Sunteți pe pagina 1din 3

CIG 2012-2013

Asist. univ. dr. M. Moscalu

Temă seminar: Analiza cash-flow-urilor întreprinderii

1. Tabloul fluxurilor de numerar

2. Fluxul de numerar pentru evaluarea întreprinderii

3. Aplicații

1. + 2. Indicatori și relații de calcul:

 

Indicatori

   

Relații de calcul

Cash-flow total (CF)

 

CF = ∆TN = ∆FR - ∆NFR = ∆Nevoi de trezorerie - ∆Resurse de trezorerie CF = CF exploatare + CF investiții + CF finanțare

Cash-flow din activitatea de exploatare (CF exploatare)

 

1)

Metoda indirectă:

 

PN

 

+ Ajustări de valoare

 

+ Ajustări privind provizioanele

 

- Profitul din cedarea activelor = Ven. din vânzarea activelor – Ch. cu activele cedate

- Venituri financiare

 

- ∆NFR

 
 

2)

Metoda directă:

 

+ Încasări din vânzări = CA - ∆Creanțe clienți

 

- Plăți pentru furnizori = Aprovizionări - ∆Furnizori = Ch. materiale (materii prime, materiale, mărfuri, energie și apă) + ∆Stocuri de la terți - ∆Furnizori

- Plăți pentru salarii (Ch. cu personal - ∆Datorii privind salariile)

- Plăți pentru alte ch. de exploatare = Alte ch. de exploatare - ∆Alte datorii

- Plăți pentru dobânzi (Ch. privind dobânzile - ∆Dobânzi de plată)

- Plăți privind impozitul pe profit

 

Cash-flow din activitatea de investiții (CF investiții)

+ Ven. financiare

 

+ Profitul din cedarea activelor

 
 

- ∆AI (valoare brută)

 

Cash-flow

din

activitatea

de

∆Capital social – Dividende + ∆Datorii cu scadența > 1 an Sau ∆Capitaluri proprii - RN + ∆ Datorii cu scadența > 1 an

finanțare (CF finanțare)

Cash-flow

disponibil

total

1) După origine:

 

(CFD)

CF gestiune – Creșterea economică 2) După destinație:

 

CFD acționari + CFD creditori

 

Cash-flow

de

gestiune

RN + Ajustări de valoare & Ajustări privind provizioanele + Ch. dobânzi = EBIT – Impozit pe profit + Ajustări de valoare & Ajustări privind provizioanele

(CFgestiune)

Creșterea

economică

a

∆AE (valoare brută) = ∆AI + ∆ACR nete (∆FR) ∆AI (valoare brută) = AI 1 – AI 0 + Ajustări de valoare aferente AI

întreprinderii

 

Cash-flow disponibil pentru acționari (CFD acționari)

Dividende - ∆Capital social = Dividende - ∆CPR (exclusiv RN (PN) reinvestit) = Dividende – (CPR 1 – PN reinvestit – CPR 0 ) = Dividende + PN reinvestit – (CPR 1 – CPR 0 ) = PN - ∆CPR

Cash-flow disponibil pentru creditori (CFD creditori)

Ch. dobânzi - ∆DAT > 1 an

 

Valoarea

actuală

(netă)

a

 

n

CFD

 

V

 

întreprinderii (V 0(AE) )

V

0(AE)

=

t

)

t

+

(1

n ( AE

)

+ k

AE

)

n

iar VAN (AE) = V 0(AE) – AE 0

   

t = 1

(1

+ k

AE

   

Valoarea actuală (netă) a capitalurilor proprii (V 0(CPR) )

 

n

CFDact

 

V

V

0(CPR)

=

(1

+

k

t

)

t

+

(1

n ( CPR

+ k

)

)

n

iar VAN (CPR) = V 0(CPR) – CPR 0

   

t

= 1

CPR

 

CPR

 

Valoarea actuală (netă) a datoriilor (V 0(DAT) )

 

n

CFDcred

 

V

V

0(DAT)

=

(1

+

k

)

t

t

+

(1

n ( DAT

+ k

)

)

n

iar VAN (DAT) = V 0(DAT) – DAT 0

   

t

= 1

DAT

   

DAT

 

CIG 2012-2013

Asist. univ. dr. M. Moscalu

3. Aplicații:

1. Se cunoaște bilanțul contabil al unei întreprinderi aferent exercițiului financiar N (mii lei):

 

Activ

N-1

N

Capital + Datorii

N-1

N

Active imobilizate Active circulante:

320

625

Capitaluri proprii

525

720

650

740

Datorii cu scadența > 1 an Datorii cu scadența < 1 an:

305

440

-

Stocuri de materii prime și

140

205

materiale consumabile

60

70

- Sume datorate instit. de credit

15

10

- Mărfuri

20

35

- Furnizori

100

160

- Creanțe

415

455

- Alte datorii (fiscale și sociale)

25

35

- Invest. fin. pe termen scurt

30

75

- Casa și conturi la bănci

125

105

TOTAL

970

1.365

TOTAL

970

1.365

Din contul de profit și pierdere al aceluiași exercițiu financiar se cunosc urmatoarele informații (mii lei):

- cifra de afaceri = 1.860;

- ch. cu materii prime și materiale consumabile = 650;

- ch. privind mărfurile = 240;

- alte ch. din afară (cu ch. cu energia și apa) = 125;

- ch. cu personalul = 375;

- ch. cu amortizarea și ajustari pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale = 145;

- ven. din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale = 15;

- alte ch. de exploatare:

o

ch. privind prestațiile externe = 25;

o

ch. cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 40;

o

ch. privind activele cedate și alte operații de capital = 15;

-

alte ven. din exploatare: ven. din vânzarea activelor și alte operații de capital = 20;

-

ven. financiare: ven. din dobânzi = 10;

-

ch. financiare: ch. privind dobânzile = 120

-

impozit pe profit = 30

Se cer:

a)

cash-flow-ul total, pe baza bilanțului;

b)

cash-flow-ul din activitatea de exploatare;

c)

cash-flow-ul din activitatea de investiții;

d)

cash-flow-ul din activitatea de finanțare;

e)

verificarea cash-flow-ului total determinat pe baza bilanțului cu cel determinat în cadrul tabloului fluxurilor de numerar.

