Sunteți pe pagina 1din 8

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r.

""""""#"""""" IMPO$ITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE 1. %aloar a &'(o)&t*l*& ( '&+loa, l - tra!.(ort 1.1M&+loa, - tra!.(ort ,* tra,/&*! ' ,a!&, T&(*r& - a*to0 h&,*l 1. Motorete scutere, motociclete i autoturisme cu capacitate cilindric de pn la 1600 cm3 inclusiv 2. Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 1601 cm 3 i 2000 cm3, inclusiv 3. Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2001 cm 3 i 2600 cm3, inclusiv 4. Autoturisme cu capacitate cilindric ntre 2601 cm 3 i 3000 cm3, inclusiv 5. Autoturisme cu capacitate cilindric de peste 3001 cm3 6. Auto u!e, autocare, micro u!e ". Alte ve#icule cu masa total ma$im autori!at de pn la 12 tone inclusiv %. &ractoare nmatriculate S*'a1 2! l & ( !tr* 3& ,ar 4r*( - 255 ,', .a* 3ra,/&*! -&! a, a.ta 6 16 37 82 19: 29 35 16

' (n ca!ul unui ata, impo!itul pe mi)locul de transport este de 50* din impo!itul pe motocicletele, motoretele i scuterele respective.

1.2. A*to0 h&,*l - tra!.(ort 'ar3 ,* 'a.a total a*tor&)at 4al .a* 'a& 'ar - 12 to!
I'(o)&t*l1 2! l &1 ( !tr* 0 h&,*l l a!4a+at ;,l*.&0 2! o( ra/&*!&l - tra!.(ort &!t r! +e#icule cu +e#icule cu sistem de alt sistem de suspensie suspensie pneumatic sau un ec#ivalent recunoscut 5 33 152 I'(o)&t*l1 2! l &1 ( !tr* 0 h&,*l l a!4a+at 2! o( ra/&*!&l - tra!.(ort &!t r! <& &!t r!a/&o!al +e#icule cu +e#icule cu sistem de alt sistem de suspensie suspensie pneumatic sau un ec#ivalent recunoscut

N*'r*l a; lor <& 'a.a total 'a;&' a*tor&)at

,.

% h&,*l ,* -o* a; 1. Masa nu mai pu-in de 12

128

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#""""""
tone, dar nu mai mult de 13 tone 2. Masa nu mai pu-in de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 3. Masa nu mai pu-in de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 4. Masa nu mai pu-in de 15 tone, dar nu mai mult de 1% tone % h&,*l ,* 3 a; 1. Masa nu mai pu-in de 15 tone, dar nu mai mult de 1" tone 2. Masa nu mai pu-in de 1" tone, dar nu mai mult de 1. tone 3. Masa nu mai pu-in de 1. tone, dar nu mai mult de 21 de tone 4. Masa nu mai pu-in de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 5. Masa nu mai pu-in de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 6. Masa nu mai pu-in de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone % h&,*l ,* 9 a; 1. Masa nu mai pu-in de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 2. Masa nu mai pu-in de 25 de tone, dar nu mai mult de 2" de tone 3. Masa nu mai pu-in de 2" de tone, dar nu mai mult de 2. de tone 4. Masa nu mai pu-in de 2. de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 5. Masa nu mai pu-in de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

152 262 3=7

262 3=7 6=8

128 3:2 9=:

3:2 9=: 1.121

,,.

152 188 379 982 828 828

188 379 982 828 1.12= 1.12=

128 221 9:9 :6= =56 =56

221 9:9 :6= =56 1.912 1.912

,,,.

