Sunteți pe pagina 1din 38

Director: prof.

Dobru Vasile

PLANIFICARE
CLASA A VI-A
LIM A !I LI"ERA"#RA R$M%N&
A'ul (colar )*+, - )*+.

Profesor: "rif A'a Maria


!coala /i0'a1ial2 "ure'i Discipli'a: Li0ba (i literatura ro03' Profesor: "rif A'a Maria Nr. 4e ore5spt03': .
C$MPE"EN6E /ENERALE2 S$CIALE !I CIVICE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare 2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat . Receptarea mesajului scris! din te"te literare i nonliterare! n scopuri diverse #. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise! n diferite conte"te de realizare! cu scopuri diverse

VAL$RI !I A"I"#DINI $ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi! a gustului estetic n domeniul literaturii %timularea gndirii autonome! refle"ive i critice n raport cu diversele mesaje receptate $ultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a folosi limbajul ntr& o manier pozitiv! responsabil din punct de vedere social $ultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului cultural 'ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

C$N6IN#"#RI Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a ()&a. 1. Lectura 1.1. Cartea - obiect cultural. *%tructura crii+ cuprins! prefa! postfa! note. 1.2. Teoria literar 1.2.1. Structura operei literare. ,odurile de e"punere. Naraiunea -autor! narator! personaj. naraiunea la persoana a )))&a i naraiunea la persoana ). subiectul operei literare! momentele subiectului. timpul i spaiul n naraiune/. Descrierea -portretul literar! tabloul/. Dialogul -mijloc de caracterizare a personajelor/. 1.2.2. Figurile de stil -actualizare/. A'tite1a. 1.2. . Versificaia -actualizare/. "ipuri 4e ri0 -monorima! rima mperec0eat! rima ncruciat! rima mbriat/. Msura. 1. . Textul 1. .1. Texte literare 1 populare i culte 1 aparinnd diverselor genuri i specii. $pera epic. $pera liric. %pecii literare obligatorii+ pastelul2 fabula2 4oi'a popular. 1. .2. Texte nonliterare: anunul! tirea. %e vor selecta 7-8 te9te literare 4e ba12 destinate studiului aprofundat. 2ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. 3le pot fi nsoite de scurte te"te au"iliare -literare sau nonliterare! inclusiv contemporane/. %e sugereaz ca te"tul de baz s nu depeasc! de regul! dou pagini. 'in te"tele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative! lectura integral urmnd a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. 4utorii de manuale i profesorii au libertatea s aleag te"te&suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la punctele 1.2.1 5 1.2. i 1. .1 5 1. .2. 4ceste te"te trebuie s respecte urmtoarele criterii+ valoric! estetic! formativ! adecvare la vrsta elevilor. 2. Practica raional i funcional a limbii 2.1. Comunicarea oral 2.1.1. Structurarea textului oral

6rdonarea ideilor n comunicare -actualizare/. 2.1.2. Textul dialogat i cel monologat. $r:a'i1area replicilor ;'tr-u' 4ialo: co0ple9. A4aptarea la i'terlocutor. *Mo4alit<i 4e co'ectare a ele0e'telor 'o'=erbale la cele =erbale . Mo'olo:ul: te9t 'arati=2 te9t 4escripti=2 te9t i'for0ati=. Rezumatul oral -actualizare/. *%e recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte 4e =orbire+ & identificarea sau diferenierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta. & susinerea unui sc0imb verbal ntr&o conversaie de grup. & e"primarea gusturilor! e"punerea unor opinii despre ceva sau cineva! stabilirea unei analogii! a unei comparaii! e"primarea unei impresii personale. & formularea unei propuneri! acceptarea ori refuzul unei propuneri. & descrierea unui obiect sau a unei persoane -a unui loc/. & prezentarea unei aciuni comple"e. 2.2. Comunicarea scris 2.2.1. rocesul scrierii $r:a'i1area u'ui te9t ;' fu'c<ie 4e 4esti'a<ie >scrisoarea2 a'u'<ul/. %emnele de punctuaie+ pu'ctul (i =ir:ula2 linia de dialog i li'ia 4e pau1. Semnele ortografice+ cratima! pu'ctul ca se0' orto:rafic. 2.2.2. Contextele de reali!are Relatarea. *6ferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare. Moti=area u'ei opi'ii pri=itoare la te9tele stu4iate sau la fapte5persoa'e 4i' realitate. Descrierea 4e tip tablou2 4e tip portret. Po=estirea . Re1u0atul. Aprecieri perso'ale referitoare la te9tele epice (i lirice stu4iate. ,. Elemente de construcie a comunicrii 2n toate clasele gimnaziului! modalitatea tradiional sau de alt natur! de ordonare! de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine e"clusiv de opiunea autorului de manual i a profesorului. %e recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul te"tului nonliterar i literar! inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice! e"igen absolut necesar! mai ales n cazul elementelor de le"ic. $oncepia pe care s&a ntemeiat prezentul curriculum este c! n coal! predarea& nvarea va urmri 7limba n funciune8! n variantele ei oral i scris! normat i literar! iar nu 7limba ca sistem abstract8. )ntereseaz "i!iunea comunicati"-pragmatic a prezentei programe! nu predarea #n i pentru sine a unor 7cunotine gramaticale8! ci abordarea funcional i aplicati" a acestora n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente. 2n acest sens! se recomand! n toate cazurile! e"erciii de tip analitic -de recunoatere! de grupare! de motivare! de descriere! de difereniere/ i de tip sintetic -de modificare! de completare! de e"emplificare! de construcie/. %e vor evidenia aspecte innd de ortografie! de punctuaie i de ortoepie! de e"primare corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare. %e sugereaz ca! n prezentarea problemelor noi! profesorul s se sprijine de fiecare dat pe actualizarea cunotinelor asimilate anterior de ctre elevi! pornind de la un te"t! de la o situaie concret de comunicare! i nu de la noiunile teoretice. 'imensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului te"telor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai eficient. ?'cep3'4 cu a'ul (colar )**7-)**@ se =or respecta 'or0ele pre=1ute 4e D$$M2 e4i<ia a II-a. .1. $exicul -actualizare/ 9oiunea de vocabular. ,ijloacele interne de mbogire a vocabularului. a% Deri"area -actualizare/. %ufi"area. Sufi9ele 4i0i'uti=ale (i sufi9ele au:0e'tati=e. :refi"area. b% Compunerea% Co0pu'erea pri' alturare2 subor4o'are+ (i abre=iere. c% Sc&imbarea "alorii gramaticale -conversiunea/. Substa'ti=e pro=e'ite 4i' alte pr<i 4e =orbire. A4Aecti=e pro=e'ite 4i' =erbe la participiu. A4=erbe pro=e'ite 4i' a4Aecti=e (i 4i' substa'ti=e.

