Sunteți pe pagina 1din 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Interfata Om-Masina
In acest manual se prezinta modul in care se lucreaza cu interfata om-masina, unitatea de control local.

Elemente de control
Unitatea de control, cum se prezinta in figura 1, c ontine un ecran cu cristale lichide (LCD), opt taste, mai multe LEDuri si o interfata pentru cheia electronica. Limba de comunicare de pe ecran, daca este disponibil, poate fi selectata prin meniul de configurare, care este folosit la definirea protectiilor si modului de control.
Grafica ecranului Textul ecranului

Stari LEDuri

LED-Bars

Cheie electronica Butoane de comanda


Figura 1: Interfata om-masina

Taste de acces meniu

3.1.1 Ecranul cu cristale lichide


Pe e cranul interfetei HMI este schema de conectare a echipamentelor de comutare din celula controlata de REF542plus. Intensitatea si durata iluminarii ecranului pot fi setate. Prin diagrama monofilara sinoptica este redata starea curenta a tuturor aparatelor de comutatie. Jumatatea din dreapta a ecranului este pentru texte, c um ar fi valori masurate, meniul principal si submeniuri, alarme si inregistrator de e venimente. Pe ecran pot fi prezentate urmatoarele: Pana la 8 icoane de aparate de comutare (daca sunt folosite placi de I/O cu relee mecanice, pot fi controlate pana la maximum 7 aparate de comutare) Icoane variate pentru motoare, transformatoare, senzori si traductoare Maximum 40 linii individuale.

Manual de operare 1 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.1.2 Starile LEDurilor


Exista patru LEDuri de sistem ce indica starea releului REF542plus. Acestea sunt:

3.1.2.1

Starea

operationala

Pe interfata, starea operationala este numita 'Ready' si este afisata prin LED-ul verde. Unitatea nu este operationala daca acest LED este stins, acest eveniment poata sa apara pe durata descarcarii configuratiei sau daca este detectat un defect in Unitatea Central a.

3.1.2.2 Starea de comunicare


Pe interfata HMI, modul de comunicare se numeste 'Network Communication'. Daca REF542plus va fi conectat l a un sistem de automatizare statie, este necesara o extensie pentru placa de comunicatie. In acest caz un LED verde este folosit pentru a indica starea operationala corecta a placii optionale. Culoarea LEDului se modifica in rosu daca apare o eroare de comunicati e.

3.1.2.3

Indicarea

alarmelor

Po t fi definite si configurate mai multe alarme. Daca apare conditie de alarmare, LEDul rosu se aprinde.

3.1.2.4

Stari

de

interblocare

LEDul este verde daca nu sunt conditii de interblocare. In cazul unei actiuni de comutare, care apeleaza la conditiile de interblocare cum ar fi deschiderea unui separator cand intreruptorul este anclansat, culoarea se modifica temporar in rosu.

3.1.3 LEDuri de indicare


Exista opt LEDuri programabile, fiecare LED de indicare locala avand alocate trei culori. Numarul de LEDuri folosit este dependent de tipul configuratiei. Astfel, pot fi pana la 32 de indicari stari de protectie, control, monitorizare si functii de supraveghere. Fiecare LED poate fi asociat prin programul de configurare al REF542plus, de ex. intrari binare, e venimente, demaraj de protectii. Utilizatorul poate defini pentru fiecare LED culoarea si textul asociat; de ex. verde=I>> activ, galben=I>> demaraj, rosu=I>>declansare. . LEDurile pot opera in doua moduri. Un LED poate fi neautoretinut a carui culoare redevi ne normala dupa disparitia defectului, de ex. revenirea tensiunii auxiliare. U n LED poate fi autoretinut ceea ce inseamna ca se mentine culoarea LEDului chiar daca starea dispare. Cand LEDurile sunt in mod autoretinut, acestea pot fi resetate numai din pagina de resetare . Resetarea este permisa in orice mod operational al interfetei HMI.

