Sunteți pe pagina 1din 3

Ce volum de aer (c.n.

si aerul cu 20% oxigen) este necesar pentru a oxida 48,75 kg benzen la


5000C/V2O5? Ce cantitate de produs de reactie se obtine la randament de 80%? : 315m3 si 49kg
Se determina volumul de oxigen consumat la arderea a 48,75 kg benzen
1 kmol C6H6 = 78 kg
78kg.4,522,4 m3

48,75kg..x
x= 63 m3 O2
Se determina volumul de aer
100 m3 aer.20 m3 O2
x m3 aer.63 m3 O2
x = 315 m3 aer
Se determina masa de produs obtinut teoretic
1 kmol anhidrida maleica = 98 kg
78kg.98 kg

48,75kg..x
x= 61,25 kg anhidrida maleica obtinuta teoretic
Se determina masa practica
=masa practica100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100 = 61,25 80/100 = 49 kg
Un amestec de toluen, o-xilen si naftalina in raport molar 1:2:3 se oxideaza obtinandu-se 14,8 kg
anhidrida ftalica. Masa amesctecului luat in lucru este egala cu: 13,76 kg
Numarul de kmoli de anhidrida=14,8/148= 0,1 kmoli anhidrida ftalica
Se noteaza:
a kmoli de C6H5-CH3
b kmoli de C6H4(CH3)2
c kmoli de C10H8
a/b=1/2
a/c=1/3
b=2a a=0,5b
c=3a

1 kmol C6H5-CH3 = 92 kg
1 kmol C6H4(CH3)2= 106 kg
1 kmol C10H8 = 128 kg

Ecuatiile reactiilor:

1kmol..................................................................1kmol

b kmoli....................................................................x
x=b kmoli anhidrida
1 kmol.........................................................................1kmol

c moli.............................................................................x
x=c kmoli anhidrida
b+c=0,1
b/c=2/3
c=3b/2
c=1,5b
b+1,5b=0,1
2,5b=0,1
c=0,1-b=0,1-0,04=0,06
b=0,04 kmoli xilen
m xilen=0,04106=4,24 kg
c=0,06 kmoli naftalina
m naftalina=0,06 128=7,68 kg
a=0,5b=0,02 kmoli toluen
m toluen=0,0292=1,84 kg
m amestec=1,84 +4,24 +7,68 = 13,76 kg
Un amestec de toluen si xilen contine 9% hidrogen. Compozitia amestecului de hidrocarburi, in procente
de masa, este: 58,78% toluen; 41,22%xilen
Se considera 100 g amestec
Se noteaza cu:
a masa de toluen
b masa de xilen
a + b = 100
Se determina masa de H din a g toluen si b g xilen
1 mol C6H5-CH3 = 92g
1 mol CH3-C6H4-CH3 = 106g
92 g C6H5-CH3 ..8 g H
a g C6H5-CH3 .x g H
x = 8a/92 = 2a/23 g H

106 g CH3-C6H4-CH3 ..10 g H


b g CH3-C6H4-CH3 y g H
y = 10b/106 = 5b/53 g H
2a/23 + 5b/53 = 9
106a + 115b = 9752
Se rezolva sistemul:
106a + 115b = 9752
a + b = 100
(-106)
106a + 115b = 10971
-106a - 106b = -10600
/
9b = 371
b = 41,22% xilen
a = 100-41,22 = 58,78% to;uen
Acidul clorhidric format la clorurarea catalitica a toluenului se neutralizeaza cu 5 litri solutie NaOH de
concentratie 0,9 M. Cantitatea de toluen ce s-a clorurat este: 414g
Se determina numarul de moli de NaOH din 5 litri solutie
1 L solutie0,9 moli NaOH
5 L solutiex
x = 4,5 moli NaOH
Se determina numarul de moli de HCl care reactioneaza cu 4,5 moli NaOH
Ecuatia reactiei este:
1 mol...1 mol
NaOH + HCl NaCl + H2O
4,5moli..x
x = 4,5 moli HCl
Se determina masa de toluen
1 mol C6H5-CH3 = 92 g
Ecuatia reactiei este:
92g..1 mol
C6H5-CH3 + Cl2 Cl-C6H4-CH3 + HCl
x g4,5 moli
x = 414 g orto si para cloro toluen

S-ar putea să vă placă și