Sunteți pe pagina 1din 7

CURS OPIONAL : CULTUR I TRADIIE

2007- 2008

Clasa a V-a Durata: 1 a Nr! "# $r# %# s&%t&'( &: 1 $r&

CULTUR I TRADIIE
Clasa: a V-a Durata: 2 ani Numr de ore / sptmn: 1 or Numr total de ore: 35 ARGUMENT Patrimoniul cultural romnesc cuprinde o bogat literatur olcloric! din pcate prea pu"in cunoscut #i studiat de ele$ii de la gimna%iu& 'st el! acest curs de$ine o pledoarie pentru cunoa#terea #i $alori icarea crea"iilor olclorice (ntr-un sistem organi%at de (n$"are! sus"inut de bog"ia #i di$ersitatea unor )surse nesecate* + repere morale de (nalt $aloare pentru genera"iile pre%ente #i $iitoare& Cursul op"ional (#i propune s stabileasc temele #i moti$ele populare proprii basmului! baladei! legendei! studiate de ele$i la clas! (n gimna%iu! care au stat la ba%a crea"iilor culte& Prin cunoa#terea #i $alori icarea speciilor literare men"ionate! urmrim s aducem ct mai aproape de ele$i $alorile (nainta#ilor! care #i-au e,primat tririle #i n%uin"ele (n crea"ii orale& Pe lng genurile #i speciile apar"innd literaturii populare! ele$ii $or cunoa#te tradi"ii legate de na#tere! nunt #i obiceiurile speci ice srbtorilor de Crciun #i de Pa#ti din %ona -rea%a& .rele $or contribui la (mbog"irea #i nuan"area $ocabularului ele$ilor! la o mai bun (n"elegere a unor ragmente din operele pe care le $or studia mai tr%iu& /e (ncearc ast el prin acest demers s se demonstre%e ele$ilor c (n cultur nimic nu trebuie pierdut! totul trebuie transmis urma#ilor! care s preia! s simt rumosul de lng ei #i c0iar s-l produc& .-12C31V2 C'D45 1& De%$oltarea capacit"ii de cunoa#tere a tradi"iilor #i a obiceiurilor din %ona natal6 2& De%$oltarea capacit"ii de comunicare6 3& De%$oltarea gustului estetic al ele$ilor6 7& De%$oltarea atitudinii de empatie cultural&

OBIECTIVE DE REFERIN I ACTIVITI DE NVARE


1. Dezvoltarea capacitii de cunoatere a tradiiilor i a obiceiurilor din zona natal

.biecti$e de re erin" 2le$ul $a i capabil

'cti$it"i de (n$"are /e recomand urmtoarele acti$it"i e,erci"ii de lectur a unor te,te olclorice cu tematic tradi"ional6 e,erci"ii de identi icare a unor cu$inte/ regionalisme #i e,presii noi6 e,erci"ii de po$estire a unor e,perien"e amiliare re eritoare la tradi"ii #i obiceiuri6 e,erci"ii de redactare a unor compuneri con orm propriului uni$ers a ecti$! de la obiceiuri practicate (n amilie6 e,erci"ii de (n"elegere a semni ica"iilor tradi"iilor de na#tere #i de nunt6 e,erci"ii de identi icare a etapelor speci ice de na#tere #i de nunt (n te,te adec$ate6 e,erci"ii de pre%entare a unor obiceiuri speci ice de Crciun #i de Pa#te6 e,erci"ii de comentare succint a unor te,te literare care sunt repre%entati$e pentru aceste obiceiuri6 e,erci"ii pentru de%$oltarea sim"ului artistic! audi"ii mu%icale6 e,erci"ii de interpretare a unor cntece populare6 e,erci"ii de (n$"are a unor elemente speci ice :ocului din %ona -rea%a6 e,ersri (n grup mai mare sau mai mic6

1&1 s recunoasc speci icul tradi"iilor #i obiceiurilor 8din %ona natal9 romne#ti6

1&2& s identi ice etapele speci ice pe care le au aceste tradi"ii

1&3 s identi ice obiceiurile religioase #i laice

1&7 s mani este interes pentru cunoa#terea :ocului romnesc6

acti$it"i de grup (n care ele$ii s ormule%e (ntrebri 1&5&s identi ice cau%ele care duc la pierderea #i s dea rspunsuri re eritoare la cau%ele care duc la unor obiceiuri pierderea unor obiceiuri6 1&;& s se preocupe de conser$area #i transmiterea obiceiurilor romne#ti din %on6 e,erci"ii de consemnare + prin inter$iuri a unor obiceiuri cu arie restrns de rspndire6

2. Dezvoltarea capacitii de comunicare .biecti$e de re erin" 2le$ul $a i capabil: 2&1 s utili%e%e ormulele speci ice dialogului 2&2 s sus"in un monolog oral 'cti$it"i de (n$"are /e recomand urmtoarele acti$it"i: e,erci"ii de construire a unui dialog pe o tem dat6 e,erci"ii de reali%are a unui inter$iu6 e,erci"ii de alctuire a unui plan de idei suport pentru relatarea unei (ntmplri6 e,erci"ii de relatare a unor (ntmplri6 e,erci"ii de pre%entare a di eritelor obiceiuri speci ice din %on6 e,erci"ii de rela"ionare a te,tului cu imaginea

2&3 s pre%inte unele obiceiuri din %on

2&7 s argumente%e un punct de $edere

e,erci"ii de identi icare a argumentelor (ntr-un te,t olcloric dat6 e,erci"ii de ormulare a unor (ntrebri pentru e,primarea opiniilor6