Fa0ilia le9ical -derivate! compuse! cuvinte obinute prin sc0imbarea valorii gramaticale/. $mpurile le"ico&semantice -aplicativ/. %inonimele -actualizare/. 4ntonimele -actualizare/. $0o'i0ele -omofone i omografe/. ArBais0ele (i re:io'alis0ele. .2. Noiuni de fonetic -actualizare/. Regulile de desprire a cuvintelor n silabe. 6rtografia pentru desprirea n silabe -inclusiv folosirea cratimei i a apostrofului/. . . Noiuni de sintax -actualizare/. ;elul propoziiilor. ;raza. Propo1i<ia re:e't. Ele0e'tul re:e't. $oordonarea i subordonarea. .#. 'orfosintaxa. .#.1. Verbul 5 -actualizare/. Verbele predicati"e i "erbele nepredicati"e: copulati"e -numai a fi2 a de"eni( i auxiliare% 'odurile personale+ indicativ! i0perati=2 co'Au'cti=2 co'4i<io'al-optati=. "i0puri. 'odurile nepersonale+ i'fi'iti=! :eru'1iu2 participiu2 supi'. .#.2. Substanti"ul -actualizare/. Substa'ti=ele 4efecti=e 4e si':ular sau 4e plural. Substa'ti=ele colecti=e. $azurile i funciile sintactice ale substantivului. .#. . Substitui ai substanti"ului .#. .1. ronumele :ronumele personal. Pro'u0ele posesi= (i a4Aecti=ul pro'o0i'al posesi=. For0e2 ca1uri (i fu'c<ii si'tactice. Pro'u0ele 4e0o'strati= (i a4Aecti=ul pro'o0i'al 4e0o'strati=. For0e2 ca1uri (i fu'c<ii si'tactice. .#. .2. Numeralul -actualizare/. Valoarea substa'ti=al (i a4Aecti=al a 'u0eralului. 9umeralul cardinal i numeralul ordinal. ;uncii sintactice. .#.#. Determinanii substanti"ului )d*ecti"ul -actualizare/. ;ormele fle"ionare. Articolul 4e0o'strati= >a4Aecti=alC. /ra4ele 4e co0para<ie. ;uncii sintactice. .#.<. rile de "orbire neflexionare .#.<.1. )d"erbul -actualizare/. /ra4ele 4e co0para<ie. ;unciile sintactice+ co0ple0e't circu0sta'<ial 4e loc2 4e ti0p2 4e 0o42 atribut a4=erbial. .#.<.2. repo!iia -actualizare/. Re:i0ul ca1ual. .#.<. . Con*uncia -actualizare/. E9erci<ii 4e folosire corect a a4=erbului2 a prepo1i<iei (i a co'Au'c<iei. 1 :rin compunere prin subordonare se nelege+ 1. %ubordonarea atributiv+ a/ substantiv = adjectiv. botgros+ coate-goale+ "orb-lung+ acid clor&idric+lmaul-'are .a. b/ adjectiv = substantiv -n unele formaii mai vec0i/+ bun-credin+ bun-cu"iin+ bun"oin+ rea-credin+ rea-"oin etc.. c/ substantiv = ubstantiv n genitiv+ Calea $aptelui+ ciuboica cucului+ gura-leului+ floarea-soarelui+ oc&iul-boului+ ,ura -cniei+ Neagra .arului >?@! Delta Dunrii .a.. d/ substantiv = substantiv cu prepoziie+ ap de plumb+ bou de balt+ floare-de-col+ /oiori de Vede+ 0aia de )ram etc.. 2. %ubordonare completiv -rezultatul unor izolri/+ fluier-"1nt+ #ncurc-lume+ pierde-"ar+ !g1riebr1n!+ duc-se pe pustii2 . %ubordonare fa de un adjectiv! avnd ca rezultat un alt adjectiv+ a/ adjectiv nume de culoare combinat cu determinanii desc&is+ #nc&is: rou #nc&is3desc&is2 dou adjective nume de culoare+ galben-portocaliu+ galben-"er!ui2 c/ adjectiv verbal precedat de un circumstanial+ bine-credincios+ bine-"enit+ clar"!tor2 #. %ubordonarea eterogen prin care se formeaz numeralele+ a/ subordonarea circumstanial de la 11 la 1A+ doispre!ece 4doi 7pesteB !ece/. subordonarea atributiv de la 2C la AC! unde numerele ca 2! ! # sunt atributele lui zece -22! 2 ! 2# etc./. -cf. art. Compunere+ semnat de 4ngela Didu&(rnceanu! n Dicionar de tiine ale limbii+ 3ditura 9emira! 2CC1! p. 12#&12</. .#.<.#. 5nter*ecia -actualizare/. I'terAec<ii pre4icati=e. .<. Sintaxa propo!iiei -actualizare/. .<.1. redicatul% redicatul "erbal i predicatul nominal -numai cu verbele copulative a fi i a de"eni(. .<.2. Subiectul %ubiectul e"primat i subiectul nee"primat -subneles i inclus/. 4cordul predicatului cu subiectul. .<. . )tributul -actualizare/. Atributul a4Aecti=al. Atributul substa'ti=al. Atributul pro'o0i'al. Atributul a4=erbial. .<.#. Complementul -actualizare/. Co0ple0e'tele circu0sta'<iale. Co0ple0e'tele circu0sta'<iale 4e loc2 4e ti0p2 4e 0o4. Co0ple0e'tele 'ecircu0sta'<iale. Co0ple0e'tul 4irect. Co0ple0e'tul i'4irect.

<

Pla'ificare cale'4aristic Clasa a VI-a

Se0estrul I
#'itatea 4e ;'=<are Spt03'a + 4pre!entarea programei i a manualului2 e"aluare predicti"2 actuali!area cunotinelor( #'itatea + $artea ++$a 'edeleni6 de )onel Geodoreanu. Comunicarea prin dialog Ge"t au"iliar+ ++Crile au suflet6+ de 9icolae ,anolescu Fo'etic Sunet% $iter% Silab% )ccentul Vocabularul limbii rom1ne% Vocabularul fundamental% 'asa "ocabularului% )r&aisme% Neologisme% CS 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral. 2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog. 2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral. 2.1 nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un monolog -narativ! descriptiv! informativ/ 2.2 utilizarea relaiilor de sinonimie! de antonimie n organizarea mesajului oral. .1 diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliun n cadrul te"tului citit. #.1 Redactarea te"telor cu destinaii diverse Co'<i'uturi :rezentarea i ndrumarea lecturii 3valuare predictiv 3valuarea competenelor de lectur i de nelegere a unui te"t literarEnonliterar 4ctualizarea cunotinelor Nr. 4e ore alocate . Spt 03'a I $bs 1F.CA& 2C.CA. 2C1

Cartea 7 obiect cultural Ge"t suport selectat conform indicaiilor programei colare n vigoare -p. 1F/ !!Ha ,edeleni8! de )onel Geodoreanu *%tructura crii+ cuprins! prefa! postfa! note Rezumarea oral a unui te"t dat -actualizare/ %ensurile i semnificaia unor cuvinte n diferite conte"te. Utilizarea! n conte"te diverse! a ac0iziiilor le"icale noi. )dentificarea problemei principale abordate ntr&un te"t literar sau nonliterar -ntr&o descriere+ elementele i trsturile obiectelor descrise. ntr&o naraiune+ aciunea! participanii la aciune! timpul i spaiul n care se petrec 1.2 %esizarea sensului unitilor le"icale evenimentele. ntr&un anun sau ntr&o tire+ ideile noi n funcie de conte"t eseniale i intenia comunicativ din spatele acestora/ %ubiectul operei literare! momentele subiectului! timpul i spaiul n naraiune. %tructurarea detaliilor n jurul ideii principale. Rezumatul unui te"t citit -literar sau nonliterar/. aprecieri personale referitoare la te"tele epice i lirice

),

II - VII 2 .CA& 1.1C 2C1

/egionalisme% Structura cu"intelor 'i*loace interne de #mbogire a "ocabularului% Deri"area% Compunerea% Sc&imbarea "alorii gramaticale% Sensul cu"intelor% Sinonime% )ntonime% -monime% aronime% C1mpuri lexicale. $orespondena -)/+ Telegrama% Cartea potal%

#.2 utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd la categoriile semnatice studiate i la mijloacele de mbogire a vocabularului! pentru e"primarea nuanat.

2.2 utilizarea relaiilor de sinonimie! antonimie! de omonimie n organizarea mesajului oral.

studiate. Structurarea textului oral 6rdonarea ideilor n comunicare -actualizare/ %tructura fonematic a cuvntului. ;orme le"icale corecte E incorecte. $orectitudinea structurii gramaticale -morfologic i sintactic/ n flu"ul enunurilor orale. 4r0aisme i regionalisme. rolul lor n te"tele literare studiate. Utilizarea mijloacelor interne de mbogire a vocabularului -derivare cu sufi"e i prefi"e! compunere 5 prin alturare! subordonare i abreviere! sc0imbarea valorii gramaticale/. $uvinte compuse prin alturare! subordonare i abreviere. ;amilia le"ical. %ensurile i semnificaia unor cuvinte n diferite conte"te. Utilizarea! n conte"te diverse! a unor sinonime! antonime! amonime. ;amilii le"icale! cmpuri le"ico&semantice. rocesul scrierii

%emnele de punctuaie+ punctul i virgula! linia de #.1 redactarea te"telor cu destinaii dialog i linia de pauz. diverse %emnele ortogafice+ cratima! punctul ca semn ortografic $exicul 4ctualizare. 9oiunea de vocabular. ,ijloacele interne de mbogire a vocabularului. a. 'erivarea -actualizare/. %ufi"area. Sufi9ele 4i0i'uti=ale (i sufi9ele au:0e'tati=e. :refi"area b. $ompunerea Co0pu'erea pri' alturare2 subor4o'are (i I

abre=iere -conform programei colare n vigoare! p. 1J/ c. %c0imbarea valorii gramaticale sau conversiunea -actualizare/ Substa'ti=e pro=e'ite 4i' alte pr<i 4e =orbire. A4Aecti=e pro=e'ite 4i' =erbe la participiu. A4=erbe pro=e'ite 4i' a4Aecti=e (i 4i' substa'ti=e Fa0ilia le9ical -derivate! compuse! cuvinte obinute prin sc0imbarea valorii gramaticale/ $mpurile le"ico&semantice -aplicativ/ %inonimele -actualizare/. 4ntonimele -actualizare/ $0o'i0ele -omofone i omografe/ ArBais0ele (i re:io'alis0ele Noiuni de fonetic -actualizare/ Regulile de desprire a cuvintelor n silabe. 6rtografia pentru desprirea n silabe -inclusiv folosirea cratimei i a apostrofului/ Relatarea. *6ferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare Structura operei literare Hectura te"tului suport! selectat n funcie de indicaiile oferite de programa colar n vigoare -p. 1F/ ,odurile de e"punere. 9araiunea la persoana ). 4utor! narator! personaj. Gimpul i spaiul n naraiune 6rganizarea ideilor n comunicare -actualizare/+ realizarea oral a unui plan simplu i dezvoltarea acestuia prin adugarea ideilor secundare. Rezumarea oral a unui te"t dat -actualizare/. ;olosirea corect! ntr&un conte"t dat! a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire mvate -actualizare i coninuturi noi/+ verbul! substantivul! pronumele! numeralul! adjectivul! adverbul! prepoziia! conjuncia! interjecia. relaii i funcii sintactice.

#'itatea ) ++)mintiri din copilrie6+ de )on $reang )nali!a textului Ge"t au"iliar+ ++Viaa ca o prad6+ de ,arin :reda. Verbul -actualizarea cunotinelor/ 8xerciii aplicati"e 'odurile "erbului% 'odul imperati" ropo!iia imperati"

1.#. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat. 2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un monolog -narativ! descriptiv! informativ/. 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate! n diverse tipuri de propoziii. .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul te"tului citit. .2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un te"t epic i a procedeelor de e"presivitate artistic ntr&un te"t liric.

),

VIIDIV

C1.11& 1I.12 2C1

'odul con*uncti" 8xerciii aplicati"e 'odul condiionaloptati"% ropo!iia optati" 'odurile nepersonale 4nepredicati"e( 'odul infiniti" 'odul gerun!iu 'odul participiu 'odul supin 8xerciii aplicati"e Evaluare sumativ verbul.

. . sesizarea valorii e"presive a %ubiectul operei literare! momentele subiectului! timpul unitilor le"icale n te"tele citite. i spaiul n naraiune. .#. sesizarea organizrii morfologice i $aracteristicile operelor epice -n proz sau n versuri/+ sintactice a te"telor citite -nonliterare i naraiunea la persoana a )))&a i la pesoana )! subiectul literare/. operei literare! momentele subiectului! timpul i spaiul #.1. redactarea te"telor cu destinaii n naraiune! autor! narator! personaj. rolul dialogului i diverse. al descrierii ntr&o naraiune. descrierea -portretul literar! tabloul/. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor/. Rolul figurilor de stil nvate n diferite te"te literare! populare i culte -personificare! comparaie! enumeraie! repetiie! epitet! antiteza/. tipuri de rim -monorima! rima mperec0eat! rima ncruciat! rima mbriat/ i msura versurilor. 3"plicarea unor e"presii i a unor cuvinte noi identificate ntr&un te"t citit! m conte"t sau cu ajutorul dicionarelor. $mpuri le"ico&semantice. :ri de propoziie+ predicatul -verbal i nominal/! subiectul -e"primat i nee"primat/. acordul predicatului cu subiectul. atributul! complementul. %tructurarea detaliilor n jurul ideii principalale Rezumatul unui te"t citit -literar sau nonliterar/. aprecieri personale referitoare la te"tele epice i lirice studiate. Moti=area u'ei opi'ii pri=itoare la te9tele stu4iate sau la fapte5persoa'e 4i' realitate Noiuni de sintax -actualizare/. ;elul propoziiilor. ;raza. Propo1i<ia re:e't. Ele0e'tul re:e't. $oordonarea i subordonarea Verbul -actualizare/ A

#'itatea , ++Sobies9i i rom1nii6+ de $ostac0e 9egruzzi. )nali!a textului% 5nterpretarea textului% 'omentele subiectului% Substanti"ul -actualizarea cunotinelor/. Substanti"e defecti"e de numr% Substanti"e colecti"e% Ca!urile i funciile sintactice ale substanti"elor )lte funcii sintactice ale subtanti"elor% 8xerciii aplicati"e% Evaluare Substantivul Corespondena 55: Scrisoarea

2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate! n diverse tipuri de propoziii. 2.#. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog. 2.<. participarea la diferite situaii de comunicare! manifestnd o atitudine favorabil progresiei comunicrii. .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul te"tului citit. .2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un te"t epic i a procedeelor de e"presivitate artistic ntr&un te"t liric. . . sesizarea valorii e"presive a unitilor le"icale n te"tele citite. #.1. redactarea te"telor cu destinaii diverse. #.2. utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd la categoriile semantice studiate i la mijloacele de mbogire a vocabularului! pentru e"primarea nuanat. #. . nlnuirea corect a frazelor n te"tul redactat! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie.

(erbele predicative i nepredicative+ copulative -numai a fi! a deveni/ i au"iliare. ,odurile personale+ indicativ! i0perati=2 co'Au'cti=2 co'4i<io'al-optati=. "i0puri ,odurile nepersonale+ i'fi'iti=2 :eru'1iu2 participiu2 supi'. ;elul propoziiilor! fraza! propoziia regent! elementul regent! coordonarea! subordonarea. Mo'olo:ul >te9t 'arati=2 te9t i'for0ati=C Structura operei literare Ge"t suport selectat n conformitate cu indicaiile programei colare n vigoare -p. 1F/ 9araiunea la persoana a )))&a. %ubiectul operei literare. ,omentele subiectului Rezumatul oral -actualizare/ Re1u0atul 4lctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate. fraze construite prin coordonare i subordonare. $omunicarea oral cu scop declarat de informare! de luare de atitudine! de opinie. 6rganizarea replicilor ntr&un dialog comple". iniierea! meninerea i nc0eierea unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscui. %ubiectul operei literare! momentele subiectului! timpul i spaiul n naraiune. $aracteristicile operelor epice -n proz sau n versuri/+ naraiunea la persoana a )))&a i la persoana )! subiectul operei literare! momentele subiectului! timpul i spaiul n naraiune! autor! narator! personaj. rolul dialogului i al descrierii ntr&o naraiune. descrierea -portretul literar! tabloul/. dialogul ca mijloc de caracterizare a personaj. Rolul sinonimiei! al antonimiei i al omonimiei ntr&un te"t dat. sensurile cuvintelor n conte"te diferite. e"presivitatea formelor ar0aice i regionale.

+E

DIVDVIII

+8.+),+.*+ )*+.

1C

#.#. alctuirea rezumatului unui te"t %tructurarea detaliilor n jurul ideii principale. literar sau nonliterar. 'escrierea de tip tablou i de tip portret. povestirea unor te"te narativeEfilme vzute etc. 4plicarea topicii normale n propoziie i n fraz. ortografierea diftongilor! a triftongilor i a vocalelor n 0iat. aplicarea regulilor fonetice de desprire n silabe a cuvintelor. $pera epic 'ialogul -mijloc de caracterizare a personajelor/ Substanti"ul -actualizare/ Substa'ti=e 4efecti=e 4e si':ular sau 4e plural. Substa'ti=ele colecti=e $azurile i funciile sintactice ale substantivelor Textul dialogat i cel monologat $r:a'i1area replicilor ;'tr-u' 4ialo: co0ple9. A4aptarea la i'terlocutor Redactarea unor scrisori i anunuri. Relatarea unor fapte E ntmplri. *prezentarea unor informaii privitoare la realitatea nconjurtoare. FMo4alit<i 4e co'ectare a ele0e'telor 'o'=erbale la cele =erbale :regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei 6bs.+ 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului "$"AL $RE PE SEMES"R#L I , @) DIII CA.12& 1 .12 2C1

Se0estrul al II-lea 11

#'itatea 4e ;'=<are #'itatea . :oezia liric ++-+ rm1i%%%6+ de ,i0ai 3minescu )nali!a textului% 5nterpretarea textului liric% Ge"t au"iliar+ : o"estea codrului6+ de ,i0ai 3minescu ronumele 4actuali!area cunotinelor( ronumele reflexi" ronumele i ad*ecti"ul pronominal reflexi" E9erci<ii aplicati=e ronumele demonstrati" i ad*ecti"ul pronominal demonstrati" Evaluare Pronumele 'oduri de expunere :)mintiri dintr-o cltorie6 +de $alistrat Koga )nali!a textului Numeralul Valoarea substanti"al i ad*ecti"al a

CS 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate! n diverse tipuri de propoziii. .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul te"tului citit. .2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un te"t epic i a procedeelor de e"presivitate artistic ntr&un te"t liric. . . sesizarea valorii e"presive a unitilor le"icale n te"tele citite. #.1 redactarea te"telor cu destinaii diverse. #.#. alctuirea rezumatului unui te"t literar sau nonliterar.

