Tabel de corelare a calificărilor profesionale cu ordinele de ministru pentru aprobarea curriculumului şcolar în vigoare

an şcolar 2008 – 2009 Instrucţiuni de utilizare

şcoală de maiştri
Respectând anexele referitoare la calificările profesionale obţinute prin şcoala de maiştri din H.G. nr. 866/13.08.2008 (pentru anul I) sau H.G. nr. 530/30.05.2007 (pentru anul II), veţi găsi, în ultima coloană a tabelului, numărul ordinului de ministru prin care curriculumul pentru respectiva calificare profesională a fost aprobat. Pentru calificările profesionale înscrise cu bold este elaborat curriculum care poate fi accesat de pe link-ul „Învăţământ postliceal”, selectând „Curriculum pentru şcoală postliceală”.

Anul I (an şcolar 2008-2009): (în conformitate cu H.G. nr. 866/ 13.08.2008)
Anexa nr. 5 Domeniul (grupe de calificări profesionale) Număr ordin de ministru de aprobare a curriculumului

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Calificarea profesională

Codul calificării
3.01.28.07.001 3.01.25.07.002 3.01.25.07.003 3.01.33.07.004 3.01.24.06.005 3.01.33.07.006 3.01.24.06.007 3.01.25.07.008 3.01.30.07.009 3.01.33.07.010 3.01.33.07.011 3.01.30.07.012 3.01.33.15.013 3.06.33.07.014 3.06.33.05.015 3.06.26.05.016 3.06.61.14.017 3.02.33.03.018 3.04.20.04.019 3.04.36.04.020 3.04.20.04.021 3.04.20.04.022 3.04.20.04.023 3.04.22.04.024

Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte Maistru forjor-tratamentist Maistru frigotehnist

O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MEC nr. 4760/26.07.2006

O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MECT nr. 5173/29.08.2008

Mecanic

Maistru turnător Maistru sculer matriţer Maistru construcţii navale Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului Maistru construcţii structuri aeronave Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru electronist Maistru telecomunicaţii Maistru electromecanic staţii de pompare Maistru protecţii anticorozive Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului

O.MECT nr. 5173/29.08.2008 O.MEC nr. 4760/26.07.2006 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 5173/29.08.2008

Electric

O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MECT nr. 1847/29.08.2007 O.MEC nr. 4760/26.07.2006

Chimie

1

09.25.35.2006 O.039 3.03.07.24. utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea. 1847/29.034 O. 4760/26.23.22.25.MEC nr. petrol şi gaze 3. 4760/26.2008 O. 4760/26.35.03. 4760/26.07.048 3.05. 4760/26.06. 40.09. Energetic 3. petrol şi gaze 35.025 3.032 3.06. întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze Maistru electrician centrale.MECT nr.2008 O.03.MECT nr. 1847/29.25.07. 4760/26. 5173/29.06. 53.MECT nr. 31.MEC nr.026 3.049 3. 50.05.057 O. 55.03.25. transportul şi tratarea ţiţeiului Maistru la extracţia.08.08.22.055 3.2006 O.25.24. 33. 1847/29.046 3.045 3.03.054 3.24.24.03. 57.06.06. 4760/26.08.044 3.35.MECT nr. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice Maistru termoenergetic Maistru hidroenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar 3. 43.06.07.MECT nr.03. 48.MEC nr.2007 O.2007 O.03.24.2006 O. 30.056 3.043 3.08.036 3.22.MEC nr.24.06. 4760/26.2006 O.06. 44.06.041 3.06.2006 O.03.035 36. întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de forajextracţie Maistru mecanic la exploatarea.08.03. 1847/29.07.24.06. 29.07.06. 52.25. repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze Maistru electrician instalaţii.03.24.028 3. instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze Maistru mecanic la exploatarea.35.24. 45. 3.24.35.03.06. 51.22.031 3.08.03. 26.051 3.03.030 3. întreţinerea.35. 34. 41.038 39.07.040 3.06.037 38.MEC nr.24.MEC nr. transportul.03.05.23.25.06. 3.03.03. 54.24.MECT nr.22.053 3.25.24.24.047 3.05.22. întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea.24. 46.25.2006 O.22.MEC nr.042 3.24.24.033 3.06.24.027 3. 49.MEC nr. 37.MEC nr.2006 O. 42.029 3.24.03.25.08.35.24.06. 28. 27.35. Minier.06.05.03.08.03. Maistru pirotehnist Maistru electromecanic minier Maistru miner Maistru la prepararea substanţelor minerale utile Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie. 5173/29. 5173/29.03. 47.MEC nr.2007 O. 5173/29.07.2007 Metalurgie Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii Maistru la fabricarea lianţilor 2 . 4760/26. 56.052 3. 32.07.2006 O.24.MECT nr.22.MECT nr.05.03.07.050 3. tratarea şi distribuţia gazelor Maistru mecanic construcţii montaje. 4760/26.06.2008 Minier. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia.2006 O.2006 O.24.2008 O.24.

2008 O.11.074 3.07.2006 O.089 3. 71.01.10.070 3.42.08.MEC nr.MECT nr.MECT nr. 1847/29.091 3.11. placajului.26.MECT nr.07.07.13.MECT nr.13.14.09.10. 65. 1847/29.11. 63. 77.12.08.MEC nr. 73.066 3. 83.08.08.08. 5173/29.083 3. 80.12.2007 O.064 3. 1847/29. 68.2007 O.087 3.12.15.13.14.07.10.MEC nr.2006 O. 62.14.23.16. panelului Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn Maistru tâmplar mobilă şi binale Maistru exploatări şi transporturi forestiere Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente Maistru electromecanic locomotive Maistru electromecanic vagoane Maistru electromecanic auto Maistru la construcţii de căi ferate.05.071 3.073 3.13.26.MEC nr.26.068 3.14.01.42. 90.2008 O.05.MECT nr. 61.01.17.11.10. 4760/26.09.05.081 3.33.077 3.41. 4760/26.MEC nr.2007 O.10. 85. Maistru electrician în construcţii instalaţii şi lucrări Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru publice construcţii Maistru construcţii civile.09.08.42.41. 66. 87. 84. 81. 1847/29.2007 O.08.072 3.08.078 3.07.10. 59.060 3.2007 O.15.2007 O.2006 O.10.076 3. 4760/26.13.092 3.14.13. 67.13.08. 1847/29.08. 64.MECT nr.2008 O.082 3. drumuri şi poduri Maistru filator Maistru ţesător Maistru tricoter Maistru finisor produse textile Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru tăbăcar Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru marochiner Maistru în industria alimentară extractivă Maistru în industria alimentară fermentativă Maistru la industrializarea laptelui Maistru la industrializarea cărnii Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor Maistru morar Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru piscicultor – pescar Transporturi Textile-pielărie Industrie alimentară Agricultură Maistru agronom Maistru mecanic agricol 3 .059 3.MECT nr.12.069 3. 1847/29.33.MECT nr.085 3.07.08. 5173/29.13.33.08.23.02.14.11.01. 1847/29.061 3.08. 94.07.23.067 3.08.075 3. 86.088 3.10. 5173/29.26. 5173/29.09. 88.084 3.093 3.03. 79.15. 82.080 3.079 3.13.13.13. industriale şi agricole Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei Maistru fabricarea cherestelei Fabricarea produselor din lemn Maistru fabricarea furnirului.14.58.08.MECT nr.14. 69.10. 76.086 3.058 3. 92.11.MECT nr.01.2007 O.12. 74. Materiale de construcţii Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru instalator în construcţii 3.07.10.MECT nr.12. 89.07.062 3.2006 O.08.13.13.MECT nr. 4760/26. 72.090 3.33. 75.2006 O.2006 O.08.08.26.12. 4760/26. 78.11.065 3.12.08.10.07.12. 1847/29.16.14.12.05. 60.16.063 3.16. 93.13. 4760/26.08.MEC nr.23.08.2007 O.094 O. 91. 70.12.12.12.12.2008 Construcţii .13.12.

