Sunteți pe pagina 1din 7

Cap.5.

PALETELE I PROCESUL TREPTEI


5.1. Generaliti
n mod obinuit o treapt cuprinde un ir de autae i iru! de pa!ete care "i urmea#.
$i%.5.&.& $i%.5.&.'
(up direc)ia de cur%ere* trepte!e +e
pot c!a+i,ica "n-
a. Trepte a/ia!e* !a care cur%erea prin
pa!ete +e ,ace para!e! cu a/u!.
b. Trepte dia%ona!e* !a
care cur%erea e+te
ob!ic ,a) de a/. Sunt ce!e mai obinuite*
dar +unt
comp!icate !a ca!cu!. Se ,ace o combina)ie-
dia%ona!0a/ia! unde diametru! crete "n autae
i rm1ne con+tant "n pa!ete.
c. Trepte!e radia!e* !a care cur%erea are !oc perpendicu!ar pe
a/.
d. Trepte tan%en)ia!e* !a care ,!uidu! 2ine
tan%ent !a rotor.
5.2. Curgerea fluidului printre palete
Diagrama de viteze
Aburu! ie+e din autae cu 2ite#a ab+o!ut
&
c
. $a) de pa!ete!e "n micare are "n+ o
2ite# re!ati2
&
w * e/i+t1nd re!a)ia-
transport rel abs
v v v

+
+au u w c +
Opera)ii!e de adunare i +cdere trebuie ,cute 2ectoria! 3%ra,ic. prin metoda triun%4iu!ui.
(ia%rama de 2ite#e are dou +copuri-
a. +tabi!ete un%4iuri!e de intrare i ieire din pa!ete
&
i
'
* din care re#u!t pro,i!u!
pa!etei.
b. Stabi!ete 2aria)ia de 2ite# a aburu!ui !a trecerea prin pa!ete* din care re#u!t ,or)a i
!ucru! mecanic a+upra pa!etei i deci* randamentu!. Se con+ider iru! de
pa!ete 3cu dep!a+are +pre +t1n%a* care e+te o con2en)ie de micare. 3$i%.5.'.&..
La intrarea "n pa!ete +e cuno+c-
&
c * ef &

*
&
u .
Se deduce
&
w * )in1nd cont
de re!a)ia
& & &
u c w . 3Se adun
&
c cu
&
u i re#u!t
&
w ..
Pa!eta e+te "n continuarea !ui
&
w .
$i%.5.'.&
Aburu! intr deci "n pa!ete cu
&
w * +u,er o +c4imbare de direc)ie
i ie+e cu
'
w .
La ieirea din pa!et +e cuno+c-
'
w *
'
*
'
u . Se determin
'
c cu re!a)ia
' ' '
u w c + .
Opera)ii!e 2ectoria!e +e ,ac prin dou triun%4iuri* numite triun%4iuri de 2ite#e* a21nd un
triun%4i de intrare i unu! de ieire.
n mod obinuit ce!e dou triun%4iuri +e +uprapun pe o +in%ur ,i%ur* denumit
dia%ram de 2ite#e. Ca!cu!u! +e ,ace de obicei tri%onometric. Se
proiectea# 2ite#e!e pe a/e 0 ori#onta! i 2ertica!.
$i%.5.'.'
La intrare La
ieire
Se cuno+c
&
c * ef &

*
&
u . Se cuno+c-
'
w * ef '

*
'
u .
u c u c w
ef u u

& & & &
co+ u w u w c
ef u u

' ' ' '
co+
ef a a
c c w
& & & &
+in
ef a a
w w c
' ' ' '
+in
u
a
w
w
arctg
&
&
&

