Tabel de corelare a calificărilor profesionale cu ordinele de ministru pentru aprobarea curriculumului şcolar în vigoare

an şcolar 2008 – 2009 Instrucţiuni de utilizare

şcoală de maiştri
Respectând anexele referitoare la calificările profesionale obţinute prin şcoala de maiştri din H.G. nr. 866/13.08.2008 (pentru anul I) sau H.G. nr. 530/30.05.2007 (pentru anul II), veţi găsi, în ultima coloană a tabelului, numărul ordinului de ministru prin care curriculumul pentru respectiva calificare profesională a fost aprobat. Pentru calificările profesionale înscrise cu bold este elaborat curriculum care poate fi accesat de pe link-ul „Învăţământ postliceal”, selectând „Curriculum pentru şcoală postliceală”.

Anul I (an şcolar 2008-2009): (în conformitate cu H.G. nr. 866/ 13.08.2008)
Anexa nr. 5 Domeniul (grupe de calificări profesionale) Număr ordin de ministru de aprobare a curriculumului

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Calificarea profesională

Codul calificării
3.01.28.07.001 3.01.25.07.002 3.01.25.07.003 3.01.33.07.004 3.01.24.06.005 3.01.33.07.006 3.01.24.06.007 3.01.25.07.008 3.01.30.07.009 3.01.33.07.010 3.01.33.07.011 3.01.30.07.012 3.01.33.15.013 3.06.33.07.014 3.06.33.05.015 3.06.26.05.016 3.06.61.14.017 3.02.33.03.018 3.04.20.04.019 3.04.36.04.020 3.04.20.04.021 3.04.20.04.022 3.04.20.04.023 3.04.22.04.024

Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte Maistru forjor-tratamentist Maistru frigotehnist

O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MEC nr. 4760/26.07.2006

O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MECT nr. 5173/29.08.2008

Mecanic

Maistru turnător Maistru sculer matriţer Maistru construcţii navale Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului Maistru construcţii structuri aeronave Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru electronist Maistru telecomunicaţii Maistru electromecanic staţii de pompare Maistru protecţii anticorozive Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului

O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 5173/29.08.2008

Electric

O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MEC nr. 4760/26.07.2006

Chimie

1

MECT nr.2008 O.22.35. petrol şi gaze 35.040 3. 4760/26. 29.06. 46.03.24. 43. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia.24. 34.03.025 3.036 3.23.03.037 38.MECT nr.MEC nr. 28.053 3.2006 O. 40. 32.2006 O. 5173/29.043 3.03.07.08.03.045 3.24. Maistru pirotehnist Maistru electromecanic minier Maistru miner Maistru la prepararea substanţelor minerale utile Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie.051 3.038 39. 4760/26. 5173/29. tratarea şi distribuţia gazelor Maistru mecanic construcţii montaje.07.MECT nr.08.MEC nr.24.027 3.055 3.035 36.06.MEC nr. 48.24. 26. petrol şi gaze 3.03.24. transportul.2008 Minier. 45. 42.25. 5173/29.07.07. 3.35.03.03.24. 3.054 3.24.22.22.MEC nr.052 3.25.05.056 3.23.25.041 3.06. 4760/26.35. 57.2006 O. 56.25.24.034 O.24. 4760/26. instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze Maistru mecanic la exploatarea.2008 O.046 3.24.03.MEC nr.03.25.22.06. transportul şi tratarea ţiţeiului Maistru la extracţia.24.22. 1847/29.06.35.MEC nr.06. 30.06.06. 5173/29.24.047 3. 53.06.06.MECT nr.03.09.35. 50. 1847/29. 4760/26.2007 Metalurgie Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii Maistru la fabricarea lianţilor 2 . 1847/29.2006 O.05. 47.03. întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de forajextracţie Maistru mecanic la exploatarea. 54. Energetic 3.22.050 3.030 3.MECT nr.06.24.24.2006 O. Minier.09.03.06.05.07. 4760/26.03.042 3.24.35. 51.2006 O.25.03.06.06.2006 O. 52. întreţinerea.2007 O.MECT nr. 4760/26.24. 41.07.08.031 3. 33.24.05.24. utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea.032 3.033 3. 4760/26.25.03.03.MEC nr.03.07.25. 55.24.MEC nr. 4760/26.06.08. 49.25.03. 27. 31.03.24.MECT nr.05.044 3.029 3.057 O.35.03.22.07.028 3.24.2007 O.06.07. 37.MEC nr.03. repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze Maistru electrician instalaţii.08.2006 O.35. întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea.2006 O.07.2008 O. întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze Maistru electrician centrale. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice Maistru termoenergetic Maistru hidroenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar 3.026 3.039 3. 44.2006 O.2007 O.24.MEC nr.08. 4760/26.06.MECT nr. 1847/29.08.05.049 3.25.06.06.08.22.048 3.

