Sunteți pe pagina 1din 21
Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Interfata Om-Masina

In acest manual se prezinta modul in care se lucreaza cu interfata om-masina, unitatea de control local.

Elemente de control

Unitatea de control, cum se prezinta in figura 1, contine un ecran cu cristale lichide (LCD), opt taste, mai multe LEDuri si o interfata pentru cheia electronica. Limba de comunicare de pe ecran, daca este disponibil, poate fi selectata prin meniul de configurare, care este folosit la definirea protectiilor si modului de control.

Grafica

Textul

ecranului

ecranului

Stari LEDuri LED-Bars Cheie
Stari LEDuri
LED-Bars
Cheie

3.1.1

electronica

Butoane de

comanda

Taste de acces meniu

Figura 1: Interfata om-masina

Ecranul

cu

cristale

lichide

Pe ecranul interfetei HMI este schema de conectare a echipamentelor de comu- tare din celula controlatade REF542plus. Intensitatea si durata iluminarii ecranului pot fi setate. Prin diagrama monofilara sinoptica este redata starea curenta a tuturor aparatelor de comutatie. Jumatatea din dreapta a ecranului este pentru texte, cum ar fi valori masurate, meniul principal si submeniuri, alarme si inregistrator de evenimente.

Pe ecran pot fi prezentate urmatoarele:

Pana la 8 icoane de aparate de comutare (daca sunt folosite placi de I/O cu relee mecanice, pot fi controlate pana la maximum 7 aparate de comutare)

Icoane variate pentru motoare, transformatoare, senzori si traductoare

Maximum 40 linii individuale.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.1.2 Starile LEDurilor

Exista patru LEDuri de sistem ce indica starea releului REF542plus. Acestea sunt:

3.1.2.1

Starea

operationala

Pe interfata, starea operationala este numita 'Ready' si este afisata prin LED-ul ver- de. Unitatea nu este operationala daca acest LED este stins, acest eveniment poata sa apara pe durata descarcarii configuratiei sau daca este detectat un defect in Unitatea Centrala.

3.1.2.2 Starea de comunicare

Pe interfata HMI, modul de comunicare se numeste 'Network Communication'. Daca REF542plus va fi conectat la un sistem de automatizare statie, este necesara

o extensie pentru placa de comunicatie. In acest caz un LED verde este folosit

pentru a indica starea operationala corecta a placii optionale. Culoarea LEDului se modifica in rosu daca apare o eroare de comunicati e.

3.1.2.3 Indicarea

alarmelor

Po t fi definite si configurate mai multe alarme. Daca apare conditie de LEDul rosu se aprinde.

3.1.2.4

Stari

de

interblocare

alarmare,

LEDul este verde daca nu sunt conditii de interblocare. In cazul unei actiuni de comutare, care apeleaza la conditiile de interblocare cum ar fi deschiderea unui separator cand intreruptorul este anclansat, culoarea se modifica temporar in rosu.

3.1.3 LEDuri de indicare

Exista opt LEDuri programabile, fiecare LED de indicare locala avand alocate trei culori. Numarul de LEDuri folosit este dependent de tipul configuratiei. Astfel, pot fi pana la 32 de indicari stari de protectie, control, monitorizare si functii de suprave-

ghere.

Fiecare LED poate fi asociat prin programul de configurare al REF542plus, de

ex. intrari binare, evenimente, demaraj de protectii. Utilizatorul poate defini pentru fiecare LED culoarea si textul asociat; de ex. verde=I>> activ, galben=I>> demaraj,

rosu=I>>declansare.

.

LEDurile pot opera in doua moduri. Un LED poate fi neautoretinut a carui culoare redevi ne normala dupa disparitia defectului, de ex. revenirea tensiunii auxiliare. Un LED poate fi autoretinut ceea ce inseamna ca se mentine culoarea LEDului

chiar daca starea dispare. Cand LEDurile sunt in mod autoretinut, acestea pot fi resetate numai din pagina de resetare . Resetarea este permisa in orice mod operational

al interfetei HMI.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.1.4 Interfata optica pentru calculatorul local

Se foloseste un conector optic pentru conectarea la un PC, in mod uzual, un laptop,

ce contine Window NT, pentru incarcarea si descarcarea fisierului de configurare. Pe spatele interfetei HMI interfata optica este modificata intr-o interfata electrica cu comunicatie pe RS 485 pentru conectarea la unitatea centrala printr-un cablu ecranat. Lungimea maxima a cablului trebuie sa fie mai mica de 100m.

