Sunteți pe pagina 1din 9

SUS CORTINA!

(TEATRU DE PPUI) OPIONAL Opional la nivelul mai multor arii curriculare Discipline implicate: - Limb i comunicare - Arte - Tehnologii Obiectiv transdisciplinar: promovarea la modul concret a circuitului EDUCAIE- !"#A"EC"EATI$ITATE %lrgirea ori&ontului cultural al elevilor' Durata cursului: (-) ani Locul de desfurare: -activiti colare: *ala de cla*+ *ala de *port+ curtea colii, -activiti extracolare: Teatrul de ppui din localitate Participani: -elevii cla*ei, -al-i ++artiti..+ mici cuttori de /rumo* de la alte cla*e din coal0 MOTIVAIE Teatru de ppui1 Lumea &2mbete000 ++Ah+ da+ teatrul de ppui000.. De multe ori am ob*ervat ace*t lucru0 Dac cineva pomenea de teatrul de ppui+ oamenii &2mbeau0 Dar nu totdeauna la /el0 C2teodat *t2ngaci+ /ugar+ cu cldur *au 3nduioa-i000 Altdat ironic+ *uperior+ pu-in pe*te umr+ cu 3ngduin-000 Aa cum &2mbe*c adul-ii c2nd *e uit la 4ocul copiilor000 *au cu 3nduioare000 cu *uperioritate000 #-am 3ntrebat de multe ori de ce &2mbe*c0 !are &2mbe*c la /el dac vorbe*c de literatur+ de arta dramatic+ de mu&ic+ de pictur1 5u+ atunci *unt *erioi0 $orbe*c de ++art..0 Dar teatrul de ppui nu-i o art1 6a da+ dar e ceva pentru copii7 Dac *e 4oac pentru copii nu trebuie luat 3n *erio*1 8i atunci m-am 3ntrebat: E 3ntr-adevr nevoie ca teatrul de ppui * /ie luat aa-&i* ++3n *erio*..1 5u con*t /armecul lui tocmai 3n ace*t /apt+ c+ g2ndindu-te la el+ te /ace * &2meti1 Te /ace * re3nvie 3n tine toat poe&ia copilriei+ lumea ei /anta*tic cu eroi puternici i buni+ cu *entimente pure i /rumoa*e000 o lume a ba*melor+ din care -i-ai cldit odinioar+ 3n univer*ul tu de g2ndire+ o lume minunat+ plin de buntate+ *inceritate+ genero&itate000

9pectatorul %adult+ dar i cel mic' triete a&i 3ntr-o lume reali*t+ o epoc plin de noi i noi de*coperiri tehnico-tiin-i/ice uluitoare+ din care+ din c2nd 3n c2nd+ *e re3ntoarce /ericit 3ntr-o lume a naivit-ii+ 3n care micrile *t2ngace ale ppuii 3l amu& i 3l de*tind0 !mul -/ie el mare *au mic- e at2t de dornic * *e bucure+ * &2mbea*c7 Cine altcineva ar putea /ace mai bine a*ta dec2t ppua1 :pua *ingur1 5u7 ! ppu din carton *au crp 3n *ine e*te un obiect ne3n*u/le-it+ nu poate * cree&e emo-ii+ * te /ac * &2mbeti0 :pua numai 3n m2na omului prinde via-7 8i dac ppuarul a reuit ca *pectatorii lui+ /ie ei mici *au mari+ * *e 3ntoarc aca* cu un &2mbet pe bu&e i 3mbog-i-i *u/letete cu un mic adevr valoro*+ atunci o*teneala lui n-a /o*t 3n &adar7 6ucuria lui va /i nemrginit+ va avea *entimentul c a creat ceva bun+ ceva valoro*+ ceva incomen*urabil+ ce nu poate /i echivalat cu nicio alt *ati*/ac-ie din lume7 8i cred c a*ta e*te ++A"TA..7 AFI PENTRU ELEVI MIC ! L" #COL$%& 'umai (n mna unui ppuar pasionat& )ata s transmit& dintr*un suflet puternic i bo)at& frumuseea i bucuria& revolta i entu+iasmul& numai (n mna lui va reui P,P #$ s triasc& s emoione+e& s fie cre+ut de public i luat (n serios'u sta pe )nduriD".COP"%, $%/$ P,P #,%"$.C,-

