Sunteți pe pagina 1din 10

CONCURSUL DE CREATIVITATE ŞTIINŢIFICĂ - FIZICĂ CREATIVĂ „ŞTEFAN PROCOPIU” Etapa naţională, Iaşi, 16-18 mai 2008 Secţiunea: Referate ştiinţifice – liceu

16-18 mai 2008 Secţiunea: Referate ştiinţifice – liceu Î Î N N C C Ă Ă

ÎÎNNCCĂĂLLZZIIRREEAA GGLLOOBBAALLĂĂ UUNN

PPEERRIICCOOLL GGEENNEERRAATT DDEE OOMM??!!

O L L G G E E N N E E R R A A T

Colegiul Naţional de Informatică ,,Tudor Vianu”, Bucureşti

Gabriel BREZOIU Clasa a XI-a

Profesori coordonatori:

Corina DOBRESCU Doriana STOICA

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Rezumat

Oamenii de ştiinţă la nivel mondial poartă dispute pe tema încălzirii globale. Vinovăţia omului şi a activităţilor sale la schimbarea climei este privită din două perspective diferite de cele două tabere astfel formate. În această direcţie vin şi două documentare contradictorii: „Un adevăr incomod” şi „Marea cacealma a încălzirii globale”. Cert este că efectele acestui dezastru natural se văd şi ne afectează pe toţi în mai multe domenii: economie, planul militar, transporturi, asigurări şi sănătate. La polul opus, se află cei care susţin că situaţia actuală este doar o etapă preliminară înaintea uneia de răcire globală.

Omul şi schimbările de climat – aspecte introductive -

Disputele pe tema încălzirii globale îi împart pe oamenii de ştiinţă în două tabere: primii, şi cei mai numeroşi care susţin că omul este vinovat şi ,,scepticii” care scot excesele omenirii dintre cauzele acestui fenomen. Acuzele sunt reciproce: primii afirmă că specticii susţin interesele unor mari companii petroliere ce nu vor ca adevărul să iasă la suprafaţă, iar cei din urmă acuză că ceilalţi vor să ascundă adevărul pentru a beneficia de fondurile destinate cercetărilor în acest sens. Ultimul raport al Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), la care 2.500 de experţi au lucrat timp de 3 ani are concluzii apocaliptice [1]:

e 90% sigur că activităţile umane au determinat încălzirea planetei; în ultima sută de ani, variaţia procentuală a temperaturii globale a fost de +0,74%; 11 din ultimii 12 ani au fost cei mai calzi din ultimii 150 de ani; temperatura medie din următoarea sută de ani ar putea creşte cu 6,3 grade Celsius;

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Părerile specialiştilor [1]

„Şase grade înseamnă foarte mult, o diferenţă de un grad la temperatura medie globală nu e ca şi când ţi-ar creşte temperatura cu un grad în casă şi ţi-e totuna Părerile în ceea ce priveşte cauzele încălzirii globale sunt împărţite, numai că scepticii sunt mult mai puţini. Majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt de acord că în ultimele două decenii, şi în special în ultimul deceniu, concentraţia de dioxid de carbon din atmosferă a crescut dramatic din cauza activităţilor oamenilor“ (meteorologul Elena Cordoneanu, editorul „Vremii“ de la Realitatea TV)

în anii ’70 (în plin boom economic mondial şi când aşa-numitele

„ „tehnologii verzi” erau destul de puţin dezvoltate) s-a înregistrat o uşoară scădere a temperaturii, iar problema care se punea era cum va rezista omenirea la o nouă glaciaţiune. Se anticipa, chiar, că în jumătatea nordică a Europei o lungă perioadă din an va fi iarnă“. (climatologul Adina-Eliza Croitoru, Facultatea de Geografie din Cluj) În acest context, un grup de cercetători a încercat să liniştească opinia publică afirmând că emisiile gazelor cu efect de seră vor contracara parţial această răcire. Oricum nu oamenii au generat efectul de seră, crede Adina Croitoru. Acesta „e un fenomen natural generat din prezenţa dioxidului de carbon şi a vaporilor de apă din atmosferă. În lipsa sa, temperatura de la suprafaţa Terrei ar fi cu 30°C mai mică (aprox. -15…-18°C faţă de 14°C cât este actualmente temperatura medie la nivelul Globului). Mai nou însă, fenomenul este intensificat şi de emisiile antropice de dioxid de carbon, amoniac, metan, cloro-fluoro-carburi“

„Soarele are un ciclu de activitate, iar acum suntem într-un minim solar. Încălzirea globală este provocată de gazele cu efect de seră pe care le băgăm noi în atmosferă. E adevărat că … peste câteva miliarde de ani va deveni cu 2% mai strălucitor, ceea ce va fi devastator pentru atmosfera terestră. Dar până atunci, noi o vom fi distrus-o deja“ (astronomul Adrian Sonka, Observatorul Astronomic din Bucureşti)

