Sunteți pe pagina 1din 6

Profil

Holcim (Romania) SA este o companie dinamica si moderna, care si-a dovedit spiritul de inovatie si profesionalism lansand pe piata romaneasca produse si servicii extrem de apreciate. Compania detine si opereaza doua fabrici de ciment la Campulung si Alesd, o statie de macinare la urda, o retea !" de statii ecologice de betoane, # statii de agregate, $ statii de lianti speciali, un terminal de ciment la %ucuresti si unul la urda. Adresa sediului central al Holcim (Romania) SA este& Calea 'loreasca, nr. !() A Cladirea %, eta* +," Sector ! %ucuresti -atele de identificare ale companiei sunt& .r. Registrul Comertului& /01,2)),$11$ Cod de 3nregistrare 'iscala& R4 !$$#2+2$ Capital subscris si varsat& $1#.$(".1#+ lei

Misiunea, Viziunea, Factorii nostri de succes


Misiunea noastra este sa fim cea mai respectata si mai atractiva companie in industria noastra, creand valoare pentru toti partenerii nostri de interes. Viziunea noastra este sa construim fundatii pentru viitorul societatii. Factorii nostri de succes:

Impunerea in permanenta a celor mai inalte standarde pentru satisfacerea clientilor din industria in care activam Asigurarea unei pozitii competitive puternice pe piata Incheierea unor parteneriate cu furnizori care sa livreze valoare pentru achizitii optime catre compania noastra si clienti

Sa fim recunoscuti ca un angajator de prima valoare Acordarea de responsabilitati si integrarea in lumea si in cultura Holcim a tuturor angajatilor

Imbogatirea portofoliului de clienti Demonstrarea angajamentului pentru o dezvoltare sustinuta a societatii Sa fim perceputi ca un partener valoros si de incredere in comunitatile in care ne desfasuram activitatea

Echipa de conducere
Daniel Bach Director General Nicoleta Salajan Director Resurse mane

Rossen Papazov Director !ar"eting # $anzari

E il Raicov Director %abrica de &iment &ampulung

Rozica !vejanu Director %inanciar

Ro an Menz Director %abrica de &iment Alesd si Statie de !acinare 'urda

Bo"dan Do#re Director (etoane si Agregate

Sorin Pripon !anager Achizitii Strategice )uropa de Sud*)st

$lina %ristea !anager Dezvoltare Durabila

$ndreea Nicolae !anager &omunicare

Contact -epartamentul de Comunicare Comunicare Calea 'loreasca, nr.!() A Cladirea %, eta* +,"Sector ! %ucuresti

R45A.3A elefon601 (1$!) $2!++1",1) 'ax601 (1$!) $2!++!0,!#

Date si fapte
Holcim Romania este unul dintre cei mai activi investitori din industria constructiilor din Romania. Investitiile in modernizarea tehnologiei de productie, protectia mediului, dezvoltarea afacerii, sanatatea si securitatea in munca, proiecte sociale si in domeniul resurselor umane sunt o prioritate pentru Holcim. $aloarea totala a investitiilor Holcim pe piata locala din +,,- si pana acum se ridica la circa -.. de milioane de euro, suma care cuprinde si achizitiile derulate pentru a e/tinde prezenta in Romania. &el mai important proiect al companiei s*a desfasurat la &ampulung, unde Holcim Romania a investit in perioada 0..1*0.+. peste+-. milioane euro in modernizarea liniei de productie. (ugetul alocat in 0.+. pentru modernizarea fabricilor de la &ampulung si Alesd, precum si a statiei de macinare de la 'urda s*a ridicat la 0. de milioane de euro. In plus, in august 0.+. a fost aprobata inceperea unei investitii in valoare de +2 milioane de euro intr*un proiect de eficienta energetica la fabrica de la Alesd, care va genera apro/imativ +13 din necesarul de energie electrica al fabricii, folosind caldura generata in timpul procesului de fabricare a cimentului. 4roiectul urmeaza sa fie finalizat in al doilea trimestru al anului 0.+0. 4e parcursul celor +2 ani de cand este prezenta in Romania, Holcim a dezvoltat noi solutii, produse si servicii, inclusiv in domeniul transportului specializat si al produselor si analizelor de laborator. A adus numeroase inovatii pe piata locala, printre care si conceptul de statie ecologica de betoane. Si*a e/tins oferta de solutii pentru co*procesarea deseurilor industriale in fabricile din &ampulung si Alesd la peste +.. de tipuri de deseuri.

