Sunteți pe pagina 1din 55

3

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI GENERALE


(Note de curs- Sinteze ) Autor !ro"# uni$# dr# Ion RADU- TOM%A

Se &drese&z' studen(i)or din Uni$ersit&te& Eco)o*ic' +ucure,ti ,i $ize&z' -nsu,ire& !rinci!&)e)or conce!te. teorii. re!ere istorice ,i desc/ideri -n do0eniu) $&st &) !si/o)o*iei u0&ne. c& ,tiin(' centr&)' des!re o0 ,i u0&nit&te. &")&t' -nc' su1 se0nu) dis!ute)or. contest&(ii)or ,i !resiuni)or# Aici sunt sintetiz&te note)e de curs ,i !rinci!&)e)e idei inc)use -n 1i1)io*r&"i& indic&t' !rin !ro*r&0& &n&)itic' & disci!)inei 2 Fund&0ente)e !si/o)o*iei 3 ,i 45# Este uti) -n !re*'tire& e6&0ene)or )& disci!)in& 2 Fund&0ente)e !si/o)o*iei 5 ,i & e6&0enu)ui de )icen('# Nu -n)ocuie,te studiu) indi$idu&) &) 1i1)io*r&"iei ,i e"ortu) !erson&) de inter!ret&re. -n(e)e*ere ,i siste0&tiz&re & $&stu)ui 0&teri&) 1i1)io*r&"ic &"erent !si/o)o*iei *ener&)e# L& )i0it'. sapienti sat ( )&t#) s&u pentru cel nelept este de ajuns7

UNI8ERSITATEA E9OLOGI9: +U9URE%TI F&cu)t&te& de Psi/o)o*ie ,i %tiin(e 9o*niti$e


- 4;;<-

Cursul 1: DOMENIUL DE REFERIN,OBIECTUL I DEFINIIA

PSIHOLOGIEI
Rigoarea epistemologic i0!une c& &ccesu) )& st&tutu) de ,tiin(' & unui cor!us de cuno,tin(e s' "ie condi(ion&t de de)i0it&re& unui domeniu de investigare specific. unic ,i neintersect&1i) cu &) &)tor ,tiin(e= - st&1i)ire& unui obiect de studiu. c'rui& s'-i identi"ice &s!ecte)e esen(i&)e. re)&ti$ st&1i)e ,i re!et&1i)e= - ut)iz&re& unei metodologii autentice. s!eci"ice do0eniu)ui ,i o1iectu)ui de studiu &1ord&t= - st&1i)ire& unui set de concepte, formularea unor legi proprii ,i & unor principii !e 1&z& c'ror& s' re&)izeze descrieri. c)&si"ic'ri. e6!)ic&(ii ,i !redic(ii &su!r& e$o)u(iei "eno0ene)or in$esti*&te= - o1iecti$it&te& discursu)ui teoretic ,i !r&ctic &s!r& "eno0ene)or in$esti*&te. ce tre1uie s' &i1' un minimum de concretee i determinri sensibile, nemijlcit perceptibile i observabile. !ret&1i)e o!er&(iei de 0'sur&re> cu&nti"ic&re ce &si*ur' !osi1i)it&te& re!roducerii ,i re)u'rii cercet'rii de &)(i &utori# L& 0o0entu) &ctu&). "iec&re din &ceste &s!ecte este su1iect de dis!ut'= res!ecti$. psihologia este contestat ca tiin. "iind &cuz&t' & "i tri1ut&r' s!ecu)&(iei "i)oso"ice din c&re s-& des!rins (&1i& )& "ine)e sec# &) ?I?-)e&). 0edicinei !rin necesit&te& e6!)ic&(ii)or &n&to0o-"izio)o*ice neces&re descrieri)or "unc(ion&)e &)e siste0u)ui ner$os (-n c&)it&te& s& de @su!ort5 &) "eno0ene)or !si/ice) .!r&ctic. tuturor ,tiin(e)or des!re o0. de )& 1io)o*ie ,i istorie. !An' )& socio)o*ie ,i &ntro!o)o*ie# A,& cu0 se $& $ede& !e !&rcursu) studiu)ui. &0!)u) !roces de restructurare a psihologiei din u)ti0e)e decenii. si0u)t&n cu &) ce)or)&)te ,tiin(e. se &")' su1 in")uen(& noi)or 0etodo)o*ii deri$&te din teoria general a sistemelor. cibernetic. teoria organizrii ,i. nu -n u)ti0u) rAnd. teoria i practica IT# A1i& din & dou& Bu0't&te & sec# ?? ( &nii CD;). du!' 0&i 0u)te et&!e de ezit'ri ,i c)&ri"ic'ri e!iste0o)o*ice s-& circu0scris do0eniu) ,i s-& "or0u)&t o1iectu) de studiu &) !si/o)o*iei# Ast"e). considerAnd -ntre&*& e6isten('. )u0e& -n $&sti&te& ,i di$ersit&te& s&. c& "iind 0&terie>cA0!. ener*ie ,i in"or0&(ie. domeniul psihologiei $ize&z' fenomenele de natur energetic- informaional (denumite psihice), realitatea subiectiv i expresiile sale interne i externe ca fapte, procese, stri, structuri, operaii etc. orientate spre realizarea adaptrii specifice a unei entiti biologice (animal sau om) la mediul su de existen# Domeniului psihologiei umane -) re!rezint' omul ,i !&rticu)&rit'(i)e s&)e c& indi$id &!&r(in'tor s!eciei homo sapiens. c&r&cteriz&t de r&(ion&)it&te. inte)i*en(' ,i $oin(' (homo sapiens sapiens). !roduc'tor ,i uti)iz&tor de une)te (homo faber). 0e01ru &) unei societ'(ii c&re -) inte*re&z' (homo socius) !rin co0unic&re (homo comunicans). cu)tur' ,i $&)ori !e c&re )e !roduce>re!roduce ,i du!' c&re se oriente&z' (homo valens). uti)izAnd resurse)e !oten(i&)e de creativitate. -

M A)t"e) s!us. domeniul psihologiei omului inc)ude fenomenele subiective i procesele psihice, aspectele psiho -comportamentale, activitatea specific uman de adaptare la mediul natural i social de existen, precum i sistemul personalitii, cu determinarile sale biologice, psihologice, socio-culturale i spirituale, cu trsturile, structurile i particularitile acesteia# 9& stiin(' "und&0ent&)' des!re o0. psihologia are ca obiect cunoaterea tiinific. s!eci&)iz&t' a omului. & re&)it&(ii s&)e su1iecti$e. interne. &s!ecte)e de n&tur' ener*etic-in"or0&(ion&)' (viaa psihic). conduita i comportamentul s'u c& fiin concret (denu0it' personalitate) -n 0ediu) soci&). &")&t in situ&(ii ,i -0!reBur'ri de $i&(' /&1itu&)e (nor0&)e) s&u critice (situ&(ii )i0it')# 9ircu0scriere& ,i de"inire& o1iectu)ui de studiu &) !si/o)o*iei & su"erit "rec$ente &0end'ri ,i re$eniri. "iec&re $izAnd st&1i)ire& !ro1)e0&ticii &1ord&te -ntr-o et&!' istoric' s&u &)t&. cAt ,i st&tutu) disci!)inei -n siste0u) *ener&) &) ,tiin(e)or# Ter0enu). c& &t&re. de psihologie & "ost introdus de -n$'t&tu) *er0&n Rodolphe oglenius -n sec# ?8I. uti)iz&re& )ui "iind s!or&dic' !An' -n seco)u) ?8III = decodere& )ui se "'ce& !ur eti0o)o*ic psihe E !si/ic = su")et = du/-. )& c&re se &d&u*' logos E discurs = $or1ire des!re# Adic'. !si/o)o*i& este discursu) s&u $or1ire& des!re !si/ic (su")et)# Des!rindere& de "i)oso"ie (3FGH). & "ost "o&rte tArzie (u)ti0& din cor!u) ,tiin(e)or des!re o0) ,i. !&r&do6&). de,i o0u) & "'cut totde&un& &!e) )& cuno,tin(e)e (e0!irice) de !si/o)o*ie. ,tiin(& c& &t&re & &$ut o &)t' condi(ie# A"t"e) s!us. @!si/o)o*i& &re o $i&(' )un*' ,i o istorie scurt'5 ,i este -nc' tri1ut&r' "i)oso"iei. din c&re s-& des!rins. 0edicinei !e c&re o co0!)ete&z' cu &s!ecte)e de !si/i&trie ( i&rtosE $indec&re). 1io)o*iei !entru !&rte& de I 1ios J din indi$idu) u0&n. !r&ctic. tuturor stiin(e)or des!re o0 ,i u0&nit&te# L& de1utu) c& ,tiin(' i0de!endent'. obiectul s'u & "ost consider&t & "i studiu) e6c)usi$ &) sferei contiinei. c&re er& de"init' ,i inter!ret&t' "ie din !unctu) de $edere substanialist. con,tiin(& "iind consider&t' c& un con*)o0er&t de "unc(ii ,i !rocese !&rticu)&re &$And o e6isten(' de sine st't'to&re (orient&re !ro!rie asociaionismului -n $&ri&nte)e )ui K# Kundt ,i Ed# Titc/ner). "ie -n $iziune epifenomenist spiritualist- -n c&re con,tiin(& er& descris' c& o )u0e !ur su1iecti$'. de n&tur' s!iritu&)'. er0etic'. "'r' nici o )e*'tur' c&uz&)' cu )u0e& e6tern'. "iind &ccesi1i)' nu0&i !e calea introspeciei. O &se0ene& -n(e)e*ere & !si/o)o*iei er& -ns' inco0!&ti1i)' cu 0etode)e o1iecti$e de cercet&re. "&!t ce & deter0in&t. -n !ri0& !&rte & sec#??. re)u&re& dis!ute)or ,i contro$erse)or !ri$ind o1iectu) &cestei&# 9e) 0&i r&dic&) !unct de $edere & "ost ce) e6!ri0&t de !"#" $atson. c&re & i0!us comportamentul ca fiind realitatea psihologic &utentic'. con,tiin(& "iind dec)&r&t' o si0!)' "ic(iune. un e!i"eno0en &s!r& c'rei ,tiin(& nu se !o&te !ronun(&# Nu0&i comportamentul %behavior&, ca ansamblu de reacii de rspuns al organismului la simulii externi, era acceptabil ca obiect al psihologiei, dup schema cauzal uni$oc' ! ". ce !er0ite& inte*r&re& !si/o)o*iei -n ,tiin(e)e o1iecti$e# Re&c(ii)e co0!ort&0ent&)e- 0otorii ,i $er1&)e- !ot "i 0'sur&te ,i cu&nti"ic&te (intensit&te. )&ten('. rit0. direc(ie ,#&#). i&r !redicti1i)it&te& er& &si*ur&t' de )e*'tur& c&uz&)' -ntre sti0u) ,i re&c(ie un sti0u) (S) $& derer0in& o re&c(ie (R) ce !o&re "i !re$'zut' ( $& "i !redicti1i)')= &,& cu0 ,i o1ser$And o re&c(ie (R). !ute0 cu u,urin(' s' indic'0 sti0u)u) c&re & deter0in&t-o# F'r' & !ute& -n)'tur& din !si/o)o*ie con,tiin(&. 1e/&$ioris0u) i-& -n*ust&t 0u)t s"er&# 9ontri1u(ii u)terio&re &u 2corect&t5 re)&ti$ 1e/&$ioris0u) L M

< "or0u)& S- R. & de$enit ' ( f % 'i x Is&, unde 9 (co0!ort&0entu) ) este "unc(ie de 9i (condi(ii interne) ,i Is (intensit&te& sti0u)'rii)# Prin &ce&st' corec(ie s-& re)&ti$iz&t ne*&re& con,tiintei c& re&)it&te ( K&tson "und&0ent&se o 2 !si/o)o*ie "'r' su")et5). s-& &d0is ro)u) st'ri)or interne c& $&ri&1i)e inter0edi&re ( 9i). s-& recunoscut di"eren(e)e c&)it&ti$e -ntre !si/icu) u0&n ,i ce) &ni0&). s-& -ncerc&t recu!er&re& ro)u)ui "&ctori)or socio-cu)tur&)i -n deter0inis0u) !si/icu)ui u0&n# +#F SNinner. 9# Hu)). S# Ste$ens. O# +runer. P# Pri1r&0. 9# To)0&n ( -n SUA). P# Lorenz ( -n Ger0&ni&) ,i H# Pieron ( -n Fr&n(&) sunt &!reci&(i c& re!rezent&n(i &i neo-1e/&$ioris0u)ui# Puncte de $edere c&re s-&u i0!us -n de"inire& o1iectu)ui !si/o)o*iei &u $enit ,i din !&rte& orientrii psihanalitice (S# Freud. 9# G# Oun* . A# Ad)er. M# Ericsson s#&#) c&re &u de0onst&r&t c' realitatea psihic nu se reduce la contiin. ci e& inc)ude ,i o i0!ort&nt' co0!onent' incon,ient'. c&re tre1uie s' de$in' o1iect &) !si/o)o*iei (incontientul fiind considerat componenta esenial a vieii psihice)#Intre&*& din&0ic' & !erson&)it'(ii ,i co0!ort&0entu)ui. &!reci&z' !si/&n&)iz&. de!inde de incon,tient. i&r centru) de *reut&te &) cercet'rii !si/o)o*ice tre1uie de!)&s&t )& &cest ni$e)# Fiec&re din et&!e)e !rezent&te 0&i sus ( &soci&(ionis0u). 1e/&$ioris0u). !si/&n&)iz&) & "ost )i0it&ti$'= !si/o)o*i& nu dis!une& de o1iect de sudiu unit&r de)i0it&t ,i de"init= !r&ctic. "iec&re ,co&)' -,i deter0in& !ro!riu) s'u o1iect. c&re. de ce)e 0&i 0u)te ori. re!rezent& e6&ct o!usu) o1iectu)ui !ro!us de &)t' ,co&)'# A !&tr& et&!' (-nce!ut' -n &nii D;) ,i c&re continu' ,i &st'zi circu0scrie o1iectu) !si/o)o*iei ,i de"ine,te psihologia ) tiina care sudiaz legile generale ale existenei, devenirii, funcionrii i structurrii mecanismelor organizrii psihocomportamentale, pe scar animal i uman# P&rticu)&riz&t )& o0. obiectul de studiu al psihologiei -) re!rezint' organizarea psihic intern *n unitate contradictorie a contientului i incontientului %sistemul psihic uman-+,-&, precum i reacia circular dintre structurile psihice interne i actele comportamentale externe# S&u. &)t"e) s!us. !si/o)o*i& -,i !ro!une cunoaterea tiinific. s!eci&)iz&t' a omului. & re&)it&(ii s&)e su1iecti$e. interne. &s!ecte)e de n&tur' ener*etic-in"or0&(ion&)' ($i&(& !si/ic'). conduit& ,i co0!ort&0entu) s'u c& "iin(' concret' (denu0it' !erson&)it&te) -n 0ediu) soci&). &")&t in situ&(ii ,i -0!reBur'ri de $i&(' /&1itu&)e (nor0&)e) s&u critice (situ&(ii )i0it')# 9ursu) 4 ./'-. ,+I0/./ I1I I2 +I+T13-. 4TII251./R 9u o istorie &tAt de scurt' ( circ& un seco) ,i Bu0't&te).!si/o)o*i& & !&rcurs un dru0 !&r&do6&). de )& tot&)' ne*&re c& ,tiin(& !An' )& st&tutu) de tiina central *ntre tiintele despre om# In 3H4H P&r) +u/)er !ro!une& modelul triunghiuar al psihologiei tiinifice. -n c&re !si/o)o*i& er& ampasat la intersecia tiintelor umaniste, tiinelor sociale i tiinelor naturale# Peste D; de &ni P#E# Mee/) (3HGF) !ro!une. su1 in")uen(& IT. distinc(i& dintre psihologia 6hard5 ,i psihologia 6soft5. !otri$it c'rei& influena stiinelor naturii a orientat psihologia spre studiul riguros al comportamentului. ,tiin(e)e soci&)e &u &ccentu&t importana mediului social. i&r ,tiin(e)e u0&niste &u direc(ion&t &ten(i& s!re necesitatea sublinierii importanei aspectelor subiective# A)te contri1u(ii <

D &) +#M# Pedro$ (3HQ3). !rin su1di$idere& stiin(e)or u0&niste -n ,tiin(e soci&)e ,i ,tiin(e "i)oso"ice. situe&z' !si/o)o*i& 0&i &!ro&!e de "i)ozo"ie. d&r )e*&t' de ,tiinte)e n&turii ,i ,tiinte)e soci&)e= &) Oe&n Pi&*et (3HQQ). !ro!une un model circular &) ,tiinte)or. -n c&re !si/o)o*i& este c)&si"ic&t' -n rAndu) ,tiinte)or &ntro!o)o*ice. &dic' &ce)e disci!)ine 2 c&re ur0'resc s' desco!ere )e*i &tAt -n -n(e)esu) de re)&(ii c&ntit&ti$e const&nte. cAt ,i -n -n(e)esu) de "&!te *ener&)e s&u re)&(ii ordin&)e. de &n&)ize structur&)e5 (3HG4)= 1) Mie)u S)&te ( Introducere -n !si/o)o*ie. 3HH<). !re)uAnd perspectiva circular & ascensiunii spiralate. su*er&t' de 8# S&rris (3HF<) ,i RosenzRei* (3HH4). *ru!e&z' ,tiin(e)e &!)ic&ti$e -n !&tru c&te*orii !ri0& c&te*orie inc)ude tiinele fundamentale &)e o0u)ui (1io)o*i&. socio)o*i&. "i)oso"i& ) inter!ret&t c& "iin(' 1io!si/o- soci&)'= & dou& ,i & & trei& *ru!' inc)ud di$erse ,tiin(e re"erito&re )& principalele tipuri de activiti -nde!)inite de o0 ( educ&ti$e. econo0ice. 0&n&*eri&)e. cu)tur&)-&rtistice. s!orti$e. 0i)it&re tec#)= & !&tr& *ru!' inc)ude stiin(e)e ocu!&te cu integritatea fizic i psihic & o0u)ui ( 0edicin&. neuro)o*i&. !si/i&tri&)# L& con")uen(& cu "iec&re dintre &ceste ,tiin(e !si/o)o*i& *ener&)' ,i-& de"init !ro!rii)e ei r&0uri &!)ic&ti$e- cu 0en(iune& c' !si/o)o*i& ocu!' )ocu) centr&) -n r&!ort cu to&te ce)e)&)te ,tiin(e. i&r. 0&i i0!ort&nt' decAt distinc(i& c&te*oric' & ,tiin(e)or este coo!er&re& ,i interdisci!)in&rit&te& )or# A rezu)t&t &st"e) t&1)ou *ener&) &) !si/o)o*iei *ener&)e ,i &) !si/o)o*ii)or &!)ic&ti$e. denu0ite ,i de r&0ur'# T&1)ou) !ote "i re!ezent&t &st"e) ,sihologia general ( )oc centr&))- in")uen(&t' de tiinele fundamentale despre om (1io)o*ie. socio)o*ie. "i)oso"ie>&6io)o*ie). *enere&z' zoo!si/o)o*ie. !si/o"izio)o*ie. !si/o)o*ie 1io)o*ic'> etno!si/o)o*ie. !si/o)o*ie soci&)'> !si/o)o*i& re)i*iei. !si/o)o*i& 0or&)ei. !si/o)o*i& "i)oso"ic'- su1 in")uen(& tiinelor activitilor umane ( ,tiinte !ed&*o*ice. econo0ice ,i 0&n&*eri&)e. ,tiin(e Buridice. ,tiin(e ci1ernetice. in"or0&tice ,i 0&te0&tice. ,tiin(e &rtistice. ,tiin(e 0i)it&re. s!orti$e. !o)itice). *enere&z' c& ,tiin(e &!)ic&ti$e- !si/o)o*i& educ&(iei. !si/o!ed&*o*i& s!eci&)' ,i & consi)ierii !si/o)o*ice> !si/o)o*i& 0uncii ,i !si/o)o*i& or*&niz&(ion&)'. !si/o)o*i& econo0ic'. !si/o)o*i& co0erci&)' > Buridic'. 0&rtoru)ui. co0!ort&0entu)ui de$i&nt> ci1ernetic' ,i co*niti$'. in"or0&tic& !si/o)o*ic' st&tistic& !si/o)o*ic'. &rtei. cre&ti$it'(ii. )iter&turii> 0i)it&r'. s!orti$' . !o)itic'= din tiinele ntii !si/oso0&tice & o0u)ui sunt *ener&te !si/oter&!i&. !si/o!&to)o*i&> neuro!si/o)o*i&> !si/o"&r0&co)o*i&. !si/oso0&tic&. !si/o)o*o& c)inic' ,i 0edic&)'# PSIHOLOGIE NOMOTETI9: SAU PSIHOLOGIE IDIOGRAFI9:S ETI9 SAU EMI9 IN PSIHOLOGIES Dis!ut& dintre no0otetic ,i idio*r&"ic -n !si/o)o*ie r'0Ane o !ro1)e0' discut&t' ,i dis!ut&t'# ,oziia psihologiei nomotetice (nomotetikos E 2!ro0o$&re& )e*i)or5) i0!)ic' &ser(iuni c& 3# explicaiile cauzale sunt i n psihologie la fel de valide c& ,i -n &)te ,tiin(e. !rintr-un )i01&B &n&)itic 1&z&t !e o!er&(ion&)iz&re& $&ri&1i)e)or ,i conce!te)or. !e 0ode)e)e de ti! strict c&uz'- e"ect= 4# se urmrete cuantificarea proceselor

Q mentale ,i comportamentale= M# !ro!ozi(ii)e c&uz&)e sunt "or0u)&te !e 1&z& studiului subiecilor alei la nt mplare= <# "o)ose,te -n )&r*' 0'sur' experimenul de laborator= D# !rin studiu) cu metodele ideografice se pot face doar ilustrri. deo&rece &ceste d&te sunt nesiste0&tice. 1&z&te !e 1unu) si0( ,i. 0&i &)es sunt c&)it&ti$e= Q# legile desco!erite sunt deductive i probabiliste. o"er' e6!)ic&(ii "unc(ion&)e &)e "eno0ene)or# ,sihologia idiografic ( idios E 2!ro!riu5. 2s!eci"ic5= & nu se con"und& cu ideo*r&"ic c&re deri$' din idee ) se 1&ze&z' !e 0etode ,i &ser(iuni o!use 3# studiaz e6tensi$ ,i !ro"und. un timp ndelungat un singur caz ,i o1ser$' ,i e$&)ue&z' 2 curente)e sin*u)&re5 -n to&t' co0!)e6it&te& )or= 4# exploreaz specificaiile individuale. !e de o !&rte. deo&rece toc0&i di"ren(e)e indi$idu&)e sunt consider&te 2 deter0in&n(ii5!ri0&ri &i co0!ort&0entu)ui= M# "&$orize&z' -n cercet&re une)e metode relativ nestructurate. desc/ise. !roiecti$e ,i inter!ret&ti$e (&n&)iz& docu0ente)or. & 1io*r&"ii)or. cercet&re& n&tur&)ist' tec#). do&r &ceste& !er0i(And su1iectu)ui s' "ie e) -nsu,i. s' "i6eze -n(esuri)e !ro!rii sie,i. s' con,teintizeze e6!erien(e)e !erson&)e# 9ontro$ers& dintre no0otetic ,i idio*r&"ic & "ost !re)u&t' ,i -n &ntro!o)o*ie# Ast"e). Penet/ PiNe (3HD<). P# O#Pe)to (3HG;). introduc distinc(i& dintre in$esti*&(ii)ede ti! etic ,i ce)e de ti! emic ( denu0iri !re)u&te din ter0enii "onetic ,i "onemic, "o)osi(i -n )in*$istic' !entru & di"eren(i& cercet'ri)e contro)&te de o1ser$&tor de ce)e c&re re")ect' 0ode)e)e con,tiente s&u incon,tiente &)e su1iec(i)or in$esti*&(i) # 'ercetrile de tip etic sunt exterioare, comparative, transculturale, centrate pe surprinderea i evidenierea a ceea ce este comun, universal ,i nu !e -n(e)e*ere& co"i*ur&(ii)or s!eci"ice. unice din interioru) unei cu)turi# tudiile antropologice de tip emic, dimpotriv, studiaz *nelesurile culturale din interior. c'utAnd s' &co!ere c&te*orii)e co*niti$e ,i siste0e)e de c)&si"ic&re !e c&re 0e01rii cu)turii res!ecti$e )e uti)ize&z'# Deci. investigaiile etice generalizez, cele emice particularizeaz= !ri0e)e c&ut' 2 &1so)uturi5. ce)e)&)te sur!rind sin*u)&ru) ,i !&rticu)&ru). e6tr&* ,i e$iden(i&z' re)&ti$it&te&# #ticul corespunde $n psihologie nomoteticului, iar emicul ideograficului. 9ontri1u(ii interes&nte -n contro$ers& dintre no0otetic ,i ideo*r&"ic &u &0eric&nu) Gordon K# A))!ort ,i "r&ncezu) O#P# S&rtre (3HQM)# Pri0u). re"erindu-se )& !si/o)o*i& !erson&)it'(ii. s!une 2 Psi/o)o*i& !erso&nei nu este e6c)usi$ no0otetic'. nici e6c)usi$ ideo*r&"ic'# E& c&ut' un ec/i)i1ru -ntre ce)e dou' e6tre0e5 T 2 orice $i&(' indi$idu&)' &re )e*i. c'ci e& dez$')uie !ro!riu) ei !roces ordon&t ,i neces&r de dez$o)t&re# Su!unere& "&(' de )e*e nu de!inde de "rec$en(& s&u de uni"or0it&te. ci de necesit&te& intern' 2 ( Structur& ,i dez$o)t&re& !erson&)it'(ii. +ucure,ti. Ed# Did&ctic' ,i Ped&*o*ic'. 3HF3. !# DQQ-DQG) # Fr&ncezu) O#P#S&rtre !ro!une o metod progresiv! regresiv !rin c&re c&ut' s' -n(e)e&*' un su1iect s&u o c)&s' de su1iec(i -n c&dru) unui 0o0ent istoric d&t# De!)&sAnd-se 2-n&inte5 ,i 2-n&!oi5. !rin studiu) -n ti0! ,i s!&(iu &) su1iectu)ui s&u c)&sei sunt dez$')uite di"eren(e)e unice din $i&(& !erso&nei. cAt ,i e)e0ente)e u0&ne ,i si0i)itudini)e !ro!rii ce)or)&)(i (c)&sei)# Metod& s&rtri&n' este conco0itent &n&)itic' ,i sintetic'. no0otetic' ,i idio*r&"ic'. etic' ,i e0ic'# %oncluzie Nu e6ist' o so)u(ie unic'= dis!ut& no0otetic- idio*r&"ic !o&te "i. !ro1&1i). so)u(ion&t' nu0&i !rintr-un co0!ro0is -ntre ce)e dou' e6tre0e. )uAnd -n consider&re

G ,i sco!u) cercet'rii. s!eci"icu) di"erite)or r&0uri &)e !si/o)o*iei ,i. !o&te. r&"in&re& 0etode)or de sond&re & !si/icu)ui#

9ursu) M '/2'1,T1.1 7-289312T9.1 9.1 ,+I0/./ I1I 9& orice ,tiin('. !si/o)o*i& tre1uie s' dis!un' de un siste0 coerent de conce!te. &dic' de instru0ente teoretice ,i idei *ener&)e !rin c&re s' re")ecte -n 0od Bust ,i coerent re&)it&te& ( -n c&zu) !si/o)o*iei. re&)it&te& @su1iecti$'5) !e c&re ,i-& !ro!us s' o descrie. s' o e6!)ice ,i inter!reteze# Din &ce&st' cerin('. !rezent'0 ,i de"ini0 conce!te)e de 1&z' uti)iz&te -n !si/o)o*ie# &nformaia L c&te*orie de 0&6i0' *ener&)it&te ce se0ni"ic' unu) din ce)e trei &s!ecte &)e e6isten(ei (su1st&n('>cA0!. ener*ie. in"or0&(ie) ,i desemneaz un tip de relaie %informaional& ce face posibil comunicarea *ntre dou sau mai multe entitti %sisteme). din c&re ce) !u(in unu) este c&!&1i) de codificare" decodare i semnalizare a propriettilor #celorlalte$% orice relaie informaional este mijlocit prin purttori materiali (se0ne ,i se0n&)e) ,i 0odi"ic'ri ener*etice (N#Kiener-3H<F). d&r nu de!inde cu necesit&te de n&tur& su!ortu)ui su1st&n(i&)-ener*etic. &ce)&,i 0es&B !utAnd "i tr&ns0is !e $&ri&te c'i ,i stoc&t !rin di$erse 0iB)o&ce# Prin n&tur& s&. psihicul este informaie. ce i0!)icit !roduce ,i este produs de modificri substanial-energetice -n @su!ortu)5 s'u (siste0u) ner$os) ,i. totod&t'. este un aspect i o form a vieii de relaie. 9e)e 0&i e$idente re)&(ii sunt ce)e dintre psihic ,i materia su!erior or*&niz&t' (creier). & c'rei "unc(ie este. ce)e dintre psihic i organism , &) c'rui instru0ent de &d&!t&re este= psihic ,i realitatea fizic. ontic' !e c&re o re")ect' c& i0&*ine su1iecti$'. c& tr'ire. $i1r&(ie & -ntre*u)ui or*&nis0. c& e"ort de &d&!t&re )& o &nu0it' situ&(ie. cAt ,i ce& dintre psihic i mediul sociocultural. din c&re. !rin sti0u)i soci&)i. in cursu) onto*enezei. o0u) !rei& nor0e co0!ort&0ent&)e ,i $&)ori sociocu)tur&)e# (L& 0o0entu) &ctu&). ,tiin(& este !e c&)e s' de0onstreze c' !si/icu) u0&n &re ,i o deter0in&re s!iritu&)-cos0ic'. res!ecti$ este element $ntr-o infinit reea a 'minii universale(,i & @complexului unic informaional-energetic(7) )sihic uman (!#u)- re&)it&te su1iecti$' de n&tur' in"or0&(ion&) Lener*etic'= un sistem de maxim complexitate. dot&t cu !osi1i)it'ti !er"ec(ion&te de autoorganizare, autoregla* i autoprogramare !rin -ns',i "unc(ion&re& s&. & c'rei finalitate este in"or0&re&. co0&nd& ,i contro) inter&c(iunii dintre o0 ,i 0ediu) s'u de e6isten('# A)t"e) s!us. psihicul este instrument al adaptrii s!eci"ic u0&ne= este determinat filogenetic (!rin in"or0&(i& eredit&r' ce deter0in' &s!ecte 0&Bore &)e &n&to0iei ,i "izio)o*iei siste0u)ui neuro-u0or&)) ,i ontogenetic (!rin !roces&re& in"or0&(iei -n cursu) e6!erien(ei $ie(ii ,i !er0&nent& -nre*istr&re. !rin -n$'(&re. & noi !ro*r&0e de "unc(ion&re)# 9& sistem de natur informaional. !#u# este un siste0 deschis (&!&r(in'tor )u0ii $ii), hipercomplex (&s!ect e$iden(i&t ce) !u(in de co0!)e6it&te& su!ortu) s'u 0&teri&)creieru) u0&n. ce inc)ude cAte$& 0i)i&rde de unit'(i &n&to0o-"unc(ion&)e>neuroni &")&te -ntr-o ,i 0&i co0!)e6' re(e& de cone6iuni>sin&!se) ,i subiectiv-ide&) (@ un 0ode) su1iecti$ &) )u0ii o1iecti$e5)# Fiind sistem viu. este ,i energetic. !entru c' i0!)ic' 0odi"ic'ri ,i G