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

,,O contribuţie are şi omul, dar nu trebuie să o luăm ca pe singurul factor, trebuie să recunoaştem că şi manifestările naturale sunt de vină. Erupţiile vulcanice de mari proporţii aruncă în atmosferă cantităţi imense de pulberi şi gaze, al căror efect persistă ani întregi şi care fac cât emisiile de gaze de seră provocate de tot traficul auto de pe planetă. Problema încălzirii globale ar putea fi rezumată prin metafora bulgărelui de zăpada: poate că omul l-a creat, dar faptul că în vale a ajuns atât de încărcat cu zăpadă nu e în întregime vina lui“ (cercetătorul Anton Geicu, Administraţia Naţională de Meteorologie)

„SUA au refuzat să ratifice Protocolul de la Kyoto, prin care statele semnatare se angajau să ia măsuri drastice pentru reducerea emisiei gazelor cu efect de seră. Aceasta ar însemna şi reducerea nivelului de trai … Când s-a ajuns la concluzia că freonul din frigidere şi din deodorante distruge stratul de ozon, s-a decis la nivel global înlocuirea acestuia, folosind tehnologii foarte avansate. Iar acum stratul de ozon se îmbunătăţeşte. O soluţie asemănătoare ar fi ideală şi în privinţa combustibililor fosili“ (biologul Carmen Postolache, catedra de Ecologie, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti)

„Chiar dacă am opri acum orice activitate, am resimţi efectele încălzirii globale, pentru ca ele deja s-au produs. Măsurile pe care le luăm acum se vor vedea în viitor“ (Vlad Truşcă, Şeful Serviciului de Schimbări Climatice, Ministerul Mediului)

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Documentare la extreme

„Marea cacealma a încălzirii globale”[3],[5] prezintă poziţia unor savanţi ce aduc contraargumente la teoria încălzirii globale cauzate de factori antropogenetici. Este de remarcat faptul că se bazează pe mărturiile unor profesori, oameni de ştiinţă şi cercetători ale căror calificări sunt recunoscute pe plan mondial (incluzându-l, de exemplu pe fondatorul Greenpeace). ,,Un adevăr incomod” [1],[4] - un documentar realizat după cartea cu acelaşi nume a lui Al Gore ce a primit Premiul Oscar în 2007 pentru cel mai bun film documentar. Aici se prezintă dezastrul încălzirii globale pornind de la activităţile umane: arderea combustibililor fosili, defrişări masive, toate acestea ducând la emisiile de dioxid de carbon şi implicit la accentuarea efectului de seră.

Omul NU e vinovat!

Argumentele ce stau la baza teoriei conform căreia procesul de încălzire globală nu este determinat de activităţile desfăşurate de om sunt următoarele [1],[5] :

- Oscilaţiile de temperatură cauzează modificarea cantităţii de dioxid de carbon. CO 2 este

absorbit de ocean când temperatura scade şi este emanat când aceasta înregistrează creşteri.

- Cantitatea de CO 2 şi variaţiile de temperatură nu sunt în legătură directă. De exemplu, din

1940, cantitatea de dioxid de carbon este în continuă creştere în timp ce temperatura a scâzut până în 1975 pentru ca după aceea să înregistreze creşteri dramatice.

- Susţinerea teoriei încălzirii globale generate de om se datorează faptului că cercetătorii

profită de banii veniţi de la stat în acest sens. „Una dintre cele mai costisitoare ironii din istorie este că s-au făcut investiţii de peste 50 de miliarde de dolari în cercetare despre încălzirea globală din 1990 până acum şi tot nu au reuşit să demonstreze, cu argumente ştiinţifice, că omul poate într-adevăr influenţa clima în vreun fel“ (Bob Carter, specialist în paleoclimă)

- Activitatea solară extrem de intensă din această perioadă.

- Dimensiunile masei oceanice fac să dureze sute de ani până când modificările de

temperatură din atmosferă să aibă impact şi în apă.

- Aportul omului şi activităţilor sale la cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă este de

doar 1% în timp ce restul se datorează erupţiilor vulcanice, oceanului planetar şi plantelor.

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Omul e vinovat! [1],[2],[4]

Teoria ce susţine contribuţia omului şi a activităţilor umane la procesul de încălzire a planetei se bazează pe următoarele argumente:

- Principala cauză a efectului de seră este dioxidul de carbon. În

1824, Joseph Fourier studiază pentru prima oară efectul de seră şi

constată că gazele din atmosferă absorb şi emit radiaţii infraroşii care încălzesc atmosfera şi suprafaţa pământului.

- Oamenii de ştiinţă care neagă rolul omului în încălzirea globală

sunt acuzaţi că au primit bani de la marile companii petroliere să infirme aceste ipoteze, evitând în acest mod un colaps financiar cauzat de măsurile ecologice.

