Sunteți pe pagina 1din 42

Tema 2: Dispoziii generale cu privire la dreptul

constituional
1. Noiuni generale cu privire la dreptul constituional
2. Parlamentul RM, rolul i atribuiile lui
3. Guvernul RM, rolul i atribuiile lui
4. Autoadministrarea locala a RM
Sstemu dreptuu este format dn subssteme, adc ramure
dreptuu. Dreptu consttuona este ramura prncpa a dreptuu
care prn normee sae consacr ocrotete cee ma mportante
vaor economce socae potce. n procesu de apare
dezvotare a dreptuu dreptu consttuona spre deosebre de ate
ramur de drept apare mut ma trzu, e apare sub o at
denumre anume drept de stat, sau dreptu stata. Dreptu
consttuona ocup ocu prmorda n erarha ramuror propr
sstemuu de drept, e are ca obect de regementare reae
socae care au natere n egtur cu nstaurarea mennerea
exerctarea puter de stat. Normee dreptuu consttuona sunt
chemate s asgure separarea puteror n stat precum reae
socae ce sunt generate n egtur cu defntvarea exerctare
drepturor bertor ndatorror omuu. De asemenea dreptu
consttuona consfnteste dmensune potce externe ae statuu
comportamentu statuu n egtur cu ate state, statee
comunt nternaonae.
Izvoarele dreptului constituional: zvoru dreptuu
consttuona poate f defnt ca fnd forma specfc de exprmare a
normeor de drept consttuona, de remarcat este faptu c nu
toate zvoaree dreptuu consttue zvoaree dreptuu
consttuona.
1.Obceu - este nterpretat n RM ca zvor a dreptuu
consttuona, ntr-un mod tota excepona (conform obceuu
stabt de-a ungu anor pn a aegerea preednteu
paramentuu prezdeaz ednee paramentuu ce ma nvrst
deputat).
2.Doctrna - nu poate f consderat drect zvor de drept, dat
fnd faptu c ea nu regementeaz nem|oct reae socae.
3.Practca |udcar cu precedentu |udcar - de asemenea nu
sunt acceptate ca zvoare ae dreptuu consttuona.
4.Actu normatv - consttue prmu ce ma mportant zvor
de drept consttuona, dar nu toate actee normatve sunt zvoare
c doar aceea adoptate de parament dec pot f zvoare de drept
consttuona, toate ege consttuonae unee eg organce
ncdecum cee ordnare. Dn totatatea egor organce ce pot serv
n catate de zvor de drept consttuona sunt doar ceea ce
regementeaz sstemu eectora organzarea desfurarea
referendumuu organzarea funconarea paramentuu
guvernuu cur consttuonae.
5.Tratatu nternaona - e trebue s fe ratfcat conform
dspozor consttuonae s cuprnd nem|oct regementr
ae reaor specfce dreptuu consttuona.
Raportu |urdc consttuona, poate f defnt ca fnd reaa
soca regementat de norma de drept consttuona ce apare n
procesu nstaurr menner exerctr puter de stat. n cadru
unu raport |urdc consttuona unu dn subectee u este
ntotdeauna fe dentoru puter de stat fe statu fe o autortate
pubc.
Subectee raportuu de drept consttuona sunt urmtoaree:
1.Poporu - (exst dvergene n prvna acestu subect) dac
consttua spune c poporu este uncu generator a puter.
2.Statu - att drect ct prn organee sae.
3.Autorte pubce.
4.Partdee, ate organza soca potce.
5.Ceten, e pot aprea ca persoane fzce n cazu cnd e
sunt ezate drepture fundamentae.
6.Strn apatrz, n raporture ce apar n egtur cu
acordarea cetteniei RM.
Constituia este legea suprem a unui stat
Adoptarea consttue ntr-un stat sau atu, devne un
evenment de mportan ma|or pentru socetate respectv. O
consttue marcheaz anumte vctor mpnr ntr-o socetate,
consttua este acea ege care avnd fora |urdc superoar
ceorate eg regementeaz structure economce formee
propret organzate de stat statutu |urdc a ceteanuu
consfnete perspectva potc nterne externe a statuu
connutu normatv a consttue dn 1994 este structurat dn
punct de vedere |urdc n 151 de artcoe grupate n 7 ttur unee
avnd captoe secun.
Cetenia RM
Popuaa ca atrbut a statuu gsete refectarea n tna
dreptuu consttuona sub aspectu cetteniei, astfel dreptul la
cettenie este nscris n declaraia universal a drepturor omuu, astfe
art. 15 a acestu document, decaraa unversa a drepturor
omuu consfnete.
1.Orce persoan are dreptu a o cettenie
2.Nmen nu poate f pst n mod arbtrar de cettenie, nc
de dreptu de a schmba cetena.
Artcou 1 a eg cu prvre a cetena RM, procam
urmtoaree: cetena RM determn reae potce |urdce
permanente dntre o persoan fzc statu RM care gsesc
expresa n drepture s obgae or recproce, egea de asemenea
stabete cror persoane se atrbue apartenen a cetena RM.
1.Persoanee care pn a 28 une 1940 au ocut pe tertoru
Basarabe, nordu Bucovne, nutu Hera urma or dac a
data adoptr eg (1991) domcat pe tertoru RM.
2.Persoanee care sau nscut pe tertoru RM, sau mcar unu
dn prn, bune sau nscut pe acest tertoru dac nu sunt
ceten a atu stat.
3.Persoanee cstorte pn a 23 une 1990 (cnd a fost
probema cu suverantatea) cu ceten RM sau cu urma a
acestor persoane persoanee care sau rentors n ar a apeu
preednteu RM, sau a guvernuu RM.
4.Ate persoane care pn a adoptarea decarae de
suverantate au avut oc de tra permanent, oc de munc sau o at
surs ega de exsten.
5.Persoanee care au dobndt cetena RM n conformtate cu
egea.
tna dreptuu consttuona cunoate dou ssteme de
dobndre a cetene:
1.Prncpu |us sanguns (dreptu sngeu).
2.Prncpu |us oc (dreptu ocuu).
Conform artcouu 9 a eg prvnd cetena RM , cetena
poate f dobndt prn urmtoaree.
1.Natere.
2.nfere - (cond obgatore ca nfatu s nu ab 16 an).
3.Repatrerea - persoane care au fost expuzate sau care au
prst tertoru RM ncepnd cu 1990 precum cop nepo
acestora.
4.La cerere - se refer a ceten strn sau apatrz care au
mpnt vrsta de 16 an (domcat permanent utm 10 an sau
este cstort cu un cetean a RM de ce pun 3 an s cunoasc
obgatoru mba de stat).
5.Rentegrarea n cetena RM se autorzeaz n mod
ndvdua de preedntee RM.
Legea de asemenea prevede temeure de perdere a
cetene RM:
1.Renunarea a cetena RM.
2.Retragerea cetene RM, sancun:
- a dobndt cetena RM n mod frauduos.
- a svrsit o infraciune grav mpotriva statuu.
- s-a nroat n foree armate ae unu stat strn.
- s-a anga|at ntr-o funce pubc a unu at stat.
- a svrsit crim mpotriva umant sau acte de gnocd
Retragerea cetene RM nu produce nc un efect, asupra
cetene souu sau copor acestor persoane. Cererea prvnd
cetena RM se adreseaz preednteu RM prn ntermedu M.A.I
a RM a domcu petonaruu se acord cetene n baza unu
decret a presedintelui care intr n vigoare la data publicrii in monitorul
ofca, |urmntu se depune a data prmr acteor ce confrm
cetena RM.
Drepturile, libertile i ndatoririle !undamentale ale
cetenilor
Consttua enumer drepture berte omuu care n
ansambu or formeaz un tot untar, de ee -au gst refectarea
ntr-un sngur capto connutu or ne permte s dstngem
urmtoaree categor.
1.O prm categore o formeaz nvoabte, adc aceea
dreptur bert care dn connutu or asgur vaa sgurana
fzc pshc posbtatea de mcare ber (dreptu a va,
bertate ndvdua, dreptu a aprare, dreptu a ocrotrea v
ntme,dreptu a nvoabtatea domcuu).
2.Este format dn dreptur bert soca economce
cuturae: ex. dreptu a nvtur, a ocrotrea snt, dreptu a
munc atee.
3.Drepture excusv potce: ex. dreptu a vot, dreptu de a f
votat, dreptu a admnstrare atee.
4.Drepture berte soca potce: ex. bertatea opne,
bertatea contne, dreptu a nformae, secretu corespondene.
5.Drepture garan sunt aceea care prn connutu or |oac
un ro de garane contemporan consttuona:ex. dreptu a
pettionare.
2" #arlamentul $M
Consttua RM n ttu III numt Autorte pubce,
regementeaz putere pubce, competena or raportu dntre
ee, E este structurat n depn conformtate cu prncpu separr
ceor 3 puter: egsatv, executv, |udectoreasc. Prncpu
separr puteror n stat nu ne permte s vorbm de un organ
suprem a puter de stat, un asemenea organ nu exst nc nu
poate s exste, n aceast ordne de de poate f vorba de organee
supreme ae fecre dn aceste puter: Paramentu, Preedntee
RM Guvernu, Curtea Suprem de |uste.
Paramentu consttue o nsttue pubc a cru ro este de a
reprezenta popuaa unu stat n aceast catate de a exercta
prerogatvee prevzute de Consttue.
Parlamentul RM are un dublu rol
1.De a f organu reprezentatv suprem a popuae.
2.De a f unca autortate egsatv a statuu.
Paramentee exstente astz n sstemee consttuonae ae
um sunt formate dntr-o sngur camer (uncamerae) fe dn
dou camere bcamerae. Paramentu RM este compus dn 101
deputa este Parament uncamera. Organzarea ntern a
Paramentuu ncude:
1.Brou permanent - este organu de ucru a Paramentuu, e
se compune dn deputa care repreznt proporona fracune
paramentare, dn e fac parte: preedntee Paramentuu ce do
vcepreedn, Brou permanent souoneaz de obce probeme
de ordn organzatorc. Preedntee Paramentuu se aege pe
durata mandatuu Paramentuu prn vot secret cu ma|ortatea
voturor deputaor ae. E poate f revocat n orce moment prn
vot secret de ctre parament cu ce pun dou trem dn voture
tuturor deputaor.
2.Fracun paramentare - sunt actute dn ce pun 5
deputa n baz de ste ae partdeor organzaor soca potce
bocuror eectorae. Fracune paramentare se consttue n
termen de pn a zece ze dup constturea ega a
Paramentuu (deputa ndependen sau ce care nu ntrunesc
cvorumu se pot asoca sau ap a ate fracun paramentare).
3.Coms paramentare - sunt ca brou permanent, sunt
organe nterne ae IPramentuu, crearea acestor coms este
determnat de faptu c mute probeme necest o studere
mnuoas. n Paramentu RM actveaz n prezent zece coms
paramentare consttute pe domen specazate (ca ex. comsa
|udcar, comsa pentru ndustre econome prvatzare, comsa
pentru buget fnane atee). mputerncre Paramentuu sunt
stabte de Consttua RM ca urmare Paramentu poate souona
orce probem n msura n care ea nu contravne consttue.
Funca egsatv consttute mputerncrea prmorda a
Paramentuu. Paramentu RM este aes pe un mandat de 4 an
care poate f preungt prn ege organc doar n dou cazur
prevzute de consttue .