a
u
c
c
arctg
'
'
'
56
&
&
&
+in
a
w
w
'
'
'
+in
a
c
c
Re#u!t c dia%rama de 2ite#e e+te un in+trument ,undamenta! de ca!cu!.
5.3. Tipuri de trepte. Procesul energetic al treptei
(up modu! "n care +e produce ,or)a "n pa!ete +e deo+ebe+c- trepte cu ac)iune* trepte cu
reac)iune* trepte cu arip portant.
5.3.1. Treapta cu aciune
$or)a a+upra pa!ete!or +e produce prin !o2irea !or de ctre aburu! ieit cu 2ite# din
autae* deci prin e,ect de ac)iune. Intere+ea# de+tinderea numai "n autae* ca + produc 2ite#
mare i ,or) mare de !o2ire. (eci* e/i+t cdere numai "n autae* iar "n pa!ete pre+iunea e+te
con+tant 3+e mai nume+c i trepte cu ec4ipre+iune..
7ite#a crete "n autae i +cade "n pa!ete prin producerea de !ucru mecanic.
Cderea peri,eric
'
'
'
'
&
c c
H
u

.
La treapta cu ac)iune* de+tinderea pe treapt e+te e%a! cu
cea din auta a tr
H H
. Proce+u! treptei cu
ac)iune* repre#entat "n dia%rama s h *
cuprinde-
$i%.5.8.&.&
&. (e+tinderea "n autae- teoretic* i#entropa
t
AB
cu cderea
a
H
* rea! adiabata
ire2er+ibi! AB cu pierderea a
H
.
'. nc!#irea i#obar BC datorat a!tor pierderi a!e treptei. 9ea21nd de+tindere "n pa!ete*
teoretic ar trebui ca $i%.5.8.&.'
2ite#a re!ati2 + rm1n con+tant
& '
w w
t

. n rea!itate apar pierderi care reduc
2ite#a !a & ' '
w w w
t

* unde

e+te coe,icientu! de ca!itate a! pa!etei.


Pentru a nu a2ea de+tindere "n pa!ete* cana!u! dintre pa!ete trebuie + rm1n cu !)ime
con+tant* re+pecti2 un cerc de diametru con+tant + +e poat "ncadra "n !un%u! cana!u!ui 3
' &
b b i
' &
. 3$i%.5.8.&.8..
n particu!ar !)imi!e de cana!e !a intrare i ieire + ,ie e%a!e. (ac ne%!im %ro+imea
muc4iei- & &
+in
p
t b
i ' '
+in
p
t b
.
Pentru ca
' &
b b trebuie ca
& '
.
Rea!
& '
< . Se recomand ca- pentru '5
&

( ) 8 6
& '

* iar pentru
+
+
> 8 &
'
'5
& &
' &.
Pro,i!u! pa!etei cu ac)iune are un%4iuri!e de intrare
i ieire apro/imati2 e%a!e i e+te mu!t "n%roat !a mi!oc*
iar muc4ii!e de intrare i ieire +unt +ub)iri.
$i%.5.8.&.8
5.3.2. Treapta cu reaciune
$or)a a+upra pa!ete!or +e produce prin dou e,ecte-
a. prin !o2irea pa!ete!or de ctre aburu! ieit cu 2ite# din autae* adic prin e,ect de
ac)iune-
b. prin ieirea aburu!ui dintre pa!ete cu 2ite# re!ati2 mrit* adic prin e,ect de
reac)iune.
Pentru a crete 2ite#a re!ati2 aburu! trebuie + +e de+tind i "n pa!ete.

$i%.5.8.'.& $i%.5.8.'.'
La treapta cu reac)iune a2em de+tindere i "n autae i "n pa!ete. Cderea termic
teoretic pe treapt e+te +uma ce!or dou cderi p a tr
H H H +
.
Raportu! "ntre cderea "n pa!ete i cderea pe treapt +e numete grad de reaciune* notat

