Sunteți pe pagina 1din 7

1.Definiti notiunea de mare libera.

Notiunea de mare libera se aplica tuturor partilor marii care nu sunt cuprinse nici in ZEE, nici in marea teritoriala sau in apele interioare ale unui stat si nici in apele arhipelagice ale unui stat arhipelag. 2.Drepturile statului riveran asupra platoului continental. Drepturile statului riveran asupra platoului continental nu depind de ocupatia acestuia efectiva sau fictiva si nici de vreo declaratie expresa. Drepturile statului riveran asupra platoului sunt exclusive in sensul ca daca statul riveran nu exploreaza platoul si nici nu exploateaza resursele, nimeni nu poate sa intreprinda aceste activitati fara consimtamantul sau expres. Statul riveran are dreptul exclusiv de a autoriza si reglementa fora ele in platoul continental, indiferent de scopul acestora. !."are sunt libertatile tuturor statelor in mare libera. #n marea libera statele au dreptul de a se bucura de urmatoarele libertati$ libertatea de navigatie, de survol, de a pune cabluri si conducte submarine, de a construi insule artificiale, instalatii si lucrari, pescutului , cercetari stiintifice %.&bligatiile statului de pavilion. Sa tina un registru naval in care sa figureze numele si caracteristicle navelor purtand pavilionul sau cu exceptia acelora care din cauza dimensiulor lor mici nu sunt vizate de prevederile internationale general acceptate. #si va exercita urisdictia asupra oricarei nave care ii arboreaza pavilionul ca si asupra comandantului ofiterilor si echipa ului pentru toate problemele de ordin administrativ, tehnic si social privitoare la nava #n vederea asigurarii securitatii pe mare, statul de pavilion va lua masuri in special in ceea ce priveste$ 'constructia, echiparea si navigabilitatea navei 'componenta, conditiile de munca si pregatirea echipa elor ' folosirea semnalelor, asigurarea comunicatiilor si prevenirea aborda elor pe mare

(.&bligatiile statului riveran referitoare la platoul continental. Statul riveran are obligatia de a plati contributii in bani sau in natura asupra resurselor nebiologice situate dincolo de 2))*m de la liniile de baza de la care se masoara latimea marii teritoriale. +.,urisdictia penala in materie de aborda sau alt incident de navigatie in mare libera.

,urisdictia penala sau cea disciplinara nu poate fi intentata decat in fata autoritatilor penale sau administrative fie ale statului de pavilion al navei fie ale statului a caror cetatenie o au persoanele in cauza. Nu se poate ordona retinerea sau imobilizarea navei chiar in executarea eactelor de ancheta de catre alte autoritati decat acelea ale statlui de pavilion.

-.Drepturile statelor terte in platoul continental al altui stat. .oate statele au dreptul de a pune cabluri si conducte submarine pe platoul continental al statului riveran. /.&bligatiile de a acorda asistenta in mare libera. &rice stat trebuie sa ceara comandantului navei care navigheaza sub pavilionul sau ca fara sa'si puna in prime die serioasa nava, echipa ul sau pasagerii sa acorde asistenta oricarei persoane aflate in pericol pe mare, sa se indrepte cu toata viteza posibila in a utorul persoanelor in prime die in masura in care se poate conta in mod rezonabil pe aceasta actiune din partea sa. #n caz de aborda sa acorde asistenta si sa indice celeilalte nave numele propriei nave, portul de intregistrare al propriei nave si cel mai apropiat port in care va a unge. 0.Nationalitatea si conditia uridica in mare libera. Statele stabilesc conditiile in care se acorda nationalitatea pt navele sale, conditiile de inmatriculare a navelor pe teritoriul sau si conditiile cerute pt ca acestea sa aiba dreptul de a purta pavilionul sau. Nationalitatea navelor corespunde pavilionului pe care acestea il arboreaza. Navele pot fi prevazute cu documentele necesare exercitarii navigatiei. Nicio schimbare de pavilion nu poate interveni in cursul unei calatorii sau al unei escale in afara de cazul de transfer real al proprietatii sau de schimbare a inmatricularii. & nava care navigheaza sub pavilionul mai multor state de care se foloseste cum doreste nu se poate prevala fata de niciun alt stat tert de aceasta nationalitate si poate fi considerata o nava fara nationalitate. 1).Definiti linia de baza normala. 1inia de baza normala este linia cu cel mai mare reflux de'a lungul tarmului. 11."and se poate folosi linia de baza dreapta2 Se poate folosi cand tarmul prezinta crestaturi si taieturi adanci sau daca exista un sir de insule de'a lungul tarmului in imediata apropiere a acestuia. 12."e conditii trebuie sa indeplineasca trecerea unei nave straine prin marea teritoriala a statului riveran2

