Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul economic Costin C Kiritescu Disciplina: Matematic Nr.

ore: 3 ore / sptmn Prof Parvulescu Angela 3( sptmni:

Clasa a X a CD!" Anul #colar: $%&3 $%&' &) sptmni &+ sptmni semestrul * semestrul **

3 saptamani practica

P,AN*"*CA-! CA,!NDA-*./*C0

1nitate 2e Competen4e specifice vi5ate 3nv4are &. Numere reale 8&' ore9 Calcule cu &.*2entificarea caracteristicilor tipurilor de puteri #i numere utilizate n algebr i formei de scriere a ra2icali unui numr real n contexte specifice; 8) ore9 $.Compararea i ordonarea numerelor reale utiliznd metode variate; 3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali sau logaritmi pe contexte variate; '.Alegerea formei de reprezentare a unui numr real n vederea optimizrii calculelor ; (.Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea optimizrii calculelor; :.Anali5a validitii unor afirmaii prin utilizarea aproximrilor, a proprietilor sau a regulilor de calcul; +.Determinarea unor analogii ntre proprietile

Con4inuturi - Proprieti ale puterilor cu exponent raional, iraional i real ale unui numr pozitiv; - Aproximri raionale pentru numere iraionale sau reale; - adical dintr-un numr raional !ordin " sau #$, proprieti ale radicalilor; -%re la dispoziia profesorului; - &valuare'

Nr. ore alocate " ( " " (

.pt. )(
16-22.09

67s.

23-29.09 23.09-6.10 30.09-13.10

)" )"-# )#-* )*


7-13.10

operaiilor cu numere reale scrise n forme variate i utilizarea acestora la rezolvarea unor ecuaii' &.*2entificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate n algebr i formei de scriere a unui numr real n contexte specifice; $.Compararea i ordonarea numerelor reale utiliznd metode variate; 3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali sau logaritmi pe contexte variate; '.Alegerea formei de reprezentare a unui numr ,ogaritmi real n vederea optimizrii calculelor ; 8: ore9 (.Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea optimizrii calculelor; :.Anali5a validitii unor afirmaii prin utilizarea aproximrilor, a proprietilor sau a regulilor de calcul; +.Determinarea unor analogii ntre proprietile operaiilor cu numere reale scrise n forme variate i utilizarea acestora la rezolvarea unor ecuaii' $. "unc4ii #i ecua4ii 8$3 ore9 Propriet4i &.!;primarea relaiilor de tip funcional n diverse ale func4iilor moduri; 8recapitu $.Prelucrarea informaiilor ilustrate prin grafilare #i cul unei funcii n scopul deducerii unor completri proprieti algebrice ale acesteia; 8 : ore9 3.1tili5area de proprieti ale funciilor n trasarea graficelor i rezolvarea de ecuaii; '.!;primarea n limba0 matematic a unor situaii concrete i reprezentarea prin grafice a unor funcii care descriu situaii practice; (.*nterpretarea , pe baza lecturii grafice, a proprietilor algebrice ale funciilor ; :.1tili5area ec1ivalenei dintre bi0ectivitate i in-versabilitate n trasarea unor grafice i n

- +oiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor; - ,alcule cu logaritmi, operaia de logaritmare; -%re la dispoziia profesorului; - &valuare'

( " " (

)14-20.10 14-27.10

)--.; ).-/;

21.10-3.11 28.10-3.11

)/

- 2uncii3 recapitulare i completri; - 4n0ectivitate, sur0ectivitate, bi0ectivitate, funcii inversabile3 definiie, proprieti grafice, condiia necesar i suficient ca o funcie s fie inversabil' -%re la dispoziia profesorului; -&valuare