Manual de operare 2 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.1.4 Interfata optica pentru calculatorul local


Se foloseste un conector optic pentru conectarea la un PC, in mod uzual, un laptop, ce contine Window NT, pentru incarcarea si descarcarea fisierului de configurare. Pe spatele interfetei HMI interfata optica este modificata intr-o interfata electrica cu comunicatie pe RS 485 pentru conectarea la unitatea centrala printr-un cablu ecra nat. Lungimea maxima a cablului trebuie sa fie mai mica de 100m. .

3.1.5 Butoane de control


Butoanele de control sunt folosite la actionarea echipamentelor de comutare cand controlul se face local. Sunt disponibile opt taste de control.

3.1.5.1

Taste de intrare in meniu si de navigare


Navigarea in meniu se face numai dupa ce a fost apasata tasta de meniu indicata mai jos
Menu

Tasta de meniu, care va fi mentionata ca < Menu > mai tarziu in text,

Tasta de deplasare in sus, care va fi mentionata ca < > mai tarziu in text,

Tasta de deplasare in jos, care va fi mentionata ca < > mai tarziu in text

Tasta de accesare, care va fi mentionata ca < <-' > mai tarziu in text prin care se face accesarea su bmeniului selectat.

3.1.5.2 Butoanele de comanda


Butoanele de comanda pentru operare locala a echipamentelor de comutare sunt:

O
l

Deschidere, ca < O > mai tarziu in text

Inchidere, ca < I > mai tarziu in text

Selectare echipament de comutare, ca <

> si

Deschidere de urgenta din coltul stanga sus.

Manual de operare 3 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.1.6 Bara de LEDuri pentru Masura


Pe fata HMI exista trei bare de LEDuri. Valorile nominale ale fiecarui LED de bare, care corespunde pentru zece LEDuri verzi sunt definite prin software-ul de configurare. Daca valorile masurate sunt mai mari decat valorile nominale, LEDurile rosii se aprind indicand situatia de supraincarcare. Chiar daca valorile masurate sunt prezentate pe ecran, cele trei bare de LEDuri de pe HMI sunt utile pentru o inspectie rapida a starii de incarcare a fiderului. Cele trei bare sunt marcate M1, M2, M3 si sunt configurabile. Fiecare bara poate fi asociata cu una din marimile prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 1: Marimi posibil de masurat pe barele de LEDuri Marimi Curentul de faza Curentul rezidual Tensiunea de faza Tensiunea de linie Tensiunea reziduala Putere activa Puterea reactiva Puterea aparenta Nume I IE ULE ULL UNE P Q S Unitate A A kV kV kV kW kVAr kW

Denumirile barelor (M1, M2, M3) apar pe diagramele monofilare in apropierea punctului de masura urmat de numele si unitatea marimii corespunzatoare. Fiecare bara este compusa din 12 LEDuri. Primele zece LEDuri verzi sunt in mod nornal dedicate afi sarii unei incarcari intre 0 si 100% din valoarea nominala a marimii masurate. D aca se face alocarea la 100% din valoarea nominala, atunci fiecare LED reprezinta o incarcare de 10% din valoarea nominala. Doua LEDuri rosii indica o depasire a valorii nominale cu 20%.

3.1.7 Cheia electronica


S unt prevazute doua chei electronice diferite. Du pa cum se vede in figura 1 in care este prezentat HMI, O cheie poate fi folosita numai pentru parametrizarea schemei de protectie. Cealalta cheie este pentru selectia modului de control care poate fi inactivat sau prevazut in unul din cele trei moduri : local, de la distanta sau local/de la distanta. P rin folosirea acestor doua chei se poate realiza o oarecare separare intre setare protectii s i setare control. La cerere se poate livra o cheie generala ce permite ac cesarea ambelor moduri. Senzorul pentru recunoasterea cheii electronice folo site este localizat pe fata interfetei unitatii de control HMI.

Manual de operare 4 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2 Accesarea meniului


In co nditii de operare normala a REF542plus pagina implicita a meniului va fi afisata in partea dreapta a ecranului. Pagina implicita poate fi definita de utilizator. Este recomandabil sa se foloseasca pagina de masuri sau de alarme ca pagina implicita. P entru a avea acces la pagina de meniu tasta < Menu > trebuie apasata dupa cum se arata in figura urmatoare.