Paramentu RM este conceput ca un organ de ucru permanent,
forma prncpa de actvtate a Paramentuu este sesunea,
sesune pot f att ordnare sau extraordnare sau specae,
ednee Paramentuu sunt pubce, ns Paramentu poate hotr
ca unee edne s fe nchse, aceasta ns nu afecteaz a
caracteru transparent a actvt paramentare.
%" &uvernul $M
Guvernu este denumt dfert n consttue um, cabnet,
guvern, consu de mntr.
Guvernu are 2 componente:
1. !e"ul #uvernului $acolo unde e%ist&'.
2. Minitrii.
Sunt ssteme consttute n care nu exst un ef a guvernuu,
n care efu de stat ca ef a puter executve acumueaz
funca de ef de Guvern. n RM exst o destnae ntre efu
statuu efu de guvern. Sstemu executv n RM are un caracter
bcefa (duast). Ca urmare att Preedntee RM ct Guvernuu
revne anumte atrbu ae puter executve strc determnate de
Consttue, astfe conform Consttue Guvernu asgur reazarea
potc nterne externe a statuu exerct conducerea genera
a admnstrae pubce. n exerctarea atrbuor Guvernu se
conduce de programu su de actvtate acceptat de Parament. n
conformtate cu Consttua RM, Guvernu e este compus dn prm-
mnstru, prm vce - prm-mnstru, vce prm-mnstru mntr.
Procedura de constture nvestre a Guvernuu ncepe prn
desemnare de ctre Preedntee RM a unu canddat pentru funca
de prm-mnstru, canddatu pentru funca de prm-mnstru va cere
n termen de 15 ze de a desemnare votu de ncredere a
Paramentuu asupra programuu de actvtate a ntreg ste a
Guvernuu. Paramentu acord ncredere Guvernuu cu votu
ma|ort deputaor, ntruct Paramentu se aege pe un mandat
de 4 an, rezut c Guvernu se consttue pe acea termen,
Guvernu exerct atrbue n zua depuner |urmntuu de
ctre membr u n faa Preednteu RM. Mnsteree ceeate
autort centrae ae admnstrae pubce consttue o categore
dstnct de organe n cadru sstemuu autortor admnstrae
pubce ee sunt mputerncte s organzeze executarea s
execute a concret ege. Fnd organe de specatate ee
efectueaz cunoaterea anumtor ramur pe ntreg tertoru statuu.
Mnsteree sunt organe de conducere unpersonae, n fruntea or
st mnstru care admnstreaz ramura respectv este
responsab pentru ndepnrea sarcnor puse n seama
mnsteruu. Pe ng Guvern se formeaz servce a propunerea
prm-mnstruu ee sunt conduse de drector genera num n
funce de ctre Guvern. Guvernu adopt hotrr emte dspoz
ce au caracter obgatoru (se semneaz de prm-mnstru). Ee se
pubc n Montoru ofca cu excepa dspozor de uz ntern
aceor care conn secret de stat.
T'M( %" Dispoziii generale cu privire la dreptul
administrativ
I" )oiuni introductive cu privire la dreptul
administrativ"
II" $spunderea administrativ"
I" Cuvntu admnstrae are orgnea n mba atn: (ad-ctre
mnster-supus ma mc) astfe admnstraa nseamn
servcu ceu supus sau actvtatea subordonat executat a
comand.
Dreptu admnstratv este numt ce ma des dreptu de
guvernare, obectu de regementare a dreptuu admnstratv
consttue reae socae care se formeaz n sfera guvernr
repreznt unu dn tpure actvt de stat.
Izvoarele dreptului administrativ sunt urmtoaree:
1.Consttua RM.
2.Lege adoptate de parament care regementeaz reatiile
socae n domenu admnstrae de stat.
3.Decretee preednteu RM.
4.Hotrre dspoze guvernuu RM.
5.Decze dspoze organeor admnstrae pubce ocae.
n dreptu admnstratv se pot evdentia 2 categorii de raporturi:
1.Raporture de subordonare care apar ntre o autortate a
admnstrae pubce at subect de drept.
2.Raportur de coaborare: ac subectee sunt de prncpu de
egatate char daca unu este autortatea admnstrae pubce.
)ormele de drept administrativ
Dup caracteru dspoze normeor de drept admnstratv sunt
structurate n 3 categor:
1. Oneratve (obgator) ee ordon ceor crora sunt adresate
s svrseasc anumite acun (normee dreptuu
admnstratv care obg ceten s- fac vz de
reedn a ocu de tra).
2. Prohbtve (care nterzc ceva) stabesc o nterdctie asupra
unor acun (normee ce prvesc traversarea strz n ocur
neprevzute pentru aceasta).
3. Permsve sunt normee care dau posbtatea subecteor
crora sunt adresate s svreasc anumte acun care
sunt prevzute de aceast norm.
*anciunea
Sunt normee de drept admnstratv care prevd urmre |urdce
care survn n caz de nerespectare a norme. n tna dreptuu
admnstratv sun dentfcate urmtoaree tpur de sancun
admnstratve:
1. Sancun admnstratve dscpnare (ca ex. destturea dn
funce).
2. Sancunea admnstratve convenonae (avertsmentu sau
amenda).
3. Sancun care prevd acun de executare st
(mobzarea sau renerea une persoane de ctre
coaborator poe).
n cadru statuu admnstrarea pubc este reazat prn
ntermedu ma mutor organe ae admnstrae pubce dverse
dup structur mod de nstture competen.
1) Dup actvtatea admnstratv tertora n dependen de
dmensune de actvtate, organee admnstratve pubce se
mpart n:
a) Centrae (preedntee, guvernu, mnsteree, servce).
b) Locae (actvtatea crora se reazeaz n cadru unt
admnstratv tertorae).
2) n dependen de modu de nstture dferentiem:
a) Organe formate de organee reprezentatve ae statuu
(guvernu mnsteru).
b) Organee formate de ns organee admnstratve de stat
(drece sece dn cadru mnsteruu).
c) Organee executve acestea sunt organee consttute prn
vot unversa drect secret ber exprmat (prmre).
3) n funce de caracteru competene.
a) Organee de competen genera (preedntee guvernu).
b) Organee de competen speca (mnsteree servce
de ramur).
II" $spunderea administrativ:
Rspunderea admnstratv este o form a rspunder |urdce
conform crea pentru svrr une contraven admnstratve
se apc sancun de reprmare a contravenentuu.
Partcuarte specfce rspunder admnstratve:
1. Survne numa pentru o contravene admnstratv
coms de o persoan fzc responsab care a atns o
anumt vrst (16 an).
2. Acest tp de rspundere este prevzut de normee
dreptuu admnstratv se conne n zvoaree ramere
de drept admnstratv.
3. Exst o sngur grup de organe specae mputerncte
s examneze cazure cu prvre a contravene
admnstratve.
4. Pentru svrrea contravenor admnstratve sunt
prevzute sancun admnstratve concrete.
5. Procedura de apcare a sancunor admnstratve este
smp operatv.
La rspunderea admnstratv pot f trase a rspundere
persoanee care pn n momentu comter contravene au
atns vrsta de 16 an. Fa de persoanee cu vrsta ntre 16-18
an se apc msure prevzute de reguamentu comsor
pentru mnor.
Contravena admnstratv se consder acunea sau nacunea
ega cupab (cu vn) atenteaz a ordnea de stat sau
prvat a drepture berte cetenor a modu stabt de
admnstrare pentru care egsaa prevede rspunderea
admnstratv. Codu RM cu prvre a contravena admnstratve
prevede apcarea urmtoareor sancun:
1. Avertsmentu (are caracter educatv).
2. Amenda (cea ma rspndt sancune contraventional).
3. Rdcarea contra echvaent a obectuu care a consttut
nstrumentu comter sau obectu nem|oct a
contravene admnstratve.
4. Prvarea de dreptu speca acordat ceteanuu (dreptu de
a conduce m|oc de transport, dreptu a vntoare).
5. Munca corecona care n prezent nu se apc.
6. Arestu admnstratv este cea ma sever sancune nu se
apc fa de femee gravde, fa de femee care au cop
pn a 12 an, coaborator de poe, mtar, persoanee
care nu au atns vrsta de 18 an nvaz de prma a
doua grup.
Obectee contravene admnstratve sunt determnate de codu
RM cu prvre a contravene admnstratve care grupeaz dup
obectu de gen contravene admnstratve.
1. n domenu protece munc ocrotr snt.
2. Contraven ce atenteaz a propretatea de stat cea
prvat.
3. Contraven dn domenu ocrotr meduu ncon|urtor
monumenteor de store cutur(bserce, mnstre).
4. Contravene dn domenu ndustre foosr energe
eectrce termce.
5. Contravene dn domenu agrcutur.
6. Contravene dn domenu transportuu a
teecomuncaor.
7. Contravene dn domenu gospodr comunae.
La apcarea sancunor admnstratve se ne cont de caracteru
contravene comse de persoana ce a svrsit de gradul de
vinovie a u de starea matera de crcumstantele care atenueaz
sau agraveaz rspunderea. Sancunea admnstratv poate f
apcat nu ma trzu de 2 un de a comterea contravene.
Conform egsae n vgoare cazure cu prvre a contraventiilor
admnstratve sunt examnate de:
1. |udector.
2. Organe nterne.
3. Organee servcor fosteor departamente, nspectorateor
de stat ate organe sau persoane cu func de
rspundere mputerncte n acest scop.

Tema 4. DREPTUL MUNCII
1. Noiunea dre(tului muncii.
2. )ontractul de munc&.
3. *im(ul de munc& i tim(ul de odi+n&.
4. ,isci(lina muncii.
5. Protecia muncii.
+" Noiunea dreptului muncii
Dreptu munc consttue o ramur a sstemuu de drept
dn Repubca Modova, care cuprnde regue |urdce ce
regementeaz reae socae de munc, ndvduae
coectve dntre patron saara.
Obect a dreptuu munc sunt raporture |urdce de
munc care au natere, de regu, n urma ncheer unu
contract ndvdua de munc. Sfera de regementare a
dreptuu munc cuprnde de asemenea ate raportur
|urdce conexe, deoarece acestea sunt ndsoub egate de
cee de munc. n cadru or pot f numte:
1. Raporture |urdce de pasare n cmpu munc.
2. Raporture |urdce de pregtre profesona.
3. Raporture |urdce de supraveghere contro asupra
respectr egsae muncii.
4. Raporturile juridice de jurisdicie a muncii.
Izvoarele dreptului muncii sunt totalitatea actelor normative care reglementeaz relaiile sociale de munc,
adic cele care stabilesc drepturile i obligaiile prilor !ntr"un raport juridic de munc. !n calitate de izvoare pot
#i numite$ %onstituia Republicii &oldova, %odul &uncii '%.&.(, alte legi, regulamente generale i locale.
Subec a dreptuu munc se consder: persoanee fzce
(ceten) persoanee |urdce (agen economc,
sndcatee, coectvee de munc).
2" Contractul de munc ,art" -. CM"/
Contractu de munc este o neegere ntre saarat
patron prn care saaratu se obg s presteze o munc
dup o anumt specatate, cafcare sau a un anumt post.
ncheerea contracteor ndvduae de munc se face prn
negocere pror (art. 56 C.M.).
Contractele de munc se nc0eie:
1. Pe o durat de tmp nemtat (art. 54 C.M.).
2. Pe o durat de tmp determnat (dar nu ma mare de 5
an).