" (

4-10.11

)5 )6
11-17.11

" (

11.11-24.11

)6-(7 )(7
18-24.11

rezolvarea unor ecuaii algebrice' &.*2entificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost definite; $.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,contextual cuprinse n enunuri matematice; 3.1tili5area algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situaii concrete; '.!;primarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a algoritmilor de prelucrare a acestora; (.Anali5a i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem; :.Mo2elarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din dife-rite domenii' &.!;primarea relaiilor de tip funcional n diverse moduri; $.Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul unei funcii n scopul deducerii unor proprieti algebrice ale acesteia; 3.1tili5area de proprieti ale funciilor n trasarea graficelor i rezolvarea de ecuaii; '.!;primarea n limba0 matematic a unor situaii concrete i reprezentarea prin grafice a unor funcii care descriu situaii practice; (.*nterpretarea , pe baza lecturii grafice, a proprietilor algebrice ale funciilor ; :.1tili5area ec1ivalenei dintre bi0ectivitate i inversabilitate n trasarea unor grafice i n rezolvarea unor ecuaii algebrice' - ecapitulare pentru tez; -8ez; - 9iscutarea tezei ' ( ( ( )(( )(( )((
25.11-1.12

'

!valuare semestrial 83 ore9

"unc4ia putere #i fun4ia ra2ical. !cua4ii ira4ionale 8( ore9

- 2uncia putere i funcia radical; '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - ezolvri de ecuaii iraionale ce conin radicali de ordinul " sau # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -%re la dispoziia profesorului; '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare'

" ( ( (

2-8.12

)(" )(# 9-15.12

)(#

)(*
16-20.12

&.!;primarea relaiilor de tip funcional n diverse moduri; $.Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul unei funcii n scopul deducerii unor "unc4ia proprieti algebrice ale acesteia; e;ponen4ial 3.1tili5area de proprieti ale funciilor n trasarea #i func4ia graficelor i rezolvarea de ecuaii; logaritmic. '.!;primarea n limba0 matematic a unor situaii !cua4ii concrete i reprezentarea prin grafice a unor e;ponen4iale funcii care descriu situaii practice; #i logaritmice (.*nterpretarea , pe baza lecturii grafice, a pro8+ ore9 prietilor algebrice ale funciilor ; :.1tili5area ec1ivalenei dintre bi0ectivitate i in-versabilitate n trasarea unor grafice i n rezolvarea unor ecuaii algebrice' &.!;primarea relaiilor de tip funcional n diverse moduri; $.Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul unei funcii n scopul deducerii unor proprieti algebrice ale acesteia; 3.1tili5area de proprieti ale funciilor n trasarea graficelor i rezolvarea de ecuaii; '.!;primarea n limba0 matematic a unor situaii concrete i reprezentarea prin grafice a unor funcii care descriu situaii practice; (.*nterpretarea , pe baza lecturii grafice, a proprietilor algebrice ale funciilor; :.1tili5area ec1ivalenei dintre bi0ectivitate i in-versabilitate n trasarea unor grafice i n rezolvarea unor ecuaii algebrice' +./rasarea prin puncte a graficelor unor funcii

- 2uncia exponenial i funcia logaritmic; - ,reteri liniare, exponeniale, logaritmice; - &cuaii exponeniale, ecuaii logaritmice; -%re la dispoziia profesorului; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare'

( ( " " (

)(* )(*
16-20.12 6-12.01

)()(--(. .-(6'7( )(.

13-19.01

- 2uncii trigonometrice directe ; '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :2uncii trigonometrice inverse; -%re la dispoziia profesorului; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare'

" ( ( (

)(.-(/ (#'7(-".'7( )(/ )(/


20-26.01 27-31.01

)(5

"unc4ii trigonome trice 2irecte #i inverse 8( ore9

3. Numere comple;e 8&3 ore9 &.*2entificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate n algebr i formei de scriere a unui numr complex n contexte specifice; $.Determinarea ec1ivalenilor ntre forme diferite de scriere a unui numr; 3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu <nmul4irea numere complexe n contexte variate; numerelor '.Alegerea formei de reprezentare a unui numr comple;e complex n vederea optimizrii calculelor; 8+ ore9 (.Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea optimizrii calculelor; :.Determinarea unor analogii ntre proprietile operaiilor cu numere complexe scrise n forme variate i utilizarea acestora n rezolvarea unor ecuaii' &.*2entificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate n algebr i formei de scriere a unui numr complex n contexte specifice; $.Determinarea ec1ivalenilor ntre forme diferite de scriere a unui numr; *nterpretarea 3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu geometric a numere complexe n contexte variate; numerelor '.Alegerea formei de reprezentare a unui numr comple;e complex n vederea optimizrii calculelor; 8: ore9 (.Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea optimizrii calculelor; :.Determinarea unor analogii ntre proprietile operaiilor cu numere complexe scrise n forme variate i utilizarea acestora n rezolvarea unor ecuaii' '. Meto2e 2e numrare 8&$ ore9 Mul4imi &.Diferen4ierea problemelor n funcie de finite num-rul de soluii admise;