4rincipiul pe care se consolideaza intreaga strategie de business a Holcim este cel al dezvoltarii durabile, care se concretizeaza in toate actiunile companiei prin tripla abordare a liniilor directoare 5 performanta economica, protectia mediului inconjurator si responsabilitatea sociala. Holcim Romania pune astazi bazele solide ale unui viitor durabil prin eforturile de a raspunde intr*o maniera sustenabila prezentului.

Holcim distruge mediul la Cmpulung


7n C8mpulung v9zut din avion poate s9 nu par9 prea poluat, dar, sub lupa speciali:tilor, situa;ia nu este prea roz. Referitor la acest aspect d9un9tor s9n9t9;ii oric9ruia dintre noi, s-a discutat :i <ntr-o :edin;9 de Consiliu precedent9. Se pare c9 prea mult praf zboar9 prin C8mpulung :i sursa este binecunoscut9. Ceea ce ne umple pl9m8nii zilnic nu are o ;int9 precis9 :i, dac9 cineva crede c9 pl9m8nii celor care trag sforile prin administra;ie sunt uita;i, se <n:eal9. Cu riscul <mboln9virii, ale:ii no:tri, <nainte de toate :i de to;i, se sacrific9 pe ei <n:i:i, pentru c9 problema polu9rii la C8mpulung se reduce la simple discu;ii. -e:i se :tiu =f9pta:ii>, se cunoa:te :i cauza, cu toate acestea, ca, de obicei, prosperitatea unor firme renumite d9 ca verdict un adev9r pe care <l :tim cu to;ii. %anul este mai important dec8t s9n9tatea oamenilor. ?e internet, oamenii sunt mai direc;i :i mai sinceri, atac9 direct problema :i spun lucrurilor pe nume. Sub titlul& =Holcim distruge mediul la C8mpulung>, apare postat9 o observa;ie <nc9 de anul trecut, cu caracter de aten;ionare. =@xact pe data de ! iulie, am trecut cu ma:ina pe l8ng9 fabrica de ciment a Holcimului, de la C8mpulung 5uscel. ?oluarea din zon9, cu praf, f9cut9 de Holcim, se vede :i de pe lun9, iar, <n scurt timp, va distruge mediul <ncon*ur9tor.

@fectele polu9rii vor fi devastatoare. -e*a aerul este irespirabil, natura <ncepe s9 se usuce, iar locuitorii zonei au <nceput s9 simt9 efectele acestei polu9ri masive. -ac9 Holcim nu rezolva urgent problemele de mediu din aceast9 zon9 sau nu <:i va <ncAide fabrica, ceea ce este greu de crezut, efectele vor fi dezastruoase. -ac9 Holcim :i-ar permite astfel de activit9;i distructive pentru mediu :i oameni, <n @lve;ia, nu doar c9 ar fi <ncAis9 pe loc, dar probabil c9 ar fi amendat9 drastic pentru poluare. -ar, <n Rom8nia, ;ar9 membr9 a 7@, <:i poate permite orice :i nimeni nu vine s9 ia m9suri fa;9 de acest investitor elve;ian ce c8stig9 imens <n ;ara noastr9.> - trimis de ?aul Stan, BBB.Ball-street.ron. Cn prezent, <n Rom8nia, sunt amplasate !!+ sta;ii de monitorizare continu9 a calit9;ii aerului, dotate cu ecAipamente automate pentru m9surarea concentra;iilor principalilor poluan;i atmosferici, care colecteaz9 :i transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de sta;ii. Cn C8mpulung, dac9 ar exista a:a ceva, probabil, mul;i ale:i, care dau din cap a neputin;9, acum :i-ar face mii de cruci :i ar scuipa <n s8n la citirea cifrelor care ar certifica ceea ce umple pl9m8nii no:tri p8n9 la refuz.