Sunteți pe pagina 1din 4

STUDIUL MISCARII DE PRECESIE A UNUI GIROSCOP

Scopul lucr!rii n lucrare se studiaz! mi"carea de rota#ie executat! de un corp rigid ce posed! o ax! de simetrie, n jurul acestei axe, n condi#iile n care el se afl! ntr-un cmp de for#e exterior (gravita#ional). Acest corp, denumit giroscop simetric, poate executa, n general, printr-o fixare corespunz!toare pe suportul s!u, pe lng! mi"carea susmen#ionat!, o mi!care de precesie !i o mi!care de nuta"ie. Una din caracteristicile cele mai interesante ale mi"c!rii giroscopului simetric este aceea c! rezultatul ac#iunii unei for#e externe l constituie apari#ia unei mi"c!ri care se desf!"oar! ntr-un plan perpendicular pe dreapta suport a for#ei-cauz!. Acest comportament este diferit fa#! de acela care se poate observa n cazul mi"c!rii de transla#ie, cnd for#a-cauz! "i accelera#ia-efect sunt doi vectori coliniari.

Considera"ii teoretice S! ata"!m giroscopului un sistem de axe de coordonate, care are originea n centrul s!u de mas!, iar axa OzSCM - chiar axa de simetrie a giroscopului (Fig. $). Pozi#ia unui punct material din volumul giroscopului poate fi precizat!, de asemenea, prin trei unghiuri: (dintre axa de simetrie a giroscopului "i axa Oz a sistemului de cordonate al laboratorului), (dintre aceea"i ax! "i Ox) "i (dintre raza vectoare a acestui element de mas! "i o direc#ie de referin#! din acela"i plan perpendicular pe OzSCM). n acest mod, un element de traiectorie, ab, descris! de elementul de mas!, dm, poate fi interpretat ca rezultatul a 3 rota#ii succesive, independente: o rota#ie n jurul axei de simetrie, ac, n decursul c!reia variaz! numai , urmat! de o nou! rota#ie, cd, n care variaz! numai "i, n sfr"it o rota#ie n jurul axei Oz, db, n care variaz! numai . !, ! , ! - vitezele unghiulare corespunz!toare celor trei Notnd cu

mi"c!ri, viteza unghiular! instantanee, , va avea expresia: " ! ! e ! e # + # + # ($) = e

Dac! vom studia exclusiv mi!carea de precesie, cu alte cuvinte n condi#iile ! = 0 ; #innd cont c! viteza unghiular! de rota#ie n jurul axei absen#ei nuta#iei, atunci ! >> ! , putem de simetrie aproxima pe prin rela#ia: " ! z #scm (2) n aceast! aproxima#ie, vectorul moment unghiular, " " J = I z , este un vector avnd dreapta suport chiar axa de simetrie a giroscopului. Aplicnd teorema varia#iei momentului unghiular pentru ntreg rigidul, n condi#iile n Fig. $ care momentul rezultant al for#elor exterioare este datorat greut!#ii corpului suplimentar de mas! m, atrnat de tij!, vom avea: " " " d " d ! Iz z scm ) s r mg = ( J cm + J scm ) ( (3) dt dt deoarece, n condi#iile experimentului, momentul cinetic orbital al centrului de mas! " " ! Iz z scm . J cm este mult mai mic dect momentul cinetic intern J scm = Preciz!m c! momentul for#ei de greutate n raport cu punctul N este un vector avnd dreapta suport orizontal". n Fig. 2 sunt reprezentate dou! pozi#ii succesive ale" vectorului moment " cinetic J (t ) "i J (t + dt ) . Dac!, la z momentul t, " axa giroscopului este orizontal! ( J (t ) este n planul xOy) "i O y " J (t + dt ) " dJ dac! #inem cont de unul din aspectele ilustrate de ecua#ia (3), anume c! " vectorul diferen#! dJ este coliniar cu vectorul moment " al for#ei de greutate, rezult! c! "i J (t + dt ) trebuie s" fie orizontal.

" J (t )
x Fig.2

n decursul mi"c!rii de precesie se modific! doar orientarea momentului unghiular al giroscopului, modulul s!u r!mnnd constant. Deoarece momentul for#ei exterioare r!mne prezent "i dup! momentul t + dt, acesta va determina o nou! rota#ie SL "i z SCM a ansamblului ntr-un plan perpendicular pe cel determinat de versorii z (deci n plan orizontal), adic! mi!carea de precesie n plan orizontal.

%innd cont de rela#ia (3), din Fig. 2 rezult! c! varia#ia momentului unghiular, produs! n intervalul dt se poate exprima astfel: " " " " ! dt z ! dt z ! Iz z sl J scm = sl scm = ( r mg )dt dJ scm = (4) " " sl z scm , iar rcm g (mi"carea de precesie efectundu-se n planul Deoarece z orizontal) rezult!: ! = r mg ! Iz (5)

Descrierea dispozitivului experimental Dispozitivul experimental este prezentat n Fig. 3. Giroscopul propriu-zis, G, este un disc cilindric din textolit, montat pe axul motorului electric M, care, la rndul s!u, este montat solidar pe o tij! ce poart! la cel!lalt cap!t o contragreutate C. O articula#ie, N, permite att rota#ia n plan vertical, ct "i P orizontal a ansamblului. Pe suportul aceluia"i ansamblu se g!se"te, de asemenea, un sistem de contacte Fig.3 electrice alunec!toare, K, prin care se alimenteaz! motorul M. La nceputul experimentului se regleaz! pozi#ia contra-greut!#ii C, astfel ca tija de sus#inere a ansamblului motor - giroscop s! fie orizontal!. Mi"carea de precesie (n plan orizontal) a giroscopului poate fi declan"at! dac! asupra sa, ori a tijei de sus#inere se exercit! o for#! vertical! (de exemplu, ag!#nd ntrun punct, P, pe axa giroscopului, o greutate suplimentar!).

Modul de lucru !Se m!soar! masele corpurilor ce urmeaz! a fi utilizate n experiment; "Se alimenteaz! motorul electric "i se a"teapt! atingerea tura#iei de regim; #P!strnd o valoare constant! a lui r, se aga#! de crligul prev!zut n acest scop corpuri de diverse mase; ! = 2 / T , m!surnd, n acest $Se determin! vitezele unghiulare de precesie scop perioada de rota#ie. %Datele experimentale se trec n Tabelul $

Tabelul $ Studiul mi!c"rii giroscopului simetric Nr. det. $ 2 ... ! sunt constante n timp, se verific! constan#a raportului: &Deoarece r, Iz !i m$ m2 = = = const. !$ 2 (6) 'Se p!streaz! constant! masa "i se modific! pozi#ia punctului de ag!#are, r; (Se verific! constan#a raportului: r$ r = 2 = = const. (7) !$ !2 )Observa#ie Avnd n vedere faptul c!: Iz = IG + IM (8) r (cm) m (g) ! m/ (kg s/rad) ! r/ (m s/rad)

unde IG "i IM sunt momentele de iner#ie n raport cu axa de simetrie ale giroscopului "i, respectiv, rotorului motorului electric, se poate determina momentul de iner#ie al rotorului motorului electric, IM, folosind ecua#ia (5) "i cunoscndu-se c!: I G = r 2 dm = r 2 dV = h r 3dr d =
V V 0 0 R 2

md R 2 . 2

(9)

%innd cont de (5), (8) "i (9) rezult! c!: r mg md R 2 IM = !! 2 ($0)

unde viteza unghiular! de rota#ie n jurul axei proprii a giroscopului se m!soar! cu stroboscopul, iar masa discului - giroscop md = 0,8 kg.