Sunteți pe pagina 1din 27

Introducere

Apple Inc. este cunoscuta pentru technologia sa inovatoare in domeniul IT, cu sediul in Cupertino, California. Produsele Apple inspira creativitate care nu pot fi gasite in alte parte. Produsele firmei au fost revolutionare inca de la inceputul anului 1976 cand firma a fost pornita de catre Steve o!s si Steven "o#nia$ intr%un gara& inchiriat din Palo Alto.Valoare brandului fiind astazi estimata la 1200 milioane $, iar numarul de angajati a ajuns la 34300 . 'andirea lor revolutionara a adus la crearea primului PC in 19() care a revolutionat modul in care oamenii interactionea#a cu calculatoare, primului iPod in *++1 care a revolutionat modul in care ascultam mu#ica, primului iPhone *++7 si in *+1+ a iPadului care au revolutionat cu totul ceea ce numim noi asta#i telefoane,PC%uri si ta!lete grafice. Produsele acestea au revolutionat piata electronicelor. In martie *++9 unicul importator de sisteme Apple in ,omania este -I.T/',AT/0 ,12A.IA. I.31,2ATI1.4. 5an#arile Apple ,omania au depasit in anul *++( valoarea de 16 milioane de euro. In *++9 a inceput sa circule pe internet o petitie deschisa, prin care semnatarii ei cer Apple sa deschida o filiala proprie in ,omania, astfel incat clientii din ,omania sa poata !eneficia de soft7are locali#at, de serviciul iTunes, de o distri!utie mai !una a produselor si de informatii traduse pe siteul Apple. Prin iTunes firma a adus un nou standard de cumparare de mu#ica online cu mai mult de un million de melodii vandute numai in primele cinci #ile dupa lansarea programului. 3irma are foarte multi concurenti ca orice firma de pe piata IT82ultimedia actuala. Acestia sunt diferentiati in functie de produsele lor. Concurentii principali pe domeniul calculatoarelor sunt9 :e7lett%Pa$ard ;:P<, Asus, 0ell si Son=, pe cand in domeniul soft7er este 2icrosoft. Pe domeniul telefoanelor concurentii sunt :TC, >lac$>err=, Samsung, .o$ia si pe domeniul 2P) pla=erelor 9 Samsung, Son= si Phillips. Totusi firma este cu un pas in fata a celor mai multi concurenti, aducand produse noi ca iPadul sau iPhone 6 care folosesc technologii avansate si pe langa technologie au si un design simplist si atragator.

Pag. |1

Capitolul 19 Sumar 2anagerial


Motivatia realizarii proiectului In pre#ent cererea pentru technologia mo!ila este in crestere datorita faptului ca oamenii si%au de#voltat nevoia de o mo!ilitate mult mai mare, de aceea compania Apple a ales lansarea acestui laptop plia!il cu o multitudine de functii ne mai intalnite. Prezentarea organizatiei

2isiunea companiei este de a aduce inovari pe piata inaltei technologii, prin produse performante, de inalta calitate si usor de folosit pentru orice utili#ator. Prezentarea problemei Apple este amenintat in ultimul timp de o concurenta mult mai puternica si agresiva pe toate sectoarele de aceea este necesara lansarea acestui produs nou pentru mentinerea clientilor e?istenti si atragerea altora, dar nu in ultimul rand mentinerea imaginii pe piata. Scopul proiectului Pre#entul proiect a fost ela!orat in scopul implementarii pe piata a noului produs i,oll care se doreste a fi lansat in decursul anului *+11 si se estimea#a van#area a 6++.+++ de e?emplare in decurs de un an.

Obiective genrale ale proiectului Proiectul are ca o!iective generale % @ansarea unui nou produs pe piata internationala in decursul anului *+11 % 3ormarea imaginii produsului prin pu!licitate % Cresterea numarului de clienti cu pana la AB in primul an de la lansare % /?tinderea si pe alte piete de consum

Pag. |2

Cresterea profitului cu pana la )%7B

Scurta prezentare a activitatilor proiectului % % % lansarea pe piata unui laptop revolutionar promovare prin presa scrisa, mediul online si pu!licitate televi#ata fideli#area clientilor de&a e?istenti si castigarea unora noi

Costul total al proiectului CC

Modul de acoperire a necesarului de finantare Cheltuielile necesare pentru producerea si lansarea a i,ollului se va face prin refinantare.