.

3.1.5 Butoane de control

Butoanele de control sunt folosite la actionarea echipamentelor de comutare cand controlul se face local. Sunt disponibile opt taste de control.

3.1.5.1 Taste de intrare in meniu si de navigare

Navigarea in meniu se face numai dupa ce a fost apasata tasta de meniu indicata mai jos

Tasta de meniu, care va fi mentionata ca < Menu > mai tarziu in text, Menu > mai tarziu in text,

Tasta de deplasare in sus, care va fi mentionata ca < ↑ ↑ ↑ ↑ > mai tarziu in text, > mai tarziu in text,

Tasta de deplasare in jos, care va fi mentionata ca < ↓ ↓ ↓ ↓ > mai tarziu in text > mai tarziu in text

Tasta de accesare, care va fi mentionata ca < <-' > mai tarziu in text prin care se face accesarea submeniului selectat. < <-' > mai tarziu in text prin care se face accesarea submeniului selectat.

3.1.5.2 Butoanele de comanda

Butoanele de comanda pentru operare locala a echipamentelor de comutare sunt:

Deschidere, ca < O > mai tarziu in text O > mai tarziu in text

Inchidere, ca < I > mai tarziu in text I > mai tarziu in text

Selectare echipament de comutare, ca <in text Inchidere, ca < I > mai tarziu in text > si Deschidere de urgenta

> si

Deschidere de urgenta din coltul stanga sus.ca < I > mai tarziu in text Selectare echipament de comutare, ca < > si

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.1.6 Bara de LEDuri pentru Masura

Pe fata HMI exista trei bare de LEDuri. Valorile nominale ale fiecarui LED de bare, care corespunde pentru zece LEDuri verzi sunt definite prin software-ul de configurare. Daca valorile masurate sunt mai mari decat valorile nominale, LEDurile rosii se aprind indicand situatia de supraincarcare.

Chiar daca valorile masurate sunt prezentate pe ecran, cele trei bare de LEDuri de pe HMI sunt utile pentru o inspectie rapida a starii de incarcare a fiderului. Cele trei bare sunt marcate M1, M2, M3 si sunt configurabile. Fiecare bara poate fi asociata cu una din marimile prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 1: Marimi posibil de masurat pe barele de LEDuri

Marimi

Nume

Unitate

Curentul de faza

I

A

Curentul rezidual

IE

A

Tensiunea de faza

ULE

kV

Tensiunea de linie

ULL

kV

Tensiunea reziduala

UNE

kV

Putere activa

P

kW

Puterea reactiva

Q

kVAr

Puterea aparenta

S

kW

Denumirile barelor (M1, M2, M3) apar pe diagramele monofilare in apropierea punctu- lui de masura urmat de numele si unitatea marimii corespunzatoare. Fiecare bara este compusa din 12 LEDuri. Primele zece LEDuri verzi sunt in mod nornal dedicate afisarii unei incarcari intre 0 si 100% din valoarea nominala a marimii masurate. Daca se face alocarea la 100% din valoarea nominala, atunci fiecare LED reprezinta o incarcare de 10% din valoarea nominala. Doua LEDuri rosii indica o depasire a valorii nominale cu 20%.