Menu

Spre alt meniu selectat


MENU E-Key status Measurements Alarms Reset page Start/Trip page Active set page Protection functions Service page Test page < --' to exec

DEFAULT page Measurements or Alarms

Selectare linie

Figura 2: Navigarea in pagina de meniu

Navigarea intre paginile meniului folosind tastele UP < >si DOWN < > de pe ecran este de scrisa in urmatoarele randuri:

3.2.1 Starea cheii electronice


Cand se foloseste una din cele doua chei electronice, cheia de control sau de protectie, este posibila modificarea comenzilor. Actiunea poate fi facuta prin pozitionarea cursorului pe linia corespunzatoare de pe pagina si apasarea tastei de accesare ENTER < <-' > . Prin folosirea cheii gresite, actiunea dorita, de ex. modificarea modului de control sau setare protectii, nu se va putea face. Sunt in total sase moduri de ope rare a interfete HMI Control Unit. Patru din acestea sunt folosite la definirea functiilor de control si doua dintre ele la definirea functiilor de protectie. Pentru a seta modul dorit, tre buie folosita cheia electronica corecta.

Manual de operare 5/ 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.1.1 Modificarea modului de control


In figura urmatoare este prezentata navigarea pri n toate cele patru moduri de control. Primul pas este selectarea paginii din meniu E-Key. Apoi prin folosirea cheii de control si prin apasarea tastei ENTER < <-' > mo dificarea modului de control va fi selectabil folosind tasta UP <> respectiv DOWN <>. Modul selectat trebuie sa fie confirmat prin apasarea tastei ENTER < <-' > . Inacelasi timp este afisat si meniul pentru E-Key. Apoi prin apasarea tastei <Menu> pagina de meniu va fi afisata pe ecran. .

Din meniul principal Catre meniul principal


Menu

E-Key Status Control mode LOCAL Protection mode OPERATIONAL

E-Key Status - NO CONTROL - LOCAL - REMOTE - LOCAL & REMOTE < --' to exec

Selectare linie

Insert KEY and press < --' to change status

Figura 3: Modificarea modului de control prin folosirea cheii de control

M odurile de control sunt dupa cum urmeaza: Control Local: Este posibil sa se controleze intreruptorul si alte aparate de comutatie de pe panoul frontal al releului folosind tastele de comanda. Operatiile de inchidere si de deschidere sunt valabile numai daca sc hema de interblocare le permite. Controlul de la distanta de la siste mul de automatizare al statiei este blocat. Este permisa incarcarea si/sau descarcarea fisierului de configurare prin interfata optica. Control de la distanta In acest mod actionarea intreruptorului si a altor aparate de comutare poate fi realizata numai de la distanta pri n sistemul de control si achizitie al statiei. Controlul local este blocat. Este permisa incarcarea si/sau descarcarea fisierului de configurare prin interfata optica . Fara control Nu este posibila actionarea intreruptorului sau a altor echipamente de comutatie nici local nici de la distanta. In acest caz nu este posibila descarcarea fisierului de configurare de la distanta nici local prin laptop . Control local si de la distanta (mod special) Controlul local al obiectelor este mereu posibil. Controlul de la distanta al echipamentelor de comutatie este permis numai daca, o intrare binara dedicata este activata in REF542plus. Descarcarea fisierului de configurare si parametrizare este blocata. A cest mod este in principal cu control de la distanta cu posibilitatea controlului local al obiectelor primare.
Manual de operare 6 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Nota

Acest mod trebuie sa fie selectat, daca conditiile de operare cerute si personalul de operare al retelei este a tent la selectarea acestui mod de operare.

3.2.1.2 Modificarea modului de protectie


Urmatoarea figura prezinta posibilitatea modificarii modului de protectie. Prin folosirea cheii de protectie este posibila accesarea modului de protectie pentru a modifica setarile.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

E-Key Status Control mode LOCAL Protection mode OPERATIONAL

E-Key Status - SET - OPERATIONAL < --' to exec

Selectare linie

Insert KEY and press < --' to change status

Figura 4: Modificarea modului de operare prin folosirea cheii de protectie

Mo durile de protectie disponibile sunt: Mod operational In acest mod operational functiile de pro tectie sunt in operare. Modificarea locala a parametrilor setati este blocata. Este posibila setarea numai prin calculatorul central. Mod de setare protectii Prin acest mod este permisa setarea locala a parametrilor prin panoul frontal al interfetei HMI folosind tasta UP <> sau DOWN <>.

