Sunteți pe pagina 1din 5

Grdinia cu Program Normal Nr.

19 Piteti Institutor: Zidroiu Elena

GRUPA PREGTITOARE SEMESTRUL I NR. DATA CRT 1 16 septembrie 2010 TEMA ACTIVITII mpreun !m reu"#$% Cunoasterea colectivului de parinti si copii, orarul grupei, necesarul de rechizite, prezentarea ofertei de auxiliare scolare ;prezentarea planului cadru. $rganizarea colectivului de parinti, alegerea comitetului pe gradinita si pe grupe Pr!&r'mu( )#(n#* '( *!p#(u(u# (' &r+#n#, -# '*'"%. C'. +e /#ne ' *un!'".e.# *!p#(u(0% MIJLOC DE REALIZARE Prezentarea proiectului de parteneriat gradini !"familie, dezbateri, propuneri. "material informa ional "dezbateri.

2# septembrie 2010

2% septembrie 2010 0' octombrie. 2010 1& octombrie 2010 21 octombrie

& (

1An'(#)'m e '(u're' pre+#*.# '% Prezentarea concluziilor rezultate in urma evaluarilor initiale; In '.'m "' 2#m &ener!"#% Povestea )fintei Cuvioase Parascheva *ntalnirea cu Profesoara de +eligie 1C!p#(u( e".e *!p#' p'r#n.#(!r "'#%

Completarea chestionarului pentru parinti, discutii. "prezentare portofolii, informare, analiza. Povestire, discutii, desen,iconite, +eferat -iscutii

2010 ' 2. octombrie. 2010 S'r/'.!'re' re*!(.e#% /izitarea expozitiei din centrul orasului impreuna cu elevii din scoala nr.& Plimbare, discutii.

11noiembrie Cum ne pr!.e3m +e &r#p0% 2010 0ecesitatea vaccinarii antigripale;reguli de igiena si alimentatie in sezonul rece 1. noiembrie 2010 2( noiembrie 2010 02 decembrie 2010 0% decembrie 2010 In2(uen,e(e ecranului '"upr' *!p##(!r.%

"invitat cadru medical, dezbateri. "referat, discu ii

10

S.#m "' *#r*u('m0% Prezentarea indicatoarelor de circulatie *ntalnire cu agentul de circulatie 1R!m'n#'4 .e #u/e"*$% 2xpozitie cu lucrari ale copiilor 3 activitate in parteneriat cu Centrul cultural Pitesti 4rges 6T r'+#.## "# !/#*e#ur# p!pu('re r!m'ne".#,; 6S2'n.u( N#*!('e5!*r!.#.!ru( *!p##(!r,

" discu ii tip mas! rotund!. "traseu aplicativ; "desen,picture, cola5.

11

12

"-ezbateri, prezentare po7er" point

1#

16 decembrie 2010 06 ianuarie 2011

1S' #n '.'m "' 2#m &ener!"#%5 /izita la copiii din Centrul, )f.Constantin si 2lena,

"activitate de colectare de haine si 5ucarii pentru copiii defavorizati. "prezentare referat, discu ii.

1&

L!*u( "# r!(u( '*.# #.'.#(!r m'.em'.#*e #n #n '.'m'n.u(

pre"*!('r% 1( 16 1# 6O pr#e.en#e pe".e e'*ur#5Em#ne"*u ianuarie2011 "# Cre'n&', 20 ianuarie 2011 6Un+e5I unu( nu5I pu.ere6% /izita la :uzeul 9udetean de istorie "vizitarea expozitiei de la 8iblioteca 9udeteana -ramatizare; 6:os *on +oata si <nirea, 6:os *on +oata si Cuza /oda, Comunicari, discutii,prezentarea planului de recuperare si dezvoltare in sem **

1'

2' ianuarie 2011

6L' 2#n'( +e "eme".ru, -iscutarea rezultatelor obtinute de copii in semestrul *

SEMESTRUL '( II (e' NR. DATA CRT 1 0' februarie 2011 2 # TEMA ACTIVITII MIJLOC DE REALIZARE *nformare -ezbatere :asa rotunda -iscutii -iscutii fise de lucru individual

&

( 6

6 Sun. m#* 4 +'r *u +rep.ur# m'r#, -repturile si indatoririle copiilor din cartea <0*C2= 1& februarie 6C'n+ '# "pu" u(.#m' !'r' *!p#(u(u# 2011 .'u TE IU7ESC, 21.februarie 6C'. +e /#ne #.# *un!".# *!p#(u(0, 2011 *ntalnire cu psihologul unitatii pentru prezentarea tulburarilor de comportament care pot aparea gradual in manifestarile copilului mic>furturi, anxietate, agresivitate, absenteeism,minciuna, fantezia? 2. 67'n## nu '+u* 2er#*#re'@" februarie201 vulnerabilitatea copiilor ai caror parinti 1 sunt plecati in strainatate. 4ctivitate in parteneriat cu *0A 0' martie 1De )#u' .' 4 m'm#*!% 2011 4ctivitate in colaborare cu scoala nr.& Pitesti 1&martie 1Pr#m' 'r'5'n!.#mpu( *ur'.en#e#% 2011 4ctivitate ecologica cu prile5ul aniversarii Bilei Pamantului 21 martie2011 1Pe ".r'+'4 3!*u( #n.er)#"% Complexitatea si functiile strazii ca spatiu social;alegerea corecta a locurilor de 5oaca 4ctivitate in parteneriat cu politia 1C!p#(u( .'u e .'(en.'.0% 4ctivitate in parteneriat cu Palatul Copilului 1P#.e".# 8!r'"u( ('(e(!r 1

'

-iscutii Confectionare 6Pusculita fermecata, Program artistic si expozitie de felicitari 4ctivitate Aospodareasca in spatial din 5urul gradinitei -iscutii si demers practice

2. martie 2011 0&

-iscutii cu instructorul de -ans si Profesorul de desen Participare la

aprilie2011 10 11 12 11 aprilie2011 26 aprilie2011 0' mai 2011

4ctivitate in parteneriat cu comunitatea locala 1I#"u" #mp'r.'"#. *!p##(!r% 4ctivitate in parteneriat cu scoala 1S2'n.u( G9e!r&9e 4 Om!r'.!ru( +e /'('ur#% 4ctivitate in parteneriat cu biserica 1Z#u' Eur!pe#% Participarea la concursul ;,Cu 2uropaC la 5oaca, 1Er!# 'u 2!". 4 er!# "un. #n*'6% 1De"en'm 4 *!(!r'm 4 *#r*u('.#e #n '.'m% =inalizarea parteneriatului cu Politia 1M'n+ru "un. *' "un. r!m'n% 4ctivitate in cadrul parteneriatului cu scoala nr.&Pitesti 1I #un#e5Z#u' #n.ern'.#!n'( ' *!p##(!r% 4ctivitate in partenerial cu Primaria

6Parada =lorilor, *ncondeiere oua si confectie suporturi /izita la biserica din cartier 2xpozitie desene , picturi, aplicatii Plimbare la Cimitirul 2roilor 2xpozitie cu lucrari ale copiilor

1# 1& 1( 16 1'

0% mai 2011 16 mai 2011 2# mai 2011 #0 mai 2011 06 iunie 2011

/izita la :uzeul Daranului +oman Aolesti Concurs de biciclete, role, desene pe asfalt Sun.em pre&'.#.# "' p!rn#m "pre *(" I0 2valuare finala