Sunteți pe pagina 1din 2

BENEFICIAR

EXECUTANT

Formular PRAM

001 2003
pag. 1 din 2

Buletin de verificare posturi de transformare (PTS, PCZ)


Nr.___________ din data_________________
Instala\ia_________________________

Motivul verific`rii__________________

Aparate utilizate:_____________________________________________________________
VERIFIC~RI COMUNE:
A. Control vizual relee ]i aparate

_______

B. Control conexiuni ]iruri de

cleme _____
1 {NTRERUPTOR MT, Tip_____________________
1.1 Rezisten\` circuite primare
R-R

REZISTEN|A DE IZOLA|IE (M)


R-

REZISTEN|A DE CONTACT()
R

S-S

STO
S-

T-T

RTO
T-

RSO
>300 pt. 6 kV

>300 pt. 6

Valoare

>1000 pt. 20

kV

admis`

kV

>1000 pt. 20

Admis :

kV

{NTRERUPTOR DECLAN}AT
{NTRERUPTOR ANCLAN}AT
1.2 Rigiditate ulei E =____kV/cm;Admis>60 kV/cm 1.3 R.iz.circ.sec. R =
____M; Admis >1 M
1.4 Timpii de ac\ionare: Anclan]are=____ms; Declan]are = ______ms; Admis < 5
ms.
1.5 Nesimultaneitate [nchidere contacte :Anclan]are = __; Declan]are = __;
Admis< 2(5)ms A/(D)
2.TRANSFORMATOR MT/JT (MT) ____________kV / _____________kV
Tip
PLO

P=

R iz: IT

R iz: JT

O+JT

O+IT

EXECUTAT
Forma\ia

AVIZAT
}ef Laborator
PRAM

kVA

R ohmic` R ohmic`

APROBAT
Resp. Siguran\a
Instala\iilor

LUAT LA CUNO}TIIN|~
}ef Sec\ie de Serviciul
Produc\ie
Energetic

BENEFICIAR

EXECUTANT

Formular PRAM

001 2003
pag. 2 din 2

M la 20 oC

M la 20 oC

IT (m)

JT (m)

Rigiditat
e diel.

Admi

Admi

R A-O

R a-O

15
R60

s
>

15
R60

s
>

R B-O

R b-O

Kab

>1,2

Kabs

>1,2

R C-O

R c-O

s
Releu gaze : Riz =
Probe func\ionale:

EXECUTAT
Forma\ia

ulei
kV/cm

Admis>1
20

M, Riz admis = 2 M;
Semnalizare
Declan]are

AVIZAT
}ef Laborator
PRAM

APROBAT
Resp. Siguran\a
Instala\iilor

LUAT LA CUNO}TIIN|~
}ef Sec\ie de Serviciul
Produc\ie
Energetic