2. Pentru o întreprindere se cunosc următoarele informații financiare (mil u.m.) extrase din bilanțul contabil și din contul

de profit și pierdere:

Bilanțul contabil:

Activ

N-1

N

Capital + Datorii

N-1

N

Active imobilizate Active circulante

410

560

Capitaluri proprii

380

550

430

470

Datorii pe termen lung

320

375

- Stocuri

130

180

Datorii curente

140

105

- Clienți

220

165

- Furnizori

115

70

- Invest. fin. pe termen scurt

10

15

- Alte datorii

25

35

- Casa și conturi la banci

70

110

TOTAL

840

1.030

TOTAL

840

1.030

Contul de profit și pierdere:

CIG 2012-2013

Asist. univ. dr. M. Moscalu

- cheltuieli de exploatare monetare = 775, din care: cheltuieli cu materii prime și materiale = 250, alte cheltuieli externe (cu energia și apa) = 50; cheltuieli cu personalul = 350, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 25, cheltuieli privind prestațiile externe = 100.

- cheltuieli privind amortizarea și provizioanele = 75

- cheltuieli privind dobânzile = 48

- cota de impozit pe profit = 16 %. Să se determine:

a) Cash-flow-ul disponibil total, cash-flow-ul disponibil pentru acționari și cel pentru creditori;

b) Valoarea actuală a capitalurilor proprii, a datoriilor și a întreprinderii, pentru un cost al capitalurilor proprii de 28% și un cost al datoriilor de 15%;

3. O întreprindere prezintă urmatorul bilanț aferent exercițiului financiar N (mii lei):

Activ

N-1

N

Capital + Datorii

N-1

N

Active imobilizate Active circulante

1.575

1.615

Capitaluri proprii

920

1010

435

485

Datorii cu scadența > 1 an

800

825

- Stocuri

215

255

Datorii cu scadența < 1 an

295

275

- Creanțe

120

115

- Sume datorate instit. de credit

40

10

- Invest. fin. pe termen scurt

25

50

- Furnizori

175

200

Casa și conturi la bănci Ch. înregistrate în avans

-

75

65

- Datorii fiscale și sociale

80

65

20

10

Venituri înregistrate în avans

15

0

TOTAL

2.030

2.110

TOTAL

2.030

2.110

Din contul de profit și pierdere al aceluiași exercițiu financiar se cunosc următoarele informații (mii lei):

- cifra de afaceri = 3.800;

- venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital = 20;

- ch. cu materii prime și materiale consumabile = 1.000;

- ch. cu personalul = 1.200;

- ch. privind prestațiile externe = 700;

- ch. cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 375;

- cheltuieli cu amortizarea și ajustări de valoare privind imobilizările = 115;

- cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital = 30;

- venituri din interese de participare = 10;

- cheltuieli privind dobânzile = 80;

- cota de impozit pe profit = 16 %. Să se determine:

a) Cash-flow-ul disponibil total, după origine;

b) Cash-flow-ul disponibil total, după destinație.

c) Valoarea actuală a întreprinderii, pentru un cost al capitalului întreprinderii de 18%.

4. O întreprindere a obținut în exercițiul financiar N un cash-flow de gestiune în valoare de 6.200 lei. Rentabilitatea

financiară aferentă aceluiași exercițiu a fost de 27%. Soldul inițial al activelor imobilizate a fost de 16.450 lei. Amortizarea înregistrată pe parcursul exercițiului a fost de 2.450 lei. Întreprinderea și-a propus menținerea aceluiași nivel al activelor imobilizate de la începutul exercițiului. De asemenea, întreprinderea a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în cursul exercițiului în valoare de 1.280 lei și a anulat provizioane devenite fără obiect în valoare de 1.400 lei. Din bilanțul contabil au mai fost preluate următoarele solduri inițiale și finale: capitaluri proprii, 12.250 lei respectiv 14.100 lei; datorii financiare pe termen lung, 5.350 lei respectiv 6.800 lei. Să se determine CFD total (după origine), CFD pentru acționari și CFD pentru creditori.

5. Două întreprinderi, A și B, din același sector de activitate economică, au obținut în exercițiul N o rată de rentabilitate

economică de 18%, respectiv 22%. Rentabilitatea economică medie din respectivul sector de activitate a fost de 19,5%. Activul economic inițial a înregistrat următoarele valori: 25.340 lei pentru întreprinderea A, respectiv 23.500 lei pentru întreprinderea B. Să se determinea valoarea actuală (netă) pentru fiecare dintre cele două întreprinderi, pentru exercițiul

N, și să se analizeze comparativ rezultatele. Care dintre cele două întreprinderi este mai atractivă pentru investitori?