Sunteți pe pagina 1din 1

Mioriţa Şi cu cel Vrâncean!

- Oiţă bîrsană, Cine-au cunoscut,


Pe-un picior de plaiu, De eşti năzdrăvană Cine mi-au văzut
Pe-o gură de raiu, Şi de-a fi să mor Mîndru ciobănel
Iată vin în cale, In cîmp de mohor, Tras printr'un inel?
Se cobor la vale Să spui lui Vrâncean Feţişoara lui,
Trei turme de miei Şi lui Ungurean Spuma laptelui;
Cu trei ciobănei Ca să mă îngroape Musteţioara lui,
Unu-i Moldovean Aice pe- aproape Spicul grîului;
Unu-i Ungurean În strunga de oi, Perişorul lui,
Şi unu-i Vrâncean. Să fiu tot cu voi; Peana corbului;
In dosul stînii, Ochişorii lui,
Iar cel Ungurean, Să-mi aud cînii, Mura cîmpului!...
Şi cu cel Vrâncean, Aste să le spui,
Mări se vorbiră, Tu Mioara mea,
Ei se sfătuiră Iar la cap să-mi pui Să te'nduri de ea
Pe l'apus de soare Fluieraş de fag, Şi-i spune curat
Ca să mi-l omoare Mult zice cu drag! Că m'am însurat
Pe cel Moldovan Fluieraş de os, Cu-o fată de crai,
Că-i mai ortoman Mult zice duios! Pe-o gură de rai.
Ş'are oi mai multe, Fluieraş de soc,
Mîndre şi cornute, Mult zice cu foc! Iar la cea măicuţă
Şi cai invăţaţi Vîntul cînd a bate Să nu spui, drăguţă,
Şi cîni mai bărbaţi!... Prin ele-a răzbate, Că la nunta mea
Ş'oile s'or strînge A căzut o stea,
Dar cea Mioriţă Pe mine m'or plînge C'am avut nuntaşi
Cu lîna plăviţă Cu lacrimi de sînge! Brazi si păltinaşi,
De trei zile'ncoace Iar tu de omor Preoţi, munţii mari,
Gura nu-i mai tace, Să nu le spui lor. Paseri, lăutari,
Iarba nu-i mai place. Să le spui curat Păsărele mii,
Că m'am însurat Şi stele făclii!...
- Mioriţă laie, Cu-o mindră crăiasă,
Laie, bucălaie, A lumei mireasă;
De trei zile'ncoace Că la nunta mea
Gura nu-ţi mai tace! A căzut o stea;
Ori iarba nu-ţi place, Soarele şi luna
Ori eşti bolnăvioară, Mi-au ţinut cununa;
Draguţă Mioară? Brazi şi păltinaşi
I-am avut nuntaşi;
- Drăguţule bace! Preoţi, munţii mari,
Dă-ţi oile'ncoace Paseri, lăutari,
La negru zăvoi, Păsărele mii,
Că-i iarba de noi Şi stele făclii!
Şi umbra de voi.
Stăpîne, stăpîne, Iar dacă-i zării,
Iţi cheamă ş'un cîne Dacă-i întîlnii
Cel mai bărbătesc Măicuţă bătrînă
Şi cel mai frăţesc, Cu brîul de lîna,
Din ochi lăcrimînd,
Că l'apus de soare Pe culmi alergînd,
Vreau să mi te-omoare Pe toţi întrebînd
Baciul Ungurean Şi la toţi zicînd: