Tabel de corelare a calificărilor profesionale cu ordinele de ministru pentru aprobarea curriculumului şcolar în vigoare

an şcolar 2008 – 2009 Instrucţiuni de utilizare

şcoală de maiştri
Respectând anexele referitoare la calificările profesionale obţinute prin şcoala de maiştri din H.G. nr. 866/13.08.2008 (pentru anul I) sau H.G. nr. 530/30.05.2007 (pentru anul II), veţi găsi, în ultima coloană a tabelului, numărul ordinului de ministru prin care curriculumul pentru respectiva calificare profesională a fost aprobat. Pentru calificările profesionale înscrise cu bold este elaborat curriculum care poate fi accesat de pe link-ul „Învăţământ postliceal”, selectând „Curriculum pentru şcoală postliceală”.

Anul I (an şcolar 2008-2009): (în conformitate cu H.G. nr. 866/ 13.08.2008)
Anexa nr. 5 Domeniul (grupe de calificări profesionale) Număr ordin de ministru de aprobare a curriculumului

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Calificarea profesională

Codul calificării
3.01.28.07.001 3.01.25.07.002 3.01.25.07.003 3.01.33.07.004 3.01.24.06.005 3.01.33.07.006 3.01.24.06.007 3.01.25.07.008 3.01.30.07.009 3.01.33.07.010 3.01.33.07.011 3.01.30.07.012 3.01.33.15.013 3.06.33.07.014 3.06.33.05.015 3.06.26.05.016 3.06.61.14.017 3.02.33.03.018 3.04.20.04.019 3.04.36.04.020 3.04.20.04.021 3.04.20.04.022 3.04.20.04.023 3.04.22.04.024

Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte Maistru forjor-tratamentist Maistru frigotehnist

O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MEC nr. 4760/26.07.2006

O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MECT nr. 5173/29.08.2008

Mecanic

Maistru turnător Maistru sculer matriţer Maistru construcţii navale Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului Maistru construcţii structuri aeronave Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru electronist Maistru telecomunicaţii Maistru electromecanic staţii de pompare Maistru protecţii anticorozive Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului

O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 5173/29.08.2008

Electric

O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MEC nr. 4760/26.07.2006

Chimie

1

MEC nr.25. Maistru pirotehnist Maistru electromecanic minier Maistru miner Maistru la prepararea substanţelor minerale utile Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie.07.040 3. 4760/26.MEC nr.07.08. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia. 52. 34.25.24.35.24. 37.032 3.22.2007 O.MEC nr.038 39.2006 O.24. 4760/26.MEC nr.MEC nr.03. 1847/29.MEC nr.22.22. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice Maistru termoenergetic Maistru hidroenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar 3.24.24.25.053 3.06.35.35.034 O.033 3. 5173/29.22.03.03.036 3. petrol şi gaze 35. 4760/26.03. transportul şi tratarea ţiţeiului Maistru la extracţia. 43.054 3.06.24.051 3.027 3.22.24.2008 Minier. 5173/29.06.24.030 3. 1847/29.055 3. utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea.039 3.MECT nr.MEC nr.06. 26. 1847/29.25.044 3.MECT nr.35. 33.057 O. 4760/26.06.MECT nr.03. întreţinerea. întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de forajextracţie Maistru mecanic la exploatarea.24.24. 41.05.025 3.24. petrol şi gaze 3. 4760/26.2006 O.03.028 3.24.2007 O.MECT nr. 30.06.06. transportul.35.03. 46.043 3.08.05. 51.MECT nr.03.07. 27.24.MEC nr.049 3.24.2006 O.05.24. 29.052 3.24. 32.07. tratarea şi distribuţia gazelor Maistru mecanic construcţii montaje.05.026 3.037 38.25.047 3.MECT nr.06.029 3.24.MEC nr.2006 O.03.03.09.06.24.03. 47. 54.042 3.24.03. 5173/29.07.24.06. 4760/26. 1847/29.048 3.03.046 3.2008 O.041 3.03.24. 53.07.05. 40.22.MECT nr.03.09.35.25.03.08.08. 49.2008 O.06.2006 O.06.06. 4760/26. 55. 57.06. 4760/26.35. 3.06.25.045 3.07. 31.07. 48.07.2006 O.25.03.22.23. 45. 28.2007 Metalurgie Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii Maistru la fabricarea lianţilor 2 .MEC nr. întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea.03.08.2006 O.08.056 3.08.03. 56.08.MECT nr.25.25.35. Minier.03.03. instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze Maistru mecanic la exploatarea.2006 O.23.24.050 3.07.035 36.06.03. 44. 5173/29.24.031 3.06.06.2008 O.2007 O. Energetic 3. 42. repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze Maistru electrician instalaţii. 3. 4760/26. 50.22.2006 O.2006 O. 4760/26. întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze Maistru electrician centrale.05.06.

