Sunteți pe pagina 1din 3

Cetăţeanul european al viitorului

Motto: „Un întreg este mai mare decât


suma părţilor sale”.
(Aristotel)

Existenţa umană a fost întotdeauna bazată pe traiul într-o comunitate.


Deşi omul, de la natură înzestrat cu orgoliu personal, se consideră o fiinţă
individuală, capabilă de a evolua fără susţinere din partea altora, este
recunoscut faptul că universal uman, lumea pe care noi o dominăm, este bazată pe
dezvoltarea colectivităţilor.
Adevăratul progres poate fi înregistrat numai prin contopirea mai multor idei,
prin dezbateri pe diferite păreri, prin încercări de acceptare a opiniilor
celorlalţi, prin toleranţă şi fraternitate.
Omul zilelor noastre simte nevoia de integrare, de a adera la o nouă structură,
superioară celei vechi şi de a obţine beneficii de pe urma acestor aspiraţii. El
îşi doreşte să fie protejat, să locuiască într-un univers în care egalitatea
şanselor domină vizibil discriminarea.
Consiliul Europei, entitate politică, economică şi socială, care adună la un loc
oamenii din 47 de state, urmăreşte şi susţine chiar aceste idei, creându-se o
comunitate prielnică evoluţiei umane.
Consiliul Europei nu s-a dezvoltat pur şi simplu ca o organizaţie dezgolită de
semnificaţii.
El s-a creat ca o uniune între oameni, nu între state. Dorinţa umană de apărare a
propriilor drepturi, de dezvoltare a conceptului de democraţie, aspiraţia spre
perfecţionare au fost motoarele care au declanşat “nebunia” întregului proiect
pornit în anul 1949.
“De ce n-ar exista un grup european capabil să dea un sentiment de patriotism
extins şi de cetăţenie comună popoarelor înspăimântate ale acestui continent
turbulent şi puternic?” întreba retoric Winston Churchill în chemarea “Ridică-te,
Europă!”.
Interogaţia era fundamentată deoarece oamenii simţeau nevoia unei uniuni, a unei
colaborări permanente şi prolifice.
Şi iată-ne astăzi deja integraţi într-o organizaţie politică, Consiliul Europei,
un tot unitar care militează pentru dezvoltare, evoluţie şi înflorire din toate
punctele de vedere.
Ca simplu tânăr într-o lume în plină expansiune nu pot să nu mă întreb ce va fi în
viitor, cum se va dezvolta lumea şi ce perspective vom avea noi, cetăţenii
europeni. Este esenţial să privim totul de acum, prin oglinda translucidă a
timpului. Prezentul pune bazele viitorului aşa că este necesar să fim educaţi, să
fim formaţi ca oameni demni pentru o societate înfloritoare.
Dar ce atribute va avea cetăţeanul european al viitorului? Deschid mari ochii
minţii şi încerc să-mi inchipui viitorul prin prisma eforturilor prezentului.
Personal, întrevăd că individul european va fi o persoană cu gandire
multilaterală, capabilă de integrare şi relaţionare. El va milita la apărarea şi
repectarea drepturilor omului, va informa întreaga populaţie cu privire la
importanţa protejării şi fructificării acestora, deoarece aceste sentimente îi vor
fi induse în momentul studierii istoriei. Astfel, respectul pentru strădaniile
generaţiilor anterioare, pentru toate proiectele lor (Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană revizuită etc.) se va concretiza în
încercarea perpetuă de a dezvolta aceste concepte.
Sunt un cetăţean european al viitorului şi mă „întrevăd” luptând pentru supremaţia
dreptului, deoarece spiritul de combatant îmi este insuflat incă de acum, din
efemerul prezent pe care îl trăiesc. Şi nu, nu gândesc aşa doar datorită faptului
că vieţuiesc într-o ţară membră a Consiliului Europei. Admit că aceste idei mi-au
fost insuflate, dar am văzut în ele miezul de adevăr, focul care mi-a aprins
întreaga fiinţă. Pentru mine, cetăţeanul european nu va fi un simplu om trăindu-şi
existenţa spre moarte. El va trăi într-o lume democratică, iar părerile şi ideile
lui vor fi preluate, argumentate logic, coerent, eficient, dezbătute şi utilizate
pentru progresul tuturor fiinţelor umane.
Consiliul Europei are ca obiectiv favorizarea conştientizării şi încurajării
dezvoltării identităţii şi a diversităţii culturale a Europei. Aşadar, această
organizaţie va duce la consolidarea legăturilor între state, între indivizi,
cetăţeanul devenind capabil de a face schimb de păreri, de impresii, valorificând
în propria ţară ideile cu impact major în statele superior dezvoltate.
Astfel, concepţiile folositoare aparţinând celorlalţi vor fi asamblate şi aranjate