MECT nr.14.05. 80.08.074 3.081 3.07.26.13.08.14.2007 O.09. 89. 83. 4760/26.13. industriale şi agricole Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei Maistru fabricarea cherestelei Fabricarea produselor din lemn Maistru fabricarea furnirului.2008 O. 5173/29.08.MEC nr.10.14.14.13.07.12.092 3. 88. 4760/26.075 3.059 3.26. 85. 5173/29.13. 4760/26. 82.01.12. 4760/26.08.41.33.12.23.076 3.MEC nr.085 3.15.079 3.14.083 3.077 3. 63. 94. 5173/29. 77. 1847/29.08.01.23.073 3.07.08.09. 59. 70.MECT nr. 1847/29.086 3. 79.14.07.11.061 3.090 3.08. 78.33.12. 90.58.MECT nr.10.12. 69.15. 87.MECT nr. 67.MECT nr.MEC nr.12.10. 91.2007 O.16.08.069 3. placajului.01.13.2007 O.26.078 3. 74.13. Materiale de construcţii Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru instalator în construcţii 3.14.12.2006 O. 92.09.2008 O.2007 O.14. 66.08.071 3.MECT nr.10.068 3.26.MECT nr.12.067 3.13.13. 72. drumuri şi poduri Maistru filator Maistru ţesător Maistru tricoter Maistru finisor produse textile Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru tăbăcar Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru marochiner Maistru în industria alimentară extractivă Maistru în industria alimentară fermentativă Maistru la industrializarea laptelui Maistru la industrializarea cărnii Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor Maistru morar Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru piscicultor – pescar Transporturi Textile-pielărie Industrie alimentară Agricultură Maistru agronom Maistru mecanic agricol 3 .03.10.33.11.10.08.2006 O.11.MECT nr.2007 O.065 3.08.2007 O.062 3.26.12.05.05.MECT nr.11.08.23.MEC nr. 73.087 3. 1847/29.16.09.080 3.01. 1847/29.11.13. panelului Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn Maistru tâmplar mobilă şi binale Maistru exploatări şi transporturi forestiere Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente Maistru electromecanic locomotive Maistru electromecanic vagoane Maistru electromecanic auto Maistru la construcţii de căi ferate.13.10.07.091 3.2006 O.064 3.08.33.070 3.16. 1847/29. 65. 61.13.14.07.08. 4760/26. 60. 64.08.12.12. 62.13.MEC nr.2006 O.088 3.10. 1847/29.2008 Construcţii . 81.08.089 3.07.082 3.094 O. 5173/29.07.093 3.08.08.12.08. 4760/26. 1847/29.08.12.07.060 3.066 3.2007 O.42. 84.05. 75.10.2007 O.08.10.01. 86.MEC nr.12.063 3. 71.MECT nr.MECT nr.11.41. 1847/29.16.072 3.13.17.2006 O.23. 68.42.12.02.MECT nr. 93.2008 O.11.13.10.42.15.058 3.084 3. Maistru electrician în construcţii instalaţii şi lucrări Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru publice construcţii Maistru construcţii civile. 76.2006 O.13.07.

