Sunteți pe pagina 1din 277

INSTITUTUL DE TIIN E ALE EDUCA IEI

Laboratorul Teoria Educa iei

EDUCA IA INFORMAL MASS-MEDIA


I

BUCURETI, 2005 1

Autori: Coordonatori: conf.dr. Gheorghe Bunescu dr. Elisabeta Negreanu Echipa de cercetare:
Gabriela Alecu Dan Badea

dr. Speran a Farca Adrian Mircea Cornelia Novak Analiza datelor statistice: Cornelia Novak Procesare date: Simona Lupu Fotinia Neagu Elena Parascovici Vlad Pascu Tehnoredactare: Elena Parascovici Colaboratori: Exper i din mass-media, cercetare i nv mnt superior Directorii colilor din e antion Inspectorii din cadrul inspectoratelor colare jude ene Profesorii din liceu, coli profesionale i grupuri colare

Institutul de tiin e ale Educa iei

Teoria Educa iei 2005

CUPRINS
Prefa Gheorghe Bunescu 5 6 8

1. Introducere Elisabeta Negreanu

2. Educa ia informal i mass-media Dan Badea; Adrian Mircea 2.1. Definirea educa iei informale 2.3. Educa ie informal. Socializare 8 10 11

2.2. Rela ia dintre adolescent i mass-media

2.4. Adolescen a perspectiva psihosocial . Subcultura tinerilor 2.4.1. Adolescen a criz i dezvoltare12 2.4.2. Cultura tinerilor 13 2.5. Comunicarea i cultura de mas 15 2.5.1. Comunicarea de mas 15 2.5.2. Modele ale comunicrii de mas 15 2.5.3. Receptarea ca proces hermeneutic 19 2.5.4. Efecte i influen e mass-media: Cui prodest? 2.5.5. Cultura de mas 20 2.6. Axe, mize i obstacole ale investiga iei 2.7. Presupozi ii i interoga ii de principiu 23 22

11

19

3. Contextul i metodologia cercetrii Gheorghe Bunescu; Cornelia Novak 3.1. Orientri metodologice ale cercetrilor privind influen a mass-media 3.2. Studii i sondaje n Romnia privind influen a mass-media 28 3.3. Instrumentele cercetrii. Aspecte metodologice privind proiectarea 3.4. Popula ia investigat. Aspecte metodologice privind e antionarea 3.4.1. Caracteristici ale e antionului 33 3.4.2. Caracteristici ale popula iei investigate 34 3.5. Aspecte metodologice privind analiza rezultatelor 35 37 3.6. Caracteristici ale popula iei investigate, rezultate din cercetare 3.6.1. Caracteristici ale mediului familial 37 3.6.2. Caracteristici ale mediului educa ional 39

25 25 30 32

4. Rezultatele cercetrii 41 4.1. Rezultate privind elevii Gabriela Alecu; Dan Badea; Adrian Mircea; Elisabeta Negreanu 41 4.1.1. Consumul de mass-media 42 4.1.1.1. Accesul la mass-media 42 4.1.1.2. Timpul liber 45 4.1.1.3. Utilizarea mediilor de comunicare 48 4.1.1.4. Preferin ele elevilor n raport cu mediile de comunicare52 4.1.2. Motiva ia consumului de mass-media 58 4.1.3. Comunicarea 65 4.1.3.1. Comunicarea educa ional/pedagogic 65 4.1.3.2. Modalit i de procurarea a informa iei de interes pentru adolescen i 70 4.1.3.3. Comunicarea interpersonal 72 4.1.3.4. Capacitatea de receptare 74 4.1.4. Valorile n proiectele, modelele, orientrile de valoare ale elevilor 75 4.1.4.1. Proiectul de via 76 4.1.4.2. Modele 80 4.1.4.3. Orientrile de valoare 82 4.1.5. Efecte i opinii 87 4.1.5.1. Influen e. Efecte 87

4.1.5.2. Opinii specifice despre mass-media 89 4.1.5.2. Opinii generale despre mass-media 94 4.1.6. Propuneri 97 4.1.6.1. Radio 101 4.1.6.3. Presa scris 106 4. 2. Rezultate privind profesorii Gheorghe Bunes cu 109

4.2.1. Consumul de mass-media 110 4.2.1.1. Interesul pentru presa scris: 111 4.2.2. Opinii privind calitatea mesajului mass-media 113 4.2.2.1. Gradul de satisfac ie fa de calitatea mesajului media 113 4.2.3. Preferin e pentru programe, emisiuni mass-media inclusiv divertisment 4.2.4. Motiva iile elevilor pentru consum de mass-media 123 4.2.5. Comunicare media i comunicare educa ional 125 4.2.6. Valorile culturii colare i valorile culturii media 127 4.2.7. Efectele mass/media privind comportamentul tinerilor, elevilor 134 4.2.7.1. Influen a mass-media asupra tineretului 135 4.2.7.2. Schimbri n comportamentul elevilor i factorii care le influen eaz 4.2.8. Mass-media i schimbrile n practicile educa ionale colare 140 4.2.8.1. Modificri ale practicii educa ionale la profesori 140 4.3. Rezultate privind prin ii Speran a Farca 151 4.3.1. Consumul de mass-media 153 4.3.1.1. Accesul la mass-media 153 4.3.1.2. Preferin e pentru utilizarea televizorului 157 4.3.1.3. Preferin e pentru petrecerea timpului liber 158 4.3.2. Comunicarea n familie159 4.3.3. Valori. Semnifica ia televizorului pentru familie 160 4.3.4. Opinii 161 4.3.4.1. Opinia prin ilor referitor la corectitudinea mass-media 161 4.3.4.2. Opinia prin ilor referitoare la factorii de influen asupra tinerilor 4.3.4.3. Responsabilitate 165 4.3.4.4. Atitudini 167 4.3.5. Propuneri 168 4.3.6. Concluzii 169 4.4. Opiniile exper ilor Elisabeta Negreanu 169 4.4.1. Diagnosticarea rolului mass-media n educa ia informal 170 4.4.1.1. Valorile, modelele, simbolurile promovate de mass-media 170 4.4.1.2. Trebuin e, motive, virtu i educative ale consumului de mass-media 4.4.2. Socializarea 175 4.4.2.1. Coeziunea social, identitatea personal 176 4.4.2.2. Divergen a, convergen a intereselor 177 4.4.3. Influen ele consumului de mass-media asupra tinerilor 178 4.4.3.1. Identificarea influen elor negative ale mass-media 179 4.4.3.2. Atitudini i msuri pentru reducerea inflen elor negative 182 4.4.4. Responsabilitatea privind calitatea produc iei i a influen ei mass-media 4.4.4.1. Familia 183 4.4.4.2. coala 184 4.4.4.3. Mass-media 185 4.4.5. Propuneri pentru realizarea unei educa ii prin i pentru mass-media? 186 5. Concluzii i propuneri Gabriela Alecu; Dan Badea; Gheorghe Bunescu; Adrian Mircea; Elisabeta Negreanu 188 5.1. Concluzii privind parametrii consumului de mass-media 188 191 5.2. Concluzii privind parametrii subiectivi ai receptrii mass-media 190 5.3. Concluzii privind tendin ele influen rii tinerilor de ctre mass-media 5.4. Propuneri 193 Bibliografie 196

119

138

162

173

183

Prefa
Lucrarea "Educa ia informal i mass-media" s-a realizat n cadrul programului de cercetare al Institutului de tiin e ale Educa iei, n anul 2004, de c tre o echip format din: Gheorghe Bunescu, Elisabeta Negreanu (coordonatori), Gabriela Alecu, Dan Badea, Speran a Farca, Adrian Mircea i Cornelia Novak. Cercetarea este, din cte se cuno a te, prima pe aceast tem n Romnia, pe un e antion reprezentativ de elevi i profesori de liceu, precum i pe un e antion semnificativ de prin i ai elevilor - afla i la vrsta (pre)adolescen ei, cnd se structureaz atitudinile fa de via , societate, cultur. O asemenea cercetare are meritele i limitele ei. Cercetarea a fost motivat de necesitatea investigrii unui raport tensionat ntre logica predominant comercial a mass-media i logica educa ional . Scopul cercetrii a fost de a oferi solu ii ameliorative, de a sensibiliza i con tientiza institu iile educa ionale, mediatice i politice, oamenii cu preocupri i rspunderi n domeniul educa iei, pentru a crea condi iile unui parteneriat din perspectiva educa iei permanente - realizat prin toate formele educa iei (formale - colare, nonformale - extra colare i informale - inclusiv prin mass-media, familie). Pentru echipa de cercetare a aprut clar c realizarea unui evaluri riguroase, unei imagini structurate privind impactul mass-media asupra elevilor condi ioneaz oferirea unor solu ii pentru valorificarea poten ialului educa ional al mass-media. Lucrarea cuprinde, ntr-o prim parte, fundamentele teoretice i premizele metodologice ale cercetrii. Sunt prezentate, n continuare, rezultatele sintetice ale anchetei prin chestionar a elevilor, profesorilor i prin ilor - viznd opiniile, atitudinile acestora cu pri vire la educa ia informal i mass-media, influen a mass-media asupra educa iei tinerilor, elevilor. Concluziile lucrrii sunt nso ite de unele recomandri pentru institu iile cu responsabilit i n domeniul educa iei i culturii. Lucrarea poate servi celor care doresc s cerceteze problematica raportului dintre mass-media i educa ie, s ia decizii ameliorative pe baza cunoa terii aspectelor teoretice i practice prezentate n lucrare. Cercetarea este rezultatul unei muncii intense, de echip. Contribu iile autorilor la redactarea lucrrii sunt men ionate la cuprins. Mul umim tuturor colaboratorilor la desf urarea cercetrii i la apari ia lucrrii.

1. Introducere
Cercetarea a fost proiectat din necesitatea de a constata modul n care mass-media particip la educa ia informal i de a sensibiliza responsabilitatea comun a productorilor din acest domeniu, a jurnali tilor, a managementului mediatic, dar i a familiei, colii, institu iilor culturale, cu privire la calitatea acestei educa ii, pe care o primesc copiii i tinerii. Pentru c tinerii au o mare plasticitate n formarea aspira iilor i a op iunilor, a deprinderilor, iar la vrsta de 15-16 ani, experimenteaz alegerile n plan cultural i social, i formeaz preferin ele, pasiunile, convingerile, multe din produsele mediatice le sunt destinate i produc influen e semnificative n via a lor. De aceea am ales ca popula ie int a cercetrii elevii afla i la aceast vrst . n func ie de experien a de consum mediatic personal, uneori foarte timpurie i intens, pe care o au copiii i tinerii, n func ie de practicile sociale i mediul cultural, de familie i de via a colar , tinerii primesc influen e negative i le manifest n comportament. Adesea fr a- i putea da seama de condi ionarea pe care au primit-o, considernd chiar c ei se manifest n mod independent, liber, original, tinerii, impregna i de cultura media, pun n aplicare moda, limbaju l, stilul promovate de aceast cultur. Este de aceea necesar pentru ei s tie care sunt influen ele pe care le primesc, s le evalueze critic, s fie capabili de op iuni n favoarea dezvolt rii i afirmrii personale n sens pozitiv. Cercetarea s-a ncadrat n preocuprile de a proteja minorii de influen ele negative ale mass-media, preocupri care au fost stimulate i de obiectivele directivei Televiziunea fr frontiere a Uniunii Europene, pentru ndeplinirea c reia au avut loc mai multe dezbateri, organizate de Ministerul Culturii i Cultelor i de CNA, cu concursul reprezentan ilor din massmedia, din nv mntul superior, din cercetare, din partea diferite lor organisme guvernamentale i a unor organiza ii neguvernamentale. n aceste dezbateri, la fel ca i n foarte bogata literatura de specialitate cu privire la mass-media, la comunicare, o problem persist: raportul dintre massmedia i educa ie. Reprezentan ii media i mul i teoreticieni consider c educa ia nu reprezint un scop, o func ie asumat a mass-media. De aceea n politica de programe sau n cea editoral , n con inutul emisiunilor/articolelor, educa ia este eludat i nlocuit cel mai adesea cu divertismentul. Pe de alt parte este invocat educa ia precar a publicului, dovedit prin audien a la vizionarea tirilor, a filmelor n care violen a este n prim plan ca i la emisiunile n care abund vulgaritatea, nivelul cultural sczut. A fost proiectat cercetarea i pentru a constata cum privesc diferi i actori sociali raporturile dintre educa ie i mass-media. Pe lng elevi au fost chestiona i i profesori, p rin i, speciali ti din diferite domenii i din mass-media. n domeniul educa iei i al tiin elor educa iei, mass-media este recunoscut ca un factor important al educa iei informale. Cercetarea i-a propus s determine msura n care acest statut este acordat de ctre categoriile de public investigate prin cerin ele i propunerile pe care la formuleaz n privin a mass-media. Educa ia n familie, alt factor, de prim rang n educa ia informal, precum i educa ia formal, realizat n coal, au fost investigate n rapoturile acestora cu influen ele educative ale mass-media, care ac ioneaz n contextul complex al 6

experien elor de via ale tinerilor. Dintre aspectele care au fost cuprinse n motivarea proiectului, alegerea scopului, a obiectivelor i a ipotezelor men ionm cteva: a). Motivarea cercetrii a pornit de la constatarea faptului c n via a cultural i n abordrile teoretice ntre logica predominant publicitar-comercial a mass-media i logica educa ional apare un raport tensionat, care e necesar a fi investigat pentru a propune solu ii ameliorative favorabile dezvoltrii durabile a societ ii romne ti n ansamblul ei. 2) Scopul cercetrii a fost acela de a contribui la con tientizarea rolului mass-media n educa ia informal i la cre terea responsabilit ii institu iilor mediatice, politice i educa ionale pentru a crea condi iile unui parteneriat din perspectiva educa iei permanente. 3) Obiectivele proiectului s-au concretizat n investiga iile necesare pentru a putea oferi o imagine relativ structurat despre impactul presei scrise i audio-vizuale asupra educa iei informale a adolescen ilor i, prin aceasta, pentru a sensibiliza i contribui la implicarea tuturor institu iilor interesate i responsabile de mbunt irea condi iilor educa ionale din societatea noastr. De aceea au fost proiectate mai multe instrumente de cercetare: chestionarul pentru elevi, chestionarul pentru profesori, chestionarul pentru p rin i, ghidul de interviu pentru exper ii din diferite domenii, care s fie capabil a aduce informa iile necesare constituirii acestei imagini din perspectiva mai multor actori sociali, i a mai multor parametri. Au fost proiectate instrumente de cercetare pentru detectarea parametrilor obiectivi, a a cum sunt: dotarea cu mijloace de receptare, nivelul consumului de mass-media, utilizarea timpului liber .a., ca i a unor parametri subiectivi, a a cum sunt: motiva ia, orientrile de valoare, a teptrile, evalurile i satisfac iile n legtur cu mass-media, pe care subiec ii investiga i le recunosc. Prelucrarea, interpretarea rezultatelor cercetrii considerm c pot reprezenta baza unor propuneri i dezbateri care s conduc la scopul precizat anterior. 4) Ipotezele cercetrii, pe care le-am instrumentat metodologic i le-am verificat prin desf urarea cercetrii au fost: - O bun parte a activit ilor de transmitere a valorilor, a normelor de comportament i a modelelor de gndire care erau controlate preponde rent de familie, de coal , de comunitate, a fost preluat de mijloacele de comunicare n mas. 1ntre cuno tin ele i modelele normativ-valorice furnizate de coal i cele interiorizate prin consumul mediatic exist diferen e semnificative ce pot fi exprimate, mai ales, prin raporturi de tip disjunctiv (conflictuale) sau de tipul paralelismului. - Realizarea unei imagini structurate privind impactul mass-media condi ioneaz oferirea unor solu ii i recomandri pentru ameliorarea situa iei actuale. Cercetarea s-a bazat pe o documentare ini ial i continu, din bogata literatur privind comunicarea, mass-media. n privin a educa iei informale am constatat c sursele de documentare sunt mai pu ine, n referin ele privitoare la rolul mass-media n educa ia informal , aproape c lipsesc la noi. To i cei implica i n aceast cercetare au participat la dezbaterile publice care s-au desf urat pe parcursului anului n legtur cu mass-media i cu impactul acesteia n via a i educa ia tinerilor. Astfel, cercetarea s-a ancorat n procesul dinamiz rii eforturilor pentru cre terea calit ii mass-media i pentru constituirea unor strategii i parteneriate care s conduc la protejarea tinerilor fa de influen ele negative i s creasc n viitor poten ialul de educa ie informal pozitiv, benefic a mass-media. 7

2.

Educa ia informal i ma
1- Cadru teoretic

-media

2.1. Definirea educaiei informale


n literatura pedagogic, conceptul de educa ie informal este, de regul , tratat ca una din formele/modalit ile consacrate ale educa iei, privit ntr-o manier mai curnd liniar , drept un complement al educa iei formale i al educa iei nonformale. Criteriul de demarca ie este cel al gradului de institu ionalizare a ac iunii cu efecte pedagogice. Este o abordare n care conceptul de educa ie se suprapune semantic celui de nv are. Cu alte cuvinte, toat via a este educa ie, pentru c tim cu to ii - toat via a nv m, tot ceea ce facem sau tot ceea ce se exercit asupra noastr, con tient sau mai pu in con tient, inten ionat sau nu, explicit sau tacit, sistematic sau aleator, produce modificri de un fel sau altul la nivelul psihicului i/sau comportamentului nostru. Mergnd n aceast direc ie, cel mai adesea, ncepnd mai ales din anii 70, educa ia informal a fost subsumat paradigmei educa iei permanente , integrat n mitul cet ii educative (Edgar Faure), al societ ii care nva /learning society (Robert M. Hutchins, Torsten Hus n). Este o viziune holist-utopic i, totodat, o perspectiv eminamente social i progresist asupra educa iei, care este privit ca func ie esen ial a unei societ i a cunoa terii, plecndu-se de la presupozi ia unei relative unit i i organicit i a sistemului social. n aceast accep iune, ntre formal, nonformal i informal exist raporturi de continuitate i convergen , toate formele de nv are concurnd, prin modalit ile specifice, la realizarea progresului social. Exist ns o serie de autori care pun n discu ie echivalen a conceptual dintre educa ie i nv are, ar tnd c sfera no iunii de educa ie este mai restrns i condi ionnd-o de caracterul deliberat, relativ organizat i subordonat unor finalit i precise, asumat i explicit pedagogice. Din aceast perspectiv, activit ile de nv are informal, caracterizate prin caracterul lor spontan, difuz, aleator, nu ar trebui numite educa ie, astfel nct mai legitim ar fi s vorbim despre nv are informal . Pe de alt parte, exist teoreticieni care definesc educa ia informal prin raportare la conceptul de influen social, punnd n eviden att caracterul nesistematic, ct mai ales aspectul continuu, cotidian al expunerii la mesaje educogene, integrndu-se aici i fapte sociale precum dresajul, manipularea, ndoctrinarea, pe care pedagogia le-a delimitat ntotdeauna de ideea nobil de educa ie. n acest caz, informalul este abordat n principal n calitatea sa de spa iu social simbolic, care posed intrinsec, pe lng aspectul su informa ional i indiferent de inten ionalitatea sa specific, un poten ial axiologic implicit i, pe cale de consecin , o influen formativ asupra omului. Aceasta este i paradigma prin prisma creia am ncercat s analizm,

prin studiul de fa , care este valoarea acestei influen e implicite n raport cu mesajul educativ explicit, ncorporat n finalit ile i con inuturile educa iei formale. Problematica informalului este extrem de acut astzi, n postmodernitate, din pricina hipertrofierii spa iului simbolic n care tr im, ca urmare a exploziei tehnologice, n general, i comunica ionale/mediatice, n special. Am intrat cu to ii, nolens-volens, ntr-o nou er social, radical deosebit de societ ile moderne, aprute ca urmare a revolu iei industriale, care a produs i continu s produc, muta ii semnificative n ntreg modul nostru de via . Putem spune c postmodernitatea reprezint per se o gigantic coal, care serve te autoreproducerii sale, o surs pe ct de difuz , pe att de ubicu ! - de modelare structural a personalit ii. Ea dispune, prin ns i natura ei, de un proiect pedagogic implicit, di spune de o hidden agenda , de un registru tacit de valori, simboluri, reguli nescrise, mituri, modele, etc., care au un profund impact asupra mentalit ii i comportamentului celor care i sunt expu i ineluctabil. Consecin ele acestor influen e i raportarea lor la valorile i principiile exprimate prin educa ia institu ionalizat de tip colar nu au fost pn acum sistematic explorate i analizate. Mai mult dect att, nu a existat pn acum o real priz de con tiin asupra interferen ei/coliziunii logicilor complet diferite dup care func ioneaz sistemul colar i sistemul social general, la nivelul efectelor asu pra copilului i tn rului. Este tocmai ceea ce proiectul nostru urmre te s surprind, din perspectiva principalului vector al spa iului informal, i anume mass-media. Ipoteza supus verificrii n cercetarea noastr este c mass-media beneficiaz astzi de un prestigiu i de un impact net superioare colii, riscnd s submineze i s duc n derizoriu ra iunea sa propriu-zis educativ i s-o reduc exclusiv la func ia de instruire.

2.2. Rela ia dintre adolescent i mass-media


O descriere foarte sumar a rela iei dintre adolescent i mass-media presupune luarea n considerare a legturilor dintre patru entit i distincte dar interdependente: Spa iul poten ial al educa iei informale Mass-media (incluznd referiri la rolul, func medi tipu de media iile a, ri i mesaj e) Adolescentul i lum ea l u (incluzn i d

1. 2.

d e

3. 4 2 3

4.

nevoile sale, cele care, de regul, nu pot fi satisfcute de experien a contextului imedi comportament at; ul su utilizator de media) Efecte mass-media (rezultatele produse)

c a

Efectele pot fi: 1- inten ionate sau nu de emi tor; 2- anticipate sau nu de receptor; con tientizate sau subliminale; 3- centrifuge sau centripete, percepute optimist sau pesimist; 4- exercitate la nivel individual, de grup, de mas; 5- de natur cognitiv, afectiv-atitudinal, comportamental; 6- efemere sau de durat; majore, limitate, complexe. n plus, efectele media sunt impure i limitate, condi ionate. Sunt impure deoarece rareori se poate demonstra c este vorba despre consecin e datorate numai i numai influen ei mass-media. Efectele sunt limitate, condi ionate nu pentru c influen ele exercitate sunt neaprat slabe, ci n sensul c ele nu depind doar de textul conceput, fabricat i difuzat, ci i de cel propriu-zis receptat, rezultat al creativit ii individului i al resurselor culturale ale comunit ii interpretative creia i apar ine receptorul. Mai mult dect att: nu doar recept orul, ci i transmi torul vehiculeaz structuri de semnifica ie, artefacte mediatice, i nu obiecte neutre decupate din realitatea social. i aceast prim versiune a artefactelor/textelor mediatice este tot multiplu condi ionat de contextul cultural. Desigur, termenii utiliza i de speciali tii n tiin ele informrii i comunicrii sunt relativi: creativitatea poate fi un eufe mism pentru lipsa minimei competen e media, iar realitatea simbolic - un erza de realitate. Dar ideea rmne: mass-

media construiesc imagini ale realit ii, n func ie de logica profitului i a divertismentului, de interese diverse, norme de produc ie variate. La extrem, mass-media abolesc referin a la real, devin un construct suficient sie i, o hiper-realitate. Efectele media pot fi privite ca fiind: 1- parte a unui proces de nv are social, cultural; 2- rezultat al activit ii de procesare a informa iei de ctre receptor; 10

form de adaptare func ional determinat de satisfacerea unor nevoi considerate prim alegere sau nevoi-substitut; 1- rezultat al utilizrii puterii sociale/media pentru a ob ine conformarea celuilalt (influen social, comunica ional). De o manier sau alta, efectele media contribuie la cristalizarea i modelarea culturii tinerilor.

!"#" Educaie informal" Sociali$are


Educa ia informal este nv area acumulat n fluxul vie ii cotidiene, constituind suma experien elor care contribuie, n sens larg, la dezvoltarea personalit ii. Sedimentarea experien elor trite (Erlebnis la Dilthey) este astzi din ce n ce mai mult traversat i contrapunctat de un conglomerat de stimuli, impresii i mesaje mass-media.
Ansamblul particip la modelarea unui anumit tip de experien : experien a mediat (John B. Thompson). i, deoarece mass-media au devenit un element de baz al socializrii, exist un motiv n plus pentru a subsuma educa ia informal procesului de socializare (socioculturalizare). Socializarea presupune interac iune i comunicare (care este o interac iune prin intermediul mesajelor i vehicul al interac iunii). Prin socializare individul are acces la ansamblul semnifica iilor, valorilor, normelor societ ii, adic la cultur (n sens antropologic). Fundamentele culturale pe care se cl de te personalitatea sunt n primul rnd valorile i modele/ pattern-urile culturale. O scurt trecere n revist a acestor componentecheie ale identit ii ne faciliteaz drumul spre cteva mize i interoga ii ale investig rii efectelor massmedia asupra adolescen ilor. Sunt trei mari clase de valori: cele clasice, universale, cele ale modernit ii i, mai recent, valorile vehiculate de globalizare i postmodernitate. Cosmopolit prin voca ie i planetar prin extindere (Edgar Morin), cultura de mas se integreaz perfect n fenomenul globalizrii, deteritorializrii. Valorile, la rndul lor, se transfigureaz n modele culturale. O parte dintre ele sunt mai intens propulsate de ctre mass-media n centrul aten iei. Dup clasificarea ntocmit de Liviu Antonesei exist: modele reale imediate (de proximitate); modele reale mediate (vedetele); modele ideale (construc ii socioculturale rezultate din mpletirea dintre modele reale i achizi iile culturale ale individului); modele fic ionale (propuse de literatur i media). Interoga iile care se impun aici (fie doar i cu simplu rol euristic) ar fi: Ce func ii ndeplinesc aceste modele n cazul adolescen ilor? Ce imagini exemplific idealul de via al acestora, rezultat din mi carea de structurare-destructurare-restructurare a modelelor, inclusiv a celor propuse i privilegiate de mass-media?

!"%" Adole cena & 'er 'ec(i)a ' i*o ocial" Su+cul(ura (inerilor
Adolescen a este o etap de via n care are loc structurarea identit ii n jurul unui sistem personal de valori i al unei treptate con tientiz ri a propriei individualit i. n aceast perioad se pune foarte acut problema rela iei dintre societate i formarea personalit ii. Adolescen ii se pot replia pe pozi ii culturale paralele sau chiar opuse celor ale adul ilor. Rezultatul este (sub)cultura tinerilor, care i elaboreaz propriile simboluri, modele, atitudini i comportamente.

11

ntre cultura tinerilor i cultura de mas exist strnse leg turi, influen e n ambele sensuri, ele se nutresc reciproc.

!"%"," Adole cen a & cri$ i de$)ol(are

Adolescen a este o etap de criz i conflict inter- i intrapersonal, de experimentare de rol,


explorare a unor conduite, interese, credin e alternative. Acum se structureaz personalitatea, capt contur identitatea. Aceasta este compus dintr-o identitate de gen, o orientare profesional

i o perspectiv moral-axiologic asupra lumii. Modelele culturale asociate feminit ii i masculinit ii particip la sexualizarea rela iilor sociale i la socializarea rela iilor" dintre sexe (Margareta Dinc ). Din perspectiva identit ii voca ionale, se constat apari ia de interese, aspira ii diverse, preluate, prin imita ie i identificare, de la persoane admirate de adolescent i care se constituie pentru el n modele, acestea apar innd fie grupului din care tn rul / tn ra face parte, fie subculturii juvenile. n plan genera ional, aspira iile sunt debitoare modei i contagiunii motiva ionale dintre membrii grupului de vrst . De asemenea, n aceast perioad apar, pe lng nevoile primare, cele superioare, de actualizare a poten ialului creativ-expresiv al persoanei: nevoi de autorealizare, cele cognitive i estetice. Adolescen a este intervalul de via cel mai receptiv la schimbrile din societate (aceast caracteristic l-a oprit pe un psiholog de talia lui Piaget s dea o continuare la psihologia copilului). Apare un amestec de adeziune necondi ionat la idealuri, radicalism moral i adaptarea unor pseudovalori ce genereaz comportamente numai formal originale, uneori chiar negative, dar n orice caz frapante (Paul Popescu- Neveanu). Nonconformismul este nso it de apropierea de valori care satisfac egocentrismul, narcisismul, individualismul adolescen ilor. Aderarea la principii hedoniste este n strns coresponden cu intensitatea vie ii pulsionale, de aici aprnd pericolul ca o serie de pseudovalori puse n circula ie de media: s sporeasc aceast foame instinctual insa iabil i s blocheze orice posibilitate de autocontrol i, mai ales, de sublimare, de deturnare a pulsiunilor spre scopuri socialmente dezirabile... (Gabriela Alecu).
Dinamica dup care se constituie identitatea personal este traversat de rela ii de atrac ie, bazate pe afinit i elective, dar mai ales de aspecte conflictuale a c ror dialectic se dovede te hotrtoare pentru profilul identitar:

1- abandonarea, ntre 12 i 16 ani, a identit ii parentale i raportarea la modele de identificare din afara familiei; intervalul de vrs t dintre 16 i 21 de ani se centreaz pe con tientizarea propriei individualit i, pe intensificarea procesului de introspec ie; 1- ambivalen a provenit din conflictul nevoilor: nevoia de dependen (de limitare, de repere), vs cea de autonomie; 2- incertitudinea de status i de rol, consecin a felului n care se percepe pe sine subiectul: tratat ca un minor de ctre lumea p rin ilor, dar solicitat de situa ii noi

Subcapitolul se bazeaz n mare msur pe studiul cu titlul omonim apar innd Gabrielei Alecu.

12

de via s dea dovad de op iuni realiste i s- i asume responsabilit i apropiate vrstei adulte; 1- intensificarea interac iunilor sociale, treptata dobndire a unei identit i sociale, ceea ce presupune o sensibilizare deosebit la prezen a celor din jurul adolescentului, imaginea de sine fiind puternic influen at de atitudinile, opiniile, comportamentele celorlal i. n forjarea imaginii de sine grupul de adolescen i joac un rol hotrtor. Acesta permite: 1- diminuarea incertitudinii de statut prin asumarea de responsabilit i i participarea la decizii n interiorul grupului; 2- satisfacerea nevoii de apartenen i solidaritate datorit coeziunii i consensului ce domnesc n cadrul grupului; 3- ntrirea senza iei de putere i a sentimentului valorii personale, consecin e ale exprimrii libere a membrilor grupului, ale reciprocit ii afective i ale posibilit ii de a ac iona potrivit propriilor impulsuri; 4- facilitarea realismului, grupul permi nd multiplicarea modelelor de identificare i modernd ceea ce n rela ia diadic era excesiv pasional, ultrasubiectiv, foarte particularizat. Jocul identificrilor n cadrul grupului este indefinit variabil dar, exceptnd cazurile de
oarecare imaturitate afectiv, cnd ego-ul rmne topit n matricea grupului, adeziunea total a adolescentului discipol la acest maestru comun este o necesar dar provizorie cale spre constituirea propriei identit i.

2.4.2. Cultura tinerilor Subcultura tinerilor (juvenil ) reprezint un ansamblu de reprezentri, atitudini i comportamente relativ omogene, prin care tinerii i manifest specificitatea i opozi ia fa de lumea adul ilor*. Roselyne Bouillin-Dartevelle grupeaz teoriile despre cultura tinerilor n teorii etiologice i func ionaliste. Cele care se preocup s explice diversele cauze ale apari iei culturii tinerilor cuprind teoriile psihogenetice (dup Erik H. Erikson, propensiunea spre cutarea identit ii favorizeaz apropierea adolescen ilor) i teoriile axate pe transmiterea culturii. Conform lui David Riesman, cellalt devine principala surs de influen are a comportamentului n societ ile industriale, n vreme ce nainte acesta era modelat de tradi ie i intradeterminare. Agen ii tradi ionali de socializare (familia i coala) au pierdut din puterea lor de atrac ie n favoarea grupului de egali. n societatea de mas , extradeterminarea se lrge te pn n cercul vag al mul imii solitare, n care interesele individului sunt aduse la numitorul comun al consumului.
Cultura juvenil este considerat o prelungire sau un apendice al culturii de mas . Edgar Morin afirm c eroii i modelele culturii adolescen ilor sunt furnizate de cultura de mas . Dimpotriv, Edward Shils crede c tocmai cultura juvenil, provenit din mprt irea unor norme comune ce tind s anuleze deosebirile de clas, i-a transferat n estura culturii de mas

Conglomerat de valori specifice sau pur si simplu interiorizare/respingere a valorilor care circul n societate, cultura juvenil poate fi n eleas i ca o sum a unor rituri de trecere spre statutul de adult.
*

13

o parte din valorile sale. Mai pu in preocupat s generalizeze, Ralph W. England subliniaz c grupurile de adolescen i au ca principal func ie divertismentul, acesta consonnd cu valorile hedoniste vehiculate de media. Gradul de participare a tinerilor la cultura juvenil ar depinde de gradul de implicare n grupuri. Teoriile func ionaliste se centreaz pe ralierea la grupul de egali, grup care ntre te integrarea subiectului prin beneficiile pe care le ofer (sentimentul de siguran , cel de mprt ire a aceluia i statut) i care faciliteaz elaborarea de norme comune i a unui sistem autonom de valori. Dificultatea de a identifica i evalua sistemul de valori specifice adolescen ilor a fost probat (involuntar) de cercetarea lui James C. Coleman (The Adolescent Society. The Social Life of the Teenager and its Impact of Education). Indicatorii de evaluare au vizat: tendin ele psihologice ale etapei de vrst (legate de imagina ie, vis, idealizare, obsesia de a pl cea); imaginea pe care ar dori s-o lase adolescenta/adolescentul n coal (elev strlucitor, popular, campion sportiv); calit ile cerute pentru a face parte din grupul dominant (leading crowd). Criteriile i rspunsurile dezvluie gradul nsemnat n care adolescen ii americani au interiorizat valorile promovate n societate i stereotipurile vehiculate n mass-media. Punctul slab al diferitelor teoretizri ale culturii juvenile rezid n semnifica ia acordat sistemului de valori, care se refer cnd la situa ii valorizate (succesul colar, via a plcut, fr griji), cnd la idealurile dup care sunt apreciate atitudinile i comportamentele. Teoriile i cercetrile de sorginte func ionalist tind s privilegieze o imagine-tip a adolescentului (simbolurile, modelele i comportamentele sunt ata ate acelor valori care privilegiaz men inerea ordinii stabilite). Dar, de fapt, generica subcultur a adolescen ilor se compune dintr-o pluralitate de subculturi. Aceste subculturi sunt rezultante ale unui proces complex de socializare, ale unui dialog i conflict ntre modele culturale situate n perspective diferite, n func ie de contribu ia agen ilor de socializare. Familia i coala contribuie la cristalizarea valorilor care se orienteaz n special spre viitor, dar aceste instan e ofer i o raportare la prezent prin sugerarea unor criterii de judecat care intervin n geneza expectan elor, n selectarea i justificarea comportamentelor. Grupul de egali se nscrie ntr-un prezent perceput ca tranzitoriu. Dar acest caracter depinde de imaginea viitorului care s-a conturat pe baza modelelor culturale de care adolescentul s-a impregnat. Dificultatea major a cercetrilor se refer la ecartul mobil dintre valori i comportamentele afi ate de adolescen i. Cum se poate msura se ntreab Dartevelle - inciden a opiniei asupra fenomenelor susceptibile de a fi valorizate dar care n-au fost nc experimentate de tineri, ci doar sesizate de ace tia (percep ia muncii, imaginea familiei)? S-ar putea aduce n discu ie i efortul de a surprinde dimensiunea calitativ a timpului, modul n care se raporteaz adolescen ii la imaginea timpului. Spre deosebire de vrstele anterioare, dominate de dimensiunea spa iului, multe probleme morale i intelectuale sunt abordate de adolescen i prin prisma sentimentului emergent al temporalit ii. Cnd obiectivul cercetrii este influen a mass-media, coordonata timp liber este o variabil de prim ordin. Or aceast no iune nu este att rezidual , ct instrumental , adic vizeaz moduri de utilizare ncadrate de contactul cu media. Se adaug faptul c timpul liber este un timp nu chiar liber, 14

cci fluxul lui este marcat de constrngeri, presiuni , habitudini, intersti ii de timp mort, de o ordine n dezordine de care prezen a ofertei media nu este strin.

!"-" Comunicarea i cul(ura de ma


!"-"," Comunicarea de ma Comunicarea de mas nu este doar consum, ci i comunicare: proces "subtil i complex, o problem de negociere, interac iune i schimb(McQuail). Cele trei entit i nu sunt u or de decelat n cercetare deoarece ele func ioneaz n simbioz cu divertismentul. Disputele despre capacitatea mass-media de a ne modela existen a sunt interminabile. n orice caz, media nu reprezint doar mesajul, iar cultura nu se dizolv integral n comunicare, cum considera McLuhan. n ce prive te utilizrile pe care le d audien a con inutului mediatic, acestea se pot centra pe: 1- informare, n elegerea lumii sociale i exercitarea func iei de control (men inerea unei viziuni de ansamblu asupra mediului imediat); 2- identitate personal, rela ii personale i integrare social; 3- divertisment i evaziune. Aceste direc ii ale utilizrii media reprezint func iile media. Mihai Coman le redistribuie n felul urmtor: 1. informare; 2. interpretare; 3. func ia de legtur; 4. culturalizare; 5. divertisment. !"-"!" Modele ale comunicrii de ma

A. Modelul comunicarea ca proces de influen


Comunicarea - interpersonal i media - produce schimbri, dar nu toate schimbrile pot fi echivalate cu "influen a". Aceast problem prive te acele efecte ce pot fi explicate n termenii ac iunii comunicatorului (D. McQuail). Conceptul de influen social, comunica ional poate fi definit ca fiind: 1- form de ac iune eficient asupra cuiva; 2- ac iunea unui individ sau a unui grup orientat spre modificarea op iunilor i manifestrilor cuiva; 3- modul de comunicare ce are ca principal resort persuasiunea; 4- capacitatea de a genera conformare la sugestiile influen atorului (fcnd apel la "ra iuni pozitive"). Influen a este eficient dac este acceptat de receptor.
Kelman a stabilit o tipologie a proceselor de influen social, pe care, schimbnd ce este de schimbat, le regsim i n cazul utilizrii media:

1- conformarea; 2- identificarea (are loc cnd se adopt un comportament care este "asociat cu o autodefinire
satisfctoare raportat la acea persoan sau grup");

15

internalizarea (se produce n situa ia n care schimbarea este n congruen cu valorile persoanei, este util n solu ionarea unor probleme). Tendin a de identificare/apropiere dintre receptor i agentul de influen are depinde de resursele agentului. Dintre acestea, deosebit de importante sunt "efectul (sugestia) de prestigiu" i credibilitatea agentului (bine informat, transmi tor de informa ii obiective etc.). n felul acesta, agentul constituie un model de referin , ale crui convingeri, conduite constituie repere pentru diverse categorii de grupuri sau persoane (influen a din cadrul grupului de prieteni, dintre profesor i elevi; adoptarea modului de a vorbi i al celui de a se mbr ca al persoanelor i personajelor care apar n mass-media). n abordarea func ionalist influen a este interpretat prin prisma nevoilor receptorului: este rezultatul raportului dintre mesaj i receptor. n sociologia mass-media aceast abordare a generat teoria/modelul "utilizri i gratifica ii". Alt teorie de tip func ional este teoria echilibrului i a congruen ei: individul ncearc s- i elaboreze sistematic i coerent o concep ie despre lume, spre a evita tensiunea l untric i disconfortul (alegem dintre mesajele media pe acelea care ne confirm, ne ntresc punctul de vedere). Dar McQuail atrage aten ia c aria de aplicare a teoriei disonan ei cognitive la comunicare este restrns , deoarece po i adera la atitudini i convingeri antitetice fr a se genera un disconfort puternic. B. Modele privind efectele comunicrii de mas Acestea se refer la aceea ce n sociologia mass-media se cheam "efecte mass-media". O sintez a defini iilor o realizeaz Marian Petcu: "Ce sunt efectele? Forme de influen datorate unor ac iuni determinate ale media, prin raport cu func ia, privit ca o consecin conturat n urma unei corelri dintre nevoile sociale i oferta mass-media [Mihai Coman]. Sau toate modificrile la nivel individual sau social pe care le produc mass-media prin tipul lor de mesaje. Efectele comunicrii sunt, de asemenea, ansamblul de procese i de consecin e pe care le presupune receptarea mesajelor, procese i consecin e care nu pot fi atribuite dect actului de comunicare [Van Cuilenburg et al: tiin a comunicrii, Humanitas]"(Sociologia mass-media, Dacia, 2002, p.52). Modele centrate pe audien - efecte limitate "Utilizri i gratifica ii" Conform acestui model, actul de receptare este activ, de utilizare specific. Experien ele mediatice au rolul de a satisface ("gratifica") anumite nevoi: divertisment, c utarea identit ii personale i compensarea lipsei de rela ii interpersonale etc. Utilizatorul media, n func ie de anterioarele sale experien e mediatice, va face alegeri n cuno tin de cauz. Tocmai de aceea efectele asupra receptorului nu sunt majore: utilizarea mass-media ofer recompense anticipate. Pe de alt parte, mass-media reprezint doar una dintre cile de satisfacere a nevoilor. Efectele depind de interac iunea cu alte modalit i de rezolvare a problemelor. Limitele abordrii: 1- supraestimarea caracterului activ al utilizatorului (vizionarea TV, subliniaz McQuail, este foarte pu in selectiv); 2- n schimb, subestimarea calit ii tehnice i culturale a mesajelor. 16

De fapt, punctul nevralgic este n alt parte: definirea i identificarea nevoilor. Clarificri n domeniu a adus James Lull. Nevoile (necesit ile) sunt fiziologice (de supravie uire) i psihologice. Unele pot chiar s se gseasc n nucleul pre-sine al fiecrei fiin e omene ti la na tere (siguran a personal , apartenen a social). Altele, mai abstracte, ne sunt mai pu in clar imprimate n momentul na terii (curiozitatea, nevoile estetice .a.). Termenul vizeaz o lips, o cerin , dar omul, cum a artat Maslow, are i nevoi superioare: a descoperi, a se dezvolta, a mprt i, a transcende. Influen ate de cultur prin modul de formare i gratificare, nevoile pot fi n elese numai analiznd contextele de gratificare. Ai ci apare o confuzie generat de raportarea la mass-media. Teoreticienii vorbesc despre necesit ile legate de mass-media (gen: informare, integrare social ). n elesul conceptului ajunge s se deprteze de originile sale biopsihice. Lull arat c, de exemplu, din perspectiv biologic, nu exist o nevoie "fundamental" de informa ii, ci una de securitate personal , pe care o pot asigura informa iile. Dac modelul "utilizri i gratifica ii" se bazeaz pe rela ii cauzale ntre condi ii biologice, psihologice i practici media, informa ia sau distrac ia nu constituie necesit i ale persoanei, ci valori utilizate pentru a satisface o cerin , o dorin . Pentru c multe nevoi sunt nv ate, "cultivate", receptorul trebuie considerat n calitate de actor social, supus influen elor lumii exterioare, i nu doar centrat pe strile lui interne i pe interac iunea dintre sine i media.

Satisfacerea nevoilor presupune inten ie, energie i direc ionare, a adar motiva ie. Motivele difer de nevoi prin faptul c presupun "anticiparea cognitiv a unei stri de fapt care urmeaz s se realizeze" (A. Giddens). 1 Receptare i decodificare - perspectiva studiilor culturale Stuart Hall i colaboratorii si pun accentul pe receptor dar i pe mesaj. Tezele colii de la Frankfurt sunt moderate de culturali ti: tr sturile socio-culturale fac astfel nct audien a s nu fie supus omogen influen ei ideologice. Mesajul media este decodificat de receptor la fel cum procedeaz emi torul, n opozi ie cu el, prin negociere (selectare i reordonare a componentelor mesajului).

Modele privind efectele asupra culturii i societ ii - efecte complexe


McLuhan i determinismul tehnologic Marshall McLuhan consider c tehnologia este mai important dect con inutul ("media este mesajul"). Teoria cultivrii (a "indicatorilor culturali") Ipoteza de la care pleac echipa lui Gerbner este c expunerea frecvent la mesajele TV duce, pe termen lung, la adoptarea normelor i concep iilor despre via a social promovate de TV. Imaginea TV asupra realit ii este distorsionat, foarte selectiv, ocultnd anumite aspecte ale realit ii. Copiii i adolescen ii mari consumatori de media tind s priveasc lumea prin "ochelari televizuali". Spirala tcerii Media este generator i vehicul de opinii, creeaz treptat consens n jurul ideilor, punctelor de vedere dominante. Ideile i opiniile predominante sunt supralicitate de audien , media ajungnd s le impun oamenilor ce nu trebuie s gndeasc . 17

Agenda setting Dup aceast abordare, media stabilesc faptele de cunoscut i ordinea priorit ilor. Unii consider c ipoteza prive te mai degrab nv area, acumularea de informa ii dect schimbarea atitudinilor, opiniilor (McQuail i Windahl). Se poate privi fenomenul i ntr-un mod mai complex. Media influen eaz direct "agenda public" (ea se refer la importan a variabil a diferitelor chestiuni de interes pentru opinia public), iar aceasta influen eaz agenda politic. Dar i ntre media i agenda politic exist o influen direct i reciproc. Teoria/modelul dependen ei de media
ntre media, societate i audien se stabilesc rela ii diferite de la o societate la alta. n unele societ i controlul asupra media este mai mare, n altele media are o mai mare independen . n raportul dintre media i audien , uneori media reflect sau merge pe urmele opiniei publice, alteori opinia public este dirijat de mass-media.

n cazuri de criz, schimbare i incertitudine, nevoile de informare, de repere, de reafirmare sau reconfigurare a valorilor cresc, fapt ce amplific pn la dependen nevoia de consum mass-media. Amplificarea decalajelor cognitive Teoriile despre decalajele informa ionale sunt o replic la pozi ia liberal, convins c media au capacitatea de a crea o mas omogen de cet eni bine instrui i. Cu ct persoanele au un statut socio-economic i un nivel de instruire mai nalte, cu att ei vor profita mai mult de pe urma experien elor mediatice. Mass-media nu reduc, dimpotriv , amplific knowledge gap. Alturi de decalajele informa ionale cresc i cele n materie de atitudini, opinii, comportamente. De aici speran ele care se pun n noile TIC.

Mass-media: "vinovatul ideal i victimele fericite"


Mass-media pot ajunge la trista performan de a oferi auditoriului tot ce este mai sordid n imaginarul unei societ i . Se tie, criticile nu mai contenesc la adresa obscenit ii, vulgarit ii, violen ei din mass-media, dar parc rolul lor este s ntreasc i mai mult rating-ul i s-l oblige pe acest "inamic public" s- i perfec ioneze metodele de a ocoli reglement rile CNA-ului, regulile bunului gust i chiar pe cele ale bunului-sim . A a stnd lucrurile, este, totu i, nevoie de nuan ri. Mass-media, mai ales televiziunea, constituie "vinovatul ideal", cel cruia i se poate comod atribui rolul de factor prim n degradarea vie ii sociale. Inclusiv a educa iei. Pentru propriile sale neajunsuri coala arat cu degetul spre diverse forme ale culturii de consum ca spre un " ap isp itor". Acceptarea sau savurarea attor produc ii ndoielnice semnaleaz ubrezenia filtrului cultural (moral-civic i estetic) din partea receptorilor tineri. Faptul c, dup cum remarc Liviu Antonesei, asemenea produc ii i selecteaz "victimele fericite" transform media n hrtie de turnesol a calit ii nv mntului (ceea ce nu nseamn c nivelul de instruire rezolv problema sau c trebuie automat stigmatizat accesul la folk culture).
Dar, la ora actual, o viziune complet determinist, explica iile stricte n termeni psihologici, sociologici sau culturali ti, raliate modelului de comunicare stimul-r spuns, nu ne mai sunt de mare ajutor. Articolul lui Judith Lazar despre violen a TV este pilduitor n acest sens. ( Violen a contagioas? Reprezentare simbolic i realitate). Trecnd n revist cercetrile i explica iile oferite de speciali tii americani n domeniu Judith Lazar afirm : "Nici un cercettor nu a putut demonstra c mass-media ar reprezenta principala cauz a comportamentelor agresive". TV reprezint doar unul

18

dintre factorii prin care se poate explica tipul de comportament antisocial, agresiv al tineretului. Exist dou impediente majore n calea cercetrii influen ei datorate violen ei televizate: 1- dificultatea de a o transforma n variabil independent;

2- faptul c o astfel de cercetare este ntreprins pe termen scurt, pe cnd influen a violen ei TV, adic
rolul jucat n geneza concep iilor, ideilor, n structurarea percep iei i a gndirii, dureaz din copilrie.

De mare importan este clarificarea contextelor n care au loc dezbaterea i intensificarea dezbaterii privind comportamentul juvenil agresiv: ct se uit copilul, adolescentul la televizor? ct st la coal (este ocupat cu coala)? s-au intensificat agresiunile n coli? care rmne baza comunic rii n societate: cea interindividual sau comunicarea de mas? De regul, violen a TV ajunge s impacienteze grupuri mari de popula ie cnd societatea devine foarte sensibil la fapte i simboluri n stare s o agreseze acut, i atunci se intensific i cercetrile care inten ioneaz s identifice o serie de corela ii ntre violen a real i cea televizual. La noi, a fost invers: mass-media sunt cele care au produs ngrijorare cu privire la agresivitatea i lipsa de civilitate din societate. Este un merit al mass-media. Dar, ulterior, media au transformat imaginea n spectacol profitabil care, repetat pn la sa iu, a sfr it n banalizarea imundului. Ca i membrii societ ii, institu iile media au ratat i ele ocazia de a se angaja pe calea cre rii unor condi ii favorabile unei veritabile comunicri (sociale i de ordin tehnic).

12345-

cine impune n societate imaginea adolescentului? (dup cum am vzut, n SUA, aceast misiune a revenit sociologilor, n anii' 50, cnd se teoretizeaz "subcultura juvenil");

2.5.3. Receptarea ca proces hermeneutic Conform principiilor hermeneuticii, a interpreta o form simbolic nseamn totodat o n elegere de sine i a celorlal i, o ncorporare a mesajului n propria existen i o adaptare a acestuia la varii contexte. Procesul de n elegere poate excede cadrul prim al recept rii. Mesajele massmedia sunt discutate cu al ii, povestite i repovestite, reinterpretate, amestecate fugitiv sau constant cu trama alc tuit din gnduri, sentimente, fragmente din propria exi sten , luminndu-se unele pe celelalte n acest proces de elaborare discursiv (John B. Thompson). Abordarea receptrii mass-media sus inut de studiile culturale merge n acela i sens: studiul modului n care oamenii percep experien ele mediatice ca parte din cotidian (Peter Dahlgren). 2.5.4. fecte i influen e mass-media! Cui prodest" Contestatarii aduc mass-media o mul ime de critici: induc pasivitate; uniformizeaz gusturile; transform copilul n adult precoce; determin primatul afectivit ii asupra reflec iei i activit ii, ca i pe acela al spectacolului n defavoarea argumentrii i dezbaterii (confiscarea spa iului public i privatizarea acestuia); produc sufocarea imagin arului sub o pletor de imagini. Expunerea excesiv la media a copilului i a adolescentului conduce la o serie de alte efecte duntoare: desensibilizare la violen ; slab randament fizic i colar; comunicare precar cu familia; abuz de alcool i tutun; intensificarea vie ii sexuale etc. Toate aceste efecte se subsumeaz fenomenului de dependen (mai ales fa de televiziune). Dependen a indic, dup 19

cum arat Florin Tudose, lipsa de op iuni i priorit i, de autocontrol, absen a unui proiect de via , e ec educa ional n plan formal i informal. Cei care vd partea plin a paharului furnizeaz argumente referitoare la: 1 func ia de insolitare / defamiliarizare de ctre televiziune a conven iilor de gndire i a percep iei despre realitate (John Fiske preia terminologia i punctul de vedere din formalismul rus). Argumentul ar fi urm torul: tocmai pentru c mesajele con in percep ii contradictorii, iar codurile au un caracter relativ arbitrar, televiziunea nu ne ncurajeaz s acceptm mesajele tale quale; 2 influen a mass-media asupra perceperii timpului i spa iului: istoricitatea mediat i socialitatea
mediat.

1- Istoricitatea mediat. Percep iile despre trecut, despre modul n care acesta ne influen eaz prezentul, ca i acelea despre lumile situate dincolo de mediul imediat de via nu mai depind doar de experien a personal i de tradi ie. Ele sunt completate, filtrate de formele simbolice mediate . 2- Socialitatea mediat. Pe care de consecin , sentimentul nostru de apartenen la diferite grupuri, la o istorie i un destin comune devine strns legat de mass-medi a; 3 influen a mass-media asupra rela iilor interpersonale: se creeaz o zon de intimitate mediat (de genul rela iei fani-star); 4 participare la formarea sinelui, putndu-se ns ajunge pn la o dizolvare a sinelui n interac iunea mediat; 5 medierea experien ei. Pentru unii experien a mediat nu este ceva care s -i angajeze temeinic; pentru al ii ns are o asemenea relevan , nct poate nlocui experien a trit, direct. n aceast btlie pro i contra mass-media un centru de interes al disputei este reprezentat de problema calit ii. Aprtorii modelului public n eleg calitatea n trei moduri: capacitatea de a reuni categorii diverse de public; calit ile tehnice ale produc iei mass-media; produs rezistent n timp. Postmoderni tii (dar tinerii?), dimpotriv, salut vrtejul ame itor de imagini dispersate i strlucitoare, videoclipul, sitcomurile, ntr-un cuvn t, cultura instant. Sus intorii economiei de pia n materie de audiovizual mizeaz pe cererea efectiv. De re inut din aceast ultim pozi ie este semnul de ntrebare pus n dreptul preten iei modelului public de a furniza el singur standardele de calitate i deschiderea spre universalitate: Preten ia modelului public c are o capacitate de reprezentare nseamn de fapt formularea unei reprezentri virtuale a unui ntreg fictiv (John Keane). !"-"-" Cul(ura de ma Cultur pe placul tuturor, fixat pe o pozi ie valoric ubred, cultura de mas are ca principal func ie, dup cum se tie, divertismentul. Iar acesta se poate foarte u or mbina cu diversiunea: manipularea comercial , ridicarea consumului la rang de mod de via ; distragerea de la gravele probleme ale societ ii, cultivarea conformismului social etc., efecte ce pot fi contracarate de caracterul cu adevrat pluralist al societ ii, de varietatea ofertei mediatice i de posibilit ile de acces la cultura nalt. 2 0

Principala trstur a culturii de mas const n ablonizare: specializarea produc iei massmedia pe genuri, specii i subspecii, cu respectarea unor rigori de construc ie specifice, produsele culturii de mas nefiind adresate unui public difuz, ci unor grupuri de utilizatori cu parametri i ei specifici (A. Roth). Produc ia fiind ncadrat ntr-o serie anumit, receptorul va alege n cuno tin de cauz. De i industria mass-media trebuie s lanseze pe pia produse care poart girul (sau mcar aerul) nout ii, aceste produse nu pot fi cu totul inedite, cci ar perturba orizontul presupus de a teptri al publicului. Se recurge la stereotipuri i formule standard, ceea ce are drept urmare tocmai ntrirea rutinelor (D. McQuail). Absolutizarea respingerii culturii de mas nu este cea mai bun solu ie. Ea nu este n totalitate rupt de cultura nobil sau superioar. n ciuda a ceea ce las unii exper i n tiin ele comunicrii s se n eleag, banalizarea unicului (A. Moles) nu reprezint o realitate inexorabil n privin a culturii de mas. Comunicarea i cultura de mas sub semnul plus-minus? Pe urmele unor orientri n descenden a lui Marx, o serie de teoriticieni au considerat c un conflict major de natur economic a fost preschimbat ntr-unul ntre formele simbolice ale culturii i comunicrii: cultura de mas ca spa iu de manifestare a ideologiei. Cultura de mas a fost conotat negativ, mai nti de cei care aveau o concep ie tradi ional , elitar despre cultur, cum a fost cazul cu reprezentan ii colii de la Frankfurt. Ca industrie cultural , cultura de mas manipuleaz, alieneaz, distruge sentimentul valorii, sus ineau ace tia. Dus la extrem, aceast optic va sfr i prin a presupune c referin a ns i a fost anulat n favoarea imaginii de sine stttoare, a simulacrului.: copia a nlocuit cu brio originalul. Este binecunoscutul leitmotiv al mai multor eseuri ale lui Jean Baudrillard. Dar o bun parte din teritoriile actuale ale culturii i din cele ale comunic rii de mas mbr i eaz o pozi ie mai nuan at. Ele sus in c - semn al "impulsului democratic" - se petrece o apropiere a culturii nalte (nobile/elitiste) de cea de mas i, n acela i timp, c indivizii pot s valorizeze capitalul de subversiune sau de rezisten al culturii populare. La polul opus lui Jean Baudrillard, dar bazndu-se pe o concep ie la fel de sofisticat , John Fiske se strduie te s demonstreze cum omul obi nuit este creativ n interpretarea mesajelor mass-media. Acesta construie te n permanen sensuri ncorporabile experien ei i orizontului s u de via , unul contradictoriu, aflat ntr-un echilibru precar, dar tocmai prin aceasta capabil s reziste euforicei culturi de mas i s o trateze ca pe o opera aperta. Astfel, spiritul popular ar conjuga productivitatea sensului cu "plcerea" de a rezista mesajelor teleghidate. Jean Baudrillard Baudrillard a fost de la nceput un critic al societ ii de consum i al comunicrii de mas. Consumul este considerat nu doar practic material sau "fenomenologie a abunden ei", ci organizarea acestora sub forma unei "activit i de manipulare a semnelor". n sens tradi ional, un obiect era un intercesor al experien ei, obiect viu tocmai prin rela ia de interioritate i tranzitivitate cu gestica umanului. Cnd obiectul s e transform n obiect de consum, el cap t caracter de semn, ceva exterior unei rela ii concrete, pe care semnul, n raport cu alte obiecte-semne, nu face dect s o semnifice (Sistemul obiectelor, Echinox, 1996). Din mediatoare, 21

obiectele devin semne, substitute ale rela iilor umane. Este ceea ce se petrece i cu imaginile i mesajele media, mai ales n domeniul publicit ii. O dat cu obiectul-semn "se consum" rela ia, ideea de rela ie ncrustat n acel obiect. n economia general a societ ii, ideologia comunicrii i cea a consumului au ajuns s reprezinte, pentru individ, piloni ai orient rii valorice i surse ale activit ii sale simbolice. Publicitatea, scrie Baudrillard, u ureaz "absorb ia spontan a valorilor sociale", interiorizarea, n chiar actul consumului, a "instan ei sociale i a normelor ei". n acest sens, se poate considera c hedonismul, ca valoare de baz vehiculat de mass-media, nu depinde obligatoriu de vreo doctrin: este o "filosofie in actu" (Radu Voinescu). Mod de a spune c tinerii nva (dac nva ) ceva de pe urma mass-media distrndu-se. De fapt, filosoful francez este mult mai tran ant. Dup Baudrillard, mass-media nu posed valen e democratice intrinseci. Industria cultural produce "non-comunicare", mesajele mediatice sunt "transformate n modele, neutralizate n semne", adic n configura ii domesticite i stoarse de substan ; deosebirea i schimbul de opinii sunt blocate, anesteziate de spectacolul formelor simbolice. Mass-media conduc la golirea formelor de orice fel de con inut viabil, la ruperea legturilor dintre semn - act de reflectare a realului - i realul nsu i. Con tiin a, intimitatea sunt opresate de comunicarea mediatic, totul se dizolv instantaneu prin lipsa oricrei distan ri, a oricrui refugiu din fa a unei transparen e "obscene". Otrava simulacrului devine atotcotropitoare. A a cum s-a observat, evocnd un tablou apocaliptic a l imperialismului media, Baudrillard aduce un elogiu pe dos puterii media. Paginile teoreticianului postmodernismului sunt o prob a chiar "extazului comunicrii". 2.6. #$e% mi&e i o'stacole ale in(esti)a iei Proiectul de cercetare include patru cadre de referin : adolescen ii, via a cotidian (incluznd socializarea/educa ia informal), mass-media (al cror cmp extensibil este cultura mediului nconjurtor Ren Berger) i comunicarea, n calitate de element central al celorlalte cadre de referin . Investiga ia este structurat prin intermediul a cinci axe de interes privind subiec ii: identitate sexual , identitate voca ional, criz identitar, grupul de adolescen i i criza moral-axiologic (v. Gabriela Alecu). Ea se ncadreaz n genul de studii care corespund n sociologia comunicrii capitolului despre efecte mass-media. Centrar ea cercet rii este pe mesaje (considerate ca texte, discursuri). Adolescentul a fost inclus n investiga ie innd cont de structura personalit ii sale a a cum a fost aceasta descris , n varii lucrri de specialitate, de exemplu, de J. Leif i J. Delay (Psychologie et ducation, tome II: L adolescent, Nathan, 1968): 1- Interese: pentru activit i cotidiene; lecturi; n elegerea de sine; corpul (sexualitate i sport);
interese voca ionale; interese spirituale; politic.

2- Dezvoltarea gndirii: ca expresie a subiectivit ii; ca orientare spre adevrul tiin ific, spre obiectivitate. 2 2

Limbajul: logica discursului la adolescen i; conversa ia (ca semn al sociabilit ii) i limbajul colocvial; gramaticalitatea limbajului; limbaj i cultur. Spa iul intersti ial dintre gndire i limbaj este ocupat de simboluri. 1- Afectivitatea: centrarea pe sine i indecizia de rol; forme de manifestare: dorin a de independen ; spiritul de contradic ie; revolta i negativismul; absolutismul judec ii; extravagan a. Afectivitate i cultur (de mas): fanii i cultul vedetei, muzica tinerilor. 2- Raporturile cu ceilal i: prin ii i modelele parentale (incluznd modele socio-educa ionale i culturale de feminitate i masculinitate); educatorii; prietenii; grupul de vrst ; dragostea. Se va ine cont de importan a proceselor de identificare i proiec ie, dat fiind faptul c, dup cum a artat Edgar Morin, aceste procese explic succesul culturii de mas n rndurile tinerilor. Indicatorii dup care se construiesc instrumentele de cercetare vizeaz: 3- practici de interac iune cu media, incluznd aici: frecven a consumului de massmedia; tipuri i exemple de mass-media frecventate; ierarhia preferin elor pentru diferite mijloace de comunicare; motiva ii, nevoi ale adolescentului utilizator de media; opinia despre aspectele controversate sau considerate n generale negative cu privire la mass-media; 4- utilizarea timpului disponibil pentru alte activit i; 5- influen a mediului colar i familial, al grupului de vrst n modelarea raportului dintre adolescent i media, n legtur cu valorile, modelele culturale, atitudinile adolescen ilor n varii situa ii i cadre de socializare; 6- efecte/influen e ale utilizrii mass-media n materie de: gusturi; stil de via invocat; reu ita n via ; locul atribuit mass-media n riturile educative ale colii i ca resurs n autodidaxie; implica ii n derularea i organizarea vie ii cotidiene; comunicarea i interac iunea cu ceilal i; atitudinea fa de imaginea creat de media formelor institu ionale; imagini, mesaje despre existen i lume selectate prin intermediul spectacolului mediatic (opinii despre raportul dintre realitatea simbolic a mass-media i realitatea propriu-zis).

2.*. +resupo&iii i intero)aii de principiu


a) Contactul cu anumite genuri, produc ii media (sau chiar contactul n lan ) poate s nu corespund unui interes particular, unei selec ii teoriile func ionaliste despre mass-media nu sunt infailibile. A- i "omor timpul" stnd n fa a micului ecran nu mai pstreaz nici o legtur cu imaginea receptorului concentrat asupra interpretrii mesajelor media. Disponibilitatea fa de mass-media nu este nevoie, de regul , ca n cazul universului artistic, de un demers pregtitor pentru receptare le confer acestora o valoare de ntrebuin are care dep e te pn la urm valoarea lor simbolic de instrument de comunicare (Dartevelle). C utm n media ceea ce ne confirm a teptrile, ne consolideaz gusturile, ideile. Ins asta presupune un utilizator deja format (sau deformat). Efectele pot fi futilit i, bagatele mediatice, consecin ele pot fi 2 3

imprevizibile, neinten ionate. Dar, pentru un adolescent, orice luare de contact conteaz, chiar i consumul zis pasiv de media. b) Adolescen a a fost definit metaforic i ca vrst a inefabilului, a tririlor interioare ardente i confuze, a limbajului eminamente afectiv. Spre deosebire de situa ia prezentat anterior, aici nu mai este vorba despre bulimia c elui care consum non-stop produc ii mediatice (unde indicatorii trebuin elor sunt doar tangen ial exprimabili), ci, cel pu in pentru o parte din adolescen i, despre coinciden a dintre un sine n plin structurare, care i caut exprimarea n formele imaginarului social, i o ofert media variat. Aceast coinciden ne sugereaz c poate ntotdeauna s survin ceva susceptibil s rspund unei a teptri difuze, neformulate fiindc neformulabile (Dartevelle). Pe cale de consecin , dac vom considera efectele mesajelor massmedia ca fiind debitoare preponderent unei realit i de sine stttoare, ca n situa ia procesului de cultivare (Gerbner), va fi dific il de stabilit n ce msur procesele de identificare i proiec ie au o influen durabil sau doar una superficial asupra atitudinilor i comportamentului adolescen ilor consumatori de media. c) Un paradox cruia o cercetare are mcar implicit obliga ia s-i dea un rspuns, sau mcar o punere viabil n dezbatere, este urm torul: dac mai multe dintre persoanele implicate n problemele educa iei vd doar fa a uzat, acultural a mass-media, cronofagia, renegarea principiului realit ii, gesturi manipulatorii, furnizarea de opinii u or degradabile, cum se face, totu i, c un bun simbolic de consum de ine o prezen inconturnabil n via a de fiecare zi a adultului i a adolescentului? Sunt, n principiu, produsele media de suportat (Vasile Morar) sau de respins / mbr i at? aceasta este o ntrebare-capcan . Legitim ar fi o alt interoga ie: poate cercetarea s fac dovada existen ei unei anumite rezisten e la condi ion rile culturii de mas (care poate standardiza comportamente i gusturi)? Cci, ntr-o societate fragil, cum este a noastr, care nu a parcurs normal stadiile de dezvoltare specifice modernit ii tehnologice trzii, mass-media ultrasofisticate de astzi au, desigur, un impact deosebit i fiindc gsesc o societate nepregtit s le utilizeze convenabil (situa ia este mai presant n cazul tinerilor, aderen i entuzia ti ai noilor media).

2 4

3. Contextul i metodologia cercetrii

3.1.

Orien(ri

me(odolo.ice -media

ale

cerce(rilor

'ri)ind

influena ma

Metodologia cercetrii a inut seama, la opera ionalizarea conceptelor i indicatorilor n instrumentele de cercetare, de concepte i principii, teoretice i metodologice, elaborate de principalele orientri ale cercetrilor privind massmedia, comunicarea i cultura media, precum i educa ia formal, nonformal i informal, din perspectiva educa iei permanente. Principala diferen specific a educa iei informele fa de educa ia formal i educa ia nonformal este considerat aceea c educa ia informal nu este voluntar i este relativ pasiv fa de educa ia formal i educa ia nonformal. n condi iile cre terii rolului noilor tehnologii de informare i comunicare, al mass-media n toate dimensiunile educa iei, evaluarea influen ei massmedia constituie o condi ie a valorific rii poten ialului de educa ie informal al massmedia, mpreun cu coala principala institu ie cu misiune educativ. Evaluarea influen ei massmedia este greu de realizat i, poate tocmai de aceea, opiniile sunt foarte diferite. Unii, (prea) pesimi ti, vd n cultura de mas (cultura media) o criz a culturii; Brzezinski (1969) consider, n acest sens, c era tehnotronic (a telecomunica iilor, ordinatorului i televiziunii) transform lumea ntr-un nod de rela ii interdependente, tensionate n care cre te riscul de izolare i singurtate pentru individ. Fa de aceast perspectiv pesimist, Raportul Delors (2000) arat c este de datoria sistemului educa ional s -i ajute pe oameni s se ndeprteze de aceast societate a mediatizrii i a informa iei care tinde s devin una fr perspectiv, a efemerului. Al ii, (prea) optimi ti v d n cultura de mas accesul maselor la o cultur a timpului liber; Mc Luhan (1969), consider n acest sens, c re eaua mobil de comunicare nutrit de imaginarul care hrne te universul comunicrii i care i gse te n satul global emblema comunitarintimist va drma zidul dintre coal i via . n acest context, Raportul Faure (1972) viza o societate educativ, n care dispar grani ele dintre educa ia formal, nonformal i informal. Dac problema devine aceea c massmedia i cultura media prin evaziunea subiectului din real n imaginar s au virtual creeaz dependen , iar educa ia are sens emancipator, atunci solu ia nu poate fi s ne ndeprtam de massmedia, ci mai degrab ca educa ia - n toate dimensiunile i formele ei s dezvolte rezisten a, spiritul critic fa de produsele culturii media i mesajele massmedia. n cercetarea influen ei comunicrii de mas s-au conturat cteva orient ri principale. coala de la Frankfurt a ini iat o teorie social critic, caracterizat prin studii critice asupra comunicrii, interes pentru industriile culturale, privind puterea lor de influen i de socializare (politic). coala de la Birmingham a ini iat studiile culturale, care implic interpretarea culturii (populare i media) din perspectiva producerii i receptrii

textelor culturale n cadrul unor contexte istorice diferite. Kellner (2001) ncearc o continuare i o sintez a 2 5

principalelor orientri, ce are ca sens o pedagogie media. El consider rigid distinc ia fcut de reprezentan ii colii de la Franhfurt ntre cultura nalt i cultura comun, suspectat de monolitism ideologic de ctre Habermas. Kellner repro eaz studiilor culturale britanice c ignor cultura nalt i acord culturii de mas o fals omogenitate. El arat c - dincolo de eclectismul metodologic (mbr i nd o varietate de teorii) i n pofida unor concepte instabile (care nu beneficiaz de con inuturi i terminologii unificate) coala de la Birmingham are o bogat recolt de rezultate ale unor investiga ii privind formele de produc ie cultural , are meritul de a fi recunoscut importan a culturii media i implicarea ei n procesul de domina ie social, precum i de a fi identificat formele de dominare i de rezisten . Caracterul contextual i critic al acestor studii pune n discu ie problema puterii, a politicilor culturale i a nevoii de schimbare social, solicit articularea unei teorii sociale critice pentru a cerceta modul n care media i cultura - ca i educa ia pot fi transformate n for e ale schimb rii sociale. Kellner sesizeaz c feti izarea gustului public este un efect al luptei pentru control asupra societ ii prin massmedia. Cultura media, inclusiv prin di vertisment, ofer produse de serie cu caracter comercial, accesibile unui public larg, anihileaz energiile sociale ale revoltei. Cultura media, stimulnd fabricarea de identit i - n condi iile n care omul obi nuit pendulnd ntre globalizare i atomizare, suport un transfer de anxietate cere o eficient pedagogie media, n eleas ca o nou politic a culturii media care: men ine distinc ia ntre cultura popular i cultura elitist, dar desfiin eaz distinc ia dintre cultur i comunicare: cultura nu poate fi dect comunica ional. Kellner semnaleaz c interesul excesiv pentru text i receptor ignor medierile viznd practicile, rela iile i institu iile sociale, culturale. Competen a mediatic nu se poate reduce la cunoa terea aspectelor privind tehnologizarea comunicrii (emi tor canal receptor) sau a aspectelor privind se mnul, semnifica ia, sensul, codarea, decodarea mesajului. Decodarea i producerea sensurilor presupune n elegerea aspectelor sociale, economice, politice, culturale, formarea unui ideal i a unui etos al emanciprii, pentru rezisten fa de domina ia massmedia. Exist o discrepan ntre impresia de ansamblu privind influen a puternic a massmedia i analizele efectelor massmedia realizate de cerce t rile sociologice, din motivele urm toare (Pop, D, 2001) : majoritatea studiilor a avut o abordare restrns asupra efectelor (viznd doar efectele directe comerciale, electorale); studi ile pornesc de la premiza c oamenii nu sunt nclina i s nve e din massmedia i ajung la concluzia unor efecte minimale ale ma ss-media; apar dificult i de msurare a efectelor massmedia, deoarece impactul st imulilor indu i de massmedia face parte integrant dintr-o combina ie de stimuli sociali, iar cercettorii nu pot cunoa te nici fondul preexistent de cuno tin e i atitudini al receptorului. Teoriile form rii relev c doar aparent mesajele mediatice i pierd relevan a, de i ele (Pop, D,) : nu se muleaz pe necesit ile indivizilor lua i n parte (a a cum sunt mesajele p rin ilor, prietenilor i, poate ale profesorilor); nu permit o reac ie imediat care s ngduie emi torului s- i ajusteze mesajul potrivit preferin elor receptorului; nu exist o tendin de a recepta i nici de a rspunde masajelor mediatice. Totu i, copiii i tinerii imit persoane, personaje, situa ii prezentate la TV, n massmedia, transformndu-l e n experien a lor personal. Teoria consisten ei cognitive postuleaz c oamenilor nu le plac informa iile care sunt incompatibile cu opiniile lor preferate. Oamenii sunt / pot fi selectivi n utilizarea massmedia; 2 6

de fapt, ei caut informa ii, mesaje care s le ntreasc opiniile, convingerile existente. Apare,
astfel, clar rolul familiei care realizeaz socializarea primar, precum i rolul colii care realizeaz socializarea secundar, la vrsta (pre) adolescen ei, cnd se structureaz atitudinile naintea socializrii continue realizate de massmedia.

