Sunteți pe pagina 1din 13

Proiectarea unui vagon de marf descoperit pe 4 osii pentru transport huil .

Date iniiale:
-sarcina pe osie 2Q=20 tf
-tara vagonului T=14,5 t
-ampatamentul vagonului a=13,6 m
-categoria liniei pe care circul 4
-ecartamentul cii e=1435
-vite!a ma"im #e circula$ie %=100 &m'(
Coninutul proiectului:
1) *legerea tipului #e +og(iu ,i #escrierea solu$iei constructive
2) alculul #imensiunilor principale ale vagonului
3) %erificarea -nscrierii -n ga+arit
4) alculul #e verificare la o+oseal a osiei montate
5) alculul #e verificare la ,asiului
1. Alegerea tipului de boghiu i descrierea soluiei constructive
.entru acest tip #e vagon alegem un +og(iu /-25 s) *cest tip #e +og(iu
este repre!entat -n figura urmtoare:
a#rul +og(iului este rigi# fiin# compus #in longeroanele 1 ,i longrinele
interme#iare 2, asam+late, prin su#ur #e traversa principal 3 0pe care se afl
crapo#ina 4 ,i glisierele 51 ,i #e #ou treverse frontale 6) longeroanele .rofil #u+lu
T1 ,i traversa crapo#inei 0sec$iune -nc(is1 au -nl$imea varia+il ,i sunt #in
plat+an#e #e o$el cu
[ ]
2
42 mm daN
r

,i
[ ]
2
25 mm daN
c

, -n construc$ie su#at,
la care nu se face #etensionare sau normali!are) utiile #e osie 2, #in o$el turnat
sunt prev!ute cu consolele 3, pe care rea!m arcurile elicoi#ale 4, suspensia #in
grupuri #e c5te #ou arcuri elicoi#ale concentrice ,i #e -nl$imi #iferite are
elasticitatea
[ ] kN mm
1
10 3

p5n la sarcina #e
[ ] kN 136
,i
[ ] kN mm
1
10 1

peste
aceasta) 6iecare cutie e prev!ut cu amorti!or cu fric$iune 10, cu amorti!are
varia+il cu sarcina 0#e tip 789:;<1) =ocurile longitu#inale sunt practic nule, iar
>ocurile laterale #e 10 mm)
6or$a ori!ontal anulea! >ocul longitu#inal al cutiei #e osie -ntre flci ,i
g(iare) ?n acest fel prin rigi#i!area osiilor fa$ #e longeron, se mic,orea! lungimea
#e un# a mi,crii #e ,erpuire ,i se poate asigura o +un sta+ilitate a circula$iei
p5n la vite!a #e 110 @AB'(C)
Basa +og(iului este #e cca) 4400 @&gC)
Dog(iul poate fi utili!at ,i la vagoanele cu cupl automat ,i este apt #e a
primi osii pentru ecartament larg)
. Calculul dimensiunilor principale ale vagonului
a! Calculul sarcinii utile
( ) n Q G T + 2
ma"
n-numrul #e osii
[ ] tf G T n Q G 25 , 36 2
b! "erificarea coeficientului tehnic de tar
40 , 0 k
G
T
k
t
t
k
-este cuprins -ntre 0)32)))0)43 pentru vagoanele cu 4 osii
c! #ungimea minim peste tampoane min t
L
( )
m
m
n Q
m
G T
L
t
10
2
ma"
min

m- este greutatea pe metru liniar #e cale


.entru liniile #e tip 4, m=3tf'm
c
n
-este #istan$a -n consol ,i -n general este 1)4 m
t
l
-lungimea tamponului este 0)6 m
E
2a -12)05 m
i
a
-grosimea peretelui frontal p5na la 0)45 m
t
L

a 2
t
l
i
a
m
n Q
L
t

2
min
.4 Calculul volumului specific 0
V
[ ] tf m
G
V
V ' 42 , 0
1
3
015 ) 1 12 ) 1
coeficientul #e utili!area vagonului
5 ) 2 5 ) 0
greutatea specific a -ncrcturii 0 pentru cereale 0.8; huil =0.9;
cocs=0.; cr!une=0."; sare=#; nisip=#.8 1

