Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAM EURO 200 AJUTOR ACHIZITIONARE CALCULATOR

PANA LA DATA DE 20 APRILIE 2013, ORA 13,00 STUDENTII CARE INDEPLINESC CONDITIILE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE 200 euro PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR POT DEPUNE CERERI INSOTITE DE DOCUMENTE LA DECANAT
Acte necesare: - cerere tip de la secretariat - copie a actului de identitate a studentului - copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de nastere (pt.cei care nu au buletin) ale celorlalti membri ai familiei; - adeverinta de la unitatile/institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori, cu specificarea faptului daca au beneficiat sau nu de aceasta facilitate, deoarece ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii. - acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei in luna precedenta depunerii cererii (ex.: adeverinte salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverinte venituri agricole);
VENITUL BRUT/MEMBRU DE FAMILIE ESTE DE 150 LEI.

- declaratii autentificate de venituri pentru membrii de familie care nu realizeaza nici un venit; - declaratia pe propria raspundere a tutorelui in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut (sub 150 lei) si ca dispune de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.
Potrivit Legii nr.269/2004, elevii si studentii din invatamantul de stat sau particular, in varsta de pana la 26 de ani pot beneficia de o subventie, reprezentand echivalentul a 200 de euro, pentru achizitionarea unui calculator. O conditie esentiala pentru a primi aceasta subventie este ca elevul sau studentul care solicita ajutorul sa provina dintr-o familie cu venit brut lunar sub 150 lei pe membru de familie. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii, burselor sociale. Bonurile valorice, acordate ca subventie, sunt identificate unic la nivel national prin serie si numar. Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.

TERMEN PENTRU DEPUNEREA ACTELOR 20 aprilie 2013, ora 13,00 Decanat, corp A, sala A II 2 ntre orele 13 - 15

Demersurile pentru obtinerea ajutorului financiar Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator in baza Legii 269/2004 (program cunoscut sub sintagma "Euro200"), beneficiarii intocmesc o cerere tip pe care o depun la unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul. Parintii sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de prevederile acestei legi, depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator, insotita de urmatoarele documente: copie a certificatului de nastere sau actului de identitate al elevului impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz; copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membrii ai familiei; adeverinte de venit, in original, ale membrilor familiei. In cazul studentilor, acestia pot depune personal cererea pentru ajutorul financiar. Cererea, impreuna cu documentele insotitoare, se depun la secretariatul institutiilor de invatamant la care este inscris elevul sau studentul care solicita ajutorul financiar. La depunerea cererii si actelor care o insotesc, solicitantul va prezenta, pentru confruntare, si originalele documentelor. Cererea cuprinde si o declaratie potrivit careia se angajeaza sa cumpere un calculator nou in termenul de 30 de zile de la primirea documentului de achizitionare si sa nu-l instraineze inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumparare. In cazul nerespectarii angajamentului, beneficiarul subventiei va restitui echivalentul in lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatarii abaterii. Solicitantul mai trebuie sa declare pe proprie raspundere ca familia lui nu a beneficiat de un astfel de ajutor din partea statului pentru achizitionarea unui calculator personal. Dupa evaluarea cererilor se publica pe Internet lista cererilor eligibile urmand apoi sa se publice, tot pe Internet, lista benficiarilor. Urmeaza apoi, o perioada in care se pot depune contestatii. Dupa rezolvarea contestatiilor se mai publica inca o data lista benficiarilor si se elibereaza bonurile valorice. Cum se achizitioneaza calculatorul.Dupa obtinerea bonului valoric, in termen de 30 de zile trebuie cumparat calculatorul. Beneficiarii se pot prezenta la oricare agent economic care comercializeaza calculatoare, si pot achizitiona calculatoare, in baza bonului valoric in original, achitand diferenta de pret care depaseste contravaloarea ajutorului financiar. In situatia in care furnizorul accepta, diferenta de pret poate fi platita de beneficiar si in rate. In aceste cazuri, bonul valoric poate constitui avans pentru achizitionarea calculatoarelor. Este interzisa acordarea de catre agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric. Intre agentul economic si beneficiar se va incheia un proces verbal de predare-primire. Agentul economic tine evidenta beneficiarilor si a calculatoarelor vandute acestora si pastreaza bonurile valorice in original pentru remitere catre Comisia Judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti/din institutia de invatamant superior/inspectorate. Ajutorul financiar se acorda doar pentru achizitionarea unor calculatoare noi, cu configuratie minima a unui calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM si 40 GB hard-disk, sau echivalent. Calculatorul personal este constituit minim din procesor, memorie volatila, dispozitive de stocare permanenta (hard-disk), tastatura, mouse si monitor. Dupa achizitionarea calculatorului, Comisia care a eliberat bonul valoric primeste de la elev, in termen de cinci zile de la cumparare, dovezile achizitiei: copiile facturii (sau factura fiscala) si a procesului verbal de predare-primire a calculatorului. Agentii economici care au vandut calculatoare prin acest program de subventionare depun bonurile valorice, copiile facturilor si a proceselor verbale de predare primire spre decontare la Comisia judeteana sau a Municipiului Bucuresti, respectiv la comisiile din institutiile de invatamant superior. Inspectoratele scolare, respectiv institutiile de invatamant superior, au obligatia de a transfera agentului economic contravaloarea in lei a bonurilor valorice primite..

