Sunteți pe pagina 1din 8

Curs 11

4.4.2 Principiul multiplexrii n timp a semnalelor


Principiul multiplexrii n timp este ilustrat n fig. 4.41. Cele trei semnale, ( )
A
x t ,
( )
B
x t i ( )
C
x t , care se transmit pe acelai canal fizic prin multiplexare n timp,
moduleaz n amplitudine trenuri de impulsuri. n cazul general, purttoarele utilizate n
cele trei procese de modulaie sunt decalate n timp, astfel nct impulsurile modulate
n amplitudine nu se suprapun.
n scema din fig. 4.41, realizarea MIA-N la emisie i selec!ia canalelor la recep!ie se
realizeaz cu comutatoare electronice sinfazice. Perioada T se mparte n n inter"ale
egale, n fiind numrul de semnale care tre#uie multiplexate. $iecare semnal se transmite
distinct ntr%un astfel de inter"al, su# forma unor impulsuri modulate n amplitudine.
&!imea impulsurilor (inter"alul de timp c't comutatorul st pe o pozi!ie) se alege
sensi#il mai mic dec't
T n
. n aceste condi!ii, pe linia fizic de comunica!ie,
impulsurile aferente semnalelor care se transmit (simultan) se succed ntre!esut, fr a se
interfera. &a recep!ie, dup separarea semnalelor MIA-N aferente celor trei canale,
extragerea semnalelor de #az se face cu a*utorul filtrelor trece *os.
Fig. 4.41 Principiul multiplexrii n timp
( )
A
xt :
( )
B
xt :
( )
C
xt :
( )
A
x t
1A
+A
,A
4A
t
( )
B
x t
1B
+B
,B
4B
t
( )
C
x t
1C +C
,C
t
T +T ,T 4T
T +T ,T 4T
T +T ,T 4T
$ -.
$ -.
$ -.
Ca nalfiz ic
1A 1B 1C
+A +B +C
,A ,B ,C
4A 4B 4C

T T
t
T +T ,T
Capitolul 5
SEMNALE EANTIONATE
5.1Introducere
/cizi!ia unui semnal analogic, n "ederea prelucrrii lui ntr%un sistem numeric de
calcul, se realizeaz printr%un convertor analogic/numeric (C/0). 1pera!ia de
con"ersie presupune dou etape, dup cum urmeaz.
1. Procesul de eantionare. 2emnalul analogic, ( ) x t
, este eantionat discretiz'nd
timpul cu o perioad de eantionare
e
T
. 3lementul care realizeaz aceast opera!ie este
reprezentat printr%un ntreruptor cu func!ionare ciclic, a"'nd perioada
e
T
(fig. 4.1). &a
ieirea elementului 3 (de eantionare) se o#!ine semnalul eantionat, adic irul ( ) { }
e
x iT
,
5,1, +, , i K
(fig. 4.1)6
Fig. 5.1 3lement de eantionare
2. Procesul de cuantizare. 2e discretizeaz amplitudinea eantioanelor. 2e alege un
pas de cuantificare, , astfel nc't rezultatul cuantificrii s fie un numr ntreg,
q
, iar
produsul
q
s fie cel mai apropiat de amplitudinea cuantificat. &a ieirea C/0 se
o#!ine un ir de "alori numerice, care sunt prelucrate prin mi*loace soft7are.
5.2 Modelarea semnalelor eantionate
2emnalul eantionat este definit numai la momentele discrete
e
kT
. n consecin!, se
pot adopta nota!iile8
( ) ( )
e k
x kT x x k
A. Modelul temporal al semnalului eantionat
$ie x(t) semnalul furnizat elementului de eantionare (fig. 4.+, a) i #)). &a ieirea
acestuia se o#!ine un ir de impulsuri modulate n amplitudine. 9ac se consider c
eantionarea s%ar face efecti" printr%un ntreruptor, atunci el ar realiza modula!ia natural
a impulsurilor n amplitudine, MIA-N, l!imea a impulsurilor fiind egal cu inter"alul de
timp c'nd ntreruptorul este ncis. n realitate, elementul de eantionare tre#uie s
extrag "aloarea semnalului la momentul discret
e
kT
, ceea ce ar impune condi!ia ca
inter"alul c'nd ntreruptorul este ncis s tind spre zero.
( ) x t ( )
:
( )
e
x t x iT
E
e
T
Fig. 5.2Procesul de eantionare
Pentru analiza teoretic, se consider c durata impulsurilor este nul i c
mrimea impulsului este evaluat prin suprafaa sa. n acest caz, procesul de
eantionare poate fi tratat teoretic, ca o operaie de modulaie a unei distriuii delta
periodice de ctre un semnal !"t# "vezi fi$. %.&, #, c# i d##.
;odula!ia impulsurilor este o#!inut prin multiplicare (fig. 4.,).
Fig. 5.3 ;odula!ia distri#u!iei delta periodice
9eci8
(4.1) ( ) ( ) ( )
e
T
x t x t t