1
0
V
.$ Calculul volumului geometric al cutiei "
[ ] [ ]
3 3
14 , 35 m m
G
V


.% #ungimea peste tampoane

( )
m L
L a l n a L
t
t i t c t
5 , 14
2 2 2
min
E

+ + +
.& #ungimea interioar a cutiei
[ ] m L
i
m
l $
V
L
i
i
4 , 12

un#e: %-volumul geometric


F--nl$imea interioar a cutiei vagonului
( ) [ ] mm l
i
2240 2230 [ ] m l
i
24 ) 2
( ) [ ]
% i i % i % i
n a a a n a a L L 2 2 2 2 2 2
E E
+ + +
.' (nlimea de )ncrcare util
[ ] m $
[ ] m
l L
V
$
i i
3 , 0
24 ) 2 3 ) 16
25 ) 101

*. "erificarea )nscrierii )n gabarit


3.1 Cazul circulaiei n curbe situat n plan orizontal
i
e
-#eplasarea interioar care este #eplasarea ve(iculului -nspre interiorul cur+ei
e
e
-#eplasarea e"terioar la capetele acestuia
*.1.1 Calculul deplasrii interioare i
e
( )
[ ] m m
&
p
' k (
d e
&
n a n
e
s
i
2365 , 0
3 2 2
2
2 E
+ + +

m
a
n 3 , 6
2
2
E

<-ra!a cur+ei ,i se pot lua urmtoarele valori: 35, 20, 200, 250, 350, 400, 200
s
e
-este supralrgirea
m ) e e
s
46 , 1 +
e=1435 G=25 mm
H->ocul #intre fus ,i lagr H=0)03 m
&-#ep,irea ma"im a#mis fa$ #e ga+aritul
&=0)025 m pentru pr$ile situate mai sus #ec5t cota ,inei cu 430 mm
&=0)025 m pentru pr$ile situate mai >o# #e 430 mm
p-repre!int ampatamentul +og(iului 1300 mm
I=0)03 m ->ocul a#mis -n traversa #ansant
#-#istan$a #intre suprafa$ele e"terioare ale +u!elor +an#a>elor) 7a cur+e u!ual 1425
mm
*.1. Calculul deplasrii e+terioare

( )
m k
&
p
a
a n
( '
d e
&
n a n
e
c s c c
e
124 , 0
3 2
2 2
2 2
2
2
E
E E

+

1
]
1

+ +

+
+

4 ) 1
c
n
*. #imea ma+im peste tampoane
m e G L
e t
4 , 2 2
ma"

J=3150mm
4. Calculul de verificare la oboseal a osiei montate
4.1. ,orele care acionea- asupra osiei montate. ,ore generate de masa
vehiculului.
*supra osiei ac$ionea! , -n primul r5n#, for$e generate #e masa ve(iculului
care pot fi for$e verticale statice ,i #inamice , for$e orin!ontale 0laterale1 #ate #e
for$ele #e iner$ie la circula$ia -n cur+e , la care se pot a#auga cele pro#use #e
presiunea v5ntului) ?n afar #e acestea , -n e"ploatare intervin for$ele ,i momentele
care iau nastere la fr5narea sau cele #e!voltate #e motorul #e trac$iune)
*ceste for$e ac$ionea! pe fusurile osiei ,i -n suprafe$ele #e contact #intre
ro$i ,i ,ine , precum ,i la periferia coroanei #in$ate ,i pe fusurile lagrelor
motoarelor #e trac$iune ale osiilor motoarelor)
Basa ve(icului poate e"ercita asupra osiei , prin interme#iul fusurilor ,i
ro$ilor ori!ontale ,i verticale care sunt pre!entate -n figura urmtoare:
4.1.1 .arcina static vertical Ps/da01
*ceasta este sarcina vertical care ac$ionea! asupra am+elor fusuri ale osiei
-n timpul sta$ionarii ve(iculului pe o linie -n palier ,i alianiament K -n ma>oritatea
ca!urilor aceasta se -mparte egal pe cele #ou fusuri , #ar poate fi ,i inegal
reparti!at)
Garcina static ce revine fiecrui fus -n parte se poate sta+ilii cu rela$ia :
daN
* m
+
s
5240
2
1

un#e :
* m
1
- repre!int sarcina vertical trasmis osiei prin interme#iul suspensiei
osiei)
daN
* m G
* m
,
10430
4
4
2
1un#e :
* m
2
- repre!int greutatea osiei montate ,i a +og(iului)
2
2
!
G
* m
[ ] tf G
!
4 , 4
- greutatea +og(iului
[ ] tf * m 2 , 2
2

