Sunteți pe pagina 1din 5

Mecanismele de coping

Coping - caracteristici generale Definiie, structur Copingul desemneaz un efort cognitiv i comportamental de a reduce, stpani sau tolera solicitrile interne sau externe care depesc resursele personale (Lazarus i Folkman, ibid ! "naliza acestei defini#ii pune $n eviden# o caracteristic esen#ial% copingul este ilustrarea faptului c stressul emerge numai din rela#ia dintre subiect i situa#ie, fiind de neconceput $n afara triadei ac#iune&cogni#ie&comportament dizadaptativ 'efini#ia de mai sus este oarecum restrictiv, $n raport cu no#iunea mai larg de strategii adaptative, care ar include i mecanismele defensive de sorginte incontient, nesupuse controlului voluntar (n ce privete caracteristicile copingului, paradigma cognitivist pornete de la cel pu#in dou premize esen#iale % )! copingul presupune efort contient, $ndreptat asupra modului $n care situa#ia stressant este perceput, prelucrat, stocat* +! copingul presupune o anumit procesualitate, etapizare, ce se concretizeaz $n% a! anticiparea situa#iei (evaluarea costului confruntrii!* b! confruntarea propriu&zis i redefinirea situa#iei prin prisma confruntrii* c! analiza semnifica#iei personale a situa#iei post&confruntare ,xist o anumit ierar-ie la nivelul structurii copingului% copingul de tip cognitiv intervine atunci cand strategiile comportamentale uzuale devin ineficiente, prea costisitoare, atunci cand posibilit#ile de interven#ie concret $n mediu sunt limitate, sau c$nd timpul necesar unei asemenea interven#ii este prea scurt 'istorsiunile $n prelucrarea informa#iei, redefinirea situa#iei stressante $n termeni convenabili, capt, $n viziune cognitivist, o $nalt valoare adaptativ, dei se poate $ntampla ca, uneori, s existe un dezacord $ntre ceea ce stabilete subiectul amenin#at $n forul su interior i exigen#ele sarcinii .ercepute din afar uneori ca mecanisme de auto$nelare, te-nicile de coping de acest tip sunt frecvent $nt$lnite $n clinic /upra&estimarea anselor de vindecare i minimalizarea simptomelor ce anun# un prognostic prost (ex scderea accentuat $n greutate la un bolnav neoplazic, etc ! sau optimismul ne0ustificat, denumite generic iluzii pozitive (1a2lor i 3ro4n, )556! ar avea o cert contribu#ie modula& toare $n rela#ia cu stressul produs de boal 7u de pu#ine ori, un ir de evaluri8distorsiuni de acest tip, pot fi urmate de reevaluri ce nu se mai adreseaz situa#iei ini#iale, ci celei imaginate, construite mental de bolnav "cest fenomen atinge un apogeu $n cazul constituirii anumitor boli psi-ice, i explic deprtarea tot mai accentuat de realitate a acestor pacien#i (ex mecanisme defensive de tip proiectiv, aplicate neselectiv, mai ales pe un tip de personalitate dizarmonic, ca cel paranoid!* $l $ntalnim $ns i $n diverse boli somatice, cu impact psi-ologic real, situa#ie $n care se poate a0unge la -ipocomplian# i agravarea prognosticului ini#ial (n practic, c-iar i aplicarea exclusiv i neselectiv a unei singure te-nici adaptative, duce $n mod inevitabil la dizadaptare i rupere de realitate "tribute esen#iale ale mecanismelor cognitive de coping la o persoan sntoas l&ar reprezenta aadar flexibilitatea i adecvarea 9rientarea teleologic (spre scop! a mecanismelor de coping nu trebuie s prevaleze $n principiu asupra flexibilit#ii Natura copingului (n legtur cu natura copingului, acest aspect rmane controversat $n literatur :nii autori (;iller, )5<=, Carver i colab , )5<5, etc ! concep copingul ca pe o predispozi#ie stabil, sau ca pe o trstur de personalitate "l#ii (Lazarus i Folkman, )5<6, ;iclea, )55=, 3ban, )55<! $l vd ca pe un proces evolutiv, inclusiv $n plan ontogenetic Cea de&a