3.1.7 Cheia

electronica

Sunt prevazute doua chei electronice diferite. Dupa cum se vede in figura 1 in care este prezentat HMI, O cheie poate fi folosita numai pentru parametrizarea schemei de protectie. Cealalta cheie este pentru selectia modului de control care poate fi inactivat sau prevazut in unul din cele trei moduri : local, de la distanta sau local/de la distanta. Prin folosirea acestor doua chei se poate realiza o oarecare separare intre setare protectii s i setare control. La cerere se poate livra o cheie generala ce permite ac cesarea ambelor moduri. Senzorul pentru recunoasterea cheii electronice folosite este localizat pe fata interfetei unitatii de control HMI.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2 Accesarea meniului

In conditii de operare normala a REF542plus pagina implicita a meniului va fi afisata in partea dreapta a ecranului. Pagina implicita poate fi definita de utilizator. Este re- comandabil sa se foloseasca pagina de masuri sau de alarme ca pagina implicita. Pentru a avea acces la pagina de meniu tasta < Menu > trebuie apasata dupa cum se arata in figura urmatoare.

Spre alt meniu Menu selectat MENU E-Key status DEFAULT page Measurements or Measurements Alarms Reset
Spre alt meniu
Menu
selectat
MENU
E-Key status
DEFAULT page
Measurements
or
Measurements
Alarms
Reset page
Start/Trip page
Active set page
Protection functions
Service page
Test page
Selectare linie
Alarms
< --' to exec

Figura 2: Navigarea in pagina de meniu

Navigarea intre paginile meniului folosind tastele UP < >si DOWN < > de pe ecran este de scrisa in urmatoarele randuri:

3.2.1 Starea cheii electronice

Cand se foloseste una din cele doua chei electronice, cheia de control sau de protectie, este posibila modificarea comenzilor. Actiunea poate fi facuta prin pozitionarea cursorului pe linia corespunzatoare de pe pagina si apasarea tastei de accesare ENTER < <-' >. Prin folosirea cheii gresite, actiunea dorita, de ex. modificarea modului de control sau setare protectii, nu se va putea face.

Sunt in total sase moduri de ope rare a interfete HMI Control Unit. Patru din acestea sunt folosite la definirea functiilor de control si doua dintre ele la definirea functiilor de protectie. Pentru a seta modul dorit, trebuie folosita cheia electronica corecta.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.1.1 Modificarea modului de control

In figura urmatoare este prezentata navigarea prin toate cele patru moduri de control. Primul pas este selectarea paginii din meniu E-Key. Apoi prin folosirea cheii de control si prin apasarea tastei ENTER < <-' > modificarea modului de control va fi selectabil folosind tasta UP <↑↑↑↑> respectiv DOWN <↓↓↓↓>. Modul selectat trebuie sa fie confirmat prin apasarea tastei ENTER < <-' >. Inacelasi timp este afisat si meniul pentru E-Key. Apoi prin apasarea tastei <Menu> pagina de meniu va fi afisata pe ecran.

.

Din meniul principal Catre meniul principal Menu E-Key Status E-Key Status Control mode - NO
Din meniul principal
Catre meniul principal
Menu
E-Key Status
E-Key Status
Control mode
-
NO CONTROL
LOCAL
-
LOCAL
Protection mode
- REMOTE
OPERATIONAL
- LOCAL & REMOTE
Selectare linie
< --' to exec
Insert KEY
and press < --'
to change status

Figura 3: Modificarea modului de control prin folosirea cheii de control

Modurile de control sunt dupa cum urmeaza:

Control Local:

Este posibil sa se controleze intreruptorul si alte aparate de comutatie de pe panoul frontal al releului folosind tastele de comanda. Operatiile de inchidere si de deschidere sunt valabile numai daca sc hema de interblocare le permite. Controlul de la distanta de la siste mul de automatizare al statiei este blocat. Este permisa incarcarea si/sau descarcarea fisierului de configurare prin interfata optica.

Control de la distanta

In acest mod actionarea intreruptorului si a altor aparate de comutare poate fi realizata numai de la distanta pri n sistemul de control si achizitie al statiei. Controlul local este blocat. Este permisa incarcarea si/sau descarcarea fisierului de configurare prin interfata optica.

Fara control

Nu este posibila actionarea intreruptorului sau a altor echipamente de comutatie nici local nici de la distanta. In acest caz nu este posibila descarcarea fisierului de configurare de la distanta nici local prin laptop .