4.1. .uprasarcina vertical dinamic
*cesta apare -n timpul mersului #atorit oscila$iilor verticale ale ve(iculului
,i care #epin# #e nereguralita$iile cii ,i #e caracteristicile suspensiei:
2
1 1
* m * m
+
d
+


25 , 0
- coeficientul #inamic conform raportului 234 5 1*%63P11
[ ] daN +
d
11240
2
2620 10430

4.1.* .arcinile ori-ontale transversale


a! ,ora centrifug necompensat Cs /da01
[ ] daN
)
h
& *
V
* m %
s
c
s
6 , 2021
2 6 , 3
2 2
2
1

,
_v L vite!a -n regim G
[ ]
h
km
, 100
<c L ra!a cur+ei
[ ] m &
c
250
Fs L supra-ncrcarea ,inei
[ ] m h
s
12 , 0 12 , 0
a#optm
[ ] m h
s
15 , 0
2G L #istan$a #intre planele cercurilor #e rulare
[ ] [ ] m mm ) 5 , 1 1500 2
b! ,ora dat de presiunea v7ntului 8s /da01
-ac$ionea! pe suprafa$a lateral a pr$ii suspen#ate ,i este #at #e rela$ia:

s s
- '
[ ]
2
0
4 , 14 3 , 0 13 m L $ -
s

- aria suprafe$eilaterale
[ ]
2
' 50 m daN
- presiunea v5ntului
[ ] daN '
s
220 50 4 , 14
c! ,ora orin-ontal 9 /da01
- repre!int re!ultanta for$elor #e la punctul a1 ,i +1 re#use la centrul #e
greutate a ve(iculului)
[ ] daN * m $ 1522 10430 15 , 0
1

un#e
15 , 0
- coeficientul pentru osiile ve(iculelor #in convoi)
4.1.4 3eaciunile :1 i : ale inei e+terioare
*ceasta la circula$ia -n cur+ , ac$ionea! la +u!a +an#a>ului ,i sunt #ate #e
rela$iile:
* m f .
1 1 1
* m f .
1 2 2
un#e
3 , 0
1
f
,i
5 , 0
2
f
- repre!int sge$iile suspensiilor pentru osiile ve(iculelor
#in convoi)
[ ] daN . 3144 10430 3 , 0
1

[ ] daN . 1522 10430 15 , 0
2

4.1.$ 3eaciunile verticale ale inelor ;1 i ;
unosc5n# .s , F , M1 , M2 avem urmtoarele e"presii ale sarciniilor pe
fusuri)
( )
2
1
1 1
1
* m
!
h
+

1
]
1


+ +

( )
2
1
1 2
2
* m
!
h
+

1
]
1


+ +

+ = 1m = 1000 mm
mm h 1220
1

- repre!int #istan$a #e le a"a osiei la centrul #e greutate a cutiei)
= 0,25 L coeficientul #inamic
( ) [ ] daN + 6 , 2545
2
10430
1000
1220 15 , 0
25 , 0 1
1

