Sunteți pe pagina 1din 61
HEMOSTAZAHEMOSTAZA ASPECTE FIZIOPATOLOGICEASPECTE FIZIOPATOLOGICE Ioana Brudaşcăconf.dr. Brudaşcă Ioana UMF
HEMOSTAZAHEMOSTAZA
ASPECTE FIZIOPATOLOGICEASPECTE FIZIOPATOLOGICE
Ioana Brudaşcăconf.dr. Brudaşcă
Ioana
UMF conf.dr.
Cluj NapocaUMF Napoca
Iuliu
Iuliu Haţieganu
Haţieganu
Cluj
HEMOSTAZA Ansamblul care opresc fenomenelor sângerarea fiziologice la nivelul unei breşe vasculare
HEMOSTAZA
Ansamblul
care opresc fenomenelor
sângerarea fiziologice
la nivelul unei breşe vasculare
Hemostaza primarăHemostaza primară Vasele Vasele Plachetele Plachetele sangvine sangvine Factorul Factorul
Hemostaza primarăHemostaza primară
Vasele Vasele
Plachetele
Plachetele sangvine
sangvine
Factorul
Factorul von
von Willebrand
Willebrand (vWF)
(vWF)
Fibrinogenul Fibrinogenul
Vasele sangvineVasele sangvine
Vasele sangvineVasele sangvine
Proprietăţile antitrombotice antitrombotice aleProprietăţile ale endoteliilor intacteendoteliilor intacte Compuşi
Proprietăţile antitrombotice antitrombotice aleProprietăţile ale
endoteliilor intacteendoteliilor intacte
Compuşi Compuşi
cu
cu rol
rol
antiplachetar antiplachetar
PGI2,
în inhibareaPGI2, inhibarea
EDRF,
EDRF,
ADP-ază
ADP-ază
– – rol
rol vasodilatator
vasodilatator şi
şi în
plachetelorplachetelor
Compuşi
Compuşi cu
cu rol
rol (activează
anticoagulant
anticoagulant
-heparansulfat
antitrombina III)-heparansulfat III)
(activează
antitrombina
-dermatansulfat (activează
al heparinei)-dermatansulfat heparinei)
(activează cofactorul
cofactorul II
II al
-trombomodulina – – activează
proteinei C-trombomodulina C
activează sistemul
sistemul proteinei
-TFPI – – limitează
factor tisular/factor-TFPI tisular/factor
limitează acţiunea
acţiunea complexului
complexului factor
VIIVII
Compuşi Compuşi
cu
cu rol
rol profibrinolitic
profibrinolitic
-t-PA
al fibrinolizei)-t-PA fibrinolizei)
(activator
(activator
al
În condiţii endotelial (endotoxine,În (endotoxine, condiţii de de stres stres endotelial citokine
În condiţii
endotelial (endotoxine,În (endotoxine,
condiţii de
de stres
stres endotelial
citokine proinflamatorii,
radicali superoxid):citokine superoxid):
proinflamatorii, radicali
eliberare
eliberare de
de factor
factor von
von Willebrand
Willebrand
expunere
expunere de
de factor
factor tisular
tisular
eliberare
eliberare crescută
crescută de
de PAI
PAI
expunerea
expunerea unor
unor molecule
molecule de
de adeziune
adeziune (VCAM,
(VCAM,
ELAM)ELAM)
Disfuncţie
Disfuncţie a a sistemului
sistemului PC
PC (scăderea
(scăderea EPCR,
EPCR, TM)
TM)
Endoteliile au
proprietăţi protromboticeEndoteliile protrombotice
au proprietăţi
Plachetele sangvinePlachetele sangvine (trombocitele)(trombocitele)