- +umere complexe sub form algebric, con0ugatul unui numr complex; - %peraii cu numere complexe sub form algebric; - ezolvarea n , a ecuaiei de gradul al doilea cu coeficieni reali; ecuaii biptrate' -%re la dispoziia profesorului; '''''''''''''''''''''''''''''''''' -&valuare

" ( ( " (

27-31.01

)(5 )(6 )(6

10-16.02

10-16.02

17-23.02

)(6-"7 (7-"#'7" )"7

- 4nterpretarea geometric a operaiilor de adunare i scdere a numerelor complexe i a nmulirii acestora cu un numr real; -%re la dispoziia profesorului; '''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare'

)"7-"( (/'7"-"'7# )"(


24.02-2.03 3-9.03

( "

)""

- ;etoda induciei matematice; '''''''''''''''''''''''''''''''''''


5

" -

)""-"# #'(.'7#

or2onate 8( ore9

$.*2entificarea tipului de formul de numrare adecvat unei situaii problem date; 3.1tili5area unor formule combinatoriale n raionamente de tip inductiv; '.!;primarea caracteristicilor unor probleme n scopul simplificrii modului de numrare; (.*nterpretarea unor situaii problem cu coninut practic cu a0utorul elementelor de combinatoric; :. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii practice n scopul optimizrii rezultatelor' &.Diferen4ierea problemelor n funcie de num-rul de soluii admise; $.*2entificarea tipului de formul de numrare adecvat unei situaii problem date; 3.1tili5area unor formule combinatoriale n raionamente de tip inductiv; '.!;primarea caracteristicilor unor probleme n scopul simplificrii modului de numrare; (.*nterpretarea unor situaii problem cu coninut practic cu a0utorul elementelor de combinatoric; :.Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii practice n scopul optimizrii rezultatelor'

- ;ulimi finite ordonate; -%re la dispoziia profesorului; '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare'

( ( (

10-16.03

)"# )"# )"*

17-23.03

!lemente 2e com7inato ric 8+ ore9

- Permutri ; - Aran0amente ; '''''''''''''''''''''''''''''''''''' - ,ombinri; proprieti3 formula combinrilor complementare, numrul tuturor submulimilor unei mulimi cu n elemente; - <inomul lui +e=ton; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -%re la dispoziia profesorului; ''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare' '''''''''''''''''''''''''''' - &lemente de calcul financiar3 procente, dobnzi, 8>A; - ,ulegerea, clasificarea i prelucrarea datelor statistice3 date statistice, reprezentarea grafic a datelor statistice; - 4nterpretarea datelor statistice prin parametrii de poziie3 medii, dispersia, abateri de la medii; -%re la dispoziia profesorului;
6

( ( (

17-23.03

)"* )"* )"-

( " ( " ( ( ( (

24-30.03

)")"--". "*'7#-.'7* )".


31.03-6.04

(. Matematici financiare 8&' ore9 !lemente 2e &.-ecuno#terea unor date de tip probabilistic sau statistic n situaii concrete; calcul financiar #i $.*nterpretarea primar a datelor statistice sau 2ate statistice probabilistice cu a0utorul calculului financiar, a graficelor i diagramelor; 8: ore9 3.1tili5area unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilitilor pentru analiza de caz; './ranspunerea n limba0 matematic prin mi0loace statistice, probabilistice a unor probleme practice ;