Control local si de la distanta (mod special)

Controlul local al obiectelor este mereu posibil. Controlul de la distanta al echipamentelor de comutatie este permis numai daca, o intrare binara dedicata este activata in REF542plus. Descarcarea fisierului de configurare si parametrizare este blocata. A cest mod este in principal cu control de la distanta cu posibilitatea controlului local al obiectelor primare.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Nota

Acest mod trebuie sa fie selectat, daca conditiile de operare cerute si personalul de operare al retelei este a tent la selectarea acestui mod de operare.

3.2.1.2 Modificarea modului de protectie

Urmatoarea figura prezinta posibilitatea modificarii modului de protectie. Prin folosirea cheii de protectie este posibila accesarea modului de protectie pentru a modifica setarile.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu E-Key Status E-Key Status Control mode - SET
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
E-Key Status
E-Key Status
Control mode
-
SET
LOCAL
-
OPERATIONAL
Protection mode
OPERATIONAL
< --' to exec
Selectare linie
Insert KEY
and press < --'
to change status

Figura 4: Modificarea modului de operare prin folosirea cheii de protectie

Modurile de protectie disponibile sunt:

Mod operational

In acest mod operational functiile de pro tectie sunt in operare. Modificarea locala a parametrilor setati este blocata. Este posibila setarea numai prin calculatorul central.

Mod de setare protectii

Prin acest mod este permisa setarea locala a parametrilor prin panoul frontal al interfetei HMI folosind tasta UP <↑↑↑↑> sau DOWN <↓↓↓↓>.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.2 Pagina de masuri

In aceasta pagina va lorile masurate sunt afisate ca valori primare. Depinzand de numarul de masuri configurate in REF542plus pot fi prezentate una sau mai multe pagini. Timpul de actualizare a masurilor afisate este de 1s.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Measurement Measure 1 Value Unit Measure 2 Value
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Measurement
Measure 1
Value Unit
Measure 2
Value Unit
Deplasare in pagina
Measure 3
Value Unit

Figura 5: Afisarea paginii de masuri

3.2.3

Pagina

de

alarme

Prin acest meniu se afiseaza textele asociate LEDurilor ce pot avea trei culori rosu, verde sau portocaliu, LEDuri configurabile. Starea de inactiv a LEDurilor este definita cu o culoare. Aceste pagini sunt alocate raportarii alarmelor. Nu mai mult de 8 alarme pot fi prezentate pe o pagina. Daca alarmele sunt configurate caautoretinute, acestea pot fi resetate numai in meniul numit "Reset Menu". Fiecare culoare a LEDurilor este asociata cu un text, definit in programul de configurare al releului. Pentru a schimba pagina de alarme se foloseste tasta UP < > sau DOWN < >.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Alarm 1.1 Alarm 1.2 Schimbare pagina Alarm 1.8
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Alarm 1.1
Alarm 1.2
Schimbare pagina
Alarm 1.8

Alarm 4.1

Alarm 4.2

Alarm 4.8

Figura 6: Afisarea paginii de alarme

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.4 Pagina de resetare

Toate resetarile se fac din aceasta pagina. Fiecare resetare poate fi selectata numai daca HMI este in modul corespunzator resetarii. De exemplu, resetarea inregistratorului de defecte este permisa numai in modul SET PROTECTION MODE. Daca respectivul mod nu este activ, resetarea va fi interzis a, cum se arata in Figura 7.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Reset page Reset page Reset alarm Reset max.
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Reset page
Reset page
Reset alarm
Reset max. values
Reset energy values
Reset CB cycles
Reset
NOT allowed
in this mode
Selectare linie
Reset fault recorder
Reset Start/Trip
< --' to return
Reset counters
< --' to exec

Figura 7: Resetarea nu este facuta corect

La o accesare este permisa o singura resetare. Accesarea se face prin deplasarea cu ajutorul tastelor UP <↑↑↑↑> si DOWN <↓↓↓↓> pana este activa linia de Reset Page si apoi prin apasarea tastei ENTER < <-' >.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Reset page Reset page Reset alarm Reset max.
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Reset page
Reset page
Reset alarm
Reset max. values
Reset energy values
Reset CB cycles
Reset
completed
< --' to return
Selectare linie
Reset fault recorder
Reset Start/Trip
Reset counters
< --' to exec

Figura 8: Resetarea unei informatii in modul de control corect

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.5 Pagina cu evenimente de demaraje/declansari

In aceasta pagina sunt inregistrate pana la 50 de evenimente de demaraje/declansari.