MEC nr. 30.2007 Chimie O.2007 O. 11. 4760/26. 32. crt. 3.08. 25. tratarea şi distribuţia O. repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze Maistru electrician instalaţii.2006 O.08. MEC nr. 8.2007 O.2006 O. 15. 28. 14. 1847/29.2006 O. MECT nr. MECT nr. 4760/26. 24. Maistru la extracţia.08. 4760/26.08. nr. 18. 16.07. MEC nr. 23.2007 gazelor Maistru mecanic construcţii montaje.08.2006 utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie Maistru mecanic la exploatarea. 31. 4760/26. instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze Maistru mecanic la exploatarea. 1847/29. 4.07. 22. MECT nr. MEC nr. confecţii şi încălţăminte∗ Maistru forjor-tratamentist Maistru turnător Maistru sculer matriţer Maistru construcţii navale Maistru construcţii structuri aeronave Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru electronist Maistru telecomunicaţii Maistru electromecanic staţii de pompare Maistru protecţii anticorosive Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor.2007 O. 12. transportul şi tratarea ţiţeiului Număr ordin de ministru de aprobare a curriculumului O.07. utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea. 1847/29.G. 27. MEC nr.2007 O.05. MEC nr.2006 O.2007 Nr. 35. 6.2006 O.Anul II (an şcolar 2008-2009): (în conformitate cu H. MECT nr. construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă. Minier.07. 1847/29. 1847/29. 4760/26. 20. transportul. firelor chimice şi artificiale Maistru pirotehnist Maistru electromecanic minier Maistru miner Maistru la prepararea substanţelor minerale utile Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie. întreţinerea. 26. 1847/29. 1847/29. întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze Maistru electromecanic la exploatarea. MECT nr. 34.07. 10.08. 1. 2. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia. întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze 4 . 5.07. 21. 13.07. 4760/26. 29.08. întreţinerea şi repararea O. 7. 33.2007 O. MEC nr. petrol şi gaze Electric Mecanic Domeniul Calificarea profesională Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere Maistru cazangerie. MECT nr. 9. 530/ 30. 17.2006 36. 4760/26. MECT nr. 19.

65. 68. 79.07. 1847/29. MEC nr.07. 59. MECT nr.2006 Maistru electronist automatizări în centralele nuclearoelectrice Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice Maistru termoenergetic O.2006 O. MEC nr. MECT nr. 73. 48. 45.2006 O. 60.2006 O.07. MEC nr. 38. 4760/26. 53.08. 61.2006 O. 40. MECT nr. măsurări electrice şi control termotehnic Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice O.07.07.2006 O. 55.08. 71. MEC nr. MEC nr. 4760/26.2006 O. 75. placajului. 4760/26. MECT nr.2006 fibrelor din lemn Industria lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn Maistru tâmplar mobilă şi binale Maistru exploatări şi transporturi forestiere Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente Maistru electromecanic locomotive Maistru electromecanic vagoane Maistru electromecanic auto Maistru la construcţii de căi ferate. 56.08. 80. 4760/26. drumuri şi poduri O. 4760/26. MEC nr.2006 O.2007 O. 4760/26. 1847/29. 4760/26. 1847/29. MEC nr. 49. 4760/26. 4760/26. 44.2007 Maistru fabricarea furnirului. MEC nr.07. MEC nr. 58.2007 O. industriale şi agricole Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei Maistru fabricarea cherestelei O. 1847/29. MECT nr.2006 O. 77. 69. 4760/26. MEC nr.2006 Maistru hidroenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar Metalurgie Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment O. 4760/26. 57. MEC nr. panelului şi O. 42.2007 Materiale de construcţii Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru construcţii hidroenergetice Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii Maistru instalator în construcţii Maistru electrician în construcţii Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii Maistru construcţii civile.2006 O. 62. 50. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice Maistru electromecanic automatizări. 78. 41. 70. MECT nr.2007 O.07. 72. 52.08.07. 1847/29. 76.07.2006 O.2006 O. 4760/26. Energetic Maistru electrician centrale. 4760/26. 64. MECT nr.07.2006 O. MEC nr. 54. 1847/29.2007 Construcţii montaj O.07.08. 4760/26.2007 Transporturi O. 4760/26. 63. MEC nr. 66.07. 74.37. 39.07. 47.08. MEC nr. MEC nr. 46. 67. MEC nr. 51.07. 43. 4760/26.08. 1847/29.07.2006 Textile-pielărie Maistru filator 5 .07.

86.08. 99. 101. 90. 91.2007 O. MECT nr. MECT nr. MEC nr.08. 4760/26. 82. 98.81. 1847/29. Agricol şi alimentar 95. 88. 92. 84. 85. 102.2007 O. 93.08. 1847/29. 89. 103. 1847/29. 87. 100. 97.07. 96. MECT nr. 1847/29. 94. MECT nr.2007 6 .2007 O. 83.2006 O. Artistic Maistru ţesător Maistru tricoter Maistru finisor produse textile Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru tăbăcar Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru marochiner Maistru în industria alimentară extractivă Maistru în industria alimentară fermentativă Maistru la industrializarea laptelui Maistru la industrializarea cărnii Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor Maistru morar Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru piscicultor – pescar Maistru agronom Maistru horticultor Maistru zootehnist Maistru mecanic agricol Maistru frigotehnist Maistru instructor coregrafie Maistru instructor muzică Maistru instructor artă populară O.08.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.