Sunteți pe pagina 1din 13

St ru ctu ra, an aliza s i

lo caliza rea g en elo r

1. Structura (anatomia) genei

2. Gene mobile (transpozoni)

3. Inlantuirea genica (linkage) si


Cartogafierea genetica
1. Structura genei
1. Structura genei
 5’ – 3’ catena sens, codificatoare
 3’ – 5’ catena anti-sens, matrice pentru
ARNpm

Matisarea (splicing, épissage) = excizia


intronilor urmata de alipirea exonilor
1. Structura genei
care codifica un polipeptid
1. Structura genei

Factorii de transcriptie se fixeaza de


CUTIILE PROMOTOARE :
 TATA box (ATA pt. gena ß – globinei)
 CAT box
 CACC box
 Cp G islands
1. Structura genei
1. Structura genei
1. Structura genei
 ATG = codonul initiator al transcriptiei, ce
codifica metionina (aminoacid!), primul
triplet din gena “structurala”, adica
portiunea din gena a carei secventa se
regaseste in ARNm

 TAA, TAG, TGA = codoni STOP, marcheaza


incheierea transcriptiei
1. Structura genei
 Dinucleotidele:
- GT = situs acceptor de matisare,
- AG = situs donor de matisare,
marginesc intronii.

Structura CAP = 7 metil-guanozina,


la capatul 3’ al ARNm
1. Structura genei
1. Structura genei
 Pentru ca ARNpm sa devina ARNm:

 matisare
 + CAP
 poliadenilarea capatului 3’
 acoperirea cu un strat proteic protector
1. Structura genei
1. Structura genei
care codifica un polipeptid