.recerea unei nave straine prin marea teritoriala a statului riveran trebuie sa nu aduca atingere pacii, ordinii sau securitatii statului riveran. 1!."e activitati sunt considerate trecere ofensiva2 Sunt considerate trecere ofensiva urmatoarele activitati$ 'amenintarea sau folosirea fortei impotriva suveranitatii, integritatii teritoriale sau independentei politice a statului riveran sau orice alt mod contrar principiilor dreptului international enuntate in "arta Natiunilor 3nite 'exercitii sau manevre cu arme de orice fel 'culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii statului respectiv 'propaganda vizand pre udicierea apararii sau securitatii statului riveran 'lansarea, aterizarea pe nave sau imbarcarea de aeronave 'lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militara 'imbarcarea sau debarcarea de marfuri, fonduri banesti sau persoane contrar legilor si reglementarilor vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare ale statului riveran 'poluarea deliberata si grava prin violarea prezentei conventii 'pescuitul 'cercetari sau ridicari hidrografice 'perturbarea functionari oricarui sistem de comunicare sau a oricarui alt echipament sau instalatie a statului riveran 'orice alta activitate care nu are legatura directa cu trecerea 1%.#n ce domenii poate statul riveran sa adopte reglementari privind trecerea inofensiva2 Statul riveran poate adopta legi si reglementari care pot privi urmatoarele probleme$ 'securitatea navigatiei si reglementarea traficului marin 'protectia echipamentelor si a sistemelor de asigurare a navigatiei 'conservarea resurselor biologice ale marii 'prevenirea infractiunilor la legile si reglementarile statului riveran privind pescuitul

'pastrarea mediului incon urator al statului riveran si prevenirea, reducerea si controlul poluarii 'cercetarea stiintifica marina si ridicarile hidrografice 'prevenirea infractiunilor la legile si reglementarile vamale, fiscale , de imigrare sau sanitare ale statului riveran. 1(.#n ce circumstante au dreptul navigatorii la repatriere2 Navigatorii au dreptul la repatriere in urmatoarele circumstante$ 'daca contractul de munca expira in timp ce acestia sunt in strainatate 'atunci cand contractul de munca este reziliat de catre armator sau de catre navigator pt motive intemeiate 'in cazul in care navigatorii nu mai sunt in masura sa'si indeplineasca sarcinile in temeiul contractului de munca 1+."azurile in care este exclusa raspunderea armatorului. 4aspunderea armatorului este exclusa in urmatoarele situatii$ vatamarea corporala s'a produs in alte conditii decat serviciul la nava5 vatamarea sau boala se datoreaza conduitei necorespunzatoare intentionate a navigatorului decedat bolnav sau ranit5 boala sau infirmitatea au fost ascunse intentionat de catre navigator la inceputul contractului. 1-."e elemente trebuie sa contina contractul de munca al navigatorului2 "ontractul de munca al navigatorului trebuie sa contina numele complet al navigatorului, data nasterii si varsta, locul nasterii, adresa, locul si data la care contractul de munca este inscris, calitatea in care navigatorul urmeaza sa fie anga at, valoarea salariilor navigatorului, valoarea concediului anual platit, incetarea contractului de munca si conditiile in care are loc. 1/."e perioade nu se iau in calcul ca parte a concediului anual cu plata2 6erioadele ce nu se iau in calcul ca parte a concediului anual cu plata sunt$ 'sarbatorile publice sau traditionale recunoscute ca atare in statul de pavilion 'perioadele de incapacitate de munca care rezulta din boala, vatamari corporale sau maternitate 'perioadele de acces temporar la tarm acordate unui navigator in cadrul unui contract de munca 'concediile compensatorii stabilite de autoritatea competenta din fiecare tara

