Sunteți pe pagina 1din 75

REGIMUL POLITIC SULTANIST.

STUDII DE CAZ : REGIMUL CEAUESCU I REGIMUL TRUJILLO

Lucrare de Licen n !"ecia#i$area %iine P&#i%ice

'(()

CUPRINS I. Introducere 1. Prezentare........................................................................................................... 3 2. Ipotezele cercetrii...............................................................................................7 3. Explicarea perspectivei teoretice adoptate i urmate n tratarea subiectului............................................................................................... ....9 3.1. ultanismul! ori"ine i evolu#ie......................................................1$ 3. 2. %rsturile re"imului sultanist.......................................................11 3. 3. &actorii care determin apari#ia re"imului sultanist......................12 3. '. Prbuirea i motenirea re"imului sultanist.................................1' 3. (. ultanism i totalitarism................................................................1( '. )etodolo"ie.......................................................................................................17 (. Precizarea i descrierea corpusului de surse......................................................19

II.

*apitolul I ! +om,nia i +epublica -ominican! . analiz a re"imului politic din perspectiva celor trei dimensiuni ! mobilizare/ pluralism/ ideolo"ie 1. +om,nia! de la 01eor"1e 01eor"1iu2-e3 la 4icolae *eauescu.....................22 2. +epublica -ominican! de la ocupa#ie 1aitian la re"im sultanist...................2( 3. c1ema de interpretare a re"imului politic i principalele 3. 1. )obilizare......................................................................................27 3. 2. Pluralism........................................................................................32 3. 3. Ideolo"ie........................................................................................35 sale dimensiuni! mobilizare/ pluralism/ ideolo"ie/ leaders1ip................................25

III.

*apitolul al II2lea! -imensiunea leaders1ip2ului n re"imul *eauescu i n re"imul %ru3illo.............................................................................'1 1. *ultul personalit#ii...........................................................................................'2 2. %endin#ele dinastice..........................................................................................'( 3. +ela#ia lider2elit politic..................................................................................'9 '. +aportul partid2societate...................................................................................52

I6.

*oncluzii.................................................................................................................59 2

6.

7iblio"ra8ie.............................................................................................................72 I.

In%r&ducere

*. Pre$en%are +evolu#iile din anul 1999 i prbuirea re"imurilor comuniste n Europa *entral i de Est reprezint un moment2c1eie n evolu#ia statelor din aceast re"iune. 1999 reprezint pentru aceste #ri nceputul procesului de tranzi#ie/ de consolidare a institu#iilor democratice. )a3oritatea statelor din aceast parte a continentului european au optat n acel moment pentru re"imuri democratice/ aceasta 8iind o reac#ie normal la dictatura partidului comunist. +om,nia/ ca i celelalte state din aceast zon/ a urmat acelai drum ! cel al unui sistem democratic. -up prbuirea re"imului *eauescu/ n +om,nia s2au ren8iin#at partidele politice/ s2au or"anizat ale"eri libere/ respect,ndu2se ast8el 3ocul democratic. :ceste msuri nu au pus capt problemelor/ +om,nia con8runt,ndu2se cu numeroase di8icult#i at,t pe plan politic/ c,t i economic. ;nlturarea comunismului din #ara noastr nu a coincis i cu o perioad de ruptur/ o mare parte din practicile din acea perioad perpetu,ndu2se i n +om,nia postcomunist ! <noile practici i obiective ale "uvernrii nu au luat nici 8orma unei rupturi radicale cu trecutul i nici nu au inau"urat o nou ordine a vie#ii comune= 1. >n ast8el de exemplu poate 8i sesizat i la nivelul elitelor politice/ dar nu numai. ;n cadrul procesului de consolidare a institu#iilor democratice elitele vor avea un rol 8undamental. )er",nd pe aceast linie de interpretare/ se poate a8irma c dup 1999/ elitele politice au 3ucat i vor continua s 3oace un rol crucial n trans8ormrile care au avut loc n spa#iul central i est european 2. tatele se a8lau acum n 8a#a unei provocri! constituirea unor re"imuri democratice i trecerea la sistemul bazat pe economie de pia#. &oarte mul#i cercettori3 au subliniat 8aptul c tranzi#ia a 8ost in8luen#at de natura re"imului comunist. Plec,nd de la aceast a8irma#ie/ telian %nase considera c existen#a unor "rupri alternative a 8avorizat ne"ocierile dintre comuniti i reprezentan#ii opozi#iei/ n timp ce n statele n care aceste "rupri nu au existat/ trecerea la un re"im
1 2

-aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 27 :ceast idee este subliniat i de ?auren#iu te8an/ Patterns of Political Elite Recruitement in PostCommunism Romania, Editura @iua/ 7ucureti/ 2$$'/ p. 9 3 Auan ?I4@ i :l8red %EP:4 sunt doar doi dintre autorii care sus#in acest punct de vedere. tepan i ?inz consider c re"imul ceauist care a reprezentat o combina#ie de sultanism i totalitarism a marcat procesul de tranzi#ie/ ncetinind procesul de democratizare :cest punct de vedere este sus#inut n ! Auan ?I4@ / :l8red %EP:4/ Problems of Democratic Transition and Consolidation, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore/ 1995/ p. 3(7

democratic s2a 8cut pe ci violente 'Ecum este i cazul rom,nescF. ;nlturarea violent a re"imului totalitar nu a coincis i cu o modi8icare n modul de 8unc#ionare a statului. :naliz,nd trecerea de la totalitarism la democra#ie/ -aniel 7arbu observa c re"imul comunist a continuat pe toat perioada existen#ei sale <o anumit lo"ic a statului2na#iune= (/ 8apt care a in8luen#at i modul de 8unc#ionare a statului n perioada postdecembrist. )ai mult dec,t at,t/ remarc acelai autor/ aceast continuitate a statului2na#iune reprezint un 8enomen ce poate 8i asemnat cu <cel al supravie#uirii Imperiului bizantin prin structurile tatului otoman...elitele politice pot 8i nlocuite inte"ral 8r ca mecanica statal i metoda de "uvernare s se modi8ice cu adevrat. . ast8el de transla#ie politic ce nu a a8ectat n pro8unzime statul pare s se 8i petrecut nu numai n 19'(219'9/ dar i n 199921991=5. ;n +om,nia o parte a nomenclaturii a devenit noua clas politic din anii G9$/ prin c,ti"area primelor ale"eri libere de ctre &rontul alvrii 4a#ionale7. *derea re"imului comunist n +om,nia nu a nsemnat i o sc1imbare radical la nivelul elitelor "uvernamentale/ mul#i dintre 8otii membri ai Partidului *omunist +om,n re"sindu2se n structurile de conducere ale statului! <cei mai mul#i politicieni ai anilor G9$Ede st,n"a/ de centru ori de dreaptaF/ au 8ost c,ndva membri ai Partidului *omunist/ uneori c1iar activiti/ mai mult sau mai pu#ini vizibili/ ai acestui partid= 9. Plec,nd de la aceste a8irma#ii/ cazul rom,nesc pare s se ncadreze extrem de bine n tipolo"ia acelor state n care noile elite au 8ost recrutate din <ealonul doi i trei ale partidului *omunist=9. :ceast prezentare succint a evolu#iei elitelor n re"imul postcomunist nu este nt,mpltoareH ea ne a3ut s n#ele"em cauzele care au "enerat principalele probleme cu care s2a con8runtat societatea rom,neasc n anii G9$! corup#ie/ probleme economice/ crize politice/ apatie. %oate aceste probleme/ dup cum vom vedea n pa"inile acestei lucrri/ erau prezente i n re"imul comunist din perioada *eauescu. ;n aceste condi#ii/ o cercetare a perioadei comuniste reprezint un demers necesar pentru n#ele"erea evolu#iei statului nostru n perioada postcomunist. :celai procedeu se impune i n cazul statului dominican care/ dup asasinarea lui %ru3illo/ s2a con8runtat cu numeroase perioade de instabilitate politic. Plec,nd de la aceste observa#ii/ lucrarea de 8a# i propune s analizeze re"imul ceauist i re"imul tru3illist din +epublica -ominican. Punctul de plecare n aceast analiz l
' (

telian %I4: E/ Revoluia ca eec. Elite i Societate, Editura Polirom/ Iai/ 1995/ p. 1$ -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 27 5 bidem, p. 27 7 In luna mai a anului 199$/ n +om,nia s2au des8urat primele ale"eri postcomuniste. ;n cadrul acestor ale"eri/ & 4 a nre"istrat o victorie clar/ c,ti",nd aproximativ 55J din voturile pentru enat i *amera -eputa#ilor. 9 -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 17 9 6ladimir %ismneanu/ !antasmele salvrii. Democraie, naionalism i mit "n Europa post-comunist, traducere de )a"da %eodorescu/ Editura Polirom/ Iai/ 1999, p. 17

'

reprezint teoria re8eritoare la re"imul sultanist. *onceptul de sultanism are ori"ini mai vec1i/ el 8iind propus prima dat de )ax Keber i de8init ca o form e#trem de patrimonialism. ultanismul reprezint/ n viziunea lui )ax Keber/ o 8orm de autoritate tradi#ional care dezvolt n anumite mpre3urri o administra#ie i o armat care devin simple instrumente n m,inile sultanului1$. Auan A. ?inz i :l8red tepan vor prelua acest termen i vor teoretiza un nou tip de re"im politic/ ncerc,nd ast8el s rspund evolu#iilor care au avut loc la nivelul re"imurilor politice din multe state n anii G7$2G9$. *unoaterea re"imului comunist din perioada *eauescu/ precum i a celui din +epublica -ominican ne vor a3uta s n#ele"em problemele cu care se con8runt azi societatea din cele dou state. Perioada comunist a reprezentat un subiect de re8lec#ie pentru mul#i autori/ care au ncercat s puncteze n multe r,nduri trsturile statelor din blocul socialist. &oarte multe teorii au ncercat s o8ere o de8ini#ie re"imurilor politice din acest spa#iu/ au ncercat s determine natura rela#iilor dintre liderii partidelor comuniste i nomenclatur/ precum i raportul dintre partid i societate. %oate aceste elemente au un rol extrem de important pentru c ele determin natura re"imurilor comuniste. :l8red tepan i Auan A. ?inz sunt doar doi dintre autorii care realizeaz o teorie a re"imurilor politice/ identi8ic,nd/ pe l,n" re"imul democratic/ totalitar i autoritar i alte tipuri de re"im politic/ un exemplu n acest sens 8iind re"imul sultanist. %eoria lui ?inz i tepan re8eritoare la re"imurile sultaniste va 8i dezvoltat ntr2o alt lucrare coordonat de ?inz i *1ebabi i intitulat su"estiv! Sultanistic Re$imes. :cest studiu/ pe l,n" teoretizarea i explicarea principalelor trsturi ale re"imului sultanist/ con#ine i o serie de exemple care sus#in aceast teorie/ unul dintre acestea 8iind i cazul dominican. . situa#ie special o reprezint i re"imul ceauist/ caracterizat de ?inz i tepan drept o combina#ie de tendin#e totalitariste i sultaniste 11. Plec,nd de la teoria lui tepan i ?inz re8eritoare la re"imurile sultaniste/ cercetarea noastr are n vedere analizarea re"imurilor amintite anterior. :naliza se va baza pe o sc1em de interpretare a re"imurilor politice/ propus de cei doi autori/ sc1em care are ca dimensiuni principale! mobilizarea/ pluralismul/ ideolo"ia i leaders1ip2ul12. *ele patru dimensiuni ale re"imului politic vor constitui aadar punctul de plecare n interpretarea celor dou cazuri.

1$

)ax KE7E+/ Econom% and Societ%. &n outline of interpretive sociolo$%/ >niversitD o8 *ali8ornia Press/ ?os :n"eles/ 1979., pp. 2312232 11 Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ Problems of Democratic Transition and Consolidation . Sout'ern Europe, Sout' &merica, and Post-Communist Europe, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore and ?ondon/ 1995/ p. 3'7 12 bidem/ pp. ''2'(

-e ce s2a optat pentru cele dou cazuriL *azul dominican a 8ost ales deoarece este considerat reprezentativ pentru tema propus/ re"imul tru3illist 8iind considerat de Aonat1an BartlDn ca 8iind cel mai apropiat de tipul ideal al re"imului sultanist 13. Pe de alt parte/ re"imul comunist din perioada *eauescu reprezint un caz special/ trsturile sultaniste mbin,ndu2se cu cele totalitare. *azul dominican/ exemplul cel mai 8idel de re"im politic sultanist va reprezenta i punctul de reper n studiul de 8a#. Plec,nd de la realit#ile acestuia/ vom putea s interpretm evenimentele din perioada comunist i s observm dac ntr2 adevr teoria lui ?inz i tepan re8eritoare la spa#iul rom,nesc n perioada 195(21999 se con8irm. :ceast punere n o"lind a celor dou re"imuri politice ni se pare cel mai adecvat mi3loc de interpretare a re"imului din perioada *eauescu/ put,ndu2se observa ntr2un mod c,t mai obiectiv natura re"imului. -es8urat pe cele patru dimensiuni ale re"imului politic/ cercetarea va ncerca s sublinieze similarit#ile sau dimpotriv di8eren#ele dintre cele dou cazuri/ aceast strate"ie 8iind i un mod de a extra"e trsturile i particularit#ile celor dou state. ;nainte de a trece la 8ormularea ipotezelor/ se impun anumite precizri re8eritoare la re"imurile analizate. -up cum se va putea observa n pa"inile acestei cercetri/ cele dou cazuri alese prezint anumite similarit#i/ pentru c n alte condi#ii compara#ia nu ar 8i 8ost pertinent. -ar dincolo de aceste puncte comune/ trebuie s identi8icm nc de la nceput di8eren#ele clare care exist ntre cele dou state. -ac re"imul %ru3illo este considerat a 8i exemplul cel mai 8idel de re"im politic sultanist/ re"imul comunist din +om,nia se ncadreaz n tipolo"ia re"imurilor totalitare. *arl &riedric1 i @. M. 7rzezinsCi identi8ic ase trsturi 8undamentale ale re"imului politic totalitar care/ n 8apt/ pot 8i reduse la trei! o ideolo"ie totalitar/ un partid unic consolidat de o poli#ie secret/ precum i monopolul exercitat de acesta asupra mi3loacelor de comunicare/ armelor opera#ionale i economiei1'. :ceast de8ini#ie a re"imului totalitar reprezint un instrument util/ deoarece 8aciliteaz distinc#ia dintre cele dou re"imuri! ast8el/ trsturile enun#ate anterior sunt vizibile n cazul rom,nesc/ dar nu i n cel dominican. -ac n re"imul totalitar avem de2a 8ace cu <monopolul politic al unui partid unic= 1(/ n cel sultanist aceast a8irma#ie nu mai este valabil. Partidul -ominicanEc1iar dac era un partid unic n sistemul politic dominicanF el nu ndeplinete aceleai 8unc#ii ca cel din sistemul totalitar. -up cel de2 al -oilea +zboi )ondial/ Partidul *omunist +om,n i va impune controlul asupra statului/
13

Aonat1an B:+%?N4/ <%1e %ru3illo +e"ime in t1e -ominican +epublic= n B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@EedsF/ Sultanistic Re$imes, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore and ?ondon/ 1999/ p. 9( 1' -e8ini#ia este preluat din Auan A. ?I4@/ Totalitarian and &ut'oritarian Re$imes, ?Dnne +ienner/ 7oulder/ *o. and ?ondon/ 2$$$/ p. 5( 1( -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. '1

aceast domina#ie a Partidului asupra statului 8iind nscris c1iar n *onstitu#ie 15. :cest monopol al Partidului unic nu l re"sim n cazul dominican/ perioada lui %ru3illo 8iind una de construire i consolidare a institu#iilor statului/ Partidul -ominican ndeplinind doar o 8unc#ie de intermediar ntre stat i societate/ av,nd rolul de a ridica moralul poporului/ de a crea o armonie ntre interesele individului i cele ale statului17. -ac n re"imul comunist din +om,nia avem de2a 8ace cu un stat ale crui institu#ii au contur 3uridic i care sunt bine reprezentate at,t la nivel central/ c,t i la nivel local/ n cellalt caz institu#iile statului erau slabe/ n plin proces de consolidare. )ai mult/ o alt di8eren# poate 8i sesizat i la nivelul <voca#iei birocratice= a celor dou partide! dac n cazul rom,nesc aceast <voca#ie birocratic i ambi#ia de a suprapune inte"ral aparatul administrativ al statului= continu o tradi#ie nceput n perioada carlist19/ n re"imul tru3illist ea nu este vizibil. +e8erindu2se la monopolul Partidului *omunist/ -aniel 7arbu observa caracterul lene al or"anizrii de tip monopolist19/ aceasta permi#,nd n anumite momente <unor personalit#iEun exemplu n acest sens este Paul 0omaF care2l st,n3eneau prin pozi#ia lor contestatar s prseasc sistemul= 2$. )er",nd pe linia de interpretare 1irsc1manian/ acelai autor ncearc s eviden#ieze principalele caracteristici ale monopolului partidului unic ntr2un sistem totalitar/ monopol care nu este absolut/ ci mai de"rab <relaxat=/ 8iind interesat/ n principal/ de men#inerea n 8unc#ii a elitei21. '. I"&%e$e#e cerce%rii Perioada anilor 197$ 2199$ reprezint/ n opinia unor cercettori/ un moment important n evolu#ia statelor/ un moment n care re"imurile politice evolueaz/ aceast realitate determin,ndu2i pe mul#i dintre teoreticienii re"imurilor politice s propun o nou tipolo"ie a acestora. ;nscriindu2se n "rupul acestor autori/ Auan ?inz i :l8red tepan propun o nou tipolo"ie a re"imurilor politice/ care includea/ pe l,n" re"imurile democratice/ autoritare i totalitare i re"imurile posttotalitare i sultaniste. +e"imul comunist din perioada ceauist reprezint un exemplu n acest sens/ cei doi autori observ,nd c ncep,nd cu cea de2 a doua 3umtate a anilor G7$/ re"imul din +om,nia nu a devenit mai pu#in totalitar/ dar a
15

:rticolul 3 al *onstitu#iei din 195( men#ioneaz! <;n +epublica ocialist +om,nia/ 8or#a politic conductoare a ntre"ii societ#i este Partidul *omunist +om,n=/ vezi Ioan *>+%>Ecoord.F/ Structuri politice "n Europa Central i de Sud-Est()*)+-,--)., vol. II/ Editura &unda#iei *ulturale +om,ne/ 7ucureti/ 2$$3/ p. 5$ 17 &abio :. ).%:/ /n estadista de &merica.0bra socio-politica de Tru1illo, Editura )ontalvo/ *iudad %ru3illo/ 19'(/ p. 19' 19 -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p.91 19 bidem, p. '' 2$ bidem, p. '( 21 bidem/ p. '(

cptat vizibile trsturi sultaniste22. Punctul de plecare/ n construirea ipotezelor cercetrii/ l reprezint analiza lui tepan i ?inz/ interpretarea pe care o dau acetia re"imului din perioada 4icolae *eauescu. Enun#area ipotezelor reprezint o etap 8undamental a oricrei cercetri/ cci 8iecare ipotez <ndreapt aten#ia ctre o problem din s8era studiului care trebuie supus examinrii=23. *ercetarea noastr i propune s testeze dou ipoteze/ ntrea"a analiz av,nd ca obiectiv con8irmarea sau/ dimpotriv/ in8irmarea acestora. . prim ipotez a studiului vizeaz tipul de re"im politic n cele dou cazuri supuse analizei. +e8erindu2ne la cazul dominican/ se poate a8irma/ mer",nd pe linia de interpretare a lui Aonat1an BartlDn/ c n perioada lui +a8ael ?eonidas %ru3illo avem de2a 8ace cu un re"im cu puternice tendin#e sultaniste/ acesta baz,ndu2se pe o conducere personal/ loialitatea 8a# de lider ne8iind determinat de o ideolo"ie articulat sau de c1arisma liderului/ ci de un amestec de team i recompense pe care acesta le o8er colaboratorilor si=2'. %rec,nd la cel de2al doilea caz/ se poate spune c lucrurile sunt di8erite/ de aceea ipoteza noastr se bazeaz pe 8aptul c/ spre deosebire de re"imul tru3illist/ re"imul comunist din perioada 4icoale *eauescu trebuie n#eles ca un re"im totalitar de ori"ine neostalinist. :ceste a8irma#ii sunt sus#inute de trsturile re"imului rom,nesc/ care di8er n numeroase puncte de cele ale re"imului dominican! nu numai c putem vorbi de o ideolo"ie articulat/ dar ea a constituit i un mi3loc de le"itimare a re"imului. >n alt punct important n cercetarea noastr l constituie leaders1ip2ul/ acestei dimensiuni 8iindu2i dedicat/ de alt8el/ un ntre" capitol. :ceast dimensiune reprezint un punct2c1eie n de8inirea re"imului sultanist i/ de asemenea/ ea reprezint principalul punct care i2a determinat pe ?inz i tepan s considere ceauismul un re"im cu puternice tendin#e sultaniste. Plec,nd de la aceste considera#ii/ putem enun#a i cea de2a doua ipotez a cercetrii care sus#ine c ! acest caracter dinasticist al re"imului/ aprut n special dup 197'/ nu reprezint o consecin# a trsturilor sultaniste ale re"imului/ ci trebuie perceput ca o trstur a unei societ#i dominate de aceste rela#ii de tip 8amilial/ o societate care nu a nc1eiat procesul de modernizare. +ela#iile de tip 8amilial pot 8i observate nu numai n re"imul ceauist/ ele au ori"ini mult mai vec1i/ put,nd 8i re"site at,t n "uvernarea liberal din perioada interbelic/ c,t i n perioada 01eor"1iu2-e3. +e8erindu2se la problema modernizrii n re"imul comunist/ -aniel 7arbu observa c modernizarea asumat de acesta a avut <e8ecte
22 23

Auan ?I4@/ :l8red %EP:4/ op. cit./ p. 3'9 +obert M. NI4/ Studiul de ca2. Desi$nul, anali2a i colectarea datelor, traducere de 6alentin :lupoaie/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ p. '$ 2' B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@/ op. cit/ p. 7

perverse=/ datorit <a8irmrii caracterului iminent i inevitabil al dizolvrii individualismului n trupul colectiv al na#iunii=H n aceste condi#ii/ individul nu i "sea <sensul= dec,t n interiorul na#iunii2(.

+. E,"#icarea "er!"ec%i-ei %e&re%ice ad&"%a%e .i ur/a%e n %ra%area !u0iec%u#ui *rearea unei tipolo"ii a re"imurilor politice reprezint unul dintre principalele obiecte de interes ale cercettorilor din domeniul politicii comparate. %rei tipuri de re"imuri! re"im democratic/ totalitar i autoritar/ preau s satis8ac realit#ile secolului al OO2lea.. privire comparativ la nivel interna#ional relev prezen#a unui numr mult mai mare de state caracterizate prin re"imuri nedemocratice. Punctul de plecare n de8inirea re"imurilor politice l reprezint teoriile lui Auan A. ?inz/ n cazul re"imurilor autoritare/ i teoria lui &riedric1 i 7rzezinsCi/ n cazul re"imurilor totalitare25. . dat cu evolu#ia statelor/ a mediului interna#ional/ distinc#ia enun#at anterior nu a mai reuit s acopere toate realit#ile prezente la nivelul di8eritelor sisteme politice/ 8apt care i2a determinat pe unii analiti s ia n considerare o completare a tipolo"iei cu noi tipuri de re"imuri politice care s se plieze pe ceea ce exist concret n aceast perioad. Auan ?inz i :l8red tepan sunt doar doi dintre autorii care sus#in acest punct de vedere. ;n opinia acestora/ distinc#ia ntre re"imul democratic/ totalitar i autoritar nu numai c nu mai este util teoreticienilor re"imului politic/ dar ea poate deveni un obstacol n analiza di8eritelor sisteme politice27. 8,ritul anilor G7$ i nceputul anilor G9$ reprezint o perioad n care re"imurile politice evolueaz/ 8apt care determin o mare parte din analiti s ia n considerare reevaluarea teoriei re"imurilor politice. Auan ?inz i :l8red tepan se a8l pe aceeai linie de interpretare. Plec,nd de la realit#ile anilor G9$/ cei doi autori se ntreab/ pe de o parte/ c,te dintre statele din aceast perioad au 8ost democra#ii pe durata unui ntre" deceniu/ i pe de alt parte/ c,te ntruneau caracteristicile unui re"im totalitar 29. -up moartea lui talin/ multe din statele a8late sub in8luen#a >niunii ovietice au cunoscut anumite devieri

2( 25

-aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 59 0ian8ranco P: P>I4./ Curs de tiin politic, traducere de :urora )artin/ Institututul European/ Iai/ 2$$2/ p. 275 27 Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ Problems of Democratic Transition and Consolidation . Sout'ern Europe, Sout' &merica, and Post-Communist Europe, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore and ?ondon/ 1995/ p. 39 29 bidem, p. 39

de la modelul totalitar/ 8apt care i2a determinat pe mul#i s rede8ineasc aceste re"imuri politice. ?inz i tepan consider c cea mai potrivit solu#ie/ n acest caz/ o reprezint extinderea tipolo"iei clasice Edemocratic2autoritar2totalitarF cu dou noi tipuri de re"imuri politice! re"imul post2totalitar i re"imul sultanist. Plec,nd de la cele patru dimensiuni ale re"imului politic Q pluralism/ ideolo"ie/ leaders1ip i mobilizare Q cei doi autori consider noua tipolo"ie adecvat realit#ilor anilor R9$29.

+. *. Su#%ani!/u#: &ri1ine .i e-&#uie -in cele a8irmate anterior/ s2a putut observa c noua tipolo"ie propus de tepan i ?inz include i re"imul sultanist. %ermenul de sultanism nu este ns crea#ia celor doi autori/ ori"inile acestuia 8iind mai vec1i. *onceptul a 8ost pentru prima dat men#ionat de )ax Keber3$/ el 8iind de8init ca o form e#trem de patrimonialism. Keber identi8ic n lucrarea sa 2Econom% and Societ%. &n outline of interpretive sociolo$%- trei tipuri ideale de domina#ie! autoritatea le"al sau ra#ional/ autoritatea tradi#ional i autoritatea c1arismatic 31. Plec,nd de la aceast clasi8icare a di8eritelor tipuri de autoritate/ Keber de8inete sultanismul ca 8iind o 8orm de autoritate tradi#ional care dezvolt n anumite mpre3urri o administra#ie i o armat care devin simple instrumente n m,inile sultanului32. *onceptul de sultanism propus de )ax Keber nu a suscitat interes n r,ndul cercettorilor/ mult timp termenul 8iind i"norat. *el care preia conceptul propus de Keber i l include n tipolo"ia sa re8eritoare la re"imurile politice nedemocratice este Auan ?inz n anii R7$33. ?ucrrile re8eritoare la acest tip de re"im politic se vor extinde ulterior/ devenind un obiect de interes i pentru al#i cercettori. tudiile ntreprinse de Auan A. ?inz i de al#i autori interesa#i de tipolo"ia propus de acesta vor 8i reunite ntr2un volum aprut n anul 1999 la editura >niversit#ii Ao1n BopCins i intitulat su"estiv! Sultanistic Re$imes. *oordonat de Auan A. ?inz i B. E. *1ebabi/ cartea este structurat n dou pr#i! prima parte este dedicat de8inirii conceptelor/ enun#rii caracteristicilor unui ast8el de re"im politic/ n timp ce a doua

29 3$

Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4, op. cit., p. '1 )ax KE7E+/ Econom% and Societ%. &n outline of interpretive sociolo$%/ >niversitD o8 *ali8ornia Press/ ?os :n"eles/ 1979. p. 231 31 bidem., p. 23$ 32 bidem., pp. 2312232 33 B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@EedsF/ Sultanistic Re$imes, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore and ?ondon/ 1999/ p. (

1$

parte cuprinde partea aplicat! analizarea re"imurilor politice din state precum! +epublica -ominican/ *uba/ Baiti/ Iran/ 4icara"ua i &ilipine. *a i n lucrarea precedent3'/ Auan A. ?inz i B. E. *1ebabi pornesc de la de8inirea sultanismului ca o form e#trem de patrimonialism34, 8olosind ca punct de plecare studiul lui )ax Keber re8eritor la cele trei tipuri de domina#ie. ;n continuare/ cei doi autori identi8ic trsturile tipului ideal de re"im sultanist contemporan/ care Sse bazeaz pe o conducere personal/ loialitatea 8a# de lider nu este determinat de o ideolo"ie articulat sau de c1arisma liderului/ ci de un amestec de team i recompense pe care acesta le o8er colaboratorilor si=35. -atorit caracterului <discre#ionarGG al unei ast8el de "uvernri/ ntr2un re"im sultanist "radul de institu#ionalizare este 8oarte sczut/ n timp ce nivelul corup#iei atin"e cote 8oarte ridicate. . alt trstur 8undamental a re"imului sultanist o reprezint tendin#a spre o putere 8amilial completat de succesiunea dinastic 37. :st8el/ n 8unc#ii2c1eie de conducere nt,lnim/ ntr2un ast8el de re"im/ n "eneral/ persoane apropiate liderului/ membri ai 8amiliei/ n particular. Pozi#ia lor n aceste 8unc#ii nu este deci rezultatul unor merite personale/ ci consecin#a rela#iei lor cu sultanul.