Pag. |3

Capitolul 2:Analiza Mediului


2.1.Analiza SWOT

S
-

W >una conducere managerialD .otorietate ridicatD a mDrcii Tehnologie proprie Creterea vEn#Drilor de ( ori de la apariia iPod%ului 2aga#ine online foarte !ine puse la punct ;iStore, App Store< 0esign simplist Amplasament !un al maga#inelor i o acoperire geograficD !unD Animaia9 o aplicaie a tehnologiei APP@/
-

/ste raportat cD Apple iPod nano poate avea un ecran defect >aterii care e?plodea#D Societatea nu deine Fn proprietate !unuri mo!ile i imo!ile ,eorgani#Drile au devenit parte din cultura Apple 0einerea unei cote mici pe piaa mondialD de calculatoare Preuri mari Compati!ilitate soft%uri redusD cu alte

Pag. |4

O
-

T 5En#Dri !une a smartphonurilor Apariia noilor !usiness oportunitDi de


-

Ideile mDree sunt uor de copiat /?istena a mai multor concureni Fn domeniul IT Tehnologia micare este Fntr%o continuD

.evoia omului de a se deplasa

2.2. Detalierea analizei SWOT

2.2.1. Punctele tari (S) % ,educerea costurilor prin folosirea cEt mai multor componente comune, operativitatea firmei, pDstrarea doar a depo#itelor amplasate Fn puncte cheie, Fnlocuirea produselor soft7are cumpDrate cu cele proprii, ,educerea numDrului de furni#ori, o!inEnd mai multD influenD i un pre mai !un ;reducerea cheltuielilor prin reducerea numDrului de anga&ai, trierea inventDriilor, prin reducerea numDrului de distri!uitori<.

% Apple este una dintre !randurile IT cele mai sta!ile din lume, Gi are un set de clienHi entu#iaGti foarte loiali care folosesc !randul. 1 loialitate aa puternicD FnseamnD cD Apple nu numai cD recrutea#D noi clieni, ci i Fi pDstrea#D, ei se Fntorc Fnapoi pentru mai multe produse Gi servicii de la Apple, iar compania are de asemenea posi!ilitatea de a e?tinde noi produse, de e?emplu, iPod. Pag. |5

% ,evoluia tehnologicD creatD de noul calculator Fn formD de cu!. @isa a fost primul Personal Computer ;PC< 19(+I activitatea eficientD prin numDrul redus de specialiti care au lucrat la reali#area sistemului de operare 2ac1s J ;faD de staft%ul care a reali#at "indo7s 9(<I % 0e#voltarea Fn cadrul companiei a unei mari pDri din tehnologia necesarD, atEt hard7are, cEt i soft7areIsta!ilitatea i vite#a sistemului 2ac1s J, avEnd o nouD interfaD cu noi trucuri grafice

% 0eci, iPod permite accesul companiei la o nouD serie FntreagD de segmente care cumpDrD Fn alte pDrHi ale !randului Apple9 5En#Drile de note!oo$%uri produselor sale este de asemenea foarte puternic Gi repre#intD o contri!uHie uriaGD la venituri pentru Apple.

%Apple a vEndut apro?imativ ** milioane de iPod%uri Gi mai mult de A++ de milioane de melodii, din maga#inul de mu#ica iTunes. Acesta repre#intD (*B din toatD mu#ica legal descDrcata Fn SKA.

% Impunerea propriului stil.I concentrarea pe facilitDile cheie, nu pe efectele vi#uale

% Kn avanta& al firmei Apple asupra concurenilor Fl repre#intD maga#inele sale de retail care oferD clienilor o e?perienD directD cu noile produse ale companiei. Cele 76 de maga#ine situate Fn locai scumpe au devenit profita!ile la sfEritul anului *++), la )+ de luni de la deschidere. Apple Fi crete vEn#Drile mai ales prin evenimente speciale. @a maga#inul din .e7 Lor$ formaii roc$ dau concerte gratuite, iar Apple a oferit )++ de cursuri Fn domenii ca fotografia digitalD sau reali#area filmelor.

% Apple a semnat un accord care permite gigantului domeniu PC, :e7lett%Pac$ard sD revEndD iPod%uri, transformEnd un potenial rival cu o uriaD putere de mar$eting i distri!uie Fntr%un partener

% 3inding .emo, a fost cel mai mare succes de !o?%office al anului *++) ;filmul de animaie cu cele mai mari FncasDri din istorie<, o!inEnd de asemenea 1scarul pentru cel mai !un film de animaie 2.2.2.
Pag. |6

2Punctele slabe (W) % Compania a comentat cD un lot din produsele sale au ecrane care se pot rupe Fn ca#ul unui impact, iar compania s%a oferit sD FnlocuiascD toate elementele defecte. Pe lEngD acest lucru au e?istat pro!leme cu primele iPod%uri care aveau !aterii defecte, prin care compania a oferit clienilor Fn aceste ca#uri !aterii gratuite .