Studiile despre audien au fost controversate i deoarece opiniile despre rolul i func iile massmedia ntr-o societate democratic sunt mpr ite; totu i, unele func ii sunt quasiunanim recunoscute (Cucu, G, 2000): func ia de supraveghere a mediului social, prin analiza critic a problemelor sociale, avnd ca efect asigurarea sigu ran ei cet enilor (massmedia este cinele de paz); func ia de informare, prin difuzare de informa ii, avnd ca efect ridicarea nivelului de cunoa tere individual i social; func ia de exprimare / interpretare, prin semnalarea public a problemelor i comentarea lor, avnd ca efect sensibilizarea, cr istalizarea opiniilor i solidarizarea ; func ia de divertisment, prin prezentarea fic ionalului, senza ionalului, avnd ca efect o evadare relaxare a subiectului; func ia de socializare, prin transmiterea de norme i valori, avnd ca efect integrarea social (modelare sau manipulare). n general, o func ie educativ nu este recunoscut mass mediei. Trebuie f cut distinc ia ntre func iile proclamate ca misiuni i func iile efective. Sursele de putere (de influen ) a massmedia se g sesc n informa iile de inute i difuzate, necesare siguran ei oamenilor, precum i n nevoia subiectului de destindere, relaxare. Influen a massmedia este mai mare cnd: prestigiul sursei es te mai mare; monopolul sursei (unice) este mai puternic; mesajele emi torului sunt n acord cu opiniile receptorului. Influen a massmedia depinde ns i de nivelul cultural al societ ii, al publicului, de pregtirea pentru cunoa terea func ionrii massmedia, precum i de motiva iile, interesele, valorile beneficiarului. Studiile despre audien nu au recunoscut n mod real diferen ele situ rii telespectatorului n timpul i spa iul vie ii cotidiene, pe care nu au reu it s le includ n metodologiile lor (Silverstone, R, 1999). Ele ar trebui s in seama de fundamentele sociologice i psihologice privind securitatea subiectului (n sensul definit de Giddens ca ncredere pe ca re oamenii o au n continuitatea propriei lor identit i i n caracterul constant al mediilor care i nconjoar) i privind paradoxul cotidianului (identificat de Winnicott n contextul semnifica iei simbolice a obiectului tranzitoriu ce apare n ncercarea d e a r spunde la ntrebarea: ai fcut acest lucru sau l-ai gsit? Rspunsul culturii media apare: i creat i g sit; nici creat, nici gsit). Analiza influen ei media n via a cotidian trebuie s in seama de aceste precondi ii i posibilit i, ale securit ii afective i creativit ii, ale dinamicii acestora n dimensiunile spa io-temporale ale vie ii cotidiene ca expresie a capacit ii noastre de a rezista anxiet ii, ca o realizare continu, mai mult sau mai pu in ra ional, mai mult sau mai pu in fragil, n fa a necunoscutului i neprevzutului. n contexte social economice i politice diferite, aceste precondi ii i posibilit i ale subiectului dau grade de autonomie diferite pentru a construi rela ii cu mesajele massmedia Silverstone). Pentru unii, continuitatea serialelor, a televiziunii n sine, a mesajelor culturii media ofer un fel de securitate, de ncredere n continuitatea identit ii personale i n caracterul constant al mediilor nconjurtoare. Pe de alt parte, logica profitului comercial a massmedia im pune standardizarea, produc ia de serie fiind mai ieftin dect produc ia cultural autentic. 2 7

n general, n cercetrile privind comunicarea de mas au prevalat dou tipuri de analiz: analiza con inutului (comunicrilor, mesajelor) i analiza efectelor (schimbrile produse n cuno tin e, atitudini, comportamente n urma contactului cu media). Unele cercet ri au vizat telespectatorul, consumatorul de media i s-au concentrat pe dou direc ii: analiza influen elor, satisfac iilor resim ite de acesta, raportate la modul n care sunt dispuse momentele cheie ale procesului de mediere; analiza modului de receptare, a activit ii / pasivit ii receptorului, n func ie de modul n care sunt dispuse momentele cheie ale receptrii. De i exist anchete, studii asupra modurilor de utilizare ale tehnologiilor de informare i comunicare, precum i date statistice, totu i, nimic nu ne permite s evalum riguros receptrile concrete ale uneia sau alteia dintre propunerile tehnologico culturale (Pedler, E, 2001). Oricum, buna tradi ie sociologic solicit integrarea teoriei i informa iei empirice n cadrul unei lucr ri (Silverstone, R, 1999).

3.2. ,tudii i sonda-e .n Rom/nia pri(ind influen a mass-media


n Romnia, de c iva ani, se realizeaz monitorizri, sondaje i studii privind influen a massmedia, n special la TV, asupra publicului, inclusiv asupra copiilor i tinerilor. Consiliul Na ional al Audiovizualului, n urma monitorizrilor, a adresat cteva soma ii publice posturilor TV pentru nclcarea reglementrilor privind protec ia copiilor n cadrul serviciilor de programe, deoarece au difuzat la ora 20 filme cu ncadrare gre it interzis minorilor sub 12 ani, de i ele sunt n categoria filmelor interzise minori lor sub 16 ani i pot fi difuzate numai dup ora 22. C. N. A, a solicitat public s participe la elaborarea legilor privind protec ia copilului.
Monitorizarea articolelor din pres care trateaz teme relevante domeniului educa iei

(realizat de Centrul Educa ia 2000+ n perioada ianuarie iunie 2004) i monitorizarea apari iilor TV care trateaz teme relevante domeniului educa iei (realizat de Agen ia de Monitorizare a Presei n perioada mai iunie 2004) conduc spre constat rile i concluziile urmtoare: interesul pentru teme relevante domeniului educa iei este minim (n TV) i relativ suficient (n pres); interesul se ndreapt mai ales spre senza ionalul din domeniul educa iei (att n TV ct i n pres); imaginea elevului i imaginea profesorului sunt preponderent negative (att n pres , ct i mai ales la TV, profesorul apare violent, corupt, protestatar). Opiniile elevilor despre profesori, transmise prin INTERNET, monitorizate n pres (Ziarul Adev rul colec ia anului 2004) sunt adeseori critice, sarcastice chiar, iar uneori exprim nevoia elevilor de siguran afectiv, identitate i, desigur, autonomie. n Romnia, relativ recent, s-au realizat sondaje i studii privind utilizarea i influen a mass media, cu metodologii riguroase i rezultate recunoscute. Studiul Utilizare, atitudini i a teptri ale consumatorilor romni de massmedia realizat de Institutul de Marketing i Sondaje IMAS, n prim vara anului 2004, la cererea CNA, (prezentat n vol. Studii i Cercet ri Audiovizuale, Nr. 1, Editor Consiliul Na ional al Audiovizualului, octombrie 2004) ofer date i informa ii asupra rela iilor complexe dintre media audiovizuale i consumatorii de toate 2 8

categoriile. Dintre concluziile acestui studiu men ionm: TV. continu s fie principalul mijloc de divertisment pentru cea mai mare parte a popula iei; vizionarea TV se men ine n anumite tipare tradi ionale, ca un fenomen casnic i familial; preferin ele de vizionare apar, n ordine tiri, filme artistice, seriale, emisiuni de divertisment (Surprize, Surprize, Divertis Park, Vacan a Mare, Teo). Ca efecte, vizionarea TV a ajutat telespectatorii s n eleag mai bine, n ordine: problemele corup iei i criminalit ii; situa ia copiilor abandona i, abuza i; situa ia politic i situa ia economic din Romnia ; problemele interna ionale; mai pu in, problemele educa iei i ale culturii. n func ie de motiva iile vizion rii TV, s-au conturat, n ordine, categoriile: persoane dependente de TV (pentru care TV este un mod de via ); persoane pentru care TV este un formator de opinie; perso ane pentru care TV este un mod pasiv de ai umple timpul; persoane pentru care TV este o sur s de informare. Studiul Expunerea copiilor la programele Radio i TV realizat de Gallup Romnia i Metrou Media Transilvania, n aprilie 2004, la cererea CNA (prezentat n vol. Studii i Cercet ri Audiovizuale, Nr. 2, editor Consiliul Na ional al Audiovizualului, octombrie 2004), ofer date reprezentative pentru familiile cu copii (6- 14 ani), privind: accesul la mass-media; comportamente de petrece a timpului liber (tipuri de activit i, frecven a lor, preferin ele); semnifica iile asociate TV; motiva ii i satisfac ii ale vizion rii TV; contextul social al vizionrii; expunerea la con inuturi cu poten ial negativ; selec ia programelor i emisiunilor; modific rile induse de consumul Radio i TV. Dintre rezultatele acestui studiu re inem: copiii se uit la TV, n medie, peste 150 minute zilnic, iar n weekend peste 200 minute zilnic; cre terea consumului de TV n timpul liber este asociat cu frecven a sczut a lecturii; TV desensibilizeaz copiii cu privire la comportamentele violente, i determin s cread c violen a este ceva firesc (20% dintre ei) i s ac ioneze imitativ (18% dintre ei). Majoritatea p rin ilor consider c coala rmne o institu ie important de socializare, dar 20% dintre ei cred c TV are efecte socializatoare mai puternice dect coala. Studiul Evaluarea reprezent rii violen ei n programele de televiziune realizat de Centrul de Studii Media i Noi Tehnologii de Comunicare al Universit ii Bucure ti, n perioada iulie - august 2004, la cererea CNA (prezentat n vol Studii i Cercet ri Audiovizuale, Nr. 2, Editor Consiliul Na ional al Audiovizualului, octombrie 2004), s-a bazat pe monitorizarea i evaluarea con inuturilor violente din emisiuni difuzate pe 10 canale de televiziune. Dintre concluzii men ionm: modelul cultural al identit ii editoriale a televiziunilor din Romnia reproduce, n linii mari, modelul televiziunilor americane i vest-europene; n propor ie important, programele TV din Romnia sunt produc ii de import (mai ales filme, seriale etc.) sau produc ii autohtone n formate de import (emisiuni de divertisment, clipuri muzicale etc.). Se constat: o tendin pozitiv, de reducere a numrului, ponderii i duratei n programe a scenelor de violen real (din Telejurnale) i violen fic ional (din filme) ; o alt tendin , negativ, de amplificare a intensit ii / negativit ii actelor de violen mediatizate; la nivelul TV din Romnia domin modelul primar al televiziunii senza ionale i consumatoriste; violen a nu apare doar ca legitim (n anumite situa ii ale povestirii), ci chiar ca ceva natural, care ine de firea lucrurilor logica narativ a ac iunii i interac iunilor violente se impune ca o logic natural a lumii reale a oamenilor; banalizarea reprezent rii violen ei n operele de fic iune; 2 9

violen a real are o pondere important ; n programele difuzate de TV, primul loc, este de inut de violen a fizic, urmat de violen a verbal. Un sondaj al popula iei colare din gimnaziu i liceu (prezentat de G. Cucu n Educa ia i massmedia 2000) i-a pus trei probleme: sunt preg tite massmedia s rspund intereselor de cunoa tere i de formare ale elevilor? Este pregtit coala s ndrume elevii n selectarea mesajelor massmedia? Dac este necesar, cum este posibil cooperarea coal mass-media n perspectiva educa iei permanente. Un obiectiv al sondajului a fost identificarea zonelor de interes ale popula iei colare n raport cu educa ia formal ( colar), nonformal (extra colar) i informal (prin mass-media). Instrumentul de cercetare a fost un Chestionar pentru elevi cuprinznd 10 ntreb ri, structurat pe urmtorii indicatori: timp liber, activit i n timp liber; preferin e de activit i; motiva ii pentru consum de mass-media; modul de receptare a massmedia (tipuri de emisiuni, mod de selec ie); efectele mass-media; inten iile/sugestiile elevilor de petrece a timpului liber i de utilizare a mass-media. Dintre constat ri i concluzii, re inem: elevii acord o mare parte din pu inul lor timp liber pentru TV i mass-media (2-3 ore zilnic); preferin e pentru TV sunt, n ordine: filme, show-uri muzicale, emisiuni de divertisment. Pentru Radio, preferin a este muzica, ascultat n combina ie cu alte activit i. Lectura i participarea la activit i extra colare (cercuri de elevi, vizite etc) sunt mai pu in preferate i practicate de elevi. O constatare important a studiului men ionat, pe care i cercetarea noastr o confirm: alegerea
programelor de ctre elevi se face, de regul, n mod ntmpl tor fr o orientare din

partea profesorilor (sau a prin ilor) .

3.3.

In (rumen(ele cerce(rii" 'ri)ind 'roiec(area

A 'ec(e

me(odolo.ice

Sondajele i studiile prezentate nu i-au propus, prin tematica lor o analiz a rela iei dintre educa ia informal i mass-media. Cercetarea privind Educa ia informal i mass-media realizat de echipa din Institutul de tiin e ale Educa iei este, din cte se cunoa te, prima pe aceast tem n Romnia, realizat pe un e antion reprezentativ de elevi afla i la vrsta adolescen ei, avnd totodat ca obiectiv i investigarea opiniilor profesorilor i ale prin ilor, ca mediu educa ional, fa de problematica men ionat. Vrsta adolscen ei a fost aleas ca perioad n care se structureaz atitudinile tinerilor fa de via , societate, cultur. O asemenea cercetare are meritele i limitele ei. Cercetarea a fost motivat de necesitatea investigrii unui raport tensionat ntre logica predominant comercial a mass-media i logica educa ional. Scopul cercetrii este de a oferi solu ii ameliorative, prin con tientizarea institu iilor educa ionale, mediatice i politice, pentru a crea condi iile unui parteneriat din perspectiva educa iei permanente. O ipotez a cercetrii a fost aceea c ntre cuno tin ele i modelele normativvalorice furnizate de coal i cele interiorizate prin consumul mediatic exist diferen e semnificative ce pot fi exprimate, mai ales, prin raportul de tip disjunctiv (conflictual) sau de tipul paralelismului. Realizarea unei evaluri riguroase, a unei imagini structurate privind impactul mass-media asupra elevilor, condi ioneaz oferirea unor solu ii pentru valorificarea poten ialului educa ional al mass-media, prin parteneriat cu principala institu ie cu misiune educativ coala. 3 0

* 1* *

Opera ionalizarea conceptelor i indicatorilor n instrumentele de cercetare n Chestionar pentru elevi (QE), Chestionar pentru profesori (QP), Chestionar pentru p rin i (QF) (vezi Anexe) s-a realizat inndu-se seama de principiile teoretice i metodologice prezentate, de scopul, obiectivele i ipotezele cercetrii. Conceptele cheie i dimensiunile lor - care apar n cercetrile privind comunicarea de mas, cultura media i pedagogia media, prezentate n lucrare s-au opera ionalizat n indicatori, respectiv ntreb ri / itemi ai instrumentelor de cercetare privind, n principal: consumul de mass-media (acces, dotare, timp liber utilizat pentru mass-media, preferin e, satisfac ii); motiva ii ale consumului de mass-media; comunicarea mediatic i comunicarea educa ional (inclusiv probleme dezbtute n mass-media i discutate sau nu n coal, cu profesorii); valorile i convergen a lor n coal i mass-media; criza moral; efectele consumului de mass-media privind comportamentul elevilor; practici ale educa iei colare influen ate de mass-media; modific ri ale practicilor educa iei n rela ie cu massmedia; necesitatea i modalit ile pregtirii elevilor, profesorilor i prin ilor pentru i prin massmedia. Chestionarul pentru elevi, astfel structurat, a cuprins 44 ntreb ri, majoritatea cu rspunsuri nchise. Chestionarul pentru profesori, cu o structur asemntoare, a cuprins 50 ntrebri - majoritatea cu rspunsuri nchise, dar i mai multe ntreb ri cu rspunsuri deschise. Chestionarul pentru prin i a cuprins 24 ntrebri cu rspunsuri nchise i deschise. Avantajul itemilor cu rspuns nchis const n aplicarea i prelucrarea mai u oar , ceea ce este important n condi iile eficientizrii utilizrii resurselor cercetrii, apare i dezavantajul ncorsetrii ntr-un anumit tip de mesaje sau de r spunsuri sugerate. Nu ntotdeauna se pot ob ine informa ii suficiente prin itemi cu rspuns nchis, impunndu-se fie o completare cu vari ante semi-deschise (n categoria ...altele, care?), fie utilizarea ntreb rilor deschise. De i mai greu de gestionat (nchidere/sistematizare/codificare), acest tip de itemi prezint ca principal avantaj libertatea rspunsurilor, nencorsetarea posibilit ilor sau variantelor de rspuns. Se adaug, de asemenea, avantajul oferit de posibilitatea surprinderii unor motiva ii ale opiniilor exprimate de subiec i. Desigur c n rndul dezavantajelor se nscrie i riscul de r spuns eronat, datorat perceperii mai mult sau mai pu in eronate a ntrebrii (deseori, variantele de rspunsuri n cazul itemilor nchi i aduc clarificri pentru mesajul ntrebrii), sau riscul cre terii numrului de nonrspunsuri. Un alt aspect metodologic privitor la proiectarea instrumentelor, l constituie utilizarea unor itemi de legtur - itemi comuni pentru dou sau toate cele trei chestionare, care s eviden ieze corelarea rspunsurilor oferite de cele trei categorii de subiec i, sau, cu alte cuvinte, identificarea influen elor socio-educa ionale asupra formrii opiniei elevilor. Administrarea i aplicarea instrumentelor de cercetare s-a fcut de ctre membrii echipei de cercetare n toate unit ile e antionate. Chestionarele au fost confiden iale. Elaborarea instrumentelor de cercetare, codificarea ntrebrilor deschise sau semideschise, ca i prelucrarea datelor i interpretarea rezultatelor s-au realizat n echip. . Cercetarea a relevat poten ialul socializant ambivalent al mass-media, inclusiv cel educa ional. Mediul educa ional colar poate valorifica poten ialul educa ional informal al mass31

media, dac se realizeaz o pregtire a elevilor, profesorilor i prin ilor pentru / printr-o pedagogie media, prin competen n mass-media n sensul emancipator, al reziste n ei fa de influen a dominatoare a mass-media. Educa ia colar trebuie s- i redefineasc misiunea n parteneriat cu mass-media, pentru a valorifica i poten ialul educa ional al acesteia din perspectiva unor politici ale culturii i ale educa iei permanente.

#"%" Po'ula ia in)e (i.a(" A 'ec(e me(odolo.ice 'ri)ind e an(ionarea


Evaluarea percep iei i a impactului mass-media de ctre i asupra tinerilor s-a realizat pe baza unor instrumente specifice - chestionare de opinie adresate elevilor, cadrelor didactice i prin ilor acestora. n cadrul cercetrii au fost investiga i 2372 de subiec i, dintre care 1591 elevi n vrst de 15-16 ani, afla i n clasa a X-a de liceu sau anul II de nv mnt profesional, din anul colar 2003-2004 (ultima promo ie de elevi din nv mntul profesional, din acest an colar acesta devenind nv mnt de arte i meserii SAM). De altfel, elevii reprezint popula ia int a cercetrii, cadrele didactice i prin ii fiind aborda i din perspectiva poten ialei influen e pe care ace tia o exercit n formarea opiniei elevului. n aceste condi ii, cercetarea s-a desf urat simultan pe trei e antioane de subiec i, principalul fiind cel al popula iei colare. Dac popula ia colar din nv mntul postgimnazial a reprezentat baza de selec ie n ce prive te e antionul elevilor, e antionul profesorilor i cel al p rin ilor au fost construite ca e antioane derivate, cvasialeatoare, ob inute pe baza selec iei aleatoare a subiec ilor din acelea i unit i colare din care au fost selecta i elevii. Ca element metodologic comun construirii celor trei e antioane este de men ionat utilizarea unei e antion ri bistadiale, respectiv parcurgerea a doi pa i de selec ie, n primul stadiu fiind selectate unit ile colare, n cel de al doilea stadiu realizndu-se se lec ia aleatoare a subiec ilor pentru fiecare e antion. Principalele caracteristici ale popula iei colare colare luate n considerare n constituirea e antionului de elevi au fost distribu ia efectivelor colare din anii terminali pe medii (urban / rural) i programe educa ionale (liceu / nv mnt profesional), e antionul ob inut fiind reprezentativ n ce prive te structura distribu iei elevilor pe medii i tipuri de nv mnt. n condi iile unei re ele colare de mare diversitate n ce prive te volumul efectivelor de elevi pe coal dar i dorin ei de acoperire ct mai ample a diversit ii de condi ii de mediu socio-educa ional (poten ialii factori de influen ), a fost aleas o e antionare de tip cluster, respectiv determinarea unor unit i de e antionare de volum egal, din fiecare unitate colar selectat, n e antion fiind cuprin i cte 25 de elevi (dimensiunea unui cluster). Prin mpr tierea mai mare a unit ilor de e antionare astfel ob inute, n compara ie cu varianta reprezent rii ntr-un e antion de volum egal al elevilor din coal, propor ional cu numrul acestora, procedeul men ionat prezint un dublu avantaj i anume: o acoperire ct mai vast a plajei de posibile influen e locale, pe de o parte, i, pe de alt parte, evitarea riscului de deformare a rezultatelor prin supra sau sub evaluarea diferitelor elemente ale cercetrii. 3 2

n vederea reducerii costurilor cercetrii, n condi iile n care administrarea instrumentelor s-a realizat de ctre membrii echipei de cercetare i nu prin transmiterea

BT

C J
B C

chestionarelor prin po t sau cu sprijinul unor operatori locali, s-a procedat la asumarea unei abateri de l metodologia selec iei aleatoare a a

A B

T M
A G

B V

unit ilor de e antionare. n alegerea unit ilor colare, n locul abordr ii ba a z de e antionare ntregii re ele colare, s-a procedat la selec ia aleatoare a unor jude e din toate cele c a

B R
C S

T L

M H
B IF

opt zone administrative ale rii, preferndu-se abordarea a cca. 4 n toat ara. Apreciem unit i n cadrul unui jude ales, dect mpr cercetr tierea ii c desf urarea cercetrii n aproximativ o treime dintre jude e (15 din 42) nu afecteaz reprezentativitatea e antioanelor proiectate. O a doua abatere metodologic impus de resursele limitate este utilizarea grupurilor colare n dubla lor func ionare, ca unit i de e antionare distincte pentru cele dou programe educa ionale (liceu i nv mnt profesional), selectndu-se

D J

corespunztor cte dou unit i de e antionare (clustere) din aceea i coal. Conform celor prezentate, n analiz se va opera cu dou no iuni distincte: unitate colar i unitate de e antionare. n aceste condi ii, cercetarea s-a desf urat n 48 unit i de nv mnt(27 licee, 20 grupuri colare i o coal profesional), din 14 jude e ale rii i din municipiul Bucure ti, selectate aleator, acoperind toate zonele geoeconomice ale rii. . Din punct B T de vedere al unit ilor de e antionare, numrul acestora a fost de 64, n condi care 16 iile n n grupuri
C J
B C

colare

A B

a constit baz d u uit a e selec ie a elevilor pentru unit i

B V

TM
A G

B R
C S

T L

aferent e ambelor programe educa ionale. Din totalul unit ilor 58 func ioe antionate, neaz n mediul urban i 6 n mediul rural (5 unit i colare).

M H
B IF

D J

3.4.1. Caracteristici ale e antionului Dup selectarea unit ilor colare din e antion, la nivelul acestora s-a procedat la selec ia aleatoare a subiec ilor pentru fiecare din cele trei e antioane men ionate. Cu un volum de 1591 subiec i alctuind e antionul elevilor, selecta i n cele 64 unit i, dimensiunea medie rezultat a 3 3

unui cluster a fost de 24,9 elevi, deci foarte apropiat de nivelul de 25, proiectat. Volumul e antionului cadrelor didactice selectate la nivelu l unit ilor colare - a fost de 414 subiec i (cu o medie de 8,6 profesori pe coal), iar al e antionului prin ilor de 367, cu o medie de 7,6 prin i pe coal. Distribu ia popula iei investigate n cadrul celor trei e antioane a fost urmtoarea: Distribu ia e antioanelor de elevi, profesori i prin i
E antion elevi Lic eu 1088 73 1161 nv. prof. 389 41 430 Total 1477 114 1591 E antion profesori 387 27 414 E antion prin i 323 44 367

Urban Rural Total

Trebuie fcut precizarea c factorul de mediu reprezint distribu ia pe tip de localitate a re elei colare i nu localitatea de domiciliu a subiec ilor. Din punct de vedere statistic, e antionul elevilor este reprezentativ pentru popula ia colar int, n ce prive te distribu ia pe medii i programe educa ionale, eroarea limit de reprezentativitate fiind de 2,45%. Aplicarea criteriului hi-p trat pentru compararea distribu iei e antionului cu cea a popula iei colare din care provine, confirm reprezentativitatea e antionului n raport cu cele dou criterii men ionate, prin valoarea rezultat a coeficientului hi-ptrat (0,09), cu mult mai mic dect valoarea tabelar de 7,8 pentru trei grade de libertate. n ce prive te celelalte e antioane, selec ia cvasialeatoare a subiec ilor a condus la e antioane reprezentative pentru cele dou categorii de popula ie, volumul lor conducnd la erori maxime de reprezentativitate de cca. 5% pentru fiecare (erori admise, de regul, n cercetrile sociale).

3.4.2. Caracteristici ale populaiei in(esti)ate Ca urmare a investiga iei, au rezultat urmtoarele caracteristici ale popula iei e antionate, cele mai importante referindu-se la principalii factori de influen privind educa ia elevului: (1) E antionul elevilor E antionul cuprinde 49,5% bie i i 49,8% fete (0,7% constituind nonrspunsuri); Pu in peste jumtate din e antion sunt elevi proveni i din familii cu educa ie de nivel mediu liceu sau coal tehnic, n timp ce un sfert din e antion sunt elevi ai c ror prin i au absolvit o institu ie universitar de scurt sau lung durat. n ce prive te nivelul educa ional al familiei, dac investiga ia a cuprins ntrebri referitoare la fiecare dintre prin i, ca factor de mediu socioeduca ional a fost considerat nivelul de instruc ie cel mai ridicat. (2) E antionul profesorilor Aproape to i subiec ii (96,4%) sunt absolven i ai nv mntului universitar, aproape o cincime dintre ei absolvind i studii postuniversitare. Procentul de 3,6% al cadrelor didactice care nu au absolvit o form de nv mnt universitar se refer la maistrii-instructori cuprin i n e antion; E antionul cuprinde cadre didactice din diverse arii curriculare, o treime apar innd ariei matematic i tiin e, aproape un sfert sunt profesori de limb sau comunicare, aproximativ cte o cincime sunt profesori de tiin e socio-umane i tot o aceea i pondere predau n nv mntul

34

tehnologic, e antionul incluznd i un procent de 3% cadre didactice din nv mntul voca ional; Dintre profesorii investga i, aproape 80% sunt profesori titulari, i doar o cincime suplinitori; Aproape trei sferturi dintre cadrele didactice investigate (72,2%) sunt profesori dirigin i; n ce prive te formarea i perfec ionarea, aproape dou treimi dintre subiec i (62,3%) sunt cadre didactice cu experien , avnd gradele didactice I sau II, peste un sfert (28,5%) sunt profesori definitivi i doar 9% sunt cadre didactice fr definitivat; n ce prive te experien a didactic, aceasta este sus inut i de vechimea declarat n nv mnt, e antionul prezentnd o distribu ie cvasiuniform pe ntreaga plaj de ani-vechime, de la 1-2 ani la peste 30 ani preda i n nv mnt. Vrsta subiec ilor este i ea uniform reprezentat n e antion; Asemntor ponderii feminine ridicate n rndul cadrelor d idactice din nv mnt, e antionul are o componen preponderent feminin, cu o pondere de 70% a cadrelor didactice femei. (3) E antionul prin ilor O prim remarc este cea legat de selec ia aleatoare a prin ilor, ne corelat cu unul sau altul dintre elevi. n aceste condi ii, p rin ii vor fi aborda i din perspectiva publicului care are copii n coal, cunosctor al mediului educa ional, deci att ca factor socio-familial de influe n , ct i ca partener n educarea i formarea copilului. Dintre caracteristicile e antionului de p rin i men ionm urmtoarele: n componen a e antionului, aproape o treime (30%) dintre subiec i au studii universitare, aproape jumtate (44,7%) sunt absolven i de liceu, 15% au urmat cursurile unei coli profesionale i doar 10% au men ionat doar coala general absolvit; Marea majoritate a subiec ilor sunt mame ale copiilor (79,3%) i doar o cincime ta i; Jumtate dintre subiec i (51,2%) reprezint familii cu cte doi copii, pu in peste un sfert (28%) familii cu un copil, restul (21%) avnd cte trei sau mai mul i copii; Categoria de vrst cel mai frecvent reprezentat n e antion este cea a prin ilor de 3645 ani, cu 57,5%, urmat de cea a prin ilor de 46-50 ani (23,7%).

3.5. #specte metodolo)ice pri(ind anali&a re&ultatelor


(a) Variabile de cercetare Caracteristicile popula iei prezentate anterior, att cele luate n conside rare la construirea e antionului pentru asigurarea reprezentativit ii, ct i cele rezultate din analiza popula iilor e antionate, constituie principalele variabile abordate n analiz , ca poten iali factori de influen socio-educa ional asupra formrii elevului. Variabile de e antionare: se refer la criteriile de construire a e antionului de elevi, pentru celelalte e antioane acestea fiind variabile rezultante. Trebuie precizat faptul c n cazul celor 15 grupuri colare abordate ca dou unit i distincte n ce prive te e antionarea elevilor, att cadrele didactice ct i prin ii au fost selecta i la nivelul unit ii colare, grupul respectiv de 3

subiec i (apar innd colii) fiind considerat ca factor pentru fiecare din cele dou subcategorii de popula ii elevi de liceu i de nv mnt profesional. Variabilele de e antionare n cazul elevilor au fost: 1- mediul de reziden al unit ii colare: urban / rural; 2- programa educa ional: liceu / nv mnt profesional. Variabile de cercetare: sunt, de regul, variabilele rezultate din analiza investiga iei i reprezint caracteristici specifice fiecruia dintre e antioane. Acestor elemente li se adaug i variabilele reprezentnd factori de mediu educa ional oferit de niveluri medii ale caracteristicilor profesorilor dintr-o anumit unitate de nv mnt, apreciind c acestea se reflect asupra formrii elevilor din unitatea respectiv. Dac n ce prive te cadrele didactice apreciem c grupul selectat la nivelul colii poate fi considerat ca exponent al corpului profesoral din unitatea colar respectiv (din punct de vedere al mediului educa ional, dar i din punct de vedere al opiniei exprimate privind observarea elevilor), n ce prive te p rin ii, ace tia nu pot fi raporta i la elevii colii respective, ei reprezentnd o opinie general a prin ilor vis--vis de comportamentul elevilor. Dintre caracteristicile e antionului de elevi, ca factori de influen n analiz au fost considera i: factori de mediu familial: 1nivelul educa ional al prin ilor factori de mediu educa ional 2tipul localit ii unde func ioneaz coala; 3natura programei educa ionale (liceu / nv. profesional); 4- caracteristici / opinii exprimate de persoanlului didactic, fie, dup caz, ca opinii generale la nivel de e antion, fie ca medie a opiniei la nivelul colii. caracteristici individuale 5sexul subiec ilor Dintre caracteristicile e antionului de profesori, ca factori de influen n formarea opiniilor au fost considera i: factori de mediu educa ional 1tipul localit ii unde func ioneaz coala (urban / rural); 2aria curricular, gruparea disciplinelor predate fiind realizat pe ase arii curriculare; 3experien a n nv mnt, exprimat de numrul de ani-vechime. formarea profesional i continu, eviden iind cadrele didactice care au absolvit i studii postuniversitare; caracteristici individuale 4vrsta subiec ilor; 5sexul subiec ilor (2) Indicatori i metode statistice de analiz Indicatori utiliza i n analiz: - indicatorii utiliza i n analiza tuturor carcateristicilor reprezint distribu iile i structurile variabilelor de cercetare;

3 6

pentru variabilele ordinale, n afara distribu iilor / structurilor men ionate, au fost determinate i niveluri medii ale rspunsurilor. Nivelul acestui indicator a fost calculat prin atribuirea unui punctaj variantelor de rspuns oferite i determinarea mediei ob inute la criteriul respectiv. Acest indicator vine n completarea criteriilor de comparare a distribu iilor, prin valoarea sa unic fiind mai expresiv n compararea diferen elor ntre variabile dect seriile de valori procentuale. Corela ii i analize comparative, utilizate pentru confirmarea / infirmarea ipotezelor asupra dependen ei caracteristicii de presupu ii factori de mediu : 1- compara ii ntre distribu ii, structuri i niveluri medii, reprezentnd variante ale diferitelor variabile. Comune tuturor e antioanelor este compararea caracteristicilor ntre unit ile din mediul urban i rural ca i a opiniilor exprimate, pe sexe, n scopul identific rii posibilelor influen e ale factorilor respectivi. n afara celor doi factori, comuni tuturor celor e antioane, s-au realizat compara ii ntre variantele categoriilor de variabile de cercetare men ionate; 2pe baza ipotezei asupra influen ei unor factor educa ionali asupra formrii elevilor, au fost corelate variabile ale chestionarului elevului cu variabile reprezentnd opinii ale profesorilor. Totodat s-a procedat la comparri ale unor opinii ale elevilor cu opinii ale cadrelor didactice privitoare la aspecte similare abordate, n acest scop, de cele dou chestionare.

3.6.

Caracteristici ale populaiei in(esti)ate% re&ultate din cercetare

3.6.1. Caracteristici ale mediului familial 2 De i constituie o variabil de cercetare, reprezentativitatea e antionului de p rin i din punct de vedere al nivelului de instruc ie, este confirmat de ctre rspunsurile oferite de elevi. Valoarea de 13,2 ob inut ca urmare a aplicrii testului de concordan hi-ptrat, de i dep e te u or nivelul tabelar pentru un risc de 5% (11,07), aceasta se situeaz sub valoarea tabelar pentru riscul de 1% (15,09), permi ndu-ne s apreciem cele dou e antioane ca fiind concordante. Structura e antionului de prin i n func ie de nivelul educa ional absolvit se apropie foarte mult de structura rezultat din rspunsurile elevilor, n ce prive te nivelul educa ional al familiei. Deoarece n e antionul prin ilor a fost cuprins numai unul dintre p rin i, n timp ce n cazul elevilor nivelul de instruc ie este determinat de nivelul maxim exprimat, atribuim completarea chestionarului printelui cu nivel de instruc ie superior. Diferen a rezultat se poate datora nemen ionrii n chestionarul prin ilor a nv mntului postliceal, posibil atribuit de c tre subiec i nivelului universitar i nu celui liceal men ionat explicit n chestionarul elevului.

37

Nive lul e duca ional al familie i (cf. rspunsurilor elevilor) 1,7% 4,7% 19,9% 5,2% 16,3% c.general c.profesonali Liceu/postlic. St .universitare St .postuniv. NR 52,2% 4,4% 25,6%

Nive lul e duca ional al familie i (cf. rspunsurilor prin ilor) 2,2% 8,2% 15,0% c.general c.profesonali Liceu/postlic. St .universitare St .postuniv. NR 44,7%

Reprezentarea cea mai mare n e antion este cea a familiilor cu doi copii (peste jumtate dintre familii)
Structura e antionului, in functie de numarul de copii din familie
peste trei copii; 7,6% trei copii; 13,4% doi copii; 51,2% un copil; 27,8%

Accesul elevului la mijloace de informare, n familie: 1- accesul la carte: sub rezerva dificult ii de estimare a numrului de volume din bibliotec, dar i de aproximare a numrului mediu pentru fiecare interval din gruparea propus , a rezultat o medie de 360 de volume cu care este nzestrat biblioteca unei familii la nivelul e antionului. Trebuie totu i precizat c aproape jumtate dintre familii (43%) nu dep esc numrul de 100 de volume n bibliotec. Media de 100 de volume se regse te n cazul familiilor cu pregtire sub medie, la polul opus situndu-se familiile cu preg tire universitar a cror biblioteci numr n medie aproape 650 de volume; 2- accesul la presa scris: estimarea de ctre elevi a frecven ei cu care se cump r un ziar sau o revist n familie, s-a apropiat mult de rspunsurile oferite de prin i, n acest sens, rezultnd o frecven modal asociat achizi ionrii sptmnale a presei, men ionat n medie de ctre 40% de subiec i din fiecare din cele dou e antioane. Totodat, din investigarea ambeleor e antioane a rezultat c n aproximativ o cincime dintre familii fie nu se cump r nici un ziar, fie acesta se cumpr foarte rar.

38

Frecven a cumprrii unui ziar n familie, rezultat din rspunsurile:

elevilor
50% 40% 30% 20% 10% 0% zilnic spt mnal lunar

prin ilor

rareori

niciod ata

1- accesul la mijloacele audiovizuale: radio i televiziunea s-au dovedit accesibile tuturor familiilor. Televizorul apare pentru cele mai multe familii ca principal mijloc de a petrece timpul liber, chiar dac mai pu in de jumtate dintre subiec i (43,3%) au ncredere n mesajul televizat, iar o treime reclam o realitate deformat. Conform afirma iei prin ilor, n peste o treime dintre familii, copilul beneficiaz de televizor n camera proprie, peste jum tate dintre familii fiind n posesia a dou sau mai multe aparate; 2- accesul la Internet: din investigarea elevilor a reie it c jumtate dintre ace tia (50,2%) au acas computer, o cincime fiind conectate la Internet. Rspunsurile prin ilor indic ponderi superioare, respectiv cu zece procente mai mult n ce prive te nzestrarea familiilor cu calculatoare (60%) i un procent de 26% a computerilor conectate la Internet Atitudinea prin ilor privind responsabilitatea form rii / educrii discernmntului copilului pentru consumul de mass-media. : cea mai mare parte a subiec ilor (47,4%) i asum responsabilit ile n educarea copilului pentru consumul de mass-media, p rin i crora li se altur i cei care i mpart responsabilit ile cu factorii educa ionali din coal (28,3%). Doar 12,5% deleag colii toate atribu iile, restul de 10% implicnd cu deosebire al i factori.
Responsabilit i n formarea
1,9%

9,8% 28,3%

discernamantului copilului pentru consumul de massmedia

12,5%

coala - familia familia coala al ii NonR

47,4%

3.6.2. Caracteristici ale mediului educaional Aproape to i subiec ii cuprin i n e antion (96,4%) sunt absolven i ai nv mntului universitar, dintre care, aproape o cincime au absolvit i studii postuniversitare. n ce prive te formarea continu, 47% sunt profesori gradul I i 15% profesori gradul II; 3 9

Prin disciplinele predate de cadrele didactice participante, n e antion sunt reprezentate toate ariile curriculare;
Structura cadrelor didactice, pe arii curriculare, n func ie de gradul didactic ob inut
mat -stiinte lb_com soc-um ed_teh instr_prct vocationl 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

gradul I gradul II definit iv fara defin.

Din punctul de vedere al experien ei didactice, n e antion sunt reprezentate cadre didactice apar innd unei diversit i categorii de vechime, ca i o reprezentare echilibrat a tuturor categoriilor de vrst , criterii importante pentru formarea opiniei elevilor pentru mass-media.
Structura e antionului n func ie de vechimea n nv mnt Structura e antionului n func ie de virsta subiectilor
0,5 % 13,8% 5,8% 3,1%

1-2 ani

16,7% 3-5 ani

26,8%

22,0%

sub 25 ani 26-30 a

13,0%

6-10 ani 31-40 ani 11-15 ani 41-50 ani 16-20 ani

21-25 ani 10,4% 19,6% 26-30 ani peste 30 ani

peste 50 ani NR 22,9%

10,4% 10,4%

24,6%

4 0

%" Re$ul(a(ele cerce(rii


Structurarea prezentrii urmre te, din punct de vedere formal, analiza informa iilor ob inute pe baza investigrii pe baz de chestionar a celor trei categorii de actori, implica i din perspectiv educa ional n formarea atitudinilor i a abilit ilor de evaluare a mesajului massmedia: elevi, profesori i prin i. Trebuie men ionat faptul c, chiar dac prezentarea vizeaz prezentarea distinct a fiecrei categorii de actori n parte, elementele de leg tur, compara iile i corela iile au fost incluse, dup caz, n analiza fiecreia dintre categorii, n scopul identificrii influen elor factorilor familiali i educa ionali.

4.1. Re&ultate pri(ind ele(ii


Chestionarul a fost adresat elevilor adolescen i din clasa a X-a de liceu sau din anul al II-lea de la colile profesionale. Am considerat c ace ti elevi sunt la o vrst la care au acumulat deja o experien n raport cu mass-media, la care se pot raporta cu discern mnt i interes. Nevoia de socializare, care dep e te cercul rela iilor de familie, coala i vecintatea, are n oferta de massmedia un orizont posibil, anse, dar i capcane, bariere, pe care elevii pot s le sesizeze. Fiind n clasa a X-a, n anul II, elevii nu suport presiunea adaptrii sau absolvirii unui ciclu de nv mnt, astfel nct se afl ntr-o situa ie n care pot s priveasc mai relaxat mediul n care triesc i modul n care i gestioneaz timpul. Aflndu-se la vrsta la care tinerii i definesc identitatea personal, comunicarea opiniilor proprii reprezint o experien care le este favorabil i astfel pot s perceap chestionarea n mod agreabil, fr suspiciuni i reticen e. S-a putut constata de ctre cercettorii care au aplicat chestionarele c tinerii au rspuns cu srguin , seriozitate i cu interes, rare fiind cazurile de terebilism n atitudine i exprimare. Chestionarul a fost confiden ial, a con inut 44 de ntrebri, nchise, deschise i semideschise, multe dintre ele complexe, cu mai mul i itemi i cu cel pu in trei variante de rspuns. Codificarea pentru mai multe ntrebri a fost necesar, s-a realizat n echip ca i conceperea chestionarului i interpretarea rezultatelor. Datele ob inute i prelucrate statistic reprezint o surs bogat de informa ii cu privire la consumul de mass-media, la preferin ele, opiniile i propunerile acestor tineri. E antionul reprezentativ de elevi la care s-a aplicat chestionarul ne d posibilitatea s interpretm rezultatele ca fiind semnificative pentru aceast categorie de popula ie i pentru intensitatea i calitatea influen ei mass-media. Pentru prezentarea rezultatelor am considerat c sunt importante cteva domenii de interes (4.1.1. 4.1.6) care au fost instrumentate cu ntr ebrile din chestionar i care au primit rspunsuri ce pot fi asamblate, astfel nct s contureze nu numai realit i, probleme legate de influen ele educative ale mass-media, ci i perspective i solu ii posibile.

41

4.1.1. Consumul de mass-media Investigarea consumului de mass-media a reprezentat n cadrul cercet rii noastre o condi ie a decuprii parametrilor obiectivi (accesul la mediile de comunicare i timpul cheltuit pentru utilizare), dar i a unora subiectivi (moduri de utilizare, preferin e) care pot s contureze aria i impactul contactului tinerilor cu mass-media. Consumul de mass-media a reprezentat scopul principal pentru alte cercet ri care s-au desf urat n ar. Una dintre ele s-a realizat la cererea CNA de ctre Gallup Romnia i Metro Media Transilvania. Au fost investigate familii cu copii de 6-14 ani cu privire la Expunerea copiilor la programe radio i TV . De i popula ia investigat, scopul, metodologia sunt diferite, unele rezultate sunt comparabile i compatibile cu cele pe care le-am ob inut,, de exemplu,, n ceea ce prive te prioritatea consumului i a impactului televiziunii asupra copiilor i a familiilor. 4.1.1.1. Accesul la mass-media
Accesul elevilor la media n interiorul grupului familial vizeaz msura n care familiile posed aparatur de comunicare mediatic, precum i frecven a cu care acestea cumpr un ziar

al turi de televiziune, presa scris constituind cea mai rspndit modalitate de informare. Rspunsurile primite la itemul: n casa ta exist: bunuri n cas (men ionate n tabelul rspunsurilor)? (QE-8)

eviden iaz accesul larg la mediile de comunicare electronice, a adar la informa iile difuzate prin aceste medii, dar i posibilitatea crescut de influen are a popula iei beneficiare, n sens pozitiv sau negativ, n func ie de con inutul mesajelor vehiculate.
Bunuri n cas:

Aparat de radio Casetofon Computer, total, din care: - neconectat la Internet - conectat la Internet Televizor, total, din care: - conectat la re eaua de transmisie prin cablu - neconectat la re eaua de transmisie prin cablu Telefon, total, din care: - post telefonic fix - telefon mobil

1423 1455 803 487 316 1548 1281 267 1418 1121 1188

89,4% 91,5% 50,5% 30,6% 19,9% 97,3% 80,5% 16,8% 89,1% 70,5% 74,7%

mediu

ed . parin i

urban rural c. gen/prf liceu superior

total 1477 114 342 830 392

Pondere elevi cu calculator acas

52,5% 23,7% 23,7% 46,4% 84,9%

n principiu, influen a este mai mare n urban, unde aceste medii de comunicare sunt mai numeroase, dar aici ea este contrabalansat, limitat, corectat de diversitatea surselor de informare, astfel c o aceea i informa ie este resemnificat i valorizat diferit de variatele 4 2

canale mediatice; n mediul rural sursele de informare sunt mai pu ine, avnd tocmai de aceea o probabilitate mai mare de impact asupra receptorului, dispus mai curnd s le acorde ncrederea sa, n lipsa unor ocazii suficiente care s fac posibile confruntarea i relativizarea informa iilor prin compararea mai multor tipuri de mesaje concurente. 1 Aproximativ 17%, adic aproape o cincime din popula ia investigat, nu are acces dect la programele televiziunii publice, acest seg ment fiind astfel mai predispus la preluarea necritic a informa iilor i la eventualele forme de manipulare. 2 Numrul mare de elevi care de in acas computere (50,5% din totalul popula iei investigate,

din care peste jumtate 52,5% sunt elevi care nva n mediul urban i aproape un sfert 23,7% elevi din colile rurale) demonstreaz accesul larg la tehnologia informatic de vrf. Din r spunsurile oferite la itemul 14 (activit i n timpul liber) rezult c 42% dintre elevi utilizeaz computerul pentru navigarea pe Internet sau jocuri electronice. Prin coroborarea celor dou informa ii, rezult c, dintre elevii care nu dispun de un computer la domiciliu, peste jum tate (58%) l utilizeaz totu i n scopurile amintite.

1 De inerea de calculatoare variaz n func ie de nivelul de preg tire/educa ie a prin ilor, cele mai multe aflndu-se n posesia familiilor n care p rin ii au o pregtire superioar (84,9%), ceea ce nseamn c acestea ofer copiilor un mediu informa ional mai bogat, comparativ cu celelalte categorii. 2 Accesul important la tehnologia informatic de vrf configureaz noi caracteristici ale procesului
de comunicare, ntre care cea mai important este interactivitatea, de natur s

stimuleze activismul, procesarea rapid a informa iei, adecvarea reac iei la stimuli imprevizibili sau cu grad mic de previzibilitate. Utilizarea computerului presupune, n acela i timp, dobndirea unor competen e specifice de operare, tehnice, dar i a unor competen e cognitive c utarea i selec ia informa iei i rezolutive. Revine colii rolul de a dezvolta aceste competen e, n func ie de obiective specifice, de a le integra n programele sale instructiv-educative, astfel nct ele s fie utilizate n procesul de nv are activ i s nu rmn exclusiv aservite divertismentului. n ce prive te frecven a comportamentului de cumprare a unui ziar se constat c un sfert din familiile elevilor investiga i (24,5%) manifest un interes activ pentru informarea zilnic prin intermediul presei scrise; 37,6% au un interes mediu, exprimat prin cump rarea unui ziar cu o frecven sptmnal ; de asemenea,un sfert din familii (24,2%) au un interes sc zut sau sunt cu totul dezinteresate de presa scris (cumpr un ziar mai rar dect lunar sau nu cump r niciodat ziare). Dorin a de informare prin intermediul presei scrise exp rimat prin comportamentul de cumprare a unui ziar variaz direct propor ional cu gradul de pregtire a prin ilor, ceea ce ntre te concluzia deja formulat la itemul 8 privind accesul la mediile electroni ce, - c familiile n care prin ii au un nivel de colarizare mai nalt dispun n mai mare m sur i apeleaz mai frecvent la mijloace de informare variate cu toate avantajele ce decurg de aici: o mai bun informare, posibilitatea corec iilor aplicate mesajelor recep ionate i deci posibilitatea unei sporite aprecieri critice avantaje care-i fa vorizeaz pe tinerii ce apar in acestor medii familiale. 4 3

n familia ta se cumpr un ziar:(QE-9)

Sptmn al

598 389 302 146 83 67 6


Frecven a cumprrii

Zilnic Mai rar dect lunar (rareori) Lunar


Niciodat

Nu tiu NonR
4, 2 % 0,4% 5,2 % 9, 2 %

37,6 % 24,5 % 19,0 % 9,2% 5,2% 4,2% 0,4%

unui ziar, n familie

Niciodat

Lunar Rareori 37, 6% 19,0%

Zilnic Spt mnal Nu tiu NonR

24,5%

n vederea analizei comparative a structurilor, s-a procedat la introducerea indicatorului nivel mediu, ob inut ca medie ponderat a unor nivele medii pe interval i frecven a de r spuns corespunztoare. Punctejele atribuite ca niveluri medii pe interval au fost apreciate n raport cu perioada vizat (pentru mai rar dect lunar a fost acordat 1p -a proximnd 6 ziare anual, pentru varianta lunar au fost acordate 2p -12 ziare anua l . a. m. d. ), sunt cele prezentate n tabelul urmtor. Luna Rareo Zilnic r ri Sptmnal Niciodat 1 0 0 60p p 2p 1p p
Ziln ic
Nicioda t

total

Sptam.

Lunar

Rareori

Medie

Mediu

urban rural sc. gen/prf liceu superior

1477 114 342 830 392 1591

ed. prin i

Total

25,1 % 16,7 % 15,5 % 22,2 % 38,3 % 24,5 %

38,3% 28,1% 32,7% 39,3% 38,8% 37,6%

8,9% 13,2% 9,9% 8,4% 9,2% 9,2%

18,3% 28,1% 28,9% 19,3% 9,7% 19,0%

4,7% 11,4% 8,8% 5,4% 1,8% 5,2%

20,18 13,71 13,62 18,60 27,75 19,71

4 4

Frecven a medie a cump rrii unui ziar, n func ie de mediu i de nivelul educa ional al familiei

rural

urban

sc.gen/prf liceu

superior

medie gen.

4.1.1.2. Timpul liber Timpul liber reprezint o resurs important i o condi ie pentru consumul de mass-media. Volumul de timp liber, modul de organizare i de utilizare a acestuia ne dau parametrii coordonatei temporale n care se nscrie educa ia informal i mass-media. Volumul i organizarea timpului liber au fost investigate pe baza itemilor:

Ct timp liber i rmne zilnic, dup orele de curs i dup pregtirea temelor colare?(QE-13)

Structura rspunsurilor la cele dou aspecte este urmtoarea:


Timp liber Deseor i

i organizezi timpul destinat pregtirii temelor colare astfel nct s - i rmn mai multe ore libere pentru activit ile preferate? (QE-15)

Organizarea timpului liber Uneor Non i Niciodat R

Tota l

Sub 2 ore 2-3 ore 4-5 ore Peste 5 ore Deloc NonR Total

11,8% 33,8% 33,1% 16,3% 3,0% 2,0% 100,0%

22,9% 33,1% 42,9% 39,0%

71,3% 61,3% 53,3% 38,6%

4,8% 3,7% 2,8% 19,7%

1,1% 1,9% 0,9% 2,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,6%

56,1%

6,5%

1,8%

100,0%

De regul, se face o distinc ie net ntre timpul dedicat obliga iilor profesionale, familiale i sociale i timpul cnd individul se relaxeaz , se distreaz, i dezvolt din proprie ini iativ capacitatea de cunoa tere, particip la via a social etc. n cazul adolescen ilor, timpul liber, ocupat sau de liber ocupa ie este mult mai fracturat, iar dimensiunile sal e mult mai imbricate dect n cazul adultului (poate fi,, de e xemplu,, un timp liber la coal i unul foarte ocupat n restul zilei etc.). Din considerente de cercetare am apelat la mpr irea clasic a 4 5

timpului, dar semnifica ia timpului liber va reie i din raportarea r spunsurilor la cele de la alte ntrebri din chestionar, circumscrise timpului liber i contactului cu mass-media.

Timpul liber consumat dincolo de cel alocat profes iei de elev pare s fie unul generos pentru marea majoritate a celor chestiona i. Circa 50% dintre subiec i dispun de un timp liber zilnic situat ntre 4 i peste 5 ore, iar o medie rezonabil de 2-3 ore este la ndemna a o treime dintre subiec i. Numai 3% dintre subiec i declar c obliga iile colare le rpesc orice posibilitate de a beneficia de un sector orict de limitat de ti mp liber zilnic; timpul lor este n ntregime ocupat. Faptul c aproape to i cei chestiona i au la dispozi ie zilnic o cantitate apreciabil de timp liber marcheaz o caracteristic a stilului de via al adolescen ilor: ei doresc s - i acorde timp i pentru propria lor existen , nu numai pentru nv at. Referitor la organizarea timpului liber, cercetarea a relevat faptul c peste o treime dintre subiec i declar c i organizeaz deseori timpul destinat nv rii pentru a le rmne destul timp liber pentru activit ile preferate, n timp ce jum tate (56,1%) recunosc c numai uneori procedeaz n acest mod. Numai 6,5% nu- i pun problema s - i organizeze timpul pentru preg tirea temelor astfel nct s aib la dispozi ie o doz considerabil de timp liber pentru activit ile preferate. A adar, exist o inten ie de a gestiona timpul ntr-o manier convenabil adolescen ilor, dar nu to i dau curs acestui impuls n mod frecvent, consecvent. Pentru mul i subiec i, timpul se scurge nestructurat (liber), ntre nainte i dup nv are, ntre aceasta i dezvoltarea personal nu exist grani e clar stabilite i, probabil, nici o ordine de priorit i, un nceput de proiect de via . Ori institu ia educativ nu se preocup s inculce astfel de habitusuri, sau transferul acestei gramatici generative a practic ilor cotidiene se opre te la grani ele educa iei formale. Este ca i cum, pentru jum tate din adolescentele i adolescen ii care au r spuns la chestionar, managementul timpului este un efort ndoielnic din perspectiva c tig rii a ct mai mult timp liber: acesta exist oricum i nainte de orice altceva. Timpul liber dedicat activit ilor preferate din care face parte i consumul de massmedia a fost reprezentat de itemul: Ct din timpul t u liber este rezervat zilnic urmtoarelor activit i? (QE-14)

Diverselor activit i li s-a acordat un timp mediu estimat n minute, nivelul mediu fiind determinat ca medie ponderat ntre punctajul atribuit grupei i frecven a de rspuns corespunztoare.
Deloc Sub o
or

1-2 ore

3-4 ore

5 ore

Peste 5 ore

Non R

Medie (min.)

Punctaj (minute) I Vizionare TV (C) ntlnire cu prietenii (G) Lectura unei cr i (B) Audi ie radio (D) Navigare pe Internet (E) Jocuri electronice (F) IV Lectura presei (A)

0 4,0% 4,3% 27,0% 24,3% 48,7% 55,2% 34,1%

30 18,0% 14,5% 26,3% 32,9% 18,4% 15,8% 54,9%

90 44,4% 38,2% 33,8% 20,0% 17,3% 12,5% 4,2%

210 24,2% 25,6% 5,1% 9,1% 3,8% 5,7% 0,1%

300 4,7% 7,7% 0,8% 3,5% 0,8% 1,1% 0,2%

360 2,5% 8,0% 0,5% 3,3% 1,3% 1,4% 0,1% 2,3 % 1,7 % 6,5 % 6,9 % 9,7 % 8,2 % 6,4 % 101 99 53 53 33 31 22

II

III

46

n raport cu principalele activit i se disting urmtoarele categorii: I. vizionarea TV i ntlnirile cu prietenii; II. lectura cr ii i audi ii radio; III. navigarea pe Internet i jocurile

electronice; IV. lectura presei.


Timpul mediu acordat activitatilor (min):
120 100 80 60 40 20 0 Vizionare T V ntlniricu prietenii Lectura presei Audi ie radio Navigare pe Internet Jocuri electronice Lectura unei cr i

Timpul liber cel mai consistent este rezervat zilnic vizion rii TV: aproape dou ore (o medie de 101 minute), urmat la foarte mic distan de ntlnirea cu prietenii. Pe locul doi se gsesc, la egalitate, timpul afectat lecturii unei c r i i cel alocat audi iei radio: circa o or . De remarcat c sectorul cel mai deficitar este lectura presei. Rolul celor patru variabile (mediul n care este situat institu ia de nv mnt; programul educa ional; sexul; nivelul de studii al p rin ilor) n influen area m rimii timpului liber atribuit diverselor activit i nu este hotrtor n unele cazuri. (Vezi Anexe 4.1) De exemplu, timpul petrecut n compania prietenilor are medii (n minute) cu valori mari (ntre 95-104), apropiate de cele privind timpul acordat vizionrii TV (medii ntre 96-108) i nu este influen at sensibil de nici una dintre cele patru variabile. Timpul acordat citirii presei are medii de timp mici i cu diferen ieri nesemnificative referitor la aceste variabile (ntre 20 i maximum 25 la elevii cu parin ii avnd studii superioare)
I mediu progr. ed sex Ed. parinti urban rural liceu profesional masculin feminin sc. gen/prf liceu superior C 101 108 103 96 105 98 103 100 103 G 98 104 100 96 102 95 95 100 98 B 53 57 57 40 35 70 51 53 55 II D 52 60 52 56 44 62 62 50 48 E 34 12 35 27 41 24 21 29 50 III F 32 18 31 31 51 11 24 32 35 IV A 22 21 23 20 22 22 21 21 25

Timpul mediu dedicat lecturii cr ilor este diferen iat n func ie de programul educa ional specific clasei. Media de timp acordat lecturii cr ilor, pentru elevii de liceu este de 57, fat de 40 pentru elevii de la profesional. O diferen senificativ este i n func ie de gen, astfel constatm c bie ii au o medie de timp pentru lectura cr ilor de numai 35, iar fetele de 70. Timpul pentru audi ie radio are medii mai ridicate pentru categoriile de tineri care se afl n rural (60 i urban 52), pentru cei care provin din familii la care nivelul de instruc ie este mai sczut (media 62 la cei care au prin ii cu coal general, media 48 la cei cu inv mnt superior), pentru fete (media 62, la bie i 44) 47

Navigarea pe Internet i jocurile electronice ocup mai multe minute zilnic din timpul bie ilor (medii de 41 i respectiv 51) dect din timpul pe care l acord fetele acestor activit i (cu medii de timp de 24 pentru Internet i 11 pentru jocuri). n mod previzibil, categoria mediu influen eaz n mare msur timpul care revine zilnic navigrii pe Internet: peste o jumtate de or n urban, respectiv 12 minute n rural. 4.1.1.3. Utilizarea mediilor de comunicare Marea diversitate a mediilor de comunicare, complexitatea acestora, multiplicitatea produselor pe care le ofer i rapiditatea schimbrii acestora, apoi tendin ele, modele care sunt influen ate de constituirea unei adev rate industrii, asociat unor interese i politici de comercializare i influen are pentru deschiderea pie ei i intensificarea consumului, toate aceste fenomene au de multe ori ca destina ie utilizarea lor de c tre tineri, publicul pe care mass-media l formeaz ca pe un consumator actual i de viitor. Problema utilizrii mediilor de comunicare de ctre tineri a fost investigat innd seama de principalele categorii de media, de volumul i diversitatea consumului. O prim informa ie o ofer, ca rspuns derivat, itemul QE-16, potrivit cruia nu to i subiec ii sunt consumatori de categoriile media puse n discu ie. Apare astfel, urm toarea imaginii a ponderii consumatorilor, pe tipuri de media:

Utilizarea de catre elevi a mijloacelor de informare / comunicare:


nu utilizeaza utilizeaza

100% 80% 60%


94,6%

54,7% 85,2% 81,7% 74,7% 73,5%

40% 20% 0% TV Radio Carte Pres Internet Jocuri electroni ce

Rezult clar ordinea descresctoare a interesului subiec ilor de la TV c tre carte i presa scris; n ce prive te Internetul i jocurile electronice, consumul redus se poate datora limit rii accesului la calculator.
Interesul pentru mijloacele audio-vizuale va fi abordat n capitolele urm toare, ca analiz a unor

itemi specifici. n cele ce urmeaz vor fi abordate interesul pentru presa scris i interesul pentru lectur. Astfel, citirea presei este investigat prin itemul:

Ce ziare i reviste cite ti n mod obi nuit? (QE-10)

ntrebarea a fost deschis din inten ia de a nu induce solu ii i a nu influen a op iuni prin introducerea unor posibile variante de categorii de pres spre care s orientm alegerea. Fiecare elev avea posibilitatea s indice mai multe titluri. Au aprut astfel foarte multe titluri cu procente mici de audien , care au putut s fie grupate n cteva categorii dup specificul con inutului i al publicului cruia se adresez cu prioritate. Trebuie s inem seama c fiecare elev putea s 4 8

numeasc mai multe titluri i de faptul c, a a cum reiese din raspunsurile la alte ntreb ri, genera ia tn r nu cite te frecvent presa.

Pentru ziare(1) rspunsurile foarte diversificate au fost grupate conform tabelului urmtor:
(1) Ziare: Tabloide (Libertatea, Na ional, Ziarul) Cotidiane na ionale Ziare sportive Ziare locale Ziare satirice (Academia Ca avencu) Ziare economice Altele 28,3% 27,1% 25,7% 25,6% 1,1% 1,0% 0,5%

n cazul ziarelor, rspunsuri multe au ntrunit tabloidele (28,3%), cotidianele na ionale i locale (27,1%, respectiv 25,6%) i gazetele cu profil sportiv. Spre deosebire de reviste, ziarele sunt cumprate n familie, nct nu se poate afirma c este vorba despre op iuni stricte ale tineretului. n plus, delimitrile ntre tipuri de ziare sunt la ora actual, cu cteva excep ii, destul de firave. Exist un amestec de genuri i o tendin general n mass-media din Romnia spre "tabloidizare". De aceea, mai ales n cazul presei scrise, cererea este total dependent de oferta media. Adolescen ii, n msura nu foarte ridicat n care frecventeaz gazetele, nu se comport altfel dect adul ii. n ceea ce prive te citirea revistelor, partea a doua ntreb rii deschise, rspunsurile foarte diversificate au fost mai semnificative pentru anumite titluri de reviste, iar din multititudinea de titluri i feluri de reviste numite de elevi, s-au putut constitui cteva categorii dup con inut sau dup publicul cruia i se adresez.
(2) Reviste: Reviste tiin ifice, tehnice, de cultur general Pentru femei Erotice Sportive (inclusiv automobile, aeronautic, pescuit, vnatoare, etc. ) Via monden, vedete Reviste - magazin (Formula As, Privirea) Reviste populare (Povestea mea,etc. ) Reviste pornografice Alte reviste pentru adolescen i (inclusiv muzicale) Reviste practice, utilitare Reviste culturale i religioase Programe TV 15,6% 12,9% 6,9% 6,2% 4,8% 3,2 % 2,8 % 2,8% 2,5% 1,8% 0,7% 12,0%

4 9

Titluri de reviste cu procente mai mari de cititori sunt:


Bravo Cool Girl Popcorn Bravo Girl 20 ANI 38,8% 20,8% 11,4% 5,5% 3,5%

Lectura revistelor reflect preferin a pentru a a-numita "cultur popular" i, n cadrul acesteia, pentru subcultura de consum a tinerilor. Subiec ii sunt interesa i n mod deosebit de publica iile cu profil muzical, de revistele care se adreseaz adolescentelor dornice s afle cum s devin "cool girl" i s- i cultive feminitatea, de revistele cu profil tehnico- tiin ific sau de cultur general. Circa jumtate din op iuni vizeaz reviste despre cnt re i i forma ii de muzic u oar (topuri romne ti i interna ionale, concerte, interviuri cu starurile momentului etc.). Publica iile dedicate fetelor ("Cool Girl", "Bravo Girl") i cele "pentru femei" indic interesul pentru conduita feminin ( i, pe alocuri, feminist), pentru o stilistic de gen capabil s ofere ingredientele necesare unei vie i moderne: cum s te mbraci, n ce fel se pot cuceri bie ii, cum s devii independent, sau cum s- i petreci o vacan de vis. Celor peste 25 de procente la rspunsurile pentru aceast categorie de publica ii li se adaug ponderile la periodicele care se adreseaz "doamnelor" (12,9%), semn c interesul adolescentelor pentru informa ii, sfaturi i pove ti mbibate n aromele succesului monden este unul prospectiv. Este evident i din indicarea titlurilor i a domeniilor de interes c ponderea fetelor este mai mare printre elevii care citesc reviste. Revistele tiin ifice, tehnice, de cultur general (15,6%) au i acestea o anumit mas de cititori constan i. Procentele alocate presei de popularizare a nout ilor tehnico- tiin ifice i presei culturale eviden iaz gradul sczut de interes pentru pres ca surs de informa ie general, ceea ce este ntr-un raport direct propor ional cu nivelul de interes reflectat de lectura cr ilor. Revistele erotice i pornografice au fost men ionate de subiec i mai rar dect s-ar fi putut a tepta cineva (6,9%, respectiv 2,8%). O situa ie deosebit n ce prive te preferin ele subiec ilor o prezint Programele TV, men ionate de unu din opt subiec i (12%). Prezen a lor frecvent n list se poate datora att interesului pentru TV, ct i n legtur cu accentul tot mai pregnant al unei publica ii mondene cu informa ii din via a vedetelor. Pe de alt parte, dac restul publica iilor amintite pot pune probleme de sus inere financiar, deseori programele TV sunt suplimente ale altor publica ii, fiind posibil ca acesta s fie motiva ia celor care cumpr ziare sporadic. Este de presupus c , dac televizorul este suport mediatic de prim rang (Su a Emittenza", cum a fost catalogat), programele TV au anse s ajung i la noi, ca i n occident, publica ii independente, din ce n ce mai frecventate. n ceea ce prive te lectura cr ilor, cercetarea a investigat att un aspect cantitativ care s eviden ieze interesul artat lecturii (prin frecven a lecturii), ct i un aspect calitativ - care s eviden ieze orientarea literar a subiectului, aceasta fiind investigat pe baza unei ntrebri deschise prin care i s-a cerut titlul i autorul ultimei c r i citite. Itemii utiliza i n acest scop au fost urmtorii: 5 0

Cte c r i ai citit n ultimele 3 luni?(QE-11)

Care este ultima carte pe care ai citit-o? (QE-12)

Cercetarea s-a orientat mai nti spre investigarea num rului de cr i (exclusiv cele cerute de coal) care au fost citite n ultimele trei luni, pentru a avea o imagine asupra gradului de interes pentru lectur raportat la timpul relativ recent fa de care nu a intervenit uitarea sau confuzia.
Nici una Una
Dou

Trei Patru Cinci Peste cinci NonR

573 302 270 146 69 39 74 118

36,0% 19,0% 17,0% 9,2% 4,3% 2,5% 4,7% 7,4%

Peste o treime dintre subiec i (36%) declar c n-au citit nici o carte n ultimele 3 luni (fr a lua n considerare cr ile cerute la coal), iar dac acestora li se adaug i nonrspunsurile ponderea se apropie de jum tate (43,4%). La un loc, cei care au citit una, respectiv, dou cr i (36%) egaleaz numrul elevilor care n-au citit nici o carte. De i nu se poate vorbi despre o mas nsemnat de lectori pasiona i (n Fran a,, de exemplu,, ace tia sunt cei care citesc n medie cte 50 c r i pe an), investiga ia indic faptul c o cincime dintre subiec i au rspuns c au citit cel pu in o carte pe lun (mai precis 20,7%, dintre subiec i au citit n ultimele 3 luni ntre 3 i peste 5 cr i). Elevii care nva n mediul urban citesc ceva mai mult dect elevii ale c ror unit i de nv mnt i au re edin a n mediul rural, iar elevii de liceu citesc mai mult dect cei din coala profesional. Fetele citesc aproape dublu fa de bie i, diferen a fiind cu att mai tran ant cu ct num rul elevilor de sex feminin este aproape identic cu al elevilor de sex masculin (792 de fete i 787 de bie i). Fenomen de men inere sau chiar de accentuare a feminiz rii lecturii n nv mntul postgimnazial. Nivelul de studii al prin ilor influen eaz, de i nu n propor ie covr itoare, activitatea de lectur a adolescen ilor: pe primul loc se situeaz adolescen ii cu cel pu in un p rinte absolvent al nv mntului superior, pe locul doi se afl adolescen ii proveni i din familii cu educa ie de nivel mediu i pe ultimul loc, dar la mic diferen de cei dinainte, sunt adolescen ii cu p rin i care au urmat doar cursurile colii generale sau ale unei coli profesionale. Raportul direct propor ional ntre nivelul de studii al p rin ilor i activitatea de lectur a copiilor lor este unul dintre indiciile procesului de reproduc ie a capitalului cultural, educa ional, mai clar eviden iat n cazul celor care n-au citit nici o carte n ultimele trei luni (28,3% - 37,3% 41,8%) i n cazul celor care au r spuns c au citit 3 cr i n aceea i perioad de timp (14,3% -

8,9% - 3,8%). 51

Prelucrarea ntrebrii referitoare la titlul i autorul ultimei cr i citite (fr luarea n considerare a cr ilor cerute la coal) a grupat rspunsurilor dup tipul de lectur. n func ie i de corectitudinea formulrii rspunsului situa ia se prezint n felul urmtor:
Literatur clasic romn i universal
Literatur de consum Literatura romn studiat (5 scriitori canonici) Literatur de popularizare Literatur filosofic, religioas, psihologic Literatur contemporan romn i universal Literatur tiin ific i tehnic

Rspunsuri incorecte, incomplete

Altele NonR

319 181 146 62 29 15 4 361 8 466

20,1% 11,4% 9,2% 3,9% 1,8% 0,9% 0,3% 22,7% 0,5% 29,3%

Din rspunsuri se desprinde observa ia c primeaz beletristica: peste o treime (41,6%) dintre subiec i prefer cr ile de fic iune. Acestea pot fi grupate n dou mari categorii de texte. Cele mai citite cr i sunt cele cu valoare estetic sigur, legitimat de critic i verificabil n timp. Numrul cititorilor de opere ncadrabile n canonul literar cre te dac avem n vedere i rspunsurile care vizeaz opere apar intoare canonului curricular. De i aceste din urm rspunsuri se abat de la cerin a itemului, ele merit luate n considerare: n raport cu o presupus sau real criz a lecturii, cel pu in subiec ii n cauz declar c ei citesc ceea ce li se cere de ctre profesor. Formele i motiva iile acestui tip de lectur pot diferi: lectur de conformitate, lectur-corvoad i efect al rutinei colare; lectura ca efort minim, dar necesar n raport cu viitoarele studii vizate; lectura ca timp strict gestionat n condi ii de supranc rcare a curriculumului etc. O a doua categorie este reprezentat de lecturi ale unor cr i bazate mai degrab pe succes comercial, citite pentru simpla destindere, pentru a evada din tensiunea sau cenu iul vie ii cotidiene (escapism), sau din curiozitatea de a g si puncte de vedere, rspunsuri la problemele vrstei n texte literare accesibile, atractive. Su nt, de multe ori, acele c r i care trec din mn n mn , printre colegi de clas sau prieteni, i, de aceea, ele pot constitui i un semn pentru existen a unor re ele (instabile, efemere) de lectori adolescen i. Sigur e c lectura literaturii de consum nu este una foarte asidu n rndurile adolescen ilor din e antionul investigat. Un interes foarte sczut manifest subiec ii pentru cr ile din domeniul tiin elor umane i din cel tehnico- tiin ific. 4.1.1.4. Preferin ele elevilor n raport cu mediile de comunicare Cu aceste investiga ii am atins deja preferin ele elevilor, care au r spuns i la ntrebri specifice privind anumite categorii de mass-media. Interesul subiec ilor pentru audiovizual au fost investigat att din perspectiva exprim rii preferin ei pentru diferitele categorii de emisiuni difuzate, ct i prin solicitarea unei detalieri a rspunsurilor, utilizndu-se un item deschis de inter ogare asupra op iunilor concrete pentru emisiunile radio sau TV. Cei doi itemi men iona i au fost urmtorii: Ce fel de teme/emisiuni difuzate prin mass-media preferi? (QE 24 / QP-14)

5 2

Nume te emisiunile tale preferate de la radio i de la TV (QE-27)

Gradul de preferin fa de teme i emisiuni difuzate n mass-media, m surat pe baza primului item men ionat, a constituit i o ntrebare adresat profesorilor, corelarea r spunsurilor oferite de cele dou categorii de subiec i fiind mai pu in important din perspectiva comparrii lor (cele dou categorii de subiec i reprezentnd popula ii cu totul diferite, att ca vrst , ct i ca nivel socio-ocupa ional), dar important din perspectiva stabilirii unui dialog elev-profesor, pe teme sau emisiuni de interes comun.
Structura rspunsurilor elevilor n raport cu intensitatea op iunii pentru tematica preferat , a fost urmtoarea: Puterni Delo c Moderat c Jocuri i concursuri, umor, divertisment (I) 59,5% 34,0% 5,8% Filme, seriale (K) 59,2% 34,2% 4,7% Teme/emisiuni care prezint forma ii/trupe de muzic tn r: rap, 56,6% 33,8% 8,2% hip-hop etc (F). Competi ii sportive (J) 47,3% 39,8% 11,8% Teme/emisiuni care prezint interpre i de manele (G) 34,4% 26,1% 38,4% Documentare (filme, cr i, articole de popularizarea tiin ei) (B) 34,1% 52,9% 11,9% Teme/emisiuni din domeniul I. T. (C) 16,8% 44,8% 35,5% Teme/emisiuni legate de artele plastice, literatur, muzic clasic (E) 15,0% 39,8% 41,5% tiri, actualit i (A) 14,5% 71,5% 13,1% Emisiuni de muzic popular (H) 9,4% 31,7% 57,3% Talk-show-urile pe teme de actualitate (economic, social, politic) (D) 6,2% 35,5% 56,2%

Sunt "puternic preferate" de ctre elevi: 1) emisiuni de jocuri i concursuri, umor, divertisment (I): 946 de rspunsuri, reprezentnd 59,5% din r spunsurile la aceast categorie; 2) filme, seriale (K): 942 de rspunsuri, reprezentnd 59,2% din r spunsuri; 3) teme/emisiuni care prezint forma ii/trupe de muzic tn r (F): 901 rspunsuri, reprezentnd 56,6% din r spunsuri; 4) competi ii sportive (J): 753 de r spunsuri, reprezentnd 47,3% din r spunsuri; 5) emisiunile n care apar interpre i de manele (G): 547 de r spunsuri, reprezentnd 34,4% din r spunsuri; 6) documentare (B): 34,1% din rspunsuri. Talk-show-urile pe teme de actualitate se afl pe ultimul loc din cele 11 tipuri de preferin e. ntre temele/emisiunile "moderat preferate" pe primele trei pozi ii se afl : 1) tiri, actualit i (A); 2) documentarele (B); 3) teme/emisiuni din domeniul I. T. (C).
Emisiunile "deloc preferate" sunt, n primul rnd, emisiunile de muzic popular, iar pe locul secund se gsesc talk-showurile.