RESURSE MATERIALE I UMANE Li*ta care urmea& e*te orientativ0 ;n /unc-ie de re*ur*ele locale de la 3nceputul anului colar+ o *erie de materiale pot /i 3nlocuite cu altele+ *imilare din punct de vedere al obiectivului de atin*0 #aterialele *unt 3n general uor de procurat+ ele pot /i con/ec-ionate 3n coal+ de ctre elevi+ pot /i *olicitate prin-ilor *au pot /i 3mprumutate de la teatrul pro/e*ioni*t din ora0 E*te de dorit ca+ 3n per*pectiv+ o parte din ele * /ie con/ec-ionate de /abricile de 4ucrii0 :entru de*/urarea optim a orelor *unt nece*are urmtoarele materiale: -ca*ete video+ CD<D$D+ cr-i+ revi*te, -materiale din natur i au=iliare, -ppui gata con/ec-ionate+ de di/erite tipuri, -in*trumente mu&icale0 Ca re*ur*e umane: actori pro/e*ioniti brileni i nu numai+ iubitori ai teatrului de ppui0 MODALITI DE EVALUARE Actul evalurii repre&int un proce* continuu+ /ormal *au in/ormal+ de apreciere a calit-ii+ a importan-ei *au a utilit-ii ac !"! #!! $% p&%$a&%'()"#a&%+ proce* de*/urat din nevoia cotidian de *elec-ie+ de comparare *au de ameliorare a ace*teia0 ! evaluare corect pre*upune: * de/inirea i /ormularea c2t mai obiectiv a caracteri*ticilor proce*ului evaluat, * identi/icarea celor mai relevante tehnici i in*trumente de evaluare, inalit-ile evalurii la ace*t op-ional *unt: * cunotin-e i capacit-i, - atitudini %practice+ *ociale+ tiin-i/ice+ etc0' * intere*e, * capacitatea de a /ace aprecieri de valoare %opinii+ adaptri atitudinale i comportamentale'0 :er*onal+ urmre*c diver*i/icarea tehnicilor i a in*trumentelor de evaluare+ impun2ndu-mi /olo*irea echilibrat a *trategiilor de evaluare0 $oi /olo*i metodele tradi-ionale %probe orale+ practice i mai t2r&iu *cri*e' i metodele alternative %ob*ervarea *i*tematic a elevului 3n timpul re&olvrii unei *arcini date+ inve*tiga-ia i autoevaluarea'0 ormele de evaluare pe care le voi /olo*i la ora de cur* i 3n timpul *pectacolelor vor urmri la elev calitatea imagina-iei+ atitudinea de re*pon*abilitate+ predi*po&i-iile pentru crea-ie+ *tp2nirea anumitor opera-ii *uperioare ale g2ndirii+ atitudinile de organi&are *au de metod+ progre*ele 3n comunicare *au 3n rela-ii+ po*ibilit-ile de de&voltare per*onal *au *ocial i chiar /ine-ea e*tetic *au toate /ormele de bun *im- i de e=perien-0

$oi cuta * reali&e& o evaluare obiectiv+ care *-i a4ute pe elevi+ 3nc de la primele 3nceputuri+ *-i cunoa*c po*ibilit-ile reale de 3nv-are+ *-i /orme&e o imagine corect de*pre ei 3nii+ *-i 3ndrum permanent *pre /ormarea unei atitudini de autoper/ec-ionare0 O*IECTIVE' CADRU I0 D%+",- a&%a capac! #!! $% &%c%p a&% a .%/a0u-u! ,&aII1Cu- !"a&%a ca-! #!-,& !) %&p&% a !"% III1 Cu),a %&%a ! u !-!+a&%a %2)!c!-,& $% .3)u!&% p%) &u ,a % !pu&!-% $% ppu! IV1 P&,!%c a&%a4 c,)5%c#!,)a&%a ! %"a-ua&%a u),& p&,$u/% /!.p-% V1 D%+",- a&%a /p!&! u-u! $% %c2!p ! a- c,-a6,&&!! VI1 D%+",- a&%a 7u/ u-u! p%) &u a& () ,a % 5,&.%-% %! $% .a)!5%/ a&%

CONINUTURILE 8NVRII (0 TI:U"I DE :>:U8I- C!5 ECI!5A"E: ppua de m2n, ppua pe dou m2ini, ppua ?aiang0 )0 9:ECTAC!LE *u*-inute de elevi: lectura arti*tic, tehnica vorbirii *cenice, *cenariul i regia, recu&ita0 @0 ;5TAL5I"I CU :>:U8A"I :"! E9I!5I8TI vi&ionri de *pectacole, activit-i comune de con/ec-ionare< recondi-ionare a unor ppui0 PRO9RAMAREA ACTIVITILOR 'r0crt0 (0 /ematica %esurse materiale 9curt i*toric al teatrului de ppui din - volume de *pecialitate, -ara noa*tr0 Con-inutul i /ormele de - CD<D$D )0 activitate 3n orele de op-ional0 - /otogra/ii Tipuri de ppui i tehnica de - ppui de toate tipurile, m2nuire: ppua de m2n+ ppua pe - recu&it, @0 B0 dou m2ini& ppua ?aiang :unerea 3n *cen a unor *pectacole te=te+ ppui+ decor+ 9e va e=plica Obs0 - /amiliari&area cu activitatea

recu&it+ ilu*tra-ie mu&ical, Lectura arti*tic0 Tehnica vorbirii - volume de *pecialitate,

*cenice0

/ra&area+nuan-area arti*tic+re*pira-ia+ dic-ia+ vocea,

C0 D0 E0 F0

Con/ec-ionarea ppuilor "epeti-ii generale0 9pectacole $i&ionarea de *pectacole la teatre pro/e*ioni*te ;nt2lniri cu actori pro/e*ioniti

- materiale din natur i arti/iciale, - tot nece*arul pentru un *pectacol,

O*IECTIVE' CADRU : STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN Obiective* cadru .tandarde curriculare de performan I0 D%+",- a&%a capac! #!! $% &%c%p a&% a 9(: Utili&area diver*elor pie*e de teatru *au *cenarii .%/a0u-u! ,&aoriginale 3n de*/urarea unei *erbri, 9): De*prinderea *emni/ica-iei globale i a unor II1Cu- !"a&%a ca-! #!-,& !) %&p&% a !"% in/orma-ii de detaliu din me*a4ul a*cultat, 9@: Interpretarea vocal dup au& a unor c2ntece+ cuplete+ re*pect2nd o dic-ie i o emi*ie corect, 9B: Acompanierea ritmic cu obiecte *onore *au de percu-ie, III1 Cu),a %&%a ! u !-!+a&%a %2)!c!-,& $% 9C: Aplicarea corect a tehnicilor de lucru cu .3)u!&% p%) &u ,a % !pu&!-% $% ppu! ppuile-actor, IV1 P&,!%c a&%a4 c,)5%c#!,)a&%a ! 9D: "e*pectarea etapelor de reali&are 3n pregtirea %"a-ua&%a u),& p&,$u/% /!.p-% i con/ec-ionarea unor produ*e, 9E: Aprecierea unui produ* 3n /unc-ie de proiectul ini-ial, V1 D%+",- a&%a /p!&! u-u! $% %c2!p ! a- 9F: Aplicarea regulilor *tabilite 3n de*/urarea c,-a6,&&!! *pectacolelor+ 3n rela-iile cu colegii i *pectatorii, VI1 D%+",- a&%a 7u/ u-u! p%) &u a& () 9G: Cunoaterea unor a*pecte *emni/icative din ,a % 5,&.%-% %! $% .a)!5%/ a&% via-a cultural rom2nea*c, 9(H: 9electarea din crea-ia arti*tic rom2nea*c a lucrurilor valoroa*e, O*IECTIVE DE REFERIN ' ACTIVITI DE 8NVARE I0 De+voltarea capacitii de receptare a mesa1ului oral Obiective de referin "xemple de activiti de (nvare (0(: * pronun-e clar i corect *unetele i - e=0 de dic-ie, cuvintele, - 4ocuri de cuvinte,

