Sunteți pe pagina 1din 94

CUPRINS INTRODUCERE............3 CAPITOLUL 1. SINDROMUL DE DEPENDEN ALCOOLIC. GENERALITI...4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Alcoolismul.

....................................................6 Alcoolismul ca toxicomanie.................................7 Ce este alcoolul?...................................8 Descoperirea alcoolului..............................11 Stadiul cunoa terii meta!olismului alcoolului...............................12 "xprimarea cantit#$ii de alcool %n s&n'e.................................13 Dependen$a alcoolic#..............................................................................................14 1.7.1. "poca dependen$elor...................................................................................14 1.7.2. Dependen$a.....................14 1.7.3. Alcoolismul ca pro!lem# de s#n#tate pu!lic#............................................16 1.7.4. Alcoolismul ca pro!lem# de patolo'ie psi(ic#...........................................17 1.7.5. Clasi)icarea dependen$ei de alcool.1* 1.7.6. +ersonalitatea ca )actor )a,ori-ant al sindromului de dependen$# alcoolic#......................................................................................................2. 1.7.7. /odi)icarea personalit#$ii %n sindromul de dependen$# alcoolic#..............21 1.8. 0orme clinice ale alcoolismului..............................................................................23 1.8.1. 1ntoxica$ia alcoolic# acut#..........23 1.8.2. 2ul!ur#ri psi(ice acute i su!acute.............25 1.8.3. Sindromul de impre'nare alcoolic# cronic#...........27 1.8.4. 0orme delirante ale alcoolismului cronic...........28 1.8.5. "nce)alopatii alcoolice caren$iale...........2* 1.*. 1.1.. 1.11. 1mplica$iile sociale3 )amiliale i pro)esionale %n dependen$a de alcool.................31 2erapia dependen$ilor de alcool.............................................................................35 4olul asistentului social %n ,indecarea dependen$ilor de alcool.............................42

CAPITOLUL 2. PROIECTUL DE CERCETARE ...49 2.1.Aspecte teoretice ale cercet#rii.....................................................................................4* 2.2. +re-entarea i descrierea succint# a popula$iei studiate..............................................4* 2.3. Scopul i o!iecti,ele cercet#rii....................................................................................5. 2.4. 1pote-a cercet#rii..........................................................................................................51 2.5. /etodele i instrumentele de cercetare........................................................................51 2.6. Calendarul cercet#rii....................................................................................................51 CAPITOLUL 3. REZULTATELE CERCETRII I DISCUTAREA/INTERPRETAREA ACESTORA59 3.1. /etodolo'ia de anali-# a datelor cercet#rii 52 3.2. 1nterpretarea re-ultatelor cercet#rii .55 3.3. +re-entarea studiilor de ca-.68 CAPITOLUL 4. PROIECT DE INTERVENIE: N!IINAREA CENTRULUI DE CONSILIERE I REA"ILITARE A PERSOANELOR DEPENDENTE DE ALCOOL I ALTE DROGURI DIN AL"A IULIA ...#5 CAPITOLUL 5. CONCLUZII ....#$ ANE%E ........................................................................................................................................$1 "I"LIOGRA!IE .........................................................................................................................92

INTRODUCERE. 5n societatea modern# este o cre tere dramatic# a consumului de alcool la toate ,&rstele3 interes&nd am!ele sexe. Alcoolismul repre-int# o pro!lem# cu implica$ii pro)unde3 care dep# esc aspectele medicale3 interes&nd i ,ia$a social# a colecti,it#$ilor3 %n cadrul popoarelor din "uropa i din %ntrea'a lume. Ast#-i %ns# penetra$ia alcoolului este i la ,&rst# t&n#r#3 ini$ierea deprinderii )#c&ndu6se de la 116 13 ani. 7#uturile tari crea-# dependen$# psi(ic#. Alcoolul este consumat ca un tranc(ili-ant sau ca o moti,a$ie de 8lu!re)iant social9. C(eltuielile ce le suport# societatea pentru consecin$ele consumului exa'erat de alcool3 la care se mai adau'# costul tratamentului ,ictimelor rutiere3 datorit# alcoolului i sumele in,estite pentru industria !#uturilor3 repre-int# o pro!lem# extrem de important# a )iec#rui stat3 din %ntrea'a lume. 7#utorii 8nedependen$i9 )olosesc !#utura pentru a lupte contra simptomelor de-a'rea!ile i )oarte sup#r#toare ale 8)rustr#rii9. "xplica$ia const# %n )actori psi(olo'ici3 !a-a$i pe e)ectul anxiolitic al alcoolului. Drama %ns# const# %n dependen$a pe care o creea-# alcoolul. Studiile epidemiolo'ice %n toate $#rile ci,ili-ate sau mai pu$in ci,ili-ate su!linia-# r#sp&ndirea tot mai lar'# a alcoolismului cu consecin$ele sale ne)aste3 or'anice i sociale. 1storia ci,ili-a$iilor arat# c# din cele mai ,ec(i timpuri oamenii au c#utat eu)ori-area prin intermediul dro'urilor3 care le6au stat la %ndem&n#. Acestea pot )i caracteri-ate ca su!stan$e in(i!atoare ale centrilor ner,o i3 cu str&mtorarea consecuti,# a con tiin$ei i producerea concomitent# a unui e)ect oniroid :asem#n#tor st#rii de ,is;3 )olosite pentru o!$inerea unor st#ri a'rea!ile. Aceste su!stan$e 'enerea-# la %nceput )ilia :apeten$a3 %nclinarea deose!it#3 pe care le resimt anumite persoane )a$# de eu)ori-area prin consumul acestor su!stan$e;3 ce poate a<un'e p&n# la dependen$#. /ai presus de toate dro'urile3 ca r#sp&ndire se plasea-# alcoolul3 denumit de ,ec(ii cel$i 8=(is>?9 i de 'ali 8l@eau de ,ie9. : Calom)irescu3 A. 1**53 p. 3;. /ul$umesc domnului Profesor Universitar Dr. Liviu Stoica i %mi exprim %ntrea'a recuno tin$# pentru spri<inul i %n$ele'erea pe care mi le6a acordat la ela!orarea acestei lucr#ri.

CAPITOLUL 1. SINDROMUL DE DEPENDEN ALCOOLIC. GENERALITI. 2ermenul de 8alcoolism9 a )ost mult timp )olosit. De)ini$ia acceptat# de exper$ii B./.S. le'at# de aceasta3 datea-# din 1*51 i caracteri-ea-# alcoolicii ca )iind 8!#utori excesi,i93 a c#ror dependen$# )a$# de alcool a atins un asemenea 'rad3 %nc&t antrenea-# tul!ur#ri psi(ice3 somatice i alterea-# rela$iile lor sociale. :Calom)irescu apud S&r!u A.3 p.5; A.C.Clare D pro)esor %n +si(iatrie la /edical Colle'e o) St. 7atr(olome=@s Eospital6 Fondon 3 semnalea-# caracterul con)u- al termenului de 8alcoolism93 ar#t&nd c# %n ultimul timp a )ost %nlocuit cu termenul de 8sindrom de dependen$# de alcool96 8dependent drin>er9:1*87;. Acesta din urm# de)ine te o stare caracteri-at# prin 7 elemente esen$ialeG 6 o ne,oie de nest#p&nit de a !eaH 6 un mod stereotipic de a !ea i anume in'estia de alcool la inter,ale re'ulate pentru a pre,eni sau %nl#tura simptomele sindromului de a!stinen$#H 6 in'estia de alcool trece pe primul plan %n raport cu alte acti,it#$iH 6 modi)icarea toleran$ei de alcool6 de o!icei crescut#3 cre terea ei repre-ent&nd un semn important al cre terii dependen$ei de alcool. 2re!uie preci-at c# %n stadiile tardi,e ale dependen$ei3 toleran$a la alcool se pr#!u e teH 6 repetate sindroame de a!stinen$# ce apar la 86 12 ore de la ultima !#utur#3 ca urmare a sc#derii alcoolemiei. 5n mod caracteristic aceste mani)est#ri apar diminea$a la tre-ireH 6 !#utura de u urare :8relie) drin>in'9;6 o!iceiul de a !ea diminea$a de,reme este considerat de mul$i autori3 ca )iind un dia'nostic pentru dependen$a de alcoolH 6 rec#derea %n ,iciu :8reinstatement9; dup# o perioad# de a!stinen$#. Acela i autor propune urm#torii termeni %n le'#tur# cu a!u-ul de alcoolG 6 !#utorii cu pro!leme6 8pro!lem drin>ers96 consum# cantit#$i excesi,e de alcool3 ce determin# tul!ur#ri somatice3 psi(ice i alterarea rela$iilor lor socialeH 6 !#utorii importan$i6 8(ea,? drin>ers96 din punct de ,edere al cantit#$ii i )rec,en$eiH 6 !#utorii de petrecere6 8!in'e drin>ers96 consum# oca-ional cantit#$i importante de alcool3 ast)el %nc&t ,aloarea medie s#pt#m&nal# sau lunar# a alcoolului in'erat poate )i redus# )a$# de cea a consumatorilor cronici. :Iumar +.J3 Clar> /. 1;. 2ermenii desemna$i de American +s?c(itric Association %n 1*87 %n 8Dia'nostic and Statistical /anual o) /ent(al Disorders93 care sunt )olosi$i %n pre-ent %n S.K.A. sunt sistemati-a$i ast)elG
4

A. 1.

Utilizarea patologic a substanelor cu aciune central. Dependen$a )a$# de su!stan$e psi(oacti,e e dia'nosticat# c&nd sunt %ndeplinite trei 6 administrarea su!stan$ei %n cantit#$i mai mari sau perioade de timp mai lun'i dec&t

din condi$iile de mai <os pe o perioad# lun'# de timpG cele dorite de pacientH 6 incapacitatea de autocontrol %n consumul su!stan$eiH 6 )olosirea unei perioade importante de timp pentru procurarea i administarea su!stan$ei sau pentru re,enirea dup# e)ectele eiH 6 inter)eren$a unor acti,it#$i importante cu administrarea su!stan$eiH & continuarea utili-#rii su!stan$ei %n ciuda cunoa terii e)ectelor sale ad,erse sociale3 somatice i psi(iceH 6 apari$ia toleran$eiH & apari$ia simptomelor sindromului de a!stinen$#3 c&nd administrarea se )ace %n do-# mai mic# sau este %ntrerupt#H 6 consumul su!stan$ei pentru a pre,eni sindromulH 6 consumul su!stan$ei %n situa$ii %n care acesta e periculos sau determin# o sc#dere a per)orman$elor. 2. A!u-ul de su!stan$e psi(oacti,e e dia'nosticat c&nd una din condi$iile de mai <os este pre-ent# pentru cel pu$in o lun# sau apare intermitent %ntr6o perioad# lun'# de timpG 6 consumul su!stan$ei %n ciuda cunoa terii e)ectelor noci,e ale acesteiaH 6 consumul acesteia %n situa$ii %n care acesta e periculos sau determin# o sc#dere a per)orman$elor. 7. 1. Viciul :LAddiction9; este un termen ce de)ine te o stare de implicare cople itoare " posi!il s# apar# toleran$# i sindrom de a!stinen$# )#r# ca pacientul s# )ie ,iciatG %n consumul su!stan$ei3 cu o tendin$# ridicat# de a rec#dea dup# o perioad# de a!stinen$#. ca-ul %n care ,ia$a indi,idual# nu e centrat# pe '#sirea i consumul su!stan$ei3 de exemplu apari$ia dependen$ei la narcotice3 %n timpul tratamentului unei !oli cu e,olu$ie cronic#. 2. 566N " posi!il ca pacientul s# )ie ,iciat. 5n asemenea situa$ie comportamentul e diri<at de 8cu)undarea %n dro'93 )#r# ca pacientul s# )ie dependent )i-ic.MCalom)irescu3 1**53 p.p.

1.1. Definiie: Alcoolismul este starea psi(ic#

A'())'*+,-'.

i )i-ic#3 %nso$it# de tul!ur#ri cronice de

comportament3 re-ult&nd din consumul excesi, de alcool :continuu sau episodic; %n scopul de a suprima discon)ortul :)enomenul de dependen$#;3 care duce %n )inal la autodistru'erea indi,idului. Elemente definitoriiG 6 consumul excesi, de alcool :continuu sau episodic;H 6 )enomenul de dependen$#H 6 deteriorare )i-ic# i mintal#. Forme cliniceG sunt )oarte numeroase depin-&nd de cantitatea3 natura i durata utili-#rii toxicului. Se pot 'rupa %n G 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1ntoxica$ia alcoolic# acut#. 2ul!ur#ri psi(ice acute i su!acute. Sindromul de impre'nare alcoolic# cronic#. 0orme delirante ale alcoolismului. "nce)alopatii alcoolice caren$iale. Demen$a alcoolic#.

Evoluia simptomatologiei alcoolismului cronic depinde de cele dou# moduri de u- patolo'icG a!u-ul sau dependen$a alcoolic#H acestea se petrec de o!icei %n primii 5 ani de consum re'ulat. De asemenea3consumul a!u-i, precoce de alcool :su! 16 ani; duce %n mod )rec,ent la complica$ii ulterioare de ordin social sau medico6le'al. De i cele dou# )orme de u- patolo'ic pot continua i la ,&rsta %naintat#3 speci)icitatea lor se modi)ic# uneori ca re-ultat al complica$iilor or'anice ap#rute. Examene complementare . 6 examenul neurolo'ic3 examenul psi(olo'ic3 do-area alcoolemiei3 a 'amma6 'lutamil6 trans)era-ei3 examenul clinic 'eneral i central pe )unc$iile )icatului3 stomacului3 rinic(iului3 ""O3 pneumoence)alo'rama3 examenul FC4. MOor'os31*853 p.338N

1.2. A'())'*+,-' (. /)0*(),.1*2. 5nc# din primele stadii anticipati,e ale con tiin$ei3 oamenii au c#utat i caut# %n continuare s# o!$in# st#ri a'rea!ile3 prin !locarea su)erin$ei )i-ice i morale3 prin stimulare eu)ori-ant#3 prin somn sau uitare. 5n situa$ia c&nd pentru o!$inerea st#rii a'rea!ile se recur'e la su!stan$e care determin# %n'ustarea con tiin$ei se produce concomitent un e)ect oneiroid ce 'enerea-# )ilia3 care poate a<un'e p&n# la !e$ie i e,entual starea dro'omatic# anun$at# prin !olile mintale. "xist# ast)el unele su!stan$e naturale sau sintetice care pot in)luen$a '&ndurile3 emo$iile3 somnul3 apetitul3 )unc$iile sexuale i interrela$iile sociale. /odi)icarea ni,elului randamentului psi(ic3 mai ales a)ecti,3 sau prin 8!ene)icii psi(ice9 paleati,e i arti)iciale ce pot )ace o!iectul unei )ix#ri comportamentale 6 este ceea ce poart# numele de toxicomanie. Comun pentru toate aceste su!stan$e este )ixarea comportamental# pro'resi,# trec&nd prin dou# ni,eluriG de a!u- i de dependen$#.:Assera) +.31*8*; Cea mai r#sp&ndit# toxicomanie este alcoolismul i modi)ic# s#n#tatea )i-ic# i mintal#. Statisticile arat# str&nsa dependen$# a ratei alcoolismului de marile pre)aceri sociale :ur!ani-are3 industriali-are; ce an'renea-# tensiuni psi(olo'ice al c#ror prim remediu este u or accesi!il3 alcoolul. +oten$ialul )ix#rii comportamentale este un ni,el3 de-,oltarea lui cu expresia )aptic# al dependen$ei este alt ni,el3 iar dro'ul specia de su!stan$e3 este suportul extern al des)# ur#rii acestui comportament patolo'ic. Alcoolicul3 o personalitate predispus# )ie 'enetic3 )ie prin structurare onto'enetic# pare a )i o ,ictim# a unui o!icei social i a o!iectului acestui o!icei. +entru a!ordarea alcoolismului ca dro'o)ilie uni,ersal acceptat# pe tot e,antaiul ei de implica$ii medicale i psi(iatrice ne'ati,e3 se impun unele preci-#ri asupra termenilor. Bx)ord 2ext!oo> o) +s?c(iatr? :1*88; arat# c# termenul de alcoolism este nesatis)#c#tor pentru utili-area sa te(nic#3 deoarece pre-int# mai multe %n$elesuri3 pre)er&ndu6se a se utili-a al$i patru termeni speci)iciG 6 consum excesi, de alcool G consumul -ilnic sau s#pt#m&nal al unei cantit#$i exa'erate de alcoolH 6 dis)unc$ii determinate de alcoolG ,#t#marea )i-ic#3 mental# i a rela$iilor sociale re-ultate din consumul excesi, de alcool 6 pro!leme le'ate de consumul de alcoolG incapacit#$ile determinate de adic$ie3 lipsind %ns# semnele de dependen$#H
7

DS/61P64 clasi)ic# !olile datorate a!u-ului de alcool i dro'uri psi(oa)ecti,e3 %n )unc$ie de tipul !olii %nG intoxica$ie3 a!u-3 dependen$#3 sindrom amnestic3 a!stinen$# necomplicat#3 se,ra< cu delirium3 !oli delirante3 (alucino-e3 demen$#3 tul!ur#ri de personalitate. 7olile induse de alcool3 ar )iG intoxica$ie3 intoxica$ie idiosincra-ic#3 se,ra< necomplicat3 delir de se,ra<3 (alucino-#3 amne-ie3 demen$#. Alcoolul )ace parte al#turi de opium i deri,a$ii s#i3 (a i 3 cocain#3 din toxicele clasice3 dro'uri noci,e ale indi,idului i societ#$ii care produc toxicomania. 2oxicomania const# dintr6o tendin$# anormal# i %ndelun'at# de a consuma su!stan$e toxice i medicamentoase3 urm#rind o!$inerea unor e)ecte de !eatitudine sedati,e i dinami-ante3 de,enind o o!i nuin$# de care su!iectul nu se mai poate de!arasa i care necesit# sporirea pro'resi,# a cantit#$ii. 2oxicomania :)armacodependen$a D B/S; este o stare psi(ic# i de o!icei )i-ic#3 re-ultat# din consumul repetat i pe o perioad# ,aria!il# de timp a unei su!stan$e toxice cu care un indi,id a ,enit %n contact3 ini$ial )ie accindental3 )ie %n scop anal'etic3 )ie ,oluntar %n dorin$a '#sirii unui re)u'iu %n )a$a pro!lemelor existen$iale. Acest consum antrenea-# apari$ia unei necesit#$i care conduce la dependen$# i toleran$# i care atra'e ine,ita!il apari$ia unei simptomatolo'ii de se,ra< la %ntreruperea dro'ului. Criteriile toxicomaniei suntG dorin$a i ne,oia imperioas# i continu# a consumului su!stan$ei3 procurarea acesteia prin orice mi<loace3 tendin$a de a cre te pro'resi, do-ele3 dependen$a )i-ic# i psi(ic#. Alcoolismul este o toxicomanie ma<or#.MStoica32..33pp.46647N

1.1.

C2 2+/2 .'())'-'3

Cu,&ntul 8alcool9 pro,ine din lim!a ara!# i %nseamn# 8cel mai ales9. "sta un dro' care poate duce la o dependen$# de tip alcool Q!ar!iturice Q tran6c(ili-ante. Cea mai important# particularitate este aceea c# dro'ul alcool nu este perceput ca atare3 ci ca o parte inte'rant# din ,ia$a3 cultura i economia noastr#. "ste considerat o su!stan$# psi(oacti,#3 un aliment3 o delicates# c(iar. Alcoolul3 cu )ormula sa c(imic# C2E5BE se o!$ine3 dup# cum se tie3 prin )ermentare. Su!stan$ele de !a-# sunt -a(#rul sau lic(idele -a(aroase.

5n timpul )erment#rii3 -a(#rul se descompune3 se cata!oli-ea-#. +entru a declan a descompunerea este ne,oie de dro<die. "ste necesar# o su!stan$# acti,# :en-im# sau )erment; a dro<diei6 co-ima-a. 0ermentul co-ima-a este un produs de meta!olism al ciupercii de dro<die. Ciupercile de dro<die tr#iesc %n straturile superioare ale p#m&ntului3 a a %nc&t pot )i u or prinse i duse de curen$i de aer. "le se )ixea-# pe )ructe3 cum ar )i merele3 perele3 stru'urii. 5n -eama presat# a acestor )ructe3 ele pot %ncepe atunci6 %n ca- c# n6au )ost luate ni te m#suri de %mpiedicare a )ermenta$iei6 imediat scindarea -a(#rului. 5n acest context3 este interesant s# se anali-e-e )unc$ia alcoolului din perspecti,a ciupercii de dro<die care %l produce. Aceast# ciuperc# are concuren$i3 cum ar )i ciuperca de muce'ai i alte microor'anisme 'luco)a'e. 5mpotri,a acestor du mani ciuperca de dro<die )olose te alcoolul ca arm#3 ea ucide cu acesta. Din punct de ,edere !iolo'ic3 alcoolul nu este din perspecti,a produc#torului s#u nimic altce,a dec&t un instrument uci'a 3 )a$# de or'anismele care6l %ncon<oar#. Se pro)it# de acest )apt %n cadrul medicinei3 prin )olosirea alcoolului la distru'erea a'en$ilor pato'eni. 7#uturile alcoolice )ermentate nedistilate3 ca spre exempluG ,inul3 !erea3 etc.3 ca i !#uturile alcoolice distilate3 ca spre exempluG coniacul3 $uica3 =is>?3 'inul3 ,odca3 lic(iorul3 con$in %n propor$ii ,ariate alcoolul etilic3 care este un lic(id incolor3 mai u or dec&t apa3 care are miros i 'ust speci)ic. 7#uturile alcoolice distilate au con$inut sporit de alcool. +e ,remuri3 c(irur'ul % i scu)unda m&inile %naintea opera$iei %n alcool i le l#sa s# se usuce la aer pentru a %ndep#rta pe c&t posi!il to$i 'ermenii. Cu a<utorul unui tampon de ,at# %m!i!at %n alcool se sterili-ea-# locul pentru in<ec$ie. Ai pentru p#strarea alimentelor se )olose te acest procedeu3 de exempluG atunci c&nd la conser,are3 'ospodina acoper# !orcanele umplute cu 'em cu o (&rtie %m!i!at# cu alcool. Alcoolul este deci un 8anti!iotic93 un lic(id care distru'e celulele. "l ac$ionea-# ca o otra,# pentru celule care %n solu$ii diluate sla!e are un e)ect stimulati,3 %n solu$iile mai concentrate %ns# unul distru'#tor. Asta se %nt&mpl# datorit# e)ectului (idroscopic al alcoolu6lui3 adic# alcoolul sustra'e apa.Se a<un'e atunci la o separare a al!uminelor con$inute %n stare coloidal# %n protoplasma celulelor i apoi la o coa'ulare a al!uminei. Ast)el ,a )i distrus# protoplasma de care sunt le'ate toate )ormele de ,ia$#. Celula este distrus#. Rici nu este de mirare c# i celulele corpului omenesc ,or )i 'ra, deteriorate dup# un consum a!u-i, %ndelun'at de alcool. Alcoolul s6a do,edit a )i o su!stan$# care )ace parte din 'rupul narcoticelor. Ca i la toate su!stan$ele cu a<utorul c#rora se o!$ine o amne-ie %n decursul unei administr#ri continue de alcool se a<un'e la patru stadii de narco-# care se succedG la %nceput stadiul incipient sau de !e$ie3 cu care se asocia-# de<a o anumit# reducere a sim$urilor. "ste succedat de al doilea3 stadiul de excitare3 care este urmat de al treilea stadiu3 a a6 -isul stadiul de
*

toleran$#. Aici exist# o lips# a percep$iei dureroase %n di)erite 'rade. Stadiul al patrulea de!utea-# cu oprirea respira$iei3 iar3 mai t&r-iu se instalea-# stopul cardio,ascular3 care cu si'uran$# duce la moarte dac# nu se iau din timp anumite m#suri3 cum ar )i3 de exemplu3 sp#l#turi 'astrice sau un masa< cardiac.M"!er(ard3 1***3p.p. 33635N. +rintre !olile de etiolo'ie alcoolic# un loc central %l ocup# a)ec$iunile neuropsi(ice i cele di'esti,e3 dintre care steato-a (epatic#3 ciro-a 3 insu)icien$a (epatic# pe !a-a ciro-ei se deta ea-# %n mod e,ident. Dar tot a a de importante sunt i alte le-iuni ,iscerale3 ca cele cere!rale3 cardiace3 pulmonare3 endocrine din sistemul (ematolo'ic3 c&t i alterarea intelectului i a )unc$iilor co'niti,e. Consumul excesi, de alcool su! toate )ormele :!ere3 ,in3 8!#uturi tari9; poate s# se mani)este episodic3 su! )orm# de !e$ie3 sau continuu :alcoolism;. "xplica$ia acestui )enomen const# %ntr6o a)initate particular# i )ra'ilitate indi,idual# psi(ic#3 somatic#3 !iolo'ic#3 datorit# unor circumstan$e ne)a,ora!ile de ordin )amilial3 pro)esional3 social sau cultural. Bmul caut# %n alcool o stare de eu)orie3 o u urare a unei st#ri de an'oas#3 sau c(iar o )u'# de realitate.+e l&n'# e)ectul alcoolului numero i )actori aditi,i i poluan$i :%n'r# #minte3 antiseptice3 coloran$i i produ i care permit s# se o!$in# caracteristici constante pentru 'ustul consumatorilor; cresc 'radul de toxicitate al alcoolului. Cre terea plum!emiei la alcoolici se %nso$e te de saturnism la 14S din !#r!a$ii care consum# acest dro'. 5n momentul de )a$# alcoolismul s6a extins i la sexul )eminin. "ste ,or!a de un alcoolism ne,rotic3 de plictiseal# sau )rustra$ie3 ori un aspect de 8eli!erare9 a )emeii din sress6ul psi(ic3 de )iecare -i. /oti,a$ia consumului de alcool %n r&ndul tinerilor este exemplul p#rin$ilor3 socia!ilitatea3 lipsa de preocup#ri3 sentimentul de nemul$umire3 di)icult#$ile %n domeniul colari-#rii3 etc. MCalom)irescu3 1**53 pp.8N +rin consumarea de !#uturi alcoolice se produce o sen-a$ie de c#ldur#3 %ns# ea nu este determinat# de procesul de ardere a alcoolului %n or'anism3 ci de dilatarea ,aselor3 %n special a ,aselor peri)erice din piele3 care se %ncarc# cu o cantitate mai mare de s&n'e3 d&nd sen-a$ia de c#ldur#. Alcoolul %ntr6o anumit# concentra$ie %n or'anism ac$ionea-# ca un stimulent3 mic or&nd sen-a$ia de o!oseal# i prelin'ind capacitatea de e)ort )i-ic i mintal3 )a-# care este urmat# la o scurt# ,reme de instalarea o!oselii3 datorit# epui-#rii pri )enomenul de 8!iciuire9 a or'anismului. "l este supus unui e)ort mai mare )a$# de cel normal. A a se explic# starea de o!oseal# accentuat#3 necesit&nd un timp %ndelun'at pentru re)acere.
1.