1
]
1


+ +
( ) [ ] daN + 4 , 5554
2
104300
1000
1220 15 , 0
25 , 0 1
2

1
]
1


+ +
<eac$iuniile verticale ale ,inelor sunt:
( ) ( ) ( )
26 , 3325
2
2 1 2 1
1

+ +

)
r . . ) ! + ) ! +
Q
[ ] daN Q 66 , 2324
2

un#e G = 250 mm
425
2
450
2

/
r
- ra!a ro$ii pe cercul #e rulare)
4. Alegerea osiei boghiului
:sia are forma unei +are #repte cu sec$iunea circular , cu por$iuni #e
#iametre #iferite corespun!atoare solicitrilor la care sunt supuse ,i #estina,iei
acestora)
.rincipalele pr$i ale osiei sunt:
- corpul osiei care repre!int partea central cuprins -ntre ro$i
- por$iunile #e clare pe care se presea! cele 2 ro$i
- fusurile pe care se montea! cutiile #e osie)
Gpre a micsora efectul #e concentrare a tensiunilor -ntre #iferitele sec$iuni
ale osiei sunt preva!ute racor#ri cu ra!e #e 15-25 mm , iar -ntre fus ,i por$iunea
#e calare s-a prev!ut o !on interme#iar numit umrul osiei)
?n ca!ul vagonului #e proiectat se va folosi tipul #e osie pentru lagre cu
rulmen$i cu sim+olul 231 care este repre!entat sc(ematic -n figura urmtoare)
4.* Calculul osiilor
:sia este solicitat la -ncovoierea -n principal #e sarcinilor generate #e
masele suspen#ate #ar ,i #e for$ele #e trac$iune ,i fr5nare , for$ele #e reac$iunilor
#e la sistemul #e antrenare , for$elor #e con#ucere #e la +u!a +an#a>ului) ?n plus
osia este solicitat la torsiune , -n special #atorit sistemului #e antrenare , #ar ,i
alte cau!e cum sunt #iametrele inegale ale cercurilor #e rualre , lungimile inegale
ale ,inelor -n cur+e for$e #e fr5nare inegale pe cele #ou ro$i) Golicitrile
suplimentare apar #atorit ,ocurile primite #e la ,ine , care sunt #epen#ente #e
vite!)
7a proiectare , pentru un calcul c5t mai mai e"act se #etermin pentru
fiecare ca! #e -ncarcare consi#erat #iagramele momentelor Bv #e -ncovoiere -n
plan vertical ,i B( -n plan ori!ontal , pro#use #e for$ele -ncovoietoare Bi re!ultate
,i a momentelor #e torsiune Bt)
7a calculul #e verificare la o+oseal a osiei montate a#optate se vor urmri
etapele meto#ei #e calculul recoman#at #e 234.
Beto#a #e calcul recoman#at #e 234 cuprin#e:
- #eterminarea for$elor aplicate
- calculul momentelor ,i tensiunilor #e -ncovoiere ,i rsucire
- sta+ilirea re!istentelor a#misi+ile -n #iferite sec$iuni ale osiilor
- inventarierea celor mai +une solu$ii privin# forma osiei)
4.*.1 ,orelor care trebuie luate )n considerate la calcului osiei
*ceast meto# recoman#at s se ia -n consi#erare at5t for$ele generate #e
masa ve(iculului c5t ,i cele pro#use #e masa ve(iculului)
.1 = 2545,6 #a9
.2 = 5554,4 #a9
6or$ele trasversale
F = 1522 #a9
M1 = 3144 #a9
M2 = 1522 #a9
<eac$iunile ,inelor
Q1 = 3325,26 #a9
Q2 = 2324,66 #a9
b! ,ortele produse )n regim de fr7nare.
7a fr5nare asupra osiei montate ac$ionea! for$ele #e a#eren$ #intre ro$i ,i
,ine precum ,i for$ele ori!ontale #e iner$ie trasmise prin cutiile #e osie #e la ,asiul
+og(iului)
6or$a #e a#eren$ #intre raot ,i ,in este
Q 0
d

3 , 0
- coeficient #e frecare
%alorile for$elor .( care ac$ionea! asupra fusurilor #epin# #e #i!po!itivul
#e fr5nare) ?n ca!ul fr5nrii simetrice cu #oi sa+o$i pe fiecare roat , avem:
Q +
h
3 , 0
[ ] tf
G T
Q 34 , 6
3
25 , 36 5 , 14
3

+

[ ] [ ] daN tf +
h
1403 403 , 1 34 , 6 3 , 0
4.*. .eciunile de calcul
Gunt recoman#ate cinci sec$iuni #e calcul G1N)G5 care sunt pre!entate -n
figura urmtoarele , fiin# plasate la urmtoarele #istan$e fa$ #e planul #e aplicare
a sarcinii .1:
#ungimile Diametrele <ronsoanelor
71 = 30 mm #1 = 120 mm
72 = 165 mm #2 = 146 mm
73 = 360 mm #3 = 135 mm
74 = 412 mm #4 = 160 mm
75 = 1000 mm #5 = 160 mm
Gec$iunile G1 , G2 , G4 sunt situate la -nceputul racor#rile)
?n aceste ca!uri coeficien$i #e concentrare vor fi:
0 , 1 K 02 , 1 K 0 , 1 K 13 , 1 K 02 , 1
5 4 3 2 1


