Balada unui greier mic ( fragment ) de George Toparceanu

Peste dealuri zgribulite, Peste ţarini zdrenţuite, A venit aşa, deodată, Toamna cea ntunecată! "oar pe coastă, la urcuş, "in căsuţa lui de #umă A ieşit un greieruş, $egru, mic, muiat n tuş %i pe&aripi pudrat cu brumă' & (ri&cri&cri, Toamnă gri, $u credeam c&o să mai vii )nainte de (răciun, (ă puteam şi eu s&adun * grăunţă c+t de mică, (a să nu cer mprumut ,a vecina mea furnică, -i.ndcă nu&mi dă niciodată, %i&apoi umple lumea toată (ă m&am dus şi i&am cerut!!! "ar de&acuş, /ise el cu glas sf+rşit 0idic+nd un picioruş, "ar de&acuş s&a isprăvit!!! (ri&cri&cri, Toamnă gri, Tare&s mic şi necă1it2