Sunteți pe pagina 1din 3

Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare

la contractele de ac i!itii pentru nevoi de aparare" ordine publica si siguranta nationala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 7 martie 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. rticol unic !e aproba Ordonanta de urgenta a "u#ernului nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea $i completarea Ordonantei de urgenta a "u#ernului nr. 1%&'2002 pri#ind operatiunile compen$atorii referitoare la contractele de ac(izitii pentru ne#oi de aparare, ordine publica $i $iguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13) din 1 martie 2010, cu urmatoarea completare* +a articolul I, inaintea punctului 1 $e introduce un nou punct, cu urmatorul cuprin$* , rticolele 5 $i 5-1 $e modifica $i #or a#ea urmatorul cuprin$* rt. 5 .1/ Pre#ederile prezentei ordonante de urgenta $e aplica pentru indeplinirea obligatiei de compen$are rezultate din atribuirea unui contract de ac(izitie de pe piata e0terna de produ$e, $er#icii $au lucrari nece$are domeniului apararii, ordinii publice $i $igurantei nationale, a carui #aloare depa$e$te, indi#idual $au cumulat, doua milioane de euro. .2/ Pre#ederile prezentei ordonante de urgenta $e aplica $i in cazul in care un operator economic roman, pentru realizarea obiectului unui contract de ac(izitie in domeniul apararii, ordinii publice $i $igurantei nationale, cumpara de pe piata e0terna produ$e, $er#icii $au lucrari a caror #aloare depa$e$te, indi#idual $au cumulat, doua milioane de euro. .3/ Pre#ederile prezentei ordonante de urgenta $e aplica pentru indeplinirea obligatiei de compen$are rezultate din inc(eierea unui acord1cadru pri#ind ac(izitia de pe piata e0terna de produ$e, $er#icii $au lucrari nece$are domeniului apararii, ordonii publice $i $igurantei nationale a caror #aloare depa$e$te, indi#idual $au cumulat, doua milioane de euro. .2/ Pre#ederile prezentei ordonante de urgenta $e aplica $i in cazul in care un operator economic roman, pentru realziarea obiectului unui acord1cadru in domeniul apararii, ordinii publice $i $igurantei nationale, cumpara de pe piata e0terna produ$e, $er#icii $au lucrari a caror #alaore depa$e$te, indi#idual $au cumulat, doua milioane de euro. rt. 5-1 Pre#ederile art. 5 nu $e aplica in cazul ac(izitiilor finantate din fonduri e0terne nerambur$abile acordate "u#ernului Romaniei, pentru $uma finantata, $i nici in cazul contractelor atribuite de un gu#ern altui gu#ern., ce$ta lege a fo$t adoptata de Parlamentul Romaniei, cu re$pectarea pre#ederilor art. 75 $i ale art. 7) alin. .1/ din 3on$titutia Romaniei, republicata.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare $i formatare neoficiala a pre#ederilor oficiale, a#and la baza te0te publice preluate de la* Monitorul Oficial #oate fi de interes si$ +egea 73'2013 pri#ind in$tituirea unor ma$uri $peciale pentru protectia obiecti#elor militare care fac parte din !i$temul de aparare impotri#a rac(etelor bali$tice. +ege nr. 73'2013 Ordin M12'2013 pri#ind aprobarea 3riteriilor de performanta pentru e#aluarea anuala $au ori de cate ori e$te ne#oie a comandantilor unitatilor $anitare cu paturi din reteaua $anitara a Mini$terului pararii 4ationale, in baza carora contractul de man +egea 1&5'2012 pentru aprobarea O5" 112'2011 pri#ind atribuirea anumitor contracte de ac(izitii publice in domeniile apararii $i $ecuritatii. +ege nr. 1&5'2012 Ordin M101'2012 pri#ind organizarea $i de$fa$urarea in cadrul Mini$terului pararii 4ationale a acti#itatilor de $olutionare a petitiilor $i de primire in audienta +egea 12%'2012 pentru modificarea $i completarea +egii nr. 22)'200) pri#ind pregatirea populatiei pentru aparare. +ege nr. 12%'2012 +egea 23'2012 pentru modificarea $i completarea +egii 3%2'200) pri#ind $tatutul $oldatilor $i gradatilor #oluntari. +ege nr. 23'2012 +egea 2&0'2011 pentru ratificarea cordului dintre Romania $i !tatele 5nite ale mericii pri#ind ampla$area $i$temului de aparare impotri#a rac(etelor bali$tice al !tatelor 5nite in Romania 6" 1553'2002 republicata 2011 pri#ind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intere$elor colecti#e ale con$umatorilor. 6oatararea 153'2002 republicata 2011 +egea 5%'2011 pri#ind modificarea art. % din +egea apararii nationale a Romaniei nr. 25'1&&2. +ege nr. 5%'2011 +egea 53'2011 pentru modificarea $i completarea +egii nr. %0'1&&5 pri#ind $tatutul cadrelor militare. +ege nr. 53'2011 +egea 11'2011 pentru modificarea $i completarea Ordonantei "u#ernului nr. 2)'1&&2 pri#ind drepturile de (rana, in timp de pace, ale per$onalului din $ectorul de aparare nationala, ordine publica $i $iguranta nationala O5" 1'2011 pri#ind $tabilirea unor ma$uri in domeniul pen$iilor acordate beneficiarilor pro#eniti din $i$temul de aparare, ordine publica $i $iguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1'2011 +egea 51'2010 pentru modificarea $i completarea +egii nr. 3%2'200) pri#ind $tatutul $oldatilor $i gradatilor #oluntari O5" 1)'2010 ma$uri de eficientizare a acti#itatii de intretinere a culoarului de frontiera, fa$iei de protectie $i a $emnelor de frontiera. Ordonanta de urgenta nr 1)'2010 O5" 7'2010 pentru modificarea $i completarea O5" nr. 1%&'2002 pri#ind operatiunile compen$atorii referitoare la contractele de ac(izitii pentru ne#oi de aparare, ordine publica $i $iguranta nationala Ordin nr. 20'2010 pentru aprobarea Procedurii de $upra#eg(ere a aplicarii in plan intern a $anctiunilor internationale obligatorii pentru Romania, in domeniul de acti#itate al Mini$terului pararii 4ationale Reflectii inutile 1 #iata de a#ocat Medicul $i magi$tratii $ai 6" &2%'200& pri#ind finantarea finalizarii pregatirii $i participarii Romaniei cu unitati $i $ubunitati din Mini$terul pararii 4ationale la $tabilizarea Republicii Ira7 6" &72'200& 1 modificarea art. 5 alin. .1/ din 6" )0)'2005 pri#ind organizarea programelor de $tudii uni#er$itare in in$titutiile militare de in#atamant $uperior din $ubordinea Mini$terului pararii 4ationale

S-ar putea să vă placă și