982 986 898 1.16: 1.16: 34

986 898 1.16: 1.8:6 1.8:6

:6= :=6 =33 1.961 1.961

:=6 =33 1.961 2.1=8 2.1=8

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#"""""" 1.3. Co'>&!a/&& - a*to0 h&,*l ?a*to0 h&,*l art&,*lat .a* tr !*r& r*t& r @ tra!.(ort 'ar3 ,* 'a.a total 'a;&' a*tor&)at 4al .a* 'a& 'ar - 12 to!
I'(o)&t*l1 2! l &1 ( !tr* 0 h&,*l l a!4a+at ;,l*.&0 2! o( ra/&*!&l - tra!.(ort &!t r! +e#icule cu +e#icule cu sistem de alt sistem de suspensie suspensie pneumatic sau un ec#ivalent recunoscut 5 5 5 97 15: 297 316 :83 5 5 97 15: 297 316 :83 1.55: I'(o)&t*l1 2! l &1 ( !tr* 0 h&,*l l a!4a+at 2! o( ra/&*!&l - tra!.(ort &!t r! <& &!t r!a/&o!al +e#icule cu +e#icule cu sistem de alt sistem de suspensie suspensie pneumatic sau un ec#ivalent recunoscut 5 5 5 :6 131 358 3=8 817 5 5 :6 131 358 3=8 817 1.2:7

N*'r*l a; lor <& 'a.a total 'a;&' a*tor&)at

,.

% h&,*l ,* 2A1 a; 1. Masa nu mai pu-in de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 2. Masa nu mai pu-in de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 3. Masa nu mai pu-in de 16 tone, dar nu mai mult de 1% tone 4. Masa nu mai pu-in de 1% tone, dar nu mai mult de 20 tone 5. Masa nu mai pu-in de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 6. Masa nu mai pu-in de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone ". Masa nu mai pu-in de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone %. Masa nu mai pu-in de 25 tone, dar nu mai mult de 2% tone % h&,*l ,* 2A2 a; 1. Masa nu mai pu-in de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

,,.

==

235

123

268

35

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#""""""
2. Masa nu mai pu-in de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 3. Masa nu mai pu-in de 26 tone, dar nu mai mult de 2% de tone 4. Masa nu mai pu-in de 2% de tone, dar nu mai mult de 2. de tone 5. Masa nu mai pu-in de 2. de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 6. Masa nu mai pu-in de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone ". Masa nu mai pu-in de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone %. Masa nu mai pu-in de 36 tone, dar nu mai mult de 3% tone ,,,. % h&,*l ,* 2A3 a; 1. Masa nu mai pu-in de 36 de tone, dar nu mai mult de 3% de tone 2. Masa nu mai pu-in de 3% de tone, dar nu mai mult de 40 de tone % h&,*l ,* 3A2 a; 1. Masa nu mai pu-in de 36 de tone, dar nu mai mult de 3% de tone 2. Masa nu mai pu-in de 3% de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 3. Masa nu mai pu-in de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone % h&,*l ,* 3A3 a; 1. Masa nu mai pu-in de 36 de tone, dar nu mai mult de 3% de tone 2. Masa nu mai pu-in de 3% de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 235 388 388 ::3 268 981 981 7=2

::3 776 1.5=8 1.:22 1.:22

776 1.5=8 1.:22 2.311 2.311

7=2 63: 1.381 1.=52 1.=52

63: 1.381 1.=52 2.666 2.666

1.211 1.767

1.767 2.2=1

1.:19 2.158

2.158 2.673

,+.

1.585 1.967 2.5::

1.967 2.5:: 3.595

1.336 1.6:8 2.:7=

1.6:8 2.:7= 3.655

+.

75= 838 36

838 1.155

871 =21

=21 1.38:

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#""""""
3. Masa nu mai pu-in de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 1.155 1.8:1 1.38: 2.16=

1.9. R 'or,&1 . '&r 'or,&1 r*lot B Ma.a total 'a;&' a*tor&)at 1. pn la 1 ton inclusiv 2. peste 1 ton, dar nu mai mult de 3 tone 3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 4. peste 5 tone I'(o)&t ?l &@ = 39 :9 77

' /u e$cep-ia celor care 0ac parte din com ina-iile de autove#icule 1autove#icule articulate sau trenuri rutiere2