Fa pu$in timp dup# in'erarea alcoolului sunt reduse aten$ia3 capacitatea de concentrare3 posi!ilitatea de coordonare a mi c#rilor3 iar procesele automate se de-or'ani-ea-#. Alcoolul odat# in'erat este a!sor!it %n propor$ie de 1S de mucoasa !ucal# i eso)arin'ian#3 2.S la ni,elul stomacului i restul la ni,elul intestinului. Dac# alcoolul se amestec# cu alimentele3 atunci a!sor!$ia la ni,elul stomacului ,a dura un timp mai %ndelun'at i in,ers :a<un'&nd la ,alori maxime ca i concentra$ia %n s&n'e3 %ntr6un timp )oarte scurt;. +roteinele i 'r#simile din alimente )ac ca a!sor!$ia alcoolului s# %nt&r-ie. Fa ni,elul intestinului a!sor!$ia alcoolului se produce rapid i independent de concentra$ie. +rimele simptome apar %n momentul %n care alcoolul este a!sor!it %n s&n'e la ni,elul stomacului3 dar e)ectele sale sunt mai pu$in marcate :)iindc# numai 2.S din alcoolul in'erat este a!sor!it;. ")ectele atin' cota maxim# dup# care alcoolul trece %n intestin. Din stomac i intestin alcoolul trece %n s&n'e i %n lic(idul ce)alora(idian3 unde concentra$ia sa este %n )unc$ie de cantitatea i t#ria !#uturii alcoolice consumate. Alcoolul circul# %n %ntre' or'anismul prin intermediul s&n'elui i lic(idul ce)alora(idian3 meta!oli-&ndu6se %n )icat3 su! ac$iunea unor en-ime :catali-atori !ioc(imici;. Ast)el alcoolul este trans)ormat %n alde(id#3 care la r&ndul s#u prin ac$iunea unor en-ime3 aceasta este oxidat#3 p&n# la )a-a de acid acetic. 1mplica$iile a!u-ului de !#uturi alcoolice sunt multiple i se pot %mp#r$i %nG indi,iduale3 )amiliale3 sociale3 patolo'ice3 'enetice i demo'ra)ice. Alcoolicii3 pe m#sura perse,er#rii %n ,iciu pierd capacitatea de a memori-a3 de a se concentra3 de,enind inap$i pentru o munc# intelectual#. De,in %ns# inap$i i pentru o munc# )i-ic#3 lu&nd un aspect de de'radare )i-ic# i intelectual#. 5 i sc(im!# i personalitatea3 de,enind nelini ti$i3 insta!ili i anxio i. 2reptat se de'radea-# moral3 comi$&nd di)erite acte antisociale i de a'resiune )a$# de cei din )amilia lor i )a$# de prieteni sau cunoscu$i. Aproximati, 25S din sinucideri ar putea )i puse %n cele din urm# pe seama alcoolului.MCalom)irescu31**53 pp.11612N . 1.2. D2+()425*52. .'())'-'-*.

Dup# unele indicii %ncep&nd cu anul 4...%.Er. oamenii cuno teau prepararea !#uturilor )ermentateG ap# cu miere3 or- sau lapte de iap#. Alcoolul a )ost )olosit de la %nceput pentru a reduce temerile %n )a$a )or$elor naturii i a incertitudinilor ,ie$ii i pentru a trece mai u or peste !ariere %n contactele interumane. Cele mai ,ec(i documente istorice %n care sunt men$ionate
11

!#uturile alcoolice datea-# de aproximati, 6.... de ani3 primul 8moment !lue9 pro,enind din /esopotamia3de la sumerieni. Alcoolul a )ost descoperit mult mai t&r-iu3 %n <urul anului 1.... d.Er.3 prin inter,en$ia unei te(nici per)ormante de distilare. 7#uturile spirtoase exist# numai %ncep&nd din e,ul mediu. De atunci3 el este )olosit i ca sol,ent pentru extrac$ia principiilor acti,e din plante medicinale. 7#uturile spirtoase au )ost descorite a!ia %n ",ul /ediu. 5n 4om&nia nu exist# statistici o)iciale care s# re)lecte ade,#rata situa$ie a consumatorilor de alcool. Aceasta se datorea-# mai multor moti,eG cantitatea de !#uturi produs# %n propria 'ospod#rie nu este declarat#3 precum i e,a-iunea )iscal# de ordinul miliardelor de lei pe care o comit numeroase societ#$i comerciale. Alcoolul este o su!stan$# re-ultat# din )ermenta$ia -a(#rului3 -a(#rul )iind trans)ormat de dro<die %n etanol i dioxid de car!on. Fuis +asteur a descoperit %nc# din anul 1857 c# etanolul nu este re-ultatul unui proces pur clinic3 ci este un produs meta!olic al unui or'anism ,iu cale c(imic#. Alcoolul este mai u or dec&t apa i se e,apor# la 78TC ca su!stan$# pur#3 a a cum %n natur# nu apare3 alcoolul este un lic(id incolor3 misci!il cu apa3 cu 'ust amar3 care arde cu )lac#r# al!astr#. Aplicat pe piele are un e)ect r#coritor3 datorit# )aptului c# este ,olatil. Ast#-i3 alcoolul este testat c(iar i ca alternati,# pentru com!usti!ili clasici pentru ma ini3 de exemplu %n 7ra-ilia. MCornu$iu3 1**43 p.7N 1.5. S/.6*-' (-1).7/25** ,2/.8)'*+,-'-* .'())'-'-*. A!sor!$ia alcoolic# este in)luen$at# de o mare serie de )actori. 5n stomac el se a!soar!e ini$ial rapid3 apoi scade la un ritm )oarte redus i depinde de ritmul de 'olire al stomacului pentru a )i apoi a!sor!it %n intestin. +re-en$a (ranei i )elul ei in)luen$ea-# a!sor!$ia. Ast)el3 cel mai e)icient %n %nt&r-ierea a!sor!$iei este laptele3 iar 'r#simile 'r#!esc procesul. 2ipul !#uturii3 timpul in'er#rii3 ,olumul3 caractere indi,iduale3 toate in)luen$ea-# procesul. Dup# a!sor!$ie3 alcoolul se reparti-ea-# %n toate $esuturile i lic(idele3 at&t intra6 c&t i extracelular. *.6 *8S din alcoolul meta!oli-at de c#tre or'anism este propor$ional cu 'reutatea corpului i mai pro!a!il cu a )icatului. Kn adult de 7. de >ilo'rame meta!oli-ea-# *6 15 mlQor#. "xerci$iul )i-ic nu accelerea-# meta!oli-area. Cre terea toleran$ei nu duce la cre terea capacit#$ii de oxidare a alcoolului. "xist# do,e-i c# insulina )a,ori-ea-# o ,ite-# optim# de oxidare a alcoolului i c# asocierea insulinei cu 'luco-a3 %n intoxica$iile acute3 are e)ect salutar. 5ntre 2 i 1.
12

S el este meta!oli-at i eliminat prin rinic(i i pl#m&ni3 dar poate )i decelat i %n transpira$ie3 lacrimi3 !il#3 sali,# i alte secre$ii. Se cunosc ast#-i patru c#i de oxidare a alcooluluiG Calea alcool6 de(idro'ena-ei :ADE;H oxidarea micro-omial#H oxidarea prin catala-#H alcooli-a. ADE este o en-im# citoplasmic# ce con$ine -inc.MCornu$iu3 pp. 51652N 1.9. E045*,.52. (.1/*/:;** 62 .'())' <1 +=1>2.

Concentra$ia alcoolului se exprim# %n 8promil9:U;. B alcoolemie de 1U %nseamn# un mililitru de alcool pur de 1..S pe un litru de s&n'e. 4e-ult# c# alcoolemia depinde i de 'reutatea corporal#3 respecti, de cantitatea de lic(ide %n care alcoolul in'erat poate di)u-a. Dac# de exemplu un !#r!at de 5. de >' !ea %n c&te,a minute o sticl# de !ere :2. ' alcool; dup# o or# ,a pre-enta o alcoolemie de .354 U. A C V WW OXr C6 concentra$ia alcoolului %n s&n'eH A6 cantitatea de alcool :%n 'rame;H O6 'reutatea corporal#H r 6 )actor de di)u-iune :.37 !#r!a$iH .36 )emei;. De re'ul# decesul sur,ine la o alcoolemie de peste 5 U3 uneori %ns# i la ,alori semni)icati, mai mici. Se consider# c# un risc letal exist# %ncep&nd de la 3 U. /oartea se produce prin as)ixie3 centrul respirator )iind parali-at la un asemenea 'rad de intoxica$ie. Kn alt mecanism este as)ixierea prin !locarea c#ilor respiratorii %n cursul unei ,#rs#turi. 5n )iecare -i se intoxic# mortal cu rac(iu3 ,in i !ere aproximati, 3. de rom&ni. Cea mai mare parte a alcoolului este resor!it %n circula$ia san'uin#3 cam 8. S la ni,elul intestinului su!$ire3 iar restul mai ales la ni,elul stomacului. 4apiditatea p#trunderii alcoolului %n s&n'e depinde de G a;. modul de a !ea D mai %ncet3 mai repede sau 8dat pe '&t9 !;. sortimentul de !#utur# D concentra$ia de alcool3 con$inutul de !ioxid de car!on3 con$inutul de -a(#r3 temperatura. c;. starea stomacului. 4esor!$ia cea mai rapid# se produce %n ca-ul consumului unor !#uturi calde3 dulci i car!o'a-oase cu o concentra$ie de alcool de p&n# la 6 S3 pe stomacul 'ol. Deoarece alcoolul se di-ol,# %n ap#3 el di)u-ea-# %n toate $esuturile3 dar cel mai rapid di)u-ea-# %n cele mai !ine iri'ate %n s&n'e3 cum ar )i creierul.
13

Cam 561. S din alcoolul p#truns %n s&n'e p#r#se te corpul nealterat3 mai ales prin aerul expirat3 iar o mic# parte prin urin# i prin transpira$ie. 0icatului %i re,ine sarcina de a prelucra *.6 *5 S din alcoolul asimilat. Descompunerea toxicului are loc printr6un proces de oxidare. +rin alcoolde(idro'ena-# :ADE;3 o en-im# (epatic#3 alcoolul este trans)ormat %n acetalde(id#. Aceasta este trans)ormat# apoi de c#tre alde(idde(idro'ena-# :AFDE; %n acid acetic3 iar acesta %n cele din urm# %n !ioxid de car!on i ap#. 5ntr6o or# pot )i eliminate aproximati, 7 :614; ' de alcool.MIlein31**43 p.54N 1.#. 1.7.1. Epoca dependenelor. Consumul de alcool3 ca acti,itate recrea$ional#3 ocup# un loc aparte. dac# la o pri,ire super)icial# el apare ca un prile< de )estin i ie ire din monotonia cotidian#3 cu unele anecdotice accidente patolo'ice ale u-an$ei alcoolului3 apro)undat statistic3 social i medical3 el apare ca o uria # pla'# su!mers# a societ#$ilor umane. 5n primii 3. de ani dup# cel de6al doilea r#-!oi mondial s6a %nre'istrat o cre tere constant# a consumului de alcool3 mai ales %n $#rile europene :,est i est ;3 %n spa$iul an'lo6 american i %n Japonia. 5n ma<oritatea acestor $#ri3 %n inter,alul men$ionat s6a %nre'istrat o cre tere de dou# p&n# la patru ori a cantit#$ii medii consumate pe cap de locuitor. +entru 4om&nia3 statistica o)icial# arat# o du!lare a consumului %n numai opt aniG de la 338 l alcool pur pe cap de locuitor %n 1*67 la 736 l %n 1*75. 4e-ult# c# 4om&nia este situat# pe un loc )runta pe plan mondial. Consecin$ele economico6 sociale se cunoscG alcoolismul este o cau-# ma<or# pentru de'radarea )i-ic#3 psi(ic# i social# a sute de mii de oameni. 1.7.2. Dependena. Dependen$a este un cu,&nt care nu explic# nimic3 ci doar descrie pe scurt un anumit mod de comportament. De aceea este lipsit de sens s# se a)irme c# cine,a !ea mult pentru c# ar )i dependent. +rin dependen$# %n$ele'em sen-a$iile nepl#cute care se mani)est# dup# %ntreruperea administr#rii dup# ce alcoolul a )ost consumat %nainte pentru o ,reme mai %ndelun'at#. Kn alt semn caracteristic al dependen$ei este %ndep#rtarea acestor sen-a$ii nepl#cute printr6o nou# administrare a alcoolului consumat.
14

D2421621;. .'())'*(:.

Dependent de dro' este cel care nu se poate opri din consum )#r# a su)eri de st#ri )i-ice sau psi(ice nepl#cute :alcoolismul de tip delta H dependen$a de do-e mici;3 sau cel care in'erea-# %n mod repetat at&t de mult din dro'3 %nc&t % i d#unea-# sie i sau celor din <ur :alcoolismul de tip 'ama i epsilon;. Alcoolicii sunt oameni care nu mai pot nici s# controle-e c&t !eau3 nici s# <udece )elul cum se comport# atunci c&nd au %nceput s# !ea. 7#utura pentru ei este o o!sesie. Distin'em dou# )eluri de dependen$#G a; !; )i-ic# psi(ic# :su)leteasc#;.

.. DEPENDENA !IZIC De dependen$# )i-ic# ,or!im atunci c&nd la %ntreruperea !rusc# a consumului de alcool apare sindromul de se,ra<G o stare nepl#cut# cu tremur#turi3 transpira$ii3 're$uri3 ,#rs#turi3 a'ita$ie3 anxietate3 insomnie. Kneori apar i (alucina$ii3 %n ca-uri 'ra,e un ,erita!il delirium tremens care netratat duce adesea la deces sau cri-e de con,ulsie care pot )i con)undate cu un acces la epilepsie. Dependena fizic se mani)est# %ntotdeauna dup# de-intoxicatre c&nd apar o serie de )enomene )i-ice i psi(ice. "ste o consecin$# a unui consum )rec,ent de dro' i a adapt#rii treptate a or'anismului la acesta :cre terea toleran$ei;. Br'anismul are ne,oie de alcool i de medicamente pentru a6 i %ndeplini )unc$iile. Stoparea consumului nu este posi!il# prin ,oin$#3 dar stoparea lui )or$at# 'enerea-# apari$ia simptomelor caracteristice3 o ,erita!il# stare de !oal#. Semnele dependen$ei )i-ice3 omiterea meselor pe perioada a!u-ului3 consumul pe ascuns3 tremor dup# exces de alcool3 au )ost constant o!ser,ate la alcoolicii a)la$i %n tratament. 8/a(mureala9 este o )orm# de mani)estare a intoxica$iei datorat# unor produ i intermediari de cata!oli-are a alcoolului. De-intoxicarea de alcool i de !en-odia-epide:sedati,e; durea-# %n 'eneral 5 D 15 -ile. 8. DEPENDENA PSI?IC Dependen$a psi(ic# se mani)est# ini$ial ca o dorin$# de a )olosi dro'ul pentru a crea o stare %n care pro!lemele nu mai par at&t de ap#s#toare i ,ia$a cotidian# pare mai pl#cut# sau cel pu$in suporta!il#. Despre dependen psi ic se ,or!e te c&nd exist# dorin$a imperioas# de a consuma %n continuare dro'uri3 )ie pentru a6 i procura din nou pl#cere3 sau a e,ita nepl#cerea. "ste cerin$a
15

o!sesi,# a unei persoane de a se spri<ini %n c&r<a su)leteasc# numit# dro'. "ste )oarte posi!il ca dependen$a psi(ic# i cea )i-ic# s# apar# independent una de alta. S6a %nre'istrat o cre tere alarmant# a consumului de dro'uri le'ale i ile'ale3 precum i o cre tere a dependen$ei %n r&ndul tinerilor. 5n 4om&nia3 unul din 6 !#r!a$i3 una din 2. de )emei a!u-ea-# )rec,ent de alcool3 de,enind dependen$i.M 4iet(3 1***3 pp.27628N 1.7.3. Alcoolismul ca problem de s n tate public . +entru consumul de alcool nu e necesar# dec&t dorin$a i un ,enit minim. Alcoolul a a<uns din a!unden$# la dispo-i$ia oricui. Rici o alt# epoc# istoric# nu se poate l#uda cu o asemenea a!unden$#. Alcoolismul este un )enomen social c,asi6uni,ersal3 :unii %l consider# a 364 pro!lem# de s#n#tate pu!lic#3 dup# accidente3 !oala cardio6,ascular#3 !oala psi(ic# i cancer;H el const# din consumul cotidian :mai ales $#rile produc#toare de ,inuri sau !ere;sau limitat 8la oca-ii93 %n =ee>6end. /a<oritatea consumatorilor sunt 8!#utori modera$i9care % i pot limita )#r# di)icultate in'erarea de alcool la cantit#$i re-ona!ile. 8Alcoolicii9:%n sensul strict al dependen$ei de alcool; nu repre-int# dec&t o sla!# minoritate estimat# la 6S din masa consumatorilor. 87#utorii excesi,i9 sunt cei care consum# cantit#$i exa'erate3 dar )#r# a )i dependen$iG totu i dependen$a se poate instala dup# mai mul$i ani de consum excesi, :alcoolism secundar;3 iar su!iec$ii se expun complica$iilor somatice datorate alcoolului. Se mai poate spune c# alcoolicii sunt de)ini$i ca apar$in&nd unuia din urm#toarele 'rupuriG cei pentru care !#utura constituie o pl#cere primordial#H cei pentru care se reali-ea-# o e,adare din pro!lemeH un 'rup mai restr&ns care pre-int# )actori !ioc(imici or'anici %n care alcoolul

ac$ionea-# ca mecanism de eli!erare. 2oleran$a la alcool este ,aria!il# de la un su!iect la altul3 ea depinde de ,&rst#3 sex3 de predispo-i$iile ereditare3 o!iceiuri alimentare3 starea somatic# i psi(ic#3 ,ec(imea intoxica$iei. Bdat# %nr#d#cinat# o!i nuin$a alcoolului3 se poate instala o ,erita!il# stare de dependen$#. +recoce3 concomitent# primelor experien$e alcoolice %n unele ca-uri de alcoolism ne,rotic3 dependen$a este de re'ul# tardi,#3 ap#r&nd dup# un lun' trecut de intoxica$ie3 %n cursul c#ruia do-ele sunt m#rite pro'resi, :toleran$# crescut#;3 p&n# la ni,el aproximati, sta!il3 pentru o lun'#
16

perioad#. 5ntr6un stadiu mai a,ansat de alcoolism toleran$a poate sc#dea semni)icati,H reduc&ndu6 i do-ele su!iectul nu6 i ameliorea-# %ns# tul!ur#rile. Complexitatea pro!lemei )iind deose!it#3 de,ine u or de %n$eles c# orice pas %n cunoa terea acestei patolo'ii este un pas %n plus spre re-ol,area uneia din pro!lemele ma<ore ale s#n#t#$ii pu!lice. : Cornu$iu31**43 pp. *6 1. ; 1.7.!. Alcoolismul ca problem de patolo"ie psi#ic . Consumul patolo'ic de alcool i consecin$ele sale sunt %nt&lnite %n di)erite asocieri sindromolo'ice. Cele mai )rec,ente dia'nostice psi(iatrice speci)ice patolo'iei alcoolice suntG dia'nosticele tul!ur#rilor a)ecti,e3 dia'nosticele tul!ur#rilor de personalitate3 anxietatea 'enerali-at# ca entitate3 toxicomaniile i sc(i-o)renia. Desi'ur consumul de alcool poate )i '#sit al#turi de alte !oli3 al c#ror curs le in)luen$ea-# ne'ati,3 c(iar dac# acest consum nu se %nc(ea'# %ntr6un dia'nostic al patolo'iei alcoolice. A a putem aminti consumul de alcool sau participarea sa la e,olu$ia ne)a,ora!il# aunor ca-uri de patolo'ie a presenilit#$ii i senilit#$ii destul de )rec,ent %n patolo'ia ,ascular# in,oluti,#. Dar rela$ia consumului patolo'ic de alcool cu aceste entit#$i este super)icial# )#r# a ridica pro!leme de rela$ie patolo'ic# speci)ic#. Acestea sunt rela$ii patolo'ice nespeci)ice %n 'enul %n care de exemplu o insu)icien$# renal# este marcat# de un consum de alcool3 iar e)ectul consumului de alcool3 este cu mult mai periculos %n ca-ul unei insu)icien$e renale. 4ela$ia speci)ic# cea mai studiat# %n ca-ul patolo'iei alcoolice este cea cu depresia. Depresia poate )i o !oal# constitu$ional# c&nd ,or!im de psi(o-#3 poate )i de)icit psi(ostructural c&nd ,or!im de psi(opatii sau ,arianta 7orderline poate )i simptomatic#3 ,or!ind de ni,el ne,rotic. Semnele unei depresii reacti,e temporare pot )i prelun'ite de c#tre alcool. Consumul de alcool poate )i ecaladat la de!utul unor tul!ur#ri a)ecti,e. Simptome depresi,e i pro!leme date de alcool se pot %nt&lni i la alte cate'orii de !olna,i psi(ici. Focul pe care6l ocup# alcoolismul %n patolo'ia psi(ic# este considera!il. De i pri,it cu !un#,oin$#3 este de )apt un ade,#rat )la'el social3 care pune %n pericol anumite cate'orii de popula$ie at&t prin de'radarea psi(ic# pe care o antrenea-#3 c&t i prin consecin$ele medico6le'ale. Consumul patolo'ic de alcool i consecin$ele sale sunt %nt&lnite %n di)erite asocieri sindromolo'ice. Cele mai )rec,ente dia'nostice psi(iatrice speci)ice patolo'iei alcoolice suntG dia'nosticele tul!ur#rilor a)ecti,e3 dia'nosticele tul!ur#rilor de personalitate3 anxietatea 'enerali-at# ca entitate3 toxicomaniile i sc(i-o)renia. Desi'ur consumul de alcool poate )i re'#sit al#turi de alte !oli3 al c#ror curs le in)luen$ea-# ne'ati,3 c(iar dac# acest consum nu se %nc(ea'# %nttr6un dia'nostic al patolo'iei
17

alcoolice. A a putem aminti consumul de alcool sau participarea sa la e,olu$ia ne)a,ora!il# a unor ca-uri de patolo'ie a presenilit#$ii i senilit#$ii3 destul de )rec,ent %n patolo'ia ,ascular# in,oluti,#. 4ela$ia speci)ic# cea mai studiat# %n ca-ul patolo'iei alcoolice este cea cu depresia.+e de o parte3 prin )aptul c# o concomiten$# a lor complic# e,olu$ia am!elor3 dicotomia dia'nostic primar D dia'nostic secundar de,ine i mai di)icil#. Considerate !oli di)erite3 aceast# dicotomie nu poate )i sta!ilit# dec&t cronolo'ic3 ca de!ut3 sau prin cea mai (andicapant# simptomatolo'ie. At&ta timp c&t alcoolemia este %n cre tere3 re-ultatul este eu)oria. C&nd cur!a alcoolemiei este %n co!or&re re-ultatul este irita!ilitatea i triste$ea. Fa de!ut acest aspect este eu)ori-ant. Dup# un num#r de ani este mai ales dis)oric i depresi,. Alcoolul exacer!ea-# e,entualele simptome pre-enteG anxietate3 depresie3 con)u-ie3 simptome psi(otice. Consumul de alcool poate )i escaladat la de!utul unor tul!ur#ri a)ecti,e. Dintre !olna,ii3 a,&nd ca dia'nostic primar depresia3 561. S au ca dia'nostic secundar o entitate patolo'ic# alcoolic#. Dintre cei ce pre-int# un sindrom depresi, i sunt consumatori de alcool3 *.S au ca dia'nostic primar o entitate de alcoolism. 4iscul pentru urma ii alcoolicilor de a )ace depresie este de 2.S3 )a$# de 56 1.S pentru cei din popula$ia 'eneral#. Alcoolismul e mai )rec,ent la !#r!a$i3 iar depresia la )emei. B rat# crescut# a !#r!a$ilor alcoolici se c#s#toresc cu )emei depresi,e. S6a su'erat ideea c# ar )i dou# !oli care %n unele )amilii sunt le'ate 'enetic3 %n altele nu. Fitiul scade eu)oria din timpul !e$iei alcoolicilor. A!u-ul de alcool este o expresie comportamental# )inal#3 dep# e te %n pro)un-ime ni,elele proces#rii3 anul&nd propriile mecanisme3 se a<un'e la o patolo'ie. 5n rela$ia cu epilepsia3 drumul este %ntotdeauna dinspre alcool spre epilepsie3 comportamentul epileptic nea,&nd nici o tr#s#tur# speci)ic#3 prin care s# alunece spre comportamentul patolo'ic al consumului de alcool. 0aptul dac# alcoolul de-,olt# prin sine %nsu i sau prin alt# su!stan$# din !#uturi3 un )actor epilepto'en3 ori dac# doar )a,ori-ea-# mani)estarea unui poten$ial epilepto'en preexistent este di)icil de tran at la ora actual#. B!ser,a$ia clinic# a )aptului c# unii aolcoolici pot a<un'e s# mani)este cri-e epileptice3 motorii 'enerali-ate3 care dispar %n a!stinen$#3 c(iar %n lipsa tratamentului antiepileptic i pot reap#rea la reluarea cronic# i a!u-i,# a consumului de alcool3 pledea-# nu numai pentru predispo-i$ia epilepto'en# a acestor ca-uri3 dar i pentru ,alen$ele epilepto'ene ale alcoolului3 %n pre-en$a predispo-i$iei.
18

i duce la sc#derea )rec,en$ei intern#rilor

Clinic3 !e$ia patolo'ic# aminte te prin %n'ustarea c&mpului con tiin$ei3 uneori amne-ie lacunar# i prin comportament de un acces epileptic psi(omotor. MCornu$iu31**43 pp.146 18N

1.7.$. %lasificarea dependenei de alcool. Alcoolul este di)icil de clasi)icat datorit# parametrilor !iopsi(osociali pe care %i a)ectea-# %n mod di)erit. @ "LEU descrieG alcoolismul datorat condi$iilor de mediuH alcoolismul pe )ond ne,roticH alcoolismul pe )ond psi(opatH alcoolismul pe )ond secundar :psi(o-elor endo'ene3 psi(oor'anice3

posttraumatice3 epilepsiei3 oli'o)reniei;. @SIVADON %l clasi)ic# %n trei tipuriG alcoolism la ne,roticiH alcoolism la psi(opa$iH alcoolism la personalit#$i paranormale. alcoolism primar6 (a!itual3 socio6pro)esionalH alcoolism secundar sau s?mptomatic6 su!iec$ii su dis)unc$ii psi(olo'ice :ne,rotici;

@DES?AIES clasi)ic#G -

sau patolo'ice :epileptici 3depresi,i3 sc(i-o)reni;. @ P. !OUAUET clasi)ic# alcoolismul dup# cum urmea-#G alcooliile6 alcoolism de antrenament3 de o!i nuin$# sociopro)esional#H alcoolo-e6 presupun aspecte pseudone,rotice ale personalit#$ii3 alcoolul )iind un somalcoolo-e6 consum imperai, datorat unui )actor psi(ic :psi(o-e;.

remediu anxioliticH psi(otic. Dup# BELLINEC se distin' urm#toarele )orme :)a-e;G .'())'*+,-' .'D.G utili-area alcoolului %n ,ederea u ur#rii discon)ortului )i-ic sau a)ecti,3 su!iectul este capa!il s# se a!$in# i nu urmea-# un consum pro'resi,H
1*

Dup# SOLOMON se distin' trei )ormeG alcoolism social3 alcoolism ne,rotic i alcoolism

.'())'*+,-' 82/.: urmea-# unei perioade %ndelun'ate de in'estie3 ap#r&nd i

complica$ii somaticeG 'astrit#3 poline,rit#3 ciro-# 3etcHsu!iectul nu are o dependen$# )i-ic# sau psi(olo'ic# i de-,olt# rar o simptomatolo'ie de se,ra<H .'())'*+,-' >.,,.G )orm# 'ra,# de alcoolism celular de alcool3 care duce la dependen$a )i-ic# i la de-,oltarea simptomatolo'iei de se,ra<3 cre terea toleran$ei tisulare i pierderea controlului asupra cantit#$ii in'erateH acestea duc la pertur!area 'ra,# a rela$iilor interpersonale3 impun&nd tratamentul spitali-at al !olna,uluiH .'())'*+,-' 62'/.G la cele de mai sus se adau'# imposi!ilitatea reducerii .'())'*+,-' 24+*')1G sinonim cu dipsomania.

consumului sau a suprim#rii lui c(iar pentru 162 -ileH

& %lasificarea nord' american sistemati-ea-# 'rupele ast)elG consum excesi, episodic :p&n# la 4 intoxica$ii pe an;3 consum excesi, o!i nuit :peste 12 intoxica$ii pe an;3 dependen$# cu simptome de a!stinen$# i alte )orme de alcoolism. Din punct de vedere clinic difereniem cate"oriile( !e$ia alcoolic# o!i nuit#6 e!rietatis ,ul'aris6 pro,ocat# ,oluntar de unele persoane alcoolo)ilia6 aspecte psi(opatolo'ice date de %nclinarea unei persoane spre

%n scopul crea#rii unei st#ri a'rea!ile3 eu)ori-are %n consumul de !#uturi alcoolice3 apeten$# care duce %n timp la instalarea dependen$ei indi)erent de cantitatea de alcool in'erat# sau de ritmul cronolo'ic al in'estiei. alcoolomania6 totalitatea aspectelor psi(otice caracteri-ate prin alterarea i interrela$iilor saciale3 de-,oltate pe )ondul discern#m&ntului asupra propriei persoane

consumului cronic de !#uturi alcoolice.MStoica3 2..33 pp.486 5.N 1.7.). Personalitatea ca factor favori*ant al sindromului de dependen alcoolic . 5ntotdeauna a )ost descris un stil speci)ic al personalit#$ii asociate alcoolului. /oti,a$iile de supra)a$#3 recunoscute3 ale celor ce !eau3 sau a a!stinen$ilor3 au o r#d#cin# social#. MCornu$iu p.43N Departe de a postula existen$a unui pro)il caracteristic personalit#$ii alcoolicului se desprinde %ns# opinia c# este ,or!a de o )ra'ilitate a construc$iei psi(ice3 de o mai mare permea!ilitate a)ecti,# i o imaturitate e,iden$iat# prin insta!ilitate. ")ectele constitu$ionale incriminate sunt cele re)eritoare la inadaptarea social# cu '#sirea unui re)u'iu %n ,isare3 repre-ent&nd o ade,#rat# 8in,aliditate9 moral#.
2.