+. '. Tr!%uri#e re1i/u#ui !u#%ani!% Punctul de plecare n identi8icarea trsturilor proprii re"imului sultanist l constituie cele patru dimensiuni pe care Auan A. ?inz i :l8red tepan le2au considerat esen#iale pentru conturarea unui re"im politic! pluralism/ ideolo"ie/ mobilizare i leaders1ip 39. +e8eritor la prima dimensiune2pluralismul2 ntr2un re"im sultanist/ pluralismul economic i social nu dispare/ dar el este supus Eaa cum s2a men#ionat anteriorF puterii arbitrare a sultanuluiH de asemenea/ se remarc o 8uziune ntre public i privat 39. &uziunea publicului cu privatul ne indic o interven#ie a conductorului statului i a apropia#ilor si n 8unc#ionarea structurilor de "uvernare/ ne#in,ndu2se cont de re"ulile interne ale acestora. +ezum,nd aceste observa#ii/ ntr2un re"im sultanist distinc#ia dintre stat i re"im este mult mai "reu de observat dec,t n

3'

Este vorba de Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ Problems of Democratic Transition and Consolidation . Sout'ern Europe, Sout' &merica, and Post-Communist Europe, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore/ 1995 3( B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@/ op. cit., p. ' 35 bidem, p. 7 37 Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ op. cit., p. (1 39 bidem, pp. '12'2 39 bidem, pp. ''2'(

11

alte tipuri de re"imuri politice identi8icate anteriorH mai mult/ cei doi autori consider c se poate vorbi c1iar de o 8uziune ntre cele dou'$. : doua dimensiune a unui re"im politic vizeaz ideolo"ia. pre deosebire de re"imul totalitar/ n cel sultanist nu se poate vorbi de o ideolo"ie dominant/ ci mai de"rab de o manipulare a simbolurilor n scopuri diverseH mai mult/ c1iar marile ini#iative demarate de sultan nu sunt niciodat 3usti8icate pe baza unei ideolo"ii '1. -ei n sultanism nu se poate vorbi de o ideolo"ie articulat 8olosit ca mi3loc de le"itimare ca n statele totalitare/ i n sultanism/ remarc cei doi autori/ se poate vorbi de o ideolo"ie de multe ori identi8icat cu numele conductorului Etru3illism n +epublica -ominican etc.F. -e cele mai multe ori/ sunt utilizate simboluri na#ionale pentru a delimita statul respectiv din punct de vedere etnic i rasial de celelate state din 3ur'2. . alt parte important a dimensiunii ideolo"ice se re8er la cultul personalit#ii/ care n re"imul sultanist atin"e cote ridicate. : treia dimensiune a unui re"im politic se re8er la "radul de mobilizare. ;ntr2un re"im sultanist/ mobilizarea este slab i de cele mai multe ori ea are un caracter ocazional '3. ?eaders1ip2ul Ea patra dimensiune a unui re"im politicF este personal i arbitrar/ observ,ndu2 se o puternic tendin# spre dinasticism! nu exist autonomie n 8unc#iile de stat/ acestea 8iind/ dup cum s2a mai spus/ rezultatul rela#iilor respectivelor persoane cu sultanul ''. Plasarea 8amiliei n 8unc#ii importante ale statului/ numirea 8iului conductorului ca succesor al acestuia la conducerea statului reprezint punctele centrale care determin caracterul personalist al re"imului sultanist. Interesa#i de aceast latur a re"imului/ mul#i cercettori au ncercat s determine cauzele unui ast8el de 8enomen. *1ebabi i ?inz consider c acest sentiment de nencredere 8a# de strini/ 8a# de cei care nu sunt le"a#i ntr2un 8el sau altul de sultan este le"at de ori"inea social i de atitudinea elitei 8a# de conductori. *ei doi autori cita#i observ c n cea mai mare parte a re"imurilor sultaniste/ conductorii provin din medii sociale in8erioare/ 8iind dispre#ui#i de elita tradi#ional din statul respectiv'(.

+. +. 2ac%&rii care de%er/in a"ariia re1i/u#ui !u#%ani!% :pari#ia re"imului sultanist n anumite perioade timp i n anumite state nu este nt,mpltoare/ ci ea este determinat de anumi#i 8actori macrostructurali i institu#ionali.
'$ '1

B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@/ op. cit., p. 1$ Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ pp.''2'( '2 B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@/ op. cit., p. 1' '3 Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ pp.''2'( '' bidem/ pp.''2'( '( B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@/ op. cit., p. 15

12

:utorii insist asupra 8aptului c to#i aceti 8actori nu explic n totalitate apari#ia unui ast8el de re"im/ de aceea trebuie avute n vedere i alte elemente. >nul dintre aceste elemente pe care autorii le iau n considerare se re8er la prezen#a n di8eritele societ#i a unor indivizi dispui s devin conductori sultaniti'5. Prima cate"orie de 8actori enun#at de ?inz i *1ebabi este cea a 8actorilor macrostructurali/ 8actori care includ condi#iile economice i mediul interna#ional. -imensiunea economic este relevant pentru apari#ia sultanismului n di8erite state ale lumii! re"imurile sultaniste pot supravie#ui numai dac dispun de resurse semni8icative produse de sectoare care nu presupun o mare 8or# de munc industrial i o clas antreprenorial/ o administra#ie modern/ urbanizare sau un sistem de educa#ie extins'7. )ediul interna#ional reprezint a doua component a 8actorilor macrostructurali care in8luen#eaz apari#ia sultanismului. >n ast8el de re"im apare n state a cror independen# a 8ost de multe ori neclar/ ne8iind recunoscut de marile puteri2 mai exact/ continu ?inz/ aceste state au traversat numeroase crize de suveranitate '9. :ceste crize de suveranitate sunt prezente ndeosebi n re"iunea *araibelor i a :mericii *entrale/ zon unde cei doi autori au identi8icat i cele mai multe state care prezint tendin#e sultaniste Eeste vorba de state precum +epublica -ominican/ Baiti etc.F. : doua cate"orie de 8actori care 8avorizeaz emer"en#a sultanismului sunt 8actorii institu#ionali. ultanismul este urmarea a dou 8enomene! prbuirea re"imurilor democratice bazate pe re#ele clientelare/ pe de o parte/ i declinul re"imurilor autoritare i totalitare. Prbuirea democra#iilor bazate pe rela#ii clientelare poate conduce la dictaturi care uneori mani8est tendin#e sultaniste! se poate spune c numrul patronilor se reduce/ n 8apt/ la unul sin"ur! sultanul'9. -e asemenea/ tendin#e sultaniste pot aprea ca urmare a declinului institu#ional care apare n re"imurile totalitare. *ei doi autori consider c n acest caz cel mai bun exemplu l o8er re"imul lui 4icolae *eauescu/ dar numeroase tendin#e sultaniste pot 8i identi8icate/ de asemenea/ i n re"imul lui addam Bussein din IraC($. 2a men#ionat anterior c dei 8actorii macrostructurali i institu#ionali au o mare in8luen# n conturarea re"imurilor de tip sultanist/ ele nu sunt ns sin"urele care determin apari#ia acestora/ un rol important av,ndu2l i personalitatea conductorului din aceste state. *1ebabi i ?inz/ plec,nd de la universul empiric supus analizei/ au identi8icat anumite trsturi comune care pot conduce/ ntr2o oarecarea msur/ la conturarea unui portret al
'5 '7

bidem, p. 25 B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@, op. cit., p. 27 '9 bidem, p. 29 '9 bidem/ p. 33 ($ bidem, p. 3(

13

conductorului sultanist. :st8el/ 8ondatorii unui ast8el de re"im politic sunt indivizi cu un nivel de educa#ie sczut/ care provin din medii sociale mar"inale/ a3un",nd n pozi#ii importante din ierar1ia statului prin di8erite ci(1.

+. 3. Pr0u.irea .i /&.%enirea re1i/u#ui !u#%ani!% >n alt obiect de interes pentru ?inz i *1ebabi l reprezint prbuirea re"imurilor sultaniste/ precum i modul n care sultanismul poate in8luen#a sau nu evolu#ia ulterioar a statelor respective. ?e"at de aceste dou aspecte/ cei doi autori au artat c prbuirea re"imului sultanist poate 8i descris ca 8iind una 1aotic/ 8iind urmat de pu#ine ori de apari#ia unei democra#ii(2. *1iar dac re"imul sultanist va 8i nlocuit de un re"im democratic/ acesta va 8i caracterizat de puternice tendin#e clientelare(3. >n alt aspect luat n considerare de cei doi autori este cel re8eritor la rela#ia dintre re"imul sultanist i liberalizare. -ac sultanul sau succesorul su ia n calcul posibilitatea liberalizrii acestui tip de re"im/ posibilit#ile de reuit sunt/ n opinia lui ?inz i *1ebabi/ 8oarte sczute datorit unui numr de 8actori pe care cei doi i analizeaz n pa"inile urmtoare('. :cest lucru este provocat de climatul social pe care un re"im de acest tip l2a creat n perioada anterioar. Este vorba/ mai exact/ de existen#a unei atmos8ere de suspiciune/ de team care domin ntrea"a societate i care a8ecteaz procesul de liberalizare pe care conductorul sultanist sau urmaul su ncearc s2l declaneze. %oat aceast atmos8er de team/ de suspiciune creeaz n cadrul opozi#iei democratice o nencredere 8a# de politica de liberalizare propus de conducere((. )ai mult c1iar/ la nivelul ntre"ii clase politice se observ prezen#a unei nencrederi le"ate de colaborarea cu vec1iul re"imH c1iar sultanul devenind #inta atacurilor opozi#iei(5. %oate trsturile re"imului sultanist prezentate n pa"inile anterioare sunt trsturile tipului ideal de re"im sultanist. ;ns un ast8el de re"im sultanist nu este uor de "sit n istoria universal din secolul al OO2lea. )ulte dintre statele identi8icate de autorii volumului Sultanistic Re$imes ntrunesc cele mai multe din aceste caracteristice/ dar este "reu de identi8icat un re"im politic care s ntruneasc toate aceste trsturi. ;n plus/ autorii insist nc de la nceput asupra 8aptului c sultanismul este un concept care evolueaz/ i nu unul
(1 (2 (3 (' (( (5

bidem/ p. 37 bidem, p. 37 bidem, p. '( bidem/ pp. 39239 bidem, p. 39 bidem, p. 39

1'

"enetic(7. -ei ma3oritatea statelor despre care se crede c auTau avut un re"im sultanist i2 au sc1imbat re"imul politic n perioada actual/ totui conceptul nu i2a pierdut relevan#a. El continu s 8ie un element esen#ial pentru n#ele"erea multor evenimente contemporane (9. )er",nd pe aceeai idee/ numeroase studii au artat c nc se mai poate vorbi de re"imuri sultaniste n state precum 7elarus sau %urCmenistan(9.

+. 4. Su#%ani!/ .i %&%a#i%ari!/ Pentru n#ele"erea celor dou tipuri de re"imuri politice analizate n lucrarea de 8a#Ere"imul *eauescu din +om,nia i re"imul %ru3illo din +epublica -ominicanF se impun anumite precizri le"ate de re"imul totalitar. *a i sultanismul/ totalitarismul este un tip ideal de re"im politic/ de aceea n realitate re"imurile politice se pot ndeprta ntr2o msur mai mic sau mai mare de acest ideal/ mbrc,nd 8orme diverse. Punctul de plecare n analiza totalitarismului l reprezint studiul lui *arl &riedric1 i @.M. 7rzezinsCi/ de aceea Auan ?inz pornete de la de8ini#iile celor doi autori n capitolul dedicat re"imului totalitar5$. :st8el sunt identi8icate ase trsturi 8undamentale ale re"imului totalitar/ care/ n 8apt/ pot 8i reduse/ printr2un proces de simpli8icare/ la trei! o ideolo"ie totalitar/ un partid unic consolidat de o poli#ie secret i de monopolul celor trei 8orme de con8runtare interpersonal din societ#ile industriale de masEmi3loacele de comunicare/ armele opera#ionale i economia plani8icatF51. :ceste de8ini#ii impun/ n opinia lui Auan ?inz/ anumite precizri re8eritoare la rolul terorii/ precum i la raportul dintre stat i societate. -ac teroarea nu reprezint/ n opinia autorului/ un element central n de8inirea unui re"im totalitar/ se poate remarca/ ns/ a8irmarea unei tendin#e de distru"ere a liniei dintre stat i societate/ pe de o parte/ i o politizare total a societ#ii de ctre partid i or"aniza#iile sale/ pe de alt parte52. Plec,nd de la cercetrile anterioare/ Auan ?inz identi8ic o serie de trsturi care determin caracterul totalitar al unui re"im politic/ trsturi care au n vedere urmtoarele dimensiuni! ideolo"ie/ leaders1ip i mobilizare. :st8el/ con8orm de8ini#iei lui ?inz/ n orice stat totalitar trebuie s existe un centru de putere monistic i o mobilizare activ a cet#enilor
(7 (9

bidem, p. 9 bidem/ p. '5 (9 bidem, p. '7 5$ Auan A. ?I4@/ Totalitarian and &ut'oritarian Re$imes, ?Dnne +ienner/ 7oulder/ *o. and ?ondon/ 2$$$/ pp.5(2 1'2 51 bidem, p. 5( 52 bidem, p. 55

1(

pentru ndeplinirea unor sarcini politice i socialeH o ideolo"ie elaborat/ autonom cu care/ pe de o parte/ elita/ partidul sau liderul s se identi8ice i care/ pe de alt parte/ s reprezinte sursa de le"itimare a re"imului53. -e8inirea re"imului totalitar/ enumerarea trsturilor sale 8undamentale reprezint un important punct de re8erin# n cercetarea de 8a#/ i c1iar mai mult dec,t at,t / acest demers reprezint un instrument util pentru realizarea unui paralelism ntre sultanism i totalitarism. :cest mecanism ne aduce 8a# n 8a# cele dou tipuri de re"im politic i ne a3ut s identi8icm principalele di8eren#e dintre acestea. . prim di8eren#iere vizeaz dimensiunea ideolo"ic a re"imului politic. -ac ideolo"ia reprezint o dimensiune 8undamental a oricrui stat totalitar/ n cazul statelor cu puternice tendin#e sultaniste nu avem de2a 8ace cu o ideolo"ie elaborat care servete drept 8unc#ie de le"itimare a re"imului/ ci avem de2a 8ace cu o pseudoideolo"ie 5'. :l doilea punct de distan#are dintre cele dou tipuri de re"im politic se re8er la 8uziunea dintre cele dou roluri ale liderului 2public i privat2 precum i an"a3amentul acestuia 8a# de anumite scopuri impersonale. -ac liderii totalitari ca )ao/ talin sau Bitler / au avut contiin#a misiunii lor istorice/ nu acelai lucru se poate spune i despre conductorii sultaniti/ care au n vedere/ n primul r,nd/ interesele personale5(. -in aceste distinc#ii rezult o a treia care are n vedere rolul partidului/ a or"aniza#iilor din societ#ile totalitare i sultaniste. -ac n cazul statelor totalitare avem de2a 8ace cu numeroase or"aniza#ii subordonate Partidului unic/ n cazul re"imurilor sultaniste avem de2a 8ace cu o inversare a 8enomenului. ?ipsa or"aniza#iilor de 8emei/ a or"aniza#iilor de tineret in8luen#eaz evolu#ia societ#ii respective! nu mai avem de2a 8ace cu o mobilizare activ i continu a societ#ii/ ci cu o participare social i politic extrem de redus55. >n ultim punct de di8eren#iere ntre sultanism i totalitarism se re8er la penetrarea ine"al a societ#ii de ctre re"imul politic 57. Auan ?inz i B. E. *1ebabi au n vedere/ n cadrul acestei dimensiuni/ di8eritele sectoare ale vie#ii publice care pot constitui o amenin#are la adresa re"imului. Ui n acest caz/ cele dou tipuri de re"im politic avute n vedere di8er semni8icativ/ n sensul c n sultanism anumite domenii ale vie#ii publiceE mi3loacele de comunicare/ de exempluF pot 8i supuse unui control asemntor celui din #rile totalitare/ n timp ce alte sectoare pot 8i i"norate/ put,ndu2i des8ura activitatea 8r teama unei interven#ii represive din partea statului.
53 5'

bidem, p. 7$ B.E. *BE7:7I/ Auan A. ?I4@/ op. cit., p. 23 5( bidem, p. 23 55 bidem, p. 23 57 bidem, p. 23

15

ublinierea di8eren#elor dintre cele dou tipuri de re"im politic ne o8er o ima"ine clar at,t a trsturilor celor dou tipuri de re"im/ c,t i a di8eren#elor dintre acestea.

3. Me%&d&#&1ie :le"erea unei metode de lucru reprezint un pas 8undamental n orice cercetare. -eoarece cercetarea se bazeaz/ n cazul nostru/ pe dou cazuri/ metoda aleas n construirea ar"umenta#iei o reprezint metoda comparativ/ o metod de alt8el extrem de des utilizat n tiin#ele sociale. :naliza comparativ se va centra/ n acest caz/ pe dou subiecte/ ncerc,ndu2 se prin acest demers eviden#ierea unor aspecte pe care le considerm relevante pentru testarea ipotezelor propuse anterior. )etoda comparativ a reprezentat obiectul de interes al multor studii/ o mare parte dintre cercettori consider,nd c utilizarea unei perspective comparative ne permite nu numai identi8icarea unor 8apte extrem de importante pentru cercetare/ dar ea reprezint totodat <un veritabil salt calitativ n perceperea i aprecierea 8enomenelor sociale= 59. :naliza de tip comparativ se bazeaz pe un anumit tipar care presupune mai multe etape/ 8iecare dintre acestea 8iind extrem de importante pentru cercettorH de aceea/ parcur"erea lor reprezint o sarcin obli"atorie. :st8el/ un pas important n orice cercetare l constituie de8inirea subiectului/ urmat ulterior de enun#area ipotezelor i de opera#ionalizarea conceptelor. -in sc1ema unui proiect de cercetare nu trebuie s lipseasc nici o teorie 8oarte bine structurat/ aceasta constituind/ n 8apt/ punctul de plecare pentru construirea ntre"ului demers. ?ucrarea de 8a# are n vedere acelai tipar/ ea urm,nd to#i paii enun#a#i mai sus. Prima parte a lucrrii se va baza pe enun#area obiectivelor lucrrii/ care/ dup cum am vzut anterior/ se re8er la determinarea naturii re"imului politic n +om,nia anilor 195(21999 i n statul dominican n perioada n care %ru3illo a condus aceast #ar. Enun#area obiectivelor i construirea ipotezelor reprezint i punctul de plecare n construirea teoriei cercetrii/ teorie care/ n cazul nostru/ se bazeaz pe studiul lui Auan A. ?inz i B. E. *1ebabi re8eritor la re"imurile sultaniste. 6om avea n vedere/ n aceast parte/ nu numai de8inirea conceptului de re$im sultanist/ ci i identi8icarea principalelor caracteristici ale acestui tip de re"im/ precum i analiza 8actorilor care determin apari#ia acestuia. -up parcur"erea acestor etape/ vom trece la analiza propriu2zis a celor dou cazuri avute n vedere/ metoda utilizat 8iind/ dup cum am a8irmat n pa"inile precedente/ metoda comparativ.
59

)attei -.0:4/ -ominiVue PE?: N/ Cum s comparm naiunile. Sociolo$ia politic comparat/ traducere din limba en"lez de ?aura ?otreanu/ Editura :lternative/ 7ucureti/ 1993/ p. (

17

*ompara#ia reprezint o modalitate e8icient de analiz calitativ/ ea sporind semni8icativ <posibilitatea de a explica 8enomenele politice=59. copul unei ast8el de perspective nu const numai n punerea 8a# n 8a# a dou sau mai multe obiecte/ ci ea reprezint i un mi3loc e8icient de control7$. 0iovanni artori/ ntr2un articol dedicat metodei comparative/ puncta un 8apt extrem de important pentru orice cercettor! pentru a observa dac dou obiecte/ dou 8enomene pot 8i comparate Esau/ dimpotriv/ acestea sunt incomparabileF/ trebuie mai nt,i s le comparm. :cest lucru poate produce dou situa#ii/ ns/ pentru a se a3un"e n acel punct/ trebuie realizat compararea lor. -ac obiectele supuse analizei nu au nimic n comun/ atunci cercettorul poate concluziona c ele sunt incomparabile/ iar cercetarea se va opri n acel punct. Pe de alt parte/ ns/ continu artori/ ne putem da seama c/ din anumite puncte de vedere/ dou sau mai multe obiecte sunt comparabile/ iar din altele nu71. -e 8oarte multe ori/ pentru a se scoate n eviden# avanta3ele i dezavanta3ele unei ast8el de metode/ mul#i autori au apelat la compara#ia acesteia cu alte dou metode considerate 8undamentale pentru cercetare! metoda experimental i metoda statistic. ?a acest procedeu apeleaz i :rend ?i3p1art/ autorul ncerc,nd s eviden#ieze avanta3ele/ respectiv punctele slabe ale metodei comparative 8a# de celelalte strate"ii de cercetare. :st8el/ dac metoda experimental reprezint solu#ia cea mai adecvat pentru explica#iile tiin#i8ice/ ea poate 8i rareori utilizat n tiin#ele sociale datorit obstacolelor de natur practic i etic72. -e asemenea/ cealalt variant Q metoda statistic Q permite manipularea conceptual a unor date empirice/ dar/ pe de alt parte/ ea nu este o metod de experimentare 8oarte e8icient datorit 8aptului c aceasta nu poate manevra bine problematica controlului. -in cele dou metode analizate mai sus/ ?i3p1art remarc o asemnare 8oarte mare ntre metoda statistic i cea comparativ/ sin"urul punct de di8eren# 8iind le"at de numrul de cazuri supuse analizei! dac n cazul analizei statistice cercettorul lucreaz cu un numr semni8icativ de cazuri/ analiza comparativ opereaz cu un numr mult mai restr,ns de cazuri73. :ceast punere 8a# n 8a# a celor trei metode reprezint un instrument util/ care ne a3ut s n#ele"em c n tema abordat utilizarea compara#iei reprezint o metod e8icient de
59 7$

bidem/ p. 12 0iovanni :+%.+I/ <*ompare K1D and BoW. *omparin"/ )iscomparin"/ and t1e *omparative )et1od=/ n )attei -.0:4/ :li M:@:4*I0I?Eeds.F/ Comparin$ 5ations. Concepts, Strate$ies, Substance, 7lacCWell/ .x8ord and *ambrid"e/ )ss./ p. 15 71 bidem/ pp. 15217 72 :rend ?IAPB:+%/ <*omparative Politics and t1e *omparative )et1od=/ n &merican Political Science Revie6 74, nr. 3/ 1971/ pp. 593259' 73 bidem, p. 59'

19

lucru. )ai mult dec,t at,t/ )attei -o"an i -ominiVue PelassD remarcau un 8apt extrem de important! studierea 8enomenelor politice nu reprezint <obiectul unei tiin#e experimentale=/ metoda comparativ 8iind considerat de autori precum Ao1n tuart )ill/ :u"uste *omte sau Emile -urC1eim <ca cel mai bun substitut al metodei experimentale n tiin#ele sociale= 7'. *ompara#ia ca metod de cercetare nu reprezint doar o punere n o"lind a celor dou re"imuri politice/ o eviden#iere a asemnrilor/ respectiv a di8eren#elor dintre acestea/ ci ea ne permite o analiz detaliat a unor aspecte din perioada analizat. Prin aceast metod putem puncta anumite trsturi i particularit#i ale 8iecruia dintre cazurile analizate/ 8apt ce ne permite enumerarea unor aspecte noi/ la care nu ne ",ndisem sau pe care le pierdusem din vedere n prima parte a cercetrii. +evelarea acestor aspecte poate constitui un 8actor important n construirea ar"umenta#iei i poate reprezenta/ de asemenea/ un instrument util n con8irmarea sau in8irmarea ipotezelor cercetrii.

4. Preci$area .i de!crierea c&r"u!u#ui de !ur!e :naliza istoriei Partidului *omunist +om,n n perioada 4icolae *eauescu are la baz un corpus de surse considerate a 8i semni8icative pentru tema propus. . prim cate"orie de surse o reprezint memoriile unor persona3e care au 3ucat un rol important n re"imul comunist din +om,nia. :mintirile acestora reprezint o surs de in8orma#ie important care ne a3ut s n#ele"em modul de 8unc#ionare a or"anelor de conducere ale Partidului *omunist +om,n! *omitetul *entral/ 7iroul Permanent etc. )rturiile lui Ion 01eor"1e )aurer 7(, :lexandru 7,rldeanu75/ *ornel 7urtic77 sau -umitru Popescu79 reprezint surse importante pentru orice cercettor interesat de istoria Partidului *omunist din +om,nia. Pe de alt parte/ ns/ trebuie avut n vedere i natura subiectiv a surselor de acest tipH de aceea ele vor 8i completate de documente de partid/ publica#ii ale partidului etc >n al doilea tip de surse se re8er la documentele Partidului *omunist +om,n din perioada 195(21999. *on"resele partidului Edes8urate n 195(/ 1959/ 197'/ 1979/ 199'F/ statutul P*+/ con8erin#ele reprezint materiale necesare cercetrii. Ele reprezint un
7' 7(

)attei -.0:4/ -ominiVue PE?: N/ op. cit., p. 19 ?avinia 7E%E:/ 8aurer i lumea de ieri. 8rturii despre stalini2area Rom9niei, Editura &unda#iei *ulturale Ioan lavici/ :rad/ 199( 75 ?avinia 7E%E:/ &le#andru :9rldeanu despre De1, Ceauescu i liescu, Editura Evenimentul +om,nesc/ 7ucureti/ 1997 77 +odica *BE?:+>/ Culpe care nu se uit. Convorbiri cu Cornel :urtic, Editura *urtea 6ec1e/ 7ucureti/ 2$$1 79 -umitru P.PE *>/ &m fost i eu cioplitor de 'imere; un fost lider comunist se destinuie, Editura Expres/ 7ucureti/ 199'

19

instrument util care ne permite reconstituirea unor momente2c1eie din evolu#ia partidului. tatutul P*+ constituie punctul de plecare n analiza noastrH el ne o8er in8orma#ii le"ate de modul de or"anizare al partidului/ atribu#iile or"anelor de conducere/ obli"a#iile membrilor etc. In8orma#iile re8eritoare la perioada 195(21999 vor 8i completate de colec#iile de publica#ii ale epocii! Sc9nteia, !lacra etc. 4umrul limitat de surse nu ne permite o analiz ex1austiv a perioadei enun#ate anterior. Imposibilitatea consultrii ar1ivelor partidului comunist din anii G 7$2G9$ reprezint principalul obstacol n conturarea unei ima"ini obiective a acestuia/ a rolului su n societatea rom,neasc/ a raporturilor dintre di8eritele or"ane ale sale. +aportul dintre di8eritele or"aniza#ii ale partidului/ dintre partid i societate reprezint unul din punctele centrale ale lucrrii. %oate aceste elemente reprezint aspecte importante pentru de8inirea rolului elitelor n structurile de partid/ a rela#iilor acestora cu secretarul "eneral al P*+! 4icolae *eauescu. ;n cazul +epublicii -ominicane/ numrul redus de surse va 8i completat de articole re8eritoare la perioada analizat/ precum i de di8erite rapoarte re8eritoare la partidele politice din aceast #ar. >n rol important l are lucrarea Ecu un caracter apolo"eticF lui &abio :. )ota79/ care ne o8er o serie de discursuri ale liderului dominican/ precum i o serie de in8orma#ii le"ate de or"anizarea institu#iilor/de anumite decrete emise n perioada "uvernrii sale. Pe l,n" sursele men#ionate anterior/ lucrarea se va baza/ de asemenea/ pe studii dedicate perioadei comuniste din +om,nia/ pe de o parte/ i pe lucrri i articole care au analizat evolu#ia statului dominican n perioada de dinainte i n timpul "uvernrii lui +a8ael ?eonidas %ru3illo/ pe de alt parte. 4u vor 8i i"norate nici lucrrile dedicate tipolo"iei re"imurile politice/ un exemplu n acest sens 8iind lucrarea lui Auan A. ?inz i B. *1ebabi! Sultanistic Re$imes i cea a lui ?inz i :l8red tepan! Problems of Democratic Transition and Consolidation. Sout'ern Europe, Sout' &merica, and Post-Communist Europe. Pentru evolu#ia Partidului *omunist +om,n am utilizat at,t lucrri de istorie politic cu caracter "eneral/ c,t i studii dedicate acestei problematici/ un exemplu n acest sens 8iind lucrarea lui +obert +. Min"! & <istor% of t'e Romanian Communist Part%. 4u puteam omite nici lucrarea lui 01i# Ionescu! Communism in Rumania )*==-)*7,Eutil n special pentru analizarea micrii comuniste din perioada interbelic i n cea a lui 01eor"1e 01eor"1iu2
79

&abio :. ).%:/ /n estadista de &merica.0bra socio-politica de Tru1illo, Editura )ontalvo/ *iudad %ru3illo/ 19'(

2$

-e3F/ c,t i pe cea a lui 6ladimir %ismneanu! Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, un studiu care ne o8er in8orma#ii importante despre perioada 195(2 1999. Pentru descrierea re"imului %ru3illo am apelat/ ca i n cazul rom,nesc/ la lucrri "enerale dedicate istoriei continentului sud american/ dar i la articole a cror tem central a 8ost statul dominican n perioada 193$21951.

II.

CAPITOLUL I

R&/5nia .i Re"u0#ica D&/inican: O ana#i$ a re1i/u#ui "&#i%ic din "er!"ec%i-a ce#&r %rei di/en!iuni : /&0i#i$are6 "#ura#i!/6 ide&#&1ie

21

*. R&/5nia: de #a G7e&r17e G7e&r17iu8De9 #a Nic&#ae Ceau.e!cu %recutul oricrui stat reprezint un punct de reper pentru interpretarea realit#ilor prezente/ de aceea/ nainte de orice analiz a re"imului *eauescu i %ru3illo trebuie realizat o scurt prezentare a evenimentelor anterioare instaurrii re"imului. *ristalizarea micrii socialiste n anul 1993 este str,ns le"at de apari#ia unei clase muncitoare n re"iuni mai industrializate ca %ransilvania i 7ucovina. :naliz,nd acest proces/ 01i# Ionescu observa c aceste <cercuri muncitoreti= apruser nc din anul 199$ 9$. ;n anul 1993/ acestea vor or"aniza primul lor con"res/ n cadrul acestuia 1otr,ndu2se n8iin#area Partidului ocial -emocrat al )uncitorilor din +om,nia. :utorul consider c n8iin#area acestui partid reprezint rezultatul e8orturilor sus#inute de dou "rupuri de intelectuali! unul dintre acestea era in8luen#at de ideile socialiste 8ranceze/ iar cellalt de cele ruse. -e la apari#ia acestei micri i p,n la s8,ritul secolului al OIO2lea/ Partidul ocialist va 8i dominat de "ruparea <"eneroilor=/ adic de acei intelectuali in8luen#a#i de ideile 8ranceze91. -atorit incapacit#ii de a aplica teoriile marxiste n practica rom,neasc/ o mare parte din reprezentan#ii acestei "rupri vor abandona/ la nceputul secolului al OO2lea/ Partidul ocial -emocrat al )uncitorilor din +om,nia i se vor nscrie n Partidul ?iberal/ acest eveniment 8iind cunoscut n istoria #rii noastre ca <trdarea "eneroilor= 92 . *onducerea partidului va 8i preluat i men#inut p,n la s8,ritul Primului +zboi )ondial de un "rup condus de *1ristian +acovsCi i *onstantin -obro"eanu201erea. :nul 1921 reprezint momentul de scindare al st,n"ii din +om,nia/ scindare realizat ca urmare a dorin#ei >niunii ovietice de a interveni n problemele Partidului ocial -emocrat din +om,nia93. *a urmare a ruperii de modera#i/ radicalii vor adera la cele 21 de condi#ii impuse de ?enin/ devenind o or"aniza#ie subordonat complet )oscovei/ o sec#ie a nternaionalei Comuniste. )ai mult/ ei vor opta la *on"resul din mai 1921 pentru trans8ormarea Partidului ocialist n Partidul *omunist din +om,nia 9'. ;n perioada interbelic/ Partidul *omunist i2a des8urat activitatea n ile"alitate/ 8apt care nu l2a mpiedicat ns s
9$

01i# I.4E *>/ Communism in Rumania )*==-)*7,/ .x8ord >niversitD Press/ ?ondon/ 4eW NorC/ 195'/ p.

1
91

*ei mai cunoscu#i reprezentan#i ai acestei "rupri au 8ost 6. 0. )ortun/ 8ra#ii +adovici i 0. -iamandi. In8orma#iile re8eritoare la aeast "rupare sunt preluate din 01i# I.4E *>/ op. cit., pp. 122 92 6ladimir %I )I4E:4>/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ p. 52 93 -atele re8eritoare la evolu#ia Partidului *omunist +om,n n perioada interbelic sunt preluate din 6ladimir %I )I4E:4>/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ pp. 57271 9' bidem/ p. 71

22

or"anizeze numeroase ac#iuni ndreptate de cele mai multe ori mpotriva ordinii i institu#iilor democratice. )ai mult c1iar/ toate evenimentele importante ale partidului s2au des8urat n a8ara statului rom,n! <aceste evenimente nu erau ntruniri uriae/ n care s 8ie prezentate punctele de vedere ale di8eritelor "rupri/ ci mai de"rab mici conclavuri conspirative.. n stil leninist/ de suspiciuni reciproce de trdare/ 8rac#ionism i sabotare a activit#ii revolu#ionare a partidului=9(. -in punct de vedere al structurii or"anizatorice/ Partidul *omunist +om,n s2a ncadrat n tiparul partidului bolevic/ 8iind un partid 8ondat pe baza celulelor plasate n 8abrici. :naliz,nd structura unui partid comunist/ )aurice -uver"er remarca c aceast or"anizare bazat pe existen#a celulelor era propice pentru ac#iunile clandestine/ cci celula a 8ost creat special pentru acest tip de ac#iuni. -e alt8el/ remarc acelai autor/ celulele reprezint o crea#ie a Partidului *omunist ovietic/ aceast structur 8iind impus En anul 192'F de nternaionala a -a tuturor partidelor comuniste din lume95. Instalarea re"imului comunist n +om,nia reprezint o consecin# a celui de2al -oilea +zboi )ondial. *a urmare a o8ensivei sovietice din vara anului 19''/ re"ele )i1ai i :locul 5aional Democrat vor or"aniza o lovitur de stat care i propunea nlturarea re"imului :ntonescu. ?a 23 au"ust 19'' marealul :ntonescu va 8i arestat/ iar noul "uvern instituit includea i membri ai Partidului *omunist/ un exemplu n acest sens 8iind ?ucre#iu Ptrcanu care va deveni ministru de stat97. -e aici i p,n la preluarea puterii nu a mai 8ost dec,t un pas. -up des8iin#area Partidului 4a#ional ?iberal i a Partidului 4a#ional Xrnesc n au"ust 19'7/ la 3$ decembrie 19'7 re"ele )i1ai va semna la Palatul Elisabeta din 7ucureti actul de abdicare99. -up abdicarea re"elui/ :dunarea -eputa#ilor va proclama +epublica Popular +om,n i va abro"a textul constitu#ional din 1923. :naliz,nd evenimentele din anii G'$/ -oina 7arcan i 7o"dan terpu consider modelul cuceririi puterii de ctre Partidul *omunist +om,n un exemplu tipic spa#iului est2 european/ prezent/ de alt8el/ i n celelalte state n care au 8ost instalate re"imuri comuniste 99. >rm,nd modelul )oscovei/ comunitii vor demara numeroase ac#iuni pentru a2i consolida puterea. :st8el/ n 8ebruarie 19'9 a 8ost or"anizat primul con"res al Partidului )uncitoresc +om,n/ 01eor"1e 01oero"1iu2-e3 8iind reales secretar "eneral. ;n perioada ulterioar va urma un proces de nlturare a numeroase 8i"uri ale partidului/ considerate de 01eor"1iu2-e3
9( 95

bidem/ p. 79 )aurice ->6E+0E+/ >es partis politi?ues, :rmand *olin/ Paris/ 1975/ p. 79 97 -oina 7:+*:4/ 7o"dan %E+P>/ Re$imul comunist "n Rom9nia(decembrie )*=@-decembrie )*+-., Institutul European/ Iai/ 2$$3/ p. 1' 99 *ristina PII>U:4>/ 4arcis -orin I.4/ )i1ai +E%E0:4/ Re$imul comunist din Rom9nia. 0 cronolo$ie politic()*=4-)*+*., Editura %ritonic/ 7ucureti/ 2$$2/ p. '3 99 -oina 7:+*:4/ 7o"dan %E+P>/ op. cit., p. 19

23

rivale la conducerea partidului. Prin eliminarea celor care reprezentau o amenin#are/ 01eor"1e 01eor"1iu2-e3 i va asi"ura suprema#ia n partid p,n la moartea sa n 195(. :cesta va adopta o politic de <distan#are= 8a# de )oscova/ bazat pe interesele na#ionale/ asi"ur,ndu2 se/ pe de alt parte/ c aceast linie nu va nemul#umi >niunea ovietic 9$. Punctul culminant al acestei tendin#e na#ionaliste din politica rom,neasc l reprezint anul 195'! declaraia din aprilie n care se sus#inea <dreptul exclusiv al 8iecrui partid de a2i elabora/ de sine stttor/ linia politic/ obiectivele concrete/ cile i metodele atin"erii acestora/ aplic,nd creator adevrurile "enerale ale marxism2leninismului i concluziile pe care le desprinde din studierea atent a experien#ei celorlalte partide comuniste i muncitoreti=91. )oartea lui 01eor"1e 01eor"1iu2-e3 n martie 195( produce n cadrul partidului o criz de succesiune. ?upta pentru putere se realizeaz la 7ucureti 8r interven#ia sovieticilor/ preocupa#i de propriile probleme interne. 7iroului Politic i revine/ n aceste condi#ii/ sarcina de a ale"e noul secretar "eneral al Partidului *omunist +om,n. *um nici )aurer/ nici 7odnra/ nici :lexandru 7,rldeanu nu reprezentau o op#iune viabil 92/ lupta pentru aceast 8unc#ie se ddea/ n principal/ ntre 01eor"1e :postol i 4icolae *eauescu. :st8el c/ la c,teva zile dup moartea lui 01eor"1iu2-e3/ noul secretar "eneral al Partidului )uncitoresc +om,n va deveni 4icolae *eauescu.

'. Re"u0#ica D&/inican: de #a &cu"aie 7ai%ian #a re1i/ !u#%ani!% :pari#ia i ascensiunea lui +a8ael ?eonidas %ru3illo )olina n via#a politic dominican trebuie n#eleas n contextul rela#iilor acestui stat cu pania/ tatele >nite ale :mericii i Baiti. ituat n zona *araibelor/ +epublica -ominican mparte cu statul 1aitian insula Bispaniola. .cup,nd dou treimi din insul/ statul dominican are o popula#ie de aproximativ 1.7$$.$$$ de locuitori93. Istoria statului dominican este una presrat de numeroase con8licte/ cele mai multe dintre ele 8iind cu Baiti. *a urmare a acestor con8licte/ n prima 3umtate a secolului al OIO2lea +epublica -ominican se va a8la sub ocupa#ie 1aitian/ desprinderea de acesta realiz,ndu2se abia n 19''. >rmeaz o perioad dominat de numeroase con8runtri ntre elita "uvernamental/ micrile de opozi#ie/ pe de o parte/ dar i
9$

6ladimir %I )I4E:4>/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ p. 2$( 91 bidem/ pp. 2192219 92 Pavel *,mpeanu noteaz c )aurer nu putea 8i ales n aceast 8unc#ie datorit <apartenen#ei etnice=/ 7odnra datorit 8aptului c 8usese spion sovietic/ n timp ce 7,rldeanu nu avea o pozi#ie puternic n cadrul partidului! Pavel *Y)PE:4>/ Ceauescu, anii numrtoarei inverse, Editura Polirom/ Iai/ 2$$2/ p. 2'2 93 Paul 0..-KI4 Ar./ >atin &mericaEsixt1 editionF/ %1e -us1Cin Publis1in" 0roup/ 0uil8ord/ *onnecticut/ 199'/ pp. 12$2121

2'

ntre 8or#ele interne i autorit#ile 1aitiene/ americane i spaniole/ pe de alt parte 9'. %oate aceste n8runtri au in8luen#at n mod ne"ativ procesul de construc#ie i de consolidare a statului dominican. ;nceputul secolului al OO2lea nu aduce sc1imbri pozitive n evolu#ia politic a +epublicii -ominicane/ care se va a8la/ n perioada 19152192'/ sub ocupa#ia tatelor >nite ale :mericii. Perioada de ocupa#ie american a coincis cu o perioad de av,nt pentru dominicani! a 8ost nre"istrat o cretere economic semni8icativ/ au 8ost demarate numeroase pro"rame n multe domenii ale vie#ii publice! sntate/ nv#m,nt/ a"riculturH s2au construit drumuri publice etc. ;n urma unei n#ele"eri dintre americani i autorit#ile dominicane/ n anul 1922 se va 8orma un "uvern provizoriu/ iar doi ani mai t,rziu se vor or"aniza ale"eri care vor 8i c,ti"ate de Boracio 6ZsVuez 9(. 0uvernarea lui 6ZsVuez va continua perioada de av,nt economic declanat anterior ascensiunii sale la 8unc#ia de preedinte al statuluiE numeroi investitori strini vor sosi pe insulF/ Aarda 5aionalEor"anism creat nc din perioada de ocupa#ie americanF men#inea le"ea i ordinea. :nul 1929 va reprezenta un moment de cotitur n istoria poporului dominican/ 8iind marcat de ncercarea lui Boracio 6ZsVuez de a modi8ica textul constitu#ional. *a urmare a acestei ncercri/ n #ar se va declana o rebeliune care i va permite lui +a8ael ?eonidas %ru3illo )olina s se nscrie n ale"erile din anul 193$ pe care le va c,ti"a cu un procent de 9(J95. :nul 193$ reprezint nceputul unei perioade cunoscut n istoria +epublicii -ominicane drept era Tru1llo i care se va 8inaliza n anul 1951 o dat cu asasinarea acestuia. :scensiunea lui %ru3illo reprezint o consecin# a mai multor 8actori/ le"a#i n primul r,nd de trecutul #rii/ dominat de numeroase crize de suveranitate/ re"imuri autoritare/ politici personaliste/ ocupa#ie militar american97. %ru3illo a reuit ntr2un deceniu s devin dintr2un simplu o8i#er n noua Aard 5aional DominicanEn8iin#at n anul 1919F e8ul armatei na#ionale. -up dob,ndirea puterii/ %ru3illo va lua o serie de msuri menite s2i consolideze puterea at,t pe plan intern/ c,t i n rela#iile cu tatele >nite ale :mericii sau cu #rile vecine. Pentru ndeplinirea acestor obiective/ conductorul dominican a des8iin#at celelate 8or#e politice din #ar/ baz,ndu2se pe o re#ea 8ormat din persoane apropiate i a pro8itat/ de asemenea/ de rela#iile sale cu anumite persoane din armata american pentru a a2i spori
9'

+osario E PI4:?/ Aonat1an B:+%?N4/ <%1e -ominican +epublic! %1e ?on" and -i88icult tru""le 8or -emocracD=/ n ?arrD -I:).4-/ Aonat1an B:+%?N4/ Auan A. ?I4@/ eDmour )artin ?IP E%/ Democrac% in Developin$ Countries; >atin &mericaEsecond editionF/ ?Dnne +ienner/ 7oulder/ ?ondon/ 1999/ pp. '73 9( %1omas E. MI-).+E/ Peter B. )I%B/ 8odern >atin &merica, .x8ord >niversitD Press/ 4eW NorC/ 1997/ p. 3$7 95 bidem, p. 3$7 97 Aonat1an B:+%?N4/ <%1e %ru3illo +e"ime in t1e -ominican +epublic= n B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@EedsF/ op. cit., p. 97

2(

reputa#ia i pentru a se bucura de aprobarea american 99. -ei n mod o8icial/ +a8ael %ru3illo nu s2a a8lat la conducerea statului dominican pe ntrea"a perioad/ el a dominat/ dup cum se va putea observa n pa"inile urmtoare/ via#a politic/ economic i social a #rii sale. ?a pu#in vreme dup preluarea puterii/ re"imul lui %ru3illo va dob,ndi tendin#e sultaniste/ a3un",nd s 8ie catalo"at de Aonat1an BartlDn ca 8iind cel mai apropiat de idealul tip al re"imului sultanist99.

+. Sc7e/a de in%er"re%are a re1i/u#ui "&#i%ic .i "rinci"a#e#e !a#e di/en!iuni: /&0i#i$are6 "#ura#i!/6 ide&#&1ie6 #eader!7i" :naliza lui tepan i ?inz re8eritoare la di8eritele tipuri de re"imuri nedemocratice se des8oar pe patru dimensiuni considerate a 8i de8initorii pentru analiza unui re"im politic! mobilizare/ pluralism/ ideolo"ie i leaders1ip. c1ema propus de tepan i ?inz ni se pare adecvat i pentru cele dou cazuri propuse n lucrarea de 8a#. Plec,nd de la modelul o8erit de cei doi autori/ acest capitol i propune s analizeze cele dou re"imuri politice/ ncerc,ndu2se ast8el/ pe baza surselor i a re8erin#elor cercetate/ a se realiza o ima"ine c,t mai obiectiv a celor dou cazuri. ;nainte de a trece la analiza propriu2zis/ trebuie 8cute anumite precizri re8eritoare la cele patru dimensiuni/ mai exact de8inirea acestora n re"imul sultanist. +e8erindu2ne la prima dimensiune a unui re"im politic Q pluralismul 2 se poate spune c ntr2un re"im sultanist pluralismul social i economic nu dispareE ca n re"imurile totalitariste/ de exempluF/ dar el este supus unei interven#ii permanente i despotice din partea sultanului. -e asemenea/ ntr2un ast8el de re"im avem de2a 8ace cu o institu#ionalizare slab i cu o 8uziune a publicului cu privatul1$$. . alt caracteristic 8undamental a oricrui re"im politic o reprezint ideolo$ia. :a cum am vzut n pa"inile anterioare/ problematica ideolo"iei reprezint un punct de di8eren#iere ntre re"imurile totalitare i cele cu puternice tendin#e sultaniste. -ac n primul caz/ avem de2a 8ace cu o ideolo"ie elaborat/ n cel de2al doilea se remarc prezen#a unei manipulri a simbolurilor/ a unei pseudoideolo"ii care nu e crezut nici de elit/ nici de popula#ie i cu at,t mai pu#in de cei din a8ara "rani#elor statului respectiv1$1.

99 99

bidem/ p. 1$1 bidem/ p. 9( 1$$ Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4/ op. cit., p. '' 1$1 bidem/ p. ''

25

%rec,nd la cea de2a treia dimensiune Q mobili2area 2 observm c n cazul re"imului la care 8acem re8erire nu avem de2a 8ace/ ca n cazul statelor totalitare/ cu o mobilizare extins a popula#iei/ ci cu o mobilizare sczut/ de cele mai multe ori ocazional 1$2. >ltima/ dar n acelai timp/ cea mai important component a re"imului sultanist/ este reprezentat de leaders'ip. :cesta este/ personalist i arbitrar/ prezint puternice tendin#e dinastice. -in cele dou trsturi/ deriv alte nsuiri care ncadreaz un anumit re"im n cate"oria celor cu tendin#e sultaniste. 4u exist autonomie n carierele de stat/ iar personalul liderului este alctuit/ n principal/ din membrii 8amiliei sale/ prieteni/ parteneri de a8aceri sau indivizi implica#i n mod direct n utilizarea violen#ei pentru a sus#ine re"imul1$3.

+. *. M&0i#i$are ;n lucrarea Problems of Democratic Transition and Consolidation. Sout'ern Europe, Sout' &merica, and Post-Communist Europe, Auan ?inz i :l8red tepan analizeaz re"imul comunist din perioada *eauescu/ plec,nd de la aceeai sc1em de interpretare/ bazat pe cele patru dimensiuni2c1eie ale re"imului politic. ;nc de la nceput cei doi autori delimiteaz cazul rom,nesc de celelalte din Europa *entral i de Est. Particularit#ile +om,niei 2 revolu#ia/ caracterul tranzi#iei1$'2 sunt cauzate/ n opinia celor doi autori de natura re"imului ceauist! o combina#ie de tendin#e totalitariste i sultaniste1$(. ;n#ele"erea naturii re"imului *eauescu este esen#ial/ aadar/ pentru evolu#ia ulterioar a statului rom,n. Plec,nd de la cele patru elemente care de8inesc re"imul politic/ tepan i ?inz dezvolt o teorie a re"imului politic rom,nesc n perioada *eaescu. :st8el/ din punct de vedere al mobili2rii E care reprezint una din dimensiunile oricrui re"im politicF/ re"imul ceauist se apropie de tipul ideal al re"imului totalitar! ast8el/ n +om,nia anilor G7$2G9$ a existat o mobilizare intens i extins/ prin existen#a a numeroase or"aniza#ii create de re"im1$5. :nalizarea dimensiunii mobilizrii n re"imul *eauescu este extrem de important/ deoarece din acest punct de vedere/ dup cum vom putea observa n pa"inile urmtoare/ cazul rom,nesc reprezint un exemplu tipic de re"im totalitar. Prezen#a unei mobilizri intense/ a numeroase or"aniza#ii create de Partidul *omunist constituie un 8enomen pe care nu l vom nt,lni n cazul re"imului lui %ru3illo din +epublica -ominican.
1$2 1$3 1$' 1$( 1$5

bidem/ p. '( bidem/ p. '( bidem/ p. 3'' bidem/ p. 3'7 bidem, p. 3((

27

4umeroasele or"aniza#ii create de partid urmreau ncadrarea ntre"ii societ#i n r,ndurile Partidului *omunist +om,n. :ceste or"aniza#ii reprezentau o component de baz a politicii lui *eauescu/ acesta subliniind n nenumrate r,nduri necesitatea ntririi acestora/ importan#a or"aniza#iilor de mas i obteti. . mrturie n acest sens sunt i edin#ele *omitetului *entral sau ale *omitetului Politic Executiv n care s2au adoptat n perioada anilor G7$2 G9$ numeroase 1otr,ri care vizau creterea rolului i rspunderii or"aniza#iilor de partid i de stat/ a or"aniza#iilor de mas i obteti/ intensi8icarea activit#ii n r,ndul sindicatelor/ al >niunii %ineretului *omunist/ al or"aniza#iilor de 8emei/ de pionieri/ de oimi1$7. )obilizarea n perioada *eauescu nu avea n vedere numai un anumit se"ment al popula#iei/ ci ea era extins la nivelul ntre"ii societ#i. ;nc de la cele mai 8ra"ede v,rste/ indivizii erau nscrii n Boimii Patriei sau 0r$ani2aia Pionierilor. :st8el/ n aproape toate colile din +om,nia erau create ast8el de or"aniza#ii de baz ale Partidului *omunist +om,n. +olul acestora consta n transpunerea n practic a politicii partidului unic! <n coli/ or"aniza#iile sindicale/ >%*2ul i pionierii/ sub conducerea i ndrumarea or"aniza#iilor de partid/ muncesc pentru n8ptuirea obiectivelor puse de partid n 8a#a colii i lucrtorilor ei=1$9. >n alt punct important n activitatea acestora l reprezint raportul cu munca. .biectiv central al educa#iei comuniste/ munca i educa#ia prin munc reprezint unul din punctele centrale nscrise n pro"ramul acestor or"aniza#ii. 4ici or"aniza#iile de copii nu constituie o excep#ie a acestei re"uli de baz a educa#iei comuniste. .r"aniza#ia Pionierilor contribuie la ndeplinirea acestui obiectiv prin intermediul procesului de educare a "enera#iilor de copii n spiritul muncii1$9/ pun,nd ast8el n practic una din politicile de baz ale partidului. >n rol important n re"imul *eauescu l2au 3ucat i or"aniza#iile de 8emei. )ul#i autori au insistat asupra 8aptului c liderul rom,n a sus#inut creterea numrului de 8emei n politic tocmai pentru a 8acilita ascensiunea Elenei *eauescu n ealoanele de conducere ale Partidului *omunist +om,n. -ac n anul 195$/ doar 17J din membrii Partidului *omunist +om,n erau 8emei/ acest procent va crete la 21J n anul 195(/ urm,nd ca n anul 1977 s atin" nivelul de 25J11$. :ceast politic a re"imului de a coopta n r,ndurile partidului un numr c,t mai mare de 8emei este determinat/ n opinia lui +obert +. Min"/ i de rolul
1$7

Este vorba de Botr,rea Plenarei *.*. al P*+ din 25 noiembrie 1991 prezentat n Epoca 5icolae Ceuescu.Documente ale plenarelor Comitetului Central i ale Comitetului Politic E#ecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Rom9n, vol. IIIE197921991F/ Editura Politic/ 7ucureti/ 1992/ pp. 5'925(9 1$9 :urel *+I %E:/ 0r$ani2aiile de partid din coli, Editura Politic/ 7ucureti/ 1957/ p. 51 1$9 Pionierii i munca. Rolul formative al crecurilor te'nico-aplicative, Editura Politic/ 7ucureti/ 197'/ p. 9 11$ In8orma#iile re8eritoare la creterea numrului de 8emei n cadrul Partidului *omunist +om,n sunt preluate din +obert +. MI40/ & <istor% of t'e Romanian Communist Part%, Boover Institution Press/ tan8ord/ *ali8ornia/ 199$/ p. 91

29

important pe care 8emeile l de#ineau n cadrul economiei. :st8el/ continu acelai autor/ n anul 197'/ aproximativ '(J din popula#ia activEan"a3atF erau 8emei! n industrie/ 8emeile reprezentau o treimeH n a"ricultur/ 5$JH n telecomunica#ii/ '7JH n educa#ie i cultur/ 52JH iar n sntate i serviciul social/ procentul lor se plasa n 3urul ci8rei de 72J111. . alt or"aniza#ie de baz a re"imului *eauescu o reprezint >niunea %ineretului *omunist. &ondat n 1922/ >%*2ul asi"ur <educarea revolu#ionar a tineretului=/ 8iind totodat <principala rezerv a partidului=112. >n alt tip de or"aniza#ii prezente n cadrul re"imului din +om,nia sunt sindicatele. ;n8iin#ate nc din perioada ile"alit#ii sindicatele au consituit <un 8actor determinant pentru realizarea unit#ii politice a clasei muncitoare/ ele particip,nd activ la toate marile btlii de clas mpotriva re"imului bur"1iezo2moieresc=113. 4umr,nd aproximativ apte milioane de membri/ sindicatele din re"imul comunist contribuie n mod activ la mobilizarea oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate/ ele particip,ndE ca i celelalte or"aniza#ii/ de alt8elF la n8ptuirea politicii partidului <de ridicare "eneral a nivelului de trai/ material i spiritual/ al poporului=11'. :ceste or"aniza#ii de mas i obteti le "sim i n alte domenii de activitate/ domenii precum a"ricultura sau armata. tatutul Partidului *omunist +om,n prevede constituirea unui Consiliu Superior al !orelor &rmate/ care are ca principal sarcin or"anizarea muncii politice n armat11(. :ceste or"aniza#ii sunt prezente at,t n re"lementrile *onstitu#iei din 195(/ c,t i n statutul Partidului *omunist +om,n. +olul lor este considerat a 8i extrem de important/ ele asi"ur,nd <lar"a participare a maselor la via#a politic/ economic/ social/ cultural/ la exercitarea controlului obtesc/ le mobilizeaz n lupta pentru desv,rirea construc#iei socialiste=115. Prezen#a unui numr nsemnat de or"aniza#ii de mas i obteti reprezint una din trsturile de8initorii ale unui partid totalitar. +elevant n acest sens este lucrarea lui )aurice -uver"er Q >es partis politi?ues 2/ n care autorul realizeaz portretul unui partid totalitar. Punctul de plecare al analizei lui -uver"er l constituie di8eren#a dintre partizanul unui partid specializat i partizanul comunist. itua#ia partizanului comunist este di8erit/ partidul impun,ndu2i o activitate mult mai intens! de aceea/ patizanul comunist trebuie s militeze
111 112

bidem/ p. 91 -atele re8eritoare la atribu#iile >niunii %ineretului *omunist sunt preluate din Statutul Partidului Comunist Rom9n, Editura Politic/ 7ucureti/ 1979/ pp. 97299 113 4icolae *E:>UE *>/ Rolul i sarcinile or$ani2aiilor de mas i obtet "n "nfptuirea politicii Partidului Comunist Rom9n, Editura Politic/ 7ucureti/ 199'/ pp. 22223 11' bidem/ pp. 3'23( 11( Statutul Partidului Comunist Rom9n/adoptat de *on"resul al OI2lea al Partidului *omunist +om,n/ Editura Politic/ 7ucureti/ 1979/ p. 1$( 115 4icolae *eauescu/ Rolul i sarcinile or$ani2aiilor de mas i obtet "n "nfptuirea politicii Partidului Comunist Rom9n, Editura Politic/ 7ucureti/ 199'/ p. (1

29

zilnic n cadrul celulei de partid/ trebuie s sus#in politica i ideile promovate de partidul su117. )ai mult dec,t at,t toat activitatea sa pro8esional este dominat de partid i de or"aniza#iile create de acesta. -uver"er consider c aceast domina#ie a partidului nu se limiteaz numai la activitatea pro8esional/ ci ea se extinde i dincolo de aceasta/ n via#a privat a individului. :st8el/ acesta trebuie s participe la edin#ele de partid/ la cele or"anizate de sindicat/ este membru n di8eritele or"aniza#ii create de partid/ particip la activit#ile sportive comuniste/ la srbtori/ la activit#i cu caracter cultural/ precum i alte 8estivit#i or"anizate de partid119. :ceast stare de 8apt este prezent la nivelul ntre"ii societ#i deoarece/ dup cum am vzut mai sus/ partidul unic ptrunde i n via#a 8amilial. +e8erindu2se la acest acest aspect/ )aurice -uver"er observ c ntr2un ast8el de re"im nu se mai poate vorbi de o distinc#ie ntre via#a public i cea privat! nu mai exist dec,t via#a de partid119. -ispari#ia liniei de demarca#ie dintre via#a privat i cea public este ceea ce de8inete/ n opinia autorului/ un partid totalitar! ntrea"a societate este ncadrat n r,ndurile or"aniza#iilor create de acesta! so#iile sunt de cele mai multe ori membre ale or"aniza#iilor de 8emei/ n timp ce copiii sunt nscrii/ nc de la v,rste 8ra"ede/ n or"aniza#iile de tineret 12$. Parcur",nd textul lui -uver"er/ se poate observa c Partidul *omunist +om,n ntrunete toate trsturile unui partid totalitar/ prin crearea unei mobilizri intense i extins la toate cate"oriile socio2 pro8esionale. Existen#a unui numr nsemnat de ast8el de or"aniza#ii nu este/ ns/ comun tuturor statelor din Europa *entral i de Est. )ai mult dec,t at,t/ mul#i autori au insistat asupra 8aptului c n nici o alt #ar din spa#iul central i est european nu a existat un numr at,t de mare de or"aniza#ii. *ei doi autori consider c aceast realitate prezent n perioada *eauescu nu se re"sete n re"imurile sultaniste. Pe de alt parte/ cei doi autori ncearc s "seasc o explica#ie a acestui 8enomen! dac se poate vorbi de o deviere de la modelul totalitar n aceast privin#/ aceasta se re8er la 8aptul c aceast mobilizare intens a popula#iei nu urmrea/ n opinia lui asupra popula#ieiE prin limitarea activitate ce putea periclita re"imulF121. %rec,nd la cel de2al doilea caz/ statul dominican/ se poate spune c aici nu avem de2a 8ace cu mobilizarea prezent n re"imul ceauist. *1iar dac n perioada 193$21951 n
117 119

tepan i ?inz/ dec,t s asi"ure controlul sultanului

spa#iului privat pentru a se mpiedica orice 8orm de

)aurice ->6E+0E+/ op. cit., p. 193 bidem/ p. 193 119 bidem/ p. 193 12$ bidem/ p. 193 121 Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4, op. cit., p. 3(5