10.2008 O.12.08.07.07.12.12.063 3.13.01.2007 O. 76.060 3.07.08. 63.16. 4760/26.082 3.12. 71.MECT nr.10.42.12.12.26.23. 70.2006 O.08. 66.33.093 3. 82.2007 O.14.12.066 3. 5173/29.094 O. 1847/29.26.08.10.13.MECT nr.090 3.10.16. 1847/29.074 3.2007 O. 4760/26.11. Maistru electrician în construcţii instalaţii şi lucrări Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru publice construcţii Maistru construcţii civile.2006 O.2007 O.078 3.12.10.072 3. 88.MECT nr.05.08.13.MECT nr.10. panelului Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn Maistru tâmplar mobilă şi binale Maistru exploatări şi transporturi forestiere Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente Maistru electromecanic locomotive Maistru electromecanic vagoane Maistru electromecanic auto Maistru la construcţii de căi ferate.11.067 3.2006 O. 80. 1847/29.10. 62. 4760/26.12.58. 74. 87. 1847/29. 90.12.14.MECT nr.081 3.12.08.MECT nr.08.11.15. 69.13.26.05.08.23.41.13.14. Materiale de construcţii Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru instalator în construcţii 3.02.11.087 3.07. 68.41.2007 O.05.07.17.15.01. 84.07. 65.075 3. 77. 86.2006 O.MEC nr.08. 89.11.059 3.14.088 3.069 3. 93. 91.10.13.2008 O.12.07.2007 O.092 3.13.MEC nr.MECT nr.26.10. 75.12.058 3. 72.09. 78.08.26.16.MECT nr.07.MECT nr.062 3.08.09.33.061 3. 5173/29.42.065 3. 79.08. drumuri şi poduri Maistru filator Maistru ţesător Maistru tricoter Maistru finisor produse textile Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru tăbăcar Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru marochiner Maistru în industria alimentară extractivă Maistru în industria alimentară fermentativă Maistru la industrializarea laptelui Maistru la industrializarea cărnii Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor Maistru morar Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru piscicultor – pescar Transporturi Textile-pielărie Industrie alimentară Agricultură Maistru agronom Maistru mecanic agricol 3 .23.091 3.08.03.13.068 3.070 3.08.MECT nr.080 3. 5173/29.MEC nr. 1847/29. 5173/29.08.08.08.12.MEC nr.2006 O.15.10.076 3.071 3. placajului.13.07. 60.MECT nr. 64. 61.086 3. 4760/26.13.MECT nr. 81.08.13.14. 4760/26.089 3. 83. 67.064 3. 85.MEC nr.08.01.11.08.MEC nr.14.14.13.079 3.01.33. 4760/26.073 3.2008 Construcţii .13.14.16.083 3. 92.14.42. 73.01.07. 1847/29.2007 O.09.13. 1847/29.10.2008 O.2006 O.084 3. industriale şi agricole Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei Maistru fabricarea cherestelei Fabricarea produselor din lemn Maistru fabricarea furnirului.077 3.12.09.11.2007 O.23.08.085 3.05. 1847/29.13. 59.33. 94.