1.:. M&+loa, - tra!.(ort ( a( M&+lo,*l - tra!.(ort ( a( 1. 3untre, rci 0r motor, 0olosite pentru u! personal 2. 4rci 0r motor, 0olosite n alte scopuri 3. 4rci cu motor 4. 5ave de sport i a6rement a2 alupe 2 ia#turi 5. 7cutere de ap 6. 8emorc#ere i mpin6toare9 a2 :n la 500 /: inclusiv 2 peste 500 /: i pn la 2.000 /:, inclusiv c2 peste 2.000 /: i pn la 4.000 /:, inclusiv; d2 :este 4.000 /: ". +apoare < pentru 0iecare 1.000 td= sau 0rac-iune din acesta %. /eamuri, slepuri si ar)e 0luviale9 a2 /u capacitatea de ncrcare pn la 1.500 tone inclusiv 2 cu capacitatea de ncrcare de peste 1.500 tone si pn la 3.000 tone, inclusiv; c2 cu capacitatea de ncrcare de peste 3.000 tone 2. S,*t&r& <& 3a,&l&t/& ( !tr* ( r.oa! +*r&-&, ,mpo!itul pe mi)loacele de transport nu se datorea! pentru mi)loacele de
3"

I'(o)&t ?l &@ 16 :8 161 925 11:7 161 :86 =3= 1.997 2.313 166

166 26= :57

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#"""""" transport prev!ute la art. 262, art. 2%5 alin. 1 din 3e6ea nr. 5"1>2003 privind /odul 0iscal, cu modi0icrile i completrile ulterioare. 3. O>l&4a/&& ?rice contri ua il persoan )uridic, care do ndete > nstrinea! > trans0er un mi)loc de transport sau i sc#im sediul > punctul de lucru are o li6a-ia de a depune la compartimentul de specialitate al autorit-ii administra-iei pu lice locale pe a crei ra! teritorial i are sediul > punctul de lucru n termen de 30 de !ile inclusiv, de la modi0icarea survenit o declara-ie cu privire la mi)locul de transport nsotit de urmtoarele acte 1ori6inal si copie29 n ca!ul do ndirii unui mi)loc de transport9 a2 certi0icatul de nmatriculare al societ-ii; 2 0ia de nmatriculare a mi)locului de transport; c2 cartea de identitate a mi)locului de transport; d2 0actura sau contractul prin care a 0ost do ndit mi)locul de transport; e2 certi0icatul de atestare 0iscal eli erat n vederea ntocmirii actului de trans0er al dreptului de proprietate; n ca!ul mi)loacelor de transport ce 0ac o iectul unui contract de leasin69 a2 certi0icatul de nmatriculare al societ-ii; 2 contractul de leasin6; c2 procesul ver al de predare@primire a mi)locului de transport; d2 cartea de identitate a mi)locului de transport dupa ca!; n ca!ul sc#im rii sediului social>punctului de lucru n alt localitate se vor depune9 a2 cerere de trans0er; 2 actele de sc#im are a sediului social>punctului de lucru; n ca!ul nstrinrii>radierii mi)locului de transport se vor depune9 a2 actul de nstrinare 10actur sau contract de vn!are cumprare2>certi0icatul de radiere pentru mi)loacele de transport nstrinate nainte de 2003; 2 certi0icatul de atestare 0iscal eli erat n vederea ntocmirii actului de trans0er al dreptului de proprietate /ontri ua ilii persoane )uridice sunt o li6a-i s depun declara-ii c#iar dac acetia ene0icia! de scutire la plata impo!itului pe mi)loacele de transport. ,mpo!itul pe mi)locul de transport se pltete anual, n dou rate e6ale, respectiv9 a@ rata ,, pn la data de 31 martie inclusiv; >@ rata a ,,@a, pn la data de 30 septem rie inclusiv; (n ca!ul n care termenul de plat e$pir ntr@o !i nelucrtoare, acesta se prelun6ete pn n !iua lucrtoare imediat urmtoare.
3%