F tr&ns"or0'ri 1ioener*etice (i0!u)suri ner$o&se). tensiuni ,i 0od&)it'(i neuro!si/ice !er0&nente# Totod&t'. este c&r&cteriz&t de - ambilateralitate informaional (re)&(ii)e in"or0&(ion&)e s!eci"ice sunt -ntre(inute si0u)t&n cu e6terioru)>)u0e& o1iecti$' ,i cu !ro!riu) or*&nis0 s&u !erso&n'= se cuno&,te !e sine conco0itent cu cuno&,tere& re&)it'(ii o1iecti$e= - antiredunda- c&!&cit&te o!er&torie de & se &uto!roteB& !rin se)ec(i& in"or0&(iei ,i e)i0in&re& @in"or0&(iei de !risos5( $ezi ,i ro)u) SRAA)= - !rezen(& dispozitivelor antialeatorii, !rin c&re e)i0in' @/&osu) in"or0&(ion&)5,i @!une ordine5in cA0!u) in"or0&(in&) c&re -) &s&)te&z'= !rinci!&)u) dispozitiv antialeatoriu este raiunea- construc(ie su1iecti$'. 0ent&)'. ri*uro&s' (re)&ti$) !rin c&re se &si*ur' &do!t&re& deciziei ,i "&ce c& o0u) s' &i1e &cces )& )i1ert&te ,i &uto- deter0in&re= - autoregla* ,i coordonare, re&)iz&te !rin co0enzi ,i contro). !rin retroaferentaie (cone6iune in$ers' dintre un su1siste0 e6ecuti$ ,i un &)tu) diri*ent !rin c&re se &si*ur' re)&ti$& identit&te -ntre cerin(& con(inut' -n co0&nd' ,i st&re& re&)' -n c&re se &")' su1siste0u) e6ecuti$)= c&)it&te ce "&ce c& S#P#U# s' "ie un sistem cibernetic# %ontiin- e6!resie & &cti$it'(ii &ns&01)u)ui de "unc(ii. st'ri ,i !rocese !si/ice senzori&)e. inte)ecti$e ,i re*)&torii -n unit&te& )or "unc(ion&)'= o sintez integratoare de fenomene psihice ce !er0it su1iectui (indi$idu) u0&n) s' "ie c&!&1i) s' &i1e perecepia imediat i continu a existenei sale, a actelor sale comportamentale i a consecinelor lor $n lumea exterioar. Prin c# d&te)e ,i in"or0&(ii)e din si0(uri ,i 0e0orie sunt or*&niz&te &st"e) -ncAt ne autopercepem c& situ&re -n s!&(iu ,i ti0!. s' avem cunotin de st&re& !rezent' ,i s' ne raportm )& lumea perceput, direct ,i i0edi&t# %. este "'r' interiorit&te ,i e6teriorit&te. !entru c' e& se r&!orte&z' )& )u0e& !erce!ut' ,i nu e6ist' decAt @&cu0 ,i &iciC=este condi(ion&t' decisi$ de starea specific de coniten ($i*i)en(' ,i &ten(ie). o!us' ce)ei de so0n ,i incon,tientu)ui# H# +er*son o &si0i)& cu atenia. S#Freud cu percepia. 9#G#Oun* cu starea de veghe. i&r neuro!si/o)o*ii cu funcia de vigilitate. Eti0o)o*ic. no(iune& L@con-,tiin('5-e$iden(i&z' "&!tu) c' &ctu) con,tient este e6!resi& unei cuno&,teri (@,tiin('5) soci&)e (@con5-cu &)(ii) ,i este un r&!ort > re)&(ie in"or0&(ion&)' 0iB)ocit' de cuno,tin(e ,i e6!erien(' &nterio&r' de c&re su1iectu) dis!une deB&# A)t"e). )& 1&z& c# st&u memoria &+er*son) se)ecti$'. starea de vigilen i atenie. i&r su1 r&!ort energetic c# este sus(inut' de motive ,i emoii (8# P&$e)cu)# Sunt prezente intenia i voina c&re oriente&z& cA0!u) c# s!re sco!uri ce i0!un e"ort $o)unt&r -n situ&(ii di"ici)e. i&r imaginaia e6tinde c+mpul de contiin (rezu)t&nt' & su!r&!unerii !este cA0!u) !erce!ti$ & unui cA0! se0&ntic c&r&cteriz&t de se0ni"ic&(ii &cord&te !erce!(ii)or) ce &si*ur' con,tiin(ei o te0&tic' *)o1&)'. d&r ,i un& se)ecti$'. cu &nu0ite do0in&nte ,i "oc&)iz'ri# Tot ce de$ine con,tientiz&t do1Ande,te un nu0e ,i &re o se0ni"ic&(ie. !roces -n c&re se !roduc s&)turi s&u e"ecte s!eci"ice !ro!rii di"erite)or stri de contiin ( st&re de

H @i)u0in&re5 !rin &!&riti& unei core)&(i noi -ntre "eno0ene)e !erce!ute ,i se0ni"ic&(i& )or= inte*r&re $er1&)' ,i recore)&re & i0&*ini)or cu se0ni"ic&(i& )or !entru su1iect= -n(e)e*ere ,i coordon&re de se0ni"ic(ii. &)t"e) s!us re-semnificarea )u0ii)# A$And c&r&cter !rocesu&). c. e6ist' -n di"erite grade ,i nivele de contiin. O#De)&U distin*e ,&!te ni$e)e de con,tiin(' rezu)t&t &) &cti$it'(ii creieru)ui -n di"erite st'ri de "rec$en('. %e) 0&i -n&)t cores!unde hiperrectivitii creierului ($i*i)en(' e6cesi$' &soci&t' cu e0o(ii !uternice). i&r ce) 0&i de Bos starii de com. -n c&re e6cit&(ii)e senzori&)e nu !ro$o&c' decAt "o&rte s)&1e re&c(ii 0otrice#Intre &ceste e6tre0e se situe&z' $i*i)en(& &tent'. $i*i)en(& di"uz'. re$eri& s&u @se0i-&dor0ire&5. so0nu) u,or ,i so0nu) !ro"und# 9ee& ce nu0i0 de o1icei @con,tiin('5 se situe&z' de&su!r& ni$e)u)ui ce !recede so0nu)# tructura- conce!t ce dese0ne&z' modul relaiv stabil de organizare a elementelor unui siste0= -n !si/o)o*ie.ter0enu) se re"er' )& configuraiile perceptive (0ode)u) sc/e0&tic &) i0&*inii). schemele intelectuale, organizarea emoional, dispoziia trsturilor de caracter etc#Pr&ctic. orice o1iect s&u "eno0en este un siste0 ce inc)ude o structur'. &dic' un 0od de dis!unere & e)e0ente)or c&re -) co0!un# )rogramul !si/icu)ui- un ansamblu de structuri invariante (const&nte) ,i stocul de informaii &"erent de c&re &cest& dis!une= c& sistem cibernetic. !si/icu) "unc(ione&z' -n 0u)te din &s!ecte)e s&)e &)*orit0ic. du!' un !ro*r&0 -nscris -n 0e0ori& s!eciei (instinct. re")e6 necondition&t etc#). s&u @-n$'(&t5. do1Andit (re")e6 condi(ion&t. de!rindere etc#) tare psihic- c&r&cteristici)e de &ns&01)u &)e $ie(ii !si/ice -ntr-un 0o0ent &) e6isten(ei. cu sensu) de regim energetic ,i funcional -n c&re se &")' siste0u) !si/ic ( concentr&re- dis!ersie.-ncord&re-re)&6&re.&cti$is0-o1ose&)'. ec/i)i1ru-dezec/i)i1ru etc#) %ibernetica- ,tiin(' c&re se ocu!' de co0&nd& ,i contro)u) -n siste0e)e in"or0&(ion&)e $ii s&u &rti"ici&)e= din !ers!ecti$& c. !ute0 explica cum in"or0&(i& se !o&te tr&ns"or0& -n informaie de comand c&re se &drese&z' unei inst&n(e de e6ecu(ie. cu0 este posibil autoreglajul siste0e)or in"or0&(ion&)e. autooraganizarea ,i autoprogramarea !si/icu)ui# )roces psihic (p.p)-conce!t c&re denu0e,te o succesiune de "&ze -n "unc(ion&re& !si/icu)ui= orice p.p. constituie un su1siste0 de &cti$it&te in"or0&(ion&)' c&re este dot&t cu &utore*)&B# ).p# se di"eren(i&z' du!' - con(inutu) )or in"or0&(ion&)= - structuri)e "unc(ion&)e ,i o!er&torii= - 0odu) -n c&re se or*&nize&z',i "unc(ione&z'# Psi/o)o*i& studi&z' !rocese !si/ice# LuAnd -n consider&re ce)e trei &s!ecte. se const&t' e6isten(& ur0'to&re)or !rocese senzatii, percepii, reprezentri, g+ndire, memorie, imaginaie, emoie, voin# L& &ceste& se &d&u*' atenia ,i limba*ul. c&re nu sunt p.p#!entru c' nu "urnize&z' in"or0&(ii s!eci"ice. ci "&ci)ite&z' des"',ur&re& &nu0itor !rocese# ).p. nu se des"',o&r' niciod&t' izo)&t. ci -n interaciune. si0u)t&n. sistemic= -n consecin('. un p.p. inc)ude un &ns&01)u (siste0) de e)e0ente de n&tur' in"or0&(ion&)ener*etic' &")&te -n inter&c(iune ordon&t' (non-&)e&torie). din c&re rezu)t' !ro!riet'(i ,i c&r&cteristici &)e &ns&01)u)ui. di"erite de !ro!riet'(i)e e)e0ente)or co0!onente# Nu0&i din

3; raiuni didactice. !#!#!ot "i di$iz&te ,i studi&te @unu) cAte unu)5.c& !rocese !si/ice co*niti$e ,i !rocese !si/ice re*)&torii# P#!. cognitive sunt - senzoriale (senz&(ii. !erce!(ii. re!rezent'ri)= - intelectuale (*Andire.0e0orie. i0&*in&(ie)# P#!# reglatorii inc)ud emoiile ,i voina# Un !#!# este de"init !rin trei !&r&0etri - coninutul informaional= - funcii i structuri operaionale s!eci"ice de re&)iz&re= - modaliti subiective de e6isten(' ,i e$o)u(ie L imaginea !entru !erce!(ie= ideea !entru *Andire= trirea su1iecti$' !entru e0o(ie= orientarea s!re sco! ,i efortul !entru $oin('# )ersonalitatea- dese0ne&z' o0u) -n tot&)it&te& deter0in'ri)or s&)e 1io-!si/osoci&)e ,i s!iritu&)-cos0ice= din !#d#$# !si/o)o*ic p. re!rezint' cee& ce este st&1i). sintetiz&t. crist&)iz&t -n siste0u) !si/ic u0&n ( -nsu,iri !si/ice- te0!er&0ent. c&r&cter. &!titudini. Eu inte*r&tor)# %omportament- (du!' Ti)Vuin)- &ns&01)u) re&c(ii)or &d&!t&ti$e. o1icti$o1ser$&1i)e. !e c&re un or*&nis0. !re$'zut cu siste0 ner$os. )e e6ecut' c& r's!uns )& sti0u)ii din 0ediu (&01i&n('). c&re sunt. de&se0ene&. o1iecti$- o1ser$&1i)i#Ec/i$&)ent (en*)#) &) ter0enu)ui behaviour# In sens )&r*. reactie global a unui organism, prin care el rspunde la o situaie trit, n funcie de stimulrile mediului i de tensiunile sale interne ,i &)e c'rui 0i,c'ri succesi$e sunt orient&te -ntr-o direc(ie se0ni"ic&ti$' ( Len/&rdt)# H# Pieron. e$iden(i&z' c' (c)# este 0odu) de & "i &) &ni0&)e)or ,i o0u)ui= 0&ni"est'ri o1iecti$e &)e &cti$it'ti)or )or *)o1&)e. i&r P# O&net introduce ter0enu) de conduit'. c'rui& -i &cord' o se0ni"ic&(ie 0&i co0!)e6'# %onduita- se0ni"ic' &cti$it&te& s&u &c(iune& su1 to&te "or0e)e )or internsu1iecti$e ,i e6tern-0otorii. &s!ect !rin c&re P# O&net e$iden(i&z' unitatea dintre psihic i faptele de comportament# In de"inire& c# &ccentu) se !une !e 0odu) de & se conduce ,i de & &c(ion& 0int&) ,i 0otor &) su1iectu)ui -ntr-o situ&(ie d&t'# S!re deose1ire de co0!ort&0ent. c&re inc)ude s"er& re&c(ii)or o1iecti$e ,i o1se$&1i)e. c# cu!rinde ,i "eno0ene)e interne su1iecti$e. deci reunete organic faptele psihice cu cele de comportament# In &ce&st' !ers!ecti$'. !rocese)e !si/ice (senzori&)e. inte)ecti$e. e0o(ion&)e ,i $o)i(ion&)e) sunt conduite# %. se ier&r/ize&z' c& elementare, intermediare i superioare ( !ri0&re. secund&re ,i ter(i&re)# Du!' P#O&net. c# constituie o1iectu) !si/o)o*iei#Ast"e). se disin* ,i c# individuale ,i c# sociale# Fi)oso"u) ,i !si/o)o*u) ro0An M# R&)e& re)e$' "&!tu) c' "&ctur& ,i 0ediu) socio-cu)tur&) deter0in' c# indi$idu&)e ,i con,tiin(&. c/i&r &utore*)&Bu) &cti$it'(ii inte)ectu&)e este deri$&t din siste0u) de &utore*)&B soci&). c# inte)ectu&)e rezu)t' din interioriz&re& unor c# 0otorii structur&te soci&) etc#. i&r co0unic&re& u0&n' este. de e6e0!)u. o conduit' !si/osoci&)' ce $ize&z' tr&ns0itere& c'te cei)&)(i & unei in"or0&(ii. !rin uti)iz&re& )i01&Bu)ui. 0i0icii. &titudini)or. *esturi)or etc#

3;

33 ,ctivitate- dese0ne&z'. )& o0. 0odu) -n c&re c&re este or*&niz&t co0!ort&0entu) ,i sunt inte*r&te "&!te)e !si/oco0!ort&0ent&)e# ,# inc)ude ier&r/ic 0&i 0u)te aciuni. c&re sunt nvate -n cursu) $ie(ii. sunt determinate socio!cultural. &u o complexitate variabil. i0!)ic' e6isten(& unui motiv, & unui sco! ,i & unei structuri operaionale. 3otivul este un i0!u)s. un i01o)d c&re dec)&n,e&z'. sus(ine ener*etic ,i oriente&z' &c(iune&# +copul este &ntici!&re& 0int&)' & rezultatului &c(iunii s&u & e"ecte)or &cestei& = unui sco! i- se &soci&z'. de re*u)'. mijloce ,i procedee de &c(iune ,i un WCscenariuCC de deru)&re & &c(iunii = &!&ri(i& 0int&)' & sco!u)ui &soci&z' ,i un 2 &cce!tor !si/o)o*ic5( P#P#Ano/in) &) &c(iunii du!' c&re se e$&)ue&z' sec$en(i&) ,i "in&) rezu)t&te)e ,i e"ecte)e &c(iunii# /peraia- este un 0od de &c(iune. un instru0ent de )ucru = c& e6!resie intern'. !si/o)o*ic'. &ce&st& este un mod specific de prelucrare a informaiilor (&sociere-disociere. se)ec(ie. reunire-se!&r&re. seriere. identi"ic&re de &se0'n'ri ,i deose1iri etc#) 9ursu) < -,RI2'I,II, .1 I +I T1/RII 1:,.I'9TI;1 I2

,+I0/./ I1
9o0!)e6it&te& ,i s!eci"icu) non-0&teri&). i0!onder&1i) &) !si/icu)ui "&c c& identi"ic&re& unui set de principii metodologice *ener&)e s' "ie di"ici)'. s' *enereze dis!ute ,i !uncte de $edere di"erite ,i. nu de !u(ine ori. di&0etr&) o!use -ntre &utori &!&r(in'tori unor ,co)i ,i curente "i)oso"ice s&u !si/o)o*ice# Se &!reci&z' c' de &cest &s!ect de!inde unit&te& intern' & !si/o)o*iei c& ,tiin(' de sine st't'to&re# Ne$oi& unui c&dru e!iste0o)o*ic coerent i0!une o o!(iune cu !ri$re )& ce studiaz !si/o)o*i&. cum se constituie obiectul s'u de studiu . d&c' !o&te ,i cum poate s argumenteze st&tutu) s'u -ntre ce)e)&)te ,tiin(e# O sintez' indic' ce) !u(in cAte$& &1ord'ri di"erite. e6istente -n !si/o)o*ie. "'r' & "i totde&un& e6!)icite perspectiva biologica centrat pe studiul material. neuropsihologic &) !rocese)or 0int&)e ,i e6!resii)or co0!ort&0ent&)e= !ers!ecti$& comportamentist (behaviorist) &6&t' !e studiul comportamentului uman i animal= !ers!ecti$& cognitivist orientat pe cercetarea cu prioritate a proceselor mintale% perspectiva psihanalitic cu merite mari n psihologia referitoare la bazele biologice ale instinctelor i instanele funcionale ale psihicului- incon,tient. su1con,tient. con,tient= !ers!ecri$& fenomenologic "oc&)iz&t' !e experiena trit de individ = !ers!ecti$& trans-personal. o ncercare de reunire a elementelor filosofice i terapeutice orintale cu pozitivismul fizicii subatomice i limbajul psihologiei occidentale pe care s fundamenteze antropomaximologia- teorie i metodologie a comunicrii, a 'personaltii eficiente$i modalitate de intervenie optimizatoare a psihicului i comportamentului uman#

)"&.%&)&&/# ) &01/12&#& %, 3&&.45


Nu0'ru) concret &) !rinci!ii)or este ,i e) discut&1i). d&r ne$oi& de ordine e!iste0ic' ,i coeren(' )o*ic' con$er* )& & &cce!t& c& re)&ti$ e$idente ,i o1)i*&torii !e ur0'to&re)e

33

34 Determinismul extern- -n con"or0it&te cu c&re !si/icu) este rezu)t&tu) unor in")uen(e e6terne. i0edi&te ,i inter&c(ioniste. -n c&re !e !ri0 !)&n sunt influenele externe ce interacioneaz cu condiiile interne. !e o sc&)' e$o)uti$'. &tAt "i)o*enetic' cAt ,i onto*enetic'# L& o0 deter0inis0u) $ie(ii !si/ice &tin*e ce) 0&i -n&t *r&d de co0!)e6it&te din )u0e& $iu)ui. "&!t d&tor&t &tAt 0ediu)ui e6tern. cAt ,i condi(ii)or interne= )& co0!onent& n&tur&)' ini(i&)' se &d&u*' ce& socio-cu)tur&)'. !r&ctic' ,i &6io)o*ic'# 9ondi(ii)e interne &u ,i e)e o du1)' der0in&re- od&t' co0!)e6it&te& or*&niz'rii structur&)- "unc(ion&)e & siste0u)ui ner$os centr&). -n !ri0u) r'nd & creieru)ui u0&n. &!oi e6!erien(& "o&rte di$ers' & $ie(ii in cursu) onto*enezei#Deter0inis0u) e6tern. od&t' &cce!t&t. condi(ione&z' -ntre*u) de0ers 0etodo)o*ic de &1ord&re & !si/icu)ui c& o1iect &) !si/o)o*iei# "elaionarea neuro-psihic- con"or0 c'rui& psihicul apare i evolueaz permanent ca funcie a sistemului nervos= creieru) este su!ortu) 0&teri&) &) !si/icu)ui. d&r nu iz$oru) s&u surs& s&= !si/icu) nu !o&te "i redus s&u identi"ic&t cu &cest&= orice !roces !si/ic este cu totu) &)tce$& decAt !rocese)e ner$o&se "und&0ent&)e (e6cit&(i& ,i in/i1i(i&) c&re -) 0iB)ocesc# "eflectarea i modelarea informaional- &"ir0' ,i e6!)ic' ce re!rezint' !si/icu) din !unct de $edere ontic. c& re&)it&te s!eci"ic' ,i ireducti1i)'# In con"or0it&te cu &cest !rinci!iu. psihicul este o modalitate de reflectare i modelare informaional & o1iecte)or ,i "e)o0ene)or e6terne sie,i# Mode)u) intern. in"or0&(ion&) &) )u0ii este deo!otri$' izo0or" ,i /o0o0or". res!ecti$ e6ist' o cores!onden(' 1iuni$oc' intre e)e0ente)e 0u)(i0ii e6terne ,i ce)e &)e )u0ii interne. d&r ,i se)ec(ie. o co0!ri0&re & &cestor&# )rincipiul aciunii i al unitii contiin-activitate!ostu)e&z' dou' teze !rinci!&)e ce scot !s/icu) u0&n din s"er& s!ecu)&(ii)or &1str&cte ,i steri)e !ri0&- forma primordial, iniial de existen i manifestre a psihicului este aciunea *n plan extern. dez$o)tre& structuri)or !si/ice se des"',o&r' dins!re e6terior s!re interior= & dou&- *ntre contiin %c& or*&niz&re su1iecti$' intern') i activitate (c& 0&ni"est&re o1iecti$' e6tern') exist o relaie de dependen i condiionare reciproc permanent L& de1utu) e6!erien(ei cuno&,terii. "or0&re& unor structuri !si/ice noi este !reced&t' de &c(iune& e6tern' cu o1iecte. sc/e0e s&u i0&*ini= &ctiune& !recede con,tiin(& ,i. nu0&i !e 0'sur' ce sc/e0e)e de 1&z' &)e con,tiin(ei se constituie. e)e -nce! s' !rece&d'. s' !re*'te&sc' ,i s' !)&ni"ice &c(iune&. c&re de$ine 0edi&t'. inten(ion&t'. de)i1er&t'. &ntici!&t' c& rezu)t&t ,i e"ecte#'ontiina va subordona activitatea, impun<ndu-i schemale sale logice de organizare=desfurare numai de atunci c<nd va fi suficient de stabil i operant *n

34

3M plan abstract= inter&c(iune& dintre interior (con,tiin(')e6terior(&cti$it&te( este circular, complementar i reciproc convertibil n succesiunea secvenelor temporare, a subiectivului i a obiectivului# )rincipiul genetic i al istorismului- cons&cr' idee& c pshicul nu este un 6dat> pre-format, imuabil, ci un produs al evoluiei "i)o*enetice ,i onto*enetice. e) re!rezint' rezu)t&nt& 0&6i0' & )u0ii $iu)ui de & se in"or0& ,i de & se &d&!t& )& 0ediu) de e6isten(' (&s!ectu) "i)o*enetic)= e$o)u(i& st&di&)'. de 0&turiz&re & siste0u)ui ner$os ,i 2istori&5 !erson&)' & indi$idu)ui u0&n. !rin e6!erien(& cuno&,terii ,i &d&!t'rii )& 0ediu) socio-cu)tur&) -n c&re $ie(uie,te 0&rc/e&z' "or0& de e$o)u(ie & $ie(ii !si/ice (&s!ectu) onto*enetic)# istemicitatea- -n con"or0it&te cu c&re psihicul, -n &ns&01)u) s'u. !recu0 i di"erite)e s&)e elemante componente trebuie considerate sisteme= &1ord&re& s& !e 1&z& 0etodo)o*iei siste0ice. i0!une ,i res!ect&re& e6i*en(e)or ce deri$' din s!eci"icu) s'u c&)it&ti$. n&tur& s& in"or0&(ion&)-ener*etic'#
/#2& & #6)/&%,3&& &. ) &01/12&#

9& orice ,tiin('. !si/o)o*i& !entru & &s!ir& )& &cest st&tut ,i &-,i do$edi r&(iune& de & "i. tre1uie s' identi"ice un set de )e*i !ro!rii "eno0ene)or !e c&re dec)&r' c' )e studi&z' ("eno0ene)e !si/ice. &cti$it&te& !si/ic'. su1iecti$it&te& u0&n'. or*&niz&re& !si/ic')# Deter0inis0u).c& teorie & cone6iunii uni$ers&)e ,i te0ei 0etodo)o*ic &) e6!)ic&(ii)or ,i !re$iziuni)or cu c&re o!ere&z' ,tiin(e)e. cuno&,ter& u0&n' -n *ener&). & "ost ,i -nc' 0&i este tri1ut&r (uneori) 0ec&nicii "izicii c)&sice. -n c&re de"inire& conce!tu)ui de )e*e & "ost circu0scris' e6c)usi$ re)&(iei c&uz&)e uni$oce# D&c' legea este interpretat ca legtur necesar, repetabil, invariant -ntre 2ce$&5 (condi(ie. o1iect. !&rte etc#) ,i 2&)tce$&5cu c&re este -n re)&(ie. &tunci e& *u$erne&z' do&r &co)o unde nu e6ist' decAt r&!orturi strict c&uz&)e. uni$oce. de )& c&uz' )& e"ect (s!re e6!)# )e*i)e 0ec&nicii cere,ti !e 1&z& c'ror& &strono0i& !o&te "&ce !re$iziuni "o&rte e6&cte cAnd $& &$e& )oc o ec)i!s' de so&re etc#). d&r cAnd re)&(ii)e dintre e)e0ente)e &$ute -n $edere sunt consider&te c& inte*r&ti$e. desc/ise. !)uri-,i 0u)tic&z&)e s&u sunt "e0o0ene de 0&s'. e6!)ic&(i& nu 0&i "unc(ione&z'# Ace&st& nu -nse&0n' c' &co)o nu e6ist' )e*it&te. ci c' re)&(ii)e sunt de &)t' n&tur' co0!)e6e. !)uric&uz&)e ,i 0u)ti!)u deter0in&te# .egile psihologiei sunt legi statistice, legi de probabilitare. s!re deose1ire de )e*i)e din&0ice !ro!rii &)tor stiin(e. cu0 este "izic& 0ec&nic'. &stro"izic& etc# -n c&re "eno0ene)e studi&te !ot "i consider&te de ti! 2or*&niz&re &1so)ut'5. !riorit&r' "iind &s!ecte)e c&ntit&ti$e ,i do0in&n(& de!enden(ei uni$oce. unic&uz&)e#.egile psihologice !ot "i ,i e)e generale &)e !si/icu)ui (&!&ri(iei. "unc(ion'rii ,i or*&niz'rii )ui) ,i particulare &)e su1siste0e)or co0!onente identi"ic&te )& ni$e)u) di"erite)or !rocese etc# 9e )e*i *ener&)e !o&te in$oc& !si/o)o*i& S - Le*e& dez$o)t'rii st&di&)e &scendente & or*&niz'rii !si/ice= - Le*e& co0unic'rii ,i sc/i01u)ui ener*etico-in"or0&tion&) cu )u0e& e6tern'= - Le*e& or*&niz'rii siste0ice & $ie(ii !si/ice= 3M

3< Le*e& interioriz'rii ,i e6terioriz'rii ce *u$erne&z' r&!oru) &cti$it&te-con,tiin('= - Le*e& 0oti$&(iei !otri$it c'rei& de"icitu)>e6cesu) de ener*ie intern' deter0in' i0!u)su) s!re &cti$it&te# Le*i !&rticu)&re -n !si/o)o*ie - L#senz&(ii)or ()#intensit'(ii. )#contr&stu)ui. )#&d&!t'rii. )# e6erci(iu)ui)= - L#!erce!(iei ()#inte*r&)it'tii ,i structur&)it'(ii. )#se0ni"ic&(iei. )#se)ecti$it'(ii. )#const&n(ei. )#con"i*ur&(iei)= - L#0e0oriei ()e*e& seriei. )#ur0e)or. )#induc(iei etc#) - L#*Andirii ()#*ener&)iz'rii. )#inte*r'rii conce!tu&)e ier&r/ice.)#con$er*en(ei-di$er*en(ei)= - L#-n$'('rii ()#e6erci(iu)ui. )# e6e0!)i"ic'rii-concretiz'rii. )#-nt'ririi. )# e,&)on'rii o!ti0e & re!eti(ii)or etc#) +pecificul legilor *n psihologie deri$' din n&tur& !)urideter0in&t' ,i su!r&deter0in&t' & !si/icu)ui. res!ecti$ un "eno0en !si/ic o&rec&re !o&te "i !rodus de "iec&re dintre &)te "eno0ene. !rezen(& )or "'cAnd c& e) s' "ie su!r&deter0in&t= -n "iec&re 0o0ent &) e6isten(ei= psihicul este determinat sincronic i diacronic de tot&)it&te& din c&re rezu)t' ,i !e c&re o re")ect'. i&r )e*i)e e6isten(ei s&)e sunt nu nu0&i probabilistice. ci ,i statistice" 9&uz&)it&te& -n !si/o)o*ie tre1uie &cce!t&t' c& "iind ,i teleologic s&u finalist. d&t' de con,tiin(& de sine & o0u)ui. &s!ecte e$idente -n c&zu) 0oti$&(iei ,i &ten(iei c&re i0!)ic' un sco! ,i>s&u e"ort $o)unt&r# Fr&ncezu) M#Pr&dines &r*u0ente&z' e6isten(& & trei ti!uri de )e*i 3#legi de funcionre & "eno0ene)or !si/ice= 4# legi de compoziie. de or*&niz&re s&u structur'= M. legi de dezvoltare& psihogenetice)&,& cu0 sunt ,i 0u)te &)te !uncte de $edere. L& ri*o&re. legile psihologiei nu sunt pur psihologice. ci sunt mixte,const&t&re deri$&t' din &cce!t&re& !si/icu)ui c& &s!ect &) $ie(ii de re)&(ie. c& 2inter"&('5in"or0&(ion&)ener*etic' -ntre 2ce$&5,i 2&)tce$&5=&st"e). identi"ic'0 legi psihoneurologice. psihofizicaliste, legi psihofiziologice, legi psihocomportamentale etc# Pr&ctic. c& orice re&)it&te. ,i realitatea subiectiv, psihic este supus legitii. di"icu)t&te& este nu0&i & cuno&,terii ,tiin(i"ice de & )e "or0u)& s&tis"'c'tor ,i ri*uros# Pro1)e0&tic& )e*i)or -n !si/o)o*ie r'0Ane desc/is' ,i &ctu&)'=co0!)e6it&te& e6tr&ordin&r' & do0eniu)ui in$esti*&t "&ce c& orice !reten(ie de e)ucid&re e6/&usti$' s' "ie. !r&ctic. !u(in !osi1i)'. d&r -ncerc&re& este &1so)ut neces&r' !entru & construi modele descriptive, explicative i interpretative. Cursul 5: LEGE, EXPLICAIE SI PREDICIE IN PSIHOLOGIE O condi(ie "und&0ent&)' & &cce!t'rii e6isten(ei unei ,tiin(e este &cee& de & "i c&!&1i)' s' e6!)ice "eno0ene)e studi&te ,i s' "&c' !redic(ii cu !ri$ire )& cursu) $iitor &) n&turii in$esti*&te# A)t"e) s!us. !si/o)o*i& este 2so0&t'5s' re&)izeze descrieri. e6!)ic'ri ,i !re$iziuni s&tis"'c'to&re -n n&tur& u0&n'# Descrierea unui "eno0en !si/ic i0!)ic' r's!unsu) )& -ntre1&re& 2ce esteS5 ,i 2cum5 se des"',o&r' "eno0enu) !si/ic res!ecti$# Acest de0ers nu este de)oc si0!)u -n !si/o)o*ie d&t' "iind n&tur& re&)it'(ii !si/ice= "eno0ene)e !si/ice. -n esen(& )or. nu sunt -

