Sunteți pe pagina 1din 3

Povestirile din Canterbury Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer (1343,Londra 1400, Westminster) este unul dintre cei mai

valoroi poei englezi ai secolului al XIV lea, !ultimul poet al evului mediu i primul poet al noilor timpuri"# $o%n &r'den, scriitor englez din secolul al XVII lea, l a numit pe (%aucer !p)rintele poeziei engleze"# (%aucer a *ost +ntemeietorul noii lim,i literare i creatorul unei versi*icaii care a constituit ,aza dezvolt)rii ulterioare a poeziei engleze# -ntre anii 13./ 1400, (%aucer lucreaz) la opera sa 01ovestirile din (anter,ur'0 ("The Canterbury Tales"), care +nseamn) nu numai des)v2rirea creaiei sale anterioare, ci i o sintez) a +ntregii literaturi medievale din 3nglia# 4ecolul al XIV lea englez, dominat de 5eo**re' (%aucer, este plin de evenimente pentru locuitorii 3ngliei 6 raz,oiul pornit de 7duard al III lea +mpotriva 8ranei, domnia dezastruas) a lui 9enric al IV lea, ciuma neagr) , ,oal) devastatoare pentru +ntreaga populaie i numeroasele r)scoale ale )ranilor provocate de edictelor despotice +ndreptate +mpotriva lucr)torilor agricoli# :iparul nu *usese +nc) inventat , aa +nc2t manuscrisele pe pergament cu ornamente de o mare m)iestrie artistic), reprezentau o adev)rat) comoar) pentru posesorul lor# (omunicarea literar) +n acest secol avea un c%aracter oral i colectiv , spre deose,ire de cel individual i vizual din prezent# ;enestrelii erau cei care recitau +naintea ascult)torilor poeme cavalereti sau ample anecdote, de cele mai multe ori deoc%eate , din care se va inspira si (%aucer# < alt) in*lue) este reprezentat) de poemul "(on*essio 3mantis" compus de $o%n 5o=er# 8iind construit ca o serie de pilde ale unui preot despre cele apte p)cate capitale, poemul +i o*er) lui (%aucer dou) motive pe care acesta le va prelucra cu mi>loace artistice superioare trans*orm2ndu le +n "1ovestirea :+rgoveei din ?at%" i "1ovestirea @otarului "# ?un cunosc)tor al lim,ilor anglo nomada, latina, *ranceza i italiana, 5eo**re' (%aucer are acces la un num)r mare de opera literare, istorie, *iloso*ice i tiini*ic# (unotiinele sale din domeniul alc%imiei reies din "1ovestirea 3rgatului 3vei"# 3ctivitatea literar) a lui 5eo**re' (%aucer st) +nt2i su, in*luena poeziei *ranceze , apoi su, cea a scriitorilor italieni renascentiti, iar +n ultima perioad) o*er) o monstr) a originalit)ii sale +n "1ovestirile din (anter,ur'" 3v2nd contact cu 8rana +nc) din tineree, lui (%aucer i au *ost dezv)luite ,og)iile poeziei *ranceze, remarc2ndu se prin teme ca 6 dragostea curteneasc), alegoria tranda*irului, tagma c)lug)rilor ceretori, glumele caustice la adresa *emeilor #a , reunite +n opera "Aomanul tranda*irului"# 1rocedeul visului viziune i al alegoriei, +mprumutat din acelai roman, este un element dominant +n opera c%aucerian)# 3legoria este o modalitate caracteristic) g2ndirii medievale prin intermediul c)reia a,stractul devenea concret, impalpa,ilul palpa,il# -n opera lui (%aucer, "&ivanul p)s)rilor" (scris) +ntre 13BC 13.C), autorul +m,in) alegoria , visul viziune cu elemente +mprumutate din (icero, &ante i ?occaccio i o,servaii personale cu c%aracter realist# 1)s)rile sim,oliz2nd oamenii sunt caracterizate cu precizie , ironie i umor# ()tre 13.B (%aucer +i propune s) zugr)vesc) o *resc) a societ)ii timpului s)u# 1oetul se a,ate de la temele convenionale ale poeziei curtene, +m,r)i2nd lumea secolului XIV +n toat) amploarea i diversitatea ei, cu +nalta aristocraie i +naltul cler, cu ,urg%ezia Londrei, cu c)lug)rii ceretori i v2nz)torii de indulgene# ( 1rin v2nzarea de indulgene se o*erea, +n sc%im,ul unei donaii ,)neti, anularea su*erinelor vremelnice datorate p)catului

odat) iertat prin poc)inD)#) @u lipsesc re*eririle la evenimentele vremii 6 incursiunile armate +n 8rana, r)scoalele )r)neti sau ciuma neagr)# <riginalitatea lui (%aucer st) +n gri>a pentru concizie, +ntr o epoc) +n care principala preocupare a autorilor era de divaga# 3lege tr)s)turile precise,+n detrimentul a,stracDiunilor di*uze# 1rocedeul povestirilor cadru cu cadru (sau +n ram)) propus de (%aucer +n Povestirile din Canterbury dateaz) din secolele XVI E XVIII +#9r# 1ovestirile, +n cea mai mare parte se acord) cu personalitatea povestitorului sau vin s) completeze caracterul acestuia p2n) la tipizare# 4ursele lui (%aucer sunt nenum)rate printre care6 Biblia, romanele cavalereFti englezeFti, Virgil, <vidiu, 4eneca, Minunile Maicii Domnului Fi Legenda aurea (colecDie de vieDi ale s*inDilor), fabilau-uri Fi altele# 3utorul Povestirilor din Canterbury este considerat creatorul unei lim,i naDionale#Lim,a sa este engleza vor,it de comunitatea compleG) +n care a tr)it , lim,a +ntregii game de t2rgoveDi cu care a avut contact, Fle*uit) de m)iestria poetului# 4tilul lui (%aucer impresioneaz) printr un ec%ili,ru des)v2rFit realizat prin eGprimarea direct , clar) Fi ad2nc)# 5#H (%esterton +l consider) nu numai p)rintele poeDilor engle'i ci Fi predecesorul romancierilor# 7ste primul romancier cronicar care zugr)veFte toate aspectele vieDii oamenilor, de la preocup)rile *iloso*ice p2n) la activit)Dile zilnice, opera sa povestirile din Canterburz put2nd *i considerat) epopeea englezeasc) a secolului XIV# &e asemenea, (%aucer se remarc) prin umorul s)u compleG Fi su,til, +n*)DiF2nd toate tipurile de umor, de la ,urlesc p2n) la autoironie#i

iChaucer, Geoffrey - Povestirile din Canterbury, Bucureti 1969