Dup media rspunsurilor date de subiec i, ordinea preferin elor se prezint astfel: (1) filme, seriale (K); (2) umor, divertisment (I); (3) muzica tn r (F): Competi iile sportive ntrunesc i ele o medie foarte ridicat . Emisiunile de dezbatere a temelor de actualitate i cele culturale se situeaz, n media elevi, n partea inferioar a op iunilor consumatorilor tineri de media. Dac inem cont de subiectele care nu se discut la coal, cu profesorii (item 18), devine evident c adolescen ii sunt nclina i spre un model de comunicare "n doi pa i": ei solicit intermedierea tirilor i cuno tin elor din actualitatea politic , social de ctre un "leader" sau un "moderator"-profesor. Analiza i clarificarea valorilor prezentului au nevoie de acest formator de opinie (fie i pentru contrast). 53

Documentare (filme, cr i, popularizarea tiin ei) tiri, actualit i Teme/emisiuni cultural-artistice Filme, seriale Talk-show (economic, social, politic) Emisiuni sportive Emisiuni de folclor / muzic popular Jocuri i concursuri, umor, divertisment

Opinie profesori 1,690 1,530 1,332 1,123 1,099 0,870 0,718 0,551

Opinie elevi 1,057 1,032 1,101 1,583 0,542 1,378 0,553 1,552

(tabel ordonat descresctor n func ie de op iunea profesorilor)

Pentru facilitarea analizei comparative, se intruduce, i de aceast dat, indicatorul intensitate medie, calculat ca medie ponderat ntre nivelul mediu pe grup i frecven a de rspuns. Punctajul mediu acordat grupei a fost: 2p puternic preferat, 1p preferin moderat; 0p deloc preferat. Utiliznd acest indicator pent ru msurarea intensit ii preferin ei pentru un anumit tip de emisiune, att n cazul elevilor, ct i n cel al profesorilor, se constat diferen e n ierarhie - datorate, de altfel, n special, diferen elor de vrst , nivel de instruire sau cultur ntre cele dou categorii de popula ie, profesorii prefernd emisiunile de informa ii, n timp ce elevii pe cele de divertisment. n compara ie cu elevii, intensitatea medie n cazul profesorilor stabile te o alt ordine a consumului de mass-media: (1) documentare (B); (2) tiri, actualit i (A); (3) teme culturalartistice (echivalentul lui E+F+G n chestionarul elevului). Filmele i talk-show-urile reprezint i ele preferin e puternice printre profesori.

preferin e profesori

preferin e elevi

J o c uri i c o nc urs uri, dive rtis m e nt

F o lc lo r / m uzic po pula r

Em is iuni s po rtive

Ta lk-s ho w (e c o no m ic , s o c ia l, po litic )

F ilm e , s e ria le

Te m e /e m is iuni c ultura l-a rtis tic e

tiri, a c tua lit i

Do c um e nta re (film e , c r i, tiin )

preferin e elevi preferin e profesori

J o c uri i c o nc urs uri, dive rtis m e nt

F o lc lo r / m uzic po pula r

Em is iuni s po rtive

Ta lk-s ho w (e c o no m ic , s o c ia l, po litic )

F ilm e , s e ria le

Te m e /e m is iuni c ultura l-a rtis tic e

tiri, a c tua lit i

Do c um e nta re (film e , c r i, tiin )

5 4

ntr-o anumit msur, consumul elevilor este marcat de ideea de divertisment i de interesul pentru propria subcultur. Consumul cadrelor didactice este direc ionat de interesul pentru cunoa tere i este influen at de func ia mas-media de stabilire a "agendei zilei". Mediile ridicate ale op iunilor profesorilor pentru emisiunile care informeaz i realizeaz dezbateri cu privire la problematica vie ii social-politice i culturale dovedesc c mass-media este aceea care i ine la curent cu problemele la ordinea zilei i c, probabil, tot ea este i sursa de dialog i de solu ii la care se raporteaz. Tinerii ns utilizeaz mas-media mai ales pentru func ia de petrecere a timpului liber, de loisir i ntr-o mai mic msur pentru informare. Pentru a surprinde mai n detaliu op iunile elevilor, a fost adresat cea de a dou ntrebare, ca ntrebare deschis n ce prive te preferin ele radio/ TV. n ce prive te emisiunile radio, rspunsurile au fost mult prea dispersate pentru a avea o relevan statistic. S-a rspuns att prin numirea unor emisiuni (n total au fost numite 54 de titluri), ct i a unor posturi de radio preferate (41 de canale au ntrunit cel pu in o men iune), dar i a unor genuri de emisiuni ascultate cu predilec ie. n mod previzibil, posturile private cu acoperire na ional sau local au ntrunit marea majoritate a op iunilor. Adolescen ii i, n general, tinerii, constituie, de altfel, publicul int al acestora. Structura programelor acestor canale este, n general, foarte pu in diversificat, axat aproape total pe muzic (modern), de aceea titlurile de emisiuni sunt mai greu de re inut i de indicat, fiind prea pu in semnificative. Excep ie fac emisiunile matinale live ale ctorva posturi (Kiss FM, Radio 21, Rad io Star i Pro FM) care i-au consacrat formate originale, interactive de divertisment i muzic , animate de realizatori charismatici, plini de verv , spontaneitate i ale cror interven ii abund n umor improvizat. Astfel, cei mai mul i dintre subiec i (un num r de 82 i un procent de 5,2%) au indicat ca emisiune preferat Cronica cu (sic!) Huidu i G inu de pe Kiss FM, pe locul al doilea situndu-se emisiunea matinal de la Radio 21 (care, la data cercetrii, purta numele de Diminea DeMent), cu 3,7 procente, acestea fiind singurele emisiu ni care s-au deta at prin frecven , din marea mas a rspunsurilor. De men ionat c ambele emisiuni includ n formatul lor o rubric zilnic de farse telefonice, care sunt foarte gustate, numele res pectivelor rubrici fiind deseori amintite n rspunsuri. n rest, radioul se ascult pentru muzic (incluzndu-se aici i topurile muzicale, dar i emisiunile sau posturile pirat, n cazurile m anelelor! specializate n anumite subspecii de muzic la mod: manele, house, rock, etc. ). Un procent de numai 3% sunt interesa i de tiri, i un procent egal de transmisiunile sportive. Emisiunile de cultur general i teatrul radiofonic au totalizat numai un singur procent. De altfel, nici un respondent nu ascult posturi ca Radio-Romnia Cultural sau Radio-RomniaMuzical i numai circa 0,6% ascult emisiuni ale postului public Radio-Romnia-Actualit i. n clasamentul canalelor radio preferate conduce deta at Kiss FM, cu 11%, urmat de Europa FM (5,5%), Radio 21 (3,6%), Pro FM (3%) i Radio Star (2%). Restul posturilor indicate au ntrunit procente nesemnificative, sub 1%. Indicarea emisiunilor TV preferate a dus la o mare varietate de emisiuni, dar cele cu procente mai semnificative sunt din aceea i zon de interes: divertismentul.

5 5

Cronica crcota ilor Teo Vacan a Mare Ciao, Darwin! Big Brother La bloc De 3 x femeie

330 322 225 137 98 97 95

20,7% 20,3% 14,1% 8,6% 6,2% 6,1% 6%

Procesul etapei Divertis Park Surprize-surprize Din dragoste Teleenciclopedia Gheorghe Monica Na ul Iart-m! Secrete de familie Marius Tuc Show Poli ia n ac iune Un brbat adevrat Bravo-bravissimo

87 85 80 66 55 42 41 38 31 30 26 21 20 16

5,4% 5,3% 5,0% 4,1% 3,5% 2,6% 2,6% 2,4% 2,0% 1,9% 1,6% 1,4% 1,3% 1,0%

Sunt preferate deci emisiunile de divertisment, aproape la egalitate (20%) g sindu-se Cronica crcota ilor i Teo. Succesul acestor emisiuni este dat de pres ta ia protagoni tilor i de aerul de veselie i spontaneitate pe care ace tia l imprim emisiunilor. 14,1% indic preferin a pentru umorul gros, fr perdea, bazat pe o sugestie din teatrul popular. Trebuie subliniat c majoritatea emisiunilor la care fac referire subiec ii, indiferent de procente, reprezint adaptri ale unor formate strine. Procentele pe care le are emisiunea Cronica crcota ilor e un exemplu de preluare (dintr-un format al televiziunii italiene) fr striden ele care au fcut ca alte emisiuni s nu prind la tineri. Dar ceea ce este mai interesant aici n u este problema gustului, ci a tematicii n jurul creia se nvrte te emisiunea: o emisiune TV despre gafele surprinse pe micile ecrane. Televiziunea place adolescen ilor cnd se reflect pe ea ns i, se ia peste picior, ceea ce o face mai credibil n ochii tinerilor, i mai simpatic dect n cazul sitcomurilor,, de exemplu,. Cala i pe acest proces de estetizare a imaginilor, subiec ii nu mai recurg i la o decodificare a raportului dintre real i virtual. De observat c, privite separat, nici emisiunile care au iscat mari controverse (Ciao, Darwin!, Big Brother), nici emisiunile de satir politic (Divertis Park), i nici emisiunile lacrimogene, sau care scurm n via a intim a omului de rnd nu ntrunesc procente semnificative. Talk-show-urile sunt n aceea i situa ie. Pentru c divertismentul i mai ales anumite emisiuni de acest gen sunt difuzate cu motiva ia c au o mare audien din partrea tinerilor, am investigat gradul de preferin fa de ele, prin ntrebarea:

i plac urmtoarele emisiuni de divertisment ? (QE 37; QP-17; QF-18)

56

Vacan a Mare Teo Divertis Ciao, Darwin Big Brother Gheorghe

Mult 45,8% 42,4% 28,2% 27,0% 22,3% 17,7%

Oarecum 39,3% 40,6% 47,5% 35,6% 43,3% 31,0%

Deloc 14,9% 17,0% 24,3% 37,4% 34,3% 51,3%

Medie
1,309 1,254 1,039 0,896 0,880 0,664

Opinia asupra calit ii emisiunilor de divertisment a fost solicitat i celor doi factori educa ionali, prin ntrebri deschise cu care s exemplifice emisiunile TV cu grad ridicat de nocivitate n cazul p rin ilor (QF-18), sau printr-un item simetric cu al elevilor n cazul profesorilor (QP-17). Distribu ia opiniilor defavorabile privind aceste emisiuni a dovedit diferen e mari de opinie ntre participan i. Dac divergen ele dinte elev i educator pot fi atribuite i diferen elor de vrst , diferen ele ntre opiniile profesorilor i cele ale p rin ilor se pot datora modului diferit de evaluare, ntrebrile deschise rmnnd adesea f r rspuns.
opinia elevilor deloc 51,3% 37,4% 34,3% 24,3% 14,9% opinia profesori deloc 11,8% 32,1% 51,2% 17,4% 26,1% opinia prin ilor influen e negative 2,5% 11,4% 21,5% 8,4%

Gheorghe Ciao Darwin Big Brother Divertis Vacan a Mare

innd cont c emisiunile respective sunt controversate, pentru unele existnd i ponderi mai ridicate de respingeri totale (cel mai ridicat procent pentru deloc l are emisiunea Gheorghe 51%, care dep e te aprecierile pozitive) trebuie subliniat c medii peste 1 au nregistrat emisiunile Vacan a Mare, Teo i Divertis Park. Dintre emisiunile de mai sus preferate de elevi, 4 sunt considerate de c tre profesori (item 30b) ca avnd o influen nociv asupra acestora: Big Brother 51,2%; Ciao Darwin 32,1%; Vacan a Mare 26,1%; Gheorghe 11,8%. De asemenea, dintre acelea i emisiuni, profesorii prefer dou: Divertis Park, n procent de 77,3% (nsumnd 42,8% cu preferin a mult i 34,5% cu preferin a pu in) i Teo, n procent total de 74,1% (din care numai 26,8% o prefer mult). Preferin ele elevilor au fost investigate n legtur i cu alt categorie de emisiuni/ programe, care au con inut tiin ific, cultural i informativ, prin itemul:

Ct de des urm re ti (QE 38; QP-16)


Deseori Rareori Niciodata Opinie elevi 1,432 1,255 1,022 0,463 Opinie profeso ri 1,658 1,334 1,084 1,105

Discovery Animal Planet National Geografic TV Cultural

50,3% 36,6% 24,2% 4,6%

42,6% 52,4% 53,8% 37,0%

7,1% 11,1% 22,0% 58,3%

57

Aceea i ntrebare a fost adresat i profesorilor, compararea rspunsurilor fiind cel mai bin fcut pe baza indicatorului mediu. Cu excep ia postului TV Cultural, pu in urm rit de elevi, celelale trei canale sunt urmrite n aceea i msur de cele dou categorii de subiec i.

Frecven a vizionrii acestor programe relev faptul c exist un interes semnificativ pentru primele trei programe, dar numai Discovery are un procent al frecven ei deseori mai mare dect rareori i foarte mic pentru niciodat . TV Cultural, este un program mai nou, cu acoperire mai mic n teritoriu, cu o difuzare mai restrns prin cablu, i mai pu in cunoscut. O ofert abundent furnizat de majoritatea canalelor mediatice o reprezint senza ionalul i vedetismul, care pot s creeze atrac ie pentru elevii adolescen i prin noutate i inedit care pot fi percepute ca modele de reu it. A fost investigat interesul pentru astfel de situa ii i personaje prin ntrebarea urmtoare:

Ct e ti de interesat() de emisiunile, revistele, articolele din pres care relateaz evenimente senza ionale din via a vedetelor? (QE-32)
Interesat Oarecum interesat Neinteresat NonR 498 903 181 6 31,3% 56,8% 11,4% 0,4%

Este unul dintre itemii cu rspunsuri convergente ntr-o direc ie extrem de evident , i anume aceea a efectului de fascina ie provocat de lumea eroilor, miturilor i a pove tilor de succes, reprezentat de vedetele construite artificial de mass-media. Un total aproape incredibil de 88% dintre adolescen i se declar interesa i ntr-o propor ie mai mic sau mai mare de evenimentele senza ionale din via a vedetelor, dintre ei nu mai pu in de o treime ar tndu-se fr echivoc preocupa i de asemenea subiecte cu func ie de marf ieftin pentru consum. Acest rspuns este consonant cu preferin a pentru tabloide, pentru revistele de mondenit i i pentru cele despre vedetele en vogue, pus n eviden de itemul nr. 10, precum i cu itemul nr. 16, din care rezult c mass-media rspunde nevoii tinerilor de evaziune, de experien e palpitante, oferindu-le surogate de via real i iluzii ale gloriei i ale succesului facil. Ar trebui realizat separat o analiz calitativ amnun it a competen elor morale i profesionale ale vedetelor media romne i a legitimit ii statutului lor de model social pentru adolescen i. 4.1.2. 0oti(aia consumului de mass-media Consumul de mass-media care a fost cercetat sub patru aspecte: accesul la mass-media, timpul liber, utilizarea (ce, n ce msur, cu ce frecven ) i preferin ele, interesul, au la baz motiva ii specifice. Motivele consumului de media i utilizarea preferen ial a mijloacelor de comunicare a fost investigat pe baza rspunsurilor oferite la itemul:

De ce folose ti, n mod obi nuit, urmtoarele mijloace de comunicare pres ,carte, TV, radio, Internet, jocuri electronice? (QE-16) 5 8

Elevii au avut posibilitatea s bifeze n dreptul fiecrui mijloc de comunicare motivul de utilizare, motiv corespunznd unei trebuin e personale. Dat fiind faptul c itemul este construit sub forma unei matrice, care solicit mai multe rspunsuri din partea fiecrui subiect, numrul rspunsurilor nsumate pe rnduri i pe coloane va dep i cu mult numrul elevilor investiga i. Am considerat totalitatea rspunsurilor primite pentru fiecare dintre motivele enun ate (A-J) drept un indicator cantitativ care exprim intensitatea trebuin ei. I Pentru a tri aventuri, evenimente senza ionale, palpitante. (F)
Pentru a evada ntr-o lume a imagina iei, preferabil realit ii nconjurtoare. (G)

II III IV V

Pentru a m informa (asupra actualit ii sociale, economice, politice) (B) Pentru a-mi mbog i cuno tin ele de cultur general. (C) Pentru a fi la curent cu moda (n muzic, vestimenta ie). (E) Pentru a m relaxa. (I) Pentru a ti cum s m comport n societate. (H) Pentru a dobndi cuno tin e legate de domeniul profesional pentru care m pregtesc. (D) Fr un motiv anume, din obi nuin . (J)

Prima informa ie ob inut din analiza itemului o constituie gradul de audiere a diferitelor mijloace de comunicare (ponderea utilizatorilor):
TV Radio Carte
Pres

Internet Jocuri electronice

utilizeaza 94,60% 85,20% 81,70% 74,70% 73,50% 54,70%

nu utilizeaza 5,40% 14,80% 18,30% 25,30% 26,50% 45,30%

Motive ale utilizrii mijloacelor de comunicare

I F TV Radio Carte
Pres

I I G 20,4 % 4,8% 37,8 % 4,2% 19,2 % 24,0 % B 61,7% 23,9% 9,0% 40,2% 16,7% 2,4% C 37,2 % 9,5% 59,2 % 16,8 % 26,1 % 3,5% E 70,4 % 20,6 % 3,6 % 22,4 % 21,6 % 3,0 %

III I 42,5% 31,9% 20,5% 8,6% 19,4% 19,7% H 45,3 % 10,9 % 38,0 % 16,7 % 7,4% 3,0%

IV D 23,9% 6,5% 39,8% 14,3% 34,5% 2,8%

V J 42,7% 22,7% 6,8% 10,1% 12,0% 10,6%

35,6% 4,5% 17,2% 4,7% 24,0% 23,4%

Internet Jocuri el.

Se deta eaz astfel, urmtoarea ierarhie a nevoilor care determin consumul de media: 9. Nevoi de divertisment, cu func ie cathartic (rspunsurile la variantele F i G). 35. Nevoia de a fi informat asupra actualit ii i nevoia de a dobndi cuno tin e de cultur general
(rspunsurile la variantele B i C). la variantele E i I).

61. Nevoia de a fi la curent cu moda, n muzic , vestimenta ie etc. , precum i nevoia de relaxare (rspunsurile IV. Nevoia de a asimila modele de comportament social, precum i nevoia de a dobndi cuno tin e n domeniul profesional (rspunsurile la variantele H i D). 22. Consumul de media ca obi nuin ca ritual sau automatism -, ceea ce sugereaz un anumit grad de
dependen (rspunsurile la varianta J).

5 9

n ceea ce prive te utilizarea preferen ial a diferitelor media pentru satisfacerea acestor trebuin e, rezultatele indic, pentru fiecare mijloc de comunicare ales, urm toarea distribu ie pe ranguri a motivelor: Presa: 1- Un procent important de 42,2% utilizeaz presa scris pentru a se informa asupra actualit ii. 2- Aproape un sfert din elevi (22,4%) fac apel la ea pentru a fi la curent cu moda. 3- Un numr mic de elevi consider presa ca mijloc de dobndire a unor cuno tin e de cultur general 4- Totu i, un sfert din elevii investiga i nu folosesc niciodat presa scris (25,3%). Cartea: 1- Este utilizat cu precdere pentru dobndirea cuno tin elor de cultur general (59,2%). 2- Peste jumtate din subiec i folosesc cartea din dorin a de divertisment (55% de asemenea r spunsuri
la variantele F i G). (16,8%) sau de nv are a unor modele de comportament social (16,7%).

3- Un numr important de elevi consider cartea un mijloc de pregtire profesional (39,8%), sau de
nv are a unor comportamente sociale (38, 0%).

4- Un sfert din elevi (20,5%) apeleaz la lectur pentru a se relaxa. Aceste procente care indic motivele activit ii de lectur trebuie ns coroborate cu procentul important al celor care declar c nu folosesc niciodat cartea (18,3%), precum i cu rspunsurile la itemul QE-11 (Cte c r i ai citit n ultimele trei luni?) viznd frecven a lecturii; astfel, un procent considerabil, ceva mai pu in de jum tate din elevii chestiona i, declar c nu au citit nici o carte n afara lecturilor colare obligatorii n decursul unui trimestru, sau nu sunt n stare s dea nici un rspuns la aceast ntrebare (43,4%). Se constat, a adar, o scdere important a consumului de carte n favoarea celorlalte tipuri de media, mai ales a celor audiovizuale. Televiziunea: 1- Este utilizat, n procent ridicat, din nevoia de a fi n pas cu moda (70,4%). 2- 61,7% din elevi urmresc programele TV din dorin a de a se informa asupra actualit ii. 3- Peste jumtate din subiec i (56%) apeleaz la TV n scopuri cathartice, de divertisment (din nevoia de
a tri aventuri, evenimente senza ionale, de a evada n imagina ie).

4- Tot televiziunea ofer, pentru 45,3% dintre elevi, ocazii de a nv a modele de comportament social. 5- Ceva mai pu in de jumtate din elevi (42,7%) urm resc programele TV din obi nuin ceea ce indic un fenomen de dependen larg rspndit n rndul popula iei tinere sau pentru a se relaxa. 6- Un procent important de elevi (37%) i satisfac prin intermediul televiziunii nevoia de a-i mbog i cultura general. 7- Aproape un sfert din elevi (23,9%) apeleaz la televiziune pentru a dobndi cuno tin e legate de interesele lor profesionale. 6 0

n cazul televiziunii se constat cele mai multe procente maxime, care o situeaz astfel pe primul loc al preferin elor n satisfacerea nevoilor de consum media; excep ie fac rspunsurile viznd nevoia de cultur general i de cultur profesional, n cadrul crora pe rangul I se situeaz preferin ele pentru carte, televiziunii revenindu-i rangul al II-lea i respectiv al III-lea. Gradul mare de satisfac ie oferit de TV n raport cu trebuin ele tinerilor de consum mediatic este confirmat i de rspunsurile la itemul QE-14: astfel, elevii acord zilnic cea mai mare parte a timpului lor liber vizionrii programelor TV. Aceste rezultate dovedesc impactul important al televiziunii asupra tuturor domeniilor de interes specifice genera iei tinere. Tot pentru acest tip de media se nregistreaz cel mai mare numr de rspunsuri (42,7%) care afirm c urmrirea programelor TV constituie mai curnd o obi nuin ,deci un quasiautomatism, ce poate fi interpretat ca o cre tere important a fenomenului de dependen fa de micul ecran. Radioul: 1- Este utilizat n propor ie de 31,9% pentru relaxare. 2- 23,9% urmresc emisiunile radiodifuzate din nevoia de a se informa asupra actualit ioi. 3- Aproape un sfert din elevi apeleaz la radio din obi nuin . 4- 20,6% sunt interesa i de mod. Pentru celelalte trebuin e nscrise n chestionar, radioul nu constituie un mijloc de comunicare satisfctor; astfel, doar 9,3% l utilizeaz pentru divertisment, 10,9% pentru a nv a comportamente sociale; 9,5% pentru a dobndi cuno tin e de cultur general i doar 6,5% pentru cuno tin e profesionale. Internetul: peste un sfert din subiec i nu folosesc internetul (26,5%). Cei care l utilizeaz sunt determina i de: 1- Nevoia de divertisment (43,2%). 2- Dorin a de a dobndi cuno tin e profesionale (34,5%). 3- Dorin a de a- i mbog i cuno tin ele de cultur general (26,1%). 4- Nevoia de a cunoa te nout ile din domeniul modei (muzic, vestimenta ie). 5- Nevoia de relaxare (19,4%).
Jocurile electronice: aproape jumtate din elevi nu folosesc jocurile electronice (45,3%). Motivele utilizrii lor sunt astfel distribuite pe ranguri:

1- 47,4% pentru divertisment. 2- 19,7% pentru a se relaxa. 3- 10,6% din obi nuin . Corobornd cele dou serii de rezultate ierarhia nevoilor de consum m ediatic i preferin a pentru anumite mijloace de comunicare n mas n scopul satisfacerii acestora ob inem urmtoarea distribu ie: 61

Nevoia de divertisment este satisfcut cu precdere prin apelul la: 1). TV (56%) ;2). carte (55%); 3). jocuri electronice (47,4%); 4). navigare pe internet (43,2%). 35. Nevoia de a fi informat asupra actualit ii este satisfcut, de cele mai multe ori, prin: 1). TV (61,7%); 2).
pres (40,2%); 3). radio (23,9%).

61. Nevoia de a dobndi cuno tin e de cultur general este satisfcut mai ales prin: 1). carte; (59,2%); 2). TV (37,2%); 3). internet (26,1%). IV. Nevoia de a fi la curent cu moda, n muzic, vestimenta ie etc. este satisfcut prioritar prin apelul la: 1). TV (70,4%); 2). pres (22,4%); 3). internet (21,6%); 4). carte (20,6%). Nevoia de relaxare este satisfcut prin: 1). TV (42,5%); 2). radio (31,9%); 3). carte (20,5%); 4). internet i jocuri electronice (19,4%, respectiv, 19,7%). 22. Pentru nevoia de a asimila modele de comportament social se apeleaz la: 1). TV (45,3%); 2). carte

VI. Consumul de media ca form de obi nuin eviden iaz urmtoarea distribu ie: 1). TV (42,7%); 2). radio (22,7%). Percep ia profesorilor despre nevoile de consum mediatic ale tinerilor i despre utilizarea preferen ial a mijloacelor de comunicare: rspunsurile primite la itemul QP-24 din chestionarul profesorilor ( De ce crede i c folosesc elevii urmtoarele mijloace de comunicare?) configureaz urmtoarea ierarhie a motivelor de consum mediatic pe care profesorii le atribuie elevilor i a preferin elor de utilizare:
I F TV Elev 35,6% G 20,4% B 61,7% I I C 37,2 % 31,6 % 9,5% E 70,4 % 77,1 % 20,6 % III I 42,5% H 45,3 % 67,4 % 10,9 % 12,1 % 38,0 % IV D 23,9%

(38,0%); 3). pres (16,7%). Nevoia de a dobndi cuno tin e n domeniul profesional indic urmtoarele ranguri: 1). carte (39,8%); 2). internet (34,5%); 3). TV (23,9%).

Prof. Radio Elev

33,6% 4,5%

18,8% 4,8%

68,8% 23,9%

53,9% 31,9%

4,8% 6,5%

Prof. Carte Elev

1,2% 17,2%

2,7% 37,8%

14,7% 9,0%

5,6% 59,2 % 54,6 % 16,8 %

9,7% 3,6%

18,6% 20,5%

1,2% 39,8%

Prof.
Pres

2,9% 4,7%

9,9% 4,2%

2,2% 40,2%

Elev

1,0% 22,4 % 34,5 % 21,6 % 19,8 %

13,5% 8,6%

6,8% 16,7 % 28,0 % 7,4% 15,0 %

63,0% 14,3%

Prof. Internet Elev

4,6% 24,0%

1,7% 19,2%

22,5% 16,7%

6,0% 26,1 % 37,2 %

6,5% 19,4%

2,7% 34,5%

Prof.

37,9%

64,3%

18,4

33,3%

47,1%

9.

Nevoia de divertisment (de a tri aventuri, evenimente senza ionale i de a evada ntr-o lume a imagina iei), satisfcut cu precdere prin: 1). navigare pe internet (64,3% pentru dorin a de a evada n imaginar i 37,9% pentru nevoia de a tri aventuri i evenimente

senza ionale); 2). TV (52,4%). 35. Nevoia de a fi la curent cu moda, n muzic , vestimenta ie etc. apeleaz la: 1). TV (71,1%); 2).
pres (34,5%); 3). internet (19,8%).

61. Nevoia de a dobndi cuno tin e de cultur general face apel la: 1). carte (54,6%);2). internet (37,2%); 3). TV (31,6%).

62

IV. Nevoia de a nv a modele de comportament social care situeaz pe primele locuri: 1). TV (67,4%); 2). presa (28,0%). 22. Nevoia de a se informa asupra actualit ii este satisfcut prin: 1). TV (68,8%); 2). pres (22,5%). VI. Nevoia de relaxare apeleaz mi ales la: 1). TV (53,9%); 2). Internet (33,3%). VII. Nevoia de a dobndi cuno tin e n domeniul profesional este satisf cut prin: 1). carte (63,0%); 2)internet (47,1%).

Pres
afirma ii elevi opinii profesori

100% 80% 60% 40% 20% 0% F G B C E I H


D

Cart e
afirma ii elevi
10 0% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % F G B C E I H 60 % 40 % 20 % 0 % D fes ori F G B C E I H D

opinii profesori

T V
afirma ii elevi
10 0% 80 %

Radio 100%
80% afir ma ii 60% ele 40% vi 20% opi nii 0% pro

opinii profesori

Co mparnd cele dou serii

de profesori rezultate lor i ale furnizate elevilor, de se chestion constat arele c

profesori de a dobndi cuno tin e i percepn domeniul profesional. n mareEi sesizeaz, de msur asemenea, importan a pe corect care elevii o acord motivele culturii generale, dar tind de s subaprecieze interesul consum lor de a se informa mediatic asupra actualit ii. ale n ceea ce prive te acestora utilizarea preferen ial a din urm, diferitelor surse media, plasnd profesorii apreciaz pe corect rolul deosebit de primul important al televiziunii rang pentru nevoile de nevoia divertisment i de a fi n de cu moda, dar i n divertis pas area ment inv comportamentelor pe ultimul sociale sau n informarea nevoia asupra actualit ii. 63

Tot n acord cu rspunsurile elevilor, profesorii sunt de prere c elevii utilizeaz internetul mai ales n scopuri de divertisment i de relaxare, dar, de asemenea, ntr-o m sur important i pentru a- i mbog i cuno tin ele de cultur general i profesional.

n opinia lor, cartea este mai pu in utilizat n raport cu celelalte mijloace de comunicare, iar atunci cnd totu i elevii aleg lectura, o fac mai ales n scopul dobndirii de cuno tin e de cultur general sau profesional ceea ce corespunde cu declara iile elevilor. n concluzie, din analiza datelor oferite de acest item putem desprinde urm toarele observa ii: 1 Elevii apeleaz la lectur mai ales n scopul de a dobndi cuno tin e de cultur general i profesional, dar i pentru divertisment i relaxare. Cu toate acestea, avnd n vedere num rul mare al elevilor care declar c nu folosesc niciodat cartea precum i al celor care nu au citit dect o carte n decursul unui trimestr u, sau nu sunt n stare s men ioneze nici mcar un titlu n acest sens, putem conchide c lectura este n mare parte abandonat n favoarea celorlalte mijloace audio-vizuale, mai ales a televiziunii. 2 Impactul deosebit de puternic al televiziunii asupra tinerilor exprimat prin faptul c emisiunile TV sunt preferate n cea mai mare m sur pentru satisfacerea tuturor trebuin elor de consum mediatic; de asemenea, cea mai mare parte a timpului lor liber este alocat acestei activit i. ncrederea deosebit de mare a tinerilor n televiziune apreciat ca principala surs de
satisfac ie este demonstrat i de rspunsurile la itemul 28 (privind gradul de mul umire fa de emisiunile TV urmrite predilect):astfel, 97% dintre ei afirm un grad de mul umire, n compara ie cu numai 1,6% care- i declar nemul umirea.

Cum alegi, de cele mai multe ori, emisiunea TV pe care vrei s o urmre ti? (QE-25)

Citesc programul.
ntmpl tor. Urmresc anumite emisiuni din obi nuin

Aflu despre ea de la prieteni.


Sunt sftuit de prin i.

Sunt ndrumat de unul sau mai mul i profesori. NonR

646 511 370 264 41 16 29

40,6% 32,1% 23,3% 16,6% 2,6% 1,0% 1,8%

n ierarhia nevoilor pe primul loc sunt plasate nevoile de divertisment, ceea ce corespunde nclina iei spre hedonism a vrstei tinere; totu i, aceast preferin marcat este de natur s ntreasc ideea c valorile asimilate predilect de tineri vor fi cele specifice acestui domeniu.
Interesul important pentru informarea asupra actualit ii, ca i interesul pentru cultura general (plasat pe rangul al doilea al nevoilor de consum mediatic) reprezint zone favorabile interven iei pedagogice, de care ar trebui s in cont att coala, ct i realizatorii de emisiuni, f r pericolul de a- i pierde audien a, cel pu in n ceea ce prive te genera ia tn r.

6 4

4.1.3. Comunicarea Comunicarea reprezint modalitatea cea mai important prin care se realizeaz educa ia informal. Comunicarea n familie i comunicarea n coal sunt n interdependen cu comunicarea cotidian, comunicarea prin mass-media. n raport de contextul social i de parteneri, comunicarea se constituie din factori diferi i, transmite mesaje diverse, ndepline te anumite func ii cu prioritate. 4.1.3.1. Comunicarea educa ional/pedagogic Consumul de mass-media, motiva ia i satisfac ia fa de acestea se datoreaza faptului c nevoile de informare, de schimb de opinii, de confruntare chiar sau mp rt ire de convingeri nu sunt satisfcute n general sau cu privire la anumite teme i probleme. O prim tatonare a acestei situa ii s-a realizat printr-un item care a vizat investigarea prezen ei n discu ii formale sau informale desf urate n coal a unor subiecte abordate, de regul , de mass-media, ceea ce reprezint deci un teritoriu alb al comunic rii cotidiene i, probabil, al educa iei informale, unde se instaleaz mass-media cu prioritate. Aceea i ntrebare a fost adresat i profesorilor, ambele categorii de subiec i confirmnd, n aceea i propor ie (45%) prin varianta (da) de r spuns oferit. Cercetarea nu a presupus numai confirmarea sau infirmarea prezen ei unor asemenea probleme, dar i-a propus i identificarea principalelor categorii de probleme mai mult sau mai pu in abordate n discu ii cu profesorii. Prin adresarea unei ntrebri cu rspuns deschis, a fost asigurat evitarea unor posibile rspunsuri sugerate, dar i ngrdirea posibilit ilor de rspuns ale elevilor, oferind totodat posibilitatea identificrii principalelor a teptri din partea elevilor, n aceast problem. Cea de a treia categorie de ntrebri legate de problema discutat se refer la identificarea unor puncte de comunicare elev-profesor, dintr-o list supus aten iei n chestionar. Trebuie men ionat c acest item a fost pus att n aten ia elevului (QE 20), ct i n aten ia profesorului (QP 26). Nu trebuie omis specificarea asupra ntrebrii referitoare la sursa alternativ de informare n problemele men ionate, cea din afara colii: n familie, n cercul de prieteni etc. n aceste condi ii, grupul de itemi utilizat n scopul identific rii comunicrii educa ionale (profesor-elev) a fost urmtorul:

Consideri c exist subiecte despre care nu se discut sau se discut prea pu in la coal, cu profesorii, prezentate i dezbtute n mass-media? (QE 17; QP-25)

Dup prerea ta, asemenea subiecte sunt legate de: (QE 18) (urmat de spa iu
pentru completarea liber a variantelor de rspuns)

n ce msur se discut la coal, cu profesorii despre urmtoarele subiecte: (QE 20; QP-26)

(urmat de prezentarea listei: dragoste, sexualitate etc. )

6 5

La prima ntrebare, rspunsurile oferite de elevi i de profesori au fost urmtoarele:


Da Nu Nu tiu NonR Elevi 729 388 455 19 Elevi 45,8% 24,4% 28,6% 1,2% Profesori 45,2% 45,7% 7,0% 2,2%

Aproape jumtate dintre elevi consider c exist subiecte prezente n mass-media care nu se discut sau se discut ntr-o foarte mic msur la coal, cu profesorii. Un sfert din elevi neag c ar exista asemenea subiecte i pu in peste un sfert dintre elevii ntreba i (28,6%) nu au nici o opinie n acest sens. n privin a profesorilor, 90% dintre opiniile acestora se repartizeaz egal ntre afirma ie i nega ie. n compara ie cu elevii, profesorii sunt n aceea i m sur de acord cu elevii c exist subiecte despre care nu se vorbe te la coal . n schimb, jumtate din profesorii care au rspuns la chestionar consider c nu exist asemenea subiecte, pe cnd, dup cum am vzut, doar un sfert din totalul elevilor consider c nu exist subiecte dezbtute n mass-media care s nu fie discutate i la coal, cu profesorii.
Apare necesar continuarea i corelarea rspunsurilor la aceast ntrebare cu investigarea acestor subiecte pe care mass-media le abordeaz (QE-18, QP26) pentru a afla la ce se refer comunicarea pe care elevii o gsesc n mass-media i le umple o lips.

Analiza care urmeaz se refer numai la segmentul celor 729 de elevi care reclam necesitatea abordrii unor subiecte n discu iile cu profesorii, neabordate n discu iile din coal , structura prezentat referindu-se la acest segment de responden i. S-au desprins, astfel, urmtoarele op iuni i ierarhii tematice:
Atitudini, interese, nevoi personale, probleme de zi cu zi ale elevilor Via a n societate (socializarea i agen ii acesteia) Starea na iunii i educa ia pentru democra ie Stiluri de via Cultur Viitorul profesional Mass-media Mediu-ecologie Altele
100% 80% 60% 40% 20% 0% Nevoi personale Via a n societate Educa ia pentru democra ie Stiluri de via Cultur Viitorul profesional Massmedia Mediu ecolog ie

658 188 166 137 53 41 14 7 24

90,2% 25,8% 22,8% 18,7% 7,2% 5,6% 1,9% 1,0% 3,3%

Numai 672 (92%) dintre cei 729 elevi din categoria men ionat i-au sus inut afirma ia cu unul sau mai multe exemple, restul de 57 neoferind nici un rspuns la itemul QE-18. Se poate 6 6

aprecia c, n medie, fiecare dintre cei 672 subiec i au exemplificat cu cte dou (1,92 itemi primari) teme necesar a fi abordate n coal;
Concentrarea cea mai mare a itemilor primari indic absen a unei comunicri profesor-elev pe teme de imediat interes / necesitate, probleme ivite n mod curent n via a de zi cu zi a elevului. Aproape to i cei 672 elevi care i-au exemplificat opinia, au men ionat aceast categorie de probleme.

Un sfert dintre elevi reclam necesitatea abordrii problemelor privind via a social, iar n ponderi aproximativ egale, cte o cincime dintre su biec i sunt interesa i de aspecte legate de democra ie i starea na iunii sau de cele referitoare la stil de va . Principalele categorii men ionate au rezultat din urm toarea grupare a itemilor primari:
Atitudini, interese, nevoi personale, probleme de zi cu zi ale elevilor (658)

Via a sexual; bolile cu transmitere sexual.

361 82 81 57 i 21 20 13 8 15

54,9% 12,5% 12,3% 8,7%

Via a de adolescent, problemele tinerilor Droguri, alcool, tutun


Via a afectiv: dragoste, prietenie, via de cuplu, educa ia profamilial.

Prevenirea bolilor (altele dect cele sexuale)


a accidentelor; sntate, igien

Psihologia adolescentului Distrac ie / divertisment


Via a religioas

Altele Via a sexual; bolile cu transmitere Via a n societate (188) sexual. Droguri, alcool, tutun Distrac ie / divertisment Via a de adolescent, problemele tinerilor
Via a religioas

3,2% 3,0% 2,0% 1,2% 2,3%

36 22 10 7 49 i 34 8 22 80 39 29 18 39 35 34 17 9 3 28 25

19,1% 11,7% 5,3% 3,7% 26,1%

Prevenirea bolilor (altele dect cele sexuale)


a accidentelor; sntate, igien

Psihologia adolescentului Altele Starea na iunii i educa ia pentru democra ie (166)


Educa ie politic, educa ie civic

18,1% 4,3% 11,7% 48,2% 23,5% 17,5% 10,8% 28,5% 25,5% 24,8% 12,4% 6,6% 2,2% 52,8% 47,2%

Evenimente importante interne i externe


Corup ie i srcie

Stilul de via (137)

Altele Sport
Muzic (tn r). Mod, design vestimentar

Hobby-uri (jocuri electronice, Internet;


cltorii).
Via monden

Altele Cultur (53)


Cultur general Film, arta actorului, muzic grea

Dintre subiectele care i intereseaz cu predilec ie pe tineri i care nu se dezbat deloc sau sunt foarte rar aduse n discu ie pe primul loc se afl deta at subiectul referitor la nevoile personale, problemele tinerilor din via a de zi cu zi : 90,2% din totalul rspunsurilor afirmative

de la itemul QE-17. Rspunsurile cele mai multe privesc tematica legat de via a sexual i bolile cu transmitere sexual. Drogurile, via a sentimental i alte teme subsumate categoriei 67

nevoi personale de in o pondere mai sczut. O parte a rspunsurilor nu specific despre care nevoi anume ale tinerilor este vorba, acestea fiind luate n considerare n mod global (via a de adolescent, via a cotidian a acestora, problemele tinerilor). Sau subiec ii au considerat c problemele nu pot fi rupte ntre ele (chiar dac ele pot depinde de un subn eles nucleu tematic), sau/ i deoarece ei au dorit s accentueze c coala, rela ia educativ nu e sensibil n mod expres la frmnt rile i dilemele presante ale adolescen ei; institu ia educativ ar vedea preponderent i stereotip pe cel ce nva , nu i personalitatea n formare care simte nevoia unui dialog informal cu un adult care nu este doar specialist ntr-o disciplin, ci i un mentor, mediator ntre cultura
colii i cea a adolescen ilor, cultur fasonat i de reprezentrile mediatice.

Pe locul doi se situeaz categoria via a n societate (rela ii/interac iuni i comunicare; factori de socializare). Tematicele subsecvente situeaz pe primele locuri modul cum ar trebui s se comporte adolescen ii n societate, n anumite situa ii (incluznd apelul la codul bunelor maniere), aspecte referitoare la comportamentul antisocial, rela iile cu p rin ii i cele cu profesorii. O a treia categorie de r spunsuri vizeaz starea na iunii i educa ia pentru democra ie , jumtate din rspunsurile la acest subiect focalizndu-se pe polit ic , educa ie civic (subiec ii specificnd aici nevoia de dezbatere pentru o serie de aspecte cuprinznd drepturile elevilor, discriminarea, ovinismul). Tinerii opineaz, de asemenea, c nu sunt abordate n coal subiecte despre stilul de via , sportul, muzica i via a vedetelor fiind temele predilecte de interes la acest capitol. Restul categoriilor cum ar fi cultura, mass-media privit ca domeniu de interes de sine stttor ( i nu ca vehicul pentru imagini, reprezentri, semnifica ii ale culturii cotidiene) au ponderi mai sczute. Ierarhia, dup categorii, situeaz, a adar, pe primele locuri: nevoile personale (1); via a n societate (2); starea na iunii i educa ia pentru democra ie (3); stiluri de via (4). O alt strategie de a cerceta comunicarea din coal a fost aceea de a oferi lista unor teme la care s se indice frecven a abordrii lor n coal, mai precis n comunicarea cu profesorii, ntrebare adresat i profesorilor. Din afirma iile elevilor, pu ine teme din lista prezentat , sunt abordate n coal. Dac ne referim la scala de evaluare, categoria mult se a propie n cea mai mare m sur de sensul real al mesajului comunicare profesor-elev, categorie n care nici un item nu a atras opinia a mai mult de o cincime dintre elevii investiga i. Ponderile cele mai ridicate fac referire la discu ii privind corup ia din societate, srcia social i aspecte privind organizarea timpului liber.
Teme abordate n coal:

Mult 5,2% 5,6% 9,9% 12,3% 19,5% 14,0% 20,9% 24,6% 9,6% 18,6%

Pu in 58,0% 49,6% 45,8% 53,7% 59,3% 36,9% 44,1% 44,8% 41,6% 53,0%

Dragoste Sexualitate
Modalit i de a face rost de bani Mod (muzic, vestimenta ie) Activit i de divertisment, petrecerea timpului liber Grija zilei de mine (nivelul economic sc zut al familiei) Srcia social Corup ia din societatea romneasc

Probleme politice
Dileme, frmnt ri de natur filosofic, spiritual, religioas

Delo c 36,0 % 44,1 % 43,7 % 32,9 % 19,8 % 47,2 % 33,2 % 28,9 % 46,6 % 25,1 %

NonR 0,8% 0,7% 0,6% 1,1% 1,4% 1,9% 1,8% 1,7% 2,2% 3,3%

68

Ca ntrebare adresat i profesorilor, formularea itemului impune urm toarea precizare. Dac, n cazul elevilor, s-a solicitat evaluarea frecven ei de abordare n coal a subiectelor prezentate (pe o scal de la mult la deloc), n chestionarul profesor ilor s-a solicitat bifarea n lista propus a a aziselor subiecte tabu. n vederea corel rii / comparrii rspunsurilor celor dou categorii de subiec i, se impune o uniformizare a itemului, n acest sens procedndu-se att la modificarea ntrebrii, ct i la reevaluarea scalei de evaluare. Prin transferarea ntreb rii la conota ia sa negativ , compararea se va referi la un item QE-20-bis, i anume, la ntrebarea care dintre temele din list nu a fost abordat n discu iile cu profesorii. Demersul legat de scala de evaluare a ridicat problema intuirii modului n care ar fi r spuns elevii la o astfel de formulare a ntreb rii: fie ca un mesaj radical, n sensul deloc, fi e ca un mesaj de tipul mai degrab nu, n care ar fi cuprins i discu iile sporadice. Pentru a nu omite nici una din posibilit i s-a procedat la construirea a dou scenarii de rspuns: varianta deloc a scalei ini iale (V-1) i varianta cumulat a rspunsurilor pu in i deloc (V-2). Opinie Teme abordate rareori sau deloc n discu ii profesorprofesori Opinie elevi Opinie elevi elev: (V-1) (V-2) Probleme politice 65,2% 46,6% 88,2% Sexualitate 38,0% 44,1% 93,7% Modalit i de a face rost de bani 24,1% 43,7% 89,5%
Grija zilei de mine (nivelul economic sc zut al

familiei)
Corup ia din societatea romneasc

Dragoste
Srcia social Mod (muzic, vestimenta ie) Activit i de divertisment, petrecerea timpului liber
% 10 0% 80 % 60 % 40 % 20 % 0

21,9% 15,5% 11,2% 9,1% 5,9% 3,2%


P ro b le me po litic e S e xu a lita te

47,2% 28,9% 36,0% 33,2% 32,9% 19,8%


Mo d a lit i d e a

84,1% 73,7% 94,0% 77,3% 86,6% 79,1%


Nive lu l e c o n o mic
s c zu t a l

Co ru p ia d in s o c ie ta te

fa c e ro s t d e bani

fa milie i

profeso ri
elevi (V1)

elevi (V2)

cu excep ia subiectelor politice apreciate ca n ambele variante setabu de un procent mai constat o supraevaluaremare de profesori, n elevilor toate semnificativ de ctre profesori aopinia comunicrii profesor-elev, ncelelalte aspecte par cu opinia acestora, a a ziselemult mai pu in abordat n probleme tabu ap rnd cu ocomunicarea din coal. n frecven mult mai redus. Daccea de a doua variant (Vne referim la varianta radical (V-2) unde a fost introdus i 1: probleme complet neabordate),nuan a prea pu in

o deta eaz mult de cele ale pi profesorilor, aproape toate ni rspunsurile elevilor gravitnd n il jurul acestui punc t de vedere. e el e vi lo r se 69

n compara ie cu elevii, profesorii sunt de prere c subiectele despre care nu se poate vorbi n coal, cu elevii sunt cele considerate tabu din ra iuni institu ionale, de moral social, precum i cele care exced, n principiu, interesele i posibilit ile de ac iune ale colii. Problemele/subiectele nediscutate n coal se ierarhizeaz n felul urmtor: probleme politice (1), acestea reprezentnd dou treimi din rspunsurile afirmative la itemul QP-25, subiectul putnd fi corelat cu cel ocupnd locul al cincilea n ierarhie, i anume corup ia; sexualitate (2); modalitatea de a face rost de bani (3); corelativ lui 3, nivelul economic al familiei (4). Elevii apreciaz c problemele/subiectele supuse aten iei sunt slab discutate, media elevilor situndu-se sub 1 punct (nivel atribuit n scal categoriei pu in). Pentru categoria pu in, elementele care formeaz inventarul de posibile subiecte de discu ie se ordoneaz astfel n partea superioar a scalei: 1. activit i de divertisment, petrecerea timpului liber; 2. corup ia din societatea romneasc ; 3. dileme, frmnt ri de natur filosofic, spiritual. n situa ia cea mai precar se gsesc sexualitatea i problemele politice. n compara ie cu afirma iile elevilor privitoare la subiectele cele mai deficitare, opiniile profesorilor sunt mai realiste ei tiu dac i ct se poate rula la clas dintr-un subiect care nu este, de regul, integrabil unei unit i de nv are; sau cadrele didactice pun mai pu in pre pe opera ia de re apare de informa ii, atitudini livrate de mass-media i greu controlabile n comunicarea pedagogic. De adugat c, totu i, rspunsurile elevilor nu sunt lipsite de coeren i consecven . n ierarhia rspunsurilor la itemul 18, privitoare la subiectele care nu se discut la coal, rspunsurile considerate n raport cu fiecare tem n parte, i nu dup categoria subiectelor, se centreaz pe urmtoarele aspecte: 1. via a sexual ; 2. droguri, tutun, alcool; 3. educa ie politic i civic; 4. sport. Or, media rspunsurilor elevilor n legtur cu subiectele discutate cu profesorii a az pe ultimele locuri, dintr-o list de zece pozi ii, problemele politice, apoi sexualitatea. Ct des pre sport, acesta poate fi considerat parte component a ceea ce se gse te pe prima pozi ie n cadrul mediei rspunsurilor despre ce se discut cu profesorii (a practica sportul, a-l privi i comenta). 4.1.3.2. Modalit i de procurarea a informa iei de interes pentru adolescen i
Pentru a cunoa te modalit ile prin care subiectele de interes identificate anterior sunt o preocupare a comunicrii cu diferi i parteneri sau a acces rii diferitelor surse de informa ie, li s-a oferit elevilor o list de posibilit i pentru care au men ionat frecven a punerii n aplicare.

Obi nuie ti s- i satisfaci curiozitatea n legtur cu asemenea subiecte prin: (QE 19; QP-27)

70

Deseo ri

Uneor i 21,0 % 30,4 %

Niciodat 1,5% 8,7%

Non R 44,8 % 45,3 %

Discu ii cu unul sau mai mul i prieteni (A) Discu ii cu unul sau cu ambii prin i (B) Discu ii cu alt membru al familiei tale (sor , frate, vr etc. ) (C) Discu ii cu unul sau cu mai mul i profesori n afara orelor de coal (D) Urmrind anumite emisiuni la TV (E) Urmrind anumite emisiuni radio (F) Citind anumite cr i (G) Cutnd informa ii pe site-urile Internet (H) Citind ziare/reviste care prezint asemenea subiecte (I)

32,7% 15,6%

17,3%

22,5 % 15,3 % 25,7 % 26,1 % 27,7 % 23,6 % 24,1 % Medie prof. 1,79 8 1,58 9 1,53 4 1,29 3 1,07 8 1,06 8 1,03 3 0,98 2

13,5 % 35,4 % 4,0% 17,7% 15,5 % 17,8% 5,3%

46,7 % 46,7 % 46,0 % 46,8 % 46,6 % 46,8 % 46,6 %

2,6% 24,3% 9,4% 10,2% 11,8% 24,0%

Medie elev 1,565 1,376 0,888 1,349 0,845 1,126 0,900 0,383

Discu ii cu prietenii Urmrind anumite emisiuni la TV Cutnd informa ii pe site-urile Internet Citind ziare/reviste care prezint asemenea subiecte Urmrind anumite emisiuni radio Discu ii cu prin ii Citind anumite cr i Discu ii cu profesorii, n afara orelor de coal
2 , 0 1 , 8 1 , 6 1 , 4 1 , 2 1 , 0 0 , 8 0 , 6 0 , 4 0 , 2 0 , 0
Dis c u ii c u prie te nii

Medie prof. Medie elev

Em is iuni TV

Info rm a ii Inte rne t

P re s a s c ris a

O prim observa ie ri cat a non-rspunsurilor, la to i este refer la ponderea di itemii aceasta apropiindu-se de

50%.

Media de rspuns a elevilor pentru cele trei Din perspectivatipuri de rspuns se indicatorului mediu, cu excep iaapropie de categoria a doi itemi, punctele de vederedeseori (notat cu 2 puncte, fa de uneori ale celor dou categorii de1 punct). subiec i nu difer foarte mult. Pe scala modalit Referitor la cei doi itemi, seilor de satisfacere a constat o supraevaluare de curiozit ii pentru ctre profesori a propriului rol aspectele nediscutate sau n lmurirea unor probleme, sau un transfer de responsabilitatefoarte pu in discutate n ctre elev, prin ob inerea detimpul orelor de coal, pe informa ie din site-uri Internet. primele locuri se situeaz:

1. 2. E emisiuni TV; 3. I - citirea A prese i 4. Observm c aproape - la egalitate i cu procente de 1/3 di aceste subiecte sunt discutate cu sc prietenii sau cu familia. Tot la u egalitate i ntr-o propor ie de 1/4 ii sunt utilizate televiziunea i presa cu scris. Discu iile cu profesorii n pr afara orelor de coal constituie iet modalitatea cea mai pu in en uzitat n scopul satisfacerii ii; nevoii de informa ie 71

care suscit interes n rndurile subiec ilor tineri i care nu este redevabil disciplinelor colare tradi ionale, ci, mcar par ial, noilor educa ii sau a a-ziselor domenii ale vie ii. n compara ie cu elevii, nivelurile medii de r spuns oferite de profesori se repartizeaz pe o scal format n zona superioar din: 1. A; 2. E; 3. H (cutarea de informa ii prin intermediul Internetului). Numai la dou capitole exist o apropiere foarte mare ntre afirma iile elevilor i cele ale profesorilor, tinzndu-se chiar spre o coi nciden a punctelor de vedere discu iile cu prin ii, cititul presei. O diferen vizibil exist ntre nivelurile medii ale rspunsurilor oferite de ctre elevi i profesori la capitolul satisfacerea curiozit ii/interesului prin discu ii cu profesorii n afara orelor de coal. R spunsurile medii oferite de ctre profesori se situeaz mult mai sus dect cele corespunztoare elevilor. Supraestimare a meritelor sau necunoa tere a propriilor elevi? 4.1.3.3. Comunicarea interpersonal Comunicarea cu impactul cel mai puternic i, a a cum a rezultat din prelucrarea itemului anterior, cea mai utilizat pentru dialogul pe probleme de interes, o reprezint comunicarea interpersonal. De aceea, am acordat aten ie acesteia i am investigat-o n condi iile n care nevoia de comunicare este presant, este vorba despre apelul la cellalt n scopul dep irii situa iilor de criz. Aceste situa ii sunt frecvente i fire ti la adolescen , ca i nevoia de a le dep i cernd sfatul, ajutorul.

n situa iile de via dificile, cnd e ti frmntat( ) de probleme aparent insolubile, obi nuie ti s te confesezi i ceri sfatul / ajutorul: (QE-21)

Itemul vizeaz ceea ce s-ar putea numi rela ii de proximitate cu agen i de sprijin moral. Ace tia sunt persoane cu care adolescen ii simt n general nevoia s comunice n situa iile de criz existen ial, i crora le destinuie frmnt rile i dificult ile prin care trec i de la care a teapt sprijin moral i sfaturi, n virtutea legturilor afective dintre adolescent() i aceste persoane, a experien ei de via , dar i profesionale n rela iile interumane experien recunoscut social i legitimat institu ional.
Deseor i Unui prieten/prietene (E)
Unui printe (A) Persoanei de care e ti ndrgostit (F)

58,8% 43,9% 34,1% 29,4% 9,7% 8,8% 2,9% 1,8%

Unei alte persoane din familia ta (D)


Nu cer sfatul nimnui (H)

Unui preot, unui om al bisericii (G) Unui profesor (B) Unui consilier colar (C )

Uneor i 33,8 % 45,8 % 44,7 % 51,2 % 34,9 % 33,6 % 36,5 % 13,3

Niciodat

NonR 2,2% 1,6% 3,3% 3,6% 13,4% 4,5% 2,9% 4,3%

Medi e 1,548 1,357 1,168 1,141 0,627 0,536 0,436 0,177

5,2% 8,7% 17,9% 15,8% 42,0% 53,1% 57,7% 80,6%

Agen ii de sprijin moral solicita i se diferen iaz n trei mari categorii. Prima categorie, frecvent solicitat, este alctuit din membrii familiei (nucleare i l rgite) i din grupul de vrst . O a doua categorie, sporadic solicitat, este reprezentat de preot, profesor i de consilierul colar. 42% dintre subiec i nu se regsesc n situa ia de a nu fi cerut sfatul cuiva vreodat. ntre persoanele deseori solicitate, pe prima pozi ie se afl prietenii (58,8%), n timp ce urmtoarea revine unuia dintre prin i; urmeaz, n ordinea preferin elor i frecven ei adresrii, 72

persoana de care subiectul "este ndrgostit" i, la mic distan , alt persoan din familie (34,1% i, respectiv, 29,4%, pentru categoria deseori). Dac prezen a grupului de egali n fruntea listei de persoane la care adolescentul/adolescenta apeleaz n momente dificile nu are de ce s surprind, o men iune special merit familia. Personaj rebel i aflat n criz de originalitate, adolescentul pare s se concilieze mai repede i n mai mare msur cu familia dect afirm literatura de specialitate, cnd trece prin momente foarte dificile. Familia rmne, din perspectiva r spunsurilor subiec ilor no tri, un factor important de socializare, iar microcomunitatea familial este valorizat de adolescen i (cel pu in n punctele nodale ale traiectoriei acestora). Numai uneori adolescen ii apeleaz la dialogul cu profesorul. Rela ia elevului cu profesorul, imaginea elevului despre rolul acestuia, natura comunicrii educa ionale eviden iaz n acest caz (ca i n alte pr i ale chestionarului) un deficit de comunicare educator-educat. Explicarea acestui fapt nu ine n primul rnd de presta ia individual, ci de elemente structurale ale procesului de educa ie: o dezinvestire afectiv a educatorului de tip tradi ional, chemat s medieze raportul dintre educat i cultur , dar mediator cu rol slab de "model", ct vreme mass-media, elevii n i i confer de multe ori acest rol celor care se abat de la normele de reu it social sanc ionate de coal.
Pentru c n comunicarea interpersonal un loc i un rol principal l au prietenii, iar comunicarea nu se refer numai la cea verbal, am investigat tinerii n legtur cu ce activit i,

ce preocupri au n grupul de prieteni: Ce faci, de obicei, cnd te ntlne ti cu prietenii? (QE-31)

Ascultm muzic acas la unul din noi. (F) Discutm probleme legate de via a noastr. (C) Mergem la discotec (G) Urmrim sau participm noi n ine la competi ii

Deseori 52,9% 47,8% 43,9% 17,8% 9,5% 15,1% 6,5%

Rareori 38,8% 39,6% 40,9% 41,4% 51,0% 34,2% 27,6%

Niciodat

6,5% 10,9% 12,8% 36,1% 36,5% 46,6% 62,4%

Medie 1,473 1,376 1,318 0,807 0,722 0,672 0,421

sportive (A) Mergem la cinematograf (D)


Jucm jocuri pe calculator (acas sau la un Internet-

caf)(B)
Mergem la teatru, sau la un concert de muzic clasic. (E)
Ne plimbm, facem excursii, etc. (H1) Mergem la bar/teras/restaurant/cafenea/cofetrie etc.

9,0% 2,3% 2,1% 1,5% 1,0%

(H2)
Ne distrm n alte feluri (H3) nv m, citim, lucrm, etc. (activit i serioase) (H4)

Sex (H5)

A a cum se tie, grupul de vrst este o unitate sociologic de prim nsemntate pentru analiza vie ii adolescen ilor, iar prietenii, dup cum reiese i din alte r spunsuri din chestionar (cf. itemii 14, 19, 21), joac acum un rol determinant i reprezint una dintre instan ele-cheie de socializare pentru adolescen i, unul din agen ii esen iali de realizare a educa iei informale, care 73

se bucur de cea mai mare credibilitate i ctre care se investesc cele mai nsemnate resurse de timp i de afectivitate, comparabile din acest punct de vedere doar cu ... televiziunea. Care este con inutul timpului petrecut n comun i responsabil n bun msur de structurarea a a-numitei (sub)culturi a adolescen ilor? Acesta este redat n tabelul de mai sus. Muzica i dansul la mod, frecventarea diverselor localuri de distrac ie i de consum, sportul, jocurile pe calculator i nu numai, sexul i, n general tot ceea ce se poate circumscrie conceptului caracteristic postmodern de fun iar simpla inventariere nu spune ns , din pcate, mai nimic i despre spiritul sau despre valoarea educativ a acestor forme de divertisment sau evaziune, formele cumin i i cele discutabile moral sau chiar periculoase to pindu-se ntr-un singur conglomerat, ntr-o past omogen- constituind principalele activit i desf urate n comun. Comunicarea despre problemele intime ocup i ea un loc prioritar n economia timpului petrecut mpreun cu prietenii, ei reprezentnd, nu ntmpl tor, i primii confiden i sau agen i de sprijin moral ( cf. item QE-21), i sursa privilegiat de procurare a informa iei despre care nu se vorbe te n coal ( cf. item QE-19). Activit ile de tip intelectual sau cultural ocup, n raport cu cele de mai nainte, precum se poate observa, un loc destul de modest, aproape neglijabil n ansamblul general al vie ii micro-comunit ilor de adolescen i romni ai nceputului de secol XXI. 4.1.3.4. Capacitatea de receptare Efectele consumului media asupra tinerilor sunt determinate de motiva ia, de cantitatea sau de calitatea consumului de mass-media dar i de capacit ile lor de receptare a mesajelor transmise. Este important,, de exemplu,, capacitatea de a discerne ntre judeca ile de fapt i ntre judeca ile (propozi iile) care exprim opinii despre fapte, judec ile de valoare. A fost testat aceast capacitate de discernmnt prin cerin a:

Urmeaz patru afirma ii, ntre care 3 reprezint o opinie i una reprezint un fapt. Te rog s ncercuie ti afirma ia care constituie un fapt. (QE-40)
Emisiunile de tiri difuzate de posturile TV con in informa ii corecte despre actualitate. Emisiunile de tiri sunt redactate de o echip de speciali ti. tirile din presa scris se adreseaz unui public mai numeros dect cele difuzate prin programele radio. Programele de actualit i nu sunt ntotdeauna interesante. NonR

318 712 231 262 68

20,0% 44,8% 14,5% 16,5% 4,3%

Doar aproximativ 45% dintre tinerii chestiona i au manifestat discernamntul de a alege propozi ia care exprim relatarea unui fapt. Bariera n manifestarea acestei competen e poate s o reprezinte i deprinderea de a judeca un mesaj n func ie de un cuvnt, aparent mai semnificativ, fr ansamblul mesajului (al propozi iei, contextului) din care face parte. Astfel cuvintele actualitate, actualit i, tiri, care sunt legate n mod obi nuit de relatarea unor fapte, au putut reprezenta capcane pentru discernmntul tinerilor chestiona i. O alt barier poate s o reprezinte obi nuin a de a considera drept tiri nu informa ia, relatarea unor fapte, ci opiniile jurnali tilor. i experien a, pe care elevii o au deseori n via i n coal, de a nu se discerne

74

faptele de opinii i, chiar mai mult, de a se lua n considera ie opiniile n locul faptelor, poate s reprezinte o barier n formarea discernmntului pentru distinc ia faptelor.

Discernmntul cu privire la esen a unui mesaj a fost investigat printr-o alt sarcin care a cerut elevilor s fac selec ia ideii pricipale din mai multe propozi ii privind scurta relatare a unei situa ii (decizia de nchidere a unei fabrici de ngr minte), din perspectiva mai multor actori sociali: guvernan ii, cet enii ora ului, muncitorii, diferite partide.