% 2area >ritanie, 3rana, 1landa, Suedia, aponia sunt o parte din Drile unde grupuri de consumatori au raportat ca#uri de iPhone%uri i iPod%uri care s%au supraFncDl#it sau au e?plodat instantaneu. Mn Kniunea /uropeanD o investigaie a fost de&a pornitD. 'igantul Apple a mai fost acu#at de faptul ca FncearcD sD ascundD ca#urile de iPhone%uri i iPod%uri care se supraFncDl#esc sau care i#!ucnesc Fn flDcDri, din Statele Knite ale Americii sau din 2area >ritanie.

% Ca urmare a nedeinerii a niciunui !un imo!il Fn proprietate, societatea nu poate contracta Fmprumuturi de la societDile !ancare Fn vederea refinanDrii.

% ,eorgani#Drile se fac la fiecare )%6 luni i provin din lipsa de Fnelegere a companiei, cD oamenii au nevoie de sta!ilitate pentru a putea lucra FmpreunD. 0e asemenea, reorgani#Drile dese FnseamnD cD nimeni nu are o responsa!ilitate pe termen lung. 0acD iei o deci#ie greitD, atunci cEnd se vor simi efectele tu nu vei mai fi Fn acel departament i altcineva va tre!ui sD re#olve pro!lema. Tinerii inteligeni sunt FncD atrai de Apple dar atEtea reorgani#Dri Fi de#orientea#D.

% PC ul MAC% ma&oritatea oamenilor recunosc designul superior i tehnologia mai !unD a 2AC%ului, FnsD Apple deine doar )B din piaa glo!alD de computere i a pierdut dominaia din domeniul FnvDDmEntului. 5En#Drile au avut un trend descendent pentru cD Apple a refu#at sD ofere licene pentru tehnologia sistemului sDu de operare,lDsEndu%l i#olat Fn faa unui front comun format din 2icrosoft, Intel, I>2, 0ell. Preurile sunt ridicate pentru cD Apple nu are cu cine sD FmpartD costurile de cercetare, de#voltare i mar$eting.

% Preurile de la Apple Inc sunt mai mari decEt preurile de pe piaa actualD, iar alte aparate electronice similare sunt mult mai accesi!ile

% Compati!ilitatea redusD cu alte soft%uri duce la influene negative asupra firmei pe viitor i crearea de soft%uri i aplicaii pe piaa neagrD

Pag. |7

.2.!. Oportunita"i (O) % /voluHia ponderii smartphone%urilor din total vEn#Dri Fn ultimii trei ani Fn ,omEnia este una e?trem de !unD % de la *B Fn *++( la peste 6,AB Fn primele luni ale lui *+1+. 2ai interesant de atEt este ponderea acestui tip de telefoane Fn totalul pieHei din punct de vedere valoric9 pornim de la o pondere de 11B Fn *++( Gi ne situDm la peste *+B Fn *+1+N /stimDrile internaHionale spun cD, Fn *+11, 6+B din veniturile reali#ate din vEn#area de telefoane la nivel mondial vor proveni de la livrDrile de smartphone%uri.

% CEt priveGte piaHa de telecomunicaHii mo!ile, *++9 a adus schim!Dri care au generat oportunitDHi de !usiness Gi vor influenHa acest domeniu pentru o !unD perioadD de timp. OApariHia iPhone, popularitatea enormD de care acest device s%a !ucurat Gi se !ucurD Fn continuare, FmpreunD cu de#voltDrile unui numDr impresionant de aplicaHii pentru el, au creat o reHetD de succes pentru producDtori4,. Tehnologia touchscreen, sistemele de operare Gi noul design au generat cerere pentru acest nou tip de produse, au lansat segmentul smartphone Fn mass mar$et Gi au stopat scDderea pieHei anul trecut, iar *+1+ nu face decEt sD continue Gi sD de#volte aceastD tendinHD.

% 0atoritD acestei nevoi a oamenilor de a se deplasa, firmele producatoare de calculatoare au avut oportunitatea sa Fi mDreascD o cotD de vEn#Dri, datoritD cererii tot mai mare a laptopurilor.

2.2.#. A$enin"%ri (T) % 2icrosoft a copiat interfaa graficD de la Apple Inc., chiar i @inu? a copiat o versiune. Touchscreenul de la iPhone este folosit la multe alte telefoane ;e?9 Android< Aplicaiile numeroase de la Apple Inc. sunt copiate i create i pentru alte aparate electronice.