confecţii şi încălţăminte∗ Maistru forjor-tratamentist Maistru turnător Maistru sculer matriţer Maistru construcţii navale Maistru construcţii structuri aeronave Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru electronist Maistru telecomunicaţii Maistru electromecanic staţii de pompare Maistru protecţii anticorosive Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor. întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze 4 . 4760/26. MECT nr. MECT nr. 12. 8. 25.2007 O.2006 utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie Maistru mecanic la exploatarea. 1847/29. 32. MECT nr. transportul. MECT nr. 18. 6. 28. MEC nr.2006 O.07.2006 36. tratarea şi distribuţia O. 1.Anul II (an şcolar 2008-2009): (în conformitate cu H. MEC nr. 3.07.07. 4. 7. instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze Maistru mecanic la exploatarea. 2.08. 13.2007 O. 10. 1847/29.08. repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze Maistru electrician instalaţii.2006 O.08. 1847/29. MECT nr. 4760/26. construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă.07. 22.2007 Nr. 9. 4760/26. 1847/29. 20.08. nr. întreţinerea. 14. petrol şi gaze Electric Mecanic Domeniul Calificarea profesională Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere Maistru cazangerie. MEC nr. crt. 11. 19.2007 O. 21.2006 O.08. 16.2006 O. 1847/29. 30.07. 29. 4760/26.07.2006 O. MEC nr. 35.2007 gazelor Maistru mecanic construcţii montaje. 26.2007 O. 530/ 30. 24. Maistru la extracţia.07.2007 O. MEC nr. 17. 34. MEC nr. întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea. MEC nr. firelor chimice şi artificiale Maistru pirotehnist Maistru electromecanic minier Maistru miner Maistru la prepararea substanţelor minerale utile Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie.G. 4760/26.2007 Chimie O. 5.05. MECT nr. 4760/26. transportul şi tratarea ţiţeiului Număr ordin de ministru de aprobare a curriculumului O. Minier. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia. 23. 4760/26. întreţinerea şi repararea O. 1847/29. 15.08. MECT nr. 31. 27. utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea.08. 1847/29. 33.

4760/26. 42.07. 1847/29.2006 O.07. MEC nr.07. 39. 61. MECT nr. industriale şi agricole Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei Maistru fabricarea cherestelei O. 52. panelului şi O.2007 O. 4760/26. 1847/29. 44. 74. MEC nr. 46. 1847/29. 56. MEC nr. MEC nr. 4760/26.07.2006 fibrelor din lemn Industria lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn Maistru tâmplar mobilă şi binale Maistru exploatări şi transporturi forestiere Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente Maistru electromecanic locomotive Maistru electromecanic vagoane Maistru electromecanic auto Maistru la construcţii de căi ferate. MEC nr.07.2006 O.2006 O.07. 1847/29. 4760/26.2006 O. 75. MECT nr. 65.2007 O. MEC nr. MEC nr. 69. 71. 80. MEC nr. 76.2006 O. 78. MEC nr.2006 O.2007 Maistru fabricarea furnirului. 4760/26.08. 50. 41. 43.2006 O.07. 67.07. 4760/26. MEC nr. 49. 47. 38.07.2006 O. MECT nr.07. MEC nr.07. MEC nr.08. 70. 68. placajului. 1847/29.2007 Transporturi O. MEC nr. MECT nr.2007 Materiale de construcţii Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru construcţii hidroenergetice Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii Maistru instalator în construcţii Maistru electrician în construcţii Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii Maistru construcţii civile. 73. MECT nr. MEC nr.2006 Maistru electronist automatizări în centralele nuclearoelectrice Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice Maistru termoenergetic O.2006 O. 48. 4760/26.07.07. 79.08. MECT nr.08. 66. MECT nr.08. 58. 4760/26. 72. 57. 4760/26. Energetic Maistru electrician centrale. 4760/26. 77. 40. MEC nr. 4760/26. 53.08.07.2006 Textile-pielărie Maistru filator 5 . 62. 4760/26. 45. 1847/29. măsurări electrice şi control termotehnic Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice O. 55.07. 4760/26.2006 Maistru hidroenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar Metalurgie Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment O. 4760/26.37. 1847/29.2007 O. 51. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice Maistru electromecanic automatizări. 54.07. 59. 64. 63. 4760/26. MEC nr.2006 O. drumuri şi poduri O.08. 60.2006 O.2006 O. 4760/26.2007 Construcţii montaj O.

07. 87. MECT nr. 86. 1847/29.08. Agricol şi alimentar 95. 100. MEC nr. 85. 91.08. 83. 103.81. MECT nr. 90. 92.2007 O.08. 88.2007 O. 93. 1847/29.2007 O. MECT nr. 101. 4760/26. 89. 98.2007 6 . 1847/29.08. 82. 1847/29. 96. 99. Artistic Maistru ţesător Maistru tricoter Maistru finisor produse textile Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru tăbăcar Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru marochiner Maistru în industria alimentară extractivă Maistru în industria alimentară fermentativă Maistru la industrializarea laptelui Maistru la industrializarea cărnii Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor Maistru morar Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru piscicultor – pescar Maistru agronom Maistru horticultor Maistru zootehnist Maistru mecanic agricol Maistru frigotehnist Maistru instructor coregrafie Maistru instructor muzică Maistru instructor artă populară O. 97. 94. 102. MECT nr. 84.2006 O.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.