Care este ideea principal a acestui articol? (QE-42) Cet enii au prea pu ine anse s- i exprime opiniile. (A) Modul n care oamenii reac ioneaz la nchiderea fabricii depinde de interesele lor. (B) Poluarea aerului amenin recoltele ranilor. (C) To i locuitorii care au re edin a lng fabric trebuie s voteze aceast hotrre. (D) NonR
3,6%

490 560 238 245 58

30,8% 35,2% 15,0% 15,4% 3,6%

15,4%
30,8%

B C 15,0% D
NonR

35,2%

Elevii nva i exerseaz deta area ideii principale dintr-un text chiar din primii ani de coal. Cu toate acestea, numai 35,2% dintre tinerii de 15-16 ani au reu it s aleag ideea principal. Competen a de a extrage sau de a selecta esen ialul unui mesaj are desigur multe bariere, dificult i posibile. Textul din care s-a cerut s se desprind ideea principal se referea la o stare conflictual. O barier posibil i, de multe ori, vizibil la comentatorii din mass-media, dar i la consumatorii de mass-media, este implicarea lor n starea conflictual care este relatat sau receptat i substituirea ideii principale, a esen ei ce ar putea fi selectat din acea situa ie relatat , cu propria opinie despre astfel de situa ii. Este cazul alegerii primei afirma ii ca idee principal : Cet enii au prea pu ine anse s- i exprime opiniile de ctre aproximativ 31% dintre elevi. %","%" /alorile 0n 'roiec(ele1 modelele1 orien(rile de )aloare ale ele)ilor Experien ele multiple i semnificative pe care elevii le au pn la 15-16 ani, schimbrile pe care le suport i pe care ncep s le proiecteze, nevoia de autonomie, dar i de orientare n via a social, cutarea reperelor i a criteriilor de evaluare i de autoevaluare conduc spre tensiuni

interioare, explozii exterioare uneori, dar i spre cristalizarea unor semnifica ii, op iuni, modele care integreaz tot mai con tient valorile. Educa ia informal are con inut i for tocmai datorit valorilor trite care reprezint, de multe ori, principalele dominante ale vie ii cotidiene i intime ale individului. Mass-media induce astfel de valori datorit plasticit ii personalit ii copiilor i a 75

tinerilor, datorit faptului c utilizarea mijloacelor de comunicare creeaz posibilit i de alegere, chiar dac nu se refer la con inuturi. Exersarea butonrii ca i a rsfoitului, dar mult mai pu in, conduc la iluzia st pnirii raportului de comunicare. Alegerea individ ual nu afecteaz nici pe emi tor i nici pe al i receptori dect uneori, n acela i spa iu fiind mai multe op iuni de vizionare (de exemplu la singurul televizor din familie). Este posibil astfel ca influen area s fie mult mai puternic, chiar dac nu ar exista inten ia surselor de comunicare s influen eze, s manipuleze, tocmai datorit acestei marje de libertate trit care nso e te receptarea personal a ceea ce se comunic n mas. Cercetarea a investigat situa ii i posibile reflexii semnificative ale elevilor, n care valorile sunt implicit sau explicit prezente i, care au legtur cu mass-media. 4.1.4.1. Proiectul de via Inten ia de a- i continua educa ia colar ca parte a proiectului profesional exprimat prin rspunsurile la itemul: Ce inten ionezi s faci dup ce vei termina coala? (QE-6)

relev o tendin puternic spre continuarea studiilor, n vederea unei pregtiri superioare nivelului liceal, fie c este vorba de op iunea pentru o form scurt de colarizare, fie de studii n nv mntul universitar: 79,1% din elevii investiga i i declar inten ia de a urma n viitor cursurile unei coli, n raport cu numai 8,5% care doresc s- i ncheie colarizarea i s lucreze. 79,1 1259 % Continu studiile 13 8,5 ntrerupe studiile 6 % 10,9 Nehotrt 173 % 1,4 NonR 23 %
1,4 %

10,9% 8,5%
Continu studiile

ntreru pe Nehot rt NonR

studiil e

79,1%

Din corelarea acestor tipuri de op iuni cu prelucrarea datelor de identificare a unit ilor de e antionare putem s discernem diferen ieri i s facem anumite compara ii, care pot reprezenta situa ii semnificative de care politicile educative, nu numai cele colare s in seama. Nu ntmpl tor, de exemplu, cei care cer emisiuni teme educative sunt mai mult din mediul rural, unde i ansele, dar i aspira iile de continuare a studiilor sunt mai reduse. Faptul c proiectul de via al

adolescen ilor din acest mediu este mai modest nu reprezint o respingere a efortului de a nv a. De aceea, mediile de comunicare n mas ar fi cele mai potrivite s ofere tinerilor posibilitatea de a nv a n mod informal ct mai mult, calitativ i adecvat unor astfel de situa ii.

76

mediu progr. educa . sex educ. parinti

Urban Rural Liceu Profesiona l Masculin Feminin sc. gen/prf liceu superior

total 1477 114 1161 430 787 792 342 830 392

continu

80,8% 57,0% 86,0% 60,5% 71,9% 86,6% 66,1% 78,7% 93,6%

ntrerup e 7,6% 21,1% 4,4% 19,8% 12,2% 4,9% 19,6% 7,5% 1,0%

nehotart 10,2% 20,2% 8,6% 17,0% 14,7% 6,9% 13,7% 12,3% 3,8%

NonR 1,4% 1,7% 1,0% 2,7% 1,2% 1,6% 0,6% 1,5% 1,6%

Op iunea de continuare a studiilor variaz n func ie de mediul n care este plasat coala, de programul educa ional n care sunt nscri i elevii (liceu, nv mnt profesional), de sexul subiec ilor i de nivelul de instruc ie-educa ie a prin ilor. Astfel, inten ia de a continua studiile nregistreaz o frecven mai mare la elevii care nva ntr-o coal din mediul urban, la cei din nv mntul liceal, la subiec ii de sex feminin i la elevii proveni i din familii n care p rin ii au un nivel mai nalt de pregtire colar. n acest sens, se constat c: mediul colar urban i nivelul liceal sunt mai stimulative pentru nv are, mai motivante, orientndu-i ntr-o mai mare m sur pe elevi spre continuarea studiilor n scopul pregtirii pentru o carier, n raport cu mediul colar rural i cu nivelul profesional (n ultimele dou categorii nregistrndu-se i cel mai mare numr de indeci i); cu toate acestea, procentele care exprim inten ia de a continua activitatea de nv are ntr-o form institu ionalizat rmn ridicate chiar i pentru subiec ii din mediul rural (57%) i pentru cei care urmeaz cursurile nv mntului profesional (60,5%);
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
urba n rura l lic eu pro fe s io na l masc ulin fe m inin s c .ge n/prf lic e u s upe rio r

Mediu

Program educa ional

Sex

Nivel de studii

compara ie cu al bie ilor (71,9%), fapt explicabil prin tr sturi generale caracteristice, n mare msur, psihologiei feminine (dorin a de stabilitate i de securitate, care pot fi asigurate prin dobndirea unei diplome, o responsabilitate sporit , con tiinciozitate, hrnicie etc. ); o influen puternic o are nivelul de pregtire colar a prin ilor, 93,6% din elevii apar innd unor familii cu grad superior de instruc ie-educa ie exprimndu- i inten ia de a- i continua studiile; aceasta nseamn c, n societatea romneasc , familia rmne principalul furnizor de modele n ceea ce prive te aspira ia spre carier ; se dovede te astfel, o dat n plus, faptul c n familiile de intelectuali mai ales, prin ii se ngrijesc n mai mare msur de educa ia 7 7

intelectual i de dezvoltarea cognitiv a copiilor i se implic mai puternic n configurarea proiectului lor profesional;
procentul important de 38,9% elevi care doresc s - i continue studiile i s lucreze n acela i timp este de natur s sugereze numrul mare de familii al cror nivel economic sczut nu poate asigura tinerilor suportul material necesar i suficient pentru ca ace tia s se dedice exclusiv activit ii de nv are.

Numrul foarte mare de subiec i care opteaz pentru continuarea pregtirii colare, coroborat cu numrul mare de rspunsuri (la itemul QE-22) care consider realizarea n profesie ca modalitate esen ial de reu it n via (59,3%), demonstreaz faptul c n rndul tinerilor coala i activitatea de nv are se bucur nc de un prestigiu important, fiind percepute ca itinerarii necesare spre succes i realizare personal. Proiectul de via mai apropiat de vrsta la care se afl elevii vizeaz continuarea studiilor. Proiectul de via extins n timp vizeaz reu ita n via . Pentru aceasta tinerii i proiecteaza un ideal propriu de via . La 15 16 ani mul i tineri nu i-au formulat inc idealul de via , dar pot s judece i s opteze cu privire la diferite variante. Am investigat op iunile lor oferindu-le posibilitatea s aleag dintre variante de modele de reu it pe care le gsesc mediatizate sau pe care le pot recunoa te n via a cotidian. n aceste modele sunt desigur implicate anumite valori care conduc aspira ia i marcheaz zona de interes, standardul dorit. Dup opinia ta, ce nseamn s reu e ti n via ? (QE-22)

Op iunile modelului de reu it sau ale modelului de succes (ca "reu it institu ional valorizat") se repartizeaz n trei sectoare: I. A i G: reu ita n profesie, carier i ntemeierea unei familii - institu ie a "microarmoniei"; II. B: reu ita material , pecuniar; III. restul op iunilor, ponderile acestora fiind sczute. Pe scala preferin elor pentru anumite valori ncorporate n idealul de via , idealul de personalitate i modelul de reu it/succes, n frunte se situeaz reu ita n profesie (59,3%), urmat de reu ita n/prin familie (56,7%) i de o bun situa ie financiar, propice lumii consumului (26,4%).
I II III
S reu e ti n profesia aleas, s te realizezi n carier. (A)
S- i ntemeiezi o familie n care s domneasc dragostea i armonia (G) S ai mul i bani cu care s- i po i ndeplini toate dorin ele (B). S devii o persoan public admirat (om de afaceri, lider politic) (E) S ajungi o vedet (n domeniul modei, al muzicii u oare, al

943 902 420 174 137 82 51 45

59,3% 56,7% 26,4% 10,9% 8,6% 5,2% 3,2% 2,8%

cinematografiei, al televiziunii, al sportului) (F)


S fii sexy, cuceritor, s ai o via erotic tumultuoas (D)

Nu tiu, nu m-am gndit (H)


S fii puternic, dur, macho (C)

78

60%

40%

20%

0% A G B E F D H
C

total mediu urban rural progr. ed liceu profesiona l masculin feminin ed. parinti sc. gen/prf liceu superior 342 830 392 1477 114 1161 430 787 792

sex

A 60,5 % 43,9 % 63,1 % 48,8 % 50,1 % 68,6 % 58,8 % 58,6 % 61,0%

B 27,4% 14,0% 25,5% 28,8% 30,9% 22,0%

C 2,8% 2,6% 2,4% 4,0% 4,6% 1,4%

D 5,4% 1,8% 4,8% 6,0% 8,0% 2,4%

E 11,5% 3,5% 12,2% 7,4% 13,1% 8,7%

F 9,0% 3,5% 7,8% 10,7% 9,5% 7,7%

G 56,9% 53,5% 60,6% 46,0% 49,7% 64,3%

H 3,2% 3,5% 2,6% 4,9% 3,4% 2,9%

23,4% 28,7% 25,5%

2,3% 3,7% 1,3%

2,3% 6,9% 4,3%

7,3% 11,2% 13,8%

8,8% 9,2% 7,7%

51,2% 58,2% 58,4%

3,2% 3,7% 1,5%

Dintre cele patru variabile, nivelul de instruire al p rin ilor determin diferen e mici ntre procentajele preferin elor pentru un tip de reu it sau altul. Diferen ele dependente de mediul de reziden al unit ii de nv mnt nu sunt foarte semnificative ntruct, prin fo r a lucrurilor, elevii din unit ile existente n rural sunt mult mai pu ini dect cei care nva n liceu i coli profesionale din mediul urban. Dup programul educa ional, diferen e marcante, de circa 15 procente, se creeaz n privin a modelelor de reu it situate pe primele dou locuri. n ambele cazuri, op iunile majoritare sunt n favoarea liceului. i dup categoria sex, se constat diferen e ntre principalele modele de reu it alese de subiec i, procente superioare fiind atribuite sexului feminin (68,6% la 50,1%, n cazul realiz rii n carier; 64,3% la 49,7% n cazul op iunii pentru criteriul familial; n plan pecuniar, raporturile se inverseaz : 30,9% dintre bie i fa de 22% dintre fete nclin spre acest criteriu). Se constat o anumit orientare spre un sine rezonabil, spre microspa iul privat i, n orice caz, nu spre roluri valorizate n special de spa iul public i mediatic. Sunt preferate roluri conven ionale (pe care, n prim instan , oricine le-ar alege) i conforme, cel pu in declarativ, moralei sociale i valorilor de supravie uire (punct terminus n axiologia persoanei sau doar condi ie necesar pentru reu it, "mplinirea" pe mai multe planuri, chiar pentru fericirea acesteia). "Conven ionale" nu vrea s nsemne neaprat "conformiste", cci termenul poate fi decodificat i ca nscriere ntr-o zon existen ial - profesional solid, care protejeaz intimitatea unei persoane ce ntoarce spatele unei societ i neprietenoase, false etc., dar i preia forma 7 9

principiilor ce definesc orientrile ac ionale. Acesta ar fi imperativul dup care s-ar conduce adolescen ii n viitor: a- i confirma competen a, dar fr propensiune spre vizibilitatea pe care o implic reu ita n competi ia din politic, afaceri, industria divertismentului. Valorile vehiculate de media nu sunt neap rat i cele prizate de majoritatea adolescen ilor.

4.1.4.2. Modele Modelul de reu it n via a fost investigat prin ntrebarea: Cine constituie pentru tine un model de reu it n via ? (QE-26)

ntrebare deschis, n scopul de a l rgi cmpul posibilit ilor de rspuns. S-a cerut elevilor s indice persoana/persoanele care reprezint pentru ei un model de reu it n via . Am urmrit astfel s detectm direc iile din care provin influen ele implicate n configurarea modelului de reu it, precum i intensitatea acestora. Codificarea r spunsurilor libere a eviden iat dou domenii rela ionale principale: domeniul rela iilor interpersonale, constituit de microgrupurile n care elevul este integrat i cu ai cror membri interac ioneaz frecvent i domeniul rela iilor mediate de mijloacele de comunicare n mas. n interiorul celui dinti (I) am urm rit influen ele exercitate de: familie (cu o aten ie special acordat prin ilor); grupul de prieteni, vecini, anturaj; profesori (incluznd n aceast subcategorie i nv tori sau educatori evoca i de elevi n lista persoanelor exemplare pentru modelul lor de reu it). n domeniul influen elor mass-media (II) s-au configurat, de asemenea, dou subcategorii: aceea a vedetelor (de muzic u oar sau fcnd parte din forma ii de muzic tn r, maneli ti, vedete prezente pe TV i din domeniul mass-media, sportivi, celebrit i din lumea modei, actori, cnt re i de muzic popular etc.) i aceea a personalit ilor care se manifest n via a social (n domeniul vie ii politice, n cel financiar-bancar, n mediul de afaceri sau n domeniul religios), precum i a personalit ilor din domeniul culturii (al tiin ei, literaturii i artelor, personalit i istorice, precum i personaje fictive din romane, filme etc.).
I Prin ii Familia, alte rude Profesori, nv tori, educatori Prietenii, vecinii, alte persoane din anturaj Vedete din domeniul divertismentului Personalit i ale vie ii sociale i culturale Nu am nici un model/sunt propriul meu model Alte rspunsuri 390 167 75 37 359 134 131 18 24,5% 10,5% 4,7% 2,3% 22,7% 8,4% 8,2% 1,1%

II

n sfera interac iunilor directe rezultatele ob inute indic rolul important al familiei lrgite (35% din rspunsuri, adic peste o treime din ntregul e antion) n configurarea modelului de reu it; n interiorul familiei rolul cel mai mare revine p rin ilor aproximativ un sfert din subiec i (24,5%,) considerndu-i pe ace tia modele demne de aspira ia lor.
De asemenea, se constat importan a extrem de sczut, aproape nul, a grupului de prieteni,

de vecini i a anturajului (2,3%). n ceea ce-i prive te pe profesori, rezultatele relev faptul c ace tia nu sunt un model de reu it pentru elevi, dect ntr-o propor ie lipsit de semnifica ie (4,7%), ceea ce nseamn c ei 8 0

nu reprezint pentru tineri persoane ndeajuns de admirabile pentru a deveni exemplare, obiecte de identificare i de aspira ie; aceast observa ie este de natur s pun sub semnul ndoielii, n sens larg, puterea lor de influen educativ n dezvoltarea personalit ilor aflate la vrsta adolescen ei. 1 n domeniul influen elor mediatice se constat c 22,7% din subiec i adopt ca model de reu it o vedet i doar un procent nesemnificativ de 8,4% numesc n aceast calitate o personalitate din sfera vie ii sociale sau a culturii. 2 Totu i, nsumnd influen ele exercitate prin mass-media, se observ c ele reprezint un procent nsemnat, cu rol deloc neglijabil n constituirea modelului de reu it (31,1%), foarte apropiat de procentul rspunsurilor care plaseaz modelul n sfera familiei (35%). A adar, pentru o treime din tineri, valorile transmise prin mediul familial i cele promovate prin mass-media i disput domina ia n construirea modelului lor de reu it , cu un u or avantaj n favoarea celor dinti. 3 Persoanele cu care tinerii interac ioneaz direct i frecvent sunt n mai mare m sur capabile s reprezinte modele de reu it (42,2%), n compara ie cu vedetele sau personalit ile prezente pe diferitele canale mediatice (31,1%). 4 Se constat o quasiegalitate a for ei de influen a prin ilor (24,5%), pe de o parte, cu a celei exercitate prin mediatizarea intens a unor vedete din domeniul divertismentului, pe de alt parte (22,7%). De asemenea, op iunea pentru un model de reu it reprezentat de o vedet ntrece cu mult op iunea pentru un model care indic o alt persoan din familie, un prieten, un vecin sau un profesor. 5 A adar, n configurarea unui model de reu it, aproape un sfert din adolescen ii investiga i sunt influen a i de VIP-uri i aproape o treime de VIP-uri i de alte personalit i din zona mediatic, unele, poate, admirabile, altele cu totul ndoielnice n privin a setului de valori/pseudovalori pe care le reprezint i le pormoveaz. 6 Procentul irelevant (2,1%) al celor care indic drept model o personalitate din zona culturii ( tiin e, arte, literatur, istorie, religie) eviden iaz inapeten a tinerilor pentru domeniul valorilor intelectuale, culturale i spirituale, ceea ce consoneaz cu dorin a lor de divertisment, cu preocuprile marcate pentru mod i vestimenta ie, sau, n cel mai bun caz, pentru domeniul culturii generale n eleas ns ca un mozaic alctuit la ntmplare, ntr-un mod fragmentarrevuistic, sau prin vizionarea la TV a unor documentare de popularizare tiin ific. Orientarea tinerilor spre anumite modele de reu it i spre anumite categorii de persoane este influen at, dup cum s-a putut observa din prelucrarea itemilor anteriori, de mass-media. Preocuparea fa de astfel de modelele oferite de mass-media se poate constata prin investigarea gradului de interes fa de anumite produc ii care mediatizeaz i chiar confec ioneaz vedete.

Ct e ti de interesat() de emisiunile, revistele, articolele din pres care relateaz evenimente senza ionale din via a vedetelor? (QE-32) Indirect s-a putut constata aceast preocupare i din orientarea consumului spre anumite publica ii sau emisiuni sau din cererile pe care le-au formulat cnd au fost invita i s fac propuneri pentru ca mass-media s devin mai interesant (vezi itemul QE-44)

81

Interesat Oarecum interesat Neinteresat NonR

498 903 181 6

31,3% 56,8% 11,4% 0,4%

Este unul dintre itemii cu rspunsuri convergente ntr-o direc ie extrem de evident, i anume aceea a efectului de fascina ie provocat de lumea eroilor, miturilor i a pove tilor de succes, reprezentat de VIP-urile construite artificial de mass-media. Un total aproape incredibil de 88% dintre adolescen i se declar interesa i ntr-o propor ie mai mic sau mai mare de evenimentele senza ionale din via a vedetelor, dintre ei nu mai pu in de o treime ar tndu-se f r echivoc preocupa i de asemenea subiecte cu func ie de marf ieftin pentru consum. Acest rspuns este consonant cu preferin a pentru tabloide, pentru revistele de mondenit i i pentru cele despre vedetele en vogue, pus n eviden de itemul QE-10, precum i cu itemul QE-16, din care rezult c mass-media rspunde nevoii tinerilor de evaziune, de experien e palpitante, oferindu-le surogate de via real i iluzii ale gloriei i ale succesului facil. Ar trebui realizat separat o analiz calitativ amnun it a calit ii morale i profesionale a vedetelor media romne i a legitimit ii statutului lor de model social pentru adolescen i.

4.1.4.3. Orientrile de valoare Opiniile i atitudinile valorice ale elevilor au fost definite pe baza acordului/dezacordului/indiferen ei exprimate de ei n raport cu o list de enun uri referitoare la: A. Hedonism; B. Munc; C. Bani; D. Moral, lege; E. Democra ie; F. Ini iativ , spirit ntreprinztor, asumare de riscuri; G. Responsabilitate; H. Competi ie; I. Cooperare: n ce msur e ti de acord cu afirma iile de mai jos: (QE 23)

Enun urile au fost construite astfel nct, prin con inutul lor semantic, s afirme sau s nege una dintre valorile enumerate. Respingerea unei formul ri care neag importan a unei anumite valori constituie, din partea subiectului, o afirmare a acesteia, dup cum acordul cu un asemenea enun reprezint o respingere a valorii la care el se refer . n cazul enun urilor cu con inut semantic afirmativ, acordul sau dezacordul reprezint , n mod similar, o atitudine de aprobare, respectiv de dezaprobare a acelei valori. Am considerat c rspunsurile din zona neutr (nici acord, nici dezacord) dezvluie dou tipuri de atitudini posibile: fie eschivarea de la exprimarea unei opinii, considerat ca inavuabil, fie incertitudinea sau indiferen a n privin a acelei valori, n ambele situa ii fiind vorba n fond de o lips de asumare a acesteia.
Acor d
E important s tii s cooperezi cu ceilal i n realizarea unui scop

Neutr u

Dezacor d

Medie

comun (I)
E important ca tinerii s fie capabili s- i asume responsabilitatea

89,2 %

6,3%

3,4%

1,868

propriilor fapte, s- i ndeplineasc ndatoririle care le revin n via a colar, familial etc. (G)
Pentru a avea succes n via e necesar s ai ini iativ, s fii

90,1 % 88,4 % 83,2 % 45,8 % 35,8 %

4,8%

4,5%

1,861

ntreprinztor,activ, s- i asumi riscuri (F)


Societatea de azi este una a competi iei, de aceea trebuie s lup i

5,7%

5,4%

1,834

pentru a fi printre cei mai buni (pe plan profesional, social etc. ) (H)
S- i trie ti via a din plin nseamn s nu- i refuzi nici o plcere (A).
Pentru a fi o persoan respectat n societate, nu e neaprat nevoie s

10,2% 30,2%

6,1% 23,3%

1,775 1,227

ai coal mult, ci s tii s faci bani din orice (C)

22,8%

40,5%

0,953

82

Munca perseverent nu este cea mai important cale pentru succesul


n via (B)
Pentru a- i atinge scopurile n via , trebuie s uzezi de orice mijloace,

28,9%

26,6%

43,5%

0,853

chiar dac acestea nu sunt ntotdeauna n acord cu normele morale sau se situeaz la limita legii (D)
Democra ia nseamn s fii liber s faci tot ce dore ti, fr a da

20,7% 21,3%

24,1% 21,4%

54,1% 56,1%

0,663 0,648

nimnui socoteal de faptele tale (E)

Analiza rezultatelor, exprimate prin media rspunsurilor, eviden iaz urmtoarea distribu ie pe ranguri a valorilor considerate importante de ctre elevi: I. Cooperare (1,868); Responsabilitate (1,861); II. Ini iativ, spirit ntreprinztor, asumare de riscuri (1,834); III.

Competi ie (1,775); IV. Hedonism (1,227); V. Bani (0,953); VI. Munc (0,853); VII. Moral, lege (0,663); VIII. Democra ie (0,648).

2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0


C o o pe ra re R e s po ns a bilita te Ini ia tiv, s pirit
ntre prinzto r

C o m pe ti ie

He do nis m

B a ni

M unc

M o ra l, le ge

De m o c ra ie

Nu se nregistreaz diferen e importante n func ie de variabilele independente. Cele cteva varia ii procentuale descriu o u oar tendin spre hedonism mai mare n cazul bie ilor dect al fetelor i mai marcat pentru cei din nv mntul profesional dect pentru liceu. Munca este valorizat ceva mai mult de liceeni, de fete i de elevii ai c ror prin i au un nivel de educa ie mai nalt. Banii sunt mai pre ui i n rural, la nivelul nv mntului profesional, de b ie i i de cei proveni i din familii cu un grad mic de colarizare. n ce prive te respectul pentru moral i lege, par mai predispu i s transgreseze normele de acest tip cei din rural, din nv mntul profesional i mai ales bie ii; educa ia prin ilor e un indicator irelevant n aceast privin . Ea este ceva mai important ns pentru cei care ader la aceast valoare; elevii din familiile cu un nivel mic de educa ie valorizeaz ceva mai mult morala i legea n raport cu ceilal i. Democra ia este mai apreciat n urban, de fete i de elevii ai c ror prin i au o pregtire medie.
Ini iativa, spiritul ntreprinztor i asumarea de riscuri este valorizat n mare msur de to i elevii chestiona i, cu o u oar superioritate procentual n favoarea celor din urban, din nv mntul liceal, a fetelor i a elevilor ai cror prin i au o pregtire superioar. La fel n cazul responsabilit ii, unde se constat o u oar superioritate procentual pentru cei din urban, de la nivelul liceal, pentru fete i pentru elevii ai cror prin i au studii superioare. Competi ia este afirmat ceva mai mult de cei din urban, de la nivelul liceal, de fete i de elevii din familii cu pregtire superioar.

Cooperarea ntrune te un acord mai mare n mediul urban, la liceu, la fete i la cei proveni i din familii cu un nivel superior de instruc ie i educa ie. 8 3

Pentru ansamblul popula iei investigate se constat c procentele cele mai ridicate viznd afirmarea unei valori care tind s exprime quasitotalitatea opiniilor sunt cele car e situeaz pe primele locuri cooperarea (89,2% acorduri), responsabilitatea (90,1% acorduri), ini iativa i asumarea de riscuri (88,4% acorduri), precum i competi ia (83,2% acorduri), valori de vrf ale societ ii actuale, care tinde s fie una a eficien ei, a competi iei, a selec iei i a succesului social bazate pe nivelul competen elor.
Celelalte valori nregistreaz de asemenea procente ridicate, sugernd ata amentul fa de ele a aproximativ jumtate din elevii investiga i.

Valorile apropiate ale raportului competi ie-cooperare sunt capabile s furnizeze bune predic ii legate de viitoarele rela ii interpersonale, de echilibru social, n care dorin a de autoafirmare, emula ia trebuie s fie ntotdeauna ponderat de atitudinea deschis, cooperant cu ceilal i. Totu i, rmne problematic plasarea pe ultimele ranguri a muncii, a respectului pentru normele morale i lege i a democra iei. Acest clasament semnific perceperea i de ctre tineri a crizei acestor valori, erodate n mentalitatea colectiv, din cauza func ionrii defectuoase a unui regim de democra ie minimal, caracteristic, dup unii speciali ti, perioadei de tranzi ie pe care tocmai a parcurs-o societatea romneasc .
De asemenea, contradic ia dintre valorizarea nalt a responsabilit ii personale i respectul sczut acordat normelor morale i legii ocupnd penultimul rang al ierarhiei es te de natur s relativizeze extrem de mult ata amentul real al elevilor fa de valorile responsabilit ii i s deconspire confuzia valoric i n elegerea ndoielnic a acestor concepte.

Cteva observa ii sunt necesare pentru a nuan a aceste rezultate:


Hedonismul: cumuleaz un numr mare de rspunsuri n zona neutr (aproape o treime din elevi), ceea ce poate nsemna incertitudine, dar i un acord nem rturisit cu afirma ia c a- i tri via a din plin nseamn s nu- i refuzi nici o plcere. Banii: se situeaz pe un rang mediu, dar enun ul e astfel construit nct afirmarea acestei valori presupune implicit respingerea valorilor legate de nv tur i educa ie; or, rspunsurile la itemul QE-6 demonstreaz aspira ia unui numr mare de tineri de a- i continua preg tirea colar dup absolvirea liceului. Corobornd aceste r spunsuri cu cele privind reu ita n via (QE-22) constatm c pentru 26,4% din subiec i statutul material (banii) constituie principala form de realizare. Munca: 43,5% din subiec i sunt de p rere c munca este o cale important de succes, comparativ cu 28,9% care resping aceast afirma ie; se nregistreaz, de asemenea, un numr mare de rspunsuri neutre (26,6%), care pot fi interpretate ca o lips de asumare a acestei valori (fie c este vorba de opinii devalorizante nem rturisite, fie de indiferen ); astfel, n raport cu 43,5% rspunsuri care valorizeaz munca, 55,5%, deci mai mult de jumtate din elevi, resping sau nu ader la aceast valoare. Totu i, procentul celor care consider c nu coala conteaz, ci abilitatea de a face bani din orice, este foarte apropiat (35,8%) de acela al elevilor care resping aceast afirma ie (40,5%). Aceea i observa ie este valabil pentru respectul normelor morale i al legii : 54,1% afirm necesitatea acestei valori, comparativ cu 44,8% elevi care resping sau sunt indiferen i fa de ea.

8 4

De asemenea, 42,7% sunt de acord c democra ia nseamn libertatea necondi ionat i nelimitat a individului, n raport cu 56,1% elevi care resping aceast afirma ie. Aceste observa ii eviden iaz faptul c, n cazul valorilor aflate pe rangurile IV-VIII, popula ia investigat este puternic polarizat; a adar, aproximativ jumtate din elevi asociaz democra ia cu liberul arbitru al individului, resping sau sunt indiferen i fa de normele morale i fa de lege, exalt hedonismul, au o atitudine devalorizant fa de munc i peste o treime din subiec i consider drept cheie a succesului capacitatea de a face bani din orice. Orientrile de valoare sunt influen ate, se formeaz , se consolideaz deci se educ informal prin tot ceea ce triesc adolescen ii, dar i pe baza imagina iei lor care se alimenteaz din produse culturale de aceea i categorie. Imaginativul este o form atrgtoare i eficient de proiec ie i de influen are a valorilor unei persoane sau ale unei comunit i. Oamenii, copiii i tinerii mai ales, pot s fie puternic impresiona i i astfel influen a i (de i nu liniar i previzibil), de produc iile media complexe, a a cum sunt filmele, pe orice suport electronic. Acestea atrag prin stimularea senzorial i conceptual multipl, inclusiv n ceea ce prive te dimensiunea temporal i caracterul legat, organic al unor produc ii care captiveaz i condi ioneaz, fie i numai pentru aflarea sau verificarea urmrilor unor ntmpl ri imaginare. Op iunile valorice ale tinerilor n domeniul fic ional, au fost eviden iate cu ajutorul itemului:

Cnd vezi un film, e ti impresionat() mai ales de: (QE-39)

9 35

61
IV

22

Tipul de erou puternic, dur, care cunoa te tehnici eficiente de lupt (A) Scenele de lupt (H) Eroul sau eroina care reprezint sex-simboluri (B) Scenele erotice (C) Tipul de erou care- i folose te mai mult inteligen a dect for a fizic (D) Povestea de dragoste dintre protagoni ti. (E) Scenele S. F. (F) Tipul de erou care face dreptate apelnd la calit ile lui supranaturale (gen Superman) (G)

Loc1 23,8% 14,8% 12,2% 12,4% 37,5% 23,4% 13,1% 6,9%

Loc2 21,5% 16,7% 19,7% 15,4% 19,8% 20,8% 14,1% 14,0%

Loc3 14,1% 17,5% 14,4% 19,7% 8,7% 16,4% 16,5% 17,6%

Medie 2,164 1,089 0,856 0,934 1,416 2,116 0,805 0,805

Aspectele care impresioneaz cu deosebire, la vizionarea unui film

2 , 5 2 , 0 1 , 5 1 , 0 0 , 5 0 , 0

85

Considernd filmul drept cel mai popular gen de fic iune, s-a cerul elevilor s aleag trei aspecte de con inut asociate cte unui set valoric care provoa c asupra lor cea mai puternic impresie. Valorile implicate n aspectele de con inut au fost: Valori care in de combativitate, duritate, agresivitate (variantele A i H). Valori care in de sfera erotico-sexual (variantele B i C). Valori care in de inteligen (D). Dragoste, romantism (E). Valori care in de senza ionalul SF (F i G). Rezultatele ob inute sus in urmtoarele concluzii: Adolescen ii sunt impresiona i n cea mai mare msur de figura eroului dur, puternic, versat n tehnici de lupt personaj al unei pseudo-mitologii de larg consum , confec ionat cu precdere n studiourile de la Hollywood, n scopuri exclusiv comerciale. Aceste valori rmn ns strict asociate domeniului fic ional, menite numai s exalte imagina ia i de innd o important func ie cathartic, de descrcare a tensiunilor pulsionale sau a celor generate de conflictele intrapsihice specifice adolescen ei. C ele nu constituie, aspira ii spre identificarea cu un asemenea model de ac iune, o dovedesc r spunsurile la itemul 22, care plaseaz pe ultimul rang (cu un procent neglijabil de 2,8%) reu ita n eleas n termeni de putere fizic, de duritate, de erou macho. Povestea de dragoste dintre protagoni ti ocup locul imediat urmtor n ordinea preferin elor foarte apropiat, din punctul de vedere al mediei statistice de primul rang fapt semnificativ pentru vrsta adolescen ei aspirnd spre iubire, nclinat spre idealizarea raporturilor afective interumane i spre reveria sentimental. Aceste op iuni valorice n cmpul fic ional sunt n total acord cu valorile considerate fundamentale pentru proiectul propriu de via exprimate prin rspunsurile la QE 22, care consider ntemeierea unei familii caracterizat de dragoste i armonie drept o modalitate esen ial de reu it n via (56,7%). Valorile care in de inteligen a eroului contrapus for ei fizice brute ocup o pozi ie medie n op iunile elevilor, iar cele care in de sfera eroticosexual sau de senza ionalul de natur SF sunt plasate pe ultimele pozi ii. Se constat astfel c adolescen ii apreciaz mai mult for a fizic n compara ie cu for a inteligen ei i prefer valorile care in de o anumit perspectiv realist celor specifice fantasticului. n cazul erotismului sexual, rezultatele referitoare la preferin ele din domeniul fic ional sunt din nou concordante cu cele nregistrate la itemul 22; astfel, la acest item, doar un procent cu totul nesemnificativ de elevi (5,2%) vd reu ita n via ca pe o realizare de aceast natur. Pe baza acestor op iuni putem schi a un profil al adolescentului ale c rui trsturi semnificative constau n: apeten a sporit pentru agresivitatea fizic, ce ac ioneaz ns doar n plan imaginar, avnd un rol important n desc rcarea afectelor; aprecierea nalt atribuit sentimentelor de dragoste, supraordonate valoric rela iilor erotico-sexuale; admira ia pentru for a fizic, superioar, n viziunea elevilor, for ei intelectuale; preferin a pentru realism n cmpul fic ional, menit s sugereze o orientare, de asemenea, mai curnd rea list n domeniul vie ii sociale. 8 6

4.1.5. fecte i opinii Cercetarea aceasta cu privire la mass-media, ca i altele, a avut ca scop detectarea consumului i a influen elor, a opiniilor i a efectelor pe care le recunosc i chiar le declar subiec ii, n cazul nostru adolescen ii de 15-16 ani. 4.1.5.1. Influen e. Efecte Pentru a observa care sunt influen ele i efectele pe care le produc mediile de comunicare este necesar c s identificm o situa ie n care se poate constata i n raport cu aceasta se poate recunoa te influen a i, dac este cazul, efectele care s-au produs n raport cu punerea n practic a acestei influen e. Am considerat c putem identifica influen area prin crearea motiva iei i a imboldului pentru o ac iune, care se manifest prin luarea unor decizii. Aceast situa ie reprezint n acela i timp i un efect, mai ales atunci cnd decizia a fost fin alizat , s-a trecut la ac iune, s-a prelungit ntr-un comportament. Am formulat pentru acest scop itemul:

i s-a ntmplat s iei vreo hotrre, influen at() fiind de o emisiune de radio sau TV, de un articol din presa scris sau de informa iile gsite pe site-urile Internet? (QE-29) Condi ia pe care trebuie s o controlm i s o corelm unei investiga ii cu scopul artat anterior este de a preciza i de a con tientiza totodat c subiectul utilizeaz efectiv mijlocul de comunicare cu privire la care i formuleaz opinia, astfel nct s fim siguri c nu d rspunsuri referitoare la ceea ce este posibil n genere, fr s aib legtur cu conduita i cu practica sa. De aceea, pe lng variantele de rspuns care se referea la frecven a cu care se produce influen area pe care o recunoa te subiectul, s-a dat i varianta Nu folosesc acest mijloc de comunicare. Astfel, pe lng rspunsurile care exprimau frecven e diferite i implicau desigur utilizarea, s-a fcut explicit neutilizarea i desigur au aprut i cazuri de nonrspuns.
Folosesc 96. 0% 87,5% 87,5% 81,0% Nu folosesc 3,1% 9,8% 9,4% 15,3% NonR 0,9% 2,7% 3,1% 3,6%

TV Radio
Presa scris

Internet

Din totalul subiec ilor, 84,4% (1343) sunt cei care au declarat c au fost mai mult sau mai pu in influen ati de cel pu in unul dintre mijloacele de comunicare, restul situndu-se fie n categoria celor care nu utilizeaz nici unul din mijloace, fie nu au fost influen a i deloc de informa ia mass-media. Se constat un acces larg la mijloacele de comunicare, cu o previzibil domina ie, de fapt, cvasi-unanimitate a consumului televizual, ceea ce-i confirm televiziunii, deocamdat la nivel cantitativ, hegemonia mediatic , statutul de regin a mijloacelor de comunicare n mas, despre care vorbesc teoreticienii. Utilizarea Internetului n procent de 81%, este foarte ridicat , chiar dac practica este sporadic i nu este permanent, dac inem cont c numai 20% dintre subiec i au declarat c de in la domiciliu computer conectat la Internet (vezi QE 8). Aceasta arat, firesc, interesul n expansiune al tinerilor pentru acest spa iu revolu ionar de comunicare 8 7

planetar. Surprinde numrul identic de utilizatori ai canalelor media trad i ionale - presa scris i radioul- cu procente aparent ridicate, aflate ns sub poten ialul lor de acces din punct de vedere al costurilor, de unde transpare o tendin de devalorizare a lor pe seama imaginii dinamice a ecranului. Men ionm c aici nu am investigat gradul de utilizare ci numai faptul de utiliza i sub aceast condi ie de a putea fi sau nu influen at() de un mijloc de comunicare anumit. Este nu numai o condi ie de posibilitate i de verificare a utilizrii. n situa ia rspunsului cu varianta niciodat, devine clar c influen a nu s-a produs, de i era posibil.
Total consumatori TV Internet Presa scris Radio 1527 1289 1392 1392 Frecven a deciziilor n func ie de mesajul mass-media Deseori 27,2% 15,9% 11,7% 7,2% Rareori 53,8% 40,3% 45,6% 40,2% Niciodat 19,0% 43,8% 42,7% 52,7% Medie 1,082 0,721 0,690 0,545

Suveranitatea, de aceast dat de ordin calitativ, a televiziunii este bine reliefat de rspunsurile la acest item. Puterea persuasiv i penetra ia mesajelor televizuale n via a cotidian a utilizatorilor si sunt probate de procentul total de 81% de adolescen i chestiona i care au admis, n grade relative, influen a acestui mediu asupra deciziilor luate n via . Puterea imaginii n dauna cuvntului scris sau vorbit i explozia Internetului (altminteri, din motive obiective, mai pu in utilizat, dar, iat, cu o influen declarat dubl fa de a canalelor exclusiv audio) sunt alte fenomene semnificative reflectate n rspunsurile elevilor. Desigur, chiar i procentele acestea trebuie luate cun grano salis, date fiind urmtoarele variabile care interfer: 1 teribilismul tipic adolescentin care- i proclam emfatic independen a i imunitatea la influen e exterioare, prin aceasta cultivndu- i o anume imagine de sine, cu func ie de construc ie identitar; de aici tendin a de a rspunde grbit i radical niciodat sau, mai prudent, rareori, acolo unde influen a ar putea s fie chiar major i extins, direct propor ional cu frecven a/intensitatea consumului, cu nevoile satisfcute prin mass-media i cu gradul de mul umire i de ncredere mrturisit (cf. QE 14, 16, 19, 28, 41. ) 2 inerent slaba cunoa tere de sine, care d o percep ie mai pu in realist asupra vulnerabilit ii proprii la manipulare i asupra surselor reale de provenien a motiva iilor unor decizii personale; 3 absen a alfabetiz rii media, a n elegerii resorturilor i agendelor ascunse ale func ion rii mass-media, a con tientizrii mecanismelor de persuasiune specifice n special televiziunii, precum i a for ei modelatoare a psihicului uman con inute n ns i structura intrinsec a unui medium de mass (The medium is the message), cuno tin e i competen e care s-i confere tn rului necesara reflexivitate n raportarea la mesajul mediatic. Pentru conturarea mai concret a influen ei i pentru a discerne care sunt situa iile posibile n care mass-media are influen e i efecte a fost formulat itemul:

Dac ai rspuns afirmativ la ntrebarea precedent, te rugm s ne spui la ce anume se refereau, cel mai adesea, aceste decizii (QE-30) 8 8

1 4 2 3 5 6 7

Total rspunsuri Cumprarea / alegerea anumitor produse Mod i cosmetice Petrecerea timpului liber Orientarea colar i profesional i modele de reu it n via Decizii / modele privind comportamentul, rezolvri de probleme personale i familiale Informa ii i recomandri generale Altele

1343 388 227 292 261 205 123 55

100% 24,4% 14,3% 18,4% 16,4% 12,9% 7,7% 3,5%

Influen ele media con tientizate i recunoscute de ctre elevi asupra deciziilor pe care le iau n via acoper uniform cam toate domeniile- int ale discursului mediatic, cu deosebire a celui publicitar, orientat spre stimularea consumului de toate tipurile i, n particular asupra articolelor cosmetice i de vestimenta ie. De asemenea, mass-media se prezint nu doar prin func ia ei instrumental, n slujba intereselor comerciale -care-i guverneaz , de altfel, logica de existen - ci i, ntr-o msur semnificativ, prin func ia sa de socializare, de ofert de modele de succes, de modele comportamentale (n sensul cel mai larg) i de sugestii privind petrecerea timpului liber, alegerea unui anume traseu profesional i de dezvoltare personal . Func ia clasic pur informativ rmne cumva n umbra celorlalte, f cnd caduc astzi sintagma mijloace de informare, ca sinonim pentru mass-media. Reiese cu pregnan de aici rolul mass-media de agent informal de educa ie la nivel macrosocial, de modelator de comportamente, furnizor de valori i creator de agend personal, invadnd/coloniznd toate sferele existen ei sociale, de la timp liber la formare i profesie, de la via a familiei pn la comportamentul de consumator, de la idei, credin e i atitudini pn la vestimenta ie. Toate aceste influen e - a cror anvergur real scap inevitabil unei investiga ii preponderent cantitative ca aceasta - se manifest cu un impact cu att mai violent n cazul copiilor i adolescen ilor, a cror plasticitate i a cror foame de repere identitare sunt maxime. Detectarea acestei influen e cu valoare de efect se contureaz calitativ prin opiniile cu privire la ceea ce ofer i la satisfac iile pe care le produce mass-media. 4.1.5.2. Opinii specifice despre mass-media Investigarea satisfac iei cu privire la mass-media s-a realizat n structura chestionarului dup ce au fost investigate preferin ele pentru radio i televiziune. Subiectul investigat se putea afla deci ntr-o stare pozitiv sau, cel pu in, fr s i se fi indus o opinie negativ prin apropiere de ntrebri care pot viza aspecte criticabile mediatizate.

n general, n ce m sur e ti mul umit() de modul n care sunt realizate emisiunile pe


care le urmre ti predilect? (QE-28)

Mul umit Oarecum mul umit Nemul umit NonR

652 891 25 21

41,0% 56,1% 1,6% 1,4% 8 9

Acest procent de mul umire (satisfctoare i relativ) destul de ridicat (mpreun 97%) este de natur s indice, tendin a tinerilor de acceptare necritic a mesajelor TV, o evident lips de reflexivitate n preluarea informa iilor (ceea ce semnific o disponibilitate apreciabil pentru eventuale manipulri), nclina ia spre imitarea comportamentelor i modelelor ac ionale prezentate pe micul ecran. Revelatoare n acest sens este apari ia unor fenomene de dependen fa televiziune, exprimat prin procentul important de rspunsuri care afirm c urmresc programele TV din obi nuin . Discernmntul critic nu este format. A rezultat c peste jumtate din popula ia de elevi nu diferen iaz un enun despre un fapt de un altul care afirm o opinie (QE-40) i aproape dou treimi nu sesizeaz ideea principal dintr-un text (QE-42). La toate acestea se adaug i faptul c elevii fac propuneri (QE-44) n procent mai mare pentru a recomanda, a cere i n procente mai mici, dar semnificative pentru a critica (mai ales televiziunea i presa scris). Puterea mare de sugestie i de persuasiune, de creare de opinie, de furnizare de modele comportamentale exemplare pe care o are televiziunea ridic problema responsabilit ii sporite a realizatorilor de emisiuni, dar i a familiei i, cu deosebire a profesorilor, n ceea ce prive te educarea tinerilor pentru orientarea n cmpul medi atic i n decriptarea corect a mesajelor audio-vizuale. Or, de i profesorii percep n mare m sur corect nevoile de consum mediatic ale elevilor, ei par cu totul neimplica i n educa ia pentru mass-media, cel pu in n ceea ce prive te orientarea tinerilor n cmpul ofertei TV att de diversificat din punctul de vedere al calit ii benefice/neutre/nocive a eventualelor influen e dup cum atest rspunsurile la QE-25 (Cum alegi, de cele mai multe ori emisiunea pe care vrei s o urmre ti? ): astfel, numai 1% din elevi sunt ndruma i de un profesor; aceea i situa ie se constat n cazul prin ilor, care intervin cu sfaturi n propor ie de 2,6%, rolul principal revenind programelor TV (40,6%), ntmpl rii (32,1%) sau obi nuin ei (23,3%). Opiniile se manifest de cele mai multe ori n mod indirect, prin acordul sau dezacordul referitor la aser iuni care constat sau care evalueaz, n cazul nostru utilitatea, calitatea, efectele posibile ale vizionrii programelor de televiziune. Ne-am referit la aceste programe pentru c ele capteaz cel mai mare interes i ocup un procent semnificativ din timpul liber al elevilor. n ce msur e ti sau nu de acord cu afirma iile urmtoare: (QE 33; QP-45)

Acor d

Neutr u

Dezacor d

Opinie elevi

Opinie profesor i

Pentru a fi un om informat, la curent cu nout ile, este util

s urmre ti emisiunile radio i TV i s cite ti ziarele. (C)


Multe emisiuni TV le arat tinerilor care sunt comportamentele

76,4 %

14,6%

7,5%

1,699

1,598

de succes n societate (cum s se mbrace, cum s se poarte, cum s vorbeasc etc. ). (E)
Majoritatea canalelor TV ofer cam acelea i tipuri de programe

66,8 % 61,3 % 55,0 % 55,1 % 53,4 % 36,2 %

19,4%

12,9%

1,543

1,352

(acela i gen de filme, de emisiuni de divertisment etc. ). (G)


Multe emisiuni TV, multe ziare i reviste promoveaz

18,0%

19,0%

1,430

1,592

violen a, trivialitatea, comportamentele infrac ionale. (D) Multe reviste i ziare sunt pline de imagini indecente. (F)
Jocurile electronice pot crea dependen asemenea

24,3% 22,1%

19,5% 21,1%

1,359 1,346

1,775 1,708

drogurilor. (B)
Vizionarea ndelungat a emisiunilor TV este o pierdere de

20,4% 32,9%

25,2% 30,5%

1,284 1,057

1,717 1,349

90

timp. (A) Consumul de mass-media, chiar ndelungat, este lipsit de

efecte duntoare. (H)

31,2 %

35,4%

31,7%

0,99 5

0,730

Opinii elevi

Opinii profesori

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 D B F C G E A H

Prima observa ie care se impune la acest item ar fi aceea c afirma iile care au suscitat un acord cvasi-general (C. , E. i G. ) au aspectul de judec i de existen sau de locuri comune, de aser iuni incontestabile. Nu ntmpl tor, aici nu este nici o contradic ie, ci este chiar un acord deplin ntre opiniile elevilor i cele ale profesorilor. De aceea ele se cer i cel mai pu in comentate, fiind gritoare de la sine. Cu excep ia propozi iilor A. i B., care au formulri ceva mai dure i tran ante, ca i a lui H. , care ar putea fi, ntr-un fel, o convers logic a lui A., celelalte afirma ii con in adev ruri oarecum previzibile, care las prea pu in spa iu pentru dileme i op iuni subiective. Poate c doar generalizarea lor la nivelul majorit ii emisiunilor, canalelor sau publica iilor s fi strnit totu i rezerve sau contestri (nu mai mult de 20-25%). Faptul c se provoac recunoa terea sau constatarea unor fenomene nu nseamn ns c se pune neaprat i problema atitudinii personale fa de acele fenomene. Se accept existen a unei abunden e a violen ei, trivialit ii i indecen ei de ctre mai mult de jumtate dintre elevi, dar aceasta nu spune nimic despre gustul unei p r i dintre acei elevi pentru emisiuni, filme, texte care cultiv tocmai violen a, vulgaritatea sau pornografia. A se vedea n acest sens rspunsul la itemii urmtori, precum i procentele ridicate de popularitate n rndul s ubiec ilor viza i a tabloidului Libertatea, a revistelor sau emisiuni lor erotico-pornografice sau a unor formate precum Vacan a Mare, Ciao, Darwin sau Big Brother. Exist ns n acest item i aser iuni critice, care au pus probleme i la nivelul raport rii personale la un fenomen. Din compararea r spunsurilor la afirma iile A. i B reiese c tinerii nu sunt (nc?) att de ata a i de jocurile pe calculator nct s nu recunoasc (n procent de 53,4%) pericolul adic iei chiar dac , a a cum era i de anticipat, profesorii sunt n mult mai mare msur ngrijora i de acest risc-, n schimb nu la fel stau lucrurile n ceea ce prive te chestiunea efectelor d untoare ale vizion rii ndelungate la televizor. Numai n jur de 36% dintre elevi accept c vizionarea ndelungat a emisiunilor TV este o pierdere de timp i cam tot at ia i pun problema nocivit ii consumului prea mare de mass-media. Cu toate acestea exist studii care demonstreaz fr tgad efectele negative nsemnate ale expunerii excesive la stimulii televizuali i pericolul dependen ei. Dar aceste rspunsuri dau seama tocmai despre dependen a tinerilor romni de televizor (c ruia i dedic cea mai mare parte a timpului lor liber cf. QE 14), care i face prea pu in sau deloc con tien i de riscurile implicate. E o realitate care reclam o urgent interven ie pedagogic reparatorie.

91

Pentru investigarea opiniilor specifice privind violen a, expresiile triviale sau obscene con inute n texte muzicale i filme am utilizat aceea i strategie de a oferi variante de rspuns (A. F.) fa de care subiec ii s- i exprime acordul sau dezacordul. Am adugat i posibilitatea s completeze cu alte afirma ii(G.) Investigarea acestor opinii este important pentru a observa con tientizarea acestor con inuturi i expresii, posibilitatea ca ele s primeasc o evaluare, fie i prin acordul / dezacordul cu opinii pe care le regsim n diferite luri de pozi ie, mai ales cu privire la excesul de violen , obscenitate.

Ce prere ai despre textele muzicale sau despre filmele care con in violen i expresii triviale sau obscene? (QE 34; QP-47) Rspunsurile pozitive sau neutre (nu pot fi nsumat e, dat fiind c au existat rspunsuri multiple, nonexclusive) predomin net n fa a celor care condamn cuvintele sau imaginile violente din media (numai cca. 1/3). Asemenea date sunt dificil de interpretat, ele l snd loc mai curnd pentru noi i noi ntrebri i teme de reflec ie. S fie vorba de un apetit fr precedent al tinerilor postmoderni pentru violen ? Sau poate s fie, ntr-adevr, o reac ie de protest social mpotriva filistinismului adul ilor pa nici, care nu (mai) cred n ceea ce predic ? S fie vorba de o lehamite de minciuna frumosului f r acoperire n via i de o cutare a ceea ce este natural i nefalsificat? Dar autenticitatea reprezent rii artistice poate legitima orice? Sau s avem a face cu un gust pervers pentru violen , pentru violen a gratuit, indus, cultivat i exacerbat tocmai de mass-media, sub pretextul veridicit ii reprezentrii? Nu cumva i rspunsurile de fa sunt simptome ale fenomenelor de banalizare i de estetizare a violen ei, ajungnd pn la total desensibilizare?
Acord
Reflect realitatea social, marcat de trivialitate i

Medie elev 1,582 1,277 1,252 1,092 0,942 0,749

Medie profesor 1,023 0,753 0,711 0,583 1,179 0,131

violen . (A)
Nu m intereseaz, dar nu sunt mpotriva lor, de

69,0% 50,2% 50,8% 35,3% 30,6% 21,4% 2, 4% 1, 8 %

vreme ce sunt persoane care le gust. (E)


Constituie forme de liber exprimare artistic. (B) Violen a, chiar exprimat trivial, este o reac ie

justificat fa de injusti ia social. (C)


Ar trebui interzise pentru c violen a i trivialitatea

sunt comportamente duntoare. (F) Mi se par grozave, le urmresc cu interes. (D)

Nu sunt educative, dau un exemplu prost tinerilor. (G1) Sunt bune, interesante i educative (G2)

Au fost investigate opiniile elevilor i despre alte con inuturi i imagini care abund n mass-media i sunt difuzate cu scopul de a atrage publicul i mai ale pe tineri : Ce prere ai despre filmele, literatura, revistele cu con inut sexual-erotic? (QE-35)

1 2

Sunt necesare, pentru c tinerii au nevoie s fie informa i n

domeniul vie ii sexuale. Nu m intereseaz, dar nu am nimic mpotriva lor.

1009 350

63,4% 22,0% 9 2

3 4 5

Sunt amuzante, le urmresc cu plcere.


Sunt dezgusttoare, ar trebui interzise.

Nu am nici o opinie.

117 83 80

7,4% 5,2% 5,0%

Ca i n privin a violen ei, se constat un interes crescut pentru con inutul erotic al massmedia, procentul foarte ridicat (63,4%) de opinii pozitive putnd fi explicat i prin ambiguitatea sintagmei sexual-erotic. Este dificil de distins aici aspectul informati v-educativ (sunt necesare pentru c tinerii au nevoie s fie informa i n domeniul vie ii sexuale), de cel artistic i de cel pornografic. Trebuie s inem seama i de faptul c au fost oferite evalurii opinii referitoare la persoana celui investigat, dar i la tineri n general. Elevii au fost de acord n propor ie mai mare cu afirma ia care se refer la tineri n general i exprim o ra iune (aceea a cunoa terii) pentru care difuzarea este necesar. Este i aici manifestarea unui conformism. Dac aceste filme, reviste etc., se difuzeaz i dac tinerii au aceste nevoi, atunci ele sunt necesare. Lipsa spirtului critic este i mai evident n formula duplicitar de la varianta a doua de rspuns. n acest spa iu, al informrii, al formrii discernmntului coala are nc multe de fcut, dup cum tinerii i reclam (vezi rspunsurile la QE 17-20). Opiniile cu caracter crescut de obiectivitate sunt cele care exprim observa ii, constatri cu privire la prezen a / absen a, frecven a mediatizrii unor manifestri, con inuturi, comportamente. Acestea, chiar dac sunt negative, inclusiv mediatizarea care poate s induc negativitate, nu au primit evaluri. De aceea considerm c subiec ii, indiferent de op iunile pe care le au fa de aceste fenomene mediatizate, au putut s rspund evocnd experien a i constatarea proprie.

Care crezi c sunt mijloacele de comunicare n mas n care sunt prezente n cea mai mare msur: (QE 36; QP-19)

Fenomene, fapte mediatizate

35

A. Agresivitatea, violen a (fizic sau de limbaj)

B. Limbajul licen ios, trivial sau obscen C. Comportamentele indecente, obscene III D. Erotismul sexual
E. Comportamente infrac ionale (furt, tlh rie)
F. Comportamente duntoare (fumat, consum de alcool, droguri etc. )

I V V

TV Reviste-ziare Internet Radio Jocuri electronice

A 79,2% 13,5% 18,7% 4,5% 13,8%

B 69,6% 15,4% 19,2% 11,9% 3,0%

C 70,6% 18,7% 26,5% 3,7% 2,8%

D 60,2% 26,5% 43,6% 3,3% 2,3%

E 82,5% 24,8% 8,5% 13,1% 4,1%

F 85,9% 20,2% 15,3% 9,2% 3,6%

ntr-un tabel punem n corela ie opiniile elevilor cu opiniile profesorilor privin frecven a acestor fenomene n cele trei categorii de mass-media. Se poate observa astfel c la elevi se manifest o cre tere a sensibilit ii i a aten iei fa de aceste fenomene, ceea ce determin i spiritual critic mai ridicat.
I II III V

93

TV
Presa scris

Internet

Elevi Profesori Elevi Profesori Elevi Profesori

79,2% 78,2% 13,5% 5,1% 18,7% 2,4%


TV profesori

84,8% 66,3% 27,5% 9,9% 35,4% 9,7%


I

60,2% 49,2% 26,5% 7,7% 43,6% 25,7%

85,9% 68,0% 20,2% 11,4% 15,3% 3,9%


II III

Presa scris - elevi

Presa scris profesori

TV - elevi

10 0% 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

II

III

ei violen ei i a limbajului licen 60% ios este plasat al doilea n ierarhie. 40% Ziarele i revistele 20% sunt pe pozi ia a 0% doua pentru elevi (cu 24,8%, respectiv 20,2%) Din nou televiziuneareferitor la con conduce deta at la toateinutul n capitolele de nocivitatecomportamente puse n discu ie, cuinfrac ionale i n procente mai ridicatecomportamente d pentru fumat, alcool iuntoare (nes droguri (85%) i pentru ntoase), dar comportamente infrac sunt considerate a ionale (82,5%), dar i avea i ele un pentru violen (79,2%).procent nsermnat Internetul se apropie foartede con inuturi mult de televiziune n ceeaerotice (26,5%). ce prive te prezen aRadioului i se erotismului i aatribuie ponderi pornografiei (43,6%,mai ridicate respectiv 26,5%), dar i din(13,1%, respectiv punct de vedere al prezen

11,9%) nfenomenelor negative. Rmne dincolo de privin a redriiproblema, infrac iunilor isubiectivitatea percep iei, de a prezen a unor n privin adelimita limbajului comportamente nocive n unul sau realizatorilor altul din mijloacele de comunicare anumitor n calitate de fapte reflectate jurnalistic sau, ceea ce este cu totul posturi particulare. altceva, n calitate de valori i Jocurile videomodele promovate,ori n forme au un procentgratuite, nejustificate dect prin previzibil cinismul m ercantil. Chiar dac crescut deexprimat n procente ceva mai violen mici, percep ia profesorilor (13,8%), (anchetat prin QP 19) este situndu-se pesimilar cu cea a elevilor. rangul al treilea la acest 4.1.5.2. Opinii generale capitol. n despre mass-media general ns, Au fost investigate opiniile jocurile electronice ielevilor cu privire la mass-media n radioul augeneral (care este scopul principal) procente micisau cu privire la caracteristici ale mass-media de prezen agenerale (reflectarea realit ii). Aceste 94

opinii sunt relevante i prin corela ie cu al i itemi care vizeaz consumul, motiva ia, satisfac ia, critica, propunerile pentru mass-media. Opinia tinerilor referitor la misiunea pe care i-o asum mass-media a fost investigat prin QE 43 despre scopul principal urmrit de mass-media. Perspectiva teleologic asupra mediilor de comunicare face posibil con tientizarea tinerilor cu privire la libertatea, responsabilitatea i calitatea acestora. Din cinci variante oferite alegerii li s-a cerut s extrag esen ialul, ceea ce consider ei c este scopul principal. Care este, dup opinia ta, scopul principal urmrit de mass-media? (QE-43)

informare (A) ob inere de profit (D) educare (B) manipulare (E) relaxare / distrac ie (C) No nR
6,6 % 5,3%

57,2% 19,7% 6,9 % 5,3 % 4,3 % 6,6 %


Opinii privind scopul principal
urmrit de massmedia

informare educ are relaxare /distractie 57,2% realizare de profit manipulare 4,3% Non R 6,9%

19,7%

total mediu urban rural progr. ed liceu profesional 1477 114 1161 430

A 56,1 % 71,9 % 56,5 % 59,1 %

B 6,8% 8,8% 5,0% 12,1%

C 4,5 % 2,6 % 4,0 % 5,3 %

D 20,1 % 14,0 % 21,8 % 14,0 %

E 5,6% 0,9% 6,6% 1,6%

sex

mascul in femini n sc. gen/prf liceu superi or

787 792 342 830 392

ed. parinti

52,9 % 61,7 % 61,1 % 59,9 % 48,7 %

7,8% 6,2% 9,4% 6,9% 4,1%

4,7 % 4,0 % 5,8 % 3,6 % 4,1 %

22,2 % 17,3 % 15,2 % 18,4 % 26,3 %

5,1% 5,3% 2,6% 3,9% 11,0%

Alegerea variantei S informeze de c tre 57,2% reprezint o con tientizare a scopului pe care mediile de comunicare pot s i-l asume i s l recunoasc, indiferent de specificul suportului tehnic, de politicile de program, de formatul emisiunii, al publica iei, de resursele pe care le utilizeaz. Perspectiva realist i pragmatic asupra mass-media se contureaz i prin opinia unui numr de 313 de elevi (aproape 20% din popula ia investigat ) care consider c scopul principal l reprezint ob inerea profitului. Dac avem n vedere ns i rspunsurile la alte ntrebri, putem considera c cel pu in o parte dintre cei care au ales acest r spuns, au i o pozi ie critic privitoare la ceea ce i propune mass-media s realizeze n principal n raport cu ce ar 9 5

trebui. Criticile formulate la QE 44 se adreseaz de multe ori spiritului mercantilist care domin mass-media. Abia pe locul al III-lea, cu un procent relativ mic, de numai 6,9%, educa ia este considerat ca scop pentru mass-media. Nu departe de acest procent, cu 5,3% se afl op iunile privind scopul de manipulare. De multe ori scopul educativ al mass-media este contestat sau refuzat tocmai pe baza confuziei dintre func ia educativ i aceea de manipulare. Este ns semnificativ i procentul cel mai redus de r spunsuri care consider c scopul este distrac ia, relaxarea. ns atunci cnd i manifest interesul pentru mass-media, un procent mai ridicat de elevi se declar pentru divertisment, distrac ie. Rezult c, n opinia elevilor, ntre scopul productorilor de mass-media i cel al consumatorilor tineri este o diferen . Cercetarea a investigat i gradul de ncredere privind reflectarea realit ii, pe care elevii l au referitor la diferite categorii de mass-media.

Care este prerea ta n legtur cu modul n care este reflectat realitatea de diferitele medii de comunicare? (QE-41)
deformeaz o reflect corect

Nu tiu

Televiziunea Radio
Presa scris

realitatea 34,6 % 17,0% 47,3%

56,5 % 41,5% 32,6 %

7,5% 32,9% 14,1%

Nu folosesc 0,6 % 5,9 % 4,1 %

NonR 0,9 % 2,6 % 1,9 %

Dac scopul urmrit de mass-media S informeze, este considerat principal de c tre cei mai mul i elevi (57,2%), gradul cel mai nalt de ncredere i n procent apropiat fa de asumarea acestei misiuni de informare l exprim elevii investiga i doar fa de televiziune (56,5%). Dar tot fa de televiziune se manifest i un procent nsemnat de nencredere 34,6%, ceea ce semnific faptul c spiritul critic este elocvent i puternic fa de televiziune, att datorit calit ii emisiunilor pe care le difuzeaz, ct i datorit interesului mare pe care l capteaz televiziunea. Acest interes se observ printr-un grad ridicat de utilizare (doar 0,6% declar c nu folosesc) i de implicare n problema reflect rii realit ii de ctre televiziune (doar 0,9% nu rspund la ntrebare i 7,5% declar nu tiu). n privin a radioului este interesant c , de i procentul de ncredere este mai mic fa de televiziune (41,5%), procentul de nencredere este cu mult mai redus (17%). Acest sc zut spirit critic fa de emisiunile radio se datoreaz faptului c tinerii ascult mai ales posturile i emisiunile care difuzeaz muzic. De aceea neimplicarea ca asculttori are procentele cele mai mari (nu tiu 32,9%; nu rspund 2,6%9 la care se adaug i neutilizarea radioului(5,9%). tirile sunt relatate pe scurt la majoritatea posturilor de radio, iar postul na ional Romnia Actualit i, care este specializat n acest sens, manifest profesionalism i inspir ncredere, dar este mai pu in ascultat de ctre tineri. Presa scris are procentul cel mai mic de ncredere (32,6%) i cel mai mare de nencredere, de 47,3%. Trebuie s inem cont de faptul c elevii sunt cumprtori i cititori mai ales de reviste pentru adolescen i. Tinerii nu au manifestat un mare interes pentru lectura revistelor cu con inut tiin ific, a cotidienelor na ionale, au fost critici cu privire la presa local, implicat n scandaluri i de aceea manifest nencredere ntr-un procent mare. Presa scris, prin specificul su, este i 9 6

mai supus spiritului critic. Textul solicit direct aten ia, memoria, procesele cognitive i starea emo ional ale individului, fr ca un alt actor social, sa fie prezent n mod efectiv i s se implice, s medieze transmiterea i decodificarea mesajului. Veridicitatea mesajului este atribuit n timpul citirii, pe baza experien ei de via , de lectur i de n elegere a cititorului. Veridicitatea poate fi verificat ulterior prin relatarea opiniei proprii i confruntarea cu alte opinii, prin recitirea i rejudecarea con inutului i a semnifica iilor. Dac mai corelm cu un nivel sczut al discernmntului n decifrarea semnifica iilor din mesajele citite, a a cum a rezultat din analiza anterioar (itemi QE 40; QE-42) i cu procentul mic de timp alocat lecturii, putem considera c ncrederea mai mic fa de presa scris are multiple cauze. 4.1.1. +ropuneri Elevii au fost solicita i printr-o ntrebare deschis s fac propuneri pentru ca produc iile mass-media s devin mai interesante. Au rspuns n propor ie de aproape 90%, ceea ce dovede te nc o dat c ei sunt interesa i de calitatea acestor medii de comunicare care pot r spunde unor nevoi culturale proprii. Diversitatea r spunsurilor pentru cele trei categorii de media: radio, televiziune, presa scris, a putut fi clasificat pentru interpretare n trei categorii principale: recomandri, cereri i critici. Aceste categorii de propuneri pot fi puse n coresponden cu categorii de probleme care sunt sesizate de tineri i care presupun anumite cerin e ra ionale, simple, de luat n considera ie pentru a fi rezolvate. Propuneri Probleme Cerin e
Recomandri Exigen e, reglementri insuficiente sau nerealizate Oferta insuficient, neadecvat Cum s fie.... Ce s fie .... Ce i cum s nu fie ....

Cereri Critici

Deficien e, excese, pericole

Men ionm c elevii au fcut mai multe propuneri. Am luat n considera ie la fiecare chestionar i am codificat un maximum de 5 propuneri pentru fiecare categorie de mass-media. Un prim rezultat de ansamblu coreleaz felurile de propuneri cu cele trei categorii de massmedia.

Ce-ai propune realizatorilor de programe radio i TV pentru ca emisiunile lor s devin mai interesante? Dar redactorilor de ziare i reviste pentru ca ele s devin mai

interesante? (QE 44: radio 44a; TV 44b; presa scris 44c ) Radio (R) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
Recomandri, reglemetri (Cum s fie?...) Cerere ofert (Ce s fie?. . . . ) Critici (Ce i cum s nu mai fie!. )

TV (T) 69,1% 80,3% 39,7% 2,8% 2,0%

Presa scrisa (P) 53,3% 51,2% 28,9% 7,9% 0,0%

60,3% 65,8% 10,4% 9,2% 1,7%

Dezinteres Alte

Se observ i aici c televiziunea capteaz interesul cel mai ridicat n procente la toate categoriile de propuneri i cel mai sczut dezinteres (2,8%). Dezinteresul mai mare fa de radio (9,2%) trebuie luat n considera ie numai n corela ie cu alte r spunsuri care au aratat c tinerii sunt mai mul umi i de calitatea programelor de radio, ceea ce rezult i din procentul mai mic de

9 7

critici pe care le formuleaz (10,4%). Pentru presa scris este evident exigen a crescut i n cazul propunerilor, mai ales dac lum n considera ie c recomandrile reprezint n mare msur critici implicite.

TV RADIO 100% 80% 60% 40% 20% 0% Recomandri, reglemet ri Cerere ofert 60,3 % 69, 1% 53, 3% 65, 8% 51, 2%

Presa scrisa

80,3%

10,4%

39,7 %

2 8, 9 %

9,2%

2,8%

7 ,

Critici

Dezintere s

Recomandri, reglemetri

Cerere ofert

Critici

Dezinter es

10 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

RADIO

TV

Pre sa scrisa

Graficul este mai sugestiv pentru imaginea constructiv pe care tinerii o proiecteaz referitor la mass-media, propunerile pozitive (recomandri i cereri) fiind cu mult mai semnificative procentual dect criticile pe care le impun aten iei noastre pentru cele trei categorii de mass-media. Analiza propunerilor pentru fiecare mediu de comunicare ne d posibilitatea s cercetm categoriile de itemi care descriu con inutul propunerilor fcute de elevi n mod diferen iat, dar i comparabil. Categoriile con in, la rndul lor, subcategorii, reprezentate de it emi proprii. n ce prive te principalele categorii rezultate ca urmare a cercet rii, acestea s-au dovedit comune celor trei mijloace de comunicare, reclamnd propuneri co mune sau specifice fiec ruia dintre ele. Ceea ce le deosebe te, n principal, sunt itemii primari, respectiv, propunerile specifice de ameliorare sau amendamentele aduse fiec rei categorii media. To i itemii primari au reie it din prelucrarea ntrebrilor (QE-44a, QE-44b, QE-44c) lsate deschise i nu proiectate prin conceperea chestionarului. Este interesant faptul c au putut s fie identificate categorii de itemi
i subcategorii (de gradul 1, 2) care s acopere plaja propunerilor multiple i diversificate pe care le-au formulat elevii pentru radio, televiziune i presa scris.