Co'<i'uturi /e'ul liric Ge"t suport selectat n funcie de indicaiile oferite de programa colar n vigoare -p. 1F/ ;olosirea corect! ntr&un conte"t dat! a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate -actualizare i coninuturi noi/+ verbul! substantivul! pronumele! numeralul! adjectivul! adverbul! prepoziia! conjuncia! interjecia. relaii i funcii sintactice. )dentificarea problemei principale abordate ntr&un te"t literar sau nonliterar -ntr.o descriere+ elementele i trsturile obiectelor descrise. ntr&o naraiune+ aciunea! participanii la aciune! timpul i spaiul n care se petrec evenimentele. ntr&un anun sau ntr&o tire+ ideile eseniale i intenia comunicativ din spatele acestora. 'iferenierea ntr&o oper epic i o oper liric 3"plicarea unor e"presii i a unor cuvinte noi identificate ntr&un te"t citit! n conte"t sau cu ajutorul dicionarelor. Rolul sononimiei! antonimiei i al omonimiei ntr&un te"t dat. sensurile cuvintelor n conte"te diferite. e"presivitatea formelor ar0aice i regionale. %tructurarea detaliilor n jurul ideii principale. ,otivarea unor opinii! pornind de la diverse teme discutate n clas! de la te"te studiate sau fapte E persoane relatate. Utilizarea sininimelor! a antonimelor i a omonimelor adecvate n conte"te date. )dentificarea i ordonarea secvenelor narative dintr&un te"t dat! n vederea rezumrii acestuia. alctuirea planului de idei. transformarea te"tului dialogat n te"t

Nr. 4e ore alocate )*

Spt 03'a I-V

$bs 1C.C2& 1#.C 2C1#

12

numeralului Funciile sintactice Numeralul colecti" Numeralul fracionar Evaluare Numeralul

narativ. :ronumele personal Pro'u0ele posesi= (i a4Aecti=ul pro'o0i'al posesi=. For0e2 ca1uri (i fu'c<ii si'tactice Pro'u0ele (i a4Aecti=ul pro'o0i'al 4e0o'strati=. For0e. Ca1uri (i fu'c<ii si'tactice 9umeralul -actualizare/ Valoarea substa'ti=al (i a4Aecti=al a 'u0eralului 9umeralul cardinal i numeralul ordinal. ;uncii sintactice Doi'a popular Ge"tului&suport! selectat n funcie de indicaiile oferite de programa colar n vigoare -p. 1F/ Rezumarea oral a unui te"t dat -actualizare/ 4lctuirea unor te"te orale narative! descriptive i informative. 4lctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate. fraze construite prin coordonare i subordonare. ,onologul oral -te"te narative! descriptive! informative/. 6rganizarea replicilor ntr&un dialog comple". adaptarea la interlocutor. Ge"te literare epice i lirice. te"te nonliterare+ anunul! tirea. $aracterisicile operelor epice -n proz sau n versuri/+ naraiunea la persoana a )))&a i la persoana )! subiectul operei literare! momentele subiectului! timpul i spaiul n naraiune! autor! narator! personaj. rolul dialogului i al descrierii ntr&o naraiune. descrierea -portretul literar! tabloul/. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. $pera liric Descrierea >portretul literarC

#'itatea G )d*ecti"ul )rticolul demonstrati" 4ad*ecti"al( Declinarea ad*ecti"elor% Funcii sintactice 8xerciii aplicati"e ,radele de comparaie ale ad*ecti"elor Evaluare Adjectivul. ++ ortretul lui .tefan cel 'are6 )nali!a textului ortretul Text auxiliar: ++V1ntul din lun6+ de 3ric HinLlater. )d"erbul Funciile sintactice ale ad"erbului ,radele de comparaie ale ad"erbului%

2.1 2nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un monolog -narativ! descriptiv! informativ/. 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate! n diverse tipuri de propoziii. 2.#. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog. .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul te"tului citit. .2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un te"t epic i a procedeelor de e"presivitate artistic ntr&un te"t liric. . . sesizarea valorii e"presive a unitilor le"icale n te"tele citite. .# %esizarea organizrii morfologice i sintactice a te"telor citite -nonliterare i literare/. #.1. redactarea te"telor cu destinaii diverse. #.2. utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd la categoriile semantice studiate i la mijloacele de mbogire a

+G

VI-ID

1I.C & 2<.C# 2C1#

vocabularului! pentru e"primarea Rolul sononimiei! antonimiei i al omonimiei ntr&un nuanat. te"t dat. sensurile cuvintelor n conte"te diferite. #.# 4lctuirea rezumatului unui te"t e"presivitatea formelor ar0aice i regionale. literar sau nonliterar. 'escrierea de tip tablou i de tip portret. povestirea unor te"te narative E filme vzute etc. Utilizarea sinonimelor! a antonimelor i a omonimelor adecvate n conte"te date. Rezumarea te"telor narative -pregtire! redactare! verificare/ Rezumarea unui te"t nonliterar! povestirea unui film! a unei piese de teatru etc. Determinanii substanti"ului 4djectivul -actualizare/. ;ormele fle"ionare Articolul 4e0o'strati= >a4Aecti=alC /ra4ele 4e co0para<ie ;uncii sintactice rile de "orbire neflexionare 4dverbul -actualizare/ /ra4ele 4e co0para<ie ;unciile sintactice+ co0ple0e't circu0sta'<ial 4e loc2 4e ti0p2 4e 0o42 atribut a4=erbial Aprecieri perso'ale referitoare la te9tele epice (i lirice stu4iate 2. . utilizarea categoriilor gramaticale Pastelul nvate! n diverse tipuri de propoziii. Ge"t&suport! selectat n funcie de indicaiile oferite de .1. diferenierea elementelor de programa colar n vigoare -p. 1F/ ansamblu de cele de detaliu n cadrul te"tului citit. Descrierea >tabloulC .2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un te"t epic i a procedeelor de rile de "orbire neflexionare e"presivitate artistic ntr&un te"t liric. :repoziia -actualizare/. Re:i0ul ca1ual . . sesizarea valorii e"presive a $onjuncia -actualizare/

#'itatea 7 repo!iia Con*uncia 8xerciii aplicati"e 7 ad"erbul+ prepo!iia+ con*uncia% 5nter*ecia 5nter*ecii de adresare% 5nter*ecii predicati"e%

+.

D-DIII

2J.C#& 2 .C< 2C1#

1#

Evaluare sumativ pri de vorbire nefle ibile. ++D-l ,oe%%%6+ de ). H. $aragiale )nali!a textului Vorbirea direct% Vorbirea indirect% Caracteri!are persona*ului principal% #'itatea @ Sintaxa propo!iiei redicatul% Verbul predicati"% Verbul copulati"% ++0udulea Taic&ii6+ de )oan %lavici )nali!a textului% Subiectul )cordul predicatului cu subiectul% ropo!iii fr subiect% 8"aluare 7 prile principale de propo!iie ++'rior6+ de )on :illat )tributul Felurile atributului% 5nterpretarea textului% Fabula ++0i"olul i coofana6+ de Meorge Goprceanu. Complementul 4actuali!area

unitilor le"icale n te"tele citite. )nterjecia -actualizare/. I'terAec<ii pre4icati=e #.1. redactarea te"telor cu destinaii diverse. #.#. alctuirea rezumatului unui te"t literar sau nonliterar.

2. utilizarea categoriilor gramaticale nvate! n diverse tipuri de propoziii. .# sesizarea organizrii morfologice i sintactice a te"telor citite -nonliterare i literare/ 2.1 nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un monolog -narativ! descriptiv! informativ/. 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate! n diverse tipuri de propoziii. .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul te"tului citit. .2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un te"t epic i a procedeelor de e"presivitate artistic ntr&un te"t liric. . . sesizarea valorii e"presive a unitilor le"icale n te"tele citite. #.1. redactarea te"telor cu destinaii diverse. #.#. alctuirea rezumatului unui te"t literar sau nonliterar.

