpii de interventie: se folosesc pe perioada normala de nu se folosesc la liniile electrice aerienese folosesc pentru remedierea temporara 3-NT241
functionare a liniei electrice a unor portiuni de linii avariate
A57.d
Stalpii de intindere sunt utilizati pentru: fixarea conductoarelor, prin intindere, la fixarea conductoarelor, prin intindere, ca pentru sustinerea conductoarelor 3-NT242
capetele liniei puncte de sprijin, in lungul liniei
A57.b
Stalpii de lemn folositi la executarea in alveola de beton in pamant prin fundatii burate in pamant prin batere cu vibratii 3-NT250
liniilor electrice aeriene se monteaza: A112
Stalpii de lemn folositi la executarea cu rasini cu grunduri de exterior cu substante speciale in instalatii 3-NT249
liniilor electrice aeriene trebuie sa fie industriale de specialitate
impregnati: A106
Stalpii de sustinere se folosesc: in mod curent pe linii pentru sustinerea pentru fixarea conductoarelor prin nu se folosesc la constructia retelelor 3-NT239
conductoarelor A57.a intindere
Stalpii si accesoriile din beton se prevad in mod obligatoriu numai in cazul stalpilor pe care este numai in cazul stalpilor speciali 3-NT247
cu dispozitive de legare la pamant a A99. montat aparataj
partilor metalice:
Stalpii terminali se folosesc la: remedierea temporara a unor portiuni de fixarea conductoarelor prin intindere la se folosesc numai ca stalpi de colt 3-NT240
linii avariate capetele liniei A57.c
Standardul de performanta pentru 3: racordarea consumatorilor, 5: racordarea utilizatorilor, contractarea 7: racordarea consumatorilor, racordarea L49
serviciul de distributie a energiei contractarea furnizarii energiei electrice serviciului de distributie, intreruperile in producatorilor, contractarea serviciului
electrice defineste indicatorii de si reclamatiile utilizatorilor alimentarea cu energie electrica, de distributie, contractarea furnizarii
performanta generali ai serviciului, care calitatea energiei electrice si sesizarile energiei electrice, intreruperile in
sunt in numar de: utilizatorilor A4.2.1. alimentarea cu energie electrica,
calitatea energiei electrice, sesizarile
consumatorilor
Standardul de performanta pentru intrerupere accidentala a energiei Forta majora Evenimente accidentale determinate de L46
serviciul de distributie nu se aplica in electrice A4.2.3.a angajatii operatorului de distributie
conditii de:
Standardul de performanta pentru Forta majora Evenimente accidentale determinate de Evenimente accidentale determinate de L48
serviciul de distributie nu se aplica in A4.2.3.a angajatii operatorului de distributie terti
conditii de: A4.2.3.c
Standardul de performanta pentru la aparitia unor conditii meteorologice in cazul intreruperilor in alimentarea cu in conditii de forta majora L47
serviciul de distributie nu se aplica: deosebite (inundatii, inzapeziri, energie electrica, planificate de A4.2.3.a
alunecari de teren, viscole etc) operatorul de distributie
A.4.2.3.c
Standardul de performanta pentru Au instalatii electrice care functioneaza Prin regimul lor de functionare nu Au contracte de furnizarea a energiei L44
serviciul de distributie se aplica in la tensiunea nominala alternativa in introduc perturbatii in alimentarea altor electrice incheiate cu operatorul de
relatiile dintre operatorul de distributie gama 0,4-110 kV si la frecventa din utilizatori ai retelelor electrice de distributie
si utilizatorii retelelor electrice de SEN, de 50 Hz A4.2.2.a distributie din zona
distributie care:

Pag.28 /64
Sheet1

Standardul de performanta pentru Se incadreaza in puterea maxima Au contracte de furnizarea a energiei Au instalatii electrice care functioneaza L45
serviciul de distributie se aplica in prevazuta in avizul tehnic de racordare electrice incheiate cu operatorul de la tensiunea nominala alternativa in
relatiile dintre operatorul de distributie (ATR) si respecta conditiile prevazute in distributie gama 220 kV - 400 kV si la frecventa
si utilizatorii retelelor electrice de contract A4.2.2.c din SEN, de 50 Hz
distributie care:
Standardul de performanta pentru Racordarea utilizatorilor la retelele Asigurarea continuitatii in alimentarea Debransarea consumatorilor rau-platnici L37
serviciul de distributie stabileste electrice de distributie cu energie electrica si a calitatii energiei de la retelele electrice de distributie
indicatorii si nivelurile de performanta A4.2.1.a electrice distribuite A4.2.1.b
privind:
Standardul de performanta pentru Racordarea utilizatorilor la retelele Furnizarea energiei electrice Debransarea consumatorilor rau-platnici L38
serviciul de distributie stabileste electrice de distributie de la retelele electrice de distributie
indicatorii si nivelurile de performanta A4.2.1.a
privind:
Standardul de performanta pentru Debransarea consumatorilor rau-platnici Solutionarea sesizarilor utilizatorilor intreruperile programate, ca urmare a L39
serviciul de distributie stabileste de la relele electrice de distributie A4.2.1.e lucrarilor planificate de exploatare si
indicatorii si nivelurile de performanta mentenanta
privind: A4.2.1.c
Standardul de performanta pentru Debransarea consumatorilor rau-platnici Solutionarea sesizarilor utilizatorilor Furnizarea energiei electrice L40
serviciul de distributie stabileste de la relele electrice de distributie A4.2.1.e
indicatorii si nivelurile de performanta
privind:
Standardul de performanta pentru Evenimentele accidentale produse de Debransarea consumatorilor rau-platnici intreruperile programate, ca urmare a L41
serviciul de distributie stabileste terti asupra retelelor electrice din de la relele electrice de distributie lucrarilor planificate de exploatare si
indicatorii si nivelurile de performanta patrimoniul public mentenanta
privind: A4.2.1.c
Standardul de performanta pentru Asigurarea continuitatii in alimentarea Debransarea consumatorilor rau-platnici Evenimentele accidentale produse de L42
serviciul de distributie stabileste cu energie electrica si a calitatii energiei de la relele electrice de distributie terti asupra retelelor electrice din
indicatorii si nivelurile de performanta electrice distribuite A4.2.1.b patrimoniul public
privind:
Standardul de performanta pentru Evenimentele accidentale produse de Asigurarea continuitatii in alimentarea intreruperile programate, ca urmare a L43
serviciul de distributie stabileste terti asupra retelelor electrice din cu energie electrica si a calitatii energiei lucrarilor planificate de exploatare si
indicatorii si nivelurile de performanta patrimoniul public electrice distribuite A4.2.1.b mentenanta
privind: A4.2.1.c
Statiile de conexiuni cu tensiuni peste in aer liber in interior, in cladiri de zid nu exista nici o prevedere legala 90 fara
20 kV vor fi dispuse, de regula: raspuns
Statiile de conexiuni cu tensiuni peste in interior, in cladiri de zid in aer liber nu exista nici o prevedere legala 91 fara
20 kV vor fi dispuse, de regula: raspuns
Statiile de transformare de 110 kV/MT 25 MVA 40 MVA 63 MVA 92 fara
de distributie publica, echipate cu un raspuns
transformator, se realizeaza pentru un
profil final de maxim:
Statiile de transformare din Sistemul doua trepte de tensiune maxim doua transformatoare nu exista nici o prevedere legala care sa 93 fara
Energetic National, cu tensiunea primara (autotransformatoare) reglementeze acest aspect raspuns
de 400kV, 220kV sau 110kV, se vor
realiza cu:
Statiile de transformare exterioare inalt semiinalt jos 3-NT3
amplasate in zone poluate (niveluri de A13.6. A13.6.
poluare III si IV) se realizeaza in sistem
constructiv de tip:
Studiul de solutie elaborat in vederea racordarea grupurilor dispecerizabile la racordarea utilizatorilor racordati la racordarea utilizatorilor in statii de L75
racordarii la retelele electrice se retelele electrice de distributie medie tensiune care detin in patrimoniu transformare 400(220)/110 kV prin linii
avizeaza atat de operatorul de distributie A23(2)a receptoare cu puteri totale de 30 kVA electrice de distributie cu tensiunea de
cat si de operatorul de transport si de 110kV A23(2)b
sistem in toate cazurile care prevad:
Succesorii legali ai unor contracte de cu obligatia modificarii numelui cu obligatia modificarii numelui fara nici o obligatie L247
furnizare pot continua derularea acestor titularului in termen de o luna titularului in termen de 6 luni
contracte: A65
Suma fortelor electromotoare ale unui egala cu 1 nula egala cu 1/2 E48
sistem trifazat simetric este:
Sunt obligati sã asigure mentinerea consumatorii casnici toti consumatorii de energie electrica toti consumatorii de energie electricã, cu L244
factorului de putere intre limitele exceptia consumatorilor casnici
prevazute in reglementãri emise de
ANRE:
Sunt parametrii tehnici de calitate ai frecventa in SEN si tensiunea in RET calitatea curbelor de tensiune si de nivelul consumului propriu tehnologic 3-L88
serviciilor de transport si de sistem: A3.1./3.2. curent (pierderi de energie electrica)
A3.3
Supratensiunile de origine atmosferica directe sau indirecte (induse) rapide sau lente de rezonanta sau de ferorezonanta E192
pot fi:
Supunerea legaturilor electrice la este permisa intotdeauna este permisa in cazul conductoarelor de este interzisa N57
eforturi de tractiune: cupru A5.1.31.
Sursele stationare de energie electrica in Da Nu Da, doar sub aspectul stabilirii pretului L165
curent continuu se supun dispozitiilor A1.(2)b de vanzare e energiei electrice produse
Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Susceptanta unui circuit de curent impedantei rezistentei reactantei E44