2oxicomania poate )i pri,it# pot )i %ncadra$i %n patru 'rupeG -

i ca un mi<loc pasi, de a protesta %mpotri,a realit#$ii3 care

apare la persoane sla!e3 disarmonice3 inadaptate. Speciali tii au a<uns la conclu-ia c# toxicomanii psi(otici3 prepsi(otici3 parapsi(oticiH psi(opa$i3 de-ec(ili!ra$i psi(ic3 ne,riticiH imaturiH aderarea la un 'rup care exercit# presiuniH aderarea la o mod#. alcoolici reacti,i3 preocupa$i de in'estia alcoolului dup# o situa$ie stresant# alcoolici adicti,i3 ,erita!ili toxicomani3 cu sti'mate ale personalit#$ii premor!ide3

5n )unc$ie de caracteristicile moti,a$ionale se distin' dup# C(a,e-G psi(olo'ic3 o!$in&nd o stare ceneste-ic# i eutimic# )a$# de un mediu discon)ortant i ostilH atra i de alcool de la prima in'estie3 recur'&nd la toxic3 impulsi, i intempesti,. +ersonalitatea alcoolicului este !om!astic# i autodistructi,#3 cu toleran$# sc#-ut# la )rustrare3 dependent pasi, i cu ilu-ia omnipoten$eiH ,iitorii alcoolici sunt anxio i3 isterici3 (ipocondriaci3 imaturi sexual i cu o %nc#rc#tur# de ne,roticism. 4ecur'erea la alcool este un ade,#rat sindrom amoti,a$ional. Sindromul amoti,a$ional este social ca ori'ine i are e)ecte asupra indi,idului prin demo!ili-are i (ipotro)ie ,oli$ional#. 5n lipsa moti,a$iilor mature3 pl#cerea r#m&ne o resurs# comportamental# de)initi,#. 1ndi,idul matur este autonom i creati,3 ac$ionea-# i reac$ionea-#3 pe c&nd alcoolicul este dependent3 distructi,3 reac$ionea-# i nu ac$ionea-#. /aturitatea presupune a!ilitatea ale'erii i deci-iei pe care alcoolicul nu o are. 1ndi,idul matur % i asum# roluri %n real3 alcoolicul nu6 i poate asuma dec&t roluri )antasma'onice. +ro)ilul personolo'ic speci)ic alcoolic are nuan$e %n )unc$ie de tipul de personalitate care l6a predispus i de distan$a de de!ut. Aparent !anala patolo'ie alcoolic# este cea mai antropolo'ic#3 antren&nd %ntr6un )als existen$ial tot ceea ce $ine de )iin$a uman# de la 'enetic la normele i cerin$ele 'enerale. Sindromul de dependen$# alcoolic# este mai ales o !oal# a moti,a$iei existen$iale indi,iduale cu ori'inea %n impactul culturii i mediului social asupra de-,olt#rii sale. 5nainte de a su)eri de dependen$# alcoolic#3 ,iitorul alcoolic su)er# de distorsionarea sistemului ,aloric indi,idual extras din o)erta social#.MCornu$iu3 pp.45646N 1.7.7. +odificarea personalit ii ,n sindromul de dependen alcoolic .

21

Asupra tuturor de)icitelor personalit#$ilor !oderline.

i distorsion#rilor de personalitate predispo-ante expuse

anterior3 alcoolul exercit# o ampli)icare a tr#s#turilor antisociale3 cresc&nd anxietatea i depresia Deni>er a descris sindromul de)icitar al toxicomanilor ca de)icit al acti,it#$ii3 de)icit al )unc$iilor intelectuale3 a)ecti,3 conduc&nd %n )inal la o s#r#cire a %ntre'ului psi(ism3 care se adau'# st#rii de dec#dere )i-ic#. Alcoolicii nu i-!utesc s# reali-e-e i s# %ntre$in# rela$ii interpersonale sta!ile i de aici sentimentul lor de insecuritate i ,ulnera!ilitate3 de-n#de<dea i depresia. 4eacti,i i adicti,i3 personalitatea acestor indi,i-i se de'radea-# pro'resi, pe m#sura a!u-ului de alcool3 pre-ent&nd tul!ur#ri %n toate s)erele ,ie$ii psi(ice dar mai ales de ordin a)ecti,6 ,oli$ional. "tilicii cronici au o toleran$# sc#-ut# la )rustrare3 nu suport# anxietatea i stresul3 au un ni,el sc#-ut de autoconsiderare i un spirit critic redus sau a!sent :/al>a3 1*86;. Se conturea-# tendin$e e'oiste3 indi)eren$# )a$# de )amilie i antura<3 diminuare a responsa!ilit#$ii i a sim$ului etico6moral. 7olna,ul dependent de alcool este deci un cert imatur insta!il3 cu (ipotro)ie ,oli$ional# i moti,a$ional#3 %ntr6o raportare de tip masoc(ist la realitate3 tr#ind %n re,erie su! imperiul (edonismului3 sin'ura lui moti,a$ie sta!il#. Aceasta permite )ixarea lui comportamental# numit# dependen$#3 sin'ura ax# sta!il# a personalit#$ii alcoolicului. +si(opatolo'ic3 !olna,ul dependent de alcool3 cunoa te constela$ii simptomatolo'ice etala!il# pe o scar# de intensit#$i )unc$ionale i neuro6 or'anice pro'resi,eG ne,roti)orme3 psi(oti)orme3 psi(opatoide3de deteriorare cu atro)ii corticale. 0iecare alcoolic cronic a<un'e la un stadiu )inal de ur'en$#3 delirium3 (alucino-#3 epilepsie3 paranoidie3 dar nu se tie dac# exist# coresponden$# %ntre aceste st#ri )inale i tipurile premor!ide de personalitate. 2endin$a spre dependen$# alcoolic# este mai de'ra!# expresia unei )ra'ilit#$i a consruc$iei psi(ice3 explic&nd at&t dependen$a psi(olo'ic# c&t i pe cea )i-ic# i insuccesele )rec,ente ale curei de decondi$ionare. 5n plus condi$ionarea la alcool ar tre!ui s# dispar# %n timpul i dup# curele de de-intoxicare :prin lips# de %nt#rire;3 situa$ie pe care alcoolomania o contra-ice. ",olu$ia i )unc$ionarea cotidian# a pesonalit#$ii !olna,ului dependent de alcool3 ne a<ut# s# %n$ele'em at&t !a-ele pe care s6a de-,oltat adic$ia3 c&t i comportamentul s#u %n timpul consumului. Conceptele psi(olo'ice3 de i clari)ic# comportamentul unui dependent de alcool ar#t&nd cum trecutul este trans)erat %n pre-ent i in)luen$ea-# maniera de a )i3 nu pot explica de ce unii de,in alcoolici i al$ii nu. Ceea ce aceste concepte permit este %n$ele'erea aspectelor re'resi,e ale personalit#$ii care sunt exprimate %n cursul dependen$ei alcoolice i %n$ele'erea predispo-i$iei la adic$ie.MStoica3 2..33 pp.51654N
22

1.$.

!)5,2 ('*1*(2 .'())'*+,-'-*.

1.-.1. .nto/icaia alcoolic acut . 0eia. 7e$ia :starea de e!rietate; este o tul!urare pasa'er# a spiritului3 cau-at# de )actori externi. 5n starea de e!rietate apar modi)ic#ri %n urm#toarele domeniiG a'resiune. a'resi,e. starea de cuno tin$#G de la sen-a$ia de a )i mai trea- i con tient3 la com#. ra$ionamentulG %ncetinire3 idei o!sesi,eH scade capacitatea critic#3 ceea ce uneori motricitateaG ,or!ire mai 'reoaie sau cu alte modi)ic#ri3 'esticula$ie necontrolat# modi)ic#ri neuro6,e'etati,eG ,asodilata$ie3 modi)icarea pulsului3 're$uri i ini$iati,aG de la stimulare la in(i!are. comportamentul socialG de la )acilitarea unor contacte3 la mani)est#ri !#d#rane i dispo-i$ia psi(ic#G de la !un# dispo-i$ie :eu)orie;3 la deprimare3 sup#rare i

este con)undat cu o '&ndire creati,#. :mi c#ri lar'i;. ,#rs#turi3 tul!ur#ri ale termore'l#rii3 uneori pierderea controlului asupra s)incterelor :emisii in,oluntare de urin# i scaune;. 5n asemenea ca-uri tre!uie c#utate alte remedii3 de exemplu psi(oterapia. Din punct de ,edere clinic se di)eren$ia-# cate'oriileG a!. beia alcoolic obi"nuit pro,ocat# ,oluntar3 episodic3 de unele persoane %n scopul cre#rii unei st#ri a'rea!ile3 )#r# a a<un'e la dependen$# de alcoolH !;. alcoolofiliaH aspecte psi(opatolo'ice date de %nclinarea unor persoane spre eu)ori-are %n consumul !#uturilor alcoolice3 apeten$# care conduce %n timp la instalarea dependen$ei i alcoolismului cronic3 indi)erent de cantitatea de alcool in'erat# sau de ritmul cronolo'ic al in'estieiH c!. alcoolomaniaH totalitatea aspectelor psi(otice caracteri-ate prin alterarea discern#m&ntului asupra propriei persoane i interrela$iilor sociale3 de-,oltate pe )ondul
23

consumului cronic de !#uturi alcooliceH st#ri periodice de apeten$# ap#rute excep$ional la consumul unor cantit#$i mici sau moderate de alcool :cri-a de !e$ie patolo'ic#;. +attern6urile consumului de alcool pot lua )orme ,ariate3 distinc$ia )iind util# dia'nosticului corect i al tratamentului G alcoolicul nesuspectat D unii oameni sunt alcoolici )#r# a percepe propria lor alcoolicul care !ea re'ulat dar re$inut6 !ea -ilnic dar este capa!il de a6 i restr&n'e adic$ie i )#r# a a,ea tul!ur#ri e,idente de personalitate. consumulH este un pacient i-olat3 pu$in prietenos3 pasi,3 )#r# rela$ii mature3 care se simte %n elementul s#u %n societatea de la !ar3 pentru c# nu este implicat emo$ional sau intelectual. alcoolicul compulsi,6 odat# ce a %nceput s# !ea pentru a6 i reduce distresul alcoolicul simptomatic D pacientul care su)er# de<a de o !oal# psi(ic# se,er# su!iecti,3 con)lictele emo$ionale3 de )apt %nr#ut#$ind rela$iile interpersonaleH consumul exa'erat de alcool )iind simptomul care atra'e aten$ia asupra depresiei sc(i-o)reniei3 decompens#rii psi(ice3 sau !olilor SRCH alcoolicul dipsoman D consum# %n perioade lun'i de timp doar cantit#$i mici de alcool3 apoi %ncepe !rusc s# !ea3 ne'li<&nd responsa!ilit#$ile de ser,iciu i %n )amilieH el nea'# un stres psi(olo'ic particular ca tri''er al )a-ei acute :Stoica32..33 apud3Iessel3 1*7.;. 0eia acut . Definiie:# in'estie excesi,# de alcool la un ne!#utor sau sur,enind ca o supra%nc#rcare la un alcoolic cronic :+orot;. +ropor$ional cu cre terea alcoolemiei3 exist&nd %ns# o ,aria!ilitate indi,idual# a r#spunsului3 su!iectul trece prin 4 )a-eG Y faza infraclinic D p&n# la o alcoolemie de .38 U %n 'eneral nu apar semne clinice3 doar pro!ele psi(olo'ice e,iden$ia-# sc#derea per)orman$elor psi(omotoriiH Y faza de excitaie psi omotorie caracteri-at# psi(ic prinG eu)orie3 rar depresie3 )lux i ritm ideati, crescut3 lo'oree3 (iperprosexie3 (ipermne-ie3 u oar# irita!ilitate3 ima'ina$ie crescut#. 0i-ic se poate o!ser,a %ncordarea motorieH Y faza ebrioas D cu alcoolemie 1 D 2 U3 este caracteri-at# psi(ic prin de-in(i!i$ie3 incoeren$# ,er!al#3 exaltare eu)oric#3 amne-ie lacunar# ulterioar# a episodului. 5n coordonarea motorie se accentuea-#3 apare (ipoeste-ie sen-iti,# i sen-orial#H

24

$ faza de somn D la alcoolemie peste 2 ' U3 la alcoolemie de 4 D 6 U a<un'&ndu6se la com# pro)und# i exitus. 0eia patolo"ic . 7e$ia poate de,elopa straturile pro)unde ale unei personalit#$i psi(opate 'ener&nd )orme 8patolo'ice93 clasi)icate de Oarnier :18*.; %n 3 )orme cliniceG %eia excitomotorieG se caracteri-ea-# printr6o stare crepuscular# dup# in'estia cantit#$i mici de alcool :1.. D 2.. ml !#uturi tari3 sau 5.. ml ,in;3 stare %n timpul c#reia su!iectul pre-int# automatism motor :put&nd comite acte antisociale; ce durea-# c&te,a minute p&n# la c&te,a ore i care se termin# prin com#3 urmat# de amne-ie lacunar# total#. %eia alucinatorieG se caracteri-ea-# prin pre-en$a de (alucina$ii ,i-uale i auditi,e amenin$#toare3 su!iectul particip&nd a)ecti, i comportamental la scenela delirant6 (alucinatorii amestecate intim cu realitatea3 scene ce pot 'enera reac$ii extrem de ,iolente de ap#rare. %eia delirantG are caracteristic predomina$ia )a!ula$iei. Dup# Oarnier ar )i 4 teme delirante esen$ialeG autodenun$area delirant# a unor crime ima'inare3 idei ma'alomaniace3 idei de 'elo-ie3 idei de persecu$ie. Comportamentul i starea a)ecti,# sunt con)orme delirului. %eia convulsivG caracteri-at# prin cri-e de excita$ie psi(omotorie urmate de con,ulsii uneori %n cri-e repetate3 desp#r$ite de st#ri con)u-ionale. %eia comatoasG se caracteri-ea-# prin )aptul c# su!iectul intr# rapid %n com# din cau-a unei in'estii masi,e de alcool. Dipsomania: se de)ine te drept in'estia intermitent#3 imperioas#3 intempesti,# i a!u-i,# de alcool. "ste o impulsionare care nu are o periiodicitate constant#3 unele )iind deseori consecuti,e unor st#ri depresi,e. Cu c&te,a -ile %nainte se o!ser,# ca simptome premonitoriiG inapeten$#3 insomnie3 apatie3 depresie3 irasci!ilitate. De!utea-# cu ne,oia imperioas# de a !ea i nu cu dorin$a de a !ea. Re,oia )iind ire-isti!il#3 su!iectul !ea cantit#$i )oarte mari a<un'&nd %n stare de !e$ie pro)und#3 amne-ic#G uneori3 %n )a-a con)u-ional# pot apare )enomene de automatism am!ulator cu acte antisociale. Durea-# 3 D 7 -ile3 urmat# de un somn prelun'it dup# care se tre-e te cu anorexie3 'rea$#3 ce)alee3 de-'ust pentru alcool3 depresie3 %ntre accese su!iectul )iind total a!stinent.MOor'os3 1*853p342.N 1.-.2. 1ulbur ri psi#ice acute 2i subacute. Apar pe )ondul de impre'nare alcoolic# cronic# %n urma unui a!u- de alcool3 a se,ra<ului sau al unui stress :!oal#3 traumatism3 inter,en$ie c(irur'ical#;. 5n )unc$ie de intensitatea simptomatoli'ic# sunt de)inite dou# entit#$i nosolo'iceG
25

delirul alcoolic su!acutH delirul alcoolic acut.M Oor'os31*853 p.342.N

Delirul alcoolic subacut .3 Predelirium tremens4 "ste o ,ariant# mai u oar# a alcoolismului cu un de!ut mai lent dec&t delirium tremens. 5n perioada de stare se reali-ea-# un ,erita!il con)u-o6onirism ale c#rui teme sunt cele din ,isele alcoolicului sau din pro)esiunea sa. Acest onirism este alimentat de tul!ur#rile psi(o6sen-oriale3 %n care (alucina$iile3 %n special ,i-uale i auditi,e sunt multiple3 mo!ile3 policromatice3 -ooprice3 paranoice. Ast)el !olna,ul asist# la masacre3 incendii3 este ne,oit s# treac# prin re$ele de )ire i s&rm#3 aude amenin$#ri3 in<urii3 interpel#ri. "l cere a<utor3 !loc(ea-# intrarea sprea se ap#ra de a'resoriH sare din pat speriat de o!olani i c&ini care %l amenin$# din col$urile %ntunecate ale %nc#perii. Din punct de ,edere )i-ic3 !olna,ul este nelini tit3 cu un )acies palid sau ,ultuos3 cu su!icter con<unctural3 cu tremor predominant distal. Se notea-# de asemenea (iper(idro-#3 (ipertermie :)#r# )ocar in)ec$ios;3 puls accelerat3 polipnee. "xamenul o!iecti, indic# (iperal'ie la presiunea maselor musculare3 tul!ur#ri de ,edere :am!liopie3discromatopis;etc. MOor'os31*853 p.343N Ru ridic# pro!leme de terapie intensi,# i nici nu suntem ne,oi$i s# ac$ion#m presa$i de timp3 dar tre!uie s# a,em %n ,edere mereu posi!ilitatea e,olu$iei c#tre )ormele 'ra,e de delirium tremens. 7olna,ul !ene)icia-# de a,anta<ele o)erite de tratamentul cu mepro!amat dup# urm#toarea sc(em#G 668 comprimate a .34..' o dat# :do-# de atac;3 imediat dup# sta!ilirea dia'nosticului. Cu aceast# do-# o!$inem un somn lini tit i o relaxare muscular# su)icient# pentru a pre,eni9 )lappin' tremorul9. Dup# 6 ore se administrea-# o alt# do-# de 4 ta!lete3 iar dup# 6 ore %nc# 4 ta!lete3 deci %n total 14616 comprimate %n 24 de ore. Aceast# do-# nu tre!uie dep# it#3 deoarece la !olna,ii cu semne de impre'nare alcoolic# do-a de 6'Q24 de ore este considerat# do-a minim# letal#3%n ca- de poten$are.M Calom)irescu31**53 p.125N Delirul alcoolic acut 3delirium tremens4. "ste o mani)estare clinic# :somato6psi(ic#; de un intens dramatism3 de o mare a'resi,itate3 %n care e,olu$ia )atal# era o!i nuit# p&n# %n ultimele decenii. Su! aspect clinic delirium6ul tremens se pre-int# ca o stare psi(otic# acut#3 care sur,ine dup# o perioad# de in'estie alcoolic# prelun'it# i intens#3 dar i %n lipsa acesteia. Delirul alcoolic

26

acut poate sur,eni %n cursul unor accidente3 in)ec$ii acute3 inter,en$ii c(irur'icale i %n orice stare de diminuare a re-isten$ei psi(o6)i-iolo'ice. Din punct de ,edere clinic %n delirium tremens poate )i sesi-at# o perioad# prodomal#3 caracteri-at# prin inapeten$#3 anorexie3 irita!ilitate3 anxietate3 cu somn redus3 super)icial3 ,ise teri)iante3 ilu-ii i e,entual (alucina$ii. 2remur#turile 'enerali-ate pot atin'e o intensitate deose!it#3 simptom ce a dat i denumirea de8delirium tremens9.MStoica3 2..33pp.58Q5*N Evoluie D ,indecare :maximum 667 -ile su! tratament;3 complicare :cu con,ulsii;3 mortalitate 2 S3 sec(eleG tran-itorii :idei )ixe postonirice; sau cronice :psi(o-e alcoolice cronice;. MOor'os31*853p. 345N 2ratamentul const# %ntr6o reec(ili!rare (idro6electrolitic# i acido6!a-ic#. Se administrea-# mai mul$i litri de lic(ide pe 24 (3 de pre)erin$# %n per)u-ie san'uin#. +entru calmarea a'ita$iei se administrea-# mepro!amat 8.. m' de 366 oriQ24 ( i se adau'# tratamentul e,entualei st#ri in)ec$ioase. MCalom)irescu31**53p.36N 1.-.3. Sindromul de impre"nare alcoolic cronic . +acientul are )a$a con'estionat#3 tume)iat#3 con<uncti,e in<ectate3 su!icterice3 (alen# speci)ic#3 ,or!ire precipitat# uneori di-artric#3 pre-int# tendin$# la (ipersudora$ie. Z&ulburri psi ice D %n ordinea cronolo'ic# a apari$iei se o!ser,# urm#toarele simptome ce se accentuea-# pe m#sura continu#rii consumului de alcoolG modi)icarea caracterului predominant la ni,el etic3 su!iectul pier-&nd demnitatea )a$# de )amilie i antura< 3 de,ine e'ocentric3 preocuparea pentru consumul de alcool impun&ndu6 se %naintea oric#ror altor o!li'a$ii )amiliale3 pro)esionaleH (ipoprosexie i (ipomne-ieH su!iectul de,ine indi)erent )a$# de )amilie3 pre-int# un sentimentalism

caracteristic3 de i %n acela i timp cre te irita!ilitatea i impulsi,itateaH 'elo-ia este o tr#s#tur# caracteristic#3 le'at# de sc#derea poten$ei sexuale. Z &ulburri somaticeG aparatul di'esti, poate pre-enta )orme de 'astrit# :inapeten$#3 lim!# sa!ural#3 'rea$# i (ipersali,a$ie matinal#;3 de ulcer 'astric sau duodenal3 tran-it accelerat3 su)erin$# (epatic#3 de la (epatit# cronic# p&n# la ciro-# (ipertro)ic# sau atro)ic#H aparatul cardio,ascular poate pre-enta semne de insu)icien$# cardiac# pro'resi,#3 datorit# a,itamino-ei 7[3 E2A3 ta(icardie.

27

Z &ulburri neurologiceG 6 tremor )in3 rapid3 e'al al m&inilor3 !u-elor i lim!iiH 2a!loul poline,ritei etilice6 crampe musculare3 mai ales %n molet3 secuse musculare nocturne3 )urnic#turi ale extremit#$ilor3 dureri la presiunea amselor musculare3 a!olirea re)lexului ac(ilian cu re)lex rotulian ,iu3 pentru ca %n stadii a,ansate s# dispar# i acesta3 atro)ie muscular#3 ne,rit# optic#. MOor'os3 1*853 pp.345Q346N 1.-.!. 5orme delirante ale alcoolismului cronic. Sec#ele postonirice :ideea )ix# postoniric#;3 cu o e,olu$ie de ore sau -ile3 %n care !olna,ul :care nu este delirant i nici (alucinant;3 poart# con,in'erea asupra realit#$ii ima'inilor delirante pe care le6a tr#it. Aceste episoade postonirice <oac# un rol important %n de-,oltarea delirurilor cronice3 constituind punctul de cristali-are al de-,olt#rii delirante ulterioare3 mai mult sau mai pu$in sistemati-ate. 6alucino*a alcoolic 7ernic8e se pre-int# ca o stare delirant# su!acut# caracteri-at# prin predominan$a acti,it#$ii (alucinatorii :%n special auditi,e;3 care e,oluea-# pe un )ond de claritate a con tiin$ei. Ealucino-a alcoolic# se caracteri-ea-# printr6o anxietate ,ie3 tul!ur#ri sen-oriale cu (alucina$ii %n special auditi,e3 )rec,ent nocturne3 cu con$inut in<urios contradictoriu. +e )undalul sen-orialit#$ii psi(otice se de-,olt# delirul de o!icei sla! structurat3 cu idei de persecu$ie3 de urm#rire3 cu un con$inut ostil3 care 'enerea-# reac$ii de )u'#3 a'resiune sau c(iar suicid. Ealucina$iile auditi,e ,er!ale sunt simptomul dominant3 )rec,ent nocturne3 au con$inut ostil su! )orma unor insulte3 amenin$#ri3 adesea ,or!indu6se despre su!iect la persoana a 1116a3 uneori o!ser,&ndu6se i )enomene de automatism mental. Ealucina$iile ,i-uale sunt mai pu$in intense i mai rare. Ealucina$iile sunt %nso$ite de anxietate intens#3 )ondul con tiin$ei este de o!icei clar3 su!iectul )iind orientat3 uneori o!ser,&ndu6se doar o u oar# o!nu!ilare. Dup# trecerea perioadei de stare3 pacientul % i aduce aminte de tote tr#irile (alucinatorii3 neoser,&ndu6se amne-ia lacunar#.MStoica3 2..33 p.6..N Delirurile alcoolice cronice constituie un 'rup de psi(o-e delirante cronice la alcoolici. Delirul de gelozieG de!utul apare dup# o )a-# oniric#3 dar aceast# )orm# de de!ut i cu un caracter

nu este o!li'atorie. Delirul este adesea )oarte extensi,3 put&nd de,eni complet a!surd. 4eac$iile a'resi,e ,iolente sunt )rec,ente. "ste un delir relati, sistemati-at3 cu mecanism interpretati,.