Ca urmare a prelucrrii informa iilor a rezultat urm toarea structur a rspunsurilor, pe principalele categorii i medii de comunicare:
R
1. Recomandri, reglemetri 1 . 1 Calitate i exigen 1 . 2 Cantitate

T 1100

P 848

R 100%

T 100%

P 100%

959

346

504

545

36,1%

45,8%

64,3%

284

176

80

29,6%

16,0%

9,4%

98

1 . 3 Educa ie 1 . 4 Aspecte manageriale 1 . 5 Evaluare

5 0 2 1 2 6 6

2 . Cerere ofert 2 . 1 Programe / publica ii noi 2 . 2 Emisiuni / rubrici 2 . 3 Sport 2 . 4 Divertisment 2 . 5 Teme 2 . 6 Muzic, film, imagine 2 . 7 Altele

104 7 4 2 6 7 2 0 8 0 1 2 8 5 4 4 4 1 6 5 2 6

1 6 2 2 1 9 3 9 1 2 7 7 1 2 4 8 6 6 7 1 9 4 2 1 9 2 9 5 4 6 3 2 5 4 1 0 7 2 6 2 4 9 1 0 8 4 9 3 4 5 3 2

52

5,2 % 22,1 % 6,9 %

14, 7% 19, 9% 3,5 %

6,1 % 10,3 % 9,6 %

87 81

814 13

100 % 0,4 % 25,5 % 1,9 % 7,6 % 12,2 % 52,0 % 0,4 % 100 % 15,8 % 4,9 % 62,4 % 10,3 % 1,8 % 2,4 % 2,4 % 100 % 100 %

100 % 0,9 % 38, 1% 5,3 % 15, 2% 17,2 % 23, 1% 0,3 % 100 % 8,5 % 16, 9% 41, 5% 7,8 % 17,1 % 7,8 % 0,5 % 100 % 100 %

100 % 1,6 % 34,3 % 6,5 % 5,7 % 37,6 % 9,0 % 0,9 % 100 % 46,5 % 1,7 % 45, 4% 2,8 %

279 53

46

306

73 7

3. Critic 3 Incorectitudine, minciun, . 1 falsitate

460 214

3 . 2 Prostie, incultur 3 . 3 Excese 3 . 4 Cenzura 3 . 5 Violen , agresivitate 3 Vulgaritate, imoralitate, . 6 pornografie 3 . 7 Altele

8 1 0 3 1 7

209 13

3 4 4 1 4 6 2 7

16

3,5 % 100 %

4. Dezinteres 5. Alte propuneri

125

Reco mand ari

R ad io
80% 60% 40% 20% 0% Calitate

T V

Presa scrisa

Cantitate

Educa ie

Aspecte manageriale

Evalu are

Cerere-oferta

TV Radio
60% 40% 20% 0% Programe noi Emisiuni Spor t

Presa scrisa

Divertismen t

T eme

Muzic, film, imagine

9 9

Critica

TV Radio
80% 60% 40% 20% 0% Minciun, falsitate Prostie, incultur Excese

Presa scrisa

Cenzur a

Violen , agresivitate

Vulgarit ate

Din analiza informa iilor rezultate la acest item (QE 44) se desprind urmtoarele concluzii: Pe ansamblu, au fost formulate peste 7300 de observa ii, critici, sau propuneri de ameliorare fa de func ionarea mass-media, care, distribuite pe cele trei categorii de mijloace, se prezint astfel: 2298 pentru radio, 3041 pentru televiziune i 2122 pentru presa scris . O imagine mai clar a interesului pentru acest demers este oferit de estimarea unor medii a numrului de propuneri formulate, rezultnd c n medie fiecare elev a oferit cca. 4,6 propuneri, dintre care, n ce prive te televiziunea fiecare elev a formulat n medie c te dou propuneri, pentru celelalte dou mijloace opiniile distribuindu-se n mod cvasiegal, cte 1,3 pentru fiecare; Observa ia general asupra amendamentelor formulate la categoria reco mand ri este legat de tendin a general a propunerlor, structurile pe categorii ale propunerilor fiind asem ntoare pentru fiecare dintre cele trei categorii (n mod expresiv pus n valoare de graficul aferent capitolului de recomandri); Prin recomandrile formulate, cele mai multe amendamente au fost aduse calit ii n func ionare fiecruia dintre cele trei mijloace de comunicare, celelalte categorii ntrunind frecven e apropiate de rspuns. Se deta eaz, oarecum, mesajul radio, fa de care amendamentele privind calitatea au fost cel mai frecvent exprimate, dar la o distan de numai apte procente este vizat i cantitatea. Privitor la acest indicator, trebuie sublinat c, pentru toate mijloacele de comunicare, acesta cuprinde att aprecierile de prea mult, ct i cele de prea pu in. O remarc poate fi fcut i asupra propunerilor care vizeaz aspectele manageriale, care nregistreaz aproximativ procent de opinii privind radioul i televiziunea, cele mai multe legate de organizarea i programarea emisiunilor. De i n pondere mai redus, men ionm totu i preocuparea tinerilor pentru rolul educa ional al mass-media. Legat de consumul de mass-media, dar i de interesul covr itor pentru televiziune al elevilor, semnalm a teptrile tinerilor fa de abordarea unor probleme de interes pentru educa ie, cele mai multe a tept ri fiind adresate televiziunii. ntre itemii primari se regsesc recomandri generale fa de emisiuni sau materiale cu teme educa ionale, asumarea rolului educa ional al media, dar i men iuni referitoare la modelele pe care le ofer audio-vizualul sau presa scris ca mesaje pentru tineri. Demersul reprezentnd cererea-oferta se structureaz doar n parte asemntor pentru cele trei mijloacele de comunicare i anume, referitor la aspectele legate de programe noi, de

100

emisiuni - n general i de cele sportive i de divertisment n special. Elementele ce refle ct tematici ca i cele specifice, legate de muzic, film sau imagine au fost abordate diferit. Cererile formulate fa de teme privitoare la sex, mod, vedetism i via social normal sau cele privitoare la coal i educa ie au fost adresate cu deosebire presei scrise, de ctre peste o treime dintre subiec i (37%), comparativ cu cele adresate mijloacelor audio-vizuale, fiecare de mai pu in de o cincime dintre subiec i. Cererile de muzic, film sau imagine difer mult pe cele trei mijloace, televiziunea fiind, desigur, cea mai des men ionat, aceasta ntrunind itemi din toate categoriile men ionate.
Excluznd categoria incorectitudine, minciun , falsitate atribuit cu deosebire presei scrise (de c tre aproape jumtate din e antion), celelalte categorii se prezint

cvasiasemntor structurate la capitolul critic . Cele mai multe referiri au fost adresate n termenii de prea mult, cuprin i n categoria exceselor, majoritatea cu referire la difuzarea reclamelor, dar i la excesul de violen sau indecen reflectat n pres. De i n pondere mic, cenzura a fost i ea semnalat de subiec i, n aceast categorie fiind cuprinse att opiniile de tipul exist cenzur, dar i opiniile de tipul prea pu in cenzur. Evaluarea de ansamblu a propunerilor aduse va fi completat cu o analiz mai n detaliu privitoare la propuneri formulate pentru fiecare din cele trei miloace de comunicare. 4.1.6.1. Radio
Pentru ameliorarea mesajului radio, se remarc un grad mare de interes al elevilor, demonstrat de numarul mare de recomandri sau de critici oferite ca r spuns. De i dezinteresul de 9,2% este mai mare fa de televiziune i presa scris , el este destul de redus, echilibrat. Criticile, ntr-un procent mic dau indicii despre gradul de satisfac ie mai mare al elvilor fa de audi iile radiofonice dar i despre spiritual critic mai redus fa de acestea. R1: Recomandri

Recomandrile pentru radio, au fost exprimate de un numr de 959 subiec i, reprezentnd n 60,3% din totalul celor investiga i. Recomandrile formulate au rezultat ca urmare a prelucr rii i sistematizrii itemilor primari, care au condus la o prim grupare, pe principale categorii. n mod explicit propuneri privind educa ia n genere au formulat doar 50 de elevi ceea ce reprezint 5,2% din recomandri. Sunt i alte propuneri, din categoria cererilor, care formuleaz implicit i mai specific necesitatea educa iei, n mod concret, ca teme sau emisiuni educative. Este explicabil aceast situa ie pe baza caracteristicilor personalit ii adolescen ilor, care din punct de vedere cognitiv sunt n perioada formrii capacit ilor de abstractizare i generalizare la un nivel mai ridicat. Aceasta nu este doar o limit este i o calitate a elevilor adolescen i, aceea de a opera cu entit i concrete. Ei nu recomand n procent mare ca radioul s se ocupe de educa ia, n general, dar sunt multe cereri care se refer la emisiuni i teme de educa ie. Un procent de 6,9% din recomandri se refer la necesitatea unor reglementri care s evalueze calitatea emisiunilor radio. Un procent mai ridicat de elevi (22,1%) fac recomand ri cu privire la organizarea, programarea emisiunilor astfel nct s satisfac anumite cerin e: s fie un dialog cu asculttorii, s nu se ntrerup emisiuni, melodii, s nu se repete prea mult ( tiri, comentarii, acelea i melodii) 101

Procentul de 29,6% care au fcut recomandri referitor la cantitate. Din 284 de elevi - reprezentnd procentul anterior -, 265 s-au referit la recomandarea de mai mult cu privire mai ales la muzic . Am considerat c este necesar s eviden iem aceast recomandare cantitativ pe care o fac tinerii pentru c este frecvent, facil, mai ales cnd se cer r spunsuri prompte i, pentru c denot c nu este educat n mod satisfctor o deprindere de gndire critic i de proiec ie calitativ n raport cu mediul. Cu toate acestea, procentul cel mai mare de recomand ri 36,1% (346 de elevi, din 959 care formuleaz recomandri) vizeaz calitatea programelor de radio. De aceea vom prezenta elementele de calitate reclamate de elevi, n structur la nivelul acestei categorii. R1. 1 Calitate: (346) Atractivitate 135 39,02% Profesionalism 120 34,68% Adevr, corectitudine 61 17,63% Decen 20 5,78% Echidistan politic 5 1,45% Calitate (n general) 5 1,45%

Din 346 de recomandri care vizeaz calitatea, procente nesemnificative de cte 1,45% se refer la calitate n genere i, la fel, la echidistan politic. Decen a este recomandat ntr-un procent de 5,78% i ntr-un procent mai semnificativ, de 17,63%, este recomandat corectitudinea n exprimarea adevrului. Recomandrile cele mai frecvente care vizeaz calitatea programelor de radio se refer mai ales la profesionalismul productorilor (34,68%) i atractivitatea emisiunilor (39,02%). n ceea ce prive te profesionalismul elevii recomand selectarea redactorilor care s se exprim corect, coerent, care sunt informa i, cu nivel de cultur i se pot adapta sau pot rspunde prompt la situa ii, ntrebri nea teptate din dialogul cu asculttorii

R2:

Cerere - ofert

Cererile tinerilor au fost formulate n 1047 (65,8%) de chestionare. Dintre acestea se observ c unele subcategorii de cereri sunt mai numeroase. Este vorba despre tipuri de emisiuni, muzic i teme solicitate. Principalele categorii de emisiuni i de teme solicitate sunt cele care aduc un plus de cunoa tere i pot s ajute tinerii n tendin a lor fireasc de socializare. Unele dintre aceste emisiuni chiar lipsesc din programele posturilor particulare audiate de tineri. Postul na ional de radio pentru tineret nu mai emite dect pe suport electronic, practic nu mai este post de radio i nu poate s mai fie recep ionat dect de cei care utilizear internetul, ceea ce presupune costuri mai ridicate. Pentru a putea face compara ii prezent m tabelul cu to i itemii privind cererea adresat posturilor de radio.
R2 .1 R2 .2

Programe noi (posturi radio) (4) Emisiuni (267)

Programe noi Stiri, informative Educative Adecvate tinerilor Sport Divertisment


Via a social real Muzic (toate genurile)
Bun, clasic

4 94 88 81 20 80 60 272 131 58

100,00% 35,21% 32,96% 30,34% 100,00% 100,00% 46,88% 50,00% 24,08% 10,66%

R2 .3 R2 .4 R2 .5 R2 .6

Sport (20) Divertisment (80) Teme (128)


Muzic (544)

Manele

102

Hip Hop 19 3,49% Altele (specifice) 64 11,76% Dintre acestea, cele mai numeroase i semnificative cereri sunt pentru: muzic n propor ie de 52% (544 din1047 de cereri); emisiuni noi (25,5%); teme care s fie dezvoltate 12,2%. Se constat c tinerii au nevoie s asculte emisiuni care rspund unor nevoi proprii de informare i de formare, iar temele de care sunt interesa i vizeaz via a social real.

R3:

Critic

n mod frecvent criticile se refer la diferite categorii de excese, n propor ie de 62,42% i la incorectitudine, minciun, falsitate 15,76%. R3. 3 Excese (103) Reclame 33 32,04% Verbalism 23 22,33% Politic 21 20,39% Ironie, zeflemea 14 13,59% Indecen 4 3,88% Violen 8 7,77%

Excesele cele mai criticate aprute n cele 103 chestionare, reprezentnd 62,42% d in criticile exprimate se refer la: reclame (32,04%); verbalism (22,33%); politic (20,39%) ironie, zeflemea (13,59%) 4.1.6.2. Televiziunea Televiziunea a primit cele mai multe propuneri de ameliorare i critici din partea elevilor chestiona i n medie, fiecare elev exprimnd aproximativ c te dou (1,9) propuneri. Categoriile de propuneri exprimate, ca i itemii primari care le compun, au procente care sunt cu mult mai semnificative dect cele care au reie it din cercetarea propunerilor pentru radio i pentru presa scris, pentru c se refer la un numr mai mare de propuneri aflate n chestionare. T1: Recomandri
Repartizarea pe categorii a propunerilor referitoare la televiziune denot exprimarea unor opinii diversificate privind modul de satisfacere a intereselor publicului telespectator. O prim categorie de propuneri sunt recomandrile.

n privin a recomandrilor un procent nesemnificativ de opinii 3,5% au exprimat satisfac ia pentru starea actual a televiziunii. Un procent mai ridicat de opinii, 14,7% ( i n compara ie cu alte medii de comunicare), au afirmat explicit c televiziune trebuie s fac educa ie. Recomandrile ce vizeaz aspecte cantitative (176) au fost cele care cer m ai mult (149) referitor la filme n special dar i mai pu in (22) referitor la violen , imoralitate . a. Programarea unor emisiuni, filme la anumite ore, eliminarea sau ad ugarea n program a unor emisiuni, controlul desf urrii n direct a unor emisiuni i interviuri, selectarea redactorilor i a prezentatorilor au reprezentat 219 de propuneri.
Din propunerile fcute, recomandrile privind calitatea (504) reprezint procentul cel mai semnificativ de 45,8%. Prezentm itemii acestei subcategorii de propuneri

103

T1. 1 Calitate i exigen (504)

Pofesionalism Atractivitate
Adevr, corectitudine Decen Echidistan politic

Alte aspecte

194 138 103 54 5 10

38,49% 27,38% 20,44% 10,71% 0,99% 1,98%

Recomandrile privind decen a (10,71%) se refer la vocabularul, vestimenta ia, atitudinea fa de interlocutori i fa de public a prezentatorilor emisiunilor de divertisment n special. Recomandrile privind adevrul i corectitudinea (20,44%) se refer la reporteri i la prezentatorii de tiri n legtur cu situa ii, evenimente, dar mai ales referitor la persoane despre care se dau informa ii incomplete sau neadevrate, neverificate i care poate s le inflen eze ulterior via a n mod negativ. Elevii consider c televiziunea dezinformeaz publicul sau l informeaz gre it, fie din lips de profesionalism, fie cu scopul de a capta aten ia cu tiri care s ocheze. Unii elevi au sesizat c nu se comunic ulterior corectarea acestor informa ii i chiar dac sar ntmpla aceasta, publicul nu este mereu acel a i, a a c informa ia incorect i produce urmrile. Atractivitatea programelor de televiziune este propus sub diferite aspecte: forma de prezentare interactiv, con inutul de calitate i adecvat diferitelor vrste, stilul de comunicare. Profesionalismul este i aici invocat i recomandat, de multe ori dup ce se fac anumite critici: lipsa de cultur, de naturale e, de autenticitate, de n elegere i de comunicare, de respect, de autocontrol i mai ales de creativitate. Imita ia, falsitatea sunt criticate i se invoc apoi necesitatea profesionalismului. Putem presupune c mul i tineri au standarde de exigen i a teptri ridicate fa de cei care apar la televizor i cum ar trebui s fie calitatea emisiunilor. T2: Cerere-ofert Elevii au exprimat un numr mare de propuneri pentru oferta posturilor de televiziune. Obsevm c, n ceea ce prive te cererea, de ce ar trebui, au fost cteva opinii care au afirmat c sunt suficiente posturi de televiziune dar, din p cate, nu se diferen iaz prea mult, chiar se copiaz unii pe al ii. Pe lng cererile de filme i mai ales mai noi sau diferite de cele actuale (15,74%) i de emisiuni de divertisment (15,19%) cele mai multe cereri s-au referit la emisiuni (486, adic 38,6% din 1277 de cereri) i la teme diferite (17,15%).
T2. 2 Emisiuni (486) Educative Adecvate tinerilor Stiri Altele 256 121 95 14 52,67% 24,90% 19,55% 2,88%

Cele mai multe cereri de emisiuni sunt pentru a fi educative (52,67%) i adecvate tinerilor 24,90%. Este interesant aceast cerere dac o corelm cu criticile care se aduc televiziunii i mai cu seam dac avem n vedere QE 43, la care r spunsurile privind scopul principal urmrit de mass-media, numai 7% (110) consider c acesta este s educe, elevii sunt con tien i c scopul pecare l urmre te televiziunea este s informeze i s fac profit.

10 4

T3:

Critic

Din totalul numrului de chestionare n aproape 40% au fost formulate critici la adresa televiziunii. Ele vizeaz n mod diferen iat unele aspecte frecvent mediatizate a a cum reiese i din itemul prezentat anterior. Cele mai multe critici se refer la mediatizarea, manifestrii violen ei, a prostiei i inculturii i mai ales la mediatizarea n exces a unor manifest ri care pot s-i afecteze pe tineri n multe privin e.
T3. 3 Excese (262) Reclame Trivialitate
Politic

Sexualitate Ironie, persiflare Verbalism Alte T3. 4 Cenzura (49)


Lipsa de cenzur

Aplicarea cenzurii Alte

121 45 38 26 26 2 4 7 39 3

46,18% 17,18% 14,50% 9,92% 9,92% 0,76% 1,53% 14,29% 79,59% 6,12%

Cele mai multe cereri sunt pentru emisiuni educative (52,67%) i adecvate tinerilor 24,90%. Este interesant aceast cerere, dac o corelm cu criticile care se aduc televiziunii i, mai cu seam, dac avem n vedere QE 43, la care, din rspunsurile privind scopul principal urmrit de mass-media, numai 7% consider c acesta este s educe, cei mai mul i elevi fiind con tien i c scopul pe care l urm re te televiziunea este s informeze i s fac profit. Elevii dovedesc realism, tiu deci c nu i propune s educe, dar cer emisiuni cu profil educativ. Productorii care consider c nu exist cerere i deci o posibil audien , deci profit pentru emisiuni cu profil educativ, nu cunosc sau nu au capacitatea de a realiza emisiuni educative care s dea satisfac ie tinerilor. Un elev scrie simplu: TV s educe!. Alt chestionat propune emisiuni de art sau prezentarea unor locuri frumoase, pentru c nu to i pot s le viziteze. Sunt cerute emisiuni cu tineri i despre tineri obi nu i, sau sondaje despre ce ar dori tinerii, emisiuni pentru prin i, ca s fie ajuta i s cunoasc copiii i cum ar trebui s i educe, emisiuni despre via a normal de familie, despre prietenie. Un elev cere chiar emisiuni pe teme de psihologie i de filosofie, altcineva cere emisiuni despre comunicare, altul despre mass-media. Sunt cerute i concursuri de cultur general. n privin a emisiunilor informative sunt cerute domenii diverse: despre evenimente culturale, artistice, depre nout i tehnice, tiin ifice, profilul institu iilor de nv mnt, via a elevilor din diferite coli, oferta locurilor de munc (necesar poate i pentru prin ii lor), orientare profesional s fie informa ii din toat ara. Un elev cere mai multe emisiuni informative pentru tineri, despre educa ie, s ntate. Al ii cer s fie mai bine informa i cu privire la diferite riscuri la care se supun tinerii datorit diferitelor feluri de consum sau de practici. E interesant cum formuleaz un tn r cererea de informa ii nu despre vedete ci despre oameni, ca s vad cum se face carier n mod normal. Din totalul numrului de chestionare, n aproape 40% au fost formulate critici la adresa televiziunii. Este interesant c, pentru cele trei categorii de mass-media, criticile elevilor se refer n principal la acelea i categorii de deficien e sau dezechilibre. Procentul cel mai ridicat de critici se 10 5

refer tocmai la excesele unor manifestri (verbalism, ironie, zeflemea, trivilitate) care dep esc normalitatea i mai ales suportabilitatea. n ceea ce prive te reclamele, cei care le consider n exces, pe lng afirma ia sunt prea multe, exprim de cele mai multe ori efectele psihologice ale acestor reclame: m plictisesc,m deranjeaz, m enervez sau cer eliminarea, limitarea lor. Un elev cere s se fac un program special de reclame.

Violen a n genere sau diferitele moduri de reprezentare a acesteia sunt criticate. De exemplu un elev cere s fie interzis prezentarea violen ei la tiri. Excesul de violen , cum spune un elev, prezentarea crimelor cu imagini ns p imnt toare ngroze te. Pentru cei care selecteaz tirile, alctuiesc programele, un elev trimite un fel de S. O. S. Nu senza ional, violen , scandal!. Un tn r care cere i profesionalism, critic agresivitatea stupid i manipularea oamenilor slabi. Altul cere S nu se mai prezinte tehnici de furt, altul S nu se mai prezinte sinucideri sau altcineva consider c ce este ru nu trebuie artat, ci pedepsit. Prostia i incultura sunt criticate n diferite moduri i n leg tur cu diferite emisiuni de divertisment (de exemplu: S se ntrerup Ciao Darwin, promoveaz prostia) sau cu manelele (Nu manele!; Nu false valori!). Dar sunt i al i elevi care cer manele, nu ntmpl tor ace tia se exprim n scris lacunar i, de multe ori, incorect gramatical. Poate pentru cei care consider c prostia, incultura sunt solu ii pentru a strni, n mod pervers, veselia, ar fi bine s tie ce le spune un copil de 15 ani: Prostia strne te rsul dar i dezgustul! Un alt tn r recomand S nu invite la emisiuni to i degenera ii. Imoralitatea, nuditatea, pornografia sunt criticate pentru c, spune un tn r, cauzeaz copiilor. Un altul sesizeaz c bulina ro ie nu d protec ie, atrage aten ia!. Sunt ns i tineri care cer filme porno la orele serii. O fat semnaleaz c ar trebui s se in seama c ntr-o famile, la televizor, se uit persoane de diferite vrste. Altcineva cere s fie emisiuni, filme, la care s se poat uita persoane de toate vrstele. Procentul de crit ici este mai ridicat dac avem n vedere c sunt critici care se adreseaz i excesului de sexualitate, trivialitate. Un tn r cere: S se reduc nimicnicia. Altul, referindu-se la vedete, dar i n general la oameni, spune c nu ne intereseaz via a lor intim, ne intereseaz via a real. 4.1.6.3. Presa scris Consumul redus de pres scris, orientat mai ales spre revistele destinate tinerilor, corelat desigur i cu resursele reduse de timp pentru lectur i financiare pentru cumprarea publica iilor, spiritul critic ridicat fa de textul citit (vezi i itemul QE-41) au influen asupra a teptrilor i a criticilor pe care tinerii le proiecteaz cu privire la aceast categorie de mass-media. Nu s-au remarcat diferen ieri ntre ziare i reviste dect n cteva chestionare. Unul dintre acestea fcea diferen ierea astfel: Revistele bine, ziarele nu!. Este ns cunoscut, din rspunsurile la ntrebrile care vizau consumul sau preferin ele pentru presa scris, c elevii au un interes mai sczut fa de ziare i c i cumpr revistele preferate, de aceea cele din urm sunt i apreciate pozitiv ntr-un procent mai mare. Reamintim c ntrebarea a fost deschis i tinerii au putut s fac mai multe propuneri sau critici, de aceea numrul de rspunsuri se refer la numrul de chestionare n care s-au aflat, rezultnd c , n medie, fiecare elev a formulat cca. 1,3 propuneri. 10 6

Propunerile se pot referi i la publica iile pe care nu le citesc n mod frecvent, dar despre care i-au format deja o opinie. Elevii au manifestat o atitudine activ i constructiv, recomandrile i cererile fiind exprimate n peste jumtate dintre chestionare, de i, comparativ, procentul de recomandri i de cereri este mai mic dect pentru radio i televiziune. i atitudinea critic este relevant, fiind exprimat de aproape o treime dintre subiec ii investiga i. Procentul de recunoa tere a dezinteresului este semnificativ (7,8%), de i mic fa de declara iile privind consumul de pres scris. Dar faptul c n anasamblu s-au exprimat 2122 de propuneri pentru presa scris reprezint totu i un interes destul de activ care ar trebui s fie satisfcut. Prin prelucrarea rezultatelor, subcategoriile pentru recomandri, cereri i critici au adus un plus de informa ie. P1: Recomandri Recomandrile, n numr de 848, s-au referit n cea mai mare m sur la calitatea publica iilor, dou treimi dintre elevi (64,3%) oferind rspunsuri de acest fel. Recomandrile cantitative au fost majoritatea de mai mult cu privire la diferite cereri (mai multe informa ii despre coli sau vedete) sau la calit i puse n eviden ca exigen e crescute (corectitudine, probitate profesional). Au fost fcute 52 de recomandri pentru educa ie n genere. Pentru modul cum este gestionat spa iul publicistic, pentru organizarea dialogului cu cititorii, pentru prezentarea anumitor rubrici au fost 87 de recomand ri (10,3%). Au fost 81 de evaluri pozitive, unele lacunare, de exemplu, este bun sau sunt mul umit, altele nso ite de explica ii, de exemplu: mi aleg revistele care mi plac i de aceea sunt mul umit de ele. Calitatea publica iilor a reprezentat recomandarea principal . Subcategoriile care o semnific au avut distribu iile de rspunsuri conform cu tabelul de mai jos.
P1. 1 Calitate (545)
Adevr, corectitudine

Profesionalism Atractivitate
Decen Echidistan politic

Calitate n genere

307 109 73 40 10 6

56,33% 20,00% 13,39% 7,34% 1,83% 1,10%

Echidistan a politic a ntrunit un numr mic de recomandri i datorit faptului c tinerii citesc mai cu seam reviste destinate lor, n care politicul nu este implicat. Marile cotidiene au un numr redus de cititori tineri. Decen a, fiind legat mai cu seam de fotografii i de text, este realizat n mai mare msur de presa scris, cu excep ia unor categorii de tabloide i de publica ii care nu sunt dect ntr-un num r foarte mic de chestionare citate ca fiind preferate, nu se tie ct de frecvent i cumprate. Atractivitatea desigur c interesez pe mai mul i tineri (73, adic 13,39%). Este de luat n seam c n privin a publica iilor exist posibilitatea de a alege ceea ce este mai atractiv. Pentru c atractivitatea este chiar condi ia pentru care se cumpr o revist, recomandrile sunt totu i pu ine ca num r, n raport cu manifestarea real a cerin ei de atractivitate, care, desigur, nu reprezint acela i lucru pentru to i tinerii. Cnd invoc aceast calitate, unii cer n completare imagini, postere, stil mai pl cut, informa ii mai adecvate pentru interesele lor fire ti de integrare social.
Profesionalismul ntrune te, i n cazul presei scrise, un num r destul de mare de recomandri. Cele care sunt mai explicite se refer la cultura redactorilor, la utilizarea corect i

107

decent a limbii, la necesitatea informrii i verificrii informa iei care se transmite, la asumarea responsabilit ii pentru efectele asupra vie ii celor despre care se dau informa ii. De exemplu, sunt mai mul i elevi care consider c, din lips de profesionalism i de responsabilitate, pentru c tig, mul i jurnali ti se ocup de via a intim a vedetelor, de scandaluri, dnd informa ii sau relatnd opinii sau propriile presupuneri, care, fiind publice, afecteaz via a celor despre care se scrie, familiile sau partenerii acestora, afecteaz rezolvarea unor conflicte, care sunt, astfel, amplificate. Un elev scrie Nu ne intereseaz via a intim, vrem realitate. Probabil c realitatea pentru tineri, adevrul despre via a oamenilor, nu se reduce n primul rnd la via a lor intim. n alt chestionar se afirm: L sa i vedetele n pace, le ditruge i via a! Exist i o contrapondere de elevi interesa i de via a vedetelor, despre care cer s se scrie mai mult, dar nu putem ntlni cereri des pre via a lor intim . Tocmai datorit acestei atitudini, multe dintre critici, a a cum vom vedea, se refer la excesul de ironie, zeflemea.

Din 544 de chestionare n care este recomandat calitatea pentru presa scris, 307 reprezentnd 56,33% cer adevr i corectitudine. Dac avem n vedere c rspunsurile la itemul 41, cu privire la modul n care mass-media reflect realitatea, indic cel mai mare procent (47,3%) de opinii care aleg rspunsul deformeaz realitatea pentru presa scris , ne dm seama c recomandarea cu privire la adevr i corectitudine este principala exigen a tinerilor fa de publica ii. Ceea ce poate s dea de gndit este faptul c nu am ntlnit aprecieri cu privire la vreun ziarist, mare investigator i descoperitor de adev ruri sau la o publica ie care i asum aceast misiune. Probabil c, de i nseta i de adevr, tinerii nu includ n interesul, n preocuprile lor aceste eforturi care se consum n plan social, economic, politic. Ei se refer mai ales la persoane, situa ii concrete, cazuri. P2: Cerere-ofert Cererile au fost formulate de peste jumtate dintre subiec i (51,2% din 1581). Principale cereri vizeaz rubrici (34,3%) i teme (37,6%). Un procent de 9,0% se refer la
fotografii, ceea ce este specific presei scrise, dar pentru care nu este totu i o cerere considerabil . S vedem la ce se refer aceste cereri prioritare ale elevilor. P2. 1 Publica ii noi (13) Publica ii noi 13 100,0% P2. 2 Rubrici (279) Educative, informa ii despre coli 108 38,71% Stiri 100 35,84% Adecvate tinerilor 71 25,45% P2. 3 Sport (53) Sport 53 100,0% P2. 4 Divertisment (46) Divertisment 46 100,0% P2. Vedete 97 31,70% 5 Teme (306) Via a social real 74 24,18% Mod 42 13,73% Sex 35 11,44% coal, educa ie 26 8,50% Muzic 25 8,17% Alte teme 7 2,29% P2. 6 Imagini, fotografii (73) Vedete 23 31,51% Sexy 7 9,59% Personalit i 3 4,11% Via a elevilor, tinerilor 3 4,11% Altele 37 4,5%

10 8

Pentru imagini, cel mai mare numr de cereri se refer la vedete i la altele,, de exemplu, cele care ilustreaz locuri, activit i. Cererile pentru rubrici (279) se refer la domenii de interes pentru tineri, cele mai multe cereri sunt pentru rubrici care s aib con inut educativ sau s vizeze educa ia n genere i coala n special. Cererile de tiri se ndreapt spre diferite domenii a a cum reiese de la subcategoriile pentru teme. Aici cele mai numeroase teme cerute sunt vedetele, via a social i moda. Este bine s avem n vedere c procentul mai mare de cititori l dau fetele i c multe din publica iile care au fost semnalate cu procente mari la preferin e sunt tocmai revistele care se adreseaz tinerelor. Critic Criticile care se adresez presei scrise se concentreaz pe dou categorii: incorectitudinea i excesele, alte critici fiind aproape nesemnificative. Incorectitudinea, falsitatea, minciuna sunt invocate i criticate frecvent de ctre tineri. Tocmai de aceea sunt multe propuneri n privin a calit ii referitoare la adevr i corectitudine. Este nc o dovad a spiritului critic cu privire la reflectarea realit ii de ctre presa scris. Criticile sunt relatate uneori ca proteste, n mod imperativ: S nu mai mint!, S nu mai scrie lucruri false de dragul banilor!. 209 r spunsuri se refer la excese, ceea ce reprezint 45,4% din totalul de 460 chestionare n care sunt exprimate critici la adresa presei scrise. Din totalul exceselor reclamate au putut s fie diferen iate subcategoriile din tabelul de mai jos: P3:
84 40,19% 34 16,27% Politic 29 13,88% Sexualitate 25 11,96% Violen 19 9,09% Reclame 16 7,66% Alte excese 2 0,96% Se obsev o varietate de excese cu procente apropiate. Reclamele i violen a au procente mai mici de critic fa de alte medii de comunicare. Dac nsumm ns excesele de nuditate, porno (16,27%) i de sexualitate (11,96%) se ajunge la un procent de sesizare critic destul de semnificativ de 28%. Se semnaleaz critic excesele din presa scris privind atitudinea ironic, zeflemitoare ntrun procent ridicat (40,19%). Cleveteala este de multe ori criticat alturi de lipsa de responsabilitate profesional privind efectele celor scrise de jurnali ti. P3. 3 Excese (209) Ironie, zeflemea Nuditate, porno

Fr s fie o critic direct i explicit, trebuie s semnalm c, din ansamblul e antionului de 1591 de subiec i lua i n considera ie, un num r de 125, reprezentnd 7,90% i manifest dezinteresul fa de presa scris. Poate sunt i motive de atitudine critic pentru dezinteresul unor tineri referitor la publica ii.

4. 2. Re&ultate pri(ind profesorii


Analiza urmtoare se va concentra pe rspunsurile profesorilor (care au fcut parte din e antionul reprezentativ ale crui caracteristici au fost descrise n lucrare) la o anchet prin chestionar (a crui construc ie prin opera ionalizarea conceptelor i indicatorilor a fost prezentat sintetic n lucrare). 10 9

4.2.1. Consumul de mass-media Consumul de mass-media analizat n lucrarea de fa se refer la interesul artat de profesori pentru informa ia din presa scris i din audiovizual. Dac, n ce prive te informarea din mijloace audio-vizuale, aceasta presupune apelarea la resurse specifice (analizat din perspectiva dotrii locuin ei cu aparatele i echipamentele utilizate ca mijloace de informare) i poate fi evaluat doar pe baza timpului afectat acestei activit i, informarea din presa scris poate fi evaluat att pe baza bugetului de timp alocat lecturii pre sei, dar i n func ie de ritmicitatea achizi ionrii ziarelor i revistelor de interes pentru persoana respectiv . Nu trebuie omis faptul c cel de al doilea demers implic cheltuieli curente din bugetul familiei, de regul, semnificative din cauza costului publica iilor de pres , cu deosebire n cazul achizi ionrii mai multor publica ii. Dotarea cu mijloace de informare i comunicare a fost evaluat pe baza rspunsurilor la ntrebarea: n locuin a dumneavoastr exist: (QP - 10)

Radio TV Computer Telefon Casetofon

- total posesori - total posesori - conectate la cablu - total posesori - conectate la internet - total posesori - posesori de telefoane fixe si mobile - total posesori

391 401 366 284 136 410 318 374

94,4% 96,9% 88,4% 68,6% 32,9% 99,0% 76,8% 90,3%

n ce prive te accesul la informarea din surse audio-vizuale se constat: 1 Aproape to i subiec ii dispun de mijloace de informare audio-vizual (radio i TV), nou din zece subiec i men ionnd i conexiunea la cablu (n condi iile n care re eaua de cablu este impus de dezvoltarea unei infrastructuri locale specifice); 2 Dou treimi din e antion sunt posesori de calculator la domiciliu, jum tate dintre ace tia fiind conecta i i la re eaua internet (se men ine observa ia, potrivit c reia, conectarea la internet depinde de disponibilit i ale infrastructurii locale); 3 n toate unit ile colare investigate exist cadre didactice posesori de calculatoare personale. Oferim, cu rezerve privind ipoteza c selec ia n e antion a cadrelor didactice prezint o cvasireprezentativitate la nivelul unit ii colare din care provin subiec ii, distribu ia unit ilor e antionate n raport cu ponderea posesorilor de computere personale, din coal.

110

Distribu ia unit ilor colare, n func ie de ponderea profesorilor posesori de calculatoare, din coal
10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

(%)

n ceea ce prive te analiza pe medii, se impune n primul rnd obser va ia c mediul de reziden la care se raporteaz cercetarea se refer la tipul localit ii unde func ioneaz coala, cu men iunea c re eaua unit ilor de nv mnt postgimnazial din rural func ioneaz n centre de comun mai mari, deci cu o infrastructur dezvoltat. Dat fiind faptul c dotarea cu mijloace audio-vizuale indic nzestrarea cu aparatur radio-TV pentru aproape ntreg e antionul, evident, nu se nregistreaz diferen e semnificative ntre mediul urban i rural. Se impune remarca asupra diferen ei n ce prive te accesul la internet, de care n mediul urban dispun o treime dintre cadrele didactice investigate, n timp ce, n mediul rural doar un sfert. n ce prive te dotarea gospodriei cu mijloace de comunicare, se poate din nou aminti internetul, posibil de utilizat de ctre o treime dintre cadrele didactice din e antion i re eaua de telefonie. i n cazul acesteia aproape to i subiec ii (99%) sunt posesori de telefoane, cu men iunea c trei sferturi din e antion dispun att de posturi fixe, ct i de telefoane mobile ( i de aceast dat trebuie men ionat dependen a de rspndire n zon a re elei de telefonie mobil). 4.2.1.1. Interesul pentru presa scris: n ce prive te interesul pentru ziare (QP-11), se impune observa ia asupra diversit ii acestor publica ii, de la ziare de sport sau divertisment, pn la publica ii cu caracter economic, politic sau tabloide (informa ia de senza ie). n categoria general de ziare, cu aceast rezerv, cercetarea a eviden iat c mai pu in de jumtate dintre subiec i (41,4%) au declarat c citesc zilnic un ziar, al i 35% citesc ziarul o dat pe sptmn ; dar unul din cinci profesori citesc ziarul ocazional sau nu l citesc deloc. Interesul cel mai mare pentru ziare l manifest profesorii din nv mntul voca ional, dintre care dou treimi citesc zilnic ziarul, urma i de profesorii de tiin e socio-umane i de cei de limb i comunicare, din fiecare grupare aproape jum tate citind ziarul zilnic. S-au nregistrat diferen e semnificative n interesul subiec ilor pentru presa zilnic n func ie de vrsta acestora,

profesorii mai vrstnici fiind mai interesa i de informa ia zilnic , fapt indicat i de analiza n raport cu vechimea n nv mnt. Cu rezerva men ionat asupra mediului de reziden , semnalm o pondere sporit a interesului pentru presa zilnic a cadrelor didactice din mediul rural. 111

Frecven ele diferite de apari ie ale revistelor - sptmnal / lunar etc. (QP-12) au condus la abordarea analizei la nivel lunar, altfel spus, la cumularea frecven elor subiec ilor care au declarat c citesc un anumit tip de publica ie sptmnal cu cele citite lunar. Din analiz a rezultat c publica iile din domeniul tiin i tehnic sunt consultate de ctre aproape trei sferturi dintre subiec i, pe locul al doilea situndu-se revistele de peda gogie sau pe probleme de nv mnt. C tre revistele cu con inut politic se ndreapt aten ia a mai pu in de o treime dintre subiec i.
Revist de specialitate ( tiin , tehnic) Revist de pedagogie, nv mnt Revist de informare Radio-TV Revist literar Revist de tehnologie informatic i comunicare Revist politic

296 266 246 183 139 133 112

Alte reviste

71,5% 64,3 % 59,4 % 44,2 % 33,6 % 32,1 % 27,1%

Analiza pe factori a vizat subiec ii care citesc reviste cel pu in o dat pe lun. Pe arii curriculare, ca nivel modal, se constat c profesorii de matematic i tiin e sunt cei mai interesa i de publica iile de tiin i tehnic, n aceea i propor ie profesorii de limb i comunicare prefernd revistele literare. Acelea i categorii de profesori sunt interesa i n mai mare m sur de publica iile cu caracter pedagogic. Toate categoriile de publica ii sunt preferate majoritar de cadrele didactice cu studii universitare, acela i lucru putnd fi spus i despre cadrele didactice din mediul urban. Interesul pentru informarea media a fost evaluat i pe baza analizei timpului alocat consumului de mass-media, rezultat din rspunsul la ntrebarea:

Ct din timpul dumneavoastr este rezervat zilnic urmtoarelor activit i: (QP-13)

n evaluarea alocrii bugetului de timp pentru informarea / comunicarea prin mijloace mass-media se impun cteva observa ii. Evaluarea i-a propus o estimare a timpului mediu pe zi (n minute), categoriilor exprimate n chestionar asimilndu-se niveluri medii, dup cum urmeaz: 1 or= 60 min, 2-3 ore = 150 min, peste 3 ore = 210 minute. n majoritatea cazurilor sa constatat o supraestimare a timpului pe activit i, rezultnd o medie de peste 8 ore pe zi (sunt subiec i care au totalizat cte 12-14 ore afectate consumu lui mass-media). Chiar dac nu toate activit ile sunt disjuncte i,, de exemplu, s-ar elimina timpul mediu de audi ie radio (care poate fi ascultat n paralel cu alte activit i), timpul mediu total rmne destul de ridicat.
Timp mediu pe zi (min) vizionare TV
lectura unui cr i

audi ie radio lectura presei navigare internet jocuri electronice

125 112 93 54 47 18

112

Alocarea bugetului de timp pentru mass-media (minute pe zi)


140 120 100 80 60 40 20 0 vizionare T V lectura unui cr i audi ie radio lectura presei navigare internet jocuri electronice

Cu rezerva asupra estimrii reale, se constat urmtoarele: 1- dintre mijloacele de informare, vizion rii TV i se acord cel mai mult timp, respectiv peste dou ore pe zi (125 min), jumtate dintre subiec i men ionnd c petrec ntre 2-3 ore pe zi la TV; 2- aproape trei sferturi dintre profesori (72,5%) aloc zilnic aproape o or presei scrise, constatnd, totu i c unu din ase profesori (15,2%) nu o citesc deloc ziare sau reviste. 3- pe locul al doilea, n bugetul de timp, cu aproape dou ore zilnic se situeaz lectura unei cr i,
doar dou procente dintre subiec i afirmnd c nu citesc nici o carte.

Se constat c, de i func iile majore ale timpului liber odihna, divertisme ntul i dezvoltarea personalit ii sunt, teoretic, solidare, divertismentul a p truns masiv n oferta cultural, iar ritmul loisirului pare mai obositor dect rit mul muncii (D. Rachieru, 2003). 4.2.2. 2pinii pri(ind calitatea mesa-ului mass-media Dou sunt aspectele abordate din perspectiva calit ii mesajului: gradul de satisfac ie fa de calitatea informa iei fa de a teptrile subiec ilor fa de mesajul media. n categoria primilor indicatori vor fi cuprin i i cei referitori la informa iile sau mesajele din media cu nivel ridicat de nocivitate. 4.2.2.1. Gradul de satisfac ie fa de calitatea mesajului media Satisfac ia fa de calitatea mesajului media este evaluat prin compararea a teptrilor cu perceperea calit ii mesajului receptat. A teptrile din partea mass-media sunt exprimate prin rolul principal atribuit de ctre subiec i mass-media:

Care crede i c este rolul principal al mass-media (QP-36)

113

Rolul principal al mass-media


informarea publicului influen are-manipulare a publicului educarea publicului nu tiu altul. . . . . NR 53,4% 15,5% 8,2% 1,0% 0,7% 21,3%

n afara rolurilor mass-media precizate n instrumentul de cercetare (chestionarul profesorului), subiec ii nu men ioneaz alte roluri ale mass-media, care nu au fost precizate n chestionar pentru a ncerca s aflm dac profesorii cunosc asemenea roluri; profesorii nu men ioneaz nici mcar rolul de divertisment al mass-media. Se constat c majoritatea subiec ilor (53,4%) apreciaz c principalul rol al mass-media este cel de informare a publicului, iar 8% dintre subiec i i atribuie rol educa ional. Men ionm i opinia exprimat de unu din ase subiec i (15,5%), care atribuie mass-media ca principal rol cel de manipulare a publicului. Este greu de apreciat care dintre subiec i i-au exprimat opinii privind propriile a tept ri i care pe cele care exprim o evaluare a rolului pe care media i l-a asumat efectiv. n sprijinul celor dinti pot fi numi i subiec ii care au men ionat rolul educa ional, n timp ce n sprijinul celei de a doua alternative sunt opiniile legate de rolul de manipulare. n raport cu a teptrile / opiniile referitoare la rolul mass-media, gradul de satisfac ie fa de mesajul mass-media a fost evaluat pe baza urmtorilor indicatori: (a) Modul de reflectare a realit ii

Care este opinia dumneavoastr despre modul n care este reflectat realitatea n diferitele medii de comunicare? (QP-20; QE-41)
Opinii profesori privind reflectarea realit ii: De cele mai multe De cele mai multe Nu tiu corect realitatea ori deformeaz Radio TV Ziare, reviste 63,8% 43,0% 34,3% 17,4% 49,3% 52,7% 13,5% 4,6% 10,4%

NR

5,3% 3,1% 2,7%

Ponderea elevilor cu opinii favorabile reflect corect 41,5% 56,5% 32,6%

Opinia potrivit creia realitatea este corect reflectat n media este exprimat de ctre: dou treimi dintre profesori n ce prive te radio, 43% dintre profesori n ce prive te mesajul TV i o treime n ce prive te presa scris . Dintre elevi, tot doar 1/3, ca i profesorii, opineaz c presa reflect corect realitatea. Aceast situa ie poate fi interpretat n sensul c, n mediul educa ional colar, att profesorii, ct i elevii, au cea mai mic ncredere privind reflectarea corect a realit ii n pres. n ce prive te audio-vizualul, opiniile difer. Dac profesorii confer ncrederea cea mai mare n mesajul radio, elevii sunt mai atra i de cel televizat. Elevii, spre deosebire de profesorii lor, exprim n mai mic msur ncrederea privind reflectarea corect a realit ii n emisiuni radio, dar n mai mare msur ncredere privind reflectarea corect a realit ii n emisiuni TV. O explica ie posibil este aceea c TV prezint i imagini vizuale, mai convingtoare pentru elevi. 114

Nici la acest indicator / item nu apare o corela ie ntre aprecierile profesorilor i ale elevilor lor privind reflectarea corect a realit ii n mass-media. Reflectarea corect este atribuit n cea mai mare msur mesajului radio, unde dou treimi dintre subiec i sus in aceasta i mai pu in de o cincime apreciaz c o deformeaz. n ce prive te mesajul TV opiniile sunt destul echilibrat mpr ite, cu un u or avantaj procentual adresat deform rii. ncrederea n mesajul mass-media este mai redus n ce prive te presa scris unde doar o treime dintre subiec i apreciaz corectitudinea. Trebuie fcut, totu i remarca asupra plajei largi de tipologii ale publica iilor, evaluarea viznd presa scris n ansamblul ei.
70% 60% 50%

Reflectarea realitatii in massmedia:


corect deformea za nu stiu NR
Radio TV Presa scrisa

40% 30% 20% 10% 0%

(b) Logica mesajelor transmise de mass-media

Crede i c mesajele mass-media au la baz, n principal o logic publicitar-comercial, o logic politic, o logic cultural sau de alt natur: (QP-37)

La aceast ntrebare, dou treimi dintre subiec i i atribuie mediei o logic comercial i doar 12% o logic politic sau cultural, restul neputnd aprecia. Desigur c aceasta reprezint o evaluare de ansamblu a presei, opiniile fiind posibil mai nuan ate dac referirea ar fi pe tipuri mijloace sau categorii. O comparare ntre a teptrile exprimate i opiniile privind logica con inut de mesajul mass-media a oferit urmtoarea distribu ie:
Logica
Comercial Politic Cultural

Rol de informare a publicului Rol de influen are, manipulare a publicului Rol de educare a publicului Alte opinii TOTAL

221 64 34 95 414

71,5% 65,6% 47,1% 45,3% 62,6%

7,2% 14,1% 11,8% 9,5% 9,2%

3,2% 0,0% 8,8% 1,1% 2,7%

Alte opinii 18,1% 20,3% 32,4% 44,2% 25,6%

115

80%

60%

Logica mesajului perceput in functie de rolul atribuit Rol atribuit:


informare

40% influen aremanipulare 20% educare 0% Comercial Politic Cultural Alte opinii

Indiferent de rolul atribuit presei, tuturor li se eviden iaz logica comercial aduc toare de venit, urmat de mesajul cu ncrctur politic. Fiind o ntrebare nchis, de i mul i dintre subiec i au fost atra i i de varianta referitoare alte opinii privind logi ca, aceste opinii nu sunt cunoscute. Trei sferturi dintre subiec ii investiga i, de i a teapt de la media un serviciu de informare a publicului, constat c mesajele sau informa iile din pres au, n principal, o logic comercial. Acela i punct de vedere este exprimat i de c tre jumtate dintre subiec ii care a teapt o contribu ie n educarea publicului, ca i de c tre trei sferturi care vd n pres rolul de manipulator. Se poate afirma, astfel, c mesajul ob inut nu satisface a tept rile categoriei de subiec i investigate. Se constat c distinc ia ntre func iile proclamate, ca misiuni ale mass-media (supraveghere a mediului pentru siguran , informare pentru cunoa tere, exprimare i interpretare pentru solidarizare, divertisment pentru destindere, socializare pentru integrare social prin modelare sau manipulare) i func iile efective este dificil de realizat, chiar i de c tre profesori. Manipularea poate aprea prin modificri aduse situa iei prezentate sau efectelor acesteia, prin amestecarea informa iei cu interpretrile jurnalistului. Consumatorii de mass-media, cum sunt profesorii pot sesiza manipularea dac in seama de echilibrul, obiectivitatea, coeren a, claritatea, modul de prezentare a informa iilor. Logica mass-media cea mai vizibil este, desigur, logica economic; profesorii sesizeaz aceast logic a profitului comercial care impune criteriul audien ei ct mai extinse n mass-media. (3) Elemente nocive con inute n mesajul media Referitor la acest subiect, vor fi abordate att op iniile la nivelul mijloacele de comunicare, ct i concretizarea n unele emisiuni i con inuturi. Privitor la mijloacele media, sintetizarea r spunsurilor a condus la opinia general , potrivit creia, televiziunea este media cea mai invadat de astfel de mesaje, toate categoriile de nocivitate supuse aten iei regsindu-se pe canalele TV. Un procent nsemnat de subiec i (26%) desemneaz i con inutul site-ului Internet ca fiind bogat n erotism sexual. Presa scris este apreciat cel mai bine din perspectiva unui con inut redus de nocivitate a mesajului. Elemente cu grad ridicat de nocivitate TV Site-uri internet Pres
Agresivitate, violen Limbaj, comportamente obscene, triviale Erotism sexual Consum alcool, droguri 78,0% 66,2% 49,0% 67,9% 5,1% 9,9% 7,7% 11,4% 2,4% 9,7% 25,6% 3,9%

116

O analiz din perspectiva numrului de elemente nocive oferite de fiecare dintre cele trei mijloace media men ionate, (referindu-ne la toate gruprile posibile a celor patru categorii de comportamente men ionate), a condus la acelea i opinii, potrivit crora emisiunile TV cuprind cel mai frecvent elemente cu grad ridicat de nocivitate. Astfel, o treime dintre subiec i (32%) au numit toate patru tipuri de comportament, peste un sfert dintre subiec i (27%) au men ionat trei din cele 4 categorii, o cincime (20%) cte 2 i doar 12% au numit doar una. n acela i timp, cele mai multe rspunsuri care vizeaz presa scris sau internetul se refer la o singur categorie de aspecte nocive.
Numr de aspecte cu grad ridicat de nocivitate

Unu
Dou

Trei Patru

TV 12,1% 20,0% 26,8% 32,1%

presa scrisa 17,6% 4,8% 1,9% 0,2%

Intern et 23,9% 4,6% 2,2% 0,5%

Numr de aspecte cu grad ridicat de nocivitate reflectat in mass-media


100% 80% 60% 40% 20% 0% TV presa scrisa Internet

Patru Trei Dou Unu Nici unul

Elementele de con inut au fost surprinse prin itemul:

Ce prere ave i despre textele muzicale sau despre filmele care con in violen i expresii triviale, obscene? (QP-47;QE-34) Cu variantele: 1-acord total, 2-nici acord, nici dezacord, 3-dezacord, rspunsurile oferite au fost urmtoarele:
Reflect realitatea social Constituie forma de liber exprimare artistic Violen a, chiar exprimat trivial, reprezint o reac ie

1 28,7 17,1 14,3 1,9 18,6 35,0

2 41,3 33,3 27,3 8,7 35,0 33,3

3 26,6 44,7 54,1 85,0 42,3 19,3

NR 3,4 4,9 4,8 4,4 4,1 12,3

justificat fa de nedreptatea social

Mi se par grozave
Nu m intereseaz, dar nu sunt mpotriva lor

Ar trebui interzise

Se constat: 35% dintre profesori sunt de acord total cu afi rma ia c aceste produse massmedia ar trebui interzise i 19% dintre ace tia exprim dezacordul cu aceast afirma ie (restul profesorilor nu exprim nici acord, nici dezacord). 28,7% dintre profesori sunt de acord total cu afirma ia c mesajele acestor produse mass-media reflect realitatea social i 26,6% dintre acestea exprim dezacordul cu aceste afirma ii. 18,6% dintre profesori sunt total de acord cu afirma ia nu m intereseaz, dar nu sunt mpotriva lor iar 42% dintre ace tia exprim dezacordul cu aceast afirma ie. - 17% dintre profesori sunt de acord total cu afirma ia c 117

aceste produse mass-media constituie factori de li ber exprimare artistic iar 44% dintre ace tia sunt n dezacord cu aceste afirma ie. 14,3% dintre profesori sunt total de acord cu afirma ia c aceste produse mass-media reprezint o rela ie justificat fa de nedreptatea social iar 54% nu sunt de acord cu aceste afirma ie. 1,9% dintre profesori sunt total de acord cu afirma ia c aceste produse mass-media sunt grozave i 85% dintre ace tia sunt n dezacord cu aceast afirma ie. Ca ntrebare adresat i elevilor (QE-34) se constat c ace tia, mai mult ca profesorii lor, apreciaz c mesajele acestor produse mass-media reflect realitatea social. Dac o mare parte dintre profesori sunt de acord c aceste produse mass-media ar trebui interzise, o mare parte dintre elevi le consider, totu i, o form de liber exprimare artistic; r spunsurile elevilor ar putea fi interpretate ca o desensibilizare fa de influen a nociv a mass-media. Evaluri mai de detaliu s-au realizat prin solicitarea unor opinii directe vis-a-vis de anumite emisiuni.

Ce prere ave i despre emisiunea Big Brother? (QP-21)

Nu mi place (este proast, penibil)


Nu cunosc, nu urmresc Nu este educativ Trebuie interzis

A a i a a, Da i nu...
Este interesant (arat comportamentul n condi ii deosebite)

37,4% 22,9% 7,7% 6,3% 3,1% 2,9%

Restul subiec ilor nu rspund sau ofer rspunsuri nesemnificative. Se constat: 37% dintre profesori afirm c emisiunea Big Brother nu le place (este penibil). 23% dintre profesori afirm c nu cunosc, nu urmresc emisiunea Big Brother. 7,7 dintre profesori afirm c emisiunea Big Brother nu este educativ 6,3% dintre profesori afirm c emisiunea Big Brother ar trebui interzis numai 3% dintre profesori afirm c emisiunea Big Brother este a a i a a i numai 3% dintre profesori afirm c le place emisiunea Big Brother. Cultura media, n goana dup audien i profit, sfideaz limitele normativit ii sociale i ale bunului sim . Cei 4S (snge, sex, senza ional, spectacular) sfr ind n obscen i violen nu au trezit nc reac iile puternice ale societ ii civile. Nu este vorba de reglement rile legislative i sanc iunile administrative, ci de faptul c societatea pare nepregtit s se protejeze, ct vreme lipsesc reac iile socio-culturale legitime (D. Rachieru, 2003). Opiniile sunt mpr ite: unii nc mai cred c prin teleconsum cultural efectul cathartic este real, asigurnd terapia frustr rilor individului; al ii, trag un semnal de alarm , eviden iind efectul mass-media prin amplificarea violen ei reale i a pornografiei. Reprezentrile media sunt adesea plcute i folosesc spectacolul pentru a seduce publicul, fcndu-l s se identifice cu anumite atitudini, sentimente (D. Kellner, 2001). De exemplu, muzica rap este un fenomen cultural al afroamericanilor folosit pentru propriile lor preocup ri, al rezisten ei mpotriva domina iei albilor. Ea este ambivalent, poate fi folosit de cultura media dominant (prin vnzarea produselor ei) sau s produc practici dizidente. Muzica rap este un teren disputat ntre diferite tipuri de rap: unele glorific stilul de via al gangsterilor i al 118

droga ilor, altele promoveaz valori diferite. Muzica rap poate exprima atitudini narcisiste i / sau materialiste, viznd popularitatea sau vnz rile, c tigurile materiale. Ne putem ntreba, prin analogie, ce exprim oare la noi, manelele? Sau: filmele americane, gen Rambo exprim compensarea simbolic a pierderii ru inii i culpabilit ii n rzboi; ele exprim o ncercare a brbatului alb de remasculinizare, celebrnd comporta mentul agresiv ca mod de recunoa tere social i afirmare de sine. Rambo apare ca un reprezentant al spiritului ntreprinztor cerut de retorica oficial american: via a este dur i numai cei puternici i adapta i rezit i prosper. (D. Kellner, 2001). Asemenea filme propun o concep ie despre lume potrivit creia numai violen a poate elimina rul care ne amenin existen a. Efectele unui asemenea film au fost: pia a a fost saturat de jucrii, haine i alte bunuri tip Rambo; psihologii au semnalat o manie rzboinic la copii; s-au stimulat acte bizare, violen e, crim. Programele TV romne ti abund n asemenea filme care au efectele men ionate. Filme ca Pretty Woman expun rolul cheie jucat de imaginea persoanei n construirea identit ii n societatea de consum contemporan. Asemenea filme ilustreaz procesul de autotransformare prin intermediul modei, cosmetizrii i stilului, msura n care identitatea este mediat de imagine n societatea contemporan. Mesajul unui asemenea film aste acela c dac vrei s devii o nou persoan, s- i transformi identitatea, s ai succes, trebuie s te concentrezi asupra imaginii, a stilului. O emisiune ca Big Brother consider m c poate fi interpretat n acela i sens. Societatea, ns, nu se poate dezvolta ns numai prin consum, ci presupune identit i autonome i creatoare. Publicul poate, totu i, s reziste mesajelor dominante, s- i creeze propriile interpretri ale culturii media, s- i foloseasc propria cultur ca surs de putere, pentru a- i inventa propriile sensuri i forme de via . Produsele culturii media sunt ambivalente, pot favoriza dependen a de practicile existente sau rezisten a autonomia i emanciparea subiectului. (D. Kellner, 2001). 4.2.3. +referine pentru pro)rame% emisiuni mass-media inclusi( di(ertisment 1 Teme /emisiuni difuzate prin mass-media, preferate de profesori au fost relevate prin ntrebarea: Ce fel de teme/emisiuni difuzate prin mass-media prefera i? (QP-14)

Documentare (filme, emisiuni de popularizare tiin ific ) tiri, actualit i Teme, emisiuni cultural-artistice Talk-show-uri pe teme de actualitate Filme, seriale Emisiuni sportive Teme, emisiuni privind moda Emisiuni de folclor Emisiuni de jocuri, concursuri

puternic preferate 68,1% 53,4% 33,6% 21,7% 21,3% 18,8% 7,2% 7,0% 5,1%

moderat preferate 28,3% 43,2% 57,0% 58,5% 63,0% 39,9% 49,0% 48,1% 37,0%

deloc preferate 1,0% 1,4% 2,7% 12,6% 9,7% 30,4% 29,0% 31,4% 43,5%

NR 2,7% 1,9% 6,8% 7,2% 6,0% 10,9% 14,7% 13,5% 14,5%

119

Din analiza i interpretarea datelor statistice prezentate rezult urmtoarele constatri i tendin e: Emisiunile difuzate prin mass-media puternic preferate de profesori apar, n ordine, pe temele urmtoare: documentare (filme, emisiuni de popularizare tiin ific); tiri, actualit i cultural artistice; talk show-uri pe teme de actu alitate; filme seriale i emisiuni sportive. Emisiunile privind moda, folclorul, tehnici de comunicare i informare apar mai pu in preferate de profesori. Caracteristicile e antionului de profesori influen eaz preferin ele pentru emisiuni ale acestora. Emisiunile documentare sunt preferate mai puternic de profesorii din aria curricular matematic tiin e, cu vechime de 1-2 ani; tirile i actualit ile sunt preferate mai puternic de profesorii din aria curricular educa ie voca ional, cu vechime de peste 30 de ani; emisiunile cultural artistice sunt preferate mai puternic de profesorii din aria curricular limb comunicare, cu vechime 26-30 ani. Talk show-urile pe teme de actualitate sunt preferate mai puternic de profesorii din aria curricular limb comunicare, cu vechime de 26-30 ani; filmele seriale sunt preferate mai des de profesorii din aria curricular limb - comunicare, cu vechime de 6-10 ani; emisiunile sportive sunt preferate mai des de profesorii din aria curricular educa ie voca ional, cu vechime peste 30 de ani. Profesorii din mediul urban au preferin e mai puternice pentru emisiunile, n ordine: talk show-uri pe teme de actualitate, cultural artisti c; filme seriale; mod . Profesorii din mediul rural au preferin e mai puternice pentru emisiunile, n ordine: tiri; actualit i; documentare; folclor; jocuri i concursuri. Ordinea de preferin a elevilor pentru teme / emisiuni este urmtoarea: filme seriale; jocuri i concursuri; sport; cultural - artistice; documentare; tiri, actualit i; folclor; talk showuri pe teme de actualitate. Se constat c tendin ele preferin elor elevilor nu sunt n corela ie cu preferin ele profesorilor pentru emisiuni mass-media; profesorii au preferin e relativ mai puternice pentru emisiuni cultural tiin ifice i social politice, iar elevii au preferin e relativ mai puternice pentru emisiuni de divertisment i cel mai pu in pentru emisiuni pe teme sociale. Consumul elevilor de mass-media este influen at de cultura media mai mult spre divertisment. Consumul profesorilor de mass-media apare influen at de func ia acesteia de stabilire a agendei zilei i orientat spre teme social-culturale i politice. De i, n cultura media, rela iile informare/publicitate i educa ie/divertisment nu mai au grani e rigide i totul este construit pe calapodul divertismentului, totu i se constat orientarea predilect a elevilor spre divertisment i a profesorilor spre teme sociale, culturale i politice. Preferin ele profesorilor pot fi explicate prin: nevoia de a fi la curent cu ceea ce se petrece n lume; nevoia de prestigiu social, de a st pni subiectele aflate n discu ie; inten ia de a da un sens timpului liber; lrgirea sferei personale de via ; evadarea din lumea obliga iilor zilnice; precum i, desigur, nevoia de siguran afectiv, deoarece absen a informa iilor provoac nesiguran , dezorientare. Evaluarea preferin elor pentru anumite posturi sau emisiuni a fost completat cu ntrebrile QP-16 i QP-17: Ct de des urm ri i posturile? (QP-16)

120

Deseori Discovery Animal Planet National Geografic TV Cultural 74,2% 47,6% 38,6% 31,2%

Uneo ri 17,4 % 38,2 % 31,2 % 48,1 %

Niciodat 1,0% 2,4% 2,9% 4,3%

Nu prind postul 4,8% 7,5% 20,8% 13,0%

Se constat: ordinea de frecven a urmririi posturilor Tv. men ionate, de ctre profesori este: Discovery 74% l urm resc deseori; Animal Planet 47% l urm resc deseori; National Geographic -38,6% l urm resc deseori; TVR Cultural 31,2% l urm resc deseori. Ordinea de frecven a urmririi posturilor Tv. men ionate, de c tre elevi este asemntoare, dar cu valori ale frecven ei urmririi posturilor TV mai mici la elevi: Discovery- 50% urm resc deseori ; Animal Planet 50% urm resc rareori; National Geographic 50% urm resc rareori; TVR Cultural 60% nu urmresc niciodat.

V plac urmtoarele emisiuni de divertisment? (QP-17)

Divertis Park Teo Gheorghe Vacan a Mare Big Brother Ciao, Darwin

Mult 42,8% 26,8% 4,6% 3,9% 2,2% 0,7%

Pu in 34,5% 47,3% 22,2% 21,5% 13,5% 16,9%

Deloc 17,4% 20,5% 65,0% 67,4% 75,4% 74,6%

Nu prind postul 1,7% 1,2% 1,7% 1,2% 1,9% 1,4%

Se constat: emisiunile de divertisment Big Brother i Ciao Darwin nu plac deloc la 3/4 dintre profesori iar emisiunile de divertisment Vacan a Mare i Divertis Park nu plac deloc la 2/3 dintre profesori emisiunile de divertisment care plac mult sunt: Divertis Park, dar doar la 42,8% dintre profesori i Teo, dar doar la 26,8% dintre profesori. Nici elevilor nu le plac deloc emisiunile Gheorghe la 51% dintre ei i Ciao Darwin la 37% dintre ei. Elevilor le plac m ult emisiunile Vacan a Mare la 46% dintre ei i Teo la 42% dintre ei. O corela ie ntre aprecierile profesorilor i elevilor apare n sensul c nu le plac deloc sau le plac pu in emisiunile Big Brother, Ciao Darwin i Gheorghe i le place mult emisiunea Teo. n societ ile democratice, cu libertate politic i economic, unii ncearc s explice e ecul mass-media de a men ine ritmul cu nevoile societ ii prin inadecvarea publicului. Reprezentan ii teoriei suveranit ii consumatorului sus in c ntr-un sistem bazat pe regulile economiei de pia , proprietarii mass-media ofer oamenilor ceea ce doresc s consume, altfel nu ar rmne competitivi pe pia a mass-media. Aceast teorie este considerat gre it deoarece ignor transformarea rela iei dintre mass-media i public, care a devenit mai numeros i eterogen, fr un set comun de convingeri i interese, transformndu-se n publicuri . Conceptul de suveranitate a consumatorului ignor i varietatea de influen e care duc la modificarea con inutului mediatic. Receptorul (ca negociator de se ns) poate totu i reamenaja mesajul l poate scurtcircuita prin selec ie (D. Pop, 2001). Influen a mass-media este, totu i, limitat prin selectivitatea receptorilor i nu poate fi direct pentru c exist diverse relee (sensul i efectele mesajelor mass-media se nasc din interac iuni dintre texte i rolurile asumate de publicuri). Decodarea mesajelor este legat de implicarea publicului, iar implicarea la rndul ei, este dependent de modul n care rolul receptorului este format n diferite culturi. 121

Dac se formeaz - prin cultura i educa ia colar a teptri mai nalte, hrnite ns i de imagini, atunci este de presupus c: ori mass-media i modific oferta cultural pentru a se ridica la noile a teptri formate publicului; ori publicul rezist , refuz dependen a de mesajele mass-media care nu corespund noilor a teptri superioare (schimb canalul de comunicare sau l nchide). n fond, programele sunt produse i distribuite de ctre industriile culturale, dar sensurile textelor sunt produsul interpretrii, selectrii de ctre beneficiar. Mass-media nu rspunde unor a teptri precise, predeterminate, ci suscit adeseori utilizri inedite. ansele de op iune ale subiectului se ntemeiaz ntr-un ideal de emancipare al acestuia, bazat pe o anumit pluralitate ntre alternative. Educa ia colar valorificnd poten ialul educa iei informale al mass-media trebuie s construiasc acest ideal de emancipare. Unele posturi TV (ntre care i cele men ionate la QP 16) au luat n serios misiunea de educare ( i prin divertisment) considernd cultura autentic un factor de emancipare i practicnd un amestec remarcabil de cultur media i cultur nalt, innd seama de diferen ele de gusturi estetice, avnd publicuri int, dar i o viziune asupra unei popula ii care se (auto) educ treptat. Referitor la emisiunile preferate a fost investigat gradul de satisfac ie a subiec ilor, prin ntrebarea:

n general, n ce m sur sunte i mul umit de modul de realizare a emisiunilor preferate? (QP-15)

Mul umit Oarecum mul umit Nemul umit NR

31,6% 59,2% 2,7% 6,5%

Se constat o tendin a profesorilor de a fi (doar) oarecum mul umi i de realizarea n mass-media a emisiunilor preferate. Numai 1/3 dintre profesori apar mul umi i de modul de realizare a emisiunilor care sunt totu i, cele preferate. Mesajele mass-media pentru a r spunde cerin elor unui public larg, omului mediu din punct de vedere al nivelului cultural, al aspira iilor trebuie s fie: sub aspect intelectual simple, u or de n eles; sub aspect emo ional s permit identificarea cu mesajul, interpretarea bazat pe experien a subiectiv personal, precum i extinderea unor tr iri imaginare n cotidian (G. Cucu, 2000). Pentru profesori, mesaje cu asemenea caracteristici de nivel cultural mediu sunt, ntr-o anumit msur, nemul umitoare. Profesorii apar, firesc, mai reflexivi i mai critici dect elevii n privin a emisiunilor preferate. Cultura media nu trebuie nici ignorat nici acceptat de critici. Receptarea critic a culturii media presupune o pedagogie media c are nc nu exist (D. Kellner, 2001). Proiectul unei asemenea pedagogii reprezint o ncercare de a ne obi nui noi n ine i pe al ii s decodificm n mod critic mesajele media s nv m s deosebim ntre ce are mai bun i ce are mai ru cultura media precum i s ne cultivm gustul pentru produse culturale mai bune. 12 2

4.2.4. 0oti(aiile ele(ilor pentru consum de mass-media

De ce crede i c folosesc, n mod obi nuit, elevii urmtoarele mijloace de comunicare? (QP-24) Se constat mai multe tendin e ale opiniilor profesorilor privind motiva iile folosirii de ctre elevi, n mod obi nuit, a mijloacelor de comunicare n mas. Analiza rspunsurilor indic pe rangul I urmtoarele motive ale folosirii de ctre elevi a diferitelor forme media: 1 TV folosit pentru a fi la curent cu moda (muzical ,vestimentar etc) 75% dintre profesori (70 % 2 3 4 5

dintre elevi indic acela i motiv); INTERNET folosit pentru a evada ntr-o lume virtu al 65% dintre profesori (35% dintre elevi indic motivul pregtirii colare, profesionale); Carte folosit pentru pregtirea colar profesional 63% dintre profesori (60% dintre elevi indic motivul mbog irii culturii generale); Presa folosit pentru a fi la curent cu moda 35% dintre profeso ri (40% dintre elevi indic motivul informrii asupra actualit ii); Radio folosit pentru relaxare 18% dintre profes ori (30% dintre elevi indic acela i motiv). Tendin ele exprimate de ctre profesori i de ctre elevi privind motiva iile folosirii diferitelor

forme ale mass-media de ctre elevi, nu coreleaz. Profesorii nu cunosc motiva iile, interesele elevilor pentru folosirea diferitelor forme de mass-media; dar nici elevii nu cunosc efectele perverse ale consumului de mass-media (opiniile privind folosirea internetului ne apar relevante). ndruma i pe elevii dumneavoastr s urmreasc anumite emisiuni Radio-TV? (QP-33)

26,8% 65,9% niciodat 6,5% NR 0,7% ntreba i dac ndrum elevii s urmreasc anumite emisiuni Radio-TV, doar aproximativ un sfert dintre profesori ofer un rspuns afirmativ.

deseori uneori

ncerca i s afla i n ce msur sunt influen ate atitudinile, comportamentale elevilor de mass-media? (QP-34)
deseori uneori
niciodat

NR

178 220 12 4

43,0% 53,1% 2,9% 1,0%

Aproape to i profesorii (96%) sunt preocupa i de influen ele media asupra atitudinilor i comportamentului elevilor, dar mai pu in de jumtate declar aceast preocupare ca sistematic.