ANEXA 2 Nr. nreg./data: ........................................... Unitatea/instituia de nvmnt (nume, localitate, jude, cod SIRUES): ....................................................................................................................................................... Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului n vederea achiziionrii unui calculator personal nou (1) Subsemnatul (numele, iniiala tatlui, prenumele) ....................................................................................................... fiul/fiica lui ............................................ i al ............................................, domiciliat n (str.nr.,bl.,sc.,et.,ap.,jud., sect., localitate) ........................................................................................ ... cod postal nr. ........................, cod numeric personal ........................................................., CI/BI seria/nr....................................., telefon/fax: ..............................., e-mail: ................................, ocupaie ............................., venit (n lei, conform adeverinei ataate): .................................. ___ (2) n calitate de printe |_|/ocrotitor legal |_|/alt calitate |_|: ........................................... al ...................................., cod numeric personal: ................................, CI/BI ..............., elev la (unitatea de nvmnt) .................................................................... din localitatea ..................................., judeul ....................., solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului n vederea achiziionrii unui calculator personal nou, reprezentnd echivalentul n lei a 200 de EURO pentru un calculator. M angajez s fac dovada achiziiei unui calculator nou n termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric si s nu-l nstrinez nainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumprare. Sunt de acord ca n cazul nerespectrii angajamentului s restitui echivalentul n lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatrii abaterii. Declar pe proprie rspundere c familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziionarea unui calculator personal si c aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depus de familia mea. Sunt de acord ca datele cu caracter personal s fie folosite la ntocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare si s fie parial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim de expunere public necesar. Cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, confirm pe proprie rspundere c toate informaiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si susinute de actele autentice depuse. M angajez ca n cazul schimbrii validitii informaiilor nainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, s informez Comisia de aceste schimbri. Semntura .......................................... Rezervat pentru comisie: Informaiile sunt corecte i conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se ncadreaz n prevederile legale pentru acordarea ajutorului. LS Nr. nreg./data: ..................

(3) Toi ceilali membri ai familiei care se ncadreaz n prevederile pentru acordarea ajutorului (fie acetia elevi sau studeni, minori sau majori) sunt:
Nume, iniiala tatlui, prenume Cod numeric personal CI/BI/CN Relaia fa de declarant n cadrul familiei (fiu, fiic, frate etc.) Venit (n lei, conform actelor doveditoare) Unitatea/instituia de nvmnt (denumire, adres, cod potal, telefon, fax, e-mail)

(4) Toi ceilali membri ai familiei care nu se ncadreaz n prevederile pentru acordarea ajutorului sunt:
Nume, iniiala tatlui, prenume Cod numeric personal CI/BI/CN Relaia fa de declarant (printe, ocrotitor legal, fiu, fiic, frate etc.) Venit (n lei, conform actelor doveditoare)

Venit total: Venit pe membru de familile:

NOT: Seciunea 2 se completeaz numai n cazul elevilor/studenilor minori. Seciunile 1, 3 si 4 se completeaz obligatoriu. Nr. de nregistrare al cererii i denumirea unitii/instituiei se completeaz de ctre comisia din unitatea/instituia de nvmnt.

Semntura ...............

CERERE
pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului in vederea achizitionarii unui calculator personal nou

Subsemnatul,(numele,initiala tatalui,prenumele)
..........................................................................................................................................................................

fiul/fiica lui ................................................ si al................................................. domiciliat in judetul.........................................localitatea.......................................... str............................................nr. ....bl. ....sc. ....et. .ap....... cod postal ....................... cod numeric personal ...................................................................................................... solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului in vederea achizitionarii unui calculator personal nou, reprezentand echivalentul in lei a 200 de EURO pentru un calculator.

Ma angajez sa cumpar un calculator nou in termenul de 30 de zile de la primirea documentului de achizitionare si sa nu-1 instrainez inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumparare.

Sunt de acord ca in cazul nerespectarii angajamentului sa restitui echivalentul in lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatarii abaterii. Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie folosite la intocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.

Data, ________________

Semnatura, ____________