Manual de operare 7 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.2 Pagina de masuri


In aceasta pagina va lorile masurate sunt afisate ca valori primare. Depinzand de numarul de masuri configurate in REF542plus pot fi prezentate una sau mai multe pagini. Timpul de actualizare a masurilor afisate este de 1s.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Deplasare in pagina

Measurement Measure 1 Value Unit Measure 2 Value Unit Measure 3 Value Unit ...... ...... ...... ......

Figura 5: Afisarea paginii de masuri

3.2.3 Pagina de alarme


Prin acest meniu se afiseaza textele asociate LEDurilor ce pot avea trei culori rosu, verde sau portocaliu, LEDuri configurabile. Starea de inactiv a LEDurilor este definita cu o culoare. Aceste pagini sunt alocate raportarii alarmelor. Nu mai mult de 8 alarme pot fi prezentate pe o pagina. Daca alarmele sunt configurate caautoretinute, acestea pot fi resetate numai in meniul numit "Reset Menu". Fiecare culoare a LEDurilor este asociata cu un text, definit in programul de configurare al releului. Pentru a schimba pagina de alarme se foloseste tasta UP < > sau DOWN < >.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Alarm 1.1 Alarm 1.2 Alarm 4.1 ...... Alarm 4.2

Schimbare pagina

...... ...... ...... ...... Alarm 1.8 ...... Alarm 4.8

Figura 6: Afisarea paginii de alarme

Manual de operare 8 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.4 Pagina de resetare


Toate resetarile se fac din aceasta pagina. Fiecare resetare poate fi selectata numai daca HMI este in modul corespunzator resetarii. De exemplu, resetarea inregistratorului de defecte este permisa numai in modul SET PROTECTION MODE. Daca respectivul mod nu este activ, resetarea va fi interzis a, cum se arata in Figura 7.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Reset page Reset alarm Reset max. values Reset energy values Reset CB cycles Reset fault recorder Reset Start/Trip Reset counters < --' to exec

Reset page

Reset NOT allowed in this mode < --' to return

Selectare linie

Figura 7: Resetarea nu este facuta corect

La o accesare este permisa o singura resetare. Accesarea se face prin deplasarea cu ajutorul tastelor UP <> si DOWN <> pana este activa linia de Reset Page si apoi prin apasarea tastei ENTER < <-' >.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Reset page Reset alarm Reset max. values Reset energy values Reset CB cycles Reset fault recorder Reset Start/Trip Reset counters < --' to exec

Reset page Reset completed < --' to return

Selectare linie

Figura 8: Resetarea unei informatii in modul de control corect

Manual de operare 9 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.5 Pagina cu evenimente de demaraje/declansari


In aceasta pagina sunt inregistrate pana la 50 de evenimente de demaraje/declansari. Pagina este afisata pe tot ecranul releului astfel ca diagrama monofilara dispare pe durata afisarii acestei pagini. Pe o pagina pot fi afisate pana la 7 evenimente. Fiecarui eveniment ii este asociat timpul aparitiei. Lista poate fi stearsa prin accesarea paginii de Reset Start/Trip Pages din meniul "Reset page.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Start / Trip events nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.mmm Protection function Start = xxxx ms ......

Schimbare pagina

...... nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.xxx Protection function Trip = xxxxx ms

Figura 9: Afisarea evenimentelor dupa aparitia unui demaraj/declansari

3.2.6 Pagina de setare parametrii activi: SET


In aceasta pagina setarile de protectie active pot fi vizualizate si modificate. In total exista doua seturi de parametrii pentru fiecare functie de protectie prevazuta. Pentru a permite modificarea, trebuie selectat modul de control corect. Daca modul de control nu este corespunzator, nu pot fi facute modificari. In figura de mai jos este prezentata o incercare de modificare a setului de parametrii activi cand modul de control nu este corespunzator .