.
tr
p
H
H

(in punct de 2edere a! %radu!ui de reac)iune e/i+t trei +itua)ii-
&.
&5 * 6
0 reac)iune mic +au redu+ 0 pa!ete!e au pro,i! de ac)iune:
'.
5 * 6 &5 * 6 <
0 reac)iune propriu0#i+:
8.
5 * 6 >
0 ,or)a +e produce prin e,ect de arip portant.
Proce+u! treptei cu reac)iune* repre#entat "n dia%rama s h 3 $i%.5.8.'.'.* cuprinde-
&. (e+tinderea "n autae de !a
6
p
!a
&
p 0 teoretic e+te i#entropa
t
AB
cu cderea
a
H
:
rea! e+te adiabata ire2er+ibi! AB cu pierderea a
H
3 a a
H H h h
& 6 ..
'. (e+tinderea "n pa!ete de !a
&
p !a
'
p 0 teoretic e+te i#entropa
t
BC
cu cderea p
H
:
rea! adiabata ire2er+ibi! BC cu pierderea p
H
3 p p
H H h h
' & ..
8. nc!#irea i#obar C( datorat a!tor pierderi.
Se ana!i#ea# ca#u! reac)iunii propriu0#i+e. Pentru ca aburu! + +e de+tind "n pa!ete*
cana!u! dintre pa!ete trebuie + +e "n%u+te#e +pre ieire* adic + ,orme#e ima%inea unui auta
con2er%ent. Acea+ta +e rea!i#ea# prin +cderea de un%4i de !a intrare !a ieire* adic !)imea
cana!u!ui !a ieire + ,ie mai mic ca !a intrare 3$i%.5.8.'.8..
& '
b b <<
tiind c

' '
& &
+in
+in

p
p
t b
t b
& '
<< .
(eci* un%4iu! de ieire
'
+ ,ie +en+ibi! mai mic dec1t un%4iu! de
intrare
&
.
Cu c1t %radu! de reac)iune crete* cderea "n pa!ete crete i trebuie ca
di,eren)a
' &
+ crea+c.
Cum
'
nu poate + +cad e/ce+i2 3+ub o
$i%.5.8.'.8 anumit !imit.* trebuie ca
&
+ crea+c cu creterea !ui

*
aun%1nd ca !a
5 * 6
* 56
&
.
Pentru
5 * 6 >
* trebuie ca > 56
&
* adic intrarea + +e ,ac "n +en+
in2er+ micrii i producerea ,or)ei +e ,ace prin e,ect de arip portant.
Cana!u! nu +e mai "n%u+tea#* iar ,or)a +e produce prin interac)iunea curent0
pro,i!.
$i%.5.8.'.;
5.3.3. Procesul energetic n treapt
Se con+ider ca#u! treptei cu reac)iune i +e +crie ecua)ia ener%iei.
Ajutaje
dl
c
d dh dq
e
+

,
_

+
'
'
Cur%erea e+te rapid-
6
e
dq
Autau! e+te ,i/- 6 dl * re#u!t
dh
c
d

,
_

'
'
.
Inte%r1nd
' ' ' ' '
'
6
'
&
& 6
'
6
'
&
' &
6
&
6
c
H H
c
h h
c c
dh
c
d
a a
h
h
c
c
+

,
_


35.&.
Palete
Pa!ete!e ,iind "n micare pot ,i +tudiate "n +i+tem re!ati2 i ab+o!ut.
Si+tem re!ati2 3"n raport cu rotoru!.
dl
u w
d dh dq
e
+

,
_


+
'
' '
Cur%erea e+te rapid-
6
e
dq
n raport cu rotoru! "n micare* pa!ete!e par a ,i "n repau+* mic1ndu0+e odat cu rotoru!*
deci 6 dl .

,
_

,
_

' '
' '
u
d dh
w
d
35.'.
n pa!ete 2ite#a re!ati2 crete pe +eama de+tinderii i +ub ac)iunea centri,u%rii rotoru!ui.
Prin inte%rare +e ob)ine-
' ' '
'
&
'
'
'
&
' &
'
'
u u w
h h
w
+ + 35.8.
de unde re#u!t-
( ) ( )
'
&
'
'
'
& ' & '
' u u w h h w + + * <m=+> 35.;.
Teoretic- p t
H h h
' & * deci 2ite#a teoretic
( )
'
&
'
'
'
& '
' u u w H w
p t
+ + * <m=+> 35.5.
Rea!- p p p
H H H h h <
' & * deci 2ite#a rea! e+te mai mic dec1t 2ite#a teoretic
( )
'
&
'
'
'
& ' '
' u u w H w w
p t
+ + 35.?.
n ca#u! trepte!or a/ia!e 6
'
&
'
'
u u i +e ne%!iea#. La trepte!e dia%ona!e "n+* nu +e
ne%!iea#.
Pierderea "n pa!ete p
H
e+te di,eren)a "ntre ener%ia cinetic teoretic i cea rea!.
1
1
]
1