% 0e#voltarea pieei Fn domeniul IT a dus la apariia concurenilor ;0ell,Son=,:e7lett% Pa$ard (&P)

% 0atoritD evoluiei continue a tehnologiei, firma tre!uie sD fie pregDtitD Fn lansarea unui nou produs pe piaD . Pag. |8

2.!. Analiza SWOT a concuren"ei


Dell S
-

W Cel mai mare producDtor de PC% uri. Knul dintre cele mai cunoscute !randuri 3orHa de muncD relativ ieftinD. /ficienD costurilor. Fn economisirea
-

,aport calitate%pre foarte ridicate<

sla!;preuri

Au pro!leme de calitate Fn ceea ce priveGte furni#orii. ,elaHii sla!e cu ali retalieri. Conducerea i gestionarea e reali#atD doar de o singurD persoanD.

@inia de asam!lare marchea#D competenHD de !a#D

Son'

Pag. |9

S
-

W Capacitatea de a scoate pe pia produse inovative i de nalt calitate. Calitate foarte bun. Un alt punct tare a lui Sony l reprezint capacitatea acestuia de a reui s aib succes pe piee diferite.(jocuri video) -

PreHul mai scump decEt al competitorilor sDi, Fi poate face pe consumatori sD se Fndrepte spre produse mai ieftine oferite de concurenD /?istD divergenHe Fntre divi#iile companiei, iar unele secHii nu merg !ine

&e(lett Pa)ard (&P) S


-

W >randul :P este foarte cunoscut. Are o po#iie economicD foarte !unD, avEnd 1+ milioane P !ani lichi#i.
-

A avut o datorie pe termen lung care a dus la Fmpiedicarea investirii Fn diferitele oportunitDi aparute %Compania a fost Fntr%o datorie pe termen lung pentru mulHi ani, care a Hinut sD investeascD Fn oportunitDHi de creGtere diferite.

Are o !unD acoperire geograficD, avEnd filiale Fn mai mult de 17+ de Dri. Are un sistem de livrare foarte !un. /ste lider pe piaa imprimantelor, atEt pe cele laser cEt i cele cu &et.

Pag. |10

Capitolul !: Scopul *i obiecti+ele proiectului

!.1. SCOP
Scopul planului de mar$eting al produsului i,oll este menHinerea Gi Fm!unDtDHirea imaginii firmei Apple Gi lDrgirea domeniului de clienHi, care ar opta pentru produse Apple Fn locul altor produse oferite de alte companii.

!.2. O,-.CT-/. 0.1.2A3. A3. P2O-.CT4341. @ansarea unui produs revoluHionar pe piaHa internaHionalD Fn decursul anului

*+11I 2. Mm!unDtDHirea imaginii firmeiI 3. CreGterea pieHelor de consum la care are acces firmaI 4. CreGterea profitului net cu )%7B.

!.!. O,-.CT-/. SP.C-5-C.


Obiectiv general I: @ansarea unui produs revoluHionar pe piaHa internaHionalD Fn decursul anului *+11 Informarea pu!licului prin promovarea produsului ;pe 7e!site%ul principal, prin spoturi tv, radio Gi pe suprafeHele pu!licitare din marile oraGe< Fnaintea lansDrii acestuiaI 1rgani#area unei conferinHe de presD unde sD fie invitaHi toHi editorii maga#inelor IT Gi 2ultimedia, de asemenea sD fie invitaHi editorii marilor site%uri din domeniul acesta Gi distri!uitorii principali cu care cola!orea#D firma. Obiectiv general II: Mm!unDtDHirea imaginii firmei
Pag. |11

atragerea noilor clienHi de la firmele concurente, prin oferirea unui produs

ine?istent pe piaHa actualDI Fncura&area clienHilor de a achi#iHiona Gi alte produse de calitate fa!ricate de firma AppleI pDstrarea clienHilor fideli Gi scDderea ratei de a!andon. Obiectiv general III: CreGterea pieHelor de consum la care are acces firma /?tinderea firmei pe piaHa produselor din clasa ->uisness4, astfel cEstigEnd noi clienHiI CreGterea gamei de produse oferite de firmD. Obiectiv general IV: CreGterea profitului net cu )%7B Produsul i,oll se va vinde la un preH de9 CC, din care profitul este de )+B, astfel CCC CreGterea profitului prin creGterile de FncasDri cu pEnD la *6B, atEt din vEn#area produsului i,oll, cEt Gi din vEn#Drile altor produse previ#i!ile Fn urma Fm!unDtDHirii imaginii firmei.

CAP-TO343 #: P3A143 D. ACT-/-T67#.1. -denti8icarea acti+it%"ilor necesare


Pag. |12

Pentru ca noul produs sa reprezinte un succes comercial,pe langa asigurarea unor performante tehnice corespunzatoare, firma producatoare trebuie sa aiba in vedere si aspectele specifice activitatii de marketing. In vederea coordonarii tuturor activitatilor pe care si le-a propus, firma Apple Inc. a intocmit un program de marketing privind introducerea in fabricatie si lansarea pe piata a Laptopului iRoll.