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Active SET page

Active SET page

Active SET is X Change SET? < --' to change

Change allowed only in SET PROTECTION mode < --' to return

Figura 10: Modificarea setului de parametrii activi in mod de control incorect

Manual de operare 10/ 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

In modul de control corect modificarea va fi posibila. In figura de mai jos este prezentat dialog de modificare a setului de parametrii activi pentru toate functiile de protectie folosite.
Din meniul principal Spre meniul principal
Menu

Spre meniul principal

Menu

Active SET page

Active SET page

Active SET is X Change SET? < --' to change

Active SET is Y Change SET? < --' to change

Figura 11: Modificarea setului de parametrii activi fiind in modul de control corect

3.2.7 Protection Functions Pages


In this page a list of implemented protection functions can be seen.

From main menu To main menu


Menu

Protection functions Prot. function 1 Prot. function 2 ... ... Prot. function n

Select line

< --' to exec

Figura 12: Lista functiilor de protectie implementate

Fiecare functie de protectie are parametrii, ce pot fi afisati dupa selectarea functiei de protectie f olosind tastele UP <> DOWN <> si ENTER < <-'>. Astfel, setarile fiecarei functii de protectie sunt prezentate pe una sau mai multe pagini. Acesti parametrii pot fi modificati local prin HMI.Pentru aceasta trebuie selectat modul corespunzator. Daca modul de setare nu este ales corect nu este posibila nici o modificare, dupa c um se arata in figura urmatoare.

Manual de operare 11 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Modul de operare nu este corect ales Din submeniul functii de protectie Spre submeniul functii de protectie
Menu

Selectare linie

Protection 1 SET X Parameter 1 value unit Parameter 2 value unit Parameter 3 value unit < --' to exec

Changes allowed only in SET PROTECTION mode < --' to return

Figura 13: Modificarea parametrilor nu este facuta in modul corespunzator

Pentru modificarea unui parametru se folosesc tastele Up<> sau Down <> pentru selectarea functiei de protectie. Dupa tastarea Enter < <-' > valoarea parametrului poate fi crescuta sau scazuta prin apasarea tastelor Up<> sau Down <> din nou.

Modul de operare este corect ales Din submeniul functii de protectie Spre submeniul functii de protectie
Menu

Selectare linie

Protection n SET X Parameter 1 value unit Parameter 2 value unit Parameter 3 value unit < --' to exec

Protection n SET X Parameter 1 value unit Parameter 2 value unit Parameter 3 value unit < --' to exec

marire / micsorare valoare

Figura 14: Modificarea setarilor functiei de protectie selectata

Manual de operare 12 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Daca un parametru a fost modificat in modul de control corect si imaginea de SET este parasita, apare un mesaj de acceptare sau nu a modificarilor, cum se arata in urmatoarea figura.

Din submeniul functii de protectie Spre submeniul functii de protectie

Spre submeniul functii de protectie

Protection functions Parameters have changed! Leave & Store

Protection functions Parameters STORED < --' to return

Selectare linie
Leave & NOT Store < --' to exec

Figura 15: Confirmarea modificarilor setarilor functiilor de protectie

Daca un nou parametru trebuie stocat, atunci se iese din pagina folosind submeniul "Leave and Store". La iesire, stocarea parametrului va fi confirmata. Dupa tastarea Enter < <-' > pagina meniului "protection function" (functii de protectie) va fi afisata din nou de la inceput.

3.2.8 Pagina de service


Aceasta pagina contine mai multe submeniuri. A ccesul la acestea este permis numai daca utilizatorul se afla in modul corect. Selectarea unui submeniu se face f olosind tastele UP <>, DOWN <> si ENTER < <-' >.