3. Pe tmpu ndepnr une ucrri determinate.
1egea prevede urmtoarele temeiuri de ncetare a
contractului de munc ,art" 2+ C"M"/:
1. Acordu pror.
2. Exprarea termenuu.
3. Chemarea saaratuu a servcu mtar.
4. Transferu saaratuu cu vona u.
5. Refuzu saaratuu de a f trans#erat.
6. Intrarea !n vigoare a sentinei judectoreti 'privaiune de libertate(.
7. )lte temeiuri prevzute de lege. Re#orma asigurrilor sociale i a pensiilor.
-istemul de asi#urare din Re(ublica Moldova a cunoscut
.n evoluia sa trei eta(e semni"icative:
1. /ta(a .nt0i, cea de p*n la adoptarea, !n ianuarie 1++1, a legii naionale privind pensiile.
,istemul sovietic de pensii era bazat pe conceptul -asigurare #r contribuii.. Resursele #inanciare necesare erau
obinute e/clusiv din plile e#ectuate de !ntreprinderi !n buget. !n cazul unui asemenea sistem se pierde una din
principalele caracteristici, i anume " legtura dintre responsabilitatea personal 'e/primat prin con tribuii( i
dreptul de a obine bene#icii i pensii.
2. /ta(a a doua, cea de p*n la re#orma sistemului de pensii, care a #ost iniiat de la 1 ianuarie
1+++. !n aceast perioad mrimea pensiei depindea de salariul mediu lunar, vec0imea !n munc, precum i de
unele condiii secundare. &rimea de baz a pensiei constituia 551 din salariul mediu lunar, plus c*te 11 pentru
depirea a 25 de ani de munc pentru brbai i 22 de ani de munc pentru #emei. 3articipanii la rzboi,
donatorii i alte categorii de persoane aveau dreptul la compensaii suplimentare la pensia de v*rst.
3. Etapa a treia a #ost marcat de intrarea !n vigoare a Legii privind sistemul public de asigurri sociale din 1999.
%on#orm acestei legi, numrul de bene#iciari urma s #ie redus, pentru a direciona e#orturile asupra celor mai
nevoiai pensionari. )st#el, legea prevedea ca p*n !n 2008 vrsta de pensionare s creasc treptat pn la 65 de ani
pentru brbai i 60 de ani pentru emei! dar !n anul 2223 la nivelul organismelor de guvernm*nt s"a luat decizia de a
stopa creterea baremului de pensionare la nivel de 42 de ani pentru brbai i 55 de ani pentru #emei.
n 2004 s-au uat msure de stopare a creter staguu
de cotzare care urma s fe de 35 de an. Prn modfcre
operate a 2.04.2004 n egea nr. 156-XIV, vechmea n munc
necesar obner dreptuu a o pense ntegra consttue
30 de an, att pentru brba ct pentru feme.
%" Timpul de munc i timpul de odi0n
Timpul de munc se consider timpul consacrat muncii. 6urata de munc nu poate depi 42 de
ore pe sptm*n 'art. +5 %.&.(. 3entru salariaii de 14"17 ani " 35 ore pe sptm*n. 8iua de lucru nu poate
depi 7 ore 'art. +4 %.&.(. Timpul de odihn se consider timpul !n cursul cruia cetenii !n calitate de
salariai sunt liberi$
1. Pauzee de mas (art. 107 C.M.).
2. Zee de repaus (2 ze pentru ce cu 5 ze ucrtoare, 1 z
pentru ce cu 6 ze ucrtoare, art. 109 C.M.).
3. Concede - ce pun 28 de ze ucrtoare (art. 113 C.M.).
3ilele de srbtoare n $epublica Moldova prevzute
de Codul muncii ,art"+++/:
1. 1 anuare - Anu Nou.
2. 5 i 7 ianuarie " 9aterea lui Iisus :ristos '%rciunul(.
3. 7 martie " 8iua Internaional a ;emeii.
4. 3rima i a doua zi de 3ate, con#orm calendarului bisericesc.
5. 8iua de <uni la o sptm*n dup 3ate '3astele =lajinilor(.
6. 1 mai " 8iua internaional a solidaritii oamenilor muncii.
7. + mai " 8iua >ictoriei i a comemorrii eroilor czui pentru independena 3atriei.
8. 25 august " 8iua Republicii.
9. 31 august " ,rbtoarea -<imba noastr..
10. 8iua :ramului =isericii " din localitatea respectiv " stabilit de primria municipiului oraului,
satului, comunei date.
-" Disciplina muncii
Disciplina muncii constituie totalitatea normelor de conduit aplicate !n s#era muncii,
reglementate !n mod legislativ, care determin volumul i coninutul obligaiilor salariailor. )ceast ordine este
benevol acceptat de ctre toate persoanele care se !ncadreaz !ntr"o activitate de munc colectiv, indi#erent de
durata relaiilor juridice de munc, stabilit de pri 'art. 221 %.&.(.
Potrvt egsae n vgoare, dscpna munc se asgur
prn crearea condor organzatorce economce necesare
pentru munca norma de nat productvtate, pentru
attudnea contncoas fa de munc.
Pentru ndepnrea ndatorror de munc, rdcarea
productvt munc, mbuntrea cat produce,
munc ndeungat reproab sunt prevzute
urmtoaree ncura|r (art. 203 C.M.):
1. Muumr.
2. Acordarea de prem.
3. Dstngerea cu cadour de pre.
4. Dpome de onoare.
Iar pentru nccarea dscpne de munc admnstraa
apc urmtoaree sancun dscpnare (art. 206 C.M.):
1. Avertsmentu.
2. Mustrarea.
3. Mustrarea aspr.
4. Concederea.
." #rotecia muncii
Proteca munc consttue un sstem de msur m|oace
soca-economce, organzatorce, tehnce, curatve,
profactce, care aconeaz n baza egsae care asgur
securtatea anga|atuu, pstrarea snt mennerea
capact u de munc n procesu munc.
De dreptu a proteca munc benefcaz toate persoanee
ncadrate n munc, ndferent de faptu dac sunt ceten a
Modove, ceten strn sau apatrz.
Baza normatv a protece munc o consttue Codu
Munc, Legea cu prvre a proteca munc, din 2 iulie 1992.
Proteca munc saaraor se asgur prn crearea
condor materae favorabe pentru munc, prn
regementarea strct a drepturor obgaor pror
prn respectarea neabtut de ctre acestea a reguor
stabte.
In conformtate cu egsaa munc, anga|a sunt obga:
1. S respecte nstrucune de protece a munc, regue
de executare a ucrror de comportare n cdre de
produce pe anteree de construce, regue de
comportare cu mane mecansmee.
2. S fooseasc m|oacee de produce ndvdua.
3. S treac examenu medca nante de anga|are a ucru
examenu medca perodc.
Pentru nccarea egsae de protece a munc
persoanee ofcae poart rspundere dscpnar, matera,
admnstratv sau pena (art 226 C.M.).
Tema 5. DREPTUL FAMILIEI
1. Noiunea dre(tului "amiliei.
2. .nc+eierea c&s&toriei.
3. Ra(orturile 1uridice .ntre soi, (&rini i co(ii.
4. .ncetarea c&s&toriei.
5. *utela i curatela.
+" )oiunea dreptului !amiliei
Dreptul !amiliei este o ramur de drept a sistemului de drept din Republica &oldova, care
reprezint totalitatea normelor juridice ce reglementeaz raporturile #amiliale, adic relaiile personale i
patrimoniale dintre oameni, ce izvorsc din cstorie, rudenie, !n#iere, !n scopul ocrotirii i !ntririi #amiliei 'art.
3 %.;.(.
Obectu de regementare a normeor dreptuu fame
formeaz raporture de fame. Unee dntre aceste raportur
de fame poart caracter personal i sunt lipsite de coninut economic 'de e/emplu$ relaiile
dintre soi 'raporturile de cstorie( ce apar ca rezultat al realizrii de ctre ei a libertii !n viaa #amilial,
relaiile dintre prini i copii !n procesul de educaie etc(.
Atee poart caracter patrimonial cu caracter material 'de e/emplu$ dintre soi, !n legtur cu
administrarea bunurilor materiale, dob*ndite de soi !n timpul cstoriei, raporturile de datorie ale soilor de a se
!ntreine reciproc(.
#rincipiile !undamentale ale dreptului !amiliei ,art" 2
C"4"/:
1. Prncpu monogame.
2. Prncpu ocrotr cstore fame (art. 48 an. 1 a
Consttue; art. 7 an. 1 dn Codu fame).
3. Prncpu consmmntuu ber benevo de ncheere a
cstore (art. 48 alin. 2 al %onstituiei? art. 1 din %odul #amiliei(.
4. Prncpu bert dvoruu sub controu statului.
5. Prncpu egat feme brbatuu n raporture
personae patrimoniale izvor*te din cstorie i rudenie 'art. 47 alin. 2 al %onstituiei? art. 1, art. 3,
art. 14 din %odul #amiliei(.
4. Prncpu asgurr educae sntoase a copor.
5. 3rincipiul grijii morale i susinerii materiale a membrilor #amiliei, i care au nevoie de ajutor.
I7. 3rincipiul grijii de stat #a de mam i copil, ocrotirii intereselor j @or prin toate mijloacele 'art. 52 alin. 1, 2
ale %onstituiei(.
7. Prncpu nturr bserc de procesu de regementare
a reaor ; de cstore fame (art. 31 an. 4 a
Consttue).
Izvoarele dreptului !amiliei:
1. Consttua Repubc Modova (29 ue 1994).
2. Codu fame.
3. Legea nr. 47,48/210 dn 26.04.2001 (&.A. al Republicii &oldova(.
4. )lte legi cu privire la #amilie.
2" nc0eierea cstoriei
Dn punctu de vedere a normeor |urdce, semnee
caracterstce ae cstore, care o fac egtm sunt:
1. Cstora este o aan dntre o femee un brbat,
ncheat cu scopu de a crea o fame.
2. Cstora este o aan ntemeat pe consmmntu
ber.
3. Cstora este o aan ber, bazat pe egatate.
4. Cstora este o aan pe va.
5. Cstora este o aan, care const n respectarea
anumtor eg stabilite de stat.
#entru a putea nc0eia o cstorie, trebuie s !ie
ndeplinite anumite condiii i s lipseasc
impedimentele" Dintre acestea !ac parte:
1. Acordu recproc a vtoror so.
2. Atngerea vrste de cstore: brba - 18 an, feme - 16
an.
3. n momentu respectv nc unu dntre dortor de a se
cstor s nu fe cstort cu o at persoan.
4. S nu exste rea de rudene ntre persoanee care se
cstoresc.
5. Persoanee ce se cstoresc s nu fe bonave - aenae
mnta sau debtate mnta.
Dreptu cstore fame a Repubc Modova
recunoate cstore nregstrate n organee de stat.
Cununa n bserc nu este interzis, dar obligativitatea ei nu este prevzut de lege 'art.
15 %.;.(.
3. Raporturile juridice ntre !oi" p#rini $i copii
Ca rezutat a cstore, ntre so soe apar rea
|urdce. Aceste rea pot avea att un caracter persona, ct
un caracter patrmona
Raporture |urdce famae personae (nepatrmonae)
sunt bazate pe prncpu! egat depne n dreptur.
Drepturile personale ,nepatrimoniale/ ale soilor sunt
constituite din:
1. Dreptu soor, a dorna acestora, de a- aege numee a
ncheerea cstore a desfacerea e (art. 17 C.F.).