#.1.1. Acti+it%"i la ni+elul politicii de produs Activit ile pe care Apple Inc. le !ntrevede, privind politica de produs sunt"

Nr. Activitatea Crt.

Dur ata (Zile )

Peri a!a

"e#$ %#a&il

'uarea !eci(iei !e la%#are a $r !u#ului .electi %area i!eil r #i # lutiil r te/%ice $ti0e $rivi%! reali(area % ului $r !u# .tu!iu ! cu0e%tar Cercetare calitativa(te#t !e c %ce$t) "eali(area $r t ti$ului $r !u#ului "eali(area a0&ala1ului "eali(area 0ai 0ult r varia%te !e a0&ala1

1)2)2011* 1)4)2011

C+,)-a%ager cercetare*!e(v ltare -a%ager cercetare* !e(v ltare

500

1)4)2011* 6)19)2012

2.1 2.2

150 200

1)4)2011* 6)12)2011 6)13)2011* 1)7)2012 1)10)2012* 6)19)2012 6)20)2012* 7)23)2012 6)20)2012* 7)21)2012

-a%ager te/%ica -a%ager te/%ica -a%ager te/%ica

ec/i$a ec/i$a

2.3

150

ec/i$a

32

-a%agerul !e$arta0e%tului 0ar2eti%g -a%agerul !e$arta0e%tului 0ar2eti%g

!e

3.1

30

!e
Pag. |13

3.2

Alegerea varia%tei !e a0&ala1 3e#tarea te/%ica a $r !u#ului 40&u%atatirea $r !u#ului $e &a(a re(ultatel r &ti%ute i% ur0a te#tarii te/%ice A#igurarea legala a $r !u#ului ( 0 l garea #i i%regi#trarea $r !u#ului) Pregatirea ca$acitatil r !e Pr !uctie Pregatirea $r !uctiei #eriei !e 'a%#are

7)22)2012* 7)23)2012 7)24)2012* 8)12)2012 8)13)2012* 9)2)2012

-a%agerul !e$arta0e%tului 0ar2eti%g -a%ager te/%ica -a%ager te/%ica

!e

4 5

20 20

ec/i$a ec/i$a

9)3)2012* 9)8)2012

-a%ager !e$arta0e%t 1uri!ic

25

9)9)2012* 10)3)2012 10)4)2012* 10)19)201 2

-a%ager !e$arta0e%t $r !uctie -a%ager !e$arta0e%t $r !uctie

15

Pag. |14

#.1.2. Acti+it%"i la ni+elul politicii de pre" Activitatile la nivel de pret, in cazul implementarii, intrevede atat pozitionarea lui pe piata, cat si luarea unei decizii optime in cazul ma#imizarii cifrei de afaceri tinand cont de costurile necesare obtinerii acestui concept.

Nr crt 1

Activitatea

Durata ((ile)

Peri a!a 10)20)20 12* 10)27)20 12

"e#$ %#a&il -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g

.ta&ilirea $retului 5i%al 8 !e va%(are $er u%itate !e $r !u# .ta&ilirea tari5ului 6i%7%! 2 c %t !e c #turile %ece#are &6i%erii ace#tui c %ce$t A%ali(a c #turil r 2 c 0$ %e%tel r $er u%itate !e $r !u# .ta&ilirea u%ui a!a # 1 c 0ercial $er u%itate !e $r !u# 8eri5icarea !ac7 %ivelul 3 #ta&ilit al tari5ului a#igur7 re%ta&ilitate $ti07

1.1

10)2 -a%ager 0)2012* !e$art0e%tu 10)21)20 l 5i%a%ciar 12 10)22)20 12* 10)23)20 12 10)24)20 12* 10)24)20 12 10)25)20 12* 10)27)20 12 -a%ager !e$art0e%tu l 5i%a%ciar -a%ager !e$art0e%tu l 5i%a%ciar -a%ager !e$art0e%tu l 5i%a%ciar

1.2

1.3

1.4

Pag. |15

4.1.3. Acti+it%"i la ni+elul politicii de distributie

Pentru o distribu ie eficient se vor lua urmtoarele msuri "

Nr. Crt.