(0):

con*truia*c

propo&i-ii

corecte - e=0de comunicare, - conver*a-ii 3n echip pe teme propu*e, - e=0de dialog, - 4ocuri de rol,

gramatical, (0@: * con*truia*c enun-uri logice, imagine, (0C: * dovedea*c imagina-ie 3n comunicarea oral, (0D: *-i diri4e&e aten-ia pentru a a*culta me*a4ul oral, (0E: * mani/e*te intere* pentru lectur, II0 Cultivarea calitilor interpretative

(0B: * *e*i&e&e legtura dintre te=t i - e=0de alctuire de propo&i-ii,

Obiective de referin $ctiviti de (nvare )0(: * c2nte dup au&+ individual i 3n grup & - e=0de intona-ie, c2ntece legate de pie*ele de teatru, obiecte *onore, - e=0de memorare, - di*cu-ii 3n grup, )0): * c2nte acompaniindu-*e cu diver*e - interpretare vocal, )0@: * mani/e*te intere* i voin- 3n cadrul - e=0aplicative pe obiectele *onore, activit-ilor arti*tice nece*are *pectacolelor, III0 Cunoaterea i utili+area te2nicilor de mnuire pentru toate tipurile de ppui Obiective de referin @0(: * utili&e&e tehnici *imple de prelucrare - cu*turi, i de con*truc-ie din diver*e materiale, $ctiviti de (nvare

- con/ec-ii *imple dup tipar,

@0): * aplice tehnici de 3ngri4ire a ppuilor - e=0de tra/ora4, i a recu&itei 3n general3 - con*truc-ii libere *au dup model, I$0 Proiectarea& confecionarea i evaluarea unor produse simple Obiective de referin $ctiviti de (nvare B0(: * proiecte&e ppui i decoruri *imple 3n - demon*tra-ii, *copul reali&rii unui produ*, /unc-ie de criterii *imple date, - e=0de reali&are a produ*elor, - compararea3 B0): * aprecie&e calitatea unui produ* /init+ 3n - recomandri, * dialogul3 40 De+voltarea spiritului de ec2ip i a colaborrii Obiective de referin $ctiviti de (nvare C0(: * cunoa*c i * aplice reguli de - dialog pe tema cerin-elor de organi&are a organi&are i de*/urare a *pectacolelor i a *pectacolelor i a vi&itelor, vi&itelor la teatru, interper*onale+ 3n grupul de lucru 3n care 3i de*/oar activitatea, - e=0de lucru 3n echip, C0): * mani/e*te ini-iativ 3n rela-iile - reguli organi&atorice *peci/ice,

$I0 De+voltarea )ustului pentru art (n toate formele ei de manifestare Obiective de referin $ctiviti de (nvare D0(: * mani/e*te *pirit critic /a- de - /ormulare de opinii i puncte de vedere proprii, redactarea diver*elor tipuri de te=te, a/ectiv po&itiv al grupului din care /ace parte, per*ona4elor+ ale culorilor+ *u*-in2ndu-le prin argumente, D0B: *-i e=prime impre*iile declanate 3n urma *pectacolelor *u*-inute+ /olo*ind un vocabular adecvat, DESCRIPTORI DE PERFORMAN Performan maxim Performan medie a*cult cu aten-ie - a*cult te=tul pre&entat Performan minim - a*cult te=tul pre&entat - e=pune o parte din con-inut cu *pri4in -4oc de rol, - vi&ionare de *pectacole, D0): * participe la de&voltarea climatului - audiere mu&ical, D0@: *-i mani/e*te pre/erin-ele mu&icale+ ale - dialog,