3$

+epublica dominican nu a existat/ n mod real/ dec,t un sin"ur partid politic 2 Partidul -ominican 2/ acesta nu a 8ost un partid totalitar. -in acest punct de vedereE cel al mobilizriiF cele dou cazuri di8er semni8icativ. *reat n anul 1931/ aceast 8orma#iune politic i are ori"inea/ din cele a8irmate de liderul su/ n *on8edera#ia Partidelor E ConfederaciCn de PartidosF care sus#inuse candidatura lui %ru3illo n anul 193$. *onstituit din liberali/ na#ionaliti/ muncitori i republicani/ aceast con8edera#ie a partidelor va deveni ulterior Partidul -ominican122. -ac n cazul statului rom,n/ Partidul *omunist reprezint <8or#a politic conductoare a ntre"ii societ#i=123/ n +epublica -ominican/ partidul s2a creat n 3urul liderului su/ el 8iind o punte de le"tur ntre stat i popor. ;ntr2un discurs sus#inut n anul 1931/ %ru3illo men#ioneaz necesitatea crerii unui partid politic care s2i asume rolul pre"tirii poporului dominican/ 8c,ndu2l sensibil la problemele care pot a8ecta dezvoltarea spiritului na#ional. ;n aceste condi#ii/ Partidul -ominican reprezint principala institu#ie prin intermediul creia se realizeaz opera politic a lui %ru3illo 12'. +e8erindu2se la acest discurs/ &abio :. )ota sesizeaz unicitatea acestei ac#iuni n evolu#ia istoric a #rii sale! pentru prima dat/ un conductor al statului dominican or"anizeaz un partid politic care are rolul de a ridica moralul poporului/ de a crea o armonie ntre interesele individului i cele ale statului12(. ;n cadrul acestui partid/ exist anumite sec#iuniE SecciCn !emenina del Partido/ >a &sistencia Social del PartidoF care ndeplinesc anumite sarcini la nivel social n numele acestuia. :st8el/ sec#iunea de 8emei a partidului se ocup de ac#iuni caritabile/ n timp ce sec#iunea de asisten# social urmrete creterea "radului de al8abetizare n r,ndurile popula#iei/ a nivelului de trai125. :ceste sec#iuni din cadrul Partidului -ominican nu au un statut propriu/ 8iind simple departamente ale partidului. :naliz,nd evolu#ia i or"anizarea Partidului -omincan/ se pot eviden#ia di8eren#e clare ntre cele dou cazuri analizate n aceast lucrare. ;n +epublica -ominican/ or"aniza#iile create de Partidul *omunist nu mai exist. .r"aniza#iile de 8emei/ de tineret nu sunt dec,t nite simple departamente ale Partidului -ominican care nu des8oar dec,t ac#iuni cu caracter social. )ai mult dec,t at,t/ nu mai avem de2a 8ace cu existen#a acelor or"aniza#ii de partid prezente n toate domeniile de activitate/ 8enomen speci8ic/ de alt8el/ partidelor totalitare. Partidul -ominican este unul creat

122

&abio :. ).%:/ /n estadista de &merica.0bra socio-politica de Tru1illo, Editura )ontalvo/ *iudad %ru3illo/ 19'(/ pp. 5(255 123 *on8orm constitu#iei din 195(/ articolul 3/ preluat din Ioan *>+%>Ecoord.F/ Structuri politice "n Europa Central i de Sud-Est()*)+-,--)., vol. II/ Editura &unda#iei *ulturale +om,ne/ 7ucureti/ 2$$3/ p. 5$ 12' &abio :. ).%:/ op. cit., pp. 193219' 12( bidem/ p. 19' 125 &abio :. ).%:/ op. cit., pp. 1972199

31

de %ru3illo i or"anizat n 3urul personalit#ii acestuia/ este un partid care se identi8ic n cel mai nalt "rad cu personalitatea liderului su. e poate observa ast8el/ plec,nd de la a8irma#iile anterioare/ o di8eren# semni8icativ ntre cele dou cazuri. -ac n +om,nia aveam de2a 8ace cu o mobilizare intens care "rupa aproape toat popula#ia/ n cel de2al doilea caz acest 8enomen nu mai este prezent. .r"aniza#iile de 8emei i alte or"aniza#ii ini#iate de re"im nu sunt/ n +epublica -ominican/ dec,t sec#iuni ale Partidului -ominican. ;n plus/ numrul acestora este nesemni8icativ n compara#ie cu cel din statul rom,n. -in punct de vedere al mobilizrii/ s2a putut observa c/ dac n cazul +epublicii -ominicane avem de2a 8ace cu o mobilizare slab Q trstur tipic pentru re"imul sultanist/ n cazul #rii noastre nt,lnim o situa#ie complet di8erit/ re"imul rom,nesc apropiindu2se/ din aceast perspectiv/ de tipul ideal al re"imului totalitar.

+. '. P#ura#i!/ ?e"at de cea de2a doua dimensiune a re"imului politic2 pluralismul- tepan i ?inz apeleaz tot la compara#ie pentru a delimita re"imul rom,nesc de cele din spa#iul central i est european. . caracteristic 8undamental a pluralismului n re"imurile cu puternice tendin#e sultaniste se re8er la 8aptul c nici un individ din societatea respectiv nu este ocolit de puterea discre#ionar a sultanului/ realitate care este prezent at,t la nivelul elitei politice/ c,t i la nivelul ntre"ii popula#ii 127. )er",nd pe aceast linie de interpretare/ cei doi autori sus#in c datorit caracterului patrimonial al re"imului ceauist/ n #ara noastr nu s2a putut vorbi n anii G7$ i G9$ de pluralism. *1iar i la nivelul or"anelor de decizie ale Partidului *omunist +om,n nu putem vorbi de o autonomie pe linie de carier datorit politicii de rotire a cadrelor elaborat de *eauescu129. Politica de rotire reprezenta un instrument util/ prin intermediul cruia se elimina posibilitatea 8ormrii unor coali#ii mpotriva re"imului/ apari#ia unor centre de autoritate alternative. +otirea cadrelor a reprezentat/ n viziunea multor autori/ o modalitate e8icient de consolidare i perpetuare a re"imului *eauescu. tepan i ?inz nu au n vedere doar or"anele de conducere ale partidului/ ci i alte institu#ii din perioada comunist. *ei doi autori aduc n discu#ie cazul 7isericii .rtodoxe +om,ne care nu se bucura de un statut de autonomie/ 8iind n ntre"ime supus re"imului comunist129. Problema 7isericii .rtodoxe +om,ne i a colaborrii acesteia cu re"imul comunist pe toat perioada acestuia a reprezentat un punct de re8lec#ie pentru mul#i
127 129

Auan ?I4@/ :l8red %EP:4.,op. cit., p. 3(1 bidem, p. 3(1 129 bidem/ p. 3(1

32

cercettori. :naliz,nd acest aspect/ -aniel 7arbu consider c acest <compromis= al 7isericii .rtodoxe este consecin#a tradi#iei bizantine/ prin intermediul creia statul <a supus dintotdeauna 7iserica=13$. ?ipsa opozi#iei 7isericii .rtodoxe n 8a#a statului comunist rom,n trebuie analizat/ ns/ din perspectiva rela#iilor acestei institu#ii cu statul rom,n n perioada anterioar instaurrii re"imului comunist. 0eor"e Enac1e observa c pozi#ia subordonat a 7isericii .rtodoxe nu reprezint un 8enomen speci8ic perioadei comuniste/ ci o practic prezent i n perioada interbelic/ perioad n care < au existat numeroase in"erin#e politice n via#a 7isericii/ n ale"erile de ierar1i/ i atunci 7iserica a trebuit s 8ac anumite declara#ii politice care ulterior au 8ost conestate=131. :bsen#a unei <tradi#ii de rezisten# a 7isericii 8a# de stat=/ lipsa separrii acesteia de stat este/ dup cum s2a putut observa/ o practic care a existat i n perioada interbelic i care s2a prelun"it i n perioada comunist. -aniel 7arbu surprinde 8oarte bine aceast tendin# a bisericii/ mani8estat n cele dou perioade! <;ntr2un anume 8el/ 7iserica .rtodox +om,n/ ca i na#iunea de alt8el/ este produsul statului....7isericii rom,neti nu i2a 8ost dat s traverseze modernitatea n opozi#ie cu statul/ ci s2a lsat plmdit de acesta. )ai nt,i/ statul liberal i2a druit autoce8alia/ unitatea prin patriar1ie i domina#ia asupra celorlalte con8esiuni. )ai t,rziu/ statul totalitar a scutit2o de concuren#a...7isericii 0reco2*atolice i i2a "arantat securitatea n sc1imbul unei retra"eri par#iale din s8era public=132. Pentru a accentua lipsa oricrei 8orme de pluralism n +om,nia/ i est european. tepan i ?inz apeleaz la metoda compara#iei pentru a delimita re"imul rom,nesc de cele din spa#iul central pre deosebire de *e1oslovacia/ n +om,nia nu a existat o cultur secundar. +e"imul ceauist era mult mai represiv cu "rupurile independente dec,t celelalte state. tepan i ?inz citeaz un studiu realizat de Radio Rom9nia >iber n anul 1999 re8eritor la or"aniza#iile independente din statele comuniste133. *on8orm acestrui studiu/ statul rom,n se a8la pe ultimul loc cu doar dou or"aniza#ii indepentente n interiorul statiului/ spre deosebire de 7ul"aria care avea 13 or"aniza#ii de acest "en sau +epublica -emocrat 0erman care de#inea nou ast8el de or"aniza#ii. Pluralismul nu este numai un rezultat al tendin#elor totalitare ale re"imului/ ci i o consecin# a dimensiunii sultaniste a acestuia. ?inz i
13$

tepan consider c esen#a

-aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 2(2. :ceast idee a tradi#iei bizantine ca 8actor principal care a determinat colaborarea 7isericii .rtodoxe +om,ne cu re"imul comunist este sus#inunt i de .livier 0I??E%/ Reli$ie i naionalism; ideolo$ia :isericii 0rtodo#e Rom9ne sub re$imul communist, traducere de )ariana Petrior/ Editura *ompania/ 7ucureti/ 2$$1/ p. 3' 131 0eor"e E4:*BE/ 0rtodo#ie i putere politic "n Rom9nia contemporan, Editura 4emira/ 7ucureti/ 2$$(/ pp. 9929$ 132 -aniel 7:+7>/ Bapte teme de politic rom9neasc, Editura :ntet/ 7ucureti/ 1997/ pp. 1212122 133 Auan ?I4@/ :l8red %EP:4., op. cit., p. 3(2

33

pluralismului n re"imul sultanist se re8er la urmtorul 8apt! orice individE de la liderii Partidului *omunist +om,n p,n la muncitorul de r,ndF este subiect al puterii despotice exercitate de sultan13'. Personalizarea puterii din re"imul ceauist a avut drept principal consecin# lipsa autonomiei institu#ionale sau a oricrei 8orme de pluralism n +om,nia. :ceast particularitate a statului rom,nesc n cadrul spa#iului central i est european este rezultatul politicii adoptate de liderul Partidului *omunist n toat perioada c,t acesta s2a a8lat la conducerea statului. 6ladimir %ismneanu remarca c ambi#ia nomenclaturii din +om,nia de a urma o linie di8erit de cea a celorlalte state din blocul socialist nu reprezint o ruptur de practicile comuniste/ ci ea este le"at de dorin#a de a men#ine cu orice pre# <lo"ica stalinist=/ materializat prin controlul strict al Partidului asupra ntre"ii societ#i. :ceasta era/ n opinia/ liderilor comuniti rom,ni/ cea mai e8icient modalitate de a mpiedica 8ormarea vreunei 8orme de pluralism politic/ social sau cultural13(. %rec,nd la cazul dominican/ se poate observa o situa#ie care di8er de cazul rom,nesc. 4ici n aceast #ar nu se poate vorbi de o 8orm de pluralism politic/ cu excep#ia unor scurte perioade de timp. Pe de alt parte/ ns/ dac n cazul rom,nesc aveam de2a 8ace cu un pluralism contestat ideolo"ic de doctrina Partidului *omunist/ n statul dominican aceast a8irma#ie nu mai este valabil. ?ipsa pluralismului politic sau economic este prezent doar n practic/ ne8iind nscris n *onstitu#ie sau alte documente emise de re"im. -ei pentru a satis8ace comunitatea interna#ional/ re"imul lui %ru3illo a simulat n di8erite momente ale evolu#iei sale ale"eri libere/ n realitate n competi#ia electoral erau nscrise 8orma#iuni politice or"anizate de re"im i supuse n totalitate acestuia.135. :ceeai idee este sus#inut i de Aonat1an BartlDn/ care remarc prezen#a/ n ale"erile din 19'2/ a unui alt partid 2 Partidul Tru1illist2 ale crui liste electorale erau ns identice cu cele ale Partidului -ominican. 137. -ac n ale"erile din 193$/ 193' i 1939 la ale"eri a paricipat un sin"ur partid politicEPartidul -ominican/ care a c,ti"at de 8iecare dat cu un procent de 1$$JF/ n anul 19'2 a 8ost nscris n ale"eri un alt partid/ care nu era dec,t o crea#ie a re"imului pentru a crea comunit#ii interna#ionale ima"inea unui stat n care este respectat 3ocul democratic. >n caz aparte l constituie ale"erile din anul 19'7/ c,nd au 8ost nscrise i alte partide politice/ ca Partidul 4a#ional )uncitorescE Partido ?aborista 4acionalF i Partidul 4a#ional -emocrat E Partido
13' 13(

bidem/ p. 3(1 6ladimir %I )I4E:4>/ !antoma lui A'eor$'iu-De1, traduceri de )ircea )i1ie/ :lina 01impu/ Ioana Ploeteanu/ -iana +o#cu/ ?aura ion/ Editura >nivers/ 7ucureti/ 199(/ p. 21 135 :ceste date sunt preluate din ?eiv )arsteintredet/ Political nstitutions and t'eir effect on democrac%in t'e Dominican Republic, p. '/ articol preluat de pe 1ttp!TTWWW.ub.uib.noTelpubT2$$'T1T7$7$$1TBovedopp"ave.pd8/ accesat la 1( ianuarie 2$$5 137 Aonat1an B:+%?N4/ <%1e %ru3illo +e"ime in t1e -ominican +epublic= n B.E.*1ebabi/ Auan A. ?inz EedsF/ op. cit, p. 9'

3'

4acional -emocrZticoF care au ob#inut mpreun (9.(91 voturi/ n timp ce Partidul -ominican a ob#inut 791.399 de voturi139. ;n 8apt/ cu excep#ia 7isericii *atolice E care a reprezentat aproape pe ntrea"a perioad un spri3in pentru re"imF/ nici n acest stat nu avem de2a 8ace cu or"aniza#ii sau asocia#ii independente139. -in cele a8irmate precedent/ se observ o di8eren# ntre spa#iul rom,nesc i cel dominican/ di8eren# re8eritoare la statutul 7isericii n societate. -ac n +om,nia avem de2a 8ace cu o biseric supus total re"imului/ n +epublica -ominican aceast institu#ie s2a bucurat de autonomie n interiorul statului. Pe de alt parte/ ns/ cu excep#ia ultimului an de "uvernare tru3illist/ 7iserica *atolic a rmas un sus#intor al re"imului. Aonat1an BartlDn ncearc s o8ere o explica#ie acestui 8enomen/ 8c,nd n principal re8erire la trecutul istoric al insulei. :ceast 8idelitate 8a# de re"im poate 8i consecin#a perioadei de domina#ie 1aitian/ perioad n care 7iserica *atolic a 8ost decimat de ocupan#i/ situa#ia sa rm,n,nd precar p,n la venirea lui %ru3illo la conducerea statului dominican1'$. :cesta a ini#iat o serie de msuri menite a ntri rolul 7isericii n stat/ asi"ur,ndu2i o pozi#ie privile"iatH ast8el s2au construit numeroase biserici/ s2a acordat o mai mare importan# educa#iei reli"ioase/ a crescut semni8icativ numrul de preo#i. +uptura dintre 7iseric i re"im va aprea abia n anul 195$ i ea se va mani8esta sub 8orma unei scrisori pastorale/ document care va 8i prezentat n toate bisericile romano2catolice de pe teritoriul statului1'1. ;n a8ara 7isericii *atolice/ nu se poate vorbi de o alt or"aniza#ie care s se bucure de acelai statut i privile"ii. )i3loacele de comunicare/ sistemul de educa#ie/ sistemul de sntate erau controlate de stat. . situa#ie di8erit "sim i la nivel economic. -ac n sistemul rom,nesc avem de2a 8ace cu o economie plani8icat/ controlat n ntre"ime de stat/ n +epublica -ominican nt,lnim o alt realitate. P,n n anul 193'/ %ru3illo a impus monopolul comercial asupra produc#iei de sare/ de carne/ de orez/ a3un",nd n scurt timp cel mai bo"at om din #ara sa. -e asemenea/ dup cel de2al -oilea +zboi )ondial/ liderul dominican i2a extins produc#ia industrial asupra unor produse ca cimentul/ ciocolata/ vopsea/ de multe ori pe baza colaborrii 8ie cu investitorii strini/ 8ie cu cei spanioli/ sirieni sau libanezi1'2. *ele mai mari investi#ii ale lui %ru3illo erau ns n industria de za1r/ unde de#inea aproximativ 5( J din produc#ia total1'3.
139
139

1ttp!TTpdba."eor"etoWn.eduTElecdataT-om+epTpres19'921995.1tml/ accesat la 2( ianuarie 2$$5 Aonat1an B:+%?N4/ op. cit , p. 95 1'$ bidem/ p. 1$$ 1'1 bidem/ p. 1$$ 1'2 bidem/ pp. 9'29( 1'3 Bubert BE++I40/ Storia dellD&merica latina/ / +izzoli Editore/ )ilano/ 1971/ p. 529

3(

*u toate c un se"ment al elitei economice dominicane se bucura de un anumit "rad de autonomie individual/ n perioada %ru3illo nu se poate vorbi de existen#a unor or"aniza#ii independente.1'' e poate observa/ din cele a8irmate mai sus c o mare parte din economia statului dominican era dominat de %ru3illo i 8amilia sa. *i8rele exprimate de autorii care au studiat aceast perioad se plaseaz undeva n 3urul a 9$J din totalul produc#iei industriale a statului dominican. -e asemenea/ aproximativ 5$J din totalul 8or#ei de munc depindea de %ru3illo 8ie directE '(J 8iind an"a3a#i n 8irmele acestuiaF/ 8ie indirect E 1( J 8iind an"a3a#i n institu#iile care apar#ineau statuluiF1'(.

+. +. Ide&#&1ie. %rec,nd la cea de2a treia dimensiune a re"imului politic Q ideolo$ia Q lucrarea se va concentra pe aceeai perspectiv comparativ pentru a relie8a caracteristicile acestei dimensiuni n cazurile analizate. Punctul de plecare l constituie/ ca i n pa"inile precedente/ cazul rom,nesc. ;nainte de a ini#ia acest demers/ trebuie s trecem n revist care sunt punctele2c1eie ale acestei dimensiuni/ adic cele la care se vor 8ace re8eriri n continuare. ;n primul r,nd vor 8i eviden#iate trsturile ideolo"iei comuniste i ale celei tru3illiste/ rolul acestei ideolo"ii n cele dou tipuri de re"im. tepan i ?inz admit c n re"imul ceauist a existat ntr2adevr o ideolo"ie elaborat ceea ce reprezint o caracteristic a re"imurilor totalitare. Ideolo"ia n perioada *eauescu ntrunea multe din trsturile marxism2leninismului! proprietatea colectiv/ rolul de avan"ard al partidului/ articularea unor #eluri utopice. Pe de alt parte/ ns/ n perioada anilor 199$ tendin#ele sultaniste au in8luen#at n mod ne"ativ 8unc#iile ideolo"iei/ mesa3ul lui 4icolae *eauescu devenind contradictoriu/ oportunist/ personalist 1'5. tudiile re8eritoare la problema ideolo"iei n re"imul *eauescu au 8ost extrem de numeroase/ ma3oritatea punct,nd accentul pus pe valorile na#ionale n perioada 4icolae *eauescu. :prut nc din perioada lui 01eor"1e 01eor"1iu2-e3/ tendin#a na#ionalist a comunismului rom,nesc va 8i continuat i accentuat de 4icolae *eauescu. Punctul culminant al acestei tendin#e l2a constituit 8r ndoial Primvara de la Pra$a din 1959/ moment n care liderul rom,n i va consolida autoritatea n interiorul elitei comuniste rom,ne i/ de asemenea/ va 8i perceput de mediul interna#ional drept <simbol al contestrii domina#iei

1'' 1'(

Aonat1an B:+%?N4/ op. cit, pp. 9921$$ bidem/ p. 1$$ 1'5 Auan ?I4@/ :l8red %EP:4.,op. cit., p. 3('

35

)oscovei n Europa *entral i de Est= 1'7. :naliz,nd aceast latur a comunismului rom,nescE na#ionalismulF/ ?avinia 7etea observa c na#ionalismul rom,nesc nu constituie un 8enomen sin"ular n spa#iul central i est european/ ci el se <nscrie ntr2o etap de evolu#ie tipic re"imurilor comuniste/ numit naional-comunism=1'9. :cest comunism na#ional este/ de asemenea/ prezent/ n state din partea central2estic a EuropeiE exemplu! :lbaniaF/ din :merica *entral E*ubaF sau :siaE 6ietnamulF/ ele av,nd ca punct comun <tendin#a de a proslvi ideolo"ic un comunism pur i dur/ ncura3,nd totodat comportamente populare na#ionaliste=1'9. 4a#ionalismul comunismului rom,nesc a 8ost 8olosit/ aa cum men#ioneaz mul#i dintre cei care au studiat perioada *eauescu/ ca un mi3loc de le"itimare a re"imului comunist1($. Ideolo"ia comunist din perioada *eauescu a impus propriul su tip uman! 8ormarea omului nou, adic a unui individ nzestrat cu o ",ndire di8erit de cea a "enera#iilor anterioare! < ocialismul presupune crearea unui om nou/ naintat...cu o ",ndire cuteztoare/ revolu#ionar. 6ictoria socialismului nu nseamn nc1eierea procesului revolu#ionar/ dimpotriv/ activitatea de trans8ormare revolu#ionar a societ#ii se ridic pe o treapt nou/ superioar=1(1. *eauescu nu va abandona niciodat aceste idealuri/ el va sus#ine p,n la s8,ritul vie#ii sale principiile marxist2leniniste. +e8ormele ini#iate de )i1ail 0orbaciov n >niunea ovietic n a doua 3umtate a anilor G9$ vor 8i contestate de liderul rom,nH mai mult/ pentru *eauescu <"orbaciovismul reprezenta cea mai periculoas deviere de dreapta din micarea comunist interna#ional=1(2. ;n viziunea lui 6ladimir %ismneanu/ *eauescu este exmplul cel mai elocvent a ceea ce se numete stalinism naional, curent care <se opune oricrei 8orme de liberalizare=/ care se bazeaz/ n primul r,nd/ pe <le"ile revolu#iei socialiste=/ orice ncercare de abandonare a acestora 8iind percepute ca <o trdare a principiilor de clas=. talinismului na#ional i se opune/ n opinia aceluiai autor/ comunismul naional/ de8init ca <o reac#ie critic 8a# de imperialismul sovietic=/ <inovativ/ 8lexibil i tolerant 8a# de relaxarea politic=1(3.
1'7

6ladimir %I )I4E:4>/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ p. 223 1'9 ?avinia 7E%E:/ SProcesul *eauescu. )oartea ultimului revolu#ionar de pro8esie din Europa= , Studia Politica/ nr. 2/ 2$$(/ p. 395 1'9 Aean2&ran[ois .>?E%/ storia comparat a statelor comuniste din )*=4 p9n "n 2ilele noastre, traducere de ilvia :lbiteanu i :na @barcea/ Editura Polirom/ Iai/ 1999/ p. 1(5 1($ >nul din aceti autori este i :drian *I.+.I:4>/ Ce Ceauescu ?ui 'ante les Roumains, Editura *urtea 6ec1e/ 7ucureti/ 2$$'/ p. (9 1(1 4icolae *E:>UE *>/ &firmarea spiritului revoluionar "n toate domeniile de activitate, Editura Politic/ 7ucureti/ 1999/ p. 2'7 1(2 6aldimir %I )I4E:4>/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ p. (' 1(3 bidem/ pp. ((2(5

37

-ei n ultima perioad a conducerii sale/ mesa3ul lui *eauescu a devenit contradictoriu/ personalistE aa cum sus#in Auan A. ?inz i :l8red tepanF/ n acelai timp/ se poate spune c re"imul ceauist nu a abandonat niciodat ideolo"ia marxist2leninist. ;n +om,nia/ ideolo"ia nu a avut trsturile i 8unc#iile ideolo"iei din re"imurile sultaniste/ ci ea a a reprezentat un mi3loc elaborat de le"itimare a re"imului! baz,ndu2se pe <suprema#ia nomenclaturii de partid/ "arantat de teroarea exercitat de poli#ia secret/ re"imul lui *eauescu nu poate 8i descris ca o deviere de la modelul marxist2leninist= 1('. Pe aceeai linie de interpretare se nscrie i analiza lui )arC :lmond/ acesta reuind s surprind 8oarte bine natura re"imului comunist din perioada *eauescu! p,n la s8,ritul vie#ii sale/ *eauescu i va exercita puterea n str,ns le"tur cu ndeplinirea scopurilor ideolo"ice Q crearea omului nou ntr2o societate trans8ormat n ntre"ime. :ceast viziune va 8i exprimat i n cadrul ultimului *on"res al Partidului *omunist +om,n Q des8urat n toamna anului 1999 Q discursul *onductorului rom,n accentu,nd ideea crerii unei societ#i noi1((. ;n +epublica -ominican n perioada re"imului %ru3illo/ ma3oritatea autorilor au artat c nu avem de2a 8ace cu o ideolo"ie elaborat/ ci cu manipulri a unor simboluri/ cu o pseudoideolo$ie. :ceast pseudoideolo"ie reprezint o caracteristic central a re"imurilor cu tendin#e sultaniste i ea se re"sete/ dup cum se va putea observa ulterior/ i n re"imul tru3illist. -in punct de vedere ideolo"ic/ liderul dominican se autointitula ntemeietor al statului dominican/ aprtor al intereselor economice ale acestuia1(5. -e multe ori/ n perioada celor treizeci de ani de domina#ie/ %ru3illo a utilizat simbolurile na#ionale pentru a2i le"itima i a2i consolida puterea. :ccentul pus pe valorile na#ionale/ pe identitatea dominican a reprezentat pentru liderul acestei #ri o modalitate de a asi"ura independen#a economic a statului i suveranitatea acestuia. e pot cita aici/ msurile luate de %ru3illo n vederea eliminrii datoriei externe/ introducerea monedei na#ionale etc. *1iar dac acestea au 8ost importante pentru evolu#ia +epublicii -ominicane/ totui re"imul dur instaurat de %ru3illo au umbrit aceste msuri. *1ebabi i ?inz au artat n studiul lor re8eritor la re"imurile sultaniste c de cele mai multe ori ideolo"ia sultanist preamrete trecutul istoric na#ional/ pentru a delimita/ din punct de vedere etnic i rasial/ na#iunea respectiv de vecinii si
1(7

. >n ast8el de

exemplu este i re"imul lui %ru3illo care a utilizat un discurs ndreptat mpotriva statului 1aitian/ tocmai pentru a asi"ura o baz de le"itimate "uvernrii sale represive. Perioada de ocupa#ie 1aitian va lsa urme ad,nci n memoria dominicanilor/ iar %ru3illo se va 8olosi de
1(' 1((

bidem/ p. 2(2 )arC :?).4-/ T'e Rise and !all of 5icolae and Elena Ceauescu, *1apmans/ ?ondon/ 1992/ p. 12 1(5 Aonat1an B:+%?N4/ op. cit., p. 99 1(7 B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@ EedsF/ op. cit., p. 1'

39

acest aspect pentru a2i crea un discurs ndreptat/ n primul r,nd/ mpotriva statului vecin. :ceast exploatare a trecutului/ manipularea simbolurilor na#ionale urmreau crearea unei solidarit#i dominicane. %ru3illo va pune bazele/ con8orm opiniei lui &abio :. )ota/ dominicanismului/ de8init ca un nou mod Epropriu poporului dominicanF de a ",ndi/ de a sim#i propriu dominicanilor. :cest curent se va mani8esta n toate domeniile de activitate! n politicEsolidaritatea na#ionalF/ n economieEintroducerea monedei na#ionaleF/ n culturEcrearea unei tendin#e na#ionaleF1(9. -ac punem 8a# n 8a# cele dou cazuri/ putem identi8ica principalele di8eren#e dintre acestea. -ac n cazul dominican avem de2a 8ace cu manipularea simbolurilor na#ionale n scopul cristalizrii unui sentiment na#ional care s duc la 8ormarea unei solidarit#i dominicane/ n cel rom,nesc ideolo"ia a ndeplinit 8unc#ii mult mai complexe/ caracteristice de alt8el re"imurilor totalitare. -e aceea este important s amintim i de aceast dat opinia lui )aurice -uver"er re8eritoare la 8unc#iile i caracteristicile ideolo"iei n re"imurile totalitare. Parcur",nd aceste caracteristici/ vom vedea c re"imul rom,nesc poate 8i nscris n cate"oria re"imurilor totalitare. ;n re"imul *eauescu/ ideolo"ia ndeplinete cea mai mare parte din trsturile pe care -uver"er le atribuie ideolo"iei totalitare! ast8el/ marxism2leninismul nu este doar o doctrin politic/ ci o 8iloso8ie complet/ un mod de a ",ndi 1(9. -e aici deriv i rolul Partidului n re"imul rom,nesc din perioada ceauist/ acesta ndeplinind un rol complet di8erit de cel al Partidului -ominican. *a orice partid din re"imurile totalitare/ Partidul *omunist +om,n i propune nu doar crearea unui cadru pentru activit#ile materiale ale indivizilorE obiectiv pe care2l realizeaz prin mobilizarea intens a popula#ieiF/ ci el o8er mai ales un cadru ideolo"ic/ un sistem de explicare/ de percepere a lumii. ;n lumina acestor obiective/ or"aniza#iile de mas i obteti create de Partidul *omunist capt 8unc#ii noi! pe l,n" activit#ile speci8ice acestora/ ele asi"ur proiectarea doctrinei marxist2leniniste n r,ndurile membrilor15$. 2a putut observa/ n pa"inile acestui capitol/ c din perspectiva primelor dimensiuni ale re"imului politic/ +om,nia din perioada *eauescu poate 8i ncadrat mai de"rab n cate"oria re"imurilor totalitare. ;n 8apt/ Auan A. ?inz i :l8red tepan nclin spre acelai punct de interpretare/ consider,nd re"imul ceauist un caz mai special/ care din multe puncte de vedere nu se ncadreaz n tiparul re"imurilor cu puternice tendin#e sultaniste. )obilizarea intensH ideolo"ia articulat/ utilizat ca un mi3loc de le"itimare a re"imuluiH lipsa oricrei

1(9 1(9

&abio :. )ota/ op. cit., p. 15$ )aurice ->6E+0E+/ op. cit., p. 19( 15$ bidem/ p. 19(

39

8orme de pluralism 2 8enomen prezent at,t n practic/ c,t i n teorieEnscris ideolo"icF Q nu 8ac dec,t s con8irme a8irma#iile de mai sus. *apitolul al doilea al cercetrii noastre va aborda cele dou re"imuri propuse din perspectiva ultimei dimensiuni! cea a leaders1ip2ului. :ceast parte se va concentra/ aadar/ pe principalele puncte ale acesteia/ ncerc,ndu2se/ prin acest demers/ eviden#ierea naturii rela#iilor de putere din +om,nia dup 197'. :m optat pentru aceast 8ormul datorit 8aptului c dimensiunea leaders1ip2ului este cea care i determin pe cei doi autori s ncadreze re"imul ceauist n cate"oria celor totalitare cu tendin#e sultaniste. :ceste trsturi sultaniste sunt determinate nu de patrimonialismul extremEcaracteristic/ de alt8el/ i totalitarismuluiF/ ci de caracterul dinastic al re"imului comunist din perioada *eauescu. :cest dinasticism este considerat de ?inz i tepan o trstur de8initorie a sultanismului/ trstur care este/ de asemenea/ vizibil i n re"imul din +epublica -ominican. *ultul personalit#ii/ rela#iile de putere/ raportul dintre partid i societate vor completa aceast analiz/ scopul cercetrii 8iind eviden#ierea caracterului celor dou re"imuri politice dezbtute n aceast cercetare.

