Sunteți pe pagina 1din 1

Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr.

270/2013
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 18 octombrie 2013 Modificare la Legea finantelor publice Parlamentul Romaniei adopta prezenta le e. Art. I !e ea nr. "00#2002 pri$ind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. "%& din 13 au u't 2002, cu modificarile 'i completarile ulterioare, 'e modifica 'i 'e completeaza dupa cum urmeaza(

1. !a articolul 2, punctele 2 'i 3 'e modifica 'i $or a$ea urmatorul cuprin'( )2. an a*ament bu etar + actul admini'trati$ prin care 'e rezer$a creditul bu etar in $ederea 'tin erii obli atiei de plata ce rezulta din e,ecutarea an a*amentului le al3. an a*ament le al + actul *uridic prin care 'e creeaza, in cazul actelor admini'trati$e 'au contractelor ori 'e con'tata, in cazul le ilor, .otararilor de /u$ern, acordurilor, .otararilor *udecatore'ti, obli atia de plata pe 'eama fondurilor publice-) 2. !a articolul 2, dupa punctul 301 'e introduc doua noi puncte, punctele 302 'i 303, cu urmatorul cuprin'( )302. an a*area c.eltuielilor + faza in proce'ul e,ecutiei bu etare, prin care in'titutia publica i'i a'uma obli atia de a plati o 'uma de bani, rezultata in urma indeplinirii conditiilor 'tipulate intr1un an a*ament le al pentru li$rarea de bunuri, e,ecutarea de lucrari, pre'tarea de 'er$icii 'i onorarea obli atiilor de plata rezultate in baza le ilor, .otararilor de /u$ern, acordurilor, .otararilor *udecatore'ti, in limita creditelor de an a*ament aprobate prin le ea bu etara anuala303. actiuni multianuale + actiuni a caror perioada de realizare depa'e'te un an bu etar-) 3. !a articolul 2, punctul " 'e modifica 'i $a a$ea urmatorul cuprin'( )". autorizare bu etara + aprobare data ordonatorilor de credite de a an a*a 'i#'au de a efectua plati, intr1o perioada data, in limita creditelor de an a*ament 'i#'au bu etare aprobate-) . !a articolul 2, punctul & 'e abro a.