,
unde8
(4.+) ( ) ( )
e
T e
k
t t kT


ntr%ade"r8
(4.,) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
e e
k k
x t x t t kT x t t kT


,
sau8
( ) x t
( ) t x
:
c )
( ) t x
t
1
e
T +
( )
e
T
t
t
e
T
t
e
T
e
T +
( ) t x
:
E
e
T
<
<
a )
d )
# )

( ) x t
( )
:
x t
( )
e
T
t
(4.4) ( ) ( ) ( )
:
e e
k
x t x kT t kT


=ela!iile (4.1) i (4.4) reprezint modelele temporale ale semnalului eantionat.
'. Modelul frecvenial al semnalului eantionat. (eorema lui )*annon
$ie ( ) ( ) { }
X x t F
caracteristica spectral a semnalului ( ) x t
, reprezentat
scematic n fig.4.4. 2e calculeaz transformata $ourier a semnalului eantionat ( ) x t

, al
crui model matematic este exprimat prin rela!ia (4.1). /plic'nd transformata $ourier n
aceast rela!ie i utiliz'nd proprietatea (,.41), rezult8
(4.4) ( )
{ }
( ) ( )
{ }
( ) ( )
{ }
1
+
e e
T T
x t x t t X t

1

]
F F F
0otm prin8
(4.>) ( ) ( )
{ }
X x t

F
caracteristica spectral a semnalului eantionat. Conform rela!iilor (4.4), (4.>) i (,.4+) se
o#!ine8
(4.?) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
+ +
e
e
e e
i
X X X i

1
1

1
]
]
ntruc't frec"en!a de eantionare este dat de rela!ia
+
e e
T
, rezult8
(4.@) ( ) ( ) ( )
1
e
i e
X X i
T

,
Fig. 5.4
Caracteristica
spectral a
semnalului x(t)
Fig. 5.5 Caracteristica spectral a
semnalului eantionat ( )
:
x t
sau, consider'nd propriet!ile (,.>1) ale distri#u!iei delta8
(4.A) ( ) ( )
1
e
i e
X X i
T


( ) X

1
5
( ) x t
( )
:
x t
e
T
( )
:
X
5 i

e

5
< <
1 i
1 i
( )
1
e
X
T

( )
1
e
e
X
T

( )
1
e
e
X
T
+
1
e
T
Concl uzi e: Car act er i st i ca spect r al a semnal ul ui eant i onat ,
( ) X

, est e
peri odi c, de per i oad +
e e
T ( "ezi f i g. 4. 4) .
Observa i i :
1. /celai rezultat se poate o#!ine dac semnalul eantionat se consider o#!inut
dintr%un semnal MIA-, fc'nd ca durata a impulsurilor s tind spre zero, aria acestora
rm'n'nd finit (unitar). n expresia caracteristicii spectrale ( )
MIA
X

dat de rela!ia
+
%
( ) sinc ( )
+
!
MIA "
i
X e X i
T


_


,
, unde n factorul
e
T
, este aria
impulsului consi#erat$ unitar$% iat n restul expresiei este durata impulsului, egal cu
zero. 2e o#ser" c expresia semnalului MIA- de"ine, n condi!iile men!ionate, identic
cu expresia (4.A) a semnalului eantionat.
+. 9ac frec"en!a de eantionare,
e