1 1 1 1 1
4.*.* =omentele re-ultante de calcul
a! =omente de )ncovoiere )n plan vertical =vi /da0mm1
[ ] mm daN l + 2
,
603643 30 6 , 2545
1 1 1
[ ] mm daN l + 2
,
1245024 165 6 , 2545
2 2 2
( ) [ ] mm daN r . ) ! l Q l + 2
,
+ + 4 , 3233532
1 3 1 3 3 3
( ) [ ] mm daN r . ) ! l Q l + 2
,
+ + 32 , 2422142
1 4 1 4 4 4
( ) [ ] mm daN r . ) ! l Q l + 2
,
+ + 2252555
1 5 1 5 5 5
b! =omentele de )ncovoiere )n plan verticla =vi
.entru c sa+o$ii #e fr5n sunt consi#era$i ca situa$i -n planul ori!ontal #e
simetrie al osiilor re!ult ca
0
,i
2
c! =omentele )n plan ori-ontal $i
2
.entru
[ ] daN
* m * m
+ 6340
2
2 1

[ ] daN 2
$
152160 3 , 0 6340 30
1

[ ] daN 2
$
313330 3 , 0 6340 165
2

[ ] daN 2 2 2
$ $ $
425500 6340 3 , 0 250
5 4 3

d! =omentele de torsiune
[ ] daN 2
Ti
0
Ti
2
-ntre planul #e rulare ,i cel #e -ncrcare ;=1,2)
425500 6340 3 , 0 250
0
5 4 3
2 1


T T T
T T
2 2 2
2 2
e! =omentul echivalent =echi /da01
Bomentul ec(ivalent este #at #e rela$ia:
2 2 2
ti $i Vi echi
2 2 2 2 + +

[ ] 5 1 i
,i ,i ,i
2 2 2 +
( ) ( ) [ ] mm daN 2
echi
+ + , 1200444 0 152160 603643
2 2
1
( ) ( ) [ ] mm daN 2
echi
+ + 02 , 1233463 0 013330 1245024
2 2
2
( ) ( ) ( ) [ ] mm daN 2
echi
+ + 44 , 3443320 1603125 343250 4 , 3233532
2 2
3
( ) ( ) ( ) [ ] mm daN 2
echi
+ + 25 , 3142632 403450 425500 4 , 6232324
2 2
4
( ) ( ) ( ) [ ] mm daN 2
echi
+ + 54 , 2440431 403450 42500 2252555
2 2
5
4.*.4 Calculul tensiunilor ma+ime
[ ]
2
' ma" mm daN
.entru o$elul *1 are conform fi,ei O; 331-0 o re!isten$ #e rupere #e 55-65
#a9'
2
mm se recoman# urmtoarele re!isten$e a#misi+ile)
[ ]
2
' 6 , 16 mm daN
d

- pentru corpul osiei
[ ]
2
' 10 mm daN
d

- pentru celelante pr$i
( )
[ ] [ ]
2 2
2 ma"
' 10 ' 24 , 3
120
42 , 622524 32
02 , 1
1
mm daN mm daN <