3<

3D &ccesi1i)e o1ser$&(iei directe. 0'sur'rii ,i nu0'r'rii# St&1i)ire& descri!tori)or. & criterii)or -n "unc(ie de c&re se $& "&ce c)&si"ic&re&. ier&r/iz&re& s&u ordon&re& i0!)ic' serio&se !ro1)e0e de!inzAnd decisi$ de 0odu) -n c&re se &cce!t' & "i n&tur& !si/icu)ui# ) descrie un fenomen nseamn a reproduce cu mijloace verbale sau alfel de simboluri o realitate tinz nd spre o prezentare c t mai concret. detaliat i sugestiv# S!re deose1ire de de"ini(ie s&u c&r&cteriz&re. descriere& este e6tensi$'. det&)i&t' ,i c&!&1i)' de !&ricu)&riz'ri !rin c&re s' se co0unice inte)i*i1i) 2ce ,i cu05 este "eno0enu) descris#Ace&st& i0!)ic' o ordon&re ,i siste0&tiz&re & cuno,tin(e)or. !recu0 ,i st&1i)ire& unor criterii de re)e$&re*ru!&re & -nsu,iri)or (descri!tori). de0ers ce se so)de&z' cu un model descriptiv ($ezi descriere& senz&(iei. !erce!(iei. *Andirii etc#)# Un ti! s!eci&) de d. -ntA)nit -n !si/o)o*ie este d# "enomenologic (E# Husser)). 1&z&t' !e 0etod& "eno0eno)o*ic' ,i teori& 2 con,tiin(ei inten(ion&)e5(con,tiin(' -ndre!t&t' >orient&t' s!re ce$&)#D&c' inten(i& ,tiin(ei este s' &Bun*' )& 2"eno0en5 (&ici cu sensu) de esen dat apriori . inde!endent de su1iectu) cunosc'tor ,i o1iectu) cuno&,terii) 0etod& reco0&nd' &) 2reduc(i& "eno0eno)o*ic'5 s&u 2!unere& -n !&r&nteze5& )u0ii sensi1i)e ,i & tuturor cuno,tin(e)or ,tiin(i"ice ,i "i)oso"ice (e!oc/e)= &s"e) )u0e& -ncete&z' de & 0&i "i o1iect de cuno&,tere= 1) 2intuire& esen(e)or5. !rin c&re. inde!endent de !rocesu) cuno&,terii )o*ice. se sesize&z' ne0iB)ocit 2esen(& !ur'#Metod& fenomenologic -n !si/o)o*ie const' -n !rezent&re& intuiti$' & cee& ce este ireducti1i) ,i esen(i&) re"eritor )& un "eno0en !si/ic ce con(ine -n orice "or0' intenionalitatea. orientarea spre ceva.8" fenomenologic renun(' )& de0onstr&(ie -n "&$o&re& !rezent'rii intuiti$e ,i )& siste0&tiz&re -n "&$o&re& e6!)icit'rii structuri)or inten(ion&)e i0!)icite &)e e6!erien(ei directe#In conce!(i& "eno0eno)o*ic'.&de$'ru) este totu). -ntre*u)= e) nu !o&te "i sc/i01&t s&u conce!tu&)iz&t. !o&te "i do&r intuit. !erce!ut. si0(it# #xplicaia -n !si/o)o*ie. c& ,i -n &)te ,tiin(e. !resu!une o descriere concret' & cee& ce este de e6!)ic&t (e6!)ic&ndu0). )& c&re se &d&u*' re)e$&re& 0odu)ui de deter0in&re & unui "eno0en s&u c&te*orii de "eno0ene. !entru identi"ic&re& deter0in'rii !roducerii "eno0enu)ui e6!)ic&t# Psi/o)o*i& uti)ize&z' di$erse tipuri de explicaii ,i modele explicative- c&uz&)e.structur&)e. *enetice. te)eo)o*ice. !ro1&1i)istice etc#.!rin c&re se r's!unde )& -ntre1&re& 2 de ceS5,i se $ize&z' sur!rindere& din&0icii ,i inter&c(iunii "eno0ene)or !si/ice ,i & co0!ort&0ente)or# O e6!)ic&(ie o"er' un !)us de -n(e)e*ere. se origineaz *ntr-o teorie !rin c&re sunt s!eci"ic&te c&uze)e ,i condi(ii)e &!&ri(iei "eno0enu)ui. cAt ,i "&ctorii de c&re se )e&*'. inc)usi$ de !osi1i)& inter$en(ie & /&z&rdu)ui !rin 2intersec(i& & dou' serii c&uz&)e inde!endente5 (2e"ectu) 9ournot5. +ourdon-3H<F)# )redicia (pre--n&inte= dicere-s!unere ()&t#) s&u previziunea este un& din condi(ii)e esen(i&)e &)e unei ,tiin(e# A !re$ede& -nse&0n& & &ntici!& inte)ecti$ 0odu) cu0 $& e$o)u& un "eno0en. cee& ce i0!)ic' cuno&,tere& )e*i)or c&re -) re*ize&z' ,i cee& ce -) condi(ione&z'# T'ri& unei teorii ,i & unei ,tiin(e st' -n &si*ur&re& !osi1i)it'(ii unor !re$iziuni corecte. $&)id&te de !r&ctic'# ). se -nte0ei&z' !e un !roces )o*ic discursi$ ,i const' -n "or0u)&re& unor !ro!ozi(ii ordon&te -ntr-o descriere ce &ntici!e&z' un e$eni0ent s&u succesiune de e$eni0ente. !rocese. sc/i01'ri -n&inte de !roducere& )or e"ecti$'= este o funcie principal a teoriilor tiinifice. &)'turi de e6!)ic&(ie. siste0&tiz&re etc#In do0eniu) ,tiin(e)or sociou0&ne. inc)usi$ &) !si/o)o*iei p. i0!)ic' un *r&d de incertitudine ,i. 0&i 0u)t. &dus' )& cuno,tin(& !u1)icu)ui !o&te 0odi"ic& c/i&r

3D

3Q cursu) e$eni0ente)or !rin 2e"ectu) Oedi!5 ( tendin(' de 0odi"ic&re & cursu)ui e$eni0ente)or !rin p. ,i con"or0&re )& 2cee& ce s-& !rezis57)# &nelegerea ( )&t# intellectio) este 0&i 0u)t decAt e6!)ic&(ie ( !e c&re o !resu!une). e& este o 0od&)it&te de & o!er& cu $ec/i)e cuno,tin(e -n $edere& do1Andirii unor cuno,tin(e cu -n(e)esuri noi# Are *r&de di"erite- de )& ni$e)u) -n(e)e*erii i0!)icite. !rin c&re se !o&te re&)iz& o descriere *)o1&)'. nesiste0&tic'. su!er"ici&)'. &!oi ni$e)u) descrierii ,i e6!)ic&(iei &utentice. !An' )& inter!ret'ri "or0u)&to&re de )e*i s&u teorii noi# &nterpretarea const' -n &cti$it&te& inte)ecti$' de st&1i)ire & unor se0ni"ic&(i ,i sensuri= o decodi"ic&re conce!tu&)' siste0&tic'= ce& de-& !&tr& "&z' & !rocesu)ui !erce!ti$ !rin c&re cee& ce se !erce!e (!erce!utu)) este inte*r&t $er1&) ,i se0ni"ic&t c&te*ori&)# Prin i# ,i re-interpretare & unor cuno,tin(e se !o&te &Bun*e )& re-se0ni"ic&re unui do0eniu ,i formularea unei noi teorii. inc)usi$ -n !si/o)o*ie# &. este ,i un instrument psihoterapeutic. c& -n c&zu) psihanalizei. !rin c&re !si/oter&!eutu) deter0in' su1iectu) 1o)n&$ s' con,tientizeze !ro!rii)e tendin(e incon,tiente. s' )e !un' -n )e*'tur' cu st&re& s& !rezent' ,i cu e"ecte)e s&)e &su!r& conduitei. s&u -n psihoterapia fenomenologic, -n c&re &ctu) ter&!eutic const' ,i -n re-semnificarea lumii. 3eoria psihologic- re!rezint' o construc(ie conce!tu&)' ce sintetize&z'. *ener&)ize&z' ,i siste0&tize&z' cuno&,tere& !si/o)o*ic' -n $edere& "or0u)'rii unor !rinci!ii e6!)ic&ti$e. orient'rii cercet'rii ,i or*&niz'rii d&te)or e0!irice. &s"e) -ncAt s' "ie !osi1i)e identi"ic'ri. descrieri. e6!)ic&(ii. inter!ret'ri ,i>s&u !redic(ii &su!r& "eno0ene)or !si/ice# Prin teorii. o ,tiin(' i,i )e*iti0e&z' st&tutu) ,i -si -nde!)ine,te "un(ii)e de cuno&,tere# *ipologia t#!# este *ener&t' de 0&i 0u)(i factori > criterii# Du!' specificul demersului !&rcurs -n constituire-inducti$ s&u deducti$- !ot "i c&t&)o*&te t# inductive-intuitive (!)e&c' de )& "&!te ,i const&t'ri e0!irice ,i tind s' se su1ordoneze )o*icii inducti$e)= t#deductiv-formale (!)e&c' de )& !re0ise ,i con$en(ii &1str&cte ,i se !roiecte&z' &su!r& "&!te)or !e c&re tind s' )e inte*reze ,i &si0i)eze !rintr-o )o*ic' "or0&)'. deducti$')= - Du!' gradul de generalitate e6!ri0&t !rin con(inut ,i s"er& de &!)ic&1i)it&te t#de maxim generalitate(&)e !si/icu)ui. &)e !erson&)it'(i. &)e co0!ort&0entu)ui etc#). t#de medie generalitate (&)e co*ni(iei. &)e 0oti$&(iei.&)e &"ecti$it'(i etc#) ,i teorii particulare unui !roces (e6!)#teorii)e senz&(iei. !erce!(iei. *Andirii etc#)= - Du!' modul de $nelegere i definire & n&turii o1iectu)ui in$esti*&t(!si/icu) u0&n) t#biologiste ,i culturologice= t#nativiste ,i t# genetice? t#psihofiziologice ,i t#psihoneurologice etc# O teorie. "ie e& ,i !si/o)o*ic'. tre1uie s' "ie c&!&1i)' s' &si*ure condensarea i sistematizarea in"or0&(ii)or. explicarea !rin !rinci!ii ,i )e*i i prevederea $iitoru)ui curs &) "eno0enu)ui )& c&re se re"er'# 9& e6!resie & cuno&,terii ,tiin(i"ice. e& &re funcii refereniale (se re"er' )& "eno0ene ,i !rocese !si/ice). descriptive ( "&ce !osi1i)e descriei &dec$&te. re&)iste &)e "eno0ene)or !si/ice). explicative ("und&0ente&z' o e6!)ic&(ie -

3Q

3G coerent'. )o*ic' ,i re)&ti$ co0!)et') ,i predictive ( !e 1&z& ei. cu *r&de di"erite de !recizie>incertitudine se !ot "&ce !redictii. &ntici!'ri &)e e$o)u(iei "eno0enu)ui teoretiz&t)# Su1 in")uen(& "i)oso"iei cuno&,terii ,tiin(i"ice (e!iste0o)o*iei). -ndeose1i & re&)is0u)ui critic (P# Po!!er). -n e$&)u&re& )or critic' se distin*e ,i -ntre teorii ale realului psihologic ,i teorii despre teorii sau metateorii# Du!' &cest criteriu )e*&t de s!eci"icu) &cti$it'(ii e6!)ic&ti$e & cercet'toru)ui se disin* (Ernest N&*e). 3HQ3) T# analogice ($ezi. s!re e6#&n&)o*i& ,i re)&(i& de si0i)itudine dintre 2inte)i*en(& n&tur&)'5 ,i 2inte)i*en(& &rti"ici&)'5)= - T# descriptive ce nu de!',esc )i0ite)e d&te)or e0!irice concrete (e6#teori& c&)it'ti)or senzori&)e circu0scris' !ro!riet'(i)or !erce!ti1i)e &)e sti0u)i)or 0od&)i s!eci"ici etc#)= - T# instrumentaliste (unde se uti)ize&z' conce!te "or0&)-&1str&cte ,i re)&ti$ "icti$e. d&r c&re &ici &u "unc(i& de 2une)te5 de )ucru. de o!er&tori ide&)i -n !rocesu) r&(ion&)iz'rii (e6# 2su1iect ide&)5etc#)= - T# realiste. 1&z&te !e *ener&)iz'ri de r&n* su!erior. conce!te)e )or e6!ri0&nd deter0in&(ii esen(i&)e ,i neces&re &)e "eno0enu)ui. re)e$&te nu &tAt senzori&)-concret cAt )o*ic-"or0&)( e6# teori& recuno&,terii "or0e)or. teori& *ener&)' & rezo)$'rii !ro1)e0e)or etc#)# O metateorie &re c& o1iect de re"erin(' siste0u) de teorii &!&r(in'tor unui do0eniu s&u &)tu) cuno&,terii# In c&zu) !si/o)o*iei. metateoria vizeaz s stabileasc i s explice modul de elaborare i natura teoriilor despre realitatea psihic. s' re&)izeze o analiz critic &su!r& condi(ii)or de &cce!t&n(' &)e &cestor&. &dic' d&c' -ntrunesc ur0'to&re)e condi(ii &u consisten i coeren logic intern (!rezint' s&u nu contr&dic(ii -ntre &"ir0&(ii. -ntre condi(ii. !re0ise ,i conc)uzii. -ntre d&te ,i *ener&)iz'i etc#)= - -nde!)inesc funcia de adevr pretins ( &dic' e6ist' co0!&ti1i)it&te -nte cee& ce &"ir0' teori& ,i re&)it&te& -ns',i= sec$en(i&) ,i !e &ns01)u &"ir0&(ii)e s&)e sunt $eri"ic&1i)e=*r&du) de con"ir0&1i)it&te & !redic(ii)or este s&tis"'c'tor)= - gradul de formalizare sau nivelul de maturitate al teoriei este suficient ( &ici este $u)ner&1i)it&te& 0&6i0' & teorii)or !si/o)o*ice. s!re deose1ire de teorii)e "izicii= "iind e6!ri0&te -n )i01&B n&tur&) ,i nu unu) 0&te0&tic-"or0&)iz&t. *r&du) )or de 0&turit&te &ste redus se0ni"ic&ti$# L& 0o0entu) &ctu&). !si/o)o*i& su"er' ce) 0&i 0u)t -n !)&n teoretic din c&uz& re)&ti$it'(ii !reciziei conce!tu&)e=!o)ise0&ntis0u) ter0eni)or este o !iedic' serio&s' -n c&)e& uni"ic'rii conce!tu&)e ,i co0unic'rii $erit&1i)e -n do0eniu# 9ursu) Q ) 31T/81 +I 31T/8/./ II I2 ,+I0/./ I1 In con"or0it&te cu ri*ori)e cercet'rii ,tiin(i"ice. o1iecti$e ,i neces&re de0ersu)ui teoretic ,i !r&ctic. teori& cuno&,terii ,tiin(i"ice (e!iste0o)o*i&) i0!une de)i0it'ri)e conce!tu&)e neces&r & "i re&)iz&te -ntre 0etod'. 0etodo)o*ie. te/nic' de )ucru ,i !rocedeu# Ast"e) -

3G

3F 3etoda (*r#0etodos- c&)e. itiner&r. ur0'rire) re!rezint' c/i&r c&)e&. itiner&riu). structur& de ordine s&u !ro*r&0u) du!' c&re se re*)e&z' de0ersu) teoretic- inte)ecti$ ,i>s&u !r&ctic-instru0ent&) &do!t&t -n $edere& &tn*erii unui sco!= 3etodologia (*r#0etodos X )o*os- discurs. ,tiin('. cuno&,tere) cercet'rii denu0e,te ,tiin(& des!re 0etode deri$&t' din teori& ,tiin(i"ic' & 0etode)or de cercet&re ,i conce!(i& *ener&)' (2"i)oso"i&5) des!re o1iectu) in$esti*&t# Su1 &cest &s!ect. "iec&re din curente)e s&u ,co)i)e !si/o)o*iei !rezint' ,i o m" ce &!&re c& ori*ine & doctrinei )or= ,rocedeu s&u tehnic de cercetare- un 0iB)oc. un 0od de o!er&re -n c&dru) unei 0etode (0odus o!er&ndi)# 9o0!)e6it&te&. n&tur& ide&)'. su1iecti$' & o1iectu)ui de cercet&re &) !si/o)o*iei se re!ercute&z' ,i &su!r& 0etode)or !e c&re &ce&st& )e uti)ize&z'# S!re dese1ire de ,tiin(e)e n&turii. dedu0ite 2e6&cte5. &) c&ror o1iect este 0&teri&). concret. 1ine de)i0it&t. i&r cecet'toru) este 2-n &"&r& )ui5. -n domeniul tiinelor socioumane. -n c&re se -nscrie ,i !si/o)o*i&. gradul de obiectivitate este mai redus. "&!tu) !si/osoci&) studi&t -) inc)ude !e cecet'tor. de )& st&re& s& de 0o0ent ,i e6!erien(& !erson&)'. !An' )& ne$oi)e. &,te!t'ri)e ,i ide&)uri)e s&)e# )b initio,!ri0u) este !e t'rA0u) concret &) 0&teri&)it'(ii ,i o1icti$it'(ii. -n ti0! ce &) doi)e& (cecet'toru) "&!te)or !si/o)o*ice) tre1uie s' de0onstreze c' este -n zon& o1iecti$it'(ii etc# Ast"e). cunoatere psihologic &re c& s!eci"ic ur0'to&re)e c&r&cteristici ! nu se realizeaz direct, ci indirect. 0edi&t !rin 0&ni"est'ri)e e6terio&re &)e su1iectu)ui. c&re sunt consider&te indic&tori &i st'ri)or de 0o0ent. interne. su1iecti$e= - depinde at t de capacitatea i posibilitatea de exteriorizare a subiectului cercetat, c t i de capacitatea de evaluare i de interpretare a cercettorului - e6ist' situ&(ii. cu0 &r "i i0&*ine& des!re sine. cuno&,tere& de sine. con,tiin(& de sine. -n c&re obiectul de cercetat se identific cu subiectul care cerceteaz. E6ist' 0&i 0u)te criterii dup care se pot clasifica metodele psihologiei# Du!' scopul vizat. 0etode)e !ot "i -0!'r(ite -n 0&i 0u)te c&te*orii

0etode de recoltare a informaiilor ,i 0etode de prelucrare i interpretare= 0etode de investigare intensiv i extensiv% 0etode de di&*noz' ,i 0etode de !ro*noz'= 0etode de cecet&re ,i 0etode &!)ic&ti$e#

7etodologiile sunt. de &se0ene&. c)&si"ic&te du!' 0&i 0u)te criterii (e6# metodologii obiective. des!re co0!ort&0ent ,i metodologii interpretative=metodologii mixte.o1iecti$su1iecti$e etc#

3F

3H 9ursu) G 31T/81.1 ,+I0/./ I1I 9&r&cteru) o1iecti$ ,i 0iB)ocit &) cercet'rii !si/o)o*ice se core)e&z' cu &do!t&re& unei conce!(ii ,tiin(i"ice des!re !si/ic ,i n&tur& u0&n'# 9& ,tiin(' e6!eri0ent&)'. !si/o)o*i& & trecut !e !)&n secund introspecia ,i s-& orint&t s!re &d&!t&re& )& s!eci"icu) s'u & 0etode)or !ro!rii ,tiin(e)or n&turii# Intre 1io)o*ie. neuro"izio)o*ie. 0edicin'. socio)o*ie. etno)o*ie. &ntro!o)o*ie. !ed&*o*ie ,i !si/o)o*ie e6ist' un !er0&nent sc/i01 de 0etode# In &ce)&,i ti0! s-& conso)id&t siste0u) disci!)ine)or c&re se r&!orte&z' )& 0i6&Bu) d&t de 2psiho5. ce indic' de!enden(e)e ,i re)&(ii)e !si/icu)ui cu e6!resii)e s&)e 0&i concrete !si/o"izio)o*i&. !si/oneuro)o*i&. !si/o"izic&. !si/o)in*$istic&. !si/o!ed&*o*i&. !si/osocio)o*i&. !si/oci1ernetic& etc# 3etodele psihologiei. !entru & &si*ur& c&r&cteru) o1iecti$ &) cercet'rii. !)e&c' de )& ur0'to&re)e consideraii) 3# "&!te)e de co0!ort&0ent sunt indic&tori &i st'ri)or ,i re)&(ii)or interne. su1iecti$e= 4# n&tur& sti0u)i)or ,i e$&)u&re& )or sunt o1iecte &)e re")ect'rii= M# este neces&r' con"runt&re& d&te)or 2su1iecti$e5(de!endente e$ident de cercet'tor) cu ce)e o1iecti$e= <# su1ordon&re& &s!ecte)or "unc(ion&)e ce)or *enetice (d&te)e *enetice consider&te c& !riorit&r i0!)ic&te in "unc(ion&re& !si/icu)ui ,i deter0in&re& st'ri)or s&)e)= D# &1ord&re& !recu0!'nitor siste0ic'-!ersono)o*ic' & "&!te)or e)e0ent&re ,i &!reciere& di&)ectic' & re)&(iei con,tiin(&-&cti$it&te= Q# consider&re& !si/icu)ui c& instru0ent &) &d&!t'rii s!eci"ic u0&ne= G# "iin(& u0&n' este de0n' de res!ect= te/nici)e ,i !rocedee)e de cercet&re $or "i non-in$&zi$e. i&r de0nit&te& su1iec(i)or $& "i -ntotde&un& res!ect&t'= F# nici o 0etod' nu este in"&i)i)'= cuno&,tere& !si/o)o*ic' este re)&ti$'. c& orice &)t ti! de cuno&,tere. i&r !entru o1iecti$it&te& cercet'ri este indic&t' uti)iz&re& 0&i 0u)tor 0etode core)&te= H# !rezen(& cercet'toru)ui !o&te 0odi"ic& d&te)e ,i in"or0&(ii)e co)ect&te= 3;# di&*noz& ,i !ro*noz& !ot der0in& 0odi"ic&re& "eno0ene)or in$esti*&te= 33# !si/o)o*i& este ,tiin(& cu ce)e 0&i nu0ero&se. di$ersi"ic&te ,i !)&stice 0etode de cercet&re. di&*noz' ,i &!)ic&re# 3# 31T/89 /#+1R;95I1I 1bservaia ()&t# ob- -n&inte. servare- & se !'str&. situ&. (ine) const' -n ur0'rire& &tent'. inten(ion&t' ,i -nre*istr&re& e6&ct'. siste0&tic' & di"erite)or 0&ni"est'ri &)e indi$idu)ui. c& ,i & conte6tu)ui situ&(ion&) -n c&re &ceste& se !roduc. -n sco!u) identi"ic'rii unor &s!ecte esenti&)e &)e $ie(ii !si/ice= i0!)ic' !erce!(i& ,i -n(e)e*ere&. i&r c& de0ers !r&ctic. !o&te "i &u6i)i&t' (&r0&t') de 0iB)o&ce te/nice ( 0icrosco!. )unet'. c&)cu)&tor. "i)0. 0&*neto"on etc#) c&re &0!)i"ic' !osi1i)it'(i)e de !erce!(ie ,i &si*ur' "i6&re& in"or0&(ii)or# 9on(inutu) o1ser$&(iei - si0!to0&tic& st&1i)' -tr's'turi)e 1io-constitu(ion&)e &)e indi$idu)ui ,i tr's'turi)e "izio*no0ice= 3H

4; si0!to0&to)o*i& )&1i)'- co0!ort&0ente)e ,i conduite)e ")e6i1i)e. 0o1i)e &)e indi$idu)ui (conduit& $er1&)'. 0otorie. 0nezic'. $&riet&te& e6!resii)or *esturi)e. 0i0ic&. 0ersu). !&rticu)&rit'(i)e )i01&Bu)ui etc# - &titudini)e ,i co0!ort&0entu) soci&)- 0od&)it'(i)e -n c&re inter&c(ione&z' cu cei)&(i in di"erite conte6te soci&)e= &s!ecte c&re re)e$' une)e din c&r&cteristici)e !erson&)it'(ii ce)ui o1ser$&t# O1se$&(i& este o metod comun mai multor tiine ,i r'0Ane un instru0ent ,tiin(i"ic $&)id &) !si/o)o*iei= nu rec)&0' o &!&r&tur' s"istic&t' ,i este !ri0& -n ordine crono)o*ic' !e c&re cuno&,tere& !si/o)o*ic' )e-& uti)iz&t# Du!' ce !si/o)o*i& s-& constituit c& ,tiin('. s-& i0!us necesit&te& distin*erii -ntre observaia spontan sau cotidian i cea tiinific%!ri0& &!&r(ine cuno&,terii co0une. nu se !)&ni"ic'. se dec)&n,e&z' situ&(ion&) ,i nu $ize&z' o1iecti$e !recise. &ntici!&te# 1bservaia tiinific se des"',o&r' pe baz de plan de c&rcet&re. -n c&re se 0en(ione&z' o1iecti$u) s&u sco!u). condi(ii)e de )oc ,i de ti0!. dur&t& *ener&)' & &c(iunii. 0odu) de -nre*istr&re-"i6&re& & 0&ni"est'ri)or (i0edi&t s&u !ost /oc. cu ce &!&r&tur' etc#). cAt ,i 0od&)it'(i)e de !re)ucr&re-inter!ret&re#De re*u)'. cercet'toru) se instuie,te &nterior de ce) ce e$entu&) conduce un !ro*r&0 de cercet&re. oc&zie cu c&re se st&1i)e,te ,i o 0od&)t&te& unit&r' de &c(iune# Pentru e"icien(& ,i &utenticit&te& in"or0&(ii)or co)ect&te. o1ser$&(i& 0&i tre1uie s' -nde!)ine&sc' ,i &)te condiii. cu0 &r "i discre&(i&. des"',ur&re& siste0&tic'. $eridicit&te& (d&t' de -nre*istr&re& cu e6&ctit&te& "&!te)or o1ser$&te). siste0&tiz&re& d&te)or sesiz&te ,i re(inute c&re s' !er0it' un 0ini0 de cu&nti"ic&re ,i !re)ucre st&tistico-0&te0&tic'. s' se !o&t' re!et& !entru & !er0ite re)e$&re& &s!ecte)or se0ni"ic&ti$e. esn(i&)e. re)&ti$ in$&ri&1i)e# ,vata*ele &cestei 0etode sunt naturaleea ,i autenticitatea "eno0ene)or in$esti*&te. economicitatea i simplitatea efecturii. Dezavanta*ele decur* din insuficienta rigoare -n izo)&re& $&ri&1i)e)or. 0&sc&re& re)&(ii)or dinre c&uz' ,i e"ect. limitarea posibilitilor de & co0unic& cu su1iectu) in$esti*&t. ateptarea ndelungat (uneori) & !roducerii "eno0ene)or $iz&te# 8ormele observaiei- !ot "i c)&si"ic&te du!' di$erse criterii - orient&re& o1ser$&(iei observaie extern (orient&t' s!re e6terior s!re cei)&)(i) ,i autoobservaie (orient&t' s!re !ro!ri& !erso&n')= - !rezen(& s&u &1sen(& o1ser$&toru)ui direct, indirect. cu observator ignorat (uit&t). cu observator ascuns= - i0!)ic&re& s&u nei0!)ic&re& cercet'toru)ui pasiv, participativ= - dur&t& o1ser$&(iei continu &diacronic). discontin% - o1iecti$e ur0'rite inte*r&)' ($izAnd 0&i 0u)te &s!ecte de conduit').se)ecti$'# %alitile observaiei de!ind de 0&i 0u)(i "&ctori. 0&Borit&te& inc)uzAnd c&)it'(i)e de o1ser$&tor &)e cercet'toru)ui. e6!erien(& s& &nterio&r' - !&rticu)&rit'(i)e !si/oindi$idu&)e &)e o1ser$&toru)ui (c&)it'(i)e &ten(iei. -n !rinci!&))= - ti!u) de !erce!(ie &) cercet'toru)ui Y ti!u) descri!ti$ (0inu(ios. e6&ct. sec)= 4; -