, nu este corect aleas, n sensul c are o "aloare


Fig. 5.! 2uprapunerea spectral
prea mic, se constat un fenomen de suprapunere n frec"en! (Baliasin&B n lim#a
englez, C re"lie'ent en (r)quence D n lim#a francez E "ezi fig. 4.>). n acest caz,
reconstruc!ia semnalului ( ) x t
din eantioanele sale,
( ) x t

, nu este posi#il.
"eorema lui #$annon. $ie semnalul ( ) x t
a"'nd (recvena 'axi'$ a caracteristicii
s"ectrale,
M

, (init$ (fig. 4.?), i ( ) x t

semnalul eantionat cu perioada de eantionare


e
T
. Pentru ca semnalul x(t) s fie reconstruit, pornind de la x
*
(t), este necesar ca frec"en!a
de eantionare s fie cel pu!in du#lul frec"en!ei maxime
M

a caracteristicii spectrale
("ezi fig. 4.@)8
(4.15)
+
e M

sau8 (4.11)
1
+
e M
e
( (
T


1
+
e
M
T
(

( ) X

M

1
( )
:
X
e

e

+
e

M

M e

M e
+
M e
+
1 i 5 i e
T 1
+
e

< <
( )
:
X

1
e
T
< <
e

e

Fig. 5.%
Caracteristic
spectral cu
frec"en!a maxim
finit
Fig. 5.& Flustrarea teoremei lui 2annon
2e constat c, dac
+
e M

, fenomenul de suprapunere n frec"en! nu are loc,
deci reconstruc!ia semnalului ( ) x t
este posi#il. n cazul limit n care
+
e M

,
componentele spectrale ( )
e
X i
sunt alipite (fig. 4.A).
Fig. 5.' 2itua!ia limit c'nd +
e M

-eorema lui 2annon se poate enun!a ntr%o manier eci"alent8
+n semnal ( ) x t
al crui spectru este limitat superior de ctre frecvena
+
M M
(
este complet determinat de ctre seria de valori ( )
e
x kT
, dac
1
+
e
M
T
(

.
n acest caz, procesul de eantionare nu induce nici o pierdere de informaie.
2emnalele reale nu au caracteristici spectrale limitate n frec"en!. n scopul e"itrii
distorsionrii semnalului reconstituit datorit suprapunerii n frec"en!, suscepti#il s
apar din cauza componentelor spectrale nesemnificati"e de frec"en!e ridicate (

G
+
e

), se folosete deseori un (filtru trece *os) anti%aliasing. /cest filtru, plasat la intrarea
eantionatorului, (fig. 4.15), elimin componentele nedorite de frec"en!
+
e
>
. 3l nu
este necesar dac frec"en!a maxim con!inut n caracteristica spectral este net
inferioar lui
+
e

.
Fig. 5.1( $iltru anti%aliasing
,. (ransformata -aplace a semnalului eantionat
$ie ( ) x t un semnal nul pentru 5 t < i care admite transformata &aplace8
( ) ( )
5
e d
st
X s x t t


,
unde
s ! +
. 2 considerm c func!ia ( ) x t admite, de asemeni, o transformat $ourier,
( )
:
X
+
e
M


e
e

+
e
M

e
T 1
+iltru anti-aliasin&
( )
:
x t ( ) x t
e
T
deci8
(4.1+) ( ) ( )
5
d d x t t x t t