,
_


'
'
'
'
'
'
'
'
'
&
' ' '
t
t t
p
w
w w w w
H
35.@.
de unde re#u!t-
( )

,
_


+ +
' '
&
'
&
'
'
'
& '
u u w
H H
p p

* <A=B%> 35.C.
'
& D
p

* coe,icientu! de pierdere de ener%ie cinetic "n pa!ete.


Cuno+c1nd p
H
re#u!t p t
H h h +
' ' * adic punctu! rea! de ieire din pa!ete C*
pentru care +e citete 2o!umu! +peci,ic
'
v .
Si+tem ab+o!ut
dl
c
d dh dq
e
+

,
_

+
'
'
6
EE

. & 3
'
. ' 3
'

,
_


c
d dh dl
35.5.
Lucru! mecanic "n pa!ete +e produce-
3&. 0 prin +cderea 2ite#ei ab+o!ute D e,ect de ac)iune
3'. 0 prin +cderea enta!piei D e,ect de reac)iune.
Prin inte%rare +e ob)ine !ucru! mecanic tran+mi+ de & B% de abur rotoru!ui* denumit cdere
peri,eric* !a pa!ete +au cdere uti!* notat u
H
.

,
_


'
&
'
'
&
'
&
'
c
d dh dl
i re#u!t-
p p c a a u
H H H H H H h h
c c
H + + +
6 ' &
'
'
'
&
' '

+au %rup1nd termenii
( )
c p a p a u
H H H H H H H + + + +
6 35.&6.
unde
c
H
c

'
'
'
e+te ener%ia cinetic re#idua!.
Cderea peri,eric +e ob)ine +c#1nd din ener%ia teoretic ce!e trei pierderi principa!e de
ener%ie- "n autae* "n pa!ete i re#idua!.
Raportu! dintre cderea peri,eric i ener%ia teoretic +e numete randament peri,eric.
p a
u
u
H H H
H
+ +

35.&&.
5.3.!. Treapta cu arip portant
Aripa portant apare !a 21r,u! pa!ete!or !un%i* unde
5 * 6 >
i > 56
&
3intrarea
aburu!ui "n pa!ete +e ,ace "n +en+ in2er+ micrii..
$i%.5.8.;.&
Se ca!cu!ea#
componenta uti!
t
f prin
dou metode-
a. prin teoria
e,ectu!ui
de arip portant
b. prin !e%ea impu!+u!ui
a.

,
_


+in
co+
& +in co+ +in
z

z z t
!
!
! ! ! f
( ) ( )

ctg l L w c ctg !
p z z
& +in
'
& +in
'
35.&'.
b.
( ) ( )
u u p p u u t
w w w l t w w " f
' & ' &
+in


35.&8.
" 0 debitu! care cur%e prin cana!u! ,ormat de dou pa!ete

+in w l t w # "
p p c


c
w
0 componenta 2ite#ei pe direc)ia cur%erii
p p
l t #
0 +ec)iunea prin care cur%e aburu!
Se e%a!ea# ce!e dou e/pre+ii i +e +imp!i,ic.
( ) ( )
u u p p p z
w w w l t ctg l L w c
' &
'
+in & +in
'


re#u!t -
( )
( )

ctg w
w w
t
L
c
u u
p
z
&
'
' &
35.&;.
(in acea+t re!a)ie* dac +e cunoate !un%imea coardei* re#u!t coe,icientu! de portan)
z
c nece+ar. (in cata!oa%e de pro,i!e +e a!e%e pro,i!u! care poate rea!i#a ace+t
z
c i un%4iu!
+ub care trebuie ae#at. 9u +e poate rea!i#a ; * & >
z
c . (ac din ca!cu! re#u!t ; * & >
z
c * +e impune
8 * &
z
c i din ,ormu! re#u!t !un%imea de coard L.