Sunteți pe pagina 1din 8

Colegiul economic Costin C Kiritescu Disciplina: Matematic M2 "r ore: ore#sapt )ro* )ar+ulescu Angela

Clasa a XII a BDE Anul colar 201 201! 2$ sptm%ni scoala: &emestrul I 1' sptm%ni (2 sapt pract &emestrul II 1 sptm%ni(2 sapt pr ),A"I-ICA.E CA,E"DA.I&/IC0 12.IE"/A/I304 )rograma nr5 6$6$#225125200'

7nitatea 8e 9n+:are =rupuri 1> ore4

Competen:e speci*ice +i;ate 15 .ecunoaterea structurilor algebrice, a mulimilor de numere i de matrice; 2515I8enti*icarea unei structuri algebrice, prin verificarea proprietilor acesteia; 2525Determinarea i verificarea proprietilor unei structuri ; 515 3eri*icarea faptului c o funcie dat este morfism sau izomorfism.

Con:inuturi - Lege de compoziie intern, tabla operaiei .Proprietatile legilor de compozitie

"r5 2re 1

&pt 12B S1 1 !!." # S! !'!#." # S' '"." #.1" S) 1*!".1 " S !1!+.1 "

&apt 12D S1 1 !!."# S! !'!#."# S' '"."#.1" S* +1'.1" S) 1*!".1"

&apt 12E S1 1 !!."# S! !'!#."# S' '"."#.1" S* +1'.1" S) 1*!".1"

2<ser +a:ii

- $rup, definiie, e%emple, &plicaii

- $rupuri de matrice

- $rupuri de permutri. $rupul (n.

S*pr1!,

- -orfisme si izomorfisme de grupuri

S pr1!.

- /valuare

-1re la dispozitia profesorului

Inele i corpuri 1> ore4

S+ !0.1 "'.11 S0-# *1+.1 1 S1" 10!*.1 1 S1! !0.1! S 1' #1).1 ! S1* 1 !".1 ! S1) 1!." 1 S1 1+ 1'! ." 1

S+ !0.1"'.11 S0-# *1+.11 S1" 10!*.11 S11 !).111.1! S1! !-0.1! S1* 1 !".1! S1) 1!."1 S1 1+ 1'! ."1

S !1!+.1" S0-# *1+.11 S1" 10!*.11 S11 !).111.1! S1! !-0.1! S1' #1).1! S1) 1!."1 S1 1+ 1'! ."1

S+pr1!/

15 .ecunoaterea structurilor algebrice, - 3nel,e%emple4inele numerice. a mulimilor de numere i de matrice ; 3nele de matrice,inele de funcii reale 2515I8enti*icarea unei structuri algebrice, prin verificarea proprietilor acesteia; 2525Determinarea i verificarea proprietilor unei structuri; - 5orp ,definiie e%emple 65157tili;area structurilor algebrice 2n rezolvarea de probleme practice. - 5orpuri numerice

1 1

S11pr1!, S1'pr1!. S1*pr1!/

- 5orpul (p,p prim

- &plicaii

- 1re la dispozitia profesorului

-/valuare

Inele 8e polinoame cu coe*icien:i 9ntr?un corp comutati+ 11! ore 4

15 .ecunoaterea mulimilor de polinoame ; 525Aplicarea unor algoritmi 2n calculul polinomial; 6525Determinarea unor polinoame sau ecuaii algebrice care 2ndeplinesc condiii date ; '515E@primarea unor probleme practice, folosind calculul polinomial; '525Aplicarea , prin analogie, 2n calcule cu polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica numerelor.

- 6orma algebrica a unui polinom,operaii cu polinoame; - 7eorema 2mpririi cu rest, 2mprirea polinoamelor; - 8mprirea cu %-a, Sc9ema lui :orner,divizibilitate, teorema lui ,ezout; -5.m.m.d.c si c.m.m.m.c al unor polinoame, descompunerea unui polinom in factori ireductibili; - ;dcini ale polinoamelor; relaiile lui <iete pentru polinoame de grad cel mult *; - ;ezolvarea ecuaiilor algebrice cu coeficieni in (,=,;,5 .ecuaii binome, ecuaii reciproce, ecuaii biptrate; -1re la dispozitia profesorului

! !