2. Dreptu de a rezova n comun probeme ae ve de
fame.
3. Dreptu soor de a- aege ber ndeetncrea, profesa
domcu (art. 16 C.F.).
4. Dreptu soor de a ocu mpreun.
5. Drepture ndatorre con|ugae (art. 18 C.F.).
Drepturile patrimoniale dintre soi:
3atrimoniale sunt recunoscute acele relaii juridice ce e/ist !ntre soi i in de proprietatea comun ori de
!ndatoririle soilor de a se !ntreine reciproc.
Bunure materae ce se af n posesa soor se mpart n
propretate comun devma a soor propretatea
persona a fecrua dntre so.
#ersonal este recunoscut proprietatea care aparine unuia dintre soi i care, la r*ndul su,
dispune de aceast proprietate independent de cellalt so.
#roprietatea personal se constituie din ,art" %% C.F.):
1. Bunure ce aparneau fecru so nante de ncheerea
cstore.
2. Bunure dobndte de e n tmpu cstore prn donae
sau motenre.
3. Lucrure de foosn ndvdua (ncmntea,
mbrcmntea .a.) cu excepa b|uteror a ator obiecte de lu/.
3roprietatea comun devlma a soilor este alctuit !n primul r*nd din bunurile dob*ndite de soi !n timpul
cstoriei i acumulrile bneti provenite din salariu, onorarii, pensii .a. 'art. 22 %.;.(.
n propretatea comun, conform eg, se af b|utere
ate obecte de ux, char dac se gsesc n foosna
ndvdua, ns sunt dobndte n tmpu cstore dn
m|oacee comune ae soor (man, tabour, aur, argnt,
ate metae petre preoase etc).
$elaiile 5uridice ntre prini i copii au ca temei proveniena copiilor
de la aceti prini, atestat !n modul stabilit de lege 'art. 44 %.;.(. Relaiile juridice !ntre prini i copii sunt de
dou #eluri i cuprind urmtoarele drepturi i obligaii$
a( personae;
b( patrimoniale.
6repturile i obligaiile personale sunt lipsite de coninut economic i servesc la ocrotirea intereselor
personale nepatrimoniale ale prinilor i copiilor, in de scopul educaiei sntoase i armonioase a copiilor.
Astfe, drepture obgae personae ae prnor se
consttue dn:
1. Dreptu obgae prnor de a determna statutu
|urdc persona a copor, adc dreptu de a da copuu
numee, prenumee.
2. Dreptu obgaa de a reprezenta nteresee copuu.
3. Dreptu obgaa de a determna domcu copor de
a cere ntoarcerea copor de a persoanee care ren
neegtm.
4. Dreptu obgaa de a educa cop (art. 58-64 C.F.).
$aporturile patrimoniale dintre copii i prini au un coninut
economic 'material( i servesc la asigurarea material a copiilor, de !ntreinere a prinilor incapabili de munc,
ai altor membri ai #amiliei care au nevoie de ajutor.
Aceste raportur constau dn 2 grupe:
1. Dreptur obga prvnd patrmonu ce se af a
dspoza fame (ocuna, moberu, obectee de uz
casnc, obectee de confort, acumure bnet ate
obecte de pre).
2. Raporture patrmonae - cee ce n de ntrenerea cu
pense de ntrenere.
In prmu caz cop au dreptu numa a foosn nu a
dspoze.
Cu ate cuvnte, dreptu fame nu cunoate prncpu
propret comune a prnor a copor.
Dreptu fame obg prn s- ntren cop mnor
(pn a 18 an) cop ma|or nap de munc (care au
nevoe de a|utor pe va).
Pensa amentar pentru ntrenerea copor mnor:
- Pentru un sngur cop - 1/4 dn ctg;
- Pentru do cop - 1/3 dn ctg;
- Pentru tre ma mu - 0,5 dn ctg (art. 75 an. 1
C.F.).
cop ma|or sunt obga s ntren prn sau s
pteasc pense amentar fxat unar. Mrmea e este
stabt de |udecat pentru fecare cop ma|or, char dac n
|udecat a fost dat numa un cop dn fame art. 80 C.F.).
-" ncetarea cstoriei
Dreptu fame n Repubca Modova face dferen ntre
ncetarea cstoriei i desacerea cstoriei.
ncetarea cstore, conform art. 33 a Coduu fame are
oc prn:
A. 6ecesul unuia dintre soi.
B. 6eclararea pe cale judectoreasc a morii unuia din soi.
6es#acerea cstoriei are loc prin di!or" 'art. 34 %.;.(.
#i!or"ul este un act juridic ce servete drept temei pentru !ncetarea
reaor |urdce dntre so, aprute n urma cstore.
Dvoru este supus controuu dn partea statuu.
1egea prevede dou modaliti de des!acere a
cstoriei:
1. <a o#iciul strii civile$
A. Prn consmmntu ambor so, care nu au cop
nu exst tg ntre e prvnd mprrea bunuror -
poate f desfcut
B. <a cererea unuia dintre soi, dac cellalt so a #ost declarat de lege c este incapabil.
C. <a cererea unuia dintre soi, dac cellalt este declarat pierdut #r veste.
D. Dac unu dntre so este condamnat pentru
svrrea une nfracun cu prvaune de bertate pe
un termen de ce pun 3 ani
2. 3e cale de judecat 'art. 35 %.;.($
A. Cnd so au cop mnor.
B. Bnul dintre soi nu e de acord cu des#acerea cstoriei.
C. ,oii n"au ajuns la !nelegere cu privire la !mprirea bunurilor sau la plata de !ntreinere a unui
so incapabil de munc.
Cstoria poate !i declarat nul prin 0otr6rea
5udectoreasc n cazurile ,art" &' C.F.):
1. ncheer cstore fr consmmntu recproc.
2. Cnd unu dntre so sau amb sunt de|a cstor.
3. Cnd unu sau amb n-au vrsta prevzut de ege.
4. Cnd unu sau amb sunt decara ncapab dn cauza
debt mntae.
5. Cnd cstora este ncheat ntre rude.
4. Cnd cstora este ncheat ntre nfetor nfat.
5. Cnd cstora a fost fctv.
." Tutela i curatela" (dopia ,art" +-2 C.F.(
Tutea curatea sunt nstrumente |urdce prn ntermedu
crora se atnge scopu de educare a copor care au rmas
fr ngr|re prnteasc.
Tutea curatea se nsttue asupra copor care nu au
mpnt 15 an care sunt ps de ocrotrea prnteasc.
Totodat, tutea se nsttue asupra persoaneor decarate
de nstana de |udecat ncapabe, dn
cauza aenae sau a debt mntae. Curatea se nsttue
asupra mnoror (15-18 an), ps de ocrotrea prnteasc
cu o capactate de exercu restrns, dar asupra
persoaneor ma|ore, dac ee sunt bonave ncapabe.
)u pot !i numite tutori sau curatori ,art" +-% C"4"/:
1. Persoanee care n-au mpnt vrsta de 18 an.
2. Persoanee care au fost decarate de nstana |udcar
ncapabe sau cu capactate redus.
3. Persoanee deczute dn drepture prntet.
4. Persoanee nturate de a ndepnrea funcor de tutore
sau curator.
Tutor curator copor mnor au dreptu sunt obga
s- educe, s ab gr| de dezvotarea or fzc de
nstrurea or, s- pregteasc pentru munca soca-ut.
Organee de tute curate ebereaz pe tutore pe
curator de a ndepnrea funcor or, dac:
1. Cop sunt napoa spre educare prnor.
2. Sunt nfa.
3. Persoanee puse sub tute sau curate sunt nternate n
nsttu de stat sau obtet.
(dopia este un act juridic recunoscut, !n al crui temei !ntre cel ce adopt 'i rudele lui( i cel
adoptat 'i urmaii lui( se stabilesc aceleai drepturi i obligaii ca i !ntre rudele de s*nge 'art. 114 %.;.(.
)dopia se !ncuviineaz de autoritatea judiciar, atunci c*nd$
- adopa se face a cererea persoane care adopt;
- cerere de adope de a ce adoptat.
La cerere se anexeaz actee prevzute de ege.
Secretu adope este ocrott de ege.
Persoanee care au dvugat secretu adope, contrar
vone ceu care a adoptat, pot f trase a rspundere n
modu stabt de ege.
Cema 4. DREPTUL CI)IL
1. Noiunea i ra(ortul dre(tului civil.
2. Actele 1uridice $tran2aciile'.
3. ,re(tul de (ro(rietate.
4. 3bli#aiile civile.
5. R&s(underea civil&.
+" )oiunea i raportul dreptului civil
Dreptul civil este o ramur a dreptului care reglementeaz unele raporturi patrimoniale, !n care
prile sunt pe poziie de egalitate juridic i unele raporturi personale nepatrimoniale, legate de individualitatea
persoanei, precum i condiia juridic a persoanelor juridice i a altor subiecte colective de drept civil !n calitatea
lor de participani la raporturile juridice civile.
Izvoarele dreptului ci!il sunt:
- Consttua.
- Codu cv.
- Lege ordnare adoptate de Parament.
- Decretee Preednteu Repubc Modova.
- Hotrre Guvernuu.
Raportu |urdc cv este o reae soca patrmona or
nepatrmona regementat de norma de drept cv. Aceste
raportur au natere numa atunc cnd sunt ntrunte
cumuatv urmtoaree tre premse:
A. D/istena normei de drept civil care, reglement*nd raportul social !l trans#orm !n raport juridic civil.
B. D/istena unor participani la aceste raporturi, respectiv a unor subiecte de drept, care pot #i persoane
#izice sau persoane juridice.
C. D/istena unui #apt juridic care declaneaz naterea, modi#ic ori des#iineaz raportul de drept
respectiv.
Odat nscut, structura, orce raport |urdc cv este
compus dn urmtoaree eemente:
1. Subectee raportuu |urdc cv (persoana fzc or
persoana |urdc).
2. Connutu raportuu |urdc cv.
3. Obectu raportuu |urdc cv.
*ubiecte, adic pri ale raportului juridic civil, pot #i numai oamenii considerai ca indivizi sau
care #ormeaz colectiviti constituite con#orm prevederilor legii.
Capacitatea 5uridic civil, la r*ndul su, este compus din capacitatea de
olosin" i capacitatea de e$erci"iu.
Capacitatea de !olosin 'art. 17 %%.( trebuie s #ie !neleas ca aptitudinea unei
persoane de a #i titular de drepturi i obligaiuni sau prin alte cuvinte, capacitatea de #olosin este posibilitatea
subiectului 'a persoanei #izice sau juridice( de a avea drepturi i obligaiuni. Da este condiionat de simpla
e/isten a persoanei.
Capacitatea de e7erciiu 'art. 1+ %%.( este aptitudinea persoanei ca, prin aciunile
sale, s"i dob*ndeasc drepturi i s"i asume obligaiuni.
Capactatea de exercu este condonat nu numa de
exstena persoane, c de posbtatea acestea de a
apreca n mod content nsemntatea consecnee acteor
sae. Capactatea de exercu depn apare a mpnrea
vrste de 18 an.
1( #ersoan !izic, ca subiect al raportului juridic civil, este omul privit !n individualitatea
sa, cruia legea !i recunoate calitatea de subiect de drepturi i obligaiuni !n raporturile juridice civile 'art. 15
%%(.