28

Delirul

alucinator cronic :paranoia (alucinatoare a !#uturilor6 Iraepelin;G

de!utul poate )i insiduos sau !rusc3 dup# un episod oniric. 5n perioada de stare se remarc# (alucina$ii i pseudo(alucina$ii )oarte ,ii3 %n special auditi,e ,er!ale3 su! )orma unor dialo'uri3 ,oci ce comentea-# actele su!iectului sau e,enimente exterioare. /ai rar se o!ser,# (alucina$ii ,i-uale3 su!iectul este totu i pu$in anxios3 ascult&nd (alucina$iile auditi,e )#r# a participa e)ecti, i comportamentalHtema delirant# este %n special 'elo-ia. 'indroame sc izofreniformeG se instalea-# pro'resi,3 consecuti, unui delir oniric acut sau su!acut3 su! )orma unui sindrom disociati, sc(i-o)reni)orm care poate a,ea dou# mecanismeG sc(i-o)renie latent# :7leuler; rele,at# de alcool3 sau psi(o-# sc(i-o)reni)orm# la un alcoolic. 1.-.$. Encefalopatii alcoolice careniale. Se de)inesc drept 'rup de sindroame anatomo6clinice care au comun un mecanism caren$ial datorat consumului cronic de alcool. Psi#o*a polinevritic alcoolic 9orsa8ov' este un sindrom con)u-ional ap#rut pe )ondul unei impre'n#ri alcoolice cronice %n care predomin# amne-ia de )ixare3 )alsele recunoa teri i con)a!ula$ia3 la care se asocia-# poline,rita. +oline,rita ,aria!il# ca intensitate3 de o!icei cu o parali-ie )lasc#3 este mai accentuat# la mem!rele in)erioare3 atin'&nd cu predilec$ie mu c(ii antero6exte rni ai 'am!eiH (ipotonia muscular# este %nso$it# de a!olirea re)lexelor osteo6tendinoase3 tul!ur#ri sen-iti,e3 dureri pe traiectele ner,oase i tul!ur#ri tro)ice. MStoica32..33p.61N "ste ,or!a de un proces or'anic de re'res intelectual de ori'ine alcoolic#3 corelat cu o 'ra,# tul!urare a memoriei recente. Brientarea i %n$ele'erea sunt neclare i u or denatura!ile3 starea emo$ional# este )oarte oscilant#3 interesul doar super)icial. 7olna,ii au o dispo-i$ie indi)erent# i irita!il#. 2ul!urarea 'ra,# a memoriei se mani)est# prin aceea c# toate impresiile noi sunt uitate de la un moment la altul. Brientarea este pertur!at# mai ales %n ceea ce pri,e te timpul3 dar i spa$iul3 'olurile %n memorie sunt %nlocuite cu a a6numite con)a!ula$ii3 adic# explica$ii ireale3 %ntr6o anumit# m#sur# n#scocite li!er3 care se situea-# cel mai adesea %n cadrul experien$elor cotidiene anterioare ale !olna,ului. Con)a!ula$iile puternic colorate emo$ional3 mai ales acelea le'ate de )amilie3 sunt mai persistente i durea-# mai multH apar idei o!sesi,e de tip or'anic3 cum ar )i cele le'ate de s#r#cire 3sau mai rar3 mania persecu$iei. 5n ca-urile di)icile3 se a<un'e la stupoare3 adic# la o stare de imo!ilitate complet#3 de mu$enie i de lips# de reacti,itate
2*

la stimulii exteriori sau de somnolen$# i de accentuat# toropeal#. 5n ca-ul unei complete renun$#ri la !#uturile alcoolice3 %n decursul a c&te,a luni3 tul!ur#rile de memorie se diminuea-# oarecum3 dar o ,indecare deplin# nu reu e te niciodat#. 5n ca-ul cel mai !un3 !olna,ul r#m&ne cu o demen$# alcoolic#.M4iet(3p.71N Encefalopatia :a;et' 7ernic8e. Descris# anatomo6 patolo'ic %n 1875 de Oa?et i clinic %n 1881 de Cerni>e 1 se constat# etiolo'ia alcoolic# %n 1887 de c#tre 2(omsen. De!utul este relati, !rusc3 pe un )ond de impre'na$ie etilic cronic# i )a,ori-at de o inter,en$ie c(irur'ical#3 traumatism )i-ic sau o a)ec$iune intercurent# somatic#. Fa simptomele somatice ini$iale care constau %n anorexie3 're$uri3 sen-a$ie de ,om#3 sc#dere ponderal#3 ce)alee i simptome poline,ritice3 se adau'# tul!ur#rile de somn3 irita!ilitatea3 anxietatea care sunt urmate de apatie3 (ipotimie i tul!ur#ri de ec(ili!ru. 5n perioada de stare se constat#G tul!ur#ri psi(ice caracteri-ate prin diminuarea )luxului i ritmului ideati,3 (ipomne-ie3 i (ipoprosexie3 o!tu-ie intelectual#3 (ipotimie i apatie complicate :%n e,olu$ii ne)a,ora!ile;3 cu somnolen$#3 st#ri con)u-ionale i com#.MStoica3 2..33 p.62N 2ratamentul const# din administrarea de ,itamina 7\ pe cale intramuscular# %n do-# de 5..m'61 'Q-i. Ru se administrea-# %n per)u-ie de 'luco-#3 )iindc# poate a'ra,a a)ec$iunea. MCalom)irescu31**53 p.4.N Encefalopatia +ac#iafava 0i"nami. "nce)alopatia /ac(ia)a,a 7i'nami apare la marii alcoolici3 datorit# ac$iunii toxice directe a alcoolului. +rocesul le-ional interesea-# re'iunea axial# a corpului calos :ca o le-iune de !a-#;3 su!stan$a al!# emis)eric#3 comisura al!# anterioar#3 )orma$iunile optice i pedunculii cere!elo i mi<locii. Aceste le-iuni sunt de tip demielini-ant i de aspect necrotic. ",olu$ia !olii este rapid#3 cu demen$# pro'resi,#3 stare con)u-ional#3 stupoare i c(iar com#. Din punct de ,edere neurolo'ic apar cri-e de epilepsie3 cu (ipertonie3 asta-o6 a!a-ie i disartrie.MCalom)irescu3 1**53 pp.41642N D2,21;. .'())'*(:. Apare dup# o perioad# %ndelun'at# de impre'nare alcoolic#. Deteriorarea nu este complet ire,ersi!il#3 dup# o lun'# cur# de de-intoxicare3 se poate reali-a o sc#dere a de)icitului Se descriu urm#toarele )orme cliniceG
3.

Demena alcoolic simpl ( pre-int# de!ut insidios cu (ipomne-ie3 (ipoprosexie3 sc#derea )luxului ideati,3 sc#derea capacit#$ii de <udecat# i ra$ionament. Caracteristic este o sl#!ire precoce a sim$ului etic. Pseudoparali*ia "eneral alcoolic G pre-int# pe prim plan idei delirante de m#rire. "ste consecuti,# delirului alcoolic acut sau su!acut. Reurolo'ic se remarc# tremor al extremit#$ilor3 ine'alitate pupilar#3 tul!ur#ri de ec(ili!ru3 di-artrie. Pseudodemena confu*ional G predomin# starea de o!nu!ilare.MOor'os31*853p.34*N 1.9. I,4'*(.;**'2 +)(*.'2E D.,*'*.'2 7* 45)D2+*)1.'2 <1 62421621;. 62 .'())'.

+entru a cunoa te mai !ine principalele semne ale dependen$ei de alcool asistentul social tre!uie s# cunoasc# e)ectele dro'ului asupra st#rii 'enerale a or'anismului3 precum i asupra )amiliei dependentului. 1. %onsecinele asupra st rii de s n tate. Alcoolul este un toxic celular3 care a)ectea-# %n or'anism aproape )iecare celul#H $esutul adipos i cel osos sunt cel mai pu$in a)ectate. 1mportant pentru 'radul de toxicitate este i consumul ener'etic ridicat la ni,elul creierului3 inimii i )icatului. De i pl#m&nii i rinic(ii sunt !ine iri'a$i pericolul de a nu )i oxi'ena$i cu oxi'en nu este at&t de mare. Fe-area or'anelor amintite se produce pe di)erite c#iG s&n'eluiH Br'anismul folose2te ener"ie pentru a %nl#tura alcoolul din or'anism3 ener'ie pe care o ia de la or'anele care au ne,oie de ea pentru o !un# )unc$ionareH pentru a meta!oli-a alcoolul la ni,elul )icatului se consum# 8. S din oxi'enul necesar acestui or'anH celulele cere!rale i cardiace au cel mai ridicat consum de oxi'en i su)er# cel mai mult de pe urma risipei de ener'ie pe care o )ace 8para-itul meta!olic9. Alcoolul duce la malnutri$ie3 or'anismul )iind lipsit de proteine3 ,itamine i Alcoolul ac$ionea-# ca factor de stres asupra or'anismului %n totalitateG cre te

tensiunea arterial#3 se eli!erea-# %n m#sur# mai mare lipide3 -a(aruri i corti-on %n circula$ia

su!tan$e mineraleH de asemenea are loc o reducere a capacit#$ii de resor!$ie a su!stan$elor6 ,itamina 763 acid )olic3 sodiu3 ap# D de c#tre intestinul su!$ire.

31

+rodu ii re-ulta$i din descompunerea alcoolului au un 'rad crescut de toxicitate i

a)ectea-# 'ra, celula ner,oas#. Pom men$iona %n continuare ce e)ecte are alcoolul asupra di)eritelor or'aneG 5icatul6 este or'anul a)ectat %ntotdeauna de a!u-ul de alcoolH a)ec$iunile care apar sunt multipleG de la steato-ua (epatic# la ciro-# (epatic#. Atro)ierea )icatului poate )i adus# la sta'nare prin a!stinen$#3 dar nu este re,ersi!il#. Doar 15 S din dependen$i su)er# de aceast# tul!urare 'ra,#. Complica$iile care mai apar suntG (emoroi-ii3 ,aricele eso)a'iene i ascita. Deoarece )icatul nu doare3 le-iunile care apar sunt depistate mult mai t&r-iu3 uneori la un simplu examen de rutin#. +rimele mani)est#ri sunt !alonarea3erusta$iile )rec,ente3 meteorismul. /ai t&r-iu ,or ap#rea inapeten$a3epui-are rapid#3 apetit sexual redus3 tul!ur#ri de poten$#3 'rea$# i ,#rs#turi. Datorit# le-#rii pro'resi,e a celulelor (epatice ,a apare o sc#dere a imunit#$ii6 ceea ce duce la o expunere la in)ec$ii i pro!leme de s&n'erare3 cu riscul apari$iei unor s&n'er#ri interne. %reierul 6 este cel mai a)ectat or'an din or'anismH celula ner,oas# nu se

re'enerea-# i cu )iecare consum c&te,a mii de celule ner,oase sunt distruse. +si(osindromul or'anic3 cum este numit# aceast# tul!urare este resim$it# cel mai !ine de antura<ul dependentului de alcool. +er)orman$ele su!iectului se reduc treptatG sc#derea capacit#$ii de memori-are3 %n$ele'ere3 a spiritului critic3 discern#m&ntului. Are loc i o modi)icare a caracterului care se concreti-ea-# prin indispo-i$ii )rec,ente i sc(im!area !rusc# a p#rerilorH inclusi, expresia )e$ei se sc(im!#3 de,enind imo!il# ca o masc#. Alte tul!ur#ri care pot apare sunt con,ulsiile i Delirium tremens. B alt# a)ec$iune este polineuropatia6 a)ectarea ner,ilor mem!relor3 caracteri-at# prin )urnic#turi 3 %n$ep#turi3 arsuri la ni,elul mem!relor in)erioare sau superioare. Pancreasul D a)ectarea sa este dureroas#3 de aceea su!iectul se ,a pre-enta la medic imediat. B alt# complica$ie este dia!etul. Aparatul di"estiv6 %n totalitateG stomac3 duoden3 eso)a' este a)ectat de consumul

de alcoolH a)ec$iunile cele mai )rec,ente sunt 'astritele3 )isurile la ni,elul eso)a'ului6 ce pot duce la complica$ii i mai 'ra,e3 cum ar )i (emora'iile di'esti,eH cancerul eso)a'ian3 !ucal3 larin'ean3 intestinal3 iar la )emei mamar sunt pro'nosticuri sum!re care aplanea-# asupra unui dependent] Aparatul cardio6 vascular6 inima %ndeseo!i este )oarte a)ectat# de consumul de alcoolH de 4 ori mai mul$i alcoolici mor din cau-a tul!ur#rilor cardiace dec&t din cau-a ciro-ei. Aparatul reproduc tor6 reducerea testosteronului la !#r!a$i are ca e)ect imediat

lipsa apetitului sexual i instalarea impoten$ei. Kn studiu e)ectuat a ar#tat c# 75 S din !#r!a$ii dependen$i a,eau tul!ur#ri sexualeG lipsa li!idoului3 pierderea erec$iei3 e<aculare precoce.
32

Fa )emei apare %n timpul sarcinii6 em!rio)etopatia alcoolic#6 a)ec$iune care produce le-iuni 'ra,e asupra )#tuluiH de asemenea3 acestea ,or da na tere la copii cu mal)orma$ii3 de!ilit#$i mentale3 nanism3 modi)ic#ri ale cutiei craniene. Dis)unc$ionalit#$ile or'anice care apar la )emeiG dureri3 spasme %n timpul actului sexualH un s)ert din )emeile alcoolice au m#rturisit c# nu au a,ut niciodat# or'asm. Dependen$a de alcool duce la tul!urarea rela$iei3 dar i a sexualit#$ii. 2. %onsecinele asupra familiei. Pom cunoa te )amilia unui dependent prin pertur!area rela$iilor interpersonale3 reducerea sentimentului de responsa!ilitate3 ne'li<area educa$iei copiilor3 pierderea respectului celor din <ur6 inclusi, ai propriilor copii. 5n statistica delinc,en$elor3 13 S au loc su! in)luen$a alcoolului3 iar %n ca-ul delinc,en$elor 'ra,e6 cum ar )i ,#t#mare corporal#3 omor D procentul este mult mai mare. Deose!it de a)ecta$i sunt copii alcoolicilorG ace tia par mai maturi dec&t sunt %n realitate3 sem#n&nd cu ni te mici adul$i3 lipsindu6le c#ldura matern# i 'ri<a p#rinteasc#3 ei tre!uie s# le dea6 ast)el rolurile se in,ersea-#. "ste )oarte 'ra, atunci c&nd ace ti copii se ru inea-# cu p#rin$ii3 '#sesc scu-e pentru a6 i )eri p#rin$ii de ceilal$i copii3 se !at pentru a6 i ap#ra p#rin$iiH %n ma<oritatea ca-urilor ace ti copii sunt )oarte t#cu$i3 necomunicati,i. /ul$i se %n,inuiesc sin'uri de starea %n care se a)l# p#rintele dependent i cred cu t#rie c# ,ino,a$i de aceast# stare sunt tot ei3 copiii. Fa adolescen$# a<un' s#6 i dispre$uiasc# p#rintele dependent. 3. .mplicaiile sociale 2i profesionale. A!u-ul de alcool reduce mult capacitatea de munc#3 scade calitatea muncii duc&nd la a!sen$e nemoti,ate3 accidente de munc#3 in,aliditate. Din trei acccidente la locul de munc#3 dou# sunt su! in)luen$a alcoolului] Ai accidentele care nu au loc %n mod direct su! in)luen$a alcolului sunt datorate tot acestuia deoarece pe termen lun' aten$ia i per)orman$a )i-ic# scad )#r# ca cel %n cau-# s# )ii !#'at %n seam#. Cel la care s6a instalat dependen$a )i-ic# sunt cei mai periclita$i c&nd nu au !#ut] 5n aceste condi$ii se %nt&mpl# ca acesta s# nu6 i poat# des)# ura acti,itatea dec&t su! in)luen$a !#uturiiH ast)el dependentul poate suporta condi$ii de munc# )oarte 'rele. Aceast# supo-i$ie este con)irmat# statisticG dac# 11 S din totalul an'a<a$ilor consum# alcool3 %n condi$ii 'rele de munc# procentul este mult mai mareG 23S. 5n conclu-ie3 pe l&n'# pierderea carnetului de conducere3 a locului de munc#3 a )amiliei3 a locuin$ei3 cele mai 'ra,e consecin$e sunt pe plan socialG condamnare pentru )apte penale3 precum i %n'r#direa autodetermin#rii %n anumite domenii ale ,ie$ii cum ar )i propriul !u'et3 domiciliul.
33

+entru o !un# cunoa tere a !e$iei D ne!unie li!er consim$it# care permite s# ias# la i,eal# orice sl#!iciune care se trans)orm# %n cru-ime nemi<locit c#ci s#n#tatea min$ii se de'radea-#6 cum o descrie )oarte !ine Seneca3 ,om men$iona c&te,a mani)est#ri simptomatice prin care ne ,a )i mai u or s# depist#m pro!leme le'ate de alcoolismG nelini te interioar#3 a'resi,itate3 tul!ur#ri de somn3 co maruri3 )ric#3 oscila$ii de dispo-i$ie i preponderen$a depresiilor3complexe de in)erioritate ascunse uneori %n spatele unei )a$ade de 'randomanieH dis)unc$ional#. Sc(im!area )rec,ent# a locului de munc#3 e,entual i a locuin$ei3 ascunderea sticlelor cu un pronun$at sentiment de ,ino,#$ie. Apar primele simptome de lipsa de i'ien# i primele semne de dec#dere. Di)icult#$i de concentrare i de memorare3 lacune de memorie inexplica!ile3 "moti,itatea i sensi!ilitatea crescut#3 ne%ncrederea %n inten$iile celorlal$i. Fipsa de ,oin$#3 super)icialitate crescut#. Kmor lipsit de 'ust3 stare eu)oric# plat#3 nemoti,at#3 comportament 8lipicios9. 2endin$# extrem# de e,itare a lucrurilor nepl#cute3 de !a'ateli-are sau de ne'are ",itarea su!iectelor de discu$ie care $in de alcool3 reac$ie de re,olt# dac# se )ac

pierderea interesului i %nceputul i-ol#rii.

alor3 ,iclenie %n distra'erea aten$iei de la pro!leme3 e ecuri sau comportament culpa!il. alu-ii la propria persoan#. 1-olarea i reducerea s)erelor de interes3 %nsin'urare i rela$ie partenerial#

Aceste modi)ic#ri )ac parte din psi(osindromul or'anic6 care presupune pre<udicierea memoriei de scurt# durat#3 a capacit#$ii de a!stracti-are3 a ini$iati,ei i a !ucuriei de ,ia$#3 )u'a de idei3 insta!ilitatea sau tocirea sentimentelor. !. Alcoolul 2i accidentele violente. Consumul de alcool este cau-a celor mai multe accidente la ,olan. Ao)erul care conduce su! in)luen$a alcoolului este o du!lur# denaturat# a personalit#$ii sale. "l nu6 i d# seama c# timpul de reac$ie al ac$iunilor sale3 ca r#spuns la o excita$ie acustic# sau ,i-ual#6 se prelun'e te cu 35 S. C&mpul s#u ,i-ual este %n'ustat3 percep$ia distan$elor este pertur!at#3 de,enind indi)erent la e,enimentele exterioare6 se crede sin'ur pe osea] De i -ilnic un num#r impresionant de o)eri amatori sau pro)esioni ti % i pierd ,ia$a sau de,in in)irmi par$ial sau total din cau-a alcoolului sau % i pun %n pericol ,ia$a i celor din <ur3 consumul de alcool la ,olan cre te ,erti'inosH %n acest sens le'iuitorul este o!lu'at s# aolice
34

m#suri restricti,e pentru a stopa at&tea accidente cau-ate de consumul de alcool. Roul cod rutier ap#rut sanc$ionea-# drastic persoanele care conduc su! in)luen$a alcoolului.

1.1F. T25.4*. 62421621;*')5 62 .'())'. 2otalitatea mi<loacelor i metodelor terapeutice3 care dac# nu se aplic# %n timp util pune ,ia$a !olna,ului %n pericol3 repre-int# de )apt3 terapia intensi,# de ur'en$# %n alcoolism. 2erapia intensi,# ,i-ea-# %n esen$# c&te,a aspecteG coma alcoolic#3 suicidul la alcoolici3 di,erse accidente i delirul alcoolic acut :delirium tremens;3 restul psi(o-elor alcoolice (alucino-ele3 psi(o-a Iorsa>o,3 !ene)iciind de e)ectele terapiei cu psi(otrope. %oma prin into/icaie acut cu alcool. Concentra$ia alcoolului %n s&n'e3 denumit# alcoolemie3 repre-int# cantitatea de alcool exprimat# %n 'rame la un litru de s&n'e. B alcoolemie de un 'ram la mie se poate reali-a prin in'erarea a un 'ram alcool purQ>corp i duce la apari$ia st#rii de e!rietate. Do-a minim# letal# :D/F;este apreciat# la aproximati, 5 'rame alcool purQ>corp. 5ntre aceste ,alori ale alcoolemiei3 se poate instala coma alcoolic# dar instalarea depinde de mai mul$i )actori :starea de plenitudine a stomacului3 )elul alimenta$iei3 re-isten$a or'anismului3 asocierea de medicamente;.Dup# Faren'3 criteriile de apreciere ale pro)un-imii comei se distin' prin patru stadii de e,olu$ieG 'tadiul ( de com superficial 3 sau ,i'il# %n care intoxicatul este %ntr6o stare de somn super)icial din care se tre-e te i reac$ionea-# la stimuli ,er!ali i durero i. 4e)lexele sunt normale sau u or diminuate3 %n sc(im! de'luti$ia poate )i a!sent#6 risc de aspira$ie. Stadiul 113 coma o!i nuit#3 %n care intoxicatul este %n stare de somn pro)und3 nu reac$ionea-# la excita$ii ,er!ale3 dar r#spunde la stimuli durero i. 4e)lexele )otomotorii i corneene sunt %nc# pre-ente3 re)lexele osteo6tendinoase a!sent#. Stadiul 1113 coma pro)und#3 sau coma Carus din semiolo'ia clasic#3 %n care !olna,ul nu reac$ionea-# la stimuli durero i3 re)lexele osteo tendinoase sunt a!olite3 apar tul!ur#ri respiratorii. Stadiul 1P3 este stadiul apneei. SRP este deprimat3 apare midria-a3 (ipotensiunea arterial#3 (ipotermia3 etc. 5n orice moment %n aceast# )a-# poate sur,eni stopul respirator i cardiac.
35

diminuate !ilateral3 de'luti$ia este

2erapia intensi,# %n coma alcoolic# utili-ea-# urm#toarea sc(em#G FS/. Probleme le"ate de suicid. 5n scop de suicid alcoolicii pot )olosi acelea i mi<loace pe care le utili-ea-# i al$i !olna,i psi(ici: intoxica$ia acut#3 medicamentoas#3 sp&n-urare3 stran'ulare3 %nec3electrocutare.; Diverse accidente ,n alcoolism. Dup# cum se tie alcoolicii sunt cate'oria de !olna,i cea mai expus# accidentelor de orice )el3 de la cele terapeutice3 la cele de circula$ie. "le constituie ur'en$e3 uneori este necesar# inter,en$ie terapeutic# de extrem# ur'en$#. B pro!lem# aparte le'at# de aceste accidente i speci)ic# psi(iatriei este intoxica$ia accidental# cu antalcool3 (ipotermia accidental#.MStoica3 2..33 pp.62664N T25.4*. ,26*(.,21/).+:. )alea de ie"ire din dependen. Cele mai multe persoane a)ectate o resimt ca pe o %n)r&n'ere personal# dureroas# c&nd a ,enit clipa %n care 8tre!uie9 s# caute a<utor la un centru de consiliere sau la o clinic# de specialitate. +entru c# implicit tre!uie s# recunoasc# dependen$e de alcool i )aptul c# nu au reu it sin'uri s#6 i re-ol,e pro!lema. Dac# omul dep# e te aceast# )a-# poate %ns# ,edea i partea mai !un# a lucrurilor i poate s# %n$elea'# !oala ca un semnal3 c# tre!uie s# sc(im!e ce,a %n ,ia$a lui. 5n )ond se impune adoptarea unui nou stil de ,ia$#3 %nc&t %n cele din urm# cre te calitatea acesteia i starea de mul$umire. A!stinen$a %nseamn# a!$inerea total# de la consumul !#uturilor alcoolice i a oric#ror preparate care con$in alcool3 inclusi, unele medicamente. +entru cei dependen$i a!stinen$a este o necesitate ,ital# i de aceea este m#sura terapeutic# de !a-#.
36

de-o!struarea i asi'urarea li!ert#$ii c#ilor respiratoriiH sp#l#tura 'astric# sau aspira$ia 'astric# continu#H tratamentul tul!ur#rilor circulatoriiH compensarea pierderilor extrarenaleH reec(ili!rarea meta!olic#H com!aterea in)ec$ieiH m#suri i'ienice 'eneraleH pro)ilaxia secundar# pe !a-a in)orma iilor ulterioare3 cooperare )amilial# i cu

+entru o!$inerea unei a!stinen$e sta!ile se impune adesea un tratament sta$ionar de durat# medie :2 D 3 luni; sau lun'# :4 D 6 luni;. 2ratamentul sta$ionar se impune mai ales dup# e ecul unor %ncerc#ri am!ulatorii i %n ca-urile care nu exist# un suport social su)icient. +entru men$inerea a!stinen$ei contactul re'ulat cu un 'rup a!stinent este cel pu$in la )el de important ca i cura de recuperare premer'#toare. 2ratamentul de recuperare tre!uie s# sta!ileasc# personalitatea pacientului %n dou# direc$iiG 1. s# poat# renun$a la alcool. 2. s# )ie capa!il s# tr#iasc# %ntr6un mediu %m!i!at cu !#utur#. 5n ca-ul dependen$ei de alcool no$iunea de tratament sau terapie cap#t# un sens )oarte lar'. 5n 'eneral3 se re)er# la orice cale posi!il# de ie ire din dependen$# su! %ndrumarea unor speciali ti din di)erite ramuri :medici3 asisten$i sociali3 du(o,nici3 al$ii;. Alte posi!ilit#$i de !iruire a dependen$ei exist# prin 'rupurile de %ntra<utorare i )oarte rar c(iar prin autoa<utorare propriu6-is#. 2oxicomaniile3 %n spe$# alcoolismul3 sunt poate sin'urele !oli cronice 'ra,e %n com!aterea c#rora ni te 8nespeciali ti9:,oluntari; or'ani-a$i %n 'rupuri de %ntra<utorare pot a,ea o contri!u$ie decisi,# la recuperare. 2erapia se reali-ea-# de re'ul# %n patru )a-e3 costurile inte'rale )iind suportate %n cele mai multe state a,ansate prin asi'ur#rile de s#n#tate3 de pensie i asi'ur#rile sociale. 1.*n faza de contact3 reali-at# de o!icei %n ca!inetul medicului de )amilie sau ca!inetele de consiliere psi(o6 social#3 accentul se pune pe sta!ilirea dia'nosticului de dependen$# i a !olilor secundare3 anc(ete sociale i cre terea moti,a$iei pacientului. 2.Faza de dezintoxicare +dezalcolizare; se impune %ntotdeauna unde pe !a-a unui consum masi, %n perioada premer'#toare poate s# apar# un sindrom de se,ra< se,er. Se reali-e-# de re'ul# %n spitale de psi(iatrie i are o durat# de 16 3 s#pt#m&ni. 3. *n faza de recuperare medical :8de-o!i nuit#9 %n traducere direct# din 'erman#; $elul principal este cel de reducere i dep# ire a dependen$ei psi(ice. De re'ul# durea-# 26 6 luni i se reali-eau# %n clinici speciale. Accentul se pune pe psi(oterapie continuarea tratamentului a)ec$iunilor or'anice unde este ca-ul. 4. Faza de post# cur, respecti, de reinte'rare social# are ca $el sta!ilirea a!stinen$ei. "lementul cel mai important al tratamentului este discu$ia %n 'rup3 de la )ormele mai simple practicate la 'rupurile de %ntra<utorare la psi(oterapiile de 'rup de di,erse orient#ri din
37

i er'oterapie3 pe l&n'#

clinici. Dac# 'rupul este !un are loc un sc(im! de experien$# )oarte intens i )oarte sincer. Accentul se pune pe mo!ili-area propriilor resurse ale pacientului pentru dep# irea dependen$ei. Orupul are %ns# un rol important %n corectarea comportamentului social al mem!rilor s#i3 ac$ion&nd ca o o'lind# pentru )iecare. /edicamentele cunoscute la ora actual# au cel mult un rol ad<utant i de durat# limitat# %n tratamentul dependen$ei de alcool. 5n terapia dependen$ei de alcool se ac$ionea-# %n )unc$ie de )orma clinic# %n care se %ncadrea-# persoana %n cau-#. *n tratamentul strilor confuzionale re(idratarea este capital#6 se administrea-# oral ap# mineral#3 sucuri cu 5 ' RaClQl sau %n per)u-iiH de asemenea medica$ia psi(otonic# clasic# este stricnina3 care ac$ionea-# ca un sedati,. 5n pre-ent ea este %nlocuit# de Rootropil3 Eermine,rinul3 /eclo)enoxatul. Alcooloterapia %n do-e moderate i re'resi,e per oral alcool etilic 'luco-at sau intra,enos3 solu$ie de alcool cu 'luco-# pentru tratament rapid. Administrarea sedativelor -n strile de agitaie psi omotorie: neuroleptice6 Ealoperidol tranc(ili-ante D /epro!ramat3 Dia-epam3 Eemine,rin3 etc.