Activitatea 9i:area ( %ei terit riale !e la%#are #i #ta&ilirea ca%alel r !e !i#tri&utie .electi %area c %tactarea 4%ter0e!iaril r

Durata ((ile) 3

Peri a!a 10)28)201 2* 10)30)201 2 10)31)201 2* 11)20)201 2 11)21)201 2* 1)13)2013

"e#$ %#a&il -a%ager !e$arta0e%t !i#tri&utie* l gi#tica -a%ager ec/i$a 0ar2eti%g -a%ager ge%eral

#i 20

Neg cierea #i i%c/eierea 50 c %tractel r cu i%ter0e!iarii 40$le0e%tarea u%ei retele 20 !e u%itati #ervice ,rga%i(area va%(arii #i 14 $regatirea 5 rtel r !e va%(are ( re5erit r la tra%i%guri #i cur#uri) .ta&ilirea u%ei grile !e 14 & %u#uri !e $er5 r0a%67 $e%tru re#$ %#a&ilii !e ( %7 cu cele 0ai &u%e re(ultate la v lu0ul !e v;%(ari $e % ul $r !u#

1)14)2013* -a%ager 2)4)2013 ec/i$a te/%ica

2)5)2013* 2)19)2013

Direct r re#ur#e u0a%e

5.1

Direct r 2)20)2013* "e#ur#e 3)5)2013 <0a%e

#.1.#. Acti+it%"i la ni+elul politicii de pro$o+are.

Pag. |16

$#perien a %i e#pertiza departamentului nostru de marketing confer o garan ie a reu%itei lansrii de noi produse. Principalul atu al serviciilor noastre, indifferent de stadiul !n care acesta se afl, este valoarea %i notorietatea mrcii. Politica de promovare pentru Apple Inc. va concentra tot efortul !nspre informarea %i convingerea consumatorilor s devin clien ii no%trii.

Nr.Crt. 1

Activitatea

Durata ((ile)

Peri a!a 10)20)2012* 11)2)2012

"e#$ %#a&il -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g

A%ali(a 14 $ie6ei ($ri% c/e#ti %are) cu $rivire la reac6ia clie%6il r i% ceea ce $rive=te % ul $r !u# 4%!e%ti5icar ea 0et !el r !e $r 0 vare Pr 0 varea $e i%ter%et 26

11)3)2012* 11)30)2012

-a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g

2.1

11

11)3)2012* 11)14)2012 11)3)2012* 11)5)2012 11)6)2012* 11)14)2012 11)3)2012*

-a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t Pag. |17

2.1.1

Pr 0 varea 3 $e #ite*ul A$$le.c 0 Pr 0 varea 8 $e alte #ite* uri Pr 0 varea 4 $ri% revi#te

2.1.2

2.2

!e #$ecialitate 2.2.1 ,rga%i(area u%ei c %5eri%te !e $re#a 4

11)6)2012 11)3)2012* 11)6)2012

0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g

2.3

Pr 0 varea 8 $ri% i%#cri$ti %ar e 'uarea 3 legaturii cu 5ir0ele !e $u&licitate Neg cierea 3 cu 5ir0ele !e $u&licitate 4%c/eierea 2 c %tractel r cu 5ir0ele !e $u&licitate Pr 0 varea 25 $ri% #u$ rt vi!e "eali(area cli$ului 5

11)3)2012* 11)10)2012

2.3.1

11)3)2012* 11)5)2012

2.3.2

11)6)2012* 11)8)2012

2.3.3

11)9)2012* 11)10)2012

2.4

11)4)2012* 11)30)2012 11)4)2012* 11)8)2012 11)9)2012* 11)19)2012

-a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g -a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g

2.4.1

2.4.2

4%!e%ti5icar 10 ea $ #turil r !e televi(iu%e care v r !i5u(a cli$ul

Pag. |18

2.4.3

Neg cierea 5 c %tractel r cu $ #turile care v r !i5u(a cli$ul

11)20)2012* 11)25)2012

-a%ager !e$arta0e%t 0ar2eti%g

#.2. Plani8icarea acti+it%"ilor( dia9ra$a 0A1TT).

:.,40.T43 P2O-.CT434Atingerea o!iectivelor noastre necesitD o finanHare puternicD ce tre!uie FnsD acoperitD Fn totalitate de companie datoritD specificului de !usiness. Proiectul se va finanHa e?clusiv din surse proprii cu o cotD parte din !ugetul total de investiHii prevD#ut de companie Fn *++(. 0epartamentul financiar apro!D o variaHie de QR% 7B a valorilor estimate in ta!elul de !uget.

Pag. |19

Pag. |20

/.1-T42-(euro) Acti+itate 1.,eparti#are profitul pe anul curent din Su$a

C&.3T4-.3- (euro) Acti+itate 1..tu!iu ! cu0e%tar *Cercetare calitativa *"eali(area $r t ti$ului Pr !u#ului Su$a 1++++

*.Cota din !ugetul de investiHii

2. "eali(are a0&ala1ului * "eali(area 0ai varia%te !e a0&ala1 *Alegerea a0&ala1 0ult r !e