'

-/valuare

S10 !+'1." 1 S1# 1"1 ." ! S1# 1"1 ." ! S!" 1+!'." ! S !! '#."' S!' 1"1 ." ' S!* 1+!'." ' S!)! !*." '."* S! '1." '."*

S10 !+'1."1 S1# 1"1 ."! S1# 1"1 ."! S!" 1+!'."! S!1 !*."!!."' S!! '-#."' S!* 1+!'."' S!)! !*."'."* S! '1."'."*

S10 !+'1."1 S1# 1"1 ."! S1# 1"1 ."! S!" 1+!'."! S!1 !*."!!."' S!! '-#."' S!' 1"1 ."' S!)! !*."'."* S! '1."'."* S!1pr1!,

S!'pr1!. S!*pr1!/

'

.ecapitulare cls5 a XII?a 12ore4 .ecapitulare pentru <acalaureat 1 'ore4 Clasa a IX?a Clasa a X?a Alge<ra Clasa a XI?a

2515I8enti*icarea unei structuri algebrice, - &plicaii4 probleme date la bacalaureat; prin verificarea proprietilor acesteia; 2525Determinarea si verificarea proprietilor unei structuri. 2515 -olosirea corect a terminologiei specifice matematicii 2n conte%te variate de aplicare; 25)relucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, conte%tual cuprins in enunuri matematice; 57tili;area corecta a algoritmilor matematici in rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate. - 6uncia de gradul al doilea, progresii;

S!+ +."*11." * S!# !0." **.") S'" )11." )

S!+ +."*11."* S!0 !'."*!+."* S!# !0."**.") S'1'' 1!'".")

S!+ +."*11."* S!0 !'."*!+."* S!# !0."**.")

&ltfel

S!0pr1!, S'"pr1!.

- /cuaii iraionale, funcia logaritmica, elemente de combinatorica - -atrice. .eterminanti. Sisteme de ecuatii -1re la dispozitia profesorului

' S'1'' 1!'"." )

S'",'! S'1-'' pr1!/ )11.") 1#'".") S1 1 !!."# S1 1 !!."# S! S! !'!#."#

)rimiti+e 1 12ore4

E,EME"/E DE A"A,IA0 MA/EMA/IC0 15 I8enti*icarea legturilor dintre derivata - .erivate >recapitulare ?; si primitive unei funcii continue; 25 7tili;area regulilor de calcul cu derivate si transferarea lor la calculul primitivelor. - Probleme care conduc la noiunea de integrala; - Primitivele unei funcii; - 3ntegrala nedefinita a unei funcii continue;

1 1

S1 1 !!." #, S1 1 !!." # S! S! !'!#." #

S1 1 !!."# S1 1 !!."# S! S! !'!#."#

- &plicaii;

- Proprietatea de linearitate a integralei nedefinite; - Primitive uzuale;

- &plicaii;

-1re la dispozitia profesorului

'

- /valuare ;

Integrala 8e*init 5 7tili;area algoritmilor pentru calcularea 1' ore 4 unor integrale definite; !5 E@plicarea opiunilor de calcul al integralelor definite in scopul optimizrii soluiilor.

- .efinirea integralei ;iemann a unei funcii continue prin formula lui Leibnitz @eAton; - &plicaii la formula lui Leibnitz @eAton; - Proprieti alei integralei definite4liniaritate,monotonie,aditivitate in raport cu intervalul de integrare;

1 1

S' '"." #.1" S' '"." #.1" S) 1*!".1 " S) 1*!".1 " S -+ !1.1 "'.11 S+ !0.1 "'.11 S0 *1".1 1 S# S# 111+.1 1

S' '"."#.1" S' '"."#.1" S* '"."#.1" S* '"."#.1" S)-+ 1*.1"'.11 S+ !0.1"'.11 S0 *1".11 S# S# 111+.11

S' '"."#.1" S' '"."#.1" S* '"."#.1" S* '"."#.1" S)1*!+.1" S !1!+.1" S0 *1".11 S# S# 111+.11 S pr1!. S+pr1!/ S*pr1!,

- &plicaii;

-1re la dispozitia profesorului

Meto8e 8e calcul ale integralelor 8e*inite 11! ore4

5 7tili;area algoritmilor pentru calcularea - -etode de calcul ale integralelor unor integrale definite; definite4 integrarea prin pri; !5 E@plicarea opiunilor de calcul al integralelor definite in scopul optimizrii soluiilor. - 3ntegrarea prin sc9imbarea de variabil;