43 Y ti!u) e$&)u&ti$ (tinde s' "&c' esti0'ri. inter!ret'ri)= Y ti!u) erudit (tinde s!re encic)o!edis0 ,i *ener&)iz'ri) Y ti!u) i0&*in&ti$-!oetic (tinde s' in)ocui&sc' ,i s' de"or0eze re&)it&te& !rin i0&*in&(ie) %ondiiile unei observaii ,tiin(i"ice - c)&rit&te& ,i !recizi& sco!u)ui= - se)ec(i& corect' & "or0e)or uti)iz&te. & condi(ii)or ,i 0iB)o&ce)or neces&re= - ri*o&re& !)&nu)ui (st&1i)ire& i!oteze)or. dur&t& ,i )ocu) des"',ur'rii)= - e$it&re& o0isiuni)or s&u distorsiuni)or. !rin not&re& i0edi&t'= - nu0'ru) o!ti0 de o1ser$&(ii -n condi(ii cAt 0&i di$erse= - discre(i& cercet'toru)ui ( su1iectu) s' nu con,tientizeze c' este o1ser$&t)# 9. 7#31D, ,:311; #"<,4&#& A1so)utiz&t' )& de1utu) !si/o)o*iei c& ,tiin(' ,i dec)&r&t' c& sin*ur& &utentic' de c'tre !si/o)o*i& su1iecti$ist-s!iritu&)ist', introspecia & "ost res!ins' c& 0etod' de cuno&,tere ,tiin(i"ic' (A#9o0te). cu &r*u0entu) c' su1iectu) cunosc'tor nu poate fi simultan obiect ,i observator# S!re deose1ire de intros!ec(i& c)&sic'. autoobservaia de$ine o 0od&)it&te de cuno&,tere 0iB)ocit'. !rin c&re se $ize&z' descriere& ,i re)e$&re& 0&ni"est'ri)or co0!ort&0ent&)e ,i & tr'iri)or &"ecti$e !ro!rii di"erit&)or situ&(ii# In cercet&re& curent' se "o)ose,te c& 0etod' &u6i)i&r'. &soci&t' cu o &)t& consider&t' de 1&z' s&u !rinci!&)'# De"init' c& privire n interior. e"ectu&t' cu 2oc/ii 0in(ii5 &su!r& tr'iri)or ,i st'ri)or interne &)e con,tiin(ei. &ce&st' 0etod' tinde s' "ie reconsider&t' de !si/o)o*i& &ctu&)' ( $ezi 2!si/o)o*i& !r&ctic'5,i &utoter&!ii)e !ro!use !entru 2e"icientiz&re&5!erson&)it'(ii7)
=.7#31D, #6)#"&7#.3:/:&

E6!eri0entu) const' -n !ro$oc&re& unui "&!t !si/ic. -n condi(ii 1ine deter0in&te cu sco!u) de & $eri"ic& o i!otez'# A)'turi de o1ser$&(ie. este o 0etod' cent&)' in !si/o)o*ie# Deose1iri)e dinte o1ser$&(ie ,i e6!eri0ent sunt d&te. -n !rinci!&). de !osi1i)it&te& cercet'toru)ui de & !ro$oc& "eno0enu) !rin inter$en(ie &cti$'= izo)&re& $&ri&1i)e)or inde!endente de $&ri&1i)e de!endente= 0odi"ic&re& condi(ii)or de 0&ni"est&re & "eno0ene)or !entru & sesiz& 0&i 1ine re)&(ii) dintre $&ri&1i)e= - re!et&re& e6!eri0entu)ui !entru st&1i)ire& )e*it'(i)or de 0&ni"est&re= - co0!&r&re& rezu)t&te)or o1(inute de *ru!u) e6!eri0ent&) cu ce)e &)e *ru!u)ui 0&rtor s&u de contro)# <ariabila este orice "&!t o1iecti$ s&u su1iecti$ c&re !o&te "i 0odi"ic&t "ie c&ntit&ti$. "ie c&)it&ti$# E6ist' ur0'to&re)e ti!uri de $&ri&1i)e - ind!endente. )& c&re $&ri&(i& este in")uen(&t' direct de e6!eri0ent&tor !entu & -nre*istr& consecin(e= -

43

44 de!endente. )& c&re $&ri&(i& este -n "unc(ie de $&ri&1i)& inde!endent'# L& *ru!u) e6!eri0ent&) $&ri&1i)& inde!endent' este !rezent'. i&r )& ce) de contro) este &1sent'# 3ipuri de experiment !osi1i)e &) e# de laborator, se re&)ize&z -n condi(ii &rti"ici&)e. su1iectu) este scos din &01i&n(& cotidi&n' ,i introdus -ntr-un )oc s!eci&) &0en&B&t ()&1or&tor !entru e6!eri0ent&re. i&r s&rcini)e cu c&re se con"runt' sunt de &se0ene& &rti"ici&)e)# )vantajul !entru cercet&re const' -n precizia i controlul riguros & situ&(iei e6!eri0ent&)e de c'tre cercet'tor# 1) e# natural se re&)ize&z' -n condi(ii n&tur&)e. "ire,ti= s&rcin& este n&tur&)'. deo&rece su1iectu) se 0&ni"est' 2in $i$o5= este 0&i i0!recis decAt !ri0u). d&r 0&i &utentic. 0&i re&)ist# Pentru )i0it&re& distorsiunii rezu)t&te)or ,i e$it&re& *re,e)i)or s' se &i1' -n $edere 0oti$&(i& su1iec(i)or inc)u,i -n *ru!e)e e6!eri0ent&)e= &si*ur&re& re!rez&nt&ti$it'(ii e,&ntionu)ui de su1iec(i= st&1i)ire& unor *ru!e e6!eri0ent&)e ec/i$&)ente# -

4. METODA CONVORBIRII
'onvorbirea (s&u inter$iu) ) este o discuie premeditat dintre un s!eci&)ist (!si/o)o*) ,i su1iectu) in$esti*&t ,i !resu!une Re)&(i& direct' dintre cercet'tor ,i su1iect= Sc/i01&re& )ocu)ui ,i ro)u)ui !&rteneri)or= Sincerit&te& su1iectu)ui. e$it&re& r's!unsuri)or inco0!)ete ,i & tendin(ei de disi0u)&re= - Se 1&ze&z' !e c&!&cit&te& de intros!ec(ie & su1iectu)ui ,i !e c&!&cit&te& de e0!&tie & !si/o)o*u)ui= - Necesit' o 0oti$&(ie cores!unz'to&re & su1iec(i)or= - 9re&re& unei &t0os"ere de co0!&ti1i)it&te dintre !&rtener ,i !si/o)o*# 8eosebiri dintre con$or1ire ,i o1ser$&(ie s&u e6!eri0ent con$or1ire& $ize&z' &s!ecte)e interio&re ce derer0in' co0!ort&0entu) (inten(ii. o!inii. &titudini. interese. con$in*eri. s!ir&(ii etc#). i&r o1ser$&(i& ,i e6!eri0enu) re&c(ii)e e6terio&re# 7ormele con$or1irii &) 9# standardizat, diriB&t'. structur&t' se 1&ze&z' !e "or0u)&re& acelorai -ntre1'ri. -n &cee&,i "or0' ,i &ce&,i ordine !entru to(i su1iec(ii= 1) 9" semistandardizat s&u se0istructur&t'. -n c&re se !o&te sc/i01& "or0& intre1'ri)or. succesiune& s&u se !ot !une intre1'ri su!)i0ent&re= c) 9# liber sau spontan nu !resu!une "o)osire& unor -ntre1'rii &nterior st&nd&rdiz&re. ci se &d&!te&z' situ&(iei /ic et nunc= d) 9# psihanalitic (S#Freud) se 1&ze&z' !e 0etod& s!eci"ic' !si/&n&)izei denu0it' &soci&ci& )i1er' de idei ,i este "o)osit' !entru &n&)iz& ,i inter!ret&re& $ise)or s&u & di"erite)or !ro1)e0e &)e !&cientu)ui= 44 -

4M e) 9# non-directiv ( !ro!us' de 9# Ro*ers) i0!)ic' cre&re& condi(ii)or !si/o)o*ice ce "&ci)ite&z' re)&t'ri)e s!ont&ne &)e su1iectu)ui. "'r' c& &cest& s' "ie !er0&nent intero*&t# 'ondiiile unei c# 0etodice

!reocu!&re& !si/o)o*u)ui s!re esen(i&). &utentic. re&) !si/o)o*ic= &dec$&re& continu' )& re)&t'ri)e su1iectu)ui= &t0os"er' !er0isi$'. destins'. "&$or&1i)' co0unic'rii &utentice#

>.7#31D, ,.%0#3#&

9ncheta psihologic const' -n in$ent&riere& siste0&tic' & unor in"or0&(ii des!re $i&(& !si/ic' & unui indi$id s&u *ru! soci&) ,i inter!ret&re& &cestor& -n $edere& des!rinderii unor se0ni"ic&(ii re)e$&nte ,tiin(i"ic# Tipuri de &nc/et' !si/o)o*ic' c) Anc/et& bazat pe chestionar i0!)ic' 0&i 0u)te et&!e - st&1i)ire& o1iectu)ui (sco!u)ui)= - docu0ent&re&= - "or0u)&re& i!otezei= - deter0in&re& !o!u)&(iei= - e,&ntion&re&= - &)e*ere& te/nici)or de red&ct&re & c/estion&ru)ui= - !retest&re&= - de"initi$&re& c/estio0&ru)ui= - &)e*ere& 0etode)or de &d0inistr&re & c/estion&ru)ui= - &n&)iz& rezu)t&te)or= - red&ct&re& r&!ortu)ui de &nc/et'# Du!' coninutul $ntrebrilor inc)use -n c/estion&r !ot "i factuale s&u de identificare ($Arst'. se6. studii etc#)= de opinie, atitudini, cunotine etc# -

Du!' tipul de $ntrebri uti)iz&te cu r's!unsuri -nc/ise ( d&. nu)= cu r's!unsuri desc/ise ( )& ini(i&ti$& su1iectu)ui> res!ondenu)ui)= cu r's!unsuri -n e$&nt&i ( 0&i 0u)te r's!unsuri din c&re su1iectu) &)e*e)= reeli !osi1i)e )& "or0u)&re& -ntre1'ri)or )i01&B *reoi. &rti"ici&)iz&t. !re& *ener&)e. tenden(io&se. c&re su*ere&z' r's!unsu) etc# d) Anc/et& pe baz de interviu i0!)ic' deru)&re& unui di&)o* !e o te0' d&t'. "iec&re !&rtici!&nt !'strAdu-,i )ocu) de e0i('tor s&u rece!tor# 3ipuri de interviu - indi$idu&)e= - de *ru!= - c)inice (centr&te !e !erso&n')= 4M

4< - "oc&)iz&te (centr&te !e te0& in$esti*&t')# 9ncheta. de orice "e). &re avata*ul c' !er0ire in$esti*&re& unui nu0'r 0&re de su1iec(i. -ntr-un ti0! scurt. cu o1(inere& unui 0&teri&) 1o*&t. re)&ti$ u,or de !re)ucr&t#

?.7#31D, ;&12",8&%5

8ize&z' co)et&re& in"or0&(ii)or esen(i&)e des!re e$eni0ente)e !rinci!&)e din $i&(& unui su1iect. re)&(ii)e dintre &ceste e$eni0ente tr'ite de indi$id ,i st&1i)ire& se0ni"ic&(ii)or )or. -n $edere& cunoaterii 6istoriei personale> & su1iectu)ui# Este !rin e6ce)en(' evenimenial. nu se con"und' cu 2&uto1io*r&"i&5. se centreaz pe evemimente sco!. !e e$eni0ente 0iB)oc. !e e$eni0ente 20&c&z5 ( c&re -n o!ini& su1iectu)ui 2i-&u sc/i01&t $i&(&5)# Po&te "i ,i o "or0' de (&uto)ter&!ie. su1iectu) con,tientizAnd 2)ei0oti$u) $ie(ii !erson&)e5 ( $ezi 20itu) !erson&)5- I# R-To0,&)# 9ontest&t' de unii &utori. 0etod& &re &$&nt&Bu) n&tur&)e(ii ,i &utenticit'tii. reconstituiind trecutu). !o&te e6!)ic& &titudini ,i co0!ort&0ente din !rezent ,i din $iitor# Nu este e6c)us c& uneori 0etod& s' "ie in&dec$&t' !entru su1iec(i ne0oti$&(i s&u 1o)n&$i ( c)inic& !si/i&tric' o"er' su"iciente e6e0!)e de 1io*r&"ii 2in$ent&te5 de !&cien(i !&r&noici)# @.7#31D, ,.,/&A#& )"1D: #/1" ,%3&<&354&& Sunt $iz&te !oten(e)e. "or(e)e !si/ice. -nsu,iri)e ,i c&!cit'(i)e su1iect)ui &,& cu0 e)e sunt Bmaterializate( $n produsele oricrui tip de activitate. de )& desene. si0!)e &dnot'ri s&u co0!uneri. !An' )& cre&(ii )iter&re s&u ,tiinti"ice# Prin &ce&st' 0etod' se o1(in nu0ero&se in"or0&(ii des!re din&0ic& ,i ni$e)u) de dez$o)t&re !si/ic'. &titudine& "&(' de sine. "&(' de 0unc' ,i uti)it&te& s& soci&)'# Fiind 2des!rins5 de su1iect. !rodusu) in$esti*&t !o&te "i o1iectu) &n&)izei !si/o)o*ice ,i & unor !erson&)it'(ii dis!'rute#

C. 7#31D#/# ) &017#3"%#

Aici sunt inc)use to&te de0ersuri)e 0etodice destin&te 0'sur'rii c&!&cit'(i)or !si/ice indi$idu&)e -n $edere& e$&)'rii !rezen(ei>&1sen(ei )or ,i 0&i &)es & *r&du)ui de dez$o)t&re & &cestor& )& un su1iect# 9e& 0&i cunoscut' ,i r's!Andit' 0etod' este ce& & testelor psihologice" Testul !si/o)o*ic este o prob re)&ti$ scurt' ce !er0ite cercet'toru)ui strAn*ere& unor in"or0&(ii o1iecti$e des!re su1iect. !e 1&z& c'ror& s' !o&t' di&*nostic& ni$e)u) c&!&cit'(i)or 0'sur&te ,i "or0u)& un !ro*nostic &su!r& e$o)u(iei s&)e u)terio&re# *ermenul de test & "ost introdus -n !si/o)o*ie de O#Mc Peen 9&tte)) (3FQ;-3H<<)= teste)e &u "ost 0&i -nAi uti)iz&te -n deter0in&re& dez$o)t'rii inte)ectu&)e & co!ii)or de c'tre +inet (3FDG-3H33). &!oi s-&u e6tins )& ce)e 0&i di$erse "unc(ii ,i do0enii de &cti$it&te# /bictivitatea testelor i0!une s' se -nde!)ine&sc' ur0'to&re)e condiii) $&)idit&te& (&dic' s' 0'so&re e6&ct ce -,i !ro!une)= 4<

4D "ide)it&te& ( s' !er0it' o1(inere& unor !er"or0&n(e re)&ti$ st&1i)e ,i )& o nou' &!)ic&re)= - st&nd&rdiz&re& ( s' !un' to(i su1iec(ii -n &ce)e&,i condi(ii)# - et&)on&re& (&dic' st&1i)ire& unui et&)on. & unei unit'(i de 0'sur' & rezu)t&te)or o1(inute) F&c obiectul standardizrii - con(inutu) !ro1ei= - 0odu) de conduit' &) cercet'toru)ui= - dur&t& !ro1ei# 'riterii i clasificri &)e teste)or du!' durat) - cu ti0! strict )i0it&t= - &utote0!ou ( )& ini(i&ti$& su1iectu)ui)= du!' modul de aplicare - indi$idu&)e= - co)ecti$e# du!' materialul folosit - $er1&)e= - non$er1&)e= du!' scopul urmrit i coninutul 0'sur&t teste de !er"or0&n('= ( cu su1di$iziuni-t# de cuno,tin(e= t#de ni$e) inte)ectu&)= t# de &!titudini)= - teste de co0!ort&0ent Dintre &ceste& ce)e 0&i co0!)e6e sunt testele de personalitate su1 "or0' de chestionar s&u inventar de personalitate# 9/estion&re)e de !erson&)it&te !ot "i 1i"&ctori&)e s&u 0u)ti"&ctori&)e# O#H#EUsencN & st&1i)it !rintr-un c/estion&r cu DG de ite0i ti!uri)e de !erson&)it&te e6tr&$ertite ,i intro$ertite=KoodRort/ ,i Met/eus. !e 1&z& & GQ de -ntre1'ri. &u deter0in&t F tendin(e !si/one$rotice &)e !erson&)it'(ii (/i!ere0oti$it&te. i0!u)si$it&te. inst&1i)it&te tec). R# 9&tte)). cu un c/estion&r de 3FG de -ntre1'ri. & st&1i)it 3Q "&ctori de !erson&)it&te ( c/estion&ru) denu0it PF 3Q) etc# A!)ic&re& )or necesit' )ure& unor msuri speciale so)icit&re& su1iectu)ui s' se re"ere )& -nsusiri)e do0in&nte= cerin(& de & "i sincer -n r's!unsuri)e d&te= &si*ur&re& con"iden(i&)it'(ii etc#In &"&r& c/estion&re)or s&u in$ent&re)or se !ot uti)iz& teste !rin c&re se so)icit' completarea unor propoziii &fraze( sau o descriere ($ezi testu) ce)or 4; de !ro!ozi(ii ce -nce! cu "or0u&re& 2 Eu suntT5- !ro!us de H#M# Pu/n ,i T#S#Mc Port)&nd3HD<)# O c&te*orie s!eci&)' de teste de !erson&)it&te sunt testele proiective,ce)e 0&i cunoscute sunt Testul Rorschach s&u testu) !ete)or de cerne&)'. TAT s&u Testul 9perceptiv Tematic-H#A#Murr&U-3HMF. Testul 9rborelui. Testul culorilor- Luc/er. Testul de frustraie RosenzRei* etc#)= &u c& s!eci"ic proiecia trsturilor de personalitate !rin &)e*ere& unei cu)ori.descriere& unor sti0u)i $&*i. nestructur&(i. continu&re& unei !o$estiri# Modu) s'u de & "i. de & *Andi. dorin(e)e ,i tendin(e)e &scunse &)e su1iectu)ui tr&ns!&r -n -

4D

4Q 2!roduc(ii)e5s&)e# Acest *en de teste sunt 0&i di"ici) de inter!ret&t. cer su"icient' e6!erien('. d&r r'0An ce)e 0&i se0ni"ic&ti$e ,i e"iciente -n sond&re& !erson&)it'(ii. c/i&r d&c'. uneori. s-& "'cut &1uz de e)e (-n !si/o!&to)o*ie)# Mu)te din limitele testelor de personalitate deri$' ,i din !osi1i)it&te& di$erse)or distorsiuni &!'rute )& &!)ic&re& )or !entru &)te !o!u)&(ii decAt ce)e !entru c&re &u "ost cre&te. i*nor&re& di"ern(e)or sociocu)tur&)e. con"uzii)e ,i &01i*uit'ti)e !e c&re une)e )e con(in# Pentru c& eficiena )or s' cre&sc' este neces&r' res!ect&re& ur0'to&re)or condi(ii uti)iz&re& teste)or -n baterie ( nu sin*u)&r)= corelarea rezultatelor cu in"or0&(ii)e o1(inute !rin &)te 0etode= coro1or&re& rezu)t&te)or cu !roduse)e &cti$it'(ii !r&ctice= cre&re& unor teste noi -n concordan cu specificul sociocultural &) !o!u)&(iei ce ur0e&z' & "i in$esti*&t'#

F#7#31D, &7:/5"&& D& 71D#/5"&& Deri$' din !ro*resu) *ener&) &) ,tiin(e)or. -n s!eci&) din dez$o)t&re ci1erneticii ,i inte)i*en(ei &rti"ici&)e# Prin 0ode)&re se $ize&z' crearea unor 6copii>o!er&(ion&)!&r&di*0&tice s&u o1iectu&)e &)e unor "unc(ii ,i !rocese !si/ice c&re s' inc)ud' !rinci!ii. re*u)i ,i criterii de ordin )o*ico-0&te0&tic ,i st&tistic ce )i0ite&z' distorsiuni)e ,i &01i*uit&te& s&u re!roduc &n&)o*ic (/o0o0or"ic) di"erite co0!onente !si/ice ,i si0u)e&z' deru)&re& )or# Mode)&re& si0u)&ti$' & ince!ut cu !rocese)e !erce!ti$e. ce)e rezo)uti$e &)e *Andirii. trecAndu-se recent )& si0u)&re& unor !rocese co0!)e6e &"ecti$0oti$&(ion&)e ,i c/i&r &)e din&0icii *ener&)e & !erson&)it'(ii7

9ursu) F +TR9T1 II 81 '1R'1T9R1 @2 ,+I0/./ I1 +trategia definete planul general de atingerea a unui scop? -n !si/o)o*ie. st&te*i& de cercet&re $ize&z' !rinci!ii)e *ener&)e ,i direc(i& *ener&)' de &c(iune# 9e)e 0&i r's!&ndite s. de cercet&re !si/o)o*ic' sunt -cercetarea genetic- cercet&re ce i0!)ic' studiere& *enezei ,i e$o)u(i& "eno0ene)or !si/ice ,i>s&u co0!or&0ente)or -n du1)u !)&n istorico-"i)o*enetic ,i indi$idu&)-onto*entic= se !r&ctic' cu deose1ire -n !si/o)o*i& co!i)u)ui= -cercetarea comparat L se centre&z' !e sur!rindere& ,i e$ide(iere& deose1iri)or c&)it&ti$e e6istente -ntre di"erte et&!e e$o)uti$e &)e !si/icu)ui. !rin co0!&r&re !si/icu)ui u0&n cu ce) &ni0&). co0!&r&re& !si/icu)ui co!i)u)ui cu ce) &) &du)tu)ui. & 0&ni"est&ri)or !si/ocu)tur&)e ,i !si/oco0!ort&0ente)e &)e di"erite)or cu)turi etc -cercetarea psihopatologic L const' -n studiu) tu)1ur'ri)or s&u de$ieri)or "unc(ii)or !si/ice ,i co0!ort&0ent&)e. cu sco!u) identi"ic'rii s&u co0!)et'rii )e*i)or. &s!ecte)or. !&rticu)&rit'(i)or de or*&niz&re ,i "unc(ion&re nor0&)' s&u !&to)o*ic' & !si/icu)ui

4Q

4G (ce)e 0&i cunoscute sunt ce)e ce s-&u "'cut ini(i&) -n Fr&n(&ce)e1ru) !si/i&tru 9/&rcot )& S&)!etriere ,i +ern/ei0 )& N&ncU)= -cercetarea longitudinal- !resu!une studiu) &ce)ui&,i indi$id de-& )un*u) 0&i 0u)tor et&!e s&u st&dii &)e $ie(ii= s&u se re$ine )& e) du!' 0&i 0u(i &ni ( Mc# Gr&R ,i Oo/n DerReU. de e6e0!)u &u studi&t siste0&tic co0!ort&0entu) & Q; de *e0eni ti0! de doi &ni)= -cercetarea transversal- in!)ic' studiu) 0&i 0u)tor indi$izi &")&(i )& ni$e)e di"erite de dez$o)t&re !si/ic'= &ceste sunt sincronice. -n &cee&,i c&te*orie intrAnd ,i &ce)e studii ce se "&c &su!r& &ce)oi&,i o1iecti$. cu &ce)e&,i 0etode. d&r !e o !o!u)&(ie di"erit' (Louis ZurNer. de e6e0!)u. & re!et&t te/nic& ce)or 4; de !ro!ozi(ii du!' un inter$&) de 3M &ni. d&r !e o &)t' !o!u)&(ie ,i & o1(inut sc/i01&re& s!ect&cu))o&s' & 2do0in&nte)or5 !erson&)it'(ii etc#)# M&urice Reuc/)in (3HFQ) ,i &)(i cercet'tori consider' !ri0e)e trei str&te*ii de cerrcet&te c& "iind 0etode. )& c&re se &d&u*' 0etod& st&tistico-0&te0&tic'# Aceste str&te*ii ,i 0etode de cercet&re !rin studiu) "eno0ene)or !e ti0! inde)un*&t. -01inAnd &s!ecte)e c&ntit&ti$e cu ce)e c&)it&ti$e. core)And di&*noz& !si/ic' cu o1ser$&re& e$o)u(ii)or se &!ro!ie de $&)id&re& cuno&,terii !si/o)o*ice# ,.,/&A, "#A:/3,3#/1" D& <,/&D,"#, %1.%/:A&&/1"

9ursu) H -,+I0I'-. -392 A 8/312I- 81 '1R'1R9R1 9.

,+I0/./ I1I
E.%,",%3#"&A,"# 2#.#",/5 )sihicul uman este o realitate subiectiv de n&tur' in"or0&(ion&)-ener*etic'. ce !o&te "i conce!ut c& un sistem de maxim complexitate. dot&t cu !osi1i)it'ti !er"ec(ion&te de autoorganizare, autoregla* i autoprogramare !rin -ns',i "unc(ion&re& s&# R&(iune& s& de "iin(&re ("in&)it&te&) este informarea, comanda i control inter&c(iunii dintre o0 ,i 0ediu) s'u de e6isten('# A)t"e) s!us. psihicul este instrument al adaptrii s!eci"ic u0&ne= cu deter0in'ri "i)o*enetice (!rin in"or0&(i& eredit&r' ce deter0in' &s!ecte 0&Bore &)e &n&to0iei ,i "izio)o*iei siste0u)ui neuro-u0or&)) ,i onto*enetice (!rin !roces&re& in"or0&(iei -n cursu) e6!erien(ei $ie(ii ,i !er0&nent& -nre*istr&re. !rin -n$'(&re. & noi !ro*r&0e de "unc(ion&re)# 9& sistem de natur informaional- este un sistem deschis (&!&r(in'tor )u0ii $ii), hipercomlex (&s!ect e$iden(i&t ce) !u(in de co0!e6it&te& su!ortu) s'u 0&teri&)creieru) u0&n. ce inc)ude cAte$& 0i)i&rde de unit'(i &n&to0o-"unc(ion&)e>neuroni &")&te -ntr-o ,i 0&i co0!)e6' re(e& de cone6iuni>sin&!se) ,i subiectiv-ideal (@un 0ode) su1iecti$ &) )u0ii o1iecti$e5)# Fiind siste0 $iu. este ,i energetic. !entru c' i0!)ic' 0odi"ic'ri ,i tr&ns"or0'ri 1ioener*etice (i0!u)suri ner$o&se). tensiuni ,i 0od&)it'(i neuro!si/ice !er0&nente# 4G

4F Totod&t'. este c&r&cteriz&t de ambilateralitatea informaional -re)&(ii)e in"or0&(ion&)e s!eci"ice sunt -ntre(inute si0u)t&n cu e6terioru)>)u0e& o1iecti$' ,i cu !ro!riu) or*&nis0 s&u !erso&n'= se cuno&,te !e sine conco0itent cu cuno&,tere& re&)it'(ii o1iecti$e# Dis!une de dis!oziti$e de antiredunda- c&!&cit&te o!er&torie de & se &uto!roteB& !rin se)ec(i& in"or0&(iei ,i e)i0in&re& @in"or0&(iei de !risos5- ,i de !rezen(& dispozitivelor antialeatorii, !rin c&re e)i0in' @/&osu) in"or0&(ion&)5,i @!une ordine5in cA0!u) in"or0&(in&) c&re -) &s&)te&z'# Princi!&)u) dispozitiv antialeatoriu este raiuneaconstruc(ie su1iecti$'. 0ent&)'. ri*uro&s' (re)&ti$) !rin c&re se &si*ur' &do!t&re& deciziei ,i "&ce c& o0u) s' &i1e &cces )& )i1ert&te ,i &utodeter0in&re# Psi/o)o*i& co0!&r&ti$' &"ir0' c' r&(iune& este !rinci!&)& c&r&cteristic& & o0u)ui ( /o0o s&!iens) # A$And c&!&cit&te de autoregla* ,i coordonare, re&)iz&te !rin co0enzi si contro). !rin retroaferentaie (cone6iune in$ers' dintre un su1siste0 e6ecuti$ ,i un &)tu) diri*ent !rin c&re se &si*ur' re)&ti$& identit&te -ntre cerin(& con(inut' -n co0&nd' ,i st&re& re&)' -n c&re se &")' su1siste0u) e6ecuti$). !ute0 s!une c& S#P#U#( siste0u) !si/ic u0&n) &re to&te c&r&cteristici)e unui sistem cibernetic# O c&r&cteristic' e$iden(i&t' de u)ti0e)e cercet'ri este @!o)&rit&te&5s&# 9e)e 0&i se0ni"ic&ti$e !o)&rit'(i sunt c&r&cteru) conco0itent obiectiv i subiectiv= este o1iecti$ din !unct de $edere onto)o*ic. c& "iin(&re e6istent' inde!endent de $oin(& ,i re!rezent&re no&str' ,i su1iecti$ c& e6isten(' e"ecti$'= !si/icu) este deo!otri$' material i ideal= este 0&teri&) !rin su!ortu) s'u. siste0u) ner$os centr&)- ,i ide&) !rin n&tur& )ui. "iind s&tur&t de un con(inut i0&*istic ,i ide&tic. idei do1Andite -n !rocesu) cuno&,terii ,i e6!eri0ent'rii $ie(ii= este deo!otri$' proces, cAt ,i produs= e6ist' ,i "unc(ione&z' c& succesiune de st'ri ( !roces). d&r -n "iec&re 0o0ent este ,i !rodus. rezu)t&nt' & "unc(ion'rii= ce)e dou' &s!ecte trec une)e -n &)te)e. cee& ce )& un 0o0ent d&t este un !rodus se instituie c& !re0is' s&u $eri*' -ntr-o succesiune $iito&re= !si/icu) &re &tAt o st&re lent (&scuns'. interioriz&t'). cAt ,i un& manifest (e6terioriz&t')= ce)e dou' nu sunt totde&un& con$er*ente. st&re& )&tent'. $irtu&)' nu coincide cu st&re& 0&ni"est'. cee& ce cre&z' 0&ri di"icu)t'(i -n inter!ret&re& co0!ort&0entu)ui. & re)&(ii)or dintre tr'iri)e !si/ice ,i core)&te)e )or co0!ort&0ent&)e etc# "unc(ione&z' normal. "iresc. d&r ,i sur!rinz'tor, patologic= !r&ctic *r&ni(& dintre nor0&)it&te ,i !&to)o*ic este di"ici) de tr&s&t= !e un "ond nor0&) !ute0 -ntA)ni 0&ni"est'ri 1iz&re. ciud&te. "'r' c& !erso&n& s' "ie !si/o!&t'= )& "e) !e un "ond !&to)o*ic -ntA)ni0 su"iciente 0o0ente de nor0&)it&te ,i )ucidit&te. "'r' c& su1iectu) s' !o&t' "i c&t&)o*&t c& nor0&)= cercet'torii !ro!un s' se renun(e )& de)i0it&re& unei *r&ni(e "i6e. ri*ide dintre nor0&) ,i !&to)o*ic. -n )ocu) &cestei& $or1ind de un continuu0. de o trecere tre!t&t'. *r&du&)' de )& une)e )& &)te)e=