Din meniul principal Spre meniul principal


Menu

Service page - Statistics - Versions - Comm. address - LCD contrast - MC time - Load flow dir. - Autoreclosure mode - IEC 103 board < --' to exec

Selectare linie

Figura 16: Pagina de service

Manual de operare 13 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Pagina de service contine urmatoarele submeniuri :

3.2.8.1 Statistici
In aceasta pagina poate fi vazuta lista de constante .
Din submeniul service Spre submeniul service
Menu

Statistics Configuration: x FUPLA cycle time: xxxxx us

Figura 17: Afisarea submeniului Statistici

3.2.8.2 Versiune
In aceasta pagina este prezentata versiunea tipului de Micro Controller (MC), Digital Signal Processor (DSP) si a lte informatii.

Din submeniul service Spre submeniul service


Menu

Versions MC software: xxxxx DSP software: xxxxx RHMI software: xxxxx Protection date date time Fupla date date time Configuration file: xxxxx Strings file: xxxxx

Figura 18: Afisarea submeniului Versions

Manual de operare 14 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.8.3 Adrese de comunicatie


In acest submeniu este data adresa de comunicatie a REF542plus unit.

Din submeniul service Spre submeniul service


Menu

Communication adress xx

Figura 19: Afisarea adresei de comunicatie

3.2.8.4 Contrast imagine


In aceasta pagina este posibila modificarea contrastului ecranului dupa cum se arata in figura urmatoare.

Din submeniul service Spre submeniul service


Menu

LCD contrast adjust contrast pressing UP and DOWN buttons

ajustare contrast

Figura 20: Meniul de ajustare contrast ecran

Manual de operare 15 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.8.5 Ceas intern al MC (Device time)


Ceasul intern al MC este prezentat in aceasta pagina. Ora poate fi editata folosind UP < >, DOWN < > si ENTER < <-' > .

Din submeniul service Spre submeniul service


Menu

MC time Date time <--' to edit

ajustare data / ora

Figura 21: Meniul de ajustare a ceasului intern REF542plus

3.2.8.6 Directia de circulatie a puterii


Directia de circulatie a puterii, in concordanta cu directia functiilor de protectie definita, este afisata in aceasta pagina. Directia de circulatie se bazeaza pe curentul si tensiunea sistemului luate din transformatoarele de curent si tensiune folosite.

Din submeniul service Spre submeniul service


Menu

Load flow direction FORWARD

Figura 22: Afisarea directiei de circulatie a puterii

Manual de operare 16 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.8.7

RAR
In aceasta pagina RAR-ul poate fi activat sau dezactivat.

Din submeniul service Spre submeniul service

Autoreclosure mode NOT ENABLED <--' to return

Figura 23: Comutarea modului de RAR prin interfata HMI

3.2.8.8 Placa de comunicatie IEC 60870-5-103


In acest meniu se afiseaza daca placa de comunicatie tip IEC 60870-5-103(protocol standard) este instalata. In REF542plus protocolul standard este extins cu cateva funct ii de comanda in conformitate cu normele VDEW (Vereinigung Deutscher Elektrizittswerke = Association of German Utilities). In figura urmatoare este prezentat acest submeniu.

Din submeniul service Spre submeniul service

IEC 103 board NOT INSTALLED <--' to return

Figura 24: Meniul de comunicatie cu protocol standard IEC 60870-5-103.

Manual de operare 17 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Daca placa de comunicatie este instalata, a tunci urmatorul submeniu poate fi selectat: Blocare monitorizare directie Daca submeniul Block Monitor Direction este selectat, cum se arata in figura de mai jos, tr ansmiterea tuturor informatiilor, cum ar fi valori masurate, de la REF542plus catre S istemul Central va fi blocata.

Din submeniul service Spre submeniul service


Menu

IEC ... 103 board - Block monitor dir. - Test mode <--' to exec

Figura 25: Selectarea submeniului Block Monitor Direction

Dupa selectarea submeniului de blocare monitorizare directie, pagina de vizualizare starii directieidemonitorizarevafivizualizata.Dacasedoresteomodificareastariiaceastapoatefifacuta.

Din submeniul IEC ... 103 Spre submeniul IEC ... 103
Menu

Block monitor direction Monitor direction is UNBLOCK change status? <--' to change

Figura 26: Modificarea starii de blocare monitorizare directie

Manual de operare 18 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Modul de testare Daca functia de transmisie este testata, trebuie selectat modul de testare a placii de comunicatie. Activand acest mod toate informatiile trimise de la REF542plus la S istemul Central vor fi prevazute cu textul "Test mode". In figura urmatoare modificarea starii modului de testare poate fi vizualizat.

