Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE INTERVENIE PRINCIPAL1

Domnule/Doamn preedinte,
Subsemnatul/Subsemnata ..............................................................., avnd domiciliul/reedina/sediul
n ...................................., str./bld........................................., nr........., bl. ..... , se........, et........., ap.........., sector
...... , jude .............................. , cod numeric personal/cod unic de nregistrare/cod de identificare fiscal
......................................... , numr de nmatriculare n registrul comerului/numr de nscriere n registrul
persoanelor juridice........................................................, cont bancar................................................................... 2,
adres electronic....................................., numr de telefon ................................., numr de fax..........................
3
, prin .................................................... , n calitate de ........................................ 4, avnd sediul profesional n
str./bld.................................................. , nr.......... , bl......... , se........ , et......... , ap.......... , sector ........ , jude
..........................5, adres electronic......................................., numr de telefon.................................., numr de
fax........................6,
formulez prezenta
CERERE DE INTERVENIE PRINCIPAL
n

procesul

ce

formeaz

obiectul

dosarului

nr...............................

aflat

pe

rolul

............................................................. , n care reclamantul ................................................................ , avnd

domiciliul/reedina/sediul n...................................., str./bld........................................., nr........., bl........, se........,


et........, ap..........., sector........., jude.............................., cod numeric personal/cod unic de nregistrare/cod de
identificare fiscal ........................................... , numr de nmatriculare n registrul comerului/numr de
nscriere n registrul persoanelor juridice ......................................................
, cont bancar
............................................................. 7, adres electronic ..................................... , numr de telefon
............................... , numr de fax ......................... 8, prin....................................................... , n calitate de
.....................................9, avnd sediul profesional n str./bld.................................................. , nr........., bl.........,
se......., et........., ap.........., sector........., jude.............................. 10. adres electronic ......................................,
numr de telefon ................................. , numr de fax ......................... 11 . a chemat n judecat pe prtul
............................................................ , avnd domiciliul/reedina/sediul n...................................... , str./bld.
................................... , nr........., bl........, se........, et........., ap.........., sector........., jude.............................., cod
numeric personal/cod unic de nregistrare/cod de identificare fiscal ............................................ , numr de
nmatriculare n registrul comerului/numr de nscriere n registrul persoanelor juridice
.................................................... , cont bancar ................................................................. 12. adres electronic
.................................. , numr de telefon ................................ , numr de fax ....................... 13, prin
................................................. , n calitate de ....................................... 14? avnd sediul profesional n str./bld.
............................................., nr........., bl........, se........, et........., ap.........., sector.........Jude..............................
15
, adres electronic .................................... , numr de telefon ................................ , numr de fax.............16 .

n temeiul dispoziiilor art. 148 alin. (2) i ale art. 199 alin. (l) din Codul de procedura civil (Legea nr. 134/2010, republicat, cu modificrile i
completrile
ulterioare), cererea de intervenie principal poate fi depus personal sau prin reprezentant ori poate fi transmis prin pot, curier. Fax sau poate fi scanat
i
transmis prin pot electronic ori prin nscris n form electronic.
2
Dac intervenientul n interes propriu posed ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii.
3
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.
4
Se completeaz numai n ipoteza n care cererea de intervenie principal se face prin reprezentant, legal sau convenional, caz n care dovada calitii de
eprezentant, n forma, prevzut de art. 151 din Codul de procedur civil (Legea nr 134/2010. republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ), se
va altura cererii de intervenie principal.
5
Se completeaz numai n cazul reprezentrii intervenientului principal prin avocat.
6
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este czui.
7
Dac reclamantul posed ori i.s=au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, n.msura n care acestea sunt cunoscute de intervenientul
principal.
8
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.
9
Se completeaz numai n ipoteza n care cererea de chemare n judecat a fost fcut prin reprezentant, legal sau convenional.
10
Se completeaz numai n cazul reprezentrii reclamantului prin avocat.
11
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.
12
Dac prtul posed ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, n msura in care acestea sunt cunoscute de intervenientul principal
13
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.
14
Se completeaz numai n ipoteza n care prtul particip n proces prin reprezentant, legal sau convenional
15
Se completeaz numai n cazul reprezentrii prtului prin avocat.
16
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.