2( #ersoana 5uridic este un colectiv, o grupare de oameni cu o organizare de sine
stttoare cu un patrimoniu distinct i un scop bine determinat 'art. 55 %%(, care are anumite obligaiuni, put*nd
ast#el s apar !n justiie ca reclamant sau reclamat.
#rin coninutul raportului 5uridic civil se !neleg drepturile subiectului
activ i obligaiile corelative ale subiectului pasiv, participani la acel raport. %u alte cuvinte, coninutul
raportului juridic civil !l #ormeaz drepturile i obligaiile prilor, participante la raportul civil.
8biectul raportului 5uridic civil formeaz acee acun
sau abner de a svrrea anumtor acun asupra crora
sunt ndreptate drepture subectve obgae
partcpanor a raportu |urdc cv concret. Drept obect n
acea tmp apar bunure (obecte materae) asupra
crora sunt ndreptate acune subecor de drept.
2" (ctele 5uridice ,tranzaciile/ ,art" +9. CC"/
Se numete tranzace acea acune ct, svrt de
ctre subectee raportuu |urdc cv cu scopu de a crea, a
modfca sau a stnge un raport |urdc cv.
Dup numru manfestror de von nscrse n ee,
deosebm tranzac unaterae, baterae mutaterae:
+" Tran%ac"iile unilaterale reprezint mani#estri de voin ale unei
singure persoane, care !nc0eie o tranzacie 'art. 1+4 %%(.
De exemplu: 'testamentul, acceptarea sau renunarea la o succesiune etc(.
2. Tran%ac"iile &ilaterale e/prim mani#estri de voin ale dou
persoane, !ntre care se !nc0eie tranzacia.
De exemplu: %ontractele civile, indi#erent de cum s"ar clasi#ica ele 'contracte de v*nzare"cumprare,
!mprumut, depozit, sc0imb etc(.
3. Tran%ac"ia multilateral este aceea !n care este e/primat voina
a trei sau a mai multor pri.
De exemplu: contractul de activitate !n comun. &ai distingem acte juridice cu titlul oneros i cu titlul
gratuit 'art. 1+5 %%($
1. Cu titlul oneros sunt acele acte juridice, !n care #iecare part e procur celeilalte un #olos
patrimonial de aa natur, !nc*t prestaia unei"dintre pri s corespund contractului de v*nzare"cumprare.
2. n actele 5uridice cu titlul gratuit numai una dintre pri procur
celeilalte un #olos patrimonial, #r ca aceasta s #ie obligat a acorda un ec0ivalent 'de e/emplu$ donaia,
testamentul(.
%" Dreptul de proprietate
Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv, ce d e/presia apropierii unui lucru, drept care
permite individului sau colectivitilor s posede, s #oloseasc i s dispun de acel lucru, !n putere proprie i !n
interesul su propriu !n cadrul i cu respectarea legislaiei e/istente
Atrbutee (eementee) dreptuu de propretate sunt (art.
315 an. 1 CC.)-
- posesa;
- foosna;
- dspoza.
#rin posesiune se !nelege o stare de #apt care implic din partea titularului dreptului de
proprietate e/ercitarea unei stp*niri e#ective asupra bunului, din punct de vedere #izic i economic, sau, cu alte
cuvinte, posedarea bunurilor, stp*nirea e#ectiv a lor.
4olosina cuprinde dreptul de a utiliza economic bunul !nsui, precum i culegerea #ructelor lui.
Dispoziia indic posibilitatea de a determina soarta bunului, #ie prin consumarea ori distrugerea
lui, #ie prin v*nzare, sc0imb sau donaie.
*unt cunoscute dou tipuri de proprietate:
1. Propretatea prvat (Legea cu prvre a propretate nr.
489 XII dn 22.01.1991 a nsttut pentru prma dat pe
tertoru Repubc Modova propretatea prvat).
2. Propretatea pubc.
-" 8bligaiile civile ,art".+2 CC"/
8bligaia civil este un raport social care, reglementat #iind de nor mele juridice civile, se
stabilete !ntre dou sau mai multe persoane, !n virtutea cruia, creditorul are dreptul s pretind debitorului s
sv*reasc o aciune ori s se abin de la sv*rirea unei aciuni, cer*nd de la debitor ca acesta s pretind, s
#ac sau s nu #ac ceva !ntru realizarea dreptului su subiectiv. %u alte cuvinte, am putea spune c obligaia este
un raport juridic !n temeiul cruia o persoan numit debitor este datoare
s ndepneasc n favoarea ate persoane numt creditor un anumit
act juridic civil 'de e/emplu$ s transmit un bun, s e/ecute o lucrare, s plteasc o sum de bani(, iar
creditorul are dreptul s cear debitorului !ndeplinirea obligaiilor corespunztoare.
Ca ceeate raportur |urdce, raportu obgaona are
urmtoaree tre eemente structurae:
1. *ubiectele, care sunt persoane #izice sau juridice, !ntre care se stabilete un raport obligaional
'creditor"debitor(.
2. Coninutul, adic drepturile i obligaiile corespunztoare pe care le au unul #a de cellalt
subiecii de drept.
3. 8biectul const din aciunea i inaciunea cu privire la care s"a nscut dreptul creditorului i
obligaia debitorului.
*e cunosc urmtoarele mi5loace de garanie a
e7ecutrii obligaiilor ,art" :%- CC/:
1. Cauza pena.
2. Ga|u. Amanetu. Ipoteca.
3. Fde|usunea.
4. Arvuna.
Clauza penal ,amenda, penaliti de nt6rziere/ ,art"
:2- CC/
consttue o sum de ban, determnat de ege sau de
contract, pe care debtoru este obgat s o pteasc
credtoruu pentru nendepnrea sau ndepnrea
necorespunztoare a obgae sae.
&a5ul ,amanetul/ ,art" +.- CC/ este o garanie real ce const !n a#ectarea
special a unui bun al debitorului pentru asigurarea e/ecutrii prestaiei din raportul obligaional. !n a#ar de gaj
e/ist garania real i ipoteca.
Ipoteca 'art. 155 %%.( este contractul accesoriu, prin care debitorul sau o alt persoan poate vinde
bunul imobil primit !n garanie de la debitor, !n cazul !n care acesta nu"i pltete !n termen datoria.
4ide5usiunea 'art. 1144 %%.( este o garanie personal, respectiv contractul accesoriu stipulat pe
l*ng obligaia principal, prin care o ter persoan '#idejusor( se oblig #a de creditor s !ndeplineasc
prestaia, dac debitorul n"a e/ecutat"o !n termenul prevzut.
(rvuna 'art. 431 %%(. Abligaiile dintre ceteni pot #i garantate printr"o arvun. )rvuna este o sum
de bani, pltit !n contul plilor datorate potrivit contractului de unul din contractani celuilalt, pentru a con#irma
!nc0eierea contractului i a"i garanta e/ecutarea.
." R#!punderea ci*il#
$spunderea civil este o #orm a rspunderii juridice, care const dintr"un raport de
obligaii, !n temeiul cruia o persoan este datoare s repare prejudiciul cauzat altei persoane prin #apta sa ori !n
cazurile prevzute de lege, prejudiciul pentru care este rspunztoare.
n dreptul civil e7ist dou !orme de rspundere:
1. Dectua (art. 1398);
2. Contractua (art. 1399).
1. $spunderea civil delictual este obligaia unei persoane de a repara
prejudiciul cauzat altei persoane printr"o #apt ilicit, ori, dup caz, prejudiciul pentru care este c0emat prin lege
s rspund.
2. $spunderea civil contractual este !ndatorirea debitorului de a"i onora
o obligaie aprut dintr"un contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului, care reiese din nee/ecutarea
prestaiei datorate.
#entru a realiza prezena rspunderii contractuale,
trebuie s !ie ntrunite urmtoarele patru condiii:
1. 4apta ilicit" 3rin #apta ilicit se !nelege aciunea sau inaciunea care are ca rezultat
!nclcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane.
2. #re5udiciul" 3rin prejudiciu se !neleg rezultatele duntoare de natur patrimonial sau
nepatrimonial, e#ecte ale !nclcrii drepturilor subiective i intereselor legitime ale unei persoane.
3. $aportul de cauzalitate" 3entru antrenarea rspunderii civile este necesar ca !ntre
#apta ilicit i prejudiciu s e/iste un raport de cauzalitate. %u alte cuvinte, prejudiciul cauzat altuia trebuie s #ie
o consecin a #aptei ilicite.
4. Culpa ,vinovia/" 3rin culp 'vinovie( !nelegem atitudinea psi 0ic a persoanei #a de
#apta sv*rit i consecinele ei. %ondiia de baz !n acest caz este e/istena unui contract !nc0eiat, valabil,
pentru c ast#el va surveni rspunderea civil delictual.
Cema 5. DREPTUL PR+CE,UAL CI)IL
1. Noiunea i i2voarele dre(tului (rocesual civil.
2. Princi(iile dre(tului (rocesual civil.
3. )om(etena #eneral& a instanelor 1udec&toreti i
com(etena 1urisdicional&.
4. -ubiectele (rocesului civil.
5. Aciunea civil&.
+" )oiunea i izvoarele dreptului procesual civil
Locu centra n muttudnea de organe ae ocrotr drepturor
ezate sau contestate revne organeor |udcare. |udectora este
consderat un organ consttuona actveaz n baza normeor
specae de procedur.
#rocedura de 5ustiie se mparte n:
1. Procedur de |uste pena.
2. Procedur de |uste cv.
1.- 'rocedura de (usti"ie penal se aplic la e/aminarea dosarelor penale i prevede aplicarea pedepsei penale #a de
persoanele vinovate de sv*rirea unei in#raciuni.
#rocedura de 5ustiie civil stabilete modul de soluionare a pricinilor !n legtur cu litigiile
care izvorsc din raporturile juridice civile, de #amilie, de munc, #unciare, etc. )ceste litigii, e/aminate i soluionate de
instanele judiciare, alctuiesc aa"numitele dosare civile, #amiliale, de munc .a. i constituie apro/imativ 721 din totalitatea de
principii judiciare.
Regue de examnare souonare a cauzeor (dosareor)
cve, de fame, de munc etc. ormea% procedura ci!il.
Pentru procedura cv sunt caracterstc termen |urdc
specfc, a cror nsure este necesar pentru orce cetean.
De e7emplu, !n procesul de e/aminare a cauzelor civile !n #aa instanei judiciare se prezint persoane cu
di#erite interese i scopuri di#erite. 3artea care se adreseaz !n instana judiciar pentru a"i apra drepturile sau interesele ocrotite
de lege este numit reclamant. )dversarul ei, partea opus, care este !nvinuit !n lezarea drepturilor reclamantului, este numit
prt. 6ac la e/aminarea i soluionarea cauzelor civile de partea reclamantului sau p*r*tului particip mai multe persoane cu
aceleai interese sau obligaiuni, ele se numesc corelani i cop"r"i. C)t privete obiectul de litigiu, la el poate pretinde i o a
treia persoan.
Legea permte e s a parte a proces s ocupe poza
procesua de ter persoan cu preten propr prvnd obectu
de tgu.
La procesu de examnare souonare a prncpor cve pot
participa de asemenea reprezentanii prilor i ai terelor persoane, procurorul! organele administraiei publice!
martorii! traductorii i ali participani la proces.