Din submeniul IEC... 103 Spre submeniul IEC...103


Menu

IEC ... 103 test mode IEC ... 103 Test mode is INACTIVE change status? <--' to change

Figura 27: Modificarea starii modului de testare

3.2.9 Pagina de testare


In aceasta pagina, pot fi vizualizate urmatoarele: Test RHMI (testare ecran) obiecte primare)

Test primary obj.


Din meniul principal

(testare

Spre meniul principal

Menu

Test page Test RHMI Test primary obj.

Selectare linie
< --' to exec

Figura 28: Afisarea paginii de testare

Aceasta pagina afiseaza mai multe subpagini. Accesul la aceste pagini este permis numai in modul de control corespunzator. Selectia poate fi facuta cu ajutorul tastelor UP <>, DOWN <> si apoi ENTER <<-'>.

Manual de operare 19 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.9.1

Testare ecran
Aceasta pagina afiseaza un mesaj ce indica butonul ce trebuie apasat pentru pornirea testarii ecranului. Se face testarea LEDurilor, a fiecarei culori, iar la sfarsitul testarii se revine automat la pagina de testare ecran. Pe durata testului, modului HMI nu este act iv. Aceasta inseamna ca: tastele nu sunt active LEDurile si ecranul nu afiseaza informatiile actuale D ar toate functiile de protectie implementate sunt active pe durata acestui test.

3.2.9.2 Testare echipamente primare


In acest mod de testare exista posibilitatea testarii echipamentelor primare. Toate interblocarile definite in programul de configurare sunt dezactivate.

Atentie

In modul test interblocarile echipamentelor primare nu sunt activate.

Tastele OPEN <O>, CLOSE <I> si SELECT < > pot fi folosite la realizarea testelor. La terminarea testului se afiseaza o avertizare si pagina de confirmare:

AVERTIZARE!

Toate echipamentele primare trebuie sa fie in pozitia corecta inainte de revenirea la modul de operare normal.

Din submeniul test Spre submeniul test


Menu

Test primary objects Enter TEST mode? ALL Interlocks will be disabled < --' to accept

Figura 29: Meniul de testare echipamente de comutatie

Manual de operare 20 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.3 Diagrama monofilara


Schema este afisata in partea stanga a ecranului. Pentru unele submeniuri este necesar intregul ecran. In ace st caz schema monofilara nu este vizibila. Datorita unui refresh foarte bun, starea echipamentelor de comutatie este afisata imediat dupa ce a fo st facuta actionarea echipamentului.

3.4 Interfata cu PC local


Ecranul poate fi conectat la un calculator local iar comunicatia se face prin port serial. Conectorul este optic si se aplica pe fata releului. Prin folosirea interfetei fis ierul de configurare poate fi descarcat sau incarcat din/in calculatorul local, PC care co ntine programul de configurare, in/din REF542plus . In afara de acestea, evenimentele si valorile masurate pot fi stocate in REF542plus. De exemplu, continutul paginii de start/trip si de masura poate fi incarcat in calculatorul local cu scop de monitorizare. Pe durata incarcarii sau de scarcarii, HMI este activat ca poarta directionand datele spre si de la REF542plus Conectorul optic care se aplica pe fata releului HMI este standard ABB si necesita un cablu special pentru conectare la PC. Astfel PC poate fi izolat de releu. Viteza maxima a transferului de date este de 9.6 kbit/s.

Convertor optic

29.50

D-sub

49.75

21.50

Figura 30: Interfata fizica a HMI pentru PC local

3.5 Interfata HMI cu Unitatea Centrala


Interfata fizica a ecranului HMI a REF542plus cu Unitatea Centrala se realizeaza prin conector RS485 c u o viteza maxima de comunicatie de 38400 bit/s. Lungimea maxima a cablului trebu ie sa fie mai mica de 100 m.

Manual de operare 21 / 21