123

Utilizarea un indicator sintetic nivel mediu, determinat ca medie ponderat ntre rspunsurile oferite cuantificate, fiecare, printr- un anumit punctaj (2p-deseori, 1p-rareori, 0p-niciodat ) a permis evaluarea influen ei unor factori poten iali, asupra opiniei subiec ilor.
Medie 1,338 1,449 1,494 1,371 1,375 1,462 1,394 1,401 1,533 1,231 1,363 1,415 1,376 1,477 1,208 1,377 1,304 1,419 1,372 1,535 1,537 1,455 1,374 1,415 1,405 1,338

Arie curricular

studii

Varsta

Vechime

Sex mediu

mat-stiinte lb_com soc-um ed_teh instr_prct vocat postuniversitar universitar alte sub 25 ani 26-30 a 31-40 ani 41-50 ani peste 50 ani 1-2 ani 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16-20 ani 21-25 ani 26-30 ani Peste 30 masculin feminin urban rural

Aproape 1/2 dintre profesori afirm c ncearc s afle msura influen rii atitudinilor elevilor de ctre mass-media. Din rspunsurile profesorilor la QP 33 i 34 se constat o tendin a acestora de a afla n ce m sur mass-media influen eaz comportamentele elevilor, mai puternic dect tendin a de a ndruma elevii s urmreasc anumite emisiuni Radio TV. Se poate interpreta c ndrumarea elevilor s urmreasc anumite emisiuni din partea profesorilor o preocupare mai sistematic i o pregtire mai bun. Tinerii utilizeaz mass-media pentru a- i dezvolta propriile opinii, resim ind lipsa structurilor atitudinal valorice i a competen elor esen iale neformate n coal sau familie. La vrsta (pre)adolescen ei are loc structurarea atitudinilor i intereselor socio-profesionale, care depinde de (G. Cucu, 2000): nivelul aspira iilor; imaginea de sine influen at de succese sau insuccese; aptitudinile generale i specifice; imagina ie; contextul socio-cultural i educa ional. Deoarece n mesajele persuasive ale mass-media predomin aspectele afective asupra celor cognitive, n educa ia colar trebuie inut mai mult seama de nevoile socioafective ale e levilor, trebuie s se acorde mai mult aten ie imagina iei, reducerii stereotipiilor pentru siguran a afectiv i stimularea creativit ii elevilor. 12 4

Formarea unei competen e media presupune anumite capacit i: de informare, prin intermediul mesajelor primite, asupra unor situa ii problematice, de interes personal sau public; de selec ie informa ional a tipurilor de media, a surselor, pe baza unor c riterii valorice; de op iune valoric necesar n condi iile diversit ii mass-media; de decizie, bazat pe identificare, analiz, elaborare, evaluare de situa ii alternative. Elevii ar trebui s beneficieze de criterii care s i ajute s evalueze ei n i i informa iile, mesajele, produsele culturii media. %"!"-" Comunicare media i comunicare educa ional

Considera i c exist probleme, subiecte prezentate i dezbtute n mass-media, despre care nu se poate vorbi n coal, cu elevii? (QP-25)

Da 45,2% Nu 45,7% Nu tiu 7,0% NR 2,2% Se constat c aproape jumtate dintre profesori consider c exist probleme, dezbtute n mass-media, despre care nu se poate vorbi n coal , cu elevii. Aproape 30% dintre elevi rspund la acela i item c nu tiu dac exist probleme dezbtute n mass-media despre care nu se poate vorbi n coal cu profesorii; numai dintre elevi nu cred c exist probleme, prezentate n mass-media, despre care nu se poate vorbi n coal , cu profesorii. Se poate interpreta c influen a socializatoare mediatic ar trebui s fie echilibrat, moderat de influen a educa ional a colii, a profesorilor.

Dac rspunsul la ntrebarea anterioar este afirmativ, preciza i care sunt acele probleme, subiecte: (QP-26) Rspunsurile oferite de cei 187 profesori care au rspunsu afirmativ, se distribuie astfel:
probleme politice sexualitate modalitate de a face rost de bani nivelul economic al familiei corup ia dragoste
srcia social

dileme morale, religie


mod (muzic, vestimenta ie) activit i de divertisment, de petrecere a timpului liber

Din 187 65,2% 38,0% 24,1% 21,9% 15,5% 11,2% 9,1% 8,0% 5,9% 3,2%

Se constat c, n opinia profesorilor, problemele dezbtute n mass-media despre care nu se poate vorbi n coal cu elevii sunt, n ordine: probleme politice; sexualitate; modalitatea de a face rost de bani; nivelul economic al familiei; corup ie; dragoste; s rcie; dileme morale, religioase; mod ; activit i de divertisment.

n opinia elevilor, lista acestor probleme este dat n ordine diferit: divertisment; corup ie; srcie; mod; dragoste; nivel economic al familiei; modalit i de a face rost de bani; sexualitate; probleme politice. 12 5

Este evident lipsa corela iei ntre opiniile profesorilor i opiniile elevilor privind problemele dezbtute n mass-media, dar care nu pot fi discutate n coal, ntre profesori i elevi. 1 Opinia profesorilor despre cum i satisfac elevii interesul privind problemele dezb tute n mass-media, dar care nu pot fi discutate cu profesorii au fost elucidate prin itemul:

Crede i c elevii i satisfac interesul privind asemenea probleme, subiecte, prin: (QP-27)
(% din 187) Discu ii cu prietenii
Urmrirea anumitor emisiuni TV Cutarea pe Internet

Citirea anumitor ziare, reviste


Urmrirea anumitor emisiuni Radio Citirea anumitor cr i Discu ii cu prin ii Discu ii cu profesorii n afara orelor de coal

Deseori 73,3% 57,2% 55,6% 28,3% 19,3% 17,1% 12,3% 11,2%

Uneori 23,0% 39,0% 25,7% 63,1% 59,9% 62,0% 77,5% 72,2%

Niciodat

2,1% 1,6% 9,1% 6,4% 14,4% 17,6% 7,5% 14,4%

NR 1,6% 2,1% 9,6% 2,1% 6,4% 3,2% 2,7% 2,1%

Se constat c profesorii consider c elevii i satisfac interesul de cunoa tere privind problemele, subiectele prezentate n mass-media, despre care nu pot discuta cu profesorii, n primul rnd n discu ii cu prietenii. Apoi, n ordine, prin: urm rirea anumitor emisiuni la TV, cutare pe Internet; citirea presei; urm rirea anumitor emisiuni radio; citirea unor c r i; discu ii cu prin ii. n ultimul rnd, totu i, discu ii cu profesorii. Elevii listeaz, aproape n aceea i ordine, modalit ile n care i satisfac interesul de cunoa tere privind problemele dezbtute n mass-media i care nu se pot discuta la coal, cu profesorii. O evaluare i interpretare a rspunsurilor la cei trei itemi privind problemele dezbtute n mass-media i despre care elevii nu pot vorbi n coal cu profesorii, pun n eviden nevoia de siguran pe care elevul o poate resim i i pe care nu o reg se te n mediul educa ional colar, fiind expus astfel unei posibile dependen e de mass-media sau chiar unei posibile manipul ri de ctre mass-media, ceea ce reduce ansele unei emancipri socioculturale prin educa ie. Interpretarea mesajelor mass-media este n func ie mai ales de valorile i de experien a celui care interpreteaz; ea d sens unor evenimente pe care le a az ntr-un context, permite prognozarea cu privire la consecin ele acestora i poate influen a consecin ele sociale ale prezentrilor din mass-media. Cultura media nu uzeaz de reprezentri inocente, ci folose te vehicule eficiente, ntr-o abunden de bunuri i servicii culturale. Numai recunoa terea ambivalen ei domina iei / rezisten n i prin mass-media ne ngduie s n elegem societatea i s ac ionm n sens emancipator. Nu putem invoca a a-zisa rezisten (de la sine) a publicului, mai ales a publicului tn r, ct vreme producerea formelor dominante prin mass-media este o observa ie evident . (Kellner, 2001). Se impune o percepere contextual i critic a mesajelor mass-media, ce nu se poate forma n absen a comunicrii educa ionale deschise. Refacerea rezervelor de capital social

de rela ii sociale de cooperare, bazate pe normele cinstei i reciprocit ii este posibil doar prin dialog cultural (D. Rachieru, 2003). In condi iile ptrunderii mass-media n coal, se pune 12 6

problema postulatului unei autonomii a elevului; elevul utilizator de mass-media n sens educativ are nevoie de o adevrat autonomie, o real identitate intelectual , socio-afectiv. Aceast autonomie este mai dificil de realizat dect se af irm uneori cu optimism, deoarece elevul trebuie, dar nu poate fi autonom de la nceputul procesului educativ. El ar trebui s tie dinainte, dac nu ce, mcar unde, cnd i cum, poate s caute ceea ce trebuie s tie; aceasta presupune cunoa terea de ctre elev a unor proceduri de autoevaluare greu de oferit. Autonomia elevului apare (doar) ca rezultat al procesului educativ, atunci cnd acesta a fost dus la bun sfr it prin medierea de ctre profesor. Autonomia elevului sensul procesulu i educativ se poate ob ine dac medierea de ctre profesor i joac rolul. n coal, formarea competen ei n mass-media presupune anumite capacit i privind receptarea i decodificarea mesajelor, participarea con tient la acte de comunicare. Comunicarea presupune dep irea unor bariere: perceptive satura ia de mesaje, stereotipia; bariere cognitive igno ran a; bariere emo ionale capriciul, neacceptarea spiritului critic; bariere culturale tabuurile (probleme care nu ar putea fi dezbtute); prejudec ile; (auto)cenzura. coala i mass-media trebuie s sus in deliberarea de ctre fiecare subiect, pe baza unor informa ii pertinente i s stimuleze astfel apari ia, producerea unor idei i sensuri emancipatoare noi. Numai discu iile libere, dezbaterile stimuleaz cutarea adevrului, deciziile corecte, creativitatea i responsabilitatea. 4.2.6. 3alorile culturii colare i (alorile culturii media

2 Opinia profesorilor privitoare la importan a acordat valorilor de ctre profesori, elevi i de ctre mass-media a fost evaluat pe baza itemului:

V rugm s aprecia i valorile din lista de mai jos, dup criteriul importan ei acordate, pe urmtoarea scal : (QP-22)

prin care s-a cerut profesorilor s aprecieze valorile din lista de mai jos, dup criteriul importan ei acordate, pe urmtoarea scal: 1) Important; 2) Oarecum important; 3) Neimportant .
Valorile de dvs. 2 2,2% 50,2% 9,7% 2,9% 30,2% 6,3% 14,7% 7,0% 8,0% 49,8%
Importan a acordat

1. Adevr

2. Bani 3. Bine 4 . Cinste 5 . Competi ie 6 . Dreptate 7 . Iubire 8 . Libertate


9. Munc

1 95,2% 42,3% 84,1% 93,7% 63,0% 90,8% 80,7% 89,1% 87,7% 40,8%

3 1,9% 5,1% 1,7% 2,2% 3,4% 1,2% 1,7% 1,7% 1,9% 5,3%

1 30,4% 76,6% 38,9% 21,7% 31,6% 51,7% 63,3% 72,0% 11,8% 71,5%

de elevi 2 49,8% 11,4% 41,1% 55,6% 43,5% 30,9% 20,5% 13,0% 46,6% 14,5%

3 8,9% 2,4% 7,2% 10,6% 13,0% 5,8% 5,1% 2,9% 29,5% 2,4%

1 20,3% 67,4% 24,4% 13,3% 56,0% 20,5% 23,4% 51,7% 32,4% 50,5%

de mass-media 2 3 53,1% 15,0% 13,8% 4,3% 47,8% 13,5% 51,2% 24,9% 51,7% 43,2% 27,8% 41,1% 27,5% 19,6% 6,0% 14,5% 18,8% 6,3% 13,0% 6,0%

Plcere

0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 .

Putere Responsabilitate Solidaritate

24,4% 91,5% 77,1%

51,2% 5,8% 18,6%

20,8% 1,2% 1,9%

48,6% 12,3% 28,3%

28,7% 48,1% 46,4%

9,9% 28,0% 14,5%

71,5% 19,1% 23,7%

8,5% 50,2% 48,3%

4,6% 17,4% 14,7%

12 7

Pentru o evaluare sintetic s-a utilizat indicatorul mediu, determinat pe baza acordrii punctajului: 2p - important, 1p - oarecum important, 0p - neimportant, rezultnd urm toarele niveluri medii:
Valorile 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Se constat:
Adevr

Bani Bine Cinste Competi ie Dreptate Iubire Libertate


Munc Plcere

Putere Responsabilitate Solidaritate

Profesori 1,939 1,381 1,863 1,927 1,618 1,912 1,813 1,894 1,879 1,370 1,038 1,917 1,770

Elevi 1,241 1,821 1,363 1,126 1,211 1,519 1,655 1,786 0,799 1,781 1,443 0,822 1,154

Mass-media 1,060 1,737 1,127 0,925 1,575 1,070 1,054 1,530 1,223 1,529 1,791 1,019 1,103

Profesorii consider valorile n ordinea de importan urmtoare, dat prin calculul indicilor medii : Adevr 1,94; Cinste 1,93; Responsabilitate 1,92; D reptate 1,91; Libertate 1,89; Munc 1,88; Bine 1,86; Iubire 1,81; Solidaritate - 1,77; Competi ie 1,62; Bani 1,38; Pl cere 1,37; Putere 1,04; Profesorii consider c elevii acord valorilor importan , n ordinea urm toare, dat prin calculul indicilor medii: Bani 1,82; Liberta te 1,79; Pl cere 1,78; Iubire -1,65; Dreptate 1,52; Putere 1,44; Bine 1,36; Adev r 1,24; Competi ie 1,21; Solidaritate
1,15; Cinste 1,13; Responsabilitate -0,82; Munc 0,80.

Profesorii consider c profesorii acord mass-media importan n urmtoarea ordine dat de indicatorii medii: n primul rnd Putere, Ban i, Competi ie, Libertate, Plcere; n al doilea rnd Munc , Bine, Solidaritate, Iubire; n ultimul rnd Dre ptate, Adevr, Responsabilitate, Cinste. Se constat c nu exist o corela ie ntre cele dou tendin e exprimate de profesori privind importan a acordat valorilor de ctre ei n i i i de ctre elevii lor. Aceast situa ie poate fi interpretat ca o expresie a unor tendin e contradictorii n universul valoric al mediului educa ional colar. Valorile promovate de coal i de mass-media sunt n concordan sau discordan ? Valorile promovate de coal i de mass-media sunt: (QP-23)

n deplin concordan 5,8% n par ial concordan 67,1% n discordan 17,6% NR 9,4% Indicii medii calcula i innd seama de caracteristicile e antionului de profesori, ca factori de influen are a mediului educa ional colar.

128

Arie curricular

Matematic- tiin e Limb. comunicare

Socio-umane
Ed. Tehnologic

Instr. Pract.
Ed. Voca ional

Studii

Postuniversitar Universitar Alte

0,86 0,86 0,80 0,84 1,36 1,00 0,91 0,84 1,29

Vrsta

Vechimea

Sex Mediu Total

Sub 25 ani 26-30 ani 3 1 40 ani 4 1 - 50 ani peste 50 ani 1 - 2 ani 3 5 ani 6 10 ani 1 1 15 ani 1 6 20 ani 2 1 25 ani 2 6 30 qni peste 30 ani Masculin Feminin Urban Rural

1,00 0,84 0,81 0,89 0,91 0,95 o,90 0,77 0,78 0,89 0,94 0,83 0,98 0,93 0,85 0,86 1,00 0,87

Se constat c peste dou treimi dintre profesori consider c valorile promovate de coal
i de mass-media sunt n par ial concordan i doar 5,8% dintre profesori consider c valorile promovate de coal i de mass-media sunt n concordan . Punctajul maxim pentru indicele mediu ar putea fi 2,00 n cazul n care concordan a deplin ar fi afirmat de to i profesorii.

Mass-media nu reprezint doar un vehicul cultural, ci chiar produce o cultur nou cultura de mas. n cultura de mas se presupune apartenen a la un sistem de valori al unei mase de oameni cu nu nivel mediu de educa ie, cu aspira ii relativ modeste. Mass-media poate fi n eleas, n acest sens, ca dependen a maselor fa de media (G. Cucu, 2000). Cultura media con ine cli ee, formule repetitive, comprehensibile, pe m sura omului mediu- care dau senza ia reconfortant de om informat, sensibil, cult. Pe fondul un ei lipse de preg tire n receptarea acestor mesaje, ele pot influen a negativ publicul receptor, mai ales publicul tn r. Deoarece mass-media vizeaz difuzarea de produse i servicii culturale care se vnd ca m rfuri de serie (reproduse) ea afecteaz negativ standardele estetice i etice ale unor grupuri semnificative de tineri i adul i. Cultura media impune o standardizare care s rce te valoric cultura; instaurarea domina iei consumului de divertisment reprezint o manipulare, prin nmul irea nevoilor artificiale, care srce te via a, slbe te legturile comunitare, submineaz dialogul (D. Rachieru, 2003). Pe fondul unei anumite disolu ii a rolului educativ al colii, oferta mass-media influen eaz i structureaz la tineri un sistem de valori la care subiectul ader fr discernmnt; tn rul 12 9

ajunge s cread c valorile i normele sunt lipsite de importan , relative, c fiecare poate s se manifeste nonconformist, rebel, deviant. Deoarece nu exist o dezbatere public, o sensibilizare a opiniei publice, a p rin ilor i a profesorilor, nu exist o formare, o pregtire pentru mass-media, profesorii nu discut cu elevii i nici cu prin ii despre falsele valori promovate de mass-media, despre securitatea afectiv i autonomia consumatorului de mass-media, despre dependen a i rezisten a fa de mass-media. Se impune con tientizarea mecanismelor mass-media care genereaz abaterile de la standardele culturalvalorice . Responsabilitatea social a mass-media, de a reflecta problemele sociale, de a face publice elementele rului social, presupune promovarea idealurilor i valorilor societ ii. Jurnali tii nu au mandat public de arbitri ai valorilor i politicilor (culturale, educa ionale), dar responsabilitatea social i etica profesional le cer s denun e practicile ndoielnice n sensul dezvolt rii sociale i al emanciprii umane. Oricum, cultura media rmne o surs de mode i modele culturale, de atitudini valorice care au un rol major n construc ia identit ii. Rezisten a elitelor intelectuale, incluznd profesorii, la influen a mass-media este nc numai o palid replic, iar mbibarea societ ii cu subcultura media zdruncin autoritatea tradi iei culturale, a r dcinilor crea iei culturale precum i a culturii colare (D. Rachieru, 2003). Spre ce ndreapt logica mesajelor mass-media aflm din itemul Logica mesajelor mass-media ne ndreapt mai ales spre: (QP-40)

construirea mpreun a societ ii


omogenizare social cutarea propriei identit i

nu tiu alte sensuri, care?... NR


Se constat dispersia rspunsurilor profesorilor la acest item:

23,7% 31,4% 16,9% 17,4% 5,6% 5,1%

1 31% dintre profesori consider, n mod surprinztor, c finalitatea mass-media este omogenizarea social
!

2 24% dintre profesori consider c finalitatea mass-media este construirea mpreun a societ ii. 3 17 % dintre profesori consider c finalitatea mass-media este c utarea propriei identit i. 4 28% dintre profesori nu tiu sau nu rspund la acest item.
Se poate interpreta c apare o tendin a profesorilor de a considera finalitatea massmed ia spre omogenizarea social , neglijndu-se oarecum o finalitate a mass-media specific ntr-o societate democratic, aceea a realizrii identit ii personale prin diversitate. Rspunsurile profesorilor la acest item concord doar par ial cu rspunsurile lor la itemul anterior privind logica ce st la baza mesajelor mass-media.

Crede i c n mass-media exist o contradic ie ntre libertatea de informare i respectul vie ii private (dreptului la intimitate) (QP-41) 13 0

Nu Da Nu tiu NR

13,8% 75,1% 9,7% 1,4%

Se constat o puternic tendin , potrivit creia, peste dintre profesori consider c n mass-media exist o contradic ie ntre libertatea de informare i respectul vie ii private (dreptul la intimitate). Dezvoltarea con inutului de divertisment al mass-media a redus dorin a rent ririi convingerilor eticosociale a solidariz rii ca motiva ie pentru consumul mediatic (D. Pop, 2001). Exist diferite modalit i prin care rezisten a publicului este ntmpinat cu rezisten n interiorul institu iilor mediatice. Formula tipic binele suprem dorit este mai bine realizat prin schimbul liber de idei, iar testul adevrului este dat de puterea gndirii de a se face acc eptat n competi ia de pe pia presupune (doar) c pia a liber a mass-media mobilizeaz resursele intelectuale colective, sprijin ra ionalitatea public prin nlesnirea judec ilor publice fcute cu scopul de a identifica modalit ile alternative de ac iune. De fapt, pia a mass-media limiteaz libertatea de expresie, mpiedicnd informarea adec vat a dezbaterilor publice din diverse surse, limitnd accesul la dezbaterile publice n mass-med ia. C i profesori din nv mntul preuniversitar au aprut n dezbateri publice despre educa ie i, de cte ori au ap rut la TV i n mass-media anali ti i formatori de opinie care discut despre aproape orice problem, probnd, chiar prin aceasta, o competen i o etic profesional precare?
Profesionalizarea jurnali tilor, condi ie necesar pentru afirmarea valorilor n mass-media, nu este suficient pentru ca ace tia s slujeasc n primul rnd solidariz rii i emanciprii, prin cultur, a publicului; deliberarea profesional presupune o competen (tehnic) profesional, dar

i o autonomie pe care jurnali tii nu o au de obicei ei avnd un statut ambiguu, care le limiteaz autonomia i responsabilitatea deciziilor. ntr-o societate democratic, mass-media apare ca a patra putere dup puterea legislativ, puterea executiv i puterea judectoreasc asumndu- i misiunea de cine de paz al societ ii. Dar mass-media poate i trebuie s fie controlat i reglementat pentru a se proteja: siguran a statului; reputa ia i dreptul la via a privat a indivizilor; principalele valori i standarde morale ale societ ii. n acest context, se pun anumite ntrebri, cu rspunsuri controversate: o anumit cenzur distruge dreptul la liber exprimare i informare? Care sunt metodele pentru a determina ct de extins poate fi cenzura? Ce tipuri de produse, mesaje media fac r u copiilor sau adul ilor? (D. Pop, 2001). Dificult i ale valorificrii poten ialului educa ional al mass-media sunt generate de anumite probleme controversate: mass-media invoc libertatea de informare i de exprimare i consider coercitive reglementrile exterioare, prefernd auto-reglementrile (coduri profesionale) sau chiar de-reglementrile; formarea profesorilor i, apoi, curricula elevilor nu acord aten ia cuvenit culturii media, competen ei media, pregtirii pentru i prin mass-media. Totu i, dependen a fa de massmedia nu are sens unic; mass-media depinde de sistemul politico - juridic care o reglementeaz , precum i de sistemul educa ional care, n sens emancipator, spore te rezisten a tinerilor i adul ilor prin demonstrarea mecanismelor de influen are ale mass-media. coala i mass-media trebuie s- i renegocieze i s dezbat public parteneriatul lor socializator .

131

n ce msur criza moral a tineretului se datoreaz mass-media? (QP-42)

Mult Pu in Deloc NR

59,7% 38,4% 1,2% 0,7%

Pentru evaluarea posibililor factori care influen eaz opiniile, s-a recurs din nou la nivelul mediu, rezultnd:
Arie curricular Matematic- tiin e Limb. comunicare

Socio-umane
Ed. Tehnologic

Instr. Pract.
Ed. Voca ional

Studii

Vrsta

Vechimea

Sex Mediu Total

Postuniversitar Universitar Alte Sub 25 ani 26-30 ani 3 1 40 ani 4 1 - 50 ani peste 50 ani 1 - 2 ani 3 5 ani 6 10 ani 1 1 15 ani 1 6 20 ani 2 1 25 ani 2 6 30 qni peste 30 ani Masculin Feminin Urban Rural

1,57 1,68 1,58 1,52 1,44 1,62 1,56 1,59 1,60 1,46 1,63 1,59 1,60 1,57 1,54 1,62 1,58 1,52 1,63 1,58 1,60 1,59 1,57 1,60 1,58 1,73 1,59

Se constat c 60% dintre profesori consider c n mare msur criza moral a tineretului se datoreaz mass-media. Punctajul indicelui mediu confirm aceast tendin . Rspunsurile profesorilor la acest item concord cu rspunsurile lor la itemul privind principalii factori care genereaz schimbrile observate n comportamentul elevilor.

Crede i c mass-media este o cauz a rupturii dintre genera ii privind concep iile despre urmtoarele: (QP-44)

pe baza scalei de evaluare: 1) acord total 2) nici acord, nici dezacord 3) dezacord

132

1) moral

2) sexualitate
3) politic

4) religie 5) familie
6) munc 7) succesul n via 8) istorie na ional

1 48,6% 59,4% 23,4% 21,3% 32,1% 32,6% 34,8% 21,0%

2 38,9% 28,7% 56,3% 51,0% 51,0% 48,6% 46,4% 52,4%

3 9,7% 9,2% 16,7% 24,6% 13,8% 14,7% 15,0% 22,2%

NR 2,9% 2,7% 3,6% 3,1% 3,1% 4,1% 3,9% 4,3%

Se constat c profesorii exprim acord total (cod 1) pentru considerarea mass-med ia o cauz a rupturii dintre genera ii privind concep iile despre urm toarele: Sexualitate 59,4% dintre profesori; Moral 48,6 % dintre profesori; Succesul n via 34,8% dintre profesori; Munc - 32,6% dintre profesori; Familie 32,1% dintre p rofesori; Politic 23,4% dintre profesori; Religie 21,3% dintre profesori; Istori e Na ional 21% dintre profesori. ntre mesajele oferite de mass-media n special d e produc iile de divertisment care au
invadat cultura media i criza moral a tineretului pare s existe o legtur destul de strns , pe care o invoc speciali tii, profesorii i prin ii.

Mass-media, cu programe tot mai extensive i public tot mai saturat, caut metode tot mai intensive, mai ocante de comunicare tocmai prin nc lcarea a ceea ce socializarea primar din familie i socializarea secundar din coal au inut mai mult sub control sexualitatea i violen a amenin nd i celelalte forme de socializare. Astfel, muzica difuzat prin mass-media, datorit accesibilit ii i plasticit ii ei, poate fi un mijloc de influen are direct. Prin produc iile industriei muzicale se ncearc influen area asculttorului, mai ales prin tehnica frecven ei nalte. Se nregistreaz mesaje pe frecven a foarte nalte pe care urechea nu le percepe, ns subcon tientul le nregistreaz (exemple: Madonna n cntecul Like a virgin me sajul M afund n pcat; Kiss n cntecul Good of Thunder - mesajul diavolul este dumnezeul t u). Show-urile, concursurile cu c tiguri speculnd dorin a de maximizare a c tigului i de minimizare a efortului, dorin a de a ob ine c tiguri mai repede, mai u or, f r efort i fr munc ofer pastile de cultur media, divertisment de calitate ndoielnic, asociate ideii de c tig, propunnd astfel modele i repere de subcultur. Ele impun ideea c se poate reu i fr efort, fr educa ie, fr cultur, fr munc. Ce mai poate s fac educatorul profesor sau printe n asemenea situa ii ? Emisiunile pe canalele MTV i Cartoon Network care ridiculizeaz chiar sentimentele filiale, induc subcon tientul o stare agresivitat producn d n tinerilor de e, comportamente similare fa prin i, familie, dezvoltnd conflictul ntre genera ii i erodnd de coeziunea social. Se aminti aici i Genera Pro pot emisiunile ia difuzate n Romnia. Efecte unor asemenea produse media sunt duble privind: fascina ia iluzia tn rului care dore te s devin (ca) eroul de pe ecran; confuzia de valori fals a percep ie la nivel social privind importan a i ordinea valorilor sociale. Diminuarea acestor efecte negative se poate face prin educa ie, pregtirea consumatorilor de media, pentru un ideal emancipator, pentru valorile autonomiei i crea iei, repere n selectarea mesajelor media pentru a le putea refuze pe cele subculturale, alienante. 13 3

Pe lng superficialitatea TV moderne privind logica, ra iunea nara iunilor, a aprut i superficialitatea TV post-moderne privind afectivitatea, sentimentele (D. Kellner, 2001). Ca o modalitate de evadare din mizeria social, oamenii caut n cultura media un oarecare sens pentru a da o oarecare valoare vie ii. Discut profesorii cu elevii, cu prin ii acestora, despre srcia de idei i de sentimente din spatele imaginilor, povestirilor multora dintre produsele culturii media? Elevul trebuie nv at s refuze mesajele de tipul: lsa i-v n voia sor ii, la nivelul indiferen ei i mediocrit ii, al evadrii n alcool, droguri, sex i violen sau n fic ional i virtual; singura valoare este banul, nu este nevoie de cultur , educa ie, efort - pute i reu i pe alte ci. Tn rul trebuie nv at cnd el nsu i, s nchid sau s schimbe canalul, s caute o alt emisiune sau un alt mijloc al comunicrii i al culturii. 4.2.*. fectele mass4media pri(ind comportamentul tinerilor% ele(ilor Spectacolul mediatic realitatea simbolic i realitatea propriu zis. Sunte i de acord cu urmtoarele afirma ii? (QP-45)

multe emisiuni TV promoveaz violen e, trivialitatea jocurile electronice pot crea dependen asemenea drogurilor

unele reviste i ziare sunt pline de imagini indecente


pentru a fi un om informat este util s urmri i emisiunile Radio-TV

1 80,0% 78,3% 73,7%

2 15,0% 13,5% 21,0%

3 3,6% 7,2% 3,9%

NR 1,4% 1,0% 1,4%

65,0% 28,3% 5,8% 1,0% 62,1% 33,1% 3,6% 1,2% vizionarea ndelungat a emisiunilor TV este pierdere de timp 46,6% 39,4% 12,3% 1,7% multe emisiuni TV prezint modele de succes n societate 41,1% 49,5% 6,8% 2,7% consumul de mass-media, chiar ndelungat, e lipsit de efecte duntoare 14,5% 42,8% 41,1% 1,7% Se constat c profesorii exprim acord total (cod1) pentru urm toarele afirma ii privind spectacolul mediatic, raportul dintre realitatea simbolic i realitatea propriu zis astfel:
majoritatea posturilor TV ofer acelea i tipuri de programe

i s citi i presa

1 Multe emisiuni TV promoveaz violen a, trivialitatea 80 % dintre profesori. 2 Jocurile electronice pot crea dependen asemenea drogurilor 78,3% dintre profesori. 3 Unele reviste i ziare sunt pline de imagini inadecvate 73,7% di ntre profesori. 4 Pentru a fi un om informat este util s urmre ti emisiunile radio-TV i s cite ti presa 65,6% dintre profesori. 5 Majoritatea posturilor TV ofer acelea i tipuri de programe 62,1% dintre profesori. 6 Vizionarea ndelungat a emisiunilor TV este pierdere de timp - 46,6% dintre profesori. 7 Multe emisiuni TV prezint modele de succes n societate 41,1% dintre profesori. 8 Consumul de mass-media, chiar ndelungat este lipsit de efecte d untoare 14, 5% dintre profesori.

Prin compara ie cu profesorii, care au o atitudine mai critic fa de spectacolul mediatic (viznd violen a din mass-media, dependen a de mass-media) elevii apreciaz mai mult efectele

13 4

socializante (viznd informarea prin mass-media, pr ezentarea unor modele de succes n massmedia.

Ct de interesat sunte i de emisiunile, articolele din mass-media care relateaz evenimente senza ionale. (QP-18) Interesat Oarecum interesat Neinteresat 19,6% 58,2% 19,1%

Se constat c aproximativ 60% dintre profesori afirm c sunt oarecum interesa i de senza ionalul prezentat n mass- media i numai aproximativ 20% dintre profesori afirm c nu sunt interesa i de senza ionalul prezentat n mass-media. Acest interes rel ativ ar putea fi explicat prin nevoia de securitate (afectiv) sau / i prin nevoia de evaziune din realitatea (crud , dur) a vie ii. O asemenea situa ie a profesorilor ar putea fi interpretat ca fiind de relativ vulnerabilitate i mai pu in de rezisten la influen ele mass-media. Rezisten a fa de influen ele mass-media este considerat, teoretic, ca fiind o condi ie sine qua non a reu itei efortului de emancipare sociocultural , inclusiv n i prin educa ia formal i informal. Cercetarea confirm, indirect, rezultatele altor cercetri din Romnia (prezentate n lucrare), potrivit crora, la nivelul TV din Romnia domin modelul primar al televiziunii senza ionale i consumeriste, n care violen a (verbal , fizic, psihologic) are o pondere important. Efectele influen ei mass-media sunt mai mari cnd prestigiul sursei este mai mare i mesajele sunt n acord cu opiniile preexistente ale receptorului. Temele cu posibilit i de influen are sunt, n ordine: opiniile fr r dcini adnci n personalitatea tn rului; subiecte noi, despre zone ndeprtate, care nu se pot verifica; convingerile religioase, na ionale, sunt cel mai greu de influen at (G. Cucu, 2000). Cile / etapele producerii efectelor de influen are sunt considerate: confirmarea acceptarea influen elor n speran a unor c tiguri maxime i unor eforturi / riscuri minime (exemple jocuri cu c tiguri i riscuri); identificarea adaptarea unui comportament deoarece este asociat cu o autodefinire satisfctoare (exemple filme sexy sau cu agresivitate); internalizare, maxima persuadare adoptarea pozi iei comunicantului deoarece este considerat util n rezolvarea unor probleme de via (exemple publicitatea). 4.2.7.1. Influen a mass-media asupra tineretului Mass-media are pentru educa ia tineretului: (QP-28)

influen mai ales pozitiv influen mai ales negativ influen neglijabil NR

28,5% 53,1% 12,1% 6,3%

13 5

Influenta mass-media asupra educatiei tineretului


NR 6,3% neglijabila 12,1% poziti va 28,5%

negativa 53,1%

Se constat c mai mult de dintre profesori opineaz c mass-media are o influen mai ales negativ privind educa ia tineretului.

Indicatorii medii au fost calcula i prin asocierea unor punctaje care s exprime scala. De regul, unei scale de tipul mult pu in - deloc i s-a asociat punctajul 2-1-0. Introducerea noului set de indicatori permite: facilitarea compara iilor la nivelul factorilor de influen ; constituirea indicatorilor de ancorare, care s realizeze legtura ntre chestionarul elevului i cel al profesorului, sau, cu alte cuvinte, care s constituie indicatori de mediu educa ional. n tabele, ace ti indicatori medii ale variabilelor de rspuns se regsesc i se recunosc sub forma unor numere zecimale.
Arie curricular Matematic- tiin e Limb. comunicare

Socio-umane
Ed. Tehnologic

Instr. Pract.
Ed. Voca ional

Studii

Vrsta

Vechimea

Sex Mediu Total

Postuniversitar Universitar Alte Sub 25 ani 26-30 ani 3 1 40 ani 4 1 - 50 ani peste 50 ani 1 - 2 ani 3 5 ani 6 10 ani 1 1 15 ani 1 6 20 ani 2 1 25 ani 2 6 30 qni peste 30 ani Masculin Feminin Urban Rural

0,78 0,79 0,51 0,66 1,23 1,08 0,75 0,72 1,14 0,75 0,68 0,55 0,84 0,86 0,41 0,81 0,68 0,57 0,74 0,80 0,78 0,90 0,77 0,73 0,76 0,42 0,74

13 6

Ce emisiuni, programe TV au o influen pozitiv asupra tinerilor (exemplifica i) (QP-29) La acest item s-au putut da mai multe exemple de programe, emisiuni TV.
(a) Categorii de emisiuni Emisiuni cultural- tiin ifice (Discovery, Animal Planet, National Geographic) Emisiuni sportive File artistice, piese de teatru Talk-show-uri despre actualit i (social-politice) Concursurile de cultur general Dezbateri pentru tineri (teme de educa ie, s ntate, religie) Folclor, muzic Emisiuni de nv mnt (limbi str ine, TIC, inclusiv Romnia de Mine) (b) Formate de emisiuni Teleenciclopedia Parte de carte Profesioni tii Cronica Crcota ilor Garantat 100% Realitatea medical Corect 291 39 30 30 26 23 16 10 52 14 12 10 6 5 2 70,3% 9,4% 7,2% 7,2% 6,3% 5,6% 3,9% 2,4% 12,6% 3,4% 2,9% 2,4% 1,4% 1,2% 0,5%

Se constat c profesorii consider categoria emisiunilor, programelor cultural tiin ifice (exemplificate mai ales cu cele oferite de Discovery, Animal Planet, National Geographic i TV Cultural) ca avnd cea mai mare influen pozitiv asupra tinerilor. Profesorii consider Teleenciclopedia ca formatul de emisiune ce poate avea cea mai mare influen pozitiv asupra tinerilor. Emisiunile de nv mnt sunt considerate cu cea mai slab influen pozitiv, probabil pentru c practic nu se regsesc n oferta mass-media.

Ce emisiuni, programe TV au o influen nociv asupra tinerilor (exemplifica i) (QP-30)


(a) Categorii de emisiuni care con in Agresivitate, violen Erotism, porno Emisiuni divertisment Talk-show-uri politice Manele Telenovele Reclame (b) Formate de emisiuni Big Brother Ciao Darwin Vacan a Mare Gheorghe tirile de la ora 17. 00 Monica

134 30 23 11 10 7 5

32,4% 7,2% 5,6% 2,7% 2,4% 1,7% 1,2%

212 133 108 49 48 15

51,2% 32,1% 26,1% 11,8% 11,6% 3,6%

La ace ti itemi s-au putut da mai multe exemple, programe de emisiuni TV. 137

Se constat c profesorii consider categoria emisiunilor / programelor ce prezint agresivitate, violen , ca avnd cea mai mare influen nociv asupra tinerilor. Profesorii consider Big Brother, Ciao Darwin i Vacan a Mare ca formate de emisiuni cu cea mai mare influen nociv asupra tinerilor.
Rspunsurile profesorilor la acest indicator / item coreleaz cu rspunsurile lor i ale elevilor la indicatorul / itemul privind nevoia, plcerea de a viziona emisiuni de divertisment.

Evalund r spunsurile profesorilor la itemii care privesc programe, emisiuni TV cu influen pozitiv i / sau nociv asupra tinerilor se poate aprecia c apare o tendin de exprimare a spiritului critic la adresa emisiunilor posturilor romne ti de TV. Profesorii sesizeaz, se pare, c efectele influen ei ambivalente a mass-media apar ca rezultat al socializrii prin stereotipii (reprezentri, imagini care induc conformism) sau prin atribuire (identificarea ideilor cu persoane i evenimente genernd solidarit i mai mult cu interese emo ionale dect cu valori i principii). Difuzarea de mesaje pn la satura ie poate impune idei care produc influen a dorit. Posturile TV i mass-media din Romnia ar trebui s nu mai ignore cercetrile sociologice care infirm ideea c divertismentul ar reduce nevoia de informare sau c emisiunile culturale pretind un public special, elitar, restrns. Desigu r, crearea, producerea unor bunuri culturale noi, de calitate, este mai dificil. Dac posturile TV i mass-media din Romnia nu sunt capabile nc s produc bunuri culturale noi, de calitate, inclusiv de educa ie divertisment, ar trebui cel pu in ca, n loc s importe produse ale industriilor culturale occidentale cu efecte nocive (inclusiv filme cu violen i sexualitate) s cumpere bunuri culturale de calitate cum sunt ce le realizate de posturile TV men ionate la itemul 29 (Discovery, Animal Planet, National Geographic), care sunt mult gustate de publicul din Romnia . 4.2.7.2. Schimbri n comportamentul elevilor i factorii care le influen eaz

n ultimii ani, a i observat schimbri semnificative n comportamentul i atitudinea elevilor fa de coal (nv tur, disciplin, rela ii cu profesorii etc. )?

(QP-48)
Se constat un procent mare, 85% dintre profesori care afirm c au observat schimbri semnificative, mai ales negative, n comportamentul i atitudinile elevilor fa de coal. Dintre ace ti profesori : 52% au observat lipsa motiva iei elevilor de a nv a; 43,4% au observat indisciplin, lipsa de respect a elevilor fa de profesori; 12,9% au observat lipsa unui sistem de valori, lipsa respectului fa de valori; 7,2% au observat dezinteresul elevilor fa de cultur, de educa ie. Pu ini profesori au observat i unele schimb ri pozitive la elevi: dorin a de reu it personal; dorin a de autonomie, ini iativ.

13 8

Care sunt, n opinia dumneavoastr, principalii factori care genereaz schimbrile observate? (QP-49)
Mass-media n scopul profitului prezint senza ionalul, modele de reu it fr munc i fr educa ie
Srcie Disfunc ii socio-familiale p rin ii Criza moral, nerecunoa terea, subestimarea valorilor a pregtirii culturale,

134 116 111 75 53 50

38,5% 33,3% 31,9% 21,6% 15,2% 14,4%

profesionale
Lipsa de perspectiv i de motiva ie a tinerilor Scderea autorit ii colii i a profesorilor

Incompeten a, iresponsabilitatea elitelor politice care ge


educativ
Influen a grupurilor de vrst (anturaj, g ti) Deschiderea ctre democra ie

stioneaz cultura

Tehnologii de Informare i Comunicare

23 12 5 2

6,6% 3,4% 1,4% 0,6%

Profesorii au avut posibilitatea s precizeze un numr nelimitat de factori. Se constat c profesorii consider principalii factori care genereaz schimbrile n comportamentul elevilor, n ordinea urmtoare: Mass- media care n scopul profitului prez int senza ionalul, modele de reu it fr munc i fr educa ie 38%; S rcia 33,3%; Disfunc ii socio familiale, p rin ii

32%; Criza moral , nerecunoa terea, subestimarea valorilor, a preg tirii culturale i profesionale 21,6%; Lipsa de perspectiv i de motiva ie a tinerilor 15,2%; Sc derea autorit ii colii i a profesorilor 14,4%; Incompeten a, iresponsabilitatea elitelor politice care gestioneaz cultura i educa ia 6,6%; Grupurile de vrst 3,4%; Deschiderea spre democra ie 1,4%; tehnologiile de informare i comunicate 0,6%. Mass media apare astfel, n opiniile profesorilor ca factorul cel mai important n generarea schimbrilor observate n comportamentul elevilor. Efecte ale influen ei mass-media n coal se considera a fi (P. Moeglin, 2003): agravarea incoeren ei activit ii educative i de formare (ntre diferite niveluri ale educa iei i form rii, ntre coal i familie, ntre coal i locul de formare profesional, ntre coal i mass-media) deoarece criteriile utilit ii i eficacit ii pedagogice sunt devalorizate; transformarea educa iei i form rii ntr-o variabil instrumental, cu obiectivul unic rentabilitatea economic ; apari ia unor concep ii reduc ioniste privind educa ia (exemple: formule autodidacte simpliste care confund procedeele distractiv-educative cu principiile unei adevrate metode pedagogice); rspndirea iluziei c ntreaga mediere n procesul educativ ar putea fi realizat de media i c elevul nu ar mai avea nevoie de profesor pentru a accede la cunoa tere i cultur ; neglijarea faptului c realizarea autonomiei elevului sensul educa iei, presupune medierea nu numai de c tre media ci i mai ales de ctre profesor, devenit formatormediator. Trebuie de zvluit i dep it paradoxul autonomiei elevului n condi iile influen rii de ctre mass-media a educa iei: elevul trebuie s devin autonom, dar nu poate fi de la nceput autonom ci doar n urma unui proces de mediere de ctre educator. Dac profesorii nu pot mplini a teptrile tradi ionale legitime ale educa iei medierile elevului cu societatea i cultura (media), atunci cum pot profesorii oferi elevilor mai mult siguran n spa iul medierilor necesar pentru pstrarea identit ii, dezvoltarea autonomiei i creativit ii? 13 9

%"!"2" Ma

-media i c*im+rile 0n 'rac(icile educa ionale colare

4.2.8.1. Modificri ale practicii educa ionale la profesori Modificri aduse de TV i calculatorul personal n con inutul i practicile educa iei colare

innd cont de faptul c TV i calculatorul personal tind s devin principala surs de informare i comunicare, se poate afirma c asistm la modificri n con inutul i practicile educa iei colare: (QP-31)
Da Nu Nu tiu NR 89,6% 4,6% 4,3% 1,5%

Se constat un procentaj foarte ridicat, de aproximativ 90% al profesorilor care afirm c TV i calculatorul personal aduc modificri n con inutul i practicile colare. Folosirea mass-media n predarea, explicarea unor probleme Apela i la mass-media n predarea, explicarea unor probleme? (QP-32)

deseori uneori niciodat NR

14,5% 75,6% 8,2% 1,7%

Pentru evaluarea influen elor pe factori, s-a calculat indicele mediu, rezultnd:
Profesori
Arie curricular Matematic- tiin e

Limb. comunicare

Socio-umane
Ed. Tehnologic

Instr. Pract.
Ed. Voca ional

Studii

Vrsta

Vechimea

Postuniversitar Universitar Alte Sub 25 ani 26-30 ani 3 1 40 ani 4 1 - 50 ani peste 50 ani 1 - 2 ani 3 5 ani 6 10 ani

Ind. medii 0,99 1,06 1,14 1,07 1,07 1,38 1,08 1,06 1,13 1,17 1,07 0,95 1,10 1,13 1,00 1,10 0,96

1 1 15 ani 1 6 20 ani 2 1 25 ani 2 6 30 qni peste 30 ani

0,91 1,07 1,19 1,15 1,13

140

Sex Mediu Total

Masculin Feminin Urban Rural

1,07 1,06 1,06 1,15 1,06

Se constat c dintre profesori folosesc (doar) uneori mass-med ia n predarea, explicarea unor probleme. 15% dintre profesori declar c folosesc deseori mass-media n predare. Restul afirm c niciodat sau nu rspund. Indicele mediu al variantelor de r spuns, (de 1,06 pentru total e antion profesori) este semnificativ mai sczut fa de punctajul maxim posibil de 2,00. Se poate evalua c mass-media nu este nc des folosit n predarea, explicarea unor probleme de c tre profesori.

Sistemul educa iei i formrii s-a deschis spre produsele culturale (media) oferite de industriile culturale. Comparativ cu produsele culturale (media) standard, de serie, pentru divertisment, cu costuri relativ mai mici i profituri economice mari, produsele culturale pentru educa ie presupun mai mult creativitate i diversitate pentru a satisface nevoi de educa ie foarte diferite, avnd astfel costuri mai mari, ce nu pot fi puse pe seama familiilor sau a autorit ilor. Sunt necesare politici noi pentru produsele culturale oferite educa iei, punndu-se att problema standardizrii (pentru eficien economic) ct i problema personalizrii (pentru eficacitate pedagogic). O solu ie ar putea fi o pedagogizare a produselor cultur ale, de divertisment educative (P. Moeglin, 2003). Sensul eforturilor educa iei (formale, non-formale, informale) este emanciparea i opozi ia la orice form de conformism, imita ie, indiferen pentru rezisten fa de orice fel de dependen (inclusiv fa de mass-media). n acest sens, profesorii trebuie s evite stereotipurile, s dezvolte imagina ia. Numai ntr-un climat de siguran afectiv se poate dezvolta un etos emancipator. Opiniile privind rolul profesorului, n contextul utiliz rii mass-media pentru educa ie, sunt diferite (P. Moeglin, 2003): unii consider c rolul profesorului se reduce la motivarea elevilor, organizarea activit ii, asisten a elevilor; al ii, relev c rolul profesorului cre te n sensul c el devine i formator mediator. Riscul absen ei sau nepreg tirii profesorului ca formator i mediator este ca eficientizarea educa iei i form rii s se decid cu pre ul deformrii proceselor de nv are. O pedagogie media critic impune roluri i func ii noi pentru intelectuali, inclusiv pentru profesori ca re trebuie renegociate i recunoscute (D. Kellner, 2001).
Pe o scal 1 - acord total, 2 - nici acord, nici dezacord, 3 - dezacord, profesorii au fost solicita i s exprime opinia despre:

Ce crede i c nva elevii din mass-media? (QP-43)


1 2 3 NR

1) s n eleag oamenii

care au idei diferite


2) s se solidarizeze, s

37,0% 31,2%

51,9% 48,1%

8,5% 17,6%

2,7% 3,1%

coopereze
3) s contribuie la

rezolvarea problemelor din comunitate

32,4%

46,1%

18,4%

3,1%

141

4) s ac ioneze pentru

protejarea minorilor
5) s fie loiali rii 6) s i aleag profesia 7) s se organizeze, s

41,3% 26,1% 31,9% 24,9% 36,2% 54,3% 25,1% 34,1%

38,6% 44,4% 48,6% 55,1% 43,7% 35,0% 44,9% 51,2%

16,7% 25,6% 17,1% 15,7% 17,1% 7,5% 26,8% 11,1%

3,4% 3,9% 2,4% 4,3% 2,9% 3,1% 3,1% 3,6%

ac ioneze autonom
8) s caute solu ii la

probleme
9) s comunice cu al ii 10) s fie cinsti i,

one ti
11) s ia ini iative i

decizii 12) altceva. . . . . . . . . . ................... .....

6,3%

5,1%

2,2%

86,5%

Profesorii consider c elevii nva din mass-media urmtoarele: s comunice cu al ii 54,3% dintre profesori; s ac ioneze pentru protejarea minorilor 41,3% dintre p rofesori; s n eleag oamenii care au idei diferite 37,0% dintre profe sori; s caute solu ii la probleme 36,2% dintre profesori; s ia ini iative i decizii 34,1% dintre profesori; s contribuie la rezolvarea problemelor din comunitate 32,4% dintr e profesori; s i aleag profesia 31,9 % dintre profesori; s se solidarizeze, s coopereze 31,2% dintre profesori; s fie loiali rii 26,1% dintre profesori s fie cinsti i, one ti 25,1 % dintre profesori; s se organizeze, s ac ioneze autonom 24,9% dintre profesori.

V rugm s men iona i dac discuta i cu elevii aspecte controversate care apar n mass-media. (QP-35) Da Nu NR 65,2% 32,9% 1,9%

Se constat c dou treimi dintre profesori afirm c discut cu elevii aspecte controversate care apar n mass-media. Rolul socializator al mass-media cre te. Ea prezint tinerilor anumite fapte particulare ca i cum ar fi valori generale, i nva ci spre succes, putere i le ofer modele corespunztoare. Opiniile privind folosirea de ctre elevi a mass-media n scop educativ sunt diferite (P. Moeglin, 2003): unii consider c elevii nva mai bine din mass-media deoarece aceasta ofer suport concret no iunilor abstracte, treze te imagina ia, curiozitatea; al ii relev c mai mult dect n nv area tradi ional exist riscurile unei pasivit i mai mari a elevilor, ale unei evad ri din real n spectacular sau virtual. Utilizarea n scop educativ a noilor media presupune o ra ionalizare a rela iilor de comunicare pedagogic dintre profesori i elevi (P. Moeglin, 2003): n aminte (naintea rela ionrii cu elevul) n sensul unei combinatorii pedagogice a multimedia, realizat de profesor, devenit i formator - mediator; n aval (n cadrul rela iei cu elevul) n sensul pregtirii elevului self service . Elevul, ca utilizator de mass-media, trebuie nu doar s comunice cu al ii, ci s devin autonom, s gestioneze serviciul, s foloseasc resursele conform nevoilor sale, s142

i asume responsabilitatea utilizrii media, precum i s analizeze critic, s interpreteze informa iile i mesajele controversate din mass-media n sensul solidarizrii pentru emancipare. Importan a acordat n coal pregtirii elevilor pentru receptarea i interpretarea mesajelor mass-media

V rugm s preciza i ce importan se acord n coal pregtirii elevilor pentru receptarea i interpretarea mesajelor mass-media: (QP-38)
Importan mare
Importan sczut Nici o importan

NR importan mare; 1p- importan sczut.


Arie curricular

15,9% 76,6% 6,3% 1,2%


Ind. medii 1,10 1,05 1,10 1,13 1,25 1,00 1,05 1,09 1,40 0,92 1,03 1,09 1,17 1,12 0,92 1,16 0,91 1,09 1,23 1,26 1,09 1,15 1,10 1,10 1,08 1,33 1,10

S-a calculat indicele mediu al opiniilor profesorilor, utilizndu-se urm torul punctaj: 2p-

Matematic- tiin e

Limb. comunicare

Socio-umane
Ed. Tehnologic

Instr. Pract.
Ed. Voca ional

Studii

Vrsta

Vechimea

Sex Mediu Total

Postuniversitar Universitar Alte Sub 25 ani 26-30 ani 3 1 40 ani 4 1 - 50 ani peste 50 ani 1 - 2 ani 3 5 ani 6 10 ani 1 1 15 ani 1 6 20 ani 2 1 25 ani 2 6 30 qni peste 30 ani Masculin Feminin Urban Rural

Se constat c peste trei sferturi dintre profesori afirm c n coal se acord o importan sczut pregtirii elevilor pentru receptarea i interpretarea mesajelor mass-media. Aceast tendin concord cu tendin a exprimat de profesori la itemul precedent, de a nu folosi dect uneori mass-media n predarea, explicarea unor probleme.

143

Crede i c trebuie realizat n coal o pregtire a elevilor pentru educa ia prin mass-media? (QP-39) Da Nu Nu tiu NR 61,4% 7,5% 29,0% 2,2%

Se constat c peste 60% dintre profesori afirm c trebuie realizat n coal o pregtire a elevilor pentru i prin mass-media.
Peste 60% dintre profesori propun diferite modalit i de a face elevilor o pregtire pentru i prin mass-media. Profesorii au putut s fac un numr nelimitat de propuneri. Propunerile fcute de profesori vizeaz, n ordine: folosirea mass-media ca surs de informare la diverse materii 19,3% dintre profesori; introducerea unei discipline de nv mnt, n curriculumul la dispozi ia

colii, pentru asemenea pregtire 16,5% dintre profesori; folosirea mass-media n activit ile de dirigen ie 16,1% dintre profesori; folosirea mass-media n consilierea elevilor 7,5% dintre profesori; colaborarea colii cu mass-media (pentru emisiuni despre coal pentru elevi) 6,7% dintre profesori.
Propunerile profesorilor pot fi interpretate ca o preocupare pentru dep irea situa iei actuale de neglijare a pregtirii elevilor privind evitarea dependen ei de mass-media i a manipul rii de ctre massmedia, pentru emancipare socio-cultural a tinerilor i adul ilor.

Elevul i profesorul trebuie s construiasc mpreun sensul educa iei. Medierea rmne mai ales n cadrul educa iei colare o problem de sens, care presupune o r dcin socio afectiv a siguran ei, ncrederii pentru dep irea anxiet ii spre creativitate. Aceast problem fundamental se pune n contextul unor aspecte sociale, economice, politce, culturale. Dezvoltarea idealului emancipator care d sens rezisten ei la dependen a fa de massmedia prin cunoa terea aspectelor socio-economice i politice ale industriei culturii media i ale domina iei prin mass-media, precum i prin cunoa terea aspectelor psihologice, sociale, culturale privind asigurarea securit ii afective, a identit ii, autonomiei i creativit ii subiectului ofer o premis educa iei informale prin mass-media, n parteneriat cu institu iile educa iei formale ( colare) i non-formale, n perspectiva educa iei permanente. Disciplina Competen n mass-media propus n curriculum (ca op ional, la dispozi ia colii, n anii de liceu) cu accent n program i n manual pe aspectele epistemologice i semiologice ale comunicrii media i ale comunicrii educa ionale nu poate rezolva singur problema valorificrii poten ialului educa ional al mass-media n i prin educa ia colar . Miza este de a face elevul utilizator de mass-media capabil de autoformare i chiar co-produc tor al serviciilor i produselor, mesajelor mass-media ca actor socia l care particip la diagnosticarea propriilor nevoi, la formularea obiectivelor i definirea propriunui parcurs. Riscul este ca elevul, dac este izolat de profesor, formator mediator s fie expus unei influen e dominatoare de ctre mass-media i s- i piard autonomia. Autonomia elevului i medierea de ctre profesor a rela iei elevului cu mass-media nu sunt contradictorii, ci se presupun ntr-un proces n care elevul i realizeaz proiectul su de educa ie i formare. 144

Ce ar trebui s fac coala n fa a sfidrilor reprezentate de mass-media

Ce crede i c ar trebui s fac coala n fa a sfidrilor reprezentate de massmedia? (QP-46)


Se constat 87,7 % dintre profesori exprim acord total pentru ca coala s invite speciali ti n mass-media la dezbateri cu elevii i profesorii; 80% dintre profesori exprim acord total pentru ca coala s ini ieze elevii n educa ia mass-media; 78,5 % dintre profesori exprim acord total pentru ca coala s analizeze cu prin ii comportamentul elevilor n calitate de consumatori massmedia; 28,7% dintre profesori exprim acord total pentru ca coala s constituie grupuri de persoane pentru reglementri clare i stricte privind mass-media; Numai 8,5% dintre profesori exprim acord total pentru ca coala s lase lucrurile s mearg de la sine considernd c se acord prea mult importan influen ei mass-media. Aceast ultim tendin poate constitui un motiv de optimism pedagogic pentru ini ierea elevilor pentru mass-media, pentru formarea discern mntului i a atitudinii critice fa de massmedia, pentru o participare a profesorilor la emanciparea social cultural a tinerilor i adul ilor, inclusiv prin evitarea dependen ei de mass-media; pentru valorificarea poten ialului educa ional informal al mass-media, mpreun cu educa ia formal din perspectiva educa iei permanente. Propuneri ale profesorilor viznd o bun educa ie pentru i prin mass-media

Ce propuneri pute i face pentru a se realiza o bun educa ie prin i pentru massmedia? (QP-50)
Mass-media s educe (moral, intelectual, estetic. . . )
Reglementri autoreglante pentru mass-media Mass-media s promoveze modele, exemple pozitive Mass-media s in seama de particularit ile tinerilor, elevilor Mass-media s reflecte corect realitatea (fr influen e, partizanat politic . . . ) Pregtirea n coli pentru i prin mass-media (la dirigen ie) Pregtirea prin ilor pentru i prin mass-media Pregtirea jurnali tilor (general, cultural, pedagogic, etic) Pregtirea cadrelor didactice pentru i prin mass-media

106 68 31 29 26 92 16 16 13 98 6 6

30,5% 19,5% 8,9% 8,3% 7,5% 26,4% 4,6% 4,6% 3,7% 28,2% 1,7% 1,7%

Politici, strategii (economice, sociale, culturale finan are . . . )


Schimbarea mentalit ilor sociale Nu mai poate face nimic (greu s se mai fac ceva)

Propunerile fcute de profesori pentru a se realiza o bun educa ie prin i pentru massmedia pot fi grupate, astfel, n ordine: 1 Mass-media s ndeplineasc o func ie educa ional (moral, intelectual, artistic). 2 Elaborarea de politici, strategii social cultural e (inclusiv de finan are a culturii i educa iei, a programelor culturale prin mass-media). 3 Pregtirea n coli a elevilor prin i pentru mass-media. 4 Reglementri i auto - reglementri mai stricte pentru mass-media. 5 Mass media s promoveze modele, exemple pozitive de reu it n via . 145

Mass media s in seama de particularit ile tinerilor, elevilor. 1 Mass media s reflecte corect realitatea fr implicare a politicului. 2 Acordarea unei aten ii sporit pregtirii prin ilor pentru i prin mass-media. 3 mai bun pregtire a jurnali tilor (cultur general, profesionalism i etic profesional). 4 Pregtirea cadrelor didactice pentru i prin mass-media. Se constat c pregtirea cadrelor didactice pentru i prin mass-media apare ultima n aceast list de propuneri, n ordinea frecven ei exprim rii ei. Structura propunerilor fcute de profesori pentru realizarea unei bune educa ii prin i pentru mass-media creeaz imaginea unei anumite declinri a responsabilit ii cadrelor didactice pentru realizarea unor pun i de leg tur ntre educa ia formal colar i educa ia informal, pentru mass-media, pentru realizarea unor parteneriate ntre coal familie mass-media n perspectiva educa iei permanente a tinerilor i adul ilor. Pentru valorificarea poten ialului educa ional informal al mass-media se impune preg tirea profesorilor privind cunoa terea poten ialului socializant al mass-media i a func iilor mass-media, precum i pentru participarea n parteneriat la eforturile de emancipare socio- cultural a tinerilor i adul ilor. Corelnd r spunsurile profesorilor la QP 46 i QP 50 se poate desprinde o anumit tendin de a propune politici i strategii de parteneriat cu mass-media i familia pentru valorificarea poten ialului educa ional al mass-media, dar i o anumit tendin de nesiguran , nepregtire pentru acest parteneriat necesar. Concluzii privind opiniile profesorilor Studiul Educa ia informal i mass-media prima cercetare socio-pedagogic pe un e antion reprezentativ de elevi i profesori de liceu, din Romnia, pe aceast tem, din cte cunoa tem a ncercat s dep easc perspectiva tradi ional de analiz asupra mass-media, care are anumite limite (D. Pop, 2001): ignor structurile sociale moderne n conceperea rolului massmedia, acordnd aten ia primordial individului ca unitate fundamental de analiz; men ine o deosebire artificial i nefondat ntre informare i reprezentare, prin desprinderea informa iei de contextul social, ntemeind gre it criteriul de judecare a func ion rii, a rolului informa ional al mass-media pe bog ia discursului mediatic i numrul mijloacelor de comunicare; men ine o separare nentemeiat a culturii i comunicrii, ignornd faptul c o cultur postmodern nu mai poate fi dect comunica ional ; suprasolicit ra ionalitatea discursului public, ignornd faptul c divertismentul mediatic devine un mijloc prin care oamenii se implic la nivel intuitiv i expresiv n dialogul public cu privire la direc iile n care merge societatea; nu distinge ntre dreptul legal la liber exprimare i libertatea ptrunderii n mass-media pentru liber exprimare, a indivizilor, grupurilor datorit unor motive economice sau politice. Dialogul public ar trebui s cuprind procesele complexe ale vie ii sociale i s duc la revalidarea sau revizuirea atitudinilor sociale care formeaz rela iile sociale. Func ionarea unui sistem mediatic democratic presupune anumite cerin e (D. Pop, 2001): s permit cet enilor si exprime, s- i apere public propriile interese; s sus in solidarit ile sectoriale si s sprijine func ionarea organismelor necesare pentru o reprezentare eficient a intereselor colective; s 146

men in o supraveghere atent a guvernrii i a centrelor de putere; s ofere o surs de protec ie i s redreseze interesele marginale i slabe; s creeze condi iile unui real acord sau compromis societal bazat mai degrab pe o rezolvare comun i deschis a tuturor diferen elor dect pe un compromis for at, impus prin dominare. Trebuie dat un nou impuls serviciilor TV i din massmedia, ca un sistem deschis de dialog, pentru a revigora tradi ia societ ii civile de a ac iona din proprie ini iativ. n acest context se pune i problema ptrunderii i exprimrii libere n mass-media a educatorilor, profesorilor pentru a revalida sau revizui atitudinile sociale, inclusiv fa de educa ie i mass-media, n sensul emancipator al valorific rii poten ialului socializator al mass-media, din perspectiva educa iei permanente. Dar sunt oare preg ti i profesorii pentru o asemenea implicare i participare la dialog public? Oferirea unor solu ii ameliorative pentru valorificarea poten ialului educa ional al massmedia, prin parteneriat cu coala principala institu ie cu misiune educativ presupune realizarea unei evaluri, a unei imagini structurate privind impactul mass-media asupra elevilor i asupra colii. O ipotez a cercetrii, confirmat, a fost aceea c ntre cuno tin ele i modelele normativ-valorice furnizate de coal i cele interiorizate prin consumul mediatic exist diferen e semnificative, ce pot fi exprimate, mai ales, prin raporturi de tip disjunctiv (conflictual) sau de tipul paralelismului. Recunoa terea de ctre profesori a acestor diferen e i tensiuni - precum i a mecanismelor de func ionare i de dominare ale mass-media n context social, a condi iilor psihico-sociologice ale subiectului consumator de cultur media, i apoi, a aspectelor tehnice i semiologice ale comunicrii media i educa ionale reprezint o condi ie a reu itei eforturilor de valorificare a poten ialului socializator al mass-media n educa ia colar . Practic, valorificarea n coal a poten ialului informa ional, socializator, de divertisment educa ional al mass-media presupune, mai nti, o condi ie necesar, privind cunoa terea de ctre profesori a multiplelor i complexelor aspecte ale func ionrii mass-media: aspectele sociale, economice, politice privind rolul, influen a, modelarea i manipularea, precum i rezisten a fa de domina ia mass-media; aspectele psihosociologice privind motiva iile i aspira iile, asigurarea securit ii afective, identit ii i creativit ii elevului consumator de mass-media; apoi, aspectele tehnice i semiologice ale comunicrii media i educa ionale, privind emi torul canalul - receptorul, semnul semnalul semnifica ia sensul, codarea i decodarea. Condi ia suficient ar putea fi recunoa terea, acceptarea, implicarea profesorului ca mediator ntre elev i societate, cultur (media) ntemeiat pe ncredere, optimism pedagogic, etos emancipator prin parteneriat cu familiile i massmedia. Oare cunosc i recunosc profesorii asemenea aspecte complexe ale valorific rii massmedia n procesul educa iei? Rezultatele cercetrii conform doar par ial aceast ipotez. Principalele constatri i concluzii par iale privind opiniile profesorilor despre educa ia informal i mass-media apar astfel: 1 cu privire la consumul mass-media de c tre profesori : dintre profesori, de i a teapt de la mass-media un serviciu de informare a publicului, constat c mesajele din mass-media au, n principal, o logic a profitului comercial. Profesorii constat c, dintre tipurile de mass-media cel mai frecvent apar elemente cu grad ridicat de nocivitate n emisiunile TV; ei propun msuri de interzicere a unor asemenea emisiuni nocive (cum ar fi Big Brother). 147

Cu privire la motiva iile folosirii mass-media de ctre elevi : opiniile profesorilor i ale elevilor privind motiva iile folosirii diferitelor tipuri de mass-media de ctre elevi nu coreleaz profesorii nu cunosc motivele folosirii mass-med ia de ctre elevi; dintre profesori afirm c ndrum deseori elevii s urmreasc anumite emisiuni radio sau TV, iar 45% dintre profesori afirm c ndrum uneori elevii s urmreasc anumite emisiuni radio sau TV ceea ce relev c profesorii nu obi nuiesc s acorde aten ie ndrumrii elevilor n privin a utilizrii mass-media. 1 n ceea ce prive te comunicarea media i comunicarea educa ional : aproape jumtate dintre profesori afirm c exist probleme dezbtute n mass-media, despre care nu se poate vorbi n coal cu elevii; ordinea temelor men ionate de profesori difer de aceea men ionat de elevi; profesorii afirm c nu se pot discuta probleme politice i probleme sexuale, dar sunt discutabile probleme privind divertismentul, timpul liber; elevii afirm c nu se discut suficient probleme ale divertismentului, timpului liber i c nu i preocup discutarea problemelor politice. Opiniile profesorilor i ale elevilor privind problemele dezb tute n mass-media i care nu se pot discuta n coal cu elevii, nu coreleaz. Apare o anumit problem de comunicare i de siguran pe care elevii o resimt i nu o pot rezolva n mediul educa ional colar, fiind expu i riscului unei dependen e / manipulri de mass-media. 2 Despre valorile culturii colare i despre valorile culturii media: doar 5,8% dintre profesori consider c ele sunt n concordan . Ordinea de importan acordat valorilor de ctre profesori (pe primele ranguri adev r, cinste, responsabilitate, apoi dreptate, libertate, munc i pe ultimele ranguri bani, pl cere, putere) difer mult de ordinea de importan pe care cred profesorii c o acord elevii i mass-media; n opinia profesorilor, ordinea de importan acordat valorilor de ctre elevi i mass-media este asemntoare (pe primele ranguri bani, putere, apoi libertate, pl cere i pe ultimele ranguri cinstea i responsabilitatea). 3 60% dintre profesori consider criza moral ca fiind datorat cel mai mult mass-mediei, care este i o
cauz a rupturii dintre genera ii, mai ales n privin a concep iilor despre sexualitate, moral , mod de reu it n via .