+&a variant este cea care catig vizibil teren astzi, inclusiv pentru c sus#ine mai bine flexibilitatea Forme de coping /e delimiteaz o clasificare clasic (Lazarus i colab , )5<6, )5<=! $n coping centrat pe problem i coping centrat pe emo#ie .rima variant, numit i coping direct, este direc#ionat pe analiza, rezolvarea, sau, dac nu este posibil, minimalizarea situa#iei stressante ,a ar cuprinde, $n principal, strategiile de acceptare a confruntrii cu agentul stressor Cea de&a +&a (coping indirect! se centreaz pe persoan, pe (in!capacitatea ei de a face fa# stressului, i cuprinde inclusiv modalit#i paleative sau de auto$nelare, prin care o confruntare decisiv cu agentul stressor este adesea amanat sine die sau c-iar nu are loc "l#i autori concep copingul $ntr&o manier mult mai neomogen, $n esen# multifactorial /pre exemplu, /tone i 7eale ()5<6! $l vd ca fiind determinat de < factori (cat-arsis, suport social, acceptare, ac#iune direct, distragere, redefinirea situa#iei, relaxare, sentimente religioase!, i $nii Folkman i Lazarus procedeaz, $n )5<>, la o diversificare a structurii copingului (< factori% confruntare, distan#are, autocontrol, cutarea suportului social, asumarea responsabilit#ii, evadare&evitare, planificarea rezolvrii problemei, reevaluare pozitiv! ?evenind la clasificarea ini#ial, s remarcm inter&rela#ia $ntre cele dou tipuri de coping, ele sus#inandu&se i poten#andu&se reciproc% copingul centrat pe emo#ie creaz condi#iile pentru solu#ionarea $n condi#ii mai bune a problemei (tensiunea ergic scade!, iar copingul centrat pe problem reduce distressul emo#ional, printr&o evaluare mai realist, decentrat de sentimentul neputin#ei ,xist o legtur, atat de filia#ie conceptual, cat i obiectiv, $ntre strategiile de coping (vzute din perspectiv cognitivist! i diversele sc-eme cognitive mai generale ale persoanei, care reflect modul de selec#ie, pstrare, interpretare a informa#iei, din i $n experien#ele trite (3ban, )55<!, c-iar i independent de prezen#a stressului ;ai reprezentative ne apar aceste legturi $n cazul locusului de control, autoeficacit#ii, robuste#ei Trsturi imunogene de personalitate , implicate n coping Locus de control. 1ermenul de locus de control a fost lansat de ?otter ()5@@! i desemneaz modul $n care o persoan $i explic succesul sau eecul, prin cauze de tip intern sau extern,controlabile sau necontrolabile(ibid ! Locusul de control intern (LCI reprezint convingerea c responsabilitatea pentru eec, respectiv meritul pentru succes stau $n defectele, erorile, respectiv $n aptitudinile i calit#ile persoanei respective, i au o prea mic legtur cu $ntamplarea sau factori de presiune din afar, $n timp ce locusul de control extern (LC,! se refer la convingerea c sursa evenimentelor (pozitive sau negative! se gsete $n soart, destin sau puterea altora 'incolo de apropierea evident care se poate face $ntre categorii ca LC,&proiec#ie, sau LCA&strategii de tip combativ (lupt!, unii autori $ncearc a stabili o legtur $ntre tipul de LC i eficien#a copingului "stfel, LCA ar fi protector $n stressul psi-ic acut i cronic (Co-en, ,d4ards, )5<5* ?otter, )5@@!, prin receptivitatea crescut a persoanei la informa#iile din mediu cu valoare adaptativ, prin rezisten#a la presiunile externe, ca i prin gradul crescut de anga0are $n situa#ie "ntonovsk2 (cit de 3ban, )55<! consider c LCA manifestat prin responsabilitate (asumarea rspunderii pentru succes, dar i pentru eec! ar reprezenta un factor favorizant pentru sanogenez "l#i autori sus#in, $n consens, c LC, ar fi asociat cu o propor#ie mai mare de insatisfac#ii, i cu o predispozi#ie net spre anxietate i depresie (/arason i colab , )5=<! 1otui aceste concluzii au un anumit grad de relativitate, $n msura $n care% a! LC are totui o evolu#ie individual cu varsta ($n general de la LCA spre LC,!* b! uneori LCA este asociat cu sentimente crescute de culpabilitate, iar LC, B cu o anumit detaare de consecin#ele situa#iei stressante (externalitate defensiv! *