III. CAPITOLUL a# II8#ea


Di/en!iunea #eader!7i"8u#ui n re1i/u# Ceau.e!cu .i n re1i/u# Tru9i##&

:a cum am men#ionat i n prima parte a lucrrii/ punctul de plecare n analiza celor dou cazuri studiate l reprezint cele patru dimensiuni ale re"imului politic! mobilizare/ pluralism/ ideolo"ie i leaders1ip. -ac n primul capitol/ cercetarea s2a concentrat asupra a trei dintre acestea/ aceast parte va 8i dedicat interpretrii ultimei dimensiuni/ cea a leaders1ip2ului. ;nc din primul capitol/ s2au putut remarca di8eren#ele dintre cele dou re"imuri/ cel rom,nesc constituind un exemplu pentru tipul de re"im totalitar/ n timp ce re"imul %ru3illo se nscrie n cate"oria re"imurilor cu puternice tendin#e sultaniste. :naliz,nd natura re"imului *eauescu/ Auan A. ?inz i :l8red tepan l2au de8init/ ns/ ca 8iind un re"im totalitar cu tendin#e sultaniste/ acestea 8iind vizibile n special ncep,nd cu cea de2a doua 3umtate a deceniului opt151. :ceast de8ini#ie a re"imului *eauescu este determinat/ dup cum se va putea observa ulterior/ tocmai de dimensiunea leaders1ip2ului care reprezint/ de alt8el/ i subiectul acestui capitol. -ac din perspectiva mobilizrii/ a pluralismului i a ideolo"iei/ re"imul condus de 4icolae *eauescu poate 8i plasat n cate"oria
151

Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4.,op. cit., p. 3'9

'$

re"imurilor totalitare/ caracterul leaders1ip2ului este cel care i determin pe tepan i ?inz s considere acest re"im ca 8iind unul totalitar cu tendin#e sultaniste. :ceste trsturi sultaniste i con8er re"imului rom,nesc din perioada anilor G7$2G9$ anumite particularit#i care l delimiteaz/ n opinia celor doi autori/ de celelalte re"imuri comuniste din spa#iul central i est european. Pornind de la aceste observa#ii/ cel de2al doilea capitol va 8i structurat n mai multe se"mente care vor analiza pe r,nd! natura leaders1ip2ului n re"imurile sultaniste i n re"imurile totalitareH dezvoltarea cultului personalit#ii at,t n perioada *eauescu/ c,t i n perioada %ru3illoH rela#ia dintre lider i elita politic/ pe de o parte/ precum i raportul partid2 societate/ pe de alt parte. :cest tip de interpretare va constitui punctul de plecare n determinarea naturii celor dou tipuri de re"imuri politice studiate. ;n pa"inile urmtoare vom trece la analizarea ultimei dimensiuni a unui re"im politic/ dimensiunea leaders'ip-ului. +e"imurile sultaniste sunt re"imuri cu un caracter personalist care se caracterizeaz printr2un pronun#at cult al personalit#ii i printr2o tendin# spre dinasticism152. :ceast tendin# a liderilor din re"imurile sultaniste de a2i plasa membrii 8amiliei n pozi#ii c1eie n stat sau n partid/ reprezint trstura 8undamental care l di8eren#iaz de caracterul personalist prezent/ de asemenea i n re"imurile totalitare 153. ;n re"imurile totalitare/ leaders1ip2ul se caracterizeaz/ n principal/ prin absen#a limitelor i prin caracterul su imprevizibil. -e asemenea/ recrutarea n pozi#iile de v,r8 depinde/ n mare msur/ de succesul i de le"turileEobli"a#iileF n cadrul or"aniza#iei de partid15'.

*. Cu#%u# "er!&na#i%ii Plec,nd de la aceste a8irma#ii/ vom avea n vedere/ ntr2o prim etap/ evolu#ia acestuia n +om,nia i n statul dominican/ accentul 8iind pus pe cele dou 8a#ete ale acestuia! cultul personalit#ii des8urat n 3urul liderului i tendin#a spre dinasticism. *ultul personalit#ii reprezint o trstur speci8ic at,t re"imurilor totalitare/ c,t i celor sultaniste. -e8init de :drian *ioroianu ca <ansamblul te1nicilor i mi3loacelor utilizate pentru a exalta caracterul excep#ional i unic al persona3ului= 15(/ cultul personalit#ii a cunoscut dimensiuni impresionante n ambele re"imuri. ;n +om,nia/ cultul personalit#ii n re"imul *eauescu a avut o evolu#ie ascendent/ atin",nd apo"eul la s8,ritul anilor G9$. ?a c,#iva ani dup
152 153

B.E.*BE7:7I/ Auan A. ?I4@ EedsF/ op. cit./ p. 13 Auan A. ?I4@/ :l8red %EP:4., op. cit., p. 3'9 15' bidem/ pp. ''2'( 15( :drian *I.+.I:4>/ Ce Ceauescu ?ui 'ante les Roumains, Editura *urtea 6ec1e/ 7ucureti/ 2$$'/ p. ''

'1

preluarea conducerii Partidului *omunist +om,n/ 4icolae *eauescu se declara mpotriva cultului personalit#ii/ consider,ndu2l incompatibil cu ideolo"ia marxist2leninist! <4oi nu avem nevoie de idoli. )arxism2leninismul respin"e i a respins ast8el de concep#ii ca strine ideolo"iei clasei muncitoare=155. :ceast declara#ie va 8i rapid uitat pentru c la nceputul deceniului opt/ cultul personalit#ii va deveni/ din ce n ce mai mult/ o component de baz a re"imului. -e asemenea/ se remarc prezen#a unui raport invers propor#ional ntre situa#ia din #ar i cultul personalit#ii/ n sensul c pe msur ce nivelul de trai era din ce n ce mai sczut/ situa#ia economic din ce n ce mai precar/ avem de2a 8ace cu o intensi8icare a acestui cult. Intensi8icarea cultului personalit#ii este un proces care se demareaz n special dup anul 1971/ mai exact dup vizita pe care 4icolae *eauescu a ntreprins2o n *1ina i *oreea de 4ord. Pro8und impresionat de ceea ce vzuse n aceast cltorie/ liderul rom,n va ncerca s recreeze acea atmos8er i n cadrul societ#ii rom,neti. Propa"anditii Partidului *omunist vor avea/ de acum nainte/ misiunea de a2i crea lui 4icolae *eauescu o ima"ine mitic/ de <ctitor al unit#ii na#ionale= 157. -e asemenea/ pentru a2i accentua rolul n evolu#ia micrii comuniste/ istoricii rom,ni au rescris istoria acesteia n perioada interbelic. Ima"inea lui *eauescu este n toat aceast perioad comparat cu cea a unor persona3e istorice ca Iulius *ezar/ :lexandru )acedon/ Pericle/ *romWell/ 4apoleon sau Petru cel )are159. Istoria na#ional va deveni/ de acum nainte/ principalul instrument pe care propa"anditii comuniti l vor utiliza nu numai n scopul <crerii unei tradi#ii a comunismului rom,nesc/ ci i pentru le"itimarea re"imului dictatorial al lui *eauescu=159. :ceast tendin# a comunismului rom,nesc de a utiliza istoria na#ional ca parte a ideolo"iei re"imului a 8ost exprimat c1iar de 4icolae *eauescu/ n discursul sus#inut n toamna anului 197'/ cu prile3ul celui de2al OI2lea *on"res al Partidului *omunist +om,n ! <...s lic1idm cu desv,rire mentalitatea anar1ic/ mic2bur"1ez/ c problemele istoriei/ ale di8eritelor tiin#e sociale/ sunt doar probleme de specialitate. :cestea sunt probleme ale teoriei i ideolo"iei comuniste=17$. %reptat/ cultul personalit#ii se va extinde i asupra so#iei lui 4icolae *eauescu. :st8el/ zilele de natere ale celor doi conductori au devenit prile3 de srbtoare na#ional/ aniversrile partidului unic/ di8eritele evenimente reprezentau momente n care conductorul
155 157

Sc9nteia, 27 aprilie 1959 !lacra, nr. 2/ 9 ianuarie 1991 159 Sc9nteia, 29 noiembrie 197' 159 :drian -+I0>U:4>/ <4icolae 7lcescu n propa"anda comunist E 19'921999F=/ n ?ucian 7oiaEcoord.F/ 8iturile comunismului rom9nesc, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 12' 17$ Con$resul al E -lea al Partidului Comunist Rom9n; ,4-,+ noiembrie )*@=, Editura Politic/ 7ucureti/ 197(/ p. 75

'2

era elo"iat de clasa muncitoare/ de intelectualitate/ de membrii de partid/ acetia <exprim,ndu2i admira#ia pentru *eauescu i opera sa / precum i spri3inul lor devotat pentru politica de partid i pentru liderul acestuia= 171. :u 8ost publicate i traduse numeroase discursuri ale lui *eauescu/ i2au 8ost nc1inate poeme i articole n toate publica#iile epocii/ a 8ost comparat cu persona3e din istoria +om,niei/ 8iind perceput n anii G9$ ca liderul de necontestat al poporului rom,n/ un conductor care era simbol al idealului na#ional istoric al poporului rom,n172. :ceste mani8estri elo"ioase nu se des8urau numai n cadrul 8estivit#ilor sau cu prile3ul di8eritelor aniversri/ ci i n cadrul edin#elor de partid. Parcur",nd textele documentelor plenarelor *omitetului *entral i ale *omitetului Politic Executiv publicate n perioada ceauist/ se poate observa c o mare parte din aceste edin#e sunt dedicate oma"ierii lui 4icolae *eauescu/ eviden#ierii succeselor ob#inute n domeniul economic i rezumrii vizitelor ntreprinse de acesta n strintate. +e8erindu2se la acelai subiect/ Ion 01eor"1e )aurer mrturisea n amintirile sale c n cadrul edin#elor 7iroului PoliticEcruia *eauescu i sc1imbase numele n *omitetul Politic ExecutivF se dezbteau din ce n ce mai pu#in problemele importante ale #rii/ ele devenind locul n care nomenclatura avea prile3ul de a2i aduce conductorului laude i elo"ii! < :probau oamenii lui cei noi tot ce zicea el. Iar c,nd mai desc1ideau i ei "ura s mai spun c,te ceva o 8ceau doar pentru a 8i pe placul lui. -e obicei/ nu auzeai dec,t laude aduse lui *eauescu/ din partea lor=173. Pe parcursul anilor G9$/ srbtorile/ mani8estrile de orice 8el or"anizate de propa"anda comunist vor deveni din ce n ce mai numeroase. .rice aniversare a cuplului preziden#ial/ a Partidului *omunist reprezenta/ dup cum am vzut/ un prile3 pentru poporul rom,n de a2i aduce oma"iile. e srbtorea Fiua Copilului/ se or"aniza C9ntarea Rom9niei, iar vizitele ntreprinse de *eauescu n #ar constituiau pentru elita comunist local un prile3 de a2l preamri pe liderul rom,n. %oate aceste mani8estri nu erau or"anizate la nt,mplare/ ci ele ndeplineau 8unc#ii extrem de importante pentru re"im! <creeau i le"itimau identitatea i activitatea "rupurilor a8late la conducere=/ <consolidau sentimentul de apartenen#/ de solidaritate n r,ndul societ#ii=17'. :celai 8enomen este prezent i n statul dominican. *ultul personalit#ii apare/ n acest stat/ c1iar din primii ani ai "uvernrii lui %ru3illo. Pe l,n" elo"iile aduse liderului dominican/ cultul personalit#ii a vizat i puncte "eo"ra8ice.:st8el/ acesta a sc1imbat numele
171 172

:nneli >te 0:7:4NI/ Cultul lui Ceauescu, traducere de Iulian 6amanu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$3/ p. 19 bidem/ p. 29 173 ?avinia 7E%E:/ 8aurer i lumea de ieri. 8rturii despre stalini2area Rom9niei, Editura &unda#ia *ultural Ioan lavici/ :rad/ 199(/ p. 21( 17' anda I. -ucaru/ <+eli"ia cincinal. &unc#iile srbtorilor comuniste=/ n ?ucian 7oiaEcoordF/ 8iturile comunismului rom9nesc, vol. I/ Editura >niversit#ii din 7ucureti/ 7ucureti/ 199(/ p. 173

'3

capitalei anto -omin"o/ ea devenind Ciudad Tru1illo i/ de asemenea/ a modi8icat numele celui mai nalt v,r8 montan din :ntileE care se numea/ binen#eles/ G9rful Tru1illoF i a ordonat construirea unui numr impresionant de statui pe tot teritoriul #rii sale. :ceast tendin# de a redenumi orae sau 8orme de relie8 dup numele unor lideri reprezint/ de alt8el/ o caracteristic a re"imului sultanist. )ai mult dec,t at,t/ %ru3illo le2a cerut celor din 3urul su s i se adreseze/ 8olosind o serie de sinta"me cu caracter elo"ios/ put,ndu2se cita aici! <presidente 1onorable de la +epublica=/ <bene8actor de la nacion=/ <restaurator al independen#ei economice a #rii=17(.

'. Tendine#e dina!%ice *ealalt 8a#et a caracterului personalist al re"imurilor sultaniste viza tendin#a spre dinasticism. ;nainte de a observa aceast dimensiune n re"imul lui *eauescu/ trebuie s uurmrim/ n linii "enerale/ evolu#ia re"imului comunist n +om,nia n primii ani ai conducerii *eauescu. pre deosebire de celelalte state din spa#iul est european/ +om,nia nu a trecut printr2un proces de destalinizare. :ceasta tendin# este vizibil/ n opinia lui ?inz i tepan/ nc din ultimii ani ai conducerii lui 01eor"1iu2-e3 c,nd re"imul se bucura de o anumit le"itimitate din partea popula#iei prin combinarea unui na#ionalism antisovietic cu o liberalizare intern175. )oartea lui -e3 survenit n anul 195( nu a produs modi8icri n natura re"imului/ *eauescu 2succesorul lui 01eor"1iu2-e3 2 continu,nd politica ini#iat de acesta n anii G5$. -ei *eauescu s2a 8olosit de ar"umentul conducerii colective pentru a ob#ine i a2i consolida puterea n cadrul Partidului *omunist +om,n/ acesta va reui ulterior s renun#e la acest principiu. Primul pas/ n acest scop l reprezint *on"resul al O2lea al Partidului *omunist +om,n c,nd *eauescu sc1imb statutul partidului/ reuind s2i sporeasc puterile i s se detaeze de conducerea colectiv177. :st8el/ acesta a reuit s trans8ere sarcina ale"erii secretarului "eneral al partidului din m,inile 7iroului Politic i al *omitetului *entral n m,inile *on"resului partidului. %oate aceste msuri ini#iate la nceputul anilor G7$ vor duce la o trans8ormare a naturii re"imului ceauist! ast8el/ dup 197' re"imul din +om,nia nu a

17( 175

Aonat1an B:+%?N4/ op. cit., p. 9' Auan ?I4@/ :l8red %EP:4., op. cit., p. 3'7 177 bidem, pp. 3'923'9

''

devenit mai pu#in totalitar/ dar a cptat/ con8orm lui sultaniste179.

tepan i ?inz vizibile trsturi care i

;n cazul re"imului *eauescu/ leaders'ip-ul este dimensiunea principal

determin pe cei doi autori s identi8ice tendin#e sultaniste n +om,nia anilor 197$2199$. )er",nd pe aceast linie de interpretare/ se remarc prezen#a n re"imul ceauist a unei conduceri personale i arbitrare. -atorit 8aptului c ntr2un re"im sultanist toat puterea deriv de la sultan/ acest tip de re"im se caracterizeaz/ de asemenea/ prin tendin#e dinastice. :ceast tendin# a conductorului de a2i plasa membrii de 8amilie n pozi#ii importante din stat este cea care di8eren#iaz re"imul sultanist de personalismul puternic prezent i n re"imurile totalitare 179. Pentru a controla mai bine activitatea din cadrul or"anelor de partid i de stat/ 4icolae *eauescu i va plasa so#ia/ 8iul/ 8ra#ii n pozi#ii importante din cadrul acestora. Ao1n WeeneD este unul din autorii care o8er in8orma#ii re8eritoarte la plasarea membrilor din 8amilia *eauescu n 8unc#ii importante din stat19$. >nul din 8ra#ii acestuia/ 4icolae :ndru#a/ va ocupa ncep,nd cu anul 1993 un post n cadrul ministerului de interne/ av,nd "radul de locotenent "eneral. ;n momentul izbucnirii revolu#iei din 1999/ remarc autorul/ acesta conducea coala de instruire a ecurit#ii de la 7neasa. >n alt 8rate al lui 4icolae *eauescu/ Ilie *eauescu/ era m,na dreapt a acestuia n armat. WeeneD observ c dei acesta nu avea nici o pre"tire academic/ Ilie *eauescu ocupa 8unc#ia de pro8esor de istorie n cadrul :cademiei )ilitare din 7ucureti/ iar n anul 1999 ocupa 8unc#ia de preedinte al ;naltului *onsiliu Politic al &or#elor :rmate i ministru ad3unct al :prrii. ?ista membrilor 8amiliei *eauescu nu se termin aici. &lorea *eauescu E un alt 8rate al conductorului rom,nF de#inea 8unc#ia de ziarist n cadrul Sc9nteii/ n timp ce Ioan *eauescu era membru al *omitetului *entral al Partidului *omunist +om,n i vicepreedinte al *omitetului de tat pentru Plani8icare191. ?ista poate continua cu surorile lui 4icolae *eauescu care au de#inut/ de asemenea/ 8unc#ii importante. )aria *eauescu ocupa 8unc#ia de vicepreedinte al Crucii Roii, n timp ce Elena *eauescuE care n urma cstoriei cu un membru al aparatului de partid se va numi 7rbulescuF va 8i inspector colar pe 6alea .ltului192. 4u trebuie uita#i aici nici so#ia lui 4icolae *eauescu i 8iul acestuia/ 4icu. Elena *eauescu a ocupat/ ncep,nd cu 197' 8unc#ii importante n ierar1ia de partid i de stat/
179 179

bidem, p. 3'9 bidem, p. 3'9 19$ Ao1n KEE4EN/ T'e life and evil times of 5icolae Ceauescu, Butc1inson/ ?ondon/ idneD/ 1991/ pp. 15217 191 -ate despre 8unc#iile membrilor 8amiliei *eauescu sunt preluate i din :nneli >te 0:7:4NI/ op. cit., pp. 17219 192 Ao1n KEE4EN/ op. cit., p. 17

'(

aceasta 8iind nsrcinat cu supervizarea tiin#ei i culturii n "uvern/ n timp ce n cadrul partidului devenise secretar al *omisiei de *adre. -ei primii doi copii ai cuplului *eauescu au ocupat pozi#ii minore/ nu acelai lucru se poate spune de mezinul 8amiliei/ care era considerat i succesorul lui 4icolae *eauescu. 4icu *eauescu cumulase mai multe 8unc#ii at,t n cadrul partidului/ c,t i n institu#iile statului i n or"aniza#iile create de re"im/ el 8iind secretar al )arii :dunri 4a#ionale/ prim secretar al >niunii %ineretului *omunist i ministru al %ineretului/ membru al *omitetului *entral. ;n cadrul *on"resului al OIII2lea des8urat n anul 199'/ 4icu *eauescu va deveni membru supleant al *omitetului Politic Executiv/ n timp ce so#ia sa/ Poliana *ristescu/ preedinte al 0r$ani2aiei de Pionieri/ va 8i promovat membru plin al *omitetului *entral193. . evolu#ie extrem de interesant poate 8i identi8icat i n re"imul %ru3illo din +epublica -ominican. +a8ael %ru3illo/ spre deosebire de *eauescu/ nu s2a a8lat permanent la conducerea #rii sale/ dar acest lucru nu l2a mpiedicat ns s conduc n 8apt statul dominican. ;nainte de analiza aceast particularitate a cazului dominican/ se impun anumite precizri re8eritoare la acest 8apt. -ac n anul 193$ i 193'/ %ru3illo a ocupat 8unc#ia de preedinte al statului dominican/ n anul 1939 el s2a retras din aceast 8unc#ie ls,ndu2l pe Aacinto 7. PeDnado s candideze pentru aceast 8unc#ie 19'. El va reveni ns n anul 19'2 n 8runtea #rii pentru nc dou mandate/ 8iind urmat n anul 19(2 de 8ratele su/ B\ctor 7. %ru3illo. +a8ael ?eonidas %ru3illo )olina a continuat ns n toat perioada n care nu s2a a8lat la conducerea #rii sale s ocupe 8unc#ia de comandant suprem al 8or#elor armate/ precum i ambasador la .r"aniza#ia 4a#iunilor >nite. -e ce a optat %ru3illo pentru o asemenea solu#ieL >tilizarea unui om de paie nu este/ se pare/ o practic neobinuit n :merica ?atin. Ea a reprezentat pentru mul#i dintre liderii din aceast parte a lumii o 8ormalitate necesar pentru a nu nclca acea re"ula a noneli"ibilit#ii imediate19(. :st8el/ de cele mai multe ori liderii latino2americani se 8olosesc de aceti indivizi marionet pentru a o8eri mediului interna#ional ima"inea unui re"im n care este respectat 3ocul democratic/ dei aceasta nu este dec,t o aparen#. ?a acelai procedeu a 8cut apel i %ru3illo n +epublica -ominican/ care l2a lsat pe Aacinto 7. PeDnado i pe 8ratele su s candideze/ dei el a 8ost cel care a condus #ara n toat aceast perioad.

193

:nneli >te 0:7:4NI/ op. cit., p. 17$ -atele re8eritoare la ale"erile din +epublica -ominican din aceast perioad sunt preluate de pe 1ttp!TTpdba."eor"etoWn.eduTElecdataT-om+epTpres19'921995.1tml/ accesat la 2( ianuarie 2$$5 19( AacVues ?:)7E+%/ &mHri?ue >atine. Structures socials et institutions politi?ues, Presses >niversitaires de &rance/ Paris/ 1959/ p. 217
19'

'5

)otivul principal pentru care %ru3illo a renun#at la a candida n anul 1939/ ls,ndu2l pe Aacinto 7. PeDnado s participe a 8ost/ n opinia lui Aonat1an BartlDn/ masacrul or"anizat mpotriva 1aitienilor195. ;n luna octombrie a anului 1937/ %ru3illo a ordonat asasinarea unui numr de peste 1$.$$$ de 1aitieni care veniser n +epublica -ominican n cutarea unui loc de munc. :ceast mi"ra#ie a 1aitienilor n statul vecin este o consecin# a crizei economice din anii G3$/ care i2a determinat s pre8ere mai de"rab statul dominican/ dec,t propria #ar. :ceast ac#iune a lui %ru3illo din anul 1937 8ace parte din politica sa mpotriva 1aitienilor. :a cum s2a men#ionat anterior/ de multe ori liderul dominican a 8olosit na#ionalismul dominican ca arm ndreptat mpotriva #rii cu care mparte insula. %rec,nd la a doua parte a analizei Q tendin#ele dinastice Q acest 8enomen este prezent/ dup cum se va putea vedea i n cazul re"imului tru3illist. Putem ncepe aici cu 8ratele lui %ru3illo/ B\ctor 7. %ru3illo/ care a 8ost preedinte al +epublicii n perioada 19(221951. :ceasta este perioada n care re"imul lui %ru3illo atin"e apo"eul n statul dominican/ moment care a 8ost srbtorit de 8amilie prin intermediul unui t,r" interna#ional. .r"anizat n anul 19((/ aceast srbtoare a artat mediului interna#ional c domina#ia 8amiliei %ru3illo atinsese punctul maxim197. ;ntrea"a 8amilie era implicat n a8aceri/ multe din 8irmele acestuia 8iind controlate de membri ai 8amiliei sale. -e asemenea/ 8iul acestuia/ +am8is/ era vzut ca succesor al lui +a8ael %ru3illo. :scensiunea lui +am8is %ru3illo a nceput nc din perioada copilriei sale/ el primind "radul de colonel n armat la v,rsta de patru ani i de bri"adier "eneral la v,rsta de nou ani. :cesta va demisiona din aceast 8unc#ie la v,rsta de 1' ani/ dar la v,rsta de 23 el va reveni asupra deciziei sale/ ocup,nd de aceast dat dou 8unc#ii importante! cea de bri"adier "eneral n armat/ c,t i de e8 de personal al 8or#elor aeriene 199. -e asemenea/ i al#i 8ra#i ai lui %ru3illo vor ocupa/ din cele a8irmate de BartlDn/ 8unc#ii importante n armat/ ceea ce ne arat rolul important pe care l 3ucau acestea n cadrul re"imului %ru3illo. -omina#ia lui %ru3illo s2a bazat n principal pe extinderea 8or#elor armate i a poli#iei/ acestea 8iind mai de"rab instrumente n m,inile lui %ru3illo dec,t institu#ii na#ionale autonome. -ac analizm tabelul propus de BartlDn199/ se obsev c dac n anul 1939 8or#ele armate/ aeriene/ navale i poli#ieneti numrau un e8ectiv de 3939 indivizi/ n anul 195$ numrul acestora va atin"e 31.$$$ de indivizi.