alternativ sinusoidal este inversul: Dan C. are varianta asta
Sustragerea de energie electrica Contraventie Infractiune de furt Contraventie sau infractiune, dupa caz L227
constituie: A85.1
Tabloul de distributie trebuie montat: in plan orizontal perfect vertical si bine fixat nu exista recomandari speciale cu privire N20
A5.2.79. la modul de montare
Tablourile de distributie din locuinte se 2m 2,3 m 2,5 m N88
pot instala astfel incat inaltimea laturii A5.2.67.
de sus a tablourilor fata de pardoseala
finita sa nu depaseasca:
Tarifele de racordare la retea sunt: Stabilite de operatorii de retea Negociate cu solicitantul Reglementate de ANRE L226
Temperatura maxima a unui conductor suma dintre temperatura mediului si temperatura de suprasarcina temperatura mediului 3-NT319
al unui cablu, in regim permanent, este:temperatura de suprasarcina
Dan. C are varainata asta
Temperatura minima dintr-o incapere cu 10° 13° 16° 3-NT267
personal permanent de exploatare a A5.1.14
instalatiilor electrice cu tensiune mai
mare de 1 kV, nu trebuie sa scada sub:
Temperaturile maxime de scurta durata 375°C - 400°C, in functie de materialul valorile limita admise de normele 375°C - 400°C, in functie de durata Dan C.
ale componentelor cablurilor nu trebuie de izolare, respectiv materialul mantalei producatorului
sa depaseasca: exterioare si de umplutura