)".-"/ #('7#-(('7* )"/


7.04-11.04 7.04-11.04

)"/ )"5 )"5

Altfel Altfel

(.Anali5a i interpretarea unor situaii practice cu - &valuare' a0utorul conceptelor statistice sau probabilistice; :.Corelarea datelor statistice sau probabilistice n scopul prediciei comportrii unui sistem prin analogie cu modul de comportare n situaii studiate' &.-ecuno#terea unor date de tip probabilistic sau statistic n situaii concrete; $.*nterpretarea primar a datelor statistice sau probabilistice cu a0utorul calculului financiar, a graficelor i diagramelor; 3.1tili5area unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilitilor pentru analiza de caz; './ranspunerea n limba0 matematic prin mi0loace statistice, probabilistice a unor probleme practice; (.Anali5a i interpretarea unor situaii practice cu a0utorul conceptelor statistice sau probabilistice; :.Corelarea datelor statistice sau probabilistice n scopul prediciei comportrii unui sistem prin analogie cu modul de comportare n situaii studiate' &.*2entificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost definite; $.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,contextual cuprinse n enunuri matematice; 3.1tili5area algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situaii concrete; '.!;primarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a - &venimente aleatoare egal probabile, operaii cu evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile; - Probabiliti; - >ariabile aleatoare; - Probabiliti condiionate; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - 9ependena i independena evenimentelor; - )c1eme clasice de probabilitate; -%re la dispoziia profesorului; ''''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare' (

23.04-27.04

23.04-27.04

)"5

!lemente 2e pro7a7ilitate 8) ore9

( ( ( ( ( ( (

28.04-4.05

)"6 )"6 )"6 )#7 )#7 )#7


5-11.05 12-18.05

)#(

!valuare semestrial 83 ore9

- ecapitulare pentru tez; -8ez; ''''''''''''''''''''' - 9iscutarea tezei '

'

( ( (

12-18.05 12-18.05

)#( )#( )#"

algoritmilor de prelucrare a acestora; (.Anali5a i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem; :.Mo2elarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din dife-rite domenii' &.*2entificarea unor date i relaii matematice i corelarealor n funcie de contextul n care au fost definite; $.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n enunuri matematice; 3.1tili5area algoritmilor i a conceptelor ma-ecapitulare tematice pentru caracterizarea local sau final 8&& global a unei situaii concrete; ore9 '.!;primarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a algoritmilor de prelucrare a acestora; (.Anali5a i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem; :.Mo2elarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din diferite domenii' :. =eometrie 8&$ ore9 &.Descrierea unor configuraii geometrice analitic sau utiliznd vectori; $.Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a relaiilor de paralelism i perpendicularitate; 3.1tili5area informaiilor oferite de o configuraie geometric pentru deducerea unor proprieti ale acesteia i calcul de distane i arii; '.!;primarea analitic, sintetic sau vectorial a caracteristicilor matematice ale unei configuraii geometrice; (.*nterpretarea perpendicularitii n relaie cu

- 8emele vor fi alese de profesor n funcie de specificul clasei' -%re la dispoziia profesorului;

* /

)#"-## ("-#7'7)##-#".'7--5'7.

- eper cartezian n plan, coordonate carteziene n plan, distana dintre dou puncte n plan; - ,oordonatele unui vector n plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector i un numr real; - &cuaii ale dreptei n plan determinate de un punct i de o direcie dat i ale dreptei determinat de dou puncte distincte;
8

( (

16-22.09 23-29.09

)( )"

"

)#-* #7'76-(#'(7

- ,ondiii de paralelism, condiii de perpendicularitate a dou drepte din plan ; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' paralelismul i minimul distanei; - ,alcule de distane i arii ; :.Mo2elarea unor configuraii geometrice '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' analitic, sintetic sau vectorial' -%re la dispoziia profesorului; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - &valuare'

" " # (

)--. (*-"/'(7 )/-5 "5'(7-(7'(( )6-(7-(( (('((-('(" )("


2-8.12

(' +umere reale3 "' 2uncii i ecuaii #' +umere complexe *' ;etode de numrare -' ;atematici financiare .' ?eometrie &valuare semestrial ecapitulare final

(* ore "# ore (# ore (" ore (* ore (" ore " x # @ . ore (( ore /otal: (7- ore #- sptmni x # ore A sptmn @ (7- ore