exist o variabilitate transcultural a LC, care vine din normele de presiune cultural i social specifice unui anumit tip de societate (ex LCA (exprimabil $n autonomie timpurie, independen#, responsabilitate! i strategiile agresive de coping sunt $ncura0ate $n societ#ile moderne de tip occidental, iar LC, i strategiile pasive, de tip Capul plecat sabia nu&l taie sau Ce #i&e scris, $n frunte #i&e pus, $n societ#ile de tip tradi#ional! !utoeficacitatea "i ro#usteea !utoeficacitatea (!$ reprezint convingerea unei persoane $n capacit#ile sale de a& i mobiliza resursele cognitive i motiva#ionale, necesare pentru $ndeplinirea cu succes a sarcinilor date (3ban,)55<! & ", crescut este asociat cu o motiva#ie mai $nalt i cu o centrare pe problem mai accentuat i mai productiv (subiectul $i concentreaz aten#ia pe analiza i gsirea de solu#ii! & ", sczut este, $n contrast, asociat cu atribuirea insucceselor unor cauze ce #in de propria incompeten#, teama de insucces, iar $n plan clinic prin predispozi#ia net la% & anxietate (prin perceperea ineficien#ei resurselor de coping!* & depresie (rezult din autocritica exagerat, fixarea de scopuri prea $nalte! ,ste documentat, de asemenea, o rela#ie de direct propor#ionalitate $ntre ", i func#ionarea optim a sistemului imun, $n special a celulelor 1, subpopula#ia 7C (autori cit de Aamandescu, )55@! %o#usteea (-ardiness B engl , andurance B fr ! este o variabil individual ilustrativ pentru rezisten#a la stressul psi-ic, sau, altfel spus, pentru eficien#a mecanismelor de coping 1rei componente definesc aceast dispozi#ie de personalitate% & LCA (convingerea c evenimentele pot fi controlate i influen#ate, datorit capacit#ilor i aptitudinilor subiectului!* & anga0area i persisten#a $n scopul propus* & percep#ia sc-imbrilor de via#, ca fiind normale (sau c-iar ca pe nite provocri (c-allenges! i nu ca pe nite fatalit#i Limitele teoriilor cogniti&e asupra copingului (n principal, cei care sus#in limitele teoriei cognitive (psi-analiti, psi-iatri, dar i unii medici somaticieni! se prevaleaz de incompatibili& tatea $ntre no#iuni ca prelucrare informa#ional, restructurare cognitiv contient, etc , i posibila evolu#ie subteran a unui agent stressor (uneori strict la nivel incontient! sau de evolu#ia sa brutal, ce nu las timp suficient mecanismelor de filtrare i adaptare contient s ac#ioneze Aamandescu ()55D! consider c to#i agen#ii stressori (fizici, c-imici, biologici!, induc, $n ultim instan#, un stress psi-ic secundar ,ste evocat efectul stressor 0ucat de stimuli afectogeni puternici (ex dezgustul violent sau emo#ia brutal la vederea unui accident!, ca i stressul psi-ic instalat $n cursul efecturii unei ac#iuni cu rezonan# afectiv plcut pentru subiect, ce genereaz insidios o stare de oboseal, cu atributele stressului (ibid ! 'up /-affer ()5<+!, citat de L "lexandrescu ()55=!, agen#ii stressori silen#ioi, insidioi pot declana /E" (sindromul general de adaptare B n n ! direct, fr o evaluare cognitiv contientizabil, iar agen#i inevitabili (ca poluarea atmosferic, zgomotul stradal continuu, etc ! sunt procesa#i automat, fr implicarea proceselor cognitive superioare "cestor puncte de vedere li se opun al#i autori, care, spri0inindu&se i pe cercetri anterioare (studiul subcep#iei, analiza aprrii perceptive, $nv#area implicit (incontient! a gramaticilor artificiale! postuleaz imaginea unui incontient cognitiv (;iclea, )55=!, ce depete cu mult clasicul con#inut cald, umed, primitiv i ira#ional (ibid ! al incontientului freudian Ancontientul cognitiv ar avea certe