- Oceanul planetar reuşeşte să absoarbă şi să conţină CO2 numai

dacă acesta este pompat la mare adâncime, unde se poate cristaliza şi depune pe fund. Cu cât temperatura apelor creşte, cu cât se topesc mai mulţi gheţari, cu atât mai mult îşi pierde oceanul capacitatea lui naturală de a stoca CO2 aşa cum a facut-o timp de milioane de ani.

- Caspar Ammann de la National Center for Atmospheric

Research (NCAR) arată că activităţile umane influenţează clima mai mult decât variaţiile activităţii solare.

- Pe lângă cantităţile de dioxid de carbon provenite pe cale

naturală (erupţii vulcanice, ocean), odată cu Revoluţia industrială, acestea au fost determinate în mod hotărâtor şi de om.

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Consecinţe [3]

Acest dezastru natural determină consecinţe vizibile în mai multe domenii ca:

- Economie: Raportul Uniunii Europene privind consecinţele

încălzirii globale arată că odată cu topirea gheţarilor, ar putea fi accesibile

o serie de resurse naturale, momentan blocate sub gheaţă creând astfel o serie de divergenţe între Rusia, SUA, Canada, Danemarca şi Norvegia.

- Agricultură: în unele zone, efectele sunt favorabile: de exemplu

cultivarea orzului în Islanda, dar în altele dimpotriva: extinderea

deşertului Saharei peste Sahel.

- Asigurări: Faţă de 1960, numărul catastrofelor naturale s-a triplat, iar 35-40% dintre acestea se datorează încălzirii globale.

- Transporturi: căile de transport şi de comunicaţii sunt afectate de

încălzire prin procesele de topire şi dilatare necesitând intervenţii sporite

de reabilitare.

- Inundaţii: ridicarea nivelului mării duce la inundarea zonelor

foarte joase (ca de exemplu Veneţia, Olanda şi Bangladesh) în timp ce

populaţia din aceste zone nu dispune de resursele materiale necesare asigurării proprietăţilor şi astfel pagubele nu pot fi recuperate.

- Sănătate: Creşterea temperaturilor măreşte riscul afecţiunilor

cardiovasculare şi măreşte concentraţiile de ozon troposferic, care este

un poluant care poate produce astm bronşic. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)

apreciază că procesul de încălzire globală este vinovat de moartea anuală

a 150 000 de persoane şi îmbolnăvirea altor 5 milioane din cauza

valurilor de căldură sau a diferitelor calamităţi naturale declanşate de

acest proces.

- Apărare: Implicaţiile încălzirii globale semnalate de Consiliul

Consultativ Militar al SUA sunt următoarele: acutizarea conflictelor din zonele afectate de dezastre climatice, migraţia populaţiei din aceste zone

şi problema dependenţei energetice.

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Gata cu încălzirea globală?

,,Este timpul să lăsăm la o parte dogma încălzirii globale şi să începem să realizăm planuri de avarie, în cazul în care intrăm într-o nouă epocă glaciară minoră, aşa cum s-a întâmplat în perioada 1100-1850” (Phil Chapman, geofizician) [2] Deşi majoritatea oamenilor de ştiinţă poartă dispute pe tema cauzelor încălzirii globale, Chapman susţine că în perioada ianuarie 2007–ianuarie 2008, temperatura pământului a scăzut cu 0,7 grade Celsius, fapt înregistrat de cele patru agenţii care monitorizează temperatura globului. ,,Este cea mai rapidă schimbare de temperatură cunoscută şi ea ne

dacă temperatura nu creşte din nou,

plasează acolo unde eram în 1930

putem afirma că încălzirea globală a luat sfârşit”, susţine geofizicianul australian. El prognozează că dacă acest ritm de răcire se va menţine, în circa 20 de ani, temperaturile la nivel global vor fi mai mici cu circa 14 grade Celsius. Astfel, nu se ştie nici dacă în urma schimbărilor de temperatură prognozate de Chapman, pinguinii vor putea supravieţui.

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Pământul aşa cum vrem să îl păstrăm

generat de om?! Pământul aşa cum vrem să îl păstrăm Bibliografie [1] Raluca Ion, Victor Popescu,

Bibliografie

[1] Raluca Ion, Victor Popescu, Ioana Calen, Cine e de vină pentru încălzirea globală?, Cotidianul, 9 august 2007 [2] Anca Petrache, Gata cu încălzirea globală?, Compact, 25 aprilie 2008 [3] Încălzirea globală, http://ro.wikipedia.org, accesat la data de 29 aprilie 2008 [4] Al Gore, Un adevăr incomod, film documentar, regizor Davis Guggenheim [5] Marea cacealma a incălzirii globale, film documentar, producător Martin Durkin

Încălzirea globală – un pericol generat de om?!

Cuprins

Rezumat

2

Omul şi schimbările de climat – aspecte introductive

2

Părerile specialiştilor

3

Documentare la extreme

5

Omul

NU e vinovat!

5

Omul

e vinovat!

6

Consecinţe

7

Gata cu încălzirea globală?

8

Pământul aşa cum vrem să îl păstrăm

9

Bibliografie

9