( )
[ ] [ ]
2 2
2 ma"
' 10 ' 11 , 4
146
02 , 1233463 32
13 , 1
2
mm daN mm daN <

( )
[ ] [ ]
2 2
2 ma"
' 10 ' 54 , 5
135
44 , 3443320 32
0 , 1
3
mm daN mm daN <

( )
[ ] [ ]
2 2
2 ma"
' 10 ' 31 , 2
160
25 , 3142632 32
02 , 1
4
mm daN mm daN <

( )
[ ] [ ]
2 2
2 ma"
' 10 ' 3 , 2
160
54 , 2440431 32
0 , 1
5
mm daN mm daN <

$. Calculul asiului
$.1 3olul i clasificarea asiurilor
Pasiul este acea parte a ve(icului pe care se plasea! -ncrctura util , #ar
care suport ,i alte sarcini provenite #in greutatea instala$iilor ,i #iversificarea
agregatelor cu care sunt -n!estrate ve(iculele , precum ,i #in for$a #e trac$iune ,i #e
fr5nare , for$a #e iner$ie , tamponri , etc)
7a ,asiul ,i cutia ve(iculului se #istinge elemente principale #e re!isten$ ,
elementele au"iliare #e re!isten$ ,i elementele neportante care -n#eplinesc alte
func$ii) Totalitatea elementelor care asigur re!isten$a ,i rigi#itatea la sarcinile care
intervin -n e"ploatare formea! structura portant sau #e re!isten$K -n func$ie #e
amplasarea elementelor #e re!isten$ , aceste structuri pot fi cu:
- ,asiu rigi# sau portant 0 vagon platform 1
- ,asiu cu pere$i laterali purttori 0%agoane #escoperite1
- cutie autoportant 0vagoane acoperite1
Pasiurile vagoanelor cu +og(iuri rea!m pe acestea prin interme#iul
crapo#inelor superioare care sunt montate pe traverse puternice 0veMi figura
urmatoare1 , #enumite traverse ale crapo#inei sau traversa principal 041) 7a aceste
,asiuri , longeroanele principale 011 sunt plasate , -n general , -n planul pere$ilor
laterali , iar longeroanele interme#iare 021 se a,ea! la o #istan$ #e 1'3 L1'4 #in
l$imea vagonului)
Pasiurile sunt ast!i , aproape -n e"clusivitate construc$ii su#ate reali!ate #in
profile laminalte sau am+utisate #in 2# *& sau 2# $.
$. Calculul simplificat al asiului
Pasiurile fiin# alctuite #in +are longitu#ionale , transversale ,i #iagonale ,
legate -ntre ele prin su#ur , repre!int structuri spa$iale sattic ne#eterminate) ?n
sc(emle #e calcul se consi#er -n ma>oritatea ca!urilor , c +arele , repre!entate
prin a"ele lor , sunt situate -n acelasi plan ,i sunt legate prin no#uri rigi#e)
7a proiectare , se folosesc ini$ial sc(eme simplificate , -n care se iau -n
consi#erare principalele elemente #ere!isten$ , care se #imensionea! prin
calculul pentru sarcinile verticale ,i longitu#ionale , celelalte elemente se aleg
constructiv)
$..1 ,ore care acionea- asuprea asiului.
a! ,ore verticale
!o*hiu total u , !
G G G G G + 2
J
+
L greutatea +rut
J
v
L greutatea cutiei
J
u
L greutatea -ncrcturii utile
[ ] tf G G T G
! total
45 , 41 4 , 4 2 25 , 50 +
b! .arcina dinamic vertical
l din
G G
- repre!int for$ele #inamice ce apar #i cau!a accelera$iilor , miscrilor
oscilatorii pe vertical ale ve(iculelor -n mers)
3 , 1
- coeficient #inamic
[ ] tf G
din
53 , 54 45 , 41 3 , 1
c! .arcini ori-ontale
- sarcina static #e -ncrcare pe fiecare tampon J
Ft
= 1000 &9
- sarcina static #e trac$iune pe vagon J
Fv
= 1500 &9
d! ,orele datorate fr7nrii
?n timpul fr5nrii apar for$e -n elementele sistemului #e fr5n ,i for$ele #e
iner$ie pe #irec$ia longitu#ional corespu!toare for$ei #e frnare ma"ime)
[ ] tf G 0
! f
53 , 12 45 , 41 3 , 0 3 , 0
ma"

$.. Calculul longeroanelor principale.
7ongeroanele principale consi#erate ca grin!i simplu re!emate sr
#imensionea! pentru solicitarea #e -ncovoiere pro#us #e sarcinile verticale)
7a vagoane -n general sarcina vertical este uniform reparti!at pe toat
lungimea longeronului principal re!ult5n# pe unitatea #e lungime -ncrcarea care
se calculea! cu urmtoarea rela$ie:
nc d
G
p
din
+

2 2
E
2#E = 12,5 @mC L componentul vagonului
nc = 1,4 @mC L #istan$a -n consol
[ ] mm N p ' 13 , 3
10 4 , 1 2 10 5 , 12
54530
3 3

+

Qiagrama #e for$e tietoare ,i #e momente -ncovoietoare se o+$in -n felul
urmtor:
Bomentele -n punctele *,D,i vor fi:
[ ]
( )
[ ] Nmm n
a p
2
Nmm
n p
2 2
c
i%
c
i3 i-
66502300
4
2
2
5644650
2
2
2
2

1
1
]
1

<e!ult c momentul ma"im se afl la mi>locul grin!ii un#e for$a tietoare


este nul)
Tensiunea a#misi+il la -ncovoiere este
[ ]
2
' 220 mm N
ai

Ge alege pentru construc$ia ,asiului un profil > * care are mo#ulul #e re!isten$
[ ]
2
223 cm '
4

4lementele goemetrice ale profilului sunt urmtoarele:
*se!area longeroanelor -n numr #e 6 este repre!entat -n figura urmtoare)
Bo#ulul #e re!isten$ a grin!i ec(ivalente va fi:
[ ]
3 3
44430300 10 223 1 , 61 mm ' G '
4 4

[ ]
ai
4
i
mm N
'
2
<
2 ma"
' 44 , 1