Pagina este afisata pe tot ecranul releului astfel ca diagrama monofilara dispare pe durata afisarii acestei pagini. Pe o pagina pot fi afisate pana la 7 evenimente. Fiecarui eveniment

ii este asociat timpul aparitiei. Lista poate fi stearsa prin accesarea paginii de “Reset Start/Trip Pages ” din meniul "Reset page”.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Start / Trip events nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.mmm Protection
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Start / Trip events
nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.mmm
Protection function
Start = xxxx ms
Schimbare pagina
nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.xxx
Protection function
Trip = xxxxx ms

Figura 9: Afisarea evenimentelor dupa aparitia unui demaraj/declansari

3.2.6 Pagina de setare parametrii activi: SET

In aceasta pagina setarile de protectie active pot fi vizualizate si modificate. In total exista doua

seturi de parametrii pentru fiecare functie de protectie prevazuta. Pentru a permite modificarea,

trebuie selectat modul de control corect. Daca modul de control nu este corespunzator,

nu pot fi facute modificari. In figura de mai jos este prezentata o incercare

modificare a setului de parametrii activi cand modul de control nu este corespunzator .

de

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Active SET page Active SET page Active SET
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Active SET page
Active SET page
Active SET is X
Change SET?
Change allowed
only in
SET PROTECTION
< --' to change
mode
< --' to return

Figura 10: Modificarea setului de parametrii activi in mod de control incorect

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

In modul de control corect modificarea va fi posibila. In figura de mai jos este prezentat dialog de modificare a setului de parametrii activi pentru toate functiile de protectie folosite.

Din meniul principal Spre meniul principal Menu Spre meniul principal Menu Active SET page Active
Din meniul principal
Spre meniul principal
Menu
Spre meniul principal
Menu
Active SET page
Active SET page
Active SET is X
Change SET?
Active SET is Y
Change SET?
< --' to change
< --' to change

Figura 11: Modificarea setului de parametrii activi fiind in modul de control corect

3.2.7 Protection Functions Pages

In this page a list of implemented protection functions can be seen.

From main menu

To main menu

Menu

   
To main menu Menu    
   
 
  Protection functions  

Protection functions

 
Prot. function 1

Prot. function 1

Prot. function 2

Prot. function 2

Select line

Prot. function n

< --' to exec

Figura 12: Lista functiilor de protectie implementate

Fiecare functie de protectie are parametrii, ce pot fi afisati dupa selectarea functiei de protectie folosind tastele UP <↑↑↑↑> DOWN <↓↓↓↓> si ENTER < <-'>. Astfel, setarile fiecarei functii de protectie sunt prezentate pe una sau mai multe pagini. Acesti parametrii pot fi modificati local prin HMI.Pentru aceasta trebuie selectat modul corespunzator. Daca modul de setare nu este ales corect nu este posibila nici o modificare, dupa cum se arata in figura urmatoare.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Modul de operare nu este corect ales

Din submeniul functii de protectie Spre submeniul Menu functii de protectie Protection 1 SET X
Din submeniul functii de protectie
Spre submeniul
Menu
functii de protectie
Protection 1
SET X
Parameter 1
Changes allowed
value unit
only in
Parameter 2
value unit
SET PROTECTION
Selectare linie
Parameter 3
mode
value unit
<
--' to return
<
--' to exec

Figura 13: Modificarea parametrilor nu este facuta in modul corespunzator

Pentru modificarea unui parametru se folosesc tastele Up<↑↑↑↑> sau Down <↓↓↓↓> pentru selectarea functiei de protectie. Dupa tastarea Enter < <-' > valoarea parametrului poate fi crescuta sau scazuta prin apasarea tastelor Up<↑↑↑↑> sau Down <↓↓↓↓> din nou.