Pag.29 /64
Sheet1

Tensiunea maxima de serviciu a liniei valoarea eficace a tensiunii intre faze: valoarea eficace maxima a tensiunii intre valoarea eficace maxima a tensiunii intre N118
electrice de joasa tensiune, Um, este: faze, care poate sa apara in conditii faze, care poate sa apara in conditii
normale de functionare in orice punct al anormale de functionare
liniei, intr-un moment oarecare
Cap.2
Tensiunile standardizate pentru retelele 10 kV in retelele de MT 400/230 V in retelele de JT 20 kV in retelele de MT Dan C.
electrice de distributie sunt:
Tensiunile standardizate pentru retelele 6 kV in retelele de MT 400/230 V in retelele de JT 380/220 V in retelele de JT 94 fara
electrice de distributie: raspuns
Teoremele (formulele) Biot Savart intensitatea campului magnetic produs forta electromagnetica forta exercitata intre doua conductoare E104
Laplace se refera la: de un curent care circula printr-un paralele parcurse de curenti
conductor
Termenul minim de anuntare a 48 ore 24 ore 10 ore L54
consumatorilor privind intreruperea A4.4.3.2.2.
necesara pentru lucrari planificate de
exploatare si mentenanta este:
Termenul pentru emiterea avizului 30 zile calendaristice de la inregistrarea 30 zile calendaristice de la inregistrarea 15 zile calendaristice de la inregistrarea L50
tehnic de racordare (ATR) este de: cererii de racordare la 110 kV cererii de racordare la medie tensiune cererii de racordare la joasa tensiune
A4.4.1.2.
Termenul pentru emiterea avizului 10 zile calendaristice de la inregistrarea 20 zile calendaristice de la inregistrarea 30 zile calendaristice de la inregistrarea L51
tehnic de racordare (ATR) este de: cererii de racordare la joasa tensiune cererii de racordare la medie tensiune cererii de racordare la joasa si medie
tensiune A4.4.1.2.
Termenul standard a pentru incheierea 10 zile lucratoare de la depunerea 15 zile lucratoare de la depunerea 30 zile lucratoare de la depunerea L52
contractului pentru serviciul de completa a documentatiei completa a documentatiei completa a documentatiei
distributia energiei electrice intre un A4.4.2.2.
operator de distributie si un utilizator
este de:
Termenul standard pentru raspuns la 30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucratoare L56
reclamatii privind nivelul tensiunii este A4.4.4.5.
de:
Tesla este unitatea de masura a: inductiei magnetice fluxului magnetic intensitatii campului magnetic E23
Timpul minim de deconectare a unui cel mai scurt timp intre inceputul unui suma dintre timpul cel mai scurt de timpul cel mai scurt de actionare al 95 fara
scurtcircuit reprezinta: curent de scurtcircuit si prima separare a actionare al protectiei si cel mai scurt protectiei raspuns
contactelor unui pol al aparatului de timp de deschidere al intreruptorului
deconectare
Titularul autorizatiei de infiintare a unei Sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga Sa stabileasca un sistem de comunicare Sa obtina toate vizele, acordurile si L205
capacitatii energetice, acordata in baza durata a executarii lucrarilor, masurile cu consumatorii de energie electrica ce atestatele prevazute de lege pentru
Legii energiei electrice, are urmatoarele de protectie a persoanelor, bunurilor si vor fi alimentati din instalatiile electrice realizarea obiectivului autorizat
obligatii: mediului A17.1.a aflate in constructie A17.1.b
Toate elementele liniei prin care circula 5 Ω 1Ω 2,5 Ω 96 fara
curentul de scurtcircuit se verifica la raspuns
stabilitate termica, luandu-se in
considerare valoarea de perspectiva a
curentului de scurtcircuit si o rezistenta
a arcului la locul de defect de:
Toate elementele retelei care intervin in impedantele lor rezistentele lor reactantele lor Dan C.
calculul curentilor de scurtcircuit se
introduc in schema de calcul prin:
Transformatoarele de masurare a 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A E127
curentilor se construiesc pentru curenti
secundari de:
Transformatoarele de masurare de pot fi racordate in circuitul primar cu pot fi lasate in exploatare cu infasurarea nu pot fi racordate in circuitul primar cu E144
curent: infasurarea secundara deschisa secundara deschisa infasurarea secundara deschisa
Transformatoarele de masurare de 10 V 50 V 100 V E128
tensiune se construiesc pentru tensiuni
in secundar de:
Transformatoarele de masurare de nu pot fi lasate in exploatare cu nu pot fi lasate in exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu infasurarea E146
tensiune: infasurarea secundara deschisa infasurarea secundara in scurtcircuit secundara in scurtcircuit
Transformatoarele de putere in ulei se 1 tona 1,2 tone 2 tone 3-NT282
prevad cu cuve cu colectoare proprii de A6.6.2.b
ulei sau cu scurgere la un colector
comun sau la alte cuve, daca au cantitati
de ulei de peste:
Transformatoarele montate pe 2 stalpi, 2,5 m 3,5 m 4,5 m 3-NT277
sunt amplasate la o inaltime de cel putin: A6.3.2.h