:ri de propoziie+ predicatul -verbal i nominal/. $ategorii morfologice specifice prilor de vorbire+ verbul -verbe predicative i verbe nepredicative & copulativele a fi i a de"eni i au"iliarele. moduri personale i nepersonale/. 6rdonarea ideilor n comunicare -actualizare/+ realizarea oral a unui plan simplu i dezvoltarea acestuia prin adugarea ideilor secundare. %ubiectul operei literare! momentele subiectului! timpul i spaiul n naraiune. Ge"te literare epice i lirice. te"te nonliterare+ anunul! tirea. :ri de propoziie+ predicatul -verbal i nominal/! subiectul -e"primat i nee"primat/! acordul predicatului cu subiectul. 'iferenierea ntre o oper epic i o oper liric. Grsturi ale speciilor literare+ pastelul! fabula! doina. %tructurarea detaliilor n jurul ideii principale. :ri de propoziie+ atributul -atributul adjectival! substantival! pronominal! verbal/! complementul -complementele circumstaniale de loc! timp i mod. complementele necircumstaniale! complementul direct i indirect/. Grsturi ale speciilor literare+ pastelul! fabula! doina

+7

DIVDVII

2F.C<& 2C.CF 2C1#

1<

cunotinelor( Complementele circumstaniale% Complementele necircumstanialeEvalu are sumativ Prile secundare de propo!iie. Doina )nali!a textului Text auxiliar: : oe!ie popular8! de M. )brileanu Sintaxa fra!ei :Constantin 0r1nco"anul6 )nali!a textului% .tirea% )nunul% arabola gruntelui care crete fr tirea omului% 4'arcu+ 5V+ ;<;=(% 5nterpretarea textului%

popular. Ge"te literare epice i lirice. ;elul propoziiilor! fraza! propoziia regent! elementul regent! coordonarea! subordonarea. 4lctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate. fraze construite prin coordonare i subordonare. :ropoziia regent. elementul regent. $aracteristicile operelor epice -n proz i n versuri/+ naraiunea la persoana a )))&a i la persoana )! subiectul operei literare! momnetele subiectului! timpul i spaiul n naraiune! autor! narator! personaj. rolul dialogului i al descrierii ntr&o naraiune. descrierea -portretul literar! tabloul/. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. Fabula %inta"a propoziiei -actualizare/ :redicatul. :redicatul verbal i predicatul nominal -numai cu verbele copulative a fi i a deveni/ %ubiectul e"primat i subiectul nee"primat -subneles i inclus/. 4cordul predicatului cu subiectul 4tributul -actualizare/. Atributul a4Aecti=al. Atributul substa'ti=al. Atributul pro'o0i'al. Atributul a4=erbial $omplementul -actualizare/ Co0ple0e'tele circu0sta'<iale. Co0ple0e'tele circu0sta'<iale 4e loc2 4e ti0p2 4e 0o4 Co0ple0e'tele 'ecircu0sta'<iale. Co0ple0e'tul 4irect. Co0ple0e'tul i'4irect Relatarea unor fapte E ntmplri. *prezentarea unor informaii privitoare la realitatea nconjurtoare. ,otivarea unei opinii! pornind de la diverse teme discutate n clas! de la te"te studiate sau fapte E persoane din realitate. 1F

:regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei 6bs.+ 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului "otal ore pe'tru se0estrul al II-lea "$"AL $RE5AN

, 78 +.*

DII

12.C<& 1F.C< 2C1#

1I

Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are Spt03'a + Nr 4e ore alocate: . Co'<i'uturi >4etalieriC :rezentarea programei manualului i a
Co0pete'<e specifice 1.1 2.1 2.# 1.<. 2.1. .1. 2.1.

Acti=it<i 4e ;'=<are 6bservarea manualului %tabilirea de relaii ntre coninuturile prevzute n program i parcurgerea lor Rezolvarea de e"erciii Hectura e"presiv a unor te"te! demonstrarea nelegerii te"telor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice 3"erciii de actualizare a cunotinelor

Timp
-nr.ore/

Resurse 'ateriale Forme de didactice organi!are :rograma 4ctivitate frontal colar! manual ;i de 4ctivitate evaluare individual ;ragmente de te"te literareE nonliterare 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate n grup

E=aluare

3valuare predictiv (erificarea competenelor de lectur i de nelegere a unui te"t literarEnonliterar 4ctualizarea cunotinelor

1 1

4precierea fielor de evaluare 4precierea rspunsurilor

1.1 2.1

;i de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are #'itatea 4e ;'=<are: #'itatea + Nr 4e ore alocate: ), Co'<i'uturi >4etalieriC
Co0pete'<e specifice

Acti=it<i 4e ;'=<are

Timp
-nr.ore/

Resurse 'ateriale Forme de didactice organi!are

E=aluare

1J

$artea 5 obiect cultural *%tructura crii+ cuprins! prefa! postfa! note La "edeleni de )onel Geodoreanu

.1. . .

3"erciii de prezentare a unor cri 3"erciii de identificare a elementelor de structur a unei cri 3"erciii de e"plicare a sensului cuvintelor n conte"t 3"erciii de identificare a cuvintelor c0eie din te"tul studiat 3"erciii de nelegere a te"tului suport 3"erciii de identificare a structurilor specifice comunicrii orale 3"erciii de iniiere a unor dialoguri pe teme date 3"erciii de desprire corect a cuvintelor n silabe

,anual 4ctivitate frontal 6bservarea ;ie de i pe grupe sistematic lucru ,anual 4ctivitate frontal 4precierea ;ie de i pe grupe rspunsurilor lucru 6bservarea sistematic ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ie de lucru ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4ctivitate frontal 4precierea i pe grupe rspunsurilor la nterbri 4ctivitate frontal 4precierea i pe grupe rspunsurilor 4ctivitate n 6bservarea perec0i sistematic 4ctivitate frontal 6bservarea 4ctivitate sistematic individual 4precierea 4ctivitate pe grupe rspunsurilor 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

.1. . .

La "edeleni de )onel Geodoreanu Hectura aprofundat Structurarea textului oral 6rdonarea ideilor n comunicare 'ialogul Noiuni de fonetic -actualizare/ %unet.Hiter.%ilab Regulile de desprire a cuvintelor n silabe 9oiuni de fonetic Mrupuri de sunete

. . .#. #.2. 1.1. 1.#.

1 1

#. .

#. .

He"icul 4ctualizare

. . #.2.

3"erciii de identificare a diftongilor! triftongilor i 0iatului. 3"erciii de desprire corect a cuvintelor n silabe 3"erciii de ortografie 3"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la vocabularul limbii romne

4ctivitate frontal 6bservarea i individual sistematic 4precierea rspunsurilor

1A

He"icul 9oiunea de vocabular. ,ijloacele interne de mbogire a vocabularului a% Deri"area -actualizare/ He"icul a% Deri"area %ufi"area. Sufi9ele 4i0i'uti=ale (i sufi9ele au:0e'tati=e He"icul a% Deri"area :refi"area He"icul b% Compunerea Co0pu'erea pri' alturare2 subor4o'are (i abre=iere He"icul b% Compunerea Co0pu'erea pri' alturare2 subor4o'are (i abre=iere

. . #.2.

. . #.2.

. . #.2.

3"erciii de identificare a cuvintelor derivate din te"te date 3"erciii de actualizare a noiunilor teoretice referitoare la derivare 4lctuirea de enunuri n care s apar cuvinte obinute prin derivare 3"erciii de identificare a cuvintelor derivate din te"te date 3"erciii de creare i de integrare n conte"t a cuvintelor derivate cu sufi"e diminutivale i augmentative 3"erciii de identificare a cuvintelor derivate din te"te date 3"erciii de creare i de integrare n conte"t a cuvintelor derivate cu prefi"e 3"erciii de identificare a cuvintelor compuse din te"te date 3"erciii de e"plicare a formrii cuvintelor compuse identificate n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor compuse 3"erciii de identificare a cuvintelor compuse din te"te date 3"erciii de e"plicare a formrii cuvintelor compuse identificate n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor compuse

,anual 4ctivitate frontal ;ie de i individual lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

. . #.2.

. . #.2.

2C

He"icul c% Sc&imbarea "alorii gramaticale sau con"ersiunea 4actuali!are( Substa'ti=e pro=e'ite 4i' alte pr<i 4e =orbire. A4Aecti=e pro=e'ite 4i' =erbe la participiu. A4=erbe pro=e'ite 4i' a4Aecti=e (i 4i' substa'ti=e He"icul c% Sc&imbarea "alorii gramaticale sau con"ersiunea 4actuali!are( Substa'ti=e pro=e'ite 4i' alte pr<i 4e =orbire. A4Aecti=e pro=e'ite 4i' =erbe la participiu. A4=erbe pro=e'ite 4i' a4Aecti=e (i 4i' substa'ti=e He"icul Fa0ilia le9ical -derivate! compuse! cuvinte obinute prin sc0imbarea valorii gramaticale/ He"icul $mpurile -aplicativ/

. . #.2.