4760/26.07. MEC nr. Maistru la extracţia. 33.08. 530/ 30. întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea. 32. 4760/26. întreţinerea şi repararea O. 1847/29. 3. MEC nr. nr. 16. 1847/29. 25.08.2007 gazelor Maistru mecanic construcţii montaje. firelor chimice şi artificiale Maistru pirotehnist Maistru electromecanic minier Maistru miner Maistru la prepararea substanţelor minerale utile Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie. confecţii şi încălţăminte∗ Maistru forjor-tratamentist Maistru turnător Maistru sculer matriţer Maistru construcţii navale Maistru construcţii structuri aeronave Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru electronist Maistru telecomunicaţii Maistru electromecanic staţii de pompare Maistru protecţii anticorosive Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor. 4760/26. crt. MECT nr.07. 21. MECT nr.2007 Nr. 5.2006 utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie Maistru mecanic la exploatarea. tratarea şi distribuţia O.07. 4. 19.2006 36. 13.07. transportul şi tratarea ţiţeiului Număr ordin de ministru de aprobare a curriculumului O. 1847/29. MECT nr.07. 9. 2. 11. 1.07.Anul II (an şcolar 2008-2009): (în conformitate cu H.2006 O. 4760/26. 15.07. 12.2006 O. 26. întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze 4 .2007 Chimie O. MEC nr.2006 O. repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze Maistru electrician instalaţii.08. MECT nr. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia. utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea. MECT nr. 31. 1847/29. 30.2007 O. 10. MECT nr.2006 O. 6. transportul. 4760/26. 34. petrol şi gaze Electric Mecanic Domeniul Calificarea profesională Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere Maistru cazangerie. Minier. 1847/29.2007 O. 14. MECT nr. 24. 7.2007 O. 4760/26. 4760/26.05.G.08. 35. instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze Maistru mecanic la exploatarea. MEC nr. 22. MEC nr. 1847/29. construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă.2007 O. 20. 18.2007 O. 17. 8. 1847/29.08. MEC nr. 29. 23. MEC nr. întreţinerea.08.08.2006 O. 27. 28.

08. 4760/26. 4760/26.08. 47. 41. 69.07. 4760/26. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice Maistru electromecanic automatizări.2007 Maistru fabricarea furnirului. 63. 52. 65.37.08. MEC nr. panelului şi O. MECT nr. 40.07. MEC nr.2006 O. 57. MEC nr. 1847/29. 4760/26. MEC nr. 48.08.2006 O. industriale şi agricole Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei Maistru fabricarea cherestelei O. 4760/26. 4760/26. 1847/29.07. MEC nr. 46. 43.07.2007 Transporturi O. 79. 1847/29. 77. 4760/26. 72. 74. MECT nr. 1847/29. 4760/26.07.07. 78. 66. 45. 54.2006 O.2006 O. MECT nr.07.2006 Maistru electronist automatizări în centralele nuclearoelectrice Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice Maistru termoenergetic O. 76. 4760/26. 61. 1847/29. MEC nr. 42. 1847/29. 56. MEC nr. 4760/26.08. 4760/26. 38.07.07. 62.2006 O. MEC nr. 4760/26. MEC nr. 53. măsurări electrice şi control termotehnic Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice O. 4760/26. 80. MECT nr. 1847/29. 51. 49.2007 Materiale de construcţii Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru construcţii hidroenergetice Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii Maistru instalator în construcţii Maistru electrician în construcţii Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii Maistru construcţii civile.2006 O. 68. MEC nr. MEC nr. MEC nr.07. 4760/26. 55.07.2006 O.2006 fibrelor din lemn Industria lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn Maistru tâmplar mobilă şi binale Maistru exploatări şi transporturi forestiere Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente Maistru electromecanic locomotive Maistru electromecanic vagoane Maistru electromecanic auto Maistru la construcţii de căi ferate. 39. placajului. Energetic Maistru electrician centrale. MEC nr. 44. drumuri şi poduri O.2006 Textile-pielărie Maistru filator 5 . 50.2006 O.2006 Maistru hidroenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar Metalurgie Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment O.07.2007 O. 71.07. 60.08. MECT nr.07.2007 O. MEC nr.2007 Construcţii montaj O.2006 O. MEC nr. MECT nr. MEC nr. 75.2006 O. 67.2007 O. 58.07. 4760/26. 59.08. 4760/26.2006 O. MECT nr. 64. 73.2006 O. 70.07.

2006 O. Artistic Maistru ţesător Maistru tricoter Maistru finisor produse textile Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru tăbăcar Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru marochiner Maistru în industria alimentară extractivă Maistru în industria alimentară fermentativă Maistru la industrializarea laptelui Maistru la industrializarea cărnii Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor Maistru morar Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru piscicultor – pescar Maistru agronom Maistru horticultor Maistru zootehnist Maistru mecanic agricol Maistru frigotehnist Maistru instructor coregrafie Maistru instructor muzică Maistru instructor artă populară O. 92.2007 6 .2007 O. Agricol şi alimentar 95. 84. 90. 85. 99. 94. 1847/29. MECT nr. 101. 4760/26.08. MECT nr. 83.2007 O. MECT nr.08. 1847/29. MECT nr.08. 93. MEC nr. 86. 102. 103. 100. 96.07. 1847/29. 89. 98. 1847/29.81. 87.08. 97.2007 O. 91. 82. 88.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful