Sunteți pe pagina 1din 2

Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Lege nr.

50/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 19 martie 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta le e. !rticol unic "e ea nr. 241#200$ pentru pre%enirea &i combaterea e%aziunii fi&cale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6'2 din 2' iulie 200$, cu modificarile &i completarile ulterioare, &e modifica dupa cum urmeaza( 1. !rticolul 3 &e modifica &i %a a%ea urmatorul cuprin&( )!rt. 3 *on&tituie infractiune &i &e pedep&e&te cu inc+i&oare de la 6 luni la $ ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intentie &au din culpa, documentele de e%identa contabila di&tru&e, in termenul in&cri& in documentele de control.) 2. !rticolul 4 &e modifica &i %a a%ea urmatorul cuprin&( )!rt. 4 *on&tituie infractiune &i &e pedep&e&te cu inc+i&oare de la un an la 6 ani refuzul ne,u&tificat al unei per&oane de a prezenta or anelor competente documentele le ale &i bunurile din patrimoniu, in &copul impiedicarii %erificarilor financiare fi&cale &au %amale, in termen de cel mult 1$ zile de la &omatie.) 3. !rticolul $ &e modifica &i %a a%ea urmatorul cuprin&( )!rt. $ *on&tituie infractiune &i &e pedep&e&te cu inc+i&oare de la un an la 6 ani impiedicarea, &ub orice forma, a or anelor competente de a intra, in conditiile pre%azute de le e, in &edii, incinte ori pe terenuri, cu &copul efectuarii %erificarile financiare, fi&cale &au %amale.) 4. !rticolul 6 &e modifica &i %a a%ea urmatorul cuprin&( )!rt. 6 *on&tituie infractiune &i &e pedep&e&te cu inc+i&oare de la un an la 6 ani retinerea &i ne%ar&area, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la &cadenta, a &umelor reprezentand impozite &au contributii cu retinere la &ur&a.) $. "a articolul 9, alineatele -2. &i -3. &e modifica &i %or a%ea urmatorul cuprin&( )-2. /aca prin faptele pre%azute la alin. -1. &0a produ& un pre,udiciu mai mare de 100.000 euro, in ec+i%alentul monedei nationale, limita ma1ima a pedep&ei pre%azute de le e &i limita ma1ima a ace&teia &e ma,oreaza cu $ ani. -3. /aca prin faptele pre%azute la alin. -1. &0a produ& un pre,udiciu mai mare de $00.000 euro, in ec+i%alentul monedei nationale, limita minima a pedep&ei pre%azute de le e &i limita ma1ima a ace&teia &e ma,oreaza cu ' ani.)

!cea&ta le e a fo&t adoptata de Parlamentul Romaniei, cu re&pectarea pre%ederilor art. '$ &i ale art. '6 alin. -1. din *on&titutia Romaniei, republicata.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare &i formatare neoficiala a pre%ederilor oficiale, a%and la baza te1te publice preluate de la( Monitorul Oficial Poate fi de interes si: O23 24#2012 pentru modificarea &i completarea "e ii nr. $'1#2003 pri%ind *odul fi&cal &i re lementarea unor ma&uri financiar0fi&cale. Ordonanta de ur enta nr. 24#2012 O23 $4#2010 pri%ind unele ma&uri pentru combaterea e%aziunii fi&cale. Ordonanta de 2r enta nr. $4#2010 "e e 324#2009 pentru aprobarea O23 nr. 46#2009 pri%ind imbunatatirea procedurilor fi&cale &i diminuarea e%aziunii fi&cale. "e ea nr. 324#2009 O23 nr. 46#2009 pri%ind imbunatatirea procedurilor fi&cale &i diminuarea e%aziunii fi&cale. Ordonanta de ur enta 46#2009 O3 nr. '$#2001, republicat 2004, ordonanta pri%ind or anizarea &i functionarea cazierului fi&cal

S-ar putea să vă placă și