Modul de operare este corect ales

Din submeniul functii de protectie Spre submeniul Menu functii de protectie Protection n Protection n
Din submeniul functii de protectie
Spre submeniul
Menu
functii de protectie
Protection n
Protection n
SET X
SET X
Parameter 1
Parameter 1
value unit
value unit
Parameter 2
Parameter 2
value unit
value unit
Selectare linie
Parameter 3
Parameter 3
marire /
value unit
value unit
micsorare
valoare
<
--' to exec
<
--' to exec

Figura 14: Modificarea setarilor functiei de protectie selectata

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Daca un parametru a fost modificat in modul de control corect si imaginea de SET este parasita, apare un mesaj de acceptare sau nu a modificarilor, cum se arata in urmatoarea figura.

Din submeniul functii de protectie Spre submeniul functii de protectie Spre submeniul functii de protectie
Din submeniul functii de protectie
Spre submeniul
functii de protectie
Spre submeniul
functii de protectie
Protection functions
Protection functions
Parameters
Parameters
have changed!
STORED
Leave & Store
< --' to return
Selectare linie
Leave & NOT Store
< --' to exec

Figura 15: Confirmarea modificarilor setarilor functiilor de protectie

Daca un nou parametru trebuie stocat, atunci se iese din pagina folosind submeniul "Leave and Store". La iesire, stocarea parametrului va fi confirmata. Dupa tastarea Enter < <-' > pagina meniului "protection function" (functii de protectie) va fi afisata din nou de la inceput.

3.2.8 Pagina de service

Aceasta pagina contine mai multe submeniuri. Accesul la acestea este permis numai daca utilizatorul se afla in modul corect. Selectarea unui submeniu se face folosind tastele UP <↑↑↑↑>, DOWN <↓↓↓↓> si ENTER < <-' >.

Din meniul principal

Menu    

Menu

   
   
  Service page
 

Service page

-
-

Statistics

 

- Versions

- Comm. address

- Comm. address

- LCD contrast

 

- MC time

- Load flow dir.

- Autoreclosure mode

- IEC 103 board

< --' to exec

Spre meniul principal

Selectare linie

Figura 16: Pagina de service

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Pagina de service contine urmatoarele submeniuri:

3.2.8.1 Statistici

In aceasta pagina poate fi vazuta lista de constante.

Din submeniul service Spre submeniul Menu service Statistics Configuration: x FUPLA cycle time: xxxxx us
Din submeniul service
Spre submeniul
Menu
service
Statistics
Configuration:
x
FUPLA cycle time:
xxxxx us

Figura 17: Afisarea submeniului Statistici

3.2.8.2 Versiune

In aceasta pagina este prezentata versiunea tipului de Micro Controller (MC), Digital Signal Processor (DSP) si alte informatii.

Din submeniul service

Menu

(DSP) si alte informatii. Din submeniul service Menu Spre submeniul service Versions MC software: xxxxx DSP

Spre submeniul

service

Versions

MC software:

xxxxx

DSP software:

xxxxx

RHMI software:

xxxxx

Protection date

date time

Fupla date

date time

Configuration file:

xxxxx

Strings file:

xxxxx

Figura 18: Afisarea submeniului Versions

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.8.3 Adrese de comunicatie

In acest submeniu este data adresa de comunicatie a REF542plus unit.

Din submeniul service Spre submeniul Menu service Communication adress xx
Din submeniul service
Spre submeniul
Menu
service
Communication adress
xx

Figura 19: Afisarea adresei de comunicatie

3.2.8.4 Contrast imagine

In aceasta pagina este posibila modificarea contrastului ecranului dupa cum se arata in figura urmatoare.

Din submeniul service

Spre submeniul Menu service LCD contrast adjust contrast pressing UP and DOWN buttons ajustare contrast
Spre submeniul
Menu
service
LCD contrast
adjust contrast
pressing UP and DOWN
buttons
ajustare
contrast

Figura 20: Meniul de ajustare contrast ecran

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.8.5 Ceas intern al MC (Device time)

Ceasul intern al MC este prezentat in aceasta pagina. Ora poate fi editata folosind UP < >, DOWN < > si ENTER < <-' >.

Din submeniul service

Spre submeniul Menu service MC time Date time <--' to edit ajustare data / ora
Spre submeniul
Menu
service
MC time
Date time
<--' to edit
ajustare
data / ora

Figura 21: Meniul de ajustare a ceasului intern REF542plus

3.2.8.6 Directia de circulatie a puterii

Directia de circulatie a puterii, in concordanta cu directia functiilor de protectie definita, este afisata in aceasta pagina. Directia de circulatie se bazeaza pe curentul si tensiunea sistemului luate din transformatoarele de curent si tensiune folosite.

Din submeniul service Spre submeniul Menu service Load flow direction FORWARD
Din submeniul service
Spre submeniul
Menu
service
Load flow direction
FORWARD

Figura 22: Afisarea directiei de circulatie a puterii

Manual de operare 16 / 21

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.8.7

RAR

In aceasta pagina RAR-ul poate fi activat sau dezactivat.

Din submeniul service

poate fi activat sau dezactivat. Din submeniul service Spre submeniul service Autoreclosure mode NOT ENABLED
poate fi activat sau dezactivat. Din submeniul service Spre submeniul service Autoreclosure mode NOT ENABLED

Spre submeniul

service

Autoreclosure mode

NOT ENABLED

<--' to return

Figura 23: Comutarea modului de RAR prin interfata HMI

3.2.8.8 Placa de comunicatie IEC 60870-5-103

In acest meniu se afiseaza daca placa de comunicatie tip IEC 60870-5-103(protocol standard) este instalata. In REF542plus protocolul standard este extins cu cateva functii de comanda in conformitate cu normele VDEW (Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke = Association of German Utilities). In figura urmatoare este prezentat acest submeniu.

Din submeniul service

Spre submeniul service IEC 103 board NOT INSTALLED <--' to return
Spre submeniul
service
IEC 103 board
NOT INSTALLED
<--' to return

Figura 24: Meniul de comunicatie cu protocol standard IEC 60870-5-103.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Daca placa de comunicatie este instalata, atunci urmatorul submeniu poate fi selectat:

Blocare monitorizare directie

Daca submeniul Block Monitor Direction este selectat, cum se arata in figura de mai jos, transmiterea tuturor informatiilor, cum ar fi valori masurate, de la REF542plus catre Sistemul Central va fi blocata.

Din submeniul service

Spre submeniul Menu service IEC 103 board - Block monitor dir. - Test mode <--'
Spre submeniul
Menu
service
IEC
103 board
-
Block monitor dir.
- Test mode
<--' to exec

Figura 25: Selectarea submeniului Block Monitor Direction

Dupa selectarea submeniului de blocare monitorizare directie, pagina de vizualizare starii directieidemonitorizarevafivizualizata.Dacasedoresteomodificareastariiaceastapoatefifacuta.

Din submeniul IEC 103 Spre submeniul Menu IEC 103 Block monitor direction Monitor direction is
Din submeniul IEC
103
Spre submeniul
Menu
IEC
103
Block monitor
direction
Monitor direction is
UNBLOCK
change status?
<--' to change

Figura 26: Modificarea starii de blocare monitorizare directie

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Modul de testare

Daca functia de transmisie este testata, trebuie selectat modul de testare a placii de comunicatie. Activand acest mod toate informatiile trimise de la REF542plus la Sistemul Central vor fi prevazute cu textul "Test mode". In figura urmatoare modificarea starii modului de testare poate fi vizualizat.

Din submeniul IEC

103

Menu

de testare poate fi vizualizat. Din submeniul IEC 103 Menu IEC Spre submeniul IEC 103 IEC

IEC

Spre submeniul

IEC

103

IEC

103 test mode

103

Test mode is

INACTIVE

change status?

<--' to change

Figura 27: Modificarea starii modului de testare

3.2.9 Pagina de testare

In aceasta pagina, pot fi vizualizate urmatoarele:

Test RHMI

(testare

ecran)

Test primary obj.