în aşa fel încât să se potrivească perfect ţării respective. Fiecare cetăţean în
parte va pune câte o piatră la temelia dezvoltării ţării, va încerca să ridice
statutul acesteia la standardele europene contribuind astfel la ridicarea
nivelului de trai. Mai mult decât atât, va fi facilitat în acest mod schimbul
cultural.
”Teritoriul comun al europenilor este cultura “, scria Paul Valery. Susţin ideea
conform căreia cetăţeanul european al viitorului se va dezvolta intelectual,
dobândind cunoştinţe universale, temeinice. El îşi va dezvolta spiritul de
acceptare a celorlalţi, nu va mai fi îngrădit de limitele ţării şi va ajuta la
dezvoltarea acesteia. Consiliul Europei chiar acest lucru îl urmăreşte:
împrumutarea ideilor de la statele mai evoluate, dar păstrarea neîntinată a
tradiţiilor şi obiceiurilor fiecărei ţări în parte.
Informarea cetăţeanului este un alt obiectiv prioritar al comunităţii europene. În
1994 a fost inaugurat la Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare al
Consiliului Europei, care desfăşoară o activitate de informare a autorităţilor, a
societăţii civile, de editare şi traducere a unor documente ale organizaţiei şi de
promovare a politicii acesteia. Astfel, individul european va fi tipul omului
interesat, care va şti cum să procedeze astfel încât acţiunile lui să-i fie
benefice.
Acesta va fi capabil să prezinte şi celor neavizaţi importanţa şi rolul
Consiliului Europei, va putea să expună şi să susţină ideile dezbătute în cadrul
acestuia şi va reuşi să convingă omul de rând de dăruirea şi strădaniile celor
care militează spre o societate prosperă.
Cetăţeanul european va manifesta dragoste pentru celălalt, solidaritate,
toleranţă, înţelegere, loialitate, respect faţă de principiile pe care s-a
construit Europa: democraţie, justiţie socială şi drepturile omului. El va fi
într-o căutare continuă a soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă
societatea europeană. Astfel, individul european se va dezvolta împreună cu
Consiliul Europei, fiecare contribuind la construcţia continentului nostru, bazat
pe respectul pentru solidaritate şi diversitate.
Cetăţeanul european nu se va lăsa robit de aparenţe, ci va şti să privească
sufletele celorlalţi, va încerca să elimine discriminarea şi să înlăture
xenofobia, deoarece pentru el, Europa va fi un amalgam de naţiuni care se vor
completa reciproc.
Sunt prea mic pentru a mă considera aşa de mare încât să schimb mentalităţi, dar
aş putea încerca. În calitate de viitor individ european ştiu că mă voi strădui să
demonstrez şi să preţuiesc toleranţa şi respectul faţă de semeni şi comunitate,
dragoste pentru mediu şi pentru valorile umane.
Oamenii, conştienţi încă de acum de impactul negativ al unor acţiuni întreprinse
(clonarea umană, drogurile, terorismul) au început să-şi manifeste interesul
pentru rezolvarea problemelor. Cetăţeanul european va continua dezvoltarea
proiectelor începute în prezent şi se va dărui întru totul încercării de
soluţionare a dificultăţilor apărute în drumul dezvoltării.
Aşadar, cetăţeanul european va participa la consolidarea tuturor proiectelor, se
va implica activ şi va aprecia tot ceea ce se defineşte prin termenul de „valori”.
Pe lângă apartenenţa la Consiliul Europei, România face parte şi din Uniunea
Europeană, o organizaţie cuprinzând 27 de state, toate membre ale Consiliului
Europei.
Astfel, cetăţeanul european român beneficiază de drepturile ambelor organizaţii,
încercând la rândul lui să ajute la dezvoltarea şi evoluţia spaţiului european.
În concluzie, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană susţin evoluţia individului
într-un cadru complex de dezvoltare, sprijinind ideile şi concepţiile omului,
modelând cetăţeanul european şi transformându-l într-o fiinţă capabilă, demnă de
respect şi cu dorinţă de autodepăşire.
Victor Hugo afirma: „Omul nu este un cerc cu un singur centru. Este o elipsă cu
două focare. Faptele sunt unul, ideile celălalt”.
Astfel, principiile celor două organizaţii vor să dezvolte exact aceste „focare”
ale complexităţii umane, să ajute cetăţeanul să înveţe să le combine spre a-şi
desăvârşi, exacerba şi contura existenţa, spre a şti să-şi apere drepturile, să
lupte pentru o lume egală, unită şi cu aspiraţii spre o permanentă perfecţionare
şi evoluţie.