3"erciii de identificare a cuvintelor obinute prin conversiune n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor obinute prin conversiune

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

. . #.2.

3"erciii de identificare a cuvintelor obinute prin conversiune n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor obinute prin conversiune 3"erciii de difereniere a sensurilor cuvintelor obinute prin conversiune identificate n te"te date 3"erciii de identificare a cuvintelor aparinnd aceleiai familii le"icale n te"te date 3"erciii de creare a unor familii le"icale 3"erciii de integrare n conte"t a unor cuvinte aparinnd unei familii le"icale 3"erciii de identificare a cuvintelor aparinnd unui cmp le"ico&semantic n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a unor cuvinte aparinnd unui cmp le"ico& semantic 3"erciii de identificare n te"te date a sinonimelor i antonimelor 3"erciii de integrare n conte"t a seriilor sinonimice 3"erciii de integrare n conte"t a antonimelor

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

. . #.2.

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

le"ico&semantice

. . #.2.

He"icul %inonimele -actualizare/. 4ntonimele -actualizare/

2.2. . . #.2.

21

He"icul $0o'i0ele -omofone i omografe/

2.2. . . #.2.

3"erciii de difereniere a omografelor i omofonelor 3"erciii de identificare n conte"t a omonimelor 3"erciii de identificare a regionalismelor i a ar0aismelor n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a regionalismelor i a ar0aismelor 3"erciii de le"ic 3"erciii de desprire a cuvintelor n silabe 4lctuirea de enunuri n care s apar cuvinte obinute prin derivare! compunere! conversiune 3"erciii de redactare a telegramei i crii potale

He"icul ArBais0ele (i re:io'alis0ele

. . #.2.

He"ic i noiuni $onsolidare

de

fonetic.

. . #.2. #. .

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4u"iliare didactice ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ie de lucru ,anual ;ie de lucru

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

$orespondena Gelegrama. $artea potal

2.2. . . #.2.

rocesul scrierii %emnele de punctuaie+ pu'ctul (i =ir:ula! linia de dialog i li'ia 4e pau1. %emnele ortogafice+ cratima! pu'ctul ca se0' orto:rafic 8"aluare >nitatea ?

#. .

3"erciii de identificare a rolului semnelor de punctuaie i de ortografie n te"te date 3"erciii pentru folosirea corect a semnelor de punctuaie i ortografice Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 4ctivitate frontal 4precierea i pe grupe rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea fielor de evaluare

. . #.2. #. .

;ie de 4ctivitate evaluare independent

#'itatea 4e ;'=<are: #'itatea ) Nr 4e ore alocate: ),H, Resurse 22

Co'<i'uturi >4etalieriC Structura operei literare Amintiri din copilrie $reang de )on

Co0pete'<e specifice .1. .2. . . .1. .2

Acti=it<i 4e ;'=<are 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de actualizare a noiunilor referitoare la modurile de e"punere 3"erciii de identificare a caracteristicilor naraiunii n te"tul studiat 3"erciii de identificare a autorului! naratorului! personajului avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de identificare a indicilor de timp i de spaiu n naraiune 3"erciii de interpretare a sensului global al te"tului 3"erciii de e"primare a opiniei n legtur cu semnificaiile te"tului studiat 3"erciii de identificare a prepoziiilor i conjunciilor i de e"plicare a rolului acestora n propoziie i fraz 3"erciii de identificare a tipurilor de propoziii! de segmentare a frazelor 3"erciii de identificare a raporturilor sintactice de coordonare i de subordonare n propoziie i n fraz

Timp
-nr. ore/

1 2

Amintiri din copilrie de )on $reang Hectura aprofundat ,odurile de e"punere 9araiunea la persoana ) Amintiri din copilrie de )on $reang Hectura aprofundat 4utor! narator! personaj Amintiri din copilrie de )on $reang Hectura aprofundat Gimpul i spaiul n naraiune #iaa ca o prad de ,arin :reda Moti=area u'ei opi'ii pri=itoare la te9tele stu4iate sau la fapte5persoa'e 4i' realitate Noiuni de sintax -actualizare/. ;elul propoziiilor. ;raza. Propo1i<ia re:e't. Ele0e'tul re:e't. $oordonarea i subordonarea

'ateriale didactice ,anual Mrila de evaluare a lecturii ,anual ;ie de lucru

Forme de organi!are 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

E=aluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

.1. .2.

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice

.1. .2.

1.#. .1. .2. 2. . .#.

(erbul -actualizare/ Verbele predicati"e i nepredicati"e: copulati"e -numai a fi! a de"eni/ i auxiliare

.#.

(erbul 'odurile personale+ indicativ! i0perati=2 co'Au'cti=2 co'4i<io'aloptati=. "i0puri (erbul 'odurile personale+ i0perati=

.#.

.#.

3"erciii de utilizare corect a fle"iunii verbale 3"erciii de identificare a rolului verbelor n enun 3"erciii de identificare a verbelor predicative i nepredicative n te"te date 3"erciii de identificare a verbelor copulative i au"iliare n te"te date 3"erciii de construire a unor enunuri cu diverse verbe copulative 3"erciii de identificare a modului i timpului verbelor n te"te date 3"erciii de identificare i de analiz a verbelor la modul indicativ i la timpurile indicativului n te"te date 3"erciii de identificare a modului imperativ n te"te date 3"erciii de analiz a verbelor la modul imperativ 3"erciii de difereniere a modului indicativ de modul imperativ 3"erciii de identificare imperative n te"te date a propoziiei

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

:ropoziia imperativ

.#

(erbul 'odurile personale+ co'Au'cti=. "i0purile 0o4ului co'Au'cti= (erbul 'odurile personale+ co'4i<io'aloptati=. "i0purile 0o4ului co'4i<io'al-optati=

.#.

3"erciii de identificare a modului conjunctiv i a timpurilor sale n te"te date 3"erciii de analiz a verbelor la modul conjunctiv 3"erciii de identificare a modului condiional&optativ i s timpurilor sale n te"te date 3"erciii de analiz a verbelor la modul condiional&optativ

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 2#

.#.

(erbul 'odurile :eru'1iu

nepersonale+

i'fi'iti=2

.#.

3"erciii de identificare a verbelor la modul infinitiv i la modul gerunziu n te"te date 3"erciii de analiz a verbelor la modul infinitiv i la modul gerunziu 3"erciii de identificare a verbelor la modul participiu i la modul supin n te"te date 3"erciii de analiz a verbelor la modul participiu i la modul supin 3"erciii de difereniere a modului participiu de modul supin 3"erciii de identificare a verbelor la moduri personale i nepersonale n te"te date 3"erciii de analiz a verbelor la moduri personale i la moduri nepersonale 3"erciii de construire a enunurilor n care s apar verbe la diferite moduri personale i nepersonale 3"erciii recapitulative

(erbul 'odurile nepersonale+ participiu2 supi'

.#.

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

(erbul. $onsolidare

.#.

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice

Recapitulare pentru tez

1.1 1. 2.2 .2 #.2 1.1 #.2

Hucrare scris la limba romn pe semestrul ) $orectarea lucrrii scrise semestriale Textul dialogat i cel monologat Mo'olo:ul 'arati=

'istribuirea i e"plicarea subiectelor

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ia cu subiectul

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservare sistematic 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

1.#. 2.1.

3"erciii de identificare a particularitilor monologului 3"erciii de construire a unui monolog narativ

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice

2<

Mo'olo:ul i'for0ati= 4nunul. Ntirea

1.#. 2.1. #.1.

8"aluare >nitatea ;

.1. .2. . . .#.

3"erciii de identificare a particularitilor monologului informativ i a modului de organizare a acestuia! ca situaie de comunicare monologat/ 3"erciii de identificare a caracteristicilor anunului i tirii 3"erciii de redactare de anunuri 3"erciii de prezentare a unei tiri Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate pe grupe

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

;i de 4ctivitate evaluare individual

4precierea fielor de evaluare

Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are #'itatea 4e ;'=<are: #'itatea , Nr 4e ore alocate: +E Co'<i'uturi >4etalieriC Structura operei literare Sobies$i i rom%nii de $ostac0e 9egruzzi Sobies$i i rom%nii de $ostac0e 9egruzzi ,oduri de e"punere. 9araiunea la persoana a )))&a Sobies$i i rom%nii de $ostac0e 9egruzzi %ubiectul operei literare. ,omentele subiectului
Co0pete'<e specifice .1. .2. . . .1. .2

.1. .2.