&ratamente asociateG ,itaminoterapia3 corec$ia insu)icien$ei (epatice3 corticoterapia3 tonicardiace3 anti!iotice3etc. &ratamentul alcoolismului cronicG sunt preconi-ate o serie de metode de tratament. Pom %ncerca s# pre-ent#m o sc(em# de tratamentG Apelarea la moti,a$ia etic# :asocia$iile de antialcoolici ar reali-a Cure de a!stinen$# %n ser,icii de psi(iatrie. Curele psi(oterapeutice sunt e)iciente pentru dependen$ii ne,rotici :psi(oterapia Cure medicamentoase de su!stitu$ie sau de sus$inere cu stimulente sau sedati,e. Cure de a,ersiune :de condi$ionare; sunt cele mai utili-ate %n pre-ent. 4. S din

,indec#ri sta!ile;.

clasic#3 psi(anali-a3 (ipno-a;.

A1/.'()'-'& A1/.8-+& DCI D*+-'D*5., Deste un medicament )olosit din ce %n ce mai rar %n tratamentul alcoolismuluiH nu tre-e te 8'rea$a9 )a$# de alcool3 ci !loc(ea-# in'erarea acestuia. Cine ia medicamentul i ,a !ea %n urm#toarele 24 ( % i pune ,ia$a %n pericol] Cele mai u oare urm#ri sunt sen-a$ia de ,om#3 ame$eli3 aritmii3 lipsa de aer3 anxietate.
38

Din aceast# cau-# este strict inter-is# administrarea lui )#r# tirea persoanei %n cau-#. Antalcoolul nu ,indec# dependen$a3 mai de'ra!# a<ut# pu$in la %nceputul curei de de-intoxicare la unii pacien$i. +entru e)icacitate el tre!uie %nso$it de m#suri psi(oterapeutice. Se ,a administra timp de mai multe s#pt#m&ni sau luni3 dup# care tratamentul ,a )i %nc(eiatH %n sens contrar are e)ecte ne'ati,e asupra or'anismului3 )iind o su!stan$# (epatotoxic#. D*+/5.12-5*1-'& este un preparat e)icient %n tratamentul st#rilor de se,ra<3 a delirului3 )iind un sedati, puternic. De-a,anta<ul pe care %l are este acela c# poate duce la dependen$#. Administrarea sa %n cure nu poate dura mai mult de 14 -ile %n am!ulatoriu i nu este eli!erat )#r# prescrip$ie medical#] A(.,45)+./-' DCampral este un medicament care ac$ionea-# direct asupra neurotransmi$#torilor cere!rali implica$i %n dependen$#6 sistemul de neurotransmi$#tori 'lutamat OA7A6 acid 'ama amino !utiric. 4olul pe care %l are este reducerea dorin$ei imperioase de a consuma dro'3 %mpiedic&nd recidi,ele. /edicamentul !loc(ea-# receptorii 'lutamat3 pre-en$i la persoanele dependente de alcool %ntr6un num#r crescut ast)el %nc&t dispare dorin$a de a!ea. Acest medicament %i a<ut# pe pacien$i s# treac# mai u or peste prima etap#. "ste necesar# prescrip$ia medical# i mo!ili-area apar$in#torului pentru a6l sus$ine pe pacient %n cura de tratament. A )ost a!ilitat %n 0ran$a din 1*8*3 iar %n Oermania este )olosit din 1**6. 5n centrele de consiliere preparatul este pu$in )olosit deoarece comunicarea cu oamenii care au aceea i pro!lem# are acela i e)ect ca i medicamentul. T25.4*. 45*1 ()1+*'*252. Consilierea ca discu$ie diri<at#3 orientat# spre un scop precis poate )i )#cut# de un specialist sau de o persoan# apropiat# :partenerul de ,ia$# sau unul dintre p#rin$i; celui dependent3 su! %ndrumarea specialistului. .etode concrete de consiliere. Asisten$a unui !olna, de alcoolism se poate des)# ura %n dou# iposta-eG a; %ntr6un cadru institu$ionali-at3 cu personal medical i cu pre'#tire psi(olo'ic#H !; am!ulatoriu3 extraspitalicesc3 )ie la domiciluil !olna,ului3 )ie la domiciliul altei persoane apropiate. 7olna,ul dependent de alcool3 prin experien$a rea!ilit#rii tr#ie te de )apt situa$ia ale'erii. 1mportant este ca scopul s# )ie ales ast)el %nc&t s# poat# )i i reali-at3 cea mai !un# metod# de %ndeplinire %n ca-ul acestei !oli )iind metoda pa ilor mici. Asisten$a !olna,ului de alcool se structurea-# pe dou# direc$iiG
3*

a; !; :atitudinal;.

somatic# :)i-ic#;6 const&nd %n supra,e'(erea atent# a alimenta$iei i a consumului +si(ic# D inter,en$ia psi(olo'ic# :consilierea; at&t ,er!al c&t i non,er!al

de !#utur#3 precum i a st#rii )i-ice 'enerale.

5n inter,en$ia psi(olo'ic# asupra !olna,ului de alcoolism este contraindicat# atitudinea moralist6 puniti,#3 mai ales ca-urile incipiente de alcoolism. Se indic#G a!ordarea !ine,oitoare3 compre(ensi,# i acti,#H e,itarea situa$iilor de comp#timire i scu-are a !olna,ului. +rimul pas de asistare este dezintoxicarea. Condi$ia de !a-# %n rea!ilitareG 425+).1. /528-*2 +: 6)52.+(: +*1(25 +: +2 G*162(2 62 .'())'*+,. Al doilea pas6 consilierea3 terapia propriu6-is#G indi,idual# i %n 'rup. Centrele de consiliere se '#sesc %n $#rile occidentale %n toate ora ele mari i mi<locii i sunt )inan$ate de asocia$ii umanitare i institu$ii de s#n#tate pu!lic# locale. Fa noi %n $ar# exist# un asemenea centru %n Si!iu i este )inan$at de Asocia$ia de A<utorare a +ersoanelor Dependente de Alcool i alte Dro'uri6 )rucea Albastr. Scopul acestor centre este de a in)orma dependen$ii i apar$in#torii asupra no$iunilor de !a-#3 cau-ele i consecin$ele alcoolismului3 precum i posi!ilit#$ile de tratament3 de a tre-i moti,a$ia pentru terapie i a o)eri a<utor %n intermedierea locurilor de tratament. Kn alt rol important pe care %l au aceste centre de asisten$# dup# %nc(eierea tratamentului %ntr6o clinic#. 5n ast)el de centre se pot intermedia sau o)eri i terapie de 'rup. T25.4*. *16*G*6-.':. Se recomand# !olna,ilor %n )a-a incipient#3 cu un istoric mai scurt i care s6ar putea considera ca )iind di)eri$i sau nu at&t de 'ra, a)ecta$i ca mem!rii unui 'rup de alcoolici mai ,ec(i. Acest 'en de terapie )olose te mecanisme de persuadare :con,in'ere; de tipG co'niti, :in)orma$ii3 )apte tiin$i)ice;3 comportamental :te(nici de persuasiune;. "ste special# pentru )iecare persoan# %n parte.MStoica3 2..33p.68N T25.4*. 62 >5-4. 2erapia de 'rup i6a demonstrat e)icien$a i ,aloarea %n alcoolismul cronic. Condi$iile ca ea s# dea re-ultate optime sunt G s# )ie sistematic#H s# ai!# o anumit# perioad# de timpH s# se men$in# i le'#tura cu 'rupul c(iar i dup# rea!ilitare.
4.

Orupul este )ormat din 566 persoane3 maxim 12H locul unde se des)# oar# tre!uie s# )ie !ine aerisit3 luminosH 'rupul ,a )i a e-at %n a a )el %nc&t )iecare s#6i poat# pri,i %n )a$# pe ceilal$i. +entru o !un# )unc$ionare a 'rupului este esen$ial# coe-iunea sa3 )#r# de care 'rupul nu6 i ,a atin'e scopul. Durata unei edin$e este de minim o or# i maxim dou# ore. Discu$iile ,or )i diri<ate respect&ndu6se urm#toarele re'uliG se e,it# atacurile la persoan#H recunoa terea calit#$ilor unei persoaneH )iecare mem!ru are dreptul s# spun# ce simte i ce '&nde teH )iecare mem!ru tre!uie tratat cu serio-itateH tema care se discut# ,a )i de-!#tut# de )iecare3 )#r# a se a!ate de la ea.

5n cursul terapiei pacientul %n,a$# c# nu este su)icient doar s# renun$e la !#utur#. De )apt dependen$a de alcool poate )i considerat# mai mult un simptom al unor tul!ur#ri psi(ice mai pro)unde. Ai acestea tre!uie a!ordate terapeutic3 dup# ce au )ost con tienti-ate3 re-ol,ate pe ,iitor prin alte metode3 care nu duc la autodistru'ere. 5n acest sens se )olose te ca metod# de tratament i notarea -ilnic# %ntr6un <urnal terapeutic a acti,it#$ilor3 emo$iilor i planurilor pacientului. Jurnalul este un instrument de lucru )oarte ,aloros %n discu$iile indi,iduale. Ru %n ultimul r&nd tre!uie men$ionat# includerea c&t mai !un# a apar$in#torilor %n conceptul terapeutic3 )iind in,ita$i la seminarii pentru )amilie3 'rupuri de %ntra<utorare3 centre de consiliere3 etc. T25.4*. 4+*H)+4*5*/-.':. +rocedeele 'enerale de terapie suntG %n,inuirea de sine6 este un )actor esen$ial %n e,olu$ia du(o,niceasc#H p#catul din ra$iune6 se ,indec# cu credin$a puternic# %n Dumne-eu i %n do'meH p#catul din iu$ime :partea emo$ional# a su)letului;6 se ,indec# prin iu!ire de p#catele din po)t#6 se ,indec# prin post3 %n)r&nare3 nea,ere3 rea p#timire3 dorul

oameni3 !l&nde$e3 dra'oste3 su)erin$a r#ului3 comp#timire3 !un#tateH dup# %mp#r#$ia lui Dumne-eu i %n)ierea di,in#. L*1*. G*2;** /*4*(: -1-* .'())'*(. Dependen$a de alcool nu este ereditar#3 dar exist# o predispo-i$ie ereditar#. B mare parte din ,iitorii alcoolici sunt din na tere (ipersensi!ili. Datorit# )actorilor din mediul social de care sunt in)luen$a$i i a rela$iilor personale indi,iduale3 pe care le ,or repeta6 !ine%n$eles dac# le consider# !ene)ice3 se )ormea-# un )el de
41

comportament i de reac$ie pe care le numim sc(em# a ,ie$ii. Aceasta se )ormea-# %n primii ani din ,ia$#. 1ndi,i-ii % i ,or men$ine comportamentul din ace ti ani pe tot parcursul ,ie$ii. "i au su)erit %n cele mai multe ca-uri din )ra'ed# copil#rie de )rustrare3 r#s)#$are sau de-r#d#cinare. Frustarea. 0iecare copil are ne,oie de dra'oste3 ocrotire3 aten$ie. Cei care sunt lipsi$i de aceste sentimente se ne,roti-ea-#. Din cau-a )rustr#rii continue se na te )rica. Re amintim de parola lor din incon tient 8Rimeni nu m# %ndr#'e te9 i 8Ru te %ncrede %n nimeni9. Aceste cu,inte nu a<ut# la o reu it# %n ,ia$#. /sfarea. Orupul alcoolicilor recruta$i din r#s)#$a$i este pro!a!il mai mare dec&t 'rupul celor3 care pro,in din )rustra$i. Cau-ele sunt mai ales 're eli de educa$ie. "ducatorii !uni % i educ# copii lor s# )ie %n spiritul cur#$eniei3 )ie %n spiritul disciplinei3 )ie %n spiritul per)ec$iunii3 dar nu reu esc s# %i educe ca personalit#$i de sine st#t#toare. 0ac parte din acest 'rup copii mult dori$i 3 micul prin$3 mica prin$es#3 care primesc prea mult# aten$ie3 ale c#ror dorin$e sunt %n totalitate %ndeplinite. De,i-a lor %n ,ia$# sun# cam a aG9Se r#spl#te te cumin$enia9 ori 8"u sunt cel mai mare9.MStoica3 2..33pp.6*67.N 1.11. R)'-' .+*+/21/-'-* +)(*.' <1 G*162(.52. 62421621;*')5 62 .'())'. R2;2.-. 62 52(-425.52. Fa noi %n $ar# se simte ne,oia imperioas# a unei re$ele de recuperare a dependen$ilor de alcool3 medicamente i alte dro'uri. Kn milion de persoane su)er# de dependen$# de alcoolH o !un# parte din ace ti3 precum i apar$in#torii pre-int# ca-uri de de'radare economic#3 a s#n#t#$ii i din punct de ,edere social. +rin m#surile de protec$ie social# aplicate %n pre-ent %n 4om&nia nu se %nl#tur# cau-a !olii3 nici nu se reinte'rea-# aceste persoane %n mediul social din care pro,in. Aceste persoane suntQsau de,in %n scurt timp asistate social. Rici un pro'ram de reinser$ie social# aplicat la ora actual# %n 4om&mia nu a dat re-ultate practice %n ca-ul persoanelor dependente de dro'] De asemenea3 este o ne,oie imperioas# de speciali ti %n acest domeniu. +entru interceptarea i recuperarea e)icient# a persoanelor cu !oli adicti,e este necesar# reali-area unei re$ele interdisciplinare )ormat# din G medici3 asisten$i sociali3 preo$i i psi(olo'i. At&ta timp c&t )iecare specialist tratea-# doar din punctul s#u de ,edere aceast# !oal# G medicul doar ca !oal#3 preotul ca p#cat3 psi(olo'ul ca de'radare mental#3 nu se poate ,or!i de o recuperare e)icient#. Cred c# %n ,iitoarele structuri care se ,or ocupa de tratamentul i recuperarea persoanelor dependente de alcool este )undamental# )olosirea acestor speciali ti i cola!orarea lor.
42

Cel mai important element al tratamentului este discu$ia de 'rup care nu ,a lipsi din nici o clinic# de specialitate. +entru tratarea persoanelor dependente de alcool )amilia i antura<ul <oac# un rol esen$ial. Dependentul nu se adresea-# medicului i nici nu recunoa te consumul de alcool. At&t %nainte c&t i dup# cura de de-intoxicare3 succesul tratamentului depinde de contri!u$ia )amiliei la men$inerea %n !une condi$ii a )i-icului i a moralului. 0amilia tre!uie s# asi'ure dependentului (ran# su)icient#3 !o'at# %n su!stan$e nutriti,e. +si(oterapia de 'rup sau )amiliei este necesar# pentru a pre,eni mani)est#rile tul!ur#rii or'anice a personalit#$ii. B alimenta$ie complet# i su)icient# determin# diminuarea dorin$ei de a consuma alcool.MStoica3 2..43 p.2.N A+*+/21/-' +)(*.' D.;: <1 D.;: (- 62421621/-'. Fa %nceputul dependen$ei tre!uie s# )ix#m3 de comun acord cu clientul care este $elul acestuia. Consider#m c# o ,ia$# dependent#3 responsa!il#3 li!er# de dro' este $elul suprem. +&n# la atin'erea $elului suprem tre!uie s# cucerim o!iecti,e mai mici. 5n continuare ,om pre-enta o s(em# de $eluri de terapie3 pe care o putem u or adapta la speci)icul )iec#rui client. &<mi accept dependena 2i iau o deci*ie cu privire la consumul de alcool( pe list#H mer' cu re'ularitate la 'rupul de %ntra<utorareH %mi in)orme- )amilia i prietenii despre dependen$a mea. tiu cum pot s#6mi controle- comportamentulH caut le'#turi %ntre '&ndirea3 sentimentele i ac$iunile meleH %mi anali-e- comportamentul dependent m# autocunosc mai !ine cu ,irtu$i i calit#$iH
43

tiu ce e)ect are dro'ul asupra '&ndirii i ac$iunii meleH tiu ce e)ecte )i-ice3 psi(ice i sociale are dro'ulH tiu c# i eu cad su! inciden$a acestor e)ecteH %mi dau seama de strate'iile mele de autoam#'ireH recunosc sl#!iciunea mea )a$# de alcool i %ncep s# o acceptH )ac !ilan$ %ntre a,anta<ele a!stinen$ei i de-a,anta<ele consumului de dro' i le trec

&=ecunosc le" tura dintre consumul de dro" 2i stilul meu de via ( -

i sta!ilesc pentru mine care sunt

situa$iile de riscH -

cer a<utorul 'rupuluiH caut ,alori i $eluri care %mi sunt importante. %n,#$ s# m# %n$ele'G ce ,reau3 ce se %nt&mpl# cu mineH pot s#6mi controle- comportamentul prin ceea ce %mi spun i exerse- acest lucruH exerse- s# suport situa$ii nepl#cute i s# nu6mi urme- primul impulsH re-ist %ncerc#rilor interioare i exterioare3 )ac con tient lucruri care %mi sunt necunoscute i pe care %n mod normal le6a %mi ela!ore- un plan de ur'en$# %n ca-ul unei recidi,e.

&+ autocontrole*( e,itaH -

& <mi e/tind domeniile de activitate 2i de interese( %n$ele'eH %mi a)lu drepturile personale i le cer3 si'ur de mine3 nea'resi,H %mi recunosc sentimentele i reu esc s# suport tensiunile sentimentaleH caut de lucru3 dar i domenii de acti,itate care s#6mi o)ere %mplinire. %n,#$ s# m# relaxe- i )#r# dro'H )ac ce,a pentru con)ortul trupesc i pentru s#n#tatea meaH timpul li!er mi6l umplu cu acti,it#$i ,ariate i interesanteH sa,ure- ,ia$a li!er# de alcoolH %n,#$ s# !irui pro!lemele3 %mi plani)ic ,ia$a pe termen lun'3 dar i )iecare -i :Knde3 cu cine ,reau s# locuiesc3 caut o sta!ili-are social# %n care a!stinen$a % i are locul ei. caut contactul cu ceilal$iH sta!ilesc rela$ii po-iti,e cu al$i oameni i le p#stre-H le comunic celorlal$i sentimentele mele %n a a )el %nc&t s# )iu %n$eles i s# pot

&: sesc alternative la consumul de dro"( -

s# lucre-? +e cine ,reau s# %nt&lnesc? etc; Clien$ii ca care se con)runt# asistentul social au di)erite tipuri de personalitate. +entru cel care % i accept# !oala i dore te s# se ,indece nu este su)icient doar 8s# lase !#utura9. "ste
44

necesar# o orientare de ,ia$# pentru a '#si un stil de ,ia$# s#n#tos. +entru reali-area acestui $el este necesar ca asistentul social al#turi de client s# urme-e un anumit drumG aceast# cale. 5n timpul terapiei este )oarte important s# a<ut#m clientul %n '#sirea unui stil de ,ia$# mul$umitor3 %n care se ,or do!&ndi calit#$i i tr#s#turi de personalitateG s#n#tatea i supra,ie$uirea s# )ie )oarte importante pentru clientH s# do!&ndeasc# autocontrolul6 s# am&ne pl#cerile momentane %n )olosul s# ai!# sim$ ci,ic6 adic# s# perceap# pe cei din <ur )#r# a distorsiona mesa<ele pe s# sta!ileasc# rela$ii sincere i cordiale3 s# se simt# !ine %n societateH s# ai!# capacitate de a decideG s# ia sin'ur o (ot#r&re3 s# )ie si'ur de e)icien$a ei i s# do!&ndeasc# un sentiment de %ncredere %n e,olu$ia po-iti,# a lucrurilor. s# identi)ice exact situa$ia de pornireH s# caute un $el realist care s# presupun# sc(im!areH s# plani)ice pa ii mici pe care s#6i atin'#H s# mear'# %n aceast# direc$ie la %nceput a<ut&nd clientul3 apoi l#s&ndu6l sin'ur pe

a,anta<elor ulterioareH care le transmitH s# le %mp#rt# easc# sentimenteleH -

s# poat# s# o transpun# %n practic#H Kn element )undamental %n terapia dependen$ilor de alcool este I-51.'-' 62 /25.4*2 D locul unde ,or )i notate sc(im!#rile personale3 acti,it#$ile3 starea 'eneral# pe care o resimte clientul3 planurile3 reali-#rile pe care le )ace. 1mportan$a acestui document terapeutic ,ine %n spri<inul clientuluiG nu las# e,enimentele importante s# treac# )#r# a le marca sc(im!areaH ,ine %n spri<inul autoo!ser,#rii3 autoe,alu#rii i a responsa!ilit#$iiH stimulea-# medita$ia3 clari)ic# unele '&nduriH a<ut# la reali-area unui !ilan$ pentru -iua care a trecut precum i la plani)icarea pre,ine dou# )enomene nepl#cuteG 'ra!a i ne(ot#r&reaH stimulea-# dou# calit#$iG autoe,aluarea realist# i plani)icarea acti,# a ,ie$iiH utilitatea sa este do,edit# prin amintirea unor lucruri care au a<utat %n trecut.

pentru -iua care o s# ,in#H -

45

Asistentul social are un rol important %n asi'urarea unei 52;2'2 62 +-4)5/ pentru )iecare client al s#u. 5n acest sens ,a lupta al#turi de al$i speciali ti pentru a solu$iona acele ca-uri de 8re-isten$# la terapie9. +ersoanele care se ,or acomoda mai 'reu cu m#surile care li se impun. Dependen$a )i-ic# i psi(ic# reali-ea-# un supliment de stres care se ,a ampli)ica imediat dup# ce clientul ,a con tienti-a pro!lema cu care se con)runt#. Stresul suplimentar este creat de sentimentele de ,ino,#$ie3 nea<utorare3 )ric# de a nu pierde controlul3 e,entualele recidi,e. Cele mai )rec,ente )orme de re-isten$# la terapie suntG altce,aH asumarea rolului de terapeut pentru alte persoaneH !a'ateli-area pro!lemei cu care se con)runt#H cla,neria6 e)ortul de a diminua pro!lematica alcooluluiH ra$ionali-area6 caut# moti,e pentru a putea din nou !ea controlatH t#'#duirea D %ntrea'a m&nie i disperare pe care o resimte se proiectea-# asupra explica$iile i pretextele aparent %ndrept#$iteH de,ierea6 clientul e,it# orice %ncercare de a se autoanali-a3 ocup&ndu6se de orice

persoanelor din <ur care 8%i ,or r#ul9. 2oate aceste reac$ii care apar %n timpul terapiei dependen$ilor de alcool sunt )ire ti i speciali tii care )ac parte din re$eaua de suport tre!uie s# cunoasc# )oarte !ine acestea i s#6i sus$in# pe cei %n cau-#. Kn alt aspect al terapiei este implicarea aparin torilor ,n terapie. Bricine tr#ie te cu un dependent este implicat %n !oala acestuia. Apar$in#torii i prietenii tre!uie s# %n,e$e s# pri,easc# lucrurile %n )a$#. Sentimentele apar$in#torilor ,or oscila %ntre nea<utorare i disperare3 dar i %ntre amenin$are i iertare. +entru ca a<utorul apar$in#torilor s# )ie e)icient ace tia tre!uie s# )ie implica$i %n terapia clientuluiG din trecutH sup#rareaH recidi,e.
46

s# transmit# %n$ele'ere pentru natura i e,olu$ia !oliiH s# admit# posi!ilitatea unei discu$ii cu dependentul pentru a anali-a pro!lemele s# ela!ore-e %mpreun# planuri pentru ,iitorH s#6 i clari)ice )elul %n care poate manipula sentimente ca ne%ncrederea3 )rica3 s# plani)ice %n comun cu dependentul un plan de ac$iune %n ca-ul apari$iei unei

+entru o implicare responsa!il# %n terapie este ne,oie de toleran$#3 an'a<ament i dra'oste pentru 8aproapele pierdut9. De aceea ,om anali-a %mpreun# cu apar$in#torul c&te,a cerin$e care tre!uie %ndeplinite pentru succesul terapieiG disponi!ilitate a timpuluiH r#!dare i aprecierea calit#$ilor po-iti,eH anali-a pro!lemelor ap#rute %n rela$ia cu dependentulH interes rreal3 nu din o!li'ati,itate )a$# de starea psi(ic# i )i-ic# a dependentuluiH disponi!ilitate %n sc(im!area propriului stil de ,ia$#.

B pro!lem# %n terapia dependen$ei sunt 8co6 dependen$ii96 adic# acele persoane care tr#iesc %n <urul alcoolicului3 de,in alia$i ai acestuia i participan$i la !oal#. Kn comportament co6 dependent %l mani)est# cole'ii i e)ii de ser,iciu3 mama i tat#l3 so$ia sau so$ul3 medici i terapeu$i3 prieteni i )ra$i3 uneori proprii copii. Asistentul social are un rol important %n depistarea acestor persoane. "le pot )i identi)icate u or dup# urm#toarele calit#$iG preiau din responsa!ilitatea dependentului3 scu-# comportamentul dependentuluiH %l scutesc de di)erite di)icult#$iH controlea-# comportamentul dependentului3 %ncearc# s#6l )ereasc# de alcool i oca-ii %n care s# !ea3 %ncearc# s#61 do,edeasc# minciunaH de,in nesinceri ei %n i i %n raportr cu sine i cu alte persoane pentru a ascunde

anumite )apte i sentimente le'ate de dependen$#3 co6 dependentul se teme c# tre!uie s#6i )ie ru ine de cei din <ur3 c#6 i ,a pierde presti'iul at&t el c&t i partenerul. Comportamentul s#u '#se te moti,a$ii i explica$ii plau-i!ile pentru a continua a a. Spirala dependen$ei este tot mai str&ns# %ntr6un cerc ,icios cu c&t alcolicul %l nec#<e te mai mult cu at&t co6 alcoolicul ascunde pro!lema sa3 accentu&ndu6 i comportamentul de)ectuos. Solu$ia sal,atoare este adresarea c#tre un punct de consiliere sau un 'rup de %ntra<utorare care su)er# de aceea i pro!lem#. +entru a6l a<uta co6 dependentul tre!uie s# $in# seama de urm#toarele recomand#riG nu pot modi)ica nimic %n )aptul c# partenerul meu !eaH nu6l mai amenin$3 controlede i ceea ce )ace nu6mi este indi)erent3

47

limite impuse3 -

)aptul c# %i %n$ele' !oala nu %nseamn# c# tre!uie s# %i tolere- comportamentul i

consecin$ele acestuiaH sta!ilesc limite %n ceea ce accept i ceea ce nu accept i respect aceste i'nor consumul de alcool3 adic# iau la cuno tiin$# ceea ce )ace3 dar nu %l do<enescH )ac ce,a pentru mineG cum pot '#si mul$umire i )ericire dac# partenerul nu se

%l las %n pace cu minciunile lui3 dar nu6l r#s)#$3 nici nu6l %n'ri<escH sc(im!#3 iar eu nu ,reau s# m# despart de)initi, de el? Fa aceast# ultim# %ntre!are dac# persoana apropiat# dependentului ,a r#spunde descura<at#. 0A"a ceva nu se poate12 atunci ,a tre!ui s# se adrese-e de ur'en$# pentru a cere a<utorul. P52>:/*52. 421/5- ) 2G21/-.': 52(*6*G:. 4ecidi,a apare atunci c&nd dup# o perioad# de succes terapeutic3 de a!stinen$# apare re%nceperea consumului de dro'. 2impul %n care apare este primul an de terapie3 iar cau-ele recidi,ei sunt sentimentele nepl#cuteG sup#rarea3 sin'ur#tatea3 )rica3 irasci!ilitatea3 sentimentul lipsei de sens3 ner,o-itatea3 %ncordarea] 4ecidi,ele di)er# at&t prin cau-a care le6a declan at3 c&t i prin modul de mani)estareG ^ Dintr6un moti, sau altul cel %n cau-# ia o %n'(i$itur# de alcool3 ar'ument&nd c# dore te s# ,ad# dac# poate s# se a!$in#H primul pa(ar este urmat de altul %ntr6un consum mai acer! dec&t %nainte de a!stinen$#. ^ /ecidiva latent apare din con,in'erea c# cel %n cau-# poate consuma alcool3 dar cu m#sur# cre-&nd c# mai t&r-iu se poate opri. ^ /ecidiva de excepie3 c&nd se consum# alcool %n situa$ii de excep$ieG suicid mascat3 pro!leme de di,erse )eluri3 sin'ur#tate. 2oate recidi,ele au un numitor comun i anume c# cel %n cau-# consider# c# el nu poate i nu ,rea s# se mai descurce )#r# alcool] 4ecidi,a are loc %n '&ndirea dependentului cu mult timp %nainte de )apt#. 5n prima )a-# a a!stinen$ei dependentul are un exces de !une inten$ii3 care nu se ,or transpune %n realitate3 ceea ce ,a crea o stare de discon)ort psi(ic3 de nemul$umire D se )ormea-# impresia c# nu merit# s# tr#ie ti a!stinent. Dependentul de alcool prime te laude pentru pro'resele )#cute %n lupta sa doar la %nceputul cureiH %n timp acest mod de ,ia$# este de la sine %n$eles de ceilal$i.