Astfe, putem conchde c 'rocedura ci!il este ordinea de activitate a instanelor
judiciare !n scopul e/aminrii i soluionrii pricinilor civile i e/ecutrii 0otr*rilor judiciare, !n scopul
controlului din partea instanelor judiciare ierar0ic superioare a legalitii i temeiului 0otr*rilor judiciare de
prima instan.
Dreptul procesual civil este un sistem de norme juridice, a cror totalitate #ormeaz o
ramur de drept de sine stttoare ce reglementeaz ordinea de e#ectuare a justiiei !n pricinile civile.
*arcinile dreptului procesual civil sunt e/aminarea i soluionarea
calitativ, ec0itabil i rapid a pricinilor civile pentru aprarea drepturilor social"economice, politice i
personale ale cetenilor, precum i a drepturilor !ntreprinderilor, instituiilor, organizailor, a ordinii statale i
constituionale a Republicii &oldova.
Prmu oc prntre i%!oarele dreptului procesual ci!il !l ocup legea! iar " !n ierar0ia legilor "
#onstituia $epublicii %oldova.
Constituia este legea #undamental i asigur temeiurile de organi zare i activitate a organelor
judectoreti. !n titlul III %apitolul IE din %onstituie sunt stabilite principiile #undamentale pe a cror baz se
des#oar activitatea procesual a instanelor judectoreti, principii ce con#igureaz coninutul principalelor
instituii ale dreptului procesual civil.
Ca zvor de drept procesua cv pot serv le*ile ordinare.
1egile ordinare sunt cele care conin dispoziii cu caracter procesual, reprezent*nd un
important izvor de drept procesual civil.
)orme de procedur civil nt6lnim i n legile de
drept material:
- n Codul civil;
- !n #odul amiliei&
- n #odul muncii.
Ca zvor de drept procesua cv servesc tratatele +i con!en"iile
interna"ionale, rati#icate dup caz, de 3arlamentul Republicii &oldova. Izvoare ale dreptului procesual civil sunt
i$
- Hotrre Guvernuu Repubc Modova;
- Hotrre organeor admnstrae pubce ocae.
2" #rincipiile dreptului procesual civil
#rincipiul de drept este o idee, este o regul esenial care determin structura intern a
procesului civil pe temeiul cruia se stabilesc raporturile procesuale dintre prile !n litigiu, precum i cele dintre
acestea i instana de judecat. Dsena principiilor dreptului procesual civil const !n #aptul c ele reprezint nite
idealuri, spre care trebuie s tind justiia civil.
#rincipiile dreptului procesual civil se mani#est prin ideile juridice de
baz care determin #ormele i metodele de reglementare juridic a raporturilor privind e/aminarea i
soluionarea litigiilor civile. !n dependen de aceste normative, !n care sunt #ormulate principiile procesuale
civile, se determin i sistema For.
Prncpe fundamentae ae dreptuu procesua cv sunt:
1. nptuirea (usti"iei numai n instan"a de (udecat -art. 19 C.'.C.).
In pricinile civile justiia se !n#ptuiete con#orm reglementrilor
egsae procedurae cve numa de ctre nstanee
|udectoret.
2. .ndependen"a (udectorilor +i supunerea lor numai le*ii -art.
2/ C.'.C.).
La nfpturea |uste n prcn cve |udector sunt
ndependen se supun numa eg. Orce mxtune n
actvtatea de |udecat este nadmsb n acest caz se
atrage rspunderea prevzut de ege.
3. 0udecarea impersonal +i cole*ial a pricinilor -art. 21 C.'.C.).
3ricinile civile se judec !n prima instan de ctre un singur judector
sau n mod coega, ar n nstanee de ape de recurs,
prcne cve se |udec de un compet de |udector.
4. 1*alitatea n a"a le*ii +i a (usti"iei -art. 22 C.'.C.).
Gustiia !n pricinile civile se !n#ptuiete pe principiul egalitii tuturor
persoaneor, ndependent de cetene, ras, naonatate,
orgne etnc, mb, rege, sex, opne, apartenen
potc, avere, orgne soca etc.
5. Caracterul pu&lic a2 de%&aterilor (udiciare -art. 23 C.'.C.).
In toate instanele edinele de judecat sunt publice. 3ot avea loc i
edne nchse, dar n scopu prote|r nformae ce
consttue un secret de stat, o tan comerca etc.
6. 3im&a de procedur +i dreptul la interpret -art. 24 C.'.C.).
Gudecarea pricinilor civile !n instanele judectoreti se des#oar
n mba de stat. Persoanee nteresate care nu posed mba
de stat sunt n drept s a cunotn cu actee, cu ucrre
dosaruu s vorbeasc n |udecat prn nterpret.
;" 'rincipiul nemi(locirii +i oralit"ii n de%&aterile (udiciare -art.
25 C.'.C.).
Instana trebue s cerceteze drect nem|oct probee, s
ascute expcae pror evenmenteor, depoze
martoror, concuze expertuu, consutae expcae
specastuu, s a cunotn de nscrsur, s cerceteze
probee materae, s audeze nregstrre audo
s vzoneze nregstrre vdeo, s emt hotrrea numa
n temeu crcumstaneor cercetate verfcate n edna
de |udecat.
2 Contradictorialitatea i egalitatea prilor n
drepturile procedurale ,art" 2: C"#"C"/"
Contradctoratatea presupune organzarea procesuu
astfe nct pre cea partcpan a proces s ab
posbtatea de a- formua argumenta doved poza n
proces, de a aege modate m|oacee susner e de
sne stttor ndependent de nstan, de ate organe
persoane, de a- expune opna asupra orcre probeme de
fapt de drept care are egtur cu prcna dat |udec
de a- expune punctu de vedere asupra natveor
nstane.
9. #isponi&ilitatea n drepturi a participan"ilor la proces -art. 24 C.'.C).
Dsponbtatea n dreptur se afrm n posbtatea
partcpanor a proces, n prmu rnd a pror, de a
dspune ber de dreptu subectv matera sau de nteresu
egtm supus |udec, precum de a dspune de drepture
procedurae, de a aege modatatea m|oacee procedurae
de aprare.
%" Competena general a instanelor 5udectoreti i
competena 5urisdicional
Souonarea ma|ort tgor cu caracter cv revne
nstaneor |udectoret. ns nteresee statae obtet,
unee dreptur subectve nterese ae cetenor
organzaor recam c anumte confcte de nterese dn
crcutu cv s fe rezovate de ate organe ae statuu sau
de ate organe obtet, crora prn norme specae se
recunoate o competen n examnarea souonarea unor
tg. Codu cv a Repubc Modova stabete c aprarea
dreptuu cv se nfptuete de nstana |udectoreasc, de
organe de arbtra| sau arbtr ae, de ate organza
obtet, sau pe cae admnstratv.
'7ist reguli de competen general i reguli de competen ale instanelor 'udectoreti.
n cadru normeor ce regementeaz competena
nstaneor |udectoret se dstng norme de competen
matera norme de competen tertora.
n dreptu procesua cv, competena nstaneor
|udectoret este apttudnea recunoscut de ege
nstaneor de a examna a souona o anumt prcn
cv.
*unt de competena instanelor de 5udecat:
1. Prcne n tge care zvorsc dn raporture |urdce
cve, de fame, de munc, funcare, etc.
2. Unee prcn care zvorsc dn raporture |urdce
admnstratve, pngere prvnd ezarea drepturor
eectorae, prvnd ncompetena unor persoane n func de
rspundere.
3. Prcn cu procedur speca, prvnd constatarea unor
fapte care au vaoare |urdc.
-" *ubiecii procesului civil
Procedura cv este o actvtate ce se desfoar n tmp
ntre subec |aporturor procesuae cve. Actvtatea
subecor procesuu cv const dntr-o sere de acun
raportur |urdce procesuae care se stabesc ntre e. Acet
subec pot #i muli la numr i legea procesual civil !i deosebete dup scopul i poziia lor
procesual, dup in#luena lor la des#urarea procesului, atribuii la proces.
Astfe, n procesele !er&ale (udiciare, n hotr)rile (udectore+ti #igureaz$
1. Instanee |udcare.
2. Greferu.
3. Executoru |udectoresc.
4. Pre.
5. Teree persoane.
4. Reprezentan pror a tereor persoane.
5. Procuroru.
Dac legea prevede, mai pot participa:
7. Organee admnstrae de stat.
+. Reprezentan organzaor obtet a coectveor de
munc.
12. Exper etc.
Toi subiecii procesului civil pot !i divizai n trei
grupe mari: I. 'rima *rup o alctuiesc su&iec"ii ce au menirea de a eectua (usti"ia n cau%ele
ci!ile. )cestea sunt organele de stat crora li se atribuie toate verigile instanelor de judecat, organelor de
e/ecutare silit a deciziilor i 0otr*rilor judectoreti. 6in aceast grup #ace parte i gre#ierul.
Instana de 5udecat este organul de stat !mputernicit s rezolve litigiul dintre pri sau
instana judiciar ierar0ic superioar care are !mputerniciri de a veri#ica legalitatea 0otr*rilor deliberate de prima
instan.
Organu de e$ecutare, adic e/ecutorii judectoreti sunt persoane cu !mputerniciri o#iciale, care au un
rol important !n baza de e/ecutare silit a 0otr*rilor judectoreti.
Grefer! (secretaru) +edin"ei (udiciare este persoana o#icial care !ntocmete procesul"
verbal pentru #iecare edin de judecat sau e#ectueaz actul de procedur !n a#ara edinei.
II. ) doua *rup, participan"ii la proces, sunt persoanele ce au
#a de proces un interes juridic. 3rin activitatea lor ei in#lueneaz asupra
des#urrii, precum i soarta procesului. <egea acord acestora drepturi
procesuale i le impune obligaii procesuale speci#ice.
#articipanii Ia proces sunt:
1. Pre.
2. Teree persoane.
3. Reprezentan pror a tereor persoane.
4. Procuroru.
5. Organee admnstrae de stat.
4. Sndcatee.
5. ntreprndere.
7. Insttue.
+. Organzae de stat obtet.
12. Unte materae etc.
#rincipalii subieci n procesul civil sunt prile:
A. $eclamantul.
B. $eclamatul (prtul).
III. ) treia grup de subieci ai procesului civil o constituie persoanele care, #iind simpli participani la
procesul civil, mani#est un interes juridic personal sau de stat #a de obiectul litigiului, nu in#lueneaz
0otr*tor des#urarea procesului, ei !i aduc contribuia la justa soluionare a pricinii. 6in numrul acestor
persoane #ac parte$
A. &artorii.
B. D/perii.
C. Craductorii.
D. Cranslatorii.
Martorii sunt persoane care #urnizeaz instanei judiciare datele de #apt necesare pentru e/aminarea i
soluionarea pricinii.
'7perii sunt persoanee care a|ut nstana |udcar prn
cunotnee or de specatate a souonarea cauze.
." (ciunea civil
Conform Coduu de procedur cv art. 166, orcne
pretnde un drept mpotrva une ate persoane or are un
nteres pentru constatarea exstene sau nexstene unu
drept, trebue s depun n nstana competent o cerere de
chemare n |udecat.
n cererea de c0emare n 5udecat, se indic
urmtoarele ,art" +:: C"#"C"/:
1. Instana crea este adresat.
2. Numee sau denumrea recamantuu.
3. Numee sau denumrea prtuu.
4. Esena nccr sau a percouu de nccare a
drepturor.
5. Crcumstanee de fapt de drept pe care recamantu
ntemeaz pretene.