<

2e poate nlocui "aria#ila
s
cu
!
n ( ) X s (deci, pentru
s ! +
se consider

5
). 2e o#!ine caracteristica spectral ( ) X ! , notat uzual ( ) X .
Fig. 5.11 9istri#u!ia poli%zerouri a func!iei ( ) X s
3ste posi#il utilizarea acestui procedeu n sens in"ers8 dac n caracteristica spectral
( ) X ! se nlocuiete
!
prin
s
, atunci se o#!ine transformata &aplace ( ) X s .
Considerm acum ( ) X s transformata &aplace a semnalului ( ) x t (amintim c ( ) 5 x t
pentru 5 t < ). $ie ( ) X s o func!ie ra!ional definit printr%o distri#u!ie poli%zerouri ("ezi fig.
4.11).
-ransformata $ourier a semnalului eantionat, este dat prin rela!ia (4.A) n care se "a
considera argumentul
!
n loc de

. Pentru a o#!ine transformata &aplace, se nlocuiete


!

prin s8
(4.1,)
( ) ( ) ( )
:
1 1
e ! s e
i i
e e
X s X ! i X s !i
T T


1
]

/nsam#lul poli%zerouri se o#!ine prin reproducerea distri#u!iei din fig. 4.11, n cadrul unei
serii de f'ii orizontale de l!ime
e
.
Fig. 5.12 9istri#u!ia polilor i zerourilor func!iei
( )
:
X s
x
x
x
Fm
=e
"ol x
zero
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+,-ia
#e baz$
Fm
=e
1 i
5 i
%1 i
e
.
e
.
+
e

+
e

Pentru 5 i , func!ia
( )
1
e
X s
T
genereaz aceiai poli i zerouri, care sunt reprezenta!i n fig.
4.11, i care sunt cuprini n #anda orizontal de l!ime egal cu
e
, centrat pe frec"en!a 5
(fig. 4.1+). Polii i zerourile celorlalte func!ii, pentru 5 i , se o#!in n #enzile orizontale, de
aceeai l!ime i centrate pe frec"en!ele
e
i t ("ezi fig. 4.1+). Handa central, caracterizat de
+ +
e e

, este denumit (,-ie #e baz$ i corespunde componentei centrale din caracteristica
spectral ( )
:
X (pentru 5 i , "ezi fig. 4.@).
.. /econstrucia semnalului !)t* pornind de la semnalul eantionat, !
0
)t*
9ac pentru

M
>
caracteristica spectral ( ) X
este nul, i dac
+
e M
>
,
atunci este posi#il reconstruc!ia semnalului ( ) x t
pornind de la
( )
:
x t , prin eliminarea
#enzilor laterale ale caracteristicii spectrale
( )
:
X a semnalului eantionat, folosind un
filtru trece 1os ideal, de #and [ ] +, +
e e

("ezi fig. 4.1,).
Fig. 5.13 =econstruc!ia semnalului ( ) x t
cu un filtru trece *os ideal
Pentru
+
e

> , amplificarea filtrului este nul, deci #enzile laterale ale


caracteristicii
( )
:
X sunt eliminate. Handa central (pentru 5 i ) este multiplicat cu
e
T
, de unde rezult E la ieirea filtrului E caracteristica spectral ( ) X
, deci semnalul
( ) x t
.
9omeniul de frec"en!
,
+ +
e e
1
+
1
]
se numete and de az pentru semnalul
eantionat.
Filtrul trece +os ideal nu este fizic realiza,il. Practic se utilizeaz elemente de
reconstruc-ie a semnalului ( ) x t
care realizeaz o apro!imare a caracteristicii
filtrului trece 1os ideal. .ceste elemente de reconstruc-ie se numesc e!trapolatoare.
( ) t x
*
( ) t x
C,-ti&
+
e

+
e

e
T
5
e

M

e

( )
:
X
+
e

+
e

M e
+
M e

M e
+
1 i
5 i 1 i

1
( ) X
M

M

+
e

+
e

+iltru trece !os i#eal


< <

S-ar putea să vă placă și