c!

propriet#i informa#ionale i adaptative "ceast controvers, $ntre punctul de vedere psi-iatric B psi-analitic i cel al psi-ologiei cognitive, este $nc departe de a fi rezolvat 'erspecti&a psi(analitic 1radi#ia psi-analitic asupra mecanismelor de aprare situeaz conflictul id (sine! ego, ca tip de conflict primar, surs a ma0orit#ii mecanismelor defensive ,go&ul, supus principiului realit#ii, $ncearc compromisul optim, reconcilierea $ntre tendin#ele de sens contrar ale sinelui i supra&ego&ului, supuse exclusiv principiului plcerii, respectiv datoriei "ceast reconciliere se poate realiza $ntr&o manier mai mult sau mai pu#in adaptativ, func#ie i de gradul de maturizare a mecanismelor defensive Aerar-izarea mecanismelor defensive este, din punctul de vedere psi-analitic, un fapt real, la un pol situandu&se mecanismele cu un poten#ial $nalt patogen, imature, ce bloc-eaz energia instinctual, cre$nd implicit premizele pentru acumularea tensiunii interne (ca de ex negarea, represia!, iar la cellalt pol, cele mature, superioare, ca intelectualizarea i sublimarea Ta#el ) C!T$*! I+',%T!NT$ +$C!NI-+$ D$F$N-I*$ INC,N-TI$NT$
;,C"7A/; ) 7,E"?," C97FA7:1:L ;,C"7A/;:L:A ',/.?A7',?,", 'A7 C"?"C1,?A/1ACAL, .91,7FA"L 79CAH, "L, :79? "E,7FA /1?,//9?A, " C,L9? "CC,.1"3AL, /": ;"A :I9? C971?"C"?"3AL,* :7,A '9?A7F, A7C97I1A,71, A /, ?,F:JG, C: "K:19?:L 7,EG?AA, A71?"?," (7 C(;.:L C97I1AA7F,A /:3A,C1:L:A (7: 9 ?,C:79"I1, C" "."?FA7"7':&A, /": 9 ?,C:79"I1, (71?&9 F9?;G ',ELAJ"1G! /:3A,C1:L "1?A3:A, "L1C:AH" B '9?A7F, , 1,7'A7F, ., C"?, 7: L, ?,C:79"I1, C" FAA7' "L, /"L, * "L1, F9?;, ', ;"7AF,/1"?,% "/A;AL"?," ', CG1?, /:3A,C1 " :7,A .,?/9"7, C: 9 "L1" (,M % 1?"7/F,?:L 'A7 ./AL"7"LAJG!, A',71AFAC"?," /:3A,C1:L:A C: "L1, .,?/9"7, /": C: C?,"FA" /" ,7,?EA" /:3A,C1:L:A ,/1, ',1:?7"1G ', L" /C9.:?A A71"7EA3AL,, ?,.?93"3AL,, "71A/9CA"L,, /.?, /C9.:?A 1"7EA3AL, (N C: :1ALA1"1, /9CA"LG% /:3LA;"?,! 1?A;A1,?," IA ;,7FA7,?," (7 A7C97I1A,71 ', E(7':?A, A;"EA7A, ";A71A?A, 1?GA?A ?,.?93"3AL,, .,7A3AL,, "71A/9CA"L,, ./AL9&1?":;"1AJ"71,* "?, C"?"C1,? ', ".G?"?, 1,;.9?"?G, ',9"?,C, C97FA7:1:?AL, ?,F:L"1, ,M,?CA1G 9 .?,/A:7, .,?;"7,71G "/:.?" C97I1AA7F,A, 1A7J(7' /G A"/G L" /:.?"F"FG (71?&9 ;"7A,?G /A;39LACG (HA/,, "C1, ?"1"1,, L"./:/:?A, /": (."19L9EAC! B C" /A;.19;, ./ALAC,! ?,(719"?C,?," L" ,1"., "71,?A9"?, "L, ',JH9L1G?AA /:3A,C1:L:A (,1"., L,E"1, ', ,M.,?A,7F, ;"A "E?,"3AL, IA /"1A/F"CFAA ;"A ;"?A!, .?9':/G ;"A "L,/ (7 C97'AFAA ', F?:/1?"?, ?,"LG /": A;"EA7"?G A7H,/1A?," (7 'AF,?A1, 93A,C1, B ', /,71A;,71, ', /,7/ 9.:/ :7,A '9?A7F, ?,F:L"1,, IA C9;.9?1";,71, A7H,?/,

