Sunteți pe pagina 1din 3

Arhitect Radu Aurelia

Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A et 5 ap. 503 +40 723 237 871

Qfort - Tomis Nord


Servicii de arhitectur Constana, Cis e!ei 1" +40 24 1"5 0233

Qfort - Casa de Cultura


Servicii de arhitectur Constana, B#. 1 De$e %rie 1&18 10 +40 24 1"1 1408

Proges - Km 4-5
Servicii de arhitectur Constana, 'os. Man(a!iei 183 +40 24 1"3 &255

Komandor
Servicii de arhitectur Constana, B#. 1 De$e %rie 1&18 2 +40 34 143 2743

Conce t Tehno Proiect S!r!l!


Servicii de arhitectur Constana, ST). *+IB*),)II nr. 21 %!. I-31 s$. A et parter Ap. 1 +40 752 272 244

"ell "!a!u!
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. &3 et 2 Ap. 11 +40 744 320 0"2

Amadeus
Servicii de arhitectur Constana, Ste.an $e! Mare 2"

#$s% - Real Constanta Nord


Servicii de arhitectur Constana, B#. A/re! -!ai$/ 1"8 +40 34 144 2731

Car eta
Servicii de arhitectur Constana, 'os. Man(a!iei 1180120

Casa &ia - Tomis &all


Servicii de arhitectur Constana, Ste.an $e! Mare 3"040 +40 24 151 5580

Sa'imo- roiect S!r!l!


Servicii de arhitectur Constana, ST). DACIA nr. 31 +40 728 157 858

Anghel (on - "irou (ndividual de Arhitectur


Servicii de arhitectur Constana, ST). ADAMC+ISI nr. 4 %!. AS3 s$. A Ap. 2 +40 723 204 "48

Arhitect Anghelescu )alerica


*esigneri Constana, BD. TOMIS nr. 143A et 5 ap. 503 +40 724 385 703

A'di+a A'di+a
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A +40 24 152 04&8

"ocunescu (ncuda Naru,a- "irou (ndividual de Arhitectur


Servicii de arhitectur

Constana, BD. D1CA I. 2. nr. 32 %is +40 24 1"& 45&&

Puticiu &atei- "irou (nd! de Arhitectur


Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 22" +40 723 &"& "70

.ucaci Andreea
Servicii de arhitectur Constana, ST). 13I)II nr. 1&A +40 24 1"& 5&"0

.emonie Raluca
Servicii de arhitectur Constana, BD. MAMAIA nr. 158 +40 723 35" 433

(sacov &ihai
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A +40 24 1"" 0527

*/architecture S!r!l!
Servicii de arhitectur Constana, ST). B14*SC1 5)*DA nr. 7A +40 740 824 118

Tudosie .aura Smaranda


Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A +40 745 085 055

*omolescu 0lena
Servicii de arhitectur Constana, BD. +,51'3*A31 A. nr. 10" +40 24 1"5 5113

&arcu *rago+
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A +40 728 8&4 403

"adea Silviu
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 235 +40 745 1"1 "&2

Archit-'irou (ndividual de Arhitectur


Servicii de arhitectur Constana, BD. 1 D*C*MB)I* 1&18 nr. 21 et 2 ap. CAM28 +40 724 001 420

"ucur (onic
Servicii de arhitectur Constana, ST). +15T,TO)I nr. & +40 744 332 "83

1rdinul Arhitec2ilor *in Rom3nia-filiala *o'rogea


Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A ap. CAM.&01 +40 24 152 0443

Stnescu Rodica
Servicii de arhitectur Constana, ST). MI)C*A C*+ B,T)63 nr. 141 s$. A ap. 4 +40 34 117 17"5

4amfir (nteriar *esign S!r!l!


Servicii de arhitectur Constana, A+. 7*)AC+**A nr. 3 +40 725 188 2&5

"ell &arian
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. &3 +40 24 1"7 2088

Crciun 0milia
Servicii de arhitectur Constana, ST). O+T*3I*I nr. 8%is +40 24 1"1 4158

(on 5lorentin Aurelian


Servicii de arhitectur Constana, ST). 8+,M63DA nr. 50052 +40 24 1"1 1"07

&arinescu 6tefan
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 222 +40 24 1"5 "731

"ucur *orin Paul


Servicii de arhitectur Constana, ST). MI)C*A C*+ B,T)63 nr. 55 +40 24 1"1 2541

Neicu 5lorian
Servicii de arhitectur Constana, ST). 2)I3D*A31 3. nr. "4 +40 741 &34 214

&emet *an
Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. &3 +40 24 1"7 2433

Pavel (leana
Servicii de arhitectur Constana, A+. 7*)AC+**A nr. 2 %!. T2 ap. 11 +40 24 1"7 0502

Ro7studio S!r!l!
Servicii de arhitectur Constana, A+. TO5O+O2 nr. 12 +40 7"" 2"" "01

)ucmanovici 1ctavian
Servicii de arhitectur Constana, BD. 8*)DI3A3D I nr. &4 +40 744 384 483

Pintilescu Petre
Servicii de arhitectur Constana, ST). ADAM IO3 nr. 50 +40 24 151 80&4

8agiu )ladimir
Servicii de arhitectur Constana, ST). 3A+B*I nr. 3 +40 24 1"3 5173

Promarh-'irou de Arhitectur S!r!l!


Servicii de arhitectur Constana, BD. TOMIS nr. 143A +40 745 &&7 107

*uvagi (gnis Ne,la


Servicii de arhitectur Constana, ST). 13I)II nr. 1&A +40 24 1"& 8008

Petre 9heorghe
Servicii de arhitectur Constana, ST). A51S1+1I nr. 2 +40 24 158 1504

)elvet Perdele
Servicii de arhitectur Constana, Mi9ai -itea:/ 10