pre&entarea te=tului, - e=prim con-inutul prin - e=prim con-inutul cu cuvinte proprii+ 3n mod *pri4in minim

independent, * /ormulea& oral propo&i-ii - /ormulea& oral propo&i-ii - /ormulea& oral propo&i-ii din ) din )-B cuvinte: imagini, *pri4in, c' dup cerin-e date+ /r *uport intuitiv, - pove*tete coerent /apte+ 3nt2mplri, - de*crie caracteri*ticile de ba& ale unor obiecte *au per*ona4e, ba& ale unor obiectedin - denumete corect in*trumentele *onore+ utili&2nd cu uurin- 4ucriile mediul apropiat, - denumete independent - denumete a4utat in*trumentele+ in*trumente+ 4ucrii i obiecte 4ucriile *au obiectele *onore, care produc *unete, pove*tete /apte *au - pove*tete /apte *au 3nt2mplri trite incorect i cu greeli de e=primare, - alctuiete (-) propo&i-ii de*pre - de*crie caracteri*ticile de un obiect din mediul apropiat, din )-@ cuvinte: mediul de via- *au imagini, *pri4in, cuvinte: a' 3n legtur cu un obiect *au dup 3ntrebarea 3nv-torului, a' 3n legtur cu obiecte *au a' 3n legtur cu obiecte din b' pe ba&a unui cuv2nt de b' pe ba&a unui cuv2nt de imagini+

3nt2mplri trite,

*imple, - c2nt individual+ la uni*on+ - c2nt individual+ la uni*on+ - c2nt individual+ la uni*on+ orice c2ntec 3nv-at utili&2nd anumite c2ntece o re*pira-ie+ emi*ie i dic-ie corecte, - cla*i/ic ppuile 3n /unc-ie - cla*i/ic ppuile 3n /unc-ie - recunoate o grup a ppuilor, de caracteri*ticile lor, de m2nuire a ace*tora, - ordonea& opera-iile nece*are reali&rii unor produ*e *imple, - reali&ea& obiecte noi pornind de la un produ* ob-inut anterior+ re*pect2nd etapele de con/ec-ionare, * particip activ+ 3n grup de lucru+ la reali&area unui produ* i a unei activit-i, mai adecvat din cele po*ibile *au *olicitate, - dovedete intere* pentru - dovedete intere* pentru - mani/e*t+ 3ntr-o m*ur mai toate activ, activit-ile culturale+ toate activit-ile culturale, mic+ intere* pentru activit-ile culturale, mani/e*tat prin participare - particip+ 3n grup de lucru+ - particip+ 3n grup de lucru+ la la reali&area unui produ* i a c2teva etape din activitatea cla*ei, unei activit-i, - per/ormea& rolul *tabilit i de*cri* cu *pri4in, de caracteri*ticile lor, de m2nuire a ace*tora, - ordonea& opera-iile nece*are reali&rii unor produ*e *imple cu erori minime, - reali&ea& obiecte noi cu imper/ec-iuni, - reali&ea& obiecte noi cu *pri4in permanent, m2nuire a ace*tora pentru o - aplic cu uurin- tehnicile - aplic cu uurin- tehnicile - aplic cu uurin- tehnicile de anumit grup, - repet opera-iile nece*are reali&rii unor produ*e, c2ntece *imple,

- 3i a*um 3n grup rolul cel - 3i a*um rolul *olicitat,

*I*LIO9RAFIE: ('Toma #are -++Copiii i teatrul lor de ppui..+ 6ucureti (GFC+ Editura ++Ion Creang.. )'III -++#icul actor..+ Editura ++Ion Creang..+ 6ucureti (GFC, @'!0 #arine*cu -++Lectura arti*tic i recitarea..+ Editura ++Ion Creang..+ 6ucureti (GGH,

B'9andina 9tan ++Tehnica vorbirii *cenice..+ 6ucureti (GFC, C'"uth 5+ers *&&/eatrul+ i&vor de /ante&ie creatoare..+ 6ucureti+ E0D0:0 (GEH0