4 Despre efectele influen ei mass-media asupra tinerilor, elevilor : 53% dintre profesori consider aceast influen mai ales negativ i numai 28% dintre ei consider aceast influen mai ales pozitiv. Majoritatea relativ a profesorilor (38%) consider massmedia, dintre mai mul i factori posibili, ca principalul factor care genereaz schimbrile mai ales negative observate n comportamentul elevilor: pierderea motiva iei pentru nv are, educa ie; indisciplina, lipsa de respect fa de profesori i de coal; lipsa unui sistem de valori i a respectului fa de valori.
Privind raportul dintre realitatea simbolic i realitatea propriu-zis din spectacolul mediatic, 80% dintre profesori consider c multe emisiuni Radio TV provoac violen , trivialitate, iar 78% dintre profesori consider c jocurile electronice pot crea dependen , pot rupe de realitate trimi nd spre fic ional, virtual; numai 14% dintre profesori afirm c un consum ndelungat de mass-media este lipsit de efecte duntoare. Emisiunile cu cea mai mare influen negativ sunt considerate filmele care prezint violen i sexualitate, iar ca formate de 148

emisiuni Big Brother, Ciao Darwin, Vacan a Mare. Emisiunile cu cea mai mare influen pozitiv sunt considerate cele oferite de canalele TV Discovery, Animal Planet, National Geographic, iar ca formate de emisiuni Teleencicl opedia, Parte de Carte, Profesioni tii. 1 Schimbri n practicile educa ionale colare produse de mass-media sunt afirmate de 90% dintre profesori, dar, doar 14% dintre profesori afirm c folosesc deseori mass-media n predarea i n explicarea unor probleme. Profesorii consider c elevii nva din massmedia, mai ales s comunice cu al ii i, cel mai pu in, s fie cinsti i i ac ioneze autonom ceea ce relev riscurile unei dependen e a tinerilor de c tre mass-media. Un sfert dintre profesori afirm c importan a acordat n coal pregtirii elevilor pentru receptarea i interpretarea mesajelor mass-media este sczut; dou treimi dintre profesori afirm c trebuie realizat n coal o pregtire a elevilor pentru mass-media, prin folosirea massmedia ca surs de informare la diferite materii, dezbateri la dirigen ie, i chiar introducerea unei discipline de nv mnt pentru aceast pregtire (n curriculumul la dispozi ia colii). 2 Propunerile profesorilor privind ameliorarea valorificrii poten ialului educa ional al mass-media vizeaz parteneriatul cu mass-media i familia, pregtirea elevilor i prin ilor pentru mass-media, dar, cel mai pu in, o preg tire a profesorilor pentru i prin mass-media ceea ce poate fi interpretat ca o asumare limitat a rolului de mediator al profesorului ntre elevi i societate, cultur (media). * * * Asemenea constatri conduc spre concluzia c profesorii nu au i nu urmresc formarea unei competen e n mass-media (cerut i de programa i manualul disciplinei propus pentru curriculumul la dispozi ia colii) i cu att mai pu in nu au o pedagogie media. Dac o competen n mass-media vizeaz mai ales aspectele epistemologice, semiologice i tehnice ale comunic rii media (emi tor canal receptor, semn semnal semnifica ie sens, codare decodare) o pedagogie media vizeaz, pe lng aspectele men ionate, cunoa terea aspectelor multiple i complexe ale rolului i func ionrii mass-media: aspectele social-economice i politice ale domina iei / rezisten ei ; aspectele psihosociologice fundamentale ale securit ii afective, identit ii i creativit ii subiectului consumator de massmedia n diferite contexte sociale; mai mult dect att un etos emancipator al profesorului i al culturii colare. Pedagogia media se ntemeiaz pe studii culturale i sociale contextuale i critice, deoarece cultura media nu uzeaz de reprezentri inocente, ci folose te vehicule eficiente ntr-o abunden de bunuri i servicii culturale. Numai realizarea i cunoa terea unor asemenea studii permite recunoa terea polarit ilor domina ie / rezisten i n elegerea rolului mass-media n societate. Nu se poate realiza o pedagogie media fr o asemenea ntemeiere teoretic, contextual i critic (D. Kellner, 2002). Nu putem invoca la nesfr it a a zisa rezisten a publicului (de la sine), ct vreme producerea formelor dominante de putere social de ctre mass-media este o observa ie evident. Cultura de mas genereaz prin metode seductoare, prin infantilizare i manipulare, efecte perverse care erodeaz rezisten a publicului. Pedagogia media se impune pentru ntrirea rezisten ei publicului, mai ales tn r, la domina ia de c tre mass-media, printr-o percepere conceptual a mesajelor mass-media, a sensului dimensiunilor ei 149

culturale, sociale, economice, politice; o teorie critic a societ ii (D. Kellner, 2001), adic un discurs emancipator, cu participarea tuturor celor interesa i de emancipare, dintre care profesorii i elevilor nu pot lipsi. Trecerea la o practic pedagogic a consumului cultural de media este ns problematic, deoarece presupune o de colarizare a serviciului educativ i o pedagogizare a industriilor culturale (P. Moeglin, 2003) prin utilizarea produselor industriilor culturale media coala capt mai mult responsabilitate, dar pierde controlul exclusiv asupra producerii sensului educativ, pare chiar a pierde din legitimitatea ei tradi ional. Miza, misiunea fundamental a educa iei este emanciparea subiectului ; finalit ile legitime ale educa iei sunt tradi ional legate de progresul cunoa terii, progresul cultural i social. Miza mass-media pare a fi alienarea subiectului prin iluzia autonomiei a emanciprii; iar alienarea este un obstacol al socializrii i educa iei. Media educative sunt chemate s joace un rol esen ial, de leg tur ntre industriile culturale (media) i procesul educa iei, al form rii (ini iale i continue) n perspectiva educa iei permanente. Rolul profesorului de mediator ntre elevi, societate, cunoa tere, cultur (media) devine mai complex, iar motiva iile elevilor pentru educa ie i formare trebuie nt rite mai mult dect n nv mntul tradi ional, pentru a se evita evadarea elevilor n afa ra realit ii n fic ional i virtual. Controlul social i reglementrile juridice sunt general recunoscute, att pentru ntreprinderile private (inclusiv industriile culturale media), ct i mai ales pentru serviciile publice (de educa ie i de cultur media) atunci cnd interesul general este n joc. Protejarea siguran ei afective, identit ii, autonomiei i creativit ii/expresivit ii tn rului i adultului, precum i a valorilor i standardelor morale sunt de interes general pentru emanciparea uman i dezvoltarea social. Pentru politicile culturale i educa ionale este recomandabil elaborarea i aplicarea unei strategii care s vizeze, ntre obiective: 1 cunoa terea larg, prin mass-media i institu iile educa ionale, de c tre profesori, elevi i prin i, a reglementrilor na ionale i interna ionale privind difuzarea produselor i programelor mass-media, n special a programelor TV. Profesorii, elevii i prin ii ar trebui s cunoasc, ntre altele, reglementrile prevzute n documentele: Conven ia European privind Televiziunea Transfrontier, din 1989, ratificat de Romnia prin Legea 56/2003; Directive Televiziunea fr Frontiere, a C. E. din 1997; Carta Verde a Comisiei Europene privind protec ia minorilor i a demnit ii umane n serviciile audiovizuale. De asemenea, ar trebui larg cunoscute deciziile Consiliului Na ional al Audiovizualului: 248/1 iulie 2004 privind protec ia demnit ii umane i a dreptului la propria imagine; 249/ 1 iulie 2004 privind protec ia copiilor n cadrul serviciilor de programe; 254/ 5 iulie 2004 privind publicitatea, sponsorizarea i teleshopping-ul; 2 cunoa terea rapoartelor, studiilor privind influen a mass-media n special asupra copiilor i tinerilor. Pe aceast baz, profesorii, elevii i prin ii pot mai bine urmri, supraveghea, dezbate i interpreta oferta de programe i influen a mass-media n scopul asigurrii siguran ei afective, identit ii, autonomiei, creativit ii i al solidarizrii publicului tn r i adult;

15 0

negocierea, n parteneriat de ctre coal, familie cu institu iile mediatice i institu iile de reglementare pentru aplicarea reglementrilor existente sau introducerea unor reglementri noi care s vizeze cre terea rezisten ei la domina ie prin mass-media, n sensul emanciprii tinerilor i adul ilor, prin cultur i educa ie. n pachetul de negociere, trebuie incluse produse ale culturii media, inclusiv de divertisment cu utilizare n sens educa ional care s fie accesibile familiilor i colilor; n locul importurilor de filme cu mesaj de violen i sexualitate se pot cumpra programe i emisiuni culturale autentice (cum ar fi emisiuni de tiin , protec ia mediului, diferite civiliza ii i culturi, art produse de canalele TV consacrate); desigur, cel mai bine ar fi s se decid realizarea unor produse autohtone de cultur media cu finalitate educativ.

%"#" Re$ul(a(e 'ri)ind 'rinii


n cadrul cercetrii care vizeaz impactul mass-media asupra tinerilor adolescen i, este i o dimensiune care vizeaz percep ia i opinia prin ilor fa de influen a acestui fenomen asupra tinerilor. Familia este un important suport al educa iei informale. De aceea, cnd vorbim despre tn rul adolescent nu putem face abstrac ie de cteva aspecte importante: vrsta i caracteristicile specifice ale vrstei, mediul social general i cel colar, precum i mediul familial. Studiind n particular influen a mass-media asupra tinerilor, precum i nivelul calitativ i cantitativ al consumului de mass-media, ne d m seama de importan a obi nuin elor din familie, a nivelului cultural al prin ilor i a mediului socio-emo ional n care tn rul s-a nscut, a crescut i s-a format. Influen a familiei, prin obi nuin ele, reperele valorice, disponibilitatea sa afectiv , asupra copilului este foarte mare, iar adolescentul depinde de mediul afectiv n care a fost crescut. Reamintim c, n contextul prezentei cercetri, e antionul de prin i a fost elaborat printro selec ie cvasialeatoare a subiec ilor, ca o derivat a constituirii e antionului de baz (al elevilor). Din punct de vedere metodologic, dup constituirea e antionului de unit i colare s-a procedat la selec ia subiec ilor pentru fiecare din cele trei e antioane. Asem ntor selectrii profesorilor, e antionarea prin ilor nu a fost legat strict de elevii e antiona i, ci doar de popula ia colar int, alctuit din prin i ai elevilor de liceu sau din nv mntul profesional. Cu cte 5-6 subiec i selecta i din fiecare clas , pentru cele 63 unit i de nv mnt a fost selectat un e antion cuprinznd 367 de subiec i, dintre care 326 (88,8%) prin i ai elevilor func ionnd n unit i din mediul urban i 41 (11,2%) din mediul rural. 79,3% sunt femei i 20,7% b rba i. Majoritatea prin ilor apar in grupei de vrst de 36-45 de ani. Opiniile prin ilor au creat o imagine de ansamblu asupra ofertei educa ionale din familie facut copiilor lor adolescen i, asupra obiceiurilor de consum de mass-media i asupra investirilor simbolice fa de mass-media. n proiectarea chestionarului au fost inclu i itemi care s eviden ieze eventualii factori care i pun amprenta asupra educa iei copilului pentru consumul mass-media, att fact ori personali, ct i factori de natur familial. Principalele caracteristici ale e antionului de p rin i, din perspectiva factorilor de influen au fost: 151

Vrsta subiec ilor (QF-3)

Grupa de vrst : sub 35 ani 36-45 ani 46-50 ani peste 50 ani NR

1,9 % 5,2% 11,7%

Grupa de vrst

sub 35 ani 36-45 ani 46-50 ani 23,7% peste 50 ani NR 57,5%

N iv el ul d e st u di i ( Q F 4)

u rban fa n de cel rural aproape la gimnaziu n toate i nivelurile: v dac la sc. e nivelul profesonall gimnazului mprocentele a difer i foarte pu c in la liceu r celelalte e avansul n s favoarea st. (post)univ. c urbanului u este t evident. NR a Nu doar l nivelul s universitar t este greu Total u accesibil n d rural, ci i i acela

S a c o n

i liceeal i l profesional o. r Profesia n subiec ilor

s t a t a t

m(QF 5) e d i u Ocupa ia l subiec ilor u

( Q F 6)

m u n c

n intelectual t e i func a ionre ti. r n schimb,

a pr of es ie , se p o at e c o ns ta ta d o m in a nt a

i t o r i l o r , d a r i o r e p r e z e

e ranii i profesiile i liberale au mdoar cteva p procente. o Exist o r mare t coresponde a n ntre n profesie i t ocupa ie, pregtirea corespunde a n mare parte cu p realitatea r practicii o ocupa f ionale e fapt care ar s putea da i seama de i starea de l sntate a o societ ii. r

profesie muncitor func ionar

ocupa ie 1 ran 2 muncitor 3 func ionar

% 0,5% 26,2% 18,8%

152

profesie Militar intelectual NR ocupa ie 4 militar 5 intelectual 6 artist 7 patron, director 8 omer, pensionar, casnica NR

% 2,2% 27,5% 8,4% % 1,6% 21,0% 0,5% 4,4% 23,2% 3,8%

N u m r ul de co pi i n fa m ili e ( Q F 7)

u re msur de m obi nuin ele ul din familie, de de nivelul m cultural al as sprin ilor i de m mediul socioed emo ional n ia care tn rul s-a nscut, a alit crescut i s-a ate format. Obi a i nuin ele din can familie tita creeaz o tea structur co particular i nsu d mu personalitate

lui fiecrei familii Nr. de copii de n parte, iar un copilma copiii familiei doi copii ss- percep aceste trei copii me obi nuin e ca peste 3 copii dia pe reguli ale NR de structurii pin interne ale 4.3 d mediului .1. n asigurator. Co ma Astfel, aceste ns

ob i nu in e aj un g s fi e pr el ua te i pe rp et ua te pe nt ru ca lit at ea lo r de a of er i se nti m en tul de si gu ra

n .

i co Accesul nsu la mass-media mu a fost abordat l n chestionarul de prin ilor din ma dou ss- perspective: me prima dia referitoare la se acces ca ns resurs / cri dotare n e locuin , cea n de a doua cad referitoare la rul organizarea n ace familie a sto consumului de r mass-media. obi Primul aspect nui a fost n e investigat i n i chestionarul est elevului, prin e ntrebri spe referitoare la cifi dotarea cu c cul echipamente a ei turi locuin TV, i (radio, fie computer), cr prin ei investigarea fa asupra frecven mil ei de achizi ii ionare a presei n scrise (ziare i par reviste), te. interesul pentru carte

4.3.1.1. Accesul la massmedia

fi nd in ve sti ga t di n pe rs pe cti va c r ii ef ec tiv cit ite , ac ea

sta de la prieteni put sau alte n biblioteci. d Itemii pro referitori la ven dotarea sau i achizi ionarea nu de mijloace nea mass-media n p familie se ra refer la o a t estimare din numrului de din bib volume liot locuin , la eca frecven a de fa achizi ionare a i mil ziarelor iei, revistelor, la ci i prezen a i n din situarea m locuin a pru televizorului i mu la dotarea cu turi computer personal, 153

conectat sau nu la Internet. Accesul i consumul de radio i televiziune sunt abordate nuan at, prin ntrebri specifice privind calitatea i efectele pe care le produc. Interesul de carte i presa scris Interesul pentru carte al familiei a fost evaluat prin estimarea numrului de volume din cas, prin itemul: Ave i cr i n cas: (QF 8)

sub 20 20 - 100 100 500 peste 1000 NR Medie

- 500 - 1000

Nr. mediu de volume 10 60 300 750 1500

Frecven e 38 122 116 48 33 10

% 10,4% 33,2% 31,6% 13,1% 9,0% 2,7% 359

n ce prive te nzestrarea cu carte a bibliotecii din locuin , se impune urmtoarea observa ie. Estimarea cerut s-a referit la grupe mari ca numr de volume. n scopul unei estimri generale, a fost utilizat un indicator mediu, determinat ca medie ponderat a numrului mediu de volume pe grup ponderat cu frecven a corespunztoare a rspunsurilor. Pentru prima grup aproximarea a fost situat la jumtatea grupei 0-20, iar pentru ultima s-a respectat legitatea gruprii care ar fi fost 1000-2000. Estimarea general la nivel de e antion a fost de o dotare medie cu 359 volume.

Numr mediu de volume din bibiotec,


n func ie de mediu i de nivelul educa ional al familiei 800 600 400 200 0 urban rural gimnaziu sc.prof. liceu st .univers. 632

390 85 97 136

299

Majoritatea popula iei testate (64,8%) are n cas un numr de cr i ntre 20 i 500. Doar 10,4% dintre cei testa i nu au o bibliotec, majoritatea are o bibliotec medie i o bibliotec mare de peste 500 de cr i revine unui procent de 22,1%. De asemenea, se poate vedea c bibliotecile de peste 500 de cr i se afl exclusiv n mediul urban. Numrul de cr i cre te propor ional cu nivelul de studii.
Obi nuin a prin ilor de a citi, de a studia, de a folosi cartea ca mijloc de informare determin aceea i obi nuin la copiii lor. Dimpotriv, prin ii care nu citesc vor ti s devalorizeze i s descurajeze n felurite moduri (chiar i printr-o ndemnare for at ctre carte)

15 4

aceast activitate la copii. De aceea, una din cauzele faptului c tinerii citesc foarte pu in trebuie cutat i la nivelul familiei. Spre deosebire de investigarea interesului familiei pentru presa scris abordat n chestionarul elevului nu numai din perspectiva frecven ei de achizi ionare a ziarelor i revistelor, dar i din men ionarea titlurilor / categoriilor preferate, n ce prive te p rin ii s-a optat doar pentru informa ii referitoare la frecven a de cumprare a presei n familie, prin itemii:

Cumpra i ziare i reviste ? (QF 11)

Pentru cei care cumpr ziare sau reviste, s se men ioneze frecven a de cumprare: (QF 12; QE-9) Ca rspuns general, 90% dintre subiec i au afirmat c sunt cumprtori de pres scris, n timp ce 8% nu sunt interesa i de aceasta. Ca frecven de achizi ionare, s-au nregistrat urm toarele rspunsuri, utiliznd i de aceast dat indicatorul mediu, calculat ca medie ponderat ntre punctajul atribuit itemului respectiv i frecven a de rspuns.
Rspuns prin i Rspuns elevi

Zilnic
Sptmnal

Punctaj 4 3 2 1 0 2,75

Nr. rspunsuri

106 159 48 39 29

% 28,9% 43,3% 9,3% 10,6% 7,9% 100%

% 24,5% 37,6% 9,2% 19,0% 5,2%

Lunar Rar Nu Medie

Comparnd r spunsurile oferite de elevi cu cele ale p rin ilor, se constat similitudini ale rspunsurilor n ce prive te interesul pentru achizi ionarea presei scrise, dar diferen e n ce prive te frecven a declarat de cumprare (2,75 conform profesorilor i 2,1 conform elevilor), diferen e rezultate fie dintr-o supraevaluare realizat de ctre prin i, fie din subevaluarea sau necunoa terea elevilor a acestui aspect.
Pe factori de mediu socio-educa ional, structura rspunsurilor oferite de prin i a fost urmtoarea:
spt 45,4% 26,8%
Niciodat

Mediu

Studii

Urban Rural Gimnazi u sc. prof. Liceu st. univ. Total

Total 326 41 38 55 164 110 367

zilnic 31,0% 12,2% 10,5% 25,5% 29,9% 35,5% 28,9%

lunar 8,3% 17,1% 15,8% 9,1% 9,8% 6,4% 9,3%

rar 10,4% 12,2% 10,5% 20,0% 11,0% 5,5% 10,6%

Medie
23,41 10,464 9,351 18,952 22,876 26,483 21,962

4,9% 31,7% 36,8% 12,7% 3,0% 2,7% 7,9%

26,3% 32,7% 46,3% 50,0% 43,3%

15

Presa scris

Medie elevi 20,18 13,71 13,62 18,60 27,75 19,71

Medie prin i

Mediu Studii

urban rural sc. gen/prf liceu st. universitare Total

23,41 10,46 9,35 18,95 22,88 26,48

Rezultatele cerectrii confirm ipoteza potrivit creia mediul socio-educa ional influen eaz interesul pentru presa scris, dar nu trebuie uitat faptul c i costurile implicate ar putea influen a acest comportament. n cazul presei scrise se constat un interes cu pondere similar calculatorului i cr ilor: n rural i la niveluri de studii sczute se cite te mai pu in dect n urban i la niveluri de studii crescute. Aceasta ns face loc pentru ca tinerii s consume reviste special adresate vrstei lor. Nivelul socio-cultural al familiei depinde foarte mult de zon (rural urban) i de nivelul de studii al prin ilor. Or, consumul de carte, computer i pres scris este direct propor ional cu nivelul de studii i este mai mic n rural. Obi nuin ele generale ale tn rului sunt create de familie, multe din acestea fiind preluate ca atare i de aceea nivelul s u de aspira ii depinde de nivelul socio-cultural al familiei din care provine. n func ie de aceste aspecte se poate constata o diferen iere a egalit ii de ans educa ional a tinerilor adolescen i, diferen iere dat de mediul de provenien , nivelul cultural i social al prin ilor, precum i nivelul de aspira ii al acestora. Dotarea locuin ei cu echipamente de informare i comunicare Itemul formulat se refer la prezen a n locuin a unui computer, celelalte mijloace decurgnd din itemii specializa i. Ave i acas computer: (QF 9; QE-8)

Ponderea familiilor dotate cu calculator

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% urban rural gimnaz iu profes. lice u univ ers.

Din cercetare a rezultat c aproape dou treimi dintre familii (60%) sunt posesoare de computer personal, 26% de innd i conexiune la Internet. La nivelul e antionului de elevi, ponderea posesorilor de computere personale a fost de 50%, deci inferioar celei rezultate din investigarea prin ilor. Sunt mai mul i posesori de calculator n mediul urban (66% conform p rin ilor i 52% conform elevilor) dect n mediul rural (19,5 % conform prin ilor i 24% 156

conform elevilor) i numrul posesorilor de calculator cre te propor ional cu nivelul de studii, ajungnd ca cei cu studii universitare s aib calculator ntr-un procent de 88,1%. Diferen ele n structura rspunsurilor oferite de elevi i cele oferite de prin i se pot datora diferen elor de structur a popula iilor pe medii: ponderea prin ilor investiga i n unit ile din rural fiind de 12%, n timp ce a elevilor de numai 7%. Acest fapt arat c apare o diferen de start educa ional ntre copiii din mediul rural fa de cei din mediul urban precum i ntre copiii ce provin din familii cu nivel sc zut de studii fa de cei cu familii cu nivel crescut de studii. Apelul copiilor din rural i din familii cu nivel sc zut de studii, la cr i i la computer ca mijloc de informare, delectare, lucru nu se poate realiza n aceea i msur cu a celor din urban i din familii cu nivel ridicat de studii. Pe baza ntrebrii: Unde este (sunt) a ezat(e) televizorul (televizoarele)? (QF 13)

s-a putut evalua nu numai accesul la consumul acestui mjloc de informare, dar i num rul de televizoare n familie. Numrul de televizoare arat att starea material a familiei (mai multe televizoare apar n general n familii mai bogate) ct i nivelul dependen ei de televizor al familiei respective. De asemeni numrul televizoarelor poate arta i for a investirii simbolice pe care o are acest aparat. Dac el este cminul ce reune te membrii familiei i creeaz o ambian afectiv, atunci televizorul va fi unul singur, dar a ezat ntr-un loc central al casei. Mai multe televizoare pot s apar i acolo unde membrii familiei au n general probleme de comunicare i unde simt nevoia izolrii de ceilal i.
Numr de

televizoare niciunul unu


dou

trei sau mai multe

2 168 136 61

0,5% 45,7% 37,0% 16,6%

4.3.1.2. Preferin e pentru utilizarea televizorului Prin itemul 13 se afl att num rul televizoarelor ntr-o cas ct i pozi ia acestor. Locul n care sunt a ezate televizoarele arat semnifica ia cu care acesta este investit n familie, rolul s u (de coeziune, separare...) precum i preferin ele de consum.
n sufragerie
n dormitorul prin ilor n camera tn rului n buctrie

n alte camere

279 149 132 49 14

75,8% 40,5% 35,9% 13,3% 3,8%

Preferin ele de consum au fost investigate prin ntrebarea: Cnd func ioneaz televizorul? (QF 14)

157

mereu cnd este cineva acas cnd sunt emisiuni interesante Seara alte situa ii NR

184 116 60 2 5

50,1% 31,6% 16,3% 0,5% 1,4%

Dac televizorul func ioneaz mereu, acesta este investit ca fundal sonor, iar starea de dependen de televizor n acea familie e foarte mare. i tn rul poate prezenta simptomele adic iei de televizor pe care le mo tene te din familia sa. Acolo unde televizorul func ioneaz cnd sunt emisiuni interesante nseamn c acesta este considerat ca surs de informare. Iar dac televizorul func ioneaz seara, el pare a avea rolul de liant afectiv al familiei reunite dup o zi de munc. 4.3.1.3. Preferin e pentru petrecerea timpului liber Problema timpului liber a fost abordat att n chestionarul p rin ilor ct i n cel al elevilor. Din punct de vedere formal, n cazul elevilor s-a urm rit att quantumul de timp r mas n afara activit ilor colare, ct i natura activit ilor ctre care se ndreapt timpul liber, dintr-o list prezentat, ca i timpul alocat. n ce prive te prin ii, acestora li s-a cerut o ordonarea unor activit i prezentate, dup preferin a pentru timpul liber. ntrebarea adresat prin ilor a fost urmtoarea: Care sunt activit ile preferate pentru timpul liber ? ordonate dup preferin (QF 20)

Activit i prin i

Locul atribuit activit ii de ctre prin i

Loc 6 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,3% mediu 4,51 4,23 3,30 3,15 2,15 4,51

Vizionare TV
Lectura unei cr i

1 45,0% 38,4% 13,4% 15,5% 3,3% 45,0%

2 17,2% 19,3% 22,9% 13,6% 6,8% 17,2%

3 13,1% 15,5% 17,7% 16,1% 13,1% 13,1%

4 10,4% 7,4% 13,6% 22,3% 14,4% 10,4%

5 5,7% 5,7% 11,7% 10,9% 32,4% 5,7%

Lectura presei Plimbare Vizionare spectacole Altele

ntrebarea adresat elevilor:

Ct din timpul t u liber este rezervat zilnic urmtoarelor activit i? (QE -14)

rezultnd urm toarea structur, exprimat n minute, alocat unor activit i de sine stttoare (i/ audi ia radio nu a fost cuprins, fiind o activitate posibil de desf urat simultan cu alte activit i, ii/ cumularea rspunsurilor referitoare la utilizarea calculatorului i men ionarea timpului maxim, navigarea pe Internet sau practicarea jocurilor electronice neputndu-se desf ura simultan)

158

Activit i elevi Vizionare TV ntlnire cu prietenii Lectura unei cr i Navigare pe Internet / jocuri electronice Lectura presei

Medie (min) 101 99 53 33 22

n ce prive te prin ii, se constat c pentru aceast ntrebare ponderea cea mai mare o are uitatul la televizor (45%) dup care urmeaz cititul cr ii (38,4%).
Televizorul ca activitate puternic preferat nu face prea mari diferen e (doar de cteva procente) n ceea ce prive te mediul, sexul i vrsta, dar, n privin a studiilor, aceasta scade odat cu cre terea nivelului de studii. De citit se pare c se cite te mai mult n urban dect n rural, mai mult de c tre femei dect de b rba i, mai mult peste 50 de ani (41,9%) i ntre 36-45 (38,9%) i mai mult odat cu cre terea nivelului de studii.
Presa este citit mai mult n rural, mai mult de ctre brba i, de ctre cei cu vrste ntre 46-50 de ani i mai mult de ctre cei cu coal profesional ca nivel de studii.

Mersul la spectacole este o activitate cu procente foarte mici, pu in mai crescute pentru urban, pentru vrsta de sub 35 de ani i pentru cei cu coal profesional i liceu. Se plimb mai mult cei din urban (16,9%) fa de rural (4,9%) este de altfel, o activitate pentru un spa iu impropriu de locuire cum sunt blocurile din marile aglomerri urbane. Prefer aceast activitate mai mult brba ii, cei ntre 36-50 de ani i cei cu liceul. Din compararea activit ilor principale desf urate n timpul liber, vizionarea TV ocup primul loc att n preferin ele elevilor ct i n cele ale p rin ilor. Lectura unei cr i se situeaz la foarte mic distan de locul ocupat de televiziune, n ce prive te prin ii, dar i se aloc doar jumtate din timp fa de vizionarea TV, de ctre elevi. 4.3.2. Comunicarea .n familie Comunicarea n familie are mai multe niveluri de profunzime (de la comunicarea superficial la nivelul bunelor maniere din societate pn la comunicarea profund a afectelor i sentimentelor), are mai multe planuri (intelectual, afectiv, social...), are o anumit fundamentare afectiv (poate fi deschis, evitant, tensionat...) i se petrece ntre mai mul i membri care au ntre ei rela ii specifice (de pild femeia n familie poate fi so ie, mam, sor, nor, soacr etc. n func ie de rolul su i de rela ia cu cel cu care interac ioneaz comunicarea va fi aspectat specific). Televizorul este un bun prilej pentru a observa starea, nivelul i planurile i fundamentarea afectiv a comunicrii n familie.

15 9

Bifa i n dreptul fiecrei afirma ii gradul de acord: (QF -15 A-D)

(1- acord ; 2- dezacord ; 3-nici acord, nici dezacord)


Afirma ie
Seara, ne strngem n jurul televizorului i discutm. (B) TV-ul e un prilej de bucurie n familie pentru c ne plac

1 42,0 % 34,1 %

2 29,2 % 28,3 %

3 21,3% 28,3 %

NR 7,6%

acelea i emisiuni. (C) Seara, fiecare membru al familiei e absorbit de emisiunile de la televizor i nu mai este atent la ceilal i. (A)
TV-ul e prilej de lupt pentru telecomand (fiecare vrea s se

9,3%

22,1 %

41,1% 42,8 %

26,7 %

10,1 % 16,3 %

uite pe alt canal) (D)

21,8%

19,1%

Televizorul ca obiect presupus neutru afectiv poate suporta proiec ia climatului de comunicare din familie. Astfel n familiile n care comunicarea este foarte bun televizorul este i el privit ca loc de ntlnire pentru discu ie i ca prilej de manifestare a bucuriei de a fi mpreun (76,1%). Acest procent este sus inut i de nivelul mare de dezacord (83,9%) pentru ntrebrile care arat starea de refuz al comunicrii (41,1%) sau existen e tensiunilor (42,8%). Acolo unde membrii familiei au ncetat s mai comunice, fiecare se nchide n sine i n rela ia sa cu televizorul (22,1%). Iar acolo unde sunt conflicte, televizorul este un bun prilej pentru ca acestea s se manifeste (21. 8%). 4.3.3. 3alori. ,emnificaia tele(i&orului pentru familie Bifa i n dreptul fiecrei afirma ii gradul de acord: (QF -15)

Acela i item de mai sus, dar cu variantele sale deschise, a permis nuan area semnifica iei pe care televizorul o are n familie.
Televizorul este pentru familia mea mijloc de informare, documentare
mijloc de relaxare, delectare, divertisment, plcere, bucurie,

Televizorul este pentru mine 208 158 13 15 23 5 4 8 56,5% 42,9% 3,5% 4,1% 6,3% 1,4% 1,1% 2,1%

244 142 14 7 20 5 5 13

66,3% 38,6% 3,8% 1,9% 5,4% 1,4% 1,4% 3,5%

hobby
f. important, dependen

ceva inutil ceva util, necesar


ceva ru, dezinformare un ru necesar, fundal sonor

Altele

Prin aceast ntrebare se dorea gsirea reprezentrii simbolice cu care este investit televizorul. Rspunsurile ns, n majoritate au fost canalizate ctre exprimarea nevoilor con tiente pe care le satisface mass-media. Astfel, r spunsurile majoritare amintesc dou dintre

importantele func ii opera ionale ale mass-media: informarea i relaxarea. Aceasta arat c nevoile afective pe care televizorul le satisface sunt pu in con tientizate, ceea ce poate face din 160

televizor un excelent mijloc de manipulare, dispun nd de o deschidere afectiv necon tientizat i total receptiv la mesaje subliminale. Punctul de vedere al prin ilor poate fi comparat cu opinia elevilor n ce prive te evaluarea utilit ii televiziunii, cu att mai mult cu ct p rin ii evalueaz nu numai propria opinie, dar i pe cea a familiei. n acest sens, conform unei selec ii de itemi referitori la consumul TV, cuprin i n itemului QE-33 din chestionarul elevilor, majoritatea rspunsurilor graviteaz n jurul aprecierii favorabile a rolului TV. O treime dintre elevi i exprim acordul c vizionarea TV este o pierdere de timp, dar i dintre ace ti elevi se nscriu n rndul celor care ofer opinii favorabile la itemii C sau E.
Acor d
Pentru a fi un om informat, la curent cu nout ile, este util s
urmre ti emisiunile radio i TV i s cite ti ziarele. (C)

Neutr u

Dezacor d

Medie

76,4 %

14,6%

7,5%

1,699

Multe emisiuni TV le arat tinerilor care sunt comportamentele de


succes n societate (cum s se mbrace, cum s se poarte, cum s vorbeasc etc. ). (E)

66,8 % 36,2 %

19,4% 32,9 %

12,9%

1,543

Vizionarea ndelungat a emisiunilor TV este o pierdere de

timp. (A) Consumul de mass-media, chiar ndelungat, este lipsit de efecte


duntoare. (H)

30,5%

1,057

31,2 %

35,4 %

31,7%

0,995

4.3.4. 2pinii 4.3.4.1. Opinia prin ilor referitor la corectitudinea mass-media Evaluarea percep iei asupra modului n care mass-media reflect realitatea a fost solicitat fiecrei categorii de subiec i investiga i, rspunsurile regsindu-se n ntrebarea:

Ce prere ave i depre felul n care este reflectat realitatea prin diferite medii de comunicare: (QF 23; QE 41; QP-20)
Opiniile prin ilor se nscriu n urm toarele limite, cea mai mare ncredere fiind conferit mesajului radio. Dac ne focalizm asupra opiniei radicale deformeaz , doar unu din ase subiec i are aceast prere, n timp ce, referitor la presa scris, aproape jumtate. Mijlocul de deformeaz o reflect Nu Nu folosesc acest mijloc comunicare realitatea corect tiu de comunicare Televiziunea 33,0% 43,3% 19,1% 1,1% Radio 15,8% 51,0% 22,3% 4,9% Presa scris 47,4% 25,1% 19,9% 1,4% Ca poten ial factor de influen , de formator de opinie, opinia exprimat de prin i pare a fi indus i copiilor, opinia negativ fiind exprimat n aceea i pondere, dar privitor la mesajul televizat p rerea este cu mult mai bun.
Deformeaz realitatea. . Reflect realitatea

Televiziunea Radio
Presa scris

34,6% 17,0% 47,3%

56,5% 41,5% 32,6%

161

Se observ c de o ncredere mai mare n popula ia majoritar testat se bucur radioul. ncrederea n televiziune scade u or odat cu scderea nivelului de studii i este mai mare n urban dect n rural. ncrederea n pres scade odat cu cre terea nivelului de studii i are o pondere similar n rural i urban.

4.3.4.2. Opinia prin ilor referitoare la factorii de influen asupra tinerilor

n ce msur sunt influen a i pozitiv tinerii de prin i, coal, cr i, prieteni, calculator, televizor, ziare, vedete (QF-16)

n ce msur sunt influen a i negativ tinerii de coal, cr i, prieteni, calculator, televizor, ziare, vedete (QF-17)
Cei doi itemi au solicitat o ierarhizare de c tre prin i a poten ialilor factori de influen , prezenta i n list, de la influen a cea mai puternic , pn la influen a cea mai slab . Pornind de cele dou scale de evaluare: - pentru influen a pozitiv, se ierarhizeaz 8 factori, ordona i de la cea mai puternic influen (locul 1) la cea mai pu in important (locul 8) ; - pentru influen a negativ, se ierarhizeaz 7 factori, ordona i de la cea mai puternic influen negativ (locul 1) la cea cu influen a cea mai slab (locul 7) ;

Opiniile prin ilor s-au ierarhizat astfel:


Loc acordat, n func ie de intensitatea influen ei pozitive Influen e pozitive 1 Prin i coal 74,1 % 20,7 % 6,5 % 7,6 % 5,7 % 3,5 % 9,5 % 3,0 % 2 3 4 5 6 7 8

Factori sociali

9,5% 49,3%

4,4% 11,7%

1,6% 3,5%

2,5% 2,5%

1,1% 2,2%

0,5% 2,2%

2,5% 1,1%

prieteni Cr i TV

12,8%

19,3%

13,1%

12,0%

7,9%

10,6%

5,4%

Factori de meda

6,8% 6,3%

30,5% 6,3%

14,2% 18,0%

8,7% 22,3 %

8,7% 16,6%

7,9% 8,4%

3,8% 3,5% 20,2 % 5,2% 36,0 %

Ziare calculator

1,4% 3,5%

2,5% 11,4%

9,3% 18,5%

8,4% 17,7%

16,9% 12,5%

20,2% 9,3%

Vedete

3,8%

4,6%

3,0%

8,2%

9,0%

16,3%

Influen e negative Facto ri social i Factori de meda coal prieteni Cr i TV Ziare calculator Vedete

Loc acordat, n func ie de intensitatea influen ei negative 1 7,9% 25,3% 3,8% 17,2% 7,6% 7,9% 32,2% 2 3,8% 13,9% 3,8% 18,3% 12,3% 10,6% 17,7% 3 2,5% 14,4% 7,1% 17,2% 19,1% 11,4% 12,3% 4 2,7% 14,7% 6,8% 14,2% 18,0% 18,0% 6,8% 5 5,2% 12,3% 13,6% 8,7% 15,8% 20,2% 6,3% 6 11,4% 9,8% 33,5% 6,5% 5,7% 11,7% 3,3% 7 52,3 % 1,9% 16,9% 3,8% 5,7% 4,9% 9,0%

162

Din punct de vedere metodologic, deoarece compararea unor structuri cu un numr mare de variante pe scala de evaluare (n cazul de fa 7-8) apare ca dificil, s-a procedat la introducerea indicatorului mediu definind o inten sitate medie a percep iei - calculat pentru fiecare item ca medie ponderat a unui punctaj atribuit pozi iei pe scal i numrul corespunztor de rspunsuri. n ce prive te atribuirea punctajului s-au acordat: 1 pentru scala pozitiv (QF-16) au fost atribuite: 8p pentru locul 1 (ce a mai puternic influen ), 7p pentru locul 2 ... 1p pentru locul 8 (inf luen a cea mai slab ); 2 pentru scala negativ (QF-17) au fost atribuite: -7p pentru locul 1 (ce a mai puternic influen negativ), -6p pentru locul 2 ... -1p pentru locul 7 (i nfluen a cea mai slab influen negativ), prin ilor absen i din list - atribuindu-li-se 0p. Cele dou ntrebri fiind proiectate n oglind (cu excep ia prin ilor, to i ceilal i itemi fiind cuprin i n lista de evaluare), prin modul de evaluare pe baza indicatorului mediu, s-a ob inut urmtoarea distribu ie a rspunsurilor:
Intensitatea de percep ie a influen ei factorului pozitiv negativ 7,11 0 6,21 -1,92 4,43 -2,37 4,22 -4,5 3,95 -3,37 3,77 -4,15 2,44 -3,59 2,22 -4,54
Intensitatea influen elor:
negative pozitive

prin i coal cr i prieteni calculator TV ziare vedete

prin i coal c r i prieteni calculator TV ziare vedete

n ce prive te opiniile prin ilor, se impun urmtoarele observa ii: 1 Men ionm faptul c, de i s-a solicitat o ierarhizare a unor factori dintr-o list prezentat, prin atribuirea de locuri ordonate, au fost nregistra i att subiec i care au oferit locuri unui numr mai restrns de itemi (omi nd cu totul unii itemi din list ), ct i subiec i care au oferit acela i loc pentru doi sau mai mul i itemi, probabil din dificultatea de a ierarhiza n anumite situa ii. 2 Ca itemi n oglind, de regul, fiecruia i s-a atribuit cte un loc pe fiecare din cele dou scale. Au aprut, ns i situa ii n care un subiect a conferit unui item un acela i loc pe scara 163

de ierarhizare att ca influen pozitiv, ct i ca influen negativ (de exemplu, referitor la itemul vedete, acela i printe i-a conferit att cea mai puternic influen pozitiv, ct i cea mai puternic influen negativ), fapt se poate datora modului de definire generic a categoriei de ierarhizare, n fiecare item regsindu-se, n opinia responden ilor, att elemente cu conota ie perceput pozitiv, ct i elemente cu conota ie perceput negativ de ctre subiec i. 1 Referindu-ne la grupul factorilor sociali, desigur c familia i coala sunt percepute, cu deosebire, ca principali factori cu influen pozitiv. Exist i opinii care situeaz coala pe primele locuri de influen negativ. n ce prive te prietenii, rolul lor a fost distribuit cvasi-egal pe scala de evaluare, n grupul de prieteni existnd att persoane cu influen pozitiv, ct i persoane cu influen negativ. 2 Referindu-ne la influen a media, cartea este perceput pozitiv n cea mai mare msur. Televiziunea i calculatorul sunt distribuite aproape simetric pe scala de percepere a influen ei. Dintre mijloacele media, presa scris a ntrunit n majoritate voturi negative, iar vedetele mediatizate pe diferitele canale media sunt cotate cu cea mai nefavorabil influen .
Factorii de influen pozitiv n opinia prin ilor sunt prin ii (74,1%), coala (20,7%), c r ile (7,6%). Acest aspect arat c prin ii i asum cu responsabilitate un rol principal n educa ia copiilor lor, c ei au ncredere n coal i n cr i.

Factorii de influen negativ n opinia prin ilor sunt vedetele (32,2%), prietenii (25,3%) i televizorul (17,2%). Aici apare din nou sentimentul de responsabilitate al prin ilor pentru e ecurile pe care le au sau le anticipeaz a avea copiii lor. Vedetele sunt apanajul televiziunii (fiind n general create i sus inute de televiziune), iar aceasta se consum n familie. Prietenii apar pentru a reda sentimentul general al printelui ce are copiii adolescen i pe care nu-i mai poate controla ndeaproape, iar vina este aruncat n ograda grupului alternativ la familie pe care tn rul i-l gse te. Este o reac ie psihologic specific a prin ilor de copii adolescen i.

Pentru evaluarea opiniei prin ilor asupra emisiunilor TV cu grad sporit de nocivitate pentru formarea i educarea tinerilor, s-a solicitat completarea informa iei cu r spunsurile la urmtoarea ntrebare:

n cazul n care considera i c sunt emisiuni TV care i pot influen a negativ pe tineri da i exemple (QF-18) Utiliznd o ntrebare deschis , s-a evitat restric ionarea num rului de rspunsuri, astfel nct au fost nregistrate de la unu la trei r spunsuri oferite de cei 296 (81%) de subiec i care au avut ceva de spus n acest sens. Important este faptul c subiec ii nu s-au rezumat la a exemplifica numai emisiuni TV, ci au definit i elemente de nocivitate promovate pe diferite canale. n lista emisiunilor care, n opinia prin ilor, prezint un pericol pentru educarea copiilor se regsesc, n mare msur, emisiuni de divertisment agreate de elevi (QE-27). Principalele emisiuni men ionate au fost: 16 4

Big Brother Ciao Darwin Vacan a Mare Stirile de ora 17 Gheorghe Monica
Brigada Mobil

nr 79 42 31 18 9 6 5

n opinia prin ilor

21,5% 11,4% 8,4% 4,9% 2,5% 1,6% 1,4%

n opinia elevilor 6,2% 8,6% 14,1% 2,6% 2,6%

Au mai fost men ionate i alte emisiuni, dar sporadic, de cte 1-2 p rin i, ntre care: Academia vedetelor, Bebe, Euro-bingo etc.
Cea de a doua categorie de r spunsuri vizeaz mesaje transmise de diferite emisiuni, opinii reflectate i n rspunsurile elevilor la itemi din ntreb rile(QE-33; QE-34). Prin ii reclam programarea unor emisiuni care promoveaz:

Violen a Trivialitatea Subcultura (telenovele, unele emisiuni de divertisment etc.) Infrac ionalitate

Nr. 100 61 55 16

% 27,2% 16,6% 15,1% 4,4%

Sunt men ionate n acest context i prezentarea unor reclame sau emisiuni de tiri cu elemente de violen sau trivialitate. n rndul acestor mesaje se nscriu i opinii ale elevilor, ntre care se re in i elementele justificative pentru care tinerii i-au exprimat acordul:
Acor d
Multe emisiuni TV, multe ziare i reviste promoveaz violen a, trivialitatea,

comportamentele infrac ionale. (QE-33 / D)


Reflect realitatea social, marcat de trivialitate i violen . (QE-34 / A) Violen a, chiar exprimat trivial, este o reac ie justificat fa de injusti ia social. (QE-

55,0% 69,0% 35,3% 30,6% 2, 4%

34 / C)
Ar trebui interzise pentru c violen a i trivialitatea sunt comportamente duntoare. (QE-

34 / F) Nu sunt educative, dau un exemplu prost tinerilor. (QE-34 / G1)

4.3.4.3. Responsabilitate

Cine crede i c ar trebui s aib responsabilitatea n sprijinirea tinerilor pentru formarea discernmntului legat de consumul de mass-media ? (QF-19)

165

prin ii

277 153 6 63 10

75,5% 41,7% 1,6% 17,2% 2,7%

coala prietenii mass-media Altii

massaltii; 2,7%

media; 17,2% prieteni; 1,6% prin i; 75,5%

coal; 41,7%

Aici, t ii mai multe institu ii; cu toate acestea, i-au mul i prinpstrat cea mai mare pondere n asumarea i au pus peresponsabilit ii (75%), dar i delegarea primul locresponsabilit ii ctre alte institu ii are o pondere al foarte mare (63,2%). Institu iile cele mai amintite responsabili n afara familiei fiind coala i mass-media ns i.

sub 35 ani
100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

46-50 ani
100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % prin i coal

sc.profesonali

gimnaziu

liceu
10 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %

st.universitare

prin i 10 0% 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

coal

priet eni

massmedia

a l t i i

prin i

coal

priet eni

massmedia

a l t i i

S e c o n s t a t c d i f e r e n e l e d e a t r i b u i r e a r e s p o n

s x, vrst , pregtire. Excep a ie fac doar prin ii care au b ca pregtire coala i profesional i care acord o l pondere mai mare colii n i formarea discernmntului t tinerilor fa de massmedia. Au fost oferite ntre iunu-trei rspunsuri, distribu i ia numrului de rspunsuri v fiind urmtoarea: a r i a z f o a r t e p u i n n r a p o r t d e m e d i u , s e

Numr de rspunsuri:
- trei rspunsuri - dou rspunsuri - un singur rspuns - nici un rspuns

31 85 244 7

8,4% 23,2% 66,5% 1,9%

166

Dac n cazul rspunsurilor multiple s-ar aplica ponderi de 0,33 (pentru triple), respectiv 0,5 (pentru duble), am putea utiliza formula de ce l mai i s-ar ob ine urmtoarea structur:
No nR; altii; 1,9% mass-media; 11,4% prieteni; 0,8% 1,9 %

p r in i; coal; 58, 3% 25,6%

4.3.4.4. Atitudini n func ie de opiniile pe care i le-au format despre unele aspecte ale mass-media, p rin ii iau i atitudini n educa ia copiilor lor, pe care i le exprim ca preferin e, aspira ii, preri decise. Astfel, de pild, dac un printe crede c vizionarea ndelungat a emisiunilor de televiziune este o pierdere de timp i dore te n acela i timp ca fiul s u s nve e pentru a- i continua studiile este coerent ca el s ia msuri pentru limitarea timpului copilului s u la televizor i pentru prelungirea timpului de studiu. Bifa i n dreptul fiecrei afirma ii gradul de acord: (QF-21)

Prefer ca fiul (fiica) mea:


s nve e pentru coal pentru a- i continua studiile (E) s citeasc mult, orice (i aduce un plus de cultur) (C) s stea n fa a calculatorului (se pregte te pentru zilele

Acord 88,6% 83,9% 52,3% 51,5% 36,0% 34,6%

Dezaco rd 1,1% 3,0% 11,7% 11,4% 31,3% 20,2%

Neutru 6,8% 9,8% 28,6% 29,7% 27,5% 35,1%

noastre) (B)
s m ajute n gospodrie (F) s stea n fa a televizorului (acas e ferit() de pericolele

strzii) (A)
s stea cu prietenii (se pregte te pentru via a social) (D) s nve e o meserie pentru a spori ct mai curnd venituril e

familiei (G) 34,1% 32,4% 23,4% Activitatea cea mai puternic preferat de ctre prin i pentru copiii lor este aceea de a nv a pentru a urma un nivel superior de studii, coroborat cu aceea de a citi i de a lucra la calculator. Aceasta arat un nivel nalt de aspira ie al p rin ilor pentru copiii lor, dar i o imagine pozitiv pe care o au coala, studiul i intelectualul n societatea noastr.

Bifa i n dreptul fiecrei afirma ii gradul de acord: (QF-22)

Acor d
Pentru a fi informat e util s urmre ti mass-media (tv. , radio,

Dezacor d

Neutru

ziare) (C)
Jocurile electronice pot creea dependen asemenea drogurilor

82,0 % 66,2 %

4,1%

10,4%

(B)

19,1%

9,8%

167

Sunt emisiuni care ar trebui interzise (G)


Mass-media promoveaz adesea violen a, trivialitatea (D) Vizionarea ndelungat a emisiunilor tv. este o pierdere de timp

Acor d 64,6 % 57,8 % 49,3 % 37,1 % 19,3 %

Dezacord 12,8% 13,1%

Neutru 12,8% 21,5%

(A)
Mass-media i nva pe tineri cum s reu easc n via (E)

21,8% 18,0%

23,7% 40,1%

Consumul ndelungat de mass-media e lipsit de efecte


duntoare (F)

44,1%

28,9%

Afirma ia, ce se refer la utilitatea mass-media pentru informare, a generat un acord aproape general (82%). Acest fapt arat , pe de o parte, ncrederea foarte mare de care se bucur mass-media n rndul popula iei testate, precum i inexisten a con tientiz rii motivelor profunde pe care le au oamenii atunci cnd i ocup timpul astfel. Aceasta arat, o dat n plus, terenul fertil pe care se poate realiza manipularea prin mass-media. ncrederea n mass-media este dovedit i prin acordul (de 37%) cu afirma ia c mass-media i nva pe tineri cum s reu easc n via .
Afirma iile: Vizionarea ndelungat a emisiunilor tv. este o pierdere de timp (49,3%) i: Mass-media promoveaz adesea violen a, trivialitatea (57,8%) sunt contrabalansate prin dezacordul cu afirma ia: Consumul ndelungat de mass-media e lipsit de efecte duntoare

(44%). i n general apare o atitudine echilibrat de critic i acceptare a televiziunii a a cum este ea. Prin ii testa i par a fi con tien i de mass-media ca de o sabie cu dou ti uri (iluzia informrii i manipularea). Rspunsurile lor exprim faptul c, dac nu este utilizat cu discernmnt i cumptare, mass-media poate deveni periculoas pentru consumator. Cu toate acestea nu- i iau nici o msur de precau ie. Explica ia poate s vin dintr-o reac ie caracteristic uman n a sim i pericolul. Pericolul este legat de imaginea str inului i se proiecteaz n teama de necunoscut, or, din acest punct de vedere, mass-media este tocmai aceea care informeaz mic ornd necunoscutul. Elementele considerate periculo ase sunt cele ce invadeaz intruziv teritoriul personal. Or, mass-media nu face un act de intruziune pentru a trezi nevoia de ap rare ci dimpotriv, accesul la aceast lume este cumprat cu bani, iar consumul se face n interiorul spa iului personal, ca i cum i-ar apar ine acestuia. 4.3.5. +ropuneri

Ce propuneri pute i face pentru ca mass-media s ajute dezvoltrii tinerilor? (QF24)


Reglementri

S educe (intelectual, moral, estetic...)


Reglementri interne (s nu fie aservit politic, s reflecte corect realitatea, s fac apel la speciali ti)

69,4 24,2 6,4 5,2 77,1 14,6

Reglementri externe: CNA, prin i, profesori...


Ofert S ofere mai multe informa ii generale S ofere emisiuni cu, despre, pentru tineri S ofere locuri de munc

S fie accesibil: pre , or...

3,1

168

Critici Altele

Critic: nu-i ajut pe tineri, i plictisesc


Critic: mai pu in violen , trivialitate, comercial

Altele

4,3 95,7 4,6%

Ca reglementri propuse n majoritate sunt cele de oridin intern i n special axate pe aspectul educativ. Prin ii i doresc n propor ie de 69,4% ca televiziunea s aib un rol educativ n via a tinerilor. Propunerile din sfera ofertei se axeaz n special (77,1%) pe dorin a prin ilor de a fi ct mai multe emisiuni cu i despre tineri se subn elege aici tot cerin a de educa ie nonformal a prin ilor pentru copiii lor adolescen i. Un procent mare (14,6%) dore te ca televiziunea s ofere locuri de munc (aceasta, poate i datorit rolul supradimensionat pe care televiziunea l are n societate). Criticile prin ilor n propor ie de 95,7% se refer violen , trivialitate i comercial. Aceasta poate arta i un anumit grad de satura ie relativ la aglomera ia emisiunilor cu un nivel foarte sczut cultural. 4.3.1. Conclu&ii Prin ii se simt responsabili pentru devenirea copiilor lor, dar le este greu s - i asume aceast responsabilitate total; de aceea exist o tendin mare de a- i gsi alia i n coal i n mass-media i de a gsi, de asemenea, i api isp itori n grupul de prieteni i n mass-media. Din acest studiu se poate vedea c prin ii i asum responsabilitatea (chiar dac o refuz con tient i o plaseaz n spa iul colii sau al mass-mediei, prin ntrebrile indirecte privind responsabilitatea lor se plaseaz pe primul loc) n privin a educa iei pentru mass-media. Aceasta arat un nivel de maturitate i de echilibru n rela ia cu copiii, deficien a st n neperceperea exemplului personal ca mijloc educativ. Prin ii au o mare ncredere declarat n coal i n institu ia cr ii, i mai nou, a calculatorului, precum i n reu ita intelectualului. Au, de asemenea, o mare ncredere n mass-media i sunt mari consumatori de televiziune, mai ales. Ei n i i par n dificultate n raport cu formarea discern mntului n consumul de massmedia i par, sub anumite aspecte, a fi ntr-o rela ie semihipnotic cu televizorul.

4.4. 2piniile e$perilor


Cercetarea a investigat opiniile unor exper i* din domeniile mass-media i educa iei printrun ghid de interviu la care au r spuns 17 persoane. A fost organizat un focus grup orientat spre discutarea aceleia i problematici cuprinse n ghidul de interviu **, la care au participat cei care au dat rspunsuri scrise, dar i alte persoane. Opiniile rezultate din rspunsurile scrise ale exper ilor i din dezbatere acoper o problematic actual i complex a rolului i a impactului educativ al mass-media. Problemele 1* 1*
Vezi lista participan ilor din Anexe 4
Vezi Anexe 4

169

supuse aten iei i rspunsurile au vizat tendin e generale. A a cum men iona un participant, trebuie luat n considera ie o pruden metodologic legat de diversitatea mediilor de comunicare, la care putem adauga diversitatea intereselor productorilor de mass-media, a a cum punea n eviden un alt interlocutor la dezabatere. Este interesant faptul c aproape to i speciali tii care au participat la dezbatere i au rspuns la ntrebri au afirmat ca fiind foarte important tema pus n dezbatere, au men ionat faptul c este una din pu inele abordri din perspectiva educa iei i a tiin elor educa iei. Fiecare ntrebare a fost considerat ca o problem, la descifrarea i rezolvarea creia exper ii i-au adus contribu ia prin competen ele specifice, prin opiniile, convingerile pe care le-au mprt it. %"%"," Dia.no (icarea rolului ma -media 0n educaia informal

Educa ia informal, ca i educa ia formal i educa ia nonformal se realizeaz datorit capacit ii fiin ei umane de a fi educabil i necesit ii acesteia de a avea rela ii, comunicare i experien e sociale prin care poate s se dezvolte, s capete identitate cultural, demnitate social.

Mass-media se dezvolt ntr-un mediu cultural, selecteaz, produce i transmite valori, informa ii, opinii, modele de comportament. Astfel particip la educa ia informal. n acela i timp publicul recepteaz ceea ce mass-media transmite, se educ astfel, n raport cu anumite tendin e i motiva ii proprii. Cei mai permeabili la influen ele mass-media sunt tinerii, care au i nevoia de a se alimenta din mai multe surse culturale, din mai multe experien e sociale pentru ai forma propria identitate i istorie a personalit ii dar, au i nevoia de a se adapta, de a se integra social, cultural. Am investigat opiniile exper ilor cu privire la mass-media raportate la cele dou structuri i procese importante din sistemul comunicrii: emiterea (prin promovare) i receptarea (prin capacit i, nevoi, motive) mesajelor, care desigur sunt diferen iate i uneori chiar determinate n mare parte de specificul canalului, al mijlocului de comunicare. ntrebrile au avut inten ia de a detecta tendin ele, care pot s fie sesizate dac putem discerne cteva coordonate, dac utilizm mai multe perspective pentru a contura i verifica identificarea tendin elor semnificative. 4.4.1.1. Valorile, modelele, simbolurile promovate de mass-media Diagnosticarea rolului educativ al mass-media se poate releva n dou trepte: n primul rnd, prin ceeea ce promoveaz i este con tientizat n cmp cultural i n al doilea rnd, n raport cu coala, cu educa ia informal, n cmp educativ. Indirect, am ob inut i opinii cu privire la valorile, modelele pe care le promoveaz coala, educa ia formal n general. Ne este necesar aceast compara ie prin care putem s observm diferen ele i asemnrile, raporturile de complementarite sau de contradic ie dintre educa ia informal (prin mass-media) i educa ia formal (prin coal).

Care

sunt valorile, modelele, simbolurile promovate de mass-media n

concordan / discordan cu coala? (QFG-1)

170

Rspunsurile au fost de mai multe categorii, n func ie de cuvntul cheie, pe care l-au luat n considera ie din ntrebare, prin care au receptat problema i au orientat rspunsul.

(1) Unele rspunsuri s-au oprit la nceput asupra a ceea ce reprezint promovarea pe care o realizeaz mass-media. O opinie a fost aceea c nu se poate vorbi de o << promovare>> a unor modele de ctre mass-media. Putem vorbi mai degrab de o vizibilitate (s. n.) mai mare sau mai mic a unor valori, simboluri, stereotipuri. Desigur, ceea ce transpare direct este vizibilitatea, de fapt transmiterea. Promovarea poate s fie inten ionat sau nu, con tient sau nu, programat sau nu. Din aceast perspectiv, alt opinie a fost aceea care consider c promovarea valorilor, modelelor este determinat de interesele economice, politice. Diferen ele dintre orientarea unor canale ar fi determinate tocmai de astfel de interese. Cel pu in o parte din mass-media este orientat spre profitul commercial. Astfel, mass-media sluj e te caracterul privat i, n consecin , preponderent comercial al afacerii de pres. Se aduc ca argumente: prezen a masiv a publicit ii; adev ratul cult pe care l promoveaz pentru c tigul financiar, cu sau fr efort; vedetele mediatice sunt oameni care nu du c grija zilei de mine i care, fiind persoane de succes, devin modele de comportament pentru tineri. Tot n ceea ce prive te promovarea, o opinie nuan eaz , punnd n eviden diferen a dintre ceea ce pretinde mass-media c promoveaz i ceea ce realizeaz de fapt. De exemplu, pretinde c promoveaz corectitudinea, dar, de fapt selecteaz din realitate i interpreteaz cu prioritate ceeea ce este negativ. De i face aceasta n scopuri comerciale, pentru a crea audien prin senza ional, pretinde c se supune unor comandamente morale de ndeprtare a rului. Promovarea este astfel o disimulare a intereselor amintite anterior. (2) Rspunsurile care au desemnat valori, modele, simboluri promovate de mass-media n raport cu coala pot fi incluse n cteva categorii: 1) mass-media promoveaz acelea i modele sau valori ca i coala, dar cu metode, interese, func ii, efecte diferite; 2) mass-media promoveaz anumite valori n concordan cu coala (chiar acelea i) dar promoveaz i
valori n discordan cu coala (altele, chiar contradictorii, negative);

3) mass-media promoveaz anumite valori (semnificativul, pitorescul, ineditul, actualitatea), iar coala promoveaz alte valori, cu totul diferite (cele universal acceptate: adevr, echitate, eroism, cunoa tere) i este determinat la eforturi pentru a atenua sau anihila influen ele negative induse de mass-media n con tiin a i comportamentul tinerilor; 4) mass-media promoveaz (nu n raporturi de concordan / discordan fa de coal) modele din via a real, ofer, n modalit i specifice, tabloul societ ii romne ti, realizeaz func ii, are componente pe care coala nu le ofer i d posibilitatea op iunii prin oferta diversificat corespunztoare nivelului cultural i de educa ie ob inut n coal i familie ( .a.), a a cum ni se relateaz ntr-un rspuns, n care se subliniaz totodat, dimensiunea comercial a mass-media; rmne ns de discutat propor ia dintre aspectele pozitive i aspectele negative; e) mass-media i coala, ambele sunt discordante cu valorile vie ii, inducnd adesea valori contrare; hiatusul comun se realizeaz totu i diferit: coala este prea < academic> i nu promoveaz competen e de via , iar mass-media cultiv spectacularul i prezint modelele 171

ei de reu it social interesat doar de cifra de c tig a vedetei i nu de mijloacele i competen ele care au dus-o la acest reu it. Din prima categorie (a) selectm cteva opinii, interesante i prin faptul c provin de la ziari ti i de la responsabili din educa ia formal: 1- ca modele, oamenii i faptele de succes sunt promovate i de coal i n mass-media, diferen a fiind c n col primeaz succesul intelectual, iar n mass-media cel financiar; 2- valorile, modelele, simbolurile promovate de mas s-media i cele propuse de coal dezvolt n comun atitudinea concuren ial, spiritul concuren ial este ncurajat i prezint o valorizare pozitiv, dar diferen a apare prin faptul c , n general, produsele mass-media se subsumeaz unei viziuni consumatoriste (publicul este n primul rnd un consumator: de politic , de produse i servicii, de sport, de senza ional, .a.m.d.), spre deosebire de viziunea strict educa ional propus de coal; 3- Valorile etice, modelul democra iei, simbolurile na ionale sunt promovate, n massmedia, n concordan cu coala. Dar valorile rezultate din via a social de azi, relativ la emanciparea comportamental i a mentalit ilor, sunt promovate ntr-un mod mai agresiv dect la coal. Se insist pe vulgarizare, probabil cu ideea de a produce dezinhibare. Din a doua categorie (b) fac parte 5 r spunsuri (din 17 scrise), dar valorile, modelele de comportament care marcheaz concordan a i discordan a sunt numai uneori acelea i. Am marcat n n tabelul de mai jos, ntre paranteze, numrul de rspunsuri asemntoare.
Mass-media n concordan cu coala Adevrul (4) Libertatatea de expresie (gndire, ac iune, afirmarea personalit ii) (3) Spiritul civic(3) Spiritul critic (2) Creativitatea, ini iativa (2) Competen , profesionalism (2) Cultivarea (prin lectur, art) (1) Compasiune, generozitate, respect (1) Comportament activ (1) Mass-media n disconcordan cu coala Agresivitate, vulgaritate, indecen (3) Minciuna (2) Senza ionalul (2) Vedetismul (2) Spiritul de competi ie (2) Sexualitatea (2) Manipularea (2) Arivismul, lipsa de scrupule (2) Violen a (2) Duplicitatea, ipocrizia (1) Impunerea valorilor ndoielnice (1) Pasivitatea (1)

Dac ne-am raporta la propunerile cu privire la mass-media, pe care le fac elevii investiga i n aceast cercetare, am putea s observm c majoritatea valorilor pozitive din prima coloan sunt recomandate de ei pentru toate categoriile de media, iar comportamentele negative, men ionate de exper ii ca fiind promovate de mass-media n discordan cu coala sunt cele criticate de cei mai mul i elevi. Spiritul de competi ie, care a fost considerat de alte opinii ca fiind promovat i de coal i de mass-media, aici apare ca fiind promovat numai de mass-media n discordan fa de coal. Acesta depinde desigur de finalitatea i contextul n care se manifest , de aceea este firesc ca spiritul de competi ie s fie detectat i apreciat n diferite moduri, de c tre diferite persoane. 172

Din a treia categorie (c) men ionm un rspuns cu putere explicativ pentru diferen a dintre valorile colii i valorile mass-media, i totodat, pentru disimularea i manipularea pe care o practic uneori mass-media pentru a cpta legitimitate n spa iul public pentru produsele sale.

Mass-media sunt orientate spre << valori de randament>> (Piaget), printre care audien a, ceea ce nseamn c nu putem a tepta de la ele s participe la socializarea prin valori, care presupune transmiterea / internalizarea unor valori de finalitate; dac se ntmpl s-o fac, ele o fac neprogramatic, tot n numele unor valori de randament (de pild, cre terea vnz rilor). 4.4.1.2. Trebuin e, motive, virtu i educative ale consumului de mass-media Consumul de mass-media ar trebui s rspund unor trebuin e, motive i capacit ilor de educabilitate de care dispune receptorul, benefici arul, ca individ sau comunitate, n raporturile cu mass-media. Nu ntotdeauna aceste a tept ri sunt satisfcute de productorii mass-media. Abunden a i diversitatea produselor mass-media nu sunt compatibile, n primul rnd calitativ, cu nevoile de dezvoltare ale fiin ei sau ale comunit ii umane. Oferta, a a cum observ m adesea, se raporteaz la un nivel existent de cultur i de educa ie. Mai mult chiar pentru a satisface un public larg, mass-media se raporteaz la un nivel minimal, pentru c acesta este desigur atins de cei mai mul i. Se poate astfel influen a nivelul aspira iilor cnd mediul ofer standarde culturale sczute. De aceea, s-au investigat opiniile cu privire la a teptrile tn rului consumator de massmedia.

Care crede i c sunt principalele motive, trebuin e ale consumului de mass-media n rndul tinerilor, pe care le satisfac cu prec dere mass-media romneasc ? Ce

ar dori / trebui s nve e i ce nva elevii din mass-media? (QFG-3) Un rspuns a abordat aceste probleme din perspectiv metodologic, men ionnd diversitatea trebuin elor i a motiva iei, n func ie de vrsta, experien a, statutul social la tinerilor. Ca solu ie pentru a doua parte a ntreb rii, se propune, pe lng investigarea consumului de mass-media, investigarea opiniilor elevilor prin discu iile cu profesorii la coal , cu prin ii n familie i de ctre cercettori, prin investiga ii calitative. S-a putut constata astfel necesitat ea cercetrii ntreprinse prin acest proiect. Acest partener la cercetare, la fel ca i al ii, a desemnat ns i o motiva ie pe care o consider valabil pentru majoritatea tinerilor: divertismentul. O parte a rspunsurilor a men ionat ceea ce determin anumite trebuin e, altele au artat care sunt trebuin ele i cum i le satisfac prin consumul de mass-media, altele au ar tat numai care sunt principalele trebuin e, motiva ii ale tinerilor. n cele mai multe cazuri, modalit ile de satisfacere sunt minimale sau neconcordante n raport cu trebuin ele. Combinnd aceste r spunsuri, n func ie de trebuin ele sesizate, a rezultat tabelul urmtor:
Situa ii, cauze care induc, influen eaz Incapacitatea familiei i a colii de a propune elevilor modele, valori, criterii i orientri convingtoare Insuficienta cunoa tere a oamenilor i a vie ii reale Trebuin e / nevoi, motive Modalitatea de satisfacere Interesul pentru vedetele mediatizate, imitarea unor modele, mimarea valorilor inferioare, mediatizate mai ieftin Informa ii despre situa ii inedite, fapte i comportamente ocante, via a

Nevoia de valori i de modele, de cultur i de educa ie; nevoia de identitate

Nevoia de cunoa tere, de informare, curiozitatea;

173

Situa ii, cauze care induc, influen eaz

Trebuin e / nevoi, motive

Modalitatea de satisfacere

Lipsa, insuficien a
comunicrii

nevoia de noutate; uneori nevoia de structurare a timpului (Lucien Seve) Nevoia de comunicare
anonim sau personalizat n

privat a vedetelor, tendin e din

diferite domenii mediatizate publicitar


Receptarea unor modalit i de
comunicare fr implicare direct,

anumite situa ii; nsu irea unor stiluri de comunicare; nevoia


de comunicare public, de

situa ia partenerului pasiv; raportarea la partenerul substitut (surogat)

dialog social Cantonarea n consumul de preparate imaginare i virtuale Desene animate, telenovele, filme
Consumul de muzic, emisiuni

Insatisfac ii n raport cu realitatea, imaginarea realului posibil Situa iile de stress i de


nesiguran , plcerea

Nevoia de evaziune, de virtualitate, de transcenden Nevoia de divertisment


(men ionat de majoritatea)

jocului, a distrac iei Cunoa terea i integrarea ntr-o lume cu ritmuri rapide de schimbare, cu tendin e de globalizare, informatizat, a cunoa terii Adaptarea, integrarea,
participarea social

satirice, jocuri electronice Lipse te divertismentul cultural


Nesatisfcut, sau numai par ial
satisfcut de enciclopedii, reviste de

Nevoia de tablou unitar al lumii (Erich Fromm)

tiin ifice sau de canale de televiziune


cultural- tiin ifice, strine

Nevoia de devo iune

Nesatisf cut, absente modelele

pozitive de urmat Nevoi educa ionale i culturale autentice


Nesatisfcute sau numai accidental
satisfcute

Afirmarea, dezvoltarea
personalit ii

Autoeduca ia este specific educa iei informale. Tinerii n general, elevii n special, prin consumul de produse mass-media se autoeduc. Cultura media, receptat zilnic un numr de ore, produce influen e educative n concordan cu calitatea produselor acestei culturi. De aceea este fireasc ntrebarea: Ce ar dori / trebui s nve e i ce nva elevii din mass-media? Rspunsurile au fost n cea mai mare parte complete, a a c putem s facem o list de opinii, din care unele coincid. Unele rspunsuri au propus anumite modalit i de prezentare (n paralel situa ii de reu it i de e ec) care ar fi relevante, de exemplu, pentru a cunoa te realitatea social i posibilit ile de integrare, de care tinerii au nevoie.
Ce ar dori / trebui s nve e*
-Nu ar trebui s nve e ci doar s afle Ce nva din mass-media

-Ce nu le este necesar


-Ce nu-i nva prin ii i profesorii

-Despre ce este nou, la mod -S interiorizeze modelele pozitive ale societ ii n care triesc -S nve e cum se pot rezolva probleme legate de: accesul la nv mnt, burse, locuri de munc , locuin , emigra ie.

-Ce este facil i suburban


-Se promoveaz nonmodele -Cum se sparge o u sau un cont bancar

-Pseudovalori, nonvalori, prost gust


-Promovarea modelelor de reu it fr munc

* Cele mai multe rspunsuri, fiind din partea adul ilor, au semnalat ceea ce ar trebui s nve e elevii din massmedia

174

Ce ar dori / trebui s nve e* -S asimileze valori autentice (din orice domeniu) -Cum se resping nonvalorile -Norme morale -Importan a pregtirii temeinice, a talentului cultivat -Cum se ntre ine o prietenie -S se informeze n legtur cu diferite evenimente economice, sociale, politice, culturale, sportive etc. Norme, roluri i modele comportament - de n ac iune - Con tiin a identitar Valoarea muncii, efortul propriu pentru autorealizare - Criterii de evaluare a lumii contemporane - Capacitatea de orientare ntr-o lume multicultural - Cum s comunice n diferite situa ii

Ce nva din mass-media -False aspira ii -Imoralitate -Mediocritatea -Dispre ul -Promovarea unor stereotipuri, prejudec i -Lipsa de relevan a apartenen ei comunitare -Relativizarea i respingerea istoriei -Atititudini cosmopolite, asociate cu atitudini de intoleran fa de diversitatea cultural -Relativizarea criteriilor estetice (promovarea kitsch-ului) -Valorizarea excesiv a succesului material - Despre via a sexual - Violen a brutal i sofisticat - Vulgaritatea, indecen a

Opiniile au fost critice n cea mai mare parte. n primul rnd pentru c mass-media nu rspund la ceea doresc sau ar trebui s nve e elevii. Ei reprezint totu i un public numeros; dac mai adugm i majoritatea adul ilor care recunosc puterea de influen a mass-media i exprim opinia critic relatat anterior, rezult c mass-media nu rspund pozitiv la ni te a teptri ale publicului i totodat c nu utilizeaz cu competen i eficien maxim capacit ile proprii i capitalul de ncredere pe care publicul l acord . n al doilea rnd, ceea ce difuzeaz mass-media abundent i repetitiv este fie inutil, fie contradictoriu cu nevoile autentice ale tinerilor, fie chiar periculos, conducnd spre atitudini, comportamente neadecvate, deviante sau chiar spre delincven . n numeroasele opinii critice formulate i de elevi au ap rut formule imperative, ca expresie a satura iei sau insatisfac iei: Nu mai da i violen !; Nu mai ar ta i cum se fur!; Nu mai ar ta i sinucideri!. Ceea ce exper ii au considerat c ar trebui s nve e elevii prin consumul de mass-media, sunt, n general, competen e pentru via a social i abilit i, capacit i pentru autodezvoltare i afirmare n societatea contemporan. 4.4.2. ,ociali&area

Din prelucrarea rspunsurilor la ntrebrile (QFG-1) i (QFG-3) a devenit vizibil i s-a dovedit a fi important o func ie pe care o ndepline te i educa ia informal , n general, i massmedia. Este vorba despre socializare. Educa ia este uneori definit chiar ca un proces inten ionat, formalizat i controlat al socializ rii 1 Spre deosebire de coal, de educa ia formal n special, mass-media, care se adreseaz unui public eterogen ca vrst , ca specific i nivel cultural, procedeaz la realizarea educa iei (informale) avnd prioritare alte interese ca scop, dar utilizeaz socializarea ca mijloc, ca func ie. Cu acelea i inten ii (de exemplu, profitul datorat audien ei) se realizeaz instrumentele, procedeele i controlul socializrii.