Plachetele sangvinePlachetele sangvine
(trombocitele)(trombocitele)
Factorul (vWF)Factorul von von Willebrand Willebrand (vWF)
Factorul
(vWF)Factorul
von
von Willebrand
Willebrand
(vWF)
Degradarea factorului von WillebrandDegradarea Willebrand factorului von ADAMTS a disintegrin 13ADAMTS 13 and
Degradarea factorului
von WillebrandDegradarea Willebrand
factorului von
ADAMTS
a disintegrin 13ADAMTS 13
and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif,
member 13
von Willebrand factor-cleaving protease (VWFCP)
Activarea în cascadă aActivarea a în cascadă factorilor coagulării coagulării carefactorilor care duce la la
Activarea în
cascadă aActivarea a
în cascadă
factorilor coagulării coagulării carefactorilor care
duce la la transformateaduce transformatea
fibrinogenului
într-o reţeafibrinogenului reţea
într-o
de
fibrinăde fibrină
Proteaze Proteaze dependente dependente de de vitamina vitamina K K (II, (II, VII, VII, IX
Proteaze
Proteaze dependente
dependente de
de vitamina
vitamina K K (II,
(II, VII,
VII, IX
IX ŞI
ŞI X)
X)
Factori
Factori ce
ce intervin
intervin în
în activarea
activarea prin
prin contact
contact (XI,
(XI, XII,
XII,
prekalikreina, HMWK)prekalikreina, HMWK)
Cofactori
Cofactori ai
ai coagulării
coagulării (V,
(V, VIII)
VIII)
Fibrinogen,
Fibrinogen, factor
factor XIII
XIII
Factor
Factor tisular
tisular expus
expus de
de endoteliile
endoteliile lezate
lezate
Calciu Calciu
Fosfolipide
Fosfolipide membranare
membranare plachetare
plachetare
Se
Se presupune
presupune existenţa
existenţa unor
unor RECEPTORI
RECEPTORI PENTRU
PENTRU FACTORII
FACTORII
COAGULĂRII la la nivelul
(mai alesCOAGULĂRII ales
nivelul suprafeţelor
suprafeţelor celulare
celulare (mai
trombocitare)trombocitare)
ETAPELE CLASICE ALE COAGULĂRIIETAPELE COAGULĂRII CLASICE ALE CALEA CALEA EXTRINSECĂ EXTRINSECĂ CALEA CALEA
ETAPELE CLASICE
ALE COAGULĂRIIETAPELE COAGULĂRII
CLASICE ALE
CALEA
CALEA EXTRINSECĂ
EXTRINSECĂ
CALEA
CALEA INTRINSECĂ.
INTRINSECĂ.
CALEA
CALEA ALTERNATIVĂ
ALTERNATIVĂ
CALEA
CALEA COMUNA
COMUNA
PROCESUL
PROCESUL DE
DE FIBRINOFORMARE
FIBRINOFORMARE
NOI MODELE ALE COAGULĂRIINOI COAGULĂRII MODELE ALE (Hoffman) - - 3 3 faze faze succesive:(Hoffman)
NOI MODELE
ALE COAGULĂRIINOI COAGULĂRII
MODELE ALE
(Hoffman) - - 3 3 faze faze succesive:(Hoffman) succesive:
iniţierea
iniţierea prin
prin factorul
factorul tisular/FVII
tisular/FVII
amplificarea
amplificarea - - trombina
trombina rezultată
rezultată în în prima
prima fază
fază
activeaza trombocitele trombocitele şi şi FXIactiveaza FXI
propagarea
propagarea în în care
care se
se formează
formează mari
mari cantităţi
cantităţi de
de
trombină la la suprafaţa suprafaţa trombocitelor.trombină trombocitelor.