*+++

varia%tei

3. 3e#tarea $r !u#ului

te/%ica

1A+++

4. 40&u%atatirea $r !u#ului 1++++ $e &a(a re(ultatel r &ti%ute i% ur0a te#tarii te/%ice 5. A#igurarea legala a 6+++ $r !u#ului ( 0 l garea #i i%regi#trarea $r !u#ului 6. Pregatirea !e $r !uctie 7. Pregatirea #eriei !e la%#are ca$acitatil r 1+++++

*++++ $r !uctiei

8. 40$le0e%tarea retele !e u%itati #ervice

u%ei A++++

9. ,rga%i(area va%(arii #i )+++ $regatirea 5 rtel r !e va%(are ( re5erit r la tra%i%guri #i cur#uri) * .ta&ilirea u%ei grile !e & %u#uri !e $er5 r0a%67 $e%tru re#$ %#a&ilii !e ( %7 cu cele 0ai &u%e re(ultate la v lu0ul !e v;%(ari $e % ul $r !u#
Pag. |21

:.2. ;usti8icarea +eniturilor

&or a financiar a companiei permite dezvoltarea noului serviciu prin autofinan are.

Pentru c bugetul de investi ii nu poate acoperi totalitatea investi iei, departamentul financiar a alocat %i o parte din profitul bugetat pe '()(. *uma total necesar pentru !ndeplinirea obiectivelor asumate de proiectul nostru reprezint sub +, din profitul estimat al companiei Apple Inc Romania pe '()( care e de a%teptat s depa%easc -(( milioane euro.

:.!.;usti8icarea c<eltuielilor
1. .tu!iu ! cu0e%tar In vederea studiului documentar se vor avea in vedere com atibilitatea ieselor, asamblarea acestora, recum si studiul calitatii acestora, care au fost in valoare de 10000 euro. 2. "eali(area a0&ala1ului !entru realizarea variantelor de ambalaj s-a folosit material in valoare de 2000 euro.

3.3e#tarea te/%ica a $r !u#ului In vederea testarii te"nice a rodusului se va lua in considerare rezistenta ieselor. In cadrul acestui roces s-au folosit iese in valoare de 1#000 euro. 4. 40&u%atatirea $r !u#ului $e &a(ale re(ultatel r ur0a te#tarii te/%ice &ti%ute i%

Inlocuirea ieselor care in urma testarii te"nice s-au dovedit a nu fi destul de erformante, costul acestora fiind de 10000 euro. 5.A#igurarea legala a $r !u#ului ( 0 l garea #i i%regi#trarea $r !u#ului) $onsta in inregistrarea acestuia in mod juridic in cadrul firmei % %ctele juridice fiind in valoare de 4000 euro. le Inc.
Pag. |22

6. Pregatirea ca$acitatil r !e $r !uctie $onsta in realizarea utilajelor de roductie, recum si regatirea com onentelor necesare ansamblarii, a noului le to i&oll, costuri care se estimeaza la suma de 100000. 7. Pregatirea $r !uctiei #eriei !e la%#are !regatirea ersonalului care va fi res onsabil de urmarirea activitatii utilajelor de roductie , training-ul acestora constand in 20000 euro. 8. 40$le0e%tarea u%ei retele !e u%itati #ervice 'rimiterea de com onente com atibile cu noul la to in unitatiile service recum si training-ul ersonalului din cadrul acestor unitati, costuri care se ridica la o valoare de #0000 euro. 9. ,rga%i(area va%(arii #i $regatirea ( re5erit r la tra%i%guri #i cur#uri) 5 rtel r !e va%(are

!lata trainer-ilor care vor regatii ersonalul care se ocu a de vanzarea si distribuirea noului rodus. %ceste training-uri vor costa a ro(imativ 3000 euro. 10. A%ali(a $ie6ei ($ri% c/e#ti %are) cu $rivire la reac6ia clie%6il r i% ceea ce $rive=te % ul $r !u# &ealizarea de c"estionare in rivinta realizarii unui sondaj a ietei recum si angajarea unor romoteri si amenajarea unor standuri s ecializate. !retul ridicandu-se la 3000 euro. 11. Pr 0 varea $ri% ca%alale !e $u&licitate !romovarea rin internet, reviste de s ecialitate, rin inscri tionare, su ort video a necesitat c"eltuieli in valoare de 100000 )uro.

Capitolul =: CO1T2O3 S- ./A34A2.


Pag. |23

6.1. Modaliti de nregistrare i control al rezultatelor


PiaHa PC%urilor din ,omEnia se dovedeGte a fi una foarte dinamicD, cu mulHi distri!uitori doar pe segmentul laptopurilor. Controlul se reali#ea#D Fn mod concomitent, activ Gi direct Fn conformitate cu planul de activitate apro!at Gi conceput Fn acest plan de mar$eting. Prin control se v%a asigura Fndeplinirea o!iectivelor Gi corectarea eventualelor neconcordanHe cu realitatea de pe piaHD. Controlul se realizeaz prin intermediul urmtorilor indicatori: -Indicatori de erforman*+ financiari, Volumul vnzrilor Rentabilitatea capitalului social Rentabilitatea vnzrilor -Indicatori de erforman*a non-financiari Satisfacia clienilor Imaginea companiei Poziia pe pia.