Resurse Timp 'ateriale Forme de -nr. ore/ didactice organi!are 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de 2 Mrila de 4ctivitate frontal colegi pe baza unei grile evaluare a 4ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii lecturii individual 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a modurilor de 2 ,anual 4ctivitate frontal e"punere din te"tul studiat ;ie de 4ctivitate 3"erciii de identificare a caracteristicilor lucru individual naraiunii la persoana a )))&a 3"erciii de difereniere a naraiunii la persoana ) de naraiunea la persoana a )))&a 3"erciii de identificare a momentelor 2 ,anual 4ctivitate frontal subiectului ;ie de 4ctivitate 3"erciii de identificare a caracteristicilor lucru individual momentelor subiectului Acti=it<i 4e ;'=<are

E=aluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 2F

Sobies$i i rom%nii de $ostac0e 9egruzzi Rezumatul oral -actualizare/ Re1u0atul Sobies$i i rom%nii de $ostac0e 9egruzzi $aracterizarea personajelor $pera epic %ubstantivul -actualizare/

.1. .2. #.#.

3"erciii de formulare a ideilor principale 3"erciii de relaionare a ideilor principale cu ideile secundare 3"erciii de rezumare oral a te"tului&suport Redactarea rezumatului te"tului studiat 3"erciii de identificare a rolului dialogului n caracterizarea personajelor dintr&un te"t literar 3"erciii de identificare a caracteristicilor operei epice! avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de identificare a substantivelor! a felului lor! a genului! numrului i cazului acestora 3"erciii de identificare a substantivelor defective de singular sau de plural! a substantivelor colective 3"erciii de construire a unor enunuri cu substantive defective de singularEplural i cu substantive colective 3"erciii de identificare a cazurilor i a funciilor sintactice ale substantivului 3"erciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului 3"erciii de identificare a cazurilor i a funciilor sintactice ale substantivului 3"erciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

.1. .2.

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual

2. .

%ubstantivul Substa'ti=e 4efecti=e 4e si':ular sau 4e plural. Substa'ti=ele colecti=e %ubstantivul $azurile i funciile sintactice ale substantivelor -nominativ! acuzativ! vocativ/ %ubstantivul $azurile i funciile sintactice ale substantivelor -genitiv! dativ/

2. .

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

2. . #.#.

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

2. . #.#.

2I

$orespondena %crisoarea 8"aluare >nitatea @

1.#. 2.1. #.1. 2. . .1. #.1. #.#.

3"erciii de identificare a componente ale unei scrisori 3"erciii de redactare de scrisori

parilor

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ;i de 4ctivitate evaluare individual

Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 4precierea fielor de evaluare

Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are #'itatea 4e ;'=<are: #'itatea . Nr. 4e ore alocate: )* Co'<i'uturi >4etalieriC Textul literar &' rm%i de ,i0ai 3minescu
Co0pete'<e specifice .1. .2. . .

Resurse Acti=it<i 4e ;'=<are Timp 'ateriale Forme de -nr. ore/ didactice organi!are 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de Mrila de 4ctivitate frontal colegi pe baza unei grile 2 evaluare a 4ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii lecturii individual 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a structurii te"tului 3"erciii de actualizare a noiunilor de prozodie! pe te"te date 3"erciii de recunoatere a tipurilor de rim n te"te date 3"erciii de identificare a msurii versurilor n te"te date 3"erciii de formulare a unui punct de vedere personal asupra rolului elementelor de prozodie n obinerea e"presivitii unui te"t n versuri 1 ;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice ;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate pe grupe 4u"iliare didactice

E=aluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

&' rm%i de ,i0ai 3minescu (ersificaia -actualizare/

.1. .2 .

&' rm%i de ,i0ai 3minescu "ipuri 4e ri0 -monorima! rima mperec0eat! rima ncruciat! rima mbriat/. Msura

.1. .2.

2J

,orfologie :ronumele 5 actualizare :ronumele personal

2. .

:ronumele refle"iv

2. . #.1.

3"erciii de identificare a pronumelui personal n te"te date 3"erciii de utilizare corect a pronumelui personal 3"erciii de integrare n enunuri a pronumelui personal 3"erciii de identificare a pronumelui refle"iv 3"erciii de utilizare corect a pronumelui refle"iv 3"erciii de identificare a cazurilor i funciilor sintactice ale pronumelui posesiv 3"erciii de utilizare corect a pronumelui posesiv n diverse conte"te 3"erciii de integrare n enunuri a pronumelui posesiv cu diferite funcii sintactice 3"erciii de identificare a pronumelor 3"erciii de utilizare corect a pronumelor 3"erciii de integrare n enunuri a pronumelor 3"erciii de identificare a modurilor de e"punere 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular

,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

:ronumele i adjectivul pronominal posesiv :ronumele posesiv.$azuri i funcii sintactice

2. . #.1.

:ronumele. $onsolidare

2. . #.1.

4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

,oduri de e"punere

2.#. 2.<. #.2. 2.#. 2.<. #.2.

Amintiri dintr(o cltorie de $alistrat Koga Hectura i interpretarea te"tului

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate pe grupe lucru 4ctivitate individual ,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate pe grupe lucru 4ctivitate individual

2A

Amintiri dintr(o cltorie de $alistrat Koga ;iguri de stil+ epitetul i 0iperbola 9umeralul -actualizare/ 9umeralul cardinal i numeralul ordinal (aloarea substantival i adjectival a numeralului 9umeralul colectiv i numeralul fracionar ;uncii sintactice 9umeralul. $onsolidare

2.#. 2.<. #.2. 2. .

3"erciii de identificare a figurilor de stil 3"erciii de creaie utiliznd epitete i 0iperbola 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale

,anual 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate pe grupe lucru 4ctivitate individual ,anual 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;i de evaluare 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 4precierea fiei de evaluare

#.1.

de numerale 3"erciii de identificare morfologice ale numeralelor

1 a valorilor 1

2. . #.1.

3"erciii de scriere corect a unor numerale 3"erciii de identificare a funciilor sintactice ale numeralului 3"erciii de scriere corect a unor numerale 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale 3"erciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

2. . #.1.

8"aluare >nitatea A

.2. #.1. #.#.

Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are #'itatea 4e ;'=<are: #'itatea G Nr. 4e ore alocate: +G Resurse C

Co'<i'uturi >4etalieriC Texte literare. Doi'a popular )oina ! de (asile 4lecsandri Hectura aprofundat a te"tului suport selectat. 6pera liric Hectura aprofundat a te"tului suport. $aracteristicile speciei doina Hectura aprofundat a te"tului suport. )nterpretarea semnificaiei procedeelor artistice Portretul lui *tefan cel "are Descrierea -portretul literar/ Determinanii substanti"ului 4djectivul -actualizare/. ;ormele fle"ionare

Co0pete'<e specifice .1. .2. . . .1. .2.

Acti=it<i 4e ;'=<are 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de identificare a caracteristicilor operei lirice avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de identificare a caracteristicilor speciei! avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de identificare a procedeelor artistice i de e"plicare a rolului lor 3"erciii de comentare a sensului global al te"tului 3"erciii de e"primare a opiniei despre mesajul te"tului 3"erciii de identificare a caracteristicilor portretului literar 3"erciii de redactare de te"te descriptive tip portret 3"erciii de identificare a adjectivelor n te"te date 3"erciii de utilizare corect a adjectivului 3"erciii de integrare a adjectivului n enunuri

Timp
-nr. ore/

'ateriale Forme de didactice organi!are Mrila de 4ctivitate frontal evaluare a 4ctivitate lecturii individual ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate pe grupe lucru 4ctivitate individual ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual

E=aluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

.1. .2.

.1. .2.

.1. .2. #.1.

2.

4rticolul demonstrativ -adjectival/

2. .

3"erciii de identificare a articolului demonstrativ -adjectival/ 3"erciii de utilizare corect a articolului demonstrativ -adjectival/ 3"erciii de identificare a adjectivelor la diferite grade de comparaie 3"erciii de integrare n enunuri a adjectivelor la diferite grade de comparaie 3"erciii de utilizare corect a adjectivului 3"erciii de integrare n enunuri a adjectivului cu diferite funcii sintactice 3"erciii de identificare a funciilor sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale 3"erciii de identificare a adverbelor 3"erciii de utilizare corect a adverbelor 3"erciii de integrare a adverbelor n enunuri 3"erciii de identificare a adverbelor la diferite grade de comparaie 3"erciii de integrare n enunuri a adverbelor la diferite grade de comparaie 3"ercii de identificare a funciilor sintactice ale adverbelor 3"erciii de integrare n enunuri a adverbelor cu diferite funcii sintactice

,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactice ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

4djectivul Mradele de comparaie

2. .

4djectivul ;uncii sintactice $onsolidare

2. .

rile de "orbire neflexionare 4dverbul -actualizare/

2. .