3.Dezvoltarea gustului estetic al elevilor .biecti$e de re erin" 2le$ul $a i capabil 3&1 s di eren"ie%e produsul artistic de cel nonartistic 'cti$it"i de (n$"are /e recomand urmtoarele acti$it"i e,erci"ii de sesi%are a di eren"elor $alorice dintre produsul artistic #i cel nonartistic6 e,erci"ii de identi icare a igurilor de stil #i de e,plicare a semni ica"iilor acestora (n conte,t6 e,erci"ii de ilustrare prin desen! gra ic! pictur! cola:e! etc& a unor ragmente din te,tele studiate&

4.Dezvoltarea atitudinii de empatie cultural

.biecti$e de re erin" 2le$ul $a i capabil 7&1 s identi ice $alorile culturale #i e,perien"ele umane descoperite (n crea"iile olclorice! (n $ia"a comunit"ii

'cti$it"i de (n$"are /e recomand urmtoarele acti$it"i reali%area de mape! porto olii! pliante! albume6 organi%area de programe artistice! #e%tori!serbri! ormarea unui ansamblu olcloric6 implicarea (n e$enimentele culturale ale comunit"ii6

CONINUTURI SEMESTRUL I

I. Lectur Crea"ia epic (n pro%: --asmul 83 ore96 -<egenda 83 ore96 -/noa$a 82 ore96 -Pro$erbe! %ictori! g0icitori 82 ore9& Crea"ia epic (n $ersuri: --alada 83 ore9& Crea"ia epic (n $ersuri: -Doina 83 ore96 -/trigtura 82 ore9&
SEMESTRUL II

11& Comunicare -Dialogul 82 ore96 -=onologul oral 83 ore9& 111& Tradiii i obiceiuri -Na#terea 83 ore96 -Nunta 83 ore96 -.biceiuri speci ice srbtorilor de Pa#te #i de Crciun 87 ore96 ->ocul 82 ore9& =odalit"i de e$aluare a& 4eali%area unor porto olii! desene! mape! albume oto! postere etc&6 b& .rgani%area unor concursuri i dramati%ri 6 c& 4eali%area unor e,po%i"ii tematice 6 d& Pregtirea #i sus"inerea unor spectacole 6 e& Pre%entarea unor te,te culese pe teren & Sugestii metodologice

4ecomand ca la con"inutul Basmul s se aplice metoda ):urnalul cu dubl intrare* pentru o parcurgere e icient a te,tului! iind o metod centrat pe ele$& )>urnalul cu dubl intrare? este o metod prin care cititorii stabilesc o legtur strns (ntre te,t #i propria lor curio%itate #i e,perien"& 'cest :urnal este deosebit de util (n situa"ii (n care ele$ii au de citit te,te mai lungi& Pentru a ace un asemenea :urnal! ele$ii trebuie s (mpart o pagin (n dou! trgnd pe mi:loc o linie $ertical& @n partea stng li se $a cere s note%e un pasa: sau o imagine din te,t care i-a impresionat (n mod deosebit pentru c le-a amintit de o e,perien" personal! pentru c i-a surprins! pentru c nu sunt de acord cu autorul! sau pentru c o consider rele$ant pentru stilul sau te0nica autorului& @n partea dreapt li se $a cere s comente%e acel pasa:: de ce l-au notatA <a ce i-a cut s se gndeascA Ce (ntrebare au (n legtur cu acel ragmentA Ce i-a cut s-l note%eA <a ce i-a cut s se gndeascA De ce i-a intrigatA Pe msura ce citesc! ele$ii se opresc din lectur #i notea% (n :urnal& 5nii pro esori cer un numr minim de ragmente comentate! (n unc"ie de dimensiunile te,tului& Dup ce ele$ii au reali%at lectura te,tului! :urnalul poate i util (n a%a de reflecie! dac pro esorul re$ine la te,t! cerndu-le ele$ilor s spun ce comentarii au cut (n legtur cu pasa:e di$erse& Bi pro esorul ar trebui s i cut comentarii! pentru a atrage aten"ia asupra unor pr"i din te,t pe care "ine neaprat s le discute cu ele$ii& Standarde minime de performan .biecti$e cadru 1&De%$oltarea capacit"ii de cunoa#tere a tradi"iilor #i a obiceiurilor din %ona natal -

/tandarde minime de per orman" / e,empli ice cel pu"in trei tradi"ii legate de na#tere #i de nunt din %ona natal6 / identi ice dintr-un te,t dat cel pu"in cte trei obiceiuri speci ice de Crciun #i de Pati& / reali%e%e un dialog! pe o tem dat! olosind ormulele speci ice acestui mod de e,punere! (n opt minute 6 / ilustre%e! prin desen! o scen/un persona: dat! (n cincispre%ece minute6 / culeag! din olclorul local! cel pu"in cinci e,emple&

2&De%$oltarea capacit"ii de comunicare

3&De%$oltarea gustului estetic al ele$ilor

7&De%$oltarea atitudinii de empatie cultural

BIBLI !"#$I%

1& Antologia literaturii populare romneti! edit& Donaris! 2CC56 2& Constantin! Drnescu! Proverbele romnilor: antologie esenial! $ol& 1-11! edit& Dacia! 2CC;6 3& Nisco$! Viorica! A fost de unde n-a fost: Basmul popular romnesc! edit& Eumanitas! 1FF;6 7& Balade populare romneti6 8cntece btrne#ti9! edit& Da$id/<itera! 1FFG6 5& Antologia viersului popular romnesc! edit& /crisul romnesc! 2CC36 ;& Cinel, cinel! edit& 1 Creang! 1FFC6 G& Co:ocaru! Nicolae! Cntece, obiceiuri i tradiii populare romneti! edit& =iner$a! 1FH76 H& egende nemuritoare! edit& 1& Creang! 1FFF6 F& Pcal i !ndal: "noave populare! edit& <itera 1nterna"ional! 2CC7&