Traversarea LEA de joasa tensiune peste este permisa daca distanta minima pe este permisa conditionat, in functie de este interzisa N149
constructii in care se prelucreaza sau verticala intre LEA si constructie este de tipul constructiei A104
depoziteaza substante combustibile, minim 2 m
inflamabile sau cu pericol de incendiu
(explozie):
Traversarea liniilor de contact pentru se face cu LEA cu conductoare izolate este interzisa se face respectandu-se conditiile de N151
tramvai sau troleibuz de catre LEA de torsadate "siguranta marita"
joasa tensiune: A110 A110
Trecerea in alta categorie de punct de + 5% respectiv - 20% +10% respectiv - 30% + 10% respectiv - 10% 3-L2
masurare pentru locurile de consum se A18
face prin grija Operatorului de masurare,
atunci cand consumul de energie
electrica pentru ultimele 12 luni se abate
de la valorile de definitie cu:
Trecerea la un grad de autorizare dupa 5 ani de experienta in baza prin vizarea anuala a legitimatiei de Sustinerea unui examen de autorizare in L128
superior se poate face: gradului de autorizare detinut catre ANRE conditiile prevazute in Regulament,
indiferent daca vechea legitimatie a
expirat sau nu A32
Tuburile si tevile metalice rigide sau numai in incaperi in care mediul nu este in orice categorie de incaperi sau mediu numai in incaperi in care mediul nu N66
flexibile, se utilizeaza: coroziv A5.1.79 prezinta pericol de incendiu
Tuburile si tevile metalice sau din numai aparent numai ingropat aparent sau ingropat, in anumite conditii N67
material plastic se instaleaza: A5.1.84
Tuburile si tevile montate orizontal in perfect orizontala aproape orizontala, cu pante de (0,5 … cu pante de (1 …2 ) % intre doua doze N68
incaperi in care se poate colecta apa de 1)% intre doua doze
condensatie trebuie montate intre doua A5.1.89.
doze in pozitie:
Un circuit de curent alternativ, pentru pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv E110
care factorul de putere este egal cu 1,
este un circuit:

Pag.30 /64
Sheet1

Un conductor in care circulatia liniar neomogen neliniar E19


curentului electric nu se supune legii lui
Ohm se numeste circuit:
Un consumator eligibil: poate reveni de pe piata concurentiala pe poate reveni de pe piata concurentiala pe nu poate reveni de pe piata concurentiala L254
piata reglementata o singura data piata reglementata de cel mult douã ori pe piata reglementata
A126(3)
Un corp conductor situat intr-un camp prin conductie prin inductie prin magnetizare E6
electric de intensitate E se incarca cu
electricitate:
Un motor electric sincron, care absoarbe putere activa si putere reactiva absoarbe putere activa si produce putere produce putere activa si putere reactiva E55
functioneaza subexcitat: reactiva
Un motor electric trifazat legat in stea 0,4 kV 0V 230 V E156
este in functiune si alimentat la 0,4 kV.
Tensiunea intre neutrul stelei si una
dintre faze este:
Un numar de n surse fiecare avand forta electromotoare e si rezistenta r/n forta electromotoare ne si rezistenta r/n forta electromotoare e si rezistenta nr E200
tensiunea electromotoare continua e si
rezistenta interioara r, legate in paralel
pot fi inlocuite printr-o sursa echivalenta
avand:
Un receptor electric de rezistenta R rezistenta R este egala cu rezistenta rezistenta R este egala cu rezistenta rezistenta R tinde spre zero E101
conectat la bornele AB ale unui circuit totala a circuitului vazuta prin bornele interna a sursei de tem
de alimentare oarecare absoarbe puterea AB Care
maxima daca: varianta e buna???
Un separator pe un circuit de inalta sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune fãrã curent, fãrã tensiune sau sub E137
tensiune poate fi manevrat: tensiune, fãrã curent
Un transformator de masurare de curent impiedica circulatia curentului primar apar supratensiuni periculoase in nu indica aparatele de masurare E145
nu poate fi lasat cu secundarul in gol, secundar
deoarece:
Una dintre obligatiile electricianului De a respecta proiectele lucrarilor de Nu este obligat sa participe la receptiaAre dreptul de a racorda la SEN noi L135
autorizat care executa lucrari de instalatii electrice si normele tehnice finala a lucrarilor executate puncte de consum, urmand a solicita
instalatii electrice este: aplicabile acordul operatorului de retea dupa
A72 receptia la terminarea lucrarilor
Una dintre obligatiile electricianului Sa respecte proiectele de executie a La solicitarea beneficiarului, sa participe
De a racorda la SEN noi puncte de L132
autorizat care executa lucrari de consum, urmand a solicita acordul
lucrarilor de instalatii electrice doar daca la punerea in functiune si receptia finala
instalatii electrice este: sunt intocmite de el a lucrarilor executate A72.i operatorului de retea dupa receptia la
terminarea lucrarilor
Una dintre obligatiile electricianului Sa proiecteze instalatii electrice doar Sa semneze documentatii de proiectare Sa execute sau sa coordoneze executia L133
care detine autorizatie de tip A este: conform gradului si tipului de autorizare chiar daca nu sunt realizate de el, astfel instalatiilor electrice de orice putere sau
si sa respecte normele tehnice incat proprietarul sa poata demara cat tensiune tehnic realizabila
corespunzatoare tipurilor de instalatii mai repede executia instalatiilor
electrice proiectate A72.e
Una dintre obligatiile electricianului Sa execute instalatii electrice doar Sa execute instalatii electrice doar Sa proiecteze instalatii electrice doar
care detine autorizatie de tip B si conform gradului si tipului de conform gradului si tipului de autorizare conform gradului si tipului de
executa instalatii electrice este: autorizare, numai in contractare legala a si sa respecte normele tehnice autorizare, avand in vedere ca experienta
acestora (prin contract individual de corespunzatoare tipurilor de instalatii practica ii permite acest lucru
munca sau de prestari servicii, in cazul electrice proiectate
in care este autorizat de administratia
publica locala)
Unitatea de masura a capacitatii unui F Axh A/h E116
condensator este:
Unitatea de masura a fluxului electric nu are denumire proprie se utilizeaza Coulombul Faradul E96
este:
Unitatea de masura a fluxului magnetic Tesla Weber Farad E119
este:
Unitatea de masura a frecventei Weber Hertz Henry E36
marimilor periodice se numeste:
Unitatea de masura a sarcinii electrice V/m Coulomb Farad E14
este:
Unitatea de masura ohm x mmp / m este rezistivitate greutate specifica coeficient de dilatatie E125
pentru:
Unitatea de masura pentru masurarea kWh kW kW/h E150
puterii active este:
Unitatea de masura pentru puterea kVAr kVA kW E109
reactiva este:
Urmarirea respectarii de catre operatorii Autoritatii Nationale de Reglementare in Ministerului de resort (Ministerul Cancelariei Primului-ministru L192
economici a sistemului de preturi si domeniul Energiei A11.2.i Economiei si Finantelor)
tarife in domeniul energiei electrice este
de competenta:
Valoarea conductivitatii electrice este in aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint E15
ordine crescatoare la urmatoarele
materiale:
Valoarea frecventei in sistemul bilantul puterilor active circulatia puterii reactive modul de tratare a neutrului retelei E177
electroenergetic este determinata in
principal de:
Valoarea intensitatii campului electric direct proportionala cu r direct proportionala cu patratul lui r invers proportionala cu patratul lui r E3
produs de o sarcina electrica la distanta r
este:
Valoarea medie a capacitatii lineice egala mai mica mai mare E72
pentru o linie electrica aeriana trifazata
este ......... fata de cea a unui cablu
subteran.
Valoarea medie a inductantei de serviciu egala mai mare mai mica E71
pentru o linie electrica aeriana trifazata
este ......... fata de cea a unui cablu
subteran.
Valoarea medie patratica a unei marimi amplitudine valoare efectiva valoarea eficace E38
periodice se mai numeste si:
Valoarea rezistentei de dispersie a prizei 5Ω 10 Ω 15 Ω 3-NT2
de pamant artificiale pentru o instalatie A12.5.3.
de paratrasnete, in cazul in care priza de
pamant se executa separat fata de prizele
de pamant pentru instalatiile electrice,
trebuie sa fie cel mult:

Pag.31 /64
Sheet1

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei 5Ω 10 Ω 15 Ω 3-NT12


de pamant naturale pentru o instalatie de A12.5.3.
paratrasnete, in cazul in care priza de
pamant se executa separat fata de prizele
de pamant pentru instalatiile electrice,
trebuie sa fie cel mult:
Verificarea aparatelor electrice la scurtcircuitul monofazat scurtcircuitul bifazat cu punere la scurtcircuitul trifazat 97 E824fara
solicitari mecanice in cazul curentilor de pamant raspuns
scurtcircuit se face luandu-se in
considerare, de regula:
Verificarea aparatelor electrice la valoarea de varf a curentului de curentul de scurtcircuit permanent (kA) curentul de scurtcircuit simetric initial
solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit (kAmax) (kA)
scurtcircuit se face verificand ….......….
in raport cu curentul dinamic nominal al
aparatului:
Verificarea dimensionarii, in proiectare, criteriul pierderilor minime de energie criteriul economic si criteriul stabilitatii criteriul stabilitatii termice si dinamice L61
a retelelor electrice de distributie, termice in regim de durata A6.6.1.a/b in regim de scurtcircuit A6.6.1.c
conform prevederilor Codului tehnic al
retelelor electrice de distributie (Codul
RED), se face tinand seama de:
Verificarea instalatiilor electrice personalul angajat al furnizorului de specialisti atestati de Ministerul corpul de control al ANRE, in L115
tehnologice noi, executate in vederea energie electrica Economiei si Finantelor, avand calitatea colaborare cu reprezentantii
racordarii la SEN se realizeaza de catre: de "Responsabil tehnic cu executia" departamentelor specializate in
domeniul reglementarilor tehnice si
comerciale
Verificarea liniilor electrice aeriene cu de regula, numai la efectele dinamice de regula, numai la efectele termice intotdeauna la efectele termice si 98 fara
tensiunea nominala de 110 kV sau mai dinamice raspuns
mare se verifica, in conditiile curentilor
de scurtcircuit:
Verificarea proiectelor de instalatii electricieni autorizati de ANRE si care specialisti atestati de Ministerul personalul angajat al furnizorului de L114
electrice tehnologice racordate la SEN sunt titulari de autorizatii de tip B Economiei si Finantelor avand calitatea energie electrica, care detine reteaua de
se realizeaza de catre: de "Verificator de proiecte" A15 distributie publica a energiei electrice
Zona de protectie a cablurilor cu 75 m 150 m 200m 3-NT315
tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub A5.5.1.h
apa, trebuie sa aiba o latime de:
Zona de protectie a unei capacitati Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, L178
energetice de transport sau distributie extinsa in spatiu, in care se introduc extinsa in spatiu, in care se instituie extinsa in spatiu, in care efectuarea unor
energie electrica este: interdictii privind accesul persoanelor si restrictii si interdictii in scopul asigurarii constructii de orice fel este admisa
regimul constructiilor functionarii normale si pentru evitarea numai cu avizul de amplasament al
A3.67. punerii in pericol a persoanelor, operatorului de retea
bunurilor si mediului Dan C are
varianta asta

Zona de protectie la o centrala eoliana egala cu conturul fundatiei pilonului de pana in prezent, nu s-a reglementat egala cu conturul fundatiei pilonului de 3
este: sustinere sustinere la care se adauga 0,2 m de jur- 99 fara
imprejur raspuns
Zona de siguranta a unei capacitatii Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, L179
energetice este: extinsa in spatiu, in care se introduc extinsa in spatiu, in care se instituie extinsa in spatiu, in care se instituie
interdictii privind accesul persoanelor si restrictii si interdictii in scopul asigurarii restrictii si interdictii in scopul evitarii
regimul constructiilor functionarii normale punerii in pericol a persoanelor,
A3.68. bunurilor si mediului

Pag.32 /64
Sheet1

Pag.33 /64
Sheet1

Pag.34 /64
Sheet1

Pag.35 /64
Sheet1

Pag.36 /64
Sheet1

Pag.37 /64
Sheet1

Pag.38 /64
Sheet1

Pag.39 /64
Sheet1

Pag.40 /64
Sheet1

Pag.41 /64
Sheet1

Pag.42 /64
Sheet1

Pag.43 /64
Sheet1

Pag.44 /64
Sheet1

Pag.45 /64
Sheet1

Pag.46 /64
Sheet1

Pag.47 /64
Sheet1

Pag.48 /64
Sheet1

Pag.49 /64
Sheet1

Pag.50 /64
Sheet1

Pag.51 /64
Sheet1

Pag.52 /64
Sheet1

Pag.53 /64
Sheet1

Pag.54 /64
Sheet1

Pag.55 /64
Sheet1

Pag.56 /64
Sheet1

Pag.57 /64
Sheet1

Pag.58 /64
Sheet1

Pag.59 /64
Sheet1

Pag.60 /64
Sheet1

Pag.61 /64
Sheet1

Pag.62 /64
Sheet1

Pag.63 /64
Sheet1

Pag.64 /64