6.2. Calendar de verificare Nr Activitatea Peri a!a .crt. !e !e#57=ur are


1 * ) Cercetare calitativD ; 6R1)R*+11% test de concept< 1R7R*+1* ,eali#area 1R1+R*+1*% prototipului 6R19R*+1* produsului ,eali#area 6R*+R*+1*% am!ala&ului 7R*)R*+1* Testarea tehnicD a produsului PregDtirea capacitDHilor de producHie PregDtirea producHiei seriei de lansare 7R*6R*+1*% (R1*R*+1* 9R9R*+1*% 1+R)R*+1* 1+R6R*+1*% 1+R19R*+1*

8eri5icare "e#$ %#a&i l) De$arta0e %t


1 datD lunD 1 datD lunD pe 2anager echipa tehnicD pe 2anager echipa tehnicD

6 A 6

1 datD pe 2anagerul sDptDmEnD departamentul ui de mar$eting 1 datD pe 2anager sDptDmEnD echipa tehnicD 1 datD pe 2anager sDptDmEnD departament producHie 1 datD pe 2anager sDptDmEnD departament producHie
Pag. |24

SelecHionarea contactarea Intermediarilor

Gi 1+R)1R*+1*% 11R*+R*+1*

1 datD pe 2anager sDptDmEnD echipa mar$eting 1 datD lunD pe 2anager general

.egocierea Gi 11R*1R*+1*% Fncheierea 1R1)R*+1) contractelor cu intermediarii Implementarea unei 1R16R*+1)% reHele de *R6R*+1) unitDHi service 1rgani#area vEn#Drii Gi pregDtirea forHelor de vEn#are ; referitor la traninguri Gi cursuri< Anali#a pieHei ;prin chestionare< cu privire la reacHia clienHilor Fn ceea ce priveGte noul produs Promovarea prin suporHii de pu!licitate *RAR*+1)% *R19R*+1)

1 datD pe 2anager sDptDmEnD echipa tehnicD 1 datD pe 0irector sDptDmEnD resurse umane 1 datD pe 2anager sDptDmEnD departament mar$eting 1 datD pe 2anager sDptDmEnD departament mar$eting

1+

11

1+R*+R*+1*% 11R*R*+1*

1*

11R)R*+1*% 11R)+R*+1*

6.3. Responsabiliti de Nr .crt. Activitatea

onitorizare i intervenie corectiv "e#$ %#a&il) De$arta0e%t -7#uri luate ca(ul %e>%!e$li%irii activit76ii >%

1 2

3 4

echipa &es onsabilul va cere folosirea altor com onente va ,eali#area 2anager echipa &es onsabilul prototipului tehnicD -ndruma ec"i a produsului te"nic+ s re realizarea unui alt rototi &es onsabilul va ,eali#area 2anagerul am!ala&ului departamentului de solicita un alt ambalaj mar$eting va Testarea tehnicD a 2anager echipa &es onsabilul produsului tehnicD solicita -nlocuirea ieselor care nu cores und &es onsabilul va PregDtirea 2anager capacitDHilor de departament Pag. |25 Cercetare calitativD ; 2anager test de concept< tehnicD

/ 0 1

2 1+

11

12

solicita modificarea.alte utilaje &es onsabilul va cere PregDtirea 2anager producHiei seriei de departament -nlocuirea la to urilor lansare producHie neeligibile SelecHionarea Gi 2anager echipa &es onsabilul va cere contactarea mar$eting c+utarea altor intermediarilor intermediari &es onsabilul va cere .egocierea Gi 2anager general Fncheierea renegocierea contractelor cu contractelor intermediarii Implementarea unei 2anager echipa &es onsabilul va cere reHele de tehnicD reutilarea unitatiilor unitDHi service service 1rgani#area 0irector resurse &es onsabilul va alege vEn#Drii Gi umane al*i train-eri mai pregDtirea ca abili forHelor de vEn#are ; referitor la traninguri Gi cursuri< &es onsabilul va cere Anali#a pieHei ;prin 2anager chestionare< cu departament realizarea unor privire la reacHia mar$eting c"estionare mai clienHilor Fn ceea ce concludente priveGte noul produs &es onsabilul va Promovarea prin 2anager suporHii de departament allege al*i su or*i de pu!licitate mar$eting ublicitate, mai otrivi*i producHie producHie

Pag. |26

Pag. |27