195 197

Aonat1an B:+%?N4/ op. cit., p. 9' bidem/ p. 9( 199 bidem/ p. 97 199 bidem/ p. 97

'7

:naliz,nd toate dimensiunile re"imului/ apare inevitabil ntrebarea ! care au 8ost cauzele care au men#inut re"imul lui %ru3illo o perioad at,t de ndelun"atL :naliza lui BartlDn apare i de aceast dat cea mai indicat pentru aceast problematic. :utorul enumer o serie de 8actori care au 8avorizat aceast domina#ie ndelun"at i care/ n opinia noastr/ merit men#iona#i aici. . prim cate"orie de 8actori vizeaz pozi#ia "eo"ra8icE stat izolat din acest punct de vedereF/ i trecutul istoricE ocupa#ie ndelun"at/ institu#ii slabe/ aparat represiv extrem de e8icientF19$. ?a acetia se adau" 8actorii politici i economici/ care i2au permis lui %ru3illo s2i extind monopolurile asupra unor produse de lar" consum sau de alt natur/ 8apt ce i2a asi"urat resurse 8inanciare semni8icative. >ltima cate"orie o constituie 8actorii interna#ionali/ av,ndu2se n vedere aici/ rolul extrem de important pe care l2a 3ucat statul american n evolu#ia +epublicii -ominicane. -atorit dependen#ei statului dominican 8a# de cel nord american/ %ru3illo a dus n toat perioada re"imului su o politic activ 8a# de tatele >nite/ de mare a3utor 8iindu2i rela#iile cu persoane importante din armata american. c1imbarea pozi#iei americane 8a# de domina#ia lui %ru3illo se va realiza abia dup anul 19((/ 8apt ce va culmina cu asasinarea acestuia n anul 1951191.

+. Re#aia #ider8e#i% "&#i%ic Pentru a putea determina o ima"ine a leaders1ip2ului n re"imul *eauescu/ trebuie analizate n opinia noastr rela#ia dintre lider i elita politic n perioada *eauescu. )oartea lui 01eor"1e 01eor"1iu2-e3 a reprezentat pentru *eauescu ansa accederii n 8unc#ia cea mai nalt din cadrul Partidului *omunist +om,n. :scensiunea lui *eauescu nu este/ ns/ cum de alt8el au remarcat mul#i autori care au studiat aceast perioad/ nt,mpltoare/ ci ea reprezint rezultatul activit#ii ntreprinse de acesta n cadrul micrii comuniste nc din perioada de ile"alitate. :nul 19(' reprezint un moment2c1eie pentru *eauescu/ deoarece el va 8i ales secretar al *omitetului *entral i candidat al 7iroului Politic al Partidului )uncitoresc +om,n. ;n cadrul *omitetul *entral/ 4icolae *eauescu rspundea de problemele or"anizatorice ale partidului/ un post considerat de %1omas Munze a 8i <prin tradi#ie/ o 8unc#ie2c1eie n partidele comuniste. talin ocupase/ sub conducerea lui ?enin acelai post i aceeai pozi#ie ini#ial ca i *eauescu sub 01eor"1iu2-e3= 192. ;n primii ani ai conducerii sale/ *eauescu va continua politica na#ionalist i 8orma de conducere colectiv/
19$ 191

bidem, p. 95 bidem/ p. 95 192 %1omas M>4@E/ 5icolae Ceauescu. 0 bio$rafie, traducere de :lexandru %eodorescu/ Editura 6remea/ 7ucureti/ 2$$2/ p. 1'1

'9

ini#iate de predecesorul su. :ceasta a reprezentat una din tacticile la care a apelat liderul rom,n pentru a2i consolida pozi#ia n cadrul partidului. :ceast strate"ie va 8i completat de cea a vi2itelor de lucru pe care *eauescu le va des8ura n #ar/ scopul acestora 8iind acela de a2i o8eri liderului rom,n ima"inea unui lider preocupat de soarta poporului su/ cre,ndu2i totodat i <o aparen# de le"itimitate=193. Principiul conducerii colective va 8i 8oarte repede abandonat de *eauescu/ acesta domin,nd elita comunist. >n prim pas n acest sens l2a constituit *on"resul al O2lea al Partidului *omunist +om,n c,nd *eauescu sc1imb statutul partidului. *on8orm noului statut/ sarcina ale"erii secretarului "eneral al partidului nu mai constiuia atribu#ia 7iroului Politic i al *omitetului *entral/ ci ea va deveni o atribu#ie a *on"resului partidului. :ceast msur este extrem de important deoarece *eauescu nu va mai depinde acum de nomenclatur/ ci de or"aniza#iile de baz ale partidului. *orneliu )nescu remarca n memoriile sale c aceast msur anula orice ini#iativ de nlocuire a lui *eauescu de ctre elita de partid! < pre deosebire de ceea ce se nt,mpla n conducerea celorlalte state socialiste/ la noi/ *eauescu nu putea 8i nlocuit la v,r8. -in c,te tiu eu/ Ute8an :ndrei/ pe vremea c,nd se a8la n "ra#iile lui *eauescu/ propusese ca ale"erea lui s se 8ac prin mandatul or"aniza#iilor de baz. -e acolo de 3os Q n con8ormitate cu lr"irea democra#iei de partid Q venea propunerea ale"erii lui *eauescu=19'. -up adoptarea acestei msuri/ *eauescu va ac#iona n continuare n sensul consolidrii pozi#iei sale n cadrul Partidului *omunist. %reptat/ acesta va lua o serie de msuri care vizau nlocuirea elitei politice din perioada 01eor"1iu2-e3 cu oameni noi/ devota#i liderului. :st8el/ 8osta elit a Partidului *omunist din perioada 01eor"1iu2-e3 va 8i treptat nlocuit! :lexandru -r"1ici/ 8ost ministru de externe/ va 8i exclus din cadrul partidului/ Ion 01eor"1e )aurer se va retra"e n anul 197'/ 01eor"1e :postol va 8i numit ambasador n :r"entina/ 7razilia i >ru"uaDH :lexandru )o"1ioro i Petre 7oril i vor anun#a retra"erea n cadrul unei plenare a *omitetului *entral din iarna anului 1959/ invoc,nd probleme de sntate/ iar :lexandru 7,rldeanuEcare rspundea de politica economic din perioada lui 01eor"1iu2-e3F va 8i mutat ntr2un post mai pu#in important! cel de preedinte al *onsiliului 4a#ional pentru Utiin#19(. copul lui *eauescu era acela de a2i constitui o elit
193

*ristina PE%+E *>/ <6izitele de lucru/ un ritual al epocii de aur=/ n ?ucian 7.I:Ecoord.F/ 8iturile comunismului rom9nesc/ Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999/ p. 229 19' *orneliu )I4E *> n dialo" cu ?avinia 7E%E:/ Convorbiri neterminate, Editura Polirom/ Iai/ 2$$1/ p. 2(2 19( In8orma#iile re8eritoare la nlocuirea elitei de partid sunt preluate din 6ladimir %I )I4E:4>/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ pp. 239 i %1omas Munze/ op. cit., pp. 213221'

'9

8ormat/ n cea mai mare parte/ din persoane 8idele politicii sale/ o elit subordonat complet persoanei sale. Pentru a 8i si"ur de reuita unei ast8el de politici/ *eauescu va introduce/ ncep,nd cu anul 1972/ n statutul partidului politica de rotire a cadrelor. ;n cadrul *on8erin#ei 4a#ionale a Partidului *omunist din iulie 1972/ va 8i inclus un nou articol n statutul partidului care stabilea o nou modalitate de repartizare a cadrelor! <n repartizarea cadrelor se va avea n vedere principiul rota#iei cadrelor n munci de partid i de stat/ ast8el nc,t acestea s dob,ndeasc o experien# multilateral...= 195. *u toate c aceast politic de rotire a cadrelor nu a 8ost o practic prezent la nivelul multor state din spa#iul central i est european/ ea nu reprezint o inova#ie a re"imului ceauist/ ci o politic de ori"ine stalinist! <+,nd pe r,nd/ *eauescu se va descotorosi de cei din prima i a doua linie a puterii/ n 8avoarea oamenilor si. 4u este nici aceast metod o inven#ie proprie/ ci tot o re#et stalinist/ con8orm creia oamenii nu sunt #inu#i n aceeai 8unc#ie mai mult de trei ani/ pentru a nu dob,ndi prea mult putere/ prin in8orma#iile i rela#iile acumulate n acelai loc=197. :ceast politic de rotire a cadrelor va deveni/ n special n perioada anilor G9$/ principala component a politicii lui 4icolae *eauescu. :cest principiu nu este unul speci8ic re"imului ceauist/ ci el poate 8i re"sit/ n opinia lui :drian *ioroianu/ n toate statele din blocul socialist unde pot 8i identi8ica#i <conductori poststalinieni de tip primus=/ cel mai elocvent caz 8iind liderul iu"oslav/ %ito199. :t,t *eauescu/ c,t i ceilal#i lideri care au aplicat aceast politic/ au ncercat prin intermediul acesteia s2i sporeasc puterea n cadrul partidului/ prin eliminarea oricrei posibilit#i de creare a unor baze de putere alternative/ baze care ar 8i putut periclita pozi#ia conductorului. )ai mult dec,t at,t/ sus#ine acelai autor/ n perioada anilor G7$2G9$/ <partidul i statul i vor amesteca atribu#iile p,n la suprapunere= 199. :ceast suprapunere a 8unc#iilor nu este un 8enomen prezent doar n practica de conducere/ ci ea va 8i nscris c1iar n statutul Partidului *omunist +om,n/ 8iind inclus n articolul 17 din capitolul al treilea! <n 8unc#ie de nevoi/ cadrele pot ndeplini simultan 8unc#ii de conducere at,t n cadrul partidului/ c,t i al statului=2$$. Politica de rotire a cadrelor va atin"e punctul cel mai nalt n deceniul al noulea/ acest 8enomen 8iind str,ns le"at de di8icult#ile economice cu care se con8runta #ara n acea perioad. Problemele "enerate de criza economic a re"imului! scderea drastic a nivelului
195 197

Conferina 5aional a Partidului Comunist Rom9n )*-,) iulie )*@,,Editura Politic/ 7ucureti/ 1972/ p. (39 ?avinia 7E%E:/ &le#andru :9rldeanu despre De1, Ceauescu i liescu, Editura Evenimentul +om,nesc/ 7ucureti/ 1997/ pp. 19'219( 199 :drian *I.+.I:4>/ <.bsesia rota#iei cadrelor de partid=/ n Dosarele storiei, nr. 9/ anul 2$$2/ p. 31 199 bidem/ p. 32 2$$ Conferina 5aional a Partidului Comunist Rom9n )*-,) iulie )*@,, Editura Politic/ 7ucureti/ 1972/ p. (39

($

de trai/ lipsa alimentelor/ l2au determinat pe *eauescu s "seasc vinova#ii. Problemele economice ale statului nu erau "enerate/ n viziunea o8icial/ de linia "reit pe care o adoptase *eauescu i apropia#ii si din partid/ ci de <de8icien#ele constatate n activitatea ministerial a unor persona3e2c1eie din 0uvern=2$1. *a urmare a acestor "reeli comise n activitatea ministerial/ mul#i reprezentan#i ai 0uvernului vor 8i ndeprta#i din 8unc#ie n anii 199$. :drian *ioroianu identi8ic ca punct culminant al acestei politici de rotire a cadrelor anul 1992/ an n care s2au 8cut cele mai importante sc1imbri la nivelul elitei de stat i de partid. ;n acest an vor 8i nltura#i din 8unc#ii ! prim2ministrul Ilie 6erde#Ecare va 8i trans8erat n 8unc#ia de vicepreedinte al *onsiliului de tat F/ 8iind nlocuit de *onstantin -sclescuH de asemenea/ *ornel 7urtic/ ministru al *omer#ului Exterior i *ooperrii Economice Interna#ionale va 8i nlocuit de 4icolae *onstantin. >lterior/ *ornel 7urtic va 8i demis i din or"anele de partid/ respectiv din *omitetul *entral i din *omitetul Politic Executiv. :ceste demiteri nu s2au realizat numai la nivel central/ ci ele au vizat i elita de la nivel local! ast8el c/ n acelai an/ vor 8i demii 1' prim secretari 3ude#eni de partid 2$2. :ceast politic de rotire a cadrelor/ de ndeprtare a unor membri ai nomenclaturii din 8unc#iile de partid i de stat reprezint o tactic pe care *eauescu a 8olosit2o ca un paravan pentru a arta poporului c di8icult#ile economice nu erau consecin#e ale unei politici economice "reite/ ci rezultatul unor ini#iative particulare! <%rebuie s se n#elea" c toate or"anismele de stat nu 8unc#ioneaz deasupra poporului/ ci sunt n serviciul acestuia/ c ele rspund n 8a#a poporului de 8elul cum i ndeplinesc misiunea]=2$3. *oncomitent cu aceste demiteri ale elitei de partid/ are loc ascensiunea membrilor 8amiliei *eauescu n 8unc#ii importante din or"anele de stat i de partid. :scensiunea 8ra#ilor lui 4icolae *eauescu Q Ilie/ 4icolae :. Ui Ion Q va avea loc/ c1iar n aceast perioad. +obert +. Min" analizeaz aceast politic de rotire a cadrelor dintr2o alt perspectiv/ mai exact din cea a coeren#ei unei or"aniza#ii2$'. :utorul observ ca Partidul *omunist +om,n s2a con8runtat/ ca orice or"aniza#ie/ cu problema coeren#ei. ?r"irea partidului/ prin creterea numrului de membri i a or"aniza#iilor de baz/ nu a 8cut dec,t s perpetueze aceast di8icultate. Min" subliniaz c principalul pericol consta n identi8icarea o8icialilor de partid cu or"aniza#iile n cadrul crora i des8urau activitatea/ exist,nd ast8el pericolul ca acetia s piard din vedere interesele or"aniza#iei ca ansamblu. Principalul mod de a rezolva aceast
2$1 2$2

:drian *I.+.I:4>/ <.bsesia rota#iei cadrelor de partid=/ n Dosarele storiei, nr. 9/ anul 2$$2 , p. 37 %oate in8orma#iile re8eritoare la demiterile realizate n anul 1992 au 8ost preluate din :drian *I.+.I:4> , <.bsesia rota#iei cadrelor de partid=/ n Dosarele storiei, nr. 9/ anul 2$$2/ pp. 37239 2$3 Conferina 5aional a Partidului Comunist Rom9n; )=-)7 decembrie )*+@, Editura Politic/ 7ucureti/ 1999/ p. 37 2$' +obert +. MI40/ op. cit., p. 9'

(1

tendin# era acela de a se realiza o rota#ie a acestora n cadrul or"aniza#iei/ acest lucru cresc,nd "radul de coeren# al or"aniza#iei de partid. Pe de alt parte/ observ autorul/ aceast politic se dovedete a 8i extrem de util liderului or"aniza#iei/ rotirea personalului mpiedic,nd cristalizarea unor baze de putere care i s2ar 8i putut opune. -ei crete "radul de coeren# n cadrul or"aniza#iei/ politica de rotire a cadrelor creeaz o atmos8er de incertitudine care l a3ut pe lider s2i men#in pozi#ia suprem2$(. Politica de cadre se pare c i2a atins n cele din urm obiectivele. )erit citat aici opinia lui %1omas Munze re8eritoare la acest principiu al rotirii cadrelor/ deoarece ea ne a3ut s n#ele"em mai bine natura unei ast8el de msuri. 4u numai c politica de rotire a cadrelor ini#iat de *eauescu la nceputul anilor G7$ a creat un sistem bazat/ n principal/ pe <clientelism i protec#ie=/ dar or"anele de conducere ale partidului i ale statului se caracterizau <printr2o lips a structurii=/ care va duce la o concuren# ntre aceste or"anisme/ ntre 8unc#ionarii acestora2$5. %oate aceste a8ecte vor in8luen#a/ n opinia autorului/ i comportamentul indivizilor prini n acest mecanism! cei mai mul#i membri ai acestor or"ane de conducere nu erau solidari deoarece ei se a8lau ntr2o competi#ie permanent pentru cele mai bune 8unc#ii din partid i din stat/ uit,nd care era/ n 8apt/ adevrata lor situa#ie. )ai mult/ aceast politic de rotire a cadrelor/ la care se adau" cultul personalit#ii vor crea <cele mai bune premise pentru puterea totalitar a lui *eauescu=/ n timp ce consecin#ele acestei politici Q clientelismul i sistemul de protec#ie 2 totalitare2$7. -in cele men#ionate n pa"inile precedente am putut constata c n cadrul re"imului *eauescu/ politica de cadre a devenit o practic constant/ ea 8iind completat de tendin#a plasrii membrilor 8amiliei *eauescu n 8unc#ii din cadrul or"anizrii de stat i de partid. ;n aceste condi#ii/ se nate n mod spontan ntrebarea! ce l2a determinat pe *eauescu s opteze pentru aceast solu#ieL Plasarea membrilor 8amiliei n 8unc#ii de stat i de partid nu reprezint o particularitate a re"imului *eauescu/ ci ea este prezent c1iar i n perioada lui 7re3nev. Inau"urat n perioada conducerii Partidului *omunist din >niunea ovietic de ctre 7re3nev/ aceast metod va 8i preluat ulterior i de celelalte state din blocul socialist/ ea atin",nd/ ns/ cele mai nalte cote n a doua 3umtate a deceniului al noulea n re"imul ceauist2$9. -ar principala cauz care a "enerat aceast tendin# dinastic o reprezint/ n opinia unor autori/ opozi#ia nomenclaturii 8a# de multe din msurile luate de liderul
2$( 2$5

reprezint un 8enomen tipic statelor

bidem/ p. 9' %1omas Munze/ op. cit., p. 2'( 2$7 bidem/ p. 2'( 2$9 Pentru mai multe in8orma#ii re8eritoare la aceast metod vezi ?avinia 7E%E:/ Psi'olo$ie politic. ndivid, lider, mulime "n re$imul comunist, Editura Polirom/ Iai/ 2$$1/ p. 99

(2

rom,nE mai ales cele din domeniul economicF. P,n n ultimele momente *eauescu a respins orice 8orm de liberalizare a re"imului/ 8iind adeptul unei linii staliniste/ bazat pe o economie plani8icat/ pe dezvoltarea industriei i pe ne"area oricrei 8orme de pluralism2$9. )surile propuse de *eauescu n di8erite sectoare ale economiei nu s2au bucurat ntotdeauna de acceptul elitei partidului. -e aceea/ n anumite momente au mai existat voci care au criticat politica ceauist. -ei aceste cazuri nu au 8ost numeroase/ se pot cita aici ca exemplu discursul lui *onstantin P,rvulescu din cadrul *on"resului al OII2lea din anul 1979/ re8uzul lui 6ir"il %ro8in de a2i asuma responsabilitatea pentru politica ener"etic 21$. :ceast asumare a responsabilit#ii deriv din principiul criticii i autocriticii/ utilizat n toate domeniile de activitate i la toate nivelurile/ el 8iind un instrument util i necesar pentru <per8ec#ionarea i mbunt#irea ntre"ii activit#i=211. >n alt exemplu de critic la adresa secretarului "eneral al partidului l reprezint i Ion Iliescu care considera modelul coreean nepotrivit pentru societatea rom,neasc. :ceast remarc l va costa pe Iliescu pozi#ia pe care o ocupa n cadrul partidului/ el 8iind trans8erat pe o 8unc#ie mult mai pu#in important! aceea de prim secretar de partid n %imi212. Principiul criticii i autocriticii men#ionat anterior era o practic prezent c1iar i n cadrul edin#elor or"anelor de conducere ale partidului. +elatrile lui Ion 01eor"1e )aurer con8irm aceste a8irma#ii! <...de criticat se critica i n *omitetul Politic i n 7iroul Politic. :sta da. Iar cel criticat i 8cea autocritica. Ui dac nu era convins c a "reit. * era bine sau ru...sta era obiceiul=213. :cest principiu/ prezent nc din perioada lui 01eor"1iu2 -e3/ va 8i continuat Edup cum am vzutF i n perioada *eauescu. Pre8erin#a lui 4icolae *eauescu pentru membrii 8amiliei sale/ pentru persoane care de2a lun"ul timpului i2au dovedit ataamentul constant 8a# de liderul rom,n nu se datoreaz numai dorin#ei acestuia de a2i asi"ura o pozi#ie de necontestat n interiorul partiduluiEpozi#ie pe care de alt8el o dob,ndise de3aF/ ci i datorit unei obsesii care l mcina permanent! teama de o posibil trdare. %1omas Munze observa En amplul su studiu dedicat lui 4icolae *eauescuF c aceast team era mprtit i de so#ia acestuia/ Elena *eauescu. -atorit acestei atitudini/ pe toat perioada re"imului *eauescu asistm la intensi8icarea msurilor de control ale popula#iei n "eneral/ i ale nomenclaturii/ n particular. 4imeni nu scpa de umbra
2$9

6ladimir %I )I4E:4>/ !antoma lui A'eor$'iu-De1/ traduceri de )ircea )i1ie/ :lina 01impu/ Ioana Ploeteanu/ -iana +o#cu/ ?aura ion/ Editura >nivers/ 7ucureti/ 199(/ p. ($ 21$ :nneli >te 0:7:4NI/ Cultul lui Ceauescu, traducere de Iulian 6amanu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$3/ p. 17 211 Conferina 5aional a Partidului Comunist Rom9n; )=-)7 decembrie )*+@, Editura Politic/ 7ucureti/ 1999/ p. 35 212 In8orma#iile re8eritoare la pozi#ia lui Ion Iliescu 8a# de politica lui *eauescu sunt preluate din %1omas Munze/ 5icolae Ceauescu. 0 bio$rafie, traducere de :lexandru %eodorescu/ Editura 6remea/ 7ucureti/ 2$$2/ p. 2(' 213 ?avinia 7etea/ 8aurer i lumea de ieri. 8rturii despre stalini2area Rom9niei, Editura &unda#ia *ultural Ioan lavici/ :rad/ 199(/ p. 123

(3

or"anelor de securitate/ numrul in8ormatorilor 8iind din ce n ce mai mare. -atorit acestui sentiment de team/ de nencredere 8a# de orice individ/ *eauescu a pre8erat s opteze pentru aceste rela#ii clientelare21'. +estr,n"erea cercului de putere atin"e punctul su maxim n perioada anilor 199$ c,nd/ n a8ar de clanul 8amiliei *eauescu/ doar <vreo douzeci de activiti dispuneau cu adevrat de putere. )ai mult/ ascensiunea n 8unc#iile de conducere din stat i din partid depindeau de rela#iile pe care di8eritele persoane le aveau cu membrii acestui cerc restr,ns de putere=21(. Plec,nd de la aceste a8irma#ii/ se impun anumite precizri re8eritoare la aceste practici din re"imul ceauist. tepan i ?inz remarcau c/ n special dup 197'/ re"imul lui *eauescu dob,ndise trsturi sultaniste! aceste observa#ii sunt determinate de tendin#ele dinastice ale re"imului/ precum i de pozi#ia lui *eauescu n partid. -e asemenea/ nu exist autonomie n carierele de stat/ personalul liderului 8iind alctuit/ n principal/ din membrii 8amiliei sale/ prieteni etc. Este adevrat c nomenclatura era rotit n 8unc#ii/ c pozi#iile acesteia depindeau n mare msur de dorin#a liderului. -ar recrutarea membrilor nu se 8cea numai dup aceste principii/ ci i dup criteriile men#ionate n statutul Partidului *omunist +om,n. Pentru a putea ocupa anumite 8unc#ii la nivel local sau central/ membrii de partid trebuiau s aib o vec1ime n partid care varia n 8unc#ie de importan#a 8unc#iei. -e exemplu/ statutul Partidului *omunist +om,n adoptat n cadrul *on"resul al OIII2lea din 199' prevedea ca secretarii or"aniza#iilor de baz s aib un sta"iu de patru ani n partid/ <secretarii comitetelor comunale de partid/ din ntreprinderi/ institu#ii/ unit#i a"ricole=! un sta"iu de 5 ani/ secretarii comitetelor 3ude#ene de partid i ai *omitetului municipal 7ucureti! <opt ani de sta"iu n partid i cinci ani membri ai comitetelor 3ude#ene/ municipale/ oreneti de partid=. ?a nivelul or"anelor centrale de conducere/ cei care erau propui pentru ale"erea n cadrul *omitetului *entral trebuie s <aib un sta"iu n partid de cel pu#in 12 ani/ s 8i des8urat activitate cel pu#in ase ani n or"anele de partid 3ude#ene/ municipale/ oreneti=. -e asemenea/ acelai criteriu era aplicat i n cazul dele"a#ilor la *on"resele Partidului care aveau nevoie de <o vec1ime n partid de minimum ase ani=. -e asemenea/ propunerile pentru candidaturile la aceste 8unc#ii se discutau n cadrul adunrii "enerale a 8iecrei or"aniza#ii de partid215. Politica de cadre ini#iat de *eauescu n anii G7$/ caracterul clientelar al re"imul au in8luen#at i procesul de luare a deciziilor la nivelul or"anelor de deciziei ale partidului.
21' 21(

%1omas Munze/ op. cit., p. 252 bidem/ p. 395 215 In8orma#iile au 8ost preluate din statutul Partidului *omunist +om,n/ document inte"rat n Con$resul al E lea al Partidului Comunist Rom9n; )*-,, noiembrie )*+= / Editura Politic/ 7ucureti/ 199(/ pp. 52(2525

('

;nainte de a aborda aceast perspectiv a re"imului *eauescu/ este necesat o descriere a principalelor or"ane de conducere din aceast perioad. *on8orm statutului Partidului *omunist +om,n din 1979 i 199'/ or"anul suprem al partidului este *on"resul/ convocat la o perioad de cinci ani. *el mai important or"anism al partidului este/ con8orm statutului/ *omitetul *entral care ndeplinete urmtoarele 8unc#ii! <conduce ntrea"a activitate a partidului n intervalul dintre con"rese/ asi"ur n8ptuirea rolului conductor al partidului n toate domeniile de activitate/ or"anizeaz ndeplinirea pro"ramului partidului=/ <conduce or"anele centrale de pres i institu#iile centrale de partid=/ <ale"e *omitetul Politic Executiv i ecretariatul=217. -ei *omitetul *entral reprezint Econ8orm statutuluiF cel mai important or"an de decizie al partidului/ mul#i autori consider c n practic lucrurile stteau alt8el. +olul *omitetului *entral era redus semni8icativ/ el devenind n perioada ceauist <un or"an decorativ n partid/ cele mai importante 1otr,ri 8iind luate de 4icolae *eauescu i apropia#ii siH ele 8iind ns prezentate opiniei publice ca 1otr,ri ale *omitetului *entral= 219. :ceast tendin# de minimalizare a rolului *omitetului *entral nu reprezint o trstur speci8ic numai re"imului ceauist/ ea 8iind/ n 8apt o prelun"ire a practicilor din perioada 01eor"1iu2 -e3. *a i 4icolae *eauescu/ 01eor"1e 01eor"1iu2-e3 n8iin#ase un nou or"an la nivelul central al partidului Q Pre2idiul Permanent I care includea persoane apropiate liderului i n cadrul cruia se luau decizii care vizau partidul sau statul 219. :ceast practic va 8i continuat/ n perioada 195(21999 de *omitetul Executiv Ecruia ulterior i se va sc1imba denumirea n *omitetul Politic ExecutivF. -ocumentele publicate de Partidul *omunist +om,n n perioada 195(21999 o8er in8orma#ii re8eritoare la problemele abordate n cadrul edin#elor *omitetului *entral i ale *omitetului Politic Executiv/ ns ele nu reprezint o surs relevant/ constituind doar versiunea o8icial. -ei putem a8la anumite in8orma#ii re8eritoare la subiectele cele mai discutate n cadrul edin#elor/ totui aceste documente nu ne spun nimic despre modul de luare a deciziilor/ despre dezbaterile care ar 8i putut avea loc n acest cadru. :adar/ o parcur"ere a documentelor plenarelor *omitetului *entral i ale *omitetului Politic Executiv ne o8er/ n principal/ detalii re8eritoare la vizitele ntreprinse de cuplul preziden#ial n a8ara "rani#elor #rii/ la succesele ob#inute n domeniul economic etc 22$. +elevant n acest sens este perioada
217 219

bidem/ pp. 529253$ &lorica -.7+E Ecoord.F/ 8embrii C.C. al P.C.R.()*=4-)*+*.,Editura Enciclopedic/ 7ucureti/ 2$$'/ p. ( 219 bidem/ p. 13 22$ %oate in8orma#iile re8eritoare la edin#ele *omitetului *entral i la cele aHle *omitetului politic Executiv sunt preluate din volumele! Epoca 5icolae Ceauescu. Documente ale plenarelor Comitetului Central i ale Comitetului Politic E#ecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Rom9n,195(2199(,Evol I2I6F/