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 2

Mradele de comparaie

2. . #.1.

4dverbul ;unciile sintactice+ complement circumstanial de loc! de timp! de mod! atribut adverbial

2. . #.1.

4djectivul i adverbul. $onsolidare

2. ! #.1.

Aprecieri perso'ale referitoare la te9tele epice (i lirice stu4iate 8"aluare >nitatea B

2. . 2.#. #.2. 2. . 2.#. #.1.

3"erciii de identificare a adjectivului! a adverbului 3"erciii de utilizare corect a adjectivuluiEadverbului 3"erciii de analiz a adjectivuluiEadverbului 3"erciii de e"primare oral a opiniei referitoare la te"tele studiate Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are

;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ie lucru

4ctivitate frontal 4ctivitate pe grupe 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 4precierea fiei de evaluare

de 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

;ie de 4ctivitate evaluare individual

#'itatea 4e ;'=<are: #'itatea 7 Nr. 4e ore alocate: +.H, Co'<i'uturi >4etalieriC Texte literare. Pastelul "rior de )on :ilat "rior de )on :ilat $aracteristicile operei lirice
Co0pete'<e specifice .1. .2. . . .1. .2 .

Resurse 'ateriale Forme de -nr. ore/ didactice organi!are 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de Mrila de 4ctivitate frontal colegi pe baza unei grile 1 evaluare a 4ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii lecturii individual 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a cuvintelor&c0eie 1 ,anualul 4ctivitate frontal 3"erciii de identificare a structurii te"tului ;ie de 4ctivitate 3"erciii de identificare a caracteristicilor lucru individual operei lirice! avnd n vedere te"tul studiat Acti=it<i 4e ;'=<are Timp

E=aluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

"rior de )on :ilat Resurse ale e"presivitii artistice

.1. .2.

"rior de )on :ilat $aracteristicile speciei Descrierea -tabloul/

.1. .2.

.1. .2. #.1. 2. .

rile de "orbire neflexionare :repoziia -actualizare/. Re:i0ul ca1ual

$onjuncia -actualizare/

2. . #.1.

4dverbul! prepoziia! conjuncia

2. . #.1.

3"erciii de identificare a procedeelor artistice i de e"plicare a rolului lor n te"tul studiat 3"erciii de formulare a unui punct de vedere personal asupra semnificaiei figurilor de stil 3"erciii de identificare a caracteristicilor speciei avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de motivare a apartenenei te"tului studiat la specia pe care o ilustreaz 3"erciii de identificare a caracteristicilor descrierii tip tablou 3"erciii de redactare de te"te descriptive tip tablou 3"erciii de utilizare corect a prepoziiilor 3"erciii de identificare a cazurilor cerute de diferite prepoziii 3"erciii de utilizare corect a prilor de vorbire fle"ibile i nefle"ibile nvate. 3"erciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de conjuncii 3"erciii de utilizare corect a conjunciilor 3"erciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic 3"erciii de folosire corect a adverbului! a prepoziiei i a conjunciei

,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate pe grupe lucru

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual 4u"iliare didactie ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

)nterjecia -actualizare/. I'terAec<ii pre4icati=e

2. .

3"erciii de identificare a conjunciilor n te"te date 3"erciii de analiz gramatical a interjeciilor identificate n te"te date 3"erciii de utilizare corect a prilor de vorbire nefle"ibile 3"erciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic 3"erciii de utilizare e"presiv a limbii 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de difereniere dintre vorbirea direct i cea indirect

:rile de $onsolidare

vorbire

nefle"ibile.

2. . #.1.

,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice

4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

)(l +oe de ).H. $aragiale Hectura i interpretarea te"tului (orbirea direct i vorbirea indirect

.1. .2. . .

,anualul 4ctivitate frontal ;ie de 4ctivitate lucru individual ,anualul ;ie de lucru 4u"iliare didactice ,anual ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ia cu subiectul 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservare sistematic 4precierea fiei de evaluare

Recapitulare pentru tez

1.1 1. 2.2 .2 #.2 1.1 #.2 2. . #.1. #.#.

3"erciii recapitulative

Hucrare scris la limba romn pe semestrul ) $orectarea lucrrii scrise semestriale 8"aluare >nitatea <

'istribuirea i e"plicarea subiectelor

Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

;i de 4ctivitate evaluare individual

<

Proiectul u'it<ii 4e ;'=<are #'itatea 4e ;'=<are: #'itatea @ Nr. 4e ore alocate: +7 Co'<i'uturi >4etalieriC Texte literare. Fabula ,ivolul i coofana Goprceanu de M. M.
Co0pete'<e specifice .1. .2. . . .2. . .

,ivolul i coofana de Goprceanu $aracteristicile operei epice

Resurse Timp 'ateriale Forme de -nr. ore/ didactice organi!are 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de Mrila de 4ctivitate frontal colegi pe baza unei grile 1 evaluare a 4ctivitate 'iscuii asupra evalurii lecturii lecturii individual 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a caracteristicilor 1 ;ie de 4ctivitate frontal operei epice! avnd n vedere te"tul studiat lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice Acti=it<i 4e ;'=<are 3"erciii de identificare a predicatelor verbale i nominale n te"te date 3"erciii de analiz a predicatelor verbale i nominale din te"te date 3"erciii de construire de enunuri n care s apar predicate verbale i nominale 3"erciii de identificare a subiectului n te"te date 3"erciii de construire de enunuri n care s apar diferite tipuri de subiecte 3"erciii de identificare a atributului n te"te date 3"erciii de analiz a diferitelor tipuri de adjective cu funcia sintactic de atribut adjectival 3"erciii de construire de enunuri n care s apar atribute adjectivale 1 ;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ie de lucru 4u"iliare didactice 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate frontal 4ctivitate individual

E=aluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

Sintaxa propo!iiei -actualizare/ :redicatul. :redicatul verbal i predicatul nominal -numai cu verbele copulative a fi i a de"eni/ %ubiectul e"primat i subiectul nee"primat -subneles i inclus/. 4cordul predicatului cu subiectul 4tributul -actualizare/ Atributul a4Aecti=al

2. . #.1.

2. . #.1.

2. . #.1.

4tributul substantival

2. . #.1.

4tributul pronominal

2. . #.1.

4tributul adverbial

2. . #.1.

3"erciii de identificare a atributului substantival n te"te date 3"erciii de analiz a atributului substantival 3"erciii de construire de enunuri n care s apar atribute substantivale! n diferite cazuri 3"erciii de identificare a atributului pronominal n te"te date 3"erciii de analiz a atributului pronominal 3"erciii de construire de enunuri n care s apar atribute pronominale! n diferite cazuri 3"erciii de identificare a atributului adverbial n te"te date 3"erciii de analiz a atributului adverbial 3"erciii de construire de enunuri n care s apar atribute adverbiale 3"erciii recapitulative

;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice ;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice ;ie de lucru 4u"iliare didactice ;ia cu subiectul 4ctivitate frontal 4ctivitate individual 4ctivitate individual

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 6bservare sistematic 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

Recapitulare pentru tez

Hucrare scris la limba romn pe semestrul )) $omplementul -actualizare/ Co0ple0e'tele circu0sta'<iale. Co0ple0e'tele circu0sta'<iale 4e loc2 4e ti0p2 4e 0o4

1.1 1. 2.2 .2 #.2 1.1 #.2 2. . #.1.

'istribuirea i e"plicarea subiectelor 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de complemente circumstaniale n te"te date 3"erciii de analiz a complementelor circumstaniale 3"erciii de construire de enunuri n care s apar diferite tipuri de complemente circumstaniale

1 1

;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice

Co0ple0e'tele 'ecircu0sta'<iale. Co0ple0e'tul 4irect. Co0ple0e'tul i'4irect

2. . #.1.

%inta"a propoziiei. $onsolidare

2. . #.1.

8"aluare >nitatea C Recapitulare final

2. . #.1. #.#. 1.1 1. 2.2 .2 #.2

3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de complemente necircumstaniale n te"te date 3"erciii de analiz a complementelor necircumstaniale 3"erciii de construire de enunuri n care s apar diferite tipuri de complemente necircumstaniale 3"erciii de identificare a diferitelor pri de propoziie 3"erciii de analiz a diferitelor pri de propoziie 3"erciii de integrare n enunuri a prilor de vorbire cu diferite funcii sintactice Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite 3"erciii recapitulative

;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice ;i de 4ctivitate evaluare individual ;ie de 4ctivitate frontal lucru 4ctivitate 4u"iliare individual didactice

6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor 4precierea fiei de evaluare 6bservarea sistematic 4precierea rspunsurilor

1 #