10."e inseamna procedura de amendare tacita2 6rocedura de amendare tacita inseamna ca modificarea intra in vigoare la o anumita data specificata cu exceptia cazului in care inainte de aceasta data, obiectii la aceasta sunt primite de la un numar suficient de state. 2)."e obligatii are un serviciu de recrutare si plasare a navigatorilor2 3n serviciu de recrutare si plasare a navigatorilor are urmatoarele obligatii$ 'mentine un registru actualizat al tuturor navigatorilor recrutati si plasati prin intermediul lor care sa fie disponibili pt inspectie de catre autoritatea competenta 'sa se asigure ca navigatorii sunt informati cu privire la drepturile si obligatiile care le revin in baza acordurilor de anga are 'sa verifice ca navigatorii sunt calificati si detin documentele necesare pt locurile de munca in cauza 'sa se asigure in masura posibilului ca armatorul are mi loacele posibile pt a prote a navigatorii in cazul in care acestia raman blocati intr'un port 'sa examineze si sa raspunda oricarei plangeri privind activitatile lor si sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice plangere nerezolvata 21.Enumerati alte conventii si masuri in afara de *746&1, adoptate contra poluarii marine. &il6ol "onvention810(%9, &64"8100)9, #:" "ode82)))9, :allast ;ater "onvention810//9, 7<S "onvention82))19. 22."are sunt exceptiile care permit exercitarea urisdictiei penale asupra unei nave straine in marea teritoriala a statului riveran2 'consecintele infractiunii se extind asupra statului riveran 'infractiunea va tulbura pacea sau ordinea 'comandantul a cerut asistenta autoritatilor 'stoparea traficului de stupefiante 2!.Definiti drepturile statului riveran in zona contigua. 'prevenirea incalcarii legilor vamale, sanitare, fiscale si de imigrare 'reprimarea incalcarilor acestor legi comise pe teritoriul sau 2%."are sunt obligatiile navelor in timpul trecerii in tranzit prin stramtori2

'sa traverseze stramtoarea fara intarziere 'sa se abtina de a recurge la amenintarea suveranitatii statului riveran 'sa se abtina de la orice alte activitati decat cele pe care le implica tranzitul 'sa respecte reglementarile in materie de securitatea navigatiei, aborda e pe mare, poluare marina 2(. Enumerati cazurile la trecere ofensiva prin marea teritoriala a statului riveran 'exercitii cu arme 'amenintarea suveranitatii teritoriale 'pescuitul 'cercetari hidrografice 'poluare deliberata 'lansarea sau aterizarea aeronavelor 'imbarcarea sau debarcarea de bunuri banesti, persoane 2+."are sunt drepturile statului riveran in ZEE2 'drepturi suverane in scopul explorarii si exploatarii, conservarii si gestiunii resurselor naturale 'amplasarea si folosirea de insule artificiale, instalatii si lucrari, cercetare stiintifica marina, protectia si conservarea mediului marin 2-."e intindere are marea teritoriala si zona contigua2 *area teritoriala are 12*m de la linia de baza iar zona contigua are 2%*m de la linia de baza si 12*m de la limita externa a marii teritoriale. 2/.#n ce consta urisdictia exclusiva a statului riveran in ZEE2 #n ZEE statul riveran are dreptul exclusiv fie de a construi, fie de autoriza constructia si exploatarea insulelor artificiale, instalatii si dispozitive utilizate in alte scopuri economice. 20."um se asigura respectarea legilor in ZEE2 7tunci cand verifica respectarea legilor si reglementarilor sale in materie de pescuit statul riveran poate lua orice masuri inclusiv abordarea, inspectarea, sechestrarea si urmarirea udiciara a navelor de pescuit straine.

!).#n ce consta urisdictia civila in marea teritoriala a statului riveran2 Statul riveran nu trebuie sa opreasca sau sa modifice ruta unei nave sub pavilion strain in trecere prin marea teritoriala pt a'si exercita urisdictia civila asupra unei persoane care se gaseste la bordul navei. !1.Explicati ce inseamna #S6S. #S6S inseamna masuri de securitate la bordul navei.