(testare

obiecte

primare)

Din meniul principal

Menu

(testare obiecte primare) Din meniul principal Menu Spre meniul principal Test page Test RHMI Test primary
(testare obiecte primare) Din meniul principal Menu Spre meniul principal Test page Test RHMI Test primary

Spre meniul principal

primare) Din meniul principal Menu Spre meniul principal Test page Test RHMI Test primary obj. <

Test page

Test RHMI Test primary obj.
Test RHMI
Test primary obj.

< --' to exec

Selectare linie

Figura 28: Afisarea paginii de testare

Aceasta pagina afiseaza mai multe subpagini. Accesul la aceste pagini este permis numai in modul de control corespunzator. Selectia poate fi facuta cu ajutorul tastelor UP <↑↑↑↑>, DOWN <↓↓↓↓> si apoi ENTER <<-'>.

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.2.9.1 Testare ecran

Aceasta pagina afiseaza un mesaj ce indica butonul ce trebuie apasat pentru pornirea testarii ecranului. Se face testarea LEDurilor, a fiecarei culori, iar la sfarsitul testarii se revine automat la pagina de testare ecran. Pe durata testului, modului HMI nu este act iv. Aceasta inseamna ca:

LEDurile si ecranul nu afiseaza informatiile actuale

Dar toate functiile de protectie implementate sunt active pe durata acestui test.

tastele nu sunt active

3.2.9.2 Testare echipamente primare

In acest mod de testare exista posibilitatea testarii echipamentelor primare. Toate interblocarile definite in programul de configurare sunt dezactivate.

Atentie

In modul test interblocarile echipamentelor primare nu sunt activate.

Tastele OPEN <O>, CLOSE <I> si SELECT <

> pot fi folosite la realizarea testelor.

La terminarea testului se afiseaza o avertizare si pagina de confirmare:

AVERTIZARE!

Toate echipamentele primare trebuie sa fie in pozitia corecta inainte de revenirea la modul de operare normal.

Din submeniul test

Spre submeniul Menu test Test primary objects Enter TEST mode? ALL Interlocks will be disabled
Spre submeniul
Menu
test
Test primary objects
Enter
TEST mode?
ALL Interlocks
will be disabled
< --' to accept

Figura 29: Meniul de testare echipamente de comutatie

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

3.3 Diagrama monofilara

Schema este afisata in partea stanga a ecranului. Pentru unele submeniuri este necesar intregul ecran. In ace st caz schema monofilara nu este vizibila. Datorita unui refresh foarte bun, starea echipamentelor de comutatie este afisata imediat dupa ce a fo st facuta actionarea echipamentului.

3.4 Interfata cu PC local

Ecranul poate fi conectat la un calculator local iar comunicatia se face prin port serial. Conectorul este optic si se aplica pe fata releului. Prin folosirea interfetei fisierul de configurare poate fi descarcat sau incarcat din/in calculatorul local, PC care contine programul de configurare, in/din REF542plus. In afara de acestea, evenimentele si valorile masurate pot fi stocate in REF542plus. De exemplu, continutul paginii de start/trip si de masura poate fi incarcat in calculatorul local cu scop de monitorizare. Pe durata incarcarii sau descarcarii, HMI este activat ca poarta directionand datele spre si de la REF542plus

Conectorul optic care se aplica pe fata releului HMI este standard ABB si necesita un cablu special pentru conectare la PC. Astfel PC poate fi izolat de releu. Viteza maxima a transferului de date este de 9.6 kbit/s.

  49.75 21.50
  49.75 21.50
 

49.75

21.50
21.50
  49.75 21.50
  49.75 21.50
Convertor optic D-sub 29.50
Convertor optic
D-sub
29.50

Figura 30: Interfata fizica a HMI pentru PC local

3.5 Interfata HMI cu Unitatea Centrala

Interfata fizica a ecranului HMI a REF542plus cu Unitatea Centrala se realizeaza prin conector RS485 c u o viteza maxima de comunicatie de 38400 bit/s. Lungimea maxima a cablului trebuie sa fie mai mica de 100 m.