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#"""""" 5eplata n termenele scadente atra6e i plata ma)orrilor de ntr!iere, sta ilite prin #otrri ale 6uvernului. ,mpo!itul anual pe mi)locul de transport, datorat aceluiai u6et local de ctre contri ua ili, persoane 0i!ice i )uridice, de pn la 50 lei inclusiv, se pltete inte6ral pn la primul termen de plat. (n ca!ul n care contri ua ilul de-ine n proprietate mai multe mi)loace de transport, pentru care impo!itul este datorat u6etului local al aceleiai unit-i administrativ@teritoriale, suma de 50 lei se re0er la impo!itul pe mi)locul de transport cumulat al acestora. (n vederea sta ilirii impo!itului datorat, pentru 0iecare mi)loc de transport, ntreprinderile i operatorii de transport rutier, aa cum sunt de0ini-i n ?rdonan-a de ur6en- a Auvernului nr. 10.>2005 privind transporturile rutiere, apro at cu modi0icri i completri prin 3e6ea nr. 102>2006, cu modi0icrile i completrile ulterioare, au o li6a-ia s depun o declara-ie la compartimentul de specialitate al autorit-ii administra-iei pu lice locale, n termen de 30 de !ile de la e0ectuarea primei opera-iuni de transport rutier interna-ional. :. Sa!,/&*!& /onstituie contraven-ii urmtoarele 0apte9 a2 depunerea peste termen a declara-iilor precum i a declara-iilor pe proprie rspundere n ca!ul autove#iculelor prev!ute la punctele 1.2 i 1.3; 2 nedepunerea declara-iilor, precum i a declara-iilor pe proprie rspundere n ca!ul autove#iculelor prev!ute la punctele 1.2 i 1.3; c2 nerespectarea prevederilor re0eritoare la nstrinarea, nre6istrarea>radierea mi)loacelor de transport, precum i la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; d2 re0u!ul de a 0urni!a in0orma-ii sau documente n vederea clari0icrii i sta ilirii reale a situa-iei 0iscale a contri ua ililor, compartimentele de specialitate ale autorit-ilor administra-iei pu lice locale au competen-a de a solicita in0orma-ii i documente cu relevan- 0iscal sau pentru identi0icarea contri ua ililor sau a materiei impo!a ile ori ta$a ile, dup ca!, iar notarii, avoca-ii, e$ecutorii )udectoreti, or6anele de poli-ie, or6anele vamale, serviciile pu lice comunitare pentru re6imul permiselor de conducere i nmatriculare a ve#iculelor, serviciile pu lice comunitare pentru eli erarea paapoartelor simple, serviciile pu lice comunitare de eviden- a persoanelor, precum i orice alt entitate care de-ine in0orma-ii sau documente cu privire la unuri impo!a ile sau ta$a ile, dup ca!, ori la persoane care au calitatea de contri ua il, au o li6a-ia 0urni!rii acestora 0r plata, precum i depirea termenului de 15 !ile lucrtoare de la data solicitrii acestora. /ontraven-ia prev!ut la lit. a2 se sanc-ionea! cu amend de la 240 lei la .60 lei, iar cele de la lit. 2 <d2 cu amend de la .60 lei la 2.400 lei.
3.

ROMNIA JUDEUL CONSTANA MUNICIPIUL CONSTANA CONSILIUL LOCAL ANEXA 1.3.2 la hotrr a !r. """"""#"""""" /ontraven-iilor prev!ute n pre!enta ane$ li se aplic dispo!i-iile ?rdonan-ei Auvernului nr. 2>2001 privind re6imul )uridic al contraven-iilor, apro at cu modi0icri i completri prin 3e6ea nr. 1%0>2002, cu modi0icrile i completrile ulterioare, inclusiv posi ilitatea ac#itrii, pe loc sau n termen de cel mult 4% de ore de la data nc#eierii procesului@ver al ori, dup ca!, de la data comunicrii acestuia, a )umtate din minimul amen!ii. 7. Co!&3&,a/& :entru plata cu anticipa-ie a tuturor o li6a-iilor ctre u6etul local pn la data de 31 martie 2010, pentru persoanele )uridice se acord o oni0ica-ie de :D la impo!itul pe mi)loacele de transport.

40