48

CAPITOLUL 2. PROIECTUL DE CERCETARE. 2.1. A+42(/2 /2)52/*(2 .'2 (25(2/:5**.

5n societatea rom&neasc# pro!lema dependen$ei de alcool a cunoscut o rapid# de-,oltare mai ales dup# anul 1*8* c&nd datorit# pro!lemelor socio6economice ap#rute perioadei a)erente precum i cre terea 'radului de li!ertate a societ#$ii %n 'eneral3 statisticile au %nre'istrat de!utul consumului de alcool la ,&rste cuprinse %ntre 11613 ani. Dependen$a alcoolic# este cau-a ma<or# pentru de'radarea )i-ic#3 psi(ic# i social#3 destr#marea multor )amilii3 ,iolen$# i in)rac$iune3 a<un'&ndu6se c(iar i p&n# la pierderea de ,ie$i omene ti.
4*

/a<oritatea celor a)ecta$i nu cunosc metodele de ap#rare i tratament %mpotri,a acestei !oli3 sin'urul remediu cu anse de reu it#3 )iind %n ,i-iunea speciali tilor D a!stinen$a )a$# de alcool. A!ordarea pro!lemei am )#cut6o at&t din perspecti,# cantitati,#3 prin )olosirea anc(etei sociolo'ice directe cu c(estionar autocompletat3 c&t i din perspecti,# calitati,#3 utili-&nd %n acest sens inter,iul indi,idual3 studiul de ca-3 o!ser,a$ia coparticipati,#. +re'#tirea cercet#rii i inter,en$iei am reali-at6o prinG 6 consultarea literaturii de specialitate pentru a m# in)orma c&t mai corect %n le'#tur# cu pro!lema dependen$ei de alcool i a a!stinen$ei alcoolice. Am '#sit multe in)orma$ii ,aloroase at&t %n literatura rom&neasc# c&t i str#in#3 in)orma$ii care au ar#tat c# dependen$a de alcool este un )la'el care a a)ectat oamenii de )oarte mult# ,reme. 6 ,oluntar la Centrul de S#n#tate /intal# pentru +ersoane Adulte Al!a 1ulia i la Sec$ia de +si(iatrie a Spitalului Jude$ean Al!a unde am studiat metodele de tratament ale alcoolicilor. 2.2. P52J21/.52. 7* 62+(5*252. +-((*1/: . 4)4-'.;*2* +/-6*./2.

+opula$ia c#reia i se adresea-# cercetarea este constituit# din pacien$ii sec$iei de +si(iatrie Al!a 1ulia interna$i ca urmare a pro!lemelor sur,enite ca urmare a consumului excesi, de alcool. Fotul de su!iec$i a )ost )ormat din 2. de persoane internate pe !a-a pro!lemelor de alcoolism. Acest lot a %ntrunit toate condi$iile c#utate de mine. 5n cadrul lor am %nt&lnit persoane dependente de alcool care nu ,roiau s# renun$e la consum3 persoane a!stinente care din di)erite cau-e au rec#-ut precum i persoane care doreau s# de,in# a!stinen$i deoarece au %n$eles c# alcoolul le a)ectea-# ,ia$a )amilial# i social#. Orupul $int# al acti,it#$ii de inter,en$ie au )ost persoanele cu comportamente adicti,e )a$# de consumul de alcool. 7ene)iciarii inter,en$iei s6au autoselectat din cei care au )ormat 'rupul $int#. Ru a existat nici un criteriu de selec$ie3 l#s&ndu6se la latitudinea pacien$ilor (ot#r&rea de a participa sau nu. Su!iec$ii acti,it#$ii de cercetare au ,&rste cuprinse %ntre 3. i 8. de ani3 acest aspect su!liniind )aptul c# e)ectele dependen$ei de alcool % i )ac sim$it# pre-en$a mai ales %ntre aceste ,&rste. 2.3. S()4-' 7* )8*2(/*G2'2 (25(2/:5**.
5.

'copul cercetrii a )ost cel de a o!ser,a care este amploarea dependen$ei de alcool %n ora ul Al!a 1ulia din moment ce la ni,elul %ntre'ii $#ri cercet#rile ne indic# o rat# crescut# a alcoolismului. De asemenea cercetarea urm#re te s# identi)ice i ni,elul cuno tin$elor de care dispun persoanele dependente de alcool despre pro!lema cu care se con)runt# i )actori suporti,i pentru dep# irea ei. Contextuali-area teoretic# i practic# a pro!lemei a!ordate nu este o pro!lem# nou# %n sine3 ea este o pro!lem# cu care oamenii s6au con)runtat din toate timpurile i %n toate ci,ili-a$iile. 3biectivele activitii de cercetare Se urm#re te ,eri)icarea cuno tin$elor de care dispun persoanele dependente de consumul de alcool. Determinarea )actorilor suporti,i care ar conduce persoana dependent# la %ncetarea consumului de alcool i r#m&nerea %n a!stinen$#.

2.4. (poteza cercetrii

I4)/2J. (25(2/:5**.

+ro!lemele sociale i economice din perioada %n care ne a)l#m3 creea-# un risc crescut pentru alcoolism i duc la o cre tere a pre,alen$ei )enomenului de dependen$# alcoolic#. Ser,iciile sociale speciali-ate nu asi'ur# dec&t %ntr6o mic# m#sur# modalit#$ile de spri<in i tratament pentru persoanele dependente de alcool i )amiliile acestora. 2.5. M2/)62'2 7* *1+/5-,21/2'2 62 (25(2/.52.

+entru reali-area acestui proiect de cercetare am utili-at at&t metode cantitati,e c&t i metode calitati,e. /etoda cantitati,# )olosit# %n aceast# cercetare este anc(eta sociolo'ic#.

51

/etodele calitati,e sunt inter,iul :anexa 2;3 o!ser,a$ia structurat# :anexa 1;3 studiul de ca:anexa 3;. 5n reali-area anc(etei sociolo'ice am utili-at un c(estionar care cuprinde 1* %ntre!#ri :,e-i anexa 4;. 5ntre!#rile au )ost desc(ise i semi6%nc(ise. Am )olosit i %ntre!#ri de identi)icare ce urm#reau o!$inerea de in)orma$ii despre reli'ie3 sex3 ocupa$ie3 ,&rst#3 ni,el de educa$ie. +entru ca in)orma$iile s# )ie c&t mai clare i complexe le6am o)erit su!iec$ilor posi!ilitatea de ale'ere a mai multor ,ariante de r#spuns. 1nter,iul ini$ial a a,ut loc %n timpul orelor li!ere o)erite pacien$ilor. Scopul acestuia a )ost de a o!$ine c&t mai multe in)orma$ii despre e)ectele dependen$ei de alcool i despre )actorii care i6ar a<uta s# de,in# a!stinen$i )a$# de consumul de alcool. 2.9. C.'216.5-' (25(2/:5**.

Cercetarea s6a des)# urat %n perioada octom!rie 2.1.6aprilie 2.113 %n municipiul Al!a3 at&t la Spitalul de +si(iatrie Al!a 1ulia3 Centrul de S#n#tate /intal# Al!a 1ulia3 i Ser,iciul +u!lic de Asisten$# Social# Al!a 1ulia3 din cadrul +rim#riei Al!a 1ulia3 c&t i la domiciliul perosoanelor cercetate.

CAPITOLUL 3. REZULTATELE CERCETRII I DISCUTAREA/INTERPRETAREA ACESTORA. 3.1. M2/)6)')>*. 62 .1.'*J: . 6./2')5 (252(/:5**.

+rin reali-area proiectului de cercetare urm#resc con)irmarea ipote-elor i anume )aptul c#3 %n ultima perioad#3 exist# un risc crescut pentru alcoolism3 iar societatea contemporan# nu dispune dec&t de )oarte pu$ine ser,icii speciali-ate care s# a<ute persoanele dependente de alcool s# )ac# )a$# acestei pro!leme. O8*2(/*G2'2 *1/25G21;*2* o)erirea de in)orma$ii %n ceea ce pri,e te pro!lema alcoolismului i a a!stinen$ei alcoolice
52

con tienti-area riscurilor continu#rii consumului de alcool pentru persoanele dependente de alcool metode prin care se poate )ace )a$# pro!lemei alcoolismului identi)icarea unor )actori suporti,i pentru ale'erea a!stinen$ei alcoolice +entru inter,en$ia primar# a )ost utili-at# ca metod# consilierea de 'rup. Ca metod# de

inter,en$ie secundar# a )ost utili-at# consilierea indi,idual#. 5n urma reali-#rii inter,en$iei3 a tept ca o!iecti,ele acti,it#$ii s# )ie atinse3 adic# s# pot o)eri in)orma$iile necesare pentru %n$ele'erea pro!lemei dependen$ei de alcool i con tienti-area e)ectelor ne'ati,e asupra persoanei. Kn alt o!iecti, este acela de a6i in)orma i orienta despre a!stinen$a alcoolic# i de a6i %n,#$a metodele prin care s# )ac# )a$# tentati,elor de recidi,#. 4e-ultatele acestei cercet#ri cantitati,Q calitati,e au con)irmat am!ele ipote-e. Ast)el3 prima ipote-# se re)er# la )aptul c# di)eritele pro!leme sociale i economice ap#rute cau-ea-# i men$in alcoolismul3 care %ns# nu este ,#-ut ca o !oal# ci mai mult ca o ,oin$# sla!#. Acest aspect a scos %n e,iden$# lapsusurile cu care alcoolicii se con)runt# re)eritoare la pro!lematica ,ast# a alcoolismului i necesitatea in)orm#rii lor. A doua ipote-# a )ost i ea ,alidat# prin )aptul c# mul$i dintre alcoolici i6ar dori s# poat# %nceta consumul de alcool dar nu tiu cum. Ale'erea a!stinen$ei i6ar )ace )oarte mul$umi$i %ns# din p#cate la ni,elul %ntre'ii $#ri exist# )oarte pu$ine centre de -i pentru asistarea i tratarea persoanelor dependente de alcool. "ste !ine tiut c# %n societatea rom&neasc# ma<oritatea )amiliilor care au %n s&nul lor o persoan# alcoolic# renun$# la ideea c# aceasta s6ar mai putea trata i duce o ,ia$# normal#. I1/25G21;*. +)(*.': C)1+*'*252. *16*G*6-.': Consilierea indi,idual# a )ost o alt# metod# de inter,en$ie )olosit# pentru pacien$ii sec$iei. Scopul acti,it#$ii de consiliere a )ost de a in,esti'a 'ra,itatea pro!lemei dependen$ei cu care se con)runt# su!iectul3 de con tienti-are a sentimentelor i tr#irilor 'enerate de situa$ia de a!stinen$# precum i de asimilare a unor noi cuno tin$e care s# duc# la consolidarea a!stinen$ei. Consilierea indi,idual# a urm#rit con tienti-area neputin$ei %n )a$a alcoolului de aceea am %ncercat s#6l a<ut pe client s# '#seasc# resurse la care s# poat# apela %n situa$iile de cri-# sau %n momentele %n care simte ne,oia unui a<utor exterior.

53

De asemenea am mai urm#rit

i c& ti'area %ncrederii clientului %ntr6o putere superioar#

care l6ar putea a<uta %n situa$ii di)icile i l6ar putea )ace s# nu se simt# niciodat# sin'ur i lipsit de a<utor i speran$#. 2ot ceea ce tre!uie s# %n$elea'# re)eritor la puterea superioar# este )aptul c# credin$a %ntr6o putere superioar# a a cum ,rea )iecare s# i6o ima'ine-e simpli)ic# su)erin$a cau-at# de alcool. +unctul de plecare a )ost inter,iul ini$ial cu a<utorul c#ruia am o!$inut primele in)orma$ii cu pri,ire la )amilia clientului3 structura acestuia3 re$eaua de suport social3 rela$ia lui i a )amiliei cu institu$iile pu!lice. Discu$iile au )ost %n cea mai mare parte narati,e3 clientul )iind cel care po,estea i eu inter,eneam doar atunci c&nd discu$ia se a!#tea de la tema ini$ial#. 5n timpul discu$iilor am %ncercat s# identi)ic cau-a real# care st#tea la !a-a consumului de alcool deoarece aceasta are o importan$# deose!it# pentru re-ol,area pro!lemei. 5n timpul consilierii am %ncercat s# a)lu )a-a de alcoolism %n care se a)la persoana alcoolic# %nainte de internare.33 5mi po$i da mai multe detalii despre starea %n care te a)lai? Fa acest aspect a tre!uit s# )iu )oarte atent deoarece ma<oritatea s6au a)lat %n situa$ii critice i a,eau )oarte multe de po,estit iar po,estirile lor a,eau cel mai adesea o ,edere ne'ati,# i pesimist# asupra ,ie$ii iar din aceast# cau-# a tre!uit s# )iu atent la identi)icarea situa$iilor po-iti,e care %l stimulea-# pentru a putea )ace alcoolismului. De asemenea a tre!uit s# )iu atent la ,arietatea sentimentelor c#ci de multe ori clien$ii erau cuprin i de sentimente de deprimare i nelini te. /ul$i mi6au m#rturisit c# se ceart# cu so$ia sau rudele doar pentru a a,ea o <usti)icare a consumului de alcool i trans)er# toat# ,ina pe cel#lalt. De alt)el cei mai mul$i au relatat )aptul c# i unul sau am!ii p#rin$i erau alcoolici i ast)el au mo tenit aceast# !oal# de la p#rin$ii lor. 5n timpul consilierii am insistat pe con tienti-area e)ectelor ne'ati,e pe care alcoolul le6a adus %n ,ia$a lor. 2o$i au recunoscut c# alcoolismul le6a adus numai pro!leme %n ,ia$# i c#6 i doresc s# %ntrerup# cal,arul prin care au trecut. Am mai urm#rit i scoaterea %n e,iden$# a !ene)iciilor pe care a!stinen$a alcoolic# le6ar aduce at&t lor c&t i )amiliilor lor i de asemenea i6am %n,#$at s# accepte ideea c# alcoolismul este o !oal# care poate a)ecta pe oricine i c# prin a!stinen$# ,or putea s# tr#iasc# lini ti$i al#turi de cei dra'i. 16am %ncura<at s# ,or!easc# i s# se '&ndeasc# la ,iitorul lor )#r# teama c# %n el ar mai putea ap#rea e)ectele alcoolismului. Evaluarea consilierii individuale
54

Consilierea indi,idual# a a,ut un scop terapeutic3 adic# ea a ,enit %n spri<inul acelor persoane care se con)runtau cu anumite pro!leme despre care nu puteau discuta li!er %n )a$a 'rupului. Consilierea indi,idual# a a,ut rolul de a o)eri suport emo$ional acelor persoane. 5n timpul consilierii cel mai 'reu mi6a )ost s#6i )ac s#6 i identi)ice principala pro!lem# pentru care au ne,oie de spri<in i suport3 pentru c#3 de cele mai multe ori3 erau tenta$i s# po,esteasc# tot )elul de alte pro!leme care nu a,eau pe moment nici o importan$#. +e parcursul consilierii mi6am dat seama c# cel mai 'reu le este s# recunoasc# )aptul c# uneori au momente c&nd dorin$a de a consuma alcool pune st#p&nire pe ei i %n acele momente alcoolul preia controlul asupra min$ii i trupului lor. 5n cadrul consilierii au %n,#$at c# pot s#6 i exprime li!er sentimentele 3 mai ales cel de )rustrare3 care le6au )#cut mari pro!leme %n trecut i c# prin acest lucru se a<un'e la o desc#rcare emo$ional# i o lini te interioar# care )acilitea-# renun$area la consumul de alcool. De asemenea3 s6a %ncercat o %n$ele'ere %n ansam!lu a )enomenului dependen$ei i a!stinen$ei alcoolice prin %nsu irea de experien$e de 'rup c&t i indi,iduale. 4eu ita consilierii o pot exprima prin )aptul c# multe persoane s6au desc(is i i6au expus pro!lemele personale i prin aceasta au )#cut un pas mare %n acceptarea pro!lemelor i stoparea consumului de alcool. Educaia pentru s n tate Am reali-at6o prin o)erirea de in)orma$ii despre pro!lematica alcoolismului i a!stinen$ei alcoolice. Fe6am pus la dispo-i$ie o serie de materiale in)ormati,e %n care erau tratate %n pro)un-ime toate aspectele le'ate de dependen$a alcoolic# i ale'erea i p#strarea a!stinen$ei %n condi$iile %n care societatea %n mi<locul c#reia tr#im promo,ea-# %n mod direct consumul de alcool. 5n cadrul educa$iei pentru s#n#tate i6am ru'at s# de)ineasc# alcoolismul3 to$i l6au de)init ca pe un ,iciu care le6a a)ectat 'ra, ,ia$a i s#n#tatea. 4e)eritor la moti,ele pentru care au a<uns s# )ie dependen$i de alcool ma<oritatea au r#spuns c# consumul de alcool este )oarte %n el#tor i odat# ce te prinde cu 'reu mai scapi din cercul ,icios. 5n cadrul educa$iei pentru s#n#tate am o!ser,at c# ma<oritatea participan$ilor dispun de cuno tin$e insu)iciente comparati, cu ,astitatea aspectelor pro!lemei cu care se con)runt#. Evaluarea educaiei pentru s n tate Am e,aluat6o pe !a-a interesului exprimat de mem!rii 'rupului )a$# de in)orma$iile o)erite i temele propuse spre discu$ie. /em!rii 'rupului dispuneau de unele in)orma$ii din
55

experien$a proprie dar erau i aspecte3 mai ales cele le'ate de a!stinen$a alcoolic# care au st&rnit un interes deose!it participan$ilor. 5n cadrul "+S )iecare participant a descris modul %n care au )ost a)ecta$i de consumul de alcool i de modi)ic#rile pe care acesta le6a adus ,ie$ii lor. 2o$i au adus ar'umente %mpotri,a consumului de alcool spun&ndG eram oameni normali i acum suntem alcoolici. +rin 'radul de implicare acti,# %n discu$ii a tuturor mem!rilor3 )#r# %ndemnul nim#nui3 consider c# o!iecti,ul "+S a )ost atins. 3.2. I1/25452/.52. 52J-'/./2')5 (25(2/:5**.

Cercetarea a ,i-at atitudinea )a$# de consumul de alcool %n societate3 )a$# de cau-ele i consecin$ele consumului dar a %ncercat s# surprind# care este suportul ,#-ut din perspecti,a proprie a )iec#ruia pentru a renun$a la alcool i a de,eni a!stinent. Dintre su!iec$i 16 erau de sex masculin :8.S; i 4 de sex )eminin :2.S; :ta!elul 1 i )i'ura 1;. Acest procent arat# c# pre,alen$a )enomenului de dependen$# alcoolic# este mult mai r#sp&ndit# i mai mare %n cadrul popula$iei de 'en masculin. Din punct de ,edere al ocupa$iei pro)esionale ma<oritatea erau pensionari3 dar am %nt&lnit i muncitori i omeri :ta!elul 2 i )i'ura 2;.

T.82' 1. D*+/5*8-;*. +-8*2(;*')5 <1 D-1(;*2 62 (),4)121;. 42 +202 G21-' 425+).12')5 / 0 T)/.' !52(G21;. 16 4 2F P5)(21/ 8.S 2.S 1FFK

!*>-5. 1. P)16252. +-8*2(;*')5 <1 D-1(;*2 62 (),4)121;. 42 +202

56

T.82' 2. D*+/5*8-;*. +-8*2(;*')5 <1 D-1(;*2 62 )(-4.;*2 O(-4.;*2 +ensionari /uncitori Aomeri T)/.' !52(G21;. 12 6 2 2F P5)(21/ 6.S 3.S 1.S 1FFK

!*>-5. 2. P)16252. +-8*2(;*')5 <1 D-1(;*2 62 )(-4.;*2

A4 =epre*ent ri le"ate de consumul de alcool ,n r>ndul persoanelor dependente +rima %ntre!are a )ost cum ar de)ini )iecare persoan# consumul de alcool. Am )ost surprins s# constat c# 65S au ,#-ut alcoolismul ca o ,oin$# sla!#3 15 S modalitate de relaxare3 1.S pl#cere i doar 5S au de)init alcoolismul ca pe o !oal#. %um ai defini consumul de alcool ? %e repre*int pentru Dvs ? a. modalitate de relaxare !. !oal# c. pl#cere d. o ,oin$# sla!# e. nu tiu T.82' 3. C)1+-,-' 62 .'())' <1 425(24;*. +-8*2(;*')5 6*1 (25(2/.52 D2D*1*52. ()1+-,-'-* 62 .'())'
57

!52(G21;.

P5)(21/

/odalitate de relaxare 7oal# +l#cere B ,oin$# sla!# Ru tiu T)/.'

3 1 2 13 1 2F

15S 5S 1.S 65S 5S 1FFK

Din discu$iile purtate am %n$eles c# to$i au a,ut pro!leme 'ra,e din cau-a alcoolului3 consumul acestuia neput&nd )i controlat de ace tia. De asemenea o sin'ur# persoan# era la prima internare3 ceilal$i su)erind mai multe rec#deri pe parcursul timpului. 4e)eritor la pri,irea i tratarea alcoolismului ca pe o !oal# ma<oritatea au %nceput s# %n$elea'# c# alcoolismul este o !oal# care %i a)ectea-# pe )iecare %n parte :ta!el 3 i )i'ura 3;. !*>-5. 3. C)1+-,-' 62 .'())' <1 425(24;*. +-8*2(;*')5 6*1 (25(2/.52

Krm#toarea %ntre!are a cerut ca )iecare s# moti,e-e consumul de alcool. Se urm#re te prin aceast# %ntre!are surprinderea moti,elor care duc la alcoolism. 7.S dintre responden$i au r#spuns c# consum# alcool datorit# ne)ericirii i sin'ur#t#$ii3 15S au considerat c# este necesar pentru a se putea distra3 5S au r#spuns c# consum# din pl#cere iar 1.S din cau-a com!in#rii acestor cau-e :ta!el 4 i )i'ura 4;. Din ce motiv consumai alcool ? a. pl#cere !. ne)ericire c. sin'ur#tate d. distrac$ie T.82' 4. M)/*G2'2 ()1+-,-'-* 62 .'())' '. +-8*2(;** (25(2/.;*
58

M)/*G2'2 ()1+-,-'-* 62 .'())' +l#cere Re)ericire i Sin'ur#tate Cau-e com!inate Distrac$ie T)/.'

!52(G21;. 1 14 2 3 2F

P5)(21/ 5S 7.S 1.S 15S 1FFK

!*>-5. 4. P)16252. +-8*2(;*')5 <1 D-1(;*2 62 ,)/*G2'2 ()1+-,-'-* 62 .'())'

Krm#toarea %ntre!are s6a centrat pe cau-ele de!utului i men$inerii consumului de alcool. 6.S au r#spuns c# ,#d ca principal# cau-# pro!lemele )inanciare c#rora nu reu esc s# le mai )ac# )a$# 3 25S pro!lemele )amiliale3 5S din cau-a antura<ului iar 1.S din cau-a i-ol#rii. "ste !ine tiut c# oamenii cu c&t %naintea-# %n ,&rst# cu at&t 'radul de adaptare la sc(im!#ri scade i )iecare adopt# strate'ii proprii de re-isten$# la sc(im!#ri. Alcoolul este una din ele dar acesta poate conduce la o dependen$# total# i la o cre tere a pro!lemelor nu la o diminuare a lor :ta!el 5 i )i'ura 5;. %are considerai c sunt principalele cau*e ale debutului 2i meninerii consumului e/cesiv de alcool ? a. antura<ul !. pro!lemele )amiliale e. nu tiu T.82' 5. C.-J2'2 ()1+-,-'-* 62 .'())' '. +-8*2(;** (25(2/.;*
5*

c. i-olarea d. pro!leme )inanciare

C.-J2'2 ()1+-,-'-* 62 .'())' Antura<ul +ro!lemele )amiliale +ro!leme )inanciare 1-olarea T)/.'

!52(G21;. 1 5 12 2 2F

P5)(21/ 5S 25S 6.S 1.S 1FFK

!*>-5. 5. C.-J2'2 ()1+-,-'-* 62 .'())'

Fa %ntre!area 43 5.S dintre responden$i au r#spuns c# pe moment nimeni nu con tienti-ea-# pe deplin e)ectele ne'ati,e %n totalitatea mani)est#rilor lor3 15S au r#spuns c# pentru c# nu ,or iar 35S ar dori s# se opreasc# din consumul de alcool dar nu tiu cum. 5n urma r#spunsurilor la aceast# %ntre!are a reie it )aptul c# ma<oritatea persoanelor dependente nu sunt %n stare s# e,alue-e consecin$ele consumului de alcool i c(iar dac# %ntr6un t&r-iu % i dau seama3 nu tiu cum s#6i )ac# )a$# :ta!el 6 i )i'ura 6;. De ce continuai consumul de alcool ,n ciuda consecinelor? a. nu con tienti-e- consecin$ele !. nu ,reau s# renun$ c. nu tiu cum s# renun$ T.82' 9. I>1)5.52. ()1+2(*1;2')5 ()1+-,-'-* 62 .'())' '. +-8*2(;** (25(2/.;* I>1)5.52. ()1+2(*1;2')5 ()1+-,-'-* 62 .'())' Ru con tienti-econsecin$ele
6.

!52(G21;. 1.

P5)(21/ 5.S

Ru ,reau s# renun$ Ru tiu cum s# renun$ T)/.'