Shaub, Horst, Zenke, Karl, G., Dic ionar de pedagogie, Ia i, Polirom, 2001, p. 252

175

4.4.2.1. Coeziunea social, identitatea personal A fost formulat o problem complex prin care se pot pune n eviden aspecte ale socializrii, fa de care putem s observm cum este apreciat capacitatea i eficacitatea socializrii prin mass-media: ca tendin de integrare, spre comunitate i a comunit ii umane: coeziunea social; ca tendin de con tientizare i de marcare a propriilor calit i: cutarea propriei identit i care poate s fie relevat i recunoscut n raporturile sociale reciproce; ca tendin de ac iune social, de crea ie cultural: construirea mpreun a societ ii.

n ce msur servesc mass-media coeziunii sociale, cutrii propriei identit i, construirii mpreun a societ ii (QFG-5)
Cele mai multe rspunsuri au luat n considera ie coeziunea social. Opiniile au fost foarte diverse. Astfel, dac am eviden ia aceste opinii dup gradul de posibilitate i de pozitivitate pe care l acord exper ii pentru ndeplinirea func iei amintite de ctre mass-media putem constitui o scar. n mare msur, este un liant Destul de mult dar, numai uneori este vizibil n mod pozitiv Da, dac se preocup n mod responsabil
Dac nu are ca scop ntre inerea i accentuarea discordan elor, a scandalului
Mass-media i surp temeliile prin dezbinare
Mai mult dezbin
n mic msur, sporadic, ntmpl tor

Sunt opinii care consider c realizarea coeziunii i a construc iei sociale nu se poate realiza dect prin participarea celor care au i recunosc identitatea proprie, iar mass-media, care uniformizeaz, trebuie s aib n vedere necesitatea participrii la sus inerea identit ii personale pozitive a persoanelor. ncrederea privind realizarea coeziunii sociale de c tre mass-media se refer, n opinia unui participant, la: 1- func ia educativ ndeplinit de mass-media; 2- dezbaterile ini iate pe diferite teme; 3- confirmarea normelor i a modelelor societ ii; 4- implicarea mass-media n rezolvarea unor probleme comunitare (corup ia, probleme ecologice, etnice etc.). 176

4.4.2.2. Divergen a, convergen a intereselor O problem viu discutat n dezbatere a fost aceea a intereselor diferen iate ale patronilor, ale publici tilor, ale publicului i, nu de pu ine ori, ale politicienilor care se implic n mass-media pentru propriile interese. S-a men ionat c , de i jurnali tii propun uneori emisiuni sau rubrici noi, adevrate proiecte mediatice, pentru a rspunde unor cerin e educative i culturale de care sunt con tien i, totu i patronii sau administratorii nu le accept , pentru c merg pe solu ii facile de audien , uneori copiind alte posturi, publica ii i intrnd n derizoriu. Mass-media realizeaz func ia de socializare prin tot ceea ce ntreprinde. Mesajele, produsele mediatice se adreaseaz publicului larg cu scopul de a capta aten ia, interesul publicului; a a cum afirma un specialist n domeniul comunic rii Func ia de socializare (a a cum o vede Lasswell) se refer la contribu ia pe care o au mijloacele de comunicare n mas la nsu irea valorilor care faciliteaz integrarea social a individului. Divergen a intereselor productorilor apare nu n legtur cu negarea sau eludarea func iei de socializare, ci, a a cum sesizeaz i autorul opiniei citate, n legtur cu tipurile de valori pe care ace tia le promoveaz pentru a- i atinge scopurile (care se traduc de cele mai multe ori n puncte de audien ). De aceea, problema concilierii intereselor se pune, de fapt, ntre comunitatea uman , publicul - care are nevoie de o socializare pozitiv, de integrarea indivizilor prin asumarea unor valori pozitive i ierarhic superioare - i interesele produc torilor pentru audien , care poate s fie mai u or, imediat i ieftin realizat prin mediatizarea valorilor negative, sau inferioare, u or accesibile sau care ocheaz i astfel prind publicul.

Cum

sar putea concilia func ia de socializare a mass-media i interesele

productorilor? (QFG-2) Sensul pozitiv al socializrii, care se diferen iaz de manipulare, de influen area negativ i are efecte educative benefice, a fost luat n considera ie de majoritatea participan ilor privind posibilitatea i responsabilitatea concilierii. Rspunsurile au fost diferen iate, unele chiar contradictorii. De la pesimism pn la optimism aceste diferen e au avut n principal dou coordonate de voin : patronii/productorii i publicul/consumatorii de mass-media. Pesimismul, din spirit obiectiv, privind recunoa terea intereselor comericale ale massmedia, consider c nu se poate concilia func ia de socializare a mass-media cu interesele productorilor.
Scepticismul, privind nuan at faptul c cei doi termeni pot fi concilia i, se bazeaz pe constatarea c ei func ioneaz n dou registre diferite: al valorilor de finalitate (socializarea, n. n.) i, respectiv, al valorilor de randament (mass-media, n. n.). Concilierea nu este consider at

ns imposibil, mai ales pentru c este necesar. De fapt nici termenii care se conciliaz i nici tipurile de valori care le sunt prioritare nu se manifest , nu func ioneaz separat i absolut contradictoriu. Au fost propuse solu ii pentru conciliere dintre cele mai interesante: 1- renun area la comercial n folosul formrii morale a publicului; 2- prin modificarea modalit ilor de finan are; 3- prin socializarea mai nti a celor care lucreaz n mass-media i prin educa ia celor care vor deveni oameni de media (lipsa de cultur i de viziune social e destul de evident la mul i); 177

dac coala, familia i alte instan e de socializare, - ne gndim n primul rnd la biseric -, vor socializa astfel pe copii i tineri nct s pretind de la mass-media mesaje ce contribuie la emanciparea fiin ei umane; 1- dac productorii mass-media vor renun a la o fals reprezentare privind propriile interese

(tiraj, audien ) i vor n elege c cea mai puternic surs de audien este valoarea autentic;

2- prin asumarea integral i explicit a func iei de socializare i educative de ctre medii, respectiv de ctre productorii mass-media i astfel prin renun area la o idee preconceput a acestora c nu po i fi profitabil dac ndepline ti i asemenea func ii; 3- prin solicitarea adresat patronilor din mass-media de a se implica n procesul de nv mnt,
oferindu-le, n schimb, publicitatea pe care ace tia i-o doresc.

Opiniile optimiste au considerat ca fiind normal, necesar, aceast conciliere n interes comun, responsabilitatea fiind, de fapt, una profesional. De aceea, s-au fcut mai multe propuneri cu privire la cre terea profesionalismului productorilor mass-media. n primul rnd, se propune eliminarea incompeten ei, a superficialit ii, a unor practici i prejudec i ale productorilor mass-media. De exemplu, este vorba despre o concep ie i o practic reduc ionist. Se reduc func iile mass-media la aceea de informare, func ia comercial , de profit fiind presupus deja. Dar responsabilitatea pentru calitatea inform rii nu revine celor care o produc, o difuzeaz, ei apar ca ni te aparate neutre care nregistreaz i transmit la cererea receptorului. Calitatea este o problem exterioar, este dat pe deoparte de ctre realitate, iar pe de alt parte de ctre gusturile pervertite sau needucate ale publicului. O jurnalist face de aceea, urmtoarea precizare: Mass-media nu este egal cu via a. Mass-media este un mijloc de informare i educare ce trebuie realizat prin elaborare, de c tre realizatori profesioni ti i aceasta nu trebuie f cut neglijnd aspectul accesibilit ii, care nu se exclude ntr-o abordare serioas.

Tocmai de aceea, alte propuneri care vin chiar din partea unor exper i, implica i n formarea jurnali tilor, vizeaz calit i sau activit i care pot contribui la cre terea, afirmarea porfesionalismului: 1- promovarea valorilor eticii profesionale; accent ul pus pe responsabilitatea civic a mass-media; 2- promovarea jurnalismului civic; 3- dialog permanet, constructiv privind etica mass- media, deontologia profesional , ntre institu
iile de nv mnt superior de profil i reprezentan ii mass-media.

Problema cum s-ar putea concilia func ia de socializare a mass-media i interesele productorilor? este situat astfel i de ctre sceptici i de ctre optimi ti, n planul con tientizrii, al responsabilit ii i al profitului comun. Propunerile elevilor privind calitatea massmedia au vizat, n mare parte, profesionalismul productorilor. 4.4.3. Influenele consumului de mass-media asupra tinerilor n ceeea ce prive te investigarea influen elor consumului de mass-media asupra tinerilor, scopul principal a fost acela de a detecta unele influen e negative dar, mai cu seam, s aflm 178

care sunt solu iile pentru cre terea responsabilit ii i a calit ii n producerea mesajelor mediatice. Tinerii adolescen i de astzi sunt deja avizi consumatori de mass-media. Noile media electronice i capteaz i i fascineaz. Calitatea acestora depinde de pia a produselor mediatice n spa iul creia s-a creat deja o concuren , care duce la proliferararea produselor negative prin informa ii, stil de comunicare, atitudini, comportamente, valori. Se ncearc legitimarea pentru promovarea acestora. De aceea o prim problem este chiar cunoa terea i recunoa terea influen elor negative. 4.4.3.1. Identificarea influen elor negative ale mass-media Rezultatele cercetrii realizate prin aplicarea chestionarelor la elevi, profesori i p rin i au pus n eviden influen e negative ale consumului mass-media pe care le recunosc toate cele trei categorii de popula ie investigat. i alte cercetri, sondaje de opinie realizate de diferite institu ii i organiza ii au pus n eviden impactul puternic al mesajelor mediatice mai ales asupra copiilor i a tinerilor. Dintre ofertele frecvente ale mass-media destinate tinerilor, mai ales ale diferitelor canale de televiziune comerciale, multe sunt marcate de violen i de vulgaritate. n plus, a fost creat pentru tineri o subcultur mediatic, foarte profitabil pentru unii productori de videoclipuri, muzic de caliatate ndoielnic, vestimenta ie. O mare parte dintre vedetele acestei subculturi sunt tineri care etaleaz nivelul sczut de educa ie ca pe un act de libertate, de originalitate i de autenticitate. Efectele negative privind limbajul, comportamentul, atrofierea spiritului critic n privin a orientrilor de valoare i a capacit ii creatoare de ideal i de sens al vie ii, fie c sunt considerate fire ti, normale sau simple acte de terebilism, fie c sunt considerate drept consecin e ale lipsei de eficacitate ale educa iei din familie sau din coal . Pentru a investiga opinia despre astfel de fenomene am utilizat abloane explicative pe care le folosesc produc torii din massmedia i, desigur, nu numai ei. V rugm s comenta i afirma ia: Violen a i vulgaritatea sunt prezente n massmedia deoarece fac parte din via a real i caracterizeaz o parte a popula iei consumatoare de media . Ce efecte ar putea avea o pondere mare a subculturii din mass-media asupra tineretului i asupra societ ii? (QFG-4)

Cele mai multe rspunsuri s-au referit la prima solicitare. Dou eviden e sunt presupuse. Un acord tacit pentru toat lumea este cu privire la faptul c violen a i vulgaritatea sunt n mass-media. De asemenea c nu se poate nega existen a violen ei i a vulgarit ii n via a real

i faptul c acestea sunt i caracteristici pentru o parte a popula iei consumatoare de massmedia. ns trebuie s ne ntrebm dac nu cumva un procent din popula ia respectiv se confrunt cu aceste probleme tocmai datorit influen ei media a a cum afirm unul dintre exper i. n abordarea acestei afirma ii supuse comentrii, se pot distinge dou tipuri de abordare a lui de ce implicit, la care se d o explica ie cu deoarece, care persupune o rela ie de determinare (cauzal, consecin , finalitate) sau de inferen .

179

(1) Un de ce se refer la con inutul afirma iei. innd seama de cele dou eviden e (de natur ontologic, putem spune) men ionate anterior, legtura dintre prezen a n realitate i n massmedia a violen ei i vulgarit ii, devine o a treia eviden la fel de puternic i de obiectiv. Consecin a acestor trei eviden e o prezint cineva astfel: Violen a i vulgaritatea sunt boli mai vechi ale societ ii romne ti i nu sunt efectul mass-media. i continu cu o nuan are, totu i, n ceea ce prive te permisivitatea mediatizrii lor: Mass-media prezint (s. a.) violen a din societate, ceea ce nu nseamn c o ncurajeaz; fr a o prezenta (a a cum se ntmpla nainte de 1990) ea va continua s existe; cauzele formrii ei sunt subiect de studiu complex. n ceea ce prive te vulgaritatea, aici cred c este punctul vulnerabil al mass-media: ar trebui s lipseasc din mass-media vulgaritatea! Legat tot de con inutul afirma iei i de acel de ce prin care se r spunde cu un deoarece i ceea ce urmeaz dup el, o alt opinie face referire mai ales la propor ia prezent rii violen ei i vulgarit ii n mass-media, fa de realitate i care sunt consecin ele dispropor iei. Redm aceast opinie integral.
Este adevrat c violen a i vulgaritatea fac parte din via a real , ns n nici un caz, nu n propor ia n care se regsec la nivelul prezentrii din mass-media, cu precdere romneasc .

n opinia mea, exist n cazul celor mai multe publica ii i a unor posturi de televiziune o obsesie aproape maladiv referitoare la prezentarea actelor de violen . Intreaga problem cred c trebuie discutat din perspectiva ponderii acordate prezentrii diferitelor acte de violen , riscul major, deja existent, fiind, n ultim instan , de a crea o imagine distorsionat a realit ii i, indirect, un cult al violen ei. Faptul c violen a exist nu trebuie negat, ns a colec iona i prezenta obsesiv informa ii referitoare la fapte violente, care n unele publica ii reprezint pn la 50% din informa ia transmis cititorilor, sau a consacra, n cazul unor posturi de televiziune, ore i emisiuni speciale unor asemenea fapte, nu poate avea dect efecte negative asupra societ ii n genere i asupra tinerilor, cu precdere. Trebuie s recunosc c personal, nu reu esc s gsesc nici o motiva ie ra ional a productorilor de media care dezvolt o asemenea politic informa ional, nici mcar din perspectiv economic. Deci selectarea unor fapte reale i prezentarea lor cu o anumit frecven , ntr-o anumit propor ie nu conduc nici la reflectarea veridic a realit ii, - care ar fi fost scopul prezent rii violen ei i vulgarit ii -, nici la satisfacerea intereselor comerciale ale mass-media i nici la educarea publicului i, mai ales, a tineretului pentru a nu mai prolifera astfel de fenomene. Este vorba, a a cum se exprim un sociolog specialist n domeniul comunicrii, de faptul c produc torii media pornesc de la o premis , fals credem noi, c publicul a teapt s i se ofere numai emisiuni sau articole pe aceste teme. Un alt expert exprim aceea i opinie: ntr-adev r, violen a i vulgaritatea fac parte din via a real i caracterizeaz o parte a popula iei consumatoare de media. Din p cate, propor ia n care acestea snt oferite publicului este exagerat, astfel nct ele capt o importan exagerat n ochii unui public tnr, nc nesigur n judecarea valorilor, ntr-un sistem coerent. Ca atare, efectele acestei propor ii exagerate nu pot fi dect duntoare. Alt opinie, pe care o select m ca fiind foarte semnificativ pentru a n elege c n con inutul afirma iei nu func ioneaz cele trei eviden e, ne semnaleaz (cu subtilitate de jurnalist profesionist) faptul c acel deoarece, care pare o conexiune evident i o consecin logic, 180

este o prejudecat care se bazeaz pe o premis fals cu privire la mass-media, de data aceasta. n aceast afirma ie se regse te convingerea potrivit creia mass-media este datoare s arate realitatea a a cum este ea (<<s-o redea>>). Convingerea este fals. Din moment ce este artat prin intermediul mijloacelor tehnice specifice (camer de luat vederi, text tiprit, descriere sau povestire radiofonic), realitatea apare transfigurat. (2) Alt de ce se refer la rolul afirma iei. De ce se face aceast afirma ie, concentreaz aten ia mai multor specilia ti. Vom da exemple de astfel de scopuri pe care le pun n eviden speciali tii i care sunt totdat criticate: 1) Scopul este un pretext pentru interese comerciale, un pretext pentru difuzarea/scrierea unor emisiuni/filme/articole cu subiect violent i vulgar, deoarece se ncadreaz extrem de bine n dou categorii bine vndute : senza ionalul i informa ia negativ. 2) Scopul este justificarea superficialit ii cu care se ncearc rezolvarea problemelor de audien care sus ine captarea surselor financiare. De fapt apelul l a violen i vulgaritatea reprezint calea ce mai u oar de a ob ine cote mari de audien . i cum <<gustul>> pentru acestea se formeaz, mass-media par s- i propun cre terea cotei lor de audien prin pervertirea unui umr din ce n ce mai mare de receptori. Este mai u or s formezi prostul-gust dect bunul-gust; mass-media, supuse criteriului pr ofitului, aleg calea cea mai simpl i rapid: ntr-o alt opine asemntoare se comenteaz: Este facil s justifici superficialitatea i violen a mesajului mass-media prin decuparea unor secven e din peisajul strzii. 3) Scopul ilustreaz o strategie a legitimrii prezen ei mass-media n spa iul public, a a cum
demostreaz un specialist n domeniul comunicrii. Este vorba de faptul c mass-media se

prezint ca purttoare i exponente ale interesului publicului i ale culturii populare (de unde cele dou dogme ale mass-media dogma obiectivit ii i dogma <<asta vrea publicul>>). Elaborarea acestei opinii se continu cu punerea n eviden a faptului c astfel se tr deaz adevrata func ie a mass-media n societatea contemporan i anume aceea de adaptare la status-quo i de obturare a orizontului schimb rii. Ele produc oameni care se adapteaz la <<ceea-ce-este>> (Sein), incapabili s mai conceap un << trebuie s fie>> (Sollen). Afirma ia este deci semnificativ, - un participant o apreciaz ca fiind nu numai fals ci i tenden ioas -, pentru parametrii ascun i ai deciziilor de politic mediatic, pe care cei intervieva i le-au scos n eviden din mai multe perspective. Acestea sunt necesare i celor care inten ioneaz s aduc lumin, calitate i eficien n produc ia mass-media i celor care i asum responsabilit i pentru educa ia informal prin mass-media a tinerilor. n ceea ce prive te problema subculturii din mass-media destinat n mod preponderent tinerilor, s-a considerat de ctre mai multi exper i c este necesar s fie cercetat dintr-o perspectiv multidisciplinar pentru a se putea constata, cu anse mai mari de precizie, care este impactul asupra tinerilor i asupra societ ii n genere. O opinie general este aceea c Subcultura din mass-media influen eaz scara de valori pe care i-o construie te receptorul. Pentru c se propag n mas, subcultura din mass-media promovat de ctre unii tineri pentru to i tinerii, dep e te statutul de a fi numai la mod sau n top i tinde s devin cultur popular, cultur de mas. Astfel efectele acestei culturi se extind la nivel de genera ie i la nivel la comunitate. De aceea o expert (tn r) afirm c efectele sunt devastatoare n timp pentru c se propag de la o genera ie la alta, prin amplificare progresiv. 181

4.4.3.2. Atitudini i msuri pentru reducerea inflen elor negative Identificarea influen elor negative asupra copiilor i tinerilor, luarea de pozi ie fa de acestea depinde de rolul pe care l au sau i-l asum adul ii. Dac to i adul ii ar adopta o pozi ie de cel mai bun p rinte n raport cu tn ra genera ie, dac i productorii ar intra n acest rol, cu convingerea c ansele de c tig financiar ar cre te mpreun cu nevoile i capacit ile tinerilor de a consuma produc ii mediatice de calitate cultural superioar, s-ar putea crea ansele unor influen e benefice, prin care, chiar i dependen a de televiziune, de jocuri electronice s-ar transforma n dependen a de hran cultural, spiritual benefic. A fost supus aten iei exper ilor problema de a identifica influen ele negative al massmedia asupra copiilor, asumndu- i rolul de prin i ca fiind cei mai apropia i i mai interesa i n binele acestora. Pe de alt parte, s-au cerut opinii pentru reducerea acestor influen e negative, de data aceasta asumndu- i rolul de exper i, de produc tori, deci de cei mai capabili pentru a se implica n aceast problem.

Ca prin i, a i putea sesiza unele influen e negative ale mass-media, n special ale TV, asupra copiilor? Ca exper i / productori mass-media, ce modalit i de reducere a acestora vede i necesare / posibile? (QFG-6) Cele mai multe rspunsuri s-au referit la influen ele negative. Acestea pot fi clasificate dup diferite criterii. Avnd n vedere c nu sunt exclusive criteriile pe care le propunem i c fiecare influen are semnifica ii multiple am ordonat opiniile dup cum afecteaz: (1) modul de via : pierderea timpului; dependen a fa de televizor, anularea copil riei prin accesul direct n lumea adult, mb trnirea artificial i pierderea inocen ei cu consecin e grave n evolu ia copilului, preocupri de procurare a unor produse pentru simbolurile imprimate, dezorientare n via a real i n distingerea a ceea ce este virtual, imaginar; (2) modul de manifestare: comunicabilitatea scade, limbajul incorect i vulgar; agresivitatea i vulnerabilitatea, imitarea gesticula iei, a modului de ac iune al unor personaje imaginare cu for e supranaturale, hipermotricitatea, nsingurarea i lipsa de cooperare pentru activit i benefice, lipsa de concentrare a aten iei n activitatea individual; (3) modul n care se face educa ia (informal ) i autoeduca ia: dezorientarea sub "avalan a" de informa ii; acceptarea necritic a mesajelor; confuzia n alegerea i promovarea unor valori autentice; alegerea unor modele improprii; scderea performan elor colare i a prestigiului educatorilor; devalorizarea vie ii colare i culturale. Influen ele se triesc i se manifest individualizat, dar i n grup. De aceea, solu iile cele mai eficiente sunt cele adecvate direct individului, cazului, grupului, situa iei. Pentru c manifestarea acestor influen e se propag n mas, msurile propuse vizeaz reducerea i prevenirea lor, n general.

Au fost fcute mai multe propuneri pentru modalit i de reducere a acestor influen e negative: (a) Respectarea normelor n vigoare privind programarea unor emisiuni, semnalarea i chiar codificarea unor canale i emisiuni, filme, nepotrivite pentru un anumit nivel de vrst , prin 182

care s se limiteze accesul copiilor i tinerilor. Aplicarea normelor este resposabilitatea massmedia, dar i a CNA, pentru supravgherea i sanc ionarea n situa ia de nerespectare a lor. Aici apare deja o problem, pentru c este fragil i dificil echilibrul for elor care ac ioneaz, pe de o parte pentru libertatea presei, iar pe de alt parte pentru ntrirea cadrului legislativ i coercitiv cu privire la controlul mass-media astfel nct s fie respectate interesele superioare ale comunit ii i s fie proteja i minorii. Pentru acest scop, un expert cere Legi aspre instrumentate de CNA. (2) Aplicarea unor corec ii din partea societ ii n ansamblu. De exemplu: front comun n favoarea culturii, a bunului sim ; sau reconsiderarea surselor de finan are i a criteriilor de evaluare a succesului. Alt opinie se refer la to i factorii responsabili n plan cultural: Ar trebui constituite strategii culturale care s evite promovarea violen ei sau sa limiteze accesul liber la astfel de produc ii (3) Ac iuni specifice i ac iuni comune ale diferi ilor factori de educa ie , n principal familie i coal. De exemplu: disciplina n familie, activit i interesante, atractive, n aer liber, organizate de familie, coal; dezbateri i luri de atitudine n comun ale colii i familiei n raport cu produc iile media care au influen negativ. Combinarea mai multor modalit i de educa ie si de interven ie specifice familiei, colii i autoeduca iei tinerilor pot conduce la realizarea unui scop comun, a a cum este con tientizarea tinerilor, formarea spiritului critic i preg tirea elevilor pentru raportarea la mass-media.
De aceea, ntrebrile care au urmat au vizat n principal responsabilitatea acestor factori de educa ie: familie, coal i a productorilor mass-media.

4.4.4. Responsa'ilitatea pri(ind calitatea produciei i a influenei mass-media S-a conturat din dezbatere i din r spunsurile scrise nevoia de responsabilitate comun, de i diferen iat n privin a modalit ilor de realizare, cu privire la via a public la fel ca i la cea personal, cu privire la finalit ile culturale i educative, la fel ca i la beneficiile personale, inclusive financiare, a celor care produc, dar i a celor care consum mass-media. Este de fapt responsabilitatea pentru o societate democratic a oamenilor liberi s creeeze, s se bucure de via , nu numai a celor liberi doar s profite sau s se distreze i s deterioreze fundamentele fire ti ale vie ii. Aparent, aceast responsabilitate comun este o utopie, chiar dac este necesar. De aceea, n spirit realist, considernd c productorii mass-media nu vor face schimbri n favoarea cre terii calit ii culturale i educative n viitorul apropiat, am investigat opiniile cu privire la ameliorarea efectelor consumului de mass-media (existent). Familia i coala sunt factori direct interesa i de evolu ia deplin pozitiv a tinerei genera ii. De aceea s-au cerut propuneri de ameliorare la care s contribuie ace ti factori. 4.4.4.1. Familia

Ce trebuie / poate s fac familia pentru a ameliora efectele consumului de mass-media asupra copiilor i tinerilor? (QFG-7) 183

Sunt exprimate opinii critice cu privire la p rin ii care- i abandoneaz copiii n fa a televizorului. Un expert consider c familia ns i are nevoie de o <<reeducare>> n ce prive te conduita fa de mass-media, mai ales n privin a respect rii avertizrilor pentru fiecare emisiune. Un alt expert, avnd n vedere probabil i faptul c nu se pot respecta aceste avertizri, sftuie te, ca solu ie sigur fiind scoaterea din cas a televizorului. Dac productorii massmedia ar ine seama de faptul c prin ii, afla i n imposibilitatea de a exercita controlul parental asupra consumului de media, ar putea s fac apel la aceast msur radical, ar n elege de ce, prin ceea ce difuzeaz pot s- i afecteze interesele, a a cum spune unul dintre exper i: Mass-media i surp propria temelie. Recomand rile se mbin cu avertizrile pentru lipsa de implicare, de responsabilitate a p rin ilor cu privire la dependen ele la care ajung tinerii n raport cu mass-media i pentru faptul c familia nu le ofer ansa unor activit i adecvate. Recomandrile pentru familie n privin a protec iei copiilor, sintetic formulate, conduc spre urmtoarele: 1S aduc contrapondere, s aduc alternative de activit i culturale i de divertisment; 2- S fie o comunicare autentic n familie: Copiii au nevoie n permanen de interlocutori, televizorul nu trebuie s devin un substitut al prin ilor; - Selectare, control, explicare, convingere, ceea ce necesit rbdare, tact, empatie; 1Orientarea activit ilor spre re-descoperirea naturii, cultivarea unor aptitudini /talente 2Prin ii trebuie s se autocontroleze, s fie selectivi i exigen i cu consumul propriu de mass-media. 3Trebuie s colaboreze cu coala i s- i exprime exigen ele fa de mass-media n calitate de printe. 4.4.4.2. coala

Ce trebuie / poate s fac coala pentru a ameliora efectele consumului de mass-media asupra copiilor i tinerilor? (QFG-8) Din perspective exper ilor coala are multe responsabilit i n privin a consumului mediatic ale elevilor: 1s formeze spiritul critic, selectiv: s pregteasc elevii pentru raportarea critic la mass-media i pentru selec ia valoric a mesajelor; 2s transmit n mod coerent un sistem de valori ce sus ine emanciparea uman; 3s ia pozi ie critic i s influen eze mass-media n privin a con inutului unor emisiuni care se pretind a fi dedicate tinerilor; 4organizarea activit ilor extra colare culturale; 5dezbaterea unor cazuri mediatizate, sau confruntarea opiniilor cu privire al calitatea unor emisiuni; 6s ofere alternative educa ionale reale i stimulative n raport cu nevoile vrstei, i elemente ale unei educa ii n legtur cu ipostaza de consumator de mass-media, care s-a i materializat prin formarea unor cadre didactice, editarea unui manual pentru cursul op ional Competen n mass-media i desf urarea acestuia n mai multe licee din ar. 184

Aproape to i exper ii au considerat c coala trebuie s ofere alternative culturale, s formeze competen e active i atitudini critice, s coopereze pentru formarea unui public exigent

i a unor viitori jurnali ti responsabili.

4.4.4.3. Mass-media
Responsabilitatea productorilor, n privin a efectelor negative i, n general, a calit ii mass-media, este nu numai lsat n seama familiei, a colii, responsabilitatea este n acela i timp i disipat ntre cei care sunt implica i, cu diferite roluri n produc ia media. Un expert afirm : Probabil din cauza acestei disip ri, nimeni nu se simte cu adevrat responsabil n vreun fel. Din punct de vedere juridic, efectele negative ale consumului de mass-media nu pot s duc la sanc ionarea productorului mass-media.

Cine i cum trebuie / poate s i asume responsabilitatea pentru efectele negative ale consumului de mass-media? Care sunt principiile / normele eticii jurnalistului, reglementrile privind responsabilitatea mass-media pe care le aprecia i a fi prioritare? (QFG-9) Un expert din domeniul mass-media afirm : Jurnali tii au o profesie etic. Dac ei nu lucreaz bine, n cea mai mare msur vinov ia apar ine efilor de canale mass-media. Dorin a de mbog ire exagerat i neglijen a fa de consecin ele managementului de pres sunt cauza rului din mass-media. O alt perspectiv cu privire la responsabilitate este aceea c apar ine epocii, nu poate fi pus n seama unui grup de persoane sau a unei persoane. Pentru un expert n domeniul formrii jurnali tilor, responsabilitatea este multipl: institu ional, individual, a organiza iilor profesionale i ale CNA. Pentru exper ii din nv mnt, responsabilitatea apar ine productorilor mass-media, n general, dar i familiei i colii care, n cea mai mare parte, nu dau aten ie consumului mediatic, doar uneori l incrimineaz, fr a ac iona n scopul prevenirii efectelor negative. Partea a doua a ntrebrii a prilejuit exprimarea opiniilor cu privire la deontologia profesional a jurnalistului n special, nu i a patronilor, administratorilor din mass-media. Putem selec iona cteva categorii de opinii cu privire la: (1) Calit ile personale i profesionale ale publicistului care trebuie s fie: echidistant, ct mai obiectiv, vigilent fa aspectele negative ale realit ii, ...s lucreze responsabil. Jurnalistul trebuie s fie nu doar inteligent, ci i cultivat. Alte calit i sunt: sinceritatea, impar ialitatea, angajarea etic. (2) Utilizarea adecvat i corect a procedeelor i regulilor profesionale: informarea echidistant, verificarea informa iei din trei surse, respectarea dreptului la imagine i la via a privat. (3) Respectarea, mai ales aplicarea unor norme ale eticii jurnalistului : respectarea adevrului; respectarea vie ii private, respectarea confiden ialit ii surselor 185

A fost manifestat i respectul pentru aceast profesie dar i scepticismul cu privire la maturizarea profesional a jurnali tilor. Codul deontologic propus de Conven ia Organiza iilor de Media a fost considerat ca un model acceptabil . 4.4.5. +ropuneri pentru reali&area unei educa ii prin i pentru mass-media" Au fost solicita i exper ii s fac propuneri cu privire la dou aspecte importante care se afl la intersec ia dintre educa ie i mass-media: educa ia prin mass-media i educa ia pentru massmedia. Educa ia prin mass-media poate fi n eleas n sens restrns, ca reprezentnd emisiuni, articole, rubrici educative, care au proiectat aceast finalitate n mod explicit, de exemplu, emisiunile pentru nv mntul la distan , lec iile de limbi strine . a. Ele se pot ncadra la educa ia nonformal. Proiectul a cercetat rolul mass-media n educa ia informal i s-a putut constata c acest sens a fost luat n considera ie cu prioritate de ctre exper ii din toate domeniile. Putem spune c acest rol de educa ie informal reprezint i accep iunea termenului n sens larg. Educa ia pentru mass-media are de asemenea un sens restrns, referitor la pre g tirea tinerilor pentru a lucra n domeniul mass-media sau pentru a n elege tehnicile de elaborare a produselor din mass-media. Sensul larg, luat n considera ie i n dezbaterea organizat cu exper ii, este acela de educa ie pentru a n elege i a utiliza mass-media . Aceasta poate s fie realizat n familie, n mod informal, sau n coal n mod formal, prin includerea n curriculum a unei discipline op ionale sau prin activit i specifice la diferite discipline existente deja n curriculum.

Ce propuneri pute i face pentru realizarea unei bune educa ii prin i pentru mass-media? (QFG-10) Putem clasifica propunerile fcute pentru: realizarea unei educa ii mai bune prin mass-media este facilitat de: 1promovarea valorilor autentice de ctre profesioni ti; 2- aplicarea deontologiei profesionale, adoptarea de reglementri privind difuzarea produselor cu

influen negativ asupra copiilor i a tinerilor;

3reducerea condi ionrii datorat intereselor comerciale, prin promovarea televiziunilor necomerciale; 4- formarea i perfec ionarea jurnali tilor; pstrarea legturii cu Centrul de Jurnalism Independent, cu nv mntul superior de specialitate; 1programe educative atractive, asemntoare cu ini ierea muzical fcut de Leonard Bernstein; 2explicarea i comentarea produselor media de ctre un specialist n domeniu; 3reinventarea mass-media. (b) realizarea unei educa ii mai bune pentru mass-media prin: - consum cultural de calitate, variat i compensatoriu fa de ceea ce ofer mass-media; prevenirea unilateralizrii i a dependen ei de anumite canale de mass-media. Re-descoperire a 186

lecturii, ndrumarea ctre produse artistice care s cultive i compasiunea, solidaritatea uman, cldura; 1activit i organizate n coal mpreun cu speciali ti din mass-media i din nv mntul superior de specialitate; 2unitatea factorilor rspunztori de educa ia tinerilor - familie, coal, biseric -, pentru o implicare concertat n luarea de atitudine fa de nocivitatea unor emisiuni, publica ii, fa de limbajul incorect, vulgar, denigrator; 1utilizarea de ctre educatori a canalelor mass-media pentru a forma spiritul critic cu privire la mass-media; 3introducerea n curriculum-ul colar a unor discipline care s trateze fenomenul mass-media i
pregtirea educatorilor n acest sens.

187

5. Conclu&ii i propuneri
5.1. Conclu&ii pri(ind parametrii consumului de mass-media
Consumul de mass-media reprezint prima condi ie a determin rii influen elor acestora asupra tinerilor. Men ionm c am ales ca popula ie int elevii de 15-16 ani, la care se pot constata deja influen ele media, op iuni, opinii critice i propuneri. Adolescen ilor le sunt dedicate multe dintre produc iile media (pres , radio, televiziune, internet, jocuri electronice). Este vrsta la care se formeaz atitudini i deprinderi culturale specifice, pasiuni i aspira ii, pentru care se acord importante resurse de ncredere, de timp, de bani. Profesorii i p rin ii au fost chestiona i cu privire la consumul lor de mass-media i al tinerilor. Astfel s-a putut construi o imagine mai complex a consumului de mass-media care se realizeaz individual, diferen iat, dar n context social-cultural mai larg i n mod mai specific determinat de mediul familial al tinerilor, de raporturile cu i n mediul colar. Consumul de mass-media este caracterizat prin factori care pot fi identifica i prin parametrii obiectivi : accesul la mass-media, timpului liber i utilizarea mass-media, controlul utilizrii. Accesul la mass-media se caracterizeaz n conformitate cu rezultatele cercetrii astfel : 1n urban, mediile de comunicare sunt mai numeroase, deci influen a mass-media este mai mare, dar ea este contrabalansat, limitat, corectat, de diversitatea ofertelor de surse de informare i de valorizarea diferit a informa iei de ctre variatele canale mediatice. 2Aproape o cincime din popula ia investigat are acces doar la la programele televiziunii publice. 3- Jumtate din numrul elevilor investiga i au acces la tehnologia informatic , fiind posesori de computer la domiciliu, dintre care 40% au acces la Internet. 4- Aproape dou treimi dintre elevi afirm c n familie se cumpr ziare zilnic sau sptmnal, dar
exist familii n care nu se cumpr ziare deloc. Prin ii declar accesul la mass-media n procente apropiate. Profesorii au un acces mai ridicat la toate categoriile de media i aproape 70% dintre ei posed computere.

Timpul liber reprezint o resurs important, de care depinde consumul mass-media. Trei dimensiuni au fost investigate pentru a descrie acest parametru al consumului de mass-media: bugetul de timp, organizarea timpului i alocarea timpului pentru mass-media. Rezult c: 1circa 50% dintre elevi dispun de 4-5 ore timp liber zilnic; 2peste 60% dintre elevi i pun doar uneori (sau deloc) problema organiz rii timpului pentru
pregtirea temelor, astfel nct s dispun de mai mult timp pentru activit ile preferate;

3alocarea timpului pentru mass-media este de 2-3 ore zilnic, repartizat pentru aproape toate categoriile de media, dar volumul cel mai mare (n medie 100 minute zilnic) revine vizionrii TV. 188

Utilizarea mass-media este diferen iat dup preferin ele individuale i n corela ie cu itemii anteriori. Au fost puse ntrebri deschise pentru a afla preferin ele referitoare la fiecare categorie media, fr a le orienta op iunile. A aprut astfel o mare diversitate de titluri de ziare i reviste (care au fost clasificate). Men ionm c elevii au putut s dea mai multe rspunsuri referitoare la ziarele, revistele preferate i titlurile cr ilor citite. Pentru lectur, preferin ele se repartizeaz n felul urmtor: 1- la ziare, cu procente apropiate, ntre 28,3% - 25,6%, se citesc: tabloide, cotidiane na ionale, ziare despre sport, ziare locale; 2la reviste preferin ele s-au ndreptat spre a a-numita cultur popular i, n cadrul acesteia, spre subcultura de consum a tinerilor; r spunsurile au fost foarte diversificate, a a c s-au constituit cteva categorii, dintre care procent ele mai semnificative, (dar destul de mici) le-au avut: revistele tiin ifice, tehnice, de cultur general (15,6%) ; revistele pentru femei (12,9%) i revistele de programe TV (12,0%); pentru anumite titluri de reviste procentele au fost mai semnificative: Bravo (38,8%); Cool Girl (20, 8%) ; Popcorn (11,4%); 3cantitativ, privitor la numrul de cr i citite n ultimele trei luni, lectura este ngrijortor de redus : 36% nu au citit nici o carte, iar 7,4% nu au dat r spunsuri; 1-2 cr i au citit 36%; 4- calitativ, privitor la titlurile i autorii c r ilor citite, preferin ele se ndreapt spre beletristic, i mai ales spre cele cu valoare estetic recunoscut, spre cele care au drept autori scriitorii cuprin i n programele colare. n ceea ce prive te vizionarea programelor de televiziune a fost propus o list de tipuri de emisiuni i s-a cerut precizarea intensit ii preferin ei fa de acestea. Comparativ i cu profesorii, din lista oferit, au revenit medii mai mare de preferin pentru: jocuri, concursuri, umor, divertisment i filme seriale - la elevi i documentare (filme, cr i, popularizarea tiin ei) i tiri, actualit i - la profesori. Au fost investigate preferin ele pentru dou categorii de emisiuni TV: pentru divertisment i pentru informare tiin ific i cultural, cele mai mari medii ale preferin elor le ntrunesc emisiunile Vacan a Mare (1,309) i Teo (1,254), aflate n prima categorie, respectiv canalele tematice Discovery (1,432) i Animal Planet (2,254) pentru a doua categorie. Primele sunt emisiuni care, de i sunt vizionate n procent mare, sunt, totodat , i printre cele mai criticate. Preferin ele pentru radio se ndrept n cea mai mare parte spre posturile care ofer mai mult muzic. Reprezint un semnal de alarm consumul sczut de pres scris i de literatur, ceea ce are consecin e cu privire la exprimarea scris. Acest fapt s-a putut constata la completarea chestionarelor de ctre elevi, unde sunt numeroase probleme de corectitudine logic i gramatical. Adul ii consider, n general, c tinerii consum mass-media n mod exagerat, fr criterii de valoare i n mod inutil, f r s aib beneficii sau supunndu-se unor influen e negative, de necontrolat. Controlul consumului de mass-media este deci necesar, dar foarte greu de realizat de c tre familie. Un tn r declar c bulina nu aduce protec ie, ci atrage aten ia. Exper ii propun introducerea codificrii unor canale, sau a unor emisiuni i chiar accesul mai costisitor pentru cele care pot influen a tinerii n mod negativ, a a cum se ntmpl n unele ri occidentale. 189

O concluzie general, care corespunde i opiniei exper ilor, este constatarea consumului ridicat al tinerilor de mass-media i mai ales de televiziune, internet, reviste specifice vrstei i muzic. Aceast concluzie concord cu rezultatele altor cercetri i sondaje de opinie i conduce spre convingerea c este posibil manifestarea unor influen e puternice asupra tinerilor consumatori n cadrul educa iei informale pe care ei o primesc din experien ele cotidiene repetate
i semnificative. Pozi ia de receptori, de consumatori mass-media reprezint situa ia real de la care putem porni pentru a face o analiz comprehensiv privind implica iile de ordin educativ, care decurg din expunerea prelungit la mesajele media.

Mass-media reprezint astfel, chiar din perspectiva construirii sinelui, un mediu la care tinerii se raporteaz constant, fr ca ei s fie pregti i pentru a face i a utiliza diferen ele dintre realitate, reprezentarea acesteia i virtualitate. n timp ce elevii sunt preocupa i de a- i intermedia raportarea la realitate prin mass-media, adul ii, i, mai ales, exper ii investiga i, consider c, prin consumul de mass-media, tinerii se ndeprteaz de realitatea autentic, c i pierd timpul, chiar, mai grav, c nu mai ajung s- i triasc vrsta n mod normal. Se trage un semnal de alarm asupra faptului c fin a uman este amenin at s- i piard copilria, adolescen a, fiind introdu i brutal n maturitate prin consumul mediatic excesiv i de o calitate ndoielnic. O concluzie este aceea c poten ialul educativ pe care ar putea s -l ofere mass-media este conceput, organizat, utilizat de ctre adul i n coresponden cu propriile nevoi, a teptri i beneficii, fr a se ine seama de nevoile de dezvoltare sntoas ale vrstei tinere. Abandonarea copiilor n fa a televizorului i, mai recent, n fa a computerului, substituirea func iilor de comunicare i de petrecere a timpului liber n raporturile directe cu adul ii din familie, cu educatorii din coal sau cu tinerii de aceea i vrst reprezint consecin e pe care societatea, coala, familia mai cu seam trebuie s le con tientizeze i s le contracareze sau nlture.

5.2.

Conclu$ii 'ri)ind 'arame(rii ma -media

u+iec(i)i ai rece'(rii

Receptarea de ctre tineri a mass-media poate s fie caracterizat prin: motiva ie, calitatea comunicrii, orientarea spre valori i modele, exprimarea opiniilor care evalueaz mass-media. Vom prezenta concluziile din perspectiva elevilor i a profesorilor: Cu privire la motiva iile folosirii mass-media de ctre elevi : opiniile profesorilor i ale elevilor privind motiva iile folosirii diferitelor tipuri de mass-media de c tre elevi nu se coreleaz profesorii nu cunosc motivele folosirii mass-med ia de ctre elevi. n ceea ce prive te comunicarea media i comunicarea educa ional : aproape jumtate dintre profesori afirm c exist probleme dezbtute n mass-media despre care nu se poate vorbi n coal cu elevii; ordinea temelor men ionate de profesori difer de aceea formulat de elevi; profesorii afirm c nu se pot discuta probleme politice i probleme sexuale, dar sunt supuse discu iei probleme privind divertismentul, timpul liber; elevii afirm c nu se discut suficient probleme ale divertismentului, timpului liber i c nu i preocup discutarea problemelor politice. A adar, opiniile profesorilor i ale elevilor privind problemele dezb tute n mass-media i care nu se pot discuta n coal cu elevii nu se coreleaz. Apare o 190

anumit problem de comunicare i o nevoie de siguran , pe care elevii o resimt i nu o pot rezolva n mediul educa ional colar, fiind expu i riscului unei dependen e / manipul ri de ctre mass-media. Despre valorile culturii colare i despre valorile culturii media doar 5,8% dintre profesori consider c ele sunt n concordan . Ordinea de importan acordat valorilor de ctre profesori (pe primele ranguri adev r, cinste, responsabilitate, apoi dreptate, libertate, munc i pe ultimele ranguri bani, pl cere, putere) difer mult fa de ordinea de importan pe care cred profesorii c o acord elevii i, respectiv, mass-media; n opinia profesorilor, ordinea de importan acordat valorilor de ctre elevi i de ctre mass-media este asemntoare (pe primele ranguri bani, putere, apoi libe rtate, pl cere i pe ultimele ranguri cinstea i responsabilitatea).
60% dintre profesori consider criza moral ca fiind datorat cel mai mult mass-media, care este o cauz i a rupturii dintre genera ii, mai ales n privin a concep iilor despre sexualitate, moral , mod de reu it n via .

Despre efectele influen ei mass-media asupra tinerilor, elevilor , 53% dintre profesori consider aceast influen mai ales negativ i numai 28% dintre ei consider aceast influen mai ales pozitiv. Majoritatea relativ a profesorilor (38%) consider mass-media, dintre mai mul i factori posibili, ca principalul factor care genereaz schimbrile, mai ales negative, observate n comportamentul elevilor: pierderea motiva iei pentru nv are, indisciplina, lipsa de respect fa de profesori i de coal; lipsa unui sistem de valori i a respectului fa de valori. n privin a impactului spectacolului mediatic asupra realit ii propriu-zise, numai 14% dintre profesori afirm c un consum ndelungat de mass-media este lipsit de efecte d untoare. Emisiunile cu cea mai mare influen negativ sunt considerate filmele care prezint violen i sexualitate, iar ca formate de emisiuni Big Brother, Ciao Darwin, Vacan a Mare. Emisiunile cu cea mai mare influen pozitiv sunt considerate cele oferite de canalele TV Discovery, Animal Planet, National Geographic, iar ca formate de emisiuni Teleenciclopedia, Parte de Carte, Profesioni tii.

-"#" Conclu$ii 'ri)ind (endinele influenrii (inerilor de c(re ma -media

Din analiza opiniilor exprimate de elevi, profesori, p rin i i exper i rezult anumite tendin e privind influen a mass-media asupra tineretului i valorificarea poten ialului educa ional (informal) al mass-media. De i nu- i propun s educe, programele i emisiunile mass-media r spund unor nevoi ale publicului, n func ie de care acesta selecteaz i interiorizeaz mesajele transmise. Cu sau fr inten ia productorilor de programe, consumul de media este de natur s creeze sau s consolideze opinii, s determine atitudini, s influen eze decizii. n acest context, faptul c mesajele mediatice care au drept int grupul de tineri se adreseaz cu precdere unor trebuin e primare, ce in de domeniul instinctual-pulsional i vizeaz 191

n foarte mic msur interesele superioare (cognitive) pe care tinerii le afirm , totu i, n rspunsurile lor la chestionar, constituie, dup prerea noastr, o realitate ce poate aduce prejucidii importante dezvoltrii lor psihologice. Acest tip de ofert are ca efect o ntrire a trebuin elor inferioare n dauna celor superioare; mai mult, ea creeaz false nevoi a cror satisfacere presupune un consum sporit de asemenea subproduse mediatice; e vorba de un adevrat circuit vicios care genereaz, printre altele, fenomene de dependen .

Exploatnd tendin a spre hedonism a tinerilor, dar i tensiunile pulsionale, cu prec dere pe cele din sfera erotic, deosebit de active la aceast vrst , produsele mediatice constituie forme facile i rapide de satisfac ie n acest domeniu. Se ini iaz astfel un proces de nv are a unor modele de comportament, cel pu in discutabile: tinerii aleg i consum acele oferte mediatice pe care ei le resimt ca gratificante din punct de vedere pulsional, n detrimentul altor tipuri de criterii (cum ar fi, de exemplu, cele ce de ordin intelectual, estetic, moral etc.); caracteristica unui asemenea tip de comportament este faptul c el este transferabil, din domeniul strict al raporturilor cu media, n cmpul larg al rela iilor interpersonale i, n general, n situa iile de via care impun op iuni i decizii. Se realizeaz astfel o condi ionare general a alegerilor/respingerilor, exclusiv n func ie de satisfac ia/insatisfac ia unor impulsuri primare. Un alt efect pervers al consumului predilect de p rograme audio-vizuale, mai ales al consumului de TV, este determinat de uniformitatea/lipsa de varietate a acestora. Pe toate canalele TV, fie c este vorba de televiziunea public, fie de posturile particulare, sunt livrate acelea i tipuri de emisiuni de divertisment, filme a a-zis artistice, seriale etc. Uniformitatea vizeaz att calitatea submediocr a programelor, ct i con inutul ca atare; n cazul filmelor, de exemplu, pentru fiecare categorie (de ac iune, erotic, thriller, ca s nu mai vorbim de telenovele) exist o schem narativ quasi-general, simplist, previzibil, repetitiv pn la obsesie; la fel, emisiunile de divertisment, organizate sau nu sub form de concursuri, uzeaz de acelea i poante groase, nc rcate de trivialitate, n ideea (mali ioas ori numai depreciativ) c omul mediu (ca pregtire, aspira ii, statut socio-economic) nu este disponibil pentru un nivel mai nalt de subtilitate. Prezen a violen ei, a limbajului/imaginilor obscene, a comportamentelor infrac ionale mai ales n programele TV, dar i n ziare, reviste, jocuri electronice este argu mentat adesea prin ideea c ele fac parte din via a real, astfel nct nu-l putem feri de ele pe copil sau pe tn r fr riscul dezadaptrii. Asemenea fenomene au existat totu i dintotdeauna, ele reprezint partea ntunecat a vie ii sociale, cu care majoritatea indivizilor se confrunt , ntr-o msur mai mare sau mai mic, cu sau fr apelul la mass-media. Important rmne ns atitudinea de distan are critic a fiecruia n raport cu asemenea realit i, care ntr-o societate normal nu sunt aduse n prim plan. Problematic rmne ponderea lor extrem de ridicat n cmpul informa iilor mediatice. De asemenea, vulgaritatea, incultura, trivialitatea sunt supralicitate sub motiv c asemenea comportamente ar caracteriza marea mas a popula iei consumatoare de media. Cultura popular pe care pretind c o promoveaz aceste programe ca reac ie la a a-zisa cultur nalt, demonizat cu fervoare n ultimii ani n numele unei democra ii r u-n elese nu este ns dect o form a unei subculturi marginale a b ie ilor de cartier, a vedetelor play-boy, 192

etc. care, numai prin promovare agresiv i prin mimetism ajunge s devin reprezentativ pentru ansamblul popula iei tinere. Or, democratizarea culturii nseamn totu i cultur; o cultur care trebuie s con in elemente ale culturii nalte, articulate i prelucrate astfel nct s devin digerabile i accesibile omului mediu, s -i lrgeasc orizontul de a teptri i aspira ii i nu s-l coboare o treapt pe scara primatelor. Ea trebuie s traduc jargonul strict specializat al diferitelor tiin e sau limbajul adesea ermetic al artelor n limbaj natural la ndemna individului fr o pregtire n aceste domenii. Ea trebuie s cuprind, pe lng divertisment, i autentice oportunit i de cunoa tere intelectual i de interiorizare a unui set valoric validat social i cultural, sau, cu alte cuvinte, divertismentul trebuie s- i asocieze i o func ie educativ. Uniformitatea ofertei mediatice nu poate s duc dect la o uniformitate a gusturilor, a opiniilor, a personalit ilor, la tergerea sau estomparea diferen elor individuale a c ror variabilitate indefinit constituie, n mod normal, o condi ie ce faciliteaz creativitatea n ansamblul societ ii. Or, produsele mediatice, a a cum sunt ele actualmente livrate tinerilor, mai ales, au drept consecin exacerbarea afectelor de grup i transgresarea identit ii persoanei spre o fuziune frenetic ntr-un corp colectiv lax. Ele induc mai curnd o omogenizare colectiv dect o definire a identit ii personale. For a de persuasiune a mesajelor audio-vizuale se datoreaz, n primul rnd, unor caracteristici ce in de natura lor; astfel, stimularea plurisenzorial face ca informa ia, primit simultan pe mai multe canale perceptive, s fie ntrit i re inut mai bine; n plus, rapiditatea de emisie a mesajelor diminueaz sau chiar scurtcircuiteaz actul reflexiv. Acestor trsturi intrinseci ale mesajelor li se adaug unele tehnici de prelucrare a lor modul n care este construit mesajul, selec ia, combinarea i ierarhizarea informa iilor, accentuarea etc. de natur s impun receptorului, pe cale incon tient, o anumit interpretare predeterminat, conform cu inten ia sursei emi toare. Atunci cnd sursa este nvestit de ctre subiect cu autoritate, fapt prezent cu precdere n mediul rural sau n mediile cu nivel sczut de educa ie, dar i n cazul n care indivizii dispun de capacit i reduse de discernmnt i spirit critic cum se dovede te a fi, n mare parte, popula ia de adolescen i investigat de noi receptorul este extrem de vulnerabil la sugestiile asociate informa iilor pe care le prime te, acceptnd ntr-un mod lipsit de reflexivitate opiniile livrate pe diferitele canale mediatice i devenind astfel un subiect de poten ial manipulare.

5.4. +ropuneri
Propunerile elevilor ale profesorilor, prin ilor i exper ilor reprezint subcapitole incluse n capitolul 4. (Rezultatele cercetrii) Prezentm propunerile care pot s contribuie la con tientizarea rolului mass-media n educa ia informal i la implicarea familiei i a colii n educa ia pentru i prin mass-media. I. La nivel curricular: Curriculumul prin infuzie obiectivul formarea competen ei media s fie urmrit ori de cte ori este cazul/posibil: 1- aria limb i comunicare: accent pe descifrarea mesajului audi ovizual, lectura imaginii, modalit i de reprezentare a realit ii; 193

aria om i societate: media considerat ca resurs n stare s creasc motiva ia i n elegerea celor nv ate; explorarea unor perspective istorice i politice pe care media le ignor ;

Cre terea ponderii disciplinelor socio-umane (necesare pentru a forma spiritul democratic, gndirea critic ). Mass-media resurs n predare pentru curriculumul centrat pe elev

Modulul educa ia mass-media n cadrul educa iei civice (al educa iei pentru cet enie democratic, al educa iei pentru drepturile omului i drepturile copilului) de experimentat ntr-o faz ulterioar curriculumului prin infuzie.

Profesorul trebuie s cunoasc bine ce i cum gnde te elevul, care este modul n care acesta i construie te propria epistemologie. Multe din ideile, repre zentrile, atitudinile elevului sunt preluate din mozaicul produc iilor media. Aici se ntrevede cum au subliniat Masterman i Mariet cea mai substan ial utilizare a mass-media n instruire, dar o utilizare filtrat, corectiv, realizat ntr-un mod care s-i atrag pe elevi la dezbatere.
Prin utilizare corectiv nu avem n vedere critica mass-media ca scop n s ine, ci acele activit i prin intermediul crora elevii s nve e s discearn ce influen au formele simbolice media asupra con inuturilor corespunztoare acestora, i, prin aceasta, s observe cum au devenit reprezent rile mediatice forme naturale, comune ale modului lor de percep ie i gndire.

5. Misiunea educativ a colii Media reprezint un vast sistem tehnologic i, n aceast calitate, face parte din mediul nostru de fiecare zi, alfabetizarea/educa ia media devenind astfel o necesitate imperioas . n acela i timp, media nseamn i o propunere, o proiec ie a unui univers de valori. coala trebuie s rspund acestei provocri asumndu- i ntr-un mod mai hot rt misiunea sa educativ : a transmite mesaje, a se concentra pe furnizarea instrumentelor culturale necesare elabor rii de ctre elev a propriei sale etici. Fr competen axiologic nu exist posibilitatea de fixare a competen ei media. II. Colaborare, parteneriat ntre coal i institu ii, speciali ti media. III. Dialog prin i- coal Dialogul realizat prin intermediul noii func ii de profesor documentarist, printr-un pedagog, consilier sau printr-un cadru didactic care a urmat cursuri de specialitate i care este desemnat s elaboreze un cadru de colaborare ntre familie i coal, s conceap strategii de implicare a prin ilor n educa ia media a elevilor, plecnd de la nivelul nv mntului primar i chiar preprimar. IV. Sistem de protec ie a consumatorului minor de media A a cum s-a subliniat i n Raportul atelierului de lucru Cum protej m telespectatorii minori (7mai 2004), este de dorit un efort concertat i de durat pentru a pune bazele unui sistem de protec ie a consumatorului minor de mass-media, care s se sprijine pe colaborarea ntre diverse institu ii ale statului (CNA, MECT, Parlament, etc.), ntre prin i i ONG-uri. V. Demararea i intensificarea unor activit i coerente de educa ie nonformal, de petrecere a timpului liber. VI. Lectura 194

Mass-media tradi ionale i noile media au partea lor de contribu ie la scderea interesului general pentru lectur. Mai mult dect ndemnul la pl cerea lecturii, se simte nevoia, n acest moment, a unei sus inute i inteligente campanii na ionale n favoarea cr ii i a lecturii, pe baza unui proiect la care s colaboreze MECT i Ministerul Culturii.

195

5i'lio)rafie
1. Alecu, Gabriela: Adolescen a: criz i dezvoltare, I.S.E., 2003. 2. Antonesei, Liviu: O introducere n pedagogie. Dimensiunile axiologice i transdisciplinare ale educa
iei, Ia i Polirom, 2002.

3. Archip, Bianca Bogdana: Contracararea influen elor manipulrii. n: Psihologia, nr. 1/2002. 4. Atkinson, Rita L. et al: Introducere n psihologie, Bucure ti, Ed. Tehnic, 2002. 5. Barthes, Roland: Mitologii, Ia i, Institutul European, 1997. 6. Baudrillard, Jean: Sistemul obiectelor, Cluj-Napoca, Echinox, 1996. 7. Baudrillard, Jean: Strategiile fatale, Ia i, Editura Polirom, 1996. 8. Benjamin, Walter: Iluminri, Bucure ti, Univers, 2001. 9. Bertrand, Claude-Jean: Deontologia mijloacelor de comunicare, Ia i, Institutul European, 2000. 10. Boillin-Dartevelle, Roselyne: La gnration clate. Loisirs et communication desadolescents ,
Editions de l'Universit de Bruxelles, Bruxelles, 1984.

11. Bondrea, Aurelian: Sociologia opiniei publice i a mass-media, Bucure ti, Editura Funda iei "Romnia
de Mine", 1997. (cuprinde capitole, precu m: Cultur, cultur de mas, cultur mass-media; Paradigme, modele, teorii n studiul comunic rii de mas; Func ii ale mass-media; Efecte ale mass-media).

12. Boudon, Raymond (coord.): Tratat de sociologie, Bucure ti, Humanitas, 1997 (Cap. Cultura de
Bernard Valade i Comunicarea de Franois Balle).

13. Bougnoux, Daniel: Introducere n tiin ele comunicrii, Ia i, Editura Polirom, 2000. 14. Bourdieu, Pierre: Despre televiziune, Bucure ti, Editura Meridiane, 1998. 15. Brezinka, Wolfgang: Basic Concepts of Educational Sciences. Analysis, Critique, Proposals , Lanham
New York London, University Press of America, 1999.

16. Buzamet, Mihaela: Televiziunea i timpul liber, n Revista de pedagogie 7-8/1991. 17. Caune, Jean: Cultur i comunicare, Bucure ti, Cartea Romneasc , 2000. 18. Clipici, Ionela; Suici, Miloranca; Teodorescu, Liliana Lumini a: Educa ia de baz a adul ilor, n
Revista de tiin e ale educa iei, nr. 1-2/2002.

19. Coman, Mihai: Introducere n sistemul mass-media, Ia i, Editura Polirom, 1999 (cuprinde un capitol:
Func iile socio-culturale ale mass-media i un altul: Efecte ale comunicrii n mas).

20. Connor, Steven: Cultura postmodern, Bucure ti, Meridiane, 1999. 21. Constantinescu, Mihaela: Forme n mi care: postmodernismul, Bucure ti, Univers Enciclopedic, 1999. 22. Coste-Cerdan, Nathalie i Le Diberder: Televiziunea, Bucure ti, Editura Humanitas, 1991. 23. *** Cotidianul Teleghidare (interviu dat de Cristi Puiu), nr. 3, 3-9 decembrie 2004). 24. Cristea, Sorin: Pedagogie, Pite ti, Editura Hardiscom, 1996. 25. Cristea, Sorin: Dic ionar de termeni pedagogici, Bucure ti, EDP R.A., 1998. 26. Cri an, Corina; Danciu, Lucian: Manipularea opiniei publice prin televiziune, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 2000.

196

Cuco , Constantin: Pedagogie, Ia i, Polirom, 1996.

27. Cuco , Constantin: Minciun, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogic, Ia i, Editura


Polirom, 1997.

28. Cucu, George: Educa ia i mass-media, Editura Licorna, 2000. 29. Cucu, George: Mass-media i influen ele asupra educa iei, Bucure ti, Editura Tempus, 2000. 30. Dahlgren, Peter; Sparks, Colin (coord.): Jurnalismul i cultura popular, Ia i, Polirom, 2004. 31. Dncu, V.S.: Comunicarea simbolic. Arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1999.

32. De Fleur, Melvin L.; Ball-Rokeach, Sandra: Teorii ale comunicrii de mas, Ia i, Editura Polirom,
1999.

33. *** De la cunoa tere la ini iativ, ANSIT, Direc ia de Studii i Cercetri pentru Probleme de Tineret,
2003.

34. *** Decizia nr. 157 din 13 martie 2003 privind protec ia minorilor n cadrul serviciilor de programe. 35. Dinc, Margareta: Adolescen ii ntr-o societate n schimbare, Bucure ti, Paideia, 2004. 36. Dinu, Mihai: Comunicarea. Repere fundamentale, Bucure ti, Editura tiin ific, 1997. 37. *** Directiva Televiziunea fr frontiere (extrase cu implica ii n raport cu problematica violen ei n
programele audiovizuale).

38. Dobrescu, Paul; Brg oanu, Alina: Mass-media i societatea, Comunicare ro. cursuri universitare,
Bucure ti, 2003.

39. Drgan, Ioan: Evaluarea reprezentrii violen ei n programele de televiziune, Centrul de Studii Media
i Noi Tehnologii de Comunicare, al Universit ii Bucure ti, n vol. Studii i cercetri audiovizuale, nr. 2, Ed. CNA, oct. 2004

40. Drgan, Ioan: Paradigme ale comunicrii, ansa, 1996. 41. Durand, Gilbert: Imaginarul. Eseu despre tiin ele i filosofia imaginii, n: Aventurile imaginii. Imagina
ia simbolic. Imaginarul, Bucure ti, Nemira, 1999.

42. *** Expunerea copiilor la programele Radio i TV - Raport final Gallup i Metro Media. 43. *** Fe ele schimbrii - Despre consum i practica timpului liber, Bucure ti, Editura Nemira, 1999. 44. Ficeac, Bogdan: Tehnici de manipulare, Bucure ti, Editura Nemira, 1996. 45. Fiske, John, Hartley, John: Semnale televiziunii, Ia i, Institutul European, 2002. 46. Fiske, John: Introducerea n studiul comunicrii, Ia i, Editura Polirom 47. Goodman, Norman: Introducere n sociologie, Bucure ti, Lider, f.d. 48. Guilenburg Van, J.J.; Scholten, O.; Noomen, G.W.: tiin a comunicrii, Bucure ti, Editura
Humanitas, 1998.

49. Habermas, Jrgen: Con tiin moral i ac iune comunicativ, Bucure ti, Editura All, 2000. 50. Habermas, Jrgen: Thorie de l'agir communicationel, Fayard, 1987. 51. Habermas, Jrgen: Sfera public i transformarea ei structural, Bucure ti, Univers, 1998. 52. Hariuc, Constantin: Identificarea i contracararea agresiunilor informa ionale, Editura Licorna, 2000. 53. Hartley, John: Discursul tirilor, Ia i, Editura Polirom 54. Hayes, Nicky, Orrell, Sue: Introducere n psihologie, Bucure ti, All Educational S.A., 1997. 55. Iacob, Lumini a: Repere psihogenetice. Caracterizarea vrstelor colare, n Andrei Cosmovici, Lumini
a Iacob: Psihologie colar, Ia i, Polirom, 1999.

197

***Identification et validations des acquis antrieurs et/ou non-formels, Document de discussion, Thessalonique, CEDEFOP PANORAMA, 1997. 57. Ilu , Petru: Structuri axiologice din perspectiva psihosocial, Bucure ti, EDP R.A., 1995.

58. Keane, John: Mass-media i democra ia, Ia i, Institutul European, 2000. 59. Kellner, Douglas: Cultura Media, Ia i, Institutul European, 2001. 60. La Borderie, Ren:ducation limage et aux mdias , Nathan/Pdagogie, 1997. 61. Lazar, Judith: Violen a contagioas? Reprezentare simbolic i realitate, n Repere, nr. 3/2003
(mai nti n Le Dbat, nr. 94/1997). 62. Leif, Joseph, Delay, Jean: Psychologie et ducation, tome deux: L'Adolescent, Paris, Fernard Nathan, 1968. 63. Linton, Ralph: Fundamental cultural al personalit ii, Bucure ti, Ed. tiin ific, 1998. 64. Lochard, Guy; Moyer Henri: Comunicarea mediatic, Ia i, Institutul European, 1998.

65. Lohisse, Jean: Comunicarea. De la transmiterea mecanic la interac iune, Ia i, Editura Polirom,
2002.

66. Lull, James: Mass-media, comunicare, cultur. O abordare global, Bucure ti, Antet, f.d. 67. Maffesoli, Michel: Clipa etern. Rentoarcerea tragicului n societ ile postmoderne, Bucure ti,
Meridiane, 2003. 68. Marinescu, Valentina (coord.) (Centrul pentru Studii Media i Noi Tehnologii de Comunicare, Universitatea Bucure ti): Efectele comunicrii - o perspectiv culturologic, Bucure ti, Editura Tritonic, 2002. of Europe Press, 1994. 70. Mattelart, A. i M.: Istoria teoriilor comunicrii, Ia i, Editura Polirom, 2001.

69. Masterman, Len, Mariet, Franois: Media Education in 1990s Europe. A Teachers Guide , Council

71. Mc Luhan, Marshall: Galaxia Gutenberg, Bucure ti, Editura Politic, 1975. 72. Mc Luhan, Marshall: Mass media sau mediul invizibil, Bucure ti, Editura Nemira, 1997. 73. McQuail, D.; Windhal, S.: Modele ale comunicrii, comunicare.ro, 2003. 74. McQuail, Denis: Comunicarea, Ia i, Institutul European, 1999. 75. Mige, Bernard: Gndirea comunica ional, Bucure ti, Cartea Romneasc , 1998. 76. Mige, Bernard: Societatea cucerit de comunicare, Ia i, Editura Polirom, 2000. 77. Moeglin, Pierre (coord.): Industriile educa iei i noile medii, Ia i, Editura Polirom, 2003. 78. Moles, Abraham: Systmes de mdias et systmes ducatifs ,n Lducation aux mdias, Paris,
UNESCO, 1984.

79. Moles, Abraham: Sociodinamica culturii, Bucure ti, Editura tiin ific, 1974. 80. *** Monitorizarea articolelor de pres care trateaz teme relevante n domeniul educa iei , Centrul
Educa ia 2000+, 2004 81. *** Monitorizarea apari iilor TV care trateaz teme relevante n domeniul educa iei, Agen ia de Monitorizare a Presei, 2004 82. Moscovici, Serge: Epoca maselor, Ia i, Institutul European, 2001.

83. Nstase, Alice: Spectacolul violen ei, n Cotidianul nr. 265, 30 noiembrie, 2004. 84. Neculau, Adrian (coord.): Psihologie social. Aspecte contemporane, Ia i, Polirom, 1996. 85. Pailliart, Isabelle (coord.): Spa iul public i comunicarea, Ia i Polirom, 2002. 86. Prvu, Ilie: Filosofia comunicrii, SNSPA, 2004. 198

Patapievici, Horia-Roman: Manifest: calmul discu iei, senintatea valorilor, n Idei n dialog, nr. 1, oct. 2004.

88. Pedler, Emmanuel: Sociologia comunicrii, Bucure ti, Cartea Romneasc , 2001. 89. Petcu, Marian: Sociologia mass-media, Cluj-Napoca, Dacia 2002. 90. Pop, Doru: Mass media i democra ia Antologie , Ia i, Polirom, 2001. 91. Rachieru, Adrian Dinu: Globalizare i cultur media, Ia i, Institutul European, 2001. 92. Schramm, W.; Coonmbs, Philip: Noile mass-media: un studiu n sprijinul planificrii educa iei,
Bucure ti, EDP, 1983.

93. Serres, Michel: Herms I-IV, (1969-1980). 94. Severin, J.W.; Tankard, J.W.: Perspective asupra teoriilor comunicrii de mas, Ia i, Editura Polirom,
2004.

95. Siebert, Horst: Culturile nv rii ca sisteme de cuno tin e, n: nv area autodirijat i consilierea
pentru nv are. Noile paradigme postmoderne ale nv rii, Ia i, Institutul European, 2001.

96. Silverstone, Roger: Televiziunea n via a cotidian, Ia i, Editura Polirom, 1999. 97. Simkins, Tim: Non-formal Education and Development, Manchester Monographs 8, 1977. 98. Stanciu, Ion Gh.: Continuitate i reevaluare n interpretarea contemporan a conceptului de educa ie,
n Revista de pedagogie, nr. 10/1991.

99.

chiopu, Ursula: Criza de originalitate la adolescen i, Bucure ti, E.D.P. S.A., 1997. Audiovizualului, octombrie 2004.

100. *** Studii i Cercetri Audiovizuale, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Editor Consiliul Na ional al 101. ora, Mihai: Eu & tu & el & ea... sau dialogul generalizat, Bucure ti, Cartea Romneasc , 1990. 102. ora, Mihai: Firul ierbii, Craiova, Scrisul Romnesc, 1998. 103. Toma, Mircea (coord.): Competen n mass-media. Manual pentru liceu - curs op ional , Bucure ti,
Humanitas Educational, 2004.

104. Thompson, John, B.: Media i modernitatea. O teorie social a mass-media, Editura Antet, 1999. 105. *** Utilizare, atitudini i a teptri ale consumatorilor romni de mass-media , Institutul de
Marketing i Sondaje IMAS, n vol. Studii i cercetri audiovizuale, nr. 1, Ed. CNA, oct. 2004

106. Vattimo, G.: Etica comunicrii, Constan a, Editura Pontica, 2000. 107. Voinescu, Radu: Modernit i. Eseuri de antropologie cultural, Bucure ti, Libra, 2001. 108. *** What is informal education? Where does it happen? How has it developed?
http://www.infed.org/i-intro.htm

109. Watzlawick, P.; Beavin, J.; Jackson, D.: Une logiqne du la communication, Paris, Editura du Seuil,
1972.

110. Zamfir, C., Vlsceanu, L.: Dic ionar de sociologie, Bucure ti, Babel, 1998.

199