((

197321979/ perioad dedicat promovrii unei colaborri multilaterale cu #rile :8ricii/ :mericii ?atine i ale :siei=Evolumul II/ p. 22F. -ei o mare parte din aceste edin#e erau dedicate rezumrii i sublinierii importan#ei acestor vizite pentru statul rom,n/ nu trebuie omise nici celelate puncte de interes <dezbtute= n acest cadru. unt men#ionate/ de asemenea/ <rezultatele remarcabile ob#inute de poporul rom,n sub conducerea Partidului *omunist +om,n= Evolumul I/ p. ('7F/ necesitatea <ntririi r,ndurilor Partidului *omunist/ mbunt#irea activit#ii ideolo"ice=H sunt discutate problemele re8eritoare la <e8ectivul/ compozi#ia i structura or"anizatoric a partidului=Evolumul II/ pp. 3'237F. >n spa#iu amplu este dedicat i or"aniza#iilor de partidH n cadrul multor edin#e este subliniat necesitatea mbunt#irii structurii or"aniza#iilor de partid/ acestea av,nd obli"a#ia <de a ac#iona cu toat 8ermitatea pentru buna or"anizare a activit#ii din domeniul respectiv=Evolumul III/ p. 323F. 4u sunt omise nici ndatoririle de ordin ideolo"ic! or"aniza#iile de partid/ cele de mas i obteti au/ de asemenea sarcina de a asi"ura <intensi8icarea activit#ii de dezvoltare a contiin#ei socialiste i 8ormarea omului nou=Evolumul II/ p. 393F. %ot n cadrul acestor edin#e se discut msurile necesare pentru or"anizarea di8eritelor 8estivit#i/ concursuri i alte mani8estri/ un exemplu 8iind 8estivalul C9ntarea Rom9niei, precum i concursul cu caracter sportiv Daciada. ;ncep,nd cu anii G7$ se poate observa o cretere semni8icativ a timpului dedicat elo"ierii lui 4icolae *eauescu/ cea mai mare parte a acestor edin#e 8iind dedicate acestor activit#i. )embru al *omitetului *entral i al *omitetului Politic Executiv/ -umitru Popescu/ n dialo"ul cu Ioan %eca pare s con8irme aceste tendin#e! <Plenarele *omitetului *entral se reduceau la lectura unor scurte rapoarte ale primilor secretari i ale minitrilor/ cu o sc1em prestabilit! o treime elo"iu al perec1ii preziden#iale/ o treime expunerea succeselor ob#inute n aplicarea indica#iilor lui 4icolae *eauescu i o treime an"a3amente ce devansau concluziile. ;n ultimii ani plenarele *.*. aduceau n di8erite momente a mitin"uri! se stri"au lozinci/ se ova#iona n picioare/ se scanda. P,n i *.P.Ex.2ul a 8ost inclus n s8era 8orumurilor de entuziasm=221. -e2a lun"ul timpului/ *omitetul *entral va su8eri modi8icri i din punct de vedere cantitativ/ numrul membrilor si a3un",nd la s8,ritul deceniului al noulea la c,teva sute! dac n momentul prelurii puterii de ctre *eauescu/ acest or"anism numra 3( de membri/ la cderea re"imului n 1999/ numrul membrilor *omitetului *entral se ridica la '55 222. )odi8icri la nivelul compozi#iei numerice su8er i 7iroul PermanentE care nlocuia Prezidiul
Editura Politic/ 7ucureti/ 1995 221 -umitru P.PE *>/ &m fost i eu cioplitor de 'imere; un fost lider comunist se destinuie, Editura Expres/ 7ucureti/ 199'/ pp. 2'(22'5 222 bidem/ p. 21

(5

PermanentF/ or"anism care asi"ura <coordonarea operativ a activit#ii de partid i de stat/ i care adopt 1otr,ri n limita competen#elor stabilite de *omitetul Politic Executiv al *omitetului *entral al Partidului *omunist +om,n= 223. *a i *omitetul *entral/ 7iroul Permanent avea/ n momentul crerii cinci membri/ numrul lor va crete la 1( la urmtorul *on"res/ urm,nd ulterior ca acest numr s se reduc la opt membriE n anul 199'F. :ceast cretere a numrului de membri va duce la scderea in8luen#ei *omitetului *entral sau a 7iroului Permanent/ acestea devenind incapabile de a ac#iona/ ele o8erind membrilor nu <8or# politic/ ci privile"ii i rela#ii=22'. )emoriile publicate dup 1999 reprezint la ora actual principala surs din care putem a8la detalii despre modul n care decur"eau edin#ele *omitetului *entral sau ale *omitetului Politic Executiv/ despre modul n care se dezbteau problemele partidului i ale statului la nivelul acestor or"ane. Pe baza acestor publica#iiE crora trebuie s le subliniem caracterul de subiectivitateF i pe baza lucrrilor re8eritoare la perioada ceauist vom ncerca s realizm o ima"ine a rela#iilor dintre elita de partid i lider. Plec,nd de la toate aceste materiale/ vom vedea c exist un consens le"at de natura acestei rela#ii! ntrea"a conducere a Partidului *omunist +om,n va <deveni o simpl anex a clicii secretarului "eneral...o prelun"ire a clanului *eauescu=22( care nu avea alt rol dec,t acela de a transpune n 8apt deciziile lui *eauescu. )ai ales n ultima decad a re"imului/ cea mai mare parte a acestor edin#e erau dedicate elo"ierii lui 4icolae *eauescu. *um se des8ura n 8apt o edin# a *omitetului Politic Executiv sau a *omitetului *entrL ;ntr2un interviu acordat +odici *1elaru/ un 8ost membru al acestor or"ane de conducere ale partidului/ *ornel 7urtic/ mrturisea c participan#ilor la aceste edin#e li se nm,na un dosar cu problemele ce aveau s 8ie discutate n acea edin# c1iar la intrarea n sal. -atorit acestui procedeu/ acetia nu aveau timp s strbat materialul respectiv/ rezum,ndu2se de cele mai multe ori la a vota 225. ;n cadrul acestor edin#e/ continu 7urtic/ <8iecare prezenta un punct de vedere/ 8r nici o oprelite i *eauescu #inea sau nu seama de ele=H de asemenea/ n perioada prezen#ei lui 7urtic n aceste or"ane/ au existat/ mrturisete acesta/ <multe cazuri de mpotrivire 8a# de diverse msuri. *eauescu avea i toane. 4u ntotdeauna era receptiv la alte propuneri/ mai ales c,nd avea convin"eri de3a 8ormate=227.
223

*on8orm statutului adoptat n cadrul Con$resului al E -lea al PartiduluiComunist Rom9n; ,4-,+ noiembrie )*@=, Editura Politic/ 7ucureti/ 197(/ p. (9( 22' %1omas Munze/ op. cit., p. 291 22( 6ladimir %I )I4E:4>/ !antoma lui A'eor$'iu-De1, traduceri de )ircea )i1ie/ :lina 01impu/ Ioana Ploeteanu/ -iana +o#cu/ ?aura ion/ Editura >nivers/ 7ucureti/ 199(/ p. 15$ 225 +odica *BE?:+>/ Culpe care nu se uit. Convorbiri cu Cornel :urtic, Editura *urtea 6ec1e/ 7ucureti/ 2$$1/ p. 2$2 227 bidem/ pp. 2$222$3

(7

:ceste a8irma#ii par s 8ie con8irmate/ ntr2o anumit msur/ i de -umitru Popescu Emembru plin al *omitetului Politic Executiv ncep,nd cu cel de2al O2lea *on"resF/ acesta 8iind prezent n or"anele mai sus men#ionate p,n n decembrie 1999. )emoriile acestuia par s con8irme a8irma#iile lui *ornel 7urtic. *a i 7urtic/ -umitru Popescu amintete de acea practic a primirii materialelor n diminea#a zilei n care avea loc edin#a/ de multe ori acest obicei practic,ndu2se c1iar nainte de a se intra n salH participan#ii primeau <un bra# de 1,rtii de c,teva Cilo"rame/ care ar 8i necesitat o sptm,n de studiu. *el mult puteai s te ui#i la titluri ca s ai 1abar cam despre ce se vorbete. Practica di8uzrii documentelor n ultima clip nu avea un caracter nt,mpltor/ #i interzicea s intri n misterele pro"ramelor i 1otr,rilor adoptate=229. -e asemenea/ pentru a se reduce importan#a unor or"ane precum *.*.2ul sau *.P.Ex.2ul./ la edin#ele acestora participau numeroi invita#i/ a3un",ndu2se/ n cele din urm/ ca <nu membrii *.P.Ex. s discute ordinea de zi/ ci invita#ii...= 229. :ceste strate"ii vor minimaliza rolul *omitetului *entral sau al *omitetului Politic Executiv/ care deveniser simple reuniuni periodice ale membrilor "uvernului i ale primilor secretari de 3ude#e. )ai mult/ c1iar modul prin care se aprobau deciziile discutate devenise un procedeu mecanic/ o simpl aprobare a unor probleme despre care a8lai/ de cele mai multe ori/ naintea intrrii n sala de edin#e. -up cum s2a putut observa/ n acest punct prerea lui Popescu se desprinde de cea a lui 7urtic. -ac cel din urm vorbea de existen#a unor mpotriviri la propunerile emise de 4icolae *eauescu/ Popescu nu men#ioneaz nimic le"at de aceasta. )ai mult/ acesta insist asupra 8aptului c/ mai ales n perioada anilor G9$! <votul n *.P.Ex. 8usese abro"at de mult. -up ce i epuiza dialo"urile/ *eauescu zicea! ^:tunci s 8im de acord_. Ui cu asta edin#a se nc1eia. 4u se supunea la vot nimic. 4u se solicita un da sau nu/ un acord sau un dezacord...=23$ :ceste practici din perioada 4icoale *eauescu pot 8i considerate/ n primul r,nd/ o consecin# a modului n care conductorul percepea puterea i rela#iile cu membrii or"anelor de conducere ale Partidului *omunist. )ul#i dintre cei care au 8cut parte din aceste or"anisme/ precum i cei care au studiat acest aspect al re"imului din perioada 195(21999 au a3uns la un punct de vedere comun! dorin#a de putere a lui *eauescu era mai presus de orice/ iar datorit acestui 8apt/ liderul rom,n nu accepta opinii alternative/ sin"ura care conta 8iind propria opinie. :ceast tendin# nu este vizibil numai n perioada mai sus amintit/ ci ea se mani8est de timpuriu/ din perioada n care *eauescu nu de#inea o 8unc#ie c1eie n partid. :mintirile lui )arin *iocanE8ost secretar al
229 229

8atului Popular din *onstan#aF din perioada

-umitru P.PE *>/ op. cit., p. 2'( bidem/ p. 2'5 23$ bidem/ p. 2(9

(9

19'5Eperioad n care *eauescu era instructor de partid la *onstan#aF relev acest 8apt! <*1iar dac nu avea prea multe de spus/ el su8erea de boala puterii. %,n3ea dup putere/ vroia cu orice pre# s a3un" sus=231. :ceast dorin# de a ob#ine puterea/ de a domina ntrea"a nomenclatur/ de a2i impune numai deciziile personale este subliniat i de -umitru Popescu! <*eea ce l scotea cel mai mult din 8ire era preten#ia cuiva de a produce un sistem de ",ndire personal/ de a avea ar"umenta#ie/ de a ra#iona. ;n primul r,nd asta i aprea ca un a8ront la adresa omniscien#ei sale/ a dreptului su sin"ular de a ",ndi=232. -in sursele citate mai sus/ s2a putut observa c exist o prere comun re8eritoare la rolul i importan#a or"anelor de conducere ale P*+. ;n opinia acestora/ edin#ele din cadrul *omitetului *entral sau ale *omitetului Politic Executiv reprezentau nite nt,lniri de 8orm/ lipsite de con#inut/ n care se aprobau mecanic propunerile lansate de 4icolae *eauescu. . asemenea situa#ie era "enerat se pare i de slaba pre"tire pro8esional a celor mai mul#i membri ai acestor or"anisme. ;n interviul acordat ?aviniei 7etea/ Ion 01eor"1e )aurer considera c aceast situa#ie l avanta3a pe secretarul "eneral al partidului! <*eauescu nu numai c era de acord s aib n prea3m nite incul#i/ dar i socotea ca 8oarte potrivi#i s 8ie n antura3ul su. Politica de cadre a lui *eauescu era n aa 8el 8cut nc,t s nu2i a3un" n apropiere oameni de valoare...-ar asemenea oameni...i erau supui 8r nici un 8el de condi#ii=233. 4ivelul sczut de educa#ie/ supunerea oarb 8a# de liderul partidului reprezint o realitate prezent n toate statele socialiste/ ea 8iind vizibil at,t n perioada stalinist/ c,t i ulterior. ?avinia 7etea reuete s surprind ntr2un mod concis toate aceste trsturi/ realiz,nd ast8el un portret2robot al activistului de partid! acesta este un individ lipsit de ini#iativ/ incompetent/ 8r vreo specializare sau cali8icare adevrat/ <incult/ dar si"ur pe el/ executant 8idel al 1otr,rilor partiduluiE n 8apt/ ale conductorului supremF/ servil 8a# de activitii superiori/ brutal i "rosolan cu subordona#ii Q aceasta este/ n "eneral/ conduita tipic membrului nomenclaturii=23'. :cesta este i portretul membrilor nomenclaturii n perioada *eauescu! o elit servil/ supus secretarului "eneral/ lipsit/ n "eneral/ de educa#ie. ;n re"imul dominican ascensiunea elitelor politice depinde de rela#ia acestora cu %ru3illo i cu apropia#ii si. Promovarea n di8erite 8unc#ii din ierar1ia statului reprezenta un privile"iu acordat de lider. -ar spre deosebire de re"imul ceauist/ aceast practic nu era nscris n documentele o8iciale/ ci era doar o practic prezent n cadrul re"imului.
231 232

&ra"mente din acest interviu sunt preluate din %1omas M>4@E/ op. cit., p. 97 -umitru P.PE *>/ op. cit., p. 2'$ 233 ?avinia 7etea/ 8aurer i lumea de ieri. 8rturii despre stalini2area Rom9niei, Editura &unda#ia *ultural Ioan lavici/ :rad/ 199(/ p. 71 23' ?avinia 7etea/ Psi'olo$ie politic. ndivid, lider, mulime "n re$imul comunist, Editura Polirom/ Iai/ 2$$1/ p. 99

(9

Plec,nd de la cele a8irmate n pa"inile anterioare/ se impune o discu#ie re8eritoare la natura rela#iilor de putere n re"imul *eauescu. Primul pas n realizarea acestui demers/ l constituie de8inirea no#iunii de putere. -ei au existat numeroase de8ini#ii ale acestui concept/ n cercetarea noastr ne vom opri aten#ia asupra a dou dintre acestea! cea o8erit de )ax Keber i cea o8erit de -aniel 7arbu. )otivele pentru care am optat pentru aceste de8ini#ii sunt le"ate de 8aptul c ambele ni se par relevante pentru analiza pe care ne2am propus2o. )ax Keber/ n lucrarea sa Econom% and Societ% / de8inete puterea ca 8iind ansa unui individ sau a unui "rup de indivizi de a2i realiza propria voin# ntr2o ac#iune social c1iar i mpotriva rezisten#ei celorla#i indivizi care iau parte la aceast ac#iune 23(. Auan A. ?inz i :l8red tepan pleac/ n analiza re"imului politic/ de la cate"oriile Weberiene/ implicit de la n#ele"erea puterii n sens Weberian. )er",nd pe o asemenea linie de interpretare/ se poate a8irma c 4icolae *eauescu i2a subordonat n ntre"ime elita politic rom,neasc/ c n re"imul ceauist nu exist autonomie n carierele de stat/ c 8unc#iile nomenclaturii depindeau doar de bunvoin#a conductorului. -ac pornim de la aceast sc1em de interpretare/ vedem c prin politica de cadre *eauescu a mpiedicat orice ans a nomenclaturii de a2i 8orma propriile zone de in8luen#/ c pozi#iile acestora depindeau exclusiv de rela#ia acestora cu 4icolae *eauescu. Problema nu este/ ns/ at,t de simpl/ iar acest mod de a percepe puterea nu ni se pare su8icient pentru a descrie natura rela#iilor nomenclaturii cu secretarul "eneral al Partidului *omunist. -e aceea/ vom propune o alt perspectiv asupra puterii/ demers pe care2l considerm nu numai util/ ci absolut necesar pentru a descrie rela#ia elit politic2lider. :st8el/ dintr2o perspectiv 8oucaldian/ -aniel 7arbu consider c <puterea nu ar trebui ",ndit ca un bun autonom ce se poate lua n stp,nire prin 8or#...ca ceva la care se poate a1un$e sau care poate 8i pstrat/ pe care se poate pune m,na...puterea se e#ercit, mai de"rab/ ca un 3oc al le"turilor/ ine"ale i mictoare/ dintre di8erite centre de interes i "rupuri de persoane=235. :ceast de8ini#ie ne a3ut s n#ele"em puterea nu ca un 3oc unilateral/ de impunere a voin#ei unui individ asupra unui "rup/ ci ca o interac#iune a mai multor "rupuri de interese/ 8iecare urmrindu2i propriile interese/ propriile bene8icii. -in aceast perspectiv/ putem n#ele"e c rela#ia dintre 4icoale *eauescu i elita politic trebuie privit dintr2o dubl perspectiv. Este adevrat c 8unc#iile nomenclaturii depindeau de 4icolae *eauescu i oamenii si cei mai apropia#i/ dar pe de alt parte <8idelitatea= 8a# de conductor era o modalitate prin care acetia i puteau asi"ura numeroase privile"ii. :cest punct de vedere este sus#inut i de %1omas Munze care remarca urmtorul 8enomen! <v,r8urile nomenclaturii
23( 235

)ax KE7E+/ op. cit., p. 925 -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999, p. 73

5$

pro8itau de cultul lui *eauescu n aceeai msur n care participau la el. 6enerarea conductorului constituia un 8el de perete ma"ic/ un zid de aprare/ n spatele cruia i puteau des8ura propriile a8aceri=237. Plec,nd de la aceste a8irma#ii vedem c nu numai *eauescu bene8icia de acest cult al personalit#ii/ ci ntrea"a elit politic care putea s2i des8oare propriile a8aceri/ s se bucure de numeroase privile"ii. +e"imul lui *eauescu poate 8i caracterizat drept un <sistem politic orbital= n care <8iecare dintre cei a8la#i pe orbita conductorului este/ la r,ndul su/ centrul unui alt sistem orbital/ pe care se a8l dispus propria sa 8amilie clientelar=/ aceast realitate acoperind n 8apt <ntrea"a pia# a puterii din societate= 239. %oate aceste observa#ii ne duc din nou la demersul lui -aniel 7arbu re8eritor la putere i la caracteristicile acesteia. ;n opinia autorului/ puterea nu se creeaz la centru/ ci ea se instaleaz de la baz ctre v,r8 ast8el nc,t! <a te descurca nu este dec,t un alt mod de a numi participarea la putere/ accesul la exerci#iul 8iresc al acesteia=239.

3. Ra"&r%u# "ar%id8!&cie%a%e :l doilea aspect considerat necesar n analiza re"imului *eauescu l reprezint raportul dintre partid i societate. 4e vom re8eri mai exact la evolu#ia Partidului *omunist n cadrul societ#ii rom,neti/ accentul 8iind pus binen#eles pe perioada 195(21999. :m considerat important abordarea acestei perspective din mai multe motive! n primul r,nd/ vom identi8ica rolul 3ucat de partid n societatea rom,neasc n perioada 4icolae *eauescu/ precum i raporturile dintre elita politic i popula#ie. ;n perioada dintre cele dou rzboaie mondiale/ Partidul *omunist a 8ost o "rupare mar"inal/ cea mai mare parte a activit#ii sale des8ur,ndu2se n a8ara statului rom,n. *aracterul de mar"inalitate se poate datora 8aptului c n cea mai mare parte a acestei perioade Partidul *omunist s2a a8lat n a8ara le"ii/ dar el are i alte cauze. *ea mai important este le"at de politica antirom,neasc/ pe care "ruparea comunist o adoptase n aceast perioad i care i mpiedica s ob#in un spri3in real din partea popula#ieiH ast8el urm,nd linia *ominternului/ Partidul *omunist +om,n din perioada interbelic considera statul rom,n un <stat imperialist= i lupta pentru <autodeterminarea unor provincii= din cadrul acestuia 2'$.
237 239

%1omas M>4@E/ op. cit., p. 39' :drian *I.+.I:4>/ <.bsesia rota#iei cadrelor de partid=/ n Dosarele storiei, nr. 9/ anul 2$$2/ pp. ($2(1 239 -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999, pp. 7327' 2'$ Pentru mai multe in8orma#ii/ util este lucrarea lui 6ladimir %ismneanu/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(/ p. 75

51

-atorit acestei atitudini/ micarea comunist nu a reuit s ob#in spri3inul popula#iei/ 8iind p,n la s8,ritul celui de2al -oilea +zboi )ondial o "rupare redus/ care nu avea un impact la nivelul societ#ii. 4umrul redus de membriE aproximativ 1$$$ de persoane con8orm opiniei mai multor autoriF se va men#ine p,n la s8,ritul celui de2al -oilea +zboi )ondial/ c,nd vom asista la o cretere semni8icativ a numrului de membri. Este important pentru aceast evolu#ie/ studiul lui +obert +. Min" dedicat istoriei Partidului *omunist +om,n. Plec,nd de la acest studiu vom putea observa c la momentul 8ebruarie 19'( numrul de membri ai Partidului *omunist se situa n 3urul ci8rei de 15.$$$ de membri. >rmeaz o cretere a acestui numr/ ast8el c n octombrie 19'(E n cadrul *on8erin#ei 4a#ionale a PartiduluiF aceast ci8r va urca la 2(5.9532'1. :adar/ dup aceast perioad/ vom asista la o cretere rapid a numrului de membri/ ast8el c n luna iunie a anului 19'5/ numrul de membri atin"e aproximativ 72$.$$$. *ei care au aderat la micarea comunist proveneau/ con8orm opiniei lui Min"/ din "rupuri sociale di8erite/ motivele de a8iliere 8iind/ de asemenea/ diverse 2'2. ;n 8ebruarie 19'9/ numrul membrilor va depi cu pu#in ci8ra de un milion de persoane/ urm,nd ca n deceniul urmtor aceasta s scad/ ci8r,ndu2se n 3urul a aproximativ 7$$.$$$ de indivizi. %rebuie men#ionate aici i cauzele care i2au determinat pe mul#i dintre locuitorii statului rom,n s adere la micarea comunist/ acestea 8iind mai pu#in le"ate de convin"erile ideolo"ice i mai mult de convin"erea multora c acest "est le va aduce mbunt#irea situa#iei economice i sociale. -ac n perioada anilor G($ vom asista la o scdere a membrilor Partidului )uncitoresc +om,n/ n urmtorul deceniu vom asista din nou la o cretere pro"resiv a acestui numr! n decembrie 195' membrii partidului erau n numr de 1.377.9'7/ a3un",nd n anul 197( la 2.(77.'3'2'3. Perioada anilor G($ a coincis/ din cele a8irmate mai sus/ cu o scdere semni8icativ a numrului de membri ai partidului/ scdere "enerat/ pe de o parte/ de impunerea unor condi#ii de admitere n partid mult mai stricte i de campaniile de veri8icare a membrilor E n urma crora vor 8i elimina#i din partid peste 3'$.$$$ de persoane numai n perioada 8ebruarie 19'9 2 mai 19($F/ pe de alt parte. *i8rele celor nltura#i din r,ndurile partidului sunt extrem de ridicate/ numai n perioada 19'9219(( 8iind elimina#i un procent de aproximativ ''J din totalul membrilor Partidului )uncitoresc +om,n2''. :ceast situa#ie nu va continua dec,t p,n la s8,ritul deceniului al aseleaH dup acest moment vom asista din nou la o cretere
2'1

In8orma#iile re8eritoare la numrul de membri ai Partidului *omunist +om,n n perioada 01eor"1e 01eor"1iu2-e3 i prima parte a perioadei *eauescu sunt preluate din +obert +. MI40/ op. cit., p. 53 2'2 bidem/ p. 53 2'3 bidem/ pp. 5'25( 2'' bidem/ p. 73

52

continu a numrului de membri/ aceast cretere realiz,ndu2se p,n la cderea re"imului ceauist. *on8orm statisticilor o8erite de P*+/ la s8,ritul anului 197(/ peste 17J din popula#ia adult a +om,niei i aproximativ 2'J din 8or#a activ de munc erau membri de partid. -e asemenea/ la s8,ritul G5$ i nceputul anilor G7$ vom asista i la o cretere a procentului membrilor cu studii superioare! de la 2(J la 5$J2'(. :ceast tendin# a partidului de a2i spori e8ectivul se va mani8esta i n ultimul deceniu al re"imului ceauist/ numrul celor nscrii n partid depind n perioada deceniului al noulea ci8ra de 3.$$$.$$$ de membri. ;n momentul prbuirii re"imului comunist/ Partidul *omunist +om,n "rupa/ con8orm opiniei lui -aniel 7arbu/ aproximativ 1(J din societatea rom,neasc! adic 3$J din popula#ia activ/ la care se adau" un s8ert din numrul popula#iei adulte. -ac la aceste procente se adau" i membrii de 8amilie/ se observ c peste 7(J din rom,ni depindeau din punct de vedere institu#ional/ direct sau indirect/ de re"im2'5. :ceast cretere a numrului de membri a 8ost determinat i de 8aptul c re"ulile de nscriere n partid erau din ce n ce mai pu#in ri"ide. -ac parcur"em statutul P*+ din 197' observm c membru al P*+ poate 8i <orice om al muncii/ cet#ean al +epublicii ocialiste +om,nia28r deosebire de na#ionalitate2care ndeplinete urmtoarele condi#ii! recunoate statutul i pro"ramul partidului/ particip e8ectiv la realizarea lor/ 8ace parte i activeaz ntr2 una din or"aniza#iile da baz ale partidului/ ndeplinete 1otr,rile partidului i pltete cotiza#ia stabilit=2'7. -e asemenea/ primirea n partid se 8ace n mod individual/ aceasta 8iind sarcina adunrii "enerale a or"aniza#iei de baz/ iar persoanele care doresc s 8ie primite n partid trebuie <s prezinte recomandri din partea a doi membri de partid cu un sta"iu de partid de cel pu#in trei ani=. +ecomandarea necesar nscrierii n partid nu trebuie s provin de la orice membru de partid ci acela <care d recomandarea pentru primirea n partid trebuie s2l cunoasc pe cel recomandat dintr2o activitate comun de cel pu#in un an=. -up ce este primit n partid/ noul membru trebuie s semneze un <an"a3ament solemn= 8a# de partid 2'9. :ceste condi#ii vor 8i men#inute i n statutul P*+ din 1979/ c,t i n cel adoptat n anul 199' la cel de2al OIII2lea *on"res al partidului. -in prevederile statutului putem observa c re"ulile de admitere n partid sunt 8lexibile/ ceea ce permite nscrierea oricrui cet#ean n r,ndurile acestuia. &a# de perioada 01eor"1iu2-e3/ criteriile de admitere n partid sunt mult mai "enerale.
2'( 2'5

bidem/ p. 9$ -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999, pp. (92(9 2'7 tatutul este inclus n Con$resul al E -lea al Partidului Comunist Rom9n;,4-,+ noiembrie )*@=, Editura Politic/ 7ucureti/ 197(/ p. (9' 2'9 bidem/ pp. (952(97

53

%actica Partidului *omunist +om,n de a elimina multe din condi#iile de admitere din perioada anterioar coincide i cu o sc1imbare n natura re"imului. Punctul de plecare n aceast interpretare l constituie analiza lui -aniel 7arbu. :utorul observ c dup 195(/ Partidul *omunist va 8i preocupat/ n special/ de o <politic de includere=/ abandon,nd ast8el <politicile de consolidare a propriei puteri=2'9. :ceast nou tactic impus de partid este dovedit i prin creterea semni8icativ a numrului de membri ai P*+ n perioada ceauist/ 8apt care va determina i natura re"imului ceauist. ;n perioada 195(21999/ re"imul ceauist poate 8i caracterizat/ n opinia aceluiai autor/ drept un re$im totalitar de includere, dup 8ormula lui Mennet1 AoWitt. ;nainte de a examina trsturile re"imului de includere n cazul rom,nesc/ trebuie s identi8icm caracteristicile 8undamentale ale unui ast8el de re"im politic. ;n articolul intitulat nclusion and 8obili2ation in European >eninist Re$imes, Mennet1 AoWitt realizeaz portretul robot al re"imului de includere. :utorul observ c n istoria re"imurilor leniniste pot 8i identi8icate trei perioade de evolu#ie! trans8ormarea vec1ii societ#iH consolidarea re"imului revolu#ionar i includerea. Includerea reprezint ultima 8az n evolu#ia acestor re"imuri/ ea 8iind caracterizat/ n principal/ de ncercarea elitei de partid de a extinde "rani#ele interne ale re"imului/ de a se inte"ra n societatea respectiv. :ceast 8az este distinct/ din acest punct de vedere/ de cea de consolidare caracterizat prin tendin#a elitei de partid de a se izola de societate2($. %recerea unui re"im leninist de la 8aza de consolidare la cea de includere coincide cu o perioad de sc1imbri importante care vizeaz rede8inirea rolului partidului/ natura leaders1ip2ului/ caracterul puterii etc. AoWitt observ c ntr2o prim etap a includerii/ partidul i va proclama rolul de 8or# conductoare n opozi#ie cu acele institu#ii care se de8inesc n primul r,nd prin utilizarea violen#ei/ aici 8iind date ca exemple ecuritatea iTsau 8or#ele armate. -e asemenea/ asistm i la o sc1imbare n natura leaders1ip2ului/ trec,ndu2se de la conducere de tip neopatrimonial la una oli"ar1ic 2(1. . serie de modi8icri se produc i n cadrul rela#iilor de putere! n re"imul de includere/ puterea va 8i extins n cadrul re"imului/ 8apt ce permite un mod de consultare cu diverse "rupuri sociale mult mai institu#ionalizat. :cest mod de consultare reprezint una din trsturile 8undamentale ale re"imului totalitar de includere i el se distin"e mai ales prin dorin#a i prin capacitatea re"imului de a permite

2'9 2($

-aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999, p. (7 Mennet1 AoWitt/ <Inclusion and )obilization in European ?eninist +e"imes=/ in Jorld Politics, 6ol. 29/ 4o. 1Eoct./ 197(F/ p. 59 2(1 bidem/ p. 7(