3 7 2F

15S 35S 1FFK

!*>-5. 9. I>1)5.52. ()1+2(*1;2')5 ()1+-,-'-* 62 .'())'

Krm#toarea %ntre!are s6a re)erit la )aptul dac# apelea-# la ser,iciile unui specialist pentru a6 i trata dependen$a. 75S au r#spuns c# nu s6au '&ndit s# apele-e la a<utorul unui specialist deoarece nu au cre-ut c# acest lucru este necesar3 5S au apreciat c# nu ,or s# apele-e la ast)el de ser,icii3 15 S nu au tiut unde s# apele-e deoarece nu exist# o in)ormare a popula$iei despre loca$ia acestor ser,icii iar 5S au spus c# nu exist# speciali ti pentru tratarea alcoolismului :ta!el 7 i )i'ura 7;. De ce nu apelai la a@utorul unui specialist pentru tratarea dependenei? a. nu ,reau !. nu cred c# este necesar c. nu tiu cum d. nu exist# T.82' #. EG*/.52. .I-/)5-'-* +42(*.'*J./ <1 /5./.52. 62421621;2* '. +-8*2(;** (25(2/.;* EG*/.52. .I-/)5-'-* +42(*.'*J./ <1 /5./.52. 6242162;2* Ru este necesar Ru ,reau Ru tiu cum Ru exist# speciali ti T)/.' 15 3 1 1 2F
61

!52(G21;.

P5)(21/

75S 15S 5S 5S 1FFK

!*>-5. #. EG*/.52. .I-/)5-'-* +42(*.'*J./ <1 /5./.52. 62421621;2*

Krm#toarele %ntre!#ri au %n ,edere toate modi)ic#rile pe care le su)er# persoana %n momentul %n care se a)l# su! in)luen$a !#uturilor alcoolice. Fa %ntre!area re)eritoare la modi)ic#rile comportamentului %n timpul consumului de alcool3 )iecare indi,id se comport# di)erit pentru c# aici inter,in i tr#s#turile particulare de personalitate ale )iec#ruia i )actorii exteriori. 8.S au recunoscut c# %n momentele de !e$ie mani)est# mai ales comportamente ,iolente3 1.S mani)est# comportamente de depresie i i-olare )a$# de ceilal$i3 5S au declarat c# sunt ,eseli i !ine dispu i iar 5S nu6 i mai amintesc st#rile prin care trec :ta!el 8 i )i'ura 8;. B consecin$# clar# a consumului de alcool dup# cum reiese i din interpretarea acestor r#spunsuri este cre terea a'resi,it#$ii consumatorului3 a'resi,itate care se r#s)r&n'e de o!icei asupra )amiliei. <n momentul c>nd v comportamentele predominante ? a. ,iolente !. depresi,e c. ,esel d. nu tiu T.82' $. C),4)5/.,21/2'2 +-8 *1D'-21;. 8:-/-5*')5 .'())'*(2 '. +-8*2(;** (252(/.;*
62

aflai sub influena b uturilor alcoolice care erau

C),4)5/.,21/2'2 +-8 *1D'-21;. 8:-/-5*')5 .'())'*(2 Piolente Depresi,e Pesel Ru tiu T)/.'

!52(G21;.

P5)(21/

16 2 1 1 2F

8.S 1.S 5S 5S 1FFK

!*>-5. $. C),4)5/.,21/2'2 +-8 *1D'-21;. 8:-/-5*')5 .'())'*(2.

Krm#toarea %ntre!are a ,i-at st#rile a)ecti,e prin care trec persoanele dependente %n timpul consumului de alcool. 65S au r#spuns c# %n ma<oritatea timpului pe parcursul consumului de alcool sim$eau sentimente de nelini te i irasci!ilitate3 sentimente care se ampli)icau %n momentul %n care %ntrerupeau consumul3 1.S treceau prin st#ri depresi,e3 15S trec prin st#ri de neputin$# )a$# de consumul propriu3 5S se simt ,ino,a$i iar 5S indi)eren$i )a$# de )amilie i restul societ#$ii. Aceste sentimente se a)l# %ntr6o interle'#tur# str&ns# i ele se sc(im!# %n )unc$ie de stimulii exteriori :ta!el * i )i'ura *;. %e sentimente v ,ncearc ,n momentul c>nd consumai alcool? a. nelini te !. irasci!ilitate c. depresie d. neputin$# e. indi)eren$# ). ,ino,#$ie
63

T.82' 9. S/.52. .D2(/*G: <1 -5,. ()1+-,-'-* 62 .'())' '. +-8*2(;** (252(/.;* S/.52. .D2(/*G: <1 -5,. ()1+-,-'-* 62 .'())' Relini te i irasci!ilitate Depresie Pino,#$ie 1ndi)eren$# Reputin$# T)/.' !52(G21;. 13 2 1 1 3 2F P5)(21/ 65S 1.S 5S 5S 15S 1FFK

!*>-5. 9. S/.52. .D2(/*G: <1 -5,. ()1+-,-'-* 62 .'())'

4e)eritor la pro!lematica a!stinen$ei )a$# de alcool *5S au r#spuns c# a!stinen$a alcoolic# i6ar )ace )oarte )erici$i3 iar 5S a r#spuns c# %nc# nu tiu. "ste e,ident# dorin$a acestor oameni de a duce o ,ia$# normal# )#r# consecin$ele consumului de alcool. "ste totu i de tiut )aptul c# ma<oritatea alcoolicilor declar# c# doresc s# se opreasc# din consumul de alcool dar nu )ac totu i )a$# a!stinen$ei alcoolice )#r# un spri<in speciali-at :ta!el 1. i )i'ura 1.;. %redei c abstinena fa de alcool v'ar face s fii( a. )oarte mul$umit !. !. pu$in c. c. deloc d. d. indi)erent e. e. %nc# nu tiu
64

T.82' 1F. C)1+2(*1;2'2 .8+/*121;2* '. +-8*2(;** (252(/.;* C)1+2(*1;2'2 .8+/*121;2* 0oarte )erici$i Ru tiu T)/.' !52(G21;. 1* 1 2F P5)(21/ *5S 5S 1FFK

!*>-5. 1F. C)1+2(*1;2'2 .8+/*121;2* '. +-8*2(;** (25(2/.;*

Fa %ntre!area re)eritoare la )actorii care i6ar putea determina s# de,in# a!stinen$i %n procent de 85S s6a r#spuns c# )amilia i credin$a sunt sin'urii care ar putea s# contri!uie la %ncetarea consumului de alcool i la men$inerea a!stinen$ei alcoolice :ta!el 11 i )i'ura nr.11;. %are credei c sunt principalii factori care v'ar a@uta s renunai la alcool 2i s devenii abstinent ? a. )amilia i credin$a c. societatea :prietenii i cuno tin$ele; e. spitalul ). niciunul T.82' 11. !.(/)5** 45*1(*4.'* .* .8+/*121;2* '. +-8*2(;** (252(/.;* !.(/)5** 45*1(*4.'* .* .8+/*121;2*
65

!52(G21;.

P5)(21/

0amilia i credin$a Societatea :prietenii i cuno tin$ele; Spitalul Riciunul T)/.'

17 1 1 1 2F

85S 5S 5S 5S 1FFK

!*>-5. 11. !.(/)5** 45*1(*4.'* .* .8+/*121;2* '. +-8*2(;** (25(2/.;*

Krm#toarea %ntre!are a %ncercat s# surprind# pre,alen$a intern#rilor persoanelor dependente de alcool %n institu$ii medicale de de-alcooli-are. 85S dintre alcoolici au su)erit mai multe intern#ri3 1.S au )ost interna$i de dou# ori iar 5S o sin'ur# dat#. "ste e,ident )aptul c# odat# pornit consumul de alcool3 acesta nu mai poate )i oprit de persoana dependent# dec&t prin inter,en$ie medical# speciali-at# :ta!el 12 i )i'. nr.12;. De c>te ori ai fost internat la de*alcooli*are ? a. o dat# !. de dou# ori c. de mai multe ori3 speci)ica$i T.82' 12. P25*).6. 62 62J.'())'*J.52 '. +-8*2(;** (252(/.;* P25*).6. 62 62J.'())'*J.52
66

!52(G21;.

P5)(21/

.8+/*121;2* B dat# De dou# ori De mai multe ori T)/.'

1 2 17 2F

5S 1.S 85S 1FFK

!*>-5. 12. P25*).6. 62 62J.'())'*J.52

B axiom# este )aptul c# de asemenea la %ntre!area re)eritoare la )aptul dac# ar putea tr#i )#r# a consuma alcool *.S dintre alcoolici au r#spuns c# cu si'uran$# ar putea tr#i )#r# a consuma alcool3 5S nu sunt prea si'uri iar 5S nu tiu. Alcoolicii au tendin$a de a se min$i pe sine %nsu i re)eritor la puterea lor de a stopa consumul de alcool iar aceast# %ntre!are a scos %n e,iden$# aceast# tr#s#tur# de personalitate a lor :ta!el 13 i )i'ura 13;. %redei c ai putea tr i f r a consuma alcool ? a. cu si'uran$# !. nu sunt prea si'ur c. %n nici un cad. nu tiu

T.82' 13. R21-1;.52. '. ()1+-,-' 62 .'())' '. +-8*2(;** (25(2/.;* R21-1;.52. '. ()1+-,-' 62 .'())'
67

!52(G21;.

P5)(21/

Cu si'uran$# Ru sunt prea si'ur Ru tiu T)/.'

18 1 1 2F

*.S 5S 5S 1FFK

!*>-5. 13. R21-1;.52. '. ()1+-,-' 62 .'())' '. +-8*2(;** (25(2/.;*

3.3. Studiu de ca* nr. 1

P52J21/.52. +/-6**')5 62 (.J.

B.+.3 5. de ani3 ,#du,3 )#r# copii3 a urmat 7 clase i o coal# pro)esional#3 lucrea-# ca !rutar3 locuie te %n mediul rural %mpreun# cu )ratele !olna, psi(ic :sindrom discordant; :)i'ura nr. 14G 'eno'rama )amiliei lui B.+.;. 7olna,ul cunoscut %n clinici ca )iind alcoolic cronic3 a,&nd trei intern#ri %n antecedente cu dia'nosticul de alcoolism cronic3 este adus de ur'en$# cu simptome i semne de delirium tremens. Fa scala de anxietate Eamilton o!$ine scorul 363 corespun-#tor pentru anxietate ma<or#3 %ndepline te criteriile DS/6111 pentru anxietate 'enerali-at# i atacuri de panic#3 ceea ce corelea-# cu semnele clinice de nelini te3 team# )#r# o!iect3 tensiune motorie. Fa scala de depresie Eamilton o!$ine scorul 383 corespun-#tor depresiei ma<ore )iind su!iectul cu cota cea mai mare la depresie din %ntre' lotul3 )apt explicat prin cumulare i poten$area reciproc# a mai multor )actoriG decesul so$iei i al p#rin$ilor3 situa$ie material# precar#3 con,ie$uirea cu )ratele !olna, de sc(i-o)renie.
68

Din completarea c(estionarului structurat reiese c# !olna,ul are cuno tin$e despre e)ectele d#un#toare ale alcoolului asupra s#n#t#$ii3 se teme de apari$ia unor !oli somatice i de pierderea )acult#$ilor mintale3 are con tiin$a propriei !oli psi(ice. Su!iectul incriminea-# ca )actori determinan$i ai consumului s#u de alcoolG di)icult#$i %n ,ia$a sentimental#H stare de anxietate i tensiuneH indispo-i$ie continu#H pro!leme materiale.

De i marcat de declinul s#u existen$ial3 !olna,ul nu sesi-ea-# ,reun pre<udiciu %n ,ia$a sa personal# ap#rut %n urma dia'nosticului pus. Aceasta se explic# at&t prin ruperea sa de un mediu )amilial or'ani-at3 dar i de mediul social3 c&t i prin ni,elul sc#-ut de colari-are i pre'#tire spiritual# care nu %i pot permite o adec,at# con tienti-are i considerare a propriului statut. De i pre-int# semnele unei depresii ma<ore3 at&t ca )actor predispo-ant al consumului de alcool :8!ea de neca-9;3 c&t i ca o consecin$# a se,ra<ului actual3 !olna,ul nu are %n antecedente tentati,e suicidare i nici nu pre-int# ,reun '&nd de sinucidere. +ercep$ia )amiliei )a$# de adic$ia sa cronic# este neadec,at#3 sin'urii mem!ri ai )amiliei3 o sor# i )ratele !olna, psi(ic3 mani)est&nd indi)eren$# )a$# de situa$ia lui :)i'ura nr. 15G eco(arta )amiliei lui B.+.;. Fa instruc$iunea testul )amiliei3 !olna,ul a pre-entat semne de anxietate3 i a )ost nesi'ur at&t pe capacitatea sa de a repre-enta 'ra)ic e)ecti,3 c&t i de a6 i )ormula o sc(em# co'niti,# asupra )amiliei destructurate i inconsistente. Su!iectul B.+. constituie ast)el un catipic de de'radare etic#3 socio6)amilial#3 i nu %n ultimul r&nd mental# %n urma alcoolismului cronic3 a c#rei existen$# precar# la limita admisi!il# a socio6umanului3 este 're,at# de anxiet#$ile i reac$iile sale depresi,e. GENOGRAMA: )emeie !#r!at c#s#torie copii deces di,or$ !*>-5. 14. G21)>5.,. D.,*'*2* '-* O.P.
6*

ECO?ARTA: 4ela$ii reciproce )oarte str&nse 4ela$ie strans# 4ela$ie satis)#c#toare 4ela$ie sla!# !*>-5. 15. E()H.5/. D.,*'*2* '-* O.P.
Focul de munc# Cole'ii de ser,iciu B.+. Ae)ul Sora 0ratele

+rietenul 4.S. /edicii

Pecinii

Studiu de ca* nr. 2 D.P. 65 de ani3 operat de ulcer %n 1**.3 su)erind de (epatit# cronic#. Su!iectul consum# -ilnic 5.. ml ,in3 pre-int# (alucino-# etilic#3 cu (alucina$ii ,i-uale3 tactile3 auditi,e3 a,&nd un comportament de ap#rare. C&nd se a ea-# %n pat sau pe scaun3 noaptea sau diminea$a3 simte pe 'am!# pi c#turi pe care le consider# a )i stri'oi 8de i n6ar tre!ui s# )ie stri'oi3 c#ci acesta piere c&nd c&nt# coco ul de -iu#9. +re-int# stare de insomnie. St# cu cu$itul %n m&n# i sus$ine c# a lo,it stri'oiul de c&te,a ori dar %n )inal crede totu i c# nu l6a nimerit. Are cicatricile unor %n$ep#turi pe 'am!e.
7.

1at# relatarea !olna,ului3 ce tre!uie considerat# %n perspecti,a socio6cultural# a unei mentalit#$i dominate de credin$e demonice 8spiridu i m#run$ei i mititei9. 8Se suie la cap de la * seara p&n# la 23G5. noaptea i pe urm# dispar i ,in iar diminea$a de la 3 p&n# la * i <um#tate i %n timpul #sta )ac -'omote de se aude de a)ar# stri'&nd 8Dumitre ie i a)ar# s# te m&nc#m9. S)&r itul cri-ei se anun$# printr6o stare de ne%ncredere %n sine i %ncerc&nd s# lupte pe toate c#ile adoarme. C&nd se clari)ic# mental $ine posturi3 )ace promisiuni c# nu ,a mai !ea. 7#utura i6 o procur# din comer$ i i6o prepar# %n cas#. 1ni$ial cri-a sur,enea la 6 luni3 iar %n ultimii ani la 26 3 luni. 5n acest inter,al nu consum# deloc !#uturi alcoolice sau doar oca-ional !ea 263 pa(are de ,in. Studiu de ca* nr. 3 /.1.3 35 de ani3 mediu rural3 c#s#torit3 cu 2 copii3 a urmat 8 clase i coala pro)esional#3 lucrea-# ca muncitor necali)icat :)i'ura 16G 'eno'rama )amiliei lui /.1.;. 5n antecedentele personale patolo'ice are o sin'ur# internare %n clinica de psi(iatrie cu dia'nosticul de alcoolism cronic3 la starea actual# )iind adus %n starea de predelirium tremens. 7olna,ul nu are cuno tin$e despre e)ectele d#un#toare ale alcoolului asupra s#n#t#$ii3 se teme de e,entualele a)ec$iuni somatice pe care le6ar putea do!&ndi %n urma excesului3 nu are con tiin$a propriei !oli psi(ice. A)irmati,3 %n urma intern#rii anterioare3 a existat unele repercursiuni ne'ati,e asupra ,ie$ii sale )amiliale3 concreti-ate %n ne%n$ele'eri cu so$ia i o sc#dere a prestan$ei paterne3 %n )a$a copiilor. 0amilia condamn# adic$ia lui cronic# la alcool3 dar exist# tendin$a de a critica doar excesul i nu consumul re'ulat. 5n cadrul )amiliei se p#strea-# %nc# o armonie a rela$iilor3 o ordine pa nic# i %n$ele'ere3 consecin$ele !olii ne)iind mani)este din punct de ,edere socio6 economic i al standardului existen$ial :)i'ura 17G eco(arta )amiliei lui /.1.;. 5n desenul reali-at de !olna,3 la testul )amiliei se o!ser,# o exprimare dinamic#3 compati!il# %ntre mem!rii )amiliei. So$ia i cei 2 copii sunt desena$i de m&n#3 %n interac$iune3 ca %ntr6un <oc3 cu unele tr#s#turi de persona<e (ilare3 de circ3 )#r# 'ri<i3 dar i )#r# prea mult# su!stan$# spiritual#. 7olna,ul desenea-# cu u urin$#3 nu este stin'(erit de pro!a de a6 i repre-enta mental i 'ra)ic )amilia. 0aptul c# se omite pe sine su'erea-# %ns# un oarecare decala< %ntre planul ,ie$ii personale i cel al )amiliei ca unitate3 decala< indus de structura personalit#$ii sale de tip psi(opat care %i su!ordonea-# adic$ia. Fipsa lui din desen indic# )aptul c# !olna,ul %ncepe3 a)lat la a doua internare3 s# se simt# %ndep#rtat de entitatea )amiliei3 rupt de realitatea ei social#.
71

/oti,&nd consumul crescut de alcool prin in)luen$a antura<ului3 a prietenilor i a cole'ilor de ser,ici3 !olna,ul consider# c# L!ea ca to$i ceilal$i9 i nu are sentimentul de culpa!ilitate. Aceasta se poate deduce i din scorul o!$inut la scara de depresie Eamilton :1.; care corespunde unei reac$ii depresi,e minore ap#rute datorit# se,ra<ului. 7olna,ul pre-int# de asemenea semnele i simptomele unei anxiet#$i minore3 de )ond3 ne%nso$it# de atacuri de panic# i care nu %i pertur!# existen$a cotidian#. Su!iectul este un prototip de !olna, a)lat la %nceputul e,olu$iei ne)aste a alcoolismului cronic3 %ncadrat corespun-#tor din punct de ,edere )amilial3 pro)esional i socio6economic3 )#r# semne de decrepitudine moral# i )i-ic# e,idente. GENOGRAMA: )emeie !#r!at c#s#torie copii deces di,or$ !*>-5. 19. G21)>5.,. D.,*'*2* '-* M.I.

ECO?ARTA: 4ela$ii reciproce )oarte str&nse 4ela$ie strans# 4ela$ie satis)#c#toare 4ela$ie sla!# !*>-5. 1#. E()H.5/. D.,*'*2* '-* M.I.
So$ia Copiii 0ra$ii +#rin$ii /.1. 72 Cole'ii de ser,iciu

Pecinul B.O. /edicii

Pecinii

Studiu de ca* nr. ! +.1.3 43 de ani3 mediu rural3 c#s#torit cu 4 copii3 a urmat 8 clase i coala pro)esional#3 a lucrat ca o)er3 actual este pensionar de 'radul 11 a,&nd ca dia'nosticG alcoolism cronicH (epatit# cronic#. De men$ionat c# !olna,ul are antecedente (eredocolaterale psi(iatrice po-iti,e D mama cu sc(i-o)renie cronic#. Fa internarea actual# este adus %n stare de delirium tremens3 asociind un delir de 'elo-ie pe !a-a c#ruia % i amenin$# permanent so$ia i pre-int# elementele unei psi(o-e alcoolice. 7olna,ul are cuno tin$# despre e)ectele ne'ati,e ale alcoolului asupra s#n#t#$ii3 se teme de pierderea )acult#$ilor mintale3 de sc(im!area rela$iilor sociale i de impoten$#H are con tiin$a propriei !oli psi(ice3 de aici i cota crescut# la scala de depresie Eamilton :32; corespun-#toare unei depresii ma<ore. /oti,a$ia consumului de alcool o constituieG con)lictele )amiliale di)icult#$i %n ,ia$a )amilial# cu so$ia )aptul c# prepar# %n cas# alcool3 ceea ce %i )acilitea-# accesul la toxic.

A)irmati,3 asocia-# sedati, i tranc(ili-ante minore pentru di-ol,area st#rii de nelini te i a'ita$ie psi(omotorie at&t din starea postconsum exa'erat de alcool c&t i din perioada de se,ra<. 1mpactul ne'ati, al dia'nosticului de alcoolism cronic se mani)est# %n planul ,ie$ii )amiliale3 pro)esionale i sociale3 a,&nd %n ,edere c# !olna,ul pre-int# at&t mani)est#ri somatice ale !olii :(epatit# cronic#; pro)esional# :pensionare;. De aici depresia ma<or#3 sentimentul de culpa!ilitate i teama de e ec ,alidate prin scorul :36; la scala de anxietate Eamilton corespun-#tor unei anxiet#$i ma<ore 'enerali-ate asociate i cu atacuri de panic#. 4ela$iile intra)amiliale de-or'ani-ate3 con)lictele cu so$ia i copiii la care se adau'# %nc#rc#tur# tarei psi(iatrice din )amilia de ori'ine transpar cu u urin$#. 7olna,ul se desenea-#
73

i mani)est#ri psi(ice 'ra,e :psi(o-# cronic#;

i de-inser$ie

doar pe sine3 %ntr6o atitudine static#3 descompus#3 cu un 'test ne)inali-at de a surprinde i cuprinde ce,a din lumea ce palpit# %n <urul lui. 0i'ura exprim# nedumerire3 neputin$#3 anxietate3 tremor interior3 %ntr6un cu,&nt3 o !oal# psi(ic#. Su!iectul este prea depresi, pentru a desena i ceilal$i mem!ri ai )amiliei3 unicul persona< din cercul existen$ei sale psi(opati-ate i aproape psi(otice )iind el %nsu i.

Studiu de ca* nr. $ Asistatul C.D. 21 de ani3 este consultat pentru depresie accentuat# i consum de alcool :46 5 litri de ,in %n 24 de ore;H su! )orma unei pulsiuni ire-isti!ile. Din antecedentele (eredocolaterale semnal#m sinuciderea tat#lui la ,&rsta de 34 de ani3 %n acces melancolic in,oluti,. /ama i sora sunt s#n#toase. 5n antecedentele personaleG decesul so$iei3 ceea ce a determinat consumul excesi, de alcool :$uic#;. 5 i re)ace ,ia$a rec#s#torindu6se. Cu trei ani %n urm# pre-int# o in'estie ire-isti!il# de ,in3 accesul dur&nd dou# s#pt#m&ni dup# care a a,ut repulsia total# )a$# de orice !#utur#. 5n )e!ruarie 2.1. are o psi(odram# :mama este suspectat# de neoplasm mamar;3 produc&ndu6i !rusc o depresie accentuat#H se i-olea-# %n cas# cu perdelele l#sate3 se lamentea-# i lacrimile %i cur' iroi pentru nenorocirea care %l a teapt#. Are remu c#ri3 % i )ace repro ul c# nu a )ost su)icient de atent cu so$iaH simte ne,oia imperioas# de a in'era -i i noapte o cantitate mare de ,in. St# mult %n pat3 aprinde )rec,ent c&te o $i'ar# din care tra'e doar c&te,a )umuri i o stin'eH mimica exprim# triste$ea3 cu tr#s#turi crispate i pri,irea %n 'ol. 4#spunde coerent la %ntre!#rile ce i se pun a)irm&nd c# dore te s# scape de anxietate ce %l st#p&ne te3 %ns# este $inut de ne,oia nest#,ilit# de a !ea.

74

CAPITOLUL 4. PROIECT DE INTERVENIE: N!IINAREA CENTRULUI DE CONSILIERE I REA"ILITARE A PERSOANELOR DEPENDENTE DE ALCOOL I ALTE DROGURI DIN AL"A IULIA P25*).6. 625-'.5**G decem!rie 2.1. 6 decem!rie 2.11 +roiectul este implementat %n parteneriat cu +rim#ria /unicipiului Al!a 1ulia :aplicant principal; i 0unda$ia 80ilantropia9 Al!a 1ulia :partener3 autor al proiectului; 0inan$area se asi'ur# din )onduri europene neram!ursa!ile. N-,:5 62 8212D*(*.5* Rum#rul !ene)iciarilor direc$i i indirec$i din cadrul acestui proiect3 %nre'istrat este de 17.. persoane care se a)l# %n e,iden$a Centrului de S#n#tate /intal# Al!a 1ulia i a +rim#riei /unicipiului Al!a 1ulia. V.').52. 45)*2(/-'-* G 137.8.8 4BR L)(-'/J)1. 62+D.+-5.5**G /unicipiul Al!a 1ulia S()4 Scopul este de a6i a<uta pe ce a)ecta$i de alcool iQsau dro'uri s#6 i re'#sesc# s#n#tatea )i-ic#3 mental#3 emo$ional# i spiritual#. De asemenea un alt scop este reducerea num#rului de consumatori de alcoolQdro'uri3 din r&ndul popula$iei <ude$ului Al!a3 prin acti,it#$i de in)ormare cu pri,ire la e)ectele distructi,e ale consumului de su!stan$e psi(oacti,e i prin acti,it#$i de )ormare a unei re$ele primare de inter,en$ie comunitar#. O8*2(/*G-' 45)*2(/-'-*G 4einte'rarea social# i )amilial#3 )acilitarea accesului persoanelor dependente de alcool pe pia$a muncii. Atin'erea acestui o!iecti, ,a contri!ui la e,itarea exclu-iunii sociale3 mar'inali-#rii3 discrimin#rii i riscului de s#r#cie %n ca-ul persoanelor dependente de alcool3 precum i la inte'rarea sau reinte'rarea acestora pe pia$a muncii. O8*2(/*G2 +42(*D*(2
75

1. Crearea unui centru de asisten$# inte'rat# pentru persoanele cu un consum pro!lematic de alcool %n Al!a 1ulia. Cel pu$in 1.. de !ene)iciari ai centrului ,a primi ser,icii de %n'ri<ire a s#n#t#$ii3 educa$ie3 consiliere ,oca$ional#3 cre terea i consolidarea moti,a$iei pentru )ormarea pro)esional# i pentru inte'rarea pe pia$a muncii3 iar dintre ace tia cel pu$in 5. ,or !ene)icia de cali)icare pro)esional#3 e,aluarea i certi)icarea competen$elor pro)esionale. 2. 0ormarea a 15 medici de )amilie din Al!a 1ulia3 Se!e i 7la<3 din mediul ur!an i rural3 %n acordarea de inter,en$ii speci)ice pentru persoanele cu un consum pro!lematic de alcool. 3. Crearea centrului ,irtual de resurse pentru pro)esioni tii din domeniul dependen$ei de alcool i pentru non6pro)esioni ti. A(/*G*/:;* 625-'./2:

2erapie de 'rup Consiliere indi,idual# ",aluare psi(olo'ic# Consiliere spiritual# Acti,it#$i de terapie ocupa$ional# i ludoterapie Ser,icii de sociali-are i petrecere a timpului li!er 0acilitarea inte'r#rii %n 'rupurile de e'aliG Alcoolicii Anonimi i Al6Anon Sesiuni de in)ormare cu pri,ire la dependen$# i e)ectele ei

I,4.(/-' 45)*2(/-'-* .+-45. 8212D*(*.5*')5 7* (),-1*/:;** +entru !ene)iciarii direc$i ai proiectului3 impactul ,a consta %nG

Cre terea ni,elului de in)ormare %n ceea ce pri,e te cau-ele3 e)ectele3 riscurile3 cunoa terea e)ectelor medicale i sociale ale consumului de alcool Diminuarea consumului a!u-i, de alcool Sc#derea ,iolen$ei )amiliale Ameliorarea condi$iilor de ,ia$# Cre terea 'radului de sociali-are i inte'rare social# 8.S dintre adolescen$ii expu i riscului consumului de alcool care au !ene)iciat de pre-entul proiect3 % i ,or modi)ica atitudinea )a$# de acest )enomen social ne'ati,H Cre terea per)orman$elor colare i %nt#rirea le'#turilor ele,ilor cu coalaH 3. persoane ,or !ene)icia de sesiune de )ormare pro)esional#H s6au de-,oltat a!ilit#$i de comunicare cu persoanele dependenteH

76

8.S dintre !ene)iciari i6au modi)icat atitudinea )a$# de persoanele consumatoare i )a$# de consumul a!u-i, de alcoolQdro'uri. Campanii de sensi!ili-are a opiniei pu!lice cu pri,ire la )enomenul dependen$ei 17.. persoane din coli3 licee3 paro(ii3 penitenciar au !ene)iciat de pro'ramele de 54. de persoane au !ene)iciat de acti,it#$i de in)ormare i consiliere des)# urate %n

R2J-'/./2 .'2 45)*2(/-'-*:

in)ormare i pre,enire a consumului de alcoolQdro'uriH

cadrul Spitalului de +si(iatrie Al!a 1ulia i a Centrului de S#n#tate /intal# pentru Adul$i Al!a 1uliaH

3. de persoane dependente au !ene)iciat de e,aluare psi(olo'ic#3 consiliere3 3. de persoane codependente :apar$in#tori; au !ene)iciat de e,aluare psi(olo'ic#3 7. de copiii care pro,in din )amilii %n care se consum# alcool au !ene)iciat de 1. de persoane dependente i codependente au !ene)iciat de ta!ere terapeuticeH 1. de persoane dependente de alcool i alte dro'uri3 a)late %n deten$ie %n

terapie indi,idual# i de 'rupH

consiliere3 terapie indi,idual# i de 'rupH

consiliere3 acti,it#$i de ludo6terapie i terapie ocupa$ional#H


+enitenciarul de /axim# Si'uran$# Aiud au !ene)iciat de e,aluare psi(olo'ic#3 consiliere i terapie indi,idual# i de 'rup.