+ .?9A,CFA"

D C9;:1"?," 6 ?,F:L"?,"

> ?,E?,/A"

@ F9?;"FA" ?,"CFA97"LG

C,L9? C"?, ?,F:L"1,

C9?,/.:7'

'9?A7F,A

= A71,L,C1:"& LAJ"?,"

,.:AJ"?,", (7 .?9C,/:L "7"LA1AC, C97FA7:1:L:A ./AL91?":;"1AJ"71 :7,A /A1:"FAA ', HA"FG

"L "L

Criticii paradigmei psi-analitice subliniaz insuficienta operabilitate i putere de generalizare a acesteia% mecanismele defensive, $n viziune psi-analitic, ar fi $ndreptate ma0oritar spre blocarea pulsiunilor instinctuale interne (i mai pu#in $nspre afar!, ca moment de apari#ie sunt post&afective (se declaneaz doar dup ce a intervenit anxietatea de semnal, cand pulsiunile instinctuale amenin# s inunde ,go&ul (;iclea, )55=! (n viziunea acestor autori, demersul acestor mecanisme este adesea distorsionant $n finalitate (nu faciliteaz uneori decat adaptarea de moment, iar alteori este c-iar generator de simptome! (n plus,se aduc critici care #in de $nsi esen#a teoriei psi-analitice% operarea implicit cu constela#ii i mecanisme psi-ice incontiente, deci nedemonstrabile ?e#inem, la acest punct ($n ce privete mecanismele adaptative $n fa#a stressului psi-ic! B predilec#ia pentru folosirea termenului de coping, de ctre cognitiviti, fa# de termenul mecanisme defensive, mai uzitat de orientarea psi-analitic, care corespund tendin#ei de a altura termenul de coping mecanismelor contientizate, iar pe cel de mecanisme defensive B celor subcontiente sau incontiente .rincipalele deosebiri $ntre cele dou curente, $n ce privete mecanismele adaptative fa# de stress, sunt sintetizate $n tabelul +% C9;."?"?," ;,C"7A/;,L9? ', C9.A7E C: C,L, ',F,7/AH, (" 3ban,)55<! ;,C"7A/;, ', C9.A7E ;,C"7A/;, ',F,7/AH, & procese (sub!contiente & procese incontiente* & produse $n contact cu & produse la interfa#a ego&id* realitatea* & distorsioneaz (mai mult & permit confruntarea cu decat cele de coping! realitatea* realitatea* & implic scop i perspectiv & orientate predominant spre (sunt orientate spre prezent trecut* i8sau viitor!* & implic automatisme, sunt & au (necesit! flexibilitate* rigide* & permit exprimarea & bloc-eaz exprimarea afectiv* afectiv* & preced sau succed reac#iei & sunt procese post&afective* de stress* & orientate spre blocarea & sunt orientate spre interior pulsiunilor instinctuale sau exterior* interne* & au eficien# situa#ional & au organizare ierar-ic% mature vs imature

S-ar putea să vă placă și