4F

4H !si/icu) este &tAt determinat (!rodus ,i in")uen(&t de "&ctori ,i condi(ii din &"&r& ,i interioru) s'u). cAt ,i determinant. cu ini(i&ti$e 0odi"ic&to&re de "&ctori ,i condi(ii=)& ni$e)u) s'u deter0in'ri !o)i0or"e trec -n &utodeter0in'ri. cu di$erse "or0e de )i1ert&te. cre&(ie ,i &utotr&ns"or0&re# L& to&te &ceste &s!ecte de 1i!o)&rit&te se &d&u*' re)&(i& spirit!corp ,i psihic! creier. &st"e) s!us. !o&te dete0in& o &nu0it' st&re !si/ic' 0odi"ic'ri -n !)&n so0&tic. cor!or&)S 9u certitudine. d&# 9e)e 0&i e$idente &r*u0ente sunt din do0eniu) !si/oso0&ticii. !si/oneuroi0uno)o*iei. &) @0&te0&ticii ini0ii5. &) ter&!iei stresu)ui etc 4#) &0&%:/ 81"75 , <&#4&& D# "#/,4&# +egea universal a vieii este legea adaptrii= "iin(e)e $ii e6ist' do&r &tAt ti0! cAt !ot s' -ntre(in' un !er0&nent sc/i01 de in"or0&(ii. ener*ie ,i su1st&n(' cu 0ediu) de e6isten('# Pentru &ce&st& e)e dez$o)t' "unc(ii de se0n&)iz&re. de 0ediere & re&c(ii)or ,i co0!ort&0ente)or $it&)e !entru su!r&$ie(uire# Se0n&)iz&re& !o&te "i de di"erite ni$e)uri ( irit&1i)it&te. e6cit&1i)it&te. sensi1i)it&te. re")ecti$it&te etc#) ,i "&ce !&rte din s"er& $i&(ii de re)&(ie# Inc' din &ntic/it&te. Her&c)it din E"es. s!re e6e0!)u. distin*e& -ntre di"erite ni$e)uri &)e or*&niz'rii !si/icu)ui ,i )e*'tur& )ui cu )u0e& e6tern'. cu )e*e& uni$ers&)' ()o*os)# A)e0on se !&re c' & "ost !ri0u) c&re & &"ir0&t )e*'tur& dintre !si/ic ,i creier ,i senz&(i& de or*&ne)e de si0(# Aristote) (@De &ni0&5) e6!ri0' idee& des!re !si/ic c& 0od s!eci"ic de inter&c(iune dintre un or*&nis0 $iu ,i 0ediu) &01i&nt etc. c&re este re)u&t' curent !e !&rcursu) e$o)u(iei cuno&,trii ,tiin(i"ice# ,sihicul este expresie a relaiei cu ambiana. cu @ce$&5de c&re de!inde ,i !e c&re. uneori. -) !o&te tr&ns"or0&# Sus!end&re& re)&(iei cu &01i&n(&. !ertu1' $i&(& !si/ic' ,i "&ce i0!osi1i)' nor0&)it&te& !si/ic' s!eci"ic u0&n'# Un e6!eri0ent cruci&) -n &cest sens este ce) e"ectu&t de He11. Heron ,i Scott. -n &nu) 3HD<. !rin c&re s-& do$edit c' -ntreru!ere& cont&ctu)ui cu )u0e& e6terio&r' & o1iecte)or conduce )& tu)1ur'ri e0o(ion&)e. sc'dere& e$ident' & !er"or0&n(e)or inte)ectu&)e. inc)usi$ !ierdere& con,tiin(ei !ro!riu)ui cor! etc# ,sihicul este expresie a relaiei cu socialul. cu @cei)&)&)(i5 o&0eni. -n &1sen(& soci&)iz'rii e) nu de$ine s!eci"ic u0&n= sus!end&re& re)&(ii)or cu 0ediu) soci&) conser$' structuri)e 1io)o*ice &)e o0u)ui. c/i&r )e dez$o)t'. d&r &tri1ute)e soci&)e nu &!&r s&u se di0inue&z'# # ,opii! lup$ (de c&re )iter&tur& de s!eci&)it&te &1und') nu !ot &c/izi(ion& )i01&Bu) ,i nu !ot de$eni @o&0eni5cu c&r&cteristici)e nor0&)it'(ii !si/ice etc# S- & do$edit. de &se0ene&. cu certitudine relaia str<ns dintre psihic i structurile materiale, cuantice i energetice ale creierului i *ntregului sistem neuroumoral. Distru*ere& s&u -n)'tur&re& di"erite)or zone &)e creieru)ui. sti0u)&re& direct' & creieru)ui cu curent e)ectric. 0odi"ic' structuri)e &n&to0o-"unc(ion&)e ,i totod&t' "unc(ii)e !si/ice ,i co0!ort&0entu)# M&i 0u)t. 0odi"ic'ri)e -n "izio)o*i& or*&nis0u)ui. inc)usi$ & creieru)ui (2c/i0is0u) cere1r&)5) 0odi"ic' ,i &)tere&z' t&1)ou) &cti$it'(ii !si/ice#

9ursu) 3; 3/81.1 1:,.I'9TI;- I2T1R,R1T9TI;1 ,RI;I28

R1.9TI9 ,+I0I'- 'R1I1R


4H

M; Dis!ut& nu este &tAt !entru do$edire& &r*u0ent&t' & re)&(iei dinre !si/ic ,i creier cAt -n explicarea i interpretarea naturii &cestei )e*'turi#Ast"e).s-&u contur&t -n istori& !si/o)o*iei re)&ti$ recente !&tru modele explicativ-interpretative ale relaiei psihic-creier" E.7odele dualiste -distin* net -ntre ce)e dou' entit'(i. &ceste& "iind de sine st't'to&re (tez' ce se ori*ine&z' -n "i)oso"i& )ui P)&ton. re)u&t' u)terior -n du&)is0u) c&rtezi&n) &) 8ualismul paralelist-con"or0 c'rui& !rocese)e neur&)e ,i ce)e !si/ice se de"',o&r' -n !&r&)e). )e*'tur& -ntre e)e "iind do&r &ccident&)' ,i e6terio&r'. -n )i0ite)e o!ozi(iei s!irit- cor! ,i su")et-0&terie#9on,tiin(& ,i creieru) se deose1esc !rin n&tur& )or. !ri0& este de n&tur' s!iritu&)'. c/i&r di$in'. &) doi)e& este de n&tur' 0&teri&)'. c&re !rin "unc(ion&re& s& !une do&r -n $&)o&re un d&t s!iritu&)# Ar*u0ente in$oc&te- nu totde&un& &1)&(ii)e ,i e6tir!'ri)e &)e unor !'r(i din 0&teri& cere1r&)' conduc )& dis!&ri(i& "unc(ii)or !si/ice. st'ri)e 0ent&)e sunt -n 0&re !&rte 2inde!endente5 de st'r)i)e "izio)o*ice &)e siste0u)ui ner$os ( re!rezent&n(ii &cestor teorii sunt -n ce& 0&i 0&re !&rte neuro"izio)o*i= 9/# S/errinn*ton (3FDG-3HG4)= P&r) L&s/)eU (3FF;-3HDF)=K# Pen"i)d ,i O# Fodor. 0&i recent etc#)= 1) 8ualismul interacionist. teorie sus(inut' de O# 9# Ecc)es. )&ure&t &) !re0iu)ui No1e) !entru 0&dicin' (3HQM). con"or0 c'rui& !si/icu) ,i creieru) nu nu0&i c' sunt entit'(i inde!endete. d&r sunt ,i -n )u0i di"erite ,i uni$ersuri di"erite. &")&te in interde!enden('# S!iritu) ,i !utere& *Andirii !ot in")uen(& "izio)o*icu) ,i 0&teri& ($ezi "eno0ene)e de !si/oNinezie). i&r 2s!iritu) con,tient de sine5 &si*ur' 2unit&te& e6!erien(ei con,tiente5= c(8ualismul epifenomenist &Hu6)eU). consider' !si/icu) c& un 2e!i"eno0en5 "&(' de !rocese)e cere1r&)e. !e c&re do&r )e -nso(e,te c& un 2du1)et *r&tuit5= b(8ualismul apriorist, con"or0 c&rui&. 2)u0e& 0in(ii5este o inter"&(' -ntre o )u0e 0&teri&)' & o1iecte)or ,i su1st&n(ei ,i o 2)u0e & idei)or5= !si/icu) este 2noos"er'5. un d&t &!riori. i&r creieru) un 2su!ort5 &) !rinci!ii)or ,i constructe)or s!iritu&)e !ree6istente (P# R# Po!!er-3HG4) 9. 7odelele moniste- se ori*ine&z' -n 0&tei&)is0u) 0ec&nicist $u)*&r (2*Andire& este o secre(ie & creieru)ui &,& cu0 1i)& este secre(i& "ic&tu)ui75). -n con"or0it&te cu c&re !si/icu) nu se deose1e,te r&dic&) de su1str&tu) s'u neur&) ,i. -n consecin(' !o&te "i redus )& e)# 8&ri&nte)e de 0onis0 sunt &) 3onismul emergentist. e)&1or&t de "i)oso"u) ,tiin(ei M&rio +un*e (3HGF). conce!e !si/icu) c& !e o 2 e0er*en('5. o e6!resie "in&)' & or*&niz'rii ,i "unc(ion'rii 1io)o*ice. un !isc &) !ir&0idei "unc(ion&)e#= st'ri)e !si/ice sunt un su1*ru! &) st'ri)or creieru)ui cu c&re coincid= 1) 3onismul psihoneural. &do!t&t de O# P# 9/&n*eu6 (3HFM). &"ir0' ,i sus(ine identit&re& "eno0ene)or !si/ice cu ce)e neur&)e. c& ,i 0&teri&)it&te& 2o1iecte)or 0ent&)e5(i0&*ini. idei. conce!te) = &r*u0ente)e e6!eri0ent&)e con"ir0' "&!tu) c' 2 0ent&)u) ,i "izio)o*icu) sunt dou' descri!(ii &)e unei& ,i &ce)e&,i re&)it'(i su1i&cente5 (O# E# +or*en-3HFQ)= c) 3onismul neutral,!ro!us de P# H# Pri1r&0 (3HFQ) ,i in")ue(&t de !si/o)o*i& co*niti$'. &"ir0' c' cee& ce &u -n co0un o!er&(ii)e 0ent&)e ,i !rocese)e cere1r&)e este strucura informatic de baz,&01e)e co0!onente "und&0ent&)e

M;

M3 c&re 2!entru uni$ers nu sunt nici 0&teri&)e. nici 0ent&)e. ci sunt neutre5 ($ezi idee& de 0onis0 neutr&))# B" 7odelele interacionist-emergentiste sunt o so)u(ie de co0!ro0is intre du&)is0 ,i 0onis0u) e0er*entist# Un &st"e) de 0ode) -) !ro0o$e&z' R#K# S!&rrU. )&ure&t &) !re0iu)ui No1e) !entru 0edicin' (3HF4). !rin cercet'ri)e c&re &u de0onstr&t s!eci&)iz&re& e0is"ere)or cere1r&)e (e0is"er& stAn*' este sediu) 2 r&(ion&)it'(ii5. i&r ce& dre&!t' &) 2intui(iei5)# Idee& centr&)' & &cestei teorii este ce& de ier&r/ie or*&niz&(ion&)'. &) c'rei $Ar" este con,tiin(& c& 2!ro!riet&te din&0ic' e0er*ent' & e6cit&(iei cere1r&)e5# A,& cu0 !ro!riet'(i)e 0o)ecu)e)or cere1r&)e sunt inc)use -n din&0ic& su!erio&r' & or*&niz'rii ce)u)&re. !ro!riet'(i)e ce)u)e)or cere1r&)e sunt e0er*ente din ce)e &)e circuite)or -n c&re sunt -nser&te ,#&#0#d#. i&r 2con,tiin(& este -n 0od ri*uros o !ro!riet&te & circuite)or cere1r&)e s!eci"ice 0enit' s' !roduc' e"ecte !&rticu)&re con,tiente -n di"erite)e re*iuni cere1r&)e5# >.7odelul interacionist- sistemic tinde s' de!',e&sc& )i0t'ri)e uni)&ter&)e ,i contr&dictorii &nteriore. !resu!une ,i conc)uzione&z'. -n !rinci!&). ce)e &"ir0&te -n sec$en(&#5de"ini(i& ,i c&r&cteriz&re& *ener&)' & !si/icu)ui u0&n5. )& c&re !ute0 &d'u*& ur0'to&re)e idei e6!)ic&t$-inter!ret&te$e. ce tind s' "ie $&)id&te de cuno&,tere& ,tiin(i"ic' - e6ist' o sin*ur' re&)it&te. e& nu este nici 0&terie-su1st&n('. nici ener*ie. nici in"or0&(ie. ci cA0!= - 0odu) de & "i &) cA0!u)ui este 0i,c&re&. rit0u). $i1r&(i&= - e6ist' cA0!uri 0&*netice. cA0!uri cou)o01ice ,i cA0!uri )e!tonice= - )e!tonii sunt entit'(i)e ce)e 0&i su1ti)e. i&r 2!si/onii5 sunt unit&(i)e de e6isten(& ,i "unc(ion&)e !e c&re )e $e/icu)e&z' *Andire&-s!irit# In &ce&st' !ers!ecti$'. &1ord'0 -n continu&re !rinci!ii)e or*&niz'rii ,i "unc(ion'rii !si/icu)ui c& siste0 de n&tur' in"or0&(ion&)- ener*etic'. cAt ,i indic&torii c&)it'(i or*&niz'rii !si/ice#

<#&) )rincipiile organizrii i funcionrii sistemului psihic uman ,rincipiul aciunii- e6!ri0' ,i &"ir0' 0ec&nis0u) *enezei ,i e$o)u(iei structuri)or !si/ice# Ast"e). "or0& ini(i&)' de 0&ni"est&re & !si/is0u)ui o re!rezint' &c(iune& -n !)&n e6tern & indi$idu)ui. )ucru) cu o1iecte)e. c&re 2&0orse&z'5 sensi1i)it&te&. u)terior *Andire&. r&(iune& ,i inte)ectu)# [n&inte de & e6ist& c& interiorit&te c& structuri 0ent&)e. "unc(ii)e ,i !rocese)e !si/ice su1zist' -n "or0& o!er&(ii)or concret !r&ctice# Or*&niz&re& !si/ic' este ,i un continuu !roces de interioriz&re & o!er&(ii)or &su!r& o1iecte)or re&)e !rin 0ediere& i0&*ini)or )or 0ent&)e ,i !rin siste0u) de se0ne ,i se0n&)e re!rezent&t de )i01&B# 9/i&r ,i inst&n(e)e !si/ice su!re0e- con,tiin(& ,i Eu) !erson&)- sunt ,i rezu)t&tu) &c(iunii ,i inter&c(iunii soci&)e= 0oti$&(i& ,i &"ecti$it&te& &!&r c& e6!resii &)e re*)'rii &c(iunii. i&r inten(ion&)it&te& ,i $oin(& nici nu &u sens -n &"&r& &c(iunii# ,rincipul integrrii i ierarhizrii- su*er&t c/i&r de de"inire& !si/icu)ui c& siste0 inte*r&). &"ir0' ,i e6!)ic' 0odu) de ordon&re ,i coordon&re & 0u)titudinii de e)e0ente co0!onente. !recu0 ,i ni$e)uri)e de !re)ucr&re ,i inter!ret&re & in"or0&(iei des!re st'ri)e 0ediu)ui intern ,i e6tern &) or*&nis0u)ui# Integrarea este proprie at<t unui nivel de

M3

M4 organizare, c<t i ansamblului general de elemente psihice? e& nu se !o&te e6!)ic& decAt asociat cu ideea de ierarhizare structural- funcional# AtAt inte*r&re&. cAt ,i ier&r/iz&re& sunt -nte0ei&te !e )e*'turi in"or0&(ion&)e de co0&nd' ,i contro). c&re &si*ur' &tAt st&1i)it&te& cAt ,i din&0is0u) !si/icu)ui# Or*&niz&re& ier&r/ic' "&ce !osi1i)' &utore*)&re& ,i ec/i)i1ru) !ro!riu "iec'rei structuri !si/ice ,i & -ntre*u)ui &ns&01)u. !entru c' e& i0!)ic' ,i !rici!iu) con$er*en(ei (s!re 2centru5) ,i di$er*en(ei ( s!re 20&r*ini5)# In"or0&(i& re*)&to&re e0is' de centru ( s!re e6e0!)u. zon& de !roiec(ie de !e neocorte6) se r&0i"ic' ,i se det&)i&z' )& ni$e)u) structuri)or )oc&)e. i&r ce& &"erent' c&re circu)' in$ers- de )& !eri"erie s!re centru- este se)ect&t'. 2"i)tr&t'5)& ni$e) )oc&) -n &,& "e) -ncAt &cest& s' "ie 2ocu!&t5 nu0&i cu cee& ce este de 0&6i0 interes !entru siste0 -n &ns&0)u ( &,& !ute0 e6!)ic& &s!ectu) de 2&ntiredund&n('5&) SPU)# Di$ersit&te& ,i co0!)e6it&te& !si/icu)ui i0!un ,i !rezent' unor "unc(ii ,i structuri comutatoare !rin c&re se sc/i01' !riorit'(i)e. sensuri)e ,i ti!uri)e de in"or0&(ie !si/ic'# \Aten(i&. s!re e6e0!)u. necesit' "oc&)iz&re& in"or0&(iei ,i &nu0ite !riorit'(ii de !re)ucr&re & in"or0&(iei. )& "e) ,i "eno0enu) &"ecti$it'(ii s&u 0oti$&(iei etc#]# Nu0&ru) 0&re de rece!tori. de centri de co0&nd'. d&r ,i de e"ectori (e6ecutori) ,i ni$e)e i0!une cu necesit&te &si*ur&re& !er0&nent' & coordon'rii. or*&niz'rii ,i reor*&niz'rii. & &dec$'rii ,i !riorit'(ii unor &nu0ite 2sc/e0e5 de "unc(ion&re. cAt ,i e$it&re& 21rui&Bu)ui5reci!roc. concuren(ei dis"unc(ion&)e ,i inte"eren(ei# Inst&nt' su!re0' & SPU se &!reci&z' & "i cee& !si/o)o*i& nu0e,te con,tiin(' de sine- o structur' o!er&(ion&)' cu "unc(ie inte*r&ti$- co0ut&ti$' -n re&)iz&re& core)&(iei din&0ice & &c(iunii u0&ne. &dic' & 0oti$u)ui ,i sco!u)ui &c(iunii cu 0iB)oce)e de re&)iz&re & ei ,i cu 2&cce!toru) !si/o)o*ic5# ,rincipiul compensaiei- e6!)ic' !osi1i)it&te& su!)inirii unor &1sen(ei structur&)e s&u de"ecte "unc(ion&)e !rin !re)u&re& de c'tre &)te structuri & unor "unc(ii de"icit&re# 9o0!ens&(i& este un& dintre )e*i)e "und&0ent&)e &)e coec/i)i1r'rii or*&nis0e)or $ii cu 0ediu) &01i&nt# E& se re&)ize&z' su1 ur0'to&re)e "or0e de 1&z' re*ener&re& or*&nic'. $ic&riere ,i restructur&re "unc(ion&)'# To&te ce)u)e)e (esuturi)or $ii se re*enere&z' !An' )& o &nu0it' )i0it' (inc)usi$ ce)e ner$o&se. &,& cu0 s-& de0onstr&t recent)= un or*&n )ez&t s&u in$o)u&t !o&te "i su!)init de or*&nu) !erec/e ( c& -n c&zu) rinic/i)or. !)'0Ani)or s&u oc/i)or) r'0&s inte*ru ,i &cti$ "unc(ion&) ,i- -n c&zu) !si/icu)ui- o "unc(ie !si/ic' &"ect&t' se co0!ense&z'. re)&ti$. !rin restructur&re& sc/e0e)or "unc(ion&)e &)e !si/icu)ui -n &ns&01)u) s'u# ,rincipiul identitii- e6!ri0' "&!tu) c'. -n ciud& din&0is0u)ui s'u. !si/icu) -,i conser$' o &nu0it' identit&te. r'0Ane re)&ti$ const&nt structur&) ,i "unc(ion&)# Orice in")uen(& c&re tinde s' 0odi"ice un& din condi(ii)e de 1&z' &)e ec/i)i1ru)ui !si/icu)ui $& "i rece!t&t' &st"e) -nc't e"ectu) s'u s' "ie 0ini0&)iz&t ,i inte*r&t -n st&re& !rezent'# ,rincipul teleologiei- &"ir0' "in&)it&te& !si/icu)ui. &cee& de & &si*ur& &tin*ere& unui 2sco! "in&). tot&)5.&ce)& de & "&ce !osi1i)' $ie(uire& ,i su!r&$ie(uire& c& indi$id ,i c& s!ecie & or*&nis0e)or -nzestr&te cu siste0 ner$os ,i i0!)icit cu !si/ic# [n c&zu) s!eci"ic &) o0u)ui. "in&)it&te& SPU este &d&!t&re& s!eci"ic u0&n'# Psi/icu) u0&n este instru0ent &) &d&!t'rii o0u)ui )& 0ediu) n&tur&)> soci&). )& )u0e ,i )& sine# ,rincipiul economiei- e6!ri0' tendin(& *ener&)' de & econo0isi ener*i& !si/ic' !rin o1(inere& unui ec/i)i1ru cu un 0ini0u0 de !ierdere ener*etic'# Auto0&tis0e)e !si/ice

M4

MM ,i> s&u co0!ort&0ent&)e "or0&te !rin 2re!eti(ii5 ( $ezi de!rinderi)e. o1i,nuin(e)e ,i &titudini)e) sunt e"ectu) &cestui !rinci!iu# ,rincipiul 6verigii slabe>- &"ir0' c' ,i siste0u) !si/ic. c& orice &)t siste0. &re !uncte $u)ner&1i)e -n c&re )e*'turi)e dintre e)e0ente sunt 0&i !u(in conso)id&te# O or*&niz&re nou' &re. de re*u)'. c& !unct de !)ec&re o dezor*&niz&re. o destr'0&re & structuri)or 0&i !u(in conso)id&te. ce)e 0&i $ec/i s&u 0&i intens so)icit&te sunt 0&i rezistente )& sc/i01&re# Princi!u) &re 0&re $&)o&re !r&ctic' -n in")uen(&re& !si/o)o*ic' 1eni*n' s&u 0&)i*n'. -n educ&(ie s&u !si/oter&!ie# <#1) &ndicatori ai calitii organizrii sistemului psihic 9&!&cit&te& "unc(ion&)' ,i i0!)icit c&)it&te& !si/icu)ui u0&n sunt re)e$&te de cA(i$& indic&tori &i !er"or0&n(e)or &d&!t&ti$e ,i &i $&)orii instru0ent&)- !r&*0&tice &i &cesui&# 9ei 0&i i0!ort&n(i sunt c&!&cit&te& de rece!(ie & in"or0&(ii)or des!re 0ediu) intern ,i e6tern= c&!&cit&te& de se)ec(ie & in"or0&(iei neces&r' &d&!t'rii ()u&re& deciziei)= rezisten(& ,i st&1i)it&te& )& !ertur1&(ii= c&!&cit&te& de re"&cere "unc(ion&)'= !o)i$&)en(& o!er&(ion&)'# 'apacitatea de recepie a informaiilor este un indic&tor &) c&)it'(ii !si/icu)ui toc0&i !rin n&tur& s& in"or0&(ion&)' ,i "in&)i&te& s& !r&ctic'# Prin !si/ic sunt &d0ise. e6tr&se. se)ect&te. inter!ret&te ,i uti)iz&te in"or0&(ii)e neces&re &d&!t'rii s!eci"ic u0&ne# E6isten(& unui e$&nt&i de &)tern&ti$e i0!)ic' o di$ersit&te de situ&(ii de necesit&te )& c&re o 1un' &d&!t&re i0!)ic' &)e*e&re&. co0!&r&re& ,i !ro0o$&re& ce)ei 0&i 1une conduite c& r's!uns )& so)icit&ri)e !rezente )& un 0o0ent d&t# Rezistena i stabilitatea la perturbaii este un indic&tor &) e"icien(ei su!erio&re & !si/icu)ui d&torit' c&!&cit'(ii s&)e de & su!ort& $&ri&(ii "o&rte 0&ri &)e in")uen(e)or e6terne. "ie ,i i0!re$izi1i)e# In teori& in"or0&(iei se o!ere&z' cu ter0enu) de 2z*o0ot5. &dic' &ce) e"ect !ertur1&tor &) unui siste0 in"or0&(ion&). "&(' de c&re -n "i&1i)it&te& s& tre1uie s' se !roteBeze# 9&!&cit&te& s& "unc(ion&)' )& ni$e) de !er"or0&n(' $& "i d&t' ,i de cAt reu,e,te s' "unc(ioneze "'r' erori se0ni"ic&ti$e )& 2z*o0ote5 0&i !uternice ,i ti0! cAt 0&i -nde)un*&t# 'apacitatea de refacere funcional e6!ri0' !oten(& in"or0&(ion&)' ,i "izio)o*ic' & re(e)e)or neurocortic&)e de &-,i re"&ce ener*i& neces&r' "unc(ion'rii o!ti0e du!' e"ort# ,olivalena operaional este indic&toru) c&re e6!ri0' !osi1i)it&te& de uti)iz&re & &ce)e&,i structuri -n e"ectu&re& 0&i 0u)tor c&te*orii de s&rcini# 9u cAt o structur' &re un *r&d 0&i 0&re de dis!oni1i)it&te "unc(ion&)' cu &tAt &co!er' o di$ersit&te de !osi1i)e s&rcini# Po)i$&)en(& o!er&(ion&)' este i0!i)c&t' -n c&r&cteristic& SPU denu0it' creativitate#

9ursu) 33 /R 92IC9R19 +TR-'T-R9.- 8I293I'D 4I

I1R9R0I'D 9 ,+I0I'-.-I
O scurt' incursiune istoric' -n &ce&st' !ro1)e0&tic' !o&te inc)ude (ce) !u(in) ur0'to&re)e re!ere# 9sociaionismul curent de *Andire "i)oso"ico- !si/o)o*ic' conce!e $i&(& !si/ic' & indi$idu)ui c& o &sociere s&u conco0iten(' 2 !)&n'5& unor c&!&cit'(i. !rocese s&u "unc(ii cu0 sunt 0e0ori&. &ten(i&. &"ecti$it&te&. inte)i*en(&. $oin(&. *Andire& s#&#0#d# Ast"e). MM

M< T/o0&s Ho11es (3DFF-3QGH) . Oo/n LocNe (3QM4- 3G;<). D&$id Hu0e (3G33-3GGQ) s&u D&$id H&rt)eU (3G;D-3GDG) &u !er0is e)&1or&re& ,i i0!unere& concepiei asociaioniste &su!r& !si/icu)ui# U)terior. O&0es Mi)) (3GGM-3FMQ) & e6tins !rinci!ii)e &soci&(ii)or )& do0eniu) &c(iunii# Princi!ii)e &"ir0&te de &soci&(ionis0 sunt contiguitatea, asemnarea i contrastul $&)&1i)e !entru "eno0ene)e !si/ice si0!)e (0e0orie. de!rinderi). nu ,i !entru ce)e co0!)e6e c&re r'0Ane&u nee6!)ic&te# 9onsider&te su1 r&!ort c&ntit&ti$. nu ,i c&)it&ti$. viaa psihic propus spre studiu era una plan sau orizontal# Idee& organizrii verticale & !si/icu)ui o -ntA)ni0 )& Lei1niz (3Q<Q- 3G3Q). !rin conce!tu) de 2!erce!(ii o1scure5. cu c&re nu0e& senz&(ii)e. !erce!(ii)e s&u 0i,c'ri)e ce se 2-ntunec'5 -n $irtute& o1i,nuin(ei s&u & )i!sei de &ten(ie & s!iritu)ui# Oo/n Stu&rt Mi)) (3F;M7FGM). este ce) c&re. !rin 2idee& co0!us'5. descrie !ro!riet'(i di"erite de &ce)e& &)e ideii)or si0!)e \ &,& cu0 s&re& de 1uc't'rie (N&9)) dis!une de !ro!riet'(i di"erite "&(' de ce)e &)e e)e0ente)or c/i0ice ce o co0!un ( sodiu ,i c)or)]# Metod&. de "&!t 0et&"or& i)ustr&ti$' & )ui Stu&rt Mi)). conduce )& e)&1or&re& unei 2c/i0ii 0ent&)e5 ,i su*ere&z' i0!ort&n(& re)&(ion'rii e)e0ente)or -ntre e)e# Du!' Stu&rt Mi)). &r e6ist& ce) !u(in dou' ni$e)e de or*&niz&re & !si/icu)ui unu) e)e0ent&r. con(inAnd e)e0ente ireducti1i)e une)e )& &)te)e= &)tu) structur&). cu e)e0ente interre)&(ion&te. cu noi !ro!riet'(i. distincte "&(' de ce)e &)e e)e0ente)or co0!onente# Or*&niz&re& ni$e)&r' & !si/icu)ui este ,i 0&i e$ident' )& Pierre O&net. ce) c&re des!rinde e6isten(& ni$e)u)ui con,tient de ni$e)u) incon,tient &) !si/icu)ui ( 3FH<)# Atunci cAnd !utere& coordon&to&re & con,tiin(ei s)'1e,te ( -n c&z de 1o&)' !si/ic'). -ntre e)e0ente)e su!use &cestei& se !roduce o de! compoziie inte)ectu&)' s&u s)'1ire & sintezei !si/ice ( c& -n c&zu) isterii)or. idei)or de sinucidere. de o0ucidere. "o1ii)or etc)# Du!' O&net. deduce0 c' e6ist' o sintez' &cti$' & tuturor e)e0ente)or !si/ice re&)iz&t' )& indi$idu) u0&n de contiin. cu ro) inte*r&tor. c&re. d&c' s)'1e,te (1o&)' !si/ic'). !o&te "i in$&d&t' de idei "i6e ("o1ii) s&u &uto0&tis0e ce &c&!&re&z' conduit& s#&#0#d# Ace)e e)e0ente &)e $ie(ii !si/ice de$in &utono0e (2siste0e e0&nci!&te5). e6ercitAnd in")ue(e o1scure ,i con"uze# Ast"e). )u0e& incon,ientu)ui & "ost e$iden(i&t' )& -nce!ut de !si/i&trie. de !&to)o*i& !si/ic'= O&net consider& con,tientu) ,i incon,tientu) dou' 0oduri de or*&niz&re &)e $ie(ii !si/ice. coe6istente unu) cu &)tu)# P&su) decisi$ -n do0eniu )-& "'cut Sie*0und Freud. ce) c&re $& consider& c' or*&niz&re& $ie(ii !si/ice i0!)ic' o infrastructur aflat n conflict cu instanele superioare de contro)# Se "und&0ent& &st"e) !si/&n&)iz&. o teorie ,i o !si/i&trie deose1it de "ecund'# Freud !orne,te de )& idee& c' $i&(& !si/ic' & indi$idu)ui &re )& 1&z' du&)it&te& !u)siuni)or se6u&)e c&re tind. !e de o !&rte. )& conser$&re& s!&(iu)ui ,i & !u)siuni)or Eu)ui i&r. !e de &)t' !&rte. )& conser$&re& indi$idu)ui# In consecin('. &utoru) contest' &1so)utiz&re& d&tu)ui con,tient ,i !ro!une -0!'r(ire& 2 to!o*r&"ic'5 & !si/icu)ui ,i. i0!)icit. o or*&niz&re !e $ertic&)' & $ie(ii !si/ice ( M# Z)&te. 3HHQ. !#43D- 43F)# 9on,tiin(& nu este decAt su!r&"&(& 2&!&r&tu)ui !si/ic5= &cest& inc)ude c& ni$e)e su!r&et&B&te) incontientul, precontientul ,i contientul # Pri0u)- incontientul- este rezer$oru) tr'iri)or ,i &cte)or re"u)&te. &) instincte)or se6u&)e= &) doi)e&- precontientu)- este un "e) de "i)tru cu "unc(ie de cenzur'. ce !er0ite &ccesu) se)ecti$ -n con,tiin(' do&r & &ce)or i0!u)suri 2&cce!t&1i)e5 !entru e&= ce) de