Concepţia modernă despre coagulareConcepţia coagulare modernă despre
Concepţia modernă
despre coagulareConcepţia coagulare
modernă despre
Concepţia modernă despre coagulareConcepţia coagulare modernă despre
Concepţia modernă
despre coagulareConcepţia coagulare
modernă despre
Transformă Transformă fibrinogenul fibrinogenul în în fibrină fibrină Agonist Agonist plachetar plachetar
Transformă
Transformă fibrinogenul
fibrinogenul în
în fibrină
fibrină
Agonist
Agonist plachetar
plachetar
Activează
Activează factorii
factorii V,
V, VIII
VIII şi
şi XI
XI
Activează
Activează FXIII
FXIII stabilizator
stabilizator al
al fibrinei
fibrinei
Activează
Activează sistemul
sistemul anticoagulant
anticoagulant al
al
proteinei Cproteinei C
FACTORUL TISULARFACTORUL TISULAR
FACTORUL TISULARFACTORUL TISULAR
FACTORII DEPENDENŢI DEPENDENŢI DEFACTORII DE VITAMINA KVITAMINA K proteine proteine sintetizate sintetizate sub
FACTORII DEPENDENŢI DEPENDENŢI DEFACTORII DE
VITAMINA
KVITAMINA K
proteine
proteine sintetizate
sintetizate
sub
sub formă
formă
inactivă
inactivă de
de
zimogenzimogen
vor
vor fi fi activate
activate printr-un
printr-un proces
proces de
de
proteoliză limitatăproteoliză limitată
ZONA ACTIVA
ENZIMATIC
PROTEAZA
ACTIVATOARE
+
ZIMOGEN
FACTOR ACTIVAT
PEPTID DE
CLIVARE
COFACTORI AI AI COAGULĂRII:COFACTORI COAGULĂRII: FV, FVIIIFV, FVIII
COFACTORI AI AI COAGULĂRII:COFACTORI COAGULĂRII:
FV, FVIIIFV, FVIII
FACTORI DE PRIN CONTACTFACTORI CONTACT DE ACTIVARE ACTIVARE PRIN XII, XI, KK, HMWKXII, HMWK XI,
FACTORI DE
PRIN CONTACTFACTORI CONTACT
DE ACTIVARE
ACTIVARE PRIN
XII, XI,
KK, HMWKXII, HMWK
XI, pre
pre KK,
FACTORUL XIIIFACTORUL XIII
FACTORUL XIIIFACTORUL XIII
FIBRONECTINAFIBRONECTINA Face Face parte parte din din grupul grupul proteinelor proteinelor de de
FIBRONECTINAFIBRONECTINA
Face
Face parte
parte din
din grupul
grupul proteinelor
proteinelor de
de
adeziuneadeziune
Produsă
Produsă de
de ficat,
ficat, endotelii,
endotelii, fibroblaste
fibroblaste
subendotelialsubendotelial
Leagă
Leagă reţeaua
reţeaua de
de fibrină
fibrină de
de colagenul
colagenul
Efect
Efect opsonizant
opsonizant
PLASMINOGENULPLASMINOGENUL Sintetizat Sintetizat în în ficat. ficat. T/2 T/2 24 24 h h Glu Glu
PLASMINOGENULPLASMINOGENUL
Sintetizat
Sintetizat în în ficat.
ficat. T/2
T/2 24
24 h h
Glu
Glu Plg
Plg
Lys
Lys Plg
Plg
PLASMINAPLASMINA
PLASMINAPLASMINA
ACTIVATORUL TISULAR TISULAR ALACTIVATORUL AL PLASMINOGENULUI (t-PA)PLASMINOGENULUI (t-PA) sintetizat şi celulele
ACTIVATORUL TISULAR TISULAR ALACTIVATORUL AL
PLASMINOGENULUI (t-PA)PLASMINOGENULUI (t-PA)
sintetizat şi
celulele endotelialesintetizat endoteliale
şi stocat
stocat de
de celulele
eliberat sub
unor stimulieliberat stimuli
sub efectul
efectul unor
hipoxia
hipoxia generalizată
generalizată sau
sau localizată
localizată
acidoza acidoza
efortul
efortul fizic
fizic
adrenalina
adrenalina
vasopresina
vasopresina
acidul
acidul nicotinic
nicotinic
t-PA
chain t-t-PA t-
nativ
sub
sub formă
formă monocatenară
monocatenară (single
(single chain
PA, nativ
sc-t-PA)PA, sc-t-PA)