'

- Lucrare scrisa >teza ?;

- 3ntegrarea prin sc9imbarea de variabila;

- 5alculul integralelor de forma

Q> x? dx ,
a

P> x?

grad = * ,prin 1

descompunerea 2n fracii simple; - &plicaii ;

S1" 10!*.1 1 S1" 10!*.1 1 S1!, S1' !1).1 ! S1' #1).1 ! S1* 1 !".1 ! S1) 1!." 1 S1 1'1#." 1 S1 1'1#." 1

S1" 10!*.11 S1" 10!*.11 S111! !).110.1! S1! !-0.1! S1* 1 !".1! S1) 1!."1 S1 1'1#."1 S1 1'1#."1

S1" 10!*.11 S1" 10!*.11 S111! !).110.1! S1! !-0.1! S1' #1).1! S1) 1!."1 S1 1'1#."1 S1 1'1#."1 S1'pr1!. S1*pr1!/ S11pr1!,

-1re la dispozitia profesorului

'

- /valuare;

S1+ S10 !"'1." 1 S10 !+'1." 1 S1# 1"1 ." ! S!" 1+!'." ! S!! '#."' S!' 1"1 ." ' S!* 1+!'." ' S!), S! !*." '."*

S1+10 !"'1."1 S10 !+'1."1 S1# 1"1 ."! S!" 1+!'."! S!1 !*."!!."' S!! '-#."' S!* 1+!'."'

S1+10 !"'1."1 S10 !+'1."1 S1# 1"1 ."! S!" 1+!'."! S!1 !*."!!."' S!! '-#."' S!' 1"1 ."' S!1pr1!,

Aplica:ii ale 65Determinarea ariei suprafeei plane si a - &ria unei suprafee plane. integralei 8e*inite volumului unui corp, folosind calculul &plicaii4 probleme cu arii in variantele 1! ore4 integral; pentru bacalaureat. '5Aplicarea calculului integral sau diferenial in probleme practice. - <olumul unui corp de rotaie;

-1re la dispozitia profesorului - /valuare;

1 1

S!'pr1!. S!*pr1!/

.ecapitulare clasa a XII?a 1 ore4

57tili;area algoritmilor pentru calcularea - 3ntegrarea prin prii, sc9imbarea de unor integrale definite; variabila 2n modele de variante pentru !5E@plicarea opiunilor de calcul al bacalaureat integralelor definite, in scopul optimizrii soluiilor. - Probleme cu integrale in modele de variante pentru bacalaureat;

S!)! !*."'."*

S!)! !*."'."*

.ecapitulare pentru <acalaureat Anali;a matematica clasa a XI?a 16 ore4

15-olosirea corecta a terminologiei - Limite de funcii; specifice matematicii in conte%te variate de - 6uncii continue; aplicare 25 )relucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, conte%tual cuprins in enunuri matematice. -Lucrare scrisa > teza ?

1 1

-6unctii derivabile

.ecapitulare pentru <acalaureat: =eometrie 16 ore4

57tili;area corecta a algoritmilor - <ectori in plan./cuatia dreptei in plan. matematici in rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate - Probleme de geometrie date la bacalaureat - 1re la dispozitia profesorului

S!+ S!+, +."*11." * S!# !0." **.") S'" )11." ), S'" )11." ) S'1, 1!10." ) S'1S'' 1!'"." )

S!+ S!+ +."*11."* S!0 !'."*!+."* S!# !0."**.") S'1 1!10.") S'1 1!10.") S'1'' 1!'".")

S!+ S!+ +."*11."* S!0 !'."*!+."* S!# !0."**.") S'" )11.") S'! 1#!).") S'!'' 1#'".")

&ltfel S!0pr1!,

S'"pr1!. S'1pr1!/

'

15 =rupuri > ore 25 Inele i corpuri > ore 5 Inele 8e polinoame cu coe*icien:i 9ntr?un corp comutati+ 1! ore !5 )rimiti+e 12 ore 65 Integrala 8e*init 20 ore C5 Aplica:ii ale integralei 8e*inite ! ore >5 .ecapitulare i e+aluare semestrial 2@2B ! ore $5 .ecapitulare *inal 6 ore 0

105.ecapitulare pentru <acalaureat 1' ore /otal 2$ saptamani@ oreB>Core