M<

MD &) trei)e&- contientul-este un 2 str&t su!er"ici&)5. de "&!t. e6tensi& unor &dAncuri -n c&re !redo0in&nt este incon,tientu)# Incon,tietu) *u$erne&z' *Anduri)e. &c(iuni)e. i0&*ini)e. re!rezent'ri)e# 9on,tiin(& este su!r&"&(&. !e cAnd incon,tientu) este 1&z&. esen(& &!&r&tu)ui !si/ic# Tendin(e)e re"u)&te -n cursu) dez$o)t'rii se6u&)e in"&nti)e se s&tis"&c -n $is s&u -n si0!to0e ne$rotice# Du!' 3H4;. S# Freud. -,i re$izuie,te o!inii)e cu !ri$ire )& !u)siuni)e $ie(ii ( se6u&)it&te. )i1idou. Eros) !e c&re )e o!une !u)siuni)or 0or(ii (T/&n&tos)# Pu)siuni)e 0or(ii. c/i&r 0&i !uternice decAt ce)e &)e $ie(ii. tind. !rin reducere& !u)siuni)or. s!re rest&1i)ire& unei st'ri &nterio&re 1io)o*ice ,i s!re re!eti(ie# E)e sunt !rezente -n 0ec&nis0e)e de &!'r&re. -n di"erite)e "or0e de !roiec(ie (!&r&noi&). -n "uziuni)e cu !u)siuni)e )i1idin&)e (s&dis0. 0&soc/is0) s&u -n orientre& )or contr& Eu)ui (0e)&nco)i&)# Tot &cu0. Freud -,i re$izuie,te ,i conce!(i& cu !ri$ire )& structur& ,i din&0ic& &!&r&tu)ui !si/ic. &cest& din ur0' "iind inter!ret&t -n )u0in& 0ec&nis0e)or de &!'r&re &)e Eu)ui ,i & o!er&(ii)or de re"u)&re# Acu0. "ond&toru) !si/&n&)izei re$ede idee& de conflict de baz !e c&re. d&c' -n !ri0& teorie -) situ& -ntre !recon,tient- con,tient. &cu0 -) situe&z' -ntre Sine ,i Eu. i&r re"u)&re& o consider' o o!er&(ie tot incon,tient'# Nou& structur' & &!&r&tu)ui !si/ic este "or0&t' din Sine. Eu ,i Su!r&eu. -n c&re )ocu) centr&) re$ine Eu)ui# Sine)e (!&rte& !ro"und' c&re *u$erne&z' $i&(& u0&n'. sediu) !u)siuni)or -nn'scute ,i &) dorin(e)or re"u)&te) se di"ere(i&z' -n cont&ct cu surse)e cor!or&)e &)e tre1uin(e)or ,i e0o(ii)or. Eu) se dez$o)t' ,i se di"eren(i&z' -n cont&ct cu re&)it&te& e6tern'= e) "iind conco0itent incon,tient. !recon,tient ,i con,tient# In tri&d& Sine. Eu. Su!r&eu- u)ti0u). Su!r&eu). inc)ude con,tiin(& 0or&)' ,i se instituie !e !&rcursu) $ie(ii !rin interioriz&re& "or(e)or re!resi$e &)e "&0i)iei ,i societ'(ii# De o1icei &cest& din ur0' este e6!resi& identi"ic'rii co!i)u)ui cu !'rin(ii ide&)iz&(i# A)t"e) s!us. Eu) este deter0in&t de e6!erien(& &ctu&)'. !rezent' & indi$idu)ui u0&n (!r&ctic. e) se situe&z' -ntr-un !er0&nent 2!rezent5). i&r Sine)e ,i Su!r&eu) sunt in")uen(&te de trecut- Sine)e este eredit&te&. i&r Su!r&eu) este 2 soci&)u)5 interioriz&t# S# Freud & "ost !ri0u) c&re & e)&1or&t o conce!(ie structur&t' &su!r& r&!orturi)or din&0ice dintre inst&n(e)e !si/ice. !e c&re & de0onstr&t-o !e 1&z& cercet'ri)or !si/&n&)itice# 2 Psi/o)o*i& &dAncuri)or5 re)e$&t' !rin teori& !si/&n&)itic' inc)ude trei contri1u(ii 0&Bore to!ic- descri!ti$. re&)ize&z' o !rezent&re & "unc(ion'rii !si/icu)ui= din&0ic- c&)it&ti$. e6!)ic' din&0is0u) $ie(ii intr&!si/ice= econo0ic- c&ntit&ti$. e6!)ic' circuitu) ,i 0odu) de 2in$estire5 & ener*iei !si/ice# Ast"e). tot&) i*nor&t !An' )& Freud. incon,tientu) de$ine &de$'r&tu) o1iect &) !si/o)o*iei. i&r Eu) este !ro!us c& inte*r&tor esen(i&) &) siste0u)ui !erson&)it'(ii# 9ontri1u(ii -n do0eniu teoriei Eu)ui ,i or*&niz'rii structur&)- din&0ice & !si/icu)ui &u ,i A"red Ad)er. 9# G# Oun*. disci!o)i diziden(i &i )ui S# Freud. c& ,i LudRi* P)&*es (3FG43HDQ) cu teori& 2str&turi)or5 $ie(ii !si/ice= E Rot/&cNer (3HMF) cu teori& 2st&dii)or !erso&nei $it&)e5. H# T/o0e (3HD3) c&re !ro!une ter0enu) de 2&rie5 & !erson&)it'(ii ( &ri& !ro!u)si$'= &ri& i0!u)si$' ,i &ri& !ros!ecti$') etc# To&te &ceste& &u i0!us idee& de or*&niz&re ier&r/ic'. ni$e)&r' & !si/icu)ui. idee c&re re$ine -n &ctu&)it&te ,i este &dAncit' -n !rezent de re!rezent&n(ii psihologiei transpersonale" MD

MQ Ace,ti& -ncerc' s' re&)izeze ,i o ier&r/ie -n c&dru) "iec'rui ni$e)# Ast"e). Pen Ki)1er (3HF<) consider' c' &)'turi de o philosofia perennis ("i)oso"ie etern') e6ist' ,i o psihologia perennis (!si/o)o*ie !eren'). ce const' -n conce!(i& uni$ers&)' &su!r& con,tiin(ei u0&ne# Fide) doctrinei "i)oso"iei eterne. uni$ers&)e &su!r& n&turii u0&ne ,i re&)it'(ii. !ro!une- )uAnd -n consider&re ,i &!orturi)e !si/o)o*iei e*ou)ui. !si/o)o*iei Bun*iene. !si/o)o*iei u0&niste ,i inter!erson&)'- ,i st&1i)e,te un 2s!ectru &) con,tiin(ei5 "or0&t din cinci ni$e)e# Fiec&re ni$e) tr&$erse&z' 0&i 0u)te *r&d&(ii ,i -i este c&r&cteristic un senti0ent di"erit de identit&te !erson&)'. de )& identit&te& su!re0' & con,tiin(ei uni$ers&)e )& senti0entu) !&rticu)&r de identit&te &soci&t con,tiin(ei eu)ui# Ni$e)e)e s!ectru)ui con,tiin(ei sunt 3# nivelul +piritului. identic cu re&)it&te& &1so)ut' ,i u)ti0' & uni$ersu)ui. cu con,tiin(& cos0ic'. uni$ersic'- este ni$e)u) su!re0 de identit&te &) o0u)ui= 4# nivelul transpersonal. su!r&indi$idu&). se &soci&z' cu senti0entu) identi"ic'rii cu un 2&r/eti!5 ($ezi 9#G#Oun*)= o0u) )& &cest ni$e) &) con,tiin(ei. nu este con,tient de identit&te& s& cu uni$ersu). d&r nici nu se con"und' cu or*&nis0u) indi$idu&)= M# nivelul existenial. )& c&re o0u) se identi"ic' cu or*&nis0u) s'u !erce!ut tot&). &,& cu0 e6ist' e) 2&cu0 ,i &ici5= de0&rc&(i& sine> &)tu) ,i or*&nis0> 0ediu este c)&r tr&s&t'= )& &cest ni$e) -nce! s' se dez$o)te !rosese)e *Andirii r&(ion&)e ,i $oin(& !erson&)' su1 in")uen(e)e "&ctori)or 1iosoci&)i ,i cu)tur&)i interioriz&(i ( nor0e soci&)e. )i01'. etic'. )= <# nivelul egou-lui . unde o0u) se identi"ic' cu or*&nis0u) s'u tot&). cu !si/o"izio)o*i& s& L &,& cu0 o &re c& re!rezent&re 0ent&)'= deci. cu eu) ,i cu i0&*ine& de sine= D# nivelul 6umbrei5. ce) )& c&re o0u) se identi"ic' cu 2u01re5 $&*i &)e i0&*inii s&)e de sine. cu o !&rte & e*ou)ui. c&re este !erso&n& s&# Fiec&re ni$e) se c&r&cterize&z' !rin 0ode)e s!eci"ice de cuno&,tere. !rin ti!uri distincte de du&)is0e (c& or*&nis0- 0ediu. sine- nonsine. su1iect- o1iect). !rin c)&se di"erite de !rocese incon,tiente &soci&te )or c& ,i !rin 0od&)it'(i ter&!eutice !ro!rii# De &se0ene&. "iec&re ni$e) -n !&rte dis!une de o or*&niz&re structur&)- din&0ic' ,i "unc(ion&)' !ro!rie. deo&rece este "or0&t dintr-o structur profund ,i o &)t& de suprafa. In structur& !ro"und' rezid' to&te !rinci!ii)e )i0it&ti$e ,i !oten(i&)it'(i)e ni$e)ui res!ecti$. inc)usi$ o structur' de su!r&"&(' c& 0&ni"est&re !&rticu)&r' & s&# Modi"ic'ri)e ce se !roduc -n structuri)e de su!r&"&(' sunt nu0ite de Ki)1ner translaie. i&r ce)e !ro"unde transformare# L& "e) c& ni$e)u) con,tient &) $ie(ii !si/ice ,i ce) incon,tient este di"eren(i&t ,i neo0o*en. ,i &nu0e 3# incontientul fundamental (o !oten(i&)it&te ce !o&te oricAnd s' de$in' con,tient')=

MQ

MG 4# incontientul arhaic ( nu !ro$ine din e6!erien(& !erson&)' ci este o 0o,tenire "i)o*enetic' identic' cu un &r/eti! co0un cu &) &)tor o&0eni)= M# incontientul submergent ( inc)ude structuri. cAnd$& con,tiente. d&r &ctu&) re"u)&te. e$&cu&te de con,tiin(& cu c&re nu &u "ost co0!&ti1i)e)= <# incontientul 6pecete> (structuri)e nere"u)&te d&r c&re oricAnd !ot "i re"u)&te)= D# incontientul emergent (structuri)e !ro"unde e6istente de )& ori*ine ,i nereie,ite -nc' )& su!r&"&(& incon,tientu)ui "und&0ent&))# Se o1ser$' cu u,urin(' in")ue(e)e !si/&n&)itice &)e )ui S# Freud ( or*&niz&re& structur&)din&0ic'. ni$e)&r' & incon,tientui. incon,tientu) su10er*ent !&re & "i !recon,tientu) "reudi&n. i&r incon,tientu) 2 !ecete5 este Su!ere*ou) &ce)ui&,i) ,i 9#G# Oun* ( teori& &r/eti!uri)or)# E6!)o&tAnd idee& de &!&r&t !si/ic introdus' de !si/&n&)iz'. Ko)0&n (3HFQ) introduce ter0enu) de protocontient c& ni$e) inter0edi&r -ntre con,tient ,i incon,tient. ce c&r&cterize&z' &ce)e "eno0ene !si/ice c&re nu sunt -n -ntre*i0e nici con,tiente. nici incon,tiente ( $ise)e )ucide. 0edit&(i&. de!ri$&re& senzori&)'. te)e!&ti&. c)&r$iziune&. !reco*ni(i&. "o1ii)e. so0n&01u)uis0u). e0o(ii)e e6cesi$e de e6cit&re s&u !&nic')# Idee& !e c&re &0 dorit s' o i)ustr'0 este &cee& c' . de,i cu )i0ite ,i inconsec$en(e 0u)ti!)e. teri& or&niz'rii interne & !si/icu)ui. & din&0is0u)ui s'u conduce )& o $iziune c&)it&ti$ nou' ce desc/ide !ers!ecti$& &1ord'rii siste0ice & !si/icu)ui u0&n. cu trei inst&n(e &) con,tientu)= 1) su1con,tientu)= c) incon,tientu)# 9ursu) 34 9ON%TIENTUL %I IN9ON%TIENTUL &# %ontientul 9on,tiin(& ,i ni$e)u) core!ondent ei con,tientu) & "ost cAnd redus' )& o si0!)' "unc(ie !si/ic' nu0it' 2$i*i)en('5. cAnd e6tins' ,i &si0i)&t' cu Eu) ,i !erson&)it&te&. cu esen(& u0&n' ,i $oin(&. cAnd su!r&)icit&t'. c& )& intros!ec(ioni,i !entru c&re to&t' $i&(& !si/ic' este con,tient'. cAnd e)i0in&t' din !si/o)o*ie c& )& 1e/&$iori,ti etc# Di"icu)t&te& de"inirii con,tiin(ei !ro$ine din "&!tu) c' este !ur' su1iecti$it&te. se 0&ni"est' -n e6!erie(e)e !erson&)e ,i. de re*u)'. nu este &ccesi1i)' &)tor&#O 0&i 1un' c&)e &r "i s' r's!unde0 )& -ntre1&re& 2ce -nse&0n' & "i con,tientS5# 9e)e 0&i "rec$ente r's!unsuri d&te de !si/o)o*ie &u "ost ur0'to&re)e &# & "i con,tient -nse&0n' & *Andi. & st&1i)i re)&(ii -ntre di"erite e6!erien(e (S!encer-3FGD= K#O&0es L3H;Q= K&)on-3H4< etc#)= 1# & dis!une de c&!&cit&te& de & "&ce sinteze ( Kund conce!e& con,tiin(& c& !e o 2sintez' cre&to&re5. de e6e0!)u)= c# & te !ute& &utosu!r&$e*/e& ,i contro)& (P# O&net)= d# & te &d&!t& ")e6i1i) )& 0u)ti!)e so)icit'ri ( 9)&!&rede-3H4;)= e# & "i con,tient -nse&0n' & -n(e)e*e ( 8# P&$e)cu- 3HF4)= "# & "i con,tient -nse&0n' & "i c&!&1i) de intero*'ri>-ntre1'ri ( n#n# I# R&du-To0,&)# R&s!unsuri)e )& &ce&st' -ntre1&re !entru !si/o)o*ie e$iden(i&z' !e )An*' funciile contiinei ( re)&(i&. sintez&. &utocontro)u) . &d&!t&re&) ,i !osi1i)e modaliti de abordare. din c&re se des!rinde ce& & psihologiei funcionale- desc/is' s!re &n&)iz& o!er&(ion&)' ( -n !ers!ecti$' no0otetiN') ,i ce& & fenomenologiei c&re &cord' con,tiin(ei inten(ion&)it&te. MG

MF &s!ir&(ie. dez$o)t&re co0!)e6'. i&r o0u)ui un mod unic de-a- *n- lume ,i de & tr'i !&rticu)&rit&te& e6!erien(ei !ro!rii. "iec&re dintre o&0eni dis!unAnd de un 2 0ode) !erson&) &) )u0iiCC ( !ers!ecti$& idio*r&"ic') # Eti0o)o*i& cu$Antu)ui ( con-scien(i&= con-science= so-zn&nie) este ce& 0&i !ro!ice -n & &r't& c' e& (con,tiin(&) este o re")ect&re & )u0ii ,i & sine)ui !ro!riu cu tiin,&dic' )u0e& re")ect&t' de con,tiin(' este desci"r&t'. -n(e)e&s' ,i inter!ret&t'= !rin con,tiin(' o0u) i d seama de 2ce$&5.!e c&re -) re!roduce -n interiorit&te& s& c& i0&*ini. no(iuni. i0!resii# Ace&st' !&rticu)&rit&te & s& e$iden(i&z' funcia informaional- cognitiv & con,tiin(ei# Prin con,tiin(' o0u) -si formuleaz scopurile, scenariile de aciune i criteriile de eficiena= &cest& "iind funcia finalist, teleologic & con,tiin(ei# 9on,tii(& "&ce !osi1i)' &ntici!&re& re&)it'(ii ,i !redic(i& e$o)u(iei &cestei& ( funcia anticipativ- predictiv). !rin e& -,i !)&ni"ic' e6isten(& ( funcia reglatoare a contiinei) ,i sc/i01' )u0e&. o &d&!te&z' necesit'(i)or s&)e. &d&u*' re&)it'(ii noi e)e0ente con"or0e cu sco!uri)e ,i $oin(& s& ( funcia creativproiectiv & con,tiin(ei )# Du!' !reciz&re& con(inutu)ui ,i "unc(ii)or con,tiin(ei o !ute0 de"ini c& "iind o form superioar de organizare psihic a omului, prin care se reflect i se realizeaz integrarea activ- subiectiv a tuturor fenomenelor vieii psihice i care permite raportarea continu a individului la mediu i,imlicit, adaptarea specific uman" E6ist' 0u)te 0ode)e e6!)ic&ti$e -n istori& !si/o)o*iei. din c&re -n conte0!or&niet&te ce)e 0&i 1ine structur&te ,i $&)oro&se sunt dou' unu) de ins!ir&(ie co*niti$ist'. &)tu) &!r(ine !si/o)o*iei u0&niste# 7odelul cognitivist L &re c& !re0is' in"or0&(i& !si/ic' ,i !roces&re& s&. -n c&re con,tiin(& este res!ons&1i)' de dou' !rocese co*niti$e "und&0ent&)e -nre*istr&re& ,i se)ec(i& sti0u)i)or din 0ediu) e6tern ,i ce) intern. &st"e) -ncAt d&te)e 0nezice. !erce!(ii)e ,i re!rezent'ri)e s' "ie 0en(inute -n ' prim planul5 $ie(ii !si/ice= s' "ie &cti$&t' capacitatea reflexiv= s' "ie !osi1i) controlul propriului corp ,i al mediului !rin &cti$it'(i co*niti$e ,i co0!ort&0ent&)e= s' "ie !osi1i)' reprezentarea posibilitilor viitoare &)e "&!te)or !ro!rii ,i e$eni0ente)or e6terio&re c&re nu sunt !rezente ( Pi/)stro0. 3HF<)# 7odelul psihoumanist &) con,tiin(ei !)e&c' de )& !re0is& c' 0ode)u) to!o*r&"ic &) )ui Freud este i0!recis. ce) !si/&n&)ist reno$&t (Id. E*o. Su!ere*o) este insu"icient. c& ,i ce)e trei !ers!ecti$e de &1ord&re & con,tiin(ei- 1e/&$ioris0. !si/&n&)iz'. u0&nis0- su"er' de reduc(ionis0# In consecin('. de"inesc con,tiin(& c& "iind 2 numele dat experienei unice a organismului pe care o personalizm. ,u alta cuvinte, contiina este experiena unui set de operaii ale eului a crei aciune personalizat este aplicat$ ( 3ansell, Eahan. 3HFQ. !# 4;D)# E6!erien(& con,tiin(ei se !roduce !rin inter&c(iune& & trei ti!uri de $&ri&1i)e &) 1xperiena primar ( un su1str&t de 1&z' &) $ie(ii "or0&t !rin sti0u)&re& or*&nis0u)ui de o1iecte)e "izice s&u de di"erite !erso&ne)= 1) 1xperiena cunoaterii ( strAns )e*&t' de !ri0&. rezu)t&t' din &cti$&re& ,i "unc(ion&re& unor 0ec&nis0e !si/ice c& &ten(i& se)ecti$' ,i 0e0ori& &ctu&)iz&t' etc#)= c) 1xperiena personal ( !ri$&t'. unic'. tot cee& ce re!rezint' 2 !ri0 !)&nu)5 e6!erien(ei)# E6!erien(& !erson&)' este esen(i&)' !entru con,tiin(' ,i se co0!une. )& rAndu) ei. din dou' "or0e de e6!erien(& & Eu)ui- un ti! denu0it 2 .e5. un &)tu) denu0it 2/5 (&01e)e -n

MF

MH )i01& ro0An' se tr&duc 2 Eu5)# 1xperiena de tip 6 3e> este ce& c&re &!&r(ine stric indi$idu)ui- 2e6!erien(& 0e& !erson&)'5. c&re d&c' )i!se,te s&u se deteriore&z' duce )& de!erson&)iz&re& indi$idu)ui# E& este )e*&t' 0&i 0u)t de siste0u) cor!u)ui ( cenestezi&!erce!ere& !ro!riu)ui cor!= &)ter&t' de o 1o&)' !si/ic' de$ine 2cenesto!&tie5)# Ti!u) de experiene 6 I> se re"er' ,i rezu)t' din !roces&re& in"or0&(ii)or de c'tre indi$id. de!inde de ni$e)u) &tins -n dez$o)t&re& con,tiin(ei ,i de con(inutu) cuno&,terii# Moduri)e con,tiin(eide )& ce)e nor0&)e. )& ce)e de con,tiin(' 0odi"ic&t' ,i ce)e !&to)o*ice- rezu)t' din &sociere& di"erite)or o!er&(ii &)e Eu)ui cu o!er&(ii)e &uto-0e0oriei# De &)t"e). siste0u) 2o!er&(i)or E*o-u)ui5este in")uen(&t de 2siste0u) cor!5. \c&re !rin di"erite "or0&(iuni neur&)e din creier- &0U*d&)&. siste0u) )i01ic ,i cote6u) cere1r&)- 0iB)ocesc -n c&)it&te de 2/&rdRere5 di"erite ti!uri de 2inter!ret'ri5- inter!ret&re& su!r&$ie(uirii ( &0U*d&)&). inter!ret&re& e0o(ion&)' ( siste0u) )i01ic). inter!ret&re& ide&(ion&)' (corte6u) cere1r&))]- ,i de siste0u) &uto-0e0oriei# Acest& din ur0' inc)ude 20e0ori& conect'rii &cti$eCC- din c&re se det&,e&z' Su!ere*o-u) ,i E*o-u) ide&)= 20e0ori& istoric'CC dis!us' !e 2e6!erien(& 0e0oriei5- to&te &ceste e6!resii 0nezice edi"ic' B constructul self5T# Mode)u) e6!)ic&ti$ &) con,tiin(ei -n $&ri&nt& !si/ou0&nist' este ce) 0&i !roducti$. e) "iind !re)u&t ,i de &)(i &utori# 1# +ubcontientul 9ei 0&i 0u)(i &utori conce! &cest ni$e) &) or*&niz'rii !si/ice c& !e o virtualitate psihic&dic' un 2rezer$or5 &) con,tiin(ei. )ocu) unde se condese&z' ,i se conser$' &0intiri)e. &uto0&tis0e)e. de!rinderi)e. ticuri)e. 0ont&Be)e inte)ectu&)e s&u !erce!ti$e ,i to&te &ce)e &cte !si/ice ce &u trecut !rin "i)tru) con,tiin(ei. &u "ost ,i s-&u re&)iz&t con,tient. &!oi &u intr&t -n )&ten('. !entru & "i oricAnd !osi1i) & "i &cti$&te de con,tiin('# T/# Ro1ot )-& nu0it 2con,tiin(& stins'5. P# O&net ,i Pierce i) &cce!t&u c& !e 2con,tiint' in"erio&r'5. situ&t' )& )i0it& con,tiin(ei cu c&re coe6ist' etc# S# Freud, du!' ce -ntr-o !ri0' "&z' & cercet'ri)or s&)e )-& &cce!t&t ,i uti)iz&t !entru & dese0n& ,i descrie incon,tientu). u)terior )-& res!ins cu &r*u0entu) c' su1con,tientu) su*ere&z' e6isten(& unei 2con,tiinte su1ter&ne5 c&re. oricAt de &tenu&t'. este -n continu&re c&)it&ti$ co0!&ti1i)' cu "eno0enu) con,tient# Deci. -ntre con,tient ,i su1con,tient n-&r e6ist& o di"eren(' c&)it&ti$' ,i. -n cosecin('. !o&te "i e6c)us din structur& !si/icu)ui# Idee& & "ost coriB&t' de Henri K&))on (3FGH-3HQ4). c&re & su1)ini&t c&r&cteru) din&0ic &) su1con,tientu)ui. d&tor&t 0u)ti!)e)or s&)e c&uze ,i di"eren(ierii indi$idu&)e. cee& ce conture&z' !re*n&nt idee& e6isten(ei )ui c& ni$e) de sine st't'tor. distinct de con,tient cAt ,i de incon,tient# 9&re sunt !rinci!&)e)e tr's'turi &)e su1con,tientu)uiS L& &cest' -ntre1&re & r's!uns ins!ir&t P&u) Po!escu- Ne$e&nu ( 3HGQ) nu0indu-) servo!mecanism al contiinei c&r&cteriz&t de proximitatea fa de contiin ,i compatibilitatea cu e&. c& rezer$' de in"or0&(ii ,i de o!er&(ii din c&re se constituie. uneori. "&!te)e de con,tiin('. cu to&te c' &ceste& -,i &u iz$oru) -n &"&r& ei. -n re&)it&te& 0&teri&)' ,i soci&)'# Su1con,tientu) nu este -n centru) &ten(iei. d&r !o&te &$e& e"ecte &su!r& con,tiin(ei# M&i 0u)t. nu este do&r un rezer$or &) &cestei&. &re c&!&cit&te& !ro!rie de !re)ucr&re & in"or0&(ii)or stoc&te. !e c&re )e !o&te

MH

<; restructur&# In consecin('. &uto0&tis0e)e. de!rinderi)e. &0intiri)e &cces&te de con,tient de &ici nu $or "i &1so)ut identice cu 2 intr'ri)e5 -n su1con,tient# c" Incontientul In&inte de in$esti*&(ii)e ,i cercet'ri)e directe &su!r& incon,tientu)ui. &u "ost 0u)ti!)e re"eriri )& &cest &s!ect &) $ie(ii !si/ice -n o!re)e 0&ri)or "i)oso"i *er0&ni din e!oc& !ost- N&nti&n' (Fic/te. He*e). Sc/o!en/&uer). !entru c&re 2"i)oso"i& incon,tientu)ui5 er& o const&nt'# Er& consider&t &ici "ie de n&tur' ir&(ion&)'. nec&r&cteristic' 2 nor0&)u)ui5. "ie er& conce!tu&)iz&t c& o &de$'r&t' "or(& ce *u$erne&z' intre&*& $i&(' & indi$idu)ui# As"e). !entru Sc/o!en/&uer (3F3F. +umea ca voin i reprezentare( incon,tientu) se identi"ic& cu $oin(&. cu "or(& ir&(ion&)' ,i &cti$'. o0u) -nsu,i "iind 2 o $oin(' "'r' con,tiin(&5- 2 8oin(& este !ro"esoru). i&r inte)ectu) ser$itoru)$. 9&r) Gust&$ 9&rus& 0120, 3relegeri de psihologie( consider& c' 2 $i&t' !si/ic' -,i &re c/ei& -n re*iune& incon,tientu)ui5. i&r !entru E# $on H&rt0&n (3FQH. Fi)oso"i& incon,tientu)ui) $i&(& or*&nic' cAt ,i ce& s!iritu&)' (!si/ic') sunt do0in&te de incon,tient# In &ce&st' !erio&d' &u "ost intense cercet'ri c)inice e6!eri0ent&)e )& %co&)& de )& S&)!etriere condus' de 9/&rcot ,i ce& de )& N&ncU ( +ern/ei0) &su!r& isteriei. /i!notis0u)ui. so0n&n1u)uis0u)ui ,i disocierii !erson&)it'(ii L c&re &u contur&t 0&i 1ine !re0ise)e unei !si/o)o*ii & incon,tientu)ui# Acest& er& &cce!t&t de c)inicieni c& re$ersu) con,tiin(ei. c& s)'1iciune & Eu)ui. c& o de"icien(& !si/ic' s&u &uto0&tis0 !si/ic# 9)inic ,i "i)oso"ic dru0u) s!re !si/&n&)iz' ,i !si/o)o*i& incon,tientu)ui er& desc/is# P&su) decisi$ )-& "'cut S# Freud. ce) c&re $or1e,te de trei ti!uri de incon,tient & 4inele, 5ul, 4upra5ul(, 0&rc&te de con")icte ,i tensiuni. une)e re"u)&te s&u !e c&)e de & "i re"u)&te# Acest& & desco!erit un incontient dinamic, conflictual, tensionat. core)&t cu !rocesu) re"u)'rii,!e c&re )-& &dBecti$&t c& !e o 2c&)it&te !si/ic'5. &cce& de & "i c/i&r incon,tiente- &0intiri)e. 0ec&nis0e)e de re"u)&re. tot ce !orne,te de )& Su!r&eu# Pr&ctic. Freud distin*e trei ti!uri de incon,tient (Sine)e s&u incon,tientu) !ro!riu zis= o !&rte & Eu)ui= Su!ereu)- unde !ri0u) este incon,tientu) re"u)&t. ce)e)&te dou'. incon,tientu) nere"u)&t)# Du!' !ri0e)e -ncerc'ri de uti)iz&re & !si/&n&)izei c& 0etod' ter&!eutic'. consider&t' $&)id'. -n &nu) 3H3; se constituie )sociaia psihanalitic internaional &) c'rui !re,edinte & "ost &)es 9#G# Oun*. &$'nd &)'turi !e !ri0ii "reudieni (A)"red Ad)er. OttoR&nN. T/eodor ReiN ,#&#)# Acu0 se conture&z' ,i !ri0e)e diziden(e din "reudis0 ,i -nce!e o !erio&d' !ost-"reudi&n'. 9ontri1u(ii)e diziden(i)or &u "ost "erti)e !entru !si/&n&)iz' ,i "reudis0# Ast"e). !entru Ad)er. !si/is0u) incon,tient este deter0in&t de $oin(& de !utere ,i senti0entu) de in"eriorit&te. &ceste& "iind 0ec&nis0e)e co0!ens&torii "ie &)e unor de"icien(e !si/ice !erce!ute c& dez&*re&1i)e. "ie &)e in"eriorit'(ii re&)e s&u !resu!use &)e Eu)ui# Inco,tientu) &d)eri&n este 0&rc&t de con")ictu) dintre o tendin(& ne*&ti$' ( senti0entu) de in"eriorit&te) ,i o &)t& !oziti$' (tendin(& de & "i su!erior). &ce&st& din ur0' "iind orient&t' s!re co0!ens&re ( "eno0en cu &ce)&,i ro) c& )& Freud)# In")uen(&t de Ad)er. Oun* rei& &n&)iz& incon,tientu)ui indi$idu&) ,i consider' )i1idou) c& "iind constituit. !e de o!&rte. din &ns&01)u) instincte)or do0in&nte. inc)usi$ instinctu) de !utere i&r. !e de &)t' !&rte. c& "iind orient&t -n dou' direc(ii o!use centri!et ,i centri"u*.