sub acţiunea
se transformăsub transformă
acţiunea plasminei
plasminei şi
şi a a tripsinei
tripsinei se
într-o moleculă
t-PA, tc-t-într-o tc-t-
moleculă cu
cu 2 2 lanţuri
lanţuri (two
(two chain
chain t-PA,
PA)PA)
Structura t-PAStructura t-PA
Structura t-PAStructura t-PA
SISTEMUL DE ACTIVARE PRINSISTEMUL PRIN DE ACTIVARE CONTACTCONTACT
SISTEMUL DE
ACTIVARE PRINSISTEMUL PRIN
DE ACTIVARE
CONTACTCONTACT
Activatori sinteticiActivatori sintetici streptokinazastreptokinaza
Activatori sinteticiActivatori sintetici
streptokinazastreptokinaza
INHIBITORUL ACTIVATORULUIINHIBITORUL ACTIVATORULUI PLASMINOGENULUI (PAI)PLASMINOGENULUI (PAI) PAI PAI -1 -1
INHIBITORUL ACTIVATORULUIINHIBITORUL ACTIVATORULUI
PLASMINOGENULUI (PAI)PLASMINOGENULUI (PAI)
PAI
PAI -1
-1
Sintetizat de de hepatociteSintetizat hepatocite
endoteliiendotelii
PAI-2 PAI-2
A fost
granulocite şiA şi
fost
extras
extras
din
din linii linii
placentă,
placentă,
monocite,
monocite, granulocite
celulele
tumoralecelulele
unor
unor
tumorale
Activitatea
mai puternicăActivitatea puternică
a a PAI-2
PAI-2 este
este mai
împotriva inhibitorie inhibitorie
u-PAîmpotriva u-PA
PAI-3 PAI-3
Produs de
cu inhibitorulProdus inhibitorul
de hepatocite;
hepatocite; identic
identic cu
proteinei proteinei proteinei C C (PCI)proteinei (PCI)
Pondere redusă
în fibrinolizăPondere fibrinoliză
redusă în
ALFA 2 2 ANTIPLASMINAALFA ANTIPLASMINA sintetizată sintetizată de de ficat ficat 3 3 situsuri situsuri
ALFA 2 2 ANTIPLASMINAALFA ANTIPLASMINA
sintetizată
sintetizată de
de ficat
ficat
3 3 situsuri
situsuri importante:
importante:
legare de de plasminălegare plasmină
legare de de plasminogenlegare plasminogen
legare în în reţeaua
(sub acţiunealegare acţiunea
reţeaua de
de fibrină
fibrină
(sub
F XIII)F XIII)
INHIBITORUL FIBRINOLIZEIINHIBITORUL FIBRINOLIZEI ACTIVABIL TROMBINĂACTIVABIL DE DE CĂTRE CĂTRE TROMBINĂ
INHIBITORUL FIBRINOLIZEIINHIBITORUL FIBRINOLIZEI
ACTIVABIL
TROMBINĂACTIVABIL
DE
DE CĂTRE
CĂTRE
TROMBINĂ
(THROMBIN ACTIVATABLE(THROMBIN ACTIVATABLE
FIBRINOLYSIS
Activat
Activat
de INHIBITOR,TAFI)FIBRINOLYSIS INHIBITOR,TAFI)
de
de plasmină
plasmină şi şi de
către
către complexul
complexul trombină
trombină – –
trombomodulină (legătură
coagulare şi şi fibrinoliză)trombomodulină fibrinoliză)
(legătură între
între coagulare
din
Rol
Rol reţeaua
de
de atenuator
atenuator
al al fibrinolizei
fibrinolizei
– – îndepărtează
îndepărtează
Lys
Plg îndin în Lys
reţeaua
de
de fibrină
fibrină
legare
legare
mai
mai redusă
redusă a a resturi resturi
Plg
reţeaua de
fibrinei dereţeaua de
de fibrină
fibrină
degradare
degradare diminuată
diminuată a a fibrinei
către plasminăcătre plasmină
Inhibitori sintetici ai fibrinolizeiInhibitori fibrinolizei sintetici ai Structură similară Plg şiStructură şi
Inhibitori sintetici
ai fibrinolizeiInhibitori fibrinolizei
sintetici ai
Structură similară
Plg şiStructură şi
similară cu
cu situsurile
situsurile de
de legare
legare a a Plg
plasmineiplasminei
Acidul epsilon
caproic (EACA)Acidul (EACA)
epsilon amino
amino caproic
Acidul tranexamic