6. Pretene recamantuu ctre prt.
5. Vaoarea acun, dac aceasta poate f evauat.
7. Date despre respectarea procedur de souonare
preaab a tguu.
+. Documentee anexate a cerere.
1a cererea de c0emare n 5udecat se ane7eaz ,art"
+:;/:
1. Cope de pe cererea de chemare n |udecat.
2. Dovada de pat a taxe de stat.
3. Documentee care certfc crcumstanee pe care
recamantu ntemeaz pretene.
4. Documentee care confrm respectarea procedur de
souonare preaab a tguu, dac respectarea aceste
procedur este prevzut de ege sau de contractu pror.
5. Procedura sau un at document ce egazeaz
mputerncre reprezentantuu.
<udectorul poate re!uza s primeasc cererea n
5udecat n urmtoarele cazuri ,art" +:9 C"#"C"/
1. Dac cererea nu urmeaz a f |udecat n nstana
|udectoreasc n procedura cv.
2. Cnd cererea este depus a un organ, organzae sau persoan n
aprarea drepturor, bertor ntereseor egtme ae une persoane fr ca prezentu
cod sau o at ege s e deege dreptu adresr n |udecat n acest scop.
3.Dac exst o hotrre revocab, obgatore pentru pr, a |udec arbtrae cu
prvre a tge dntre aceea pr, asupra aceua obect.
4. Dac acunea este ntentat mpotrva unu agent
economc chdat de|a.
Tema 8. Dreptul vamal
1. Noiunea, obiectul i metoda de reglementare a dreptului vamal.
2. Legislaia vamal
3. Tari!ul vamal
4. Drepturile de import si drepturile de e"port
#. $ctivitatea vamal
%. Trecerea peste !rontiera vamala a mar!urilor de catre persoanele !i&ice
5. 'egimurile vamale
1. Noiunea, obiectul i metoda de reglementare a dreptului vamal.
Dreptul vamal este ramura dreptului #ormat din norme ce reglementeaz
relaiile sociale aprute !n procesul trecerii mr#urilor i mijloacelor de transport
peste #rontiera vamal.
(biectul de reglementare al dreptrului vamal !l #ormeaz relaiile sociale aprute
!n procesul trecerii mr#urilor i mijloacelor de transport peste #rontiera vamal.
) devenit aproape unanim acceptat prerea c dreptul vamal are dou metode
de reglementare, !n termenii #olosii de unii cercettori numite metoda imperativ
i metoda dispo&itiv, de alii, care arat acelai lucru H metoda de drept
administrativ i metoda de drept civil. ,"ar prea c !n acest caz avem de a #ace cu
un !mprumut realizat !ntre dou ramuri ale dreptului sau de o creaie arti#icial, dar
nu este tocmai aa$
" atunci c!nd se vorbete de metoda imperativ sau de metoda dreptului
administrativ se are !n vedere metoda subordonrii, ceea ce nu este tocmai e/act,
pentru c !n cazul dreptului vamal mai mult sunt prezente relaiile de veri#icare a
legalitii trecerii mr#urilor i mijloacelor de transport peste #rontiera vamal,
dec!t relaiile de subordonare !ntre organele vamale i agenii economici sau
persoanele #izice?
" nici utilizarea terminilor de metod dispo&itiv sau metod de drept civil nu este
corect, pentru c c0iar dac !n anumite situaii particularilor le este o#erit o
anumit libertate, aceasta nu este ec0ivalent cu libertatea subiectelor de drept
civil.
2. Legislaia vamal
3rin sintagma )legislaie vamal* !nelegem totalitatea actelor normative ale cror
coninut intereseaz pe cei ce au intenia de a trece mr#uri i mijloace de transport
peste #rontiera vamal.
)rticolul 4 alin.1 %od >amal stabilete c legislaia vamal este constituit din
%odul >amal, din <egea cu privire la tari#ul vamal, din alte acte normative i
acorduri internaionale !n domeniul vamal, la care Republica &oldova este parte.
In temeiul acestor prevederi, sunt de #cut o serie de precizri$
*n primul r"nd vom meniona c legile i celelalte acte normative adoptate i !n
curs de adoptare sunt subordonate principiului supremaiei %onstituiei Republicii
&oldova.
*n al doilea r"nd, vom atrage atenia asupra #aptului c c0iar dac articolul 4 al
%odului >amal pune accentul pe prevederile coninute !n !nsi %odul >amal i
<egea cu privire la tari#ul vamal, nu o #ace pentru c vrea s sublinieze valoarea
juridic superioar a acestora !n raport cu restul actelor normative ce
reglementeaz raporturile de drept vamal, ci pentru c vrea s arate importana lor
deosebit pentru acest domeniu. Ari, este incontestabil a#irmaia c orice ramur a
dreptului se consolideaz odat cu concentrarea normelor !ntr"un cod de legi.
*n al treilea r"nd este de relevat c acordurile internaionale la care Republica
&oldova este parte au prioritate #a de alte acte normative 'art.5 %od >amal(.
%on#orm alin.1 p.1 art.2 al legii, tari#ul vamal este un catalog care cuprinde
nomenclatorul de mr#uri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum i
cuantumul ta/ei vamale la aceste mr#uri.
+. Tari!ul vamal.
Cari#ul vamal de import al Republicii &oldova se bazeaz pe 9omenclatorul
mr#urilor al Republicii &oldova, aprobat prin :otar!rea Juvernului nr. 1525 din
2+.12.2225 care este ajustat la ,istemul armonizat de codi#icare i descriere a
mr#urilor ':, 2225(, aprobat de Arganizaia &ondial a >milor. Bneori !n
catalog sunt cuprinse !n mod e/pres i mr#urile scutite de impunere vamal la
importul lor pe teritoriul vamal al rii respective. Cari#ele vamale se pot clasi#ica
'14( !n$
" Tari! vamal cu o coloan, care cuprinde o singur list de ta/e vamale care se
aplic importurilor provenind din toate rile. )cesta este #oarte puin rsp*ndit
'&e/ic, =olivia, 3anama etc.(.
" Tari! vamal cu mai multe coloane, care prevede mai multe categorii de ta/e,
care
se aplic di#erit #a de ara de unde provine mar#a.
Cipul de tari# compus 'cu mai multe coloane( conine mai multe coloane$
coloana ta$elor *enerale, " se aplic rilor crora nu li se acord
clauza naiunii celei mai #avorizate?
coloana ta$elor con!en"ionale, " se aplic produselor din rile crora
li se acord cauza naiunii celei mai #avorizate.
coloana ta$elor preeren"iale H se aplic rilor !n curs de dezvoltare
ce se bucur de un regim comercial mai #avorabil dec*t cel aplicat
rilor care bene#iciaz de clauza naiunii calei mai #avorizate.
%on#orm <egii cu privire la tari#ul vamal prin !aciliti tari!are se sub!neleg
#acilitile acordate de ctre ar, !n condiii de reciprocitate sau unilateral, pentru
mr#urile trecute peste #rontiera vamal a acestei ri sub #orm de stabilire a unor
cote tari#are pentru importul sau e/portul pre#erenial de mr#uri, de reducere a
ta/ei vamale, de scutire de ta/, de restituire a ta/ei pltite anterior.
,.Drepturile de import si drepturile de e"port
#repturi de import5 drepturi de e$port 6 ta/a vamal, ta/a pentru procedurile
vamale, ta/a pe valoarea adugat, accizele i orice alte sume care se cuvin statului
la importul de mr#uri, !ncasate de organul vamal !n con#ormitate cu legislaia in
vigoare.
In cazul trecerii mr#urilor peste #rontiera vamal i !n alte cazuri prevzute de
legislaie, se percep urmtoarele drepturi de import i, respectiv, drepturi de e/port$
ta$a !amal " con#orm Cari#ului vamal de import
ta$a pe !aloarea adu*at " con#orm %odului #iscal titlu III
acci%ele6 con#orm %odului #iscal titlu I>
ta$a pentru proceduri !amale" con#orm <egii cu privire la tari#ul vamal
alte sume prevzute de legislaie.
6repturile de import i drepturile de e/port s!nt pltite nemijlocit de ctre
declarant, broc0er vamal sau de o alt persoan prevzut de legislaie.
In Republica &oldova se aplic urmtoarele tipuri de ta/e vamale$
" ad !alorem, calculat !n procente #a de valoarea !n vam a mr#ii?
6 speciic, calculat !n baza tari#ului stabilit la o unitate de mar#.
" com&inat -mi$t), care !mbin tipurile de ta/e vamale,ad valorem i speci#ic.
In scopul protejrii peii interne se poate aplica i o ta/ e/cepional, care poate #i$
a( special,
b( antidumpin*,
c( compensatorie.
#. $ctivitatea vamala.
-curt istoric. Istoria sistemului vamal al Republicii &oldova !"i are
!nceputurile imediat dup proclamarea independenei i suveranitii rii noastre la
4 septembrie 1++1, odat cu intrarea !n vigoare a 6ecretului 3reedintelui nr.17+
din 23.2+.+1 -%u privire la subordonarea instituiilor vamale situate pe teritoriul
Republicii &oldova.. )ctul normativ dispunea trecerea tuturor structurilor vamale
din teritoriu sub gestiunea Juvernului Republicii &oldova, compuse la acel
moment din vama Bng0eni, vama <eueni i vama intern %0iinu.
,istemul vamal s"a #ormat !n regim de urgen, !n scurt timp #iind amenajate
posturi de control vamal, angajat e#ectivul de inspectori vamali, care aveau o
!nc0ipuire vag despre speci#icul acestei activiti, dar pe parcursul anilor au
!nsuit al#abetul specialitii i au devenit punctul de sprijin al verticalitii
organelor de control vamal. In anul 1++2 birourile vamale Bng0eni i <eueni au
#ost reorganizate i create patru birouri vamale noi la #rontiera cu Rom*nia$
,culeni, %osteti, %a0ul i Jiurgiuleti. Cot !n acest an au #ost puse bazele
activitii a 22 puncte de control vamal la #rontiera Republicii &oldova cu
Bcraina, activitate legalizat prin semnarea la 22.23.+3 a )cordului !ntre Juvernul
Republicii &oldova i %abinetul de &initri al Bcrainei -%u privire la punctele de
trecere a #rontierei vamale..
3rin (rgani&area activitii vamale !nelegem ansamblul activitilor
des#urate !n vederea asigurrii respectrii legislaiei i #acilitrii trecerii
mr#urilor i mijloacelor de transport peste #rontiera vamal.
-erviciul .amal, /irourile i 0osturile vamale, care sunt create, reorganizate i
lic0idate de ,erviciul >amal " #ormeaz !mpreun organele vamale ale Republicii
&oldova, care pot #i de#inite ca #iind acele organe de stat a cror activitate este
!ndreptat spre supraveg0erea legislaiei cu prvire la trecerea mr#urilor i
mijloacelor de transport peste #rontiera vamal i optimizarea activitii proprii.
Cola&oratorul !amal. =una des#urare a activitii vamale depinde !n #oarte
mare masura de persoanele ce veg0eaz nemijlocit respectarea legii de ctre cei ce
trec mr#uri i mijloace de transport peste #rontiera vamal. <egea denumete
aceste persoane cola&oratori !amali. %olaboratori vamali sunt acele persoane ce
!ndeplinesc nemijlocit atribuiile organelor vamale. ,unt un sir de principii de
activitate ale colaboratorilor vamali.
Legalitatea
libertatea accesului la uncia de colaborator vamal.
libertatea aciunii i a procesului de luare a deci+iilor.