<;

<3 s!re )u0e ,i s!re sine# Acest &s!ect conduce )& idee& de personalitate introvertit ,i extravertit" Tot Oun* introduce conce!tu) de incontient colectiv ,i !e ce) de arhetip" Incon,tientu) co)ecti$ este inter!ret&t c& o zon' !ro"und' non-indi$idu&)'. su!r&indi$idu&)' & !si/icu)ui ce con(ine i0&*ini &ncestr&)e c&re dor0ite&z' -n zone)e !ro"unde &)e incon,tientu)ui c& &/eti!uri- ce)e c&re d&u !osi1i)it&te& indi$idu)ui de & &$e& &cces )& 2su")etu) istoriei co)ecti$e5. )& Du0nezeu s&u )& Di&$o)# D&c' )& S# Freud. -n orice incon,tient e6ist' 2co0!)e6e5 ($ezi co0!)e6u) Oedi!). )& 9#G# Oun* incon,tientu) co)ecti$ este !ree6istent indi$idu)ui. se n&,te cu e) etc# Dinco)o de di$ersir&te& o!inii)or ,i teorii)or des!re incon,tient r'0'ne de &1ord&t natura incontientului.Este e) pur afectiv &,& cu0 &u crezut cei 0&i 0u)(i &utoriS D&c' nu este &"ecti$it&te !ur' -nse&0n' c' inc)ude ,i e)e0ente de n&tur' co*niti$'. cee& ce n&,te o nou' -ntre1&re incon,tientu) este constituit din imagini s&u din cuvinteS So)u(i& &,& cu0 con,tiin(& nu este e6c)usi$ r&(ion&)'. nici incon,tientu) nu !o&te "i !ur &"ecti$. e) tre1uie inter!ret&t c& "iind preponderent afectiv. Acest "&!t & "ost seziz&t de Oun* c&re crede& c' &r/eti!uri)e. i0&*ini)e condens&te ,i co)ecti$e. de,i instincti$e. sunt deo!otri$' senti0ent ,i idee# A!oi. d&c' incon,tientu) este &,& cu0 )-& conce!ut Freud&utono0. tot&) ir&(ion&). deci. "or0&t nu0&i din i0&*ini. din !erce!(ii interne s&u "&nt&s0e ce sc&!' oric'rei "or0u)'ri con,tiente. cu0 se !o&te 2di&)o*&5 cu e)S So)u(i& & d&t-o H# EU (3HFM. !#MD4)# Incon,tientu) este structur&t c& un )i01&B ,i. deci.T5se e !o&te co0unic& cu e). -ns' cu condi(i& de &-) &uzi5# E) 2$or1e,te5 -n o0 ,i. !entru &-) &uzi 2 este neces&r s' sesiz'0 Incon,tientu) c& o res!in*ere. c& o ne*&re. c& o cond&0n&re & unui trecut c&re nu !o&te "i de!',it ,i c& o -nc&rcer&re -n "&nt&s0e)e unui 0od de & $or1i !entru & nu s!une ni0ic5 (i1ide0. !#MDM)# Fiind o!&c. cri!t&t. interzis dez$')uirii directe. toc0&i desci"r&re& )ui !rin 0etod& &soci&(ii)or $er1&)e )i1ere (teoretizt' ,i uti)iz&t' de !si/&n&)iz') este c&)e& de 2e)i1er&re5 ,i de -ns'n'to,ire !si/ic'# ;erbalizarea imaginilor % prin interaciunea imagine- cuv<nt&, a fantasmelor abisale, refulate reprezint tocmai cheia psihanalizei ca terapie# 2I)u0in&t5 de con,tiin('. incon,tientu) se 2e)i1ere&z'5. con")icte)e se esto0!e&z' !An' )& dis!&ri(ie. !si/icu) se 2")uidize&z'5# Psi/o)o*i& conte0!or&n' de"ine,te incontientul c& "iind o entitate psihic ce include tendinele ascunse, conflictele emoionale generate de resoturile intime ale personalitii" E) nu este &0or". )i!sit de or*&niz&re. d&r este structur&t du!' &)t' ordine decAt ce& & con,tiin(ei. &dic' ordine& 1&z&)' !ro!rie su1iecti$it'(ii# Dis!une de o sc/e0' din&0ic' desc/is' !er0&nent s!re )u0e. unde. cu !riorit&te. -n de1utu) $ie(ii !erso&nei (co!i)'rie. &do)escen(') se structure&z' e)e0ente cu rezonan 1io)o*ic'. cu)tur&)'. soci&)'# A,&d&r. e6!erien(& !si/oso0&tic' incon,tient'. rezu)t&t' din "unc(ion&re& siste0u)ui neuro$e*et&ti$ s&u &utono0 (res!ir&(ie. circu)&(ie. di*estie etc#). &uto0&tis0e)e !si/o)o*ice rezu)t&te din e6!erien(& cuno&,terii (2incon,tientu) su1)i0in&)5) ,i "unc(ion&re& nor0&)' & cA0!u)ui con,tiin(ei. !r&ctic. to&te "or0e)e !ri0iti$e &)e e6isten(ei !erso&nei sunt sisteme de fore c&re constituie incon,tientu)# De!&rte de & &$e& un ro) ne*&ti$ e) ( &ncontientul )

<3

<4 &) este sursa de energizare i dinamism & -ntre*ii $ie(i !si/ice ( nu este niciod&t' 2 scos din !riz'5. s!re deose1ire de con,tiin('77)= 1) "&ci)ite&z' ,i condiioneaz procesul creator !rin co01in'ri ,i reco01in'ri s!ont&ne)= c) &si*ur' unitatea 1ului c& de!ozit&r &) !ro*r&0e)or in"or0&(ion&)e ,i & tensiuni)or 0oti$&(ion&)e 1&z&)e= d) d' continuitate vieii psihice -n to&te i!ost&ze)e s&)e e6isten(i&)e nor0&)e s&u !&to)o*ice= e) -n strile modificate de contiin. se !&re c' se !o&te cu!)& )& surs& uni$ers&)'. unic' de ener*ie ,i in"or0&(ie ( $ezi cercet'ti)e de !si/o)o*ie tr&ns- !erson&)'. teori& rezon&n(ei 0or"ice. "i)oso"ii)e ,i ter&!ii)e 2 necon$en(ion&)e5 etc#)# 9ursu) 3M)R1.95I9 8I2TR1 '/24TI12T 4I I2'/24TI12T In 0od curent -ntre incon,tient ,i con,tient e6ist' re)&(ii din&0ice $it&)e ce &si*ur' inte*rit&te& $ie(ii !si/ice= ce)e dou' inst&n(e sunt 0o0ente "unc(ion&)e inse!&r&1i)e &)e !si/icu)ui u0&n#9on(inuturi)e !si/ice con,tiente se !ot stoc& -n incon,tient. c&re -nso(&,te !er0&nent con,tiin(& ,i o tensione&z' -n "unc(ie de -0!reBur'ri# A)t"e) s!us 5Incon,tientu) "&ce !&rte din "iin(& no&str'. este cor!u) ei 2 ( H# EU. I1ide0. !# MDG)# Incon,tientu) &cti$e&z'. 0odi"ic' ,i oriente&z' desc'rc'ri)e ener*etico- in"or0&(ion&)e &)e con,tientu)ui. i&r con,tientu) restric(ione&z'. 2 cenzure&z'5 ,i st&1i)ize&z' incon,tientu)# 9oordon&te ,i>s&u &)tern&te ce)e dou' inst&n(e &)e !si/icu)ui sunt -n relaii dinamice)i &) circulare. de trecere & unei& -n &)t&. "'r' c& un& din e)e s' 2 *o)e&s'5 tot&) !e ce&)&)t'= res!ecti$. nu intre*u) con(inut &) incon,tientu)ui & "ost $reod&t' con,tient. &,& cu0 nu0&i une)e con(inuturi &)e con,tientu)ui !ro$in din incon,tient= 1) de subordonare integrativ, cee& ce !resu!une su1ordon&re& ,i do0in&re& unei& de c'tre ce&)&)t'- cu dominarea incontientului de ctre contient ( &cest& st'!Ane,te. contr&c&re&z'. conduce !orniri)e incon,tientu)ui. 0&i &)es ce)e -n contr&dic(ie cu $&)ori)e 0or&)e &cce!t&te. interioriz&te de c'tre su1iect) s&u in$ers. dominarea contientului de ctre incontient ( s!re e6e0!)u st'ri)e de &"ect e6tre0. de tr&ns' cre&to&re s&u 0istic'. -n st'ri)e de 2ins!ir&(ie5. -n une)e st'ri !&to)o*ice cAnd incon,tientu) de$ine !rinci!&)u) re*)&tor &) conduitei. c& -n c&zu) !si/oze)or) c) de ec/i)i1r&re. de u,or 1&)&ns. "'r' !redo0in&0(& unei& &su!r& ce)ei)&)te ( st'ri)e de re$erie. de s!ont&niet&te. conte0!)&(ie)# L& o0. -n din&0ic& con,tientu)ui ,i incon,tientu) !rinci!&)u) re!er r'0'ne con,tiin(&. do&r !rin e& se re")ect& &dec$&t re&)it&te&. i&r conduit& !o&te r'0Ane -n )i0ite)e &cce!t&1i)e &)e con,tiin(ei 0or&)e# In "unc(ie de conce!(i& re)&(ii)or dintre con,tient ,i incon,tient se "or0u)e&z' ,i se e6!)ic' di"erite "or0e de !si/oter&!ii. &st"e) &) cura psihanalitic- "und&0ent&t' de Freud. &re )& 1&z' conce!(i& !ri$ind un incon,tient din&0ic. -n c&re incon,tientu) &re ro)u) do0in&nt -n r&!ort cu con,tiin(&= 1) psihoterapia fenomenologic existenial- &re )& ori*ine "eno0eno)o*i&. un curent "i)oso"ic "und&0ent&t de E# Husser) (3Hoo) ,i e6isten(i&)is0u) (O#P# S&rte. M# Mer)eu- PontU). o "i)oso"ie ,i o !si/o)o*ie & sensu)ui $ie(ii. & &n*o&sei ,i <4

<M se0ni"ic&(ii)or s&)e. & !erson&)it'(ii 2cond&0n&t' s' &)e&*'5. inc)usi$ !rin rese0ni"ic&re& )u0ii= c) psihanaliza umanist ( E# Fro00. HorneU. R&nN. F&ir1&in. Kinncot).!entru c&re ne$roze)e sunt d&te de &n*o&s& &)e*erii. de e6erci(iu) $oin(ei restric(ion&te= d) psihologia umanist !ro0o$&t' de 9# Ro*ers. A#H# M&s)oR. +u*ent&) ,#&#. unde &ccentu) c&de !e $&)ori)e !ro!rii o0u)ui &utentic- )i1ert&te. cre&ti$it&te. con,tiin(& de sine. !oten(i&) u0&n#

9ursu) 3<) ,R/;/'DRI 4I ,1R+,1'TI;1 2/I 81 9#/R89R1 9

,+I0I'-.-I - T1/RI9 I27/R395I1I, '/ 2ITI;I+3-.,+I21R 1TI+3-. a" Teoria informaiei Pers!ecti$& 0odern' &su!r& !si/icu)ui este ,i rezu)t&tu) &!)ic'rii -n do0eniu) !si/o)o*iei & teoriei *ener&)e & siste0e)or. & ci1erneticii. & or*&niz'rii din&0ice ,i & teoriei ,i te/no)o*iei in"or0&(iei# 9e& 0&i i0!ort&nt' 0ut&(ie este &cee& c' s-& introdus idee& de determinaia informaional & !si/icu)ui. consider&t c& sistem sinergetic. &$And c& finalitate informarea, comanda i controlul inter&c(iunii dintre indi$id ( o0u). -n c&zu) !si/icu)ui u0&n) ,i 0ediu) de e6isten(' n&tur&) ,i soci&)# A)t"e) s!us. psihicul uman este instrumentul adaptrii indi$idu)ui u0&n )& 0ediu) e6isten(i&). &,& cu0 e) este !erce!ut. inter!ret&t ,i &cce!t&t# In consecin(' - !si/icu) nu !o&te "i redus )& "eno0ene)e su1st&n(i&)-ener*etice &)e creieru)ui. d&r nu !o&te "i> e6ist& -n &"&r& )ui= - &,& cu0 in"or0&(i& este )i!sit' de !ro!riet'(i sensi1i)e ,i nu !o&te "i direct !erce!ut'. ci indirect !rin e"ecte)e s&)e. !e c&re )e !roduce -n din&0ic& ,i co0!ort&0entu) siste0u)ui. nici !si/icu) nu se e$iden(i&z' direct ci. 0edi&t. !rin &cte)e co0!ort&0ent&)e= - in"or0&(i& inc)ude !rocese de re*)&re- or*&niz&re !ro!rii di"erite)or ti!uri de siste0. cee& ce -n siste0u) !si/ic se 2tr&duce5 !rin co0!onent& re*)&torie. de 0ediere & r&!orturi)or indi$idu)ui cu )u0e& e6tern' ,i cu sine=

<M

<< in"or0&(i& nu e6ist' decAt -n !rocesu) co0unic'rii. -n &"&r& )ui nu e6ist' decAt c& !ote('= -n consecin('. nici !si/icu) nu este un d&t i0&nent. e) se "or0e&z' -n ,i !rin inter&c(iune& (co0unic&re) indi$idu)ui cu )u0e&#

b"'ognitivismul In &nii CG; &i seco)u)ui trecut s-& contur&t -n !si/o)o*ie o nou' orient&re. co*niti$is0u). c&re se dore& & "i o nou' $iziune inte*r&to&re &su!r& !si/icu)ui. !ro!une& o nou' ter&!ie ,i o nou' teorie &su!r& !erson&)it'(ii# Psi/o)o*i& co*niti$' er& ori*in&t' -n studii)e )ui N# 9/o0sNU &su!r& *r&0&tici)or *ener&ti$e ,i tr&ns"or0&(ion&)e. ce)e cons&cr&te inte)i*en(ei &rti"ici&)e ,i. nu -n u)ti0u) rAnd. studii)e )ui O# Pi&*et &su!r& inte)i*en(ei &rti"ici&)e# U)terior. P# Fr&isse. consider& c' neo-1e/&$iristu) To)0&n &r "i &de$'r&tu) in(i&tor &) !si/o)o*iei co*niti$e !rin &cee& c' e) & introdus $&ri&1i)e)e intre0edi&re -ntre S(sti0u)),i R ( re&c(ie)# A)(i &utori consider' c' unu) dintre !recursorii co*niti$is0u)ui este K# O&0es (3FH;) c&re & introdus distinc(i& dintre 0e0ori& !ri0&r' ( re"erito&re )& !rezentu) !si/o)o*ic) ,i 0e0ori& secund&r' ( trecutu) !si/o)o*ic). distinc(ie re)u&t' !este &ni de co*niti$i,tii ce di"eren(i&u -ntre 0e0ori& de scurt' dur&t' ,i ce& de )un*' dur&t' (EUsencN. Pe&ne). )& c&re se &d&u*' -ncerc'ri)e )o*ici&nu)ui M# Turin* c&re. cu 0&,in& de c&)cu) in$ent&t' de e). & !utut si0u)& -n 3HDM Bocu) de ,&/ . u)terior so)u(ion&re& euristic' & !ro1)e0e)or !e co0!uter# Re!eru) centr&) &) noii orient'ri -n !si/o)o*ie este )ucr&re& )ui U)ric/ Neisser. ,ognitive 3s6chologie & 0789). -n c&re se sintetiz& -ncerc'ri)e &nterio&re de &!)ic&re & teoriei in"or0&(iei -n !si/o)o*ie ( Mi))er ,i 9/errU). se !ro!une& idee& de 2tr&t&re & in"or0&(ii)or5 !rintr-un 1io!rocesor ( creieru)). &$And c& "in&)it&te *Andire& ,i rezo)$&re& !ro1)e0e)or# Ideile fundamentale ale cognitivismului sunt ur0'to&re)e 3# or*&nis0u) u0&n. -n *ener&). ,i siste0u) co*niti$. -n s!eci&). sunt siste0e de !re)ucr&re & in"or0&(ii)or= 4# c& orice siste0 de !re)ucr&re & in"or0&(ii)or este. -n esen('. un siste0 de !re)ucr&re & se0ne)or ,i se0n&)e)or= M# &r/itectur& !ro!rie siste0u)ui co*niti$ !o&te "i st&1i)it' !rin &n&)o*ie cu &r/itectonic& "unc(ion&)' & co0!uteru)ui ( 20et&"or& co0!uter5) s&u !rin &n&)o*ie cu "unc(ion&re& creieru)ui ( 20et&"or& creier5)= <# siste0u) co*niti$ se co0!une din trei e)e0ente- re!rezent'ri co*niti$e. structuri s&u sc/e0e co*niti$e. o!er&(ii s&u !re)ucr'ri co*niti$e- interre)&(ion&te -ntre e)e= D# !er"or0&n(e)e inte)ectu&)e &)e o0u)ui ,i !ro1)e0e)e s&)e !ot "i 0ode)&te &rti"ici&) ,i -ncredin(&te 0&,ini)or !entru & )e so)u(ion& ( !rin 2siste0u) e6!ert5)= Q# !si/o)o*i& co*niti$' se intersecte&z' cu inte)i*en(& &rti"ici&)' -n construc(i& siste0e)or e6!ert c&re inc)ud 1&z& de cuno,tin(e. 0&,in& de inter"e(e. 0odu) de -n$'(&re. inter"&(&)# Met&"ore)e 2 co0!uter5 . 2siste0u) e6!ert5. 2inte)i*en(' &rti"ici&)'5 su*ere&z' "o&rte 1ine 2-0!ru0uturi)e5 reci!roce dintre !si/o)o*ie ,i ,tiin(e co0!ut&(ion&)e- !si/o)o*i& co*niti$' !rei& conce!te)e de 2!roces&re & in"or0&(ii)or5. 2!oten(i&) in"or0&(ion&)5. 2set de

<<

<D in"or0&(ie5. 2$irus in"or0&(ion&)5 din teori& in"or0&(iei ,i te/no)o*i& co0!utere)or. c&re !re)u&ser' din !si/o)o*ie conce!tu) de inteligen. Psi/o)o*i& co*niti$' r'0Ane un 0o0ent i0!ort&nt -n e$o)u(i& ,tiin(e)or des!re o0. &re un o1iect de studiu ( !rocese)e co*niti$e. c& 2 siste0e din&0ice de !re)ucr&re & in"or0&(ii)or5). o 0etod' 2 te/nic'5 !re)u&t' din te/no)o*i& co0!utere)or. c/i&r o !si/oter&!ie $&)id' ( !si/oter&!i& co*niti$')# M&i 0u)t. du!' ce 2 e& ( !si/o)o*i& co*niti$'. n#n# R-T. I#) & e6!)ic&t tot ce & !utut "i e6!)ic&t !e 1&z& teorii)or &nterio&re. d&r. -n !)us. e6!)ic' ,i cee& ce &ceste& nu &u !utut e6!)ic&5( Mirce& Mic)e&. 3HH<. Psi/o)o*ie co*niti$'. 9)uB- N&!oc&. 9&s& de Editur' G)ori&. !#G). desc/ide c&)e& s!re inte*r&re& -n !si/o)o*ie ,i & &)tor cuceriri &)e ,tiin(e)or. -n *ener&). &)e ,tiin(e)or des!re o0. -n s!eci&)# A,& cu0 re0&rc& ,i )&ure&tu) Pre0iu)ui No1e) !entru 0edicin' (3HF3). Ro*er K# S!e&rrU. neuro1io)o*. c&re & de0onstr&t s!eci&)iz&re& e0is"ere)or cere1r&)e 2 Re$o)u(i& co*niti$' r'0Ane o certitudine re&)'. so)id' ,i re!rezint' ce$& cu totu) s!eci&) -n !si/o)o*ieTPsi/o)o*i& co*niti$' & -n)ocuit 2eu"ori& reduc(ionist'5 & 0iB)ocu)ui &ni)or CQ; cu $iziune& ,i e6!)ic&(i& ei /o)ist'. Tcos0osu) &nterior se&r1'd sus(inut de ,tiin('. strict "izic&)ist. *o) de orice $&)o&re ,i de s!irit. este &cu0 in"uz&t de c&)it'(i co*niti$e ,i su1iecti$e. $&)ori ,i 0&cro"eno0ene e0er*ente -01o*'(ite -n to&te 0oduri)e5 ( S!e&rrU. R#K#. T/e Future o" PsUc/o)o*U. A0eric&n PsUc/o)o*ist. $o)# D;. nr# G. 3HHD)# d" +istemismul sinergetic Pre0ise)e &1ord'rii siste0ice & !si/icu)ui este de d&t' re)&ti$ recent'. d&r ori*ini)e ei sunt 0u)t -n trecut ("i)oso"ie. 1io)o*ie. "izio)o*ie. neuro)o*ie. )in*$istic'. ci1ernetic' ,#&#)# Inc' -n sec#?8I. 0&te0&tici&nu) ,i "i)oso"u) R# Desc&tes (3DHQ- 3QD;). -n *ratatul despre om &$&ns& idee& de o0 c& 2 0&,in' $ie5. idee ce & "ost !re)u&t' !este un seco) de 0&teri&)is0u) "r&ncez. de 0edicu) ,i "i)oso"u) L& Metrie (3G;H- 3GD3). ce) c&re. -n )ucr&re& :mul main, consider' "unc(ii)e !ro!rii "izio)o*iei or*&nis0u)ui u0&n c& un &*re*&t si0i)&r or*&ne)or unei 0&,ini# Punctu) de $edere ce) 0&i &!ro!i&t de ide&& de sistem cibernetic & "ost e6!ri0&t -n "izio)o*ie ,i neuro)o*ie# A$e0 -n $edere. -n !rinci!&). !e *eni&)u) !recursor &) ci1erneticii rusu) ). F. ,nohin. ce) c&re -nc' -n 3HMD s-& !reocu!&t de studiu) &"erent&(iei !rin c&re & !re"i*ur&t une)e din !rinci!ii)e ci1erneticii# Ano/in c)&si"ic' &"erent&(i& -n trei *ru!e &# &"erent&(i& situ&(ion&)' s&u circu0st&n(i&)' ( in")uen(& e6tern' & tuturor &*en(i)or c&re. -n condi(ii)e d&te. &u o re)&ti$' const&n(' !entru o0 s&u &ni0&))= 1# &"erent&(i& dec)&n,&to&re ( i0!u)su). sti0u)u) c&re !roduce o e6cit&(ie -n siste0u) ner$os centr&) ,i conduce )& 0&ni"est&re e6terio&r' & or*&nis0u)ui)= c# &"erent&(i& in$ers' ( c&re in"or0e&z& &su!r& rezu)t&te)or &c(iunii e"ectorii. dAnd or*&nis0u)ui !osi1i)it&te& in"or0'rii &su!r& *r&du)ui de reu,it' &) &c(iunii e"ectorii)# Intersu) 0&Bor & "ost -n rAndu) "izio)o*i)or. &) ci1erneticieni)or ,i !si/o)o*i)or# Pentru !si/o)o*ie. se cons&cr' conce!tu) de @&cce!tor !si/o)o*ic &) &c(iunii5. se re"or0u)e&z' teori& &cti$it'(ii re")e6- condi(ion&te & )ui I# P# P&$)o$ ,i se re&"ir0' !rinci!iu) ner$is0u)ui.

<D

<Q du!' c&re neuronu) cere1r&) este @su!ortu)5 0&teri&) &) !rocese)or !si/ice# Studiind &cti$it&te& re")e6- condi(ion&t' & creieru)ui & "or0u)&t @teori& siste0u)ui "unc(ion&)5 -n c&re $eri*i)e de 1&z' c&re inter$in -n "unc(ion&re& &cte)or re")e6e sunt centri ner$o,i din et&Bu) cortic&) ,i ce) su1cortic&) du!' &)*orit0u) ur0'tor 3#sintez& &"erent'= 4# )u&re& deciziei= M# !ro*r&0u) &"erent &) &c(iunii= <# &ntici!&re& !&r&0etri)or $iitoru)ui rezu)t&t de c'tre &cce!toru) &c(iunii= D# o1(inere& rezu)t&tu)ui= Q# &"erent&(i& in$ers' des!re !&r&0etrii rezu)t&tu)ui= G# co0!&r&(i& !&r&0etri)or rezu)t&tu)ui re&)0ente o1(iunut cu cei !ro*nostic&(i de &cce!toru) &c(iunii# 9e) ce s&nc(ione&z' de"initi$ in"or0&(i& des!re &c(iune& e"ectorie este @&cce!toru) !si/o)o*ic5. c&re. d&c' rezu)t&te)e nu sunt ce)e &,te!t&te. re)&nse&z' un nou )&n( de &c(iuni ( co0!ort&0ente). -ntr-o nou' sintez' &"erent' ce !o&te inc)ude noi e)e0ente de in"or0&re. de 0e0orie. de 0oti$&(ie etc# A!&ri(i& ci1erneticii c& @,tiin(& contro)u)ui ,i co0unic'rii )& &ni0&) ,i )& o05. cu0 & de"init-o Nor1ert Kiener (3FH<- 3HQ<). & &$ut un i0!&ct deose1it &s!r& "i)oso"iei ,i ,tiinte)or seco)u)ui ??# 9i1ernetic& !ro!une no(iuni)e de reglare ,i deviaie. ce)e de control ,i de programare, !recu0 ,i &)te conce!te o!er&(ion&)e !rin c&re se e6!)ic' ,i se -n(e)e*e "unc(ion&re& ce)or 0&i di$erse 0&,ini ,i @ 0ec&nis0e5. inc)usi$ ce)e 1io)o*ice ,i soci&)e# 9e& 0&i re$o)u(ion&r' este no(iune& de @feed- bacF5 ( cone6iune in$ers') cu di$erse)e s&)e $&riet'(i - ( feed! back!ul negativ c&re &nu)e&z' orice de$i&(ie de )& nor0'= feed! back!ul pozitiv c&re. din!otri$'. cre,te de$i&(i&) - ce *ener&)ize&z' r&!orturi)e i0!)ic&te -n &utore*)&re& or*&nis0e)or $ii s&u ne$ii (&uto0&te). !er0ite "or0&)iz&re& !e 1&z& 0&te0&tici)or su!erio&re ,i 0ode)&re& "unc(ii)or ,i &cti$it'(i)or or*&nis0e)or# In !si/o)o*ie ecou) & "ost. de&se0ene&. deose1it L 0odi"ic' &!&r&tu) s'u conce!tu&). 0etode)e de in$esti*&(ie ,i 0&i &)es $iziune& des!re !si/ic. !An' )& "und&0entre& unei ci1ernetici !si/o)o*ice ,i & !si/oci1erneticii (M# M&)tz)# A!ro&!e si0u)t&n & "ost ,i i0!&ctu) teoriei generale a sistemelor. c&re & i0!us noi core)&(ii ,i !uncte de $edere. inc)usi$ 0etod& siste0ic' de &1ord&re & !si/icu)ui ,i siste0is0u) c& 0etodo)o*ie de cercet&re# 8iziune& siste0ic' &su!r& !si/icu)ui inc)ude ,i contri1u(ii din c/i&r interioru) !si/o)o*iei# 9e)e 0&i i0!ort&nte !&r & "i ce& & !si/o)o*iei *est&)tiste (con"i*ur&(ionist') ,i ce& & structur&)is0u)ui !si/o)o*ic (O#Pi&*et )# estaltismul, c& re&c(ie -0!otri$& &soci&(ionis0u)ui inc&!&1i) s' e6!)ice unit&te& ,i din&0is0u) $ie(ii !si/ice. cons&cr' !riorit&te& @"or0ei5. & tot&)it'(ii &su!r& !'r(i)or. & inte*r&)it'(ii &su!r& con(inutu)ui# @For0e)e tot&)e5 nu er&u sinteze &)e unor e)e0ente 0&i si0!)e ci d&tu0uri. &dic' "&!te !ri0&re de esen(& incon,tient' ,i de n&tur' "izio)o*ic' s&u !si/o)o*ic'# M# Kert/ei0er (3FF;- 3H<M). K# Po/)er (3FFG- 3HQG) s&u P# Po""N& (3FFQ3H<3) i0!un *est&)tis0u) nu nu0&i -n !si/o)o*ie ci ,i -n &ntro!o)o*ie. socio)o*ie ,i c/i&r 0edicin'# +egea pregnanei s&u a bunei forme reune,te -ntr-o e6!)ic&(ie coerent' dou' c&te*orii de "&ctori unii &!&r(inAnd su1iectu)ui ( &titudini. interese. !riorit'(i etc#) &)(ii 0ediu)ui. "&!tu) "&ci)it&tor &) inst&)'rii unui ec/i)i1ru "iind @ cA0!u) de "or(e @ cre&t )& inter&c(iune& )or#

<Q

<G +tructuralismul psihologic i0!une idee& de structur'. de ordine ,i de @tot or*&niz&t5# Ro*er Mucc/ie)i ( 3HQQ. Introducere -n !si/o)o*i& structur&)') ,i 0&i &)es Oe&n Pi&*et ( 3HQF. Structur&)is0u)) contri1uie )& idee& de structur' c& tot&)it&te ,i set de transformri, i&r R&U0ond +ourdon )& de"inire& structurii -n "unc(ie de context. 9e$& 0&i recent -n !si/o)o*ie & inter$enit o nou' &1ord&re nec)&sic' & or*&niz'rii nu0it' sinergetic ( *r# sin . @-0!reun' cu5= er*on- @&c(iune5. efect cooperativ)# Her0&n H&Nen (3HG3) nu0e,te ,tiin(& !e c&re o "und&0ente&z' (siner*etic&)-@,tiina autoorgani! zrii sau autostructurrii sistemelor, independent de natura lor ( "izic'. c/i0ic'. 1io)o*ic'. soci&)')5# Prin siner*etic' se e6!)ic' nu nu0&i or*&niz&re& ci ,i autoorganizarea. nu nu0&i structur& siste0u)ui ci ,i funcionarea )ui !rin 0ecnis0e interne de intr&c(iune siner*etic'# Inter&c(iune& siner*etic' este deose1it de "erti)' -n !si/o)o*ie= !rin conce!tu) de cooperare sincron, inter!ret&t c& "unc(ion&re& -0!reun' ,i deod&t' & e)e0ente)or ( une)e !rin &)te)e. nu une)e du!' &)te)e) ,i ce) de cooperarea inter&c(iuni)or ( nu do&r & e)e0ente)or c&re inter&c(ione&z') se !o&te e6!)ic& ,i inter!ret& 0&i e6&ct @ procesualitatea5deose1it de co0!)e6' & "eno0ene)or !si/ice# \ PSIHI9UL 9A SISTEM- $ezi cursu) @ Psi/icu) u0&n- c&r&cteriz&re *ener&)']