V rog s admitei prezenta cerere, solicitndu-v ca, prin hotrrea pe care o vei pronuna, s dispunei obligarea

reclamantului/prtului la:17
-..................................................................................................................... i la
- plata cheltuielilor de judecat...................................
Apreciez valoarea obiectului cererii la suma de....................................................................lei 18.
Motivele cererii sunt urmtoarele:
n fapt ............................................................................... 19
n drept mi ntemeiez cererea pe dispoziiile art...............din.............................20.
n dovedirea cererii neleg s m folosesc de urmtoarele dovezi:
-..........................
-..........................21.
Martorii propui spre a fi audiai sunt urmtorii22:
- dl./dna.................................................. , domiciliat n ........................... , str./bld.
............................., nr......., bl......, se......, et......., ap........, sector......., jude............................,
adres electronic............................, numr de telefon........................., numr de fax................ 23;
dl./dna............................................... , domiciliat n ........................... , str./bld.
............................. , nr....... , bl...... , se...... , et....... , ap........ , sector....... , jude............................ ,
adres electronic............................, numr de telefon........................., numr de fax............... 24.
Depun prezenta cerere de intervenie principal i copii, certificate de subsemnatul/subsemnata pentru conformitate cu originalul,
de pe nscrisurile mai sus menionate pe care neleg s le folosesc ca probe n proces, n 3 exemplare, dintre care unul pentru
instan i dou pentru a fi comunicate reclamantului i prtului25,26.
Anexez:

.....................27
dovada achitrii taxei judiciare de timbru i a timbrului judiciar.
Data......................

Semntura.........................

Domnului/Doamnei preedinte a(l)...................................................


17

Se completeaz n funcie de pretenia dedus judecii de ctre intervenientul n interes propriu


Se completeaz dup preuirea intervenientului principal, numai n cazul n care obiectul cererii este evaluabil n bani; se completeaz, de asemenea, i modul de calcul prin
care s-a ajuns la determinarea acestei valori, indicndu-se i nscrisurile corespunztoare, in cazul cererilor avnd ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra
unui imobil, valoarea obiectului cererii se determin n funcie de valoarea impozabil, stabilit potrivit legislaiei fiscale.
19
Se completeaz motivele de fapt pe care se ntemeiaz cererea de intervenie principala.
20
Se completeaz motivele de drept pe care se ntemeiaz cererea de intervenie principal.
21
Se vor indica dovezile'-(e.g. proba cu nscrisuri, proba cu martori sau proba expertizei) pe care se sprijin fiecare, capt al cererii de intervenie principal.
22
Se completeaz cnd se cere dovada cu martori.
23
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.
24
Adresa electronic, numrul de telefon, numrul de fax ori altele asemenea se completeaz dac este cazul.
25
Cererea de intervenie principal se face n attea exemplare cte sunt necesare pentru comunicare, n toate cazurile este necesar i un exemplar pentru instan.
26
Cnd dovada se face prin nscrisuri, la fiecare exemplar al cererii de intervenie principal se vor altura copii, certificate de intervenientul principal pentru conformitate cu
originalul, de pe nscrisurile de care acesta nelege s se foloseasc n proces.
Se pot depune n copie numai prile din nscris referitoare la proces, instana putnd ordona, daca va fi nevoie, nfiarea nscrisului n ntregime.
Cnd nscrisurile sunt redactate ntr-o limb strin, acestea se depun n copie certificat, nsoite de traducerea legalizat efectuat de un traductor autorizat.n cazul n care nu
exist un traductor autorizat pentru limba n eare sunt redactate nscrisurile n cauz, se pot folosi traducerile realizate de persoane de ncredere cunosctoare ale respectivei
limbi, n condiiile legii speciale.
27
Cnd este cazul, la cererea de intervenie principal se va anexa extrasul de carte funciar, cu artarea titularului nscris n cartea funciar, eliberat de biroul de cadastru i
publicitate imobiliar n raza cruia este situat imobilul, iar n cazul n care imobilul nu este nscris n cartea funciar, se va anexa un certificat emis de acelai birou, care atest
acest fapt...
18