7ro8erul !amal. /ro1erul vamal este persoana juridic, !nregistrat !n
con#ormitate cu legislaia, care deine autorizaie pentru activitatea de broKer
vamal, eliberat de ,erviciul >amal, i care e#ectueaz !n numele i pentru tere
persoane declararea mr#urilor, prezentarea lor pentru vmuire, ac0itarea
drepturilor de import"e/port, precum i alte operaiuni de mediere !n domeniul
vamal.
9pecialistul n domeniul !muirii. Bna din condiiile pe care trebuie s le
!ndeplineasc o persoan pentru a obine autorizaia de broKer vamal, este
deinerea !n statele de #uncii cel puin a unui specialist !n domeniul vmuirii.
,pecialistul !n domeniul vmuirii este unica persoan !mputernicit cu dreptul de a
e#ectua vmuirea !n numele broKerului vamal. 3entru a bene#icia de acest drept, o
persoan trebuie s obin atestatul de cali#icare, eliberat de ctre ,erviciul >amal.
)testatul de cali#icare este documentul care d dreptul de a aciona !n numele
broKerului vamal, !n vederea e#ecturii operaiunilor de mediere !n domeniul
vmuirii.
Transportatorul !amal. 3ornind de la prevederile art. 14+ %od >amal,
transportatorul vamal este persoana juridic, !nregistrat !n con#ormitate cu
legislaia care deine autorizaie pentru activitatea de transportator vamal, eliberat
de ,erviciul >amal. ,pre deosebire de broKerul vamal, care are dreptul de a
des#ura o larg varietate de activiti !n domeniul vmuirii, transportatorul vamal
are dreptul de a des#ura doar activitate de transport.
%. Trecerea peste !rontiera vamala a mar!urilor de catre persoanele !i&ice
In con#ormitate cu alin.1 art.1 %od >amal mr!urile sunt orice bun mobil$
obiecte i alte valori, inclusiv valori valutare, gaze naturale, energie electric,
energie termic, alt #el de energie, precum i mijloace de transport.
%on#orm alin.4 art.1 %od >amal, prin mi2loace de transport se !nelege orice
mijloc de transport #olosit pentru transportul internaional de pasageri i mr#uri,
inclusiv containere i alte instalaii de transport.
3ersoanele #izice au dreptul de a declara verbal organului vamal urmatoarele
bunuri$
a) obiectele de u+ personal "ntroduce in tara! precum si marurile indicate
in ane,a Legii nr. 1569-./02002&
b) bunurile "ntroduce "n tara! altele dec"t cele mentionate la lit.a)! a cror
valoare "n vam nu depaete suma de 200 euro i care nu sunt destinate
activitaii comerciale sau de productie&
c) mrurile ce se scot din ar a cror valoare "n vama nu depaseste suma
de 1000 de euro i care nu sunt destinate activitaii comerciale sau de producie.
d) bi'uteriile din metale i pietre preioase indierent de sunt scoase de pe sau
introduse pe teritoriul $epublicii %oldova! "n cantitate de p"n la 5 uniti
(indierent de valoarea lor) cu condiia c bi'uteriile menionate nu s"nt omogene.
1unurile introduse i scoase de pe teritoiul $epublicii %oldova prin intermediul
trimiterilor potale internaionale sau baga'ului ne"nsoit se declar "n scris! "n
modul stabilit.
Dste considerat bagaj ne!nsoit bunurile e/pediate de proprietar sau la indicaia
lui, care s!nt deplasate peste #rontiera vamal de ctre transporatator i nu s!nt
!nsoite de ctre transportator.
=unurile cali#icate drept obiecte de uz personal '0aine, !nclminte, obiecte de
par#umerie, cosmetic, igien i medicamente, precum i produse alimentare( sunt
cele procurate pentru #olosirea persoanei care le deplaseaz peste #rontiera vamal
sau pentru membrii #amiliei acestora.
&embrii ai #amiliei sunt soul 'soia(, copiii 'inclusivi cei adoptivi(, prinii,
persoanele asupra crora este instituit con#orm legii tutela sau curatela.
9e inter%ice, !n con#ormitate cu :otr*rea Juvernului 11475L2223 persoanelor
#izice de a introduce pe teritoriul rii urmtoarele bunuri$
" produse alimentare destinate activitii comerciale sau de producie&
- medicamente destinate activitii comerciale sau de producie&
- materie prim destinat producerii medicamentelor&
- bunurile prev+ute de legislaia "n vigoare pentru a i introduse pe teritoriul
%oldovei.
3ntroducerea si scoaterea valutei. Introducerea !n Republica &oldova a
numerarului !n moned naional, precum i numerarului i cecurilor de cltorie
!n valut strin nu este limitat.
3ersoanele #izice au dreptul de a scoate numerar !n moned naional, precum i
numerar i cecuri de cltorie !n valut strin !n sum total ce nu depete
12222 de euro 'sau ec0ivalentul lor( de persoanL cltorie, #r a prezenta
organelor vamale documentele con#irmative.
3ersoanele #izice au dreptul de a scoate numerar !n moned naional, precum i
numerar i cecuri de cltorie !n valut strin !n sumele de peste 12222 de euro
'sau ec0ivalentul lor(, !ns care nu depesc 52222 de euro 'sau ec0ivalentul lor(
de persoanL cltorie, cu condiia prezentrii organelor vamale a documentelor
con#irmative, pentru suma ce depete 12222 de euro 'sau ec0ivalentul lor(, i
anume$
a( actele vamale ce con#irm introducerea mijloacelor bneti !n Republica
&oldova? iLsau
b( permisiunile pentru scoaterea mijloacelor bneti din Republica &oldova,
eliberate de bncile liceniate, iLsau autorizaii pentru scoaterea mijloacelor
bneti din Republica &oldova, eliberate de =anca 9aional a &oldovei.
,umele ce depesc 52222 de euro 'sau ec0ivalentul lor( pot #i trans#erate din
Republica &oldova !n cadrul operaiunilor valutare curente i de capital, plilor i
trans#erurilor !nLdin strintate !ntre rezideni i nerezideni, con#orm prevederilor
art.15, 17 i 23 ale <egii privind reglementarea valutar nr. 42"E>I din
21.23.2227.
3ntroducerea si scoaterea valorilor culturale. 3rin valori culturale se !neleg
obiectele care con#orm determinrii organului competent constituie valoare pentru
art, literatur, tiin, cultur i religie.
3ersoanele #izice au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii &oldova
valori culturale cu condiia prezentrii organului vamal a autorizaie eliberate de
autoritatea competent a statului de e/pediere, respectrii msurilor de politic
economic, ac0itrii drepturilor de import i declarrii !n modul stabilit. )lte valori
din domeniul artei, literaturii, tiinei, culturii i religiei pot #i introduse pe
teritoriul rii in*ndu"se cont de regulile generale stabilite pentru introducerea !n
ar a mr#urilor de ctre persoanele #izice.
4. 'egimurile vamale
Crecerea mr#urilor i mijloacelor de transport peste #rontiera vamal se
e#ectueaz !n dependen de destinaia vamal !n care s!nt plasate, con#orm
procedurii stabilite de %apitolul II din %odul >amal i Regulamentul de aplicare a
destinaiilor, aprobat prin :otar!rea Juvernului nr. 1142 din 22.11.2225
#estina"ie !amal " plasarea mr#urilor sub un regim vamal, sau !n al
destinaie vamal
:e*im !amal " totalitatea reglementrilor vamale care determin statutul
mr#urilor i al mijloacelor de transport !n #uncie de scopul operaiunii
comerciale i de destinaia mr#urilor
.mport -punerea n circula"ie li&er) este regimul vamal !n care mr#urile
introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mr#uri puse !n liber circulaie
numai dup ce s!nt pltite drepturile de import i s!nt aplicate msurile de politic
economic
1$port " regimul vamal !n care mr#urile s!nt scoase de pe teritoriul vamal #r
obligaia reintroducerii lor pe acest teritoriu
1$port temporar " scoaterea mr#urilor auto0tone !n a#ar teritoriului vamal !n
situaia !n care urmeaz a #i reintroduse !n ar, #r s #i su#erit vreo
modi#icare, cu e/cepia uzurii lor normale
:ee$port 6 este destinaia vamal care const !n scoaterea mr#urilor strine de pe
teritoriul vamal #r perceperea drepturilor de e/port i #r aplicarea msurilor de
politic economic
Tran%it 6 este regimul vamal !n care mr#urile s!nt transportate pe teritoriul vamal
sub supraveg0ere vamal de la un organ vamal la altul, #r perceperea drepturilor
de import i de e/port i #r aplicarea msurilor de politic economic
;dmitere temporar 6 regimul care permite utilizarea pe teritoriul Republicii
&oldova, cu suspendare parial sau total de drepturi de import i #r aplicarea
msurilor de politic economic, a mr#urilor strine destinate ree/portului !n
aceeai stare, cu e/cepia uzurii lor normale
;ntrepo%it !amal " este regimul vamal care permite depozitarea mr#urilor strine
sau celor auto0tone destinate e/portului sub sub supraveg0erea vamal !n locul
aprobat de organul vamal.
<ista antrepozitelor vamale autorizate
'erec"ionare acti! " utilizarea pe teritoriul Republicii &oldova a mr#urilor !n
una sau mai multe operaiuni de prelucrare
Transormare su& control !amal " permite ca mr#urile strine s #ie utilizate pe
teritoriul Republicii &oldova !n operaiuni ce le modi#ic natura sau starea, #r
!ncasarea drepturilor de import i #r aplicarea msurilor de politica economic i
ca produsele rezultate din ast#el de operaiuni s #ie puse !n liber circulaie cu
plata drepturilor de import a#erente acestor mr#uri
'erec"ionarea pasi! este un regim vamal !n care mr#urile a#late !n liber
circulaie s!nt scoase pentru prelucrare sau trans#ormare !n a#ara teritoriului
Republicii &oldova, iar produsele compensatoare s!nt !ntroduse cu e/onerarea,
total sau parial, de drepturile de import
<ona li&er " este o parte a teritoriului vamal !n care mr#urile strine s!nt plasate
i utilizate #r plata drepturilor de import i #r aplicarea msurilor de politic
economic, iar mr#urile auto0tone s!nt introduse i utilizate cu respectarea
condiiilor stabilite pentru regimul vamal de e/port.
In Republica &oldova activeaz 4 zone economice libere$ D/po"=usiness"
%0isinau, Bng0eni"=usiness, Cvardia, 3arcul de producie Ataci"=usiness, 3arcul
de producie >alKane, 3arcul de producie Caraclia, precum i )eroportul
Internaional <iber .&rculeti. i 3ortul Internaional <iber .Jiurgiuleti.
=a*a%inul dut>6ree const !n comercializarea mr#urilor sub supraveg0ere
vamal, #r aplicarea msurilor de politic economic, !n locuri special amenajate,
amplasate !n aeroporturile internaionale sau la bordul aeronavelor antrenate !n
curse internaionale
;&andon n a!oarea statului " este destinaia vamal care const !n renunarea la
mr#uri !n #olosul statului #r onorarea drepturilor de import sau de e/port i #r
aplicarea msurilor de politic economic.
#istru*erea 6 este destinaia vamal care const !n distrugerea mr#urilor strine
sub supraveg0ere vamal, #r perceperea drepturilor de impor

S-ar putea să vă placă și