9ursu) 3D ,9R9,+I0/./ I9 +9- 392I71+TDRI.1 4I ,/T1251.1 1:TR9/R8I29R1 9.1 ,+I0I'-.-I -392 Feno0ene cu0 &r "i te)e!&ti&. c)&r$iziune&. !reco*ni(i&. retroco*ni(i&. !si/oNinesi& sunt denu0ite ,i e6!)ic&te cu di"eri(i ter0eni ,i di"erite 0ode)e inter!ret&ti$e# 9ei 0&i 0u)(i cercet'tori )e denu0esc "eno0ene !&r&!si/o)o*ice. @ "eno0ene e6otice5. @ "eno0ene PSIC s&u !si/otronice# Ter0enu) de !&r&!si/o)o*ie & "ost introdus ,i e6!)ic&t de Dessoir (3FFH) !entru & de"ini disci!)in& c&re ur0& s' cerceteze &s!ecte)e ce nu se -nc&dr&u -n conte6tu) nor0&) &) $ie(ii !si/ice & indi$idu)ui# Eti0o)o*ic de"init. ter0enu) dese0ne&z' cee& ce se situe&z' @ )An*'5. @dinco)o de5 \ para ( *r#) ] conte6tu) nor0&) &) $ie(ii !si/ice#

<G

<F Tot&) i*nor&te de unii. su!r&)icit&te de &)(ii s&u dec)&r&te "eno0ene !seudo,tiin(i"ice. e6&*er'ri ,i conce!(ii n&^$e s&u s!iritiste. &cest do0eniu constituie o !ro$oc&re !entru !si/o)o*i& &ctu&)' c&re. !e de o !&rte. nu !o&te ne*& re&)it&te& )or. !e de &)t& nu o !o&te e6!)ic& -ntr-un 0od s&tis"'c'tor# Re(ine0 c& re!ere teoretice 0&Bore contri1u(ii)e -n do0eniu &)e )ui T/ou)ess ,i Kiesner. c&re !rin ter0enu) de @fenomen ) &5denu0esc c&!&cit&te& !si/icu)ui u0&n de & re&)iz& indo- ,i e6oso0&tic !rocese de !erce!(ie e6tr&senzori&)'. cAt ,i 0eritu) )ui O#+# R/ine (3FHD- 3HF;). ce) c&re. -ntr-un& din c'r(i)e s&)e \ @P&r&!si/o)o*i& ,tiin(& de "rontier' & !si/icu)ui5- cu cinci edi(ii !u1)ic&te -n sute de 0ii de e6e0!)&re]. c)&si"ic' fenomenele parapsihologice -n dou' 0&ri c&te*orii ce)e &)e percepiei extrasenzoriale ,i ce)e psihoFinetice# ,ercepia extrasenzorial cu!rinde "eno0ene c& telepatia, clarviziunea, precogniia, retocogniia. ,sihoFinesia A se re"er' )& "eno0ene )e*&te de @Ninesi&5. &dic' 0i,c&re& unor o1iecte cu @!utere& 0in(ii5. 0&teri&)iz'ri. de0&teri&)iz'ri. &!&ri(ii etc# Telepatia % tele- de!&rte= pathe! si0(ire) denu0e,te @ si0(ire& )& dist&n(&5. o "or0' de co0unic&re -ntre doi s&u 0&i 0u)(i indi$izi. un tr&ns"er de in"or0&(ii -ntre ei. -n &"&r& c&n&)e)or senzori&)e cunoscute# Studiu) ei i0!)ic' r's!unsu) )& -ntre1'ri de *enu) ce se tr&ns0ite ,i rece!(ione&z' ( *Anduri. idei. no(iuni. si01o)uri. e0o(ii)= c&!&cit'(i)e !erson&)e &)e su1iec(i)or rece!tori ( c&!&cit&te de su*estie. susce!ti1i)it&te e0o(ion&)'.&"ecti$it&te si0!&tetic')= c&r&cteristici)e e)e0ente)or rece!(ion&te ( si01o)ic&. distorsiune&. "r&*0ent&rit&te&)= in")uen(& 0ediu)ui ,i & dist&n(ei ( 0ediu) de !ro!&*&re. ecr&n&re& 0es&Bu)ui. dec&)&Bu) te0!or&) etc#)# 'alarviziunea ( "r# claire- c)&r = $o6ance- $iziune) dese0nez' $iziune& corect'. c)&r' !e c&re o &re un su1iect. c&!&cit&te& s& de & &c/izi(ion& in"or0&(ie direct de )& surs& e6terio&r'. "&r' c& &cest& s' "ie un &)t su1iect# 9e)e 0&i des descrise sunt i0&*ine& unor )ocuri ,i e$eni0ente -nde!'rt&te -n s!&(iu \d&r &ctu&)e -n ti0!]. &!oi c!ri!tosco!i& ( desci"r&re& con(inutu)ui unui 0es&B -nc/is intr-o cutie)# ,recogniia ( )&t#!r&e- -n&inte= co*noscere- & cuno&,te) denu0e,te c&!&cit&te& de & cuno&,te. de & &c/izi(ion& in"or0&(ii &ntici!&te des!re e$eni0ente)e $iito&re= nu se con"und' cu deduc(i& s&u s!ecu)&(i& )o*ic'# Se 0&ni"est' s!ont&n. !resu!une un dec&)&B te0!or&) -ntre 0o0entu) dec)&n,'rii e$eni0entu)ui ,i ce) &) &c/izi(iei in"or0&(iei des!re e)= !r&ctic se in$erse&z' deter0inis0u) c&uz&) ( se cuno&,te e"ectu) -n&inte& c&uzei) ,i se 0&ni"est' &tAt te)e!&tic. cAt ,i !rin c)&r$iziune# Aici se -nscrie ,i "eno0enu) de @ deB& $u5. &dic' @deB& $'zut5. -n c&re o !erson'. &")&t' !ri0& o&r' -ntru- un )oc o&rec&re. &re i0!resi& c' & 0&i "ost &co)o. to&te o1iecte)e ,i !erso&ne)e "iindu-i cunoscute# Preco*ni(ii !ot "i cu !ri$ire )& orice e$eni0ent. d&r. se !&re c' e$eni0ente)e ne"ericite sunt 0&i "rec$ent o1iectu) )or# O 0&re -nc'rc'tur' e0o(ion&)' condi(ione&z' !reco*ni(ii)e ce !ot s' &!&r' &tAt -n st&re de $e*/e. cAt ,i -n so0n. su1 "or0& $ise)or# Retrocogniia ( )&t# retro- -n&!oi= cognoscere- & cuno&,te). &dic' cuno&,tere& -n&!oi -n ti0!=in"or0&(ii direct din trecut &su!r& unor e$eni0ente din trecutu) i0edi&t s&u -nde!'rt&t# A)te 0&ni"est'ri @!&r&nor0&)e5 descrise de )iter&tur' sunt

<F

<H Radiestezia ( detect&re& & 5ce$&5 &nu0e. c& &!'. 0et&)e. !etro) etc.) cu &Butoru) unei 1&*/ete. &nse s&u !endu)= ,aradiagnoza ( c&!&cit&te& unor su1iec(i tot&) )i!si(i de !re*'tire 0edic&)' de & di&*nostic& o &"ec(iune. c&uz& s&. tr&t&0entu) "'r' & consu)t& !&cientu) ,i "'r' & de(ine d&te des!re st&re& )ui)= ,sihometri&. &dic' sti0u)&re& c&!&cit'(i)or su1iectu)ui ,i e$oc&re& unor e$eni0ente c&re nu se deru)e&z' -n !rezent \"urturi. dis!&ri(ii etc#]# De1utu) cercet'rii siste0&tice & "eno0ene)or !&r&!si/o)o*ice este &0!)&s&t -n &nu) 3FF4. cAnd )& Londr& & )u&t "iin(' 4ocietatea de cercetri psihice ( SPR). c&re desc/ide o "i)i&)' -n SUA -n &nu) 3FFD (ASPR). ur0&t de -n"iin(&re& /nstitutului /nternaional de ,ercetri .etapsihice ( 3H3F. P&ris) ,i +aboratorul de studiu al fenomenelor parapsiholo! gice, -n"iin(&t -n 3HM< -n c&dru) Uni$ersit'tii DuNe ( 9&ro)in& de Nord) de c&re -,i )e&*' nu0e)e ,i &cti$it&te& )ui R/ine# L& 0o0entu) &ctu&). nu0'ru) cercet'tori)or este destu) de 0&re. i&r r's!Andire& )or se const&t' -n 0u)te ('ri# 9ons&cr&re& e6isten(ei )or o &duce cercet&re& st&tistico- 0&te0&tic'. din c&re rezu)t' conc)uzii interes&nte !entru ,tiinte)e des!re o0# As"e). s-& re)e$&t "&!tu) c' - st'ri)e de con,tiin(' &)ter&t'. cu un *r&d redus de contro). induse !rin /i!noz' s&u !rin su1st&n(e !si/o&cti$&to&re "&ci)ite&z' "eno0ene)e de !erce!(ie e6tr&senzori&)'= - su1iec(ii s!ont&ni. e6tr&$erti(i. &d&!t&1i)i soci&) sunt 0&i co0!&ti1i)i cu "eno0ene)e !&r&!si/o)o*ice= - de,i. nu e6ist' o teorie uni"ic&to&re $&)id' ,tiin(i"ic -n do0eniu) socio-u0&n. !ro$oc'ri)e $in din !&rte& unor ,tiin(e &)e n&turii. -n !rinci!&) &)e "izicii cu&ntice. /o)o*r&"iei. teori& cA!uri)or. ce& & n&turii )u0inii ,i teori& rezon&n(ei 0or"ice# \ Pentru det&)ii $ezi @O0u) ,i n&tur& u0&n' )& )i0it& !&r&di*0e)or stiin(ei conte0!or&ne5 ,i @ Rezon&n(& 0or"ic' un conce!t. o re&)it&te ,i un !rinci!iu inte*r&tor5- &utor Ion R&du- To0,& . Ed# AISM. 4;;M]#

9ursu) 3Q) +TDRI.1 3/8I7I'9T1 9.1 '/24TII251I 9ccesu) )& &cest do0eniu este 0&i "&ci) d&c' ne re&0inti0 ce este con,tiin(&. ce este con,tien(& ( "eno0en !si/o"izio)o*ic) ,i ni$e)u) con,tient de ier&r/iz&re structur&)-

<H

D; "unc(ion&)' & !si/icu)ui u0&n# Ast"e). se ,tie c' ni$e)u) con,tient ,i con,tiin(& i0!)ic' treceri de )& o st&re )& &)t&. "&!t c&re "&ce c& ,i ro)u) )or s' "ie -n "iec&re 0o0ent &)tu)#In consecin('. cercet'torii s-&u orient&t s!re studiu). cu !rec'dere & ce)or c&re sunt nu0ite @ st'ri de con,tiin(' 0odi"ic&t'5 (S9M)# Pentru 0u)(i. e6!)ic&(i& su1zist' -n & consider& contiina c& un gen de energie psihic ce acioneaz sub i prin structuri specifice pe care le activeaz# Procesu) deru)'rii con,tiin(ei &cti$e&z' structuri)e !si/ice. !e c&re )e 0ode)e&z' -ntr-un nu0'r crescut. d&r )i0it&t.de 0oduri de "unc(ion&re ( 9/&r)es T&rt. 3HF<. ! 3DH)# [n cursu) onto*enezei. indi$idu) n'scut -ntr-un 0ediu socio- cu)tur&) $& se)ec(ion& ,i dez$o)t& un nu0'r restrAns de &se0ene& !oten(i&)it'(i. une)e "iind i*nor&te s&u &)te)e res!inse# Rezu)t' de &ici ,i ro)u) "&ctori)or socio- cu)tu&)i. c&re -0!reun' cu &)(i "&ctori &)e&tori constituie e)e0ente)e structur&)e de )& c&re se $or construi st'ri)e de con,tiin('# 9u)tur& ,i $&)ori)e intern&)iz&te -n onto*enez' @cenzure&z'5 ,i !&rticu)&rize&z' edificiul strilor de contiin. !e c&re )e !ute0 dese0n& c& "iind configuraia elementelor componente ale contiinei, aa cum se prezint ele la un moment dat i pentru o perioad detrminat de timp ( M# Z)&te. 3HHQ. !#4D;)# Aceste& &u o du1)' deter0in&re un& eredit&r'. "i)o*enetic' ,i o &)t& onto*enetic'. d&t' !rin @e6!erien(& $ie(ii5 -ntr-un 0ediu socio- cu)tur&)# Ro)&nd Fisc/er (3HGG) de)i0ite&z' ,&se st'ri de con,tiin('. Anne 9/&ss&in* (3HGG) reduce nu0'ru) )or )& !&tru ( $e*/e. $ise. so0n. e6t&z). i&r !si/o)o*u) ro0An M# Z)&te (3HHQ) )e inc)ude -n dou' 0&ri c&te*orii une) o1i,nuite. ordin&re. nu0ite ,i normale ,i &)te)e neo1i,nuite. ne-ordin&re. nu0ite ,i alterate" Ast"e). inc)ude -n ter0enu) de @stare de contiin modificat5 (+'3) st'ri)e ne-ordin&re &)e con,tiin(ei ( +omn, ;is, 0ipnoz) ,i -n ter0enu) de @stare de contiin alterat( ( %,) &ce)e st'ri de tu)1ur&re c&)it&ti$' & con,tiin(ei c&re ies din s"er& nor0&)u)ui ,i intr *n cea a patologicului ( o1tuzi&. tor!o&re&. o1nu1i)&re&. stu!oru) etc#)# Interes&nt' este ,i o!ini& )ui L# E# Unest&/) (3HFG). c&re in")uen(&t (!ro1&1i)) de desco!erire& )ui R# K# S!errU (3HF3) !ri$ind s!eci&)iz&re& e0is"ere)or cere1r&)e. &"ir0' o!ini& du!' c&re con,tiin(& dis!une de dou' 0od&)it'(i de "unc(ion&re modul dominant ( D ) de "unc(iune 1&z&t !e logic i raiune cu &cti$&re& do0in&nt' & emisferei cerebrale st<ng= 0odu) alternativ ( A) de "unc(iune 1&z&t !e insight s&u @intuiie5cu &cti$&re& !riorit&r' & emisferei drepte# MODELUL STARILOR NORMALE SI AL 9ELOR ALTERNATI8E DE 9ON%TIIN_: MODUL @D5( do0in&nt) MODUL @A5 (&)tern&ti$) R&(iune- Lo*ic' Intui(ie- i)u0in&re GAndire &n&)itic' Sintez' Test&re& re&)it'(ii Auto0&tis0 P)&ni"ic&re Su*esti1i)it&te Str&te*ii S!ont&niet&te ( cre&ti$it&te) E$&)u&re E$&)u&re& )i1er' & in"or0&(ii)or An&)iz& det&)ii)or Feed- 1&cN !oziti$ Instruc(iuni $er1&)e A!reciere *)o1&)' 9ontro) $o)unt&r 8izu&)iz&re D;

D3 Antici!&re& $iitoru)ui Line&rit&te& te0!or&r' Procese seri&)e [ncerc'ri E"orturi I0&*ini Ninestezice 9ontro) !rin !ro*r&0&re& sco!uri)or Tr'ire -n !rezent [n(e)e*ere non-$er1&)' Met&"ore Li01&B cor!or&) Mode)&re Asoci&(ii

L& "e) de r's!Andit' este ,i idee& trecerii de )& o st&re )& &)t& & con,tiin(ei. de )& un 0od de "unc(ion&re )& &)tu) !rin !&rcur*ere& \!e $ertic&)'] & unui @ continu0 $ertic&) &) e6isten(ei u0&ne5 ( De0ent. 3HQG) cu dou' e6tre0e \ $e*/e& ,i so0nu)] ,i 0u)te $eri*i inter0edi&re c&re &r ec/i$&)& cu trecere& de )& $e*/e )& so0n s&u in$ers. de )& so0n )& $e*/e# In o!ini& no&str' ( I#. R-T). !)&s&re& )& un 0o0ent d&t & or*&nis0u)ui !e &cest @ continuu0 $ertic&)5 se "&ce -n "unc(ie de c&ntit&te& sti0u)'ri)or !ri0ite de )& corte6. de &n*&B&re& siste0u)ui reticu)&r &cti$&tor &scendent (SRAA) ,i st'ri)e de "rec$en(' &)e "unc(ion'rii creieru)ui 1et& \ 3M )& M; de cic)i !e secund' L st&re& de $e*/e]= &)"& \ F )& 34 cic)i > sec#- re)&6&re. re$erie /i!n&*o*ic'. tr&nzi(ie s!re st&re& de so0n su!er"ici&)]= tet& ,i de)t& \ 4 )& F cic)i > sec#- st&re de so0n 0oder&t. !ro"un s&u "o&rte !ro"und]. cu trecere& )& )i0it' -n st&re& de co0'# ST:RILE DE 9ON%TIIN_: MODIFI9AT: -Inducere. e"ecte ,i uti)it&te,rimul pas -n inducere& S9M !resu!une dou' o!er&(ii modificarea strii prezente. @&)ter&re&5 inte*r&)it'(ii s&)e? aciune psihologic i fiziologic pentru integrarea *ntr-un nou sistem# Re$enire& )& @nor0&)it&te5 i0!)ic' uti)iz&re& unor "or(e structur&nte \ !si/ice ,i "izio)o*ice] c& re!eti(i& sti0u)i)or= 0onotoni&= re(inere& 0i,c'ri)or= o!rire& unor sti0u)i= concentr&re& 0ent&)'= !&si$it&te&= det&,&re&= su1st&n(e !si/o&cti$&to&re# Princi!&)e)e efecte ale funcionalitii contiinei alterate sunt (A#M# LudRi*. 3HQQ) 3# &)ter&re& *Andirii ( 0i6t'ri -ntre c&uze ,i e"ecte= $&ri&(ii -n concentr&re& &ten(iei= -n 0e0orie= r&(ion&0ent)= 4# &)ter&re& !erce!(iei ti0!u)ui= M# &1&ndon&re& contro)u)ui= <# e6!)ozi& e6!resii)or e0o(ion&)e ( &ceste& sunt 0&i $ii. 0&i directe. 0&i !uternice)= D# sc/i01&re& !erce!(iei cor!u)ui ( cenesteziei)= Q# !erce!(ie distorsion&t' ( $izu&)'. &uditi$'. t&ci)'. *ust&ti$' ,i o)"&cti$')= G# &)ter&re& se0ni"ic'rii ( indi$idu) si0te ,i crede c' &tin*e &de$'r&t& se0ni"ic&(ie & $ie(ii)= F# $er1&)iz&re di"ici)' ( st&re& este *reu de e6!ri0&t)= H# -ntinerire& ( se si0t ren'scu(i. -ntineri(i)= 3;# /i!ersu*esti1i)it&te& ( !ierd cont&ctu) cu re&)it&te& i0edi&t'. se &nu)e&z' si0(u) critic)# Du!' 9o)in M&rtind&)e (3HF3). -n sintez'. SA9 &u ur0'to&re)e c&r&cteristici 3# !roduc 0odi"ic'ri -n !rocese)e *Andirii ( -n structur&re& ,i &n&)iz& in"or0&(ii)or se r'0Ane. de o1icei. )& ni$e)u) concret &) o1iecte)or ,i i0&*ini)or)= 4# se sc/i01' "rec$ent e6!erien(& Eu)ui ( Eu) ,i re&)it&te& e6tern' se -01in'. se &0estec')= D3

D4 M# sc&d c&!&ci(i)e de contro) ,i &utocontro) (c&!&cit&te& de reten(ie di0inui&z'= cre,te *r&du) de su*esti1i)it&te)= <# &ntrene&z' un c)i$&B -ntre re&)it&te& e6tern' ,i !erce!(ii ( su1iectu) $ede ,i &ude cee& ce nu e6ist' -n re&)it&te)= D# con(inutu) con,tiin(ei de$ine 0&i $iu ( cu)ori)e de$in 0&i )u0ino&se. sunete)e 0&i &cute. e0o(ii)e sunt tr'ite 0&i intens)# In conc)uzie. e"ecte)e SA9 sunt ,i !oziti$e ,i ne*&ti$e= ce)e !oziti$e. de)oc ne*)iB&1i)e. conduc !e unii &utori )& idee& c' une)e SA9 !ot de$eni. !rin educ&re ,i 0ode)&re. instru0ente de &d&!t&re )& so)icit'ri)e $ie(ii cotidiene# E6ist'. de &)t"e). modalitii culturale. etno)o*ice de & &cces& &ceste st'ri - 1o,i0&nii intr' -n tr&ns' cu &Butoru) d&nsu)ui= - 0&)&ezienii "o)osesc siste0&tic $ise)e !entru &-,i educ& re)&(ii)e inter!erson&)e= - co0unit'(ii)e &r/&ice ro0Ane,ti "o)osesc e"ectu) 0'tr'*unei s&u d&nsu)ui (@c')u,5) etc#

TIPURI DE 9ON%TIIN_: MODIFI9AT: &# omnul ! este o st&re ,i o "unc(ie $it&)' cu i0!)ic&(ii "izio)o*ice. un "eno0en "und&0ent&) !oziti$ de re$it&)iz&re & or*&nis0u)ui# Este ,i o condi(ie de 1&z' & $ie(ii. ce &si*ur' re)&6&re& ,i -nc'rc&re& ener*etic'= de!ri$&re& de so0n e!uize&z' rezer$&)e "unc(ion&)e &)e or*&nis0u)ui.0odi"ic' dr&0&tic t&1)ou) !si/o-co0!ort&0ent&) (irit&1i)it&te. con"uzie. dezorient&re etc#) ,i &)tere&z' (esuturi)e neur&)e du!' un ti0!\&cce!t&t con$en(ion&) c& "iind de G4 de ore]# St&re de so0n este o!us' ce)ei de $e*/e. "iind const&t' ,i )& &ni0&)e. inc)usi$ ce& de /i1ern&re. cu 0odi"ic&re& 0ec&nis0e)or de ter0ore*)&re. &nu)&re& coordon'rii re")e6e contro)&te. reducere& consu0u)ui ener*etic etc# E6ist' 0&i 0u)te teorii !ri$ind inducere& st'rii de so0n cu $&ri&nte)e s&)e @so0nu) !&si$5 ,i @so0nu) &cti$5# So0nu) !&si$ se inst&)e&z' c& ur0&re & su!ri0'rii > reducerii in"or0&(ii)or senzori&)e. i&r so0nu) &cti$ se !roduce !rin r's!Andire& -n corte6 & unui !roces in/i1itor &cti$. ce se di"uze&z' din &!ro&!e -n &!ro&!e# Pro&ducere& so0nu)ui &cti$ !o&te "i o1(inut' !rin sti0u)&re& rece!tori)or senzoriali cu sti0u)i c&!&1i)i s' induc' in/i1i(i& ( 0onotoni. re!etiti$i. de intensit&te sc'zut')# [n &"&r& 0ec&nis0u)ui in/i1i(iei &cti$e. !ro!us de P&$)o$. -n e6!)ic&re& so0nu)ui &cti$ &u "ost "or0u)&te ,i &)te teorii &r e6ist& un centru &) so0nu)ui ( centru) tro!otro!) )oc&)iz&t -n /i!ot&)&0us c&re se &cti$e&z' -n ti0!u) so0nu)ui \ Hess. 3HD<]= so0nu) se d&tore&z' @o1ose)ii sin&!tice5 c&re in$&de&z' structuri)e "unc(ion&)e res!ons&1i)e cu 0en(inere& st'rii de $e*/e \ +re0er. 3HQ3]= so0nu) se d&tore&z' in&cti$it'(ii corte6u)ui cere1r&). este rezu)t&tu) reducerii i0!u)suri)or e"erente c&re $in -n s!eci&) de )& 0uscu)&tur& sc/e)etic' \ P)eit0&n]= D4

DM so0nu) -,i &re ori*ine& -n "&!tu) c' -n &nu0ite 0o0ente "unc(ion&)e din "izio)o*i& creieru)ui . se !roduce retr&c(i& dendrite)or. se -ntreru!e cont&ctu) -ntre neuroni ,i "unc(ie centri)or cortic&)i este sus!end&t' \teoria neuronal]= so0nu) este !rodus de reducere& de1itu)ui s&n*uin cere1r&) \ teoria ischemiei cerebrale;% res!ons&1i)e de &!&ri(i& so0nu)ui &r "i o serie de su1st&n(e c/i0ice ( &cu0u)&re& de &cid -n sAn*e. sc'dere& c&ntit'(ii de 1ro0/or0on -n *)&nd& /i!o"iz' ,i de serotonin' -n *)&nd& !ine&)') \ teoriile chimice]# To&te &ceste teorii sunt. -ntr-o "or0' s&u &)t&. de sor*inte "izio)o*ic'= cercet'ri)e 0oderne i&u -n consider&(ie ,i &s!ecte)e !si/o)o*ice !entru & e6!)ic& `&dor0itre& s&u scu"und&re& -n so0n= -ntre(inere& so0nu)ui. trezire& din so0n= -0!iedic&re& so0nu)ui# Noi)e cercet'ri s-&u orient&t !e re)u&re& studiu)ui &cti$is0u)ui cere1r&) -n ti0!u) so0nu)ui. !e &cti$it&te& 1ioe)ectric' & creieru)ui !osi1i) & "i -nre*istr&t' !rin e)ectroence"&)o*r&0e#Ast"e). ce)e !&tru rit0uri &)e sco&r(ei cere1r&)e ( &)"&- re)&6&re senzori&)' ,i 0int&)'= 1et& L s!eci"ic' st&ri)or de e6cit&(ie ,i de $e*/e= tet& ,i de)t& Le6!resii &)e st'rii de so0n s&u & unor st'ri !&to)o*ice cere1r&)e) re!rezint' indic&torii &cti$is0u)ui cere1r&)# Se di"eren(i&z' nu nu0&i s&re& de so0n de ce& de $e*/e. ci ,i di"erite st&dii ("&ze) &)e so0nu)ui# Aceste& sunt st&diu) A dec)inu) st'rii de $e*/e. trecere& de )& $e*/e )& so0no)en('= st&diu) + "&z' de so0n u,or. cu unde din 1&nd& tet& & c'rei "rec$e(' sc&de )& trecere& s!re so0nu) !ro"und= st&diu) 9 so0n de !ro"unzi0e 0edie c&r&cteriz&t de &!&ri(i& -n s&)$e de scurt' dur&t' & "usuri)or de unde cu o "rec$en(' de 3M c > sec# ,i de !rezen(& co0!)e6u)ui P ( un &ccident e)ectric c& r's!uns )& un sti0u) senzoir&))= st&dii)e D ,i E "&ze de so0n !ro"und c&r&cteriz&te de unde ce de$in tot 0&i )ente !An' )& 3- 4 c > sec# Aceste cinci st&dii &)e so0nu)ui ( descrise -nc' din 3HMG de Loo0is X co)&1#) c&r&cterize&z' somnul lent \ Q;-G; a din ti0!u) tot&) de so0n]. d&r e6ist' ,i somnul rapid \3F-44 a din dur&t& so0nu)ui] cu o &!&ri(ie e!isodic'. o &cti$it&te e)ectric' & corte6u)ui desincroniz&t'. c&re di"er' !u(in de ce& de $e*/e ,i. 0&i &)es.!rin 0&ni"est'ri co0!ort&0ent&)e s!eci"ice# So0nu) r&!id &!&re cu o !eriodicit&te de H;-34; 0inute ,i &re o dur&t' de D-3; 0inute= este e6!resi& &cti$it'(ii onirice & !si/icu)ui= ro)u) s'u este de & re-nnoii (@re"ri,&5 ) creieru)# So0nu) )ent \cu dur&t' 0&i 0&re] &re ro) re!&r&tor. odi/nitor. rest&ur&tor &su!r& -ntre*u)ui or*&nis0 ,i do&r !&r(i&) !entru creier. c&re se rest&ure&z' !rin so0nu) r&!id. ti0! -n c&re ,i 0e0ori& de )un*' dur&t' !re)ucre&z' in"or0&(ii)e !ri0ite -n st&re& de $e*/e \ cu deose1ire & in"or0&(ii)or @"ier1in(i5. cu -nc'rc'tur' &"ecti$']# 1# <isul DM

D< 8isu) re!rezint' un "eno0en &1so)ut n&tur&). dinco)o de orice 0ister. su!ersti(ie s&u "&ntezie# 9& st&re 0odi"ic&t' de con,tiin(' e) este 0&i co0!)ic&t decAt so0nu). de,i. &!&re !e "ondu) )ui# 9e deter0in'S 9u0 se !roduceS 9e "unc(ii &reS Po&te "i contro)&t con,tientSsunt tot &tAte& -ntre1'ri !entru cercet'tori# 9onsider&t @& trei& st&re & con,tiin(ei5. $isu) &re dre!t sco! nu tu)1ur&re& ci 0en(inere& so0nu)ui# Ast"e). du!' Freud. $isu) .@ de!&rte de & "i un "&ctor de tu)1ur&re & so0nu)ui5. -nde!)ine,te "unc(ii "o&rte uti)e 3# "unc(i& /edonic' ( este un Boc ce !er0ite re&)iz&re& dorin(e)or)= 4# "unc(i& de !rotec(ie & Eu)ui \!roteBe&z' Eu) con,tient de !resiune& !u)siuni)or re"u)&te]= M# "unc(i& co0unic&ti$' \ &si*ur' co0unic&re& dintre con,tient ,i incon,tient]= <# "unc(i& sintetiz&to&re \ reune,te 0e0ori& in"&nti)' cu e6!erien(& de $i&(' ,i 0o,tenire& &ncestr&)']# L& rAndu-I. 9# G# Oun*T c# 0ipnoza d# omnambuluismul )1 &;&/# %5& D# ,%%# /, 35"&/# 71D&8&%,3# ,/# %1.D3&&.4#& a. Medit&(i& T b. Ru*'ciune&T c. D&nsu) e6t&ticT d. Ps&)0odiere&T e. +io- "eed- 1&cN-u) T f. Su1st&n(e)e !si/o&cti$e

D<

DD

DD