77

CAPITOLUL 5. CONCLUZII. Dependen$a alcoolic# repre-int# o pro!lem# pentru care %nc# nu s6au '#sit solu$ii ,ia!ile3 cu at&t mai pu$in la noi. De asemenea3 speciali tii a!ilita$i s# trate-e aceast# !oal# D psi(olo'i3 medici3 asisten$i sociali3 consilieri %n adic$ii D nu dispun de multe in)orma$ii %n acest domeniu ceea ce )ace ca ansele trat#rii i recuper#rii persoanelor dependente s# )ie din start reduse. 5n urma acumul#rii cuno tin$elor teoretice i practice %n ,ederea reali-#rii acestei lucr#ri pot tra'e urm#toarele conclu-iiG acestuia at&t indi,idul dependent c&t i )amilia acestuia tre!uie a<uta$i s# con tienti-e-e c# nu sunt sin'urii %n aceast# situa$ie i c# nu este o ru ine s# cear# a<utor asistentul social tre!uie s# inter,in# e)icient3 respect&nd principiile deontolo'ice %n asistentul social tre!uie s# medie-e rela$iile pe care indi,idul le are cu )amilia3 cu %n procesul de consiliere3 asistatul tre!uie sus$inut %n ,ederea %n$ele'erii )elului %n dependentul de alcool tre!uie %ndrumat i sus$inut %n ale'erea tipului de inter,en$ie

care pro!lema %i a)ectea-# ,ia$a i a importan$ei pe care o are recuperarea sa. care %l poate a<uta la re-ol,area pro!lemei )amilia dependentului tre!uie s# %n$elea'# rolul pe care %l are %n rea!ilitarea

dependentului i sa treac# peste sentimentele de ru ine3 nemul$umire care se nasc din cau-a

munca cu asista$ii institu$iile sau la locul de munc#


78

asistentul social tre!uie s# cola!ore-e %n permanen$# cu speciali tii din alte

domenii i %n special cu medicul psi(iatru. Alcoolismul cronic duce la di-armonii3 con)licte i destructur#ri )amiliale3 e ec pe plan pro)esional i social3 decrepitudine )i-ic# i moral#3 %n condi$iile unei percep$ii sociale uneori inadec,ate pentru com!aterea acestei pro!leme de s#n#tate indi,idual# i pu!lic#. Anxietatea3 depresia i alcoolismul cronic interac$ionea-# i se autopoten$ea-#3 tul!ur#rile a)eti,6 emo$ionale ale !olna,ilor alcoolici cronici %nscriindu6se %n pato'ene-a adic$iei la toxic3 at&t ca )actori predispo-an$i c&t i consecin$e ale acesteia. Se poate spune c# exist# o corela$ie po-iti,# %ntre depresie i tentati,ele de suicid la !olna,ii alcoolici cronici. Alcoolismul se 're)ea-# cu mai mare u urin$# i are o e,olu$ie pe pant# a!rupt descendent# la su!iec$ii pro,enind din )amilii cu antecedente de alcoolism cronic sau alte !oli psi(ice. Contrar expectan$elor3 ma<oritatea !olna,ilor au cuno tin$e despre e)ectele noci,e ale toxicului asupra st#rii de s#n#tate )i-ic# i psi(ic# i au con tiin$a propriei !oli. Consumul cronic de alcool se %nscrie %n cercul ,icios al politoxicomaniei minore D ca)ea3 tutun3 sedati,e i tranc(ili-ante minore. Din toate aceste conclu-ii desprindem ne,oia de inter,en$ie a asistentului social %n tul!ur#rile psi(ice ale sindromului de dependen$# alcoolic#. A!stinen$a )a$# de alcool este cea mai ,ia!il# solu$ie %n tratarea i recuperarea persoanelor dependente dar la a!stinen$# se poate a<un'e numai dup# o in)ormare acti,# i preala!il# a tuturor celor care su)er# de pe urma alcoolismului cu pri,ire la sc(im!#rile po-iti,e aduse de a!stinen$#. Fa noi %n $ar# %nceputurile trat#rii dependen$ei i a promo,#rii a!stinen$ei alcoolice au a,ut loc %n ora ul Clu< D Rapoca prin %n)iin$area de 'rupuri de tratament i a<utor mutual D Alcoolicii Anonimi. Aceste 'rupuri sunt conduse de speciali ti care o)er# posi!ilitatea persoanelor participante la 'rup s#6 i poat# expune pro!lemele %n cadrul unui climat de %n$ele'ere i acceptare3 climat )erit de sti'mati-area de care %nc# mai au parte aceste persoane %n 4om&nia. +entru o tratare cu succes a alcoolismului este necesar ca at&t trupul c&t i mintea s# !ene)icie-e de tratament de aceea este )oarte important ca persoanele care din di)erite moti,e a<un' s# de,in# dependen$i de alcool s# poat# lua parte la ast)el de 'rupuri %n ora ele %n care locuiesc. 2oate persoanele care au participat la 'rup au %n$eles c# numai ,ia$a )#r# alcool le ,a aduce un ,iitor mai !un.

7*

De i reali-at la scar# mic#3 studiul pre-entat %n aceast# lucrare este o demonstra$ie a speci)icului contextual pe care )enomenul dependen$ei alcoolice ,ersus a!stinen$ei alcoolice %l are %n -ona ,i-at#3 i implicit o con)irmare a ipote-ei care %i st# la !a-#. +#rerea mea este c# tratarea dependen$ei i promo,area a!stinen$ei alcoolice tre!uie aplicat# i la ni,elul ora elor mici3 c(iar i %n -onele rurale3 de aceea ar tre!ui r#sp&ndit# mai mult# in)orma$ie popula$iei. 2ot %n acest sens ar tre!ui s# se implice i autorit#$ile locale3 mai exact ar tre!ui s# se o!$in# ni te )onduri care ar tre!ui acordate unui proiect destinat alcoolicilor i tot ceea ce presupune consumul excesi, de alcool i implica$iile acestuia. "ste necesar# o in)ormare permanent# a popula$iei asupra e)ectelor consumului exa'erat de alcool asupra persoanei3 )amiliei i societ#$ii. Deoarece de!utul consumului de alcool a co!or&t la 11613 ani este necesar ca copiii %nc# din coli s# !ene)icie-e de educa$ie pentru s#n#tate pe tematica consumului de alcool. De asemenea %n toate ora ele este necesar# %n)iin$area de 'rupuri de spri<in i tratament reciproc care s# preia procesul de ,indecare a alcoolicilor din m&inile medicilor i s# le o)ere acestora spri<inul necesar %n situa$iile de cri-#.

8.

ANE%E ANE%A 1. Jude$ul _________ Focalitatea _________ Spitalul _________ Sec$ia __________ 1nternat de ur'en$#G DAQRK Orupa san'uin#____r(_____ Aler'ic la__________ Rr. de %nre'istrare________ 5ntocmit# de ____________

!OAIE DE O"SERVAIE CLINIC GENERAL Rumele_____________ prenumele ____________ sexulG /Q0 Data na teriiG anul ____ luna ____ Data intern#riiG AnulG___ lunaG___ -iuaG____ ora ____
81

Data examin#riiG AnulG___ lunaG___ -iuaG ____ ora____ Rr. -ile de spitali-are _____________ Rr. -ile C6/. acordate la externare___ Domiciliul le'alG <ude$ul _____ localitatea _______ str. _______ nr.____ 4e edin$aG <ude$ul ______ localitatea ________ str._______ nr. ________ 2ele)onul _________ carte de identitateG seriaG ______ nr. ___________ Bcupa$ia Q locul de munc#G______________________________________ 2alon de pensie nr. ____________ Dia'nostic de trimitere i cine trimiteG _____________________________ Dia'nostic la internareG _________________________________________ Dia'nostic la 72 de oreG _________________________________________ DIAGNOSTIC LA E%TERNARE: ______________________________ 1. 2. Dia'nostic principal _____________________: cod B/S Fista de !a-#; 7oli concomitente a; ____________________: cod B/S Fista de !a-#; !; ____________________ : cod B/S Fista de !a-#; INTERVENIA C?IRURGICAL: a; !; c; te(nica operatorie ____________________:cod B/S Fc(; ___________ !oala pentru care s6a e)exctuat __________ :cod B/S Fc(;___________ data inter,en$iei G anulG ______ lunaG _____ -iuaG ______

STAREA DE SNTATE: Pindecat _____________ ameliorat ___________ sta$ionar _________ A'ra,at ____________________ trans)erat la ____________________ Decedat D dia'nostic la decesG 1. a; _____________________________ !; _____________________________ c; _____________________________ 2. Alta st#ri _______________________ DIAGNOSTICUL ANATOMO& PATOLOGIC: E%AMENUL CLINIC GENERAL:
82

E%AMEN ONCOLOGIC 4. Ca,itate !ucal# __________________ 2. 2e'umente ________________ 3. Orupe 'an'lionare palpa!ile _____________ 4. S&n _________________ 5. Bra'ane 'enitale )eminine ___________ 6. Citiolo'ia secre$iei ,a'inale _ ____________________ 7. +rostat# i rect __________________________ 8.AlteleG _____________________________________________________

ALTE E%AMENE DE SPECIALITATE:

INVESTIGAII DE LA"ORATOR: Lre-ultate mai importante;

MOTIVELE INTERNRII:

ANAMNEZ: .M antecedente (etero colateraleG

8M antecedente personale :)i-iolo'ice3 patolo'ice;


83

(M condi$ii de ,ia$# i de munc#G

6M comportare )a$# de mediu

ISTORICUL "OLII:

E%AMENE RADIOLOGICE:

INTERVENII C?IRURGICALEG

E%AMENE ANATOMO& PATOLOGICE:

EPICRIZA I RECOMANDRI LA E%TERNARE:

Semn#tura i para)a medicului3


84

ANE%A 2. G?ID DE INTERVIU Lpentru persoana dependent# de alcoolM Preambul( /ul$umesc c# sunte$i de acord s# discuta$i cu mine3 despre consumul de alcool i consecin$ele lui. `in s# ,# men$ione- c# m# numesc Paida Bli,ia6Daniela i sunt student# la 0acultatea de Drept i Atiin$e Sociale3 sec$ia Asisten$# Social#3 din cadrul Kni,ersit#$ii 81 Decem!rie 1*189 Al!a6 1ulia. 2ema lucr#rii mele de licen$# este despre consumul de !#uturi alcoolice. 0iindc# ,# a)la$i %n perioada de tratament pentru recuperare3 a dori s# ,# adrese- c&te,a %ntre!#ri. /6a$i a<uta )oarte mult %n ela!orarea lucr#rii3 %n cunoa terea mai am#nun$it# a acestui su!iect3 prin r#spunsurile dumnea,oastr#. Preau s# su!linie- c# orice lucru %mi ,e$i spune ,a )i tratat cu con)iden$ialitate. Poi su!linia pe parcurs direc$ia discu$iei.5n )inal ,oi re,eni pentru a l#muri c&te,a detalii. 1. +ute$i %ncepe prin a6mi spune c&te,a lucruri despre dumea,oastr#. Ru este ,or!a

despre o istorie a %ntre'ii ,ie$i3 dar s# )ie su)icient ca s# ,# repre-inte. +4ot: oferii respondentului libertatea s se descrie el -nsu"i. 4u sugerai s dea informaii ex austive, numai at5t c5t este necesar s susin c5teva minute de conversaie ;. /ul$umesc3 ,oi re,eni %n )inal s# ,# %ntre! c&te,a detalii3 iar acum 'ugestie c eie:
85

discon)ort? 2.

A$i !#ut ,reodat# diminea$a3 imediat dup# tre-ire3 pentru a sc#pa de o stare de

Am spus c# sunt interesat# de recur'erea la consumul de !#uturi alcoolice i %n

acest sens3 a dori s#6mi spune$i care au )ost moti,ele i circumstan$ele care ,6au determinat s# consuma$i alcool. 'ugestii c eieG 3. A$i )ost in)luen$at %n ,reun )el sau a$i consumat din pl#cere? Care sunt moti,ele care ,6au in)luen$at? Fa ce ,&rst# a6$i %nceput s# consuma$i !#uturi alcoolice? 5n ce %mpre<ur#ri i cu cine consuma$i alcool? Acest o!icei a de,enit o!i nuin$#? 4ela$ia )amilial#Qpro)esional# ,6a in)luen$at %n ,reun )el? A,e$i sau a6$i a,ut pro!lemeG 6 %n )amilie? 6 la ser,iciu? 6 alte pro!leme? 4. a!orda$i? 'ugestii c eie: 5. P# comporta$i normal? C#uta$i ceart#? Sunte$i a'resi,? Altul Care este rela$ia dumnea,oastr# cu )amilia?
86

'ugestii c eie:

A6$i sim$it ,reodat# c# ar tre!ui s# renun$a$i la !#ut? P# deran<ea-# )aptul c# lumea ,# atra'e aten$ia %n le'#tur# cu consumul de alcool? Cum ,# mani)esta$i %n momentul c&nd consuma$i alcool3 ce )el de comportament

'ugestii c eie:

6. 7.

Cu so$ia? Cu copii? Cu rudeleQ,ecinii? Dar cea cu cole'ii de ser,iciuQ e)ul? 4ela$ii !une? 4ela$ii tensionate? Ce a$i putea s#6mi spune$i despre perioadele de recidi,#? Au existat acestea? C&t au durat? Cum ,6a$i sim$it? Ce ,6a determinat s# re,eni$i la ,ec(iul comportament? P6a$i sim$it ,reodat# ,ino,at ca urmare a consumului de alcool?

'ugestii c eie:

'ugestii c eieG

8. +rin ce modalit#$i crede$i c# se ,a re-ol,a pro!lema dumnea,oastr#? .. *. 1.. A$i !ene)iciat de spri<inul cui,a %n scopul re-ol,#rii acestei pro!leme? Cine au )ost cei care ,6au spri<init? 5n ce mod a )ost al#turi de dumnea,oastr#? Considera$i necesar# %n)iin$area unui centru de consiliere pentru dependen$ii de alcool 'ugestii c eie:

i )amiliile acestora? 'ugestie c eie: 11. A$i solicita ser,iciile acestui centru? Cum ,# sim$i$i dup# tratament3 a )ost !ene)ic?
87

P# mul$umesc pentru spri<inul acordat. Rumele i prenumele operatoruluiH Data inter,iuluiH Focul.

ANE%A 3. PLAN DE INTERVENIE. RumeG +renumeG DomiciliuG Dia'nosticG B!iecti,eG 6 identi)icarea cau-elor consumului de alcoolH 6 supunerea su! tratament3 consiliereH 6 solu$ionarea. +a ii de ac$iuneG internarea %ntr6un centru de de-alcooli-are.

Domeniul de ac$iuneG ie irea din cri-#.

Situa$ia pre-ent#G st#ri (alucinatorii.

Ac$iuni ce ,or )i reali-ate %n ,iitorG


88

Speciali tiG consiliere. 7ene)iciar.

2ermen de implementareG 4esurseG B!ser,a$iiG /ana'er de ca-. Coordonator.. Data.. ANE%A 4. C?ESTIONAR DE EVALUARE A CONSUMULUI DE ALCOOL 2oate datele pe care le completa$i %n acest c(estionar sunt con)iden$iale. 1. Cum a$i de)ini consumul de alcool ? Ce repre-int# pentru D,s ? : un sin'ur r#spuns; a. modalitate de relaxare !. !oal# c. pl#cere d. o ,oin$# sla!# e. nu tiu 2. Din ce moti, consuma$i alcool ? : mai multe r#spunsuri; a. pl#cere !. ne)ericire c. sin'ur#tate d. distrac$ie 3. Care considera$i c# sunt principalele cau-e ale de!utului i men$inerii consumului excesi, de alcool ? : mai multe r#spunsuri; a. antura<ul !. pro!lemele )amiliale c. i-olarea d. pro!leme )inanciare e. nu tiu 4. De ce continua$i consumul de alcool %n ciuda consecin$elor? :un sin'ur r#spuns; a. nu con tienti-e- consecin$ele
8*

!. nu ,reau s# renun$ c. nu tiu cum 5. De ce nu apela$i la a<utorul unui specialist pentru tratarea dependen$ei? :un sin'ur r#spuns; a. nu ,reau !. nu cred c# este necesar c. nu tiu cum d. nu exist#

6. Ce atitudine a,e$i )a$# de consumul propriu de alcool ? :un sin'ur r#spuns; a. optimist# !. de)ensi,# c. %ncerc s# nu mai consum niciodat# d. normal# e. nici una 7. 5n momentul c&nd ,# a)la$i su! in)luen$a !#uturilor alcoolice care erau comportamentele predominante ? : un sin'ur r#spuns; a. ,iolente !. depresi,e c. ,esel d. nu tiu 8. Ce sentimente ,# %ncearc# %n momentul c&nd consuma$i alcool ? :mai multe r#spunsuri; a. nelini te !. irasci!ilitate c. depresie d. neputin$# e. indi)eren$# ). ,ino,#$ie *. Cine ,6a atras aten$ia asupra consumului exa'erat de alcool ? :mai multe r#spunsuri; a. )amilia !. prietenii c. cole'ii de munc# d. societatea. 1.. Crede$i c# a!stinen$a )a$# de alcool ,6ar )ace s# )i$iG : un sin'ur r#spuns; a. )oarte mul$umit !. pu$in c. deloc
*.

d. indi)erent e. %nc# nu tiu 11. Care crede$i c# sunt principalii )actori care ,6ar a<uta s# renun$a$i la alcool i s# de,eni$i a!stinent ? : mai multe r#spunsuri; a. )amilia !. credin$a c. societatea e. spitalul ). niciunul 12. Care sunt din perspecti,a D,s cei mai a!ilita$i speciali ti pentru tratarea alcoolismului? : mai multe r#spunsuri; a. medicul psi(iatru !. consilierul %n adic$ii c. D6-eu d. dumnea,oastr# e. nimeni 13. De c&te ori a$i )ost internat la de-alcooli-are ? :un sin'ur r#spuns; a. o dat# !. de dou# ori c. de mai multe ori3 speci)ica$i ..................... 14. Crede$i c# a$i putea tr#i )#r# a consuma alcool ? :un sin'ur r#spuns; a. cu si'uran$# !. nu sunt prea si'ur c. %n nici un cad. nu tiu 15. A$i au-it ,reodat# de Alcoolicii Anonimi i de metodele lor de tratament ? :un sin'ur r#spuns; a. da !. nu c. da3 dar nu m# interesea-# 16. Ce reli'ie a,e$i ? ............................................................................................................................... 17. Ce ,&rst# a,e$i? .................................................................................................................................. 18. Ce ocupa$ie a,e$i ? ................................................................................................................................... 1*. C&te clase a,e$i a!sol,ite ?
*1

...................................................................................................................................

"I"LIOGRA!IE ARS2BI"43 7ucure ti. A2ARAS1K3 A. :1*83;3 Elemente de psi#olo"ie medical 3 7ucure ti3 "ditura /edical#. 7AC1K3 C.3 /B1SA3 0. :1*77;3 +etode de lucru ,n cadrul "rupurilor 3 7ucure ti3 "ditura Atiin$i)ic#. 7"F1A3 P. :1*88;3 Aspecte to/icolo"ice clinice 2i medicole"ale ,n etilismul cronic 3 7ucure ti3 "ditura /edical#. 7"F1A3 P. :1**.;3 =iscurile consumului de alcool3 7ucure ti3 "ditura /edical#. 74aRb"13 +.3 Sa47K3 A. :1***;3 Psi#iatrieB 7ucure ti3 "ditura /edical#. CAFB/014"SCK3 A.3 I. :1**5;3 %omplicaiile neurolo"ice 2i psi#iatrice ale alcoolismului cronic3 Clu< Rapoca3 "ditura Casa C#r$ii de Atiin$#. CA4AA3 2. :2..5;3 Alcoolul 2i tutunul3 7ucure ti. "ditura +entru 2o$i. CBKFSE"D3 P. :1**3;3 Practica Asistenei Sociale3 7ucure ti3 "ditura Eumanitas CB4RK`1K3 O. :1**4;3 Patolo"ia alcoolic psi#iatric 3 Bradea3 "ditura /i(ai "minescu. OB4OBS3 O. :1*85;3 Cademecum ,n psi#iatrie3 7ucure ti3 "ditura /edical#. EARS3 I. :1**4;3 Dependena de alcool. %onsilierea familiei3 7ucure ti3 "ditura /edical#. E"R4c3 ". :1**5;3 %on2tiinaB 7ucure ti3 "ditura Atiin$i)ic# i "nciclopedic#. EBFO"43 F. :1**8;3 Evoluia alcoolismului3 "di$ia a626a3 Si!iu3 "ditura Eora. A.3 S. :1**4;3 =educerea consumului de alcool'0.+.A.3 ,ol. 13 noiem!rie3

*2

1BAR1D3 R. 1.3 7B4A3 OE. :2..3;3 %onsideraiuni asupra otr vurilor mortale cu alcool metilic3 7ucure ti3 "ditura Acta /edica 4omana. 1BAR1D3 R. 1.3 :2..5;3 1o/icolo"ie3 7ucure ti3 "ditura Didactic# i +eda'o'ic#. 1FK`3 +. :2..3;3 Abordarea calitativ a socioumanului3 1a i3 "ditura +olirom. JKRO3 O.C. :1**4;3 Puterea sufletului3 ,ol. 13 7ucure ti3 "ditura Anima. FA4CE"23 J. I. :1**7;3 1erapeutica bolilor mentale3 7ucure ti3 "ditura Earisma. FA4CE"23 J. I. :1**7;3 1eolo"ia bolii3 Si!iu3 "ditura Bastea Domnului. /AR1AC3 A.3 DK4KA3 1. :1**8;3 Lucr torul socialB De,a3 "ditura C#l#u-a. /BOA3 P.3 :1**7;3 +ar8eri biolo"ici ai alcoolismului cronic3 Al!a 1ulia3 "ditura Acoala Al!ei. /BOBA3 OE.3 S12CA13 R.3 :1***;3 1o/icolo"ie c#imic 3 7ucure ti3 "ditura /edical#. /aRD1`d3 R. :2..1;3 5u"ii de 2arpele beieiB 7ucure ti3 "ditura A'apis.

BFA4K3 A. :2..4;3 .ntroducere ,n psi#iatria practic 3 Craio,a3 "ditura Scrisul 4om&nesc. +dKR3 4. :1*86;3 1ratat de medicin intern B 7ucure ti3 "ditura /edical#. +"RC1K3 +. :1*66;3 0 uturile alcoolice. Adev ruri 2i le"ende. 7ucure ti3 "ditura Atiin$i)ic#. +4"D"SCK3 P. :1*8*;3 Psi#iatrieB 7ucure ti3 "ditura /edical#. +E"4AS"ER3 F. :1**6;3 +edicin intern 3 ,ol. 113 7ucure ti3 "ditura /edical#. +A/01F3 ".3 BOBD"SCK3 D. :1*74;3 Psi#o*ele3 2imi oara3 "ditura 0acla. 41"2E3 ". :1***;3 Alcoolismul' o boal ?B Si!iu3 "ditura Eora. 41"2E3 ".3 4"1REBFD3 O.3 :1***;3 Alcoolul 2i familia. %e'i de f cut?3 Si!iu3 "ditura Eora. 4B2A4K3 2.3 1FK`3 +. :1***;3 Anc#eta sociolo"ic 2i sonda@ul de opinie3 1a i3 "ditura +olirom. SCER"1D"43 4.3 EBFO"43 F.3 1RO41D3 F. :1***;3 Alcoolul 2i medicamentele' Dro"uri? Si!iu3 "ditura Eora. S2B1CA3 F. :2...;3 Evaluarea sinaptic ,n "eontolo"ia clinic 3 Al!a 1ulia3 "ditura 7#l'rad. S2B1CA3 F. :2...;3 1erapia cu acid valporic3 Al!a 1ulia3 "ditura 7#l'rad. S2B1CA3 F. :2..1;3 Dimensiuni ale psi#opatolo"iei3 Al!a 1ulia3 "ditura 7#l'rad. S2B1CA3 F. :2..3;3 Psi#opatolo"ie 2i psi#oterapie3 Al!a 1ulia3 "ditura 7#l'rad. S2B1CA3 F. :2..4;3 1erapia familiei3 Al!a 1ulia3 "ditura 7#l'rad. S2B1CA3 F. :2..7;3 Psi#opatolo"ie 2i psi#oterapieB partea a ..'a, Al!a 1ulia3 Seria Didactica. S24AP4BS3 C. :1*88;3 Dro"uri concomitente alcoolB tutunB cafea' factori de risc 3 7ucure ti3 "ditura /edical#. Sa47K3 A. :1*7*;3 Psi#iatrie clinic . :#id alfabetic3 Clu< Rapoca3 "ditura Dacia.
*3

S"RD4A1F3 /. :2..7;3 .storia cultural a bolii3 7ucure ti3 "ditura Eumanitas. ^^^3 :1**3;3 %#roniDues dE alcoolo"ie3 81mpact medicin euotidien9. ^^^3 :1**7;3 %#imia analitic +eda'o'ic#. ^^^ :2...;3 +anual de educaie pentru s n tate. 7ucure ti3 0unda$ia Soros. ^^^3 (ttpGQQ===.dependenta.roQalcoolism.(tmt)alcoolismul3 accesat# %n decem!rie 2.1.. ^^^3 ===.alcoolismul.ro3 accesat# %n ianuarie 2.11. ^^^3 ===.alcooliciianonimi.ro3 accesat# %n ianuarie 2.11. a otr vurilor industriale 3 7ucure ti3 "ditura Didactic# i

*4