5'

di8eritelor cate"orii socio2ocupa#ionale s2i completezeE i mai pu#in s2i sc1imbeF identitatea social i ocupa#ional cu responsabilit#ile politico2or"aniza#ionale.2(2 -in aceast ultim trstur deriv/ n 8apt/ i inova#ia re"imurilor de includere. Mennet1 AoWitt observ c n timp ce cooptarea rm,ne n continuare principalul mi3loc prin care se exercit in8luen#a politic/ aceasta nu se mai bazeazEca n 8azele anterioareF n special pe separarea cate"oric/ evident dintre identitatea socio2ocupa#ional a individului i responsabilit#ile politico2or"aniza#ionale din cadrul partidului 2(3. Eviden#ierea trsturilor caracteristice unui re"im totalitar de includere constituie un pas important n de8inirea re"imului politic din epoca *eauescu. :naliza lui AoWitt nu constituie numai un instrument util pentru n#ele"erea realit#ilor din acea perioad/ ci i un punct de vedere care ne o8er o analiz di8erit de cea ntreprins de Auan A. ?inz i :l8red tepan. :adar/ n perioada ceauist putem identi8ica ma3oritatea trsturilor re"imului totalitar de includere/ sin"ura excep#ie 8iind/ n opinia lui -aniel 7arbu/ conducerea de tip oli"ar1ic pe care nu o re"sim n spa#iul rom,nesc 2('. ;n a8ar de acest aspect/ se pot identi8ica n re"imul ceauist! o di8eren#iere a Partidului *omunist +om,n de institu#ia ecurit#ii/ <mana"erul politic l nlocuiete pe birocratul politic=/ lr"irea puterii <prin institu#ionalizarea consultrii cu "rupurile sociale=H de asemenea/ cooptarea nu se mai bazeazEca n 8azele anterioareF pe opozi#ia dintre identitatea socio2ocupa#ional a individului i responsabilit#ile politico2or"aniza#ionale din cadrul partiduluiH <manipularea se substituie domina#iei n rela#ia dintre putere i societateH politicile publice sunt elaborate la parametrii de dezvoltare i nu la do"matica luptei de clas/ institu#iile reprezentative ale statului capt o mai mare pondere simbolic=2((. *azul dominican relev o realitate di8erit de cea din societatea rom,neasc. *a i Partidul *omunist +om,n/ Partidul -ominican este un partid de mase/ dar n cazul acestuia vorbim de ntrea"a popula#ie adult din aceast #ar. -ac n +om,nia/ de multe ori nscrierea n partid era determinat de ob#inerea unor privile"iiE ob#inerea de locuin#e/ de 8unc#ii mai bune etc.F/ n cazul dominican aceasta devenea o sarcin obli"atorie! ast8el/ orice individ ma3or era obli"at s se nscrie n partid/ n caz contrar via#a sa 8iind n permanent pericol. -e asemenea/ membrii Partidului -ominican erau obli"a#i s plteasc o cotiza#ie care reprezenta 1$J din salariul su2(5.
2(2 2(3

bidem/ pp. 7(275 bidem/ p. 75 2(' -aniel 7:+7>/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999, p. (9 2(( bidem/ pp. (72(9 2(5 In8orma#iile sunt preluate de pe 1ttp!TTWWW.rincondominicano.comT1istoriaTtru3illoTlaeradel3e8e.p1p/ accesat la 1' 8ebruarie 2$$5

5(

>ltima parte a acestui capitol va 8i dedicat unor considera#ii 8inale re8eritoare la natura leaders1ip2ului n re"imul rom,nesc i n cel dominican. :m putut observa c re"imul politic din perioada *eauescu reprezint un exemplu de re"im totalitar de includere/ sin"ura excep#ie 8iind lipsa unei conduceri oli"ar1ice i prezen#a unei conduceri de tip patrimonial. :ceast trstur Q patrimonialismul excesiv Q este i cea care i2a determinat pe tepan i ?inz s considere re"imul ceauist o combina#ie ntre totalitarism i sultanism. :cest caracter patrimonial al re"imului *eauescu nu este ns o noutate n istoria politic rom,neasc/ ci el reprezint o trstur prezent i n trecut i/ ntr2o mare msur/ 8ireasc n societatea rom,neasc. -e aceea cazul rom,nesc nu trebuie considerat/ din acest punct de vedere/ o particularitate a blocului socialist/ ci el trebuie perceput mai ales ca parte inte"rant a acestui spa#iu. :ceast conducere de tip patrimonial reprezint o trstur a unei societ#i dominate de rela#iile de tip tradi#ional/ o societate care nu i2a de8initivat procesul de modernizare. )erit s insistm asupra acestui 8enomen Q rela#iile 8amiliare/ clientelare Q observ,nd/ n primul r,nd/ c aceast tendin# este prezent n spa#iul rom,nesc nc din secolul al O6II2lea. -e mare 8olos/ n acest sens/ este studiul lui -aniel 7arbu Q Principele-le$ea personificat 2 studiu n care autorul realizeaz o descriere a modului n care 8unc#iona societatea acum trei sute de ani/ subliniind totodat perpetuarea n timp a multor practici din acea perioad! corup#ia/ abuzul/ ob#inerea de 8unc#ii publice care <sunt mai pu#in/ sau deloc/ rezultatul competen#ei i reputa#iei neptate/ c,t al in8luen#ei clientelei/ clanului sau "rupului celui mai bine situat n dinamica puterii= 2(7. :ceste tipuri de rela#ii nu vor disprea nici n secolulul al OO2lea/ ele 8iind prezente/ dup cum am putut observa i n cadrul re"imului *eauescu. tudiul lui -aniel 7arbu demonstreaz/ ntr2un mod extrem de clar/ c rela#iile de clan/ clientelismul i "sesc locul n societatea rom,neasc nc din secolul al O6II2lea/ av,nd un trecut ndelun"at. Pe de alt parte/ aceste rela#ii de tip tradi#ional nu reprezint/ aa cum am mai spus/ o particularitate a #rii noastre/ ci ele sunt prezente i n cadrul celorlalte state comuniste. )ai mult dec,t at,t/ aceste elemente tradi#ionale reprezint o caracteristic a partidelor de tip leninistH ast8el/ trstura distinctiv a unei or"aniza#ii leniniste o reprezint mbinarea elementelor tradi#ionaleE de statutF cu cele moderneE de clasF 2(9. *ontinu,nd pe aceast linie de interpretare/ Men AoWitt observa c n #rile comuniste/ rolul 8amiliei ca unitate de a3utor reciproc i c,ti" a 8ost n anumite privin#e rentrit/ 8amilia extins reapr,nd ca unitate de baz a muncii n 8ormele colective2(9. ;n lumina acestor a8irma#ii/ se
2(7 2(9

-aniel 7:+7>/ <Principele Q le"ea personi8icat=/ n Sfera Politicii, anul I6/ nr. 2'/ ianuarie 199(/ p. 5 Men A.KI%%/ 5e6 Jorld Disorder. T'e >eninist E#tinction, >niversitD o8 *ali8ornia Press/ 7erCeleD/ ?os :n"eles/ ?ondon/ 1992/ p. 15 2(9 bidem/ p. 3'

55

poate spune c n cazul re"imului comunist din perioada 4icolae *eauescu/ aceast re"ntrire a rolului 8amiliei s2a extins/ cuprinz,nd toate nivelurile societ#ii. Plec,nd de la aceste observa#ii/ prezen#a acestui 8enomen i n cadrul celor mai importante or"anisme ale statului/ precum i n cele ale Partidului *omunist +om,n nu ar trebui s ne surprind/ ea 8iind o consecin# 8ireasc a 8enomenului semnalat de AoWitt. :utorulul insist asupra 8aptului c acest <8amiliarism= poate constitui/ ntr2adevr/ o problem curent a re"imurilor leniniste25$. Pe de alt parte/ ns/ este important de remarcat c n multe state comuniste/ printre care se numr >niunea ovietic/ *1ina i +om,nia/ s2au impus n zonele rurale i urbane cadre de ac#iune i de or"anizare e8ective i care nu au avut ca model 8amilia251. -e aici decur"e un 8apt semni8icativ/ care deosebete aceste societ#i de cele din ?umea a %reiaEsociet#i exclusiv tradi#ionaleF! c1iar dac practicile i orientrile de statut nu au 8ost eliminate/ ele au 8ost/ n sc1imb/ subordonate e8ectiv institu#iilor i scopurilor re"imului252. *apitolul al doilea a 8ost dedicat/ cum de alt8el s2a putut observa/ analizei dimensiunii leaders1ip2ului n re"imul ceauist i n cel tru3illist. -atorit numrului extrem de limitat de surse/ demersul s2a concentrat mai ales pe cazul rom,nesc/ unde s2au discutat/ r,nd pe r,nd/ cultul personalit#ii/ dinasticismul/ natura rela#iilor de putere din cadrul Partidului *omunist/ raportul partidului cu societatea/ precum i natura re"imului comunist. Parcur",nd aceste puncte/ s2a putut observa c natura rela#iilor de putere depinde/ n mare msur/ de modul n care de8inim puterea/ c re"imul comunist poate 8i de8init/ mai de"rab/ ca un re"im totalitar de includere/ dup 8ormula lui Mennet1 AoWitt.

25$ 251 252

bidem, p. 39 bidem/ p. 35 bidem/ p. 35

57

I:. C&nc#u$ii
Ui acum/ dup aproape 17 ani de la prbuirea sa/ comunismul nu i2a epuizat interpretrile. pa#iul central i est european reprezint nc o surs important pentru numeroi cercettori/ care au ncercat s analizeze consecin#ele re"imului comunist/ precum i evolu#ia noilor re"imuri democratice. )ulte din statele din aceast zon s2au con8runtat n anii G9$ cu perioade de instabilitate/ cut,nd n acelai timp s se reinte"reze n marea 8amilie european dup o absen# de c,teva decenii. Perioada postcomunist a 8ost dominat de numeroase probleme/ cele mai multe 8iind cauzate i de incapacitatea opozi#iei de a se a8irma ca o clas politic puternic. )ai mult dec,t at,t/ n +om,nia postrevolu#ionar se poate observa perpetuarea unor practici care erau prezente i la nivelul vec1ii nomenclaturi. Este vorba mai exact de promovarea unor persoane n structurile de conducere ale statelor/ promovare care se 8cea pe baza unui sistem clientelar. :st8el/ n cadrul &rontului alvrii 4a#ionale/ pot 8i identi8icate la nceputul anilor 199$/ multe 8i"uri care proveneau din antura3ul lui Ion Iliescu 253. :cuza#iile de corup#ie/ nepotism la care au 8ost supuse multe din 8orma#iunile politice postdecembriste/ au dus la o 8ra"mentare a clasei politice/ care prea din ce n ce mai pu#in preocupat de realizarea re8ormelor i consolidarea democra#iei. -e asemenea/ lipsa unei opozi#ii puternice/ cu un pro"ram bine articulat a accentuat aceast realitate. -atorit acestui 8apt/ societatea rom,neasc era n anii 199$ o societate atomizat/ pu#in preocupat de problemele statului. Problemele economice din aceeai perioad au ampli8icat acest 8enomen. :ceste probleme care au caracterizat societatea rom,neasc n anii G9$ au 8ost prezente/ ntr2o propor#ie mai mic sau mai mare/ i n celelalte state din Europa *entral i de Est. Instabilitatea politic/ di8icult#ile economice reprezint probleme cu care s2au con8runtat numeroase state a8late n proces de consolidare a institu#iilor democratice. Pe de alt parte/ ns/ procesul de democratizare a evoluat di8erit n statele din spa#iul central i est european. :cest 8apt i2a determinat pe mul#i cercettori s stabileasc o rela#ie cauzal ntre evolu#ia re"imurilor postcomuniste i natura re"imurilor anterioare. ;n aceste condi#ii/ o interpretare a naturii re"imului ceauist poate reprezenta un pas important n ncercarea de a "si un rspuns la problemele cu care s2a con8runtat societatea rom,neasc n anii G9$.
253

&ranC ellin/ Democrati2ation in t'e S'ado6s; Post-communist Patrimonialism, n BenrD &. *areDEedF/ Romania since )*+*. Politics, Economics and Societ%, ?exin"ton 7ooCs/ )arDland/ 2$$'/ p. 119

59

:naliza re"imului politic din perioada *eauescu se nscrie ntr2o perspectiv ndelun" dezbtut de numeroi autori. . clasi8icare a re"imului ceauist nu reprezint o sarcin uoar/ dovad 8iind i numrul mare de interpretri care au 8ost o8erite acestuia. %eoria lui Auan A. ?inz i :l8red tepan re8eritoare la re"imurile politice/ n "eneral/ i la cel sultanist/ n particular/ reprezint unul din exemplele care pot sus#ine aceast a8irma#ie. *ercetarea a ncercat/ plec,nd de la aceast teorie s clari8ice una din interpretrile re8eritoare la natura re"imului comunist din perioada 195(21999. ;ntre"ul demers s2a centrat pe acest obiectiv/ explica#iile o8erite av,nd rolul de a eviden#ia trsturile 8undamentale ale re"imului *eauescu. )er",nd pe o sc1em de interpretare a re"imului politic propus de ?inz i tepan/ s2a putut observa c re"imul ceauist se ncadreaz n cate"oria re"imurilor totalitare. :ceast observa#ie e sus#inut de numeroasele exemple o8erite pe parcursul cercetrii/ unul dintre acestea 8iind prezen#a unei mobilizri intense/ datorit numeroaselor or"aniza#ii create de re"im. :ceste or"aniza#ii politice aveau un scop precis n cadrul societ#ii/ ele urmrind ncadrarea tuturor cet#enilor n r,ndurile Partidului *omunist +om,n. -e asemenea/ dimensiunea pluralismului i cea ideolo"ic vin s completeze aceast perspectiv/ re"imul ceauist 8iind/ din aceste puncte de vedere/ un exemplu de re"im totalitar. Punerea 8a# n 8a# a re"imului rom,nesc cu cel dominican s2a dovedit a 8i nu numai un procedeu util/ dar i necesar/ put,ndu2se ast8el eviden#ia ntr2un mod extrem de clar trsturile totalitare ale re"imului rom,nesc/ i mai ales di8eren#ele semni8icative dintre cele dou cazuri. *1iar dac cele dou cazuri prezint anumite similarit#i/ nu trebuie uitat 8aptul c cele dou re"imuri s2au cristalizat i au evoluat n circumstan#e di8erite. -ac re"imul ceauist reprezint un exemplu tipic de re"im totalitar/ caracterizat prin monopolul Partidului *omunist +om,n/ n cellalt caz/ Partidul -ominican nu reprezenta dec,t o prelun"ire a autorit#ii sultanului/ adic a lui %ru3illo. Evolu#ia re"imului n anii G7$ i G9$ i va determina pe mul#i autori s2l de8ineasc ca un re"im totalitar de 8actur neostalinist/ acest lucru 8iind 3usti8icat n special de natura stilului de conducere al lui 4icolae *eauescu. *apitolul doi al lucrrii a analizat acest aspect al re"imului *eauescu/ observ,ndu2se Emai ales n anii G9$F o evolu#ie a rela#iilor dintre nomenclatur i liderul P*+. Evolu#ia re"imului comunist de la o conducere colectiv En perioada 01eor"1e 01eor"1iu2-e3F la una de 8actur personal En perioada *eauescuF nu a modi8icat n esen# natura re"imului/ acesta rm,n,nd unul totalitar. e poate spune/ mai de"rab/ c acest caracter patrimonial al ceauismului nu reprezint o particularitate n blocul comunist/ acest stil de conducere 8iind extrem de vizibil i n re"imul stalinist. )ai mult dec,t at,t/ caracterul patrimonial al re"imului comunist din perioada *eauescu nu reprezint o 59

dimensiune strin totalitarismului/ el 8iind prezent n multe din re"imurile din blocul socialist. :cest patrimonialism este completat/ dup cum s2a putut observa n pa"inile acestei lucrri/ de tendin#ele dinastice ale re"imului. -ar nici de aceast dat/ ceauismul nu a inovat deoarece dinasticismul nu delimiteaz re"imul rom,nesc de celelate re"imuri din spa#iul central i est european/ el 8iind prezent c1iar i n >niunea ovietic/ n re"imul 7re3nev. :st8el/ tendin#ele dinastice se nscriu ntr2o etap de evolu#ie a re"imurilor comuniste/ etap declanat n >niunea ovietic i preluat ulterior i de celelalte state. :ceste observa#ii se dovedesc extrem de utile pentru analiza re"imului *eauescu! ceea ce Auan A. ?inz i :l8red tepan considerau a 8i o particularitate a re"imului rom,nesc din perioada 195(21999/ nu reprezint/ n 8apt/ dec,t rezultatul unei tendin#e prezente n tot blocul comunist. Pe de alt parte/ caracterul clientelar care domina re"imul ceauist se nscrie ntr2o tendin# prezent n spa#iul rom,nesc nc de dinaintea instaurrii comunismului/ ceea ce poate explica ntr2o mare msur 8recven#a acestor practici n societatea rom,neasc. )ai mult dec,t at,t/ se poate spune c prbuirea re"imului comunist nu a nsemnat i abandonarea acestor practici clientelare/ ele 8iind un 8enomen prezent i n societatea rom,neasc postcomunist. *aracterul totalitar al re"imului ceauist a 8ost eviden#iat pe parcursul lucrrii de cele patru dimensiuni! mobilizare/ ideolo"ie/ pluralism i leaders1ip. -es8urat pe aceste coordonate/ analiza a eviden#iat n mod clar deosebirile dintre re"imul lui +a8ael %ru3illo i cel al lui 4icolae *eauescu! primul 8iind reprezentativ/ con8orm opiniei lui Aonat1an BartlDn/ pentru re"imul sultanist/ n timp ce cazul rom,nesc este un exemplu de re"im totalitar. :ceste a8irma#ii au 8ost sus#inute de exemple din ambele #ri/ ncerc,ndu2se prin acest demers/ delimitarea celor dou re"imuri/ precum i sublinierea caracteristicilor 8iecrui re"im. -incolo de aceste observa#ii/ se poate a8irma c interpretarea re"imului ceauist/ analiza raporturilor de putere dintre liderul Partidului *omunist +om,n i nomenclatur rm,ne un subiect ce se mai preteaz nc explorrilor. *aracterul limitat al surselor/ compuse n principal din memoriile 8otilor reprezentan#i ai or"anelor centrale ale Partidului *omunist +om,n pot 3usti8ica/ ntr2o anumit msur/ acest 8apt. Pe de alt parte/ imposibilitatea consultrii ar1ivelor din ultimele dou decenii ale perioadei comuniste a reprezentat principala piedic n realizarea unor cercetri pe aceast tem. ;n aceste condi#ii/ apari#ia unor studii re8eritoare la aceast problematic pot o8eri n continuare in8orma#ii importante re8eritoare la rolul or"anelor de partid i de stat n perioada anilor G7$2 G9$. -e aceea/ n ciuda numeroaselor cercetri dedicate comunismului rom,nesc/ interpretarea re"imului din perioada

7$

4icolae *eauescu nu i2a epuizat 8or#a/ rm,n,nd n continuare o tem care poate o8eri in8orma#ii noi. Sur!e I. D&cu/en%e de "ar%id .i di!cur!uri edi%a%e

*E:>UE *>/ 4icolae/ &firmarea spiritului revoluionar "n toate domeniile de activitate, Editura Politic/ 7ucureti/ 1999 *E:>UE *>/ 4icolae/ Rolul i sarcinile or$ani2aiilor de mas i obteti "n "nfptuirea politicii Partidului Comunist Rom9n, Editura Politic/ 7ucureti/ 199' Conferina 5aional a Partidului Comunist Rom9n; )*-,) iulie )*@,, Editura Politic/ 7ucureti/ 1972 Conferina 5aional a Partidului Comunist Rom9n; )=-)7 decembrie )*+@, Editura Politic/ 7ucureti/ 1999 Con$resul al E -lea al Partidului Comunist Rom9n; ,4-,+ noiembrie )*@=, Editura Politic/ 7ucureti/ 197( Con$resul al E -lea al Partidului Comunist Rom9n; )*-,, noiembrie )*+= / Editura Politic/ 7ucureti/ 199( Epoca 5icolae Ceauescu. Documente ale plenarelor Comitetului Central i ale Comitetului Politic E#ecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Rom9n, 195(2199(,Evol I2I6F/ Editura Politic/ 7ucureti/ 1995 Statutul Partidului Comunist Rom9n, Editura Politic/ 7ucureti/ 1979 II. :&#u/e de in%er-iuri "u0#ica%e liescu, Editura

7E%E:/ ?avinia/ &le#andru :9rldeanu despre De1, Ceauescu i Evenimentul +om,nesc/ 7ucureti/ 1997

7E%E:/ ?avinia/ 8aurer i lumea de ieri. 8rturii despre stalini2area Rom9niei, Editura &unda#ia *ultural Ioan lavici/ :rad/ 199( *BE?:+>/ +odica/ Culpe care nu se uit. Convorbiri cu Cornel :urtic, Editura *urtea 6ec1e/ 7ucureti/ 2$$1 )I4E *>/ *orneliu/ ?avinia 7E%E:/ Convorbiri neterminate, Corneliu 8nescu "n dialo$ cu >avinia :etea/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$1 P.PE *>/ -umitru / &m fost i eu cioplitor de 'imere; un fost lider comunist se destinuie, Editura Expres/ 7ucureti/ 199'

71

III.

Ziare .i re-i!%e

!lacra, nr. 2/ 9 ianuarie 1991 Sc9nteia, 27 aprilie 1959 Sc9nteia, 29 noiembrie 197'

Li%era%ura de !"ecia#i%a%e ````/ Pionierii i munca. Rolul formativ al crecurilor te'nico-aplicative / Editura Politic/ 7ucureti/ 197' :?).4-/ )arC/ T'e Rise and !all of 5icolae and Elena Ceauescu, *1apmans/ ?ondon/ 1992 7:+7>/ -aniel/ <Principele Q le"ea personi8icat=/ n Sfera Politicii, anul I6/ nr. 2'/ ianuarie 199(/ pp. 529 7:+7>/ -aniel/ Republica absent, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999 7:+7>/ -aniel/ Bapte teme de politic rom9neasc, Editura :ntet/ 7ucureti/ 1997 7:+*:4/ -oina/ 7o"dan %E+P>/ Re$imul comunist "n Rom9nia(decembrie )*=@decembrie )*+-., Institutul European/ Iai/ 2$$3 7E%E:/ ?avinia/ SProcesul *eauescu. )oartea ultimului revolu#ionar de pro8esie din Europa=, n Studia Politica/ nr. 2/ 2$$(/ pp. 39(2'$7 7E%E:/ ?avinia/ Psi'olo$ie politic. ndivid, lider, mulime "n re$imul comunist, Editura Polirom/ Iai/ 2$$1 7.I:/ ?ucianEcoordF/ 8iturile comunismului rom9nesc, vol. I/ Editura >niversit#ii din 7ucureti/ 7ucureti/ 199( 7.I:/ ?ucianEcoord. F/ 8iturile comunismului rom9nesc, Editura 4emira/ 7ucureti/ 1999 *Y)PE:4>/ Pavel/ Ceauescu, anii numrtoarei inverse, Editura Polirom/ Iai/ 2$$2 *BE7:7I/ B.E./ Auan A. ?I4@ EedsF/ Sultanistic Re$imes, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore and ?ondon/ 1999 *I.+.I:4>/ :drian/ Ce Ceauescu ?ui 'ante les Roumains, Editura *urtea 6ec1e/ 7ucureti/ 2$$'

72

*I.+.I:4>/ :drian/ <.bsesia rota#iei cadrelor de partid=/ n Dosarele storiei, nr. 9/ anul 2$$2/ pp. 312(1 *+I %E:/ :urel/ 0r$ani2aiile de partid din coli, Editura Politic/ 7ucureti/ 1957 -I:).4-/ ?arrD/ Aonat1an B:+%?N4/ Auan A. ?I4@/ 7oulder/ ?ondon/ 1999 -.7+E/ &lorica Ecoord.F/ 8embrii C.C. al P.C.R.()*=4-)*+*., Editura Enciclopedic/ 7ucureti/ 2$$' -.0:4/ )attei/ -ominiVue PE?: 1993 ->6E+0E+/ )aurice/ >es partis politi?ues, :rmand *olin/ Paris/ 1975 E4:*BE/ 0eor"e/ 0rtodo#ie i putere politic "n Rom9nia contemporan, Editura 4emira/ 7ucureti/ 2$$( 0:7:4NI/ :nneli >te/ Cultul lui Ceauescu, traducere de Iulian 6amanu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$3 0I??E%/ .livier/ Reli$ie i naionalism; ideolo$ia :isericii 0rtodo#e Rom9ne sub re$imul communist, traducere de )ariana Petrior/ Editura *ompania/ 7ucureti/ 2$$1 0..-KI4 Ar./ Paul/ >atin &mericaEsixt1 editionF/ %1e -us1Cin Publis1in" 0roup/ 0uil8ord/ *onnecticut/ 199' BE++I40/ Bubert/ Storia dellD&merica latina/ / +izzoli Editore/ )ilano/ 1971 I.4E *>/ 01i#/ Communism in Rumania )*==-)*7,/ .x8ord >niversitD Press/ ?ondon/ 4eW NorC/ 195' A.KI%%/ Mennet1/ <Inclusion and )obilization in European ?eninist +e"imes=/ in Jorld Politics, 6ol. 29/ 4o. 1Eoct./ 197(F/ pp. 59295 A.KI%%/ Men / 5e6 Jorld Disorder. T'e >eninist E#tinction, >niversitD o8 *ali8ornia Press/ 7erCeleD/ ?os :n"eles/ ?ondon/ 1992 ?I4@/ Auan A./ :l8red %EP:4/ Problems of Democratic Transition and Consolidation . Sout'ern Europe, Sout' &merica, and Post-Communist Europe, %1e Ao1n BopCins >niversitD Press/ 7altimore and ?ondon/ 1995 ?I4@/ Auan/ Totalitarian and &ut'oritarian Re$imes, ?Dnne +ienner/ 7oulder/ *o. and ?ondon/ 2$$$ MI40/ +obert +./ & <istor% of t'e Romanian Communist Part%, Boover Institution Press/ tan8ord/ *ali8ornia/ 199$ 73 N/ Cum s comparm naiunile. Sociolo$ia politic comparat/ traducere din limba en"lez de ?aura ?otreanu/ Editura :lternative/ 7ucureti/ eDmour )artin ?IP E%/ Democrac% in Developin$ Countries; >atin &merica Esecond editionF/ ?Dnne +ienner/

M>4@E/ %1omas/ 5icolae Ceauescu. 0 bio$rafie, traducere de :lexandru %eodorescu/ Editura 6remea/ 7ucureti/ 2$$2 ?:)7E+%/ AacVues/ &mHri?ue >atine. Structures socials et institutions politi?ues, Presses >niversitaires de &rance/ Paris/ 1959 ?IAPB:+%/ :rend/ <*omparative Politics and t1e *omparative )et1od=/ n &merican Political Science Revie6 5(, nr. 3/ 1971/ pp.5922593 ).%:/ &abio :./ /n estadista de &merica. 0bra socio-politica de Tru1illo, Editura )ontalvo/ *iudad %ru3illo/ 19'( P: P>I4./ 0ian8ranco/ Curs de tiin politic, traducere de :urora )artin/ Institutul European/ Iai/ 2$$2 PII>U:4>/ *ristina/ 4arcis -orin I.4/ )i1ai +E%E0:4/ Re$imul comunist din Rom9nia. 0 cronolo$ie politic()*=4-)*+*., Editura %ritonic/ 7ucureti/ 2$$2 :+%.+I/ 0iovanni/ <*ompare K1D and BoW. *omparin"/ )iscomparin"/ and t1e *omparative )et1od=/ n )attei -.0:4/ :li M:@:4*I0I?Eeds.F/ Comparin$ 5ations. Concepts, Strate$ies, Substance, 7lacCWell/ .x8ord and *ambrid"e/ )ss./ pp. 1'23' *>+%>/ IoanEcoord.F/ Structuri politice "n Europa Central i de Sud-Est()*)+-,--)., vol. II/ Editura &unda#iei *ulturale +om,ne/ 7ucureti/ 2$$3 MI-).+E/ %1omas E./ Peter B. Press/ 4eW NorC/ 1997 .>?E%/ Aean2&ran[ois/ storia comparat a statelor comuniste din )*=4 p9n "n 2ilele noastre, traducere de ilvia :lbiteanu i :na @barcea/ Editura Polirom/ Iai/ 1999 KEE4EN/ Ao1n/ T'e life and evil times of 5icolae Ceauescu, Butc1inson/ ?ondon/ idneD/ 1991 U%E&:4/ ?auren#iu/ Patterns of Political Elite Recruitement in Post-Communism Romania, Editura @iua/ 7ucureti/ 2$$' %I4: E/ telian/ Revoluia ca eec. Elite i Societate, Editura Polirom/ Iai/ 1995 %I )I4E:4>/ 6ladimir/ !antasmele salvrii. Democraie, naionalism i mit "n Europa post-comunist, traducere de )a"da %eodorescu/ Editura Polirom/ Iai/ 1999 %I )I4E:4>/6ladimir/ !antoma lui A'eor$'iu-De1/ traduceri de )ircea )i1ie/ :lina 01impu/ Ioana Ploeteanu/ -iana +o#cu/ ?aura ion/ Editura >nivers/ 7ucureti/ 199( %I )I4E:4>/ 6ladimir/ Stalinism pentru eternitate. 0 istorie politic a comunismului rom9nesc, traducere de *ristina Petrescu i -ra"o Petrescu/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$( KE7E+/ )ax/ Econom% and Societ%. &n outline of interpretive sociolo$%/ >niversitD o8 *ali8ornia Press/ ?os :n"eles/ 1979 7' )I%B/ 8odern >atin &merica, .x8ord >niversitD

NI4/ +obert M./ Studiul de ca2. Desi$nul, anali2a i colectarea datelor, traducere de 6alentin :lupoaie/ Editura Polirom/ Iai/ 2$$(

Sur!e e#ec%r&nice: 1ttp!TTpdba."eor"etoWn.edu 1ttp!TTWWW.rincondominicano.com 1ttp!TTWWW.ub.uib.no

7(

S-ar putea să vă placă și