Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, Gicu Popescu,domiciliat. Formulez :

PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de contraventie seria. din 25.11.2007, de catre agentul constatator, prin care am fost sanctionat cu o amenda si suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile, a carui anulare o cer.

Motivele plangerii: In fapt, am fost sanctionat cu o amenda contraventionala si suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice pe o perioada de 30 de zile pentru faptul producerii accidentului. In realitate, nu sunt vinovat de savarsirea faptei, deoarece conducatorul auto Vasile Ionescu a cauzat accidentul prin nerespectarea obligatiei, ce-i revenea, de a permite parasirea din intersectie a vehiculului ramas n interiorul acesteia, motiv pentru care cer admiterea plangerii, in anularea procesului-verbal de contraventie citat. Pe de alta parte mentionez ca data in care mia fost comunicat procesul-verbal, 27.12.2007, a fost una ulterioara termenului legal de o luna. In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 101 alin. (1) pct.7 din Codul Rutier, art. 14 alin. (1) din O.G. 2/2001. In dovedirea motivelor enuntate inteleg sa ma folosesc de proba cu acte si proba cu martori in consensul in care cealalta parte consimte la ascultarea ca martor a numitei Mariuca Popescu. ( Conform art. 189 alin. (2) din Codul de procedura civila este posibila ascultarea ca martor a sotiei lui Gicu Popescu in cazul in care partile convin expres sau tacit asupra acesteia.)

Data depunerii , 21.01.2008

Semnatura, Gicu Popescu

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ORADEA